KIVI-päivää vietettiin tällä kertaa asianajajien kanssa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIVI-päivää vietettiin tällä kertaa asianajajien kanssa"

Transkriptio

1 KILPAILU- VIRASTON UUTISLEHTI NINA KAVERINEN KIVI-päivää vietettiin tällä kertaa asianajajien kanssa Kilpailuvirasto vietti tänä vuonna perinteistä KIVI-päiväänsä järjestämällä kutsuseminaarin kilpailuoikeudellisia toimeksiantoja hoitaville asianajajille. Lokakuun 10. päivänä Kansallissalissa Helsingissä järjestettyyn tilaisuuteen osallistui yli viisikymmentä asianajajaa eri asianajotoimistoista ja yhtä suuri joukko viraston tutkijoita. Kartellisakkojen armahdusjärjestelmästä alustivat KIVI-päivässä Kilpailuviraston tutkimuspäällikkö Mika Hermas (eturivissä oikealla) sekä hänen vieressään istuva asianajaja Jukka Luostarinen. Järjestelmästä lisää sivuilla JATKUU s. 2 9

2 TÄSSÄ NUMEROSSA: KIVI-päivää vietettiin tänä vuonna asianajajien kanssa Kilpailuoikeus oikeudellistuu tarvitaanko uusia pelisääntöjä? Kokemuksia armahdusjärjestelmän toimivuudesta Suomessa Näkymiä yrityskauppavalvonnan prosesseihin Asiakirjajulkisuus ja todistelu Selvitysmies Purasjoki luovutti raporttinsa Pohjoismainen työryhmä selvitti vähittäispankkimarkkinoita KIVI ja HECER solmivat yhteistyösopimuksen Sääntelyn vaikutukset kaupan kilpailuun selvitetään Uusi tutkimuspäällikkö Julkaisija: Kilpailuvirasto, Pitkänsillanranta 3 A, PL 332, Helsinki, (09) , Päätoimittaja: Päivi Kari, (09) Toimitus: Marketta Salin, (09) Tilaukset ja osoitteenmuutokset: Sähköposti: Julkaisu on maksuton. Ulkoasu ja taitto: Harri Heikkilä Oy Paino: Pekan Offset 2006 ISSN Ω Jatkoa sivulta 1 SÄÄNNÖLLISELLÄ VUOROPUHELULLA SUJUVAMPAAN ASIOINTIIN Kilpailuvirasto juhlisti lokakuussa perinteistä KIVI-päiväänsä järjestämällä kilpailuoikeudellisia toimeksiantoja hoitaville asianajajille kutsuseminaarin, jonka aiheena oli kilpailunrajoitusasioiden käsittely Kilpailuvirastossa ja markkinaoikeudessa. Iltapäivän kestänyt tapaaminen oli ylijohtaja Juhani Jokisen mukaan alku uudelle käytännölle: tarkoitus on aloittaa säännöllinen vuoropuhelu asianajajien ja Kilpailuviraston välillä. Vuorovaikutuksen tavoitteena on kehittää asiointiprosesseja niin, että kilpailuasioiden käsittely olisi virastossa mahdollisimman sujuvaa ja vaivatonta. Keskivertoyritykset törmäävät käytännössä kilpailunrajoitusasioihin niin harvoin, ettei niiden useinkaan kannata pitää tarvittavaa erityisosaamista omissa taloissaan. Kilpailunrajoituksiin liittyvät asiat ovat lisäksi viime vuosina vaikeutuneet merkittävästi EU:n kilpailusääntöjen toimeenpanoon liittyneiden uudistusten johdosta. Tarkoitus on aloittaa säännöllinen vuoropuhelu asianajajien ja Kilpailuviraston välillä. Asianajajia tarvitaan käytännössä useimmiten apuun yrityskauppavalvonnassa ja kilpailusääntöjen rikkomusepäilyihin liittyvissä asioissa. Kilpailuasioihin on lisäksi viime vuosina liittynyt usein julkisuuslain soveltamista koskevia kysymyksiä, joiden hoitamisessa asianajajat ovat olleet mukana. Suuntaviivat asioinnin tueksi? Jo seminaarikutsussa oli nostettu esiin kysymys siitä, olisiko asianajajien mielestä tarpeen luoda suuntaviivat, jotka valottaisivat Kilpailuviraston sisäisiä menettelytapoja ja vähentäisivät kitkaa asioinnissa viraston kanssa. Myös menettelyjen uudistamiselle ja ns. parhaiden käytäntöjen luomiselle saattaisi olla tarvetta. Markkinaoikeudelle varatun puheenvuoron käytti tilaisuudessa markkinaoikeustuomari Maarit Lindroos. Muut pääesiintyjät olivat julkisuusasioita lukuun ottamatta Kilpailuvirastosta. Armahdusjärjestelmästä luennoi tutkimuspäällikkö Mika Hermas ja yrityskauppavalvonnasta tutkimuspäällikkö Leena Passi. Julkisuusasioiden osalta alustajana toimi asianajaja Mikael Wahlbeck. Puheenvuorojen aiheina olivat mm. vuonna 2004 voimaan tullut armahdusjärjestelmä, yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuus ja ehtoneuvottelut sekä oikeudenkäynteihin liittyvä asiakirjajulkisuus ja todistelu. Aiheista lisää sivuilla 3 9.

3 Kilpailuoikeus oikeudellistuu tarvitaanko uusia pelisääntöjä? Kilpailuoikeuden oikeudellistuminen näkyy siinä, että oikeudelliset ratkaisuperusteet ovat tulleet ratkaisevan tärkeiksi kilpailunrajoituslain toimeenpanossa, totesi Kilpailuviraston ylijohtaja Juhani Jokinen KIVI-päivässä. Oikeudellistumisesta kertoo myös sääntelyn määrän lisääntyminen. Kehitys on odotettu vuoden 2004 kilpailusääntöjen harmonisoinnin jälkeen. Oikeudellistumisen suuntaan johtavat myös useat markkinaoikeuden tai viraston käsittelyssä olevat asiat, joihin liittyy korkeiden seuraamusmaksujen uhka. Komissio pohtii parhaillaan toimenpiteitä private enforcement eli yksityisoikeudellisia vahingonkorvauskanteita koskevan valvontakeinon tehostamiseksi. Lisäksi komissio on julkaissut uuden sakkotiedonannon, ja leniency eli armahdusjärjestelmän uudistamisessa on aloitettu julkinen kuuleminen. Myös perustamissopimuksen 82 artikla saanee lähiaikoina uuden tulkinnan valmisteilla olevan komission tiedonannon muodossa. Kansalliset kilpailuviranomaiset selvittävät lisäksi parhaillaan European Competition Authorities -yhdistyksen puitteissa tarvetta ja mahdollisuuksia kansallisten sakkojärjestelmien harmonisointiin. Lainsäädännön merkitys yhteiskunnan ja sen jäsenten intressiristiriitojen ratkaisussa näyttäisi olevan muutenkin kasvamassa, arvioi Jokinen. Kuitenkin, mitä yksityiskohtaisemmaksi lainsäädäntö kirjoitetaan, sitä vaikeampia ongelmia syntyy, jos ja kun lainvalmistelijalta on jäänyt huomaamatta tai sääntelemättä jokin sääntelyn kohteeseen liittyvä yksityiskohta. Joustavilla normeilla voidaan tasoittaa näitä ongelmia, mutta kiellettyjen kilpailunrajoitusten alueella joustavuudessa on omat ennakoitavuuteen liittyvät vaaransa. Mitä on esimerkiksi kilpailun merkittävä estäminen KRL 4 1:ssä, kohtuullisuus 5 1 (2):ssa, välttämättömyys KRL 5 1 (3):ssa tai merkittävyys KRL 11 d :ssä. Joustavat normit saattavat edellyttää valvontaviranomaisen antamia tiedonantoja, mutta ennen kaikkea niiden sisältö kehittyy tuomioistuimissa, korosti Jokinen. NINA KAVERINEN Uusia uudistuksia on vireillä Turhat oikeudenkäynnit tulevat kalliiksi Oikeudellistumisella on Jokisen mukaan hyvät ja huonot puolensa. Tuomioistuinten lainsäädäntöä täydentävää roolia voidaan pitää myönteisenä. Samalla myös oikeusturvatiet kansalaisten ja yritysten perustuslaillisten oikeuksien ylläpitämiseen ja viranomaisten päätöksenteon laillisuuden valvomiseen ovat avoinna. Mutta asialla on toinenkin puoli; oikeudenkäyntejä saatetaan käyttää asioiden viivyttämiseen, kilpailijoiden haittaamiseen ja luottamuksellisen tiedon keräämiseen. Kilpailupolitiikan tehtävänä on markkinoiden toimintaedellytysten turvaaminen ja sitä kautta hyvinvoinnin lisääminen yhteiskunnassa. Siinä toiminnassa emme voi välttää oikeudenkäyntejä, ne ikään kuin kuuluvat asiaan, totesi Jokinen. Turhat oikeudenkäynnit viivyttävät kuitenkin asioita, aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia ja vaarantavat kilpailupolitiikan perustehtävän hoitamisen. Tapaaminen oli ylijohtaja Juhani Jokisen mukaan alku uudelle käytännölle. 3

4 Ω Jatkoa sivulta 1 Kokemuksia armahdusjärjestelmän toimivuudesta Suomessa Kilpailuvirasto on saanut järjestelmän voimaan tulon jälkeen useita seuraamusmaksusta vapauttamista koskevia hakemuksia sekä yhteydenottoja, joissa yritykset ovat peilailleet mahdollisuuksiaan kilpailunrajoituslain 9 :n etuun, kertoi viraston tutkimuspäällikkö Mika Hermas armahdusjärjestelmän toimivuutta koskeneessa KIVI-päivän puheenvuorossaan. Armahdusjärjestelmä tuli voimaan kaksi ja puoli vuotta sitten kilpailunrajoituslain uudistuksen yhteydessä vappuna Sen perusteella kielletyn yhteistyön ensimmäisenä viranomaisille paljastava kartellin jäsen voi vapautua tietyin ehdoin seuraamusmaksusta. Hakemukset ovat koskeneet sekä puhtaasti kotimaisia tapauksia että tilanteita, joissa on haettu sakoista vapautumista myös muualta, esimerkiksi Euroopan komissiolta, totesi Hermas. Toistaiseksi Kilpailuvirasto on antanut yhden 9 :n mukaisen päätöksen, joka koski autovaraosakaupan tukkuliikkeiden kiellettyä yhteistoimintaa. Päätöksen sisältöä kuvataan tarkemmin sivulla 12. Matala ensivaiheen kynnys Kilpailunrajoituslaissa säädetty matala ensivaiheen kynnys on ollut Hermaksen mukaan toimiva. Keskeistä on etusijan vahvistaminen mahdollisimman aikaisin ja sujuvasti. Annettujen tietojen tulee kuitenkin mahdollistaa viraston puuttuminen asiaan: etusijaa ei saa, jos annetut tiedot ovat liian ylimalkaisia. Hermas piti tärkeänä sitä, että yritykset voivat aloittaa prosessin anonyymisti. Anonymiteetin avulla voidaan molemmin puolin tunnustella sakoista vapautumisen edellytyksiä luottamuksellisessa ilmapiirissä, mikä edesauttaa myös tutkimusten kannalta elintärkeää hakemuksen salassapitoa prosessin alkuvaiheessa. Alustavan yhteydenoton jälkeen KIVI vahvistaa ensikontaktin ja sen ajankohdan kirjallisesti ja asettaa määräajan varsinaiselle tietojen antamiselle. Annetut määräajat ovat olleet Hermaksen mukaan verrattain lyhyitä. Ideana on se, että hakijan tulee tehdä ainakin pääosa kotitehtävistään jo ennen ensimmäistä yhteydenottoa. Hakemuksia tullut puolenkymmentä Kokemukset järjestelmän soveltamisesta ovat olleet Hermaksen mukaan pääosin positiivisia. Säännöksen soveltamisala eli yhteys kiellettyyn kartelliyhteistyöhön tunnetaan hyvin, ja sakoista vapautumisen edellytyksiä ja prosessin etenemistä pidetään 4

5 ilmeisesti verraten ennakoitavina ja läpinäkyvinä. Myös yhteistyövelvoitteen sisältö on tiedostettu yleisesti ottaen hyvin. Haasteitakin uuden säännöksen soveltamiseen on kuitenkin liittynyt, myönsi Hermas. Kyse on ollut oppimisprosessista myös Kilpailuvirastossa. Ennakoitua enemmän työtä ovat aiheuttaneet julkisuuslain soveltamiseen liittyvät kysymykset. Tässä suhteessa virastolla on jo järjestelmän toiminnan ylläpitämiseksi intressi suojella hakemusten salassapitoa ja siitä onkin pidetty huolta. Tulkintoja asiasta on toisaalta jouduttu hakemaan KHO:sta asti. Tutkimusrauha -konsepti on nyt jo vakiintunut, mutta avoimiakin kysymyksiä on, kuten armahdushakemusten salassapitoedellytykset tutkimusrauhan päätyttyä, totesi Hermas. Malliohjelma yhdenmukaistaa kohtelua eri maissa ECN eli EU:n kilpailuviranomaisten verkosto julkisti syyskuun lopulla ns. malliohjelman, jossa verkoston jäsenet sitoutuvat toimivaltansa rajoissa yhdenmukaistamaan omia armahdusjärjestelmiään. Kyse on komission ja jäsenvaltioiden yhteishankkeesta, jonka taustalla ovat järjestelmien eroavaisuudet eri jäsenmaissa. Malliohjelmalla pyritään varmistamaan se, etteivät nykyisin käytössä olevien järjestelmien väliset erot saa sakoista vapauttamista tai niiden lieventämistä mahdollisesti hakevia yrityksiä luopumaan hakemuksen jättämisestä. Ohjelmassa kuvataan kohtelu, johon hakijat voivat varautua kaikilla kilpailuviranomaisten verkoston lainkäyttöalueilla nykyisten järjestelmien yhtenäistämisen jälkeen. Tarkoituksena on myös keventää moninkertaisista ilmoituksista aiheutuvaa työmäärää tapauksissa, jotka soveltuvat erityisen hyvin komission käsiteltäviksi; tähän liittyen ohjelmassa esitellään malli yhdenmukaiseen lyhennettyyn hakemukseen perustuvaa järjestelmää varten. Tavoitteena on saada aikaan pitkällä aikavälillä yhteneväinen kohtelu eli ns. one-stopshop kautta koko ECN:n. Kansallisesti lievemmälle kohtelulle ei ole kuitenkaan estettä. Malliohjelmaan voi tutustua ECN-verkoston kotisivuilla osoitteessa eu/comm/competition/ecn/index_en.html. Asianajajan näkökulma armahdusjärjestelmään Eri maissa sovellettavat erilaiset järjestelmät vaikuttavat asianajaja Jukka Luostarisen mukaan olennaisesti kansainvälisesti toimivien yritysten päätöksentekoon armahdusasiassa. Komission pyrkimykset ongelman poistamiseen EU:n sisällä ovatkin hänen mukaansa kannatettavia. Lisäksi yritysten on otettava huomioon mahdollisten vahingonkorvausoikeudenkäyntien vaikutukset. Myös rikkomusten kriminalisointipyrkimykset EU:n alueella saattavat Luostarisen mukaan mietityttää yrityksiä. Armahdushakemuksen tekemistä puoltaviksi tekijöiksi hän näki mm. komission kiristyvän linjan uusissa sakotusohjeissa ja sen, että hakemuksen tekevällä yhtiöllä säilyy edes jonkinasteinen kontrolli asioiden kulun suhteen. Myös henkilökohtaisesta sanktiouhasta vapautuminen maissa, joissa on voimassa rikosoikeudellinen vastuu, saattaa painaa vaa assa. Lisäksi armahduksen hakeminen viestii tietysti sekä organisaatiolle itselleen että suurelle yleisölle siitä, ettei yrityksessä sallita lainvastaista toimintaa. Esimerkiksi vahingonkorvausriski vaihtelee kuitenkin paljon eri maissa, ja yritykset joutuvat käytännössä arvioimaan, millaisia seuraamuksia hakemuksella voi tässä suhteessa olla. Myös itse prosessi, mahdollisesti useiden maiden kilpailuviranomaisten kanssa, vie paljon aikaa ja resursseja. Lisäksi yrityksiä saattavat huolestuttaa viranomaisille annetun aineiston julkisuuteen liittyvät näkökohdat. Vaarana saattaa olla, että asiakirjat päätyvät myöhemmin osaksi vahingonkorvausoikeudenkäynnin tai -käyntien aineistoa. Yritys ei voi myöskään koskaan olla varma siitä, että ykköspaikka on todella vielä saatavilla. Armahduksen hakeminen voidaan lisäksi tulkita eräänlaiseksi sodanjulistukseksi muille alalla toimiville. Harvinaista armahduksen tekeminen ei kuitenkaan ole, Euroopassa tehdään Luostarisen tietojen mukaan yksi hakemus viikossa. Kartellin ensimmäisenä jättävä yritys voi vapautua sakoista kokonaan Kartellissa mukana oleva yritys voi välttyä kokonaan sakoilta, jos se ottaa ensimmäisenä yhteyttä Kilpailuvirastoon ja paljastaa kartellin seuraavien vaatimusten mukaisesti: yritys toimittaa virastolle sellaisia tietoja, jonka perusteella virasto voi puuttua rikkomukseen yritys ilmoittaa rikkomuksesta virastolle ensimmäisenä yritys toimittaa virastolle kaikki hallussaan olevat kartelliin liittyvät tiedot ja asiakirjat yritys on lopettanut tai lopettaa heti tiedot annettuaan osallistumisensa rikkomukseen yritys toimii yhteistyössä viraston kanssa koko rikkomuksen selvittämisen ajan. Jos yritys täyttää kaikki edellä mainitut ehdot, Kilpailuvirasto ei tee ao. yrityksen osalta markkinaoikeudelle esitystä seuraamusmaksun määräämiseksi. Yritys, joka haluaa ilmoittaa Kilpailuvirastolle osallistumisestaan kilpailijoiden väliseen kiellettyyn yhteistyöhön, voi ottaa virastoon yhteyttä jollakin seuraavista tavoista: Puhelin: - apulaisjohtaja Rainer Lindberg, (09) tutkimuspäällikkö Mika Hermas, (09) tutkimuspäällikkö Arttu Juuti, (09) Sähköposti: Faksi: (09)

6 Näkymiä yrityskauppavalvonnan Asiamiehet ovat yrityskauppavalvonta-asioissa tyypillisimmin tekemisissä Kilpailuviraston kanssa prosessin alkuvaiheessa eli mahdollisissa ennakkoneuvotteluissa ja yrityskauppailmoitusta tehtäessä. Myös ehtoneuvottelut myöhemmässä vaiheessa käydään yleensä asianajajien läsnäollessa. Vaikka yhteistyö asiamiesten kanssa sujuukin viraston tutkimuspäällikön Leena Passin mukaan pääsääntöisesti erittäin hyvin, asiointikäytäntöjen kirjaamisesta suuntaviivoiksi saattaisi olla joissakin asioissa hyötyä. Passi suositteli KIVI-päivillä pitämässään alustuksessa ennakkoneuvottelujen käymistä viraston kanssa erityisesti potentiaalisissa ongelmatapauksissa. Kokemukset riittävän aikaisessa vaiheessa käydyistä neuvotteluista ovat olleet hänen mielestään tähän asti positiivisia. Potentiaaliset kilpailuongelmat on voitu tuoda niissä avoimesti esiin, ja yritykset ovat voineet näin ottaa viraston näkemykset huomioon sopimusneuvotteluissaan. Ilmoitusvelvollisuutta koskevat lausuntopyynnöt ovat Passin mukaan vähentyneet viime vuosina merkittävästi. Kysyjille riittää lisäksi yleensä nykyisin myös suullinen vastaus, mikä luonnollisesti nopeuttaa prosessia. Myös ilmoitusluonnoksen toimittaminen etukäteen Kilpailuvirastolle nopeuttaa käsittelyprosessia. Tasapaino tiedon tarpeessa näyttäisi Passin mukaan jo löytyneen; puutteellisista ilmoituksista ei juurikaan tehdä enää päätöksiä. Passi otti esityksessään esiin myös kysymyksen yrityskauppavalvonnan liikevaihtorajojen tasosta. Kynnysarvojen merkittävä nostaminen vuonna 2004 on vähentänyt selvästi kilpailuvaikutuksiltaan vähämerkityksellisten kauppojen ilmoittamista. Seurauksena on toisaalta ollut se, että osa valvonnan kannalta mielenkiintoisista tapauksista on saattanut jäädä viraston toimivallan ulkopuolelle. Ruotsissa viranomainen voi eräissä tapauksissa vaatia ilmoituksen tehtäväksi jälkikäteen, vaikka kynnysarvot eivät ylittyneetkään. Ehtoneuvotteluissa tiukka aikataulu HENRIKKI SAVOLAINEN Yleensä ns. kakkosvaiheen viimeisellä kolmanneksella käynnistyvät ehtoneuvottelut alkavat tapaamisella, jossa virasto esittää yrityksiä edustaville asiamiehille kauppaan liittyvät kilpailuongelmat. Neuvottelukierroksia voi seurata tämän jälkeen useitakin. Ns. ehtotestauspaketteja laaditaan yleensä korkeintaan kaksi. Kuulemisprosessissa kartoitetaan ehtoihin liittyviä mahdollisia puutteita ja täsmennystarpeita. Passi esitti ehtoneuvotteluihin liittyen kysymyksen, pitäisikö Suomessakin antaa ns. väitetiedoksiantoja (statement of objections), joskin totesi aikapulan aiheuttavan vaikeuksia niiden antamiselle. Aikataulut ovat muutenkin hänen mukaansa yrityskauppavalvonnassa erittäin tiukkoja. Markkinaoikeus voi tosin tarvittaessa myöntää käsittelylle korkeintaan kahden kuukauden lisäajan; mahdollisuutta on kuitenkin käytetty vuonna 1998 Suomessa alkaneen yrityskauppavalvonnan historiassa vain joitakin kertoja. Ehtoneuvottelut ja valitusprosessit kauppojen hyväksymiselle asetetuista ehdoista ovat Passin mukaan vieneet viime vuosina merkittävän osan yrityskauppavalvonnan resursseista. Markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli KIVI-päivän aikaan vireillä mm. Fortum / E.On kauppaan liittyvät valitukset kaupalle asetetuista ehdoista sekä niiden täytäntöönpanosta. KHO vahvisti runsasta viikkoa myöhemmin markkinaoikeuden elokuussa tekemän ratkaisun, jossa Fortum oli määrätty välittömästi noudattamaan Kilpailuviraston noudatettaviksi määrättyjä sitoumuksia vireillä olevasta valitusprosessista huolimatta. (KHO dnro 2399/2/06, taltio 2755). 6

7 prosesseihin HENRIKKI SAVOLAINEN Prosessit jo nyt suhteellisen toimivia Prosessit ovat yleisesti ottaen mielestäni kunnossa, totesi asianajaja Tuomas Saraste Passin esitykseen liittyneessä kommenttipuheenvuorossaan. Hän ei nähnyt tarvetta esimerkiksi Passin esiin nostamalle väitetiedoksiannolle ehtoneuvotteluissa. Luonteva keskustelu viranomaisen kanssa korvaa Sarasteen mukaan kirjelmien vaihdon. Sarasteellakin oli Passin tapaan hyviä kokemuksia käydyistä ennakkoneuvotteluista. Yritysten tulee kuitenkin hänen mukaansa valmistautua huolella neuvotteluihin täyden hyödyn saadakseen. Sarasteen mielestä on valitettavaa, että kilpailujuristit kutsutaan toisinaan liian myöhäisessä vaiheessa mukaan yrityskaupan valmisteluun; aiemman yrityskauppakäytännön tuntevasta asiantuntijasta on selvästi hyötyä kauppojen suunnittelussa. Esimerkiksi ehtopakettien tarpeellisuutta pystytään hänen mukaansa nykyisin arvioimaan useimmissa tapauksissa ilman ennakkoneuvottelujakin. Ulkomailta ei tulisi Sarasteen mielestä hakea liikaa oppia; hän ei pitänyt kannatettavana sen enempää Ruotsin mallia liikevaihtorajoihin liittyen kuin Latvian mallia, jossa ilmoitusvelvollisuus riippuu syntyvän keskittymän markkinaosuudesta relevanteilla markkinoilla. Samaa toimialaa koskevan kahden vuoden säännön poistuminen on hänen mukaansa vähentänyt Suomessa merkittävästi ilmoitusvelvollisuuteen liittyviä tulkintaongelmia. Yrityskauppa ilmoitetaan Kilpailuvirastolle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää 20 miljoonaa euroa. EY:n yrityskeskittymien valvonnasta annetussa asetuksessa (139/2004) määritellyt liikevaihtorajat ylittävä kauppa ilmoitetaan kuitenkin Euroopan komissiolle, jolla on yksinomainen toimivalta tutkia se. Yrityskauppailmoituksen käsittely on tarvittaessa kaksivaiheinen: Jos kaupalla ei selvästikään ole vahingollisia kilpailuvaikutuksia tai jos vahingolliset vaikutukset voidaan estää osapuolten ehdottamin ehdoin, kauppa hyväksytään ensi vaiheen käsittelyssä, joka voi kestää enintään kuukauden. Muussa tapauksessa virasto tekee päätöksen asian siirtämisestä jatkokäsittelyyn, jossa kauppa ja sen kilpailuvaikutukset selvitetään perusteellisesti. Kauppa voidaan tällöinkin hyväksyä joko sellaisenaan tai ehdollisena. Jos osapuolten esittämät sitoumukset eivät riitä ehdoksi kaupan hyväksymiselle, virasto tekee markkinaoikeudelle esityksen kaupan kieltämiseksi. Jatkokäsittely kestää enintään kolme kuukautta. 7

8 Asiakirjajulkisuus ja todistelu Kilpailuviraston hallussa olevien asiakirjojen julkisuuteen liittyvä keskustelu on koskenut viime vuosina mm. haastattelunauhoitteiden asiakirjaluonnetta ja sakoista vapauttamista koskevien hakemusten liitteinä toimitettujen asiakirjojen asianosaisjulkisuutta ennen kartellitutkinnan päättymistä. Nämä pitkään kiistan aiheina olleet ongelmat saivat ratkaisunsa huhtikuussa, kun KHO antoi niitä koskevat päätöksensä. KIVIn kartellitutkinnassa kuultujen henkilöiden kertomuksista tehdyt nauhoitteet eivät KHO:n ratkaisun mukaan olleet julkisuuslain 5 :n 3 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja viranomaisen palveluksessa olevan virkamiehen omaan käyttöönsä laatimia muistiinpanoja vaan viranomaisen asiakirjoja (KHO / 891). KHO:n samana päivänä antamassa toisessa ratkaisussa vahvistettiin se, ettei kartellista Kilpailuvirastolle ilmoittaneen elinkeinonharjoittajan antamia kilpailunrajoituksia koskevia tietoja ja asiakirjoja saatu antaa ennen kartellitutkinnan päättymistä asiassa asianosaisen asemassa olleelle toiselle elinkeinonharjoittajalle. Tietojen antaminen ennen tutkinnan päättymistä olisi ollut päätöksen mukaan vastoin erittäin tärkeää yleistä etua. (KHO / 883). Kuvat ylhäältä alas: Mikael Wahlbeck, Johanna Nyländen ja Maarit Lindroos (Valokuvat: Henrikki Savolainen) Yhteisöoikeuden access to file -periaate KIVI-päivässä esiintyneen asianajaja Mikael Wahlbeckin mukaan kilpailunrajoituksesta epäillylle yritykselle on annettava yhteisöjen oikeuskäytännössä kehittyneen access to file -periaatteen nojalla mahdollisuus tutkia ne komission hallussa olevat asiakirjat, joilla saattaa olla merkitystä yrityksen puolustautumiselle (Commission Notice on the rules for access to the Commission file C 325 / 07). Poikkeuksena ovat vain komission sisäiset asiakirjat, yritysten liikesalaisuudet ja muut luottamukselliset tiedot. Wahlbeck esitti harkittavaksi, voitaisiinko myös Suomessa soveltaa komission access to file -tiedonannon periaatteita. Keskustelua vaativia aiheita ovat hänen mukaansa myös tutkimusrauhan ja kuulemisvelvollisuuden välinen suhde sekä nauhoitusten käyttö todistajalausuntojen taltioinnissa. Nauhoitusten osalta Wahlbeck esitti toivomuksen, että niitä tehtäisiin jatkossakin, jotta yrityksillä olisi mahdollisuus perehtyä riittävästi todistajien lausumiin jo ennen markkinaoikeudessa tapahtuvaa todistajankuulustelua. Wahlbeck toi esityksessään esiin myös ne yhteensovittamisongelmat, joita saattaa syntyä, kun access to file -periaatetta, asiakirjojen julkisuudesta annettua lakia ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen sääntöjä sovelletaan samaan tapaukseen. Tutkintavaltuus vs. puolustautumisoikeus Hallintolainkäyttölaki ei Wahlbeckin mukaan huomioi kaikin osin kilpailunrajoitusasioiden erityispiirteitä. Alue on kehittyvä ja siitä on vasta vä- 8

9 hän kansallista käytäntöä. Ratkaistavat ongelmat liittyvät mm. prosessien luonteeseen (suullinen vai kirjallinen) sekä käsittelyn julkisuuteen. Wahlbeck avasi keskustelua puolustautumisoikeuden näkökulmasta mm. seuraavista asioista: markkinaoikeuskäsittelyn julkisuus suhteessa liikesalaisuuksiin, onko tarvetta prosessuaalisille määräajoille ja onko yrityksillä mahdollisuus tehokkaaseen puolustautumiseen markkinaoikeuden kirjallisessa prosessissa, jossa suullinen käsittely on rajoitettua. Kilpailuviraston erikoistutkija Johanna Nyländen kuvasi Wahlbeckin esitykseen liittyneessä kommenttipuheenvuorossaan virastossa noudatettavia prosessuaalisia toimintatapoja. Esimerkkinä hän käytti kartelliprosessia yrityksessä tehtävästä tarkastuksesta markkinaoikeusesitykseen asti. Nyländenin mukaan prosessin keskeinen haaste on se, miten viraston tutkintavaltuudet ja rikkomuksista epäiltyjen yritysten puolustautumisoikeudet voidaan turvata tehokkaasti samanaikaisesti. Spar-kauppiaiden valitus jätettiin tutkimatta Markkinaoikeudessa julkinen käsittely on pääsääntö Markkinaoikeus on itsenäinen ja riippumaton tuomioistuin, ja julkinen käsittely on pääsääntö myös kilpailuoikeusasioissa, korosti markkinaoikeustuomari Maarit Lindroos. Hän epäili, että liikesalaisuusaspektia saatetaan joskus myös liioitella. Sellaiset tilanteet, joissa suullisessa käsittelyssä jouduttaisiin käsittelemään liikesalaisuuksia, ovat hänen mukaansa käytännössä suhteellisen harvinaisia. Tällaisessa tilanteessa istunto pidettäisiin kyseisiltä osin suljetuin ovin. Lindroos pahoitteli puheenvuorossaan markkinaoikeuden jutturuuhkaa, johon tosin saattaa nyt olla tulossa hiukan helpotusta, kun oikeuteen on saatu lokakuun alusta lisäresursseja. Vuonna 2004 voimaan tulleen kilpailunrajoituslain säännöksiä ei ole ruuhkasta johtuen päästy vielä soveltamaan. Tähän mennessä annetut ratkaisut ovat perustuneet vanhan lain säännöksiin. Markkinaoikeus katsoi lokakuussa antamassaan päätöksessä, ettei yksittäisillä Spar-kauppiailla ollut hallintokäyttölain 6 :n 1 momentissa tarkoitettua oikeutta valittaa Kilpailuviraston tammikuussa tekemästä päätöksestä, joka koski viraston ehdollisena hyväksymää yrityskauppaa. Kyse oli päätöksestä, jolla hyväksyttiin tietyin ehdoin se, että Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta hankkii määräysvallan Suomen Spar Oyj:ssä (KIVI dnro 657/81/2005). Yli sadan Spar-kauppiaan yhdessä tekemä valitus markkinaoikeudelle jätettiin siksi tutkimatta. (MO nro 216/2006, dnro 70/06/KR) Selvitysmies Purasjoki luovutti raporttinsa Kilpailuviraston entinen ylijohtaja Matti Purasjoki luovutti lokakuun alussa kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarisen tilaaman raportin sähkön tukku- ja vähittäismarkkinoiden toimivuudesta. Selvityksen tulokset saivat suuren julkisuuden, ja keskustelu niistä on jatkunut viikkojen ajan. Tulokset voidaan kiteyttää lyhyesti seuraavaan: Sähkön riittävän tarjonnan turvaaminen on perusedellytys sähkömarkkinoiden kilpailun toimivuudelle. Sähkön tuotantorakenne on Pohjoismaissa oligopolistinen, minkä vuoksi suurimpien sähköntuottajien markkinavoimaa olisi hillittävä. Sähkömarkkinoiden toimintaa tulisi parantaa myös pohjoismaisen sähköpörssin ja kantaverkkoyhtiöiden rakenteita uusimalla ja sähkömarkkinoiden viranomaisvalvontaa kehittämällä. (Lähde: KTM:n tiedote ) PAULI VANHALA 9

10 Pohjoismainen työryhmä selvitti vähittäispankkimarkkinoita Toimiva kilpailu edellyttää pohjoismaisten kilpailuviranomaisten työryhmän elokuussa julkistaman raportin mukaan uusien pankkien mahdollisimman esteetöntä pääsyä pankkien välisiin maksujärjestelmiin sekä automaatti- ja maksukorttijärjestelmiin. Järjestelmiin pääsyn ehtojen tulisi olla läpinäkyviä ja syrjimättömiä ja järjestelmien omistus tulisi selvityksen mukaan eriyttää niiden asiakkuudesta. Muut työryhmän suositukset tähtäävät muun muassa palvelujen ja hintojen vertailtavuuden edistämiseen ja siihen, että kuluttajien olisi halutessaan nykyistä helpompaa vaihtaa pankkia. Maksujärjestelmät kansallisia Maksujärjestelmät, jotka mahdollistavat pankkien väliset tilisiirrot, ovat Euroopan integraatiokehityksestä huolimatta edelleen kansallisia ja niiden organisointitavat poikkeavat eri maissa merkittävästi toisistaan. Järjestelmät ovat kuitenkin lähtökohtaisesti kaikissa Pohjoismaissa markkinoilla jo toimivien pankkien kehittämiä, omistamia ja hallinnoimia. Suomessa järjestelmää hallinnoi Suomen Pankkiyhdistys. Suomessa liittymismaksu pankkien väliseen maksujärjestelmään on pohjoismaisittain korkea. Järjestelmäkustannusten vertailu on toisaalta vaikeata, koska järjestelmien organisointitavat ja hinnoittelumallit poikkeavat eri maissa toisistaan. Täyden palvelun pankkina toimiminen edellyttää mahdollisuutta myös automaatti- ja maksukorttipalvelujen tarjoamiseen. Myös näihin järjestelmiin tulee olla esteetön pääsy. Pohjoismaissa on nykyisin käytössä sekä kansallisiin että kansainvälisiin maksukortteihin nojautuvia järjestelmiä. Suomessa pankkikortti on edelleen ylivoimaisesti eniten käytetty maksukortti. Kansalliset järjestelmät poistunevat kuitenkin lähivuosina EU:n alueelta yhtenäistä maksuliikennealuetta koskevan uudistushankkeen (SEPA) myötä. Kilpailuviranomaisten huomio tulee tämän jälkeen kohdistumaan uusiin korvaaviin markkinoihin. Palvelujen ja hintojen vertailu vaikeata kuluttajille Vähittäispankkipalvelut mielletään yleisesti hankalasti vertailtaviksi. Esimerkiksi asuntolainakorkoja on vielä suhteellisen helppo vertailla keskenään, mutta asiakkuuden kokonaishinnan selvittäminen voi olla käytännössä vaikeaa. Vertailuun vaikuttavat myös erityyppiset kanta-asiakasohjelmat ja tuotepaketit. Myös pankin vaihtamiseen liittyy erityisesti muissa Pohjoismaissa erilaisia hankaloittavia tekijöitä kuten lainojen ennenaikaiseen maksamiseen liittyviä palkkioita ja veronluonteisia maksuja. Suomessa leimaverokäytäntöä muutettiin jo 1990-luvun lopulla helpottamaan lainojen siirtoa toiseen pankkiin. Markkinat keskittyneitä Pankkimarkkinat ovat Pohjoismaissa keskittyneitä verrattuna muuhun Eurooppaan. Markkinoita hallitsevat suuret kansalliset toimijat, ja muun muassa Suomessa neljän suurimman pankin yhteenlaskettu markkinaosuus on noin 95 prosenttia. Alalla on kuitenkin viimeisten kymmenen vuoden aikana tapahtunut runsaasti yritysjärjestelyjä, ja esimerkiksi Suomen markkinoille on tullut viime vuosina sekä uusia täyden palvelun vähittäispankkeja että muita eri palvelusegmentteihin erikoistuneita toimijoita. Työryhmän raportti Competition in Nordic Retail Banking on luettavissa kokonaisuudessaan Kilpailuviraston kotisivuilla osoitteessa >Julkaisut. 10

11 KIVI ja HECER solmivat yhteistyösopimuksen Kilpailuvirasto on solminut Helsingin taloustieteellisen tutkimuskeskuksen HECERin kanssa yhteistyösopimuksen, jonka perusteella viraston tutkijat voivat osallistua tutkimuskeskuksen järjestämään kilpailuaiheiseen koulutukseen. Virasto maksaa tähän liittyen HARRI HEIKKILÄ osan HECERin toimialan taloustieteen kurssitoiminnan kustannuksista. HECERin kesäkuussa järjestämälle viikon mittaiselle kurssille osallistui Kilpailuvirastosta useita tutkijoita. Viimeisimmällä, lokakuun lopulla toteutuneella Economics of competition policy -kurssilla toimi luennoitsijana kilpailuasioihin erikoistunut Toulousen yliopiston kansantaloustieteen professori Patrick Rey. Myös tälle kurssille osallistui useita viraston tutkijoita. Professori Rey kävi Suomen vierailunsa aikana myös Kilpailuvirastossa, jossa hän tapasi viraston johtoa ja tutkijoita. Vapaamuotoisten keskustelujen aiheina olivat mm. perustamissopimuksen 82 artiklan uudistuksen toimivuus ja siihen liittyvät oikeusvarmuusnäkökohdat, kilpailupoliittisen dialogin sisältö ja suuntaaminen sekä taloustieteellisen argumentoinnin rooli kilpailunrajoitusten tutkinnassa. Kilpailuviraston tavoitteena on vahvistaa muutenkin omaa osaamistaan ja osallistumistaan kilpailupolitiikkaan liittyvään tieteelliseen keskusteluun. Viraston asiantuntemusta pyritään lisäämään erityisesti kilpailun ja kokonaistaloudellisen kehityksen väliseen yhteyteen sekä kilpailun ja kilpailupolitiikan markkinavaikutuksiin liittyvissä kysymyksissä. Professori Rey keskusteli KIVIn edustajien kanssa mm. 82 artiklan uudistamisesta. HARRI HEIKKILÄ 11

12 Kartellin paljastaneelle ei esitetty seuraamusmaksua Kilpailuvirasto esitti heinäkuussa markkinaoikeudelle, että se määräisi HL Group Oy:lle, Koivunen Oy:lle, Oy Kaha Ab:lle ja Örum Oy Ab:lle yhteensä 3,76 miljoonan euron seuraamusmaksut autovaraosamarkkinoiden tukkuportaalla toteutetusta kartellista. Virasto oli tehnyt vuonna 2004 yllätystarkastukset kartellista epäiltyihin yrityksiin sen jälkeen, kun yksi kartelliin osallistunut yritys, Oy Arwidson Ab, oli tunnustanut osallisuutensa kartelliin. Seuraamusmaksua ei esitetty Arwidsonille, koska yhtiö tunnusti osallisuutensa kilpailunrajoitukseen ja toimi yhteistyössä Kilpailuviraston kanssa kartellin paljastamiseksi. Kyseessä oli Suomessa ensimmäinen kerta, kun kartellista paljastuneelle yritykselle ei esitetty seuraamusmaksua sen jälkeen, kun yritys oli käyttänyt hyväkseen kilpailunrajoituslain Uusi tutkimuspäällikkö 9 :n mukaista mahdollisuutta vapautua seuraamusmaksusta. Kartellissa mukana olleet yritykset sopivat selvitysten mukaan lainvastaisesta yhteistyöstä sen jälkeen, kun niiden asiakkaana toiminut Osaset -jälleenmyyntiketju oli ilmoittanut solmineensa yhteistyösopimuksen kartelliosapuolten kilpailijana toimineen Atoy Oy:n kanssa. Atoyn ja Osaset-ketjun tavoitteena oli tuoda markkinoille uusi liiketoimintamalli. Yritykset ryhtyivät yhteisesti boikotoimaan Osaset-ketjua, jotta se luopuisi yhteistyöstä Atoyn kanssa. Boikotti toteutettiin leikkaamalla yhteisymmärryksessä Osaset-ketjulle myönnettyjä alennuksia, mikä käytännössä merkitsi liikesuhteiden päättämistä ketjun kanssa. (KIVI dnro 338/61/2004) Erikoistutkija Valtteri Virtanen on nimitetty määräaikaiseksi tutkimuspäälliköksi Kilpailuviraston monopoliryhmään. Virtasen vastuualueeseen kuuluvat mm. televiestintään ja energia-asioihin liittyvät selvitykset. Virtanen on työskennellyt Kilpailuvirastossa vuodesta 2002 alkaen ja hoitanut tänä aikana sekä yrityskauppavalvontaan että määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyviä asioita. Virtanen toimii tutkimuspäällikkö Maarit Taurulan sijaisena hänelle myönnetyn virkavapauden ajan. Kilpailu-uutiset-lehden voi tilata maksutta täyttämällä osoitteesta löytyvän tilauslomakkeen. Sääntelyn vaikutukset kaupan kilpailuun selvitetään Ympäristöministeriön työryhmä on alkanut selvittää, miten nykyinen sääntely vaikuttaa vähittäiskaupan palveluverkon kehitykseen, kauppapalveluiden saatavuuteen ja eri myymälätyyppien kilpailutilanteeseen. Työryhmän työssä kiinnitetään huomiota myös kaupan rakenteen monipuolisuuden turvaamiseen erilaisissa asuinympäristöissä. Työryhmän asettaminen perustuu valtioneuvoston keväällä eduskunnalle antamaan selontekoon vähittäiskaupan rakenteesta, muutoksista ja kauppaa koskevista erityiskysymyksistä (VNS 3/2006). Sääntelyn vaikutuksia selvittävän työryhmän asettaminen annettiin siinä ympäristöministeriön tehtäväksi. Kaupan rakentamisen yhteiskunnallista sääntelyä on perusteltu mm. sillä, että sen avulla turvataan yhdyskuntarakenteen eheys ja kaupan palveluiden saatavuus. Keskeisessä asemassa ovat maankäyttö- ja rakennuslain vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevat säännökset. Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeiden aukioloajoista pyrkii puolestaan parantamaan lähikaupan kannattavuutta ja kilpailuasemaa. Edellä kuvattua sääntelyä on usein pidetty kilpailunäkökulmasta haitallisena. Sääntelyn on mm. epäilty tuoneen kilpailuetua tietyille myymälätyypeille ja vaikeuttaneen uusien toimijoiden alalle tuloa. Työryhmän toimikausi päättyy Ympäristöministeriön lisäksi työryhmässä ovat mukana KTM, Suomen Kuntaliitto, Erikoiskaupan Liitto ry, Päivittäistavarakauppa ry, Oulun lääninhallitus ja Kilpailuvirasto. Kilpailuvirastoa edustaa työryhmässä erikoistutkija Liisa Vuorio. 12

Viranomaisyhteistyö tehostaa kartellien valvontaa

Viranomaisyhteistyö tehostaa kartellien valvontaa Viranomaisyhteistyö tehostaa kartellien valvontaa Kilpailuviraston uutislehti 1 2012 Kilpailuvirasto järjesti viime vuonna yhdessä aluehallintovirastojen kanssa eri puolilla Suomea sarjan kilpailuseminaareja.

Lisätiedot

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Kilpailulaki 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

KILPAILUVIRASTO 2 (39) Konkurrensverket 14.3.2008

KILPAILUVIRASTO 2 (39) Konkurrensverket 14.3.2008 KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2007 KILPAILUVIRASTO 2 (39) 1 Kilpailuviraston toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 4 1.3 Toiminnallinen tehokkuus...

Lisätiedot

Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA

Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA SUUNTAVIIVOJA KILPAILULAIN SOVELTAMISESTA 1/2011 Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA Kilpailuviraston suuntaviivat yrityskauppavalvonnasta Kilpailuvirasto julkaisi lokakuussa 2011 uuteen

Lisätiedot

Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009

Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009 Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009 Tilinpäätös vuodelta 2010 KILPAILUVIRASTO Dnro 569/00.01.03/2009; TEM 2820/00.03.01.02/2009 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus...

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj, Helsinki. OP-Keskus osk, Helsinki. Sampo Pankki Oyj, Helsinki. Toimenpidepyynnön tekijä: Suomen Käteisnosto Oy, Helsinki

Nordea Pankki Suomi Oyj, Helsinki. OP-Keskus osk, Helsinki. Sampo Pankki Oyj, Helsinki. Toimenpidepyynnön tekijä: Suomen Käteisnosto Oy, Helsinki Sitoumuspäätös 1 (30) Dnro 964/61/07 Asia Sitoumuksen määrääminen Nordea Pankki Suomi Oyj:n, OP-Keskus osk:n ja Sampo Pankki Oyj:n noudatettavaksi kotimaisten vierasautomaattinostojen asiakashinnoittelussa.

Lisätiedot

Kuluttajansuojalaki. Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta. ANJA PELTONEN Kuluttajan valta riippuu lainsäädännöstä 2

Kuluttajansuojalaki. Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta. ANJA PELTONEN Kuluttajan valta riippuu lainsäädännöstä 2 30 VUOT TA JuhlaLIITE 3 0 V U OT 2008 TA Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta ANJA PELTONEN Kuluttajan valta riippuu lainsäädännöstä 2 PÄIVI SEPPÄLÄ Kuluttajan oikeusaseman kehittyminen välttämättömyyspalveluja

Lisätiedot

News. Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin 1/2014. Rödl & Partner Suomeen. Alihankintasopimukseen kannattaa satsata

News. Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin 1/2014. Rödl & Partner Suomeen. Alihankintasopimukseen kannattaa satsata News Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014 Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin Rödl & Partner Suomeen Alihankintasopimukseen kannattaa satsata Pelialan suuret

Lisätiedot

3/2004. Tavoitteena riskitön yrittäjyys s. 8. Syyskokouskutsu s. 13. Kiristyvä kilpailuoikeus s. 14

3/2004. Tavoitteena riskitön yrittäjyys s. 8. Syyskokouskutsu s. 13. Kiristyvä kilpailuoikeus s. 14 3/2004 Tavoitteena riskitön yrittäjyys s. 8 Syyskokouskutsu s. 13 Kiristyvä kilpailuoikeus s. 14 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄKIRJOITUS Pääkirjoitus... 3 Puheenjohtajan palsta... 4 Viestintävaikeuksia... 6 Uudet

Lisätiedot

Osuusliike Elanto: Leena Luhtanen (neuvottelukunnan varapj., Osuusliike Elanto, hallituksen pj.)

Osuusliike Elanto: Leena Luhtanen (neuvottelukunnan varapj., Osuusliike Elanto, hallituksen pj.) Kilpailuoikeudellisen selvityksen Osuustoiminnan neuvottelukunnalle ovat laatineet asianajajat Hannu Pokela ja Sari Hiltunen Asianajotoimisto Castren & Snellman Oy:stä. Osuustoiminnan neuvottelukunnan

Lisätiedot

ESITYS 1 (20) Dnro 618/61/04

ESITYS 1 (20) Dnro 618/61/04 ESITYS 1 (20) Dnro 618/61/04 Markkinaoikeus PL 118 00131 Helsinki Markkinaoikeudelle Esitys Euroopan Yhteisön (EY) perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan sekä kilpailunrajoituksista annetun lain 4 :n

Lisätiedot

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan

Lisätiedot

Onnistunut julkinen ICT-hankinta

Onnistunut julkinen ICT-hankinta TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA Onnistunut julkinen ICT-hankinta 1 ILKKA SIHVOLA 2 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki Puh.

Lisätiedot

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot Katsaus toimintaan vuodelta 2007 2 Sisältö 1. Tietosuojavaltuutetun katsaus 2007 2. Tietosuojan vuosi 2007 2.1. Sidosryhmäyhteistyöllä edistimme tietosuojan integrointia yhteiskuntaan 2.2 Kansainvälinen

Lisätiedot

1 SUOMALAISEN ASIANAJON HISTORIAA OIKEUSPOLITIIKKAA PITKÄLLÄ KAAVALLA OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJAT VALVONTAAN SADAN VUODEN VIIPEELLÄ.

1 SUOMALAISEN ASIANAJON HISTORIAA OIKEUSPOLITIIKKAA PITKÄLLÄ KAAVALLA OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJAT VALVONTAAN SADAN VUODEN VIIPEELLÄ. Markku Fredman * OIKEUSPOLITIIKKAA PITKÄLLÄ KAAVALLA OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJAT VALVONTAAN SADAN VUODEN VIIPEELLÄ Vuoden 2014 alussa päättyy vuoden kestänyt siirtymäkausi, jonka jälkeen yleisissä tuomioistuimissa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SARBANES-OXLEY -LAIN JA SUOMEN TILINTARKASTUSLAIN MERKITTÄVIMMÄT EROT YRITYSTEN NÄKÖKULMASTA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SARBANES-OXLEY -LAIN JA SUOMEN TILINTARKASTUSLAIN MERKITTÄVIMMÄT EROT YRITYSTEN NÄKÖKULMASTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta SARBANES-OXLEY -LAIN JA SUOMEN TILINTARKASTUSLAIN MERKITTÄVIMMÄT EROT YRITYSTEN NÄKÖKULMASTA Laskentatoimi, pro gradu -tutkielma Toukokuu 2005 Laatija: Antti

Lisätiedot

MAANMITTAUKSEN HISTORIAA KAUTTA AIKOJEN JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ AJANKOHTAISTA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

MAANMITTAUKSEN HISTORIAA KAUTTA AIKOJEN JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ AJANKOHTAISTA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA M A A N M I T T A U S P Ä I V Ä T ESPOO 16. 17.3.2000 MAANMITTAUKSEN HISTORIAA KAUTTA AIKOJEN JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ Luennossa viitataan ensiksi maanjakojen ja omistusoikeuden väliseen yhteyteen sekä

Lisätiedot

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Ilkka Sihvola Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Sisällys Esipuhe 3 Johdanto 4 1. Julkisista ICT-hankinnoista tehdyt valitukset vuosina 2000 2005 5 1.1 Markkinaoikeudessa käsitellyt tapaukset ja

Lisätiedot

YLEISPERUSTELUT. 1. Johdanto

YLEISPERUSTELUT. 1. Johdanto 1 YLEISPERUSTELUT 1. Johdanto Alioikeusuudistuksen yhteydessä vuonna 1993 säädettiin oikeudenkäymiskaareen uudet sovintoa koskevat säännökset. Niiden mukaan tuomioistuimen tulee riita-asian valmistelussa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26. tammikuuta 2001 KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN

Lisätiedot

RAKENNUSALAN MARKKINOIDEN TOIMIVUUS ONGELMA-ALUEITA JA EDISTÄMISEN MAHDOLLISUUKSIA

RAKENNUSALAN MARKKINOIDEN TOIMIVUUS ONGELMA-ALUEITA JA EDISTÄMISEN MAHDOLLISUUKSIA KILPAILUVIRASTON SELVITYKSIÄ 1 2008 Ari Ahonen Lasse Pöyry Jussi Pääkkönen Riitta Ryhänen RAKENNUSALAN MARKKINOIDEN TOIMIVUUS ONGELMA-ALUEITA JA EDISTÄMISEN MAHDOLLISUUKSIA Rakennusprojektin loppuraportti

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen 3.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen 3.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen 3.5.2004 Lausunnot Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta 1. Digita...2 2. Elisa Oyj...3 3. FiCom ry...5 4. Forssavisio

Lisätiedot

Sähkön tukku- ja vähittäismarkkinoiden toimivuus. Selvitysmies Matti Purasjoen raportti

Sähkön tukku- ja vähittäismarkkinoiden toimivuus. Selvitysmies Matti Purasjoen raportti Sähkön tukku- ja vähittäismarkkinoiden toimivuus Selvitysmies Matti Purasjoen raportti Kauppa- ja teollisuusministeriö 2006 2 Esipuhe Elokuun 22. päivänä vuonna 2002 kolme virastopäällikköä lähestyi kauppa-

Lisätiedot

Suomen toimenpiteet hyödykeja pääomamarkkinoiden uudistamiseksi

Suomen toimenpiteet hyödykeja pääomamarkkinoiden uudistamiseksi Valtiovarainministeriö Hyväksytty EU-ministerivaliokunnassa 17.11.2000 Suomen toimenpiteet hyödykeja pääomamarkkinoiden uudistamiseksi Marraskuu 2000 Sisältö sivu EU-ministerivaliokunnan hyväksymä kertomus

Lisätiedot

KILPAILUVIRASTON ESITYS MARKKINAOIKEUDELLE SEURAAMUSMAKSUN MÄÄRÄÄMISEKSI

KILPAILUVIRASTON ESITYS MARKKINAOIKEUDELLE SEURAAMUSMAKSUN MÄÄRÄÄMISEKSI Seuraamusmaksuesitys 1 (31) Dnro 1147/14/2009 KILPAILUVIRASTON ESITYS MARKKINAOIKEUDELLE SEURAAMUSMAKSUN MÄÄRÄÄMISEKSI Postiosoite Käyntiosoite Puhelin ja faksi Sähköposti ja www PL 332 Pitkänsillanranta

Lisätiedot

Sopimus - riskien hallintaa ja ongelmien ennaltaehkäisyä. Kilpailuoikeuden merkitys kasvaa. Kiinteistön luovutusvoittovero

Sopimus - riskien hallintaa ja ongelmien ennaltaehkäisyä. Kilpailuoikeuden merkitys kasvaa. Kiinteistön luovutusvoittovero Heikkilä Groupin asiakas- ja sidosryhmälehti 3/2009 Sopimus - riskien hallintaa ja ongelmien ennaltaehkäisyä Kilpailuoikeuden merkitys kasvaa Kiinteistön luovutusvoittovero Omistajayrittäjän henkilökuntaedut

Lisätiedot

Suomen viranomaisten alueellinen toimivalta perheoikeudellisiin asioihin liittyvissä kansainvälisissä oikeusapupyynnöissä

Suomen viranomaisten alueellinen toimivalta perheoikeudellisiin asioihin liittyvissä kansainvälisissä oikeusapupyynnöissä Tiina Nurmimäki Suomen viranomaisten alueellinen toimivalta perheoikeudellisiin asioihin liittyvissä kansainvälisissä oikeusapupyynnöissä 1. Johdanto 1.1. Elatusavun vahvistaminen kansainvälisen oikeusavun

Lisätiedot

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Helsinki 2007 2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Miksi kansalliset

Lisätiedot

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä 1. painos Sitra 2011 Työryhmä: Pauli Marttila (pj.), Jukka Aaltonen, Mauri Heikintalo, Jorma Jaalivaara, Marja Karttunen, Lari Rajantie, Heikki Sundquist, Juha

Lisätiedot