Testausprojektin johtaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Testausprojektin johtaminen"

Transkriptio

1 Testausprojektin johtaminen Testausprojektin erityisluonne Monessa mielessä testausprojekti on samanlainen kuin mikä tahansa projekti Testausprojekti kuitenkin on johdettu ja riippuu kehitysprojektista what you do is a reaction to what they do Testausprojektia ei suunniltella etukäteen ja kontrolloida kuten kehitysprojektia On oleellista olla selvillä siitä mitkä asiat kuuluvat kehitysprosessille, ja minkä suhteen testausprojektilla on vapaat kädet Testausprojektin pääliköllä on vastuuta ja valtaa testauksesta, mutta kokonaisuudesta vastaa projektipäälikkö Testaus on yksi monesta tekijästä koko hankkeessa, tuo näkökulmasi ja toiveesi esiin, mutta älä tee päätöstä kokonaisudsta 1

2 Palvelukulttuuri vs. kontrollikultturi Testaustiimeillä on joko palvelu- tai kontrollirooli Palveluroolissa Testaustiimi tuottaa laatuinformaatioon liittyviä palveluja kehityshankkeen muille osapuolille Kontrolloi itse oman palvelunsa laatua ja relevanttisuutta Kontrolliroolissa Testaustiimi kontrolloi tuotteen laatua Testaustiimi kontrolloi muiden (ohjelmoijien...) käyttämää prosessia Hyväksyy/hylkää tuotteen julkaisun Testaustiimien pitäisi olla tiukasti palveluroolissa, mutta usein käytännössä toimivat myös kontorolliroolissa Kontrollirooli kuluu projektipäälikölle/projektin omistajalla Testauksen palveluroolista Testaajien ei pidä ottaa kontrolliroolia yksinkertaisesti koska testaajat eivät kykene siihen Testaajat näkevät projektista liian pessimistisen kuvan, eivät tiedä esimerkiksi että jokin tuotteen osa on vielä keskeneräinen Projektin johtaminen helpon testattavuuden näkökulmasta ei sekään ole optimaalista Joskus projekti tai prosessi tuottaa jatkuvasti huonoa laatua, silti tilanteen korjaaminen ei ole testaajien tehtävä Testaajan valta yrityksessä perustuu tiedon tuottamisen taitoon ja vapauteen kommunikoida suhteellisen riippumattomasti ohi virallisten raportointikäytäntöjen Testaajat eivät ole korkella hierarkiassa, mutta taitonsa osoittaneita testaajia (testauspäälikköä) kuunnellaan 2

3 Testaus- ja kehitysprojektin suhde Testausprojektia kannattaa ajatella rakenteena joka auttaa jäsentämään kehityksen aikana syntyvää uutta tietoa tuotteesta ja sen tekemisestä ja sen perusteella tekemään päätöksiä siitä mitä tehdään seuraavaksi ja tulevissa iteraatioissa. Kehitysprosessista on hyvä pitää mielessä ainakin Myöhäisiä muutoksia tulee aina, niin suunnitelmiin kuin tuotteeseenkin Kehitysprojekti on tasapainoilua laajuuden, luotettavuuden, ajan ja rahan välillä Projektipäälikkö valitsee ja kustomoi käytettävän prosessin ja testaus mukautuu siihen Iteratiiviisuus on testauksenkin näkökulmasta paras malli Sovita testausprosessi käytäntöihin joita kehittäjät käyttävät Elinkaarimallin vaikutuksia Vesiputousmaiset (sisältäen V-mallin) Testit suunnitellaan vaatimus- ja suunnitteludokumentteja vasten Loppuvaiheessa kun koodi on valmis ajetaan testit Virheitä ja muutoksia löytyy, mutta tyypillisesti budjetissa ja aikataulussa ei ole enää joustovaraa Tradeoff laadun ja toimitusajan/rahan välillä Ketterä (ja iteratiivinen) Laatua pidetään koko ajan korkeana testaten jokainen uusi piirre sitä mukaan kun se toteutetaan Tuote voidaan julkaista milloin tahansa Tradeoff laajuuden ja ajan välillä Build quality in -ajattelu 3

4 Liiketoimintamallin vaikutuksia Sopimusperustainen: tuotetta tehdään yhdelle asiakkaalle sopimuksen määrittelemänä Testaamisen tärkein tavoite on varmistaa että sopimuksen vaatimukset täytetään Sovitut piirteet, riittävä laatu, implisiittiset vaatimukset Testaus spesifikaatiota vastaan Markkinaperustainen: tuotetta tehdään markkinalle jossa asiakkaat tekevät ostopäätöksen vasta kun tuote on valmis Kehityksen aikana tavoitteena varmistaa että tuote myy markkinoilla Tilanne elää koko ajan, muutkosia tulee, time-to-market Testauksen rooli selvästi osa kehitysprojektia Testaus keskittyy eri asiakkaiden odotuksiin sekä yleiseen laatuun Tutkiva testaus Käytännön ohjeita (1) Tarjoa testausresursseja projektille varhaisessa vaiheessa Yleisesti ymmärretään että testaajien pitäisi olla mukana jo projektin alussa Vaatimusten laadun varmistaminen: ymmärrettävyys, yksikäsitteisyys, testattavuus Vaihetuotteiden testaus sitä mukaa kun niitä valmistuu Testattavuus-ominaisuudet, saatava mukaan työmäärän arviointiin Koodikattavuus- ja analysointityökalut vaativat kehittäjien panosta testauksessa, tämä resurssi budjetoitava Testausautomaatio vaatii kehittäjien tukea ja käytäntöjä, resurssi budjetoitava Testaa testausympäristösi ja -työkalut varhaisessa vaiheessa Älä kuitenkaan Lähetä testaajaa projektikokouksiin kuunteluoppilaaksi Lähetä ohjelmointitaidoiltaan heikkoa testaajaa kehitysprojektin kokouksiin (maine menee...) 4

5 Käytännön ohjeita (2) Testattavuusominaisuudet ja -tuki Selvitä kehitystiimille mitä oma tiimisi tarvitsee voidakseen työskennellä tehokkaasti Ominaisuuksia tuotteessa, ohjelmoijien aikaa Pidä huolta että resurssit tarpeillesi budjetoidaan Ole mukana neuvottelemassa buildien aikataulusta Testausprojekti rytmitetään buildien mukaan Kommunikoi todellinen kykysi aikataulun suhteen Esimerkiksi jos ympäristön virittäminnen vaatii puoli päivää joka buildin yhteydessä ja perustoiminnallisuuden testaus päivän, ei ole mieltä testata kerran päivässä valmistuvaa buildia Kaikki buildit eivät mene testaukseen, ok kunhan asiasta sovitaan Suunnittele testausprosessi sen mukaan mitä sovitte Resurssoi tiimisi kehityshankkeen tahdin ja tarpeen mukaisesti Käytännön ohjeita (3) Selvitä mitä testausta kehittäjät tekevät Yksikkötestauksen laatu ja määrä Savutestaus osana build-prosessia? Mukauta testausprojekti vastaavasti Hyväksy build testattavaksi savutestillä (smoke test) Testaa nopeasti perustoiminnallisuus, ja hylkää build liian epäkypsänä ellei savutesti mene läpi Savutestauksen taso sovittava kehityksen kanssa Mielellään koko savutestaus on julkinen, ohjemoijat tietävät mitä testataan, näkevät mahdolliset testiskriptit etc. Savutestauksen tekevät ohjelmoijat tai testaajat riippuen siitä kumpi on käytännöllisempää Yhdistelmä automatisoituja testejä ja nopea (tutkiva) manuaalinen testaus 5

6 Käytännön ohjeita (4) Buildin hylkääminen Savutesti epäonnistuu Aiemmat bugit palanneet, mahdollinen konfiguraatiovirhe Et kykene resurssoimaan testausta tai sinulla on perusteltu syy miksi resurssiesi käyttö muuhun (saman projektin) tarpeeseen hyödyttää projektia enemmän Tuotteen uudelleensunnittelu Jos jossakin tuotteen osassa uusia bugeja syntyy koko ajan lisää vanhoja korjatessa on ehdotettava projektipäälikölle isompaa korjausta Bugiraporttitilastot ovat tärkeitä asian todentamiseksi Projektipäälikkö tekee päätöksen tilanteen hoitamiseta tavalla tai toislla, testauspäälikön rooli on tarjota palveluna tietoa oikean päätöksen tekemiseksi Käytännön ohjeita Tiedon saanti Projektin dokumentit eivät ole riittäviä testauksen perustaksi, tietoa on hankittava muualta Organisoi tiedonhankinta rutiinitoiminnaksi, ja ota se huomioon resurssoinnissa Erityisesti lisätiedon saanti kehittäjiltä on oltava rutiininomaista Ohjelmioijat suunnittelevat ja lisäävät ominaisuuksia itsenäisesti eivätkä dokumentoi niitä Esimerkiksi virheenkäsittelykoodista usein jopa 80% on tällaista Tiedonhankintaa kannattaa hajauttaa kaikille eikä dedikoida siihen yhtä testaajaa täyspäiväisesti 6

7 Käytännön ohjeita Testaus ja muuttuva tuote Tärkein periaate: koska testausprojekti on johdannainen kehitysprojektista, suunnittele muutoksia varten! Kehitä testejä sitä mukaa kuin tarvitset niitä Vältä raskasta testaukseen liittyvää dokumentaatioa (eism. manuaalisia testiskriptejä) Tee testeistä niin riippumattomia käyttöliittymästä kuin mahdollista, käyttöliittymä muuttuu varmimmin Testiautomaatiossa panosta testien ylläpidettävyyteen Mallinna käyttäjien tuotteelta saamat hyödyt ja suunnittele monimutkaiset testit tämän perusteella Tuote muuttuu jatkuvasti mutta käyttäjien tavoitteet ovat vakaampia Esimerkiksi testin toteutus ja testidata erilliset, toteutus muuttuu, data pysyy Käytännön ohjeita Testauksen määrä Yleispätevää ohjetta riittävälle testauksen määrälle ei ole olemassa Tarpeeksi informaatiota hyvän päätöksenteon tueksi Kaksi testaussykliä (bugien löytäminen ja bug fixien varmistaminen) ei ole riittävä määrä Testaussyklejä pitää voida käynnistää joustavasti tarpeen mukaan Jotta voit arvioida riittävän testauksen tason Tiedät mitkä ovat tärkeimmät mahdolliset ongelmat (riskit) Tiedät miten ongelmat saadaan esille jos ne tuotteessa ovat Testausstrategia on monipuolinen, ei putkinäköä Testausstrategia toteutettiin ja tulokset raportoitiin selkeästi Opi aiemmasta: vakava bugi jäi tuotteeseen, miksi? Väärä testauksen kohdennus, väärin suoritettu testaus, tietoinen riskinotto (projektipääliköltä) 7

8 Käytännön ohjeita Työn estimointi Kehitysprojektin alussa tarvitaan myös arvio testaustyön määrästä ja resursseista Lähtökohtana tuotteen laajuus, buildien määrä ja rytmi, tuotteen riskiprofiili ja laatuvaatimukset Estimointiperusteena aiemmat hankkeet Kaksi estimaattia projektipäälikön käyttöön (ohjaavat hankkeen trade-offien hallinnassa) Minimi: testaus tärkeimpien riskien suhteen ja kevyt yleistestaus koko tuotteelle Normaali testauksen taso Arvioita päivitetään hankkeen aikana Pyri saamaan arviot testauksen tehtävistä niiltä testaajilta jotka tulevat suorittamaan ko. tehtävän Tarkempi arvio, sitoutuminen Käytännön ohjeita Sisäinen työn organisointi Kierrätä testaajia eri ohjelman osien väillä Vaihtelevuutta työhön Testaajat oppivat monipuolisemmiksi Riskinhallintaa, ei henkilöriippuvuutta Eri testaajat testaavat eri tavoilla: kaikkiin tuotteen osiin eri testausnäkemyksiä Kierrätä testaaja eri tyyppisissä työtehtävissä Pitkälti samat edut kuin edellä Seuraa suoritumista ja mentoroi Käytä buginmetsästäjää Kokenut, innokas tutkiva testaaja Alustava tutkiva testaus, testaustrategia ja kohdentaminen NR bugien selvittäminen Matalariskiset alueet, matalariskisyyden varmistaminen 8

9 Käytännön ohjeita Sisäinen seuranta Säännölliset tilanneraportit Muodostavat säännöllisen informaatiolähteen projektin johdolle Selvittävät testaustiimille miten työ edistyy Kommunikoivat testaustiimin tarpeet kehittjäille Sisältö Yhteenveto testauksen kattavuudesta, tuotteen laatuarvio, yhteenveto bugiraporteista, statistiikat Suositeltavat toimenpiteet Lähiaikoina saavutettavat testauksen tavoitteet, päivämäärät Ongemalliset tavoitteet, mitä tarvitaan Testaustyön resurssi ja muut tarpeet Sisäinen seuranta... Yhteenveto tilanneraportissa: Miten suuri osuus tuotteesta on testattu Miten suuri osa suunnitellusta testauksesta on suoritettu Miten paljon vakavia ongelmia on löydetty ja mikä on arvio jäljelläolevien määrästä Arvio testauksen kattavuudesta ja luotettavuudesta Onko testattu alue todennäköisesti siivottu vakavista virheistä vai ei? Eo. tekijät yhdessä, ja erityisesti niiden kehittyminen hankkeen aikana mahdollistaa hyvien päätösten teon projektitasolla Viikkotason raportointi oltava kevyttä, statistiikat automaattisesti Milestone - raportit raskaampia 9

10 Testaustiimin johtaminen Tiimin kehitys Tehokkaasti yhteen toimiva tiimi ei synny hetkessä vaan se tarvitsee aikaa ja useita projekteja Tiimin kehittyminen: FIRO (Schutz 1954) Inclusion phase - do I fit in? Honeymoon - individuals feel included, roles unclear Control - role seeking, competition, conflicts Idyllic - roles are found, nice atmosphere, no complete trust Affection - team goals accepted, individuals trust each others, efficient cooperation 10

11 Tiimin kehitys Tiimin vetäjän toiminta eri vaiheissa Alussa kontrolloivaa vallankäyttöä Keskivaiheilla enemmän tilaa tiimin jäsenille, valvova rooli Kehittyneessä tiimissä vetäjä on fasilitaattori tiimin sisällä ja edustaja ulospäin Minkä tahansa ison muutoksen jälkeen (uuden tyyppinen projekti, uusia työkaluja tai -tapoja, uusi tiimin jäsen) mennään osittain takaisin lähtöruutuun FIRO on teoreettinen malli tiimin toiminnasta Auttaa ymmärtämään miten tiimi toimii ja mihin se kykenee sekä miten sitä pitää johtaa Lukuisia muita tiimimalleja, ehdottomasti opiskelun paikka mikäli tiiminvetäjänä työskentelee Miten keskinkertaisuutta rakennetaan? Prosesseilla jotka eivät jätä tilaa luovuudelle Testaajat vaihdettavissa olevia standardiresursseja Työn standardointi niin että kuka tahansa voi sen tehdä Testaajien arviointi mittareilla jotka heijastavat rutiinityöstä suoriutumista Testaajien pitäminen erillään kehittäjistä testaamassa spesifikaatiota vastaan Eo. keinoilla saadaan aikaiseksi toimivalta näyttävä testaustiimi jonka kontribuutio kehitystyölle on kyseenalainen 11

12 Miten huipputiimi rakennetaan? Kohtele ja arvioi tiimin jäseniä itsenäisinä, luovina ammattilaisina joilla on omat vahvuutensa ja mielenkiinnon kohteensa Arvioinnin kohteita: miten toimii tiimin jäsenenä, miten hyvin itsenäisesti osaa suunnitella työtä, missä tilanteissa on vahvoilla, missä tarvitsee apua, miten osaa kommunikoida ja auttaa kehittäjien kanssa.. Älä laske löytyneiden bugien määrää Ole kiinostunut testaajien työstä Lue bugiraportteja, anna palautetta Osallistu testaamiseen, näet mitä todellisuudessa tapahtuu, saat auktoritettia Kierrätä töitä, anna vastuuta Anna aikaa ja rohkaise oppimiseen Teknologia, taidot, sovellusalue Ajankäyttö Älä allokoi testaajaa useaan kehitysprojektiin samanaikaisesti Harva kykenee hoitamaan oman ajankäyttönsä ja toimimaan pirstaleisessa ympäristössä Älä suostu projektipäälikön (tai muiden) epärealistisiin vaatimuksiin Itsesi ja tiimisi jaksamisen vuoksi Velvollisuutesi on antaa mahdollisimman realistinen kuva siitä mihin testaustiimisi kykenee Kontrolloi tiimisi jäsenten ajankäyttöä, estä tai paikkaa ohivedot 12

13 Rekrytointi Uuden jäsenen rekrytointi on tärkein tiimin kyvykkyyteen vaikuttava päätös Älä palkkaa drop-outteja kehityksestä Suunnittele tarkkaan mitä taitoja rekryytiltä haluat Varmista haastatteluissa kandidaatin taidot Älä haastattele yksin, ota joku testaajista mukaan Veto-oikeus kaikilla haastatteluun osallistuneilla Etsi henkilöitä joilla on erilaiset taustat Auta rekrytoitu alkuun Osoita mentori, varaa omaa aikaasi Ensimmäisten työtehtävien tavoitteena tutustuttaa ympäristöihin ja testattaviin tuotteisiin Dokumenttien testaus, korjattujen bugien uudelleentestaus Sijoita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa olevaan hankkeeseen 13

Johtokunta 2006. Osaamisyhteisön TOIMISTO. Liittokokousedustajat

Johtokunta 2006. Osaamisyhteisön TOIMISTO. Liittokokousedustajat SYTYKE ry on vuodesta 1979 toiminut valtakunnallinen systeemityöntekijöiden ammatillinen yhdistys, joka kehittää alan ammattilaisten välistä yhteistyötä ja tutkimustoimintaa. Teemayhdistyksen jäseneksi

Lisätiedot

Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä

Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä HUT / SoberIT 2004 Kevät T-76.650 Ohjelmistotuotannon seminaari 1 Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä Erkka Halme Abstrakti Asiakaskohtaisia järjestelmiä kehitettäessä järjestelmän laatuun

Lisätiedot

Unified Process for EDUcation [UPEDU]

Unified Process for EDUcation [UPEDU] Unified Process for EDUcation [UPEDU] Sami Pietinen Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen laitos 30.8.2007 Sisällys 1. Johdanto...3 2. Konseptuaalinen malli taustalla...4 3. UPEDU-prosessi...5

Lisätiedot

LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012

LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012 LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012 LAATU JA TESTAUS Sivu 1 Sisällysluettelo JULKAISIJA Testauksen osaamisyhteisö (TestausOSY) TOIMITUSKUNTA Jussi Ahonen Marko Lappalainen Antti-Pekka Marjamäki Agnieszka

Lisätiedot

Sertifioitu testaaja Certified Tester. Perustason sertifikaattisisällön laajennos Ketterä testaaja. Foundation Level Extension Syllabus Agile Tester

Sertifioitu testaaja Certified Tester. Perustason sertifikaattisisällön laajennos Ketterä testaaja. Foundation Level Extension Syllabus Agile Tester Sertifioitu testaaja Certified Tester Perustason sertifikaattisisällön laajennos Ketterä testaaja Foundation Level Extension Syllabus Agile Tester Versio 2014 Käännösversio 2015 Perustuu englanninkieliseen

Lisätiedot

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015 CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015 KERTAUS EDELLISESTÄ CT60A4150 Ohjelmistotestauksen perusteet ERILAISIA MITTAREITA (ISO/IEC 29119) Eli: Toistettava,

Lisätiedot

Projektinhallinta ketterässä sovelluskehityksessä

Projektinhallinta ketterässä sovelluskehityksessä Projektinhallinta ketterässä sovelluskehityksessä Pirjo Penttonen Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietojenkäsittelytiede Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, Luonnontieteiden ja metsätieteiden

Lisätiedot

Harjoitustyö Anu Kara 0700527 /KD07K2 Käyttöliittymäsuunnittelukirjallisuus KDVDA10. Julkiset verkkopalvelut nykyaikaan - eväitä ja ideoita

Harjoitustyö Anu Kara 0700527 /KD07K2 Käyttöliittymäsuunnittelukirjallisuus KDVDA10. Julkiset verkkopalvelut nykyaikaan - eväitä ja ideoita Harjoitustyö Anu Kara 0700527 /KD07K2 Käyttöliittymäsuunnittelukirjallisuus KDVDA10 Julkiset verkkopalvelut nykyaikaan - eväitä ja ideoita Esityksen rakenne Julkiset verkkopalvelut Laatukriteerit hyvä

Lisätiedot

LAATU JA TESTAUS. Vastakkainasettelut testauskentällä 2/2013

LAATU JA TESTAUS. Vastakkainasettelut testauskentällä 2/2013 LAATU JA TESTAUS Vastakkainasettelut testauskentällä 2/2013 JULKAISIJA Testauksen osaamisyhteisö (TestausOSY) TOIMITUSKUNTA Jussi Ahonen Marko Lappalainen Antti-Pekka Marjamäki Agnieszka Nummi Laura Ojala

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Kuopio

Projektisuunnitelma Kuopio Projektisuunnitelma Kuopio Kuopio, Projektisuunnitelma, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 13.10.2001 Ossi Jokinen 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Sisäisen katselmoinnin korjaukset.

Lisätiedot

Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin

Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin 29.12.2000 Matti Vuori Jouni Kivistö-Rahnasto AUTOMAATIO Sisällysluettelo 1 Työkalupakin

Lisätiedot

Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009

Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009 Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009 1 Sisältö 1 Kenelle tämä käsikirja on tarkoitettu... 2 2 MEF-prosessi... 4 2.1 Fokusoitu vai avoin ongelmakenttä... 4 2.2 Yksi tai useampi yritys...

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Verkkopalvelun ostajan miniopas

Verkkopalvelun ostajan miniopas ! Saatteeksi 4 Verkkopalvelun uudistuksen ABC 5 Kultainen kysymys! 5! Ketterästi vai vesiputousmallilla?! 6! Älä unohda hakukoneita!! 8! Hinnoittelumallit 11 Kiinteä hinta! 11! Sprinttiperusteinen hinta!

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

Teollinen Internet -laivaseminaari 16. 18.9.2015 Ilmoittaudu! Vaikuttavin opinnäytetyö 2014 2015-kilpailu

Teollinen Internet -laivaseminaari 16. 18.9.2015 Ilmoittaudu! Vaikuttavin opinnäytetyö 2014 2015-kilpailu TIETOJÄRJESTELMÄTYÖN ASIANTUNTIJA Sytyke ry:n jäsenlehti KETTERYYS TÄNÄÄN & TULEVAISUUDESSA BUDJETTI AIKATAULU LAATU PELOT URAKOITSIJA TOIVEET LUOTTAMUS Ketterät Teollinen Internet -laivaseminaari 16.

Lisätiedot

LAATU JA TESTAUS. Testitapaukset kyllä vai ei 1/2014

LAATU JA TESTAUS. Testitapaukset kyllä vai ei 1/2014 LAATU JA TESTAUS Testitapaukset kyllä vai ei 1/2014 JULKAISIJA Testauksen osaamisyhteisö (TestausOSY) TOIMITUSKUNTA Tuula Pääkkönen Agnes Nummi Erkki Pöyhönen JULKAISUPAIKKA Verkko: http://www.testausosy.fi

Lisätiedot

Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi

Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi Petteri Laine Elokuu 2009 2 (19) Tämä dokumentti on kirjoitettu selkeyttämään ja käsitettä myyntiprosessi, englanniksi Opportunity Process. Myyntiprosessi sekoitetaan

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

LAATU JA TESTAUS. Mennyt, nykyinen ja tuleva 1/2012. LAATU JA TESTAUS sivu 1

LAATU JA TESTAUS. Mennyt, nykyinen ja tuleva 1/2012. LAATU JA TESTAUS sivu 1 LAATU JA TESTAUS Mennyt, nykyinen ja tuleva 1/2012 LAATU JA TESTAUS sivu 1 S i s ä l t ö ä t u l e v i i n l e h t i i n Laatu ja testaus lehden tuleviin numeroihin kaivataan sisältöä. Ehkä juuri sinä

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 71 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 71 Espoo 2007 TKK-RTA-S71 RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖ TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN Lappeenrannassa 23. toukokuuta 2007 Antti Reinikka Konstunkaari

Lisätiedot

Luova ympäristö omaaloitteisen. edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi)

Luova ympäristö omaaloitteisen. edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) Luova ympäristö omaaloitteisen toiminnan edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut Latvian, Viron ja Suomen aikuiskouluttajien yhteisen

Lisätiedot

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Ilari Pulkkinen Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys Kandidaatin työ Espoo 10.12.2008 Työn ohjaaja: Dosentti Timo Korhonen

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot