TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT"

Transkriptio

1 TIEDOTUKSET JA TAPAHTUMAT HAILUODON KUNTA Terveyskeskus tiedottaa Työttömäksi jääneillä tai toistuvasti lyhytaikaisissa työsuhteissa oleville tarjotaan mahdollisuutta tulla terveystarkastukseen. Tarkastus noudattaa Sosiaali- ja terveysministeriön ohjetta sisältäen hoitajan tekemän terveystarkastuksen ja tarvittaessa laboratorio tutkimuksia sekä lääkärissä käynnin. Ajanvaraus maanantaista torstaihin klo puhelinnumerosta Tiekuntien avustukset vuodelle 2014 Liikenneväylien avustusmäärärahaan (TA700 Yhdyskuntapalvelut) on vuodelle 2014 varattu 4000 euroa. Tekninen toimi on ilmoittanut kuntatiedotteessa n:o 4 ( ) yksityistieavustusten jaosta vuodelle Tiedotteen mukaan avustushakemusten tuli olla kunnassa pe mennessä. Avustushakemuksen liitteenä tuli kustannusarvion lisäksi toimittaa lautakunnalle tiedot kunnostettavan tieosuuden pituudesta, tehtävistä kunnostustöistä, materiaalimenekeistä ja mahdollisista muista tiekunnalle jo myönnetyistä avustuksista. Tietojen ilmoittamatta jättäminen voi aiheuttaa sen, ettei avustusta myönnetä. Avustusta myönnetään korkeintaan 50 % hyväksytyistä todellisista kustannuksista. Tiekunnan tulee rahoittaa itse toinen 50 %. Jo myönnetyt muut avustukset vähennetään hyväksytyistä todellisista kustannuksista. Anomuksia tuli määräaikaan mennessä 8 kpl. Avustusta anottiin kaiken kaikkiaan 6.965,00 euroa. Päätösehdotus: Tekninen lautakunta myöntää yksityisteiden hoitokunnille/osakkaille avustuksia seuraavasti: tiekunta: anottu: myönnetty: 1) Isonkyläntie 1000,00 euroa 704 euroa 2) Järventausta 1255,00 euroa 722 euroa 3) Kestintie 300,00 euroa 0 euroa (hakemus puutteellinen, ei avustusta) 4) Kittilän yksityistie 1280,00 euroa 736 euroa 5) Kuusikontie 700,00 euroa 403 euroa 6) Piekkolankarintie 600,00 euroa 173 euroa 7) Pöllä-Sunikarintie 830,00 euroa 687 euroa 8) Vanhanpappilantie 1000,00 euroa 575 euroa Yhteensä: 6965,00 euroa 4000 euroa Avustus maksetaan tiekunnalle sen toimitettua avustuksen alaiseen hankkeeseen liittyvät kuitit (tai kopiot) ja mahdolliset kirjaukset tieosakkailta perityistä tiemaksuista (tai kopiot) kunnan keskustoimistoon. Avustus on haettava kuluvan avustusvuoden aikana. Päätös: päätösehdotus hyväksyttiin Tässä numerossa: Terveyskeskus tiedottaa 1 Tiekuntien avustukset 1 Kaavoja 2 Hailuodon siikamarkkinat 2 Rakentajan muistilista 3 Ilmoituksia, vapaa-aikatoimi ja kirjasto tiedottaa 4-6 Kansalaisopisto tiedottaa, kuntastrategiakysely 7-11 Kunnan tiedote ilmestyy joka kuukauden 15. päivä. Seuraava kuntatiedote ilmestyy Aineisto toimitetaan kuukauden 5:een päivään mennessä osoitteeseen: Hinnasto: A4-sivu 90 1/2-sivua 60 1/4-sivua 40 1/8-sivua 24

2 Sivu 2 OSAYLEISKAAVALUONNOK- SET JA EHDOTUS NÄHTÄVILLÄ Ojakylän Lahdenperän osayleiskaavaluonnos sekä Ojakylän Peltokuusikon ja Pöllän osayleiskaavaehdotukset pidetään nähtävillä välisen ajan mielipiteiden ja muistutusten esittämistä varten Hailuodon kunnanvirastossa (Luovontie 176). Mielipiteet / muistutukset kaavoista voi toimittaa kunnanvirastoon, os. Luovontie 176, Hailuoto tai sähköpostilla Osayleiskaavat ovat nähtävillä myös kunnan internet -sivuilla OJAKYLÄN LAHDENPERÄN OSAYLEISKAAVA Ojakylän Lahdenperän oikeusvaikutteisen osayleiskaavan päätavoitteena on pysyvän asutuksen sijoittaminen nykyinen rakennuskanta, maisemalliset tekijät ja luonnonolosuhteet huomioiden. Huomioitavia tekijöitä ovat erityisesti maisemallisesti merkittävät peltoaukeat, sekä arvokkaat luontoalueet (Naturaalue). Osayleiskaavassa määritellään yleispiirteisesti alueiden käyttötarkoitus yksityiskohtaisempaa kaavoitusta varten. Rakentamiseen varattavat alueet pyritään osoittamaan nykyisen tiestön ja kunnallistekniikan kannalta edullisille alueille. Osayleiskaava-alue ulottuu n. 500 metrin etäisyydelle Luovontiestä Ojakylänlahden rantaan asti. OJAKYLÄN PELTOKUUSIKON OSAYLEISKAAVA Ojakylän Peltokuusikon oikeusvaikutteisen osayleiskaavan päätavoitteena on osoittaa alueet pysyvälle asutukselle nykyinen rakennuskanta, maisemalliset tekijät ja luonnonolosuhteet huomioiden. Osayleiskaavassa määritellään yleispiirteisesti alueiden käyttötarkoitus yksi- tyiskohtaisempaa suunnittelua varten. Peltokuusikon osayleiskaava-alue sijoittuu kirkonkylän keskustaajaman välittömään läheisyyteen käsittäen alueita Luovontien etelä- ja pohjoispuolelta. PÖLLÄN OSAYLEISKAAVA Pöllän oikeusvaikutteisen osayleiskaavan tavoitteena on muodostaa alueelle merelliseen ympäristöön soveltuva ja alueen ominaispiirteisiin tukeutuva pienimuotoinen asuin- ja vapaa-ajan asumisen sekä matkailupalveluiden alue. Osayleiskaavatyön yhteydessä tutkitaan rakentamisen määrä ja mitoitus, asuin- ja vapaa-ajan asumisen suhde sekä rakennettavien alueiden laajuus ja luonne. Suunnittelualue sijaitsee Pöllässä noin neljä kilometriä Hailuodon keskustasta etelään. Pöllän osayleiskaavan suunnittelualue rajautuu lännestä Pöllänlahteen ja etelästä Pöllän lentopaikkaan. Lämpimästi tervetuloa hailuotolaiset yritykset, yhdistykset ja yksityishenkilöt myymään tuotteitanne ja viihtymään Hailuodon Siikamarkkinoille ! Siikamarkkinoilla esiintyy mm. maalaisla a ka ri Kiminkinen, pa ivitetty markkinaohjelma on syyskuussa sivulla. Hailuotolaisten myyjien markkinointi- ja markkinamaksut 2014 Oma myyntipöytä/myyntipaikka/1,5m yhteisteltan pöytää 30 +alv 24%/viikonloppu 20 +alv 24%/pa iva 1,5m lisämyyntitilaa/lisäyhteistelttapöytä 10 +alv 24%/kpl/pa iva Sitovat myyjäilmoittautumiset mennessä, lisätietoa mm. Siikamarkkinaohjelmaesiteilmoituksista ja telttamainosbanderolleista: tai ja

3 Sivu 3

4 Sivu 4 Yksityisteiden hallinnointi ja hoito Koulutus tiekunnille , Oulu Asutko yksityistien varrella? Tiedätkö, mihin yksityistielaki velvoittaa ja mitä tienpito edellyttää tiekunnalta? Tervetuloa Oulun ammattikorkeakoulun järjestämään koulutukseen, jossa käsitellään tiekuntien toimintaa ohjaavaa yksityistielakia, tienpidon osittelua, avustusmahdollisuuksia sekä tienpitoa. Koulutus on kohdennettu kiinteistöjen omistajille, tiekunnille ja tienpidosta vastaaville henkilöille. Paikka: Oulun ammattikorkeakoulu, Kotkantien kampus, Kotkantie 1 Ohjelma 15:30 Kahvit Avaus 16:10 Yksityistielaki ja hallinnointi/ Tieisännöitsijä Mika Rahja - Mikä on yksityistie? - Yksityistien hallinnointi ja päätöksenteko - Osakkaiden roolit Tauko Tienpidon osittelu/ Tieisännöitsijä Mika Rahja - Kustannusten jakaminen osakkaiden kesken Yksityistien ylläpito/ Lehtori Ari Viiri ja Lehtori Vesa Kallio, Oamk - Kesä- ja talvihoito - Rakenteen parantaminen Valtion ja kuntien avustukset yksityisteille/ Yksityistieasiantuntija Kari Uutela, Pohjois- Pohjanmaan ELY-keskus ja Tuntiopettaja Anu Hilli, Oamk Keskustelua Tilaisuuden päätös Hinta: 75 (+ alv. 24 %), sisältäen koulutuksen, materiaalin ja kahvin. Ilmoittautuminen: mennessä Lisätietoja: Anu Hilli, Oamk, p , Tervetuloa!

5 Sivu 5 Vapaa-aikatoimi tiedottaa -YLEISURHEILUN NAPPULA- OLYMPIALAISET HAILUODON URHEILUKENTÄLLÄ su klo SARJAT JA LAJIT: s tai aiemmin T ja P alle 3v. 40 m s T ja P 4v. 40 m s T ja P 5v. 40 m ja pituus s T ja P 6v. 40 m ja pituus s T ja P 7v. 40 m ja pituus s T ja P 8v. 40 m ja pituus s T ja P 9v. 60 m, pituus ja pallonheitto s T ja P 10v. 60 m, pituus ja pallonheitto s T ja P 11v. 60 m, pituus ja pallonheitto s T ja P 12v. 60 m, pituus ja pallonheitto Kaikki osallistujat palkitaan. Ilmoittautumiset ennakkoon ke 27.8 mennessä p tai tai paikanpäällä ½ tuntia ennen kilpailuja. Hailuodon osuuspankki ja Hailuodon kunta Cooperin testi urheilukentällä ke 27.8 klo Hailuodon mehiläistalouden yksityisrahoitteisen kehittämishankkeen kolme tärkeintä tavoitetta ovat: Kaikkien tuotantoyhdyskuntien saaminen varroapunkittomiksi ja sen vahvistaminen Ahvenanmaan saariston mallin mukaisesti MMM:n esityksestä EU-päätöksellä. Omavaraisuus emotuotannossa ja näin ollen yhdyskuntien hankinnassa, lisäämisessä ja emojen vaihdossa. Hailuodon saaminen ensimmäisenä kuntana Suomessa kokonaisuudessaan mehiläistalouden tuotteiden (A.m.m. emojen, lajihunajien, siitepöly- ja propolistuotteiden) luomutuotantoalueeksi. Keskeisimmät yhteistyökumppanimme ovat MMM, Evira ja nykyiset / tulevat mehiläisten tarhaajat Arktisella Aurinkosaarellamme. Olemme nelinkertaistaneet tänä kesänä hankkeen jalostustarhan yhdyskuntien määrän, joten ensi kesänä voimme aloittaa emotuotannon Ruotsin NordBi projektilta hankkimillamme Apis mellifera mellifera -rodun kantaemoilla. Ota yhteyttä, niin saat kauttamme uusittua emot pesiisi ilmaiseksi. Hankkeen tuottamat emot ovat puhtaita mellifera - emoja, jotka pariutetaan carnica -rodun Sloveniassa ja Kroatiassa sijaitsevan alkuperäisalueen tuontiemojen puhtailla kuhnureilla. Tämän yhdistelmän emojen tuottamat työmehiläiset ovat näiden rotujen ensimmäisen risteytyssukupolven tehokkaita ja elinvoimaisia F1-hybridejä. Suomen Mellifera yhdistys r.y. / Pohjanmaan Hunajakeskus Ky, sihteeri / TJ J.K. Myymme paikallista Johanneksen luonnonkukkahunajaa, myös omiin purkkeihin / astioihin: /Teija Kirjasto avoinna elokuisesta kotiseutupäivästä alkaen talvikaudella ti ke pe Mutta vielä on kesää jäljellä! Hailuodon lautat kulkevat joka viikonloppu kesäajassa aina lokakuun Siikamarkkinoihin asti! t. kirjaston väki LASTENNÄYTELMÄ Supersankari Siiri ja sammakko Kvaak II ma klo 12 Koulukeskus Vapaa pääsy! --- Tervetuloa! Järj. kunta/kulttuuri2014

6 Sivu 6 KOTISEUTUPÄIVÄT la-su klo Vapaa pääsy Kniivilän kotiseutumuseoon, opastus. la-su päiväsaikaan Marjaniemen majakka avoinna (2/5 ), opastus. la klo 20 Tanssiperformanssi Sunikarissa HAILUODON KOTISEUTUPÄIVIEN SUNNUNTAIN OHJELMA klo 10 Jumalanpalvelus kirkossa klo 11 Opastettu hautausmaakävely: tutustu Hailuodon historian merkkihenkilöihin klo alkaen KANSALAISKAHVIT Aito helmi -salissa klo 12 AVOIMET OVET VANHALLA YLÄKOULULLA (Tiina Sipilä, Raija Vainionpää, studio ja Mannu Isola) klo 13 Yhteislaulua ja PÄIVÄJUHLA vanhan koulun pihalla TERVETULOA! Järj. Hailuodon kunta/kulttuuri2014

7 Sivu 7 KUNTALAISET MUKAAN STRATEGIATYÖHÖN, IDEOI JA OSALLISTU Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt käynnistää uuden kuntastrategian laatimisen kuluvan syksyn aikana. Kunnalla tulee olla yksi varsinainen kuntastrategia, josta kaikki sen keskeisin päätöksenteko, suunnittelu ja kehittäminen voidaan johtaa. Lisäksi kunnalla voi olla erillisiä strategian toteuttamisohjelmia. Kuntastrategia on historian, nykyisyyden ja tulevaisuuden tulkintaa. Onnistuneella strategialla pystytään ennakoimaan ja tulkitsemaan mahdollista tulevaisuutta kunnan kannalta ja käyttämään toimintaympäristöä ja sen muutoksia hyväksi toiminnassa. Kuntastrategia on valintoja toinen toistaan tärkeämpien asioiden välillä. Asioita on priorisoitava ja kaikkea ei voida sisältää osaksi kuntastrategiaa. Kuntalaisia pyydetään kertomaan minkälaisena he näkevät kunnan tulevaisuuden ja kuinka kuntaa tulisi kehittää. "Hailuodon kunta olisi entistä parempi paikka asua ja yrittää, kun..." Kuntalaiset voivat osallistua strategiatyöhön jättämällä palautetta kunnan kotisivun kautta (linkki etusivulla) tai jättämällä kirjallista palautetta tunnuksella "kuntastrategia" (postilaatikko kunnanviraston pääoven vieressä). Osallistuminen on vapaaehtoista. Kaikkien osallistuneiden yhteystietonsa jättäneiden kuntalaisten kesken arvotaan yksi 100 lahjakortti valitsemaansa paikalliseen yritykseen. Osallistu, ja ole vaikuttamassa Hailuodon menestykseen Kunnanhallitus Hailuodon kunta Kansalaisopisto tiedottaa Taas on aika ilmoittautua kansalaisopiston kursseille! Ilmoittautua voi tuttuun tapaan osastonjohtajalle laittamalla tekstiviestin tai soittamalla (ma ja to klo ) numeroon , tai sähköpostitse osoitteeseen Myös henkilökohtaisesti voi käydä ilmoittautumassa kirjaston tiloissa (Luovontie 61) kansalaisopiston tai kirjaston aukioloaikoina. Kansalaisopiston aukioloajat ovat ma ja to klo ja kirjaston ke ja pe klo ja ti klo Osastonjohtajalle tehty ennakkoilmoittautuminen ei ole sitova, mutta ensimmäisellä oppitunnilla tehtävä kirjallinen ilmoittautuminen on. Kaikille kirjallisesti ilmoittautuneille tulee lasku kurssista huolimatta siitä, jatkaako opiskelija kurssin loppuun asti, vai keskeyttääkö sen. Jos kurssi ei opiskelijan näkemyksen mukaan vastaa kurssista ennakkoon annettua kuvausta, kannattaa asiasta olla yhteydessä osastonjohtajaan. Kansalaisopiston kurssien hintoja on tänä syksynä valitettavasti jouduttu hieman nostamaan. Onneksi hinnat edelleen ovat suhteellisen edulliset ja muutamilla kursseilla on lisäksi mainittu erikseen ns. opintosetelihinta. Opintoseteliavustus on valtion kurssitoimintaan antamaa lisätukea, jonka avulla työttömät, eläkeläiset ja yli 63-vuotiaat voivat osallistua kursseille muita edullisemmin. Tuttuun tapaan tällä opinto- seteliavustuksella tuetaan Hailuodossa kielten, liikunnan ja sanataiteen kursseja. Opintosetelialennuksen voi saada esittämällä osastonjohtajalle alennukseen oikeuttavan todistuksen. Tervetuloa opiskelemaan! Hailuodon kansalaisopisto Osastonjohtaja Sonja Perkola puh: (ma ja to ) Huom! Uudet kellonajat! s-posti:

8 Sivu 8 MUSIIKKI MUSIIKKIKURSSI Sonja Perkola Kurssimaksu 55,00 ti to , 47 t Enintään 10 opiskelijaa Musiikkikurssilla saa soiton/laulun opetusta yksilöopetuksena. Halutessaan kurssille voi osallistua myös ystävän kanssa pareittain tai pienenä ryhmänä. Instrumenttivaihtoehtoina piano, yksinlaulu, sello, kontrabasso ja sähköbasso. Opiskelijalla itsellään tulee olla käytettävissä valitsemansa instrumentti. Kurssimaksuun sisältyy seitsemän 30 minuutin mittaista oppituntia. Henkilökohtainen oppituntiaika sovitaan suoraan opettajan kanssa. Ilmoittautumiset osastonjohtajalle elokuun loppuun mennessä. MIESKUORO HAILUODON KIRJASTO, Kari Blomster ti , 30 t Enintään 30 opiskelijaa Sirkeät Sirkuttajat on miesten oma kuoro, joka laulaa kaikenlaisia iskelmiä, kansanlauluja, isänmaallisia ja hengellisiä lauluja Luovosta ja muualta. Heitä säestää kansanmusiikkiryhmä Pookinrakentajat. Tervetuloa mukavaan porukkaan laulamaan tai soittamaan! Tiedustelut opettaja Kari Blomster puh: (Hailuodon kirjasto) Opetusta on 22 oppituntia ja loput 8 oppituntia ovat esiintymisiä. KIELET ENGLANTI ENGLANTI Jaana Pesu Kurssimaksu 35,00 Ti , 24 t Enintään 15 opiskelijaa Kurssi sopii sinulle, joka aikaisemmin olet hieman tutustunut englanninkielen alkeisiin. Vankkaa pohjaa ei tarvita, eikä haittaa, vaikka suurin osa aiemmin opitusta olisi päässyt unohtumaan. Ammattitaitoisen opettajan ja kannustavan ryhmän avulla englanninkieli alkaa luistaa! Oppikirjana kurssilla on English for You 3 kappaleesta 7. Ilmoittautuminen osastonjohtajalle 5.9.mennessä. Opintosetelihinta 15. ENGLANTI Jaana Pesu Kurssimaksu 35,00 Ti , 24 t Enintään 15 opiskelijaa Kurssi sopii sinulle, joka hallitset englanninkielen alkeet. Vankkaa perustaa ei tarvita, mutta jonkinlaiset pohjatiedot on hyvä olla, että uuden oppimiskokemuksesta tällä kurssilla tulee hyvä. Oppikirjana kurssilla on Alright? Alright! alkaen kappaleesta 9. Ilmoittautumiset osastonjohtajalle 5.9. mennessä. Opintosetelihinta 15.SANATAIDE KIRJALLISUUSPIIRI Susanna Rapinoja Kurssimaksu 12,00 to , 8 t Enintään 20 opiskelijaa Kirjallisuuspiirissä tutustutaan opettajan esittelemään kirjallisuuteen ja myös omia kirjatoiveita voi esittää. Opiskelijat lukevat teokset kotonaan ja kokoontumiskerroilla niihin paneudutaan yhdessä. Halutessaan opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua myös kirjallisuuspiirin verkko-ohjauskurssille (90607), jossa samoista teoksista pääsee keskustelemaan opettajan ja toisten opiskelijoiden kanssa verkossa kokoontumiskertojen välilä. Kokoontumiskerrat ovat noin kerran kuussa, joten kurssi sopii hyvin myös Hailuodon ulkopuolelta tuleville. Ilmoittautuminen osastonjohtajalle elokuun loppuun mennessä.

9 Sivu 9 KIRJALLISUUSPIIRIN VERKKO-OHJAUS Susanna Rapinoja Kurssimaksu 25, , 18 t Enintään 20 opiskelijaa Tämä kurssi on vapaaehtoinen lisäkurssi kirjallisuuspiiriin (90606). Kurssilla on mahdollisuus paneutua verkossa kirjallisuuspiirissä luettaviin teoksiin kokoontumiskertojen välillä yhdessä opettajan ja toisten opiskelijoiden kanssa. Sopii erinomaisesti myös Hailuodon ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Verkko-ohjaus jatkuu tarvittaessa kirjallisuuspiirin osana myös kevätlukukaudella. Ilmoittautuminen osastonjohtajalle elokuun loppuun mennessä tai opettajalle kirjallisuuspiirin (90606) ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Opintosetelihinta 10 e. KÄDEN TAIDOT KUDONTA HAILUOTO, LOKKI, Luovontie 119 Leila Ronkainen Kurssimaksu 50,00 ma , 40 t Enintään 10 opiskelijaa Kurssilla opitaan kankaan suunnittelua, sidosopin perusteita, loimen rakentamista ja kutomista. Valmistetaan yksilö, pari- ja ryhmätyönä kurssilaisten toiveiden mukaisia tekstiilejä. Ryhmään otetaan 10 kurssilaista. Ilmoittautumiset osastonjohtajalle 4.9. mennessä. PUUTYÖT PUUTYÖ Saara Isola Kurssimaksu 38,00 to , 30 t Enintään 15 opiskelijaa Tule mukaan puutyökurssille! Saat vapaasti valita teetkö helpompaa vai haastavampaa, rakennatko alusta alkaen itse, vai kunnostatko vanhaa. Tänä syksynä puutyökurssilla lisäksi erityinen mahdollisuus saada ohjausta vanhanajan puuhevosen tekoon. Mukavassa porukassa tulee valmista! Ilmoittautumiset osastonjohtajalle kurssin alkuun mennessä. KOTITALOUS KAKUNKORISTELUKURSSI Tiina Lapola Kurssimaksu 10,00 ti , 6 t Enintään 20 opiskelijaa Kakunkoristelukurssilla tutustutaan kakkujen päällystämisessä ja koristelussa käytettäviin materiaaleihin ja välineisiin, valmistetaan ja värjätään itse karkkimassaa, sekä opetellaan kakunkoristeiden tekoa. Kurssimaksun lisäksi materiaalimaksu noin 10 euroa. Halutessaan kurssilaisilla on myös mahdollisuus tilata erikoisempia koristeluvälineitä omalla kustannuksellaan. Kokoontumispaikkana on uuden koulun kotitalousluokka. Ilmoittautumiset osastonjohtajalle elokuun loppuun mennessä. LIIKUNTA JA TANSSI KUNTOLIIKUNTA KUNTOJUMPPA HAILUODON LIIKUNTASALI, Minna Maikkola Kurssimaksu 23,00 ke , 16 t Enintään 30 opiskelijaa Terveellistä jokamiehen ja -naisen perusjumppaa. Tervetuloa mukaan kohottamaan kuntoa!! Ilmoittautuminen osastonjohtajalle elokuun loppuun mennessä. Opintosetelihinta 10. Mahdollisuus osallistua myös kertamaksulla 4 euroa/kerta. Koko jumppaillan (kuntojumppa+circuit-kuntopiiri) kertamaksu 6e.

10 Sivu 10 CIRCUIT-KUNTOPIIRI HAILUODON LIIKUNTASALI, Minna Maikkola Kurssimaksu 23,00 ke , 16 t Enintään 30 opiskelijaa Tervetuloa kohottamaan kuntoa kuntopiirissä! Tällä kurssilla edetään omaan tahtiin ja haastetta riittää sekä aloittelijoille, että kovakuntoisille huippuharrastajille. Ilmoittautuminen osastonjohtajalle elokuun loppuun mennessä. Opintosetelihinta 10. Mahdollisuus osallistua myös kertamaksulla hintaan 4 euroa/kerta Koko jumppaillan (kuntojumppa+circuit -kuntopiiri) kertamaksu 6e! JOOGA miehille ja naisille HAILUODON LIIKUNTASALI, Saara Al-Khanji Kurssimaksu 28,00 pe , 20 t Enintään 30 opiskelijaa Joogakurssilla tehdään joogaharjoituksia, joihin jokainen voi osallistua omista lähtökohdistaan, omaa kehoaan kuunnellen. Osa harjoituksista on fyysisempiä, osa kevyempiä ja jokainen kokoontumiskerta päättyy rentoutumiseen. Myös mieli pyritään rauhoittamaan harjoituksen ajaksi. Osallistujilla ei tarvitse olla ennakkovalmiuksia, eikä ennakkotietoa joogasta. Mukaan kiristämättömät vaatteet ja alusta (matto, pyyhe, huopa tms.) sekä lämmintä vaatetta rentoutumisen ajaksi. Ilmoittautuminen osastonjohtajalle mennessä. TANSSI LASTENTANSSI 3-5 -VUOTIAAT HAILUODON LIIKUNTASALI, Leea Pääkkö Kurssimaksu 12,00 ma , 8 t Enintään 25 opiskelijaa Kurssilla harjoitellaan perusliikkumista ja oman kehon tuntemista leikinomaisen tanssin kautta. Asusteena tunnilla olisi hyvä olla mukavat, joustavat vaatteet ja tanssia voi joko avojaloin tai tossut jalassa. Ilmoittautuminen osastonjohtajalle elokuun loppuun mennessä. LASTENTANSSI vuotiaat HAILUODON LIIKUNTASALI, Leea Pääkkö Kurssimaksu 17,00 ma , 12 t Enintään 25 opiskelijaa Kurssilla harjoitellaan perusliikkumista ja oman kehon tuntemista tanssin liikekielen ja musiikin avulla. Tunnilla teemme alkeisbaletin harjoitteita mm. tasapainoa, kehonhallintaa sekä käsien ja jalkojen yhteistyötä parantaen. Tärkeintä on kuitenkin tuottaa lapselle onnistumisen ja ilon tunteita tanssin ja liikkumisen avulla tehden luovia monipuolisia tanssiharjoitteita. Ryhmässä toimien myös vuorovaikutustaidot kehittyvät kuin itsestään. Asusteena tunnilla olisi hyvä olla mukavat, joustavat vaatteet ja tanssia voi joko avojaloin tai tossut jalassa. Imoittautuminen osastonjohtajalle elokuun loppuun mennessä. SOOLOLATTARIT AIKUISILLE JA NUORILLE HAILUODON LIIKUNTASALI, Leea Pääkkö Kurssimaksu 28,00 ma , 20 t Enintään 25 opiskelijaa Soololattaritunti on tanssiliikuntaa pääasiassa lattarimusiikin tahdittamana. Tunnin aikana hien pintaan nostattavat eri tanssilajien perusaskeleet ja lyhyet, helpohkot tanssisarjat. Tunti koostuu lämmittelystä, tanssisarjoista, lihaskunnosta ja venyttelystä. Tule mukaan nauttimaan tanssin riemusta! Ilmoittautumien osastonjohtajalle elokuun loppuun mennessä.

11 Sivu 11 SENIORIKERHOTOIMINTA SENIORITOIMINTA MUSIIKKIA JA MUISTELUA HAILUODON PALVELUTALO SAARENKARTANO, Kaunakaupungintie Sonja Perkola Kurssimaksu 13,00 ma , 9 t Enintään 20 opiskelijaa Kurssilla pääsee kuuntelemaan musiikkia menneiltä ajoilta niin levyltä soitettuna kuin itse tilanteessa esitettynä. Mukana saa myös laulaa, jos laulattaa! Musiikin herättämistä muistoista voidaan keskustella, mutta saa jokainen toki pitää muistonsa myös omana tietonaan. Tervetuloa kaikki, joilla elettyä elämää ja muistoja on jo ehtinyt kertyä ja nuoremmat myös mukaan tutustumaan menneitten vuosikymmenten sävelmiin! Tiedustelut osastonjohtajalta tai palvelutalo Saarenkartanosta.

12 Sivu 12

H A I L U O D O N K U N T A

H A I L U O D O N K U N T A T I E D O T E N R O 9 / 2 0 1 2 H A I L U O D O N K U N T A T I E D O T U K S E T J A T A P A H T U M A T 1 5. 9. 2 0 1 2 T Ä S S Ä N U M E R O S S A : K U U L U T U S K U N N A L L I S V A A L I T 2 0

Lisätiedot

H A I L U O D O N K U N T A

H A I L U O D O N K U N T A T I E D O T E N R O 5 / 2 0 1 2 H A I L U O D O N K U N T A T I E D O T U K S E T J A T A P A H T U M A T 1 5. 5. 2 0 1 2 T Ä S S Ä N U M E R O S S A : O S A Y L E I S J A A S E M- K A A V A T T E K N

Lisätiedot

H A I L U O D O N K U N T A

H A I L U O D O N K U N T A T I E D O T E N R O 4 / 2 0 1 2 H A I L U O D O N K U N T A T I E D O T U K S E T J A T A P A H T U M A T T Ä S S Ä N U M E R O S S A : 1 5. 4. 2 0 1 2 T I E K U N N A T 2 P U N K K I R O K O T U K S E

Lisätiedot

Revontuli-Opisto Opinto-ohjelma syyslukukausi 2014 (9.6.2014)

Revontuli-Opisto Opinto-ohjelma syyslukukausi 2014 (9.6.2014) Revontuli-Opisto Opinto-ohjelma syyslukukausi 2014 (9.6.2014) VERKKOKURSSIT HISTORIA 1301100V SUKUTUTKIMUSTA ALOITTELIJOILLE pe 17.30-20.00 Adobe Connect -koulutus, 31.10. 21.11.2014 Sukututkija Hannu

Lisätiedot

Hyvinkään Opisto. Syksy 2015. Opinto-ohjelma. www.hyvinkaanopisto.fi

Hyvinkään Opisto. Syksy 2015. Opinto-ohjelma. www.hyvinkaanopisto.fi Hyvinkään Opisto Opinto-ohjelma Syksy 2015 www.hyvinkaanopisto.fi SISäLTö Rehtorin tervehdys... 4 Ilmoittautuminen... 5 Kurssimaksut ja alennukset... 6 Peruutukset, keskeytykset ja palaute... 7 Hyvä tietää...

Lisätiedot

HYVINKÄÄN OPISTO OPINTO-OHJELMA

HYVINKÄÄN OPISTO OPINTO-OHJELMA HYVINKÄÄN OPISTO OPINTO-OHJELMA kevät 2015 SISÄLTÖ Rehtorin tervehdys... 4 Ilmoittautuminen... 5 Kurssimaksut ja alennukset... 6 Peruutukset, keskeytykset ja palaute... 7 Hyvä tietää... 8 Avoin yliopisto...

Lisätiedot

IKAALISTEN KANSALAISOPISTON OPINTO-OHJELMA 2015-2016

IKAALISTEN KANSALAISOPISTON OPINTO-OHJELMA 2015-2016 IKAALISTEN KANSALAISOPISTON OPINTO-OHJELMA 2015-2016 Julkaisija: Ikaalisten kansalaisopisto Opinto-ohjelma on luettavissa myös verkkosivuiltamme: www.opistopalvelut.fi/ikaalinen Painopaikka: Waasa Graphics

Lisätiedot

SYYSLUKUKAUSI 2010 KEVÄTLUKUKAUSI 2011. osasto s. 5. osasto s. 15. osasto s. 22. osasto s. 29. Nefertitti: Natalia Pikkaraisen mosaiikkityö

SYYSLUKUKAUSI 2010 KEVÄTLUKUKAUSI 2011. osasto s. 5. osasto s. 15. osasto s. 22. osasto s. 29. Nefertitti: Natalia Pikkaraisen mosaiikkityö SYYSLUKUKAUSI 2010 KEVÄTLUKUKAUSI 2011 nivalan osasto s. 5 haapajärven osasto s. 15 pyhäjärven osasto s. 22 reisjärven osasto s. 29 POHJOIS-POHJANMAAN Kesäyliopisto s. 32 tanssiopisto UUSIKUU s. 36 Nefertitti:

Lisätiedot

PYLKÖNPOSTI. Kuvaaja Timo Tuhkio

PYLKÖNPOSTI. Kuvaaja Timo Tuhkio PYLKÖNPOSTI Kuvaaja Timo Tuhkio 1/2007 SISALLYSLUETTELO: KUNTALIITOSNEUVOTTELUT KÄYNNISTYVÄT...1 KESKUSHALLINTO TIEDOTTAA...3 EDUSKUNTAVAALIT 2007...3 PYLKÖNMÄEN KUNNAN PUHELINNUMEROT MUUTTUIVAT 1.12.2006...3

Lisätiedot

TILITORI. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Vaalien tulokset. Kesätöitä nuorille. Haukipudashiihto. Uuden Oulun palveluja. Hiihtolomaviikko.

TILITORI. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Vaalien tulokset. Kesätöitä nuorille. Haukipudashiihto. Uuden Oulun palveluja. Hiihtolomaviikko. HAUKIPUTAAN KUNNAN TIEDOTUSLEHTI 1/2012 24.2.2012 Nro 86 1 JULKINEN TIEDOTE TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Vaalien tulokset Kesätöitä nuorille Uuden Oulun palveluja Haukipudashiihto Hiihtolomaviikko Yksityistiet Kuva:

Lisätiedot

HENKILÖKUNTA YHTEYSTIEDOT TYÖVUOSI JA LOMAT

HENKILÖKUNTA YHTEYSTIEDOT TYÖVUOSI JA LOMAT 2 Somero-opisto on Someron kaupungin omistama vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka toiminta-alueeseen kuuluvat Tl. Kosken kunta ja Someron kaupunki. YHTEYSTIEDOT Päätoimipaikka ja toimisto sijaitsevat

Lisätiedot

Uutuuksia: Opinto-opas 2015-2016

Uutuuksia: Opinto-opas 2015-2016 Opinto-opas 2015-2016 Uutuuksia: Ukulele aloittelijoille s. 12 Karaoke s. 11 Ikoninmaalauksen alkeet s. 19 Sorkoupotetun puukon valmistus s. 24 Tanssia taidottomille s. 52 Talot tarinoi savupiiput soi

Lisätiedot

SASTAMALAN OPISTO 2015

SASTAMALAN OPISTO 2015 1 2 SASTAMALAN OPISTO 2015 Asukasomistajalle Kurssihakemisto Vinkkejä ja pykäliä 4 5 6 Tapahtumia Hankkeet Taiteen perusopetus Pas päästäje -lauluillat Kielitandem 8 8 9 10 11 Avoin yliopisto-opiskelu

Lisätiedot

Entäpä jos Keski-Savossa ei olisi Soisalo-opistoa

Entäpä jos Keski-Savossa ei olisi Soisalo-opistoa Opinto-opas 2014 2015 Entäpä jos Keski-Savossa ei olisi Soisalo-opistoa Ilman kansalaisopistoa kukaan ei tietäisi, millaista lahjakkuutta löytyy tavallisista joroislaisista. Tarvitaan vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

Opinto-Opas 2015-2016

Opinto-Opas 2015-2016 Siilinjärven kansalaisopisto Opinto-Opas 2015-2016 www.siilinjärvi.fi/kansalaisopisto olisiko aika tavata? Tervetuloa asiakkaaksi pankkiin, jossa Sinua kuunnellaan ja palvellaan. Palvelemme Sinua kaikissa

Lisätiedot

Opetusohjelma kevät 2015

Opetusohjelma kevät 2015 Laitila Uusikaupunki Pyhäranta Taivassalo Kustavi Vehmaa Opetusohjelma kevät 2015 Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin 2 Kevään aikataulut Kevätlukukausi sijoittuu ajalle 7.1.-30.6.2015. Talvilomalla

Lisätiedot

Rehtori Maarit Hedman p. 014 2675 760 tai 050 597 0960. Toimistosihteeri Meeri Pirttinen p. 014 2675 761

Rehtori Maarit Hedman p. 014 2675 760 tai 050 597 0960. Toimistosihteeri Meeri Pirttinen p. 014 2675 761 1 Sisältö YHTEYSTIEDOT...3 ILMOITTAUTUMINEN...4 TAITEEN PERUSOPETUS...6 MUSIIKKI...7 KIELET...11 TIETOTEKNIIKKA...15 YHTEISKUNNALLISET AINEET...17 ILMAISUTAITO...18 SANATAIDE JA KIRJALLISUUS...18 KUVATAITEET...19

Lisätiedot

YHTEYSTIEDOT... 3 ILMOITTAUTUMINEN... 4 TAITEEN PERUSOPETUS... 6 KUVATAIDE... 6 KÄSITYÖT... 7 TEATTERITAIDE... 8 MUSIIKKI... 9 KIELET...

YHTEYSTIEDOT... 3 ILMOITTAUTUMINEN... 4 TAITEEN PERUSOPETUS... 6 KUVATAIDE... 6 KÄSITYÖT... 7 TEATTERITAIDE... 8 MUSIIKKI... 9 KIELET... 1 Sisällysluettelo YHTEYSTIEDOT... 3 ILMOITTAUTUMINEN... 4 TAITEEN PERUSOPETUS... 6 KUVATAIDE... 6 KÄSITYÖT... 7 TEATTERITAIDE... 8 MUSIIKKI... 9 KIELET... 15 SANATAIDE... 20 TAIDE JA KÄSITYÖT... 21 KÄSITYÖT...

Lisätiedot

Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus

Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus OPINTO-OPAS 2013-2014 Kaukametsän opisto Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus LUKIJALLE Oppimisen iloa Kaukametsässä Kaukametsän opisto on Kajaanin kaupungin omistama kansalaisopisto,

Lisätiedot

Kesän vaihtuessa syksyksi!

Kesän vaihtuessa syksyksi! SETLEMENTTILIIKKEEN SETLEMENTTI LOGO JA SLOG VIRALLISIA KANSALAISJÄRJESTÖÄMME KUVAAVAT TU Vireää toimintaa Oheinen SETLEMENTTI logo on otettu setlementtiliikkeessä k setlementtityötä kuvaavana ja setlementtejä

Lisätiedot

w w w. p altamo. fi PALTAMON KUNNAN JA SEURAKUNNAN TIEDOTELEHTI Helmikuu 2O14 Kotipitäjä

w w w. p altamo. fi PALTAMON KUNNAN JA SEURAKUNNAN TIEDOTELEHTI Helmikuu 2O14 Kotipitäjä w w w. p altamo. fi PALTAMON KUNNAN JA SEURAKUNNAN TIEDOTELEHTI Helmikuu 2O14 Kotipitäjä 2 P a l t a m o n k u n t a t i e d o t e H E L M I K U U / 2 0 1 4 w w w. p a l t a m o. f i Vaarankyläntie 7 88300

Lisätiedot

Porvoon kansalaisopisto Opinto-ohjelma 2010-2011

Porvoon kansalaisopisto Opinto-ohjelma 2010-2011 Porvoon kansalaisopisto Opinto-ohjelma 2010-2011 Porvoo Askola http://city.porvoo.fi/kansalaisopisto Porvoon liikuntatoimi Porvoon kaupungin liikuntatoiminta Syksy 2010 Kevät 2011 HUOM! oma liite! SISÄLTÖ

Lisätiedot

KOKEMÄEN KANSALAISOPISTO

KOKEMÄEN KANSALAISOPISTO KOKEMÄEN KANSALAISOPISTO Toimisto Koulukeskus,, 32800 Kokemäki Puh. 040 4886 147 www.kokemaki.fi Teljän Talo puh. 040 4886 148 Henkilökunta vt. rehtori Leena Aalto-Setälä, puh. 040 4886 140 koulusihteeri

Lisätiedot

ARJEN VIRRASTA INNON LÄHTEELLE

ARJEN VIRRASTA INNON LÄHTEELLE ARJEN VIRRASTA INNON LÄHTEELLE Elinikäistä oppimista Jokilatvan opistossa Jokilatvan opisto on Nivalan, Haapajärven ja Pyhäjärven alueella toimiva kansalaisopisto. Kansalaisopistossa voivat kaiken ikäiset

Lisätiedot

SASTAMALAN OPISTO 2015

SASTAMALAN OPISTO 2015 SASTAMALAN OPISTO 2015 Sastamalan Opisto pysyy ennallaan ja kehittyy 2 Vinkkejä ja pykäliä 4 Tapahtumia, opiston esiintyjäpankki, lava avoinna 7 Sastamalan opiston kirjoittajayhdistys 8 Pää kuntoon opiston

Lisätiedot

Opinto-ohjelma kevät 2011

Opinto-ohjelma kevät 2011 Opinto-ohjelma kevät 2011 ETELÄ-KARJALAN KANSALAISOPISTO ADULT EDUCATION CENTRE OF SOUTH KARELIA Parikkala Suomenniemi Ruokolahti Rautjärvi Savitaipale Taipalsaari Imatra Lemi Lappeenranta Luumäki 1 Uusi

Lisätiedot

Ylivieskan seudun KANSALAISOPISTO

Ylivieskan seudun KANSALAISOPISTO Ylivieskan seudun KANSALAISOPISTO Opinto-opas 2015-2016 53. toimintavuosi YLIVIESKAN SEUDUN KANSALAISOPISTO Ylivieska Alavieska Sievi LUE TÄMÄ OPAS HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ SE MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN

Lisätiedot

kansalaisopisto Joensuun seudun opinto-opas Joensuu Kontiolahti Liperi Outokumpu Polvijärvi www.joensuunseudunkansalaisopisto.fi ILMOITTAUTUMINEN s.

kansalaisopisto Joensuun seudun opinto-opas Joensuu Kontiolahti Liperi Outokumpu Polvijärvi www.joensuunseudunkansalaisopisto.fi ILMOITTAUTUMINEN s. Joensuun seudun kansalaisopisto opinto-opas 2011-2012 Joensuu Kontiolahti Liperi Outokumpu Polvijärvi Joensuun seudun kansalaisopisto Papinkatu 3 80110 Joensuu ILMOITTAUTUMINEN s. 4 HENKILÖKUNTA s. 5 LUENNOT,

Lisätiedot

Ilmoittautuminen. Opinto-ohjelma kevät 2015. www.kokkola.fi/kso-kni

Ilmoittautuminen. Opinto-ohjelma kevät 2015. www.kokkola.fi/kso-kni Ilmoittautuminen Opinto-ohjelma kevät 2015 www.kokkola.fi/kso-kni Ilmoittautuminen Kevätkaudella 2015 alkaville kursseille ilmoittaudutaan porrastetusti KIELET, TIETOTEKNIIKKA, LIIKUNTA JA TANSSI keskiviikosta

Lisätiedot

TUNTIOPETTAJAN OPAS 2014-2015

TUNTIOPETTAJAN OPAS 2014-2015 TUNTIOPETTAJAN OPAS 2014-2015 Rovalan Setlementti ry Rovala 5, 96100 ROVANIEMI puh. 040 487 3010, fax (016) 312 870 kansalaisopisto@rovala.fi www.facebook.com/rovaniemenkansalaisopisto Arvoisa tuntiopettajamme

Lisätiedot