Taidemuseot ja TAKO-verkosto Yhteistyön ja tallennustyönjaon kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taidemuseot ja TAKO-verkosto Yhteistyön ja tallennustyönjaon kehittäminen"

Transkriptio

1 Johanna Lehto-Vahtera: Taidemuseot ja TAKO-verkosto Yhteistyön ja tallennustyönjaon kehittäminen Taidemuseopäivät , Mänttä

2 Museot ovat yhteinen voimavara, jonka taustalla eurooppalainen kulttuuriperintökäsitys, yhteinen arvopohja Me muut Nykyisyys menneisyys Autenttisuus epäautenttisuus, väärennetty Normaali outo Tunnistettava tunnistamaton Taide ei-taide Aito epäaito Käsitettävä (tuttu) käsittämätön Tieteellisesti todistettu kontekstiton Erityinen, tärkeä normaali, vakio Mielenkiintoinen pitkästyttävä Hienostunut sivistymätön Perinteinen juureton Mestariteos (arki)esine Susan Pearce On collecting. An investigation in the collecting in the European tradition. London.

3 Taustaa: Kokoelmat - Työnjako - Museot Koko museokentällä on ollut pitkään tarve kehittää kokoelmanhallintaa ja sen työnjakoa Valtakunnallinen taidekokoelmaprojekti Harju & Hälikkä & Ketonen 2006: Valtakunnallinen taidekokoelmaprojekti. Taidemuseoiden kokoelmakartoitus. Taidemuseoalan kehittämisyksikkö KEHYS. Edellistä päivittävä kartoitus, jossa pilottivaihe tehty Jyväskylän taidemuseossa/keski-suomen aluetaidemuseossa Esittely hankkeesta: - Taidekokoelmien tarkastelu kokonaisuutena sekä alueellisesti että valtakunnallisesti - Luoda edellytykset museoiden alueellisen ja valtakunnallisen työnjaon selkeyttämiseen sekä taidekokoelmien yhteisten alueellisten ja valtakunnallisten painopisteiden täsmentämiseen Kulttuurihistoriallisten museoiden TAKO-verkosto ja sen tavoitteet: 1. museoiden välinen tallennustyönjako 2. nykydokumentoinnin koordinointi

4 Taustaa: Päin näköä! -ohjelma Visuaalisten taiteiden kirjo on runsas. Raja-aidat lajien välillä ovat kaatumassa; eri lajit ammentavat toisiltaan ja sekoittuvat keskenään. Visuaalisiin taiteisiin on tässä ohjelmassa sisällytetty maalaustaide, kuvanveisto, grafiikka, valokuva-, media- ja sarjakuvataide, taidekäsityö, performanssi ja paikkasidonnaiset taiteet (ympäristö- ja yhteisötaide) sekä lukuisat muut nykytaiteen piirissä kehittyvät ilmiöt. Päin näköä! Visuaalisten alojen taidepoliittinen ohjelma (OPM 2009)

5 Taustaa: Päin näköä! -ohjelma Tavoitteena: Valmistellaan taidemuseoiden kansallinen kokoelmapolitiikka, jossa sovitaan museoiden välisestä työnjaosta, lähinnä teoshankintojen ja dokumentoinnin osalta. Kokoelmapolitiikassa tulee huomioida myös sarjakuva, taidekäsityö, kuvitustaide, mediataide ja ns. katoava taide. Päin näköä! Visuaalisten alojen taidepoliittinen ohjelma (OPM 2009)

6 Taustaa: Taidemuseot ja dokumentointi Selkeästi määriteltyjen ja yhteisesti sovittujen tavoitteiden puuttuessa maamme taidemuseoiden verkosto ei mm. päällekkäisestä työstä johtuen ole tällä hetkellä edes osiensa summa. Avainkysymys kuuluu: kenen tulisi ottaa vastuu kokoelmapoliittisesta integraatiosta kansallisella tasolla? (Esko Nummelin) Kuvataiteen dokumentointi kysymyksiä asiantuntijoille. KEHYS. Lasuuri 11/2010.

7 Museopoliittinen ohjelma (2000) t/opm_444_museo2000.pdf?lang=fi Sederholm: Taiteen tulkkina (2001) t/opm_409_taidemuseoselv.pdf?lang=fi Kaikkia museoita ei voi tarkastella samasta näkökulmasta Taidemuseoiden erityisluonne Kulttuuriperintökäsitys Taidemuseoiden toimintakenttä taiteilijoiden parissa, kh-museoiden kenttä esineistön parissa

8 Museokäsityksestä Taidemuseoissa taiteilijat keskiössä henkilöihin on helppo samaistua Henkilöt - Tekijät Kh-museoissa esineistön käyttäjä- tai tekijänäkökulmaan ei ole selkeä Aikakaudet Materiaalit (Poolin 6 työpaja, syyskuu 2014)

9 Museokäsityksestä Median ja yleisön mielikuvat Museoiden erilaiset brändit Kh-museoiden taakkana on, että ne usein koetaan yleismuseoina vaikeammin määriteltäviä Taidemuseo on määritelmänä selkeämpi Kansainvälisyyden taso (Poolin 6 työpaja, syyskuu 2014)

10 Museokäsityksestä Näyttelykritiikin merkitys, niiden kautta taidemuseot kiinni nykyisyydessä Kulttuurihistoriallisista näyttelyistä ja taidemuseoiden kokoelmanäyttelyistä ei kirjoiteta kritiikkejä Kokoelmateoksia ja -objekteja tehdään muilla tavoilla tunnetuksi (Poolin 6 työpaja, syyskuu 2014)

11 Museokäsityksestä Kulttuurihistorialliset museot tarjoavat eilispäivän uutisia, taidemuseot tämän päivän uutisia Onko museoiden katse riittävästi tulevaisuudessa? (Poolin 6 työpaja, syyskuu 2014)

12 Objekti on se miten me sen määrittelemme Museo-objektin merkitys ja tulkinta luodaan yhä uudelleen Jokainen sukupolvi luo omat merkityksensä ja kiinnittää ne objekteihin Samalla jo olemassa olevat merkitykset uusinnetaan Uudet suhteet teoksiin uudet yleisöt uudet merkitykset (uusinnetut merkitykset) Uusi yleisö uudet tulkinnat (Poolin 6 työpaja, syyskuu 2014)

13 Objekti on miten me sen määrittelemme Taiteilijoiden erilaiset kaudet? Otammeko kokoelmiin vain huippuja? Epäonnistuneet tai keskeneräiset esineet eivät päädy myöskään kh-museoiden kokoelmiin Toisto kh-museoissa - uniikki taidemuseoissa (Poolin 6 työpaja, syyskuu 2014)

14 Objekti on miten me sen määrittelemme Erilaisten museoiden kokoelmatyö sisältö on monilta osin samankaltaista, mutta alan sisäinen puhunta erilaista Taidemuseot käyttävät nykyään usein myös khesineistöä näyttelyissään laajentaakseen ja monipuolistaakseen kertomusta. Myös toisiin päin tapahtuu liikettä (Poolin 6 työpaja, syyskuu 2014)

15 Objekti on miten me sen määrittelemme Taiteen itseisarvoisuus: ylevyys, arvokkuus, pyhyys, harvinaisuus AITOUS AINUTLAATUISUUS Kulttuurihistorialliset objektit: edustavuus, hämmästyttävyys, harvinaisuus, objektin ikä Yhteinen tavoite demokraattinen museo (Poolin 6 työpaja, syyskuu 2014)

16 KULTTUURIPERINTÖ TAIDEVARANTO Halu suojella T I E T O Tekijä YKSILÖ Käyttäjä MUISTI Halu säilyttää T U N N E KH-museot Taidemuseot Objektit - KOKOELMAT Tutkimustraditio Kerääminen ja keruu Aikakaudet KOLLEKTIIVISUUS Objektit - KOKOELMAT Tutkimustraditio Kerääminen Ismit YKSILÖLLISYYS

17 Yhteistyön hyötyjä Mitä muut museot tekevät/keräävät ja miksi? Miten kokoelmat ovat kertyneet? Mistä kulmasta muut kokoelmiaan katsovat ja tutkivat? Syventyminen kokoelmien sisältöihin ja niiden kysymyksiin yleisesti Poolissa syntyvä verkosto syntyy parhaimmillaan yhteisökeskeisesti (sisältö), ei hankekeskeisesti (ajanjakso)

18 Yhteistyön hyötyjä Parempi ymmärrys ja arvostus yli museo- ja tutkimustraditiorajojen Tavat lähestyä kokoelmia: miten suhtaudumme museo-objekteihin, teoksiin ja dokumentteihin joita itse tuotamme? Miten taideteokset suhteutuvat kulttuurihistorialliseen esineistöön ja sen rajapinnoille? Kokoelmaprosessien erot ja samankaltaisuudet Sisältö- ja arvokeskeisyys yhteistä, Kokoelma voi olla karttumaton, mutta konteksti muuttuu (sekä diakronisesti että synkronisesti) Uudet näkökulmat vaihtuvat Uudet kysymykset kokoelmalle - objektit tarkasteluun uudessa yhteydessä Kokoelmaprosessien erot ja yhtäläisyydet Käsitteiden erot ja samankaltaisuudet (Poolin 6 työpaja, syyskuu 2014)

19 Yhteistyön hyötyjä Historian ja nykytaiteen museon Aboa Vetus & Ars Novan kokoelmissa on kiinteitä muinaisjäännöksiä, arkeologisia objekteja ja taidekokoelma. Kokoelma- ja näyttelyprosessit vaihtelevat talon sisällä, mutta hyötyä kahdesta erilaisesta näkökulmasta [...]on.... kokemus olisi siirrettävissä muihinkin museoihin.[...] koko ajan muistetaan kokoelmien merkitys sekä menneisyyden, nykyisyyden että tulevaisuuden kannalta, on niiden kantama sisältö itseisarvoinen taideteos tai arkeologin esiin kaivama maalöytö. (Lehto-Vahtera 2013, Puolilehti 1/2013) Loppujen lopuksi kun katsomme aikaa taaksepäin on välillä vaikeaa yrittää erotella taidetta ja kulttuurihistoriallisia esineitä. Olisi kiehtovaa poistaa näitä korkeiksi muodostuneita raja-aitoja ja ruveta puhumaan ennemminkin ihmisten tekemistä teoksista. Kuinka voimme tietää ovatko esimerkiksi luolamaalaukset taidetta tai onko rukinlapa jotakin muuta kuin taidetta? (Vuolasto 2013, Puolilehti 1/2013)

20 Kokoelmien rajapinnat ja harmaat alueet Käyttötaide Taidekäsityö Lavastustaide Harrastajataide Taide ei (vielä) taide Ite-taide ja Outsider (Poolin 6 työpaja, syyskuu 2014)

21 Pooli 6: Taide, oppi ja kokemus Aalto-yliopisto Aboa Vetus & Ars Nova Designmuseo Emil Aaltosen museo Helsingin yliopistomuseo Hiekan taidemuseo Jyväskylän taidemuseo Järvenpään taidemuseo Lahden kaupunginmuseo / julistekokoelma Lasten ja nuorten taidekeskus Porvoon museo Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi Suomen kansallisgalleria / kuvakokoelmat Suomen kansallismuseo Suomen lasimuseo Suomen valokuvataiteen museo Teatterimuseo

22 Pooli 6: Taide, oppi ja kokemus Menevät ja tulevat nykydokuhankkeet: Kokoelmien avaimet Vireillä rajapintahanke: SVTM valtakunnallinen valokuvakokoelmien kartoitus. Missä määrin maamme taidemuseoiden valokuvataiteen kokoelmat heijastelevat valokuvataiteen kehityskulkuja viime vuosikymmenillä? Jyväskylän taidemuseo Minkälaisia ovat paikallismuseoiden taide- ja taideteollisuuskokoelmat?

23 Pooli 6: Taide, oppi ja kokemus

24 Esimerkki: Luovan työn dokumentointi Osallistujat: Aboa Vetus & Ars Nova Jyväskylän taidemuseo Porvoon museo Suomen lasimuseo Suomen valokuvataiteen museo Teatterimuseo Taiteilijaresidenssitoiminta Keskisuomalainen kuvataide kokoelmissa Keramiikkataiteilijan työskentely Lasitaiteilijoiden työskentely Pimiökulttuuri Valtakunnallinen teatteriaineiston kartoitus

25 Tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO tako.nba.fi TAKO on ammatillisten museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto, joka on toiminut vuodesta 2009 alkaen ensin hankkeena ja vuoden 2013 alkaen osana Museoviraston toimintaa Hallinnointi ohjausryhmässä, johon kuuluvat temaattisten poolien puheenjohtajat ja sihteerinä kansallismuseon edustajia

26 Tallennustyönjako Määritellä järjestelmä, jonka avulla suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan keskeiset ilmiöt saadaan tallennettua museoiden kokoelmiin. Luoda museoiden välinen työnjako, jonka avulla on mahdollista karsia päällekkäistallennusta. (Ahola)

27 Tallennustyönjako Määritellä aihealueet, joita mikään museo ei tallenna kokoelmiinsa mustat aukot Kannustaa keskusteluun kokoelmapolitiikasta museorajoista välittämättä Lisätä museoiden yleistä tietoisuutta tallennusteemoista rooleineen Tuottaa museoiden lisääntyneeseen yhteistyöhän liittyvää lisähyötyä aktivoida museoita yhteistoimintaan (Ahola)

28 Tallennustyönjako Tällä hetkellä mukana 114 museota, joista suurin osa kh-museoita Mukana on valtakunnallisia erikoismuseoita, maakuntamuseoita, erikoismuseoita, kaupunginmuseoita, taidemuseoita, taideteollisuusmuseoita ja yliopistomuseoita Osallistujajoukko on heterogeeninen sekä kokonsa että edustamansa aihealueen mukaan (Ahola)

29 TAKO-verkoston temaattiset poolit 1. Ihminen ja luonto 2. Yksilö, yhteisö ja julkinen elämä 3. Arki 4. Tuotanto, palvelut ja työelämä 5. Viestintä, liikenne ja matkailu 6. Taide, oppi ja kokemus 7. Trendit, vaikuttajat ja käännekohdat

30 Tallennustyönjaon haasteita Tallennustyönjako on luonteeltaan monimuotoinen ja monipolvinen kokonaisuus Kokonaisuuden määrittely ja selkeiden, yksiselitteisten tehtävien määrittely on haastavaa Yksittäisellä teemalla saattaa olla useampi tallentaja, riippuen museoiden näkökulmista (Ahola)

31 Tallennustyönjaon haasteita Valtakunnallinen näkökulma on sovitettava paikalliseen kaksinkertainen haaste ja etu Osa ilmiöistä tallentuu nyt moneen kokoelmaan Osa ilmiöistä jää tallentamatta kokonaan Tallennustyönjaon laajentuminen taidemuseoihin olisi moninkertainen etu ja haaste Yhteinen rajapintakeskustelu ja kokoelmatuntemus

32 Tallennustyönjaon haasteita Tallennustyönjako voidaan nähdä lisäresurssina Tallennukseen liittyvän roolituksen määrittäminen ei ole helppoa Roolitusta ei voi määritellä yksittäinen henkilö, vaan siihen tarvitaan kentän yhteistyötä Museot joutuvat myös kriittisesti arvioimaan omaa tallennustoimintaansa, tekemään kompromisseja ja kohdentamaan tallennustaan uudelleen (Ahola)

33 Kulttuurihistoriallisten museoiden kokoelmissa on taideteoksia Taidemuseoiden kokoelmissa on esineitä Kaikissa museoissa on valokuvia ja asiakirjoja

34 Kokoelmalukuja Taidekokoelmat: taideteosta (67 kyselyyn vastannutta taidemuseota) (Taidemuseoiden kokoelmakartoitus: Valtakunnallinen taidekokoelmaprojekti 2006, KEHYS) VEM-kokoelmat: esinettä ja lähes 6 miljoonaa valokuvaa (Kallio, Kalle: Valtakunnalliset erikoismuseot. Selvitys erikoismuseojärjestelmän tilasta ja tulevaisuudesta 2012, OKM) Paikallismuseoiden kokoelmat: Noin 2,4 objektia (900 kyselyyn vastannutta museota) taideteosta valokuvaa (Rakkaudesta kulttuuriperintöön: Paikallismuseotoiminnan kehittämistyöryhmän loppuraportti 2012, OKM)

35 Yhteistyön hyötyjä Monialaisuuden huomioiminen, multiosaajat Henkilö- ja ateljeemuseot, jotka sisältävät monenlaisia objekteja Erilaisten ja erikokoisten museoiden yhteistyön mahdollisuudet

36 Yhteistyön hyötyjä Erilaisten näyttelyprosessien parempi ymmärtäminen Kokoelmien suunnitelmallinen kerääminen ajankohtaista museotyypistä riippumatta Museoiden ja museoammattilaisten verkosto on olemassa pitää hahmottaa museo-objektien ja niiden sisältämän tiedon muodostama verkosto

37 - Museo etsii, löytää ja välittää -

TAIDEMUSEOIDEN KOKOELMAPOLITIIKKA JA RESURSSIT

TAIDEMUSEOIDEN KOKOELMAPOLITIIKKA JA RESURSSIT TAIDEMUSEOIDEN KOKOELMAPOLITIIKKA JA RESURSSIT Valtion taidemuseo, Taidemuseoalan kehittämisyksikkö KEHYS, 2006 1 T A I D E M U S E O I D E N K O K O E L M A P O L I T I I K K A J A R E S U R S S I T TAIDEMUSEOIDEN

Lisätiedot

SUOMEN MUSEOLIITTO HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO, TAMPEREEN MUSEOT & TEKNIIKAN MUSEO. KOKOELMA- POISTOJEN Hyvät käytännöt

SUOMEN MUSEOLIITTO HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO, TAMPEREEN MUSEOT & TEKNIIKAN MUSEO. KOKOELMA- POISTOJEN Hyvät käytännöt 2015 SUOMEN MUSEOLIITTO HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO, TAMPEREEN MUSEOT & TEKNIIKAN MUSEO KOKOELMA- POISTOJEN Hyvät käytännöt 100 M, 95 Y HELSINKI 2015 Kirjoittajat: Merja Honkasalo, Elina Kallio, Kirsi Ojala,

Lisätiedot

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Voimassa 15.12.2006 - TYÖRYHMÄ Teemu Ahola Kalle Kallio Kimmo Kestinen Päivi Lehtisalo Marita Viinamäki 2 TYÖVÄENMUSEO WERSTAS -- KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

Lisätiedot

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Voimassa 7.4.2014 PÄIVITYSTYÖRYHMÄ Teemu Ahola Leena Ahonen Mia Heinimaa Kalle Kallio Kimmo Kestinen Tiina Naukkarinen Marita Viinamäki 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suomalaisten museoiden kansainvälisyys. > Selvitystyön loppuraportti

Suomalaisten museoiden kansainvälisyys. > Selvitystyön loppuraportti Suomalaisten museoiden kansainvälisyys > Selvitystyön loppuraportti > Sisällysluettelo 3 Kansainväliset museot 4 Mistä kansainvälisyydessä on kysymys 7 Selvityksessä esiin tulleet asiat 7 Mihin kansainvälisiin

Lisätiedot

MuMu. Musiikkimuseon perustamissuunnitelma. Pekka Gronow 15.2.2010. MuMu 1

MuMu. Musiikkimuseon perustamissuunnitelma. Pekka Gronow 15.2.2010. MuMu 1 MuMu M u s i i k k i M u s e o Musiikkimuseon perustamissuunnitelma Pekka Gronow 15.2.2010 MuMu 1 MUSIIKKIMUSEON PERUSTAMISSUUNNITELMA Pekka Gronow 2010-02-15 Projektisuunnitelma TIIVISTELMÄ JOHDANTO MUSEON

Lisätiedot

Aboa Vetus & Ars Nova -museon kokoelmapoliittinen ohjelma

Aboa Vetus & Ars Nova -museon kokoelmapoliittinen ohjelma Saara Ekström: Marmori, värivalokuva, 2009. Kuva: Saara Ekström, 2009. Matti Koivurinnan säätiön taidekokoelma. Hankinta vuoden 2009 Turku Biennaali -näyttelystä. Aboa Vetus & Ars Nova -museon kokoelmapoliittinen

Lisätiedot

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Sisällysluettelo Johdanto Miksi museopalveluita kannattaa tuotteistaa? 2 2 Museotyön

Lisätiedot

23.11.2006 Museoiden muistitietopäivät. Valtion taidemuseo Taidemuseoalan kehittämisyksikkö KEHYS, Kuvataiteen keskusarkisto, 2006

23.11.2006 Museoiden muistitietopäivät. Valtion taidemuseo Taidemuseoalan kehittämisyksikkö KEHYS, Kuvataiteen keskusarkisto, 2006 23.11.2006 Museoiden muistitietopäivät Valtion taidemuseo Taidemuseoalan kehittämisyksikkö KEHYS, Kuvataiteen keskusarkisto, 2006 Summer 2005 SUOMEN MUSEOHISTORIA Hankkeesta vastaa ohjausryhmä, joka koostuu

Lisätiedot

Teatterimuseon toiminta-ajatus ja kokoelmatoimintaa määrittävät kehykset - Toiminta-ajatus - Kehykset

Teatterimuseon toiminta-ajatus ja kokoelmatoimintaa määrittävät kehykset - Toiminta-ajatus - Kehykset Sisällysluettelo Teatterimuseon toiminta-ajatus ja kokoelmatoimintaa määrittävät kehykset - Toiminta-ajatus - Kehykset Teatterimuseon kokoelmien historia: synty ja vaiheet - 1940- ja 1950-luku: aineiston

Lisätiedot

Suomen kansallismuseon. kokoelmapoliittinen. ohjelma

Suomen kansallismuseon. kokoelmapoliittinen. ohjelma Suomen kansallismuseon kokoelmapoliittinen ohjelma Työryhmä Ritva Wäre, puheenjohtaja, 31.3.2009 asti Outi Järvinen, jäsen ja työtä koordinoinut sihteeri Elina Anttila, 30.11.2008 asti Helena Edgren Outi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MUSEOPALVELUT

JYVÄSKYLÄN MUSEOPALVELUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN MUSEOPALVELUIDEN PEDAGOGINEN STRATEGIA VUOTEEN 2016 1 ESIPUHE Viimeisen 20 vuoden ajan on keskustelussa museoiden merkityksestä ja tehtävästä painotettu museoiden tarvetta kehittää

Lisätiedot

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA S A L O N T A I D E M U S E O V E T U R I T A L L I KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA RC 1.0 8.3.2010 TYÖRYHMÄ: Pirjo Juusela-Sarasmo Ulla Leino Jonni Saloluoma SISÄLLYS: 1. JOHDANTO 4 1.1 Museotoiminnan perusteet

Lisätiedot

Dokumentti. Ajankohtaista Kuvataiteen keskusarkistosta 2/2000. Kuvataiteen keskusarkisto on kiinni 25.12.2000-7.1.2001

Dokumentti. Ajankohtaista Kuvataiteen keskusarkistosta 2/2000. Kuvataiteen keskusarkisto on kiinni 25.12.2000-7.1.2001 Dokumentti Ajankohtaista Kuvataiteen keskusarkistosta 2/2000 Uusilla lähteillä...2 Taidehistoriallisten arkistojen kartoitusprojekti suunnitteilla...3 Muistikuvia Viktor Faffan Jansson tutkimukseni aineiston

Lisätiedot

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Johdanto 4 2. Määritelmä ja käsitteet 4 3. Tuotteen tarkastuslista 10 4. Hinnoittelu 10 5. Myynti 17 6. Markkinointi ja viestintä 19 7. Tuotteistamismalli 20 8. Tekijöiden

Lisätiedot

SAVONLINNA KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA

SAVONLINNA KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA Jenni Rautio SAVONLINNA KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA Tarkastelussa matkailijoiden mielikuvat ja kokemukset kesäkaupungista Taidehistorian pro gradu -tutkielma Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Jyväskylän

Lisätiedot

Loppuraportti. Tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO Pooli 2 1.9.2013

Loppuraportti. Tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO Pooli 2 1.9.2013 Tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO Pooli 2 1.9.2013 ERILAISIA SUOMI-KUVIA HANKE Loppuraportti Hangon museo Helinä Rautavaaran museo Helsingin kaupunginmuseo Museoviraston kuvakokoelmat Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

ja uudet liiketoimintamallit

ja uudet liiketoimintamallit Kira Sjöberg Nykytaiteen markkinarakenne, ansaintalogiikka ja uudet liiketoimintamallit Luovan Suomen julkaisuja 2. Luova Suomi / Cupore 2010 LUOVAN SUOMEN JULKAISUJA 2 1 Kira Sjöberg Nykytaiteen markkinarakenne,

Lisätiedot

Ihmis- ja kulttuurikuva suomalaisissa esihistorian näyttelyissä

Ihmis- ja kulttuurikuva suomalaisissa esihistorian näyttelyissä Ihmis- ja kulttuurikuva suomalaisissa esihistorian näyttelyissä Minna Rönkä Helsingin yliopisto Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Arkeologia Pro gradu -tutkielma 2014 Sisältö

Lisätiedot

TULITAUKOJA PAPERISODISSA MITÄ MERKITYKSIÄ TAIDEAKTIVITEETEILLA ON YRITYKSEN HENKILÖSTÖN HYVINVOINNILLE? Piritta Kantojärvi Taidekasvatusseminaaritutkielma Taideteollinen Korkeakoulu 2003 Ohjaaja: Inkeri

Lisätiedot

Kielletyt kuvat. Suomalais- ja virolaisnuorten piirtämällä esittämät kielletyt aiheet

Kielletyt kuvat. Suomalais- ja virolaisnuorten piirtämällä esittämät kielletyt aiheet Kielletyt kuvat Suomalais- ja virolaisnuorten piirtämällä esittämät kielletyt aiheet k a r o l i n a k i i l Kiinnostukseni kielletyn pohtimiseen on lähtöisin elämästäni Neuvosto-Virossa. Muutto liberalistis-demokraattiseen

Lisätiedot

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Versio 1.0 (30.12.2010) Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hankkeen julkaisu Tutkimusryhmä: Timo Järvensivu, KTT Katri Nykänen,

Lisätiedot

Valtakunnalliset erikoismuseot

Valtakunnalliset erikoismuseot Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Valtakunnalliset erikoismuseot Selvitys erikoismuseojärjestelmän tilasta ja tulevaisuudesta Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

MEDIAKASVATUKSEN TOTEUTUS ALAKOULUN KUVATAIDEOPETUKSESSA Tutkimusalueena Jyväskylä. Anna Romo

MEDIAKASVATUKSEN TOTEUTUS ALAKOULUN KUVATAIDEOPETUKSESSA Tutkimusalueena Jyväskylä. Anna Romo MEDIAKASVATUKSEN TOTEUTUS ALAKOULUN KUVATAIDEOPETUKSESSA Tutkimusalueena Jyväskylä Anna Romo Toukokuu 2009 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 2 MEDIAKASVATUKSEN HAASTEET... 7 2.1 Media ja mediakasvatus...7 2.2

Lisätiedot

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt ELSA Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt Tanja Kuronen-Mattila, Katri Korhonen, Eerikki Mäki, Eila Järvenpää Aalto-yliopisto, Tuotantotalouden laitos

Lisätiedot

Kestävä kasvatus. etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6

Kestävä kasvatus. etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6 Kestävä kasvatus kulttuuria etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja 6 www.kulttuuriperintokasvatus.fi Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen

Lisätiedot

Kulttuuri kyydittää. Kulttuuriekosysteemi ja matkailu

Kulttuuri kyydittää. Kulttuuriekosysteemi ja matkailu 7 Kulttuuri kyydittää Kulttuuriekosysteemi ja matkailu Pekka Uotila TEKIJÄ FT Pekka Uotila on työskennellyt median käyttöä tapahtumiin soveltavien projektien päällikkönä ja kulttuurituotannon yliopettajana

Lisätiedot

Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen

Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen Anna Talasniemi TAIVEX-kehityshanke 31.10.2011 Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen Summary in English: The development

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ. Tarjotaanko vakuutus vai myös jotain muuta?

OPINNÄYTETYÖ. Tarjotaanko vakuutus vai myös jotain muuta? OPINNÄYTETYÖ Tarjotaanko vakuutus vai myös jotain muuta? Muuttuvia motivaatiotekijöitä etujärjestömaailmassa Amalia Ojanen Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön ko (210op) 11 / 2013 www.humak.fi HUMANISTINEN

Lisätiedot

MEDIATAIDE KARTALLE -hankkeen esiselvityksen raportointi

MEDIATAIDE KARTALLE -hankkeen esiselvityksen raportointi MEDIATAIDE KARTALLE -hankkeen esiselvityksen raportointi Taustaa Live Herring -työryhmä huomasi läänintaiteilijakautensa ja sitä edeltävän toiminnan aikana, että mediataiteen (erityisesti uusmediataiteen)

Lisätiedot