Osa 2 Projektinhallinnan periaatteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osa 2 Projektinhallinnan periaatteet"

Transkriptio

1 Osa 2 Projektinhallinnan periaatteet

2

3 Luku 2 Projektipäällikön perustaidot Vaan älä pelkää suuruutta. Toiset ovat syntyneet suuruuteen, toiset hankkivat suuruuden ja toisille suuruus tyrkytetään. William Shakespeare, Loppiaisaatto (suom. Paavo Cajander) Johdanto Tähän mennessä projektinhallintaa on tarkasteltu yleisellä tasolla eli näkökulmasta, jonka mukaan erityyppisissä projekteissa, esimerkiksi liukuhihna-, rakennustai tekniikan käyttöönottoprojekteissa, sovelletaan samoja sääntöjä ja prosesseja. Kirjan loppuosassa keskitytään viimeksi mainittuun projektityyppiin ja sen johtajaan, it-projektipäällikköön. Projektipäälliköt ovat hyvin erikoislaatuisia ihmisiä. Heidän kysyntänsä on kova ja tulee entisestäänkin kasvamaan, kun tekniikan asiantuntijoiden tarve nousee yhä suuremmaksi. Hyväksi it-projektipäälliköksi ei synnytä vaan harjaannutaan käytännössä: taidot kehittyvät kokemuksen ja koulutuksen kautta. Projektipäällikkön taidot karttuvat aina, kun hän toteuttaa projektin onnistuneesti. Hän opettelee uusia menetelmiä ja soveltaa niitä projekteissaan. Hän ottaa kokemuksista opikseen, joskus kantapään kautta, suoriutuakseen paremmin seuraavissa projekteissa.

4 14 2. Projektipäällikön perustaidot Mitä projektipäällikkö tekee? It-projektipäällikön tulee hallita seuraavat yleiset tehtävät: Hän laatii projektin taloudellisen perustelun eli business casen ja vaatimukset sekä seuraa niitä suorittamalla säännöllisiä katselmuksia ja tarkastuksia varmistaakseen, että asiakas saa haluamansa ja tarpeittensa mukaisen järjestelmän. Hän käynnistää ja suunnittelee projektin määrittämällä sen muodon, suunnan ja perusmenetelmät siten, että niissä otetaan huomioon varianssin mittaaminen ja muutosten valvonta. Hän luo kumppanuussuhteen loppukäyttäjien kanssa sekä tekee yhteistyötä projektin tukijoiden ja muun johdon kanssa, joille projektin edistyminen osoitetaan päämäärien toteuttamisella, tavoitteisiin pääsemisellä, ongelmien ratkaisemisella ja riskien lieventämisellä. Hän hallitsee tekniikkaa, ihmisiä ja muutosta päämäärien toteuttamiseksi, tavoitteisiin pääsemiseksi sekä projektin päättämiseksi aikataulun ja budjetin rajoissa. Hän johtaa projektin henkilöstöä luomalla sellaisen työympäristön, joka mahdollistaa uuden sovelluksen toimittamisen kustannustehokkaimmalla tavalla. Hän kykenee hallitsemaan epävarmuutta, nopeaa muutosta, epäselvyyttä, yllätyksiä ja epävakaata ympäristöä. Hän hallitsee asiakassuhdetta käyttämällä riittävän suorasanaista mutta kattavaa ja virallista raportointitapaa, joka kunnioittaa arvostettua ja tuottavaa suhdetta. Hän johtaa projektia omalla esimerkillään ja motivoi kaikkia osallisia, kunnes projektin tavoite on saavutettu. Seuraavaksi tarkastellaan taitoja ja ominaisuuksia, joita tarvitaan yllämainittujen vaatimusten täyttämiseksi. Tarvittavat taidot Hyvällä projektipäälliköllä on paljon erilaisia taitoja, jotka kattavat ihmisen persoonallisuuden kaikki osa-alueet. Seuraavaksi nämä taidot jaetaan useisiin eri kategorioihin.

5 2. Projektipäällikön perustaidot 15 Ihmissuhdetaidot Projektipäällikön täytyy kyetä motivoimaan ja tukemaan ihmisiä. Projektitiimin jäsenet odottavat projektipäällikön ratkaisevan ongelmia ja huolehtivan siitä, että tiimi voi työskennellä esteittä. Projektipäällikön täytyy pystyä käsittelemään ja ratkomaan tiimin sisäisiä sekä tiimin ulkopuolelta ilmaantuvia ongelmia. Projektipäälliköllä on käytössään monia sekä hienovaraisia että suoria keinoja auttaa tiiminsä jäseniä. Erilaisia vaikutuskeinoja ovat eimerkiksi seuraavat: Esimerkkijohtaminen. Tiimin jäsenet tarkkailevat kaikkea, mitä projektipäällikkö tekee. Tämän vuoksi hänen täytyy olla rehellinen, suora, avoin ja asiantunteva kaikissa toimissaan, jotka liittyvät projektiin tai sen parissa työskenteleviin ihmisiin. Hyvä projektipäällikkö osaa paiskia töitä ahkerasti ja myös pitää hauskaa, ja tällainen asenne tarttuu helposti myös muihin. Positiivinen asenne. Projektipäällikön täytyy suhtautua asioihin positiivisesti silloinkin, kun projektin tielle alkaa kasaantua ongelmia, vaikeuksia ja esteitä. Negatiivinen asenne jäytää luottamusta, minkä seurauksena ongelmat vain pahenevat. Odotusten määrittäminen. Projektipäällikön täytyy selvästi määritellä, mitä tiimin jäseniltä odotetaan. On tärkeää kirjata odotukset paperille ja käydä ne läpi jokaisen tiimin jäsenen kanssa. Näin vältytään ongelmilta myöhemmin, kun joku toteaa: Ei kuulu minun toimenkuvaani. Odotukset täytyy ehdottomasti määritellä heti projektin alussa. Huomaavaisuus. Projektin johtaminen on vaativa tehtävä, jossa tarvitaan monenlaisia taitoja. Projektipäällikön on oltava ennenkaikkea huomaavainen ja kunnioittava: hänen on annettava tiimin jäsenille ja muille ihmisille se aika ja huomio, jonka nämä ansaitsevat. Ihmiset on tehtävä tietoisiksi siitä, että heidän ponnistelujaan arvostetaan ja että heidän tekemänsä työ on tärkeää, koska se todella on. Kirje, muutama henkilökohtaisesti vaihdettu sana tai kehuva sähköpostiviesti saavat ihmeitä aikaan. Suoruus. Projektipäällikköä kunnioitetaan, jos hän on suora, avoin ja valmis tarttumaan kaikenlaisiin ongelmiin. Ongelmia ei saa koskaan salailla eikä niihin puuttumista vältellä. Jos projektipäällikön tai tiimin taidot eivät riitä ongelman selvittämiseen, se annetaan ylimmän

6 16 2. Projektipäällikön perustaidot johdon käsiteltäväksi. Projektipäällikkö ei saa koskaan tehdä lupauksia, joita ei pysty pitämään. Lopuksi mainittakoon oma suosikkiohjeeni: lupaa varoen, toteuta yli odotusten. Tekniset taidot Projektipäällikön tarvitsemista teknisistä taidoista ollaan kahta mieltä. Joidenkin projektipäälliköiden mielestä on parempi olla perehtymättä liian syvällisesti teknisiin yksityiskohtiin ja jättää projektin tekninen johto asiantuntijoille, kuten ohjelmoinnista tai verkoista vastaaville johtajille, kun taas toiset projektipäälliköt tuntevat hyvinkin tarkkaan ohjelmointikieliä, ohjelmistoja ja verkkoja. Tähän kohtaan ei ole olemassa yksiselitteistä sääntöä. Teknisten taitojen tarpeeseen vaikuttavat esimerkiksi projektin tyyppi ja koko, rakenne, saatavilla olevat resurssit ja projektiympäristö. Projektipäällikön tulisi esittää seuraavia kysymyksiä: 1. Minkälaisia teknisiä ongelmia projektissa täytyy hoitaa? 2. Kuka ne ratkaisee? 3. Ratkaistaanko ne laadukkasti ja tyydyttävästi? 4. Kehen voin luottaa tiimissäni? 5. Mistä ulkopuolisista lähteistä voin saada apua? Projektipäälliköllä, kuten muullakin henkilökunnalla, pitäisi olla työssä tarvittavat tekniset taidot ja tiedot. Jos hänellä ei ole näitä taitoja, yksi vaihtoehto on koulutus ja toinen mentorointi eli kokeneemman työntekijän antama valmennus. Ylimmän johdon pitäisi miettiä, tarvitsevatko projektipäälliköt enemmän teknisiä taitoja kuin heillä tällä hetkellä on. Suuremmat ja monimutkaisemmat projektit, kuten järjestelmien integrointi- tai monivuotiset projektit, sisältävät usein niin paljon monimutkaista tekniikkaa, ettei projektipäällikkö voi hallita sitä kokonaan. Laaja-alainen tekninen koulutus saattaa tällöin olla hyödyllistä. Pienemmissä projekteissa projektipäällikkö saattaa olla myös tekniikan asiantuntija. Tällaisessa tapauksessa tekninen koulutus voi vahvistaa projektipäällikön teknisiä taitoja, mutta ei todennäköisesti paranna hänen johtamistaitojaan.

7 2. Projektipäällikön perustaidot 17 Yksi asia on kuitenkin ehdottoman selvä: projektipäälliköllä on lopullinen vastuu koko projektin johtamisesta, sekä teknisestä että muusta, ja hän tarvitsee ratkaisukeinoja myös kohtaamiensa teknisten ongelmien selvittämiseksi. Johtamistaidot Projektipäällikkö tarvitsee puhtaasti teknisten taitojen lisäksi myös muita avaintaitoja johtaakseen ja toteuttaakseen projekteja menestyksellisesti. Hyvän projektipäällikön täytyy ymmärtää projektin johtamista myös liiketoiminnan kannalta, joten kriittiset taidot liittyvät mm. organisaatioon, viestintään, rahoitukseen ja henkilöstöhallintoon. Seuraavaksi luetellaan joitakin johtamiseen liittyviä aiheita, joita käytetään tehokkaiden projektipäälliköiden koulutuksessa: projektin suunnittelu, käynnistäminen ja organisointi henkilöstön rekrytointi ja sitouttaminen tehokas neuvottelutaito projektinhallinnan ohjelmistotyökalut tarkka kustannusarviointi ja -valvonta projektin toteutus ja valvonta tehokkaiden projektiesitysten ja -raporttien laatiminen ihmisten ja projektin johtaminen riskienhallinta ja päätöksenteko tehokas ongelmienhallinta suorituskyvyn hallinta organisaation sisäisten projektien hallinta projektinhallinnan ammattilaisen sertifiointitutkintoon valmentautuminen tehokkaan tiimin kokoaminen ja ylläpitäminen muutoksenhallinta organisaatiossa.

8 18 2. Projektipäällikön perustaidot Viimeksi mainittua taitoa ei koskaan korosteta liikaa. Vaikka huolenaiheena on, sopiiko valittu tekniikka organisaatiolle ja johtaako se menestykseen, projektit eivät yleensä epäonnistu siksi, että tekniikan taso on ollut riittämätön. Tilastojen mukaan suurin osa projekteista epäonnistuu, koska projektin pehmeisiin tieteisiin liittyviin osiin ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota - inhimillisen tekijän vaikutuksiin ei ole paneuduttu riittävästi. Tapahtuupa muutos sitten parempaan tai huonompaan suuntaan, se rasittaa aina organisaatiota ja henkilöstöä. Jokaisen hyvän projektipäällikön kannattaa panostaa muutoksenhallintataitojensa hiomiseen. Selviytymistaidot Hyvän projektipäällikön täytyy hankkia monia taitoja selviytyäkseen erilaisista ongelmista, ristiriidoista, epävarmuudesta ja epäilyksistä. Hänen pitää olla joustava olla sinnikäs ja päättäväinen tarvittaessa olla luova silloinkin, kun projekti ei sitä edellytä kyetä omaksumaan suuria tietomääriä lukuisista eri lähteistä olla kärsivällinen, mutta myös pystyä toimimaan tarpeen vaatiessa kyetä hallitsemaan jatkuvaa ja usein armotonta stressiä. Lisäksi hyvällä projektipäälliköllä on korkea yllätysten ja epävarmuuden sietokyky. Projektit harvoin etenevät suunnitelmien mukaan, joten projektipäällikön täytyy hallita muuttuvien tilanteiden aiheuttama paine. Johdetaanko vain yhtä projektia vai useita projekteja? Tähän kysymykseen ei ole olemassa yksinkertaista vastausta. Jotkut projektipäällköt pystyvät menestyksekkäästi taiteilemaan useiden projektien ja määräaikojen välillä, toiset taas eivät. Näinä useiden ja nopeaa toteuttamista edellyttävien projektien aikoina johtoporras voi hyvinkin vaatia usean eri projektin johtamista. Tilanteessa on kuitenkin omat riskinsä. Koetellaanko projektipäälliköiden venymiskykyä liikaa? Tähänkään kysymykseen ei ole yhtä ainoaa ja

9 2. Projektipäällikön perustaidot 19 oikeaa vastausta. Projektipäälliköiden ja ylimmän johdon täytyy kysyä itseltään muutamia peruskysymyksiä: Miten paljon tukea on saatavilla? Kuinka monta ihmistä projektiin osallistuu? Työskentelevätkö he osa-aikaisesti vai täysipäiväisesti? Mitkä ovat projektin johtamisen haasteet? Projektia, johon on budjetoitu riittävästi varoja, on todennäköisesti helpompi hallita kuin kireällä talousarviolla toteutettavaa projektia. Sijaitsevatko kaikki projektit samassa paikassa vai joutuuko projektipäällikkö matkustamaan paljon? Onko kaikissa projekteissa mukana sama tekniikka ja samat sidosryhmät? Ovatko liiketoimintakulttuurit samanlaiset? Kuinka monen projektin tärkeät määräajat ovat lähellä toisiaan? Edellä mainittuihin kysymyksiin vastaaminen auttaa määrittämään, voivatko useat projektit jakaa johtamisresursseja. Mitä monimutkaisempia projektit ovat henkilöstön, budjetoinnin ja tekniikan suhteen, sitä todennäköisempää on, että niiden asianmukaiseen hallintaan tarvitaan erityisesti niitä varten varattuja resursseja. Projektinhallintataitojen kehittäminen Varmimpia tapoja liittää strategiat ja työvoiman osaaminen yrityksen visioon on luoda kehityssuunnitelma visiosta toteutukseen. Taitojenhallintaprosessi alkaa tulevaisuudesta ja kulkee takaisin nykyhetkeen. Esimerkiksi it-taitojen hallintaprosessi yhdistää yrityksen vision tekniikkaennusteeseen, tekniikkaennusteen vaadittaviin taitoihin, vaadittavat taidot tietotekniseen taitovarantoon, taitovarannon it-henkilöstön osaamistasoihin ja osaamistasot taitoaukkoihin ja aikakehykseen, jonka aikana nuo aukot on täytettävä. Ihmisten johtaminen, tiimien kokoaminen, markkinointi, bisnesäly, valmistusosaaminen, toiminnan asiantuntemus ja institutionaalinen tietämys ovat kaikki osia suuremmasta taitokokonaisuudesta. Taitojenhallinta tuo järjestelmällisyyttä henkilöresurssien hallintaan (kuva 2-1). Se antaa suuntaviivat taitojen kehittämiselle, työroolien määrittämiselle, urasuunnittelulle, resurssienhallinnalle, henkilöresurssien kohdentamiselle, työmäärän

10 20 2. Projektipäällikön perustaidot tasapainottamiselle ja oppimiselle. Kehityssuunnitelman avulla kaikki työntekijät voivat sovittaa vahvuutensa, heikkoutensa ja vaihtoehtonsa yrityksen suunnitelmiin. Taitojenhallinnasta on tulossa elinehto levottomilla it-alan työmarkkinoilla. Kaikenlaiset yritykset - keskikokoiset ja suuret, julkisella ja yksityisellä sektorilla toimivat, aggressiiviset ja varovaiset - ovat jälleen kiinnostuneet taitojenhallinnasta. Monet yritykset käsittävät nyt, että yrityssuunnittelun, mielikuvituksen ja kaukonäköisyyden puute yhdessä ovat aivan yhtä lailla syypäitä it-alan työmarkkinoiden vaikeaan tilanteeseen kuin on relevanttien it-taitojen puutekin. Yrityksen päämäärä Ennuste Taitovaranto Taitojen määrittely Strateginen taitojen arviointi Osaamistasot Koulutusportfolio Taitojen hankkiminen muualta Missä yritys haluaa olla kolmen vuoden kuluttua? Mitä tietoja, tekniikkaa ja taitoja tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan? Mitä taitoja löytyy yrityksen sisältä (esim. teknisiä, bisnes-, johtamis-, projektinhallintataitoja)? Mitä taitoja tarvitaan vuoden, kahden vuoden, kolmen vuoden kuluttua? Kuinka arvokkaita nykyiset taidot ovat vuoden, kahden vuoden, kolmen vuoden kuluttua? Kuinka hyvin tietohallinnon työntekijät hallitsevat tämän hetkiset ja tulevaisuudessa tarvittavat taidot? Mitä koulutusta, kenelle ja kuinka yritys aikoo tarjota? Mitä it-taitojen lähteitä, sekä ulkoisia että sisäisiä, voidaan käyttää aukkojen täyttämiseksi? Kuva 2-1 Taitojenhallinta - Henkilöstön taitojen kehityssuunnitelma (Lähde: Gartner Group) Tällaisessa ympäristössä taitojenhallinta voi tuoda järjestystä, perusteita ja uusia ideoita vajaatehoisesti hyödynnettyjen prosessien käyttämiseen. Vielä houkuttelevampi näkökulma on, että monet it-alan ammattilaiset ovat valmiita omaa uraansa edistääkseen hakeutumaan yrityksiin, jotka ovat selvästi sitoutuneet taitojenhallintaohjelmiin ja rahoittaneet niitä. On mielekkäämpää ohjata urakehitystä suunnitelmallisesti kuin odottaa onnenpotkun osuvan kohdalle. Kun suuryritykset muutama vuosi sitten ryhtyivät ensimmäisen kerran tutkimaan taitojenhallinnan mahdollisuuksia, mukana olivat vain kaikkein edistyksellisimmät

11 2. Projektipäällikön perustaidot 21 yritykset. Laatimalla järjestelmällisiä ja huolellisia ennusteita taitotarpeista sekä luokittelemalla, analysoimalla ja inventoimalla taitoja edistykselliset yritykset pystyivät tunnistamaan taitoaukkojen vakavuuden ja määrän, luomaan kohdennettuja koulutusohjelmia sekä järkeistämään taitojenhankintastrategioitaan. Taitojenhallinta vastaa edelleen näihin tarpeisiin, ja se tarjoaa toimintaympäristön myös joukolle konsultteja ja ohjelmistokehittäjiä, jotka palavat halusta luoda järjestystä it-alan henkilöresurssien hallintaan. Tässä vaiheessa on syytä varmistaa, että termi taitojenhallinta on ymmärretty oikein. Gartner Groupin määritelmän mukaan taitojenhallinta on yritysten määrätietoinen ja systemaattinen keino ennustaa, tunnistaa, luokitella, arvioida ja analysoida henkilöstön taitoja ja osaamista sekä niiden puutteita. Vaikka monet ohjelmat ja hankkeet nimetään taitojenhallinnaksi, niin suurin osa niistä keskittyy lähinnä taitovarannon kasvattamiseen ja laiminlyö analysoinnin ja ennustamisen. Hyvin suunniteltu taitojenhallintaprosessi lisää aimo annoksen kurinalaisuutta, koordinaatiota ja suunnitelmallisuutta henkilöstösuunnitteluun, strategiseen suunnitteluun, ammatillisiin koulutus- ja kehittämisohjelmiin, resurssien kohdentamiseen sekä riskien analysointiin ja arviointiin. Yritykset voivat oppia taitojenhallinnasta paljon. Taitojenhallinta toimii, jos se määrittää eri roolien vaatimat taidot pakottaa suunnittelemaan tulevaisuutta pakottaa yrityksen kirjaamaan jossakin muodossa ylös ominaisuuksia, joita erityisen taitavalla it-ammattilaisella on vahvistaa organisaatiota johtaa määrätietoiseen koulutukseen, riskien arviointiin, taitojenhankintastrategiaan ja resurssien suuntaamiseen taitoaukkojen tunnistamisen kautta saa tukea ylimmältä johdolta. Taitojenhallinta ei toimi, jos se ei määritä työrooleja ei kannusta tai suunnitelmallisesti tue uudistumista tiedottaa päämäärästään huonosti

12 22 2. Projektipäällikön perustaidot käyttää ristiriitaista kieltä ja terminologiaa sovittaa väkisin taidot ja työroolit vanhoihin toimintatapoihin sen sijaan, että loisi uusia. Taitojenhallinnan case-esimerkki Pohjoisamerikkalainen teollisuusyritys asetti tavoitteekseen kasvattaa voittojaan 300 miljoonalla dollarilla kolmen vuoden kuluessa. Kasvun avaintekijä oli uusi suhtautumistapa tietoon ja tietotekniikkaan. Ensiksi eri divisioonien täytyi luovuttaa keräämänsä tieto koko yrityksen käyttöön. Toiseksi tiedon saaminen kaikkien käyttöön edellytti hallittua siirtymistä standardeihin, yhteentoimivuuteen, yhteisiin alustoihin ja palvelintekniikkaan. Lopuksi visio kaikkien ulottuvilla olevasta tiedosta oli riippuvainen it-organisaation taitopohjan merkittävästä parantamisesta: keskuskonetaitoja täydennettiin ja korvattiin hajautettuun tietojenkäsittelyyn ja palvelinsovelluskehitykseen liittyvillä taidoilla. Yritys käynnisti kunnianhimoisen hankkeen, jonka tarkoituksena oli kehittää itammattilaisten teknisiä taitoja ja liike-elämän tuntemusta. Hanke eli koko yrityksen kattava taitojen tunnistaminen ja jatkuva koulutus auttaisi yritystä parantamaan taitotasoaan ja antaisi it-työntekijöille vallan päättää omasta ammatillisesta kehityksestään. Kehityshankkeen osia olivat esimerkiksi seuraavat: Määritettiin kahdeksan it-ammattitaidon aluetta, joista tekninen osaaminen oli vain yksi (näitä kahdeksaa aluetta käsitellään yksityiskohtaisemmin seuraavalla sivulla). Annettiin taidoille arvot niiden lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin merkityksen mukaan. Arvioitiin työntekijöiden osaamistasoa kahdeksalla ammattitaidon alueella. Annettiin jatkuvaa koulutusta kriittisissä taidoissa, sekä teknisissä että muissa. Luotiin mentoriohjelma. Esimiehet opastivat työntekijöitä työn tehokkaassa suunnittelussa ja toteutuksessa.

13 2. Projektipäällikön perustaidot 23 Kehitettiin tiimien ja työntekijöiden palautejärjestelmä. It-organisaatiota kevennettiin vähentämällä tehtävänimikkeiden määrä 18:sta 5:een. Kartoitettiin taidot ja työtehoarvot ja muodostettiin kevyempään organisaatioon palkkavyöhykkeitä. Ulkopuolisten asiantuntijoiden avulla it-johtajat nimesivät yli 125 eri taitoa kahdeksalla it-ammattitaidon alueella. Seuraavaksi luetellaan nämä kahdeksan kehittämisaluetta sekä joitakin niihin kuuluvia taitoja: asiakaskeskeisyys: työntekijä ymmärtää asiakkaiden liiketoiminnan tarpeet ja odotukset, antaa rakentavaa kvalitatiivista palautetta asiakkaille, pitää kiinni määräajoista sekä asettaa vaatimukset ja aikataulut yhteistyössä asiakkaan kanssa tekniset taidot: työntekijällä on taitoja, jotka liittyvät ohjelmointiin, tietokoneavusteiseen ohjelmistotuotantoon, työasemapalveluihin, yrityksen infrastruktuurisovelluksiin sekä tekniseen ohjelmisto- ja laitetukeen tuotteen tai tekniikan arviointi ja tuntemus: työntekijä analysoi ja vertailee tuotteita, antaa hyvin perusteltuja suosituksia yrityksen arkkitehtuurissa, ymmärtää ja tuntee tekniikoiden rajoitukset, osaa kertoa tekniikan perusteista muille ja käyttää tiimin teknisiä resursseja ratkaistakseen tai välttääkseen tekniikasta johtuvia ongelmia liiketoiminnan ja sovellusten tuntemus: työntekijällä on tietoa eri liiketoiminta-alueiden sovelluksista, työntekijä tuntee yrityksen liiketoiminnan ja paikalliset operaatiot, tuntee yleiset sovellusympäristöt (esim. tilausten syöttö ja kirjanpito) ja ymmärtää liikkeenjohtamisen yleiset käsitteet projektinhallinta: työntekijä selviytyy tietyn kokoluokan ja vaikeusasteen projekteista, arvioi projektien kustannuksia ja aikatauluja määrätyllä tarkkuudella, toteuttaa projektin suunnitelman mukaisesti, hallitsee useita projekteja samanaikaisesti, kokoaa tiimejä ja organisoi tiimin resursseja sekä tuntee projektinhallintatyökaluja vuorovaikutustaidot: työntekijä toimii tiimin jäsenenä tai vetäjänä, tuo tietoa tiimiin ja organisaatioon ja viestii tehokkaasti hallinnolliset taidot: työntekijä ymmärtää budjetointia, työ-

14 24 2. Projektipäällikön perustaidot haastattelun perusteita, liiketoiminnan taloudellisia näkökohtia sekä palkkaus- ja palkantarkistusprosessia pehmeät taidot: työntekijä osoittaa johtajuutta, tulevaisuuteen suuntautumista, aloitekykyä, innostusta koulutukseen sekä sitoutumista organisaatioon ja sen kehittämiseen. Jokaista taitoa painotetaan sen perusteella, miten tärkeä se on strategisesti yritykselle seuraavan 1vuoden, 1-2 vuoden ja 2-5 vuoden aikana. Taito, jota yritys pitää kriittisenä, saa painon 6; taito, jolla ei ole mitään arvoa, saa painon 0. Kun yrityksen taidot on tunnistettu ja painotettu, työntekijän ja yrityksen taitoja vertaillaan, ja työntekijän taidoille annetaan arvo hänen osaamistasonsa mukaan. Työntekijän osaamistasot vaihtelevat arvojen 6 ja 1 välillä eli täydellisestä hallinnasta perustietoihin. (Osaamistason arvo 0 on varattu taidoille, joita ei oteta arvioinnissa huomioon tai joita työntekijällä ei ole.) Sitten työntekijät vertaavat osaamistuloksiaan työtovereiltaan, tiiminvetäjiltä ja esimiehiltä saamiinsa arvoihin. Oletetaan esimerkiksi, että yritys antaa COBOL-ohjelmointitaidoille painon 4 seuraavan 1vuoden ajaksi ja painon 3 ajanjaksolle 1-2 vuotta. Samaan aikaan ittyöntekijä saa arvon 3 keskitason COBOL-ohjelmointitaidoistaan. Painotussysteemin mukaan näiden taitojen arvo työntekijälle on seuraavan vuoden aikana 12, mutta laskee 9:ään ajanjaksolla 1-2 vuotta. Jatkuvaa koulutusta pidetään olennaisena ohjelman onnistumisen kannalta. Tässä tapauksessa it-johtajat pyrkivät kehittämään sanattoman sopimuksen yrityksen ja sen työntekijöiden välille. Yritys lupaa tarjota resurssit ja mahdollisuudet koulutukseen eli ajan, rahoituksen ja strategisten taitojen tunnistamisen ja arvioinnin, jos työntekijät lupaavat käyttää saamansa koulutuksen yrityksen taitopohjan ja oman taitotasonsa välisten aukkojen kaventamiseen. Varustautuneina yrityksen taitovarannolla ja henkilökohtaisilla osaamistuloksilla ne työntekijät, jotka osallistuvat tarjottuun koulutukseen, huomaavat arvonsa yritykselle nousevan. Työntekijät, jotka eivät halua koulutusta, puolestaan havaitsevat arvonsa yritykselle laskevan. Taito- ja koulutusohjelman hyödyksi on koettu, että se on pakottanut yrityksen tarkastelemaan it-organisaatiotaan myös taitojen ja yrityksen pitkän aikavälin tavoitteiden näkökulmasta, eikä pelkästään pitämään lukua henkilökunnan määrästä. Lisäksi työntekijät ovat suhtautuneet positiivisesti ohjelmaan, joka antaa vastuun ammatillisesta kehittymisestä heille itselleen. Toisaalta taitojen tunnistaminen ja arviointitulosten kokoaminen kestää niin kauan, että hanke on vaarassa jäädä jälkeen aikataulustaan.

15 2. Projektipäällikön perustaidot 25 Taitojenhallintahankkeen menestystekijät Jotta taitojenhallintahanke onnistuisi, yrityksen on huolehdittava seuraavien kolmen avainkohdan toteutumisesta: 1. Työntekijöiden täytyy hyväksyä ohjelma ja ottaa vastuu ammattitaitonsa kehittämisestä oma-aloitteisesti eikä yritysjohdon käskystä. 2. Esimiesten täytyy osittain luopua vallastaan vaikuttaa työntekijöiden urakehitykseen. 3. Johtajien täytyy varmistaa, että työntekijät käyttävät mittareita itsensä kehittämisen välineinä eivätkä aseina keskinäisessä kilpailussa. Sitä mukaa kun yritykset turvautuvat tekniikkaan nostaakseen suorituskykynsä seuraavalle tasolle, it-organisaatioiden pitää ryhtyä tunnistamaan taitoja, joita ne tarvitsevat yrityksen asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi. Taitojentunnistamisohjelman avulla ne voivat havaita puutteet osaamisessaan, priorisoida projektit, määrittää koulutustarpeet ja päättää, mitä taitoja joudutaan ehkä hankkimaan yrityksen ulkopuolelta. Sitoutuminen koulutuksen rahoittamiseen on olennaisen tärkeää. Johtopäätökset Harvoin mikään ammattiala kehittyy niin nopeasti kuin projektinhallinta on kehittynyt. Ala on nykyään täysin erilainen verrattuna siihen, millainen se oli vain kymmenen vuotta sitten. Ohjelmistoyritykset ovat huomanneet joutuneensa kierteeseen, jossa ne pyrkivät vain säilyttämään saavuttamansa aseman samalla kun kamppailevat pysyäkseen uusien ja nopeasti kehittyvien tekniikoiden vauhdissa, yrittävät purkaa kasaantuneita kehitys- ja ylläpitoruuhkia sekä selvitä henkilöstöongelmista. Projektipäälliköiden tärkein tavoite on välttää yllätyksiä - varsinkin silloin, kun ne voivat johtaa huonoihin uutisiin, kuten projektin perumiseen, toimituksen myöhästymiseen, kustannusylityksiin, asiakkaiden tyytymättömyyteen, ulkoistamiseen, toiminnan loppumiseen ja työttömyyteen. Yhdeksi projektinhallintatekniikaksi tulisikin kehittää yllätystenhallinta (MBS,management by surprise)!

16 26 2. Projektipäällikön perustaidot Kuten tässä luvussa on käynyt ilmi, projektipäälliköt ovat erikoislaatuisia ihmisiä. Heissä yhdistyvät diplomaatin, balettitanssijan ja merijalkaväen kouluttajan ominaisuudet - ja loputon kärsivällisyys. Näistä taidoista on heille varmasti hyötyä jatkossa, kun heistä tulee varatoimitusjohtajia, tietohallintopäälliköitä ja pääjohtajia yrityksissä, joissa he työskentelevät. Yrityskulttuuri on kriittinen menestystekijä, kun yritys pyrkii säilymään elossa, kehittymään ja menestymään. Yrityskulttuuri, jossa on sitouduttu projektinhallintaan sekä projektien laadukkaaseen toteuttamiseen ja tehokkaaseen johtamiseen, erottaa erinomaisen projektitiimin laumasta ohjelmoijia, jotka parhaansa mukaan yrittävät tuottaa koodia. Ihmiset kyllä epäonnistuvat - projektit vain harvoin.

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-sukupolvi on keskittynyt omaan uraansa, kulkemaan omia polkujaan ja kehittämään taitojaan varmistaakseen kilpailukykynsä työmarkkinoilla. Muiden johtaminen ei ole prioriteettilistan

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Hyvä laatu Laboratorion menestystekijät Laboratorion hyvä laatu perustuu asiakkaiden tarpeiden

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja PHKKn visio 2017 Olemme oppimisen ja kestävän uudistamisen kansainvälinen

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Kohti yrityksen voimavarahallitusta

Kohti yrityksen voimavarahallitusta Kohti yrityksen voimavarahallitusta Harri Lukander asianajaja, varatuomari OSAKEYHTIÖN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT 2 Hallituksen tehtävät osakeyhtiön hallitus huolehtii ja vastaa kaikista niistä yhtiöoikeudellisista

Lisätiedot

Ohjausryhmän six-pack

Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän rooli ja vastuu projektien seurannassa? Mitä ohjausryhmän tulisi tehdä ja mitä sen ei tulisi tehdä? Ohjausryhmän merkitys projektin onnistumiseen? Projektipäivät 2016

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

Osaamispyörä työkalu. Tavoitteet

Osaamispyörä työkalu. Tavoitteet Osaamispyörä työkalu Tavoitteet Osaamispyörän avulla voidaan tehdä näkyväksi ja hyödyntää organisaation monimuotoisuuden ja erilaisuuden johtamiseen liittyvää osaamista. Osaamispyörä toimii työkaluna kuvattaessa

Lisätiedot

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki Milloin Kun hyvinvointikyselyt eivät vielä tuota parhaita mahdollisia tuloksia. Kun organisaatiolla on arvot, mutta ne eivät tunnu toteutuvan. Kun muutosprosessin onnistuminen halutaan varmistaa. Kun työkulttuuria

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS. Erkka Westerlund lepoaika.fi

URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS. Erkka Westerlund lepoaika.fi URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS Erkka Westerlund erkka.westerlund@ lepoaika.fi YKSI ELÄMÄ 5 v 60 v ---------- ---------------------- ------------- ---------------------------------- ------------? 4 +

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Jaana Bom Merja Prepula Balanced Scorecard Yritysstrategian ja rakenteen yhdensuuntaistamisjärjestelmä Strateginen johtamisjärjestelmä Strategiset

Lisätiedot

WG1 DEC2011 DOC5a annexe A. Ohjeelliset kuvaimet koulutuksen järjestäjien käyttöön vastakkaisia väittämiä hyväksi käyttäen.

WG1 DEC2011 DOC5a annexe A. Ohjeelliset kuvaimet koulutuksen järjestäjien käyttöön vastakkaisia väittämiä hyväksi käyttäen. WG1 DEC2011 DOC5a annexe A koulutuksen järjestäjien käyttöön vastakkaisia väittämiä hyväksi käyttäen Toinen luonnos Laatuvaatimukset - suunnittelu järjestäjä kuvata Onko koulutuksen järjestäjällä näyttöä

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Antti Sekki & Mika Niemi MENESTY YRITTÄJÄNÄ. 68 käytännön ohj etta. Talentum Pro 2016 Helsinki

Antti Sekki & Mika Niemi MENESTY YRITTÄJÄNÄ. 68 käytännön ohj etta. Talentum Pro 2016 Helsinki Antti Sekki & Mika Niemi MENESTY YRITTÄJÄNÄ 68 käytännön ohj etta Talentum Pro 2016 Helsinki Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN: 978-952-14-2766-4 ISBN: 978-952-14-2767-1 (sähkökirja) ISBN:

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue.

Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue. Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue. 1 1. Koulutus- ja kehittämistoiminta

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Työelämän asiantuntijoiden suorittama arviointi. w w w. h a m k. f i. Marjatta Kariniemi 25.2.2013

Työelämän asiantuntijoiden suorittama arviointi. w w w. h a m k. f i. Marjatta Kariniemi 25.2.2013 Koulutuksen työelämävastaavuus ja TKI-toiminnan hyödyntäminen opetuksessa Hämeen ammattikorkeakoulussa Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen laatuvastaavien tapaaminen 25.2.2014 Työelämän asiantuntijoiden

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Johtamisen kehitysloikka

Johtamisen kehitysloikka Johtamisen kehitysloikka Mikä? VIA Leadership in Action -kehitysohjelma keskittyy oman vastuualueen kehittämiseen operatiivisesta ja strategisesta näkökulmasta. Ihmisten johtamisen haasteisiin vastaaminen

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Työn mielekkyys. 19.11.2015 Metsäalan ajankohtaistapahtuma Motivaatio ja osaaminen menestymisen avaimet

Työn mielekkyys. 19.11.2015 Metsäalan ajankohtaistapahtuma Motivaatio ja osaaminen menestymisen avaimet Työn mielekkyys 19.11.2015 Metsäalan ajankohtaistapahtuma Motivaatio ja osaaminen menestymisen avaimet Kati Järvinen Johtava konsultti - Hyvinvointi ja tuottavuus Kokenut henkilöstön ja johtamisen kehittäjä

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

Columbus- palkkausjärjestelmä. Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja

Columbus- palkkausjärjestelmä. Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja Columbus- palkkausjärjestelmä Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja Suomen ympäristökeskus 11.1.2008 2 1. JOHDANTO Henkilökohtainen palkka muodostuu Columbus- palkkausjärjestelmässä tehtävän vaativuuteen

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 1. Tausta SASKin historian ensimmäinen henkilöstöstrategia oli laadittu vuosiksi 2009 2011. Henkilöstöön liittyviä asioita oli linjattu aikaisemminkin erilaisissa dokumenteissa

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Aiheet 20.4.2012 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Aiheet 20.4.2012 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Esimiehen vuosikello Mikko Weissenfelt Aiheet 1. Esittäytyminen 2. Yleistä organisaatiosta 3. Henkilöstöjohtaminen käytäntöön; esimiehen vuosikello 20.4.2012 1 Raahen

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

24.11 Verkkokonsulttien työpaja. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö

24.11 Verkkokonsulttien työpaja. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö 24.11 Verkkokonsulttien työpaja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö TAVOITTEENA Lisätä virtu.fi palveluiden tunnettavuutta ja käyttöä TOTEUTUS 1. ssa tuettiin tietoa ensin esteistä/haasteista,

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit 1. LAATUKULTTUURI JA LAADUNHALLINNAN KOKONAISUUS Laadunhallinta osana koulutuksen järjestäjän johtamisjärjestelmää toiminnan ohjausta ja toimintaa 1.1 Laadunhallinta ei kytkeydy johtamisjärjestelmään.

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö KAUPANPÄÄTÖS Tapio Joki Johdanto Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö K aupanpäätös on usein sekä myyjille että asiakkaille stressaavin vaihe myyntikeskustelussa ja kaikki se

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

Tinkauspaja 1 Sali LS 2. Ketterä oppiminen

Tinkauspaja 1 Sali LS 2. Ketterä oppiminen Tinkauspaja 1 Sali LS 2 Ketterä oppiminen Tinkauspajan sisältö Johdanto: Ketterä oppiminen kokemuksia Ketterän oppimisen edellytyksiä, ryhmätyöt Millaisia taitoja ihmiset tarvitsevat kyetäkseen oppimaan

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Scrum is Not Enough. Scrum ei riitä. Ari Tanninen & Marko Taipale. Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12.

Scrum is Not Enough. Scrum ei riitä. Ari Tanninen & Marko Taipale. Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12. Scrum is Not Enough Scrum ei riitä Ari Tanninen & Marko Taipale Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12.2009 Ari Tanninen Vanhempi ohjelmistoinsinööri Marko Taipale Teknologiajohtaja,

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Johtamisen suurimpia haasteita Jatkuva uudistuminen ja nopea muutos Lisääntyvä monimutkaisuus Innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN OSAAMISEN JOHTAMINEN. organisaation toimintakyvyn vahvistamista ja varmistamista osaamispohjan avulla

OSAAMISEN JOHTAMINEN OSAAMISEN JOHTAMINEN. organisaation toimintakyvyn vahvistamista ja varmistamista osaamispohjan avulla OSAAMISEN JOHTAMINEN OSAAMISEN JOHTAMINEN Anita Keskinen 4.2.2008 organisaation toimintakyvyn vahvistamista ja varmistamista osaamispohjan avulla sisältää kaiken sellaisen tarkoituksellisen toiminnan,

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta Heikki O. Penttinen Castilsec Oy.

Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta Heikki O. Penttinen Castilsec Oy. Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta 3.12.2015 Heikki O. Penttinen Castilsec Oy Tietoturvallisuuden päätavoitteet organisaatioissa Tietoturvallisuuden oikean tason varmistaminen kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Uusien toimintatapojen painopisteet

Uusien toimintatapojen painopisteet Miksi muutos? Tavoitteena kokonaisvaltaisempi ohjausrooli organisaation ja henkilöstön kehittämiseen ja työhyvinvointiin koko UH:ssa Valtavirtaistetaan 70-20-10 ajattelu- ja toimintatapa koko organisaatioon.

Lisätiedot

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010, MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA TUTKINTOKOHTAINEN OSA PAIKALLISESTI TARJOTTAVAT TUTKINNON OSAT / täydennys Hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Harjoitteiden lyhyet kuvaukset. Osa 1: Kilpailemisen taidon perusta. Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle kilpailemisesta

Harjoitteiden lyhyet kuvaukset. Osa 1: Kilpailemisen taidon perusta. Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle kilpailemisesta Tässä on kuvattuna jokainen harjoitemateriaalin sisältyvä harjoite. Harjoituksesta kuvataan sen tavoite ja toteutustapa lyhyesti. Voit tutustua harjoitteisiin alustavasti kuvausten avulla. Voit myös hakea

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 4.1.1 Työtehtävän suunnittelu, 10 ov Ammattitaitovaatimukset kartoittaa

Lisätiedot

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius JOHTAMINEN Johtaminen Johtajuus yrityksen eri kehitysvaiheissa Aiemmin on kenties tarkasteltu pk-yrityksen kehitystä elinkaarimallin mukaisesti. Myös johtajuus muuttaa muotoaan yrityksen eri kehitysvaiheissa.

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin ohjelmien käytettävyydestä

Avoimen lähdekoodin ohjelmien käytettävyydestä Matti Vuori Avoimen lähdekoodin ohjelmien käytettävyydestä Edistääkö avoimen lähdekoodin käyttö ohjelmien käyttävyyttä vai ei? Siitä on vielä oikeastaan aikaista tehdä diagnoosia, mutta erilaisia käytettävyyttä

Lisätiedot

Lyhyet harjoitteiden kuvaukset: Keskittymisen valmiudet, perustaidot ja huipputaidot

Lyhyet harjoitteiden kuvaukset: Keskittymisen valmiudet, perustaidot ja huipputaidot Lyhyet harjoitteiden kuvaukset: Keskittymisen valmiudet, perustaidot ja huipputaidot Keskittymisen valmiuksien tavoitteita Mitä keskittyminen tarkoittaa sekä omien keskittymisen tapojen ja taitojen tunnistaminen

Lisätiedot

Työelämäosaamisen osatekijät

Työelämäosaamisen osatekijät Työelämäosaamisen osatekijät osaamistarpeiden ja kompetenssin kartoittaminen (case ympäristöosaaminen) Mitä on osaaminen? Mitä on työelämäosaaminen? Suoritusprosessien kautta tarkasteltuna Kehittymisprosessien

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Johtamisen tuloksellisuus Pyry Airaksinen Laurea P2P projektiryhmä: Jani Moisiola, Jenni Rajakallio, Anssi Rajala, Joel Reikko, Anselmi Tuominen, Vera Veremenko 9/14/2012

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

Taustaselvitysten suunnittelussa voidaan käyttää apuna työpohjaa 1.

Taustaselvitysten suunnittelussa voidaan käyttää apuna työpohjaa 1. 1 Liite A PROJEKTISUUNNITELMAN TYÖSTÄMISOHJEITA JA IDEOINNIN TYÖKALUJA 1. SUUNNITTELUN KULKU Tärkeimmät sidosryhmät kannattaa vetää mukaan suunnitteluun ja päätöksentekoon projektin alusta lähtien. Yhteissuunnittelulla

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 15.9.2016 Insinööritieteiden korkeakoulu Minna Nevala, psykologi Materiaalit: psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Mitä hyötyä on itsetuntemuksesta? Reflektointiprosessi

Lisätiedot

MANAGEMENT-MUOTI Hierarkiasta järjestäytyneeseen / järjestäytymättömään kaaokseen

MANAGEMENT-MUOTI Hierarkiasta järjestäytyneeseen / järjestäytymättömään kaaokseen KUVA 1. MANAGEMENT-MUOTI Hierarkiasta järjestäytyneeseen / järjestäytymättömään kaaokseen Teollisuusyritys Suhdetoimintayritys Lähde: E. Gummesson, 1998. KUVA 2. SUUNNITELTU PROSESSI Valta Motiivit PANOS

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

Henkilöstöviisari. Digitaalinen ratkaisu jatkuvan vuorovaikutuksen luomiseen henkilöstön kanssa

Henkilöstöviisari. Digitaalinen ratkaisu jatkuvan vuorovaikutuksen luomiseen henkilöstön kanssa Henkilöstöviisari Digitaalinen ratkaisu jatkuvan vuorovaikutuksen luomiseen henkilöstön kanssa Mikä on Henkilöstöviisari? Pilvialustalle rakennettu organisaation inhimillisen pääoman johtamisen digitaalinen

Lisätiedot

Onnistunut hanke. Onnistumisen tärkeys! Mikä muuttuu ja mitä uutta tulee? Sipi Korkatti

Onnistunut hanke. Onnistumisen tärkeys! Mikä muuttuu ja mitä uutta tulee?  Sipi Korkatti 1 Onnistunut hanke Onnistumisen tärkeys! Mikä muuttuu ja mitä uutta tulee? 2 Miksi seura on uuden tilanteen edessä? Jäseniltä / sidosryhmiltä / kumppaneilta on noussut tarve Halutaan kehittää uusia toimintamuotoja

Lisätiedot

Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena

Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena Tervetuloa Lahteen! Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena Muutos on mahdollisuus 21.10.2015 Työhyvinvointipäällikkö Päivi Maisonlahti Strategisen työhyvinvoinnin osa-alueet (Aura & Saarikoski,

Lisätiedot