KIVI-päivää vietettiin tällä kertaa asianajajien kanssa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIVI-päivää vietettiin tällä kertaa asianajajien kanssa"

Transkriptio

1 KILPAILU- VIRASTON UUTISLEHTI NINA KAVERINEN KIVI-päivää vietettiin tällä kertaa asianajajien kanssa Kilpailuvirasto vietti tänä vuonna perinteistä KIVI-päiväänsä järjestämällä kutsuseminaarin kilpailuoikeudellisia toimeksiantoja hoitaville asianajajille. Lokakuun 10. päivänä Kansallissalissa Helsingissä järjestettyyn tilaisuuteen osallistui yli viisikymmentä asianajajaa eri asianajotoimistoista ja yhtä suuri joukko viraston tutkijoita. Kartellisakkojen armahdusjärjestelmästä alustivat KIVI-päivässä Kilpailuviraston tutkimuspäällikkö Mika Hermas (eturivissä oikealla) sekä hänen vieressään istuva asianajaja Jukka Luostarinen. Järjestelmästä lisää sivuilla JATKUU s. 2 9

2 TÄSSÄ NUMEROSSA: KIVI-päivää vietettiin tänä vuonna asianajajien kanssa Kilpailuoikeus oikeudellistuu tarvitaanko uusia pelisääntöjä? Kokemuksia armahdusjärjestelmän toimivuudesta Suomessa Näkymiä yrityskauppavalvonnan prosesseihin Asiakirjajulkisuus ja todistelu Selvitysmies Purasjoki luovutti raporttinsa Pohjoismainen työryhmä selvitti vähittäispankkimarkkinoita KIVI ja HECER solmivat yhteistyösopimuksen Sääntelyn vaikutukset kaupan kilpailuun selvitetään Uusi tutkimuspäällikkö Julkaisija: Kilpailuvirasto, Pitkänsillanranta 3 A, PL 332, Helsinki, (09) , Päätoimittaja: Päivi Kari, (09) Toimitus: Marketta Salin, (09) Tilaukset ja osoitteenmuutokset: Sähköposti: Julkaisu on maksuton. Ulkoasu ja taitto: Harri Heikkilä Oy Paino: Pekan Offset 2006 ISSN Ω Jatkoa sivulta 1 SÄÄNNÖLLISELLÄ VUOROPUHELULLA SUJUVAMPAAN ASIOINTIIN Kilpailuvirasto juhlisti lokakuussa perinteistä KIVI-päiväänsä järjestämällä kilpailuoikeudellisia toimeksiantoja hoitaville asianajajille kutsuseminaarin, jonka aiheena oli kilpailunrajoitusasioiden käsittely Kilpailuvirastossa ja markkinaoikeudessa. Iltapäivän kestänyt tapaaminen oli ylijohtaja Juhani Jokisen mukaan alku uudelle käytännölle: tarkoitus on aloittaa säännöllinen vuoropuhelu asianajajien ja Kilpailuviraston välillä. Vuorovaikutuksen tavoitteena on kehittää asiointiprosesseja niin, että kilpailuasioiden käsittely olisi virastossa mahdollisimman sujuvaa ja vaivatonta. Keskivertoyritykset törmäävät käytännössä kilpailunrajoitusasioihin niin harvoin, ettei niiden useinkaan kannata pitää tarvittavaa erityisosaamista omissa taloissaan. Kilpailunrajoituksiin liittyvät asiat ovat lisäksi viime vuosina vaikeutuneet merkittävästi EU:n kilpailusääntöjen toimeenpanoon liittyneiden uudistusten johdosta. Tarkoitus on aloittaa säännöllinen vuoropuhelu asianajajien ja Kilpailuviraston välillä. Asianajajia tarvitaan käytännössä useimmiten apuun yrityskauppavalvonnassa ja kilpailusääntöjen rikkomusepäilyihin liittyvissä asioissa. Kilpailuasioihin on lisäksi viime vuosina liittynyt usein julkisuuslain soveltamista koskevia kysymyksiä, joiden hoitamisessa asianajajat ovat olleet mukana. Suuntaviivat asioinnin tueksi? Jo seminaarikutsussa oli nostettu esiin kysymys siitä, olisiko asianajajien mielestä tarpeen luoda suuntaviivat, jotka valottaisivat Kilpailuviraston sisäisiä menettelytapoja ja vähentäisivät kitkaa asioinnissa viraston kanssa. Myös menettelyjen uudistamiselle ja ns. parhaiden käytäntöjen luomiselle saattaisi olla tarvetta. Markkinaoikeudelle varatun puheenvuoron käytti tilaisuudessa markkinaoikeustuomari Maarit Lindroos. Muut pääesiintyjät olivat julkisuusasioita lukuun ottamatta Kilpailuvirastosta. Armahdusjärjestelmästä luennoi tutkimuspäällikkö Mika Hermas ja yrityskauppavalvonnasta tutkimuspäällikkö Leena Passi. Julkisuusasioiden osalta alustajana toimi asianajaja Mikael Wahlbeck. Puheenvuorojen aiheina olivat mm. vuonna 2004 voimaan tullut armahdusjärjestelmä, yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuus ja ehtoneuvottelut sekä oikeudenkäynteihin liittyvä asiakirjajulkisuus ja todistelu. Aiheista lisää sivuilla 3 9.

3 Kilpailuoikeus oikeudellistuu tarvitaanko uusia pelisääntöjä? Kilpailuoikeuden oikeudellistuminen näkyy siinä, että oikeudelliset ratkaisuperusteet ovat tulleet ratkaisevan tärkeiksi kilpailunrajoituslain toimeenpanossa, totesi Kilpailuviraston ylijohtaja Juhani Jokinen KIVI-päivässä. Oikeudellistumisesta kertoo myös sääntelyn määrän lisääntyminen. Kehitys on odotettu vuoden 2004 kilpailusääntöjen harmonisoinnin jälkeen. Oikeudellistumisen suuntaan johtavat myös useat markkinaoikeuden tai viraston käsittelyssä olevat asiat, joihin liittyy korkeiden seuraamusmaksujen uhka. Komissio pohtii parhaillaan toimenpiteitä private enforcement eli yksityisoikeudellisia vahingonkorvauskanteita koskevan valvontakeinon tehostamiseksi. Lisäksi komissio on julkaissut uuden sakkotiedonannon, ja leniency eli armahdusjärjestelmän uudistamisessa on aloitettu julkinen kuuleminen. Myös perustamissopimuksen 82 artikla saanee lähiaikoina uuden tulkinnan valmisteilla olevan komission tiedonannon muodossa. Kansalliset kilpailuviranomaiset selvittävät lisäksi parhaillaan European Competition Authorities -yhdistyksen puitteissa tarvetta ja mahdollisuuksia kansallisten sakkojärjestelmien harmonisointiin. Lainsäädännön merkitys yhteiskunnan ja sen jäsenten intressiristiriitojen ratkaisussa näyttäisi olevan muutenkin kasvamassa, arvioi Jokinen. Kuitenkin, mitä yksityiskohtaisemmaksi lainsäädäntö kirjoitetaan, sitä vaikeampia ongelmia syntyy, jos ja kun lainvalmistelijalta on jäänyt huomaamatta tai sääntelemättä jokin sääntelyn kohteeseen liittyvä yksityiskohta. Joustavilla normeilla voidaan tasoittaa näitä ongelmia, mutta kiellettyjen kilpailunrajoitusten alueella joustavuudessa on omat ennakoitavuuteen liittyvät vaaransa. Mitä on esimerkiksi kilpailun merkittävä estäminen KRL 4 1:ssä, kohtuullisuus 5 1 (2):ssa, välttämättömyys KRL 5 1 (3):ssa tai merkittävyys KRL 11 d :ssä. Joustavat normit saattavat edellyttää valvontaviranomaisen antamia tiedonantoja, mutta ennen kaikkea niiden sisältö kehittyy tuomioistuimissa, korosti Jokinen. NINA KAVERINEN Uusia uudistuksia on vireillä Turhat oikeudenkäynnit tulevat kalliiksi Oikeudellistumisella on Jokisen mukaan hyvät ja huonot puolensa. Tuomioistuinten lainsäädäntöä täydentävää roolia voidaan pitää myönteisenä. Samalla myös oikeusturvatiet kansalaisten ja yritysten perustuslaillisten oikeuksien ylläpitämiseen ja viranomaisten päätöksenteon laillisuuden valvomiseen ovat avoinna. Mutta asialla on toinenkin puoli; oikeudenkäyntejä saatetaan käyttää asioiden viivyttämiseen, kilpailijoiden haittaamiseen ja luottamuksellisen tiedon keräämiseen. Kilpailupolitiikan tehtävänä on markkinoiden toimintaedellytysten turvaaminen ja sitä kautta hyvinvoinnin lisääminen yhteiskunnassa. Siinä toiminnassa emme voi välttää oikeudenkäyntejä, ne ikään kuin kuuluvat asiaan, totesi Jokinen. Turhat oikeudenkäynnit viivyttävät kuitenkin asioita, aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia ja vaarantavat kilpailupolitiikan perustehtävän hoitamisen. Tapaaminen oli ylijohtaja Juhani Jokisen mukaan alku uudelle käytännölle. 3

4 Ω Jatkoa sivulta 1 Kokemuksia armahdusjärjestelmän toimivuudesta Suomessa Kilpailuvirasto on saanut järjestelmän voimaan tulon jälkeen useita seuraamusmaksusta vapauttamista koskevia hakemuksia sekä yhteydenottoja, joissa yritykset ovat peilailleet mahdollisuuksiaan kilpailunrajoituslain 9 :n etuun, kertoi viraston tutkimuspäällikkö Mika Hermas armahdusjärjestelmän toimivuutta koskeneessa KIVI-päivän puheenvuorossaan. Armahdusjärjestelmä tuli voimaan kaksi ja puoli vuotta sitten kilpailunrajoituslain uudistuksen yhteydessä vappuna Sen perusteella kielletyn yhteistyön ensimmäisenä viranomaisille paljastava kartellin jäsen voi vapautua tietyin ehdoin seuraamusmaksusta. Hakemukset ovat koskeneet sekä puhtaasti kotimaisia tapauksia että tilanteita, joissa on haettu sakoista vapautumista myös muualta, esimerkiksi Euroopan komissiolta, totesi Hermas. Toistaiseksi Kilpailuvirasto on antanut yhden 9 :n mukaisen päätöksen, joka koski autovaraosakaupan tukkuliikkeiden kiellettyä yhteistoimintaa. Päätöksen sisältöä kuvataan tarkemmin sivulla 12. Matala ensivaiheen kynnys Kilpailunrajoituslaissa säädetty matala ensivaiheen kynnys on ollut Hermaksen mukaan toimiva. Keskeistä on etusijan vahvistaminen mahdollisimman aikaisin ja sujuvasti. Annettujen tietojen tulee kuitenkin mahdollistaa viraston puuttuminen asiaan: etusijaa ei saa, jos annetut tiedot ovat liian ylimalkaisia. Hermas piti tärkeänä sitä, että yritykset voivat aloittaa prosessin anonyymisti. Anonymiteetin avulla voidaan molemmin puolin tunnustella sakoista vapautumisen edellytyksiä luottamuksellisessa ilmapiirissä, mikä edesauttaa myös tutkimusten kannalta elintärkeää hakemuksen salassapitoa prosessin alkuvaiheessa. Alustavan yhteydenoton jälkeen KIVI vahvistaa ensikontaktin ja sen ajankohdan kirjallisesti ja asettaa määräajan varsinaiselle tietojen antamiselle. Annetut määräajat ovat olleet Hermaksen mukaan verrattain lyhyitä. Ideana on se, että hakijan tulee tehdä ainakin pääosa kotitehtävistään jo ennen ensimmäistä yhteydenottoa. Hakemuksia tullut puolenkymmentä Kokemukset järjestelmän soveltamisesta ovat olleet Hermaksen mukaan pääosin positiivisia. Säännöksen soveltamisala eli yhteys kiellettyyn kartelliyhteistyöhön tunnetaan hyvin, ja sakoista vapautumisen edellytyksiä ja prosessin etenemistä pidetään 4

5 ilmeisesti verraten ennakoitavina ja läpinäkyvinä. Myös yhteistyövelvoitteen sisältö on tiedostettu yleisesti ottaen hyvin. Haasteitakin uuden säännöksen soveltamiseen on kuitenkin liittynyt, myönsi Hermas. Kyse on ollut oppimisprosessista myös Kilpailuvirastossa. Ennakoitua enemmän työtä ovat aiheuttaneet julkisuuslain soveltamiseen liittyvät kysymykset. Tässä suhteessa virastolla on jo järjestelmän toiminnan ylläpitämiseksi intressi suojella hakemusten salassapitoa ja siitä onkin pidetty huolta. Tulkintoja asiasta on toisaalta jouduttu hakemaan KHO:sta asti. Tutkimusrauha -konsepti on nyt jo vakiintunut, mutta avoimiakin kysymyksiä on, kuten armahdushakemusten salassapitoedellytykset tutkimusrauhan päätyttyä, totesi Hermas. Malliohjelma yhdenmukaistaa kohtelua eri maissa ECN eli EU:n kilpailuviranomaisten verkosto julkisti syyskuun lopulla ns. malliohjelman, jossa verkoston jäsenet sitoutuvat toimivaltansa rajoissa yhdenmukaistamaan omia armahdusjärjestelmiään. Kyse on komission ja jäsenvaltioiden yhteishankkeesta, jonka taustalla ovat järjestelmien eroavaisuudet eri jäsenmaissa. Malliohjelmalla pyritään varmistamaan se, etteivät nykyisin käytössä olevien järjestelmien väliset erot saa sakoista vapauttamista tai niiden lieventämistä mahdollisesti hakevia yrityksiä luopumaan hakemuksen jättämisestä. Ohjelmassa kuvataan kohtelu, johon hakijat voivat varautua kaikilla kilpailuviranomaisten verkoston lainkäyttöalueilla nykyisten järjestelmien yhtenäistämisen jälkeen. Tarkoituksena on myös keventää moninkertaisista ilmoituksista aiheutuvaa työmäärää tapauksissa, jotka soveltuvat erityisen hyvin komission käsiteltäviksi; tähän liittyen ohjelmassa esitellään malli yhdenmukaiseen lyhennettyyn hakemukseen perustuvaa järjestelmää varten. Tavoitteena on saada aikaan pitkällä aikavälillä yhteneväinen kohtelu eli ns. one-stopshop kautta koko ECN:n. Kansallisesti lievemmälle kohtelulle ei ole kuitenkaan estettä. Malliohjelmaan voi tutustua ECN-verkoston kotisivuilla osoitteessa eu/comm/competition/ecn/index_en.html. Asianajajan näkökulma armahdusjärjestelmään Eri maissa sovellettavat erilaiset järjestelmät vaikuttavat asianajaja Jukka Luostarisen mukaan olennaisesti kansainvälisesti toimivien yritysten päätöksentekoon armahdusasiassa. Komission pyrkimykset ongelman poistamiseen EU:n sisällä ovatkin hänen mukaansa kannatettavia. Lisäksi yritysten on otettava huomioon mahdollisten vahingonkorvausoikeudenkäyntien vaikutukset. Myös rikkomusten kriminalisointipyrkimykset EU:n alueella saattavat Luostarisen mukaan mietityttää yrityksiä. Armahdushakemuksen tekemistä puoltaviksi tekijöiksi hän näki mm. komission kiristyvän linjan uusissa sakotusohjeissa ja sen, että hakemuksen tekevällä yhtiöllä säilyy edes jonkinasteinen kontrolli asioiden kulun suhteen. Myös henkilökohtaisesta sanktiouhasta vapautuminen maissa, joissa on voimassa rikosoikeudellinen vastuu, saattaa painaa vaa assa. Lisäksi armahduksen hakeminen viestii tietysti sekä organisaatiolle itselleen että suurelle yleisölle siitä, ettei yrityksessä sallita lainvastaista toimintaa. Esimerkiksi vahingonkorvausriski vaihtelee kuitenkin paljon eri maissa, ja yritykset joutuvat käytännössä arvioimaan, millaisia seuraamuksia hakemuksella voi tässä suhteessa olla. Myös itse prosessi, mahdollisesti useiden maiden kilpailuviranomaisten kanssa, vie paljon aikaa ja resursseja. Lisäksi yrityksiä saattavat huolestuttaa viranomaisille annetun aineiston julkisuuteen liittyvät näkökohdat. Vaarana saattaa olla, että asiakirjat päätyvät myöhemmin osaksi vahingonkorvausoikeudenkäynnin tai -käyntien aineistoa. Yritys ei voi myöskään koskaan olla varma siitä, että ykköspaikka on todella vielä saatavilla. Armahduksen hakeminen voidaan lisäksi tulkita eräänlaiseksi sodanjulistukseksi muille alalla toimiville. Harvinaista armahduksen tekeminen ei kuitenkaan ole, Euroopassa tehdään Luostarisen tietojen mukaan yksi hakemus viikossa. Kartellin ensimmäisenä jättävä yritys voi vapautua sakoista kokonaan Kartellissa mukana oleva yritys voi välttyä kokonaan sakoilta, jos se ottaa ensimmäisenä yhteyttä Kilpailuvirastoon ja paljastaa kartellin seuraavien vaatimusten mukaisesti: yritys toimittaa virastolle sellaisia tietoja, jonka perusteella virasto voi puuttua rikkomukseen yritys ilmoittaa rikkomuksesta virastolle ensimmäisenä yritys toimittaa virastolle kaikki hallussaan olevat kartelliin liittyvät tiedot ja asiakirjat yritys on lopettanut tai lopettaa heti tiedot annettuaan osallistumisensa rikkomukseen yritys toimii yhteistyössä viraston kanssa koko rikkomuksen selvittämisen ajan. Jos yritys täyttää kaikki edellä mainitut ehdot, Kilpailuvirasto ei tee ao. yrityksen osalta markkinaoikeudelle esitystä seuraamusmaksun määräämiseksi. Yritys, joka haluaa ilmoittaa Kilpailuvirastolle osallistumisestaan kilpailijoiden väliseen kiellettyyn yhteistyöhön, voi ottaa virastoon yhteyttä jollakin seuraavista tavoista: Puhelin: - apulaisjohtaja Rainer Lindberg, (09) tutkimuspäällikkö Mika Hermas, (09) tutkimuspäällikkö Arttu Juuti, (09) Sähköposti: Faksi: (09)

6 Näkymiä yrityskauppavalvonnan Asiamiehet ovat yrityskauppavalvonta-asioissa tyypillisimmin tekemisissä Kilpailuviraston kanssa prosessin alkuvaiheessa eli mahdollisissa ennakkoneuvotteluissa ja yrityskauppailmoitusta tehtäessä. Myös ehtoneuvottelut myöhemmässä vaiheessa käydään yleensä asianajajien läsnäollessa. Vaikka yhteistyö asiamiesten kanssa sujuukin viraston tutkimuspäällikön Leena Passin mukaan pääsääntöisesti erittäin hyvin, asiointikäytäntöjen kirjaamisesta suuntaviivoiksi saattaisi olla joissakin asioissa hyötyä. Passi suositteli KIVI-päivillä pitämässään alustuksessa ennakkoneuvottelujen käymistä viraston kanssa erityisesti potentiaalisissa ongelmatapauksissa. Kokemukset riittävän aikaisessa vaiheessa käydyistä neuvotteluista ovat olleet hänen mielestään tähän asti positiivisia. Potentiaaliset kilpailuongelmat on voitu tuoda niissä avoimesti esiin, ja yritykset ovat voineet näin ottaa viraston näkemykset huomioon sopimusneuvotteluissaan. Ilmoitusvelvollisuutta koskevat lausuntopyynnöt ovat Passin mukaan vähentyneet viime vuosina merkittävästi. Kysyjille riittää lisäksi yleensä nykyisin myös suullinen vastaus, mikä luonnollisesti nopeuttaa prosessia. Myös ilmoitusluonnoksen toimittaminen etukäteen Kilpailuvirastolle nopeuttaa käsittelyprosessia. Tasapaino tiedon tarpeessa näyttäisi Passin mukaan jo löytyneen; puutteellisista ilmoituksista ei juurikaan tehdä enää päätöksiä. Passi otti esityksessään esiin myös kysymyksen yrityskauppavalvonnan liikevaihtorajojen tasosta. Kynnysarvojen merkittävä nostaminen vuonna 2004 on vähentänyt selvästi kilpailuvaikutuksiltaan vähämerkityksellisten kauppojen ilmoittamista. Seurauksena on toisaalta ollut se, että osa valvonnan kannalta mielenkiintoisista tapauksista on saattanut jäädä viraston toimivallan ulkopuolelle. Ruotsissa viranomainen voi eräissä tapauksissa vaatia ilmoituksen tehtäväksi jälkikäteen, vaikka kynnysarvot eivät ylittyneetkään. Ehtoneuvotteluissa tiukka aikataulu HENRIKKI SAVOLAINEN Yleensä ns. kakkosvaiheen viimeisellä kolmanneksella käynnistyvät ehtoneuvottelut alkavat tapaamisella, jossa virasto esittää yrityksiä edustaville asiamiehille kauppaan liittyvät kilpailuongelmat. Neuvottelukierroksia voi seurata tämän jälkeen useitakin. Ns. ehtotestauspaketteja laaditaan yleensä korkeintaan kaksi. Kuulemisprosessissa kartoitetaan ehtoihin liittyviä mahdollisia puutteita ja täsmennystarpeita. Passi esitti ehtoneuvotteluihin liittyen kysymyksen, pitäisikö Suomessakin antaa ns. väitetiedoksiantoja (statement of objections), joskin totesi aikapulan aiheuttavan vaikeuksia niiden antamiselle. Aikataulut ovat muutenkin hänen mukaansa yrityskauppavalvonnassa erittäin tiukkoja. Markkinaoikeus voi tosin tarvittaessa myöntää käsittelylle korkeintaan kahden kuukauden lisäajan; mahdollisuutta on kuitenkin käytetty vuonna 1998 Suomessa alkaneen yrityskauppavalvonnan historiassa vain joitakin kertoja. Ehtoneuvottelut ja valitusprosessit kauppojen hyväksymiselle asetetuista ehdoista ovat Passin mukaan vieneet viime vuosina merkittävän osan yrityskauppavalvonnan resursseista. Markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli KIVI-päivän aikaan vireillä mm. Fortum / E.On kauppaan liittyvät valitukset kaupalle asetetuista ehdoista sekä niiden täytäntöönpanosta. KHO vahvisti runsasta viikkoa myöhemmin markkinaoikeuden elokuussa tekemän ratkaisun, jossa Fortum oli määrätty välittömästi noudattamaan Kilpailuviraston noudatettaviksi määrättyjä sitoumuksia vireillä olevasta valitusprosessista huolimatta. (KHO dnro 2399/2/06, taltio 2755). 6

7 prosesseihin HENRIKKI SAVOLAINEN Prosessit jo nyt suhteellisen toimivia Prosessit ovat yleisesti ottaen mielestäni kunnossa, totesi asianajaja Tuomas Saraste Passin esitykseen liittyneessä kommenttipuheenvuorossaan. Hän ei nähnyt tarvetta esimerkiksi Passin esiin nostamalle väitetiedoksiannolle ehtoneuvotteluissa. Luonteva keskustelu viranomaisen kanssa korvaa Sarasteen mukaan kirjelmien vaihdon. Sarasteellakin oli Passin tapaan hyviä kokemuksia käydyistä ennakkoneuvotteluista. Yritysten tulee kuitenkin hänen mukaansa valmistautua huolella neuvotteluihin täyden hyödyn saadakseen. Sarasteen mielestä on valitettavaa, että kilpailujuristit kutsutaan toisinaan liian myöhäisessä vaiheessa mukaan yrityskaupan valmisteluun; aiemman yrityskauppakäytännön tuntevasta asiantuntijasta on selvästi hyötyä kauppojen suunnittelussa. Esimerkiksi ehtopakettien tarpeellisuutta pystytään hänen mukaansa nykyisin arvioimaan useimmissa tapauksissa ilman ennakkoneuvottelujakin. Ulkomailta ei tulisi Sarasteen mielestä hakea liikaa oppia; hän ei pitänyt kannatettavana sen enempää Ruotsin mallia liikevaihtorajoihin liittyen kuin Latvian mallia, jossa ilmoitusvelvollisuus riippuu syntyvän keskittymän markkinaosuudesta relevanteilla markkinoilla. Samaa toimialaa koskevan kahden vuoden säännön poistuminen on hänen mukaansa vähentänyt Suomessa merkittävästi ilmoitusvelvollisuuteen liittyviä tulkintaongelmia. Yrityskauppa ilmoitetaan Kilpailuvirastolle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää 20 miljoonaa euroa. EY:n yrityskeskittymien valvonnasta annetussa asetuksessa (139/2004) määritellyt liikevaihtorajat ylittävä kauppa ilmoitetaan kuitenkin Euroopan komissiolle, jolla on yksinomainen toimivalta tutkia se. Yrityskauppailmoituksen käsittely on tarvittaessa kaksivaiheinen: Jos kaupalla ei selvästikään ole vahingollisia kilpailuvaikutuksia tai jos vahingolliset vaikutukset voidaan estää osapuolten ehdottamin ehdoin, kauppa hyväksytään ensi vaiheen käsittelyssä, joka voi kestää enintään kuukauden. Muussa tapauksessa virasto tekee päätöksen asian siirtämisestä jatkokäsittelyyn, jossa kauppa ja sen kilpailuvaikutukset selvitetään perusteellisesti. Kauppa voidaan tällöinkin hyväksyä joko sellaisenaan tai ehdollisena. Jos osapuolten esittämät sitoumukset eivät riitä ehdoksi kaupan hyväksymiselle, virasto tekee markkinaoikeudelle esityksen kaupan kieltämiseksi. Jatkokäsittely kestää enintään kolme kuukautta. 7

8 Asiakirjajulkisuus ja todistelu Kilpailuviraston hallussa olevien asiakirjojen julkisuuteen liittyvä keskustelu on koskenut viime vuosina mm. haastattelunauhoitteiden asiakirjaluonnetta ja sakoista vapauttamista koskevien hakemusten liitteinä toimitettujen asiakirjojen asianosaisjulkisuutta ennen kartellitutkinnan päättymistä. Nämä pitkään kiistan aiheina olleet ongelmat saivat ratkaisunsa huhtikuussa, kun KHO antoi niitä koskevat päätöksensä. KIVIn kartellitutkinnassa kuultujen henkilöiden kertomuksista tehdyt nauhoitteet eivät KHO:n ratkaisun mukaan olleet julkisuuslain 5 :n 3 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja viranomaisen palveluksessa olevan virkamiehen omaan käyttöönsä laatimia muistiinpanoja vaan viranomaisen asiakirjoja (KHO / 891). KHO:n samana päivänä antamassa toisessa ratkaisussa vahvistettiin se, ettei kartellista Kilpailuvirastolle ilmoittaneen elinkeinonharjoittajan antamia kilpailunrajoituksia koskevia tietoja ja asiakirjoja saatu antaa ennen kartellitutkinnan päättymistä asiassa asianosaisen asemassa olleelle toiselle elinkeinonharjoittajalle. Tietojen antaminen ennen tutkinnan päättymistä olisi ollut päätöksen mukaan vastoin erittäin tärkeää yleistä etua. (KHO / 883). Kuvat ylhäältä alas: Mikael Wahlbeck, Johanna Nyländen ja Maarit Lindroos (Valokuvat: Henrikki Savolainen) Yhteisöoikeuden access to file -periaate KIVI-päivässä esiintyneen asianajaja Mikael Wahlbeckin mukaan kilpailunrajoituksesta epäillylle yritykselle on annettava yhteisöjen oikeuskäytännössä kehittyneen access to file -periaatteen nojalla mahdollisuus tutkia ne komission hallussa olevat asiakirjat, joilla saattaa olla merkitystä yrityksen puolustautumiselle (Commission Notice on the rules for access to the Commission file C 325 / 07). Poikkeuksena ovat vain komission sisäiset asiakirjat, yritysten liikesalaisuudet ja muut luottamukselliset tiedot. Wahlbeck esitti harkittavaksi, voitaisiinko myös Suomessa soveltaa komission access to file -tiedonannon periaatteita. Keskustelua vaativia aiheita ovat hänen mukaansa myös tutkimusrauhan ja kuulemisvelvollisuuden välinen suhde sekä nauhoitusten käyttö todistajalausuntojen taltioinnissa. Nauhoitusten osalta Wahlbeck esitti toivomuksen, että niitä tehtäisiin jatkossakin, jotta yrityksillä olisi mahdollisuus perehtyä riittävästi todistajien lausumiin jo ennen markkinaoikeudessa tapahtuvaa todistajankuulustelua. Wahlbeck toi esityksessään esiin myös ne yhteensovittamisongelmat, joita saattaa syntyä, kun access to file -periaatetta, asiakirjojen julkisuudesta annettua lakia ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen sääntöjä sovelletaan samaan tapaukseen. Tutkintavaltuus vs. puolustautumisoikeus Hallintolainkäyttölaki ei Wahlbeckin mukaan huomioi kaikin osin kilpailunrajoitusasioiden erityispiirteitä. Alue on kehittyvä ja siitä on vasta vä- 8

9 hän kansallista käytäntöä. Ratkaistavat ongelmat liittyvät mm. prosessien luonteeseen (suullinen vai kirjallinen) sekä käsittelyn julkisuuteen. Wahlbeck avasi keskustelua puolustautumisoikeuden näkökulmasta mm. seuraavista asioista: markkinaoikeuskäsittelyn julkisuus suhteessa liikesalaisuuksiin, onko tarvetta prosessuaalisille määräajoille ja onko yrityksillä mahdollisuus tehokkaaseen puolustautumiseen markkinaoikeuden kirjallisessa prosessissa, jossa suullinen käsittely on rajoitettua. Kilpailuviraston erikoistutkija Johanna Nyländen kuvasi Wahlbeckin esitykseen liittyneessä kommenttipuheenvuorossaan virastossa noudatettavia prosessuaalisia toimintatapoja. Esimerkkinä hän käytti kartelliprosessia yrityksessä tehtävästä tarkastuksesta markkinaoikeusesitykseen asti. Nyländenin mukaan prosessin keskeinen haaste on se, miten viraston tutkintavaltuudet ja rikkomuksista epäiltyjen yritysten puolustautumisoikeudet voidaan turvata tehokkaasti samanaikaisesti. Spar-kauppiaiden valitus jätettiin tutkimatta Markkinaoikeudessa julkinen käsittely on pääsääntö Markkinaoikeus on itsenäinen ja riippumaton tuomioistuin, ja julkinen käsittely on pääsääntö myös kilpailuoikeusasioissa, korosti markkinaoikeustuomari Maarit Lindroos. Hän epäili, että liikesalaisuusaspektia saatetaan joskus myös liioitella. Sellaiset tilanteet, joissa suullisessa käsittelyssä jouduttaisiin käsittelemään liikesalaisuuksia, ovat hänen mukaansa käytännössä suhteellisen harvinaisia. Tällaisessa tilanteessa istunto pidettäisiin kyseisiltä osin suljetuin ovin. Lindroos pahoitteli puheenvuorossaan markkinaoikeuden jutturuuhkaa, johon tosin saattaa nyt olla tulossa hiukan helpotusta, kun oikeuteen on saatu lokakuun alusta lisäresursseja. Vuonna 2004 voimaan tulleen kilpailunrajoituslain säännöksiä ei ole ruuhkasta johtuen päästy vielä soveltamaan. Tähän mennessä annetut ratkaisut ovat perustuneet vanhan lain säännöksiin. Markkinaoikeus katsoi lokakuussa antamassaan päätöksessä, ettei yksittäisillä Spar-kauppiailla ollut hallintokäyttölain 6 :n 1 momentissa tarkoitettua oikeutta valittaa Kilpailuviraston tammikuussa tekemästä päätöksestä, joka koski viraston ehdollisena hyväksymää yrityskauppaa. Kyse oli päätöksestä, jolla hyväksyttiin tietyin ehdoin se, että Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta hankkii määräysvallan Suomen Spar Oyj:ssä (KIVI dnro 657/81/2005). Yli sadan Spar-kauppiaan yhdessä tekemä valitus markkinaoikeudelle jätettiin siksi tutkimatta. (MO nro 216/2006, dnro 70/06/KR) Selvitysmies Purasjoki luovutti raporttinsa Kilpailuviraston entinen ylijohtaja Matti Purasjoki luovutti lokakuun alussa kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarisen tilaaman raportin sähkön tukku- ja vähittäismarkkinoiden toimivuudesta. Selvityksen tulokset saivat suuren julkisuuden, ja keskustelu niistä on jatkunut viikkojen ajan. Tulokset voidaan kiteyttää lyhyesti seuraavaan: Sähkön riittävän tarjonnan turvaaminen on perusedellytys sähkömarkkinoiden kilpailun toimivuudelle. Sähkön tuotantorakenne on Pohjoismaissa oligopolistinen, minkä vuoksi suurimpien sähköntuottajien markkinavoimaa olisi hillittävä. Sähkömarkkinoiden toimintaa tulisi parantaa myös pohjoismaisen sähköpörssin ja kantaverkkoyhtiöiden rakenteita uusimalla ja sähkömarkkinoiden viranomaisvalvontaa kehittämällä. (Lähde: KTM:n tiedote ) PAULI VANHALA 9

10 Pohjoismainen työryhmä selvitti vähittäispankkimarkkinoita Toimiva kilpailu edellyttää pohjoismaisten kilpailuviranomaisten työryhmän elokuussa julkistaman raportin mukaan uusien pankkien mahdollisimman esteetöntä pääsyä pankkien välisiin maksujärjestelmiin sekä automaatti- ja maksukorttijärjestelmiin. Järjestelmiin pääsyn ehtojen tulisi olla läpinäkyviä ja syrjimättömiä ja järjestelmien omistus tulisi selvityksen mukaan eriyttää niiden asiakkuudesta. Muut työryhmän suositukset tähtäävät muun muassa palvelujen ja hintojen vertailtavuuden edistämiseen ja siihen, että kuluttajien olisi halutessaan nykyistä helpompaa vaihtaa pankkia. Maksujärjestelmät kansallisia Maksujärjestelmät, jotka mahdollistavat pankkien väliset tilisiirrot, ovat Euroopan integraatiokehityksestä huolimatta edelleen kansallisia ja niiden organisointitavat poikkeavat eri maissa merkittävästi toisistaan. Järjestelmät ovat kuitenkin lähtökohtaisesti kaikissa Pohjoismaissa markkinoilla jo toimivien pankkien kehittämiä, omistamia ja hallinnoimia. Suomessa järjestelmää hallinnoi Suomen Pankkiyhdistys. Suomessa liittymismaksu pankkien väliseen maksujärjestelmään on pohjoismaisittain korkea. Järjestelmäkustannusten vertailu on toisaalta vaikeata, koska järjestelmien organisointitavat ja hinnoittelumallit poikkeavat eri maissa toisistaan. Täyden palvelun pankkina toimiminen edellyttää mahdollisuutta myös automaatti- ja maksukorttipalvelujen tarjoamiseen. Myös näihin järjestelmiin tulee olla esteetön pääsy. Pohjoismaissa on nykyisin käytössä sekä kansallisiin että kansainvälisiin maksukortteihin nojautuvia järjestelmiä. Suomessa pankkikortti on edelleen ylivoimaisesti eniten käytetty maksukortti. Kansalliset järjestelmät poistunevat kuitenkin lähivuosina EU:n alueelta yhtenäistä maksuliikennealuetta koskevan uudistushankkeen (SEPA) myötä. Kilpailuviranomaisten huomio tulee tämän jälkeen kohdistumaan uusiin korvaaviin markkinoihin. Palvelujen ja hintojen vertailu vaikeata kuluttajille Vähittäispankkipalvelut mielletään yleisesti hankalasti vertailtaviksi. Esimerkiksi asuntolainakorkoja on vielä suhteellisen helppo vertailla keskenään, mutta asiakkuuden kokonaishinnan selvittäminen voi olla käytännössä vaikeaa. Vertailuun vaikuttavat myös erityyppiset kanta-asiakasohjelmat ja tuotepaketit. Myös pankin vaihtamiseen liittyy erityisesti muissa Pohjoismaissa erilaisia hankaloittavia tekijöitä kuten lainojen ennenaikaiseen maksamiseen liittyviä palkkioita ja veronluonteisia maksuja. Suomessa leimaverokäytäntöä muutettiin jo 1990-luvun lopulla helpottamaan lainojen siirtoa toiseen pankkiin. Markkinat keskittyneitä Pankkimarkkinat ovat Pohjoismaissa keskittyneitä verrattuna muuhun Eurooppaan. Markkinoita hallitsevat suuret kansalliset toimijat, ja muun muassa Suomessa neljän suurimman pankin yhteenlaskettu markkinaosuus on noin 95 prosenttia. Alalla on kuitenkin viimeisten kymmenen vuoden aikana tapahtunut runsaasti yritysjärjestelyjä, ja esimerkiksi Suomen markkinoille on tullut viime vuosina sekä uusia täyden palvelun vähittäispankkeja että muita eri palvelusegmentteihin erikoistuneita toimijoita. Työryhmän raportti Competition in Nordic Retail Banking on luettavissa kokonaisuudessaan Kilpailuviraston kotisivuilla osoitteessa >Julkaisut. 10

11 KIVI ja HECER solmivat yhteistyösopimuksen Kilpailuvirasto on solminut Helsingin taloustieteellisen tutkimuskeskuksen HECERin kanssa yhteistyösopimuksen, jonka perusteella viraston tutkijat voivat osallistua tutkimuskeskuksen järjestämään kilpailuaiheiseen koulutukseen. Virasto maksaa tähän liittyen HARRI HEIKKILÄ osan HECERin toimialan taloustieteen kurssitoiminnan kustannuksista. HECERin kesäkuussa järjestämälle viikon mittaiselle kurssille osallistui Kilpailuvirastosta useita tutkijoita. Viimeisimmällä, lokakuun lopulla toteutuneella Economics of competition policy -kurssilla toimi luennoitsijana kilpailuasioihin erikoistunut Toulousen yliopiston kansantaloustieteen professori Patrick Rey. Myös tälle kurssille osallistui useita viraston tutkijoita. Professori Rey kävi Suomen vierailunsa aikana myös Kilpailuvirastossa, jossa hän tapasi viraston johtoa ja tutkijoita. Vapaamuotoisten keskustelujen aiheina olivat mm. perustamissopimuksen 82 artiklan uudistuksen toimivuus ja siihen liittyvät oikeusvarmuusnäkökohdat, kilpailupoliittisen dialogin sisältö ja suuntaaminen sekä taloustieteellisen argumentoinnin rooli kilpailunrajoitusten tutkinnassa. Kilpailuviraston tavoitteena on vahvistaa muutenkin omaa osaamistaan ja osallistumistaan kilpailupolitiikkaan liittyvään tieteelliseen keskusteluun. Viraston asiantuntemusta pyritään lisäämään erityisesti kilpailun ja kokonaistaloudellisen kehityksen väliseen yhteyteen sekä kilpailun ja kilpailupolitiikan markkinavaikutuksiin liittyvissä kysymyksissä. Professori Rey keskusteli KIVIn edustajien kanssa mm. 82 artiklan uudistamisesta. HARRI HEIKKILÄ 11

12 Kartellin paljastaneelle ei esitetty seuraamusmaksua Kilpailuvirasto esitti heinäkuussa markkinaoikeudelle, että se määräisi HL Group Oy:lle, Koivunen Oy:lle, Oy Kaha Ab:lle ja Örum Oy Ab:lle yhteensä 3,76 miljoonan euron seuraamusmaksut autovaraosamarkkinoiden tukkuportaalla toteutetusta kartellista. Virasto oli tehnyt vuonna 2004 yllätystarkastukset kartellista epäiltyihin yrityksiin sen jälkeen, kun yksi kartelliin osallistunut yritys, Oy Arwidson Ab, oli tunnustanut osallisuutensa kartelliin. Seuraamusmaksua ei esitetty Arwidsonille, koska yhtiö tunnusti osallisuutensa kilpailunrajoitukseen ja toimi yhteistyössä Kilpailuviraston kanssa kartellin paljastamiseksi. Kyseessä oli Suomessa ensimmäinen kerta, kun kartellista paljastuneelle yritykselle ei esitetty seuraamusmaksua sen jälkeen, kun yritys oli käyttänyt hyväkseen kilpailunrajoituslain Uusi tutkimuspäällikkö 9 :n mukaista mahdollisuutta vapautua seuraamusmaksusta. Kartellissa mukana olleet yritykset sopivat selvitysten mukaan lainvastaisesta yhteistyöstä sen jälkeen, kun niiden asiakkaana toiminut Osaset -jälleenmyyntiketju oli ilmoittanut solmineensa yhteistyösopimuksen kartelliosapuolten kilpailijana toimineen Atoy Oy:n kanssa. Atoyn ja Osaset-ketjun tavoitteena oli tuoda markkinoille uusi liiketoimintamalli. Yritykset ryhtyivät yhteisesti boikotoimaan Osaset-ketjua, jotta se luopuisi yhteistyöstä Atoyn kanssa. Boikotti toteutettiin leikkaamalla yhteisymmärryksessä Osaset-ketjulle myönnettyjä alennuksia, mikä käytännössä merkitsi liikesuhteiden päättämistä ketjun kanssa. (KIVI dnro 338/61/2004) Erikoistutkija Valtteri Virtanen on nimitetty määräaikaiseksi tutkimuspäälliköksi Kilpailuviraston monopoliryhmään. Virtasen vastuualueeseen kuuluvat mm. televiestintään ja energia-asioihin liittyvät selvitykset. Virtanen on työskennellyt Kilpailuvirastossa vuodesta 2002 alkaen ja hoitanut tänä aikana sekä yrityskauppavalvontaan että määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyviä asioita. Virtanen toimii tutkimuspäällikkö Maarit Taurulan sijaisena hänelle myönnetyn virkavapauden ajan. Kilpailu-uutiset-lehden voi tilata maksutta täyttämällä osoitteesta löytyvän tilauslomakkeen. Sääntelyn vaikutukset kaupan kilpailuun selvitetään Ympäristöministeriön työryhmä on alkanut selvittää, miten nykyinen sääntely vaikuttaa vähittäiskaupan palveluverkon kehitykseen, kauppapalveluiden saatavuuteen ja eri myymälätyyppien kilpailutilanteeseen. Työryhmän työssä kiinnitetään huomiota myös kaupan rakenteen monipuolisuuden turvaamiseen erilaisissa asuinympäristöissä. Työryhmän asettaminen perustuu valtioneuvoston keväällä eduskunnalle antamaan selontekoon vähittäiskaupan rakenteesta, muutoksista ja kauppaa koskevista erityiskysymyksistä (VNS 3/2006). Sääntelyn vaikutuksia selvittävän työryhmän asettaminen annettiin siinä ympäristöministeriön tehtäväksi. Kaupan rakentamisen yhteiskunnallista sääntelyä on perusteltu mm. sillä, että sen avulla turvataan yhdyskuntarakenteen eheys ja kaupan palveluiden saatavuus. Keskeisessä asemassa ovat maankäyttö- ja rakennuslain vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevat säännökset. Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeiden aukioloajoista pyrkii puolestaan parantamaan lähikaupan kannattavuutta ja kilpailuasemaa. Edellä kuvattua sääntelyä on usein pidetty kilpailunäkökulmasta haitallisena. Sääntelyn on mm. epäilty tuoneen kilpailuetua tietyille myymälätyypeille ja vaikeuttaneen uusien toimijoiden alalle tuloa. Työryhmän toimikausi päättyy Ympäristöministeriön lisäksi työryhmässä ovat mukana KTM, Suomen Kuntaliitto, Erikoiskaupan Liitto ry, Päivittäistavarakauppa ry, Oulun lääninhallitus ja Kilpailuvirasto. Kilpailuvirastoa edustaa työryhmässä erikoistutkija Liisa Vuorio. 12

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla Päätös 1 (5) Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla 1 Asia 2 Osapuolet 3 Ratkaisu 4 Asian vireilletulo Epäily kilpailulainsäädännön vastaisesta kielletystä

Lisätiedot

Kestävän kilpailupolitiikan elementit

Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kilpailuviraston 20-vuotisjuhlaseminaari Finlandia-talo 7.10.2008 Matti Vuoria, toimitusjohtaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Lähtökohta Esityksen lähtökohtana

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2011. 1012/2011 Valtioneuvoston asetus. yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2011. 1012/2011 Valtioneuvoston asetus. yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2011 1012/2011 Valtioneuvoston asetus yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta Annettu Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 2011 Valtioneuvoston

Lisätiedot

kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat

kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat 2012 TOIMITTAJA TUOMAS KOKKONEN TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 II Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 1150/2011 (julkaisupäivä 22.11.2011) sekä Euroopan

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 FI Tapaus n:o COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo Vain suomenkielinen teksti on saatavilla ja todistusvoimainen. ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 EUROOPAN

Lisätiedot

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005 Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Rahoitustarkastuksesta 27 päivänä kesäkuuta 2003 annetun

Lisätiedot

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia. Esityksen mukaan lain yrityskauppavalvontaa koskevista

Lisätiedot

KILPAILUOIKEUS. Mikko Alkio Christian Wik

KILPAILUOIKEUS. Mikko Alkio Christian Wik KILPAILUOIKEUS Mikko Alkio Christian Wik TALENTUM Helsinki 2009 2., uudistettu painos Copyright 2009 Talentum Media Oy ja tekijät Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad Ay

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä. Soveltamisala, vireille tulo, päätökset ja moniammatillinen arviointiryhmä

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä. Soveltamisala, vireille tulo, päätökset ja moniammatillinen arviointiryhmä Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä Soveltamisala, vireille tulo, päätökset ja moniammatillinen arviointiryhmä Vastaanottokeskukset Auttamisjärjestelmän koordinointi, ylläpito ja kehittäminen on annettu

Lisätiedot

YRITTÄJÄ SAI PITÄÄ VARAAMANSA VERKKOTUNNUKSET Korkein hallinto-oikeus ratkaisi verkkotunnuksia (domain-nimiä) koskevan kiistan täysin yrittäjän vaatimusten mukaisesti. KHO katsoi korkeimpana oikeusasteena,

Lisätiedot

Uusi kilpailulaki. Lakiklinikka ,Kuntamarkkinat johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff Kuntaliitto

Uusi kilpailulaki. Lakiklinikka ,Kuntamarkkinat johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff Kuntaliitto Uusi kilpailulaki Lakiklinikka 13.9.2012,Kuntamarkkinat johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff Kuntaliitto Uusi kilpailulaki, esityksen pääkohdat Kunnat markkinaympäristössä ja sitä rajoittava lainsäädäntö

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään?

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Kuntalaki uudistuu- seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies Kunta ja markkinat Kunta

Lisätiedot

Kunnan päätöksistä voi valittaa

Kunnan päätöksistä voi valittaa Kunnan päätöksistä voi valittaa Omaishoidon tuesta tai omaishoitoa tukevista palveluista päättää oma kotikuntasi. Jos olet tyytymätön kunnan päätöksiin, voit tehdä niistä valituksen. Apua valituksen tekoon

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

Kartellit ja julkiset hankinnat

Kartellit ja julkiset hankinnat Kartellit ja julkiset hankinnat Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 15.11.2012 Apulaisjohtaja Mika Hermas Apul Teemoja Yleistä kartelleista ja niiden torjunnasta Tarjouskartellit ja niiden ilmenemismuodot

Lisätiedot

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013 Riidanratkaisumenettelyt asuntoosakeyhtiössä ja hyvä hallintotapa Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA 1 Hyvä hallintotapa Yhdenvertaisuusperiaate Läpinäkyvyys Ennakointi Ei vielä erillistä suositusta

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin Riidanratkaisu Käsikirja yritykselle Klaus Nyblin TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijä Taitto: NotePad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN: 978-952-14-1815-0 BALTO print,

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä TIETOVERKKORIKOSTYÖRYHMÄN MIETINTÖ Asianajaja Satu Tiirikan eriävä mielipide 16.6.2003 1 Myös datan kopioinnin tulee olla takavarikko 1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

Lisätiedot

EU:n kilpailuoikeus vahvassa kehitysvaiheessa

EU:n kilpailuoikeus vahvassa kehitysvaiheessa Kilpailuviraston uutislehti 1 2008 EU:n kilpailuoikeus vahvassa kehitysvaiheessa EU:n kilpailuoikeuden soveltamiseen kaavaillaan tällä hetkellä useita uudistuksia. EU:n komissio suunnittelee määräävän

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

TERVEYSMINISTERIÖ 9.2.2005

TERVEYSMINISTERIÖ 9.2.2005 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PÄÄTÖS 9.2.2005 STM/316/2005 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN PÄÄTÖS ERÄIDEN RAUTATIELIIKEN- TEESSÄ TYÖSKENTELEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖPAIKKOJEN TYÖSUOJELU- VALVONNAN SIIRTÄMISESTÄ

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

Kilpailuneutraliteetin valvonta: Selvitys- ja neuvottelumenettely KKV:ssa. Kuntaliitto kkv.fi. kkv.fi

Kilpailuneutraliteetin valvonta: Selvitys- ja neuvottelumenettely KKV:ssa. Kuntaliitto kkv.fi. kkv.fi Kilpailuneutraliteetin valvonta: Selvitys- ja neuvottelumenettely KKV:ssa Kuntaliitto Yleistä KKV:n tulee ensisijaisesti neuvotteluteitse pyrkiä poistamaan julkisyhteisöjen taloudellisen toiminnan menettely

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

Toimenpidepyynnön tekijä: Kilpailu- ja kuluttajavirasto jättää asian tutkimatta.

Toimenpidepyynnön tekijä: Kilpailu- ja kuluttajavirasto jättää asian tutkimatta. Päätös 1 (5) Asia Faba osk:n epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö nautaeläinten jalostuspalveluiden markkinoilla. Asianosaiset Faba osk Toimenpidepyynnön tekijä: HH Embryo Oy Ratkaisu Asian vireilletulo

Lisätiedot

SGEI-palvelut pähkinänkuoressa

SGEI-palvelut pähkinänkuoressa SGEI-palvelut pähkinänkuoressa Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 15.11.2012 Eeva Vahtera,VT, neuvotteleva virkamies SGEI-palvelut pähkinänkuoressa ESITYKSEN SISÄLTÖ 1)Mitä SGEI-palvelut* ovat? 2)

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Maatalous elintarvikeketjun puristuksessa. Marica Twerin, MTK:n maatalouslinja

Maatalous elintarvikeketjun puristuksessa. Marica Twerin, MTK:n maatalouslinja Maatalous elintarvikeketjun puristuksessa Marica Twerin, MTK:n maatalouslinja Svenska konkurrensverket huhtikuu 2011 Mat och marknad från bonde till bord Suomen päivittäistavarakauppa Suomessa on erittäin

Lisätiedot

1 Asia. 2 Hakija. 3 Ratkaisu. 4 Asian vireilletulo. Päätös 1(8) Dnro 154/14.00.10/2011 Julkinen versio 23.4.2015

1 Asia. 2 Hakija. 3 Ratkaisu. 4 Asian vireilletulo. Päätös 1(8) Dnro 154/14.00.10/2011 Julkinen versio 23.4.2015 Päätös 1(8) 1 Asia 1. Hakemus yrityskauppaa koskevien ehtojen poistamiseksi 2 Hakija 2. Valio Oy 3 Ratkaisu 3. Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy Valion hakemuksen yrityskauppapäätöksessä (dnro 1151/81/99)

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta 31.8.2009 Dnro 3346/4/07 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Lisätiedot

ASFALTTIKARTELLIOIKEUDENKÄYNTI ON PÄÄTTYNYT HELSINGIN KÄRÄJÄ- OIKEUDESSA

ASFALTTIKARTELLIOIKEUDENKÄYNTI ON PÄÄTTYNYT HELSINGIN KÄRÄJÄ- OIKEUDESSA HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS tiedottaja Anni Lehtonen p. 02956 44221 tai 050 375 7026 MEDIATIEDOTE (julkaisuvapaa 28.11.2013 klo 10.00) ASFALTTIKARTELLIOIKEUDENKÄYNTI ON PÄÄTTYNYT HELSINGIN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 7.3.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Vetoomus nro 849/2004, Bernard Ross, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, verotuksesta Ruotsissa ja pääoman vapaasta

Lisätiedot

Kilpailulainsäädännön noudattaminen Fingridin neuvottelukunnan ja en sekä vastaavien toiminnassa

Kilpailulainsäädännön noudattaminen Fingridin neuvottelukunnan ja en sekä vastaavien toiminnassa Ohje 1 (5) Kilpailulainsäädännön noudattaminen Fingridin neuvottelukunnan ja en sekä vastaavien toiminnassa 1 Yleistä Fingridin toiminnassa tulee noudattaa Suomen ja Euroopan yhteisön kilpailuoikeuden

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

Taajuusohjattujen reservien ylläpito tulevaisuudessa. Käyttö- ja markkinatoimikunta 10.6.2009 Anders Lundberg

Taajuusohjattujen reservien ylläpito tulevaisuudessa. Käyttö- ja markkinatoimikunta 10.6.2009 Anders Lundberg Taajuusohjattujen reservien ylläpito tulevaisuudessa Käyttö- ja markkinatoimikunta 10.6.2009 2 Taustaa Reservien ylläpitovelvoitteet sovittu pohjoismaiden järjestelmävastaavien välisellä käyttösopimuksella.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi Tekninen lautakunta 258 06.08.2014 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi 859/00.04.00/2014 TEKLA 258 Valmistelija/lisätiedot: kaupungingeodeetti Kari Hartikainen,

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SUOMEN- JA RUOTSINKIELISIIN PERUSKOULUIHIN HANKITTAVISTA OPPIKIRJOISTA

TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SUOMEN- JA RUOTSINKIELISIIN PERUSKOULUIHIN HANKITTAVISTA OPPIKIRJOISTA TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SUOMEN- JA RUOTSINKIELISIIN PERUSKOULUIHIN HANKITTAVISTA OPPIKIRJOISTA 1 2 Kirkkonummen kunta 2.2.2010 Sivistyspalvelut TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SUOMEN- JA RUOTSINKIELISIIN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

EU:n uusi sosiaaliturva-asetus - Eläketurvakeskuksen tehtävät toimeenpanossa mikä muuttuu?

EU:n uusi sosiaaliturva-asetus - Eläketurvakeskuksen tehtävät toimeenpanossa mikä muuttuu? EU:n uusi sosiaaliturva-asetus - Eläketurvakeskuksen tehtävät toimeenpanossa mikä muuttuu? 13.9.2010 Jaana Rissanen Eläketurvakeskus Eläketurvakeskus KOULUTTAA Asetus 883/2004 ja sen täytäntöönpanoasetus

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta OTM, VT Kaisa Post 8.2.2016 Hyvä hallinto Perusteet PL 21 :ssä: Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 43 45 SISÄLLYS N:o Sivu 43 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Dnro 379/KKV14.00.00/2014 11.3.2015. 1 Asia. Parikkalan kunnan vesihuoltolaitoksen hinnoittelu Melkoniemen vesiosuuskunnalle.

Päätös 1 (5) Dnro 379/KKV14.00.00/2014 11.3.2015. 1 Asia. Parikkalan kunnan vesihuoltolaitoksen hinnoittelu Melkoniemen vesiosuuskunnalle. Päätös 1 (5) 1 Asia Parikkalan kunnan vesihuoltolaitoksen hinnoittelu Melkoniemen vesiosuuskunnalle 2 Osapuolet Parikkalan kunta Toimenpidepyynnön tekijä: Melkoniemen vesiosuuskunta, Parikkala 3 Ratkaisu

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Riidan sovittelu tuomioistuimessa

Riidan sovittelu tuomioistuimessa Riidan sovittelu tuomioistuimessa Mitä tuomioistuinsovittelu on? Käräjäoikeuksissa voidaan ottaa riita-asioita soviteltavaksi. Sovittelun tarkoituksena on auttaa osapuolia löytämään riitaansa ratkaisu,

Lisätiedot

Päätös. Sulautumisjärjestelyn kuvaus

Päätös. Sulautumisjärjestelyn kuvaus Hakija Veikko M. Vuorinen Oy Joeston Ltd Lasse Jokinen Hakemuksen päivämäärä 27.5.2009 Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain 6 luvun 15 :n mukaisen poikkeusluvan saamiseksi Hakemuksen sisältö

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

Poliisin menettely esitutkinnassa

Poliisin menettely esitutkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.03.2015 Dnro OKV/1150/1/2014 1/5 ASIA Poliisin menettely esitutkinnassa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 4.6.2014 osoittamassaan kantelussa arvostellut poliisilaitoksen menettelyä

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Valtiontalouden tarkastusviraston rooli Tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta => julkisista

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen

Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 29.01.2004 C(2004)261 Asia: Valtiontuki N:o N 269/2003 Suomi Avustukset ja lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehittämiseen Herra Ministeri, 1. MENETTELY Suomen viranomaiset

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2002 N:o 96 98 SISÄLLYS N:o Sivu 96 Laki Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien

Lisätiedot

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012)

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) 1279/2011 Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2011 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston

Lisätiedot

Lastensuojeluasiat hallinto-oikeudessa 20.5.2008 Tuleeko asiakkaasta vastapuoli? Todistelu?

Lastensuojeluasiat hallinto-oikeudessa 20.5.2008 Tuleeko asiakkaasta vastapuoli? Todistelu? 1 Lastensuojeluasiat hallinto-oikeudessa 20.5.2008 Tuleeko asiakkaasta vastapuoli? Todistelu? Hallintolakimies Jukka Lampén Oulun kaupunki OIKEUSKÄSITTELYN ERITYISPIIRTEET 2 Huostaanottoprosessissa ei

Lisätiedot

Kilpailuviraston suuntaviivat SEURAAMUSMAKSUN MÄÄRÄN ARVIOINNISTA

Kilpailuviraston suuntaviivat SEURAAMUSMAKSUN MÄÄRÄN ARVIOINNISTA SUUNTAVIIVOJA KILPAILULAIN SOVELTAMISESTA 3/2011 Kilpailuviraston suuntaviivat SEURAAMUSMAKSUN MÄÄRÄN ARVIOINNISTA Kilpailuviraston suuntaviivat seuraamusmaksun määrän arvioinnista Kilpailuvirasto julkaisi

Lisätiedot

Päivittäistavarakaupan ostajavoimaa koskeva Kilpailuviraston selvitys. Erikoistutkijat Tom Björkroth ja Heli Frosterus

Päivittäistavarakaupan ostajavoimaa koskeva Kilpailuviraston selvitys. Erikoistutkijat Tom Björkroth ja Heli Frosterus Päivittäistavarakaupan ostajavoimaa koskeva Kilpailuviraston selvitys Erikoistutkijat Tom Björkroth ja Heli Frosterus Selvityksen tavoite ja näkökulma Miten kaupan ostajavoima vaikuttaa pt-kaupan ja elintarviketeollisuuden

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa ja riidanratkaisumenettelyt. Taloyhtiö 2015 Messukeskus 15.4.2015 Arto Kaikkonen

Hyvä hallintotapa ja riidanratkaisumenettelyt. Taloyhtiö 2015 Messukeskus 15.4.2015 Arto Kaikkonen Hyvä hallintotapa ja riidanratkaisumenettelyt Taloyhtiö 2015 Messukeskus 15.4.2015 Arto Kaikkonen Agenda Konfliktin ratkaisuun liittyviä kysymyksiä Tuomioistuinsovittelu Yleiset tuomioistuimet Välimiesmenettelyt

Lisätiedot

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Liite 5 Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 1/2015 Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Keskeiset tapahtumat 2014 Kannattavuus pysyi vahvalla tasolla Ruokakaupassa

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Kilpailulaki 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526)

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526) 1 of 5 21/03/2011 11:41 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1967» 29.12.1967/656 29.12.1967/656 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki oikeudesta

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen VALTIONEUVOSTON DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVAT TOIMILUPAPÄÄTÖKSET Toimiluvat ja hakijat

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot