Merkinantotuotteet Esimerkkijärjestelmiä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Merkinantotuotteet Esimerkkijärjestelmiä"

Transkriptio

1 Merkinantotuotteet Esimerkkijärjestelmiä

2 5 15 ; I E A H E H A I A 2 EA H A I A L EI K A HE L EI K A HE K EI E = 8 = H= K L = " $ & 0 O O I H A I A 0 O O I A 0 O O I A E = L = L = = 0 O O I A L = I = = = K K 8 = I = = = K K E = L = L = = 0 O O I A I K I 5 = EH= = = = = I K D O O I 6 = = L A L = L = L ED O O I 2 E = H A K I L = D E I A K I L = D E " $ & " $ & K I K H A I A 1 L = 9 + D K I K H A I A 0 E= = K I K H A I A 2 A = H = K I D O O I H A I A 0 D O O I H A I A 5 I E= = E E EI D D O O I = HE A H E = H A I A 2 = L A K = I K = L K F O O H A I A 4 = L E = K I K H A I A HE= I A = K I K H A I A 2 = L A K =!!! "! $! & " " " " " $ HE A H E = H A I A 5 EI F O O H A I A = = C EI A A EC E= = EI A A F K D A E L A H 5 EI F O O H A I A EE E A K I K H A I A EE HE A H E = H A I A EI I K A HE = " & # #

3 6 K A A 6 A EI A 8 = L = A A 8 = L = A A I E K = E A D O E. - 0 A H E = A A A H EL = K A HE. 1 0 O E #! # " # # # $ # % K I K A A = F = E E A A O E A A H EL = = K K $ F EI A E A. 1! A H E = F = E E A A O E A. ) 2. ) 8 A F = E E A. ) 2! I EA A E A O A O I E. ) 2! K I K F = E E A 6 A A F EI H= I E=. ) 2! 8 = = EI K I F = E E A A = O E A. ) 2. ) 2. ) 2 ". ) " ; A EI O EI A F = E E A A = O E A. ) 2. ) 2. ). ) # & # ' $ $ $ $! $ " I A K I L = D E K K A A I A K I L = D E A EF F E= K HE. ) 8 EHA A. 14 K K = =. O A O I E. ; $ = F = EI K = = HEF EI H= I E=. 6 $. 6 $. 6 $ 4 6 A A F EI H= I E=. 6!! HE A H E = H A I A A A L E A. 1 E E E F E. 6 2 O A EI H= I E= L E I A E A =. 4 5 L EE HA A. 14 $ # $ $ $ % $ & $ ' % % % %! % " % #

4

5 # ) ) ) 4 ) 5 1) 5 7 7, - -! 8 = N $ ) ; ; ) ) ) ) 1 1 ) 2 ) ) 8 ) ) ; 6 6 ; ) ) 8 ) ) 0 ) ; ; ;

6

7 % ) = N $ F ) , ) D ) ) = ; ) 8 6 ) ) ) ) ) 8 ) ! 8 = N $ ) 5 7 ) ) ) 4 ) 5 1) 5 7 7, ) ) ) 1 ) ) ) 4 ) 5 1) ) ; ; ) ) ) ) 1 1 ) 2 ) ) 8 ) ) ; 6 6 ; ) ) 8 ) ) 0 ) ; ; ;

8

9 ' 8 ) 4 ) ) 0, ; ) )! 8 = N $ ) 5 7 ) ) ) 4 ) 5 1) 5 7 7, - - 0, ) ) )! 8 = N $ ) 5 7 ) ) ) 4 ) 5 1) 5 7 7, ; ; ) ) ) ) 1 1 ) 2 ) ) 8 ) ) ; 6 6 ; ) ) 8 ) ) 0 ) ; ; ;

10

11 0 ; 6 ; 5-5 ; ; 6 ; ) &! # # & 8 =? ) ; ) ) ; ; 6 6 ) ) ) ) 8 ) ) ) ) ) , ) 2 ) ) ) , ) ) ) 0 5 N " N # & " D " N & % # D ) " N & & % # D ) N N # # & D ; 6-0, 1 6 ) 4 1 ) 8 1, ) ) ) ) ) ) ) ; 6 ; $ ) =?

12

13 13 HÄLYTYSKOE LINAVALVONNALLA ( ) K 230V / max 16A SUOALETKU MUUN- TAAN RASIAN OSUU- DELLE MUUNTAA ASENNETAAN : D D D ( ) ( ) ( ) ( ) Ö Ö ( ) : x A KYTKEÄ SUOA MYÖS KÄYTTÖÖN. x x x x x + x + Ö Ö Ö

14

15 # 0 ; 6 ; 5-8 ) 5 6 ) ) ) ; 6 ; ! #. 1! ) ) )! " $ * * *! ) 5 * 5 ) + * + % ' &. 1! ) ) )! * * *! ) 5 * 5 ) + * +! # % " $ &. 1! ) ) )! * * *! ; ) 5 * 5 ) + * +

16

17 % 8 ) 5 6 ) ) ) ) 8 ) 8 ) ) 0 ; 6 ; ) ) 8 ) ) " 8

18

19 ' 0 ; 6 ; ; 6 ; , ) 8 1 ) 8 ) ) ) ) ) ) 6 6 ) ) ; 6-1 ) ) = N # ) ) 8 ) ) ) ) = E ) 0 ; 6 ; 5 ) ) = E * 0 ; 6 ; 5 ) ) - 7 5! 8 = N $ ) 5 7 ) ) ) 4 ) 5 1) 5 7 7, ) 8 6 ) ) 8 ) I 8 ) ) 8 ) ) 1 ) ) ) ; 0 ; # I 8 ) 16 ) ) ) ) ) 8 ) ) 8 ) ) ) 5 0 ) 7 6 ) ) ) 7 8 ) ) 1 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 1 ) ) ) 4 ) 5 1) ) ) 4 ) 5 1) 5 7 7, - ) ; ) ) ) ) ) ; ; ) 2 ) ; 0, - 0 ; ) 0 ) 7 6 ) ) ; ; 6 ; ) " ) ) ) ) 7 6 ) ) 8 ) 4 ) ; , ) ) ; ) 7 8 ) ) " 8, , ; ; ) ) ) ) 1 1 ) 2 ) ) 8 ) ) ; 6 6 ; ) ) 8 ) ) 0 ) ; ; ;

20

21 S

22

23 ! 6 ) ) 8-8 ) 8 6 ) ) ) ) ) 4 ) 5 1) ) 5 7 ) ) ) 4 ) 5 1) 5 7 7, - -! 8 = N $ ) ) 8 ) ) ; D ) ; D 8 ) 8 6 ) ) 8 ) ) ) ) 0 ) ) ) ) 5 ; ; ) ) ) ) 1 1 ) 2 ) ) 8 ) ) ; 6 6 ; ) ) 8 ) ) 0 ) ; ; ;

24

25 # 8 10 ; 6 ; 5 8 1, ) ) ; ) ) 15 6 ) 0 ; 6 ; ) ) 8 ) ) 0 ; 6 ; D ) 0 ; 6 ; ! 8 = N $ ) 5 7 ) ) ) 4 ) 5 1) 5 7 7, - - D ) ) ) ) ) ) 1 ) ) ) 4 ) 5 1) ) 8 ) 8 6 ) ) 8 ) ) ) ) ; 0 ; ) ; ; 7 8 ) ) ) ; 6 ; ) 8 ) 6 ) ) ) 0 ; 6 ; ) 5 5 ) ) 6 ) ) 7 8 ) ) 1 ) ) ) ) ; ; ) 0 ; 6 ; ) ) 6 ) ) ) ) ; ; ) ) ) ) 1 1 ) 2 ) ) 8 ) ) ; 6 6 ; ) ) 8 ) ) 0 ) ; ; ;

26

27 % 2 1 ) ) ) ) ; 6-6 D ) 0 6 ; ) 8 ) ) 0 ; 6 ; D! 8 = N $ ) 5 7 ) ) ) 4 ) 5 1) 5 7 7, ) ) ) ) ) ) 1 ) ) ) 4 ) 5 1) ) 8 ) 8 6 ) ) ) 8 ) , - ) 8 7 ) ) ) ) ) 6 8 ) ) 1 6 ) ) ) 7 8 ) ) 1 ) ) ) ; 0 ; # 5 8 ) 16 ) ) ) ) ) 6 8 ) ) ) 8 ) 1 6 ) 7 8 ) ) 1 ) ) ) ) ) ; 6 ; ) ) ) ) ) ) 7 8 ) ) ) ) ; ; 6 ; ) ) 5 ; ; ) ) ) ) 1 1 ) 2 ) ) 8 ) ) ; 6 6 ; ) ) 8 ) ) 0 ) ; ; ;

28

29 ' ) ) ) ; ) ) 6 ) ) 0 ) 5 ) , - 2 ) ) 8 ) ) ) ; 6 ) ) ) 8 ) ) 15 6 ) 8 ) ; 0, , - 2 ) ) ) ; 0 6 ) 1 ) ) - ) N # 0 5 N " N # ) , ) ) 4 ) - 6 ) ) ; 6 6 F # 0, 1 6 ) 6 ) ) ) ) 5 18 ) 8 6 ) ) , ) ) ) ; ) 6 6 1) ) ) 5 6 1) ) ) ) , - 6 ) 1 11 ) , - ) 8 7 )! 8 = N $ ) ) ) ) ) ) ) 1 ) ) ) 4 ) 5 1) ) 5 7 ) ) ) 4 ) 5 1) 5 7 7, ) 0, 15 5 ) ) 8 ) ) ) 8 7 ) ) ) ) ) 7 8 ) ) ) ) ) ; 6 ; ) ) ) ) ; ; 6 ; ) ) 8 ) 1 ) ; ; ) ) ) ) 1 1 ) 2 ) ) 8 ) ) ; 6 6 ; ) ) 8 ) ) 0 ) ; ; ;

30

31 ! 1 8 ) ) ) ) ) 1 8 ) 2 ) ) ) ) 8 ) 8 6 ) ) ) ) 8 ) ) ) ) ) ) ) ) ) 1 ) ) ) 4 ) 5 1) )! 8 = N $ ) 8 1, ) ) ; ) 5 5 ) - 8 ) ) " ) ) ) 4 ) 5 1) 5 7 7, ; ; ) ) ) 5 1) ) 0 ; 6 ; 5 2 ) ; 6 ; 5 2 ) ) 6 ) ) ) ; ) ) ) ) ) ; 6 ; 5 2 ) ; 5 12 ) ) 6 6 1) 4 ) ) ) 8 1, ) ) ; 6 6 ; ) ). ) 2! ; ; ) ) ) ) 1 1 ) 2 ) ) 8 ) ) ; 6 6 ; ) ) 8 ) ) 0 ) ; ; ;

32

33 0 16 ) ) ) 6 ) ) ) ; ) ) )!! ) ) ) ) ) ) ) 5 1) 5 5 ) ) 8 6 ) ) ) ) ) 8 ) , - 8 ) 8 6 ) ) ) ) ) 8 ) ) ; 6 1 ) 5 1) 5 5 ) 0 7-1, - 8 ) 8 6 ) ) ) ) ) 8 ) ) ) 0 16 ) ) ; ) )

34

35 ! # 2 - ) 4 ) ; 6 ; ) ) ) ; 6 - ; 6 ; ; 16-8 ) 1 0 ; ) ) , - 0, ) 2 ) ) ; 6 6 " 8 8 ) 8 6 ) - 2 ) ) ) ) ) ) 8 ) 8 6 ) ) ) ) ) 8 ) , ) ) )

36

37 0 6 0 ; 6 ; ! % ) ) 8 6 ) - 1, ) 8 ) ) 5-6 D 4 ) ) ) - 1 ; ) 6 ) ) ) ) ) ) ) 8 ) 0 8 ) ) 2 ) ; ) ) 8 ) 5 6 ) ) 8 ) ) 2 ) ) ) ) ) ) 1 ) 5 5 ) ) 8 ) 0 7-1, - ) ) ) 7 4 ) 5 - ; 6-6 ; ) ) ) ) 5 ) 16 - ; ; ) 2 ) ) ) : # ) 8 ) ) ; ) :! ) ) 4 1 " 8

38

39 5 5 1) ) ; 6 ; 5 ) ) ; ) 2 18 ; 5 6 ; ) ) ) 0 ; ; 6 - " 8 =? F A E= = EL = F = =! ' 8 ) 8 6 ) - 1, ; ; ; ; ; ; 6 ; 5 1 ) = E EA D K A A L = L = A A A EA ) ) 8 ) = E EA D E A A D O E A A EA ) O L 0 ; 6 1 F = I K I L = K F K A = I K A HEEHE O A 8 ) 8 6 ) - EA K F K A = 6 E E = L = EI E A 6 F EI A = = 2 ; = I A K I K HK K ; 6 1 I EI F K A = " 8 =? " 8 =? = I A K I K HK K D ) ) 8 )

40

41 2 ) 8-7 ) 5 7 ) ; ; " ) ) ) ) 18 ) 2 ) ) ) 8 7 )! 8 8 ) 8 6 ) ) ) ) - ) ) 8 ) ) ) ) 4 ) 5 1) 5 7 7, - - D ) 2 ) 6-1 ) ) ; 6-8 ) 1 ; ) ) 4 ) )

42

43 "! 4 ) ) D ) * D * ) ) ) ) ) 8 6 ) ) ) ) ) 8 ) ) , ) ) ) 1 ) ) ) 4 ) 5 1) )! 8 = N $ ) 5 7 ) ) ) 4 ) 5 1) 5 7 7, ) ) 2 ; 5 6 ; ; 5 ; 6 6 ) : " ; ; ) ) ) ) 1 1 ) 2 ) ) 8 ) ) ; 6 6 ; ) ) 8 ) ) 0 ) ; ; ;

44

45 " # 4 1) 5 - ) ) ) 1 1-1, ) ) ) ) 1-0 ; ) 8 ) ) ) " 8 2 ) ) ) ; ) ) ) ) ) ) ) ) 0 ; ) ) ) 1 1 -

46

47 47 ( SOI OS LÄSNÄ ) ( ) Ö ( ) ( ) FIM 1300 A1 A2 A3 B1 B2 PÄÄTEVASTUS 1KOHM TOISEN LINAN PÄÄHÄN B3 AS AC BS BC VUOTEEN PAINIKE LIITIN OHTOPAI- NIKKEELLE : VALVONTAKOEEN TOIMINNAN & FIM 1300 A1 A2 A3 HÄLYTYKSEN NÄYTTÖ ( HUONEKOHTAINEN MERKKIVALO ) ( ) B1 B2 B3 AS AC BS BC VALVONTAKOEEN TOIMINNAN VALITSIN T POISTETAAN 24 Vac/dc ( ). C ( )

48

49 SISÄÄNPYYNTÖÄRESTELMÄ ANALOGISEEN PUHELINVERKKOON 49. Ö FOR 2000 X X X

50

51 51 Ö. Ö FOR 2000 X D D D G D Ö D B Ö Ö

52 52 Ö D G ( ) D.. D D (. ) ( ) D äi D FOR 2000 X : D : Ö : D. :. Ö :..... :..

53 53 VALVONTAKOEET Valvontakojeet ovat 1 tai 2 silmukkaisia kojeita, jotka toimivat kuten perinteiset hälytyskeskukset. Silmukat ovat lepovirtavalvottuja, joten ne ilmaisevat silmukassa olevan oikosulun ja katkoksen. Silmukkaan voi kytkeä sekä sulkeutuvia että avautuvia hälytyskoskettimia ja/tai silmukkaan tullut vika saadaan ilmaistua. Kullakin silmukalla on oma merkkivalo ja kuittaus- ja/tai irtikytkentäpainike. Merkkivalo vilkkuu hälytystilanteessa ja kuitattuna/irtikytkettynä se palaa kiinteästi. Merkkivalon toiminnan voi koestaa kuittaus-/irti painikkeesta. Kojeessa on kaksi lähtöä: Merkinantokojeiden ohjauslinja (jännitelähtö) ja potentiaalivapaa vaihtokosketin, jotka molemmat aktivoituvat hälytystilanteessa ja saadaan palautumaan normaalitilaan kuittaamalla. ON OFF M (muisti) T (viive) OFF 2 sec OUT FEH 1001 EAN SSTL FEH 1002 EAN SSTL FEH 1101 EAN SSTL FEH 1102 EAN SSTL TEKNISET TIEDOT Käyttöjännite Virrankulutus ännitelähdön kuormitettavuus Potentiaalivapaan koskettimen kuormitettavuus Silmukan toiminta lepovirta päätevastus hälytysviive muistitoiminta Suojausluokka Käyttölämpötila Varastointilämpötila Mitat ( LxKxS ) Paino V ac V dc 70 / 110 ma ac 40 / 60 ma dc 1,0 A ac/dc 30 VA / W 1,0 A ac/dc 42 Vac / 60 Vdc 30 VA / W sulku / katko 5 ma 1 kohm 0,1 / 2,5 sek on / ei IP C C 71 x 71 x / 50 g 1 / 2 silmukkainen ännitelähtöön kytkeytyy syöttöjännite hälytystilanteessa. Sekä oikosulku- että katkoilmaisu Silmukan lepotila Sisältyy toimitukseen Valittavissa silmukkakohtaisesti Valittavissa silmukkakohtaisesti 1 silm. / 2 silm. ilman pakkausta 89 / 336 / EEC

54 HÄLYTIN, 1-SILMUKKAINEN silmukkainen hälytin on kuten perinteinen hälytyskeskus yhdellä silmukalla. Silmukka on lepovirtavalvottu, joten se ilmaisee oikosulun ja katkoksen. Silmukkaan voi kytkeä sekä sulkeutuvia että avautuvia hälytyskoskettimia ja/tai vika saadaan ilmaistua. Kojeessa on iso punainen merkkivalo joka vilkkuu hälytystilanteessa. Kuitattuna tai irtikytkettynä se palaa kiinteästi. Merkkivalo näkyy kaarevan muotonsa ansiosta hyvin myös sivulle. Kojeessa on kaksi lähtöä: Merkinantokojeiden ohjauslinja (jännitelähtö) ja potentiaalivapaa vaihtokosketin, jotka molemmat aktivoituvat hälytystilanteessa ja saadaan palautumaan normaalitilaan kuittaamalla. Kuittausta ja/tai irti -kytkentää varten on oma sisääntulonsa. Kytkemällä tähän liitäntään painike/painikkeita voidaan hälytys kaukokuitata tai suorittaa kuittaus useasta pisteestä. Käyttämällä painikkeen tilalla kytkintä voi kojeen irtikytkeä. FEH 2001 EAN SSTL Reset OUT Muisti Ei muistia TEKNISET TIEDOT Silmukan toiminta lepovirta päätevastus hälytysviive muistitoiminta Hälytysääni Suojausluokka Käyttölämpötila Varastointilämpötila Mitat ( LxKxS ) Paino V ac V dc 110 ma ac 60 ma dc 1,0 A ac/dc 30 V A / W 1,0 A ac/dc 42 V ac / 60 Vdc 30 V A / W sulku / katko 5 ma 1 kohm 0,1 s on / ei 2,3 khz / 78 db IP C C 71 x 71 x g ännitelähtöön kytkeytyy syöttöjännite hälytystilanteessa. Sekä oikosulku- että katkoilmaisu Silmukan lepotila Sisältyy toimitukseen Ei viiveen valintaa Valittavissa Käyttöjännite Virrankulutus ännitelähdön kuormitet- tavuus Potentiaalivapaan koskettimen kuormitettavuus mitattu 30cm etäisyydellä ilman pakkausta 89 / 336 / EEC Ensto Busch-aeger Oy

55 55 MERKKIVALOT Yleiskäyttöinen laajalla käyttöjännitealueella toimiva merkinantokoje, joka näyttää kiinteästi palavaa punaista, keltaista, vihreää tai valkoista valoa. Valonlähteenä toimivat LED -merkkivalot, joiden ansiosta rakenne on huoltovapaa. Linssi on opaali ja sen kaarevan muodon ansiosta valo havaitaan myös sivulta. Merkkivalo sopii hyvin yksittäiseksi merkkivaloksi tai hälytysmerkkivaloksi eri järjestelmiin. Valkoinen merkkivalo soveltuu hyvin kulkuvaloksi tai ns. infovaloksi halutuin merkinnöin. nc nc FIM 1000 Punainen EAN SSTL FIM 1010 Keltainen EAN SSTL FIM 1020 Vihreä EAN SSTL FIM 1030 Valkoinen EAN SSTL TEKNISET TIEDOT Käyttöjännite Virrankulutus Suojausluokka Käyttölämpötila Varastointilämpötila Mitat ( LxKxS ) Paino 9,5-28 V ac 9,5-35 V dc 60 ma ac 30 ma dc IP C C 71 x 71 x g Ilman pakkausta 89 / 336 / EEC Ensto Busch-aeger Oy

56 SUMMERI 56 Monikäyttöinen äänenvoimakkuudeltaan säädettävä ja laajalla käyttöjännitealueella toimiva yleissummeri, joka voidaan säätää hyvin hiljaiseksi. Äänen taajuus on valittavissa kahdesta eri vaihtoehdosta. Summeri sopii hyvin välituntisoitto-, ovi-, tauko ym. summeriksi sekä merkinatolaitteeksi eri järjestelmiin. Äänen voimakkuus FIM 1100 EAN SSTL Taajuuden valinta Hz 200 Hz nc nc FIM 1100 TEKNISET TIEDOT Käyttöjännite Virrankulutus Äänen taajuus Äänen voimakkuus Suojausluokka Käyttölämpötila Varastointilämpötila Mitat ( LxKxS ) Paino 9,5-28 V ac 9,5-35 V dc 20 ma ac 10 ma dc 200 / 750 Hz 70 db max IP C C 71 x 71 x g valittavissa vain jompi kumpi 30 cm etäisyydellä ilman pakkausta 89 / 336 / EEC Ensto Busch-aeger Oy

57 HÄLYTIN 57 Laajalla käyttöjännitealueella toimiva merkinantokoje, jossa on kirkas punainen, vilkkuva valo ja katkova huomiotaherättävä äänimerkki. Laitteessa on kaksi hälytystilaa, joissa katkovan äänimerkin ja vilkkuvan merkkivalon taajuus voidaan valita toiminnan valitsimen avulla. Valonlähteenä toimivat LED merkkivalot, joiden ansiosta rakenne on huoltovapaa. Linssin kaarevan muodon ansiosta valo havaitaan myös hyvin sivulta. Tarvittaessa hälytintä voi käyttää pelkästään vilkkuvana merkkivalona, koska äänen tuottavan summerin voi kytkeä irti. Hälytin sopii yksittäiseksi hälytyskojeeksi tai hälytysmerkkivaloksi eri järjestelmiin. FIM 1200 Punainen 1 3 Off On 1: Summerin irtikytkentä Off EAN SSTL On 3: Hälytystilan valinta nc nc Off Summeri LED 0,3 sek on / 0,3 sek off On Summeri 1 sek on / 15 sek off LED On TEKNISET TIEDOT Käyttöjännite Virrankulutus Ääni ( taajuus / taso ) Suojausluokka Käyttölämpötila Varastointilämpötila Mitat ( LxKxS ) Paino 9,5-28 V ac 9,5-35 V dc 60 ma ac 30 ma dc 2,3kHz / 78dB IP C C 71 x 71 x g mitattu 30 cm etäisyydeltä ilman pakkausta 89 / 336 / EEC Ensto Busch-aeger Oy

58 MERKKIVALOTAULU 6-PISTEINEN 58 Koje on tarkoitettu käytettäväksi merkkivalotauluna esim. merkinanto-, kutsu-, hälytysjärjestelmissä. Merkkivalotaulua voidaan käyttää 1-6 pisteisenä. Hyvät merkintämahdollisuudet. Merkkivaloina punaiset ledit. Taulusta saadaan myös summatieto, joka on jaettu kahteen ryhmään (1-3) ja (4-6). FIM 1300 EAN SSTL S C FIM 1300 A1 B1 A2 B2 A1 A2 A3 AS AC B1 B2 B3 BS BC A3 AS AC B3 BS BC TEKNISET TIEDOT Merkkivalotaulun käyttöjännite Merkkivalotaulun virrankulutus Suojausluokka Käyttölämpötila Varastointilämpötila Mitat ( LxKxS ) Paino ac/dc 4 ma ac / merkkivalo 7 ma dc IP C C 71 x 71 x g ilman pakkausta 89 / 336 / EEC Ensto Busch-aeger Oy

59 MERKINANTOPAINIKE 59 Merkinanto-, hälytys- ym. järjestelmiin tarkoitettu painike, varustettuna yhdellä sulkeutuvalla potentiaalivapaalla koskettimella. Tuotteessa on hyvät nimikointi- / merkintämahdollisuudet, sillä nimikilven lisäksi painonapin kilpi on tekstitettävissä. Tekstitystä varten on tuotteen mukana valkoiset merkintäliuskat, ja painonappia varten lisäksi punaiset ja vihreät. Merkkivalolle voidaan valita osoitteellinen tai osoitteeton toiminta. Osoitteellisessa toimintamuodossa merkkivalo syttyy vain jos painiketta painetaan ja käyttöjännite on, kun taas osoitteettomassa muodossa merkkivalo syttyy kun jännite on. Toimintamuoto valitaan asennuksen yhteydessä asettamalla tuotteessa oleva valitsin haluttuun asentoon. FAP 2001 EAN SSTL A (Normaali) A B B ("Osoitteellinen") TEKNISET TIEDOT Merkkivalon käyttöjännite Merkkivalon virrankulutus Kytkimen kuormitettavuus (max) Suojausluokka Käyttölämpötila Varastointilämpötila Mitat ( LxKxS ) Paino 9,5-28 V ac 9,5-35 V dc 20 ma ac 10 ma dc 30Vac / 35Vdc 100mA ac/dc 3 VA / W IP C C 71 x 71 x g ilman pakkausta 89 / 336 / EEC Ensto Busch-aeger Oy

60 MERKINANTOPAINIKE VETONARULLA 60 Merkinanto-, hälytys- ym. järjestelmiin tarkoitettu painike, varustettuna yhdellä sulkeutuvalla potentiaalivapaalla koskettimella. Normaalin painiketoiminnan lisäksi tässä tuotteessa on vetonaru josta vetämällä saadaan kosketin sulkeutumaan kuten painiketta painettaisiin. Tässä tuotteessa on hyvät nimikointi- / merkintämahdollisuudet, sillä nimikilven lisäksi painonapin kilpi on tekstitettävissä. Tekstitystä varten on tuotteen mukana valkoiset merkintäliuskat, ja painonappia varten lisäksi punaiset ja vihreät. Merkkivalolle voidaan valita osoitteellinen tai osoitteeton toiminta. Osoitteellisessa toimintamuodossa merkkivalo syttyy vain jos painiketta painetaan (tai vetonarusta vedetään) ja käyttöjännite on, kun taas osoitteettomassa muodossa merkkivalo syttyy kun käyttöjännite on. Toimintamuoto valitaan asennuksen yhteydessä asettamalla tuotteessa oleva valitsin haluttuun asentoon. FAP 3002 EAN SSTL B ("Osoitteellinen") B A A (Normaali) FAP 3002 TEKNISET TIEDOT Merkkivalon käyttöjännite Merkkivalon virrankulutus Kytkimen kuormitettavuus (max) ( myös vetonaru ) Vetonarun pituus Suojausluokka Käyttölämpötila Varastointilämpötila Mitat ( LxKxS ) Paino 9,5-28 V ac 9,5-35 V dc 20 ma ac 10 ma dc 30Vac / 35Vdc 100mA ac/dc 3 VA/W 2,5 m IP C C 71 x 71 x g lyhennetään sopivaksi ilman pakkausta 89 / 336 / EEC Ensto Busch-aeger Oy

61 OSOITTEELLINEN KYTKENTÄYKSIKKÖ 61 Merkinanto-, hälytys- ym. järjestelmiin tarkoitettu liitäntäyksikkö, johon voi liittää puolikiinteästi yhden johtopainikkeen jossa on sulkeutuva kosketin. Tuotteessa on merkkivalo jolle voidaan valita osoitteellinen tai osoitteeton toiminta. Osoitteellisessa toimintamuodossa merkkivalo syttyy vain siinä tai niissä yksiköissä joiden johtopainiketta on painettu. Osoitteettomassa toimintamuodossa merkkivalo syttyy kaikissa samaan ryhmään kuuluvissa yksiköissä jos jonkun johtopainiketta painetaan. Toimintamuoto valitaan asennusvaiheessa asettamalla tuotteessa oleva valitsin haluttuun asentoon. FAP3010 EAN SSTL ( ) B A ( ) Laitteeseen voidaan kytkeä ainoastaan sulkeutuvia potentiaalivapaita koskettimia. Laite pystyy ohjaamaan myös ulkopuolista merkkivaloa (1 kpl LED) TEKNISET TIEDOT Merkkivalon käyttöjännite Merkkivalon virrankulutus Suojausluokka Käyttölämpötila Varastointilämpötila Mitat ( LxKxS ) Paino 9,5-28 V ac 9,5-35 V dc 20 ma ac 10 ma dc IP C C 71 x 71 x g ilman pakkausta 89 / 336 / EEC

62 MERKINANTOPAINIKE TELEPISTORASIALLA 62 Merkinanto-, hälytys- ym. järjestelmiin tarkoitettu painike, varustettuna yhdellä sulkeutuvalla potentiaalivapaalla koskettimella. Normaalin painiketoiminnan lisäksi tässä tuotteessa on liitin johtopainikkeen tms. liittämistä varten. Tässä tuotteessa on hyvät nimikointi- / merkintämahdollisuudet, sillä nimikilven lisäksi painonapin kilpi on tekstitettävissä. Tekstitystä varten on tuotteen mukana valkoiset merkintäliuskat, ja painonappia varten lisäksi punaiset ja vihreät. Merkkivalolle voidaan valita osoitteellinen tai osoitteeton toiminta. Osoitteellisessa toimintamuodossa merkkivalo syttyy vain jos painiketta tai liittimeen kytkettyä johtopainiketta painetaan ja käyttöjännite on, kun taas osoitteettomassa muodossa merkkivalo syttyy kun käyttöjännite on. Toimintamuoto valitaan asennuksen yhteydessä asettamalla tuotteessa oleva valitsin haluttuun asentoon. FAP 3011 EAN SSTL TEKNISET TIEDOT Merkkivalon käyttöjännite Merkkivalon virrankulutus Kytkimen kuormitettavuus (max) ( myös vetonaru ) Liitintyyppi Suojausluokka Käyttölämpötila Varastointilämpötila Mitat ( LxKxS ) Paino 9,5-28 V ac 9,5-35 V dc 20 ma ac 10 ma dc 30Vac / 35Vdc 100mA ac/dc 3 VA/W 6,3 mm IP C C 71 x 71 x g Huomioi johtopainikkeen kuormitettavuus. ack -liitin ilman pakkausta 89 / 336 / EEC Ensto Busch-aeger Oy

63 63 PAINIKKEET A KYTKIN VALAISTUKSEN OHAUKSEEN Yleiskäyttöisiä painike- ja kytkintauluja joissa on potentiaalivapaa vaihtokosketin ja punainen merkkivalo (led) painonappia kohden. Painikkeen ja kytkimen välinen ero on, että kytkin lukkiutuu ala-asentoon painettaessa ja vapautuu uudelleen painettaessa, kun taas painike ei lukkiudu. Näissä tuotteissa on hyvät merkintämahdollisuudet, sillä painonappi voidaan tekstittää mukana seuraavan tekstitysliuskan avulla ja lisäksi 1 ja 2 nappisten versioiden nimikilpi voidaan tekstittää. Merkkivalo voi toimia merkki- / hakuvalona, ja sen kirkkaus muuttuu syöttöjännitteen mukaan. 1 ja 2 nappisissa versioissa nimikilpi voidaan valaista merkkivalojen X3 ja X4 avulla. C X4X3 X2X1 FAP 1001 EAN SSTL FAP 1002 EAN SSTL FAP 1004 EAN SSTL FAK 1004 EAN SSTL Alla on esitetty 4 nappisen kojeen sisäinen kytkentä. 1 ja 2 nappisten kytkentä on vastaava, mutta napit 4, 3 ja (2) puuttuvat. Merkkivalot X3 ja X4 ovat nimikilven valot TEKNISET TIEDOT Merkkivalon käyttöjännite Merkkivalon virrankulutus Kytkimen kuormitettavuus (max) Suojausluokka Käyttölämpötila Varastointilämpötila Mitat ( LxKxS ) Paino 24 V ac/dc 3 ma ac 5 ma dc 42Vac / 60Vdc 250mA ac/dc 6VA / 4W IP C C 71 x 71 x / 40 / 46 g Merkkivalojen kokonaiskuorma: 1 nappinen: 9 ma ac / 15 ma dc 2 nappinen: 12 ma ac / 20 ma dc 4 nappinen: 12 ma ac / 20 ma dc 1/2/4 nappia (ilman pakkausta) 89 / 336 / EEC Ensto Busch-aeger Oy

64 YLEISKÄYTTÖISET PAINIKKEET / KYTKIMET 64 Yleiskäyttöisiä painikkeita ja kytkimiä joissa on käytettävissä yksi potentiaalivapaa vaihtokosketin sekä yksi sulkeutuva kosketin nappia kohden. Painikkeen ja kytkimen välinen toiminnallinen ero on, että kytkin lukkiutuu ala-asentoon painettaessa ja vapautuu uudelleen painettaessa, kun taas painike ei lukkiudu ala-asentoon. Näissä tuotteissa on hyvät nimikointi- / merkintämahdollisuudet, sillä nimikilven lisäksi painonapin kilpi on tekstitettävissä. Tekstitystä varten on tuotteen mukana valkoiset merkintäliuskat, ja painonappia varten lisäksi punaiset ja vihreät. Painiketta / kytkintä kohden on kullakin oma punainen merkkivalonsa joka toimii V ac/dc jännitteillä ja hyvin pienellä virralla FAP 1011 EAN SSTL FAP 1012 EAN SSTL FAK 1011 EAN SSTL FAK 1012 EAN SSTL FAK 1011 X1 X2 X1 X2 TEKNISET TIEDOT Merkkivalon käyttöjännite Merkkivalon virrankulutus Kytkimen kuormitettavuus (max) Suojausluokka Käyttölämpötila Varastointilämpötila Mitat ( LxKxS ) Paino 9,5-28 V ac 9,5-35 V dc 10 ma ac 10 ma dc 42Vac / 60Vdc 250mA ac/dc 6VA / 4W IP C C 71 x 71 x / 43 g 1 / 2 nappia (ilman pakkausta) 89 / 336 / EEC Ensto Busch-aeger Oy

65 KOSTEUSVAHTI 65 Kosteusvahti on 1 -silmukkainen valvontakoje joka ilmaisee kosteuden mittaamalla anturijohtimien välille syntyvää vähäistä johtavuutta. Kosteusvahdin avulla voidaan valvoa esimerkiksi astianpesukoneen, lämminvesivaraajan tms koneen / kalusteen mahdollista vesivuotoa, joka on hyvin vaikea havaita ennen kuin vahingon laajuus on suuri. Asentamalla kosteusvahti valvomaan sopivia kohteita rakennuksessa voidaan mahdollinen vesivuoto ilmaista jo siinä vaiheessa kun ensimmäiset tipat tippuvat, ja näinollen vältytään hyvinkin suurilta vahingoilta. Kojeessa on merkkivalo ja kuittauspainike. Merkkivalo vilkkuu hälytystilanteessa ja kuitattuna se palaa kiinteästi kunnes hälytyksen aiheuttanut kosteus on hävinnyt. Merkkivalon toiminnan voi koestaa kuittauspainikkeesta. Kojeessa on kaksi lähtöä: Merkinantokojeiden ohjauslinja (jännitelähtö) ja potentiaalivapaa vaihtokosketin, jotka molemmat aktivoituvat hälytystilanteessa ja saadaan palautumaan normaalitilaan kuittaamalla. FEH 2100 EAN SSTL OUT Muisti Ei muistia Anturina voi käyttää esim. Enstosta saatavaa Teippianturia FLA TEKNISET TIEDOT Käyttöjännite Virrankulutus ännitelähdön kuormitettavuus Potentiaalivapaan koskettimen kuormitettavuus Silmukan toiminta hälytysraja päätevastus hälytysviive muistitoiminta Suojausluokka Käyttölämpötila Varastointilämpötila Mitat ( LxKxS ) Paino V ac V dc 70 ma ac 40 ma dc 1,0 A ac/dc 30 VA / W 1,0 A ac/dc 42 Vac / 60 Vdc 30 VA / W 5-10 ua ei käytetä 0,1 s on / ei IP C C 71 x 71 x g ännitelähtöön kytkeytyy syöttöjännite hälytystilanteessa. ilmaisee johtavuuden Valittavissa yliheittimellä ilman pakkausta 89 / 336 / EEC Ensto Busch-aeger Oy

66 TEIPPIANTURI ussi-kosteusvahdin teippianturi Teippianturia FLA 2100 voidaan käyttää esimerkiksi astianpesukoneen, pyykinpesukoneen, lämminvesivaraajan ym. vettä käyttävien laitteiden vuotojen ilmaisijana. FLA Teippianturi liimataan tasaiselle puhtaalle lattiapinnoitteelle. Esimerkiksi; maalatut, lakatut, kaakeloidut ja muovipintaiset lattiat. Teippianturi toimii kastuessaan. Mikäli anturi peitetään vettäeristävällä materiaalilla estyy sen toiminta. os anturin pituus halutaan yli 10m, tai olosuhteet ovat epäedulliset suositellaan käytettäväksi kahta teippianturia liimattuina rinnakkain noin cm etäisyydelle toisistaan. Kosteusvahdin anturiliittimet 1 & 2 kytketään tällöin molemmat omiin teippeihinsä. FLA EAN SSTL Pituus 2 m FLA EAN SSTL Pituus 50 m Esimerkiksi: KLM 2x0,8 Aloitus kohta Kulmat ja juotokset suojataan esim. teipillä. Huomioi jalkojen paikat, ettei anturi vaurioidu uotos HUOM: Teippianturin mukana toimitetaan yksityiskohtaisempi ohje. Ensto Busch-aeger Oy

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE KOTIVAHTI 2.0 UUTUUS 2011 KOTIMAINEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ MADE IN FINLAND Kotivahti käyttö- ja asennusohje 2 Sisällysluettelo 1. Peruspakkauksen sisältö 3 2. Pikaohje 3

Lisätiedot

Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a

Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet a Ontech GSM 9030 Käyttöohjeet asuomia Onnittelumme! Kiitos, että valitsit Ontech GSM 9030 -hälyttimen/etäreleen. Toivomme, että sinulle on suurta hyötyä ja iloa tästä tuotteesta ja että tässä käsikirjassa

Lisätiedot

Lokaset 20. Käyttö- ja asennusohje. Lokasäiliön täyttymishälytin

Lokaset 20. Käyttö- ja asennusohje. Lokasäiliön täyttymishälytin Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 03.06.2010 Sähköposti: info@labkotec.fi Internet: www.labkotec.fi 1/7 Lokaset 20 Lokasäiliön täyttymishälytin Copyright 2010

Lisätiedot

WT-1010. KÄYTTÖOHJE WT-1010_käyttöohje_080714.pdf. GSM-välitin hälytysjärjestelmille

WT-1010. KÄYTTÖOHJE WT-1010_käyttöohje_080714.pdf. GSM-välitin hälytysjärjestelmille KÄYTTÖOHJE WT-1010 GSM-välitin hälytysjärjestelmille WT-1010 on langaton laite, jonka avulla voidaan varmistaa hälytysjärjestelmien analogisten puhelinlinjojen (PSTN) toiminta GSM-verkkoa käyttäen. Laite

Lisätiedot

ED 100, ED 250 VARIO, ESR. Asennusohje

ED 100, ED 250 VARIO, ESR. Asennusohje VARIO, ESR Asennusohje Sisällysluettelo Sivu 1. Turvallisuuteen liittyvää tietoa 3 2. Asennuksen valmistelu 4 3. Tekniset tiedot 4-5 4. Rakenne 6 5. Tarvikkeet 7 6. Asennus liukuvarrella, lyhyt akseli

Lisätiedot

Hälytyskeskus SÄLE 10 järjestelmä. Tekniset tiedot:

Hälytyskeskus SÄLE 10 järjestelmä. Tekniset tiedot: Hälytyskeskus SÄLE 10 järjestelmä SÄLE 10 hälytyskeskus S.no.71 150 01 SLY 10 silmukkakortti S.no.71 150 19 SA 2 akkuyksikkö S.no.71 150 11 SL 1 alahälytyskoje S.no.71 150 05 SL 2 alahälytyskoje S.no.71

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje Devireg 850 III maa-alueiden sekä kattorakenteiden

Asennus- ja käyttöohje Devireg 850 III maa-alueiden sekä kattorakenteiden FI Asennus- ja käyttöohje Devireg 850 III maa-alueiden sekä kattorakenteiden sulanapitoon (1-4 anturia) 1 Sisältö 1: Käyttöohje Järjestelmän kuvaus 3 Yleistä 5 Painikkeet 5 Näyttö 5 Valikko 6 Mahdolliset

Lisätiedot

IT-KESKUS JA YLEISKAAPELOINTI KAIKKI KODIN YHTEYDET. EnstoConnect

IT-KESKUS JA YLEISKAAPELOINTI KAIKKI KODIN YHTEYDET. EnstoConnect IT-KESKUS JA YLEISKAAPELOINTI KAIKKI KODIN YHTEYDET EnstoConnect 2 Ensto sähköistäjänä Ensto on sähköjärjestelmien ja sähkötarvikkeiden kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut kansainvälinen

Lisätiedot

CineMate 15/10. home theater system

CineMate 15/10. home theater system CineMate 15/10 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Bruksanvisning Tärkeitä turvallisuustietoja

Lisätiedot

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje Sisällysluettelo Suunnittelu- ja asennusohjeet 3 Teknisiä arvoja 8 Tärkeää muistaa 9 CTS 600 ja perusohjelmointi 10 Automatiikan

Lisätiedot

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 JC-TRIP Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 SISÄLLYSLUETTELO Laskimen ja tripin asennus autoon... 1 Jännitteen kytkeminen laskimelle...1 Jalkanollauskytkimen

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot

Enervent Pingvin Kotilämpö eair

Enervent Pingvin Kotilämpö eair 0.5.05 Enervent Pingvin Kotilämpö eair FIN Asennusohje SUOMI...5 Lue tämä ensin...6 Varoitukset...6 Yleistä...6 Sähkötyöt...6 Sanasto...6 Ennen laitteen asennusta...7 Huomioi ennen asennusta...7 Pingvin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä KÄYTTÖOHJE PowerMaster-10 G2 Täysin valvottu langaton murtohälytinjärjestelmä www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 -Käyttöopas Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 Esipuhe... 3 Yleiskatsaus... 3 Järjestelmän

Lisätiedot

SAUNAN OHJAUSKESKUS ASV 3-15. Asennusohje Käyttöohje ASV 3-15 SUOMI / RUSSIAN

SAUNAN OHJAUSKESKUS ASV 3-15. Asennusohje Käyttöohje ASV 3-15 SUOMI / RUSSIAN SAUNAN OHJAUSKESKUS ASV Asennusohje Käyttöohje ASV Sisällysluettelo Osa Asennusohje YLEISET TURVAOHJEET Saunan ohjauskeskuksen asennuksen valmistelu Saunan ohjauskeskuksen asennus Saunan ohjauskeskuksen

Lisätiedot

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet T1 -moduli 1.1 Sähkövirta Kun avaat hanan, vesi alkaa virrata. Veden määrän voidaan ilmoittaa vaikkapa litroina minuutissa. Kun kytket valot, lamppu syttyy, koska sähkövirta kulkee johdoissa. Sähkövirran

Lisätiedot

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT OMNI 10 OMNI 20 ADAPT FI/ KÄYTTÖOHJEL SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1 Mukana tulevat tarvikkeet 2 Tärkeää tietoa turvallisuudesta 3 Yläosa ja hallintapainikkeet 5 Alaosa ja hallintapainikkeet 6 Yläosa, alaosa

Lisätiedot

Acrobat LCD (19 ja 22 )

Acrobat LCD (19 ja 22 ) Acrobat LCD (19 ja 22 ) Käyttöohje Maahantuoja: KL Support Oy Nuijamiestentie 3 B Puh. (09) 580 3880 00400 Helsinki www.kl-support.fi Sisällysluettelo ACROBAT LCD 19 JA 22... 3 TURVALLISUUSOHJEITA... 3

Lisätiedot

RadioLINK ASENNUSPOHJA

RadioLINK ASENNUSPOHJA RadioLINK ASENNUSPOHJA Monitoistimella Malli: Ei168RC Käyttöohje Sisältää ensiarvoisen tärkeää tietoa tuotteen asennuksesta ja toiminnasta. Lue huolellisesti läpi. Jos vain asennat tuotteen, muista lopuksi

Lisätiedot

KÄYTTÖÖNOTTO-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

KÄYTTÖÖNOTTO-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS KÄYTTÖÖNOTTO-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS Ref : NP52USF KAASUJEN DETEKTIO Olemme iloisia ja kiitollisia, että valitsit INDUSTRIAL SCIENTIFIC laitteen. Olemme huomioineet kaikki tulevaisuuden tarpeet tyydyttävälle

Lisätiedot

Mover SE R / TE R. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan

Mover SE R / TE R. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Mover SE R / TE R Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Mover SE R / TE R Asennusesimerkki 1 Kauko-ohjaus 2 Käyttömoottori 3 Ajorulla 4 Elektroninen ohjaus 5 Akku 6 Turvapistorasia

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen

Lisätiedot

MOS FI 0903-6 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1140 FIGHTER 1140 230 V, 3 X 230 V, 3 X 400 V LEK

MOS FI 0903-6 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1140 FIGHTER 1140 230 V, 3 X 230 V, 3 X 400 V LEK MO FI 0903-6 031092 AE- JA HOITO-OHJEET 230 V, 3 X 230 V, 3 X 400 V isältö 1 Yleistä Lyhyt tuotekuvaus... 2 äätötaulukko... 2 Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate... 3 Käyttötaulu Rakenne... 4 elvitys...

Lisätiedot

ENSTO SÄHKÖISTÄÄ MAAILMAN MUKAVAKSI. Enston tuotteet rautakaupoissa

ENSTO SÄHKÖISTÄÄ MAAILMAN MUKAVAKSI. Enston tuotteet rautakaupoissa ENSTO SÄHKÖISTÄÄ MAAILMAN MUKAVAKSI Enston tuotteet rautakaupoissa Ensto on suomalainen perheyritys, joka valmistaa järjestelmiä ja laitteita kodin sähköistykseen. Enston tuotteille on ominaista laatu,

Lisätiedot

GHP 10 Marine Autopilot järjestelmän asennusohje

GHP 10 Marine Autopilot järjestelmän asennusohje GHP 10 Marine Autopilot järjestelmän asennusohje Saat veneestäsi irti parhaan suorituskyvyn ja vältät sen vaurioitumisen, kun asennat GHP 10 autopilottijärjestelmän seuraavien ohjeiden mukaisesti. Lue

Lisätiedot

Ilmanvaihtolaitteet lämpöpumpulla. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet EDX

Ilmanvaihtolaitteet lämpöpumpulla. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet EDX Ilmanvaihtolaitteet lämpöpumpulla Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Lue tämä ohje huolella kun otat laitteen käyttöön ja säilytä ohje tulevia tarpeita varten. EDX www.enervent.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7. www.siemens.fi/logo. Industry Sector

LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7. www.siemens.fi/logo. Industry Sector s LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7 www.siemens.fi/logo Industry Sector Johdanto Arvoisa asiakas, Kiitämme ja onnittelemme Teitä viisaasta päätöksestänne hankkia LOGO!. LOGO! -logiikkamoduuli on

Lisätiedot

HUOM! SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta www.isocket.fi

HUOM! SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta www.isocket.fi SUOMI. Värillinen versio on ladattavissa osoitteesta Kiitos että hankit isocket tuotteen! Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Näin kykenet hyödyntämään laitteen kaikkia

Lisätiedot

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi Kodin sähköturvallisuusopas 2 3 KODIN SÄHKÖTURVALLISUUSOPAS Esipuhe Sähkön käyttö

Lisätiedot