OHJELMAEHDOTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJELMAEHDOTUS 2007-2010"

Transkriptio

1 HAKULOMAKE 2008 ALUEELLINEN MAASEUTUOSIO OHJELMAEHDOTUS PERUSTIEDOT Hakija/hallinnoija Pro Kuhmo Oy Yhteyshenkilö Ohjelma-alue Veikko Tikkanen Kehys-Kainuun seutukunta Kontionkatu Kuhmo Asukasluku / Hyrynsalmi, Kuhmo, Puolanka, Suomussalmi Maakunta Ohjelman kustannusarvio Kainuu ohjelmakaudella vuonna ALUEEN LYHYT KUVAUS (väestökehitys, elinkeinorakenne ja sen kehitys sekä arvio Alueen vahvuudet sekä osaamis- ja erikoistumisalat sekä kehittämishaasteet) Kuhmo kuuluu Kehys-Kainuun seutukuntaan Hyrynsalmen, Puolangan ja Suomussalmen kanssa. Kuhmon asukasluku on vuosina kehittynyt seuraavasti: vuonna asukasta, , , , ja Heinäkuun viimeisenä päivänä 2007 Kuhmon asukasluku on ollut 9998 laskien alle 10000:n ensimmäisen kerran sitten vuoden Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Kuhmon asukasluku jatkaa pienenemistään siten, että vuonna 2007 asukkaita on 9902, , ja vuonna Kuhmon pinta-ala on 5457 neliökilometriä. Keskustaajaman väestöosuus on 74 % ja haja-asutusalueen 26 %. Asukastiheys on alle kaksi henkilöä neliökilometriä kohti. Kuhmon elinkeinorakenne on palveluvoittoinen, palvelualoilla on yli 50 % työpaikoista. Maa- ja metsätalouden osuus on 15 %, teollisuuden ja kuljetusalan osuus 12 % kumpikin. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan kasvavia toimialoja on kaivostoiminta ja louhinta, kauppa, majoitus- ja ravintolatoiminta, kuljetus, varastointi ja tietoliikenne sekä rahoitus- ja vakuutustoimialat. Kuhmo on profiloitunut vuodesta 1970 lähtien kamarimusiikkifestivaalinsa ansiosta. Kuhmon Kamarimusiikin innovatiivisuus ja vahvuus piilee sen paradoksaalisuudessa, odottamattomassa epäsovinnaisuudessa: eikö kamarimusiikki, ihmiskunnan jaloimmat musiikin aarteet, voisi päästä yhtä hyvin oikeuksiinsa luonnon hiljaisuudessa kuin maailman metropolien melussa, ehkä aidomminkin? Vuosikymmenten jälkeenkin kamarimusiikki metsässä herättää yhä edelleen ihailevaa ihmetystä niissä, jotka totunnaisesti kuuntelevat sitä kaupunkien ja metropolien kaikesta yltäkylläisessä ympäristössä, esimerkkinä Ranskan entisen Suomen suurlähettilään Jean-Jacques Subrenat n vuonna 2006 Kuhmon Kamarimusiikista kirjoittama kaksikielinen kirja: Ecoutez cette musique de la forêt/listen, there s music from the forest. Pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen maaseutuoloissa, joissa ei voida saada hyötyä toimijoiden läheisyydestä ja osaamisen kasautumiseduista, on erityinen haaste saada käyttöön laajemmin ne tekniset, pedagogiset ja ohjelmistoinnovaatiot, jotka musiikin virtuaaliopetuksen alalla kansainvälisen yhteistyön avulla Kuhmossa on saatu aikaan. Kaupunkistrategian painoaloja onkin kulttuuriosaamisen syventäminen, verkottuminen yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin sekä pysyvät osaamisrakenteet, yhtenä kärkihankkeena musiikin verkkolaboratorio. 1

2 3. OHJELMAN TIIVISTELMÄ Painopistealueet: Kulttuuri maaseudun kehittäjänä Verkostoyhteistyön rakentaminen ja sisällön kehittäminen Kulttuurista liiketoiminnan ja uusyrittäjyyden perusta Kaustisen ja Kuhmon kulttuuriklusteri ( ) on sisäasiainministeriön päätöksellä kasvanut jo kolminapaiseksi ohjelmayhteistyöksi Keski-Karjalan (Rääkkylä) liityttyä mukaan. Kulttuuriklusterin toimintaperiaatteisiin kuuluu avoin verkostopolitiikka ja verkostoyhteistyö. Tavoitteena on, että klusterin osaamisresurssit yhdessä suurempana kokonaisuutena voisivat paremmin palvella kansallista innovaatiopolitiikkaa. Rakenteeltaan ja toimintatavoiltaan avoimena klusterina siihen voi osallistua paikalliset ja alueelliset toimijat, jotka asenteidensa, arvojensa ja päämääriensä puolesta kykenevät klusterin verkostoyhteistyöhön. Kultaisen Harmonikan Festivaali Sata- Häme soi on Kaustisen, Kuhmon ja Keski-Karjalan päätöksillä saanut luvan klusteriin osallistumisesta. Yhteinen ohjelmaehdotus pitää sisällään kolme toimintalinjaa, jotka muodostavat samalla sen toiminnan vuositeemat: 1) Kulttuuriosaamisen tuominen yhteen (2008) 2) Verkostoyhteistyön konkreettisten muotojen käynnistäminen (2009) 3) Klusterin synnyttämän osaamisen jalostaminen tuotteiksi ja palveluiksi (2010) Kolmivuotisen ohjelmaehdotuksen tavoite on löytää edellä mainittujen toimintalinjojen kautta realistinen vuosikohtainen toimintasuunnitelma. Vuodelle 2008 keskittyy näin ollen verkostoyhteistyön käynnistäminen ja verkoston kasvattaminen alueiden välisten kulttuuritoimijoiden kesken. Vuosi 2009 on konkreettisten yhteistoimintamuotojen toteuttamisen aikaa. Vuonna 2010 pyritään Klusterin toiminnan tuloksista jalostamaan koko Suomen maaseutua palvelevia kulttuurisisältöjä. Kaustinen ottaa Kulttuuriklusterin toiminnan koordinointivastuun. Kuhmolle tulee klusterin ohjausryhmän puheenjohtajuus. Kaustisella on kenties maamme vankin kokemus pienen maaseutupitäjän kehittämisestä kulttuurin avulla ja kunnassa järjestetään Pohjoismaiden suurimman kansanmusiikkijuhlan ohella myös valtakunnallisesti tunnettua Kamarimusiikkiviikkoa. Näiden kahden tapahtuman tiimoilta syntyy luonteva yhteys sekä Kuhmoon että Rääkkylään. Kamari- ja kansanmusiikki muodostavat klusteritoiminnan teemallisen koekentän. Klusteriosapuolten kansainväliset musiikkitapahtumat valmiine verkostoineen avaavat tulevaisuudessa mahdollisuuksia yhteistoiminnan laajentamiseen myös maan rajojen ulkopuolelle. Erityisenä kohdealueena Kuhmon osalta on Luoteis-Venäjä, jonka toimijoiden kanssa on oma ohjelmansa. Kuhmon erityistavoitteena on Kuhmon Kamarimusiikin henki hyödynnetään Kuhmon vetovoimatekijänä matkailussa, kehittämiskohteina hyvinvointi-, kulttuuri- ja luontomatkailuun sopivat teema- ja aktiviteettituotteet ja niiden kansainvälinen markkinointi. Musiikkistrategian avulla kohotetaan osaamisen tasoa koulutuksessa ja kulttuurissa, parannetaan niiden perusinfrastruktuuria ja Kuhmon kiinnostavuutta asumisen, yrittäjyyden ja matkailun aloilla. Koulujen, oppilaitosten ja festivaalipohjaisen musiikkikoulutuksen integrointi musiikkistrategian avulla keskeiseksi Kuhmon kehitysvoimaksi. Festivaalin ja musiikkikoulutuksen toimijat tukevat Kuhmon kokonaisvaltaista kehitystyötä koulutuspalvelujen tuottajina, osaamispääoman kasvattajina sekä Kuhmon markkinoijina. 2

3 Musiikkistrategisella kehitystyöllä rakennetaan Kuhmoon kulttuurialan yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen perusta, jonka avulla festivaaliosaamisen ja musiikkikoulutuksen alueellinen vaikuttavuus vahvistuu. 4. Miten suunnitelma on sovitettu yhteen maakuntaohjelman, aluekeskusohjelman osaamiskeskusohjelman ja saaristo-ohjelman, mahdollisen seutuohjelman sekä muiden alueella toteutettavien aluekehityksen kannalta keskeisten ohjelmien kanssa? Miten suunnitelmassa hyödynnetään rakennerahasto-ohjelmia ja EU:n maatalousrahaston maaseutuohjelmaa? Kuhmon Kamarimusiikki on Kainuun maakuntaohjelman mukaan Kainuun kulttuurija tapahtumamatkailun kansainvälinen kärkituote. Ohjelmaehdotuksen kulttuurimatkailun kehitystavoitteet vastaavat Kainuun maakuntaohjelman matkailun kehittämistyön päämääriä ja tavoitteita Ne ovat - asiakkaan tyytyväisyys ja halu tulla uudelleen (liikkeenjohto- ja palveluosaaminen sekä hyvät tuotteet) - yritysten kannattavuuden parantaminen - matkailutulon ja työllisyyden kasvu - ulkomaisten asiakkaiden merkittävä kasvu. Ohjelmaehdotuksen mukainen kulttuurimatkailun kehittäminen Kuhmon osalta kytketään osaksi Kainuun matkailufoorumin kehitystyötä. Maakuntaohjelman mukainen matkailun kehittämistoiminta kohdistetaan kasvuhakuisiin yrityksiin luontomatkailun, kulttuuri- ja tapahtumamatkailun, vapaa-ajan matkailun (ml. hyvinvointimatkailu) sekä kannuste- ja kokousmatkailun tuoteryhmissä. Ohjelmaehdotus toteuttaa myös maakuntaohjelman matkailun kehittämisen laadullisia tavoitteita, jotka ovat: - valtakunnallisten ja kansainvälisten kulttuuri- ja liikuntatapahtumien sekä muiden elämystuotteiden lisääminen, laadun parantaminen ja ammattimainen tuottaminen, yhteistyön tehostaminen kulttuuri- ja liikuntapalvelutuottajien ja matkailutoimijoiden välillä - tuoteverkostojen ja paketoinnin lisääminen (esim. pienryhmille kohdistuvat erikoisteematuotteet, kiertomatkat, räätälöidyt matkat) - kansainvälisen matkanjärjestäjäyhteistyön lisääminen ja uusien kansainvälisten jakelutiemahdollisuuksien käyttö (esim. agentuurit, toimeksiannot, managerit, sähköiset jakelutiet). Paikallisen omarahoituksen saatavuudesta riippuen ohjelmaehdotuksen sisältämiä hankeaihioita hankkeistetaan rakennerahastoilta ja maatalousrahastolta haettavan hankerahoituksen turvin. 3

4 Kuhmon kohdalta ohjelmaehdotus toteuttaa myös maakuntaohjelman opetusta, oppimista ja osaamista, tieto- ja viestintätekniikan käytön tukea ja verkkopalvelujen järjestämistä, Kainuun verkko-opetuksen edelläkävijyyttä sekä pysyvän osaamisperustan luomista alueelle koskevia tavoitteita. Ehdotus tukee tavoitetta tietoyhteiskunnan työkalujen omaksumiseksi sekä tieto- ja viestintätekniikan osaamisen laajentamiseksi. Kuhmossa toteutetun musiikin verkko-opetuksen kansainvälisesti merkittävän tutkimus- ja kehitystoiminnan kautta maakuntaohjelmassa tavoitellaan Kainuulle johtavaa verkkokouluttajan ja verkkomateriaalin tuottajan osaa jollakin kapealla segmentillä. Ohjelmaehdotus edistää musiikin verkko-opetuslaboratorion perustamista Kuhmoon, mikä on ollut tavoitteissa maakuntakokeilun selvitysmiesten raporteista 2002 alkaen. Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän vuoden 2004 alussa käsittelemässä virkamiesesityksessä esitettiin selvitettäväksi osana alueellistamisohjelmaa Kuhmon Kamarimusiikin osaamiskeskuksen vahvistamista ja kehittämistä ainakin musiikin opetuksen kehittämistoiminnan sekä virtuaaliyliopistossa annettavan musiikin opetuksen osalta. Verkko-opetuslaboratorio on Kainuun maakuntaohjelman mukainen investointi. 5. Miten alue on hyödyntänyt päättyneen EU-ohjelmakauden/kansallisen ohjelmakauden ohjelmia ja mitkä ovat olleet keskeiset tulokset? Hakijana oleva Pro Kuhmo Oy on omalla ohjelmallaan osallistunut osaamiskeskusohjelman toteuttamiseen vuodet sekä kamarimusiikin osaamisalana osallistunut Kainuun osaamiskeskusohjelman toteuttamiseen vuodet Lisäksi hakija on toteuttanut yliopistojen alueelliseen kehittämiseen tarkoitetun, opetusministeriön myöntämän rahoituksen turvin musiikin verkko-opetuksen pilottihankkeen vuosina yhteistyössä Sibelius-Akatemian Kuopion osaston kanssa. Vuosina Kuhmo on osallistunut osaamiskeskusohjelman toteuttamiseen osaamiskärkinään kamarimusiikki ja musiikin verkkoviestintä. Kuhmo arvioitiin keskimääräistä paremmaksi vahvan visionsa ja strategisen näkemyksensä, kansallisen ja kansainvälisen verkottumisensa, alueensa rakenteellisten muutostarpeiden ennakoinnin sekä selkeän toiminta-ajatuksensa ja laadukkaan toimintansa osalta. Viimeisimmässä palautteessaan 2006 osaamiskeskustyöryhmä on arvioinut Kuhmon oske-toiminnan vahvuudeksi mm. resursseihin nähden mittavan ja menestyksellisen panostuksen kansainväliseen toimintaan, hyvin toteutetut oske-ohjelman keskeiset tavoitteet kapeahkolla toimialalla sekä organisoinnin ja panostusten hyvän hallinnan. Työllisyyden ja tuotantorakenteen näkökulmasta oske-vaikutukset on arvioitu vähäisiksi, koska Kuhmon tapauksessa osaamiskeskus on aivan liian pieni lisäresurssi rakenteellisten ongelmien ratkaisemiseksi, vaikka sen vaikutukset t&k-resurssien hyödyntämisen ja osaamisen näkökulmasta ovat huomattavat. 4

5 6. Miten ohjelmaehdotus edistää yhteistyötä seutukuntatasolla ja toiminnallisen seutukunnan vahvistamista? Ohjelmaehdotus toteuttaa avoimen verkostopolitiikan periaatetta. Kulttuuriklusteriin on mahdollista liittyä esimerkiksi Suomussalmen hyvin monipuolista kulttuuritarjontaa tuottavana kuntana. Kulttuuriklusterin vankemman ja monipuolisemman resurssipohjan ja seutukuntien keskinäisen, kannustavan kilpailun avulla hyödynnetään alueiden erikoistumisaloihin sisältyvät mahdollisuusstrategiat tärkeänä kilpailukykykeinona. Toiminnallisen seutukunnan vahvistamista ohjelmaehdotus edistää samasta syystä ja myös siksi, että Kuhmo voisi pysyä kilpailukykyisenä tekijänä seutukunnallisessa ja maakunnallisessa toimintakentässä. Kulttuuriklusterin keskeinen toimija Kuhmon Kamarimusiikki tekee tiivistä yhteistyötä Kuhmo- Suomussalmi-alueen matkailuyrittäjien yhdistyksen, Idän Taiga ry:n ja Vuokatin matkailuyritysten kanssa. 7. miten ohjelmaehdotus edistää yhteistyötä ohjelma-alueen sisällä eli vahvistaa kuntien sekä julkisen ja yksityisen sektorin sekä eri hallinnon tasojen kumppanuuteen perustuvaa kehittämistä? Ohjelmaehdotus perustuu kansalaistoiminnassa ja julkisen hallinnon toimesta kertyneen osaamispääoman luovaan yhdistämiseen sekä mahdollisuuteen sillä tavalla käydä taisteluun elävän, monipuolista työtä ja toimeliaisuutta tarjoavan maaseudun puolesta. Festivaalien alueelliset ja yhteisölliset vaikutukset tehdään läpinäkyviksi, jotta tapahtumat avautuvat yrittäjyydelle ja liiketoiminnalle. Yrittäjien osallistumista tapahtumiin, niiden suunnitteluun ja jälkimarkkinointiin tehostetaan: on osattava myös palvelutalouden niksit. Kansankulttuurin ja kamarimusiikin tuotteiden, palveluiden ja osaamisen näkyvyyttä ja tunnettuutta kotimaassa ja valituille asiakassegmenteille ulkomailla lisätään ja yrityksille avataan ovia uusiin asiakaskohderyhmiin. Ulkoisen promootion avulla edistetään toimintaa markkinoilla ja osallistutaan yhdessä erikoistapahtumiin, näyttelyihin ja seminaareihin. Festivaalipaikkakuntien ja ympäröivien seutukuntien markkinointiviestintä uudistetaan, kirkastetaan ja kohdennetaan osaajien, yrittäjien ja sijoittajien houkuttelemiseksi alueille, koska erityisesti tieto- ja viestintäliikennealojen avainhenkilöiden keskuudessa taide- ja kulttuurielämällä on tärkeä rooli asumis- ja yritysympäristön valinnassa. Uusien tuotteiden lanseeraaminen ja markkinointi toteutetaan kehyskertomusten avulla useiden kulttuuritoimijoiden yhteistyönä. 5

6 8. Miten ohjelmaehdotus edistää alueiden välistä yhteistyötä eli alueen vuorovaikutusta ja verkostoitumista maakunnallisesti, ylimaakunnallisesti ja aluekeskusohjelma-alueiden kanssa elinkeino- ja osaamisperustan kehittämistyössä. Temaattisen verkostotoiminnan avulla, missä on myös kansainvälinen ulottuvuus erityisesti Luoteis-Venäjän kanssa. Integroituminen tavoitteelliseen ja koordinoituun kulttuuriklusterin toimintaan perustuu seuraaviin tekijöihin: samat ideaalit ja arvot; yhteinen tunne- ja tahtotila; samat visioiden ja toiveiden tajut sekä oivallukset mahdollisuuksista; yhteinen näkemys potentiaaleista suuriin päämääriin, ja yhteiset, kansallisiin mittoihin yltävät intressit. Kulttuuriteemaiset toimijat, jotka pystyvät em. kognitiivisten läheisyystekijöiden vaikutuksesta tietoresurssien ja osaamisen, toimintatapojen ja toimintakulttuurien uudenlaiseen yhdistämiseen ovat tervetulleita klusteriin. Ohjelmaehdotuksen tulevaisuustahtoisella verkostopolitiikalla emansipoidaan tähän saakka marginalisoituneet vähävaltaiset toimijat ja alueet ryminällä täysivaltaisiksi, vuodet ympäriinsä suuriin tavoitteisiin kykeneviksi kansallisen kärkikaartin toimijoiksi. Tutkimuksen ja koulutuksen erillishankkeilla haetaan uuden teknologian liiketoiminnallista hyödyntämistä. Tarkoitusta varten pilotoidaan entistä toimivampia teknologisia alustoja ja rakennetaan laaja, helppokäyttöinen tietokanta, jonne siirretään kulttuuriklusterin digitalisoidut musiikin, ITE-taiteen ja valokuvien arkistot. Monikanavaisten tietoteknisten oppimis- ja palveluympäristöjen t&k-työ on yksi tärkeimmistä yhteisistä toimintalinjauksista. Suurimpien kaupunkikeskusten ja maakuntavetureiden ohjelmat käsittelevät vähän tai ei lainkaan maaseudun kehittämistä tai kaupunkien ja maaseudun välistä vuorovaikutusta. Vuorovaikutuksen lisääminen on kuitenkin välttämätöntä alueellisen tasapainon, kestävän kehityksen sekä sosiaalisen pääoman terveen kasvun kannalta. Vuorovaikutuspolitiikan tehokkaimpia keinoja ovat osaamisjärjestelmän kehittäminen, kulttuuritapahtumat, palvelujen järjestäminen ja ylläpitäminen. Kaustinen, Kuhmo, Rääkkylä ja Ikaalinen yhdessä markkinoivat tapahtumiaan ja osaamistaan maaseudun ja kaupunkien vuorovaikutuksen lisäämistarkoituksessa sekä kartoittavat alueidensa erityisen kiinnostuksen palveluidensa ja asumismahdollisuuksiensa kysynnän perustana. Oheisena on 3K-kulttuurikluserin eri toimijatahojen keskeiset sisällöt ja verkostoyhteistyön erikoistumista kuvaavat kaaviot. 9. Miten AMO organisoidaan ja millainen on siihen sitoutuneiden toimijoiden työnjako? Koko kulttuuriklusteria varten kukin osallistujataho yhdessä nimeää ohjausryhmän. Ohjausryhmän puheenjohtaja on Veikko Tikkanen Kuhmosta. Palkattuna ohjelmakoordinaattorina toimii Antti Huntus Kaustiselta. Kullakin osallistujalla on lisäksi oma johtoryhmänsä ja oma ohjelman toteuttajansa, taloudellinen ja juridinen subjektinsa. Kulttuuriklusterin eri toimijaosapuolten kulttuuriosaamisen kartoitus sekä yhteistyöstä ja työnjaosta sopiminen kuuluu vuoden 2008 tehtäviin. Tarkoituksena on, että synergiset yhteistyöalat klusterin sisällä selvitetään ja tehdään klusterikohtainen toimintamalli siitä, miten synergiaedut klusterin sisällä mahdollisimman tehokkaasti hyödynnetään. Tarkoitus on, että klusterin sisällä saatavissa oleva asiantuntemus erikoistumisaloilla saadaan hyödynnetyksi koko kulttuuriklusterissa. 6

7 10. Miten alue on sitoutunut AMOn ja sen edellyttämien toimintamallien toteuttamiseen? Yksi tärkein toimenpidekokonaisuus on saada musiikki- ja kulttuurialan toimijat osallisiksi Kuhmon kokonaisvaltaiseen kehitystyöhön koulutuspalvelujen tuottajina, osaamispääoman kasvattajina sekä kansallisen ja kansainvälisen verkostotoiminnan hyödyntäjänä sekä yhteisyötä jäsentävän toimintamallin (musiikkikampus) rakentaminen. Sitoutuminen tapahtuu em. toimenpiteiden avulla. Kuhmon kaupunki on tehnyt juridisen sitoutumispäätöksen AMO:oon kaupunginhallituksen päätöksellä :n 473 kohdalla : Kuhmon kaupungin myötämääräys kulttuuriklusterihankkeeseen. Päätös on liitteenä. Lisätietoja Kansanmusiikkisäätiö ja Pro Kuhmo Oy ovat laatineet monipuolisen yhteistyön avulla ohjelmaehdotuksen maaseutupoliittisen erityisohjelman alueelliseen maaseutuosioon päättyneenä hakuaikana. Oheinen haku noudattaa alkuperäisen ohjelmaehdotuksen ideaa ja sisältöä ottaen huomioon kaupungin ja maaseudun vuorovaikutustyöryhmän palautteen Koska suurin osa vaadittavasta omarahoituksesta on Kuhmon Kamarimusiikin Kannatusyhdistys ry:n Pro Kuhmo Oy:n kautta kanavoitua hakijan rahoitusta, ohjelmaehdotusta on painotettu Kuhmon Kamarimusiikin festivaalituotantoa, kilpailukykyä ja kulttuurimatkailun kehittämistä painottavaan suuntaan. Maaseutupoliittisen erityisohjelman perustarkoitus on ohjelmaehdotuksessa kuitenkin säilytetty. Edellä olevat tiedot oikeaksi vakuuttaa Veikko Tikkanen LIITE: 1. TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA

8 TTS 2008 HAKIJAORGANISAATIO: Mitkä ovat alueellisen maaseutuosion strategiset painopisteet ja niitä toteuttavat toimenpidekokonaisuudet sekä asetetut välitavoitteet vuonna 2008 SM:n ja Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutustyöryhmän esittämä palaute huomioiden? Hakijaorganisaatio: Pro Kuhmo Oy Strategiset painopisteet Kulttuuriklusterin ohjelmaehdotuksen yhteiset strategiset painopistealueet ovat: (1) kulttuuri maaseudun kehittäjänä; (2) verkostoyhteistyön rakentaminen ja sisällön kehittäminen ja (3) kulttuurista liiketoiminnan ja uusyrittäjyyden perusta. Kuhmo-kohtaiset strategiset painopisteet ovat: 1. Merkittävät suomalaista luovuusstrategiaa edustavat Kuhmon musiikki- ja taideorganisaatiot sekä kulttuuritapahtumat maaseudun kestävän kehityksen yhdeksi peruselementiksi. 2. Festivaalipohjainen sekä koulujen ja oppilaitosten yhteinen musiikkistrategia keskeiseksi Kuhmon kehitysvoimaksi. 3. Kulttuuritoimijat ja oppilaitokset osaamisen uusintajiksi niin, että kulttuurialan yrittäjyysedellytykset ja asumismahdollisuudet paranevat. Toimenpidekokonaisuudet strategisten painopisteiden toteuttamiseksi: Kulttuurimatkailun kehittäminen ja tuotteistaminen muiden klusteriin osallistuvien tahojen kanssa sekä kamarimusiikkitapahtuman markkinointi mahdollisesti EC-Label statuksen turvin muiden klusteritoimijoiden kanssa. Kulttuurialan yrittäjien mobilisointi ja kulttuuriosaamisen jalostaminen uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi sekä niiden yhteismarkkinointi brändien avulla. Nuottilainaamo ja yhteinen nettimyyntipiste klusterin tuotteiden markkinointia ja myyntiä varten. Videoneuvotteluvälitteisen musiikkiopetusinfran ja AV-tuotantostudion hyödyntäminen kansainvälisten konserttiohjelmien ja musiikkikurssien, monipuolisen orkesteri- ja kuorotoiminnan sekä musiikkiopetuksen perustalle rakentuvan Kuhmo-koulun käytössä. Musiikki- ja kulttuuritoimijat integroiduksi osaksi Kuhmon kokonaisvaltaista kehitystyötä osaamispääoman kasvattajina sekä kansallisen ja kansainvälisen verkostotoiminnan hyödyntäjinä. Toimenpidekokonaisuuksien sisällä Kaustisen ja Kuhmon yhteistyö sisältää seuraavat kohteet: 1. Kamarimusiikkiviikkoyhteistyö - yhteistyön etsiminen esim. seuraavista suunnista; yhteismarkkinointi, näyttelykierrätys, yhteistilaukset sävelteoksille, esiintyjävaihdot - kumpikin kamarimusiikkiyhdistys liittyy AMO-verkostoon 3000 e omarahoituksella, AMO-varoin palkatut koordinaattorit hankkeistavat esim. alueiden välisenä Leader / Te-keskus-yhteistyönä 2. Näppäri-pedagogiikka verkkovälitteisesti - kehitetään musiikin verkko-opetuspaketti, jossa sisältönä näppäripedagogiikka - hyödynnetään Kuhmon (Philip Donner) kehitystyötä verkko-opetuksessa ja Kaustisen alueen alueellista kuituverkkoa, joka mahdollistaa kaksisuuntaisen Hdtv-kuvan (myös alueelta ulos). Mukana Kosila Digimedia - haetaan laajapohjainen rahoitus; K-P liitto, Kainuun liitto, TE-keskukset, innovaation löytyessä mahdollisia Tekes ja Sitra 3. Tulevaisuuden lukion kehittäminen - yhteistyön käynnistäminen Kaustisen Musiikkilukion, Kuhmon Yhteislukion, Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen ja Opetushallituksen kanssa. 8

9 4. Kylätoiminnan aktivoiminen - Kaustisen aluekoordinaattorin kylätoiminnan kehitystyön tuloksia Kuhmoon - MUS E toiminnan aloittaminen kyläkouluissa - AMO siemenrahoitus. Kolmikantayhteistyö Kaustinen-Kuhmo-Rääkkylä sisältää seuraavat kohteet: 1. Kulttuurimatkailuhanke - esiselvitys/hankkeistus kunkin alueen kulttuurin ominaispiirteen kehittämiseksi matkailupakettien muodossa - kolmen alueen liitot (EAKR) 2. Itä-Länsi kulttuurivaihto - mahdollisia kohteita: musiikkileiritoiminta, perinteen tallentaminen yhteisjulkaisuksi - kolmen alueen Leader/Te-keskus/Maakuntaliiton hankkeistus 3. Tapahtumamarkkinointi - kolmen alueen kärkituotteen markkinoinnin kehittäminen, jossa Kuhmolla vahva osaaminen - kolmen alueen Leader/Te-keskus hankkeistus Välitavoitteet 2008 Koko klusteria koskevana välitavoitteena vuonna 2008 on kulttuuriosaamisen tuominen yhteen, mikä tarkoittaa, että kulttuuriklusterin eri toimijaosapuolten kulttuuriosaaminen on kartoitettu ja yhteistyöstä ja työnjaosta on sovittu. Samoin synergiset yhteistyöalat klusterin sisällä on tiedossa ja sovittu klusterikohtaisesta toimintamallista, jonka avulla synergiaedut mahdollisimman tehokkaasti hyödynnetään. Kulttuuriklusterin esittelysivut nettiin kulttuurin ja musiikin esilletuomiseksi kulttuurimatkailun ja palvelutalouden uusyrittäjyyden kannalta. Kuhmokohtaisena välitavoitteena vuonna 2008 on musiikkikampuksen toimintasuunnitelma toimijoiden yhteistyötä jäsentäväksi toimintamalliksi sekä kulttuuristrateginen työryhmä ja sen valmennus synergisesti organisoidun yhteistyön perustaksi. Tarkennettu kuvaus asiantuntijapalveluista ja alueellisen maaseutuosion rahoituksella palkattavien henkilöiden toimenkuvasta Alueellisen maaseutuosion rahoituksella palkataan puoliaikainen projektisihteeri ja puoliaikainen musiikkiteknologi. Osa-aikaisena palkattavan projektisihteerin toimenkuvaan kuuluu hankeorganisaation ja verkoston ylläpidon tukitehtävät, hankehallinnon tukitehtävät sekä yleiset toimistotehtävät Kuhmon osalta. Projektisihteeri toimii Kuhmo-kohtaisen johtoryhmän sihteerinä ja huolehtii kokousten koollekutsumisesta, kokousasiakirjoista, maksatushakemuksista sekä raportoinnista. Projektisihteeri työskentelee tiiviissä yhteistyössä klusterin ohjelmakoordinaattorin (Kaustinen) sekä klusterin ohjausryhmän ja Kuhmo-johtoryhmän puheenjohtajan kanssa. Ohjausryhmän (ja johtoryhmän) puheenjohtaja on projektisihteerin esimies. Osa-aikaisen musiikkiteknologin toimenkuvaan kuuluu konserttien äänittäminen, taiteilijakopioiden valmistaminen, muiden av-tuotantojen toteuttaminen sekä musiikkiteknologian edistäminen osaamispääoman kasvattajana sekä liiketoiminnan edistäjänä. Musiikkiteknologi huolehtii nuottilainaamon käynnistämisestä Kuhmossa sekä nettimyynti- ja esittelysivustojen aikaansaamisesta kulttuuriklusterin muiden asiantuntijoiden kanssa. 9

10 Musiikkiteknologin tehtävänä on klusteriyhteistyön avulla kehittää kulttuuriyrittäjyyden toimintaympäristöä sekä videoneuvottelu- ja av-studiopalvelujen liiketoiminnallistamista Kuhmossa erityisesti IntoStation-hankkeen kanssa. Suuri osa kehitystyöstä tehdään Kuhmon Kamarimusiikin piirissä olevan asiantuntemuksen turvin. Asiantuntijapalveluina ostetaan kulttuurimatkailun kehittämis- ja tuotteistamispalvelut sekä brändien avulla toteuttavat tapahtuma- ja promootiopalvelut. Myös festivaalituotannon tehostamis- ja kehittämispalvelut ostetaan Kuhmon Kamarimusiikista asiantuntijapalveluina. Asiantuntijapalveluina ostetaan hankkeen maksuliikenne-, kirjanpito- ja tilinpäätöstehtävät, mitkä saatetaan yhdistää projektisihteeritehtävien kanssa kokonaispakettina ostettaviksi. 10

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 43 05.10.2016 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 42 17.10.2016 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 05.10.2016 43 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2017 EAKR-haku

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma 2013-2020 Tiivistelmä JOHDANTO Tämä dokumentti on Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman tiivistelmä ja koskee kautta 2013-2020. Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Haku lukioiden kehittämisverkostoon

Haku lukioiden kehittämisverkostoon Haku lukioiden kehittämisverkostoon Hakuaika 17.3.2016 klo 12.00 21.4.2016 klo 16.15 Hakemusta on mahdollista muokata hakuajan loppuun asti. Hakemukset käsitellään hakuajan jälkeen. 1. PERUSTIEDOT Hakija

Lisätiedot

MAASEUTUPOLIITTINEN SELONTEKO MAASEUTUPOLIITTINEN KOKONAISOHJELMA

MAASEUTUPOLIITTINEN SELONTEKO MAASEUTUPOLIITTINEN KOKONAISOHJELMA MAASEUTUPOLIITTINEN SELONTEKO 2009-2020 5. MAASEUTUPOLIITTINEN KOKONAISOHJELMA 2009-2013 Maaseutu hyvinvoinnin lähde Valmisteluprosessi ja keskeiset linjaukset Maaseutupolitiikan verkosto VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet Vastaanottava maaseutu 22.1.2016 Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rahoituksen jako rahastojen välillä (pl. alueellinen yhteistyö)

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman päivitys Pohjois-Savon kulttuuriympäristön hoitoohjelman päivittäminen lähtökohtana saadaan näkemys kulttuuriympäristön tilasta ja tarvittavista toimenpiteistä

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen Petri Pietikäinen yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu petri.pietikainen@savonia-amk.fi 044-785 6609 1 Mitä pitäisi tehdä

Lisätiedot

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset Kohdistuivat lähinnä K3- konseptin kulttuuri osioon - eli miten saadaan konsepti palvelemaan kulttuurielämän raikastamista ja rakennetaan hyvä alusta kulttuurityölle ja

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke 1.1.2017-31.12.2019 Sotkamo 13.1.2017 Talousjohtaja Heidi Pyykkönen, Hankejohtaja Arto Asikainen ja Kohdepäällikkö Minna Hirvonen Hankevalmistelun

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä Salo 4.9.2014 Esityksen sisältö 1. Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä 2. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, YTR:n verkosto,

Lisätiedot

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman toteutuminen

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman toteutuminen Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman 007-013 toteutuminen Ohjausryhmä ja hankkeiden yhteistapaaminen Helsinki 1.9.009 Kirsi Kaunisharju Kehittämisohjelman strateginen

Lisätiedot

Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke

Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke 1.1.2012-31.12.2014 Rahoittajina Keski-Suomen ja Pirkanmaan ELY -keskukset Hankkeen taustaa: Toimintarahan riittävyyteen piti reagoida ajoissa, ennen kuin rahat

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan

Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan KAAKKOIS-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISVERKOSTON KOKOUS 2/2015 Valtteri Karhu 7.10.2015 Valtteri Karhu Selvitettävät kysymykset 1) Millä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Jaana Keränen, Wild Taiga Eero Kortelainen, Erä-Eero Esa-Mikko Lappalainen, Haapaniemen Matkailu Reijo Lappalainen, Haapaniemen Matkailu

Lisätiedot

Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM

Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM 31.10.2016 OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA

KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA Tekesin toiminta-ajatus Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku 18.1.2016 Länsi-Suomen alueen

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli 2007 2014 klusterivalinnat vuosiksi 2011 2014 MYR 27.4.2010 Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLISET KLUSTERIT JA OSAAMISKESKUSALAT

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Mitä kulttuurimatkailu on?

Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille 2014-2018 Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen matkailutuotteita

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu. EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 204-2020 Huippuvalmennuspäivät Helsinki 3.2.203 Opetusneuvos Seija asku seija.rasku@minedu.fi Valmistelu EU:ssa akennerahastotoimintaa ohjaavat asetukset Asetusluonnokset

Lisätiedot

Pirkanmaan turvallisuusklusteri. Komisario Jouni Perttula turvallisuusklusterin koordinaattori Polamk

Pirkanmaan turvallisuusklusteri. Komisario Jouni Perttula turvallisuusklusterin koordinaattori Polamk Pirkanmaan turvallisuusklusteri Komisario Jouni Perttula turvallisuusklusterin koordinaattori Polamk Pirkanmaan turvallisuustoimijoita Työterveyslaitos Tukes Tekes Aluehallintovirasto Suomen punainen risti

Lisätiedot

Miten alueelliset innovaatiot ja kokeilut sekä muut hallituksen kärkihankkeet tukevat kasvua?

Miten alueelliset innovaatiot ja kokeilut sekä muut hallituksen kärkihankkeet tukevat kasvua? Miten alueelliset innovaatiot ja kokeilut sekä muut hallituksen kärkihankkeet tukevat kasvua? Elinkeinoministeri Olli Rehn Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) resurssiviisaan kasvun tukena Tapahtumatalo

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Koulutustarpeet 2020-luvulla

Koulutustarpeet 2020-luvulla Ilpo Hanhijoki Koulutustarpeet 2020-luvulla Koulutustarpeiden ennakoinnin koordinointi- ja valmisteluryhmän esitys tutkintotarpeesta Osaaminen muutoksessa Pirkanmaan tulevaisuusfoorumi 2015 Ilpo Hanhijoki

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku 12.2.2015 Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi. Myönnetään

Lisätiedot

Muotoilemme elämäämme kestäväksi

Muotoilemme elämäämme kestäväksi Muotoilemme elämäämme kestäväksi Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma strategia 2035 Maakuntasuunnitelma on pitkän aikavälin suunnitelma maakunnan kehittämiseksi Pohjautuu sekä alueiden kehittämis- että maankäyttö-

Lisätiedot

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia Lite SVOL 1/2.3.2016, 3 Dno 22/07.00.00/2016 Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia 2016 2019 Johdanto Tieto- ja viestintätekniikalla (TVT / ICT) tarkoitetaan kaikkea teknologiaa,

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Euroopan Sosiaalirahaston rahoitus, rahoitushaku Länsi-Suomessa Rahoitusasiantuntija Keski-Suomen ELY-keskus Mitä rakennerahastot ovat?

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS

POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Jaana Tuhkalainen, EU-koordinaattori Eija Pihlaja, yritysrahoituspäällikkö Merja Hilpinen, EU-koordinaattori Anu Isoahde, EU-koordinaattori Pohjois-Savon ELY-keskus 16.4.2010 1

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Rahoitus ja toimintalinjat 28.5.2013/ 4.6.2013 Rakennerahastojen rahoitus Suomessa (vuoden 2011 hinnoin) 2014-2020 2007-2013

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso HÄMEEN LIITTO LIITE TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso 1 14.12.2009 MÄÄRÄRAHAT JA -TULOARVIOT Sitovat erät tummennettu Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Projektipäällikkö Olli Vesterinen

Projektipäällikkö Olli Vesterinen Projektipäällikkö Olli Vesterinen OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Kalafoorumi 11.9.2014 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö Venäjän pakotteiden vaikutukset kalatalouteen Suorat vaikutukset Kalan vientikiellolla

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa- ja metsätal.yks. Ilmajoki

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Suomen kasvukolmio Alueellisesti Loimaa kuuluu Suomen kasvukolmioon Suomen Kasvukolmio eli Helsinki-Tampere-Turku

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen 2016 2017 aloitusseminaari 16.2.2016 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Maija Tuominen, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia Elinkeinot Alueiden käytön strategia 2006 Alueiden käytön strategian päivitys 2012 Elinkeinojen kehittämisohjelma 2011-2016 Matkailun kehittämisohjelma 2012 2016 Kaupunkistrategia 2013 2016 Palveluhankintastrategia

Lisätiedot

Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020

Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020 Paikallisen kehittämisen mahdollisuudet 2014-2020 Pohjois-Suomen maaseudun kehittämisen aluetilaisuus 21.2.2013 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 27.2.2013 Leader 2014-2020 Maaseuturahastossa

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 Nakkilassa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä vähähiiliset hankkeet ja hankehaku Satakunnassa Jyrki Tomberg Satakuntaliitto Esityksen

Lisätiedot

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes.

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes. Tutkimushaku 2013 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes DM 1098753 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tutkimushaku 2013

Lisätiedot

Yhteenveto ja johtopäätökset AMO-asiakirjojen analyysistä ja asiantuntijahaastatteluista. Kehittämistyöryhmän kokous

Yhteenveto ja johtopäätökset AMO-asiakirjojen analyysistä ja asiantuntijahaastatteluista. Kehittämistyöryhmän kokous Yhteenveto ja johtopäätökset AMO-asiakirjojen analyysistä ja asiantuntijahaastatteluista Kehittämistyöryhmän kokous 13.3.2008 Heli Saarikoski, 13.3.2008 Tarkastelunäkökulma Mitä kehittämistarpeita AMO-prosessissa

Lisätiedot

VÄLKE-ryhmän toiminta. Mikko Kantokari Uudenmaan ELY-keskus

VÄLKE-ryhmän toiminta. Mikko Kantokari Uudenmaan ELY-keskus VÄLKE-ryhmän toiminta Mikko Kantokari Uudenmaan ELY-keskus 22.4.2014 Ympäristö ja luonnonvarat ympäristönsuojelu alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne ja rakentamisen ohjaus ympäristövaikutusten arviointi

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Pohjois-Savon maakuntaseminaari 27.9.2013 Kari Aalto Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen EU-toimisto

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot