Hyvään rakentamisen laatuun tarvitaan kolme asiaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvään rakentamisen laatuun tarvitaan kolme asiaa"

Transkriptio

1 Huomattava ero

2 Hyvään rakentamisen laatuun tarvitaan kolme asiaa hyvä suunnittelu ammattilaiset tekijöinä hyvät rakennusmateriaalit Rakennusalan ammattilaiselle on tärkeää, että valmiit rakenteet ovat viranomaisten ja rakennuttajan vaatimusten mukaiset ja että ne on tehty hyvän rakennustavan mukaisesti. Viime vuosina tiukentuneet lämpöja äänieristämisen sekä paloturvallisuuden vaatimukset edellyttävät myös, että eristemateriaalit asennetaan täsmälleen oikein. Rockwooltuotteiden ominaisuudet antavat suuremman varmuuden näiden vaatimuksien täyttämisestä. Useimmiten lopputuloksena ei ole pelkästään teknisesti parempi tulos, vaan asetetut vaatimukset voidaan saavuttaa yksinkertaisemmin kuin muun tyyppisillä eristeillä. Tässä esitteessä kerromme tarkemmin, miksi eristevalinnoilla on merkitystä, ja mitä lisäarvoa ja -ominaisuuksia voit saavuttaa eristämällä ROCKWOOL-tuotteilla.

3 Sisällys Hyvään rakentamisen laatuun tarvitaan kolme asiaa Huomattava ero 4 Kysehän on ennen kaikkea lämmöstä 6 Suurin ero eristemateriaalissa huomataan silloin kun tulee todella kuuma 8 Materiaalien palo-ominaisuudet luokitellaan Euroluokkiin standardin SFS-EN :n mukaan Rockwool-vuorivilla eristää melua ja lisää asumismukavuutta Energiasäästövaatimukset johtavat uusiin ja kevyempiin rakenteisiin suuremmilla eristyspaksuuksilla % kaikista rakennusten vaurioista aiheutuu kosteudesta 16 Rockwool-vuorivilla on monipuolinen tuote kaikenlaiseen eristämiseen 17 Toimitus mihin ja milloin tahansa 8 3

4 Huomattava ero Rockwool-eristeiden sisällä olevat ominaisuudet, joita paljaalla silmällä ei voi havaita, antavat huomattavan laatuedun muihin mineraalivilloihin verrattuna. Ominaisuudet, jotka huomaa eristeitä asennettaessa ja asennuksen jälkeen. Ratkaiseva ero rakenteessa Toisin kuin lasivillassa, jossa kuidut ovat vaakasuorassa, on Rockwool-eristeiden kuiduista osa myös pystysuorassa. Tämä johtaa eristelevyn suurempaan jäykkyyteen sekä tekee tuotteesta puristusta ja mekaanista rasitusta paremmin kestävän. Vuorivilla Lasivilla Tuotteen puristuskestävyys on ratkaisevaa koolausvälin tiiviissä täytössä, kylmäsiltojen minimoinnissa ilmoitetun lämmöneristysarvon pitämisessä korkeassa paloneristyskyvyssä koolaukseen kiinnittymisessä Materiaali on puristunut kasaan, mutta virhe ei ole näkyvissä. Tämä asennus johtaa lämmöneristyskyvyn heikkenemiseen ja siten korkeampiin energiakustannuksiin. Eristelevy on jäänyt kaarelle puuttuvan jousto-ominaisuuden vuoksi. Rockwool Flexi Batts on suunniteltu helpottamaan virheetöntä asennusta. Avainsana on jousto. 4

5 Rockwool-eristeet on valmistettu kivestä kivi ei pala. Vuorivilla painaa ääntä eristävästi Vuorivilla ei ime vettä kapillaarisesti. Rockwool eristeiden pääraakaaine on diabaasikivi, tuttu myös kiuaskivenä. Rockwool-eristeet kestävät sen vuoksi yli 1000 C:n kuumuutta, joka voi olla ratkaisevan tärkeää palon leviämisen estämisen kannalta. Rockwool-eristeiden erityinen kuiturakenne yhdessä tuotteen painon kanssa antaa eristeelle sen ääntäeristävän vaikutuksen. Rockwool-eristeet eivät ime vettä kapillaarisesti eivätkä sido itseensä kosteutta, joten niitä voidaan siten käyttää myös kosteudelle alttiissa rakenteissa. Nämä ominaisuudet ovat yhteisiä kaikille Rockwool-tuotteille, minkä lisäksi useilla yksittäisillä Rockwool-tuotteilla on omia erityisominaisuuksia, kuten mm. Flexi Battsilla ja Hardrockilla. 5

6 Kysehän on ennen kaikkea lämmöstä Lämmöneristyksen päätarkoituksena on yksinkertaisesti päästää mahdollisimman vähän lämpöä rakenteiden läpi. Kivi eristää suhteellisen heikosti, mutta sillä on muita hyviä ominaisuuksia. Ilma sitä vastoin on erinomainen eriste edellyttäen, että se on liikkumattomana. Rockwool-eristelevyissä olevat tuhannet pienet ilmataskut edesauttavat ilman liikkumattomuutta. Tavallinen vuorivillalevy sisältää yli 90 % ilmaa! Eri tuotteiden eristysarvot ilmoitetaan ns. lambda-arvona. Mitä alempi on eristeen lambda-arvo, sitä korkeampi on sen eristyskyky. 6 Yleisimmin käytetyn Rockwool eristeen Flexi Battsin ilmoitettu lämmönjohtavuusarvo, lambda declared, on 37. Lambda-arvon 40 omaavalla tuotteella on jo noin 10 % heikompi eristyskyky. Eristehankinnoissa on siten tärkeää hankintahinnan ohella ottaa huomioon tuotteen lämmöneristyskyky ja sen vaikutus energiakustannuksiin. Kohonneiden energiahintojen vuoksi yhä useammat toteavat tänä päivänä eristepaksuuksien lisäämisen olevan kannattavaa. Matalaenergiatalojen määrä on koko ajan lisääntymässä. Useissa laskelmissa on todettu lisäeristyksen maksavan itsensä takaisin muutamassa vuodessa. Yli 200 mm:n ulkoseinäeristys ja 400 mm:n yläpohjaeristys on yhä yleisempää. Myös rakennusten väliseinät ja kerrokset eristetään usein, jotta kunkin tilan energiakulutusta voidaan säädellä erikseen. Kylmäsillat, virheellisesti suoritetut eristeen asennukset sekä puutteet tiiviydessä ovat sitä merkittävämpiä, mitä suuremmasta eristepaksuudesta on kyse. Tämän vuoksi

7 1. Aseta paikalleen 2. Purista rakenteeseen 3. Tasoita pinta Rockwool Flexi Batts joustaa jopa 40 mm ja sopeutuu siten tiiviisti koolausväliin. Se jouduttaa myös levyn asennusta mittauksien ja levyn leikkauksen ja muotoilun jäädessä huomattavasti vähemmälle kuin tavallisia eristelevyjä käytettäessä. Tiiviin täytön ansiosta Flexi Batts myös vähentää kylmäsillan syntyriskiä. eristekerrokset limitetään eristyskyvyn ja höyrysulun toimivuuden varmistamiseksi. Höyrynsulun tiiviys on rakenteiden toimivuuden kannalta erittäin tärkeää. Riskiä reikien syntymisestä höyrynsulkuun voidaan ehkäistä sijoittamalla höyrynsulku esimerkiksi poikittaiskoolauksen verran rakenteen sisään. Höyrysulku voidaan tehdä käyttämällä suurempaa eristystä rakenteen ulkopuolella. Tälläinen rakenne mahdollistaa sähköjohtojen, kaapeleiden ym. asentamisen rakenteeseen höyrynsulkua rikkomatta. Puurakenteet joutuvat alttiiksi lämmölle, kylmyydelle ja kosteudelle. Siksi on tärkeää, että käytettävä eristemateriaali ottaa vastaan pysty- ja vaakarakenteiden muodonmuutoksia. Rockwool Flexi Batts on ainutlaatuinen eristelevy. Aina 40 mm:iin saakka joustavan pitkän sivunsa ansiosta Flexi Batts tasaa eri syistä johtuvia rakenteen mittavaihteluita sekä takaa aina tiiviin eristystuloksen. Vinojen kattojen eristäminen on aina riskialtista. Siksi eristelevyjä on asennettava kaksi kerrosta limittäin. Flexi Battsin jousto-ominaisuus auttaa minimoimaan eristysvirheet myös tällöin. Yksi vaihtoehto eristelevyille on puhallusvilla. Rockwoolilla on hyvän lämmöneristysarvon omaavaa, testattua puhallusvillaa. Energiatehokkuusdirektiivi 2002/91/ EYn myötä myös Suomi on sitoutunut energiankulutuksen pienentämiseen 25-30%. (U arvo = rakenteen lämmönläpäisykerroin) Energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanoa koskevat säädökset astuvat voimaan osittain vuoden 2006 alusta ja kokonaisuudessaan vuonna Rakentamismääräysten mukaan uusilta rakennuksilta tullaan tulevaisuudessa vaatimaan energiatehokkuustodistus eli energiamerkki. Energiatehokkuustodistus on pystyttävä esittämään rakennettaessa, myytäessä ja vuokrattaessa kiinteistöjä ja näin ollen rakennuksen lämmöneristys tulee oleellisesti vaikuttamaan myös rakennuksen arvoon. 7

8 Suurin ero eristemateriaalissa huomataan silloin, kun tulee todella kuuma Standardi palokäyrä SS-EN mukaan Eri rakennusmateriaalit reagoivat eri tavoin korkeisiin lämpötiloihin tai tuleen. Tämä koskee myös eristeitä. Rockwool-vuorivilla kestää yli 1000 C:n kuumuutta sulamatta. Ylimpien kerrosten sideaineet häviävät 250 C:n lämpötilassa, mutta kuidut ovat edelleen pystyssä ja suojaavat alla olevia materiaaleja ja rakenteita syttymiseltä. Rakennusosien palonkestävyys luokitellaan nykyään eurooppalaisen standardin SFS-EN mukaan. Lyhyesti sanoen rakennusosan palonkestävyys ilmaisee kuinka pitkään ko. rakennusosa kestää ennen kuin palo leviää seuraavaan palo-osastoon tai rakennusosaan tai ko. rakennusosa romahtaa. R-Kantavuus E-Tiiviys I-Eristävyys Koekappaleen täytyy kestää määritelty kuorma koko palotestin ajan. Koekappaleeseen ei saa tulla aukkoja eivätkä kuumat palokaasut saa tunkeutua sen läpi siten, että ne voivat sytyttää koekappaleen vastakkaisen puolen. Koekappaleen täytyy rajoittaa lämpötilan kohoamista vastakkaisella puolella. 8

9 Norjalaisen palotestauslaitoksen, SINTEFin, suorittama palokoe osoittaa selvän eron Rockwool-vuorivillalla ja lasivillalla eristetyn rakenteen välillä. Rakenne Testasimme puurunkoisen väliseinän, jonka eristykseen on käytetty Rockwool-vuori- ja lasivillaa. Seinä on verhoiltu molemmilta puolin 13 mm:n kipsilevyllä. R-kantavuus Rockwool-vuorivillan korkean paloneristyskyvyn sekä Flexi Battsin muotovakauden vuoksi on vuorivillalevy tiiviisti puurakennetta vasten ja estää rakenteen joutumisen tulelle ja kuumuudelle alttiiksi. Tämä auttaa säilyttämään rakenteen lujuuden ja pidentää siten aikaa, jonka kuluessa rakenne romahtaa. 36x148 mm:n seinäranka eristettynä Rockwool-vuorivillalla palotestiä varten. 36x148 mm:n seinäranka eristettynä lasivillalla palotestiä varten. E-tiiviys Rockwool-vuorivilla suojaa takanaan olevaa verhousta palon aikana. Se pidentää huomattavasti aikaa, jonka kuluessa seinäverhoukseen syntyy palonläpäiseviä aukkoja, joista palo voi levitä viereiseen tilaan. Rockwool-vuorivillalla eristetty rakenne 50 min. palon jälkeen. Rockwool-vuorivilla Lasivilla Lasivillalla eristetty rakenne 50 min. palon jälkeen. 50 min palon jälkeen on lasivillalla eristetyssä rakenteessa aukkoja, mutta Rockwool-vuorivillan suojaama kipsilevy on vahingoittumaton. I-eristävyys Rockwool-vuorivillan eristyskyky myös korkeissa lämpötiloissa on erinomainen. Se alentaa tehokkaasti lämpötilaa eristeen palonvastaisella puolella ja vähentää siten kuumuudesta seuraavaa itsesyttymisiriskiä vastakkaisella puolella. Lasivilla Rockwoolvuorivilla 9

10 Materiaalien palo-ominaisuudet luokitellaan Euroluokkiin standardin SFS-EN :n mukaan Standardi osoittaa kuinka nopeasti ja missä määrin tietty tuote vaikuttaa paloon ja savunmuodostukseen. On useita palamattomaksi luokiteltuja materiaaleja, joilla ei kuitenkaan ole minkäänlaista paloa estävää vaikutusta. Järjestelmä on jaettu seitsemään luokkaan; A1, A2, B, C, D, E ja F sekä kolmeen luokkaan savulle ja kolmeen luokkaan pisaranmuodostukselle. Rockwool-vuorivillan ylivoimainen palonkestokyky merkitsee, että usein voit valita yksinkertaisemman rakenteen ja saavuttaa suuremman joustavuuden rakennuksen suunnittelussa. Tämän vuoksi Rockwool-vuorivillan tehokkaasti paloa estävä vaikutus on tärkeä asia. Järjestelmä on jaettu seitsemään luokkaan; A1, A2, B, C, D, E ja F sekä kolmeen luokkaan savulle ja kolmeen luokkaan pisaranmuodostukselle. Paloluokka Ominaisuusesimerkki Savun tuotto Pisarointi Tarvikkeet, jotka eivät osallistu lainkaan paloon. Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on erittäin rajoitettu. Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on hyvin rajoitettu. Tarvikkeet, jotka osallistuvat paloon rajoitetusti. Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on hyväksyttävissä. Tarvikkeet, joiden käyttäytyminen palossa on hyväksyttävissä. Tarvikkeet, joiden käyttäytymistä ei ole määritelty. Vuorivilla Vuorivilla Kipsilevy Palamaton lastulevy Pahvipäällysteinen kipsi Puu Palamaton EPS EPS Savuntuotto s1 Savuntuotto on erittäin vähäistä. s2 Savuntuotto on vähäistä. s3 Savuntuotto ei täytä s1- eikä s2 -vaatimuksia. Pisarointi d0 Palavia pisaroita tai osia ei esiinny. d1 Palavat pisarat tai osat sammuvat nopeasti. d2 Palavien pisaroiden tai osien tuotto ei täytä d0- eikä d1 -vaatimuksia. 10

11 Palamattomuustesti standardin EN ISO 1182:n mukaan luokka A1 Ennen testiä Palamattomuustestissä koekappale lasketaan 750 C:n lämpötilaan Testin jälkeen Palonkesto Rockwoolin ylivoimainen paloa estävä vaikutus sallii usein yksinkertaisemmat rakenteet ja mahdollistaa suuremman vapauden muiden materiaalien valinnoissa ja rakennuksen muotoilussa. Voit tuntea olosi myös turvallisemmaksi saadessasi mahdollisessa palotilanteessa muutamia ylimääräisiä minuutteja ihmisten ja arvoesineiden pelastamiseen. Muutettaessa rakennuksen käyttötarkoitusta palovaatimukset täyttäviä rakennemuutoksia ei yleensä tarvita, jos rakennus on alun perin eristetty Rockwoolvuorivillalla. Sekä Rockwool-vuorivilla että lasivilla kuuluvat parhaaseen paloluokkaan A1. Kumpikaan tuote ei luovuta energiaa paloon ja luokitellaan siten luokkaan A1. Suuri ero vuorivillan ja lasivillan välillä ilmenee siinä, että vuorivilla kestää paloa huomattavasti paremmin. Tämä ilmenee yllä olevasta kuvasarjasta, jossa testin jälkeen lasivillakappaleesta on jäljellä vain kasaanpuristunut, mustunut klimppi. Esimerkkirakenne 1 Paloluokka: EI30 (kevyt väliseinä) Paloluokka: REI 15 (kantava seinä) Esimerkkirakenne 2 Paloluokka: EI 60 (kevyt väliseinä) Paloluokka: REI 30 (kantava seinä) 13 mm kipsilevy runko 45 x 70 mm, k/k 600 mm vuorivilla 70 mm 13 mm kipsilevy 2 x 13 mm kipsilevy runko 45 x 70 mm, k/k 600 mm vuorivilla 70 mm 2 x 13 mm kipsilevy 11

12 Rockwool-vuorivilla eristää melua ja lisää asumismukavuutta Useimmat ihmiset ovat melulle alttiita. Monet selvitykset Pohjoismaissa ovat osoittaneet, että yli 20 % vaatimusten mukaisesti rakennetuista rakenteista on äänieristyksen kannalta alimitoitettuja. Syy on se, että äänieristyksen tason ratkaisevat lopulta hyvin pienet seikat. Suomen Rakentamismääräyskokoelman osa C1 määrittelee ääneneristyksen ja meluntorjunnan tason rakennuksissa. 70 mm äänieristys alentaa melutasoa 6-8 db. Sitä kannattaa ajatella seuraavan kerran, kun et metelin vuoksi saa nukutuksi. Seinien ääneneristyskyky ratkaistaan oikeilla materiaalivalinnoilla. Oikean eristysmateriaalin valinta voi olla ratkaisevaa. Rockwool-vuorivillakuitujen pystyrakenne sekä ilma-aukot, jotka ovat yhteydessä keskenään, sekä vuorivillan tiheys aikaansaavat vuorivillan alhaisen ilmanläpäisevyyden ja siten myös korkealuokkaisen äänieristysominaisuuden. Tämä korostuu erityisesti kuuloaistimme reuna-alueilla kuten matalissa basso- ja korkeissa diskanttiäänissä. R w = 40 db R w = 44 db Esim. kaksinkertaisella kipsilevyllä molemminpuolin verhoillun väliseinän ääneneristyskyky paranee 20 %:lla, kun väliseinä eristetään Rockwool-vuorivillalla. 12

13 Kevyiden kattorakenteiden ääneneristys Kevyiden kattorakenteiden ääneneristävyydelle on tärkeää, mikä on eristysmateriaalin tiheys sekä ilmanläpäisevyys. Rockwool-vuorivillalla on suurempi tiheys ja alhaisempi ilmanläpäisevyys kuin vastaavalla lasipohjaisella tuotteella. Sen vuoksi Rockwool-vuorivillalla eristetyssä rakenteessa on myös parempi äänieristys. Pari esimerkkiä Rockwool-vuorivillan ääneneristysominaisuudesta: 190 mm Rockwool Flexi Batts tai 200 mm lasivillaa asennettuna päällekkäin 9 mm:n kipsilevyn päälle. 285 mm Rockwool Flexi Battsia tai 300 mm lasivillaa asennettuna päällekkäin 9 mm:n kipsilevyn päälle. Statens Provningsanstalt, Borås, Sverige. Johtopäätös: Kummassakin tapauksessa on Rockwool-vuorivillalla eristetyn rakenteen ääneneristävyys 3 db parempi. 13

14 Energiasäästövaatimukset johtavat uusiin ja kevyempiin rakenteisiin suuremmilla eristyspaksuuksilla Eristyspaksuuden kehitys Elinkaari Jo kolmen viikon kuluttua asennuksesta Rockwool-tuote on säästänyt sen valmistukseen käytetyn energian. Rakennukset kuluttavat yli 40 % kaikesta Euroopassa käytetystä energiasta ja ovat siten yksi suurimmista Co 2 -päästöjen aiheuttajista. EU:n energiatehokkuusdirektiivin tavoitteena on vähentää rakennusten energiankulutusta yli 20 %:lla. Määräysten minimivaatimukset voi toki ylittää ja päästä jopa 50 %:n energiansäästöihin suhteellisen yksinkertaisella tavalla. Eristepaksuuden lisääminen, kylmäsiltojen välttäminen sekä tuuli- ja höyrysulun tiivis ja huolellinen asentaminen takaavat huomattavasti alemmat lämmityskustannukset. Kasvava eristyspaksuus asettaa suuremmat vaatimukset eristeille ja niiden oikealle asennukselle. Pienetkin virheet ja epätasaisuudet lämpöhukan aiheuttajina korostuvat entisestään verrattuna ohuemmalla eristepaksuudella tehtyyn rakenteeseen. 14

15 Rakennuksen koko energiankäytön hallinnan kannalta on tärkeää voida kontrolloida lämpövirtauksia eri tilojen ja kerrosten välillä. Väliseinien ja kerrosten eristämisellä saavutetaan alhaisemman energiankulutuksen lisäksi alempi melutaso, ja Rockwool-vuorivillalla eristettäessä, myös pienempi riski palon leviämisestä tilasta toiseen. Lisäeristäminen kannattaa aina Lisäeristämisestä aiheutuvat kustannukset maksavat itsensä aina takaisin. Takaisinmaksuajan pituus riippuu energian hinnasta, lämmöneristeen paksuudesta ja tuotteiden teknisistä ominaisuuksista jne. Useimmiten investointi maksaa itsensä takaisin muutamassa vuodessa. Rakennuksia voidaan lisäeristää monilla eri tavoilla. Seiniä voi eristää ulko- ja sisäpuolelta. Lattioita ja kattoja voidaan lisäeristää ja kaikkeen lisäeristämiseen on hyvää ja tutkittua tietoa saatavilla. Helppo tapa katon lisäeristämiseen on lisätä eristeen määrää yläpohjassa esimerkiksi puhallusvillalla. Puhallusvilla voidaan levittää kohteeseen valtuutettujen Rockwool urakoitsijoiden kautta tai sitten puhallustyön voi suorittaa itse helppokäyttöisellä Rockster itsepuhalluskoneella. Lisätietoja energiansäästöstä saa osoitteesta: Alhaisella paksuudella eristetyn seinän lämpöhukka on tasainen koko seinäpinnalla eikä asennusvirheellä ole suurta suhteellista vaikutusta. Paksummalla eristeellä saavutetaan minimaalinen lämpöhukka, jolloin asennusvirheen merkitys lämpöhukan aiheuttajana korostuu. 15

16 70 % kaikista rakennusten vaurioista aiheutuu kosteudesta Rockwool-vuorivilla ei ime vettä kapillaarisesti eikä sido itseensä kosteutta joten se kuivuu nopeasti. Sateen jälkeen vuorivillalevyjen näyttäessä kastuneilta kuitenkin vain pari uloimman kerroksen millimetriä on kostunut. Sisäpuolelta vuorivilla on edelleen kuivaa eikä aiheuta kosteutta ympärillä oleviin materiaaleihin. Villan työnaikainen suojaaminen on kuitenkin järjestettävä kuten muillekin rakennusmateriaaleille. Rockwool Dränering Batts Rockwoolin tuotteista löydät myös tuulettuvan, kellarien eristykseen tarkoitetun, vuorivillaeristeen. Dränering Battsin urien kautta eristeeseen kulkeutuva kosteus ohjataan pois rakenteesta. Minimissään 1/3 kellariseinän eristepaksuudesta pitäisi sijaita rakenteen ulkopuolella. Tällöin rakenteen lämpötila nousee ja kondenssiriski minimoituu. Myös riski rakenteen rapautumiselle ja homehtumiselle vähenee. 16

17 Rockwool-vuorivilla on monipuolinen tuote kaikenlaiseen eristämiseen Rockwool-konserni ei valmista ainoastaan rakennuseristeitä. Vuorivillan useat ainutlaatuiset ominaisuudet tekevät siitä varman laatutuotteen useilla muilla rakentamisen ja teollisuuden aloilla. Tekninen eristäminen Tekninen eristäminen erityisesti korkeimmissa lämpötiloissa on erikoisalaamme. Prosessilaitteiden eristämisessä vaaditaan eristeeltä paitsi energiahukan alentamista, myös mm. erinomaista palonkesto- kykyä. Rockwool-vuorivilla on erityisominaisuuksiensa vuoksi siten luonnollinen valinta kaikkeen tekniseen eristämiseen. Markkinoiden parhailla tuotteilla Rockwool on toiminut jo pitkään suunnannäyttäjänä koko Euroopassa. Meriteollisuus Telakka- ja off shore-teollisuudessa paloeristys on äärimmäisen tärkeää. Monet suuret öljy-yhtiöt sekä varustamot käyttävät paloakestävää Rockwool-vuorivillaa. Loivien kattojen eristäminen Rockwool-vuorivillan ainutlaatuiset ominaisuudet puristuksen kestävyyden, veden imeytyvyyden ja mittatarkkuuden suhteen tulevat esiin juuri loivia kattoja eristettäessä. Rockwool Suomessa Rockwool on toiminut Suomessa nyt vuodesta Tehokas ja palveluhaluinen organisaatiomme on valmiina, missä ikinä Suomessa rakennusprojektisi onkaan. Tavarat toimitamme haluamaasi paikkaan, vaikka ovelle asti. Rockwool-konserni on globaali toimija Rockwool International A/S on maailman johtava vuorivillan valmistaja. Yhtiö on perustettu Tanskassa 1937 ja sillä on tänä päivänä 21 tehdasta 14 maassa. Yhtiö rakentaa parhaillaan uutta tehdasta Viipurin maalaiskuntaan. Myyntiverkostonsa kautta Rockwool on tavoitettavissa kaikkialla maailmassa. 17

18 Toimitus mihin ja milloin tahansa Paras mahdollinen rakennustyömaan toimivuus saavutetaan sopimalla jo tilausvaiheessa parhaiten soveltuva tavaran purkupaikka ja tarvittavat purkuapuvälineet. Kaikki tuotteemme voidaan toimittaa lavoilla tai irtopaketteina, jolloin purkaminen voidaan suorittaa ahtaissakin paikoissa käsityönä. Rockwoolin toimitukset tapahtuvat pääosin suorina toimituksina tehtailtamme Pohjoismaista ja Euroopasta suoraan rakennuspaikalle tai kaupan varastoihin. Nopeat toimitukset niin suuremmissa kuin pienemmissäkin täydennystarpeissa hoidamme kätevästi ja nopeasti omasta Suomen varastostamme. 18

19 Ole yhteydessä autamme mielellämme Rockwool Asiakaspalvelu +358 (0) Tekninen neuvonta +358 (0) Rockwool-tuotteita myyvät ja varastoivat: Puukeskus, Bauhaus ja Oro

20 Rockwool Finland Oy PL 29 Piispanportti Espoo Puh (0) Fax +358 (0) /2005 I-print

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA

PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA Tuulettuvat julkisivut 27.10.2016 Julkisivuyhdistys / Jukka Sevón Lämmöneristeet Mineraalivillateristeet (kivi-, silikaatti, tai lasivillat) Muovipohjaiset eristeet Puupohjaiset

Lisätiedot

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA 9.9.2016 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos Vain hyviä syitä: Julkisen hirsirakentamisen seminaari, 8.-9.9.2016, Pudasjärvi MASSIIVIHIRSISEINÄN

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

SALI A. REIJONEN PEKKA PASSIIVINEN PALOSUOJAUS

SALI A. REIJONEN PEKKA PASSIIVINEN PALOSUOJAUS SALI A. REIJONEN PEKKA PASSIIVINEN PALOSUOJAUS Puupäivä 10.11.2016 RAKENNUKSEN PASSIIVINEN PALOSUOJAUS Estää syttymistä, palon leviämistä sekä varmistaa rakenteiden kantavuuden palotilanteessa osana rakenteita.

Lisätiedot

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut SISÄLLYSLUETTELO Paloturvallisuutta PAROC -kivivillatuotteilla... 3 PAROC Hvac Fire Mat pyöreille kanaville... 4 PAROC Hvac Fire Mat suorakaidekanaville...

Lisätiedot

ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012

ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 KAAPELIEN PALOTURVALLISUUS JA PALOKATKOT Esityksen sisältö: paloturvallisuutta koskevat määräykset kaapelit palokatkot 1 RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS

Lisätiedot

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin TUOTEKUVAUS on koostumukseltaan erityinen kipsipohjainen, kutistumaton laasti, joka sekoitetaan veden kanssa. Palokatkomassa voidaan sekoittaa joko kaadettavaksi tai levitettäväksi läpivientien ympärille.

Lisätiedot

TTS Työtehoseura kouluttaa tutkii kehittää

TTS Työtehoseura kouluttaa tutkii kehittää TTS Työtehoseura kouluttaa tutkii kehittää PUURAKENTAMINEN OULU 23.9.2016 2 RANKARAKENTEET Määräysten mukaisen vertailuarvon saavuttaminen, 200 mm eristevahvuus Matalaenergia- ja passiivirakentaminen,

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

Lasivilla. Ja miksi se on rakennusten eristemateriaalina ainutlaatuinen?

Lasivilla. Ja miksi se on rakennusten eristemateriaalina ainutlaatuinen? Lasivilla Ja miksi se on rakennusten eristemateriaalina ainutlaatuinen? Sisältö Lasivilla mitä se on? Lasivillan edut rakentamisessa Lämmöneristävyys Kosteustekninen toiminta Ääneneristävyys Paloturvallisuus

Lisätiedot

Advanced Structural Technology. AST -laatu elementeissä

Advanced Structural Technology. AST -laatu elementeissä Advanced Structural Technology AST -laatu elementeissä Panel System 3.10 FI Tammikuu 2014 Korvaa Syyskuu 2013 Lujuus Sandwichelementin optimaaliset lujuusominaisuudet perustuvat sen eri materiaalikerrosten

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013. SPU Eristeet

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013. SPU Eristeet SERTIFIKAATTI VTT-C-6665-11 Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013 TUOTTEEN NIMI SPU Eristeet VALMISTAJA SPU Oy Itsenäisyydenkatu 17 A 7, FI-33500 Tampere TUOTEKUVAUS SPU:n valmistamia polyuretaanieristeitä

Lisätiedot

...ei enää likaisia töitä

...ei enää likaisia töitä ...ei enää likaisia töitä ...ei enää stressaavia töitä 1. Soudabond Easy: Käyttökohteet 1. Applications 1. Sisustus: Kipsilevyt, aluslattia-ja seinälevyt MDF paneelit, OSB paneelit,... 2. Remontointi

Lisätiedot

PL 6007 00021, Laskutus 153021000 / Anne Krokfors. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

PL 6007 00021, Laskutus 153021000 / Anne Krokfors. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI raportointipäivä : 4.8.2011 Työ : TILAAJA: Vantaan kaupunki ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki / HUOLTO: Kouluisäntä: 0400 765 713 LASKUTUSOSOITE: Vantaan Kaupunki PL 6007 00021, Laskutus 153021000

Lisätiedot

SAVU HORMISTOT. Valmispiippu Rondo

SAVU HORMISTOT. Valmispiippu Rondo SAVU HORMISTOT Valmispiippu Rondo 2005 Valmispiippu Rondo hyvä veto kaikenlaisiin tulisijoihin Perinteisesti ammattitaitoa vaativasta piipun muurauksesta voi nyt selviytyä helposti ja nopeasti. Valmispiippu

Lisätiedot

PARASTA PALOSUOJAUSTA PUULLE

PARASTA PALOSUOJAUSTA PUULLE PARASTA PALOSUOJAUSTA PUULLE Otto Tuominen 27.10.2011 E1 RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS Rakennusosat Kantavat ja osastoivat rakennusosat (esim. ulko-ovet ja ikkunat) jaetaan luokkiin sen perusteella, miten

Lisätiedot

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RIL 249-20092009 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RAKENNETEKNINEN NÄKÖKULMA 7.12.2009 Juha Valjus RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN Kirjan tarkoitus rakennesuunnittelijalle: Opastaa oikeaan suunnittelukäytäntöön

Lisätiedot

EXCELLENCE IN INSULATION. Puurunkoseinien palonkestävyys. Puurunkoseinien palonkestävyys

EXCELLENCE IN INSULATION. Puurunkoseinien palonkestävyys. Puurunkoseinien palonkestävyys Pu europe EXCELLENCE IN INSULATION Puurunkoseinien palonkestävyys Puurunkoseinien palonkestävyys 1 2 Puurunkoseinien palonkestävyys Sisällysluettelo Tiivistelmä 4 Projektin tausta 5 Projektin kulku 6 Tulokset

Lisätiedot

VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN

VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN www.thermisol.fi VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN THERMISOL-ELEMENTIT KEVYT MUTTA KESTÄVÄ KOTIMAINEN ThermiSol on sandwich-elementtien uranuurtaja ja pohjolan ykkösosaaja. Kokenut ja vastuunsa kantava seinä-

Lisätiedot

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 3 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristäminen PAROC extralla ja PAROC WPS 3n -levyillä Oikein tehty

Lisätiedot

OEM RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT Käyttökohteet

OEM RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT Käyttökohteet OEM RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT Käyttökohteet OEM IDEASTA RATKAISUUN Kun tuotteenne tarvitsee eristysmateriaalia, me teemme sen kivivillasta. Ratkaisu räätälöidään toiveittenne ja tarpeittenne mukaan, miltei

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 4735-09 Myöntämispäivä 30.11.2009 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 4735-09 Myöntämispäivä 30.11.2009 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 4735-09 Myöntämispäivä 30.11.2009 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Vuorivillaverkkomatot, Vuorivillalevyt sekä Vuorivillakourut ja niistä valmistetut eristysosat Paroc Oy Ab Läkkisepäntie

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro. 109

Kingspan-ohjekortti nro. 109 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro. 109 MÖKKIOHJE Kingspan Therma -eristeiden vahvuudet mökkien lämmöneristämisessä Paremman lämmöneristyksen ansiosta mökkien vuosittainen käyttöaika pitenee. Mökit

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm 45 mm A-A I-PALKKI 6 mm 350 mm leikkaus A A 5 6 7 70 mm 4 3 www.webon.fi SISÄLLYSLUETTELO SIVU YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO 3 YLÄKERTA ONTELOASENNUS 4 YLÄPOHJA LISÄERISTYS 5 YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO/SAKSIRISTIKKO

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIEN LÄMMÖN- ERISTÄMINEN ELEMENTTITEHTAALLA

BETONIELEMENTTIEN LÄMMÖN- ERISTÄMINEN ELEMENTTITEHTAALLA [104] Sivu 1 / 4 SPU ERISTEIDEN KÄYTTÖ BETONIELEMENTTIEN VALMISTUKSESSA SPU P on SPU EFR tuoteperheen ratkaisu betonielementtien teolliseen valmistamiseen. SPU P on betoniteollisuuden tarpeisiin kehitetty

Lisätiedot

Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö

Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö Paloseminaari 17 Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015 Tiia Ryynänen VTT Expert Services Oy Onko paloluokitellun rakennustuotteen luokka

Lisätiedot

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely Puukuitupohjaisia lämmöneristeitä valmistava Ekovilla Oy on 30-vuotias rakennusteollisuusyritys, joka toimii Kuusan-koskella. Yhtiöllä on tehtaat myös Kiimingissä ja Ylistarossa. Ekovilla on orgaanisten

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Monarplan Luotettava PVC-vedeneristejärjestelmä

Monarplan Luotettava PVC-vedeneristejärjestelmä Monarplan Luotettava PVC-vedeneristejärjestelmä Kevyt Kestävä Monipuolinen Taloudellinen Ainutlaatuinen Monarplan PVC-vedeneristejärjestelmä tunnetun laadukas Icopal PVC-vedeneristejärjestelmä on ollut

Lisätiedot

JOINTS FIRE ACRYL PRO+ Paloakryyli läpivienteihin ja saumoihin

JOINTS FIRE ACRYL PRO+ Paloakryyli läpivienteihin ja saumoihin TUOTEKUVAUS laajenee kuumuuden vaikutuksesta yli +180 C lämpötilassa estäen palon, savun, ja palokaasujen etenemisen sekä toimii äänikatkona. saavuttaa EI240 palonkestoajan paloluokitelluissa sauma- ja

Lisätiedot

Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille

Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille Betonikivien soveltuvuus ajoneuvoliikennealueille Betonikiviä on käytetty Suomessa päällystämiseen jo 1970-luvulta lähtien. Niiden käyttöä perusteltiin muun muassa asfalttia paremmalla kulutuskestävyydellä,

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET.

SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET. SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET www.hunton.fi Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat

Lisätiedot

Sisus eristää, pinta koristaa

Sisus eristää, pinta koristaa Sisus eristää, pinta koristaa Akustiset katot Halltexilla Uudisrakentajan ja remontoijan oiva valinta on helposti asennettava Halltex-kattolevy. Ääntä vaimentavat materiaalit soveltuvat erityisesti kodin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PAROC ROL -TUOTTEILLE

ASENNUSOHJE PAROC ROL -TUOTTEILLE PAROC ROL -TUOTTEILLE Tämä ohje toimii lisäyksenä Loivien kattojen asennusohjeelle ja käsittelee lamellin erityispiirteitä. Lue myös Loivien kattojen asennusohje ennen asennustyön aloitusta. PAROC ROL

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 26.5.2014 1

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 26.5.2014 1 PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 1 Paloturvalliset tulisijan ja savuhormin yhdistelmät Tässä ohjeistuksessa annetaan hyödyllistä

Lisätiedot

Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007. Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa?

Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007. Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa? Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007 Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa? Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Tulisijojen, savupiippujen ja -hormien aiheuttamien tulipalojen torjunta

Tulisijojen, savupiippujen ja -hormien aiheuttamien tulipalojen torjunta Turvaohje 6/2007 Tulisijojen, savupiippujen ja -hormien aiheuttamien tulipalojen torjunta SISÄLLYSLUETTELO 1. Turvaohjeen tarkoitus 2. Turvaohjeen velvoittavuus 3. Viranomaismääräykset 4. Määritelmiä 5.

Lisätiedot

Laatuongelmien syitä Omakotitalojen tyypilliset riskirakenteet Pientalojen yleisimmät laatuvirheet

Laatuongelmien syitä Omakotitalojen tyypilliset riskirakenteet Pientalojen yleisimmät laatuvirheet Laatuongelmien syitä Omakotitalojen tyypilliset riskirakenteet Pientalojen yleisimmät laatuvirheet 1 RKM Matti Eklund 10.2.2015 2 Rakennuttamistehtäviä Rakennustöiden valvontaa Kauppakamarin hyväksymiä

Lisätiedot

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 1 Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova -levyllä Julkisivujen uusimisen yhteydessä

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

Lämmöneristemateriaalin vaikutus suojaustarpeeseen. Betonipäivät 2014 Toni Pakkala, TTY, Rakenteiden elinkaaritekniikka

Lämmöneristemateriaalin vaikutus suojaustarpeeseen. Betonipäivät 2014 Toni Pakkala, TTY, Rakenteiden elinkaaritekniikka Lämmöneristemateriaalin vaikutus suojaustarpeeseen Betonipäivät 2014 Toni Pakkala, TTY, Rakenteiden elinkaaritekniikka Lämmöneristemateriaalin vaikutus suojaustarpeeseen Sisältö 1. Rakennusvaiheen kosteuslähteet

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennusten osuus kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia eli 140 TWh 140

Lisätiedot

Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan

Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan 2 Lattialämmitys on hyvä ratkaisu Vesikiertoinen lattialämmitys on helppo asentaa valmiiksi uritetulla lattialämmityksen KoskiTherm-asennuslevyllä.

Lisätiedot

Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa

Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa Korjaussivut julkaisuun SYKEra16/211 Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa Sirkka Koskela, Marja-Riitta Korhonen, Jyri Seppälä, Tarja Häkkinen ja Sirje Vares Korjatut sivut 26-31 ja 41

Lisätiedot

RAKENNUSFYSIIKKA Kylmäsillat

RAKENNUSFYSIIKKA Kylmäsillat Kylmäsillat Kylmäsillan määritelmä Kylmäsillat ovat rakennuksen vaipan paikallisia rakenneosia, joissa syntyy korkea lämpöhäviö. Kohonnut lämpöhäviö johtuu joko siitä, että kyseinen rakenneosa poikkeaa

Lisätiedot

Puukerrostalokoulutus

Puukerrostalokoulutus Puukerrostalokoulutus Pintaluokat & Suojaverhous Kouvola 12.6.2013 Tero Lahtela PINTALUOKAT Suuntaa-antavia esimerkkejä seinä- ja kattomateriaalien paloluokituksesta A1 A2 B C D E F Kivi Kipsilevyt Kipsilevyt

Lisätiedot

METALLISAVUPIIPPUJEN PALOTURVALLINEN KÄYTTÖ EPS-/PIR-YLÄPOHJISSA

METALLISAVUPIIPPUJEN PALOTURVALLINEN KÄYTTÖ EPS-/PIR-YLÄPOHJISSA TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO PALOLABORATORIO TUTKIMUSSELOSTUS NRO PALO 2405/2015 METALLISAVUPIIPPUJEN PALOTURVALLINEN KÄYTTÖ EPS-/PIR-YLÄPOHJISSA Tampere 2015 1 /(61) 61 sivua Rahoittajat Palosuojelurahasto

Lisätiedot

Lähtökohta. Testi. Kuva 1. C20/25 Testikappale jossa Xypex Concentrate sively

Lähtökohta. Testi. Kuva 1. C20/25 Testikappale jossa Xypex Concentrate sively Lähtökohta Testin lähtökohtana oli uudiskohde, jonka maanalaiset kellariseinät olivat ulkopuolisesta bentoniitti eristyksestä huolimatta vuotaneet. Kohteen rakennuttaja halusi vakuutuksen Xypex Concentrate

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus CPR. Ja miten se vaikuttaa Rekan kaapeleihin

Rakennustuoteasetus CPR. Ja miten se vaikuttaa Rekan kaapeleihin Rakennustuoteasetus CPR Ja miten se vaikuttaa Rekan kaapeleihin Tärkein ensin: Sinun ei tarvitse huolehtia! Voit huoletta käyttää kaikkia kaapeleitamme, jotka on valmistettu ennen ja jälkeen uusien säännösten

Lisätiedot

TEKNINEN TIEDOTE SISÄLTÖ PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA

TEKNINEN TIEDOTE SISÄLTÖ PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA TEKNINEN TIEDOTE PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA 1.8.2016 SISÄLTÖ 1.0 YLEISTÄ...2 2.0 PALOSSA KANTAVA ALAPAARRE...3 2.1 Alapuolinen palo...3 2.2 Yläpuolinen palo...5 2.3 Alapaarteen stabiliteetti...5 3.0 PALORISTIKKO...7

Lisätiedot

www.ruukki.fi Ruukin sandwichpaneelit energiatehokkaisiin rakennuksiin

www.ruukki.fi Ruukin sandwichpaneelit energiatehokkaisiin rakennuksiin www.ruukki.fi Ruukin sandwichpaneelit energiatehokkaisiin rakennuksiin TUOTELUETTELO 2013 Energiatehokkuutta innovaatiosta loppukäyttöön Säästä jopa 20 % energian kulutuksessa Ruukin ilmatiiviin seinärakenteen

Lisätiedot

Tammikuu 2007. Asto db. ÄÄNTÄVAIMENTAVA KIINTEISTÖVIEMÄRIJÄRJESTELMÄTammi

Tammikuu 2007. Asto db. ÄÄNTÄVAIMENTAVA KIINTEISTÖVIEMÄRIJÄRJESTELMÄTammi Tammikuu 2007 ÄÄNTÄVAIMENTAVA KIINTEISTÖVIEMÄRIJÄRJESTELMÄTammi Luotettavat ratkaisut Kiinteistöviemärijärjestelmät ei pidä melua itsestään on yksi markkinoiden parhaita kiinteistöviemärijärjestelmiä mm.

Lisätiedot

rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI60

rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI60 rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI60 Käsittely- ja asennusohje Käsittely- ja asennusohje Brandis CR60 Koko CR60 CR60 + MFUS 17,5 174 345 Dn/2+13,5 P Dn-1 Z Q 0 mm for Dn

Lisätiedot

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Dagmarinkatu 8 B 18, 00100 Helsinki kylliainen@kotiposti.net 1 JOHDANTO Suomen rakentamismääräyskokoelman

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Lausunto (8)

Lausunto (8) 1 (8) Lausunnon tilaaja: Liikennevirasto Opastinsilta 12 A 00520 Helsinki Palokokeen suorituksen ja tulosten arviointi 1 Lausunnon kohde Tässä asiantuntijalausunnossa esitetään arviointi betoniselle tunnelirakenteelle

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

Rakenteiden sisältämät palokuormat ja niiden suojaaminen. Esko Mikkola KK-Palokonsultti Oy

Rakenteiden sisältämät palokuormat ja niiden suojaaminen. Esko Mikkola KK-Palokonsultti Oy Rakenteiden sisältämät palokuormat ja niiden suojaaminen Esko Mikkola KK-Palokonsultti Oy Taustaa Rakennusten paloturvallisuussuunnittelun lähtökohtana ovat rakennusten paloluokat, jotka rajoittavat niiden

Lisätiedot

Ullakon eristäminen Rakennuseristeet

Ullakon eristäminen Rakennuseristeet Ullakon eristäminen Rakennuseristeet Huhtikuu 0 korvaa Joulukuu 00 Sisällys Edullisesti lisätilaa kylmästä ullakosta... Edullisesti lisätilaa kylmästä ullakosta Näin eristät ullakon seinät... Näin eristät

Lisätiedot

FRAME: Ulkoseinien sisäinen konvektio

FRAME: Ulkoseinien sisäinen konvektio 1 FRAME: Ulkoseinien sisäinen konvektio Sisäisen konvektion vaikutus lämmönläpäisykertoimeen huokoisella lämmöneristeellä eristetyissä ulkoseinissä Petteri Huttunen TTY/RTEK 2 Luonnollisen konvektion muodostuminen

Lisätiedot

Varjoa ja suojaa ulkopuolisille terasseille ja ruokailualueille

Varjoa ja suojaa ulkopuolisille terasseille ja ruokailualueille Varjoa ja suojaa ulkopuolisille terasseille ja ruokailualueille Luo ympäristöösi hyvinvointia edistävä keidas Apollo Xline terassimarkiisilla. Talvipuutarha on jokaisen talon helmi;. keidas ihmisille,

Lisätiedot

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS Turvallisuusohje 2016 2016 1 Kirkkojen paloturvallisuus Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeen tarkoitus... 2 2 Rakenteellinen paloturvallisuus... 2 3 Palontorjuntalaitteisto...

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuus. Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö

Rakennusten paloturvallisuus. Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö Rakennusten paloturvallisuus Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö www.pelastustoimi.fi https://prontonet.fi/ Kaikki tulipalot 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2001-2003 keskiarvo

Lisätiedot

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet: vuoteen

Lisätiedot

Restore Julkisivun korjausmenetelmä

Restore Julkisivun korjausmenetelmä Restore Julkisivun korjausmenetelmä Microbe Control Finland Oy Jouko Leppänen, p. +35 40 900 9856 jouko.leppanen@microbecontrol.fi TaloTerveys Lajunen Oy Raimo Lajunen, p. +358 45 314 3433 raimo.lajunen@taloterveys.fi

Lisätiedot

Eristysvastuksen mittaus

Eristysvastuksen mittaus Eristysvastuksen mittaus Miksi eristyvastusmittauksia tehdään? Eristysvastuksen kunnon tarkastamista suositellaan vahvasti sähköiskujen ennaltaehkäisemiseksi. Mittausten suorittaminen lisää käyttöturvallisuutta

Lisätiedot

Savupiippu-tulisija yhdistelmien paloturvallisuus

Savupiippu-tulisija yhdistelmien paloturvallisuus Savupiippu-tulisija yhdistelmien paloturvallisuus Syttymissyitä Hormeista alkaneet tulipalot kpl kaikista hormeista Teräshormi yläpohjan läpivienti 38 47% Teräshormi seinän läpivienti 18 22% Muuratun hormin

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly PÄÄDYN KOKOAMINEN Kiristysmomentti, ruuviliitos Ruuvi M0 8.8 Maks. kiristysmomentti 7 Nm Ruuviliitoksiin on käytettävä lukitusmuttereita M0 luokka 8 Taptite M6 Maks.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr Käyttöohje Wöhler HF 300 kosteusmittari puulle. Best.-Nr.23199 2015-11-02 Sisältö Sisältö 1 Yleiset tiedot... 3 1.1 Tiedot käyttöohjeesta... 3 1.2 Varoitukset...3 1.3 Käyttö... 3 1.4 Toimitussisältö...

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012 Työ 70-1351 KOHDE: TILAT: TILAAJA: Peltoniemenkuja 1 4, 01760 VANTAA Kytöpuiston koulun tiloissa toimivan hammashoitolan 2 kerroksen käytävä,

Lisätiedot

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013) Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

SiMAP Kiinteistötekniikkaratkaisut. Kiinteistötekniikka

SiMAP Kiinteistötekniikkaratkaisut. Kiinteistötekniikka SiMAP Kiinteistötekniikkaratkaisut Kiinteistötekniikka Sivu 1 29.10.2013 Rappukäytävään asennettava reititin vahvistaa antureiden signaalia säätimelle. Mikä SiMAP Säätö? SiMAP Säätö on täysin uudenlainen

Lisätiedot

Puukerrostalon palomääräykset ja palosuojamaalit

Puukerrostalon palomääräykset ja palosuojamaalit Puukerrostalon palomääräykset ja palosuojamaalit PUUIDEA 2016 17.3.2016 Tero Lahtela Kuvat: Puuinfo P2 paloluokan puukerrostalo 3 4 krs. talon määräykset Kuva: Puuinfo P2 paloluokan puukerrostalo 5 8 krs.

Lisätiedot

Suojakumisarjat / korjaamotyökalut

Suojakumisarjat / korjaamotyökalut 08 Suojakumisarjat / korjaamotyökalut LÖBRO suojakumit LÖBRO suojakumit Alkuperäisen laitevalmistajan toimittajalta Vetoakselin suojakumit ovat erittäin tärkeitä vakionopeusnivelten tehokkaalle ja luotettavalle

Lisätiedot

SDW. Seinälle asennettava tuloilmalaite pieniin tiloihin LYHYESTI

SDW. Seinälle asennettava tuloilmalaite pieniin tiloihin LYHYESTI Seinälle asennettava tuloilmalaite pieniin tiloihin LYHYESTI Pieniin tiloihin, esim. asuntoihin tai toimistoihin sovitettu tuloilmalaite Asennetaan seinälle lähelle kattoa Etuosa voidaan irrottaa ilman

Lisätiedot

Betonivalu. Thermotech lattialämmitysjärjestelmä EDUT TIEDOT

Betonivalu. Thermotech lattialämmitysjärjestelmä EDUT TIEDOT Betonivalu EDUT Voidaan liittää mihin tahansa vesikiertoiseen lämmönlähteeseen Taloudellinen Helppo asentaa TIEDOT ASENNUSKISKO 1 MM PUTKELLE 0133-1, pituus m ASENNUSKISKO 16-0 MM PUTKELLE KIINNIKKEILLÄ

Lisätiedot

HydroHeater. HW HydroHeater. UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi. Tuotantokyky: 0-100 0 C. Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa

HydroHeater. HW HydroHeater. UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi. Tuotantokyky: 0-100 0 C. Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa HydroHeater HW HydroHeater UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi Tuotantokyky: 103 kw 0-100 0 C Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa HW HydroHeater Liikkuva yksikkö lämpimän veden nopeaan toimitukseen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo 2 (4) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen arviointi... 3 3.1 Tuote- ja rakennemäärittelyt sekä palotekninen käyttäytyminen... 3 3.2 Ulkoseinän tuuletusraon palovaatimusten täyttyminen...

Lisätiedot

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 2 Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova levyllä Puurunkoinen, purueristeinen talo,

Lisätiedot

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä.

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä. Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015 Aidon lämmön lähteillä. Perinteikäs & moderni Aina ajankohtainen ja jäljittelemätön Aito vie saunojan aidon lämmön lähteille. Aito-kiukailla saunotaan

Lisätiedot

CBA/CBI. Ääntä vaimentava siirtoilmalaite LYHYESTI

CBA/CBI. Ääntä vaimentava siirtoilmalaite LYHYESTI Ääntä vaimentava siirtoilmalaite LYHYESTI Siirtää ilmaa seinän läpi Virtausalue < 50 l/s Pyöreä seinäaukko Yksinkertainen asennus Eri värivaihtoehtoja I L M A V I R T A Ä Ä N I T A S O R w -A R V O 10

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

Täydellinen aurinkosuoja terassille

Täydellinen aurinkosuoja terassille Täydellinen aurinkosuoja terassille Kaikille on tuttu tilanne, jolloin tulisi nauttia kesästä mutta ainut toiveesi on päästä varjoon. Sateen yllättäessä on taas pakko vetäytyä sisätiloihin. Satoi tai paistoi,

Lisätiedot

Katon tärkein kohta on yksityiskohta. Icopalin kumibitumiratkaisut. MH KATE. 06-417 1100 www.mh-kate.fi

Katon tärkein kohta on yksityiskohta. Icopalin kumibitumiratkaisut. MH KATE. 06-417 1100 www.mh-kate.fi Katon tärkein kohta on yksityiskohta. Icopalin kumibitumiratkaisut. MH KATE 06-417 1100 www.mh-kate.fi Kun haluat valita hyvän kattourakoitsijan, takerru reilusti muutamaan yksityiskohtaan. Kuka tahansa

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

Maatalouden oviratkaisut

Maatalouden oviratkaisut Maatalouden oviratkaisut Tehokkaan maatalouden oviratkaisut Champion Doorilta löydät laajan valikoiman maatalouteen sopivia kangas- ja pressuovia. Ovien rakenne, materiaalit, tekniset ratkaisut, käytettävyys

Lisätiedot

Rakennustuotteiden paloluokitus EN ja EN mitä huomioitava kokeissa

Rakennustuotteiden paloluokitus EN ja EN mitä huomioitava kokeissa Rakennustuotteiden paloluokitus EN 13501-1 ja EN 13501-5 mitä huomioitava kokeissa Paloseminaari 19 Paloturvallisuus ja standardisointi 7.2.2017 Tiia Ryynänen VTT Expert Services Oy 1 Rakennustuotteiden

Lisätiedot

TUOTETIEDOT SAHATARVIKKEET. Text

TUOTETIEDOT SAHATARVIKKEET. Text TUOTETIEDOT Text SAHATARVIKKEET ProSelect on ainutlaatuinen valikoimamme metsäkoneiden varaosia, lisätarvikkeita ja kuluvia osia. Sarja on suunniteltu tarjoamaan metsäkoneen käyttäjälle mahdollisuus parantaa

Lisätiedot