KIVI-päivää vietettiin tällä kertaa asianajajien kanssa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIVI-päivää vietettiin tällä kertaa asianajajien kanssa"

Transkriptio

1 KILPAILU- VIRASTON UUTISLEHTI NINA KAVERINEN KIVI-päivää vietettiin tällä kertaa asianajajien kanssa Kilpailuvirasto vietti tänä vuonna perinteistä KIVI-päiväänsä järjestämällä kutsuseminaarin kilpailuoikeudellisia toimeksiantoja hoitaville asianajajille. Lokakuun 10. päivänä Kansallissalissa Helsingissä järjestettyyn tilaisuuteen osallistui yli viisikymmentä asianajajaa eri asianajotoimistoista ja yhtä suuri joukko viraston tutkijoita. Kartellisakkojen armahdusjärjestelmästä alustivat KIVI-päivässä Kilpailuviraston tutkimuspäällikkö Mika Hermas (eturivissä oikealla) sekä hänen vieressään istuva asianajaja Jukka Luostarinen. Järjestelmästä lisää sivuilla JATKUU s. 2 9

2 TÄSSÄ NUMEROSSA: KIVI-päivää vietettiin tänä vuonna asianajajien kanssa Kilpailuoikeus oikeudellistuu tarvitaanko uusia pelisääntöjä? Kokemuksia armahdusjärjestelmän toimivuudesta Suomessa Näkymiä yrityskauppavalvonnan prosesseihin Asiakirjajulkisuus ja todistelu Selvitysmies Purasjoki luovutti raporttinsa Pohjoismainen työryhmä selvitti vähittäispankkimarkkinoita KIVI ja HECER solmivat yhteistyösopimuksen Sääntelyn vaikutukset kaupan kilpailuun selvitetään Uusi tutkimuspäällikkö Julkaisija: Kilpailuvirasto, Pitkänsillanranta 3 A, PL 332, Helsinki, (09) , Päätoimittaja: Päivi Kari, (09) Toimitus: Marketta Salin, (09) Tilaukset ja osoitteenmuutokset: Sähköposti: Julkaisu on maksuton. Ulkoasu ja taitto: Harri Heikkilä Oy Paino: Pekan Offset 2006 ISSN Ω Jatkoa sivulta 1 SÄÄNNÖLLISELLÄ VUOROPUHELULLA SUJUVAMPAAN ASIOINTIIN Kilpailuvirasto juhlisti lokakuussa perinteistä KIVI-päiväänsä järjestämällä kilpailuoikeudellisia toimeksiantoja hoitaville asianajajille kutsuseminaarin, jonka aiheena oli kilpailunrajoitusasioiden käsittely Kilpailuvirastossa ja markkinaoikeudessa. Iltapäivän kestänyt tapaaminen oli ylijohtaja Juhani Jokisen mukaan alku uudelle käytännölle: tarkoitus on aloittaa säännöllinen vuoropuhelu asianajajien ja Kilpailuviraston välillä. Vuorovaikutuksen tavoitteena on kehittää asiointiprosesseja niin, että kilpailuasioiden käsittely olisi virastossa mahdollisimman sujuvaa ja vaivatonta. Keskivertoyritykset törmäävät käytännössä kilpailunrajoitusasioihin niin harvoin, ettei niiden useinkaan kannata pitää tarvittavaa erityisosaamista omissa taloissaan. Kilpailunrajoituksiin liittyvät asiat ovat lisäksi viime vuosina vaikeutuneet merkittävästi EU:n kilpailusääntöjen toimeenpanoon liittyneiden uudistusten johdosta. Tarkoitus on aloittaa säännöllinen vuoropuhelu asianajajien ja Kilpailuviraston välillä. Asianajajia tarvitaan käytännössä useimmiten apuun yrityskauppavalvonnassa ja kilpailusääntöjen rikkomusepäilyihin liittyvissä asioissa. Kilpailuasioihin on lisäksi viime vuosina liittynyt usein julkisuuslain soveltamista koskevia kysymyksiä, joiden hoitamisessa asianajajat ovat olleet mukana. Suuntaviivat asioinnin tueksi? Jo seminaarikutsussa oli nostettu esiin kysymys siitä, olisiko asianajajien mielestä tarpeen luoda suuntaviivat, jotka valottaisivat Kilpailuviraston sisäisiä menettelytapoja ja vähentäisivät kitkaa asioinnissa viraston kanssa. Myös menettelyjen uudistamiselle ja ns. parhaiden käytäntöjen luomiselle saattaisi olla tarvetta. Markkinaoikeudelle varatun puheenvuoron käytti tilaisuudessa markkinaoikeustuomari Maarit Lindroos. Muut pääesiintyjät olivat julkisuusasioita lukuun ottamatta Kilpailuvirastosta. Armahdusjärjestelmästä luennoi tutkimuspäällikkö Mika Hermas ja yrityskauppavalvonnasta tutkimuspäällikkö Leena Passi. Julkisuusasioiden osalta alustajana toimi asianajaja Mikael Wahlbeck. Puheenvuorojen aiheina olivat mm. vuonna 2004 voimaan tullut armahdusjärjestelmä, yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuus ja ehtoneuvottelut sekä oikeudenkäynteihin liittyvä asiakirjajulkisuus ja todistelu. Aiheista lisää sivuilla 3 9.

3 Kilpailuoikeus oikeudellistuu tarvitaanko uusia pelisääntöjä? Kilpailuoikeuden oikeudellistuminen näkyy siinä, että oikeudelliset ratkaisuperusteet ovat tulleet ratkaisevan tärkeiksi kilpailunrajoituslain toimeenpanossa, totesi Kilpailuviraston ylijohtaja Juhani Jokinen KIVI-päivässä. Oikeudellistumisesta kertoo myös sääntelyn määrän lisääntyminen. Kehitys on odotettu vuoden 2004 kilpailusääntöjen harmonisoinnin jälkeen. Oikeudellistumisen suuntaan johtavat myös useat markkinaoikeuden tai viraston käsittelyssä olevat asiat, joihin liittyy korkeiden seuraamusmaksujen uhka. Komissio pohtii parhaillaan toimenpiteitä private enforcement eli yksityisoikeudellisia vahingonkorvauskanteita koskevan valvontakeinon tehostamiseksi. Lisäksi komissio on julkaissut uuden sakkotiedonannon, ja leniency eli armahdusjärjestelmän uudistamisessa on aloitettu julkinen kuuleminen. Myös perustamissopimuksen 82 artikla saanee lähiaikoina uuden tulkinnan valmisteilla olevan komission tiedonannon muodossa. Kansalliset kilpailuviranomaiset selvittävät lisäksi parhaillaan European Competition Authorities -yhdistyksen puitteissa tarvetta ja mahdollisuuksia kansallisten sakkojärjestelmien harmonisointiin. Lainsäädännön merkitys yhteiskunnan ja sen jäsenten intressiristiriitojen ratkaisussa näyttäisi olevan muutenkin kasvamassa, arvioi Jokinen. Kuitenkin, mitä yksityiskohtaisemmaksi lainsäädäntö kirjoitetaan, sitä vaikeampia ongelmia syntyy, jos ja kun lainvalmistelijalta on jäänyt huomaamatta tai sääntelemättä jokin sääntelyn kohteeseen liittyvä yksityiskohta. Joustavilla normeilla voidaan tasoittaa näitä ongelmia, mutta kiellettyjen kilpailunrajoitusten alueella joustavuudessa on omat ennakoitavuuteen liittyvät vaaransa. Mitä on esimerkiksi kilpailun merkittävä estäminen KRL 4 1:ssä, kohtuullisuus 5 1 (2):ssa, välttämättömyys KRL 5 1 (3):ssa tai merkittävyys KRL 11 d :ssä. Joustavat normit saattavat edellyttää valvontaviranomaisen antamia tiedonantoja, mutta ennen kaikkea niiden sisältö kehittyy tuomioistuimissa, korosti Jokinen. NINA KAVERINEN Uusia uudistuksia on vireillä Turhat oikeudenkäynnit tulevat kalliiksi Oikeudellistumisella on Jokisen mukaan hyvät ja huonot puolensa. Tuomioistuinten lainsäädäntöä täydentävää roolia voidaan pitää myönteisenä. Samalla myös oikeusturvatiet kansalaisten ja yritysten perustuslaillisten oikeuksien ylläpitämiseen ja viranomaisten päätöksenteon laillisuuden valvomiseen ovat avoinna. Mutta asialla on toinenkin puoli; oikeudenkäyntejä saatetaan käyttää asioiden viivyttämiseen, kilpailijoiden haittaamiseen ja luottamuksellisen tiedon keräämiseen. Kilpailupolitiikan tehtävänä on markkinoiden toimintaedellytysten turvaaminen ja sitä kautta hyvinvoinnin lisääminen yhteiskunnassa. Siinä toiminnassa emme voi välttää oikeudenkäyntejä, ne ikään kuin kuuluvat asiaan, totesi Jokinen. Turhat oikeudenkäynnit viivyttävät kuitenkin asioita, aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia ja vaarantavat kilpailupolitiikan perustehtävän hoitamisen. Tapaaminen oli ylijohtaja Juhani Jokisen mukaan alku uudelle käytännölle. 3

4 Ω Jatkoa sivulta 1 Kokemuksia armahdusjärjestelmän toimivuudesta Suomessa Kilpailuvirasto on saanut järjestelmän voimaan tulon jälkeen useita seuraamusmaksusta vapauttamista koskevia hakemuksia sekä yhteydenottoja, joissa yritykset ovat peilailleet mahdollisuuksiaan kilpailunrajoituslain 9 :n etuun, kertoi viraston tutkimuspäällikkö Mika Hermas armahdusjärjestelmän toimivuutta koskeneessa KIVI-päivän puheenvuorossaan. Armahdusjärjestelmä tuli voimaan kaksi ja puoli vuotta sitten kilpailunrajoituslain uudistuksen yhteydessä vappuna Sen perusteella kielletyn yhteistyön ensimmäisenä viranomaisille paljastava kartellin jäsen voi vapautua tietyin ehdoin seuraamusmaksusta. Hakemukset ovat koskeneet sekä puhtaasti kotimaisia tapauksia että tilanteita, joissa on haettu sakoista vapautumista myös muualta, esimerkiksi Euroopan komissiolta, totesi Hermas. Toistaiseksi Kilpailuvirasto on antanut yhden 9 :n mukaisen päätöksen, joka koski autovaraosakaupan tukkuliikkeiden kiellettyä yhteistoimintaa. Päätöksen sisältöä kuvataan tarkemmin sivulla 12. Matala ensivaiheen kynnys Kilpailunrajoituslaissa säädetty matala ensivaiheen kynnys on ollut Hermaksen mukaan toimiva. Keskeistä on etusijan vahvistaminen mahdollisimman aikaisin ja sujuvasti. Annettujen tietojen tulee kuitenkin mahdollistaa viraston puuttuminen asiaan: etusijaa ei saa, jos annetut tiedot ovat liian ylimalkaisia. Hermas piti tärkeänä sitä, että yritykset voivat aloittaa prosessin anonyymisti. Anonymiteetin avulla voidaan molemmin puolin tunnustella sakoista vapautumisen edellytyksiä luottamuksellisessa ilmapiirissä, mikä edesauttaa myös tutkimusten kannalta elintärkeää hakemuksen salassapitoa prosessin alkuvaiheessa. Alustavan yhteydenoton jälkeen KIVI vahvistaa ensikontaktin ja sen ajankohdan kirjallisesti ja asettaa määräajan varsinaiselle tietojen antamiselle. Annetut määräajat ovat olleet Hermaksen mukaan verrattain lyhyitä. Ideana on se, että hakijan tulee tehdä ainakin pääosa kotitehtävistään jo ennen ensimmäistä yhteydenottoa. Hakemuksia tullut puolenkymmentä Kokemukset järjestelmän soveltamisesta ovat olleet Hermaksen mukaan pääosin positiivisia. Säännöksen soveltamisala eli yhteys kiellettyyn kartelliyhteistyöhön tunnetaan hyvin, ja sakoista vapautumisen edellytyksiä ja prosessin etenemistä pidetään 4

5 ilmeisesti verraten ennakoitavina ja läpinäkyvinä. Myös yhteistyövelvoitteen sisältö on tiedostettu yleisesti ottaen hyvin. Haasteitakin uuden säännöksen soveltamiseen on kuitenkin liittynyt, myönsi Hermas. Kyse on ollut oppimisprosessista myös Kilpailuvirastossa. Ennakoitua enemmän työtä ovat aiheuttaneet julkisuuslain soveltamiseen liittyvät kysymykset. Tässä suhteessa virastolla on jo järjestelmän toiminnan ylläpitämiseksi intressi suojella hakemusten salassapitoa ja siitä onkin pidetty huolta. Tulkintoja asiasta on toisaalta jouduttu hakemaan KHO:sta asti. Tutkimusrauha -konsepti on nyt jo vakiintunut, mutta avoimiakin kysymyksiä on, kuten armahdushakemusten salassapitoedellytykset tutkimusrauhan päätyttyä, totesi Hermas. Malliohjelma yhdenmukaistaa kohtelua eri maissa ECN eli EU:n kilpailuviranomaisten verkosto julkisti syyskuun lopulla ns. malliohjelman, jossa verkoston jäsenet sitoutuvat toimivaltansa rajoissa yhdenmukaistamaan omia armahdusjärjestelmiään. Kyse on komission ja jäsenvaltioiden yhteishankkeesta, jonka taustalla ovat järjestelmien eroavaisuudet eri jäsenmaissa. Malliohjelmalla pyritään varmistamaan se, etteivät nykyisin käytössä olevien järjestelmien väliset erot saa sakoista vapauttamista tai niiden lieventämistä mahdollisesti hakevia yrityksiä luopumaan hakemuksen jättämisestä. Ohjelmassa kuvataan kohtelu, johon hakijat voivat varautua kaikilla kilpailuviranomaisten verkoston lainkäyttöalueilla nykyisten järjestelmien yhtenäistämisen jälkeen. Tarkoituksena on myös keventää moninkertaisista ilmoituksista aiheutuvaa työmäärää tapauksissa, jotka soveltuvat erityisen hyvin komission käsiteltäviksi; tähän liittyen ohjelmassa esitellään malli yhdenmukaiseen lyhennettyyn hakemukseen perustuvaa järjestelmää varten. Tavoitteena on saada aikaan pitkällä aikavälillä yhteneväinen kohtelu eli ns. one-stopshop kautta koko ECN:n. Kansallisesti lievemmälle kohtelulle ei ole kuitenkaan estettä. Malliohjelmaan voi tutustua ECN-verkoston kotisivuilla osoitteessa eu/comm/competition/ecn/index_en.html. Asianajajan näkökulma armahdusjärjestelmään Eri maissa sovellettavat erilaiset järjestelmät vaikuttavat asianajaja Jukka Luostarisen mukaan olennaisesti kansainvälisesti toimivien yritysten päätöksentekoon armahdusasiassa. Komission pyrkimykset ongelman poistamiseen EU:n sisällä ovatkin hänen mukaansa kannatettavia. Lisäksi yritysten on otettava huomioon mahdollisten vahingonkorvausoikeudenkäyntien vaikutukset. Myös rikkomusten kriminalisointipyrkimykset EU:n alueella saattavat Luostarisen mukaan mietityttää yrityksiä. Armahdushakemuksen tekemistä puoltaviksi tekijöiksi hän näki mm. komission kiristyvän linjan uusissa sakotusohjeissa ja sen, että hakemuksen tekevällä yhtiöllä säilyy edes jonkinasteinen kontrolli asioiden kulun suhteen. Myös henkilökohtaisesta sanktiouhasta vapautuminen maissa, joissa on voimassa rikosoikeudellinen vastuu, saattaa painaa vaa assa. Lisäksi armahduksen hakeminen viestii tietysti sekä organisaatiolle itselleen että suurelle yleisölle siitä, ettei yrityksessä sallita lainvastaista toimintaa. Esimerkiksi vahingonkorvausriski vaihtelee kuitenkin paljon eri maissa, ja yritykset joutuvat käytännössä arvioimaan, millaisia seuraamuksia hakemuksella voi tässä suhteessa olla. Myös itse prosessi, mahdollisesti useiden maiden kilpailuviranomaisten kanssa, vie paljon aikaa ja resursseja. Lisäksi yrityksiä saattavat huolestuttaa viranomaisille annetun aineiston julkisuuteen liittyvät näkökohdat. Vaarana saattaa olla, että asiakirjat päätyvät myöhemmin osaksi vahingonkorvausoikeudenkäynnin tai -käyntien aineistoa. Yritys ei voi myöskään koskaan olla varma siitä, että ykköspaikka on todella vielä saatavilla. Armahduksen hakeminen voidaan lisäksi tulkita eräänlaiseksi sodanjulistukseksi muille alalla toimiville. Harvinaista armahduksen tekeminen ei kuitenkaan ole, Euroopassa tehdään Luostarisen tietojen mukaan yksi hakemus viikossa. Kartellin ensimmäisenä jättävä yritys voi vapautua sakoista kokonaan Kartellissa mukana oleva yritys voi välttyä kokonaan sakoilta, jos se ottaa ensimmäisenä yhteyttä Kilpailuvirastoon ja paljastaa kartellin seuraavien vaatimusten mukaisesti: yritys toimittaa virastolle sellaisia tietoja, jonka perusteella virasto voi puuttua rikkomukseen yritys ilmoittaa rikkomuksesta virastolle ensimmäisenä yritys toimittaa virastolle kaikki hallussaan olevat kartelliin liittyvät tiedot ja asiakirjat yritys on lopettanut tai lopettaa heti tiedot annettuaan osallistumisensa rikkomukseen yritys toimii yhteistyössä viraston kanssa koko rikkomuksen selvittämisen ajan. Jos yritys täyttää kaikki edellä mainitut ehdot, Kilpailuvirasto ei tee ao. yrityksen osalta markkinaoikeudelle esitystä seuraamusmaksun määräämiseksi. Yritys, joka haluaa ilmoittaa Kilpailuvirastolle osallistumisestaan kilpailijoiden väliseen kiellettyyn yhteistyöhön, voi ottaa virastoon yhteyttä jollakin seuraavista tavoista: Puhelin: - apulaisjohtaja Rainer Lindberg, (09) tutkimuspäällikkö Mika Hermas, (09) tutkimuspäällikkö Arttu Juuti, (09) Sähköposti: Faksi: (09)

6 Näkymiä yrityskauppavalvonnan Asiamiehet ovat yrityskauppavalvonta-asioissa tyypillisimmin tekemisissä Kilpailuviraston kanssa prosessin alkuvaiheessa eli mahdollisissa ennakkoneuvotteluissa ja yrityskauppailmoitusta tehtäessä. Myös ehtoneuvottelut myöhemmässä vaiheessa käydään yleensä asianajajien läsnäollessa. Vaikka yhteistyö asiamiesten kanssa sujuukin viraston tutkimuspäällikön Leena Passin mukaan pääsääntöisesti erittäin hyvin, asiointikäytäntöjen kirjaamisesta suuntaviivoiksi saattaisi olla joissakin asioissa hyötyä. Passi suositteli KIVI-päivillä pitämässään alustuksessa ennakkoneuvottelujen käymistä viraston kanssa erityisesti potentiaalisissa ongelmatapauksissa. Kokemukset riittävän aikaisessa vaiheessa käydyistä neuvotteluista ovat olleet hänen mielestään tähän asti positiivisia. Potentiaaliset kilpailuongelmat on voitu tuoda niissä avoimesti esiin, ja yritykset ovat voineet näin ottaa viraston näkemykset huomioon sopimusneuvotteluissaan. Ilmoitusvelvollisuutta koskevat lausuntopyynnöt ovat Passin mukaan vähentyneet viime vuosina merkittävästi. Kysyjille riittää lisäksi yleensä nykyisin myös suullinen vastaus, mikä luonnollisesti nopeuttaa prosessia. Myös ilmoitusluonnoksen toimittaminen etukäteen Kilpailuvirastolle nopeuttaa käsittelyprosessia. Tasapaino tiedon tarpeessa näyttäisi Passin mukaan jo löytyneen; puutteellisista ilmoituksista ei juurikaan tehdä enää päätöksiä. Passi otti esityksessään esiin myös kysymyksen yrityskauppavalvonnan liikevaihtorajojen tasosta. Kynnysarvojen merkittävä nostaminen vuonna 2004 on vähentänyt selvästi kilpailuvaikutuksiltaan vähämerkityksellisten kauppojen ilmoittamista. Seurauksena on toisaalta ollut se, että osa valvonnan kannalta mielenkiintoisista tapauksista on saattanut jäädä viraston toimivallan ulkopuolelle. Ruotsissa viranomainen voi eräissä tapauksissa vaatia ilmoituksen tehtäväksi jälkikäteen, vaikka kynnysarvot eivät ylittyneetkään. Ehtoneuvotteluissa tiukka aikataulu HENRIKKI SAVOLAINEN Yleensä ns. kakkosvaiheen viimeisellä kolmanneksella käynnistyvät ehtoneuvottelut alkavat tapaamisella, jossa virasto esittää yrityksiä edustaville asiamiehille kauppaan liittyvät kilpailuongelmat. Neuvottelukierroksia voi seurata tämän jälkeen useitakin. Ns. ehtotestauspaketteja laaditaan yleensä korkeintaan kaksi. Kuulemisprosessissa kartoitetaan ehtoihin liittyviä mahdollisia puutteita ja täsmennystarpeita. Passi esitti ehtoneuvotteluihin liittyen kysymyksen, pitäisikö Suomessakin antaa ns. väitetiedoksiantoja (statement of objections), joskin totesi aikapulan aiheuttavan vaikeuksia niiden antamiselle. Aikataulut ovat muutenkin hänen mukaansa yrityskauppavalvonnassa erittäin tiukkoja. Markkinaoikeus voi tosin tarvittaessa myöntää käsittelylle korkeintaan kahden kuukauden lisäajan; mahdollisuutta on kuitenkin käytetty vuonna 1998 Suomessa alkaneen yrityskauppavalvonnan historiassa vain joitakin kertoja. Ehtoneuvottelut ja valitusprosessit kauppojen hyväksymiselle asetetuista ehdoista ovat Passin mukaan vieneet viime vuosina merkittävän osan yrityskauppavalvonnan resursseista. Markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli KIVI-päivän aikaan vireillä mm. Fortum / E.On kauppaan liittyvät valitukset kaupalle asetetuista ehdoista sekä niiden täytäntöönpanosta. KHO vahvisti runsasta viikkoa myöhemmin markkinaoikeuden elokuussa tekemän ratkaisun, jossa Fortum oli määrätty välittömästi noudattamaan Kilpailuviraston noudatettaviksi määrättyjä sitoumuksia vireillä olevasta valitusprosessista huolimatta. (KHO dnro 2399/2/06, taltio 2755). 6

7 prosesseihin HENRIKKI SAVOLAINEN Prosessit jo nyt suhteellisen toimivia Prosessit ovat yleisesti ottaen mielestäni kunnossa, totesi asianajaja Tuomas Saraste Passin esitykseen liittyneessä kommenttipuheenvuorossaan. Hän ei nähnyt tarvetta esimerkiksi Passin esiin nostamalle väitetiedoksiannolle ehtoneuvotteluissa. Luonteva keskustelu viranomaisen kanssa korvaa Sarasteen mukaan kirjelmien vaihdon. Sarasteellakin oli Passin tapaan hyviä kokemuksia käydyistä ennakkoneuvotteluista. Yritysten tulee kuitenkin hänen mukaansa valmistautua huolella neuvotteluihin täyden hyödyn saadakseen. Sarasteen mielestä on valitettavaa, että kilpailujuristit kutsutaan toisinaan liian myöhäisessä vaiheessa mukaan yrityskaupan valmisteluun; aiemman yrityskauppakäytännön tuntevasta asiantuntijasta on selvästi hyötyä kauppojen suunnittelussa. Esimerkiksi ehtopakettien tarpeellisuutta pystytään hänen mukaansa nykyisin arvioimaan useimmissa tapauksissa ilman ennakkoneuvottelujakin. Ulkomailta ei tulisi Sarasteen mielestä hakea liikaa oppia; hän ei pitänyt kannatettavana sen enempää Ruotsin mallia liikevaihtorajoihin liittyen kuin Latvian mallia, jossa ilmoitusvelvollisuus riippuu syntyvän keskittymän markkinaosuudesta relevanteilla markkinoilla. Samaa toimialaa koskevan kahden vuoden säännön poistuminen on hänen mukaansa vähentänyt Suomessa merkittävästi ilmoitusvelvollisuuteen liittyviä tulkintaongelmia. Yrityskauppa ilmoitetaan Kilpailuvirastolle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää 20 miljoonaa euroa. EY:n yrityskeskittymien valvonnasta annetussa asetuksessa (139/2004) määritellyt liikevaihtorajat ylittävä kauppa ilmoitetaan kuitenkin Euroopan komissiolle, jolla on yksinomainen toimivalta tutkia se. Yrityskauppailmoituksen käsittely on tarvittaessa kaksivaiheinen: Jos kaupalla ei selvästikään ole vahingollisia kilpailuvaikutuksia tai jos vahingolliset vaikutukset voidaan estää osapuolten ehdottamin ehdoin, kauppa hyväksytään ensi vaiheen käsittelyssä, joka voi kestää enintään kuukauden. Muussa tapauksessa virasto tekee päätöksen asian siirtämisestä jatkokäsittelyyn, jossa kauppa ja sen kilpailuvaikutukset selvitetään perusteellisesti. Kauppa voidaan tällöinkin hyväksyä joko sellaisenaan tai ehdollisena. Jos osapuolten esittämät sitoumukset eivät riitä ehdoksi kaupan hyväksymiselle, virasto tekee markkinaoikeudelle esityksen kaupan kieltämiseksi. Jatkokäsittely kestää enintään kolme kuukautta. 7

8 Asiakirjajulkisuus ja todistelu Kilpailuviraston hallussa olevien asiakirjojen julkisuuteen liittyvä keskustelu on koskenut viime vuosina mm. haastattelunauhoitteiden asiakirjaluonnetta ja sakoista vapauttamista koskevien hakemusten liitteinä toimitettujen asiakirjojen asianosaisjulkisuutta ennen kartellitutkinnan päättymistä. Nämä pitkään kiistan aiheina olleet ongelmat saivat ratkaisunsa huhtikuussa, kun KHO antoi niitä koskevat päätöksensä. KIVIn kartellitutkinnassa kuultujen henkilöiden kertomuksista tehdyt nauhoitteet eivät KHO:n ratkaisun mukaan olleet julkisuuslain 5 :n 3 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja viranomaisen palveluksessa olevan virkamiehen omaan käyttöönsä laatimia muistiinpanoja vaan viranomaisen asiakirjoja (KHO / 891). KHO:n samana päivänä antamassa toisessa ratkaisussa vahvistettiin se, ettei kartellista Kilpailuvirastolle ilmoittaneen elinkeinonharjoittajan antamia kilpailunrajoituksia koskevia tietoja ja asiakirjoja saatu antaa ennen kartellitutkinnan päättymistä asiassa asianosaisen asemassa olleelle toiselle elinkeinonharjoittajalle. Tietojen antaminen ennen tutkinnan päättymistä olisi ollut päätöksen mukaan vastoin erittäin tärkeää yleistä etua. (KHO / 883). Kuvat ylhäältä alas: Mikael Wahlbeck, Johanna Nyländen ja Maarit Lindroos (Valokuvat: Henrikki Savolainen) Yhteisöoikeuden access to file -periaate KIVI-päivässä esiintyneen asianajaja Mikael Wahlbeckin mukaan kilpailunrajoituksesta epäillylle yritykselle on annettava yhteisöjen oikeuskäytännössä kehittyneen access to file -periaatteen nojalla mahdollisuus tutkia ne komission hallussa olevat asiakirjat, joilla saattaa olla merkitystä yrityksen puolustautumiselle (Commission Notice on the rules for access to the Commission file C 325 / 07). Poikkeuksena ovat vain komission sisäiset asiakirjat, yritysten liikesalaisuudet ja muut luottamukselliset tiedot. Wahlbeck esitti harkittavaksi, voitaisiinko myös Suomessa soveltaa komission access to file -tiedonannon periaatteita. Keskustelua vaativia aiheita ovat hänen mukaansa myös tutkimusrauhan ja kuulemisvelvollisuuden välinen suhde sekä nauhoitusten käyttö todistajalausuntojen taltioinnissa. Nauhoitusten osalta Wahlbeck esitti toivomuksen, että niitä tehtäisiin jatkossakin, jotta yrityksillä olisi mahdollisuus perehtyä riittävästi todistajien lausumiin jo ennen markkinaoikeudessa tapahtuvaa todistajankuulustelua. Wahlbeck toi esityksessään esiin myös ne yhteensovittamisongelmat, joita saattaa syntyä, kun access to file -periaatetta, asiakirjojen julkisuudesta annettua lakia ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen sääntöjä sovelletaan samaan tapaukseen. Tutkintavaltuus vs. puolustautumisoikeus Hallintolainkäyttölaki ei Wahlbeckin mukaan huomioi kaikin osin kilpailunrajoitusasioiden erityispiirteitä. Alue on kehittyvä ja siitä on vasta vä- 8

9 hän kansallista käytäntöä. Ratkaistavat ongelmat liittyvät mm. prosessien luonteeseen (suullinen vai kirjallinen) sekä käsittelyn julkisuuteen. Wahlbeck avasi keskustelua puolustautumisoikeuden näkökulmasta mm. seuraavista asioista: markkinaoikeuskäsittelyn julkisuus suhteessa liikesalaisuuksiin, onko tarvetta prosessuaalisille määräajoille ja onko yrityksillä mahdollisuus tehokkaaseen puolustautumiseen markkinaoikeuden kirjallisessa prosessissa, jossa suullinen käsittely on rajoitettua. Kilpailuviraston erikoistutkija Johanna Nyländen kuvasi Wahlbeckin esitykseen liittyneessä kommenttipuheenvuorossaan virastossa noudatettavia prosessuaalisia toimintatapoja. Esimerkkinä hän käytti kartelliprosessia yrityksessä tehtävästä tarkastuksesta markkinaoikeusesitykseen asti. Nyländenin mukaan prosessin keskeinen haaste on se, miten viraston tutkintavaltuudet ja rikkomuksista epäiltyjen yritysten puolustautumisoikeudet voidaan turvata tehokkaasti samanaikaisesti. Spar-kauppiaiden valitus jätettiin tutkimatta Markkinaoikeudessa julkinen käsittely on pääsääntö Markkinaoikeus on itsenäinen ja riippumaton tuomioistuin, ja julkinen käsittely on pääsääntö myös kilpailuoikeusasioissa, korosti markkinaoikeustuomari Maarit Lindroos. Hän epäili, että liikesalaisuusaspektia saatetaan joskus myös liioitella. Sellaiset tilanteet, joissa suullisessa käsittelyssä jouduttaisiin käsittelemään liikesalaisuuksia, ovat hänen mukaansa käytännössä suhteellisen harvinaisia. Tällaisessa tilanteessa istunto pidettäisiin kyseisiltä osin suljetuin ovin. Lindroos pahoitteli puheenvuorossaan markkinaoikeuden jutturuuhkaa, johon tosin saattaa nyt olla tulossa hiukan helpotusta, kun oikeuteen on saatu lokakuun alusta lisäresursseja. Vuonna 2004 voimaan tulleen kilpailunrajoituslain säännöksiä ei ole ruuhkasta johtuen päästy vielä soveltamaan. Tähän mennessä annetut ratkaisut ovat perustuneet vanhan lain säännöksiin. Markkinaoikeus katsoi lokakuussa antamassaan päätöksessä, ettei yksittäisillä Spar-kauppiailla ollut hallintokäyttölain 6 :n 1 momentissa tarkoitettua oikeutta valittaa Kilpailuviraston tammikuussa tekemästä päätöksestä, joka koski viraston ehdollisena hyväksymää yrityskauppaa. Kyse oli päätöksestä, jolla hyväksyttiin tietyin ehdoin se, että Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta hankkii määräysvallan Suomen Spar Oyj:ssä (KIVI dnro 657/81/2005). Yli sadan Spar-kauppiaan yhdessä tekemä valitus markkinaoikeudelle jätettiin siksi tutkimatta. (MO nro 216/2006, dnro 70/06/KR) Selvitysmies Purasjoki luovutti raporttinsa Kilpailuviraston entinen ylijohtaja Matti Purasjoki luovutti lokakuun alussa kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarisen tilaaman raportin sähkön tukku- ja vähittäismarkkinoiden toimivuudesta. Selvityksen tulokset saivat suuren julkisuuden, ja keskustelu niistä on jatkunut viikkojen ajan. Tulokset voidaan kiteyttää lyhyesti seuraavaan: Sähkön riittävän tarjonnan turvaaminen on perusedellytys sähkömarkkinoiden kilpailun toimivuudelle. Sähkön tuotantorakenne on Pohjoismaissa oligopolistinen, minkä vuoksi suurimpien sähköntuottajien markkinavoimaa olisi hillittävä. Sähkömarkkinoiden toimintaa tulisi parantaa myös pohjoismaisen sähköpörssin ja kantaverkkoyhtiöiden rakenteita uusimalla ja sähkömarkkinoiden viranomaisvalvontaa kehittämällä. (Lähde: KTM:n tiedote ) PAULI VANHALA 9

10 Pohjoismainen työryhmä selvitti vähittäispankkimarkkinoita Toimiva kilpailu edellyttää pohjoismaisten kilpailuviranomaisten työryhmän elokuussa julkistaman raportin mukaan uusien pankkien mahdollisimman esteetöntä pääsyä pankkien välisiin maksujärjestelmiin sekä automaatti- ja maksukorttijärjestelmiin. Järjestelmiin pääsyn ehtojen tulisi olla läpinäkyviä ja syrjimättömiä ja järjestelmien omistus tulisi selvityksen mukaan eriyttää niiden asiakkuudesta. Muut työryhmän suositukset tähtäävät muun muassa palvelujen ja hintojen vertailtavuuden edistämiseen ja siihen, että kuluttajien olisi halutessaan nykyistä helpompaa vaihtaa pankkia. Maksujärjestelmät kansallisia Maksujärjestelmät, jotka mahdollistavat pankkien väliset tilisiirrot, ovat Euroopan integraatiokehityksestä huolimatta edelleen kansallisia ja niiden organisointitavat poikkeavat eri maissa merkittävästi toisistaan. Järjestelmät ovat kuitenkin lähtökohtaisesti kaikissa Pohjoismaissa markkinoilla jo toimivien pankkien kehittämiä, omistamia ja hallinnoimia. Suomessa järjestelmää hallinnoi Suomen Pankkiyhdistys. Suomessa liittymismaksu pankkien väliseen maksujärjestelmään on pohjoismaisittain korkea. Järjestelmäkustannusten vertailu on toisaalta vaikeata, koska järjestelmien organisointitavat ja hinnoittelumallit poikkeavat eri maissa toisistaan. Täyden palvelun pankkina toimiminen edellyttää mahdollisuutta myös automaatti- ja maksukorttipalvelujen tarjoamiseen. Myös näihin järjestelmiin tulee olla esteetön pääsy. Pohjoismaissa on nykyisin käytössä sekä kansallisiin että kansainvälisiin maksukortteihin nojautuvia järjestelmiä. Suomessa pankkikortti on edelleen ylivoimaisesti eniten käytetty maksukortti. Kansalliset järjestelmät poistunevat kuitenkin lähivuosina EU:n alueelta yhtenäistä maksuliikennealuetta koskevan uudistushankkeen (SEPA) myötä. Kilpailuviranomaisten huomio tulee tämän jälkeen kohdistumaan uusiin korvaaviin markkinoihin. Palvelujen ja hintojen vertailu vaikeata kuluttajille Vähittäispankkipalvelut mielletään yleisesti hankalasti vertailtaviksi. Esimerkiksi asuntolainakorkoja on vielä suhteellisen helppo vertailla keskenään, mutta asiakkuuden kokonaishinnan selvittäminen voi olla käytännössä vaikeaa. Vertailuun vaikuttavat myös erityyppiset kanta-asiakasohjelmat ja tuotepaketit. Myös pankin vaihtamiseen liittyy erityisesti muissa Pohjoismaissa erilaisia hankaloittavia tekijöitä kuten lainojen ennenaikaiseen maksamiseen liittyviä palkkioita ja veronluonteisia maksuja. Suomessa leimaverokäytäntöä muutettiin jo 1990-luvun lopulla helpottamaan lainojen siirtoa toiseen pankkiin. Markkinat keskittyneitä Pankkimarkkinat ovat Pohjoismaissa keskittyneitä verrattuna muuhun Eurooppaan. Markkinoita hallitsevat suuret kansalliset toimijat, ja muun muassa Suomessa neljän suurimman pankin yhteenlaskettu markkinaosuus on noin 95 prosenttia. Alalla on kuitenkin viimeisten kymmenen vuoden aikana tapahtunut runsaasti yritysjärjestelyjä, ja esimerkiksi Suomen markkinoille on tullut viime vuosina sekä uusia täyden palvelun vähittäispankkeja että muita eri palvelusegmentteihin erikoistuneita toimijoita. Työryhmän raportti Competition in Nordic Retail Banking on luettavissa kokonaisuudessaan Kilpailuviraston kotisivuilla osoitteessa >Julkaisut. 10

11 KIVI ja HECER solmivat yhteistyösopimuksen Kilpailuvirasto on solminut Helsingin taloustieteellisen tutkimuskeskuksen HECERin kanssa yhteistyösopimuksen, jonka perusteella viraston tutkijat voivat osallistua tutkimuskeskuksen järjestämään kilpailuaiheiseen koulutukseen. Virasto maksaa tähän liittyen HARRI HEIKKILÄ osan HECERin toimialan taloustieteen kurssitoiminnan kustannuksista. HECERin kesäkuussa järjestämälle viikon mittaiselle kurssille osallistui Kilpailuvirastosta useita tutkijoita. Viimeisimmällä, lokakuun lopulla toteutuneella Economics of competition policy -kurssilla toimi luennoitsijana kilpailuasioihin erikoistunut Toulousen yliopiston kansantaloustieteen professori Patrick Rey. Myös tälle kurssille osallistui useita viraston tutkijoita. Professori Rey kävi Suomen vierailunsa aikana myös Kilpailuvirastossa, jossa hän tapasi viraston johtoa ja tutkijoita. Vapaamuotoisten keskustelujen aiheina olivat mm. perustamissopimuksen 82 artiklan uudistuksen toimivuus ja siihen liittyvät oikeusvarmuusnäkökohdat, kilpailupoliittisen dialogin sisältö ja suuntaaminen sekä taloustieteellisen argumentoinnin rooli kilpailunrajoitusten tutkinnassa. Kilpailuviraston tavoitteena on vahvistaa muutenkin omaa osaamistaan ja osallistumistaan kilpailupolitiikkaan liittyvään tieteelliseen keskusteluun. Viraston asiantuntemusta pyritään lisäämään erityisesti kilpailun ja kokonaistaloudellisen kehityksen väliseen yhteyteen sekä kilpailun ja kilpailupolitiikan markkinavaikutuksiin liittyvissä kysymyksissä. Professori Rey keskusteli KIVIn edustajien kanssa mm. 82 artiklan uudistamisesta. HARRI HEIKKILÄ 11

12 Kartellin paljastaneelle ei esitetty seuraamusmaksua Kilpailuvirasto esitti heinäkuussa markkinaoikeudelle, että se määräisi HL Group Oy:lle, Koivunen Oy:lle, Oy Kaha Ab:lle ja Örum Oy Ab:lle yhteensä 3,76 miljoonan euron seuraamusmaksut autovaraosamarkkinoiden tukkuportaalla toteutetusta kartellista. Virasto oli tehnyt vuonna 2004 yllätystarkastukset kartellista epäiltyihin yrityksiin sen jälkeen, kun yksi kartelliin osallistunut yritys, Oy Arwidson Ab, oli tunnustanut osallisuutensa kartelliin. Seuraamusmaksua ei esitetty Arwidsonille, koska yhtiö tunnusti osallisuutensa kilpailunrajoitukseen ja toimi yhteistyössä Kilpailuviraston kanssa kartellin paljastamiseksi. Kyseessä oli Suomessa ensimmäinen kerta, kun kartellista paljastuneelle yritykselle ei esitetty seuraamusmaksua sen jälkeen, kun yritys oli käyttänyt hyväkseen kilpailunrajoituslain Uusi tutkimuspäällikkö 9 :n mukaista mahdollisuutta vapautua seuraamusmaksusta. Kartellissa mukana olleet yritykset sopivat selvitysten mukaan lainvastaisesta yhteistyöstä sen jälkeen, kun niiden asiakkaana toiminut Osaset -jälleenmyyntiketju oli ilmoittanut solmineensa yhteistyösopimuksen kartelliosapuolten kilpailijana toimineen Atoy Oy:n kanssa. Atoyn ja Osaset-ketjun tavoitteena oli tuoda markkinoille uusi liiketoimintamalli. Yritykset ryhtyivät yhteisesti boikotoimaan Osaset-ketjua, jotta se luopuisi yhteistyöstä Atoyn kanssa. Boikotti toteutettiin leikkaamalla yhteisymmärryksessä Osaset-ketjulle myönnettyjä alennuksia, mikä käytännössä merkitsi liikesuhteiden päättämistä ketjun kanssa. (KIVI dnro 338/61/2004) Erikoistutkija Valtteri Virtanen on nimitetty määräaikaiseksi tutkimuspäälliköksi Kilpailuviraston monopoliryhmään. Virtasen vastuualueeseen kuuluvat mm. televiestintään ja energia-asioihin liittyvät selvitykset. Virtanen on työskennellyt Kilpailuvirastossa vuodesta 2002 alkaen ja hoitanut tänä aikana sekä yrityskauppavalvontaan että määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyviä asioita. Virtanen toimii tutkimuspäällikkö Maarit Taurulan sijaisena hänelle myönnetyn virkavapauden ajan. Kilpailu-uutiset-lehden voi tilata maksutta täyttämällä osoitteesta löytyvän tilauslomakkeen. Sääntelyn vaikutukset kaupan kilpailuun selvitetään Ympäristöministeriön työryhmä on alkanut selvittää, miten nykyinen sääntely vaikuttaa vähittäiskaupan palveluverkon kehitykseen, kauppapalveluiden saatavuuteen ja eri myymälätyyppien kilpailutilanteeseen. Työryhmän työssä kiinnitetään huomiota myös kaupan rakenteen monipuolisuuden turvaamiseen erilaisissa asuinympäristöissä. Työryhmän asettaminen perustuu valtioneuvoston keväällä eduskunnalle antamaan selontekoon vähittäiskaupan rakenteesta, muutoksista ja kauppaa koskevista erityiskysymyksistä (VNS 3/2006). Sääntelyn vaikutuksia selvittävän työryhmän asettaminen annettiin siinä ympäristöministeriön tehtäväksi. Kaupan rakentamisen yhteiskunnallista sääntelyä on perusteltu mm. sillä, että sen avulla turvataan yhdyskuntarakenteen eheys ja kaupan palveluiden saatavuus. Keskeisessä asemassa ovat maankäyttö- ja rakennuslain vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevat säännökset. Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeiden aukioloajoista pyrkii puolestaan parantamaan lähikaupan kannattavuutta ja kilpailuasemaa. Edellä kuvattua sääntelyä on usein pidetty kilpailunäkökulmasta haitallisena. Sääntelyn on mm. epäilty tuoneen kilpailuetua tietyille myymälätyypeille ja vaikeuttaneen uusien toimijoiden alalle tuloa. Työryhmän toimikausi päättyy Ympäristöministeriön lisäksi työryhmässä ovat mukana KTM, Suomen Kuntaliitto, Erikoiskaupan Liitto ry, Päivittäistavarakauppa ry, Oulun lääninhallitus ja Kilpailuvirasto. Kilpailuvirastoa edustaa työryhmässä erikoistutkija Liisa Vuorio. 12

Olli Wikberg JOHDATUS KILPAILUOIKEUTEEN

Olli Wikberg JOHDATUS KILPAILUOIKEUTEEN Olli Wikberg JOHDATUS KILPAILUOIKEUTEEN Talentum Helsinki 2011 JURIDICA-KIRJASARJASSA ILMESTYNEET TEOKSET: 1. Hallintomenettelyn perusteet 2. Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus 3. Luotto-oikeuden perusteet

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla Päätös 1 (5) Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla 1 Asia 2 Osapuolet 3 Ratkaisu 4 Asian vireilletulo Epäily kilpailulainsäädännön vastaisesta kielletystä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Kestävän kilpailupolitiikan elementit

Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kilpailuviraston 20-vuotisjuhlaseminaari Finlandia-talo 7.10.2008 Matti Vuoria, toimitusjohtaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Lähtökohta Esityksen lähtökohtana

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2011. 1012/2011 Valtioneuvoston asetus. yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2011. 1012/2011 Valtioneuvoston asetus. yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2011 1012/2011 Valtioneuvoston asetus yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta Annettu Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 2011 Valtioneuvoston

Lisätiedot

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 23 RELEX 402 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3463. istunto (ULKOASIAT/KAUPPA),

Lisätiedot

Kilpailuviraston suuntaviivat seuraamusmaksusta vapautumiseksi ja seuraamusmaksun alentamiseksi kartellitapauksissa

Kilpailuviraston suuntaviivat seuraamusmaksusta vapautumiseksi ja seuraamusmaksun alentamiseksi kartellitapauksissa Luonnos 1 (14) Kilpailuviraston suuntaviivat seuraamusmaksusta vapautumiseksi ja seuraamusmaksun alentamiseksi kartellitapauksissa 1 Johdanto Elinkeinonharjoittaja voi vapautua seuraamusmaksusta tai saada

Lisätiedot

kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat

kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat 2012 TOIMITTAJA TUOMAS KOKKONEN TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 II Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 1150/2011 (julkaisupäivä 22.11.2011) sekä Euroopan

Lisätiedot

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004

COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY. 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 FI Tapaus n:o COMP/M.3473 Metsäliitto Osuuskunta / Vapo Vain suomenkielinen teksti on saatavilla ja todistusvoimainen. ASETUS (EY) 139/2004 SULAUTUMISMENETTELY 4 artiklan (4) päivämäärä:.04/11/2004 EUROOPAN

Lisätiedot

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä.

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä. Nets Oy Lausunto 08.09.2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuojaasetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia. Esityksen mukaan lain yrityskauppavalvontaa koskevista

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 1 ja 6 luvun 6 sekä lisätään

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

KILPAILUOIKEUS. Mikko Alkio Christian Wik

KILPAILUOIKEUS. Mikko Alkio Christian Wik KILPAILUOIKEUS Mikko Alkio Christian Wik TALENTUM Helsinki 2009 2., uudistettu painos Copyright 2009 Talentum Media Oy ja tekijät Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad Ay

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Avoimet rajapinnat ja sopimusvelvoitteet; kilpailuoikeudellisia näkökohtia. Apulaisjohtaja Valtteri Virtanen kkv.fi. kkv.

Avoimet rajapinnat ja sopimusvelvoitteet; kilpailuoikeudellisia näkökohtia. Apulaisjohtaja Valtteri Virtanen kkv.fi. kkv. Avoimet rajapinnat ja sopimusvelvoitteet; kilpailuoikeudellisia näkökohtia Apulaisjohtaja Valtteri Virtanen 9.11.2017 Tausta Sopimusvapaus lähtökohtana Kilpailuoikeus yleislakina asettaa reunaehdot käyttäytymiselle

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005 Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Rahoitustarkastuksesta 27 päivänä kesäkuuta 2003 annetun

Lisätiedot

Suuntaviivat seuraamusmaksusta vapautumiseksi ja seuraamusmaksun alentamiseksi kartellitapauksissa

Suuntaviivat seuraamusmaksusta vapautumiseksi ja seuraamusmaksun alentamiseksi kartellitapauksissa Suuntaviivat kilpailulain soveltamisesta Suuntaviivat seuraamusmaksusta vapautumiseksi ja seuraamusmaksun alentamiseksi kartellitapauksissa Suuntaviivat kilpailulain soveltamisesta (2016) Kilpailu- ja

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään?

Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Uusi kuntalaki: Miten kunnan toimintaa markkinoilla koskevia pelisääntöjä selkiytetään? Kuntalaki uudistuu- seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Pirkka-Petri Lebedeff, johtava lakimies Kunta ja markkinat Kunta

Lisätiedot

Uusi kilpailulaki. Lakiklinikka ,Kuntamarkkinat johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff Kuntaliitto

Uusi kilpailulaki. Lakiklinikka ,Kuntamarkkinat johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff Kuntaliitto Uusi kilpailulaki Lakiklinikka 13.9.2012,Kuntamarkkinat johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff Kuntaliitto Uusi kilpailulaki, esityksen pääkohdat Kunnat markkinaympäristössä ja sitä rajoittava lainsäädäntö

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

YRITTÄJÄ SAI PITÄÄ VARAAMANSA VERKKOTUNNUKSET Korkein hallinto-oikeus ratkaisi verkkotunnuksia (domain-nimiä) koskevan kiistan täysin yrittäjän vaatimusten mukaisesti. KHO katsoi korkeimpana oikeusasteena,

Lisätiedot

Päätös. Laki. rekisterihallintolain muuttamisesta

Päätös. Laki. rekisterihallintolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 118/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi rekisterihallintolain ja eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä. Soveltamisala, vireille tulo, päätökset ja moniammatillinen arviointiryhmä

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä. Soveltamisala, vireille tulo, päätökset ja moniammatillinen arviointiryhmä Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä Soveltamisala, vireille tulo, päätökset ja moniammatillinen arviointiryhmä Vastaanottokeskukset Auttamisjärjestelmän koordinointi, ylläpito ja kehittäminen on annettu

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu 1 PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2014 ASIA Kuivajätteen välivarastointi, Oulu HAKIJA Stora Enso Oyj PL 196 90101 Oulu 2 HAKEMUS Stora-Enso Oyj, Oulun tehtaat

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä TIETOVERKKORIKOSTYÖRYHMÄN MIETINTÖ Asianajaja Satu Tiirikan eriävä mielipide 16.6.2003 1 Myös datan kopioinnin tulee olla takavarikko 1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

Lisätiedot

Kartellit ja julkiset hankinnat

Kartellit ja julkiset hankinnat Kartellit ja julkiset hankinnat Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 15.11.2012 Apulaisjohtaja Mika Hermas Apul Teemoja Yleistä kartelleista ja niiden torjunnasta Tarjouskartellit ja niiden ilmenemismuodot

Lisätiedot

Sopimus yhteistyöstä kilpailuasioissa

Sopimus yhteistyöstä kilpailuasioissa Sopimus yhteistyöstä kilpailuasioissa Tanskan kuningaskunnan hallitus, Suomen tasavallan hallitus, Islannin tasavallan hallitus, Norjan kuningaskunnan hallitus ja Ruotsin kuningaskunnan hallitus (jäljempänä

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2015-00446 VNEUS Hulkko Johanna(VNK) 29.06.2015 JULKINEN Asia Talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistaminen Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistamista käsittelevä työryhmä. Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistaminen

Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistamista käsittelevä työryhmä. Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistaminen EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 10. maaliskuuta 1999 (17.03) 6488/99 LIMITE JUSTCIV 37 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Tanskan valtuuskunta Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistamista

Lisätiedot

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013 Riidanratkaisumenettelyt asuntoosakeyhtiössä ja hyvä hallintotapa Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA 1 Hyvä hallintotapa Yhdenvertaisuusperiaate Läpinäkyvyys Ennakointi Ei vielä erillistä suositusta

Lisätiedot

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2017/1 Dnro ESAVI/5884/2017 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2017 ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet Euroopan neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) XT 21023/17 BXT 31 INF 100 API 73 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

Kunnan päätöksistä voi valittaa

Kunnan päätöksistä voi valittaa Kunnan päätöksistä voi valittaa Omaishoidon tuesta tai omaishoitoa tukevista palveluista päättää oma kotikuntasi. Jos olet tyytymätön kunnan päätöksiin, voit tehdä niistä valituksen. Apua valituksen tekoon

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun :n 2 momentin 2 kohta,

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 7 UUDELLEENTARKASTELU Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

1 Asia. 2 Hakija. 3 Ratkaisu. 4 Asian vireilletulo. Päätös 1(8) Dnro 154/14.00.10/2011 Julkinen versio 23.4.2015

1 Asia. 2 Hakija. 3 Ratkaisu. 4 Asian vireilletulo. Päätös 1(8) Dnro 154/14.00.10/2011 Julkinen versio 23.4.2015 Päätös 1(8) 1 Asia 1. Hakemus yrityskauppaa koskevien ehtojen poistamiseksi 2 Hakija 2. Valio Oy 3 Ratkaisu 3. Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy Valion hakemuksen yrityskauppapäätöksessä (dnro 1151/81/99)

Lisätiedot

Kilpailuneutraliteetin valvonta: Selvitys- ja neuvottelumenettely KKV:ssa. Kuntaliitto kkv.fi. kkv.fi

Kilpailuneutraliteetin valvonta: Selvitys- ja neuvottelumenettely KKV:ssa. Kuntaliitto kkv.fi. kkv.fi Kilpailuneutraliteetin valvonta: Selvitys- ja neuvottelumenettely KKV:ssa Kuntaliitto Yleistä KKV:n tulee ensisijaisesti neuvotteluteitse pyrkiä poistamaan julkisyhteisöjen taloudellisen toiminnan menettely

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

EU:n uusi sosiaaliturva-asetus - Eläketurvakeskuksen tehtävät toimeenpanossa mikä muuttuu?

EU:n uusi sosiaaliturva-asetus - Eläketurvakeskuksen tehtävät toimeenpanossa mikä muuttuu? EU:n uusi sosiaaliturva-asetus - Eläketurvakeskuksen tehtävät toimeenpanossa mikä muuttuu? 13.9.2010 Jaana Rissanen Eläketurvakeskus Eläketurvakeskus KOULUTTAA Asetus 883/2004 ja sen täytäntöönpanoasetus

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.4.2016 COM(2016) 172 final 2016/0090 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta tarkistetun julkisia hankintoja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Taajuusohjattujen reservien ylläpito tulevaisuudessa. Käyttö- ja markkinatoimikunta 10.6.2009 Anders Lundberg

Taajuusohjattujen reservien ylläpito tulevaisuudessa. Käyttö- ja markkinatoimikunta 10.6.2009 Anders Lundberg Taajuusohjattujen reservien ylläpito tulevaisuudessa Käyttö- ja markkinatoimikunta 10.6.2009 2 Taustaa Reservien ylläpitovelvoitteet sovittu pohjoismaiden järjestelmävastaavien välisellä käyttösopimuksella.

Lisätiedot

Toimenpidepyynnön tekijä: Kilpailu- ja kuluttajavirasto jättää asian tutkimatta.

Toimenpidepyynnön tekijä: Kilpailu- ja kuluttajavirasto jättää asian tutkimatta. Päätös 1 (5) Asia Faba osk:n epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö nautaeläinten jalostuspalveluiden markkinoilla. Asianosaiset Faba osk Toimenpidepyynnön tekijä: HH Embryo Oy Ratkaisu Asian vireilletulo

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 193/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi nimilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nimilakia. Lainmuutoksella ehdotetaan henkilön suku- ja

Lisätiedot

Hankintojen valvonta KKV:ssa. Tutkimuspäällikkö Maarit Taurula Joensuun Yrittäjät ry:n hankintailta kkv.fi. kkv.fi

Hankintojen valvonta KKV:ssa. Tutkimuspäällikkö Maarit Taurula Joensuun Yrittäjät ry:n hankintailta kkv.fi. kkv.fi Hankintojen valvonta KKV:ssa Tutkimuspäällikkö Maarit Taurula Joensuun Yrittäjät ry:n hankintailta 18.5.2017 KKV:n valvontaroolin taustoja Viime vuoteen asti Suomessa ei ollut viranomaista tai toimielintä,

Lisätiedot

EU:n kilpailuoikeus vahvassa kehitysvaiheessa

EU:n kilpailuoikeus vahvassa kehitysvaiheessa Kilpailuviraston uutislehti 1 2008 EU:n kilpailuoikeus vahvassa kehitysvaiheessa EU:n kilpailuoikeuden soveltamiseen kaavaillaan tällä hetkellä useita uudistuksia. EU:n komissio suunnittelee määräävän

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Kilpailulainsäädännön noudattaminen Fingridin neuvottelukunnan ja en sekä vastaavien toiminnassa

Kilpailulainsäädännön noudattaminen Fingridin neuvottelukunnan ja en sekä vastaavien toiminnassa Ohje 1 (5) Kilpailulainsäädännön noudattaminen Fingridin neuvottelukunnan ja en sekä vastaavien toiminnassa 1 Yleistä Fingridin toiminnassa tulee noudattaa Suomen ja Euroopan yhteisön kilpailuoikeuden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE Conseil UE KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) AD 5/17 PUBLIC LIMITE CONF-RS 5 LIITTYMISTÄ KOSKEVA ASIAKIRJA Asia: EUROOPAN UNIONIN YHTEINEN KANTA Luku

Lisätiedot

TERVEYSMINISTERIÖ 9.2.2005

TERVEYSMINISTERIÖ 9.2.2005 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PÄÄTÖS 9.2.2005 STM/316/2005 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN PÄÄTÖS ERÄIDEN RAUTATIELIIKEN- TEESSÄ TYÖSKENTELEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖPAIKKOJEN TYÖSUOJELU- VALVONNAN SIIRTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetuksiksi (Palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevat erityistoimenpiteet Euroopan yhteisöjen komissiossa, Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi Tekninen lautakunta 258 06.08.2014 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi 859/00.04.00/2014 TEKLA 258 Valmistelija/lisätiedot: kaupungingeodeetti Kari Hartikainen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2004 1 ASIA HAKIJA Siikajoen yhteistarkkailuohjelman vahvistaminen Uljuan tekoaltaan rakentamisen ja Siikajoen säännöstelyyn liittyvän

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386 Annettu julkipanon jälkeen 8.1.2008 ASIA Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Loimaa HAKIJA

Lisätiedot

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Valtiontalouden tarkastusviraston rooli Tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta => julkisista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.9.2006 ASIA Myllykoski Paper Oy:lle Itä-suomen ympäristölupaviraston päätöksellä nro 122/05/1, 25.11.2005 myönnetyn ympäristöluvan täytäntöönpanokelpoisuutta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

Yrityskaupan hyväksyminen: Fortum Oyj / Hafslund Marked AS, Hafslund Varme AS ja Klemetsrudanlegget AS

Yrityskaupan hyväksyminen: Fortum Oyj / Hafslund Marked AS, Hafslund Varme AS ja Klemetsrudanlegget AS Päätös 1 (5) Yrityskaupan hyväksyminen: Fortum Oyj / Hafslund Marked AS, Hafslund Varme AS ja Klemetsrudanlegget AS Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on 12.5.2017 ilmoitettu järjestely, jossa Fortum Oyj

Lisätiedot

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin Riidanratkaisu Käsikirja yritykselle Klaus Nyblin TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijä Taitto: NotePad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN: 978-952-14-1815-0 BALTO print,

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Helsingin oikeusaputoimisto Lausunto 13.06.2017 Asia: OM 17/41/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleisiä huomioita Yleisesti

Lisätiedot

1(5) EDUSKUNNAN TALOUSVALIOKUNNALLE

1(5) EDUSKUNNAN TALOUSVALIOKUNNALLE 1(5) EDUSKUNNAN TALOUSVALIOKUNNALLE ASIA Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain muuttamisesta ja kaupankäynnistä rahoitusvälineillä sekä eräiksi niihin liittyviksi

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 18.11.2015 Taltionumero 3341 Diaarinumero 1915/3/14 1 (5) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävän kuljetuspalvelun korvaamista koskeva valitus

Lisätiedot