PIISPANRISTIN KOULUN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIISPANRISTIN KOULUN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS"

Transkriptio

1 1 (33) TUTKIMUSSELOSTUS NRO 1355 PIISPANRISTIN KOULUN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Tampere 2004

2 2 (33) (33 sivua + 28 liitesivua) Tilaaja Kaarinan kaupunki, Tilakeskus Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen PL KAARINA Viite PÄÄTÖS NRO 25/2004, / Tapani Mellanen Tehtävä Piispanristin koulun kosteustekninen kuntotutkimus Tutkimuspvm Kenttätutkimus 10., 11. ja Tutkimusryhmä Tutk., dipl.ins. Jyrki Wahlman Tutk., dipl.ins. Jommi Suonketo Prof. tekn. toht. Matti Pentti Tampereen teknillinen yliopisto PL Tampere Puhelin (03) (TTY:n vaihde) Faksi (03) Lausunnon jakelu Kaarinan kaupunki, Tilakeskus TTY / Talonrakennustekniikan arkisto

3 3 (33) PIISPANRISTIN KOULUN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa Kohderakennuksesta Rakenteista Kellarikerros Ensimmäinen kerros Muuta rakenteista Korjaushistoriasta 7 2 Tutkimuksen tavoite ja rajaus 8 3 Tutkimustoimenpiteet 9 4 Havainnot ja mittaustulokset Vesikatto ja yläpohja Kellarikerros Kellarikerros, yleistä Keittiö ja ruokasali ( ja 006) Liikuntasali (007) Teknisen työn tilat ( ) Tekstiilityön tilat ( ) Varastotilat ( ) Poikien puku- ja pesutilat ( ) Tyttöjen puku- ja pesutilat (029, ) Hoitohenkilökunnan sosiaalitilat ( ) ja siivouskomero (035) Tekniset tilat ( ) Muut kellarikerroksen tilat Ryömintätila Ensimmäinen kerros Ensimmäinen kerros, yleistä Ympäristö- ja luonnontiedon luokka ( , 105a) Opettajien työtilat ( ) Lounaisosan tilat 117, 119, 122, 123 ja 123a Luoteisosan luokat , , Luoteisosan aulatilat , Koillisosan luokat Koillisosan aulatilat Keskiosan tilat , Ilmanvaihto Rakennuksen ulkopuoli ja salaojitus 24

4 4 (33) 4.7 Erillisrakennus 24 5 Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset Vesikatto ja yläpohja Kellarikerros Ryömintätila Ensimmäinen kerros Ilmanvaihto Rakennuksen ulkopuoli ja salaojat Erillisrakennus 33 Liitteet: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Turun yliopiston aerobiologian yksikön analyysiraportti Uudenmaan aluetyöterveyslaitoksen analyysiraportti Rakenneleikkauksia Pohjapiirros, kellarikerros Pohjapiirros, 1. kerros Salaojapiirros RH-mittaustulokset Kuvaliite

5 5 (33) PIISPANRISTIN KOULUN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 1 TAUSTAA 1.1 Kohderakennuksesta Kaarinan kaupungin tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen on tekemällään päätöksellä tilannut Tampereen teknillisen yliopiston Talonrakennustekniikan laboratoriolta Piispanristin koulun kosteusteknisen kuntotutkimuksen. Tilaus perustui TTY Talonrakennustekniikan laboratorion laatimaan alustavaan tutkimussuunnitelmaan / tarjoukseen, joka on päivätty Piispanristin koululla pidettiin alustava tarkastus perjantaina klo 9 alkaen. Paikalla olivat rehtori Hannu Rautanen, työterveyslääkäri Ritva Borman, terveystarkastaja Markku Oksanen, tilakeskuksen rakennusmestari Risto Vuorinen, tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen ja Jyrki Wahlman TTY:ltä. Kenttätutkimus tehtiin Kenttätutkimuksen tekivät TTY:n tutkijat Jommi Suonketo ja Jyrki Wahlman. Opettajille pidettiin tiedotustilaisuus aiheesta koulutyön alettua klo 10 alkaen. Tutkija Jyrki Wahlman oli tiedotustilaisuudessa TTY:n edustajana. Piispanristin koulurakennus sijaitsee Kaarinan kaupungissa osoitteessa Otsonkatu 2. Rakennus on 1970 luvun puolivälistä. Kattomuodon muutos tasakatosta harjakatoksi on tehty 1980 luvun puolivälissä. Rakennus sijaitsee soraharjun rinteessä. Ylärinteen puoleinen piha-alue on pääosin asfaltoitu rakennuksen sokkeliin saakka. Sokkelin viereen on muotoiltu vastakallistusta muutamia vuosia sitten tehtyjen rakennuspaikan kuivatustoimenpiteiden yhteydessä. Sokkelikorkeus on jäänyt samassa yhteydessä matalaksi. Etenkin rakennuksen itä- ja eteläpuolella on myös nurmikkoa ja istutuksia sekä puita. Rakennuksen piha-alueen läheisyydessä on lähdeperäisiä lammikoita, joiden vesiä johdetaan putkiston avulla kauemmas alueelta. Koulurakennuksen itäpuolella on entinen talonmiehen asunto, jossa sijaitsevat nykyisin yksi luokkatila ja terveydenhoitajan vastaanottotilat. Talonmiehen asunnon pohjoisseinän alaosa on maanvastainen. Talonmiehen asunnossa on loiva kermikatto varustettuna sisäpuolisella vedenpoistolla. Koulurakennus on osittain kaksikerroksinen. Alimmassa kerroksessa sijaitsevat mm. liikuntasali puku- ja pesutiloineen, keittiö, käsityöluokat, tekniset tilat sekä VSS tila. Ylimmässä kerroksessa on pääosin opetustiloja, kirjasto, tarvikevarasto sekä opettajien työtiloja ja kanslia. Rakennuksen yläkerran pilari-palkkirunko on liimapuuta. Ulkoverhous on pääosin punatiiltä. Ulkoverhouksen takana on mineraalivillaeristeinen puurakenne. Ulkoseinän ilmanpitävyydessä on havaittu puutteita. Ikkunoiden ympäristössä on myös pellillä ja rakennuslevyllä verhottua julkisivua. Osa ikkunoista on jo varustettu metallipuitteisilla ns. etuikkunoilla. Ikkunakorjausta on tehty kesän 2004 kuluessa. Katto on ollut alun perin kermikatteella ja sisäpuolisella vedenpoistolla varustettu täysin tasainen umpikatto, jonka lämmöneristeenä on ollut solumuovia. Katon kantavana sekundäärirakenteena on ollut liimapuupalkkien varaan asennettu aaltomineriittilevy. Kattomuoto on muutettu 1980 luvun

6 6 (33) puolivälissä tehdyssä vesikattokorjauksessa harjakatoksi. Nykyinen vesikate on konesaumattua peltiä. Vanha umpikattorakenne on jätetty pääosin purkamatta. Purkua on tehty ainoastaan uuden vesikaton puurakenteiden tukipisteiden kohdilla. Yläpohjaan on puhallettu uusi lämmöneriste (mineraalivillaa). Saatujen tietojen mukaan sekä uuden että vanhan vesikatteen läpi on tapahtunut vesivuotoja. Uusi vesikate on vuotanut ainakin keväisin katolla olleen lumen sulaessa nopeasti. Mahdollisesti osa vuodoista on liittynyt yläpohjarakenteeseen kondensoituneen ja jäätyneen veden sulamiseen. Uutta vesikatetta on korjattu vuotopaikoista pellittämällä sekä bitumikermillä. Rakennuksen räystäskourut ovat piilossa räystäsrakenteen sisällä. Räystäskourut tulvivat ajoittain siten, että vettä valuu räystään aluslaudoituksen väleistä. Rakennuksen alimman kerroksen alapohja on maanvarainen teräsbetonilaatta. Ylimmän kerroksen alapohja on osin maanvarainen, osin ryömintätilainen. Ryömintätilaista osaa on mm. kirjaston ja opetusvälinevaraston alapuolella. Ryömintätila on silmämääräisten havaintojen perusteella siisti, luonnonsorapohjainen tila. Välipohja on betonirakenteinen. Ilmanvaihtojärjestelmänä on koneellinen tulo-poistoilmanvaihto. Järjestelmää ei ole varustettu lämmöntalteenotolla. Entisessä talonmiehen asunnossa on oma pieni ilmanvaihtokone. Salaojien olemassaolosta ja toimivuudesta ei ollut varmaa tietoa. Rakennuksen pohjoispuolella on tehty rakennukseen kohdistuvan pintavesirasituksen vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä. 1.2 Rakenteista Kellarikerros Rakennuksen kellarikerros on pääosin betonirunkoinen. Alimman kerroksen ulkoseinät ovat kantavia. Välipohja on paikallavalettua massiivista betonia. Kellarikerros sijaitsee pääosin rinteen juuressa olevalla tasaisella alueella. Siksi suurin osa kellarikerroksen ulkoseinistä on kokonaan tai osittain maanpinnan yläpuolella. Maanpinnan yläpuolella olevien seinien betonisisäkuoren ulkopinnassa on puukoolaus ja mineraalivillaeriste. Ulkoverhouksena on levy ja ikkunoiden välisillä osilla poltettu tiili. Kellarin pohjoisosan tilojen (VSS, lämpökeskus, iv-konehuone) ulkoseinät ovat maanvastaisia betoniseiniä. Maanvastaisissa betoniseinissä ja pihakansilta kellariin johtavien ulkoportaiden vastaisissa ulkoseinissä on lämmöneristeenä solumuovia (kuva 3, liite 4). Seinät ovat paikallavalettuja. Kaksi kerrosta korkean liikuntasalin alaosan rakenteet poikkeavat muista kellarikerroksen rakenteista. Liikuntasalin kohdalla kantava rakenne on liimapuuta. Liikuntasalin kohdalla ulkoseinä on kokonaan puurakenteinen. Ulkoverhouksena on levy ja ikkunoiden välisillä osilla poltettu tiili. Kellarikerroksen lattia on maanvarainen betonilaatta. Lämmöneristeenä on solumuovia (EPS). Laatta on todennäköisesti reunavahvistettu betonilaatta. Rakennekuvia ei ollut käytettävissä kyseisestä kohdasta Ensimmäinen kerros Ensimmäisessä kerroksessa kantavana rakenteena on liimapuurakenteinen pilari-palkkirunko. Ulkoseinän rakenne on samanlainen kuin liikuntasalissa (ks. kohta 1.2.1).

7 7 (33) Ensimmäisen kerroksen lattia on osin massiivibetonia (kellarin vastainen välipohja ja ryömintätilan vastainen alapohja) ja osin maanvarainen betonilaatta. Maanvarainen betonilaatta on reunavahvistettu. Reunavahvistus on valettu päin sokkelimuottina käytettyä EPS-lämmöneristeellä varustettua sokkelielementtiä, joka kiinnittyy valuun (reunavahvistukseen) muototeräsprofiilien välityksellä. Laatan alla on EPS-lämmöneriste. Sokkelielementtien väliset pystysaumat on saumattu saumausmassalla. Ensimmäisen kerroksen perustusleikkauksia on esitetty liitteen 4 kuvassa 4. Yläpohja on kannatettu liimapuupalkkien varaan. Alkuperäisen sisäpuolisella vedenpoistolla varustetun vesikatteen kantavana sekundäärirakenteena on aaltomineriittilevy. Lämmöneristeenä on noin 140 mm EPS-lämmöneristettä koostuen kahdesta ristikkäin asennetusta levystä. Vedeneristeenä on kermieriste. Rakenteessa ei ole erillistä höyrynsulkua. Kattomuodon muutoksen yhteydessä harjakaton tolpat on tuettu liimapuupalkkien kohdille rikkomalla kermieriste ja EPS-lämmöneriste tukipisteiden kohdilta. Yläpohjaan on puhallettu noin 100 mm mineraalivillaa lisälämmöneristeeksi. Uusi vesikate on konesaumattua peltiä Muuta rakenteista Edellä oleva rakenteiden kuvaus perustuu sekä käytettävissä olleisiin piirustuksiin että kohteessa tehtyihin havaintoihin. Käytettävissä oleva piirustusaineisto oli niukka. Seuraavissa kohdissa on esitetty mm. rakenteiden avauksiin perustuvia yksityiskohtaisempia mitta-, materiaali- yms. tietoja rakenteista. 1.3 Korjaushistoriasta Käytettävissä olleen kirjallisen materiaalin tarkastelun perusteella sekä rehtori Hannu Rautasen, työterveyslääkäri Ritva Bormanin, terveystarkastaja Markku Oksasen, tilakeskuksen rakennusmestari Risto Vuorisen ja tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellasen kanssa käytyjen keskustelujen perusteella tuli esille ainakin seuraavia rakennuksessa havaittuja kosteusteknisiä ongelmia. Rakennusta koskevaa kirjallista materiaalia oli käytettävissä alkaen. Rakennuksessa on esiintynyt vesikattovuotoja, joiden seurauksena vettä on vuotanut runsaimmin etenkin ATK luokkaan (tila 132) sekä ympäristö- ja luonnontiedon luokkaan (tilat 101, 105 ja 105a). Yläpohjan rakenne, kosteustekniset riskit ja kosteustekninen kunto eivät ole tarkasti tiedossa. Sisääntulotasanteiden betonikansille kertyvät vedet rasittavat alapuolisten tilojen rakenteita sekä viereisten tilojen ulkoseinien alaosia ja lattioita. Joidenkin tilojen lattioissa on havaittu pintakosteudenosoittimella tehdyssä kartoituksessa kosteutta ilmeisesti syöksytorvista tulevien kattovesien aiheuttaman kosteusrasituksen seurauksena (Turun aluetyöterveyslaitoksen raportti ). Esimerkiksi keittiön, joidenkin WC -tilojen sekä märkätilojen rakenteiden on havaittu pintakosteudenosoittimella tehdyssä kartoituksessa olevan kosteita (Turun aluetyöterveyslaitoksen raportti ).

8 8 (33) Tekstiilityöluokan (tila 013) perällä olevan sovitushuoneen (tila 012) takaseinällä lattianrajassa on kosteuden aiheuttamaa vauriota maali- ja tasoitekerroksissa. Kattovesien johtaminen syöksytorvien alapäistä eteenpäin on puutteellista ainakin rakennuksen eteläsivulla. Entisessä talonmiehen asunnossa on havaittu maakellarin hajua. Koulun tiloista on otettu ainakin ilmanäytteitä, pintasivelynäytteitä ja laskeutuneesta pölystä imuroimalla otettuja näytteitä sisäilmassa olevien itiöiden määrittämistä varten. Yhteenvetona voitaneen todeta, että näytteissä on esiintynyt sädesieniä ja kosteusindikoivaa homelajistoa. Näytteitä on otettu ainakin ja välisenä aikana (käytettävissä 4 kpl analyysiraportteja). Rakenteista ei ole saadun tiedon mukaan otettu materiaalinäytteitä. Rakennuksessa on tehty muun muassa seuraavia korjaus- ja parannustoimenpiteitä: Ilmanvaihdon säätö ja parantaminen vuonna 1995 ABB Fläktin toimesta. Pistokoeluonteiset ilmanvaihdon mittaukset. Mittauksissa todettiin, että suunniteltuja ilmamääriä ei kaikissa tiloissa täysin saavutettu. Kuitenkin hiilidioksidipitoisuudet mitatuissa kahdessa luokkatilassa olivat sisäilmastoluokkien S1 ja S2 mukaiset (Turun aluetyöterveyslaitoksen raportti ). Ryömintätilassa olevan sadevesien kokoojakaivon rakenteen ja toimivuuden parantaminen (rakennusmestari Risto Vuorinen / Kaarinan kaupunki). Sisääntulotasanteiden ja ulkoseinien liitoskohtien tiivistyskorjaukset tulvimisesta johtuvan rakenteisiin kohdistuvan kosteusrasituksen estämiseksi. Vesikatteen paikkaustyyppiset korjaukset useaan otteeseen havaittujen vesivuotojen jälkeen. 2 TUTKIMUKSEN TAVOITE JA RAJAUS Tutkimuksessa keskityttiin ensisijaisesti niiden ongelmien, tilojen ja rakenteiden tutkimiseen, joita käsiteltiin perjantaina tehdyn alustavan tarkastuksen yhteydessä. Tilaajan esityksestä panostettiin erityisesti: 1) yläpohjan rakenteen selvittämiseen ja kosteusteknisen kunnon tutkimiseen 2) alapohjan rakenteen selvittämiseen ja kosteusteknisen kunnon tutkimiseen 3) ilmanvaihtojärjestelmän mahdollisten kuitulähteiden olemassaolon selvittämiseen ja niiden paikallistamiseen. Lisäksi tutkimustoimenpiteitä kohdennettiin käytettävissä olevien piirustusten ja muiden käytettävissä olevien asiakirjojen tarkastelun perusteella. Kosteusteknisen kuntotutkimuksen tavoitteena on tuottaa lähtötietoja kiinteistönpitoa ja korjaussuunnittelua varten siten, että rakennuksen välitön ympäristö, rakenteet, pinnat ja mm. ilmanvaihto voidaan tehdä kosteusteknisesti toimiviksi ja käyttäjille mahdollisimman terveellisiksi ja turvallisiksi.

9 9 (33) Yksityiskohtainen korjaussuunnittelu ja korjausten valvonta eivät sisälly toimeksiantoon. 3 TUTKIMUSTOIMENPITEET Kenttätutkimusvaiheessa tehtiin mm. seuraavia tutkimustoimenpiteitä: Rakennuksen sisätiloissa kattavasti tehtävät silmämääräinen havainnointi ja kosteuskartoitus pintakosteudenosoittimella tarkempia tutkimustoimenpiteitä ohjaavina toimenpiteinä. Suhteellisen kosteuden mittaukset rakenteiden sisältä pintakosteudenosoittimella tehtyjen havaintojen varmistamiseksi. Vesikaton ja yläpohjan (ullakon) silmämääräinen tarkastelu. Rakenneavaukset ja materiaalinäytteenotto 1) kostuneiksi havaituista rakenteista ja 2) kosteusteknisesti riskialtteiksi arvioiduista rakenteista niiden kunnon selvittämiseksi. Rakenneavauksia ja porauksia rakenteiden sekä niiden suunnitelmienmukaisuuden ja kosteusteknisen toimivuuden selvittämiseksi (yläpohja, ulkoseinät ja alapohja). Ilmanvaihtojärjestelmän rakenteen selvittäminen käytettävissä olevista piirustuksista ja kohteessa tehdyin havainnoin. Sisäilman kuitulähteiden olemassaolon selvittäminen ja paikallistaminen ilmanvaihtojärjestelmästä. Näytteenotto sisäpinnoille laskeutuneesta pölystä sisäilmassa olevien mineraalivilla- yms. kuitujen määrittämistä varten. Materiaalinäytteenotto mahdollisista sisäilman kuitulähteistä alkuaineanalyysia varten. Sisäpinnoilta mahdollisesti löytyvien kuitujen koostumusta verrataan laboratoriossa eri kuitulähteiden kuitujen koostumukseen sisäpinnoilta mahdollisesti löytyvien kuitujen alkuperän selvittämiseksi. Tutkimushetkellä rakennuksessa vallitsevien painesuhteiden selvittäminen mittaamalla. Ryömintätilan aistinvarainen havainnointi ja painesuhteiden mittaaminen. Rakennuksen ulkopuolella tehty silmämääräinen tarkastelu. Salaojien olemassaolon ja korkeusaseman selvittäminen vaaitusmittauksin. Sade- ja kattovesien viemäröinnin toimivuuden arviointi. 4 HAVAINNOT JA MITTAUSTULOKSET Seuraavassa esitetään kohteessa tehdyt havainnot ja mittaustulokset tiloittain, rakenteittain tai järjestelmittäin. Rakenteiden avauskohdat, näytteenottokohdat yms. on esitetty liitteessä 4 olevissa pohjapiirroksissa.

10 10 (33) 4.1 Vesikatto ja yläpohja Vesikattoa ja yläpohjaa tarkasteltiin silmämääräisesti vesikatolta ja ullakolta käsin. Lisäksi vesikaton kantavien tolppien kohdissa tehtiin avauksia atk-luokan (tila 132) sekä ympäristö- ja luonnontiedon luokan (tilat ja 105a) yläpuolella. Vesikattoa ja yläpohjaa koskevat havainnot ja tulokset on esitetty seuraavassa: Vesikatto on ollut alun perin sisäpuolisella vedenpoistolla varustettu ja ilmeisesti täysin tasainen. Yläpohjan alkuperäisenä lämmöneristeenä on kaksi ristikkäin asennettua EPSlevykerrosta (Styrox tai vastaava). Eristepaksuus on yhteensä noin 140 mm. Vesikaton kantavana sekundäärirakenteena on liimapuupalkeista kannatettu aaltomineriittilevy. Aaltomineriittilevy on paikoitellen näkyvissä sisätiloissa. Paikoitellen sisäkattoa on verhottu alakattolevyillä. Ilmanvaihtokanavat on asennettu kulkemaan sisätilassa aaltomineriittilevyn alapuolella. Sähköjohtoja on asennettu asennusputkiin sekä mineriittilevyn ylä- että alapuolelle. Kattomuodon muutostyössä alkuperäinen yläpohja- ja vesikattorakenne on säilytetty. Purkua on tehty ainoastaan pistemäisesti harjakattoa kantavien tolppien tukipisteiden kohdilta (kuva 1, liite 3). Vanhaan vesikatteeseen ja sen alla olevaan lämmöneristeeseen on leikattu kolot jokaisen vesikaton tolpan kohdalle (kuva 1). Kolon kohdalla näkyvä aaltomineriittilevy on valettu tasaiseksi. Valun päälle on asennettu muovikalvo ja painekyllästetty vaakasoiro. Vaakasoiron päälle on kiinnitetty vesikaton kantava tolppa kulmateräksellä. Kattomuodon muutosta koskevan rakennustapaselostuksen mukaan Minerit-levyn päälle asennetaan 0,20 mm muovikelmukaistat siten, että höyrynsulku säilyy mahdollisimman ehjänä. Havaintojen perusteella yläpohjarakenteessa ei kuitenkaan ole höyrynsulkua. Muovikalvon liepeet ovat irrallaan kolossa. Vesikaton kantavien tolppien tukipisteiden kohdilla yläpohjan vesihöyryn- ja ilmanpitävyys on siten jäänyt huonoksi. Ympäristö- ja luonnontiedon luokan kohdalla havaittiin, että vanha vesikate on nostettu (tiivistetty) vesikaton tukitolppia vasten. Ylösnostot on kuitenkin jälkikäteen jostakin syystä rikottu. Kuvatulla tavalla tiivistetyn yläpohjan alueen laajuus ei ole tiedossa, koska rakenteet ovat puhallusvillan peittämiä.

11 11 (33) Kuva 1 Uuden vesikaton kantavan puurakenteen tukipisteen kohta vanhassa vesikatteessa. Kolo on täytetty mineraalivillalla, joka on tässä poistettu tutkimusta varten. Kuvassa näkyy aaltomineriittilevytyksen sauma. Kattomuodon muutoksen yhteydessä vanhan vesikattopinnan päällä oleva singelikerros poistettiin. Vesikaton kantavia tolppia varten tehdyt kolot täytettiin levyvillalla. Kermin pinnalle puhallettiin lisälämmöneristeeksi noin 100 mm puhallusvillaa (kivivillaa). Yläpohjan avauskohtien eri rakennekerroksista otettiin 7 kappaletta materiaalinäytteitä mikrobimääritystä varten. Turun yliopiston aerobiologian yksikön analyysiraportti on liitteenä 1. Näytteenottokohdat on esitetty liitteessä 4. Yhteenvetona voidaan todeta, että kahdessa neljästä atk-luokan yläpohjasta otetussa näytteessä havaittiin mikrobikasvustoa. Ympäristö- ja luonnontiedon luokan yläpohjasta otetuissa kolmessa näytteessä ei havaittu mikrobikasvustoa. Näytteet otettiin niiltä yläpohjan alueilta, joilla oli tapahtunut vesivuotoja. Avattujen yläpohjan kohtien puurakenteissa ei havaittu silmämääräisesti kosteusvaurioita. Kattoikkunoiden valokuilujen levyrakenteissa ullakolla havaittiin vesikattovuodoista aiheutuneita kosteusvaurioita. Uusi vesikate on sinkitty ja maalattu konesaumattu peltikate. Uuden vesikatteen vedenpitävyyden kannalta ongelmakohtia ovat olleet sisätaitteet, peltien jatkoskohdat sekä kattoikkunoiden ja iv-hormien läpivientikohdat. Lisäksi kattoveden poisto on ollut ongelmallista räystäsrakenteen sisällä olevien kourujen huonon toimivuuden vuoksi. Koneaumapeltikatetta on paikattu sekä pellillä että kumibitumikermillä. Kermillä tehtyjä paikkauksia on kattoikkunoiden välisillä alueilla.

12 12 (33) Kuva 2 Pellillä paikattua konesaumapeltikattoa. Kuva 3 Kermillä paikattua konesaumapeltikattoa. 4.2 Kellarikerros Kellarikerroksen rakenteita tarkasteltiin silmämääräisesti ja pintakosteudenosoittimella. Lisäksi rakenteista tehtiin suhteellisen kosteuden ja lämpötilan mittauksia sekä materiaalinäytteenottoa mikrobimääritystä varten. Rakenteiden suhteellisen kosteuden ja lämpötilan mittausten tulokset on esitetty liitteessä 3 olevassa taulukossa. Mittaus- ja näytteenottokohdat sekä tärkeimmät havainnot on esitetty liitteessä 3 olevassa pohjapiirroksessa.

13 13 (33) Kellarikerrosta koskevat havainnot ja tulokset on esitetty seuraavissa kohdissa tiloittain tai tilaryhmittäin. Pintakosteudenosoittimella rakenteista saatuja lukemia ei esitetä, vaan rakenteiden kosteustilaa arvioidaan asteikolla kuiva-kostea-märkä Kellarikerros, yleistä Kellarikerroksen rakenteista tehtiin seuraavat yleiset havainnot: Kellarikerroksen rakenteet ovat pääosin betonia tai tiiltä. Ulkoseinän rakenne porauskohdassa 7 on sisältä lukien 175 mm betonia, noin 70 mm EPS-eristettä ja betonia. Porauskohta sijaitsee kellarin betoniulkoseinässä kellariin johtavien ulkoportaiden yläpuolella (liite 3). Ikkunoiden kohdalla länsisivulla (näytteenottokohdassa 14) kellarikerroksen ulkoseinä koostuu betonisisäkuoresta, siinä kiinni olevasta mineraalivillaeristetystä puurungosta sekä puurunkoon kiinnitetystä ulkoverhouslevystä. Maanvaraisen alapohjan rakenne todettiin käsityöluokkaan tehdyn porauksen P8 kautta (liite 3). Avauskohdassa 105 mm paksun betonilaatan alapuolella oli 50 mm EPSlämmöneristettä. Rakenne vastaa suunnilleen käytettävissä olevien piirustusten mukaista rakennetta. Yleisesti lattian kosteustilaa voidaan pitää tavanomaisena maanvastainen rakenne huomioon ottaen pintakosteudenosoittimella tehdyn kartoituksen perusteella Keittiö ja ruokasali ( ja 006) Tiloissa tehtiin seuraavat havainnot: Keittiön ulkoseinän laatoituksen tausta on kostunut sisäpuolisesta roiskevesirasituksesta johtuen liitteen 3 pohjapiirrokseen merkityllä alueella. Laatoituksen tausta oli märkä noin kolmen laatan korkeudelle lattiapinnasta lukien. Todennäköisesti suurin roiskevesirasitus aiheutuu kyseisellä kohdalla olevasta tiskauslinjasta. Keittiön lattia oli kostea perkaustilan kohdalla todennäköisesti tilan käytöstä aiheutuvasta kosteusrasituksesta johtuen. Kylmävaraston (käynti tilasta 003) ulkoseinärakenne selvitettiin yhteen varastoon tehdyn avauksen kautta. Rakenne on sisältä lukien seuraava: o pelti o 2 2 ristiinkoolaus o EPS eriste, mm o bitumisively, noin 2 mm o betoniulkoseinä.

14 14 (33) Rakenteessa ei silmämääräisesti havaittu vaurioita. Höyrynsulkukerroksen paikka on oikea. Ruokasalin (006) lattia on kostunut ruuanjakolinjaston kohdalta todennäköisesti muuta lattiaa isommasta siivoustarpeesta johtuen. Muualla ruokasalin lattiassa ei havaittu tavanomaisesta tasosta poikkeavaa kosteutta. Keittiön seinissä ja lattiassa ei rakennusajankohta huomioon ottaen todennäköisesti ole vedenerityskerroksia Liikuntasali (007) Tilassa tehtiin seuraavat havainnot: Liikuntasalin ulkoseinän sisäverhouksena on Luja-levytys. Levytyksen saumakohdissa ja levyjen pilariliitoksessa on levytyksen alla peltikaistat, joiden kanssa tuulensuojapaperi on limitetty. Rakenteen tarkastelun perusteella ulkoseinärakenne ei ole ilmanpitävä. Liikuntasalin lattia on betonilaatan päälle rakennettu puukoolattu lattia Teknisen työn tilat ( ) Tiloissa tehtiin seuraavat havainnot: Tiloissa on maalatut betonilattiat. Lattioissa ei havaittu tavanomaisesta tasosta poikkeavaa kosteutta. Ulkoseinän vieressä lattian kosteus on korkeampi kuin keskialueella Tekstiilityön tilat ( ) Tilassa tehdyt tutkimustoimenpiteet sekä havainnot ja tulokset on esitetty seuraavassa: Kokoelmahuoneen (014) betoniulkoseinien alaosat ovat kosteat märät. Lattiassa on vinyylilaatta ja jalkalistat ovat puuta. Kosteushavainto varmistettiin mittaamalla seinän eristetilan suhteellinen kosteus ja lämpötila porareikämenetelmällä. Mittauspisteessä nro 18 eristetilan suhteellinen kosteus oli 96,6 % ja lämpötila 19,7 C. Seinän lämmöneristeenä on EPS-eriste. Tekstiilityöluokan (013) ulkoseinän eristetilasta otettiin poraamalla materiaalinäyte N.14 (mineraalivillaa) mikrobimääritystä varten. Näytteessä ei esiintynyt mikrobikasvustoa. Tekstiilityöluokan lattian suhteellinen kosteus ja lämpötila mitattiin porareikämenetelmällä. Mittauspisteessä RH10 suhteellinen kosteus oli 82,0 % ja lämpötila 23,8 C. Mittaus tehtiin betonista 40 mm syvyydestä. Tekstiilityön allaskaapin sisäpuolisissa levyrakenteissa on kosteuden aiheuttamia pintavaurioita. Sovitushuoneen (012) ulkoseinän eristetilasta otettiin poraamalla materiaalinäyte N.15 (mineraalivillaa) mikrobimääritystä varten. Näyte otettiin kohdasta, jonka lähellä

15 15 (33) rakennuksen ulkopuolella sijaitsee kasteluvesipiste, ja jossa sokkelikorkeus on pieni. Näytteessä ei esiintynyt mikrobikasvustoa. Sovitushuoneen (012) ulkoseinän sisäpinnan tasoitteesta otettiin materiaalinäyte N.16 mikrobimääritystä varten. Näyte otettiin todennäköisestä tasoitteen vauriokohdasta. Kohdan yläpuolella on pesualtaan vesipiste ja ulkopuolella kasteluvesipiste. Näytteessä ei esiintynyt mikrobikasvustoa. Luokasta 013 otettiin pyyhintänäytteet 1 ja 2 mahdollisten sisäilman mineraalivillakuitujen määrittämistä varten. Näytteet otettiin Työterveyslaitoksen aerosolilaboratorion ohjeiden mukaisesti ja näytteet analysoitiin kyseisessä laboratoriossa. Näytteet otettiin TV:n päältä ja tuloilmakanavasta Minigrip-pussiin pyyhkimällä. Analyysilausunto on esitetty liitteessä 2 ja näytteenottokohta liitteessä 3. TV:n päältä otettu näyte koostui tavanomaisesta huonepölystä. Tuloilmakanavasta otettu näyte koostui karkeasta ulkoilman pölystä Varastotilat ( ) Tiloissa tehtiin seuraavat havainnot: Tilat 021 ja 022 ovat VSS-tiloja. Tilojen lattiat, seinät ja katot ovat maalattua betonia. Tilojen 022 ja 023 lattia on kostea märkä ryömintätilassa sijaitsevan erotuskaivon kohdalta johtuen kaivon aiemmista toimivuuspuutteista ja tulvimisesta. Ulkoiluvälinevaraston 020 lattia on märkä oven viereisestä nurkasta (liite 3). Maanvastainen seinä on kostea seinän pituuden puolivälissä olevan työsauman kohdalta (liite 3) Poikien puku- ja pesutilat ( ) Tilassa tehdyt tutkimustoimenpiteet sekä havainnot ja tulokset on esitetty seuraavassa: Pesuhuoneen (028) katossa on lastulevyverhous, seinissä lasitettu laatoitus ja lattiassa ruskea klinkkeri. Lasitetun seinälaatoituksen tausta on kostea märkä 2 5 laatan korkeudelle saakka lattiapinnasta suihkujen kohdilla. Seinälaattojen lasituksia on lohkeillut. Pesuhuoneen tiiliväliseinästä ja lattiasta mitattiin suhteellista kosteutta ja lämpötilaa porareikämenetelmällä (mittauspisteet nro 19 ja 20 vastaavasti). Mittauspisteessä nro 19 tiiliväliseinässä 50 mm syvyydellä suhteellinen kosteus oli 97,6 % ja lämpötila 22,4 C. Mittauspisteessä nro 20 betonilattiassa 50 mm syvyydellä suhteellinen kosteus oli 100 % ja lämpötila 22,2 C. Pesuhuoneen lattiassa ei havaittu vedeneristekerrosta klinkkerilaatoituksen alla. Pukuhuoneen (024) lattiassa on vinyylilaatta. Jalkalistat ovat puujalkalistoja. Lattia on kostea märkä pesuhuoneen oven edestä ja viereisestä nurkasta (liite 3). Lattiakaivot ovat valurautaa.

16 16 (33) Tyttöjen puku- ja pesutilat (029, ) Tiloissa tehtiin seuraavat havainnot: Pesuhuoneen (029) katossa on lastulevyverhous, seinissä lasitettu laatoitus ja lattiassa muovimatto. Lastulevykatossa on kondenssiveden aiheuttamia pintavaurioita. Lasitetun seinälaatoituksen tausta on kostea märkä kolmen laatan korkeudelle saakka lattiapinnasta ryömintätilan vastaisella seinällä olevien suihkujen kohdilla (liite 3). Muovimatto on irti alustastaan useissa kohdissa, esimerkiksi oven edessä ja suihkujen alla. Lattiarakenne on kostea. Pesuhuoneen (029) lattian muovimatto on uusittu jossakin vaiheessa poistamalla vanha muovimatto ylösnoston puolivälin korkeudelle tehtyyn viiltoon saakka. Uusi muovimatto on sitten hitsattu vanhan muovimaton reunaan. Lattiakaivot ovat valurautaa Hoitohenkilökunnan sosiaalitilat ( ) ja siivouskomero (035) Tilassa tehdyt tutkimustoimenpiteet sekä havainnot ja tulokset on esitetty seuraavassa: Ryömintätilan vastaisen betoniseinän alaosa on märkä todennäköisesti ryömintätilan puolella olevan erotuskaivon (kuva 4) aiemmista toimivuuspuutteista ja tulvimisesta johtuen. Kostumisesta on aiheutunut pintavaurioita mm. pesutilan (037) seinän alaosaan. Vaurioita on korjattu maalaamalla. Pesutilan kostuneen seinän alaosan tasoitteesta otettiin materiaalinäyte N.18 mikrobimääritystä varten. Kahvihuoneen (038) puolelta otettiin kostuneesta kohdasta puujalkalistasta materiaalinäyte N.19 mikrobimääritystä varten. Näytteenottokohdat on esitetty liitteessä 3 ja Turun yliopiston aerobiologian yksikön analyysiraportti liitteessä 1. Molemmissa näytteissä esiintyi mikrobikasvustoa ja kosteusvaurioon viittaavaa sienisuvustoa. Pesutilan (037) ja kahvihuoneen (038) lattiat ovat kosteita ryömintätilan vastaisen seinän vierestä. Pesutilan muovimatto on irti alustastaan. Siivouskomeron (035) rakenteissa ei havaittu tavanomaisesta tasosta poikkeavaa kosteutta.

17 17 (33) Kuva 4 Ryömintätilassa oleva erotuskaivo, jonka toimivuus on ollut huono ennen korjauksia. Kaivoon johdetaan pintavesiä rakennuksen ulkopuolella olevilta tasanteilta Tekniset tilat ( ) Tiloissa tehtiin seuraavat havainnot: Tilat ovat käyttötarkoitukseen nähden silmämääräisesti arvioiden siistejä Muut kellarikerroksen tilat Muissa kellarikerroksen tiloissa ei tehty normaalista poikkeavia havaintoja, eikä näitä tiloja siksi ole erikseen mainittu kohdassa 5.2. Kaikissa tiloissa kuitenkin suoritettiin kartoitus silmämääräisesti ja pintakosteudenosoittimella. 4.3 Ryömintätila Tilassa tehdyt tutkimustoimenpiteet sekä havainnot ja tulokset on esitetty seuraavassa: Rakennuksen ensimmäisen kerroksen alapohja on osittain ryömintätilainen ja osittain maanvarainen. Ryömintätilan pinta-ala on karkeasti arvioiden noin 250 m 2. Ryömintätilan maapohja on ilmeisesti rakennuspaikan alkuperäistä luonnonsoraa. Ryömintätilan maapohja viettää suhteellisen jyrkästi noudattaen rakennuspaikan maanpinnan muotoa. Ryömintätilassa on koneellinen poistoilmanvaihto, joka on toteutettu yhden ryömintätilan takaseinällä olevan venttiilin kautta. Kanava johtaa tilojen 046 ja 047 (kellarikerroksen tekniset tilat) kautta ulos. Kanavapuhallin sijaitsee tilassa 046. Ryömintätilaan johtavan miesluukun yläpuolella tilassa 023 on yksi korvausilmaventtiili. Ryömintätilan kautta kulkee piha-alueen ja pihakansien sadevesiviemäreitä.

18 18 (33) Alapohja on massiivinen teräsbetonilaatta, joka on eristetty ryömintätilan puolelta mm EPS-lämmöneristekerroksella. Ryömintätilan ja kellarikerroksen välistä paine-eroa mitattiin TSI Velocicalc Plus 8388 ilmanvaihdon monitoimimittarilla. Ryömintätilan ja kellarikerroksen välillä ei vallinnut mitattavissa olevaa paine-eroa tutkimushetkellä. 4.4 Ensimmäinen kerros Ensimmäinen kerros, yleistä Ensimmäisen kerroksen rakenteista tehtiin seuraavat yleiset havainnot: Rakennuksen ensimmäisen kerroksen alapohja on osittain ryömintätilainen ja osittain maanvarainen. Osa ensimmäisen kerroksen lattiasta on luonnollisesti välipohjaa. Ryömintätilan vastainen alapohja ja välipohja ovat massiivisia teräsbetonirakenteita (ei kerroksellisia). Maanvaraisen lattian rakenne on porauskohdissa seuraava: o lattiapäällyste o betonilaatta, paksuus vaihtelee, mitatut paksuudet välillä mm o EPS-lämmöneriste 50 mm o läpinäkyvä muovikalvo o hiekka- tai soratäyttö. Sokkelin korkeus maanpinnasta vaihtelee ollen pääsääntöisesti noin mm. Yksittäisiä pienempiä sokkelikorkeuksia on rakennuksen pohjoispuolelle tehtyjen vastakallistusten harjakohdissa ja länsipuolella julkisivun porrastuskohdan juuressa. Näissä kohdissa maanpinta on lähes sokkelin yläpinnan tasolla. Pintakosteudenosoittimella tehdyn kartoituksen perusteella välipohjan päällä olevien tilojen lattioissa ei pääsääntöisesti havaittu kohonnutta kosteutta. Pintakosteudenosoittimella tehdyssä kartoituksessa maanvaraisissa lattioissa havaittiin viitteitä lattioiden kostumisesta erityisesti rakennuksen luoteisosassa. TTY:n kartoituksessa tekemät havainnot olivat hyvin samansuuntaisia kuin Turun aluetyöterveyslaitoksen vuodenvaihteessa tekemän pintakosteuskartoituksen havainnot (raportti/tu96-398e, ). Kartoituksessa tehtyjen havaintojen varmistamiseksi tehtiin tarkempia kosteusmittauksia ja materiaalinäytteenottoa kyseisistä lattiarakenteista. Tutkimustoimenpiteet ja niiden tulokset on esitetty seuraavissa kohdissa.

19 19 (33) Ympäristö- ja luonnontiedon luokka ( , 105a) Tilassa tehtiin seuraavat havainnot: Luokassa havaittiin silmämääräisesti joitakin sellaisia rakenteiden kohtia, jotka viittasivat yläpohjan kautta tapahtuneisiin vesivuotoihin. Tilassa on tehty pintakorjauksia vesivuotojen jälkeen. Ympäristö- ja luonnontiedon luokan yläpohjasta ullakon kautta otettiin materiaalinäytteet N 5, N 6 ja N 7 mikrobimääritystä varten. Ks. kohta 4.1. Pintakosteudenosoittimella tehdyssä kartoituksessa rakenteissa ei havaittu kohonnutta kosteutta Opettajien työtilat ( ) Silmämääräisen tarkastelun perusteella rakenteista ei tehty tavanomaisesta poikkeavia havaintoja. Pintakosteudenosoittimella tehdyssä kartoituksessa lattiassa (välipohja) ei havaittu kohonnutta kosteutta Lounaisosan tilat 117, 119, 122, 123 ja 123a Tiloissa tehdyt tutkimustoimenpiteet sekä havainnot ja tulokset on esitetty seuraavassa: Silmämääräisen tarkastelun perusteella rakenteista ei tehty tavanomaisesta poikkeavia havaintoja. Pintakosteudenosoittimella tehdyssä kartoituksessa lattiassa (välipohja) ei havaittu kohonnutta kosteutta. Käytävän 123a ulkoseinään tehtiin avaus (avauskohta esitetty liitteessä 3), koska pihakannelta peräisin oleva kosteusrasitus arvioitiin rakenteeseen vaikuttavaksi riskitekijäksi. Avauskohdasta ulkoseinän sisältä otettiin materiaalinäytteet 8 (mineraalivillaa) ja 9 (kappale seinärungon aluspuuta). Näytteissä ei esiintynyt mikrobikasvustoa (liite 1). Avauskohta on esitetty kuvassa 5.

20 20 (33) Kuva 5 Aulassa 123a sijaitseva ulkoseinän avauskohta. Avauskohdassa ulkoseinän rakenne on seuraava: sisäverhouslevy rakennuspaperi, alapää puristettu sisäverhouslevyn ja aluspuun väliin puurunko ja mineraalivilla 100 mm ulkoverhouslevy. Avauskohdassa rakenteet vaikuttivat silmämääräisesti hyväkuntoisilta. Mineraalivillaeristeen alapää on ulkopinnastaan tummunut sisälle päin suuntautuneen ilmavuodon mukana kulkeutuvasta pölystä johtuen. Vastaavaan kohtaan ulkoseinään saman pihakannen vastakkaiselle puolelle (luokka 134) tehtiin toinen avaus, koska siellä suunnitelmien mukainen ulkoseinärakenne on riskialttein ulkopuolelta tulevan kosteusrasituksen suhteen. Ks. seuraava kohta Luoteisosan luokat , , Tiloissa tehdyt tutkimustoimenpiteet sekä havainnot ja tulokset on esitetty seuraavassa: Luokan 134 ulkoseinään tehtiin avaus, (avauskohta esitetty liitteessä 3), koska pihakannelta peräisin oleva kosteusrasitus (kuten ajoittainen tulviminen) arvioitiin rakenteeseen vaikuttavaksi riskitekijäksi. Avauskohdasta ulkoseinän sisältä otettiin materiaalinäyte 17 (kappale seinärungon aluspuuta). Näytteessä ei esiintynyt mikrobikasvustoa. Suunnitelmien mukainen sekä avauksen kautta todettu rakenne on esitetty liitteen 4 rakenneleikkauksessa.

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Sijoittuminen COMBI-hankkeeseen WP3 Rakenneratkaisujen lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU Cygnaeuksen koulu, 20100 TURKU SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS JATKOTUTKIMUSSUUNNITELMA 15.3.2010 Raksystems-Antcimex Oy Vähäheikkiläntie 56 B FI-20810 TURKU p. 0207 495 500 20100 TURKU 2

Lisätiedot

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Satakunnan Rakennekuivaus Oy 11-12.11.2015 Korjaamonkatu 5 28610 Pori Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Kohde: As Oy Kotivainio Tilaaja: Euran kunta / Rantanen Markus Kotivainiontie 3 Sorkkistentie

Lisätiedot

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 04.06.15 9705 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto Pl 9 32701 HUITTINEN TYÖKOHDE As Oy Kauttuan Vanha Kartano Mikolanmäentie 1 as

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Sanna Pohjola Hanna Kuitunen 1 Lähtökohta ja selvitysten tavoite Ojoisten lastentalon vanha osa valmistunut 1970-luvulla (liikuntasali, keittiö,

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Alppitie 5 A 9, 90530 Oulu Kosteuskartoituspäivä 08.06.2016 www.raksystems.fi Raksystems Insinööritoimisto Oy, Paavo Havaksen Tie 5 F, 90570 Oulu Y-tunnus 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus 1 (4) MUISTIO 16.4.2014 KOTTBY LÅGSTADIESKOLA Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus Tutkimusajankohta 19.2. 27.3.2014 Tilaaja

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 Kohde: Homesojantie 4 as. 5 60800 Ilmajoki Tilaus 5.1.2016: Laskutusosoite: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Rivitalo

Lisätiedot

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko 1/13 SISÄILMASTOSELVITYS Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat Haagapuisto, Hanko Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/13

Lisätiedot

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ Pelimannin ala-aste ja päiväkoti ILMANVAIHDONSELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA 31.5.2012 ALUSTATILAN TIIVIYS- JA KUNTOKARTOITUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 4688 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 24.05.16 10693 Pirttimäki Tommi 045 326 1711 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE Antinkuja 2 27710 Köyliö

Lisätiedot

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197 Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat:

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa Hanna Keinänen, Vahanen Oy Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa

Lisätiedot

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Satamatie 15 90520 Oulu Liikelaitos Oulun Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Matias Pirttimaa TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Instaro Oy

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala

Lisätiedot

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Tilaaja Kohde Tarkistaja Sivu 1 / 3 Päiväys 20.11.2014 RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Raahen seudun ulosottovirasto / Kihlakunnanvouti Vähäsantanen Juha Kuusikuja 3, Lampinsaari Markus Liedes KOHTEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 TUTKIMUSSELOSTUS 22500325.069 2016-6-30 Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 Tutkimuskohde: Kartanonkosken koulu Tilkuntie 5, Vantaa Tilaaja: Ulla Lignell Maankäytön, rakentamisen ja

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Raportti 2014 1(6) Lpk Ågeli Kivalterinpolku 3 00640 Helsinki PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Taustatietoja

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/8 Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä 01.10.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 Sisällys 1.

Lisätiedot

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia Tiedotustilaisuus 24.11.2014 Sisäilmaongelmat ovat monimutkaisia kokonaisuuksia Sisäolosuhteisiin vaikuttavat useat eri tekijät: lämpö-, kosteus-, valaistus-

Lisätiedot

Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Kohdetiedot (1/2) - Vaasan seudulla - Rakennettu 1968-69, noin 2250m² - Kantavat rakenteet betonia ja tiiltä - Vesikattorakenne uusittu

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Pöröläntie Kauttua

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Pöröläntie Kauttua PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 12.05.16 10658 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Pöröläntie 1 27500 Kauttua

Lisätiedot

LPK VANHAINEN Soittajantie 10

LPK VANHAINEN Soittajantie 10 LPK VANHAINEN Soittajantie 10 TUTKIMUSSELOSTUS Kosteus- ja sisäilmatutkimukset 7.1.2010 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja p. 09-310 1661 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2104/2015 1/9

KK-Kartoitus RAPORTTI 2104/2015 1/9 KK-Kartoitus RAPORTTI 2104/2015 1/9 Kaartotie 16, 60800 ILMAJOKI Omakotitalon kuntokartoitus 21.4.2015 klo 14.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2104/2015 2/9 Tilaus 21.4.2015: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 Julkaisun tavoitteet ja yleiset periaatteet Pekka Laamanen 14.11.2012 1 RIL 107-2012 Julkaisu sisältää veden-

Lisätiedot

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero:

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero: RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työ:3503160 Kohde: Kaivokselan koulu, Vantaa Osoite: Kaivosvoudintie 10, 01610 Vantaa Yhteyshenkilö: Juha Leppälä, p. 040 522 4062 juha.leppala@iss.fi Vahinkotapahtuma: Toimeksianto:

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Hirvikoski Pia 040 520 4517 pia.hirvikoski@oikeus.fi KOHDE: Kirkkokatu 17 Kirkkokatu 17 28900 PORI Vakuutusyhtiö:

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/6 Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä 20.11.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/6 Sisällys

Lisätiedot

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

YHTENÄISKOULU Louhentie 3

YHTENÄISKOULU Louhentie 3 1 Louhentie 3 TUTKIMUSSELOSTUS Rakenne- ja kosteustutkimukset 1.12.2009 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja p. 09-310 1661 2 0 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 11.4.2013 Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy Jari Vainio Vernissakatu 6 01300 Vantaa jari.vainio@maikoski.fi Tutkimuskohde Uudenmaan TE-toimiston tilat, Vernissakatu 6, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN

Lisätiedot

Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja VANTAA. Alustatilaselvitys

Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja VANTAA. Alustatilaselvitys Alustatilaselvitys Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja 11 01400 VANTAA Alustatilaselvitys 2 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja 11 01400 VANTAA Tilaaja Tekijä Vantaan tilakeskus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012 Työ 70-1351 KOHDE: TILAT: TILAAJA: Peltoniemenkuja 1 4, 01760 VANTAA Kytöpuiston koulun tiloissa toimivan hammashoitolan 2 kerroksen käytävä,

Lisätiedot

Markku Viljanen PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Markku Viljanen PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.11.15 10150 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori pirjo.karilahti@oikeus.fi TYÖKOHDE Tuorintie 8 28260 Harjunpää

Lisätiedot

PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi. (Talvitie 10, Turku)

PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi. (Talvitie 10, Turku) 1 PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi (Talvitie 10, Turku) B-siiven rakennetekninen tutkimus, tutkimustulokset 1.3.2016 2 Kohdetiedot Kohde: Pääskyvuoren koulu, B-siipi Talvitie 10, 20610 Turku Tilaaja: Tilaajan

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI 1/5 VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE 14 37600 VALKEAKOSKI 2/5 VESIKATE Rakennuksessa on loiva harjakatto (>1:9) ja katemateriaalina kaksinkertainen kumibitumihuopa. Vesikate on uusittu

Lisätiedot

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Kohteen yleiskuvaus Tutkimuskohteena oli vuonna 1988 rakennetut kehitysvammaisille tarkoitetut palvelutalot

Lisätiedot

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI Mäkeläntie 2, Pulkkila 17.5.2014 HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI M Ä K E L Ä N T I E 2, P U L K K I LA Kohde Osia koulurakennuksesta osoitteessa Mäkeläntie 2, 92600 Pulkkila Tilaaja

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

MARTTI AHTISAAREN KOULU

MARTTI AHTISAAREN KOULU MARTTI AHTISAAREN KOULU YHTEENVETO SISÄILMATUTKIMUKSISTA JA - KORJAUKSISTA 2016 1 Tutkimusten lähtökohdat Tutkimusten alussa, marraskuussa 2015, esille nousi ongelmallisina tiloina erityisesti seuraavat:

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 1/8 Säntinkatu 18, 64700 Teuva Omakotitalon kuntokartoitus 10.3.2016 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 2/8 Tilaus 25.2.2016: Etelä-Pohjanmaan Ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ Petuliantie 9 66440 Tervajoki WOLFFINTIE 36 65200 Vaasa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 MIKROBITUTKIMUS PETULIANTIE 9, 66440 TERVAJOKI

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Tullimiehentie 1 F 46, 90560 Oulu Kosteuskartoituspäivä 28.01.2015 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Kosteuskartoitus RS 1

Kosteuskartoitus RS 1 Kosteuskartoitus RS 1 Prästängsgatan 13 E 52 10600 Tammisaari 02.03.2016 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 1 RAJAUKSET Keittiön puolelta ei pystytty tarkastamaan

Lisätiedot

Raportti Työnumero: 051421400493

Raportti Työnumero: 051421400493 Vastaanottaja: RISTO VILKKI MIKKELIN KAUPUNKI Sivuja:1/24 Raportti Kohde: Toimeksianto: LAUNIALAN KOULU SAIMAANNORPANKATU 1 50190 MIKKELI SISÄILMANLAATUUN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN SELVITYS Tutkimus pvm:

Lisätiedot

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen

Lisätiedot

Koulu- ja päiväkotirakennusten tyypilliset sisäilmalöydökset, CASE

Koulu- ja päiväkotirakennusten tyypilliset sisäilmalöydökset, CASE Koulu- ja päiväkotirakennusten tyypilliset sisäilmalöydökset, CASE Kimmo Lähdesmäki, DI, RTA Dimen Group Taustaa; CASE-kohteet Esitykseen on valittu omasta tutkimusaineistosta 1970-80 luvulla rakennetuista

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET 11.12.2015

MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET 11.12.2015 MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET Mittausraportti 2 (11) 1 YLEISTIEDOT 1.1 Tutkimuskohde Kenraalintie 6 01700 Vantaa 1.2 Tutkimuksen tilaaja Vantaan

Lisätiedot

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa Tarkastusraportti Sivu: 1 (15) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Läsnäolijat Pelkosenniemen kunta Koulutie 9 98500 Pelkosenniemi Jarkko Vuorela (Yhteyshenkilö) p. 0407044508 jarkko.vuorela@pelkosenniemi.

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009 Leinikkitie 36 01350 Vantaa usraportti 23.5.2009 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tutkimuksen tavoite... 3 1.4

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

PL 6007 00021, Laskutus 153021000 / Anne Krokfors. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

PL 6007 00021, Laskutus 153021000 / Anne Krokfors. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI raportointipäivä : 4.8.2011 Työ : TILAAJA: Vantaan kaupunki ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki / HUOLTO: Kouluisäntä: 0400 765 713 LASKUTUSOSOITE: Vantaan Kaupunki PL 6007 00021, Laskutus 153021000

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Papurikonkatu Pori

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Papurikonkatu Pori PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 21.09.16 11050 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori johanna.yli-futka@oikeus.fi TYÖKOHDE Papurikonkatu 13 28220 Pori

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus 1/5 Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus Raportin sisältö: suorittaa homekartoituksia koulutettujen homekoirien avulla. Ohjaajana toimii Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen

Lisätiedot

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin kaupungin opetusvirasto Juha Juvonen, Helsingin kaupungin

Lisätiedot

S I S Ä I L M A T U T K I M U S

S I S Ä I L M A T U T K I M U S Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 31.5.2011 S I S Ä I L M A T U T K I M U S Jokivarren Koulu Sorvatie 16, Vantaa 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3 3. TULOKSET...

Lisätiedot

KESKUSTAN TERVEYSASEMA KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET

KESKUSTAN TERVEYSASEMA KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Keskustan terveysasema Saaristonkatu 22 90015 OULU Oulun Kaupunki, Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Riikka Vesterinen TUTKIMUKSEN TEKIJÄ

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6. Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia.

Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6. Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia. Homekoirakartoitusraportti 17.10.2016 Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6 Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia. Kirkonkylän koulu Raportin sisältö: Lakeuden Homekoirat suorittaa homekartoituksia

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri)

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011 SISÄILMATUTKIMUS Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo 10.12.2014 Hanna Tuovinen, Vahanen Oy Miksi korjataan? Käyttäjät ovat ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta

Lisätiedot

PIRKANMAAN KUIVAUSTEKNIIKKA OY

PIRKANMAAN KUIVAUSTEKNIIKKA OY Vastaanottaja: Mikko Tanskanen Yleiskuva kiinteistöstä: Kosteuskartoitusraportti Toimeksianto: Kohde: Asuinhuoneiston myyntimittaus As oy Jänisahde, Laaksotie 1 A 13, 33960 Pirkkala Tutkimus pvm: Läsnäolijat:

Lisätiedot

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE

AS OY HUMPPILAN LINKKITIE UUSI RIVITALO HUMPPILAAN RAKENTAA: AS OY HUMPPILAN LINKKITIE Linkkitie, 31640 Humppila ESITTELY JA MYYNTI: RS-PANKKI: Forssan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV Tero Rämö LKV, KiAT 050-364 5126 Hannu Pehkonen

Lisätiedot

PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI

PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI 9.5.2007 ALUSTATILASELVITYS PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI Ilosjoentie 11 01420 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki Asko Karvonen (GSM 0400 646 244) Insinööri (AMK) Alustatilaselvitys/ Päiväkummun päiväkoti

Lisätiedot

AP1 HANKESUUNNITELMA 1:10 RANTATIEN KOULU VIRRAT. Kosteudeneristys/sively. Maa. Korjausvaihtoehdot:

AP1 HANKESUUNNITELMA 1:10 RANTATIEN KOULU VIRRAT. Kosteudeneristys/sively. Maa. Korjausvaihtoehdot: LÄMMÖNERISTÄMÄTÖN ALAPOHJA AP1 50 mm Teräsbetoni Kosteudeneristys/sively 60 mm Teräsbetoni Maa - pintojen puhdistus ja maalaus - uusitaan perusmaasta alkaen KAKSOISLAATTA JA TOJA AP2 Rakenne kuntotutkimuksen

Lisätiedot

ALUSTATILASELVITYS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, 01200 VANTAA

ALUSTATILASELVITYS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, 01200 VANTAA 21.6.2012 ALUSTATILASELVITYS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, 01200 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 4688 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA...

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7 Kohde: Kämmekänkuja 7 60100 Seinäjoki Tilaus 24.9.2014: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Omakotitalon

Lisätiedot

Kuntotarkastus Asuinrakennus

Kuntotarkastus Asuinrakennus 1 (6) Kuntotarkastus Asuinrakennus Talonmiehen asunto Urheilukatu 3 18100 HEINOLA Sisällysluettelo 2 (6) 1 TARKASTUSKOHDE... 3 1.1 Yleistiedot... 3 1.2 Lähtötiedot ja katselmuksen tarkoitus... 3 2 HAVAINNOT...

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Vastaanottaja: Sivuja:1/7 Padasjoen kunta / Seppo Rantanen Kellosalmentie 20 17501 Padasjoki Arkistokuva Raportti Työnumero: 051221700404 Kohde: Toimeksianto: Tutkimus pvm: Läsnäolijat: Pappilanmäen koulu

Lisätiedot

Savon ammatti- ja aikuisopisto Presidentinkatu 1 ja 3 vanhat osat

Savon ammatti- ja aikuisopisto Presidentinkatu 1 ja 3 vanhat osat Savon ammatti- ja aikuisopisto Presidentinkatu 1 ja 3 vanhat osat Rakennetekninen arviointi rakennuksien peruskorjattavuudesta Rakennussuunnittelutoimisto Nylund Oy Sivu 2 / 16 Sisällys 1. Yleistä... 3

Lisätiedot

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI SISÄLLYS: RAPORTTI Nro: 09091 KATTOTUTKIMUS, KIMNAASIPOLKU 5 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä... 2 3. Havainnot kohteessa... 2

Lisätiedot

VAHINKOKARTOITUSRAPORTTI

VAHINKOKARTOITUSRAPORTTI VAHINKOKARTOITUSRAPORTTI Työnumero:1272940 Kohde: Osoite: Myyrmäen Urheilutalo / Pukuhuoneet ja märkätilat kuntosalin kosteusvaurioituneen seinän linjassa Myyrmäenraitti 4 01600 VANTAA Yhteyshenkilö: Asiakaspalvelu

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A Jokiniemen koulu Valkoisenlähteentie 51, Vantaa. raportointipäivä:

ENSIRAPORTTI. Työ A Jokiniemen koulu Valkoisenlähteentie 51, Vantaa. raportointipäivä: ENSIRAPORTTI raportointipäivä: 22.3.2011 Työ TILAAJA: Vantaan kaupunki / Anne Krokfors LASKUTUSOSOITE: Vantaan kaupunki PL 6007 00021 Laskutus Viite: 153021000/Anne Krokfors VASTAANOTTAJA (T): Anne Krokfors

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Björn-Eric Falck. Jokirannantie 21, 02570 Siuntio. Tutkimus pvm: 6.4.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Björn-Eric Falck. Jokirannantie 21, 02570 Siuntio. Tutkimus pvm: 6.4. Sivuja:1/19 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Björn-Eric Falck Kuntokartoitus Kohde: Jokirannantie 21, 02570 Siuntio Tutkimus pvm: 6.4.16 Raportointi pvm: 16.4.16 Läsnä olleet: Björn-Eric

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Tarkastusraportti 14.03.2016 SISÄILMA- JA RAKENNUSTEKNISET ASIANTUNTIJAPALVELUT

KUNTOTARKASTUS. Tarkastusraportti 14.03.2016 SISÄILMA- JA RAKENNUSTEKNISET ASIANTUNTIJAPALVELUT L E V O L A 1 JYLLIN LEIRIKESKUS / PÄÄRAKENNUS JA MAJOITUSTILAT PUKARANTIE 1123 38970 LAUHALA KUNTOTARKASTUS Tarkastusraportti 14.03.2016 L E V O L A 2 1. YLEISTÄ KUNTOTARKASTUKSESTA Kuntotarkastusraportti

Lisätiedot

LAY A-siipi, korjaukset YTHS

LAY A-siipi, korjaukset YTHS LAY A-siipi, korjaukset YTHS Katariina Laine, Vahanen Oy 1 Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa 29.10-1.11.2012

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot