Osa 2 Projektinhallinnan periaatteet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osa 2 Projektinhallinnan periaatteet"

Transkriptio

1 Osa 2 Projektinhallinnan periaatteet

2

3 Luku 2 Projektipäällikön perustaidot Vaan älä pelkää suuruutta. Toiset ovat syntyneet suuruuteen, toiset hankkivat suuruuden ja toisille suuruus tyrkytetään. William Shakespeare, Loppiaisaatto (suom. Paavo Cajander) Johdanto Tähän mennessä projektinhallintaa on tarkasteltu yleisellä tasolla eli näkökulmasta, jonka mukaan erityyppisissä projekteissa, esimerkiksi liukuhihna-, rakennustai tekniikan käyttöönottoprojekteissa, sovelletaan samoja sääntöjä ja prosesseja. Kirjan loppuosassa keskitytään viimeksi mainittuun projektityyppiin ja sen johtajaan, it-projektipäällikköön. Projektipäälliköt ovat hyvin erikoislaatuisia ihmisiä. Heidän kysyntänsä on kova ja tulee entisestäänkin kasvamaan, kun tekniikan asiantuntijoiden tarve nousee yhä suuremmaksi. Hyväksi it-projektipäälliköksi ei synnytä vaan harjaannutaan käytännössä: taidot kehittyvät kokemuksen ja koulutuksen kautta. Projektipäällikkön taidot karttuvat aina, kun hän toteuttaa projektin onnistuneesti. Hän opettelee uusia menetelmiä ja soveltaa niitä projekteissaan. Hän ottaa kokemuksista opikseen, joskus kantapään kautta, suoriutuakseen paremmin seuraavissa projekteissa.

4 14 2. Projektipäällikön perustaidot Mitä projektipäällikkö tekee? It-projektipäällikön tulee hallita seuraavat yleiset tehtävät: Hän laatii projektin taloudellisen perustelun eli business casen ja vaatimukset sekä seuraa niitä suorittamalla säännöllisiä katselmuksia ja tarkastuksia varmistaakseen, että asiakas saa haluamansa ja tarpeittensa mukaisen järjestelmän. Hän käynnistää ja suunnittelee projektin määrittämällä sen muodon, suunnan ja perusmenetelmät siten, että niissä otetaan huomioon varianssin mittaaminen ja muutosten valvonta. Hän luo kumppanuussuhteen loppukäyttäjien kanssa sekä tekee yhteistyötä projektin tukijoiden ja muun johdon kanssa, joille projektin edistyminen osoitetaan päämäärien toteuttamisella, tavoitteisiin pääsemisellä, ongelmien ratkaisemisella ja riskien lieventämisellä. Hän hallitsee tekniikkaa, ihmisiä ja muutosta päämäärien toteuttamiseksi, tavoitteisiin pääsemiseksi sekä projektin päättämiseksi aikataulun ja budjetin rajoissa. Hän johtaa projektin henkilöstöä luomalla sellaisen työympäristön, joka mahdollistaa uuden sovelluksen toimittamisen kustannustehokkaimmalla tavalla. Hän kykenee hallitsemaan epävarmuutta, nopeaa muutosta, epäselvyyttä, yllätyksiä ja epävakaata ympäristöä. Hän hallitsee asiakassuhdetta käyttämällä riittävän suorasanaista mutta kattavaa ja virallista raportointitapaa, joka kunnioittaa arvostettua ja tuottavaa suhdetta. Hän johtaa projektia omalla esimerkillään ja motivoi kaikkia osallisia, kunnes projektin tavoite on saavutettu. Seuraavaksi tarkastellaan taitoja ja ominaisuuksia, joita tarvitaan yllämainittujen vaatimusten täyttämiseksi. Tarvittavat taidot Hyvällä projektipäälliköllä on paljon erilaisia taitoja, jotka kattavat ihmisen persoonallisuuden kaikki osa-alueet. Seuraavaksi nämä taidot jaetaan useisiin eri kategorioihin.

5 2. Projektipäällikön perustaidot 15 Ihmissuhdetaidot Projektipäällikön täytyy kyetä motivoimaan ja tukemaan ihmisiä. Projektitiimin jäsenet odottavat projektipäällikön ratkaisevan ongelmia ja huolehtivan siitä, että tiimi voi työskennellä esteittä. Projektipäällikön täytyy pystyä käsittelemään ja ratkomaan tiimin sisäisiä sekä tiimin ulkopuolelta ilmaantuvia ongelmia. Projektipäälliköllä on käytössään monia sekä hienovaraisia että suoria keinoja auttaa tiiminsä jäseniä. Erilaisia vaikutuskeinoja ovat eimerkiksi seuraavat: Esimerkkijohtaminen. Tiimin jäsenet tarkkailevat kaikkea, mitä projektipäällikkö tekee. Tämän vuoksi hänen täytyy olla rehellinen, suora, avoin ja asiantunteva kaikissa toimissaan, jotka liittyvät projektiin tai sen parissa työskenteleviin ihmisiin. Hyvä projektipäällikkö osaa paiskia töitä ahkerasti ja myös pitää hauskaa, ja tällainen asenne tarttuu helposti myös muihin. Positiivinen asenne. Projektipäällikön täytyy suhtautua asioihin positiivisesti silloinkin, kun projektin tielle alkaa kasaantua ongelmia, vaikeuksia ja esteitä. Negatiivinen asenne jäytää luottamusta, minkä seurauksena ongelmat vain pahenevat. Odotusten määrittäminen. Projektipäällikön täytyy selvästi määritellä, mitä tiimin jäseniltä odotetaan. On tärkeää kirjata odotukset paperille ja käydä ne läpi jokaisen tiimin jäsenen kanssa. Näin vältytään ongelmilta myöhemmin, kun joku toteaa: Ei kuulu minun toimenkuvaani. Odotukset täytyy ehdottomasti määritellä heti projektin alussa. Huomaavaisuus. Projektin johtaminen on vaativa tehtävä, jossa tarvitaan monenlaisia taitoja. Projektipäällikön on oltava ennenkaikkea huomaavainen ja kunnioittava: hänen on annettava tiimin jäsenille ja muille ihmisille se aika ja huomio, jonka nämä ansaitsevat. Ihmiset on tehtävä tietoisiksi siitä, että heidän ponnistelujaan arvostetaan ja että heidän tekemänsä työ on tärkeää, koska se todella on. Kirje, muutama henkilökohtaisesti vaihdettu sana tai kehuva sähköpostiviesti saavat ihmeitä aikaan. Suoruus. Projektipäällikköä kunnioitetaan, jos hän on suora, avoin ja valmis tarttumaan kaikenlaisiin ongelmiin. Ongelmia ei saa koskaan salailla eikä niihin puuttumista vältellä. Jos projektipäällikön tai tiimin taidot eivät riitä ongelman selvittämiseen, se annetaan ylimmän

6 16 2. Projektipäällikön perustaidot johdon käsiteltäväksi. Projektipäällikkö ei saa koskaan tehdä lupauksia, joita ei pysty pitämään. Lopuksi mainittakoon oma suosikkiohjeeni: lupaa varoen, toteuta yli odotusten. Tekniset taidot Projektipäällikön tarvitsemista teknisistä taidoista ollaan kahta mieltä. Joidenkin projektipäälliköiden mielestä on parempi olla perehtymättä liian syvällisesti teknisiin yksityiskohtiin ja jättää projektin tekninen johto asiantuntijoille, kuten ohjelmoinnista tai verkoista vastaaville johtajille, kun taas toiset projektipäälliköt tuntevat hyvinkin tarkkaan ohjelmointikieliä, ohjelmistoja ja verkkoja. Tähän kohtaan ei ole olemassa yksiselitteistä sääntöä. Teknisten taitojen tarpeeseen vaikuttavat esimerkiksi projektin tyyppi ja koko, rakenne, saatavilla olevat resurssit ja projektiympäristö. Projektipäällikön tulisi esittää seuraavia kysymyksiä: 1. Minkälaisia teknisiä ongelmia projektissa täytyy hoitaa? 2. Kuka ne ratkaisee? 3. Ratkaistaanko ne laadukkasti ja tyydyttävästi? 4. Kehen voin luottaa tiimissäni? 5. Mistä ulkopuolisista lähteistä voin saada apua? Projektipäälliköllä, kuten muullakin henkilökunnalla, pitäisi olla työssä tarvittavat tekniset taidot ja tiedot. Jos hänellä ei ole näitä taitoja, yksi vaihtoehto on koulutus ja toinen mentorointi eli kokeneemman työntekijän antama valmennus. Ylimmän johdon pitäisi miettiä, tarvitsevatko projektipäälliköt enemmän teknisiä taitoja kuin heillä tällä hetkellä on. Suuremmat ja monimutkaisemmat projektit, kuten järjestelmien integrointi- tai monivuotiset projektit, sisältävät usein niin paljon monimutkaista tekniikkaa, ettei projektipäällikkö voi hallita sitä kokonaan. Laaja-alainen tekninen koulutus saattaa tällöin olla hyödyllistä. Pienemmissä projekteissa projektipäällikkö saattaa olla myös tekniikan asiantuntija. Tällaisessa tapauksessa tekninen koulutus voi vahvistaa projektipäällikön teknisiä taitoja, mutta ei todennäköisesti paranna hänen johtamistaitojaan.

7 2. Projektipäällikön perustaidot 17 Yksi asia on kuitenkin ehdottoman selvä: projektipäälliköllä on lopullinen vastuu koko projektin johtamisesta, sekä teknisestä että muusta, ja hän tarvitsee ratkaisukeinoja myös kohtaamiensa teknisten ongelmien selvittämiseksi. Johtamistaidot Projektipäällikkö tarvitsee puhtaasti teknisten taitojen lisäksi myös muita avaintaitoja johtaakseen ja toteuttaakseen projekteja menestyksellisesti. Hyvän projektipäällikön täytyy ymmärtää projektin johtamista myös liiketoiminnan kannalta, joten kriittiset taidot liittyvät mm. organisaatioon, viestintään, rahoitukseen ja henkilöstöhallintoon. Seuraavaksi luetellaan joitakin johtamiseen liittyviä aiheita, joita käytetään tehokkaiden projektipäälliköiden koulutuksessa: projektin suunnittelu, käynnistäminen ja organisointi henkilöstön rekrytointi ja sitouttaminen tehokas neuvottelutaito projektinhallinnan ohjelmistotyökalut tarkka kustannusarviointi ja -valvonta projektin toteutus ja valvonta tehokkaiden projektiesitysten ja -raporttien laatiminen ihmisten ja projektin johtaminen riskienhallinta ja päätöksenteko tehokas ongelmienhallinta suorituskyvyn hallinta organisaation sisäisten projektien hallinta projektinhallinnan ammattilaisen sertifiointitutkintoon valmentautuminen tehokkaan tiimin kokoaminen ja ylläpitäminen muutoksenhallinta organisaatiossa.

8 18 2. Projektipäällikön perustaidot Viimeksi mainittua taitoa ei koskaan korosteta liikaa. Vaikka huolenaiheena on, sopiiko valittu tekniikka organisaatiolle ja johtaako se menestykseen, projektit eivät yleensä epäonnistu siksi, että tekniikan taso on ollut riittämätön. Tilastojen mukaan suurin osa projekteista epäonnistuu, koska projektin pehmeisiin tieteisiin liittyviin osiin ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota - inhimillisen tekijän vaikutuksiin ei ole paneuduttu riittävästi. Tapahtuupa muutos sitten parempaan tai huonompaan suuntaan, se rasittaa aina organisaatiota ja henkilöstöä. Jokaisen hyvän projektipäällikön kannattaa panostaa muutoksenhallintataitojensa hiomiseen. Selviytymistaidot Hyvän projektipäällikön täytyy hankkia monia taitoja selviytyäkseen erilaisista ongelmista, ristiriidoista, epävarmuudesta ja epäilyksistä. Hänen pitää olla joustava olla sinnikäs ja päättäväinen tarvittaessa olla luova silloinkin, kun projekti ei sitä edellytä kyetä omaksumaan suuria tietomääriä lukuisista eri lähteistä olla kärsivällinen, mutta myös pystyä toimimaan tarpeen vaatiessa kyetä hallitsemaan jatkuvaa ja usein armotonta stressiä. Lisäksi hyvällä projektipäälliköllä on korkea yllätysten ja epävarmuuden sietokyky. Projektit harvoin etenevät suunnitelmien mukaan, joten projektipäällikön täytyy hallita muuttuvien tilanteiden aiheuttama paine. Johdetaanko vain yhtä projektia vai useita projekteja? Tähän kysymykseen ei ole olemassa yksinkertaista vastausta. Jotkut projektipäällköt pystyvät menestyksekkäästi taiteilemaan useiden projektien ja määräaikojen välillä, toiset taas eivät. Näinä useiden ja nopeaa toteuttamista edellyttävien projektien aikoina johtoporras voi hyvinkin vaatia usean eri projektin johtamista. Tilanteessa on kuitenkin omat riskinsä. Koetellaanko projektipäälliköiden venymiskykyä liikaa? Tähänkään kysymykseen ei ole yhtä ainoaa ja

9 2. Projektipäällikön perustaidot 19 oikeaa vastausta. Projektipäälliköiden ja ylimmän johdon täytyy kysyä itseltään muutamia peruskysymyksiä: Miten paljon tukea on saatavilla? Kuinka monta ihmistä projektiin osallistuu? Työskentelevätkö he osa-aikaisesti vai täysipäiväisesti? Mitkä ovat projektin johtamisen haasteet? Projektia, johon on budjetoitu riittävästi varoja, on todennäköisesti helpompi hallita kuin kireällä talousarviolla toteutettavaa projektia. Sijaitsevatko kaikki projektit samassa paikassa vai joutuuko projektipäällikkö matkustamaan paljon? Onko kaikissa projekteissa mukana sama tekniikka ja samat sidosryhmät? Ovatko liiketoimintakulttuurit samanlaiset? Kuinka monen projektin tärkeät määräajat ovat lähellä toisiaan? Edellä mainittuihin kysymyksiin vastaaminen auttaa määrittämään, voivatko useat projektit jakaa johtamisresursseja. Mitä monimutkaisempia projektit ovat henkilöstön, budjetoinnin ja tekniikan suhteen, sitä todennäköisempää on, että niiden asianmukaiseen hallintaan tarvitaan erityisesti niitä varten varattuja resursseja. Projektinhallintataitojen kehittäminen Varmimpia tapoja liittää strategiat ja työvoiman osaaminen yrityksen visioon on luoda kehityssuunnitelma visiosta toteutukseen. Taitojenhallintaprosessi alkaa tulevaisuudesta ja kulkee takaisin nykyhetkeen. Esimerkiksi it-taitojen hallintaprosessi yhdistää yrityksen vision tekniikkaennusteeseen, tekniikkaennusteen vaadittaviin taitoihin, vaadittavat taidot tietotekniseen taitovarantoon, taitovarannon it-henkilöstön osaamistasoihin ja osaamistasot taitoaukkoihin ja aikakehykseen, jonka aikana nuo aukot on täytettävä. Ihmisten johtaminen, tiimien kokoaminen, markkinointi, bisnesäly, valmistusosaaminen, toiminnan asiantuntemus ja institutionaalinen tietämys ovat kaikki osia suuremmasta taitokokonaisuudesta. Taitojenhallinta tuo järjestelmällisyyttä henkilöresurssien hallintaan (kuva 2-1). Se antaa suuntaviivat taitojen kehittämiselle, työroolien määrittämiselle, urasuunnittelulle, resurssienhallinnalle, henkilöresurssien kohdentamiselle, työmäärän

10 20 2. Projektipäällikön perustaidot tasapainottamiselle ja oppimiselle. Kehityssuunnitelman avulla kaikki työntekijät voivat sovittaa vahvuutensa, heikkoutensa ja vaihtoehtonsa yrityksen suunnitelmiin. Taitojenhallinnasta on tulossa elinehto levottomilla it-alan työmarkkinoilla. Kaikenlaiset yritykset - keskikokoiset ja suuret, julkisella ja yksityisellä sektorilla toimivat, aggressiiviset ja varovaiset - ovat jälleen kiinnostuneet taitojenhallinnasta. Monet yritykset käsittävät nyt, että yrityssuunnittelun, mielikuvituksen ja kaukonäköisyyden puute yhdessä ovat aivan yhtä lailla syypäitä it-alan työmarkkinoiden vaikeaan tilanteeseen kuin on relevanttien it-taitojen puutekin. Yrityksen päämäärä Ennuste Taitovaranto Taitojen määrittely Strateginen taitojen arviointi Osaamistasot Koulutusportfolio Taitojen hankkiminen muualta Missä yritys haluaa olla kolmen vuoden kuluttua? Mitä tietoja, tekniikkaa ja taitoja tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan? Mitä taitoja löytyy yrityksen sisältä (esim. teknisiä, bisnes-, johtamis-, projektinhallintataitoja)? Mitä taitoja tarvitaan vuoden, kahden vuoden, kolmen vuoden kuluttua? Kuinka arvokkaita nykyiset taidot ovat vuoden, kahden vuoden, kolmen vuoden kuluttua? Kuinka hyvin tietohallinnon työntekijät hallitsevat tämän hetkiset ja tulevaisuudessa tarvittavat taidot? Mitä koulutusta, kenelle ja kuinka yritys aikoo tarjota? Mitä it-taitojen lähteitä, sekä ulkoisia että sisäisiä, voidaan käyttää aukkojen täyttämiseksi? Kuva 2-1 Taitojenhallinta - Henkilöstön taitojen kehityssuunnitelma (Lähde: Gartner Group) Tällaisessa ympäristössä taitojenhallinta voi tuoda järjestystä, perusteita ja uusia ideoita vajaatehoisesti hyödynnettyjen prosessien käyttämiseen. Vielä houkuttelevampi näkökulma on, että monet it-alan ammattilaiset ovat valmiita omaa uraansa edistääkseen hakeutumaan yrityksiin, jotka ovat selvästi sitoutuneet taitojenhallintaohjelmiin ja rahoittaneet niitä. On mielekkäämpää ohjata urakehitystä suunnitelmallisesti kuin odottaa onnenpotkun osuvan kohdalle. Kun suuryritykset muutama vuosi sitten ryhtyivät ensimmäisen kerran tutkimaan taitojenhallinnan mahdollisuuksia, mukana olivat vain kaikkein edistyksellisimmät

11 2. Projektipäällikön perustaidot 21 yritykset. Laatimalla järjestelmällisiä ja huolellisia ennusteita taitotarpeista sekä luokittelemalla, analysoimalla ja inventoimalla taitoja edistykselliset yritykset pystyivät tunnistamaan taitoaukkojen vakavuuden ja määrän, luomaan kohdennettuja koulutusohjelmia sekä järkeistämään taitojenhankintastrategioitaan. Taitojenhallinta vastaa edelleen näihin tarpeisiin, ja se tarjoaa toimintaympäristön myös joukolle konsultteja ja ohjelmistokehittäjiä, jotka palavat halusta luoda järjestystä it-alan henkilöresurssien hallintaan. Tässä vaiheessa on syytä varmistaa, että termi taitojenhallinta on ymmärretty oikein. Gartner Groupin määritelmän mukaan taitojenhallinta on yritysten määrätietoinen ja systemaattinen keino ennustaa, tunnistaa, luokitella, arvioida ja analysoida henkilöstön taitoja ja osaamista sekä niiden puutteita. Vaikka monet ohjelmat ja hankkeet nimetään taitojenhallinnaksi, niin suurin osa niistä keskittyy lähinnä taitovarannon kasvattamiseen ja laiminlyö analysoinnin ja ennustamisen. Hyvin suunniteltu taitojenhallintaprosessi lisää aimo annoksen kurinalaisuutta, koordinaatiota ja suunnitelmallisuutta henkilöstösuunnitteluun, strategiseen suunnitteluun, ammatillisiin koulutus- ja kehittämisohjelmiin, resurssien kohdentamiseen sekä riskien analysointiin ja arviointiin. Yritykset voivat oppia taitojenhallinnasta paljon. Taitojenhallinta toimii, jos se määrittää eri roolien vaatimat taidot pakottaa suunnittelemaan tulevaisuutta pakottaa yrityksen kirjaamaan jossakin muodossa ylös ominaisuuksia, joita erityisen taitavalla it-ammattilaisella on vahvistaa organisaatiota johtaa määrätietoiseen koulutukseen, riskien arviointiin, taitojenhankintastrategiaan ja resurssien suuntaamiseen taitoaukkojen tunnistamisen kautta saa tukea ylimmältä johdolta. Taitojenhallinta ei toimi, jos se ei määritä työrooleja ei kannusta tai suunnitelmallisesti tue uudistumista tiedottaa päämäärästään huonosti

12 22 2. Projektipäällikön perustaidot käyttää ristiriitaista kieltä ja terminologiaa sovittaa väkisin taidot ja työroolit vanhoihin toimintatapoihin sen sijaan, että loisi uusia. Taitojenhallinnan case-esimerkki Pohjoisamerikkalainen teollisuusyritys asetti tavoitteekseen kasvattaa voittojaan 300 miljoonalla dollarilla kolmen vuoden kuluessa. Kasvun avaintekijä oli uusi suhtautumistapa tietoon ja tietotekniikkaan. Ensiksi eri divisioonien täytyi luovuttaa keräämänsä tieto koko yrityksen käyttöön. Toiseksi tiedon saaminen kaikkien käyttöön edellytti hallittua siirtymistä standardeihin, yhteentoimivuuteen, yhteisiin alustoihin ja palvelintekniikkaan. Lopuksi visio kaikkien ulottuvilla olevasta tiedosta oli riippuvainen it-organisaation taitopohjan merkittävästä parantamisesta: keskuskonetaitoja täydennettiin ja korvattiin hajautettuun tietojenkäsittelyyn ja palvelinsovelluskehitykseen liittyvillä taidoilla. Yritys käynnisti kunnianhimoisen hankkeen, jonka tarkoituksena oli kehittää itammattilaisten teknisiä taitoja ja liike-elämän tuntemusta. Hanke eli koko yrityksen kattava taitojen tunnistaminen ja jatkuva koulutus auttaisi yritystä parantamaan taitotasoaan ja antaisi it-työntekijöille vallan päättää omasta ammatillisesta kehityksestään. Kehityshankkeen osia olivat esimerkiksi seuraavat: Määritettiin kahdeksan it-ammattitaidon aluetta, joista tekninen osaaminen oli vain yksi (näitä kahdeksaa aluetta käsitellään yksityiskohtaisemmin seuraavalla sivulla). Annettiin taidoille arvot niiden lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin merkityksen mukaan. Arvioitiin työntekijöiden osaamistasoa kahdeksalla ammattitaidon alueella. Annettiin jatkuvaa koulutusta kriittisissä taidoissa, sekä teknisissä että muissa. Luotiin mentoriohjelma. Esimiehet opastivat työntekijöitä työn tehokkaassa suunnittelussa ja toteutuksessa.

13 2. Projektipäällikön perustaidot 23 Kehitettiin tiimien ja työntekijöiden palautejärjestelmä. It-organisaatiota kevennettiin vähentämällä tehtävänimikkeiden määrä 18:sta 5:een. Kartoitettiin taidot ja työtehoarvot ja muodostettiin kevyempään organisaatioon palkkavyöhykkeitä. Ulkopuolisten asiantuntijoiden avulla it-johtajat nimesivät yli 125 eri taitoa kahdeksalla it-ammattitaidon alueella. Seuraavaksi luetellaan nämä kahdeksan kehittämisaluetta sekä joitakin niihin kuuluvia taitoja: asiakaskeskeisyys: työntekijä ymmärtää asiakkaiden liiketoiminnan tarpeet ja odotukset, antaa rakentavaa kvalitatiivista palautetta asiakkaille, pitää kiinni määräajoista sekä asettaa vaatimukset ja aikataulut yhteistyössä asiakkaan kanssa tekniset taidot: työntekijällä on taitoja, jotka liittyvät ohjelmointiin, tietokoneavusteiseen ohjelmistotuotantoon, työasemapalveluihin, yrityksen infrastruktuurisovelluksiin sekä tekniseen ohjelmisto- ja laitetukeen tuotteen tai tekniikan arviointi ja tuntemus: työntekijä analysoi ja vertailee tuotteita, antaa hyvin perusteltuja suosituksia yrityksen arkkitehtuurissa, ymmärtää ja tuntee tekniikoiden rajoitukset, osaa kertoa tekniikan perusteista muille ja käyttää tiimin teknisiä resursseja ratkaistakseen tai välttääkseen tekniikasta johtuvia ongelmia liiketoiminnan ja sovellusten tuntemus: työntekijällä on tietoa eri liiketoiminta-alueiden sovelluksista, työntekijä tuntee yrityksen liiketoiminnan ja paikalliset operaatiot, tuntee yleiset sovellusympäristöt (esim. tilausten syöttö ja kirjanpito) ja ymmärtää liikkeenjohtamisen yleiset käsitteet projektinhallinta: työntekijä selviytyy tietyn kokoluokan ja vaikeusasteen projekteista, arvioi projektien kustannuksia ja aikatauluja määrätyllä tarkkuudella, toteuttaa projektin suunnitelman mukaisesti, hallitsee useita projekteja samanaikaisesti, kokoaa tiimejä ja organisoi tiimin resursseja sekä tuntee projektinhallintatyökaluja vuorovaikutustaidot: työntekijä toimii tiimin jäsenenä tai vetäjänä, tuo tietoa tiimiin ja organisaatioon ja viestii tehokkaasti hallinnolliset taidot: työntekijä ymmärtää budjetointia, työ-

14 24 2. Projektipäällikön perustaidot haastattelun perusteita, liiketoiminnan taloudellisia näkökohtia sekä palkkaus- ja palkantarkistusprosessia pehmeät taidot: työntekijä osoittaa johtajuutta, tulevaisuuteen suuntautumista, aloitekykyä, innostusta koulutukseen sekä sitoutumista organisaatioon ja sen kehittämiseen. Jokaista taitoa painotetaan sen perusteella, miten tärkeä se on strategisesti yritykselle seuraavan 1vuoden, 1-2 vuoden ja 2-5 vuoden aikana. Taito, jota yritys pitää kriittisenä, saa painon 6; taito, jolla ei ole mitään arvoa, saa painon 0. Kun yrityksen taidot on tunnistettu ja painotettu, työntekijän ja yrityksen taitoja vertaillaan, ja työntekijän taidoille annetaan arvo hänen osaamistasonsa mukaan. Työntekijän osaamistasot vaihtelevat arvojen 6 ja 1 välillä eli täydellisestä hallinnasta perustietoihin. (Osaamistason arvo 0 on varattu taidoille, joita ei oteta arvioinnissa huomioon tai joita työntekijällä ei ole.) Sitten työntekijät vertaavat osaamistuloksiaan työtovereiltaan, tiiminvetäjiltä ja esimiehiltä saamiinsa arvoihin. Oletetaan esimerkiksi, että yritys antaa COBOL-ohjelmointitaidoille painon 4 seuraavan 1vuoden ajaksi ja painon 3 ajanjaksolle 1-2 vuotta. Samaan aikaan ittyöntekijä saa arvon 3 keskitason COBOL-ohjelmointitaidoistaan. Painotussysteemin mukaan näiden taitojen arvo työntekijälle on seuraavan vuoden aikana 12, mutta laskee 9:ään ajanjaksolla 1-2 vuotta. Jatkuvaa koulutusta pidetään olennaisena ohjelman onnistumisen kannalta. Tässä tapauksessa it-johtajat pyrkivät kehittämään sanattoman sopimuksen yrityksen ja sen työntekijöiden välille. Yritys lupaa tarjota resurssit ja mahdollisuudet koulutukseen eli ajan, rahoituksen ja strategisten taitojen tunnistamisen ja arvioinnin, jos työntekijät lupaavat käyttää saamansa koulutuksen yrityksen taitopohjan ja oman taitotasonsa välisten aukkojen kaventamiseen. Varustautuneina yrityksen taitovarannolla ja henkilökohtaisilla osaamistuloksilla ne työntekijät, jotka osallistuvat tarjottuun koulutukseen, huomaavat arvonsa yritykselle nousevan. Työntekijät, jotka eivät halua koulutusta, puolestaan havaitsevat arvonsa yritykselle laskevan. Taito- ja koulutusohjelman hyödyksi on koettu, että se on pakottanut yrityksen tarkastelemaan it-organisaatiotaan myös taitojen ja yrityksen pitkän aikavälin tavoitteiden näkökulmasta, eikä pelkästään pitämään lukua henkilökunnan määrästä. Lisäksi työntekijät ovat suhtautuneet positiivisesti ohjelmaan, joka antaa vastuun ammatillisesta kehittymisestä heille itselleen. Toisaalta taitojen tunnistaminen ja arviointitulosten kokoaminen kestää niin kauan, että hanke on vaarassa jäädä jälkeen aikataulustaan.

15 2. Projektipäällikön perustaidot 25 Taitojenhallintahankkeen menestystekijät Jotta taitojenhallintahanke onnistuisi, yrityksen on huolehdittava seuraavien kolmen avainkohdan toteutumisesta: 1. Työntekijöiden täytyy hyväksyä ohjelma ja ottaa vastuu ammattitaitonsa kehittämisestä oma-aloitteisesti eikä yritysjohdon käskystä. 2. Esimiesten täytyy osittain luopua vallastaan vaikuttaa työntekijöiden urakehitykseen. 3. Johtajien täytyy varmistaa, että työntekijät käyttävät mittareita itsensä kehittämisen välineinä eivätkä aseina keskinäisessä kilpailussa. Sitä mukaa kun yritykset turvautuvat tekniikkaan nostaakseen suorituskykynsä seuraavalle tasolle, it-organisaatioiden pitää ryhtyä tunnistamaan taitoja, joita ne tarvitsevat yrityksen asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi. Taitojentunnistamisohjelman avulla ne voivat havaita puutteet osaamisessaan, priorisoida projektit, määrittää koulutustarpeet ja päättää, mitä taitoja joudutaan ehkä hankkimaan yrityksen ulkopuolelta. Sitoutuminen koulutuksen rahoittamiseen on olennaisen tärkeää. Johtopäätökset Harvoin mikään ammattiala kehittyy niin nopeasti kuin projektinhallinta on kehittynyt. Ala on nykyään täysin erilainen verrattuna siihen, millainen se oli vain kymmenen vuotta sitten. Ohjelmistoyritykset ovat huomanneet joutuneensa kierteeseen, jossa ne pyrkivät vain säilyttämään saavuttamansa aseman samalla kun kamppailevat pysyäkseen uusien ja nopeasti kehittyvien tekniikoiden vauhdissa, yrittävät purkaa kasaantuneita kehitys- ja ylläpitoruuhkia sekä selvitä henkilöstöongelmista. Projektipäälliköiden tärkein tavoite on välttää yllätyksiä - varsinkin silloin, kun ne voivat johtaa huonoihin uutisiin, kuten projektin perumiseen, toimituksen myöhästymiseen, kustannusylityksiin, asiakkaiden tyytymättömyyteen, ulkoistamiseen, toiminnan loppumiseen ja työttömyyteen. Yhdeksi projektinhallintatekniikaksi tulisikin kehittää yllätystenhallinta (MBS,management by surprise)!

16 26 2. Projektipäällikön perustaidot Kuten tässä luvussa on käynyt ilmi, projektipäälliköt ovat erikoislaatuisia ihmisiä. Heissä yhdistyvät diplomaatin, balettitanssijan ja merijalkaväen kouluttajan ominaisuudet - ja loputon kärsivällisyys. Näistä taidoista on heille varmasti hyötyä jatkossa, kun heistä tulee varatoimitusjohtajia, tietohallintopäälliköitä ja pääjohtajia yrityksissä, joissa he työskentelevät. Yrityskulttuuri on kriittinen menestystekijä, kun yritys pyrkii säilymään elossa, kehittymään ja menestymään. Yrityskulttuuri, jossa on sitouduttu projektinhallintaan sekä projektien laadukkaaseen toteuttamiseen ja tehokkaaseen johtamiseen, erottaa erinomaisen projektitiimin laumasta ohjelmoijia, jotka parhaansa mukaan yrittävät tuottaa koodia. Ihmiset kyllä epäonnistuvat - projektit vain harvoin.

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa.

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Hyria 2018 Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Strategian avulla toteutamme visiomme. Hyria 2018 Strategia ei anna suoraa

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-sukupolvi on keskittynyt omaan uraansa, kulkemaan omia polkujaan ja kehittämään taitojaan varmistaakseen kilpailukykynsä työmarkkinoilla. Muiden johtaminen ei ole prioriteettilistan

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Testaajan eettiset periaatteet

Testaajan eettiset periaatteet Testaajan eettiset periaatteet Eettiset periaatteet ovat nousseet esille monien ammattiryhmien toiminnan yhteydessä. Tämä kalvosarja esittelee 2010-luvun testaajan työssä sovellettavia eettisiä periaatteita.

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6. Osaamisen kehittymisen arviointi Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.2012 Helsinki Helsingin Energia Yksi Suomen suurimmista energiayrityksistä.

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi Luokka Ydinprosessit Prosessin tarkoitus Valmistavan koulutuksen järjestäminen tutkinnon suorittajan ja työelämän tarpeisiin Prosessin

Lisätiedot

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki KEHITTÄMISKESKUS OY 28. 29.2.2012 Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie 11. 00330 Helsinki Pertti Melonen, toimitusjohtaja, Pro HR Consulting Oy Erkki Rajala,

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

TIETOTURVAPOLITIIKKA

TIETOTURVAPOLITIIKKA TIETOTURVAPOLITIIKKA Lapin ammattikorkeakoulun rehtori on hyväksynyt tietoturvapolitiikan 18.3.2014. Voimassa toistaiseksi. 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Tietoturvallisuuden kolme ulottuvuutta...

Lisätiedot

Keinot kasvuun on tiedossa, mutta se ei riitä. Henkilöstö tekee kasvun.

Keinot kasvuun on tiedossa, mutta se ei riitä. Henkilöstö tekee kasvun. Keinot kasvuun on tiedossa, mutta se ei riitä. Henkilöstö tekee kasvun. Olisiko nyt jo aika kääntää katse henkilöstökustannuksista kasvun tekijöiksi? 11 % suomalaisista työntekijöistä on sitoutunut työnantajaansa

Lisätiedot

Askel-hanke 09.04.2014 Business-ajattelu ja asiakkaan liiketoimintahaasteiden ymmärtäminen Ilkka Wäck, Faros Group. Huhtikuu.

Askel-hanke 09.04.2014 Business-ajattelu ja asiakkaan liiketoimintahaasteiden ymmärtäminen Ilkka Wäck, Faros Group. Huhtikuu. Askel-hanke 09.04.2014 Business-ajattelu ja asiakkaan liiketoimintahaasteiden ymmärtäminen Ilkka Wäck, Faros Group Huhtikuu Toukokuu Miten ymmärrän asiakkaan liiketoimintahaasteen Miten ratkaisen asiakkaan

Lisätiedot

CAF mallin rakenne ja sisältö. 22.8.2007 Johanna Nurmi VM/HKO johanna.nurmi@vm.fi caf@vm.fi

CAF mallin rakenne ja sisältö. 22.8.2007 Johanna Nurmi VM/HKO johanna.nurmi@vm.fi caf@vm.fi CAF mallin rakenne ja sisältö 22.8.2007 Johanna Nurmi VM/HKO johanna.nurmi@vm.fi caf@vm.fi Toimintatapojen ja tulosten arviointi TOIMINTA TULOKSET Henkilöstö Henkilöstötulokset Johtajuus Strategiat ja

Lisätiedot

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management 2008 IBM Corporation IBM Cognos: suorituskyvyn johtamisen asiantuntija IBM osti

Lisätiedot

Hajautettujen asiantuntijaorganisaatioiden toimintamallit

Hajautettujen asiantuntijaorganisaatioiden toimintamallit Hajautettujen asiantuntijaorganisaatioiden toimintamallit Pasi Pakkala Mikkelin ammattikorkeakoulu Metsätalouden laitos 0400-780 029 pasi.pakkala@mamk.fi Hajautettujen asiantuntijaorganisaatioiden toimintamallit

Lisätiedot

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Käsitteellisesti osaamisen johtaminen määritellään organisaation strategiaan perustuvaksi osaamisen kehittämiseksi, joka

Lisätiedot

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hanke Kansanopiston kehittämissuunnitelma Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hankkeessa ryhmä kansanopistoja laati

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

Onko asiakas meille tärkeä? Yrityksen asiakaskeskeisyyden nykytilan kartoitus

Onko asiakas meille tärkeä? Yrityksen asiakaskeskeisyyden nykytilan kartoitus Onko asiakas meille tärkeä? Yrityksen asiakaskeskeisyyden nykytilan kartoitus Asiakaskeskeisyyden nykytilan kartoitus Kysymyssetti on tarkoitettu yrityksen asiakaskeskeisten käytäntöjen tarkasteluun. Tiimit

Lisätiedot

Vuorovaikutustaidot asiakastyössä käytännön esimerkein. Maitotiimi ProAgria Oulu ry. MaitoManagement 2020 www.proagriaoulu.fi/maitomanagement2020

Vuorovaikutustaidot asiakastyössä käytännön esimerkein. Maitotiimi ProAgria Oulu ry. MaitoManagement 2020 www.proagriaoulu.fi/maitomanagement2020 Vuorovaikutustaidot asiakastyössä käytännön esimerkein Maitotiimi ProAgria Oulu ry MaitoManagement 2020 -hanke kehittää erityisesti isojen maitotilayritysten toimintamalleja sekä palveluja ja työvälineitä.

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista ja heikkouksista.

Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista ja heikkouksista. Päivän ohjelma. 7:30 Aamiainen 8:30 Hyvän aamun aloitus. Mieli ja keho auki. 8:40 Tervetuloa! 8:45 Johtoryhmätyöskentelyä. Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Hyvä laatu Laboratorion menestystekijät Laboratorion hyvä laatu perustuu asiakkaiden tarpeiden

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

Työnohjaus osana ikäjohtamista. Taisto Hakala Viestintäpäällikkö & Ikääntyvän operatiivisen henkilöstön toimenpideohjelman projektipäällikkö

Työnohjaus osana ikäjohtamista. Taisto Hakala Viestintäpäällikkö & Ikääntyvän operatiivisen henkilöstön toimenpideohjelman projektipäällikkö Työnohjaus osana ikäjohtamista Taisto Hakala Viestintäpäällikkö & Ikääntyvän operatiivisen henkilöstön toimenpideohjelman projektipäällikkö Helsingin ikähanke 4-vuotinen kehittämisohjelma 2011-2014 Tavoitteena

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10. Palvelutoimisto Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.2013 Keitä olemme? Mika Lindström Hanna Nyéki-Niemi Ei anneta

Lisätiedot

Kehittämisen omistajuus

Kehittämisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Kuntaliitto 18.4.2013 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Kehittämistyön

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI

JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI Mitä tietojohtamisessa johdetaan? Palaveri HAUS:ssa, Leena Kononen 21.3.2014 Johtamisen arkkitehtuuri on johtamisen kokonaisuus On taitoa ymmärtää yhteyksiä ja yhteentoimivuutta

Lisätiedot

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja PHKKn visio 2017 Olemme oppimisen ja kestävän uudistamisen kansainvälinen

Lisätiedot

WG1 DEC2011 DOC5a annexe A. Ohjeelliset kuvaimet koulutuksen järjestäjien käyttöön vastakkaisia väittämiä hyväksi käyttäen.

WG1 DEC2011 DOC5a annexe A. Ohjeelliset kuvaimet koulutuksen järjestäjien käyttöön vastakkaisia väittämiä hyväksi käyttäen. WG1 DEC2011 DOC5a annexe A koulutuksen järjestäjien käyttöön vastakkaisia väittämiä hyväksi käyttäen Toinen luonnos Laatuvaatimukset - suunnittelu järjestäjä kuvata Onko koulutuksen järjestäjällä näyttöä

Lisätiedot

Miten hyödynnän tietoa johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä? Ermo Haavisto johtajaylilääkäri

Miten hyödynnän tietoa johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä? Ermo Haavisto johtajaylilääkäri Miten hyödynnän tietoa johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä? Ermo Haavisto johtajaylilääkäri Johtamisen keskeiset osa-alueet toiminnan suunnittelu ja voimavarojen varaaminen voimavarojen kohdentaminen

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 24.9.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKÄ JÄRJESTELMÄ MEILLÄ TARVITAAN? Yrityksen

Lisätiedot

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin

Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin Juha Pietarinen Riski = epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin Valtionhallinnossa = epävarmuuden vaikutus lakisääteisten tehtävien suorittamiseen ja tavoitteisiin - Voiko riski olla mahdollisuus myös lakisääteisten

Lisätiedot

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Keijo Mäenpää Liikkeenjohdon konsultti Diplomi-insinööri Tavoitteena Sujuvasti toimiva kyvykäs organisaatio

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen Tilastokeskuksessa

Osaamisen johtaminen Tilastokeskuksessa Osaamisen johtaminen Tilastokeskuksessa Tilastokeskus valtiovarainministeriön hallinnonalaan kuuluva, mutta itsenäisesti toimiva valtion virasto yli 900 ihmisen työpaikka tuottaa yhteiskuntaoloja kuvaavia

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä. KiVi 2009, Kotka 3.11.2009

PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä. KiVi 2009, Kotka 3.11.2009 1 PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä KiVi 2009, Kotka 3.11.2009 1 Fintra pähkinänkuoressa Suomen johtava kansainvälisen liiketoiminnan valmentaja lähes 50 vuoden kokemuksella

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS erityisenä painopisteenä PROJEKTIJOHTAMISEN HAASTEET

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS erityisenä painopisteenä PROJEKTIJOHTAMISEN HAASTEET JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS erityisenä painopisteenä PROJEKTIJOHTAMISEN HAASTEET Johdanko projekteja vai ihmisiä? Vai molempia? Miten saan ihmiset toimimaan tiiminä ja pysymään

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015 Lapuan kaupunki Henkilöstöstrategia 2015 Visio Lapua on kasvava, energinen, toimivien palveluiden sekä monipuolisen kulttuurin ja viihtyisän ympäristön kaupunki. Kaupungin henkilöstö on asiantuntevaa,

Lisätiedot

Myynnin Pyöreä Pöytä

Myynnin Pyöreä Pöytä Myynnin Pyöreä Pöytä Myynnin Arvostus Suomessa Havaintoja selvityksestä keväällä 2009 Petteri Laine, Customer Centric Selling Finland Petteri.laine@customercentric.fi 050 3229107 Sisältö Miksi Myynnin

Lisätiedot

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Voidaanko brändeillä vaikuttaa? Maaliskuu 2006 Professori Helsingin yliopisto Psykologian laitos gote.nyman@helsinki.fi Mistä tiedämme.? Miten voimme toimia.? Kenelle

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS)

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) S I S Ä L T Ö I Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen ---------------------------------------- 3 II Yritysjohtamisen

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Kohti yrityksen voimavarahallitusta

Kohti yrityksen voimavarahallitusta Kohti yrityksen voimavarahallitusta Harri Lukander asianajaja, varatuomari OSAKEYHTIÖN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT 2 Hallituksen tehtävät osakeyhtiön hallitus huolehtii ja vastaa kaikista niistä yhtiöoikeudellisista

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle 1 Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle Markus Hellström 2 Esityksen kiteytys 3 Esityksen sisältö Tavoite ja sen merkitys liiketoiminnan johtamisessa Miten vien liiketoiminnan tavoitteeseen?

Lisätiedot

Työyhteisötaidot Invalidisäätiössä

Työyhteisötaidot Invalidisäätiössä Työyhteisötaidot Invalidisäätiössä Erityisesti Sinulle Työyhteisötaitoja tarvitaan Työpaikka on töiden tekemistä varten. Jokainen varmistaa omalta osalta töiden sujuvuuden. Sujuvaan työn tekemiseen kuuluvat

Lisätiedot

Ohjausryhmän six-pack

Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän rooli ja vastuu projektien seurannassa? Mitä ohjausryhmän tulisi tehdä ja mitä sen ei tulisi tehdä? Ohjausryhmän merkitys projektin onnistumiseen? Projektipäivät 2016

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

ORGANISAATION VALMIUDET PROSESSIMAISEEN TYÖSKENTELYYN KLO , L 209

ORGANISAATION VALMIUDET PROSESSIMAISEEN TYÖSKENTELYYN KLO , L 209 ORGANISAATION VALMIUDET PROSESSIMAISEEN TYÖSKENTELYYN 7.3.08 KLO 12-16.00, L 209 Mistä tunnistaa prosessin? Resurssit Process Toimittaja Syöte Tulos Asiakas Kuka on asiakas? Miten mittaat tulosta? Mikä

Lisätiedot

YHTEISTYÖ YRITYSTEN JA KOULUTUSTEN JÄRJESTÄJIEN VÄLILLÄ TYÖELÄMÄPEDAGOGI KOULUTUS 6 OP

YHTEISTYÖ YRITYSTEN JA KOULUTUSTEN JÄRJESTÄJIEN VÄLILLÄ TYÖELÄMÄPEDAGOGI KOULUTUS 6 OP YHTEISTYÖ YRITYSTEN JA KOULUTUSTEN JÄRJESTÄJIEN VÄLILLÄ TYÖELÄMÄPEDAGOGI KOULUTUS 6 OP Pertti Lepola YRITYS-OPPILAITOSYHTEISTYÖ Oppilaitososaaminen ja Työelämäosaaminen Työyhteisöosaaminen, oppiva organisaatioosaaminen

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Osaamispyörä työkalu. Tavoitteet

Osaamispyörä työkalu. Tavoitteet Osaamispyörä työkalu Tavoitteet Osaamispyörän avulla voidaan tehdä näkyväksi ja hyödyntää organisaation monimuotoisuuden ja erilaisuuden johtamiseen liittyvää osaamista. Osaamispyörä toimii työkaluna kuvattaessa

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT Vakanssi: Palvelualuejohtaja Perustehtävä: Johtaa ja kehittää palvelualuettaan/palvelualueitaan kokonaisvaltaisesti ja strategian mukaisesti koko

Lisätiedot

Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen

Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen KPMG Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen Riskienhallinta on keskeinen osa muutoshallintaa Henkilöstöriskien tunnistaminen ja merkitys muutoksen johtamisessa ADVISORY SERVICES Muutoksen

Lisätiedot

Onnistunut ohjelmistoprojekti

Onnistunut ohjelmistoprojekti Onnistunut ohjelmistoprojekti 2.12.2008 Hermanni Hyytiälä Reaktor Innovations Oy Agenda Yritysesittely Keinoja onnistuneeseen ohjelmistoprojektiin Ihmiset Menetelmät Käytännöt ja työkalut Tulevaisuuden

Lisätiedot

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki Milloin Kun hyvinvointikyselyt eivät vielä tuota parhaita mahdollisia tuloksia. Kun organisaatiolla on arvot, mutta ne eivät tunnu toteutuvan. Kun muutosprosessin onnistuminen halutaan varmistaa. Kun työkulttuuria

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

MIKÄ ON TIIMI? Tiimi on pieni ryhmä ihmisiä, joilla on: Lisäksi tiimin jäsenet pitävät itseään yhteisvastuussa suorituksistaan.

MIKÄ ON TIIMI? Tiimi on pieni ryhmä ihmisiä, joilla on: Lisäksi tiimin jäsenet pitävät itseään yhteisvastuussa suorituksistaan. MIKÄ ON TIIMI? Tiimi on pieni ryhmä ihmisiä, joilla on: - Toisiaan täydentäviä taitoja - Jotka ovat sitoutuneet yhteiseen päämäärään - Yhteisiin suoritustavoitteisiin ja - Yhteiseen toimintamalliin Lisäksi

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010 MPS Executive Search Johtajuustutkimus Marraskuu 2010 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö AddValue Internetkyselynä 1....2010. Tutkimuksen kohderyhmänä oli suomalaista yritysjohtoa

Lisätiedot

KÄYTTÖTAPAUSLUETTELO. Valitse Yammer sosiaaliseksi työtilaksi, niin yhteistyö, innovaatio ja sitoutuminen sujuvat itsestään.

KÄYTTÖTAPAUSLUETTELO. Valitse Yammer sosiaaliseksi työtilaksi, niin yhteistyö, innovaatio ja sitoutuminen sujuvat itsestään. KÄYTTÖTAPAUSLUETTELO Valitse Yammer sosiaaliseksi työtilaksi, niin yhteistyö, innovaatio ja sitoutuminen sujuvat itsestään. Yammer-käyttötapausluettelo Yammer on sosiaalinen työtila se helpottaa päivitysten

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY

OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY OSAAMISKARTOITUKSEN ESITTELY Mistä osaamis- ja osaamistarvekartoituksessa on kysymys Yhteiskunta ja työelämän ilmiöt muuttuvat ympärillämme kovaa vauhtia. Usein joudumme kysymään ja ihmettelemään, mitä

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

Naisyrittäjät ja maaseutumatkailu. Sivu 1 / 7

Naisyrittäjät ja maaseutumatkailu. Sivu 1 / 7 Olemme erittäin kiitollisia, jos osallistut tähän kyselyyn. Kysely koskee maaseutumatkailun, käsityön ja elintarviketuotannon alalla jo työskentelevien naisyrittäjien ja näillä aloilla liiketoimintaa suunnittelevien

Lisätiedot

MENESTYVÄ JOHTAJA -kyselyraportti

MENESTYVÄ JOHTAJA -kyselyraportti MENESTYVÄ JOHTAJA -kyselyraportti Viestintä suomalaisessa johtajuudessa 12/2016 Ground Communications Menestyvä Johtaja -kysely Menestyvä Johtaja -kyselyn toteuttivat viestintätoimisto Ground Communications

Lisätiedot

Valtion henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen ja digitalisointi

Valtion henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen ja digitalisointi Valtion henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen ja digitalisointi 19.5.2015 Neuvottelujohtaja Seija Petrow, Valtion työmarkkinalaitos Apulaisjohtaja Mari Näätsaari, Valtiokonttori Julkishallinnon kovat

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN

MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN www.flow.fi MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN Joka tahtoo matkalle kohti uutta, hänen on lähdettävä. Miten matkalle voi lähteä? Omin jaloin, ottamalla ensimmäinen askel. Mitä sitten tapahtuu? Kyllä se selviää, askel

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue.

Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue. Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue. 1 1. Koulutus- ja kehittämistoiminta

Lisätiedot

Hankinnan problematiikka

Hankinnan problematiikka Antti Kirmanen Hankinnan problematiikka Toimittajan näkökulma Asiakkaan näkökulma www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2 1. Ristiriita www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 3 Asiakas haluaa Onnistuneen

Lisätiedot

Case Tampere3: PMO:n rooli organisaatioiden yhdistyessä

Case Tampere3: PMO:n rooli organisaatioiden yhdistyessä Case Tampere3: PMO:n rooli organisaatioiden yhdistyessä Kirsi Vikström, Erikoissuunnittelija, Tietohallinto, ICT-tuotanto ja kehityspalvelut Projektipäällikkö, Tampere3 PMOn käynnistäjä Tampereen Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Miten muutoksia johdetaan Itellassa

Miten muutoksia johdetaan Itellassa Miten muutoksia johdetaan Itellassa KaMu Mira Pakarinen Lisätietoja KaMu-mallista antaa: Hankejohtaja Mira Pakarinen mira.pakarinen@itella.com gsm 0400-288 232 Miksi malli? Toimintaympäristön muutosvauhti

Lisätiedot

Vuorovaikutus koulun työyhteisössä ja oppilaiden vanhempien kanssa. Hannele Cantell ja Ria Kataja Educa Helsinki 27.1.2012

Vuorovaikutus koulun työyhteisössä ja oppilaiden vanhempien kanssa. Hannele Cantell ja Ria Kataja Educa Helsinki 27.1.2012 Vuorovaikutus koulun työyhteisössä ja oppilaiden vanhempien kanssa Hannele Cantell ja Ria Kataja Educa Helsinki 27.1.2012 Mihin työaika hupenee? Mikä opettajan työssä stressaa? Miten ratkoa hankalia tilanteita?

Lisätiedot