on ltä-lapin oli päivällä Viime syksy kului työehtosopimuksista neuvoteltaessa. Liitto teki ksen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "on ltä-lapin oli päivällä Viime syksy kului työehtosopimuksista neuvoteltaessa. Liitto teki ksen."

Transkriptio

1 TOIMIHENKILOUNIONI

2 Vuodet eivät ole veljiä keskenään, tapasi vanha kansa sanoa. Vuosi sit- ten oli tammikuun lopulla jo TU:n henkilöstö ry, jonka kanssa liittohallitus teki oman työehtosopimuk- oikea sen kahdeksi vuodeksi. talvi, nyt ei vielä ole muutamaa päivää enempää voitu nauttia talvisista keleistä. Kirjoitan tätä työmatkalla Helsingissä, missä oli päivällä Joulukuussa hallitus palkkasi neljä uutta asiamiestä liittoon. Kaksi heistä sijoitettiin Oulun aluetoimistoon, joka talven pahin lumimyrsky, nyt illalla jo mennen talven lumia, siis loskaa. Oulun alueella sataa lisää Iunta tuoden toi- henkilövahvuus on tällä hetkellä neljä asiamiestä. Uutena ERTOsta palkattu Jarkko Pehkonen on koulutukseltaan varatuomari ja hoitaa toisen puolen työajasta lakiasioita. Toimiston hoitajana Oulussa vaikuttanut Kerttu Mömmö on toinen uusista asiamiehistä. vottavasti jo oikean talven. Jokin asia ei näytä vuodessa kuitenkaan muuttuneen. Vuosi sitten kirjoitin Perloksen tapauksesta, jossa irtisanottiin'1.200 työntekijää. Tänään puhutaan tapaus StoraEnsosta. Yhtiö lopettaa Summan ja Kemijärven tehtaat ja pysäyttää paperikoneita. Satoja työntekijöitä irtisanotaan. Erityisen ikävää tämä on ltä-lapin alueelle, josta aiemmin on jo hävinnyt satoja teollisia työpaikl<oja. Useilta tahoilta on kysytty, miksei valtio käytä suuromistajana valtaansa ja estä StoraEnsoa Iopettamasta tehtaita. Vastauksena on kuultu, "ettei pörssiyhtiötä voi määräillä". Jos olisi poliittista tahtoa, keinot varmaankin löytyisivät. Toimihenkilöunioni on ottanut voimakkaasti kantaa tehtaiden säilyttämisen puolesta. Sulkemiset tulisi siirtää, kunnes asiaan liittyviä seikkoja on voitu kaikessa rauhassa tarkastella ja vaikutukset selvittää. Viime syksy kului työehtosopimuksista neuvoteltaessa. Liitto teki vajaa neljällekymmenelle eri alalle sopim u ksen. Teknologiateollisu uden alalla oli viikon mittainen muutamaa työpaikkaa koskeva lakko ja parilla muutamalla alalla lakonuhka. Suu- rin osa sopimuksista saatiin aikaiseksi pelkästään neuvottelemalla ilman työtaistelutoimenpiteitä. Neuvottelutapaamiset ovat josl<us pitkästyttä- viä, jopa ärsyttäviä tilanteita. Työnantajapuolelle on selitettävä ja perusteltava ties monennenko l<erran samoja omasta mielestä selviä asioita. Pitemmän pinna omistaja voittaa, ainakin joskus. Liittohallitus hyväksyy viime kädessä sopimukset ja niinpä hallitus kokoontuikin syksyn aikana useampia kertoja ja kiireellisissä asioissa pidettiin puhelinkokous. Vuosi sitten kerättiin laajalla kyselyllä sopimustavoitteita, joista sitten muokattiin muutama kesl<einen yhteinen tavoite neuvotteluihin. Nyt Kevätkaudella tulee hallituksen käsittelyyn mielenkiintoisia ja isoja asioita. TU-Suora-ERTO yhteistyö, sen laajentaminen ja syventäminen tulee käsiteltäväksi. Liiton organisaatiouudistus, jota on jo jonkin aikaa valmisteltu, tulee ratkaistavaksi, Ja kolmantena isona asiana hallitukselle tulee TU;n aluekeskushanke, jossa tarkastellaan aluetoimistojen määrää, sijaintia ja miehitystä. Tämän lisäksi keväällä alkaa toukokuun 2009 liittokokouksen valmistelutyö. Aurinkoista ja lumista kevättä toivottaen. Helsingissä Senjan päivänä Jouni Koskinen voidaan todeta, ettei kaikkia isoja tavoitteiia saavutettu, mutta kaikista tavoitteista saavutettiin jotain. Kaikl<i tavoitteet etenivät jollakin tavalla. yksi ala sai pään auki jossakin asiassa ja toinen ala toisessa. Kun on all<uun päästy, on jatko helpompaa, toivottavasti " Eräs sopimus täytyy vielä erikseen mainita. Toimihenkilöunionin henkilöstöllä on oma henkilöstöyhdistys Jäsenlehti os. Kalliotie 18, OULU Toimituskunta: puh./fax Jouni Koskinen Tuula Rämet Rauno Harju Painopaikka: Painotalo Suomenmaa, OULU Puh , fax Levikki: n kpl Sähköposti: Päätoimittaja: Paula Pesonen Toimitus varaa oikeuden lyhentää ja muokata tekstejä..! c- Kansikuvassa: Aluetoimiston henkilökunta. Kuva: Paula Pesonen

3 WialM&$n$w w* lå$ Tammiku un viimeisellä viil<olla Ou- lun katukuvassa ja ympäristössä vilisi TU:n toimistoautoja. Tällöin Ouluun rantautui valtakunnallinen TU klubikiertue, jolloin TU:n henkilökuntaa vieraili alueen yli kahdellakymmenellä työpaikalla tapaamassa toimihenkilöitä. Kiertueen tarkoituksena oli tuoda tietoutta työelämän pelisäännöistä ja u usista työehtosopim u ksista. TU:n toimistoauto on uusi palvelumuoto, joka tuo TU:n palvelut lähelle jäsentä. Uusi palvelumuoto parantaa jäsenten turvaa ja lisää liiton palvelujen saatavuutta eri alueilla. Myös sinulla on mahdollisuus tilata TU työpail<allesi. Aluetoimiston väl<i on käytettävissäsi mikäli haluat järjes- tää tilaisuuden työpail<allesi vaikl<a kahvitunnin tai ruokatunnin yhteyteen. Tilaisuus on mahdollista toteuttaa myös ständinä esim. työpaikl<asi ruokalassa tai kahviossa. Toimihenkilön on tärkeää tietää omista eduistaan ja oikeuksistaan työsuhteessa ja työpaikalla. On tärkeää myös oivaltaa, kaikkien toimihenkilöiden on tärkeä muistaa työelämässä. että omiin oikeuksiin ja työpaikan asioihin voi vaikuttaa. Työpaikalla järjestettävä tilaisuus on oiva muoto kertoa lyhyesti perusasiat, jotka työpaikan Tero Puutio alueasiamies Oulun aluetoimisto MATTI KELLONIEMI puheenjohtaja :.:t;r'',i:- i.uuräu*t*aua r:1.,.r..l'.j,;,: ::::,::rftf$fq PALOTå Våråpile*unvalfroiitävåstqa{a,.. JOUKe Fltpus r'.',...:;i.i, : i i.,5ännä.aianko'iarlesti:v.iit san \, mf a.,r;. fn Sefnin -,t'..''t''' ::. STTKI n, Pohiöis,Pohjan maan ", äluetoimikunta ffi[ffi,[ita rt:lt1j1j.tå:rametrit,::t::,,,{:. nuorisovastaava lr r l,,i MINNA HIIVALA. 'ili:r...r1:r,,:r.l.,... t:,,,:i:...::i:'.'.tl?r..t.l..:,i+ KATARIINÄ NOPANEN '..:.:.)-:, sanna r--::lll'.'i:: jäsenhankintavastaava RATNE JUiVÄ Tuler r:r:!:-i:i:a1 : ' p[ao]tleä;{tfudiat*f,tåiiåaria,"..:,,,i.rti,:.,,,llt*ua:ruj$in*lsmiii-.lannå.pelo*re*i.o-i*am,ixlt!.. Ji.-:=,,.,ltti:,rll...: ;.',1.;,,.;1'.t.i;:S11;...r..!r.,,,5f.1-1,ri;''.'',':.i? :l::rr'ri..r.r" l'iri:::it:i::']::l:::.:i;l:l';:r1r',lil j::: l'j:ii::::;iif::;:".t :-rirtr:r.:.!-.-.r,i,:rt:.,.:j.j:::r:.;rt:, '.i..r..,..t:i:.:-l+:,.:.,. *..]fi:t'j::'1l;,,,,,:;,,+..i.,1' i,it.]il',i:,..]::: i.l.]]r'f r jär, ikesän muodin uutuudet STTK:n Pohjois-Pohjanmaan aluetoimikunnan järjestämään asiakasiltaan Pukumiehessä (Kirkkokatu 21, Oulu) Ti':,1.,:f llililial::.j.lj;;l :li,i.:l:lt.:..,isit.a,;.ii:.i.i:i::iliil rkokernaan 'kevääh:,3r2ggg.'klo'.1,9':'00',', 21 :00,.'1,,,1',.1.1,,.,.,1 Tilaisuudessa tarjotaan pientä purtavaa ja juotavaa.,,.,,, ;,' "' ii''imui,imi,isef,,,,,, 1,,,'.,,, mennessä ouka.fi tai 'J 1,,., : Tuotteista,20, 7o:n:rälennrus,,,,"

4 Koulutus uudistuu alueellisesti kursseina ja etäopiskeluna sekä osittain verkkoavusteisena opis- Toimihenkilöunionin koulutuksessa kelu na. tapahtuu tämän vuoden aikana kokonaisuudistus. Koulutuksen kaikki osaalueet uudistetaan vastaamaan liiton tavoitteita. Ensimmäisenä tulee uunista ulos jäsenkoulutus, joka korvaa aiemman lähi- ja aluekoulutuksen. Kouluttajien ammattitaitoa nostetaan TJS-Opintokeskuksen meille räätälöi- Luottamushenkilökoulutus on l<ou- lutussopimuksen mukaista luottamus- miesten ja työsuojeluvaltuutettujen koulutusta. l(oulutuksessa valmennetaan luottamushenkilöitä hoitamaan luottamustehtäväänsä ja kehittämään työpaikan edunvalvontaa ja työoloja. mällä koulutuksella. Helmil<uun puo- len välin jälkeen uudet oto-kouluttajat valmistautuvat ja ensimmäinen jäsenkoulutusaineisto on valmis. Erityiskoulutus on suunnattu luotja aktiiveille ja se toteutetaan erilaisina erityis- 1a alantamushenl<ilöille l<ohtaiskoulutu ksina. Luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille tarl<oitettu koulutus uusitaan kevään ail<ana. Uudistetusta koulutustarjonnasta sovitaan työnan- tajaliiton kanssa ennen sen käytiöön- ottoa. Kevään luottamushenl<ilökoulutus toteutetaan vielä vanhan tarjonnan mul<aan. Näistä kursseista on tietoja liiton nettisivujen jäsensivuilla. Uudistettu luottamushen kilökou lu - TU:n KOULUTUSRISTEILY m/s Viking Mariella, Hki - Tukholma - Hki Monikulttuurisuus työssä haaste vai rikkaus? - kaaos, Toimihenkilöunionin vuoden 2008 markkinoidaan loppu l<eväästä. koulutusristeilyllä navigoidaan monil<ulttuuriseen työyhteisöön - miten eri Työpaikka- ja järjestötoim intaa tu kevan l<oulutul<sen kohderyhmänä ovat l<aikki aktiivit, jotl<a eivät kuulu luottamushenkilöille tarl<oitetun koulutus- työyhteisöön ja miten me suomalaiset sopeudumme maailmalla eri työym- sopimuksen piiriin. Näistä esimerkkeinä ovat l<lubivastaavat, yhdistysten Asiaan paneudutaan paneelikeskustelussa sekä alan ammattilaisten pitämässä luentosarjassa: Komennus- pilottil<u rssilla. Jäsenkoulutus on kail<ille TU-laisille tarkoitettua l<oulutusta, jota järjestetään iltaisin ja viikonloppuisin lähellä jäsentä. Aiheita ovat muun muassa työsuhteen oikeudet ja ehdot, TU- Risteilyaikataulu Sunnuntai 6.4. klo Lippujen jako Viking Linen terminaalissa, Katajanokalla klo '13.30 Laivaan nousu klo Luennot klo Laiva lähtee Maananlat 7.4. klo 9.40 Saapuminen Tul<holmaan klo Luennot klo Laiva lähtee Tiistai 8 4. klo Laiva saapuu Helsinkiin Koulutusristeilyllä ovat mukana tie- tysti TU:n yhteistyökumppanii esit- telypisteillään Niistä saat vastauksia tus aloitetaan uudistetulla aineistolla syksyllä Uudistettua tarjontaa johtokunnan jäsenet sekä piiritoimikunnan ja sen työryhmien jäsenet. l(oulutus all<aa tänä vuonna viidellä miehemme maailmalla - viidakl<orummusta tietoverkkoon" l<ulttuurit vail<uttavat suomalaiseen päristöihin. työhön, vapaa-aikaan, eläl<keisiin, vakuutuksijn ja muihin jäsenetuihin liittyviin kysymyksiin TU:lla on oma esittelypiste, joka palvelee sinua l<ai- kissa jäsenasioissa. Ohjelmaa Tukholmassa Kiertoajelu Tukholman kierioajelu järjestetään laivan saavuttua satamaan. Kiertoajelulle voit ilmoittautua risteilyilmoittautumisesi yhteydessä. Hinta 15 euroa henkilöltä. Kiertokävely 5ödermalmenissa Kahden tunnin kiertokävely oppaan jäsenyyden hyödyt. Jäsenkoulutusta johdolla viehättävässä Södermalmin kaupunginosassa. 5ödermalm on täynnä pieniä, yksityisiä kauppoja, jotl<a pursuavat persoonallisuutta ja omistajien intohimoa. llmoittautuminen risteilyilmoittautumisen yhtey- tarjotaan myös netissä. dessä. Työpaikka- ja järjestötoimintaa tukevassa koulutuksessa valmennetaan I<lubivastaavia, yhdistysten Hinta 15 euroa henkilöltä. johtokuntien jäseniä ja muita aktiiveja hoitamaan luottamustehtäväänsä TU:n nettisivuilta klubit ja työpaikan edunvalvonta sekä sekä suunnittelemaan llmoittautuminen Säh köposti : ja kehittämään työpaikan edunvalvontaa ja yhdistyksen toimintaa. Koulutusta toteutetaan llmoittautu m isaika

5 Alls im Oulun TU:n aluetoimistolla tapahtui vuoden vaihteessa muutoksia. Kerttu Mömmön toimenkuva muuttuisiten, että hän toimii nykyään työsuhdeasiamiehenä ja entinen pesti toimistonhoitajana päättyi. Uutena työsuhdeasiamiehenä Jarkko Pehkonen. aloitti Veijo Silvennoiseen seuraavassa nu myös palaamme fu, Kuka: Jarkko Pehkonen Harrastukset: lenkkeily, lumilautailu ja lukeminen Taustaltani olen juristi, Menin jo opiskeluaikana Erityisalojen toimihenkilöliitto Erto ry:een kesätöihin. Työtehtävä oli jäsenien auttaminen puhelimitse ja sähköpostilla. Kesän jälkeen jäin opiskelujen ohella osa-aikaiseksi puhelinneuvojaksi. Seuraava- merossa. na vuonna Ertossa aukesi lakimiehen paikka ja sain sen. Erton lakimiehenä ennätin olla vajaat neljä vuotta ennen kuin nyt vuoden vaihteessa siirryin Toimihenkilöunioniin. Ertossa toimiessani kävin auskultoimassa, eli vanhan kansan sanontaa lainaten, istumassa käräjät kotikaupunkini Nurmeksen käräjäoikeudessa. Toivon, että minusta on jatkossa apua ja tukea TU:n Pohjois-Suomen jäsenille )a henkilöstön edustajille. Minun tehtävänä on toimia työsuhdeasiamiehenä eli käytännössä auttaa jäseniä kaikissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa, tehdä jäsenhankintaa ja tukea piirejä ja yhdistyksiä. Osa työ' ajasta tulee jatkossa kulumaan myös jäsenten edustamiseen ja avustami- Jarkko Pehkonen aloittivuoden vaihteessa alue- seen oil<euden käynneissä. Uskon, että Erton aikaisesta kokemuksesta on hyötyä uudessa työssäni ja siten voin auttaa myös TU:n jäseniä edunvalvonnassa ja sopimusten sekä työlainsäädän nön tull<innassa. Pidetään yhteyttä! Jarkko Pehkonen työsuhdeasiamies toimistolla. Plussaa palkkaan -klubikiertue Tule paikkakuntasi kiertuetapahtumaan. Siellä saat perustietoa toimihenkilöiden oikeuksista, palkankoro- $r tuksista ja sopimusten uudistul<sista. Lisäksi paikalla ovat parhaimmat asiantuntijat keskustelemassa kanssasi sopimusten toteuttamisesta työpaikallasi sel<ä TU-klubin perustamisesta. Plussaa palkkaan TU:n neuvottelemat työehtosopi- Ouluun kiertue saapuu 31.1 ja paikka on Holiday lnn Oulu (Kirl<kokatu 3). Tilaisuus on maksuton ja alkaa kahvitarjoilulla klo 17:30. Tilaisuuden vetäjänä toimii liiton työ- nen palkl<alajin korottuvan useassa erässä sopimuskauden aikana. Sinun ja työkavereittesi on syytä perehtyä työsuhdeasioista sel<ä TU-l<lubin pe- tiivisesti toimivat jäsenet l<utsutaan rustamisesta. sähköpostikirjeellä ensimmäisenä mukaan l<ampanjaan. He lähettävät edelleen omille kavereilleen ja tuttavilleen sähköpostiviestin, jossa kutsuvat näitä mukaan l<isaan ja samalla liiton jäse- Sinulla ja työkavereillasi on mahdollisuus voittaa tilaisuudessa l<irkasvalovalaisin työpaikallen ne I Tapahtumapaikkakunnat ja tilaisuuksiin ilmoitiautumiset tuklubi.fi sivuilla tai puh i ksi. Kutsutut puolestaan välittävät viestiä eteenpäin ja näin tieto kulkee kave- rilta kaverille. Lähtölaukauksen tekevät liittojen al<tiivit: luottamusmiehet, -auton työpai kkavierail u lle? työsuojeluvaltuutetut ja ammattiosastojen toimijat. Kampanja l<estää tammikuun puolivälistä helmikuun Asiamiehet kiertävät TU-autoilla tapahtuma päivänä ja sitä edeltävänä päivänä paikkakunnan TU: laisilla työpail<oilla. Mikäli haluat auton vieraile- loppupuolelle. Sähköpostitse tulevan viestin lisäksi kisaan voi osallistua suoraan verkkosivujen kautta. Kampanja avattiin '15. maan omalla työpail<allasi, ota yhteyttä oman alueesi alueasiamieheen. tammikuuta. l(uvalinkki kampanjaan Lisätietoja kiertueesta järjestösihteeri Uutiset kokosi: Rauno Harju kaikki toimihenkilöt saavat sovitut korotukset. TU-klubi on paras väline tähän keskusteluun ja työhön. ja sopimusten uudistul<sista. STTK:laisissa ammattiliitoissa alkaa n llmoittautuminen Haluatko "Lähellä jäsentä työkavereidesi kanssa l<uulemaan, keskustelemaan ja l<ysymään, kuinka voitte yhdessä vaikuttaa työpaikkan ne asioihin. Saat perustietoa toimihenkilöiden oikeuksista, palkanl<orotuksista ketjukiriekampanja tammikuussa 2008 uudenlainen sähköinen jäsenkampanja. Liitoissa ak- sovittuihin korotuksiin ja valvoa, että Tu le STTK: n suhdeasiamies Arvi Herttua. Neuvontapisteessä voit keskustella asiantuntijoiden kanssa sinun tai työpaikkasi mukset plussaavat palkkaasi yleiskorotusten lisäksi monella muullal<in tavalla. Tilinauhassasi huomaat mo- Juska Kiviojalta Puh O5O " löytyy TU:n sivuilta.

6 ffi*' Varsinainen edustaja Varaedustaja Varsinainen edustaja Varaedustaja Terveydenhuoltoalan Tehy liitot Palvelualan liitot Ammattiliitto SUORA I Marja Niskasaari Anita Litendahl kipudas.fi Ulla Törne Eija Rintakumpu eija. rintal<um Raija Väre Sirpa Marttila ki.fi Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO Saara Mämmi saara. Lahja Pinola lahja. Ritva Väyrynen Maila Jokela maila. Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer Timo Heikkinen timo. Maili Hernetkoski Paula Halonen Paula Vartiainen pau la. perliitto.fi perliitto.fi Vakuutusväen Liitto VvL Merja Hyöty Valtio e Teollisuuden liitot Toimihenkilöunioni TU Palkansaajajärjestö Pardia Eila Keränen eila" Olli-Matti l(auppinen olli-matti. Tiina Rakennuskoski tiina. Raine Jurva raine. j u Paula Pesonen pau la. maa.fi Meeri Mäkitalo meeri. Markku Kinnunen Heikki Holtinkoski markku. kin n u heikki. holtin Erityisalojen liitot Taisto Palola taisto. Suomen Konepäällystöliitto SKL Jari Bälte Meijerialan Ammattilaiset MVL Kunta-alan liitot Raija Taivassalo com Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Myynnin- ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ Esko Järvelä Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA Kirkon alojen ammattijärjestö SVTL Seurakuntien Viran- ja Toimenhaltijain Liitto SVTL OutiMetsikkö METO - Metsäalan Asiantuntijat Marjatta Ojala J Kaisu Paananen kaisu. Aulis Aho Aila Väisänen aila. p.fi Kari Niikkonen kari. Eero Vierimaa Pekka Saikkonen Mediaunioni MDU 5uomen Terveydenhoitajaliitto STH L Riitta Niskala riitta. lu nsalo.fi Riitta Tolonen ka.fi Suomen Laivanpäällystöliitto SLPL Ahtaus- ja Huolinta-alan Tekniset AHT Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI

7 asäz$ W Suomen Suuriruhtinaanmaan Valtiopäiväjärjestys a n netti i n Pietarissa 20.heinäkuuta Venäjän Keisari Nikolai Toisen aikana. Naisen äänioiokeus ja vaalikelpoisuus kirjoitettiin seuraavissa Valtiopäiväjärjestyksen I luvun pykälissä. 55 Oikeutettu valitsemaan edustajaa on jokainen suomen kansalainen, sekä mies että nainen, joka ennen vaalivuotta on täyttänyt neljä kolmatta vuotta. 65. Vaalikelpoinen edustajaksi on jokainen, joka on vaalioikeutettu. 9 Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry järjesti äänioikeuden merkeissä juhlatilaisuudet l.lokakuuta 2005 ympäri maata.. Oulussa pääjuhla oli kaupungin kirjaston Pakkalansalissa. Lisäksi Oulun pääkirkoissa ja vapaiden uskontountien kirkoissa saarnasivat naisteo, logit. su Tasavallan presidentin tervehdys Tasavallan presidentti Tarja Halonen k mä ja kouluruokailu. Äitiyshuolto on mailman huippuluokkaa ja työikäiset naiset ovat korkeammin koulutettuja kuin miehet. Tämä kaikki on naispar- lamentaarikkojen ja edustajina oli 10 naista ja 5 miestä. jo komis- Siitä joukosta Olli Rehn on saari. Oltuaan erilaisissa komiteossa, hän naisjärjestöjen joutui selvittämään parlamentissa tutkimusta, miksi etelä-eurooppalaisten Epäkohtia ovat tänä päivänä nais- miesten sperma oli heikompaa, kuin pohjois-eurooppalaisten. Syynä olivat aktiivisu uden ansiota. ten pätkätyöt, palkkaepätasa-arvo ja naisiin kohdistuva väkivalta. Naisten edustus eduskunnassa, kunnanvaltuustoissa ja suuryhtiöiden hallituksissa on huonompi kuin miesten. Juhlapuheista poimittua: Terveydenhuoltoneuvos Vappu Säi- lynoja kertoi naisen äänestä työelämässä. Hän piti ehdottoman tärkeänä sitä, että saatiin alulle TUBI-rokotukset. Äidit olivat sen käyttöönottamisen sujuvuudessa avainasemassa" Lisäksi hän kertoi, kuinka oli ollut vaikutettava jokaisen valtuutetun mielipiteeseen henkilökohtaisella kotikäynnillä, että oli saatu päätös ensimmäisen kodinhoitajan viran perustamisesta Oulussa luvulla hän oli kätilön virassa ollessaan taistellut eräässä kunnassa auton kilometrikorvauksia saman suuruiseksi, mitä virkamiehet saivat. l(orvausta nostettiin hieman kunnan kätilölle, mutta ei samalle tasolle kuin oli lähettänyt tervehdyksensä l<aikille juhliville naisille. Tervehdyksessään miehillä. hän toteaa, että Suomi oli naisten aseman parantamisessa edelläkävijä mailmassa ja on sitä tänäl<in päivänä. Siitä ovat esimerkkeinä päivähoitojärjestel- Professori Riitta Jouppila kertoi naisen äänestä Eroopan unionissa. Hän oli ensimmäisten suomalaisten MEPPien joukossa v. 1995, jolloin haitalliset ja su u ret torj u nta-ainemäärät viljemillä johtuen lämpimistä olosuhteista. Mieleen painuvinta oli ollut, kun hän oli maininnut sanan sperma, jolloin katolisten miesten naamat olivat ällistyneitä, koska sperma oli heille pyhä asia ja naisen lausumana ainutkertaista. Maakuntavaltuutettu Tuppurainen puuttui Tytti puheessaan mm.oulun imagoon, se on miehinen ja koostunut Tiernapojista, toripolliisista ja Kärpistä. Naisten omaa syytäkin matala profiili on, esimerkkinä yleisön osaston kirjoitukset, missä on hyvin niukasti naisten tekstejä. Oulun kaupungin tasa-arvotoimikunnan puheenjohtaja geologian opiskelija Miia Hirsikangas esitteli puheessaan vammaisten tasa-arvoja nykyistä infrastruktuuria. Hän on pyörätuolilla liikkuva ihminen ja oli Oulun edustajana vastikään Petroskoissa ollessaan kokenut ällistyneitä katseita ja ihmettelyä. Tietenkään mitään valmiuksia hänen kulkemiseensa ja tarpeisiinsa ei rakennuksissa tai kulkuneuvoissa ollut. Hän piti kuitenkin tärkeänä, että Oulusta lähetettiin rohkeasti hänet tuohon maahan, l<ylläkin hyvän avustajan kanssa viemään positiivista viestiä vammaisten asemaa asemasta. Arkadianmäen terveiset iutlfren Kansanedustaja lnkeri Kerola kertoi, että eduskunnassa ei oltu uskottu koskaan naisten määrän kasvavan niihin lukemiin, mitä se tänä päivänä on. Naisten vaatteiden eli villahousujen säilytyslokeroita oli rakennettu vain 10:lle naiselle. Heti ensimmäiseen eduskuntaan saatiin kuitenkin 1 9 naiskansanedustajaa. Kuvassa on Oulun Ympäristön Kalevalaisten Naisten tekemät nuket juhlaohjelmaan 'Akanvirtaa ammateissa". Nukkien vieressä on tekstit mm. pyykkärille, postineidille,opettajalle diakonissalle, naispapille ja tehtaantytölle. 7 Pohjoisen naiset eduskunnassa Pohjois-Suomesta on 100 vuoden aikana ollut vain 32 naista eduskunnassa. Lisätietoa löytyy eduskunnan ww-sivuilta. Tekstija kuva: Kirsti Ojala

8 ? i'i >,i h'. f, i' hi, oeh'f i ht Synnyin kuulemani mul<aan aitld h vc,lsta suorittanut erinäisiä muita tutkintoja mielenl<iinnon ja tarpeen mukaan. l<o- tini tal<apihalla sijainneessa pienessä savusaunassa äitini ja "paarmusl<an" Mottoni on: jokainen päivä myötävaikutuksella perheen neljäntenä lapsena. Vuosi oli sama jolloin sekä UKK että isäni täyttivät viisikymmentä vuotta. Tämän hetkinen kotini on sijainnut viimeiset kymmenen vuotta samassa Viimeiset kymmenen vuotta olen toiminut Ruukki Teollisuusoppilaitoksessa l<ouluttajana. Tämän hetl<inen päävastuualueeni on Tekniikan erikoisammattitutl<intojen tutkintovastaavan toimi ja siihen liittyvä Teräs- pihapiirissä, joten l<ierros on umpeu- tunut. Meillä asuvat minun lisäkseni vaimoni Eila ja Ral<su koira. Tähän kierrol<seen mahtuu var- masti yhden "päätalon" verran kerrottavaa, mutta sen aika ei ole vielä, joten tyytykäämme lyhennelmään. Lähdin työelämään l<uudentoista il<äisenä kun lul<iossa opintojen jatkaminen ei kiinnostanut pätkääkään. Pääsin tuolloin sattumoisin Postin palvelu l<seen osapäivätyöhön. Parin vuoden kuluttua kotil<ylä all<oi tuntua nuorelle miehelle ahtaalta, joten hyppäsin junaan ja matl<ustin Ruotsiin töihin. Tulin sieltä varusmiespalvelusta suorittamaan Suomeen, jonka jäll<een sain työpaikan Rauta- mestarivalmenn us. ki ruukilta. Ajatul<seni oli viivähtää l<otimaassa vain talven yli ja muuttaa taas Ruotsiin, I<oska viihdyin siellä hyvin. Talvi onkin ollut pitkä, sillä olen ol- lut Ruul<in (Rautaruul<in) palveluksessa erilaisissa työtehtävissä yli l<olme- kymmentä vuotta. OIen suorittanut työn ohessa työtel<nikon 1a laskentatoimen merkonomin sel<ä näyttötutl<intomestarin tutkinnot. Lisäl<si olen STTK: n Pohjois-Pohjanmaan aluetoimikunta H!! ; t\ /(. f\ Tällä "valmennusputkella" Ruul<varmistaa uusien työnjohtajiensa osaamisen teknikkokoulutuksen pää- tyttyä Suomessa. ja saanutl<in olla mukana lähes koko työhistoriani ajan. Aluksi ujona nuorena miehenä en kehdannut kieltäytyä kun l<ysyttiin ja pianpa innostuinkin toiminnasta aidosti. Toimintaan vetivät hyvä porul<l<a ja toiminnan tavoite; onhan jokaisella palkans aajalla oil<eus oikeudenmul<aiseen palkkaan ja - kohteluun sel<ä turvalliseen työhön. Työhönhän jokaisella suomalaisella pitäisi olla pe- Aluksi toimin työsuojeluasiamiehenä, sitten erilaisissa työryhmissä ja projel<teissa henl<ilöstön edustajana sitten osastoyhdysmiehenä, majoitul<sen: 158 euroa/henl<ilö/ kahden hengen huoneessa/2 vrl< 218 euroa/henl<ilö/ yhden hengen huoneessa/2 vrk 90 euroa/henkilö/lisävuoteessa 2 hengen huoneessa/2, aamiaisen. m If I "{ M IS ET Sampo mahdollisimman pian. lmoita myösl<in puhelinnumerosi. Tervetuloo retkelle porhoimpoan kevötourinkoon!!!! Ystövönkin voi ottoo mukoon. a Nyt olen toista kautta Rautaruukin hallintoneuvostossa yhtenä neljästä henkilöstön edustajista., kaisu. tai puh ja maksu tilille I ja hallinnoissa.,if;p *åil vrk,.' ITOVAT I LMOITTAUTU vuodet yhdistyksen puheenlohtaiana. Lisäl<si blen ioiminut trentitostoryhmäni edustajana erinäisissä toimissa & Hinnat sisältävät l<uljetul<sen ja yhdis- tyksen koulutussihteerinä, toimil<untien vetä1änä, johtokunnan jäsenenä varapuheenjohtajana ja nyt viimeiset STTK: n Pohjois- Pohjan maan aluetoimiku nta iärjestää hi i htoretl<en Ylläl<selle Matkaan lähdetään pe klo Oulun linja-autoasemalta. Paluumatkdle lähdetään sunnuntaina puoleltapäivin. Majapaikkana on hotelli Ylläskaltio. Maioitus saunallisissa kahden hengen huoneissa. Matl<alla STTK- nfo ia arvontaa. S ) AY -toiminnassa olen halunnut Y rustuslaillinen oikeus? :it Hinnat sisältävät on oppimispäivä ja toiminta-ajatu kseni lainaan Linnan Tuntemattomastar Ei pidä jäädä tuleen makaamaan!" Piirin toimintaan olen osallistunut Teknisten aikana aluekouluttajana, piiritoimil<unnan jäsenenä, järjestö- t ' vastaavana, piirin varapuheenjohiajana ja nyt piirin puheenjohtajana. Olen myös parasta aikaa ensimmäistä kautta liittovaltuuston jäsen. Ay -toiminnan lisäksi harrastan musiikin opiskelua mieskuorolaulun merkeissä, hyötyliikuntaa, lul<emista parissa työs- ja vanhojen koneiden l<entelyä. Matti Kelloniemi Oulun piirin puheenjohtaja J -

9 ,;* :1..i:1 rciffi$.gw'xro p8t Joulukuussa poisnukkuneen isäni papereiden joukosta löysin Härmän Joulu 2OO7 - nimisestä julkaisusta isovanhempiani koskevan jutun. Siinä kerrottiin Härmänkylän työväenyhdistyksen perustamisesta. l.wkmmxåxm&$l Vuonna 1911 perustettiin Alahärmään työväenyhdistys, jonka perustajajäseninä olivat sekä isoisäni että isoäitini veli. Pappani toimi lisäksi yhdistyksen sihteerinä. Jutussa mainittiin myös, että mummuni näytteli yhdistyksen näytelmäkerhossa. Samoissa näytelmissä näytteli usein myös kylän suurimman talon isäntä. Tuo jos mikä osoitti, että toiminta oli levin nyt hyvin kin erilaisiin kansan kerrol<siin. Myöhemmin Etelä-Pohjanmaalla suojeluskuntalaiset ja IKL:een jäsenet all<oivat vainota myösl<in Härmänl<ylän yhdistyksen jäseniä. Kekseliäs mummuni piilotti mustalla listalla olevan pappani perunakellariin. Yhdistyksen perustamisasiakirjat sekä lippu piilotettiin varmuuden vuol<si läheiseen metsään. Niitä ei koskaan löydetty. Myös isäni toimi aktiivisesti mukana yhdistyksissä. Luin hänen vanhoista muistiinpanoistaan, mtten hän Ouluun tultuaan aktivoi työkavereitaan eroamaan Rautatieliitosta. He perustivat tänne oman Konduktööriyhdistyksen, jossa heidän oli parempi toimia ja vaikuttaa. Harmittaa, etten näistä lähisul<uni aktiiveista ehtinyt hänen kanssaan keskustella. Mil<si vasta oman isän kuolema herättää kiinnostuksen suvun lähihistoriaan? Nyt tosin ymmärrän, mistä minä olen saanut l<iinnostukseni yhdistystoimintaan. lsäni oli myös innokas runoilija sekä mielipidepalstoille kirjoittelija. Käsiini sattui juttu vuodelta 1998, jossa hän jo tuolloin l<irjoitteli sairaanhoitajien pienistä palkoista. Jutun otsikko l<uului: Raskaasta työstä kevyt pall<ka. Kymmenen vuotta kesti ennen kuin palkl<aan tuli tuntuva l<orotusl Tämän hän ennätti nähdä ennen l<uolemaansa. PS. Pappani on pikkupoikana ollessaan kylpenyt yhdessä jo iäkl<ään lsontalon Antin kanssa. Puukonjälkiä oli kuu- lemma Härmän häjyllä ympäri kehoal lsoon Antin rautoja sovittelemassa Alahärmän kotiseutumuseossa. J Yhdistysterveisin Paula, Pohojalaasen isän flikka V:\ J /^v^\ Retken hinta 50 / henkilö Hinta sisältää matkat, yöpymisen hotelti Cumuluksessa, teatteriliput sekä teatteripäivällisen. Mukaan mahtuu 40 ensimmäistä ilmoittautumis- järjestyksessä. Matkalle lähdetään la klo Oulun linja-autoasemalta ja takaisin palataan su24.2. aamupalan jälkeen. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään ma Pentti Kippolalle GSM tai Syksyllä tehdään ruskaretki Luostolle

10 Oulun trt&etallitoimihenkilöt TU ry 0ulun Toinnlhenkilöt Tu Puheenjohtaja, jäsenhankintavastaava o Rauno Harju Puheenjohtaja, lm-renkaan vetäjä Tiina Rakennuskoski A tiina. raken rau no. harj Varapu heenjohtaja, nuorisovastaava n Karppinen Kaisa Sihteeri, jäsensihteeri Rahastonhoitaja a O O kaisa. ik. com Seija Rousti O Taloudenhoitaja O Tärmo tarmo.k. Sihteeri a Raili Moilanen ouluntoimihen Koulutussihteeri lrja lsokangas Tiedotussihteeri/lehden toi mittaja, koulutussihteerin varahenkilö i Q O4O rja. isokan a Paula Pesonen Edu nvalvontavastaava Leppivuori r O5O Teija Tiedotussihteeri Q Pertti Paaso O net Johtokunnan jäsen Ojala Leila omi24.fi O Korhonen 0) O 3617 Oulun Tekmiset ry Johtokunnan jäsenet Jouni Koskinen O O Tuula O Sihteeri a Jonna Karvo jon na. Jäsensihteeri/tiedotussihteeri Maritta Kaarlejärvi Q maritta. Kou lutussi hteeri J Tuula tuula, Rämet Minna Hiivala Rehnbäck O A 0B Jouko Filpus Q jou ko.fi com Kimmo Q O Toivo Knuutila toivo. kn n Räisänen I ritva. kaisu. reh Pentti Johtokunnan jäsenet Jäsensihteeri Kaisu A Varapuheenjohtaja min Nuorisovastaava a o Ville Juntunen ville.j Puheenjohtaja Närhi Nuorisovastaava Koulutussihteeri Ritva Puheenjohtaja Tarja pentti. net Pasanen 0ulun Jljletsäteollisuuden Toimihenkilöt TU ry tarja. narh com Varapuheenjohtaja Jarkko Pikkarainen A O9798 jarkko. Paavo Tikkala ry 04O Kekonen A kim mo. com Lämpsä Sopanen A Raimo A O Anne Suomela O Varapuheenjohtaja A O Markku Viro Pertti Sopanen varajasen Si hteeri/ti edotu Elsi ssi ht. Alakiuttu a Jukka Raitio varajäsen Taloudenhoitaja Tuula Meriläinen O Ritva Ollikkala varajäsen Jäsensihteeri/jäsenhan kitavastaava Seiia Tauriainen O O4O varajäsen Edu Esa-Pekka Kukkonen nvalvontavastaava Pekka Kaarre o pekka, varajäsen Jukka Kanniainen Harrastevastaava Pentti Kippola Q O4O pentti. ki varajäsen Johtokunnan jäsen Oulun TU:n aluetoinniston yhteystiedot: Toimihenkilöunioni TU ry Oulun aluetoimisto Asemakatu 37, Oulu puh , fax (08) http: / / ihen kilou nioni.fi Tero Puutio, alueasiamies Duh tero. pu ki Iou nion i.fi Veijo Silvennoinen, alueasiamies Duh veijo.silven nioni.fi Kerttu Mömmö, työsuhdeasiamies Duh kerttu. mom i hen kilou n ion i.fi llkka SYkkö Raimo Appelgren A O4O raimo.appel Pentti lkonen varalasen Jarkko Pehkonen, työsu hdeasiamies Duh jarkko. peh kilounioni -fi 10 J

11 tt 'KEVAT OULUN METALLITOIMIHENKILÖT TU ry KEVATKOKOUS Kevätkokous pidetään torstain a 27,3.20O8 klo TU:n Oulun aluetoimistossa, Asemakatu 37. Kokouksessa käsitel lään sääntöjen määräämät asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu. TERVETULOA OULUN TEKNISET ry:n KEVATKOKOUS Kevätkokous pidetään keskiviikkona I klo hotelli Cumuluksen kokoustiloissa. Käsitellään vuoden 2OO7 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä kolmen Oulun alueen yhdis yhdistämisestä. Kokouksen jälkeen ruokatarjoilu. Kaikki jäsenet tervetuloa f ohtokunta v f ohtokunta OU LU N M ETSATEOLLISU U DEN TOIMIHENKILÖT TU ry:n KEVIITKOKOUS Kevätkokous pidetään torstai na klo TU:n Oulun aluetoimistossa, Asemakatu 37. llmoittautumiset I 5.2. mennessä tai puh TERVETULOA f ohtokunta OULUN TOIMIHENKILOT TU ry KEVÅTKOKOUS Kevätkokous pidetään keskivi ikkona klo TU:n Oulun aluetoimistolla, Asemakatu 37. Käsitellään vuoden 2007 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä aiesopimus kolmen Oulun alueen yhdi yhdistämisestä. Kokouksen jälkeen ruokailu. TERVETULOA IoHToKUNTA 11

12 YHTEINEN KUNTOKA'I,IPANJA! Jos olet Oulun Tekniset ry:n, Oulun Toimihenkilöt TU ry:n, Oulun Metqllitoimihenkiköt TU ry:n toi Oulun Metsöteollisuuden Toimihenkilöt TU ry:n jcisen, töytö ollo olevo kortti I i i kuntosuoritustesi mukoan. Jokoisesto vcihintöön 20 min. suorituksesto - kövely, hiihto, hölkkö, uinti, voimistelu, pollopelit jne. - soat merkitö rostin ruutuun. Kompanjo-oiko on viikot Polouto kortti 6.6.2OO8 mennessä osoitteeseen Oulun Toimihenkilöt TU RY, Kolliotie 18,90500 oulu. Osollistuneiden kesken orvotoon 4 kpl lohjokorttejo fntersport Megostoren (Kasport) liikkeeseen. Voittojille ilmoitetoon henkilokohtoisesti heti tapahtuvon orvonnon jölkeen. KUNTOKORTTI Näin kohoton ja yllöpidön kuntooni: Liikun pöivittöin toi vöhintöön kolme kertoo viikosso / Liikun vöhintöön minuuttio kerrolloon / Liikun niin, ettö hengitys kiihtyy jo hiki tulee pintoon r' Noutin liikunnosto Nimi: Osoite: Puh 5öhkoposti:

Oulun seutu 2/2014. Ammattiliitto Pro Oulun Seudun Toimihenkilöt Pro ry

Oulun seutu 2/2014. Ammattiliitto Pro Oulun Seudun Toimihenkilöt Pro ry Oulun seutu 2/2014 Ammattiliitto Pro Oulun Seudun Toimihenkilöt Pro ry Päätoimittajan palsta Niin se aika vierähtää lehteä tehdessä, ettei meinaa vauhdissa aina perässä pysyä. Vuosi sitten aloitin Pro

Lisätiedot

Kuljetus- ja huolinta-alan. toimihenkilöt

Kuljetus- ja huolinta-alan. toimihenkilöt 1 Kuljetus- ja huolinta-alan toimihenkilöt KHT ry No 3/2005 Tarjolla KHTeetä ja ay-tiet -tietoutta 2 Uusia tuulia Jokaisen järjestön, yhdistyksen sen ja ammatti- liiton tärkeimpiä tavoitteita on saada

Lisätiedot

VIISSEISKA. Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com. Palkat nousevat 1.6.

VIISSEISKA. Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com. Palkat nousevat 1.6. VIISSEISKA Salon metallityöväen ammattiosasto r.y. sekä osastot 315 ja 211 Huhtikuu 2006 www.metalli57.com Palkat nousevat 1.6.2006 sivu 5 Helsingintie 16 in memoriam sivu 5 Puheenjohtajan palsta sivu

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa 2 1/2014 Koulutus kannattaa Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130

Lisätiedot

250 TAMPERE 4/2010. Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2011 kaikille lehden lukijoille

250 TAMPERE 4/2010. Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2011 kaikille lehden lukijoille 250 TAMPERE 4/2010 Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2011 kaikille lehden lukijoille Lehden aikataulu Seuraava JHL-250-Tampere nro 1/ 2011 ilmestyy jäsenistölle viikolla 12-13 / 2011 Lehtijengi

Lisätiedot

Kyltti. 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot 21 Kokoukseen ja risteilylle!

Kyltti. 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot 21 Kokoukseen ja risteilylle! Kyltti Yksityisten lääkintä- ja terveyspalvelulaitosten työntekijät YLTT ry:n jäsenlehti 1/2008 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot

Lisätiedot

Autokatsastajat. Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014

Autokatsastajat. Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014 Autokatsastajat Vuosikokous 2014 Tampere 1/2014 Puheenjohtaja 1/2014 31. VUOSIKERTA Julkaisija Autokatsastajat AK ry www.autokatsastajat.fi Vastuullinen päätoimittaja Tuomo Vikstedt Haastemiehenkatu 6

Lisätiedot

RVL. Opiskelua työn ohessa sivu 10 RAUTATIEVIRKAMIES. Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16

RVL. Opiskelua työn ohessa sivu 10 RAUTATIEVIRKAMIES. Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16 RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI 2 2014 Opiskelua työn ohessa sivu 10 Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16 Pääkirjoitus Puheenjohtaja Seppo Juselius 040

Lisätiedot

Viisseiska Kevät 2013

Viisseiska Kevät 2013 Viisseiska Kevät 2013 Salon metallityöväenammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Puheenjohtajan palsta s. 2 Kirjoittajavieras s. 3 Aluetoimiston kuulumisia s. 3 Monien mahdollisuuksien

Lisätiedot

1/2007. Rovaniemen kokous

1/2007. Rovaniemen kokous Autokatsastajat 1/2007 Rovaniemen kokous Kolumni Järjestörakenne myllerryksessä 1/2007 24. VUOSIKERTA Julkaisija Autokatsastajat AK ry www.autokatsastajat.fi Vastuullinen päätoimittaja Olli Virtanen Nokkalantie

Lisätiedot

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26 2014 HELMI HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16 Miekkailu kanneoikeudesta ei lopu s. 26 Luonnonhelmaan Jorma Immonen on seikkaillut metsässä koko ikänsä s. 24

Lisätiedot

16 Tietotekniikan palvelualan

16 Tietotekniikan palvelualan TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2012 Tietoa. 12 UIL:n palvelut ja jäsenedut esittelyssä. Mikä on yleisin jäsenpalvelusta kysyttävä kysymys? Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 9.11.2011

Lisätiedot

Ystea-lehti 1/2011. Pääkirjoitus Matti Ojamo. Työhyvinvoinnin monet lähteet

Ystea-lehti 1/2011. Pääkirjoitus Matti Ojamo. Työhyvinvoinnin monet lähteet Ystea-lehti 1/2011 julkaisija: Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry:n jäsenlehti. YSTEA ry on Erityisalojen toimihenkilöliitto ERTO ry:n jäsenyhdistys. www.ystea.fi Päätoimittaja: Matti

Lisätiedot

1/12 JÄSENLEHTI. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry

1/12 JÄSENLEHTI. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 1/12 JÄSENLEHTI Tässä numerossa mm. 4 Hedien hemmottelua ja muita herkkuja 8 Navigoi itsesi uudelle uralle 10 Aslak-kuntoutus oli upea kokemus 12 Kummilapsemme

Lisätiedot

Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010. Häirintä pilaa työyhteisön

Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010. Häirintä pilaa työyhteisön VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010 Häirintä pilaa työyhteisön Onko irtisanominen kriisi vai mahdollisuus Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) 2 Valtiotieteilijä

Lisätiedot

Kutsu kevät kokoukseen! s. 22 1/15

Kutsu kevät kokoukseen! s. 22 1/15 Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 1/15 JÄSENLEHTI Tässä numerossa mm. 4 YSTEAssa kuunnellaan jäsentä 6 ASLAK-kurssilla kuntoudutaan! 12 Aluetoiminnan arvostus on kohdallaan Kutsu kevät

Lisätiedot

Kevätkokous 14.5.2015 Lahdessa s. 3 Palkkasuositukset 1.5.2015 alkaen s. 4 6 Työministeri Lauri Ihalainen: Työelämä muuttuu s. 11

Kevätkokous 14.5.2015 Lahdessa s. 3 Palkkasuositukset 1.5.2015 alkaen s. 4 6 Työministeri Lauri Ihalainen: Työelämä muuttuu s. 11 Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 1/2015 YHTEISÖLLISYYS VOIMAVARANA Kevätkokous 14.5.2015 Lahdessa s. 3 Palkkasuositukset 1.5.2015 alkaen s. 4 6 Työministeri Lauri Ihalainen: Työelämä muuttuu s.

Lisätiedot

250 TAMPERE 4 / 2011. JHL 250 ehdokasasettelukokous 26.1.2012 klo 18.00 SAK:n kokoushuone, Rautatienkatu 10, 7.krs

250 TAMPERE 4 / 2011. JHL 250 ehdokasasettelukokous 26.1.2012 klo 18.00 SAK:n kokoushuone, Rautatienkatu 10, 7.krs 250 TAMPERE 4 / 2011 JHL 250 ehdokasasettelukokous 26.1.2012 klo 18.00 SAK:n kokoushuone, Rautatienkatu 10, 7.krs Lehden aikataulu JHL 250 Tampere nro 1/2012 ilmestyy viikolla 10 Tee lehteen juttu! Tai

Lisätiedot

250 Tampere 3/2013. Yhdistyksen syyskokous: 28.11.2013 Virkeätä syksyä! Osallistu JHL-tapahtumiin! Tule mukaan aktiiviseen ay-toimintaan!

250 Tampere 3/2013. Yhdistyksen syyskokous: 28.11.2013 Virkeätä syksyä! Osallistu JHL-tapahtumiin! Tule mukaan aktiiviseen ay-toimintaan! 250 Tampere 3/2013 Yhdistyksen syyskokous: 28.11.2013 Virkeätä syksyä! Osallistu JHL-tapahtumiin! Tule mukaan aktiiviseen ay-toimintaan! Lehden aikataulu JHL 250 Tampere nro 4/2013 ilmestyy viikolla 50.

Lisätiedot

Täyttä Elämää. HIY 75v juhlanumero

Täyttä Elämää. HIY 75v juhlanumero Täyttä Elämää HIY 75v juhlanumero Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n jäsenlehti 2/2013 HELSINGIN INVALIDIEN YHDISTYS RY Perustettu vuonna 1938 Toimisto: Voudintie 6, 00600 Helsinki Yhteystiedot Toimisto

Lisätiedot

Tietoa. 8 Kesäloma lähestyy. 16 Tietoala on mukana. Kevät täynnä haasteita TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 2 : 2012

Tietoa. 8 Kesäloma lähestyy. 16 Tietoala on mukana. Kevät täynnä haasteita TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 2 : 2012 TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 2 : 2012 Tietoa. 8 Kesäloma lähestyy. Lakimies vastaa yleisimpiin kysymyksiin vuosiloman pitämisestä. 16 Tietoala on mukana UIL:n alueellisessa toiminnassa. Esittelyssä

Lisätiedot

Tervetuloa kevätkokouspäiville Turkuun...s. 4-7. Sorrento kutsuu BPW kongressiin...s. 8. Turkulaisia liike- ja virkanaisia...s.

Tervetuloa kevätkokouspäiville Turkuun...s. 4-7. Sorrento kutsuu BPW kongressiin...s. 8. Turkulaisia liike- ja virkanaisia...s. BPW Finland BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN 1/2012 Tervetuloa kevätkokouspäiville Turkuun...s. 4-7 Sorrento kutsuu BPW kongressiin...s. 8 Turkulaisia liike- ja virkanaisia...s. 10-15 Liiton toimistolla

Lisätiedot

250 Tampere 1/2014. JHL 250:n kevätkokous Tiistaina 8.4.2014 kello 18.00

250 Tampere 1/2014. JHL 250:n kevätkokous Tiistaina 8.4.2014 kello 18.00 250 Tampere 1/2014 JHL 250:n kevätkokous Tiistaina 8.4.2014 kello 18.00 Lehden aikataulu JHL 250 Tampere nro 2/2014 ilmestyy viikolla 21-22 Tee lehteen juttu! Tai anna vinkki aiheesta, jonka sisältö tai

Lisätiedot

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo:

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo: tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2009 Alanko ja Turo: Työpari auttaa jaksamaan s.8 IT EVVK Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia s. 11 JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 Tes-neuvottelut katkolla

Lisätiedot

RVL. Tosi kivat työkaverit ovat voimavara sivu 16. rautatievirkamiesliiton jäsenlehti

RVL. Tosi kivat työkaverit ovat voimavara sivu 16. rautatievirkamiesliiton jäsenlehti RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 5 2013 Tosi kivat työkaverit ovat voimavara sivu 16 Työllisyys- ja kasvusopimus sivu 4 Liikennevirastossa uudistuksia sivu 6 Pääkirjoitus Puheenjohtaja

Lisätiedot

RVL RAUTATIEVIRKAMIES RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI. RVL rohkeasti kohti uutta sivu 10

RVL RAUTATIEVIRKAMIES RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI. RVL rohkeasti kohti uutta sivu 10 RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI 2 2015 RVL rohkeasti kohti uutta sivu 10 Osa-aikaiset työsuhteet mahdollisuus vai helvetti? sivu 18 Positiivinen kyseenalaistaja sivu 20 Pääkirjoitus

Lisätiedot

Viisseiska Maaliskuu 2009

Viisseiska Maaliskuu 2009 Viisseiska Maaliskuu 2009 Salon metallityöväenammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Jäsenet äänestivät KYLLÄ Team-hankkeelle Äänestä EU-vaaleissa 7.6.2009 (ennakkoäänestys 27.5.

Lisätiedot

tosite Tilitoimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/2011 tosite_1_2011_v1.indd 1 16.3.2011 13:31:21

tosite Tilitoimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/2011 tosite_1_2011_v1.indd 1 16.3.2011 13:31:21 tosite Tilitoimihenkilöt ry:n jäsenlehti 1/2011 3 Musta on kaunista: uusi Erton puheenjohtaja Juri Aaltonen 4 Titon syysseminaari: 25 vuotta edunvalvontaa 14 Hyvä käytös sallittu: paketti työhyvinvoinnista

Lisätiedot

TALKOORENGAS RISTO AUTIO. Väitös vapaaehtoistyöstä. Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus. Erilaisuuden hyväksyminen

TALKOORENGAS RISTO AUTIO. Väitös vapaaehtoistyöstä. Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus. Erilaisuuden hyväksyminen Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus TALKOORENGAS www.talkoorengas.fi 2/2009 Väitös vapaaehtoistyöstä Leo Tolstoi, suuri kirjailija ja aatteellinen vaikuttaja RISTO AUTIO Erilaisuuden hyväksyminen Naistenpäivä

Lisätiedot