on ltä-lapin oli päivällä Viime syksy kului työehtosopimuksista neuvoteltaessa. Liitto teki ksen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "on ltä-lapin oli päivällä Viime syksy kului työehtosopimuksista neuvoteltaessa. Liitto teki ksen."

Transkriptio

1 TOIMIHENKILOUNIONI

2 Vuodet eivät ole veljiä keskenään, tapasi vanha kansa sanoa. Vuosi sit- ten oli tammikuun lopulla jo TU:n henkilöstö ry, jonka kanssa liittohallitus teki oman työehtosopimuk- oikea sen kahdeksi vuodeksi. talvi, nyt ei vielä ole muutamaa päivää enempää voitu nauttia talvisista keleistä. Kirjoitan tätä työmatkalla Helsingissä, missä oli päivällä Joulukuussa hallitus palkkasi neljä uutta asiamiestä liittoon. Kaksi heistä sijoitettiin Oulun aluetoimistoon, joka talven pahin lumimyrsky, nyt illalla jo mennen talven lumia, siis loskaa. Oulun alueella sataa lisää Iunta tuoden toi- henkilövahvuus on tällä hetkellä neljä asiamiestä. Uutena ERTOsta palkattu Jarkko Pehkonen on koulutukseltaan varatuomari ja hoitaa toisen puolen työajasta lakiasioita. Toimiston hoitajana Oulussa vaikuttanut Kerttu Mömmö on toinen uusista asiamiehistä. vottavasti jo oikean talven. Jokin asia ei näytä vuodessa kuitenkaan muuttuneen. Vuosi sitten kirjoitin Perloksen tapauksesta, jossa irtisanottiin'1.200 työntekijää. Tänään puhutaan tapaus StoraEnsosta. Yhtiö lopettaa Summan ja Kemijärven tehtaat ja pysäyttää paperikoneita. Satoja työntekijöitä irtisanotaan. Erityisen ikävää tämä on ltä-lapin alueelle, josta aiemmin on jo hävinnyt satoja teollisia työpaikl<oja. Useilta tahoilta on kysytty, miksei valtio käytä suuromistajana valtaansa ja estä StoraEnsoa Iopettamasta tehtaita. Vastauksena on kuultu, "ettei pörssiyhtiötä voi määräillä". Jos olisi poliittista tahtoa, keinot varmaankin löytyisivät. Toimihenkilöunioni on ottanut voimakkaasti kantaa tehtaiden säilyttämisen puolesta. Sulkemiset tulisi siirtää, kunnes asiaan liittyviä seikkoja on voitu kaikessa rauhassa tarkastella ja vaikutukset selvittää. Viime syksy kului työehtosopimuksista neuvoteltaessa. Liitto teki vajaa neljällekymmenelle eri alalle sopim u ksen. Teknologiateollisu uden alalla oli viikon mittainen muutamaa työpaikkaa koskeva lakko ja parilla muutamalla alalla lakonuhka. Suu- rin osa sopimuksista saatiin aikaiseksi pelkästään neuvottelemalla ilman työtaistelutoimenpiteitä. Neuvottelutapaamiset ovat josl<us pitkästyttä- viä, jopa ärsyttäviä tilanteita. Työnantajapuolelle on selitettävä ja perusteltava ties monennenko l<erran samoja omasta mielestä selviä asioita. Pitemmän pinna omistaja voittaa, ainakin joskus. Liittohallitus hyväksyy viime kädessä sopimukset ja niinpä hallitus kokoontuikin syksyn aikana useampia kertoja ja kiireellisissä asioissa pidettiin puhelinkokous. Vuosi sitten kerättiin laajalla kyselyllä sopimustavoitteita, joista sitten muokattiin muutama kesl<einen yhteinen tavoite neuvotteluihin. Nyt Kevätkaudella tulee hallituksen käsittelyyn mielenkiintoisia ja isoja asioita. TU-Suora-ERTO yhteistyö, sen laajentaminen ja syventäminen tulee käsiteltäväksi. Liiton organisaatiouudistus, jota on jo jonkin aikaa valmisteltu, tulee ratkaistavaksi, Ja kolmantena isona asiana hallitukselle tulee TU;n aluekeskushanke, jossa tarkastellaan aluetoimistojen määrää, sijaintia ja miehitystä. Tämän lisäksi keväällä alkaa toukokuun 2009 liittokokouksen valmistelutyö. Aurinkoista ja lumista kevättä toivottaen. Helsingissä Senjan päivänä Jouni Koskinen voidaan todeta, ettei kaikkia isoja tavoitteiia saavutettu, mutta kaikista tavoitteista saavutettiin jotain. Kaikl<i tavoitteet etenivät jollakin tavalla. yksi ala sai pään auki jossakin asiassa ja toinen ala toisessa. Kun on all<uun päästy, on jatko helpompaa, toivottavasti " Eräs sopimus täytyy vielä erikseen mainita. Toimihenkilöunionin henkilöstöllä on oma henkilöstöyhdistys Jäsenlehti os. Kalliotie 18, OULU Toimituskunta: puh./fax Jouni Koskinen Tuula Rämet Rauno Harju Painopaikka: Painotalo Suomenmaa, OULU Puh , fax Levikki: n kpl Sähköposti: Päätoimittaja: Paula Pesonen Toimitus varaa oikeuden lyhentää ja muokata tekstejä..! c- Kansikuvassa: Aluetoimiston henkilökunta. Kuva: Paula Pesonen

3 WialM&$n$w w* lå$ Tammiku un viimeisellä viil<olla Ou- lun katukuvassa ja ympäristössä vilisi TU:n toimistoautoja. Tällöin Ouluun rantautui valtakunnallinen TU klubikiertue, jolloin TU:n henkilökuntaa vieraili alueen yli kahdellakymmenellä työpaikalla tapaamassa toimihenkilöitä. Kiertueen tarkoituksena oli tuoda tietoutta työelämän pelisäännöistä ja u usista työehtosopim u ksista. TU:n toimistoauto on uusi palvelumuoto, joka tuo TU:n palvelut lähelle jäsentä. Uusi palvelumuoto parantaa jäsenten turvaa ja lisää liiton palvelujen saatavuutta eri alueilla. Myös sinulla on mahdollisuus tilata TU työpail<allesi. Aluetoimiston väl<i on käytettävissäsi mikäli haluat järjes- tää tilaisuuden työpail<allesi vaikl<a kahvitunnin tai ruokatunnin yhteyteen. Tilaisuus on mahdollista toteuttaa myös ständinä esim. työpaikl<asi ruokalassa tai kahviossa. Toimihenkilön on tärkeää tietää omista eduistaan ja oikeuksistaan työsuhteessa ja työpaikalla. On tärkeää myös oivaltaa, kaikkien toimihenkilöiden on tärkeä muistaa työelämässä. että omiin oikeuksiin ja työpaikan asioihin voi vaikuttaa. Työpaikalla järjestettävä tilaisuus on oiva muoto kertoa lyhyesti perusasiat, jotka työpaikan Tero Puutio alueasiamies Oulun aluetoimisto MATTI KELLONIEMI puheenjohtaja :.:t;r'',i:- i.uuräu*t*aua r:1.,.r..l'.j,;,: ::::,::rftf$fq PALOTå Våråpile*unvalfroiitävåstqa{a,.. JOUKe Fltpus r'.',...:;i.i, : i i.,5ännä.aianko'iarlesti:v.iit san \, mf a.,r;. fn Sefnin -,t'..''t''' ::. STTKI n, Pohiöis,Pohjan maan ", äluetoimikunta ffi[ffi,[ita rt:lt1j1j.tå:rametrit,::t::,,,{:. nuorisovastaava lr r l,,i MINNA HIIVALA. 'ili:r...r1:r,,:r.l.,... t:,,,:i:...::i:'.'.tl?r..t.l..:,i+ KATARIINÄ NOPANEN '..:.:.)-:, sanna r--::lll'.'i:: jäsenhankintavastaava RATNE JUiVÄ Tuler r:r:!:-i:i:a1 : ' p[ao]tleä;{tfudiat*f,tåiiåaria,"..:,,,i.rti,:.,,,llt*ua:ruj$in*lsmiii-.lannå.pelo*re*i.o-i*am,ixlt!.. Ji.-:=,,.,ltti:,rll...: ;.',1.;,,.;1'.t.i;:S11;...r..!r.,,,5f.1-1,ri;''.'',':.i? :l::rr'ri..r.r" l'iri:::it:i::']::l:::.:i;l:l';:r1r',lil j::: l'j:ii::::;iif::;:".t :-rirtr:r.:.!-.-.r,i,:rt:.,.:j.j:::r:.;rt:, '.i..r..,..t:i:.:-l+:,.:.,. *..]fi:t'j::'1l;,,,,,:;,,+..i.,1' i,it.]il',i:,..]::: i.l.]]r'f r jär, ikesän muodin uutuudet STTK:n Pohjois-Pohjanmaan aluetoimikunnan järjestämään asiakasiltaan Pukumiehessä (Kirkkokatu 21, Oulu) Ti':,1.,:f llililial::.j.lj;;l :li,i.:l:lt.:..,isit.a,;.ii:.i.i:i::iliil rkokernaan 'kevääh:,3r2ggg.'klo'.1,9':'00',', 21 :00,.'1,,,1',.1.1,,.,.,1 Tilaisuudessa tarjotaan pientä purtavaa ja juotavaa.,,.,,, ;,' "' ii''imui,imi,isef,,,,,, 1,,,'.,,, mennessä ouka.fi tai 'J 1,,., : Tuotteista,20, 7o:n:rälennrus,,,,"

4 Koulutus uudistuu alueellisesti kursseina ja etäopiskeluna sekä osittain verkkoavusteisena opis- Toimihenkilöunionin koulutuksessa kelu na. tapahtuu tämän vuoden aikana kokonaisuudistus. Koulutuksen kaikki osaalueet uudistetaan vastaamaan liiton tavoitteita. Ensimmäisenä tulee uunista ulos jäsenkoulutus, joka korvaa aiemman lähi- ja aluekoulutuksen. Kouluttajien ammattitaitoa nostetaan TJS-Opintokeskuksen meille räätälöi- Luottamushenkilökoulutus on l<ou- lutussopimuksen mukaista luottamus- miesten ja työsuojeluvaltuutettujen koulutusta. l(oulutuksessa valmennetaan luottamushenkilöitä hoitamaan luottamustehtäväänsä ja kehittämään työpaikan edunvalvontaa ja työoloja. mällä koulutuksella. Helmil<uun puo- len välin jälkeen uudet oto-kouluttajat valmistautuvat ja ensimmäinen jäsenkoulutusaineisto on valmis. Erityiskoulutus on suunnattu luotja aktiiveille ja se toteutetaan erilaisina erityis- 1a alantamushenl<ilöille l<ohtaiskoulutu ksina. Luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille tarl<oitettu koulutus uusitaan kevään ail<ana. Uudistetusta koulutustarjonnasta sovitaan työnan- tajaliiton kanssa ennen sen käytiöön- ottoa. Kevään luottamushenl<ilökoulutus toteutetaan vielä vanhan tarjonnan mul<aan. Näistä kursseista on tietoja liiton nettisivujen jäsensivuilla. Uudistettu luottamushen kilökou lu - TU:n KOULUTUSRISTEILY m/s Viking Mariella, Hki - Tukholma - Hki Monikulttuurisuus työssä haaste vai rikkaus? - kaaos, Toimihenkilöunionin vuoden 2008 markkinoidaan loppu l<eväästä. koulutusristeilyllä navigoidaan monil<ulttuuriseen työyhteisöön - miten eri Työpaikka- ja järjestötoim intaa tu kevan l<oulutul<sen kohderyhmänä ovat l<aikki aktiivit, jotl<a eivät kuulu luottamushenkilöille tarl<oitetun koulutus- työyhteisöön ja miten me suomalaiset sopeudumme maailmalla eri työym- sopimuksen piiriin. Näistä esimerkkeinä ovat l<lubivastaavat, yhdistysten Asiaan paneudutaan paneelikeskustelussa sekä alan ammattilaisten pitämässä luentosarjassa: Komennus- pilottil<u rssilla. Jäsenkoulutus on kail<ille TU-laisille tarkoitettua l<oulutusta, jota järjestetään iltaisin ja viikonloppuisin lähellä jäsentä. Aiheita ovat muun muassa työsuhteen oikeudet ja ehdot, TU- Risteilyaikataulu Sunnuntai 6.4. klo Lippujen jako Viking Linen terminaalissa, Katajanokalla klo '13.30 Laivaan nousu klo Luennot klo Laiva lähtee Maananlat 7.4. klo 9.40 Saapuminen Tul<holmaan klo Luennot klo Laiva lähtee Tiistai 8 4. klo Laiva saapuu Helsinkiin Koulutusristeilyllä ovat mukana tie- tysti TU:n yhteistyökumppanii esit- telypisteillään Niistä saat vastauksia tus aloitetaan uudistetulla aineistolla syksyllä Uudistettua tarjontaa johtokunnan jäsenet sekä piiritoimikunnan ja sen työryhmien jäsenet. l(oulutus all<aa tänä vuonna viidellä miehemme maailmalla - viidakl<orummusta tietoverkkoon" l<ulttuurit vail<uttavat suomalaiseen päristöihin. työhön, vapaa-aikaan, eläl<keisiin, vakuutuksijn ja muihin jäsenetuihin liittyviin kysymyksiin TU:lla on oma esittelypiste, joka palvelee sinua l<ai- kissa jäsenasioissa. Ohjelmaa Tukholmassa Kiertoajelu Tukholman kierioajelu järjestetään laivan saavuttua satamaan. Kiertoajelulle voit ilmoittautua risteilyilmoittautumisesi yhteydessä. Hinta 15 euroa henkilöltä. Kiertokävely 5ödermalmenissa Kahden tunnin kiertokävely oppaan jäsenyyden hyödyt. Jäsenkoulutusta johdolla viehättävässä Södermalmin kaupunginosassa. 5ödermalm on täynnä pieniä, yksityisiä kauppoja, jotl<a pursuavat persoonallisuutta ja omistajien intohimoa. llmoittautuminen risteilyilmoittautumisen yhtey- tarjotaan myös netissä. dessä. Työpaikka- ja järjestötoimintaa tukevassa koulutuksessa valmennetaan I<lubivastaavia, yhdistysten Hinta 15 euroa henkilöltä. johtokuntien jäseniä ja muita aktiiveja hoitamaan luottamustehtäväänsä TU:n nettisivuilta klubit ja työpaikan edunvalvonta sekä sekä suunnittelemaan llmoittautuminen Säh köposti : ja kehittämään työpaikan edunvalvontaa ja yhdistyksen toimintaa. Koulutusta toteutetaan llmoittautu m isaika

5 Alls im Oulun TU:n aluetoimistolla tapahtui vuoden vaihteessa muutoksia. Kerttu Mömmön toimenkuva muuttuisiten, että hän toimii nykyään työsuhdeasiamiehenä ja entinen pesti toimistonhoitajana päättyi. Uutena työsuhdeasiamiehenä Jarkko Pehkonen. aloitti Veijo Silvennoiseen seuraavassa nu myös palaamme fu, Kuka: Jarkko Pehkonen Harrastukset: lenkkeily, lumilautailu ja lukeminen Taustaltani olen juristi, Menin jo opiskeluaikana Erityisalojen toimihenkilöliitto Erto ry:een kesätöihin. Työtehtävä oli jäsenien auttaminen puhelimitse ja sähköpostilla. Kesän jälkeen jäin opiskelujen ohella osa-aikaiseksi puhelinneuvojaksi. Seuraava- merossa. na vuonna Ertossa aukesi lakimiehen paikka ja sain sen. Erton lakimiehenä ennätin olla vajaat neljä vuotta ennen kuin nyt vuoden vaihteessa siirryin Toimihenkilöunioniin. Ertossa toimiessani kävin auskultoimassa, eli vanhan kansan sanontaa lainaten, istumassa käräjät kotikaupunkini Nurmeksen käräjäoikeudessa. Toivon, että minusta on jatkossa apua ja tukea TU:n Pohjois-Suomen jäsenille )a henkilöstön edustajille. Minun tehtävänä on toimia työsuhdeasiamiehenä eli käytännössä auttaa jäseniä kaikissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa, tehdä jäsenhankintaa ja tukea piirejä ja yhdistyksiä. Osa työ' ajasta tulee jatkossa kulumaan myös jäsenten edustamiseen ja avustami- Jarkko Pehkonen aloittivuoden vaihteessa alue- seen oil<euden käynneissä. Uskon, että Erton aikaisesta kokemuksesta on hyötyä uudessa työssäni ja siten voin auttaa myös TU:n jäseniä edunvalvonnassa ja sopimusten sekä työlainsäädän nön tull<innassa. Pidetään yhteyttä! Jarkko Pehkonen työsuhdeasiamies toimistolla. Plussaa palkkaan -klubikiertue Tule paikkakuntasi kiertuetapahtumaan. Siellä saat perustietoa toimihenkilöiden oikeuksista, palkankoro- $r tuksista ja sopimusten uudistul<sista. Lisäksi paikalla ovat parhaimmat asiantuntijat keskustelemassa kanssasi sopimusten toteuttamisesta työpaikallasi sel<ä TU-klubin perustamisesta. Plussaa palkkaan TU:n neuvottelemat työehtosopi- Ouluun kiertue saapuu 31.1 ja paikka on Holiday lnn Oulu (Kirl<kokatu 3). Tilaisuus on maksuton ja alkaa kahvitarjoilulla klo 17:30. Tilaisuuden vetäjänä toimii liiton työ- nen palkl<alajin korottuvan useassa erässä sopimuskauden aikana. Sinun ja työkavereittesi on syytä perehtyä työsuhdeasioista sel<ä TU-l<lubin pe- tiivisesti toimivat jäsenet l<utsutaan rustamisesta. sähköpostikirjeellä ensimmäisenä mukaan l<ampanjaan. He lähettävät edelleen omille kavereilleen ja tuttavilleen sähköpostiviestin, jossa kutsuvat näitä mukaan l<isaan ja samalla liiton jäse- Sinulla ja työkavereillasi on mahdollisuus voittaa tilaisuudessa l<irkasvalovalaisin työpaikallen ne I Tapahtumapaikkakunnat ja tilaisuuksiin ilmoitiautumiset tuklubi.fi sivuilla tai puh i ksi. Kutsutut puolestaan välittävät viestiä eteenpäin ja näin tieto kulkee kave- rilta kaverille. Lähtölaukauksen tekevät liittojen al<tiivit: luottamusmiehet, -auton työpai kkavierail u lle? työsuojeluvaltuutetut ja ammattiosastojen toimijat. Kampanja l<estää tammikuun puolivälistä helmikuun Asiamiehet kiertävät TU-autoilla tapahtuma päivänä ja sitä edeltävänä päivänä paikkakunnan TU: laisilla työpail<oilla. Mikäli haluat auton vieraile- loppupuolelle. Sähköpostitse tulevan viestin lisäksi kisaan voi osallistua suoraan verkkosivujen kautta. Kampanja avattiin '15. maan omalla työpail<allasi, ota yhteyttä oman alueesi alueasiamieheen. tammikuuta. l(uvalinkki kampanjaan Lisätietoja kiertueesta järjestösihteeri Uutiset kokosi: Rauno Harju kaikki toimihenkilöt saavat sovitut korotukset. TU-klubi on paras väline tähän keskusteluun ja työhön. ja sopimusten uudistul<sista. STTK:laisissa ammattiliitoissa alkaa n llmoittautuminen Haluatko "Lähellä jäsentä työkavereidesi kanssa l<uulemaan, keskustelemaan ja l<ysymään, kuinka voitte yhdessä vaikuttaa työpaikkan ne asioihin. Saat perustietoa toimihenkilöiden oikeuksista, palkanl<orotuksista ketjukiriekampanja tammikuussa 2008 uudenlainen sähköinen jäsenkampanja. Liitoissa ak- sovittuihin korotuksiin ja valvoa, että Tu le STTK: n suhdeasiamies Arvi Herttua. Neuvontapisteessä voit keskustella asiantuntijoiden kanssa sinun tai työpaikkasi mukset plussaavat palkkaasi yleiskorotusten lisäksi monella muullal<in tavalla. Tilinauhassasi huomaat mo- Juska Kiviojalta Puh O5O " löytyy TU:n sivuilta.

6 ffi*' Varsinainen edustaja Varaedustaja Varsinainen edustaja Varaedustaja Terveydenhuoltoalan Tehy liitot Palvelualan liitot Ammattiliitto SUORA I Marja Niskasaari Anita Litendahl kipudas.fi Ulla Törne Eija Rintakumpu eija. rintal<um Raija Väre Sirpa Marttila ki.fi Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO Saara Mämmi saara. Lahja Pinola lahja. Ritva Väyrynen Maila Jokela maila. Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer Timo Heikkinen timo. Maili Hernetkoski Paula Halonen Paula Vartiainen pau la. perliitto.fi perliitto.fi Vakuutusväen Liitto VvL Merja Hyöty Valtio e Teollisuuden liitot Toimihenkilöunioni TU Palkansaajajärjestö Pardia Eila Keränen eila" Olli-Matti l(auppinen olli-matti. Tiina Rakennuskoski tiina. Raine Jurva raine. j u Paula Pesonen pau la. maa.fi Meeri Mäkitalo meeri. Markku Kinnunen Heikki Holtinkoski markku. kin n u heikki. holtin Erityisalojen liitot Taisto Palola taisto. Suomen Konepäällystöliitto SKL Jari Bälte Meijerialan Ammattilaiset MVL Kunta-alan liitot Raija Taivassalo com Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Myynnin- ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ Esko Järvelä Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA Kirkon alojen ammattijärjestö SVTL Seurakuntien Viran- ja Toimenhaltijain Liitto SVTL OutiMetsikkö METO - Metsäalan Asiantuntijat Marjatta Ojala J Kaisu Paananen kaisu. Aulis Aho Aila Väisänen aila. p.fi Kari Niikkonen kari. Eero Vierimaa Pekka Saikkonen Mediaunioni MDU 5uomen Terveydenhoitajaliitto STH L Riitta Niskala riitta. lu nsalo.fi Riitta Tolonen ka.fi Suomen Laivanpäällystöliitto SLPL Ahtaus- ja Huolinta-alan Tekniset AHT Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI

7 asäz$ W Suomen Suuriruhtinaanmaan Valtiopäiväjärjestys a n netti i n Pietarissa 20.heinäkuuta Venäjän Keisari Nikolai Toisen aikana. Naisen äänioiokeus ja vaalikelpoisuus kirjoitettiin seuraavissa Valtiopäiväjärjestyksen I luvun pykälissä. 55 Oikeutettu valitsemaan edustajaa on jokainen suomen kansalainen, sekä mies että nainen, joka ennen vaalivuotta on täyttänyt neljä kolmatta vuotta. 65. Vaalikelpoinen edustajaksi on jokainen, joka on vaalioikeutettu. 9 Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry järjesti äänioikeuden merkeissä juhlatilaisuudet l.lokakuuta 2005 ympäri maata.. Oulussa pääjuhla oli kaupungin kirjaston Pakkalansalissa. Lisäksi Oulun pääkirkoissa ja vapaiden uskontountien kirkoissa saarnasivat naisteo, logit. su Tasavallan presidentin tervehdys Tasavallan presidentti Tarja Halonen k mä ja kouluruokailu. Äitiyshuolto on mailman huippuluokkaa ja työikäiset naiset ovat korkeammin koulutettuja kuin miehet. Tämä kaikki on naispar- lamentaarikkojen ja edustajina oli 10 naista ja 5 miestä. jo komis- Siitä joukosta Olli Rehn on saari. Oltuaan erilaisissa komiteossa, hän naisjärjestöjen joutui selvittämään parlamentissa tutkimusta, miksi etelä-eurooppalaisten Epäkohtia ovat tänä päivänä nais- miesten sperma oli heikompaa, kuin pohjois-eurooppalaisten. Syynä olivat aktiivisu uden ansiota. ten pätkätyöt, palkkaepätasa-arvo ja naisiin kohdistuva väkivalta. Naisten edustus eduskunnassa, kunnanvaltuustoissa ja suuryhtiöiden hallituksissa on huonompi kuin miesten. Juhlapuheista poimittua: Terveydenhuoltoneuvos Vappu Säi- lynoja kertoi naisen äänestä työelämässä. Hän piti ehdottoman tärkeänä sitä, että saatiin alulle TUBI-rokotukset. Äidit olivat sen käyttöönottamisen sujuvuudessa avainasemassa" Lisäksi hän kertoi, kuinka oli ollut vaikutettava jokaisen valtuutetun mielipiteeseen henkilökohtaisella kotikäynnillä, että oli saatu päätös ensimmäisen kodinhoitajan viran perustamisesta Oulussa luvulla hän oli kätilön virassa ollessaan taistellut eräässä kunnassa auton kilometrikorvauksia saman suuruiseksi, mitä virkamiehet saivat. l(orvausta nostettiin hieman kunnan kätilölle, mutta ei samalle tasolle kuin oli lähettänyt tervehdyksensä l<aikille juhliville naisille. Tervehdyksessään miehillä. hän toteaa, että Suomi oli naisten aseman parantamisessa edelläkävijä mailmassa ja on sitä tänäl<in päivänä. Siitä ovat esimerkkeinä päivähoitojärjestel- Professori Riitta Jouppila kertoi naisen äänestä Eroopan unionissa. Hän oli ensimmäisten suomalaisten MEPPien joukossa v. 1995, jolloin haitalliset ja su u ret torj u nta-ainemäärät viljemillä johtuen lämpimistä olosuhteista. Mieleen painuvinta oli ollut, kun hän oli maininnut sanan sperma, jolloin katolisten miesten naamat olivat ällistyneitä, koska sperma oli heille pyhä asia ja naisen lausumana ainutkertaista. Maakuntavaltuutettu Tuppurainen puuttui Tytti puheessaan mm.oulun imagoon, se on miehinen ja koostunut Tiernapojista, toripolliisista ja Kärpistä. Naisten omaa syytäkin matala profiili on, esimerkkinä yleisön osaston kirjoitukset, missä on hyvin niukasti naisten tekstejä. Oulun kaupungin tasa-arvotoimikunnan puheenjohtaja geologian opiskelija Miia Hirsikangas esitteli puheessaan vammaisten tasa-arvoja nykyistä infrastruktuuria. Hän on pyörätuolilla liikkuva ihminen ja oli Oulun edustajana vastikään Petroskoissa ollessaan kokenut ällistyneitä katseita ja ihmettelyä. Tietenkään mitään valmiuksia hänen kulkemiseensa ja tarpeisiinsa ei rakennuksissa tai kulkuneuvoissa ollut. Hän piti kuitenkin tärkeänä, että Oulusta lähetettiin rohkeasti hänet tuohon maahan, l<ylläkin hyvän avustajan kanssa viemään positiivista viestiä vammaisten asemaa asemasta. Arkadianmäen terveiset iutlfren Kansanedustaja lnkeri Kerola kertoi, että eduskunnassa ei oltu uskottu koskaan naisten määrän kasvavan niihin lukemiin, mitä se tänä päivänä on. Naisten vaatteiden eli villahousujen säilytyslokeroita oli rakennettu vain 10:lle naiselle. Heti ensimmäiseen eduskuntaan saatiin kuitenkin 1 9 naiskansanedustajaa. Kuvassa on Oulun Ympäristön Kalevalaisten Naisten tekemät nuket juhlaohjelmaan 'Akanvirtaa ammateissa". Nukkien vieressä on tekstit mm. pyykkärille, postineidille,opettajalle diakonissalle, naispapille ja tehtaantytölle. 7 Pohjoisen naiset eduskunnassa Pohjois-Suomesta on 100 vuoden aikana ollut vain 32 naista eduskunnassa. Lisätietoa löytyy eduskunnan ww-sivuilta. Tekstija kuva: Kirsti Ojala

8 ? i'i >,i h'. f, i' hi, oeh'f i ht Synnyin kuulemani mul<aan aitld h vc,lsta suorittanut erinäisiä muita tutkintoja mielenl<iinnon ja tarpeen mukaan. l<o- tini tal<apihalla sijainneessa pienessä savusaunassa äitini ja "paarmusl<an" Mottoni on: jokainen päivä myötävaikutuksella perheen neljäntenä lapsena. Vuosi oli sama jolloin sekä UKK että isäni täyttivät viisikymmentä vuotta. Tämän hetkinen kotini on sijainnut viimeiset kymmenen vuotta samassa Viimeiset kymmenen vuotta olen toiminut Ruukki Teollisuusoppilaitoksessa l<ouluttajana. Tämän hetl<inen päävastuualueeni on Tekniikan erikoisammattitutl<intojen tutkintovastaavan toimi ja siihen liittyvä Teräs- pihapiirissä, joten l<ierros on umpeu- tunut. Meillä asuvat minun lisäkseni vaimoni Eila ja Ral<su koira. Tähän kierrol<seen mahtuu var- masti yhden "päätalon" verran kerrottavaa, mutta sen aika ei ole vielä, joten tyytykäämme lyhennelmään. Lähdin työelämään l<uudentoista il<äisenä kun lul<iossa opintojen jatkaminen ei kiinnostanut pätkääkään. Pääsin tuolloin sattumoisin Postin palvelu l<seen osapäivätyöhön. Parin vuoden kuluttua kotil<ylä all<oi tuntua nuorelle miehelle ahtaalta, joten hyppäsin junaan ja matl<ustin Ruotsiin töihin. Tulin sieltä varusmiespalvelusta suorittamaan Suomeen, jonka jäll<een sain työpaikan Rauta- mestarivalmenn us. ki ruukilta. Ajatul<seni oli viivähtää l<otimaassa vain talven yli ja muuttaa taas Ruotsiin, I<oska viihdyin siellä hyvin. Talvi onkin ollut pitkä, sillä olen ol- lut Ruul<in (Rautaruul<in) palveluksessa erilaisissa työtehtävissä yli l<olme- kymmentä vuotta. OIen suorittanut työn ohessa työtel<nikon 1a laskentatoimen merkonomin sel<ä näyttötutl<intomestarin tutkinnot. Lisäl<si olen STTK: n Pohjois-Pohjanmaan aluetoimikunta H!! ; t\ /(. f\ Tällä "valmennusputkella" Ruul<varmistaa uusien työnjohtajiensa osaamisen teknikkokoulutuksen pää- tyttyä Suomessa. ja saanutl<in olla mukana lähes koko työhistoriani ajan. Aluksi ujona nuorena miehenä en kehdannut kieltäytyä kun l<ysyttiin ja pianpa innostuinkin toiminnasta aidosti. Toimintaan vetivät hyvä porul<l<a ja toiminnan tavoite; onhan jokaisella palkans aajalla oil<eus oikeudenmul<aiseen palkkaan ja - kohteluun sel<ä turvalliseen työhön. Työhönhän jokaisella suomalaisella pitäisi olla pe- Aluksi toimin työsuojeluasiamiehenä, sitten erilaisissa työryhmissä ja projel<teissa henl<ilöstön edustajana sitten osastoyhdysmiehenä, majoitul<sen: 158 euroa/henl<ilö/ kahden hengen huoneessa/2 vrl< 218 euroa/henl<ilö/ yhden hengen huoneessa/2 vrk 90 euroa/henkilö/lisävuoteessa 2 hengen huoneessa/2, aamiaisen. m If I "{ M IS ET Sampo mahdollisimman pian. lmoita myösl<in puhelinnumerosi. Tervetuloo retkelle porhoimpoan kevötourinkoon!!!! Ystövönkin voi ottoo mukoon. a Nyt olen toista kautta Rautaruukin hallintoneuvostossa yhtenä neljästä henkilöstön edustajista., kaisu. tai puh ja maksu tilille I ja hallinnoissa.,if;p *åil vrk,.' ITOVAT I LMOITTAUTU vuodet yhdistyksen puheenlohtaiana. Lisäl<si blen ioiminut trentitostoryhmäni edustajana erinäisissä toimissa & Hinnat sisältävät l<uljetul<sen ja yhdis- tyksen koulutussihteerinä, toimil<untien vetä1änä, johtokunnan jäsenenä varapuheenjohtajana ja nyt viimeiset STTK: n Pohjois- Pohjan maan aluetoimiku nta iärjestää hi i htoretl<en Ylläl<selle Matkaan lähdetään pe klo Oulun linja-autoasemalta. Paluumatkdle lähdetään sunnuntaina puoleltapäivin. Majapaikkana on hotelli Ylläskaltio. Maioitus saunallisissa kahden hengen huoneissa. Matl<alla STTK- nfo ia arvontaa. S ) AY -toiminnassa olen halunnut Y rustuslaillinen oikeus? :it Hinnat sisältävät on oppimispäivä ja toiminta-ajatu kseni lainaan Linnan Tuntemattomastar Ei pidä jäädä tuleen makaamaan!" Piirin toimintaan olen osallistunut Teknisten aikana aluekouluttajana, piiritoimil<unnan jäsenenä, järjestö- t ' vastaavana, piirin varapuheenjohiajana ja nyt piirin puheenjohtajana. Olen myös parasta aikaa ensimmäistä kautta liittovaltuuston jäsen. Ay -toiminnan lisäksi harrastan musiikin opiskelua mieskuorolaulun merkeissä, hyötyliikuntaa, lul<emista parissa työs- ja vanhojen koneiden l<entelyä. Matti Kelloniemi Oulun piirin puheenjohtaja J -

9 ,;* :1..i:1 rciffi$.gw'xro p8t Joulukuussa poisnukkuneen isäni papereiden joukosta löysin Härmän Joulu 2OO7 - nimisestä julkaisusta isovanhempiani koskevan jutun. Siinä kerrottiin Härmänkylän työväenyhdistyksen perustamisesta. l.wkmmxåxm&$l Vuonna 1911 perustettiin Alahärmään työväenyhdistys, jonka perustajajäseninä olivat sekä isoisäni että isoäitini veli. Pappani toimi lisäksi yhdistyksen sihteerinä. Jutussa mainittiin myös, että mummuni näytteli yhdistyksen näytelmäkerhossa. Samoissa näytelmissä näytteli usein myös kylän suurimman talon isäntä. Tuo jos mikä osoitti, että toiminta oli levin nyt hyvin kin erilaisiin kansan kerrol<siin. Myöhemmin Etelä-Pohjanmaalla suojeluskuntalaiset ja IKL:een jäsenet all<oivat vainota myösl<in Härmänl<ylän yhdistyksen jäseniä. Kekseliäs mummuni piilotti mustalla listalla olevan pappani perunakellariin. Yhdistyksen perustamisasiakirjat sekä lippu piilotettiin varmuuden vuol<si läheiseen metsään. Niitä ei koskaan löydetty. Myös isäni toimi aktiivisesti mukana yhdistyksissä. Luin hänen vanhoista muistiinpanoistaan, mtten hän Ouluun tultuaan aktivoi työkavereitaan eroamaan Rautatieliitosta. He perustivat tänne oman Konduktööriyhdistyksen, jossa heidän oli parempi toimia ja vaikuttaa. Harmittaa, etten näistä lähisul<uni aktiiveista ehtinyt hänen kanssaan keskustella. Mil<si vasta oman isän kuolema herättää kiinnostuksen suvun lähihistoriaan? Nyt tosin ymmärrän, mistä minä olen saanut l<iinnostukseni yhdistystoimintaan. lsäni oli myös innokas runoilija sekä mielipidepalstoille kirjoittelija. Käsiini sattui juttu vuodelta 1998, jossa hän jo tuolloin l<irjoitteli sairaanhoitajien pienistä palkoista. Jutun otsikko l<uului: Raskaasta työstä kevyt pall<ka. Kymmenen vuotta kesti ennen kuin palkl<aan tuli tuntuva l<orotusl Tämän hän ennätti nähdä ennen l<uolemaansa. PS. Pappani on pikkupoikana ollessaan kylpenyt yhdessä jo iäkl<ään lsontalon Antin kanssa. Puukonjälkiä oli kuu- lemma Härmän häjyllä ympäri kehoal lsoon Antin rautoja sovittelemassa Alahärmän kotiseutumuseossa. J Yhdistysterveisin Paula, Pohojalaasen isän flikka V:\ J /^v^\ Retken hinta 50 / henkilö Hinta sisältää matkat, yöpymisen hotelti Cumuluksessa, teatteriliput sekä teatteripäivällisen. Mukaan mahtuu 40 ensimmäistä ilmoittautumis- järjestyksessä. Matkalle lähdetään la klo Oulun linja-autoasemalta ja takaisin palataan su24.2. aamupalan jälkeen. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään ma Pentti Kippolalle GSM tai Syksyllä tehdään ruskaretki Luostolle

10 Oulun trt&etallitoimihenkilöt TU ry 0ulun Toinnlhenkilöt Tu Puheenjohtaja, jäsenhankintavastaava o Rauno Harju Puheenjohtaja, lm-renkaan vetäjä Tiina Rakennuskoski A tiina. raken rau no. harj Varapu heenjohtaja, nuorisovastaava n Karppinen Kaisa Sihteeri, jäsensihteeri Rahastonhoitaja a O O kaisa. ik. com Seija Rousti O Taloudenhoitaja O Tärmo tarmo.k. Sihteeri a Raili Moilanen ouluntoimihen Koulutussihteeri lrja lsokangas Tiedotussihteeri/lehden toi mittaja, koulutussihteerin varahenkilö i Q O4O rja. isokan a Paula Pesonen Edu nvalvontavastaava Leppivuori r O5O Teija Tiedotussihteeri Q Pertti Paaso O net Johtokunnan jäsen Ojala Leila omi24.fi O Korhonen 0) O 3617 Oulun Tekmiset ry Johtokunnan jäsenet Jouni Koskinen O O Tuula O Sihteeri a Jonna Karvo jon na. Jäsensihteeri/tiedotussihteeri Maritta Kaarlejärvi Q maritta. Kou lutussi hteeri J Tuula tuula, Rämet Minna Hiivala Rehnbäck O A 0B Jouko Filpus Q jou ko.fi com Kimmo Q O Toivo Knuutila toivo. kn n Räisänen I ritva. kaisu. reh Pentti Johtokunnan jäsenet Jäsensihteeri Kaisu A Varapuheenjohtaja min Nuorisovastaava a o Ville Juntunen ville.j Puheenjohtaja Närhi Nuorisovastaava Koulutussihteeri Ritva Puheenjohtaja Tarja pentti. net Pasanen 0ulun Jljletsäteollisuuden Toimihenkilöt TU ry tarja. narh com Varapuheenjohtaja Jarkko Pikkarainen A O9798 jarkko. Paavo Tikkala ry 04O Kekonen A kim mo. com Lämpsä Sopanen A Raimo A O Anne Suomela O Varapuheenjohtaja A O Markku Viro Pertti Sopanen varajasen Si hteeri/ti edotu Elsi ssi ht. Alakiuttu a Jukka Raitio varajäsen Taloudenhoitaja Tuula Meriläinen O Ritva Ollikkala varajäsen Jäsensihteeri/jäsenhan kitavastaava Seiia Tauriainen O O4O varajäsen Edu Esa-Pekka Kukkonen nvalvontavastaava Pekka Kaarre o pekka, varajäsen Jukka Kanniainen Harrastevastaava Pentti Kippola Q O4O pentti. ki varajäsen Johtokunnan jäsen Oulun TU:n aluetoinniston yhteystiedot: Toimihenkilöunioni TU ry Oulun aluetoimisto Asemakatu 37, Oulu puh , fax (08) http: / / ihen kilou nioni.fi Tero Puutio, alueasiamies Duh tero. pu ki Iou nion i.fi Veijo Silvennoinen, alueasiamies Duh veijo.silven nioni.fi Kerttu Mömmö, työsuhdeasiamies Duh kerttu. mom i hen kilou n ion i.fi llkka SYkkö Raimo Appelgren A O4O raimo.appel Pentti lkonen varalasen Jarkko Pehkonen, työsu hdeasiamies Duh jarkko. peh kilounioni -fi 10 J

11 tt 'KEVAT OULUN METALLITOIMIHENKILÖT TU ry KEVATKOKOUS Kevätkokous pidetään torstain a 27,3.20O8 klo TU:n Oulun aluetoimistossa, Asemakatu 37. Kokouksessa käsitel lään sääntöjen määräämät asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu. TERVETULOA OULUN TEKNISET ry:n KEVATKOKOUS Kevätkokous pidetään keskiviikkona I klo hotelli Cumuluksen kokoustiloissa. Käsitellään vuoden 2OO7 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä kolmen Oulun alueen yhdis yhdistämisestä. Kokouksen jälkeen ruokatarjoilu. Kaikki jäsenet tervetuloa f ohtokunta v f ohtokunta OU LU N M ETSATEOLLISU U DEN TOIMIHENKILÖT TU ry:n KEVIITKOKOUS Kevätkokous pidetään torstai na klo TU:n Oulun aluetoimistossa, Asemakatu 37. llmoittautumiset I 5.2. mennessä tai puh TERVETULOA f ohtokunta OULUN TOIMIHENKILOT TU ry KEVÅTKOKOUS Kevätkokous pidetään keskivi ikkona klo TU:n Oulun aluetoimistolla, Asemakatu 37. Käsitellään vuoden 2007 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä aiesopimus kolmen Oulun alueen yhdi yhdistämisestä. Kokouksen jälkeen ruokailu. TERVETULOA IoHToKUNTA 11

12 YHTEINEN KUNTOKA'I,IPANJA! Jos olet Oulun Tekniset ry:n, Oulun Toimihenkilöt TU ry:n, Oulun Metqllitoimihenkiköt TU ry:n toi Oulun Metsöteollisuuden Toimihenkilöt TU ry:n jcisen, töytö ollo olevo kortti I i i kuntosuoritustesi mukoan. Jokoisesto vcihintöön 20 min. suorituksesto - kövely, hiihto, hölkkö, uinti, voimistelu, pollopelit jne. - soat merkitö rostin ruutuun. Kompanjo-oiko on viikot Polouto kortti 6.6.2OO8 mennessä osoitteeseen Oulun Toimihenkilöt TU RY, Kolliotie 18,90500 oulu. Osollistuneiden kesken orvotoon 4 kpl lohjokorttejo fntersport Megostoren (Kasport) liikkeeseen. Voittojille ilmoitetoon henkilokohtoisesti heti tapahtuvon orvonnon jölkeen. KUNTOKORTTI Näin kohoton ja yllöpidön kuntooni: Liikun pöivittöin toi vöhintöön kolme kertoo viikosso / Liikun vöhintöön minuuttio kerrolloon / Liikun niin, ettö hengitys kiihtyy jo hiki tulee pintoon r' Noutin liikunnosto Nimi: Osoite: Puh 5öhkoposti:

Toimihenkilöbarometri 2013

Toimihenkilöbarometri 2013 Toimihenkilöbarometri 2013 Seppo Nevalainen 2 7. 11. 2 0 1 3 Vastanneet jäsenliitoittain Yhteensä N = 1288 Miehet N = 307 Naiset N = 979 Naisten osuus, % Vastausprosentti Painokerroin Ammattiliitto PRO

Lisätiedot

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä!

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä! Jyty Varkaus Ry Tammikuu 2015 Jäsentiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 5 Hallitus 2015 6 Kuntokorttikausi

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

TOIMIHENKILOUNIONI. *ilfi. ril'ulo' f "f. i\ :L,

TOIMIHENKILOUNIONI. *ilfi. ril'ulo' f f. i\ :L, TOIMIHENKILOUNIONI *ilfi ril'ulo'. " f "f. ii i\ :L, ; *i,1 Vihdoinkin on saatu nauttia oikeasta talvesta. Marrasl

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa.

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa. Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 36 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

STTK:n jäsenliittojen työ- ja virkaehtosopimukset

STTK:n jäsenliittojen työ- ja virkaehtosopimukset Liitto Työ- tai virkaehtosopimuksen nimi Sopimus alkaa Sopimus päättyy Ammattiliitto Nousu Rahoitualan työehtosopimus (nordealaiset) 1.12.2016 30.11.2017 Ammattiliitto Pro Ahtausalan teknisten toimihenkilöt

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA TORJUNTAVOITTOJA JA BANAANIPOTKUJA ROHKEITA PELINAVAUKSIA JYTY PELAA SUJUVASTI MONILLA PELIKENTILLÄ JA TEKEE ROHKEITA PELINAVAUKSIA JÄSENTENSÄ HYÖDYKSI. ME EMME TYYDY VAIN TURVAAMAAN

Lisätiedot

TIIRATAAN TULEVAISUUTEEN JYTY JYVÄSKYLÄ RY

TIIRATAAN TULEVAISUUTEEN JYTY JYVÄSKYLÄ RY TIIRATAAN TULEVAISUUTEEN JYTY JYVÄSKYLÄ RY Monta hyvää syytä liittyä Jytyyn! Turvasi on taattu lomautus- ja työttömyystilanteissa. Ammatillinen edunvalvonta. Palkka- ja muita työsuhdeasioitasi edistetään

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012

JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012 JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012 Hyvääsyksynalkuakaikillejäsenillemme! KävimmeelokuunlopussaretkelläPorvoossajaHangossa.Oliupeasääjamuutenkin reissuolionnistunut.kuvassaistunmustionlinnankartanonportaikolla.enollutkäynytsiellä

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 11.3.2015

UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 11.3.2015 UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 11.3.2015 OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 11.3. - esityslista 1. Ohjausryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta 2. Ohjausryhmän jäsenten henkilökohtaisten

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON LÄHTÖKOHDAT Selvittää jäseneksi liittyneiden ajatuksia ammattiliittoon liittymisestä, mitkä ovat tärkeimmät syyt, jotka ovat merkinneet

Lisätiedot

KAIKKIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMINEN TASA-ARVO JOUSTAVUUS LUOTTAMUS TOIMEENTULOON RIITTÄVÄ PALKKA KOHTUULLISET TULOEROT

KAIKKIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMINEN TASA-ARVO JOUSTAVUUS LUOTTAMUS TOIMEENTULOON RIITTÄVÄ PALKKA KOHTUULLISET TULOEROT KAIKKIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMINEN TASA-ARVO JOUSTAVUUS LUOTTAMUS TOIMEENTULOON RIITTÄVÄ PALKKA KOHTUULLISET TULOEROT YHDENVERTAISUUS ENNAKKOLUULOTTOMUUS TOIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK 7 Liksaa ja laatua!

Lisätiedot

Henkilöstötyöryhmä Muistio 1 20.8.2009

Henkilöstötyöryhmä Muistio 1 20.8.2009 1(5) Oulun seudun kuuden (6) kunnan kuntajakoselvitys Henkilöstötyöryhmä Muistio 1 20.8.2009 Aika 20.8.2009 klo 9.30 11.00 Paikka Aleksinkulma, Oulu Osallistujat Kaisu Jokela, Jyty, Haukipudas Maritta

Lisätiedot

Jyty Kalajoki ry Kesätiedote

Jyty Kalajoki ry Kesätiedote Jyty Kalajoki ry Kesätiedote Yhdistys tarjoaa jäsenille teatteriesityksen joko Pyhäjoen tai Kalajoen kesäteatteriin. 1 lippu / jäsen!! Kertomalla nimesi ja näyttämällä jäsenkorttia voit käydä katsomassa

Lisätiedot

YHDYSHENKILÖPOSTI 2/2011

YHDYSHENKILÖPOSTI 2/2011 YHDYSHENKILÖPOSTI 2/2011 Tässä numerossa: - Puheenjohtajan sana - Vuosikokouskutsu - Lomaosakeviikkojen arvonta - Hallituksen päätöksiä - Stipendin luovutus 17.8.2011 Kartta- ja suunnittelutekniset KST

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) ,

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) , JÄSENKIRJE 1/2017 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5, 26100 Rauma puh. (02) 821 1065, www.friskituult.fi, friski@friskituult.fi Sisällys Sääntömääräinen Kevätkokous... 2 Kirpputori matka Poriin

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Kajaanin kaupunginvaltuusto 2017-2021 Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi 2017-2021 valitut. Nimi Ääniä Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Hatva

Lisätiedot

2. kappale ( toinen kappale) P ERHE. sisko. Hän on 13 vuotta.

2. kappale ( toinen kappale) P ERHE. sisko. Hän on 13 vuotta. 2. kappale ( toinen kappale) P ERHE 2.1. Fereshte ja Anna katsovat kuvaa. Fereshte: Tämä on minun perhe. Anna: Kuka hän on? Fereshte: Hän on minun äiti. Äidin nimi on Samiya. Tämä olen minä. Tämä on minun

Lisätiedot

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013 Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Paikka Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A Osallistujat Käsitellyt asiat: Laatikainen Sinikka Fordell

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Vuoden 2015 eduskuntavaalit: vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen

Vuoden 2015 eduskuntavaalit: vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen Kunnanhallitus 36 24.02.2015 Kunnanhallitus 50 10.03.2015 Vuoden 2015 eduskuntavaalit: vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen KH 36 Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 19.4.2015. En nak

Lisätiedot

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN Sivu 1 OSUUSKAUPPA MAAKUNNAN EDUSTAJISTON VAALIT 1.3. - 16.3.2012 VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN JÄSENALUE 1: KAJAANI, PALTAMO, RISTIJÄRVI VALITUIKSI

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja

Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja Ammattiosaston tehtävä ja tarkoitus 1. Koota palvelu- ja niitä lähellä olevilla aloilla työskenteleviä jäseniksi 2. Toimia palkka- ja työehtojen parantamiseksi

Lisätiedot

Aurinkoista kevättä!

Aurinkoista kevättä! Jyty Varkaus Ry Huhtikuu 2016 Jäsentiedote 1 Hallituksen päätöksiä 2 Edunvalvontakatsaus 3 Vuoden 2017 kalenterien tilausmuutos 4 Kevätkokous 5 Kuntokorttien palautus 6 Haluatko luottamusmieheksi 7 Sampea

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

Klo 15.30 KARLIN SUKUSEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SUKUKOKOUS Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat Sääntömuutokset

Klo 15.30 KARLIN SUKUSEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SUKUKOKOUS Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat Sääntömuutokset KARLIN SUKUSEURA RY KUTSU SUKUJUHLAAN JA SUKUKOKOUKSEEN 16.6.2013 Karlin sukuseura ry:n sukuneuvostolla on ilo kutsua Sinut perheineen yhdistyksen sääntöjen edellyttämään varsinaiseen sukukokoukseen 16.6.2013.

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden 2015 alusta vaalikauden loppuun

Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden 2015 alusta vaalikauden loppuun Kunnanhallitus 18 26.01.2015 Kunnan edustajat yhtiö- ja niihin verrattavissa kokouksissa vuoden 2015 alusta vaalikauden loppuun Kh 18 Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Tuula Kohonen, puh. 044 7401104

Lisätiedot

Löydä oma ammattiliittosi. www.liitot.fi

Löydä oma ammattiliittosi. www.liitot.fi Löydä oma ammattiliittosi www.liitot.fi Miksi juuri sinun kannattaa liittyä ammattiliittoon? Ammattiliiton toiminnan ydin on työpaikoilla, jossa ammattiliittojen ja työnantajien yhdessä sopimia työehtoja

Lisätiedot

Extra Pinna JYTY ESPOON SEUTU RY:N PUHEENJOHTAJA EILA FRISKN KIITOKSET. Kaikki päättyy aikanaan.

Extra Pinna JYTY ESPOON SEUTU RY:N PUHEENJOHTAJA EILA FRISKN KIITOKSET. Kaikki päättyy aikanaan. Osa 1, numero 1 Tiedotteen pvm Jyty E s p o o n Seutu www.jyty-espoo.fi Extra Pinna 4 2017 JYTY ESPOON SEUTU RY:N PUHEENJOHTAJA EILA FRISKN KIITOKSET Kaikki päättyy aikanaan. Minun kauteni Jyty Espoon

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Laatimispäivämäärä ( 4 )

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Laatimispäivämäärä ( 4 ) ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Hallitus Laatimispäivämäärä 27.5.2016 1 ( 4 ) KOKOUSAIKA Torstai 2.6.2016 klo10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA Luontokeskus Naava / kokoustila Kuukkeli, Luontotie 1,

Lisätiedot

Pöytäkirja 12/ (7)

Pöytäkirja 12/ (7) Pöytäkirja 12/2016 1 (7) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 10.10.2016 Aika 10.10.2016 klo 10:00 Paikka Sähköpostikokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

SM-KIISKIPILKKI 2017, OULUNJÄRVI MIEHET NIMI SEURA TULOS

SM-KIISKIPILKKI 2017, OULUNJÄRVI MIEHET NIMI SEURA TULOS MIEHET NIMI SEURA TULOS 1 Jani Orava Rautaruukin Urheilukalastajat 2799 2 Raine Kortet Pohjois-Karjalan Urheilukalastajat 2569 3 Ismo Karhunen Rautaruukin Urheilukalastajat 92 4 Tomi Etelä-Aho Lapuan Seudun

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Jäsenmaksu vuonna 2016 on vain 1,45 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa!

Jäsenmaksu vuonna 2016 on vain 1,45 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa! Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 34 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

Tekniikan ja Erityisalojen Ammattilaiset KTL ry Liite x/

Tekniikan ja Erityisalojen Ammattilaiset KTL ry Liite x/ Ohjeet huomionosoituksista ja muistamisista A. VIIRIN, STANDAARIN LUOVUTUSSÄÄNTÖ 1 Viiri, standaari on korkein Tekniikan ja Erityisalojen Ammattilaiset KTL ry:n (myöhemmin KTL) myöntämä huomionosoitus.

Lisätiedot

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3.

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3. JYTT ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 JYTT ry toimii jäsentensä ammatillisten, taloudellisten, sosiaalisten, koulutuksellisten ja oikeudellisten etujen puolesta. Osaston toiminnan tavoitteena on inhimillinen

Lisätiedot

Rauman MTY Friski Tuult ry. Jäsenkirje 5/2015

Rauman MTY Friski Tuult ry. Jäsenkirje 5/2015 Rauman MTY Friski Tuult ry Jäsenkirje 5/2015 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5 26100 Rauma puh (02) 821 1065 www.friskituult.fi friski@friskituult.fi RAUMAN MTY FRISKI TUULT RY 1 Sisällys Yhdistyksen

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU. Tapahtumia 2011. Osaston toimikunta 2011

KOKOUSKUTSU. Tapahtumia 2011. Osaston toimikunta 2011 KOKOUSKUTSU :n sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 10.3.2011 kello 17.00 alkaen Ravintola Vanhan Kellarin Karhu-kabinetissa. Asialistalla on sääntömääräisten asioiden (mm. vuoden 2010 tilinpäätös

Lisätiedot

TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET

TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET Toimintasäännöt hyväksytty 23.9.2006 hallituksen kokouksessa. TYÖPAIKKATOIMINNAN OHJE Mitä on työpaikkatoiminta? Työpaikkaosaston tehtävänä on yhdessä henkilöstöedustajien kanssa

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta TYÖPAIKKATOIMINTA Ohjeistus työpaikkatoiminnasta Työpaikkatoiminta Työpaikkatoiminnalla tarkoitetaan toimintaa joka kattaa samassa työpaikassa työskentelevät Logistiikan toimihenkilöiden jäsenet. Työpaikkatoiminnan

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia 1 Mun perhe suomi äidinkieli suomi äidinkieli perhe äiti _ vaimo isä _ mies vanhemmat lapsi isoäiti tyttö isoisä poika isovanhemmat vauva sisko tyttöystävä poikaystävä veli Ootko sä naimisissa? * Joo,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toisen

Lisätiedot

Solmitut palkka- ja työehtosopimukset 2009-2010

Solmitut palkka- ja työehtosopimukset 2009-2010 Autoalan Keskusliitto (Kaupan Liitto) Suomen Varustamot Suomen Varustamot Metallityöväen Liitto Auto- ja koneala 21 000 Suomen Konepäällystöliitto Suomen Laivanpäällystöliitto Suomen Konepäällystöliitto

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/ KOKOUSTIEDOT Aika kello (kahvi kello 18.00)

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/ KOKOUSTIEDOT Aika kello (kahvi kello 18.00) SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/17 KIRKKOVALTUUSTO Laatimispäivämäärä 10.01.2017 KOKOUSTIEDOT Aika 17.01.2017 kello 18.30 (kahvi kello 18.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon juhlasali KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Uudistuva kylä kaupungissa

Uudistuva kylä kaupungissa Uudistuva kylä kaupungissa Uudistuva kylä kaupungissa hankkeessa etsitään uusia tapoja lasten ja nuorten palveluiden kehittämiseen käyttäjälähtöisesti ja perinteisiä sektorirajoja rohkeasti ylittäen. Pilottialueina

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Kuka voi tulla rippikouluun?

Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Kuka voi tulla rippikouluun? Tervetuloa rippikouluun! Pakilan seurakunnan rippikoulut 2016 Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Ja onnittelut jo valmiiksi; täytät 15 vuotta vuonna 2016! Olet siis mitä parhaassa ripari-iässä.

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007 1(6) Aika 13.6.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Fredman & Månsson Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen,

Lisätiedot

TIEDOTTAA /

TIEDOTTAA / Keilaseura POLE ry TIEDOTTAA 2008-2009 / 3 29.01.09 POLE tiedottaa 2008-2009 / 3 29.01.09 1(4) Tiedottajan palsta Helmikuun kk-kisa käydään Talissa la 21.2. klo 13:30 alkaen, ohjeet tarkemmin tässä tiedotteessa.

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2015 Sukuseura Kiteen Matikaiset r.y..

JÄSENTIEDOTE 2015 Sukuseura Kiteen Matikaiset r.y.. Kuva: YLE Etelä-Karjala TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu KITEEN SUKUSEUROJEN YHTEINEN KYLPYLÄVIIKONLOPPU...2 SYKSYN KAHVITILAISUUDELLE JATKOA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA...3 JUHLAVUOSI 2016...4 MUUTTUNEISTA

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

JHL 210 ry JÄSENKIRJE 3/2017 YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN. Palvelukeskus-liikelaitos ja Palmia Oy:n. henkilökunta PALVELUKESKUS PALMIA OY:N HELSINGIN

JHL 210 ry JÄSENKIRJE 3/2017 YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN. Palvelukeskus-liikelaitos ja Palmia Oy:n. henkilökunta PALVELUKESKUS PALMIA OY:N HELSINGIN 1 JHL 210 ry Palvelukeskus-liikelaitos ja Palmia Oy:n henkilökunta AVAINTA KVTES PALMIA OY:N HENKILÖKUNTA PALVELUKESKUS HELSINGIN HENKILÖKUNTA YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN 2 Hyvät Jäsenet! Jälleen kukat kukkivat

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä

Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä maali 1. Vesa Halonen pj SK PT Yleisseuranta 2. Tommi Sillanpää SK PT Yleisseuranta 3. Kaj Fredriksson SK PT Tulostus 4. Kai Mutka SK PT Videoseuranta

Lisätiedot

SuLVI Yhdessä pärjäämme paremmin Pelisäännöt kuntoon

SuLVI Yhdessä pärjäämme paremmin Pelisäännöt kuntoon Pelisäännöt kuntoon SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Operatiivinen johto, yhteydenpito sidosryhmiin, hanke-edustus: toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi, 040 505 5445 Nettisivupäivitykset,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17. Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012 Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.00 Paikka: Hotel Kalevala Väinämöinen 9 88900 Kuhmo Ohjelma: Kainuun

Lisätiedot

LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO TIEDOTTAA! Torstaina 20.11.14 lääkärin vastaanotto suljettu klo 11.00 16.00 henkilökunnan koulutuksen vuoksi.

LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO TIEDOTTAA! Torstaina 20.11.14 lääkärin vastaanotto suljettu klo 11.00 16.00 henkilökunnan koulutuksen vuoksi. KOKKOLAN KAUPUNKI TIEDOTTAA Lohtajalainen Lohtajan aluetoimiston tiedotuslehti 21/2014 16.11.2014 Kokkolan kaupungin Lohtajan aluetoimisto os. Lokaniituntie 1, 68230 Lohtaja Avoinna ma pe, klo 9 11 ja

Lisätiedot

ROCKTAIL NEWS. Ilmoitushinnat: Toistuvaisilmoitus 4 X ilmoitushinta koon mukaan 25% Rivi-ilmoitus (5 riviä)

ROCKTAIL NEWS. Ilmoitushinnat: Toistuvaisilmoitus 4 X ilmoitushinta koon mukaan 25% Rivi-ilmoitus (5 riviä) 3/2014 1 ROCKTAIL NEWS RockTail News ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Mainosmyynti, artikkelit, ilmoitukset ja tiedustelut Anna-Riitta Forss, Vierutie 3 15560 Nastola 040-5956529 rocktail@netti.fi Lehden

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko KKO 2007:69 Työntekijän takaisin ottaminen Työnantaja ja työntekijä olivat tehneet

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 Miehet Yleinen: 1. 55 Jouni Kokkonen Merilapin urheilukalastajat 3361 2. 51 Mika Jaako Merilapin urheilukalastajat 2935 3. 76 Mika Nampajärvi Koillisen kilpakalastajat 2914 4.

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

XX Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari Pohjoisen Forum

XX Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari Pohjoisen Forum XX Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari Pohjoisen Forum YhdeSSä on enemmän XVIII Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari PohjoISen Forum 20. 21. tammikuu 2011 Oulu XIV Pohjois-s-SSuomen työm markkiinasem minaari

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51 SISÄLLYS N:o Sivu 45 Laki Leivonmäen kansallispuistosta... 93 46 Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄIN AMMATTIOSASTO RY 013

HYVINKÄÄN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄIN AMMATTIOSASTO RY 013 HYVINKÄÄN SÄHKÖALANTYÖNTEKIJÄIN AMMATTIOSASTO RY 013 OSASTO-OPAS 2015 Hyvinkään Sähköalantyöntekijäin ammattiosasto ry Kokoustila: Kutomokatu 5 H 33-34, 05820 Hyvinkää E-Mail: ammattiosasto013@gmail.com

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

TASA-ARVOTOIMIKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015. Aika Keskiviikko klo Vihreiden ryhmätila Espoonkatu 5, Espoo

TASA-ARVOTOIMIKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015. Aika Keskiviikko klo Vihreiden ryhmätila Espoonkatu 5, Espoo TASA-ARVOTOIMIKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Aika Keskiviikko 25.11.2015 klo 17.03 19.45 Paikka Paikalla: Sihteeri Esittelijä Poissa: Vihreiden ryhmätila Espoonkatu 5, 02770 Espoo Teresia Volotinen, pj, Vihr.

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Sydämellisesti tervetuloa! SUOMEN KYLÄTOIMINTA RY. Merk. Riitta Bagge,

Sydämellisesti tervetuloa! SUOMEN KYLÄTOIMINTA RY. Merk. Riitta Bagge, 27.10.2008 Suomen Kylätoiminta ry Kylätoiminnan ja Leaderryhmien eduntekijä LEADER-PARLAMENTTI 26.-27.11.2008 Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) ja sen Leader-jaosto järjestävät Leader-parlamentin ja neuvottelupäivät

Lisätiedot

YHDYSHENKILÖPOSTI 2/2010

YHDYSHENKILÖPOSTI 2/2010 YHDYSHENKILÖPOSTI 2/2010 Tässä numerossa: - Kokouskutsu vuosikokoukseen - Vuosikokouksen ohjelma - Lomaosakeviikkojen arvonta - Hallituksen kevään päätöksiä - KST:n nettisivut - KTK:n nettisivut 19.8.2010

Lisätiedot

VAKUUTUSVÄKI IF RY Vakuutusväen Liiton jäsenyhdistys vuodesta 1964

VAKUUTUSVÄKI IF RY Vakuutusväen Liiton jäsenyhdistys vuodesta 1964 VAKUUTUSVÄKI IF RY Vakuutusväen Liiton jäsenyhdistys vuodesta 1964 EK-STTK Työsuhdepäivät 10. 12.2.2011 Pääluottamusmies Liisa Halme Vakuutusväen liitto Hallitus/Edustajisto/Työttömyyskassan hallitus Nordiska

Lisätiedot

SYYTÄ KUULUA LIITTOON!

SYYTÄ KUULUA LIITTOON! SYYTÄ KUULUA LIITTOON! Onneksi tuo kaveri ei kuulu liittoon ja kirjoitti nimensä työsopimukseen. Muutenhan se sais ne kymmenet edut, jotka SEL on jäsenilleen taistellut. Olisiko duunari yksin neuvotellut

Lisätiedot

Erkkilän palvelutalo, Kärkölä. Osoite Vanhatie 12 B 2, Järvelä. Läsnä Eija Koivuniemi Läntinen perusturvapiiri, sosiaali- ja terveysjohtaja

Erkkilän palvelutalo, Kärkölä. Osoite Vanhatie 12 B 2, Järvelä. Läsnä Eija Koivuniemi Läntinen perusturvapiiri, sosiaali- ja terveysjohtaja Hollolan kunta / Muistio 2/2013 1 (5) n kokous Aika Keskiviikko 29.5.2013 kello 18.00 Paikka Erkkilän palvelutalo, Kärkölä. Osoite Vanhatie 12 B 2, Järvelä. Läsnä Eija Koivuniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta 23.3.2012. Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / Moi

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta 23.3.2012. Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / Moi Järjestöt ja monikulttuurisuus Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta 23.3.2012 Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / Moi Mikä tuo Pohjois-Karjalaan TYÖ OPIS- KELU PERHE PAKO

Lisätiedot