Tulli torjuu harmaata taloutta. Turvatietoilmoitukset maantieliikenteessä. etulli etenee EU:ssa. Huumausainelaki muuttuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulli torjuu harmaata taloutta. Turvatietoilmoitukset maantieliikenteessä. etulli etenee EU:ssa. Huumausainelaki muuttuu"

Transkriptio

1 S i v u 8 : etulli etenee EU:ssa Tulliviesti N R O Tullin nettisivuilla on ajantasaista tietoa kaikista tullitoimintaan liittyvistä aiheista. Tulli torjuu harmaata taloutta S i v u 22 S i v u 22 : Turvatietoilmoitukset maantieliikenteessä S i v u 2 8 : Huumausainelaki muuttuu

2 2 Tulliviesti

3 Tulli torjuu terveyteen, turvallisuuteen ja Suomen ja EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvia uhkia sekä tullirikollisuutta. KAUNIIT, VAARALLISET MYRKKYKENGÄT kielletty homeenestoaine tullin suurennuslasin alla Kengistä löytyi tänä keväänä Tanskassa ja Virossa kiellettyä DMF-kemikaalia. EU kielsi jo vuonna 2009 dimetyylifumaraatin käytön, koska sen oli todettu aiheuttavan hengitystievaikeuksia ja vaikeita ihoreaktioita. Kemikaalia oli käytetty erityisesti Kaukoidästä tuoduissa huonekaluissa, tekstiileissä ja jalkineissa estämään niiden homehtumista säilytyksen ja merimatkan aikana. Suomessa Tullilaboratorio on tehnyt DMFmäärityksiä jalkineille ja tekstiilinäytteille. Dimetyylifumaraattia ei löytynyt viime eikä tänä vuonna testatuista tuotteista. Sen sijaan syöpää aiheuttavia atsovärejä on löytynyt edelleen. Kenkien ja vaatteiden sisäänostajien onkin syytä olla valppaina, että kuluttaja saisi turvallisia tuotteita. Fakta: Tullilaboratorio tuoteturvallisuuden asialla Tullilaboratorio testaa tekstiilejä ja jalkineita tuoteturvallisuuden varmistamiseksi. Vuonna 2010 Tullilaboratorio tutki 497 tekstiilinäytettä. Niille tehtiin formaldehydin, atsovärien ja nikkelin irtoamisen määrityksiä. Lisäksi tutkittiin lastenvaatteiden narujen ja nyörien standardinmukaisuutta sekä tekstiilien pakkausten kadmiumpitoisuutta. Näyte-eristä 67 (13,5 %) todettiin määräystenvastaisiksi. Tulliviesti 3

4 Pääkirjoitus Tulliviestin toimitusneuvosto: Tullin asiakasyhteistyöryhmät tiedotuspäällikkö Päivi Musakka tiedottaja Elise Lönnroth Päätoimittaja Jarkko Saksa, puh Toimitussihteeri Katja Penninkilampi, puh Taitto Tuuli Jalo ja Katja Penninkilampi Valokuvaaja Risto Silvola Piirrokset Kari Nyström Toimituksen osoite PL 512, Helsinki Julkaisija Tullihallitus Painopaikka Kopijyvä Oy/Graafiset Palvelut Oy ISSN Seuraava numero Numero 3/2011 ilmestyy vko 42 Aineisto toimitukselle viimeistään Lehden kansi: Harmaa talous Tulli hyvä renki myös harmaan talouden torjunnassa Brändityöryhmä piti Suomen vahvuutena toimivaa yhteiskuntaa. Hyvin oivallettu! Usein ihmismieli ei huomaa hyvin toimivaa systeemiä huonosti toimivat tunnistetaan kyllä oitis. Panostuksetkin kohdistetaan usein ja helpommin korjaaviin toimiin eikä siihen, että hyvin toimivaa vaalittaisiin ja vahvistettaisiin. Suomen tulli hoitaa tavaraliikenteen tulliselvitykset ja veronkannon sekä 11 ministeriön hallinnonaloilla annetussa lainsäädännössä määritellyt tavaroiden turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden valvontatehtävät. Yksi viranomainen hoitaa kootusti ja tehokkaasti tavaraliikenteen selvityksen ja valvonnan yhdellä luukulla ja yhä kattavammin sähköisiä palveluja tarjoamalla. Yhteiskunta toimii tältäkin osin mainiosti. Tullin hoitama valmisteverojen, autoveron, tullin sekä EU:n ulkopuolisen tuonnin arvonlisäveron kanto on vesitiivis ja toimiva järjestelmä: veronsaaja saa viimeistä senttiä myöten saatavansa, ja järjestelmä estää tehokkaasti harmaan talouden tunkeutumisen Suomeen rajat ylittävässä tavarakaupassa. Valvonta ja rikostorjunta, harmaan talouden torjunnan käsikassarat, vaativat tekijänsä. Tietojärjestelmät eivät tarkasta rekkoja, kontteja, laivoja tai lentokoneita. Siihen tarvitaan osaavia tekijöitä. 4 Tulliviesti Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset sähköisesti Tullin nettisivuilta > Suomen tulli > Julkaisut ja esitteet > Tulliviesti Brändityöryhmän hengessä on syytä toivoa ja luottaa siihen, että toimivan harmaan talouden torjuntajärjestelmän arvo ymmärretään ja siihen panostetaan riittävästi voimavaroja tilanteessa, jossa harmaan talouden torjunta on tätä kirjoitettaessa muodostettavan hallituksen ohjelmalistalla. Jarkko Saksa ylijohtaja Tullihallitus, ulkomaankauppaja verotusosasto

5 SISÄLLYSLUETTELO Tulliviesti N R N O R O Lisätietoja sähköpostitse tulli torjuu harmaata taloutta 12 Mitä on harmaa talous, ja mitkä ovat Tullin keinot sen torjumisessa? turvatietoilmoitukset maantieliikenteessä 22 Turvatiedot pitää ilmoittaa, jotta tavaroiden tuonti sallitaan. Lue ilmoitusmenettelyn haasteista, poikkeuksista ja siitä, miten eri ilmoitukset liittyvät toisiinsa. I huumausainelaki muuttui 28 Lain mukaan uusia kemiallisia aineita voidaan luokitella kansallisesti huumausaineiksi. Tämä antaa poliisille ja Tullille entistä paremmat keinot valvoa ja tutkia designhuumeiden maahantuontia, myyntiä ja käyttöä Suomessa. Muut aiheet: 6 Venäjä-tietoa Internetissä. 7 Tullikoodeksin uudistamisesta. 8 Sähköinen toimintaympäristö etenee. 10 TF-sopimusta hiotaan. 17 Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Töllin kolumni. 18 Uutisia Tullista. 21 Nettituonti yritysten käyttöön. 25 Tšernobylistä Fukushimaan. 26 Lääkeväärennösisku tepsi. 28 Kort på svenska. Tulliviesti 5

6 tulli.fi Ajankohtaista nettisivuilla ja linkkivinkkejä lisätietoon. Tietoa itärajan liikenteestä Suomen pääteiden kelikamerat Tietoa Kaakkois-Suomen rajaliikenteestä suomeksi ja venäjäksi Videokamerakuvaa Suomen puolelta rajanylityspaikoille johtavilta tieosuuksilta Venäjän puolelta (Torfjanovka, Svetogorsk, Brusnichnoe ) kamerakuvat Suomen rajanylityspaikoille johtavilta tieosuuksilta. Sivut ovat venäjäksi. Venäjän tullimääräykset (englanniksi) Tietoa Venäjän uusista teknisistä määräyksistä Venäjä-Valko-Venäjä-Kazakstan tulliliiton sivut venäjäksi Rosstandartin kotisivut venäjäksi Muuta Venäjä-tietoa Venäjän Federaation suurlähetystö Venäläinen yritysrekisteri (vaatii venäläisen näppäimistön) 6 Tulliviesti

7 Teksti: Arto Lillman, Tullihallitus Uudistetun tullikoodeksin täytäntöönpano viivästyy Euroopan unionin uudistetun tullilainsäädännön soveltamisaikataulu muuttuu, koska uudistetun tullikoodeksin soveltamisasetuksen valmistelu ei ole edennyt suunnitellussa aikataulussa. Lisäksi uudistetun koodeksin valtuussäännökset on muutettava vastaamaan EU:n perussopimuksia. Vaikeudet prosessien mallinnuksessa ja tietojärjestelmien kehittämisessä ovat myös syynä viivästykseen. Uudistetun tullikoodeksin valtuussäännösten on vastattava EU:n perussopimuksia Euroopan unioni perustuu kahteen keskenään oikeudellisesti samanarvoiseen perussopimukseen: sopimukseen Euroopan unionista ja sopimukseen Euroopan unionin toiminnasta. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklat ja jälkimmäiseen artiklaan liittyvä neuvoston asetus vaikuttavat EU:n lainsäädäntöprosesseihin. Uudistetun koodeksin nykyisissä valtuussäännöksissä on kolme menettelyä: valvonnan käsittävä sääntelymenettely, sääntelymenettely ja hallintomenettely, mutta sopimuksessa Euroopan unionin toiminnasta valtuussäännöksiä on vain kaksi: delegointimenettely ja tarkastelumenettely. Uudistetun koodeksin sääntelymenettely ja hallintomenettely muuttuivat automaattisesti tarkastelumenettelyksi Näin ollen koodeksin sääntely- ja hallintomenettelyyn viittaavia valtuussäännöksiä ei tarvitse arvioida uudelleen. Sen sijaan valvonnan käsittävä sääntelymenettely ei vastaa täysin delegointimenettelyä. Siksi ne koodeksin valtuussäännökset, joissa viitataan valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn, on arvioitava uudelleen ja päätettävä, poistetaanko tällainen valtuutus vai muutetaanko se delegointimenettelyä tai tarkastelumenettelyä koskevaksi valtuutukseksi. Komissio valmistelee ehdotuksen uudistetun tullikoodeksin muuttamiseksi Jäsenvaltiot ja komissio ovat sopineet, että komissio valmistelee ja toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle uudistetun koodeksin muuttamista koskevan ehdotuksen vuoden loppuun mennessä. Ehdotus sisältää uudistetut valtuussäännökset ja uudet vaiheistetut aikataulut sille, milloin uudistettua koodeksia ja sen soveltamisasetusta aletaan soveltaa. Soveltamisen alkamiselle määritetään siis eri päivämääriä sen mukaisesti, milloin uudet tulliselvitysprosessit ja niitä tukevat tietojärjestelmät ovat käytettävissä. Ehdotukseen sisällytetään tarvittaessa muutoksia myös koodeksin muihin säännöksiin. Toistaiseksi keskusteluissa on noussut esille kysymys siitä, onko ollut järkevää määritellä väliaikainen varastointi tullimenettelyksi. Milloin uudistettua tullilainsäädäntöä aletaan soveltaa? Tässä vaiheessa ei ole tarkempaa tietoa prosessikohtaisista uusista aikatauluista. Voimassa olevan uudistetun tullikoodeksin mukaan sitä ja sen soveltamisasetusta olisi pitänyt ryhtyä soveltamaan viimeistään Tämä takaraja tullaan siis nyt korvaamaan prosessikohtaisilla eri päivämäärillä. Siten kunnes Euroopan unionin uudistettua tullilainsäädäntöä aletaan soveltaa täysimääräisesti joihinkin prosesseihin sovelletaan vanhaa säännöstöä ja joihinkin uutta. Tämä ei ole tietenkään hyvä asia sen enempää tullihallinnoille kuin niiden asiakkaillekaan, vaikka prosessikohtainen vaiheistus vaikuttaa muuten järkevältä ratkaisulta. Tulliviesti 7

8 Teksti: Jarmo Räikkä, Tullihallitus Sähköisen toimintaympäristön eteneminen EU:ssa Sähköisten tietojärjestelmien toteuttamiseksi on tärkeää ensin määritellä liiketoimintamallit: miten tavara- ja tietovirrat kulkevat, ja miten tulliselvitys käytännössä sujuu. Uuden tullikoodeksin (MCC) täytäntöönpanosäännösten antamiseen liittyvä analysointi rasittaa komission käytettävissä olevia asiantuntijaresursseja. Samat asiantuntijat osallistuvat sekä uusien tulliselvitysprosessien liiketoiminnallisuuksien mallintamiseen (Business Process Modeling, BPM) että tullikoodeksin soveltamisasetuksen (MCCIP) säännösten tekstiluonnosteluun, toki yhteistyössä jäsenmaiden kanssa, mutta komissiolla on kuitenkin vastuu asioiden etenemisestä. Komission ja jäsenmaiden strateginen kanta on se, että juuri mallinnustyö on olennaisen tärkeää toimivien tietojärjestelmien määrittämiseksi ja toteuttamiseksi. Liiketoimintamallien määrittäminen (tässä tapauksessa siis tavara- ja tietovirrat) auttaa Tulleja saamaan käsityksen siitä, miten Tullien tietotarpeet voidaan toteuttaa käytännössä tarkoituksenmukaisella tavalla ja kohtuullisin kokonaiskustannuksin. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi myös tavaraliikenteen kaupan toimijat osallistuvat tiiviisti suunnitteluun. ENSIN KÄYTÄNTÖ, Sitten säännökset Tavoitteellinen marssijärjestys on siis sellainen, että vasta sitten, kun tulliselvityksen käytännön toimintamalleista on päästy yhteisymmärrykseen, säädetään niitä koskevat MCCIP:n säännökset. Tällä varmistetaan, että kaikki osapuolet ovat soveltamisvaiheessa valmiita toimimaan sovitulla tavalla, toimiminen on myös käytännössä mahdollista ja vaatimusten mukaiset tietojärjestelmät kyetään rakentamaan. Aikaisemman etenemismallin mukaan lainsäätäjä sääti ilmoitusvelvollisuuden, johon Tullin asiakkaat sitten sopeutuvat. Joissakin tapauksissa, joskus valitettavan laajastikin, lainsäätäjillä ei ollut kovinkaan paljon tietoa siitä, miten kansainvälinen tavarakauppa ja tavaralogistiikka yleensä toimivat. Tällöin saatettiin säätää ilmoitusvelvollisuuksia, jotka olivat velvollisuuksien kohteelle mahdottomia toteuttaa tai muodostuivat saavutettavaan hyötyyn nähden toimijoille ja EU-tulleille järjettömän kalliiksi. Takavuosina uusiin velvollisuuksiin sopeutuminen oli kuitenkin helpompaa, koska vaatimukset olivat yleensä enemmän tai vähemmän kansallisia ja niissä otettiin huomioon jo olemassa olevat kansalliset kaupan toimintatavat. Nykytoimintaympäristöön verrattuna myöskään tietojärjestelmien suunnitteluun ei uhrattu sen enemmin 8 Tulliviesti

9 rahaa kuin erityisesti aikaakaan, vaan muutokset olivat yleensä toteuttavissa suhteellisin pienin ponnistuksin. kustannukset arvioitava Nyt, kun toimintaa pyritään harmonisoimaan 27 jäsenvaltiossa, ja harmonisointitavoitteet ulottuvat tulliselvityksessä käytettävien tietojärjestelmien tietoihin ja toiminnallisuuksiin saakka, on yhdenkin uuden tulliselvitykseen liittyvän velvollisuuden seuraukset, käytännön toteuttamismahdollisuudet ja kustannukset arvioitava entistä perusteellisemmin. Luonnollisesti tavoiteltavan oikeushyvän merkityksestä riippuu sitten viimekädessä se, millä panostuksilla uudistuksia ollaan valmiita tekemään. Euroopassa eri tullitarkoituksiin rekisteröityjä kaupan toimijoita on useita miljoonia, ja pieneltäkin näyttävä muutos tulliselvitysmenettelyissä ja -järjestelmissä voi maksaa EU-tasolla useita miljoonia euroja. Lisäaikaa määritystyölle MCCIP sisältää tarkemmat kehykset niille sähköisen toimintaympäristön tavoitteille, joista säädetään MCC:ssä. Se aikataulu, joka MCC:ssä on sähköiselle toimintaympäristölle asetettu ( ), on ollut alun perinkin hyvin kunnianhimoinen. Nyt sekä komissio että jäsenmaat ovat todenneet, että prosessien mallintaminen tarvitsee enemmän aikaa ja paneutumista tullakseen kunnolla ja kattavasti tehtyä. Tämä on ollut myös kaupan toimijoiden näkemys: juuri kaupan toimijathan ovat ilmoitusvelvollisia, ja heille erityisen tärkeää on se, että ilmoitusprosessit on suunniteltu tarkoituksenmukaisesti ja harkitusti ja ne ovat myös käytännössä toteuttamiskelpoisia. Kiireessä nämä tavoitteet eivät välttämättä toteudu. MYÖS uudelleen arviontia Siirtämällä MCC:n soveltamisen aikataulua saadaan lisäaikaa määritystyölle. Näistä asioista keskusteltaessa jäsenmaat ja komissio ovat samalla keskustelleet siitä, että joitakin MCC:n artikloja voidaan tarvittaessa arvioida uudelleen. Ennen kaikkea samalla lakisääteisellä lisäajalla on mahdollista arvioida 27 jäsenmaan tullien ja komission tietojärjestelmien suunnitteluun ja ylläpitoon liittyviä yleisempiä ja laajakantoisempia kysymyksiä. Pohdintaa vaatii, onko tietojärjestelmiin liittyviä ylläpitovastuita mahdollista järjestää uudelleen esimerkiksi keskittämällä joidenkin järjestelmien ylläpitovastuita komissiolle tai joillekin jäsenmaille, ja voitaisiinko järjestelmiä suunnitella jäsenmaissa synergiaa tuottavalla tavalla. Komissio onkin käynnistänyt konsulttien avustamana IT-arkkitehtuuria koskevan selvitystyön, jossa arvioidaan, miten, koska, kenen toimesta ja millä panostuksilla MCC:n säädetty sähköinen toimintaympäristö toteutetaan. Tätä silmällä pitäen analyysityö laajennetaan EU:n tullien ja komission väliseen yhteiseen kommunikointiympäristöön (common domain) sekä ulkoiseen kommunikointiympäristöön (external domain) kahdessa hankkeessa: Tullin päätökset -hankkeessa sekä vientivalvontajärjestelmä ECS:n laajentamishankkeessa. Analyysin tarkoituksena on selvittää, miten IT-projektit voitaisiin viedä läpi entistä laadukkaammin, nopeammin ja vähemmin kustannuksin. Selvitystyö on alkanut tämän vuoden maaliskuussa ja aikataulutettu valmistuvaksi ensi vuoden helmikuussa. ECShanke toimii sittemmin uuden mallin pilottina. aikataulu on vielä auki Tarkka aikataulu täyssähköisen toimintaympäristön luomiseksi ja käyttöönottamiseksi on vielä kiinnittämättä, mutta asia ratkeaa aikanaan, kun analyysi on valmistunut ja se on otettu laajempaan päätöskäsittelyyn. MCCIP:n säännökset tulisi kuitenkin pyrkiä muotoilemaan liiketoimintamallinnusta hyödyntäen eli siten, että prosesseihin ei jää vaatimuksia, joita käytännön logistiikan toimijoiden on liki mahdotonta toteuttaa. Tällaiset epähuomiossa prosesseihin jääneet epäkohdat johtavat yleensä siihen, että prosessi jää tarkoitukseensa nähden tehottomaksi, ja sitä joudutaan saman tien rukkaamaan uuteen uskoon. Siksi lisäaika suunnittelulle on vähintäänkin paikallaan. Tulliviesti 9

10 Teksti ja kuvat: Pirjo Kotro, Tullihallitus Haastatteluksi muokannut Päivi Musakka Sopimusta kaupan menettelyiden helpottamisesta hiotaan Kaupan helpottamista koskeva trade facilitation eli TF-sopimus on vähitellen saamassa lopullisen muotonsa. Sopimus on osa Maailman kauppajärjestö WTO:n Dohan kauppaneuvottelukierrosta. Pohdinnan alla olivat erityisesti kehitysmaiden erityis- ja erilliskohtelu. Neuvottelukierros on viivästynyt, ja sen osa-alueet ovat herättäneet keskusteluja ja aiheuttaneet päänsärkyäkin jäsenmaissa. Pirjo Kotro Tullihallituksen ulkomaankauppa- ja verotusosastolta muistuttaa, että Suomessa viejät saavat sopimuksesta suurimman hyödyn. Sopimuksen odotetaan myös vähentävän vientikustannuksia ja lisäävän kaupan sujuvuutta. EU-maissa sopimus ei aiheuta merkittäviä muutoksia, sillä meillä on kehittynyt tullilainsäädäntö ja toimivat tullimenettelyt. Eniten sopimuksesta hyötyvät viejämme, kun siihen tulevat esimerkiksi ennakkotiedon saaminen, valitusmenettelyt, valtuutetut taloudelliset toimijat, riskianalyysi, yhden luukun periaate eli single window -periaate ja muutosten tiedotusvelvoite, Kotro sanoo. Sopimus eliminoi yllättäen voimaan tulevat muutokset ja kaupan osapuolet voivat osallistua keskusteluun muutoksista jo säädösten valmisteluvaiheessa. Sopimuksen osapuolia rohkaistaan yksinkertaistettuihin tullimenettelyihin sekä käyttämään ennakkoilmoitusta, riskianalyysiä ja ilmoitusmenettelyä. Tavoite on saada jäsenmaat omaksumaan joustavia muotoja tulliselvitykseen, soveltamaan valikoivia tarkastuksia täydellisten tarkastusten sijaan, Pirjo Kotro korostaa. Jälkeenpäin tehtävä veronkanto on sopimuksen tavoite. Nyt verot ja maksut on maksettava monissa WTO-maissa heti maahantuonnin yhteydessä. Palvelumaksujen tulee perustua saatuun palveluun, mutta maksuja ei tulisi kantaa tavaran arvon perusteella. Tämä olisi täsmennys voimassa olevaan GATTin VIII artiklaan. Tavoitteena on kauttakuljetusten vapaus TF-sopimuksessa korostetaan kauttakuljetuksen vapautta. Tavoitteena on saada epätarkoituksenmukaiset rajoitukset tai maksut kauttakulkuliikenteeltä pois. Taustalla ovat joidenkin maiden vaatimukset rajoittaa rekkaliikennettä ja määrittää reittejä, mikä ei taas muiden maiden mielestä sovi yhteen vapaan liikkumisen kanssa. Kauttakulun vapauden piiriin halutaan myös erityismaininta öljy- ja kaasuput- kista sekä sähköverkoista. Yksimielisyyteen on vielä tässä kysymyksessä matkaa. Sopimusmaat ovat sisällyttäneet tekstiin maininnan viranomaisyhteistyön tarpeesta. Suomi on tässä kohdassa edelläkävijä. Pohjoismaiden rajaviranomaisten yhteistyö on ollut valmisteluvaiheen esimerkki, Pirjo Kotro mainitsee. Sopimuksella voidaan vakiinnuttaa jo monet EU-tullilainsäädäntöön sisältyvät elementit myös EU-alueen ulkopuolelle. Tämä tarkoittaa sitä, että viejät saavat entistä avoimemmin tietoa, ennakkomateriaalia esimerkiksi sitovista tariffeista sekä mahdollisuutta valittaa, jos aihetta on. Sopimuksella on pitkä historia Alun perin haluttiin selkeyttää ja parantaa GATTin kolmea artiklaa. Ne koskevat kauttakuljetusta, maksuja ja tullimuodollisuuksia sekä sääntöjen hallinnointia ja julkaisua läpinäkyvällä tavalla. Sopimus halutaan saada vastaamaan viranomaismenettelytapojen ja teknologian kehitystä ja samalla 10 Tulliviesti

11 WTO:n kokoussali Genevessä. yhdenmukaistaa jäsenmaiden käytäntöjä. Uudistuksessa otetaan huomioon Maailman tullijärjestö WCO:n tullitekniset työkalut, erityisesti uusi Kioton sopimus. Sopimus sisältää myös teknisen avun ja kapasiteetin vahvistamisen sekä sopimuksen voimaansaattamisen maiden kykyjen mukaan. Jäsenmaat keskustelevat muun muassa sitoumusten aikataulusta, siirtymäajoista, teknisen avun muodoista ja sopimuksen sitomisesta kokonaisuuteen, Pirjo Kotro sanoo. Jäsenmaat käsittelevät myös lukuisia erilliskysymyksiä. Niiden on päätettävä tulevan TF-komitean roolista ja erimielisyyksien ratkaisemisesta. Sopimus pannaan voimaan asteittain, ja maiden on ratkaistava sopimuksen suhde GATTiin ja muihin sopimuksiin sekä päätettävä, miten viittaukset kansainvälisiin standardeihin otetaan mukaan. Jäsenmaat käsittelevät paraikaa sopimuksen kahdeksatta luonnosta. Hakasulkeita tekstissä on edelleen, mutta edistystäkin on tapahtunut. Pienryhmät ovat hioneet ongelmakohtia neuvotteluryhmän kokousten välillä. TF-sopimus muotoutuu, vaikka siinä on edelleen vaihtoehtoisia tekstejä. Tärkeä kysymys on, kuinka sitovia artikloista tulee. Mitä enemmän jäädään suositusasteelle, sitä epävarmempia ovat sopimuksen hyödyt, Pirjo Kotro arvioi. EU-maissa sopimuksen sisältö ei ole ongelmallinen, vaikka jotkut yksityiskohdat vaativat työstämistä. Monet WTO-jäsenmaat kuitenkin edellyttävät mahdollisimman sitovia sääntöjä, mikä saattaa muodostua koetinkiveksi. Todelliset saavutukset riippuvat Dohan kierroksen muiden osien, erityisesti markkinoillepääsy- ja maatalouskysymysten etenemisestä, koska ainakin tällä hetkellä näitä kaikkia käsitellään neuvotteluissa yhtenä kokonaisuutena. TF-sopimus ja WCO:n tullitekniset sopimukset luovat yhdessä kaupankäynnille hyvän kehyksen ja säännöstön, myös riitojenratkaisumenettelyn. Sopimukset eivät ole toistensa kilpailijoita, vaan ne täydentävät toisiaan ja helpottavat parhaimmillaan kansainvälistä kauppaa. Malesian tullin edustaja selostaa työryhmänsä tuloksia. Tulliviesti 11

12 Tulli torjuu harm Suuret linjat Teksti: Jorma T. Mattila Kuvitus: Kari Nyström Tullilla on ulkomaankaupassa merkittävä rooli kansantaloudellisesti yhä vakavampana ongelmana pidetyn harmaan talouden torjunnassa. Harmaan talouden käsitteelle ei ole yksiselitteistä määritelmää. Kansantalouden näkökulmasta se kuitenkin tarkoittaa taloudellista toimintaa, joka ei ole mukana kansantalouden tilinpidossa ja jää siksi pois kansantuotelaskelmista. Fiskaaliselta kannalta harmaa talous puolestaan tarkoittaa sinänsä ihan laillista taloudellista toimintaa, jonka tulo salataan verojen ja maksujen välttämiseksi. Tuoreimpien arvioiden mukaan harmaan talouden kokonaismäärä on Suomessa vuositasolla jopa miljardin euron suuruusluokkaa. Pelkästään arvonlisäveron menetyksiä harmaa talous aiheuttaa vuosittain vähintään kaksi miljardia euroa eli kymmenen prosenttia maksetun arvonlisäveron kokonaismäärästä. Muita verotuloja jää harmaan talouden vuoksi saamatta 2,5 3,5 miljardin euron verran ja sosiaalivakuutusmaksuja useiden satojen miljoonien eurojen verran. Harmaa talous on kansainvälistynyt kiihtyvää vauhtia. Suomalaiset kiertävät veroja kansainvälisten sijoitusten kautta, suomalaiset yritykset käyttävät hyväksi EU:n sisäkaupan valvontaaukkoja sekä pimeää työvoimaa muista maista. Suomen läpi Venäjälle kulkevassa kauttakulkuliikenteessä tapahtuu runsaasti Venäjän lain vastaisia veropetoksia ja tullirikoksia. PAINOPISTEALUE TULLISSA Tullin kannalta harmaassa taloudessa on kyse kaikesta sellaisesta kansainväliseen kauppaan liittyvästä elinkeinotoiminnasta, jossa jätetään noudattamatta lakeja ja määräyksiä taloudellisten 12 Tulliviesti

13 aata taloutta etujen saavuttamiseksi tyypillisesti laistamalla veroja ja maksuja. Harmaan talouden torjunta on Tullin painopistealueita, johon se on panostanut todella paljon. Kaikki Tullin operatiiviset yksiköt tekevät omalta osaltaan aktiivista harmaan talouden vastaista työtä. Se ei ole meille pelkästään lainvalvontakysymys, vaan laajempi asia. Kaikki se, mitä Tullissa tehdään ulkomaankaupan toimijoiden kanssa, jotta lainmukainen toiminta olisi sujuvaa, on myös omiaan ehkäisemään harmaata taloutta, Tullihallituksen valvontaosaston johtaja Jyrki Linna toteaa. Tullin asiakkuudet perustuvat lupiin, valtuutuksiin, erimuotoiseen kumppanuuteen sekä luottoasiakkuuteen, jonka taustalla on asiakkaan maksamia vakuuksia. Koko järjestelmä on Linnan mukaan suunniteltu sellaiseksi, että sen sisällä toimiessa ei helposti pysty välttämään lainmukaisten velvoitteiden noudattamista. Koko meidän asiakaskontaktimme poistaa mahdollisuutta harmaaseen talouteen ja pyrkii tekemään valkoista taloutta houkuttelevaksi, koska se on helppoa ja nopeaa eikä aiheuta lisäkustannuksia. PELISÄÄNTÖJEN MUKAAN Kun Tullin ulkomaankauppa- ja verotusosasto myöntää asiakkaalle erilaisia lupia, jotka tuovat tiettyjä etuja tulliasioiden hoitoon, osasto edellyttää, että asiakas noudattaa tiettyjä pelisääntöjä. Asiakas joutuu lupia hakiessaan tarkasti kuvaamaan tulliasioiden hoitoon liittyvät prosessinsa. Osa asiakkaista valitaan sen jälkeen riskianalyysin pohjalta tarkastuskohteeksi, jolloin ulkomaankauppa- ja verotusosasto menee yhdessä valvontaosaston kanssa paikan päälle varmistamaan, että asiakkaan prosessit todella ovat kuvatunlaisia. Asiakkuuksiin liittyy siis usein etupainotteinen tarkastus, joka jo ennaltaehkäisee harmaata taloutta. Koko asiakkaan toiminta ikään kuin sertifioidaan, jotta asiakas saa tietyn auktorisoidun aseman, Linna sanoo. TARKASTUKSIA JO RAJALLA Osaltaan Tulli torjuu harmaata taloutta jo maan rajoilla, vaikka asiakkaat eivät siinä vaiheessa vielä ole tehneet veroja ja maksuja koskevia ilmoituksia, joihin harmaa talous tyypillisimmin liittyy. Periaatteessa rajalla tehdään lähinnä terveyteen ja turvallisuuteen sekä Tulliviesti 13

14 salakuljetukseen liittyviä tarkastuksia. Asiakkaat kuitenkin tekevät tietyt maahantuontia koskevat ilmoitukset nykyään etukäteen, ja niiden tietojen paikkansapitävyyttä Tulli tarkastaa jo rajalla. Samoin Tulli tarkastaa henkilöautoja matkustajaliikenteen kautta maahan tuotavia tavaroita, joista etukäteisilmoituksia ei tehdä. Ajoneuvojen nk. kaistatarkastuksia Tulli tekee rajalla noin kertaa vuosittain. Läpivalaisuun joutuu yli riskikohteeksi etukäteistietojen perusteella arvioitua ajoneuvoa ja konttia. Jos läpivalaisussa löytyy jotain epäilyttävää, kohde ohjataan tarkempaan tarkastukseen. Näiden tarkastusten osumaprosentti on 35 prosenttia, ja se paranee koko ajan, Linna kertoo. Myös sinetöintitarkastuksia Tulli tekee vuosittain noin Ne ovat erityisen tärkeitä viennissä, koska niillä varmistetaan, että tavaroita ei ole kuorman sinetöinnin jälkeen päästy matkan varrella poistamaan tai lisäämään. Jos kuorma on tullut jostain kolmannesta maasta Suomeen, jossa se on sinetöity matkalla Venäjälle, Tulli valvoo, että sinetti on tallella kuorman poistuessa maasta. Muutoin Venäjälle voitaisiin viedä tyhjä kuorma, ja tavarat jäisivät Suomeen harmaan talouden markkinoille. TARKASTUKSIA PAIKAN PÄÄLLÄ Merkittävimmän osan harmaan talouden torjuntaan liittyvistä toimenpiteistä Tulli tekee rajalla tapahtuvien tarkastusten jälkeen. Vuosittain Tulli tekee ulkomaankauppaa harjoittavissa yrityksissä paikan päällä noin tavarantarkastusta. Niillä varmistetaan muun muassa, että tavaroille on ilmoitettu oikea nimike, koska se vaikuttaa verokohteluun. Tarvittaessa tavaroista otetaan näytteitä, jotka tutkitaan Tullilaboratoriossa. Noin kymmenessä prosentissa tavarantarkastuksista löydetään jatkotoimenpiteitä vaativia epäselvyyksiä. Varastotarkastuksilla Tulli puolestaan varmistaa, että varastoon pannuiksi ilmoitetut tavarat todella myös ovat siellä. Lisäksi Tulli tekee myös laajamittaisia yritystarkastuksia. Niiden perusteena on joko suureksi arvioitu riski väärinkäytöksistä tai erityisen suuri taloudellinen intressi, kun kyse on esimerkiksi alkoholi- tai polttoaineveron alaisesta suurimittaisesta liiketoiminnasta. Yritystarkastusten tuloksena valtion verokirstu karttuu jopa miljoonalla eurolla vuodessa. Kaikilla näillä tarkastuksilla on tarkoitus varmistaa oikeiden menettelytapojen noudattaminen ulkomaankaupassa. Niillä on yhteys harmaan talouden torjuntaan, ja jos emme niitä tekisi, harmaa talous ryöstäytyisi käsistä, Linna toteaa. 14 Tulliviesti

15 Tulliviranomaisen erehdyttäminen on tulliselvitysrikos. Tarkastuksia tekevät paikan päällä asiakkaiden luona Tullin liikkuvat ryhmät, jotka toimivat ympäri Suomea 18 eri tukikohdasta käsin. VAIKUTTAVAA RIKOSTORJUNTAA Merkittävä rooli harmaan talouden vastaisessa toiminnassa on Tullin rikostorjunnalla, jolla on oma valtakunnallinen organisaationsa ja neljä eri linjaa: talousrikostorjunnan linja, vakavan rikollisuuden torjuntalinja, rikostiedustelulinja ja asiantuntijapalvelujen linja. Harmaan talouden torjunta kuuluu erityisesti talousrikostorjunnan linjalle, joka vastaa liiketoiminnan muodossa tehtyjen rikosten torjunnasta, kun taas vakavan rikollisuuden torjuntalinja keskittyy järjestäytyneen rikollisuuden ja siten muun muassa huumausainerikollisuuden torjuntaan. Suurin osa talousrikoksista on veropetoksia, ja ne kuuluvat sen vuoksi harmaan talouden piiriin. Myös esimerkiksi perinteinen tupakan salakuljetus tutkitaan hyvin usein nimenomaan veropetoksena, koska siinä vältetään maksamasta veroja, talousrikostorjunnan linjan rikostorjuntapäällikkö Petri Lounatmaa kertoo. Muita tyypillisiä harmaaseen talouteen lukeutuvia rikosnimikkeitä ovat rahanpesu, salakuljetus, säännöstelyrikos, tulliselvitysrikos, kirjanpitorikos ja väärennysrikos, joita kaikkia Lounatmaan johtama linja tutkii. Tulli on viranomaisena poikkeuksellinen, koska sillä on verotus- ja tarkastustoimintojen lisäksi myös rikostorjuntaan liittyviä tehtäviä ja käytännössä samat esitutkintaoikeudet kuin poliisilla. Tullilaki tarjoaa rikostorjunnalle myös riittävät tiedonsaantimahdollisuudet. Viime vuonna Tullin rikostorjunta sai paljastettua rikosta. Niistä harmaan talouden piiriin kuuluviksi luokiteltuja talousrikoksia oli 156. Kaikkiaan Tulli tutki vuoden 2010 aikana 643 veropetostapausta. Rikostorjunnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus oli Lounatmaan mukaan 40,6 miljoonaa euroa, johon on laskettu mukaan haltuun otettujen väärennettyjen tuotteiden arvo. Talousrikostorjunnan vaikuttavuus puolestaan oli 9,2 miljoonaa euroa. Se sisältää Tullin pois ottaman rikoshyödyn sekä oikeuden määräämän vahingonkorvauksen arvon. Viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana Tullin koko rikostorjunnan vaikuttavuus on vaihdellut miljoonan euron välillä. Kuluvan vuoden alusta rikoslakiin sisällytettiin uutena nimikkeenä tulliselvitysrikos, joka on Lounatmaan mukaan antanut joitakin aivan uusia mahdollisuuksia Tullin rikostorjunnalle. Kriminalisoinnilla tulliviranomaisen erehdyttäminen haluttiin saattaa aiempaa ankarammin rangaistavaksi. Tekijä syyllistyy tulliselvitysrikokseen, jos hän tahallaan laiminlyö Ilman Tullin valvontaa, tarkastuksia ja rikostorjuntaa harmaa talous ryöstäytyisi Jyrki Linnan mukaan Suomessa käsistä. Tullin rikostorjunnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus on Petri Lounatmaan mukaan keskimäärin 45 miljoonan euron luokkaa vuositasolla. Tulliviesti 15

16 tulliselvityksen tekemisen tai antaa tulliviranomaiselle väärän tai puutteellisen tiedon esimerkiksi tavaran arvosta. Rikosvastuuseen siis joutuu muun muassa, kun teko on omiaan aiheuttamaan veron määräämättä jättämisen tai sen palauttamisen aiheettomasti. LAINMUKAISUUS KANNATTAA Maailmanmitassa tullilaitokset eivät aina ole vapaita korruptiosta. Asemansa vuoksi ne voivat halutessaan avata tien harmaalle ja kielletylle toiminnalle, ja elinkeinoelämällä taas on suuri intressi korruptoida Tullia välttääkseen veroja ja maksuja. Suomessa harmaata taloutta estää nimenomaan se, että meillä Tulli, poliisi ja verottaja ovat varmaankin puhtaimpia maailmassa, Linna korostaa. Jopa Euroopassa on alueita, joilla kulutetuista savukkeista 90 prosenttia on laittomia. Suomessa sellainenkaan harmaa talous ei ole päässyt rehottamaan pitkälti juuri Tullin valppauden vuoksi. Lain ja säännösten mukaan hoidettu ulkomaankauppa takaa tasapuoliset kilpailuolosuhteet kaikille toimijoille. Harmaa talous sen sijaan aiheuttaa menetyksiä rehellisille toimijoille sekä valtiolle ja myös veronmaksajille. Lainmukainen toiminta ulkomaankaupassa on Linnan mukaan tehty tulliasioissa niin helpoksi, että sen aiheuttama hallinnollinen taakka on lakia noudattaville toimijoille todella pieni. Toisaalta Tulli ylläpitää toiminnallaan suurta riskiä jäädä kiinni lain vastaisesta toiminnasta. Seuraamukset tullirikoksista voivat olla varsin ankaria. Korkein oikeus esimerkiksi tuomitsi hiljattain tullivarastointia koskevia säädöksiä rikkoneen henkilön 3,5 vuoden vankeuteen sekä kahdeksan miljoonan euron vahingonkorvauksiin. suomen tulli, poliisi ja verottaja ovat maailman puhtaimpia korruptiosta 16 Tulliviesti

17 KOLUMNI Tapani Tölli, hallinto- ja kuntaministeri VAALIMAA SAI RAHOITUKSEN Hallitus päätti maaliskuussa käydyssä valtiontalouden kehysriihessä myöntää Tullille rahoituksen Vaalimaan rajanylityspaikan laajentamiseksi. Raskasta liikennettä varten rakennetaan uusi tavaraliikenteen terminaali. Nykyinen pääasema eriytetään henkilöautojen ja bussien käyttöön. Vastaavat järjestelyt ovat jo käytössä Venäjän puolella. Kehysriihen jälkeen vein Vaalimaata koskevan asian viipymättä hallituksen raha-asiainvaliokuntaan, joka myönsi Tullille valtuudet tehdä hanketta varten tarvittavia sopimuksia. Näin asia sai lopullisen sinettinsä. Tavoitteena on, että Vaalimaan rajanylitysaseman laajennusinvestointi toteutetaan vuoden 2013 aikana. Laajennettu rajanylitysasema otettaisiin käyttöön viimeistään vuoden 2014 alkupuolella. Niin sanotun rekkaparkin rakentaminen ei sisälly tähän hankkeeseen. Matkustajaliikenne sekä taloudellinen toimeliaisuus kaikkien raja-asemien kautta on ollut voimakkaassa kasvussa. Mikäli kaavailtu viisumivapaus Suomen ja Venäjän välillä toteutuu jo 2010-luvun jälkipuoliskolla, niin liikenteen kasvu voimistuu merkittävästi. Jotta tulevaisuudessa itärajalla vältytään liikenteen pullonkauloilta, on toimittava ennakoiden. Tarvittavan liikenne- ja rakennusinfran lisäksi myös Tullin, poliisin ja rajavartiolaitoksen henkilöstövoimavarojen riittävyyteen on kiinnitettävä huomiota vilkasliikenteisillä rajanylityspaikoilla. Se edellyttää ainakin Nuijamaan, Imatran, Niiralan ja Parikkalan kehittämistä jo lähivuosina. Pidän tärkeänä, että tullilaitosta koskevat uudistukset tehdään jatkossa keskustelevassa ja rakentavassa hengessä niin talon sisällä kuin suhteessa valtiovarainministeriöön. Toivon erityisesti, että seuraava hallitus ottaa asialistalleen kansainvälistäkin tunnustusta saaneen PTR-yhteistyön jatkokehittämisen sekä sen riittävän ja tasapuolisen resursoinnin. Oman ministeripestini päättyessä on paikallaan kiittää Tullin johtoa, henkilökuntaa ja henkilöstöjärjestöjä hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä. Toivotan teille parhainta menestystä tärkeässä työssänne. Tullin, poliisin ja rajavartiolaitoksen henkilöstön riittävyyteen on kiinnitettävä huomiota Tulliviesti 17

18 UUTISIA N R O Vaalimaalle luvassa uusi tavaraliikennekeskus vuonna 2013 Vaalimaan rajanylityspaikalle suunniteltu rekka- ja henkilöliikenteen eriyttäminen on vihdoin saanut rahoituksen valtion budjetissa. Suunnitelman mukaan hanke olisi valmis vuoden 2013 lopulla. Tavaraliikennekeskuksen valmistumisen jälkeen Vaalimaan rajanylityskapasiteetti on 4,5 miljoonaa matkustajaa vuodessa. Eriyttämistä on suunniteltu vuodesta Useaan otteeseen on petytty, kun hanke ei olekaan lupauksista huolimatta edennyt, Vaalimaan tullin päällikkö Mika Poutiainen kertoo nyt tyytyväisenä asian saamasta käänteestä. Liikenne kokonaisuudessaan kasvaa koko ajan, henkilöliikenne vielä rekkaliikennettäkin enemmän. Tällä hetkellä Vaalimaan rajan ylittää noin 2,7 miljoonaa matkustajaa vuodessa. Tänä vuonna odotetaan jo kolmen miljoonan rajan ylittyvän, Poutiainen jatkaa. Vihdoin suunnittelun alkuun Paljon puhutaan viisumivapaudesta ja siihen valmistautumisesta. Kuitenkin jo nyt Vaalimaan rajanylityspaikan kaistat ja työpisteet ovat ajoittain olleet ylikuormitettuja. Tulli on rakentanut lisää palvelupisteitä olemassa olevaan rakennukseen, ja rajavartiolaitos on tuonut jopa kokonaan erillisen passintarkastuskontin pihalle, jotta kaikista tarkastuksista on selvitty kohtuullisessa ajassa. Nyt odotetaan hankkeen pikaista etenemistä, Poutiainen painottaa. Jyrki Punkanen ja Mika Poutiainen tutkivat hankkeen karttaa Vaalimaalla. Uusi tavaraliikennekeskus tuo raskaalle liikenteelle omat työtilansa ja kaistansa erottamaan sen henkilöliikenteestä. Näin ollen rekkakuskienkaan ei enää tarvitse jonottaa henkilömatkustajien kanssa samoissa tiloissa samoille tullin ja rajavartiolaitoksen luukuille. Asiakaspalvelupisteitä saadaan lisää niin henkilö- kuin rekkaliikenteeseenkin. Myös odotustilat kasvavat, sillä rekoille rakennetaan lisää odotusparkkeja ja henkilöliikenteelle uusi odotustila lähtevään liikenteeseen. Asiakaspalvelupisteiden lisääminen tuo 18 Tulliviesti

19 painetta myös henkilökunnan lisäämiseen, päällikkö Poutiainen toteaa. Toisaalta uusi rekkaterminaali järkevöittää toimintaa, koska silloin tullivirkailija voi keskittyä joko henkilöliikenteen tai rekkaliikenteen valvontaan, eikä hänen enää tarvitse valvoa kaikkea liikennettä samanaikaisesti. Poutiainen kuitenkin muistuttaa, että jo liikenteen kasvu sinällään edellyttäisi rajoilla henkilökunnan lisäämistä, eriyttäminen vain konkretisoi sen. Hanke maksaa noin 17,5 miljoonaa euroa. Siitä puolet menee tieliikenteen järjestämiseen ja puolet rakennuksiin. Jos suunnittelu ja rakentaminen sujuvat ongelmitta, valmista odotetaan olevan viimeistään vuoden 2014 alkupuolella. Rekkaparkki jää vielä odottamaan Tavaraliikennekeskuksen rakentaminen voisi vauhdittaa myös Vaalimaalle suunniteltua rekkaparkkia, jonka suunnitelmat ja rahoituspäätös ovat jo valmiina. Kaakkois-Suomen ELY-keskus pitää kuitenkin tärkeimpänä rekka- ja henkilöliikenteen erottamista toisistaan, joten rekkaparkki jää vielä odottamaan tarvittavaa poliittista päätöstä. Nuijamaalla on jo Nuijamaalle valmistui viisi vuotta sitten uusi rajanylityspaikka, jossa rekoille on oma tavaraliikennekeskuksensa. Siellä tehdään tulliselvitykset, tarkastetaan kuljettajien passit ja tarvittaessa läpivalaistaan lasti. Koska sekä henkilöettä raskaan liikenteen määrät ovat taantuman jälkeen huomattavasti kasvaneet, kahden terminaalin järjestely on osoittautunut tarpeelliseksi. Tosi-tv-sarja Tullista alkaa heinäkuussa Tullin työtä kuvattiin viime kesänä ja syksynä Helsingin satamissa, lentokentällä ja itärajalla Vaalimaalla tosipohjaista tvsarjaa varten. Kuvauskohteina olivat matkustaja, alus-, rekka- ja konttiliikenteen valvonta, posti- ja lentorahdin tarkastus, analyysityö Tullilaboratoriossa sekä Tullin venetoiminta, unohtamatta huumekoirien vainutyötäkään. Kahdeksanosainen tosi-tv-sarja Tullista tulee ulos heinäkuussa 2011 TV2:lta. Yksi jakso kestää puoli tuntia. Sarjan jatko-osa kuvataan tänä kesänä ja nähdään televisiossa vuoden päästä. Ohjelman tuottaa Aito Media. Teksti: Kirsi Lyytikäinen ja Katja Penninkilampi Tulliviesti 19

20 Satamassa tavattiin ja kisattiin Kaijalla oli meininkiä Satamassa tavataan -yleisötapahtumassa 20. toukokuuta Helsingin Eteläsatamassa. Tullin Arja Kaunola näyttää sahaamisen mallia. Peltsi Peltolan ja Ile Uusivuoren vauhdittamassa tapahtumassa yleisöllä oli avoimet ovet viranomaisten veneisiin, satamajäänsärkijä Tursoon ja pelastusristeilijä Jenny Wihuriin. Lisäksi Helsingin kaupungin ympäristökeskus oli koonnut näyttelyn Itämeren tulevaisuudesta, ja merivartiosto järjesti helikopterilla pelastusnäytöksen. Yleisöä riemastutti erityisesti Meripelastusseuran, Merivartioston, Helsingin Sataman, Tullin ja yllätysosallistuja YLEn Puoli seitsemän -joukkueen mittelöinti joukkuekisassa, jonka rasteina olivat köysirata, poijuhyppely, tukin sahaus ja kaverin nosto merestä. Maitohapoille meni! Arja Kaunola Tullin joukkueesta totesi tukin sahauksesta, ja tiivisti siinä varmasti kaikkien kilpailijoiden tunnelmat radan hikisimmästä rastista. Kisan voiton nappasi edellisvuoden tapaan Meripelastusseuran joukkue, jossa kisasivat Pertti Helaniemi ja Nico Steiner. Tapahtuma oli osa European Maritime Day -teemapäivää, jota vietettiin nyt neljättä kertaa ympäri Eurooppaa. Tapahtumalla pyritään lisäämään suuren yleisön tietoisuutta Euroopan merien ja luonnonvarojen merkityksestä EU:n kasvulle ja työllisyydelle. Teksti: Katariina Jankkila Suomi Areena Tulli ja Pori kohtaavat asialinjalla Kansalaistorilla Viime kesänä perin pienellä panoksella Porissa Suomi Areenassa esittäytynyt Tulli lähtee nyt liikkeelle tyylillä. Tullilla on käytössään Porin torin paras paikka, jonka ohi kulkee kolmen päivän aikana vähintään ihmistä. Viime kesänä pieni porukkamme herätti paljon kiinnostusta. Ystävällinen, häntää heiluttava tullikoira on aina suosikki, Porin tullin päällikkö Harri Tammi sanoo. Tammi organisoi viime vuoden esiintymisen ja hän on Porin henki myös tänä vuonna. Mukana on muitakin tullilaisia: Vaalimaa ja Tullikoulu ovat edustettuina ja myös venemiehiä on paikalla. Tullineuvonta esiintyy torilla nimellä Päivystävä tullimies, Järjestämme tapahtuman yhteydessä tulliaiheisen tietokilpailun, jonka palkintona on kaksi kahden hengen ajelua Tullin veneellä hienossa merellisessä Porissa. Nyt kaikki verestämään tullitietouttaan, sillä Porin torilla tavataan, Tammi sanoo. Teksti: Päivi Musakka 20 Tulliviesti

EU:hun saapuvan tavaran AREX-ilmoitusten varamenettelyohje

EU:hun saapuvan tavaran AREX-ilmoitusten varamenettelyohje AREX asiakasohje 7 Varamenettelyohje saapuva liikenne www.tulli.fi 27.3.2013 EU:hun saapuvan tavaran AREX-ilmoitusten varamenettelyohje 1 Soveltamisala Tätä ohjetta sovelletaan EU:hun saapuvasta tavarasta

Lisätiedot

Tullin näkökulma kuljetus(ketjun)turvallisuuteen

Tullin näkökulma kuljetus(ketjun)turvallisuuteen Tullin näkökulma kuljetus(ketjun)turvallisuuteen 2012 Erik Dannbäck erik.dannback@tulli.fi Tullivalvontapäällikkö Valvontaosasto Tullivalvonta ja tekniikka 2 Esityksen sisältö Missio Valvonnan ydintehtävät

Lisätiedot

Ajankohtaista Tullista. 23.5.2012 Päivi Maunuksela-Malinen, Tulli Sanoma-asioinnin tuki/eteläinen tullipiiri

Ajankohtaista Tullista. 23.5.2012 Päivi Maunuksela-Malinen, Tulli Sanoma-asioinnin tuki/eteläinen tullipiiri Ajankohtaista Tullista 23.5.2012 Päivi Maunuksela-Malinen, Tulli Sanoma-asioinnin tuki/eteläinen tullipiiri Tulli-ilmoitusten määrät 2011 Ilmoituslaji Kappalemäärä Sähköisten osuus % (suluissa 2010) Ilmoituskanavan

Lisätiedot

Suomen tulli 2014. Vuosikatsaus

Suomen tulli 2014. Vuosikatsaus Vuosikatsaus Suomen tulli edistää tavarakaupan sujuvuutta ja varmistaa sen oikeellisuuden kantaa tehokkaasti tavaraverot tarjoaa palveluita asiakaslähtöisesti suojaa yhteiskuntaa, ympäristöä ja kansalaisia.

Lisätiedot

TULLI Tavaroiden maahantuonti EU:n ulkopuolelta

TULLI Tavaroiden maahantuonti EU:n ulkopuolelta OMA YRITYS 19.-20.3.2014 TULLI Tavaroiden maahantuonti EU:n ulkopuolelta Kirsi Azaize Tulliylitarkastaja Tulli 4.4.2014 Tullin koulutus 1 Tullin tehtävät turvaa osaltaan EU:n sisämarkkinoiden häiriöttömän

Lisätiedot

AEO. Authorised Economic Operator. Vastavuoroisen tunnustaminen tilannekatsaus. AEO-toimijapäivä 3.9.2014 1

AEO. Authorised Economic Operator. Vastavuoroisen tunnustaminen tilannekatsaus. AEO-toimijapäivä 3.9.2014 1 T AEO Authorised Economic Operator Vastavuoroisen tunnustaminen tilannekatsaus AEO-toimijapäivä 1 1) AEO-ohjelmien vertailu teoriassa TUNNUSTAMISEN VAIHEET - hakemus-, arviointiprosessi, kriteerit ja edut

Lisätiedot

Viennin tulli-ilmoitus Internetissä Esittely

Viennin tulli-ilmoitus Internetissä Esittely Viennin tulli-ilmoitus Internetissä Esittely 10.8.2009 10.8.2009 1 Viennin netti-ilmoittaminen 1. Kaikkien käyttäjien sivut ja toiminnot Tunnistamattomana käyttäjänä ilmoituksen tekijä saa ilmoituskohtaisen

Lisätiedot

Tullialan ammattitutkinnon tiedotustilaisuus Riitta Paalanen 9.3.2012

Tullialan ammattitutkinnon tiedotustilaisuus Riitta Paalanen 9.3.2012 Tullialan ammattitutkinnon tiedotustilaisuus Riitta Paalanen 9.3.2012 Tullin koulutus riitta.paalanen@.fi 1 Tässä tilaisuudessa: Kerrotaan Tullin koulutustarjonnasta yrityksille ja muille sidosryhmille,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014. 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014. 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavien lemmikkieläinten, eläimistä saatavia

Lisätiedot

Suomi Venäjä liikenne

Suomi Venäjä liikenne Suomi Venäjä liikenne Logistiikkapäivä, Kotka Lassi Hilska 30.5.2011 Venäjän liikenne? Liikenteen määristä Yhteistyömuodoista ja vaikuttamistavoista Käytännön hankkeista 2 Kuorma-autoliikenne vilkkaimmilla

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat

Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat Rajavartiolaitoksen tehtävät Neliportainen maahantulon valvontamalli Osa EU:n rajaturvallisuusjärjestelmää (IBM) Rajanylitykset itärajalla 4 Arvioita itärajan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

Passitusmenettelyn soveltaminen Venäjän federaatiossa

Passitusmenettelyn soveltaminen Venäjän federaatiossa Passitusmenettelyn soveltaminen Venäjän federaatiossa Passitusmenettelyn soveltamisesta Venäjän federaatiossa säädetään Tulliliiton tullilainsäädännössä ja Venäjän federaation tullitoiminnasta annetussa

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Tullin Nettivienti-palvelu yrityksille. 11.5.2015 Asiakaspalvelut 1

Tullin Nettivienti-palvelu yrityksille. 11.5.2015 Asiakaspalvelut 1 Tullin Nettivienti-palvelu yrityksille 11.5.2015 Asiakaspalvelut 1 Nettivienti-palvelu https://asiointi.tulli.fi/nettivienti/anonymous/frontpage.html?locale=fi Käytettävissä 24/7 Ei yleensä käyntiä Tullissa

Lisätiedot

Miten estää nuuskan laiton kauppa?

Miten estää nuuskan laiton kauppa? Miten estää nuuskan laiton kauppa? Seuraamukset nuuskan laittomasta maahantuonnista ja myynnistä Seppo Raitolahti Tulliylitarkastaja Valmisteverotus Ulkomaankauppa- ja verotusosasto 1 Veroseuraamukset

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.4.2016 C(2016) 2002 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 952/2013 täydentämisestä unionin tullikoodeksin

Lisätiedot

AREX- ilmoitusten korjaaminen ja mitätöinti

AREX- ilmoitusten korjaaminen ja mitätöinti AREX asiakasohje 14 Ilmoitusten korjaaminen ja mitätöinti www.tulli.fi versio 1.1, 4.4.2012 korvaa version 1.0, 24.10.2011 AREX- ilmoitusten korjaaminen ja mitätöinti Sisältö 1 Ilmoituksen korjaaminen

Lisätiedot

Miksi nimikkeistöön tulee muutoksia vuosittain? Mistä saan apua oikean nimikkeistön löytämiseksi?

Miksi nimikkeistöön tulee muutoksia vuosittain? Mistä saan apua oikean nimikkeistön löytämiseksi? Esityksen sisältö Mikä CN-nimikkeistö on? Mihin sitä käytetään? Miksi nimikkeistöön tulee muutoksia vuosittain? Mistä saan apua oikean nimikkeistön löytämiseksi? 1.11.2011 Tulli CN-nimikkeistö 1 Harmonisoitu

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 3 PART 1/4 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden

Lisätiedot

Tullin määräys Suomen satamiin saapuvia ja Suomen satamista lähteviä aluksia koskevasta ilmoitusmenettelystä

Tullin määräys Suomen satamiin saapuvia ja Suomen satamista lähteviä aluksia koskevasta ilmoitusmenettelystä 1 Tulli Määräys Dnro Antopäivä 49/2015 29.5.2015 Säädösperusta Alusliikennepalvelulaki (623/2005) 20 a (225/2012), 22 a (225/2012), 22 b (225/2012), 22 c (791/2013) ja 22 g (791/2013) Väylämaksulaki (1122/2005)

Lisätiedot

Tullihallituksen päätös sähköisen tuontitullauksen menettelystä integroidussa tullausjärjestelmässä ITU:ssa

Tullihallituksen päätös sähköisen tuontitullauksen menettelystä integroidussa tullausjärjestelmässä ITU:ssa THT N:o 274/2003 Tullihallitus Määräys Dnro Antopäivä 218/010/03 12.12.2003 Säädösperusta Tullikoodeksi 61 artikla b kohta Tullikoodeksin soveltamisasetus 222-224 artikla Tullilaki 4 2 momentti Voimassaoloaika

Lisätiedot

Vientilupamenettelyt

Vientilupamenettelyt Neuvoston asetus (EU) N:o 833/2014 (3) On aiheellista rajoittaa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 mukaisesti ja rajoittaa tiettyjen niihin liittyvien

Lisätiedot

TUPAKKAVERO JA HARMAA TALOUS

TUPAKKAVERO JA HARMAA TALOUS TUPAKKAVERO JA HARMAA TALOUS HTSY Verohallinto 3.5.2016 2 (5) TUPAKKAVERO JA HARMAA TALOUS Harmaan talouden selvitysyksikössä on tutkittu tupakkaveroon liittyvää harmaata taloutta ja tupakkaveroluvallisten

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp Hallituksen esitys eräiden matkustajatuomisten arvonlisä- ja valmisteverottomuuteen sekä tullittomuuteen liittyvien säännösten muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

Saapumisen ja poistumisen ilmoitukset: Ajankohtaiset usein kysytyt kysymykset (UKK eli FAQ)

Saapumisen ja poistumisen ilmoitukset: Ajankohtaiset usein kysytyt kysymykset (UKK eli FAQ) 1 Laatija ja ylläpitäjä: Turvatietojen asiakasprojekti Päivitetty 23.1.2012 Saapumisen ja poistumisen ilmoitukset: Ajankohtaiset usein kysytyt kysymykset (UKK eli FAQ) Tässä dokumentissa on kerätty Tullilta

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

18.10.2008 Euroopan unionin virallinen lehti L 277/23

18.10.2008 Euroopan unionin virallinen lehti L 277/23 18.10.2008 Euroopan unionin virallinen lehti L 277/23 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1024/2008, annettu 17 päivänä lokakuuta 2008, yksityiskohtaisista toimenpiteistä Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

HE 143/2015 (Kabotaasi) Hallitusneuvos Jorma Hörkkö, LVM Eduskunnan liikenne- ja viestintävlk

HE 143/2015 (Kabotaasi) Hallitusneuvos Jorma Hörkkö, LVM Eduskunnan liikenne- ja viestintävlk HE 143/2015 (Kabotaasi) Hallitusneuvos Jorma Hörkkö, LVM Eduskunnan liikenne- ja viestintävlk 17.2.2016 Minkä vuoksi Suomen omat määritelmät poistettaisiin Hallituksen vastaus komission perusteltuun lausuntoon

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00)

TARKISTUKSET 1-10. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2014/0250(COD) 13.11.2014. Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 13.11.2014 2014/0250(COD) TARKISTUKSET 1-10 Mietintöluonnos Sorin Moisă (PE539.749v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Ajankohtaista sääntelystä - Kotimaanliikenteen matkustaja-alusyrittäjien

Ajankohtaista sääntelystä - Kotimaanliikenteen matkustaja-alusyrittäjien Ajankohtaista sääntelystä - Kotimaanliikenteen matkustaja-alusyrittäjien turvallisuuspäivä Johtava asiantuntija Aleksi Uttula Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Käsiteltävät asiat HE 99/2014 Hallituksen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Time Magazine 1966 "Online Shopping Will Flop" { Miksi komissio miettii verkkokaupan markkinavalvontaa erikseen? 1. Tuoteturvallisuusdirektiivin

Lisätiedot

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I P7_TA(2014)0226 Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. maaliskuuta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.10.2014 COM(2014) 664 final 2014/0307 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön yleisneuvostossa esitettävästä Euroopan unionin kannasta Seychellien tasavallan

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN SISÄINEN SOPIMUS AKT EY-KUMPPANUUSSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Suomen tarpeet ja rajoitukset. Tommi Kivilaakso Itäinen Tullipiiri

Suomen tarpeet ja rajoitukset. Tommi Kivilaakso Itäinen Tullipiiri Suomen tarpeet ja rajoitukset Tommi Kivilaakso Itäinen Tullipiiri 1 Valtiotalouden säästötavoitteiden ja Tullin henkilöstöön kohdistuvien vähennysvelvoitteiden johdosta joudumme supistamaan Kotkan tullin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Ahvenanmaan veroraja valmisteverotus

Ahvenanmaan veroraja valmisteverotus Ahvenanmaan veroraja Valmisteverotus www.tulli.fi Syyskuu 2012 Ahvenanmaan veroraja valmisteverotus 1 Ahvenanmaan erityisasema Tämä ohje korvaa Ahvenanmaan valmisteverotusta koskevasta verorajaverotuksesta

Lisätiedot

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA Torstai 9.6.2016 Eduskunnan verojaosto kello 10 Eduskunnan talousvaliokunta kello 12 Marja Hanski/TEM Direktiiviehdotus tiettyjen

Lisätiedot

HE 181/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta

HE 181/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uuden Suomen ja Venäjän välisen rautatieliikennesopimuksen voimaantulosta

Lisätiedot

Luonnos 1.12.2015. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

Luonnos 1.12.2015. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen

Lisätiedot

Kilpailukyky ja kasvu/kauppapolitiikka ja kansainväliset suhteet Timo Laukkanen 16.8.2013 1 (6)

Kilpailukyky ja kasvu/kauppapolitiikka ja kansainväliset suhteet Timo Laukkanen 16.8.2013 1 (6) Timo Laukkanen 16.8.2013 1 (6) VENÄJÄN TULLIN TIR-KULJETUSTEN LISÄVAKUUSVAATIMUS 14.9.2013 ALKAEN 1 Reaktiot päätökseen Venäjän federaation tullilaitos teki 4.7.2013 päätöksen, jonka mukaan TIR tulliyleissopimuksen

Lisätiedot

Tullilainsäädännön uudistuminen ja AEO AEO-toimijapäivä 3.9.2014

Tullilainsäädännön uudistuminen ja AEO AEO-toimijapäivä 3.9.2014 Tullilainsäädännön uudistuminen ja AEO AEO-toimijapäivä 3.9.2014 3.9.2014 Lupakeskus / Kapanen 1 AEO ja uusi tullikoodeksi ja soveltamissäädökset 31.12.2020 30.10.2013 Union tullikoodeksi voimaan. Valtuutussäännöksiä

Lisätiedot

Kansainvälisten jätesiirtojen valvonta. Jätehuoltopäivät 2012

Kansainvälisten jätesiirtojen valvonta. Jätehuoltopäivät 2012 Kansainvälisten jätesiirtojen valvonta Jätehuoltopäivät 2012 Jätteiden siirtoja maasta toiseen valvotaan, koska jätteet saattavat sisältää aineita, jotka ovat haitallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) 26.1.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 26/11 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 73/2013, annettu 25 päivänä tammikuuta 2013, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Vaarallisten kemikaalien vienti ja tuonti

Vaarallisten kemikaalien vienti ja tuonti Vaaralliset kemikaalit 1 Vaarallisten kemikaalien vienti ja tuonti Taustaa Vaarallisten kemikaalien kansainvälistä kauppaa säädellään kahdella kansainvälisellä sopimuksella: Rotterdamin sopimuksella ja

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus

Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus Viennin asiakasohje 33 www.tulli.fi versio 1.1, 27.2.2014 korvaa version 1.0 14.12.2010 Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus Asiakasohjeen 33 versio 1.0 on kokonaisuudessaan päivitetty. 1 Alustoimituksesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2011. 402/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2011. 402/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2011 402/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavien lemmikkieläinten, eläinperäisiä tuotteita

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

TULLIN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2014

TULLIN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2014 TULLIN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2014 12.4.2013 12.28.10 Tullilaitoksen tulot Momentille arvioidaan kertyvän 4 162 400 euroa. Selvitysosa: Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin. 1) Tullilakiin (1446/1994)

Lisätiedot

Viron tasavallan hallitus ja Suomen tasavallan hallitus, jäljempänä osapuolet, jotka

Viron tasavallan hallitus ja Suomen tasavallan hallitus, jäljempänä osapuolet, jotka SOPIMUS VIRON TASAVALLAN HALLITUKSEN JA SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ YHTEISTYÖSTÄ ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISEMISEN, NIIHIN VARAUTUMISEN JA PELASTUSTOIMINNAN ALALLA Viron tasavallan hallitus ja Suomen

Lisätiedot

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2015 COM(2015) 194 final 2015/0101 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman terveysjärjestön tupakoinnin torjuntaa koskevaan puitesopimukseen liitetyn, tupakkatuotteiden laittoman

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä lampaita ja vuohia sekä lampaiden

Lisätiedot

Liikenneasiat EU:ssa Päätöksenteko ja siihen vaikuttaminen on verkostoitumista ja jalkatyötä

Liikenneasiat EU:ssa Päätöksenteko ja siihen vaikuttaminen on verkostoitumista ja jalkatyötä Päätöksenteko ja siihen vaikuttaminen on verkostoitumista ja jalkatyötä Brysselissä päätetään ja vaikutetaan nyt, huomenna ja aina siitä eteenpäin Maantiekuljetusalat kuuluvat palveluihin, joiden vapaa

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JA LISÄPÖYTÄKIRJA ITÄVALLAN TASAVALLAN SUOMEN TASAVALLAN VÄLILLÄ

PÖYTÄKIRJA JA LISÄPÖYTÄKIRJA ITÄVALLAN TASAVALLAN SUOMEN TASAVALLAN VÄLILLÄ 1088 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - Protokoll und Zusatzprotokoll in finnischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 6 PÖYTÄKIRJA JA LISÄPÖYTÄKIRJA ITÄVALLAN TASAVALLAN JA SUOMEN TASAVALLAN VÄLILLÄ

Lisätiedot

Ohjeet. jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita EBA/GL/2014/06. 18. heinäkuuta 2014

Ohjeet. jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita EBA/GL/2014/06. 18. heinäkuuta 2014 EBA/GL/2014/06 18. heinäkuuta 2014 Ohjeet jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita 1 EPV:n ohjeet elvytyssuunnitelmiin sisällytettävistä eri skenaarioista Ohjeiden soveltaminen

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014. 1116/2014 Valtiovarainministeriön asetus. Tullin suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014. 1116/2014 Valtiovarainministeriön asetus. Tullin suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014 1116/2014 Valtiovarainministeriön asetus Tullin suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014 Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.9.2014 COM(2014) 539 final 2014/0249 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa esitettävästä Euroopan unionin kannasta unionin vastustuksen perumiseen

Lisätiedot

HE 149/2015 vp: Suomen ja Venäjän välinen sopimus suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä

HE 149/2015 vp: Suomen ja Venäjän välinen sopimus suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä HE 149/2015 vp: Suomen ja Venäjän välinen sopimus suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Liikenne- ja viestintävaliokunta 18.2.2016 - Hallitusneuvos Silja Ruokola - Hallitusneuvos Hannu Pennanen

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET JÄLKI-ILMOITUKSEN TEKE- MISESTÄ VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEISSA

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET JÄLKI-ILMOITUKSEN TEKE- MISESTÄ VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEISSA Valtiontalouden tarkastusvirasto OHJE 1 (4) Dnro 394/40/2011 20.12.2011 Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 1.1.2012 toistaiseksi. Sovelletaan 17.4.2011 pidettyjen eduskuntavaalien jälki-ilmoituksen tekemiseen

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Hakemukset, luvat ja vakuudet

Hakemukset, luvat ja vakuudet EU:n tullilainsäädäntö uudistuu Mikä muuttuu? Hakemukset, luvat ja vakuudet Helmikuu 2016 Päivitetty versio 13.5.2016 13.5.2016 Tulli Asiakaspalvelut 1 Muutosten soveltaminen Uutta lainsäädäntöä sovelletaan

Lisätiedot

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA Sinikka Rajaniemi ylijohtaja, Fimea Terveysakatemia, Oulu 24.8.2010 Fimea Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla lääkealan tehtävistä vastaava viranomainen Perustettiin

Lisätiedot

Kuljetusehtojen liite 11.3

Kuljetusehtojen liite 11.3 Kuljetusehtojen liite 11.3 Tavaroiden kuljetusmääräykset Suomesta Venäjän kautta maihin, joiden rautatiet eivät sovella Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteen määräyksiä ja ehtoja eivätkä Sopimusta

Lisätiedot

Sopimusrajoja koskevat ohjeet

Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPABoS14/165 FI Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yksipuolisten tullietuuksien myöntämisestä Moldovalle annetun neuvoston asetuksen

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672 SISÄLLYS N:o Sivu 663 Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta... 3219 664 Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan,

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa

Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa Maaliskuu 2013, Varatuomari Joachim Reimers Kansainvälisessä kaupankäynnissä myydään usein useampaan kertaan peräkkäin

Lisätiedot