SIMON IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIMON IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS"

Transkriptio

1 SIMON IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS 2014

2

3 HYVÄ LUKIJA! Tämä palveluopas on tarkoitettu simolaisille ikääntyneille ja heidän omaisilleen palveluiden ja muiden toimintojen hakulähteeksi. Palveluoppaasta löydät yhdistysten, järjestöjen, seurakunnan, yksityisten, kunnan ja Oulunkaaren kuntayhtymän tarjoamia palveluita ikäihmisille. Toivomme, että tästä on sinulle hyötyä etsiessäsi tietoa tarvitsemistasi palveluista. Palveluoppaan palvelut on jaoteltu siten, että oppaan alussa ovat kotona asumista tukevat palvelut, seuraavaksi tulevat asumispalvelut ja hoivahoito, viimeisenä on muita palveluita. Palvelut on myös koodattu väreillä, itsenäistä kotona asumista tukevat palvelut on merkitty vihreällä, kotihoito ja raskaammat kotona asumista tukevat palvelut keltaisella ja asumispalvelut ja hoivahoito punaisella. Olemme laittaneet palveluoppaan loppuosaan tärkeimmät puhelinnumerot. Palveluopas löytyy myös Oulunkaaren internetsivulta

4 SISÄLTÖ Ohjaus ja neuvonta 6 Asuminen 7 Liikunta- ja kulttuuripalvelut 9 Ikäneuvosto 10 Järjestöt ja liitot 11 Kotona asumista tukevat palvelut 12 Palvelukeskus Kela:n tuet Kotitalousvähennys Palveluliikenne Ateriapalvelu Turvapuhelinpalvelu Asiointipalvelu Omaishoidon tuki Vuorohoito Päivätoiminta Senioripiste Veteraanipalvelut Terveydenhuoltopalvelut 18 Terveysaseman palvelut Reseptien uusiminen Kuntoutus Hammashuolto Mielenterveyspalvelut Potilasasiamies

5 Sosiaalipalvelut 21 Sosiaalitoimisto Toimeentulotuki Vammaispalvelut Päihdepalvelut Sosiaaliasiamies Kotihoito ja tuettu asumispalvelu 23 Kotihoito Perhehoito Tuettu asumispalvelu Tehostettu asumispalvelu ja hoivahoito 25 Tehostettu asumispalvelu Hoivahoito Muut palvelut 26 Kansaneläkelaitos Meri-lapin verotoimisto Lapin maistraatti Kemi-tornion oikeusaputoimisto Talous- ja velkaneuvonta Posti Seurakunta Apteekki Matkapalvelukeskus Kuljetuspalvelut Taksipalvelut Yksityiset hoitolat Yleisiä palvelunumeroita 31 Yhteystietoja 32 Viriketoimintaa Sosiaali- ja terveysalan liitot ikääntyneille Yksityisiä palveluntarjoajia

6 OHJAUS JA NEUVONTA Ohjausta ja neuvontaa saa kaikissa ikääntyneiden palveluita koskevissa asioissa. Palveluohjaus on tarkoitettu kaikille Oulunkaaren alueella asuville ikääntyville, heidän omaisilleen ja läheisilleen sekä kuntayhtymän yhteistyökumppaneille. Puhelimitse: Numeroon vastaa Simon ikäihmisten palveluohjaaja. Hän ohjaa ja neuvoo tarpeen mukaan kunnan palveluihin tai avustaa löytämään apua myös muilta palveluntarjoajilta. Palveluohjaaja arvioi asiakkaan palvelutarvetta puhelimitse ja sopii tarvittaessa alustavan kotikäynnin tilanteen selvittämiseksi. Senioripiste Simon Senioripiste, Varkkermontie 1 a, torstaisin klo 9-11 Oulunkaaren Omahoito palvelee myös vanhuspalveluiden asioissa. Kirjaudu pankkitunnuksilla, lähetä kysymyksiä ja täytä hakemuksia.

7 ASUMINEN 7 Seuraavassa on esitelty tahot, joista ikääntynyt voi hakea asuntoa. Osa palveluista on tarkoitettu kaikille asunnonhakijoille ja osa pelkästään ikääntyneelle väestölle. Kunnan asuntotoimisto Simon Vuokratalot Oy vastaa kunnan vuokra-asuntotarjonnasta. Asuntojen vuokrausasioita hoitaa Seija Kilpeläinen. Lisätietoja ja hakuohjeita sekä lomakkeita saa asuntotoimistosta. Seija Kilpeläinen, (016) kaupungin vaihde, (016) Asuntotoimiston asiakaspalvelu on avoinna ma pe klo Lisäksi asuntoja tarjoaa vuokralle Simon sotaveteraanien asuntosäätiö isännöitsijä, Asunnot ovat osoitteessa Montajankuja 16. Rakennusliike Mauri Vuokila ky Asunnot ovat Veteraanitiellä. Vanhusten asumispalvelut Vanhusten palveluasumispalveluja Simossa on tarjolla Palvelutalo Kiikanpalossa, joka on tuetun ja tehostetun palveluasumisen yksikkö, sekä Palvelukoti Mäntylässä, joka on tehostetun palveluasumisen yksikkö.

8 palveluohjaaja Pirjo Miettunen, Kiikanpalon palveluesimies Piia Lohiniva, Varkkermontie 1 a, Simo Korjausavustukset vanhusten asuntoihin Avustusta voi saada esimerkiksi vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjaustoimintaan. Avustusta voi hakea myös kuntoarvion, kuntotutkimuksen ja huoltokirjan laadintaan sekä perusparannustoimenpiteiden suunnitteluun. Hakemusasiakirjoja ja ohjeita saa rakennusvalvontatoimistosta kunnanvirastolta. rakennustarkastaja-ympäristösihteeri Mika Tiiro, (016) ja toimistosihteeri Leila Antinoja, (016) Kunnan vaihde (016) Kotona asumisen tuet ja korvaukset Eläkkeensaajan asumistuki Kela korvaa pienituloisten eläkeläisten asumisesta aiheutuneita menoja maksamalla heille eläkkeensaajan asumistukea.

9 LIIKUNTA- JA KULTTUURIPALVELUT 9 Seutuopisto Kivalojen seutuopisto tarjoaa monenlaisia harrastusmahdollisuuksia. Tarkemmat tiedot löytyvät vuosittain ilmestyvästä ohjelmasta ja internetistä. Avoinna ma pe klo Ratatie 6, Simo Tuula Heikkinen, , Kirjasto Pääkirjasto on avoinna ma ke klo 12 19, to pe klo 9 15 ja arkipyhien aattona klo Jenssintie 2, Simo, (016) , Maksniemen Lukutupa on avoinna ma klo ja ti klo 9 15.

10 IKÄNEUVOSTO Simon ikäneuvosto on ikäihmisten, kunnan viranomaisten, vanhusja eläkeläisjärjestöjen sekä muiden ikäihmisten parissa toimivien yhteistyöelin. Sen avulla edistetään ikäihmisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Vammaisneuvostot ovat vammais- ja omaisjärjestöjen ja viranomaisten yhteistyöelin, jonka avulla parannetaan vammaisten ja omaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Ikä- ja vammaisneuvosto koostuu eri järjestöjen edustajista, perusturvalautakunnan ja kaupunginhallituksen edustajasta sekä tarvittaessa kaupungin eri viranhaltijoista. Ikä- ja vammaisneuvoston jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Yhteystiedot ovat oppaan lopussa.

11 JÄRJESTÖT JA LIITOT 11 Kyläseurat, kylätoimikunnat Kyläseuroilta voi kysyä oman kylän palveluntarjoajista ja muusta toiminnasta. Kyläseuroilla on muun muassa auraus- ja siivouspalveluja sekä senioripäiviä oman kylän asukkaille. Yhteystiedot ovat oppaan lopussa Järjestöt ja yhdistykset Järjestöjen yhteyshenkilöiltä voit kysyä mm. kerho-, vapaaehtois-, ja vertaistoiminnasta. Yhdistysten toimintaa ja tapahtumia kannattaa seurata paikallislehdistä. Yhteystiedot ovat oppaan lopussa. Sosiaali- ja terveysalan liittoja Keskusliitoista saat tietoa muun muassa ajankohtaisista asioista ja erilaisista kursseista. Aluesihteereiltä saat esimerkiksi henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta. He auttavat sinua tarvittaessa hakemusten laatimisessa ja antavat tietoa sosiaaliturvasta, kuntoutuksesta, apuvälineistä jne. Liitoilla on sopeutumisvalmennuskursseja, joita voit kysyä esimerkiksi alueohjaajilta tai suoraan liitosta. Liitot ja yhteystiedot ovat oppaan lopussa.

12 KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT Palvelut ovat joko yksityisen palveluntarjoajan tai Oulunkaaren kuntayhtymän tuottamia palveluita. Palveluohjaus- ja neuvontanumero, Palvelukeskus Palvelukeskus sijaitsee Simon terveysaseman yhteydessä. Palvelukeskuksen tiloissa ovat mm. kotihoidon toimisto ja palveluohjaaja. Varkkermontie 1 a, Simo KELA:n tuet Eläkeasiat Kansaneläke (vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke ja takuueläke), kuntoutustuki Sairastaminen Sairaanhoitokorvaukset, lääkekorvaukset, matkakorvaukset sairauspäiväraha ja erityishoitoraha Eläkettä saavan hoitotuki Eläkettä saavan hoitotuki tukee pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan selviytymistä jokapäiväisessä elämässä sekä hänen toimintakykynsä ylläpitämistä, kuntoutusta ja hoitoa. Tuki korvaa osin myös toimintakyvyn heikentymisestä aiheutuvia kustannuksia. Kela maksaa hoitotukea myös laitoshoidossa oleville. Hoitotuen veteraanilisä Veteraanilisä kuuluu niille veteraaneille, jotka saavat Kelasta ylimää-

13 räistä rintamalisää sekä korotettua tai ylintä eläkettä saavan hoitotukea. Hakemuksia ei tarvita, koska lisän maksamisen edellytykset ovat Kelan tiedossa. Lisä perustuu vammaisetuuksista annettuun lakiin, ja se maksetaan osana eläkettä saavan hoitotukea. Asiakasmaksukatto lääkkeissä Vuotuinen omavastuuosuus eli lääkekatto ja sen täyttyminen tarkoittavat, että maksat itse aina osan lääkekuluistasi ns. omavastuuosuutena. Jos saman kalenterivuoden aikana korvatuista lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista maksamasi omavastuuosuudet ylittävät omavastuuosuuden kalenterivuoden aikana, sinulla on oikeus lisäkorvaukseen. Kela seuraa lisäkorvaukseen oikeuttavan vuotuisen omavastuuosuuden täyttymistä apteekista saatujen tietojen perusteella. Apteekeista välitetään ainoastaan tiedot korvattuina ostetuista lääkkeistä. Kun omavastuuosuus on ylittynyt, Kela lähettää sinulle tästä ilmoituksen. Asiakas maksaa maksukaton täyttymisen jälkeen 1,50 euron omavastuun lääkettä kohden. Asiakasmaksukatto terveydenhuollon asiakasmaksuissa Potilas maksaa asiakasmaksua maksukaton täyttymisen jälkeen (kalenterivuotta kohden) 15 euroa hoitopäivältä. 13 Kotitalousvähennys Kotona teetetyn työn kustannuksista osan voi vähentää verotuksessa. Kotitalousvähennyksen voit saada, jos teetät kotitalous- tai hoitotyötä, asunnon kunnossapitotöitä tai tietotekniikkalaitteiden asennusta

14 Palveluliikenne Kuljetuspalvelu Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua voidaan myöntää yli 65-vuotiaalle henkilölle, joka täyttää myönnettävän palvelun kriteerit. Kuljetuspalvelujen myöntämisessä sovelletaan tulo- ja varallisuusharkintaa. Ensisijaisesti matkat myönnetään ryhmäkuljetuksina tai kyläkyyteinä. Asiakas maksaa linjaaautotaksan mukaisen omavastuuosuuden. Palveluliikenne Simon asemalle kulkee tiistaisin ja keskiviikkoisin. palveluohjaaja, Matkakorvaukset ja matkakatto Kela korvaa aina osan sairaanhoitoon ja kuntoutukseen liittyvistä matkakustannuksista. Omavastuuosuus Maksat yhteen suuntaan tehdystä matkasta omavastuuosuuden. Kela korvaa sen ylittävät kustannukset. Matkakatto Jos sairaanhoitoon tai kuntoutukseen liittyvien matkakustannustesi omavastuut kalenterivuoden aikana ylittyvät, Kela maksaa ylittävän osan tarpeellisista matkakustannuksista kokonaan. Kela seuraa matkakaton täyttymistä. Kun se on täyttynyt, saat postitse matkakattokortin. Korttia näyttämällä sinun ei tarvitse maksaa matkasta taksin kuljettajalle, jos hän on tehnyt Kelan kanssa valtakirjasopimuksen. Ateriapalvelu Ateriapalvelu on tarkoitettu ihmisille, joilla iän, sairauden tai vamman vuoksi on vaikeuksia selviytyä itse ruoanlaittoon liittyvistä tehtävistä eikä ateriointia voida muutoin järjestää. Ateriat on mahdollisuus tilata kotiin kuljetettuna. palveluohjaaja,

15 Turvapuhelinpalvelu Turvapuhelin parantaa asumisen turvallisuutta ja toimii kännykkäliittymällä. palveluohjaaja, Asiointipalvelu Säännöllisen kotihoidon asiakkailla on mahdollisuus saada asiointiapua kauppaan tai pankkiin hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. palveluohjaaja,

16 Omaishoidon tuki Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Palvelut määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Lisäksi kunta ja hoitaja tekevät omaishoidon tuesta sopimuksen. palveluohjaaja, Vuorohoito Vuorohoidolla tuetaan kotihoitoa ja kotona asumista sekä edistetään hoidettavan itsenäistä selviytymistä. Omaishoitajalla on mahdollisuus lomaan ja lepoon vuorohoidon aikana. Vuorohoitoa on saatavilla vuodeosastolla ja Palvelukoti Mäntylässä. palveluohjaaja, Päivätoiminta Päivätoimintaa järjestetään Asemalla terveysaseman yhteydessä olevassa päiväkeskustilassa tiistaisin ja keskiviikkoisin. Päivä- ja viriketoiminta on kuntouttavaa ja sosiaalista ryhmätoimintaa ikäihmisille. Päivätoiminnan tarkoitus on parantaa ja ylläpitää asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Se tukee ja auttaa selviytymistä päivittäisissä toimissa omassa kodissa. Päivätoiminta tarjoaa tarvittaessa myös päivähoitomahdollisuuden ja vapaapäivän omaishoitajille. palveluohjaaja,

17 Senioripiste Senioripiste on tarkoitettu yli 63-vuotiaille. Käynnit ovat asiakkaalle maksuttomia. Senioripisteestä saat opastusta ja neuvontaa sekä terveydenseurantapalveluita kuten verenpaineen ja verensokerin mittausta. Palvelukeskuksen tiloissa joka torstai klo 9 11 Varkkermontie 1 a, Simo Veteraanipalvelut Rintamaveteraanikuntoutus Veteraanikuntoutukseen voivat hakeutua vuosien sotiin osallistuneet rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelutunnuksen tai rintamatunnuksen omaavat veteraanit, jotka ovat haavoittumattomia tai joilla sotavammasta johtuva invaliditeetti on alle 10 prosenttia. Hakuaikaa ei ole, vaan hakemuksen voi jättää pitkin vuotta ja se on voimassa vuoden jättöpäivästä lukien. Hakemuslomakkeita saa kunnantalon neuvonnasta ja veteraaniasiamieheltä. Outi Veittikoski, Sotainvalidien palvelut Outi Veittikoski,

18 TERVEYDENHUOLTOPALVELUT Terveysaseman palvelut Simon terveysasema Varkkermontie 1, Simo Päivystyspalvelut Kiireellisissä, henkeä uhkaavissa tapauksissa käytetään hätänumeroa 112. Kiireellisen ajanvarauksen kautta asiakkaalle tehdään hoidontarpeen arviointi. Hoidontarpeen arvioinnin perusteella annetaan ajat lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan vastaanotolle sekä päivystyspoliklinikalle. Ajanvaraus kiireellisissä tapauksissa, ma pe klo 8 16 Muina aikoina Länsi-Pohjan yhteispäivystys, (08) Lääkärien ja hoitajien vastaanotot Ajanvaraus kiireettömissä tapauksissa, ma to klo 10 16, pe Laboratorio ajanvaraus, , klo 8 16 Työterveyshuollon, diabeteshoitajan ja neuvoloiden sekä kouluterveydenhoitajien lähettämät tutkimustulokset tiedustellaan lähettävältä hoitajalta suoraan. Laboratoriokokeissa voi käydä myös L-PKS:n laboratoriossa ilman ajanvarausta kello terveysasemalta saadulla lähetteellä. Ajan voi varata myös sähköisesti osoitteessa lappi/cmr/lpshp.

19 Röntgen Tiedustelut vastaanoton kautta, Astmahoitaja, Diabeteshoitaja, Muistihoitaja, Puhelinaika on arkisin klo 8 9. Reseptien uusiminen Reseptit uusitaan viikon sisällä. Uusitut reseptit joko viedään apteekkiin tai ne voi hakea terveysasemalta. Uusittavat reseptit jätetään potilastoimiston laatikkoon varustettuna toimitusmerkillä, jonka saa laatikon vierestä. Sähköisen reseptin uusimista voi pyytää omalta terveysasemalta tai apteekista. Apteekin kautta tehtävä uudistamispyyntö on maksullinen. Sähköinen resepti uusitaan 8 vuorokauden kuluessa, joten pyyntö tulee tehdä hyvissä ajoin ennen lääkkeen loppumista. Alkuperäinen potilasohje koskee myös uusittua reseptiä. Reseptin uusimisesta saa halutessaan tekstiviestin matkapuhelimeen. Uusimispyynnön tilaa voi tiedustella terveysasemalta tai apteekista. Kuntoutus Terveysaseman kuntoutusyksikkö tukee ja valmentaa kuntalaisia parhaan mahdollisen toimintakyvyn ja terveyden saavuttamisessa. Kuntoutusyksikön toimintaan kuuluvat apuvälinepalvelut, fysio-, toiminta- ja puheterapia. Kuntoutukseen tarvitset lääkärin lähetteen. Apuvälinelainaamo Apuvälinelainaamon fysioterapeuteilta voit tiedustella päivittäisten toimintojen apuvälineitä. Apuvälineitä ovat esimerkiksi nousutuet, rollaattorit ja suihkutuolit, wc-istuimen korottaja, pyörätuoli ja käve-

20 lykeppi. Apuvälineiden tarve arvioidaan yksilöllisesti ja usein siihen tarvitaan lääkärin suositus apuvälineen tarpeellisuudesta. Apuvälineasioissa eli lainauksessa, arviossa ja sovituksessa on hyvä varata aika etukäteen fysioterapeutilta, Hammashuolto Varkkermontie 1, Simo Ajanvaraus, , arkisin klo Särkyvastaanotto on kaikkina arkipäivinä. Kiireellisissä tapauksissa ajanvaraus viikonloppuisin ja arkipyhinä numerosta Muina aikoina ota yhteyttä Länsi-Pohjan yhteispäivystykseen, Mielenterveyspalvelut Elämän eri kriisitilanteissa sekä mielenterveyteen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä mielenterveystoimistoon. Mielenterveystoimiston vastaanottopalvelut ovat maksuttomia. Puhelinaika on klo 8 9. Varaa aika soittamalla puhelinaikana tai jätä soittopyyntö vastaajaan. psykiatrinen sairaanhoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, Simon terveysasema, Varkkermontie 1 a, Simo Potilasasiamies Kun terveydenhuollon asiakas kokee tulleensa palveluissa väärin kohdelluksi, hän voi selvitellä tilannettaan potilasasiamiehen kanssa. Potilasasiamiehen palvelut ovat maksuttomia. Potilasasiamies, Pohjolankatu 1, Iisalmi ,

21 SOSIAALIPALVELUT 21 Sosiaalitoimisto Aikuissosiaalityön tehtäviin kuuluu asiakkaiden palveluiden koordinointi eli palveluohjaus. Palvelu on suunnitelmallista ja yksilölähtöistä työtä asiakkaan kokonaisvaltaisen elämäntilanteen edistämiseksi. sosiaalityöntekijä, Toimeentulotuki Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoitus on turvata hakijan ja hänen perheensä toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotukeen on oikeutettu kuntalainen, joka on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien etuuksien avulla, muista tuloista tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen ihmisen huolenpidolla tai muulla tavalla. sosiaalityöntekijä, hakemuslomakkeet ja lisätietoa: Vammaispalvelut Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä, hänelle sopivia palveluja tai etuuksia minkään muun lain nojalla. Vammaispalvelulailla pyritään edistämään vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja,

22 Päihdepalvelut Kuntayhtymä järjestää asukkaidensa tarvitsemat päihdehuollon palvelut. Päihdeongelmien hoidon tavoite on taata hoito mahdollisimman pitkään omassa kunnassa avohoidossa. Hoitoon pääsee joko soittamalla itse päihdetyöntekijälle tai sosiaalitoimen, mielenterveystoimiston, vastaanoton tai vuodeosaston kautta. sosiaalityöntekijä, Kemin A-klinikka, Sosiaaliasiamies Kun sosiaalihuollon asiakas kokee tulleensa sosiaalihuollon palveluissa väärin kohdelluksi, hän voi selvitellä tilannettaan sosiaaliasiamiehen kanssa. Sosiaaliasiamiehen palvelut ovat maksuttomia. Sosiaaliasiamies Pohjolankatu 1, Iisalmi

23 KOTIHOITO JA TUETTU ASUMISPALVELU 23 Kotihoito Kotihoito on henkilökohtaista hoivaa ja huolenpitoa. Kotihoidon työntekijät auttavat ja tukevat ikäihmisten kotona selviytymistä. Työntekijät huolehtivat hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti mm. lääkehuoltoon, ruokailuun, henkilökohtaiseen turvallisuuteen sekä perus- ja sairaanhoitoon liittyvistä asioista. Kotihoidon tarkoitus on auttaa ja tukea asiakkaan kotona asumista. Kotisairaanhoito on kotona tapahtuvaa, lääkärin määräämää ja valvomaa sairaanhoitoa, jonka tarkoituksena on mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen. Palveluohjaus- ja neuvontanumero, Perhehoito Ikäihmisten perhehoito on inhimillinen, kotoisan ja turvallisen arjen mahdollistava hoivamuoto. Perhehoito voi olla jatkuvaa, lyhytaikaista tai osavuorokautista. Perhehoito tarjoaa muun muassa mahdollisuuden omaishoidon sijaishoitoon tai tukeen toipilasaikana ennen kotiutumista sairaalahoidon jälkeen. Kotihoidon ja asumispalvelujen palveluesimies,

24 Tuettu asumispalvelu Tuettu asumispalvelu antaa turvallisen kodin ja huolenpidon ikäihmisille, kun omassa kodissa asuminen ei ole enää mahdollista. Asumisen lisäksi palveluihin liittyvät kiinteästi hoiva-, hoito- ja ateriapalvelut hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Henkilökunta on paikalla pääsääntöisesti päivisin kello Yöaikaisesta hoidosta vastaa kotihoidon yöpartio. Asumispalveluissa tavoitteina ovat esteettömät, turvalliset ja viihtyisät asumis- ja hoitoympäristöt. Asukas voi kalustaa asuinhuoneensa omilla huonekaluillaan ja tavaroillaan. Asumispalvelupaikkaa haetaan kirjallisesti. Hakemuslomakkeita saa kunnanviraston asiakaspalvelupisteestä ja palveluohjaajalta. Palveluohjaus- ja neuvontanumero,

25 TEHOSTETTU ASUMISPALVELU JA HOIVAHOITO 25 Tehostettu asumispalvelu Tehostettu asumispalvelu antaa turvallisen kodin ja ympärivuorokautista huolenpitoa ikäihmisille, kun omassa kodissa asuminen ei ole enää mahdollista. Asumisen lisäksi palveluihin liittyvät kiinteästi hoiva-, hoito- ja ateriapalvelut hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Asumispalveluissa tavoitteina ovat esteettömät, turvalliset ja viihtyisät asumis- ja hoitoympäristöt. Asukas voi kalustaa asuinhuoneensa omilla huonekaluillaan ja tavaroillaan. Asumispalvelupaikkaa haetaan kirjallisesti. Hakemuslomakkeita saa palveluohjaajalta, kotihoidosta ja vuodeosastolta ja Hoivahoito Hoivahoito tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa ikäihmiselle, joka ei voi asua useiden toimintakykyvajeiden vuoksi kotona tai palveluasunnossa. Pitkäaikaishoivaa tarjoavissa yksiköissä tavoitteina ovat asiakkaiden elinympäristön viihtyisyys, hoivahoidon turvallisuus ja hyvä hoidon laatu. Esteetön, turvallinen ja viihtyisä ympäristö tukee itsenäistä suoriutumista, sosiaalista toimintakykyä ja mielekästä tekemistä ja

26 MUUT PALVELUT Kansaneläkelaitos Meripuistokatu 16, Kemi ma pe klo 9 16 Meri-Lapin verotoimisto Meripuistokatu 16, Kemi Puhelinvaihde, ma pe klo Lapin maistraatti Maistraatit ovat osa valtion paikallishallintoa. Maistraatit vastaavat muun muassa alueensa väestötietojärjestelmästä, holhousasioista, kauppa- ja yhdistysrekisteristä, vesikulkuneuvorekisteristä sekä valtakunnallisesta kuluttajaneuvonnasta. Maistraattien muita tehtäviä ovat mm. avioliiton esteiden tutkinta, nimenmuutosasiat ja perukirjojen osakasluetteloiden vahvistaminen. Kemin yksikkö ma to klo 9 15, pe klo Keskuspuistokatu 20 22, 3. krs, Kemi Yleinen edunvalvonta Edunvalvoja huolehtii esimerkiksi siitä, että päämiehen tulot ja menot ovat oikein suoritetut ja hän saa sopivan hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen. Edunvalvoja huolehtii myös siitä, että päämiehelle jää

27 riittävästi rahaa omaan käyttöön. Edunvalvoja voi olla sukulainen, muu läheinen tai yleinen edunvalvoja. Lisätietoja maistraatista, Edunvalvontavaltuutus Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän myöhemmin tulee kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan sairauden tai heikentyneen terveydentilan vuoksi. Edunvalvontavaltuutus tehdään kirjallisesti testamentin tapaan. Tekemällä edunvalvontavaltuutuksen ihminen voi varmistaa, että mahdollisen toimintakyvyttömyyden kohdatessa hänen asioitaan hoitaa hänen itse valitsemansa uskottu henkilö. Lisätietoja saa maistraatista, oikeusaputoimistoista sekä asianajajilta. Muuttoilmoitus Muuttoilmoitus on tehtävä maistraatille lakisääteisesti viikon kuluessa muutosta. Muuttoilmoitus on tehtävä maistraatille myös tilapäisestä asumisesta, joka kestää yli kolme kuukautta. Kun teet muuttoilmoituksen jo viikkoa ennen muuttoa, varmistat että saat postisi heti oikeaan osoitteeseen. Muuttoilmoitus puhelimitse numerossa (pvm/mpm) Voit tehdä muuttoilmoituksen Postille ja/tai maistraatille. Postista saa muuttoilmoituslomakkeita, joilla muuttoilmoitus menee sekä maistraattiin että postiin. Muuttoilmoituksen voi tehdä myös internetissä osoitteessa

28 Kemi-Tornion oikeusaputoimisto Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohtana on, että asianomainen kustantaa itse tarvitsemansa avun. Jollei hänellä ole varaa hankkia tarvitsemaansa apua, se voidaan kustantaa joko osaksi tai kokonaan valtion varoin. Oikeusapua haetaan valtion oikeusaputoimistolta. Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa kuten testamentti, kauppakirja, lähestymiskielto ja valitukset esim. toimeentulotukea ja Kelan korvauksia koskevissa asioissa. Ajanvaraus on välttämätön. Yleisen edunvalvonnan toimipaikka Valtakatu 26, Kemi Oikeusavun toimipaikka Asemakatu 19, 3 krs, Kemi Talous- ja velkaneuvonta Kemin kaupungin velkaneuvontapalvelut on tarkoitettu Kemin, Keminmaan, Simon ja Tervolan asukkaille silloin, kun he tuntevat tarvitsevansa apua joko taloutensa tasapainottamiseen tai ylivelkaantumistilanteeseen. (016) Kaupungintalo, 3. kerros, Valtakatu 26, Kemi

29 Posti Postin palveluna voi tietyin edellytyksin saada postin kotiovelle. Liikuntarajoitteisella ja yli 75-vuotiaalla on oikeus saada pyynnöstään postinsa jaetuksi joko tontin rajalle ajo- tai kulkuliittymään sijoitettuun postilaatikkoon tai huoneistokohtaisesti postiluukkuun. Posti, Sale Simo Vanhatie 6, Simo Seurakunta Kotiseurakuntasi työntekijät palvelevat ja tukevat sinua erilaisissa elämäntilanteissa. Seurakunnat myös järjestävät erilaista toimintaa kaikenikäisille. Simontie 6, Simo Apteekki Ratatie 8, Simo (016) Matkapalvelukeskus Kelan korvaamat taksimatkat tilataan numerosta

30 Kuljetuspalvelut Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut sosiaalityöntekijä (Ii), Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut palveluohjaaja, Taksipalvelut Keskitalo Pekka, Vuoti Markku, Pylkkö Lasse, Vääräkangas Pasi, Riitan minibussi, Taxari Charter, taksiliikenne ja edustusajo, Simon taksipalvelu, invataksi, Yksityiset hoitolat Hieronta ja kauneuspiste Anne Vilmi Fysikaalista hoitoa ja fysioterapiaa Työmiehenkuja 23, Simo

31 YLEISIÄ PALVELUNUMEROITA 31 Hätänumero 112 Jos hätänumero on hetkellisesti ruuhkautunut, älä sulje puhelinta! Valtakunnallinen kriisipuhelin päivystää numerossa arkisin klo 09 07, viikonloppuisin ja juhlapyhinä klo Myrkytystietokeskus 24h (09) Senioriluuri Palvelu on valtakunnallinen yksityinen vanhusten ja omaisten tukipuhelin. Senioriluuriin kuka tahansa voi soittaa tarvitessaan esim. juttukaveria toisesta aikuisesta. arkisin klo 17 21, lauantaisin klo 9 14 ja su suljettu (maksullinen palvelunumero) Valtakunnallinen muistilinja klo joka päivä Muistilinja on tarkoitettu muistiongelmaisille sekä heidän omaisilleen. Puhelimeen vastaavat koulutetut vapaaehtoiset, ja he vastaavat mielellään mieltä askarruttaviin asioihin.

32 YHTEYSTIETOJA Vanhuspalvelujohtaja, Vanhusten kotihoidon päivätoiminnan ja asumispalvelujen palveluesimies Piia Lohiniva, Palveluohjaaja Pirjo Miettunen, Terveyspalveluiden osastohoidon sekä tehostetun palveluasumisen palveluesimies Elissa Rimali, Ikäneuvoston puheenjohtaja Pertti Mäcklin, Viriketoimintaa Hyve-kerho Kerho kokoontuu kylällä joka toinen viikko. Sari Niskala, Omaishoitajien vertaistukiryhmä Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa maanantaisin terveysaseman päivätoimintatiloissa. Sari Niskala, Mielenterveyskuntoutujien kerhot Miia Miettunen, Maanantaikerho kokoontuu kerran viikossa terveysaseman päivätoimintatiloissa klo Keskiviikkokerho kokoontuu kunnantalon nuorisotiloissa klo Poikkeuksellisesti kokoontumiset ovat syksyllä 2014 terveysaseman neuvotteluhuoneessa. Perjantaikerho kokoontuu kerran viikossa terveysaseman päivätoimintatiloissa.

33 Simon ukkokerho Kerho kokoontuu Helmin Lounaskahvilassa joka toinen to klo Ari Ylikärppä, Kuntosali Simon eläkeläiset ry, to klo Eläkeliitto Simon yhdistys ry, ma klo 8 10 Eläkekerhot Eläkeliitto Simon yhdistys ry Simon eläkeläiset ry 33

34 Sosiaali- ja terveysalan liitot ikääntyneille Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry, Pohjois-Suomen aluesihteeri, Alzheimer-keskusliitto ry, Pohjois-Suomen alueohjaaja, Kuulonhuoltoliitto, Oulun kuulonhuoltopiiri, Näkövammaisten keskusliitto ry, Näkövammaisten aluetoiminta, Oulun läänin alue, (08) Omaishoitajat ja Läheiset-Liitto ry, Omaishoitajien Pohjois-Suomen alueohjaaja, Suomen Parkinson-liitto ry, Parkinson-liiton Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin alue, Vanhustyön keskusliitto, (09) Yksityisiä palveluntuottajia Osuuskunta Virtatiimi, Ranuantie 259 b, Alaniemi hoiva- ja siivouspalvelut, rakentaminen ja kiinteistönhuolto, toimitusja toimistotyöt sekä ohjelmapalvelut Kotihoito Pia Viitala Oy, Laksontie 1, Ii, kotihoito ja kotisairaanhoidon palvelut

35 OMAT MUISTIINPANOT

36 Oulunkaaren kuntayhtymä Hyvinvointia ihmistä lähellä

Vaalan ikäihmisten PALVELUOPAS 2014

Vaalan ikäihmisten PALVELUOPAS 2014 Vaalan ikäihmisten PALVELUOPAS 2014 HYVÄ LUKIJA! Tämä palveluopas on tarkoitettu vaalalaisille ikääntyneille ja heidän omaisilleen palveluiden ja muiden toimintojen hakulähteeksi. Palveluoppaasta löydät

Lisätiedot

IIN IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

IIN IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS IIN IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS 2014 HYVÄ LUKIJA! Tämä palveluopas on tarkoitettu Iiläisille ikääntyneille ja heidän omaisilleen palveluiden ja muiden toimintojen hakulähteeksi. Palveluoppaasta löydät yhdistysten,

Lisätiedot

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille 1 6.6.2011 2 Sisällysluettelo 1. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN... 6 1.2. Ikäihmisten palvelulinja... 6 2. APUVÄLINEET... 7 3. ASUMINEN;

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Ikäihmisten palveluopas [Tiedoston alaotsikko] Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 1.1.2015 1 Sisällysluettelo KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT... 3 Kotihoito... 3 Kotihoidon yhteystiedot... 3 Ikäihmisten

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE Rautalammin kunta Kunnanvirasto Kuopiontie 11 77700 Rautalampi puh.vaihde 040 164 2000 www.rautalampi.fi 2 3 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille,

Lisätiedot

Tämä opas on laadittu, että Te löydätte helpommin alueemme

Tämä opas on laadittu, että Te löydätte helpommin alueemme Lukijalle Tämä opas on laadittu, että Te löydätte helpommin alueemme palvelut. Oppaaseen on kerätty tietoa Kauhavan kaupungin, Evijärven ja Lappajärven kuntien, Kuntayhtymä Kaksineuvoisen, seurakuntien,

Lisätiedot

ikäihmisten palveluopas Jokioisten kunta

ikäihmisten palveluopas Jokioisten kunta ikäihmisten palveluopas Jokioisten kunta Sisällys: LUKIJALLE... 1 JOKIOISTEN KUNNAN VANHUSTYÖN OHJELMA... 2 APUVÄLINEET JA HOITOTARVIKKEET... 3 ASIAKKAAN JA POTILAAN OIKEUDET... 4 SOSIAALI- JA POTILASASIAMIES...

Lisätiedot

PALVELUOPAS. Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille

PALVELUOPAS. Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille 1 PALVELUOPAS Tietoa palveluista Konneveden ikäihmisille 2 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille, heidän omaisilleen ja läheisilleen sekä muille kuntalaisille avuksi

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas 2015 Tietoa palveluista laukaalaisille

Ikäihmisten palveluopas 2015 Tietoa palveluista laukaalaisille Ikäihmisten palveluopas 2015 Tietoa palveluista laukaalaisille LAUKAAN KUNTA Vanhusten palvelut 2 VANHUSTEN PALVELUJEN TULOSYKSIKKÖ: Vanhuspalvelujen johtaja Pirkko Uuttu Pelloskuja 3, 41340 Laukaa puh.

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUOPAS

VANHUSTEN PALVELUOPAS VANHUSTEN PALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Koti- ja vanhuspalvelut Temppelikatu 10 11100 Riihimäki p. 019 758 4364 Päiväys 4/2015 SISÄLLYS KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT sivut 1-6 Palveluneuvonta Muistisairaiden

Lisätiedot

Pa lve l u o pa s S e i n ä j o e n i k ä i h m i s i l l e 2 0 1 5

Pa lve l u o pa s S e i n ä j o e n i k ä i h m i s i l l e 2 0 1 5 Palveluopas Seinäjoen ikäihmisille 2015 Lukijalle Tämä palveluopas sisältää tietoa arkipäivää helpottavista palveluista sekä erilaisista ikääntyville suunnatuista toiminnoista. Oppaaseen on kerätty tietoa

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE

PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE PALVELUOPAS IKÄÄNTYNEILLE 1 LUKIJALLE Ikääntyneiden Palveluoppaaseen on pyritty keräämään kaikki Pälkäneen kunnassa tarjolla olevat palvelut ja yleiset etuudet. Oppaan tarkoituksena on mahdollisimman kattavasti

Lisätiedot

Ikääntyvien palveluopas

Ikääntyvien palveluopas Ikääntyvien palveluopas IsoApu -palveluohjauskeskus Ambulanssi... 1 Apteekit..... 1 Apuvälinepalvelut... 1 Asiakasmaksukatto. 2 Asiakaspalvelu Imatra... 3 Asiakasmaksut. 3 Asiointiapu. 3 Asumistuki. 3

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas

Ikäihmisten palveluopas Ikäihmisten palveluopas 2 Mikkelin kaupungin ikäihmisten palveluopas Vanhusneuvosto 4 Vammaisneuvosto 4 Palveluneuvo 4 Asointipiste 5 Yhteispalvelupisteet 5 HYVINVOINTIA JA TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄ- VÄT PALVELUT

Lisätiedot

Vammais- palveluopas. www.nurmijarvi.fi 1

Vammais- palveluopas. www.nurmijarvi.fi 1 2011 Vammais- palveluopas www.nurmijarvi.fi 1 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2. Apuvälinelainaus ja hoitotarvikejakelu 6 3. Asuminen 6 4. Asunnon muutos- ja korjaustyöt 7 5. Edunvalvojatoiminta 9 6.

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas

Ikäihmisten palveluopas Ikäihmisten palveluopas 2 Mikkelin kaupungin ikäihmisten palveluopas Vanhusneuvosto Vammaisneuvosto 4 4 HYVINVOINTIA JA TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄ- VÄT PALVELUT 1. Seniorisentteri 4 2. Elixiiri 5 3. Yhteispalvelupisteet

Lisätiedot

LUKIJALLE. Palveluopas on päivitetty 09/2011

LUKIJALLE. Palveluopas on päivitetty 09/2011 LUKIJALLE Tämän palveluoppaan tarkoitus on jakaa ikäihmisille ja heidän omaisilleen sekä läheisilleen tietoa ikäihmisille tarjottavista palveluista Sodankylässä. Palveluopas sisältää tietoa kunnallisista

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJA TAMMELAN IKÄIHMISILLE

HYVINVOINTIPALVELUJA TAMMELAN IKÄIHMISILLE HYVINVOINTIPALVELUJA TAMMELAN IKÄIHMISILLE 03/2012 TAMMELAN KUNTA Kunnanjohtaja Matti Setälä p. 050 569 4930, matti.setala@tammela.fi Sosiaalijohtaja Annukka Kuismin p. 050 550 2263, annukka.kuismin@tammela.fi

Lisätiedot

Hamina 15.1.2010. Ikäihmisten palveluopas

Hamina 15.1.2010. Ikäihmisten palveluopas Hamina 15.1.2010 Ikäihmisten palveluopas Hyvä haminalainen Kädessäsi on Haminan kaupungin palveluopas. Haminassa pidetään tärkeänä palveluita koskevan tiedonsaannin helppoutta ja kotona asumisen ensisijaisuutta

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN palveluopas 2013

VANHEMMAN IHMISEN palveluopas 2013 VANHEMMAN IHMISEN palveluopas 2013 sisällysluettelo NEUVONTA JA PALVELUOHJAUS OIVA-keskus s. 7 Auttavat puhelimet s. 7 Henkilökohtaiset tärkeät numeroni s. 8 Jyväskylä neuvonta ja yhteispalvelupisteet

Lisätiedot

Hattula. Ikäihmisten Palveluopas

Hattula. Ikäihmisten Palveluopas Hattula Ikäihmisten Palveluopas 2011 2 Ikäihmisen palveluopas Ikäihmisen palveluopas 3 Hyvä Lukija! Tämä opas esittelee ja auttaa löytämään palvelut ja toiminnot, joita ikäihmiselle on tarjolla Hattulassa.

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluopas

Ikäihmisten palveluopas Ikäihmisten palveluopas 2 Mikkelin kaupungin ikäihmisten palveluopas KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT: 1. Seniorisentteri 4 2. Kotihoito 5 2.1. Palveluohjausyksikkö 6 Yöpartio 6 Kotisairaala 6 Kotiutustiimi

Lisätiedot

Sysmä IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

Sysmä IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Sysmä IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS 2011 Palveluneuvontaa ikääntyville ja heidän läheisilleen avoinna ma klo 10 17, ti pe klo 10 15 Hämeenkatu 26 A, 15140 Lahti Puh. (03) 818 5555 palveluneuvonta@palvelusantra.info

Lisätiedot

syksy 2014 Ikäihmisten palveluopas Ruovesi Virtain kaupunki Helena Pesu

syksy 2014 Ikäihmisten palveluopas Ruovesi Virtain kaupunki Helena Pesu syksy 2014 Ikäihmisten palveluopas Ruovesi Virtain kaupunki Helena Pesu syksy 2014 Sisällysluettelo 1. PALVELUOHJAUS... 3 2. HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT... 3 3. RUOVEDEN KOTIHOITO... 3 Ruoveden

Lisätiedot

Senioriopas. ikäihmisille Seniori-info puh. 020 615 8439 ma - pe klo 9-14.30

Senioriopas. ikäihmisille Seniori-info puh. 020 615 8439 ma - pe klo 9-14.30 Senioriopas ikäihmisille Seniori-info puh. 020 615 8439 ma - pe klo 9-14.30 Sisällysluettelo Varhaiset palvelut... 3 Seniori-info... 3 Palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi... 3 Hyvän olon ryhmät...

Lisätiedot

Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville

Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tervetuloa

Lisätiedot

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt...

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt... Onneksi on omaishoitaja 1991 2011 Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tiedä, taida, selviydyt... 2011-2012 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille

Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille AMMATTILAISTEN KÄYTTÄMÄT HOITOTARVIKKEET NYT KAIKKIEN SAATAVINA JÄSENETU Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n jäsenille ARJEN APUVÄLINEET Tuet ja suojat

Lisätiedot

Myrskylä IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

Myrskylä IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Myrskylä IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS 2011 Palveluneuvontaa ikääntyville ja heidän läheisilleen avoinna ma klo 10 17, ti pe klo 10 15 Hämeenkatu 26 A, 15140 Lahti Puh. (03) 818 5555 palveluneuvonta@palvelusantra.info

Lisätiedot

LUKIJALLE!...- 5 - KELA, VETERAANIKUNTOUTUS, KUNTIEN PALVELUT...- 6 -

LUKIJALLE!...- 5 - KELA, VETERAANIKUNTOUTUS, KUNTIEN PALVELUT...- 6 - LUKIJALLE!...- 5 - KELA, VETERAANIKUNTOUTUS, KUNTIEN PALVELUT...- 6-1. KELAN MAKSAMAT ETUUDET... - 6-1.1. Kansaneläke (vanhuuseläke)...- 6-1.2. Rintamalisä...- 6-1.3. Ylimääräinen rintamalisä...- 6-1.4.

Lisätiedot