Hyvään rakentamisen laatuun tarvitaan kolme asiaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvään rakentamisen laatuun tarvitaan kolme asiaa"

Transkriptio

1 Huomattava ero

2 Hyvään rakentamisen laatuun tarvitaan kolme asiaa hyvä suunnittelu ammattilaiset tekijöinä hyvät rakennusmateriaalit Rakennusalan ammattilaiselle on tärkeää, että valmiit rakenteet ovat viranomaisten ja rakennuttajan vaatimusten mukaiset ja että ne on tehty hyvän rakennustavan mukaisesti. Viime vuosina tiukentuneet lämpöja äänieristämisen sekä paloturvallisuuden vaatimukset edellyttävät myös, että eristemateriaalit asennetaan täsmälleen oikein. Rockwooltuotteiden ominaisuudet antavat suuremman varmuuden näiden vaatimuksien täyttämisestä. Useimmiten lopputuloksena ei ole pelkästään teknisesti parempi tulos, vaan asetetut vaatimukset voidaan saavuttaa yksinkertaisemmin kuin muun tyyppisillä eristeillä. Tässä esitteessä kerromme tarkemmin, miksi eristevalinnoilla on merkitystä, ja mitä lisäarvoa ja -ominaisuuksia voit saavuttaa eristämällä ROCKWOOL-tuotteilla.

3 Sisällys Hyvään rakentamisen laatuun tarvitaan kolme asiaa Huomattava ero 4 Kysehän on ennen kaikkea lämmöstä 6 Suurin ero eristemateriaalissa huomataan silloin kun tulee todella kuuma 8 Materiaalien palo-ominaisuudet luokitellaan Euroluokkiin standardin SFS-EN :n mukaan Rockwool-vuorivilla eristää melua ja lisää asumismukavuutta Energiasäästövaatimukset johtavat uusiin ja kevyempiin rakenteisiin suuremmilla eristyspaksuuksilla % kaikista rakennusten vaurioista aiheutuu kosteudesta 16 Rockwool-vuorivilla on monipuolinen tuote kaikenlaiseen eristämiseen 17 Toimitus mihin ja milloin tahansa 8 3

4 Huomattava ero Rockwool-eristeiden sisällä olevat ominaisuudet, joita paljaalla silmällä ei voi havaita, antavat huomattavan laatuedun muihin mineraalivilloihin verrattuna. Ominaisuudet, jotka huomaa eristeitä asennettaessa ja asennuksen jälkeen. Ratkaiseva ero rakenteessa Toisin kuin lasivillassa, jossa kuidut ovat vaakasuorassa, on Rockwool-eristeiden kuiduista osa myös pystysuorassa. Tämä johtaa eristelevyn suurempaan jäykkyyteen sekä tekee tuotteesta puristusta ja mekaanista rasitusta paremmin kestävän. Vuorivilla Lasivilla Tuotteen puristuskestävyys on ratkaisevaa koolausvälin tiiviissä täytössä, kylmäsiltojen minimoinnissa ilmoitetun lämmöneristysarvon pitämisessä korkeassa paloneristyskyvyssä koolaukseen kiinnittymisessä Materiaali on puristunut kasaan, mutta virhe ei ole näkyvissä. Tämä asennus johtaa lämmöneristyskyvyn heikkenemiseen ja siten korkeampiin energiakustannuksiin. Eristelevy on jäänyt kaarelle puuttuvan jousto-ominaisuuden vuoksi. Rockwool Flexi Batts on suunniteltu helpottamaan virheetöntä asennusta. Avainsana on jousto. 4

5 Rockwool-eristeet on valmistettu kivestä kivi ei pala. Vuorivilla painaa ääntä eristävästi Vuorivilla ei ime vettä kapillaarisesti. Rockwool eristeiden pääraakaaine on diabaasikivi, tuttu myös kiuaskivenä. Rockwool-eristeet kestävät sen vuoksi yli 1000 C:n kuumuutta, joka voi olla ratkaisevan tärkeää palon leviämisen estämisen kannalta. Rockwool-eristeiden erityinen kuiturakenne yhdessä tuotteen painon kanssa antaa eristeelle sen ääntäeristävän vaikutuksen. Rockwool-eristeet eivät ime vettä kapillaarisesti eivätkä sido itseensä kosteutta, joten niitä voidaan siten käyttää myös kosteudelle alttiissa rakenteissa. Nämä ominaisuudet ovat yhteisiä kaikille Rockwool-tuotteille, minkä lisäksi useilla yksittäisillä Rockwool-tuotteilla on omia erityisominaisuuksia, kuten mm. Flexi Battsilla ja Hardrockilla. 5

6 Kysehän on ennen kaikkea lämmöstä Lämmöneristyksen päätarkoituksena on yksinkertaisesti päästää mahdollisimman vähän lämpöä rakenteiden läpi. Kivi eristää suhteellisen heikosti, mutta sillä on muita hyviä ominaisuuksia. Ilma sitä vastoin on erinomainen eriste edellyttäen, että se on liikkumattomana. Rockwool-eristelevyissä olevat tuhannet pienet ilmataskut edesauttavat ilman liikkumattomuutta. Tavallinen vuorivillalevy sisältää yli 90 % ilmaa! Eri tuotteiden eristysarvot ilmoitetaan ns. lambda-arvona. Mitä alempi on eristeen lambda-arvo, sitä korkeampi on sen eristyskyky. 6 Yleisimmin käytetyn Rockwool eristeen Flexi Battsin ilmoitettu lämmönjohtavuusarvo, lambda declared, on 37. Lambda-arvon 40 omaavalla tuotteella on jo noin 10 % heikompi eristyskyky. Eristehankinnoissa on siten tärkeää hankintahinnan ohella ottaa huomioon tuotteen lämmöneristyskyky ja sen vaikutus energiakustannuksiin. Kohonneiden energiahintojen vuoksi yhä useammat toteavat tänä päivänä eristepaksuuksien lisäämisen olevan kannattavaa. Matalaenergiatalojen määrä on koko ajan lisääntymässä. Useissa laskelmissa on todettu lisäeristyksen maksavan itsensä takaisin muutamassa vuodessa. Yli 200 mm:n ulkoseinäeristys ja 400 mm:n yläpohjaeristys on yhä yleisempää. Myös rakennusten väliseinät ja kerrokset eristetään usein, jotta kunkin tilan energiakulutusta voidaan säädellä erikseen. Kylmäsillat, virheellisesti suoritetut eristeen asennukset sekä puutteet tiiviydessä ovat sitä merkittävämpiä, mitä suuremmasta eristepaksuudesta on kyse. Tämän vuoksi

7 1. Aseta paikalleen 2. Purista rakenteeseen 3. Tasoita pinta Rockwool Flexi Batts joustaa jopa 40 mm ja sopeutuu siten tiiviisti koolausväliin. Se jouduttaa myös levyn asennusta mittauksien ja levyn leikkauksen ja muotoilun jäädessä huomattavasti vähemmälle kuin tavallisia eristelevyjä käytettäessä. Tiiviin täytön ansiosta Flexi Batts myös vähentää kylmäsillan syntyriskiä. eristekerrokset limitetään eristyskyvyn ja höyrysulun toimivuuden varmistamiseksi. Höyrynsulun tiiviys on rakenteiden toimivuuden kannalta erittäin tärkeää. Riskiä reikien syntymisestä höyrynsulkuun voidaan ehkäistä sijoittamalla höyrynsulku esimerkiksi poikittaiskoolauksen verran rakenteen sisään. Höyrysulku voidaan tehdä käyttämällä suurempaa eristystä rakenteen ulkopuolella. Tälläinen rakenne mahdollistaa sähköjohtojen, kaapeleiden ym. asentamisen rakenteeseen höyrynsulkua rikkomatta. Puurakenteet joutuvat alttiiksi lämmölle, kylmyydelle ja kosteudelle. Siksi on tärkeää, että käytettävä eristemateriaali ottaa vastaan pysty- ja vaakarakenteiden muodonmuutoksia. Rockwool Flexi Batts on ainutlaatuinen eristelevy. Aina 40 mm:iin saakka joustavan pitkän sivunsa ansiosta Flexi Batts tasaa eri syistä johtuvia rakenteen mittavaihteluita sekä takaa aina tiiviin eristystuloksen. Vinojen kattojen eristäminen on aina riskialtista. Siksi eristelevyjä on asennettava kaksi kerrosta limittäin. Flexi Battsin jousto-ominaisuus auttaa minimoimaan eristysvirheet myös tällöin. Yksi vaihtoehto eristelevyille on puhallusvilla. Rockwoolilla on hyvän lämmöneristysarvon omaavaa, testattua puhallusvillaa. Energiatehokkuusdirektiivi 2002/91/ EYn myötä myös Suomi on sitoutunut energiankulutuksen pienentämiseen 25-30%. (U arvo = rakenteen lämmönläpäisykerroin) Energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanoa koskevat säädökset astuvat voimaan osittain vuoden 2006 alusta ja kokonaisuudessaan vuonna Rakentamismääräysten mukaan uusilta rakennuksilta tullaan tulevaisuudessa vaatimaan energiatehokkuustodistus eli energiamerkki. Energiatehokkuustodistus on pystyttävä esittämään rakennettaessa, myytäessä ja vuokrattaessa kiinteistöjä ja näin ollen rakennuksen lämmöneristys tulee oleellisesti vaikuttamaan myös rakennuksen arvoon. 7

8 Suurin ero eristemateriaalissa huomataan silloin, kun tulee todella kuuma Standardi palokäyrä SS-EN mukaan Eri rakennusmateriaalit reagoivat eri tavoin korkeisiin lämpötiloihin tai tuleen. Tämä koskee myös eristeitä. Rockwool-vuorivilla kestää yli 1000 C:n kuumuutta sulamatta. Ylimpien kerrosten sideaineet häviävät 250 C:n lämpötilassa, mutta kuidut ovat edelleen pystyssä ja suojaavat alla olevia materiaaleja ja rakenteita syttymiseltä. Rakennusosien palonkestävyys luokitellaan nykyään eurooppalaisen standardin SFS-EN mukaan. Lyhyesti sanoen rakennusosan palonkestävyys ilmaisee kuinka pitkään ko. rakennusosa kestää ennen kuin palo leviää seuraavaan palo-osastoon tai rakennusosaan tai ko. rakennusosa romahtaa. R-Kantavuus E-Tiiviys I-Eristävyys Koekappaleen täytyy kestää määritelty kuorma koko palotestin ajan. Koekappaleeseen ei saa tulla aukkoja eivätkä kuumat palokaasut saa tunkeutua sen läpi siten, että ne voivat sytyttää koekappaleen vastakkaisen puolen. Koekappaleen täytyy rajoittaa lämpötilan kohoamista vastakkaisella puolella. 8

9 Norjalaisen palotestauslaitoksen, SINTEFin, suorittama palokoe osoittaa selvän eron Rockwool-vuorivillalla ja lasivillalla eristetyn rakenteen välillä. Rakenne Testasimme puurunkoisen väliseinän, jonka eristykseen on käytetty Rockwool-vuori- ja lasivillaa. Seinä on verhoiltu molemmilta puolin 13 mm:n kipsilevyllä. R-kantavuus Rockwool-vuorivillan korkean paloneristyskyvyn sekä Flexi Battsin muotovakauden vuoksi on vuorivillalevy tiiviisti puurakennetta vasten ja estää rakenteen joutumisen tulelle ja kuumuudelle alttiiksi. Tämä auttaa säilyttämään rakenteen lujuuden ja pidentää siten aikaa, jonka kuluessa rakenne romahtaa. 36x148 mm:n seinäranka eristettynä Rockwool-vuorivillalla palotestiä varten. 36x148 mm:n seinäranka eristettynä lasivillalla palotestiä varten. E-tiiviys Rockwool-vuorivilla suojaa takanaan olevaa verhousta palon aikana. Se pidentää huomattavasti aikaa, jonka kuluessa seinäverhoukseen syntyy palonläpäiseviä aukkoja, joista palo voi levitä viereiseen tilaan. Rockwool-vuorivillalla eristetty rakenne 50 min. palon jälkeen. Rockwool-vuorivilla Lasivilla Lasivillalla eristetty rakenne 50 min. palon jälkeen. 50 min palon jälkeen on lasivillalla eristetyssä rakenteessa aukkoja, mutta Rockwool-vuorivillan suojaama kipsilevy on vahingoittumaton. I-eristävyys Rockwool-vuorivillan eristyskyky myös korkeissa lämpötiloissa on erinomainen. Se alentaa tehokkaasti lämpötilaa eristeen palonvastaisella puolella ja vähentää siten kuumuudesta seuraavaa itsesyttymisiriskiä vastakkaisella puolella. Lasivilla Rockwoolvuorivilla 9

10 Materiaalien palo-ominaisuudet luokitellaan Euroluokkiin standardin SFS-EN :n mukaan Standardi osoittaa kuinka nopeasti ja missä määrin tietty tuote vaikuttaa paloon ja savunmuodostukseen. On useita palamattomaksi luokiteltuja materiaaleja, joilla ei kuitenkaan ole minkäänlaista paloa estävää vaikutusta. Järjestelmä on jaettu seitsemään luokkaan; A1, A2, B, C, D, E ja F sekä kolmeen luokkaan savulle ja kolmeen luokkaan pisaranmuodostukselle. Rockwool-vuorivillan ylivoimainen palonkestokyky merkitsee, että usein voit valita yksinkertaisemman rakenteen ja saavuttaa suuremman joustavuuden rakennuksen suunnittelussa. Tämän vuoksi Rockwool-vuorivillan tehokkaasti paloa estävä vaikutus on tärkeä asia. Järjestelmä on jaettu seitsemään luokkaan; A1, A2, B, C, D, E ja F sekä kolmeen luokkaan savulle ja kolmeen luokkaan pisaranmuodostukselle. Paloluokka Ominaisuusesimerkki Savun tuotto Pisarointi Tarvikkeet, jotka eivät osallistu lainkaan paloon. Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on erittäin rajoitettu. Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on hyvin rajoitettu. Tarvikkeet, jotka osallistuvat paloon rajoitetusti. Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on hyväksyttävissä. Tarvikkeet, joiden käyttäytyminen palossa on hyväksyttävissä. Tarvikkeet, joiden käyttäytymistä ei ole määritelty. Vuorivilla Vuorivilla Kipsilevy Palamaton lastulevy Pahvipäällysteinen kipsi Puu Palamaton EPS EPS Savuntuotto s1 Savuntuotto on erittäin vähäistä. s2 Savuntuotto on vähäistä. s3 Savuntuotto ei täytä s1- eikä s2 -vaatimuksia. Pisarointi d0 Palavia pisaroita tai osia ei esiinny. d1 Palavat pisarat tai osat sammuvat nopeasti. d2 Palavien pisaroiden tai osien tuotto ei täytä d0- eikä d1 -vaatimuksia. 10

11 Palamattomuustesti standardin EN ISO 1182:n mukaan luokka A1 Ennen testiä Palamattomuustestissä koekappale lasketaan 750 C:n lämpötilaan Testin jälkeen Palonkesto Rockwoolin ylivoimainen paloa estävä vaikutus sallii usein yksinkertaisemmat rakenteet ja mahdollistaa suuremman vapauden muiden materiaalien valinnoissa ja rakennuksen muotoilussa. Voit tuntea olosi myös turvallisemmaksi saadessasi mahdollisessa palotilanteessa muutamia ylimääräisiä minuutteja ihmisten ja arvoesineiden pelastamiseen. Muutettaessa rakennuksen käyttötarkoitusta palovaatimukset täyttäviä rakennemuutoksia ei yleensä tarvita, jos rakennus on alun perin eristetty Rockwoolvuorivillalla. Sekä Rockwool-vuorivilla että lasivilla kuuluvat parhaaseen paloluokkaan A1. Kumpikaan tuote ei luovuta energiaa paloon ja luokitellaan siten luokkaan A1. Suuri ero vuorivillan ja lasivillan välillä ilmenee siinä, että vuorivilla kestää paloa huomattavasti paremmin. Tämä ilmenee yllä olevasta kuvasarjasta, jossa testin jälkeen lasivillakappaleesta on jäljellä vain kasaanpuristunut, mustunut klimppi. Esimerkkirakenne 1 Paloluokka: EI30 (kevyt väliseinä) Paloluokka: REI 15 (kantava seinä) Esimerkkirakenne 2 Paloluokka: EI 60 (kevyt väliseinä) Paloluokka: REI 30 (kantava seinä) 13 mm kipsilevy runko 45 x 70 mm, k/k 600 mm vuorivilla 70 mm 13 mm kipsilevy 2 x 13 mm kipsilevy runko 45 x 70 mm, k/k 600 mm vuorivilla 70 mm 2 x 13 mm kipsilevy 11

12 Rockwool-vuorivilla eristää melua ja lisää asumismukavuutta Useimmat ihmiset ovat melulle alttiita. Monet selvitykset Pohjoismaissa ovat osoittaneet, että yli 20 % vaatimusten mukaisesti rakennetuista rakenteista on äänieristyksen kannalta alimitoitettuja. Syy on se, että äänieristyksen tason ratkaisevat lopulta hyvin pienet seikat. Suomen Rakentamismääräyskokoelman osa C1 määrittelee ääneneristyksen ja meluntorjunnan tason rakennuksissa. 70 mm äänieristys alentaa melutasoa 6-8 db. Sitä kannattaa ajatella seuraavan kerran, kun et metelin vuoksi saa nukutuksi. Seinien ääneneristyskyky ratkaistaan oikeilla materiaalivalinnoilla. Oikean eristysmateriaalin valinta voi olla ratkaisevaa. Rockwool-vuorivillakuitujen pystyrakenne sekä ilma-aukot, jotka ovat yhteydessä keskenään, sekä vuorivillan tiheys aikaansaavat vuorivillan alhaisen ilmanläpäisevyyden ja siten myös korkealuokkaisen äänieristysominaisuuden. Tämä korostuu erityisesti kuuloaistimme reuna-alueilla kuten matalissa basso- ja korkeissa diskanttiäänissä. R w = 40 db R w = 44 db Esim. kaksinkertaisella kipsilevyllä molemminpuolin verhoillun väliseinän ääneneristyskyky paranee 20 %:lla, kun väliseinä eristetään Rockwool-vuorivillalla. 12

13 Kevyiden kattorakenteiden ääneneristys Kevyiden kattorakenteiden ääneneristävyydelle on tärkeää, mikä on eristysmateriaalin tiheys sekä ilmanläpäisevyys. Rockwool-vuorivillalla on suurempi tiheys ja alhaisempi ilmanläpäisevyys kuin vastaavalla lasipohjaisella tuotteella. Sen vuoksi Rockwool-vuorivillalla eristetyssä rakenteessa on myös parempi äänieristys. Pari esimerkkiä Rockwool-vuorivillan ääneneristysominaisuudesta: 190 mm Rockwool Flexi Batts tai 200 mm lasivillaa asennettuna päällekkäin 9 mm:n kipsilevyn päälle. 285 mm Rockwool Flexi Battsia tai 300 mm lasivillaa asennettuna päällekkäin 9 mm:n kipsilevyn päälle. Statens Provningsanstalt, Borås, Sverige. Johtopäätös: Kummassakin tapauksessa on Rockwool-vuorivillalla eristetyn rakenteen ääneneristävyys 3 db parempi. 13

14 Energiasäästövaatimukset johtavat uusiin ja kevyempiin rakenteisiin suuremmilla eristyspaksuuksilla Eristyspaksuuden kehitys Elinkaari Jo kolmen viikon kuluttua asennuksesta Rockwool-tuote on säästänyt sen valmistukseen käytetyn energian. Rakennukset kuluttavat yli 40 % kaikesta Euroopassa käytetystä energiasta ja ovat siten yksi suurimmista Co 2 -päästöjen aiheuttajista. EU:n energiatehokkuusdirektiivin tavoitteena on vähentää rakennusten energiankulutusta yli 20 %:lla. Määräysten minimivaatimukset voi toki ylittää ja päästä jopa 50 %:n energiansäästöihin suhteellisen yksinkertaisella tavalla. Eristepaksuuden lisääminen, kylmäsiltojen välttäminen sekä tuuli- ja höyrysulun tiivis ja huolellinen asentaminen takaavat huomattavasti alemmat lämmityskustannukset. Kasvava eristyspaksuus asettaa suuremmat vaatimukset eristeille ja niiden oikealle asennukselle. Pienetkin virheet ja epätasaisuudet lämpöhukan aiheuttajina korostuvat entisestään verrattuna ohuemmalla eristepaksuudella tehtyyn rakenteeseen. 14

15 Rakennuksen koko energiankäytön hallinnan kannalta on tärkeää voida kontrolloida lämpövirtauksia eri tilojen ja kerrosten välillä. Väliseinien ja kerrosten eristämisellä saavutetaan alhaisemman energiankulutuksen lisäksi alempi melutaso, ja Rockwool-vuorivillalla eristettäessä, myös pienempi riski palon leviämisestä tilasta toiseen. Lisäeristäminen kannattaa aina Lisäeristämisestä aiheutuvat kustannukset maksavat itsensä aina takaisin. Takaisinmaksuajan pituus riippuu energian hinnasta, lämmöneristeen paksuudesta ja tuotteiden teknisistä ominaisuuksista jne. Useimmiten investointi maksaa itsensä takaisin muutamassa vuodessa. Rakennuksia voidaan lisäeristää monilla eri tavoilla. Seiniä voi eristää ulko- ja sisäpuolelta. Lattioita ja kattoja voidaan lisäeristää ja kaikkeen lisäeristämiseen on hyvää ja tutkittua tietoa saatavilla. Helppo tapa katon lisäeristämiseen on lisätä eristeen määrää yläpohjassa esimerkiksi puhallusvillalla. Puhallusvilla voidaan levittää kohteeseen valtuutettujen Rockwool urakoitsijoiden kautta tai sitten puhallustyön voi suorittaa itse helppokäyttöisellä Rockster itsepuhalluskoneella. Lisätietoja energiansäästöstä saa osoitteesta: Alhaisella paksuudella eristetyn seinän lämpöhukka on tasainen koko seinäpinnalla eikä asennusvirheellä ole suurta suhteellista vaikutusta. Paksummalla eristeellä saavutetaan minimaalinen lämpöhukka, jolloin asennusvirheen merkitys lämpöhukan aiheuttajana korostuu. 15

16 70 % kaikista rakennusten vaurioista aiheutuu kosteudesta Rockwool-vuorivilla ei ime vettä kapillaarisesti eikä sido itseensä kosteutta joten se kuivuu nopeasti. Sateen jälkeen vuorivillalevyjen näyttäessä kastuneilta kuitenkin vain pari uloimman kerroksen millimetriä on kostunut. Sisäpuolelta vuorivilla on edelleen kuivaa eikä aiheuta kosteutta ympärillä oleviin materiaaleihin. Villan työnaikainen suojaaminen on kuitenkin järjestettävä kuten muillekin rakennusmateriaaleille. Rockwool Dränering Batts Rockwoolin tuotteista löydät myös tuulettuvan, kellarien eristykseen tarkoitetun, vuorivillaeristeen. Dränering Battsin urien kautta eristeeseen kulkeutuva kosteus ohjataan pois rakenteesta. Minimissään 1/3 kellariseinän eristepaksuudesta pitäisi sijaita rakenteen ulkopuolella. Tällöin rakenteen lämpötila nousee ja kondenssiriski minimoituu. Myös riski rakenteen rapautumiselle ja homehtumiselle vähenee. 16

17 Rockwool-vuorivilla on monipuolinen tuote kaikenlaiseen eristämiseen Rockwool-konserni ei valmista ainoastaan rakennuseristeitä. Vuorivillan useat ainutlaatuiset ominaisuudet tekevät siitä varman laatutuotteen useilla muilla rakentamisen ja teollisuuden aloilla. Tekninen eristäminen Tekninen eristäminen erityisesti korkeimmissa lämpötiloissa on erikoisalaamme. Prosessilaitteiden eristämisessä vaaditaan eristeeltä paitsi energiahukan alentamista, myös mm. erinomaista palonkesto- kykyä. Rockwool-vuorivilla on erityisominaisuuksiensa vuoksi siten luonnollinen valinta kaikkeen tekniseen eristämiseen. Markkinoiden parhailla tuotteilla Rockwool on toiminut jo pitkään suunnannäyttäjänä koko Euroopassa. Meriteollisuus Telakka- ja off shore-teollisuudessa paloeristys on äärimmäisen tärkeää. Monet suuret öljy-yhtiöt sekä varustamot käyttävät paloakestävää Rockwool-vuorivillaa. Loivien kattojen eristäminen Rockwool-vuorivillan ainutlaatuiset ominaisuudet puristuksen kestävyyden, veden imeytyvyyden ja mittatarkkuuden suhteen tulevat esiin juuri loivia kattoja eristettäessä. Rockwool Suomessa Rockwool on toiminut Suomessa nyt vuodesta Tehokas ja palveluhaluinen organisaatiomme on valmiina, missä ikinä Suomessa rakennusprojektisi onkaan. Tavarat toimitamme haluamaasi paikkaan, vaikka ovelle asti. Rockwool-konserni on globaali toimija Rockwool International A/S on maailman johtava vuorivillan valmistaja. Yhtiö on perustettu Tanskassa 1937 ja sillä on tänä päivänä 21 tehdasta 14 maassa. Yhtiö rakentaa parhaillaan uutta tehdasta Viipurin maalaiskuntaan. Myyntiverkostonsa kautta Rockwool on tavoitettavissa kaikkialla maailmassa. 17

18 Toimitus mihin ja milloin tahansa Paras mahdollinen rakennustyömaan toimivuus saavutetaan sopimalla jo tilausvaiheessa parhaiten soveltuva tavaran purkupaikka ja tarvittavat purkuapuvälineet. Kaikki tuotteemme voidaan toimittaa lavoilla tai irtopaketteina, jolloin purkaminen voidaan suorittaa ahtaissakin paikoissa käsityönä. Rockwoolin toimitukset tapahtuvat pääosin suorina toimituksina tehtailtamme Pohjoismaista ja Euroopasta suoraan rakennuspaikalle tai kaupan varastoihin. Nopeat toimitukset niin suuremmissa kuin pienemmissäkin täydennystarpeissa hoidamme kätevästi ja nopeasti omasta Suomen varastostamme. 18

19 Ole yhteydessä autamme mielellämme Rockwool Asiakaspalvelu +358 (0) Tekninen neuvonta +358 (0) Rockwool-tuotteita myyvät ja varastoivat: Puukeskus, Bauhaus ja Oro

20 Rockwool Finland Oy PL 29 Piispanportti Espoo Puh (0) Fax +358 (0) /2005 I-print

Pientalon terve ja turvallinen eristäminen

Pientalon terve ja turvallinen eristäminen Pientalon terve ja turvallinen eristäminen Rakennuseristeet.0 Kesäkuu 00 Korvaa.0 Marraskuu 00 PIENTALON TERVE JA TURVALLINEN ERISTÄMINEN Sisällys PAROC Vuorivillalla eristät tehokkaasti ja turvallisesti...

Lisätiedot

Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010

Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Hiljanen, Petri Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Eristämisen taskutieto

Eristämisen taskutieto ERISTÄ OIKEIN! Eristämisen taskutieto 26.1.2015 Turvallista asumista viisaasti rakentamalla Lämmöneristämisen ja ilmanvaihdon oikeanlainen toteuttaminen on eräs keskeisimmistä tekijöistä rakennuksen asumisviihtyvyyden

Lisätiedot

Lämmityslasku pienemmäksi

Lämmityslasku pienemmäksi 2013 Lämmityslasku pienemmäksi Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 6.2.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 3 Miksi energian hinta nousee?... 3 Oppaan sisältö... 5 Mihin energiaa kuluu?... 5 Mistä tietää,

Lisätiedot

Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet

Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet Sisältö Johdanto...4 1 Mitä polyuretaani (PUR/PIR) on?...5 Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet Ominaisuudet valmistus Polyuretaani

Lisätiedot

Selluvillaeristeinen Myrskypääsky esittäytyy Kuopiossa Sivu 5

Selluvillaeristeinen Myrskypääsky esittäytyy Kuopiossa Sivu 5 Selluvillaeristeinen Myrskypääsky esittäytyy Kuopiossa Sivu 5 Finnlamelli uudistaa tuotantoaan Sivu 4 Passiivitalokin tarvitsee lämmityksen Sivu 6 Pahvinjalostajasta puhallusvillaurakoitsijaksi Sivu 10

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 7

Toimivat Katot 2 0 0 7 Toimivat Katot 2007 Sisällysluettelo Toimivat Katot Toimiva katto tärkein julkisivu 5 Vesikatto on tärkeä asia 6 Loivat katot Loivien kattojen suunnittelu Katon käyttöikä 7 Yläpohjarakenteet 7 Ilmasulku

Lisätiedot

OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALOKATKOT JA LÄPIVIENNIT

OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALOKATKOT JA LÄPIVIENNIT ETELÄ-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka Lappeenranta Rakennustekniikan koulutusohjelma Imatra Lappeenranta Jukka Järveläinen OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALOKATKOT JA LÄPIVIENNIT Opinnäytetyö 2007 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 1

Toimivat Katot 2 0 0 1 Toimivat Katot 2001 2 SISÄLLYSLUETTELO Toimivat katot Toimiva katto tärkein julkisivu 4 Vesikatto on tärkeä asia 5 Kattosertifikaatti 5 Suunnittelu Loiva katto 6 Yläpohjarakenteet 7 Ilmansulku 7 Höyrynsulku

Lisätiedot

1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT

1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT 1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT 1 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 7 I PIENTALON ENERGIANSÄÄSTÖN PERUSTEITA... 8 MINKÄLAINEN ON HYVÄ TALO: TOIMINTA JA TALOUDELLISUUS... 8 LÄMPÖ, KOSTEUS, ILMA KUINKA RAKENNUS

Lisätiedot

Ulkomaalaus. Puun pintakäsittely. on tarkoitettu seinille, seuraava vuorilaudoille

Ulkomaalaus. Puun pintakäsittely. on tarkoitettu seinille, seuraava vuorilaudoille Ulkomaalaus Puun pintakäsittely Puun pintakäsittelyn tarkoituksena on suojata puuta ympäristörasituksilta: kosteudelta, auringonvalolta, sinistäjä-, home- ja lahottajasieniltä. Suojaamisen ohella yhtäläisen

Lisätiedot

Pienrakentajan käsikirja. Marraskuu 2008

Pienrakentajan käsikirja. Marraskuu 2008 Pienrakentajan käsikirja Marraskuu 2008 Gyproc-kipsilevy on luonnonmukainen rakennusmateriaali. Pääraaka-aineet ovat puhdas kipsikivi ja vesi. Pinta on uusiokartonkia. Gyproc-levy ei sisällä terveysriskejä

Lisätiedot

Ihana ja energiaa säästävä lattialämmitys! lattialämmitys kuvasto

Ihana ja energiaa säästävä lattialämmitys! lattialämmitys kuvasto Ihana ja energiaa säästävä lattialämmitys! lattialämmitys kuvasto 1 2 Merkitsemme eniten energiaa säästävät tuotteemme perhossymbolilla. sisällysluettelo 05 / 06 / 08 / 10 / 12 / 14 / 16 / LÄMPÖÄ, JOKA

Lisätiedot

Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä

Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä P E X- K ÄY T TÖ V E S I JÄ R J E S T E L M Ä K Ä S I K I R J A Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä 04 2009 6002 Sisällys Sivu Turvallinen Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä Järjestelmän kuvaus ja hyväksynnät3

Lisätiedot

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6 Toimivat katot 2013 Toimivat katot 2013 Kattoliitto ry ISBN 978-952-269-091-3 ISBN 978-952-269-092-0 (pdf) Taiton suunnittelu ja taitto: Tmi Airos Paino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2013 Sisällys

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

Parempi ääniympäristö

Parempi ääniympäristö Ecophon Hygiene Parempi ääniympäristö Ecophon Hygiene -tuotteilla Fiskeri/Engelsviken fotas Ecophon Hygiene Järjestelmä, joka varmistaa hyvän lopputuloksen Elintarviketeollisuuden työympäristössä on tarvetta

Lisätiedot

Platon-lattiajärjestelmä

Platon-lattiajärjestelmä Platon-lattiajärjestelmä Terveellinen ja pysyvästi hyvä sisäilma Ja talosi voi hyvin! Betonilattiassa voi Rakennuskosteuden kuivuminen kestää pitkään, jopa useita vuosia. Betonista voi nousta kosteutta

Lisätiedot

Tekniikka. Palopäällystön koulutusohjelma OPINNÄYTETYÖ PALOKATKOJEN OSUUS RAKENNUKSIEN KOKONAISTURVALLISUUDESTA. Tuomas Pylkkänen

Tekniikka. Palopäällystön koulutusohjelma OPINNÄYTETYÖ PALOKATKOJEN OSUUS RAKENNUKSIEN KOKONAISTURVALLISUUDESTA. Tuomas Pylkkänen Tekniikka Palopäällystön koulutusohjelma OPINNÄYTETYÖ PALOKATKOJEN OSUUS RAKENNUKSIEN KOKONAISTURVALLISUUDESTA Tuomas Pylkkänen 2 SAVONIA AMMATTIKORKEAKOULU - TEKNIIKKA, KUOPIO Koulutusohjelma Palopäällystön

Lisätiedot

Kivitalojen ENERGIATEHOKKUUS

Kivitalojen ENERGIATEHOKKUUS Betoni ja tiili ovat erinomaisia rakennusmateriaaleja, kun rakennetaan tulevaisuuden vähän energiaa kuluttavia rakennuksia. Kivimateriaalit säästävät massiivisuutensa ansiosta sekä lämmitys- että jäähdytysenergiaa.

Lisätiedot

PALAAKO PUU KERROSTALOIHIN Tietopaketti kerrostalorakentamisesta

PALAAKO PUU KERROSTALOIHIN Tietopaketti kerrostalorakentamisesta PALAAKO PUU KERROSTALOIHIN Tietopaketti kerrostalorakentamisesta Tutkimus - Rahoitus - Kehittäminen - Suunnittelu - Kaavoitus Palaako puu kerrostaloihin Puukerrostalorakentamisen tietopaketti tarjoaa mallin

Lisätiedot

PUHALLUSLIIGA. Lisää lämpöä vanhaan taloon. Sivu 4. Miljoonan talon remontti. Sivu 5. Zero -rakenne passiivitalon seinärungoksi.

PUHALLUSLIIGA. Lisää lämpöä vanhaan taloon. Sivu 4. Miljoonan talon remontti. Sivu 5. Zero -rakenne passiivitalon seinärungoksi. Termex-Eriste Oy:n asiakaslehti 2/2009 Kokemus saksalaisesta laadusta asiakkaiden hyödyksi Sivu 7 Lisää lämpöä vanhaan taloon. Sivu 4 Miljoonan talon remontti. Sivu 5 Katon eristyksellä pidetään auringon

Lisätiedot

Rapatut julkisivut. Taustaa

Rapatut julkisivut. Taustaa Martti Huhtilainen As Oy Käpykallio, Helsinki, arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen Oy. Rapatut julkisivut Tavallisimmat vaihtoehdot suunnittelun lähtötiedoille. Toiminta Julkisivun uusiminen Julkisivun korjaaminen

Lisätiedot

Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia

Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia Kestävä rakentaminen luo hyvinvointia 1 EKOLOGINEN KESTÄV Y YS KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSEHTONA on biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen

Lisätiedot

Kattolämmityksen opas

Kattolämmityksen opas TUOTTAVA SISÄILMASTO Kattolämmityksen opas Kattolämmitystä koskevia kysymyksiä ja vastauksiasekä syventymisjakso ja mitoitusavain. Sisällysluettelo Johdanto Kysymyksiä ja vastauksia Sivu Viittaus syven

Lisätiedot

KESTÄVÄ EKOLOGINEN ASUINTALO

KESTÄVÄ EKOLOGINEN ASUINTALO K Ä Y T Ä N T Ö Ä 6 9 KESTÄVÄ EKOLOGINEN ASUINTALO Bruno Erat Maailmanlaajuisesti noin puolet energiankulutuksesta liittyy rakentamiseen. Raaka-aineiden hankinta ja kuljettaminen jalostettaviksi, rakennusmateriaalien

Lisätiedot

Julkaisu 1.2012. Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuusopas

Julkaisu 1.2012. Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuusopas Julkaisu 1.2012 Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuusopas SISÄLTÖ ESIPUHE 4 OHJEITA OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE 5 RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 6 PALOLUOKITUS 7 Rakennukset 7 Rakennusosat ja rakennustarvikkeet

Lisätiedot

Kipsilevyopas 1/2011. Knauf levyopas. Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas

Kipsilevyopas 1/2011. Knauf levyopas. Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas 2011 Kipsilevyopas 1/2011 Knauf levyopas Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas Knauf Yksi Euroopan johtavista materiaalitoimittajista. Knauf on maailmanlaajuinen yritys ja yksi Euroopan suurimmista

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS PIENTALO. s.4. s.12. s.8. Motivan kehitysjohtaja Ilari Aho: Energiatehokkuusdirektiivi on RAKENTAJAN OHJENUORA

ENERGIATEHOKAS PIENTALO. s.4. s.12. s.8. Motivan kehitysjohtaja Ilari Aho: Energiatehokkuusdirektiivi on RAKENTAJAN OHJENUORA s.4 Motivan kehitysjohtaja Ilari Aho: Energiatehokkuusdirektiivi on RAKENTAJAN OHJENUORA s.12 Leijona-tuulensuojien UUDET OMINAISUUDET s.8 Pyhännän Rakennustuotteen ja PRT-Lamin ratkaisuilla syntyy ENERGIATEHOKAS

Lisätiedot

NIBE Maalämpö. Lämpöpumppujen uusi sukupolvi

NIBE Maalämpö. Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE Maalämpö Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE- MAALÄMPÖ 1 NIBE- MAALÄMPÖ 2 + Auringon lämpöä maassa valtava energiavarasto, joka vain odottaa hyödyntämistään. Mitä näet katsoessasi ulos ikkunasta? Kadun?

Lisätiedot