Globaalien projektien johtaminen virtuaaliorganisaatiossa - Case Vaisala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Globaalien projektien johtaminen virtuaaliorganisaatiossa - Case Vaisala"

Transkriptio

1 Globaalien projektien johtaminen virtuaaliorganisaatiossa - Case Vaisala Placeholder for optional product photo (Delete box if not used) Jussi Kallunki

2 Vaisala lyhyesti Vaisala kehittää, valmistaa ja markkinoi tuotteita ja palveluja ympäristönmittaukseen ja teollisuuden mittaustarpeisiin Missio Vaisala tarjoaa ympäristön mittauksia, jotka edistävät elämän laadun parantamista, ihmisten ja omaisuuden turvaamista, taloudellista tehokkuutta, ympäristönsuojelua sekä entistä parempaa tietämystä ilmaston muutoksesta. AVAINLUKUJA AVAINLUKUJA (2004): (2004): Liikevaihto Liikevaihto M M 180,6 180,6 Liikevoitto Liikevoitto M M 23,8 23,8 Voitto Voitto ennen ennen satunnaiseriä, satunnaiseriä, varauksia varauksia ja ja veroja veroja M M 24,1 24,1 Oman Oman pääoman pääoman tuotto tuotto % 12,4 12,4 Sijoitetun Sijoitetun pääoman pääoman tuotto tuotto % 17,6 17,6 Tutkimus- Tutkimusja ja kehitysmenot kehitysmenot M M 22,3 22,3 Henkilöstö Henkilöstö keskimäärin keskimäärin Vienti Vienti (liikevaihdosta) (liikevaihdosta) % Vaisala date Ref. code Page 2

3 Visio ja arvot Visio Vaisalan tavoitteena on olla maailman arvostetuin, kattavin ja menestyvin ympäristön mittaus- ja palveluyritys. Konserni keskittyy liiketoiminta-alueisiin, joilla se voi nousta maailmanlaajuiseksi markkinajohtajaksi. Arvot Vaisalan arvot ovat toiminnan perusta sekä Vaisalan sisällä että työssä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Konsernin innovatiivinen toimintatapa perustuu seuraaville kuudelle arvolle: Asiakaslähtöisyys Tieteeseen perustuva innovaatio Tavoitekeskeisyys Henkilökohtainen kehittyminen Yhteinen etu Reilu peli Vaisala date Ref. code Page 3

4 Vaisalan liiketoiminta Vaisala date Ref. code Page 4

5 Vaisala maailmalla Vaisala date Ref. code Page 5

6 Markkina-alue Tällä hetkellä asiakkaita tummansinisellä merkityissä maissa Vaisala date Ref. code Page 6

7 Projektitoiminnasta Alati kasvava osa liiketoiminnasta on projektiohjautuvaa järjestelmätoimitukset asiakaskohtaiset mittausratkaisut ohjelmistokehitys Tuotekehitysprojektit taustana tuotejohtajuuteen perustuva strategiamme kymmeniä samanaikaisia Sisäinen kehitystoiminta toimintaprosessit, mm. - tuoteprosessi - projektitoimitus IT-järjestelmät, mm. - globaali ERP - raportointi Vaisala date Ref. code Page 7 Service 14% Sales and marketing 25% Support units 9% Production 24% Product development 28% Henkilöstö toiminnoittain

8 Miksi virtuaaliorganisaatioihin? (1/2) Kilpailu Globalisaatio Alueellinen keskittyminen Pyrkimys joustavuuteen Teknologinen kehitys VERKOSTOITUMINEN VERKOTTUMINEN VERKKOTYÖSKENTELY Kilpailu Paineet lyhentää läpimenoaikoja (tuotekehitys- ja toimitusprojektit) Globaali toiminta Mahdollisuus olla lähellä asiakasta entistä paremmin, glocal Henkilöstön ja osaamisen tehokas hyödyntäminen, globaali työpäivä 24 h Yritysostot Haltuunoton helpottaminen ja nopeuttaminen Teknologian ja osaamisen hallittu haltuunotto; ei pakkosiirtoja Verkostoituminen Ulkopuolisen asiantuntemuksen tehokas hyödyntäminen Ulkoistus (työn teettäminen siellä missä se on edullisinta) Kaiken kaikkiaan: suuren globaalin yrityksen tarpeet, mutta pk-yrityksen resurssit Vaisala date Ref. code Page 8

9 Miksi virtuaaliorganisaatioihin? (2/2) Kustannushyödyt Matkakustannukset alenevat Matkusteluun käytetty aika ja energia jää varsinaiselle työnteolle Työmotivaatio paranee Henkilöstön osaamisen ja taitojen tehokas hyödyntäminen globaalisti Mahdollistavaa teknologiaa tarjolla Globaalit tietoliikenneverkot, yhä kattavampi ja edullisempi puhelinverkko Monipuoliset työkalut, kollaboraatiovälineet sähköposti dokumenttien hallinta ryhmäkalenterit projektinhallinta keskustelufoorumit työnkulun ohjaus, workflow virtuaaliset ryhmätyöhuoneet pikaviestintä (chat, IM, irc) virtuaalikokoukset (web conferencing) videoneuvottelu sovellusten jako päätöksenteon tuki Vaisala date Ref. code Page 9

10 Mahdollistavaa teknologiaa Yksilö Prosessi Kalenteri Työryhmätuki Pikaviestit (IM) Työnkulku Dokumenttien hallinta Porttaali Sähköposti Päätöksenteon tukin Liiketoimintaprosessien hallinta Verkkokokous Keskustelu Webcast chat Videoneuvottelu Toiminta LAN Vaisala date Ref. code Page 10 Modeemiyhteys yleisessä puhelinverkossa ISDN Kaapelimodeemi SMS GPRS CSD HSCSD UMTS

11 Havaintoja työkaluista Tavoitteena integroitu kokonaisuus Työryhmäohjelmistot esim. IBM Lotus Team Workplace, Quickplace Microsoft: Exchange, Sharepoint, Office, Project, Live Communication Yksilö Kalenteri Työryhmätuki Pikaviestit (IM) Työnkulku Dokumenttien hallinta Porttaali Sähköposti Päätöksenteon tukin Liiketoimintaprosessien hallinta Verkkokokous Keskustelu Webcast chat Videoneuvottelu Prosessi Projektiohjelmistot esim. Artemis, Niku, Primavera DMS-ohjelmistot esim. Documentum, Hummingbird, OpenText Toiminta Vaisala date Ref. code Page 11

12 Virtuaaliorganisaatioita Vaisalassa SUN Vaisala Group MEL BOS BOU TUX COL TOK AIX PAR KUA HEL BIR etätyö SOHO (Small Office/Home Office) BEI HAM NEW asiakkaat kumppanit tutkimus yliopistot toimittajat konsultit globaalit tiimit ja virtuaalinen tiimityö projektiorganisaatiot verkkoyhteisöt (communities of practice) Vaisala date Ref. code Page 12

13 Virtuaaliprojektille tyypillistä Kohdistuu oman toimipaikan ulkopuolelle tai usealle toimipaikalle Osallistujat eri paikkakunnilla ja aikavyöhykkeillä Mahdollisesti mukana myös ulkopuolisia Aikataulu- ja kustannustavoitteet kovat Kommunikaatio ja koordinointi korostuvat F2F-kommunikaation osuus vähenee Paikka: - sama / eri - kiinteä / liikkuva Monimuotoisuus: - sama / eri Vuorovaikutuksen muoto: - kasvotusten / välillisesti Aika: - yhtaikainen / eriaikainen - pysyvä / tilapäinen Ei-virtuaalinen organisaatio Vaisala date Ref. code Page 13

14 Onnistumisen edellytyksiä Toiminta virtuaaliorganisaatioina on tietoista Virtuaaliorganisaatioita koskeva teoria tunnetaan => Mahdollistaa järkevät toimintatavat Vältetään tyypilliset karikot Projektin avainhenkilöt soveltuvat ja ovat motivoituneita virtuaalityöhön On olemassa ohjeita ja suosituksia On olemassa riittävät (IT-)työkalut, joiden käyttö hallitaan Vaisala date Ref. code Page 14

15 Luottamuksen erityisasema (1/2) Luottamus on tärkeä perusta menestyvälle virtuaaliorganisaatiolle Luottamus on käyttäjällä oleva tunne ja uskomus siitä, että järjestelmän tai toisen henkilön käyttäytyminen on sellaista, kuin voi ennakolta odottaa. (Virtanen, T Four views on security) Käyttäjän, virtuaaliyhteisön jäsenen, on voitava tuntea toimintansa turvalliseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että: hän tuntee ainakin osan yhteisön jäsenistä hänen käsittelemänsä ja tallettamansa tiedot ovat vain niihin oikeutettujen henkilöiden saatavilla hänen yksityisyytensä ei ole uhattuna yhteisön verkkopalvelu ei levitä viruksia tai muita vahingollisia ohjelmia hän osaa käyttää järjestelmää oikein Vaisala date Ref. code Page 15

16 Luottamuksen erityisasema (2/2) Miten rakentaa ja vahvistaa luottamusta käytännössä? Yrityksen arvot Virtuaalityö tunnustettu ja tuettu työskentelymuoto yrityksessä F2F (esim. yhteiset vapaa-ajan riennot tilaisuuden tullen) Kulttuuri, joka sallii avoimen ja vapaan mielipiteen ja ideoiden ilmaisun Sopivat työkalut, joissa riittävät tietoturvaominaisuudet Lainsäädäntö Vaisala date Ref. code Page 16

17 Esimerkkiprojekti: Globaali ERP-käyttöönotto MFG Upgrade / Finland MFG/PRO Financials (version 9.0) in Finland Data harmonization System architecture HEL HEL PF1 Deployment Organization Steering Committee Name1-Project Sponsor USA Implementation Japan Implementation UK Extension France Implementation Germany Integration Sweden Integration BOS BOS Name 2...Name 7 Program Manager Competence Center ( Core Owner ) Process, Application, Technology TOK TOK Local MFG/PRO Support HEL Melbourne Implementation China Integration Malaysia Integration PDM Deployment Process Team Product, Sales, Delivery, Marketing, After sales Process Team Financial Vanet Vanet Core Team Vaisala core team Application Technology Local Roll-Out #1...#n Local Project Manager Local project team PDM Deployment Global Project Manager Decision Support / Operative Reporting Process Transfer MFG/PRO server MFG/PRO server PDM application PDM application and file server and file server VANET VANET Global Partner Implementation Support Local Partner Implementation Local support Process Specialist #1... Local Project Teams Process Specialist...#n Vaisala date Ref. code Page 17

18 Virtuaaliprojekteista saatuja oppeja ja kokemuksia F2F (kickoff, tärkeät milestonet, closing) välttämättömiä Kouluta, kannusta käyttämään kollaboraatiotyökaluja monipuolisesti Videoneuvottelut säännöllisesti Huolellinen valmistelu Tekniikan testaus ennen kokousta Jämäkkä puheenjohto Aktiivinen kamerankäyttö Tiimin symboli on tärkeä, mutta herkkä asia Kulttuurierot tuottavat yllätyksiä, varaudu näihin Yhteistyön ja luottamuksen kehittäminen vaatii aktiivista monimuotoista viestintää (F2F, puhelin, videoneuvottelut, chat) Aikaerot haasteena Pienyhteisöjä voi syntyä suuren, pitkäkestoisen projektin sisään Oma suppea intressipiiri Oma kollaboraatioväline Vaisala date Ref. code Page 18

19 Kokemuksia työkaluista ja teknologiasta IT-ohjelmia ja -järjestelmiä tarjolla laaja valikoima Päällekkäisyys Yrityksen oma standardi on tärkeä => onnistunut virtuaalityöskentely on kiinni työkaluista, työkaluosaamisesta ja käytön laajuudesta Toivottavaa olisi, että kollaboraatioväline olisi saumattomasti integroitu osa jokapäiväisiä työkaluja Keskeistä onnistumiselle: järjestelmien hyvä toimivuus ja helppokäyttöisyys Käytettyjen järjestelmien moninaisuus ja irrallisuus vaikeuttaa yrityksen tietopääoman hallintaa (ECM = Enterprise Content Management) Softakehitysympäristö erityinen haaste Kollaboraatioympäristön tietoturvaa toteutettava ja ylläpidettävä aktiivisesti, etenkin jos mukana ulkopuolisia yhteistyötahoja Etäkäytön oltava toimintavarmaa ja tietoturvallista Vaisala date Ref. code Page 19

20 Projektinohjauksen osa-alueet ja virtuaalityöskentely Osa-alue Virtuaali vs. perinteinen Aikatauluohjaus + Kustannusohjaus + Resurssiohjaus + Organisointi Projektiryhmä +/- Ohjausryhmä - Tukiryhmä jne. +/- Riskienhallinta + Dokumenttien hallinta ++ Kommunikaatio + Raportointi, tiedon analysointi + Vaisala date Ref. code Page 20

21 Lopuksi ICT, joka luonnollisesti on välttämättömyys virtuaaliorganisaation toiminnalle, oikein käytettynä vie omalla painollaan projektitoimintaa eteenpäin. Vaisala date Ref. code Page 21

Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2012

Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2012 Vuosikertomus 2012 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2012 Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2012 Innofactor lyhyesti Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoftratkaisuihin

Lisätiedot

Tietämyksen hallinnalla kohti parempaa kehittämistoimintaa teollisuusyrityksissä. Kai Häkkinen Maarit Heikkinen Merja Airola

Tietämyksen hallinnalla kohti parempaa kehittämistoimintaa teollisuusyrityksissä. Kai Häkkinen Maarit Heikkinen Merja Airola S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 99 Tietämyksen hallinnalla kohti parempaa kehittämistoimintaa teollisuusyrityksissä Kai Häkkinen Maarit Heikkinen Merja Airola VTT TECHNOLOGY 99 Tietämyksen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 1

Vuosikertomus 2010 1 Vuosikertomus 2010 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2010 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 INNOFACTOR LYHYESTI SISÄLTÖ Innofactor Oyj on suomalainen ohjelmistopalveluyritys

Lisätiedot

SYYSKOKOUS JA JÄSENILTA 21.11.2007

SYYSKOKOUS JA JÄSENILTA 21.11.2007 SYYSKOKOUS JA JÄSENILTA 21.11.2007 Varaa jo kalenteriisi 21.11. klo 16:00 Sytykeen jäsentilaisuudelle ja syyskokoukselle. Tilaisuus pidetään SYSOPENDIGIA:n tiloissa; Hiomotie 19, HKI Aihe tulee liittymään

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S 008 V U O S I K E R T O M U S Suunnittelu ja toteutus: Teksti: Martti Ojala, Tarja Sartolahti, Minna Varajärvi, Trainers House Oyj Graafinen suunnittelu, kuvien käsittely ja muokkaus: Tarja Sartolahti,

Lisätiedot

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 71 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 71 Espoo 2007 TKK-RTA-S71 RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN

Lisätiedot

TIINA MÄKELÄ SOSIAALINEN MEDIA TUOTTEEN ELINKAARITIEDON HALLINNASSA. Diplomityö

TIINA MÄKELÄ SOSIAALINEN MEDIA TUOTTEEN ELINKAARITIEDON HALLINNASSA. Diplomityö TIINA MÄKELÄ SOSIAALINEN MEDIA TUOTTEEN ELINKAARITIEDON HALLINNASSA Diplomityö Tarkastajat: professori Hannu Jaakkola ja professori Hannu Kärkkäinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan

Lisätiedot

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ Mika Hirsimäki Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma Ylempi AMK TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojärjestelmäosaamisen

Lisätiedot

evalue Bulletin IT Value Barometer 2002 e-auditointi ja e-riskit Välittömät vaikutukset toimintaan IT Value Barometer-periaate

evalue Bulletin IT Value Barometer 2002 e-auditointi ja e-riskit Välittömät vaikutukset toimintaan IT Value Barometer-periaate evalue Bulletin Thinking Business Lokakuu 2001 IT Value Barometer 2002 IT-kypsyys ja hyötytason mittaus Aarni Heiskanen Thinking Business Yrityksen IT-panostuksilla ja liiketoiminnan tuloksella ei ole

Lisätiedot

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 Vuosikertomus 2011 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2011 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 INNOFACTOR LYHYESTI Innofactor on Suomen suurin Microsoft-ratkaisuihin keskittynyt

Lisätiedot

Yrityksen tietojärjestelmät

Yrityksen tietojärjestelmät University of Vaasa, Department of Computer Science, Yrityksen tietojärjestelmät TITE 2060 Timo Mantere LUENTO 3: Business intelligence, Tietohallinto, Big data Kurssin vanha Moodle sivu: 175 Expert systems(töyli)

Lisätiedot

Asiakkuudenhoitomallien kehittäminen organisaation asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi

Asiakkuudenhoitomallien kehittäminen organisaation asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi Asiakkuudenhoitomallien kehittäminen organisaation asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi Niemi, Lauri 2010 Laurea Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Asiakkuudenhallinta: Asiakkuudenhoitomallien

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2014 Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2014 Innofactor lyhyesti Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoftpohjaisten IT-ratkaisujen

Lisätiedot

Henkilöstön sitouttaminen uuteen toimintatapaan johtamisen haasteena Case Tuntinetti, työajanseurantaväline

Henkilöstön sitouttaminen uuteen toimintatapaan johtamisen haasteena Case Tuntinetti, työajanseurantaväline Henkilöstön sitouttaminen uuteen toimintatapaan johtamisen haasteena Case Tuntinetti, työajanseurantaväline Hiltunen, Sari & Rantanen, Merja 2012 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Henkilöstön

Lisätiedot

Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit

Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit Asiakasreferenssejä Miten parantaa edelleen työn tuottavuutta? Yllä on esitetty kilpailukyvyn keskeisin kysymys. Syksyllä 2004 julkistetun kansainvälisen

Lisätiedot

Juha Molari 26.4.2007: IT-Project Portfolio Management 1

Juha Molari 26.4.2007: IT-Project Portfolio Management 1 1 Juha Molari 26.4.2007: IT-Project Portfolio Management 1 SISÄLTÖ 1. Miksi PPM epäonnistuu? 2. Milloin tarvitaan PPM:ää? 3. Kuka johtaa portfoliota? 4. Priorisointi ja strategia 5. PPM-tekniikat 5.1.

Lisätiedot

SAP ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän laajentamismahdollisuuksien tarkastelua. Arto Jormanainen 31.5.2008

SAP ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän laajentamismahdollisuuksien tarkastelua. Arto Jormanainen 31.5.2008 SAP ERP Toiminnanohjausjärjestelmän laajentamismahdollisuuksien tarkastelua Arto Jormanainen 31.5.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Toiminnanohjaus- eli ERP-järjestelmät

Lisätiedot

Supply Chain Management - SCM

Supply Chain Management - SCM University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management - SCM Toimitusketjun hallinta on käsitteenä logistiikkaa laajempi ja kattaa tuotteiden sekä niihin liittyvän tiedon ja rahan

Lisätiedot

Innovaatioiden johtaminen

Innovaatioiden johtaminen ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2330 Tiina Apilo & Tapani Taskinen Innovaatioiden johtaminen VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2330 Innovaatioiden johtaminen Tiina Apilo & Tapani Taskinen ISBN 951 38 6774 9 (nid.)

Lisätiedot

Building leaders of the digital world. Vuosikertomus 2009

Building leaders of the digital world. Vuosikertomus 2009 Building leaders of the digital world Vuosikertomus 2009 Tieto on tietotekniikka-, tuotekehitys- ja konsultointipalveluja tarjoava palveluyhtiö. Noin 16 000 asiantuntijaamme tekevät meistä yhden Pohjois-Euroopan

Lisätiedot

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

TECNOMEN VUOSIKERTOMUS

TECNOMEN VUOSIKERTOMUS TECNOMEN VUOSIKERTOMUS 2001 Tecnomenin rakenteen kehitys vuonna 2001 Tecnomen kävi vuoden 2001 aikana läpi rakennejärjestelyn, jonka seurauksena syntyi nykyinen Tecnomen Oyj. Vuoden 2001 alkaessa Tecnomen

Lisätiedot

S U M O T ER IK S UO V 2007

S U M O T ER IK S UO V 2007 2007 VUOSIKERTOMUS Suunnittelu ja toteutus: Teksti: Martti Ojala, Mia Luostarinen, Trainers House Oyj Graafinen suunnittelu, kuvien käsittely ja muokkaus: Tarja Sartolahti, Trainers House Oyj, LIVE Helsinki

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ. Yritysvastuuraportti 2014

AKTIA PANKKI OYJ. Yritysvastuuraportti 2014 AKTIA PANKKI OYJ Yritysvastuuraportti 2014 Sisältö YLEISTÄ Toimitusjohtajan puheenvuoro 1 Aktia lyhyesti 2 Sidosryhmämme 4 Finanssiala muutoksessa 5 YRITYSVASTUU AKTIASSA Yritysvastuu on kiinteä osa pankin

Lisätiedot

IT-toiminnan organisaatiomuutokset ja yhdistetty viestintä ruokkivat menestystä

IT-toiminnan organisaatiomuutokset ja yhdistetty viestintä ruokkivat menestystä IT-toiminnan organisaatiomuutokset ja yhdistetty viestintä ruokkivat menestystä Sisällys Johdanto... 1 Keskittäminen ja muutokset... 2 Microsoft ja yhdistetty viestintä... 2 Yhdistetyn viestinnän hankintakannustimet

Lisätiedot

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Ville Mäkynen, Pietari Pöntinen IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tuotantotalous Insinöörityö 15.1.2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko

Lisätiedot

Yrityksen tietojärjestelmät

Yrityksen tietojärjestelmät University of Vaasa, Department of Computer Science, Yrityksen tietojärjestelmät TITE 2060 Timo Mantere Professori, KTT Tietoliikenne, Sulautetut järjestelmät Epanet, Seinäjoki Vaasan yliopisto Puh: 029

Lisätiedot

Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi. Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa. Epävarmuus hallintaan projektiliiketoiminnassa

Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi. Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa. Epävarmuus hallintaan projektiliiketoiminnassa 2/2011 TASAPAINO 6 Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi 12 Hengailu voi pelastaa projektin 18 Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa 28 Ota laatuäly käyttöön 46 Epävarmuus hallintaan

Lisätiedot

CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa

CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa Sillman, Laura 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa Laura Sillman Tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta.

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta. ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Kustannustehokkuus Suunnitelmallisuus tuo parempia tuloksia Integroitavuus ERP ei ole vain yksi järjestelmä ERP johtamisen

Lisätiedot