KÄYTTÖOPAS SUOMI KÄYTTÖOPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOPAS SUOMI KÄYTTÖOPAS"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOPAS SUOMI KÄYTTÖOPAS

2 Kiitos Canon-tuotteen ostamisesta. EOS 1000D on digitaalinen SLR (Single-Lens Reflex) -amera, jossa on 10,10 megapiselin uvaenno. Kamerassa on luuisia toimintoja, uten huippunopea 7 pisteen automaattitarennus liiuvien ohteiden uvaamiseen ja Picture Styles -asetuset valouvailmaisun laajentamiseen seä useita uvaustiloja täysautomaattisesta uvausesta luoviin uvaustiloihin ja Live View -uvauseen. Siinä on lisäsi EOS Integrated Cleaning System, joa eliminoi pölyn uvista, seä itsepuhdistuva uvaenno, jolla pölyn voi poistaa ennosta. Ota muutamia testiuvia ja tutustu ameraan. Digitaaliamerassa voit atsoa ottamiasi uvia välittömästi. Luiessasi tätä opasta ota muutama testiuva ja atso, millaisia niistä tulee. Näin opit ymmärtämään ameran toimintoja. Vältä epäonnistuneet uvat ja vahingot luemalla Turvaohjeet (s. 186, 187) ja Käsittelyohjeet (s. 12, 13). Kameran testaaminen ennen uvaamista ja vastuuvelvollisuus Kun olet ottanut uvan, toista se näytössä ja tarista, ono se tallentunut oiein. Jos amera tai muistiortti on viallinen ja uvien tallentaminen tai lataaminen ei onnistu tietooneella, Canon ei ole vastuussa menetetyistä uvista tai aiheutuneista ongelmista. Teijänoieudet Maan teijänoieuslait voivat rajoittaa ihmisistä ja tietyistä ohteista otettujen uvien äytön vain ysityiseen taroituseen. Ota huomioon myös, että esimerisi joissain julisissa esitysissä tai näyttelyissä voi olla iellettyä ottaa valouvia edes ysityisiin taroitusiin. 2 Tämä amera on yhteensopiva SD- ja SDHC-muistiorttien anssa. Tässä oppaassa näistä orteista äytetään yleisnimitystä "ortti". * Kameran muana ei toimiteta orttia (uvien tallentamiseen). Osta ortti eriseen.

3 Taristuslista Varmista ennen aloittamista, että ameran muana on toimitettu aii seuraavat tarvieet ja lisävarusteet. Jos jotain puuttuu, ota yhteyttä jälleenmyyjään. Kamera (muana silmäsuppilo ja runotulppa) Au LP-E5 (muana suojaotelo) Aulaturi LC-E5/LC-E5E* Kaulahihna EW-100DB III Liitäntäaapeli IFC-200U Videoaapeli VC-100 EOS DIGITAL Solution Dis -levy (Ohjelmisto) EOS DIGITAL Software Instruction Manuals Dis -levy (1) Käyttöopas (tämä irjanen) (2) Piaopas Kuvaamisen piaopas. (3) CD-ROM-opas Muana toimitetun ohjelmiston opas (EOS DIGITAL Solution Dis -levy) ja EOS DIGITAL Software Instruction Manuals Dis -levy. * Muana aulaturi LC-E5 tai LC-E5E. (LC-E5E:n muana toimitetaan virtajohto.) Jos hanit objetiivipaetin, tarista, että objetiivi on muana. Objetiivipaetin muaan toimituseen voi sisältyä myös objetiivin äyttöopas. Säilytä aii edellä mainitut tarvieet ja lisävarusteet. 3

4 Oppaassa äytetyt merinnät Oppaan uvaeet <6> : Taroittaa päävalintaieoa. <V> <U> : Taroittaa <S>-nuolinäppäimiä. <0> : Taroittaa asetuspainieita. 0, 9, 8 : Taroittaa, että yseessä oleva toiminto on voimassa 4, 6 tai 16 seuntia painieen vapauttamisen jäleen. * Tässä oppaassa ameran painieisiin, valitsimiin ja asetusiin viittaavat uvaeet ja merinnät vastaavat amerassa ja LCD-näytössä olevia uvaeita ja merintöjä. 3 : Taroittaa toimintoa, jona voi muuttaa painamalla <M>-painietta ja muuttamalla asetusta. M : Näyessään sivun oieassa yläulmassa taroittaa, että toiminto on äytettävissä vain luovissa uvaustiloissa (s. 20). (s. **) : Lisätietojen sivunumerot. : Vihje parempaan uvauseen. : Ongelmanrataisun neuvo. : Varoitus uvausongelmien estämisesi. : Lisätietoja. Perusoletuset Kaiissa tämän oppaan ohjeissa oletetaan, että virtaytin on asennossa <1>. Oletusena on, että aii valioasetuset ja valinnaiset toiminnot ovat oletusarvoisia. Selvyyden vuosi ohjeissa ameraan on iinnitetty EF-S mm f/3,5-5,6 IS -objetiivi. 4

5 Luvut Luvuissa 1 ja 2 uvataan ameran perustoimintoja ja valouvaustoimenpiteitä aloittelevaa äyttäjää varten. 1 2 Johdanto Kameran perusteet. Aloitus 23 Perusuvaus ja uvan toisto Eri ohteiden täysautomaattinen uvaus Edistyneen uvausen toimintatavat Eri ohdetyyppien perusuvaustoiminnot. Muita edistyneitä toimintatapoja Edistyneen uvausen toimintatavat. Live View -uvaus Kuvaus LCD-näytön avulla Kätevät ominaisuudet Käytännölliset valiopohjaiset toiminnot. Kuvan toisto 123 Kuvien tulostaminen ja uvien siirtäminen tietooneeseen 133 Kameran toimintojen muauttaminen 151 Tietoja amerasta

6 Sisällys Johdanto 1 2 Taristuslista... 3 Oppaassa äytetyt merinnät... 4 Luvut... 5 Sisällys pääohdittain Käsittelyohjeet Piaopas Nimieistö Aloitus 23 Aun lataaminen Aun asentaminen ja poistaminen Virran yteminen Päiväysen ja ajan määrittäminen Näyttöielen valitseminen Kortin asentaminen ja poistaminen Objetiivin iinnittäminen ja irrottaminen Tietoja Image Stabilizer (Kuvanvaain) -objetiivista Perusäyttö Valiotoiminnot ja -asetuset Kortin alustaminen LCD-näytön vaihtaminen Perusuvaus ja uvan toisto 43 Täysautomaattiuvaus Täysautomaattiuvausen toimintatavat Muotouvien uvaaminen Maisemauvien uvaaminen Lähiuvien uvaaminen Liiuvien ohteiden uvaaminen Muotouvien uvaaminen hämärässä Salaman poistaminen äytöstä Itselauaisun äyttäminen Kuvan toisto

7 Sisällys Edistyneen uvausen toimintatavat 55 Ohjelmoitu AE...56 ISO-heryyden muuttaminen...57 Sisäisen salaman äyttäminen...58 Tarennustavan muuttaminen...60 AF-pisteen valitseminen...61 Jatuva uvaus...63 Kuvan tallennuslaadun määrittäminen...64 Picture Style -asetusten valitseminen...67 Muita edistyneitä toimintatapoja 69 Toimintauvat...70 Syväterävyyden muuttaminen...72 Käsisäätöinen valotus...75 Syväterävyysohjelma AE...76 Mittaustavan muuttaminen...77 Valotusen orjausen määrittäminen...78 Automaattivalotusen haaruointi...80 Picture Style -asetusten muauttaminen...82 Picture Style -asetusten tallentaminen...85 Väriavaruuden määrittäminen...87 AE-luitus...88 Salaman luitus...89 Valotasapainon määrittäminen...90 Valotasapainon orjaaminen...92 Kameran tärähtämisen estäminen...94 Live View -uvaus 95 Valmistautuminen Live View -uvauseen...96 Käsintarennus...98 Kuvaaminen...99 Tarennus automaattitarennusella

8 Sisällys 6 7 Kätevät ominaisuudet 107 Kätevät ominaisuudet Äänimerin vaimentaminen Kortin muistutus Kuvien atseluajan määrittäminen Virranataisun aiarajan määrittäminen LCD-näytön irauden määrittäminen Kuvanumeroinnin tavat Kuvan automaattinen ääntäminen Kamera-asetusten taristaminen Kameran oletusasetusten palauttaminen LCD-näyttö Pois/Päällä Kuvausasetusten näytön värin muuttaminen Salamaohjaus Automaattinen ennon puhdistus Rosanpoistotiedon lisääminen Kennon puhdistus äsin Kuvan toisto 123 Kuvien etsiminen nopeasti Kuvan suurennus näytössä Kuvan ääntäminen Automaattinen toisto Kuvien atsominen televisiosta Kuvien suojaaminen Kuvien poistaminen Kuvaustietojen näyttäminen

9 Sisällys Kuvien tulostaminen ja uvien siirtäminen tietooneeseen 133 Tulostusen valmisteleminen Tulostaminen Digital Print Order Format (DPOF) DPOF-suoratulostus Kuvien siirtäminen tietooneeseen Kameran toimintojen muauttaminen 151 Valinnaisten toimintojen määrittäminen Valinnaisten toimintojen asetuset Oman valion tallentaminen Tietoja amerasta 161 Kun automaattitarennus ei toimi Verovirran äyttäminen Kauolauaisimen äyttäminen Uloiset Speedlite-salamat Valioasetuset Toimintojen äytettävyystauluo Vianmääritysopas Virheoodit Järjestelmäaavio Teniset tiedot Haemisto

10 Sisällys pääohdittain Kuvaus Automaattinen uvaus s (Perusuvaustilat) Jatuva uvaus s. 47, 50, 63 (i Jatuva uvaus) Omauva ryhmässä s. 53 (j Itselauaisu) Liieen pysäyttäminen Epäterävän toimintauvan ottaminen s. 70 (s Valotusajan esivalinta) Taustan epäterävöittäminen Taustan voimaas tarentaminen s. 72 (f Auon esivalinta) Kuvan irauden (valotusen) säätäminen s. 78 (Valotusen orjaus) Kuvaaminen heiossa valaistusessa s. 44, 57, 58 (Salamavalouvaus) Kuvaaminen ilman salamaa Yöllisen ilotulitusen uvaaminen Kuvaus LCD-näytön avulla s. 52 (7 Salama pois) s. 75 (Aiavalotus) s. 96 (Live View -uvaus) Kuvan laatu Kuvan tehosteiden määrittäminen ohteen muaan s. 67 (Picture Style -asetusten valitseminen) Kuvan tulostaminen isoooisena s. 64 (73, 83, 1) Usean uvan ottaminen s. 64 (76, 86) 10

11 Tarennus Tarennuspisteen muuttaminen Liiuvan ohteen uvaaminen s. 61 (S AF-pisteen valinta) s. 50, 60 (Jatuva tarennus) Toisto Kuvien atsominen amerassa Kuvien etsiminen nopeasti Täreiden uvien suojaaminen vahingossa poistamiselta s. 54 (x Toisto) s. 124 (H Luettelouvanäyttö) s. 129 (K Kuvan suojaus) Tarpeettomien uvien poistaminen s. 130 (L Poisto) Kuvien atsominen televisiossa s. 128 (Video OUT -liitäntä) LCD-näytön irauden säätäminen s. 109 (LCD:n iraus) Tulostaminen Kuvien helppo tulostaminen s. 133 (Suoratulostus) 11

12 Käsittelyohjeet Kameran hoitaminen Tämä amera on herä laite. Älä pudota sitä tai altista sitä isuille. Kamera ei ole vesitiivis, joten sitä ei saa äyttää veden alla. Jos pudotat ameran veteen, ota välittömästi yhteys lähimpään Canon-huoltoon. Pyyhi vesipisarat uivalla liinalla. Jos amera on altistunut suolaiselle ilmalle, pyyhi amera uivasi ierretyllä ostealla anaalla. Älä osaan jätä ameraa voimaaita magneettisia sähöenttiä muodostavien esineiden tai laitteiden, esimerisi magneettien tai sähömoottorien, lähelle. Vältä myös ameran äyttämistä voimaaita radioaaltoja lähettävien esineiden tai laitteiden (esimerisi suurien antennien) läheisyydessä. Voimaaat magneettientät voivat aiheuttaa amerassa toimintavirheitä tai tuhota uvatietoja. Älä jätä ameraa uumiin paioihin, esimerisi suorassa auringonvalossa olevaan autoon. Koreat lämpötilat voivat aiheuttaa amerassa toimintavirheitä. Kamera sisältää heriä eletronisia piirejä. Älä osaan yritä puraa ameraa. Puhalla objetiivin linssillä, etsimessä, heijastavassa peilissä tai tähyslasissa oleva pöly pois puhaltimella. Älä äytä ameran rungon tai objetiivin puhdistamiseen puhdistusaineita, jota sisältävät orgaanisia liuottimia. Jos liaa on vaiea poistaa, vie amera lähimpään Canon-huoltoon. Älä oseta sormin ameran sähöliittimiin. Näin estät liittimien syöpymisen. Syöpyneet liittimet voivat aiheuttaa amerassa toimintavirheitä. Jos amera tuodaan nopeasti ylmästä lämpimään huoneeseen, ameran päälle ja sisäosiin voi ondensoitua vettä. Voit estää ondensoitumisen sulemalla ameran tiiviiseen muovipussiin ja antamalla sen sopeutua lämpimään, ennen uin poistat sen pussista. Jos ameran pinnalle tiivistyy vettä, älä äytä ameraa. Näin estät ameran vahingoittumisen. Jos ameraan muodostuu osteutta, poista objetiivi, ortti ja au amerasta. Käytä ameraa vasta sitten, un osteus on haihtunut. Jos amera on pitään äyttämättömänä, poista au ja säilytä ameraa viileässä ja uivassa paiassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Vaia amera olisi äyttämättömänä, varmista ameran toiminta painamalla lauaisinta silloin tällöin muutaman erran. Vältä ameran säilyttämistä paioissa, joissa äytetään syövyttäviä emiaaleja (esimerisi laboratoriossa tai pimiössä). Jos amera on ollut äyttämättömänä tavallista auemmin, testaa aii sen toiminnot ennen äyttöä. Jos ameraa ei ole äytetty heteen tai edessä on täreä uvaustilaisuus, taristuta amera Canon-jälleenmyyjällä. Voit taristaa myös itse, että amera toimii oiein. 12

13 Käsittelyohjeet LCD-näyttö LCD-näytössä on äytetty uusinta taruusteniiaa, jona ansiosta yli 99,99 % piseleistä on tehollisia. Jäljelle jäävissä alle 0,01 %:ssa voi uitenin olla muutama toimimaton piseli. Jos piseli ei toimi, se voi näyä esimerisi mustana tai punaisena. Tällöin ei siis ole yse virhetoiminnosta. Toimimattomat piselit eivät vaiuta tallentuviin uviin. Jos LCD-näyttö jätetään äyttöön pitäsi aiaa, näyttö voi ulua, niin että uvaa ei enää näy. Tämä on uitenin väliaiaista, ja häviää, un amera on äyttämättömänä muutaman päivän. Kortit Kortit ovat heriä laitteita. Älä pudota orttia tai altista sitä tärinälle. Muutoin orttiin tallennetut uvat saattavat vahingoittua. Älä säilytä tai äytä orttia lähellä voimaaan magneettientän luovaa laitetta, uten televisiota, aiutinta tai magneettia. Vältä myös paioja, joissa muodostuu staattista sähöä. Muutoin ortille tallennetut uvat voivat tuhoutua. Älä jätä ortteja suoraan auringonvaloon tai lämmönlähteiden läheisyyteen. Kortit voivat vääntyä, jolloin niistä tulee äyttöelvottomia. Älä läiytä ortille mitään nestettä. Suojaa orteissa olevat tiedot säilyttämällä ortteja aina asianmuaisessa otelossa. Älä taivuta orttia tai altista sitä liialliselle voimalle tai isuille. Älä säilytä orttia uumissa, osteissa tai pölyisissä paioissa. Objetiivin sähöliitännät Kun olet irrottanut objetiivin amerasta, iinnitä objetiivisuojuset paioilleen tai lase objetiivi alas taaosa ylöspäin, jotta linssin pinta tai sähöliittimet eivät naarmuunnu. Liitännät Pitäaiaisen äytön varoituset Kun uvaat pitään eseytysettä tai äytät pitään Live View -uvausta, amera voi uumentua. Vaia yse ei tällöin ole toimintavirheestä, uumentuneen ameran piteleminen pitään voi aiheuttaa lieviä palovammoja. 13

14 Piaopas 1 Aseta au paialleen. (s. 26) Lisätietoja aun lataamisesta on sivulla EF-S-objetiivi EF-objetiivi Kiinnitä objetiivi. (s. 33) Kun iinnität EF-S-objetiivin, ohdista se ameran valoiseen meriin. Kohdista muut objetiivit punaiseen meriin. 3 Aseta objetiivissa oleva tarennustavan valintaytin <AF>-asentoon. (s. 33) 4 Avaa orttipaian ansi ja aseta ortti. (s. 31) Aseta ortti orttipaiaan etiettipuoli itseesi päin. 5 Käännä virtaytin asentoon <1>. (s. 27) Kun LCD-näytössä näyy Päiväys/ Aia-asetusnäyttö, atso sivu

15 Piaopas Käännä valintaieo asentoon <1> (täysautomaatti). (s. 44) Kamera valitsee aii tarvittavat asetuset automaattisesti. Tarenna ohde. (s. 37) Katso etsimen läpi ja siirrä etsimen esus ohteen ohdalle. Paina lauaisin puoliväliin, jolloin amera tarentaa ohteen. Ota uva. (s. 37) Ota uva painamalla lauaisin pohjaan asti. Tarista uva. (s. 108) Otettu uva näyy LCD-näytössä noin 2 seunnin ajan. Näytä uva uudelleen painamalla <x>-painietta. (s. 54) LCD-näytössä näyvät uvausasetuset poistuvat näyvistä, un painat lauaisimen puoliväliin tai painat <B>-painietta. Lisätietoja uvien poistamisesta on ohdassa "Kuvien poistaminen" (s. 130). 15

16 Nimieistö Lihavoidut nimet viittaavat osiin, jota on selitetty osaan "Perusuvaus ja uvan toisto" mennessä (sivulle s. 54). Valintaieo (s. 20) Virtaytin (s. 27) Sisäinen salama / Tarennusen apuvalo (s. 58/116) EF-objetiivin iinnitysmerit (s. 33) <Z> ISO-heryyden asetuspainie (s. 57) <6> Päävalintaieo (s. 4) Lauaisin (s. 37) Punasilmäisyyden vähennysen ja itselauaisun valo (s. 59/53) Oteahva Peili (s. 94, 121) EF-S-objetiivin iinnitysmerit (s. 33) Salamatäsmäysen liittimet Salamaenä (s. 166) <V>Tarennustason meri (s. 49) Hihnan iinnie (s. 22) <D> Salaman painie (s. 58) Liitäntöjen ansi Objetiivin vapautuspainie (s. 34) Liitännät (s. 13) Bajonetti EF-S mm f/3,5-5,6 IS -objetiivi Vastavalosuoja EW-60C:n iinnitys (lisävaruste) 58 mm:n suodatinierre (objetiivin etuosassa) Tarennustavan valintaytin (s. 33) Image Stabilizer (Kuvanvaain) -ytin (s. 35) Tarennusrengas (s. 62) Zoomausrengas (s. 34) Syväterävyyden taristuspainie (s. 74) Objetiivin luitusnasta Video OUT -liitäntä (s. 128) Kauolauaisimen liitäntä (s. 164) Digitaaliliitäntä (s.134, 144) Objetiivin iinnitysmerit (s.33) Liittimet (s. 13) * EF-S mm f/3,5-5,6 II -objetiivissa ei ole Image Stabilizer (Kuvanvaain) -ytintä. 16

17 Nimieistö Dioptrian orjausen säädin (s. 36) Silmäsuojus (s. 165) Etsimen silmäsuppilo <B> Kuvausasetusten näyttö / Rajausen suunta (s. 42, 113/141) <O> Auon / Valotusen orjauspainie (s. 75/78) <A/I> AE luitusen / Salaman luitusen / Luettelouvan / Pienennysen painie (s. 88/89/124/126, 141) <S/u> AF-pisteen valinnan / Suurennusen painie (s. 61/126,141) <M> Menupainie (s. 38) <l/b> Tulosta/jaa-painie / Valotasapainon valinta (s. 139, 148/90) Korttipaian ansi (s. 31) LCD-näyttö (s. 38,109) Jalustaierre <x> Toistopainie (s. 54) <0> Asetuspainie / Kuvausasetusten näyttö (s. 38/42) <S> Nuolipainieet (s. 38) <Wq> Mittaustapa / Selausvalinta (s. 77/125) <XA> Picture Style -asetusten valinta (s. 67) <Yi/j> Kuvaustavan valinta (s. 53, 63) <ZE> Tarennustavan valinta (s. 60) Tasavirtaliittimen johdon auo (s. 163) Käyttövalo (s. 32) Autilan annen vapautusvipu (s. 26) Paristotilan ansi (s. 26) <L> Poistopainie (s. 130) Korttipaia (s. 31) 17

18 Nimieistö Kuvaustietojen näyttäminen Valotusaia Valotustason ilmaisin Valotusen orjausen määrä (s. 78) Valotusen haaruointialue (s. 80) Salamavalotusen orjaus (s. 79) y Sisäinen salama Uloinen Speedlitesalama Kuvaustila Kuvaustapa (s. 53, 63) u Ysittäisuva i Jatuva uvaus 10 se. itselauaisu l 2 se. itselauaisu q jatuvia uvia itselauaisun jäleen Aun varaustila (s. 28) zxcn Picture Style (s. 67) Kuvan tallennuslaatu (s. 64) 73 Suuri/tara 83 Suuri/normaali 74 Kesioo/tara 84 Kesioo/normaali 76 Pieni/tara 86 Pieni/normaali 1 RAW 1+73 RAW+suuri/tara Päävalintaieo (s. 69) Auo ISO-heryys (s. 57) Valotasapaino (s. 90) Q Automaatti W Päivänvalo E Varjo R Pilvinen Y Keinovalo U Valoinen loisteputi I Salama O Oma asetus 2 Valotasapainon orjaus (s. 92) B Valotasapainon haaruointi (s. 93) Kuvia jäljellä Kuvia jäljellä valotasapainon haaruoinnissa Itselauaisun ajastin Aiavalotusen aia Tarennustapa (s. 60) X Kertatarennus 9 Vaihtuva tarennus Z Jatuva tarennus g Käsintarennus Mittaustapa (s. 77) q Arvioiva mittaus w Osa-alueen mittaus e Kesustapainotteinen mittaus Näyttää äytettävissä olevat asetuset. 18

19 Nimieistö Etsimen tiedot AF-pisteen näytön ilmaisin < > Tähyslasi AF-pisteet <Z> ISO-heryys <A> AE-luitus/ Valotushaaru. äytössä <D> Salaman valmiusvalo Väärä salaman luitus -varoitus <e> Huippunopea syn. (FP-salama) <d> Salaman luitus / salamavalotushaaru. äytössä <y> Salamavalotusen orjaus Valotusaia Salaman luitus (FEL) Toiminnon suoritusilmoitus (busy) Sisäinen salama latautuu (D busy) Auo <o> Oiean tarennusen merivalo Masimijaso Valotasapainon orjaus ISO-heryys <0> Mustavalouvaus Valotustason ilmaisin Valotusen orjausen määrä Valotusen haaruointialue Punasilmäisyyden vähennyslampun ilmaisin Kortti täynnä -varoitus (FuLL) Kortin virhe -varoitus (Err) Ei orttia -varoitus (Card) Näyttää äytettävissä olevat asetuset. 19

20 Nimieistö Valintaieo Valintaieo sisältää perusuvaustilat ja luovat uvaustilat. Luova uvaustila Näiden tilojen avulla voit vaiuttaa uvien lopputuloseen. d : Ohjelmoitu AE (s. 56) s : Valotusajan esivalinta (s. 70) f : Auon esivalinta (s. 72) a : Käsisäätöinen valotus (s. 75) 8 : Syväterävyysohjelma AE (s. 76) Täysautomaatti Perusuvaus Sinun tarvitsee vain painaa lauaisinta. Erityisten ohteiden täysin automaattinen uvaus. 1: Täysautomaatti (s. 44) Normaali uvaus 2 : Muotouva (s. 47) 3: Maisemauva (s. 48) 4 : Lähiuva (s. 49) 5: Urheiluuva (s. 50) 6 : Öinen muotouva (s. 51) 7: Salama pois (s. 52) 20

21 Nimieistö Aulaturi LC-E5 Virtaliitin Latausen merivalo Aun paia Tätä virtaysiöä on pidettävä joo pystyasennossa tai leveä puoli alaspäin tasaisella alustalla. Aulaturi LC-E5E Aun paia Virtajohto Latausen merivalo Virtajohdon liitäntä 21

22 Nimieistö Hihnan iinnittäminen Työnnä hihnan pää ameran hihnapidieen leniin altapäin. Työnnä sitten pää soljen läpi uvan osoittamalla tavalla. Vedä hihna sopivan ireäsi soljen ympäriltä ja varmista, että hihna ei pääse löystymään. Silmäsuppilon suojus on myös iinnitetty hihnaan. (s. 165) Silmäsuppilon suojus 22

23 1 Aloitus Tässä luvussa uvataan ameran perustoimintoja ja errotaan esivalmisteluista, jota annattaa tehdä ennen ameran äyttöönottoa. 23

24 Aun lataaminen 1 Irrota suojaotelo. LC-E5 LC-E5E 2 3 Kiinnitä au. Kiinnitä au unnolla uvan muaisesti. Irrota au toimimalla päinvastaisessa järjestysessä. Lataa au. Malli LC-E5 Avaa aulaturin piiit nuolen osoittamalla tavalla ja yte ne pistorasiaan. Malli LC-E5E Kyte virtajohto laturiin ja työnnä pistoe pistorasiaan. Lataaminen äynnistyy automaattisesti ja latausen merivalo muuttuu oranssisi. Kun au on täysin ladattu, latausen merivalo muuttuu vihreäsi. Täysin tyhjän aun lataaminen oonaan estää noin 2 tuntia. Aun latausaia vaihtelee ympäröivän lämpötilan ja aun varaustason muaan. 24

25 Aun lataaminen Aun ja laturin äyttövihjeitä Lataa au äyttöä edeltävänä päivänä tai äyttöpäivänä. Ladatun aun lataus purautuu vähitellen myös äyttämättömänä ja varastoinnin aiana. Kun au on ladattu, irrota se laturista ja irrota virtajohto pistorasiasta. Kun amera ei ole äytössä, poista au. Jos au jätetään ameraan pitäsi aiaa, jonin verran virtaa poistuu, miä vähentää latausen estoa ja aun äyttöiää. Säilytä au suojaotelo iinnitettynä. Jos säilytät täyteen ladattua aua, sen suoritusyy voi lasea. Aulaturia voi äyttää myös ulomailla. Aulaturi sopii virtalähteisiin, joiden jännite on V, 50/60 Hz. Kiinnitä tarvittaessa aupasta hanittava maa- tai alueohtainen pistoesovitin. Älä yte aulaturiin annettavaa jännitteenmuunninta, sillä se voi vahingoittaa aulaturia. Jos lataus purautuu nopeasti, vaia au olisi ladattu täyteen, au on ulunut. Osta uusi au. Älä lataa muuta aua uin au LP-E5:tä. Au LP-E5 on taroitettu vain Canon-tuotteille. Niiden äyttäminen yhteensopimattomassa aulaturissa tai tuotteessa voi johtaa toimintahäiriöön tai onnettomuusiin, joista Canon ei ole vastuussa. 25

26 Aun asentaminen ja poistaminen Aun asentaminen Aseta täyteen ladattu au LP-E5 ameraan. 1 Avaa autilan ansi. Työnnä vipua nuolen osoittamaan suuntaan ja avaa ansi. 2 3 Aseta au paialleen. Aseta au liitinpää edellä. Työnnä aua, unnes se luittuu paialleen. Sulje ansi. Paina antta, unnes se napsahtaa iinni. Aun poistaminen Avaa ansi ja irrota au. Paina aun luitsinta nuolen osoittamaan suuntaan ja poista au. Estä oiosulujen mahdollisuus asettamalla aun suojaansi paialleen. 26 Kun avaat autilan annen, varo, ettet äännä sitä liiaa taasepäin. Se voi rioa saranan.

27 Virran yteminen Kun ytet virran ja päiväys/aia-asetusnäyttö tulee näyviin, määritä päiväys/aia sivun 29 ohjeiden muaan. <1> : Kameran virta yteytyy. <2> : Kameran virta on ataistu, eiä ameraa voi äyttää. Käännä ytin tähän asentoon, un amera ei ole äytössä. Tietoja automaattisesti itsepuhdistuvasta uvaennosta Kun asetat virtaytimen asentoon <1> tai <2>, ennon puhdistus suoritetaan automaattisesti. Kennon puhdistusen aiana LCD-näytössä näyy <f>. Voit uvata myös ennon puhdistusen aiana painamalla lauaisimen puoliväliin (s. 37), jolloin ennon puhdistus eseytyy ja uva otetaan. Jos äännät virtaytimen päällä/pois <1>/<2> nopeasti, uvae <f> ei ehä näy. Tämä ei ole häiriö, vaan normaalia. Tietoja automaattisesta virranataisusta Kamera säästää aua ataisemalla virran automaattisesti, un se on ollut äyttämättömänä noin 30 seuntia. Kyte ameran virta uudelleen painamalla lauaisinta. Voit muuttaa automaattisen virranataisun aiaa valion [5 Virranataisu]-asetusella. (s. 109) Jos äännät virtaytimen asentoon <2>, un uvaa tallennetaan ortille, näyttöön ilmestyy testi [Tallennetaan...] ja virta ateaa, un uva on tallennettu ortille. 27

28 Virran yteminen Aun varaustason taristaminen Kun virtaytin on <1>-asennossa, aun varaustaso näyy nelitasoisesti: z : Aussa on riittävästi virtaa. x : Aun varaustaso on hieman alentunut, mutta virtaa on vielä riittävästi jäljellä. c : Austa loppuu pian virta. n : Au on ladattava. Aun äyttöiä [Noin uvaa] Lämpötila Kuvausolosuhteet Ei salamaa Salama 50 % Lämpötilassa 23 C C Yllä olevat luvut perustuvat täyteen ladattuun au LP-E5:een, un Live View -uvausta ei äytetä, ja CIPA:n (Camera & Imaging Products Association) testausriteereihin. 28 Todellinen jäljellä olevien uvien määrä saattaa olla yllä mainittua pienempi, jos uvausolosuhteet ovat vaieat. Kuvien määrä vähenee myös, jos lauaisinta pidetään pitiä aioja puoliväliin painettuna tai automaattitarennusta äytetään paljon. Jos LCD-näyttöä äytetään paljon, mahdollisten otosten määrä vähenee. Objetiivi saa äyttövirtansa ameran austa. Tietyntyyppisten objetiivien äyttö voi vähentää otettavien uvien määrää. Jos objetiivin Image Stabilizer (Kuvanvaain) on äytössä, otettavien uvien määrä on pienempi (aun lyhyempi äyttöiä). Lisätietoja aun estosta äytettäessä Live View -uvausta on sivulla 100.

29 3 Päiväysen ja ajan määrittäminen Kun ytet virran ensimmäistä ertaa tai päiväys/aia on palautettu, Päiväys/Aia-asetusnäyttö tulee näyviin. Määritä päiväys/aia vaiheiden 3 ja 4 muaan. Huomaa, että tallennettuihin uviin liitettävä päiväys/aia perustuu tähän Päiväys/Aia-asetuseen. Muista määrittää päiväys/aia. 1 Avaa valio. Avaa valio painamalla <M>painietta Valitse [6]-välilehdessä [Päiväys/Aia]. Valitse <U>-painieella [6]-välilehti. Valitse <V>-painieella [Päiväys/ Aia] ja paina sitten <0>-painietta. Määritä päiväys ja aia. Valitse päiväysen tai ajan luu <U>-painieella. Paina <0>-painietta niin, että tulee näyviin. Määritä luu <V>-painieella ja paina sitten <0>-painietta. (palaa ohtaan.) Sulje valio. Valitse <U>painieella [OK] ja paina sitten <0>-painietta. Päiväys/aia määritetään. Palaa uvausasetusten näyttöön <M>-painieella. Päiväys/Aia äynnistyy, un painat <0>-painietta vaiheessa 4. Jos säilytät ameraa ilman aua tai jos ameran au purautuu, päiväys/ aia voi nollautua. Tässä tapausessa määritä päiväys/aia uudelleen. 29

30 3 Näyttöielen valitseminen 1 2 Avaa valio. Avaa valio painamalla <M>-painietta. Valitse [6]-välilehdessä [Kieli]. Valitse <U>-painieella [6]-välilehti. Valitse <V>-painieella [Kieli] (olmas ohta ylhäältä) ja paina sitten <0>-painietta. 3 Valitse haluamasi ieli. Valitse haluamasi ieli <S>-painieella paina sitten <0>-painietta. Valioiden ieli muuttuu. Palaa uvausasetusten näyttöön <M>-painieella. 30

31 Kortin asentaminen ja poistaminen Otettu uva tallentuu ortille (myydään eriseen). Varmista, että ortin irjoitussuojausytin on asetettu ylöspäin, jotta irjoittaminen/poistaminen on mahdollista. Kortin asentaminen Kortin irjoitussuojausytin 1 2 Avaa ansi. Avaa ansi työntämällä sitä nuolen osoittamaan suuntaan. Aseta ortti paialleen. Aseta uvan muaisesti ortti etiettipuoli itseesi päin ja työnnä sitä, unnes se napsahtaa paialleen. 3 Sulje ansi. Sulje ansi ja työnnä sitä nuolen suuntaan, unnes se napsahtaa iinni. Kun äännät virtaytimen asentoon <1>, jäljellä olevien uvien määrä näyy LCD-näytössä. Kuvia jäljellä Jäljellä olevien uvien määrä määräytyy muun muassa ortin äyttämättömän apasiteetin, uvien tallennuslaadun ja ISO-heryysasetusen muaan. Et unohda asentaa orttia, un [1 Ilman orttia]-valioasetusena on [Pois]. (s. 108) 31

32 Kortin asentaminen ja poistaminen Kortin poistaminen Käyttövalo 1 2 Avaa ansi. Käännä virtaytin asentoon <2>. Tarista, että LCD-näytössä ei näy testiä "Tallennetaan...". Varmista, että äyttövalo ei pala, ja avaa ansi. Poista ortti. Työnnä orttia evyesti ja vapauta se sitten. Kortti tulee ulos amerasta. Vedä ortti suoraan ulos ja sulje ansi. 32 Kun äyttövalo palaa tai viluu, amera tallentaa uvia orttiin, luee uvia ortista, poistaa uvia tai siirtää tietoja. Kun äyttövalo palaa tai viluu, älä tee seuraavia toimia, sillä ne voivat vahingoittaa uvatietoja. Myös ortti tai amera voi vahingoittua. Avaa orttipaiaa. Avaa autilan antta. Älä ravista ameraa tai lyö sitä mitään vasten. Jos ortilla on aiemmin tallennettuja uvia, uvanumerointi ei ehä ala arvosta (s. 110) Älä oseta sormin tai metalliesineillä ameran sähöliittimiin. Jos LCD-näyttöön tulee orttiin liittyvä virheilmoitus, poista ja asenna ortti uudelleen Jos virhe ei poistu, vaihda ortti. Jos voit siirtää aii ortin uvat tietooneeseen, siirrä uvat ja alusta sen jäleen ortti (s. 40). Kortti saattaa tämän jäleen toimia normaalisti.

33 Objetiivin iinnittäminen ja irrottaminen Objetiivin iinnittäminen EF-S-objetiivin iinnitysmeri EF-objetiivin iinnitysmeri 1 2 Poista suojuset. Irrota objetiivin taasuojatulppa ja runotulppa iertämällä niitä nuolen osoittamaan suuntaan. Kiinnitä objetiivi. Aseta EF-S-objetiivin ja ameran valoiset EF-S-objetiivin ohdistusmerit vastaain ja äännä objetiivia nuolen suuntaan, unnes se napsahtaa paialleen. Kun iinnität muuta uin EF-S-objetiivia, ohdista objetiivin iinnitysmeri punaiseen EF-objetiivin iinnitysmeriin. Käännä objetiivissa oleva 3 tarennustavan ytin <AF>asentoon (automaattitarennus). Jos ytin on <MF> (Käsintarennus) -asennossa, automaattitarennusta ei voi äyttää. Poista objetiivin etusuojus. 4 Älä atso aurinoon objetiivin läpi. Se voi vahingoittaa näöä. Jos objetiivin etuosa (tarennusrengas) liiuu automaattitarennusen aiana, älä osee liiuvaan osaan. 33

34 Objetiivin iinnittäminen ja irrottaminen Tietoja zoomausesta Voit zoomata iertämällä objetiivin zoomausrengasta sormillasi. Jos haluat zoomata, tee se ennen tarentamista. Jos äännät zoomausrengasta tarennusen jäleen, tarennus voi siirtyä hieman. Objetiivin irrottaminen Paina objetiivin vapautuspainietta ja äännä objetiivia nuolen suuntaan. Käännä objetiivia, unnes se pysähtyy, ja irrota objetiivi. Pölyn minimointi Vaihda objetiivi mahdollisimman pölyttömässä paiassa. Kun säilytät ameraa ilman objetiivia, aseta runotulppa paialleen. Puhdista runotulppa pölystä, ennen uin iinnität sen. 34 Kuvanmuuntoerroin Kosa uvaoo on pienempi uin 35 mm:n filmissä, objetiivin polttoväli näyttää asvavan 1,6- ertaisesi. Kuvaoo (22,2 x 14,8 mm) 35 mm:n uvaoo (36 x 24 mm)

35 Tietoja Image Stabilizer (Kuvanvaain) -objetiivista Tässä uvatussa toimenpiteessä on äytetty EF-S mm f/3,5-5,6 IS -objetiivia. * IS on lyhenne sanoista Image Stabilizer (Kuvanvaain). * EF-S mm f/3,5-5,6 II -objetiivissa ei ole Image Stabilizer (Kuvanvaain) -ytintä. 1 Käännä IS-ytin asentoon <1>. Käännä ameran virtaytin asentoon <1>. 2 3 Paina lauaisin puoliväliin. Image Stabilizer (Kuvanvaain) on äytössä. Ota uva. Kun uvaa on vaaa etsimessä, ota uva painamalla lauaisin pohjaan. Image Stabilizer (Kuvanvaain) ei ole tehoas uvattaessa liiuvia ohteita. Image Stabilizer (Kuvanvaain) ei ehä ompensoi voimaasta tärinää, uten veneen einuntaa. Image Stabilizer (Kuvanvaain) toimii, un tarennustavan valintaytin on asennossa <f> tai <g>. Jos amera iinnitetään jalustaan, voit säästää aua ääntämällä IS-ytimen asentoon <2>. Image Stabilizer (Kuvanvaain) toimii, vaia amera iinnitettäisiin monopod-jalustaan. Joidenin IS-objetiivien IS-tilaa voi muuttaa manuaalisesti uvausolosuhteiden muaan. EF-S mm f/3,5-5,6 IS -objetiivi vaihtaa IS-tilaan automaattisesti. 35

"Ohjelmiston aloitusopas" ja "Pikaopas" ovat tämän käyttöoppaan lopussa. SUOMI KÄYTTÖOPAS

Ohjelmiston aloitusopas ja Pikaopas ovat tämän käyttöoppaan lopussa. SUOMI KÄYTTÖOPAS "Ohjelmiston aloitusopas" ja "Piaopas" ovat tämän äyttöoppaan lopussa. SUOMI KÄYTTÖOPAS Johdanto 1100D on huippulaatuinen digitaalinen SLR (Single-Lens Reflex) -amera, jossa on erittäin tara 12,2 tehollisen

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. IXUS 105-kameran kuva

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. IXUS 105-kameran kuva Kameran käyttöopas IXUS 105-kameran kuva SUOMI Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Pakkauksen sisällön tarkastaminen Tarkista, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten.

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Kameran käyttöopas SUOMI Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Pakkauksen sisällön tarkastaminen Tarkista, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Digitaalikamera

Käyttäjän opas. Digitaalikamera Digitaalikamera Fi Käyttäjän opas Kiitämme sinua tämän CASIO-tuotteen ostamisesta. Ennen kuin käytät sitä, muista lukea tämän käyttäjän oppaan varoitukset. Säilytä käyttäjän opasta turvallisessa paikassa

Lisätiedot

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista FIN Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran

Lisätiedot

Tekijänoikeudet Kameran käyttäjille Tuotemerkit

Tekijänoikeudet Kameran käyttäjille Tuotemerkit e_kb448.book Page 0 Monday, August 6, 2007 3:59 PM Haluamme kiittää sinua PENTAX -digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään kaikki

Lisätiedot

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään

Lisätiedot

Digitaalikamera Käyttäjän opas

Digitaalikamera Käyttäjän opas Fi Digitaalikamera Käyttäjän opas Kiitämme sinua tämän CASIO-tuotteen ostamisesta. Ennen kuin käytät sitä, muista lukea tämän käyttäjän oppaan varoitukset. Säilytä käyttäjän opasta turvallisessa paikassa

Lisätiedot

Kodak EasyShare CX6230 Zoom -digitaalikamera

Kodak EasyShare CX6230 Zoom -digitaalikamera Kodak EasyShare CX6230 Zoom -digitaalikamera Käyttöopas www.kodak.com Vuorovaikutteisia opetusohjelmia on osoitteessa www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650,

Lisätiedot

CEL-SR3XA260. HD-videokamera. Käyttöopas

CEL-SR3XA260. HD-videokamera. Käyttöopas CEL-SR3XA260 HD-videokamera Käyttöopas Y Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Lisätiedot

WB850F/WB855F. Napsauta aihetta. Perusvianmääritys. Pikaohje. Sisällys. Perustoiminnot. Edistyneet toiminnot GPS. Kuvausasetukset.

WB850F/WB855F. Napsauta aihetta. Perusvianmääritys. Pikaohje. Sisällys. Perustoiminnot. Edistyneet toiminnot GPS. Kuvausasetukset. Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella. Napsauta aihetta Perusvianmääritys Pikaohje Sisällys Perustoiminnot Edistyneet toiminnot GPS WB850F/WB855F Kuvausasetukset

Lisätiedot

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digitaalikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Kiitoksia siitä, että olet hankkinut PENTAX digitaalikameran. Ennen kameran

Lisätiedot

SUOMI. Kameran käyttöopas. Aloitusopas s. 7. Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (sivut 194 201).

SUOMI. Kameran käyttöopas. Aloitusopas s. 7. Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (sivut 194 201). SUOMI Kameran käyttöopas Aloitusopas s. 7 Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (sivut 194 201). Pakkauksen sisällön tarkastaminen Pakkaus sisältää seuraavat osat. Jos jokin osista puuttuu, ota yhteyttä

Lisätiedot

CEL-SP3PA261. Digitaalinen videokamera. Käyttöopas

CEL-SP3PA261. Digitaalinen videokamera. Käyttöopas CEL-SP3PA261 Digitaalinen videokamera Käyttöopas Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY DSC-TX5 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2806902

Käyttöoppaasi. SONY DSC-TX5 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2806902 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöopas. FIN Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella.

Käyttöopas. FIN Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella. Käyttöopas FIN Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella. Tekijänoikeustietoja Microsoft Windows ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä

Lisätiedot

2. Muut kuvausvaihtoehdot. 3. Salamakuvaus. 4. Videoiden kuvaus ja katselu. 5. Katseluvaihtoehdot. 8. Kuvien tulostaminen. 9.

2. Muut kuvausvaihtoehdot. 3. Salamakuvaus. 4. Videoiden kuvaus ja katselu. 5. Katseluvaihtoehdot. 8. Kuvien tulostaminen. 9. Perusopas Tehtävien pikahakemisto DIGITAALIKAMERA 1. Sisällysluettelo Perusvalokuvaus/usein käytetyt vaihtoehdot 2. Muut kuvausvaihtoehdot Käyttöohje 3. Salamakuvaus 4. Videoiden kuvaus ja katselu 5. Katseluvaihtoehdot

Lisätiedot

User Manual WB650/WB660. Napsauta aihetta. Pikaviite. Sisällys. Perustoiminnot. Edistyneet toiminnot. Kuvausasetukset. Toistaminen/Muokkaaminen

User Manual WB650/WB660. Napsauta aihetta. Pikaviite. Sisällys. Perustoiminnot. Edistyneet toiminnot. Kuvausasetukset. Toistaminen/Muokkaaminen Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella. Napsauta aihetta User Manual WB650/WB660 Pikaviite Sisällys Perustoiminnot Edistyneet toiminnot Kuvausasetukset

Lisätiedot

4-469-579-51(1) Digitaalikamera. Käyttöopas DSC-RX1/RX1R

4-469-579-51(1) Digitaalikamera. Käyttöopas DSC-RX1/RX1R 4-469-579-51(1) Digitaalikamera Käyttöopas DSC-RX1/RX1R Suomi VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran pienentämiseksi. TÄRKEITÄ TURVALLISUUS- OHJEITA SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Lisätiedot

Sisällysluettelo Toimintohaku Asetusten haku Hakemisto. Käsikirja. Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K. 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1)

Sisällysluettelo Toimintohaku Asetusten haku Hakemisto. Käsikirja. Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K. 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1) Käsikirja Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1) FI Käsikirjan käyttäminen Voit siirtyä vastaavalle sivulle napsauttamalla oikealla puolella olevaa painiketta.

Lisätiedot

HP Photosmart M407 -digitaalikamera ja HP Instant Share. Käyttöopas

HP Photosmart M407 -digitaalikamera ja HP Instant Share. Käyttöopas HP Photosmart M407 -digitaalikamera ja HP Instant Share Käyttöopas Lailliset ilmoitukset Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. OLYMPUS FE-45 http://fi.yourpdfguides.com/dref/4293909

Käyttöoppaasi. OLYMPUS FE-45 http://fi.yourpdfguides.com/dref/4293909 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohje. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA. Perusopas. 3. Salamakuvaus. 4. Videoiden kuvaus ja katselu. 5. Katseluvaihtoehdot. 6.

Käyttöohje. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA. Perusopas. 3. Salamakuvaus. 4. Videoiden kuvaus ja katselu. 5. Katseluvaihtoehdot. 6. Käyntiosoite: Tavaratoimitukset: Postiosoite: http://www.olympus.com/ Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Germany Puhelin: +49 40 23 77 3-0/Faksi: +49 40 23 07 61 Bredowstrasse

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet CCD-TRV238E/TRV438E DCR-TRV270E/TRV285E. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Lue tämä ensin

Kameran käyttöohjeet CCD-TRV238E/TRV438E DCR-TRV270E/TRV285E. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Lue tämä ensin 2-515-261-33(1) Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Videokamera/Digitaalinen videokamera CCD-TRV238E/TRV438E DCR-TRV270E/TRV285E 2005 Sony Corporation Lue tämä ensin Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti

Lisätiedot

SH-2. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA

SH-2. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA DIGITAALIKAMERA SH-2 Käyttöopas Kiitämme Olympus-digitaalikameran hankinnasta. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen kuin alat käyttää uutta kameraasi. Siten pystyt hyödyntämään kameran suorituskykyä parhaalla

Lisätiedot

SP-100EE. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA

SP-100EE. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA DIGITAALIKAMERA SP-100EE Käyttöopas Kiitämme Olympus-digitaalikameran hankinnasta. Lue nämä ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää uutta kameraasi. Siten pystyt hyödyntämään kameran suorituskykyä

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin

Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin 2-677-030-41(1) Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Laajat käyttömahdollisuudet: Kiintolevyllä varustettu Handycam 10 Aloittaminen 13 Easy Handycam 22 Kuvaus/ toisto 28 Asetustoimintojen käyttäminen 46

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietojen löytäminen Etsi haluamiasi tietoja seuraavista: i Usein kysyttyjen kysymysten hakemisto s. iv ix Tiedätkö, mitä haluat tehdä, mutta et tiedä tarvittavan toiminnon

Lisätiedot

Sisällys. 1. Kameran valmistelu ja käytön kulku. 2. Kuvaus etsimen avulla. 3. Kuvaaminen live-näkymän avulla. 4. Valokuvien ja videoiden näyttäminen

Sisällys. 1. Kameran valmistelu ja käytön kulku. 2. Kuvaus etsimen avulla. 3. Kuvaaminen live-näkymän avulla. 4. Valokuvien ja videoiden näyttäminen Sisällys Tehtävien pikahakemisto DIGITAALIKAMERA 1. Kameran valmistelu ja käytön kulku 2. Kuvaus etsimen avulla 3. Kuvaaminen live-näkymän avulla Käyttöopas 4. Valokuvien ja videoiden näyttäminen 5. Perustoiminnot

Lisätiedot