on ltä-lapin oli päivällä Viime syksy kului työehtosopimuksista neuvoteltaessa. Liitto teki ksen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "on ltä-lapin oli päivällä Viime syksy kului työehtosopimuksista neuvoteltaessa. Liitto teki ksen."

Transkriptio

1 TOIMIHENKILOUNIONI

2 Vuodet eivät ole veljiä keskenään, tapasi vanha kansa sanoa. Vuosi sit- ten oli tammikuun lopulla jo TU:n henkilöstö ry, jonka kanssa liittohallitus teki oman työehtosopimuk- oikea sen kahdeksi vuodeksi. talvi, nyt ei vielä ole muutamaa päivää enempää voitu nauttia talvisista keleistä. Kirjoitan tätä työmatkalla Helsingissä, missä oli päivällä Joulukuussa hallitus palkkasi neljä uutta asiamiestä liittoon. Kaksi heistä sijoitettiin Oulun aluetoimistoon, joka talven pahin lumimyrsky, nyt illalla jo mennen talven lumia, siis loskaa. Oulun alueella sataa lisää Iunta tuoden toi- henkilövahvuus on tällä hetkellä neljä asiamiestä. Uutena ERTOsta palkattu Jarkko Pehkonen on koulutukseltaan varatuomari ja hoitaa toisen puolen työajasta lakiasioita. Toimiston hoitajana Oulussa vaikuttanut Kerttu Mömmö on toinen uusista asiamiehistä. vottavasti jo oikean talven. Jokin asia ei näytä vuodessa kuitenkaan muuttuneen. Vuosi sitten kirjoitin Perloksen tapauksesta, jossa irtisanottiin'1.200 työntekijää. Tänään puhutaan tapaus StoraEnsosta. Yhtiö lopettaa Summan ja Kemijärven tehtaat ja pysäyttää paperikoneita. Satoja työntekijöitä irtisanotaan. Erityisen ikävää tämä on ltä-lapin alueelle, josta aiemmin on jo hävinnyt satoja teollisia työpaikl<oja. Useilta tahoilta on kysytty, miksei valtio käytä suuromistajana valtaansa ja estä StoraEnsoa Iopettamasta tehtaita. Vastauksena on kuultu, "ettei pörssiyhtiötä voi määräillä". Jos olisi poliittista tahtoa, keinot varmaankin löytyisivät. Toimihenkilöunioni on ottanut voimakkaasti kantaa tehtaiden säilyttämisen puolesta. Sulkemiset tulisi siirtää, kunnes asiaan liittyviä seikkoja on voitu kaikessa rauhassa tarkastella ja vaikutukset selvittää. Viime syksy kului työehtosopimuksista neuvoteltaessa. Liitto teki vajaa neljällekymmenelle eri alalle sopim u ksen. Teknologiateollisu uden alalla oli viikon mittainen muutamaa työpaikkaa koskeva lakko ja parilla muutamalla alalla lakonuhka. Suu- rin osa sopimuksista saatiin aikaiseksi pelkästään neuvottelemalla ilman työtaistelutoimenpiteitä. Neuvottelutapaamiset ovat josl<us pitkästyttä- viä, jopa ärsyttäviä tilanteita. Työnantajapuolelle on selitettävä ja perusteltava ties monennenko l<erran samoja omasta mielestä selviä asioita. Pitemmän pinna omistaja voittaa, ainakin joskus. Liittohallitus hyväksyy viime kädessä sopimukset ja niinpä hallitus kokoontuikin syksyn aikana useampia kertoja ja kiireellisissä asioissa pidettiin puhelinkokous. Vuosi sitten kerättiin laajalla kyselyllä sopimustavoitteita, joista sitten muokattiin muutama kesl<einen yhteinen tavoite neuvotteluihin. Nyt Kevätkaudella tulee hallituksen käsittelyyn mielenkiintoisia ja isoja asioita. TU-Suora-ERTO yhteistyö, sen laajentaminen ja syventäminen tulee käsiteltäväksi. Liiton organisaatiouudistus, jota on jo jonkin aikaa valmisteltu, tulee ratkaistavaksi, Ja kolmantena isona asiana hallitukselle tulee TU;n aluekeskushanke, jossa tarkastellaan aluetoimistojen määrää, sijaintia ja miehitystä. Tämän lisäksi keväällä alkaa toukokuun 2009 liittokokouksen valmistelutyö. Aurinkoista ja lumista kevättä toivottaen. Helsingissä Senjan päivänä Jouni Koskinen voidaan todeta, ettei kaikkia isoja tavoitteiia saavutettu, mutta kaikista tavoitteista saavutettiin jotain. Kaikl<i tavoitteet etenivät jollakin tavalla. yksi ala sai pään auki jossakin asiassa ja toinen ala toisessa. Kun on all<uun päästy, on jatko helpompaa, toivottavasti " Eräs sopimus täytyy vielä erikseen mainita. Toimihenkilöunionin henkilöstöllä on oma henkilöstöyhdistys Jäsenlehti os. Kalliotie 18, OULU Toimituskunta: puh./fax Jouni Koskinen Tuula Rämet Rauno Harju Painopaikka: Painotalo Suomenmaa, OULU Puh , fax Levikki: n kpl Sähköposti: Päätoimittaja: Paula Pesonen Toimitus varaa oikeuden lyhentää ja muokata tekstejä..! c- Kansikuvassa: Aluetoimiston henkilökunta. Kuva: Paula Pesonen

3 WialM&$n$w w* lå$ Tammiku un viimeisellä viil<olla Ou- lun katukuvassa ja ympäristössä vilisi TU:n toimistoautoja. Tällöin Ouluun rantautui valtakunnallinen TU klubikiertue, jolloin TU:n henkilökuntaa vieraili alueen yli kahdellakymmenellä työpaikalla tapaamassa toimihenkilöitä. Kiertueen tarkoituksena oli tuoda tietoutta työelämän pelisäännöistä ja u usista työehtosopim u ksista. TU:n toimistoauto on uusi palvelumuoto, joka tuo TU:n palvelut lähelle jäsentä. Uusi palvelumuoto parantaa jäsenten turvaa ja lisää liiton palvelujen saatavuutta eri alueilla. Myös sinulla on mahdollisuus tilata TU työpail<allesi. Aluetoimiston väl<i on käytettävissäsi mikäli haluat järjes- tää tilaisuuden työpail<allesi vaikl<a kahvitunnin tai ruokatunnin yhteyteen. Tilaisuus on mahdollista toteuttaa myös ständinä esim. työpaikl<asi ruokalassa tai kahviossa. Toimihenkilön on tärkeää tietää omista eduistaan ja oikeuksistaan työsuhteessa ja työpaikalla. On tärkeää myös oivaltaa, kaikkien toimihenkilöiden on tärkeä muistaa työelämässä. että omiin oikeuksiin ja työpaikan asioihin voi vaikuttaa. Työpaikalla järjestettävä tilaisuus on oiva muoto kertoa lyhyesti perusasiat, jotka työpaikan Tero Puutio alueasiamies Oulun aluetoimisto MATTI KELLONIEMI puheenjohtaja :.:t;r'',i:- i.uuräu*t*aua r:1.,.r..l'.j,;,: ::::,::rftf$fq PALOTå Våråpile*unvalfroiitävåstqa{a,.. JOUKe Fltpus r'.',...:;i.i, : i i.,5ännä.aianko'iarlesti:v.iit san \, mf a.,r;. fn Sefnin -,t'..''t''' ::. STTKI n, Pohiöis,Pohjan maan ", äluetoimikunta ffi[ffi,[ita rt:lt1j1j.tå:rametrit,::t::,,,{:. nuorisovastaava lr r l,,i MINNA HIIVALA. 'ili:r...r1:r,,:r.l.,... t:,,,:i:...::i:'.'.tl?r..t.l..:,i+ KATARIINÄ NOPANEN '..:.:.)-:, sanna r--::lll'.'i:: jäsenhankintavastaava RATNE JUiVÄ Tuler r:r:!:-i:i:a1 : ' p[ao]tleä;{tfudiat*f,tåiiåaria,"..:,,,i.rti,:.,,,llt*ua:ruj$in*lsmiii-.lannå.pelo*re*i.o-i*am,ixlt!.. Ji.-:=,,.,ltti:,rll...: ;.',1.;,,.;1'.t.i;:S11;...r..!r.,,,5f.1-1,ri;''.'',':.i? :l::rr'ri..r.r" l'iri:::it:i::']::l:::.:i;l:l';:r1r',lil j::: l'j:ii::::;iif::;:".t :-rirtr:r.:.!-.-.r,i,:rt:.,.:j.j:::r:.;rt:, '.i..r..,..t:i:.:-l+:,.:.,. *..]fi:t'j::'1l;,,,,,:;,,+..i.,1' i,it.]il',i:,..]::: i.l.]]r'f r jär, ikesän muodin uutuudet STTK:n Pohjois-Pohjanmaan aluetoimikunnan järjestämään asiakasiltaan Pukumiehessä (Kirkkokatu 21, Oulu) Ti':,1.,:f llililial::.j.lj;;l :li,i.:l:lt.:..,isit.a,;.ii:.i.i:i::iliil rkokernaan 'kevääh:,3r2ggg.'klo'.1,9':'00',', 21 :00,.'1,,,1',.1.1,,.,.,1 Tilaisuudessa tarjotaan pientä purtavaa ja juotavaa.,,.,,, ;,' "' ii''imui,imi,isef,,,,,, 1,,,'.,,, mennessä ouka.fi tai 'J 1,,., : Tuotteista,20, 7o:n:rälennrus,,,,"

4 Koulutus uudistuu alueellisesti kursseina ja etäopiskeluna sekä osittain verkkoavusteisena opis- Toimihenkilöunionin koulutuksessa kelu na. tapahtuu tämän vuoden aikana kokonaisuudistus. Koulutuksen kaikki osaalueet uudistetaan vastaamaan liiton tavoitteita. Ensimmäisenä tulee uunista ulos jäsenkoulutus, joka korvaa aiemman lähi- ja aluekoulutuksen. Kouluttajien ammattitaitoa nostetaan TJS-Opintokeskuksen meille räätälöi- Luottamushenkilökoulutus on l<ou- lutussopimuksen mukaista luottamus- miesten ja työsuojeluvaltuutettujen koulutusta. l(oulutuksessa valmennetaan luottamushenkilöitä hoitamaan luottamustehtäväänsä ja kehittämään työpaikan edunvalvontaa ja työoloja. mällä koulutuksella. Helmil<uun puo- len välin jälkeen uudet oto-kouluttajat valmistautuvat ja ensimmäinen jäsenkoulutusaineisto on valmis. Erityiskoulutus on suunnattu luotja aktiiveille ja se toteutetaan erilaisina erityis- 1a alantamushenl<ilöille l<ohtaiskoulutu ksina. Luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille tarl<oitettu koulutus uusitaan kevään ail<ana. Uudistetusta koulutustarjonnasta sovitaan työnan- tajaliiton kanssa ennen sen käytiöön- ottoa. Kevään luottamushenl<ilökoulutus toteutetaan vielä vanhan tarjonnan mul<aan. Näistä kursseista on tietoja liiton nettisivujen jäsensivuilla. Uudistettu luottamushen kilökou lu - TU:n KOULUTUSRISTEILY m/s Viking Mariella, Hki - Tukholma - Hki Monikulttuurisuus työssä haaste vai rikkaus? - kaaos, Toimihenkilöunionin vuoden 2008 markkinoidaan loppu l<eväästä. koulutusristeilyllä navigoidaan monil<ulttuuriseen työyhteisöön - miten eri Työpaikka- ja järjestötoim intaa tu kevan l<oulutul<sen kohderyhmänä ovat l<aikki aktiivit, jotl<a eivät kuulu luottamushenkilöille tarl<oitetun koulutus- työyhteisöön ja miten me suomalaiset sopeudumme maailmalla eri työym- sopimuksen piiriin. Näistä esimerkkeinä ovat l<lubivastaavat, yhdistysten Asiaan paneudutaan paneelikeskustelussa sekä alan ammattilaisten pitämässä luentosarjassa: Komennus- pilottil<u rssilla. Jäsenkoulutus on kail<ille TU-laisille tarkoitettua l<oulutusta, jota järjestetään iltaisin ja viikonloppuisin lähellä jäsentä. Aiheita ovat muun muassa työsuhteen oikeudet ja ehdot, TU- Risteilyaikataulu Sunnuntai 6.4. klo Lippujen jako Viking Linen terminaalissa, Katajanokalla klo '13.30 Laivaan nousu klo Luennot klo Laiva lähtee Maananlat 7.4. klo 9.40 Saapuminen Tul<holmaan klo Luennot klo Laiva lähtee Tiistai 8 4. klo Laiva saapuu Helsinkiin Koulutusristeilyllä ovat mukana tie- tysti TU:n yhteistyökumppanii esit- telypisteillään Niistä saat vastauksia tus aloitetaan uudistetulla aineistolla syksyllä Uudistettua tarjontaa johtokunnan jäsenet sekä piiritoimikunnan ja sen työryhmien jäsenet. l(oulutus all<aa tänä vuonna viidellä miehemme maailmalla - viidakl<orummusta tietoverkkoon" l<ulttuurit vail<uttavat suomalaiseen päristöihin. työhön, vapaa-aikaan, eläl<keisiin, vakuutuksijn ja muihin jäsenetuihin liittyviin kysymyksiin TU:lla on oma esittelypiste, joka palvelee sinua l<ai- kissa jäsenasioissa. Ohjelmaa Tukholmassa Kiertoajelu Tukholman kierioajelu järjestetään laivan saavuttua satamaan. Kiertoajelulle voit ilmoittautua risteilyilmoittautumisesi yhteydessä. Hinta 15 euroa henkilöltä. Kiertokävely 5ödermalmenissa Kahden tunnin kiertokävely oppaan jäsenyyden hyödyt. Jäsenkoulutusta johdolla viehättävässä Södermalmin kaupunginosassa. 5ödermalm on täynnä pieniä, yksityisiä kauppoja, jotl<a pursuavat persoonallisuutta ja omistajien intohimoa. llmoittautuminen risteilyilmoittautumisen yhtey- tarjotaan myös netissä. dessä. Työpaikka- ja järjestötoimintaa tukevassa koulutuksessa valmennetaan I<lubivastaavia, yhdistysten Hinta 15 euroa henkilöltä. johtokuntien jäseniä ja muita aktiiveja hoitamaan luottamustehtäväänsä TU:n nettisivuilta klubit ja työpaikan edunvalvonta sekä sekä suunnittelemaan llmoittautuminen Säh köposti : ja kehittämään työpaikan edunvalvontaa ja yhdistyksen toimintaa. Koulutusta toteutetaan llmoittautu m isaika

5 Alls im Oulun TU:n aluetoimistolla tapahtui vuoden vaihteessa muutoksia. Kerttu Mömmön toimenkuva muuttuisiten, että hän toimii nykyään työsuhdeasiamiehenä ja entinen pesti toimistonhoitajana päättyi. Uutena työsuhdeasiamiehenä Jarkko Pehkonen. aloitti Veijo Silvennoiseen seuraavassa nu myös palaamme fu, Kuka: Jarkko Pehkonen Harrastukset: lenkkeily, lumilautailu ja lukeminen Taustaltani olen juristi, Menin jo opiskeluaikana Erityisalojen toimihenkilöliitto Erto ry:een kesätöihin. Työtehtävä oli jäsenien auttaminen puhelimitse ja sähköpostilla. Kesän jälkeen jäin opiskelujen ohella osa-aikaiseksi puhelinneuvojaksi. Seuraava- merossa. na vuonna Ertossa aukesi lakimiehen paikka ja sain sen. Erton lakimiehenä ennätin olla vajaat neljä vuotta ennen kuin nyt vuoden vaihteessa siirryin Toimihenkilöunioniin. Ertossa toimiessani kävin auskultoimassa, eli vanhan kansan sanontaa lainaten, istumassa käräjät kotikaupunkini Nurmeksen käräjäoikeudessa. Toivon, että minusta on jatkossa apua ja tukea TU:n Pohjois-Suomen jäsenille )a henkilöstön edustajille. Minun tehtävänä on toimia työsuhdeasiamiehenä eli käytännössä auttaa jäseniä kaikissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa, tehdä jäsenhankintaa ja tukea piirejä ja yhdistyksiä. Osa työ' ajasta tulee jatkossa kulumaan myös jäsenten edustamiseen ja avustami- Jarkko Pehkonen aloittivuoden vaihteessa alue- seen oil<euden käynneissä. Uskon, että Erton aikaisesta kokemuksesta on hyötyä uudessa työssäni ja siten voin auttaa myös TU:n jäseniä edunvalvonnassa ja sopimusten sekä työlainsäädän nön tull<innassa. Pidetään yhteyttä! Jarkko Pehkonen työsuhdeasiamies toimistolla. Plussaa palkkaan -klubikiertue Tule paikkakuntasi kiertuetapahtumaan. Siellä saat perustietoa toimihenkilöiden oikeuksista, palkankoro- $r tuksista ja sopimusten uudistul<sista. Lisäksi paikalla ovat parhaimmat asiantuntijat keskustelemassa kanssasi sopimusten toteuttamisesta työpaikallasi sel<ä TU-klubin perustamisesta. Plussaa palkkaan TU:n neuvottelemat työehtosopi- Ouluun kiertue saapuu 31.1 ja paikka on Holiday lnn Oulu (Kirl<kokatu 3). Tilaisuus on maksuton ja alkaa kahvitarjoilulla klo 17:30. Tilaisuuden vetäjänä toimii liiton työ- nen palkl<alajin korottuvan useassa erässä sopimuskauden aikana. Sinun ja työkavereittesi on syytä perehtyä työsuhdeasioista sel<ä TU-l<lubin pe- tiivisesti toimivat jäsenet l<utsutaan rustamisesta. sähköpostikirjeellä ensimmäisenä mukaan l<ampanjaan. He lähettävät edelleen omille kavereilleen ja tuttavilleen sähköpostiviestin, jossa kutsuvat näitä mukaan l<isaan ja samalla liiton jäse- Sinulla ja työkavereillasi on mahdollisuus voittaa tilaisuudessa l<irkasvalovalaisin työpaikallen ne I Tapahtumapaikkakunnat ja tilaisuuksiin ilmoitiautumiset tuklubi.fi sivuilla tai puh i ksi. Kutsutut puolestaan välittävät viestiä eteenpäin ja näin tieto kulkee kave- rilta kaverille. Lähtölaukauksen tekevät liittojen al<tiivit: luottamusmiehet, -auton työpai kkavierail u lle? työsuojeluvaltuutetut ja ammattiosastojen toimijat. Kampanja l<estää tammikuun puolivälistä helmikuun Asiamiehet kiertävät TU-autoilla tapahtuma päivänä ja sitä edeltävänä päivänä paikkakunnan TU: laisilla työpail<oilla. Mikäli haluat auton vieraile- loppupuolelle. Sähköpostitse tulevan viestin lisäksi kisaan voi osallistua suoraan verkkosivujen kautta. Kampanja avattiin '15. maan omalla työpail<allasi, ota yhteyttä oman alueesi alueasiamieheen. tammikuuta. l(uvalinkki kampanjaan Lisätietoja kiertueesta järjestösihteeri Uutiset kokosi: Rauno Harju kaikki toimihenkilöt saavat sovitut korotukset. TU-klubi on paras väline tähän keskusteluun ja työhön. ja sopimusten uudistul<sista. STTK:laisissa ammattiliitoissa alkaa n llmoittautuminen Haluatko "Lähellä jäsentä työkavereidesi kanssa l<uulemaan, keskustelemaan ja l<ysymään, kuinka voitte yhdessä vaikuttaa työpaikkan ne asioihin. Saat perustietoa toimihenkilöiden oikeuksista, palkanl<orotuksista ketjukiriekampanja tammikuussa 2008 uudenlainen sähköinen jäsenkampanja. Liitoissa ak- sovittuihin korotuksiin ja valvoa, että Tu le STTK: n suhdeasiamies Arvi Herttua. Neuvontapisteessä voit keskustella asiantuntijoiden kanssa sinun tai työpaikkasi mukset plussaavat palkkaasi yleiskorotusten lisäksi monella muullal<in tavalla. Tilinauhassasi huomaat mo- Juska Kiviojalta Puh O5O " löytyy TU:n sivuilta.

6 ffi*' Varsinainen edustaja Varaedustaja Varsinainen edustaja Varaedustaja Terveydenhuoltoalan Tehy liitot Palvelualan liitot Ammattiliitto SUORA I Marja Niskasaari Anita Litendahl kipudas.fi Ulla Törne Eija Rintakumpu eija. rintal<um Raija Väre Sirpa Marttila ki.fi Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO Saara Mämmi saara. Lahja Pinola lahja. Ritva Väyrynen Maila Jokela maila. Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer Timo Heikkinen timo. Maili Hernetkoski Paula Halonen Paula Vartiainen pau la. perliitto.fi perliitto.fi Vakuutusväen Liitto VvL Merja Hyöty Valtio e Teollisuuden liitot Toimihenkilöunioni TU Palkansaajajärjestö Pardia Eila Keränen eila" Olli-Matti l(auppinen olli-matti. Tiina Rakennuskoski tiina. Raine Jurva raine. j u Paula Pesonen pau la. maa.fi Meeri Mäkitalo meeri. Markku Kinnunen Heikki Holtinkoski markku. kin n u heikki. holtin Erityisalojen liitot Taisto Palola taisto. Suomen Konepäällystöliitto SKL Jari Bälte Meijerialan Ammattilaiset MVL Kunta-alan liitot Raija Taivassalo com Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Myynnin- ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ Esko Järvelä Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA Kirkon alojen ammattijärjestö SVTL Seurakuntien Viran- ja Toimenhaltijain Liitto SVTL OutiMetsikkö METO - Metsäalan Asiantuntijat Marjatta Ojala J Kaisu Paananen kaisu. Aulis Aho Aila Väisänen aila. p.fi Kari Niikkonen kari. Eero Vierimaa Pekka Saikkonen Mediaunioni MDU 5uomen Terveydenhoitajaliitto STH L Riitta Niskala riitta. lu nsalo.fi Riitta Tolonen ka.fi Suomen Laivanpäällystöliitto SLPL Ahtaus- ja Huolinta-alan Tekniset AHT Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI

7 asäz$ W Suomen Suuriruhtinaanmaan Valtiopäiväjärjestys a n netti i n Pietarissa 20.heinäkuuta Venäjän Keisari Nikolai Toisen aikana. Naisen äänioiokeus ja vaalikelpoisuus kirjoitettiin seuraavissa Valtiopäiväjärjestyksen I luvun pykälissä. 55 Oikeutettu valitsemaan edustajaa on jokainen suomen kansalainen, sekä mies että nainen, joka ennen vaalivuotta on täyttänyt neljä kolmatta vuotta. 65. Vaalikelpoinen edustajaksi on jokainen, joka on vaalioikeutettu. 9 Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry järjesti äänioikeuden merkeissä juhlatilaisuudet l.lokakuuta 2005 ympäri maata.. Oulussa pääjuhla oli kaupungin kirjaston Pakkalansalissa. Lisäksi Oulun pääkirkoissa ja vapaiden uskontountien kirkoissa saarnasivat naisteo, logit. su Tasavallan presidentin tervehdys Tasavallan presidentti Tarja Halonen k mä ja kouluruokailu. Äitiyshuolto on mailman huippuluokkaa ja työikäiset naiset ovat korkeammin koulutettuja kuin miehet. Tämä kaikki on naispar- lamentaarikkojen ja edustajina oli 10 naista ja 5 miestä. jo komis- Siitä joukosta Olli Rehn on saari. Oltuaan erilaisissa komiteossa, hän naisjärjestöjen joutui selvittämään parlamentissa tutkimusta, miksi etelä-eurooppalaisten Epäkohtia ovat tänä päivänä nais- miesten sperma oli heikompaa, kuin pohjois-eurooppalaisten. Syynä olivat aktiivisu uden ansiota. ten pätkätyöt, palkkaepätasa-arvo ja naisiin kohdistuva väkivalta. Naisten edustus eduskunnassa, kunnanvaltuustoissa ja suuryhtiöiden hallituksissa on huonompi kuin miesten. Juhlapuheista poimittua: Terveydenhuoltoneuvos Vappu Säi- lynoja kertoi naisen äänestä työelämässä. Hän piti ehdottoman tärkeänä sitä, että saatiin alulle TUBI-rokotukset. Äidit olivat sen käyttöönottamisen sujuvuudessa avainasemassa" Lisäksi hän kertoi, kuinka oli ollut vaikutettava jokaisen valtuutetun mielipiteeseen henkilökohtaisella kotikäynnillä, että oli saatu päätös ensimmäisen kodinhoitajan viran perustamisesta Oulussa luvulla hän oli kätilön virassa ollessaan taistellut eräässä kunnassa auton kilometrikorvauksia saman suuruiseksi, mitä virkamiehet saivat. l(orvausta nostettiin hieman kunnan kätilölle, mutta ei samalle tasolle kuin oli lähettänyt tervehdyksensä l<aikille juhliville naisille. Tervehdyksessään miehillä. hän toteaa, että Suomi oli naisten aseman parantamisessa edelläkävijä mailmassa ja on sitä tänäl<in päivänä. Siitä ovat esimerkkeinä päivähoitojärjestel- Professori Riitta Jouppila kertoi naisen äänestä Eroopan unionissa. Hän oli ensimmäisten suomalaisten MEPPien joukossa v. 1995, jolloin haitalliset ja su u ret torj u nta-ainemäärät viljemillä johtuen lämpimistä olosuhteista. Mieleen painuvinta oli ollut, kun hän oli maininnut sanan sperma, jolloin katolisten miesten naamat olivat ällistyneitä, koska sperma oli heille pyhä asia ja naisen lausumana ainutkertaista. Maakuntavaltuutettu Tuppurainen puuttui Tytti puheessaan mm.oulun imagoon, se on miehinen ja koostunut Tiernapojista, toripolliisista ja Kärpistä. Naisten omaa syytäkin matala profiili on, esimerkkinä yleisön osaston kirjoitukset, missä on hyvin niukasti naisten tekstejä. Oulun kaupungin tasa-arvotoimikunnan puheenjohtaja geologian opiskelija Miia Hirsikangas esitteli puheessaan vammaisten tasa-arvoja nykyistä infrastruktuuria. Hän on pyörätuolilla liikkuva ihminen ja oli Oulun edustajana vastikään Petroskoissa ollessaan kokenut ällistyneitä katseita ja ihmettelyä. Tietenkään mitään valmiuksia hänen kulkemiseensa ja tarpeisiinsa ei rakennuksissa tai kulkuneuvoissa ollut. Hän piti kuitenkin tärkeänä, että Oulusta lähetettiin rohkeasti hänet tuohon maahan, l<ylläkin hyvän avustajan kanssa viemään positiivista viestiä vammaisten asemaa asemasta. Arkadianmäen terveiset iutlfren Kansanedustaja lnkeri Kerola kertoi, että eduskunnassa ei oltu uskottu koskaan naisten määrän kasvavan niihin lukemiin, mitä se tänä päivänä on. Naisten vaatteiden eli villahousujen säilytyslokeroita oli rakennettu vain 10:lle naiselle. Heti ensimmäiseen eduskuntaan saatiin kuitenkin 1 9 naiskansanedustajaa. Kuvassa on Oulun Ympäristön Kalevalaisten Naisten tekemät nuket juhlaohjelmaan 'Akanvirtaa ammateissa". Nukkien vieressä on tekstit mm. pyykkärille, postineidille,opettajalle diakonissalle, naispapille ja tehtaantytölle. 7 Pohjoisen naiset eduskunnassa Pohjois-Suomesta on 100 vuoden aikana ollut vain 32 naista eduskunnassa. Lisätietoa löytyy eduskunnan ww-sivuilta. Tekstija kuva: Kirsti Ojala

8 ? i'i >,i h'. f, i' hi, oeh'f i ht Synnyin kuulemani mul<aan aitld h vc,lsta suorittanut erinäisiä muita tutkintoja mielenl<iinnon ja tarpeen mukaan. l<o- tini tal<apihalla sijainneessa pienessä savusaunassa äitini ja "paarmusl<an" Mottoni on: jokainen päivä myötävaikutuksella perheen neljäntenä lapsena. Vuosi oli sama jolloin sekä UKK että isäni täyttivät viisikymmentä vuotta. Tämän hetkinen kotini on sijainnut viimeiset kymmenen vuotta samassa Viimeiset kymmenen vuotta olen toiminut Ruukki Teollisuusoppilaitoksessa l<ouluttajana. Tämän hetl<inen päävastuualueeni on Tekniikan erikoisammattitutl<intojen tutkintovastaavan toimi ja siihen liittyvä Teräs- pihapiirissä, joten l<ierros on umpeu- tunut. Meillä asuvat minun lisäkseni vaimoni Eila ja Ral<su koira. Tähän kierrol<seen mahtuu var- masti yhden "päätalon" verran kerrottavaa, mutta sen aika ei ole vielä, joten tyytykäämme lyhennelmään. Lähdin työelämään l<uudentoista il<äisenä kun lul<iossa opintojen jatkaminen ei kiinnostanut pätkääkään. Pääsin tuolloin sattumoisin Postin palvelu l<seen osapäivätyöhön. Parin vuoden kuluttua kotil<ylä all<oi tuntua nuorelle miehelle ahtaalta, joten hyppäsin junaan ja matl<ustin Ruotsiin töihin. Tulin sieltä varusmiespalvelusta suorittamaan Suomeen, jonka jäll<een sain työpaikan Rauta- mestarivalmenn us. ki ruukilta. Ajatul<seni oli viivähtää l<otimaassa vain talven yli ja muuttaa taas Ruotsiin, I<oska viihdyin siellä hyvin. Talvi onkin ollut pitkä, sillä olen ol- lut Ruul<in (Rautaruul<in) palveluksessa erilaisissa työtehtävissä yli l<olme- kymmentä vuotta. OIen suorittanut työn ohessa työtel<nikon 1a laskentatoimen merkonomin sel<ä näyttötutl<intomestarin tutkinnot. Lisäl<si olen STTK: n Pohjois-Pohjanmaan aluetoimikunta H!! ; t\ /(. f\ Tällä "valmennusputkella" Ruul<varmistaa uusien työnjohtajiensa osaamisen teknikkokoulutuksen pää- tyttyä Suomessa. ja saanutl<in olla mukana lähes koko työhistoriani ajan. Aluksi ujona nuorena miehenä en kehdannut kieltäytyä kun l<ysyttiin ja pianpa innostuinkin toiminnasta aidosti. Toimintaan vetivät hyvä porul<l<a ja toiminnan tavoite; onhan jokaisella palkans aajalla oil<eus oikeudenmul<aiseen palkkaan ja - kohteluun sel<ä turvalliseen työhön. Työhönhän jokaisella suomalaisella pitäisi olla pe- Aluksi toimin työsuojeluasiamiehenä, sitten erilaisissa työryhmissä ja projel<teissa henl<ilöstön edustajana sitten osastoyhdysmiehenä, majoitul<sen: 158 euroa/henl<ilö/ kahden hengen huoneessa/2 vrl< 218 euroa/henl<ilö/ yhden hengen huoneessa/2 vrk 90 euroa/henkilö/lisävuoteessa 2 hengen huoneessa/2, aamiaisen. m If I "{ M IS ET Sampo mahdollisimman pian. lmoita myösl<in puhelinnumerosi. Tervetuloo retkelle porhoimpoan kevötourinkoon!!!! Ystövönkin voi ottoo mukoon. a Nyt olen toista kautta Rautaruukin hallintoneuvostossa yhtenä neljästä henkilöstön edustajista., kaisu. tai puh ja maksu tilille I ja hallinnoissa.,if;p *åil vrk,.' ITOVAT I LMOITTAUTU vuodet yhdistyksen puheenlohtaiana. Lisäl<si blen ioiminut trentitostoryhmäni edustajana erinäisissä toimissa & Hinnat sisältävät l<uljetul<sen ja yhdis- tyksen koulutussihteerinä, toimil<untien vetä1änä, johtokunnan jäsenenä varapuheenjohtajana ja nyt viimeiset STTK: n Pohjois- Pohjan maan aluetoimiku nta iärjestää hi i htoretl<en Ylläl<selle Matkaan lähdetään pe klo Oulun linja-autoasemalta. Paluumatkdle lähdetään sunnuntaina puoleltapäivin. Majapaikkana on hotelli Ylläskaltio. Maioitus saunallisissa kahden hengen huoneissa. Matl<alla STTK- nfo ia arvontaa. S ) AY -toiminnassa olen halunnut Y rustuslaillinen oikeus? :it Hinnat sisältävät on oppimispäivä ja toiminta-ajatu kseni lainaan Linnan Tuntemattomastar Ei pidä jäädä tuleen makaamaan!" Piirin toimintaan olen osallistunut Teknisten aikana aluekouluttajana, piiritoimil<unnan jäsenenä, järjestö- t ' vastaavana, piirin varapuheenjohiajana ja nyt piirin puheenjohtajana. Olen myös parasta aikaa ensimmäistä kautta liittovaltuuston jäsen. Ay -toiminnan lisäksi harrastan musiikin opiskelua mieskuorolaulun merkeissä, hyötyliikuntaa, lul<emista parissa työs- ja vanhojen koneiden l<entelyä. Matti Kelloniemi Oulun piirin puheenjohtaja J -

9 ,;* :1..i:1 rciffi$.gw'xro p8t Joulukuussa poisnukkuneen isäni papereiden joukosta löysin Härmän Joulu 2OO7 - nimisestä julkaisusta isovanhempiani koskevan jutun. Siinä kerrottiin Härmänkylän työväenyhdistyksen perustamisesta. l.wkmmxåxm&$l Vuonna 1911 perustettiin Alahärmään työväenyhdistys, jonka perustajajäseninä olivat sekä isoisäni että isoäitini veli. Pappani toimi lisäksi yhdistyksen sihteerinä. Jutussa mainittiin myös, että mummuni näytteli yhdistyksen näytelmäkerhossa. Samoissa näytelmissä näytteli usein myös kylän suurimman talon isäntä. Tuo jos mikä osoitti, että toiminta oli levin nyt hyvin kin erilaisiin kansan kerrol<siin. Myöhemmin Etelä-Pohjanmaalla suojeluskuntalaiset ja IKL:een jäsenet all<oivat vainota myösl<in Härmänl<ylän yhdistyksen jäseniä. Kekseliäs mummuni piilotti mustalla listalla olevan pappani perunakellariin. Yhdistyksen perustamisasiakirjat sekä lippu piilotettiin varmuuden vuol<si läheiseen metsään. Niitä ei koskaan löydetty. Myös isäni toimi aktiivisesti mukana yhdistyksissä. Luin hänen vanhoista muistiinpanoistaan, mtten hän Ouluun tultuaan aktivoi työkavereitaan eroamaan Rautatieliitosta. He perustivat tänne oman Konduktööriyhdistyksen, jossa heidän oli parempi toimia ja vaikuttaa. Harmittaa, etten näistä lähisul<uni aktiiveista ehtinyt hänen kanssaan keskustella. Mil<si vasta oman isän kuolema herättää kiinnostuksen suvun lähihistoriaan? Nyt tosin ymmärrän, mistä minä olen saanut l<iinnostukseni yhdistystoimintaan. lsäni oli myös innokas runoilija sekä mielipidepalstoille kirjoittelija. Käsiini sattui juttu vuodelta 1998, jossa hän jo tuolloin l<irjoitteli sairaanhoitajien pienistä palkoista. Jutun otsikko l<uului: Raskaasta työstä kevyt pall<ka. Kymmenen vuotta kesti ennen kuin palkl<aan tuli tuntuva l<orotusl Tämän hän ennätti nähdä ennen l<uolemaansa. PS. Pappani on pikkupoikana ollessaan kylpenyt yhdessä jo iäkl<ään lsontalon Antin kanssa. Puukonjälkiä oli kuu- lemma Härmän häjyllä ympäri kehoal lsoon Antin rautoja sovittelemassa Alahärmän kotiseutumuseossa. J Yhdistysterveisin Paula, Pohojalaasen isän flikka V:\ J /^v^\ Retken hinta 50 / henkilö Hinta sisältää matkat, yöpymisen hotelti Cumuluksessa, teatteriliput sekä teatteripäivällisen. Mukaan mahtuu 40 ensimmäistä ilmoittautumis- järjestyksessä. Matkalle lähdetään la klo Oulun linja-autoasemalta ja takaisin palataan su24.2. aamupalan jälkeen. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään ma Pentti Kippolalle GSM tai Syksyllä tehdään ruskaretki Luostolle

10 Oulun trt&etallitoimihenkilöt TU ry 0ulun Toinnlhenkilöt Tu Puheenjohtaja, jäsenhankintavastaava o Rauno Harju Puheenjohtaja, lm-renkaan vetäjä Tiina Rakennuskoski A tiina. raken rau no. harj Varapu heenjohtaja, nuorisovastaava n Karppinen Kaisa Sihteeri, jäsensihteeri Rahastonhoitaja a O O kaisa. ik. com Seija Rousti O Taloudenhoitaja O Tärmo tarmo.k. Sihteeri a Raili Moilanen ouluntoimihen Koulutussihteeri lrja lsokangas Tiedotussihteeri/lehden toi mittaja, koulutussihteerin varahenkilö i Q O4O rja. isokan a Paula Pesonen Edu nvalvontavastaava Leppivuori r O5O Teija Tiedotussihteeri Q Pertti Paaso O net Johtokunnan jäsen Ojala Leila omi24.fi O Korhonen 0) O 3617 Oulun Tekmiset ry Johtokunnan jäsenet Jouni Koskinen O O Tuula O Sihteeri a Jonna Karvo jon na. Jäsensihteeri/tiedotussihteeri Maritta Kaarlejärvi Q maritta. Kou lutussi hteeri J Tuula tuula, Rämet Minna Hiivala Rehnbäck O A 0B Jouko Filpus Q jou ko.fi com Kimmo Q O Toivo Knuutila toivo. kn n Räisänen I ritva. kaisu. reh Pentti Johtokunnan jäsenet Jäsensihteeri Kaisu A Varapuheenjohtaja min Nuorisovastaava a o Ville Juntunen ville.j Puheenjohtaja Närhi Nuorisovastaava Koulutussihteeri Ritva Puheenjohtaja Tarja pentti. net Pasanen 0ulun Jljletsäteollisuuden Toimihenkilöt TU ry tarja. narh com Varapuheenjohtaja Jarkko Pikkarainen A O9798 jarkko. Paavo Tikkala ry 04O Kekonen A kim mo. com Lämpsä Sopanen A Raimo A O Anne Suomela O Varapuheenjohtaja A O Markku Viro Pertti Sopanen varajasen Si hteeri/ti edotu Elsi ssi ht. Alakiuttu a Jukka Raitio varajäsen Taloudenhoitaja Tuula Meriläinen O Ritva Ollikkala varajäsen Jäsensihteeri/jäsenhan kitavastaava Seiia Tauriainen O O4O varajäsen Edu Esa-Pekka Kukkonen nvalvontavastaava Pekka Kaarre o pekka, varajäsen Jukka Kanniainen Harrastevastaava Pentti Kippola Q O4O pentti. ki varajäsen Johtokunnan jäsen Oulun TU:n aluetoinniston yhteystiedot: Toimihenkilöunioni TU ry Oulun aluetoimisto Asemakatu 37, Oulu puh , fax (08) http: / / ihen kilou nioni.fi Tero Puutio, alueasiamies Duh tero. pu ki Iou nion i.fi Veijo Silvennoinen, alueasiamies Duh veijo.silven nioni.fi Kerttu Mömmö, työsuhdeasiamies Duh kerttu. mom i hen kilou n ion i.fi llkka SYkkö Raimo Appelgren A O4O raimo.appel Pentti lkonen varalasen Jarkko Pehkonen, työsu hdeasiamies Duh jarkko. peh kilounioni -fi 10 J

11 tt 'KEVAT OULUN METALLITOIMIHENKILÖT TU ry KEVATKOKOUS Kevätkokous pidetään torstain a 27,3.20O8 klo TU:n Oulun aluetoimistossa, Asemakatu 37. Kokouksessa käsitel lään sääntöjen määräämät asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu. TERVETULOA OULUN TEKNISET ry:n KEVATKOKOUS Kevätkokous pidetään keskiviikkona I klo hotelli Cumuluksen kokoustiloissa. Käsitellään vuoden 2OO7 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä kolmen Oulun alueen yhdis yhdistämisestä. Kokouksen jälkeen ruokatarjoilu. Kaikki jäsenet tervetuloa f ohtokunta v f ohtokunta OU LU N M ETSATEOLLISU U DEN TOIMIHENKILÖT TU ry:n KEVIITKOKOUS Kevätkokous pidetään torstai na klo TU:n Oulun aluetoimistossa, Asemakatu 37. llmoittautumiset I 5.2. mennessä tai puh TERVETULOA f ohtokunta OULUN TOIMIHENKILOT TU ry KEVÅTKOKOUS Kevätkokous pidetään keskivi ikkona klo TU:n Oulun aluetoimistolla, Asemakatu 37. Käsitellään vuoden 2007 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä aiesopimus kolmen Oulun alueen yhdi yhdistämisestä. Kokouksen jälkeen ruokailu. TERVETULOA IoHToKUNTA 11

12 YHTEINEN KUNTOKA'I,IPANJA! Jos olet Oulun Tekniset ry:n, Oulun Toimihenkilöt TU ry:n, Oulun Metqllitoimihenkiköt TU ry:n toi Oulun Metsöteollisuuden Toimihenkilöt TU ry:n jcisen, töytö ollo olevo kortti I i i kuntosuoritustesi mukoan. Jokoisesto vcihintöön 20 min. suorituksesto - kövely, hiihto, hölkkö, uinti, voimistelu, pollopelit jne. - soat merkitö rostin ruutuun. Kompanjo-oiko on viikot Polouto kortti 6.6.2OO8 mennessä osoitteeseen Oulun Toimihenkilöt TU RY, Kolliotie 18,90500 oulu. Osollistuneiden kesken orvotoon 4 kpl lohjokorttejo fntersport Megostoren (Kasport) liikkeeseen. Voittojille ilmoitetoon henkilokohtoisesti heti tapahtuvon orvonnon jölkeen. KUNTOKORTTI Näin kohoton ja yllöpidön kuntooni: Liikun pöivittöin toi vöhintöön kolme kertoo viikosso / Liikun vöhintöön minuuttio kerrolloon / Liikun niin, ettö hengitys kiihtyy jo hiki tulee pintoon r' Noutin liikunnosto Nimi: Osoite: Puh 5öhkoposti:

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

TOIMIHENKILOUNIONI. *ilfi. ril'ulo' f "f. i\ :L,

TOIMIHENKILOUNIONI. *ilfi. ril'ulo' f f. i\ :L, TOIMIHENKILOUNIONI *ilfi ril'ulo'. " f "f. ii i\ :L, ; *i,1 Vihdoinkin on saatu nauttia oikeasta talvesta. Marrasl

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) ,

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) , JÄSENKIRJE 1/2017 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5, 26100 Rauma puh. (02) 821 1065, www.friskituult.fi, friski@friskituult.fi Sisällys Sääntömääräinen Kevätkokous... 2 Kirpputori matka Poriin

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON LÄHTÖKOHDAT Selvittää jäseneksi liittyneiden ajatuksia ammattiliittoon liittymisestä, mitkä ovat tärkeimmät syyt, jotka ovat merkinneet

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

Vuoden 2015 eduskuntavaalit: vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen

Vuoden 2015 eduskuntavaalit: vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen Kunnanhallitus 36 24.02.2015 Kunnanhallitus 50 10.03.2015 Vuoden 2015 eduskuntavaalit: vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen KH 36 Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 19.4.2015. En nak

Lisätiedot

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN Sivu 1 OSUUSKAUPPA MAAKUNNAN EDUSTAJISTON VAALIT 1.3. - 16.3.2012 VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN JÄSENALUE 1: KAJAANI, PALTAMO, RISTIJÄRVI VALITUIKSI

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Laatimispäivämäärä ( 4 )

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Laatimispäivämäärä ( 4 ) ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Hallitus Laatimispäivämäärä 27.5.2016 1 ( 4 ) KOKOUSAIKA Torstai 2.6.2016 klo10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA Luontokeskus Naava / kokoustila Kuukkeli, Luontotie 1,

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Jäsenmaksu vuonna 2016 on vain 1,45 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa!

Jäsenmaksu vuonna 2016 on vain 1,45 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa! Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 34 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

Aurinkoista kevättä!

Aurinkoista kevättä! Jyty Varkaus Ry Huhtikuu 2016 Jäsentiedote 1 Hallituksen päätöksiä 2 Edunvalvontakatsaus 3 Vuoden 2017 kalenterien tilausmuutos 4 Kevätkokous 5 Kuntokorttien palautus 6 Haluatko luottamusmieheksi 7 Sampea

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO TIEDOTTAA! Torstaina 20.11.14 lääkärin vastaanotto suljettu klo 11.00 16.00 henkilökunnan koulutuksen vuoksi.

LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO TIEDOTTAA! Torstaina 20.11.14 lääkärin vastaanotto suljettu klo 11.00 16.00 henkilökunnan koulutuksen vuoksi. KOKKOLAN KAUPUNKI TIEDOTTAA Lohtajalainen Lohtajan aluetoimiston tiedotuslehti 21/2014 16.11.2014 Kokkolan kaupungin Lohtajan aluetoimisto os. Lokaniituntie 1, 68230 Lohtaja Avoinna ma pe, klo 9 11 ja

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

Tekniikan ja Erityisalojen Ammattilaiset KTL ry Liite x/

Tekniikan ja Erityisalojen Ammattilaiset KTL ry Liite x/ Ohjeet huomionosoituksista ja muistamisista A. VIIRIN, STANDAARIN LUOVUTUSSÄÄNTÖ 1 Viiri, standaari on korkein Tekniikan ja Erityisalojen Ammattilaiset KTL ry:n (myöhemmin KTL) myöntämä huomionosoitus.

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia 1 Mun perhe suomi äidinkieli suomi äidinkieli perhe äiti _ vaimo isä _ mies vanhemmat lapsi isoäiti tyttö isoisä poika isovanhemmat vauva sisko tyttöystävä poikaystävä veli Ootko sä naimisissa? * Joo,

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja

Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja Ammattiosaston tehtävä ja tarkoitus 1. Koota palvelu- ja niitä lähellä olevilla aloilla työskenteleviä jäseniksi 2. Toimia palkka- ja työehtojen parantamiseksi

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 6.1.2015 klo 12.00-13.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

KOULUTUKSET Ilmoittautumisen yhteydessä kerro syntymäaikasi, erikoisruokavaliosi ja huonekaveritoiveesi.

KOULUTUKSET Ilmoittautumisen yhteydessä kerro syntymäaikasi, erikoisruokavaliosi ja huonekaveritoiveesi. Ilmoittautumiset - lomakkeella - sähköpostitse kurssit(at)puuliitto.fi - puhelimitse (09) 6151 6318 KOULUTUKSET 2017 Ilmoittautumisen yhteydessä kerro syntymäaikasi, erikoisruokavaliosi ja huonekaveritoiveesi.

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51 SISÄLLYS N:o Sivu 45 Laki Leivonmäen kansallispuistosta... 93 46 Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta

Lisätiedot

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 KOULUTUSOHJELMA 2015 1 (8) NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 Nousu tarjoaa jäsenilleen ja luottamustoimisille monipuolista ja innoittavaa koulutusta! Arkena työajalla tapahtuva koulutus on palkallista.

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Pielisen Osuuspankki Edustajiston vaali 2009

Pielisen Osuuspankki Edustajiston vaali 2009 Sivu: 1 P1 Lieksan vaalipiiri Lähetetty: 7469 Äänestys%: 36,1 Hyväksytty: 2612 Hyväksytty%: 96,8 Hylätty: 85 Hylätty%: 3,2 Valitaan: 20 Varoja puuttuu: 3 L1 Ehdokaslista A : 378 %: 14,5 ja: 3 ja%: 15,0

Lisätiedot

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA TEHY OPISKELIJAT ON OIKEUS KUULUA TEHYYN Tehy on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto. Jäseninä voivat olla kaikki alan tutkinnon suorittaneet sekä alaa opiskelevat toisesta asteesta korkeakoulututkintoon

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. HALLINTO Hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt: Liisa Korpela, puheenjohtaja, tiedotusvastaava, edustukset sidosryhmiin, yhteydet. yhteistyökumppaneihin

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 Ala-Ounasjoen Erästäjät PÖYTÄKIRJA Johtokunta Rovaniemi 17.2.2010 ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 AIKA 17.2.2010 klo 18.00 PAIKKA Toimitalo, Erästäjänpolku OSALLISTUJAT Seuran jäseniä 25 liitteenä

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Rauhanturvaajat, Taas on vuosi vaihtunut. Yhdistys piti syyskokouksensa ilman suurempia

Lisätiedot

Yrityksen nimi Yhtiömuoto Y-tunnus Puhelinnumero Puhelinnumero Perustamisvuosi Yhtiön kotipaikka Fuusion tyyppi Fuusion tarkenne

Yrityksen nimi Yhtiömuoto Y-tunnus  Puhelinnumero Puhelinnumero Perustamisvuosi Yhtiön kotipaikka Fuusion tyyppi Fuusion tarkenne Yrityksen nimi LähiTapiola Itä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 22464420 E-mail juha.makinen@lahivakuutus.fi Puhelinnumero 0178211611 Puhelinnumero 0447211700 Perustamisvuosi

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52 Valtuusto 14.04.2014 AIKA 14.04.2014 klo 19:00-19:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa Halonen, Erkki

Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa Halonen, Erkki 1 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 3/2016 Seurakuntaneuvosto Aika ja paikka Maanantai 18.4.2016 klo 18.00 Teljän kirkko Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa Halonen, Erkki Harju, Aulikki poissa

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

Henkilöstötyöryhmä. Muistio 3 8.10.2009

Henkilöstötyöryhmä. Muistio 3 8.10.2009 Oulun seudun kuuden (6) kunnan kuntajakoselvitys 1(7) Henkilöstötyöryhmä Muistio 3 8.10.2009 Aika 8.10..2009 klo 9.00-11.00 Paikka Muhos, Koivu ja Tähti Osallistujat Jarmo Raappana, Jyty, Muhos, pj Kaisu

Lisätiedot

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA JÄSENLEHTI 1/2013 KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA Keski-Suomen Tanssin Ystävät KESTÄVÄT ry 1 KESKI-SUOMEN TANSSIN YSTÄVÄT KESTÄVÄT RY:N HALLITUS YLÄRIVI: Markku Kärkkäinen, jäsen, äänentoistolaitteet,

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Lupsakkaa Joulun aikaa!

Lupsakkaa Joulun aikaa! Jyty Varkaus Ry Joulukuu 2012 Kuukausitiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Jäsenmaksu 2013 5 Jyty Varkaus ry:n hallitus 2013 6 Jyty Varkaus

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 13.10.2011 1 KOKOUSAIKA Tiistai 18.10.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 AIKA keskiviikkona 25.1.2017 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Arvola Lassi Auranen Harri Hutko Sinikka Kallio Reino Kanervo

Lisätiedot

Oikaristen sukuseura ry:n

Oikaristen sukuseura ry:n Oikaristen sukuseura ry:n toimintakertomus 2015 Kuva: Sirpa Heikkinen 2015 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 24.11.2015 Oikaristen 16-vuotias sukuseura toimi aktiivisesti. Seuran tavoitteena on

Lisätiedot

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi.

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi. PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 AIKA keskiviikkona 14.1.2015 klo 19 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Auranen Harri Hutko Sinikka Järvelä Jari Kallio Reino

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Aaltonen Pirjo jäsen

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 8/20

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 8/20 SYYSKOKOKOUS Tiistai 24. marraskuuta 2015 klo 18.00 Valtuustotalon kahvio, Espoon keskus KOKOUSILLAN AVAUS, Puheenjohtaja Anna-Maija Kukkonen avasi kokousillan. VIERAILIJAN PUHEENVUORO Juhana Harju, viestintäpäällikkö

Lisätiedot

Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON

Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON Liity SuPeriin LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OMAAN LIITTOON Sinun liittosi on SuPer SuPer on ainoa liitto, joka on keskittynyt lähi- ja perushoitajien edunvalvontaan. Ajamme etujasi kaikissa ammatillisissa ja

Lisätiedot

Lindholm Matias Jäsen. Kervinen Pinja Jäsen. Niskanen Sami Nuorten monitoimiohjaaja

Lindholm Matias Jäsen. Kervinen Pinja Jäsen. Niskanen Sami Nuorten monitoimiohjaaja PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Nuorisovaltuusto AIKA klo 15:00-16:30 PAIKKA Huutjärven nuorisotila LÄSNÄ Bertling Nonna Puheenjohtaja Bertling Hannu 1.Varapuheenjohtaja Mäkinen Anni Jäsen Lindholm Matias

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

ILOMANTSIN KOULULAITOKSEN VIRAT

ILOMANTSIN KOULULAITOKSEN VIRAT ILOMANTSIN KOULULAITOKSEN VIRAT Virka-n Virka Sijoi tus kou lu Viranhaltija umero 01 Luokanopetta ja Hatun koulu Antti Immonen Hatun koulu Päivi Pesonen 03 Luokanopettaja Hatun koulu Haetaan täyttölupaa

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi.

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi. Kaija Grundell Kaohsiung, Taiwan 29.04.2016 Terveiset kesäisen kuumasta Kaohsiungista! Päivälämpötila jo yli +30! Kielenopiskeluni päättyi helmikuun lopussa. Alla kuvassa opettajiani ja takarivissä opiskelutovereita,

Lisätiedot

POPmaakunta Asialista 1 (5)

POPmaakunta Asialista 1 (5) POPmaakunta Asialista 1 (5) Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus, henkilöstötyöryhmä Aika: 18.1.2017 klo: 9.00-12.00 Paikka: OYS, luentosali 1 (sisäänkäynti B1, 2. krs) Läsnä: Juha Jääskeläinen Eija Ahola

Lisätiedot

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ

PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ PAPERILIITTO SUOMALAISTEN PAPERITYÖNTEKIJÖIDEN EDUNVALVONTAJÄRJESTÖ 23.9.2016 Paperiliitto r.y. 1 PAPERILIITTO Yksi liitto (21:stä) yli miljoona jäsenisestä SAK:sta Perustettu vuonna 1906 Tampereella 61

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

TUUSULAN SENIORIT RY:N TIEDOTE SENIORIT TALVI-KEVÄT 2016 TAPAHTUMAKALENTERI

TUUSULAN SENIORIT RY:N TIEDOTE SENIORIT TALVI-KEVÄT 2016 TAPAHTUMAKALENTERI TUUSULAN SENIORIT RY:N TIEDOTE SENIORIT TALVI-KEVÄT 2016 TAPAHTUMAKALENTERI vko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7.1. 12.1. 21.1. 26.1. 4.2. 9.2. 18.2. 23.2. 3.3. 8.3. 16.3. 14.1. 28.1. 9. -10.2. 25.2. 10.3. 17.3.

Lisätiedot

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info Toimisto: Avoinna ke - to klo 10 12, puh. 6822 233 Työntekijät: Jukka Nieminen, pastori, puh. 0400 920 363 s-posti: jukka.nieminen@saalem.net Jukka talvilomalla 16. 24.2. Reijo Vierula, pastori, puh. 045

Lisätiedot

JANAKKALA-SEURA RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017

JANAKKALA-SEURA RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 JANAKKALA-SEURA RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.3.2016 1 Janakkala-Seura ry. tekee paikallista Janakkalan mielikuvaa tukevaa kotiseututyötä. Tavoitteena on 1. Lisätä täällä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 K U U L U T U S

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 K U U L U T U S K U U L U T U S Suomussalmen seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Ämmänsaaren seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa lauantaina 10.01.2015 klo 10. Kokouksen asialuettelo on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Sukuseura Kanko ry. www-sivut: koti.welho.com/rkarppin/kanko/ Sähköposti: sskanko@welho.com. Muut yhteystiedot:

Sukuseura Kanko ry. www-sivut: koti.welho.com/rkarppin/kanko/ Sähköposti: sskanko@welho.com. Muut yhteystiedot: Jäsenlehti 1/2009 Sukuseura Kanko ry www-sivut: koti.welho.com/rkarppin/kanko/ Sähköposti: sskanko@welho.com Muut yhteystiedot: Puheenjohtaja: Sirpa Karppinen Venemestarintie 29 A, 00980 Helsinki puh.

Lisätiedot

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 4.6.2010 PaKaste - Lapin -osahankkeen ohjausryhmän kokous

Lisätiedot

Liittymiskaavake löytyy tämän asiakirjan lopusta sekä Kiurunetistä: Henkilöstöasiat -> Henkilökuntayhdistys -> Henkilökuntayhdistyksen asiakirjat

Liittymiskaavake löytyy tämän asiakirjan lopusta sekä Kiurunetistä: Henkilöstöasiat -> Henkilökuntayhdistys -> Henkilökuntayhdistyksen asiakirjat HENKILÖKUNTAYHDISTYS Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän henkilökuntayhdistys on perustettu huolehtimaan henkilökunnan virkistys-, vapaa-ajan ja harrastustoiminnan järjestämisestä.

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 19. joulukuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat Ero luottamustehtävistä / Ilpo Pylvänen, uuden valtuutetun kutsuminen valtuustoon

Lisätiedot

LAITOSHUOLTAJIEN TOIMIEN TÄYTTÖLUPA / LISÄSELVITYS/HAASTATTELUUN KUTSUTTAVAT

LAITOSHUOLTAJIEN TOIMIEN TÄYTTÖLUPA / LISÄSELVITYS/HAASTATTELUUN KUTSUTTAVAT Teknisten palvelujen ltk 100 13.05.2015 Teknisten palvelujen ltk 108 24.06.2015 Kaupunginhallitus 180 29.06.2015 Teknisten palvelujen ltk 132 09.09.2015 LAITOSHUOLTAJIEN TOIMIEN TÄYTTÖLUPA / LISÄSELVITYS/HAASTATTELUUN

Lisätiedot

JOUKKUEKILPAILU. karsinta yhteis- Joukkueen Nimi Osallistujat karsintaerät sijoitus pisteet

JOUKKUEKILPAILU. karsinta yhteis- Joukkueen Nimi Osallistujat karsintaerät sijoitus pisteet ... karsinta yhteis- Joukkueen Nimi Osallistujat karsintaerät sijoitus pisteet Esko Huhtaniemi Maanantai aamu Anna-Leena Kannisto Tauno Laakso Lentäjät Kesport Pudasjärvi MuViKa. Rautaruukin Urheilukalastajat

Lisätiedot

Kokouspaikka: Rantsilan seurakuntatalo

Kokouspaikka: Rantsilan seurakuntatalo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015 Sivu 1 Kirkkovaltuusto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kokousaika: Keskiviikko 14.1.2015

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot