Koulu ohjaa oppilaitaan aktiivisella ja kriittisellä tiedonhankinnalla perustaitojen hallintaan ja yksilölliseen kasvuun.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulu ohjaa oppilaitaan aktiivisella ja kriittisellä tiedonhankinnalla perustaitojen hallintaan ja yksilölliseen kasvuun."

Transkriptio

1 1 MAANIITUN KOULUN LUKUVUOSIKOHTAINEN TYÖSUUNNITELMA Koulun toiminta-ajatus ja arvoperusta Maaniitun koulu on yleissivistävä perusopetusta antava oppivelvollisuuskoulu. Sen tehtävänä on kehittää oppilaiden perusvalmiuksia, tukea lapsen monipuolista kasvua ja antaa oppilaille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Koulun tavoitteena on tarjota laadukasta perusopetusta kaikissa oppiaineissa. Koulu ohjaa oppilaitaan aktiivisella ja kriittisellä tiedonhankinnalla perustaitojen hallintaan ja yksilölliseen kasvuun. Koulun arvoperusta Kasvan oikeudenmukaiseksi ja yhteistyökykyiseksi ihmiseksi eläen sovussa itseni ja muiden kanssa Opin perustietoja- ja taitoja arvostaen omaa ja toisten työtä Suhtaudun luontoon, luonnonvaroihin ja ympäristöön vastuuntuntoisesti Arvostan perinteitä ja kulttuuria, hyväksyn ja arvostan monikulttuurisuutta ja ihmisten tasa-arvoa Kunnioitan jokaisen omaa vakaumusta 2. Lukuvuoden tavoitteet 2.1 Koulutuspalveluiden talousarvion mukaiset toiminnalliset tavoitteet: Perusopetuksen laatutyön vakiinnuttaminen ja kunta- sekä koulukohtaisten kehittämissuunnitelmien päivittäminen Tieto- ja viestintätekniikan käytön kehittäminen opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon TVT - täydennyskoulutuksen avulla 2.2 Koulutuspalveluiden sivistyslautakuntaan nähden sitova tavoite: Perusopetuksen laatutyöhön liittyen koulutuspalveluissa järjestetään vuoden 2014 aikana opetuksen järjestäjän arviointipäivä. Arviointipäivän tulosten pohjalta sivistyslautakunta päättää yhden kuntakohtaisen laatutyön kehittämiskohteen 2.3 Koulun omat tavoitteet sekä laatutyö ja kehittämissuunnitelmat: Mahdolliset koulun omat tavoitteet: Luonnollisen, arkipäiväisen yhteistyön ja yhdessä tekemisen kehittäminen Syksyllä 2013 päivitettyjen kehittämissuunnitelmien toteutumisen seuranta sekä uusien kehittämiskohteiden määrittäminen ja suunnitelmien päivittäminen Maaniitun koulun kehittämissuunnitelmassa on ollut tavoitteina kuntakohtaisen opetussuunnitelman jalkauttaminen työvälineeksi ja koulun oman opetussuunnitelman päivittäminen. Nämä tavoitteet ovat toteutuneet. Maaniitun koulun laatutyön kehittämiskohteet päivitetään sekä uudet kehittämiskohteet ja niiden toteuttamissuunnitelma määritetään lukuvuoden aikana, mm. osana syksyllä 2014 järjestettävää koulun laatupäivätyöskentelyä (3h vesokoulutus). 1

2 2 3. Resurssien jako Koulun tuntikehys ja sen käyttö (yleisopetus, erityisopetus, erityistehtävät, tukiopetus, kerhotunnit) Tuntikehys lukuvuonna on 465,8 tuntia, joka käytetään seuraavasti: - yleisopetukseen 424,3 h (414 h + TO 10,3 h) - erityisopetukseen 34 h - erityistehtäviin 4,5 h - luokanvalvontatyöhön 3h Yhteenveto rehtorin ja opettajien työmääristä/opetustunneista (liite 2) Opettajien opetusvelvollisuuteen luettavat tehtävät Opettajien erityistehtävät: Kirjaston hoitotyö 0,7 h/hlö: Eeva-Liisa Peltokorpi ja Henriika Paarnio Musiikkiesitysten hoitotyö 1h: Hanna Kesseli AV-välineiden hoitotyö 0,7 h: Juho Wilska Tietotekniikkavastaavan työ 0,7 h/hlö: Anuliisa Lahtinen, Raine Ruokokoski Koulussa järjestettävät kerhot Maaniitun koululle on myönnetty opetushallituksen myöntämällä määrärahalla järjestettäväksi kerhotoimintaa 2h/vko. Kerhoja tullaan järjestämään myönnetyn resurssin puitteissa englannin kielessä, liikunnassa, musiikissa (kuoro), ympäristö- ja luonnontieteessä (geokätköily) sekä tekstiilityössä. Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES) TVT-tiimin jäsenyys 31,92 /kk/hlö: Anuliisa Lahtinen, Henriika Paarnio, Eeva-Liisa Peltokorpi, Raine Ruokokoski, Juho Wilska Oppilaskunnan ohjaaminen 31,92 /kk/hlö: Pia Elg, Anne-Mari Teppo Vertaissovittelutoiminnan (Verso) ohjaaminen31,92 /kk : Minna Seva-Krook Laatutyö : 31,92 /kk Eeva-Liisa Peltokorpi Koulukohtaisen kehittämisrahan kohdentaminen (TVA) 100 Luokka-astekohtaisen tiimin vastuuhenkilö 25 /kk/hlö: Niina Paulanto, Päivi Judd, Pia Elg Turvallisuusvastaava 25 /kk: syyslukukaudella Jaana Tolonen, kevätlukukaudella Ville Virolainen 4. Lukuvuonna toteutettavat projektit ja koulun ulkopuolella annettava opetus Projektien vastuuhenkilöt Vertaissovittelutoiminta oppilaiden välisten ristiriitatilanteiden ratkaisemiseksi jatkuu. Vertaissovittelutoimintaa ohjaavat opettajat Minna Seva-Krook, Raine Ruokokoski, Kirsi Paananen ja Katja Mattila. Maaniitun koulu on mukana kiusaamista ennaltaehkäisevässä KiVa Koulu-hankkeessa. Koululla toimii opettajista koostuva KiVa-tiimi, johon kuuluvat opettajat Hanna Kesseli, Tarja Autiosalo, Kirsi Paananen, Miia Naskali, Henriika Paarnio. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön ohjaamiseksi ja kehittämiseksi on kouluun perustettu TVTtiimi, johon kuuluvat opettajat Anuliisa Lahtinen, Henriika Paarnio, Eeva-Liisa Peltokorpi, Raine Ruokokoski ja Juho Wilska. Projektien ajoitus Yllä luetellut projektit jatkuvat koko lukuvuoden. Aihekokonaisuuksien toteuttaminen (mm. yhteisissä tapahtumissa, koulun toimintakulttuurissa) Aihekokonaisuudet toteutuvat eri oppiaineiden opetuksessa. Koulun yleinen toimintakulttuuri rakentuu eri aihekokonaisuuksien jokapäiväiseen huomioimiseen. 2

3 3 Ihmisenä kasvamisen huomioiminen ja kasvun tukeminen on kantavana peruselementtinä jokaista oppiainetta opetettaessa jokaisella oppitunnilla ja myös välituntisin ja ruokailutilanteessa. Oppilaan kulttuuri-identiteettiä pyrimme rakentamaan ja vahvistamaan eri merkkipäivien vieton yhteydessä. Viestintä- ja mediataito aihekokonaisuuden tavoitteita saavutetaan esimerkiksi kannustamalla oppilaita esiintymään koulun yhteisissä tilaisuuksissa. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys aihekokonaisuus painottuu erityisesti koulumme oppilaskunta- ja vertaissovittelutoiminnassa sekä KiVa Koulu-ohjelmaan osallistuttaessa. Yrittäjyyskasvatus huomioidaan luokkatoimikuntien organisoimissa varainkeruuprojekteissa. Vastuu ympäristöstä ja hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta konkretisoituu omasta luokkaympäristöstä ja koulun yhteisistä tiloista huolehtimalla sekä vuosittaisilla koko koulun yhteisillä ympäristön siivoustalkoilla. Turvallisuus ja liikenne teema huomioidaan läpi vuoden. Ihminen ja teknologia aihekokonaisuuden tavoitteet huomioidaan esimerkiksi harjoiteltaessa tvt- taitoja eri oppiaineiden opiskelun yhteydessä. Koulun tapahtumakalenteri SYYSLUKUKAUSI Koulutyö alkaa ma Valokuvaus ma-ti Liikuntapäivä la klo Liikenneturvallisuusviikko vko 37 KiVa-viikko vko 40 TyHy-iltapäivä pe (poikk.pvä) Vipinää välkälle loka-marraskuu Luokkakohtaiset vanhempainillat syyslomaan mennessä Uintijakso ei uinteja Jäähallikäyntejä syyslukukaudella Aleksis Kivi pe Syysloma vko 42 Kirjallisuusviikko vko 46 Adventti pe Itsenäisyyspäiväjuhlallisuudet pe (poikk.pvä) Joulujuhla la klo 9.00 Välitodistusten jako la KEVÄTLUKUKAUSI Koulutyö alkaa ke

4 4 Uintijakso luokat? A2-kielen valintaan liittyvä vanhempainilta tammikuussa 2015 Koulutulokkaiden ilmoittautuminen sähköisesti Talviliikuntapäivä helmi-maalisk.2015 (säävaraus) Vanhojen tanssit pe Talviloma viikko 8 Kalevalan päivä pe (la ) Avoimet ovet ja oppilastöiden näyttely la klo Pääsiäiskirkko to klo 9.30 Nj:n kirkko Pääsiäisloma Kyvyt esiin päivä to (poikk.pvä) Liikuntaseikkailu kevätlukukaudella Koulutulokkaiden tutustumispäivä ke TyHy-iltapäivä ke (poikk.pvä) Unicef-kävely pe (poikk.pvä) Kevätjuhla la klo 9 Lukuvuositodistusten ja stipendien jako la Leirikoulujen ja retkien toimintasuunnitelmat (liite 5) 6A-luokka on leirikoulussa opettaja Pia Elgin johdolla Nuorisokeskus Marttisessa Virroilla. 6B-luokka on leirikoulussa opettaja Raine Ruokokosken johdolla Nuorisokeskus Marttisessa Virroilla. 6C-luokka on leirikoulussa opettaja Miia Naskalin johdolla Suomen Urheiluopistolla Vierumäellä. Maaniitun koulun johtokunta on kokouksessaan hyväksynyt leirikoulujen toimintasuunnitelmat. Koulun ulkopuolella annettavan opetuksen tarkoituksena on, että oppilaat tutustuvat koulun lähiympäristöön, luontoon, kulttuuriin sekä kotiseudun historiaan. Kaikki luokat voivat tehdä puolipäivä- ja päiväretkiä. Opinto- ja luokkaretkien ohjelma suunnitellaan kouluopintoja täydentäväksi ja samalla virkistäväksi tapahtumaksi. Retkien vastuullisena johtajana toimii aina luokan opettaja. Kaikki opettajan johdolla tehtävät opetussuunnitelman mukaiset retket ovat koulun toimintaa ja Nurmijärven kunnan oppilasvakuutukset ovat tällöin voimassa. Maaniitun koulun oppilaat saavat uinninopetusta Rajamäen uimahallissa erikseen laaditun aikataulun ja opetussuunnitelman mukaisesti. Uimahallin remontin vuoksi oppilasuinteja ei järjestetä syyslukukaudella Kevätlukukaudella 2015 uinninopetusta järjestetään luokille Oppilailla voi olla lukuvuoden aikana luisteluvuoroja Klaukkalan jäähallilla. Oppilaat voivat osallistua lukuvuoden aikana myös Nurmijärven kunnan kulttuuri- ja liikuntatoimen sekä eri seurojen järjestämiin tapahtumiin ja kilpailuihin. Koulun kansainvälisyyshankkeet 4

5 5 Koululla ei ole kansainvälisyyshankkeita lukuvuonna Oppimisen, kasvun ja koulunkäynnin tuen järjestäminen Tukiopetus Tukiopetus on osa opiskelun yleistä tukea. Tukiopetusta annetaan opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneelle tai muutoin opiskeluunsa tukea tarvitsevalle oppilaalle. Tukiopetuksen antaminen aloitetaan heti, kun oppimisvaikeudet on havaittu, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen opinnoissaan. Tukiopetuksella pyritään mm. estämään oppilaan luokalle jäänti. Ennen kuin oppilaan menestyminen oppiaineessa arvioidaan heikoksi, hänellä tulee olla mahdollisuus osallistua tukiopetukseen. Aloitteen tukiopetuksen antamisesta tekee ensisijaisesti opettaja. Tukiopetusta pyritään järjestämään yhteistyössä oppilaan huoltajien kanssa ja heille tulee antaa tietoa tukiopetuksen järjestämisestä. Tukiopetusta antaa ensisijaisesti oppilaan oma opettaja oppituntien ulkopuolisena aikana. Tukiopetusta järjestetään niin usein ja niin laajasti kuin oppilaan koulumenestyksen kannalta, koulun resurssit huomioiden, on tarkoituksenmukaista. Mikäli tukiopetuksella ei saavuteta riittäviä tuloksia, käytetään muita tukitoimenpiteitä. Lukuvuonna jokaiselle yleisopetuksen opettajalle on varattu mahdollisuus antaa tukiopetusta 0,5 tuntia viikossa. Osa-aikainen erityisopetus Oppilaalle annetaan osa-aikaista erityisopetusta tarvittaessa. Osa-aikaista erityisopetusta eri luokkien oppilaille annetaan yhteensä 34 tuntia viikossa. Opetus voi tapahtua samanaikaisopetuksena, pienryhmäopetuksena ja poikkeustapauksissa yksilökohtaisena opetuksena. Opetus suunnitellaan yhdessä oppilaan oman opettajan kanssa. Osa-aikaisen erityisopetuksen tärkeimpiä tavoitteita on oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy, niiden korjaaminen tai lievittäminen. Käytännössä osa-aikainen erityisopetus painottuu niiden oppijoiden ohjaamiseen ja tukemiseen, joilla on erityisvaikeuksia lukemisessa, kirjoittamisessa, puheilmaisussa tai matematiikassa. Eriyttäminen Opettaja eriyttää opetusta erilaisten oppijoiden tarpeiden mukaisesti. Tarvittaessa oppilaalle laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma. Joustavien opetusryhmien käyttö Oppilaan opetusta eriytettäessä oppilaat voivat työskennellä eri ryhmissä omien oppimisedellytystensä mukaisesti. Koulussa toimii kaksi resurssiopettajaa koko lukuvuoden ajan, elo lokakuun ajan resurssiopettajia on kolme. Ns. palkkitunnit ovat käytössä kaikilla luokka-asteilla; 1-2 luokilla palkkitunteja on 2/viikko, muilla luokilla 1/viikko. Resurssiopettajat, erityisopettajat ja palkkituntien käyttö mahdollistavat oppilaiden joustavan ryhmittelyn. Koulunkäynnin ohjaajan tuki Koulussamme työskentelee neljä koulunkäynnin ohjaajaa. He toimivat oppilaiden oppimisen tukena ja apuna eri luokissa. Koulunkäynnin ohjaajien tuki painottuu alkuopetuksen luokkiin, mutta kaikissa luokissa on koulunkäynnin ohjaaja muutamia tunteja viikossa. Koulun toimintamalli oppilaan/opiskelijan poissaolojen seurantaan Oppilaiden poissaoloja seurataan säännöllisesti ja ne kirjataan viikoittain Helmi-reissuvihkoon. Oppilaan poissaolojen seurannasta vastaa oppilaan oma opettaja. 5

6 6 Lupa etukäteen tiedossa oleviin poissaoloihin tulee anoa kirjallisesti hyvissä ajoin. Vapautuksen koulunkäynnistä myöntää kolmen ensimmäisen koulupäivän osalta luokanopettaja ja tätä pidemmäksi ajaksi rehtori. Huoltaja täyttää hyvissä ajoin ennen vapautuksen ajankohtaa oppilaan poissaolohakemuslomakkeen ja toimittaa sen luokanopettajalle. Lomakkeen kolmea päivää pidempään poissaoloon voi pyytää luokanopettajalta tai tulostaa kunnan ja koulun kotisivuilta. Huoltaja saa tiedon päätöksestä kirjallisesti. Toivottavaa on, etteivät perheen lomajärjestelyt haittaa tai vaikeuta oppilaan koulutyötä. Pitkien, usein toistuvien poissaolojen vuoksi oppilas jää jälkeen. Poissaolot lisäävät opettajan työtä ja hankaloittavat opetusjärjestelyjä. Huoltaja huolehtii, että koulutehtävät tulevat tehdyksi vapautuksen aikana. 6. Kodin ja koulun välinen yhteistyö Yhteistyön painopisteet Perusopetuslaki edellyttää yhteistyötä kotien kanssa oppilaan kokonaisvaltaisen terveen kasvun ja oppimisen mahdollistamiseksi. Tässä yhteistyössä opettajan tulee olla aloitteellinen ja aktiivinen. Kodin ja koulun välisen yhteistyön perustana tulee olla eri osapuolien kunnioitus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Koulun tehtävänä on tukea kodin kasvatustehtävää sekä vastata oppilaan kasvatuksesta ja opetuksesta kouluyhteisön jäsenenä. Yhteistyötä tekemällä koulu mahdollistaa sen, että huoltajat voivat osaltaan tukea lastensa tavoitteellista oppimista ja koulunkäyntiä. Vuorovaikutus kodin kanssa lisää opettajan oppilaantuntemusta ja auttaa häntä opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Yhteistyön muodot yksittäisen luokan ja koulun tasolla Yhteistyön yhtenä välineenä on tiedottaminen sekä koulun että kodin suunnalta. Helmi-reissuvihko on kaikkien opettajien käytössä ja toimii yhteydenpitovälineenä opettajien ja huoltajien välillä. Yksittäistä luokkaa koskevien asioiden tiedottamisesta vastaa luokan- tai aineenopettaja, koko koulua koskevista asioista tiedottaa rehtori. Koululta jaettava lukuvuositiedote kertoo koulun toiminnasta. Myös koulun kotisivuilla tiedotetaan koulun toiminnasta. Luokanopettaja hoitaa ensisijaisesti yhteydenpidon oppilaan kodin ja koulun välillä. Luokanopettaja/huoltajat sopivat opettajan ja oppilaan/huoltajan välisiä keskusteluja silloin, kun oppilaan koulunkäyntiin liittyvät asiat niin vaativat. Nurmijärvellä oppilaan, huoltajien ja opettajan tapaamiset pidetään vähintään kerran lukuvuodessa kaikilla perusopetuksen luokka-asteilla. Vanhempainiltoja järjestetään ainakin syyslukukaudella, mahdollisesti myös kevätlukukaudella. Syyslukukauden vanhempainillat pidetään luokkakohtaisesti luokanopettajan johdolla syyslomaan mennessä. Mahdollisesta vanhempainyhdistyksen kanssa yhteistyössä järjestettävästä koko koulun yhteisestä vanhempainillasta kevätlukukaudella päätetään erikseen. Koululla toimii vanhempainyhdistys, joka kuuluu Suomen Vanhempainliitto ry: een. Rehtori osallistuu vanhempainyhdistyksen kokouksiin opettajakunnan edustajana. Vanhempainyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on, että vanhemmat oppivat tuntemaan toisensa yhteisten tapahtumien ja yhteisen toiminnan avulla. Yhdistys järjestää erilaisia tapahtumia sekä tukee taloudellisesti koulun hankintoja ja luokkakohtaisia retkiä. Kaikki huoltajat ovat automaattisesti vanhempainyhdistyksen jäseniä. Luokan huoltajat valitsevat keskuudestaan edustajat vanhempainyhdistyksen kokouksiin. 6

7 7 Koulun lauantaityöpäivien ( ja ) sisällöt ja ohjelmat suunnitellaan yhteistyössä vanhempainyhdistyksen kanssa siten, että ko. päivät ovat kodin ja koulun yhteistoimintapäiviä ja oppilaiden huoltajat voivat osallistua niihin. Koulu järjestää koko koulun yhteiset joulu- ja kevätjuhlat, joihin kaikki huoltajat ovat tervetulleita. 7. Lukuvuoden ja päivittäisen työajan järjestäminen Työ- ja loma-ajat Syyslukukausi Koulu alkaa ma Syysloma (vko 42) Joululoma Kevätlukukausi Talviloma (vko 8) Pääsiäisloma Lukuvuoden päätöspäivä la Lisäksi kaksi johtokunnan määräämää lauantaityöpäivää. Johtokunnan määräämien lauantaityöpäivien ajankohdat (päivämäärät) ovat ja Poikkeuksellisten koulupäivien ajankohdat (päivämäärät) ovat , , , , , , , , , , , , , , Päivittäinen työaika (oppituntien alkamis- ja päättymisajat) Oppitunnit järjestetään seuraavasti: (välillä 20 min. ruokailu) Päivänavaukset Luokanopettajat huolehtivat oman luokkansa päivänavauksista. Nurmijärven seurakunta järjestää koko koulun yhteisiä päivänavauksia keskimäärin kerran kuukaudessa. Niille oppilaille, jotka eivät vakaumuksensa vuoksi osallistu seurakunnan järjestämiin päivänavauksiin, järjestetään vaihtoehtoinen tilaisuus. Koulun tuntijako (liite 6) 8. Koulun suunnitelma oppilaiden osallisuuden lisäämisestä Kuvaus oppilaskuntatoiminnasta ja muusta sellaisesta toiminnasta, joka lisää oppilaiden osallisuutta kouluyhteisön jäsenenä. Maaniitun koulun kaikki oppilaat muodostavat oppilaskunnan, jolle on valittuna hallitus kalenterivuosittain. Kultakin luokalta tulee olla valittuna yksi varsinainen ja yksi varajäsen oppilaskunnan hallitukseen ja uusien edustajien vaalit järjestetään tammikuun aikana. Hallitukselle on valittuna pysyvä puheenjohtaja ja sihteeri, jotka vastaavat kokousten läpiviennistä ohjaavan opettajan avustuksella. Oppilaskunnan hallituksella tulee olemaan oma ilmoitustaulu, josta kokousten asialistat ja tehdyt päätökset ovat nähtävillä. Toiminnan tavoitteena on lisätä oppilaiden osallisuutta koulutyössä ja tutustuttaa heidät päätöksenteon eri vaiheisiin. Hallitus kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa keskustelemaan, 7

8 8 ideoimaan ja suunnittelemaan mm. ajankohtaisia koulun arkeen liittyviä tapahtumia tai käytänteitä. Toiminnassa pyritään huomioimaan myös koulun yhteistyötahot, kuten vanhempainyhdistys. Maaniitun koulun oppilaskunnan hallitus tekee yhteistyötä muiden kunnan koulujen oppilaskuntien kanssa. Vertaissovittelutoiminta jatkuu. Vertaissovittelulla pyritään ratkaisemaan oppilaiden välisiä ristiriitatilanteita. Uusia vertaissovittelijoita koulutetaan vuosittain. Välkkäritoimintaa on Maaniitun koulussa ollut syksystä 2012 alkaen. Syksyllä 2014 välkkäreiksi koulutetaan 20 oppilasta luokilta. Välkkärit ohjaavat päivittäin pienempien oppilaiden liikunnallisia välituntileikkejä. Kimmiluokkatoiminnassa ylempien luokkien oppilaat toimivat luokkien oppilaiden kummeina. 9. Koulun tiedottaminen 9.1.Sisäinen tiedottaminen Tiedottamisen käytännöt Koulun sisäisen tiedottamisen runko on opettajainhuoneessa sijaitseva ilmoitustaulu, jota hoitavat lähinnä rehtori ja apulaisrehtori. Tauluun kirjataan päivittäisiä tapahtumia ja huomioitavia asioita. Opettajat ja koulunkäynnin ohjaajat viestivät keskenään asioista paitsi henkilökohtaisesti keskustellen myös sähköpostitse ja Helmi-viestein. Yhteisille kokouksille ja yhteissuunnittelulle on varattu aika tiistaisin klo Tarpeellisen tiedon kulkeminen koulun muun henkilökunnan suuntaan tapahtuu henkilökohtaisissa kontakteissa ja sähköpostitse. Työpaikkakokouksia järjestetään kerran kuukaudessa. Vastuuhenkilöt Sisäisen tiedottamisen vastuuhenkilöt ovat rehtori ja apulaisrehtori sekä eri työryhmien nimetyt vastuuhenkilöt. 9.2.Ulkoinen tiedottaminen Tiedottamisen käytännöt Kodin ja koulun välistä viestintää tapahtuu vanhempainilloissa, vanhempainvarteissa ja muissa sovituissa tapaamisissa (erilaiset neuvottelut ja palaverit), puhelinkeskusteluissa, Helmi-viestein, sähköpostitse ja mahdollisesti myös perinteisten reissuvihkojen ja paperitiedotteiden välityksellä. Koteihin suunnattu tiedottaminen koko koulua koskevista asioista tapahtuu pääsääntöisesti lukuvuositiedotteen ja Helmi-viestien välityksellä. Lukuvuositiedotteen laatii rehtori. Myös koulun kotisivuilta löytyy koulua koskevia tietoja. Koulun kotisivut löytyvät osoitteesta Opettajat tiedottavat luokkaansa/oppiainettaan koskevista asioista huoltajille pääsääntöisesti Helmi- viestein, mahdollisesti myös paperitiedottein. Vastuuhenkilöt Opettaja on tiedottamisen vastuuhenkilö luokkansa oppilaiden koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. 8

9 9 Koko koulua koskevista asioista tiedottaa rehtori Sähköinen tiedottaminen, Helmi -tiedottaminen Tiedottamisen käytännöt Sähköinen tiedottaminen huoltajille tapahtuu pääsääntöisesti Helmi-viestein. Vastaanottajaryhmälle viestejä lähetettäessä käytetään Piilokopio-toimintoa viestin vastaanottajien yksityisyyden turvaamiseksi. Koulun kotisivuilla kerrotaan oman koulun toiminnasta. Kunnan kotisivuilla tiedotetaan opetuksen järjestelyistä koko kunnan osalta. Hätätilanteessa voidaan yksittäisen koulun asioista tiedottaa myös kunnan kotisivuilla. Vastuuhenkilöt Luokanopettaja tiedottaa luokkansa oppilaita koskevista asioista. Aineenopettaja tiedottaa oman oppiaineensa asioista. Koko koulua koskevista asioista tiedottaa rehtori, apulaisrehtori tai tietyn työryhmän vastuuopettaja. 10. Koulun suunnitelma työyhteisön kehittämistoimenpiteistä Yhteissuunnitteluun varatut ajat: tiistaisin klo Työpaikkakokoukset: sovittu päivä kerran kuukaudessa Virkistystilaisuudet Joka perjantai järjestetään yhteinen kahvihetki (ns. kymppikahvit). Työhyvinvointi-iltapäivät opetushenkilöstölle järjestetään sekä syys- että kevätlukukaudella ( ja ). Koko koulun väen yhteiset kahvitilaisuudet vietetään lukukausien päättyessä. Merkkipäivät ja eläkkeelle lähdöt muistetaan ja juhlistetaan. Uusien työyhteisön jäsenten perehdyttäminen Uusille työntekijöille on nimetty tutorit, jotka ohjaavat ja neuvovat arkipäivän työssä. Jokainen työyhteisön jäsen on velvollinen auttamaan, ohjaamaan, opastamaan ja tukemaan paitsi uusia työntekijöitä myös työtoveriaan. Uudelle työntekijälle jaetaan koulun laatima perehdytysopas ( Uuden työntekijän ABC ). Uusia työntekijöitä ohjataan osallistumaan koulutuspalvelujen uusien työntekijöiden perehdytystilaisuuteen. Huoli puheeksi koulutuksiin osallistutaan. 11. Koulun suunnitelma henkilöstön osaamisen kehittämisestä ja täydennyskoulutuksesta Koulun toimintamallit hyvien käytänteiden jakamisessa - materiaalien ja ideoiden jakaminen - yhteiset käytänteet (esim. vanhempainiltojen ja vanhempainvarttien järjestämisessä) on koottu ja laitettu jakoon - hyviksi todettuja käytänteitä käytetään esim. palkkituntien yhteydessä - luokka-astekohtaiset tiimit päättävät yhtenäisistä toimintatavoista ja suunnittelevat opetusta - vertaistukea tarjotaan ja vastaanotetaan - learning cafe ja pedagogiset iltapäivät ovat käytössä yhteissuunnitteluajan puitteissa Käytössä olevat resurssit Henkilöstön koulutusta varten on vuodelle 2014 varattu Koulutuksessa olevalle työntekijälle otetaan koulutuksessa olon ajaksi sijainen. 9

10 10 Painopisteet Erityisesti pyritään hyödyntämään kunnan sisäisiä ja eri hankkeisiin liittyviä koulutuksia. Myös eri oppiaineiden pedagogiikkaan liittyvään koulutukseen ja erityisesti TIETY-hankkeen koulutuksiin osallistumista suositellaan. Menettelyt koulutukseen hakemisessa Koulutukseen hakeudutaan neuvottelemalla asiasta rehtorin kanssa. Mikäli rehtori katsoo koulutuksen tarkoituksenmukaiseksi, koulutukseen hakeutuja anoo virkavapautta ja liittää anomukseensa koulutuksen ohjelman. Myönnetty koulutus maksetaan rehtorin koulutuspäätöksen mukaisesti henkilön koulutukseen ja matkakuluihin varatusta määrärahasta. Työyksikön koulutussuunnitelma Virkaehtosopimukseen kuuluvat koulutukset (vesot): - Lukuvuoden työn suunnittelupäivä (6h) - OPS-työ 3 x 3h: * klo NYK:n juhlasali * lisäksi 2 x 3h keväällä Laatutyö 3h: Lukkarin koulun, Kivenpuiston koulun, Nurmijärven Yhteiskoulun ja Maaniitun koulun yhteinen alueellinen Laatuveso klo Nurmijärven Yhteiskoulun juhlasalissa Työyhteisön yhteisiä koulutuksia järjestetään YT-ajan puitteissa mm. Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin, TVT:n käyttöön ja turvallisuuteen liittyen. Periaatteet koulutuksessa olevan opettajan työn järjestämisestä Työaikana koulutuksessa oleva työntekijä saa palkallista virkavapaata ja hänelle hankitaan sijainen. 12. Oppimisympäristöt ja turvallisuus Koulun toimintamalli oppilaan ojentamisen ja kurinpitotoimenpiteiden kirjaamiseen sekä näihin liittyvät käytännöt Kasvatuskeskustelu, Perusopetuslaki 35 a : Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan ensisijaisena toimenpiteenä määrätä osallistumaan yhteensä enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun. Kasvatuskeskustelu voidaan järjestää kerralla tai useammassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella. Kasvatuskeskustelussa yksilöidään toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti yhdessä oppilaan kanssa ja tarvittaessa selvitetään laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä keinot koulussa käyttäytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi. Kasvatuskeskusteluun määrää koulun opettaja tai rehtori. Kasvatuskeskustelu tulee kirjata ja siitä tulee ilmoittaa oppilaan huoltajalle. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä, jos se 2 momentissa esitetty huomioon ottaen katsotaan tarpeelliseksi. Kurinpito- ja ojentamistoimet on määritelty Perusopetuslain 36 : ssä. Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun järjestämästä tilaisuudesta oppitunnin/tilaisuuden jäljellä olevaksi ajaksi. Tällöinkin tulee huolehtia oppilaan valvonnasta. Mikäli oppilas ei määräyksestä 10

11 11 huolimatta poistu luokasta, hänet voidaan poistaa kohtuullisia voimakeinoja käyttäen. Poistamisen voi suorittaa opettaja tai rehtori. Epäselvyyksien välttämiseksi on suositeltavaa, että paikalla on vähintään kaksi aikuista. Luokasta poistaminen kirjataan ja asiasta ilmoitetaan huoltajalle. Lisäksi voimakeinojen käytöstä on annettava erillinen kirjallinen selvitys opetuksen järjestäjälle. Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään. Asia kirjataan ja siitä ilmoitetaan huoltajalle ennakkoon. Epäasiallisesti käyttäytyvä oppilas voidaan määrätä enintään kahden tunnin jälki-istuntoon. Jälkiistunnossa voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä, joiden tulee olla kasvatusta, opetusta ja kehitystä tukevia, oikeassa suhteessa oppilaan tekoon tai laiminlyöntiin sekä ikä ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle sopivia. Oppilas voidaan myös velvoittaa istumaan hiljaa jälkiistunnon ajan. Jälki-istuntoa ei voida järjestää siten, että oppilas joutuisi sen seurauksena jäämään pois opetussuunnitelman tai muun koulun toimintaa koskevan suunnitelman mukaisesta opetuksesta. Perusopetusasetuksen mukaan oppilaan määrääminen jälki-istuntoon tulee kirjata ja ilmoittaa oppilaan huoltajalle. Koulussamme tämä tapahtuu lähettämällä kotiin lomake ( Ilmoitus huoltajalle oppilaan jälki-istunnosta ), jossa asiasta tiedotetaan. Huoltaja palauttaa lomakkeen allekirjoitettuna oppilaan mukana koululle. Allekirjoitettu lomake arkistoidaan. Perusopetuslain 36 d määrää opettajan oikeudesta ottaa haltuun kielletty esine tai aine tai sellainen esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista. Perusopetuslain 36 e määrää opettajan tai rehtorin oikeudesta tarkastaa oppilaan tavarat kielletyn esineen tai aineen (jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta) haltuun ottamiseksi. Edellä mainitut ns. kurinpitotoimenpiteet ovat tavallisia koulun käyttämiä keinoja oppilaan ojentamiseksi. Kurinpitorangaistuksia annetaan vasta erittäin vakavissa tapauksissa. Kurinpitorangaistuksia ovat oppilaalle annettava kirjallinen varoitus tai oppilaan erottaminen koulusta määräajaksi. Ennen em. rangaistusta on kuultava sekä oppilasta että huoltajaa. Liitteinä: Koulun järjestyssäännöt (liite 7) Koulun suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä (liite 8) Koulun kriisinhallintasuunnitelma (liite 9) 13. Koulun suunnitelma itsearvioinnista ja kehittämistoimenpiteistä (katso kohta 2.3.) Itsearvioinnin muodot ja ajankohdat - Koulun toiminta-ajatus ja työskentely, kouluyhteisön toiminta Koulun toiminta-ajatuksen toteutumista, kouluyhteisön toimintaa ja työskentelyä arvioidaan kehityskeskusteluissa ja yhteisissä neuvonpidoissa läpi lukuvuoden. Keskusteluissa pyritään avoimesti nostamaan esiin epäkohtia ja kehitettäviä seikkoja näihin ratkaisua/parannusta hakien. Henkilöstökyselyihin osallistutaan ja asiakastyytyväisyyskysely järjestetään kahden vuoden välein ja niissä saadut tulokset käydään huolellisesti läpi kunnan ohjeistusta noudattaen. Tulosten pohjalta määritetään mahdollinen kehittämistavoite. 11

12 12 Koulu on mukana kunnan laatutyössä ja sen pohjalta on koululle määritetty kehittämistavoitteita. - Opettajan työ Jokaisen opettajan jatkuva oman opetustyön arviointi on keskeinen osa koulun arviointijärjestelmää. Opettajan omaan toimintaan, sen tavoitteisiin ja tuloksiin kohdistuva itsearviointi on työväline, joka ohjaa opettajaa kehittymään työssään, lisää motivaatiota ja työhön sitoutumista. Kirjallinen opettajan työn arviointi tehdään kerran lukuvuodessa. Tuolloin opettaja arvioi omaa ammatinhallintaansa, työnsä tuloksellisuutta, uudistumiskykyään sekä yhteistyökykyään. Itsearvioinnin lisäksi opettajat arvioivat työskentelyään rehtorin kanssa kerran lukuvuodessa käytävässä kehityskeskustelussa. Kehityskeskustelujen tarkoituksena on myös selvittää työpaikan ilmapiiriä ja työyhteisön hyvinvointia. Keskusteluissa esiin nostetut ideat ja parannusehdotukset otetaan huomioon koulun toimintaa suunniteltaessa. Opetustyön arvioinnin lisäksi opettajan tulee kehityskeskustelussa arvioida toimintaansa työyhteisössä sekä itseään työyhteisön jäsenenä. Tällöin tulee muistaa, että jokainen vaikuttaa - omaan työhönsä - toisten työskentelyyn - työyhteisön ilmapiiriin - koulun kehittymiseen tavoitteiden ja toimintaperiaatteiden mukaisesti Kehittämisen periaatteet ja painopisteet Maaniitun koulun laatutyön kehittämiskohteet päivitetään sekä uudet kehittämiskohteet ja niiden toteuttamissuunnitelma määritetään lukuvuoden aikana, mm. osana syksyllä 2014 järjestettävää koulun laatupäivätyöskentelyä. Työsuunnitelman liitteet: - Liite 1. Taulukko kouluun muodostuneista perusopetusryhmistä ja niiden oppilasmääristä - Liite 2. Yhteenveto rehtorin ja opettajien työmääristä/opetustunneista - (Liite jaksojärjestelmässä olevien yläkoulujen opettajien jaksotunnit) - (Liite 4. Oppilaanohjauksen lehtorin työaikalaskelma) - Liite 5. Leirikoulujen ja retkien toimintasuunnitelmat - Liite 6. Koulun tuntijako - Liite 7. Koulun järjestyssäännöt - Liite 8. Koulun suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä - Liite 9. Koulun kriisinhallintasuunnitelma - (Liite 10. Tasa-arvosuunnitelma) - Liite 11. Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma 12

13 13 Taulukko kouluun muodostuneista perusopetusryhmistä ja niiden oppilasmääristä Taulukko tulee laatia siten, että yhdysluokat näkyvät luokan tunnuksessa. Samalla yhdysluokan oppilasmäärien tulee näkyä vuosiluokkakohtaisista sarakkeista. Muokkaa taulukko oman koulusi luokkarakennetta vastaavaksi. luokka yhteensä 1 A B A B A B C A B C A B C A B C yhteensä

LUKUVUOSIKOHTAINEN TYÖSUUNNITELMA 2015 2016

LUKUVUOSIKOHTAINEN TYÖSUUNNITELMA 2015 2016 LUKUVUOSIKOHTAINEN TYÖSUUNNITELMA 2015 2016 Maaniitun koulu 21.9.2015 1/13 Sisällys 1) KOULUN TIEDOT... 2 2) TYÖSUUNNITELMAN KÄSITTELY... 2 3) TOIMINTA-AJATUS... 2 4) LUKUVUODEN TAVOITTEET... 2 5) TUNTIJAKO

Lisätiedot

MAANIITUN KOULUN LUKUVUOSIKOHTAINEN TYÖSUUNNITELMA 2013-2014. Hyväksytty johtokunnan. kokouksessa 25.9.2013

MAANIITUN KOULUN LUKUVUOSIKOHTAINEN TYÖSUUNNITELMA 2013-2014. Hyväksytty johtokunnan. kokouksessa 25.9.2013 1 MAANIITUN KOULUN LUKUVUOSIKOHTAINEN TYÖSUUNNITELMA 2013-2014 Hyväksytty johtokunnan kokouksessa 25.9.2013 2 1. Koulun toiminta-ajatus ja arvoperusta Maaniitun koulu on yleissivistävä perusopetusta antava

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu Opetussuunnitelma Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu 1 Hyväksytty opetuslautakunnassa 12.4.2011 Johdanto Perusopetuslaki on muuttunut osittain 24.6.2010 (PoL 642/2010). Tästä johtuen myös perusopetuksen

Lisätiedot

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa 1 (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.10.2015 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014

Koulurauhaasiakirja. Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Koulurauhaasiakirja Rehtorikokoukset 13.1.2014 ja 12.3.2014 Opetus- ja varhaiskasvatusltk 27.3.2014 Seuraavassa lain täsmennyksiä 1.1.14 alk. 35 a Kasvatuskeskustelu Oppilas, joka häiritsee opetusta tai

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

1-6.luokilla oppilaita opetetaan pääsääntöisesti perusopetusryhmissä luokanopettajien toimesta.

1-6.luokilla oppilaita opetetaan pääsääntöisesti perusopetusryhmissä luokanopettajien toimesta. Pyhäjoen kunta Yppärin koulun vuosisuunnitelma lv. 2014-2015 1. Koulun perustiedot: Oppilasmäärä: 57 Perusopetusryhmien määrä: 3, lisäksi esikouluryhmä 2. Lukuvuoden työ-/ja loma-ajat Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka 3.11.2016 Helsinki Hallintojohtaja Matti Lahtinen Opetusta koskevat

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA YLEINEN TUKI (jokaiselle oppilaalle tilapäisesti annettava tuki) Oppilas on jäänyt jälkeen opetuksesta tai on muuten tilapäisesti tuen tarpeessa TAI

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA (LIITE POL 29 JA 35-36 ) PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! HÄIRITSEE OPETUSTA TAI MUUTOIN oppilaan huoltajille koulun opettaja

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM!

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! 1 (6) PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA Kasvatuskeskustelu ensisijaisena toimena, kun oppilas häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita

Lisätiedot

Ilmoitetaan huoltajalle sähköisen yhteydenpitovälineen kautta.

Ilmoitetaan huoltajalle sähköisen yhteydenpitovälineen kautta. Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö LIITE 18 KOLA 11.4.2017 Kurinpitomenettely Toimintatapa ja kuuleminen Ilmoittaminen Kirjaaminen Toimivalta ja muuta Kasvatuskeskustelu PoL 35 a (Kurinpitotoimet)

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Särkelässä tehdään työtä iloisessa kouluhengessä lähtökohtana kotiympäristö ja jokaisen yksilölliset kyvyt.

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 Sepänmäen koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Sepänmäen erityisopetusyksikkö toteuttaa oppilaan yksilöllisistä tarpeista lähtevää kasvatusta tavoitteena

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Maaniitun koulun johtokunta 25.09.2013 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 MAANIITUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS 3 8 MAANIITUN KOULUN KRIISINHALLINTASUUNNITELMA 4 9 MAANIITUN

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LÄÄNI 08 KAAVIN KUNTA 204. Syyslukukausi tp Tuntien alkamisajat: Syysloma lk 3. 6.

ITÄ-SUOMEN LÄÄNI 08 KAAVIN KUNTA 204. Syyslukukausi tp Tuntien alkamisajat: Syysloma lk 3. 6. TYÖSUUNNITELMA, lukuvuosi 2017-2018 ITÄ-SUOMEN LÄÄNI 08 KAAVIN KUNTA 204 Oppilaitostyyppi 123 Koulumuoto 11 Koulu Kaavin koulu Koulun nro 04713 Opettajien virkojen lkm 17 A. OPETUKSEN YLEINEN JÄRJESTÄMINEN

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA Oulunsalo Opetussuunnitelman perusteet muuttuivat vuoden 2011 alusta, mikä velvoitti kuntia tekemään muutoksia myös kuntakohtaisiin opetussuunnitelmiin. Oulunsalon

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen 11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä. 19.5. toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen toimikunta kokoontui sellaisenaan viimeisen kerran.

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan päätöksen mukaiset työ-/loma-ajat. Lauantaityöpäivät: Liikunta- ja liikenneturvallisuuspäivä

Sivistyslautakunnan päätöksen mukaiset työ-/loma-ajat. Lauantaityöpäivät: Liikunta- ja liikenneturvallisuuspäivä Pyhäjoen kunta Yppärin koulun vuosisuunnitelma lv. 2017-2018 1. Koulun perustiedot: Oppilasmäärä: 54 oppilasta ja 10 esikoululaista Perusopetusryhmien määrä: 3, lisäksi esikouluryhmä 2. Lukuvuoden työ-/ja

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ 1. LUKUVUODEN 2012-2013 TYÖ JA LOMA-AJAT LUKUVUOSI 2012-2013 Syyslukukausi 14.8.2012 (ti) - 21.12.2012

Lisätiedot

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Koulujen yhteinen teema lukuvuoden 2011-2012 aikana: Kunnassa yhteisesti toteutettava teema on tämän lukuvuoden aikana hyvinvointi. Aihekokonaisuuteen

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 KOULU: Paraistenseudun koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa

Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Koulutuksen lainsäädäntö (Annika Hongiston kokooma) Perusopetuslaki ja asetus Lukiolaki ja asetus Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa Perusopetuslaki ja asetus Lain säätää aina eduskunta, asetuksen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Louhen koulun kokonaistuntikehys on lukuvuonna yhteensä 61 tuntia, josta 5 tuntia on varattu erityisopetukseen.

Louhen koulun kokonaistuntikehys on lukuvuonna yhteensä 61 tuntia, josta 5 tuntia on varattu erityisopetukseen. Louhen koulu 1. Koulun tiedot 1. Koulun tiedot Koulu: Louhen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: yhteinen Opiskelijamäärä: Louhen koulun

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu 1. LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖ JA LOMA-AJAT Syyslukukausi 12.8.2013 (ma) - 21.12.2013 (lauantai) Syysloma 14.10.-20.10.2013

Lisätiedot

KAKE Kasvatuskeskustelu Nilakan yhtenäiskoulussa

KAKE Kasvatuskeskustelu Nilakan yhtenäiskoulussa KAKE Kasvatuskeskustelu Nilakan yhtenäiskoulussa Peda palaveri 13.1.2015 OHR suppea 19.1.15 Oppilaskunnan käsittely Huoltajien näkemyksiä??? OHR laaja 16.2.15 Mitä oppilas ajattelee? 35 a (30.12.2013/1267)

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus Eurajoen kunta / koulutoimi PERUSKOULUN TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015 Rikantilan koulu A. TILASTOLLISET ASIAT 1. Peruskoulun oppilaiden lukumäärä kevätlukukauden 2014 päättyessä Oppilasmäärä

Lisätiedot

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet (avokysymysten vastaukset erikseen) N= 138 Taustakysymykset Opetusalue 12 ( 9% ) Alue 1 (Jokikylän, Kuivaniemi ja Olhava) 29 ( 21% ) Alue 2 (Alaranta, Ojakylä ja Pohjois-Ii) 62 ( 45% ) Alue 3 (Asema, Hamina

Lisätiedot

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Ohjaus ennen opintojen alkua Ohjaus maahanmuuttajaoppilaan opintojen alkaessa TEHTÄVÄ TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS VASTUUHENKILÖT MUUTA Oppilaan

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Meritalon koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Meritalon koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Erityiskoulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 4 6A-luokan (nyt 5A) leirikoulu 4 5 6B-luokan (nyt 5B) leirikoulu 5 6 6C-luokan (nyt 5C) leirikoulu 6

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 4 6A-luokan (nyt 5A) leirikoulu 4 5 6B-luokan (nyt 5B) leirikoulu 5 6 6C-luokan (nyt 5C) leirikoulu 6 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Maaniitun koulun johtokunta 20.05.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 4 6A-luokan (nyt 5A) leirikoulu 4 5 6B-luokan (nyt 5B) leirikoulu 5 6 6C-luokan (nyt 5C) leirikoulu 6

Lisätiedot

Arviointi ja kehittäminen

Arviointi ja kehittäminen Tulostettu: 29.9.2016 16.13 Arviointi ja kehittäminen Kopio: Valkonen, Jouko 1/7 Tulostettu: 29.9.2016 16.13 Sisällysluettelo Kopio: Valkonen, Jouko 2/7 Tulostettu: 29.9.2016 16.13 1. Toiminnan arviointi

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön.

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. 14.12.2011 1 (5) Tampereen yliopiston normaalikoulun johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on 14.12.1011 hyväksynyt tämän johtosäännön. 1 Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

pedagogisen tuen ryhmä

pedagogisen tuen ryhmä Kasvatuskeskustelut ja muut kurinpitomenettelyt Kasvatuskeskustelun tavoitteena on - pysäyttää oppilas miettimään omaa käytöstään - antaa konkreettisia kasvatus- ja ratkaisumalleja oppilaalle - rauhoittaa

Lisätiedot

Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely

Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely Kirkkonummen kunta Sivistyspalvelut LUKUVUOSISUUNNITELMA 20-20 Koulun nimi Yhteystiedot Koulun osoite ja rehtorin yhteystiedot Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

Opetus ja opetusjärjestelyt

Opetus ja opetusjärjestelyt Opetus ja opetusjärjestelyt Kopio: Seppänen, Anne 1/5 Sisällysluettelo Koulupäivän rakenne Monialaiset oppimiskokonaisuudet OVTES-vastuutehtävät Poikkeavat opetusjärjestelyt, koulun ulkopuolella annettava

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista

Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Perusopetuslain muutos ja muuta ajankohtaista Hallitusneuvos Outi Luoma-aho Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Yleissivistävän koulutuksen yksikkö 29.9. 2010 Perusopetuslain muutossäädös 642/2010 laki

Lisätiedot

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015

PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ. Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 PERUSOPETUSTA KOSKEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ Pasi Hieta Perusopetuksen apulaisrehtori 7-9 23.3.2015 Perusopetusta sääteleviä lakeja ja muita säännöksiä: - Perusopetuslaki 628/1998, muutettu useita kertoja - Perusopetusasetus

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014

OPPILASHUOLLON MALLI. Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILASHUOLLON MALLI Pitkäkankaan koulu 2013-2014 OPPILAS- HUOLTO Turvallisuus KiVa-KOULU Oppiminen ja hyvinvointi Ennaltaehkäisevä työ YHTEISÖLLINEN TUKI OPPILASHUOLTOTYÖ koordinointi, kokoontuminen viikoittain,

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 2/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 2/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 2/201 1 Maaniitun koulun johtokunta AIKA 20.0.201 klo 18:00 PAIKKA Maaniitun koulun yläkerran opettajahuone Käsiteltävät asiat Asia 6 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nurmijärven kunta HARJULAN KOULUN

Nurmijärven kunta HARJULAN KOULUN Nurmijärven kunta HARJULAN KOULUN TYÖSUUNNITELMA 2013-2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Koulun toiminta-ajatus ja arvoperusta 4 2. Lukuvuoden tavoitteet 2.1. Koulutuspalvelujen talousarvion mukaiset toiminnalliset

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

Joustavaa perusopetusta Kouvolassa

Joustavaa perusopetusta Kouvolassa Joustavaa perusopetusta Kouvolassa Kuntamarkkinat 10.9.2009 Teija Toppila Rehtori / aluerehtori Esiintyjä 1 Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS 7.3.2016 Annamari Murtorinne yläkoulun rehtori ja Niina Rekiö-Viinikainen erityisopettaja TOIMINTAKULTTUURIN KESKEISET PIIRTEET Hyvinvointi ja turvallinen arki Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10.1 Kuntakohtainen arviointi Uudistuneen perusopetuslain (628/1998) mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta.

Lisätiedot

koulun nimi Valmistava opetus

koulun nimi Valmistava opetus ASIKKALAN KUNTA koulun nimi Valmistava opetus LUKUVUOSISUUNNITELMA (PA9 ) 2016-2017 YHTEYSTIEDOT Koulu Lähiosoite: Perusopetukseen valmistava opetus Tallukantie 1 Postinumero ja postitoimipaikka 17200

Lisätiedot

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä 4.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos OPH KE/OH www.edu.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 JOHDANTO Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvata lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulun jälkeistä

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

Kurinpitosuunnitelma Oulaisten perusopetus

Kurinpitosuunnitelma Oulaisten perusopetus TOIMENPIDE OSALLISUUS ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOMIOITAVA OPPILASHUOLTO MUUTA Yhteydenotto huoltajaan Kirjalliset Wilmassa, ei sähköpostina opettaja kirjataan puhelun aihe Kasvatuskeskustelu

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Maaniitun koulun johtokunta 21.09.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 10 Maaniitun koulun lukuvuosikohtainen työsuunnitelma 2015-2016 3 11 Koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuosina

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015 2016 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Särkelässä tehdään työtä iloisessa kouluhengessä lähtökohtana jokaisen oppilaan yksilölliset kyvyt. Tavoitteena

Lisätiedot

Malvaan koulu. Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma

Malvaan koulu. Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma 1 Malvaan koulu Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma Malvaan nykyinen koulu on rakennettu v. 1956. Alkava lukuvuosi on 55. koulumme historiassa. Malvaan koulu on kaksiopettajainen perusopetuksen alakoulu.

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Simonkylän koulun lukuvuosisuunnitelma 2014-2015

Simonkylän koulun lukuvuosisuunnitelma 2014-2015 Simonkylän koulun lukuvuosisuunnitelma 2014-2015 Koulun perustiedot Yhteystiedot Oppilasmäärä 0.lk 1lk 2lk 3lk 5.lk 6.lk yht. oppilasmäärä 1 1 1 4 1 1 9 tytöt 1 1 3 1 6 Perusopetusryhmien määrä Luokat

Lisätiedot

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k Huoltajapalautekysely_suruen (0) Iivisniemen koulu k 0 0..0 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,8,7,8,,,,,,,,, Kaikki Osa-alueiden keskiarvot,,,,,,,,,,8,8,7,,,, Kaikki Johtaminen. Koulun rehtori johtaa kasvatus-

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys.

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys. Harhalan koulu Sivu 1/6 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Harhalan koulu Ylläpitäjä:Kaupungm ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain Suunnitelma l. luokka 5 2. luokka

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

LUKUVUOSIKOHTAINEN TYÖSUUNNITELMA 2015 2016

LUKUVUOSIKOHTAINEN TYÖSUUNNITELMA 2015 2016 LUKUVUOSIKOHTAINEN TYÖSUUNNITELMA 2015 2016 Lukkarin koulu 12.8.2015 1/16 Sisällys 1) KOULUN TIEDOT... 2 2) TYÖSUUNNITELMAN KÄSITTELY... 2 3) TOIMINTA-AJATUS... 2 4) LUKUVUODEN TAVOITTEET... 2 5) TUNTIJAKO

Lisätiedot

Terva-Toppilan koulun käytänteet

Terva-Toppilan koulun käytänteet 1 Terva-Toppilan koulun käytänteet 19.8.2015 2 Myöhästelyt Oppitunnilta myöhästyminen estää ensisijaisesti oppilaan omaa oppimista. Lisäksi oppitunnin keskeyttäminen myöhästyjän vuoksi estää myös koko

Lisätiedot

TIEDOTE KIRKONKYLÄN KOULUN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE LUKUVUONNA

TIEDOTE KIRKONKYLÄN KOULUN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE LUKUVUONNA KIRKONKYLÄN KOULUN TIEDOTE LUKUVUODELLE 2017-2018 TIEDOTE KIRKONKYLÄN KOULUN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE LUKUVUONNA 2017-2018 KOULUN TYÖAIKA alkaa päättyy Syyslukukausi ti 15.8.2017 pe 22.12.2017 Kevätlukukausi

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

Oikeuksista, vastuista ja velvollisuuksista Ari Rusi

Oikeuksista, vastuista ja velvollisuuksista Ari Rusi Oikeuksista, vastuista ja velvollisuuksista Työntekijän oikeuksista - virkaehtosopimuksen mukainen palkkaus ja työehdot o OVTES tai KVTES - sopimuksen mukainen työterveyshuolto - työnantajalla velvollisuus

Lisätiedot

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULUSSA LUODAAN MEIDÄN KOULU -HENKEÄ Koulussa arvostetaan kaikkia niin lapsia kuin aikuisia. Koulussa

Lisätiedot

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA-LOMAKKEET JA NIIDEN KÄYTTÖ 2015 Tämän vuoden TVA-lomakkeissa on vain pieniä muutoksia. Lomakkeiden lisäksi niistä on kirjoitettu tarkennukset erilliselle lomakkeelle.

Lisätiedot