Kymenlaakson museon toimintakertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kymenlaakson museon toimintakertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 KYMENLAAKSON MUSEO TOIMINTAKERTOMUS 2013

2 SISÄLLYSLUETTELO MUSEON VUOSI HALLINTO JA STRATEGIA 5 TIEDOTUS JA MARKKINOINTI 7 NÄYTTELYT 8 SUOMEN KORIPALLOMUSEO 12 MUSEOPEDA 13 KOKOELMAT 14 ESINEKOKOELMAT 14 KONSERVOINTI 16 ARKISTOKOKOELMAT 19 KÄSIKIRJASTO 21 MAAKUNNALLINEN TOIMINTA 22 ARKEOLOGIA 22 PAIKALLISMUSEOTYÖ 25 RAKENNUSHISTORIA 28 MERIVARTIOMUSEO JA MERIHISTORIA 32 JULKAISUT 35 LIITTEET 37 HENKILÖKUNTA 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 ARKEOLOGIA TAPAHTUMAT VELLAMOSSA VAIHTUVAT NÄYTTELYT JA KÄVIJÄMÄÄRÄT 2

3 MUSEON VUOSI 2013 Kymenlaakson museon vuoteen mahtuisi yhtä monta tarinaa kuin on työntekijöitä, tapahtumia, näyttelyitä, esineitä, valokuvia ja lausuntoja. Tietoherkut, erilaiset työpajat ja normaalit näyttelyopastukset ovat vetäneet Merikeskus Vellamoon runsaasti väkeä. Kävijöitä houkuteltiin museoon myös hieman tavanomaisesta poikkeavilla tapahtumilla. Lokakuussa Ryijyklinikka - tapahtumassa neuvottiin ryijyjen asianmukaisista säilyttämistavoista, esilläpidosta ja huoltamisesta tekstiilikonservaattorin johdolla. Vellamon päivänä oli mahdollista kurkistaa museon taustatiloihin. Asiakkaita lähestyttiin myös sähköisesti uuden tiedostuslehti Taapelin muodossa. Sen löytää museon internetsivuilta. Kaiken kaikkiaan Vellamon näyttelyihin tutustui vuonna 2013 hieman enemmän kävijöitä kuin edellisvuonna. Merkittävä määrä, eli 20% kävijöistä oli venäläisiä. Päänäyttelyssä tehtiin muutos, kun lastenpistettä laajennettiin. Esille laitettiin leluja eri vuosikymmeniltä museon kokoelmista. Niitä täydentävät mainiot kuvat Kymenlaaksolaisista lapsista leikin touhussa. Vaihtuvia näyttelyitä oli vuoden aikana esillä neljä. Keväällä kuvataiteilija Merita Koskimiehen värikkäät teokset täyttivät näyttelytilan. Kesällä nähtävillä oli Maaseudun Sivistysliiton kanssa yhteistyössä tehty ITE-taidetta esittellyt näyttely. Syksyllä esille tuli lapsille suunnattu toiminnallinen Arjen Aakkoset -näyttely, joka oli Työväenmuseo Werstaan tuottama. Merikeskus Vellamon pihapiirissä tapahtuneet muutokset herättivät osin myös vilkasta keskustelua mielipideosastolla. Yksi viidestä Härniemen laiturilla seisseestä satamanosturista purettiin kesällä, koska sen kunto ei täyttänyt enää turvallisuus vaatimuksia kaupungille luovutetusta satamanosturista, kolme säilytetään jatkossa museoesineinä. Toinen näkyvä muutos alueella oli museovenelaiturissa olleen vartiolaiva Telkän telakointi. Alus nostettiin ylös heinäkuussa ja siirrettiin varastorakennukseen odottamaan kunnostusta. Kokoelmakeskuksessa toiminta oli vuoden aikana vilkasta. Merkittävä työ oli Karhulan lasikokoelman inventointi, luettelointi ja valokuvaus. Työ tehtiin A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n myöntämällä rahoituksella. Yllättävä ja valitettava työllistäjä oli Työläiskotimuseo Näkin mökki ja siihen liittyvää esinekokoelma. Rakennus vaurioitui tulipalossa ja sen seurauksena mökin esineet siirrettiin kokoelmakeskuksen tiloihin, jossa ne inventoitiin, valokuvattiin, puhdistettiin ja lopulta siirrettiin säilytystiloihin. Kokoelmaesineistä käytiin lävitse isompana yksittäisenä ryhmänä ryijyt. Tekstiilikonservaattorin apuna inventoinnissa olivat EKAMI:n tekstiiliartesaaniopiskelijat. Loppuvuodesta konservaattoreita työllisti myös Kotkan Klubin tontilta kesän kaivauksilla löydetyt Ruotsinsalmen linnoituksen aikaiset nahka-, tekstiili- ja metallilöydöt. Paikallisille museo- ja kulttuuriperintöalan toimijoille on vuoden aikana järjestetty paljon ohjelmaa. Röykkiöitä ja räystäslautoja -yleisötilaisuuksissa rakennustutkija ja arkeologi kertoivat kyseisten kuntien kulttuuriympäristöistä. Keväällä pidetyssä Kymenlaakson alueen paikallismuseoiden koulutuspäivässä tekstiilikonservaattori puhui ennaltaehkäisevästä konservoinnista. Vuoden aikana tehtiin myös päätös alkaa jakamaan 3

4 Kymenlaakson kulttuuriympäristöpalkintoa, joka sai nimekseen Nutikka. Se jaetaan ensimmäisen kerran vuonna Tulevaa päänäyttelyuudistusta ajatellen kuva-arkisto vastaanotti useita mielenkiintoisia lahjoituksia. Erityisen merkittäviä ovat kuvat lähivuosina tapahtuneesta Valtatie 7:n rakentamisesta moottoritieksi Ahvenkoski-Kotka välillä. Vuoden aikana käynnistyi myös viimein Ruotsinsalmen meritaisteluita ja sotasatamaa käsittelevän näyttelyn suunnitteluhanke. Jaana Kataja Konservaattori 4

5 HALLINTO JA STRATEGIA Kymenlaakson museo on osa Kotkan kaupungin konsernipalveluiden alaista kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualuetta ja toimii kulttuurilautakunnan alaisuudessa. Museon toiminta-alueena ovat Kotkan kaupungin lisäksi Kymenlaakson kunnat. Maakunnallisena keskusmuseona Kymenlaakson museo saa 10 % korotuksen lakisääteiseen valtionavustukseen, mihin oikeutettuja laskennallisia henkilötyövuosia museolla on 18. Kymenlaakson museon toimintaa ohjaavat kaupunginhallituksen johtosääntö ja kulttuurilautakunnan johtosääntö sekä kaupunginhallituksen alaisten konsernipalvelujen toimintasääntö ja kulttuurilautakunnan alaisten palvelualueiden toimintasääntö. Toiminta-ajatuksesta, visiosta ja museotyön arvoista muodostuvalla strategiallaan museo tukee Kotkan kaupunkistrategiaa. Kaupunkistrategiassa Kotkan kaupungin visiona on Menestyvä Kotka. Strategian mukaan Kotkassa on valtakunnallisesti tunnettu, kansainvälinen, luova ja suvaitsevainen kaupunkikulttuuri sekä kulttuurimatkailua tukeva monipuolinen tarjonta. Kymenlaakson museon toiminta-ajatuksena on tutkia, tallentaa ja asettaa näytteille kotkalaista ja kymenlaaksolaista kulttuuriperintöä. Toiminnallaan museo tukee paikallista identiteettiä ja auttaa alueen asukkaita tuntemaan menneisyyttä, ymmärtämään nykyhetkeä ja arvioimaan tulevaisuutta. Kymenlaakson museo toimii sekä maakunnallisena keskusmuseona että Kotkan kaupunginmuseona. Museotyön arvot: Asiantuntijuus Innovatiivinen ja laadukas toiminta Vuorovaikutus ja yhteistyö paikalliselta tasolta kansainväliselle tasolle Yhteiskunnallinen vastuu ympäristöstä ja kulttuuriperinnön säilyttämisestä Museotyön ammattieettiset arvot toiminnan ohjenuorana Merikeskus Vellamossa sijaitsevaa Kymenlaakson museota on voimakkaasti kehitetty erilaisin hankkein osana Vellamon toimintakokonaisuutta. Vellamon museoiden, Suomen Merimuseon ja Kymenlaakson museon, yhteistyötä on määritelty Kotkan kaupungin ja Museoviraston välisellä yhteistoimintasopimuksella. Merikeskus Vellamossa kehitettiin ja pilotoitiin uudenlaista johtamis- ja toimintamallia vuosina osana valtakunnallista Museot hyvinvoinnin edistäjinä -hanketta. Pilotin tulosten pohjalta jatkettiin Vellamon johtamis- ja toimintamallin kehittämistä pilotointijohtajan tuella. Jatkohankkeen ohjausryhmänä on toiminut Vellamon yhteistyöryhmä. Vuoden 2013 pilotoinnin keskeisiä teemoja ovat olleet johtamistyöskentelyn ja omistajaohjauksen kehittäminen, Vellamon strategiatyön läpivienti, Kantasatamaan liittyvien uusien palveluiden kehittämistyö, Asiakaslähtöisen museotoiminnan suunnittelun kehittäminen sekä Vellamon ydinprosesseihin kiinnittyvien palvelukokonaisuuksien koordinoiminen ja käytäntöön vieminen. 5

6 Kotkan kulttuuriasiankeskus muutti Vellamoon vuoden lopulla. Vt. kulttuurijohtaja Niilo Sevänen päätettiin palkata jatkamaan pilotointijohtajan tehtäviä vuonna 2014 siten, että hän hoitaa 60 % työajastaan kulttuurijohtajan tehtäviä ja 40 % työajastaan Vellamon kolmannen johtajan tehtäviä. Vellamossa hänen tehtävänsä painottuvat myyntiin, markkinointiin, asiakaspalvelun johtamiseen, ammattimaiseen varainhankintaan sekä kantasataman kehittämiseen tapahtumapaikkana. 6

7 TIEDOTUS JA MARKKINOINTI Kymenlaakson museon tiedotusta hoidettiin Merikeskus Vellamon viestintäsuunnitelman linjausten mukaisesti. Lähtökohtana oli, että Vellamon ulkoinen viestintä kulkee museoiden yhteisen tiedottajan kautta ja siinä noudatetaan Vellamon arvoja ja graafisen ohjeistuksen mukaista ilmettä. Museoiden omaa organisaatiota koskevista uutisista ja viranomaistehtäviin liittyvästä tiedottamisesta vastaavat museon asianomaiset tutkijat ja museotoimenjohtaja. Kouluille tapahtuvasta tiedottamisesta vastaa museolehtori. Kymenlaakson museon markkinointia hoidettiin osana koko Merikeskus Vellamon markkinointia. Perustyökaluina hyödynnettiin Vellamon verkkosivuja, Facebook-profiilia ja kuukausitiedotetta. Matkailumarkkinointia toteutettiin aluevetoisesti Kaakko135 markkinointibrändin (Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä) kautta. Merikeskus Vellamo on alueen matkailumarkkinointistrategiassa määritelty yhdeksi kärkikohteista, joka on keskeisesti mukana kaikissa matkailumarkkinoinnin toimenpiteissä, mm. koti- ja ulkomaisilla messuilla, ilmoittelussa ja sosiaalisessa mediassa. Vellamon erikseen hankkimalla markkinointipaketilla varmistettiin lisäksi suuri näkyvyys Kaakko135 :n suomen-, englannin- ja venäjänkielisissä palveluesitteissä, verkkosivustolla ja muussa sähköisessä ja printtimarkkinoinnissa. Erityisesti Venäjälle suuntautuvassa markkinoinnissa tukeuduttiin vahvasti Kaakko135 kokonaisuuteen. Vellamo oli mukana Museoliiton Uudellemaalle keskittyneessä radiokampanjassa ja valtakunnallisessa propagandakampanjassa, Kotkan Meripäivien käsiohjelmassa ja Helsingin Sanomien Kuukausiliitteessä osana Kaakko135 -kokonaisuutta. Kuukausiliitteen esitteen painosmäärä oli kpl, josta jaettiin lehden tilaajille huhtikuun Kuukausiliitteen välissä. Loput kpl jaettiin Meidän perhe -lehden ja Kodin Kuvalehden välissä sekä paikallisesti mm. Vellamossa, Maretariumissa, kauppakeskus Pasaatissa ja paikkakunnan suurimmissa marketeissa sekä erilaisissa tapahtumissa pitkin vuotta. Näyttelyiden ja tapahtumien markkinoinnissa käytettiin lehti-ilmoittelua, julisteita ja flyereita. Ensimmäistä kertaa vietettyä ilmaisviikkoa markkinoitiin Kotkan päiväkotilasten ja alakoululaisten reppupostiin lähetetyllä flyerilla, lehtiilmoittelulla ja tienvarsimainonnalla. Uusien asiakkaiden tavoittamiseksi kehitettyä kanta-asiakaspassia sekä kahta uutta vuosikorttia markkinoitiin mm. lehti-ilmoituksin. Vellamon piha-alueella sijaitsevan valaistun infotaulun sisältö uudistettiin kokonaan ja Vellamon yleisesitteen muuttuneita tietoja päivitettiin lisälehdellä. 7

8 NÄYTTELYT Vuonna 2013 Vellamon näyttelyihin tutustui Suomen merimuseon museojäänmurtaja Tarmo pois lukien kävijää. Muutos edelliseen vuoteen verrattuna osoitti vain pientä nousua, kävijämäärä kasvoi vajaalla 700:lla. Vellamon kokonaiskävijämäärä oli Tässä oli nousua edellisvuoteen nähden runsaat Kymenlaakson museon kävijätavoitetta, joka oli suhteutettu Vellamon kokonaiskävijämäärään (50% kokonaiskävijöitä) ei saavutettu. Venäläisten osuus näyttelykävijöistä kasvoi ja oli nyt 20% eli joka viides näyttelykävijä on venäläinen. Vastaava luku edellisvuonna oli 14%. Päänäyttelyssä laajennettiin osion 10 lastenpistettä. Meriradio-osuus purettiin ja siitä jäänyt Aleksandr Popovia esittänyt kokonaisuus sai vitriinin toisaalla Virtaa-näyttelystä. Lastenpisteeseen jäivät vanhana elementtinä suositut satupuhelimet ja uusi osa suunniteltiin samaan henkeen. Esillä on tyttöjen ja poikien leikkikaluja. Kuvat asennettiin paikoilleen Päänäyttelyn osio 13:n kokeilupisteen uudistus käynnistyi. Museokävijöiden soviteltaviksi valmistettiin pukuja ja päähineitä oppilastöinä. Etelä- Kymenlaakson ammattiopiston vaatetusartesaaniopiskelijat ja jo vanhastaan tutun yhteistyökumppanin, Ammattiopisto Tavastian modistiopiskelijat sekä suunnittelivat että toteuttivat puvut ja päähineet. Päänäyttelyn uudistuksen suunnittelua jatkettiin ensimmäisen näyttelyteeman Tie osalta. Näyttelyn sisältökokonaisuudet määriteltiin työryhmässä ja neuvottelut yritysrahoituksen saamiseksi aloitettiin. Toiseksi teemaksi valitun Ruotsinsalmen suunnittelu käynnistettiin heinäkuussa selvittämällä mahdollisuudet erityiseen hankerahoitukseen. Selvitystyö tehtiin Kymenlaakson liiton tuella (maakunnan kehittämisraha) ja yhteistyössä Suomen merimuseon kanssa. Selvitystyöhön palkattiin projektipäällikkö. Kymenlaakson liiton rahoittama hanke päättyi vuoden lopussa. Euroopan unionin rahoituskausien vaihtumisen takia Ruotsinsalmihankkeelle ei ollut haettavissa tukea mistään rahoitusohjelmasta, niinpä hankkeistamista, näyttelyn käsikirjoitusta ja yhteydenpitoa mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa jatketaan seuraavana vuonna. Ruotsinsalminäyttely avataan kesällä

9 Vuoden 2013 kuluessa oli esillä neljä vaihtuvaa näyttelyä. Näistä eniten kävijöitä keräsi ITE-taidetta esitellyt Maata näkyvissä, joka oli tuotettu yhteistyössä Maaseudun Sivistysliiton kanssa. Veikko Halmetojan ja Liisa Heikkilä-Palon kuratoimassa näyttelyssä oli esillä suomalaista nykykansantaidetta ja nykytaidetta eli ITE-taiteilijoiden ja koulutettujen nykytaiteilijoiden tuotantoa rinnakkain. Maata näkyvissä -näyttelyssä oli esillä Väinö Ojan puuveistokset Kalamiehen vaimo ja Neever Neever. 9

10 Kevätkaudella oli esillä kymenlaaksolaissyntyisen kuvataiteilija Merita Koskimiehen teoksia. Taiteilijan itsensä kokoaman näyttely Oculus ja Alfabeetti sisälsi maalausten lisäksi kirjataidetta sekä videoperformanssin. Kuvataiteilija Merita Koskimies Oculus ja Alfabeetti -näyttelyn avajaisissa

11 Lokakuussa avautunut toiminnallinen Arjen aakkoset -näyttely tavoitti hyvin lapsiyleisönsä. Työväenmuseon Werstaan tuottamassa näyttelyssä ennätti aakkosten kuljettamaan tarinaan tutustua vuoden 2013 puolella jo kävijää. Arjen aakkoset -näyttelyssä tehtiin matkaa B niin kuin bussilla. Takana näkyy näyttelyn ehdoton vetonaula, kauppa, jossa sai punnita tuotteita ja käyttää oikeaa kassakonetta. Tietokeskus Vellamossa oli huhti-kesäkuussa esillä Taito-Kymenlaakso ry:n näyttely Pistoksia. Näyttely esitteli nuorille suunnatun Pistos - pahennustako perinteeseen -hankkeen tuotantoa, mm. Finnairin virkapuvuista ja kansallispukumateriaaleista muokattuja vaatteita ja koruja. Mukana oli myös tekstiileitä Kymenlaakson museon kokoelmista. Solkia Pistoksia-näyttelyssä. Solkia tehtiin näyttelyyn liittyvissä työpajoissa. 11

12 SUOMEN KORIPALLOMUSEO Koripallomuseon rahoituspohja jatkui 2012 kaltaisena vuonna Suomen Urheilumuseo vastasi projektipäällikön henkilöstökuluista. Kotkan kaupunki ohjasi Koripallomuseon näyttelyn väliaikaiselle sijaintipaikalle pääkirjastotalon aulaan, Pasaatissa sijainneen tilan vuokrasopimuksen loputtua. Kotkan kaupunki tarjosi projektipäällikölle työtilan Kymenlaakson museon kokoelmakeskuksen tiloissa. Koripallomuseon esineitä luetteloitiin Kymenlaakson museon uuteen museotietojärjestelmä Muskettiin, jossa esineet muodostavat oman kokoelmansa. Esineitä säilytetään kokoelmakeskuksen tiloissa. Vantaalla sijaitsevan Energia-Areenan koripallonäyttelyn esineistöä luetteloitiin myös kokoelmiin. Näyttelytilan pienuudesta johtuen esillä oli vain 6 vitriiniä kirjastossa ja vuosina luotu aktiivinen toiminta näyttelyssä hiipui. Opastuksia ei järjestetty, eikä oheistapahtumia. Vaihtuville näyttelyille ei ollut tilaa, joten niitäkään ei ollut. Läpi vuoden etsittiin ratkaisua tilakysymykseen. 12

13 MUSEOPEDA Vuoden painopisteeksi nousi museopedagogiikan saralla senioreille suunnattu ohjelma, joka sai vauhtia kuitenkin vasta syksyllä lokakuisen Vanhusten viikon myötä. Viikolle tarjottiin Vellamosta laajemminkin ohjelmaa; Kymenlaakson museon puolelta mm. muisteleva Lapsuus-opastus. Vanhusten viikolla Vellamon museolehtorit osallistuivat Sammontalolla järjestettyyn Ikäfoorumiin. Ikäfoorumissa esiteltiin myös uusin, asuste-aiheinen lainalaukkumme. Kahteen laukkuun pakattu kokoelma kenkiä, hattuja, huiveja jne. kiersi erilaisia ikäihmisten ryhmiä heti Ikäfoorumin jälkeen aina joulukuun puoliväliin asti. Yhteistyö koulujen ja päiväkotien kanssa jatkui entiseen malliin. Opetustiedote toimitettiin vuoden aikana neljä kertaa, niin paperi- kuin sähköisenä versiona. Syksylle ajoittuneet lastennäyttelyt - Kymenlaakson museossa Arjen aakkoset ja Suomen merimuseossa Saareen - poikivat nk. avoimet aamut. Tuolloin Vellamo ja näyttelyt avattiin jo klo 9 tulijoille, opastuksia ei otettu näille aamuille, mutta lehtorit olivat paikalla vastailemassa kysymyksiin. Aamuja tarjottiin syksyn aikana kaikkiaan neljä ja jokaisessa aamussa oli kävijöitä. Museopedagogia sai syksyllä Kouvolan seudun aikuisopistosta artesaaniopiskelija Merja Hartikaisen kuuden viikon harjoitteluun. Hän toteutti kaksi erilaista työpajaa, joista toinen pohjautui viimeisiä viikkoja esillä olleeseen Maata näkyvissä! -näyttelyyn ja toinen museon kuviin ja toimintaympäristöön. Satuviikko huomioitiin jälleen ohjelmatarjonnassa ja Laivakissan ystävä -pajoissa oli ryhmä jokaisena arkipäivänä. Museolehtori oli kolmen kuukauden vuorotteluvapaalla huhtikuun alusta kesäkuun loppuun. Alkuvuosi meni valmistellessa tulevia, syksyyn painottuvia tapahtumia. Syksyllä jatkettiin uusien opastusten suunnittelua, mm. tulevaan Suomenlahti -vuoteen (2014) liittyvä opastus valmistui tarjontaan. Kesänäyttelyksi 2014 valittu Vampyyrien varjostamat lepakoiden salattu elämä sai jälleen katseen kääntymään kohti Luontokoulu Hailia, ja yhteistyö tulevan näyttelyn tiimoilla aloitettiin. Loppuvuonna suurimman osan työajasta haukkasi Aleksanteri III ja Suomi - näyttelyyn liittyvät työt. 13

14 KOKOELMAT ESINEKOKOELMAT Esinekokoelmien hallinnassa merkittävimmät muutokset tapahtuivat Yleiskokoelman ulkopuolella. Karhulan lasikokoelma alkoi hahmottua kokoelmanhallinnassa, kun Viivi Alajuuma jatkoi kokoelman jo vuoden 2012 puolella aloitettua inventointia ja luettelointia lokakuun loppuun. Työ tehtiin A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n myöntämällä rahoituksella. Myös toinen suuri kokonaisuus, Puistolan ruutikellarissa säilytetyt hylynosat, pääsivät viimein työn alle. Ne siirrettiin toukokuussa ruutikellarista Kotkan Kantasataman suljetulla satama-alueella olevaan varastokatokseen, jossa Pintafilmi Oy dokumentoi hylynosat. Osien lukumäärä osoittautui aiempaa arviota selvästi suuremmaksi eli 182 kappaleeksi. Ruutikellarin tyhjennyksen myötä museo saattoi luopua rakennuksen käytöstä. Viivi Alajuuma luetteloi Karhulan lasin esineitä. Kuva: Vesa Alén, Kymenlaakson museo. Yllättävä ja valitettava muutos koski Työläiskotimuseo Näkin mökkiä ja siihen liittyvää esinekokoelmaa. Rakennus vaurioitui viereisestä autiorakennuksesta levinneessä tulipalossa ja purueristeisiin jääneestä kipinästä vielä toistamiseen Muutamaa esinettä lukuun ottamatta vauriot rajoittuivat kuitenkin savuvahinkoihin eivätkä itsessään aiheuttaneet poistotarvetta. Mökistä kokoelmakeskukseen siirrettyjen esineiden valokuvaaminen ja tietueiden päivittäminen työllistivät intendenttiä marras- ja joulukuussa. Merikeskus Vellamon pihapiirissä tapahtui muutos, kun Härniemen laiturilla seissyt satamanosturi 10 purettiin Viidestä, vuonna 2006 kaupungille luovutetusta satamanosturista, kolme säilytetään museoesineinä. Purkuajankohta johtui aikeista aloittaa Härniemen laiturin kunnostustyöt 14

15 syyskesällä, mutta kunnostushanke ei kuitenkaan edennyt riittämättömän rahoituksen vuoksi. Museotietojärjestelmä on edelleen työllistänyt pääkäyttäjää: vuoden alussa otettiin käyttöön, uusi konservointiosasovelluksen sisältävä versio ohjelmasta ja siirryttiin uusiin palvelimiin kesäkuun alussa. Palvelinvaihto ratkaisi aina päivitysmuutoksesta saakka luettelointia pahasti haitanneet hitaus- ja epävakausongelmat. Palvelinpalvelujen tarjoajan Istekki Oy:n kanssa tehdyn sopimuksen päivitys aloitettiin v. 2013, mutta se oli edelleen kesken vuoden vaihtuessa. Kymenlaakson museo on mukana valtakunnallisessa tallennus- ja kokoelmayhteistyössä (TAKO). Toukokuussa museo solmi Museoviraston kanssa yhteistyösopimuksen, jolla sitouduttiin noudattamaan Museoviraston ylläpitämällä verkkosivustolla (http://tako.nba.fi/tallennustyonjako/aihealueet) esiteltyä tallennusvastuuta. Tällä hetkellä Kymenlaakson museo on sitoutunut vastaamaan kansallisella tasolla merivartioinnin, Neuvostoliitolle toisessa maailmansodassa luovutettujen Suomenlahden ulkosaarten sekä metsäteollisuuden aineellisen ja visuaalisen kulttuuriperinnön tallentamisesta. Metsäteollisuuden osalta konkreettinen tallennus tapahtuu vain oman maakunnan alueelta ja vastuu on jaettu kolmen muun museon kanssa. TAKO:n poolijaossa Kymenlaakson museon on poolissa 4. Neljännen poolin toiminta on ollut sen koon ja aihealueiden kirjavuuden vuoksi laimeaa, mutta poolin alaisuudessa toimiva metsäteollisuusalatyöryhmä on pitänyt kaksi kokousta (11.4. Metsämuseo ja metsätietokeskus Lusto, Varkauden museot), joissa on kartoitettu olemassa olevia kokoelmia ja haettu mahdollisia muita yhteistyötahoja. Museon kokoelmanhallinnassa muutettiin työn organisointitapaa: alkaen esinekokoelmista vastaavan tutkijan tehtävänimike muuttui intendentiksi ja hänestä tuli arkistokokoelmista vastaavan tutkijan, molempien konservaattoreiden ja museomestarin lähiesimies. Saman työntekijäryhmän muodostama kokoelmatiimi piti kuusi kokousta vuoden 2013 aikana. Kokousten toistuvana aiheena olivat työtilojen ylläpitokysymykset. Lukitus saatiin vuoden kuluessa uudistettua, eikä kattovesivuotoja enää tullut esiin elo- ja syyskuun taitteen jälkeen, mutta varastotilaa 217 vaivaavaa lämpöongelmaa ei saatu ratkaistua. Kokoelmatiimin esityksestä Langinkosken konservointilaitos muuttui Kymenlaakson museon kokoelmakeskukseksi. Vuoden 2013 aikana kokoelmiin on hankittu 85 esinettä (lukuun ottamatta arkeologisia löytöjä) ja poistettu 81 esinettä sekä useita ns. einoja eli museokokoelmiin kuulumattomia esineitä. Tietojärjestelmään luetteloitiin vuoden aikana 277 esinettä ja muutettiin 4373 esinetietuetta. 15

16 KONSERVOINTI Tekstiilikonservointi Tekstiilikonservoinnissa on jatkunut tekstiiliesineistön inventointi, valokuvaus ja esineiden säilytystilojen uudelleen organisointi. Isompana kokonaisuutena käytiin lävitse kokoelmissa olevat ryijyt. Ne valokuvattiin, puhdistettiin ja osaan ommeltiin asianmukainen ripustustuki. Tässä työssä oli apuna Etelä- Kymenlaakson ammattiopistolta työharjoittelussa olleet tekstiiliartesaani opiskelijat. Tekstiilialan artesaaniopiskelijat Saga Taskinen-Pitkänen ja Päivi Hammaren konservoivat ryijyjä. Kuva: Jaana Kataja, Kymenlaakson museo. Uushankintojen osalta tekstiilejä on puhdistettu ennen niiden sijoittamista varastoon. Varaston inventoinnin yhteydessä on puhdistettu vain välttämättömimmän tekstiilit. Pääsääntöisesti Kymenlaakson museon tekstiilit ovat hyvässä kunnossa eivätkä vaadi varastointia varten muita konservointitoimenpiteitä. Kymenlaakson alueen paikallismuseoille järjestettiin keväällä koulutuspäivä ennaltaehkäisevästä konservoinnista. Tekstiilikonservaattorin esityksen jälkeen tutustuttiin myös kokoelmakeskuksen tiloihin. Tekstiilikonservaattori neuvoi Iitin kotiseutumuseolle kesäksi palkattua tekstiilikonservaattoria ja laati työtä varten ohjeet esineistön kuntokartoittamiseen ja järjestämiseen. Syksyllä tehtiin myös suunnitelma tuleville vuosille säilytystilojen muuttoa koskien. Tekstiilikonservoinnissa on vastattu useisiin tekstiilien hoitoon ja konservointiin liittyviin tiedusteluihin. Lokakuussa tekstiilikonservaattori järjesti harjoittelijoiden avustuksella Ryijyklinikka tapahtuman Vellamossa. Päivän aikana kerrottiin ryijyjen valmistamisesta ja historiasta, sekä neuvottiin ryijyjen asianmukaisista säilyttämistavoista, esilläpidosta ja huoltamisesta. Paikanpäälle saapui yli 50 ryijyistä kiinnostunutta henkilöä. Joulukuussa Tietokeskuksessa oli esillä Pohjoismaisen konservaattoriliiton Suomen osasto ry:n toteuttama näyttely 16

17 konservoinnista. Tekstiilikonservaattori oli tavattavissa näyttelyssä Vellamon päivänä. Tekstiilikonservaattori on osallistunut Vellamon näyttelytilojen olosuhteiden tarkkailuun ja esineistön kunnon seurantaan sekä esineistön puhdistamiseen. Tekstiilikonservaattori osallistui Arjen aakkoset -näyttelyn toteutukseen ja Virtaa -näyttelyn osio 10 uudistamiseen. Tietokeskuksessa keväällä esillä olleeseen Taito Kymenlaakson Pistoksia -näyttelyn yhteyteen konservoitiin Kymenlaakson museon kokoelmista perinteisiä Kymenlaaksolaisia liivejä, pirtanauhoja ja morsiuskruunu. Tekstiilikonservaattori aloitti loppuvuodesta Kotkan klubin tontilta kesällä kaivauksissa löydettyjen nahkalöytöjen konservoinnin. Käymälän nurkasta löytyi neljä vadillista erilaisia nahkaesineitä, pääasiassa kengän osia sekä joitain tekstiilipaloja. Esineiden puhdistaminen, peg-käsittely ja pakastekuivaus tulee jatkumaan vielä vuoden 2014 aikana. Myös työläiskotimuseo Näkin mökistä tulipalon jälkeen kokoelmakeskukseen säilytettäväksi siirrettyjen tekstiilien peseminen puhtaaksi savun hajusta, sekä 40 vuoden liasta ja pölystä, työllisti loppuvuodesta tekstiilikonservaattoria. Tekstiilikonservaattori on Pohjoismaisen konservaattoriliiton Suomen osasto ry:n (PKL) hallituksen jäsen. Toukokuussa PKL:n tekstiilikonservoinnin työryhmän koulutuspäivässä tekstiilikonservaattori oli puhumassa pelkistävästä boorihydridikäsittelystä tekstiileille. 17

18 Esinekonservointi Esinekonservoinnin puolella järjestettiin pienesineitä kokonaisuuksiksi esinetyypin ja materiaalin mukaan. Järjestämisen ohessa esineet puhdistettiin ja tarvittaessa konservoitiin. Lisäksi osallistuttiin Virtaa -näyttelyn huoltoon ja vaihtuvien näyttelyiden rakentamiseen. Loppuvuodesta konservoitiin Kotkan Klubin kaivausten metallilöydöt. Kotkan Klubin metallilöytöjä. Kuvat: Tiina Leinonen, Kymenlaakson museo. 18

19 ARKISTOKOKOELMAT Valokuva-arkistoon vastaanotettiin vuoden 2013 aikana useita sisällöltään mielenkiintoisia lahjoituksia, joiden avulla osaltaan visuaalinen kulttuuriperintö säilyy tuleville sukupolville. Näistä lahjoituksista kuva-arkiston tulevalle toiminnalle erityisen merkittäviä ovat kuvat viime vuosina tapahtuneesta Valtatie 7:n rakentamisesta moottoritieksi välillä Ahvenkoski Kotka. Myös kuva-aineisto kymenlaaksolaisista muusikoista karttui edelleen. Suomessa käytetään sillanrakennuksessa tukitelineinä yleisesti puuta eikä terästä. Ahvenkosken läntiset sillat, näkymä työmaalle kesäkuussa Kuva: Erja Mutanen, Kymenlaakson museo. Vuoden aikana kuvakokoelmiin luetteloitiin uutta valokuvaa ja korjattiin kaikkiaan tietuetta. Valokuvia digitoitiin 175 kappaletta. Sen sijaan käytössä oleva museotietokanta ei sovellu museoarkiston arkisto- ja kokoelma-aineiston luettelointiin, joten siltä osin odotamme edelleen uuden järjestelmän käyttöön tuloa. Aiemmin saaduista suurlahjoituksista käsittelyvuorossa oli tänä vuonna Foto-Jatan kuvakokoelma, joka negatiivien läpikäynnin jälkeen sijoitettiin arkistoon. Museon joulukuussa 2013 julkaiseman Rakennettu ranta Ruotsinsalmesta Kotkan satamaan -kirjan valokuvat ovat lähes kaikki kuvakokoelmiemme aarteistosta. Edellisen vuoden joulukuussa käynnistetty ja helmikuun lopussa päättynyt muistitiedon keruu Valtatie 7:n parantamisesta E18-moottoritieksi tuotti vain kaksi vastausta, vaikka keruusta oli pyritty levittämään yleisölle tietoa paikallisessa sanomalehdessä olleella artikkelilla ja internet-sivujen kautta. 19

20 Toimintavuoden aikana sijoitettiin kaupunginarkistossa vielä säilytyksessä ollut, lähinnä merihistoriaan liittyvä Matti Kannon ja Eino Havaksen lehtileikeaineisto läpikäynnin ja kevyen puhdistamisen jälkeen Kymenlaakson museon tiloihin. Vuoden lopussa otettiin Suomen merimuseolta lahjoituksena vastaan Matti Kannon lehtileikekokoelma, mikä liitettiin Kannon muuhun lehtileikeaineistoon. Arkistojen asiakaspalvelut Tietokeskus Vellamossa ovat toimineet läpi vuoden lukuun ottamatta heinäkuuta, jolloin tietokeskus oli suljettuna kesälomatauon vuoksi. 20

21 KÄSIKIRJASTO Museon käsikirjaston pääosa on sijoitettu Tietokeskus Vellamoon, jossa se on sekä museon henkilöstön että asiakkaiden käytettävissä. Tämän käsikirjaston luettelointia Kymi-tietokantaan jatkettiin toimintavuoden kuluessa. Kymenlaakson museon kokoelmakeskuksen henkilökunnan ja konservoinnin tarpeisiin tarkoitettu pieni käsikirjasto luetteloitiin kirjastotietokantaan keväällä Kaikkiaan Kymi-tietokantaan luetteloitiin vuoden 2013 aikana uusia nimekkeitä kpl, mikä suurimmaksi osaksi oli takautuvaa tallennusta. Hankinnat suoritettiin Kymenlaakson museon kokoelmaohjelmassa määriteltyjen kokoelmanmuodostusperiaatteiden mukaisesti. Museomme osallistui Kotkan kaupunginkirjastossa järjestetyn Tietotuuritapahtuman pop up -kirjatoriin esitellen ja myyden julkaisujaan sekä kertoen museon julkaisupolitiikasta. Tietokeskus Vellamon yhtenä toimijaosapuolena on kuluneen vuoden aikana osallistuttu sen suunnittelutyöryhmän toimintaan. Kymenlaakson museon tutkija päivysti Tietokeskuksen asiakaspalvelussa 5,5 h/viikko. Helmikuun 20. päivän Tietoherkku-esitelmä koostui Tietokeskuksen palvelujen ja kokoelmien esittelystä yleisellä tasolla, mutta samalla asiakkaille pyrittiin tarjoamaan lähituntumaa kirja-aineistoihin kiertelemällä yhdessä kirjahyllyjen ääressä esittelyn edetessä. Yhteistyö luovutettujen ulkosaarten seurojen kanssa toi Merikeskus Vellamoon Lavansaari-seuran 100-vuotisjuhlavuonna kaksi Tietoherkku-esitelmää: Heikki Piispa kertoi Lavansaaren talonpoikaispurjehduksesta ja kuultiin Tauno Kääriän esittämänä lavansaarelaisen Toivo Kääriän ja virolaispakolaisten seikkailusta hiekkajaalalla Amerikkaan toisen maailmansodan jälkeen. Tietoherkku-esitelmät ovat valloittaneet sijansa yleisön sydämissä. Kuvassa osa elokuisen Tietoherkun kuulijoista. Kuva: Pekka Malvela. 21

22 MAAKUNNALLINEN TOIMINTA ARKEOLOGIA Kenttätyöt Toimintavuoden 2013 kenttätöiden pääkohteet olivat kaksi Kotkansaarella suoritettua arkeologista tutkimusta. Kesä-heinäkuussa museo vastasi viemäröintitöiden valvonnasta Kirkkokatu 2:n, ns. Kotkan Klubin tontilla ja sitä rajaavilla Kirkko- ja Ruukinkadun jalkakäytävä- ja katualueilla. Kolmen viikon aikana tontille kaivetuista viemäriojista paljastui Ruotsinsalmen aikaisen miehistökasarmin kivisiä perustusrakenteita sekä kulttuurikerroksia löytöineen. Kaivettavaa viemäriverkostoa laajennettiin Ruukinkadun katualueelle, mistä löytyi myös osa hirsirakenteista käymälää, joka sekin oli yhdistettävissä alueen Ruotsinsalmen aikaiseen asutukseen. Käymälän täyttömaassa oli eläinten luiden ja talousjätteen lisäksi säilynyt runsaasti myös orgaanista kasvijätettä ja kasvien siemeniä runsaan 200 vuoden takaa. Syyskuussa Puistotie 13:n alueella suoritettiin asemakaava-alueen tarkkuusinventointi, jonka yhteydessä useista Katariinan maauimalan eteläosaan kaivetuista koekuopista löytyi Ruotsinsalmen aikaisia kulttuurikerroksia ja esineistöä. Nuorempia alueelta dokumentoituja kohteita olivat mm. kivimateriaalin lohkomiseen liittyvät, vasta 1900-luvulle ajoittuvat kiventyöstöpaikat. Ennen alueelle suunnitellun päiväkodin rakennustöiden aloittamista tarvitaan vielä arkeologisia lisätutkimuksia, jotka tullaan suorittamaan maauimalan nurmikentän alueella toimintavuoden 2014 aikana. Kirkkokatu 2 viemäröinnin valvontatöiden yhteydessä paljastui Ruukinkadun alta täytenä yllätyksenä osa Ruotsinsalmen aikaista käymälärakennusta. Hirsirakenne oli säilynyt varsin hyväkuntoisena ja sen länsipuolelta, tontin piha-alueelta paljastui myös samanaikaisen miehistökasarmin kivisiä perustusrakenteita. Kuva: M. Kykyri, Kymenlaakson museo. 22

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 29.10.2013

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 29.10.2013 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueellisen yhteistyön edistäminen sekä ammatillisten että paikallismuseoiden parissa 2. Osallistava, vuorovaikutteinen tiedonvälitys kulttuuriperintöön

Lisätiedot

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museoiden tukeminen 2. Kulttuuriperinnön vaalimisen osallistavien menetelmien kehittäminen 3. Kulttuuriperintötiedon saavutettavuuden kehittäminen

Lisätiedot

Kymenlaakson museon toimintakertomus

Kymenlaakson museon toimintakertomus Kymenlaakson museon toimintakertomus 2014 Sisältö SISÄLTÖ KULTTUURIYMPÄRISTÖTYÖ MUSEOTOIMINNAN PAINOPISTEENÄ 3 HALLINTO JA STRATEGIA 6 Kansainvälistyminen 7 TIEDOTUS JA MARKKINOINTI 9 NÄYTTELYT 10 MUSEOPEDA

Lisätiedot

Uuden toimintamallin kehittäminen Merikeskus Vellamossa. Kokemuksia, näkemyksiä ja oivalluksia 6.5.2013

Uuden toimintamallin kehittäminen Merikeskus Vellamossa. Kokemuksia, näkemyksiä ja oivalluksia 6.5.2013 Uuden toimintamallin kehittäminen Merikeskus Vellamossa Kokemuksia, näkemyksiä ja oivalluksia 6.5.2013 Sirpa Kantola-Pakkanen Hallitusohjelmat Säädökset Ohjaus OKM strategiat ja ohjelmat Maakuntasuunnitelmat

Lisätiedot

Yhteistyö on voimaa Kirjastojen ja museoiden yhteistyö ja hyvät käytännöt Tietokeskus Vellamossa Kotkassa

Yhteistyö on voimaa Kirjastojen ja museoiden yhteistyö ja hyvät käytännöt Tietokeskus Vellamossa Kotkassa Yhteistyö on voimaa Kirjastojen ja museoiden yhteistyö ja hyvät käytännöt Tietokeskus Vellamossa Kotkassa Eeva Savolainen, Kymenlaakson amk (31.12.2010 saakka) Olipa kerran Idea v. 2001 KyAMK:n kirjaston

Lisätiedot

Painopiste Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Etelä Savon kulttuuriympäristöohjelman toteuttaminen (2009 14)

Painopiste Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Etelä Savon kulttuuriympäristöohjelman toteuttaminen (2009 14) Neuvottelupäivämäärä 10.11.2010 Dnro 112/005/2010/21 Kauden 2011 2013 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Paikallismuseoiden tarkastuskäynnit 2. Museorakennusten kunnosta huolehtiminen 3. Etelä Savon

Lisätiedot

Museovirasto sekä Turun kaupunki, jota edustaa tätä sopimusta koskevissa asioissa Turun maakuntamuseo.

Museovirasto sekä Turun kaupunki, jota edustaa tätä sopimusta koskevissa asioissa Turun maakuntamuseo. YHTEISTYÖSOPIMUS Sopijapuolet: Museovirasto sekä Turun kaupunki, jota edustaa tätä sopimusta koskevissa asioissa Turun maakuntamuseo. Turun maakuntamuseosta käytetään jäljempänä nimitystä maakuntamuseo.

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 22.11.2013

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 22.11.2013 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Paikallismuseotoiminnan edistäminen neuvonnan ja ohjauksen sekä suunnitelmallisen ohjelmatyön (työkirja) avulla 2. Museoportaalin kehittäminen (kieliversiot,

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Varsinaissuomalaisen kuvataidekulttuurin tukeminen ja sen tunnettuuden lisääminen 2. Varsinais-Suomi on kuvataiteilijoiden näkökulmasta houkutteleva

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 26.11.2013

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 26.11.2013 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Paikallismuseoiden esineellisen kulttuuriperinnön turvaaminen, laadullinen monipuolistaminen ja näyttelytoiminnan ja yleisötyön kehittäminen 2.

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Aluetaidemuseon asiantuntijaroolin ja alueellisen yhteistyöverkoston vahvistaminen 2. Kiertonäyttelytoiminnan sekä verkkonäyttelyiden kehittäminen

Lisätiedot

Kymenlaakson energianeuvonta

Kymenlaakson energianeuvonta Kymenlaakson energianeuvonta Energianeuvoja Heikki Rantula ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Tausta Pilotti Kotkassa 2011 TEM:n tuella Koko Kymenlaakson kattava Energianeuvonta

Lisätiedot

Lusto - metsäkulttuuria kansallismaisemassa

Lusto - metsäkulttuuria kansallismaisemassa Lusto - metsäkulttuuria kansallismaisemassa Suomen metsämuseo ja -tietokeskus Lusto avattiin kansallismaisemaan Punkaharjulle 1.6.1994 Toimintaa säätelevät museolaki ja asetus kulttuuri- ja luonnonperintöä

Lisätiedot

KUOPION MUSEOKESKUS Kuopion kaupungin museot TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2018 TOIMINTA-AJATUS

KUOPION MUSEOKESKUS Kuopion kaupungin museot TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2018 TOIMINTA-AJATUS 1 KUOPION MUSEOKESKUS Kuopion kaupungin museot TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2018 TOIMINTA-AJATUS Museokeskus vastaa Kuopion kaupungin museopalveluista, jotka tuotetaan museoiden toimintaajatuksiin perustuen,

Lisätiedot

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museon kokoelmien tuominen verkkoon 2. Museon osallistuminen asiantuntijana Museoviraston vetämään Museo 2015 -hankkeeseen, jossa luodaan valtakunnallista

Lisätiedot

Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus

Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus Jari Toivonen, Projektipäällikkö Koripallomuseo-projekti käynnistyi Kotkassa vuonna 2008 tavoitteena luoda pysyvä, valtakunnallinen, koripalloon liittyvä erikoismuseo.

Lisätiedot

Kesällä on aikaa tarinoille. Kymenlaakson. museoita. Aukioloajat Yhteystiedot

Kesällä on aikaa tarinoille. Kymenlaakson. museoita. Aukioloajat Yhteystiedot Kesällä on aikaa tarinoille. Kymenlaakson museoita Aukioloajat Yhteystiedot 2016 1 Kesällä on aikaa tarinoille. Monipuolinen Kymenlaakso toivottaa sinut tervetulleeksi museoelämysten pariin. Sisällys Hamina...4

Lisätiedot

ULVILAN KULTTUURILAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

ULVILAN KULTTUURILAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kulttuurilautakunta 1.4.2009 Liite B 3 20 ULVILAN KULTTUURILAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: SISÄLLYSLUETTELO SISÅLLYSLUETTELO... l 1 TOIMIALA JA KOKOONPAN0... 2 2 KIRJASTOLAITOS... 2 3

Lisätiedot

Ajankohtaiset Kokoelmapoistohankkeet 23.9.2015

Ajankohtaiset Kokoelmapoistohankkeet 23.9.2015 Ajankohtaiset Kokoelmapoistohankkeet 23.9.2015 Emilia Västi, hankekoordinaattori Kokoelmapoistojen hyvät käytännöt -hanke (2014-2015) Kokoelmapoistojen yhteiset käytännöt -hanke (2015 2016) 1 Pikakysely

Lisätiedot

Rakennetun kulttuuriympäristön tutkimusraportit Museoviraston arkistossa

Rakennetun kulttuuriympäristön tutkimusraportit Museoviraston arkistossa Rakennetun kulttuuriympäristön tutkimusraportit Museoviraston arkistossa Yli-intendentti Jutta Kuitunen Arkisto- ja arkeologiset kokoelmat Arkisto ja tietopalvelut 29.10.2013 Museoviraston arkisto Museovirasto

Lisätiedot

Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen museo

Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen museo Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen museo Vastaa Salon aineellisen perinnön tallentamisesta, tutkimisesta ja näytteille asettamisesta. Perustehtävä Salon tuotanto- ja kulttuurihistorian säilyttäminen

Lisätiedot

Kymenlaakson museon tiedotuslehti 2013. Kokoelmakeskus yhteisen kulttuuriperinnön säilyttäjänä esimerkki Norjasta

Kymenlaakson museon tiedotuslehti 2013. Kokoelmakeskus yhteisen kulttuuriperinnön säilyttäjänä esimerkki Norjasta Kymenlaakson museon tiedotuslehti 2013 KOTKAN KANTASATAMAN RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS KONFERENSSITUNNELMIA PORTUGALISTA Kokoelmakeskus yhteisen kulttuuriperinnön säilyttäjänä esimerkki Norjasta 2

Lisätiedot

Onks tääl tämmöstäki ollu?

Onks tääl tämmöstäki ollu? Onks tääl tämmöstäki ollu? Liedon kulttuuriympäristön dokumentointihanke Nautelankosken museo Kulttuuriympäristö on ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta syntynyt kokonaisuus Dokumentointihanke tallettaa

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/12 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/12 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 3/12 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSAIKA 9.10.2012 KELLO 18.00-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Nuorisotila

Lisätiedot

Etelä Kymenlaakson työpaikka alueiden selvitys

Etelä Kymenlaakson työpaikka alueiden selvitys MAL Kuntayhteistyö 17.3.2011 Etelä Kymenlaakson työpaikka alueiden selvitys Kommenttipuheenvuoro elinkeinoelämän roolista MAL yhteistyössä Pauli Korkiakoski, Cursor Oy Selvityksen tausta ja tavoitteet

Lisätiedot

Kimmo Levä Museonjohtaja FM, MBA

Kimmo Levä Museonjohtaja FM, MBA Kimmo Levä Museonjohtaja FM, MBA Luovat toimialat: taiteet ja muu kulttuurituotanto, matkailu, arkkitehtuuri, mainonta ja viestintä, muotoilu Luova talous: luovuutta tuotteissaan ja tuotannossaan hyödyntävät

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden iite 2 ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Solmu ja Siiri ajankohtaista Vapriikin kuva-arkistosta. Riitta Kela 21.11.2011

Solmu ja Siiri ajankohtaista Vapriikin kuva-arkistosta. Riitta Kela 21.11.2011 Solmu ja Siiri ajankohtaista Vapriikin kuva-arkistosta Riitta Kela 21.11.2011 Vapriikin kuva-arkisto- Tampereen museoiden kuvakokoelmat kokoelmissa 1,1 miljoonaa valokuvaa kokoelmien alueellinen rajaus

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

KEHITTÄVÄT KESÄPÄIVÄT: Nakitus

KEHITTÄVÄT KESÄPÄIVÄT: Nakitus 24. 25.8.2010 Koska ruoka on tärkeä osa inhimillistä elämää, aloitettiin KEKE-tapahtuma perinteiseen tapaan ruokailemalla kunnolla. Ruokailun jälkeen olikin vuorossa tiukka työskentelyrupeama, joka kesti

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Matkailu Kaakkois-Suomessa

Matkailu Kaakkois-Suomessa Matkailu Kaakkois-Suomessa Kulttuurimatkailufoorumi 17.11.2011 Maija-Liisa Huovila, Kaakkois-Suomen ELY-keskus Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Maija-Liisa Huovila 17.11.2011 1 Matkailu Kaakkois-Suomessa Alueella

Lisätiedot

OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti

OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014 Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti ESITYSLISTA Kokouksen avaus Läsnäolijoiden toteaminen Edellisen pöytäkirjan (kokous nro

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON TARKISTETTU TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON TARKISTETTU TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1 HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON TARKISTETTU TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Vuoden 2013 keskeisiä strategiaohjelmaan liittyviä tavoitteita ja toiminnan painopisteitä ovat: Hyvinvointi ja palvelut, kilpailukyky

Lisätiedot

Kuvakokoelmien hierarkiset rakenteet MuseumPlusRIA:aan ja Finnaan?

Kuvakokoelmien hierarkiset rakenteet MuseumPlusRIA:aan ja Finnaan? Kuvakokoelmien hierarkiset rakenteet MuseumPlusRIA:aan ja Finnaan? Inkamaija Iitiä ja Raija Linna Journalistinen kuva-arkisto JOKA Museoviraston Kuvakokoelmat Kuva-arkistopäivät 02.11.2015 Leif Weckström

Lisätiedot

INVENTOINTIRAPORTTI. Järvenpää. Tervanokan historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 13.6.2014

INVENTOINTIRAPORTTI. Järvenpää. Tervanokan historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 13.6.2014 INVENTOINTIRAPORTTI Järvenpää Tervanokan historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 13.6.2014 KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO ARKEOLOGISET KENTTÄPALVELUT Vesa Laulumaa Tiivistelmä Tutkija Vesa

Lisätiedot

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos)

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Kaavaluonnoksesta saadut huomautukset ja niihin laaditut vastineet

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 20.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 20.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Taidetoimijoiden ja taiteilijoiden yhteistyön kehittäminen sekä alueellisella että kansainvälisellä tasolla 2. Taidemuseon merkityksen kasvattaminen

Lisätiedot

Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa?

Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa? Yritys-Suomi -seminaari 06.05.2010 Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa? - Miten sopimus syntyi Kotkan-Haminan seudulla? 10.5.2010 asiantuntija Eeva Koskimies Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220 Luonnosvaiheen vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 Luonnosvaiheen vastineet

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

LUSTO SUOMEN METSÄMUSEO

LUSTO SUOMEN METSÄMUSEO LUSTO SUOMEN METSÄMUSEO Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Metsäalan museoiden verkoston ja yhteistyömuotojen luominen metsäkulttuurin tunnettuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi.

Lisätiedot

10 Kymenlaakso. 10.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti KYMENLAAKSO

10 Kymenlaakso. 10.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti KYMENLAAKSO Kulttuuria kartalla 10 Kymenlaakso 10.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 10.1. KYMENLAAKSO Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: - kpl Maaseutumaiset: 4 kpl Kymenlaakson

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

Kivikauden elämää Helsingin seudulla Helsingin kaupunginmuseon arkeologian työpajat

Kivikauden elämää Helsingin seudulla Helsingin kaupunginmuseon arkeologian työpajat Kivikauden elämää Helsingin seudulla Helsingin kaupunginmuseon arkeologian työpajat jaana mellanen, tutkija, arkeologi hilkka vallisaari, museolehtori, helsingin kaupunginmuseo Helsingin kaupunginmuseossa

Lisätiedot

VHte: LAPE -Laatua perinnerakentamiseen ja ympäristönhoitoon, 510449

VHte: LAPE -Laatua perinnerakentamiseen ja ympäristönhoitoon, 510449 j ~~ir4~ Elinkeino, liikenne ja Viptohii~a 1 ii~ I~IY ympäristökeskus FU:lta r s~ VHte: LAPE -Laatua perinnerakentamiseen ja ympäristönhoitoon, 510449 Asia: ohjausryhmän 25. kokouksen pöytäkirja Aika:

Lisätiedot

Uudenkaupungin museon PEDAGOGINEN TARJONTA 1. OPASTUKSET

Uudenkaupungin museon PEDAGOGINEN TARJONTA 1. OPASTUKSET Uudenkaupungin museon PEDAGOGINEN TARJONTA 1. OPASTUKSET Uudenkaupungin museo järjestää opastuksia aikuis- ja lapsiryhmille. Opastuksia on tarjolla Wahlbergin talon, Luotsituvan, Merimiehenkodin ja Kalannin

Lisätiedot

VOS 10+ museot. Ajankohtaisia asioita

VOS 10+ museot. Ajankohtaisia asioita VOS 10+ museot Ajankohtaisia asioita Juhani Kostet Pääjohtaja Museovirasto 23.9.2015 Museovirasto 2016 Toiminnan painopisteet Kulttuuriympäristön suojelun ja hoidon tehostaminen pyrkimys mahdollistavaan

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

TAKO POOLI 2: YKSILÖ, YHTEISÖ JA JULKINEN ELÄMÄ

TAKO POOLI 2: YKSILÖ, YHTEISÖ JA JULKINEN ELÄMÄ TAKO POOLI 2: YKSILÖ, YHTEISÖ JA JULKINEN ELÄMÄ V A L T A K U N N A L L I N E N T A K O - S E M I N A A R I 2 8. 1. 2 0 1 3 S U O M E N K A N S A L L I S M U S E O Poolin yleisteemat Dokumentoinnin kohteena

Lisätiedot

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä)

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Muistio 1(5) Asiakasraati Aika Keskiviikko 25.2.2016 kello 16.00 18.00 Paikka Osallistujat Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Seppo Ranta, asiakasraadin puheenjohtaja, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Vierailulla Vellamossa

Vierailulla Vellamossa Merikeskus Vellamo panostaa hyvään saavutettavuuteen ja viihtyisään ympäristöön 2009 sivu 2 / 13 Sisällys Johdanto...3 Viestintä ja saapuminen...3 Opasteet ja seinätekstit...5 Lainattavia apuvälineitä...7

Lisätiedot

VALTATEIDEN 6 JA 12 RISTEYSALUEEN INVENTOINTI Kreetta Lesell 2005

VALTATEIDEN 6 JA 12 RISTEYSALUEEN INVENTOINTI Kreetta Lesell 2005 VALTATEIDEN 6 JA 12 RISTEYSALUEEN INVENTOINTI Kreetta Lesell 2005 M U S E O V I R A S T O 16.2T-1-1 TIIVISTELMÄ VALTATEIDEN 6 JA 12 RISTEYSALUEEN INVENTOINTI Museovirasto, arkeologian osasto Inventoija:

Lisätiedot

Nordea Suunnistuskoulu 2015. Yhteenveto

Nordea Suunnistuskoulu 2015. Yhteenveto Nordea Suunnistuskoulu 2015 Yhteenveto Suunnistuskoulu Kaudella 2015 suunnistuskoulu järjesti 14 suunnistustilaisuutta, niistä 4 iltarastien yhteydessä. Vakituisia ohjaajia oli 19 ja oppilaita 96. Suunnistuskoulun

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

Suunnittelualue on Sulkavan seurakunnan, Sulkavan kunnan ja Sulkavan vanhustentukiyhdistys ry:n omistuksessa.

Suunnittelualue on Sulkavan seurakunnan, Sulkavan kunnan ja Sulkavan vanhustentukiyhdistys ry:n omistuksessa. SULKAVAN KUNTA SULKAVAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

Museoviraston, Keski-Uudenmaan maakuntamuseon ja Espoon ja Vantaan kaupunginmuseoiden yhteistyö ja työnjako kulttuuriympäristön vaalimisessa

Museoviraston, Keski-Uudenmaan maakuntamuseon ja Espoon ja Vantaan kaupunginmuseoiden yhteistyö ja työnjako kulttuuriympäristön vaalimisessa Museoviraston, Keski-Uudenmaan maakuntamuseon ja Espoon ja Vantaan kaupunginmuseoiden yhteistyö ja työnjako kulttuuriympäristön vaalimisessa Museovirasto, Keski-Uudenmaan maakuntamuseo sekä Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

Kokoelmahallinnon tärket

Kokoelmahallinnon tärket Kokoelmahallinnon tärket rkeät lomakkeet Tiina Paavola Maakunnallinen museopäiv ivä 2.6.2009 Luovutustodistus Juridinen asiakirja, jolla siirretää ään n lahjoitettavan materiaalin omistusoikeus museolle

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden iite 2 ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 6.10.2014

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 6.10.2014 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 6.10.2014 Miksi tiedottaa median kautta? Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti laajan yleisön tietoisuuteen

Lisätiedot

HELSINGIN SANOMAT - NYT-LIITE Arkistoluettelo

HELSINGIN SANOMAT - NYT-LIITE Arkistoluettelo HELSINGIN SANOMAT - NYT-LIITE Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Henkilöstö Aa Koulutus Aaa Toimittajakoulu 1 B Päivittäinen toimitustyö Ba Toimitusten kirjeenvaihto 2 Bb Jutut ja juttujen tausta-aineistot

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden iite 2 ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan

Lisätiedot

Juhlavuoden organisaatio

Juhlavuoden organisaatio Juhlavuoden organisaatio Valtuuskunta 70 jäsentä, pj. pääministeri Juha Sipilä Hallitus 12 jäsentä, pj. valtiosihteeri Paula Lehtomäki Sihteeristö valtioneuvoston kansliassa 7 henkilöä, pääsihteeri Pekka

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projekti koordinoi ja tukee Kymenlaakson kuntien ilmasto- ja energiatavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista, edistää eri toimijoiden yhteistyötä

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 2.12.2013

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 2.12.2013 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Maakunnan kulttuuriympäristöjä ja rakennusperintöä koskevan tiedon ja tietoisuuden vahvistaminen. Pakki -sovellusta on kehitetty edelleen ja sen

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2014

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2014 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2014 Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 20.5.2014 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus huhtikuu 2014 Kaakkois-Suomen työttömien työnhakijoiden määrä on lisääntynyt

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

Loppuraportti. Kuvasymbolitaulustot ja selkokieliset materiaalit museovierailun tukena. -hanke (2012 2013)

Loppuraportti. Kuvasymbolitaulustot ja selkokieliset materiaalit museovierailun tukena. -hanke (2012 2013) 1/7 Loppuraportti Kuvasymbolitaulustot ja selkokieliset materiaalit museovierailun tukena -hanke (2012 2013) Papunet-verkkopalveluyksikkö Viljatie 4 A 00700 Helsinki www.papunet.net papunet@kvl.fi 2/7

Lisätiedot

Aikuiset 7,00 10,00. Opiskelija-, koululaisryhmät (päiväkotiryhmät ilmaiseksi) 1,00 2,00. Perhelippu (2 aikuista ja 2 lasta alle 17 v.

Aikuiset 7,00 10,00. Opiskelija-, koululaisryhmät (päiväkotiryhmät ilmaiseksi) 1,00 2,00. Perhelippu (2 aikuista ja 2 lasta alle 17 v. PALVELUHINNASTO 2015 PÄÄSYMAKSUT Norm.n Erikoisn. Aikuiset 7,00 10,00 Alennettu : eläkeläiset, ryhmät, erikoisryhmät (min.10h) 6,00 8,00 7-17 v. (alle 7 v. ilmaiseksi), työttömät, opiskelijat 3,00 5,00

Lisätiedot

Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen

Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Access via Finland reittimarkkinointikampanjan tuloksia Teija Suoknuuti/NELI ELLO loppuseminaari 15.3.2012 Kotka 7.4.2010 Tausta ja tavoitteet Logistiikkasektori

Lisätiedot

Miten muistiorganisaatiot voivat olla yhteistyössä? ekam (e-kirjastot, -arkistot, -museot) - Muisti 2 KULDI laajennettu digitointiyhteistyöryhmä

Miten muistiorganisaatiot voivat olla yhteistyössä? ekam (e-kirjastot, -arkistot, -museot) - Muisti 2 KULDI laajennettu digitointiyhteistyöryhmä Muistio Miten muistiorganisaatiot voivat olla yhteistyössä? ekam (e-kirjastot, -arkistot, -museot) - Muisti 2 KULDI laajennettu digitointiyhteistyöryhmä aika: 9.9.2003 klo 13.00 15.50 paikka: Suomalaisen

Lisätiedot

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN LÄHETYSSEURA RY:N VUOSIKOKOUS Aika lauantai 13.6.2015 klo 9.00 Paikka Rovaniemen kirkko, Yliopistonkatu 2, Rovaniemi ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja Matti

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201 Kydön asemakaavalaajennus ja -muutos, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös ei mittakaavassa Kohde ja suunnittelualue Hakija / Suunnittelutehtävä ja tavoite Alue sijoittuu osin Tammelan

Lisätiedot

SOPIMUS MUSEOVIRASTON JA KESKI-UUDENMAAN MAAKUNTAMUSEON YHTEISTYÖSTÄ JA TYÖNJAOSTA KULTTUURIYMPÄRISTÖN VAALIMISESSA

SOPIMUS MUSEOVIRASTON JA KESKI-UUDENMAAN MAAKUNTAMUSEON YHTEISTYÖSTÄ JA TYÖNJAOSTA KULTTUURIYMPÄRISTÖN VAALIMISESSA SOPIMUS MUSEOVIRASTON JA KESKI-UUDENMAAN MAAKUNTAMUSEON YHTEISTYÖSTÄ JA TYÖNJAOSTA KULTTUURIYMPÄRISTÖN VAALIMISESSA Sopijapuolet: Museovirasto ja Helsingin kaupunki, jota edustaa tätä sopimusta koskevissa

Lisätiedot

KUORTANE Kirkonseudun ranta-alueen muinaisjäännöskartoitus korttelissa 54 2005

KUORTANE Kirkonseudun ranta-alueen muinaisjäännöskartoitus korttelissa 54 2005 1 KUORTANE Kirkonseudun ranta-alueen muinaisjäännöskartoitus korttelissa 54 2005 Hannu Poutiainen, Hans-Peter Schulz, Timo Jussila Kustantaja: Kuortaneen kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Kartoitustyö...

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2014

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.3.2014 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus kuu 2014 Työttömyyden peruskuva on säilynyt ennallaan. Työttömien määrä

Lisätiedot

Hyvät tietokeskus Vellamon avajaisvieraat, hyvä tietokeskus Vellamon henkilökunta

Hyvät tietokeskus Vellamon avajaisvieraat, hyvä tietokeskus Vellamon henkilökunta Kaisa Rönkä Lasten ja nuorten palveluiden johtaja Tietokeskus Vellamon avajaiset 2.9.2008 Hyvät tietokeskus Vellamon avajaisvieraat, hyvä tietokeskus Vellamon henkilökunta Arvelen, että joukossamme saattaa

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Voimistelu-ja urheiluseura Kilpi ry. YTY-HANKKEEN VUOSIRAPORTTI. Kehittämishanke yhteistoiminnallisuuden kehittämiseksi maaseudun voimavarana

Voimistelu-ja urheiluseura Kilpi ry. YTY-HANKKEEN VUOSIRAPORTTI. Kehittämishanke yhteistoiminnallisuuden kehittämiseksi maaseudun voimavarana 2010 Voimistelu-ja urheiluseura YTY-HANKKEEN VUOSIRAPORTTI Kehittämishanke yhteistoiminnallisuuden kehittämiseksi maaseudun voimavarana YTY-hanke Vuosiraportti 10.4.2010 2 Sisältö HANKKEEN VUOSIRAPORTTI...

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

MRL 66 :n mukainen viranomaisneuvottelu Lahden yleiskaavan 2025 ehdotuksesta

MRL 66 :n mukainen viranomaisneuvottelu Lahden yleiskaavan 2025 ehdotuksesta Yleiskaavatyö 2013-2016 Lahden läntisten osien osayleiskaava Y-202 Yleiskaavaehdotus 2016 D/318/10.02.02.00.04/2015 KV 13.6.2016 Liite 8 Tekninen ja ympäristötoimiala Maankäyttö ja aluehankkeet Pöytäkirja

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Kimpanpää Hilppa puheenjohtaja Päätöksentekijät Ristiniemi Sami varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Kimpanpää Hilppa puheenjohtaja Päätöksentekijät Ristiniemi Sami varapuheenjohtaja -1, KULA 1.4.2014 17:00 OSALLISTUJAT Kimpanpää Hilppa puheenjohtaja Päätöksentekijät Ristiniemi Sami varapuheenjohtaja Alastalo Iiro jäsen Haarala Annina Halme Raili Kuusela Marko Repo Risto Stenholm Markku

Lisätiedot

Valtakunnallinen tallennusvastuu -tallennuksen aihepiirit ja koordinointi 15.4.2008

Valtakunnallinen tallennusvastuu -tallennuksen aihepiirit ja koordinointi 15.4.2008 Valtakunnallinen tallennusvastuu -tallennuksen aihepiirit ja koordinointi 15.4.2008 Risto Hakomäki Tutkija Suomen kansallismuseo Kokoelma- ja tutkimusyksikkö MUSEOVIRASTO Taustaa Museoalan asiantuntijaseminaari,

Lisätiedot

Journalistinen kuva-arkisto JOKA

Journalistinen kuva-arkisto JOKA Journalistinen kuva-arkisto JOKA Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät 21.-22.11. 2011 Lehtikuvat kellareista ja kotoa kulttuuriperintökäyttöön Ekku Peltomäki ja Aira Samulin JOKA / Kari Pulkkinen JOKA-hanke:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Tutkimusjohtaja ja projektipäällikkö Katri Halonen

Tutkimusjohtaja ja projektipäällikkö Katri Halonen LIITE MAKSATUSHAKEMUKSEEN TIIVISTELMÄ MAKSATUSKAUDEN TOIMINNASTA Projektin nimi: Tuottaja2020 Projektikoodi: s10947 Hallinnoija: Metropolia Ammattikorkeakoulu Maksatuskausi: 1.9.- 31.12.2011 Tutkimusjohtaja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä?

Arvoisa juhlayleisö, Mitä tämä voi olla käytännössä? 1 Opetusministeri Sari Sarkomaa Historiallisen sanomalehtikirjaston esittelytilaisuus Kansalliskirjastossa (juhlapuhe ja Historiallisen Sanomalehtikirjaston avaus) Aika: 20.11.2007. Tilaisuus alkaa klo

Lisätiedot

Historialliset kartat verkossa. Jari Järvinen JY, Multimediaopintokokonaisuus

Historialliset kartat verkossa. Jari Järvinen JY, Multimediaopintokokonaisuus Historialliset kartat verkossa Jari Järvinen JY, Multimediaopintokokonaisuus Taustaa Jyväskylän yliopiston historian laitoksella 90- luvun puolivälissä virinnyt kiinnostus vanhojen historiallisten karttojen

Lisätiedot

OHJAUSRYHMÄN 10. KOKOUS MOREENIASSA 16.4.2014. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti

OHJAUSRYHMÄN 10. KOKOUS MOREENIASSA 16.4.2014. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti OHJAUSRYHMÄN 10. KOKOUS MOREENIASSA 16.4.2014 Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti ESITYSLISTA Kokouksen avaus Läsnäolijoiden toteaminen Edellisen pöytäkirjan (kokous nro

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Aluerajaus kunnanhallituksen päätös 18.2.2013 OAS-vaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 luonnosvaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 ehdotusvaiheen nähtävillä

Lisätiedot