Autocall Pharma nro 2267

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Autocall Pharma nro 2267"

Transkriptio

1 YLI SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 2004 ALKAEN! Autocall Pharma nro 2267 MERKITTÄVISSÄ 12. TOUKOKUUTA 2015 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan vastaan juoksevasti ja emissio voidaan sulkea ennenaikaisesti haluttujen ehtojen varmistamiseksi. Lähetä ostositoumuksesi ajoissa! Autocall Pharma nro 2267 OMINAISUUDET 1% (INDIKATIIVINEN) KUU- KAUSITTAIN ULOSMAKSET- TAVA JA KUMULOITUVA KUPONKI MAHDOLLISUUS 12% VUOSI- TUOTTOON (INDIKATIIVINEN) KENELLE SIJOITUS SOPII? Autocall Pharma nro 2267 Autocall Pharma nro 2267 sopii sijoittajalle, jolla on positiivinen perusnäkemys lääketeollisuusyhtiöiden osakkeiden kehityksestä, mutta ei odota kuitenkaan voimakasta kurssinousua. Sijoittaja valitsee mieluummin hyvän mahdollisuuden kiinteään kuponkiin ja suojaa kurssilaskua vastaan, kuin täyden osallistumisen osakemarkkinoiden mahdolliseen nousuun tai laskuun. Matala riski Pankkitili PÄÄOMATURVA EI PÄÄOMATURVAA VIPUTUOTE Rajatasoon perustuva suoja/riski Korkea riski MITÄ SIJOITUS TÄHÄN TUOTTEESEEN MERKITSEE? Sijoitus seuraa 4 osakkeen kehitystä. Sijoituksesta on mahdollista saada kiinteä kuponkituotto kuukausittain. Sijoituksessa on 3 rajatasoa, jotka määrittävät sijoituksen lopputuloksen. Tutustu tähän markkinointiesitteeseen, jotta ymmärrät miten rajatasot toimivat. Sijoittaja välttää negatiivisen lopputuloksen mikäli kaikki 4 osaketta ovat riskirajan yläpuolella päätöspäivänä. MITÄ RISKEJÄ SIJOITUS SISÄLTÄÄ? Sijoituksessa on kaksi pääasiallista riskiä. Toinen on liikkeeseenlaskijariski. Mikäli liikkeeseenlaskija joutuu maksukyvyttömäksi tai konkurssiin, sijoitus voidaan menetettää osittain tai kokonaan. Toinen riski liittyy osakkeiden kehitykseen. Mikäli heikoiten kehittynyt osake päätöspäivänä on laskenut alimman rajatason (riskiraja) alapuolelle, takaisinmaksu on sijoituksen nimellisarvo vähennettynä huonoimman osakkeen prosentuaalisella laskulla. Emissiokurssi (lisäksi 2% merkintäpalkkio) 1 100% Pääomaturva 2 Ei Juoksuaika 1-5 v. Minimisijoitus EUR Indikatiivinen kumuloituva ulosmaksettava kuponki 3 1%/kuukausi Kuponki on indikatiivinen ja voi alimmillaan olla 0,8% Erääntymisraja 90% Kuponkiraja 80% Riskiraja 5 vuoden päästä (rajatasoon perustuva suoja/riski huonoimmalle osakkeelle) 60% Osakkeet AbbVie, Sanofi, Teva Pharmaceutical ja Bayer Liikkeeseenlaskija UBS AG (S&P: A, Moody s: A2) ISIN FI Alaviitteet selitetään sivulla 3

2 TÄRKEÄÄ TIETOA RISKEISTÄ Markkinointiesitteestä Tämän tarjouksen markkinointiesitteet ovat ainoastaan markkinointia varten eivätkä ne anna kattavaa kuvaa tarjouksesta ja tuotteesta. Liikkeeseenlaskijan lainaehdot ja ohjelmaesite sisältävät kattavan kuvauksen kyseisestä liikkeeseenlaskijasta, kyseisen tuotteen sitovista ehdoista ja Garantumin tarjouksesta. Sijoittajaa kehotetaan ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustumaan liikkeeseenlaskijan ohjelmaesitteeseen ( päivätty Base Prospectus), kattaviin lainaehtoihin ja lopullisiin ehtoihin. Lainaehdot ja esitemateriaali on saatavilla osoitteessa ja tilattavissa puhelimitse numerosta Riskeistä Sijoittamiseen tähän tuotteeseen liittyy useita riskitekijöitä. Alla on koottuna näistä tekijöistä merkittävimpiä. Halutessasi lisätietoa näistä ja muista riskeistä, ota ystävällisesti yhteyttä Garantumiin. Liikkeeseenlaskijariski Liikkeeseenlaskijariskillä tarkoitetaan tämän tuotteen liikkeeseenlaskijan kyvyttömyyttä vastata velvoitteistaan sijoittajille. Velvoitteilla tarkoitetaan sijoituksen nimellisarvon ja mahdollisen tuoton maksua eräpäivänä. Mikäli liikkeeseenlaskija joutuu maksukyvyttömäksi, on olemassa riski, että sijoittaja menettää koko sijoittamansa pääoman riippumatta alla olevan kohde-etuuden kehityksestä. Liikkeeseenlaskijan luottoluokitus voi kehittyä sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan. Liikkeeseenlaskijariskiä arvioidaan ulkopuolelta luottoluokituksella, jonka antavat riippumattomat luokituslaitokset kuten esimerkiksi Standard & Poor s ja Moody s. Luottoluokitus kuvaa yrityksen tai pankin pitkäaikaista kykyä vastata velvoitteistaan. Korkein mahdollinen luottoluokitus on AAA ja Aaa. Suurimmalla osalla pankeista tai yrityksistä on tätä alempi luokitus. Valtioiden antama talletussuoja ei koske strukturoituja sijoituksia. Likviditeettiriski (jälkimarkkina) Sijoittaminen tähän tuotteeseen nähdään ensisijaisesti sijoituksena koko juoksuajalle. Normaaleissa markkina-olosuhteissa on kuitenkin mahdollista realisoida sijoitus kesken juoksuajan. Päivittäisiä jälkimarkkinoita ylläpitää Garantum. Indikatiiviset markkinahinnat noteerataan sivulla fi. Epänormaaleissa markkinaolosuhteissa jälkimarkkina voi olla hyvin epälikvidi. Jälkimarkkinoilta saatava hinta voi olla korkeampi tai matalampi kuin sijoituksen nimellisarvo. Jälkimarkkinoiden hinnanmuodostus tapahtuu hyväksi todettujen matemaattisten mallien avulla ja on riippuvainen juoksuajasta, ajankohtaisesta korkotasosta, kohde-etuuden markkina-arvosta ja volatiliteetistä (markkinoiden kurssiheilahtelusta). Tuotteen rakenteeseen kuuluvien osien kokonaisarvo on hinta, jolla sijoittaja voi realisoida oman sijoituksensa kesken juoksuajan. Jälkimarkkinoilla tehdystä kaupasta voidaan periä palkkio. Liikkeeseenlaskija voi tietyissä rajoitetuissa tilanteissa lunastaa tuotteen ennen eräpäivää, jolloin sijoittajalle maksettava lunastushinta voi olla joko korkeampi tai matalampi kuin alun perin sijoitettu pääoma. Valuuttariski Tuotteeseen ei liity valuuttariskiä, koska se on euromääräinen. Osallistumisriski Kohde-etuuden kehittyminen on erittäin merkityksellistä tuotteen tuoton muodostuksessa. Kohde-etuuden kehitys riippuu monista tekijöistä ja sisältää monimutkaisia riskejä kuten osakekurssiriskit, luottoriskit, korkoriskit, raaka-aineiden hintariskit ja/tai poliittiset riskit. Sijoitus tuotteeseen voi antaa kohde-etuuden kehityksestä poikkeavan tuoton. Rakenneriski Sijoituksesta ei voi saada suurempaa tuottoa kuin kupongeista on mahdollista saada. Mikäli kohde-etuutena olevat osakkeet nousisivat enemmän lähtöpäivästä päätöspäivään tai ennenaikaiseen erääntymiseen, sijoittaja ei pääse osallistumaan tähän kupongit ylittävään nousuun. Tuotto määräytyy aina pelkästään huonoiten kehittyneen osakkeen mukaan jokaisena tarkastelupäivänä. Mikäli huonoin osake olisi päätösarvon määrityspäivänä laskenut riskirajan alle, sijoituksen takaisinmaksu määräytyy huonoimman osakkeen kurssikehityksen mukaan ja sijoittaja voi näin hävitä sijoitetun summan osittain tai kokonaan. Korkoriski Korkotason muutokset juoksuaikana vaikuttavat sijoituksessa käytettäviin osiin ja näin ollen sijoituksen markkina-arvo voi muuttua positiivisesti tai negatiivisesti korkotason muuttuessa. Tämän vuoksi sijoituksen markkina-arvo voi poiketa siitä, mitä sijoittaja voisi odottaa kohde-etuuden kehityksen mukaan. Markkinariski Päätöspäivänä huonoimman osakkeen kehitys yhdessä tuotteen tuottorakenteen kanssa määrittävät sen, saako sijoittaja takaisinmaksuna koko sijoitetun nimellissumman. Tarkastelupäivinä (mukaanlukien takaisinmaksupäivä) huonoimman osakkeen kehitys yhdessä tuotteen tuottorakenteen kanssa määrittävät sen, saako sijoittaja tuottoa. Ei-pääomaturvatussa sijoituksessa sijoittajalla on riski menettää sijoitettu pääoma osittain tai kokonaan, mikäli kohde-etuus on kehittynyt negatiivisesti. Juoksuaikana sijoituksen arvoon vaikuttaa mm. kohde-etuuden kehitys, kurssiheilahtelujen suuruus (volatiliteetti), kuinka suuria kurssiheilahteluja odotetaan tulevaisuudessa, markkinakorot ja odotetut tulevat osingot. Sijoituksen monimutkaisuus Strukturoidun sijoituksen tuotto määräytyy monimutkaisista sidonnaisuuksista, joita voi olla vaikea ymmärtää ja jotka tekevät niiden vertaamisen perinteisten sijoitusten kanssa vaikeaksi. Kehotamme tutustumaan tuotteen toimintaan ennen kuin teet sijoituspäätöksen. Odottamattomat tapahtumat Jos markkinoiden toiminta keskeytyy tai jotakin muuta odottamatonta tapahtuu, voi liikkeeseenlaskija tehdä muutoksia laskentaan tai mahdollisesti vaihtaa allaolevia kohde-etuuksia toisiin. Liikkeeseenlaskija voi tehdä muutoksia, joita se pitää välttämättöminä niissä odottamattomissa olosuhteissa, jotka esitetään ohjelmaesitteessä. Markkinoiden toiminnan keskeytymisellä tai muilla odottamattomilla tapahtumilla tarkoitetaan muun muassa että: Kaupankäynti kohde-etuudella keskeytetään tai kohde-etuudella ei ole enää olemassa julkista hintaa. Kohde-etuus (jos se on osake) poistetaan listalta, yhtiö asetetaan konkurssiin tai se likvidoidaan, osakkeille tehdään splittaus, uusemissio, takaisinosto tai vastaava. Lakimuutoksen johdosta liikkeeseenlaskijan riskinhallintakustannukset nousevat. Jos liikkeeseenlaskija arvioi ettei ole olemassa kohtuullista vaihtoehtoa muutoksen tekemiselle tai kohde-etuuden vaihtamiselle, voi se tehdä ennenaikaisen tuotonlaskennan. Allaoleva nimellissijoitus voi siinä tapauksessa olla suurempi tai pienempi kuin sijoitettu nimellispääoma. Ei pääomaturvaa Autocall Pharma nro 2267 ei ole pääomaturvattu. Sijoitetun summan takaisinmaksu riippuu kohde-etuuden kehityksestä. Sijoittajalla on myös riski menettää koko sijoitettu pääoma. Tässä markkinointiesitteessä tähdellä merkityt kohdat tarkoittavat seuraavaa: * historiallista informaatiota, ** simuloitua historiallista informaatiota, sekä *** esimerkkiä, joka auttaa ymmärtämään tuotetta. Yksityiskohtaisempi selvitys näistä löytyy tämän markkinointiesitteen viimeiseltä sivulta.

3 Mahdollisuus tuottoon myös kurssien laskiessa Autocall Pharma nro 2267 Mahdollisuus 12% vuosituottoon - Ehtojensa mukaisesti myös kohde-etuutena olevien osakkeitten kurssien laskiessa. Kuponkiraja 80% - Sijoittaja voi siis saada tuoton mikäli mikään tuotteen neljästä osakkeesta ei laske enempää kuin 20% lähtöarvostaan. Kupongin maksu kuukausittain - Maksurytmi on tiheä ja auttaa tasoittamaan sijoitustuottoja koko vuodelle. Kuponki maksetaan ulos ja se on myös kumuloituva mikäli kuponki jää ehtojen mukaan saamatta joltakin kuukaudelta, kumuloituu se seuraavalla maksukerralla uuden kupongin mukaan mikäli osakkeet ovat palautuneet vähintään kuponkirajan tasolle. Ennenaikainen erääntyminen - Sijoituksen ennenaikainen lunastus tapahtuu mikäli mikään osakkeista ei ole laskenut erääntymisrajan (90% lähtötasoista) alapuolelle tarkastelupäivänä (ensimmäisen kerran vuoden päästä liikkeeseenlähdöstä). Lunastushinta on sijoituksen nimellisarvo lisättynä kuukausikupongeilla, joita ei ole maksettu jo aikaisemmin sijoittajalle. Lääketeollisuuden yhtiöt - Väestön ikääntyminen kasvattaa entisestään tarvetta terveydenhuoltoon. Samanaikaisesti lisääntyvät elintason nousuun liittyvät vammat ja sairaudet. Lisäksi terveyden- ja sairaanhoidon kysyntä globaalisti kasvaa yleisen hyvinvoinnin kasvaessa. PHARMA Väestön ikääntyminen ei ainoastaan länsimaissa vaan myös Kiinassa ja muilla suurilla kasvualueilla kasvattaa tarvetta terveydenhuoltoon. Samanaikaisesti lisääntyvät elintason nousuun liittyvät vammat ja sairaudet, kuten liikalihavuus, sokeritauti, sydän- ja verisuonitaudit maailmanlaajuisesti. Hyvinvointiin liittyvät terveysongelmat levittäytyvät ympäri maailmaan aiempaa huomattavasti laajemmin. Samanaikaisesti terveyden- ja sairaanhoidon kysyntä globaalisti kasvaa yleisen hyvinvoinnin kasvaessa. Lääketeollisuuden yritysten tuloskehitys on tavallisesti suhteellisen tasaista ja ei niin suhdanneriippuvaista. Sijoittajat pitävät sijoituksia tälle sektorille usein kohtuullisen turvallisina ja vakaina pitkän aikavälin sijoituksina. Miksi sijoittaa lääketeollisuuden yhtiöihin? Väestön ikääntymisellä on kauaskantoisia vaikutuksia kansantalouksille ja sijoittajille. Elintasosairaudet ovat voimakkaassa kasvussa. Hyvinvoinnin lisääntyessä sairaan- ja terveydenhuollon kysyntä jatkuu tulevaisuudessakin. Sijoittajalle toimiala tarjoaa suhteellisen vakaan ja turvallisen sijoitussektorin. Autocall Pharma tuotteen osakkeet: ABBVIE TEVA PHARMACEUTICAL BAYER SANOFI 90% lähtöarvoista 80% lähtöarvoista 60% lähtöarvoista Erääntymisraja (kuukausittain 1 v. jälkeen). Sijoitus päättyy automaattiseen erääntymiseen välillä 1 5 vuotta mikäli kaikki kohde-etuusosakkeet ovat tarkastelupäivinä vähintään tällä rajalla. Tällöin sijoittajalle maksetaan takaisin nimellissijoitus sekä kuponki ja mahdolliset kumuloituneet kupongit. Kuponkiraja (kuukausittain). Mikäli kaikki tuotteen osakkeet ovat tarkastelupäivänä vähintään kuponkirajalla, maksetaan sijoittajalle kuponki ja mahdolliset kumuloituneet kupongit. Riskiraja (5 vuoden päästä). Mikäli sijoitusta ei ole lunastettu ennenaikaisesti ja sen osakkeista heikoin on päätöspäivänä laskenut tämän rajan alle, maksaa liikkeeseenlaskija sijoittajalle nimellisarvon vähennettynä heikoimman osakkeen kurssikehityksellä. Osakkeet ABBVIE, SANOFI, TEVA PHARMACEUTICAL JA BAYER Kursutveckling Index * Abbvie Sanofi Bayer Teva Pharmaceutical Lähde: Reuters Datastream Kuvaaja näyttää kohde-etuusosakkeiden historiallisen kehityksen alkaen 10. joulukuuta Kehitys on indeksoitu siitä alkaen. Historiallinen kehitys ei ole tae eikä indikaatio tulevaisuuden kehityksestä. Indikatiivinen kumuloituva kuponki (alimmillaan 0,8%) 1%/kuukausi Matala riski Erääntymisraja 90% Kuponkiraja 80% Riskiraja 5 vuoden päästä huonoimman osakkeen mukaan 60% Pankkitili ISIN FI Liikkeeseenlaskija UBS AG (S&P: A/Moody s: A2) PÄÄOMATURVA EI PÄÄOMATURVAA VIPUTUOTE Korkea riski Kuten sijoittaminen yleisesti, myös sijoitus strukturoituun sijoitustuotteeseen sisältää riskejä. Tiedot sijoituksen ehdoista löydät markkinointimatriaalista sekä liikkeeseenlaskijan lainaehdoista, saatavilla osoitteessa

4 Esimerkki *** näin lasketaan tuotto tuotteelle Autocall Pharma 2267 Es.1 Es.2 90% lähtöarvoista Erääntymisraja (kuukausittain, alkaen 1 vuoden päästä). Sijoitus päättyy automaattiseen erääntymiseen välillä 1 5 vuotta mikäli kaikki kohdeetuusosakkeet ovat tarkastelupäivinä vähintään tällä rajalla. Tällöin sijoittajalle maksetaan takaisin nimellissijoitus sekä kuponki ja mahdolliset kumuloituneet kupongit. 80% lähtöarvoista Kuponkiraja (kuukausittain). Mikäli kaikki tuotteen osakkeet ovat tarkastelupäivänä vähintään kuponkirajalla, maksetaan sijoittajalle kuponki ja mahdolliset kumuloituneet kupongit. Es.3 60% lähtöarvoista Riskiraja (5 vuoden päästä). Mikäli sijoitusta ei ole lunastettu ennenaikaisesti ja sen osakkeista heikoin on päätöspäivänä laskenut tämän rajan alle, maksaa liikkeeseenlaskija sijoittajalle nimellisarvon vähennettynä heikoimman osakkeen kurssikehityksellä. 1 v 2 v 3 v 4 v 5 v = Lähtöarvo = Kuponki maksetaan mikäli kaikki osakkeet ovat tarkastelupäivänä kuponkirajalla tai yli. = Kuponki, sekä aiemmin maksamatta jääneet kupongit maksetaan mikäli kaikki osakkeet ovat tarkastelupäivänä kuponkirajalla tai yli. = Riski realisoituu mikäli huonoin osake päätöspäivänä 5 vuoden päästä on riskirajan alapuolella. Esimerkki 1 Sijoitus erääntyy kahden vuoden jälkeen ja sijoittajalle maksetaan nimellissijoitus sekä viimeinen kuponki. Aikaisemmin sijoittajalle on maksettu 23 kuponkia. 1 Sijoitettu summa EUR Takaisinmaksu yhteensä EUR Efektiivinen vuosituotto 10,3% Esimerkki 2 Sijoitus erääntyy 5 vuoden jälkeen ja sijoittajalle maksetaan takaisin nimellissijoitus. Aikaisemmin sijoittajalle on maksettu 45 kuponkia. 1 Sijoitettu summa EUR Takaisinmaksu yhteensä EUR Efektiivinen vuosituotto 7,3% Esimerkki 3 Sijoitus erääntyy eräpäivänä. Heikoin osake on riskirajan alapuolella (-43% tässä). Sijoittajalle maksetaan nimellissijoitus miinus huonoimman osakkeen kurssikehitys. Aikaisemmin sijoittajalle on maksettu 5 kuponkia. 1 Sijoitettu summa EUR Takaisinmaksu yhteensä EUR Efektiivinen vuosituotto -9,5% Osake Osta Pidä Myy P/E enn Luottoluok. S&P Markkina-arvo mdr $ Abbvie ,4 A 96,3 Teva Pharmaceutical Industries ,2 A- 53 Bayer ,5 A- 130 Sanofi SA ,9 AA 136 Vertailuindeksi S&P 500 Health Care Index ,8 - - S&P 500 Index ,8 - - Autocall Pharma nro 2267 tuotteen osakkeet: ABBVIE Yritys toimii biolääketieteen alalla kaikkialla maailmassa ja se on keskittynyt väestön terveyttä eniten uhkaavien sairauksien hoitoon. Yritys kehittää lääkkeitä vakaviin sairauksiin, kuten C-hepatiittiin, neurologiaan, immunologiaan, syöpätauteihin ja naisten tauteihin. Tutkittavia sairauksia ovat muiden muassa Alzheimerin tauti, Parkinsonin tauti ja multippeli skleroosi (MS), jotka kaikki koskettavat miljoonien ihmisten elämää eri puolilla maailmaa. AbbVie muodostui vuonna 1888 perustetun Abbott Laboratories-yhtiön jakauduttua kahtia vuonna 2011, jolloin lääkevalmistus säilytti Abbott nimen ja tutkimukseen keskittynyt yhtiö otti nimen AbbVie. Lisätietoa yhtiön kotisivuilta Osakesuositukset: Osta 12, Pidä 5, Myy 1 SANOFI Maailman viidenneksi suurin lääkeyhtiö mitattuna reseptilääkkeiden myynnillä. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Pariisissa ja se keskittyy reseptilääkkeiden tutkimukseen, tuotekehitykseen, valmistamiseen ja markkinointiin, mutta valmistaa myös reseptivapaita lääkkeitä. Sydän ja verisuonitautien, keskushermostosairauksien, MS-taudin, syöpätautien, diabeteksen, sisätautien ja rokotuksien lääkitsemiseen tarvittavat lääkkeet muodostavat yhtiön ydintoiminnot. Lisätietoa yhtiön kotisivuilta Osakesuositukset: Osta 13, Pidä 19, Myy 3 TEVA PHARMACEUTICAL Globaalisti toimiva lääkeyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Israelissa. Se on erikoistunut valmistamaan ja markkinoimaan geneerisiä ja patenttisuojattuja lääkkeitä ja aktiivisia lääkeaineksia. Yhtiö on maailman suurimpia geneeristen lääkkeiden valmistajia ja maailman 15 suurimman lääkeyhtiön joukossa. Sen tuotantolaitoksia sijaitsee Israelissa, Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Etelä-Amerikassa. Lisätietoa yhtiön kotisivuilta Osakesuositukset: Osta 20, Pidä 12, Myy 1 BAYER Bayer valmistaa ja markkinoi terveydenhuollon ja maatalouden tuotteita, sekä polymeerejä. Sen pääkonttori sijaitsee Saksassa Leverkusenissa ja sillä on maailmanlaajuisesti yli työntekijää. Yhtiön osake kuuluu DAX indeksiin. Lisätietoa yhtiön kotisivuilta com Osakesuositukset: Osta 21, Pidä 12, Myy 6 Osakesuositukset: Bloomberg 24. maaliskuuta 2015 Lähde: Bloomberg 24. maaliskuuta Tasainen tuottoprofiili, mahdollisuus kuponkiin kuukausittain. Mahdollisuus erääntymiseen ensimmäisen kerran vuoden päästä ja sen jälkeen kuukausittain. Tuottomahdollisuus myös negatiivisella kurssikehityksellä. 1. Esimerkki on laskettu 1% kuukausikupongilla ja ottaa huomioon 2% merkintäpalkkion. Jos jokin kohde-etuusosakkeista on alittanut riskirajan päätöspäivänä, määräytyy takaisinmaksu heikoimman osakkeen kurssikehityksen mukaisesti ja sijoittaja voi menettää suuren osan sijoittamastaan summasta. Kiinteä kuponki ei hyödy täysimittaisesti voimakkaasti nousevista kursseista.

5 Näin Autocall toimii Autocall sopii sinulle jos haluat hyötyä erilaisten markkinakehitysten tarjoamista mahdollisuuksista kuten nousevista, tasaisista tai jopa laskevista osakemarkkinoista. Saat mahdollisuuden kiinteään tuottoon ja usein suojaa laskua vastaan sen sijaan että tuotto muodostuisi vain mahdollisesta noususta. Erinomaisia ominaisuuksia Autocall tuote tuottaa normaalisti riippumatta kurssinoususta. Tuottoa kutsutaan kupongiksi, joka on päätetty ennalta ja joka maksetaan kvartaaleittain, puolivuosittain tai vuosittain. Muita ominaisuuksia ovat tarkastelupäivät, automaattinen erääntyminen ja riskiraja, joka voi vaikuttaa sijoituksen loppuarvoon. Jotta voisit arvioida Autocall sijoituksia, tulee sinun ymmärtää neljä perusasiaa. 1. Tarkastelupäivät Sijoituksen kohteena olevien kohde-etuuksien kurssikehityksen suhde rajoihin (riski-, kuponki-, tai erääntymisraja) mitataan tiettyinä päivinä, jotka päätetään etukäteen. Tarkastelupäiviä voi olla sijoituksesta riippuen vuosittain, puolivuosittain, neljännesvuosittain tai jopa päivittäin (One Touch). Mitä useampia tarkastelupäiviä Autocallissa on, sen useampia mahdollisuuksia sijoittajalla on tuottoon. Erääntymispäivä ja kuponginmaksupäivä ovat usein samoja. Riskirajan tarkastelu sen sijaan tapahtuu vain juoksuajan lopussa. 2. Automaattinen erääntyminen ennenaikaisesti Uniikkia Autocalleissa on se, että ne voidaan lunastaa juoksuajan aikana ennen eräpäivää. Erääntymisessä liikkeeseenlaskija maksaa sijoittajalle sekä sijoitetun nimellispääoman että tuoton. 3. Rajatasot vaikuttavat sekä tuottoon että riskiin Erääntymisraja on määrätty kurssitaso, jolla allaolevan kohde-etuuden on vähintään oltava, jotta lunastus ennenaikaisesti tapahtuu. Kuponkiraja toimii vastaavasti. Kupongin maksun edellytyksenä on se, että kohde-etuus on joko rajalla tai sen yli. Monissa Autocall tuotteissa kuponki- ja erääntymisrajat ovat samat. Silloin tuotto makse- Tuottohistoria* Liikkeelläolevat, joissa kumuloituva kuponki 50 kpl. Kumuloitunut vuosituotto 16,2%. Liikkeelläolevat, joissa ulosmaksettava kuponki 115 kpl Erääntyneet riskirajan alla 4 kpl Erääntyneet riskirajan päällä 166 kpl. Keskituotto 16,6%/vuosi Kun Garantum lanseerasi ensimmäisen Autocall tuotteen syksyllä 2008 oli tuote iso uutinen ruotsalaisilla sijoitusmarkkinoilla. Tänään Autocall tuotteet ovat kysyttyjä sijoitusvaihtoehtoja ja niistä on vuosien aikana syntynyt monia erilaisia suosittuja tuotetyyppejä. Yllä on kooste kaikista Garantumin Ruotsissa järjestämistä 335 julkisesta Autocall tuotteesta (tilanne 31. joulukuuta 2014 asti). Tärkeä tietää Autocall tuotteista Erilaiset Autocall tuotteet sisältävät erilaisia riskejä ja tuottomahdollisuuksia. Jossakin Autocall tuotteessa voi olla korkea kuponki, mutta myös riski on suurempi kuin pienemmän kupongin tuotteessa. Kohde-etuudella on myös merkitystä. Yhden yksittäisen kohde-etuuden kehitystä voi olla helpompi ennakoida kuin esimerkiksi neljän kohdeetuuden. Samalla tavalla osakkeet kohde-etuutena on lähtökohtaisesti suurempi riski kuin indeksit. Useampi kohde-etuus Autocall tuotteessa ei näin tarkoita riskin hajautusta, vaan suurempaa riskiä. Näiden tekijöiden perusteella myös me arvioimme Autocall tuotteiden riskejä markkinointiesitteen etusivun riskikuvaajassa. Yleistä Autocall Autocall tuotteiden Pharma toiminnasta nro 2267 taan vain kun tuote erääntyy ennenaikaisesti tai tuotteen juoksuajan päättyessä. Muussa tapauksessa erääntymis- ja kuponkiraja ovat eri tasoilla ja kuponkiraja on asetettu niistä alemmaksi. Tällainen Autocall voi maksaa kupongin, mutta jatkaa eteenpäin erääntymättä. Tuotteen ominaisuutta kutsutaan usein nimellä Plus/Miinus. Riskiraja on taso Autocallin turvan ja toteutuvan riskin välillä. Riski voi toteutua juoksuajan lopussa edellyttäen, että sijoitusta ei lunasteta kesken juoksuajan. Lopussa on kaksi mahdollista lopputulosta riippuen alla olevan kohde-etuuden kehittymisestä: A Mikäli alla oleva kohde-etuus tai useista kohde-etuuksista heikoiten kehittynyt on lopussa riskirajalla tai sen yläpuolella, riski ei aktivoidu ja sijoittajalle maksetaan takaisin sijoituksen nimellisarvo. Sijoitus on näin suojattu kurssilaskulta riskirajaan asti. Riskirajaan asti voidaan laskea ilman että nimellispääomaa menetetään. B Mikäli allaoleva kohde-etuus tai useista kohde-etuuksista heikoiten kehittynyt noteerataan eräpäivänä riskirajan alapuolella, riski aktivoituu ja sijoittajalle maksetaan nimellissijoitus vähennettynä heikoiten kehittyneen kohde-etuuden kehityksellä. 4. Tuottomahdollisuudet Autocall, jossa on kumuloituva kuponki, maksaa kupongin yleensä vain kun tuote erääntyy. Silloin maksetaan sijoituksen nimellisarvo ja kuponkituotto kerrottuna etukäteen määrättyjen tarkastelujaksojen lukumäärällä, jotka ovat jo kuluneet. Autocall, jossa on ulosmaksettava kuponki, maksaa kupongin sijoittajalle riippuen kohde-etuuden kuponkirajasta tarkastelupäivänä. Mikäli sijoitus ei eräänny ulosmaksun yhteydessä, se jatkuu vähintään seuraavaan tarkastelupäivään. Autocall, jossa on Combo ominaisuus, sisältää kaksi erilaista kuponkia: kumuloituva ja ulosmaksettava kuponki. Ne toimivat lähtökohtaisesti ylläkuvatun mukaisesti. Tuote, jonka kuponki on sekä ulosmaksettava että kumuloituva voi vaihtelevasti maksaa kupongin tai ei jokaisena tarkastelupäivänä. Tällöin mahdolliset maksamatta jääneet kupongit kumuloituvat ja ne maksetaan ulos myöhemmin mikäli kupongin ehto toteutuu jonakin myöhempänä tarkastelupäivänä. Autocall, jossa on Max ominaisuus tarkoittaa sitä, että sijoittaja voi saada paremman seuraavista: kumuloituva kuponki tai arvonnousu kohde-etuusmarkkinassa. On olemassa myös Autocall tuotteita, joissa nimellissijoitus on pääomaturvattu, tai kupongit ovat ns. takuukuponkeja jotka maksetaan joka tapauksessa. Kuinka on mahdollista rakentaa Autocall tuote? Arvopaperin rakentajalla (liikkeeseenlaskija) ei ole näkemystä sijoituksen kohde-etuuden kehittymisestä vaan se toimii riskineutraalisti. Liikkeeseenlaskija hoitaa suojauksen ostamalla ja myymällä kohdeetuutta. Autocall tuotteeseen sijoittava saa tuottopotentiaalin siitä, että hän hyväksyy liikkeeseenlaskijaan liittyvän luottoriskin sekä kohdeetuuden kurssikehitykseen liittyvän riskin. Sijoittajalle maksetaan kurssikehitysriskin ottamisesta ja tämä yhdessä liikkeeseenlaskijalle lainatun rahan koron kanssa muodostaa sijoituksen tuottopotentiaalin. Mikäli kohde-etuuden kurssi nousee, liikkeeseenlaskija saa tuottoa noususta ja sijoitaja saa kuponkituottoa (tai arvonnousun Autocall Max tuotteissa). Mikäli taas riski realisoituu eräpäivänä, jää sijoittajalle tappio koko kurssilaskusta.

6 AIKATAULU JA MAKSUOHJEET 7. huhtikuuta 2015 Merkintäaika alkaa. 12. toukokuuta 2015 Viimeinen merkintäpäivä, jolloin ostositoumuksen voi jättää. Ostositoumuksia otetaan vastaan juoksevasti ja emissio voidaan sulkea haluttujen ehtojen varmistamiseksi. 18. toukokuuta 2015 Maksuohjeita ja ostolaskelmia aletaan lähettää asiakkaille. 20. toukokuuta 2015 Kohde-etuuden lähtöarvon määrityspäivä. 1. kesäkuuta 2015 Viimeinen maksupäivä. Maksusuoritusten on viimeistään oltava saatavilla maksuohjeessa osoitetulla pankkitilillä. 9. kesäkuuta 2015 Arvopaperien toimittaminen arvo-osuustileille alkaa. 22. kesäkuuta toukokuuta 2020 Kuukausittainen tarkastelupäivä kuun 20. päivä, alkaen 22. kesäkuuta 2015 ja päättyen 20. toukokuuta Mikäli 20. päivä ei ole pankkipäivä, on tarkastelupäivä seuraava mahdollinen pankkipäivä. 20. toukokuuta 2020 Päätöspäivä. Kohde-etuuden päätösarvon määrityspäivä. 8. kesäkuuta 2020 Eräpäivä ja takaisinmaksun ajankohta, mikäli ennenaikaista erääntymistä ei ole tapahtunut. Pienin merkintäsumma EUR ja siitä ylöspäin euron portailla. Ostositoumus ja maksu Ostositoumus on sitova ja se tulee toimittaa postitse tai faksilla Garantumille viimeistään viimeisenä merkintäpäivänä. Maksu suoritetaan ostolaskelman mukaan niin, että se on Garantumin tilillä viimeistään viimeisenä maksupäivänä. Maksun voi suorittaa myös etukäteen. Maksu suoritetaan seuraavalle tilille: Tili IBAN: FI BIC: ESSEFIHX Saaja: Garantum Viesti Viestikenttään tulee merkitä nimi ja henkilötunnus tai Y-tunnus. MERKINTÄAIKA SAAKKA LUE LISÄÄ GARANTUM.FI Lisätietoja riskiluokituksesta Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n Internet sivuilta

7 MUUTA MARKKINOINTIESITTEESTÄ Indikatiiviset ehdot Kuponki on indikatiivinen ja voi toteutua sekä korkeampana tai matalampana kuin alustavasti on ilmoitettu. Kuponki on riippuvainen olosuhteista korko-, osake- ja valuuttamarkkinoilla. Lopullinen kuponki vahvistetaan kohde-etuuden lähtöarvon määrityspäivänä. Ostositoumus on sitova, mikäli kuponki ei alita annettua alarajaa, joka löytyy tämän esitteen sivulta kolme. Garantum pidättää itsellään oikeuden perua tarjouksen, mikäli nimellismerkintämäärä jää tietyn tason alle (katso kyseiset lainaehdot). Tarjouksen toteutuminen edellyttää vielä, ettei se Garantumin arvion mukaan osoittaudu kokonaan tai osittain mahdottomaksi tai oleellisesti vaikeammaksi, johtuen Ruotsin tai muun maan lainsäädännöstä. Garantumilla on myös oikeus lyhentää merkintäaikaa, rajoittaa tarjouksen laajuutta tai keskeyttää tarjous, jos Garantum arvioi, että markkinaedellytykset vaikeuttavat mahdollisuuksia tarjouksen toteutumiseen. Historiallinen tai simuloitu historiallinen kehitys Tähdellä (*) merkitty informaatio tarkoittaa historiallista informaatiota ja kahdella tähdellä (**) merkitty informaatio tarkoittaa simuloitua historiallista informaatiota. Simuloitu informaatio perustuu Garantumin omiin laskentamalleihin, dataan ja oletuksiin. Muita malleja, dataa ja oletuksia käyttämällä voidaan päätyä erilaiseen tulokseen. Sijoittajan tulee huomata, ettei todellinen historiallinen kehitys eikä simuloitu historiallinen kehitys ole tae eikä indikaatio tulevasta kehityksestä tai tuotosta ja juoksuaika voi myös poiketa myyntiesitteen esimerkissä käytetystä juoksuajasta. Laskuesimerkki Kolmella tähdellä (***) merkitty informaatio tarkoittaa esimerkkiä, joka auttaa ymmärtämään tuotetta. Laskuesimerkki näyttää miten tuote tuottaa, täysin hypoteettisiin tuottotasoihin perustuen. Hypoteettisia laskelmia ei tule nähdä takeena tai indikaationa tulevalle kehitykselle tai tuotolle. Neuvonanto Sijoittajan tulee aina arvioida omista lähtökohdistaan sopiiko tämä tuote hänelle sijoituksena. Tämä myyntiesite eikä liikkeeseenlaskijan ohjelmaesite anna mitään taloudellista, sijoitus- tai muuta neuvoa sijoittajalle. Sijoittajan tulee näin ollen itse päättää tuotteen sopivuudesta itselleen omista lähtökohdistaan tai vaihtoehtoisesti kysyä neuvoa omalta neuvonantajaltaan. Sijoitus tähän tuotteeseen sopii ainoastaan sijoittajalle, jolla on tarpeeksi kokemusta ja tietoa arvioida itse sijoitukseen liittyvät riskit. Sijoittajan tulee myös varmistua siitä, että sijoitus sopii juoksuajaltaan ja muilta ominaisuuksiltaan hänelle ja että sijoittajan henkilökohtainen talous sallii sijoittamiseen liittyvät riskit. Garantum tai valittu liikkeeseenlaskija ei ota vastuuta tuotteen arvon kehittymisestä, eikä anna suullisia, kirjallisia, suoria tai epäsuoria takuita tai näkemyksiä tämän tuotteen lopullisesta tuotosta. KULUT JA PALKKIOT Strukturointikustannus ja muut kulut: Garantumin järjestämästä tuotteesta sijoittaja maksaa merkintäpalkkion, joka on normaalisti 2%. Tämän korvauksen lisäksi Garantum saa tuotteen liikkeeseenlaskijalta strukturointipalkkion, jota kutsutaan myös strukturointikustannukseksi. Strukturointikustannus ei ole asiakkaan erikseen maksettava palkkio, vaan se sisältyy tuotteen hintaan. Liikkeeseenlaskija maksaa strukturointipalkkiota Garantumille työstä, jota se tekee liikkeeseenlaskijan puolesta. Palkkion taso määräytyy niiden sijoitusinstrumenttien mukaisesti, joista sijoitus rakentuu. Palkkio kattaa kuluja riskinhallinnasta, tuotteen rakentamisesta ja jakelusta. Näiden lisäksi ei tule mitään juoksevia hallinnointipalkkioita sijotuksen juoksuaikana tai sijoituksen erääntyessä. Mikäli tuote myydään kesken juoksuajan, voidaan jälkimarkkinakaupasta periä palkkio. Sijoituksen nimellisarvosta laskettava stukturointikustannus juoksuaikana on välillä 0,5%-1,2% p.a. (poislukien merkintäpalkkio). Laskelma on tehty olettamuksella, että sijoitus pidetään eräpäivään saakka. Esimerkki euron sijoitukselle autocall tuotteeseen 5 vuoden juoksuajalla: Merkintäpalkkio 2% = 200 euroa. Sijoittajan maksama kulu Strukturointikustannus 0,5 1,2% = euroa. Sisältyy tuotteen hintaan ja sen maksaa liikkeeseenlaskija Kaikki kulut yhteensä = euroa. Palkkiot kolmannelle osapuolelle: Garantumin oma jakelu on hyvin rajallista. Tuotteiden markkinointiin ja välitykseen osallistuu Garantumin yhteistyökumppaneita. Garantumin saamasta kokonaispalkkiosta menee osa yhteistyökumppanille, jonka puoleen asiakas on kääntynyt. Palkkio on kertakorvaus, joka lasketaan tuotteen nimellisarvosta ja se riippuu monista tekijöistä. Lisätietoa palkkioista saa Garantumilta. Garantumin rooli: Garantumin rooli on kehittää tuoteideoita sen filosofian pohjalta, joka ohjaa Garantumin kaikkea toimintaa - oikea sijoitus oikeaan aikaan. Garantumin asema on riippumaton ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että Garantum pyrkii löytämään kustannustehokkaimmat osat strukturoituihin sijoituksiin. Garantum valvoo myös, että valittu liikkeeseenlaskija käyttää sijoittajalle edullisimpia instrumenttejä. Garantum on vakuuttunut siitä, että olemalla mahdollisimman tehokas tuotteiden järjestelyssä sijoittaja saa paremmat ehdot kuin ilman riippumatonta järjestäjää. VEROTUS Esitemateriaali ei sisällä kattavaa kuvaa niistä verotuksellisista kysymyksistä, joita tämän tuotteen omistamiseen tämän hetken voimassaolevan verolainsäädännön mukaisesti Suomessa liittyy. Yksittäisen sijoittajan verotuksellinen kohtelu saattaa olla riippuvainen erityisistä olosuhteista, joita ei ole kuvattu esitemateriaalissa. Jokaista tätä tuotetta hankkivaa sijoittajaa kehotetaan erikseen selvittämään veroasiantuntijaltaan omaan tilanteeseensa soveltuvat säännökset. LISTAUS Tämän tuotteen listausta Nasdaq OMX Helsinki pörssiin tullaan hakemaan, mutta sen hyväksymistä ei voida taata. Garantum ylläpitää normaaleissa markkinaolosuhteissa päivittäisiä jälkimarkkinoita tuotteilleen. Indikatiiviset markkinahinnat noteerataan sivulla www. garantum.fi. SELLING RESTRICTIONS The securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, securities may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. Garantum has agreed that neither itself nor any subsidiary of Garantum will offer, sell or deliver any securities within the United States or to U.S. persons. In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON. NEITHER THIS DOCU- MENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION. Svenska Fondhandlareföreningens Branschkod Garantum Fondkommission AB on Ruotsin Arvopaperivälittäjäyhdistyksen jäsen ja on hyväksynyt strukturoitujen sijoitustuotteiden yhteisen toimialakoodin. Koodi määrittelee suuntaviivat strukturoitujen tuotteiden markkinointimateriaalien sisällölle. Lisätietoa RISKILUOKITUS Riskiluokitus tämän markkinointiesitteen etusivulla pyrkii kuvaamaan sijoitetun pääoman riskiä Garantumin määrittelemien laadullisten kriteerien avulla. Siinä ei esimerkiksi oteta huomioon tuotto-odotuksia. Yhteensä luokituksessa on 7 tuoteriskikategoriaa. Tuotteen riskisuojan muuttuessa kategoria ei muutu lineaarisesti 1-7, minkä vuoksi on tärkeää verrata tuotteita saman kategorian sisällä toisiinsa. Lisätietoa riskiluokituksesta

8 Oikea sijoitus oikeaan aikaan Garantum erottautuu muista yrityksistä alalla. Olemme erikoisosaaja ja luotamme siihen, että voimme hallita yhden sijoittamisen osa-alueen erityisen hyvin, koska olemme keskittyneet vain siihen. Siksi tarjoamme sijoittajille ainoastaan strukturoituja tuotteita. Meillä on tavoitteena pystyä jatkuvasti tarjoamaan asiakkaillemme sijoitusmahdollisuuksia, joissa yhdistyy paras mahdollinen tuoton ja riskin suhde. Olemme riippumattomia pankeista ja meillä on tukenamme vuosien aikana rakentamamme joukko yhteistyökumppaneita. Yhdessä olemme kyenneet luomaan neuvottelukykyisen ryhmän, jonka voima näkyy tuotteittemme hyvinä ehtoina sijoittajille. Meillä on voimakas tahto etsiä jatkuvasti uusia mahdollisuuksia asiakkaillemme. Olemme myös kyenneet vuosien varrella luomaan koko toimialaa kehittäviä ratkaisuja. Jos sinulla on yhtä suuret vaatimukset sijoitustoiminnassasi olet lämpimästi tervetullut asiakkaaksemme. Garantum, Keskuskatu 4, Helsinki Puhelin: Faksi: S-posti: