SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Salon kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Maaliskuu, 2015 SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT kuva: Salon kaupunki

2 SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT ALKUSANAT Seututeiden st224 ja st110 liittymätarkastelut -selvitys sisältyy vuosina käynnissä olevaan Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä- Suomen kehityskäytävää -hankkeeseen. Hanke on saanut tukea Euroopan aluekehitysrahastolta ja rahoittajaviranomaisena on toiminut Varsinais- Suomen liitto. Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa kaupungin yritysalueiden rooleja, jotta ne voivat profiloitua osana seudun kokonaisvaltaista kehittämistä. Tavoitteena on parantaa elinkeinoelämän näkyvyyttä ja toimintamahdollisuuksia Salossa sekä edistää kaupungin maankäytön strategista suunnittelua yrityselämää palvelevalla tavalla. Toiminnassa huomioidaan sekä pitkän aikavälin strateginen kehittäminen että lyhyen aikavälin konkreettiset kehittämistoimenpiteet. Yritysalueisiin kohdistettuja kehittämistoimenpiteitä on viety eteenpäin laatimalla alueille kehittämissuunnitelmia, jotka keskittyvät alueiden saavutettavuuteen, infrastruktuuriin ja houkuttelevuuteen. Salon seututeiden st224 ja st110 liittymätarkastelu on osa tätä kokonaisuutta. Tämän selvityksen tavoitteena on ollut selvittää seututeiden liittymäjärjestelyiden vaihtoehtoisia toteuttamisratkaisuja, jotka täyttävät sekä kaupungin, valtion että elinkeinoelämän tarpeet. Selvitys toimii myös Halikonrinteen ja Riikin yritysalueiden maankäytön taustaselvityksenä. Työtä on ohjannut ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet Kaavoitusinsinööri Timo Alhoke Projektisuunnittelija Sarita Humppi Maankäyttöinsinööri Hannu Koisti Suunnitteluinsinööri Risto Suomela Kaavoitusarkkitehti Tarja Pennanen Yhdyskuntatekniikan kaupungininsinööri Petri Virtanen Salon kaupunki, pj Salon kaupunki Salon kaupunki Salon kaupunki Salon kaupunki Salon kaupunki Lisäksi ohjausryhmän kokouksiin on osallistunut projektipäällikkö Sakari Hurskainen Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. Työn aikana pidettiin sidosryhmätilaisuus , johon osallistui suunnittelualueen nykyisiä toimijoita, kaupungin edustajia sekä ELY-keskuksen edustaja. Työ alkoi lokakuussa 2014 ja suunnittelutyö kesti noin 3 kuukautta. Selvityksen laadinnasta ovat vastanneet Ramboll Finland Oy:ssä projektipäällikkö Riikka Sallin johdolla suunnittelijat Jukka Niilo-Rämä ja Riku Jalkanen. Laadunvarmistajana työssä on toiminut Jouni Lehtomaa.

3 Salon seututeiden st224 ja st110 liittymätarkastelut SISÄLTÖ 1. Johdanto Suunnittelun tarkoitus ja tavoitteet Suunnitteluprosessin vaiheet 1 2. Suunnitelman lähtökohdat Liikenne Liikenneverkko ja nopeusrajoitukset Autoliikenteen määrät Kävely, pyöräily ja joukkoliikenne Liikenneonnettomuudet Maankäyttö Nykyiset asukas-ja työpaikkamäärät Kaavoitustilanne 9 3. Liikenteelliset ongelmat ja ennusteet Ongelma-analyysi Liikenne-ennusteet Uuden maankäytön liikennetuotokset Vaihtoehdot ja niiden vertailu Liikenneverkkovaihtoehdot Halikonrinne Ve1: Sisäänajo nykyisen liittymän kautta, ulosajo uudesta liittymästä Ve2a: Uusi liittymä Tavolantien eteläpuolelle, katuyhteys nykyisen ja uuden alueen välille Ve2b: Uusi liittymä Tavolantien eteläpuolelle, katuyhteys nykyisen ja uuden alueen välille (suora yhteys yritysalueelle) Ve2c: Uusi liittymä Halikonrinteen alueelle, ei katuyhteyttä nykyisen ja uuden alueen välillä Ve3: Nelihaarakiertoliittymä Tavolannummi Ve1: Kiertoliittymä Ve2: Porrastettu liittymä ja kanavointi Vanha Turuntie Ve1: Kiertoliittymä Ve2: Porrastettu liittymä Ve3: Nykyinen nelihaaraliittymä turvasaarekkein Hirvikalliontie Riikki Kehittämissuunnitelma ja jatkotoimenpiteet 26 Liitteet 27

4 Salon seututeiden st224 ja st110 liittymätarkastelut 1 / JOHDANTO 1.1 Suunnittelun tarkoitus ja tavoitteet Työn tarkoituksena on ollut laatia selvitys Salon seututeiden st224 (Vaskiontie/Mahtimiehentie) ja st110 (Valtatie) liikenne- ja liittymäjärjestelyistä ottaen huomioon seututeiden vaikutuspiirissä olevien alueiden maankäytön laajentuminen. Seututeiden vaikutuspiiriin voi seuraavien 20 vuoden aikajänteellä rakentua noin työpaikkaa sekä asuntoja 1 000:lle henkilölle. Maankäyttöalueiden edellytyksenä on toimivat liittymät ja kokoojakatuyhteydet seututeille. Selvitystä on laadittu osana käynnissä olevaa Salon yritysalueiden kehittämishanketta, jonka rahoittajana on Euroopan aluekehitysrahasto. Selvityksessä on laadittu alueittain vaihtoehtoja maankäytön kytkemiseksi seututiehen siten, että liikennejärjestelyt ovat sujuvia, turvallisia sekä mahdollistavat omalta osaltaan tulevien maankäyttöhankkeiden toteutumisen. Liikenneverkko- ja liittymävaihtoehtojen ratkaisut perustuvat sekä maankäytön tarpeisiin, liikenneympäristöön että Liikenneviraston ohjeisiin seututeiden liittymien vaatimuksista. Selvityksessä on määritetty reunaehdot liittymien sijoittumiselle sekä laadittu liittymäjärjestelyjen tilanvaraukset yleissuunnitelmatarkkuudella tarkemman jatkosuunnittelun pohjaksi. 1.2 Suunnitteluprosessin vaiheet Työtä on laadittu vaiheittain (kuva 1). Selvityksen lähtökohdaksi on laadittu perusselvitys alueen liikenteestä ja maankäytöstä. Lähtökohta-analyysin (luku 2) perusteella on tunnistettu alueen liikenteelliset ongelmakohdat sekä laadittu ennusteet liikennemäärien kehittymisestä seuraavien 10 ja 20 vuoden aikavälillä (luku 3). Alueittain on laadittu vaihtoehtoja liittymä- ja kokoojakatujärjestelyille, joista on keskusteltu ja pyydetty kommentteja sidosryhmiltä (kaupunki, ELY-keskus, alueen nykyiset yrittäjät) (luku 4). Keskustelun perusteella on laadittu kehittämissuunnitelma, jossa on esitetty yksi tai useampia vaihtoehtoja jatkotarkastelun ja alueiden tarkemman suunnittelun pohjaksi (luku 5). Suunnittelun lähtökohdat Liikenne Maankäyttö Liikenteelliset ongelmat ja ennusteet Ongelma-analyysi Liikenneennusteet ja liikenteen suuntautuminen Vaihtoehdot ja niiden vertailu Liittymävaihtoehdot ja niiden vertailu Liikenneverkkovaihtoehdot Kehittämissuunnitelma ja jatkotoimenpiteet Vaihtoehto/ vaihtoehdot jatkosuunnittelun pohjaksi Kuva 1 Selvityksen laadintaprosessi.

5 Salon seututeiden st224 ja st110 liittymätarkastelut 2 / SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 2.1 Liikenne Liikenneverkko ja nopeusrajoitukset Suunnittelualue vaikutusalueineen on esitetty kuvassa 2. Seututie 224 (Vaskiontie/Mahtimiehentie) on Salon kaupungin tärkeä läntinen sisääntuloväylä valtatieltä 1 (E18) Turun, Auran ja Marttilan suunnista. Tie toimii myös yhteytenä kantatie 52:lle Perniön, Tammisaaren ja Hangon suuntaan. Seututie 110 toimii moottoritien rinnakkaistienä palvellen sen vaikutuspiirissä olevien alueiden maankäyttöä. Molemmat seututiet ovat keskeisiä Riikin ja Meriniityn teollisuusalueiden liikennettä välittäviä yhteyksiä. Seututeihin liittyy yhdystie (Mustamäentie), joka palvelee etenkin Riikin teollisuusalueen liikennettä, Halikon läpi kulkeva yhdystie (Vaskiontie) sekä yhdystie 2351 (Vanha Turuntie), joka Riikin teollisuusalueen liikenteen lisäksi välittää liikennettä st224 länsipuolisilta asuinalueilta mm. moottoritien sekä Salon ja Halikon keskustan suuntaan. Molemmat seututiet ovat osa Liikenneviraston hyväksymää suurten erikoiskuljetusten tavoiteverkkoa (SEKV), joten erikoiskuljetusten tarpeet on otettava huomioon alueen liikennejärjestelyiden tarkemmassa suunnittelussa. Korkeita kuljetuksia rajoittaa seututiellä 224 oleva rautatiesilta. Kuva 2 Suunnittelualueen sijainti ja rajaus. Seututiellä 224 on valtatien 1, seututien 110 ja yhdystien 2351 (Vanha Turuntie) liittymäalueita lukuun ottamatta 80 km/h nopeusrajoitus (kuva 3). Seututiellä 110 on suunnittelualueen kohdalla km/h nopeusrajoitus.

6 Salon seututeiden st224 ja st110 liittymätarkastelut 3 / 27 Kuva 3 Suunnittelualueen nopeusrajoitukset. Nykytilanteessa seututien 224 liittymät ovat kolmi- tai nelihaaraisia tasoliittymiä, joista ainoastaan Vanhan Turuntien nelihaaraliittymä on tiemerkinnöin kanavoitu. Liittymän sivusuunnilla on pakollinen pysäyttäminen -merkki. Seututien 110 kolmihaaraliittymässä on kiertoliittymä. Suurin osa st 224 liittymistä on yksityistieliittymiä. Shellin/Design Hillin liittymä on tonttiliittymä. Seututien 110 suunnittelualueella olevista liittymistä Mustamäentien sekä Kokkilantien (yt 1835) liittymät on tiemerkinnöin kanavoitu Autoliikenteen määrät Liikenneviraston tierekisterin mukaan seututiellä 224 kulkee ajoneuvoa vuorokaudessa (kuva 4). Liikennemäärä on suurimmillaan Vanhan Turuntien pohjoispuolella 1. Raskaan liikenteen osuus on suurimmillaan (13,5 % kokonaisliikennemäärästä) Vanhan Turuntien liittymän eteläpuolella. Seututien 110 liikennemäärä on Mahtimiehentien kiertoliittymän molemmin puolin ajon./vrk (KVL 2014). Raskaita ajoneuvoja on seututien 110 kokonaisliikennemäärästä 6 9 %. 1 Tierekisterin liikennemäärä seututiellä 224 Vanhan Turuntien ja Vaskiontien välillä saattaa olla virheellinen. Liikennelaskentojen mukaan (sivu 4) liikennemäärä em. osuudella on todennäköisesti alhaisempi kuin seututien 224 pohjoisosassa.

7 Salon seututeiden st224 ja st110 liittymätarkastelut 4 / 27 Kuva 4 Suunnittelualueen tierekisterin mukaiset liikennemäärät (KVL / raskaan liikenteen %-osuus). Suunnittelualueella laadittiin liikennelaskennat Shellin/Design Hillin, Vaskiontien, Vanhan Turuntien, Hirvikalliontien, Mustakalliontien sekä Jonintien Vaskiontielle johtavan yhdystien liittymissä ti-ke iltahuipputunnin klo välisenä aikana (kuva 5). Liikennelaskentojen perusteella Shellin/Design Hillin iltahuipputunnin liikenteestä suurin osa suuntautuu moottoritielle/-ltä. Seututien 224 pohjoisosan liikennemäärä jakaantui liikennelaskennoissa etelää kohden melko tasan Halikon keskustaan johtavan Vaskiontien ja seututien 224 välillä. Vaskiontien liittymässä Halikon suunnasta Vaskiontieltä tuleva liikennevirta suuntautui lähes kokonaan vasemmalle moottoritien suuntaan. Vanhan Turuntien liittymässä suuri osa Vanhan Turuntien liikenteestä suuntautui suoraan seututien 224 länsipuolisille aluille. Riikin Mustamäentien liittymän liikennelaskennan mukaan iltahuipputunnin aikana teollisuusalueelta lähtevä liikenne suuntautui pääasiassa Salon keskustan suuntaan.

8 Salon seututeiden st224 ja st110 liittymätarkastelut 5 / 27 Kuva 5 Iltahuipputunnin liikennelaskentatulos ti ke (ajon./h) Kävely, pyöräily ja joukkoliikenne Seututien 224 länsipuolella on jalankulku- ja pyöräily-yhteys Halikon suuntaan sekä Märyn taajaman suuntaan (kuva 6). Seututien 110 varrelta puuttuu erillinen jalankulun ja pyöräilyn yhteys suunnittelualueen kohdalla. Alikulut seututien 224 poikki sijaitsevat Vanhan Turuntien ja Hirvikalliontien liittymien yhteydessä. Hirvikalliontieltä puuttuu lyhyt osuus jalankulku- ja pyöräilyväylää Linnamäentien ja Kestalonkujan väliltä. Vanhalla Turuntiellä Halikon keskustan suuntaan jalankulku- ja pyöräilyväylä vaihtaa tien pohjoispuolelta eteläpuolelle ennen Kihistentietä. Salon kautta kulkevat linja-autoliikenteen pikavuorot kulkevat moottoritieltä Vaskiontien ja Mahtimiehentien (st224) kautta Vanhalle Turuntielle (yt2351) ja edelleen Halikontietä (yt2241) pitkin Salon keskustaan. Pikavuoroliikenteen pysäkit sijaitsevat valtatien 1 eritasoliittymän ramppien tuntumassa sekä Halikon keskustassa. Linja-autoliikenteen vakiovuorot puolestaan kulkevat Vaskiontien, Vanhan Turuntien sekä seututien 110 suunnista Saloon. Seututiellä 224 Vaskiontien ja st110 välillä ei kulje vakiovuoroliikennettä. Pika- ja vakiovuorojen lisäksi suunnittelualueella kulkee Salon paikallislinja nro 2 Vaskiontietä (yt12210 ja st224) pitkin Märyyn.

9 Salon seututeiden st224 ja st110 liittymätarkastelut 6 / 27 Kuva 6 Jalankulun ja pyöräilyn yhteydet sekä joukkoliikenteen pysäkit suunnittelualueella Liikenneonnettomuudet Suunnittelualueen vuosien onnettomuuksista valtaosa on ollut eläin- ja liittymäonnettomuuksia (kuva 6). Seututiellä 224 tapahtui tarkasteluaikana yhteensä 8 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joista: 3 kpl Shellin/Design Hillin ja valtatien 1 liittymäalueilla (kaikki mopedionnettomuuksia) 2 kpl Mahtimiehentien/Vanhan Turuntien liittymän risteävien suuntien törmäyksiä 1 kpl Vaskiontien liittymässä vasemmalle vastaantulevan eteen tai kylkeen käännyttäessä 1 kpl suistumisonnettomuus Mahtimiehentiellä 1 kpl suistumisonnettomuus Mahtimiehentien ja Turuntien kiertoliittymässä. Muualla suunnittelualueella tapahtui henkilövahinko-onnettomuuksia seuraavasti: 1 kpl risteämisonnettomuuksia Vaskiontien ja Vaskiontieltä Jonintielle johtavan yhdystien liittymässä 1 kpl risteämisonnettomuuksia Hirvikalliontien ja Linnamäentien liittymässä 1 kpl mopedin kumoonajoja Mustamäentiellä.

10 Salon seututeiden st224 ja st110 liittymätarkastelut 7 / 27 Kuva 7 Suunnittelualueella tapahtuneet liikenneonnettomuudet vuosina

11 Salon seututeiden st224 ja st110 liittymätarkastelut 8 / Maankäyttö Nykyiset asukas-ja työpaikkamäärät Suunnittelualue sijaitsee Salon kaupungin länsilaidan autovyöhykkeellä. Kuvassa 8 on esitetty suunnittelualueen asukas- ja työpaikkatietoja Tilastokeskuksen ruututietokannan 250*250 metrin ruutujaolla. Ruututietokannan asukas- ja työpaikkamäärissä saattaa olla jonkin verran epätarkkuuksia verrattuna kaupungin omiin tilastotietoihin. Ruututietokannan perusteella suunnittelualueella asuu noin 900 asukasta ja alueella on noin 700 työpaikkaa. Hirvikallion, Mustamäen ja Halikon asemanseudun alue on suunnittelualueesta tiheimmin rakennettu ja siellä sijaitsee suurin osa suunnittelualueen asukkaista sekä valtaosa työpaikoista. Vaskiontien pohjoisosissa sijaitsee haja-asutusta, joka tihenee taajamaksi Halikon suuntaan tietä kujettaessa. 100 as 50 tp as 70 tp 250 as 10 tp 370 as 260 tp 180 as 400 tp Kuva 8 Suunnittelualueen nykyinen maankäyttö (lähde: Tilastokeskuksen ruututietokanta).

12 Salon seututeiden st224 ja st110 liittymätarkastelut 9 / Kaavoitustilanne Seututien 224 itäpuolella on voimassa oleva Isokylä-Tavola-Toijalan osayleiskaava, jossa tien itäpuolelle on osoitettu pääasiassa asumista, jonkin verran palveluja sekä moottoritien varteen teollisuutta (kuva 9). St224 pohjoispäässä Shellin/Design Hillin alueella on voimassa oleva Halikon keskustan osayleiskaava (kuva 10) sekä asemakaava. Halikonrinteen ja Tavolannummen alueille ollaan käynnistämässä asemakaavoitusta. Seututien 110 varren Riikin teollisuusalueelle on myös suunniteltu asemakaavan muutosta. Kuva 9 Ote Isokylä-Tavola-Toijalan osayleiskaavasta (hyväksytty ). Kuva 10 Ote Halikon keskustan osayleiskaavasta st 224 länsipuolella (hyväksytty ). St224 itäpuolella kaavan korvaa Isokylä-Tavola-Toijalan osayleiskaava (kuva 9).

13 Salon seututeiden st224 ja st110 liittymätarkastelut 10 / LIIKENTEELLISET ONGELMAT JA ENNUSTEET 3.1 Ongelma-analyysi Seututien 224 varrella ei ole nykyisin merkittävästi maankäyttöä, mistä syystä se toimii pääasiallisesti läpikulkuyhteytenä ja tiellä on korkeahko nopeusrajoitus. Tässä työssä tutkitun maankäytön toteutuessa väylän liittymäjärjestelyt tulee parantaa paremmin maankäyttöä palvelevaksi, minkä lisäksi jalankulun ja pyöräilyn olosuhteisiin on maankäytön laajentuessa kiinnitettävä aikaisempaa enemmän huomiota. Suunnittelualueella on muutamia tasoliittymiä, joissa on tapahtunut useita onnettomuuksia. Erityisesti seututien 224/Vanhan Turuntien nelihaaraliittymässä on viimeisen 5 vuoden aikana sattunut onnettomuuksia. Lisäksi suunnittelualueella sattuu paljon eläinonnettomuuksia, jotka kuitenkin vain harvoin johtavat henkilövahinkoon. Kuvassa 11 on esitetty suunnittelualueen liikenteellisiä ongelmakohteita ja tarpeita kartalla. Lyhyt liittymäväli Shellin/DesignHillin nykyisen liittymän ja moottoritien rampin välillä. Uuden liittymän tarve Halikonrinteen yritysalueen laajentuessa. Jalankulun ja pyöräilyn ylityksen tarve Tavolannummen maankäytön kasvaessa. Huonot näkemät Eläin- ja liittymäonnettomuuksia Jalankulun ja pyöräilyn alikulun tarve maankäytön laajentuessa? Liittymäonnettomuuksia Linnamäentien ja st224 liittymän parantamistarve teollisuusalueen laajentuessa Uuden liittymän tarve teollisuusalueen laajentuessa Eläinonnettomuuksia Kuva 11 Suunnittelualueen liikenteelliset ongelmakohdat ja tarpeet. 3.2 Liikenne-ennusteet Uuden maankäytön liikennetuotokset Uusien maankäyttöhankkeiden aiheuttama ajoneuvoliikenne arvioitiin Ympäristöministeriön julkaiseman Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa oppaan mukaisesti 10 ja 20 vuoden aikajänteille (vuodet 2025 ja 2035). Ennuste laadittiin Salon kaupungin toimittamille alustaville maankäyttösuunnitelmille, joiden mukaan vuoteen 2025 mennessä suunnittelualueelle voisi sijoittua noin 800 uutta asukasta ja 440 työpaikkaa. Vuoteen 2035 mennessä alueelle voisi sijoittua yhteensä 950 asukasta ja 990 työpaikkaa (kuva 12).

14 Salon seututeiden st224 ja st110 liittymätarkastelut 11 / 27 Uuden maankäytön arvioitu autoliikenteen tuotos on 10 vuoden aikajänteellä: enimmillään noin lähtevää ja saapuvaa ajoneuvoa vuorokaudessa 80 saapuvaa ja 150 lähtevää ajoneuvoa iltahuipputunnin aikana. Uuden maankäytön arvioitu autoliikenteen tuotos on 20 vuoden aikajänteellä: noin saapuvaa ja lähtevää ajoneuvoa vuorokaudessa 120 saapuvaa ja 310 lähtevää ajoneuvoa iltahuipputunnin aikana. Tuotoslaskelmissa työpaikkojen matkatuotos on arvioitu siten, että yksi työpaikka tuottaa 1 käynnin eli kaksi matkaa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen käyntejä on oletettu aiheutuvan 0,7-kertaisesti työntekijöiden käynteihin verrattuna. Nykyinen ja uusi maankäyttö, 2025 Nykyinen ja uusi maankäyttö, as 50 tp +650 as 200 tp 100 as 50 tp +750 as 300 tp as 70 tp as 70 tp 250 as 10 tp 250 as 10 tp 370 as 260 tp 370 as 260 tp 180 as 400 tp +150 as 20 tp 180 as 400 tp +200 as 70 tp tp tp Kuva 12 Suunnittelualueen ennustettu maankäytön kasvu v ja 2035 mennessä. Liikenneviraston laatimien valtakunnallisten liikenne-ennusteiden mukaan Varsinais-Suomen seututeiden kevyiden ajoneuvojen liikennemäärät ennustetaan kasvavan vuoteen 2025 mennessä 21 % ja raskaiden ajoneuvojen liikennemäärät 4 %. Vuoteen 2035 mennessä kevyiden ajoneuvojen liikennemäärien ennustetaan kasvavan 31 % ja raskaiden ajoneuvojen liikennemäärät 9 %. Liikenteen kasvuennusteet perustuvat mm. maankäytön seudullisiin kasvuennusteisiin. Kuvassa 13 on esitetty tieliikenteen yleiseen kasvuun ja maankäytön laajenemisen aiheuttamaan liikenteen kasvuun perustuva ns. maksimiliikenne-ennuste vuosille 2025 ja Kuvassa esitettyä ennustetta voidaan pitää ns. maksimiennusteena, koska Liikenneviraston valtakunnallisten tieliikenteen kasvukertoimien voidaan olettaa myös sisältävän osan tässä työssä tutkitun maankäytön kasvusta ja liikennetuotoksesta.

15 Salon seututeiden st224 ja st110 liittymätarkastelut 12 / 27 Valtakunnallinen liikenne-ennuste Maankäytön vaikutus Maksimiennuste Kuva 13 Liikenne-ennuste 10 vuoden ja 20 vuoden aikajänteellä. Ennusteen mukaan seututien 224 pohjoisosassa liikennemäärä kasvaisi vuoteen 2035 mennessä lähes 45 % nykytilanteeseen verrattuna; noin ajoneuvoon vuorokaudessa. St224 eteläosassa kasvu olisi prosentuaalisesti yhtä suurta, mutta vuoden 2035 liikennemäärä olisi noin ajon./vrk. Seututiellä 110 liikennemäärä kasvaisi vuoteen 2035 mennessä noin 50 % nykytilanteeseen verrattuna, ennusteliikennemäärän ollessa noin ajon./vrk. Uusien maankäyttöhankkeiden synnyttämän liikenteen suuntautuminen arvioitiin Tilastokeskuksen ruututietokannan asukas- ja työpaikkatietojen perusteella 10 kilometrin säteellä suunnittelualueesta (kuva 13). Valtatien 1 suuntaan kulkevan liikenteen osuutta kasvatettiin tilastojen mukaisesta 12 prosentista 20 prosenttiin yli 10 km pitkien matkojen huomioimiseksi. Vastaavasti Salon keskustahakuisen liikenteen osuutta korjattiin alaspäin % % 20 % % % 72 % Kuva km sääteellä sijaitsevien asukkaiden ja työpaikkojen määrä (Tilastokeskus), minkä perusteella määritettiin liikenteen suuntautuminen Vaskiontiellä.

16 Salon seututeiden st224 ja st110 liittymätarkastelut 13 / VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VERTAILU 4.1 Liikenneverkkovaihtoehdot Liikenneverkkovaihtoehtoina tutkittu kahta kokonaisuutta (kuva 15) - kolmihaaraliittymiä painottava risteämiset vaihtoehto - kiertoliittymiä suosiva kiertoliittymät vaihtoehto. Risteämiset korostavat seututien 224 läpikulkevan liikenteen sujuvuutta, Kiertoliittymät taas korostavat enemmän yhteyksiä maankäyttöalueilta seututielle. Risteämiset Kiertoliittymät Halikonrinteen liittymä Ve1) Sisäänajo nykyisen liittymän kautta, ulosajo uudesta liittymästä Ve2a ja b) Uusi liittymä Tavolantien eteläpuolelle, katuyhteys nykyisen ja uuden alueen välille Ve 2c) Uusi liittymä Halikonrinteen alueelle, ei katuyhteyttä nykyisen ja uuden alueen välillä 50 Tavolannummen liittymä: Ve2) Liittymän porrastaminen ja kanavointi Halikonrinteen liittymä Ve 3) Nelihaarakiertoliittymä, Tavolannummenliittymä: Ve1) Kiertoliittymä Vanhan Turuntien liittymä: Ve2) Liittymän porrastaminen ja kanavointi Ve3) Nykyinen nelihaaraliittymä turvasaarekkein Vanhan Turuntien liittymä: Ve1) Kiertoliittymä 50 Hirvikalliontien liittymä: Nykyinen paikka, Linnamäentien linjauksen muuttaminen Hirvikalliontien liittymä: Nykyinen liittymä, Linnamäentien linjauksen muuttaminen Uusi Riikin liittymä: Väistötila + oikealle ryhmittymiskaista Liittymälle vaihtoehtoiset sijainnit 1, 2a ja 2b 70 Uusi Riikin liittymä: Väistötila + oikealle ryhmittymiskaista Liittymälle vaihtoehtoiset sijainnit 1, 2a ja 2b Kuva 15 Liikenneverkkovaihtoehdot ja tutkitut liittymävaihtoehdot alueittain.

17 Salon seututeiden st224 ja st110 liittymätarkastelut 14 / 27 Liittymätyypin soveltuvuuteen ja valintaan vaikuttavat myös muut tekijät, kuten maankäyttö ja toiminnot väylän toiminnallinen luokka liikennemäärä väylän mitoitusnopeus liittymän kohdalla onnettomuushistoria liikenteen opastusjärjestelmä jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt käytettävissä oleva tila maastonmuodot ja näkemävaatimusten täyttyminen liittymän sopivuus maisemaan sekä muut ympäristönäkökohdat. (mukaellen Tiehallinto 2001, Tasoliittymät) Seututeille on asetettu vaatimuksia muun muassa väylän suuntauksen, näkemien, liittymätiheyden sekä liittymien välisen välimatkan osalta. Ohjeistukset perustuvat siihen, että seututiet palvelevat usein läpikulkevaa liiikennettä, jolloin pääsuunnan sujuvuuden on oltava riittävä. Nelihaaraisia liittymiä ei pääsääntöisesti suositella käytettäväksi, ellei ole kyseessä kiertoliittymä, valo-ohjattu liittymä tai mikäli toinen liittyvistä teistä on erittäin vähäliikenteinen. Nelihaaraliittymien onnettomuusaste on selvästi suurempi kuin kolmihaaraliittymän, etenkin jos liittyvältä suunnalta on paljon liikennettä. Kiertoliittymässä riski joutua onnettomuuteen on huomattavasti pienempi kuin muilla tasoliittymäratkaisuilla. Ennustetuilla liikennemäärillä seututien 224 pohjoisosan liittymiin tarvitaan kolmihaaraisina kanavointi ja ryhmittymiskaistat. Seututiellä 110 liikennemäärät eivät edellytä kanavointia, mutta väistötilan rakentaminen on sielläkin suositeltavaa. Seuraavissa luvuissa on esitetty tutkitut vaihtoehdot vaikutuksineen. Alueittain on tutkittu seuraavia liittymävaihtoehtoja: Halikonrinteen liittymä Ve 1: Sisäänajo nykyisen liittymän kautta, ulosajo uudesta liittymästä Ve 2a ja b: Uusi liittymä Tavolantien eteläpuolelle, katuyhteys nykyisen ja uuden alueen välille Ve 2c: Uusi liittymä Halikonrinteen alueelle, ei katuyhteyttä alueiden välillä Ve 3: Nelihaarakiertoliittymä Tavolannummi Ve 1: Kiertoliittymä Ve 2: Liittymän porrastaminen ja kanavointi Vanhan Turuntien liittymä: Ve 1: Kiertoliittymä Ve 2: Liittymän porrastaminen ja kanavointi Ve 3: Nykyinen nelihaaraliittymä turvasaarekkein Hirvikalliontien liittymä: Nykyinen paikka, Linnamäentien linjauksen muuttaminen Uusi Riikin liittymä: Väistötila + oikealle ryhmittymiskaista Liittymälle vaihtoehtoiset sijainnit 1, 2a ja 2b

18 Salon seututeiden st224 ja st110 liittymätarkastelut 15 / Halikonrinne Ve1: Sisäänajo nykyisen liittymän kautta, ulosajo uudesta liittymästä Vaihtoehdossa 1 Halikonrinteen alueelle rakennetaan uusi liittymä noin 170 metriä nykyisestä Shellin/Design Hillin liittymästä etelään. Uusi liittymä porrastetaan Tavolantien kanssa siten, että porrastettujen liittymien välimatka on 130 metriä, mikä toteuttaa porrastettujen liittymien välimatkalle asetetun vähimmäisarvon (100 m). Tavolantien vastapäinen tonttiliittymä katkaistaan ja liikenne ohjataan uuden liittymän kautta. Ennustetuilla liikennemäärillä ( ajon./vrk) liittymiin tarvitaan kanavoinnit. Koska nykyinen Shellin/Design Hillin tonttiliittymä on lähellä uutta liittymää, on liikenneturvallisuuden vuoksi nykyinen liittymä muutettava suuntaisliittymäksi, jolloin siitä voidaan ajaa sisään alueelle ja ulosajo tapahtuu uuden Halikonrinteen liittymän kautta. Uuteen liittymään johtava väylä pengerretään niin, että vaadittava liittymisnäkemä etelän suuntaan toteutuu. Jalankulku- ja pyöräily-yhteys seututien poikki järjestetään alikulkuna, josta on yhteys seututien bussipysäkeille. Liittymäjärjestelyiden vuoksi pysäkkejä siirretään. Tarkempi suunnitelmakartta on esitetty liitteessä 1. Vaihtoehdon alustava kustannusarvio on: Porrastettu liittymä Shellin/Design Hillin liittymä jk/pp alikulku jk/pp väylät YHTEENSÄ: Kuva 16 Halikonrinne, vaihtoehto 1.

19 Salon seututeiden st224 ja st110 liittymätarkastelut 16 / Ve2a: Uusi liittymä Tavolantien eteläpuolelle, katuyhteys nykyisen ja uuden alueen välille Vaihtoehdossa 2 rakennetaan Halikonrinteen yritysalueelle uusi liittymä Tavolantien eteläpuolelle porrastettuna Tavolantien kanssa. Porrastettujen liittymien välimatka on noin 110 metriä. Ennustetuilla liikennemäärillä ( ajon./vrk) liittymiin tarvitaan kanavoinnit. Laajentuvalle yritysalueelle kulku järjestetään nykyisen, Shellille johtavan yhteyden kautta, joka raskaalle liikenteelle on suuren pituuskaltevuuden vuoksi etenkin talvisin ongelmallinen. Uusi katuyhteys nykyisen ja uuden maankäyttöalueen välille mahdollistaa raskaan liikenteen ulosajon uuden liittymän kautta sekä alueiden välisen liikenteen. Kuten vaihtoehdossa 1, myös vaihtoehdossa 2 jalankulku- ja pyöräily-yhteys seututien poikki järjestetään alikulkuna, josta on yhteys siirrettäville seututien bussipysäkeille. Vaihtoehdon haasteena on nykyisen liittymän kasvavan liikennemäärän vuoksi hankaloituva Design Hillin edustan liikennöinti sekä mahdollinen liikenneturvallisuusriski seututielle liityttäessä. Vaihtoehdon tarkempi suunnitelmakartta on esitetty liitteessä 2. Vaihtoehdon alustava kustannusarvio on: porrastettu liittymä Shellin/Design Hillin liittymä jk/pp alikulku jk/pp väylät YHTEENSÄ: Kuva 17 Halikonrinne, vaihtoehto 2a.

20 Salon seututeiden st224 ja st110 liittymätarkastelut 17 / Ve2b: Uusi liittymä Tavolantien eteläpuolelle, katuyhteys nykyisen ja uuden alueen välille (suora yhteys yritysalueelle) Vaihtoehto 2b on muuten samankaltainen kuin vaihtoehto 2a, mutta 2b:ssä kulku seututieltä 224 Halikonrinteen yritysalueelle on suorempi, sillä se ohjataan suoraan nykyisestä liittymästä pysäköintialueen läpi nykyistä ja uutta aluetta yhdistävälle kokoojakatuyhteydelle. Design Hillin pysäköintialue hieman pienenee ja pysäköintialueelle kulku tapahtuu mäen alta. Design Hillin edustan liikennöinti hankaloituu jonkin verran liikennemäärän kasvaessa, joten sisäänkäynti on suositeltavaa siirtää lähemmäs uutta yritysaluetta. Tarkempi suunnitelmakartta on esitetty liitteessä 3. Vaihtoehdon alustava kustannusarvio on: porrastettu liittymä Shellin/Design Hillin liittymä suora yhteys alas jk/pp alikulku jk/pp väylät YHTEENSÄ: Kuva 18 Halikonrinne, vaihtoehto 2b.

21 Salon seututeiden st224 ja st110 liittymätarkastelut 18 / Ve2c: Uusi liittymä Halikonrinteen alueelle, ei katuyhteyttä nykyisen ja uuden alueen välillä Vaihtoehdossa 2c nykyinen liittymä Shellille ja Design Hillille säilyy ja Halikonrinteen yritysalueelle rakennetaan uusi liittymä. Muilta osin liittymäratkaisu on kuten vaihtoehdoissa 2a ja 2b. Välimatka nykyisen ja uuden liittymän välillä on noin 400 metriä, mikä toteuttaa seututeiden liittymäväleille asetetun vähimmäisetäisyyden. Uusi liittymä tarjoaa suoran ja sujuvan yhteyden yritysalueelle, mutta katuyhteyden puuttuessa nykyisen ja uuden alueen välistä synergiaa ei saavuteta. Tarkempi suunnitelmakartta on esitetty liitteessä 4. Vaihtoehdon alustava kustannusarvio on: porrastettu liittymä jk/pp alikulku jk/pp väylät YHTEENSÄ: Kuva 19 Halikonrinne, vaihtoehto 2c.

22 Salon seututeiden st224 ja st110 liittymätarkastelut 19 / Ve3: Nelihaarakiertoliittymä Vaihtoehdossa 3 muutetaan nykyinen Shellin/Design Hillin liittymä kiertoliittymäksi sekä rakennetaan Halikonrinteen yritysalueelle uusi kiertoliittymä. Kiertoliittymät hidastavat seututien ajonopeuksia alueen kohdalla ja helpottavat uusilta maankäyttöalueilta seututielle liittymistä. Nopeuksien alentuessa myös liikenneturvallisuus paranee, ja jalankulku- ja pyöräily-yhteys voidaan järjestää tasossa. Kiertoliittymät heikentävät hieman pääsuunnan liikenteen sujuvuutta. Vaihtoehdossa 3 yhteys Shellille järjestetään seututieltä 224 suoraan alas johtavan uuden yhteyden kautta kuten vaihtoehdossa 2b. Ratkaisussa Tavolannummen alue on mahdollisuus kytkeä joko toiseen tai molempiin kiertoliittymiin neljäntenä haarana. Tarkempi suunnitelmakartta on esitetty liitteessä 5. Vaihtoehdon alustava kustannusarvio on: kiertoliittymä kiertoliittymä suora yhteys alas jk/pp väylät YHTEENSÄ: Kuva 20 Halikonrinne, vaihtoehto 3.

23 Salon seututeiden st224 ja st110 liittymätarkastelut 20 / Tavolannummi Ve1: Kiertoliittymä Vaihtoehdossa 1 Vaskiontien nykyinen liittymä seututielle katkaistaan. Nykyistä liittymää 140 metriä pohjoisemmaksi rakennetaan uusi kiertoliittymä, johon Jonintie kytketään neljäntenä haarana. Ratkaisu hidastaa seututien ajonopeuksia ja helpottaa oleellisesti uudelle Tavolannummen alueelle kulkua sekä Vaskiontieltä seututielle vasemmalle kääntymistä. Kiertoliittymä heikentää hieman pääsuunnan liikenteen sujuvuutta. Jalankulku- ja pyöräily-yhteys järjestetään kiertoliittymän pohjoispuolelta kulkevalla alikululla, josta on yhteydet seututien bussipysäkeille. Vaskiontien linjaus on tässä vaihtoehdossa esitetty jatkuvaksi pääsuuntana Halikonrinteen alueelle, johon seututien 224 suunta liittyy. Tarkempi suunnitelmakartta on esitetty liitteessä 6. Vaihtoehdon alustava kustannusarvio on: kiertoliittymä Vaskiontien muutos jk/pp alikulku jk/pp väylät YHTEENSÄ: Kuva 21 Tavolannummi, vaihtoehto 1.

24 Salon seututeiden st224 ja st110 liittymätarkastelut 21 / Ve2: Porrastettu liittymä ja kanavointi Vaihtoehdossa 2 nykyistä Vaskiontien ja st224 liittymää parannetaan kanavoinnein ja se porrastetaan Jonintien liittymän kanssa. Ratkaisu korostaa seututien suuntaista liikennettä ja mahdollistaa seututiellä 80 km/h nopeusrajoituksen. Halikon keskustan suunnasta Tavolannummen alueelle on mahdollisuus kulkea Vaskiontielle johtavan Jonintien yhdystien kautta. Yhteys voidaan säilyttää suuntaisliittymänä Halikon suunnasta tultaessa, mutta puutteellisten näkemien vuoksi liittymistä Vaskiontielle ei liikennemäärän kasvaessa voida sallia. Tässä vaihtoehdossa Halikonrinteen alueelta tuleva katuyhteys liittyisi Vaskiontiehen sivusuuntana. Tarkempi suunnitelmakartta on esitetty liitteessä 7. Ratkaisu voi toimia myös välivaiheen ratkaisuna ennen kiertoliittymää. Vaihtoehdon alustava kustannusarvio on: porrastettu liittymä jk/pp alikulku jk/pp väylät YHTEENSÄ: Kuva 22 Tavolannummi, vaihtoehto 2.

25 Salon seututeiden st224 ja st110 liittymätarkastelut 22 / Vanha Turuntie Ve1: Kiertoliittymä Vanhan Turuntien liittymän vaihtoehdossa 1 nykyinen nelihaarainen liittymä muutetaan kiertoliittymäksi, joka hidastaa ajonopeuksia ja parantaa erityisesti poikittaisia liikenneyhteyksiä st224 länsipuolen ja Halikon keskustanvälillä. Kiertoliittymä vähentää onnettomuusriskiä noin 50 % sekä alemman nopeustason ja loivempien törmäyskulmien vuoksi lieventää onnettomuuksien vakavuutta. Vaihtoehdossa jalankulku ja pyöräily seututien poikki tapahtuu nykyisen alikulun kautta. Tarkempi suunnitelmakartta on esitetty liitteessä 8. Vaihtoehdon alustava kustannusarvio on Kuva 23 Vanha Turuntie, vaihtoehto 1.

26 Salon seututeiden st224 ja st110 liittymätarkastelut 23 / Ve2: Porrastettu liittymä Vaihtoehdossa 2 Vanhan Turuntien liittymä porrastetaan vasen-oikea porrastuksena siten, että tien itäpuoleinen haara tuodaan noin 110 metriä nykyistä liittymää pohjoisemmaksi. Liittymän porrastaminen parantaa liikenteen turvallisuutta, mutta hidastaa länsi-itä suuntaista läpiajoliikennettä. Jalankulku- ja pyöräily-yhteys seututien poikki järjestetään nykyisen alikulun kautta. Vanhan Turuntien suuntaisesta jalankulun ja pyöräilyn väylälästä muodostuu yhtenäinen Halikon keskustan suuntaan, sillä väylältä poistuu yksi suojatie yhdystien uuden ajoratalinjauksen vuoksi. Tarkempi suunnitelmakartta on esitetty liitteessä 9. Vaihtoehdon alustava kustannusarvio on: porrastettu liittymä Vanhan Turuntien muutos jk/pp väylä YHTEENSÄ: Kuva 24 Vanha Turuntie, vaihtoehto Ve3: Nykyinen nelihaaraliittymä turvasaarekkein Suhteellisen edullinen tapa nykyisen liittymän turvallisuuden parantamiseksi on turvasaarekkeiden rakentaminen. Saarekkeet estävät liittymän läpi suoraan ajamisen ja hillitsevät siten nopeuksia. Turvasaarekkeilla on muihin vaihtoehtoihin (ve1 ja ve2) verrattuna pieni liikenneturvallisuusvaikutus. Periaatekuva ratkaisusta on esitetty liitteessä 10. Vaihtoehdon alustava kustannusarvio on

27 Salon seututeiden st224 ja st110 liittymätarkastelut 24 / Hirvikalliontie Hirvikalliontien liittymä säilytetään nykyisellä paikallaan ja Hirvikalliontielle rakennetaan tulppasaareke. Linnamäentien liittymää parannetaan nykyisellä paikallaan. Linnamäentien etelään johtava osuus muutetaan pääsuunnaksi, johon Hirvikalliontie liittyy T-liittymänä. Linnamäentien jatke puolestaan liitetään Hirvikalliontiehen. Hirvikalliontien pohjoispuolella kulkeva jalankulun ja pyöräilyn väylä täydennetään jatkuvaksi. Seututien 224 itäpuolinen vähäliikenteinen Hirvikalliontien liittymähaara voidaan jättää liittymän neljänneksi haaraksi. Tarkempi suunnitelmakartta on esitetty liitteessä 11. Ratkaisun alustava kustannusarvio on: liittymän muotoilu Linnamäentien muutos jk/pp väylä YHTEENSÄ: Kuva 25 Hirvikalliontien liittymä.

28 Salon seututeiden st224 ja st110 liittymätarkastelut 25 / Riikki Riikin alueelle esitetään uutta liittymää seututieltä 110. Liittymän paikalle on kaksi eri vaihtoehtoa. Vaihtoehdoista ve1 sijaitsee noin 500 metrin päässä Mustamäentien liittymästä. Vaihtoehdoissa 2a ja 2b liittymä sijoittuu lännemmäksi. Molemmissa vaihtoehdoissa seututielle suositellaan rakennettavaksi väistötila. Vaihtoehdot eroavat toisistaan liittyvän kadun geometrian suhteen. Liittymäpaikka määräytyy myöhemmin Riikin alueen maankäyttöratkaisujen perusteella, sillä seututien kannalta liittymävaihtoehtojen välillä ei ole toiminnallisia eroja. Lisäksi työssä on esitetty yleiskaavan mukaisen Kokkilantien (mt 1835) nelihaaraliittymän korvaamista porrastetuilla kolmihaaraliittymillä. Tarkempi suunnitelmakartta on esitetty liitteessä 12. Vaihtoehtojen alustavat kustannusarviot ovat: VE1 väistötila ja liittymä VE2a väistötila ja liittymä VE2b väistötila ja liittymä porrastettu liittymä Kuva 26 Riikin liittymävaihtoehdot.

29 Salon seututeiden st224 ja st110 liittymätarkastelut 26 / KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA JATKOTOIMENPITEET Työn tavoitteena oli selvittää Salon seututeiden st224 ja st 110 liittymäjärjestelyiden vaihtoehtoisia toteuttamisratkaisuja, jotka täyttävät sekä kaupungin, valtion, seututeiden varrella sijaitsevan teollisuuden että yritysten tarpeet. Liikenteellisen ongelma-analyysin ja maankäyttösuunnitelmiin perustuvien liikenne-ennusteiden perusteella suunnittelualueen tarkastelluille kohteille löydettiin kullekin useita vaihtoehtoisia toteuttamisratkaisuja, joita tarkennettiin yhdessä kaupungin, ELY-keskuksen sekä sidosryhmien kanssa käytävien keskusteluiden perusteella. Tässä vaiheessa valittavia ratkaisuja ei haluttu lyödä lukkoon, vaan määrittää reunaehtoja, joiden perusteella jatkosuunnittelussa voidaan valita maankäyttöä ja yritysten tarpeita parhaiten palveleva ratkaisu. Liittymien parantaminen voidaan tehdä myös vaiheittain maankäytön kehittymisen mukaan. Tutkitut vaihtoehdot eroavat toisistaan selkeimmin liittymätyyppien osalta. Halikonrinteen, Tavolannummen ja Vanhan Turuntien liittymissä on tutkittu sekä kanavoituja kolmihaaraliittymiä että kiertoliittymävaihtoehtoa. Näistä ensin mainittu korostaa seututien pääsuunnan sujuvuutta ja jälkimmäinen mahdollistaa sujuvamman ja turvallisemman liittymisen maankäyttöalueilta seututielle. Halikonrinteen alueen osalta keskeistä on parantaa alueen nykyisiä liikennejärjestelyitä sujuvimmiksi ja turvallisemmiksi. Laajentuvalle yritysalueelle on tarpeen rakentaa uusi liittymä, joka voi palvella myös nykyistä aluetta, mikäli nykyisen ja uuden alueen välille rakennetaan katuyhteys. Lisäksi varaudutaan yhteyteen Halikonrinteen alueelta Vaskiontielle ja edelleen Halikon keskustan suuntaan. Valittava liittymäratkaisu määritetään alueen maankäyttösuunnitelmien yhteydessä. Vaskiontien liittymän parantaminen tulee ajankohtaiseksi viimeistään Tavolannumen alueen maankäytön laajentuessa. Ensimmäisessä vaiheessa voidaan parantaa nykyistä liittymää ja yhteyksiä, mutta tavoitetilanteessa varaudutaan kiertoliittymän rakentamiseen. Vanhan Turuntien liittymän osalta työssä tutkittiin liittymän turvallisuutta parantavia vaihtoehtoja. Liittymää voidaan parantaa pienin toimenpitein rakentamalla turvasaarekkeet nelihaaraliittymään. Tilanvaraukset on esitetty liittymässä sekä porrastetulle että nelihaarakiertoliittymävaihtoehdolle. Hirvikalliontien liittymän kautta kulkee liikennettä Riikin teollisuusalueelle. Työn alkuvaiheessa tutkittiin liittymän siirtämistä nykyiseltä paikaltaan etelämmäksi, mutta tarkastelujen jälkeen päädyttiin nykyisen liittymän säilyttämiseen ja Linnanmäentien linjauksen muuttamiseen pääsuunnaksi. Lisäksi Hirvikalliontien pohjoispuolella kulkeva jalankulun ja pyöräilyn väylä täydennetään jatkuvaksi. Riikin teollisuusalueelle tutkittiin useita vaihtoehtoja uuden seututien 110 liittymän paikaksi. Tarkastelujen perusteella päädyttiin kahteen vaihtoehtoon, joista molemmat täyttävät seututien liittymälle asetetut vaatimukset. Valittava ratkaisu määräytyy myöhemmin Riikin alueen maankäyttöratkaisujen perusteella. Liittymien jatkosuunnittelussa on otettava huomioon erikoiskuljetusten vaatimukset, mm. kiertoliittymien mitoituksessa ja kanavointien tarkemmassa suunnittelussa (reunakivien, kaiteiden, pylväiden ja liikennemerkkien sijoittelu).

30 Salon seututeiden st224 ja st110 liittymätarkastelut 27 / 27 LIITTEET Liite 1 Halikonrinne, ve1, mittakaava 1:2000 Liite 2 Halikonrinne, ve2a, mittakaava 1:2000 Liite 3 Halikonrinne, ve2b, mittakaava 1:2000 Liite 4 Halikonrinne, ve2c, mittakaava 1:2000 Liite 5 Halikonrinne, ve3, mittakaava 1:2000 Liite 6 Tavolannummi, ve 1, mittakaava 1:2000 Liite 7 Tavolannummi, ve 2, mittakaava 1:2000 Liite 8 Vanha Turuntie, ve 1, mittakaava 1:2000 Liite 9 Vanha Turuntie, ve 2, mittakaava 1:2000 Liite 10 Vanha Turuntie, ve 3, periaatekuva ratkaisusta Liite 11 Hirvikalliontie, mittakaava 1:2000 Liite 12 Mt110 liittymät, Riikki, mittakaava 1:4000

31 BUS BUS ST 224 HALIKONRINTEEN LIITTYMÄ VE1

32 0,063 0,012 BUS BUS ST 224 HALIKONRINTEEN LIITTYMÄ VE2a

33 0, ,012 0, ,0 BUS BUS ST 224 HALIKONRINTEEN LIITTYMÄ VE2b

34 BUS BUS ST 224 HALIKONRINTEEN LIITTYMÄ VE2c

35 25 m ,012 0, ,0 25 m BUS BUS ST 224 HALIKONRINTEEN LIITTYMÄ VE3

36 BUS BUS 25 m ST 224 TAVOLANNUMMI VE 1 KIERTOLIITTYMÄ

37 BUS BUS ST 224 TAVOLANNUMMI VE 2 PORRASTETTU LIITTYMÄ

38 25 m ST 224 VANHAN TURUNTIEN LIITTYMÄ VE 1 KIERTOLIITTYMÄ

39 ST 224 VANHAN TURUNTIEN LIITTYMÄ VE 2 PORRASTETTU LIITTYMÄ

40 Periaatekuvat lähteestä Varsinais-Suomen ELY-keskus:: Pienten liikenneturvallisuushankkeiden tuotekuvaukset, päivitetty ST 224 VANHAN TURUNTIEN LIITTYMÄ VE 3 NYKYINEN NELIHAARALIITTYMÄ TURVASAAREKKEIN

41 ST 224 HIRVIKALLIONTIEN LIITTYMÄ

42 +30.0 VE1 8,5 % VE2a VE2b Väistötila 4,0 % +32,8 Väistötila Trailerintie MT 110 RIIKIN TEOLLISUUSALUEEN LIITTYMÄVAIHTOEHDOT

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Syyskuu 2014 VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Liikenneselvitys 1 SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 2 1.1 Liikennöintiselvityksen

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE E25684 JOKIOISTEN KUNTA OSAYLEISKAAVAN OSARAPORTTI, VT 10 LIITTYMÄN VAIHTOEHTOTARKASTELU SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE Muutoslista HKEM HKEM AJOK VALMIS 5.11.2014 HKEM HKEM AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Mikkelin kaupunki Kirkonvarkauden asemakaavan liikenneselvitys 2(25) LIIKENNESELVITYS Kirkonvarkauden AK 1. JOHDANTO 1.1 SELVITYSALUE

Lisätiedot

Kt 43 liittymätarkastelu

Kt 43 liittymätarkastelu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Kt 43 liittymätarkastelu Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28071 Raportti 1 (9) Tuomas Miettinen Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS

15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS 15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO T +358 20 755 611 F +358 20 755 6201 www.ramboll.fi 2 Tarkastus 04 Päivämäärä 15/8/2014

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 LIITE 4 Salo, Rannikon OYK Liikenteelliset vaikutukset Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 Osayleiskaava-alueella kulkee kaksi lounais-koillis-suuntaista tietä: Merikulmantie (mt 1824) ja Hämeenkyläntie

Lisätiedot

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Vastaanottaja Tuusulan kunta Asiakirjatyyppi PROJEKTIMUISTIO Päivämäärä 27.03.2014 SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Tarkastus 02 Päivämäärä 27/3/2014 Laatija Tarkastajat Riku

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS

YLEISÖTILAISUUS MAANTIEN 16685 PALOKANORREN PARANTAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE - RITOPOHJANTIE, JYVÄSKYLÄ. TIESUUNNITELMA. SUUNNITTELUKOHTEEN SIJAINTI SUUNNITTELU KOHDE SIJAITSEE NOIN 7KM PÄÄSSÄ JYVÄSKYLÄN KESKUSTASTA

Lisätiedot

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Jalasjärven kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 30.4.2015 (päivitetty 28.10.2015) KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Päivämäärä 28/10/2015

Lisätiedot

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys 6.3.2014 6.3.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 NYKYTILA... 3 2.1 Nykyinen liikenneverkko... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008)

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) Kustannustarkastelua Ramboll Finland Oy on arvioinut eri vaihtoehdoissa ne investoinnit, jotka tiehallinto joutuu tekemään uuden jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Niskanperän liittymäselvitys

Niskanperän liittymäselvitys LAPIN ELY-KESKUS Niskanperän liittymäselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28789 Raportti 1 (7) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Nykytilanteen liikennejärjestelyt... 1 2.1

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia Liikenneinsinööri Sari Piela 05.11.2015 LIIKENNELASKENNAT ST1 LÄHEISYYDESSÄ 5.11.2015 2 Liikennelaskennat JUHOLANKADUN JA URHEILUKADUN RISTEYS

Lisätiedot

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Asikkala 2011 Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla 1 SISÄLTÖ 1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 SUUNNITTELUKOHDE JA TIEVERKKO 3 1.2 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

Liikenneselvitys Ylöjärven kaupunki

Liikenneselvitys Ylöjärven kaupunki Metsäkylän osayleiskaava, Ylöjärvi Liikenneselvitys Ylöjärven kaupunki SYYSKUU 2014 2 (23) Kuva 1. Suunnittelukohteen sijainti liikenneverkolla Ylöjärven keskustan länsipuolella valtatien 3 varressa. Kansikuva:

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

YLIHÄRMÄN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA LIIKENTEELLINEN ARVIOINTI

YLIHÄRMÄN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA LIIKENTEELLINEN ARVIOINTI YLIHÄRMÄN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA LIIKENTEELLINEN ARVIOINTI Projekti Ylihärmän taajaman osayleiskaava Asiakas Kauhavan kaupunki, Jari Leivo Päivämäärä 12.11.2015 Lähettäjä Mikko Uljas Tiedoksi Juha-Matti

Lisätiedot

TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET LUONNOS 30.11.2009

TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET LUONNOS 30.11.2009 TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Tarkastus LUONNOS Päivämäärä 30.11.2009

Lisätiedot

LOIMAAN PIKATIE MT 213 LIIKENNÖINTISELVITYS

LOIMAAN PIKATIE MT 213 LIIKENNÖINTISELVITYS Vastaanottaja Loimaan kaupunki siakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.8.2014 LOIMN PIKTIE MT 213 LIIKENNÖINTISELVITYS LKUSNT Loimaan kaupunki on valmistelemassa tiva-kaupan asemakaavaa ja asemakaavan muutosta

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130)

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130) Takumäenkuja asemakaavamuutos 2523, Pullerinmäki, liikennetarkastelu 30.12.2015 Liikennetarkastelu on tehty Takumäenkujan asemakaavan muutosta varten (kohteen sijainti liitteessä 1). Kaavan tarkoituksena

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta 13.10.2011 (Timo Vuoriainen, Tapio Koikkalainen) 27.11.2013 päivitetty Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta Jyväskylän seudulla on useita tärkeitä

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Kunnanhallitus 18.4.2017 72 liite 2 Kantatien 62 ja maantien 15139 liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Projektin sisältö ja tekijät Työssä selvitettiin kantatien 62 ja maantien 15139

Lisätiedot

ALAHÄRMÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

ALAHÄRMÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS TYÖNUMERO: E27047 KAUHAVAN KAUPUNKI SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE Muutoslista Hannele Kemppi Hannele Kemppi Anna Jokiranta VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 ALKUSANAT...

Lisätiedot

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys Humppila 12.1.2011 Työn tavoitteet Työn tavoitteena on tutkia valtateiden 2 ja 9 risteysalueelle ja sen läheisyyteen kaavaillun uuden maankäytön synnyttämän

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet.

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet. Maastokäynnin 8.4.2010 kohteet: de-ehdotuksen lyhenne: alautteen : K = kevyen liikenteen väylä Asukas- A = U-ELY:n liikenneturvallisuusaloitteet L = kyselyn K = asukaskysely N = nopeusrajoitus palaut-

Lisätiedot

ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS LIIKENNE-ENNUSTE LÄHTÖKOHDAT Liikenteellisiä tarkasteluita varten laadittiin liikenne-ennuste Ylöjärven keskustan alueelta. Ennusteessa on otettu huomioon Ylöjärven

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009 VIHDIN KUNTA Liikenteellinen toimivuustarkastelu Enärannan eteläosan asemakaavatyötä (kaava N 144) varten Työ: E23375 Tampere 8.10.2009 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax

Lisätiedot

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen.

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen. Porvoon kaupunki 7224 Loviisantien yritysalue Toimivuustarkastelu Tämä toimivuustarkastelu on laadittu Porvoon kaupungin toimeksiannosta. Tarkastelun kohteena on liikenteellinen toimivuus Loviisantie Porvoon

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Liikenteelliset tarkastelut välillä Ruukintie-Törnäväntie-Itäväylä 31.8.2016 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Työn sisältö Työssä

Lisätiedot

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu Strafica Oy 15.4.2015 Tarkastelun sisältö Rasinkylän asemakaava-alue sijoittuu Kotkan Sutelan kaupunginosaan, Sutelantien, Pernoontien ja Mussalontien risteysalueen

Lisätiedot

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 LIIKENNE-ENNUSTEET ja LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelun yhteydessä on laadittu HSL:n tuoreimpia liikennemalleja hyödyntäen

Lisätiedot

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön Liikenne ja maankäyttö 7.10.2015 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Esityksen sisältö Kohdealue ja nykytilan kuvaus Suunniteltu

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014 LIITE 6 Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 27.11.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin

Lisätiedot

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015 Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys Tiivistelmä 15.9.2015 Liikenneselvityksen tavoitteet ja lähtökohdat Kaavaehdotusvaiheen liikenneselvityksen tavoitteena on tarkentaa alueen liikkumista ja liikennettä

Lisätiedot

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5.

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5. 4.5.2016 1 (5) Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto Johdanto Tampereen kaupunki kehittää uutta Hiedanrannan asuin- ja työpaikka-aluetta kaupungin länsiosaan nykyisen Lielahden kaupan alueen

Lisätiedot

Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Marraskuu 2010. Kangasalan kunta

Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Marraskuu 2010. Kangasalan kunta Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Marraskuu 2010 Kangasalan kunta Ruutanan osayleiskaava, Kangasala 2 (9) ALKUSANAT Liikenteellinen vaikutusten arviointi palvelee

Lisätiedot

VT 9:N RINNAKKAISYHTEYS Juvankatu - Heikkilänkatu

VT 9:N RINNAKKAISYHTEYS Juvankatu - Heikkilänkatu VT 9:N RINNAKKAISYHTEYS Juvankatu - Heikkilänkatu Aitolahdentie Johdanto Juvankadulla Kaukajärvellä ja Aitolahdentiellä Koilliskeskuksessa on todettu liikenteellisiä ongelmia, niin ruuhkautumiseen kuin

Lisätiedot

Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutoksen liikenneselvitys

Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutoksen liikenneselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TOIVAKAN KUNTA Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutoksen liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26846 Raportti 1 (10) Saara Aavajoki

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys

Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys 28.11.2008 Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys Suunnittelun vaiheet Vuonna 2005 alkoi eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys, jossa on

Lisätiedot

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk)

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk) HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015 Niina Järvinen FM, ins.(amk) 1/11 1. Tehtävän kuvaus Liikenteellinen selvitys tehtiin heinä-elokuussa 2015 Hattulan kunnalle osana Kanungin

Lisätiedot

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Matti Keränen Trafix Oy 22.8.2011 Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Tehtävän kuvaus Tässä muistiossa tarkastellaan Porvoon Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalueiden

Lisätiedot

MATHILDEDALIN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT

MATHILDEDALIN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT Vastaanottaja Salon kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Elokuu 2015 MATHILDEDALIN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT Päivämäärä 21.8.15 Laatija Tarkastaja Riikka Salli, Jukka Niilo-Rämä Lauri Vesanen

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla Lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan liikennealue

Lisätiedot

NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy Ruokakesko Oy / Pohjanmaa NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Raportti Nurmon kaupan alue 19.4.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti

Lisätiedot

LAKALAIVAN PELTOLAMMIN MULTISILLAN ALUE LIIKENTEELLINEN TARKASTELU 08/2016

LAKALAIVAN PELTOLAMMIN MULTISILLAN ALUE LIIKENTEELLINEN TARKASTELU 08/2016 LAKALAIVAN PELTOLAMMIN MULTISILLAN ALUE LIIKENTEELLINEN TARKASTELU 08/2016 NYKYLIIKENNEVERKKO Liikenneverkon kuvaus Joukkoliikenne Nykyliikennemäärät Liikenneturvallisuus Liikenneverkon kehittämistarpeet

Lisätiedot

Valtatien 6 Taavetin läntisen liittymän parantaminen eritasoliittymäksi, Luumäki Tiesuunnitelma

Valtatien 6 Taavetin läntisen liittymän parantaminen eritasoliittymäksi, Luumäki Tiesuunnitelma 1.6T 6 VALTATIEN 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ TAAVETTI LAPPEENRANTA; Valtatien 6 Taavetin läntisen liittymän parantaminen eritasoliittymäksi, Luumäki Tiesuunnitelma Tähän muistioon on kerätty yhteenveto alueen

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Liikenteelliset tarkastelut välillä Ruukintie-Törnäväntie-Itäväylä 31.8.2016 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Työn sisältö Työssä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.3.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

Kuva 38. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 1. Kuva 39. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 2.

Kuva 38. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 1. Kuva 39. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 2. 23 Kuva 38. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 1. Kuva 39. Otaniementie Otakaari Luolamiehentie, vaihtoehto 2. 24 Kuva 40. Otaniementie Vuorimiehentie. 25 Kuva 41. Otaniementie Vuorimiehentie,

Lisätiedot

HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT

HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT HATANPÄÄN SAIRAALA, KARTANOALUE JA ARBORETUM ASEMAKAAVA NRO 8578 TOIMIVUUSTARKASTELUT TYÖN TARKOITUS Työ liittyy Tampereen kaupungin asemakaavaan nro 8578 Hatanpään sairaala, kartanoalue ja arboretum.

Lisätiedot

Kiteen uusi paloasema

Kiteen uusi paloasema Kiteen uusi paloasema Liittymätarkastelu LUONNOS Juha Korhonen 4.12.2015 Sito Best for Your Environment Paloaseman suunnittelualueen sijainti Liite 5 Liikenneympäristö ja suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Outlet-kylän liikenneselvitys

Outlet-kylän liikenneselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.1.2014 P22086 1 (5) Miettinen Tuomas 15.1.2014 Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti... 2 2 Lähtökohdat... 2

Lisätiedot

Hongiston asemakaavan meluselvitys, Hämeenlinna Päivitetty väliraportti. Optimia Oy/Eriksson Arkkitehdit

Hongiston asemakaavan meluselvitys, Hämeenlinna Päivitetty väliraportti. Optimia Oy/Eriksson Arkkitehdit Hongiston asemakaavan meluselvitys, Hämeenlinna Päivitetty väliraportti Optimia Oy/Eriksson Arkkitehdit Versio 1.0 Matti Manninen 26.3.2008 2007 Suunnittelukohde 30.4.2008 Page 2 Melulähteet Tässä selvityksen

Lisätiedot

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Sisältö 1 LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1 1.1 Tieverkon

Lisätiedot

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Sisältö 1 LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1 1.1 Tieverkon

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Lokakuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/10/27 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

MUISTIO J. Rinta-Piirto 4.6.2008 Seinäjoen Itikanmäki Liikenne-ennuste ja arvioita toimivuuksista Lähtökohtia Seinäjoen Itikanmäen alueelle on suunnitteilla uutta maankäyttöä. Tavoitteena on muuttaa joen

Lisätiedot

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET EHDOTUSVAIHEEN TARKASTELU (päivitetty 23.3.2007) 1. NYKYINEN

Lisätiedot

Hervantajärven osayleiskaava

Hervantajärven osayleiskaava Hervantajärven osayleiskaava liikennemallitarkastelujen tuloksia Työraportti 16.10.2008 Hanna Kalenoja 1 Johdanto...2 2 Maankäyttö ja liikenneverkkovaihtoehdot...3 2.1 Osa aluejako...3 2.2 Maankäyttövaihtoehdot...3

Lisätiedot

MUISTIO. 1. Johdanto. Asikkalan Saitan asemakaavamuutos. Päivämäärä 13.2.15. Ramboll PL 718 Pakkahuoneenaukio 2 33101 TAMPERE

MUISTIO. 1. Johdanto. Asikkalan Saitan asemakaavamuutos. Päivämäärä 13.2.15. Ramboll PL 718 Pakkahuoneenaukio 2 33101 TAMPERE MUISTIO Projekti Asiakas Laatinut Tarkistannut Asikkalan Saitan asemakaavamuutos Asikkalan kunta Riku Jalkanen Riikka Salli 1. Johdanto Asikkalan Saitan alueelle ollaan laatimassa asemakaavamuutosta, joka

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella

Lisätiedot

Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne

Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne Erityiskohteen liikenteellinen tarkastelu osana liikenneselvitystä Sito Parhaan ympäristön tekijät 33 [Esityksen nimi] Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne Alueen

Lisätiedot

E18 Turun kehätien kehittämisselvitys

E18 Turun kehätien kehittämisselvitys Tekninen lautakunta 104 29.10.2014 Kaupunginhallitus 439 10.11.2014 Kaupunginhallitus 457 24.11.2014 E18 Turun kehätien kehittämisselvitys 737/10.05.01/2014 TEKLA 104 Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687 MUSTASAAREN KUNTA Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos Työ: 23687 Tampere, 7.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi

Lisätiedot

ÄIKÄÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENNETARKASTELU

ÄIKÄÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENNETARKASTELU Raportti Hämeenlinnan kaupunki 6.11.2012 ÄIKÄÄLÄN ASEMAKAAVAN LIIKENNETARKASTELU 1. Työn lähtökohdat ja rajaukset Hämeenlinnan Hakumäen kaupunginosassa, noin kahdeksan kilometrin päässä kaupungin keskustasta

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla Lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan liikennealue

Lisätiedot

RAIKKOSEN ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET LIIKEN- TEESEEN KARJUSAARENKADULLA

RAIKKOSEN ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET LIIKEN- TEESEEN KARJUSAARENKADULLA 5.11.2014 RAIKKOSEN ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET LIIKEN- TEESEEN KARJUSAARENKADULLA Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO T +358 20 755 611 F +358 20 755 6201 www.ramboll.fi Päivämäärä 17/10/2014 Laatija

Lisätiedot

HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS

HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS HEIKKIMÄEN ASEMAKAAVAN LIIKENNESELVITYS 2 Päivämäärä 16.12.2014 Laatija Ramboll Finland Oy, Erica Roselius ja Jukka Räsänen Raportin pohjakartta-aineisto: Heinolan kaupunki ja Logica Suomi Oy, Maanmittauslaitos

Lisätiedot

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc Jalasjärven kunta Asemakaavan muutos Liikenteen yleissuunnitelma Koulukeskus Rajalanmäki Vt3 Vt3 Rajalantie H-as, Oikotie 27.02.2006 Juha Raappana p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen

Lisätiedot

VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS repo002.dot 2013-09-20 VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN 26806 SWECO YMPÄRISTÖ OY ELISA HUOTARI repo002.dot 2013-09-20 Sisältö 1 Alkusanat 1 2 Yleistä 1 2.1 Suunnittelualue 1 2.2 Muut aluetta koskevat

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi. Liperin kunta

Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi. Liperin kunta Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Liperin kunta Marko Tikkanen, Matti Romppanen Luonnos 26.5.2017 Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA. Hennala HENNALAN VARUSKUNTA-ALUEEN KAAVARUNKO KADUT JA LIIKENNE ESISELVITYS ttv

KUNNALLISTEKNIIKKA. Hennala HENNALAN VARUSKUNTA-ALUEEN KAAVARUNKO KADUT JA LIIKENNE ESISELVITYS ttv KUNNALLISTEKNIIKKA Hennala HENNALAN VARUSKUNTA-ALUEEN KAAVARUNKO KADUT JA LIIKENNE ESISELVITYS ttv KUNNALLISTEKNIIKKA 1 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Suunnitelmat ja selvitykset... 2 Kaavatilanne...

Lisätiedot

Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat

Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat 8 Liitteet Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat 30 Pohjoisväylä Lottelundin risteysalue Vanhan Veistämöntien ja Kaarlelankadun liittymiä on tutkittu

Lisätiedot

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät Alustavat tulokset Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtökohdat ja tarkastellut vaihtoehdot Tässä hankearvioinnissa on tarkasteltu valtatien 19 parantamista välillä Seinäjoki- Lapua ja siihen liittyviä

Lisätiedot

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020 FCG Planeko Oy YLISTARO Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana n yleiskaavaa 2020 31.10.2008 1 (9) FCG Planeko Oy 30.10.2008 Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten

Lisätiedot

Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri

Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri Tarkastelumenetelmä Simuloimalla tutkittiin Tuusulan Rykmentinpuiston keskustan

Lisätiedot