PIISPANRISTIN KOULUN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIISPANRISTIN KOULUN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS"

Transkriptio

1 1 (33) TUTKIMUSSELOSTUS NRO 1355 PIISPANRISTIN KOULUN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Tampere 2004

2 2 (33) (33 sivua + 28 liitesivua) Tilaaja Kaarinan kaupunki, Tilakeskus Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen PL KAARINA Viite PÄÄTÖS NRO 25/2004, / Tapani Mellanen Tehtävä Piispanristin koulun kosteustekninen kuntotutkimus Tutkimuspvm Kenttätutkimus 10., 11. ja Tutkimusryhmä Tutk., dipl.ins. Jyrki Wahlman Tutk., dipl.ins. Jommi Suonketo Prof. tekn. toht. Matti Pentti Tampereen teknillinen yliopisto PL Tampere Puhelin (03) (TTY:n vaihde) Faksi (03) Lausunnon jakelu Kaarinan kaupunki, Tilakeskus TTY / Talonrakennustekniikan arkisto

3 3 (33) PIISPANRISTIN KOULUN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa Kohderakennuksesta Rakenteista Kellarikerros Ensimmäinen kerros Muuta rakenteista Korjaushistoriasta 7 2 Tutkimuksen tavoite ja rajaus 8 3 Tutkimustoimenpiteet 9 4 Havainnot ja mittaustulokset Vesikatto ja yläpohja Kellarikerros Kellarikerros, yleistä Keittiö ja ruokasali ( ja 006) Liikuntasali (007) Teknisen työn tilat ( ) Tekstiilityön tilat ( ) Varastotilat ( ) Poikien puku- ja pesutilat ( ) Tyttöjen puku- ja pesutilat (029, ) Hoitohenkilökunnan sosiaalitilat ( ) ja siivouskomero (035) Tekniset tilat ( ) Muut kellarikerroksen tilat Ryömintätila Ensimmäinen kerros Ensimmäinen kerros, yleistä Ympäristö- ja luonnontiedon luokka ( , 105a) Opettajien työtilat ( ) Lounaisosan tilat 117, 119, 122, 123 ja 123a Luoteisosan luokat , , Luoteisosan aulatilat , Koillisosan luokat Koillisosan aulatilat Keskiosan tilat , Ilmanvaihto Rakennuksen ulkopuoli ja salaojitus 24

4 4 (33) 4.7 Erillisrakennus 24 5 Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset Vesikatto ja yläpohja Kellarikerros Ryömintätila Ensimmäinen kerros Ilmanvaihto Rakennuksen ulkopuoli ja salaojat Erillisrakennus 33 Liitteet: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Turun yliopiston aerobiologian yksikön analyysiraportti Uudenmaan aluetyöterveyslaitoksen analyysiraportti Rakenneleikkauksia Pohjapiirros, kellarikerros Pohjapiirros, 1. kerros Salaojapiirros RH-mittaustulokset Kuvaliite

5 5 (33) PIISPANRISTIN KOULUN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 1 TAUSTAA 1.1 Kohderakennuksesta Kaarinan kaupungin tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen on tekemällään päätöksellä tilannut Tampereen teknillisen yliopiston Talonrakennustekniikan laboratoriolta Piispanristin koulun kosteusteknisen kuntotutkimuksen. Tilaus perustui TTY Talonrakennustekniikan laboratorion laatimaan alustavaan tutkimussuunnitelmaan / tarjoukseen, joka on päivätty Piispanristin koululla pidettiin alustava tarkastus perjantaina klo 9 alkaen. Paikalla olivat rehtori Hannu Rautanen, työterveyslääkäri Ritva Borman, terveystarkastaja Markku Oksanen, tilakeskuksen rakennusmestari Risto Vuorinen, tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen ja Jyrki Wahlman TTY:ltä. Kenttätutkimus tehtiin Kenttätutkimuksen tekivät TTY:n tutkijat Jommi Suonketo ja Jyrki Wahlman. Opettajille pidettiin tiedotustilaisuus aiheesta koulutyön alettua klo 10 alkaen. Tutkija Jyrki Wahlman oli tiedotustilaisuudessa TTY:n edustajana. Piispanristin koulurakennus sijaitsee Kaarinan kaupungissa osoitteessa Otsonkatu 2. Rakennus on 1970 luvun puolivälistä. Kattomuodon muutos tasakatosta harjakatoksi on tehty 1980 luvun puolivälissä. Rakennus sijaitsee soraharjun rinteessä. Ylärinteen puoleinen piha-alue on pääosin asfaltoitu rakennuksen sokkeliin saakka. Sokkelin viereen on muotoiltu vastakallistusta muutamia vuosia sitten tehtyjen rakennuspaikan kuivatustoimenpiteiden yhteydessä. Sokkelikorkeus on jäänyt samassa yhteydessä matalaksi. Etenkin rakennuksen itä- ja eteläpuolella on myös nurmikkoa ja istutuksia sekä puita. Rakennuksen piha-alueen läheisyydessä on lähdeperäisiä lammikoita, joiden vesiä johdetaan putkiston avulla kauemmas alueelta. Koulurakennuksen itäpuolella on entinen talonmiehen asunto, jossa sijaitsevat nykyisin yksi luokkatila ja terveydenhoitajan vastaanottotilat. Talonmiehen asunnon pohjoisseinän alaosa on maanvastainen. Talonmiehen asunnossa on loiva kermikatto varustettuna sisäpuolisella vedenpoistolla. Koulurakennus on osittain kaksikerroksinen. Alimmassa kerroksessa sijaitsevat mm. liikuntasali puku- ja pesutiloineen, keittiö, käsityöluokat, tekniset tilat sekä VSS tila. Ylimmässä kerroksessa on pääosin opetustiloja, kirjasto, tarvikevarasto sekä opettajien työtiloja ja kanslia. Rakennuksen yläkerran pilari-palkkirunko on liimapuuta. Ulkoverhous on pääosin punatiiltä. Ulkoverhouksen takana on mineraalivillaeristeinen puurakenne. Ulkoseinän ilmanpitävyydessä on havaittu puutteita. Ikkunoiden ympäristössä on myös pellillä ja rakennuslevyllä verhottua julkisivua. Osa ikkunoista on jo varustettu metallipuitteisilla ns. etuikkunoilla. Ikkunakorjausta on tehty kesän 2004 kuluessa. Katto on ollut alun perin kermikatteella ja sisäpuolisella vedenpoistolla varustettu täysin tasainen umpikatto, jonka lämmöneristeenä on ollut solumuovia. Katon kantavana sekundäärirakenteena on ollut liimapuupalkkien varaan asennettu aaltomineriittilevy. Kattomuoto on muutettu 1980 luvun

6 6 (33) puolivälissä tehdyssä vesikattokorjauksessa harjakatoksi. Nykyinen vesikate on konesaumattua peltiä. Vanha umpikattorakenne on jätetty pääosin purkamatta. Purkua on tehty ainoastaan uuden vesikaton puurakenteiden tukipisteiden kohdilla. Yläpohjaan on puhallettu uusi lämmöneriste (mineraalivillaa). Saatujen tietojen mukaan sekä uuden että vanhan vesikatteen läpi on tapahtunut vesivuotoja. Uusi vesikate on vuotanut ainakin keväisin katolla olleen lumen sulaessa nopeasti. Mahdollisesti osa vuodoista on liittynyt yläpohjarakenteeseen kondensoituneen ja jäätyneen veden sulamiseen. Uutta vesikatetta on korjattu vuotopaikoista pellittämällä sekä bitumikermillä. Rakennuksen räystäskourut ovat piilossa räystäsrakenteen sisällä. Räystäskourut tulvivat ajoittain siten, että vettä valuu räystään aluslaudoituksen väleistä. Rakennuksen alimman kerroksen alapohja on maanvarainen teräsbetonilaatta. Ylimmän kerroksen alapohja on osin maanvarainen, osin ryömintätilainen. Ryömintätilaista osaa on mm. kirjaston ja opetusvälinevaraston alapuolella. Ryömintätila on silmämääräisten havaintojen perusteella siisti, luonnonsorapohjainen tila. Välipohja on betonirakenteinen. Ilmanvaihtojärjestelmänä on koneellinen tulo-poistoilmanvaihto. Järjestelmää ei ole varustettu lämmöntalteenotolla. Entisessä talonmiehen asunnossa on oma pieni ilmanvaihtokone. Salaojien olemassaolosta ja toimivuudesta ei ollut varmaa tietoa. Rakennuksen pohjoispuolella on tehty rakennukseen kohdistuvan pintavesirasituksen vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä. 1.2 Rakenteista Kellarikerros Rakennuksen kellarikerros on pääosin betonirunkoinen. Alimman kerroksen ulkoseinät ovat kantavia. Välipohja on paikallavalettua massiivista betonia. Kellarikerros sijaitsee pääosin rinteen juuressa olevalla tasaisella alueella. Siksi suurin osa kellarikerroksen ulkoseinistä on kokonaan tai osittain maanpinnan yläpuolella. Maanpinnan yläpuolella olevien seinien betonisisäkuoren ulkopinnassa on puukoolaus ja mineraalivillaeriste. Ulkoverhouksena on levy ja ikkunoiden välisillä osilla poltettu tiili. Kellarin pohjoisosan tilojen (VSS, lämpökeskus, iv-konehuone) ulkoseinät ovat maanvastaisia betoniseiniä. Maanvastaisissa betoniseinissä ja pihakansilta kellariin johtavien ulkoportaiden vastaisissa ulkoseinissä on lämmöneristeenä solumuovia (kuva 3, liite 4). Seinät ovat paikallavalettuja. Kaksi kerrosta korkean liikuntasalin alaosan rakenteet poikkeavat muista kellarikerroksen rakenteista. Liikuntasalin kohdalla kantava rakenne on liimapuuta. Liikuntasalin kohdalla ulkoseinä on kokonaan puurakenteinen. Ulkoverhouksena on levy ja ikkunoiden välisillä osilla poltettu tiili. Kellarikerroksen lattia on maanvarainen betonilaatta. Lämmöneristeenä on solumuovia (EPS). Laatta on todennäköisesti reunavahvistettu betonilaatta. Rakennekuvia ei ollut käytettävissä kyseisestä kohdasta Ensimmäinen kerros Ensimmäisessä kerroksessa kantavana rakenteena on liimapuurakenteinen pilari-palkkirunko. Ulkoseinän rakenne on samanlainen kuin liikuntasalissa (ks. kohta 1.2.1).

7 7 (33) Ensimmäisen kerroksen lattia on osin massiivibetonia (kellarin vastainen välipohja ja ryömintätilan vastainen alapohja) ja osin maanvarainen betonilaatta. Maanvarainen betonilaatta on reunavahvistettu. Reunavahvistus on valettu päin sokkelimuottina käytettyä EPS-lämmöneristeellä varustettua sokkelielementtiä, joka kiinnittyy valuun (reunavahvistukseen) muototeräsprofiilien välityksellä. Laatan alla on EPS-lämmöneriste. Sokkelielementtien väliset pystysaumat on saumattu saumausmassalla. Ensimmäisen kerroksen perustusleikkauksia on esitetty liitteen 4 kuvassa 4. Yläpohja on kannatettu liimapuupalkkien varaan. Alkuperäisen sisäpuolisella vedenpoistolla varustetun vesikatteen kantavana sekundäärirakenteena on aaltomineriittilevy. Lämmöneristeenä on noin 140 mm EPS-lämmöneristettä koostuen kahdesta ristikkäin asennetusta levystä. Vedeneristeenä on kermieriste. Rakenteessa ei ole erillistä höyrynsulkua. Kattomuodon muutoksen yhteydessä harjakaton tolpat on tuettu liimapuupalkkien kohdille rikkomalla kermieriste ja EPS-lämmöneriste tukipisteiden kohdilta. Yläpohjaan on puhallettu noin 100 mm mineraalivillaa lisälämmöneristeeksi. Uusi vesikate on konesaumattua peltiä Muuta rakenteista Edellä oleva rakenteiden kuvaus perustuu sekä käytettävissä olleisiin piirustuksiin että kohteessa tehtyihin havaintoihin. Käytettävissä oleva piirustusaineisto oli niukka. Seuraavissa kohdissa on esitetty mm. rakenteiden avauksiin perustuvia yksityiskohtaisempia mitta-, materiaali- yms. tietoja rakenteista. 1.3 Korjaushistoriasta Käytettävissä olleen kirjallisen materiaalin tarkastelun perusteella sekä rehtori Hannu Rautasen, työterveyslääkäri Ritva Bormanin, terveystarkastaja Markku Oksasen, tilakeskuksen rakennusmestari Risto Vuorisen ja tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellasen kanssa käytyjen keskustelujen perusteella tuli esille ainakin seuraavia rakennuksessa havaittuja kosteusteknisiä ongelmia. Rakennusta koskevaa kirjallista materiaalia oli käytettävissä alkaen. Rakennuksessa on esiintynyt vesikattovuotoja, joiden seurauksena vettä on vuotanut runsaimmin etenkin ATK luokkaan (tila 132) sekä ympäristö- ja luonnontiedon luokkaan (tilat 101, 105 ja 105a). Yläpohjan rakenne, kosteustekniset riskit ja kosteustekninen kunto eivät ole tarkasti tiedossa. Sisääntulotasanteiden betonikansille kertyvät vedet rasittavat alapuolisten tilojen rakenteita sekä viereisten tilojen ulkoseinien alaosia ja lattioita. Joidenkin tilojen lattioissa on havaittu pintakosteudenosoittimella tehdyssä kartoituksessa kosteutta ilmeisesti syöksytorvista tulevien kattovesien aiheuttaman kosteusrasituksen seurauksena (Turun aluetyöterveyslaitoksen raportti ). Esimerkiksi keittiön, joidenkin WC -tilojen sekä märkätilojen rakenteiden on havaittu pintakosteudenosoittimella tehdyssä kartoituksessa olevan kosteita (Turun aluetyöterveyslaitoksen raportti ).

8 8 (33) Tekstiilityöluokan (tila 013) perällä olevan sovitushuoneen (tila 012) takaseinällä lattianrajassa on kosteuden aiheuttamaa vauriota maali- ja tasoitekerroksissa. Kattovesien johtaminen syöksytorvien alapäistä eteenpäin on puutteellista ainakin rakennuksen eteläsivulla. Entisessä talonmiehen asunnossa on havaittu maakellarin hajua. Koulun tiloista on otettu ainakin ilmanäytteitä, pintasivelynäytteitä ja laskeutuneesta pölystä imuroimalla otettuja näytteitä sisäilmassa olevien itiöiden määrittämistä varten. Yhteenvetona voitaneen todeta, että näytteissä on esiintynyt sädesieniä ja kosteusindikoivaa homelajistoa. Näytteitä on otettu ainakin ja välisenä aikana (käytettävissä 4 kpl analyysiraportteja). Rakenteista ei ole saadun tiedon mukaan otettu materiaalinäytteitä. Rakennuksessa on tehty muun muassa seuraavia korjaus- ja parannustoimenpiteitä: Ilmanvaihdon säätö ja parantaminen vuonna 1995 ABB Fläktin toimesta. Pistokoeluonteiset ilmanvaihdon mittaukset. Mittauksissa todettiin, että suunniteltuja ilmamääriä ei kaikissa tiloissa täysin saavutettu. Kuitenkin hiilidioksidipitoisuudet mitatuissa kahdessa luokkatilassa olivat sisäilmastoluokkien S1 ja S2 mukaiset (Turun aluetyöterveyslaitoksen raportti ). Ryömintätilassa olevan sadevesien kokoojakaivon rakenteen ja toimivuuden parantaminen (rakennusmestari Risto Vuorinen / Kaarinan kaupunki). Sisääntulotasanteiden ja ulkoseinien liitoskohtien tiivistyskorjaukset tulvimisesta johtuvan rakenteisiin kohdistuvan kosteusrasituksen estämiseksi. Vesikatteen paikkaustyyppiset korjaukset useaan otteeseen havaittujen vesivuotojen jälkeen. 2 TUTKIMUKSEN TAVOITE JA RAJAUS Tutkimuksessa keskityttiin ensisijaisesti niiden ongelmien, tilojen ja rakenteiden tutkimiseen, joita käsiteltiin perjantaina tehdyn alustavan tarkastuksen yhteydessä. Tilaajan esityksestä panostettiin erityisesti: 1) yläpohjan rakenteen selvittämiseen ja kosteusteknisen kunnon tutkimiseen 2) alapohjan rakenteen selvittämiseen ja kosteusteknisen kunnon tutkimiseen 3) ilmanvaihtojärjestelmän mahdollisten kuitulähteiden olemassaolon selvittämiseen ja niiden paikallistamiseen. Lisäksi tutkimustoimenpiteitä kohdennettiin käytettävissä olevien piirustusten ja muiden käytettävissä olevien asiakirjojen tarkastelun perusteella. Kosteusteknisen kuntotutkimuksen tavoitteena on tuottaa lähtötietoja kiinteistönpitoa ja korjaussuunnittelua varten siten, että rakennuksen välitön ympäristö, rakenteet, pinnat ja mm. ilmanvaihto voidaan tehdä kosteusteknisesti toimiviksi ja käyttäjille mahdollisimman terveellisiksi ja turvallisiksi.

9 9 (33) Yksityiskohtainen korjaussuunnittelu ja korjausten valvonta eivät sisälly toimeksiantoon. 3 TUTKIMUSTOIMENPITEET Kenttätutkimusvaiheessa tehtiin mm. seuraavia tutkimustoimenpiteitä: Rakennuksen sisätiloissa kattavasti tehtävät silmämääräinen havainnointi ja kosteuskartoitus pintakosteudenosoittimella tarkempia tutkimustoimenpiteitä ohjaavina toimenpiteinä. Suhteellisen kosteuden mittaukset rakenteiden sisältä pintakosteudenosoittimella tehtyjen havaintojen varmistamiseksi. Vesikaton ja yläpohjan (ullakon) silmämääräinen tarkastelu. Rakenneavaukset ja materiaalinäytteenotto 1) kostuneiksi havaituista rakenteista ja 2) kosteusteknisesti riskialtteiksi arvioiduista rakenteista niiden kunnon selvittämiseksi. Rakenneavauksia ja porauksia rakenteiden sekä niiden suunnitelmienmukaisuuden ja kosteusteknisen toimivuuden selvittämiseksi (yläpohja, ulkoseinät ja alapohja). Ilmanvaihtojärjestelmän rakenteen selvittäminen käytettävissä olevista piirustuksista ja kohteessa tehdyin havainnoin. Sisäilman kuitulähteiden olemassaolon selvittäminen ja paikallistaminen ilmanvaihtojärjestelmästä. Näytteenotto sisäpinnoille laskeutuneesta pölystä sisäilmassa olevien mineraalivilla- yms. kuitujen määrittämistä varten. Materiaalinäytteenotto mahdollisista sisäilman kuitulähteistä alkuaineanalyysia varten. Sisäpinnoilta mahdollisesti löytyvien kuitujen koostumusta verrataan laboratoriossa eri kuitulähteiden kuitujen koostumukseen sisäpinnoilta mahdollisesti löytyvien kuitujen alkuperän selvittämiseksi. Tutkimushetkellä rakennuksessa vallitsevien painesuhteiden selvittäminen mittaamalla. Ryömintätilan aistinvarainen havainnointi ja painesuhteiden mittaaminen. Rakennuksen ulkopuolella tehty silmämääräinen tarkastelu. Salaojien olemassaolon ja korkeusaseman selvittäminen vaaitusmittauksin. Sade- ja kattovesien viemäröinnin toimivuuden arviointi. 4 HAVAINNOT JA MITTAUSTULOKSET Seuraavassa esitetään kohteessa tehdyt havainnot ja mittaustulokset tiloittain, rakenteittain tai järjestelmittäin. Rakenteiden avauskohdat, näytteenottokohdat yms. on esitetty liitteessä 4 olevissa pohjapiirroksissa.

10 10 (33) 4.1 Vesikatto ja yläpohja Vesikattoa ja yläpohjaa tarkasteltiin silmämääräisesti vesikatolta ja ullakolta käsin. Lisäksi vesikaton kantavien tolppien kohdissa tehtiin avauksia atk-luokan (tila 132) sekä ympäristö- ja luonnontiedon luokan (tilat ja 105a) yläpuolella. Vesikattoa ja yläpohjaa koskevat havainnot ja tulokset on esitetty seuraavassa: Vesikatto on ollut alun perin sisäpuolisella vedenpoistolla varustettu ja ilmeisesti täysin tasainen. Yläpohjan alkuperäisenä lämmöneristeenä on kaksi ristikkäin asennettua EPSlevykerrosta (Styrox tai vastaava). Eristepaksuus on yhteensä noin 140 mm. Vesikaton kantavana sekundäärirakenteena on liimapuupalkeista kannatettu aaltomineriittilevy. Aaltomineriittilevy on paikoitellen näkyvissä sisätiloissa. Paikoitellen sisäkattoa on verhottu alakattolevyillä. Ilmanvaihtokanavat on asennettu kulkemaan sisätilassa aaltomineriittilevyn alapuolella. Sähköjohtoja on asennettu asennusputkiin sekä mineriittilevyn ylä- että alapuolelle. Kattomuodon muutostyössä alkuperäinen yläpohja- ja vesikattorakenne on säilytetty. Purkua on tehty ainoastaan pistemäisesti harjakattoa kantavien tolppien tukipisteiden kohdilta (kuva 1, liite 3). Vanhaan vesikatteeseen ja sen alla olevaan lämmöneristeeseen on leikattu kolot jokaisen vesikaton tolpan kohdalle (kuva 1). Kolon kohdalla näkyvä aaltomineriittilevy on valettu tasaiseksi. Valun päälle on asennettu muovikalvo ja painekyllästetty vaakasoiro. Vaakasoiron päälle on kiinnitetty vesikaton kantava tolppa kulmateräksellä. Kattomuodon muutosta koskevan rakennustapaselostuksen mukaan Minerit-levyn päälle asennetaan 0,20 mm muovikelmukaistat siten, että höyrynsulku säilyy mahdollisimman ehjänä. Havaintojen perusteella yläpohjarakenteessa ei kuitenkaan ole höyrynsulkua. Muovikalvon liepeet ovat irrallaan kolossa. Vesikaton kantavien tolppien tukipisteiden kohdilla yläpohjan vesihöyryn- ja ilmanpitävyys on siten jäänyt huonoksi. Ympäristö- ja luonnontiedon luokan kohdalla havaittiin, että vanha vesikate on nostettu (tiivistetty) vesikaton tukitolppia vasten. Ylösnostot on kuitenkin jälkikäteen jostakin syystä rikottu. Kuvatulla tavalla tiivistetyn yläpohjan alueen laajuus ei ole tiedossa, koska rakenteet ovat puhallusvillan peittämiä.

11 11 (33) Kuva 1 Uuden vesikaton kantavan puurakenteen tukipisteen kohta vanhassa vesikatteessa. Kolo on täytetty mineraalivillalla, joka on tässä poistettu tutkimusta varten. Kuvassa näkyy aaltomineriittilevytyksen sauma. Kattomuodon muutoksen yhteydessä vanhan vesikattopinnan päällä oleva singelikerros poistettiin. Vesikaton kantavia tolppia varten tehdyt kolot täytettiin levyvillalla. Kermin pinnalle puhallettiin lisälämmöneristeeksi noin 100 mm puhallusvillaa (kivivillaa). Yläpohjan avauskohtien eri rakennekerroksista otettiin 7 kappaletta materiaalinäytteitä mikrobimääritystä varten. Turun yliopiston aerobiologian yksikön analyysiraportti on liitteenä 1. Näytteenottokohdat on esitetty liitteessä 4. Yhteenvetona voidaan todeta, että kahdessa neljästä atk-luokan yläpohjasta otetussa näytteessä havaittiin mikrobikasvustoa. Ympäristö- ja luonnontiedon luokan yläpohjasta otetuissa kolmessa näytteessä ei havaittu mikrobikasvustoa. Näytteet otettiin niiltä yläpohjan alueilta, joilla oli tapahtunut vesivuotoja. Avattujen yläpohjan kohtien puurakenteissa ei havaittu silmämääräisesti kosteusvaurioita. Kattoikkunoiden valokuilujen levyrakenteissa ullakolla havaittiin vesikattovuodoista aiheutuneita kosteusvaurioita. Uusi vesikate on sinkitty ja maalattu konesaumattu peltikate. Uuden vesikatteen vedenpitävyyden kannalta ongelmakohtia ovat olleet sisätaitteet, peltien jatkoskohdat sekä kattoikkunoiden ja iv-hormien läpivientikohdat. Lisäksi kattoveden poisto on ollut ongelmallista räystäsrakenteen sisällä olevien kourujen huonon toimivuuden vuoksi. Koneaumapeltikatetta on paikattu sekä pellillä että kumibitumikermillä. Kermillä tehtyjä paikkauksia on kattoikkunoiden välisillä alueilla.

12 12 (33) Kuva 2 Pellillä paikattua konesaumapeltikattoa. Kuva 3 Kermillä paikattua konesaumapeltikattoa. 4.2 Kellarikerros Kellarikerroksen rakenteita tarkasteltiin silmämääräisesti ja pintakosteudenosoittimella. Lisäksi rakenteista tehtiin suhteellisen kosteuden ja lämpötilan mittauksia sekä materiaalinäytteenottoa mikrobimääritystä varten. Rakenteiden suhteellisen kosteuden ja lämpötilan mittausten tulokset on esitetty liitteessä 3 olevassa taulukossa. Mittaus- ja näytteenottokohdat sekä tärkeimmät havainnot on esitetty liitteessä 3 olevassa pohjapiirroksessa.

13 13 (33) Kellarikerrosta koskevat havainnot ja tulokset on esitetty seuraavissa kohdissa tiloittain tai tilaryhmittäin. Pintakosteudenosoittimella rakenteista saatuja lukemia ei esitetä, vaan rakenteiden kosteustilaa arvioidaan asteikolla kuiva-kostea-märkä Kellarikerros, yleistä Kellarikerroksen rakenteista tehtiin seuraavat yleiset havainnot: Kellarikerroksen rakenteet ovat pääosin betonia tai tiiltä. Ulkoseinän rakenne porauskohdassa 7 on sisältä lukien 175 mm betonia, noin 70 mm EPS-eristettä ja betonia. Porauskohta sijaitsee kellarin betoniulkoseinässä kellariin johtavien ulkoportaiden yläpuolella (liite 3). Ikkunoiden kohdalla länsisivulla (näytteenottokohdassa 14) kellarikerroksen ulkoseinä koostuu betonisisäkuoresta, siinä kiinni olevasta mineraalivillaeristetystä puurungosta sekä puurunkoon kiinnitetystä ulkoverhouslevystä. Maanvaraisen alapohjan rakenne todettiin käsityöluokkaan tehdyn porauksen P8 kautta (liite 3). Avauskohdassa 105 mm paksun betonilaatan alapuolella oli 50 mm EPSlämmöneristettä. Rakenne vastaa suunnilleen käytettävissä olevien piirustusten mukaista rakennetta. Yleisesti lattian kosteustilaa voidaan pitää tavanomaisena maanvastainen rakenne huomioon ottaen pintakosteudenosoittimella tehdyn kartoituksen perusteella Keittiö ja ruokasali ( ja 006) Tiloissa tehtiin seuraavat havainnot: Keittiön ulkoseinän laatoituksen tausta on kostunut sisäpuolisesta roiskevesirasituksesta johtuen liitteen 3 pohjapiirrokseen merkityllä alueella. Laatoituksen tausta oli märkä noin kolmen laatan korkeudelle lattiapinnasta lukien. Todennäköisesti suurin roiskevesirasitus aiheutuu kyseisellä kohdalla olevasta tiskauslinjasta. Keittiön lattia oli kostea perkaustilan kohdalla todennäköisesti tilan käytöstä aiheutuvasta kosteusrasituksesta johtuen. Kylmävaraston (käynti tilasta 003) ulkoseinärakenne selvitettiin yhteen varastoon tehdyn avauksen kautta. Rakenne on sisältä lukien seuraava: o pelti o 2 2 ristiinkoolaus o EPS eriste, mm o bitumisively, noin 2 mm o betoniulkoseinä.

14 14 (33) Rakenteessa ei silmämääräisesti havaittu vaurioita. Höyrynsulkukerroksen paikka on oikea. Ruokasalin (006) lattia on kostunut ruuanjakolinjaston kohdalta todennäköisesti muuta lattiaa isommasta siivoustarpeesta johtuen. Muualla ruokasalin lattiassa ei havaittu tavanomaisesta tasosta poikkeavaa kosteutta. Keittiön seinissä ja lattiassa ei rakennusajankohta huomioon ottaen todennäköisesti ole vedenerityskerroksia Liikuntasali (007) Tilassa tehtiin seuraavat havainnot: Liikuntasalin ulkoseinän sisäverhouksena on Luja-levytys. Levytyksen saumakohdissa ja levyjen pilariliitoksessa on levytyksen alla peltikaistat, joiden kanssa tuulensuojapaperi on limitetty. Rakenteen tarkastelun perusteella ulkoseinärakenne ei ole ilmanpitävä. Liikuntasalin lattia on betonilaatan päälle rakennettu puukoolattu lattia Teknisen työn tilat ( ) Tiloissa tehtiin seuraavat havainnot: Tiloissa on maalatut betonilattiat. Lattioissa ei havaittu tavanomaisesta tasosta poikkeavaa kosteutta. Ulkoseinän vieressä lattian kosteus on korkeampi kuin keskialueella Tekstiilityön tilat ( ) Tilassa tehdyt tutkimustoimenpiteet sekä havainnot ja tulokset on esitetty seuraavassa: Kokoelmahuoneen (014) betoniulkoseinien alaosat ovat kosteat märät. Lattiassa on vinyylilaatta ja jalkalistat ovat puuta. Kosteushavainto varmistettiin mittaamalla seinän eristetilan suhteellinen kosteus ja lämpötila porareikämenetelmällä. Mittauspisteessä nro 18 eristetilan suhteellinen kosteus oli 96,6 % ja lämpötila 19,7 C. Seinän lämmöneristeenä on EPS-eriste. Tekstiilityöluokan (013) ulkoseinän eristetilasta otettiin poraamalla materiaalinäyte N.14 (mineraalivillaa) mikrobimääritystä varten. Näytteessä ei esiintynyt mikrobikasvustoa. Tekstiilityöluokan lattian suhteellinen kosteus ja lämpötila mitattiin porareikämenetelmällä. Mittauspisteessä RH10 suhteellinen kosteus oli 82,0 % ja lämpötila 23,8 C. Mittaus tehtiin betonista 40 mm syvyydestä. Tekstiilityön allaskaapin sisäpuolisissa levyrakenteissa on kosteuden aiheuttamia pintavaurioita. Sovitushuoneen (012) ulkoseinän eristetilasta otettiin poraamalla materiaalinäyte N.15 (mineraalivillaa) mikrobimääritystä varten. Näyte otettiin kohdasta, jonka lähellä

15 15 (33) rakennuksen ulkopuolella sijaitsee kasteluvesipiste, ja jossa sokkelikorkeus on pieni. Näytteessä ei esiintynyt mikrobikasvustoa. Sovitushuoneen (012) ulkoseinän sisäpinnan tasoitteesta otettiin materiaalinäyte N.16 mikrobimääritystä varten. Näyte otettiin todennäköisestä tasoitteen vauriokohdasta. Kohdan yläpuolella on pesualtaan vesipiste ja ulkopuolella kasteluvesipiste. Näytteessä ei esiintynyt mikrobikasvustoa. Luokasta 013 otettiin pyyhintänäytteet 1 ja 2 mahdollisten sisäilman mineraalivillakuitujen määrittämistä varten. Näytteet otettiin Työterveyslaitoksen aerosolilaboratorion ohjeiden mukaisesti ja näytteet analysoitiin kyseisessä laboratoriossa. Näytteet otettiin TV:n päältä ja tuloilmakanavasta Minigrip-pussiin pyyhkimällä. Analyysilausunto on esitetty liitteessä 2 ja näytteenottokohta liitteessä 3. TV:n päältä otettu näyte koostui tavanomaisesta huonepölystä. Tuloilmakanavasta otettu näyte koostui karkeasta ulkoilman pölystä Varastotilat ( ) Tiloissa tehtiin seuraavat havainnot: Tilat 021 ja 022 ovat VSS-tiloja. Tilojen lattiat, seinät ja katot ovat maalattua betonia. Tilojen 022 ja 023 lattia on kostea märkä ryömintätilassa sijaitsevan erotuskaivon kohdalta johtuen kaivon aiemmista toimivuuspuutteista ja tulvimisesta. Ulkoiluvälinevaraston 020 lattia on märkä oven viereisestä nurkasta (liite 3). Maanvastainen seinä on kostea seinän pituuden puolivälissä olevan työsauman kohdalta (liite 3) Poikien puku- ja pesutilat ( ) Tilassa tehdyt tutkimustoimenpiteet sekä havainnot ja tulokset on esitetty seuraavassa: Pesuhuoneen (028) katossa on lastulevyverhous, seinissä lasitettu laatoitus ja lattiassa ruskea klinkkeri. Lasitetun seinälaatoituksen tausta on kostea märkä 2 5 laatan korkeudelle saakka lattiapinnasta suihkujen kohdilla. Seinälaattojen lasituksia on lohkeillut. Pesuhuoneen tiiliväliseinästä ja lattiasta mitattiin suhteellista kosteutta ja lämpötilaa porareikämenetelmällä (mittauspisteet nro 19 ja 20 vastaavasti). Mittauspisteessä nro 19 tiiliväliseinässä 50 mm syvyydellä suhteellinen kosteus oli 97,6 % ja lämpötila 22,4 C. Mittauspisteessä nro 20 betonilattiassa 50 mm syvyydellä suhteellinen kosteus oli 100 % ja lämpötila 22,2 C. Pesuhuoneen lattiassa ei havaittu vedeneristekerrosta klinkkerilaatoituksen alla. Pukuhuoneen (024) lattiassa on vinyylilaatta. Jalkalistat ovat puujalkalistoja. Lattia on kostea märkä pesuhuoneen oven edestä ja viereisestä nurkasta (liite 3). Lattiakaivot ovat valurautaa.

16 16 (33) Tyttöjen puku- ja pesutilat (029, ) Tiloissa tehtiin seuraavat havainnot: Pesuhuoneen (029) katossa on lastulevyverhous, seinissä lasitettu laatoitus ja lattiassa muovimatto. Lastulevykatossa on kondenssiveden aiheuttamia pintavaurioita. Lasitetun seinälaatoituksen tausta on kostea märkä kolmen laatan korkeudelle saakka lattiapinnasta ryömintätilan vastaisella seinällä olevien suihkujen kohdilla (liite 3). Muovimatto on irti alustastaan useissa kohdissa, esimerkiksi oven edessä ja suihkujen alla. Lattiarakenne on kostea. Pesuhuoneen (029) lattian muovimatto on uusittu jossakin vaiheessa poistamalla vanha muovimatto ylösnoston puolivälin korkeudelle tehtyyn viiltoon saakka. Uusi muovimatto on sitten hitsattu vanhan muovimaton reunaan. Lattiakaivot ovat valurautaa Hoitohenkilökunnan sosiaalitilat ( ) ja siivouskomero (035) Tilassa tehdyt tutkimustoimenpiteet sekä havainnot ja tulokset on esitetty seuraavassa: Ryömintätilan vastaisen betoniseinän alaosa on märkä todennäköisesti ryömintätilan puolella olevan erotuskaivon (kuva 4) aiemmista toimivuuspuutteista ja tulvimisesta johtuen. Kostumisesta on aiheutunut pintavaurioita mm. pesutilan (037) seinän alaosaan. Vaurioita on korjattu maalaamalla. Pesutilan kostuneen seinän alaosan tasoitteesta otettiin materiaalinäyte N.18 mikrobimääritystä varten. Kahvihuoneen (038) puolelta otettiin kostuneesta kohdasta puujalkalistasta materiaalinäyte N.19 mikrobimääritystä varten. Näytteenottokohdat on esitetty liitteessä 3 ja Turun yliopiston aerobiologian yksikön analyysiraportti liitteessä 1. Molemmissa näytteissä esiintyi mikrobikasvustoa ja kosteusvaurioon viittaavaa sienisuvustoa. Pesutilan (037) ja kahvihuoneen (038) lattiat ovat kosteita ryömintätilan vastaisen seinän vierestä. Pesutilan muovimatto on irti alustastaan. Siivouskomeron (035) rakenteissa ei havaittu tavanomaisesta tasosta poikkeavaa kosteutta.

17 17 (33) Kuva 4 Ryömintätilassa oleva erotuskaivo, jonka toimivuus on ollut huono ennen korjauksia. Kaivoon johdetaan pintavesiä rakennuksen ulkopuolella olevilta tasanteilta Tekniset tilat ( ) Tiloissa tehtiin seuraavat havainnot: Tilat ovat käyttötarkoitukseen nähden silmämääräisesti arvioiden siistejä Muut kellarikerroksen tilat Muissa kellarikerroksen tiloissa ei tehty normaalista poikkeavia havaintoja, eikä näitä tiloja siksi ole erikseen mainittu kohdassa 5.2. Kaikissa tiloissa kuitenkin suoritettiin kartoitus silmämääräisesti ja pintakosteudenosoittimella. 4.3 Ryömintätila Tilassa tehdyt tutkimustoimenpiteet sekä havainnot ja tulokset on esitetty seuraavassa: Rakennuksen ensimmäisen kerroksen alapohja on osittain ryömintätilainen ja osittain maanvarainen. Ryömintätilan pinta-ala on karkeasti arvioiden noin 250 m 2. Ryömintätilan maapohja on ilmeisesti rakennuspaikan alkuperäistä luonnonsoraa. Ryömintätilan maapohja viettää suhteellisen jyrkästi noudattaen rakennuspaikan maanpinnan muotoa. Ryömintätilassa on koneellinen poistoilmanvaihto, joka on toteutettu yhden ryömintätilan takaseinällä olevan venttiilin kautta. Kanava johtaa tilojen 046 ja 047 (kellarikerroksen tekniset tilat) kautta ulos. Kanavapuhallin sijaitsee tilassa 046. Ryömintätilaan johtavan miesluukun yläpuolella tilassa 023 on yksi korvausilmaventtiili. Ryömintätilan kautta kulkee piha-alueen ja pihakansien sadevesiviemäreitä.

18 18 (33) Alapohja on massiivinen teräsbetonilaatta, joka on eristetty ryömintätilan puolelta mm EPS-lämmöneristekerroksella. Ryömintätilan ja kellarikerroksen välistä paine-eroa mitattiin TSI Velocicalc Plus 8388 ilmanvaihdon monitoimimittarilla. Ryömintätilan ja kellarikerroksen välillä ei vallinnut mitattavissa olevaa paine-eroa tutkimushetkellä. 4.4 Ensimmäinen kerros Ensimmäinen kerros, yleistä Ensimmäisen kerroksen rakenteista tehtiin seuraavat yleiset havainnot: Rakennuksen ensimmäisen kerroksen alapohja on osittain ryömintätilainen ja osittain maanvarainen. Osa ensimmäisen kerroksen lattiasta on luonnollisesti välipohjaa. Ryömintätilan vastainen alapohja ja välipohja ovat massiivisia teräsbetonirakenteita (ei kerroksellisia). Maanvaraisen lattian rakenne on porauskohdissa seuraava: o lattiapäällyste o betonilaatta, paksuus vaihtelee, mitatut paksuudet välillä mm o EPS-lämmöneriste 50 mm o läpinäkyvä muovikalvo o hiekka- tai soratäyttö. Sokkelin korkeus maanpinnasta vaihtelee ollen pääsääntöisesti noin mm. Yksittäisiä pienempiä sokkelikorkeuksia on rakennuksen pohjoispuolelle tehtyjen vastakallistusten harjakohdissa ja länsipuolella julkisivun porrastuskohdan juuressa. Näissä kohdissa maanpinta on lähes sokkelin yläpinnan tasolla. Pintakosteudenosoittimella tehdyn kartoituksen perusteella välipohjan päällä olevien tilojen lattioissa ei pääsääntöisesti havaittu kohonnutta kosteutta. Pintakosteudenosoittimella tehdyssä kartoituksessa maanvaraisissa lattioissa havaittiin viitteitä lattioiden kostumisesta erityisesti rakennuksen luoteisosassa. TTY:n kartoituksessa tekemät havainnot olivat hyvin samansuuntaisia kuin Turun aluetyöterveyslaitoksen vuodenvaihteessa tekemän pintakosteuskartoituksen havainnot (raportti/tu96-398e, ). Kartoituksessa tehtyjen havaintojen varmistamiseksi tehtiin tarkempia kosteusmittauksia ja materiaalinäytteenottoa kyseisistä lattiarakenteista. Tutkimustoimenpiteet ja niiden tulokset on esitetty seuraavissa kohdissa.

19 19 (33) Ympäristö- ja luonnontiedon luokka ( , 105a) Tilassa tehtiin seuraavat havainnot: Luokassa havaittiin silmämääräisesti joitakin sellaisia rakenteiden kohtia, jotka viittasivat yläpohjan kautta tapahtuneisiin vesivuotoihin. Tilassa on tehty pintakorjauksia vesivuotojen jälkeen. Ympäristö- ja luonnontiedon luokan yläpohjasta ullakon kautta otettiin materiaalinäytteet N 5, N 6 ja N 7 mikrobimääritystä varten. Ks. kohta 4.1. Pintakosteudenosoittimella tehdyssä kartoituksessa rakenteissa ei havaittu kohonnutta kosteutta Opettajien työtilat ( ) Silmämääräisen tarkastelun perusteella rakenteista ei tehty tavanomaisesta poikkeavia havaintoja. Pintakosteudenosoittimella tehdyssä kartoituksessa lattiassa (välipohja) ei havaittu kohonnutta kosteutta Lounaisosan tilat 117, 119, 122, 123 ja 123a Tiloissa tehdyt tutkimustoimenpiteet sekä havainnot ja tulokset on esitetty seuraavassa: Silmämääräisen tarkastelun perusteella rakenteista ei tehty tavanomaisesta poikkeavia havaintoja. Pintakosteudenosoittimella tehdyssä kartoituksessa lattiassa (välipohja) ei havaittu kohonnutta kosteutta. Käytävän 123a ulkoseinään tehtiin avaus (avauskohta esitetty liitteessä 3), koska pihakannelta peräisin oleva kosteusrasitus arvioitiin rakenteeseen vaikuttavaksi riskitekijäksi. Avauskohdasta ulkoseinän sisältä otettiin materiaalinäytteet 8 (mineraalivillaa) ja 9 (kappale seinärungon aluspuuta). Näytteissä ei esiintynyt mikrobikasvustoa (liite 1). Avauskohta on esitetty kuvassa 5.

20 20 (33) Kuva 5 Aulassa 123a sijaitseva ulkoseinän avauskohta. Avauskohdassa ulkoseinän rakenne on seuraava: sisäverhouslevy rakennuspaperi, alapää puristettu sisäverhouslevyn ja aluspuun väliin puurunko ja mineraalivilla 100 mm ulkoverhouslevy. Avauskohdassa rakenteet vaikuttivat silmämääräisesti hyväkuntoisilta. Mineraalivillaeristeen alapää on ulkopinnastaan tummunut sisälle päin suuntautuneen ilmavuodon mukana kulkeutuvasta pölystä johtuen. Vastaavaan kohtaan ulkoseinään saman pihakannen vastakkaiselle puolelle (luokka 134) tehtiin toinen avaus, koska siellä suunnitelmien mukainen ulkoseinärakenne on riskialttein ulkopuolelta tulevan kosteusrasituksen suhteen. Ks. seuraava kohta Luoteisosan luokat , , Tiloissa tehdyt tutkimustoimenpiteet sekä havainnot ja tulokset on esitetty seuraavassa: Luokan 134 ulkoseinään tehtiin avaus, (avauskohta esitetty liitteessä 3), koska pihakannelta peräisin oleva kosteusrasitus (kuten ajoittainen tulviminen) arvioitiin rakenteeseen vaikuttavaksi riskitekijäksi. Avauskohdasta ulkoseinän sisältä otettiin materiaalinäyte 17 (kappale seinärungon aluspuuta). Näytteessä ei esiintynyt mikrobikasvustoa. Suunnitelmien mukainen sekä avauksen kautta todettu rakenne on esitetty liitteen 4 rakenneleikkauksessa.

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston

Lisätiedot

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Lattiarakenteen kuntotukimus Tarkastuskohde: Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VNT Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Vahinkonumero: Tarkastaja:

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT Homevaurioiden tutkimisessa pääongelma ei liity: Näytteenoton tekniseen osaamiseen (ulkoisen kontaminaation estäminen,

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

TYÖKOHDE. VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, alapohja Perusmuurin päällä Lattiapinnan/anturan päällä

TYÖKOHDE. VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, alapohja Perusmuurin päällä Lattiapinnan/anturan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 15.10.15 10105 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori kirsi.sjogren@oikeus.fi TYÖKOHDE Enäjärventie 37 28370 Pori VAKUUTUSYHTIÖ

Lisätiedot

VALOKUVAT LIITE 1 1(8)

VALOKUVAT LIITE 1 1(8) VALOKUVAT LIITE 1 1(8) Kuva 1. Keittiön vastaisen seinän rakenteena oli luokan puolella tiilikuori ja keittiön puolella betonikuori, joiden välissä oli mineraalivillaa 40 mm. Seinästä mitattiin rakennekosteuksia

Lisätiedot

Laukkarinne 4 01200 VANTAA. Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA

Laukkarinne 4 01200 VANTAA. Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Kosteusvauriokartoitus ja pintakosteusmittaus Tarkastuskohde: Hakunilan nuorisotila Laukkarinne 4 01200 VANTAA Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Vahinkonumero: Tarkastaja:

Lisätiedot

Tarhapuiston päiväkoti, Havukoskentie 7, Vantaa. 24.11.2011 Työnumero:

Tarhapuiston päiväkoti, Havukoskentie 7, Vantaa. 24.11.2011 Työnumero: RAKENNETEKNINEN SELVITYS LIITE 4 s. 1 1 RAKENTEET 1.1 YLEISKUVAUS Tutkittava rakennus on rakennettu 1970-luvun jälkipuoliskolla. Rakennukseen on lisätty huoltoluukut alustatilaan 1999. Vesikatto on korjattu

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus 1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Köyliöntie 48 32810 Peipohja

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Köyliöntie 48 32810 Peipohja PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 22.09.15 10043 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL9 32701 Huittinen juho.ristila@oikeus.fi TYÖKOHDE Köyliöntie 48 32810 Peipohja

Lisätiedot

Tarkastettu omakotitalo

Tarkastettu omakotitalo Tarkastettu omakotitalo Asuinrakennuksen ja varastorakennuksen väli on pieni, jonka vuoksi varasto on tehty julkisivujen osalta kivirakenteisena (paloturvallisuus) Asuinrakennuksen parvekkeen pilareiden

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

YLÄPOHJARAKENTEIDEN KORJAUSTARVESELVITYS

YLÄPOHJARAKENTEIDEN KORJAUSTARVESELVITYS YLÄPOHJARAKENTEIDEN KORJAUSTARVESELVITYS Sweco Rakennetekniikka Ratamestarinkatu 7a P.O. Box 88 FI-00521 Helsinki, Finland Telephone +358 207 393 300 Finnmap Consulting Oy VAT FI08711659 Reg.no: 0871165-9

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 Niinimaantie 691, 63210 Niinimaa Omakotitalon kuntokatselmus 9.12.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 2/7 Tilaus 2.12.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki 1 Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki Sisällysluettelo Hankkeen yleistiedot... 2 Laatutavoitteet... 3 Kosteusriskit... 4 Kuivumisajat... 5 Olosuhdehallinta... 6 Eritysohjeet... 7 Valvonta ja mittaus...

Lisätiedot

Finnmap Consulting Oy SSM

Finnmap Consulting Oy SSM 1 Idänpuoleinen rakennusosa Liikuntasali Idänpuoleinen rakennusosa Kirjasto Liikuntasali Kuvat 1, 2. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää os. Varistontie 3, Vantaa sijaitsevan koulurakennuksen

Lisätiedot

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 27.5.2014 Päärakennus, valmistunut v. 1980 Navettarakennus, valmistunut 1900- luvun alkupuolella Terhi Markkula, Hanna Tuovinen, Vahanen

Lisätiedot

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Satakunnan Rakennekuivaus Oy 11-12.11.2015 Korjaamonkatu 5 28610 Pori Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Kohde: As Oy Kotivainio Tilaaja: Euran kunta / Rantanen Markus Kotivainiontie 3 Sorkkistentie

Lisätiedot

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU Cygnaeuksen koulu, 20100 TURKU SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS JATKOTUTKIMUSSUUNNITELMA 15.3.2010 Raksystems-Antcimex Oy Vähäheikkiläntie 56 B FI-20810 TURKU p. 0207 495 500 20100 TURKU 2

Lisätiedot

Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ

Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ Raportti Kuntotarkastus asuntokauppaa varten 17.06.2013 Laukaantie 4, Fax 0 10 322 0909 pts@pts.fi www.pts.fi Tekijä: Juhana

Lisätiedot

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO LAUSUNTO PAROLANTIE 3, 02120 ESPOO 2 HUONEISTOJEN PÄÄTYJEN TARKASTUS AVATUILTA KOHDILTA Kohde: Tilaaja: As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne

Lisätiedot

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 04.06.15 9705 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto Pl 9 32701 HUITTINEN TYÖKOHDE As Oy Kauttuan Vanha Kartano Mikolanmäentie 1 as

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011 Työ TILAT: ISÄNNÖINTI: TILAAJA: LASKUTUSOSOITE: VASTAANOTTAJA (T): Läntinen valkoisenlähteentie 50 A Lummenpolun päiväkoti Päiväkodin

Lisätiedot

VANTAAN KESKUSVARIKKO VALOKUVAT 1 (5)

VANTAAN KESKUSVARIKKO VALOKUVAT 1 (5) 1 (5) Kuva 1. Toimistosiiven itäpää ja korkeamman korjaamosiiven pohjoispääty. Kuva 4. Vesi vuotaa kuvassa keskellä näkyvän kellon päälle. Vuoto on peräisin ylemmältä katolta, ei ylösnostosta. Kuva 2.

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

KUNTOTUTKIMUS. Kiinteistö Oy NIKKARINKRUUNU ALEKSISKIVENTIE 8 04200 KERAVA 26.9.2013. RI Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

KUNTOTUTKIMUS. Kiinteistö Oy NIKKARINKRUUNU ALEKSISKIVENTIE 8 04200 KERAVA 26.9.2013. RI Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA KUNTOTUTKIMUS Kiinteistö Oy NIKKARINKRUUNU ALEKSISKIVENTIE 8 04200 KERAVA 26.9.2013 RI Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Rakenteiden kosteusmittaus. Elimäenkatu 15, liikekiinteistö 00510 HELSINKI. Tarkastuskohde: Vahinkonumero:

Tutkimusraportti. Rakenteiden kosteusmittaus. Elimäenkatu 15, liikekiinteistö 00510 HELSINKI. Tarkastuskohde: Vahinkonumero: Tutkimusraportti Rakenteiden kosteusmittaus Tarkastuskohde: Vahinkonumero: Elimäenkatu 15, liikekiinteistö 00510 HELSINKI Tarkastaja: Jani Streng 040 827 7549 Tarkastuspvm: 4.12.2007 KTS-05, Tarkastuspöytäkirja

Lisätiedot

Raportti Työnumero: 051321701024

Raportti Työnumero: 051321701024 Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Sami Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Raportti Työnumero: 051321701024 Kohde: Toimeksianto: Okt Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Home-epäilyn tutkiminen Tutkimus pvm: 13.9.2013

Lisätiedot

Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013

Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013 Insinööritoimisto Kimmo Kaitila Oy RAPORTTI Tuusulan kunta/ Tilakeskus Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013 Kohde on Hyrylässä Ajomiehentiellä sijaitseva vanha kauppiastalo ( tila 3:282 ). Rakennus

Lisätiedot

Liite kuntotarkastusraporttiin

Liite kuntotarkastusraporttiin Liite kuntotarkastusraporttiin Tarkastuspäivä 19.2.2014 Liite kuntotarkastusraporttiin 2 LIITE RS-3 RAPORTTIIN Kohde: Tilaaja: Tehtävä: Päivitys: Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ulosottovirasto Pasi Saarenheimo

Lisätiedot

T9003 Tutkimusraportti 1(9) Myllypuron ala-asteen sivukoulu ja päiväkoti 23.4.2009 SISÄLLYSLUETTELO

T9003 Tutkimusraportti 1(9) Myllypuron ala-asteen sivukoulu ja päiväkoti 23.4.2009 SISÄLLYSLUETTELO T9003 Tutkimusraportti 1(9) sivukoulu ja päiväkoti 23.4.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUSKOHDE... 2 2 TUTKIMUSMENETELMÄT... 3 2.1 Rakenteiden tutkimukset... 3 2.2 Mikrobit... 3 2.3 Kosteusmittaukset...

Lisätiedot

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena oli selvittää ilmanvaihtolaitteiden mahdolliset mineraalivillalähteet

Lisätiedot

Kortepohjan koulu. Kunnostustoimenpiteet koululla 2000-luvulla VAHANEN JYVÄSKYLÄ OY

Kortepohjan koulu. Kunnostustoimenpiteet koululla 2000-luvulla VAHANEN JYVÄSKYLÄ OY Kortepohjan koulu Kunnostustoimenpiteet koululla 2000-luvulla 1 Yleistietoja rakennuksesta Kortepohjan koulu on valmistunut pääosin 1970-luvulla Kohde on rakennettu neljässä vaiheessa, joista ensimmäisessä

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013 1(7) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Matkatalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta 24.09.2013 2(7) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

S I S Ä I L M A T U T K I M U S

S I S Ä I L M A T U T K I M U S Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 6.6.2011 S I S Ä I L M A T U T K I M U S Simonkallion Koulu Simonkalliontie 1, 01350 Vantaa 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Alppitie 5 A 9, 90530 Oulu Kosteuskartoituspäivä 08.06.2016 www.raksystems.fi Raksystems Insinööritoimisto Oy, Paavo Havaksen Tie 5 F, 90570 Oulu Y-tunnus 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014

Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014 Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014 Sisäilmailta Kanniston koululla 2.9.2014 Tutkimuksen lähtökohta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Kanniston koulussa toisen kerroksen

Lisätiedot

Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys. Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan

Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys. Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan MAANVARAINEN ALAPOHJA puh 03 4243 100 wwwfoamitfi AP 101 X Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan Tasoite tarvittaessa rakennusselostuksen mukaan 60 mm Teräsbetonilaatta, raudoitus betoniteräsverkolla

Lisätiedot

31.08.15 9970 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN

31.08.15 9970 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 31.08.15 9970 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE. Karhiniementie 22 32730

Lisätiedot

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013 Kiinteistön tiedot Rakennuksen nimi Rakennuksentyyppi Sijainti Tontin tiedot Ketorinne Asuinkerrostalo Ketomaantie 2 A, 41340 LAUKAA P-ala n. 2690 m 2, määräala 410-409-0016-0000 Lääkärilä Rakennusten

Lisätiedot

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi 1 (7) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS RAPORTTI Rakennuskohde Asiakirjan sisältö MYYRMÄEN AMMATTIKOULU ASUNTOLA Ojahaantie

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9

KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9 KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9 Tammisentie 4, 63700 Ähtäri Omakotitalon kuntokartoitus 4.12.2015 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 2/9 Tilaus 18.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset ja tutkimukset 3 2 KOSTEUSKARTOITUKSEN TULOKSET 4 2.1 Havainnot

Lisätiedot

Katriinankuja 4 01760 VANTAA

Katriinankuja 4 01760 VANTAA Rakenteiden kosteuskartoitus Tarkastuskohde: Katriinan sairaala, vanha osa Katriinankuja 4 01760 VANTAA Tilaaja: Tstoarkkit. Mikko Krohn Vantaan Kaupunki Vahinkonumero: Tarkastaja: Jani Streng 040-827

Lisätiedot

KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI

KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI Puutteenperäntie 3 88470 Kontiomäki 31.12.2014 RI/ PKM Juha Kähkönen KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI 2 YHTEYSTIEDOT: Työkohde: Puutteenperäntie 3, 88470 Kontiomäki Puh: Asiakas: Paltamon

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 930 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

Rauno Pakanen tutkimusinsinööri, sertifioitu kosteudenmittaaja. Gsm 050 4680020 e-mail rauno.pakanen@kortes.fi

Rauno Pakanen tutkimusinsinööri, sertifioitu kosteudenmittaaja. Gsm 050 4680020 e-mail rauno.pakanen@kortes.fi TIIVISTELMÄ Ryhmäperhepäiväkoti Okariina, Vantaa, märkätilojen rakenne- ja kuntoselvitys. Tutkimuksen tilaajana oli Arto Alanko Vantaan kaupungin tilakeskuksesta. Päiväkodin märkätilojen rakenne- ja kuntoselvitys

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 Kohde: Homesojantie 4 as. 5 60800 Ilmajoki Tilaus 5.1.2016: Laskutusosoite: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Rivitalo

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Rakenteiden kosteusmittaus. Tarkastuskohde: Koivukoti 2 Kuriiritie 24 01510 VANTAA

Tutkimusraportti. Rakenteiden kosteusmittaus. Tarkastuskohde: Koivukoti 2 Kuriiritie 24 01510 VANTAA Rakenteiden kosteusmittaus Tarkastuskohde: Koivukoti 2 Kuriiritie 24 01510 VANTAA Tilaaja: Elina Väänänen Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy PL 5202 70701 Kuopio Tarkastaja: Mika Holm 040-760 2737

Lisätiedot

KORJAUSTARVEARVIO 52182.38 17.1.2014

KORJAUSTARVEARVIO 52182.38 17.1.2014 52182.38 17.1.2014 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Katja Tähtinen Raatihuoneenkatu 9, 2. krs, PL 84 13101 Hämeenlinna katja.tahtinen@hameenlinna.fi Tutkimuskohde Nummen koulu, Kylätie

Lisätiedot

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA 31.5.2012 ALUSTATILAN TIIVIYS- JA KUNTOKARTOITUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 4688 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS

ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS Vantaan taidemuseo, Paalutori 3 01600 VANTAA Raportointi pvm: 26.3.2012 Työ A12283 KOHDE: TILAT: TILAAJA: ISÄNNÖINTI: Vantaan Taidemuseo, Paalutori 3 01600 VANTAA Näyttelytila

Lisätiedot

ASBESTIN JA HAITTA-AINEIDEN ESIINTYMINEN

ASBESTIN JA HAITTA-AINEIDEN ESIINTYMINEN 4.9.2012 Sivu 1/5 LAUSUNTO AKAAN KAUPUNKI KIINTEISTÖPALVELUT jaakko.parviainen@akaa.fi ASBESTIN JA HAITTA-AINEIDEN ESIINTYMINEN PURETTAVA PAJANTIEN PÄIVÄKOTI PAJANTIE 6 37830 VIIALA YLÖ-ASBEST OY Arto

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus 1 (4) MUISTIO 16.4.2014 KOTTBY LÅGSTADIESKOLA Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus Tutkimusajankohta 19.2. 27.3.2014 Tilaaja

Lisätiedot

LPK VANHAINEN Soittajantie 10

LPK VANHAINEN Soittajantie 10 LPK VANHAINEN Soittajantie 10 TUTKIMUSSELOSTUS Kosteus- ja sisäilmatutkimukset 7.1.2010 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja p. 09-310 1661 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ Pelimannin ala-aste ja päiväkoti ILMANVAIHDONSELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 1/9

KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 1/9 KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 1/9 Tattikuja 3, 62510 Evijärvi Omakotitalon kuntokartoitus 14.10.2015 klo 14.30 KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 2/9 Tilaus 6.10.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto /

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Tilaaja Kohde Tarkistaja Sivu 1 / 3 Päiväys 20.11.2014 RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Raahen seudun ulosottovirasto / Kihlakunnanvouti Vähäsantanen Juha Kuusikuja 3, Lampinsaari Markus Liedes KOHTEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa Hanna Keinänen, Vahanen Oy Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa

Lisätiedot

Lotta Yrjänä ja Sami Rissanen Puustellintie 35 72400 PIELAVESI lotta.yrjana@mittavat.fi jouni.tissari@mittavat.fi

Lotta Yrjänä ja Sami Rissanen Puustellintie 35 72400 PIELAVESI lotta.yrjana@mittavat.fi jouni.tissari@mittavat.fi MittaVaT Oy MUISTIO 1/11 KOHDE TILAAJA TUTKIJA Tervon kunta Opettajain asuntola Tervon kunta Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO MittaVaT Oy Lotta Yrjänä ja Sami Rissanen lotta.yrjana@mittavat.fi AIKA

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Pöröläntie Kauttua

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Pöröläntie Kauttua PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 12.05.16 10658 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Pöröläntie 1 27500 Kauttua

Lisätiedot

Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Vantaan Kaupunki PL 6007

Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Vantaan Kaupunki PL 6007 Vesivahingon kosteuskartoitus Tarkastuskohde: Kaivokselan päiväkoti Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa Tilaaja: Krohn Mikko Vantaan Kaupunki PL 6007 Vahinkonumero: Tarkastaja: Hannu Peltola 040-538 7944 Tarkastuspvm:

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia Tiedotustilaisuus 24.11.2014 Sisäilmaongelmat ovat monimutkaisia kokonaisuuksia Sisäolosuhteisiin vaikuttavat useat eri tekijät: lämpö-, kosteus-, valaistus-

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 990-200 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Katon piiloränni vuotanut ja kastellut seinärakenteita

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Katon piiloränni vuotanut ja kastellut seinärakenteita Tarkastusraportti Sivu: 1 (20) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Läsnäolijat Pelkosenniemen kunta Koulutie 9 98500 Pelkosenniemi Leinonen Panu (Yhteyshenkilö) p. 00404872445 Panu.Leinonen@pelkosenniemi.fi

Lisätiedot

Vesikaton vuotoselvitys

Vesikaton vuotoselvitys 18.1.2007 Vesikaton vuotoalue Vesikaton vuotoselvitys Kiinteistö oy Kielotie 13 Kielotie 13 01300 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki Asko Karvonen (GSM 0400 646 244) Insinööri (AMK) Unto Kovanen

Lisätiedot

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 TUTKIMUSSELOSTUS 22500325.069 2016-6-30 Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 Tutkimuskohde: Kartanonkosken koulu Tilkuntie 5, Vantaa Tilaaja: Ulla Lignell Maankäytön, rakentamisen ja

Lisätiedot

Tarkastusraportti Kosteuskartoitus 13.10.2015 Työnro: 101115 Rekolantie 64, 32100 Ypäjä

Tarkastusraportti Kosteuskartoitus 13.10.2015 Työnro: 101115 Rekolantie 64, 32100 Ypäjä Rekolantie 64, 32100 Ypäjä 1/10 Tarkastusraportti Kosteuskartoitus 13.10.2015 Työnro: 101115 Rekolantie 64, 32100 Ypäjä Rakennustyyppi: Hirsirunkoinen omakotitalo. Rakennusvuosi: 2011 Lämmitysjärjestelmä:

Lisätiedot

Tutkimusraportti Kosteuskartoitus Työmääräys

Tutkimusraportti Kosteuskartoitus Työmääräys Sivu 1 / 10 Jokisenkuja 15 05200 Nurmijärvi Sivu 2 / 10 Kohde Jokisenkuja 15 05200 Nurmijärvi Tilaaja Emmi Joru Killingholmankuja 3 A 18 00810 Helsinki Aika 25. 27.4.2013 Laajuus Tarkastukset Mittari Pohjatiedot

Lisätiedot

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakennetutkimus

Lisätiedot

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET 30.3.2015 YLEISTIEDOT 1.1 Kohde Hyrsylän koulu Hyrsyläntie 169 09430 SAUKKOLA 1.2 Tilaaja Lohjan kaupunki Tekninen toimi/tilapalvelut Kari Koljonen

Lisätiedot

Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain

Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LOHJAN KAUPUNKI Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Jokelainen Heidi-Johanna Sisällysluettelo 1 Korjaustapaehdotus rakenneosittain...

Lisätiedot

Jatkotoimenpiteet rakenteille on esitetty kohdassa 5.2. Vesa Kontio Gsm 040 7601317 tutkija

Jatkotoimenpiteet rakenteille on esitetty kohdassa 5.2. Vesa Kontio Gsm 040 7601317 tutkija TIIVISTELMÄ Simonmetsän päiväkodissa, Raatetie 25, 01350 Vantaa tehtiin kosteusvauriokartoitus loka-marraskuussa 2004. Tutkimuksen tilaajana oli Vantaan kaupungin tekniseltä toimialalta kaupunginarkkitehti

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/8 Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä 01.10.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 Sisällys 1.

Lisätiedot

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197 Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat:

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 950 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

YHTENÄISKOULU Louhentie 3

YHTENÄISKOULU Louhentie 3 1 Louhentie 3 TUTKIMUSSELOSTUS Rakenne- ja kosteustutkimukset 1.12.2009 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja p. 09-310 1661 2 0 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Kohdetiedot (1/2) - Vaasan seudulla - Rakennettu 1968-69, noin 2250m² - Kantavat rakenteet betonia ja tiiltä - Vesikattorakenne uusittu

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Yrttitien päiväkoti, sisäilmatutkimus Tutkimusselostus 22.12.2010

TIIVISTELMÄ. Yrttitien päiväkoti, sisäilmatutkimus Tutkimusselostus 22.12.2010 TIIVISTELMÄ Yrttitien päiväkodin laajennuksen sisäilmatutkimus. Tutkimuksen tilaajana oli rakennesuunnitteluinsinööri Jouni Räsänen Vantaan kaupungin tilakeskuksesta. Sisäilmatutkimukset suoritettiin lokakuussa

Lisätiedot

Espoon homekoulut: ongelmien syitä ja ratkaisuehdotuksia

Espoon homekoulut: ongelmien syitä ja ratkaisuehdotuksia Espoon homekoulut: ongelmien syitä ja ratkaisuehdotuksia Lautakuntien iltakoulu 28.11.2013: Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Svenska room Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto Jarmo Nieminen Koulurakennusten

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A12076. Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ A12076. Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012 Työ KOHDE: TILAT: Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Kerrokset 1,2,3,4 ja Iv-konehuone TILAAJA: Anne Krokfors ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1

MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1 MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1 Uomarinteen koulu, Vantaa Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 WSP Finland Oy 1 (3) 1. TUTKIMUKSEN KOHDE JA TEHTÄVÄ 1.1 Kohde 1.2

Lisätiedot

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti

Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti TILAAJA: Pomarkun Kunta PL 14 29631 Pomarkku MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Juha Paappanen 045 1147 100 KOHDE: Yläaste ja Lukio Lukiotie 5 29630 Pomarkku Vakuutusyhtiö: 93 097 22.09.2011 Sivu: 1 (Kosteuskartoitus)

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY Pesuhuoneremontit Tero Pyykkönen Oulu 2.9. 2010 Oulu Märkätila tarkoittaa huonetilaa, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoille voi roiskua tai

Lisätiedot