KIVI-päivää vietettiin tällä kertaa asianajajien kanssa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIVI-päivää vietettiin tällä kertaa asianajajien kanssa"

Transkriptio

1 KILPAILU- VIRASTON UUTISLEHTI NINA KAVERINEN KIVI-päivää vietettiin tällä kertaa asianajajien kanssa Kilpailuvirasto vietti tänä vuonna perinteistä KIVI-päiväänsä järjestämällä kutsuseminaarin kilpailuoikeudellisia toimeksiantoja hoitaville asianajajille. Lokakuun 10. päivänä Kansallissalissa Helsingissä järjestettyyn tilaisuuteen osallistui yli viisikymmentä asianajajaa eri asianajotoimistoista ja yhtä suuri joukko viraston tutkijoita. Kartellisakkojen armahdusjärjestelmästä alustivat KIVI-päivässä Kilpailuviraston tutkimuspäällikkö Mika Hermas (eturivissä oikealla) sekä hänen vieressään istuva asianajaja Jukka Luostarinen. Järjestelmästä lisää sivuilla JATKUU s. 2 9

2 TÄSSÄ NUMEROSSA: KIVI-päivää vietettiin tänä vuonna asianajajien kanssa Kilpailuoikeus oikeudellistuu tarvitaanko uusia pelisääntöjä? Kokemuksia armahdusjärjestelmän toimivuudesta Suomessa Näkymiä yrityskauppavalvonnan prosesseihin Asiakirjajulkisuus ja todistelu Selvitysmies Purasjoki luovutti raporttinsa Pohjoismainen työryhmä selvitti vähittäispankkimarkkinoita KIVI ja HECER solmivat yhteistyösopimuksen Sääntelyn vaikutukset kaupan kilpailuun selvitetään Uusi tutkimuspäällikkö Julkaisija: Kilpailuvirasto, Pitkänsillanranta 3 A, PL 332, Helsinki, (09) , Päätoimittaja: Päivi Kari, (09) Toimitus: Marketta Salin, (09) Tilaukset ja osoitteenmuutokset: Sähköposti: Julkaisu on maksuton. Ulkoasu ja taitto: Harri Heikkilä Oy Paino: Pekan Offset 2006 ISSN Ω Jatkoa sivulta 1 SÄÄNNÖLLISELLÄ VUOROPUHELULLA SUJUVAMPAAN ASIOINTIIN Kilpailuvirasto juhlisti lokakuussa perinteistä KIVI-päiväänsä järjestämällä kilpailuoikeudellisia toimeksiantoja hoitaville asianajajille kutsuseminaarin, jonka aiheena oli kilpailunrajoitusasioiden käsittely Kilpailuvirastossa ja markkinaoikeudessa. Iltapäivän kestänyt tapaaminen oli ylijohtaja Juhani Jokisen mukaan alku uudelle käytännölle: tarkoitus on aloittaa säännöllinen vuoropuhelu asianajajien ja Kilpailuviraston välillä. Vuorovaikutuksen tavoitteena on kehittää asiointiprosesseja niin, että kilpailuasioiden käsittely olisi virastossa mahdollisimman sujuvaa ja vaivatonta. Keskivertoyritykset törmäävät käytännössä kilpailunrajoitusasioihin niin harvoin, ettei niiden useinkaan kannata pitää tarvittavaa erityisosaamista omissa taloissaan. Kilpailunrajoituksiin liittyvät asiat ovat lisäksi viime vuosina vaikeutuneet merkittävästi EU:n kilpailusääntöjen toimeenpanoon liittyneiden uudistusten johdosta. Tarkoitus on aloittaa säännöllinen vuoropuhelu asianajajien ja Kilpailuviraston välillä. Asianajajia tarvitaan käytännössä useimmiten apuun yrityskauppavalvonnassa ja kilpailusääntöjen rikkomusepäilyihin liittyvissä asioissa. Kilpailuasioihin on lisäksi viime vuosina liittynyt usein julkisuuslain soveltamista koskevia kysymyksiä, joiden hoitamisessa asianajajat ovat olleet mukana. Suuntaviivat asioinnin tueksi? Jo seminaarikutsussa oli nostettu esiin kysymys siitä, olisiko asianajajien mielestä tarpeen luoda suuntaviivat, jotka valottaisivat Kilpailuviraston sisäisiä menettelytapoja ja vähentäisivät kitkaa asioinnissa viraston kanssa. Myös menettelyjen uudistamiselle ja ns. parhaiden käytäntöjen luomiselle saattaisi olla tarvetta. Markkinaoikeudelle varatun puheenvuoron käytti tilaisuudessa markkinaoikeustuomari Maarit Lindroos. Muut pääesiintyjät olivat julkisuusasioita lukuun ottamatta Kilpailuvirastosta. Armahdusjärjestelmästä luennoi tutkimuspäällikkö Mika Hermas ja yrityskauppavalvonnasta tutkimuspäällikkö Leena Passi. Julkisuusasioiden osalta alustajana toimi asianajaja Mikael Wahlbeck. Puheenvuorojen aiheina olivat mm. vuonna 2004 voimaan tullut armahdusjärjestelmä, yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuus ja ehtoneuvottelut sekä oikeudenkäynteihin liittyvä asiakirjajulkisuus ja todistelu. Aiheista lisää sivuilla 3 9.

3 Kilpailuoikeus oikeudellistuu tarvitaanko uusia pelisääntöjä? Kilpailuoikeuden oikeudellistuminen näkyy siinä, että oikeudelliset ratkaisuperusteet ovat tulleet ratkaisevan tärkeiksi kilpailunrajoituslain toimeenpanossa, totesi Kilpailuviraston ylijohtaja Juhani Jokinen KIVI-päivässä. Oikeudellistumisesta kertoo myös sääntelyn määrän lisääntyminen. Kehitys on odotettu vuoden 2004 kilpailusääntöjen harmonisoinnin jälkeen. Oikeudellistumisen suuntaan johtavat myös useat markkinaoikeuden tai viraston käsittelyssä olevat asiat, joihin liittyy korkeiden seuraamusmaksujen uhka. Komissio pohtii parhaillaan toimenpiteitä private enforcement eli yksityisoikeudellisia vahingonkorvauskanteita koskevan valvontakeinon tehostamiseksi. Lisäksi komissio on julkaissut uuden sakkotiedonannon, ja leniency eli armahdusjärjestelmän uudistamisessa on aloitettu julkinen kuuleminen. Myös perustamissopimuksen 82 artikla saanee lähiaikoina uuden tulkinnan valmisteilla olevan komission tiedonannon muodossa. Kansalliset kilpailuviranomaiset selvittävät lisäksi parhaillaan European Competition Authorities -yhdistyksen puitteissa tarvetta ja mahdollisuuksia kansallisten sakkojärjestelmien harmonisointiin. Lainsäädännön merkitys yhteiskunnan ja sen jäsenten intressiristiriitojen ratkaisussa näyttäisi olevan muutenkin kasvamassa, arvioi Jokinen. Kuitenkin, mitä yksityiskohtaisemmaksi lainsäädäntö kirjoitetaan, sitä vaikeampia ongelmia syntyy, jos ja kun lainvalmistelijalta on jäänyt huomaamatta tai sääntelemättä jokin sääntelyn kohteeseen liittyvä yksityiskohta. Joustavilla normeilla voidaan tasoittaa näitä ongelmia, mutta kiellettyjen kilpailunrajoitusten alueella joustavuudessa on omat ennakoitavuuteen liittyvät vaaransa. Mitä on esimerkiksi kilpailun merkittävä estäminen KRL 4 1:ssä, kohtuullisuus 5 1 (2):ssa, välttämättömyys KRL 5 1 (3):ssa tai merkittävyys KRL 11 d :ssä. Joustavat normit saattavat edellyttää valvontaviranomaisen antamia tiedonantoja, mutta ennen kaikkea niiden sisältö kehittyy tuomioistuimissa, korosti Jokinen. NINA KAVERINEN Uusia uudistuksia on vireillä Turhat oikeudenkäynnit tulevat kalliiksi Oikeudellistumisella on Jokisen mukaan hyvät ja huonot puolensa. Tuomioistuinten lainsäädäntöä täydentävää roolia voidaan pitää myönteisenä. Samalla myös oikeusturvatiet kansalaisten ja yritysten perustuslaillisten oikeuksien ylläpitämiseen ja viranomaisten päätöksenteon laillisuuden valvomiseen ovat avoinna. Mutta asialla on toinenkin puoli; oikeudenkäyntejä saatetaan käyttää asioiden viivyttämiseen, kilpailijoiden haittaamiseen ja luottamuksellisen tiedon keräämiseen. Kilpailupolitiikan tehtävänä on markkinoiden toimintaedellytysten turvaaminen ja sitä kautta hyvinvoinnin lisääminen yhteiskunnassa. Siinä toiminnassa emme voi välttää oikeudenkäyntejä, ne ikään kuin kuuluvat asiaan, totesi Jokinen. Turhat oikeudenkäynnit viivyttävät kuitenkin asioita, aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia ja vaarantavat kilpailupolitiikan perustehtävän hoitamisen. Tapaaminen oli ylijohtaja Juhani Jokisen mukaan alku uudelle käytännölle. 3

4 Ω Jatkoa sivulta 1 Kokemuksia armahdusjärjestelmän toimivuudesta Suomessa Kilpailuvirasto on saanut järjestelmän voimaan tulon jälkeen useita seuraamusmaksusta vapauttamista koskevia hakemuksia sekä yhteydenottoja, joissa yritykset ovat peilailleet mahdollisuuksiaan kilpailunrajoituslain 9 :n etuun, kertoi viraston tutkimuspäällikkö Mika Hermas armahdusjärjestelmän toimivuutta koskeneessa KIVI-päivän puheenvuorossaan. Armahdusjärjestelmä tuli voimaan kaksi ja puoli vuotta sitten kilpailunrajoituslain uudistuksen yhteydessä vappuna Sen perusteella kielletyn yhteistyön ensimmäisenä viranomaisille paljastava kartellin jäsen voi vapautua tietyin ehdoin seuraamusmaksusta. Hakemukset ovat koskeneet sekä puhtaasti kotimaisia tapauksia että tilanteita, joissa on haettu sakoista vapautumista myös muualta, esimerkiksi Euroopan komissiolta, totesi Hermas. Toistaiseksi Kilpailuvirasto on antanut yhden 9 :n mukaisen päätöksen, joka koski autovaraosakaupan tukkuliikkeiden kiellettyä yhteistoimintaa. Päätöksen sisältöä kuvataan tarkemmin sivulla 12. Matala ensivaiheen kynnys Kilpailunrajoituslaissa säädetty matala ensivaiheen kynnys on ollut Hermaksen mukaan toimiva. Keskeistä on etusijan vahvistaminen mahdollisimman aikaisin ja sujuvasti. Annettujen tietojen tulee kuitenkin mahdollistaa viraston puuttuminen asiaan: etusijaa ei saa, jos annetut tiedot ovat liian ylimalkaisia. Hermas piti tärkeänä sitä, että yritykset voivat aloittaa prosessin anonyymisti. Anonymiteetin avulla voidaan molemmin puolin tunnustella sakoista vapautumisen edellytyksiä luottamuksellisessa ilmapiirissä, mikä edesauttaa myös tutkimusten kannalta elintärkeää hakemuksen salassapitoa prosessin alkuvaiheessa. Alustavan yhteydenoton jälkeen KIVI vahvistaa ensikontaktin ja sen ajankohdan kirjallisesti ja asettaa määräajan varsinaiselle tietojen antamiselle. Annetut määräajat ovat olleet Hermaksen mukaan verrattain lyhyitä. Ideana on se, että hakijan tulee tehdä ainakin pääosa kotitehtävistään jo ennen ensimmäistä yhteydenottoa. Hakemuksia tullut puolenkymmentä Kokemukset järjestelmän soveltamisesta ovat olleet Hermaksen mukaan pääosin positiivisia. Säännöksen soveltamisala eli yhteys kiellettyyn kartelliyhteistyöhön tunnetaan hyvin, ja sakoista vapautumisen edellytyksiä ja prosessin etenemistä pidetään 4

5 ilmeisesti verraten ennakoitavina ja läpinäkyvinä. Myös yhteistyövelvoitteen sisältö on tiedostettu yleisesti ottaen hyvin. Haasteitakin uuden säännöksen soveltamiseen on kuitenkin liittynyt, myönsi Hermas. Kyse on ollut oppimisprosessista myös Kilpailuvirastossa. Ennakoitua enemmän työtä ovat aiheuttaneet julkisuuslain soveltamiseen liittyvät kysymykset. Tässä suhteessa virastolla on jo järjestelmän toiminnan ylläpitämiseksi intressi suojella hakemusten salassapitoa ja siitä onkin pidetty huolta. Tulkintoja asiasta on toisaalta jouduttu hakemaan KHO:sta asti. Tutkimusrauha -konsepti on nyt jo vakiintunut, mutta avoimiakin kysymyksiä on, kuten armahdushakemusten salassapitoedellytykset tutkimusrauhan päätyttyä, totesi Hermas. Malliohjelma yhdenmukaistaa kohtelua eri maissa ECN eli EU:n kilpailuviranomaisten verkosto julkisti syyskuun lopulla ns. malliohjelman, jossa verkoston jäsenet sitoutuvat toimivaltansa rajoissa yhdenmukaistamaan omia armahdusjärjestelmiään. Kyse on komission ja jäsenvaltioiden yhteishankkeesta, jonka taustalla ovat järjestelmien eroavaisuudet eri jäsenmaissa. Malliohjelmalla pyritään varmistamaan se, etteivät nykyisin käytössä olevien järjestelmien väliset erot saa sakoista vapauttamista tai niiden lieventämistä mahdollisesti hakevia yrityksiä luopumaan hakemuksen jättämisestä. Ohjelmassa kuvataan kohtelu, johon hakijat voivat varautua kaikilla kilpailuviranomaisten verkoston lainkäyttöalueilla nykyisten järjestelmien yhtenäistämisen jälkeen. Tarkoituksena on myös keventää moninkertaisista ilmoituksista aiheutuvaa työmäärää tapauksissa, jotka soveltuvat erityisen hyvin komission käsiteltäviksi; tähän liittyen ohjelmassa esitellään malli yhdenmukaiseen lyhennettyyn hakemukseen perustuvaa järjestelmää varten. Tavoitteena on saada aikaan pitkällä aikavälillä yhteneväinen kohtelu eli ns. one-stopshop kautta koko ECN:n. Kansallisesti lievemmälle kohtelulle ei ole kuitenkaan estettä. Malliohjelmaan voi tutustua ECN-verkoston kotisivuilla osoitteessa eu/comm/competition/ecn/index_en.html. Asianajajan näkökulma armahdusjärjestelmään Eri maissa sovellettavat erilaiset järjestelmät vaikuttavat asianajaja Jukka Luostarisen mukaan olennaisesti kansainvälisesti toimivien yritysten päätöksentekoon armahdusasiassa. Komission pyrkimykset ongelman poistamiseen EU:n sisällä ovatkin hänen mukaansa kannatettavia. Lisäksi yritysten on otettava huomioon mahdollisten vahingonkorvausoikeudenkäyntien vaikutukset. Myös rikkomusten kriminalisointipyrkimykset EU:n alueella saattavat Luostarisen mukaan mietityttää yrityksiä. Armahdushakemuksen tekemistä puoltaviksi tekijöiksi hän näki mm. komission kiristyvän linjan uusissa sakotusohjeissa ja sen, että hakemuksen tekevällä yhtiöllä säilyy edes jonkinasteinen kontrolli asioiden kulun suhteen. Myös henkilökohtaisesta sanktiouhasta vapautuminen maissa, joissa on voimassa rikosoikeudellinen vastuu, saattaa painaa vaa assa. Lisäksi armahduksen hakeminen viestii tietysti sekä organisaatiolle itselleen että suurelle yleisölle siitä, ettei yrityksessä sallita lainvastaista toimintaa. Esimerkiksi vahingonkorvausriski vaihtelee kuitenkin paljon eri maissa, ja yritykset joutuvat käytännössä arvioimaan, millaisia seuraamuksia hakemuksella voi tässä suhteessa olla. Myös itse prosessi, mahdollisesti useiden maiden kilpailuviranomaisten kanssa, vie paljon aikaa ja resursseja. Lisäksi yrityksiä saattavat huolestuttaa viranomaisille annetun aineiston julkisuuteen liittyvät näkökohdat. Vaarana saattaa olla, että asiakirjat päätyvät myöhemmin osaksi vahingonkorvausoikeudenkäynnin tai -käyntien aineistoa. Yritys ei voi myöskään koskaan olla varma siitä, että ykköspaikka on todella vielä saatavilla. Armahduksen hakeminen voidaan lisäksi tulkita eräänlaiseksi sodanjulistukseksi muille alalla toimiville. Harvinaista armahduksen tekeminen ei kuitenkaan ole, Euroopassa tehdään Luostarisen tietojen mukaan yksi hakemus viikossa. Kartellin ensimmäisenä jättävä yritys voi vapautua sakoista kokonaan Kartellissa mukana oleva yritys voi välttyä kokonaan sakoilta, jos se ottaa ensimmäisenä yhteyttä Kilpailuvirastoon ja paljastaa kartellin seuraavien vaatimusten mukaisesti: yritys toimittaa virastolle sellaisia tietoja, jonka perusteella virasto voi puuttua rikkomukseen yritys ilmoittaa rikkomuksesta virastolle ensimmäisenä yritys toimittaa virastolle kaikki hallussaan olevat kartelliin liittyvät tiedot ja asiakirjat yritys on lopettanut tai lopettaa heti tiedot annettuaan osallistumisensa rikkomukseen yritys toimii yhteistyössä viraston kanssa koko rikkomuksen selvittämisen ajan. Jos yritys täyttää kaikki edellä mainitut ehdot, Kilpailuvirasto ei tee ao. yrityksen osalta markkinaoikeudelle esitystä seuraamusmaksun määräämiseksi. Yritys, joka haluaa ilmoittaa Kilpailuvirastolle osallistumisestaan kilpailijoiden väliseen kiellettyyn yhteistyöhön, voi ottaa virastoon yhteyttä jollakin seuraavista tavoista: Puhelin: - apulaisjohtaja Rainer Lindberg, (09) tutkimuspäällikkö Mika Hermas, (09) tutkimuspäällikkö Arttu Juuti, (09) Sähköposti: Faksi: (09)

6 Näkymiä yrityskauppavalvonnan Asiamiehet ovat yrityskauppavalvonta-asioissa tyypillisimmin tekemisissä Kilpailuviraston kanssa prosessin alkuvaiheessa eli mahdollisissa ennakkoneuvotteluissa ja yrityskauppailmoitusta tehtäessä. Myös ehtoneuvottelut myöhemmässä vaiheessa käydään yleensä asianajajien läsnäollessa. Vaikka yhteistyö asiamiesten kanssa sujuukin viraston tutkimuspäällikön Leena Passin mukaan pääsääntöisesti erittäin hyvin, asiointikäytäntöjen kirjaamisesta suuntaviivoiksi saattaisi olla joissakin asioissa hyötyä. Passi suositteli KIVI-päivillä pitämässään alustuksessa ennakkoneuvottelujen käymistä viraston kanssa erityisesti potentiaalisissa ongelmatapauksissa. Kokemukset riittävän aikaisessa vaiheessa käydyistä neuvotteluista ovat olleet hänen mielestään tähän asti positiivisia. Potentiaaliset kilpailuongelmat on voitu tuoda niissä avoimesti esiin, ja yritykset ovat voineet näin ottaa viraston näkemykset huomioon sopimusneuvotteluissaan. Ilmoitusvelvollisuutta koskevat lausuntopyynnöt ovat Passin mukaan vähentyneet viime vuosina merkittävästi. Kysyjille riittää lisäksi yleensä nykyisin myös suullinen vastaus, mikä luonnollisesti nopeuttaa prosessia. Myös ilmoitusluonnoksen toimittaminen etukäteen Kilpailuvirastolle nopeuttaa käsittelyprosessia. Tasapaino tiedon tarpeessa näyttäisi Passin mukaan jo löytyneen; puutteellisista ilmoituksista ei juurikaan tehdä enää päätöksiä. Passi otti esityksessään esiin myös kysymyksen yrityskauppavalvonnan liikevaihtorajojen tasosta. Kynnysarvojen merkittävä nostaminen vuonna 2004 on vähentänyt selvästi kilpailuvaikutuksiltaan vähämerkityksellisten kauppojen ilmoittamista. Seurauksena on toisaalta ollut se, että osa valvonnan kannalta mielenkiintoisista tapauksista on saattanut jäädä viraston toimivallan ulkopuolelle. Ruotsissa viranomainen voi eräissä tapauksissa vaatia ilmoituksen tehtäväksi jälkikäteen, vaikka kynnysarvot eivät ylittyneetkään. Ehtoneuvotteluissa tiukka aikataulu HENRIKKI SAVOLAINEN Yleensä ns. kakkosvaiheen viimeisellä kolmanneksella käynnistyvät ehtoneuvottelut alkavat tapaamisella, jossa virasto esittää yrityksiä edustaville asiamiehille kauppaan liittyvät kilpailuongelmat. Neuvottelukierroksia voi seurata tämän jälkeen useitakin. Ns. ehtotestauspaketteja laaditaan yleensä korkeintaan kaksi. Kuulemisprosessissa kartoitetaan ehtoihin liittyviä mahdollisia puutteita ja täsmennystarpeita. Passi esitti ehtoneuvotteluihin liittyen kysymyksen, pitäisikö Suomessakin antaa ns. väitetiedoksiantoja (statement of objections), joskin totesi aikapulan aiheuttavan vaikeuksia niiden antamiselle. Aikataulut ovat muutenkin hänen mukaansa yrityskauppavalvonnassa erittäin tiukkoja. Markkinaoikeus voi tosin tarvittaessa myöntää käsittelylle korkeintaan kahden kuukauden lisäajan; mahdollisuutta on kuitenkin käytetty vuonna 1998 Suomessa alkaneen yrityskauppavalvonnan historiassa vain joitakin kertoja. Ehtoneuvottelut ja valitusprosessit kauppojen hyväksymiselle asetetuista ehdoista ovat Passin mukaan vieneet viime vuosina merkittävän osan yrityskauppavalvonnan resursseista. Markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli KIVI-päivän aikaan vireillä mm. Fortum / E.On kauppaan liittyvät valitukset kaupalle asetetuista ehdoista sekä niiden täytäntöönpanosta. KHO vahvisti runsasta viikkoa myöhemmin markkinaoikeuden elokuussa tekemän ratkaisun, jossa Fortum oli määrätty välittömästi noudattamaan Kilpailuviraston noudatettaviksi määrättyjä sitoumuksia vireillä olevasta valitusprosessista huolimatta. (KHO dnro 2399/2/06, taltio 2755). 6

7 prosesseihin HENRIKKI SAVOLAINEN Prosessit jo nyt suhteellisen toimivia Prosessit ovat yleisesti ottaen mielestäni kunnossa, totesi asianajaja Tuomas Saraste Passin esitykseen liittyneessä kommenttipuheenvuorossaan. Hän ei nähnyt tarvetta esimerkiksi Passin esiin nostamalle väitetiedoksiannolle ehtoneuvotteluissa. Luonteva keskustelu viranomaisen kanssa korvaa Sarasteen mukaan kirjelmien vaihdon. Sarasteellakin oli Passin tapaan hyviä kokemuksia käydyistä ennakkoneuvotteluista. Yritysten tulee kuitenkin hänen mukaansa valmistautua huolella neuvotteluihin täyden hyödyn saadakseen. Sarasteen mielestä on valitettavaa, että kilpailujuristit kutsutaan toisinaan liian myöhäisessä vaiheessa mukaan yrityskaupan valmisteluun; aiemman yrityskauppakäytännön tuntevasta asiantuntijasta on selvästi hyötyä kauppojen suunnittelussa. Esimerkiksi ehtopakettien tarpeellisuutta pystytään hänen mukaansa nykyisin arvioimaan useimmissa tapauksissa ilman ennakkoneuvottelujakin. Ulkomailta ei tulisi Sarasteen mielestä hakea liikaa oppia; hän ei pitänyt kannatettavana sen enempää Ruotsin mallia liikevaihtorajoihin liittyen kuin Latvian mallia, jossa ilmoitusvelvollisuus riippuu syntyvän keskittymän markkinaosuudesta relevanteilla markkinoilla. Samaa toimialaa koskevan kahden vuoden säännön poistuminen on hänen mukaansa vähentänyt Suomessa merkittävästi ilmoitusvelvollisuuteen liittyviä tulkintaongelmia. Yrityskauppa ilmoitetaan Kilpailuvirastolle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää 20 miljoonaa euroa. EY:n yrityskeskittymien valvonnasta annetussa asetuksessa (139/2004) määritellyt liikevaihtorajat ylittävä kauppa ilmoitetaan kuitenkin Euroopan komissiolle, jolla on yksinomainen toimivalta tutkia se. Yrityskauppailmoituksen käsittely on tarvittaessa kaksivaiheinen: Jos kaupalla ei selvästikään ole vahingollisia kilpailuvaikutuksia tai jos vahingolliset vaikutukset voidaan estää osapuolten ehdottamin ehdoin, kauppa hyväksytään ensi vaiheen käsittelyssä, joka voi kestää enintään kuukauden. Muussa tapauksessa virasto tekee päätöksen asian siirtämisestä jatkokäsittelyyn, jossa kauppa ja sen kilpailuvaikutukset selvitetään perusteellisesti. Kauppa voidaan tällöinkin hyväksyä joko sellaisenaan tai ehdollisena. Jos osapuolten esittämät sitoumukset eivät riitä ehdoksi kaupan hyväksymiselle, virasto tekee markkinaoikeudelle esityksen kaupan kieltämiseksi. Jatkokäsittely kestää enintään kolme kuukautta. 7

8 Asiakirjajulkisuus ja todistelu Kilpailuviraston hallussa olevien asiakirjojen julkisuuteen liittyvä keskustelu on koskenut viime vuosina mm. haastattelunauhoitteiden asiakirjaluonnetta ja sakoista vapauttamista koskevien hakemusten liitteinä toimitettujen asiakirjojen asianosaisjulkisuutta ennen kartellitutkinnan päättymistä. Nämä pitkään kiistan aiheina olleet ongelmat saivat ratkaisunsa huhtikuussa, kun KHO antoi niitä koskevat päätöksensä. KIVIn kartellitutkinnassa kuultujen henkilöiden kertomuksista tehdyt nauhoitteet eivät KHO:n ratkaisun mukaan olleet julkisuuslain 5 :n 3 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja viranomaisen palveluksessa olevan virkamiehen omaan käyttöönsä laatimia muistiinpanoja vaan viranomaisen asiakirjoja (KHO / 891). KHO:n samana päivänä antamassa toisessa ratkaisussa vahvistettiin se, ettei kartellista Kilpailuvirastolle ilmoittaneen elinkeinonharjoittajan antamia kilpailunrajoituksia koskevia tietoja ja asiakirjoja saatu antaa ennen kartellitutkinnan päättymistä asiassa asianosaisen asemassa olleelle toiselle elinkeinonharjoittajalle. Tietojen antaminen ennen tutkinnan päättymistä olisi ollut päätöksen mukaan vastoin erittäin tärkeää yleistä etua. (KHO / 883). Kuvat ylhäältä alas: Mikael Wahlbeck, Johanna Nyländen ja Maarit Lindroos (Valokuvat: Henrikki Savolainen) Yhteisöoikeuden access to file -periaate KIVI-päivässä esiintyneen asianajaja Mikael Wahlbeckin mukaan kilpailunrajoituksesta epäillylle yritykselle on annettava yhteisöjen oikeuskäytännössä kehittyneen access to file -periaatteen nojalla mahdollisuus tutkia ne komission hallussa olevat asiakirjat, joilla saattaa olla merkitystä yrityksen puolustautumiselle (Commission Notice on the rules for access to the Commission file C 325 / 07). Poikkeuksena ovat vain komission sisäiset asiakirjat, yritysten liikesalaisuudet ja muut luottamukselliset tiedot. Wahlbeck esitti harkittavaksi, voitaisiinko myös Suomessa soveltaa komission access to file -tiedonannon periaatteita. Keskustelua vaativia aiheita ovat hänen mukaansa myös tutkimusrauhan ja kuulemisvelvollisuuden välinen suhde sekä nauhoitusten käyttö todistajalausuntojen taltioinnissa. Nauhoitusten osalta Wahlbeck esitti toivomuksen, että niitä tehtäisiin jatkossakin, jotta yrityksillä olisi mahdollisuus perehtyä riittävästi todistajien lausumiin jo ennen markkinaoikeudessa tapahtuvaa todistajankuulustelua. Wahlbeck toi esityksessään esiin myös ne yhteensovittamisongelmat, joita saattaa syntyä, kun access to file -periaatetta, asiakirjojen julkisuudesta annettua lakia ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen sääntöjä sovelletaan samaan tapaukseen. Tutkintavaltuus vs. puolustautumisoikeus Hallintolainkäyttölaki ei Wahlbeckin mukaan huomioi kaikin osin kilpailunrajoitusasioiden erityispiirteitä. Alue on kehittyvä ja siitä on vasta vä- 8

9 hän kansallista käytäntöä. Ratkaistavat ongelmat liittyvät mm. prosessien luonteeseen (suullinen vai kirjallinen) sekä käsittelyn julkisuuteen. Wahlbeck avasi keskustelua puolustautumisoikeuden näkökulmasta mm. seuraavista asioista: markkinaoikeuskäsittelyn julkisuus suhteessa liikesalaisuuksiin, onko tarvetta prosessuaalisille määräajoille ja onko yrityksillä mahdollisuus tehokkaaseen puolustautumiseen markkinaoikeuden kirjallisessa prosessissa, jossa suullinen käsittely on rajoitettua. Kilpailuviraston erikoistutkija Johanna Nyländen kuvasi Wahlbeckin esitykseen liittyneessä kommenttipuheenvuorossaan virastossa noudatettavia prosessuaalisia toimintatapoja. Esimerkkinä hän käytti kartelliprosessia yrityksessä tehtävästä tarkastuksesta markkinaoikeusesitykseen asti. Nyländenin mukaan prosessin keskeinen haaste on se, miten viraston tutkintavaltuudet ja rikkomuksista epäiltyjen yritysten puolustautumisoikeudet voidaan turvata tehokkaasti samanaikaisesti. Spar-kauppiaiden valitus jätettiin tutkimatta Markkinaoikeudessa julkinen käsittely on pääsääntö Markkinaoikeus on itsenäinen ja riippumaton tuomioistuin, ja julkinen käsittely on pääsääntö myös kilpailuoikeusasioissa, korosti markkinaoikeustuomari Maarit Lindroos. Hän epäili, että liikesalaisuusaspektia saatetaan joskus myös liioitella. Sellaiset tilanteet, joissa suullisessa käsittelyssä jouduttaisiin käsittelemään liikesalaisuuksia, ovat hänen mukaansa käytännössä suhteellisen harvinaisia. Tällaisessa tilanteessa istunto pidettäisiin kyseisiltä osin suljetuin ovin. Lindroos pahoitteli puheenvuorossaan markkinaoikeuden jutturuuhkaa, johon tosin saattaa nyt olla tulossa hiukan helpotusta, kun oikeuteen on saatu lokakuun alusta lisäresursseja. Vuonna 2004 voimaan tulleen kilpailunrajoituslain säännöksiä ei ole ruuhkasta johtuen päästy vielä soveltamaan. Tähän mennessä annetut ratkaisut ovat perustuneet vanhan lain säännöksiin. Markkinaoikeus katsoi lokakuussa antamassaan päätöksessä, ettei yksittäisillä Spar-kauppiailla ollut hallintokäyttölain 6 :n 1 momentissa tarkoitettua oikeutta valittaa Kilpailuviraston tammikuussa tekemästä päätöksestä, joka koski viraston ehdollisena hyväksymää yrityskauppaa. Kyse oli päätöksestä, jolla hyväksyttiin tietyin ehdoin se, että Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta hankkii määräysvallan Suomen Spar Oyj:ssä (KIVI dnro 657/81/2005). Yli sadan Spar-kauppiaan yhdessä tekemä valitus markkinaoikeudelle jätettiin siksi tutkimatta. (MO nro 216/2006, dnro 70/06/KR) Selvitysmies Purasjoki luovutti raporttinsa Kilpailuviraston entinen ylijohtaja Matti Purasjoki luovutti lokakuun alussa kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarisen tilaaman raportin sähkön tukku- ja vähittäismarkkinoiden toimivuudesta. Selvityksen tulokset saivat suuren julkisuuden, ja keskustelu niistä on jatkunut viikkojen ajan. Tulokset voidaan kiteyttää lyhyesti seuraavaan: Sähkön riittävän tarjonnan turvaaminen on perusedellytys sähkömarkkinoiden kilpailun toimivuudelle. Sähkön tuotantorakenne on Pohjoismaissa oligopolistinen, minkä vuoksi suurimpien sähköntuottajien markkinavoimaa olisi hillittävä. Sähkömarkkinoiden toimintaa tulisi parantaa myös pohjoismaisen sähköpörssin ja kantaverkkoyhtiöiden rakenteita uusimalla ja sähkömarkkinoiden viranomaisvalvontaa kehittämällä. (Lähde: KTM:n tiedote ) PAULI VANHALA 9

10 Pohjoismainen työryhmä selvitti vähittäispankkimarkkinoita Toimiva kilpailu edellyttää pohjoismaisten kilpailuviranomaisten työryhmän elokuussa julkistaman raportin mukaan uusien pankkien mahdollisimman esteetöntä pääsyä pankkien välisiin maksujärjestelmiin sekä automaatti- ja maksukorttijärjestelmiin. Järjestelmiin pääsyn ehtojen tulisi olla läpinäkyviä ja syrjimättömiä ja järjestelmien omistus tulisi selvityksen mukaan eriyttää niiden asiakkuudesta. Muut työryhmän suositukset tähtäävät muun muassa palvelujen ja hintojen vertailtavuuden edistämiseen ja siihen, että kuluttajien olisi halutessaan nykyistä helpompaa vaihtaa pankkia. Maksujärjestelmät kansallisia Maksujärjestelmät, jotka mahdollistavat pankkien väliset tilisiirrot, ovat Euroopan integraatiokehityksestä huolimatta edelleen kansallisia ja niiden organisointitavat poikkeavat eri maissa merkittävästi toisistaan. Järjestelmät ovat kuitenkin lähtökohtaisesti kaikissa Pohjoismaissa markkinoilla jo toimivien pankkien kehittämiä, omistamia ja hallinnoimia. Suomessa järjestelmää hallinnoi Suomen Pankkiyhdistys. Suomessa liittymismaksu pankkien väliseen maksujärjestelmään on pohjoismaisittain korkea. Järjestelmäkustannusten vertailu on toisaalta vaikeata, koska järjestelmien organisointitavat ja hinnoittelumallit poikkeavat eri maissa toisistaan. Täyden palvelun pankkina toimiminen edellyttää mahdollisuutta myös automaatti- ja maksukorttipalvelujen tarjoamiseen. Myös näihin järjestelmiin tulee olla esteetön pääsy. Pohjoismaissa on nykyisin käytössä sekä kansallisiin että kansainvälisiin maksukortteihin nojautuvia järjestelmiä. Suomessa pankkikortti on edelleen ylivoimaisesti eniten käytetty maksukortti. Kansalliset järjestelmät poistunevat kuitenkin lähivuosina EU:n alueelta yhtenäistä maksuliikennealuetta koskevan uudistushankkeen (SEPA) myötä. Kilpailuviranomaisten huomio tulee tämän jälkeen kohdistumaan uusiin korvaaviin markkinoihin. Palvelujen ja hintojen vertailu vaikeata kuluttajille Vähittäispankkipalvelut mielletään yleisesti hankalasti vertailtaviksi. Esimerkiksi asuntolainakorkoja on vielä suhteellisen helppo vertailla keskenään, mutta asiakkuuden kokonaishinnan selvittäminen voi olla käytännössä vaikeaa. Vertailuun vaikuttavat myös erityyppiset kanta-asiakasohjelmat ja tuotepaketit. Myös pankin vaihtamiseen liittyy erityisesti muissa Pohjoismaissa erilaisia hankaloittavia tekijöitä kuten lainojen ennenaikaiseen maksamiseen liittyviä palkkioita ja veronluonteisia maksuja. Suomessa leimaverokäytäntöä muutettiin jo 1990-luvun lopulla helpottamaan lainojen siirtoa toiseen pankkiin. Markkinat keskittyneitä Pankkimarkkinat ovat Pohjoismaissa keskittyneitä verrattuna muuhun Eurooppaan. Markkinoita hallitsevat suuret kansalliset toimijat, ja muun muassa Suomessa neljän suurimman pankin yhteenlaskettu markkinaosuus on noin 95 prosenttia. Alalla on kuitenkin viimeisten kymmenen vuoden aikana tapahtunut runsaasti yritysjärjestelyjä, ja esimerkiksi Suomen markkinoille on tullut viime vuosina sekä uusia täyden palvelun vähittäispankkeja että muita eri palvelusegmentteihin erikoistuneita toimijoita. Työryhmän raportti Competition in Nordic Retail Banking on luettavissa kokonaisuudessaan Kilpailuviraston kotisivuilla osoitteessa >Julkaisut. 10

11 KIVI ja HECER solmivat yhteistyösopimuksen Kilpailuvirasto on solminut Helsingin taloustieteellisen tutkimuskeskuksen HECERin kanssa yhteistyösopimuksen, jonka perusteella viraston tutkijat voivat osallistua tutkimuskeskuksen järjestämään kilpailuaiheiseen koulutukseen. Virasto maksaa tähän liittyen HARRI HEIKKILÄ osan HECERin toimialan taloustieteen kurssitoiminnan kustannuksista. HECERin kesäkuussa järjestämälle viikon mittaiselle kurssille osallistui Kilpailuvirastosta useita tutkijoita. Viimeisimmällä, lokakuun lopulla toteutuneella Economics of competition policy -kurssilla toimi luennoitsijana kilpailuasioihin erikoistunut Toulousen yliopiston kansantaloustieteen professori Patrick Rey. Myös tälle kurssille osallistui useita viraston tutkijoita. Professori Rey kävi Suomen vierailunsa aikana myös Kilpailuvirastossa, jossa hän tapasi viraston johtoa ja tutkijoita. Vapaamuotoisten keskustelujen aiheina olivat mm. perustamissopimuksen 82 artiklan uudistuksen toimivuus ja siihen liittyvät oikeusvarmuusnäkökohdat, kilpailupoliittisen dialogin sisältö ja suuntaaminen sekä taloustieteellisen argumentoinnin rooli kilpailunrajoitusten tutkinnassa. Kilpailuviraston tavoitteena on vahvistaa muutenkin omaa osaamistaan ja osallistumistaan kilpailupolitiikkaan liittyvään tieteelliseen keskusteluun. Viraston asiantuntemusta pyritään lisäämään erityisesti kilpailun ja kokonaistaloudellisen kehityksen väliseen yhteyteen sekä kilpailun ja kilpailupolitiikan markkinavaikutuksiin liittyvissä kysymyksissä. Professori Rey keskusteli KIVIn edustajien kanssa mm. 82 artiklan uudistamisesta. HARRI HEIKKILÄ 11

12 Kartellin paljastaneelle ei esitetty seuraamusmaksua Kilpailuvirasto esitti heinäkuussa markkinaoikeudelle, että se määräisi HL Group Oy:lle, Koivunen Oy:lle, Oy Kaha Ab:lle ja Örum Oy Ab:lle yhteensä 3,76 miljoonan euron seuraamusmaksut autovaraosamarkkinoiden tukkuportaalla toteutetusta kartellista. Virasto oli tehnyt vuonna 2004 yllätystarkastukset kartellista epäiltyihin yrityksiin sen jälkeen, kun yksi kartelliin osallistunut yritys, Oy Arwidson Ab, oli tunnustanut osallisuutensa kartelliin. Seuraamusmaksua ei esitetty Arwidsonille, koska yhtiö tunnusti osallisuutensa kilpailunrajoitukseen ja toimi yhteistyössä Kilpailuviraston kanssa kartellin paljastamiseksi. Kyseessä oli Suomessa ensimmäinen kerta, kun kartellista paljastuneelle yritykselle ei esitetty seuraamusmaksua sen jälkeen, kun yritys oli käyttänyt hyväkseen kilpailunrajoituslain Uusi tutkimuspäällikkö 9 :n mukaista mahdollisuutta vapautua seuraamusmaksusta. Kartellissa mukana olleet yritykset sopivat selvitysten mukaan lainvastaisesta yhteistyöstä sen jälkeen, kun niiden asiakkaana toiminut Osaset -jälleenmyyntiketju oli ilmoittanut solmineensa yhteistyösopimuksen kartelliosapuolten kilpailijana toimineen Atoy Oy:n kanssa. Atoyn ja Osaset-ketjun tavoitteena oli tuoda markkinoille uusi liiketoimintamalli. Yritykset ryhtyivät yhteisesti boikotoimaan Osaset-ketjua, jotta se luopuisi yhteistyöstä Atoyn kanssa. Boikotti toteutettiin leikkaamalla yhteisymmärryksessä Osaset-ketjulle myönnettyjä alennuksia, mikä käytännössä merkitsi liikesuhteiden päättämistä ketjun kanssa. (KIVI dnro 338/61/2004) Erikoistutkija Valtteri Virtanen on nimitetty määräaikaiseksi tutkimuspäälliköksi Kilpailuviraston monopoliryhmään. Virtasen vastuualueeseen kuuluvat mm. televiestintään ja energia-asioihin liittyvät selvitykset. Virtanen on työskennellyt Kilpailuvirastossa vuodesta 2002 alkaen ja hoitanut tänä aikana sekä yrityskauppavalvontaan että määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyviä asioita. Virtanen toimii tutkimuspäällikkö Maarit Taurulan sijaisena hänelle myönnetyn virkavapauden ajan. Kilpailu-uutiset-lehden voi tilata maksutta täyttämällä osoitteesta löytyvän tilauslomakkeen. Sääntelyn vaikutukset kaupan kilpailuun selvitetään Ympäristöministeriön työryhmä on alkanut selvittää, miten nykyinen sääntely vaikuttaa vähittäiskaupan palveluverkon kehitykseen, kauppapalveluiden saatavuuteen ja eri myymälätyyppien kilpailutilanteeseen. Työryhmän työssä kiinnitetään huomiota myös kaupan rakenteen monipuolisuuden turvaamiseen erilaisissa asuinympäristöissä. Työryhmän asettaminen perustuu valtioneuvoston keväällä eduskunnalle antamaan selontekoon vähittäiskaupan rakenteesta, muutoksista ja kauppaa koskevista erityiskysymyksistä (VNS 3/2006). Sääntelyn vaikutuksia selvittävän työryhmän asettaminen annettiin siinä ympäristöministeriön tehtäväksi. Kaupan rakentamisen yhteiskunnallista sääntelyä on perusteltu mm. sillä, että sen avulla turvataan yhdyskuntarakenteen eheys ja kaupan palveluiden saatavuus. Keskeisessä asemassa ovat maankäyttö- ja rakennuslain vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevat säännökset. Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeiden aukioloajoista pyrkii puolestaan parantamaan lähikaupan kannattavuutta ja kilpailuasemaa. Edellä kuvattua sääntelyä on usein pidetty kilpailunäkökulmasta haitallisena. Sääntelyn on mm. epäilty tuoneen kilpailuetua tietyille myymälätyypeille ja vaikeuttaneen uusien toimijoiden alalle tuloa. Työryhmän toimikausi päättyy Ympäristöministeriön lisäksi työryhmässä ovat mukana KTM, Suomen Kuntaliitto, Erikoiskaupan Liitto ry, Päivittäistavarakauppa ry, Oulun lääninhallitus ja Kilpailuvirasto. Kilpailuvirastoa edustaa työryhmässä erikoistutkija Liisa Vuorio. 12

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla Päätös 1 (5) Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla 1 Asia 2 Osapuolet 3 Ratkaisu 4 Asian vireilletulo Epäily kilpailulainsäädännön vastaisesta kielletystä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 1 ja 6 luvun 6 sekä lisätään

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2011. 1012/2011 Valtioneuvoston asetus. yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2011. 1012/2011 Valtioneuvoston asetus. yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2011 1012/2011 Valtioneuvoston asetus yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta Annettu Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 2011 Valtioneuvoston

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Kilpailuviraston suuntaviivat seuraamusmaksusta vapautumiseksi ja seuraamusmaksun alentamiseksi kartellitapauksissa

Kilpailuviraston suuntaviivat seuraamusmaksusta vapautumiseksi ja seuraamusmaksun alentamiseksi kartellitapauksissa Luonnos 1 (14) Kilpailuviraston suuntaviivat seuraamusmaksusta vapautumiseksi ja seuraamusmaksun alentamiseksi kartellitapauksissa 1 Johdanto Elinkeinonharjoittaja voi vapautua seuraamusmaksusta tai saada

Lisätiedot

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia. Esityksen mukaan lain yrityskauppavalvontaa koskevista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Kunnan päätöksistä voi valittaa

Kunnan päätöksistä voi valittaa Kunnan päätöksistä voi valittaa Omaishoidon tuesta tai omaishoitoa tukevista palveluista päättää oma kotikuntasi. Jos olet tyytymätön kunnan päätöksiin, voit tehdä niistä valituksen. Apua valituksen tekoon

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2015-00446 VNEUS Hulkko Johanna(VNK) 29.06.2015 JULKINEN Asia Talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistaminen Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat

kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat 2012 TOIMITTAJA TUOMAS KOKKONEN TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 II Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 1150/2011 (julkaisupäivä 22.11.2011) sekä Euroopan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

TERVEYSMINISTERIÖ 9.2.2005

TERVEYSMINISTERIÖ 9.2.2005 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PÄÄTÖS 9.2.2005 STM/316/2005 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN PÄÄTÖS ERÄIDEN RAUTATIELIIKEN- TEESSÄ TYÖSKENTELEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖPAIKKOJEN TYÖSUOJELU- VALVONNAN SIIRTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

KILPAILUOIKEUS. Mikko Alkio Christian Wik

KILPAILUOIKEUS. Mikko Alkio Christian Wik KILPAILUOIKEUS Mikko Alkio Christian Wik TALENTUM Helsinki 2009 2., uudistettu painos Copyright 2009 Talentum Media Oy ja tekijät Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad Ay

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2004 1 ASIA HAKIJA Siikajoen yhteistarkkailuohjelman vahvistaminen Uljuan tekoaltaan rakentamisen ja Siikajoen säännöstelyyn liittyvän

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SUOMEN- JA RUOTSINKIELISIIN PERUSKOULUIHIN HANKITTAVISTA OPPIKIRJOISTA

TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SUOMEN- JA RUOTSINKIELISIIN PERUSKOULUIHIN HANKITTAVISTA OPPIKIRJOISTA TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SUOMEN- JA RUOTSINKIELISIIN PERUSKOULUIHIN HANKITTAVISTA OPPIKIRJOISTA 1 2 Kirkkonummen kunta 2.2.2010 Sivistyspalvelut TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SUOMEN- JA RUOTSINKIELISIIN

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013 872/2013 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013

Lisätiedot

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin Riidanratkaisu Käsikirja yritykselle Klaus Nyblin TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijä Taitto: NotePad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN: 978-952-14-1815-0 BALTO print,

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta OTM, VT Kaisa Post 8.2.2016 Hyvä hallinto Perusteet PL 21 :ssä: Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 7.3.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Vetoomus nro 849/2004, Bernard Ross, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, verotuksesta Ruotsissa ja pääoman vapaasta

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 1 PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 ASIA HAKIJA Nivalan Padingin ojitusyhteisön sääntöjen vahvistaminen, Nivala Maanmittauslaitos PL 29 84101 Ylivieska 2

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Kilpailuneutraliteetin valvonta: Selvitys- ja neuvottelumenettely KKV:ssa. Kuntaliitto kkv.fi. kkv.fi

Kilpailuneutraliteetin valvonta: Selvitys- ja neuvottelumenettely KKV:ssa. Kuntaliitto kkv.fi. kkv.fi Kilpailuneutraliteetin valvonta: Selvitys- ja neuvottelumenettely KKV:ssa Kuntaliitto Yleistä KKV:n tulee ensisijaisesti neuvotteluteitse pyrkiä poistamaan julkisyhteisöjen taloudellisen toiminnan menettely

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta 31.8.2009 Dnro 3346/4/07 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

Suuntaviivat seuraamusmaksusta vapautumiseksi ja seuraamusmaksun alentamiseksi kartellitapauksissa

Suuntaviivat seuraamusmaksusta vapautumiseksi ja seuraamusmaksun alentamiseksi kartellitapauksissa Suuntaviivat kilpailulain soveltamisesta Suuntaviivat seuraamusmaksusta vapautumiseksi ja seuraamusmaksun alentamiseksi kartellitapauksissa Suuntaviivat kilpailulain soveltamisesta (2016) Kilpailu- ja

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

Ympäristötieto päätöksenteossa ja suunnittelussa oikeudellinen näkökulma. Prof. Kai Kokko Tieto hanke Maaliskuu 2011

Ympäristötieto päätöksenteossa ja suunnittelussa oikeudellinen näkökulma. Prof. Kai Kokko Tieto hanke Maaliskuu 2011 Ympäristötieto päätöksenteossa ja suunnittelussa oikeudellinen näkökulma Prof. Kai Kokko Tieto hanke Maaliskuu 2011 Sisältö Ympäristötieto päätöksenteossa Ympäristötiedon kokoamisen prosessit Ympäristötieto

Lisätiedot

Riidan sovittelu tuomioistuimessa

Riidan sovittelu tuomioistuimessa Riidan sovittelu tuomioistuimessa Mitä tuomioistuinsovittelu on? Käräjäoikeuksissa voidaan ottaa riita-asioita soviteltavaksi. Sovittelun tarkoituksena on auttaa osapuolia löytämään riitaansa ratkaisu,

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 43 45 SISÄLLYS N:o Sivu 43 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2001:1 Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0892-6 Sosiaalihuollon asiakkaan asema

Lisätiedot

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Päätös 1 (5) Sähköinfo Oy PL 55 02601 Espoo Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Asianosainen Vireilletulo Kouluttajaksi hyväksyminen tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien

Lisätiedot

Poliisin menettely esitutkinnassa

Poliisin menettely esitutkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.03.2015 Dnro OKV/1150/1/2014 1/5 ASIA Poliisin menettely esitutkinnassa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 4.6.2014 osoittamassaan kantelussa arvostellut poliisilaitoksen menettelyä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006 ASIA HAKIJA Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo Iskalan pengerrysyhtiö

Lisätiedot

Kartellit ja julkiset hankinnat

Kartellit ja julkiset hankinnat Kartellit ja julkiset hankinnat Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 15.11.2012 Apulaisjohtaja Mika Hermas Apul Teemoja Yleistä kartelleista ja niiden torjunnasta Tarjouskartellit ja niiden ilmenemismuodot

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun :n 2 momentin 2 kohta,

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2002 N:o 96 98 SISÄLLYS N:o Sivu 96 Laki Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yleinen tiedonanto asiassa IP Translator annetun tuomion täytäntöönpanosta v1.2, 20. helmikuuta 2014 1 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo

Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo LUPAPÄÄTÖS Nro 72/04/2 Dnro Psy-2004-y-141 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2004 1 ASIA LUVAN HAKIJA Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo Oulujoen Uittoyhdistys / VT Kerttu Haapamäki

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

Uusi kilpailulaki. Lakiklinikka ,Kuntamarkkinat johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff Kuntaliitto

Uusi kilpailulaki. Lakiklinikka ,Kuntamarkkinat johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff Kuntaliitto Uusi kilpailulaki Lakiklinikka 13.9.2012,Kuntamarkkinat johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff Kuntaliitto Uusi kilpailulaki, esityksen pääkohdat Kunnat markkinaympäristössä ja sitä rajoittava lainsäädäntö

Lisätiedot

Päiväys Datum Dnro Dnr 27.4.2011 YM 15/ 04 /2011 Oikeusministeriö Viite Hänvisning lausuntopyyntö Asia Ärende Lausunto Oikeusministeriö on pyytänyt ympäristöministeriöltä lausuntoa prosessityöryhmän ehdotuksesta

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 999/420/2012 JULKINEN 13.11.2012 ASIA Valkeakosken Energia Oy:n jakeluverkkoasiakkaan oikeus omaa sähkönkulutustaan koskevaan tietoon ASIANOSAINEN Valkeakosken Energia

Lisätiedot

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 174/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 2 ja :n sekä merimiesten palkkaturvalain 2 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS Valtuussäännökset Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 14 2 momentti

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Verokilpailu ja valtiontuki. Petri Kuoppamäki

Verokilpailu ja valtiontuki. Petri Kuoppamäki Verokilpailu ja valtiontuki Petri Kuoppamäki Sisällys Mikä on ongelma? Siirtohinnoittelusopimuksia koskevat tutkintamenettelyt Veroetu valtiontukena oikeudellisessa jatkumossa Siirtohinnoittelua koskeva

Lisätiedot

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille 6.2.2015 päätösvalmistelupäällikkö Tiina Kyöttilä-Vettenranta 1 9.2.2015 Kokouksen julkisuus - Valtuuston kokoukset ovat julkisia,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muonio Rajander Sauli ja Jaana Kaalamanniementie

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Päätös. Sulautumisjärjestelyn kuvaus

Päätös. Sulautumisjärjestelyn kuvaus Hakija Veikko M. Vuorinen Oy Joeston Ltd Lasse Jokinen Hakemuksen päivämäärä 27.5.2009 Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain 6 luvun 15 :n mukaisen poikkeusluvan saamiseksi Hakemuksen sisältö

Lisätiedot

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 76/2007/4 vesijohdon ja paineviemärin rakentamiselle

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen VALTIONEUVOSTON DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVAT TOIMILUPAPÄÄTÖKSET Toimiluvat ja hakijat

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2010/4 Dnro ESAVI/204/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA HAKIJAT Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun

Lisätiedot

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2016 (OR. en) 12225/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto N 559 SOC 526 EMPL 347 ANTIDISCRIM

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Toimenpidepyynnön tekijä: Kilpailu- ja kuluttajavirasto jättää asian tutkimatta.

Toimenpidepyynnön tekijä: Kilpailu- ja kuluttajavirasto jättää asian tutkimatta. Päätös 1 (5) Asia Faba osk:n epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö nautaeläinten jalostuspalveluiden markkinoilla. Asianosaiset Faba osk Toimenpidepyynnön tekijä: HH Embryo Oy Ratkaisu Asian vireilletulo

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

1 Asia. 2 Hakija. 3 Ratkaisu. 4 Asian vireilletulo. Päätös 1(8) Dnro 154/14.00.10/2011 Julkinen versio 23.4.2015

1 Asia. 2 Hakija. 3 Ratkaisu. 4 Asian vireilletulo. Päätös 1(8) Dnro 154/14.00.10/2011 Julkinen versio 23.4.2015 Päätös 1(8) 1 Asia 1. Hakemus yrityskauppaa koskevien ehtojen poistamiseksi 2 Hakija 2. Valio Oy 3 Ratkaisu 3. Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy Valion hakemuksen yrityskauppapäätöksessä (dnro 1151/81/99)

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot