Merkinantotuotteet Esimerkkijärjestelmiä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Merkinantotuotteet Esimerkkijärjestelmiä"

Transkriptio

1 Merkinantotuotteet Esimerkkijärjestelmiä

2 5 15 ; I E A H E H A I A 2 EA H A I A L EI K A HE L EI K A HE K EI E = 8 = H= K L = " $ & 0 O O I H A I A 0 O O I A 0 O O I A E = L = L = = 0 O O I A L = I = = = K K 8 = I = = = K K E = L = L = = 0 O O I A I K I 5 = EH= = = = = I K D O O I 6 = = L A L = L = L ED O O I 2 E = H A K I L = D E I A K I L = D E " $ & " $ & K I K H A I A 1 L = 9 + D K I K H A I A 0 E= = K I K H A I A 2 A = H = K I D O O I H A I A 0 D O O I H A I A 5 I E= = E E EI D D O O I = HE A H E = H A I A 2 = L A K = I K = L K F O O H A I A 4 = L E = K I K H A I A HE= I A = K I K H A I A 2 = L A K =!!! "! $! & " " " " " $ HE A H E = H A I A 5 EI F O O H A I A = = C EI A A EC E= = EI A A F K D A E L A H 5 EI F O O H A I A EE E A K I K H A I A EE HE A H E = H A I A EI I K A HE = " & # #

3 6 K A A 6 A EI A 8 = L = A A 8 = L = A A I E K = E A D O E. - 0 A H E = A A A H EL = K A HE. 1 0 O E #! # " # # # $ # % K I K A A = F = E E A A O E A A H EL = = K K $ F EI A E A. 1! A H E = F = E E A A O E A. ) 2. ) 8 A F = E E A. ) 2! I EA A E A O A O I E. ) 2! K I K F = E E A 6 A A F EI H= I E=. ) 2! 8 = = EI K I F = E E A A = O E A. ) 2. ) 2. ) 2 ". ) " ; A EI O EI A F = E E A A = O E A. ) 2. ) 2. ). ) # & # ' $ $ $ $! $ " I A K I L = D E K K A A I A K I L = D E A EF F E= K HE. ) 8 EHA A. 14 K K = =. O A O I E. ; $ = F = EI K = = HEF EI H= I E=. 6 $. 6 $. 6 $ 4 6 A A F EI H= I E=. 6!! HE A H E = H A I A A A L E A. 1 E E E F E. 6 2 O A EI H= I E= L E I A E A =. 4 5 L EE HA A. 14 $ # $ $ $ % $ & $ ' % % % %! % " % #

4

5 # ) ) ) 4 ) 5 1) 5 7 7, - -! 8 = N $ ) ; ; ) ) ) ) 1 1 ) 2 ) ) 8 ) ) ; 6 6 ; ) ) 8 ) ) 0 ) ; ; ;

6

7 % ) = N $ F ) , ) D ) ) = ; ) 8 6 ) ) ) ) ) 8 ) ! 8 = N $ ) 5 7 ) ) ) 4 ) 5 1) 5 7 7, ) ) ) 1 ) ) ) 4 ) 5 1) ) ; ; ) ) ) ) 1 1 ) 2 ) ) 8 ) ) ; 6 6 ; ) ) 8 ) ) 0 ) ; ; ;

8

9 ' 8 ) 4 ) ) 0, ; ) )! 8 = N $ ) 5 7 ) ) ) 4 ) 5 1) 5 7 7, - - 0, ) ) )! 8 = N $ ) 5 7 ) ) ) 4 ) 5 1) 5 7 7, ; ; ) ) ) ) 1 1 ) 2 ) ) 8 ) ) ; 6 6 ; ) ) 8 ) ) 0 ) ; ; ;

10

11 0 ; 6 ; 5-5 ; ; 6 ; ) &! # # & 8 =? ) ; ) ) ; ; 6 6 ) ) ) ) 8 ) ) ) ) ) , ) 2 ) ) ) , ) ) ) 0 5 N " N # & " D " N & % # D ) " N & & % # D ) N N # # & D ; 6-0, 1 6 ) 4 1 ) 8 1, ) ) ) ) ) ) ) ; 6 ; $ ) =?

12

13 13 HÄLYTYSKOE LINAVALVONNALLA ( ) K 230V / max 16A SUOALETKU MUUN- TAAN RASIAN OSUU- DELLE MUUNTAA ASENNETAAN : D D D ( ) ( ) ( ) ( ) Ö Ö ( ) : x A KYTKEÄ SUOA MYÖS KÄYTTÖÖN. x x x x x + x + Ö Ö Ö

14

15 # 0 ; 6 ; 5-8 ) 5 6 ) ) ) ; 6 ; ! #. 1! ) ) )! " $ * * *! ) 5 * 5 ) + * + % ' &. 1! ) ) )! * * *! ) 5 * 5 ) + * +! # % " $ &. 1! ) ) )! * * *! ; ) 5 * 5 ) + * +

16

17 % 8 ) 5 6 ) ) ) ) 8 ) 8 ) ) 0 ; 6 ; ) ) 8 ) ) " 8

18

19 ' 0 ; 6 ; ; 6 ; , ) 8 1 ) 8 ) ) ) ) ) ) 6 6 ) ) ; 6-1 ) ) = N # ) ) 8 ) ) ) ) = E ) 0 ; 6 ; 5 ) ) = E * 0 ; 6 ; 5 ) ) - 7 5! 8 = N $ ) 5 7 ) ) ) 4 ) 5 1) 5 7 7, ) 8 6 ) ) 8 ) I 8 ) ) 8 ) ) 1 ) ) ) ; 0 ; # I 8 ) 16 ) ) ) ) ) 8 ) ) 8 ) ) ) 5 0 ) 7 6 ) ) ) 7 8 ) ) 1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 1 ) ) ) 4 ) 5 1) ) ) 4 ) 5 1) 5 7 7, - ) ; ) ) ) ) ) ; ; ) 2 ) ; 0, - 0 ; ) 0 ) 7 6 ) ) ; ; 6 ; ) " ) ) ) ) 7 6 ) ) 8 ) 4 ) ; , ) ) ; ) 7 8 ) ) " 8, , ; ; ) ) ) ) 1 1 ) 2 ) ) 8 ) ) ; 6 6 ; ) ) 8 ) ) 0 ) ; ; ;

20

21 S

22

23 ! 6 ) ) 8-8 ) 8 6 ) ) ) ) ) 4 ) 5 1) ) 5 7 ) ) ) 4 ) 5 1) 5 7 7, - -! 8 = N $ ) ) 8 ) ) ; D ) ; D 8 ) 8 6 ) ) 8 ) ) ) ) 0 ) ) ) ) 5 ; ; ) ) ) ) 1 1 ) 2 ) ) 8 ) ) ; 6 6 ; ) ) 8 ) ) 0 ) ; ; ;

24

25 # 8 10 ; 6 ; 5 8 1, ) ) ; ) ) 15 6 ) 0 ; 6 ; ) ) 8 ) ) 0 ; 6 ; D ) 0 ; 6 ; ! 8 = N $ ) 5 7 ) ) ) 4 ) 5 1) 5 7 7, - - D ) ) ) ) ) ) 1 ) ) ) 4 ) 5 1) ) 8 ) 8 6 ) ) 8 ) ) ) ) ; 0 ; ) ; ; 7 8 ) ) ) ; 6 ; ) 8 ) 6 ) ) ) 0 ; 6 ; ) 5 5 ) ) 6 ) ) 7 8 ) ) 1 ) ) ) ) ; ; ) 0 ; 6 ; ) ) 6 ) ) ) ) ; ; ) ) ) ) 1 1 ) 2 ) ) 8 ) ) ; 6 6 ; ) ) 8 ) ) 0 ) ; ; ;

26

27 % 2 1 ) ) ) ) ; 6-6 D ) 0 6 ; ) 8 ) ) 0 ; 6 ; D! 8 = N $ ) 5 7 ) ) ) 4 ) 5 1) 5 7 7, ) ) ) ) ) ) 1 ) ) ) 4 ) 5 1) ) 8 ) 8 6 ) ) ) 8 ) , - ) 8 7 ) ) ) ) ) 6 8 ) ) 1 6 ) ) ) 7 8 ) ) 1 ) ) ) ; 0 ; # 5 8 ) 16 ) ) ) ) ) 6 8 ) ) ) 8 ) 1 6 ) 7 8 ) ) 1 ) ) ) ) ) ; 6 ; ) ) ) ) ) ) 7 8 ) ) ) ) ; ; 6 ; ) ) 5 ; ; ) ) ) ) 1 1 ) 2 ) ) 8 ) ) ; 6 6 ; ) ) 8 ) ) 0 ) ; ; ;

28

29 ' ) ) ) ; ) ) 6 ) ) 0 ) 5 ) , - 2 ) ) 8 ) ) ) ; 6 ) ) ) 8 ) ) 15 6 ) 8 ) ; 0, , - 2 ) ) ) ; 0 6 ) 1 ) ) - ) N # 0 5 N " N # ) , ) ) 4 ) - 6 ) ) ; 6 6 F # 0, 1 6 ) 6 ) ) ) ) 5 18 ) 8 6 ) ) , ) ) ) ; ) 6 6 1) ) ) 5 6 1) ) ) ) , - 6 ) 1 11 ) , - ) 8 7 )! 8 = N $ ) ) ) ) ) ) ) 1 ) ) ) 4 ) 5 1) ) 5 7 ) ) ) 4 ) 5 1) 5 7 7, ) 0, 15 5 ) ) 8 ) ) ) 8 7 ) ) ) ) ) 7 8 ) ) ) ) ) ; 6 ; ) ) ) ) ; ; 6 ; ) ) 8 ) 1 ) ; ; ) ) ) ) 1 1 ) 2 ) ) 8 ) ) ; 6 6 ; ) ) 8 ) ) 0 ) ; ; ;

30

31 ! 1 8 ) ) ) ) ) 1 8 ) 2 ) ) ) ) 8 ) 8 6 ) ) ) ) 8 ) ) ) ) ) ) ) ) ) 1 ) ) ) 4 ) 5 1) )! 8 = N $ ) 8 1, ) ) ; ) 5 5 ) - 8 ) ) " ) ) ) 4 ) 5 1) 5 7 7, ; ; ) ) ) 5 1) ) 0 ; 6 ; 5 2 ) ; 6 ; 5 2 ) ) 6 ) ) ) ; ) ) ) ) ) ; 6 ; 5 2 ) ; 5 12 ) ) 6 6 1) 4 ) ) ) 8 1, ) ) ; 6 6 ; ) ). ) 2! ; ; ) ) ) ) 1 1 ) 2 ) ) 8 ) ) ; 6 6 ; ) ) 8 ) ) 0 ) ; ; ;

32

33 0 16 ) ) ) 6 ) ) ) ; ) ) )!! ) ) ) ) ) ) ) 5 1) 5 5 ) ) 8 6 ) ) ) ) ) 8 ) , - 8 ) 8 6 ) ) ) ) ) 8 ) ) ; 6 1 ) 5 1) 5 5 ) 0 7-1, - 8 ) 8 6 ) ) ) ) ) 8 ) ) ) 0 16 ) ) ; ) )

34

35 ! # 2 - ) 4 ) ; 6 ; ) ) ) ; 6 - ; 6 ; ; 16-8 ) 1 0 ; ) ) , - 0, ) 2 ) ) ; 6 6 " 8 8 ) 8 6 ) - 2 ) ) ) ) ) ) 8 ) 8 6 ) ) ) ) ) 8 ) , ) ) )

36

37 0 6 0 ; 6 ; ! % ) ) 8 6 ) - 1, ) 8 ) ) 5-6 D 4 ) ) ) - 1 ; ) 6 ) ) ) ) ) ) ) 8 ) 0 8 ) ) 2 ) ; ) ) 8 ) 5 6 ) ) 8 ) ) 2 ) ) ) ) ) ) 1 ) 5 5 ) ) 8 ) 0 7-1, - ) ) ) 7 4 ) 5 - ; 6-6 ; ) ) ) ) 5 ) 16 - ; ; ) 2 ) ) ) : # ) 8 ) ) ; ) :! ) ) 4 1 " 8

38

39 5 5 1) ) ; 6 ; 5 ) ) ; ) 2 18 ; 5 6 ; ) ) ) 0 ; ; 6 - " 8 =? F A E= = EL = F = =! ' 8 ) 8 6 ) - 1, ; ; ; ; ; ; 6 ; 5 1 ) = E EA D K A A L = L = A A A EA ) ) 8 ) = E EA D E A A D O E A A EA ) O L 0 ; 6 1 F = I K I L = K F K A = I K A HEEHE O A 8 ) 8 6 ) - EA K F K A = 6 E E = L = EI E A 6 F EI A = = 2 ; = I A K I K HK K ; 6 1 I EI F K A = " 8 =? " 8 =? = I A K I K HK K D ) ) 8 )

40

41 2 ) 8-7 ) 5 7 ) ; ; " ) ) ) ) 18 ) 2 ) ) ) 8 7 )! 8 8 ) 8 6 ) ) ) ) - ) ) 8 ) ) ) ) 4 ) 5 1) 5 7 7, - - D ) 2 ) 6-1 ) ) ; 6-8 ) 1 ; ) ) 4 ) )

42

43 "! 4 ) ) D ) * D * ) ) ) ) ) 8 6 ) ) ) ) ) 8 ) ) , ) ) ) 1 ) ) ) 4 ) 5 1) )! 8 = N $ ) 5 7 ) ) ) 4 ) 5 1) 5 7 7, ) ) 2 ; 5 6 ; ; 5 ; 6 6 ) : " ; ; ) ) ) ) 1 1 ) 2 ) ) 8 ) ) ; 6 6 ; ) ) 8 ) ) 0 ) ; ; ;

44

45 " # 4 1) 5 - ) ) ) 1 1-1, ) ) ) ) 1-0 ; ) 8 ) ) ) " 8 2 ) ) ) ; ) ) ) ) ) ) ) ) 0 ; ) ) ) 1 1 -

46

47 47 ( SOI OS LÄSNÄ ) ( ) Ö ( ) ( ) FIM 1300 A1 A2 A3 B1 B2 PÄÄTEVASTUS 1KOHM TOISEN LINAN PÄÄHÄN B3 AS AC BS BC VUOTEEN PAINIKE LIITIN OHTOPAI- NIKKEELLE : VALVONTAKOEEN TOIMINNAN & FIM 1300 A1 A2 A3 HÄLYTYKSEN NÄYTTÖ ( HUONEKOHTAINEN MERKKIVALO ) ( ) B1 B2 B3 AS AC BS BC VALVONTAKOEEN TOIMINNAN VALITSIN T POISTETAAN 24 Vac/dc ( ). C ( )

48

49 SISÄÄNPYYNTÖÄRESTELMÄ ANALOGISEEN PUHELINVERKKOON 49. Ö FOR 2000 X X X

50

51 51 Ö. Ö FOR 2000 X D D D G D Ö D B Ö Ö

52 52 Ö D G ( ) D.. D D (. ) ( ) D äi D FOR 2000 X : D : Ö : D. :. Ö :..... :..

53 53 VALVONTAKOEET Valvontakojeet ovat 1 tai 2 silmukkaisia kojeita, jotka toimivat kuten perinteiset hälytyskeskukset. Silmukat ovat lepovirtavalvottuja, joten ne ilmaisevat silmukassa olevan oikosulun ja katkoksen. Silmukkaan voi kytkeä sekä sulkeutuvia että avautuvia hälytyskoskettimia ja/tai silmukkaan tullut vika saadaan ilmaistua. Kullakin silmukalla on oma merkkivalo ja kuittaus- ja/tai irtikytkentäpainike. Merkkivalo vilkkuu hälytystilanteessa ja kuitattuna/irtikytkettynä se palaa kiinteästi. Merkkivalon toiminnan voi koestaa kuittaus-/irti painikkeesta. Kojeessa on kaksi lähtöä: Merkinantokojeiden ohjauslinja (jännitelähtö) ja potentiaalivapaa vaihtokosketin, jotka molemmat aktivoituvat hälytystilanteessa ja saadaan palautumaan normaalitilaan kuittaamalla. ON OFF M (muisti) T (viive) OFF 2 sec OUT FEH 1001 EAN SSTL FEH 1002 EAN SSTL FEH 1101 EAN SSTL FEH 1102 EAN SSTL TEKNISET TIEDOT Käyttöjännite Virrankulutus ännitelähdön kuormitettavuus Potentiaalivapaan koskettimen kuormitettavuus Silmukan toiminta lepovirta päätevastus hälytysviive muistitoiminta Suojausluokka Käyttölämpötila Varastointilämpötila Mitat ( LxKxS ) Paino V ac V dc 70 / 110 ma ac 40 / 60 ma dc 1,0 A ac/dc 30 VA / W 1,0 A ac/dc 42 Vac / 60 Vdc 30 VA / W sulku / katko 5 ma 1 kohm 0,1 / 2,5 sek on / ei IP C C 71 x 71 x / 50 g 1 / 2 silmukkainen ännitelähtöön kytkeytyy syöttöjännite hälytystilanteessa. Sekä oikosulku- että katkoilmaisu Silmukan lepotila Sisältyy toimitukseen Valittavissa silmukkakohtaisesti Valittavissa silmukkakohtaisesti 1 silm. / 2 silm. ilman pakkausta 89 / 336 / EEC

54 HÄLYTIN, 1-SILMUKKAINEN silmukkainen hälytin on kuten perinteinen hälytyskeskus yhdellä silmukalla. Silmukka on lepovirtavalvottu, joten se ilmaisee oikosulun ja katkoksen. Silmukkaan voi kytkeä sekä sulkeutuvia että avautuvia hälytyskoskettimia ja/tai vika saadaan ilmaistua. Kojeessa on iso punainen merkkivalo joka vilkkuu hälytystilanteessa. Kuitattuna tai irtikytkettynä se palaa kiinteästi. Merkkivalo näkyy kaarevan muotonsa ansiosta hyvin myös sivulle. Kojeessa on kaksi lähtöä: Merkinantokojeiden ohjauslinja (jännitelähtö) ja potentiaalivapaa vaihtokosketin, jotka molemmat aktivoituvat hälytystilanteessa ja saadaan palautumaan normaalitilaan kuittaamalla. Kuittausta ja/tai irti -kytkentää varten on oma sisääntulonsa. Kytkemällä tähän liitäntään painike/painikkeita voidaan hälytys kaukokuitata tai suorittaa kuittaus useasta pisteestä. Käyttämällä painikkeen tilalla kytkintä voi kojeen irtikytkeä. FEH 2001 EAN SSTL Reset OUT Muisti Ei muistia TEKNISET TIEDOT Silmukan toiminta lepovirta päätevastus hälytysviive muistitoiminta Hälytysääni Suojausluokka Käyttölämpötila Varastointilämpötila Mitat ( LxKxS ) Paino V ac V dc 110 ma ac 60 ma dc 1,0 A ac/dc 30 V A / W 1,0 A ac/dc 42 V ac / 60 Vdc 30 V A / W sulku / katko 5 ma 1 kohm 0,1 s on / ei 2,3 khz / 78 db IP C C 71 x 71 x g ännitelähtöön kytkeytyy syöttöjännite hälytystilanteessa. Sekä oikosulku- että katkoilmaisu Silmukan lepotila Sisältyy toimitukseen Ei viiveen valintaa Valittavissa Käyttöjännite Virrankulutus ännitelähdön kuormitet- tavuus Potentiaalivapaan koskettimen kuormitettavuus mitattu 30cm etäisyydellä ilman pakkausta 89 / 336 / EEC Ensto Busch-aeger Oy

55 55 MERKKIVALOT Yleiskäyttöinen laajalla käyttöjännitealueella toimiva merkinantokoje, joka näyttää kiinteästi palavaa punaista, keltaista, vihreää tai valkoista valoa. Valonlähteenä toimivat LED -merkkivalot, joiden ansiosta rakenne on huoltovapaa. Linssi on opaali ja sen kaarevan muodon ansiosta valo havaitaan myös sivulta. Merkkivalo sopii hyvin yksittäiseksi merkkivaloksi tai hälytysmerkkivaloksi eri järjestelmiin. Valkoinen merkkivalo soveltuu hyvin kulkuvaloksi tai ns. infovaloksi halutuin merkinnöin. nc nc FIM 1000 Punainen EAN SSTL FIM 1010 Keltainen EAN SSTL FIM 1020 Vihreä EAN SSTL FIM 1030 Valkoinen EAN SSTL TEKNISET TIEDOT Käyttöjännite Virrankulutus Suojausluokka Käyttölämpötila Varastointilämpötila Mitat ( LxKxS ) Paino 9,5-28 V ac 9,5-35 V dc 60 ma ac 30 ma dc IP C C 71 x 71 x g Ilman pakkausta 89 / 336 / EEC Ensto Busch-aeger Oy

56 SUMMERI 56 Monikäyttöinen äänenvoimakkuudeltaan säädettävä ja laajalla käyttöjännitealueella toimiva yleissummeri, joka voidaan säätää hyvin hiljaiseksi. Äänen taajuus on valittavissa kahdesta eri vaihtoehdosta. Summeri sopii hyvin välituntisoitto-, ovi-, tauko ym. summeriksi sekä merkinatolaitteeksi eri järjestelmiin. Äänen voimakkuus FIM 1100 EAN SSTL Taajuuden valinta Hz 200 Hz nc nc FIM 1100 TEKNISET TIEDOT Käyttöjännite Virrankulutus Äänen taajuus Äänen voimakkuus Suojausluokka Käyttölämpötila Varastointilämpötila Mitat ( LxKxS ) Paino 9,5-28 V ac 9,5-35 V dc 20 ma ac 10 ma dc 200 / 750 Hz 70 db max IP C C 71 x 71 x g valittavissa vain jompi kumpi 30 cm etäisyydellä ilman pakkausta 89 / 336 / EEC Ensto Busch-aeger Oy

57 HÄLYTIN 57 Laajalla käyttöjännitealueella toimiva merkinantokoje, jossa on kirkas punainen, vilkkuva valo ja katkova huomiotaherättävä äänimerkki. Laitteessa on kaksi hälytystilaa, joissa katkovan äänimerkin ja vilkkuvan merkkivalon taajuus voidaan valita toiminnan valitsimen avulla. Valonlähteenä toimivat LED merkkivalot, joiden ansiosta rakenne on huoltovapaa. Linssin kaarevan muodon ansiosta valo havaitaan myös hyvin sivulta. Tarvittaessa hälytintä voi käyttää pelkästään vilkkuvana merkkivalona, koska äänen tuottavan summerin voi kytkeä irti. Hälytin sopii yksittäiseksi hälytyskojeeksi tai hälytysmerkkivaloksi eri järjestelmiin. FIM 1200 Punainen 1 3 Off On 1: Summerin irtikytkentä Off EAN SSTL On 3: Hälytystilan valinta nc nc Off Summeri LED 0,3 sek on / 0,3 sek off On Summeri 1 sek on / 15 sek off LED On TEKNISET TIEDOT Käyttöjännite Virrankulutus Ääni ( taajuus / taso ) Suojausluokka Käyttölämpötila Varastointilämpötila Mitat ( LxKxS ) Paino 9,5-28 V ac 9,5-35 V dc 60 ma ac 30 ma dc 2,3kHz / 78dB IP C C 71 x 71 x g mitattu 30 cm etäisyydeltä ilman pakkausta 89 / 336 / EEC Ensto Busch-aeger Oy

58 MERKKIVALOTAULU 6-PISTEINEN 58 Koje on tarkoitettu käytettäväksi merkkivalotauluna esim. merkinanto-, kutsu-, hälytysjärjestelmissä. Merkkivalotaulua voidaan käyttää 1-6 pisteisenä. Hyvät merkintämahdollisuudet. Merkkivaloina punaiset ledit. Taulusta saadaan myös summatieto, joka on jaettu kahteen ryhmään (1-3) ja (4-6). FIM 1300 EAN SSTL S C FIM 1300 A1 B1 A2 B2 A1 A2 A3 AS AC B1 B2 B3 BS BC A3 AS AC B3 BS BC TEKNISET TIEDOT Merkkivalotaulun käyttöjännite Merkkivalotaulun virrankulutus Suojausluokka Käyttölämpötila Varastointilämpötila Mitat ( LxKxS ) Paino ac/dc 4 ma ac / merkkivalo 7 ma dc IP C C 71 x 71 x g ilman pakkausta 89 / 336 / EEC Ensto Busch-aeger Oy

59 MERKINANTOPAINIKE 59 Merkinanto-, hälytys- ym. järjestelmiin tarkoitettu painike, varustettuna yhdellä sulkeutuvalla potentiaalivapaalla koskettimella. Tuotteessa on hyvät nimikointi- / merkintämahdollisuudet, sillä nimikilven lisäksi painonapin kilpi on tekstitettävissä. Tekstitystä varten on tuotteen mukana valkoiset merkintäliuskat, ja painonappia varten lisäksi punaiset ja vihreät. Merkkivalolle voidaan valita osoitteellinen tai osoitteeton toiminta. Osoitteellisessa toimintamuodossa merkkivalo syttyy vain jos painiketta painetaan ja käyttöjännite on, kun taas osoitteettomassa muodossa merkkivalo syttyy kun jännite on. Toimintamuoto valitaan asennuksen yhteydessä asettamalla tuotteessa oleva valitsin haluttuun asentoon. FAP 2001 EAN SSTL A (Normaali) A B B ("Osoitteellinen") TEKNISET TIEDOT Merkkivalon käyttöjännite Merkkivalon virrankulutus Kytkimen kuormitettavuus (max) Suojausluokka Käyttölämpötila Varastointilämpötila Mitat ( LxKxS ) Paino 9,5-28 V ac 9,5-35 V dc 20 ma ac 10 ma dc 30Vac / 35Vdc 100mA ac/dc 3 VA / W IP C C 71 x 71 x g ilman pakkausta 89 / 336 / EEC Ensto Busch-aeger Oy

60 MERKINANTOPAINIKE VETONARULLA 60 Merkinanto-, hälytys- ym. järjestelmiin tarkoitettu painike, varustettuna yhdellä sulkeutuvalla potentiaalivapaalla koskettimella. Normaalin painiketoiminnan lisäksi tässä tuotteessa on vetonaru josta vetämällä saadaan kosketin sulkeutumaan kuten painiketta painettaisiin. Tässä tuotteessa on hyvät nimikointi- / merkintämahdollisuudet, sillä nimikilven lisäksi painonapin kilpi on tekstitettävissä. Tekstitystä varten on tuotteen mukana valkoiset merkintäliuskat, ja painonappia varten lisäksi punaiset ja vihreät. Merkkivalolle voidaan valita osoitteellinen tai osoitteeton toiminta. Osoitteellisessa toimintamuodossa merkkivalo syttyy vain jos painiketta painetaan (tai vetonarusta vedetään) ja käyttöjännite on, kun taas osoitteettomassa muodossa merkkivalo syttyy kun käyttöjännite on. Toimintamuoto valitaan asennuksen yhteydessä asettamalla tuotteessa oleva valitsin haluttuun asentoon. FAP 3002 EAN SSTL B ("Osoitteellinen") B A A (Normaali) FAP 3002 TEKNISET TIEDOT Merkkivalon käyttöjännite Merkkivalon virrankulutus Kytkimen kuormitettavuus (max) ( myös vetonaru ) Vetonarun pituus Suojausluokka Käyttölämpötila Varastointilämpötila Mitat ( LxKxS ) Paino 9,5-28 V ac 9,5-35 V dc 20 ma ac 10 ma dc 30Vac / 35Vdc 100mA ac/dc 3 VA/W 2,5 m IP C C 71 x 71 x g lyhennetään sopivaksi ilman pakkausta 89 / 336 / EEC Ensto Busch-aeger Oy

61 OSOITTEELLINEN KYTKENTÄYKSIKKÖ 61 Merkinanto-, hälytys- ym. järjestelmiin tarkoitettu liitäntäyksikkö, johon voi liittää puolikiinteästi yhden johtopainikkeen jossa on sulkeutuva kosketin. Tuotteessa on merkkivalo jolle voidaan valita osoitteellinen tai osoitteeton toiminta. Osoitteellisessa toimintamuodossa merkkivalo syttyy vain siinä tai niissä yksiköissä joiden johtopainiketta on painettu. Osoitteettomassa toimintamuodossa merkkivalo syttyy kaikissa samaan ryhmään kuuluvissa yksiköissä jos jonkun johtopainiketta painetaan. Toimintamuoto valitaan asennusvaiheessa asettamalla tuotteessa oleva valitsin haluttuun asentoon. FAP3010 EAN SSTL ( ) B A ( ) Laitteeseen voidaan kytkeä ainoastaan sulkeutuvia potentiaalivapaita koskettimia. Laite pystyy ohjaamaan myös ulkopuolista merkkivaloa (1 kpl LED) TEKNISET TIEDOT Merkkivalon käyttöjännite Merkkivalon virrankulutus Suojausluokka Käyttölämpötila Varastointilämpötila Mitat ( LxKxS ) Paino 9,5-28 V ac 9,5-35 V dc 20 ma ac 10 ma dc IP C C 71 x 71 x g ilman pakkausta 89 / 336 / EEC

62 MERKINANTOPAINIKE TELEPISTORASIALLA 62 Merkinanto-, hälytys- ym. järjestelmiin tarkoitettu painike, varustettuna yhdellä sulkeutuvalla potentiaalivapaalla koskettimella. Normaalin painiketoiminnan lisäksi tässä tuotteessa on liitin johtopainikkeen tms. liittämistä varten. Tässä tuotteessa on hyvät nimikointi- / merkintämahdollisuudet, sillä nimikilven lisäksi painonapin kilpi on tekstitettävissä. Tekstitystä varten on tuotteen mukana valkoiset merkintäliuskat, ja painonappia varten lisäksi punaiset ja vihreät. Merkkivalolle voidaan valita osoitteellinen tai osoitteeton toiminta. Osoitteellisessa toimintamuodossa merkkivalo syttyy vain jos painiketta tai liittimeen kytkettyä johtopainiketta painetaan ja käyttöjännite on, kun taas osoitteettomassa muodossa merkkivalo syttyy kun käyttöjännite on. Toimintamuoto valitaan asennuksen yhteydessä asettamalla tuotteessa oleva valitsin haluttuun asentoon. FAP 3011 EAN SSTL TEKNISET TIEDOT Merkkivalon käyttöjännite Merkkivalon virrankulutus Kytkimen kuormitettavuus (max) ( myös vetonaru ) Liitintyyppi Suojausluokka Käyttölämpötila Varastointilämpötila Mitat ( LxKxS ) Paino 9,5-28 V ac 9,5-35 V dc 20 ma ac 10 ma dc 30Vac / 35Vdc 100mA ac/dc 3 VA/W 6,3 mm IP C C 71 x 71 x g Huomioi johtopainikkeen kuormitettavuus. ack -liitin ilman pakkausta 89 / 336 / EEC Ensto Busch-aeger Oy

63 63 PAINIKKEET A KYTKIN VALAISTUKSEN OHAUKSEEN Yleiskäyttöisiä painike- ja kytkintauluja joissa on potentiaalivapaa vaihtokosketin ja punainen merkkivalo (led) painonappia kohden. Painikkeen ja kytkimen välinen ero on, että kytkin lukkiutuu ala-asentoon painettaessa ja vapautuu uudelleen painettaessa, kun taas painike ei lukkiudu. Näissä tuotteissa on hyvät merkintämahdollisuudet, sillä painonappi voidaan tekstittää mukana seuraavan tekstitysliuskan avulla ja lisäksi 1 ja 2 nappisten versioiden nimikilpi voidaan tekstittää. Merkkivalo voi toimia merkki- / hakuvalona, ja sen kirkkaus muuttuu syöttöjännitteen mukaan. 1 ja 2 nappisissa versioissa nimikilpi voidaan valaista merkkivalojen X3 ja X4 avulla. C X4X3 X2X1 FAP 1001 EAN SSTL FAP 1002 EAN SSTL FAP 1004 EAN SSTL FAK 1004 EAN SSTL Alla on esitetty 4 nappisen kojeen sisäinen kytkentä. 1 ja 2 nappisten kytkentä on vastaava, mutta napit 4, 3 ja (2) puuttuvat. Merkkivalot X3 ja X4 ovat nimikilven valot TEKNISET TIEDOT Merkkivalon käyttöjännite Merkkivalon virrankulutus Kytkimen kuormitettavuus (max) Suojausluokka Käyttölämpötila Varastointilämpötila Mitat ( LxKxS ) Paino 24 V ac/dc 3 ma ac 5 ma dc 42Vac / 60Vdc 250mA ac/dc 6VA / 4W IP C C 71 x 71 x / 40 / 46 g Merkkivalojen kokonaiskuorma: 1 nappinen: 9 ma ac / 15 ma dc 2 nappinen: 12 ma ac / 20 ma dc 4 nappinen: 12 ma ac / 20 ma dc 1/2/4 nappia (ilman pakkausta) 89 / 336 / EEC Ensto Busch-aeger Oy

64 YLEISKÄYTTÖISET PAINIKKEET / KYTKIMET 64 Yleiskäyttöisiä painikkeita ja kytkimiä joissa on käytettävissä yksi potentiaalivapaa vaihtokosketin sekä yksi sulkeutuva kosketin nappia kohden. Painikkeen ja kytkimen välinen toiminnallinen ero on, että kytkin lukkiutuu ala-asentoon painettaessa ja vapautuu uudelleen painettaessa, kun taas painike ei lukkiudu ala-asentoon. Näissä tuotteissa on hyvät nimikointi- / merkintämahdollisuudet, sillä nimikilven lisäksi painonapin kilpi on tekstitettävissä. Tekstitystä varten on tuotteen mukana valkoiset merkintäliuskat, ja painonappia varten lisäksi punaiset ja vihreät. Painiketta / kytkintä kohden on kullakin oma punainen merkkivalonsa joka toimii V ac/dc jännitteillä ja hyvin pienellä virralla FAP 1011 EAN SSTL FAP 1012 EAN SSTL FAK 1011 EAN SSTL FAK 1012 EAN SSTL FAK 1011 X1 X2 X1 X2 TEKNISET TIEDOT Merkkivalon käyttöjännite Merkkivalon virrankulutus Kytkimen kuormitettavuus (max) Suojausluokka Käyttölämpötila Varastointilämpötila Mitat ( LxKxS ) Paino 9,5-28 V ac 9,5-35 V dc 10 ma ac 10 ma dc 42Vac / 60Vdc 250mA ac/dc 6VA / 4W IP C C 71 x 71 x / 43 g 1 / 2 nappia (ilman pakkausta) 89 / 336 / EEC Ensto Busch-aeger Oy

65 KOSTEUSVAHTI 65 Kosteusvahti on 1 -silmukkainen valvontakoje joka ilmaisee kosteuden mittaamalla anturijohtimien välille syntyvää vähäistä johtavuutta. Kosteusvahdin avulla voidaan valvoa esimerkiksi astianpesukoneen, lämminvesivaraajan tms koneen / kalusteen mahdollista vesivuotoa, joka on hyvin vaikea havaita ennen kuin vahingon laajuus on suuri. Asentamalla kosteusvahti valvomaan sopivia kohteita rakennuksessa voidaan mahdollinen vesivuoto ilmaista jo siinä vaiheessa kun ensimmäiset tipat tippuvat, ja näinollen vältytään hyvinkin suurilta vahingoilta. Kojeessa on merkkivalo ja kuittauspainike. Merkkivalo vilkkuu hälytystilanteessa ja kuitattuna se palaa kiinteästi kunnes hälytyksen aiheuttanut kosteus on hävinnyt. Merkkivalon toiminnan voi koestaa kuittauspainikkeesta. Kojeessa on kaksi lähtöä: Merkinantokojeiden ohjauslinja (jännitelähtö) ja potentiaalivapaa vaihtokosketin, jotka molemmat aktivoituvat hälytystilanteessa ja saadaan palautumaan normaalitilaan kuittaamalla. FEH 2100 EAN SSTL OUT Muisti Ei muistia Anturina voi käyttää esim. Enstosta saatavaa Teippianturia FLA TEKNISET TIEDOT Käyttöjännite Virrankulutus ännitelähdön kuormitettavuus Potentiaalivapaan koskettimen kuormitettavuus Silmukan toiminta hälytysraja päätevastus hälytysviive muistitoiminta Suojausluokka Käyttölämpötila Varastointilämpötila Mitat ( LxKxS ) Paino V ac V dc 70 ma ac 40 ma dc 1,0 A ac/dc 30 VA / W 1,0 A ac/dc 42 Vac / 60 Vdc 30 VA / W 5-10 ua ei käytetä 0,1 s on / ei IP C C 71 x 71 x g ännitelähtöön kytkeytyy syöttöjännite hälytystilanteessa. ilmaisee johtavuuden Valittavissa yliheittimellä ilman pakkausta 89 / 336 / EEC Ensto Busch-aeger Oy

66 TEIPPIANTURI ussi-kosteusvahdin teippianturi Teippianturia FLA 2100 voidaan käyttää esimerkiksi astianpesukoneen, pyykinpesukoneen, lämminvesivaraajan ym. vettä käyttävien laitteiden vuotojen ilmaisijana. FLA Teippianturi liimataan tasaiselle puhtaalle lattiapinnoitteelle. Esimerkiksi; maalatut, lakatut, kaakeloidut ja muovipintaiset lattiat. Teippianturi toimii kastuessaan. Mikäli anturi peitetään vettäeristävällä materiaalilla estyy sen toiminta. os anturin pituus halutaan yli 10m, tai olosuhteet ovat epäedulliset suositellaan käytettäväksi kahta teippianturia liimattuina rinnakkain noin cm etäisyydelle toisistaan. Kosteusvahdin anturiliittimet 1 & 2 kytketään tällöin molemmat omiin teippeihinsä. FLA EAN SSTL Pituus 2 m FLA EAN SSTL Pituus 50 m Esimerkiksi: KLM 2x0,8 Aloitus kohta Kulmat ja juotokset suojataan esim. teipillä. Huomioi jalkojen paikat, ettei anturi vaurioidu uotos HUOM: Teippianturin mukana toimitetaan yksityiskohtaisempi ohje. Ensto Busch-aeger Oy

Merkinantotuotteet. Muuntaja. Valvontakojeet. Painikkeet ja kytkimet. Kohde. Puh Laatija Pvm. 70 607 65 FLM1000 Muuntaja 230 V ac / 15 V ac

Merkinantotuotteet. Muuntaja. Valvontakojeet. Painikkeet ja kytkimet. Kohde. Puh Laatija Pvm. 70 607 65 FLM1000 Muuntaja 230 V ac / 15 V ac Kohde Yritys Til.nro Toim.os Merkki Lask.os Toim.aika Puh Laatija Pvm. Merkinantotuotteet Muuntaja 70 607 65 FLM1000 Muuntaja 230 V ac / 15 V ac Valvontakojeet 70 607 11 FEH1001 Valvontakoje 1-silmukkainen

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Artic Monipuolinen kalustesarja kaikkeen rakentamiseen

Artic Monipuolinen kalustesarja kaikkeen rakentamiseen Artic Monipuolinen kalustesarja kaikkeen rakentamiseen Artic on arjessa mukana. Strömfors Artic on luotettava ja kattava sähkökalustesarja, joka sisältää kaikki kodin sähköistämisessä tarvittavat tuotteet.

Lisätiedot

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 23.11.2006 D18016Fs Lokaset 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja

Lisätiedot

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS)

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS) Hätäkutsupakkaus Tyyppi: 5200 xx Pakkaus koostuu: erkkivalo Tyyppi: 5203 xx Vetonarupainike Tyyppi: 5202 xx Sammutuspainike Tyyppi: 5201 xx Teholähde Tyyppi: 5204 xx Täydentävät tuotteet (eivät kuulu toimitukseen):

Lisätiedot

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15 Telemerkki Oy TM-EIAC Ohjauskoje Versio 1.00 [ ii Copyright Notice Tavaramerkit Vastuurajoitus Yhteystiedot TM-EIAC käyttöohje Copyright 2007 Telemerkki Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi ilman

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 13.10.2004 LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN WAVIN-LABKO OY S I S Ä L L Y S L U E T T E

Lisätiedot

KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9

KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9 HÄLYTYS- LAITTEET KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9 SKS-automaatio Oy Martinkyläntie 50, PL 122, 01721 Vantaa, sähköposti: automaatio@sks.fi, faksi 852 6820, puh. *852 661 Etelä-Suomi Martinkyläntie 50

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

IMPRESSIVO -asennuskalusteet Tuotevalikoiman optimointi

IMPRESSIVO -asennuskalusteet Tuotevalikoiman optimointi Tuotetiedote 10/2015 IMPRESSIVO -asennuskalusteet Impressivo-tuotevalikoimaa optimoidaan syksyn 2015 aikana. Muutoksen tavoitteena on selkeyttää tuotevalikoimaa ja parantaa tuotteiden saatavuutta. Keskeiset

Lisätiedot

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT FI.TBIQ2480.130225 Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Yleistä IQnomic plus -moduulia käytetään lisätoimintoihin, joiden tulot ja lähdöt eivät sisälly vakiona koneen ohjausyksikköön.

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Strömfors Artic. Uppoasennettavat sähköasennuskalusteet

Strömfors Artic. Uppoasennettavat sähköasennuskalusteet Strömfors Artic Uppoasennettavat sähköasennuskalusteet 1 Artic tekee toimivan kodin Artic on tasokas ja kattava sähkökalustesarja, joka tunnetaan laadukkuudestaan, yksilöllisyydestään sekä käytännöllisyydestään.

Lisätiedot

IMPRESSIVO asennuskalusteet Tuotevalikoiman optimointi

IMPRESSIVO asennuskalusteet Tuotevalikoiman optimointi Tuotetiedote 08/2015 IMPRESSIVO asennuskalusteet Impressivo tuotteistoon on vuosien varrella syntynyt paljon päällekkäisyyksiä, josta syystä valikoima optimoidaan tarkoituksenmukaiseksi syksyn 2015 aikana.

Lisätiedot

Hegetest Wire Detector Pulssitesteri

Hegetest Wire Detector Pulssitesteri Hegetest Wire Detector Pulssitesteri Toiminta- ja käyttöohje: Hegetest Wire Detector on uusi laite johtimien tutkimiseen. Tällä laitteella voit yhdellä kytkennällä todeta kaapelista kuusi sen eri tilaa:

Lisätiedot

Valomasto ModulSignal 70 mm

Valomasto ModulSignal 70 mm Turva Merkinantolaitteet Valomastot Valomasto ModulSignal 70 mm Modulaarinen - koottava Korkea kotelointiluokka IP65 Käyttölämpötila -25 C...+70 C Toiminta Valomastot ovat moduulirakenteisia. Jopa viisi

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje

SET-61. Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 Pirkkala Vaihde 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 23.9.2009 D17016Ds SET-61 Käyttö- ja asennusohje 1. TEKNISET TIEDOT SET-61 laitteisto Käyttöjännite

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ-01-10-c-1 1234 Trafo 1.8VA Relay NC/ S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Constant Pressure Controller L1 MO-500 N FLÄKT 23~ 0-500 Pa 50/60Hz SUPPLY 1 x

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

remontin teko on mukavaa ja nopeaa

remontin teko on mukavaa ja nopeaa PINTA-ASENNUSKALUSTEET remontin teko on mukavaa ja nopeaa VALINTATAULUKKO OTEO KOJERUNGOILLE Toiminto Kivi Koottu Irrallinen Koottu Kytkimet 10 AX - 250 V~ Vaihtokytkin 860 01 (1) 861 01 (1) 862 01 Kaksinapainen

Lisätiedot

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje Vexve Controls - Vexve AM CTS vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje VEXVE AM CTS Vexve AM CTS on kompakti elektroninen vakiolämpötilasäätäjä joka säätää sekoitusventtiiliä niin, että menoveden lämpötila

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä

määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä UTUSAFE tuotteet: Riese hätä-seis- ja turvareleet www.utupowel.fi UTU Powel Oy Komponentit puh. (09) 274 6411 fax. (09) 274641 Hätä-seisrele, turvaluokka 4 3565201 SAFE 4 24 V AC/DC 3 av. 1 s. 3565202

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 KYTKENTÄOHJE MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan MITTAUSJOHTIMET: Liitin nro 12

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite GR4A-7 Kiertoliiketoimilaite läppäventtiileille Nimellisvääntömomentti 40 Nm Nimellisjännite AC/DC 4 V Ohjaus auki-kiinni ekniset tiedot Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 4 V Nimellisjännitteen

Lisätiedot

Elco elektroninen termostaatti ELTH

Elco elektroninen termostaatti ELTH Keskus Lämpötilasäätimet ja -anturit Elco elektroninen termostaatti ELTH Elektroninen termostaatti DIN-kiskoon On-off säätö digitaalinäytöllä NTC-anturi, säätöalue -35 C...+99 C Yksi tai kaksi relelähtöä

Lisätiedot

SÄHKÖKALUSTESARJA LAATUA, TYYLIÄ, KOHTUULLINEN HINTA JA HELPPO ASENNUS

SÄHKÖKALUSTESARJA LAATUA, TYYLIÄ, KOHTUULLINEN HINTA JA HELPPO ASENNUS SÄHKÖKALUSTESARJA LAATUA, TYYLIÄ, KOHTUULLINEN HINTA JA HELPPO ASENNUS Etman Sähkökalustesarjan tyylikäs muotoilu antaa loppukuluttajalle käsityksen myös tuotteiden korkeasta laadusta. Tuoteperhe käsittää

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

IMPRESSIVO -asennuskalusteet Tuotevalikoiman optimointi

IMPRESSIVO -asennuskalusteet Tuotevalikoiman optimointi Tuotetiedote 10/2015 IMPRESSIVO -asennuskalusteet Impressivo-tuotevalikoimaa optimoidaan syksyn 2015 aikana. Muutoksen tavoitteena on selkeyttää tuotevalikoimaa ja parantaa tuotteiden saatavuutta. Keskeiset

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin,

Lisätiedot

Turvapuhelin GMED-2G. Pikaopas Helpmeans. Greenmoore Oy, Ver. 1.0

Turvapuhelin GMED-2G. Pikaopas Helpmeans. Greenmoore Oy, Ver. 1.0 Turvapuhelin GMED-2G Pikaopas Helpmeans Greenmoore Oy, Ver. 1.0 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTELMÄN YLEISKATSAUS... 3 1.1. TURVAPUHELINLAITTEEN OSIEN TUNNISTAMINEN... 3 1.2. VIRTALÄHDE... 6 2. GMED-ASENNUS...

Lisätiedot

turvavalopuomi SG-BIG Base

turvavalopuomi SG-BIG Base Turva Optiset turvalaitteet Turvavalopuomit, kehontunnistus turvavalopuomi SG-BIG Base Kehontunnistus, Tyyppi 2 / 4, PL c / e Toimintaetäisyys 0,5-60 m Valvontakorkeus 500-800-900-1200 mm www.oem.fi, asiakaspalvelu@oem.fi,

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

TAPESWITCH Ohjausyksikkö PRSU/4 Asennusohje

TAPESWITCH Ohjausyksikkö PRSU/4 Asennusohje 1. ESITTELY Tapeswitch PRSU/4 ohjausyksikkö on suunniteltu käytettäväksi yhdessä Tapeswitch kosketusherkkien antureiden kanssa. Anturina voi olla tuntomatto, tuntoreuna tuntopuskuri. Järjestelmän asennusohjeet

Lisätiedot

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA 1. Kuivakiehuntasuojan elektrodi ENT 220. 2. Käytön merkkivalo, joka ilmoittaa että molemmat kattilaa ohjaavat releet ovat kiinni. Häiriötapauksissa vihreä merkkivalo sammuu, ja releet avautuvat. 3. Syöttöjännitteen

Lisätiedot

FC1008, FC1012 Paloilmoituskeskukset

FC1008, FC1012 Paloilmoituskeskukset FC1008, FC1012 Paloilmoituskeskukset Kahdeksan tai 12 ryhmää yhteensopiva kaikkien Siemensin kollektiivisten paloilmaisimien kanssa kattava yhteensopivuus kahdella valittavissa olevalla ilmaisinlinja-asetuksella

Lisätiedot

Terraneo Kytkentäkuvat ja ohjelmointi

Terraneo Kytkentäkuvat ja ohjelmointi OY ESMI AB Olarinluoma 4 PL95 0220 ESPOO puhelin 09 452 7 fax 09 452 703 www.esmi.com Terraneo Kytkentäkuvat ja ohjelmointi 6657376FI/0 44-2000 2 Sisällysluettelo Kytkentäkaavio yhdellä nousujohdolla...3

Lisätiedot

TIDOMAT smartone - etälukija MIFARE

TIDOMAT smartone - etälukija MIFARE TIDOMAT smartone - etälukija MIFARE SO-3393 (Mifare ) Tyylikkäästi muotoiltu etälukija taustavalaistulla kosketusnäppäimistöllä. MIFARE tyyppisille etälukutunnistimille. Vihreä, keltainen tai punainen

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Kuvaus AMB-toimilaitteilla ohjataan kääntyvien sekoitusja palloventtiilien toimintaa. AMB 162- ja AMB 182 -toimilaitteita käytetään lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Kuvaus AMB toimilaitteet on tarkoitettu sekoittaville sekä jakaville kääntöluistiventtiileille. AMB 162- ja AMB 182 -toimilaitteita käytetään lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN

MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN Busch-Installationsbus EIB Ensto Busch-Jaeger Oy 2 Modernia taloautomaatiota Busch-Installationsbus EIB-väylätekniikalla EIB European Installation Bus on väyläpohjainen

Lisätiedot

Lisätarvikkeet STRA-01, STRA-04 ja STRA-14

Lisätarvikkeet STRA-01, STRA-04 ja STRA-14 Lisätarvikkeet STRA-01, STRA-04 ja STRA-14 Ulkoinen lämpötila-anturi STRZ-05 Huoneanturin tekniset tiedot: 0 50 C IP30 Ulkoisen anturin tekniset tiedot: Pinta-anturin tekniset tiedot: - Aikavakio - Johdon

Lisätiedot

Sigma CP. Konventionaalinen palovaroitin/-ilmoitinkeskus. Käyttöopas (K11040M2) Man-1082 Julkaistu

Sigma CP. Konventionaalinen palovaroitin/-ilmoitinkeskus. Käyttöopas (K11040M2) Man-1082 Julkaistu Sigma CP Konventionaalinen palovaroitin/-ilmoitinkeskus (K11040M2) Käyttöopas Man-1082 Julkaistu 6.6.2013 Palohälytystila Yleiset paloilmoitusmerkkivalot (Palo) ja jokin vyöhykekohtainen paloilmoitusmerkkivalo

Lisätiedot

LOOP 1 OUT RET Silmukka 1 Lähtö CI NC NO C2 NC NO C3 NC NO C4 NC NO. Palo

LOOP 1 OUT RET Silmukka 1 Lähtö CI NC NO C2 NC NO C3 NC NO C4 NC NO. Palo 0V 0V REM EV Vin Vin SNDR & V - hälytinulostulo 00mA 0kohm päätevastus LOOP LOOP SNDR SNDR Okärkitiedot VIKAkärkitiedot AUX AUX FAULT RS AUX SUPPLY LOOP LOOP SNDR SNDR MINI- MPX REP AUX AUX FAULT 0V 0V

Lisätiedot

Strömfors Artic. Uppoasennettavat sähköasennuskalusteet

Strömfors Artic. Uppoasennettavat sähköasennuskalusteet Strömfors Artic Uppoasennettavat sähköasennuskalusteet 1 Artic tekee toimivan kodin Artic on tasokas ja kattava sähkökalustesarja, joka tunnetaan laadukkuudestaan, yksilöllisyydestään sekä käytännöllisyydestään.

Lisätiedot

S85 laseretäisyysanturi

S85 laseretäisyysanturi Anturi Valokennot Etäisyysanturit S85 laseretäisyysanturi Laser 2-luokan näkyvä valo helpottaa asennusta Tunnistusetäisyys 10 tai 20 m, tarkkuus 7 mm, toistotarkkuus 1 mm 4-20 ma tai 0-10 V skaalattava

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

19. ELKO Pistorasia 1-os- maad. IP21

19. ELKO Pistorasia 1-os- maad. IP21 19. ELKO Pistorasia 1-os- maad. IP21 19.1 Pistorasia 1-os- maad. IP21 Pinta-asennettava, 1-osainen pistorasia kuiviin tiloihin. Ruuviliittimin. 16 A, 250V. Sulkulaittein, suojamaadoitettu. Taustalevyllä.

Lisätiedot

PROXIMITY /etälukijat CZ-EMM3 CZ-EMM4

PROXIMITY /etälukijat CZ-EMM3 CZ-EMM4 Kocom Finland Oy WWW.kocom.fi PROXIMITY /etälukijat CZ-EMM3 CZ-EMM4 cz-emm34_en 08/08 Etätunnisteiden lukijat CZ-EMM3 ja CZ-EMM4 joita kutsutaan myös lukupäiksi - ovat suuniteltu erilaisten passiivisten

Lisätiedot

Hälytysanturien liittäminen. Yleistä

Hälytysanturien liittäminen. Yleistä Yleistä ALM-ohjausyksikkö (hälytysjärjestelmä) voidaan tilata tehtaalla valmisteltuna ulkoisiin hälytysantureihin liittämistä varten. Valmistelu koostuu liittimestä C8112. Liitin on keltainen ja sijaitsee

Lisätiedot

VESIMITTARIN ASENTAMINEN

VESIMITTARIN ASENTAMINEN VESIMITTARIN ASENTAMINEN Helppoa ja vaivatonta! Ei vaadi aiempaa kokemusta sähköliitännöistä Tarvitset vain perustyökalut VILKASE.FI ASENNUSOHJE..0 (.) VILKASEetälukulaite (.) Pulssikaapeli (.) Antenni

Lisätiedot

SafeLine GL1. Käsikirja. GSM-vaihtoehto kaikille hissipuhelimillemme. (GSM-Line)

SafeLine GL1. Käsikirja. GSM-vaihtoehto kaikille hissipuhelimillemme. (GSM-Line) SafeLine GL1 (GSM-Line) Käsikirja GSM-vaihtoehto kaikille hissipuhelimillemme. SafeLine GL1 (GSM-Line) Käsikirja safeline.eu Sisältö Safety and general information Käyttöönotto 4 LED-Diodit 4 Häiriö/huono

Lisätiedot

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET KUNNOSSAPITO-OHJELMA KESKUKSEN NUMERO : Palo Vika HÄTÄKESKUS : Puh LISMAR OY Telinetie 3 33880 LEMPÄÄLÄ p 03 31249110 f 03 3672116 http//www.lismar.fi

Lisätiedot

Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Pika-asennusohje. Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse.

Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Pika-asennusohje. Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse. Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse. On tärkeää, että luet ohjeen läpi yksityiskohtaisesti. Pika-asennusohje Ennen kun

Lisätiedot

Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje

Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje Niclas Nylund 13.4.2016 PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C tunnistin Tunnistin on erityisesti koululuokkiin suunniteltu läsnäolotunnistin tunnistin. Tunnistin

Lisätiedot

Tele Radio Leopard. Rx2 Asennusohjeet. Suomi (käännös) IM-T80-RX002-A06-FI

Tele Radio Leopard. Rx2 Asennusohjeet. Suomi (käännös) IM-T80-RX002-A06-FI T80 Tele Radio Leopard Rx2 Asennusohjeet Suomi (käännös) IM-T80-RX002-A06-FI Kiitämme Tele Radio-tuotteen hankkimisesta Tele Radio T80 Leopard RX2 LUE KAIKKI OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN TUOTTEEN ASENNUSTA

Lisätiedot

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010 1/7 S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset Laboratoriotyö, kevät 2010 Häiriöiden kytkeytyminen yhteisen impedanssin kautta lämpötilasäätimessä Viimeksi päivitetty 25.2.2010 / MO 2/7 Johdanto Sähköisiä

Lisätiedot

PIENJÄNNITETUOTTEET EAO (OLTEN) -PAINONAPPIKALUSTEET

PIENJÄNNITETUOTTEET EAO (OLTEN) -PAINONAPPIKALUSTEET PIENJÄNNITETUOTTEET EAO (OLTEN) -PAINONAPPIKALUSTEET SISÄLLYS SIVU SARJA 04 (22/30 mm:n asennusaukkoon) Merkkivalot... 2 Tavalliset painikkeet... 2 Valopainikkeet... 3 Hätäseis-painikkeet... 4 Sienipainikkeet...

Lisätiedot

Nokeval No v1.2. Paneelimittari PME600 ja PME610 lämpötila-antureille ja prosessituloille

Nokeval No v1.2. Paneelimittari PME600 ja PME610 lämpötila-antureille ja prosessituloille Nokeval No 100211 v1.2 Paneelimittari PME600 ja PME610 lämpötila-antureille ja prosessituloille Johdanto Nokeval PME600/PME610 on helppokäyttöinen paneelimittari. Käyttöjännitealue on 21..265 VAC/DC. Mittariin

Lisätiedot

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 10.06.2010 SET/S2 Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 1(4) 1. YLEISTÄ SET/S2 on anturi, joka

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-Infoline. 1510 UC-500 Kutsujärjestelmä inva-wc:tä varten. 1673-1-8322 Rev. 01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-Infoline. 1510 UC-500 Kutsujärjestelmä inva-wc:tä varten. 1673-1-8322 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/Infoline/Titelblatt - 1510 @ 25\mod_1339651633537_174011.docx @ 217346 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8322 Rev. 01

Lisätiedot

DICENTIS Konferenssijärjestelmä

DICENTIS Konferenssijärjestelmä DICENTIS Konferenssijärjestelmä fi Käyttöopas DICENTIS Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Turvallisuus 4 2 Tietoja tästä käyttöoppaasta 5 2.1 Kohdeyleisö 5 2.2 Tekijänoikeus ja vastuuvapautuslauseke

Lisätiedot

GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE

GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE ZEUS4-VD GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE V 1.2 ASENNUS, TOIMINTA JA OHJELMOINTI MAAHANTUOJA: FIN- ALERT ELECTRONICS OY WWW.FINALERT.FI PERUSTIEDOT ZEUS4 - VD on GSM hälytyksensiirtolaite joka

Lisätiedot

ECOA 901 lämmitettävä lumi- ja jäätunnistin ECOA 902 lämpötila- ja kosteustunnistin

ECOA 901 lämmitettävä lumi- ja jäätunnistin ECOA 902 lämpötila- ja kosteustunnistin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTION BEDIENUNGSANLEITUNG PAIGALDUSJUHEND ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NOTICE D INSTALLATION MONTAVIMO INSTRUKCIJA RAK 24.05.2004 ECOA 901 lämmitettävä lumi- ja

Lisätiedot

Mittalaitepöydät. Tuoteluettelo

Mittalaitepöydät. Tuoteluettelo 1 Mittalaitepöydät Tuoteluettelo 2 SÄHKÖTYÖPÖYDÄT... 3 MITTALAITEPÖYDÄT... 4 KORKEA MITTALAITEPÖYTÄ TM-MLP/K1,8... 4 MITTALAITEPÖYTÄ TM-MLP/M1,8... 5 MOOTTOROITU MITTALAITEPÖYTÄ TM-MLP/MO... 6 KALLISTUVA

Lisätiedot

SafeLine GL4. Käyttöohjeet. GSM-vaihtoehto kaikille hissipuhelimillemme kiinteällä virtalähteellä ja akkuvarmennuksella.

SafeLine GL4. Käyttöohjeet. GSM-vaihtoehto kaikille hissipuhelimillemme kiinteällä virtalähteellä ja akkuvarmennuksella. SafeLine GL4 Käyttöohjeet GSM-vaihtoehto kaikille hissipuhelimillemme kiinteällä virtalähteellä ja akkuvarmennuksella. SafeLine GL4 Käyttöohjeet safeline.eu SUOMI V. 1.02 10.2009 Yksikön kytkeminen Yksikön

Lisätiedot

Pitkäetäisyyksinen induktiivinen lähestymiskytkin E2A3. 27 (40) mm. 27 (44) mm. 27 (40) mm. 34 (50) mm. 34 (49) mm. 39 (60) mm.

Pitkäetäisyyksinen induktiivinen lähestymiskytkin E2A3. 27 (40) mm. 27 (44) mm. 27 (40) mm. 34 (50) mm. 34 (49) mm. 39 (60) mm. Pitkäetäisyyksinen induktiivinen lähestymiskytkin E2A Pitkä etäisyys parantaa suojausta ja tunnistuskykyä Kolminkertaisen etäisyyden lähestymiskytkimet uppoasennuskäyttöön. Pitkä käyttöikä varmistettu

Lisätiedot

Smoke Alarm FERION 4000 O

Smoke Alarm FERION 4000 O Smoke Alarm FERION 4000 O fi Smoke Alarm Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Graphics 4 2 Johdanto 6 3 Kiinnitys 7 4 Ylläpito 9 5 Tekniset tiedot 10 6 Asiakaspalvelu 11 Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT.

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT. KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 55 MAN. / AUT. Jäätymissuoja-anturi Termostaatti 0-0 V BMS ON-OFF OVIKOSKETIN 0-0 V ON-OFF BMS -REPORT OUT IN IN IN OUT Ovikosketin mek. / magn. OUT J4 J6 J5 J6 OHJAUS

Lisätiedot

Harjoitustyön 2 aiheiden kuvaukset

Harjoitustyön 2 aiheiden kuvaukset Sivu 1 (5) 1 Raitiovaunun oven avaamis- ja sulkemispiiri Raitiovaunun oven vieressä on matkustajan avauspainike. Kun vaunu on paikallaan, matkustajan avauspainikkeen painaminen antaa signaalin, joka avaa

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje V1.4 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 NEUTRON12-3G ETÄLUENTALAITE 1 Yleistä

Lisätiedot

ABB Busch-Jaeger Oy BUSCH-JAEGER TUOTEUUTISIA TUOTEUUTISIA 04/2009. Kosti sarja ulkonäkö ja tuotevalikoima uudistuu

ABB Busch-Jaeger Oy BUSCH-JAEGER TUOTEUUTISIA TUOTEUUTISIA 04/2009. Kosti sarja ulkonäkö ja tuotevalikoima uudistuu TUOTEUUTISIA 04/2009 Kosti sarja ulkonäkö ja tuotevalikoima uudistuu Asennuskalusteiden Jussi ja Impressivo sarjoihin Kellokytkin 0-luokan pistorasia Europistorasia Systimax RJ-45 telerasia Jussi sarjaan

Lisätiedot

IHC Sovellusesimerkkejä

IHC Sovellusesimerkkejä IHC Sovellusesimerkkejä Tässä dokumentissa on esitelty esimerkinomaisesti IHC-yksiköiden kytkentöjä valaistuksen ohjaukseen. Esimerkit ovat yhtä lukuunottamatta ns stand alone -kytkentöjä eli yksiköt toimivat

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Johdonsuojakatkaisijat

Johdonsuojakatkaisijat Johdonsuojakatkaisijat System Pro M Kytkentäkaaviot 1 nap. 2 nap. 3 nap. 4 nap. 1 nap.+ NA 3 nap.+ NA Johdonsuojakatkaisijan merkinnät S201 S 261 B 16 SK ~ 230/400 STOTZ 6000 3 Selektiivisyysluokka Oikosulun

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member Summary Form Skill Number 406 Skill Sähköasennus Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E F Työ- ja sähkötyöturvallisuus Käyttöönotto, testaus ja toiminta Mitat ja

Lisätiedot

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 132 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 6 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Käyttöohjeet DVC-P sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Systemair Oy Nietostie 2 FI-01390 VANTAA Phu: +358 (0)20 7920 520 Fax: +358 (0)20 7920 530 mailbox@systemair.fi www.systemair.de Sisältö

Lisätiedot

AITO VERKKO 6kW ja 9kW ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AITO VERKKO 6kW ja 9kW ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FI AITO VERKKO 6kW ja 9kW ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FI ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE AITO VERKKO 6kW 907228 AITO VERKKO 9kW 907229 1. SÄHKÖKIUASPAKETTIIN KUULUU: 1. Kiuas ohjauslaitteineen 2. Kiinnityslevy + kiinnitysruuvit

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

ITSERAJOITTUVA LÄMMITYSKAAPELI

ITSERAJOITTUVA LÄMMITYSKAAPELI ITSERAJOITTUVA LÄMMITYSKAAPELI PST-itserajoittuvaa lämmityskaapelia käytetään ensisijaisesti vesijohtojen, viemäreiden, kattokaivojen, räystäskourujen, syöksytorvien tms. sulanapitoon sekä pienten tilojen

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

Elektroniset sysäysreleet

Elektroniset sysäysreleet Elektroniset sysäysreleet EPS 0B EPS 0B Käyttöpainike Jokaisella painalluksella tästä painikkeestä sysäysreleen lähtökosketin vaihtaa tilaa. min 60 Tilannäyttö LEDin palaessa lähtökosketin on kytketty

Lisätiedot

Huurtumattomat säiliöpakastimet. Jászberény-tehdas

Huurtumattomat säiliöpakastimet. Jászberény-tehdas Huurtumattomat säiliöpakastimet Jászberény-tehdas ESSE-N / A.S. Lokakuu 2004 Yleistä Markkinoiden ensimmäinen huurtumaton säiliöpakastin Tehdas HUC = Jászberény / Unkari yksinkertainen elektroninen säädin

Lisätiedot