Tulli torjuu harmaata taloutta. Turvatietoilmoitukset maantieliikenteessä. etulli etenee EU:ssa. Huumausainelaki muuttuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulli torjuu harmaata taloutta. Turvatietoilmoitukset maantieliikenteessä. etulli etenee EU:ssa. Huumausainelaki muuttuu"

Transkriptio

1 S i v u 8 : etulli etenee EU:ssa Tulliviesti N R O Tullin nettisivuilla on ajantasaista tietoa kaikista tullitoimintaan liittyvistä aiheista. Tulli torjuu harmaata taloutta S i v u 22 S i v u 22 : Turvatietoilmoitukset maantieliikenteessä S i v u 2 8 : Huumausainelaki muuttuu

2 2 Tulliviesti

3 Tulli torjuu terveyteen, turvallisuuteen ja Suomen ja EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvia uhkia sekä tullirikollisuutta. KAUNIIT, VAARALLISET MYRKKYKENGÄT kielletty homeenestoaine tullin suurennuslasin alla Kengistä löytyi tänä keväänä Tanskassa ja Virossa kiellettyä DMF-kemikaalia. EU kielsi jo vuonna 2009 dimetyylifumaraatin käytön, koska sen oli todettu aiheuttavan hengitystievaikeuksia ja vaikeita ihoreaktioita. Kemikaalia oli käytetty erityisesti Kaukoidästä tuoduissa huonekaluissa, tekstiileissä ja jalkineissa estämään niiden homehtumista säilytyksen ja merimatkan aikana. Suomessa Tullilaboratorio on tehnyt DMFmäärityksiä jalkineille ja tekstiilinäytteille. Dimetyylifumaraattia ei löytynyt viime eikä tänä vuonna testatuista tuotteista. Sen sijaan syöpää aiheuttavia atsovärejä on löytynyt edelleen. Kenkien ja vaatteiden sisäänostajien onkin syytä olla valppaina, että kuluttaja saisi turvallisia tuotteita. Fakta: Tullilaboratorio tuoteturvallisuuden asialla Tullilaboratorio testaa tekstiilejä ja jalkineita tuoteturvallisuuden varmistamiseksi. Vuonna 2010 Tullilaboratorio tutki 497 tekstiilinäytettä. Niille tehtiin formaldehydin, atsovärien ja nikkelin irtoamisen määrityksiä. Lisäksi tutkittiin lastenvaatteiden narujen ja nyörien standardinmukaisuutta sekä tekstiilien pakkausten kadmiumpitoisuutta. Näyte-eristä 67 (13,5 %) todettiin määräystenvastaisiksi. Tulliviesti 3

4 Pääkirjoitus Tulliviestin toimitusneuvosto: Tullin asiakasyhteistyöryhmät tiedotuspäällikkö Päivi Musakka tiedottaja Elise Lönnroth Päätoimittaja Jarkko Saksa, puh Toimitussihteeri Katja Penninkilampi, puh Taitto Tuuli Jalo ja Katja Penninkilampi Valokuvaaja Risto Silvola Piirrokset Kari Nyström Toimituksen osoite PL 512, Helsinki Julkaisija Tullihallitus Painopaikka Kopijyvä Oy/Graafiset Palvelut Oy ISSN Seuraava numero Numero 3/2011 ilmestyy vko 42 Aineisto toimitukselle viimeistään Lehden kansi: Harmaa talous Tulli hyvä renki myös harmaan talouden torjunnassa Brändityöryhmä piti Suomen vahvuutena toimivaa yhteiskuntaa. Hyvin oivallettu! Usein ihmismieli ei huomaa hyvin toimivaa systeemiä huonosti toimivat tunnistetaan kyllä oitis. Panostuksetkin kohdistetaan usein ja helpommin korjaaviin toimiin eikä siihen, että hyvin toimivaa vaalittaisiin ja vahvistettaisiin. Suomen tulli hoitaa tavaraliikenteen tulliselvitykset ja veronkannon sekä 11 ministeriön hallinnonaloilla annetussa lainsäädännössä määritellyt tavaroiden turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden valvontatehtävät. Yksi viranomainen hoitaa kootusti ja tehokkaasti tavaraliikenteen selvityksen ja valvonnan yhdellä luukulla ja yhä kattavammin sähköisiä palveluja tarjoamalla. Yhteiskunta toimii tältäkin osin mainiosti. Tullin hoitama valmisteverojen, autoveron, tullin sekä EU:n ulkopuolisen tuonnin arvonlisäveron kanto on vesitiivis ja toimiva järjestelmä: veronsaaja saa viimeistä senttiä myöten saatavansa, ja järjestelmä estää tehokkaasti harmaan talouden tunkeutumisen Suomeen rajat ylittävässä tavarakaupassa. Valvonta ja rikostorjunta, harmaan talouden torjunnan käsikassarat, vaativat tekijänsä. Tietojärjestelmät eivät tarkasta rekkoja, kontteja, laivoja tai lentokoneita. Siihen tarvitaan osaavia tekijöitä. 4 Tulliviesti Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset sähköisesti Tullin nettisivuilta > Suomen tulli > Julkaisut ja esitteet > Tulliviesti Brändityöryhmän hengessä on syytä toivoa ja luottaa siihen, että toimivan harmaan talouden torjuntajärjestelmän arvo ymmärretään ja siihen panostetaan riittävästi voimavaroja tilanteessa, jossa harmaan talouden torjunta on tätä kirjoitettaessa muodostettavan hallituksen ohjelmalistalla. Jarkko Saksa ylijohtaja Tullihallitus, ulkomaankauppaja verotusosasto

5 SISÄLLYSLUETTELO Tulliviesti N R N O R O Lisätietoja sähköpostitse tulli torjuu harmaata taloutta 12 Mitä on harmaa talous, ja mitkä ovat Tullin keinot sen torjumisessa? turvatietoilmoitukset maantieliikenteessä 22 Turvatiedot pitää ilmoittaa, jotta tavaroiden tuonti sallitaan. Lue ilmoitusmenettelyn haasteista, poikkeuksista ja siitä, miten eri ilmoitukset liittyvät toisiinsa. I huumausainelaki muuttui 28 Lain mukaan uusia kemiallisia aineita voidaan luokitella kansallisesti huumausaineiksi. Tämä antaa poliisille ja Tullille entistä paremmat keinot valvoa ja tutkia designhuumeiden maahantuontia, myyntiä ja käyttöä Suomessa. Muut aiheet: 6 Venäjä-tietoa Internetissä. 7 Tullikoodeksin uudistamisesta. 8 Sähköinen toimintaympäristö etenee. 10 TF-sopimusta hiotaan. 17 Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Töllin kolumni. 18 Uutisia Tullista. 21 Nettituonti yritysten käyttöön. 25 Tšernobylistä Fukushimaan. 26 Lääkeväärennösisku tepsi. 28 Kort på svenska. Tulliviesti 5

6 tulli.fi Ajankohtaista nettisivuilla ja linkkivinkkejä lisätietoon. Tietoa itärajan liikenteestä Suomen pääteiden kelikamerat Tietoa Kaakkois-Suomen rajaliikenteestä suomeksi ja venäjäksi Videokamerakuvaa Suomen puolelta rajanylityspaikoille johtavilta tieosuuksilta Venäjän puolelta (Torfjanovka, Svetogorsk, Brusnichnoe ) kamerakuvat Suomen rajanylityspaikoille johtavilta tieosuuksilta. Sivut ovat venäjäksi. Venäjän tullimääräykset (englanniksi) Tietoa Venäjän uusista teknisistä määräyksistä Venäjä-Valko-Venäjä-Kazakstan tulliliiton sivut venäjäksi Rosstandartin kotisivut venäjäksi Muuta Venäjä-tietoa Venäjän Federaation suurlähetystö Venäläinen yritysrekisteri (vaatii venäläisen näppäimistön) 6 Tulliviesti

7 Teksti: Arto Lillman, Tullihallitus Uudistetun tullikoodeksin täytäntöönpano viivästyy Euroopan unionin uudistetun tullilainsäädännön soveltamisaikataulu muuttuu, koska uudistetun tullikoodeksin soveltamisasetuksen valmistelu ei ole edennyt suunnitellussa aikataulussa. Lisäksi uudistetun koodeksin valtuussäännökset on muutettava vastaamaan EU:n perussopimuksia. Vaikeudet prosessien mallinnuksessa ja tietojärjestelmien kehittämisessä ovat myös syynä viivästykseen. Uudistetun tullikoodeksin valtuussäännösten on vastattava EU:n perussopimuksia Euroopan unioni perustuu kahteen keskenään oikeudellisesti samanarvoiseen perussopimukseen: sopimukseen Euroopan unionista ja sopimukseen Euroopan unionin toiminnasta. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklat ja jälkimmäiseen artiklaan liittyvä neuvoston asetus vaikuttavat EU:n lainsäädäntöprosesseihin. Uudistetun koodeksin nykyisissä valtuussäännöksissä on kolme menettelyä: valvonnan käsittävä sääntelymenettely, sääntelymenettely ja hallintomenettely, mutta sopimuksessa Euroopan unionin toiminnasta valtuussäännöksiä on vain kaksi: delegointimenettely ja tarkastelumenettely. Uudistetun koodeksin sääntelymenettely ja hallintomenettely muuttuivat automaattisesti tarkastelumenettelyksi Näin ollen koodeksin sääntely- ja hallintomenettelyyn viittaavia valtuussäännöksiä ei tarvitse arvioida uudelleen. Sen sijaan valvonnan käsittävä sääntelymenettely ei vastaa täysin delegointimenettelyä. Siksi ne koodeksin valtuussäännökset, joissa viitataan valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn, on arvioitava uudelleen ja päätettävä, poistetaanko tällainen valtuutus vai muutetaanko se delegointimenettelyä tai tarkastelumenettelyä koskevaksi valtuutukseksi. Komissio valmistelee ehdotuksen uudistetun tullikoodeksin muuttamiseksi Jäsenvaltiot ja komissio ovat sopineet, että komissio valmistelee ja toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle uudistetun koodeksin muuttamista koskevan ehdotuksen vuoden loppuun mennessä. Ehdotus sisältää uudistetut valtuussäännökset ja uudet vaiheistetut aikataulut sille, milloin uudistettua koodeksia ja sen soveltamisasetusta aletaan soveltaa. Soveltamisen alkamiselle määritetään siis eri päivämääriä sen mukaisesti, milloin uudet tulliselvitysprosessit ja niitä tukevat tietojärjestelmät ovat käytettävissä. Ehdotukseen sisällytetään tarvittaessa muutoksia myös koodeksin muihin säännöksiin. Toistaiseksi keskusteluissa on noussut esille kysymys siitä, onko ollut järkevää määritellä väliaikainen varastointi tullimenettelyksi. Milloin uudistettua tullilainsäädäntöä aletaan soveltaa? Tässä vaiheessa ei ole tarkempaa tietoa prosessikohtaisista uusista aikatauluista. Voimassa olevan uudistetun tullikoodeksin mukaan sitä ja sen soveltamisasetusta olisi pitänyt ryhtyä soveltamaan viimeistään Tämä takaraja tullaan siis nyt korvaamaan prosessikohtaisilla eri päivämäärillä. Siten kunnes Euroopan unionin uudistettua tullilainsäädäntöä aletaan soveltaa täysimääräisesti joihinkin prosesseihin sovelletaan vanhaa säännöstöä ja joihinkin uutta. Tämä ei ole tietenkään hyvä asia sen enempää tullihallinnoille kuin niiden asiakkaillekaan, vaikka prosessikohtainen vaiheistus vaikuttaa muuten järkevältä ratkaisulta. Tulliviesti 7

8 Teksti: Jarmo Räikkä, Tullihallitus Sähköisen toimintaympäristön eteneminen EU:ssa Sähköisten tietojärjestelmien toteuttamiseksi on tärkeää ensin määritellä liiketoimintamallit: miten tavara- ja tietovirrat kulkevat, ja miten tulliselvitys käytännössä sujuu. Uuden tullikoodeksin (MCC) täytäntöönpanosäännösten antamiseen liittyvä analysointi rasittaa komission käytettävissä olevia asiantuntijaresursseja. Samat asiantuntijat osallistuvat sekä uusien tulliselvitysprosessien liiketoiminnallisuuksien mallintamiseen (Business Process Modeling, BPM) että tullikoodeksin soveltamisasetuksen (MCCIP) säännösten tekstiluonnosteluun, toki yhteistyössä jäsenmaiden kanssa, mutta komissiolla on kuitenkin vastuu asioiden etenemisestä. Komission ja jäsenmaiden strateginen kanta on se, että juuri mallinnustyö on olennaisen tärkeää toimivien tietojärjestelmien määrittämiseksi ja toteuttamiseksi. Liiketoimintamallien määrittäminen (tässä tapauksessa siis tavara- ja tietovirrat) auttaa Tulleja saamaan käsityksen siitä, miten Tullien tietotarpeet voidaan toteuttaa käytännössä tarkoituksenmukaisella tavalla ja kohtuullisin kokonaiskustannuksin. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi myös tavaraliikenteen kaupan toimijat osallistuvat tiiviisti suunnitteluun. ENSIN KÄYTÄNTÖ, Sitten säännökset Tavoitteellinen marssijärjestys on siis sellainen, että vasta sitten, kun tulliselvityksen käytännön toimintamalleista on päästy yhteisymmärrykseen, säädetään niitä koskevat MCCIP:n säännökset. Tällä varmistetaan, että kaikki osapuolet ovat soveltamisvaiheessa valmiita toimimaan sovitulla tavalla, toimiminen on myös käytännössä mahdollista ja vaatimusten mukaiset tietojärjestelmät kyetään rakentamaan. Aikaisemman etenemismallin mukaan lainsäätäjä sääti ilmoitusvelvollisuuden, johon Tullin asiakkaat sitten sopeutuvat. Joissakin tapauksissa, joskus valitettavan laajastikin, lainsäätäjillä ei ollut kovinkaan paljon tietoa siitä, miten kansainvälinen tavarakauppa ja tavaralogistiikka yleensä toimivat. Tällöin saatettiin säätää ilmoitusvelvollisuuksia, jotka olivat velvollisuuksien kohteelle mahdottomia toteuttaa tai muodostuivat saavutettavaan hyötyyn nähden toimijoille ja EU-tulleille järjettömän kalliiksi. Takavuosina uusiin velvollisuuksiin sopeutuminen oli kuitenkin helpompaa, koska vaatimukset olivat yleensä enemmän tai vähemmän kansallisia ja niissä otettiin huomioon jo olemassa olevat kansalliset kaupan toimintatavat. Nykytoimintaympäristöön verrattuna myöskään tietojärjestelmien suunnitteluun ei uhrattu sen enemmin 8 Tulliviesti

9 rahaa kuin erityisesti aikaakaan, vaan muutokset olivat yleensä toteuttavissa suhteellisin pienin ponnistuksin. kustannukset arvioitava Nyt, kun toimintaa pyritään harmonisoimaan 27 jäsenvaltiossa, ja harmonisointitavoitteet ulottuvat tulliselvityksessä käytettävien tietojärjestelmien tietoihin ja toiminnallisuuksiin saakka, on yhdenkin uuden tulliselvitykseen liittyvän velvollisuuden seuraukset, käytännön toteuttamismahdollisuudet ja kustannukset arvioitava entistä perusteellisemmin. Luonnollisesti tavoiteltavan oikeushyvän merkityksestä riippuu sitten viimekädessä se, millä panostuksilla uudistuksia ollaan valmiita tekemään. Euroopassa eri tullitarkoituksiin rekisteröityjä kaupan toimijoita on useita miljoonia, ja pieneltäkin näyttävä muutos tulliselvitysmenettelyissä ja -järjestelmissä voi maksaa EU-tasolla useita miljoonia euroja. Lisäaikaa määritystyölle MCCIP sisältää tarkemmat kehykset niille sähköisen toimintaympäristön tavoitteille, joista säädetään MCC:ssä. Se aikataulu, joka MCC:ssä on sähköiselle toimintaympäristölle asetettu ( ), on ollut alun perinkin hyvin kunnianhimoinen. Nyt sekä komissio että jäsenmaat ovat todenneet, että prosessien mallintaminen tarvitsee enemmän aikaa ja paneutumista tullakseen kunnolla ja kattavasti tehtyä. Tämä on ollut myös kaupan toimijoiden näkemys: juuri kaupan toimijathan ovat ilmoitusvelvollisia, ja heille erityisen tärkeää on se, että ilmoitusprosessit on suunniteltu tarkoituksenmukaisesti ja harkitusti ja ne ovat myös käytännössä toteuttamiskelpoisia. Kiireessä nämä tavoitteet eivät välttämättä toteudu. MYÖS uudelleen arviontia Siirtämällä MCC:n soveltamisen aikataulua saadaan lisäaikaa määritystyölle. Näistä asioista keskusteltaessa jäsenmaat ja komissio ovat samalla keskustelleet siitä, että joitakin MCC:n artikloja voidaan tarvittaessa arvioida uudelleen. Ennen kaikkea samalla lakisääteisellä lisäajalla on mahdollista arvioida 27 jäsenmaan tullien ja komission tietojärjestelmien suunnitteluun ja ylläpitoon liittyviä yleisempiä ja laajakantoisempia kysymyksiä. Pohdintaa vaatii, onko tietojärjestelmiin liittyviä ylläpitovastuita mahdollista järjestää uudelleen esimerkiksi keskittämällä joidenkin järjestelmien ylläpitovastuita komissiolle tai joillekin jäsenmaille, ja voitaisiinko järjestelmiä suunnitella jäsenmaissa synergiaa tuottavalla tavalla. Komissio onkin käynnistänyt konsulttien avustamana IT-arkkitehtuuria koskevan selvitystyön, jossa arvioidaan, miten, koska, kenen toimesta ja millä panostuksilla MCC:n säädetty sähköinen toimintaympäristö toteutetaan. Tätä silmällä pitäen analyysityö laajennetaan EU:n tullien ja komission väliseen yhteiseen kommunikointiympäristöön (common domain) sekä ulkoiseen kommunikointiympäristöön (external domain) kahdessa hankkeessa: Tullin päätökset -hankkeessa sekä vientivalvontajärjestelmä ECS:n laajentamishankkeessa. Analyysin tarkoituksena on selvittää, miten IT-projektit voitaisiin viedä läpi entistä laadukkaammin, nopeammin ja vähemmin kustannuksin. Selvitystyö on alkanut tämän vuoden maaliskuussa ja aikataulutettu valmistuvaksi ensi vuoden helmikuussa. ECShanke toimii sittemmin uuden mallin pilottina. aikataulu on vielä auki Tarkka aikataulu täyssähköisen toimintaympäristön luomiseksi ja käyttöönottamiseksi on vielä kiinnittämättä, mutta asia ratkeaa aikanaan, kun analyysi on valmistunut ja se on otettu laajempaan päätöskäsittelyyn. MCCIP:n säännökset tulisi kuitenkin pyrkiä muotoilemaan liiketoimintamallinnusta hyödyntäen eli siten, että prosesseihin ei jää vaatimuksia, joita käytännön logistiikan toimijoiden on liki mahdotonta toteuttaa. Tällaiset epähuomiossa prosesseihin jääneet epäkohdat johtavat yleensä siihen, että prosessi jää tarkoitukseensa nähden tehottomaksi, ja sitä joudutaan saman tien rukkaamaan uuteen uskoon. Siksi lisäaika suunnittelulle on vähintäänkin paikallaan. Tulliviesti 9

10 Teksti ja kuvat: Pirjo Kotro, Tullihallitus Haastatteluksi muokannut Päivi Musakka Sopimusta kaupan menettelyiden helpottamisesta hiotaan Kaupan helpottamista koskeva trade facilitation eli TF-sopimus on vähitellen saamassa lopullisen muotonsa. Sopimus on osa Maailman kauppajärjestö WTO:n Dohan kauppaneuvottelukierrosta. Pohdinnan alla olivat erityisesti kehitysmaiden erityis- ja erilliskohtelu. Neuvottelukierros on viivästynyt, ja sen osa-alueet ovat herättäneet keskusteluja ja aiheuttaneet päänsärkyäkin jäsenmaissa. Pirjo Kotro Tullihallituksen ulkomaankauppa- ja verotusosastolta muistuttaa, että Suomessa viejät saavat sopimuksesta suurimman hyödyn. Sopimuksen odotetaan myös vähentävän vientikustannuksia ja lisäävän kaupan sujuvuutta. EU-maissa sopimus ei aiheuta merkittäviä muutoksia, sillä meillä on kehittynyt tullilainsäädäntö ja toimivat tullimenettelyt. Eniten sopimuksesta hyötyvät viejämme, kun siihen tulevat esimerkiksi ennakkotiedon saaminen, valitusmenettelyt, valtuutetut taloudelliset toimijat, riskianalyysi, yhden luukun periaate eli single window -periaate ja muutosten tiedotusvelvoite, Kotro sanoo. Sopimus eliminoi yllättäen voimaan tulevat muutokset ja kaupan osapuolet voivat osallistua keskusteluun muutoksista jo säädösten valmisteluvaiheessa. Sopimuksen osapuolia rohkaistaan yksinkertaistettuihin tullimenettelyihin sekä käyttämään ennakkoilmoitusta, riskianalyysiä ja ilmoitusmenettelyä. Tavoite on saada jäsenmaat omaksumaan joustavia muotoja tulliselvitykseen, soveltamaan valikoivia tarkastuksia täydellisten tarkastusten sijaan, Pirjo Kotro korostaa. Jälkeenpäin tehtävä veronkanto on sopimuksen tavoite. Nyt verot ja maksut on maksettava monissa WTO-maissa heti maahantuonnin yhteydessä. Palvelumaksujen tulee perustua saatuun palveluun, mutta maksuja ei tulisi kantaa tavaran arvon perusteella. Tämä olisi täsmennys voimassa olevaan GATTin VIII artiklaan. Tavoitteena on kauttakuljetusten vapaus TF-sopimuksessa korostetaan kauttakuljetuksen vapautta. Tavoitteena on saada epätarkoituksenmukaiset rajoitukset tai maksut kauttakulkuliikenteeltä pois. Taustalla ovat joidenkin maiden vaatimukset rajoittaa rekkaliikennettä ja määrittää reittejä, mikä ei taas muiden maiden mielestä sovi yhteen vapaan liikkumisen kanssa. Kauttakulun vapauden piiriin halutaan myös erityismaininta öljy- ja kaasuput- kista sekä sähköverkoista. Yksimielisyyteen on vielä tässä kysymyksessä matkaa. Sopimusmaat ovat sisällyttäneet tekstiin maininnan viranomaisyhteistyön tarpeesta. Suomi on tässä kohdassa edelläkävijä. Pohjoismaiden rajaviranomaisten yhteistyö on ollut valmisteluvaiheen esimerkki, Pirjo Kotro mainitsee. Sopimuksella voidaan vakiinnuttaa jo monet EU-tullilainsäädäntöön sisältyvät elementit myös EU-alueen ulkopuolelle. Tämä tarkoittaa sitä, että viejät saavat entistä avoimemmin tietoa, ennakkomateriaalia esimerkiksi sitovista tariffeista sekä mahdollisuutta valittaa, jos aihetta on. Sopimuksella on pitkä historia Alun perin haluttiin selkeyttää ja parantaa GATTin kolmea artiklaa. Ne koskevat kauttakuljetusta, maksuja ja tullimuodollisuuksia sekä sääntöjen hallinnointia ja julkaisua läpinäkyvällä tavalla. Sopimus halutaan saada vastaamaan viranomaismenettelytapojen ja teknologian kehitystä ja samalla 10 Tulliviesti

11 WTO:n kokoussali Genevessä. yhdenmukaistaa jäsenmaiden käytäntöjä. Uudistuksessa otetaan huomioon Maailman tullijärjestö WCO:n tullitekniset työkalut, erityisesti uusi Kioton sopimus. Sopimus sisältää myös teknisen avun ja kapasiteetin vahvistamisen sekä sopimuksen voimaansaattamisen maiden kykyjen mukaan. Jäsenmaat keskustelevat muun muassa sitoumusten aikataulusta, siirtymäajoista, teknisen avun muodoista ja sopimuksen sitomisesta kokonaisuuteen, Pirjo Kotro sanoo. Jäsenmaat käsittelevät myös lukuisia erilliskysymyksiä. Niiden on päätettävä tulevan TF-komitean roolista ja erimielisyyksien ratkaisemisesta. Sopimus pannaan voimaan asteittain, ja maiden on ratkaistava sopimuksen suhde GATTiin ja muihin sopimuksiin sekä päätettävä, miten viittaukset kansainvälisiin standardeihin otetaan mukaan. Jäsenmaat käsittelevät paraikaa sopimuksen kahdeksatta luonnosta. Hakasulkeita tekstissä on edelleen, mutta edistystäkin on tapahtunut. Pienryhmät ovat hioneet ongelmakohtia neuvotteluryhmän kokousten välillä. TF-sopimus muotoutuu, vaikka siinä on edelleen vaihtoehtoisia tekstejä. Tärkeä kysymys on, kuinka sitovia artikloista tulee. Mitä enemmän jäädään suositusasteelle, sitä epävarmempia ovat sopimuksen hyödyt, Pirjo Kotro arvioi. EU-maissa sopimuksen sisältö ei ole ongelmallinen, vaikka jotkut yksityiskohdat vaativat työstämistä. Monet WTO-jäsenmaat kuitenkin edellyttävät mahdollisimman sitovia sääntöjä, mikä saattaa muodostua koetinkiveksi. Todelliset saavutukset riippuvat Dohan kierroksen muiden osien, erityisesti markkinoillepääsy- ja maatalouskysymysten etenemisestä, koska ainakin tällä hetkellä näitä kaikkia käsitellään neuvotteluissa yhtenä kokonaisuutena. TF-sopimus ja WCO:n tullitekniset sopimukset luovat yhdessä kaupankäynnille hyvän kehyksen ja säännöstön, myös riitojenratkaisumenettelyn. Sopimukset eivät ole toistensa kilpailijoita, vaan ne täydentävät toisiaan ja helpottavat parhaimmillaan kansainvälistä kauppaa. Malesian tullin edustaja selostaa työryhmänsä tuloksia. Tulliviesti 11

12 Tulli torjuu harm Suuret linjat Teksti: Jorma T. Mattila Kuvitus: Kari Nyström Tullilla on ulkomaankaupassa merkittävä rooli kansantaloudellisesti yhä vakavampana ongelmana pidetyn harmaan talouden torjunnassa. Harmaan talouden käsitteelle ei ole yksiselitteistä määritelmää. Kansantalouden näkökulmasta se kuitenkin tarkoittaa taloudellista toimintaa, joka ei ole mukana kansantalouden tilinpidossa ja jää siksi pois kansantuotelaskelmista. Fiskaaliselta kannalta harmaa talous puolestaan tarkoittaa sinänsä ihan laillista taloudellista toimintaa, jonka tulo salataan verojen ja maksujen välttämiseksi. Tuoreimpien arvioiden mukaan harmaan talouden kokonaismäärä on Suomessa vuositasolla jopa miljardin euron suuruusluokkaa. Pelkästään arvonlisäveron menetyksiä harmaa talous aiheuttaa vuosittain vähintään kaksi miljardia euroa eli kymmenen prosenttia maksetun arvonlisäveron kokonaismäärästä. Muita verotuloja jää harmaan talouden vuoksi saamatta 2,5 3,5 miljardin euron verran ja sosiaalivakuutusmaksuja useiden satojen miljoonien eurojen verran. Harmaa talous on kansainvälistynyt kiihtyvää vauhtia. Suomalaiset kiertävät veroja kansainvälisten sijoitusten kautta, suomalaiset yritykset käyttävät hyväksi EU:n sisäkaupan valvontaaukkoja sekä pimeää työvoimaa muista maista. Suomen läpi Venäjälle kulkevassa kauttakulkuliikenteessä tapahtuu runsaasti Venäjän lain vastaisia veropetoksia ja tullirikoksia. PAINOPISTEALUE TULLISSA Tullin kannalta harmaassa taloudessa on kyse kaikesta sellaisesta kansainväliseen kauppaan liittyvästä elinkeinotoiminnasta, jossa jätetään noudattamatta lakeja ja määräyksiä taloudellisten 12 Tulliviesti

13 aata taloutta etujen saavuttamiseksi tyypillisesti laistamalla veroja ja maksuja. Harmaan talouden torjunta on Tullin painopistealueita, johon se on panostanut todella paljon. Kaikki Tullin operatiiviset yksiköt tekevät omalta osaltaan aktiivista harmaan talouden vastaista työtä. Se ei ole meille pelkästään lainvalvontakysymys, vaan laajempi asia. Kaikki se, mitä Tullissa tehdään ulkomaankaupan toimijoiden kanssa, jotta lainmukainen toiminta olisi sujuvaa, on myös omiaan ehkäisemään harmaata taloutta, Tullihallituksen valvontaosaston johtaja Jyrki Linna toteaa. Tullin asiakkuudet perustuvat lupiin, valtuutuksiin, erimuotoiseen kumppanuuteen sekä luottoasiakkuuteen, jonka taustalla on asiakkaan maksamia vakuuksia. Koko järjestelmä on Linnan mukaan suunniteltu sellaiseksi, että sen sisällä toimiessa ei helposti pysty välttämään lainmukaisten velvoitteiden noudattamista. Koko meidän asiakaskontaktimme poistaa mahdollisuutta harmaaseen talouteen ja pyrkii tekemään valkoista taloutta houkuttelevaksi, koska se on helppoa ja nopeaa eikä aiheuta lisäkustannuksia. PELISÄÄNTÖJEN MUKAAN Kun Tullin ulkomaankauppa- ja verotusosasto myöntää asiakkaalle erilaisia lupia, jotka tuovat tiettyjä etuja tulliasioiden hoitoon, osasto edellyttää, että asiakas noudattaa tiettyjä pelisääntöjä. Asiakas joutuu lupia hakiessaan tarkasti kuvaamaan tulliasioiden hoitoon liittyvät prosessinsa. Osa asiakkaista valitaan sen jälkeen riskianalyysin pohjalta tarkastuskohteeksi, jolloin ulkomaankauppa- ja verotusosasto menee yhdessä valvontaosaston kanssa paikan päälle varmistamaan, että asiakkaan prosessit todella ovat kuvatunlaisia. Asiakkuuksiin liittyy siis usein etupainotteinen tarkastus, joka jo ennaltaehkäisee harmaata taloutta. Koko asiakkaan toiminta ikään kuin sertifioidaan, jotta asiakas saa tietyn auktorisoidun aseman, Linna sanoo. TARKASTUKSIA JO RAJALLA Osaltaan Tulli torjuu harmaata taloutta jo maan rajoilla, vaikka asiakkaat eivät siinä vaiheessa vielä ole tehneet veroja ja maksuja koskevia ilmoituksia, joihin harmaa talous tyypillisimmin liittyy. Periaatteessa rajalla tehdään lähinnä terveyteen ja turvallisuuteen sekä Tulliviesti 13

14 salakuljetukseen liittyviä tarkastuksia. Asiakkaat kuitenkin tekevät tietyt maahantuontia koskevat ilmoitukset nykyään etukäteen, ja niiden tietojen paikkansapitävyyttä Tulli tarkastaa jo rajalla. Samoin Tulli tarkastaa henkilöautoja matkustajaliikenteen kautta maahan tuotavia tavaroita, joista etukäteisilmoituksia ei tehdä. Ajoneuvojen nk. kaistatarkastuksia Tulli tekee rajalla noin kertaa vuosittain. Läpivalaisuun joutuu yli riskikohteeksi etukäteistietojen perusteella arvioitua ajoneuvoa ja konttia. Jos läpivalaisussa löytyy jotain epäilyttävää, kohde ohjataan tarkempaan tarkastukseen. Näiden tarkastusten osumaprosentti on 35 prosenttia, ja se paranee koko ajan, Linna kertoo. Myös sinetöintitarkastuksia Tulli tekee vuosittain noin Ne ovat erityisen tärkeitä viennissä, koska niillä varmistetaan, että tavaroita ei ole kuorman sinetöinnin jälkeen päästy matkan varrella poistamaan tai lisäämään. Jos kuorma on tullut jostain kolmannesta maasta Suomeen, jossa se on sinetöity matkalla Venäjälle, Tulli valvoo, että sinetti on tallella kuorman poistuessa maasta. Muutoin Venäjälle voitaisiin viedä tyhjä kuorma, ja tavarat jäisivät Suomeen harmaan talouden markkinoille. TARKASTUKSIA PAIKAN PÄÄLLÄ Merkittävimmän osan harmaan talouden torjuntaan liittyvistä toimenpiteistä Tulli tekee rajalla tapahtuvien tarkastusten jälkeen. Vuosittain Tulli tekee ulkomaankauppaa harjoittavissa yrityksissä paikan päällä noin tavarantarkastusta. Niillä varmistetaan muun muassa, että tavaroille on ilmoitettu oikea nimike, koska se vaikuttaa verokohteluun. Tarvittaessa tavaroista otetaan näytteitä, jotka tutkitaan Tullilaboratoriossa. Noin kymmenessä prosentissa tavarantarkastuksista löydetään jatkotoimenpiteitä vaativia epäselvyyksiä. Varastotarkastuksilla Tulli puolestaan varmistaa, että varastoon pannuiksi ilmoitetut tavarat todella myös ovat siellä. Lisäksi Tulli tekee myös laajamittaisia yritystarkastuksia. Niiden perusteena on joko suureksi arvioitu riski väärinkäytöksistä tai erityisen suuri taloudellinen intressi, kun kyse on esimerkiksi alkoholi- tai polttoaineveron alaisesta suurimittaisesta liiketoiminnasta. Yritystarkastusten tuloksena valtion verokirstu karttuu jopa miljoonalla eurolla vuodessa. Kaikilla näillä tarkastuksilla on tarkoitus varmistaa oikeiden menettelytapojen noudattaminen ulkomaankaupassa. Niillä on yhteys harmaan talouden torjuntaan, ja jos emme niitä tekisi, harmaa talous ryöstäytyisi käsistä, Linna toteaa. 14 Tulliviesti

15 Tulliviranomaisen erehdyttäminen on tulliselvitysrikos. Tarkastuksia tekevät paikan päällä asiakkaiden luona Tullin liikkuvat ryhmät, jotka toimivat ympäri Suomea 18 eri tukikohdasta käsin. VAIKUTTAVAA RIKOSTORJUNTAA Merkittävä rooli harmaan talouden vastaisessa toiminnassa on Tullin rikostorjunnalla, jolla on oma valtakunnallinen organisaationsa ja neljä eri linjaa: talousrikostorjunnan linja, vakavan rikollisuuden torjuntalinja, rikostiedustelulinja ja asiantuntijapalvelujen linja. Harmaan talouden torjunta kuuluu erityisesti talousrikostorjunnan linjalle, joka vastaa liiketoiminnan muodossa tehtyjen rikosten torjunnasta, kun taas vakavan rikollisuuden torjuntalinja keskittyy järjestäytyneen rikollisuuden ja siten muun muassa huumausainerikollisuuden torjuntaan. Suurin osa talousrikoksista on veropetoksia, ja ne kuuluvat sen vuoksi harmaan talouden piiriin. Myös esimerkiksi perinteinen tupakan salakuljetus tutkitaan hyvin usein nimenomaan veropetoksena, koska siinä vältetään maksamasta veroja, talousrikostorjunnan linjan rikostorjuntapäällikkö Petri Lounatmaa kertoo. Muita tyypillisiä harmaaseen talouteen lukeutuvia rikosnimikkeitä ovat rahanpesu, salakuljetus, säännöstelyrikos, tulliselvitysrikos, kirjanpitorikos ja väärennysrikos, joita kaikkia Lounatmaan johtama linja tutkii. Tulli on viranomaisena poikkeuksellinen, koska sillä on verotus- ja tarkastustoimintojen lisäksi myös rikostorjuntaan liittyviä tehtäviä ja käytännössä samat esitutkintaoikeudet kuin poliisilla. Tullilaki tarjoaa rikostorjunnalle myös riittävät tiedonsaantimahdollisuudet. Viime vuonna Tullin rikostorjunta sai paljastettua rikosta. Niistä harmaan talouden piiriin kuuluviksi luokiteltuja talousrikoksia oli 156. Kaikkiaan Tulli tutki vuoden 2010 aikana 643 veropetostapausta. Rikostorjunnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus oli Lounatmaan mukaan 40,6 miljoonaa euroa, johon on laskettu mukaan haltuun otettujen väärennettyjen tuotteiden arvo. Talousrikostorjunnan vaikuttavuus puolestaan oli 9,2 miljoonaa euroa. Se sisältää Tullin pois ottaman rikoshyödyn sekä oikeuden määräämän vahingonkorvauksen arvon. Viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana Tullin koko rikostorjunnan vaikuttavuus on vaihdellut miljoonan euron välillä. Kuluvan vuoden alusta rikoslakiin sisällytettiin uutena nimikkeenä tulliselvitysrikos, joka on Lounatmaan mukaan antanut joitakin aivan uusia mahdollisuuksia Tullin rikostorjunnalle. Kriminalisoinnilla tulliviranomaisen erehdyttäminen haluttiin saattaa aiempaa ankarammin rangaistavaksi. Tekijä syyllistyy tulliselvitysrikokseen, jos hän tahallaan laiminlyö Ilman Tullin valvontaa, tarkastuksia ja rikostorjuntaa harmaa talous ryöstäytyisi Jyrki Linnan mukaan Suomessa käsistä. Tullin rikostorjunnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus on Petri Lounatmaan mukaan keskimäärin 45 miljoonan euron luokkaa vuositasolla. Tulliviesti 15

16 tulliselvityksen tekemisen tai antaa tulliviranomaiselle väärän tai puutteellisen tiedon esimerkiksi tavaran arvosta. Rikosvastuuseen siis joutuu muun muassa, kun teko on omiaan aiheuttamaan veron määräämättä jättämisen tai sen palauttamisen aiheettomasti. LAINMUKAISUUS KANNATTAA Maailmanmitassa tullilaitokset eivät aina ole vapaita korruptiosta. Asemansa vuoksi ne voivat halutessaan avata tien harmaalle ja kielletylle toiminnalle, ja elinkeinoelämällä taas on suuri intressi korruptoida Tullia välttääkseen veroja ja maksuja. Suomessa harmaata taloutta estää nimenomaan se, että meillä Tulli, poliisi ja verottaja ovat varmaankin puhtaimpia maailmassa, Linna korostaa. Jopa Euroopassa on alueita, joilla kulutetuista savukkeista 90 prosenttia on laittomia. Suomessa sellainenkaan harmaa talous ei ole päässyt rehottamaan pitkälti juuri Tullin valppauden vuoksi. Lain ja säännösten mukaan hoidettu ulkomaankauppa takaa tasapuoliset kilpailuolosuhteet kaikille toimijoille. Harmaa talous sen sijaan aiheuttaa menetyksiä rehellisille toimijoille sekä valtiolle ja myös veronmaksajille. Lainmukainen toiminta ulkomaankaupassa on Linnan mukaan tehty tulliasioissa niin helpoksi, että sen aiheuttama hallinnollinen taakka on lakia noudattaville toimijoille todella pieni. Toisaalta Tulli ylläpitää toiminnallaan suurta riskiä jäädä kiinni lain vastaisesta toiminnasta. Seuraamukset tullirikoksista voivat olla varsin ankaria. Korkein oikeus esimerkiksi tuomitsi hiljattain tullivarastointia koskevia säädöksiä rikkoneen henkilön 3,5 vuoden vankeuteen sekä kahdeksan miljoonan euron vahingonkorvauksiin. suomen tulli, poliisi ja verottaja ovat maailman puhtaimpia korruptiosta 16 Tulliviesti

17 KOLUMNI Tapani Tölli, hallinto- ja kuntaministeri VAALIMAA SAI RAHOITUKSEN Hallitus päätti maaliskuussa käydyssä valtiontalouden kehysriihessä myöntää Tullille rahoituksen Vaalimaan rajanylityspaikan laajentamiseksi. Raskasta liikennettä varten rakennetaan uusi tavaraliikenteen terminaali. Nykyinen pääasema eriytetään henkilöautojen ja bussien käyttöön. Vastaavat järjestelyt ovat jo käytössä Venäjän puolella. Kehysriihen jälkeen vein Vaalimaata koskevan asian viipymättä hallituksen raha-asiainvaliokuntaan, joka myönsi Tullille valtuudet tehdä hanketta varten tarvittavia sopimuksia. Näin asia sai lopullisen sinettinsä. Tavoitteena on, että Vaalimaan rajanylitysaseman laajennusinvestointi toteutetaan vuoden 2013 aikana. Laajennettu rajanylitysasema otettaisiin käyttöön viimeistään vuoden 2014 alkupuolella. Niin sanotun rekkaparkin rakentaminen ei sisälly tähän hankkeeseen. Matkustajaliikenne sekä taloudellinen toimeliaisuus kaikkien raja-asemien kautta on ollut voimakkaassa kasvussa. Mikäli kaavailtu viisumivapaus Suomen ja Venäjän välillä toteutuu jo 2010-luvun jälkipuoliskolla, niin liikenteen kasvu voimistuu merkittävästi. Jotta tulevaisuudessa itärajalla vältytään liikenteen pullonkauloilta, on toimittava ennakoiden. Tarvittavan liikenne- ja rakennusinfran lisäksi myös Tullin, poliisin ja rajavartiolaitoksen henkilöstövoimavarojen riittävyyteen on kiinnitettävä huomiota vilkasliikenteisillä rajanylityspaikoilla. Se edellyttää ainakin Nuijamaan, Imatran, Niiralan ja Parikkalan kehittämistä jo lähivuosina. Pidän tärkeänä, että tullilaitosta koskevat uudistukset tehdään jatkossa keskustelevassa ja rakentavassa hengessä niin talon sisällä kuin suhteessa valtiovarainministeriöön. Toivon erityisesti, että seuraava hallitus ottaa asialistalleen kansainvälistäkin tunnustusta saaneen PTR-yhteistyön jatkokehittämisen sekä sen riittävän ja tasapuolisen resursoinnin. Oman ministeripestini päättyessä on paikallaan kiittää Tullin johtoa, henkilökuntaa ja henkilöstöjärjestöjä hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä. Toivotan teille parhainta menestystä tärkeässä työssänne. Tullin, poliisin ja rajavartiolaitoksen henkilöstön riittävyyteen on kiinnitettävä huomiota Tulliviesti 17

18 UUTISIA N R O Vaalimaalle luvassa uusi tavaraliikennekeskus vuonna 2013 Vaalimaan rajanylityspaikalle suunniteltu rekka- ja henkilöliikenteen eriyttäminen on vihdoin saanut rahoituksen valtion budjetissa. Suunnitelman mukaan hanke olisi valmis vuoden 2013 lopulla. Tavaraliikennekeskuksen valmistumisen jälkeen Vaalimaan rajanylityskapasiteetti on 4,5 miljoonaa matkustajaa vuodessa. Eriyttämistä on suunniteltu vuodesta Useaan otteeseen on petytty, kun hanke ei olekaan lupauksista huolimatta edennyt, Vaalimaan tullin päällikkö Mika Poutiainen kertoo nyt tyytyväisenä asian saamasta käänteestä. Liikenne kokonaisuudessaan kasvaa koko ajan, henkilöliikenne vielä rekkaliikennettäkin enemmän. Tällä hetkellä Vaalimaan rajan ylittää noin 2,7 miljoonaa matkustajaa vuodessa. Tänä vuonna odotetaan jo kolmen miljoonan rajan ylittyvän, Poutiainen jatkaa. Vihdoin suunnittelun alkuun Paljon puhutaan viisumivapaudesta ja siihen valmistautumisesta. Kuitenkin jo nyt Vaalimaan rajanylityspaikan kaistat ja työpisteet ovat ajoittain olleet ylikuormitettuja. Tulli on rakentanut lisää palvelupisteitä olemassa olevaan rakennukseen, ja rajavartiolaitos on tuonut jopa kokonaan erillisen passintarkastuskontin pihalle, jotta kaikista tarkastuksista on selvitty kohtuullisessa ajassa. Nyt odotetaan hankkeen pikaista etenemistä, Poutiainen painottaa. Jyrki Punkanen ja Mika Poutiainen tutkivat hankkeen karttaa Vaalimaalla. Uusi tavaraliikennekeskus tuo raskaalle liikenteelle omat työtilansa ja kaistansa erottamaan sen henkilöliikenteestä. Näin ollen rekkakuskienkaan ei enää tarvitse jonottaa henkilömatkustajien kanssa samoissa tiloissa samoille tullin ja rajavartiolaitoksen luukuille. Asiakaspalvelupisteitä saadaan lisää niin henkilö- kuin rekkaliikenteeseenkin. Myös odotustilat kasvavat, sillä rekoille rakennetaan lisää odotusparkkeja ja henkilöliikenteelle uusi odotustila lähtevään liikenteeseen. Asiakaspalvelupisteiden lisääminen tuo 18 Tulliviesti

19 painetta myös henkilökunnan lisäämiseen, päällikkö Poutiainen toteaa. Toisaalta uusi rekkaterminaali järkevöittää toimintaa, koska silloin tullivirkailija voi keskittyä joko henkilöliikenteen tai rekkaliikenteen valvontaan, eikä hänen enää tarvitse valvoa kaikkea liikennettä samanaikaisesti. Poutiainen kuitenkin muistuttaa, että jo liikenteen kasvu sinällään edellyttäisi rajoilla henkilökunnan lisäämistä, eriyttäminen vain konkretisoi sen. Hanke maksaa noin 17,5 miljoonaa euroa. Siitä puolet menee tieliikenteen järjestämiseen ja puolet rakennuksiin. Jos suunnittelu ja rakentaminen sujuvat ongelmitta, valmista odotetaan olevan viimeistään vuoden 2014 alkupuolella. Rekkaparkki jää vielä odottamaan Tavaraliikennekeskuksen rakentaminen voisi vauhdittaa myös Vaalimaalle suunniteltua rekkaparkkia, jonka suunnitelmat ja rahoituspäätös ovat jo valmiina. Kaakkois-Suomen ELY-keskus pitää kuitenkin tärkeimpänä rekka- ja henkilöliikenteen erottamista toisistaan, joten rekkaparkki jää vielä odottamaan tarvittavaa poliittista päätöstä. Nuijamaalla on jo Nuijamaalle valmistui viisi vuotta sitten uusi rajanylityspaikka, jossa rekoille on oma tavaraliikennekeskuksensa. Siellä tehdään tulliselvitykset, tarkastetaan kuljettajien passit ja tarvittaessa läpivalaistaan lasti. Koska sekä henkilöettä raskaan liikenteen määrät ovat taantuman jälkeen huomattavasti kasvaneet, kahden terminaalin järjestely on osoittautunut tarpeelliseksi. Tosi-tv-sarja Tullista alkaa heinäkuussa Tullin työtä kuvattiin viime kesänä ja syksynä Helsingin satamissa, lentokentällä ja itärajalla Vaalimaalla tosipohjaista tvsarjaa varten. Kuvauskohteina olivat matkustaja, alus-, rekka- ja konttiliikenteen valvonta, posti- ja lentorahdin tarkastus, analyysityö Tullilaboratoriossa sekä Tullin venetoiminta, unohtamatta huumekoirien vainutyötäkään. Kahdeksanosainen tosi-tv-sarja Tullista tulee ulos heinäkuussa 2011 TV2:lta. Yksi jakso kestää puoli tuntia. Sarjan jatko-osa kuvataan tänä kesänä ja nähdään televisiossa vuoden päästä. Ohjelman tuottaa Aito Media. Teksti: Kirsi Lyytikäinen ja Katja Penninkilampi Tulliviesti 19

20 Satamassa tavattiin ja kisattiin Kaijalla oli meininkiä Satamassa tavataan -yleisötapahtumassa 20. toukokuuta Helsingin Eteläsatamassa. Tullin Arja Kaunola näyttää sahaamisen mallia. Peltsi Peltolan ja Ile Uusivuoren vauhdittamassa tapahtumassa yleisöllä oli avoimet ovet viranomaisten veneisiin, satamajäänsärkijä Tursoon ja pelastusristeilijä Jenny Wihuriin. Lisäksi Helsingin kaupungin ympäristökeskus oli koonnut näyttelyn Itämeren tulevaisuudesta, ja merivartiosto järjesti helikopterilla pelastusnäytöksen. Yleisöä riemastutti erityisesti Meripelastusseuran, Merivartioston, Helsingin Sataman, Tullin ja yllätysosallistuja YLEn Puoli seitsemän -joukkueen mittelöinti joukkuekisassa, jonka rasteina olivat köysirata, poijuhyppely, tukin sahaus ja kaverin nosto merestä. Maitohapoille meni! Arja Kaunola Tullin joukkueesta totesi tukin sahauksesta, ja tiivisti siinä varmasti kaikkien kilpailijoiden tunnelmat radan hikisimmästä rastista. Kisan voiton nappasi edellisvuoden tapaan Meripelastusseuran joukkue, jossa kisasivat Pertti Helaniemi ja Nico Steiner. Tapahtuma oli osa European Maritime Day -teemapäivää, jota vietettiin nyt neljättä kertaa ympäri Eurooppaa. Tapahtumalla pyritään lisäämään suuren yleisön tietoisuutta Euroopan merien ja luonnonvarojen merkityksestä EU:n kasvulle ja työllisyydelle. Teksti: Katariina Jankkila Suomi Areena Tulli ja Pori kohtaavat asialinjalla Kansalaistorilla Viime kesänä perin pienellä panoksella Porissa Suomi Areenassa esittäytynyt Tulli lähtee nyt liikkeelle tyylillä. Tullilla on käytössään Porin torin paras paikka, jonka ohi kulkee kolmen päivän aikana vähintään ihmistä. Viime kesänä pieni porukkamme herätti paljon kiinnostusta. Ystävällinen, häntää heiluttava tullikoira on aina suosikki, Porin tullin päällikkö Harri Tammi sanoo. Tammi organisoi viime vuoden esiintymisen ja hän on Porin henki myös tänä vuonna. Mukana on muitakin tullilaisia: Vaalimaa ja Tullikoulu ovat edustettuina ja myös venemiehiä on paikalla. Tullineuvonta esiintyy torilla nimellä Päivystävä tullimies, Järjestämme tapahtuman yhteydessä tulliaiheisen tietokilpailun, jonka palkintona on kaksi kahden hengen ajelua Tullin veneellä hienossa merellisessä Porissa. Nyt kaikki verestämään tullitietouttaan, sillä Porin torilla tavataan, Tammi sanoo. Teksti: Päivi Musakka 20 Tulliviesti

Vientitavaran poistumisvaiheen ilmoitukset: varamenettelyohje

Vientitavaran poistumisvaiheen ilmoitukset: varamenettelyohje Tullihallitus AREX-ilmoitusten asiakasohje 1 www.tulli.fi 14.4.2010 Vientitavaran poistumisvaiheen ilmoitukset: varamenettelyohje 1. Soveltamisala Tämä ohje on laadittu vientijärjestelmään ilmoitetun tavaran

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta meri-

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 24.2.2005 PE 355.443v01-00 TARKISTUKSET 1-8 Lausuntoluonnos (PE 353.313v01-00) Jacques Toubon Ehdotus neuvoston direktiiviksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Maailman kauppajärjestön (WTO) yhdeksännessä ministerikokouksessa esitettävästä Euroopan unionin kannasta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Maailman kauppajärjestön (WTO) yhdeksännessä ministerikokouksessa esitettävästä Euroopan unionin kannasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.10.2013 COM(2013) 750 final 2013/0364 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön (WTO) yhdeksännessä ministerikokouksessa esitettävästä Euroopan unionin kannasta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Poistumisen yleisilmoitus nettipalvelussa

Poistumisen yleisilmoitus nettipalvelussa Poistumisen yleisilmoitus nettipalvelussa Netti-ilmoituksen täyttö Tullin netti-ilmoituspalvelu löytyy tulli.fi sivuilta: Sähköiset palvelut Tee ilmoitus Tee turvatietoilmoitus Siirry palveluun Poistumisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Saapumisen esittämisilmoitus nettipalvelussa

Saapumisen esittämisilmoitus nettipalvelussa Saapumisen esittämisilmoitus nettipalvelussa Netti-ilmoituksen täyttö Tullin netti-ilmoituspalvelu löytyy tulli.fi sivuilta: Sähköiset palvelut Tee ilmoitus Tee turvatietoilmoitus Siirry palveluun Saapumisen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat

Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat Rajavartiolaitoksen tehtävät Neliportainen maahantulon valvontamalli Osa EU:n rajaturvallisuusjärjestelmää (IBM) Rajanylitykset itärajalla 4 Arvioita itärajan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0040 (NLE) 6396/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: COEST 48 UD 33 WTO 40 NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin,

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2014 COM(2014) 627 final 2014/0291 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriturvallisuuskomitean 94. istunnossa

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 3 PART 1/4 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0328 (NLE) 5882/17 UD 17 SPG 8 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Sveitsin,

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 6.11.2014 JOIN(2014) 37 final 2014/0323 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Syyrian tilanteen johdosta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp Hallituksen esitys eräiden matkustajatuomisten arvonlisä- ja valmisteverottomuuteen sekä tullittomuuteen liittyvien säännösten muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

HE 143/2015 (Kabotaasi) Hallitusneuvos Jorma Hörkkö, LVM Eduskunnan liikenne- ja viestintävlk

HE 143/2015 (Kabotaasi) Hallitusneuvos Jorma Hörkkö, LVM Eduskunnan liikenne- ja viestintävlk HE 143/2015 (Kabotaasi) Hallitusneuvos Jorma Hörkkö, LVM Eduskunnan liikenne- ja viestintävlk 17.2.2016 Minkä vuoksi Suomen omat määritelmät poistettaisiin Hallituksen vastaus komission perusteltuun lausuntoon

Lisätiedot

TUPAKKAVERO JA HARMAA TALOUS

TUPAKKAVERO JA HARMAA TALOUS TUPAKKAVERO JA HARMAA TALOUS HTSY Verohallinto 3.5.2016 2 (5) TUPAKKAVERO JA HARMAA TALOUS Harmaan talouden selvitysyksikössä on tutkittu tupakkaveroon liittyvää harmaata taloutta ja tupakkaveroluvallisten

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.4.2016 C(2016) 2002 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 952/2013 täydentämisestä unionin tullikoodeksin

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.8.2014 COM(2014) 527 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE tullialan riskienhallintaa koskevasta EU:n strategiasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 31.3.2006 KOM(2006) 147 lopullinen 2006/0051 (ACC) 2006/0052 (ACC) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.6.2012 COM(2012) 329 final 2012/0159 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN SISÄINEN SOPIMUS AKT EY-KUMPPANUUSSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA Torstai 9.6.2016 Eduskunnan verojaosto kello 10 Eduskunnan talousvaliokunta kello 12 Marja Hanski/TEM Direktiiviehdotus tiettyjen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) 10044/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. kesäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: FSTR 34 FC 36 REGIO 48 SOC 419 EMPL 273 RECH 198 ERAC

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.10.2014 COM(2014) 664 final 2014/0307 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön yleisneuvostossa esitettävästä Euroopan unionin kannasta Seychellien tasavallan

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 9.10.2013 2013/2227(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

HE 181/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta

HE 181/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uuden Suomen ja Venäjän välisen rautatieliikennesopimuksen voimaantulosta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Tullin määräys Suomen satamiin saapuvia ja Suomen satamista lähteviä aluksia koskevasta ilmoitusmenettelystä

Tullin määräys Suomen satamiin saapuvia ja Suomen satamista lähteviä aluksia koskevasta ilmoitusmenettelystä 1 Tulli Määräys Dnro Antopäivä 49/2015 29.5.2015 Säädösperusta Alusliikennepalvelulaki (623/2005) 20 a (225/2012), 22 a (225/2012), 22 b (225/2012), 22 c (791/2013) ja 22 g (791/2013) Väylämaksulaki (1122/2005)

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 7.6.2016 JOIN(2016) 26 final 2016/0166 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.2.2015 COM(2015) 50 final 2015/0029 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön perustamisesta tehdyn Marrakeshin sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

luottokelpoisuuden arvioinnista

luottokelpoisuuden arvioinnista EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EPV:n ohjeet luottokelpoisuuden arvioinnista 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4 3 jakso Täytäntöönpano

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

"4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta

4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 22. lokakuuta 2007 (23.10) (OR. fr) CIG 3/1/07 REV 1 COR 2 OIKAISU ILMOITUKSEEN Lähettäjä: HVK:n puheenjohtajisto Päivämäärä: 22. lokakuuta 2007

Lisätiedot

Saapumisen yleisilmoitus nettipalvelussa

Saapumisen yleisilmoitus nettipalvelussa Saapumisen yleisilmoitus nettipalvelussa Netti-ilmoituksen täyttö Tullin netti-ilmoituspalvelu löytyy tulli.fi sivuilta: Sähköiset palvelut Tee ilmoitus Tee turvatietoilmoitus Siirry palveluun Saapumisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

AREX- ilmoitusten korjaaminen ja mitätöinti

AREX- ilmoitusten korjaaminen ja mitätöinti AREX asiakasohje 14 Ilmoitusten korjaaminen ja mitätöinti www.tulli.fi versio 1.1, 4.4.2012 korvaa version 1.0, 24.10.2011 AREX- ilmoitusten korjaaminen ja mitätöinti Sisältö 1 Ilmoituksen korjaaminen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat)

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. huhtikuuta 2000 (10.05) (OR. fr) 7374/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 12 JAI 29 LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston 2251.

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta

Talousarvion valvontavaliokunta Euroopan parlamentti 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2015/2196(DEC) 6.9.2016 TARKISTUKSET 1-15 Mietintöluonnos Marian-Jean Marinescu (PE584.114v01-00) vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Suomen tarpeet ja rajoitukset. Tommi Kivilaakso Itäinen Tullipiiri

Suomen tarpeet ja rajoitukset. Tommi Kivilaakso Itäinen Tullipiiri Suomen tarpeet ja rajoitukset Tommi Kivilaakso Itäinen Tullipiiri 1 Valtiotalouden säästötavoitteiden ja Tullin henkilöstöön kohdistuvien vähennysvelvoitteiden johdosta joudumme supistamaan Kotkan tullin

Lisätiedot

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä lampaita ja vuohia sekä lampaiden

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

Luonnos 1.12.2015. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

Luonnos 1.12.2015. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Esimerkki 3: Alustoimitusilmoitus

Esimerkki 3: Alustoimitusilmoitus 1 Esimerkki 3: Alustoimitusilmoitus Lisätietoja: www.tulli.fi Viennin asiakasohje 33 Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus Alustoimitusilmoituksen voi tehdä Nettiviennissä tunnistautumattomana, Katso-tunnistautuneena

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 4.8.2016 JOIN(2016) 37 final 2016/0241 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Malesian hallituksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.9.2014 COM(2014) 539 final 2014/0249 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa esitettävästä Euroopan unionin kannasta unionin vastustuksen perumiseen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä 10.4.2013 Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa Sisältö Siirtymäajat Unionin lupa Biosidivalmisteet Käsitellyt esineet Tehoaineen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Arvonlisäverotuksen uudenaikaistaminen rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS yhteisestä

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätöslauselma Eurooppa-neuvoston kokousten ja muiden vastaavien

Lisätiedot

Liikenneasiat EU:ssa Päätöksenteko ja siihen vaikuttaminen on verkostoitumista ja jalkatyötä

Liikenneasiat EU:ssa Päätöksenteko ja siihen vaikuttaminen on verkostoitumista ja jalkatyötä Päätöksenteko ja siihen vaikuttaminen on verkostoitumista ja jalkatyötä Brysselissä päätetään ja vaikutetaan nyt, huomenna ja aina siitä eteenpäin Maantiekuljetusalat kuuluvat palveluihin, joiden vapaa

Lisätiedot

HE 149/2015 vp: Suomen ja Venäjän välinen sopimus suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä

HE 149/2015 vp: Suomen ja Venäjän välinen sopimus suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä HE 149/2015 vp: Suomen ja Venäjän välinen sopimus suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Liikenne- ja viestintävaliokunta 18.2.2016 - Hallitusneuvos Silja Ruokola - Hallitusneuvos Hannu Pennanen

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp. Eduskunta Talousvaliokunta 15.9.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi HE 117/2016 vp. Sami Teräväinen hallitussihteeri, TEM Nykytilanne VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 1) Painelaitelaki (869/1999)

Lisätiedot

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA Sinikka Rajaniemi ylijohtaja, Fimea Terveysakatemia, Oulu 24.8.2010 Fimea Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla lääkealan tehtävistä vastaava viranomainen Perustettiin

Lisätiedot

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Ohjeet direktiivin 2014/59/EU 65 artiklan 5 kohdan nojalla laadittavasta luettelosta, joka sisältää vastaanottajalle siirrettävän liiketoiminnan harjoittamiseksi tarvittavat vähimmäispalvelut

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden unioniin suuntautuvaa tuontia koskevien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0823 (CNS) 15778/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.7.2015 COM(2015) 362 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun direktiivin 2009/42/EY

Lisätiedot