Opas työliikenteestä TYÖ JA LIIKENNE LIIKENNETURVA 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opas työliikenteestä TYÖ JA LIIKENNE LIIKENNETURVA 1"

Transkriptio

1 Opas työliikenteestä TYÖ JA LIIKENNE LIIKENNETURVA 1

2 Julkaisija: Liikenneturva Teksti: Erkki Lähdeniemi, Lasse Saharinen Kuvitus: Juhani Hämäläinen Ulkoasu: Teppo Jokinen Painopaikka: IS-Print Oy, 2002 ISBN

3 TYÖ JA LIIKENNE Opas työliikenteestä LIIKENNETURVA PL 29, Helsinki Puh. (09)

4 SISÄLLYS TYÖLIIKENNE Työmatkat 8 Työmatkalla vai työasiamatkalla 8 Työmatkojen pituus ja kulkutapa 9 Työmatkan luonne ja tapaturmat 9 Työasiamatkat 12 Päivittäin liikenteessä työtehtävissä 12 Tunti liikenteessä on yhtä vaarallinen kuin tunti työpaikalla 14 Tapaturmaiset kuolemat 14 Puolet työkuolemista liikenteessä 14 Vahinkotiheys 14 Liikennetapaturmat tulevat kalliiksi 15 Esimerkkejä tapaturmien kustannuksista 17 Työliikenteen erityispiirteitä 18 Kiire, väsymys ja työasiat riskin lisääjinä 19 Autosta ei ole toimistoksi 21 Nopeuteen liittyvät fysiikan lait ovat armottomat 22 Turvavyö on tärkeä turvavaruste 22 Ajoneuvojen väliset etäisyydet 23 Huonot näkyvyys ja keliolosuhteet lisäävät riskiä 23 KÄYTÄNNÖSSÄ KOKEILTUA Kokeiluista toimintamalleja muille 26 Työsuojelukokeilu Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:ssä 26 Työsuojelukokeilu Suomen Energia-Urakointi Oy:ssä 30 4

5 TYÖLIIKENTEEN TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN Käytettävissä monta keinoa 34 Turvallisuusjohtamisessa puututaan kaikkiin riskeihin 34 Työsuojelun toimintaohjelmassa huomioidaan liikenneasiat 34 Tapaturmattomuus on yrityksen laatua 35 Huolellinen suunnittelu ennen toimenpiteitä 36 Työmatkojen ja työaikaisen liikkumisen kartoitus 37 Liikenteellisten riskien auditointi 37 Käytetään asiantuntijoita ja annetaan henkilöstölle palautetta 39 Oman aineiston tekeminen 39 Sisäinen liikenne kuntoon 40 Järjestetään oma tai osallistutaan alueen muihin kampanjoihin 40 Osallistutaan liikenneturvallisuuskoulutukseen 41 Keskustellaan asioista omassa ryhmässä ja esitetään ongelmat johdolle 42 Työaikojen porrastus ja omat kuljetusjärjestelyt 42 LIITTEET Tilastoja 44 Lomakkeet 48 Asiantuntija-apua 63 5

6 LUKIJALLE Vaikka nykypäivän tieto- ja viestintätekniikka antaa jo hyvät mahdollisuudet etätyön tekemiseen kotona, valtaosa työstä tehdään edelleen perinteisissä työpaikoissa. Matkat töihin ja töistä kotiin synnyttävät liikennettä. Lisäksi useissa ammateissa työtehtävien hoitaminen edellyttää liikkumista paikasta toiseen työpäivän aikana. Liikenteessä oleminen on kuitenkin työpäivän vaarallisinta aikaa. Kuolemaan johtaneista työtapaturmista runsas puolet tapahtuu liikenteessä. Työpaikkavahinkojen riskivertailu työmatkavahinkoihin osoittaa, että tunti liikenteessä on vähintään yhtä vaarallinen kuin tunti työssä. Liikennetapaturmat tulevat myös kalliiksi, koska ne ovat useimmiten vakavampia kuin työpaikkatapaturmat. Niiden johdosta menetetään moninkertaisesti enemmän työpäiviä kuin muissa tapaturmissa. Työntekijöiden liikenneturvallisuuteen ei ole yritysten työsuojelutyössä kiinnitetty riittävästi huomiota. Kun joka toinen kuolemaan johtanut työtapaturma tapahtuu joko työmatkalla tai työaikana liikenteessä, on perusteltua ottaa liikennetapaturmien ennalta ehkäisy mukaan työsuojelutyöhön. Korkeaa turvallisuustasoa on alettu pitää myös yritysten laatukriteerinä. Työliikenneonnettomuudet kohdistuvat parhaassa työiässä olevaan työvoimaan ja mahdollisesti yritysten ns. avainhenkilöihin. Tavanomaisen liikenneturvallisuustyön keinoin on vaikea tavoittaa tätä ryhmää. Työsuojelutoiminnan avulla tämä on mahdollista. Työliikenteen turvallisuus onkin yhteinen haaste liikenneturvallisuudesta ja työsuojelusta vastaaville. Viime vuosina on toteutettu useita hankkeita, joissa on haettu keinoja liikenneturvallisuuden liittämiseksi työsuojeluun. Kokeilut ovat osoittaneet, että ongelma on usein ollut jäykissä ajattelutavoissa ja asenteissa. Työliikenteen kytkemiseksi työsuojeluun löytyy helposti toteutettavia ja arkipäivän toimintaan soveltuvia keinoja. TYÖ JA LIIKENNE- opas tarjoaa niitä käyttöön laajemminkin. Oppaasta saat myös muuta hyödyllistä tietoa työmatkaja muusta työliikenteestä. 6

7 TYÖLIIKENNE 7

8 TYÖMATKAT Työmatkalla vai työasiamatkalla Työhön liittyvästä liikkumisesta puhutaan monilla eri käsitteillä, joista keskeisimmät ovat työmatka ja työasia- tai työasiointimatka. Työmatka on matka asunnolta työpaikalle ja päinvastoin. Vaikka työmatka ei kuulu työaikaan, niin silti asunnon ja työpaikan välisellä tavanomaisella matkalla sattunut tapaturma korvataan työnantajan pakollisesta tapaturmavakuutuksesta työmatkatapaturmana. Usein käytetään käsitettä työmatkaliikenne, kun puhutaan tästä aamuin illoin tapahtuvasta työpaikan ja kodin välisestä liikenteestä. Työajalla tehtyä, työnantajan maksamaa, työhön liittyvää matkaa on alettu kutsua työasiamatkaksi tai työasiointimatkaksi. Kuitenkin edelleen yrityksissä lähdetään työmatkalle vaikka tarkoitetaan työaikana työasioissa liikkumista. Työliikenne käsitteenä kattaa sekä työaikaisen liikkumisen että työmatkaliikenteen. Maassamme tehdään päivittäin yli 2 miljoonaa edestakaista työmatkaa. Vaikka väestö keskittyy Etelä- Suomen asutuskeskuksiin päivittäiset työmatkat pidentyvät. Tämä on seurausta siitä, että asutus hajaantuu yhä laajemmalle 8

9 Työmatkojen pituus ja kulkutapa Autolla Kävellen tai polkupyörällä Julkisilla alueelle suurten asutuskeskusten sisällä. Etelä-Suomessa työmatkat ovat keskimäärin 16 kilometriä, kun ne muualla Suomessa ovat keskimäärin 13 km. Edestakainen työmatka vie aikaa keskimäärin tunnin. Kuitenkin vaihtelut yksittäisten henkilöiden työmatkojen pituuksissa ja niihin käytetyissä ajoissa ovat suuria. Pisimmät, jopa satojen kilometrien työmatkat tehdään junalla, bussilla tai autolla, kun taas lyhimmät muutaman kilometrin matkat pyörällä tai kävellen. Arviolta puolet, jopa kaksi kolmasosaa työmatkoista tehdään henkilöautolla joko kuljettajana tai matkustajana. Pyöräilyn ja jalankulun osuus on vajaa kolmannes. Julkisten kulkuvälineiden käyttö on noin 10 % luokkaa. Työmatkan kulkutavan valintaan vaikuttaa monet seikat, esimerkiksi työpaikan sijainti, julkisen liikenteen palvelujen ja parkkipaikkojen saatavuus, työajat, jne. Viimeisimmän henkilöliikennetutkimuksen mukaan suomalaiset tekevät päivässä keskimäärin kolme matkaa ja käyttävät niihin aikaa yhden tunnin ja 23 minuuttia. Päivittäinen matkasuorite oli keskimäärin 45 kilometriä. Kaikkein pisimpiä matkoja olivat mökki- ja työasiamatkat. Miehet liikkuvat naisia useammin henkilöautolla ja naiset taas käyttävät miehiä enemmän joukkoliikennettä. Työmatkan luonne ja tapaturmat Työmatkaliikenteessä on muuhun liikenteeseen verrattuna omat erityispiirteensä. Jos käytetään julkisia kulkuvälineitä, työmatkasta tulee usein ns. 9

10 Kodin ja työpaikan välisten matkojen vahingot liikkumistavan mukaan % Kävellen % Polkupyörällä % Henkilöautolla Alle 5 % Mp, Mopo, Linja-auto, Juna, Raitiovaunu matkaketju: Aamulla kotoa kävellen tai pyöräillen pysäkille, siitä eteenpäin joukkoliikennevälineillä ja loppumatka kävellen työpaikalle. Illalla sama toistuu kotiin mentäessä. Työmatkaliikenne on yleensä aikataulusidonnaista. Joka aamu lähdetään samaan aikaan ja palataan samaan aikaan. Lähtöä ei juuri peruta tai siirretä, vaikka joskus olosuhteet tai oma kunto sitä edellyttäisivät. Matkat ajoittuvat pääasiassa klo 7-9 välille aamulla ja klo iltapäivällä. Näin syntyy ruuhkia ja aikataulut pettävät. Kaikilla tuntuu olevan kiire, kun aikaa matkantekoon on varattu niukasti. Tämä näkyy myös vahinkotilastoissa. Vaarallisimmat viikonpäivät ovat maanantai ja perjantai. Kuukausista vaarallisimmat ovat talvikuukaudet (marraskuu- maaliskuu), jolloin erityisesti sattuu jalankulkuvahinkoja. Pääosin työmatkaliikenteen vaarat ovat samoja kuin muussakin liikenteessä, mutta työmatkan ongelmaksi voi muodostua myös sen tuttuus. Alkaa tuntua siltä, että päivästä toiseen samana toistuvan matkan osaa vaikka unessa. Siinä vaara juuri onkin. Tuttu ympäristö ja reitti alentavat valppautta 10

11 eikä liikenteen vaaratekijöihin kiinnitetä huomiota samalla tavalla kuin muilla matkoilla. Työmatkaliikenne on vaarallista kaikille riippumatta ammatista tai työalasta. Samat liikenteen riskit uhkaavat niin toimistossa kuin teollisuudessakin työskentelevää. Kaikkiaan työmatkoilla sattuu vuosittain noin tapaturmaa, joista noin 30 on kuolemantapauksia. (Liitteenä 1. Palkansaajien työmatkatapaturmat liikkumistavan mukaan). Työmatkatapaturmien määrä on viime vuosina ollut vähän yli 10 % kaikkien työtapaturmien määrästä. Kuitenkin riski joutua joko työmatkatapaturmaan tai työpaikkatapaturmaan on suunnilleen yhtä suuri, koska päivittäinen työmatka ajallisesti on vain kahdeksasosa työajasta. Valtaosa työmatkatapaturmista sattuu jalan tai pyöräillessä, vaikka kävellen ja pyöräillen kuljetaan vain noin viidennes työmatkoista. Yli kaksi kolmasosaa työmatkatapaturmista on kaatumisia, liukastumisia tai kompastumisia. Kaatuminen tai liukastuminen on yleisin tapaturmatyyppi jalankulkijoiden lisäksi pyöräilijöillä, mopoilijoilla sekä julkisia kulkuneuvoja käyttävillä työmatkalaisilla. Vammat ovat pääasiassa erilaisia jäsenten sijoiltaan menoja, ruhjevammoja ja luunmurtumia. Näissä tapaturmissa vahingoittuu ensisijaisesti joko käsi tai jalka. Vaikka autolla tehdyillä työmatkoilla tapaturmia sattuu vähemmän, puolet työmatkakuolemista johtuu ajoneuvojen yhteentörmäyksistä. Lähes puolet jalankulkijoille sattuneista tapaturmista johtuu liukkaudesta. Ikääntyvät naiset ovat työmatkaliikenteen suurin riskiryhmä. Yli 50- vuotiaiden naisten riski kaatua tai liukastua on lähes neljä kertaa suurempi kuin miehillä. Tämä johtuu siitä, että naiset kulkevat työmatkansa tavallisesti julkisilla kulkuvälineillä, kävellen tai pyörällä, kun taas miehet liikkuvat autolla. Työmatkan vahingot ja työmatkan kulkutapa % Vahingot Kulkutapa Kävellen Polkupyörällä Henkilöautolla Julkisilla 11

12 TYÖASIAMATKAT Työtehtävät edellyttävät monissa ammateissa liikenteeseen lähtöä myös työpäivän aikana. Tätä ns. työaikaista liikennettä ovat ammattiliikenteen lisäksi esimerkiksi asiakkaan luokse, kenttätyöpisteisiin tai neuvotteluihin tehdyt matkat, työvälineiden tai materiaalin kuljetus. Nykypäivän tieto- ja viestintätekniikan kehittyminen ja lisääntyminen ei ole toistaiseksi vähentänyt työaikaista liikkumista. Uusien palvelualan yritysten lisääntymisen, työelämän erikoistumisen ja toimintojen ulkoistamisen seurauksena liikkuvan työn osuus kasvaa. Henkilöauton vuosittaisista ajokilometreistäkin lähes puolet ja pakettiautojen yli 70 % kertyy työ- ja työmatkaliikenteestä. Päivittäin liikenteessä työtehtävissä Selvitykset osoittavat, että neljäsosa työssä olevista on liikenteessä päivittäin työasioiden vuoksi keskimäärin 3 tunnin ajan. Tämän lisäksi vielä viidennes liikkuu viikoittain työaikana. (Liite 3) Yrittäjistä lähes kaksi kolmasosaa liikkuu päivittäin liikenteessä. Koko työvoimaan yleistettynä tämä merkitsee, että jokaisena työpäivänä arviolta suomalaista on tienpäällä työasioissa. 12

13 Miehet liikkuivat työaikana enemmän kuin naiset, mutta työntekijöiden iällä ei ollut vaikutusta. Alueelliset erot työaikana liikkumisessa ovat vähäisiä. Myös toimialojen ja ammattiryhmien välillä on suuria eroja liikkumisessa. Kolmasosa kaivos- ja rakennusalan, maa- ja metsätyön sekä kaupallisen työn tekijöistä liikkuu työasioissa päivittäin. Kaikkein vähiten liikkuvat teollisuustyöntekijät. Kaupallisen alan työntekijöistä liikkuvat työaikana eniten mainos- ja markkinointi-, kiinteistöjen myynti- sekä kauppaedustushenkilöstö. Kaivos- ja rakennustyössä eniten liikkuva ammattikunta on maa- ja vesirakentajat, joista enemmistö osallistui liikenteeseen päivittäin. Maa- ja metsätaloustöissä olevista ahkerammin liikkuvat kalastajat, puisto- ja puutarhatyöntekijät sekä metsurit. Paljon työnsä vuoksi ajaville tehdyssä kyselytutkimuksessa selvisi, että kaksi kolmasosaa heistä on liikenteessä jokaisena työpäivänä. Matkustamiseen he käyttävät yli 7 tuntia viikossa ja ajokilometrejä työssä kertyy noin km vuodessa. He tekevät lähes kaikki matkansa henkilöautolla. Valtaosa katsoi, ettei heidän työasioitaan voida hoitaa pelkästään puhelimen, tietokoneen tai muun vastaavan välityksellä. Esimerkiksi myyntityö vaatii alan ammattilaisten mielestä henkilökohtaista kontaktia asiakkaaseen, joka saavutetaan parhaiten oltaessa kasvokkain. Myös rakennustyö edellyttää monien eri ammattiosaajien työmatkaliikkumisen lisäksi liikkumista työaikana eri työpisteiden välillä. Matkustaminen työasioissa ei tule vastaisuudessa vähenemään, vaan ilmeisesti lisääntymään. 13

14 TUNTI LIIKENTEESSÄ ON YHTÄ VAARALLINEN KUIN TUNTI TYÖPAIKALLA Tapaturmaiset kuolemat työpaikalla Kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat ovat olleet laskusuunnassa. Niitä on sattunut vuosittain runsas 40. Työntekijän liikenteessä olosta on kuitenkin muodostumassa uusi ja toistaiseksi vielä huonosti tiedostettu riskitekijä. (Liite 2) Tapaturmaiset kuolemat työpaikalla ja työliikenteessä Puolet työkuolemista liikenteessä Kodin ja työpaikan välisillä matkoilla on vuosittain kuollut keskimäärin 30 henkilöä. Sen lisäksi työaikana liikenteessä kuolee vuosittain arviolta noin 10 henkilöä, jotka vahinkoilmoitusten puutteellisten tietosisältöjen vuoksi tilastoissa kirjautuvat joko työmatka- tai työpaikkakuolemiksi. Tämä merkitsee sitä, että noin puolet työkuolemista tapahtuu liikenteessä. Vahinkotiheys Kun on vertailtu kaikkien palkansaajien työajan vahinkotiheyttä heidän työmatkojensa vahinkotiheyteen, on havaittu, että työajan riski (tapaturmat miljoonaa työtuntia kohti vuodessa) on suunnilleen saman suuruinen kuin työmatkan riski (työmatkatapaturmat miljoonaa työmatkatuntia kohti vuodessa). Tunti liikenteessä on siis vähintään yhtä vaarallista kuin tunti työssä. (Liite 4) 14 Työpaikalla Työmatkalla Työaikana liikenteessä

15 LIIKENNETAPATURMAT TULEVAT KALLIIKSI Liikenteessä sattuneet työtapaturmat ovat usein vakavia. Ne ovat 2-6 kertaa kalliimpia kuin työpaikkatapaturmat. Yksi vakava, työkyvyttömyyteen johtava tapaturma maksaa yli euroa. Suhteellisen lieväkin liikennetapaturma aiheuttaa pelkästään työpaikalle tuhansien eurojen kustannukset. Tiehallinnon laskelmien mukaan yhden kuolemaan johtaneen onnettomuuden kokonaiskustannukset ovat 1.5 miljoonaa euroa ja vammautumiseen johtaneen onnettomuuden keskimäärin euroa. Tapaturmavakuutus korvaa työmatkalla ja työssä sattuvat tapaturmat. Työnantaja joutuu maksamaan kuitenkin tapaturmavakuutuksen kus- 15

16 tannukset takaisin vakuutusyhtiölle vakuutusjärjestelmästä riippuen lyhyemmän tai pitemmän ajan kuluessa. Jos työntekijä on ollut omalla autollaan työnantajan asioilla ja on vahinkoon syyllinen, liikennevakuutus korvaa henkilövahingot, mutta työntekijä menettää osan bonuksistaan. Hän joutuu maksamaan korotettua vakuutusmaksua vuosia. Yrityksen kannattaisi olla kiinnostunut myös työntekijöidensä vapaa-ajan liikkumisen turvallisuudesta. Henkilöautojen ajokilometreistä puolet kertyy näistä matkoista. Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilastojen mukaan neljä viidesosaa henkilövahingoista sattuu vapaa-aikana. Nämäkin vahingot näkyvät poissaoloina työstä. 16

17 Esimerkkejä tapaturmien kustannuksista Tapaturman Sairaus Kustannukset kuvaus päiviä yritykselle Putkiasentaja kaatui pyörällä työmatkalla ylittäessään tasoristeyksen kiskoja. Seurauksena kylkiluun murtuma ( mk ) Hitsaaja kaatui työmatkalla kävellen ja satutti alaselkänsä. Seurauksena monivamma ( mk ) Levyseppä kaatui töihin mennessään polkupyörällä jäisellä tiellä ja loukkasi oikean olkapäänsä ( mk) Metallimies kaatui polkupyörällä pitkässä alamäessä kesäaamuna. Seurauksena selkärangan murtuma ja muita vammoja. Vammoja leikattu ja hoidettu useita kertoja. Ilmeisesti ei enää pysty palaamaan työhön ( mk) (eläkevaraus mk) Jakelutehtävissä ollut työntekijä ajoi henkilöautolla lumikelillä kaarteeseen ja ajautui vastaantulevien kaistalle ja törmäsi vastaantulevaan autoon. Työntekijä kuoli kolarissa ( mk) Kuljettajan vieressä istunut projektimies loukkaantui lonkkaan ja nilkkaan, kun auto törmäsi vastaantulevaan autoon ( mk) (eläkevaraus mk) 17

18 TYÖLIIKENTEEN ERITYISPIIRTEITÄ Liikenneturvallisuuden kannalta työliikenne omine erikoispiirteineen on osa sitä liikennejärjestelmää, joka muodostuu tienkäyttäjistä, ajoneuvoista, liikenneympäristöstä ja liikennesäännöistä. Onnettomuuksien torjuntatyössä kaikkiin näihin tekijöihin on pyrittävä vaikuttamaan. Ihminen on kuitenkin tärkein vaikuttamiskohde. Ajoneuvon kunto voi myötävaikuttaa onnettomuuteen. Harvoin se on kuitenkin onnettomuuden varsinainen syy. Silti on tärkeää, että oma ja työajalla käytetty ajoneuvo on turvallisessa kunnossa ja siinä on turvavarus- 18

19 teita, jotka on tarkoitettu lieventämään mahdollisen onnettomuuden seurauksia. Liikenneympäristön vaikutus turvallisuuteen on monitahoinen. Onnettomuusriskiin vaikuttaa esimerkiksi se, miten auto- ja kevytliikenne on eroteltu toisistaan ja millaisia nopeuksia käytetään. Ajonopeus on sovitettava liikenneympäristön ehtojen ja liikkumismuotojen mukaan. Turvallisuutta voidaan parantaa muuttamalla liikenneympäristöä ja tarkistamalla siinä noudatettavia sääntöjä esim. nopeusrajoituksia. Taajamissa tehdyllä ajoradan rakenteellisilla muutoksilla on saatu tuntuvasti parannettua kevyen liikenteen turvallisuutta. Kunnat ovat tässä avainasemassa, koska niillä on näissä asioissa päätäntävalta hoitamansa liikenneverkon osalta. Huono näkyvyys, liukkaus, sade, pimeys ja muut olosuhdetekijät ovat usein onnettomuuden myötävaikuttavia tekijöitä. Näihin olosuhteisiin voidaan vaikuttaa mm. liikenneväylien kunnossapidolla ja tievalaistuksella, jotka ovat joko Tiehallinnon tai kuntien tehtäviin kuuluvia asioita. Kiire, väsymys ja työasiat riskin lisääjinä Työnsä vuoksi paljon ajavista valtaosa nimesi kiireen pahimmaksi työaikaiseen liikenteeseen liittyväksi riskitekijäksi. Väsymys työpäivän jälkeen tai yön yli matkustaminen oli toisena. Sitten tulivat ruuhkat, mieltä vaivaavat työasiat ja matkapuhelimen käyttö.(liite 5) Liikenteessä kiire huonontaa ajosuoritusta, havaintojen teko jää puutteelliseksi ja virheet lisääntyvät. Liian kireitä aikatauluja on liikenteessä mahdoton kuroa umpeen. Muutaman kymmenen kilometrin matkalla nopeuden tuntuvakin nostaminen nopeuttaa perillepääsyä vain muutamalla minuutilla. Kiireen voi poistaa huolellisella matkan ja muun työskentelyn ennakkosuunnittelulla. Aikataulut pitää sovittaa matkaan, liikenneympäristöön ja matkustusajankohtaan. 19

20 Paljon työssään ajavat kokevat liikennekulttuurin kehittyneen kielteiseen suuntaan. Riskinotto ohituksissa, lähellä perässä ajaminen ja itsekkäät ajotavat ovat heidän mielestään viime aikoina lisääntyneet. Tällaisiin ajotapoihin ei saa mukautua. Väsymys ja rattiin nukahtaminen on varsinkin ammattikuljettajia vaaniva vaara. Tyypillisimpiä rattiin nukahtamisen aiheuttamia onnettomuuksia ovat tieltä suistumiset ja peräänajot. Liikennevahinkojen tutkijalautakuntien tutkimista kuolonkolareista joka kuudennessa oli väsymys riskitekijänä vaikuttamassa onnettomuuden syntyyn. Selvin päin ajaneille väsymyksestä johtuneista kuolonkolareista puolet tapahtui klo välillä. Toinen onnettomuuskeskittymä oli klo 4-5 välillä yöllä. Pitkät yhtäjaksoiset työrupeamat ja yöllä ajaminen lisäävät kuljettajan riskiä joutua liikenneonnettomuuteen. Usein toistuva, lyhyt tauko on parempi väsymyksen torjuja kuin pitkä tauko harvoin. Monien lääkkeiden käyttöön liittyy väsyttävä sivuvaikutus, joka korostuu alkoholin käytön yhteydessä. Pienikin määrä alkoholia veressä aiheuttaa uneliaisuutta, epätarkkuutta ja taipumusta virhearviointeihin ajon aikana. Humalan jälkivaiheeseen, alkoholin poistuttua verestä, liittyy väsymystä ja tarkkaavaisuuden alenemista. 20

21 Autosta ei ole toimistoksi Suomessa on 75 matkapuhelinliittymää 100 asukasta kohti. Suhde on maailman korkeimpia. Paljon ajavien kyselytutkimus osoitti, että lähes kaikilla työasioilla liikkuvilla oli käytössään matkapuhelin autossa. Esimerkiksi myynnin ja markkinoinnin ammattilaisista puolet käyttää puhelinta päivittäin tunnista jopa kahteen tuntiin ajon aikana. Matkapuhelimen käytöstä ajon aikana syntyneitä vaaroja ei ole syytä vähätellä. Onnettomuusriskin liikenteessä on todettu kohoavan nelinkertaiseksi. Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien mukaan on 90- luvulla sattunut 16 kuolonkolaria, jossa matkapuhelimeen puhuminen on ollut riskitekijä. Näissä onnettomuuksissa on kuollut 20 ja loukkaantunut 6 ihmistä. Liikenneturvan tekemän selvityksen mukaan noin neljä kymmenestä autoilijasta on joutunut vaaratilanteisiin puhelun aikana. Tyypillinen puhelusta johtuva vaaratilanne on syntynyt kun liikenteen seuraaminen on herpaantunut, auto on ajautunut keskikaistalle tai tien oikeaan reunaan, liikennemerkki on jäänyt havaitsematta tai nopeus laskenut muita häiritseväksi. Yleisintä vaaratilanteisiin joutuminen on alle 25-vuotiailla. Puhuminen ajon aikana häiritsee aina ajosuoritusta, eikä hands freelaitteen käyttö poista tätä. Autosta ei saa tulla kuljettajan liikkuvaa toimistoa. Vain välttämättömät ja lyhyet puhelut voidaan hoitaa ajon aikana. Sopivalla, turvallisella pysähdyspaikalla voi puhella kenenkään turvallisuutta vaarantamatta. Autoon soittaja voi puolestaan edistää turvallisuutta välttämällä sellaisia viestejä, jotka vaativat kuljettajalta paljon keskittymistä tai vaikuttavat hänen mielenrauhaansa. 21

22 Nopeuteen liittyvät fysiikan lait ovat armottomat Kun paljon ajavilta kysyttiin nopeusrajoitusten huomiointia, niin noin puolet ilmoitti ajavansa sen verran ylinopeutta kuin arvelee poliisin sallivan. Kolmannes ajaa nopeusrajoitusten mukaan ja runsas 10 % rikesakkorajalla. Tutkimuksin on voitu osoittaa, että vilkkaasti liikennöidyillä teillä jo 5-10 km rajoituksen ylitys tuottaa runsaasti ohituksia ja niihin kytkeytyviä ajotapavirheitä. Ylinopeus lisää onnettomuusriskiä myös vaikeuttamalla muiden tielläliikkujien tilannearviointia. Korkea nopeus ja nopeuksien suuret vaihtelut lisäävät onnettomuuksien ja vakavien vammojen todennäköisyyttä. Nopeusrajoitusten tarkoitus on saada aikaan tasainen liikennevirta, jolloin ohitusten tarve vähenee. Niillä helpotetaan myös poikittaisen ja liittymäliikenteen sujumista sekä ilmoitetaan tien korkein ajonopeus normaaliolosuhteissa. Turvavyö on tärkeä turvavaruste Turvavyö estää äkkipysäyksessä kuljettajaa ja matkustajia kolhimaan itseään auton sisäosiin tai lentämästä ulos autosta. Turvatyyny ei korvaa turvavyötä, vaan täydentää sen antamaa suojaa iskua pehmentämällä. Tutkijalautakuntien arvion mukaan turvavöiden käyttö olisi pelastanut yli puolet henkilö- ja pakettiautoissa kuolleista turvavyötä käyttämättömistä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Onnettomuudessa törmäysvoimat voivat äkkipysäyksessä nousta aikuisella tuhanteen kiloon. Ilman turvavyötä matkustava takapenkkiläinen ruhjoo törmäyksessä alleen etupenkillä istuvan. Turvavyön käyttö taajamien ulkopuolella on yli 90 % luokkaa, mutta taajamissa vähäisempää. Parhaiten turvavyö suojaa kuitenkin onnettomuuksissa, jotka on ajettu taajamanopeuksilla. 22

23 Ajoneuvojen väliset etäisyydet Kun pitää riittävän turvavälin näkee, mitä edessä tapahtuu ja voi näin rauhassa ennakoida tilanteita. Jää tarvittaessa tilaa ja aikaa toimia. Myös muut näkevät ja pystyvät ennakoimaan omia toimiaan. Ajamisesta tulee näin tasaisempaa, taloudellisempaa ja turvallisempaa. Huonot näkyvyys- ja keliolosuhteet lisäävät riskiä Sateessa, sumussa, hämärässä tai pimeällä ajettaessa ovat samat vaarat kuin valoisallakin. Ne nähdään vain paljon myöhemmin ja huonommin. Kaukovaloilla nähdään noin 100 metrin päähän. Tämä matka kuljetaan 100 km/h nopeudella vajaassa neljässä sekunnissa. Kohtaamistilanteessa lähivaloilla ajettaessa nähdään vain noin 30 metrin päähän. Valaisemattomalla tiellä ilman heijastinta kulkevalla jalankulkijalla on yli kahdeksankertainen riski joutua onnettomuuteen verrattuna heijastinta käyttävään jalankulkijaan. Noin puolet jalankulkukuolemista tapahtuu pimeällä tai hämärän aikana. Heijastinta käyttämällä jalankulkija parantaa omaa näkyvyyttään antaen autoilijalle enemmän aikaa toimia. Kaukovaloilla heijastin näkyy jo 300 metrin etäisyydeltä. 23

24 Runsas puolet jalankulkijoista käyttää heijastinta valaisemattomilla teillä, mutta valaistuissa taajamaympäristöissä käyttö on vain noin 20 % luokkaa. Myös autoilijan riski joutua onnettomuuteen on huomattavasti suurempi pimeällä kuin hyvissä näkyvyysolosuhteissa. Sade-, lumi- ja jääkelillä jarrutusmatkat pitenevät huomattavasti, auto lähtee luistoon ja sen hallinta on vaikeampaa. Kun 80 km/h nopeudesta kuivalla tiellä saa auton pysähtymään 60 metrin matkalla, niin talvikelillä pysähtymismatka onkin 30 metriä pidempi eli noin 90 metriä. Liukkaus aiheuttaa jalankulkijoille ja pyöräilijöille paljon kaatumis- ja liukastumisvahinkoja, joissa murtuu käsi tai jalka. Polkupyöräilijöillä on vaarana päävammat. Valtaosa pyöräilijöiden liikennekuolemista johtuu päähän kohdistuneen iskun aiheuttamasta aivovammasta. Hyvä suoja tähän on pyöräilykypärän käyttö. Pyöräilykypärää käyttää tällä hetkellä vain joka viides pyöräilijä. 24

25 KÄYTÄNNÖSSÄ KOKEILTUA 25

26 KOKEILUISTA TOIMINTAMALLEJA MUILLE Yrityksen työsuojelu voi käyttää monenlaisia toteuttamiskeinoja liikenneriskien torjunnassa. Seuraavassa esitellään kaksi erilaista kokeiluhanketta. Molemmissa yrityksissä on paljon työtehtävien vuoksi työaikana liikkuvia. Molemmissa yrityksissä kokemukset olivat myönteisiä. Työsuojelukokeilu Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:ssä Pohjois-Karjalan Sähkö Oy (PKS) on 280 hengen energia-alan palveluyritys, joka km pituisella verkollaan huolehtii sähkön jakelusta Pohjois- Karjalassa. PKS:ssä toteutettiin vuosina ZERO-2000 työsuojeluprojekti, jossa kartoitettiin työsuojelun nykytila ja laadittiin kehityssuunnitelma tapaturmattomalle toiminnalle. Koska yrityksen asentajat ja muu tekninen henkilökunta liikkuu paljon työaikanaan, päätettiin myös työliikenneriskit ottaa hallintaan. Käynnistyi Turvallinen liikkuminen kokeiluhanke, joka sai asiantuntija-apua Työterveyslaitokselta ja Liikenneturvalta. 26

27 Kokeilutoiminnan pääperiaatteina oli: Työsuojelu on keskeinen toimija. Tavoitteeksi asetetaan nolla tapaturmaa liikenteessä. Nykytila selvitetään alkukartoituksella. Järjestetään liikenneasioiden auditointi Laaditaan kehittämissuunnitelma ja sitoudutaan yhdessä sovittuihin parannustoimiin Toiminnasta tiedotetaan työsuojelutiedotteilla, henkilöstölehdellä, julisteilla ja talon intranet sivuilla Toiminta jää pysyväksi eli osaksi työsuojelun toimintaohjelmaa. Riskikartoitus Kokeilu alkoi koko henkilökuntaa koskevalla riskikartoituksella ja liikkumisen selvityksellä vuonna TYÖ JA LIIKENNE Liite 7 Työliikenteen yleiskartoituslomake Jotta saataisiin yleiskuva henkilöstön liikenteellisistä riskeistä, kerätään tällä lomakkeella tietoa sekä työpäivän aikana että kodin ja työpaikan välillä tapahtuvasta liikkumisesta sekä vaaratilanteista ja sattu-neista liikennetapaturmista. On tärkeää, että kaikki vastaavat kyselyyn. Palauta lomake. mennessä. Vastausohje: Laita rasti (X) valitsemasi vaihtoehdon kohdalle 1. Työpiste/ Projekti/ Hanke : 2. Miten pääasiassa liikut kodin ja työpaikan väliset matkat kesällä? Kesällä 1 Henkilöautolla... ( ) 2 Julkisilla kulkuvälineillä... ( ) 3 Moottoripyörällä... ( ) 4 Polkupyörällä... ( ) 5 Kävellen... ( ) 3. Miten pääasiassa liikut kodin ja työpaikan väliset matkat talvella? Talvella 1 Henkilöautolla... ( ) 2 Julkisilla kulkuvälineillä... ( ) 3 Moottoripyörällä... ( ) 4 Polkupyörällä... ( ) 5 Kävellen... ( ) 4. Paljonko Sinulta kuluu aikaa kodin ja työpaikan väliseen matkaan päivässä ja miten pitkä matka on? Meno ja paluu yhteen laskien aikaa kuluu päivässä tuntia minuuttia Matkan pituus yhteen suuntaan on km 5. Miten usein viimeisen vuoden aikana olet joutunut liikkumaan työaikana työasioissa (työasiamatkalla) liikenteessä? 1 Päivittäin... ( ) 2 Viikoittain... ( ) 3 Joka toinen viikko... ( ) 4 Noin kerran kuukaudessa... ( ) 5 Harvemmin... ( ) 6 En lainkaan... ( ), siirry kysymykseen Mikä on pääasiallinen kulkuvälineesi työasiamatkalla? 1 Auto... ( ) 2 Julkiset kulkuvälineet... ( ) 3 Muu, mikä?... ( ). 7. Miten paljon ajokilometrejä sinulle kertyi viime vuoden aikana työasiamatkoista? km 8. Miten pitkä oli tyypillinen päivittäinen työasiamatkasi viime vuonna? Meno ja paluu yhteen laskien keskimäärin km/ päivä Näin saatiin tietoa sekä työmatkoista että työajan matkoista, sattuneista vahingoista ja vaaratilanteista, työajossa käytettyjen autojen kunnosta ja varusteista sekä kevyen liikenteen turvavarusteiden käytöstä. (Liitteet 6, 7,8 ja 9) 27

28 TYÖ JA LIIKENNE LIITE 10 Liikenneturva, Työterveyslaitos Liikenteestä aiheutuvien riskien arviointilomake yrityksessä Käytetään työsuojelutarkastuksessa (auditoinnissa), jossa arvioidaan liikenteestä aiheutuvia riskejä. Ennen tarkastuspalaveria olisi perusteltua tehdä henkilöstön työ- ja työasiamatkojen riskikartoitus. Merkitse rasti ( X) janalle X A.Liikenteen vaaroille alttiina olo mahdollisimman vähiin Kunnossa Paljon puutteita Muistiinpanoja 1. Hoidetaanko tavaroiden kuljetus siten, että se synnyttää mahdollisimman vähän liikennettä? maantie-, maasto-, vesi-, raide-, ilmaliikenne 2. Hoidetaanko henkilöstön siirtymiset siten, että se synnyttää mahdollisimman vähän liikennettä? - Asunto - toimipiste - Asunto - työkohde. - Toimipiste - työkohde. 3. Voidaanko liikkumista korvata nykyistä enemmän tietoliikenteellä? Auditointi Laajennetussa työsuojelutarkastuksessa (auditoinnissa) arvioitiin liikenteen aiheuttamaa riskiä ja tehtiin parannusehdotuksia. Tilaisuudessa oli linjajohdon ja työsuojeluvastaavien lisäksi mukana Liikenneturvan ja Työterveyslaitoksen edustajia. Keskustelu käytiin kolmitasoisen asialistan pohjalta. Ensimmäisellä tasolla pohdittiin voitaisiinko liikennöintitarvetta vähentää, jotta liikenteen vaaroille oltaisiin alttiina mahdollisimman vähän. Toisella tasolla pohdittiin, miten voitaisiin välttää riskejä kuljetuissa matkoissa. Ja kolmannella tasolla käsiteltiin riskien hallintakeinoja sekä yritystasolla että henkilöstötasolla. Kuhunkin kohtaan kirjattiin arvioitu asiantila ja tehtiin parannusehdotuksia. (Liite 10) Liikenne mukaan työsuojeluohjelmaan Puutteiden korjaamiseksi laadittiin auditoinnin jälkeen työsuojelun toimintaohjelmaan kuuluva kehittämissuunnitelma. Kehittämissuunnitelmaan kirjattiin mm. Kampanjointi kodin ja työpaikan välisten matkojen turvallisuuden parantamiseksi. Kevyen liikenteen turvallisuutta koskevaa aineistoa on yrityksen tiloissa saatavana. Henkilöstölehteä käytetään toiminnan esittelyyn. Tuetaan kypärähankintoja ja henkilökunta saa lisäksi mm. liukuesteet ja heijastimet. Handsfree- laitteet hankitaan kaikille matkapuhelinta työajossa käyttävälle. Kaikki mahdollisesti sattuvat liikenneonnettomuudet tutkitaan. Tehdään työhön liittyvien matkojen vaaranpaikkakartoitus. Ennakoivan ajon koulutus järjestetään kaikille työasioissa liikkuville. Järjestetään tehtyjen toimien arviointi kahden vuoden kuluttua. 28

MIKKO MÄNNISTÖ TYÖMATKALIIKENTEEN TURVALLISUUS JA SIIHEN VAIKUTTAMINEN. Diplomityö

MIKKO MÄNNISTÖ TYÖMATKALIIKENTEEN TURVALLISUUS JA SIIHEN VAIKUTTAMINEN. Diplomityö MIKKO MÄNNISTÖ TYÖMATKALIIKENTEEN TURVALLISUUS JA SIIHEN VAIKUTTAMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Kaija Leena Saarela Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN

OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN Liikenneministeriö Tielaitos Kuntaliitto Liikenneturva TURVALLISUUSONGELMAT ERI IKÄRYHMISSÄ Graafinen suunnittelu: Nyanssi Studiot Oy / Pekka Karell Kuvitus: Oy

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN ASIALLA. Itsearviointi auttaa. Talvikeleihin voi varautua. PAPPAkaarat ja MUMMOkärryt. ongelmien tunnistamisessa

IÄKKÄIDEN ASIALLA. Itsearviointi auttaa. Talvikeleihin voi varautua. PAPPAkaarat ja MUMMOkärryt. ongelmien tunnistamisessa Numero 5 2006 LIIKENNETURVAN ASIAKASLEHTI IÄKKÄIDEN ASIALLA PAPPAkaarat ja MUMMOkärryt Itsearviointi auttaa ongelmien tunnistamisessa Talvikeleihin voi varautua tekniikalla ja hyvillä tiedoilla Sisältö

Lisätiedot

Määräyksistä ja pakkokeinoista asennemuutokseen Hannu Tomperi, Skanska Oy

Määräyksistä ja pakkokeinoista asennemuutokseen Hannu Tomperi, Skanska Oy 11 Turvallisuus Määräyksistä ja pakkokeinoista asennemuutokseen Hannu Tomperi, Skanska Oy Skanska-konsernissa on määritelty globaalisti painopistealueet, joihin toimintamme perustuu kaikkialla maailmassa.

Lisätiedot

- kokeilu Espoossa ja Leppävirralla

- kokeilu Espoossa ja Leppävirralla Ikäihmiset etsivät vaaranpaikkoja liikenteestä - kokeilu Espoossa ja Leppävirralla LIIKENNETURVA Aulikki Schrey 2005 Ikäihmiset etsivät vaaranpaikkoja liikenteestä Kokeilu Espoossa ja Leppävirralla Aulikki

Lisätiedot

Huomiovarkaat liikenteessä s. 16. Uusi älypuhelinsovellus varoittaa kuljettajaa s. 8 Käyttöliittymät kuljettajan ongelmana s. 20

Huomiovarkaat liikenteessä s. 16. Uusi älypuhelinsovellus varoittaa kuljettajaa s. 8 Käyttöliittymät kuljettajan ongelmana s. 20 4 2014 Uusi älypuhelinsovellus varoittaa kuljettajaa s. 8 Käyttöliittymät kuljettajan ongelmana s. 20 Huomiovarkaat liikenteessä s. 16 Katseen ollessa pois tiestä yli kaksi sekuntia, onnettomuuriski kolminkertaistuu.

Lisätiedot

Naisrahtari miesten maailmassa s. 8. Älytekniikka palvelee kaikenikäisiä kuljettajia s. 24. Miehen rankka rooli s. 16

Naisrahtari miesten maailmassa s. 8. Älytekniikka palvelee kaikenikäisiä kuljettajia s. 24. Miehen rankka rooli s. 16 1 2010 Naisrahtari miesten maailmassa s. 8 Älytekniikka palvelee kaikenikäisiä kuljettajia s. 24 Miehen rankka rooli s. 16 Turvavöissä olet symppis Takapenkillä on tiivis tunnelma kun lähdetään äijäporukalla

Lisätiedot

POLKIJA. Helsingin polkupyöräilijät ry 1/2008

POLKIJA. Helsingin polkupyöräilijät ry 1/2008 POLKIJA Helsingin polkupyöräilijät ry 1/2008 Pyöräilijän ongelmapaikat Helsingissä Ymmärretäänkö Tiehallinnossa pyöräilyä? Pyöräily ja luonnonvarojen kulutus Tour de Helsinki POLKIJA 1/2008 Julkaisija

Lisätiedot

PIENYRITYKSET5,00. Miten voit, yrittäjä? TEEMA 2012: 8 10 12 20 Riskit syyniin ja työolot kuntoon. Työterveyshuolto

PIENYRITYKSET5,00. Miten voit, yrittäjä? TEEMA 2012: 8 10 12 20 Riskit syyniin ja työolot kuntoon. Työterveyshuolto www.ttl.fi/ttt Terveys Turvallisuus ttttyö TEEMA 2012: PIENYRITYKSET5,00 Työterveyshuolto arjen kumppaniksi Miten voit, yrittäjä? 8 10 12 20 Riskit syyniin ja työolot kuntoon Hyvä pomo pitää huolta jaksamisestaan

Lisätiedot

Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro)

Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro) Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro) Seinäjoen, Nurmon ja Ylistaron liikenneturvallisuussuunnitelma 3 Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Harri Pursiainen Teknologia muuttaa liikennettä s. 8. Älyliikenne haastaa ja helpottaa s. 12 Pyöräilykypärä tutkijoiden silmin s.

Harri Pursiainen Teknologia muuttaa liikennettä s. 8. Älyliikenne haastaa ja helpottaa s. 12 Pyöräilykypärä tutkijoiden silmin s. 3 2014 Älyliikenne haastaa ja helpottaa s. 12 Pyöräilykypärä tutkijoiden silmin s. 26 Harri Pursiainen Teknologia muuttaa liikennettä s. 8 Vapaasti kohkaaminen vähenee tien päällä. Sampo Hietanen, ITS

Lisätiedot

tieliikenneonnettomuudet ja nollavisio

tieliikenneonnettomuudet ja nollavisio Liikenneturvan selvityksiä 2/2014 Vuonna 2010 tapahtuneet kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet ja nollavisio Juha Valtonen Juha Tuomi 205-3 1 1 Johdanto Liikenneturvallisuustyötä ohjaavaksi

Lisätiedot

timo Tervo Liikennelääketiede sai professuurin s. 8 Huumeratit huolestuttavat s. 16 Suojatiekampanja raidoitti kasvot s. 22

timo Tervo Liikennelääketiede sai professuurin s. 8 Huumeratit huolestuttavat s. 16 Suojatiekampanja raidoitti kasvot s. 22 2 2014 Huumeratit huolestuttavat s. 16 Suojatiekampanja raidoitti kasvot s. 22 timo Tervo Liikennelääketiede sai professuurin s. 8 Ajokyvyn arvioinnin tulisi olla rutiinia kaikille lääkäreille. Liikennelääketieteen

Lisätiedot

Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista

Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista Sisältö Alkusanat... 3 Käsitteitä ja määritelmiä... 4 Työturvallisuuden mittaaminen... 7 Mittaamisen tavoitteena oman toiminnan kehittäminen... 8 Mittaamisen

Lisätiedot

metsässä Työ pitää yhä vireänä Turvallisesti 61-vuotias tervaskantometsuri Tapio Europeaus: Metsäalan työturvallisuuslehti 2007

metsässä Työ pitää yhä vireänä Turvallisesti 61-vuotias tervaskantometsuri Tapio Europeaus: Metsäalan työturvallisuuslehti 2007 Professori Jorma Saari, TTL: Työturvallisuuteen kaivataan nyt uutta otetta s. 3. Toiminnanjohtaja Markku Vaario: Tiimeistä työhyvinvointia metsänhoitoyhdistyksiin s. 8. Turvallisesti metsässä Metsäalan

Lisätiedot

Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä

Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä Juha Heltimo Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä Uudenmaan tiepiiri Juha Heltimo Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä Uudenmaan tiepiiri Tiehallinto Helsinki 2009 Kansikuva: kyselyyn vastanneiden

Lisätiedot

Oulu 2003. Liikenne- ja viestintäministeriön Jaloin-hanke Internet-sivut: www.tieliikelaitos.fi/jaloin

Oulu 2003. Liikenne- ja viestintäministeriön Jaloin-hanke Internet-sivut: www.tieliikelaitos.fi/jaloin Otsikko: Talvipyöräilyn laajuus, sen esteet ja motiivit sekä terveysvaikutukset Ulkoasu ja taitto: Timo Perälä Painopaikka: Painotalo Suomenmaa, Oulu Kannen kuva: Timo Perälä Oulu 23 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Kuljetusyrittäjät kuntoon

Kuljetusyrittäjät kuntoon Saarni Kuljetusyrittäjät kuntoon Liikennealan työterveyshuollon toimintamallin kehittäminen ammattiliikenteen mikroyritysten työhyvinvoinnin edistämiseksi Varsinais-Suomessa Suvinen Susanna Visuri, tutkija

Lisätiedot

Tavoitteet todeksi. Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma

Tavoitteet todeksi. Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma Tavoitteet todeksi Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma vuoteen 2014 Ohjelmia ja strategioita 1/2012 Tavoitteet todeksi Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma vuoteen 2014 3 Sisällys 1. Luovutuskirje...

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma

Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma Suonenjoen kaupunki Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma TIEHALLINTO Savo-Karjalan tiepiiri Kuopio 2006 Kansikuva: Ns. Laineen kulman risteys Herralantieltä

Lisätiedot

Opas uudelle työntekijälle

Opas uudelle työntekijälle Opas uudelle työntekijälle Opas uudelle työntekijälle 2 Sisällysluettelo 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 4 Everyday heroes. Every day... 5 Kansainvälinen Securitas-konserni ja toiminta Suomessa... 6 Palvelumme...

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAT - TILASTOJULKAISU 2014. Tilastovuodet 2005-2013

TYÖTAPATURMAT - TILASTOJULKAISU 2014. Tilastovuodet 2005-2013 TYÖTAPATURMAT - TILASTOJULKAISU 214 Tilastovuodet 25-213 Käytetyt käsitteet Palkansaaja Työnantajan vakuuttamisvelvollisuuden piiriin kuuluvat työsuhteiset työntekijät sekä työvoimapoliittisessa aikuiskoulutuksessa

Lisätiedot

Liikennemäärän ja sään vaikutus turvaväliin ja ajonopeuteen

Liikennemäärän ja sään vaikutus turvaväliin ja ajonopeuteen Liikenneturvan selvityksiä 1/2014 Liikennemäärän ja sään vaikutus turvaväliin ja ajonopeuteen Helsingin sisääntuloväylillä kesällä 2013 Mikko Juvonen ja Jarno Vänni Mikko Juvonen ja Jarno Vänni LIIKENNEMÄÄRÄN

Lisätiedot

Eväitä työturvallisuuden edistämiseen. Tilastojulkaisun lukijan avuksi. Työtapaturmien määrät ja taajuus kasvussa

Eväitä työturvallisuuden edistämiseen. Tilastojulkaisun lukijan avuksi. Työtapaturmien määrät ja taajuus kasvussa Työtapaturmat Tilastojulkaisu 212 Sisällys Eväitä työturvallisuuden edistämiseen Tilastojulkaisun lukijan avuksi Sivu 3 4 Tilastojulkaisun taulukot löytyvät TVL:n kotisivuilta www.tvl.fi Työtapaturmien

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010

PÄIJÄT-HÄMEEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 PÄIJÄT-HÄMEEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 MAAKUNTAHALLITUS 10.5.2010 TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA ARJEN TURVALLISUUDEN PARANTAMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A183*2010 ISBN 978-951-637-186-6 ISSN 1237-6507 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA. Luonnos 28.10.2014

HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA. Luonnos 28.10.2014 HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA Luonnos 28.10.2014 1 ESIPUHE Helsingin liikkumisen kehittämisohjelmassa (LIIKE) on tarkasteltu liikkumisen ja liikenteen kokonaisuutta strategisella,

Lisätiedot

Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimistojen turvallisuus ja henkilöstöön kohdistunut epäasiallinen vaikuttaminen vuosina 2007-2008

Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimistojen turvallisuus ja henkilöstöön kohdistunut epäasiallinen vaikuttaminen vuosina 2007-2008 Rikosseuraamusviraston monisteita 4/2009 Julkaistu yhteistyössä YK:n Euroopan Kriminaalipolitiikan Instituutin (HEUNI) kanssa Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimistojen turvallisuus ja henkilöstöön kohdistunut

Lisätiedot

Sähköalan ammattilaisten sähkötapaturmien ennaltaehkäisy

Sähköalan ammattilaisten sähkötapaturmien ennaltaehkäisy TUKES-julkaisu 6/2006 Sähköalan ammattilaisten sähkötapaturmien ennaltaehkäisy Tuuli Tulonen Johanna Pulkkinen Heidi Nousiainen Tampereen teknillinen yliopisto Turvallisuustekniikan laitos TURVATEKNIIKAN

Lisätiedot