Selvitys Pohjanmaan taidetoimikunnan hyvinvointipalveluhankkeista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys Pohjanmaan taidetoimikunnan hyvinvointipalveluhankkeista"

Transkriptio

1 Selvitys Pohjanmaan taidetoimikunnan hyvinvointipalveluhankkeista

2 Pohjanmaan taidetoimikunta Rantalinna, Rantakatu Vaasa

3 Saatteeksi Suomalainen kansanomainen terveydenhoito perustui yrttilääkintään ja hyvää tahtovan sanan voimaan. Elias Lönnrotin lääketieteen väitöskirja Afhandling om Finnarnes Magiska Medicin ei kerro suomalaisten yrttien lääkinnällisistä voimista, vaikka hän nekin hyvin tunsi, vaan terveyttä luovan sanan voimasta. Hän kirjoitti: Elämäämme ympäröivät kaikkialla näkyvät ja näkymättömät vaarat. Ihminen ei saisi koskaan olla valmistautumaton ja aseeton sellaiselle vihamielisyydelle. Aikojen alussa pahaa ilman muuta pyrittiin vastustamaan rukouksin, uhrein ja lumouksin. Useimmiten käännyttiin Ukon, Väinämöisen, Luonnottaren, Päivättären, Ahdin, Mannun isännän ja eukon sekä Notkon neidon puoleen. 1 Sanan parantava voima ilmeni erityisesti loitsuissa, joiden ydin oli syntysana. Kun tiesin pahan synnyn, tiesi sanat sen parantamiseen. Sanan voima laulun ja musiikin avulla ilmeni Hyvinvointia taiteesta ja kulttuurista hankkeissa, mutta myös muiden taiteen alueiden, erityisesti näyttämö- ja kuvataiteen mahdollisuuksia käytettiin. Opetusministeriö antoi alueellisille taidetoimikunnille toukokuussa 2010 niiden tulossopimusten ulkopuolisen, mutta mieluisen tehtävän, jakaa valtion lisätalousarviossa osoitetut nuorten taiteilijoiden ja kulttuurityöntekijöiden työllistämiseen tarkoitetut varat alueensa toimijoille. Pohjanmaan taidetoimikunta jakoi kesäkuussa 2010 määrärahan yhdeksälle toimijalle ja palkkasi omaan toimistoonsa näitä hankkeita selvittävän Lotta Häggströmin, jonka raportti teillä on nyt käsissänne. Pohjanmaan taidetoimikunta on toiminut Hyvinvointia taiteesta ja kulttuurista saralla vuodesta 1999 lähtien. Taide-elämysten kokeminen ja kaikissa ihmisissä vaikuttavien luovien voimien esiin kutsuminen lisäävät hyvinvointia. Taiteen kokemista ja itse tekemistä voidaan tietoisesti käyttää hyväksi sairauksien torjunnassa, hoidossa ja hyvinvoinnin edistämisessä. Toimikunta päätyi selvityttämään, millainen on ollut toimijoiden lähtökohta ja heidän omat tavoitteensa, miten ne avustuskohteissa toteutettiin ja miten hankkeet suhteutuivat Opetusministeriön Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia toimintaohjelman asettamiin tavoitteisiin. Yksi keskeinen lähtökohta oli tehdä toimijoille tunnetuksi opetusministeriön mainittua raporttia. Osoittautui, että osa toimijoista tunsikin raporttiin kirjattuja tavoitteita ja oli jo ennen toukokuussa 2010 käynnistettyä avustusten hakuprosessia asettanut tavoitteita ja toiminut asiassa. Nämä toimijat kykenivät parhaiten asettautumaan kovin lyhyeksi jääneeseen hakuaikatauluun. Avustusta saivat myös toimijat, joiden hanke oli sidottu työllistettävään nuoreen ja 1 (käännös RN) 3

4 tämän koulutustaustaan, mikä esti laajemman Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia toimintaohjelman mukaisen tavoitteen asettelun. Nyt toteutettu hankesarja toimi osaltaan asiasta tiedottamisena. Kuntien mahdollisuuksista olla todella merkittäviä toimija taiteen hyvinvointivaikutusten edistämisessä kertoi Kuntayhtymä Kaksineuvoisen Tännekki tairetta -hanke, joka pohjautui kokonaisvaltaiseen kuntayhtymän omaan toimintaohjelmaan. Vaasan kaupungin Perspektiivi sängystä käsin hanke oli pitkälle kehitetyn projektin jatko. Ainoana hakijoista se huomioi jo hakuvaiheessa projektista tiedottamisen potilaiden omaisille ja omaisten mukaantulon. Perspektiivi sängystä käsin hankkeessa elämyksiä haluttiin viedä potilaille, jotka ovat ympärivuorokautisia vuodepotilaita eivätkä pääse muualle virkistäytymään. Hanke osoittautui monella tapaa myönteisesti, asenteita pehmentäväksi ja antaa valmiuksia jatkotyöskentelylle, joka onneksi on jossain muodossa jatkunutkin. Hanke toi esiin kuitenkin myös kysymyksen, joka joudutaan asettamaan silloin, kun toimintoja viedään hyvinkin vaikeasti sairaille. Kuka määrittää, millainen taide on hyvää tekevää ja parantavaa. Asettuuko taiteilijan vastuu parantamistarkoituksessa ja sairaiden hoidossa toisin ja jos, niin missä kohdin, kuin siinä työssä, mitä hän tavallisesti tekee. Useimmissa hankkeissa asetettiin tavoitteeksi sellaisen toimintamallin kehittäminen, joka mahdollistaisi jatkuvuuden hankkeen päätyttyä. Tämä oli myös selvitystyön tavoite. Selvitys osoittaa, että toimintamallien kehittämiseksi tarvitaan laajaa yhteistyötä, asiantuntevaa ohjausta, lisää tutkimustyötä ja ihmistuntemuksesta lähtevää yhteistä tavoitteenasettelua. Pohjanmaan taidetoimikunnan toimialueella Yrkeshögskola Novia Pietarsaaressa on kehittämässä opintokokonaisuuksia, jotka mahdollistavat sille valmiudet toimia alan hankkeiden, verkostoinnin ja tutkimustyön koordinoijana, mikäli sille rahoituksellisesti pystytään luomaan siihen edellytykset. Novian oma hanke vei hoitolaitoksiin Pohjanmaan ominta, elävää kansanmusiikkia. Suurkiitokset Lotta Häggströmille, joka kokosi hyvinvoinnin edistämisen sirpaleista eheän raportin. Elias Lönnrotin päivänä Raija Nummijärvi Pohjanmaan taidetoimikunnan pääsihteeri 4

5 Tännekki tairetta -hankkeeseen osallistuneen työ 5

6 Sisältö Saatteeksi 3 1. Johdanto 9 2. Tausta Hyvinvointipalveluiden kehittämishankkeet Lähtökohta Alueellinen jakaantuminen Ohjausryhmät Hanketyöntekijät Kohderyhmät Hankkeiden tavoitteet Toteutus Ohjausryhmän merkitys Hanketyöntekijät Yhteistyö Toteuttamispaikka Osallistava toiminta Taiteen itseisarvo Jatkuvuus Hankkeiden esittely Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, Uusikaarlepyy 18 Tavoitteet 18 Toteutus 18 Työssä kohdatut haasteet 20 Tavoitteiden saavuttaminen 20 Jatkuvuus 20 Muuta Evankelinen lähetysyhdistys Ely ry, Tampere 20 Tavoitteet 21 Toteutus 21 Työssä kohdatut haasteet 22 6

7 Tavoitteiden saavuttaminen 22 Jatkuvuus K.H. Renlundin museo Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo, Kokkola, Taiteesta hyvinvointia ikääntyneille 23 Tavoitteet 23 Toteutus 23 Työssä kohdatut haasteet 25 Tavoitteiden saavuttaminen 25 Jatkuvuus Kaustisen kunnan kulttuuritoimi, Kaustinen 26 Tavoitteet 26 Toteutus 27 Työssä kohdatut haasteet 28 Tavoitteiden saavuttaminen 28 Jatkuvuus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Kauhava, Tännekki Tairetta 30 Tavoitteet 30 Toteutus 31 Työssä kohdatut haasteet 34 Tavoitteiden saavuttaminen 34 Jatkuvuus Perhonjokilaakson kuvataideyhdistys ry, Veteli 35 Tavoitteet 35 Toteutus 36 Työssä kohdatut haasteet 36 Tavoitteiden saavuttaminen 36 Jatkuvuus Seinäjoen kaupunki 37 Tavoitteet 37 Toteutus 38 Työssä kohdatut haasteet 40 Tavoitteiden saavuttaminen 40 Jatkuvuus 40 7

8 7.8 Tikanojan taidekoti, Vaasa 40 Tavoitteet 41 Toteutus 41 Työssä kohdatut haasteet 43 Tavoitteiden saavuttaminen 43 Jatkuvuus Vaasan kaupunki/kulttuurivirasto Perspektiivi sängystä käsin 45 Tavoitteet 45 Toteutus 46 Työssä kohdatut haasteet 48 Tavoitteiden saavuttaminen 48 Jatkuvuus Hankkeiden kohtaamat haasteet Hanketyöntekijöiden kohtaamat haasteet Tavoitteiden saavuttaminen Kohderyhmien hyvinvoinnin edistäminen taiteen ja kulttuurin keinoin Taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden lisääminen. Osallistuminen taide- ja kulttuurihyvinvointipalveluihin Yhteisöllisyyden lisääminen ja syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen Arjen elävöittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä Henkilökunnan osallistaminen ja työhyvinvoinnin tukeminen Toimintamallin kehittäminen Toimijoiden yhteistyön lisääminen Hankkeisiin työllistetyt Hankkeiden suhteutus Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia toimintaohjelmaan Hankkeiden suhteutus toimintaohjelman toimenpide-ehdotuksiin 56 8

9 1. Johdanto Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus myönnettiin valtion ensimmäisessä lisätalousarviossa toukokuussa 2010 alueellisten taidetoimikuntien käyttöön ja Pohjanmaan taidetoimikunnan käyttöön siitä on osoitettu taiteen keskustoimikunnan kirjeellä ; yhteensä euroa. Taidetoimikunta jakoi avustuksia toimialueellaan tavoitteenaan toteuttaa niiden avulla opetusministeriön Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia toimintaohjelmaa Opetusministeriön julkaisuja 2010:1 Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia toimintaohjelman tavoitteena on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kulttuurin ja taiteen keinoin sekä osallisuuden lisääminen yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla. Ohjelman kolme painopistealuetta ovat: 1) kulttuuri osallisuuden, yhteisöllisyyden, arjen toimintojen ja ympäristöjen edistäjänä, 2) taide ja kulttuuri osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa 3) työhyvinvoinnin tukeminen taiteen ja kulttuurin keinoin. Toimintaohjelmassa on listattu 18 eri toimenpide-ehdotusta. Toimenpide-ehdotukset on jaoteltu 1) lainsäädäntöä, hallintoa ja rahoitusta, 2) julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä, 3) tutkimuksen ja tietopohjan lisäämistä, 4) koulutusta ja 5) tiedon levittämistä koskeviin. Pohjanmaan taidetoimikunta on myöntänyt avustuksia nuorten taiteilijoiden, tuottajien ym. ammattilaisten työllistämiseen ja hyvinvointipalvelujen kehittämiseen yhteensä ,00 euroa. Avustuksien turvin toimialueella on palkattu 10 nuorta erilaisiin hankkeisiin ja lisäksi yksi nuori selvittämään hankkeiden toteutusta ja niiden suhdetta opetusministeriön Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia toimintaohjelmaan. Hankkeet toteutettiin ajalla Pohjanmaan taidetoimikunta työllisti ajalla media-assistentti Lotta Häggströmin tekemään selvityksen Pohjanmaan taidetoimikunnan toiminta-alueella toteutetuista hyvinvointipalveluiden kehittämishankkeista. Taidetoimikunnan toimeksiannon mukaisesti selvitystyöntekijän kuului laatia raportti, jossa selvitetään hankkeiden lähtökohtia, tavoitteita, toteuttamista, yhteistyömalleja, minkälaisia haasteita ne kohtasivat, tavoitteiden saavuttamista ja mahdollista jatkuvuutta. Raportissa pohditaan hankkeiden suhdetta opetusministeriön Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia toimintaohjelmaan

10 10 Perhonjokilaakson kuvataideyhdistys ry:n hankkeeseen osallistuneen työ

11 2. Tausta Pohjanmaan taidetoimikunnalla on jo aiemmin ollut toimintaa Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -teeman puitteissa, omana toimintana ja avustuksin toteutettua. Tärkein toimintavuosi oli käynnistysvaihe vuonna 1999, teemavuosi Vanhassa vara parempi. Osana teemavuoden toimintaa olivat kuvataiteilija Vaula Sippolan toteuttamat maalaustyöpajat ikäihmisten kanssa. Työpajoja pidettiin kuudessa ikäihmisten hoitolaitoksessa neljän kuukauden aikana Vaasassa, Kauhajoella, Teuvalla, Perhossa ja Seinäjoella. Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia toimintaohjelman ansiosta Pohjanmaan taidetoimikunnan hyvinvointipalveluiden kehittämishankkeet ovat osa laajempaa kokonaisuutta kuin aikaisemmin toteutetut hankkeet. Hankkeissa osallisuus, yhteisöllisyys ja taiteen soveltava käyttö olivat keskeisiä teemoja. Hanna-Liisa Liikanen ja Markku T. Hyyppä tarkastelevat kirjassaan Kulttuuri ja terveys Francois Matrasson tutkimusta osallistavasta taiteesta: Tulosten mukaan osallistuminen taiteen tekemiseen sai ihmiset voimaan paremmin ja tuntemaan itsensä onnellisemmiksi ja terveemmiksi. Näin tutkimus pystyi identifioimaan osallistuvan taiteen sosiaalisia vaikutuksia. Taiteen myötä löytyi ystäviä ja opittiin uutta myös muista kulttuureista. Monet aktivoituivat etsimään itsenäisesti uusia kokemuksia ja tavoitteita elämälleen sekä osallistuivat yhteisön toimintaan. Osallistuminen taiteen tekemisen prosessiin koettiin tärkeämmäksi kuin itse taide. -Hyyppä, Liikanen, Kulttuuri ja terveys, Edita 2005 s.125 Useassa hankkeessa nostettiin esille taiteen voimaannuttava vaikutus. Taide voi auttaa yksilöä tai yhteisöä lisäämällä uusien resurssien käyttöönottoa ja vahvistamalla epäsuorasti elämänhallintaa ja sosiaaliseen muutokseen sopeutumista. Taiteellisen työskentelyn kautta tapahtuva voimaantuminen (empowerment) voi toimia osana sosiaali- ja terveydenedistämistyötä. -Cecilia von Brandenburg, Opm 2008:12 s.20 Ikäihmiset olivat suurin kohderyhmä hankkeissa. Hankkeita toteutettiin palvelutalojen asukkaiden, päivätoimintaan osallistujien ja sairaalan pitkäaikaisvuodepotilaiden kanssa. Hyyppä ja Liikanen toteavat: Taiteen ja kulttuuritoiminnan keinoin voidaan kehittää hoitotyön keinovalikoimaa sekä katkaista laitoshoidon arkea. Kuvataide, musiikki tai draama avaa kuntoutumisen tukena uusia mahdollisuuksia vaikuttaa potilaan sosiaaliseen, psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Taiteen keinoin voidaan virkistää ikääntyvää tai heikkenevää muistia. Juhlat ovat keino nousta arjen yläpuolelle myös hoitoyksiköissä. -Hyyppä, Liikanen, Kulttuuri ja terveys Edita 2005 s.134 Lasten ja nuorten kanssa toteutettujen hankkeiden tavoitteena toistuu syrjäytyneisyyden ennaltaehkäisy. Hyyppä toteaa: Jos sosiaalinen osallistuminen ja kulttuurin harrastaminen kuuluvat väestön peruskulttuuriin, 11

12 ne tukevat lasten mahdollisuuksia kasvaa yhteisöllisyyteen ja keskinäiseen luottamukseen. -Taide keskellä elämää, Like 2007 s.158 Hankkeissa tehtiin usein yhteistyötä ja verkostoiduttiin alueella jo toimivien paikallisten, maakunnallisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kolmas sektori on nostettu esille keskustelussa siitä, miten kansalaisten tarvitsemat hyvinvointia lisäävät palvelut voidaan turvata jatkossakin. On ymmärretty, että kansalaisyhteiskunnan toiminnot eivät ole vain puuhastelua ja harrastamista, vaan niillä on tärkeä yhteiskuntapoliittinen merkitys. Kansalaisyhteiskunnan merkityksen nähdään korostuvan tulevaisuudessa, koska se tuottaa henkistä hyvinvointia ja sosiaalista pääomaa, jotka ovat inhimilliselle elämälle kaikkeen tärkeimmät. -Cecilia von Brandenburg, Opm 2008:12 s Hyvinvointipalveluiden kehittämishankkeet Pohjanmaan taidetoimikunnalla on laaja, kolmen maakunnan kaksikielinen toimialue. Alueen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan väestöstä vajaa viidennes on äidinkieleltään ruotsinkielisiä. Eniten ruotsinkielisiä on Pohjanmaan maakunnan alueella, noin puolet väestöstä (Tilastokeskus 2010). Pohjanmaan taidetoimikunta myönsi avustuksen yhdeksälle eri hankkeelle. Avustus voitiin myöntää vain oikeustoimikelpoiselle yhdistykselle ja hakemusten tuli olla tavoitteellisia. Avustus oli työllistämistuki, joka kattoi 80% hankkeeseen työllistetyn nuoren palkasta. Yhdeksästä hankkeesta neljä sijoittuu kunnallisen kulttuuri- ja sivistystoimen alaisuuteen. Kaksi avustuksen saaneista hankkeista liittyy museotoimintaan. Muut kolme ovat oppilaitos, evankelisluterilaisen kirkon sisällä toimiva lähetysyhdistys ja paikallinen kuvataideyhdistys. Hankkeita voidaan tarkastella useasta eri näkökulmasta Hyvinvoinnin edistäminen taiteen ja kulttuurin keinoin Nuorten taide- ja kulttuuriammattilaisten työllistäminen Kulttuurialan ammattilaisten kohtaaminen ja yhteistyö muiden alojen ammattilaisten kanssa Verkostoituminen paikallisten toimijoiden kanssa 3.1 Lähtökohta Hankkeilla oli eritasoisia lähtökohtia. Oli hankkeita, joiden toteuttajilla oli jo hanketta aloitettaessa vakiintunut asema kulttuurin tarjoajina, kuten museot. Näille hankkeille avustus mahdollisti jo olemassa olevan toiminnan edelleen kehittämisen, näkökulman syventämisen ja toiminnan laajentamisen. Osalla hankkeista, esimerkiksi Vaasan kaupungilla oli jo pitempään ollut tavoitteellista toimintaa taiteen ja kulttuurin hyvinvointipalvelujen tuottamiseen ja avustus mahdollisti pitkään suunnitellun hankkeen toteuttamisen. Osa hankkeista aloitti uusina toimijoina. 12

13 3.2 Alueellinen jakaantuminen K.H.Renlundin museo Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo Taiteesta hyvinvointia ikääntyneille -hanke Kokkola Kaustisen kunnan kulttuuritoimi Perhonjokilaakson kuvataideyhdistys ry Veteli Yrkeshögskolan Novia Musik i vården -hanke Pietarsaari Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Tännekki tairetta -hanke Kauhava Evankelinen lähetysyhdistys -Ely ry Vaasa Tikanojan taidekoti ja Kuntsin modernin taiteen museo Vaasa Perspektiivi sängystä käsin -hanke Vaasan kaupunki / kulttuurivirasto Seinäjoen kaupungin ja maahanmuuttajakeskuksen hanke Useat hankkeet toimivat keskuspaikkansa lisäksi ympäröivissä kunnissa. Kulttuuri- ja taidesisältöisiä hyvinvointipalvelujen saatavuutta ja tavoitettavuutta edistettiin siten myös pienemmillä paikkakunnilla. 3.3 Ohjausryhmät Taidetoimikunta edellytti avustuksen myöntöpäätöksessään, että hankkeilla tuli olla ohjausryhmä. Taidetoimikunta nimesi hankkeiden ohjausryhmiin asiantuntijajäsenen, joko pääsihteerin, taidetoimikunnan jäsenen tai läänintaiteilijan. Hankkeille annettiin mahdollisuus tarvittaessa konsultoida taidetoimikunnan nimeämää jäsentä. 13

14 Kaikille hankkeille ei kuitenkaan asetettu varsinaista nimettyä ohjausryhmää. Näissä hankkeissa hanketyöntekijän apuna oli kuitenkin tukiverkosto, esimerkiksi hakijajärjestössä vaikuttavia henkilöitä. Niissä hankkeissa, joissa oli ohjausryhmä, ohjausryhmän tehtäväksi määriteltiin hankkeen suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä työntekijän kanssa. Ohjausryhmä koostui usein hankkeen hakijajärjestön vaikuttajista, eri yhteistyö- ja kohdetahojen henkilöstöstä. Tärkeänä pidettiin hankkeen kohteen henkilöstön kuulemista. 3.4 Hanketyöntekijät Hankkeisiin työllistetyt nuoret olivat kaikki alle 30-vuotiaita. Työllistetyillä oli laaja työnkuva. Siihen kuului kohderyhmän kanssa tehdyn työn lisäksi usein toiminnan suunnittelua, hankkeesta tiedottamista, yhteistyökumppaneiden kartoittamista, organisointia ja muita hankkeen oheistoimintaan liittyviä tehtäviä. Hankkeisiin työllistettyjen ammatillinen jakaantuminen 3 Teatteri-ilmaisun ohjaajan ammattikorkeakoulututkinto. 2 Kuvataiteen ammattikorkeakoulututkinto. 2 Musiikkipedagogin ammattikorkeakoulututkinto. 1 Taidekasvatuksen kandidaatti 1 Kulttuurituotannon ammattikorkeakoulututkinto. 1 Muusikko Ammatillinen jakaantuminen kuvastaa toiminta-alueen kulttuurialan koulutustarjontaa. Hankkeissa työskenteli kolme Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulusta valmistunutta teatteri-ilmaisun ohjaajaa. Yrkeshögskolan Noviasta valmistuneita työntekijöitä oli samoin kolme, kaksi musiikkipedagogia ja yksi kuvataiteen koulutusohjelmasta valmistunut. 4. Kohderyhmät Yhdistävää hankkeissa oli taiteen ja kulttuurin vieminen sellaisille kohderyhmille, joille sitä tavallisesti ei ole saatavilla. Monessa hankkeessa toimintaa suunnattiin usealle eri kohderyhmälle, joista suurin oli ikäihmiset. Hankkeet toteutettiin sosiaali- ja terveyshuollon yksiköissä ja kouluissa. Toiminta tavoitti myös laitosten henkilökunnan ja omaiset. Kohderyhmien jakaantuminen Ikäihmiset olivat kohderyhmänä yhteensä kahdeksassa hankkeessa. Nämä hankkeet on toteutettu palvelutalojen asukkaiden, päivätoimintaan osallistuneiden ja sairaalan pitkäaikaisvuodepotilaiden keskuudessa. Yhdessä hankkeessa kohderyhmänä olivat hoitopalveluiden piiriin kuulumattomat ikäihmiset. 14

15 Lapset ja nuoret olivat kohderyhmänä viidessä hankkeessa, näihin kuuluivat koulu- ja päiväkotiryhmiä sekä lasten ja nuorten kerhoryhmiä. Yhdessä hankkeessa keskityttiin maahanmuuttajalapsiin. Kehitysvammaisten toimintakeskuksen asukkaat ja päivätoiminta-asiakkaat ja mielenterveyskuntoutujat olivat kohderyhmänä kolmessa hankkeessa. Maahanmuuttajanaiset olivat yhden hankkeen kohderyhmä ja pienten lasten vanhemmat yhdessä lastensa kanssa olivat kohderyhmänä samoin yhdessä hankkeessa. 5. Hankkeiden tavoitteet Hankkeiden tavoitteena oli edistää kohderyhmien hyvinvointia taiteen ja kulttuurin keinoin, lisätä taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta sekä kannustaa osallistumista taide- ja kulttuuripainotteisiin hyvinvointipalveluihin. Keskeisiä teemoja olivat yhteisöllisyyden lisääminen syrjäytyneisyyden ennaltaehkäiseminen arjen elävöittäminen nähtiin tärkeäksi hoitolaitoksissa toteutetuissa hankkeissa taiteen voimaannuttava vaikutus mainittiin useiden hankkeiden tavoitteissa sellaisen toimintamallin kehittäminen, joka mahdollistaisi jatkuvuuden hankkeen päätyttyä, asetettiin tavoitteeksi useassa hankkeessa hankkeissa, joissa toimintaa vietiin sosiaali- ja terveyshuollon yksikköihin ja kouluihin, hankkeiden toivottiin parhaimmillaan edistävän myös henkilökunnan työhyvinvointia joissakin hankkeissa tavoitteeksi mainittiin myös toimijoiden yhteistyön lisääminen Hankkeisiin työllistetyt nuoret mainitsivat omiksi tavoitteiksiin mm. kehittyä kulttuuriammattilaisena ja soveltaa ammattiosaamistaan uudessa työympäristössä. 6. Toteutus 6.1 Ohjausryhmän merkitys Ohjausryhmillä oli merkittävä rooli hankkeen sujuvuuden kannalta. Hankkeiden toimintoja suunniteltiin yhdessä ohjausryhmien tai tukihenkilöiden kanssa. Hankkeen aikana kuultiin mukana olevien tahojen henkilökuntaa ja muita mukana olijoita. Yhteistyöllä mahdollistettiin toimiva kokonaisuus. 15

16 6.2 Hanketyöntekijät Hanketyöntekijöiden panos oli ensiarvoisen tärkeä hankkeiden onnistumiselle. He käyttivät omaa ammatillista osaamistaan työvälineenä. Työntekijät sovelsivat työskentelymenetelmiään kullekin kohderyhmälle toimiviksi. Hankkeissa pyrittiin huomioimaan osallistujien erityispiirteet, kuten dementoituminen, puhe- tai liikuntakyvyttömyys ja ryhmien laaja ikäjakauma. 6.3 Yhteistyö Hankkeissa tehtiin usein yhteistyötä alueella jo toimivien paikallisten, maakunnallisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, esimerkkinä Seinäjoen hankeen yhteistyö kaupungin kulttuuritoimen hallinnoiman Seinäjoen seudun lasten ja nuorten rytmimusiikkiverkosto Louhimon kanssa. Yhteistyöllä hankkeet ja sen sidosryhmät muodostivat laajemman kokonaisuuden. Toimijoiden välistä yhteistyötä kuvastaa mm. Perspektiivi sängystä käsin -hankkeen lukuisat yhteistyökumppanit: Vaasan kaupungin talotoimi Taiteen perusopetus Vaasan kaupunki Ikäkeskus Pohjoismainen taidekoulu Vaasan taideyhdistys ry Vaasan seudun yritykset Oy Escarmat Ltd Stockmann Beauty Perspektiivi sängystä käsin hanke Konsti ry Hali Berni ry Kuvataiteen läänintaiteilija Ely ry:n kulttuurihyvinvointipalvelu hanke Paikallisia ammattitaiteilijoita WATT ry Vaasan seudun tanssitaiteilijat Marraskuussa 2010 ja tammikuussa 2011 taidetoimikunnan selvitystyöntekijä järjesti taidetoimikunnan toimistolla hanketyöntekijöiden väliset tapaamiset. Vaikka hankkeet poikkesivat toisistaan, työllistettyjen työnkuva oli pitkälti samankaltainen. Tapaamiset mahdollistivat toisiin hankkeisiin tutustumisen ja työkokemuksien vaihtamisen sekä muodostivat hanketyöntekijöille oman keskinäisen verkoston. 6.4 Toteuttamispaikka Hankkeissa toiminta toteutettiin kahdella eri tavalla. Useimmiten mentiin niiden luo, joiden hyvinvointia oli tarkoitus edistää, kunnallisiin palvelukoteihin, päiväkoteihin, koului- 16

17 hin tai kehitysvammaisten toimintakeskuksiin. Toimintaa järjestettiin myös siten, että hankkeeseen osallistujat kutsuttiin kokoontumaan museoon tai kouluille. 6.5 Osallistava toiminta Hankkeissa järjestettiin pääasiassa osallistavaa taide- ja kulttuuritoimintaa, joissa yhdessä olo ja yhteisöllisyys koettiin tärkeäksi. Useimmissa hankkeissa järjestettiin työpajatoimintaa. Taiteen kokemista ja tekemistä yhdessä pidettiin tärkeämpänä kuin taiteellisesti laadukkaan lopputuloksen saavuttamista, mikä on merkityksellistä silloin, kun on kysymys hyvinvoinnin lisäämisestä eikä ammatillisesta toiminnasta. Työpajojen sisältö ohjautui hankkeeseen työllistetyn nuoren ammattialan mukaan. Hankkeissa järjestettiin monipuolista taide- ja kulttuuripainotteista toimintaa mm. taideja draamatyöpajoja, yhteislaulutilaisuuksia, rakennettiin ympäristötaideteoksia, kuvattiin lyhytelokuvia ja opeteltiin soittamaan bändissä. Sosiokulttuurinen työskentelytapa oli esillä Seinäjoen kaupungin hankkeessa. Siinä pyrkimyksenä oli, että maahanmuuttajanaisten kanssa toteutetussa toiminnassa osallistujat muodostaisivat itseohjautuvan ryhmän. 6.6 Taiteen itseisarvo Taidetta ja kulttuuria käytettiin työkaluna tavoitteiden saavuttamiseksi unohtamatta kuitenkaan taiteen itseisarvoa. Hankkeiden yhteydessä järjestettiin näyttelyitä ja musiikkihetkiä. Esimerkiksi Perspektiivi sängystä käsin -hankkeen yksi osa-alue oli laitosmiljöön elävöittäminen tuomalla ammattitaiteilijoiden tekemiä taideteoksia potilashuoneisiin rakennettuun taidegalleriaan. K.H.Renlundin museontaidetta ikääntyneille -hankkeessa kierrätettiin hanketyöntekijän omia maalauksia ikäihmisten palvelutalojen yleisötiloissa. 6.7 Jatkuvuus Joidenkin hankkeiden tavoitteena oli kehittää toimintamalli, joka mahdollistaisi ainakin joiltakin osin hankkeen jatkumisen myös Pohjanmaan taidetoimikunnan myöntämän rahoituksen päätyttyä. Laitoksissa jatkuvuutta pyrittiin takaamaan antamalla henkilökunnalle työkaluja taide- ja kulttuuripainotteisen toiminnan järjestämiseksi osana viriketoimintaa. Toimintamalleista pyrittiin kehittämään selkeät ja helposti toteutettavat, jotta ne eivät toisi merkittävää lisätyötä henkilökunnalle. Esimerkiksi kuntayhtymä Kaksineuvoisen Tännekki Tairetta -hankkeessa henkilökuntaa ohjeistettiin, aiheesta järjestettiin teemapäivä ja yhdessä henkilökunnan kanssa laadittiin yksiköille taide- ja kulttuuripainotteisen toiminnan jatkosuunnitelma. 17

18 K.H. Renlundin museon Taidetta ikääntyneille -hankkeessa virtuaalista näyttelyopastusta voidaan hankkeen päätyttyäkin tilata. Sitä tullaan tarjoamaan myös kouluille ja sairaaloille. Tulevista näyttelyistä on hankkeen ansiosta helppo tehdä uusia virtuaalisia opastuskierroksia. 7. Hankkeiden esittely 7.1 Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi Uusikaarlepyy, Musik i vården Hanke toteutettiin Yrkeshögskolan Novian alaisuudessa ajalla Hankkeen työntekijöiksi palkattiin Yrkeshögskolan Noviasta valmistuneet musiikkipedagogit Martina Krooks ja Desiréé Saarela-Portin. Hankkeen kohderyhminä olivat Pietarsaaren alueen hoitolaitoksien ja palvelutalojen asukkaat sekä päivätoiminnan asiakkaat, mielenterveyskuntoutujat ja sairaalan lastenosaston potilaat. Kohderyhmät käsittivät myös yksiköiden henkilökunnan. Yhteensä toimintaa järjestettiin noin 20 kohteessa Pedersören, Luodon ja Pietarsaaren alueella. Hankkeesta tiedotettiin yleisölle median kautta. Tavoitteet Hankkeen tavoitteena oli tuoda elävä musiikki sellaisille kohderyhmille, joille sitä tavallisesti ei ole saatavilla. Haluttiin katkaista laitoksien arkea ja tuoda elämyksiä ja kokemuksia kuuntelijoille. Musiikkitilaisuuksien toivottiin lisäävän osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Toiminnan toivottiin myös tukevan henkilökunnan työhyvinvointia. Toteutus Musiikkihetkiä vietiin paikan päälle hankkeen kohteisiin Pietarsaaren alueen hoitolaitoksiin, palvelutaloihin ja sairaalaan lastenosastolle. Hankkeen työntekijät suunnittelivat ja toteuttivat musiikkihetket. Suunnittelussa huomioitiin kohderyhmien mahdolliset erityistarpeet. Tilaisuus sovellettiin kunkin ryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaan. Suurin osa osallistujista oli ruotsinkielisiä, mutta esitykset ja yhteislaulu oli mahdollista toteuttaa myös suomen kielellä. Molemmat hanketyöntekijät olivat opinnoissaan suuntautuneet kansanmusiikkiin ja toivat sitä vahvasti esille. 18

19 Seinäjoen kaupungin hankkeeseen osallistuneen työ 19

20 Työntekijät laativat yhteislauluvihon, johon oli koottu perinteisiä kansanlauluja ja alueen perinnekappaleita. Musiikkitilaisuuksissa vihko jaettiin osallistujille. Musiikkihetki sisälsi sekä yhteislaulua että hanketyöntekijöiden soittaman musiikin kuuntelua. Työssä kohdatut haasteet Hankkeella oli laaja toiminta-alue. Välimatkat ja toiminnan mukauttaminen yksiköiden päiväjärjestykseen johti siihen, että musiikkitilaisuuksia voitiin viedä vain yhteen kohteeseen päivässä. Tavoitteiden saavuttaminen Hankkeen aikana elävän musiikin saavutettavuutta edistettiin viemällä sitä sellaisille kohderyhmille, joille se tavallisesti ei ole saatavilla. Toiminnalla oli myös sosiaalinen merkitys. Kokoontuminen yhteiseen musiikkihetkeen toi vaihtelua arkeen myös heille, jotka eivät itse laulamiseen osallistuneet. Työpaikoille tuotiin arjesta poikkeavaa toimintaa. Halutessaan myös henkilökunta oli voinut osallistua musiikkihetkeen. Hankkeen kautta tuettiin näin myös henkilökunnan työssä viihtyvyyttä. Perinteiset kansanmusiikkimelodiat ja toisinaan paikallisella murteella lauletut laulut toimivat muistin virkistämisenä ja herättivät keskustelua. Toiminnalla voidaan katsoa olleen myös musiikillista kansanperinnettä tukeva vaikutus. Jatkuvuus Hankkeen päätyttyä toiminta ei voi jatkua ilman, että työllistetään ammattitaitoisia musiikkipedagogeja. Muuta Novia on saanut myönteisen päätöksen Esr -rahoitteisesta Art Goes Work -hankkeesta Etelä-Suomen alueelle. Hankkeen tavoitteena on työllistää taiteilijoita yrityksiin, viedä taidetta työpaikoille ja käyttää taiteen menetelmiä työhyvinvoinnin edistäjänä. Art Goes Work -hankkeeseen liittyy tutkimusosio, johon liitetään myös Pietarsaaren seudulla toimivan työpaikkataiteilijan toiminnasta kerätty tutkimusaineisto. 7.2 Evankelinen lähetysyhdistys Ely ry, Tampere Hanke toteutettiin ajalla Evankelinen lähetysyhdistys Ely ry:n alaisuudessa Vaasassa. Ely ry on Suomen evankelisluterilaisen kirkon sisällä toimiva lähetysyhdistys. Hankkeen työntekijäksi palkattiin muusikko Turo Skogberg. Hankeen lähtökohtana oli Evankelisen lähetysyhdistys ry:n Laula kanssani -projekti, jon- 20

21 katapaista toimintaa haluttiin kehittää edelleen myös Pohjanmaan alueella. Hankkeelle asetettiin ohjausryhmä, joka koostui Ely ry:n paikallisista toimijoista ja Vaasan suomalaisen seurakunnan pyhäkoulusihteeristä. Vaasan suomalaisen seurakunnan nuorisotyön ja diakoniatyön sektorit toimivat hankkeen yhteistyökumppaneina. Hankkeen kohderyhminä olivat lapset, nuoret, ikäihmiset, palvelutalojen ja hoitolaitoksien asukkaat ja päivätoiminnan asiakkaat. Suurin kohderyhmä oli päiväkoti-ikäiset lapset. Musiikkihetkiä järjestettiin hankkeen aikana yhteensä 65 kertaa noin 50 eri kohteessa. Hankkeesta tiedotettiin yleisölle median kautta. Tavoitteet Hankkeen tavoitteena ja keskeisenä teemana oli syrjäytyneisyyden ennaltaehkäisy. Vahvana osa-alueena hankkeessa oli yhteislaulu, jonka avulla haluttiin lisätä yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemista. Laula kanssani karaoke dvd:n avulla lauluharrastuksen toivotaan jatkuvan myös hankkeen päätyttyä. Toivottiin, että lauluharrastus jäisi pysyväksi. Lisäksi painotettiin suomalaisen yhteislauluperinteen tukemista ja välittämistä sukupolvelta toiselle. Hankkeeseen palkattu työntekijä asetti omaksi tavoitteekseen kehittyä muusikkona ja saada kokemusta eri-ikäisten ryhmien kanssa työskentelystä. Toteutus Musiikkihetket suunniteltiin yhdessä hanketyöntekijän ja ohjausryhmän kanssa. Tilaisuudet mukautettiin kullekin kohderyhmälle sopivaksi. Musiikkitilaisuudet vietiin paikan päälle hankkeen kohteisiin Vaasan alueen päiväkoteihin, kouluihin, ikäihmisten palvelutaloihin ja laitoksiin. Tilaisuuksissa laulettiin ja esitettiin pääasiallisesti kristillisiin arvoihin perustuvia lauluja. Muusikon tuottaman elävän musiikin ohella musiikkitilaisuuksissa hyödynnettiin yhdessä laulettaessa tekstityksen sisältäviä karaoke dvd:tä. Toiminta voidaan jakaa kahteen osaan, hankkeen työntekijän ohjaamat yhteislaulutilaisuudet ja trubaduurityyppiset esiintymiset. Yhteislaulutilaisuuksissa käytettiin Evankelinen lähetysyhdistys ry:n Laula kanssani -hankkeen valmistamaa karaoke dvd:tä. Osallistujien toiveita mahdollisista muista lauluista huomioitiin. Päiväkodeissa järjestetyissä laulutilaisuuksissa painotettiin osallistumista tapahtumaan, jossa ei tarvitse kilpailla. Toivottiin, että osallistujat tuntisivat kuuluvansa ryhmään. Hankkeessa tehtiin myös yhteistyötä Vaasan kulttuuriviraston Perspektiivi sängystä käsin 21

Pelkistetty ilmaus Alakategoria Yläkategoria Potilaille suunnattuja taidekokemuksia. potilaiden hyvinvointia lisääviä kokemuksia

Pelkistetty ilmaus Alakategoria Yläkategoria Potilaille suunnattuja taidekokemuksia. potilaiden hyvinvointia lisääviä kokemuksia LIITE 3 1(5) Odotuksia taidehankkeesta Potilaille suunnattuja taide potilaiden lisääviä odotuksia Potilaille sopivaa kattogalleriaa Uutta sisältöä potilaiden elämään Virkistystä potilaille Taide-elämyksiä

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista Museoista hyvinvointia ja terveyttä Vava Lunabba Suunnittelija Opetus- ja kulttuuriministeriö Kulttuuribudjetin jakautuminen 2011

Lisätiedot

Taiteen paikka on lähellä meitä

Taiteen paikka on lähellä meitä Taiteen paikka on lähellä meitä Foto: Minna Sirnö Pari sanaa Taikesta Pari sanaa Taikesta Oikeutemme taiteeseen ja kulttuuriin Foto: Minna Sirnö % Taiken hakijoista % Taiken kaikista tuista % Taiken alueellisista

Lisätiedot

Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelma ja toteutuksen vaiheet 2011. 28.1.2011 Ohjelmajohtaja Maija Perho Tekryn seminaari

Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelma ja toteutuksen vaiheet 2011. 28.1.2011 Ohjelmajohtaja Maija Perho Tekryn seminaari Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelma ja toteutuksen vaiheet 2011 Tekryn seminaari Terveyden edistämisen politiikkaohjelma Istuvan hallituksen ohjelmaan sisällytettiin mm. Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA

PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA 25.10.2016 Arttu Haapalainen taiteen ja hyvinvoinnin läänintaiteilija Taiteen edistämiskeskus / Pirkanmaa Kun tanssin, tunnen oloni normaaliksi

Lisätiedot

Toivoa tulevaan -kirjakampanja

Toivoa tulevaan -kirjakampanja Ennakkokartoitus seurakuntien päättäjille. Vastaukset 28.2.2014 mennessä! Syrjäytymisen ehkäisemiseksi Toivoa tulevaan -kirjakampanja NUORILLE AUTTAJILLE PÄÄTTÄJILLE KASVATTAJILLE HAASTE Hyvä Sanoma ry

Lisätiedot

Hankasalmen kulttuuritoimi. Hankasalmi Ellinoora Auvinen

Hankasalmen kulttuuritoimi. Hankasalmi Ellinoora Auvinen Hankasalmen kulttuuritoimi Hankasalmi 14.2.2012 Ellinoora Auvinen Mitä kulttuuri merkitsee yksilölle ja yhteisölle? 2 YKSILÖLLE ehkä tätä Elämyksiä, luovuutta ja identiteetin vahvistamista Mahdollisuus

Lisätiedot

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Oman työn tavoitteellinen suunnittelu ja toteuttaminen sosiaalisista

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke musiikki elämään Musiikki elämään Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke 2011 2013 Musiikki elämään Voidaanko taide-elämystä syventää taidepedagogiikan keinoin?

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

SOSIAALINEN SIRKUS. Ikäsirkus!,Kulttuurikeskus Pii Poo,sosiaalisen sirkuksen ohjaaja Kaisa Hietaniemi

SOSIAALINEN SIRKUS. Ikäsirkus!,Kulttuurikeskus Pii Poo,sosiaalisen sirkuksen ohjaaja Kaisa Hietaniemi SOSIAALINEN SIRKUS Hyvinvointia kulttuurista Taidelähtöiset menetelmät ovat uusi tapa tavoittaa ihmisiä ja löytää piileviä voimavaroja. Kontaktin saaminen kulttuuritoiminnan välityksellä ja samalla tukeminen

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

Terve Tanssi! - yhteisötanssihanke

Terve Tanssi! - yhteisötanssihanke Terve Tanssi! - yhteisötanssihanke tanssihanke Tanssi vanhustyön n voimavarana Terve Kuopio/Tanssin aluekeskus Kuopio 2006-2008 Laura Pylkkänen/Anniina Aunola 2006 Mitä on yhteisötaide? taide? Yhteisötaiteen

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä Mikko Hartikainen 18.11.2009 Kuvataide oppiaineena perusopetuksessa Visuaalista kulttuurikasvatusta Osa

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Toiminta-avustuskokonaisuuksien kriteerit vuonna 2015 (Lasten ja nuorten palvelujen sekä ikäihmisten palvelujen lautakunta) 1 Lautakunnat päättävät tarkemmista

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 1. Toiminta-avustukset a. Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset 2015 b. Taide- ja kulttuuriyhteisöjen toiminta-avustukset

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Pihkassa Männistöön Yhteistyöllä ja ennakkoluulottomilla kokeiluilla rakennetaan ikäystävällinen ja osallistuva asuinalue.

Pihkassa Männistöön Yhteistyöllä ja ennakkoluulottomilla kokeiluilla rakennetaan ikäystävällinen ja osallistuva asuinalue. Pihkassa Männistöön Yhteistyöllä ja ennakkoluulottomilla kokeiluilla rakennetaan ikäystävällinen ja osallistuva asuinalue. Hankkeen keskiössä olleeseen vanhaan kouluun saneerattiin hyvinvointipalveluja

Lisätiedot

% Taidetta on neljäntoista pirkanmaalaisen

% Taidetta on neljäntoista pirkanmaalaisen % eijo Taidetta % Taidetta on neljäntoista pirkanmaalaisen sote- ja kulttuurialan toimijan yhteishanke, joka kehittää toimijoiden mahdollisuuksia juurruttaa kulttuuritoiminta kiinteäksi osaksi sote-palvelurakenteita.

Lisätiedot

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus Raportti 30.6.2016 Janne Jauhiainen ja Anu Valtari / Fountain

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN VANHUSTENKESKUKSESSA

IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN VANHUSTENKESKUKSESSA IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN VANHUSTENKESKUKSESSA Kehittämisprojekti Logoterapeuttisen ajattelun hyödyntämisestä muistisairaiden hoidossa Kaija Ketonen, Sari Joensuu & Kirsi Salmi Vanhustyön

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 MOSAIC-ohjausryhmä, 15.1.2015 Janne Laine, Johanna Leväsluoto, Jouko Heikkilä, Joona Tuovinen ja kumpp. Teknologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN MERKITYS GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KENTÄLLÄ

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN MERKITYS GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KENTÄLLÄ SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN MERKITYS GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KENTÄLLÄ Tuija Vidgren 23.2.2015 GeroMetro verkosto (Socca) Käytäntötutkimuksen päivässä esittelemässä vanhustyöhön liittyviä

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

I osa. laatu. Riitta Räsänen YTT, TtM, esh

I osa. laatu. Riitta Räsänen YTT, TtM, esh I osa Ikäihmisten tarpeet ja palveluiden laatu Riitta Räsänen YTT, TtM, esh Laatuhoiva Oy Esitykseni pohjana Räsänen Riitta. Ikääntyneiden asiakkaiden elämänlaatu ympärivuorokautisessa hoivassa sekä hoivan

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

13 Pohjanmaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti POHJANMAA

13 Pohjanmaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti POHJANMAA Kulttuuria kartalla 13 Pohjanmaa 13.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 13.1. POHJANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 2 kpl Maaseutumaiset: 11 kpl Pohjanmaan

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke 12.2.2013 Kokkola ja Kruunupyy Kehittämisen painopistealueet: 1. Vuorovaikutuksen lisääminen sosiaali-

Lisätiedot

MAOL 17.11.2012. Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka

MAOL 17.11.2012. Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka MAOL 17.11.2012 Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013 2014 2015 2016 Esi-, 2017 perus- ja lisäopetuksen opsin perusteet

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Eloisa ikä. RAY:n avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta 2012 2017

Eloisa ikä. RAY:n avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta 2012 2017 Eloisa ikä RAY:n avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta 2012 2017 1 Eloisa ikä ikäihmisten avustusohjelma RAY:n avustusohjelmassa tuetaan yli 60-vuotiaita ikäihmisiä eri elämänvaiheissa ja elämän

Lisätiedot

EKOARKI Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen

EKOARKI Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen EKOARKI Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen kasvatuksen tukemisesta kasvatuksen tukemisesta Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n ja Suomen Ympäristökasvatuksen

Lisätiedot

Helsingin osallistavan kulttuurityön malli

Helsingin osallistavan kulttuurityön malli Helsingin osallistavan kulttuurityön malli Helsingin mallin tavoitteet vahvistaa kaupunginosien yhteisöllisyyttä ja myönteistä profiloitumista alueiden tasapainoinen kehitys, osallisuus, yhteisöllisyys

Lisätiedot

KULTA -hanke Etelä-Savon kulttuurirahasto. Tutkimussuunnitelma 30.1.2012 Assi Liikanen

KULTA -hanke Etelä-Savon kulttuurirahasto. Tutkimussuunnitelma 30.1.2012 Assi Liikanen KULTA -hanke Etelä-Savon kulttuurirahasto Tutkimussuunnitelma 30.1.2012 Assi Liikanen Tutkimuksen tavoitteet Tavoitteena on tutkia taiteen ja kulttuuritoiminnan merkitystä ja vaikutuksia henkilökunnan

Lisätiedot

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ Sivistyslautakunta 49 12.05.2016 Kaupunginhallitus 258 05.09.2016 VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ 108/40.400/2016 SIVLK 12.05.2016 49 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä

Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 24.11.2015 Kansalaistoimijalähtöinen kehittämisen käynnistäminen Mikkelissä (1) Mitä tavoitellaan? Rakennerahasto-ohjelman

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 1 Sivistyslautakunta 48 27.08.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta SIVIS 48 Lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008. Laissa todetaan, että kunnan tai useamman

Lisätiedot

Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla

Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla Ikääntyneidenpäihde- ja mielenterveystyön verkoston yhteistyöseminaari 23.4.2015 Mona Särkelä-Kukko Marjo Karila 14.4.2015 1 Pohdittavaksi alkuun: Pohdi

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Koulukuraattoripäivät 20.9.2013 Kehrä II Asiakasosallisuus monitoimijaisessa yhteistyössä Riikka Pyykönen

Koulukuraattoripäivät 20.9.2013 Kehrä II Asiakasosallisuus monitoimijaisessa yhteistyössä Riikka Pyykönen Koulukuraattoripäivät 20.9.2013 Kehrä II Asiakasosallisuus monitoimijaisessa yhteistyössä Riikka Pyykönen 1 Esityksen rakenne Taustaa: tavoitteet Nuorten ja vanhempien ajatuksia ja palvelukokemuksia Kehittämisen

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

Nero-rahoitus. Maarit Niva

Nero-rahoitus. Maarit Niva Nero-rahoitus Maarit Niva rahoittaja Oulun kaupunki valtuuston kullekin vuodelle myöntämä määräraha ennaltaehkäisevään työhön hyvinvoinnin palvelualueelle Huom! ta-päätös tulee joulukuussa v 2012 hyvinvointilautakunta

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto. Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016 Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi Puh:0503256450 4.3.2016 Maahanmuutto on siirtymä Valtava sosiokulttuurinen muutos,

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

Elämä turvalliseksi. seksuaaliterveyden edistämisen teemapäivä Myllypuron 8-luokan oppilaille

Elämä turvalliseksi. seksuaaliterveyden edistämisen teemapäivä Myllypuron 8-luokan oppilaille Elämä turvalliseksi seksuaaliterveyden edistämisen teemapäivä Myllypuron 8-luokan oppilaille Innovaatioprojektin toteuttajina toimivat jouluna 2014 valmistuvat Metropolia Ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijat.

Lisätiedot

Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä

Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä elina.kataja@lempaala.fi Kasvatuksen ydinkysymykset Millaisia lapsia haluamme kasvattaa?

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Työpajatyöskentelyä Aika: pe 9.10.2015, klo 10 15, Paikka: Kumppanuustalo Artteli ry.,

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Tampereen yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Timo Tiainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Taiteen perusopetus

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Taiteen perusopetus OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Taiteen perusopetus MUTES RY 28.11.2013 Eija Kauppinen Opetushallitus IRMELI HALINEN Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Ohjelma. 0 Alustus LiVo hankkeesta sosiaaliohjauksen

Ohjelma. 0 Alustus LiVo hankkeesta sosiaaliohjauksen Foorumin tavoitteet, osallistujat ja kohderyhmä 0 Foorumiin kutsuttiin sosiaaliohjaajia ja kaikkia sosiaaliohjauksen kehittämisestä kiinnostuneita, myös kouluttajia. 0 Kutsun mukaan tavoitteena oli kokoontua

Lisätiedot

8 Keski-Pohjanmaa. 8.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

8 Keski-Pohjanmaa. 8.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 8 Keski-Pohjanmaa 8.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 8.1. KESKI-POHJANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 1 kpl Maaseutumaiset: 6 kpl Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava Tuki- ja kummioppilastoiminta

Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava Tuki- ja kummioppilastoiminta Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava 17.9.2014 Tuki- ja kummioppilastoiminta Vertaistukea alakoulusta toiselle asteelle Alakoulun kummioppilaat ovat 5.-6. luokkalaisia ja toimivat ekaluokkalaisten

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Taiteen edistämiskeskus (Taike) edistää taidetta kansallisesti ja kansainvälisesti. Myös kulttuurin edistäminen kuuluu

Lisätiedot

Kaupunkitilaa myös lapsen ehdoilla

Kaupunkitilaa myös lapsen ehdoilla Kaupunkitilaa myös lapsen ehdoilla Child in the City konferenssi Firenzessä 27.-29. lokakuuta, 2010 Saija Turunen ja Kirsi Nousiainen Taustaa Child in the City 2010 konferenssin tavoitteena oli rohkaista

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI PALVELUKESKUKSET Palvelukeskuksissa tuetaan alueen asukkaiden aktiivisuutta ja kotona selviytymistä sekä pyritään edistämään ikäihmisten liikunta- ja toimintakykyä, terveyttä ja sosiaalista kanssakäymistä.

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Arene ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Riitta Rissanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Toivotamme hyvää kesää ja kiitämme yhteistyöstä tästä on kiva jatkaa. Eri puolella Kaakkois-Suomea pilotoitiin luovia osallistavia ryhmätoimintoja

Lisätiedot

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Yhdessä enemmän Kohtaamisia, sisältöä, mielekästä tekemistä Virtaa arkeen: virkeyttä, nostetta ja kulttuurikuntoa,

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

PANSION KOULUN OPS PORTAAT

PANSION KOULUN OPS PORTAAT SYKSY 2012 TULEVAISUUDE N KOULU Kyselyt huoltajille, oppilaille ja opettajille SYKSY 2013 KOULUARJEN KEHITTÄMINEN Kyselyn tulosten hyödyntäminen VESO 16.11 Koulun toimintakulttu uri Mikä arjessa sujuu

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Asiakaslähtöiset, yhdenvertaiset ja ajantasaiset palvelut kaikille

Asiakaslähtöiset, yhdenvertaiset ja ajantasaiset palvelut kaikille Asiakaslähtöiset, yhdenvertaiset ja ajantasaiset palvelut kaikille Asiakaslähtöinen palvelumuotoilu -koulutus Tampere 26.11.2015 Erityispalvelujen tiimi Tiimin tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa palveluja,

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala Lapin toiminnallisen osakokonaisuuden tavoitteet Muistisairaan ihmisen alueellisen

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot