Setec-konserni. Setec Oy, emoyhtiö Vantaa, Suomi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Setec-konserni. Setec Oy, emoyhtiö Vantaa, Suomi"

Transkriptio

1 Vuosikertomus Setec 2004

2 Setec-konserni Setec Oy, emoyhtiö Vantaa, Suomi Government & Corporate -liiketoimintayksikkö Telecom & Media -liiketoimintayksikkö Banking & Retail -liiketoimintayksikkö Setec TAG AB Tukholma, Ruotsi AB Svenska Pass Eskilstuna, Ruotsi Setec Danmark A/S Ballerup, Tanska Setec Central Eastern Europe Varsova, Puola Setec Card (Thailand) Ltd. Bangkok, Thaimaa

3 Sisältö Setecin liiketoiminta 2 Avaintietoja 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Government & Corporate 6 Banking & Retail 8 Telecom & Media 10 Tuotekehitys 12 Tuotanto 14 Henkilöstö 16 Hallituksen toimintakertomus 18 Tuloslaskelmat 21 Taseet 22 Rahoituslaskelmat 23 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 24 Tilinpäätöksen liitetiedot 26 Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä 33 Tilintarkastuskertomus Setec Oy:n osakkeenomistajille 33 Setecin avaingraafit 34 Tunnusluvut 35 Tunnuslukujen laskentakaavat 36 Osakkaat ja osakkeet 37 Setec-konsernin hallinto 38 Hallitus 39 Johtoryhmä 40 1

4 Setecin liiketoiminta Setec on luotettavan tunnistamisen kansainvälinen tekijä 2 Setecin liiketoiminnassa yli satavuotinen perinteinen turvapaino-osaaminen yhdistyy nykyään luontevasti moderniin älykorttiteknologiaan. Tästä yhdistelmästä on syntynyt muun muassa maailman ensimmäinen biometrinen passi, Setecin kehittämä SetPass -biopassi. Setec kehittää, valmistaa ja toimittaa korkean turvatason korttituotteita, kuten visuaalisia ja biometrisiä passeja, IDja EID-kortteja, EMV-maksukortteja ja SIM-kortteja. Yhtiö valmistaa edelleen myös erilaisia turvapainotuotteita. Yhtiön kehittämät korttiratkaisut, käyttöjärjestelmät ja sovellukset sekä niihin liittyvät palvelut edustavat moderneinta ja alan standardien mukaista älykorttiteknologiaa. Setec toimii muutoinkin kansainvälisten standardien mukaisesti, mistä osoituksena konsernilla on lukuisia kansainvälisiä laatu- ja tuotesertifikaatteja. Setec tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaista palvelua aina tuotteiden suunnittelusta ja tuotekehityksestä niiden valmistukseen ja käyttöönottoon asti. Kansainvälinen konserni Setec-konsernin emoyhtiö tuotantotiloineen sijaitsee Suomessa Vantaalla. Yhtiön muut toimipisteet ovat Ruotsissa, Tanskassa, Puolassa ja Thaimaassa. Konsernin palveluksessa vuoden 2004 lopussa oli 353 henkilöä, joista 69 oli ulkomailla. Konsernin liikevaihto vuoden 2004 lopussa oli 58,5 miljoonaa euroa. Siitä 58 % tuli kansainvälisiltä markkinoilta. Setecin keskeisiä markkina-alueita vuonna 2004 olivat Pohjoismaat, Baltian maat, Puola ja Venäjä. Tuotteita toimitettiin myös muualle Eurooppaan ja Aasiaan. Setecin asiakkaisiin kuuluvat eri maiden viranomaiset ja yritykset, pankit ja kaupan alan yritykset sekä tele- ja palveluoperaattorit. Kolme liiketoiminta-aluetta Jotta konserni palvelisi asiakkaitaan mahdollisimman tehokkaasti, sen toiminta on organisoitu kolmeen liiketoimintayksikköön: Government & Corporate passi- ja ID-korttiratkaisuja viranomaisille ja yrityksille Banking & Retail EMV- ja monisovelluskorttiratkaisuja pankeille ja kaupan alalle Telecom & Media SIM-korttiratkaisuja teleja palveluoperaattoreille Setecin tytäryhtiö- ja partneriverkosto takaa kansainvälisille asiakkaille paikallisen palvelun, helpon yhteydenpidon ja kokonaisjärjestelmätoimitukset. Siruteknologia yhdistää eri liiketoiminta-alueet Setecin asiakkaat eli viranomaiset, pankit ja teleoperaattorit vaativat tuotteilta jatkuvasti korkeampaa turvallisuutta, olipa kyseessä tuote, jota käytetään tunnistautumisen välineenä kasvokkain tapahtuvassa tilanteessa tai tietoverkkoon tunnistautumisessa. Tuotteiden turvallisuudella tarkoitetaan tuotteiden väärentämättömyyttä, helposti todennettavaa aitoutta sekä esimerkiksi luotettavuutta tunnistamisen välineenä. Setecin tuotteiden turvallisuus perustuu pitkän kokemuksen synnyttämään tuotanto-osaamiseen yhdistettynä vahvaan tuotekehitykseen. Suurin osa Setecin valmistamista tuotteista on jo pitkään sisältänyt lukuisia visuaalisia turvatekijöitä, esimerkiksi hologrammeja, kinegrammeja ja muita optisia turvatekijöitä. Näiden rinnalle liitetään yhä useammin mikrosiru, joka sisältää erilaisia sähköisiä turvatekijöitä, kuten biometriset tunnisteet, EMV-sovelluksen tai PKI-teknologiaa. Biometrisen tunnistamisen soveltamisessa edelläkävijänä kulkevat tällä hetkellä viranomaiset, jotka parhaillaan eri puolilla maailmaa valmistautuvat biometristen passien käyttöönottoon. Entistä korkeampaa turvallisuutta edustava passi on viranomaisten vastaus niihin turvallisuuspaineisiin, joita voimakkaasti lisääntynyt matkustaminen, terrorismin uhka ja laiton maahanmuutto ovat synnyttäneet. Myös muilta ID-tuotteilta edellytetään jatkossa lisäturvatekijöitä, ja lähitulevaisuudessa mikrosiru biometrisine tunnisteineen liitetään yhä useamman maan henkilökortille. Omalta osaltaan myös eri maiden sähköiset allekirjoituslait ja yhä lisääntyvä tietoverkoissa asiointi niin julkis- kuin yrityssektorillakin ovat vauhdittaneet uusien teknologioiden liittämistä perinteisiin ID- ja yrityskorttituotteisiin. Setec valmistaa ID-tuotteet laseroitavalle polykarbonaattimuoville, mikä osaltaan lisää tuotteiden turvallisuutta ja tekee niiden väärentämisestä käytännössä lähes mahdotonta. EMV-sovelluksen liittäminen maksukorteille on yksi älykorttimarkkinoiden isoimmista maailmanlaajuisista muutoksista. Sen seurauksena käytännöllisesti katsoen kaikki maksukortit muuttuvat sirullisiksi kuluvan vuosikymmenen aikana. Suurimmat tarpeet EMV-korttien käyttöönottoon luo korttiväärinkäytösten jatkuvasti kasvava määrä ja ammattimaistuminen. Lisäksi sirukortit tarjoavat pankeille mah-

5 Avaintietoja Me Liikevaihto 58,5 45,9 Muutos edellisestä vuodesta, % Ulkomainen liikevaihto 33,9 24,8 Liiketulos 4,5-4,5 % liikevaihdosta 8-10 Tulos ennen satunnaisia eriä 4,5-4,6 % liikevaihdosta 8-10 Tilikauden tulos 4,0-4,4 % liikevaihdosta 7-10 Tulos/osake, e Liiketoiminnan rahavirta 6,0 0,5 Poistot 2,7 3,3 Investoinnit pysyviin vastaaviin poislukien sijoitukset 3,3 0,8 Sijoitetun pääoman tuotto, % Omavaraisuusaste, % Nettovelkaantuneisuusaste, % Me Konsernin liikevaihto liiketoimintayksiköittäin Government & Corporate Liikevaihto 34,5 27,2 Liikevaihdon osuus konsernin liikevaihdosta 59 % 59 % Banking & Retail Liikevaihto 15,5 10,4 Liikevaihdon osuus konsernin liikevaihdosta 27 % 23 % Telecom & Media Liikevaihto 8,4 8,4 Liikevaihdon osuus konsernin liikevaihdosta 14 % 18 % Henkilöstön määrä Suomi 42 % Muu Eurooppa 53 % Kaakkois-Aasia 2 % Muut 3 % Government & Corporate 59 % Banking & Retail 27 % Telecom & Media 14 % Liikevaihdon jakauma alueittain 2004 Liikevaihdon jakauma liiketoimintayksiköittäin 2004 dollisuuden lisätä korteille räätälöityjä sovelluksia ja erottua kilpailijoistaan entistä turvallisempien ja monipuolisten pankkipalvelujen tarjoajana. Tulevaisuudessa myös yhä useamman kauppaketjun kanta-asiakaskortti perustuu EMV-teknologiaan, mikä mahdollistaa erilaisten ostohyvitysten ja bonusten reaaliaikaisen hallinnan ja hyödyntämisen. Tulevaisuudessa yhä useammat mobiilioperaattorit tuovat markkinoille PKI-teknologiaa tukevia SIM-kortteja. Operaattoreiden tavoitteena on tarjota asiakkaille mahdollisuus hyödyntää matkapuhelinta turvatusti verkkopohjaisten palvelujen käyttämisessä. Ensimmäiset 3G-verkot on jo otettu markkinoilla käyttöön, ja niiden käyttö tulee lisääntymään lähivuosina nopeasti. Kaiken kaikkiaan uusien teknologioiden hyödyntäminen matkapuhelimissa lisää asiakkaiden ulottuvilla olevaa verkkopalveluiden valikoimaa sekä nopeuttaa palveluiden käyttöä mobiilipäätelaitteen avulla. Tämä kehityssuunta korostaa entisestään tarvetta tunnistaa myös mobiilikäyttäjät luotettavasti erilaisten verkkopalvelujen käytön yhteydessä. 3

6 Toimitusjohtajan katsaus Setecille vuosi 2004 oli menestyksekäs, ja konsernin talous kehittyi erittäin myönteisesti. Konsernin liikevaihto kasvoi 27 prosenttia ja liiketulos parani 9 miljoonaa euroa eli yli 200 prosenttia verrattuna vuoteen Erityisen iloisia olemme siitä, että saimme käännettyä konsernin liiketoiminnan selvästi kannattavaksi ja että kaikki liiketoimintayksiköt pystyivät parantamaan tulostaan. Vuoden 2003 jälkimmäisellä puoliskolla näkyvissä ollut liiketoiminnan myönteinen kehitys jatkui koko vuoden 2004, ja sama suuntaus näyttäisi jatkuvan myös kuluvana vuonna. Menestyksestämme kuuluu suuri kiitos osaavalle ja konserniin sitoutuneelle henkilöstöllemme. Organisaatiota muutettiin ja strategia uudistettiin Setec-konsernin emoyhtiössä Setec Oy:ssä toteutettiin keväällä 2004 organisaatiouudistus, jonka tavoitteena oli saada konserni toimimaan entistäkin tehokkaammin nopeasti muuttuvassa markkinatilanteessa ja kovassa kansainvälisessä kilpailussa. Myös konsernin liiketoimintastrategia uudistettiin kevään aikana. Strategian mukaisesti Setec tavoittelee tulevaisuudessa voimakasta kasvua ja vahvaa kannattavuutta: vuodelle 2007 asetettu liikevaihtotavoite on yli 100 miljoonaa euroa ja kannattavuus 15 prosenttia. Uuden liiketoimintastrategian mukaisten kasvutavoitteiden saavuttaminen on Setecille iso, mutta huolelliseen harkintaan ja analysointiin perustuva haaste. Sen saavuttaminen edellyttää meiltä liiketoiminnan tarkkaa fokusointia, erinomaisia tuotteita ja palveluja, vahvaa ammattitaitoa sekä aktiivista asiakas- ja kumppaniyhteistyötä. Uskon, että meillä on erittäin hyvät mahdollisuudet onnistua tavoitteissamme. Liiketoiminta kehittyi myönteisesti Vuonna 2004 solmittiin ensimmäiset kansainväliset sopimukset biometristen passien hankkimisesta. Avoimista tarjouskilpailuista Setec on voittanut sekä Tanskan että Ruotsin biometristen passien tarjouskilpailut. Ruotsiin Setec toimittaa myös kaksi erillistä sirua sisältävän henkilökortin, joka voi toimia passin rinnalla sekä virallisena matkustusasiakirjana että vahvana tunnistamisen välineenä verkkoasioinnissa. Ruotsi ja Tanska ovat myös todennäköisesti ensimmäisten maiden joukossa siirtymässä biometristen passien käyttöön. Setecin tuotekehityksen ja tuotannon ammattilaiset ovat tehneet kuluneen vuoden ajan tiivistä yhteistyötä, jotta Setec on täydessä toimintavalmiudessa, kun biopassien massatoimitukset käynnistyvät lokakuussa. Biometristen passien kehitystyömme jatkuu voimakkaana myös kuluvana vuonna, sillä haluamme varmistaa kykymme vastata biopassimarkkinoiden nopeasti kasvaviin vaatimuksiin. Useat maat ovat joko käynnistämässä avointa tarjouskilpailua tai suunnittelemassa biometristen passien käyttöönottoa. Setecin biopassiversio yhdistettynä vahvaan turvapaino- ja tuotekehitysosaamiseen luo meille hyvät edellytykset menestyä tiukassa kansainvälisessä kilpailussa. Kaiken kaikkiaan viranomaisliiketoiminnassa vilkastui 4

7 julkisen avaimen teknologiaa (PKI) hyödyntävien sähköisten henkilökorttien kysyntä vuonna Useat maat suunnittelevat liittävänsä viralliseen henkilökorttiin mikrosirun, mikä mahdollistaa jatkossa biometristen tunnisteiden hyödyntämisen myös henkilökortissa. Meille Setecissä tämä kehityssuunta tarjoaa lupaavia kasvumahdollisuuksia, sillä vahva siruosaamisemme perustuu pitkään kokemukseen. Maksukorttimarkkinoilla vilkastui EMV-korttien kysyntä, ja Setec toimitti kortteja useisiin maihin keskeisillä markkinoillaan. Markkina-avauksia tehtiin myös uusille alueille, kuten Norjaan ja Ukrainaan. Osaamisemme EMV-korttien kehittäjänä ja valmistajana on maailman kärkiluokkaa. Pystymme palvelemaan asiakkaitamme, erilaisia ja erikokoisia pankkeja ja kaupan alan yrityksiä, paikallisesti ja yksilöllisesti. Setec toimitti myös SIM-kortteja lukumääräisesti aiempia vuosia enemmän. Erityisen hyvin myynti kehittyi Venäjälle, jota voidaan vielä pitää konsernille uutena markkinana. Lisäksi SIM-markkinoilla kiinnostus PKI-pohjaisiin tuotteisiin kasvoi. SIM-korttien toimittajana vahvuutemme perustuu yksilölliseen palveluun, joka täydentää laadukkaita tuotteitamme. Kaikki Setecin liiketoiminta-alueet kehittyivät myönteisesti. Yhteistä näille markkinoille on se, että asiakkaamme vaativat tuotteilta ja palveluilta yhä tiukempaa turvallisuutta. Sen vuoksi yhä useammassa Setecin valmistamassa tuotteessa on mikrosiru, jonka avulla tuotteiden käytön turvallisuutta voidaan lisätä. Samanaikaisesti kehitämme kuitenkin edelleen myös visuaaliseen turvallisuuteen liittyviä tekijöitä, jotka yhdessä mikrosirujen kanssa lisäävät tuotteiden turvallisuutta ja samalla vaikeuttavat tuotteiden väärentämistä entisestään. Kasvun jatkumiselle vahva pohja Konsernin tavoitteena on voimakas kasvu ja kansainvälistyminen. Erityisen vahvana näemme asemamme biometristen passien markkinoilla, mutta myös EMV-markkinoilla ja tulevaisuuden 3G-markkinoilla Setecin mahdollisuudet saavuttaa menestystä ovat erinomaiset. Olemme merkittävä toimija ydinmarkkinoillamme, joilla toimivia asiakkaitamme pystymme palvelemaan paikallisesti, nopeasti ja joustavasti. Me hyödymme kilpailussa siitä, että tuotteisiin ja palveluihin kohdistuvat turvallisuusvaatimukset tiukentuvat ja että mikrosirun rooli osana tuotteen turvallisuutta kasvaa. Juuri tämäntyyppisiä ratkaisuja Setecissä on kehitetty pitkäjänteisesti jo useiden vuosien ajan, ja tällä hetkellä osaamisemme niin myynnissä, tuotekehityksessä kuin tuotannossakin vastaa erinomaisesti asiakkaidemme tulevaisuuden tarpeisiin. Näiden valmiuksien ylläpitäminen ja vahvistaminen on keskeinen osa Setecin tulevaisuuden strategiaa. Tärkeä osa toimintamme kehittämistä on myös laaja toiminnanohjausjärjestelmä, jonka vaiheittainen käyttöönotto aloitetaan vuoden 2005 loppupuolella. Tavoitteenamme on kehittää ja virtaviivaistaa toimintojamme niin, että pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä joustavammin ja nopeammin. Osoitan lämpimät kiitokseni asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme ja Setec-konsernin henkilöstölle erinomaisesta vuodesta Uskon, että lujasti töitä tekemällä ja tiiviillä yhteistyöllä teemme myös vuodesta 2005 erittäin onnistuneen meille kaikille. Pekka Eloholma toimitusjohtaja 5

8 Government & Corporate Passeja ja ID-tuotteita viranomaisille ja yrityksille Toimintaympäristö Matkustusasiakirjojen turvallisuusvaatimukset kasvavat Government & Corporate -liiketoimintayksikön toimintaympäristössä suurin kiinnostus vuonna 2004 kohdistui edellisen vuoden tapaan biometrisiin passeihin. Yksi tärkeimmistä syistä tähän oli se, että Yhdysvallat päätti vaatia biometrisillä tunnisteilla varustettuja matkustusasiakirjoja lokakuusta 2005 lähtien viisumivapauden omaavilta mailta. Toinen merkittävä syy oli loppuvuodesta 2004 valmistunut EU:n lainsäädäntö, joka myös edellyttää EU-jäsenmaita muuttamaan matkustusasiakirjat biometrisiksi. Lisäksi Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO sai valmiiksi biometrisiä passeja koskevat määrityksensä vuoden 2004 aikana, mikä osaltaan edisti biometristen passien käyttöönottoa eri maissa. Eri maiden ID-dokumenteilta edellytetään koko ajan vahvempaa turvallisuutta. Tämä näkyy esimerkiksi polykarbonaatti- ja laserointitekniikoiden kasvaneena kysyntänä eri puolilla maailmaa. Myös sirullisten ID-dokumenttien kysyntä lisääntyi vuoden 2004 aikana. Setecin oman arvion mukaan markkinoilla on yhteensä noin miljoonaa passia, joista alle viidessä prosentissa on polykarbonaattimuovista valmistettu henkilötietosivu. Biometrisiä passeja ei vielä vuoden 2004 aikana juurikaan laskettu liikkeelle, mutta muutama maa aloitti pilottiprojekteja vuoden lopulla. Liikevaihto Passit kasvattivat liikevaihtoa Passien kasvanut kysyntä Setecin tärkeimmillä markkinaalueilla vahvisti Government & Corporate -yksikön liikevaihtoa. Yksikön liikevaihto nousi 34,5 miljoonaan euroon (27,2 Me). Passit ja ID-kortit toivat suurimman osan liikevaihdosta, yhteensä 54 %. Lisäksi PKI-korttien kysyntä kasvoi, ja yksikkö sai uusia PKI-asiakkuuksia vuoden 2004 aikana. Euroseteleitä ei vuonna 2004 painettu lainkaan, mutta muita perinteisiä turvapainotuotteita, esimerkiksi osake- ja asuntoosakekirjoja, painettiin edellisen vuoden tapaan. Viisumi- ja oleskelulupatarrojen myynti kasvoi 166 %. Kotimaan myynnin osuus liikevaihdosta oli 32 % (39 %); kansainvälisiltä markkinoilta tuli yhteensä 68 % liikevaihdosta. Asiakkaat ja markkinat Passit ja ID-kortit pääosassa Government & Corporate -yksikön keskeiset markkina-alueet vuonna 2004 olivat kotimaan lisäksi muut Pohjoismaat ja Baltian maat. Suurimmat asiakkaat vuonna 2004 olivat Suomessa sisäasiainministeriö, Ajoneuvohallintokeskus (AKE) ja Kansaneläkelaitos (Kela). Kansainvälisillä markkinoilla suurimmat asiakkaat olivat Rikspolisstyrelsen (RPS) Ruotsissa, oikeusministeriö Norjassa, sisäasiainministeriö Liettuassa sekä Rigspolitichefen Tanskassa. Vuoden 2004 aikana yksikkö solmi kaksi merkittävää passisopimusta. Helmikuussa allekirjoitettiin sopimus Tanskan biometrisen passin valmistamisesta, ja toimitukset käynnistyivät jo vuoden lopulla. Alkuvaiheessa Tanskaan on toimitettu siruttomia passeja. Syksyllä Setec voitti kansainvälisen tarjouskilpailun Ruotsin biometrisestä passista ja sirullisesta henkilökortista. Sopimus toimituksista allekirjoitettiin syyskuussa, ja toimitukset käynnistyivät vuoden 2005 tammikuun alussa. Myös Ruotsiin on aluksi toimitettu passeja, jotka eivät 6

9 Government & Corporate Liikevaihto, Me 34,5 27,2 Liikevaihdon osuus konsernin liikevaihdosta, % Tuotteet ja palvelut Passit, biometriset passit Sähköiset ja visuaaliset henkilökortit Älykortteihin liittyvät sovellukset ja sovellusrajapinnat (API) Turvapainotuotteet Yksilöintipalvelut Konsultointi sisällä siruja biometrisine tunnisteineen. Ruotsi suunnittelee siirtyvänsä biometrisen passin käyttöön lokakuussa 2005 ja Tanska noin vuoden sisällä. Ruotsi ottaa samanaikaisesti käyttöön myös sirulliset EID-kortit. Vuonna 2004 Österreichische Staatsdruckerei tilasi Seteciltä korttiaihiot Itävallan henkilökortteihin ja oleskelulupakortteihin. Toimitukset jatkuvat ainakin vuoden 2005 loppuun asti. Kansainvälisiä asiakkaita yksikkö palveli vuoden aikana myös yhteistyökumppaneidensa kanssa. Yksikkö aloitti vuonna 2004 Belgian ID-korttiaihioiden massajakelun, jossa yhteistyökumppanina toimii belgialainen palveluntarjoaja Zetes. PKI-kortteja Ranskan tilintarkastajien kattojärjestölle CNCC:lle yksikkö toimitti yhteistyössä ranskalaisen Utimacon kanssa. ID-kortteja Singaporeen yksikkö toimitti paikallisen yhteistyökumppaninsa NECin kanssa. Itävallan henkilökorttija oleskelulupahankkeessa yhteistyötä tehdään Österreichische Staatsdruckerein kanssa. Tuotteet Turvallisuus korostuu tuotevaatimuksissa Vuoden 2004 aikana valmistui biometrisen passin tuotantoversio, biopassin käyttöjärjestelmä ja koneluettavan matkustusasiakirjan (MRTD, Machine Readable Travel Document) sirusovellus Java -käyttöjärjestelmille. Setecin biopassiversio perustuu kansainvälisiin standardeihin, mikä takaa passin yhteensopivuuden eri maiden rajanylityspisteissä, nopean toimivuuden passintarkastuksessa sekä passin turvallisuuden. Ensimmäiset biopassipilottihankkeet käynnistyivät vuoden 2005 alussa ja massatuotannon odotetaan alkavan vuoden 2005 lopulla. Myös Java -pohjainen sähköinen henkilökortti tuotiin markkinoille vuonna EID Java -korttia käytetään turvallisessa tunnistautumisessa avoimiin tietoverkkoihin. Ratkaisu on myös monipuolinen korttialusta uusille sovelluksille ja palveluille. Ensimmäiset kortit toimitettiin Suomessa viranomaisasiakkaille vuoden 2004 lopulla. Tulevaisuus Sähköinen asiointi lisääntyy Vuodesta 2005 muodostuu biometristen passien kannalta erittäin vilkas vuosi. Osa maista aloittaa biometristen passien jakelun, ja odotettavissa on lisäksi erittäin monia tarjouspyyntöjä. Lisäksi useat maat käynnistävät projekteja selvittääkseen mahdollisuuksiaan siirtyä biometristen passien käyttöön. Setecin vahvat polykarbonaattipohjaiset passituotteet, erinomaiset asiakasreferenssit sekä hyvä toimitusvalmius luovat yhtiölle hyvät mahdollisuudet hankkia tulevaisuudessa uusia passiasiakkaita. Tarve valmistaa entistä turvallisempia ja vaikeasti väärennettäviä polykarbonaatista valmistettuja ID-tuotteita kasvaa tulevaisuudessakin. Tämä tarjoaa Government & Corporate -yksikölle mahdollisuuden lisätä näiden tuotteiden myyntiä, sillä kiinnostus yhtiön käyttämää valmistustekniikkaa kohtaan kasvaa koko ajan. Myös uudet partneruudet mahdollistavat aiempaa laajemmat myyntikanavat. Sähköisten henkilökorttien (EID-kortit) markkinoilla Government & Corporate -yksikön asiakaskunta on jo melko laaja yhtiön lähimarkkinoilla. Sähköisen tunnistautumisen lisääntyessä EID-korttien kysynnän arvioidaan kasvavan sekä olemassa olevien asiakkaiden keskuudessa että myös uusien asiakkuuksien kautta. Lokakuusta 2005 lähtien Ruotsissa otetaan käyttöön neljä uutta viranomaistuotetta: biometriset tunnisteet sisältävä sirullinen passi, väliaikainen sirullinen passi, väliaikainen tavallinen passi sekä kaksi sirua sisältävä sähköinen henkilökortti, joka toimii sekä matkustusasiakirjana että vahvana tunnistautumisen välineenä verkkoasioinnissa. Kaikki tuotteet toimittaa Setec, joka voitti vuonna 2004 kansainvälisen tarjouskilpailun Ruotsin passeista ja henkilökortista. Rikspolisstyrelsen valitsi Setecin toimittajakseen, koska Setec pystyi parhaiten vastaamaan tiukkoihin turvatekijä- ja aikatauluvaatimuksiin. Sirulliset passit ja henkilökortit yksilöi Setecin yhteisyritys AB Svenska Pass. Yhtiö vastaa myös uudesta palvelukonseptista, jonka ansiosta Ruotsissa voi lokakuusta lähtien saada yksilöidyn sirullisen väliaikaispassin useammasta toimipisteestä eri puolilla maata. 7

10 Banking & Retail EMV- ja monisovelluskortteja pankeille ja kaupan alalle Toimintaympäristö EMV-korttimäärät kasvussa, maksutapahtumia vielä melko vähän Vuosi 2004 oli sirullisten EMV-korttien käyttöönotossa tärkeä vuosi, sillä Visan ja MasterCardin määrittelemä ajankohta väärinkäytösten korvausvelvollisuuden vastuunsiirrosta kaupan eri osapuolten välillä (liability shift) oli EU-alueella vuoden 2005 tammikuu. EMV-korttimäärät ovatkin kasvaneet kansainvälisillä markkinoilla, mutta EMV-maksutapahtumien määrä on ollut vielä suhteellisen pieni. Kaiken kaikkiaan kansainvälisten maksukorttien määrä ja käyttö lisääntyivät selvästi vuonna 2004, olipa kyseessä perinteinen magneettiraitakortti tai sirullinen EMV-kortti. Setecin markkina-alueella maksukorttien määrä kasvaa erityisen voimakkaasti Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä, kun taas Pohjoismaissa ja Virossa korttien kokonaismäärä ei enää juurikaan kasva vaan kilpailua käydään eri korttituotteiden kesken. Yhä suuremman ongelman muodostaa maksukortteihin eri tavoin kohdistuva ammattirikollisuus, joka osaltaan vauhdittaa markkinoiden siirtymistä magneettiraitakortteja turvallisempien sirullisten EMV-korttien käyttöön. Liikevaihto Voimakas kasvun vuosi Banking & Retail -yksikön liikevaihto oli 15,5 miljoonaa euroa vuonna 2004, mikä merkitsee 50 %:n kasvua verrattuna vuoteen 2003 (10,4 Me). Liikevaihtoa kasvattivat etenkin kotimaan, Baltian maiden ja Tanskan EMV-sirukorttitoimitukset. Suurin osa liikevaihdosta tuli sirukorteista, niiden yksilöinnistä ja niihin liittyvistä oheispalveluista, yhteensä 63 %. Magneettiraitakorttien toimitusmäärät olivat edelleen melko suuria, mutta niiden osuus liikevaihdosta oli enää 29 %. Myynti kansainvälisille markkinoille kaksinkertaistui verrattuna edelliseen vuoteen, ja sen osuus liikevaihdosta nousi 28 %:iin vuonna 2004 (21 %). Sirukorttien osuus ulkomaisesta liikevaihdosta oli yli 80 %. Asiakkaat ja markkinat EMV-kortteja Suomeen ja Baltiaan Banking & Retail -yksikön keskeiset markkina-alueet vuonna 2004 olivat Pohjoismaat, Baltian maat ja Puola. Yksikön suurimmat asiakkaat vuonna 2004 olivat Nordea Pankki, OP-ryhmä ja Sampo Pankki kotimaassa sekä Hansapankryhmittymä Baltiassa, Tanskan pankit (Setec Danmark A/S) sekä NIC Lähi-idässä. Suomalaispankeille Banking & Retail -yksikkö toimitti yli sirullista Visa Electron -korttia vuonna Baltiaan toimitettiin yli 1,5 miljoonaa EMV-korttia ja Tanskaan noin miljoona EMV-korttia. Puolaan toimitettiin maan ensimmäiset MasterCard EMV -kortit Bre Bankille. Puolassa siirtyminen EMV-kortteihin on kuitenkin vasta alussa. Vuoden aikana käynnistettiin ensimmäiset EMV-toimitukset myös Norjaan. Norjan EMV-korttivolyymien määrien arvioidaan kasvavan selvästi vuonna 2005, mutta EMV-korttien volyymihuipun oletetaan osuvan vuoteen Yksikkö toimitti myös Ukrainaan ensimmäiset EMV-kortit vuoden 2004 aikana. Paikallista palvelua EMV-asioissa Banking & Retail -yksikkö 8

11 Banking & Retail Liikevaihto, Me 15,5 10,4 Liikevaihdon osuus konsernin liikevaihdosta, % Tuotteet ja palvelut EMV- ja monisovelluskortit Enhanced EMV Kortteihin liittyvät sovellukset ja ohjelmistot Magneettiraitakortit Erilaiset lisäarvopalvelut kanta-asiakkuusohjelmien operointi, kortti- ja sovellushallinta Yksilöintipalvelut Konsultointi tarjoaa kansainvälisille asiakkailleen Setec-konsernin omien yhtiöiden sekä omien partneriensa kanssa. Tärkeimpiä partnereita ovat muun muassa TAG Norja, TAG Andorra, Europrocessing Internationalin (EPI) yhtiöt BankServiss Latviassa ja MKS Liettuassa, PolCard Puolassa sekä NIC Lähi-idässä. Tuotteet ja palvelut HST ja kanta-asiakkuus sirullisille maksukorteille Vuoden 2004 aikana Banking & Retail -yksikön toiminnan painopiste oli EMV-korttitoimituksissa. Setec oli maailman suurin Visa-ohjelman mukaisten low cost -sirujen (ns. 1$sirut) toimittaja vuonna Setec toimitti asiakaspankeilleen myös runsaasti Global Platform EMV -kortteja, joiden markkinoilla Suomi on selvä edelläkävijä. Osuuspankkikeskus otti vuonna 2004 käyttöön Setecin kehittämät ja valmistamat ensimmäiset Visa Electron EMV -kortit, jotka sisältävät HST-sovelluksen sähköistä verkkoasiointia varten. Sampo Pankille kotimaahan Setec valmisti vuoden 2004 aikana useita erilaisia kuosikortteja, ja kokonaan uutena tuotteena aloitettiin Visa Mini -korttien valmistus. OPK uudisti Visa-korttiperheensä ulkoasun vuoden 2004 lopulla. Banking & Retail -yksikkö käynnisti uuden sirullisen kanta-asiakkkuuspalvelun (Enhanced EMV) rakentamisen ja markkinoinnin. Tämä älykorttipohjainen palvelu tuo kantaasiakkuuteen aivan uuden ulottuvuuden. Useat pankit ovat osoittaneet kiinnostusta sirullista kantaasiakasratkaisua kohtaan. Setec käynnisti ensimmäiset määritysvaiheen projektit vuoden 2004 lopussa. Tulevaisuus Lisäarvosovellusten kiinnostavuus kasvaa Vuonna 2005 EMV-korttien käyttöönotto laajenee useisiin uusiin maihin ja uusia korttituotteita muutetaan EMV-korteiksi. Kotimaassa lisääntyvät MasterCard EMV -korttien toimitukset ja vuoden lopulla aloitetaan yli miljoonan Visakortin vaihtaminen Visa EMV -korteiksi. EMV-toimitukset Liettuaan, Eestiin ja Tanskaan jatkuvat edelleen. Selvää kasvua EMV-korttimarkkinoilla on odotettavissa Latviassa. EMV-toimitukset käynnistyvät tai lisääntyvät Ruotsiin, Norjaan ja Venäjälle. Maailmanlaajuisen ammattirikollisuuden voimakas kasvu nopeuttaa kansainvälisten maksukorttien muuttamista sirullisiksi jo usealla markkinalla. EMV-korttien tarjoama mahdollisuus erilaisten lisäarvosovellusten sisällyttämiseen maksukorteille kiinnostaa pankkeja yhä enemmän. Näistä sovelluksista vuoden 2005 aikana merkittävin on Enhanced EMV, johon kaikki Pohjois-Euroopan pankkimarkkinat ovat osoittaneet kiinnostusta. Vuosi 2005 näyttää Banking & Retail -yksikön näkökulmasta myönteiseltä, sillä yksikön EMV-korttituotteet ja palvelut vastaavat tällä hetkellä hyvin asiakkaiden ja markkinoiden vaatimuksiin. Yhteistyö asiakkaiden kanssa on vahvalla pohjalla ja yksikön mahdollisuudet saada uusia asiakkaita ovat hyvät erinomaisten referenssien, ajanmukaisten tuotteiden ja oheispalvelujen sekä joustavan toiminnan ansiosta. Baltian maissa on käytössä jo lähes 1,5 miljoonaa EMVkorttia. Näistä selvästi suurin osa kuuluu Baltian johtavalle pankkiryhmälle, Hansalle, joka toimii kaikissa kolmessa Baltian maassa. EMV-korttien nopeahko käyttöönotto Baltiassa johtuu pitkälti siitä, että siirtyminen EMV:hen aloitettiin ns. yhden taalan korteilla, joiden kustannukset pankeille ovat monisovelluskortteja edullisemmat. EMV-aikaan siirtymistä on helpottanut myös se, että Visa on tukenut edelläkävijäpankkien EMV-investointeja. Lisäksi pankit omistavat kauppojen maksupäätteet, joten pankit ovat huolehtineet myös näiden laitteiden EMV-päivityksistä. Setecin yhteistyö Hansapank-ryhmän pankkien kanssa on jatkunut jo vuosia, ja yhtiö on ollut ainoa EMV-korttitoimittaja ryhmän pankeille. Setec myös konsultoi pankkeja niiden aloittaessa maksukorttien paikallisen yksilöinnin vuoden 2004 alkupuolella. 9

12 Telecom & Media SIM-kortteja tele- ja palveluoperaattoreille Toimintaympäristö 3G etenee hitaasti, PKI SIM -kortit yleistyvät Telecom & Media -liiketoimintayksikön toimintaympäristö oli vuoden 2004 alkupuolella hiljainen, mutta vilkastui selvästi loppuvuotta kohden. Kotimaan SIM-markkinoilla keskeinen ilmiö oli operaattoreita vaihtavien mobiilikäyttäjien kasvava määrä puhelinnumeron siirrettävyyden tultua mahdolliseksi. Myös teleoperaattoreiden välinen hintakilpailu kiristyi. Kiinnostus 3G-verkkoja kohtaan on ollut ennakoitua vähäisempää, mihin vaikutti muun muassa 3G-puhelinten huono saatavuus. Merkittäviä 3G-verkkojen käyttöönottoja tapahtui kuitenkin vuoden 2004 aikana Suomen lisäksi myös esimerkiksi Isossa-Britanniassa, Italiassa ja Saksassa. SIM-korttien keskihintojen lasku tasoittui vuoden 2004 aikana. Tämä johtui korttien muistikokojen kasvusta sekä niiden tarjoamasta entistä laajemmasta palveluvalikoimasta. Eurosmartin mukaan vuonna 2004 markkinoille toimitettiin arviolta 880 miljoonaa SIM-korttia. Vuonna 2005 SIM-korttimäärän arvioidaan saavuttavan miljardin kappaleen rajan. SIM-korttien osuus maailman kaikista älykorteista on runsaat kaksi kolmasosaa. Liikevaihto Toimitettujen SIM-korttien määrä kasvoi Telecom & Media -yksikön liikevaihto oli 8,4 miljoonaa euroa vuonna 2004 (8,4 Me). Yksikön liikevaihto tuli kokonaan SIM-korteista ja niihin liittyvistä palveluista. Kortteja toimitettiin määrällisesti 15 % enemmän kuin vuonna SIM-korttien maailmanmarkkinahintojen alenemisen vuoksi yksikön liikevaihto pysyi ennallaan, vaikka korttien toimitusmäärät kasvoivat. Eniten liikevaihtoa yksikölle toivat 16K, 32K ja 32K PKI esim -kortit. PKI SIM -korttien osuus liikevaihdosta oli 25 % (20 %). Yksikön liikevaihdosta 72 % (73 %) tuli kansainvälisiltä markkinoilta. Liiketoiminnassa keskityttiin entistä voimakkaammin yhtiön uuden liiketoimintastrategian mukaisesti Pohjoismaihin (37 % liikevaihdosta), Baltiaan (10 % liikevaihdosta) ja Venäjän markkinoille (19 % liikevaihdosta). Asiakkaat ja markkinat Myynti Venäjälle kehittyi myönteisesti Telecom & Media -yksikön keskeiset markkinat vuonna 2004 olivat Pohjoismaat, Baltian maat sekä Venäjä. Merkittävä ilmiö vuonna 2004 oli Venäjän liikevaihdon erittäin suotuisa kehitys loppuvuotta kohden. Telecom & Media -yksikkö onnistui kasvattamaan Venäjältä tullutta liikevaihtoa, maahan toimitettujen sirukorttien määrää sekä asiakasmäärää. Sen sijaan Aasiaan ei alkuvuoden jälkeen tehty juurikaan myyntityötä, koska Aasian SIM-korttimarkkinoiden hintataso on pysytellyt erittäin alhaisella ja liiketoiminnan kannalta epätyydyttävällä tasolla. Tämä vähensi myös alueelle tehtyjä toimituksia. Yksikön suurimmat kansainväliset asiakkaat olivat norjalainen Telenor, venäläinen Kuban ja Tele2 Baltia (Latvia ja Liettua). Kubanin kanssa aloitettiin yhteistyö vuonna 2003, ja vuonna 2004 yhtiö oli jo Telecom & Median toiseksi suurin asiakas. Suomessa suurimmat asiakkaat olivat Sonera ja Saunalahti. Saunalahden kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti yhtiön yksityis- ja yritysasiakkaille valmistettavien SIM-korttien toimitukset käynnistyivät vuoden 2004 lopulla ja valmistuvat vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen aikana. 10

13 Telecom & Media Liikevaihto, Me 8,4 8,4 Liikevaihdon osuus konsernin liikevaihdosta, % Tuotteet ja palvelut esim -kortit 2G-verkkoihin esim PKI -ratkaisut langattomat PKI-ratkaisut USIM-kortit 3G-verkkoihin Yksilöinti Konsultointi Telecom & Media -yksikkö solmi kaksi merkittävää sopimusta PKI SIM -korteista 2G- ja 3G-verkkoihin. PKI SIM -korttien toimitukset toteutuvat pääosin vuoden 2005 aikana. Venäjän markkinoilla yksikkö teki tiivistä yhteistyötä paikallisen lisäarvopalvelujen tarjoajan MF Tarifin kanssa. MF Tarifin kautta yksikkö tarjosi paikallisille asiakkaille SIMkorttien lisäksi paketointi- ja logistiikkapalveluja. Yksikön teknologiapartnereina toimivat vuoden 2004 aikana SmartTrust, Valimo Wireless ja SiltaNet, joiden kanssa yksikkö kehitti asiakkailleen mobiileja Internet-selauspalveluja sekä mobiileja tunnistautumis- ja maksamispalveluja. Tuotteet Turvallinen tunnistautuminen ja asiointi verkossa kiinnostaa Vuonna 2004 Telecom & Media -yksikön tärkeimmät tuotteet olivat 16K, 32K ja 32K PKI esim -kortit ja niihin liittyvät monipuoliset yksilöinti- ja paketointipalvelut. Lisäksi tuotteiden ohessa asiakkaille tarjottiin asiakastoimituksiin liittyvää teknistä konsultointia ja tuoteräätälöintiä. Uusina tuotteina yksikkö toi markkinoille esim 3G -kortin, WIB 1.3 -selainsovelluksen sekä Java SIM -kortit. esim 3G -kortti on 3GPP-standardien mukainen USIMkortti uusiin kolmannen sukupolven matkaverkkoihin. Kortti toimii myös perinteisenä SIM-korttina ja siihen voidaan tallettaa SIM toolkit -pohjaisia lisäarvopalvelusovelluksia, kuten WIB 1.3-selain. WIB 1.3 SIM -selain on tarkoitettu Internet-tiedon ja viihdepalvelujen, kuten uutis- ja sääpalveluiden tai soittoäänien, nopeaan ja dynaamiseen hakuun ja hyödyntämiseen matkapuhelimella. Kortilla sijaitseva selaintoiminto voidaan yhdistää vahvaan tunnistautumiseen, mikä mahdollistaa turvallisen asioinnin matkapuhelimella, esimerkiksi maksujen ja tilisiirtojen tekemisen, sekä turvatun pääsyn erilaisiin verkkopalveluihin, esimerkiksi yrityksen tietojärjestelmiin tai sähköpostiin. Java SIM -kortti mahdollistaa teleoperaattorin SIM toolkit -pohjaisten palveluiden yhdenmukaisen toimivuuden riippumatta SIM-kortin mallista. Lisäksi standardoidut Java -ohjelmointi- ja sovellushallintarajapinnat tarjoavat operaattorille mahdollisuuden päivittää kortin tietoja ja sovelluksia vaivattomasti. Tulevaisuus Valtteina teknologiaosaaminen sekä erinomainen palvelu- ja toimituskyky Telecom & Media -liiketoimintayksikön näkymät vuodelle 2005 ovat hyvät. Yksikön vahvuuksia erittäin kilpailluilla SIM-markkinoilla ovat erinomainen ja kustannustehokas palvelu- ja toimituskyky sekä alan teknologinen huippuosaaminen. Kotimaahan ja tarkasti lähialueille fokusoitujen kohdemarkkinoiden ansiosta yksikkö pystyy tarjoamaan suurimmat vahvuutensa joustavasti ja nopeasti kaikkien asiakkaiden hyödyksi. Setec on lisäksi valmistautunut huolellisesti ja pitkäjänteisesti 3G-verkkojen käyttöönottoon sekä SIM-kortin entistäkin laajempaan hyödyntämiseen kehittämällä uusia versioita SIMja USIM-korteistaan sekä SIM toolkit -sovelluksistaan. Myös tilaus- ja toimituslogistiikkaa ja palvelutuotantoa kehitetään palvelemaan operaattoreiden erikoistarpeita. Odotukset 3G-markkinoiden merkittävästä kasvusta kohdistuvat nyt vuosille Myös PKI SIM -korttien osuuden liiketoiminnasta odotetaan kasvavan selvästi vuoden 2005 aikana. Setecin yhteistyö Saunalahden kanssa tiivistyi vuoden 2004 syksyllä, jolloin Saunalahti käynnisti toimintansa virtuaaliverkko-operaattorina. Loppuvuonna 2004 Setec aloitti yli K SIM -kortin toimitukset, joihin oman haasteensa toivat korttien suuri määrä, tiukka aikataulu sekä se, että Setec postitti osalle yksityisasiakkaista SIM-kortit suoraan kotiin saatekirjeen kera. Yritysasiakkaille suunnatut kortit ovat vahvaan tunnistautumiseen ja verkkoasiointiin soveltuvia PKI SIM -kortteja. Saunalahdelle SIM-korttitoimittajan joustavuus sekä määrä- että aikataulumuutoksissa on tärkeä kilpailuvaltti. Tämän vuoksi Saunalahti valitsi Setecin SIMkorttitoimittajakseen. 11

14 Tuotekehitys Turvallisia ja standardien mukaisia tuotteita asiakkaiden tarpeisiin Setecin tuotekehityksen tavoitteena on kehittää edistyksellisiä, modulaarisia ja joustavia perustuotteita, joita voidaan helposti ja nopeasti modifioida kunkin asiakkaan tarpeisiin. Turvallisuus yhdistää kaikkia Setecin toimittamia tuotteita. Lisäksi Setecin tuotteet valmistetaan kansainvälisten muovikorteille ja prosessorisiruille asetettujen standardien mukaisesti. Setecin tuotekehitysstrategiaa tarkennettiin vuoden 2004 aikana aiemmin kuluneena vuonna uusitun Setecin liiketoimintastrategian ja yleisen markkinatiedon pohjalta. Tuotekehityksen strategia on rakennettu tiiviissä yhteistyössä Setecin myynnin ja tuotannon kanssa. Toukokuussa 2004 tuotekehitys organisoitiin asiakasryhmittäin, minkä ansiosta tuotekehitys saa aiempaa nopeammin tietoonsa asiakkaiden tuotteille asettamat vaatimukset ja pystyy tehokkaammin kehittämään markkinoiden tarvitsemia tuotteita. Tuotekehitys keskittyy Setecin kolmen tärkeimmän asiakasryhmän eli viranomaisten, pankkien ja teleoperaattoreiden tuotteille asettamien vaatimusten toteuttamiseen. Tutkimus- ja tuotekehityskustannusten osuus liikevaihdosta oli 4,2 % vuonna 2004 (6,4 %). Vuoden 2004 lopussa tuotekehityksessä Suomessa työskenteli 56 henkilöä ja tytäryhtiössä Thaimaassa 10. Thaimaan tuotekehitysyksikkö keskittyi etenkin Telecom & Media -liiketoimintayksikön tuotteiden ja työkalujen kehittämiseen vuonna Partneriyhteistyö täydentää tuotekehityspalettia Tuotekehitys tekee partneriyhteistyötä niillä maantieteellisillä alueilla, joilla Setecillä ei ole omaa toimipistettä. Näiltä alueilta Setec on etsinyt itselleen sopivat kaupalliset yhteistyöyritykset, joiden kanssa tehdään usein myös teknistä yhteistyötä eli yritykset toimivat samalla Setecin teknologiapartnereina. Tuotekehitys tekee tarvittaessa yhteistyötä erilaisten materiaaleja toimittavien yritysten kanssa tai sellaisten yritysten kanssa, joilta voidaan lisensioida tuotteita täydentämään Setecin omaa tuotekehitystä. Setecin valmistamista ja markkinoimista tuotteista selvästi suurin osa perustuu yhtiön omaan tuotekehitykseen. Setec on ilmoittautunut mukaan sirun ja antennin muodostamaa älypakkausta kehittävään EU-hankkeeseen. Kyseiseen projektiin osallistujien lisäksi Setec tekee tiivistä yhteistyötä eräiden materiaali- ja ohjelmistokehitysalueella toimivien partnereiden kanssa. Vuosi 2004 Biometrinen passi valmistui asiakastoimituksiin Biometrisen passin polykarbonaattitietosivun viimeistelytyötä jatkettiin vuonna 2003 valmistuneen pilottiversion pohjalta ja tuote saatiin valmiiksi asiakastoimituksia varten vuoden 2004 aikana. Vuoden 2004 aikana Setec kehitti sekä ICAOn biometriselle passille asettamien sähköisten vaatimusten mukaisen natiivituotteen (SetCOS TM 32K) että Java TM -teknologiaan perustuvan appletin (sovelman). Kummankin toimivuus on varmistettu kansainvälisissä yhteensopivuustestitapahtumissa Yhdysvalloissa ja Australiassa. Sekä Visa- että MasterCard-korteista valmistui ja sertifioitiin viimeisimpien määrittelyjen mukaiset uudet tuotteet. Setecin EMV-tuotetarjonnan laajentaminen jatkuu edelleen Setecin tuotevalikoimaan on kehitetty sekä edullisia yhden tai kahden EMV-sovelluksen ratkaisuja että tuotteita, joihin 12

15 voidaan EMV-sovellusten lisäksi liittää esimerkiksi PKI-pohjaisia tunnistus- ja kanta-asiakassovelluksia. Vuoden 2004 aikana valmistui myös uusi USIM-tuote 3G UMTS -verkkoihin ja määritysversio 1.3:n mukainen WIB-mikroselain. Lisäksi Telecom & Media -yksikön tuotetarjontaa laajennettiin Java -teknologiaan perustuvalla SIM-tuotteella. Joitakin Setecin omaan käyttöjärjestelmään SetCOS :iin perustuvia tuotteita siirrettiin uudemmille sirualustoille. Tulevaisuus Biopassi ja etäluettavat tuotteet keskeisiä kehityskohteita Tuotekehityksen painopisteet noudattavat vuonna 2005 samaa linjaa kuin vuonna Keskeisimpiä tuotteita tuotekehityksen näkökulmasta ovat biometrinen passi ja henkilökortit viranomaisasiakkaille, EMV-tuotteet pankkisektorille ja 3G-verkon SIM-kortit teleoperaattoreille. Merkittävin tuote kansainvälisillä älykorttimarkkinoilla on tällä hetkellä biometrinen passi, jota koskeva ICAOn hallinnoima standardi tarkentuu ja kehittyy yhä edelleen. Tämä standardointityö vaikuttaa suoraan myös Setecin tuotekehityksen toimintaan. Ensimmäisissä biometrisissä passeissa siru sisältää yhden tai useampia biometrisiä tunnisteita. Tulevaisuudessa sirun päivitysmahdollisuus passin myöntämisen jälkeen tulee mahdolliseksi. Setec on itse mukana biometrisen passin standardointityössä ja seuraa myös tarkasti niitä osa-alueita, joiden standardointiin se ei varsinaisesti osallistu. Näin Setec varmistaa sen, että uusimpien määritysten mukaiset tuotteet ovat yhtiöllä valmiina niin pian standardin vahvistumisen jälkeen kuin mahdollista. Tuotteiden turvallisuus, jolla tarkoitetaan niiden väärentämättömyyttä, helposti todennettavaa aitoutta sekä esimerkiksi luotettavuutta tunnistamisen ja tunnistautumisen välineenä, säilyy Setecin kehittämien tuotteiden keskeisimpänä ominaisuutena. Tuotteiden modulaarisuutta sekä materiaali- että ohjelmistopuolella lisätään entisestään. Tuotekehitys osallistuu myös tuotteisiin liitettävien uusien palveluiden määrittelyyn ja rakentamiseen. Tuotteita turvataan sekä visuaalisilla turvatekijöillä (esim. hologrammit) että sähköisesti. Keskeinen osa sähköistä turvallisuutta on PKI-teknologia, jota Setec on hyödyntänyt älykorttituotteissaan jo 10 vuoden ajan. Älykorttien langattomuus ja etälukeminen yleistyvät nopeasti ja asettavat tuotekehitykselle erityisvaatimuksia. Tuotteiden turvallisuus muuttuu langattomuuden lisääntyessä entistäkin keskeisemmäksi. 13

16 Tuotanto Yhä useampi valmis tuote sisältää mikrosirun Setecin tuotannossa valmistetaan vuosittain noin 50 miljoonaa erilaista älykortti- tai turvapainotuotetta. Yli 60 % tuotantoresursseista käytetään fyysisten tuotteiden valmistukseen ja vajaat 40 % resursseista tuottaa palveluita, joista merkittävimpiä ovat yksilöintipalvelut. Fyysisiä tuotteita ovat muun muassa yksilöimättömät passikirjat, ID-kortit, maksukortit ja SIM-kortit. Tuotteiden yksilöinti tapahtuu yleensä paikallisesti. Setecin tuotannossa Vantaalla yksilöidään kotimaahan passeja, ID-kortteja ja maksukortteja. SIM-korteille tehdään esiyksilöintiä sekä kotimaahan että kansainvälisille markkinoille. Yksilöintipalvelujen tuottamisen kannalta on hyötyä siitä, että Setecin tuotekehityksessä on yksilöintijärjestelmäosaamista ja erinomainen asiantuntemus sirujen käyttöjärjestelmistä. Yksilöintipalveluun liittyy myös erilaisia lisäpalveluja, kuten tuotteiden postitusta, PIN-laskentaa sekä erilaisia jakelun tukipalveluita. Vuoden 2004 aikana sirukorttien valmistusmäärä lähes kaksinkertaistui verrattuna vuoteen Euroseteleitä ei kuluneena vuonna valmistettu lainkaan. Tuotannossa otettiin käyttöön uusi, biometriseksi passiksi soveltuva passiversio. Sen tietosivuun voidaan upottaa etäluettava mikrosiru, jolle on mahdollista tallentaa biometriset tunnisteet. Pitkä ja monipuolinen kokemus takaa laadun Setecin tuotannon vahvuuksia ovat erittäin pitkään kokemukseen perustuva turvapaino-osaaminen, jota vaaditaan nykyään myös biometristen passikirjojen valmistuksessa. Lisäksi tuotanto kykenee käsittelemään erittäin vaikeaa, mutta ID-tuotteissa yhä suositumpaa polykarbonaattimuovia, josta tehdään kaikki Setecin valmistamat passien tietosivut ja henkilökortit. Kansainvälinen kilpailu älykorttimarkkinoilla kiihtyy muun muassa sen vuoksi, että biometriset tunnisteet halutaan jatkossa passeihin, mutta myös muihin ID-tuotteisiin. Sen vuoksi on yhä tärkeämpää osata yhdistää siruteknologia haastaviin tuotantomateriaaleihin, esimerkiksi juuri polykarbonaattiin. Vuoden 2004 aikana Setec valmisti jo ensimmäisiä biometrisiä mallipasseja asiakkailleen testikäyttöön. Toimiminen kansainvälisillä markkinoilla edellyttää Seteciltä myös lukuisia sertifikaatteja, jotka todentavat yhtiön eri toimintojen standardien mukaisuuden ja ovat tae toiminnan riittävästä turvallisuudesta. Setecin toimintaa auditoidaan vuosittain säännöllisesti, keskimäärin kerran kuukaudessa. Useimmissa auditoinneissa tarkistetaan myös tuotannon toiminnan standardien mukaisuus. Setecillä on seuraavat sertifikaatit: Visa, MasterCard, Euroopan Keskuspankki, ISO 9001, MasterCardin LSR (Logical Security Requirement eli looginen turvallisuus) sekä MasterCard CQM (Card Quality Management eli kortin laadunhallinta). Lisäksi Setecillä on useita asiakaskohtaisia sertifikaatteja. Passin valmistuksen arvoketjua laajennettiin Setecin strategian mukaisesti yhtiö valmistaa kaikki polykarbonaattipohjaiset tuotteet itse, sillä ne edellyttävät vahvinta osaamista ja ovat yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisimpiä 14

17 tuotteita. Näiden tuotteiden jalostusketjua omassa tuotannossa jatketaan sekä alussa (esim. siru- ja hologram-inlayt) että lopussa (passikirjan sidonta). Vuoden 2004 aikana yhtiö laajensi passinvalmistuksen arvoketjuaan ostamalla aiemman yhteistyökumppaninsa suomalaisen Printel Oy:n passinsidontalinjan. Kaupan seurauksena Setec pystyy entistä paremmin valvomaan koko passikirjan valmistuksen laatua ja pystyy suoraviivaistamaan passinvalmistuksen logistiikkaa. Ratkaisu tuo yhtiölle myös kustannusetuja. Kaikki nämä asiat parantavat kukin osaltaan yhtiön kilpailukykyä kansainvälisillä passimarkkinoilla. PVC-tuotteita, joita ovat esimerkiksi erilaiset maksukortit, valmistetaan Setecin tuotantokapasiteetin puitteissa. Tarvittaessa näitä tuotteita voidaan myös alihankkia. SIM-korttien muoviaihiot alihankitaan, mutta kaikki siruun liittyvä teknologia ja osaaminen tuotetaan Setecissä. Yksilöintipalvelut kotimaahan tuottaa Setec Oy. Ulkomaan markkinoille menevien tuotteiden yksilöinnistä vastaavat joko Setecin tytär- tai osakkuusyhtiöt tai ulkopuoliset partnerit. valmistetun tietosivun sisään. Myös uusien turvatekijöiden, kuten kirkkaan kalvon alle laminoitavan kinegrammin, liittäminen passi- ja ID-tuotteisiin siirtyy vuonna 2005 omaan tuotantoon suurissa volyymeissä. Tulevaisuus Uusia turvatekijöitä useisiin tuotteisiin Biometristen passien käyttöönotto näkyy vuoden 2005 aikana voimakkaasti myös Setecin tuotannossa, kun sekä Ruotsi että Tanska aloittavat noin vuoden sisällä biopassien jakamisen kansalaisilleen. Biometristen passien massatuotannon alkaminen edellyttää sitä, että tuotannossa vahvistetaan entisestään henkilökunnan siru-inlay-saamista eli sitä, miten siru ja sen toimintaan aktivoiva antenni liitetään tuotannossa polykarbonaatista 15

18 Henkilöstö Setec pitää kiinni vahvasta ammattitaidosta Setecin menestys perustuu kykyyn yhdistää 120 vuoden aikana hankittu vankka turvapaino-osaaminen moderniin älykorttiosaamiseen, jota yhtiössä on kehitetty jo runsaan kahdenkymmenen vuoden ajan. Vuonna 2004 laaditun uuden liiketoimintastrategian mukaisesti konsernin tavoitteena on sekä liikevaihdon että toiminnan kannattavuuden tuntuva kasvu. Niinpä myös Setecin henkilöstöstrategia uudistettiin vuoden 2004 aikana vastaamaan näihin haasteisiin. Henkilöstöstrategia koskee koko konsernia. Käytännön kehittämistoimenpiteet toteutetaan ensin emoyhtiössä, ja sen jälkeen niitä sovelletaan vaiheittain myös konsernin ulkomaisiin yksiköihin. Kehittämistoimenpiteillä tähdätään kilpailukyvyn vahvistamiseen Setecin keskeisenä tavoitteena on kehittää henkilöstön työtapoja ja osaamista niin, että ne parantavat yhtiön kilpailukykyä ja tuottavuutta. Syksyllä 2004 suoritettiin muun muassa organisaation eri toimintojen prosessisimulaatioita, joista saadun tiedon ja kokemuksen perusteella yksinkertaistetaan ja tehostetaan Setecin toimintatapoja. Tulevaisuuden osaamistarpeisiin Setec vastaa kehittämällä ensisijaisesti nykyistä henkilöstöä, mutta myös rekrytoimalla uusia osaajia, alihankinnalla, liiketoimintaostoin sekä henkilöstövuokrauksella. Vuonna 2004 Seteciin rekrytoitiin 22 henkilöä vakituisiin tai määräaikaisiin tehtäviin. Kesätyöntekijöitä palkattiin noin 40 henkilöä. Setecin ammattitaitoinen henkilöstö haluaa aktiivisesti itse kehittää ja opiskella uusia taitoja. Vuoden 2004 aikana Setec ryhtyi tukemaan henkilöstön omaehtoisia kieli- tai tietotekniikkaopintoja. Ulkopuoliset asiantuntijakoulutukset painottuivat sovelluskehitys-, tietokanta- ja turvallisuusosaamiseen. Setecin henkilöstö on erittäin sitoutunutta yritykseen. Vuonna 2004 henkilöstön vaihtuvuusprosentti oli 2,3 %. Kun mukaan lasketaan eläkkeelle siirtyneet, oli vaihtuvuus 5,3 %. Henkilöstö kehittämään omaa ammattitaitoaan Setecin johtamisen kulmakivi on esimiestyöskentely. Henkilöstöstrategian mukaisesti se sisältää tavoitteiden asettamisen ja tulosseurannan lisäksi entistä enemmän myös toimintaedellytysten luomista omille alaisille, heidän tukemistaan ja innostamistaan työssä. Keväällä 2004 toteutetussa Management Audit -kartoituksessa selvitettiin Setecin johdon ja asiantuntijoiden vahvuuksia ja kehittämistarpeita. Syksyllä 2004 koulutusta jatkettiin ns. kehitysvuoropuheluina, joissa jokainen osallistuja arvioi omia työtapojaan ja johtamistaitojaan sekä niissä olevia kehittämistarpeita ja laati itselleen henkilökohtaisen, Setecin strategiaa tukevan kehittymistavoitteen ja -tehtävän. Vuoden 2004 alkupuolella käynnistettiin kaikille esimiehille tarkoitetut ja noin kerran kuukaudessa järjestetyt yhteiset tapaamiset, joissa käsiteltiin erilaisia joko Seteciin liittyviä tai yleisiä ajankohtaisia aiheita. Esimiestyön lisäksi työyhteisön ilmapiiriin ja työssä viihtymiseen nähdään vaikuttavan erilaiset omaan työhön ja työn organisointiin liittyvät asiat, esimerkiksi työnjaot, tavoitteet, työn tekemisen pelisäännöt ja työvälineet. Setecissä uskotaan oman työn ja työyhteisön aktiivisen kehittämisen lisäävän oman työn hallintaa, ammattitaitoa ja hyvinvointia. Niinpä 16

19 Henkilökunta Setec Oy Setec TAG AB AB Svenska Pass 6 7 Setec Card (Thailand) Ltd Yhteensä Henkilökunta ulkomailla Tytär- ja yhteisyritykset Setec Oy 3 5 Yhteensä Setecin koko henkilöstö osallistui henkilöstöstrategian työstämiseen muun muassa miettimällä ja kartoittamalla omassa työyhteisössään niitä osaamishaasteita, joita uusi liiketoimintastrategia kasvutavoitteineen edellyttää työntekijöiltä tulevaisuudessa. Setecin sisäistä viestintää kehitettiin vuoden 2004 aikana. Vuoden alusta otettiin uudeksi toimintatavaksi kerran kuukaudessa koko henkilöstölle järjestetyt tilaisuudet, joissa toimitusjohtaja käy läpi yhtiön ajankohtaisia ja liiketoiminnan kannalta tärkeitä asioita. Tavoitteena tasa-arvoinen ja kannustava työyhteisö Vuoden 2004 aikana vahvistettiin Setec Oy:n tasa-arvoperiaatteet. Niiden tavoitteena on, että jokainen setecläinen voi kokea itseään kohdeltavan tasavertaisesti, oikeudenmukaisesti ja arvostavasti. Näiden periaatteiden pohjalta laaditaan vuosittain toimenpidesuunnitelma tasa-arvon edistämiseksi. Setec Oy motivoi henkilöstönsä työntekoa myös taloudellisin kannustein. Setec Oy:n hallitus vahvisti vuodeksi 2004 koko henkilöstölle yhteisen kannustepalkkiojärjestelmän. Sen mukaisesti henkilöstölle maksetaan kannustepalkkio, jonka suuruus riippuu vuoden 2004 liiketuloksesta. Setecin henkilöstötyön tärkeimpiä painopisteitä tulevina vuosina on johtajuuden ja esimiestyön tukeminen, niin että yrityksen esimiehet ja johto voisivat luoda hyvät toimintaedellytykset työntekijöiden onnistumiselle ja sitä kautta liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiselle. Korkean ammattitaidon ja edelläkävijyyden ylläpitäminen on myös jatkuva haaste; osaamisen ja toiminnan kehittäminen kytketään yhteen kehittämishankkeiden, perehdyttämisen, työnopastuksen ja koulutuksen avulla. Henkilöstöprosessien kehittämisen ja virtaviivaistamisen tavoitteena on taata henkilöstötyön toimintavarmuus, tehokkuus ja nopeus. Setecin toimintatapoja kehitetään edelleen järjestelmällisesti kansainvälisen konsernin ohjaus- ja toimintamallien suuntaan. Tulevaisuus Haasteena toiminnan tehokkuus ja edelläkävijyyden säilyttäminen Strategian toteutuminen käytännössä varmistetaan kehittämishankkeilla, joiden avulla strategian edellyttämät muutokset muutetaan arkityön toimenpiteiksi. 17

20 Hallituksen toimintakertomus Toimintaympäristö Setec-konsernin toimintaympäristö kehittyi erittäin suotuisasti vuonna Viranomaissektorilla, jota Government & Corporate -liiketoimintayksikkö palvelee, kiinnostus biometriseen passiin ja samalla biometriseen tunnistamiseen yleensä kasvoi merkittävästi eri puolilla maailmaa. Lisäksi yhä useammat maat suunnittelevat liittävänsä maansa viralliseen henkilökorttiin mikrosirun. Pankin ja kaupan aloilla, joille Banking & Retail -yksikkö toimittaa tuotteita, siirtyminen sirullisten EMV-maksukorttien käyttöön kiihtyi. Tätä kehitystä vauhditti Visan ja MasterCardin suositus, jonka mukaisesti maksukorttien väärinkäytöksen aiheuttamien kustannusten korvaamisesta joutuu vuoden 2005 alusta lähtien EU-alueella vastaamaan se kaupan osapuoli, jolla ei ole EMV-valmiutta. SIM-korttimarkkinoilla, joilla Telecom & Media -liiketoimintayksikkö toimii, toimintaympäristö aktivoitui vuoden jälkimmäisellä puoliskolla, ja vuoden aikana tehtiin muutamia merkittäviä 3G-verkkojen käyttöönottoja sekä kotimaassa että kansainvälisillä markkinoilla. Kiinnostus PKI SIM -kortteihin, jotka mahdollistavat luotettavan sähköisen tunnistautumisen, ja Java -sovelluksiin kasvoi vuoden aikana. Keskeiset tapahtumat liiketoimintavuonna Setecin liiketoimintastrategia uudistettiin vuoden alkupuolella. Uuden strategian mukaisesti yhtiön tavoitteena on noin 100 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2007 mennessä ja 15 prosentin liikevoittotaso. Kasvua konserni hakee etenkin kansainvälistyviltä passimarkkinoilta, Pohjoismaiden ja Baltian maiden älykorttimarkkinoilta sekä kehittämällä itse älykorttituotteiden rinnalle entistä laajempaa oheispalvelutarjontaa. Vuoden 2004 aikana Government & Corporate -yksikkö solmi kaksi merkittävää sopimusta biometrisistä passeista. Helmikuussa allekirjoitettiin sopimus Tanskan biometrisistä passeista ja syyskuussa Ruotsin biometrisistä passeista sekä sirullisesta henkilökortista. Yksikölle avautui uusi markkinaalue, kun itävaltalainen Österreichische Staatsdruckerei tilasi Seteciltä henkilökortti- ja oleskelulupakorttiensa korttiaihiot. Yksikkö sai vuoden aikana uusia PKI-korttiasiakkuuksia. Banking & Retail -yksikkö toimitti sirullisia EMV-kortteja kotimaan pankkien lisäksi Baltian maihin, Tanskaan ja Puolaan. Norjaan ja Ukrainaan tehtiin ensimmäiset EMVtoimitukset. Setec oli vuonna 2004 maailman suurin Visaohjelman mukaisten low cost -sirukorttien (ns. yhden taalan sirut) toimittaja. 18

Setec vuosikertomus 2002 You name it, we secure it.

Setec vuosikertomus 2002 You name it, we secure it. Setec vuosikertomus 2002 You name it, we secure it. Sisältö 4 5 6 8 10 12 14 16 17 18 21 22 23 24 26 33 33 34 35 36 37 38 40 41 42 Setec lyhyesti Avaintietoja vuodelta 2002 Kohti turvatumpaa asiointia

Lisätiedot

Sanasto... 2. Setec turvaa verkottuvaa maailmaa... 3. Setecin liiketoimintayksiköt... 4. Avaintietoja... 5. Toimitusjohtajan katsaus...

Sanasto... 2. Setec turvaa verkottuvaa maailmaa... 3. Setecin liiketoimintayksiköt... 4. Avaintietoja... 5. Toimitusjohtajan katsaus... S E T E C V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 1 You Name It We Secure It SISÄLTÖ Sanasto... 2 Setec turvaa verkottuvaa maailmaa... 3 Setecin liiketoimintayksiköt... 4 Avaintietoja... 5 Toimitusjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0 VUOSIKERTOMUS 2006 Sisältö Vuosi 2006 1 Affecto lyhyesti 2 Johtoajatukset 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Affecton toiminta 6 Henkilöstö 10 Liiketoiminta Suomessa 12 Liiketoiminta Baltiassa 14 Liiketoiminta

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2005. Digitalized services in true partnership

Vuosikatsaus 2005. Digitalized services in true partnership Vuosikatsaus 2005 Digitalized services in true partnership Sisältö TietoEnator vuonna 2005 2 Matti Lehti ja Pentti Heikkinen: Strategian määrätietoinen toteuttaminen jatkuu 4 Johtoajatukset ja strategia

Lisätiedot

Edistämme... Vuosi 2014

Edistämme... Vuosi 2014 Edistämme... Vuosi 2014 jokapäiväisen elämäsi sujuvuutta turvallisuutta Teleste, digitaalisuuden edistäjäu Teleste vuonna 2014 Liiketoiminta-alueet Vastuullisuus johto tehokkuutta SISÄLTÖ KONSERNI Teleste

Lisätiedot

2008 VUOSIKERTOMUS GlaSTOn OYJ abp

2008 VUOSIKERTOMUS GlaSTOn OYJ abp 2008 VUOSIKERTOMUS Glaston OYJ ABP 2 GLASTON OYJ ABP SISÄLTÖ Glaston lyhyesti 4 Vuosi 2008 lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Liiketoimintastrategia 10 Toimintaympäristö 12 Liiketoiminta-alueet Pre-processing

Lisätiedot

V U O S I K E RTO M U S 2003

V U O S I K E RTO M U S 2003 VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällys Vuosi lyhyesti 1 Tietoja osakkeenomistajille 2 Martela lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Liiketoimintayksiköt ja organisaatio 2003 6 Liiketoimintayksikkö Suomi 6 Liiketoimintayksikkö

Lisätiedot

CRAMON VuOkRAus- konsepti käyttöön

CRAMON VuOkRAus- konsepti käyttöön CRAMON Vuokrauskonsepti käyttöön VUOSIKERTOMUS 2011 Lisätehoa yrityksenne toimintaan Hankkeesta ei koskaan pidä kieltäytyä kaluston puutteen takia. Cramo tarjoaa vuokrausratkaisut talonrakentamiseen, maa-

Lisätiedot

Knowledge. Passion. Results. Vuosikatsaus 2008

Knowledge. Passion. Results. Vuosikatsaus 2008 Knowledge. Passion. Results. Vuosikatsaus 2008 Arvomme Yhdessä onnistumme. Meillä on yhteiset tavoitteet. Jaamme tietomme ja taitomme. Autamme toisiamme menestymään. Panostamme huippusuorituksiin. Toimintamme

Lisätiedot

KONE 2000. 1 Sisällysluettelo. Toimintaympäristö. 6 Toimintaympäristö. Tilinpäätös. 26 Konsernitase. 37 Optio-ohjelma

KONE 2000. 1 Sisällysluettelo. Toimintaympäristö. 6 Toimintaympäristö. Tilinpäätös. 26 Konsernitase. 37 Optio-ohjelma Vuosikertomus 2000 KONE 2000 1 Sisällysluettelo 2 KONE vuonna 2000 4 Osakkeenomistajillemme Toimintaympäristö 6 Toimintaympäristö 7 KONE vahva globaali osaaja 9 KONEen kasvualueet 11 Markkinakatsaus 13

Lisätiedot

Digitaalisuuden edistäjä

Digitaalisuuden edistäjä Digitaalisuuden edistäjä 2012 sisältö KONSERNI Vuosi 2012 lyhyesti 1 Teleste lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Megatrendit 7 Strategia 8 Teknologian kehitys 10 Liiketoiminta-alueet

Lisätiedot

TECNOMEN VUOSIKERTOMUS

TECNOMEN VUOSIKERTOMUS TECNOMEN VUOSIKERTOMUS 2001 Tecnomenin rakenteen kehitys vuonna 2001 Tecnomen kävi vuoden 2001 aikana läpi rakennejärjestelyn, jonka seurauksena syntyi nykyinen Tecnomen Oyj. Vuoden 2001 alkaessa Tecnomen

Lisätiedot

Sisällys. Toiminta-ajatus... 1 Toimitusjohtajan haastattelu... 2 Vuosi 2003... 4 Johtoajatukset... 5 Strategia ja kulmakivet... 6

Sisällys. Toiminta-ajatus... 1 Toimitusjohtajan haastattelu... 2 Vuosi 2003... 4 Johtoajatukset... 5 Strategia ja kulmakivet... 6 VUOSIKERTOMUS 23 Sisällys Toiminta-ajatus... 1 Toimitusjohtajan haastattelu... 2 Vuosi 23... 4 Johtoajatukset... 5 Strategia ja kulmakivet... 6 Liiketoimintayksiköt Ajoneuvologistiikka... 8 Erikois- ja

Lisätiedot

JOT Automation Group Oyj

JOT Automation Group Oyj J O T A U T O M A T I O N G R O U P 99 V u o s i k e r t o m u s Y H T I Ö K O K O U S JOT Automation Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 12.4.2000 klo 14.00 Oulunsalossa, Oulunsalo-talossa. Osallistumisoikeus

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 1

Vuosikertomus 2009 1 Vuosikertomus 2009 1 PÖRSSITIEDOTTEIDEN VUOSIKOOSTE 2009 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 3 Revenio Group lyhyesti 4 Icare Finland 6 Finnish Led-Signs 8 Boomeranger Boats 10 Midas Touch 12 Done Information

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011. Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com

Vuosikertomus 2011. Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com Vuosikertomus 2011 Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com Vuosikertomus 2011 Sisällysluettelo 1 2011 lyhyesti 2 Avainluvut 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Liiketoimintojen

Lisätiedot

TECNOMEN VUOSIKERTOMUS. Tecnomen 2000

TECNOMEN VUOSIKERTOMUS. Tecnomen 2000 TECNOMEN VUOSIKERTOMUS 2000 Tecnomen 2000 1 Tecnomen lyhyesti Tecnomen kehittää ja toimittaa tietoliikenteen lisäarvopalvelujärjestelmiä teleoperaattoreille ja palveluntarjoajille. Yhtiö on yksi maailman

Lisätiedot

Tecnomen lyhyesti. Tecnomen kehittää ja toimittaa viestintä- ja maksuratkaisuja

Tecnomen lyhyesti. Tecnomen kehittää ja toimittaa viestintä- ja maksuratkaisuja VUOSIKERTOMUS 2007 SISÄLTÖ Sisältö Tecnomen lyhyesti.............................. 3 Avainluvut.................................... 4 Toimitusjohtajan katsaus........................ 5 Tecnomenin tuotelinjat..........................

Lisätiedot

Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja

Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja Vuosikertomus 2010 Incap on korkealuokkaisiin elektromekaanisiin tuotteisiin erikoistunut sopimusvalmistaja, joka tarjoaa palvelujaan erityisesti energiasektorin ja hyvinvointiteknologioiden laitevalmistajille.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006 TECNOMEN OYJ 2006

VUOSIKERTOMUS 2006 TECNOMEN OYJ 2006 VUOSIKERTOMUS 2006 SISÄLTÖ Sisältö 2 Tecnomen lyhyesti.............................. 3 Avainluvut.................................... 4 Toimitusjohtajan katsaus........................ 5 Tecnomenin tuotelinjat..........................

Lisätiedot

Vuosikertomus 2007 Cencorp Oyj Vuosikertomus 2007

Vuosikertomus 2007 Cencorp Oyj Vuosikertomus 2007 Vuosikertomus 2007 Cencorp Oyj Vuosikertomus 2007 Sisällys Sisällys Vuosikatsaus Vuosi 2007 3 Cencorp lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Jyrsinsolut 7 Ladontasolut 9 Testaussolut 11 Tutkimus- ja tuotekehitys

Lisätiedot

Posti lyhyesti 2 Uutispoimintoja vuodelta 2003 3 Konsernijohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Postin kehityssuunta 8 Viestinvälitys 10 Sähköinen

Posti lyhyesti 2 Uutispoimintoja vuodelta 2003 3 Konsernijohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Postin kehityssuunta 8 Viestinvälitys 10 Sähköinen Suomen Posti Oyj Vuosikertomus 2003 Posti lyhyesti 2 Uutispoimintoja vuodelta 2003 3 Konsernijohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Postin kehityssuunta 8 Viestinvälitys 10 Sähköinen viestinvälitys 14

Lisätiedot

2006 Raute Oyj, V Vuosikertomus uosikertomus 2006 Raute Oyj PL 69 (Rautetie 2), 15551 Nastola Puh. (03) 829 11, fax (03) 829 3200 www.raute.

2006 Raute Oyj, V Vuosikertomus uosikertomus 2006 Raute Oyj PL 69 (Rautetie 2), 15551 Nastola Puh. (03) 829 11, fax (03) 829 3200 www.raute. 2006 Vuosikertomus Sisältö Tietoa osakkeenomistajille 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Raute lyhyesti 4 Vuosi 2006 5 Tuotteet ja palvelut 6 Markkinakatsaus 8 Strategia 10 Strategiakatsaus vuoteen 2006 13 Liiketoimintakatsaus

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ

VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Tietoja osakkeenomistajille 2 Vuosi 2006 lyhyesti 3 Cramo lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö 8 Liiketoiminta

Lisätiedot

HK RUOKATALO GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

HK RUOKATALO GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 HK RUOKATALO GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 HK RUOKATALO GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 Sisältö Yritysesittely... 4-5 Tietoja osakkeenomistajille... 6 Vuosi 2004 lyhyesti... 7 Toimitusjohtajan katsaus...

Lisätiedot

www.jippiigroup.com Tähän teksti Tietoja osakkeenomistajille

www.jippiigroup.com Tähän teksti Tietoja osakkeenomistajille Tähän teksti www.jippiigroup.com Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Vuoden 2000 varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 6.6.2001 klo 13 elokuvateatteri Tennispalatsissa, Salomonkatu 15, 00100

Lisätiedot

Solteq lyhyesti. Solteq 2010 3

Solteq lyhyesti. Solteq 2010 3 Sisältö Solteq lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Solteq 2010 Avainluvut Liiketoiminnan rakenne ERP EAM DATA STORE Solteq 2011 Hallinto Tietoa sijoittajille 2 Solteq 2010 Solteq lyhyesti Solteq tarjoaa

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 GLASTON OYJ ABP

VUOSIKERTOMUS 2007 GLASTON OYJ ABP VUOSIKERTOMUS 2007 GLASTON OYJ ABP SISÄLTÖ Glaston lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuosi 2007 lyhyesti 8 Toiminta-ajatus ja liiketoimintastrategia 10 Case: One-Stop-Partner -konsepti 11 Liiketoimintaympäristö

Lisätiedot

V U O S I K E RT O M U S

V U O S I K E RT O M U S VUOSIKERTOMUS 2000 Sisällys Tietoja osakkeenomistajille.................................... 2 BasWare lyhyesti............................................ 3 Päämäärä ja strategia........................................

Lisätiedot

TAVOITTEENA LIIKETOIMINNAN TASAPAINOTTAMINEN

TAVOITTEENA LIIKETOIMINNAN TASAPAINOTTAMINEN VUOSIKERTOMUS 2012 TAVOITTEENA LIIKETOIMINNAN TASAPAINOTTAMINEN Vahvistaakseen kasvupotentiaaliaan entistä monipuolisemmalla liiketoimintarakenteella efore on valinnut toimialakseen sähköautojen dc/dc-muuntimet

Lisätiedot