Aluksi veisattiin virsi 54. Kirkkoherra Jouni Heikkinen piti alkuhartauden.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aluksi veisattiin virsi 54. Kirkkoherra Jouni Heikkinen piti alkuhartauden."

Transkriptio

1 1/16 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 2/2013 Aika Keskiviikkona 13. päivänä helmikuuta 2013 klo Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Ismo Antila, varapj (Anneli Rissanen) Jouko Heino (Sauli Laakkonen) Juha H. Kukkohovi (Marja Heikkinen) Raili Männikkö (Väinö Väänänen) Sauli Parviainen (Katri Alasaarela) Liisa Ruottinen Juha Piirala Anne Tikkanen (Minna Kemppainen) Pöytäkirjanpitäjä Riitta Kukkohovi-Colpaert Kutsuttuina Aimo Mikkonen Martti Kiviharju Pertti Moilanen talouspäällikkö kirkkovaltuuston pj. kirkkovaltuuston varapj. toiminnanjohtaja, Muhoksen metsänhoitoyhdistys, KOKOUKSEN AVAUS JA ALKURUKOUS Aluksi veisattiin virsi 54. Kirkkoherra Jouni Heikkinen piti alkuhartauden. 21 TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 luvun 5 :n mukaisesti kokouskutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, mikäli yli puolet jäsenistä on saapuvilla. Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 7/8. Kokouskutsut on lähetetty Ismo Antila poistui klo :n 31 jälkeen. Tällöin kokous tuli päätösvaltaiseksi 6/8. hyväksyttiin.

2 2/16 22 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Työjärjestys kokouskutsun mukainen. hyväksyttiin. 23 VALITAAN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 luvun 9 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Pöytäkirjan tarkastamisessa on käytetty ensimmäistä menettelytapaa. Esitetään valittavaksi kaksi pöytäkirjantarkastajaa, Jouko Heino ja Raili Männikkö. hyväksyttiin. 24 PÄÄTETÄÄN PÖYTÄKIRJAN JULKIPANOSTA Kirkkoneuvosto päättänee, että pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä muutoksenhakuohjeineen kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ma-pe klo 9-13 ja lisäksi ke klo Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta laitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle väliseksi ajaksi. Todetaan, että ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on KL:n 25 luvun 3 :n mukaan pantava vähintään neljäntoista (14) päivän ajan eli oikaisuvaatimukselle varatun ajan seurakunnan ilmoitustaululle. Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan. hyväksyttiin.

3 3/16 25 MUHOKSEN SEURAKUNNAN METSO-INVENTOINTI 2012 Ympäristöministeriö myönsi 6000 euron määrärahan seurakunnan omistamien metsien METSO-kohteiden inventointiin vuonna Syksyllä 2011 valmistuneen uuden metsätaloussuunnitelman mukaan seurakunnan alueella on metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä sekä muita arvokkaita elinympäristöjä. Alueen luontoarvoja ovat lähinnä kitumaan vähäpuisina soina, metsäsaarekkeina, kallioina sekä vanhoina havu- ja lehtimetsinä. Toteutusaikataulu oli vuoden 2012 loppuun mennessä. Hanke toteutettiin yhteistyössä Muhoksen metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Metso-inventoinnin loppuraportti valmistui loppuvuodesta Liite Toiminnanjohtaja Pertti Moilanen/Muhoksen Mhy tulee esittelemään Metso-inventoinnin loppuraportin kirkkoneuvostolle. Tp Seurakunta voisi harkita inventoitujen kohteiden vapaaehtoista suojelua huomioiden Rovastinsaaren ja Lemmenpolun vaatimat erityisehdot. Seurakunnan olisi hyvä selvittää tarkemmin eri vaihtoehdot suojelun toteuttamisesta jatkossa sekä suojelun vaikutuksesta seurakunnan metsien hoitoon Toiminnanjohtaja Pertti Moilanen/Muhoksen Mhy esitteli Metso-inventoinnin loppuraportin kirkkoneuvostolle. - Muhoksen seurakunnan metsätalouspinta-ala on kaikkiaan 1049 ha. Inventoitu pinta-ala oli yhteensä n. 200 ha, josta metsokohteiksi luokiteltiin 37,7 ha. Muhoksen kunnan alueella Metso kohteita oli 12,4 ha ja Utajärven kunnan alueella 25,3 ha. Hän suositteli inventoitujen kohteiden vapaaehtoista suojelua huomioiden Rovastinsaaren ja Lemmenpolun vaatimat erityisehdot. Juha Piirala esitti, että seurakunta vapaaehtoisesti suojelee inventoidut kohteet huomioiden Rovastinsaaren ja Lemmenpolun vaatimat erityisehdot. Ismo Antila kannatti esitystä. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti vapaaehtoisesti suojella Metso-kohteiden inventoinnissa esille tulleet kohteet huomioiden Rovastinsaaren ja Lemmenpolun vaatimat erityisehdot. Vapaaehtoisesti suojeltavat kohteet yhteensä 37,7 ha. Seurakunta tarvittaessa selvittää eri vaihtoehdot suojelun toteuttamisesta jatkossa sekä suojelun vaikutuksesta seurakunnan metsien hoitoon, kun saadaan Ympäristöministeriöltä palaute Metso-kohteiden inventoinnista.

4 4/16 26 VALITAAN KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJAT JOHTOKUNTIIN TOIMI- KAUDEKSI Khra Kirkkoneuvosto valitsee edustajansa johtokuntiin toimikaudeksi Jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunta 2. Kasvatustyön johtokunta 3. Diakoniatyön johtokunta 4. Lähetystyön johtokunta Kirkkoneuvosto valitsi edustajat johtokuntiin toimikaudeksi : 1. Jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokuntaan Jouko Heino 2. Kasvatustyön johtokuntaan Anne Tikkanen 3. Diakoniatyön johtokuntaan Ismo Antila 4. Lähetystyön johtokuntaan Raili Männikkö. 27 KIRKKONEUVOSTON ASETTAMAN SUUNNITTELUTOIMIKUNNAN VALINTA TOIMIKAUDELLE KJ 9 luku 4 Tilapäisiä tehtäviä varten kirkkoneuvosto voi asettaa toimikuntia, joiden tehtävän ja toiminta-ajan se määrää. Toimikunnassa käsiteltävä asia ja päätös voidaan siirtää kirkkoneuvoston ratkaistavaksi. Khra+tp Kirkkoneuvosto asettaa toimikaudekseen suunnittelutoimikunnan, johon kuuluvat kirkkoherra, talouspäällikkö, kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja sekä lisäksi kirkkoneuvoston jäsen. Suunnittelutoimikunnan tehtävänä on käsitellä etukäteen mm. kirkkoneuvoston päätettäväksi tarkoitetut laajakantoiset asiat kuten seuraavan vuoden veroprosentti ja talousarvio ja virkoja ja toimia koskevat asiat Raili Männikkö esitti Anne Tikkasta suunnittelutoimikunnan jäseneksi. Muita esityksiä ei tullut. Kirkkoneuvosto asetti toimikaudekseen suunnittelutoimikunnan, johon kuuluvat kirkkoherra Jouni Heikkinen, talouspäällikkö Riitta Kukkohovi-Colpaert, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Aimo Mikkonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Martti Kiviharju, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Ismo Antila sekä kirkkoneuvoston jäsen Anne Tikkanen.

5 5/16 28 YMPÄRISTÖTYÖRYHMÄN VALINTA VUOSILLE Kirkon oma ympäristöjärjestelmä syntyi vuonna 2001, kun kirkkohallitus perusti kirkon ympäristödiplomin. Kirkon ympäristödiplomi on kirkkohallituksen myöntämä todistus seurakunnalle, joka on sitoutunut kehittämään toimintaansa ympäristön kannalta jatkuvasti paremmaksi. Diplomin saa seurakunta, joka ottaa käyttöön kirkon toimintoja varten laaditun ympäristöjärjestelmän ja täyttää ympäristödiplomin kriteerit. Ympäristödiplomin myöntää kirkkohallitus. Muhoksen seurakunnan edelliset ympäristödiplomit ovat olleet voimassa vuodet ja (ohjelma kaudelle ). Uuden käsikirjan mukaan ympäristödiplomi on voimassa myöntämisvuoden loppuun ja neljä seuraavaa kalenterivuotta. Uusittaessa diplomi on voimassa viisi lisävuotta lukien edellisen voimassaolovuoden päättymisestä. Parhaillaan ympäristötyöryhmä on työstämässä seurakunnan kolmatta ympäristöohjelmaa vuosille Katselmuksen teossa ja kirjoitustyössä on apuna Seppo Pietilä, joka on myös Oulun hiippakunnan ympäristödiplomin auditoijia. Muhoksen seurakunnan ympäristöohjelma on tarkoitus saada valmiiksi maaliskuun 2013 aikana. Ympäristötyöryhmään ovat kuuluneet: Martti Kiviharju Juha H. Kukkohovi Jouni Heikkinen Riitta Kukkohovi-Colpaert Tuula Väänänen Jari Kukkohovi Puheenjohtaja, luottamushenkilö Jäsen, luottamushenkilö Jäsen, kirkkoherra Sihteeri, talouspäällikkö Jäsen, nuorisotyönohjaaja Jäsen, kiinteistöt, hautausmaat Seurakunnan ympäristövastaavana on toiminut talouspäällikkö Riitta Kukkohovi- Colpaert. Tp Kirkkoneuvosto valitsee ympäristötyöryhmän, johon työntekijöistä esitetään valittavaksi kirkkoherra Jouni Heikkinen, talouspäällikkö Riitta Kukkohovi-Colpaert, seurakuntamestari Jari Kukkohovi ja nuorisotyönohjaaja Tuula Väänänen. Kirkkoneuvosto valitsee lisäksi kaksi jäsentä ympäristötyöryhmään toimikaudelle Talouspäällikkö Riitta Kukkohovi-Colpaert jatkanee ympäristövastaavana. Työryhmä jatkaa Muhoksen seurakunnan uuden ympäristöohjelman laatimista yhteistyössä kaikkien työntekijöiden ja eri asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena on saada ympäristödiplomin auditointi viimeistään huhtikuun 2013 alkupuolella Jouko Heino esitti ympäristötyöryhmään Martti Kiviharjua ja Juha H. Kukkohovia. Muita esityksiä ei tullut.

6 6/16 Kirkkoneuvosto valitsi toimikaudelle ympäristötyöryhmän, johon työntekijöistä valittiin kirkkoherra Jouni Heikkinen, talouspäällikkö Riitta Kukkohovi- Colpaert, seurakuntamestari Jari Kukkohovi ja nuorisotyönohjaaja Tuula Väänänen sekä luottamushenkilöistä Martti Kiviharju ja Juha H. Kukkohovi. Talouspäällikkö Riitta Kukkohovi-Colpaert jatkaa ympäristövastaavana. Työryhmä jatkaa Muhoksen seurakunnan uuden ympäristöohjelman laatimista yhteistyössä kaikkien työntekijöiden ja eri asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena on saada ympäristödiplomin Auditointi viimeistään huhtikuun 2013 alkupuolella. 29 URKUTYÖRYHMÄN VALINTA Kuluvan vuoden talousarvioon on varattu kiinteistötoimeen, kirkon käyttömenoihin euroa kirkon urkujen peruskorjaukseen ja huoltoon. Parhaillaan Oulun seurakuntayhtymässä ollaan myös suunnittelemassa Oulun tuomiokirkon urkujen peruskorjausta vuoden 2013 aikana. Kyseisten urkujen korjaussuunnitelman on laatinut diplomiurkuri Pentti Pelto. Hankintatyöryhmässä on mukana myös muhoslainen kanttori Lauri-Kalle Kallunki. Khra+tp Kirkkoneuvosto valitsee urkutyöryhmän valmistelemaan Muhoksen kirkon urkujen peruskorjausta ja huoltoa. Urkutyöryhmään esitetään valittavaksi kirkkoherra Jouni Heikkinen, talouspäällikkö Riitta Kukkohovi-Colpaert ja kanttori Ossi Kajava. Urkutyöryhmään ovat lupautuneet diplomiurkuri Pentti Pelto tekniseksi asiantuntijaksi ja kanttori Lauri-Kalle Kallunki musiikkitaiteelliseksi asiantuntijaksi. Lisäksi kirkkoneuvosto valitsee yhden jäsenen keskuudestaan Sauli Parviainen esitti Jouko Heinoa kirkkoneuvoston edustajaksi urkutyöryhmään. Muita esityksiä ei tullut. Urkutyöryhmään valittiin kirkkoherra Jouni Heikkinen, talouspäällikkö Riitta Kukkohovi-Colpaert, kanttori Ossi Kajava, diplomiurkuri Pentti Pelto tekniseksi asiantuntijaksi, kanttori Lauri-Kalle Kallunki musiikkitaiteelliseksi asiantuntijaksi sekä kirkkoneuvoston edustajaksi Jouko Heino.

7 7/16 30 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE Työterveyshuollon toimintasuunnitelma kuuluu osana Kirkon yhteistoimintasopimukseeen, jota sovelletaan työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan ja työsuojelun yhteistoimintaan Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa ja sen seura kunnissa. Sopimus on evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain ( /968) 3 :n 4 momentin mukainen yleissopimus yhteistoiminnasta sekä työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain ( /44,valvontalaki) 23 :n 1 ja 2 momentissa tarkoitettu sopimus. Sopimuksen tarkoitus on edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutuksellista yhteistoimintaa, joka perustuu oikea-aikaisesti annettuihin tietoihin, sekä tehdä mahdolliseksi työntekijöiden osallistuminen ja vaikuttaminen työtä ja työpaikkaa sekä työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevien asioiden käsittelyyn. Yhteistoimintaa edistämällä pyritään kehittämään samanaikaisesti kestävää ja tuloksellisuutta tuottavaa toimintaa sekä henkilöstön työhyvinvointia. Muhoksen seurakunnan edellinen työterveyshuollon toimintasuunnitelma oli vuosille Asiaa on käsitelty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmässä, työntekijäkokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa. Tasa-arvo ja yhd.vert.työryhmän kokous kohta 3 Työntekijäkokouksessa ke käytiin yhdessä Pentti Lerssin ja Raili Suorsan kanssa läpi myös työterveyshuollon toimintasuunnitemaa vuosille Suunnitelmaan olisi hyvä sisällyttää myös sairaanhoito. Sopimukseen ei kuitenkaan kuulu työntekijän perusterveydenhuoltoon kuuluvat säännölliset kontrollit kuten esim. diabetekseen tai sydänsairauteen kuuluvat kontrollit. Keskusteltiin myös omalla ilmoituksella myönnettävistä sairauslomista. Talouspäällikkö on kysellyt malleja muista seurakunnista. Asiaa valmistellaan yhteistyötoimikunnassa ja esitys tuodaan kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi. Yhteistyötoimikunta kohta 8/ Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ajalle Käytiin läpi esitys työterveyshuollon toimintasuunnitelmaksi ajalle Suunnitelman ovat laatineet työterveyslääkäri Pentti Lerssi ja työterveyshoitaja Raili Suorsa. Entiseen kauden suunnitelmaan on lisätty kohta 4. Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen puuttuminen (olisi hyvä olla varhainen tuki) sekä sopimukseen sisältöön lisätty sairaanhoito.

8 8/16 a) Esitetään kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi työterveyshuollon toimintasuunnitelma ajalle Suunnitelmaan on lisätty (edelliseen sopimukseen verrattuna) - kohta 4. Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki - kohta sairaanhoito (sopimuksen sisältöön) Pyydetään Raili Suorsaa lähettämään työterveyshuollon hinnasto ennen kirkkoneuvoston kokousta. b) Päätettiin esittää kirkkoneuvostolle, että työntekijä voisi olla omalla ilmoituksella sairauden vuoksi poissa töistä maksimissaan 3 x 3 päivää/vuosi. Työntekijän tulisi ilmoittaa heti poissaolon alussa sairaudestaan esimiehelleen, joka tekee sairauspoissaolosta päätöksen. Esimies voisi kuitenkin tarvittaessa edellyttää terveydenhoitajan tai lääkärin todistusta myös lyhyissä sairaslomissa. Jos sairaus jatkuu yli 3 päivää, vaaditaan vähintään terveydenhoitajan todistus sairaudesta. Näin ollen, jos kirkkoneuvosto hyväksyy työterveyshuollon toimintasuunnitelman ajalle , johon on sisällytetty sairaanhoito - jokaisesta sairauspoissaolosta ei terveydenhuollon tarvitse kirjoittaa todistusta -> säästetään kustannuksia - työntekijän ei tarvitse tulla sairaana töihin eikä lähteä sairaana terveyskeskukseen hakemaan todistusta -> luotetaan työntekijään ettei hän tule sairaana töihin ja käyttää luottamusta oikein. Käytiin läpi muiden seurakuntien malleja: Tyrnävä, Keminmaa, Pudasjärvi ja Haukipudas. Tp Kirkkoneuvosto hyväksyy Muhoksen seurakunnan työterveyshuollon toimintasuunnitelman ajalle Suunnitelmaan lisätään (edelliseen sopimukseen verrattuna) - kohta 4. Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki - kohta sairaanhoito (sopimuksen sisältöön). Lisäksi työntekijä voisi olla omalla ilmoituksella sairauden vuoksi poissa töistä maksimissaan 3 x 1-3 päivää/vuosi. Työntekijän tulisi ilmoittaa heti poissaolon alussa sairaudestaan esimiehelleen, joka tekee sairauspoissaolosta päätöksen. Esimies voisi kuitenkin tarvittaessa edellyttää terveydenhoitajan tai lääkärin todistusta myös lyhyissä sairaslomissa. Jos sairaus jatkuu yli 3 päivää, vaaditaan vähintään terveydenhoitajan todistus sairaudesta. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja päätös tulevat voimaan ja ovat voimassa saakka Keskusteltiin asiasta. Keskustelun yhteydessä tuotiin esille erilaisia käytäntöjä.

9 9/16 Jouni Heikkinen esitti, että työntekijälle voidaan myöntää enintään kolme sairauslomapäivää omalla ilmoituksella silloin kun kyseessä on joko kuume tai vatsatauti. Juha Piirala ja Sauli Parviainen kannattivat esitystä. Kirkkoneuvosto hyväksyi Muhoksen seurakunnan työterveyshuollon toimintasuunnitelman ajalle Suunnitelmaan lisätään (edelliseen sopimukseen verrattuna) - kohta 4. Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki - kohta sairaanhoito (sopimuksen sisältöön). Työntekijä voi olla omalla ilmoituksella sairauden vuoksi poissa töistä maksimissaan 3 x 1-3 päivää/vuosi silloin kun kyseessä on joko kuume tai vatsatauti. Työntekijän tulee ilmoittaa heti poissaolon alussa sairaudestaan esimiehelleen, joka tekee sairauspoissaolosta päätöksen. Esimies voi kuitenkin tarvittaessa edellyttää terveydenhoitajan tai lääkärin todistusta myös lyhyissä sairaslomissa. Jos sairaus jatkuu yli 3 päivää, vaaditaan vähintään terveydenhoitajan todistus sairaudesta. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja päätös tulevat voimaan ja ovat voimassa saakka. Suunnitelma ja päätös kattavat Muhoksen seurakunnan kaikki vakinaiset päätoimiset työntekijät.

10 10/16 31 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Muhoksen seurakunnan Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tekoa varten koottiin työryhmä, johon kuuluivat yhteistyötoimikunnan jäsenet (työsuojelupäällikkö, talouspäällikkö Riitta Kukkohovi-Colpaert, työsuojeluvaltuutettu, seurakuntamestari Jalo Katiska ja työsuojeluvaravaltuutettu, diakonissa Leena Leskelä), luottamusmiehet (nuorisotyönohjaaja Rainer Väänänen, Juko ry), kirkkoherra Jouni Heikkinen sekä luottamushenkilöiden edustajana kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Ismo Antila. Kirkkohallitus on julkaissut asiasta yleiskirjeen Nro 11/2011, Yhdenvertaisuus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon työyhteisössä. Suunnitelma liittyy myös läheisesti Kirkon yhteistoimintasopimukseen. Työryhmä laati tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Työterveyshuollosta ovat olleet mukana työterveyslääkäri Pentti Lerssi ja osastonhoitaja Raili Suorsa. Suunnitelmaan liittyen henkilöstölle tehtiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely, josta yhteenvedon lääkäri Pentti Lerssi ja osastonhoitaja Raili Suorsa olivat esittelemässä työntekijöiden kokouksessa. Muhoksen seurakunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on lähetetty työryhmälle tarkistettavaksi ja työntekijöille sähköpostitse kommentoitavaksi. Työntekijäkokouksessa ko. suunnitelma käytiin läpi kaikkien työntekijöiden kanssa. Suunnitelmasta ei ole ollut huomautettavaa. Yhteistyötoimikunnalla ( ) ei ollut lisättävää tai huomautettavaa tasa-arvoja yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Tp+khra Kirkkoneuvosto hyväksyy Muhoksen seurakunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaissuunnitelman. Muhoksen seurakunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma liitetään työsuojelun toimintaohjelmaan. Suunnitelma tarkistetaan ja arvioidaan vuosittain ja päivitetään joka toinen vuosi. hyväksyttiin yksimielisesti.

11 11/16 32 VAIVAISUKKONÄYTTELY KERIMÄLLÄ Pelastakaa vaivaisukot ry./kuraattori Otso Kantokorpoi pyytää Muhoksen vaivaisukkoa Kerimäen kirkkoon suureen vaivaisukkonäyttelyyn Projektin rahoitus on kunnossa (Wihurin säätiö, Kirkkohallitus, Raha-automaattiyhdistys), joten vakuutukset ja ammattimaiset kuljetukset ovat hoidossa. Lisätietoa hankkeesta seuraavasta linkistä: Vaivaisukkonäyttely Kerimäellä VAIVAISUKOT KOKOONTUVAT KERIMÄELLE! Invalidisäätiöllä Helsingissä toimivan Galleria Ortonin piirissä syntynyt Pelastakaa vaivaisukot ry. järjestää yhdessä Kerimäen kappeliseurakunnan kanssa kesällä 2013 Kerimäen kirkossa maailman suurimmassa puukirkossa mittavan, nelisenkymmentä ukkoa sisältävän vaivaisukkonäyttelyn. Suurin osa ukoista on 1800-luvun alusta, vanhin Hauhon ukko on peräti 1600-luvun lopulta, ja on siitä huolimatta luvannut saapua Kerimäelle. Näyttelyn yhteydessä julkaistaan yhdessä Kustannusosakeyhtiö Maahengen kanssa runsaasti kuvitettu ja monesta näkökulmasta aihettaan lähestyvä kattavan kirja kaikista Suomen vaivaisukoista. Näyttelyn yhteydessä järjestetään myös seminaari ja keskustelutilaisuus, jossa eri alojen asiantuntijat valottavat ilmiötä useista näkökulmista. Vaivaisukkojen lisäksi esillä on kirjaprojektiin liittyvää valokuvamateriaalia sekä vaivaisukkoperinnettä omalla taiteellisella panoksellaan kuvanneen taidemaalari Antti Ojalan (s. 1935) muotokuvia vaivaisukoista. Näyttelyn ja siihen liittyvän julkaisun kautta on tarkoitus nostaa suomalainen vaivaisukkoperinne uudelleen monitieteisen keskustelun kohteeksi. Tarkoitus on lisätä vaivaisukkojen kirkko-, sosiaali-, kulttuuri- ja taidehistoriallisen merkityksen tunnetuksi tekemistä ja kannustaa seurakuntia kunnostamaan ja pitämään huolta näistä kunniakansalaisista. Esimerkiksi viime vuosina herännyt kiinnostus nykykansantaiteeseen (ns. ITE-taide) tarjoaa vaivaisukkoperinteelle aivan uuden tarkastelukontekstin. Tarkoitus on myös vaivaisukkoperinteen kautta herättää keskustelua vähempiosaisten auttamisesta, sekä kirkon historiallisesta roolista että nyky-yhteiskunnan sille antamista haasteista. Näyttelyn suojelijoiksi ovat lupautuneet emeritus-piispa Eero Huovinen ja arkkiatri Risto Pelkonen. Khra+tp Muhoksen seurakunnan tapulin edessä oleva vaivaisukko annetaan Kerimäen kirkkoon suureen vaivaisukkonäyttelyyn ajalle Vakuutukset ja ammattimaiset kuljetukset ovat hoidossa ja näyttelyn asettajan vastuulla. hyväksyttiin yksimielisesti.

12 12/16 33 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 1) Diakonian viranhaltijat 1-2/2013 Myönnetyt avustukset ja maksusitoumukset yht.280 euroa - Avustuksia elintarvikkeisiin ja päivittäistavaroihin 2) Kirkkoherra 3 Työntekijöiden vuosilomia 3) Talouspäällikkö 1 Työntekijöiden vuosilomia Khra+tp Kirkkoneuvosto hyväksynee viranhaltijoiden tekemät päätökset. hyväksyttiin. 34 JOHTOKUNTIEN TERVEISET Johtokuntiin valitut kirkkoneuvoston edustajat ( ) tuovat terveiset johtokunnista; - jumalanpalvelus- ja musiikkityön terveiset kirkkoherra Jouni Heikkinen - kasvatustyön johtokunnan terveiset Anne Tikkanen - diakoniatyön johtokunnan terveiset kirkkoherra Jouni Heikkinen - lähetystyön johtokunnan terveiset Raili Männikkö. Terveiset saatettiin kirkkoneuvostolle tiedoksi. 35 MUUT ASIAT - Kappalainen Pekka Kyllöselle myönnettiin ero Muhoksen seurakunnan kappalaisen virasta alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. (Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä ) - Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan seurakuntamestarin virkaan Jari Kukkohovin. Hän ottaa viran vastaan valitusajan jälkeen kuukauden koeaika päättyy Seurakuntamestari kiitti valinnastaan kirkkoneuvostoa. Liite

13 13/16 - Kirkkohallitus/Kirkon palvelukeskuksen johtokunnan päätös koskien Muhoksen seurakunnan kirkkoneuvoston tekemää esitystä Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymisen ajankohdasta. 12 Muhoksen seurakunnan siirtymisajan siirtäminen : Muhoksen seurakunta siirtyy Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi ILMOITUSASIAT Seuraava kirkkoneuvoston kokous ke klo 18. Asiana kappalaisen viranhaun valmistelu. 37 VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuohjeet, jotka osoitetaan Oulun hallinto-oikeudelle. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus ovat pöytäkirjan liitteenä. Lopuksi veisattiin virsi 548. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Vakuudeksi Jouni Heikkinen puheenjohtaja Riitta Kukkohovi-Colpaert pöytäkirjanpitäjä Edellä olevan pöytäkirjan olemme tarkastaneet ja hyväksyneet. Muhoksella Jouko Heino pöytäkirjantarkastaja Raili Männikkö pöytäkirjantarkastaja

14 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muhoksen seurakunta, Kirkkoneuvosto Kokouspäivämäärä Pöytäkirjan pykälä LIITE 14/16 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 1. Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, 2. hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n, tai 4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a :n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Pöytäkirjan pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Muhoksen seurakunta, kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Muhostie 7 B Postiosoite: Muhostie 7 B, MUHOS Telekopio: (08) Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaati- Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on (tavarat ja palvelut), (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja (rakennus ja käyttöoikeusurakat)

15 15/16 muksen sisältö oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan HANKINTAOIKAISU Hankintaoikaisun tekeminen Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki ). Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Käyntiosoite: Muhostie 7 B Postiosoite: Muhostie 7 B, MUHOS Telekopio: (08) Sähköposti: Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi: oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Kirkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Oulun hallinto-oikeus Käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs OULU Postiosoite: PL 189, OULU Telekopio: Sähköposti: Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Valitusaika 30 päivää Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: Käyntiosoite: Ojakatu 1 Postiosoite: PL 85, OULU Telekopio: (08) Sähköposti: Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 30 päivää PL 185 (Satamakatu 11), Helsinki Telekopio: Sähköposti:

16 16/16 Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät: 30 päivää PL 29 (Meritullinkatu 10), Valtioneuvosto Telekopio: (kirjaamo) Sähköposti: Valitus markkinaoikeuteen Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa. Markkinaoikeuden yhteystiedot Valitusaika päivää Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: 14 Postiosoite: PL 118, HELSINKI Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Telekopio: Sähköpostiosoite: Muutoksenhakuajan laskeminen Valituskirjelmä Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmässä on ilmoitettava: valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa (548/2007) tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Valitusasiakirjojen toimittaminen Oikeudenkäyntimaksu Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa 226 euroa, jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 7/8. Kokouskutsut on lähetetty 15.8.2012.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 7/8. Kokouskutsut on lähetetty 15.8.2012. 1 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 5/2012 Aika Torstaina 23. päivänä elokuuta 2012 klo 18.- 19.40 Paikka Koortilan toimintakeskus Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

Puheenjohtaja Aimo Mikkonen avasi kokouksen. Veisattiin virsi 575. Kirkkoherra piti alkuhartauden. MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 Aika Tiistaina 26. pnä elokuuta 2014 klo 18.00-20.18 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Antila Ismo Alasaarela Katri Heikkinen Marja Härkönen

Lisätiedot

Aika Torstaina 2. päivänä lokakuuta 2014 klo 18.-20.25 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra

Aika Torstaina 2. päivänä lokakuuta 2014 klo 18.-20.25 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra Sivu 1 / 15 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 6/2014 Aika Torstaina 2. päivänä lokakuuta 2014 klo 18.-20.25 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 17.10.2012.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 17.10.2012. 1 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 7/2012 Aika Maanantaina 22. päivänä lokakuuta 2012 klo 18.-20.00 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Ismo

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Harri Marketta Jaskari Liisa Koski-Säntti

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen 467/2013 365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) jatkaa Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimitussopimusta

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: LP JK PÖYTÄKIRJA 5/ 1.7.2014/ 65 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2014 Aika Tiistai 1.7.2014 klo 18.00 18.38 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 8/2014 17.9.2014 182 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikko 17.9.2014 klo 22.10 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut KOKOUSAIKA: Torstai 13.11.2014 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 17/19: Aila Anna Haavisto Mirjami poissa 19 Haveri Juhani Kauppila Eero poissa 19 Kauppila Suvi Kivikari Seija Majalahti

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU 16.9.2014. Aika ja paikka Keskiviikko 24.9.2014 klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä

KOKOUSKUTSU 16.9.2014. Aika ja paikka Keskiviikko 24.9.2014 klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä KOKOUSKUTSU 16.9.2014 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2014 Aika ja paikka Keskiviikko klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN 93 Kokouksen avaus, laillisuus

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164

Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164 Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164 Paikka ja aika Seurakuntatalo, tiistai 9.9.2014 klo 19.00 21:42. Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Litja Tuovi

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 )

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) Aika Torstai 25.10.2012 klo 17-18.45 Paikka Kotkan seurakuntakeskus kokoushuone 1 Läsnä von Hertzen Ulla-Maija, poistui klo 18.40 Holmberg Kai, poistui klo

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: EH JK PÖYTÄKIRJA 5/ 12.5.2015/ 51 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 18.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Aika 17.6.2014 klo 18.00 20.05 Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.10 Paikka Osallistujat Jäsenet Sihteeri Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Olli Hallikainen Marja Karvo Miika

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014 JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 1 14 1/2014 KOKOUSAIKA: keskiviikko 9.4.2014 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA: LÄSNÄ: srk koti Alarotu Kreetta Alatalo Juho Harhala Tauno Hyttinen Ilkka Hyttinen

Lisätiedot

139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JS TY PÖYTÄKIRJA 10/ 29.10.2012/ 139 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 10/ 2012 Aika Maanantai 29.10.2012 klo 18.00 20.32 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra

Lisätiedot