Suomen sivistys 2020

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen sivistys 2020"

Transkriptio

1 Suomen sivistys 2020 Visioita tutkimustulosten pohjalta M/S Baltic Queen Tuomo Lähdeniemi 1

2 Byrokratian karsiminen Kansankäräjien osallistujat olivat yksimielisesti byrokratianvastaisia. Yhteiskuntaa säänteleviä normeja on vastaajien mielestä liikaa ja yksilönvapautta sekä tulkinnanvaraisuutta liian vähän. Karsinnan kohteeksi laitettaisiin niin elinkeinoelämää kuin vapaa-aikaakin sääteleviä sääntöjä. Toivoisin että oppisimme "relaamaan vähän", ja turvaamaan 1. TÄRKEIN aihe lainsäädännöllä vain ne kaikista kriittisimmät kriteerit. Sitten kysynnän ja tarjonnan laki saisi päättää muuten miten käy, eivätkä asiat kaatuisi pilkun viilailuun turhautumiseen. Alkoholilainsäädäntö tälle vuosikymmenelle, Alkon monopolista luovuttava, Kelan tulisi hoitaa kaikki sosiaali- ja terveyteen liittyvät asiat (yhden luukun käytäntö), yritystukiviidakkoa karsittava Byrokratiaa ja sääntelyä pitäisi vähentää melkeinpä jokaisella elämänalueella. Valtion ja virkamiehistön holhousmentaliteetti tukahduttaa yksilönvapauksia, luovuutta ja mahdollisuutta toimia vapaasti niin elinkeinoelämässä kuin vapaa-ajallakin. Valtava määrä käytännöstä irtaantuneita lupahakemuksia ja säädöksiä, rajoituksia yrittämiselle, rajoituksia nautintoaineiden käytölle ja myynnille, moninkertainen verotus, raskas ja tarpeeton byrokratia jne. Suomalaiset virkamiehet ovat myös hyvin vastuuntuntoisia tehtävissään ja lukevat ohjeistuksia kuin piru raamattua (luonnollisesti, jottei joutuisi itse vastuuseen virkavirheistä), joka johtaa tilanteisiin, joissa maalaisjärki on hylätty kokonaan. 2

3 Yrittäminen Teema on viidenneksi eniten mainittu ja toiseksi tärkeimmäksi nostettu. Kasvun ja menestymisen mahdollisuudet nähdään yrittämisessä. Yrittämisen lisääminen asenneilmapiirin muutoksen kautta; opetusta peruskoulutasolta, yrityksen ja erehdyksen salliva ilmapiiri. Verotus ja byrokratia nähdään suurimpina yrittämisen esteinä. Yritystukien maksaminen yrityksille, jotka maksavat osinkoja ja muita vastaavia boonuksia omistajilleen, tulisi lopettaa välittömästi turhina. Menestyvä yritys ei tarvitse tukia, jos sillä on varaa jakaa ylimääräistä pois, eikä käyttää sitä investointeihin ja työllisämiseen. Tuet tulisi kohdistaa aloittaville yrityksille, jotta ne voisivat pärjätä tässä verohelvetissä, jossa verotetaan hypoteettisia tuloja (ennakkoverot) ennen, kuin yritystoiminnan liikevaihto on vakiintunut. 2. TÄRKEIN aihe Yrittäjyyttä tulee kannustaa, tässä olemme menossa oikeaan suuntaan. Peruskoulussa, yläasteella voisi käydä kattavemmin läpi sitä, mitä yrittäminen konkreettisesti pitää sisällään. Osuuskunta yritysmuotona. Start-up huumahan meillä on jo päällä, mutta ehdottomasti yrittämiseen pitää kannustaa. Jos verotuksen ja lakiteknisten muutosten avulla tätä voidaan muuttaa parempaan suuntaan, niin ehdottomasti. Keksintöjen ja sovellusten kaupallistamisen helpottaminen, apua patentin hakemiseen, jolla keksinnöt ja uudet tuotteet suojataan. Yksin yrittäjille tukea ensimmäisten työntekijöiden palkkaamiseen; kevyemmät lakisääteiset maksut ja heikompi lomautus- ja irtisanomissuoja, jotta tilapäisesti suhdanteista kärsivä, mutta myöhemmin mahdollisesti menestyvä pienyritys ei kaadu kokonaan, jolloin menetetään sekä työpaikat, että yrittäjän sijoittama taloudellinen ja osaamispääoma. 3

4 Asenneilmapiiri ja yhteisöllisyys Vastaajat kaipaavat mahdollisuuksiin uskovaa yhteistä asennetta melankolian, ahtaiden mielipiteiden ja liiallisen sääntöjen kunnioituksen sijaan. Ydinajatuksena on, että jos kukaan ei usko itseensä ja unelmiinsa, tämä maa jää jumittamaan lamaan ja autioituu. Kaivataan myös enemmän vastuunkantoa henkilökohtaisesti ja yhteisötasolla. Luovuus ja kokeilunhalu kukoistamaan, sitä Suomi vastaajien mukaan tarvitsee. En tiedä tarkalleen miten tällaisen asian toteuttaisi, mutta toivoisin 3. TÄRKEIN aihe ennen kaikkea Suomeen positiivisempaa ja valoisampaa asennetta. Meillä on kuitenkin asiat aika hyvin! Valitetaan vähemmän ja juhlistetaan enemmän kaikkea hyvää, ja ajatellaan kaikkea sitä mitä voimme tulevaisuudessa tehdä. Yhteisöllisyyden lisääminen peruskoulussa, asumisessa, "Can-do" -asennetta kehiin! :) harrastuksissa, kaupungeissa, yhteisöissä. Ihmiset opastaisivat toinen toistaan. Jokainen näkisi nuoresta saakka omien tekojen seuraukset ja vaikutukset yhteisöön. Tähän tarvittaisiin kansallista psyykkistä ohjausta. Varhaiskasvatuksessa ja peruskouluissa pystyttäisiin yhteisöllisyyteen. Internettiä pystyttäsiin varmastu hyödyntämään. yksinäisille nuorille, vanhuksille ja varsinkin masentuneille henkilöille kehitettävä yheisöasumismuotoja, joissa on mahdollisuus yhteistilassa tavata muita asukkaita, kehittää kuhunkin yhteisöön sopivia toiminoja, kuten esim. ruokailuja, pelejä, yrttiviljelyä tms. Voisi olla jopa vanhusten hoiva- ja palvelukodit nuorten ja lapsiperheiden asuntojen välittömässä yhteydessä. 4

5 Verotuksen järkeistäminen Yli tuhat ehdotusta koskee verotusta. Ydinviesti on, että verotuksen tulisi nykyistä paremmin tukea erityisesti yrittämistä ja työn vastaanottamista. Keskustelussa mm. veroasteen suuruus, omien veroeurojen kohdentaminen, mitä verotuksella tulisi hoitaa, ojaaminen verotuksen avulla (ekologinen näkökulma), perintövero ja veronkierto. verotus ja tukijärjestelmä kannustavammaksi. Verotusta muutetaan siten, että yrityksen omistajan kannattaa sijoittaa voittoja yrityksen kehittämiseen. Myös sukupolvenvaihdoksissa verotusta korjataan siten, että jatkaja ei joudu kohtuuttomien verojen maksajaksi. Työttömän verotus ja muut tuet muutetaan niin, että tulot eivät ainakaan vähene, jos ottaa vastaan itselle sopivaa työtä. 1. PUHUTUIN aihe Unohdetaan aikapankkien verotus ja annetaan toimeliaiden ihmisten tehdä yhteistyötä. Rohkaistaan ihmisiä mukaan vapaaehtoistyöhön ja yhteisöihin. Jos tulevaisuudessa ei ole varaa johonkin asiaan, voi maksun korvata ajalla ts. työskentelemällä jonkin asian hyväksi. Annetaan jokaiselle oikeus kohentaa maksamistaan valtionveroista 10 % ja kunnallisveroista 15 % sille budjetin momentille, minne hän sen haluaa kohdistaa. Kohdentamisen tehdään sen jälkeen, kun eduskunta tai kapunginvaltuusto ovat seuraavan vuoden budjetista päättänyt. Ne, eli demokraattisesti valitut elimet, päättävät ensin 90/85 % verotulojen kohdentamisesta samaan tapaan, kun nyt koko veropotista. Sen jälkeen verojen maksaja päättää lopusta oman halunsa mukaan. 5

6 Koulutus Koulutus nähdään panostuksena tulevaisuuteen eikä ilmaisesta koulutuksesta tule tinkiä. Panostusta koulutuksen laatuun: koulun työrauhaan, opetusmetodien monipuolisuuteen, erilaisten oppijoiden huomiointiin, tutkimukseen ja elinikäiseen oppimiseen. Koulutusjärjestelmä joustavaksi kaikilla asteilla, asenneilmapiiri opiskelua tukevaksi. Koulutus tulisi nähdä enemmän panostuksena hyvinvointiin ja talouteen, 2. PUHUTUIN aihe kun pakollisena menoeränä, josta voi aina huonojen aikoijen koittaessa nipsaista rahoitusta pois. Koulutus tulisi säilyttää ilmaisena korkeakouluasteelle ja opintotukea tulisi jatkossa tarjota vähintään nykyisen mallin mukaisesti, että kaikilla olisi varaa opiskella. Myös Peruskoulun kehittäminen opintojenohjaukseen tulisi panostaa 2020 luvulle. aikaisempaa enemmän. Vanhentuneet ja liian tasapäiset opetusmenetelmät pitää muuttaa. Koulu kiinnostavaksi! Lasten pitää oppia uuden oppimista, arvostamaan ja kunnioittamaan muita ihmisiä sekä vahva itseluottamus, joka kestää myös epäonnistumisia. Joustavuutta opiskeluun. Ammattiin opiskelun pitäisi olla helppoa ja kannustettavaa. Ei tarvitse sakottaa niitä, jotka tekevät toista tutkintoa, mikäli ammatin vaihdos on perusteltua. Työttömän yleissivistävääopiskelua vaikkapa avoimessa yliopistossa tai kansalaisopistossa ei saisi kieltää/rajoittaa. 6

7 Maanpuolustuksen moninaiset keinot Vastaajien vastauksissa kuuluu huoli siitä, että Suomi ei pärjää yksin (Venäjää vastaan) nykymuotoisella armeijalla. Ehdotuksien kirjossa vilahtavat yleinen asevelvollisuus molemmille sukupuolille, palkka-armeija, siviilipalveluksen uudistaminen ja kansalaispalveluksen ajatus. Kolme neljästä vastauksissaan Nato-jäsenyyteen kantaa ottaneista on sitä mieltä, että puolustusliittoon kannattaisi liittyä. Asevelvollisuus tulisi vaihtaa palkkaarmeijaan ja jotta puolustuskyky pystyttäisiin turvaamaan on liityttävä Natoon. Samalla saataisiin nopeutettua nuorten siirtymistä työ elämään. Tällä hetkellä puolella ikäluokasta menee vuodesta kahteen hukkaan, kun opintojen aloitus viivästyy armeijan takia. 2. ENITEN ERIMIELISYYTTÄ herättävä aihe Suomen puolustus on viime kädessä omissa käsissä ja sitä pitää vahvistaa huomattavasti viime aikaisten heikennysten sijaan. Lisäksi Suomen pitää liittyä puolustusliitto Naton jäseneksi, jotta saisimme lisäapua tarvittaessa. Asevelvollisuutta on uudistettava siten, että se korvataan kaikille sukupuolille ja uskontokunnille pakollisella ja yhteisellä kansalaispalveluksella. Siviilipalveluksen rangaistuksenomaisuudesta ja epätarkoituksenmukaisesta roolista halvan kunnallisen työvoiman tarjoajana on luovuttava. Sen sijaan tulisi pohtia, miten tulisi rakentaa tämän vuosituhannen siviilipalvelus, joka parhaiten turvaisi yhteiskunnan toimintamahdollisuuksia kriisitilanteessa ja kohottaisi yleistä 'resilienssiä' erilaisia uhkia -- vieraita valtioita tai luonnonkatastrofeja -- vastaan. Venäjä käy par'aikaa aktiivista informaatioja mediasotaa. Kansalaispalvelus on mahdollisuus taata yhteiskunnan kestävyysja sietokyky tulevaisuuden rumassa, keinoja kaihtamattomassa suurvaltapoliittisessa voimapelissä. 7

8 OPPIJAT Miten oppisin paremmin? Auttaa oppimistani Helsingin kaupunki 2014 Maistuva kouluruoka, hyvä opettaja ja riittävät yöunet varmistavat oppimisen Osallistujien 1022 vastausta luokiteltiin 16 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki sen arvioidun tärkeyden oppimiselle

9 OPETTAJAT Miten tukisin ja ohjaisin oppimista parhaalla mahdollisella tavalla tulevaisuudessa? Tukee parhaiten oppimista Helsingin kaupunki 2014 Keskusteleva ja turvallinen oppimisympäristö tukee oppimista parhaiten Osallistujien 341 vastausta luokiteltiin 12 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki sen arvioidun tärkeyden oppimiselle

10 HUOLTAJAT Millainen on lasten ja nuorten kannalta paras koulu / oppilaitos? Tukee parhaiten oppimista Helsingin kaupunki 2014 Huoltajat arvostavat eniten turvallista oppimisympäristöä Osallistujien 2145 vastausta luokiteltiin 21 teemaluokkaan niiden sisältämien sanojen avulla. Sama vastaus kuuluu kaikkiin niihin luokkiin, joita koskevia asioita se sisältää. Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki sen arvioidun tärkeyden oppimiselle

TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa

TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa Rastita ne tulevaan hallitusohjelmaan liittyvät teemat, joihin TEKin pitäisi mielestäsi pyrkiä vaikuttamaan, sekä kerro

Lisätiedot

SILTA-VALMENNUSYHDISTYS RY Nuorten ideat ja ajatukset osaksi nuorten palveluiden kehittämistä. Raportti aivoriihen tuloksista.

SILTA-VALMENNUSYHDISTYS RY Nuorten ideat ja ajatukset osaksi nuorten palveluiden kehittämistä. Raportti aivoriihen tuloksista. Hanna Hihnala Anu Kokko 11.2.2015 SILTA-VALMENNUSYHDISTYS RY Nuorten ideat ja ajatukset osaksi nuorten palveluiden kehittämistä. Raportti aivoriihen tuloksista. Sisältö Projektin tavoite ja tunnusluvut

Lisätiedot

U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1 / 11 PAINOS 85. 500 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA

U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1 / 11 PAINOS 85. 500 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1 / 11 PAINOS 85. 500 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA 2 Uusi 2.4.2011 Sinä päätät kuka päättää - meidän yhteisistä asioista tulevalla kaudella Eduskuntavaalit 17.4.2011

Lisätiedot

Verkkokeskustelun raportti huhtikuu 2010

Verkkokeskustelun raportti huhtikuu 2010 Verkkokeskustelun raportti huhtikuu 2010 Ideoi kasvua- verkkokeskustelu Avoin keskustelu kestävän tuottavuuskasvun luomisesta verkkosivulla www.ideoikasvua.fi Keskustelu käynnistyi 17.2. kasvutyöryhmän

Lisätiedot

Seniorina Yrittäjäksi tutkimushanke

Seniorina Yrittäjäksi tutkimushanke Seniorina Yrittäjäksi tutkimushanke Polut senioriyrittäjiksi neljällä DEMO-verkoston pilottipaikkakunnalla Kati Tuokkola, Jarmo Nieminen ja Kari Huotari Huhtikuu 2012 Sisällys: 1 Johdanto... 3 1.1 Selvitystehtävä...

Lisätiedot

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jyrki Kataisen työryhmä hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi Loppuraportti 29.1.2011 TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

Kansalaisten palveluseteli

Kansalaisten palveluseteli Kansalaisten palveluseteli Selvitys kansalaisten osallistumisesta palvelusetelin kehittämiseen syksystä 2009 kesään 2010 Eija Seppänen, Fountain Park Oy Päiväys 11.8.2010 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

TAVOITTEITA JA TUNTIJAKOA KOSKEVA VERKKOKESKUSTELUN ENSIMMÄINEN VAIHE; TIIVISTELMÄ. A. Perusopetuksen kasvatus- ja opetustehtävää koskevat näkemykset

TAVOITTEITA JA TUNTIJAKOA KOSKEVA VERKKOKESKUSTELUN ENSIMMÄINEN VAIHE; TIIVISTELMÄ. A. Perusopetuksen kasvatus- ja opetustehtävää koskevat näkemykset MIHIN PERUSKOULUA TARVITAAN? TAVOITTEITA JA TUNTIJAKOA KOSKEVA VERKKOKESKUSTELUN ENSIMMÄINEN VAIHE; TIIVISTELMÄ A. Perusopetuksen kasvatus- ja opetustehtävää koskevat näkemykset 1. Oppijan persoonan kehitykseen,

Lisätiedot

YRITTÄJYYS OLE LÄSNÄ JA AVOIN - SITOUTAT HENKILÖSTÖN HAITIA

YRITTÄJYYS OLE LÄSNÄ JA AVOIN - SITOUTAT HENKILÖSTÖN HAITIA ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Vakuutus ja rahoitus Perusasiat kuntoon asiantuntijan avulla Alihankinta Hanki apua ja keskity ydinliiketoimintaasi Franchising

Lisätiedot

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte?

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? Vastaajien määrä: 1028 0% 5% 10% 15% 20% 25% Keskusta 25,88% Kokoomus 19,65% Kristillisdemokraatit 1,85% Perussuomalaiset 11,67% Ruotsalainen Kansanpuolue

Lisätiedot

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011

Menes tyksen. pelin- rakentajat. Suomen Lukiolaisten Liiton tutkimus 2011 Menestyksen pelinrakentajat lukiolaisten näkemyksiä työelämästä yrittäjyydestä ja taloudesta Suomen Lukiolaisten Liitto ry Ratavartijankatu 2 B 00520 Helsinki www.lukio.fi Menes tyksen pelin- rakentajat

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

1 Johdanto Ajatus kirjan kirjoittamisesta on itänyt minulla pitkään. Aina se on kuitenkin kaatunut siihen, että kansanedustajan työltä ei ole löytynyt riittävästi aikaa. Eräs hyvä ystäväni tapasi sanoa,

Lisätiedot

Kokoomuksen eduskuntaryhmän yrittäjyyskiertue. Kymmenen tavoitetta yrittäjyyden edistämiseksi

Kokoomuksen eduskuntaryhmän yrittäjyyskiertue. Kymmenen tavoitetta yrittäjyyden edistämiseksi Kokoomuksen eduskuntaryhmän yrittäjyyskiertue Kymmenen tavoitetta yrittäjyyden edistämiseksi Esipuhe Yrittäjille vähemmän sääntelyä ja enemmän vapautta Kädessäsi on Kokoomuksen eduskuntaryhmän ehdotuksia

Lisätiedot

Perhe kannattaa. Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma

Perhe kannattaa. Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma Perhe kannattaa Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma Sisältö Esipuhe 1 Mihin perhepolitiikkaa tarvitaan? 3 Perhe on tärkeä yksilölle ja yhteiskunnalle 3 Perheet ovat erilaisia silti samanarvoisia 4 Vanhemmuus

Lisätiedot

YRITTÄJÄKSI RYHTYMINEN. Soluessee. Maarit Arola Eetu Hentunen Oona Räty Erika Salmela Annika Seppänen Janne Taisto

YRITTÄJÄKSI RYHTYMINEN. Soluessee. Maarit Arola Eetu Hentunen Oona Räty Erika Salmela Annika Seppänen Janne Taisto YRITTÄJÄKSI RYHTYMINEN Soluessee Maarit Arola Eetu Hentunen Oona Räty Erika Salmela Annika Seppänen Janne Taisto 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 MIKÄ AJAA IHMISIÄ YRITTÄJYYTEEN... 4 3 YRITTÄJYYTEEN LIITTYVÄ

Lisätiedot

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen asiakastutkimus 2003 Miten keskus on onnistunut tehtävässään? Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen

Lisätiedot

LAPSIASIAVALTUUTETTU. Anu-Leena Arponen. Miten nuo pienet ossaa ajatella nuin fiksusti? Lasten mielipiteitä arkiympäristöstään

LAPSIASIAVALTUUTETTU. Anu-Leena Arponen. Miten nuo pienet ossaa ajatella nuin fiksusti? Lasten mielipiteitä arkiympäristöstään LAPSIASIAVALTUUTETTU Anu-Leena Arponen Miten nuo pienet ossaa ajatella nuin fiksusti? Anu-Leena Arponen Miten nuo pienet ossaa ajatella nuin fiksusti? Julkaisu on luettavissa osoitteessa www.lapsiasia.fi

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20)

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20) Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20) Kesälahti & Kitee kuntaliitos 2013! Yhteenvetoraportti N=146 Julkaistu: 10.2.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60%

Lisätiedot

Mannerheimintie 76 A PL 999, 00101 Helsinki 09 229 221 toimisto@yrittajat.fi

Mannerheimintie 76 A PL 999, 00101 Helsinki 09 229 221 toimisto@yrittajat.fi 1 2 3 Suomen Yrittäjien Yrittäjän ääni -kampanja kerää yrittäjien viestejä päättäjille. Luovutimme kaikki 5. marraskuuta mennessä tulleet vastaukset eduskuntaryhmien puheenjohtajille 7. marraskuuta 2014.

Lisätiedot

!"#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0""%&//&'1(),,#'2323!

!#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0%&//&'1(),,#'2323! !"#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0""%&//&'1(),,#'2323! Lapin nuorten näkemyksiä työstä ja elämästä Lapissa Lapin liitto !"#$%&&#'()*+,-'$#.#&'' -)*.%&*/0122%&00&'3)*--#'4545!' Lapin nuorten näkemyksiä työstä

Lisätiedot

Jukka Rannila VASTAUS 1 (52) vaalit 2008 18.9.2008. Vaalikoneet ovat tulleet jäädäkseen.

Jukka Rannila VASTAUS 1 (52) vaalit 2008 18.9.2008. Vaalikoneet ovat tulleet jäädäkseen. Jukka Rannila VASTAUS 1 (52) Vaalit 2008 /YLE:n vaalikoneen kysymykset VASTAUKSIA YLEN VAALIKONEESEEN, versio 16.9.2008 pohdintaa 17.9.2008 pohdintaa Lukuintoa tarvitaan Vaalikoneet ovat tulleet jäädäkseen.

Lisätiedot

alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60 vuotta 29 34 % yli 60 vuotta 8 9 % Mies 65 76 % Nainen 20 24 %

alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60 vuotta 29 34 % yli 60 vuotta 8 9 % Mies 65 76 % Nainen 20 24 % 1 / 27 13.2.2015 16:12 joukovuolle1@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot 1 Taustatiedot 1.1 Ikä alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60

Lisätiedot

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kakkua jaettavaksi Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi kaks kunnallisalan kehittämissäätiö KAKKUA JAETTAVAKSI Kunnallisalan kehittämissäätiön

Lisätiedot

Arkadianmäelle. Johtajaainesta. Miten työpaikat. Verotuksen on kannustettava kaikin tavoin yrittäjyyteen RAISIO - NAANTALI - MASKU

Arkadianmäelle. Johtajaainesta. Miten työpaikat. Verotuksen on kannustettava kaikin tavoin yrittäjyyteen RAISIO - NAANTALI - MASKU Juha Haapakoski tähtää tosissaan eduskuntaan Johtajaainesta s. 3 Miten työpaikat saadaan pysymään Suomessa? Miten eläkeläinen pärjää kun kaikesta aina leikataan? Auransilta vastaa näihin ja muihin kokoomukselle

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 9 1. Sitran selvityksiä 10. Palvelusetelit. Esiselvitys käyttäjätarpeista. Eija Seppänen & Ville Tapio, Fountain Park Oy

Sitran selvityksiä 9 1. Sitran selvityksiä 10. Palvelusetelit. Esiselvitys käyttäjätarpeista. Eija Seppänen & Ville Tapio, Fountain Park Oy Sitran selvityksiä 9 1 Sitran selvityksiä 10 Palvelusetelit Esiselvitys käyttäjätarpeista Eija Seppänen & Ville Tapio, Fountain Park Oy Sitran selvityksiä 10 2 Sisällysluettelo Esipuhe 3 Aluksi 4 Palvelusetelijärjestelmän

Lisätiedot

VOIMAVAROJA. Ohjeistus. www.tyynela.fi

VOIMAVAROJA. Ohjeistus. www.tyynela.fi Ohjeistus VOIMAVAROJA Tämä työväline on tarkoitettu avuksi oman elämän voimavarojen ja toiveiden tarkasteluun. Tee tehtävät järjestyksessä ja lisää päivämäärä, niin voit palata pohtimaan kysymyksiä myöhemmin.

Lisätiedot

Liittokokous hyväksyi aloitteet seuraavan muotoisina:

Liittokokous hyväksyi aloitteet seuraavan muotoisina: ALOITTEET LIITTOKOKOUKSELLE 2013 Liiton sääntöjen 15 kohdan 20 mukaisesti liittokokouksessa käsitellään asiat, jotka liiton jäsenet ovat viimeistään kuukautta ennen liittokokousta hallitukselle kirjallisesti

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot