TIETO. Kempeleen lukion opinto-opas KEMPELEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETO. Kempeleen lukion opinto-opas KEMPELEEN"

Transkriptio

1 TIETO Kempeleen lukion opinto-opas KEMPELEEN

2 TIETO Kempeleen lukion opinto-opas 2 KEMPELEEN LUKIO PUHELIN koulusihteeri rehtori apulaisrehtori opinto-ohjaaja opettajat keittiö (D-talo) siivous FAKSI (08) SÄHKÖPOSTI henkilökohtainen: koulu: KOTISIVU edu.kempele.fi/lukio OSOITE Vihiluodontie KEMPELE Sisältö TERVETULOA... 3 LUKIOLAISEN SANAKIRJA... 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT ERITYISPÄIVIEN OHJEET KURSSIEN KIRJO KURSSITARJOTIN OPPIKIRJAT MEIDÄN KOULUN VÄKI KOULUN HALLINTO OPETTAJAKUNTA MUU HENKILÖKUNTA PALVELUITA OPINTOTUKI AIKOJA YLIOPPILASKIRJOITUKSET OPPITUNNIT JAKSOT, KOEPÄIVÄT, KOKEEN PALAUTUKSET JA UUSINNAT KALENTERI OPINTOSUUNNITELMA Sivistys kasvaa ymmärtämisestä KEMPELEEN LUKIO

3 TIETO Kempeleen lukion opinto-opas 3 TERVETULOA Tervetuloa opiskelemaan Kempeleen lukioon. Toivomme, että Sinäkin arvostat saamaasi opiskelumahdollisuutta. Me Kempeleen lukioon kuuluvat olemme ylpeitä koulustamme. Sinäkin olet suuren kouluyhteisömme jäsen. Kun jokainen huolehtii omista velvollisuuksistaan, kaikki viihtyvät. Olet tullut lukioomme vapaaehtoisesti. Se ei merkitse kuitenkaan sitä, että voisit opiskella, jos huvittaa. Kun olet ilmoittautunut yhteisömme jäseneksi, olet sitoutunut koulumme suoritus- ja työskentelyohjeisiin sekä järjestyssääntöihin. Myös lainsäädäntö määrittelee toimintaamme. Kaikissa oppilaitoksissa niin Kempeleen lukiossakin opiskelu on työtä. Myös sinun on opittava ottamaan vastuuta. Me autamme toisiamme, tuemme toisiamme. Voit kääntyä koko henkilökunnan puoleen aina, kun sinulla on ongelmia. Eikä ongelman tarvitse olla suuri, ongelmaa ei tarvitse edes olla: rupatellessammekin opimme tuntemaan toisiamme. Useimmat kouluumme liittyvät käytännön tiedot ja ohjeet on koottu tämän oppaan sivuille. Oman etusi nimissä sinun on syytä tutustua oppaaseen huolellisesti, säilyttää se ja pitää aina mukana koulussa. Se, mitä on painettu tähän oppaaseen, katsotaan kerrotuksi opiskelijoille. Muista myös seurata ilmoitustauluja ja inforuutuja. Käy taloon ja talon tavoille. Toivotamme sinulle oivalluksen riemua ja onnistumisen iloa!

4 TIETO Kempeleen lukion opinto-opas 4 LUKIOLAISEN SANAKIRJA ARVOSTELU Opiskelijan suorittama kurssi arvostellaan kurssin loputtua. Jokainen kurssi arvostellaan muista saman aineen kursseista riippumatta. Arvostelu osoittaa, missä määrin opiskelija on saavuttanut kurssin alussa määritellyt tavoitteet. Kurssiarvosanaan vaikuttavat kokeet, muut suoritukset ja kurssin aikana osoitettu jatkuva näyttö. Se tarkoittaa tuntiaktiivisuutta, halua osallistua aiheen käsittelyyn, annettujen tehtävien suorittamista ja harrastuneisuutta. Jatkuvaa näyttöä painotetaan arvioinnissa. Kurssi voidaan arvostella numeroin 4 (hylätty), 5 (välttävä), 6 (kohtalainen), 7 (tyydyttävä), 8 (hyvä), 9 (kiitettävä), 10 (erinomainen). Arvosana 4 merkitsee, että kurssisuoritus on hylätty. Joistakin hyväksytyistä kursseista annetaan suoritusmerkintä S (suoritettu). Oppiaineen kunkin kurssin arvostelutapa on määritelty opetussuunnitelmassa ja siitä kerrotaan myös Kempeleen lukion kurssioppaassa Avaimessa. AVAIN Kempeleen lukion kurssiopas on nimeltään Avain. Siinä on kuvattu lyhyesti kaikki Kempeleen lukion kurssit. OHJE: Kun suunnittelet seuraavan vuoden opintoja ja teet valintoja, tutki Avaimesta, mitä mikin kurssi sisältää. AVOIN ARVOSANA JA SEN VANHENEMINEN Jos opiskelijalla on jakson loppuessa tekemättä jokin kurssin suorituksista, esimerkiksi kurssikoe tai projektityö, kurssin arvosana jää avoimeksi (jaksotodistukseen tulee symboli A). Puuttuva suoritus täytyy pääsääntöisesti tehdä seuraavan jakson aikana. Opettaja panee avoimesta arvosanasta opiskelijalle Wilma-viestin, jossa hän selvittää, mitkä työt opiskelijalta puuttuvat ja mihin mennessä ne täytyy olla tehtyinä. Vastuu avoimen arvosanan täydentämisestä siirtyy opiskelijalle. Avoin arvosana vanhenee viimeistään seuraavan lukuvuoden ensimmäisen jakson aikana. Joissakin oppiaineissa voi olla tätä tiukempi vanhenemissääntö, josta tiedotetaan aina uuden kurssin alkaessa. OHJE: Seuraa kurssin alkaessa tarkasti, mitä opettaja sanoo arvostelukriteereistä. OHJE: Jos olet sairas koepäivänä, hanki luotettava selvitys ja toimita se kolmen päivän kuluessa ko. opettajalle. EROAMINEN LUKIOSTA Opiskelijan, joka haluaa erota lukiosta, tulee keskustella asiasta ensin opinto-ohjaajan kanssa. Mikäli opinto-ohjaaja katsoo eroamisen perustelluksi, opiskelijan tulee ilmoittaa eroamisaikeestaan rehtorille, joka antaa opiskelijalle eroilmoituslomakkeen. Lomake palautetaan kansliaan allekirjoitettuna, minkä jälkeen opiskelijalle annetaan suoritustodistus. Lukiolain 24 :n mukaan lukiosta katsotaan eronneeksi myös opiskelija, joka pätevää syytä ilmoittamatta on poissa lukiosta, jos on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa koulunkäyntiä. Lukiosta eronneeksi katsotaan myös opiskelija, joka syytä ilmoittamatta ei ole valinnut jonkin jakson ohjelmaansa yhtään kurssia. ETENEMISESTE Kempeleen lukion kurssioppaassa Avaimessa on esitetty, millä ehdoilla opiskelija voi edetä valitsemissaan oppiaineissa. Jonkin aineen opiskeluun voi syntyä etenemiseste, esimerkiksi kahden ajallisesti peräkkäisen hylätyn suorituksen vuoksi. Etenemiseste on poistettava, ennen kuin kyseisen aineen opiskelua voi jatkaa.

5 TIETO Kempeleen lukion opinto-opas 5 OHJE: Lisätietoja tarvitessasi käänny opinto-ohjaajan, ryhmänohjaajan, aineenopettajan tai rehtorin puoleen. ITSEARVIOINTI Oppimisen edellytyksenä on taito arvioida omaa edistymistä. Pelkkä opettajan suorittama arvostelu ei riitä kehittämään opiskeluasi. Opinto-ohjaaja ja ryhmänohjaaja opastavat sinua arvioimaan itse taitojesi kehittymistä. Myös kouluyhteisö arvioi omaa toimintaansa. Jokaiselle vuodelle määritellään kohteet, joiden toteutumista arvioidaan erityisesti. Arviointi toteutetaan Kempeleen koulustrategian koulutuksen kehittämis- ja arviointihankkeen mukaisesti. ITSENÄINEN SUORITTAMINEN Itsenäinen suorittaminen on erittäin vaativa työskentelymuoto. Se sopii varsinkin lahjakkaille, tarmokkaille ja motivoituneille opiskelijoille, jotka ovat edenneet opinnoissaan hyvin. On suositeltavaa, että opiskelija on käynyt kurssin OP2 ennen kuin suorittaa jonkin kurssin itsenäisesti. Itsenäinen suorittaminen tarkoittaa sitä, että opiskelija suorittaa kurssin tai kurssin osan osallistumatta opetukseen. Näin voi nopeuttaa opintoja ja saada harjoitusta korkeakouluopintoihin. Kurssin suorittaminen itsenäisesti vaihtelee oppiaineittain, ja on kursseja, joita ei voi lainkaan suorittaa osallistumatta opetukseen. Anomus kurssin suorittamisesta itsenäisesti on tehtävä hyvissä ajoin ennen kurssin alkamista. Opiskelija täyttää anomuslomakkeen, johon hän merkitsee ko. kurssin ja suoritusajankohdan sekä perustelut itsenäiseen työskentelyyn. Kurssin opettaja antaa anomukseen oman lausuntonsa, ja lopullisen päätöksen tekee rehtori. Mikäli opiskelija saa luvan itsenäiseen suorittamiseen, mutta ei tee tehtäviä määräajassa, lupa raukeaa. JAKSO Lukuvuosi jakautuu jaksoihin, joita koulussamme on viisi. Opiskelijan työjärjestys vaihtuu jaksoittain. Jakson lopussa on 6 koepäivää. Jaksoaikataulu on tämän oppaan sivulla 41. KERHOT Syyslukukauden alussa ilmoitetaan lukuvuoden aikana pidettävät kerhot. Koulussa on viime vuosina ollut mm. koululehti- ja liikuntakerhoja. OHJE: Seuraa ilmoitustauluja ja infotelevisiota. KIRJASTO Koulun omassa kirjastossa on yli 5000 kirjaa. Suurin osa niistä on sijoitettu Tietotorille osa kirjoista on luokissa. Koulukirjastomme on käsikirjasto. Kirjoja ei siis lainata kotiin. Näin sen vuoksi, että monet opiskelijat tarvitsevat töissään samoja teoksia. Ensimmäinen edellytys tiedon löytymiselle on, että kirjat ovat omilla paikoillaan hyllyssä. Jokainen voi siis vaikuttaa kirjaston toimivuuteen. Kirjastoon tulee jonkin verran myös aikakaus- ja sanomalehtiä. Niilläkin on kirjastossa omat paikkansa, jotta lehti olisi aina tarvittaessa helposti löydettävissä. Kirjastoasioissa ja tiedonhankinnassa sinua opastaa Lotta Hynninen. OHJE: Katso myös hakusana TIETOTORI. KOEPÄIVÄT Koepäivät ovat jakson lopussa. Silloin pidetään useimpien jakson aikana opiskeltujen aineiden kokeet. Yhtenä päivänä on yksi koe. Yleensä koepäivinä pidettävä loppukoe on ainoa kurssin aikana pidettävä koe. Joissakin oppiaineissa kokeita tai niitä vastaavia suorituksia pidetään myös jakson varrella. Koetyöskentelyyn kuuluu koulussamme myös kokeen palautustuokio, joka sijoittuu seuraavan jakson alkupuolelle.

6 TIETO Kempeleen lukion opinto-opas 6 Koepäiväjärjestelmän idea on siinä, että opiskelujakso käytetään perusteelliseen ja tarkoituksenmukaiseen opiskeluun, jotta opiskelija voi koepäivien aikana keskittyä oppimiensa asioiden kertaamiseen. Kokeiden keskittyminen jakson loppuun siis parantaa oppimista ja kehittää opiskelua. Sen avulla rauhoitetaan jakson alkupuoli opiskeluun. Koepäivät edistävät myös kurssin hahmottamista kokonaisuudeksi. Jaksojen koepäivät ovat tämän oppaan sivulla 41. KOKEIDEN PALAUTUS Kokeet palautetaan seuraavan jakson alkupuolella erityisenä kokeiden palautukseen varattuna iltapäivänä (ks. tämän oppaan sivu 41). Kunkin kokeen palautukseen varataan 15 minuuttia. Kokeenpalautusiltapäivän ohjelma (aikataulu ja paikat) selviää ilmoitustauluilta ja Nysästä. Kokeet palautetaan vain palautuspäivälle varattuna aikana: ei ennen sitä eikä myöhemmin lukuvuoden aikana. OHJE: Jos olet sairaana kokeenpalautuspäivänä, huolehdi, että myös silloin poissaolo tulee selvitettyä asianmukaisesti. KOKONAISKURSSIMÄÄRÄ Kurssien kokonaismäärä koko lukion aikana on vähintään 75. Ylärajaa ei ole. Kaikille pakollisten kurssien tulee sisältyä kokonaiskurssimäärään. Valtakunnallisia syventäviä kursseja on oltava vähintään 10. Loput opiskelijan kurssit ovat syventäviä ja soveltavia. KOROTUSKUULUSTELU Opiskelija, joka ei ole tyytyväinen johonkin hyväksyttyyn kurssiarvosanaan, voi yrittää korottaa yhtä kurssiarvosanaa lukuvuoden aikana korotuskuulustelussa. Tämä mahdollisuus on toisen, kolmannen ja neljännen vuoden opiskelijoilla. Suoritettu kurssi, jonka arvosanaa opiskelija yrittää korottaa, voi olla miltä vuodelta tahansa. Lopulliseksi arvosanaksi tulee kyseisistä suorituksista parempi. Korotuskuulusteluun on ilmoittauduttava viimeistään viikkoa ennen kuulustelua täyttämällä kansliasta saatava ilmoittautumislomake. Lomake jätetään kansliaan. KORVAAMINEN Jos opiskelija on suorittanut muissa oppilaitoksissa lukio-opintoja vastaavia kursseja, ne voidaan hyväksyä korvaamaan jokin lukion oppiaineen kurssi tai sen osa. Kurssin voi korvata, jos suoritetun kurssin ja korvattavan kurssin tavoitteet vastaavat toisiaan. Vastaavuudet on määritelty Kempeleen lukion opetussuunnitelmassa. Tarvittaessa opiskelijalta voidaan edellyttää myös lisäsuorituksia. Opiskelijan täytyy etukäteen pyytää tieto muussa oppilaitoksessa suoritettavien opintojen korvaavuudesta. Asiasta päättää rehtori. KOULUMATKATUKI Koulumatkatuen myöntämisen edellytyksenä on, että opiskelijan yhdensuuntainen koulumatka on vähintään 10 kilometriä ja koulumatkan kustannukset kuukaudessa ylittävät 54. Oma maksuosuus on 43 / kk. Koulumatkatukea myönnetään enintään kymmeneksi kuukaudeksi lukuvuodessa, abiturienteille kuudeksi kuukaudeksi. OHJE: Koulumatkatuen hakukaavakkeen saat opinto-ohjaajalta. Hän antaa myös lisätietoja. KURSSI Lukion oppiaineet on jaettu kursseihin. Jossakin oppiaineessa voi olla kaiken kaikkiaan vain yksi kurssi, jossakin toisessa taas kursseja voi olla valittavana toistakymmentä. Kun kurssi päättyy, se arvostellaan. Yleensä kurssi opiskellaan yhden jakson aikana. Oppiaineesta on viikossa kolme oppituntia, joista kukin kestää 75 minuuttia. Viikkotunteja on vähemmän, jos kurssi on hajautettu usealle jaksolle. Ensimmäisen kurssin alussa tutustutaan kunkin oppiaineen luonteeseen, selvitellään

7 TIETO Kempeleen lukion opinto-opas 7 tulevien kurssien sisältöjä ja suoritusjärjestystä ja pohditaan aineen merkitystä. Pakollinen kurssi on kaikille yhteinen. Syventävä kurssi on valinnainen, yhteisen kurssin opintoihin liittyvä jatkokurssi. Syventäviä kursseja on kahdenlaisia: Valtakunnallinen syventävä kurssi tarjotaan kaikissa suomalaisissa lukioissa. Koulukohtainen syventävä kurssi on taas Kempeleen lukion oma kurssi, joka on räätälöity koulumme opiskelijoiden tarpeiden pohjalta. Soveltava kurssi puolestaan on valinnainen eheyttävä kurssi, jossa on usein aineksia monista oppiaineista. KURSSIN KESKEYTYMINEN Aloitettua kurssia ei saa keskeyttää kuin erityisen pätevästä syystä. Keskeytyksestä on keskusteltava opettajan ja opinto-ohjaajan sekä tarvittaessa rehtorin kanssa. Jos opiskelija on ilman viranomaistodistusta pois yli kolmelta saman kurssin oppitunnilta, opettaja poistaa hänet kyseiseltä kurssilta. Samoin käy, jos opiskelija kopioi kurssityönsä. Lisäksi kurssin keskeytymisestä voi olla vielä oppiainekohtaisia ohjeita, jotka esitellään kurssin alussa. Kurssin keskeytyminen merkitään jaksotodistukseen symbolilla K. KURSSIN SUORITTAMINEN UU- DELLEEN Hylätyn kurssin voi kerran yrittää suorittaa uusintakuulustelussa tai kurssikokeessa, kun kurssi on tarjolla. Hylätyn tai hyväksytyn kurssin arvosanaa voi yrittää korottaa osallistumalla kurssille uudelleen. Tällöin parempi arvosana jää voimaan. KURSSITARJOTIN Kurssitarjottimeen on merkitty koulun koko vuoden kaikki kurssit jaksoittain. Sen avulla opiskelija voi suunnitella itselleen sopivan suoritusreitin. Itsenäisestä etenemisreitistä kannattaa aina neuvotella opinto-ohjaajan tai ryhmänohjaajan kanssa. Tässä oppaassa esitetty kurssitarjotin (s.20) todennäköisesti muuttuu opiskeluvuoden aikana. Voimassa oleva tarjotin on yläkerran ilmoitustaululla OPETUS-kyltin alla. KÄNNYKKÄ Kännykän käyttö oppitunnin aikana on sallittu vain opettajan luvalla. Muu käyttö on ehdottomasti kielletty. Jos kokeessa opiskelijalta löydetään kännykkä, johon on virta kytkettynä, suoritus hylätään ja koko kurssi saattaa mitätöityä. LUOKATTOMUUS Luokattomuus merkitsee sitä, että lukiossa ei ole luokittain etenevää opetusryhmää kuten perusasteella. Opiskelijan tulee suorittaa lukio-opintonsa enintään neljässä vuodessa. Perustellusta syystä rehtori voi myöntää opiskelulle jatkoaikaa. Luokattomuus merkitsee opiskelun joustavuutta. Opiskelija päättää itse, mitä kursseja hän opiskelee vuoden aikana. MEIDÄN LUKIO -KURSSI Meidän lukio -kurssi on tarkoitettu kaikille Kempeleen lukion opiskelijoille, ja sen tarkoituksena on lisätä koulun yhteisöllisyyttä. Kurssi suoritetaan keräämällä pisteitä Meidän lukio -passiin. Kurssin suorittamisen voi jakaa vaikka koko lukioajalle. Pisteitä saa oppilaskunnan, Pikkuparlamentin ja oman ohjausryhmän luottamustehtävistä, koululehdestä, koulun kuorotoiminnasta, koulun tapahtumien järjestämisestä, koulun edustamisesta ja koulun ulkopuolisiin tiede- ja taidetapahtumiin osallistumisesta. Kurssiin tarvitaan 40 pistettä, ja ryhmänohjaajaltasi saat oman vuosikurssisi suoritusohjeet. OHJE: Kun olet tehnyt jotain pisteisiin oikeuttavaa, muista pyytää kuittaus Meidän lukio -passiin kyseiseltä opettajalta saman tien. MYÖHÄSTYMINEN Jos opiskelija ennalta sopimatta myöhästyy kohtuuttomasti oppitunnilta, häntä ei tarvitse

8 TIETO Kempeleen lukion opinto-opas 8 päästää tunnille. Toistuvat myöhästymiset heikentävät jatkuvaa näyttöä arvioinnissa. OHJE: Jos myöhästyt tunnilta, varmista opettajalta oppitunnin jälkeen, että hän ei ole merkinnyt sinua poissaolleeksi vaan myöhästyneeksi. Vastuu on myöhästyjällä. NYSÄ Kempeleen lukion jaksotiedote on nimeltään Nysä. Se ilmestyy kunkin jakson alkupuolella. Nysässä kerrotaan kyseisen jakson tärkeät tapahtumat ja tiedotetaan ajankohtaisista asioista. OHJAUS Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus ja oikeus saada ohjausta opintoihinsa. Opintoohjauksen tehtävänä on muun muassa vastata lukion suorittamista koskeviin kysymyksiin, antaa tietoa jatko-opinnoista ja työelämästä sekä selkiyttää opiskelijan uravalintaa. Opinto-ohjausta antavat rehtori, opinto-ohjaaja, joka on erikoistunut tähän tehtävään, ryhmänohjaaja, joka perehdyttää ryhmänsä opiskelijat lukiotyöskentelyyn ja seuraa lähiohjaajana opiskelijan etenemistä, jokainen opettaja, joka on oman aineen opiskelun paras asiantuntija. Koulumme opinto-ohjaajana toimii Kaisu Takalahti. OHJAUSRYHMÄ Ohjausryhmä tarkoittaa sitä ryhmää, jonka mukaan opiskelija voi opiskella pakolliset kurssit tai josta opiskelija voi halutessaan irrottautua oman yksilöllisen opiskelusuunnitelman vaatimalla tavalla. Kullakin ohjausryhmällä on ryhmänohjaaja. Ohjausryhmä kokoontuu tiistaisin klo OHJE: Katso sanakirjasta myös hakusana RYHMÄNOHJAAJA. OPETTAJAINHUONEESSA ASI- OIMINEN Monet opiskeluun liittyvät asiat selviävät ilmoitustauluilta, info-televisiosta ja koulun kotisivuilta. Opettajan kanssa on useimmiten mahdollista keskustella oppituntien jälkeen välitunneilla. Jos sinun täytyy asioida opettajanhuoneessa, muista hyvät käyttäytymistavat. OHJE: Palauta mieleen opettajan nimi. Jos haluat tietää, onko joku opettaja paikalla koulussa, tarkista tieto ensin ala- tai yläkerran ilmoitustaululta opettajien työjärjestyksistä. Opettajainhuoneen ovella kysy kohteliaasti, onko opettaja paikalla. OPETUSSUUNNITELMA Opetussuunnitelma on valtakunnallisten tavoitteiden ja sisältöjen pohjalta laadittu koulukohtainen erittely oppiaineiden kurssien tavoitteista, sisällöistä ja toteutuksesta. Opetussuunnitelma sisältää myös tiedot arvioinnista. Lisäksi opetussuunnitelmassa esitellään koulun säännöt, arvopohja, oppimiskäsitys, ohjaus ja työskentelyperiaatteet. OPINTOTUKI Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta. Yli 17-vuotiaat lukiolaiset kuuluvat opintotuen piiriin. Opintotuki on harkinnanvaraista. Sen saantiin vaikuttavat opiskelijan ja hänen vanhempiensa tulot sekä opintosuoritukset. Opintotukea anotaan hakemuslomakkeella, jonka saa oppilaitoksista, pankeista ja Kelalta. OHJE: Tarkempia tietoja tämän oppaan sivulla 39. OPINTO-OHJELMA Lukion aloittaessaan opiskelija suunnittelee itselleen opinto-ohjelman eli alustavan suunnitelman lukio-opintojen suorittamisesta. Opinto-ohjelmaa voi tarkistaa vuosien mittaan. Suunnittelussa kannattaa ehdottomasti käyttää avuksi erityisesti opinto-ohjaajan, aineenopettajan ja ryhmänohjaajan asiantuntemusta.

9 TIETO Kempeleen lukion opinto-opas 9 Kaikki opinto-ohjelman muutokset tehdään hyvissä ajoin ennen sen jakson aloittamista, jossa opiskelija alkaa noudattaa uutta opintoohjelmaa. OPPILASKUNTA Kempeleen lukion oppilaskuntaan kuuluvat kaikki lukiomme opiskelijat. Oppilaskunnan tärkeimpänä tehtävänä on suunnitella ja edistää opiskelijoiden yhteistä toimintaa ja koulutyötä. Sen lisäksi oppilaskunta hoitaa virallisia tehtäviä, esimerkiksi järjestää vaalit ja valitsee toimihenkilönsä syyskokouksessa. Oppilaskunta tekee yhteistyötä Suomen Lukiolaisten Liiton kanssa. Koulun yhteishenkeä lujittavat muun muassa monenlaiset juhlat ja niiden ohjelman valmistaminen, erilaiset nuorisovaalit, toiminta- ja teemapäivät ja muut projektit. Oppilaskunta voi esimerkiksi olla järjestämässä raha- ja tavarakeräyksiä ulkomaisia avustuskohteita varten. Oppilaskunnan toiminnoissa kehittyvät ihmissuhdetaidot. Toimintaan osallistuminen ja vastuun kantaminen vahvistavat kykyä työskennellä yhdessä. Samalla nuori oppii luontevasti hoitamaan käytännön asioita ja johtotehtäviä. Muita opiskelijoiden luottamustehtäviä ovat ohjausryhmien puheenjohtajuus ja sihteeriys. Oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimii Sami Paananen. OPPIMÄÄRÄ Yhden aineen oppimäärä voi muodostua pakollisista kursseista, pakollisista ja syventävistä kursseista, pakollisista, syventävistä ja soveltavista kursseista, syventävistä kursseista tai soveltavista kursseista. Oppimäärä muodostuu siis sen mukaan, mitkä näistä kursseista opiskelija on suorittanut. Eri oppiaineiden oppimäärämahdollisuudet on määritelty Kempeleen lukion opetussuunnitelmassa. Koko lukion oppimäärä täyttyy, kun opiskelija on suorittanut hyväksytysti kaikki opinto-ohjelmaan kuuluvien oppiaineiden oppimäärät. Eli opiskelija on suorittanut kaikki pakolliset kurssit, vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia, riittävän määrän syventäviä ja/tai soveltavia kursseja niin että kursseja on suoritettu vähintään 75. Koulukohtaisista syventävistä kursseista ja soveltavista kursseista voidaan lukea mukaan lukion oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat kurssit. OPPITUNTI Oppitunnit kestävät 75 minuuttia. Ne alkavat täsmällisesti työjärjestyksessä ilmoitettuna ajankohtana. Oppitunnit päättää aina opettaja. POISSAOLO Lukiolain mukaan opiskelijan on osallistuttava oppitunneille, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon. Kaikki poissaolot on selvitettävä. Opiskelijan on pyydettävä poissaoloon lupa etukäteen. Enintään kolmeksi päiväksi luvan voi myöntää ryhmänohjaaja, muuten rehtori. Lomamatkoihin, autokouluun ja ansiotyöhön ei myönnetä lupaa. Kurssin kolme ensimmäistä poissaolotuntia selvitetään huoltajan tai täysi-ikäisen opiskelijan omalla selvityksellä. Muut poissaolot täytyy selvittää viranomaistodistuksella, joka on lääkärin, hammaslääkärin, terveydenhoitajan, sosiaaliviranomaisen, poliisin, tuomarin tms. antama todistus, ryhmänohjaajan tai rehtorin myöntämä lupa tai muu luotettava erityisselvitys. Viranomaistodistus on toimitettava opettajalle kolmen työpäivän kuluessa poissaolosta. Jos viranomaistodistusta ei ole, opiskelija joutuu pois kurssilta. Huoltaja selvittää opiskelijan poissaolot Wilmassa mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kurssin koepäivään mennessä.

10 TIETO Kempeleen lukion opinto-opas 10 Jos huoltaja haluaa selvittää poissaolot Tieto-oppaan avulla, siitä täytyy sopia ryhmänohjaajan kanssa ja valitussa selvittämistavassa täytyy pysyä johdonmukaisesti. Ryhmänohjaustuokioiden ja koulun juhlien poissaolot selvitetään kaikissa tapauksissa Tieto-oppaan avulla. Sairastumisesta pitää ilmoittaa ryhmänohjaajalle, rehtorille tai aineenopettajalle. Kokeesta poissaolosta tarvitaan viranomaistodistus, joka on toimitettava ko. opettajalle kolmen päivän kuluessa. Pääsääntöisesti koulun edustamisesta aiheutuvat poissaolot rinnastetaan viranomaistodistuksella selvitettyihin poissaoloihin. Osallistumisoikeus koulun edustamistehtäviin tulee kuitenkin ansaita. Jos opiskelijalla on jo viisi poissaolotuntia joltakin kurssilta, edustustehtävään ei pääse. Jos opiskelija on SM- tai vastaavan tason urheilija, hän ja hänen huoltajansa tekevät rehtorin kanssa lukukauden alkaessa erillisen sopimuksen poissaolokäytänteistä. OHJE: Jos olet sairaana, kysy kavereilta tai opettajalta tarvittavat tiedot ja kotitehtävät, jotta opiskelurytmisi ei häiriinny. Varmista, että huoltajasi selvittää poissaolosi mahdollisimman pian. Jos tiedät, että joudut olemaan pois jonkin yksittäisen tunnin (esimerkiksi lääkäriin menon vuoksi), on hyvä ilmoittaa asiasta ko. opettajalle etukäteen. PÄIVÄNAVAUS Päivänavaus pidetään keskiviikkona ja perjantaina klo Päivänavaus on osa alkavaa oppituntia. PÄÄTTÖTODISTUS Opiskelija saa lukion päättötodistuksen, kun hän on suorittanut lukion oppimäärän. Oppimäärä tulee täyteen, kun opiskelija on suorittanut ainakin 75 vaadittua kurssia. Niistä oppiaineista, joista opiskelija suorittaa vain yhden kurssin tai kaksi kurssia, hänen on saatava kurssista tai kursseista hyväksytty arvosana. Vaikka opiskelija olisi osallistunut ylioppilastututkintoon ja suorittanut sen hyväksytysti, hän ei saa lukion päättötodistusta eikä myöskään ylioppilastodistusta, jos häneltä puuttuu jokin vaadittavista lukion kursseista. Lukiosta valmistuminen siirtyy siihen vaiheeseen, jolloin 75 kurssia on saatu suoritettua. PÄÄTTÖARVOSANA Kun opiskelija on suorittanut lukio-opintonsa, hänen tietonsa ja taitonsa arvostellaan heti koulunkäynnin päätyttyä. Oppiaineen hyväksytty suorittaminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut hyväksytysti seuraavan taulukon mukaan: Opiskeltujen pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien määrä 1 2 kurssia 3 5 kurssia 6 8 kurssia 9 kurssia tai enemmän Hylättyjä kurssiarvosanoja enintään Päättöarvosana määräytyy oppiaineen pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien arvosanojen keskiarvon pohjalta. Koulukohtaiset syventävät kurssit ja mahdolliset soveltavat kurssit voivat nostaa päättöarvosanaa, eivät laskea. Lisäksi päättöarvosana voi nousta, jos opiskelijan taso on opintojen päättövaiheessa parempi kuin kurssiarvosanojen keskiarvo. Päättöarvosanaa voi korottaa kuulusteluissa, jotka järjestetään tarvittaessa ennen päättötodistuksen antamista. RYHMÄNOHJAAJA Jokaisella ohjausryhmällä on oma ryhmän-ohjaajansa, joka on myös oman ryhmänsä opettaja. Ryhmänohjaaja opastaa ja tukee opiskelijaa kaikissa koulutyöhön liittyvissä asioissa. Lisäksi hän osallistuu oppilaan-ohjaukseen. Hän on ryhmänsä esimies. Ryhmänohjaajaan voi ottaa yhteyttä puhelimitse ja myös sopia henkilökohtaisesta tapaamisesta. Ryhmänohjaajan jokainen opiskelija tapaa ainakin tiistaisin klo

11 TIETO Kempeleen lukion opinto-opas 11 TARVIKEMAKSU Opiskelijoilta kerätään tarvikemaksu heti syyslukukauden alussa. Lukuvuonna maksu on 5. Tuolla rahalla opiskelija saa mm. kaikki koekonseptipaperit ja voi tulostaa koulutöitään tietotekniikka- ja ryhmätyöluokassa. Kynät, laskimen ym. tarvikkeet opiskelija ostaa itse. Abiturienteille tarvikemaksu korvaa myös kaikki esipainetut ylioppilaskirjoituspaperit. Kuvataiteessa on oppiaineen luonteen vuoksi vielä oma tarvikemaksunsa, joka on pakollisissa kursseissa 8,50 ja muissa kuvataiteen kursseissa 5. Maksun kerää kuvataiteen opettaja aina kurssin alussa. TERVEYDENHUOLTO Kotikuntasi Kempele vastaa lukiolaisten terveydenhuollosta. Sinulle kuuluu muun muassa terveydenhoitaja- ja hammaslääkäripalvelut. OHJE: Katso tämän oppaan sivu 37. TIETOTEKNIIKKALUOKKA JA RYHMÄTYÖLUOKKA Tietotekniikkaluokka ja ryhmätyöluokka on varattu pääasiassa opetuskäyttöön. Työjärjestykseen merkityt ja opettajien varaamat tunnit on tarkoitettu pelkästään näiden ryhmien käyttöön. Muina aikoina opiskelijat voivat tehdä eri kursseilla annettuja tehtäviä opettajan luvalla. Ulkopuolisten päästäminen tietotekniikkaluokkaan ja ryhmätyöluokkaan on ehdottomasti kielletty. OHJE: Jos sinulla on tarve tehdä jotakin kurssityötä tietotekniikka- tai ryhmätyöluokassa, pyydä etukäteen lupa kyseiseltä opettajalta ja täytä sininen lupalappu. TIETOTORI Koulumme erityispiirteisiin kuuluu Tietotori. Se on kunnan kirjaston ja koulukeskuksen oppilaitosten yhteinen tiedonhankintakeskus, joka on päivisin opiskelijoiden ja opettajien käytettävissä. Tietotori on tarkoitettu opiskelijoiden ja opettajien tiedonhakuun. Opiskelija saa henkilökohtaista ohjausta hakiessaan tietoa erilaisiin yksilö-, ryhmä- ja projektitöihinsä. Tietotorin toiminnasta vastaa Lotta Hynninen. OHJE: Katso myös hakusana KIRJASTO. TUKIOPETUS Opinnoissa tilapäisesti jälkeen jäänyt opiskelija tai oppiaineen lisäohjausta muuten tarvitseva opiskelija voi halutessaan saada tukiopetusta. OHJE: Neuvottele tukiopetuksesta suoraan aineenopettajan kanssa. UUSINTAKUULUSTELU Opiskelija, joka on saanut hylätyn kurssiarvosanan, voi yrittää kerran kurssin suorittamista uusintakuulustelussa. Hyväksyttyä kurssia ei voi uusia uusintakuulustelussa. Uusintakuulusteluihin on ilmoittauduttava viimeistään kaksi päivää ennen kuulustelua täyttämällä kansliasta saatava ilmoittautumislomake. Lomake jätetään kansliaan. Uusintakuulustelusta aiheutuu opiskelijalle poissaolo kurssilta, jos hänellä olisi kokeen aikana kyseisen kurssin oppitunti. Uusintakuulustelujen päivämäärät ovat tämän oppaan sivulla 41. WILMA Koulun hallinto-ohjelman etäkäyttöliittymän nimi on Wilma. Huoltajilla on käyttäjätunnus Wilmaan, ja pääsääntöisesti he selvittävät opiskelijan poissaolot Wilman kautta. Wilmasta opiskelija ja huoltaja voivat tarkistaa suoritukset ja valinnat. Kurssivalinnat tehdään keväisin ennen lukuvuoden päättymistä. Muutokset opintosuunnitelmaan tehdään pääsääntöisesti opinto-ohjaajan tai rehtorin kanssa. YLIOPPILASTUTKINTO Ylioppilastutkinto järjestetään kahdesti vuodessa. Kokelas voi hajauttaa tutkintonsa enintään kolmeen peräkkäiseen kertaan tietysti koko tutkinnon voi suorittaa

12 TIETO Kempeleen lukion opinto-opas 12 yhdelläkin kertaa. Tutkintoon osallistuminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut asianomaisen oppiaineen pakolliset kurssit. Äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Sen lisäksi kokelas suorittaa vähintään kolme muuta koetta seuraavista: englanti/saksa, ruotsi, matematiikka ja reaaliaine. Näistä ainakin yhden on oltava oppimäärältään laaja. Jos oppiaineessa ei järjestetä pakollisia kursseja, kokeeseen voi osallistua, kun opiskelija on suorittanut oppiaineesta vähintään kaksi syventävää kurssia. Ylioppilastutkintoon ilmoittautuminen on sitova ja tutkintomaksut ovat ulosottokelpoisia. Vuonna 2014 tutkintomaksut ovat seuraavat: perusmaksu 14,00 ja ainekohtainen maksu 28,00 / aine.

13 TIETO Kempeleen lukion opinto-opas 13 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT TAVOITTEET Säännöt ovat välttämättömiä, jotta päivittäinen työ sujuisi mahdollisimman rauhallisesti ja lukioyhteisö olisi jäsenten mielestä viihtyisä ja turvallinen. Säännöt totuttavat jäsenet vastuuseen. Joka ei noudata yhteisesti sovittuja sääntöjä, joutuu vastaamaan siitä yhteisölle. Säännöt siis auttavat nuoria kasvamaan toimintakykyisiksi yhteiskunnan jäseniksi. KOULUALUE JA -AIKA 1 Koulualueena pidetään aluetta, joka rajoittuu Kempeleentiehen, perusasteen yläkoulun tonttiin, Vihiluodontiehen ja kirkon tonttiin. Koulualueella on varattu tila polkupyörille. Ne pidetään telineissä lukion etupihalla, ei kulkuväylillä eikä katoksessa. Mopedit, moottoripyörät ja opiskelijoiden autot pidetään Vihiluodontien varressa olevilla pysäköintipaikoilla. Kempelehallin edessä olevat maksulliset lämpöpisteellä varustetut autopaikat on vuokrattu henkilökunnalle. Lukion piha-alueella ei ole opiskelijoille varattuja auto-paikkoja. 2 Kouluajaksi katsotaan työjärjestyksen mukainen työpäivä ja työjärjestyksestä poikkeavat tapahtumat koulussa ja koulun ulkopuolella. Koulun järjestämiä tilaisuuksia kouluajan ulkopuolella ovat mm. koulun opiskelijoiden järjestämät juhlat, retket tai tutustumiskäynnit sekä harrastustoiminta ja muut niihin rinnastettavissa olevat tilaisuudet. PÄIVITTÄINEN TYÖSKENTELY 1 Päivänavaus järjestetään lukioasetuksen mukaisesti. Päivänavaus on osa alkavaa oppituntia. 2 Oppitunnit alkavat ja päättyvät täsmällisesti koulun työjärjestyksessä ilmoitettuna ajankohtana. Opettaja kuitenkin päättää aina oppitunnin. Jos opiskelija ennalta sopimatta myöhästyy kohtuuttomasti oppitunnilta, häntä ei tarvitse ottaa tunnille. Myöhästyneen opiskelijan tulee oppitunnin jälkeen itse huolehtia, että opettaja ei ole merkinnyt häntä poissaolleeksi. Jos opettaja syytä ilmoittamatta viivästyy oppitunnilta enemmän kuin 15 minuuttia, opiskelijoiden tulee ilmoittaa siitä kansliaan. 3 Välituntien aikana luokassa oleskelu ei ole sallittua ilman opettajan lupaa. Välituntialueena on lukion piha-alue ja sisätilat luokkia lukuun ottamatta. 4 Kouluyhteisön jäsenien tulee toimia niin, että koulu ja koulualue pysyvät siistinä. 5 Ruokailussa noudatetaan annettuja ruokailuvuoroja ja hyviä käytöstapoja. 6 Koulun omaisuutta tulee käsitellä erityisen huolellisesti. Opiskelija on velvollinen korvaamaan koulun omaisuudelle tahallaan tai tuottamuksesta aiheuttamansa vahingon. Aiheutuneesta vahingosta on viipymättä ilmoitettava rehtorille tai jollekulle opettajalle. 7 Tapaturman sattuessa lähimmät opiskelijat ja opettajat ilmoittavat tapahtuneesta viipymättä kansliaan. 8 Ennalta tiedossa olevaan poissaoloon on pyydettävä lupa. Enintään kolmeksi päiväksi luvan voi myöntää ryhmänohjaaja, muuten rehtori. Esimerkiksi lomamatkoihin, autokouluun ja ansiotyöhön ei myönnetä lupaa. Sairastumisesta on ilmoitettava heti koulun kansliaan tai suoraan ryhmänohjaajalle, aineenopettajalle tai rehtorille. Koepäivän poissaolosta opiskelijan on toimitettava kolmen päivän kuluessa luotettava selvitys, esimerkiksi terveydenhoitajan tai lääkärintodistus, ko. opettajalle. Huoltaja selvittää opiskelijan poissaolot Wilmassa mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kurssin koepäivään mennessä.

14 TIETO Kempeleen lukion opinto-opas 14 Jos opiskelija on ilman viranomaistodistusta pois yli kolmelta saman kurssin oppitunnilta, opettaja poistaa hänet kyseiseltä kurssilta. Jos opiskelija poistuu kesken koulupäivän, hänen on ilmoitettava siitä ryhmänohjaajalle, rehtorille tai asianomaiselle aineenopettajalle. Toistuvat myöhästymiset heikentävät jatkuvaa näyttöä arvioinnissa. 9 Kännykän käyttö oppitunnilla on sallittu vain opettajan luvalla. Muu käyttö on ehdottomasti kielletty. 10 Opiskelija ei saa esittää arvosteltavaksi toisen tekemää työtä kokonaan tai osittain jäljennettynä. Oikeaoppiset lainaukset sovitaan aina kurssin opettajan kanssa. Mikäli opiskelija jää kiinni jäljentämisestä, hänet poistetaan kurssilta eli kurssi keskeytyy. 11 Jos opiskelija syyllistyy vilppiin arvosteltavassa suorituksessa, kurssi mitätöidään. TYÖRAUHA Työrauha on oppimisen edellytys. Kouluyhteisön jäsenen tulee asiallisella, rauhallisella käyttäytymisellä pyrkiä edistämään koulun työrauhaa. Jos opiskelija rikkoo järjestyssääntöjä tai muutoin käyttäytyy epäasiallisesti, voidaan ryhtyä seuraaviin kurinpidollisiin toimenpiteisiin: opettaja saa määrätä opiskelijan poistumaan luokasta enintään oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi rehtori voi antaa opiskelijalle kirjallisen varoituksen. TUPAKOINTI, PÄIHTEET JA HUUMEET 1 Lukioyhteisön jäsen ei saa esiintyä koulussa tai koulun järjestämissä tilaisuuksissa päihteiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena. Alkoholipitoisten juomien, huu-meiden ja muiden päihteiden tuominen koulualueelle on kielletty. 2 Tupakointi ja nuuskan käyttö on kielletty koulussa ja koulualueella. MUITA MÄÄRÄYKSIÄ 1 Ryhmien puheenjohtajat ja sihteerit ovat velvollisia osallistumaan tarvittaessa oppilaskunnan hallituksen järjestämiin kokouksiin ja neuvotteluihin sekä välittämään tehdyt päätökset ryhmänsä tietoon. 2 Opiskelijat saavat julkaista ja levittää painotuotteita ja muuta tiedotusaineistoa, jos se ei haittaa koulun työrauhaa. Luokkahuonetta ei tule käyttää sellaisen aineiston esillä pitämiseen, joka ei liity asianomaisiin opintoihin. Kaupallista tai yleisiin poliittisiin vaaleihin liittyvää mainosaineistoa ei koulussa saa julkaista eikä levittää. 3 Tietotekniikkaluokka ja ryhmätyöluokka on varattu pääasiassa opetukseen. Työjärjestykseen merkityt ja opettajien varaamat tunnit on tarkoitettu pelkästään kyseisten ryhmien käyttöön. Muina aikoina opiskelijat voivat työskennellä luokissa saatuaan opettajalta luvan. Iltakäytöstä on sovittava erikseen. 4 Koulun teknisten laitteiden käytöstä on neuvoteltava erikseen rehtorin tai asianomaisen opettajan kanssa. 5 Niissä asioissa, joista ei järjestyssäännöissä erikseen mainita, noudatetaan voimassa olevaa lukiolakia, lukioasetusta ja kunnan toimintasääntöä sekä yleisesti hyväksyttyjä hyviä tapoja.

15 TIETO Kempeleen lukion opinto-opas 15 ERITYISPÄIVIEN OHJEET Vanhojenpäivä TAVOITTEET Viime vuosisadoilta peräisin olevat puvut ja vanhat asusteet edellyttävät kantajaltaan arvokasta, hillittyä ja hallittua käytöstä. Jo perinteet velvoittavat tähän. Pukeutumisella ja hyvällä käytöksellä pyritään osoittamaan ja todistamaan nuoremmille vanhojen viisaus. JÄRJESTELYT Ryhmänohjaajat esittelevät toimintasäännöt ryhmilleen ja käynnistävät vanhojenpäivän suunnittelun. Erityisesti on painotettava järjestyssääntöjen ja hyvien tapojen noudattamista, jotka pätevät myös mahdollisissa koulun ulkopuolisissa tapahtumissa. 2. vuoden opiskelijat valitsevat keskuudestaan vastuuryhmän ja ilmoittavat ryhmän opiskelijoiden nimet rehtorille. Vastuuryhmän tehtävänä on huolehtia vanhojenpäivän suunnittelusta ja organisoinnista. 2. vuoden opiskelijoiden on hyvissä ajoin suunniteltava vanhojenpäivän tuntikohtainen ohjelma, ja se on annettava rehtorin ja 2. vuoden opiskelijoiden ryhmänohjaajien hyväksyttäväksi viimeistään viikkoa ennen juhlapäivää. Ohjelma on suunniteltava niin, että päivä etenee jäntevästi. Mahdollisesta kiertelystä perusasteen kouluilla on sovittava riittävän ajoissa koulun johtajien kanssa, ja sovittua aikataulua on noudatettava. Lukion oppitunneilla kiertelystä on etukäteen saatava lupa opettajalta. Vanhojenpäivän ruokailuvuoroista on hyvissä ajoin sovittava keittiöhenkilökunnan kanssa. Aamupäivällä 1. vuoden opiskelijoilla on normaali koulupäivä työjärjestyksen mukaisesti. Koululla varataan iltapäivä vanhojen ohjelmaa varten. Vanhojenpäivästä ei saa aiheutua lisätyötä koulun henkilökunnalle. Vanhojenpäivän vastuuryhmän tehtävänä on huolehtia, että opiskelijat siivoavat koulun. Penkinpainajaispäivä TAVOITTEET Penkinpainajaispäivä on opiskelunsa päättävien järjestämä läksiäisjuhla. Tavoitteena on, että penkinpainajaisissa abiturientit, toiset opiskelijat, opettajat ja muu kouluväki yhdessä juhlivat abiturienttien kouluajan loppumista. Pitkien perinteiden mukaisesti penkinpainajaispäivä on iloinen ja hyvän mielen jättävä karnevaali. JÄRJESTELYT Ryhmänohjaajat esittelevät toimintasäännöt ryhmilleen ja käynnistävät penkinpainajaispäivän suunnittelun. Erityisesti on painotettava järjestyssääntöjen noudattamista. Abiturientit sitoutuvat kirjallisesti sääntöjen noudattamiseen Abiturientit valitsevat keskuudestaan vastuuryhmän ja ilmoittavat ryhmän opiskelijoiden nimet rehtorille. Vastuuryhmän tehtävänä on huolehtia penkinpainajaispäivän suunnittelusta ja organisoinnista. Abiturienttien on hyvissä ajoin suunniteltava penkinpainajaispäivän tarkka ohjelma. Ohjelma ja kaikki siihen liittyvä materiaali, esimerkiksi mahdolliset video-, kuva- ja äänitallenteet, on annettava rehtorin ja abiturienttien ryhmänohjaajien hyväksyttäväksi - viimeistään kaksi viikkoa ennen juhlapäivää. Päivä etenee hyväksytyn ohjelman mukaisesti. Mahdollisesta kiertelystä perusasteen kouluilla on sovittava riittävän ajoissa koulun johtajien kanssa, ja sovittua aikataulua on noudatettava. 1. ja 2. vuoden opiskelijoilla on normaali koulupäivä työjärjestyksen mukaisesti toista oppituntia lukuun ottamatta. Penkinpainajaispäivästä ei saa aiheutua lisätyötä koulun henkilökunnalle.

16 TIETO Kempeleen lukion opinto-opas 16 KURSSIEN KIRJO Valtakunnalliset oppiaineet Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti ÄI6 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti ÄI7 Puheviestinnän taitojen syventäminen ÄI8 Tekstitaitojen syventäminen (tekstitaitokoe) ÄI9 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri (esseekoe) ÄI10 Kirjoittamisen ja tekstitaitojen ABC ÄI11 Sanataiteilija ÄI12 Myyttien maailma ÄI13 Kirjallisuuden maailma Ruotsi RUB1 Koulu ja vapaa-aika RUB2 Arkielämää Pohjoismaissa RUB3 Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa RUB4 Elämää yhdessä ja erikseen RUB5 Elinympäristömme RUB6 Puhu ja ymmärrä paremmin RUB7 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen RUB8 Kieliopin kertauskurssi RUB9 Kuullun ja luetun ymmärtäminen RUB10 Kulttuurin tekijöitä ja näkijöitä RUB11 Abien kertauskurssi A-englanti ENA1 Nuori ja hänen maailmansa ENA2 Viestintä ja vapaa-aika ENA3 Opiskelu ja työ ENA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma ENA5 Kulttuuri ENA6 Tiede, talous ja tekniikka ENA7 Luonto ja kestävä kehitys ENA8 Puhu ja ymmärrä paremmin ENA9 Peruskurssi ENA10 Abi-kurssi:Maailma tänään ENA11 Kuullun ja luetun ymmärtäminen ENA12 Kieliopin kertauskurssi A-saksa SAA1 Nuori ja hänen maailmansa SAA2 Viestintä ja vapaa-aika SAA3 Opiskelu ja työ SAA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma SAA5 Kulttuuri SAA6 Tiede, talous ja tekniikka SAA7 Luonto ja kestävä kehitys SAA8 Puhu ja ymmärrä paremmin SAA9 Kieliopin kertauskurssi B2-ranska RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset RAB22 Meillä ja muualla RAB23 Ennen ja nyt RAB24 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat RAB25 Kulttuuri RAB26 Yhteinen maapallomme RAB27 Tiede ja tekniikka RAB28 Luonto ja kestävä kehitys RAB29 Harjoitusta yo-kokeisiin B2-saksa SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset SAB22 Meillä ja muualla SAB23 Ennen ja nyt SAB24 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat SAB25 Kulttuuri SAB26 Yhteinen maapallomme SAB27 Tiede ja tekniikka SAB28 Luonto ja kestävä kehitys SAB29 Kieliopin kertauskurssi B2-venäjä VEB21 Vapaa-aika ja harrastukset VEB22 Meillä ja muualla VEB23 Ennen ja nyt VEB24 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat VEB25 Kulttuuri VEB26 Yhteinen maapallomme VEB27 Tiede ja tekniikka VEB28 Luonto ja kestävä kehitys VEB29 Harjoitusta yo-kokeisiin

17 TIETO Kempeleen lukion opinto-opas 17 B3-ranska RAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua RAB32 Näin asiat hoituvat RAB33 Vapaa-aika ja harrastukset RAB34 Meillä ja muualla RAB35 Ennen ja nyt RAB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat RAB37 Kulttuuri RAB38 Yhteinen maapallomme RAB39 Kieliopin kertauskurssi RAB310 Harjoitusta yo-kokeeseen B3-saksa SAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua SAB32 Näin asiat hoituvat SAB33 Vapaa-aika ja harrastukset SAB34 Meillä ja muualla SAB35 Ennen ja nyt SAB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat SAB37 Kulttuuri SAB38 Yhteinen maapallomme SAB39 Kieliopin kertauskurssi SAB310 Harjoitusta yo-kokeeseen B3-venäjä VEB31 Hyvää päivää, hauska tutustua VEB32 Näin asiat hoituvat VEB33 Vapaa-aika ja harrastukset VEB34 Meillä ja muualla VEB35 Ennen ja nyt VEB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat VEB37 Kulttuuri VEB38 Yhteinen maapallomme VEB39 Kieliopin kertauskurssi VEB310 Harjoitusta yo-kokeeseen Pitkä matematiikka MAA1 Funktiot ja yhtälöt MAA2 Polynomifunktiot MAA3 Geometria MAA4 Analyyttinen geometria MAA5 Vektorit MAA6 Todennäköisyys ja tilastot MAA7 Derivaatta MAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot MAA9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot MAA10 Integraalilaskenta MAA11 Lukuteoria ja logiikka MAA12 Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi MAA14 Kertauskurssi MAA15 Talousmatematiikka MAA16 Varmenna ja syvennä perustaitojasi MAA17 Tukea funktioihin, yhtälöihin ja derivaattaan Lyhyt matematiikka MAB1 Lausekkeet ja yhtälöt MAB2 Geometria MAB3 Matemaattisia malleja I MAB4 Matemaattinen analyysi MAB5 Tilastot ja todennäköisyys MAB6 Matemaattisia malleja II MAB7 Talousmatematiikka MAB8 Matemaattisia malleja III MAB9 Sovellukset matematiikassa MAB10 Tukikurssi Biologia BI1 Eliömaailma BI2 Solu ja perinnöllisyys BI3 Ympäristöekologia BI4 Ihmisen biologia BI5 Bioteknologia BI6 Biologian kertauskurssi Maantiede GE1 Sininen planeetta GE2 Yhteinen maailma GE3 Riskien maailma GE4 Aluetutkimus GE5 Maantieteen kertauskurssi Fysiikka FY1 Fysiikka luonnontieteenä FY2 Lämpö FY3 Aallot FY4 Liikkeen lait FY5 Pyöriminen ja gravitaatio FY6 Sähkö FY7 Sähkömagnetismi FY8 Aine ja säteily FY9 Fysiikan maailmankuva Kemia KE1 Ihmisen ja elinympäristön kemia KE2 Kemian mikromaailma

18 TIETO Kempeleen lukion opinto-opas 18 KE3 Reaktiot ja energia KE4 Metallit ja materiaalit KE5 Reaktiot ja tasapaino KE6 Tutki ja syvennä KE7 Työkurssi Evankelisluterilainen uskonto UE1 Uskonnon luonne ja merkitys UE2 Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta UE3 Ihmisen elämä ja etiikka UE4 Uskontojen maailmat UE5 Mihin suomalainen uskoo? UE6 Lähimmäinen ja minä UE7 Uskonnon kertauskurssi Ortodoksinen uskonto UO1 Ortodoksinen maailma UO2 Uskonoppi ja etiikka UO3 Raamattutieto UO4 Uskontojen maailmat UO5 Ortodoksinen Suomi Elämänkatsomustieto ET1 Hyvä elämä ET2 Maailmankuva ET3 Yksilö ja yhteisö ET4 Kulttuuriperintö ja identiteetti ET5 Maailman selittäminen katsomusperinteissä Filosofia FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun FI2 Filosofinen etiikka FI3 Tiedon ja todellisuuden filosofia FI4 Yhteiskuntafilosofia FI5 Filosofian kertauskurssi Historia HI1 Ihminen, ympäristö ja kulttuuri HI2 Eurooppalainen ihminen HI3 Kansainväliset suhteet HI4 Suomen historian käännekohtia HI5 Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan HI6 Kulttuurien kohtaaminen HI7 Maailma tänään HI8 Historian kertauskurssi Yhteiskuntaoppi YH1 Yhteiskuntatieto YH2 Taloustieto YH3 Kansalaisen lakitieto YH4 Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni YH5 Lukiolaisen business-kurssi YH6 Yhteiskuntaopin kertauskurssi Psykologia PS1 Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus PS2 Ihmisen psyykkinen kehitys PS3 Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet PS4 Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta PS5 Persoonallisuus ja mielenterveys PS6 Minä ja muut johdatus sosiaalipsykologiaan PS7 Psykologian kertauskurssi Musiikki MU1 Musiikki ja minä MU2 Moniääninen Suomi MU3 Ovet auki musiikille MU4 Musiikki viestii ja vaikuttaa MU5 Musiikkiprojekti MU6 Yhtyelaulu I MU7 Musiikki ja tietokone Kuvataide KU1 Minä, kuva ja kulttuuri KU2 Ympäristö, paikka ja tila KU3 Media ja kuvien viestit KU4 Taiteen kuvista omiin kuviin KU5 Nykytaiteen työpaja KU6 Graafinen suunnittelu KU7 Animaatio ja multimedia KU8 Taidetta seinille Liikunta LI1 Taitoa ja kuntoa LI2 Liikuntaa yhdessä ja erikseen LI3 Virkisty liikunnasta LI4 Yhdessä liikkuen LI5 Kuntoliikunta Terveystieto TE1 Terveyden perusteet TE2 Nuoret, terveys ja arkielämä TE3 Terveys ja tutkimus TE4 Terveystiedon kertauskurssi Opinto-ohjaus OP1 Koulutus, työ ja tulevaisuus OP2 Opiskelu, työelämä ja ammatinvalinta

19 TIETO Kempeleen lukion opinto-opas 19 Koulukohtaiset oppiaineet Viestintä- ja mediaosaaminen Tietotekniikka TIE1 Lukion tietotekniikan perustaidot TIE2 Digitaalinen kuvankäsittely TIE3 Taulukkolaskenta TIE4 Ohjelmointi Mediat MED1 Johdatus medioihin MED2 Lehtityö MED3 Sähköinen viestintä Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus KAN1 Maailmankansalainen PRO1 Kansainvälisyysprojekti Hyvinvointi ja turvallisuus RYH1 Ryhmänohjaus TUT1 Tutorointi MEI1 Meidän lukio TUR1 Kansalaisen turvakurssi ST1 Stressinkäsittelytaidot Teknologia ja yhteiskunta TIL1 Tilastojen teko ja tulkinta kansalaistaitona Lukiodiplomit KUD1 Kuvataiteen lukiodiplomi LID1 Liikunnan lukiodiplomi MUD1 Musiikin lukiodiplomi

20 TIETO Kempeleen lukion opinto-opas 20 KURSSITARJOTIN Kurssitarjottimesta näet koko lukuvuoden opetuksen. Jos valintasi menevät päällekkäin, voit kätevästi tarkistaa kurssitarjottimesta, onko sinun mahdollista poiketa suositellusta etenemisestä ja näin saada valintasi toteutumaan. Huomaa kuitenkin, että pakollisten aineiden kursseille on etuoikeus niillä opiskelijoilla, joiden ohjausryhmälle ko. kurssi on merkitty ensisijaisesti. Jos aiot poiketa suositellusta etenemisjärjestyksestä, sinun on ehdottomasti tehtävä muutokset opinto-ohjaajan tai rehtorin kanssa. Näin luet kurssitarjotinta Kurssitarjottimen lyhenteissä oppiaineen kirjainkoodit vastaavat kurssin virallista lyhennettä. Numerot sen sijaan poikkeavat: Kurssitarjottimessa lyhenteen ensimmäinen numero tarkoittaa kurssin numeroa ja toinen numero opetusryhmän numeroa. Esimerkiksi virallisessa lyhenteessä äidinkielen ensimmäinen pakollinen kurssi on ÄI1, mutta tarjottimessa ÄI1.* Tähden paikalle on merkitty opetusryhmän numero (1 5). Kurssitarjottimessa siis esimerkiksi lyhenne PS3.2 tarkoittaa psykologian kolmannen kurssin toista opetusryhmää. Kurssitarjottimeen on merkitty ohjausryhmäsi kohdalle oppiaineet, joita opiskelet kyseisessä jaksossa. Tarjottimesta eivät suoraan näy työjärjestykset, mutta tuntikaavion avulla saat näkymään, miten viikkotyöjärjestyksesi rakentuu. Kurssitarjottimessa oppiaine on tietyllä rivillä. Rivin numero vastaa tuntikaavion numeroa. H-rivillä oleva kurssi on hajautettu useampaan jaksoon ja H-rivin kurssit ovat Wilmassa riveillä Ajantasainen kurssitarjotin löytyy Wilmasta. TUNTIKAAVIO oppitunnit ma ti ke to pe 1. tunti tunti tunti tunti tunti

21 TIETO Kempeleen lukion opinto-opas 21 KURSSITARJOTIN 1. JA 2. JAKSOON

22 TIETO Kempeleen lukion opinto-opas 22 KURSSITARJOTIN 3. JA 4. JAKSOON

23 TIETO Kempeleen lukion opinto-opas 23 KURSSITARJOTIN 5. JAKSOON

24 TIETO Kempeleen lukion opinto-opas 24 OPPIKIRJAT Huom! Käytetty oppikirja ei käy, jos harjoitukset on tehty kirjaan. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI1 ÄI11 ÄI8 ja ÄI9 Ruotsi Mikkola Koskela ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja,ISBN: (ISBN: ) WSOY; A4-luentokansio (kansio on välttämätön) Edellisten lisäksi Ylioppilastekstejä 2014, ÄOL ja SKS RUB1 Blom Hyypiä Kaunisto ym: Galleri 1,ISBN: , OTAVA Kaunisto Paasonen ym: Grammatik Galleri. OTAVA RUB2 Blom Hyypiä Kaunisto ym: Galleri 2, OTAVA; ISBN: x Kaunisto Paasonen ym: Grammatik Galleri. OTAVA RUB3 Blom Hyypiä Kaunisto ym: Galleri 3, OTAVA; ISBN: Kaunisto Paasonen ym: Grammatik Galleri. OTAVA RUB4 Blom Hyypiä Kaunisto ym: Galleri 4, OTAVA; ISBN: ; Kaunisto Paasonen ym: Grammatik Galleri. OTAVA RUB5 Blom Hyypiä Kaunisto ym: Galleri 5, OTAVA; ISBN: ; Kaunisto Paasonen ym: Grammatik Galleri. OTAVA RUB6 Blom Kaunisto Paasonen Salonen: Galleri 6, OTAVA; ISBN: ; Kaunisto Paasonen ym: Grammatik Galleri. OTAVA RUB7 Blom Kaunisto Paasonen Salonen: Galleri 7, OTAVA; ISBN: ; Kaunisto Paasonen ym: Grammatik Galleri. OTAVA RUB11 Harkoma Jukarainen Lilius: Abi Ruotsi, OTAVA(Huom! uusi painos 2013); ISBN: A-englanti Huom! Myös vanhemmat painokset (WSOY/Wsoy Pro, eri ISBN-numerot) käyvät, kunhan kirja ei ole valmiiksi täytetty. ENA1 Elovaara Ikonen ym: ProFiles Course 1 ISBN , Sanoma Pro ENA2 Elovaara Ikonen ym: ProFiles Course 2, ISBN Sanoma Pro ENA3 Ikonen Mäkelä ym: ProFiles Course 3, ISBN Sanoma Pro ENA4 Ikonen Mäkelä ym: ProFiles Course 4, ISBN Sanoma Pro ENA5 Ikonen Mäkelä ym: ProFiles Course 5, ISBN Sanoma Pro ENA6 Ikonen Mäkelä ym: ProFiles Course 6, ISBN Sanoma Pro ENA7 Ikonen Mäkelä ym: ProFiles Course 7, ISBN Sanoma Pro ENA8 Ikonen Mäkelä ym. ProFiles Course 8 ISBN Sanoma Pro

25 TIETO Kempeleen lukion opinto-opas 25 ENA9 Lindholm Nuutila ym: Pre-fix, ISBN Sanoma Pro ENA10 Davies Mäkelä ym: In Touch. Course 8, ISBN Sanoma Pro ENA11 ENA12 A-saksa opettajan jakama monistemateriaali Silk Mäki Kjisik: Grammar Rules! ISBN Otava ja Key (tehtävien ratkaisut), ISBN Otava SAA1 Honkavaara Kiiski Raatikainen Schröder: Genau 1, Sanoma Pro, ISBN SAA2 Honkavaara Kiiski Raatikainen Schröder: Genau 2, Sanoma Pro, ISBN SAA3 Honkavaara Kiiski Raatikainen Schröder: Genau 3, Sanoma Pro, ISBN SAA4 Steenbeck Matschke Rantanen : Genau 4, Sanoma Pro, ISBN SAA5 Steenbeck Matschke Rantanen: Genau 5, Sanoma Pro, ISBN SAA6 Matschke Rantanen Räsänen Steenbeck : Genau 6, Sanoma Pro, ISBN SAA 7-8 Matschke Räsänen Steenbeck: Genau 7-8, Sanoma Pro, ISBN SAA9 Busse Jaakamo: Abi saksa, OTAVA, ISBN B2-saksa SAB21 Busse Jaakamo ym: Panorama Deutsch 1 3. Texte ISBN: SAB Panorama Deutsch 1 Übungen ISBN: , Panorama Deutsch 2 Übungen ISBN: , Panorama Deutsch 3 Übungen ISBN: , OTAVA SAB24- Busse Jaakamo ym: Panorama Deutsch 4 6. Texte SAB26 ISBN Panorama Deutsch 4 Übungen ISBN: , Panorama Deutsch 5 Übungen ISBN: , Panorama Deutsch 6 Übungen ISBN , OTAVA SAB27- Busse Jaakamo ym: Panorama Deutsch 7 8. Texte ISBN: SAB , Panorama Deutsch 7 Übungen ISBN: , Panorama Deutsch 8 Übungen ISBN: , OTAVA B2-venäjä VEB21 Jegorenko Piispanen: Mozno 2, OTAVA, ISBN B2-ranska RAB21 RAB22 Bärlund Jokinen Maala Raitala Mauffret: Voilá 2. Textes et exercices, OTAVA, ISBN Bärlund Jokinen Maala Raitala Mauffret: Voilá 3. Textes et exercices, OTAVA, ISBN

26 TIETO Kempeleen lukion opinto-opas 26 RAB23 B3-saksa Bärlund Jokinen Maala Raitala Mauffret: Voilá 4. Textes et exercices, OTAVA, ISBN SAB31 Seppänen Toiviainen ym: Super gut 1, ISBN , Sanoma Pro Seppänen Toiviainen ym: Super gut 2, ISBN , Sanoma Pro Dahlmann Halsti ym: Gute Idee!1, Sanoma Pro,ISBN SAB32 Dahlmann Halsti ym: Gute Idee!2, Sanoma Pro,ISBN SAB33 Dahlmann Halsti ym: Gute Idee!3, Sanoma Pro,ISBN SAB34 Dahlmann Halsti ym: Gute Idee!4, Sanoma Pro,ISBN SAB35 Dahlmann Halsti ym: Gute Idee!5, Sanoma Pro,ISBN SAB36 Dahlmann Halsti ym: Gute Idee!6, Sanoma Pro,ISBN SAB37-8 Dahlmann Halsti ym: Gute Idee!7-8, Sanoma Pro,ISBN SAB39 Busse Jaakamo: Abisaksa, OTAVA, ISBN B3-ranska RAB31 32 Bärlund Jokinen ym: Voilá 1pour le lycée,otava, RAB33 Bärlund Jokinen Ma ala Raitala Mauffret: Voilá 2. Textes et exercices, OTAVA, ISBN RAB34 Bärlund Jokinen Maala Raitala Mauffret: Voilá 3. Textes et exercices, OTAVA, ISBN RAB35 Bärlund Jokinen Maala Raitala Mauffret: Voilá 4. Textes et exercices, OTAVA, ISBN RAB36 Bärlund Jokinen Maala Raitala Mauffret: Voilá 5. Textes et exercices, OTAVA, ISBN RAB37 Bärlund Jokinen Maala Raitala Mauffret: Voilá 6. Textes et exercices, OTAVA, ISBN B3-venäjä VEB31 Jegorenkov Piispanen Väisänen: Mozno! 1, teksti- ja työkirja, VEB35 OTAVA, ISBN Pitkä matematiikka MAOL-taulukot. Matematiikka, fysiikka, kemia, Otava MAA1- Härkönen Kontkanen ym: Pyramidi 1, Funktiot ja yhtälöt, SanomaPro (ISBN: ) MAA2 Härkönen Kontkanen ym: Pyramidi 2, Polynomifunktiot, SanomaPro (ISBN: ) MAA3 Kangasaho Mäkinen ym: Pitkä matematiikka 3. Geometria, WSOY (ISBN ) MAA4 Kangasaho Mäkinen ym: Pitkä matematiikka 4. Analyyttinen geometria,wsoy (ISBN ) MAA5 Kangasaho Mäkinen ym: Pitkä matematiikka 5, Vektorit, WSOY (ISBN: ) MAA6 Kontkanen Lehtonen Luosto: Pyramidi 6, Todennäköisyys ja tilastot, SanomaPro (ISBN: ) Huom. v uudistettu painos MAA7 Kontkanen Lehtonen ym: Pyramidi 7, Derivaatta, SanomaPro (ISBN: ) Huom. v uudistettu painos

27 TIETO Kempeleen lukion opinto-opas 27 MAA8 MAA9 MAA10 MAA11 MAA12 MAA13 MAA14 MAA15 Lyhyt matematiikka Kontkanen Lehtonen ym: Pyramidi 8, Juuri- ja logaritmifunktiot, SanomaPro(ISBN: ) Huom. v uudistettu painos Härkönen-Kontkanen Lehtonen ym: Pyramidi 9, Trigonometriset funktiot ja lukujonot, SanomaPro, ISBN Härkönen-Kontkanen Lehtonen: Pyramidi 9. Integraalilaskenta, SanomaPro, ISBN Kangasaho Mäkinen ym: Pitkä matematiikka 11. Lukuteoria ja logiikka.(isbn ) Jäppinen Kupiainen ym: Lukion calculus 7, MAA12 Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä, OTAVA Kangasaho Mäkinen ym: Pitkä matematiikka 13. Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi, WSOY Kangasaho Mäkinen ym: Pitkä matematiikka 14. Kertaus. (ISBN ),WSOY Forsell Hassinen - Taskinen: Sigma 7. Talousmatematiikka,(uudistettu laitos, 2010), Sanoma Pro ISBN MAB10 MAOL-taulukot. Matematiikka, fysiikka,kemia, OTAVA ISBN (MAOL-digitaulukot ISBN ) MAB1 Ekonen Hassinen Hemmo Taskinen: Sigma 1. Lausekkeet ja yhtälöt, Sanoma Pro ISBN MAB2 Ekonen Hassinen Hemmo Taskinen: Sigma 2 (uudistettu laitos, 2011).Geometria, Sanoma Pro ISBN MAB3 Ekonen Hassinen Hemmo Taskinen: Sigma 3. Matemaattisia malleja 1, Sanoma Pro ISBN MAB4 Ekonen Hemmo Vahviainen Taskinen: Sigma 4. Matemaattinen analyysi, Sanoma Pro ISBN MAB5 Hemmo Vahviainen Taskinen: Sigma 5. Tilastot ja todennäköisyys, Sanoma Pro ISBN MAB6 Hemmo Vahviainen Taskinen Ekonen: Sigma 6. Matemaattisia malleja II, Sanoma Pro ISBN MAB7 Forsell Hassinen Taskinen: Sigma 7,Talousmatematiikka (uudistettu laitos 2010), Sanoma Pro ISBN MAB8 Hassinen Forsell Taskinen: Sigma 8, Matemaattisia malleja III, Sanoma Pro ISBN MAB9 Aalto Kangasaho Kylliäinen ym: Lyhyt matikka 9, Kertaus, Sanoma Pro ISBN Biologia BI1 BI3 BI2 BI4 Leinonen Nyberg Tast ym: Koulun biologia. Eliömaailma, OTAVA, ISBN Leinonen Nyberg Tast ym: Koulun biologia. Ympäristöekologia, OTAVA, ISBN Leinonen Nyberg Tast ym: Koulun biologia. Solu ja perinnöllisyys, OYAVA, ISBN Leinonen Nyberg Tast ym: Koulun biologia. Ihmisen biologia, OTAVA, ISBN

28 TIETO Kempeleen lukion opinto-opas 28 BI5 BI6 Maantiede GE1 GE2 GE3 GE4 GE5 Fysiikka FY1 FY2 FY3 FY4 FY5 FY6 FY7 FY8 FY9 Kemia KE1 KE2 KE3 KE4 Kokkonen Nowak Veistola ym: Lukion biologia. Bioteknologia, OTAVA, ISBN , Hannus Nowak Veistola: Abi biologia, OTAVA + BI1-BI5 oppikirjat Fabritius Kakko Kenno ym: Lukion maantiede 1. Sininen planeetta, OTAVA, ISBN Fabritius Kakko Kenno ym: Lukion maantiede 2. Yhteinen maailma, OTAVA, ISBN Fabritius Kakko Kenno ym: Lukion maantiede 3. Riskien maailma, OTAVA, ISBN Fabritius Kenno Nowak ym: Lukion maantiede 4. Aluetutkimus, OTAVA, ISBN X Fabritius Kenno Nowak ym: Abi maantiede, OTAVA + GE1+GE4 oppikirjat, ISBN Hatakka Saari Sirviö ym: Physica 1. Fysiikka luonnontieteenä, Sanoma Pro, ISBN: (Myös digikirjat käyvät) Hatakka Saari Sirviö ym: Physica 2. Lämpö, Sanoma Pro (uudistettu painos, 2013), ISBN: Hatakka Saari Sirviö ym: Physica 3. Aallot, Sanoma Pro (uudistettu painos, 2013), ISBN: Hatakka Saari Sirviö ym: Physica 4. Liikkeen lait, Sanoma Pro, ISBN: Hatakka Saari Sirviö ym: Physica 5. Pyöriminen ja gravitaatio, Sanoma Pro, ISBN Hatakka Saari Sirviö ym: Physica 6. Sähkö, Sanoma Pro ISBN Hatakka Saari Sirviö ym: Physica 7. Sähkömagnetismi, Sanoma Pro, ISBN Hatakka Saari Sirviö ym: Physica 8. Aine ja säteily, Sanoma Pro, ISBN: Fysiikan ylioppilastehtävät ratkaisuineen , MFKS Lehtiniemi Turpeenoja: Mooli 1. Lukion kemia KE1. Ihmisen ja elinympäristön kemia, OTAVA, ISBN (Digikirjana ISBN ) Lehtiniemi Turpeenoja: Mooli 2. Lukion kemia KE2. Kemian mikromaailma, OTAVA, ISBN , (Digikirjana ISBN ) Lehtiniemi Turpeenoja: Mooli 3. Lukion kemia KE3. Reaktiot ja energia, OTAVA, ISBN X (Digikirjana ISBN ) Lehtiniemi Turpeenoja: Mooli 4. Lukion kemia 4. Metallit ja materiaalit, OTAVA, ISBN (Digikirjana ISBN ) KE5 Lehtiniemi Turpeenoja: Mooli 5. Reaktiot ja tasapaino, OTAVA, ISBN (Digikirjana ISBN )

29 TIETO Kempeleen lukion opinto-opas 29 KE6 Lehtiniemi Turpeenoja: Abi Kemia, OTAVA, ISBN ja Lehtiniemi Turpeenoja: Abi Kemia ratkaisut, OTAVA, ISBN Evankelisluterilainen uskonto UE1 Airaksinen Honkaheimo ym: Portti I, OTAVA ISBN UE2 Hanki Könni ym: Silta 2, SANOMAPRO ISBN UE3 Airaksinen Honkaheimo ym: Portti III. OTAVA ISBN UE4 Ikkala Ketola ym: Uusi Arkki 4, EDITA ISBN UE5 Hanki Könni ym: Silta 5, WSOY ISBN Elämänkatsomustieto ET1 ET2 ET3 ET4 Filosofia FI1 FI2 FI3 FI4 Historia Hjelm Slotte: Dialogi hyvästä elämästä, Sanoma Pro ISBN Tomperi Slotte Hjelm: Dialogi tiedosta ja maailmankuvasta, Sanoma Pro, ISBN Tomperi Niemelä: Dialogi yksilöstä ja yhteisöstä, Sanoma Pro, ISBN Hakala Kopperi: Filo 1. Johdatus filosofiseen ajatteluun, Sanoma Pro, ISBN Hakala Kopperi: Filo 2. Filosofinen etiikka, Sanoma Pro, ISBN Hakala Kopperi Kotro: Filo 3. Tiedon ja todellisuuden filosofia, Sanoma Pro, ISBN Hakala Kopperi Räikkä Eerolainen: Filo 4. Yhteiskuntafilosofia, Sanoma Pro, ISBN HI1 Lahtinen Ripatti Similä Ukkonen: Linkki 1. Lukion historia, WSOY ISBN HI2 Lahtinen Ripatti Similä: Linkki 2. Lukion historia, WSOY ISBN HI3 Aunesluoma Lehtonen Putus-Hilasvuori Ukkonen Vuorela: Linkki 3. Lukion historia, WSOY, ISBN HI4 Aunesluoma Putus-Hilasvuori Ukkonen Vuorela: Linkki 4. Lukion historia, WSOY, ISBN HI5 Ekonen Matsinen: Forum. Suomi esihistoriasta autonomian aikaan. OTAVA, ISBN HI6 Jokiaho Putus Hilasvuori: Linkki 6. Lukion historia, WSOY ISBN

30 TIETO Kempeleen lukion opinto-opas 30 Yhteiskuntaoppi YH1 YH2 YH3 YH4 Psykologia Aunesluoma Putus-Hilasvuori Ukkonen Vuorela: Linkki 1. Lukion yhteiskuntaoppi, WSOY, ISBN Marttila Similä Ukkonen Vuorela: Linkki 2. Lukion yhteiskuntaoppi, WSOY, ISBN Haapaniemi Nilkku Paularanta Seitajärvi: Linkki 3. Lukion yhteiskuntaoppi, WSOY, ISBN Aunesluoma Marttila ym: Jokaisen Eurooppa, SANOMAPRO, ISBN PS1 Aarnio - Autio - ym: Skeema 1, Psykologian perusteet, EDITA, ISBN PS2 Aarnio Autio Hiltunen: Skeema 2 kehityspsykologia, EDITA ISBN PS3 Aarnio Kalakoski ym: Skeema 3, Tiedonkäsittelyn perusteet, EDITA, ISBN PS4 Aarnio Kalakoski ym: Skeema 4, Motivaatio, tunteet ja taitava ajattelu, EDITA, ISBN PS5 Aarnio Autio ym: Skeema 5,Persoonallisuus ja mielenterveys, EDITA, ISBN PS6 Järvinen ym: PS Sosiaalipsykologia, OTAVA, ISBN Terveystieto TE1 TE2 TE3 TE4 Fogelholm Huuhka ym: Lukion terveystieto TERVE!, 1 Terveyden perusteet, SANOMAPRO ISBN Fogelholm Huuhka ym: Lukion terveystieto TERVE!, 2 Nuoret, terveys ja arkielämä, SANOMAPRO ISBN Fogelholm Huuhka ym: Lukion terveystietoterve!, 3 Terveys ja tutkimus. SANOMAPRO ISBN Koski Orkovaara ym: YO Terveystieto. SANOMAPRO ISBN

31 TIETO Kempeleen lukion opinto-opas 31 MEIDÄN KOULUN VÄKI KOULUN HALLINTO Aaltonen, Kimmo, FM vt. rehtori Konttinen, Pasi, FM apulaisrehtori Prokkola, Tuula koulusihteeri OPETTAJAKUNTA Aaltonen, Kimmo, FM matematiikka, fysiikka, kemia, tietotekniikka, virkavapaalla sijaisena Huotari, Henna Etelä, Veli-Pekka, ERO erityisopetus Herva, Mirja, LitM liikunta Huovinen, Hillevi, FL englanti, ruotsi, virkavapaalla sijaisena Erkinpalo, Anne Hänninen, Jukka, KM liikunta Kaarre-Kela, Heli, FM englanti Konttinen, Helena, FL matematiikka, fysiikka, kemia Konttinen, Pasi, FM matematiikka, fysiikka, kemia Kunnas, Janne, FM äidinkieli ja kirjallisuus, filosofia Könönen, Elina, KM musiikki Laasonen, Mikko, FM äidinkieli ja kirjallisuus Loukonen, Jaakko, VTM psykologia ja filosofia Masalin, Helena, FM venäjä Mustonen, Reijo, KUVO kuvataide, mediat Nurmesniemi, Aki, FM maantiede, biologia virkavapaalla sijaisena Vähämetsä, Salla Paananen, Sami, FM historia ja yhteiskuntaoppi Paavola, Aino, FM ruotsi, saksa Pirinen, Liisa, FM englanti, saksa

32 TIETO Kempeleen lukion opinto-opas 32 Pirttikoski, Kalevi, FM äidinkieli ja kirjallisuus, mediat Putkonen, Lea, FM matematiikka, kemia, fysiikka Santaniemi, Merja, FT maantiede, biologia, terveystieto Similä, Jouni, FM historia, yhteiskuntaoppi, maailmankansalainen Takalahti, Kaisu, opinto-ohjaaja opinto-ohjaus Taskila, Riitta, FM ruotsi, saksa Vähäsalo, Manu, FM uskonto, historia, filosofia Weissenfelt, Marjo, FM kemia, matematiikka, virkavapaalla sijaisena Happonen, Miina MUU HENKILÖKUNTA Inkala, Juha kalustonkorjaaja-vahtimestari Väätäjä, Marko kiinteistönhoitaja Pussila Jaana kokki (D-talo) Paavola, Alli ruokapalvelun alue-esimies Tuohimaa, Sami palvelualuepäällikkö Järvinen, Hilkka laitoshuoltaja Ilmola, Raija laitoshuoltaja Räisänen, Jaana laitoshuoltaja Yli, Marita siivoustyönohjaaja Kalaja, Eija terveydenhoitaja Raunio, Kaarina hammaslääkäri Huhta, Hannele psykologi Ridell, Tarja kuraattori

33 TIETO Kempeleen lukion opinto-opas 33 PALVELUITA TERVEYDENHUOLTO Terveydenhoitaja Eija Kalaja p , S-posti: Terveydenhoitajan- ja lääkärintarkastus tehdään kaikille 2. vuoden opiskelijoille. Lääkärin vastaanottoa vaativa sairaanhoito hoidetaan oman kotipaikkakunnan terveyskeskuksessa. Avoimet vastaanotot terveydenhoitajalle (ei ajanvarausta) ma pe klo , pe vain kiireellisiä tapauksia varten. LUKIOLAISTEN HAMMASHOITO Hammashoito on maksutonta alle 18-vuotiaille. Opiskelijat voivat varata itse hammashoitoajan terveyskeskuksen hammashoitolasta. Suositeltu tarkastusväli on 1 2 vuotta. Ulkopaikkakuntalaisia opiskelijoita kehotetaan hakeutumaan hammashoitoon ensisijaisesti oman kotipaikkakunnan terveyskeskukseen. 15 vuotta täyttäneiltä peritään 36,20 :n sakkomaksu käyttämättä jätetystä varatusta hoitoajasta. Ajanvaraus: klo , p KOULUKURAATTORI Koulukuraattori ottaa vastaan lukiolaisia tiistaipäivisin yläasteella terveydenhoitajan tiloissa. Keskusteluajan voi varata puhelimitse p , sähköpostitse tai wilman kautta. Koulukuraattorin puhelinaika on päivittäin klo Keskustelemaan voi tulla erilaisissa opiskelun ja elämän pulmatilanteissa, esimerkiksi - kun opiskelu ei suju tai opiskelijalla on opiskelupaineita - kun opiskelija kokee olonsa väsyneeksi, ahdistuneeksi, stressaantuneeksi tai häntä jännittää - kun elämässä tapahtuu suuria muutoksia - kun opiskelija tarvitsee tukea ihmissuhteissa (perhe, kaverit, seurustelu) Keskustelut ovat aina luottamuksellisia ja vapaaehtoisia. Yhdessä voimme miettiä ratkaisuja ja selviytymiskeinoja. Ota yhteyttä jo silloin, kun ongelmat ovat pieniä! PSYKOLOGI Kempeleen lukion opiskelijoilla on mahdollisuus käydä omissa asioissa psykologin vastaanotolla mielenterveysneuvolassa. Psykologin työ on osa kouluterveydenhuollon työtä ja lukiolaisille maksutonta. Voit varata ajan psykologi Hannele Huhdalle numerosta klo tai sähköpostitse Käyntiosoite on Tiilitie 2.

34 TIETO Kempeleen lukion opinto-opas 34 TIETOTORI Lähikirjasto-koulukirjasto Tietotori sijaitsee Kirkonkylän koulukeskuksessa. Tietotori tarjoaa mahdollisuuden itsenäiseen tiedonhakuun ja koulutöiden tekemiseen. Henkilökunta opastaa mielellään asiakkaita myös tietokoneen käytössä. Lukion aloittaville on syyslukukauden alkupuolelle merkitty OP2-kurssi, joka sisältää tiedonhaun opetusta eli perehtymistä eri tietokantoihin. Tämän lisäksi kurssilla mietitään, mitä tutkielman teko vaatii ja mitkä ovat hyvän tutkielman tunnuspiirteet. Kurssin järjestelystä vastaavat Kaisu Takalahti ja Lotta Hynninen. Tietotorille voi palauttaa Kempeleen pääkirjaston (Zeppelinissä) lainoja. Tietotorin kautta voi myös tilata maksutta ja lainata pääkirjaston aineistoa. Vastaavasti Tietotorin aineistoa voi palauttaa ja lainata pääkirjaston kautta. Myös muista OUTI-kirjastoista voi tilata aineistoa opiskelukäyttöön maksutta. Lainoja voi uusia kirjastokortin avulla kirjaston tiskillä, puhelimitse tai kirjastosta henkilökohtaisesti saatavan tunnusluvun avulla Internetissä Tarkista Tietotorin aukioloajat netistä tai Tietotorin ovesta. Tietotori Kempeleen koulukeskus Vihiluodontie

35 TIETO Kempeleen lukion opinto-opas 35 OPINTOTUKI Mitä se on? Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta. Opintorahaa ja asumislisää ei opiskelijan tarvitse maksaa takaisin. Opintolainan takaa valtio, mutta korosta ja muista lainaehdoista sopivat pankki ja opiskelija. Opintolaina maksetaan takaisin korkoineen. Yleensä maksuaika on kaksi kertaa niin pitkä kuin opiskeluaika. Opintolainan valtiontakaus myönnetään täysimääräisesti, mutta pankista voi nostaa pienemmänkin erän tai lainan voi jättää käyttämättä. Kuka sitä saa? Opintotukea voi saada päätoimisesti opiskeleva ja taloudellisen tuen tarpeessa oleva opiskelija. Myös lukiolaiset kuuluvat opintotuen piiriin. Kun lukiolainen on täyttänyt 17 vuotta, hän voi seuraavan kuun alusta lähtien saada opintotukea. Asumislisää voi saada myös alle 17-vuotias, joka asuu yksin vuokralla. Opintotuen saamiseen vaikuttavat opiskelijan ja/tai hänen vanhempiensa tulot ja varallisuus. Opintotuen saamisen ehtona on, että opiskelija suorittaa lukukauden aikana vähintään kymmenen kurssia. Opiskelijalla on oikeus opintotukeen kurssien määrästä riippumatta myös sellaisen lukukauden aikana, jona hän osallistuu vähintään kahteen ylioppilastutkintoon kuuluvaan kokeeseen. Opiskelija, joka ylioppilastutkinnon suoritettuaan korottaa arvosanojaan tai suorittaa uusia arvosanoja, ei ole oikeutettu opintotukeen. Kuinka paljon sitä saa? Vanhempien luona asuvalle 17-vuotiaalle opintorahan perusosa on 38. Tukea voidaan alentaa tai korottaa vanhempien tulojen perusteella. Opintoraha maksetaan kuukausittain opiskelijan pankkitilille. Yleensä maksupäivä on kuukauden neljäs päivä (tai sitä seuraava pankkipäivä). Miten sitä haetaan? Opintotukea anotaan hakemuslomakkeella, jonka saa oppilaitoksista, pankeista tai Valtion opintotukikeskus lähettää esitäytetyt lomakkeet niille lukiolaisille, jotka ikänsä puolesta voivat hakea opintotukea. Hakemus kannattaa tehdä hyvissä ajoin. Hakemusten normaali käsittely Kelalla kestää noin kuukauden, syksyn ruuhka-aikana se voi kestää kauemmin. Hakemus jätetään opinto-ohjaajalle. Opintotuki haetaan ensimmäisellä hakukerralla koko opiskeluajaksi. Mistä saa lisätietoja? Opinto-ohjaaja neuvoo sinua opintotukiasioissa. www-osoite: P.S. Lue tarkoin saamasi opintotukipäätöksen teksti ja toimi sen mukaisesti.

36 TIETO Kempeleen lukion opinto-opas 36 AIKOJA YLIOPPILASKIRJOITUKSET Syksy 2014 ma vieras kieli, pitkä oppimäärä, kuullun ymmärtäminen: englanti klo 8.30, saksa klo 11 ti ruotsi, kuullun ymmärtäminen ke vieras kieli, lyhyt oppimäärä, kuullun ymmärtäminen: saksa klo 8.30, ranska klo 11, venäjä klo 15 englanti klo 13 pe äidinkieli, tekstitaidon koe ma uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto ke vieras kieli, pitkä oppimäärä, kirjallinen osa pe ruotsi, kirjallinen osa ma äidinkieli, esseekoe ke matematiikka pe psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia ma vieras kieli, lyhyt oppimäärä, kirjallinen osa Kevät 2015 to äidinkieli, tekstitaidon koe ma toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä ti vieras kieli, pitkä oppimäärä, kuullun ymmärtäminen: englanti klo 8.30, saksa klo 11, ranska klo 13, venäjä klo 15 ke vieras kieli, lyhyt oppimäärä, kuullun ymmärtäminen: saksa klo 8.30, ranska klo 11, espanja klo 13, englanti klo 14, venäjä klo 15 ma äidinkieli, esseekoe ke psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia pe vieras kieli, pitkä oppimäärä, kirjallinen osa ma toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä, kirjallinen osa ke matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä pe uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto ma vieras kieli, lyhyt oppimäärä, kirjallinen osa

37 TIETO Kempeleen lukion opinto-opas 37 OPPITUNNIT 1. oppitunti alkaa päättyy oppitunti alkaa päättyy ruokatunti 3. oppitunti alkaa päättyy oppitunti alkaa päättyy oppitunti alkaa päättyy Päivänavaukset ke ja pe Ryhmänohjaus tiistaisin klo JAKSOT, KOEPÄIVÄT, KOKEEN PALAUTUKSET JA UUSINNAT Jaksot 1. jakso pe ma pv 2. jakso ti to pv (la ) 3. jakso pe ke pv (la ) 4. jakso to to pv (la 28.3.) 5. jakso ti la pv yht.188 pv Koepäivät Kokeen palautukset 1. jakso ma ma ke jakso to to ke jakso ke ke ke jakso pe to (la 28.3.) ke jakso to to pe Uusintakuulustelut 1. to klo to klo to klo to klo ke klo 8 11 Hyväksytyn kurssiarvosanan korotuskuulustelu to klo 8 11 (ei koske 1.vuoden opiskelijoita)

38 KALENTERI TIETO Kempeleen lukion opinto-opas 38 elo su jakso, syyskirkko klo su liikuntailtapäivä, ekojen vanhempainilta klo koulukuvaus 15 koulukuvaus su uusintakuulustelu su su syys abien vanhempainilta klo su 8 yo-kuuntelu: vieras kieli, pitkä 9 yo-kuuntelu: ruotsi 10 yo-kuuntelu: lyhyet kielet yo: äidinkieli, tekstitaidon koe su 15 yo: uskonto, elämänkatsomus -tieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto yo: pitkät kielet yo: ruotsi su 22 koepäivä, yo: äidinkieli, esseekoe 23 koepäivä, 24 koepäivä, yo: matematiikka 25 koepäivä, 26 koepäivä, yo: psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia su 29 koepäivä, yo: lyhyet kielet jakso

39 TIETO Kempeleen lukion opinto-opas 39 loka su koulupäivä, kv-viikon tapahtumapäivä 12 su kv-viikon toimintapäivä 15 kokeiden palautus su 20 syyslomaviikko su marras 1 2 su su Abi-päivät Linnanmaalla 13 uusintakuulustelu su koepäivä 21 koepäivä su 24 koepäivä 25 koepäivä 26 koepäivä 27 koepäivä jakso su

40 TIETO Kempeleen lukion opinto-opas 40 joulu itsenäisyysjuhla & syksyn lakkiaiset 6 itsenäisyyspäivä 7 su su kokeiden palautus joulujuhlakirkko klo su 22 joululoma alkaa joulupäivä 26 tapaninpäivä su tammi su 5 6 loppiainen, joululoma päättyy su su korotuskuulustelu su koepäivä 29 koepäivä 30 koepäivä 31

41 TIETO Kempeleen lukion opinto-opas 41 helmi 1 su 2 koepäivä 3 koepäivä 4 koepäivä 5 4. jakso yo: äidinkieli, tekstitaidon koe su 9 yo-kuuntelu: ruotsi 10 yo-kuuntelu: pitkät kielet 11 yo-kuuntelu: lyhyet kielet 12 penkinpainajaispäivä 13 vanhojenpäivä su kokeiden palautus su uusintakuulustelu maalis 1 su 2 talvilomaviikko su 9 yo: äidinkieli, esseekoe yo: psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia yo: pitkät kielet su 16 yo: ruotsi yo: matematiikka yo: uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto su 23 yo: lyhyet kielet koepäivä 28 koepäivä (huom. lauantai) 29 su 30 koepäivä 31 koepäivä

42 TIETO Kempeleen lukion opinto-opas 42 huhti 1 koepäivä 2 koepäivä 3 pitkäperjantai 4 5 su 6 toinen pääsiäispäivä 7 5. jakso su kokeiden palautus su uusintakuulustelu su touko 1 vappu 2 3 su su uusintakuulustelu 14 helatorstai 15 vapaapäivä su koepäivä 22 koepäivä su 25 koepäivä 26 koepäivä 27 koepäivä 28 koepäivä 29 kokeiden palautus 30 lakkiaiset 31 su

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Monet kustantajat tarjoavat oppikirjoja myös sähköisessä muodossa. Voit useissa tapauksissa valita, kumpaa haluat käyttää. Yleensä sähköinen versio on hieman

Lisätiedot

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-016 Huomaa, että muutokset ovat vielä mahdollisia! OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOS,

Lisätiedot

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

OPPIKIRJAT 2015 2016. Äidinkieli ja kirjallisuus. Ruotsi. myös digikirjat käyvät

OPPIKIRJAT 2015 2016. Äidinkieli ja kirjallisuus. Ruotsi. myös digikirjat käyvät OPPIKIRJAT 2015 2016 Huom! Käytetty oppikirja ei käy, jos harjoitukset on tehty kirjaan. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI1 ÄI11 Ruotsi Mikkola Koskela ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja,ISBN:978-951-

Lisätiedot

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset.

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2014-2015 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 1 Särmä.

Lisätiedot

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 VIMPELIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2015-2016 ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 kirjallisuus Särmä, tehtäviä 1 9789511237211 OTAVA 1 1 Särmä, tehtäviä

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015 Äidinkieli ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 ÄI8 ÄI9 Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista Aine Oppikirja Kustantaja Särmä suomen kieli ja kirjallisuus (sähköinen oppikirja) Särmä Tehtäviä 1 (sähköinen) Särmä

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 3 ÄI 4 ÄI5 ÄI6 Kurssivihko 8 WSOY 951-0-29901-4 ÄI

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 AINE ÄIDINKIELI 1-6 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä, Tehtäviä 2, OTAVA

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 AINE KURSSIT KIRJA ISBN ÄIDINKIELI 1-3 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä,

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.

Lisätiedot

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT Opettajainkokous 18.4.2011/12 LV. 2011 2012 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla ÄIDINKIELI Äidinkieli

Lisätiedot

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit:

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit: PÄLKÄNEEN LUKION VALINTAKORTTI PITKÄ MATEMATIIKKA Sukunimi Henkilötunnus Etunimet_ Kotikunta_ Osoite: Puh._ Lukion aikana on suoritettava hyväksyttävästi vähintään 75 kurssia, käsittäen kaikki pakolliset

Lisätiedot

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO Käytettävät oppikirjat lukuvuonna 2013 2014. E-kirjoja saa käyttää, mikäli niitä on saatavissa. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 ÄI6 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus Käsikirja

Lisätiedot

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Äidinkieli Ai 1 ja Ai 2 Kieli ja tekstit 1 978 951 0 277 22 5 SanomaPro Ai 3 ja AI 4 Kieli ja tekstit 2 978 951 0 302 36 1 SanomaPro AI 1 - AI 9 Käsikirja 978 951 0 263

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 AINE ÄIDINKIELI 1-9 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1-3 Särmä, Kielenhuolto, OTAVA 978-951-1-26586-3 3 Särmä, Tehtäviä 3, OTAVA

Lisätiedot

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO

OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO OPPIKIRJAT, SALPAUKSEN LUKIO Käytettävät oppikirjat lukuvuonna 2014 2015. E-kirjoja saa käyttää, mikäli niitä on saatavissa. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI1 ÄI6 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus Käsikirja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

Lisätiedot

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3)

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3) Vihdin lukion oppikirjat lukuvuonna 2011-2012 Listassa on kursseilla vaadittavat oppikirjat oppiaineittain. Listasta puuttuvilla kursseilla ei ole oppikirjaa tai niitä ei järjestetä lukuvuonna 2011-2012.

Lisätiedot

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA KURSSITARJONTA BIOLOGIA (BI) 1: Eliömaailma 2: Solu ja perinnöllisyys 3: Ympäristöekologia 4: Ihmisen biologia 5: Bioteknologia 7: Lajintuntemuskurssi 8: Biologian työkurssi 9: BI/KE -yhteistyökurssi 10:

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat:

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI1-9 Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym.: WSOY 951-26300-1 Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja ÄI1-9 Mikkola,

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

HERVANNAN LUKIO OPPIKIRJAT LV 2009-2010

HERVANNAN LUKIO OPPIKIRJAT LV 2009-2010 HERVANNAN LUKIO OPPIKIRJAT LV 2009-2010 BIOLOGIA BI 1 BI 2 BI 3 BI 4 BI 5 Happonen et al. Bios 1, WSOY (uudistettu painos, kannessa karhu) Happonen et al. Bios 2, WSOY (uudistettu painos, kannessa pingviinejä)

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016

SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 SOTKAMON LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 Kustantaja Tekijä Kirjan nimi ja sarja Kurssi ovn e Hinta ÄIDINKIELI: opiskelijalle Otava Haapala ym. Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Ä11-6 59,95 53,95 Särmä. Tehtäviä

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 3 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4

Lisätiedot

ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava. Tai: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus digikirja. 978-951-1-26988-5 Otava

ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava. Tai: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus digikirja. 978-951-1-26988-5 Otava KUNINKAANTIEN LUKIO Lukuvuonna 2015 2016 käytettävät oppikirjat ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Kaikilla kursseilla käytettävät kirjat: ÄI01-ÄI09: SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-23436-4 Otava

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 ÄIDINKIELI (ÄI) ÄI1 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI2 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI3 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI4 Särmä

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2015-2016 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos Tammi 9789526303109 PYRAMIDI 1 Funktiot ja yhtälöt MAA 1 alk. 9789526303154 PYRAMIDI 2 Polynomifunktiot

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5. OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV.

MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5. OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV. MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5 OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV. 2009 2010 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbejä. OPPIAINE

Lisätiedot

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat:

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI1-9 Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym.: Äidinkieli SanomaPro 978-951-0-26300-6 ja kirjallisuus. Käsikirja ÄI1-9

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio äi02 opettajan oma materiaali starttilukio äi03 opettajan oma materiaali starttilukio äi04 opettajan oma materiaali starttilukio äi05 opettajan oma

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 Oppikirja ISBN

Lisätiedot

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 MAANTIETO - Lukion maantiede Ge 1, Sininen planeetta (Otava) - Lukion maantiede Ge 2, Yhteinen maailma (Otava) - Lukion maantiede 3, Ge 3, Riskien maailma (Otava) - Lukion

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e-

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e- Oppikirjat 2014-2015 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY

Lisätiedot

Oppikirjat 2015-2016. Saatavana e- Aine Kurssi Kirja Kustantaja

Oppikirjat 2015-2016. Saatavana e- Aine Kurssi Kirja Kustantaja Oppikirjat 2015-2016 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY x ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY x ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI5 Kieli ja tekstit

Lisätiedot

TIETO. Kempeleen lukion opinto-opas KEMPELEEN

TIETO. Kempeleen lukion opinto-opas KEMPELEEN TIETO Kempeleen lukion opinto-opas KEMPELEEN 044 4972 615 2015 2016 TIETO Kempeleen lukion opinto-opas 2 KEMPELEEN LUKIO PUHELIN koulusihteeri 050 316 9593 rehtori 050 568 1915 apulaisrehtori 050 316 9592

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

ENGLANTI (ENA) SanomaPro ENA9

ENGLANTI (ENA) SanomaPro ENA9 Oppikirjat 2013-2014 Kustantaja Ykkösvuosikurssilaisille koulu hankkii Särmä-kirjan. (Sopimus oman tietokoneen käytöstä.) Kursseilla 1-5 Särmä-käsikirja Otava ÄIDINKIELI (ÄI) Kursseilla 6-9 Äidinkielen

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia

Lisätiedot

Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Kurssi Kirja lukuvuonna 2015-2016 ISBN Kustantaja

Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Kurssi Kirja lukuvuonna 2015-2016 ISBN Kustantaja OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Kurssi Kirja lukuvuonna 0-0 ISBN Kustantaja Äidinkieli -9 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus tai sähköinen oppikirja 9789 9789988 Otava Särmä, Tehtäviä

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO,

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, Puh. 4580 460, 4580 461 PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIT ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS äidinkielen ja kirjallisuuden kursseille Äi1 Äi9 voi painetun Särmä oppikirjan ja

Lisätiedot

Kirjalista [lv. 2014-2015]

Kirjalista [lv. 2014-2015] Kirjalista [lv. 2014-2015] Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI1-3 SÄRMÄ Suomen kieli ja kirjallisuus vaihtoehtona sama digikirjana: SÄRMÄ Suomen kieli

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN ÄIDINKIELI Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirj. Kielenhuolto O 978-951-1265863 Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus,

Lisätiedot

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2014-2015

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2014-2015 TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2014-2015 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS - äidinkielen ja kirjallisuuden kursseille Äi1 Äi9 voi painetun Särmä-oppikirjan ja kurssikohtaisten Särmä-tehtäväkirjojen

Lisätiedot

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Vanha OPS Kirja lukuvuonna 2016-2017 ISBN Kustantaja OPS 2016 Äidinkieli 1-9 Otava Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus o/sarma/ 9789511234364 9789511269885

Lisätiedot

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2014 2015

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2014 2015 TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2014 2015 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS äidinkielen ja kirjallisuuden kursseille Äi1 Äi9 voi painetun Särmä oppikirjan ja kurssikohtaisten Särmä tehtäväkirjojen

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015 Lammin lukio

Oppikirjat 2014-2015 Lammin lukio Oppikirjat 2014-2015 Lammin lukio Tekijät Oppi- ym. kirjat ISBN-Numero Kustantaja Kurssi Äidinkieli (ÄI) Haapala ym. Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 Otava AI1-9 Särmä Suomen kieli

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 Kysykää painettujen kirjojen ja digikirjojen pakettitarjouksia! AINE ÄIDINKIELI 1-3 Jukola Tekstioppi, Sanoma Pro 1 Jukola 1, Sanoma Pro 2 Jukola 2, Sanoma

Lisätiedot

LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat

LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat Lyhenne AI AI01 AI02 AI03 AI04 AI05 AI06 AI07 AI08 AI09 BI Oppimateriaali Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym: Äidinkieli ja kirjallisuus, Käsikirja, WSOY

Lisätiedot

ÄI 8 Tekstitaitojen syventäminen WSOY: Äidinkieli ja kirjallisuus sarjan Kurssivihko 8 (Tekstitaitojen syventäminen)

ÄI 8 Tekstitaitojen syventäminen WSOY: Äidinkieli ja kirjallisuus sarjan Kurssivihko 8 (Tekstitaitojen syventäminen) VIHDIN LUKIO LUKUVUODEN 2010 2011 OPPIKIRJAT ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI) ÄI 1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus WSOY: Äidinkieli ja kirjallisuus sarjan Käsikirja ÄI 2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e-

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e- Oppikirjat 2014-2015 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKIO LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA!

HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA! Ressun lukio OPPIKIRJAT LV. 2014-2015 HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA! WSOY ja Tammi ovat nyt Sanoma Pro Oy Kurssi Oppikirja Kustantaja Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI1 Särmä

Lisätiedot

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2015-2016 1 BIOLOGIA Kirjan Käyttöönottovuosi 978-952-63-1349-8 BIOS 1: Eliömaailma 1 13.02.2009 978-952-63-1350-4 BIOS 2: Solu ja perinnöllisyys 2 13.02.2009 978-952-63-1068-8

Lisätiedot

HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA!

HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA! Ressun lukio OPPIKIRJAT LV. 2015-2016 HUOM.! TEHTÄVIÄ SISÄLTÄVIEN OPPIKIRJOJEN ON OLTAVA PUHTAITA! WSOY ja Tammi ovat nyt Sanoma Pro Oy Kurssi Oppikirja Kustantaja Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI1 Särmä

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 Äidinkieli ja kirjallisuus Käsikirja WSOY 978-951-0-26300-6 1 Kielenhuollon vihko WSOY 951-0-27495-X 1 Kurssivihko1 WSOY 978-951-0-27486-6 1 Kurssivihko 2 WSOY 951-0-27487-9

Lisätiedot

Ylivieskan lukion oppikirjaluettelo 2015-2016

Ylivieskan lukion oppikirjaluettelo 2015-2016 Ylivieskan lukion oppikirjaluettelo 2015-2016 Äi1 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus (Otava 978-951-1-23436-4) tai vastaava e-kirja Särmä Tehtäviä 1 (Otava 978-951-1-23721-1) tai vastaava e-kirja Äi2 Särmä

Lisätiedot

Vetelin lukio OPPIKIRJAT LV 2009-2010

Vetelin lukio OPPIKIRJAT LV 2009-2010 Vetelin lukio OPPIKIRJAT LV 2009-2010 ÄIDINKIELI ÄIDINKIELI ÄI1-2 Aalto Parko Hytönen Romsi Routarinne Virkkunen: Kieli ja tekstit 1 ÄI3-4 - - : Kieli ja tekstit 2 ÄI5-6 - -: Kieli ja tekstit 3 ÄI8 Mikkola

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2013-2014

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2013-2014 ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2013-2014 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos Tammi 9789526303109 PYRAMIDI 1 Funktiot ja yhtälöt MAA 1 alk. 9789526303154 PYRAMIDI 2 Polynomifunktiot

Lisätiedot

VAASAN LYSEON LUKION KIRJALISTA

VAASAN LYSEON LUKION KIRJALISTA VAASAN LYSEON LUKION KIRJALISTA LUKUVUOSI 2015-2016 Kaikkien oppikirjojen tulee olla uuden, vuoden 2004 opetussuunnitelman mukaisia. Useista kirjoista on tullut myös vuoden 2004 jälkeen uudistettuja painoksia.

Lisätiedot

kurssit 7 Otava Mäki, Silk: Abi-englanti (uudistettu versio ISBN 978-951-1-265344)

kurssit 7 Otava Mäki, Silk: Abi-englanti (uudistettu versio ISBN 978-951-1-265344) LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2013-2014 Biologia kurssi 1 WSOY Happonen ym.: Bios1. Eliömaailma (uusittu painos) kurssi 2 WSOY Happonen ym.: Bios2. Solu ja perinnöllisyys (uusittu painos) kurssi 3 WSOY

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2014 2015

Oppikirjat lukuvuonna 2014 2015 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä. Jos hankit kirjoja käytettyinä, tarkista, että tehtäväsivuja

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Äidinkieli ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Karhumäki Kouki; Jukola, Tekstioppi ja lisäksi kurssivihko Jukola 1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014

PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 PIETARSAAREN LUKION OPPIKIRJAT 2013-2014 Biologia BIOS 1: Eliömaailma OPS 05 1 13.2.2009 BIOS 2: Solu ja perinnöllisyys OPS 05 2 13.2.2009 BIOS 3: Ympäristöekologia OPS 05 3 26.5.2004 BIOS 4: Ihmisen biologia

Lisätiedot

Elämänkatsomustieto kurssi 1 Vihmanen, Airaksinen, Kuusela: Lukion et, kurssi 1 kurssi 2 Niiniluoto: Lukion et, kurssi 2 eri kirjoja, koulusta

Elämänkatsomustieto kurssi 1 Vihmanen, Airaksinen, Kuusela: Lukion et, kurssi 1 kurssi 2 Niiniluoto: Lukion et, kurssi 2 eri kirjoja, koulusta LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2014-2015 Biologia kurssi 1 WSOY Happonen ym.: Bios1. Eliömaailma (uusittu painos) kurssi 2 WSOY Happonen ym.: Bios2. Solu ja perinnöllisyys (uusittu painos) kurssi 3 WSOY

Lisätiedot

Äidinkieli. Valtakunnalliset pakolliset kurssit. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä

Äidinkieli. Valtakunnalliset pakolliset kurssit. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä Äidinkieli ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti ÄI6 Kieli, kirjallisuus

Lisätiedot

OPPIKIRJAT 2016 2017 Huom! Käytetty oppikirja ei käy, jos harjoitukset on tehty kirjaan.

OPPIKIRJAT 2016 2017 Huom! Käytetty oppikirja ei käy, jos harjoitukset on tehty kirjaan. OPPIKIRJAT 2016 2017 Huom! Käytetty oppikirja ei käy, jos harjoitukset on tehty kirjaan. Äidinkieli ja kirjallisuus Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärä ÄI_1 ÄI13 Haapala Hellström ym.: Särmä. Suomen

Lisätiedot

ERKKO-LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2015-2016 13.05.2015 K A I K I S T A O P P I K I R J O I S T A U U S I N / V I I M E I S I N P A I N O S!

ERKKO-LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2015-2016 13.05.2015 K A I K I S T A O P P I K I R J O I S T A U U S I N / V I I M E I S I N P A I N O S! ERKKO-LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2015-2016 13.05.2015 K A I K I S T A O P P I K I R J O I S T A U U S I N / V I I M E I S I N P A I N O S! Tekijät Kirjan nimi Kustantaja Kurssi Huomautukset ÄIDINKIELI

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 Äidinkieli ja kirjallisuus Käsikirja WSOY 978-951-0-26300-6 1 Kielenhuollon vihko WSOY 951-0-27495-X 1 Kurssivihko1 WSOY 978-951-0-27486-6 1 Kurssivihko 2 WSOY 951-0-27487-9

Lisätiedot

OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT.

OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT. OULUN NORMAALIKOULUN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT - lukuvuosi 2015 16 OPPIAINE KIRJAN NIMI TEKIJÄT KUSTANT. ÄIDINKIELI ÄI1 ja Särmä 1 tehtäviä Särmä Kielenhuolto ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ja Särmä 2 tehtäviä

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 2 Kieli ja tekstit 1 WSOY 951-0-27722-3 2 Kieli ja tekstit 2 WSOY 978-951-0-30236-1 1 Kieli ja tekstit 3 WSOY 978-951-0-30237-8 LUVA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (SUOMI TOISENA

Lisätiedot

syventävät kurssit Kurssit 1-3 Dahlman, Halti, Sairanen, Gute I dee 1, 2, 3 CD mukana WSOY

syventävät kurssit Kurssit 1-3 Dahlman, Halti, Sairanen, Gute I dee 1, 2, 3 CD mukana WSOY Tarkastettu, päivitetty 13.5.2008 Vetelin lukio OPPIKIRJAT LV 2008-2009 ÄIDINKIELI ÄIDINKIELI ÄI1-2 Aalto Parko Hytönen Romsi Routarinne Virkkunen: Kieli ja tekstit 1 ÄI3-4 - - : Kieli ja tekstit 2 ÄI5

Lisätiedot

Vihdin lukion oppikirjat lukuvuonna 2013-2014

Vihdin lukion oppikirjat lukuvuonna 2013-2014 Vihdin lukion oppikirjat lukuvuonna 2013-2014 Huom! Kustantajat Tammi ja WSOY ovat yhdistyneet SanomaProksi. Huom!! Osa oppikirjoista on saatavilla sähköisenä. Voit hankkia sähköisen oppikirjan edellyttäen,

Lisätiedot

Englanti, A-kieli kurssit 1-6 Otava McWhirr, ym.: Open Road 1-6 (myös sähköinen oppikirja käy) Silk, Mäki, Kjisik.: Grammar Rules!

Englanti, A-kieli kurssit 1-6 Otava McWhirr, ym.: Open Road 1-6 (myös sähköinen oppikirja käy) Silk, Mäki, Kjisik.: Grammar Rules! LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2015-2016 Biologia kurssi 1 SanomaPro Happonen ym.: Bios1. Eliömaailma (uusittu painos) kurssi 2 SanomaPro Happonen ym.: Bios2. Solu ja perinnöllisyys (uusittu painos) kurssi

Lisätiedot

Lukion kirjaluettelo (12.6.2015)

Lukion kirjaluettelo (12.6.2015) Lukion kirjaluettelo (2.6.205) Käytettävät oppikirjat lukuvuonna 205-206 * Hankittu lv 203-204 koulun toimesta, perinteinen oppikirja. Annetaan lainaksi kurssin ajaksi, jonka jälkeen ne kerätään pois.

Lisätiedot

Oulun Lyseon lukio/kirjalista 2012-2013

Oulun Lyseon lukio/kirjalista 2012-2013 Oulun Lyseon lukio/kirjalista 2012-2013 ÄIDINKIELI ÄI 1: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus SEKÄ Särmä. Tehtäviä 1 ÄI 2: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus SEKÄ Särmä. Tehtäviä 2 ÄI 3: Särmä. Suomen

Lisätiedot

LUKION OPPIKIRJAT. Töölön yhteiskoulun aikuislukio. Lukuvuosi 2013 2014 BIOLOGIA

LUKION OPPIKIRJAT. Töölön yhteiskoulun aikuislukio. Lukuvuosi 2013 2014 BIOLOGIA Töölön yhteiskoulun aikuislukio LUKION OPPIKIRJAT Lukuvuosi 2013 2014 päivitetty 21.5.2013 - JH BIOLOGIA BI1, Eliömaailma: SanomaPro, BIOS 1 (uusin painos) BI2, Solu ja perinnöllisyys: SanomaPro, BIOS

Lisätiedot

TAI SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja 978-951-1-29027-8 Otava 48 kk

TAI SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja 978-951-1-29027-8 Otava 48 kk KUNINKAANTIEN LUKIO Lukuvuonna 2016 2017 käytettävät oppikirjat ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Ykkösvuoden opiskelijat: ÄI01 - ÄI03: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-28914-2 Otava TAI SÄRMÄ:

Lisätiedot

Päivitetty 8.4.2010, Tuulia (10.5.2010) Vetelin lukio OPPIKIRJAT LV 2010-11

Päivitetty 8.4.2010, Tuulia (10.5.2010) Vetelin lukio OPPIKIRJAT LV 2010-11 Päivitetty 8.4.2010, Tuulia (10.5.2010) Vetelin lukio OPPIKIRJAT LV 2010-11 ÄIDINKIELI ÄIDINKIELI ÄI1-2 Aalto Parko Hytönen Romsi Routarinne Virkkunen: Kieli ja tekstit 1 ÄI3-4 - - : Kieli ja tekstit 2

Lisätiedot

Pohjois Haagan yhteiskoulun lukion oppikirjaluettelo 2015 2016

Pohjois Haagan yhteiskoulun lukion oppikirjaluettelo 2015 2016 Pohjois Haagan yhteiskoulun lukion oppikirjaluettelo 2015 2016 Biologia BI1 BI2 BI3 BI4 BI5 BI6 BI7 Happonen ym.: BIOS 1. Eliömaailma. SanomaPro. Uudistettu vuoden 2008 painos tai uudempi. (Kannessa karhu,

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta IISALMEN LYSEO DIGIKIRJALISTA 2016-2017 Oppikirja-alennus koskee vain painettuja kotimaisia kirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan verkkokaupan kautta voi ostaa ja ladata Otavan digikirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan

Lisätiedot

Lieksan lukion lukuvuoden 2015-2016 oppikirjat:

Lieksan lukion lukuvuoden 2015-2016 oppikirjat: Lieksan lukion lukuvuoden 2015-2016 oppikirjat: AI AI01 AI02 Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym: Äidinkieli ja kirjallisuus, Käsikirja, WSOY Mikkola ym: Kielenhuollon vihko Mikkola ym: Äidinkieli ja

Lisätiedot

VARKAUDEN LUKION OPPIKIRJAT LV. 2015 2016

VARKAUDEN LUKION OPPIKIRJAT LV. 2015 2016 VARKAUDEN LUKION OPPIKIRJAT LV. 2015 2016 1. VUOSIKURSSI (HUOM! Monista kirjoista on saatavilla myös digikirja, joka sopii kaikille Haapala ym. Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus. Särmän oppikirja Särmän

Lisätiedot

Vihdin lukion oppikirjat lukuvuonna 2014 2015

Vihdin lukion oppikirjat lukuvuonna 2014 2015 Vihdin lukion oppikirjat lukuvuonna 2014 2015 Huom! Kustantajat Tammi ja WSOY ovat yhdistyneet SanomaProksi. Huom!! Osa oppikirjoista on saatavilla sähköisenä (ns. digikirjana). Voit hankkia sähköisen

Lisätiedot

Mikkola Karhumäki Koskela: Äidinkieli ja kirjallisuus: Kurssivihko 8, Tekstitaitojen syventäminen

Mikkola Karhumäki Koskela: Äidinkieli ja kirjallisuus: Kurssivihko 8, Tekstitaitojen syventäminen OPPIKIRJAT LV 2012-2013 ÄIDINKIELI ÄIDINKIELI ÄI1-2 Aalto Parko Hytönen Romsi Routarinne Virkkunen: Kieli ja tekstit 1 ÄI3-4 - - : Kieli ja tekstit 2 ÄI5-6 - - : Kieli ja tekstit 3 ÄI8 ÄI9 Mikkola Karhumäki

Lisätiedot