OHJELMAEHDOTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJELMAEHDOTUS 2007-2010"

Transkriptio

1 HAKULOMAKE 2008 ALUEELLINEN MAASEUTUOSIO OHJELMAEHDOTUS PERUSTIEDOT Hakija/hallinnoija Pro Kuhmo Oy Yhteyshenkilö Ohjelma-alue Veikko Tikkanen Kehys-Kainuun seutukunta Kontionkatu Kuhmo Asukasluku / Hyrynsalmi, Kuhmo, Puolanka, Suomussalmi Maakunta Ohjelman kustannusarvio Kainuu ohjelmakaudella vuonna ALUEEN LYHYT KUVAUS (väestökehitys, elinkeinorakenne ja sen kehitys sekä arvio Alueen vahvuudet sekä osaamis- ja erikoistumisalat sekä kehittämishaasteet) Kuhmo kuuluu Kehys-Kainuun seutukuntaan Hyrynsalmen, Puolangan ja Suomussalmen kanssa. Kuhmon asukasluku on vuosina kehittynyt seuraavasti: vuonna asukasta, , , , ja Heinäkuun viimeisenä päivänä 2007 Kuhmon asukasluku on ollut 9998 laskien alle 10000:n ensimmäisen kerran sitten vuoden Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Kuhmon asukasluku jatkaa pienenemistään siten, että vuonna 2007 asukkaita on 9902, , ja vuonna Kuhmon pinta-ala on 5457 neliökilometriä. Keskustaajaman väestöosuus on 74 % ja haja-asutusalueen 26 %. Asukastiheys on alle kaksi henkilöä neliökilometriä kohti. Kuhmon elinkeinorakenne on palveluvoittoinen, palvelualoilla on yli 50 % työpaikoista. Maa- ja metsätalouden osuus on 15 %, teollisuuden ja kuljetusalan osuus 12 % kumpikin. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan kasvavia toimialoja on kaivostoiminta ja louhinta, kauppa, majoitus- ja ravintolatoiminta, kuljetus, varastointi ja tietoliikenne sekä rahoitus- ja vakuutustoimialat. Kuhmo on profiloitunut vuodesta 1970 lähtien kamarimusiikkifestivaalinsa ansiosta. Kuhmon Kamarimusiikin innovatiivisuus ja vahvuus piilee sen paradoksaalisuudessa, odottamattomassa epäsovinnaisuudessa: eikö kamarimusiikki, ihmiskunnan jaloimmat musiikin aarteet, voisi päästä yhtä hyvin oikeuksiinsa luonnon hiljaisuudessa kuin maailman metropolien melussa, ehkä aidomminkin? Vuosikymmenten jälkeenkin kamarimusiikki metsässä herättää yhä edelleen ihailevaa ihmetystä niissä, jotka totunnaisesti kuuntelevat sitä kaupunkien ja metropolien kaikesta yltäkylläisessä ympäristössä, esimerkkinä Ranskan entisen Suomen suurlähettilään Jean-Jacques Subrenat n vuonna 2006 Kuhmon Kamarimusiikista kirjoittama kaksikielinen kirja: Ecoutez cette musique de la forêt/listen, there s music from the forest. Pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen maaseutuoloissa, joissa ei voida saada hyötyä toimijoiden läheisyydestä ja osaamisen kasautumiseduista, on erityinen haaste saada käyttöön laajemmin ne tekniset, pedagogiset ja ohjelmistoinnovaatiot, jotka musiikin virtuaaliopetuksen alalla kansainvälisen yhteistyön avulla Kuhmossa on saatu aikaan. Kaupunkistrategian painoaloja onkin kulttuuriosaamisen syventäminen, verkottuminen yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin sekä pysyvät osaamisrakenteet, yhtenä kärkihankkeena musiikin verkkolaboratorio. 1

2 3. OHJELMAN TIIVISTELMÄ Painopistealueet: Kulttuuri maaseudun kehittäjänä Verkostoyhteistyön rakentaminen ja sisällön kehittäminen Kulttuurista liiketoiminnan ja uusyrittäjyyden perusta Kaustisen ja Kuhmon kulttuuriklusteri ( ) on sisäasiainministeriön päätöksellä kasvanut jo kolminapaiseksi ohjelmayhteistyöksi Keski-Karjalan (Rääkkylä) liityttyä mukaan. Kulttuuriklusterin toimintaperiaatteisiin kuuluu avoin verkostopolitiikka ja verkostoyhteistyö. Tavoitteena on, että klusterin osaamisresurssit yhdessä suurempana kokonaisuutena voisivat paremmin palvella kansallista innovaatiopolitiikkaa. Rakenteeltaan ja toimintatavoiltaan avoimena klusterina siihen voi osallistua paikalliset ja alueelliset toimijat, jotka asenteidensa, arvojensa ja päämääriensä puolesta kykenevät klusterin verkostoyhteistyöhön. Kultaisen Harmonikan Festivaali Sata- Häme soi on Kaustisen, Kuhmon ja Keski-Karjalan päätöksillä saanut luvan klusteriin osallistumisesta. Yhteinen ohjelmaehdotus pitää sisällään kolme toimintalinjaa, jotka muodostavat samalla sen toiminnan vuositeemat: 1) Kulttuuriosaamisen tuominen yhteen (2008) 2) Verkostoyhteistyön konkreettisten muotojen käynnistäminen (2009) 3) Klusterin synnyttämän osaamisen jalostaminen tuotteiksi ja palveluiksi (2010) Kolmivuotisen ohjelmaehdotuksen tavoite on löytää edellä mainittujen toimintalinjojen kautta realistinen vuosikohtainen toimintasuunnitelma. Vuodelle 2008 keskittyy näin ollen verkostoyhteistyön käynnistäminen ja verkoston kasvattaminen alueiden välisten kulttuuritoimijoiden kesken. Vuosi 2009 on konkreettisten yhteistoimintamuotojen toteuttamisen aikaa. Vuonna 2010 pyritään Klusterin toiminnan tuloksista jalostamaan koko Suomen maaseutua palvelevia kulttuurisisältöjä. Kaustinen ottaa Kulttuuriklusterin toiminnan koordinointivastuun. Kuhmolle tulee klusterin ohjausryhmän puheenjohtajuus. Kaustisella on kenties maamme vankin kokemus pienen maaseutupitäjän kehittämisestä kulttuurin avulla ja kunnassa järjestetään Pohjoismaiden suurimman kansanmusiikkijuhlan ohella myös valtakunnallisesti tunnettua Kamarimusiikkiviikkoa. Näiden kahden tapahtuman tiimoilta syntyy luonteva yhteys sekä Kuhmoon että Rääkkylään. Kamari- ja kansanmusiikki muodostavat klusteritoiminnan teemallisen koekentän. Klusteriosapuolten kansainväliset musiikkitapahtumat valmiine verkostoineen avaavat tulevaisuudessa mahdollisuuksia yhteistoiminnan laajentamiseen myös maan rajojen ulkopuolelle. Erityisenä kohdealueena Kuhmon osalta on Luoteis-Venäjä, jonka toimijoiden kanssa on oma ohjelmansa. Kuhmon erityistavoitteena on Kuhmon Kamarimusiikin henki hyödynnetään Kuhmon vetovoimatekijänä matkailussa, kehittämiskohteina hyvinvointi-, kulttuuri- ja luontomatkailuun sopivat teema- ja aktiviteettituotteet ja niiden kansainvälinen markkinointi. Musiikkistrategian avulla kohotetaan osaamisen tasoa koulutuksessa ja kulttuurissa, parannetaan niiden perusinfrastruktuuria ja Kuhmon kiinnostavuutta asumisen, yrittäjyyden ja matkailun aloilla. Koulujen, oppilaitosten ja festivaalipohjaisen musiikkikoulutuksen integrointi musiikkistrategian avulla keskeiseksi Kuhmon kehitysvoimaksi. Festivaalin ja musiikkikoulutuksen toimijat tukevat Kuhmon kokonaisvaltaista kehitystyötä koulutuspalvelujen tuottajina, osaamispääoman kasvattajina sekä Kuhmon markkinoijina. 2

3 Musiikkistrategisella kehitystyöllä rakennetaan Kuhmoon kulttuurialan yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen perusta, jonka avulla festivaaliosaamisen ja musiikkikoulutuksen alueellinen vaikuttavuus vahvistuu. 4. Miten suunnitelma on sovitettu yhteen maakuntaohjelman, aluekeskusohjelman osaamiskeskusohjelman ja saaristo-ohjelman, mahdollisen seutuohjelman sekä muiden alueella toteutettavien aluekehityksen kannalta keskeisten ohjelmien kanssa? Miten suunnitelmassa hyödynnetään rakennerahasto-ohjelmia ja EU:n maatalousrahaston maaseutuohjelmaa? Kuhmon Kamarimusiikki on Kainuun maakuntaohjelman mukaan Kainuun kulttuurija tapahtumamatkailun kansainvälinen kärkituote. Ohjelmaehdotuksen kulttuurimatkailun kehitystavoitteet vastaavat Kainuun maakuntaohjelman matkailun kehittämistyön päämääriä ja tavoitteita Ne ovat - asiakkaan tyytyväisyys ja halu tulla uudelleen (liikkeenjohto- ja palveluosaaminen sekä hyvät tuotteet) - yritysten kannattavuuden parantaminen - matkailutulon ja työllisyyden kasvu - ulkomaisten asiakkaiden merkittävä kasvu. Ohjelmaehdotuksen mukainen kulttuurimatkailun kehittäminen Kuhmon osalta kytketään osaksi Kainuun matkailufoorumin kehitystyötä. Maakuntaohjelman mukainen matkailun kehittämistoiminta kohdistetaan kasvuhakuisiin yrityksiin luontomatkailun, kulttuuri- ja tapahtumamatkailun, vapaa-ajan matkailun (ml. hyvinvointimatkailu) sekä kannuste- ja kokousmatkailun tuoteryhmissä. Ohjelmaehdotus toteuttaa myös maakuntaohjelman matkailun kehittämisen laadullisia tavoitteita, jotka ovat: - valtakunnallisten ja kansainvälisten kulttuuri- ja liikuntatapahtumien sekä muiden elämystuotteiden lisääminen, laadun parantaminen ja ammattimainen tuottaminen, yhteistyön tehostaminen kulttuuri- ja liikuntapalvelutuottajien ja matkailutoimijoiden välillä - tuoteverkostojen ja paketoinnin lisääminen (esim. pienryhmille kohdistuvat erikoisteematuotteet, kiertomatkat, räätälöidyt matkat) - kansainvälisen matkanjärjestäjäyhteistyön lisääminen ja uusien kansainvälisten jakelutiemahdollisuuksien käyttö (esim. agentuurit, toimeksiannot, managerit, sähköiset jakelutiet). Paikallisen omarahoituksen saatavuudesta riippuen ohjelmaehdotuksen sisältämiä hankeaihioita hankkeistetaan rakennerahastoilta ja maatalousrahastolta haettavan hankerahoituksen turvin. 3

4 Kuhmon kohdalta ohjelmaehdotus toteuttaa myös maakuntaohjelman opetusta, oppimista ja osaamista, tieto- ja viestintätekniikan käytön tukea ja verkkopalvelujen järjestämistä, Kainuun verkko-opetuksen edelläkävijyyttä sekä pysyvän osaamisperustan luomista alueelle koskevia tavoitteita. Ehdotus tukee tavoitetta tietoyhteiskunnan työkalujen omaksumiseksi sekä tieto- ja viestintätekniikan osaamisen laajentamiseksi. Kuhmossa toteutetun musiikin verkko-opetuksen kansainvälisesti merkittävän tutkimus- ja kehitystoiminnan kautta maakuntaohjelmassa tavoitellaan Kainuulle johtavaa verkkokouluttajan ja verkkomateriaalin tuottajan osaa jollakin kapealla segmentillä. Ohjelmaehdotus edistää musiikin verkko-opetuslaboratorion perustamista Kuhmoon, mikä on ollut tavoitteissa maakuntakokeilun selvitysmiesten raporteista 2002 alkaen. Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän vuoden 2004 alussa käsittelemässä virkamiesesityksessä esitettiin selvitettäväksi osana alueellistamisohjelmaa Kuhmon Kamarimusiikin osaamiskeskuksen vahvistamista ja kehittämistä ainakin musiikin opetuksen kehittämistoiminnan sekä virtuaaliyliopistossa annettavan musiikin opetuksen osalta. Verkko-opetuslaboratorio on Kainuun maakuntaohjelman mukainen investointi. 5. Miten alue on hyödyntänyt päättyneen EU-ohjelmakauden/kansallisen ohjelmakauden ohjelmia ja mitkä ovat olleet keskeiset tulokset? Hakijana oleva Pro Kuhmo Oy on omalla ohjelmallaan osallistunut osaamiskeskusohjelman toteuttamiseen vuodet sekä kamarimusiikin osaamisalana osallistunut Kainuun osaamiskeskusohjelman toteuttamiseen vuodet Lisäksi hakija on toteuttanut yliopistojen alueelliseen kehittämiseen tarkoitetun, opetusministeriön myöntämän rahoituksen turvin musiikin verkko-opetuksen pilottihankkeen vuosina yhteistyössä Sibelius-Akatemian Kuopion osaston kanssa. Vuosina Kuhmo on osallistunut osaamiskeskusohjelman toteuttamiseen osaamiskärkinään kamarimusiikki ja musiikin verkkoviestintä. Kuhmo arvioitiin keskimääräistä paremmaksi vahvan visionsa ja strategisen näkemyksensä, kansallisen ja kansainvälisen verkottumisensa, alueensa rakenteellisten muutostarpeiden ennakoinnin sekä selkeän toiminta-ajatuksensa ja laadukkaan toimintansa osalta. Viimeisimmässä palautteessaan 2006 osaamiskeskustyöryhmä on arvioinut Kuhmon oske-toiminnan vahvuudeksi mm. resursseihin nähden mittavan ja menestyksellisen panostuksen kansainväliseen toimintaan, hyvin toteutetut oske-ohjelman keskeiset tavoitteet kapeahkolla toimialalla sekä organisoinnin ja panostusten hyvän hallinnan. Työllisyyden ja tuotantorakenteen näkökulmasta oske-vaikutukset on arvioitu vähäisiksi, koska Kuhmon tapauksessa osaamiskeskus on aivan liian pieni lisäresurssi rakenteellisten ongelmien ratkaisemiseksi, vaikka sen vaikutukset t&k-resurssien hyödyntämisen ja osaamisen näkökulmasta ovat huomattavat. 4

5 6. Miten ohjelmaehdotus edistää yhteistyötä seutukuntatasolla ja toiminnallisen seutukunnan vahvistamista? Ohjelmaehdotus toteuttaa avoimen verkostopolitiikan periaatetta. Kulttuuriklusteriin on mahdollista liittyä esimerkiksi Suomussalmen hyvin monipuolista kulttuuritarjontaa tuottavana kuntana. Kulttuuriklusterin vankemman ja monipuolisemman resurssipohjan ja seutukuntien keskinäisen, kannustavan kilpailun avulla hyödynnetään alueiden erikoistumisaloihin sisältyvät mahdollisuusstrategiat tärkeänä kilpailukykykeinona. Toiminnallisen seutukunnan vahvistamista ohjelmaehdotus edistää samasta syystä ja myös siksi, että Kuhmo voisi pysyä kilpailukykyisenä tekijänä seutukunnallisessa ja maakunnallisessa toimintakentässä. Kulttuuriklusterin keskeinen toimija Kuhmon Kamarimusiikki tekee tiivistä yhteistyötä Kuhmo- Suomussalmi-alueen matkailuyrittäjien yhdistyksen, Idän Taiga ry:n ja Vuokatin matkailuyritysten kanssa. 7. miten ohjelmaehdotus edistää yhteistyötä ohjelma-alueen sisällä eli vahvistaa kuntien sekä julkisen ja yksityisen sektorin sekä eri hallinnon tasojen kumppanuuteen perustuvaa kehittämistä? Ohjelmaehdotus perustuu kansalaistoiminnassa ja julkisen hallinnon toimesta kertyneen osaamispääoman luovaan yhdistämiseen sekä mahdollisuuteen sillä tavalla käydä taisteluun elävän, monipuolista työtä ja toimeliaisuutta tarjoavan maaseudun puolesta. Festivaalien alueelliset ja yhteisölliset vaikutukset tehdään läpinäkyviksi, jotta tapahtumat avautuvat yrittäjyydelle ja liiketoiminnalle. Yrittäjien osallistumista tapahtumiin, niiden suunnitteluun ja jälkimarkkinointiin tehostetaan: on osattava myös palvelutalouden niksit. Kansankulttuurin ja kamarimusiikin tuotteiden, palveluiden ja osaamisen näkyvyyttä ja tunnettuutta kotimaassa ja valituille asiakassegmenteille ulkomailla lisätään ja yrityksille avataan ovia uusiin asiakaskohderyhmiin. Ulkoisen promootion avulla edistetään toimintaa markkinoilla ja osallistutaan yhdessä erikoistapahtumiin, näyttelyihin ja seminaareihin. Festivaalipaikkakuntien ja ympäröivien seutukuntien markkinointiviestintä uudistetaan, kirkastetaan ja kohdennetaan osaajien, yrittäjien ja sijoittajien houkuttelemiseksi alueille, koska erityisesti tieto- ja viestintäliikennealojen avainhenkilöiden keskuudessa taide- ja kulttuurielämällä on tärkeä rooli asumis- ja yritysympäristön valinnassa. Uusien tuotteiden lanseeraaminen ja markkinointi toteutetaan kehyskertomusten avulla useiden kulttuuritoimijoiden yhteistyönä. 5

6 8. Miten ohjelmaehdotus edistää alueiden välistä yhteistyötä eli alueen vuorovaikutusta ja verkostoitumista maakunnallisesti, ylimaakunnallisesti ja aluekeskusohjelma-alueiden kanssa elinkeino- ja osaamisperustan kehittämistyössä. Temaattisen verkostotoiminnan avulla, missä on myös kansainvälinen ulottuvuus erityisesti Luoteis-Venäjän kanssa. Integroituminen tavoitteelliseen ja koordinoituun kulttuuriklusterin toimintaan perustuu seuraaviin tekijöihin: samat ideaalit ja arvot; yhteinen tunne- ja tahtotila; samat visioiden ja toiveiden tajut sekä oivallukset mahdollisuuksista; yhteinen näkemys potentiaaleista suuriin päämääriin, ja yhteiset, kansallisiin mittoihin yltävät intressit. Kulttuuriteemaiset toimijat, jotka pystyvät em. kognitiivisten läheisyystekijöiden vaikutuksesta tietoresurssien ja osaamisen, toimintatapojen ja toimintakulttuurien uudenlaiseen yhdistämiseen ovat tervetulleita klusteriin. Ohjelmaehdotuksen tulevaisuustahtoisella verkostopolitiikalla emansipoidaan tähän saakka marginalisoituneet vähävaltaiset toimijat ja alueet ryminällä täysivaltaisiksi, vuodet ympäriinsä suuriin tavoitteisiin kykeneviksi kansallisen kärkikaartin toimijoiksi. Tutkimuksen ja koulutuksen erillishankkeilla haetaan uuden teknologian liiketoiminnallista hyödyntämistä. Tarkoitusta varten pilotoidaan entistä toimivampia teknologisia alustoja ja rakennetaan laaja, helppokäyttöinen tietokanta, jonne siirretään kulttuuriklusterin digitalisoidut musiikin, ITE-taiteen ja valokuvien arkistot. Monikanavaisten tietoteknisten oppimis- ja palveluympäristöjen t&k-työ on yksi tärkeimmistä yhteisistä toimintalinjauksista. Suurimpien kaupunkikeskusten ja maakuntavetureiden ohjelmat käsittelevät vähän tai ei lainkaan maaseudun kehittämistä tai kaupunkien ja maaseudun välistä vuorovaikutusta. Vuorovaikutuksen lisääminen on kuitenkin välttämätöntä alueellisen tasapainon, kestävän kehityksen sekä sosiaalisen pääoman terveen kasvun kannalta. Vuorovaikutuspolitiikan tehokkaimpia keinoja ovat osaamisjärjestelmän kehittäminen, kulttuuritapahtumat, palvelujen järjestäminen ja ylläpitäminen. Kaustinen, Kuhmo, Rääkkylä ja Ikaalinen yhdessä markkinoivat tapahtumiaan ja osaamistaan maaseudun ja kaupunkien vuorovaikutuksen lisäämistarkoituksessa sekä kartoittavat alueidensa erityisen kiinnostuksen palveluidensa ja asumismahdollisuuksiensa kysynnän perustana. Oheisena on 3K-kulttuurikluserin eri toimijatahojen keskeiset sisällöt ja verkostoyhteistyön erikoistumista kuvaavat kaaviot. 9. Miten AMO organisoidaan ja millainen on siihen sitoutuneiden toimijoiden työnjako? Koko kulttuuriklusteria varten kukin osallistujataho yhdessä nimeää ohjausryhmän. Ohjausryhmän puheenjohtaja on Veikko Tikkanen Kuhmosta. Palkattuna ohjelmakoordinaattorina toimii Antti Huntus Kaustiselta. Kullakin osallistujalla on lisäksi oma johtoryhmänsä ja oma ohjelman toteuttajansa, taloudellinen ja juridinen subjektinsa. Kulttuuriklusterin eri toimijaosapuolten kulttuuriosaamisen kartoitus sekä yhteistyöstä ja työnjaosta sopiminen kuuluu vuoden 2008 tehtäviin. Tarkoituksena on, että synergiset yhteistyöalat klusterin sisällä selvitetään ja tehdään klusterikohtainen toimintamalli siitä, miten synergiaedut klusterin sisällä mahdollisimman tehokkaasti hyödynnetään. Tarkoitus on, että klusterin sisällä saatavissa oleva asiantuntemus erikoistumisaloilla saadaan hyödynnetyksi koko kulttuuriklusterissa. 6

7 10. Miten alue on sitoutunut AMOn ja sen edellyttämien toimintamallien toteuttamiseen? Yksi tärkein toimenpidekokonaisuus on saada musiikki- ja kulttuurialan toimijat osallisiksi Kuhmon kokonaisvaltaiseen kehitystyöhön koulutuspalvelujen tuottajina, osaamispääoman kasvattajina sekä kansallisen ja kansainvälisen verkostotoiminnan hyödyntäjänä sekä yhteisyötä jäsentävän toimintamallin (musiikkikampus) rakentaminen. Sitoutuminen tapahtuu em. toimenpiteiden avulla. Kuhmon kaupunki on tehnyt juridisen sitoutumispäätöksen AMO:oon kaupunginhallituksen päätöksellä :n 473 kohdalla : Kuhmon kaupungin myötämääräys kulttuuriklusterihankkeeseen. Päätös on liitteenä. Lisätietoja Kansanmusiikkisäätiö ja Pro Kuhmo Oy ovat laatineet monipuolisen yhteistyön avulla ohjelmaehdotuksen maaseutupoliittisen erityisohjelman alueelliseen maaseutuosioon päättyneenä hakuaikana. Oheinen haku noudattaa alkuperäisen ohjelmaehdotuksen ideaa ja sisältöä ottaen huomioon kaupungin ja maaseudun vuorovaikutustyöryhmän palautteen Koska suurin osa vaadittavasta omarahoituksesta on Kuhmon Kamarimusiikin Kannatusyhdistys ry:n Pro Kuhmo Oy:n kautta kanavoitua hakijan rahoitusta, ohjelmaehdotusta on painotettu Kuhmon Kamarimusiikin festivaalituotantoa, kilpailukykyä ja kulttuurimatkailun kehittämistä painottavaan suuntaan. Maaseutupoliittisen erityisohjelman perustarkoitus on ohjelmaehdotuksessa kuitenkin säilytetty. Edellä olevat tiedot oikeaksi vakuuttaa Veikko Tikkanen LIITE: 1. TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA

8 TTS 2008 HAKIJAORGANISAATIO: Mitkä ovat alueellisen maaseutuosion strategiset painopisteet ja niitä toteuttavat toimenpidekokonaisuudet sekä asetetut välitavoitteet vuonna 2008 SM:n ja Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutustyöryhmän esittämä palaute huomioiden? Hakijaorganisaatio: Pro Kuhmo Oy Strategiset painopisteet Kulttuuriklusterin ohjelmaehdotuksen yhteiset strategiset painopistealueet ovat: (1) kulttuuri maaseudun kehittäjänä; (2) verkostoyhteistyön rakentaminen ja sisällön kehittäminen ja (3) kulttuurista liiketoiminnan ja uusyrittäjyyden perusta. Kuhmo-kohtaiset strategiset painopisteet ovat: 1. Merkittävät suomalaista luovuusstrategiaa edustavat Kuhmon musiikki- ja taideorganisaatiot sekä kulttuuritapahtumat maaseudun kestävän kehityksen yhdeksi peruselementiksi. 2. Festivaalipohjainen sekä koulujen ja oppilaitosten yhteinen musiikkistrategia keskeiseksi Kuhmon kehitysvoimaksi. 3. Kulttuuritoimijat ja oppilaitokset osaamisen uusintajiksi niin, että kulttuurialan yrittäjyysedellytykset ja asumismahdollisuudet paranevat. Toimenpidekokonaisuudet strategisten painopisteiden toteuttamiseksi: Kulttuurimatkailun kehittäminen ja tuotteistaminen muiden klusteriin osallistuvien tahojen kanssa sekä kamarimusiikkitapahtuman markkinointi mahdollisesti EC-Label statuksen turvin muiden klusteritoimijoiden kanssa. Kulttuurialan yrittäjien mobilisointi ja kulttuuriosaamisen jalostaminen uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi sekä niiden yhteismarkkinointi brändien avulla. Nuottilainaamo ja yhteinen nettimyyntipiste klusterin tuotteiden markkinointia ja myyntiä varten. Videoneuvotteluvälitteisen musiikkiopetusinfran ja AV-tuotantostudion hyödyntäminen kansainvälisten konserttiohjelmien ja musiikkikurssien, monipuolisen orkesteri- ja kuorotoiminnan sekä musiikkiopetuksen perustalle rakentuvan Kuhmo-koulun käytössä. Musiikki- ja kulttuuritoimijat integroiduksi osaksi Kuhmon kokonaisvaltaista kehitystyötä osaamispääoman kasvattajina sekä kansallisen ja kansainvälisen verkostotoiminnan hyödyntäjinä. Toimenpidekokonaisuuksien sisällä Kaustisen ja Kuhmon yhteistyö sisältää seuraavat kohteet: 1. Kamarimusiikkiviikkoyhteistyö - yhteistyön etsiminen esim. seuraavista suunnista; yhteismarkkinointi, näyttelykierrätys, yhteistilaukset sävelteoksille, esiintyjävaihdot - kumpikin kamarimusiikkiyhdistys liittyy AMO-verkostoon 3000 e omarahoituksella, AMO-varoin palkatut koordinaattorit hankkeistavat esim. alueiden välisenä Leader / Te-keskus-yhteistyönä 2. Näppäri-pedagogiikka verkkovälitteisesti - kehitetään musiikin verkko-opetuspaketti, jossa sisältönä näppäripedagogiikka - hyödynnetään Kuhmon (Philip Donner) kehitystyötä verkko-opetuksessa ja Kaustisen alueen alueellista kuituverkkoa, joka mahdollistaa kaksisuuntaisen Hdtv-kuvan (myös alueelta ulos). Mukana Kosila Digimedia - haetaan laajapohjainen rahoitus; K-P liitto, Kainuun liitto, TE-keskukset, innovaation löytyessä mahdollisia Tekes ja Sitra 3. Tulevaisuuden lukion kehittäminen - yhteistyön käynnistäminen Kaustisen Musiikkilukion, Kuhmon Yhteislukion, Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen ja Opetushallituksen kanssa. 8

9 4. Kylätoiminnan aktivoiminen - Kaustisen aluekoordinaattorin kylätoiminnan kehitystyön tuloksia Kuhmoon - MUS E toiminnan aloittaminen kyläkouluissa - AMO siemenrahoitus. Kolmikantayhteistyö Kaustinen-Kuhmo-Rääkkylä sisältää seuraavat kohteet: 1. Kulttuurimatkailuhanke - esiselvitys/hankkeistus kunkin alueen kulttuurin ominaispiirteen kehittämiseksi matkailupakettien muodossa - kolmen alueen liitot (EAKR) 2. Itä-Länsi kulttuurivaihto - mahdollisia kohteita: musiikkileiritoiminta, perinteen tallentaminen yhteisjulkaisuksi - kolmen alueen Leader/Te-keskus/Maakuntaliiton hankkeistus 3. Tapahtumamarkkinointi - kolmen alueen kärkituotteen markkinoinnin kehittäminen, jossa Kuhmolla vahva osaaminen - kolmen alueen Leader/Te-keskus hankkeistus Välitavoitteet 2008 Koko klusteria koskevana välitavoitteena vuonna 2008 on kulttuuriosaamisen tuominen yhteen, mikä tarkoittaa, että kulttuuriklusterin eri toimijaosapuolten kulttuuriosaaminen on kartoitettu ja yhteistyöstä ja työnjaosta on sovittu. Samoin synergiset yhteistyöalat klusterin sisällä on tiedossa ja sovittu klusterikohtaisesta toimintamallista, jonka avulla synergiaedut mahdollisimman tehokkaasti hyödynnetään. Kulttuuriklusterin esittelysivut nettiin kulttuurin ja musiikin esilletuomiseksi kulttuurimatkailun ja palvelutalouden uusyrittäjyyden kannalta. Kuhmokohtaisena välitavoitteena vuonna 2008 on musiikkikampuksen toimintasuunnitelma toimijoiden yhteistyötä jäsentäväksi toimintamalliksi sekä kulttuuristrateginen työryhmä ja sen valmennus synergisesti organisoidun yhteistyön perustaksi. Tarkennettu kuvaus asiantuntijapalveluista ja alueellisen maaseutuosion rahoituksella palkattavien henkilöiden toimenkuvasta Alueellisen maaseutuosion rahoituksella palkataan puoliaikainen projektisihteeri ja puoliaikainen musiikkiteknologi. Osa-aikaisena palkattavan projektisihteerin toimenkuvaan kuuluu hankeorganisaation ja verkoston ylläpidon tukitehtävät, hankehallinnon tukitehtävät sekä yleiset toimistotehtävät Kuhmon osalta. Projektisihteeri toimii Kuhmo-kohtaisen johtoryhmän sihteerinä ja huolehtii kokousten koollekutsumisesta, kokousasiakirjoista, maksatushakemuksista sekä raportoinnista. Projektisihteeri työskentelee tiiviissä yhteistyössä klusterin ohjelmakoordinaattorin (Kaustinen) sekä klusterin ohjausryhmän ja Kuhmo-johtoryhmän puheenjohtajan kanssa. Ohjausryhmän (ja johtoryhmän) puheenjohtaja on projektisihteerin esimies. Osa-aikaisen musiikkiteknologin toimenkuvaan kuuluu konserttien äänittäminen, taiteilijakopioiden valmistaminen, muiden av-tuotantojen toteuttaminen sekä musiikkiteknologian edistäminen osaamispääoman kasvattajana sekä liiketoiminnan edistäjänä. Musiikkiteknologi huolehtii nuottilainaamon käynnistämisestä Kuhmossa sekä nettimyynti- ja esittelysivustojen aikaansaamisesta kulttuuriklusterin muiden asiantuntijoiden kanssa. 9

10 Musiikkiteknologin tehtävänä on klusteriyhteistyön avulla kehittää kulttuuriyrittäjyyden toimintaympäristöä sekä videoneuvottelu- ja av-studiopalvelujen liiketoiminnallistamista Kuhmossa erityisesti IntoStation-hankkeen kanssa. Suuri osa kehitystyöstä tehdään Kuhmon Kamarimusiikin piirissä olevan asiantuntemuksen turvin. Asiantuntijapalveluina ostetaan kulttuurimatkailun kehittämis- ja tuotteistamispalvelut sekä brändien avulla toteuttavat tapahtuma- ja promootiopalvelut. Myös festivaalituotannon tehostamis- ja kehittämispalvelut ostetaan Kuhmon Kamarimusiikista asiantuntijapalveluina. Asiantuntijapalveluina ostetaan hankkeen maksuliikenne-, kirjanpito- ja tilinpäätöstehtävät, mitkä saatetaan yhdistää projektisihteeritehtävien kanssa kokonaispakettina ostettaviksi. 10

Yhteinen ohjelmaehdotus pitää sisällään kolme toimintalinjaa, jotka muodostavat samalla sen toiminnan vuositeemat:

Yhteinen ohjelmaehdotus pitää sisällään kolme toimintalinjaa, jotka muodostavat samalla sen toiminnan vuositeemat: 1 TTS 2008 HAKIJAORGANISAATIO: Mitkä ovat alueellisen maaseutuosion strategiset painopisteet ja niitä toteuttavat toimenpidekokonaisuudet sekä asetetut välitavoitteet vuonna 2008 SM:n ja Kaupungin ja maaseudun

Lisätiedot

HAKULOMAKE 2008 ALUEELLINEN MAASEUTUOSIO OHJELMAEHDOTUS 2007-2010

HAKULOMAKE 2008 ALUEELLINEN MAASEUTUOSIO OHJELMAEHDOTUS 2007-2010 HAKULOMAKE 2008 ALUEELLINEN MAASEUTUOSIO OHJELMAEHDOTUS 2007-2010 HAKULOMAKE 2008 ALUEELLINEN MAASEUTUOSIO OHJELMAEHDOTUS 2007-2010 1. PERUSTIEDOT Hakija/hallinnoija Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Antti Kotka p. 0400 958 180 antti.kotka@ysk.fi www.ysk.fi

P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Antti Kotka p. 0400 958 180 antti.kotka@ysk.fi www.ysk.fi P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Antti Kotka p. 0400 958 180 antti.kotka@ysk.fi www.ysk.fi 26.3.2015 presentaatio 1 TAUSTA Kärkihanke 2015-2017 (konsortio) Haapavesi-Siikalatvan seutukunta (päähallinnoija),

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto Maakuntaohjelman tilannekatsaus Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto MAAKUNNAN SUUNNITTELUN KOKONAISUUS UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO -STRATEGIA Budj. rahoitus MAAKUNTAOHJELMA

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 43 05.10.2016 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 42 17.10.2016 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 05.10.2016 43 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2017 EAKR-haku

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.

SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala. Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest. SEINÄJOEN SEUDUN OSAAMISKESKUS Elintarvikekehityksen osaamisala Ohjelmapäällikkö Salme Haapala Foodwest Oy salme.haapala@foodwest.fi 040-585 1772 JOHDANTO Etelä-Pohjanmaalla asuu 4 % Suomen väestöstä Alueella

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Maaseutuverkostotoiminnan painopisteet vuonna 2013 Yhteistyön ja verkostoitumisen

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

Kulttuuriviennin kehittämisohjelma 2007-2011. Kulttuuriviennin ja vaihdon starttipäivät Tampere, Vapriikki 23.4.2009

Kulttuuriviennin kehittämisohjelma 2007-2011. Kulttuuriviennin ja vaihdon starttipäivät Tampere, Vapriikki 23.4.2009 Kulttuuriviennin kehittämisohjelma 2007-2011 Kulttuuriviennin ja vaihdon starttipäivät Tampere, Vapriikki 23.4.2009 Kulttuuriviennin kehittämisohjelma 2007-2011 Esityksen osat: Kulttuuriviennin visio 2011

Lisätiedot

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma 2013-2020 Tiivistelmä JOHDANTO Tämä dokumentti on Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman tiivistelmä ja koskee kautta 2013-2020. Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Kehittyvä Ääneseutu 2020

Kehittyvä Ääneseutu 2020 Kehittyvä Ääneseutu 2020 1 Ääneseutu 2020 Äänekoski on elinvoimainen, monipuolisen elinkeino- ja palvelutoiminnan sekä kasvava asumisen keskus. Äänekoski on Jyväskylän kaupunkiseudun palvelu- ja tuotannollisen

Lisätiedot

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013 Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kehittämismahdollisuuksia yrityksille Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Lisätiedot

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 PIRKANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA Pirkanmaan visio Vuonna 2025 Pirkanmaa on vauras, rohkeasti uudistumiskykyinen, osaamista hyödyntävä kasvumaakunta. Pirkanmaalla

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Kaustisen seudun vahvuudet uusin silmin

Kaustisen seudun vahvuudet uusin silmin Seutuseminaari 15.11.2012 Kaustisen seudun vahvuudet uusin silmin Petri Jylhä Kaustisen seudun mahdollisuuksia Luonnonvara-ala kokonaisuudessaan Maatilatalous, metsätalous, turkistalous, (bio)energia Elintarviketeollisuus

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA - Luovaa taloutta edistävät julkiset toimet ja kehittämislinjaukset Rysä goes Luova Suomi, Mikkeli, 16.-17.10.2012 Tn Sakari Immonen TEM/Elinkeino- ja innovaatio-osasto

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Kaupunkistrategiasta ja elinkeinopolitiikasta. Kari Kankaala

Kaupunkistrategiasta ja elinkeinopolitiikasta. Kari Kankaala Kaupunkistrategiasta ja elinkeinopolitiikasta Kari Kankaala Kuka toi o? Kari Kankaala, 47, elinkeinojohtaja, tekn.tri Ydinosaamista osaamisen siirtäminen yhteiskunnan ja yritysten hyötykäyttöön, teknologian

Lisätiedot

Kouvolan seudun matkailun master plan. Työpajat 15.-16.5.2012

Kouvolan seudun matkailun master plan. Työpajat 15.-16.5.2012 Kouvolan seudun matkailun master plan Työpajat 15.-16.5.2012 Ohjelma 15.5. klo 9-12 Työpaja 1: Kokous- ja kongressimatkailu klo 9.00 Alustukset aiheeseen Leena Sipilä, Finnish Convention Bureau Minna Kurttila,

Lisätiedot

Leader! http://leadersuomi.fi/

Leader! http://leadersuomi.fi/ Leader! http://leadersuomi.fi/ Leader Karhuseutu perustettu 1997 jäseniä yli 200 4 työntekijää toimisto Porissa hallitus 1+9 alueellinen edustus kolmikanta Ohjelmakausi 2007-2013 194 rahoitettua hanketta

Lisätiedot

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet Vastaanottava maaseutu 22.1.2016 Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rahoituksen jako rahastojen välillä (pl. alueellinen yhteistyö)

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.

Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11. Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.2006 Miksi huippuosaamisen keskittymä? Hyödyt kansalaisille Hyödyt

Lisätiedot

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman päivitys Pohjois-Savon kulttuuriympäristön hoitoohjelman päivittäminen lähtökohtana saadaan näkemys kulttuuriympäristön tilasta ja tarvittavista toimenpiteistä

Lisätiedot

KULTTUURIN KETJU Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen

KULTTUURIN KETJU Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen KULTTUURIN KETJU Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen 17.5.2011 Kulttuurimatkailufoorumi Anne Karsikas-Järvinen Kulttuurin Ketju -hanke Kansallinen hanke, jonka tavoitteena on edesauttaa kulttuurimatkailun

Lisätiedot

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen Teemakohtaiset katto-ohjelmat yhteiset tavoitteet ja prioriteetit kehittämiselle hankerahoituksen tehokkaampi käyttö MEK valmistelee

Lisätiedot

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset Kohdistuivat lähinnä K3- konseptin kulttuuri osioon - eli miten saadaan konsepti palvelemaan kulttuurielämän raikastamista ja rakennetaan hyvä alusta kulttuurityölle ja

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

CEMIS-seminaari 2012

CEMIS-seminaari 2012 CEMIS-seminaari 2012 CEMIS - Mittaus- ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus 1.11.2012 Risto Oikari CEMISin rakenne Mittaustekniikan Tutkimusyksikkö CEMIS-OULU Tietojärjestelmät osaamisalue

Lisätiedot

MAASEUTUPOLIITTISEN ERIYISTOHJELMAN ALUEELLINEN

MAASEUTUPOLIITTISEN ERIYISTOHJELMAN ALUEELLINEN MAASEUTUPOLIITTISEN ERIYISTOHJELMAN ALUEELLINEN MAASEUTUOSIO 2007 2010 1. Alueen nimi, määrittely, kunnat, asukasluku ja sen kehitys 2000-2005 sekä arvio 2006-2010, asukastiheys, haja-asutusväestön määrä

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen Petri Pietikäinen yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu petri.pietikainen@savonia-amk.fi 044-785 6609 1 Mitä pitäisi tehdä

Lisätiedot

Maaseutuohjelma vartissa. Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto

Maaseutuohjelma vartissa. Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto Maaseutuohjelma vartissa Leader-ryhmien puheenjohtajat 7.4.2015 Taina Vesanto Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Alueyhteistyön kehittäminen määrällisten koulutustarpeiden ennakoinnissa

Alueyhteistyön kehittäminen määrällisten koulutustarpeiden ennakoinnissa Alueyhteistyön kehittäminen määrällisten koulutustarpeiden ennakoinnissa Ennakointiyksikkö Samuli Leveälahti 15.12.2004 Osaamisen ja sivistyksen asialla Ennakoinnin ESR hanke Opetushallituksessa 1.1.2004

Lisätiedot

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta KUUMA-komission kokous 1.2.2013 Juha Leinonen Teknologiakeskus TechVilla Oy Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 2013 Keski-Suomen Matkailuparlamentti 29.11.2006 Merja Ahonen Kehittämisohjelman kokoaminen Kehittämisohjelma tehdään yhteistyössä kehitys- ja kasvuhaluisten

Lisätiedot

Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan

Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan KAAKKOIS-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISVERKOSTON KOKOUS 2/2015 Valtteri Karhu 7.10.2015 Valtteri Karhu Selvitettävät kysymykset 1) Millä

Lisätiedot

Kylät maaseutupolitiikan kokonaisuudessa

Kylät maaseutupolitiikan kokonaisuudessa VOIMISTUVAT KYLÄT -kampanja 2010-2012 Voimistuvat kylät-kampanja 14.-15.10.2011 Etelä-Karjala, Imatra Kylät maaseutupolitiikan kokonaisuudessa Eero Uusitalo professori, maaseutuneuvos, YTR:n pääsihteeri

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Uudistuva Rural Studies Rural Studies -verkoston STRATEGIA 2011-2013

Uudistuva Rural Studies Rural Studies -verkoston STRATEGIA 2011-2013 Uudistuva Rural Studies Rural Studies -verkoston STRATEGIA 2011-2013 Rural Studies - johtoryhmän hyväksymä 14.2.2011 SISÄLTÖ: Strategian rakentuminen 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2. NYKYTILA 3. TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä Salo 4.9.2014 Esityksen sisältö 1. Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä 2. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, YTR:n verkosto,

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 PAIKALLISEN DIGIMEDIATUOTANNON JAKELUKANAVAT JA TEKNIIKAT, PALVELUT JA LIIKETOIMINTAMALLIT SEKÄ TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET SUUPOHJAN SEUTUVERKOSSA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Keski-Suomen ja Pirkanmaan. kulttuurimatkailufoorumi

Keski-Suomen ja Pirkanmaan. kulttuurimatkailufoorumi Kuvateksti Arial Bold 10/10 Aurora borealis in Lapland Keski-Suomen ja Pirkanmaan kulttuurimatkailufoorumi 17.5.2011 Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman toteutuminen

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman toteutuminen Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman 007-013 toteutuminen Ohjausryhmä ja hankkeiden yhteistapaaminen Helsinki 1.9.009 Kirsi Kaunisharju Kehittämisohjelman strateginen

Lisätiedot

INKA Innovatiiviset kaupungit Ohjelma 2014-2020. Aiehaku. Pirjo Kutinlahti Elinkeino- ja innovaatio-osasto 13.5.2013

INKA Innovatiiviset kaupungit Ohjelma 2014-2020. Aiehaku. Pirjo Kutinlahti Elinkeino- ja innovaatio-osasto 13.5.2013 INKA Innovatiiviset kaupungit Ohjelma 2014-2020 Aiehaku Pirjo Kutinlahti Elinkeino- ja innovaatio-osasto 13.5.2013 INKA Innovatiiviset kaupungit ohjelma 2014-2020 Toiminta-ajatuksena on synnyttää osaamislähtöistä

Lisätiedot

HämePro tahtosopimus 2008

HämePro tahtosopimus 2008 HämePro tahtosopimus 2008 HämePro 2008 Kanta-Häme on 2000-luvulla kuulunut menestyneisiin maakuntiin. Asukasluku, työllisyys ja yritysten lukumäärä sekä liikevaihto ovat kehittyneet maan keskiarvoa paremmin.

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA Matkailu Hämeen aluekehittämisohjelmassa 2000-luvun alusta lähtien strategisesti tärkeä elinkeino - Matkailu yksi voimakkaimmin kasvavista elinkeinoista

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli 2007 2014 klusterivalinnat vuosiksi 2011 2014 MYR 27.4.2010 Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLISET KLUSTERIT JA OSAAMISKESKUSALAT

Lisätiedot

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Jaana Keränen, Wild Taiga Eero Kortelainen, Erä-Eero Esa-Mikko Lappalainen, Haapaniemen Matkailu Reijo Lappalainen, Haapaniemen Matkailu

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

: : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella

: : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella : : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella : : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängöllä Projektin nimi lyhentyy toteutusalueesta ja päättymisvuodesta:

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v.

E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa-

Lisätiedot

KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017

KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017 KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017 Tuomo Airaksinen, Finpro 24.2.2015 Team Finland kasvuohjelmat ja rahoitus Team Finland Pk-yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen suunnattuja - toteutetaan

Lisätiedot

4.4.2014. Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040, maakuntaohjelma 2014 2017

4.4.2014. Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040, maakuntaohjelma 2014 2017 Lausunto Sivu 1 / 4 Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040, maakuntaohjelma 2014 2017 Pudasjärven kaupunginhallitus lausuntonaan toteaa, että maakuntasuunnitelma 2040 ja

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa Valtakunnallinen toimija Suomen Yrittäjäopisto yrittäjyyden osaaja ja uudistaja Valtakunnallinen liikealan erikoisoppilaitos

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku 18.1.2016 Länsi-Suomen alueen

Lisätiedot

Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020

Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020 Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020 Pohjois-Suomen maaseudun kehittämisen aluetilaisuus 21.2.2013 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 27.2.2013 Leader 2014-2020 Maaseuturahastossa

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

LUOVA TALOUS. Luovan alan edistämisen kokemuksia ja näköalat tulevaisuuteen. Petra Tarjanne TEM

LUOVA TALOUS. Luovan alan edistämisen kokemuksia ja näköalat tulevaisuuteen. Petra Tarjanne TEM LUOVA TALOUS Luovan alan edistämisen kokemuksia ja näköalat tulevaisuuteen Petra Tarjanne TEM digitalisoituminen elämyksellisyys globalisaatio vastuullisuus Yritysten verkostomaisten toimintamallien lisääntyminen:

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Mitä kulttuurimatkailu on?

Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille 2014-2018 Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen matkailutuotteita

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Juhlatalo Majakoski 30.1.2014 Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskus Valtion aluehallinto Elinkeinot, työvoima, osaaminen, kulttuuri Liikenne ja infrastruktuuri

Lisätiedot

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015 Tilastotietoa päätöksenteon tueksi Nina Vesterinen 20.3.2015 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta 2015 2025 Matkailun tiekartta www.tem.fi/matkailuntiekartta Markkinat

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelma 2007-2013

Osaamiskeskusohjelma 2007-2013 Osaamiskeskusohjelma 2007-2013 Pääsihteeri Pirjo Kutinlahti Työ- ja elinkeinoministeriö TEM Innovaatioympäristöt ryhmän sidosryhmätilaisuus 11.3.2008 HELSINKI Osaamiskeskusohjelma 2007-2013 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Linnasta Linnaan - Castle to Castle

Linnasta Linnaan - Castle to Castle SOUTH-EAST FINLAND RUSSIA ENPI CBC 2007 2013 KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISHANKE Linnasta Linnaan - Castle to Castle Linnojen ja linnoitusten historian tuotteistaminen ja elävöittäminen Irina Lukkarinen

Lisätiedot

Rahoituksen haku ja maksatus - mikä muuttuu? Pirjo Peräaho

Rahoituksen haku ja maksatus - mikä muuttuu? Pirjo Peräaho Rahoituksen haku ja maksatus - mikä muuttuu? Pirjo Peräaho Mikä muuttuu EAKR:ssä Jää pois tai vähenee Infrastruktuurihankkeet pois Finnveran lainatuotteet pois Keskitetty Finnveran pääomasijoitustoiminta

Lisätiedot

Kehittämisstrategiat 2014-2018

Kehittämisstrategiat 2014-2018 Kehittämisstrategiat kansainvälisille markkinoille 2014-2018 Kehittämisstrategiat 2014-2018 Määrittelevät teeman kehittämisen linjaukset ja painopisteet koko Suomessa: kulttuuri, talvi, kesäaktiviteetit/luontomatkailu,

Lisätiedot

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Rahoitus ja toimintalinjat 28.5.2013/ 4.6.2013 Rakennerahastojen rahoitus Suomessa (vuoden 2011 hinnoin) 2014-2020 2007-2013

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA

KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA Tekesin toiminta-ajatus Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian

Lisätiedot

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi MIKÄ TEAM FINLAND? Team Finland verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuvaa, yritysten kansainvälistymistä

Lisätiedot

M A A L I. Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle

M A A L I. Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle M A A L I Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle MIKSI? - luovat alat auttavat muita toimialoja parantamaan tuotteitaan ja palveluitaan - luovan osaamisen parempi hyödyntäminen lisää yritysten

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot