Vaikean sepsiksen hoito Suomessa - hoituuko? LT Sari Karlsson Teho-osasto TAYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaikean sepsiksen hoito Suomessa - hoituuko? LT Sari Karlsson Teho-osasto TAYS"

Transkriptio

1 Vaikean sepsiksen hoito Suomessa - hoituuko? LT Sari Karlsson Teho-osasto TAYS

2 Vaikea sepsis ja septinen sokki "Severe sepsis and septic shock are clinical manifestations of a dysregulated immune response to invasive pathogens" (Bochud and Calandra 2003). Yleistä vaikeasta sepsiksestä Vaikea sepsis Suomessa Finnsepsis-tutkimuksen perusteella Näyttöön perustuvat vaikean sepsiksen hoidot? Vaikean sepsiksen ennuste Suomessa

3 Vaikean sepsiksen määritelmä 1. Infektio 2. Yleistynyt tulehdusvaste 3. Akuutti elintoimintähäiriö - septinen sokki Vaikea sepsis Sepsis = infektion aiheuttama yleistynyt tulehdusvaste Sepsis = verenmyrkytys ACCP/SCCM Chest 1992

4 Vaikean sepsiksen elinhäiriöitä AKUUTTI HENGITYSVAJAUS -happeutumishäiriö -ventilaatiovajaus -hengitysmekaniikan häiriöt HYYTYMISHÄIRIÖT - trombosytopenia - DIK VERENKIERTOVAJAUS - matala verenpaine (SAP < 90 mmhg, MAP < 60 mmhg) - vasoaktiivilääkityksen tarve AKUUTTI MUNUAISVAURIO - vähentynyt virtsaneritys - koholla oleva kreatiniini MAKSAN VAJAATOIMINTA - koholla oleva bilirubiini - hyytymishäiriöt TAJUNTA - sekavuus, levottomuus - tajunnan tason lasku Oliguria, laktaattiasidoosi, madaltunut tajunta (ACCP/SCCM 1992)

5 Miksi sepsiksestä tuli tärkeä luvulla? Vaikean sepsiksen esiintyvyys 3/1000 asukasta kohden, USA:ssa kuolee vuosittain yhtä monta potilasta vaikeaan sepsikseen kuin sydäninfarktiin (Angus CCM 2001)

6 Sepsis, the graveyard for pharmaceutical companies (Riedemann 2003) Välittäjäaineiden eliminoimiseen tähtäävät tutkimukset olivat epäonnistuneet kuolleisuuden alentamisessa 1980 ja luvuilla julkaistiin useita tutkimuksia, jotka näyttivät vaikuttavan vaikean sepsiksen ennusteeseen 2004 Surviving Sepsis Campaign Dellinger et al. and the SSC Management Guidelines Committee. Crit Care Med Päivitys 2008 Suomalainen aikuisten vaikean sepsiksen käypä hoito. Suomen Anestesiologiyhdistys ry:n asettama työryhmä Päivitys 2009

7 Finnsepsis-tutkimus Kansallinen monikeskustutkimus , 4 kk aikajakso 24 teho-osastoa, 21 eri sairaalaa, 90.6% väestöstä 4500 peräkkäisestä tehohoitodmissiosta skriinattiin vaikea sepsistä/septistä sokkia sairastavat > 18-v. potilaat 470 potilasta, 472 hoitojaksoa

8 Demografiatiedot Infektiodata Elinhäiriöt Annetut hoidot Ennuste: teho-, sairaala-, 1 ja 2 vuoden mortaliteetit Elämänlaatu, laatupainotteiset elinvuodet (QALY) laskenta Verinäyteanalyysit (VEGF, HMGB1, pro-bnp, vapaa kortisoli, vapaa DNA, troponiini, prokalsitoniini)

9 470 vaikeaa sepsistä sairastavaa potilasta 472 tehohoitojaksoa 472 sepsistä 4 kk 1416/12 kk Väestömäärä ,38/1000 > 18-v. tehohoidossa Osuus tehohoitoadmissioista 10,5% Karlsson et al. for the Finnsepsis Study Group. Intensive Care Med 2007

10 Sairaalassa vuodeosastolla olevat vaikeat sepsikset? 0,31/1000 > 18-v. sairaalassa vuodeosastolla olevaa [skriinattiin 4 päivänä 4843 potilasta 11 sairaalassa ( väestö)] Arvioitu kokonaisinsidenssi 0.69/1000

11 Veriviljelyt otettu ,6 % Veriviljely positiivinen ,1 % Edeltävä mikrobilääkehoito ,8 % Avohoitoinfektio 58,3 % Hoitoon liittyvä infektio 38,9 %

12 Patients (%) Vaikean sepsiksen yleisimmät fokukset 70 % 60 % Respiratory Intra-abdominal Urinary Neurological SST Endovascular Other 50 % 43% 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Alberti ANZICS EPISEPSIS SOAP SACiUCI 32% 10% FINNSEPSIS

13 Todetut elinhäiriöt Finnsepsiksen aikana Septinen sokki todettu I vrk:na 57% - vasoaktiivilääkitys 77% Hengitysvajaus (ALI/ARDS) 71% - mekaaninen ventilaatio 86% - vain non-invasiivinen ventilaatio 12% Vaikea akuutti munuaisvaurio 23% - munuaisten korvaushoito 55% - ohimenevä akuutti munuaisvaurio 42% DIK (ISTH: mukaan) 14%

14 Vaikean sepsiksen ennuste Suomessa Tehokuolleisuus 15.5% Sairaalakuolleisuus 28.3% 90 päivän kuolleisuus 35.1% Karlsson et al for the Finnsepsis Study Group. Intensive Care Med 2007

15 Verensokerikontrolli Van den Berghe G et al. N Engl J Med verensokeritavoite 4,4-6,1 (8,3) mmol/l - mortaliteetti 4,6 % vs. 8,0 % (NNT 29) - pääasiassa postoperatiivisia sydänkirurgisia potilaita Mutta - ei pienennäkään mortaliteettia medical ICU - potilailla (40,0 %-37,3 %, p= 0.33) Van den Berghe G et al. NEJM 2006

16 Nice-Sugar Study The NICE-SUGAR Study Investigators. NEJM 2009 B-gluk mmol/l vs. < 10 mmol/l Vaikea sepsis 21.6 % potilaista (N=676/3014 ja 626/3014) Ei eroa elinhäiriöiden kehittymisessä ryhmien välillä Hypoglykemia 6.8% vs 0.5% SSC suositus: B-gluk tavoite < 8.3 mmol/l

17 Kuolleisuus (%) Aikainen tavoitteellinen hoito (EGDT) Rivers E et al. N Engl J Med Tavanomainen hoito 50 45% EGDT % Sairaalakuolleisuus 28-vrk kuolleisuus 60-vrk kuolleisuus

18 Alkuhoito (EGDT) Ensimmäisen 6 tunnin tavoitteet CVP: 8 12 mm Hg MAP 65 mm Hg diureesi 0.5 ml/kg/h Keskuslaskimon (yläcava) saturaatio [ScvO 2 ] 70% tai sekoittuneen laskimoveren saturaatio [SvO 2 ] 65% jos ScvO 2 / SvO 2 < 70%, vaikka CVP> 8 12 mm Hg PSP, hkr > 30% Dobutamiini ad max 20 g/kg/min

19 Riversin tutkimuksen opetukset Nestehoidon tavoitteet on asetettava Hoidon toteutumista on seurattava Riversin tutkimus ei ollut pelkkää nestehoitoa (lisäksi tarv. vasopressori, PSP, dobutamiini) Tutkimuksen positiivinen vaikutus? (tarkka seuranta tutkimusryhmän toimesta) Voidaanko Riversin tutkimukset toistaa uusissa monikeskustutkimuksissa? KYSE KOKONAISPAKETISTA VAIKEAN SEPSIKSEN (ALKUVAIHEEN) HOIDOSSA

20 Aktivoitunut proteiini C hoito, PROWESStutkimus Bernard et al. NEJM % 24.7% 6.1% absoluuttinen kuolleisuuden väheneminen Placebo (n-840) Drotrecogin alfa (activated) (n=850) 0

21 Vähentääkö todella mortaliteettia? APC:n ongelmat ADDRESS tutkimus: ei hyötyä, jos vain yksi elinhäiriö ENHANCE 2007: Valmistetta ei tule antaa alle 18-vuotiaille Cochrane Database review 2008: APC:tä ei tule käyttää, ellei saada uutta tietoa sen hyödystä Vuotokomplikaatiot (3.5% vs. 2.0 % placeboryhmässä) Kallis Uusi tutkimus Prowess SHOCK (myös Suomessa 10/2009) : APC vs. placebo septisessä sokissa Suomalainen tiukka suositus APC:n käytöstä: > 2 elinhäiriötä, joista toinen DIK. Pettilä et al. Suomen Lääkäril 2003

22 Matala-annoksinen kortikosteroidihoito Annane et al. JAMA 2002 septisillä sokkipotilailla 28 vrk mortaliteetti pieneni (53 % vs. 63 %) ja vasopressorin tarve lyheni (40% vs. 57 %) pieniannoksisella hydrokortisoni -hoidolla, jos potilaalla oli todettu relatiivinen lisämunuaisen vajaatoiminta Mikä on relatiivinen lisämunuaisten vajaatoiminta kriittisesti sairaalla?

23 Septinen sokki parani nopeammin kortisonia saaneilla (3.3 vrk vs. 5.8 vrk, p< 0.001) Kortisoniryhmässä enemmän infektioita (uusi sepsis riski 2.97, uusi septinen sokki riski 2.78)

24 Miten suhtautua kortikosteroidihoitoon? Annanen tutkimuksen potilaat vaikeammin sairaampia kuin CORTICUS-tutkimuksen potilaat Kortikosteroideista ei hyötyä septisessä sokissa niillä potilailla, joilla ei ole korkeaa mortaliteettiriskiä (Sprung et al. NEJM 2008) SSC 2008: Huonosti vasopressorihoitoon reagoiva septinen sokki tai lisääntyvä vasopressorin tarve

25 Nestehoito, onko laadulla väliä? Kristalloidi, kolloidi (gelatiini) OK Albumiini ei ole haitallista Finfer et al. NEJM 2004 HES-liuokset (10%, 200/0.5) voivat aiheuttaa akuuttia munuaisten vajaatoimintaa Shortgen et al. Lancet 2001 Brunkhorst et al. NEJM 2008 Tutkimuksia menossa/alkamassa, joissa selvitetään uusien HES-liuosten turvallisuutta vaikeaa sepsistä sairastavilla potilailla (esim. pohjoismainen 6S-tutkimus)

26 Keskiverenpaine-tavoite (MAP) Ei tiedossa optimaalista MAP-tavoitetta Vaihtelee varmasti eri potilailla riippuen esim. perussairauksista MAP < 65 mmhg voi vaikuttaa ennusteeseen (Varpula M et al. ICM 2005) MAP > 90 mmhg haitallista (Lopez et al. 2004) MAP > 70 mmhg vasopressorimäärää nostamalla voi lisätä kuolleisuutta. Dünser et al. Crit Care 2009

27

28 Mitä tehtiin Finnsepsis-tutkimuksen aikana? Ensimmäisen 24 h aikana Nesteitä 24 h aikana 5000 ml (mediaani, IQR ml), joista 1000 ml kolloideja (mediaani, IQR ml) Laktaatti mitattu 93,6% SvO 2 tai ScvO 2 mitattu 43,6% CVP mitattu 91,9 %

29 B-gluk tavoite asetettu < 6,5 mmol 41,5% ja < 8 mmol 53,6% Ensimmäisen 24h b-gluk keskiarvo 7,5 (SD 2,3) Aktivoitu proteiini C (Xigris ) 3.2 % Matala-annoksista hydokortisonihoitoa sai 41% septisistä sokkipotilaista

30 Mikrobilääkehoidon aloituksella on väliä Duration of hypotension before initiation of effective antimicrobial therapy is the critical determinant of survival in human septic shock. Kumar et al CCM 2006

31 Miten meillä? Finnsepsis-substudy: 92 potilasta, joilla kotoperäinen infektio - Suoraan päivystysalueelta tehohoitoon - Septinen sokki Hoitointerventioiden käyttö ja vaikutus hoidon tuloksiin Laktaatin määrittäminen 6 h kuluessa Veriviljelyt ennen antibiootteja Antibioottihoidon aloittaminen 3 h kuluessa sairaalaantulosta MAP >65 mmhg CVP > 8 mmhg ScvO 2 > 70% tai SvO 2 > 65% Ryhmät: > 4 tai < 3 interventiota Varpula M et al for Finnsepsis Study Group. Acta Anaesthesiol Scand 2007

32 Ero ryhmien välillä Sairaalakuolleisuus 24% vs 42% (p= 0.08) 1 v kuolleisuus 36% vs. 59% (p= 0.04) Viive tehohoidon aloittamisessa 1,6 h vs. 3,5 h (p= < 0.001) Kuolleisuuden selitys Viive antibiootin aloittamisessa (3h) (p = 0.04) Intra-abdominaalinen infektio (p= 0.001) Korkea ikä (p= 0.002) Viive tehohoitoon siirtämisessä (p= 0.007)

33 Cum Survival Survival Functions 1,0 Cumulative survival 1,0 0,8 Group A 0,8 Antibiotic < 3h 0,6 log rank p= ,6 0,4 Group B 0,4 log rang p < ,2 0,2 Antibiotic > 3h 0,0 0, Elossaolo_vrk Days alive Varpula M et al for Finnsepsis Study Group. Acta Anaesthesiol Scand 2007

34 Pieni keskussairaalan teho-osasto (n=8): < 6 paikkaa (mediaani 5) ja/tai väestövastuualue < as Suuri keskussairaalan teho-osasto (n=9): > 6 paikkaa (mediaani 6) ja/tai väestövastuualue > as Yo-sairaala teho-osasto (n=7) Reinikainen M et al for the Finnsepsis Study Group. ICM 2010

35

36 % Mortality Kuolleisuus vs. taudin vaikeusaste eri tutkimuksissa (Prof.Hans Flaatten) Engel 03 Harrison 96 Harrison 04 Finfer 99 Blanco 08 CyberSept Finnsepsis 05 Prowess ICU mort Hosp mort APACHE II score

37 Vaikean sepsiksen pitkäaikaisennuste Elämänlaatu (quality of life, QOL) on tärkeä kriittisen sairauden hoidon lopputulos (Vincent Marshall et al. 2005) Tehohoitoa ei pidä arvioida erillisenä toimintana vaan osana hoitoprosessia, eikä kriteerinä pidä olla tehohoidosta elossa selviäminen, vaan selviytyminen ja elämänlaatu 6-12 kk tehohoidon jälkeen Tehohoidon ylilääkäri, dos. Ville Pettilä Suomen Lääkärilehden pääkirjoitus 12/2007

38 Pitkäaikaisennuste Finnsepsis-potilailla 1-vuoden kuolleisuus 40.9% 2-vuoden kuolleisuus 44.9% 5-vuoden kuolleisuus 57.2% (Unpublished data)

39 Karlsson et al for the Finnsepsis Study Group. Intensive Care Med 2007

40 QALY=quality adjusted life years Elämänlaatu mitattuna, esim. EuroQOL 5D EQsum Laatupainotteiset saavutetut/odotettavissa olevat elinvuodet EQindeksi x havaittu/odotettavissa oleva elinaika = QALY Karlsson et al for the Finnsepsis Study Group. Crit Care Med 2009

41 Kustannukset : tehohoitokustannus + vuodeosastokustannus Tehohoito n. 70% kokonaiskustannuksista Kokonaiskustannukset n. 11 milj /sairaalassa eloonjäänyt potilas

42 Arvioidut QALYt (ka): 15.2 v elossa säilyneillä potilailla Karlsson et al. for the Finnsepsis Study Group. Crit Care Med 2009

43 1 QALY = 2139 suomalaisella vaikeaa sepsistä sairastaneella potilaalla 2139 /1 QALY Karlsson et al. for the Finnsepsis Study Group. Crit Care Med 2009

44 Hoidon nopea aloitus parantaa vaikean sepsiksen ennustetta vrt. sydänpysähdys, sydäninfarkti, aivoinfarkti vaikeaan sepsikseen sairastunut potilas tulee siirtää viipymättä tehostettuun valvontaan tai tehohoitoon, jos hänen katsotaan olevan aktiivihoidon piirissä kudosperfuusiohäiriön korjaamiseen tähtäävä tehokas hoito tulee aloittaa viimeistään 6 tunnin kuluessa vaikean sepsiksen diagnoosista

45 Kaikkein tärkeintä ennusteen kannalta on varhainen diagnoosi, hoidon ripeä aloitus ja potilaan hyvä hoito

Onko monielinhäiriöpotilaan tehohoito tuloksellista? Ville Pettilä

Onko monielinhäiriöpotilaan tehohoito tuloksellista? Ville Pettilä Katsaus Onko monielinhäiriöpotilaan tehohoito tuloksellista? Ville Pettilä Monielinhäiriö ja sekundaari-infektiot ovat tärkeimmät syyt tehohoitopotilaiden kuolemaan ja hoidon pitkittymiseen. Tehohoidon

Lisätiedot

Hengitysvajauksen palliatiivinen hoito SKLY:n syyskokous 07.11.2014 Juho Lehto

Hengitysvajauksen palliatiivinen hoito SKLY:n syyskokous 07.11.2014 Juho Lehto Hengitysvajauksen palliatiivinen hoito SKLY:n syyskokous 07.11.2014 Juho Lehto LT, Keuhkosairauksien el., vs. palliatiivisen lääketieteen prof. TAYS (palliatiivinen yksikkö) Mitä on palliatiivinen hoito?

Lisätiedot

Veri- ja plasmavalmisteiden käyttö akuutin verenvuodon hoidossa

Veri- ja plasmavalmisteiden käyttö akuutin verenvuodon hoidossa Verensiirtohoito Veri- ja plasmavalmisteiden käyttö akuutin verenvuodon hoidossa Seppo Hiippala Suurin osa veri- ja plasmavalmisteista käytetään leikkausten yhteydessä. Verivalmisteiden käyttöä ovat viime

Lisätiedot

Lisää munuaisensiirtoja enemmän eläviä luovuttajia

Lisää munuaisensiirtoja enemmän eläviä luovuttajia Omaisluovutuksen on oltava vapaaehtoista Lääkärin perusperiaatteisiin itsestään selvästi kuuluu, että potilaalle ei aiheuteta haittaa (primum non nocere). Siirtoihin liittyviä eettisiä pohdintoja on vuosien

Lisätiedot

Vain parasta jo vuodesta 1883

Vain parasta jo vuodesta 1883 26.vuosikerta numero 1/2008 Vain parasta jo vuodesta 1883 Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen hallitus 2007 Veli-Jukka Anttila HYKS /Medisiininen tulosyksikkö/infektiosairaudet, PL 340, 00029 HUS Puheenjohtaja

Lisätiedot

Hoitoon liittyvien infektioiden esiintyvyys Suomessa 2011

Hoitoon liittyvien infektioiden esiintyvyys Suomessa 2011 Alkuperäistutkimus tieteessä Tommi Kärki HuK, tutkimushoitaja Outi Lyytikäinen LT, dosentti, ylilääkäri outi.lyytikainen@thl.fi THL, Tartuntatautien seurannan ja torjunnan osasto, Sairaalainfektioohjelma

Lisätiedot

Äkillisen välikorvatulehduksen hoito ja diagnostiikka tärykalvon punoitus ei riitä

Äkillisen välikorvatulehduksen hoito ja diagnostiikka tärykalvon punoitus ei riitä Katsaus tieteessä Johanna Nokso-Koivisto LT, korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri HYKS, korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka johanna.nokso-koivisto@hus.fi Paula Tähtinen LT, erikoistuva lääkäri

Lisätiedot

Obduktioiden pääasiallisena tarkoituksena

Obduktioiden pääasiallisena tarkoituksena Kuolema ja kuolinsyytutkimus Obduktion merkitys diagnostiikassa ja kliinisessä tutkimuksessa Perttu J. Lindsberg ja Marja-Liisa Karjalainen-Lindsberg Obduktioiden merkitys on edelleen suuri lääketieteellisen

Lisätiedot

4 2012 syyskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. Kuva: Janne Viinanen. diabetes.fi

4 2012 syyskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. Kuva: Janne Viinanen. diabetes.fi 4 2012 syyskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri diabetes.fi Kuva: Janne Viinanen Tämä tapa teki diabeteksesta oppimisen hauskaksi. Millaisia aiheita keskustelukartoissa käsitellään?

Lisätiedot

Kotona mitattu verenpaine kuvaa valtimotaudin riskiä paremmin. paremmin kuin vastaanotolla mitattu

Kotona mitattu verenpaine kuvaa valtimotaudin riskiä paremmin. paremmin kuin vastaanotolla mitattu kättä pidempää Teemu Niiranen LT, sisätautien erikoislääkäri, asiantuntijalääkäri Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Väestötutkimusyksikkö teemu.niiranen@thl.fi Antti Jula LKT, sisätautiopin dosentti, tutkimusprofessori

Lisätiedot

Depression hyvä hoito perusterveydenhuollossa

Depression hyvä hoito perusterveydenhuollossa Julkaistu 14.11.2014 www.laakarilehti.fi Katsaus verkossa ensin tieteessä Maria Vuorilehto LT, yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti HUS, Helsingin ja vanhuspsykiatrian tulosyksikkö

Lisätiedot

FinDM II. Diabeteksen ja sen lisäsairauksien esiintyvyyden ja ilmaantuvuuden rekisteriperusteinen mittaaminen. Tekninen raportti

FinDM II. Diabeteksen ja sen lisäsairauksien esiintyvyyden ja ilmaantuvuuden rekisteriperusteinen mittaaminen. Tekninen raportti FinDM II Diabeteksen ja sen lisäsairauksien esiintyvyyden ja ilmaantuvuuden rekisteriperusteinen mittaaminen Tekninen raportti Sund Reijo, Koski Sari FinDM II Diabeteksen ja sen lisäsairauksien esiintyvyyden

Lisätiedot

Asennemuutos ennakoi parhaiten lapsen diabetestasapainon korjaantumista

Asennemuutos ennakoi parhaiten lapsen diabetestasapainon korjaantumista tieteessä Laura Kivelä lääketieteen kandidaatti Tampereen yliopisto, lääketieteen yksikkö laura.kivela@fimnet.fi Matti Salo dosentti, ylilääkäri Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, tiedekeskus Tampereen yliopisto,

Lisätiedot

Myeloproliferatiiviset sairaudet. potilaan opas. Polysytemia vera essentiaalinen trombosytemia myelofibroosi. Eeva Juvonen Marjut Kauppila Minna Lehto

Myeloproliferatiiviset sairaudet. potilaan opas. Polysytemia vera essentiaalinen trombosytemia myelofibroosi. Eeva Juvonen Marjut Kauppila Minna Lehto Myeloproliferatiiviset sairaudet potilaan opas Polysytemia vera essentiaalinen trombosytemia myelofibroosi Eeva Juvonen Marjut Kauppila Minna Lehto T e k s t i Eeva Juvonen, sisätautien ja kliinisen hematologian

Lisätiedot

Tieteelliset johtopäätökset ja yksityiskohtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean suositukseen liittyvistä eroista

Tieteelliset johtopäätökset ja yksityiskohtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean suositukseen liittyvistä eroista Liite I Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle sekä yksityiskohtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean (PRAC) suositukseen liittyvistä eroista 1

Lisätiedot

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN LÄÄKKEET JA TYÖKYKY Sisältö Johdanto: Jussi Merikallio... 4 I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ Hyvä työkyky tehdään yhdessä: Arto Laine... 8 Työterveyshuolto terveyden ja työkyvyn tukijalkana: Mauri Jussila...

Lisätiedot

Leponex täytyy toimittaa tarkan lääkinnällisen valvonnan alaisuudessa ja virallisten suositusten mukaan (ks. kohta 4.4).

Leponex täytyy toimittaa tarkan lääkinnällisen valvonnan alaisuudessa ja virallisten suositusten mukaan (ks. kohta 4.4). Leponex saattaa aiheuttaa agranulosytoosia. Sitä tulisi käyttää ainoastaan potilaille: - joilla on skitsofrenia ja joille psykoosilääkityksellä ei saada vastetta tai jotka eivät siedä hoitoa; tai potilailla,

Lisätiedot

Vaikka 65 vuotta täyttäneitä on vain noin

Vaikka 65 vuotta täyttäneitä on vain noin Lääkevaaka Sirpa Hartikainen Monilääkitys on yleistä iäkkäillä, erityisesti iäkkäillä naisilla. Alhainen sosiaaliluokka, huonoksi koettu terveys, sydän- ja verenkiertosairaudet sekä diabetes ovat yhteydessä

Lisätiedot

ELÄMÄ PARKINSONIN TAUDIN KANSSA EI-MOTORISET OIREET

ELÄMÄ PARKINSONIN TAUDIN KANSSA EI-MOTORISET OIREET ELÄMÄ PARKINSONIN TAUDIN KANSSA EI-MOTORISET OIREET LIFE WITH PARKINSON S NON-MOTOR SYMPTOMS 2010 Parkinsonin taudin kanssa elävälle jokainen päivä on haaste 2 SISÄLTÖ 3 :n puheenjohtajan esipuhe Knut-Johan

Lisätiedot

0.9% Sodium Chloride Solution 0.9% Sodium Chloride Solution

0.9% Sodium Chloride Solution 0.9% Sodium Chloride Solution n vain yksi vaihtoehto.9% Sodium Chloride Solution.9% Sodium Chloride Solution VLUVEN - poikkeaa täysin perunatärkkelyskolloideista on valmistettu maissitärkkelyksestä ei sisällä fosfaattia sisältää enemmän

Lisätiedot

LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.FI. Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet 2010

LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.FI. Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet 2010 LÄÄKÄRILEHTI SUOMEN LÄÄKÄRILEHTI FINLANDS LÄKARTIDNING FINNISH MEDICAL JOURNAL WWW.LAAKARILEHTI.FI Suomen Lääkärilehden kirjoitusohjeet 2010 SUOMEN LÄÄKÄRILEHTI PL 49, 00501 HELSINKI KÄYNTIOSOITE: MÄKELÄNKATU

Lisätiedot

Syövän ilmaantuvuus, syöpäpotilaiden ennuste ja syöpäkuolleisuus

Syövän ilmaantuvuus, syöpäpotilaiden ennuste ja syöpäkuolleisuus Syövän ilmaantuvuus, syöpäpotilaiden ennuste ja syöpäkuolleisuus Eero Pukkala, Tadeusz Dyba, Timo Hakulinen ja Risto Sankila Syöpä nyt Syöpä on yleinen sairaus. Suomessa elää yli 2 ihmistä, joilta on elämän

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Striverdi Respimat 2,5 mikrog inhalaationeste RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO OSA VI.2 Osa VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä Tupakointi, ulkoilman saasteet,

Lisätiedot

Painehaavapatjainvestoinnin kustannushyödyt terveyskeskuksen vuodeosastolla

Painehaavapatjainvestoinnin kustannushyödyt terveyskeskuksen vuodeosastolla TERVEYDENHUOLTO TIETEESSÄ HEIDI PELTONEN MBA Master Thesis -tutkimus, International University Audentes, Tallinna, Viro MERVI LEPISTÖ TtT, yliopettaja Pirkanmaan ammattikorkeakoulu JUKKA K. VIHERSAARI

Lisätiedot

AIVOHALVAUKSEEN SAIRASTUNEIDEN TERVEYTEEN LIITTYVÄ ELÄMÄNLAATU JA KUNTOUTUKSEN VAIKUTTAVUUS

AIVOHALVAUKSEEN SAIRASTUNEIDEN TERVEYTEEN LIITTYVÄ ELÄMÄNLAATU JA KUNTOUTUKSEN VAIKUTTAVUUS AIVOHALVAUKSEEN SAIRASTUNEIDEN TERVEYTEEN LIITTYVÄ ELÄMÄNLAATU JA KUNTOUTUKSEN VAIKUTTAVUUS Manu Leppikangas Pro gradu -tutkielma Kansanterveystiede Itä-Suomen yliopisto Kansanterveystieteen yksikkö ja

Lisätiedot

Suoliston alue kriittisessä sairaudessa Tarvitaanko suolen limakalvon aineenvaihdunnan monitorointia tehohoidossa?

Suoliston alue kriittisessä sairaudessa Tarvitaanko suolen limakalvon aineenvaihdunnan monitorointia tehohoidossa? Suoliston alue kriittisessä sairaudessa Tarvitaanko suolen limakalvon aineenvaihdunnan monitorointia tehohoidossa? Jyrki Tenhunen Mikrodialyysistä ja kriittisesti sairaan potilaan suoliston verenkierrosta

Lisätiedot

Dialogi terveydestä: Miten Suomi voi?

Dialogi terveydestä: Miten Suomi voi? Dialogi terveydestä: Miten voi? Toukokuu 2014 Dialogi terveydestä on Terveystalon uusi, kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä asiantuntijajulkaisu. Tavoitteena on lisätä terveydenhuollon läpinäkyvyyttä jakamalla

Lisätiedot