Setec-konserni. Setec Oy, emoyhtiö Vantaa, Suomi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Setec-konserni. Setec Oy, emoyhtiö Vantaa, Suomi"

Transkriptio

1 Vuosikertomus Setec 2004

2 Setec-konserni Setec Oy, emoyhtiö Vantaa, Suomi Government & Corporate -liiketoimintayksikkö Telecom & Media -liiketoimintayksikkö Banking & Retail -liiketoimintayksikkö Setec TAG AB Tukholma, Ruotsi AB Svenska Pass Eskilstuna, Ruotsi Setec Danmark A/S Ballerup, Tanska Setec Central Eastern Europe Varsova, Puola Setec Card (Thailand) Ltd. Bangkok, Thaimaa

3 Sisältö Setecin liiketoiminta 2 Avaintietoja 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Government & Corporate 6 Banking & Retail 8 Telecom & Media 10 Tuotekehitys 12 Tuotanto 14 Henkilöstö 16 Hallituksen toimintakertomus 18 Tuloslaskelmat 21 Taseet 22 Rahoituslaskelmat 23 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 24 Tilinpäätöksen liitetiedot 26 Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä 33 Tilintarkastuskertomus Setec Oy:n osakkeenomistajille 33 Setecin avaingraafit 34 Tunnusluvut 35 Tunnuslukujen laskentakaavat 36 Osakkaat ja osakkeet 37 Setec-konsernin hallinto 38 Hallitus 39 Johtoryhmä 40 1

4 Setecin liiketoiminta Setec on luotettavan tunnistamisen kansainvälinen tekijä 2 Setecin liiketoiminnassa yli satavuotinen perinteinen turvapaino-osaaminen yhdistyy nykyään luontevasti moderniin älykorttiteknologiaan. Tästä yhdistelmästä on syntynyt muun muassa maailman ensimmäinen biometrinen passi, Setecin kehittämä SetPass -biopassi. Setec kehittää, valmistaa ja toimittaa korkean turvatason korttituotteita, kuten visuaalisia ja biometrisiä passeja, IDja EID-kortteja, EMV-maksukortteja ja SIM-kortteja. Yhtiö valmistaa edelleen myös erilaisia turvapainotuotteita. Yhtiön kehittämät korttiratkaisut, käyttöjärjestelmät ja sovellukset sekä niihin liittyvät palvelut edustavat moderneinta ja alan standardien mukaista älykorttiteknologiaa. Setec toimii muutoinkin kansainvälisten standardien mukaisesti, mistä osoituksena konsernilla on lukuisia kansainvälisiä laatu- ja tuotesertifikaatteja. Setec tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaista palvelua aina tuotteiden suunnittelusta ja tuotekehityksestä niiden valmistukseen ja käyttöönottoon asti. Kansainvälinen konserni Setec-konsernin emoyhtiö tuotantotiloineen sijaitsee Suomessa Vantaalla. Yhtiön muut toimipisteet ovat Ruotsissa, Tanskassa, Puolassa ja Thaimaassa. Konsernin palveluksessa vuoden 2004 lopussa oli 353 henkilöä, joista 69 oli ulkomailla. Konsernin liikevaihto vuoden 2004 lopussa oli 58,5 miljoonaa euroa. Siitä 58 % tuli kansainvälisiltä markkinoilta. Setecin keskeisiä markkina-alueita vuonna 2004 olivat Pohjoismaat, Baltian maat, Puola ja Venäjä. Tuotteita toimitettiin myös muualle Eurooppaan ja Aasiaan. Setecin asiakkaisiin kuuluvat eri maiden viranomaiset ja yritykset, pankit ja kaupan alan yritykset sekä tele- ja palveluoperaattorit. Kolme liiketoiminta-aluetta Jotta konserni palvelisi asiakkaitaan mahdollisimman tehokkaasti, sen toiminta on organisoitu kolmeen liiketoimintayksikköön: Government & Corporate passi- ja ID-korttiratkaisuja viranomaisille ja yrityksille Banking & Retail EMV- ja monisovelluskorttiratkaisuja pankeille ja kaupan alalle Telecom & Media SIM-korttiratkaisuja teleja palveluoperaattoreille Setecin tytäryhtiö- ja partneriverkosto takaa kansainvälisille asiakkaille paikallisen palvelun, helpon yhteydenpidon ja kokonaisjärjestelmätoimitukset. Siruteknologia yhdistää eri liiketoiminta-alueet Setecin asiakkaat eli viranomaiset, pankit ja teleoperaattorit vaativat tuotteilta jatkuvasti korkeampaa turvallisuutta, olipa kyseessä tuote, jota käytetään tunnistautumisen välineenä kasvokkain tapahtuvassa tilanteessa tai tietoverkkoon tunnistautumisessa. Tuotteiden turvallisuudella tarkoitetaan tuotteiden väärentämättömyyttä, helposti todennettavaa aitoutta sekä esimerkiksi luotettavuutta tunnistamisen välineenä. Setecin tuotteiden turvallisuus perustuu pitkän kokemuksen synnyttämään tuotanto-osaamiseen yhdistettynä vahvaan tuotekehitykseen. Suurin osa Setecin valmistamista tuotteista on jo pitkään sisältänyt lukuisia visuaalisia turvatekijöitä, esimerkiksi hologrammeja, kinegrammeja ja muita optisia turvatekijöitä. Näiden rinnalle liitetään yhä useammin mikrosiru, joka sisältää erilaisia sähköisiä turvatekijöitä, kuten biometriset tunnisteet, EMV-sovelluksen tai PKI-teknologiaa. Biometrisen tunnistamisen soveltamisessa edelläkävijänä kulkevat tällä hetkellä viranomaiset, jotka parhaillaan eri puolilla maailmaa valmistautuvat biometristen passien käyttöönottoon. Entistä korkeampaa turvallisuutta edustava passi on viranomaisten vastaus niihin turvallisuuspaineisiin, joita voimakkaasti lisääntynyt matkustaminen, terrorismin uhka ja laiton maahanmuutto ovat synnyttäneet. Myös muilta ID-tuotteilta edellytetään jatkossa lisäturvatekijöitä, ja lähitulevaisuudessa mikrosiru biometrisine tunnisteineen liitetään yhä useamman maan henkilökortille. Omalta osaltaan myös eri maiden sähköiset allekirjoituslait ja yhä lisääntyvä tietoverkoissa asiointi niin julkis- kuin yrityssektorillakin ovat vauhdittaneet uusien teknologioiden liittämistä perinteisiin ID- ja yrityskorttituotteisiin. Setec valmistaa ID-tuotteet laseroitavalle polykarbonaattimuoville, mikä osaltaan lisää tuotteiden turvallisuutta ja tekee niiden väärentämisestä käytännössä lähes mahdotonta. EMV-sovelluksen liittäminen maksukorteille on yksi älykorttimarkkinoiden isoimmista maailmanlaajuisista muutoksista. Sen seurauksena käytännöllisesti katsoen kaikki maksukortit muuttuvat sirullisiksi kuluvan vuosikymmenen aikana. Suurimmat tarpeet EMV-korttien käyttöönottoon luo korttiväärinkäytösten jatkuvasti kasvava määrä ja ammattimaistuminen. Lisäksi sirukortit tarjoavat pankeille mah-

5 Avaintietoja Me Liikevaihto 58,5 45,9 Muutos edellisestä vuodesta, % Ulkomainen liikevaihto 33,9 24,8 Liiketulos 4,5-4,5 % liikevaihdosta 8-10 Tulos ennen satunnaisia eriä 4,5-4,6 % liikevaihdosta 8-10 Tilikauden tulos 4,0-4,4 % liikevaihdosta 7-10 Tulos/osake, e Liiketoiminnan rahavirta 6,0 0,5 Poistot 2,7 3,3 Investoinnit pysyviin vastaaviin poislukien sijoitukset 3,3 0,8 Sijoitetun pääoman tuotto, % Omavaraisuusaste, % Nettovelkaantuneisuusaste, % Me Konsernin liikevaihto liiketoimintayksiköittäin Government & Corporate Liikevaihto 34,5 27,2 Liikevaihdon osuus konsernin liikevaihdosta 59 % 59 % Banking & Retail Liikevaihto 15,5 10,4 Liikevaihdon osuus konsernin liikevaihdosta 27 % 23 % Telecom & Media Liikevaihto 8,4 8,4 Liikevaihdon osuus konsernin liikevaihdosta 14 % 18 % Henkilöstön määrä Suomi 42 % Muu Eurooppa 53 % Kaakkois-Aasia 2 % Muut 3 % Government & Corporate 59 % Banking & Retail 27 % Telecom & Media 14 % Liikevaihdon jakauma alueittain 2004 Liikevaihdon jakauma liiketoimintayksiköittäin 2004 dollisuuden lisätä korteille räätälöityjä sovelluksia ja erottua kilpailijoistaan entistä turvallisempien ja monipuolisten pankkipalvelujen tarjoajana. Tulevaisuudessa myös yhä useamman kauppaketjun kanta-asiakaskortti perustuu EMV-teknologiaan, mikä mahdollistaa erilaisten ostohyvitysten ja bonusten reaaliaikaisen hallinnan ja hyödyntämisen. Tulevaisuudessa yhä useammat mobiilioperaattorit tuovat markkinoille PKI-teknologiaa tukevia SIM-kortteja. Operaattoreiden tavoitteena on tarjota asiakkaille mahdollisuus hyödyntää matkapuhelinta turvatusti verkkopohjaisten palvelujen käyttämisessä. Ensimmäiset 3G-verkot on jo otettu markkinoilla käyttöön, ja niiden käyttö tulee lisääntymään lähivuosina nopeasti. Kaiken kaikkiaan uusien teknologioiden hyödyntäminen matkapuhelimissa lisää asiakkaiden ulottuvilla olevaa verkkopalveluiden valikoimaa sekä nopeuttaa palveluiden käyttöä mobiilipäätelaitteen avulla. Tämä kehityssuunta korostaa entisestään tarvetta tunnistaa myös mobiilikäyttäjät luotettavasti erilaisten verkkopalvelujen käytön yhteydessä. 3

6 Toimitusjohtajan katsaus Setecille vuosi 2004 oli menestyksekäs, ja konsernin talous kehittyi erittäin myönteisesti. Konsernin liikevaihto kasvoi 27 prosenttia ja liiketulos parani 9 miljoonaa euroa eli yli 200 prosenttia verrattuna vuoteen Erityisen iloisia olemme siitä, että saimme käännettyä konsernin liiketoiminnan selvästi kannattavaksi ja että kaikki liiketoimintayksiköt pystyivät parantamaan tulostaan. Vuoden 2003 jälkimmäisellä puoliskolla näkyvissä ollut liiketoiminnan myönteinen kehitys jatkui koko vuoden 2004, ja sama suuntaus näyttäisi jatkuvan myös kuluvana vuonna. Menestyksestämme kuuluu suuri kiitos osaavalle ja konserniin sitoutuneelle henkilöstöllemme. Organisaatiota muutettiin ja strategia uudistettiin Setec-konsernin emoyhtiössä Setec Oy:ssä toteutettiin keväällä 2004 organisaatiouudistus, jonka tavoitteena oli saada konserni toimimaan entistäkin tehokkaammin nopeasti muuttuvassa markkinatilanteessa ja kovassa kansainvälisessä kilpailussa. Myös konsernin liiketoimintastrategia uudistettiin kevään aikana. Strategian mukaisesti Setec tavoittelee tulevaisuudessa voimakasta kasvua ja vahvaa kannattavuutta: vuodelle 2007 asetettu liikevaihtotavoite on yli 100 miljoonaa euroa ja kannattavuus 15 prosenttia. Uuden liiketoimintastrategian mukaisten kasvutavoitteiden saavuttaminen on Setecille iso, mutta huolelliseen harkintaan ja analysointiin perustuva haaste. Sen saavuttaminen edellyttää meiltä liiketoiminnan tarkkaa fokusointia, erinomaisia tuotteita ja palveluja, vahvaa ammattitaitoa sekä aktiivista asiakas- ja kumppaniyhteistyötä. Uskon, että meillä on erittäin hyvät mahdollisuudet onnistua tavoitteissamme. Liiketoiminta kehittyi myönteisesti Vuonna 2004 solmittiin ensimmäiset kansainväliset sopimukset biometristen passien hankkimisesta. Avoimista tarjouskilpailuista Setec on voittanut sekä Tanskan että Ruotsin biometristen passien tarjouskilpailut. Ruotsiin Setec toimittaa myös kaksi erillistä sirua sisältävän henkilökortin, joka voi toimia passin rinnalla sekä virallisena matkustusasiakirjana että vahvana tunnistamisen välineenä verkkoasioinnissa. Ruotsi ja Tanska ovat myös todennäköisesti ensimmäisten maiden joukossa siirtymässä biometristen passien käyttöön. Setecin tuotekehityksen ja tuotannon ammattilaiset ovat tehneet kuluneen vuoden ajan tiivistä yhteistyötä, jotta Setec on täydessä toimintavalmiudessa, kun biopassien massatoimitukset käynnistyvät lokakuussa. Biometristen passien kehitystyömme jatkuu voimakkaana myös kuluvana vuonna, sillä haluamme varmistaa kykymme vastata biopassimarkkinoiden nopeasti kasvaviin vaatimuksiin. Useat maat ovat joko käynnistämässä avointa tarjouskilpailua tai suunnittelemassa biometristen passien käyttöönottoa. Setecin biopassiversio yhdistettynä vahvaan turvapaino- ja tuotekehitysosaamiseen luo meille hyvät edellytykset menestyä tiukassa kansainvälisessä kilpailussa. Kaiken kaikkiaan viranomaisliiketoiminnassa vilkastui 4

7 julkisen avaimen teknologiaa (PKI) hyödyntävien sähköisten henkilökorttien kysyntä vuonna Useat maat suunnittelevat liittävänsä viralliseen henkilökorttiin mikrosirun, mikä mahdollistaa jatkossa biometristen tunnisteiden hyödyntämisen myös henkilökortissa. Meille Setecissä tämä kehityssuunta tarjoaa lupaavia kasvumahdollisuuksia, sillä vahva siruosaamisemme perustuu pitkään kokemukseen. Maksukorttimarkkinoilla vilkastui EMV-korttien kysyntä, ja Setec toimitti kortteja useisiin maihin keskeisillä markkinoillaan. Markkina-avauksia tehtiin myös uusille alueille, kuten Norjaan ja Ukrainaan. Osaamisemme EMV-korttien kehittäjänä ja valmistajana on maailman kärkiluokkaa. Pystymme palvelemaan asiakkaitamme, erilaisia ja erikokoisia pankkeja ja kaupan alan yrityksiä, paikallisesti ja yksilöllisesti. Setec toimitti myös SIM-kortteja lukumääräisesti aiempia vuosia enemmän. Erityisen hyvin myynti kehittyi Venäjälle, jota voidaan vielä pitää konsernille uutena markkinana. Lisäksi SIM-markkinoilla kiinnostus PKI-pohjaisiin tuotteisiin kasvoi. SIM-korttien toimittajana vahvuutemme perustuu yksilölliseen palveluun, joka täydentää laadukkaita tuotteitamme. Kaikki Setecin liiketoiminta-alueet kehittyivät myönteisesti. Yhteistä näille markkinoille on se, että asiakkaamme vaativat tuotteilta ja palveluilta yhä tiukempaa turvallisuutta. Sen vuoksi yhä useammassa Setecin valmistamassa tuotteessa on mikrosiru, jonka avulla tuotteiden käytön turvallisuutta voidaan lisätä. Samanaikaisesti kehitämme kuitenkin edelleen myös visuaaliseen turvallisuuteen liittyviä tekijöitä, jotka yhdessä mikrosirujen kanssa lisäävät tuotteiden turvallisuutta ja samalla vaikeuttavat tuotteiden väärentämistä entisestään. Kasvun jatkumiselle vahva pohja Konsernin tavoitteena on voimakas kasvu ja kansainvälistyminen. Erityisen vahvana näemme asemamme biometristen passien markkinoilla, mutta myös EMV-markkinoilla ja tulevaisuuden 3G-markkinoilla Setecin mahdollisuudet saavuttaa menestystä ovat erinomaiset. Olemme merkittävä toimija ydinmarkkinoillamme, joilla toimivia asiakkaitamme pystymme palvelemaan paikallisesti, nopeasti ja joustavasti. Me hyödymme kilpailussa siitä, että tuotteisiin ja palveluihin kohdistuvat turvallisuusvaatimukset tiukentuvat ja että mikrosirun rooli osana tuotteen turvallisuutta kasvaa. Juuri tämäntyyppisiä ratkaisuja Setecissä on kehitetty pitkäjänteisesti jo useiden vuosien ajan, ja tällä hetkellä osaamisemme niin myynnissä, tuotekehityksessä kuin tuotannossakin vastaa erinomaisesti asiakkaidemme tulevaisuuden tarpeisiin. Näiden valmiuksien ylläpitäminen ja vahvistaminen on keskeinen osa Setecin tulevaisuuden strategiaa. Tärkeä osa toimintamme kehittämistä on myös laaja toiminnanohjausjärjestelmä, jonka vaiheittainen käyttöönotto aloitetaan vuoden 2005 loppupuolella. Tavoitteenamme on kehittää ja virtaviivaistaa toimintojamme niin, että pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä joustavammin ja nopeammin. Osoitan lämpimät kiitokseni asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme ja Setec-konsernin henkilöstölle erinomaisesta vuodesta Uskon, että lujasti töitä tekemällä ja tiiviillä yhteistyöllä teemme myös vuodesta 2005 erittäin onnistuneen meille kaikille. Pekka Eloholma toimitusjohtaja 5

8 Government & Corporate Passeja ja ID-tuotteita viranomaisille ja yrityksille Toimintaympäristö Matkustusasiakirjojen turvallisuusvaatimukset kasvavat Government & Corporate -liiketoimintayksikön toimintaympäristössä suurin kiinnostus vuonna 2004 kohdistui edellisen vuoden tapaan biometrisiin passeihin. Yksi tärkeimmistä syistä tähän oli se, että Yhdysvallat päätti vaatia biometrisillä tunnisteilla varustettuja matkustusasiakirjoja lokakuusta 2005 lähtien viisumivapauden omaavilta mailta. Toinen merkittävä syy oli loppuvuodesta 2004 valmistunut EU:n lainsäädäntö, joka myös edellyttää EU-jäsenmaita muuttamaan matkustusasiakirjat biometrisiksi. Lisäksi Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO sai valmiiksi biometrisiä passeja koskevat määrityksensä vuoden 2004 aikana, mikä osaltaan edisti biometristen passien käyttöönottoa eri maissa. Eri maiden ID-dokumenteilta edellytetään koko ajan vahvempaa turvallisuutta. Tämä näkyy esimerkiksi polykarbonaatti- ja laserointitekniikoiden kasvaneena kysyntänä eri puolilla maailmaa. Myös sirullisten ID-dokumenttien kysyntä lisääntyi vuoden 2004 aikana. Setecin oman arvion mukaan markkinoilla on yhteensä noin miljoonaa passia, joista alle viidessä prosentissa on polykarbonaattimuovista valmistettu henkilötietosivu. Biometrisiä passeja ei vielä vuoden 2004 aikana juurikaan laskettu liikkeelle, mutta muutama maa aloitti pilottiprojekteja vuoden lopulla. Liikevaihto Passit kasvattivat liikevaihtoa Passien kasvanut kysyntä Setecin tärkeimmillä markkinaalueilla vahvisti Government & Corporate -yksikön liikevaihtoa. Yksikön liikevaihto nousi 34,5 miljoonaan euroon (27,2 Me). Passit ja ID-kortit toivat suurimman osan liikevaihdosta, yhteensä 54 %. Lisäksi PKI-korttien kysyntä kasvoi, ja yksikkö sai uusia PKI-asiakkuuksia vuoden 2004 aikana. Euroseteleitä ei vuonna 2004 painettu lainkaan, mutta muita perinteisiä turvapainotuotteita, esimerkiksi osake- ja asuntoosakekirjoja, painettiin edellisen vuoden tapaan. Viisumi- ja oleskelulupatarrojen myynti kasvoi 166 %. Kotimaan myynnin osuus liikevaihdosta oli 32 % (39 %); kansainvälisiltä markkinoilta tuli yhteensä 68 % liikevaihdosta. Asiakkaat ja markkinat Passit ja ID-kortit pääosassa Government & Corporate -yksikön keskeiset markkina-alueet vuonna 2004 olivat kotimaan lisäksi muut Pohjoismaat ja Baltian maat. Suurimmat asiakkaat vuonna 2004 olivat Suomessa sisäasiainministeriö, Ajoneuvohallintokeskus (AKE) ja Kansaneläkelaitos (Kela). Kansainvälisillä markkinoilla suurimmat asiakkaat olivat Rikspolisstyrelsen (RPS) Ruotsissa, oikeusministeriö Norjassa, sisäasiainministeriö Liettuassa sekä Rigspolitichefen Tanskassa. Vuoden 2004 aikana yksikkö solmi kaksi merkittävää passisopimusta. Helmikuussa allekirjoitettiin sopimus Tanskan biometrisen passin valmistamisesta, ja toimitukset käynnistyivät jo vuoden lopulla. Alkuvaiheessa Tanskaan on toimitettu siruttomia passeja. Syksyllä Setec voitti kansainvälisen tarjouskilpailun Ruotsin biometrisestä passista ja sirullisesta henkilökortista. Sopimus toimituksista allekirjoitettiin syyskuussa, ja toimitukset käynnistyivät vuoden 2005 tammikuun alussa. Myös Ruotsiin on aluksi toimitettu passeja, jotka eivät 6

9 Government & Corporate Liikevaihto, Me 34,5 27,2 Liikevaihdon osuus konsernin liikevaihdosta, % Tuotteet ja palvelut Passit, biometriset passit Sähköiset ja visuaaliset henkilökortit Älykortteihin liittyvät sovellukset ja sovellusrajapinnat (API) Turvapainotuotteet Yksilöintipalvelut Konsultointi sisällä siruja biometrisine tunnisteineen. Ruotsi suunnittelee siirtyvänsä biometrisen passin käyttöön lokakuussa 2005 ja Tanska noin vuoden sisällä. Ruotsi ottaa samanaikaisesti käyttöön myös sirulliset EID-kortit. Vuonna 2004 Österreichische Staatsdruckerei tilasi Seteciltä korttiaihiot Itävallan henkilökortteihin ja oleskelulupakortteihin. Toimitukset jatkuvat ainakin vuoden 2005 loppuun asti. Kansainvälisiä asiakkaita yksikkö palveli vuoden aikana myös yhteistyökumppaneidensa kanssa. Yksikkö aloitti vuonna 2004 Belgian ID-korttiaihioiden massajakelun, jossa yhteistyökumppanina toimii belgialainen palveluntarjoaja Zetes. PKI-kortteja Ranskan tilintarkastajien kattojärjestölle CNCC:lle yksikkö toimitti yhteistyössä ranskalaisen Utimacon kanssa. ID-kortteja Singaporeen yksikkö toimitti paikallisen yhteistyökumppaninsa NECin kanssa. Itävallan henkilökorttija oleskelulupahankkeessa yhteistyötä tehdään Österreichische Staatsdruckerein kanssa. Tuotteet Turvallisuus korostuu tuotevaatimuksissa Vuoden 2004 aikana valmistui biometrisen passin tuotantoversio, biopassin käyttöjärjestelmä ja koneluettavan matkustusasiakirjan (MRTD, Machine Readable Travel Document) sirusovellus Java -käyttöjärjestelmille. Setecin biopassiversio perustuu kansainvälisiin standardeihin, mikä takaa passin yhteensopivuuden eri maiden rajanylityspisteissä, nopean toimivuuden passintarkastuksessa sekä passin turvallisuuden. Ensimmäiset biopassipilottihankkeet käynnistyivät vuoden 2005 alussa ja massatuotannon odotetaan alkavan vuoden 2005 lopulla. Myös Java -pohjainen sähköinen henkilökortti tuotiin markkinoille vuonna EID Java -korttia käytetään turvallisessa tunnistautumisessa avoimiin tietoverkkoihin. Ratkaisu on myös monipuolinen korttialusta uusille sovelluksille ja palveluille. Ensimmäiset kortit toimitettiin Suomessa viranomaisasiakkaille vuoden 2004 lopulla. Tulevaisuus Sähköinen asiointi lisääntyy Vuodesta 2005 muodostuu biometristen passien kannalta erittäin vilkas vuosi. Osa maista aloittaa biometristen passien jakelun, ja odotettavissa on lisäksi erittäin monia tarjouspyyntöjä. Lisäksi useat maat käynnistävät projekteja selvittääkseen mahdollisuuksiaan siirtyä biometristen passien käyttöön. Setecin vahvat polykarbonaattipohjaiset passituotteet, erinomaiset asiakasreferenssit sekä hyvä toimitusvalmius luovat yhtiölle hyvät mahdollisuudet hankkia tulevaisuudessa uusia passiasiakkaita. Tarve valmistaa entistä turvallisempia ja vaikeasti väärennettäviä polykarbonaatista valmistettuja ID-tuotteita kasvaa tulevaisuudessakin. Tämä tarjoaa Government & Corporate -yksikölle mahdollisuuden lisätä näiden tuotteiden myyntiä, sillä kiinnostus yhtiön käyttämää valmistustekniikkaa kohtaan kasvaa koko ajan. Myös uudet partneruudet mahdollistavat aiempaa laajemmat myyntikanavat. Sähköisten henkilökorttien (EID-kortit) markkinoilla Government & Corporate -yksikön asiakaskunta on jo melko laaja yhtiön lähimarkkinoilla. Sähköisen tunnistautumisen lisääntyessä EID-korttien kysynnän arvioidaan kasvavan sekä olemassa olevien asiakkaiden keskuudessa että myös uusien asiakkuuksien kautta. Lokakuusta 2005 lähtien Ruotsissa otetaan käyttöön neljä uutta viranomaistuotetta: biometriset tunnisteet sisältävä sirullinen passi, väliaikainen sirullinen passi, väliaikainen tavallinen passi sekä kaksi sirua sisältävä sähköinen henkilökortti, joka toimii sekä matkustusasiakirjana että vahvana tunnistautumisen välineenä verkkoasioinnissa. Kaikki tuotteet toimittaa Setec, joka voitti vuonna 2004 kansainvälisen tarjouskilpailun Ruotsin passeista ja henkilökortista. Rikspolisstyrelsen valitsi Setecin toimittajakseen, koska Setec pystyi parhaiten vastaamaan tiukkoihin turvatekijä- ja aikatauluvaatimuksiin. Sirulliset passit ja henkilökortit yksilöi Setecin yhteisyritys AB Svenska Pass. Yhtiö vastaa myös uudesta palvelukonseptista, jonka ansiosta Ruotsissa voi lokakuusta lähtien saada yksilöidyn sirullisen väliaikaispassin useammasta toimipisteestä eri puolilla maata. 7

10 Banking & Retail EMV- ja monisovelluskortteja pankeille ja kaupan alalle Toimintaympäristö EMV-korttimäärät kasvussa, maksutapahtumia vielä melko vähän Vuosi 2004 oli sirullisten EMV-korttien käyttöönotossa tärkeä vuosi, sillä Visan ja MasterCardin määrittelemä ajankohta väärinkäytösten korvausvelvollisuuden vastuunsiirrosta kaupan eri osapuolten välillä (liability shift) oli EU-alueella vuoden 2005 tammikuu. EMV-korttimäärät ovatkin kasvaneet kansainvälisillä markkinoilla, mutta EMV-maksutapahtumien määrä on ollut vielä suhteellisen pieni. Kaiken kaikkiaan kansainvälisten maksukorttien määrä ja käyttö lisääntyivät selvästi vuonna 2004, olipa kyseessä perinteinen magneettiraitakortti tai sirullinen EMV-kortti. Setecin markkina-alueella maksukorttien määrä kasvaa erityisen voimakkaasti Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä, kun taas Pohjoismaissa ja Virossa korttien kokonaismäärä ei enää juurikaan kasva vaan kilpailua käydään eri korttituotteiden kesken. Yhä suuremman ongelman muodostaa maksukortteihin eri tavoin kohdistuva ammattirikollisuus, joka osaltaan vauhdittaa markkinoiden siirtymistä magneettiraitakortteja turvallisempien sirullisten EMV-korttien käyttöön. Liikevaihto Voimakas kasvun vuosi Banking & Retail -yksikön liikevaihto oli 15,5 miljoonaa euroa vuonna 2004, mikä merkitsee 50 %:n kasvua verrattuna vuoteen 2003 (10,4 Me). Liikevaihtoa kasvattivat etenkin kotimaan, Baltian maiden ja Tanskan EMV-sirukorttitoimitukset. Suurin osa liikevaihdosta tuli sirukorteista, niiden yksilöinnistä ja niihin liittyvistä oheispalveluista, yhteensä 63 %. Magneettiraitakorttien toimitusmäärät olivat edelleen melko suuria, mutta niiden osuus liikevaihdosta oli enää 29 %. Myynti kansainvälisille markkinoille kaksinkertaistui verrattuna edelliseen vuoteen, ja sen osuus liikevaihdosta nousi 28 %:iin vuonna 2004 (21 %). Sirukorttien osuus ulkomaisesta liikevaihdosta oli yli 80 %. Asiakkaat ja markkinat EMV-kortteja Suomeen ja Baltiaan Banking & Retail -yksikön keskeiset markkina-alueet vuonna 2004 olivat Pohjoismaat, Baltian maat ja Puola. Yksikön suurimmat asiakkaat vuonna 2004 olivat Nordea Pankki, OP-ryhmä ja Sampo Pankki kotimaassa sekä Hansapankryhmittymä Baltiassa, Tanskan pankit (Setec Danmark A/S) sekä NIC Lähi-idässä. Suomalaispankeille Banking & Retail -yksikkö toimitti yli sirullista Visa Electron -korttia vuonna Baltiaan toimitettiin yli 1,5 miljoonaa EMV-korttia ja Tanskaan noin miljoona EMV-korttia. Puolaan toimitettiin maan ensimmäiset MasterCard EMV -kortit Bre Bankille. Puolassa siirtyminen EMV-kortteihin on kuitenkin vasta alussa. Vuoden aikana käynnistettiin ensimmäiset EMV-toimitukset myös Norjaan. Norjan EMV-korttivolyymien määrien arvioidaan kasvavan selvästi vuonna 2005, mutta EMV-korttien volyymihuipun oletetaan osuvan vuoteen Yksikkö toimitti myös Ukrainaan ensimmäiset EMV-kortit vuoden 2004 aikana. Paikallista palvelua EMV-asioissa Banking & Retail -yksikkö 8

11 Banking & Retail Liikevaihto, Me 15,5 10,4 Liikevaihdon osuus konsernin liikevaihdosta, % Tuotteet ja palvelut EMV- ja monisovelluskortit Enhanced EMV Kortteihin liittyvät sovellukset ja ohjelmistot Magneettiraitakortit Erilaiset lisäarvopalvelut kanta-asiakkuusohjelmien operointi, kortti- ja sovellushallinta Yksilöintipalvelut Konsultointi tarjoaa kansainvälisille asiakkailleen Setec-konsernin omien yhtiöiden sekä omien partneriensa kanssa. Tärkeimpiä partnereita ovat muun muassa TAG Norja, TAG Andorra, Europrocessing Internationalin (EPI) yhtiöt BankServiss Latviassa ja MKS Liettuassa, PolCard Puolassa sekä NIC Lähi-idässä. Tuotteet ja palvelut HST ja kanta-asiakkuus sirullisille maksukorteille Vuoden 2004 aikana Banking & Retail -yksikön toiminnan painopiste oli EMV-korttitoimituksissa. Setec oli maailman suurin Visa-ohjelman mukaisten low cost -sirujen (ns. 1$sirut) toimittaja vuonna Setec toimitti asiakaspankeilleen myös runsaasti Global Platform EMV -kortteja, joiden markkinoilla Suomi on selvä edelläkävijä. Osuuspankkikeskus otti vuonna 2004 käyttöön Setecin kehittämät ja valmistamat ensimmäiset Visa Electron EMV -kortit, jotka sisältävät HST-sovelluksen sähköistä verkkoasiointia varten. Sampo Pankille kotimaahan Setec valmisti vuoden 2004 aikana useita erilaisia kuosikortteja, ja kokonaan uutena tuotteena aloitettiin Visa Mini -korttien valmistus. OPK uudisti Visa-korttiperheensä ulkoasun vuoden 2004 lopulla. Banking & Retail -yksikkö käynnisti uuden sirullisen kanta-asiakkkuuspalvelun (Enhanced EMV) rakentamisen ja markkinoinnin. Tämä älykorttipohjainen palvelu tuo kantaasiakkuuteen aivan uuden ulottuvuuden. Useat pankit ovat osoittaneet kiinnostusta sirullista kantaasiakasratkaisua kohtaan. Setec käynnisti ensimmäiset määritysvaiheen projektit vuoden 2004 lopussa. Tulevaisuus Lisäarvosovellusten kiinnostavuus kasvaa Vuonna 2005 EMV-korttien käyttöönotto laajenee useisiin uusiin maihin ja uusia korttituotteita muutetaan EMV-korteiksi. Kotimaassa lisääntyvät MasterCard EMV -korttien toimitukset ja vuoden lopulla aloitetaan yli miljoonan Visakortin vaihtaminen Visa EMV -korteiksi. EMV-toimitukset Liettuaan, Eestiin ja Tanskaan jatkuvat edelleen. Selvää kasvua EMV-korttimarkkinoilla on odotettavissa Latviassa. EMV-toimitukset käynnistyvät tai lisääntyvät Ruotsiin, Norjaan ja Venäjälle. Maailmanlaajuisen ammattirikollisuuden voimakas kasvu nopeuttaa kansainvälisten maksukorttien muuttamista sirullisiksi jo usealla markkinalla. EMV-korttien tarjoama mahdollisuus erilaisten lisäarvosovellusten sisällyttämiseen maksukorteille kiinnostaa pankkeja yhä enemmän. Näistä sovelluksista vuoden 2005 aikana merkittävin on Enhanced EMV, johon kaikki Pohjois-Euroopan pankkimarkkinat ovat osoittaneet kiinnostusta. Vuosi 2005 näyttää Banking & Retail -yksikön näkökulmasta myönteiseltä, sillä yksikön EMV-korttituotteet ja palvelut vastaavat tällä hetkellä hyvin asiakkaiden ja markkinoiden vaatimuksiin. Yhteistyö asiakkaiden kanssa on vahvalla pohjalla ja yksikön mahdollisuudet saada uusia asiakkaita ovat hyvät erinomaisten referenssien, ajanmukaisten tuotteiden ja oheispalvelujen sekä joustavan toiminnan ansiosta. Baltian maissa on käytössä jo lähes 1,5 miljoonaa EMVkorttia. Näistä selvästi suurin osa kuuluu Baltian johtavalle pankkiryhmälle, Hansalle, joka toimii kaikissa kolmessa Baltian maassa. EMV-korttien nopeahko käyttöönotto Baltiassa johtuu pitkälti siitä, että siirtyminen EMV:hen aloitettiin ns. yhden taalan korteilla, joiden kustannukset pankeille ovat monisovelluskortteja edullisemmat. EMV-aikaan siirtymistä on helpottanut myös se, että Visa on tukenut edelläkävijäpankkien EMV-investointeja. Lisäksi pankit omistavat kauppojen maksupäätteet, joten pankit ovat huolehtineet myös näiden laitteiden EMV-päivityksistä. Setecin yhteistyö Hansapank-ryhmän pankkien kanssa on jatkunut jo vuosia, ja yhtiö on ollut ainoa EMV-korttitoimittaja ryhmän pankeille. Setec myös konsultoi pankkeja niiden aloittaessa maksukorttien paikallisen yksilöinnin vuoden 2004 alkupuolella. 9

12 Telecom & Media SIM-kortteja tele- ja palveluoperaattoreille Toimintaympäristö 3G etenee hitaasti, PKI SIM -kortit yleistyvät Telecom & Media -liiketoimintayksikön toimintaympäristö oli vuoden 2004 alkupuolella hiljainen, mutta vilkastui selvästi loppuvuotta kohden. Kotimaan SIM-markkinoilla keskeinen ilmiö oli operaattoreita vaihtavien mobiilikäyttäjien kasvava määrä puhelinnumeron siirrettävyyden tultua mahdolliseksi. Myös teleoperaattoreiden välinen hintakilpailu kiristyi. Kiinnostus 3G-verkkoja kohtaan on ollut ennakoitua vähäisempää, mihin vaikutti muun muassa 3G-puhelinten huono saatavuus. Merkittäviä 3G-verkkojen käyttöönottoja tapahtui kuitenkin vuoden 2004 aikana Suomen lisäksi myös esimerkiksi Isossa-Britanniassa, Italiassa ja Saksassa. SIM-korttien keskihintojen lasku tasoittui vuoden 2004 aikana. Tämä johtui korttien muistikokojen kasvusta sekä niiden tarjoamasta entistä laajemmasta palveluvalikoimasta. Eurosmartin mukaan vuonna 2004 markkinoille toimitettiin arviolta 880 miljoonaa SIM-korttia. Vuonna 2005 SIM-korttimäärän arvioidaan saavuttavan miljardin kappaleen rajan. SIM-korttien osuus maailman kaikista älykorteista on runsaat kaksi kolmasosaa. Liikevaihto Toimitettujen SIM-korttien määrä kasvoi Telecom & Media -yksikön liikevaihto oli 8,4 miljoonaa euroa vuonna 2004 (8,4 Me). Yksikön liikevaihto tuli kokonaan SIM-korteista ja niihin liittyvistä palveluista. Kortteja toimitettiin määrällisesti 15 % enemmän kuin vuonna SIM-korttien maailmanmarkkinahintojen alenemisen vuoksi yksikön liikevaihto pysyi ennallaan, vaikka korttien toimitusmäärät kasvoivat. Eniten liikevaihtoa yksikölle toivat 16K, 32K ja 32K PKI esim -kortit. PKI SIM -korttien osuus liikevaihdosta oli 25 % (20 %). Yksikön liikevaihdosta 72 % (73 %) tuli kansainvälisiltä markkinoilta. Liiketoiminnassa keskityttiin entistä voimakkaammin yhtiön uuden liiketoimintastrategian mukaisesti Pohjoismaihin (37 % liikevaihdosta), Baltiaan (10 % liikevaihdosta) ja Venäjän markkinoille (19 % liikevaihdosta). Asiakkaat ja markkinat Myynti Venäjälle kehittyi myönteisesti Telecom & Media -yksikön keskeiset markkinat vuonna 2004 olivat Pohjoismaat, Baltian maat sekä Venäjä. Merkittävä ilmiö vuonna 2004 oli Venäjän liikevaihdon erittäin suotuisa kehitys loppuvuotta kohden. Telecom & Media -yksikkö onnistui kasvattamaan Venäjältä tullutta liikevaihtoa, maahan toimitettujen sirukorttien määrää sekä asiakasmäärää. Sen sijaan Aasiaan ei alkuvuoden jälkeen tehty juurikaan myyntityötä, koska Aasian SIM-korttimarkkinoiden hintataso on pysytellyt erittäin alhaisella ja liiketoiminnan kannalta epätyydyttävällä tasolla. Tämä vähensi myös alueelle tehtyjä toimituksia. Yksikön suurimmat kansainväliset asiakkaat olivat norjalainen Telenor, venäläinen Kuban ja Tele2 Baltia (Latvia ja Liettua). Kubanin kanssa aloitettiin yhteistyö vuonna 2003, ja vuonna 2004 yhtiö oli jo Telecom & Median toiseksi suurin asiakas. Suomessa suurimmat asiakkaat olivat Sonera ja Saunalahti. Saunalahden kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti yhtiön yksityis- ja yritysasiakkaille valmistettavien SIM-korttien toimitukset käynnistyivät vuoden 2004 lopulla ja valmistuvat vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen aikana. 10

13 Telecom & Media Liikevaihto, Me 8,4 8,4 Liikevaihdon osuus konsernin liikevaihdosta, % Tuotteet ja palvelut esim -kortit 2G-verkkoihin esim PKI -ratkaisut langattomat PKI-ratkaisut USIM-kortit 3G-verkkoihin Yksilöinti Konsultointi Telecom & Media -yksikkö solmi kaksi merkittävää sopimusta PKI SIM -korteista 2G- ja 3G-verkkoihin. PKI SIM -korttien toimitukset toteutuvat pääosin vuoden 2005 aikana. Venäjän markkinoilla yksikkö teki tiivistä yhteistyötä paikallisen lisäarvopalvelujen tarjoajan MF Tarifin kanssa. MF Tarifin kautta yksikkö tarjosi paikallisille asiakkaille SIMkorttien lisäksi paketointi- ja logistiikkapalveluja. Yksikön teknologiapartnereina toimivat vuoden 2004 aikana SmartTrust, Valimo Wireless ja SiltaNet, joiden kanssa yksikkö kehitti asiakkailleen mobiileja Internet-selauspalveluja sekä mobiileja tunnistautumis- ja maksamispalveluja. Tuotteet Turvallinen tunnistautuminen ja asiointi verkossa kiinnostaa Vuonna 2004 Telecom & Media -yksikön tärkeimmät tuotteet olivat 16K, 32K ja 32K PKI esim -kortit ja niihin liittyvät monipuoliset yksilöinti- ja paketointipalvelut. Lisäksi tuotteiden ohessa asiakkaille tarjottiin asiakastoimituksiin liittyvää teknistä konsultointia ja tuoteräätälöintiä. Uusina tuotteina yksikkö toi markkinoille esim 3G -kortin, WIB 1.3 -selainsovelluksen sekä Java SIM -kortit. esim 3G -kortti on 3GPP-standardien mukainen USIMkortti uusiin kolmannen sukupolven matkaverkkoihin. Kortti toimii myös perinteisenä SIM-korttina ja siihen voidaan tallettaa SIM toolkit -pohjaisia lisäarvopalvelusovelluksia, kuten WIB 1.3-selain. WIB 1.3 SIM -selain on tarkoitettu Internet-tiedon ja viihdepalvelujen, kuten uutis- ja sääpalveluiden tai soittoäänien, nopeaan ja dynaamiseen hakuun ja hyödyntämiseen matkapuhelimella. Kortilla sijaitseva selaintoiminto voidaan yhdistää vahvaan tunnistautumiseen, mikä mahdollistaa turvallisen asioinnin matkapuhelimella, esimerkiksi maksujen ja tilisiirtojen tekemisen, sekä turvatun pääsyn erilaisiin verkkopalveluihin, esimerkiksi yrityksen tietojärjestelmiin tai sähköpostiin. Java SIM -kortti mahdollistaa teleoperaattorin SIM toolkit -pohjaisten palveluiden yhdenmukaisen toimivuuden riippumatta SIM-kortin mallista. Lisäksi standardoidut Java -ohjelmointi- ja sovellushallintarajapinnat tarjoavat operaattorille mahdollisuuden päivittää kortin tietoja ja sovelluksia vaivattomasti. Tulevaisuus Valtteina teknologiaosaaminen sekä erinomainen palvelu- ja toimituskyky Telecom & Media -liiketoimintayksikön näkymät vuodelle 2005 ovat hyvät. Yksikön vahvuuksia erittäin kilpailluilla SIM-markkinoilla ovat erinomainen ja kustannustehokas palvelu- ja toimituskyky sekä alan teknologinen huippuosaaminen. Kotimaahan ja tarkasti lähialueille fokusoitujen kohdemarkkinoiden ansiosta yksikkö pystyy tarjoamaan suurimmat vahvuutensa joustavasti ja nopeasti kaikkien asiakkaiden hyödyksi. Setec on lisäksi valmistautunut huolellisesti ja pitkäjänteisesti 3G-verkkojen käyttöönottoon sekä SIM-kortin entistäkin laajempaan hyödyntämiseen kehittämällä uusia versioita SIMja USIM-korteistaan sekä SIM toolkit -sovelluksistaan. Myös tilaus- ja toimituslogistiikkaa ja palvelutuotantoa kehitetään palvelemaan operaattoreiden erikoistarpeita. Odotukset 3G-markkinoiden merkittävästä kasvusta kohdistuvat nyt vuosille Myös PKI SIM -korttien osuuden liiketoiminnasta odotetaan kasvavan selvästi vuoden 2005 aikana. Setecin yhteistyö Saunalahden kanssa tiivistyi vuoden 2004 syksyllä, jolloin Saunalahti käynnisti toimintansa virtuaaliverkko-operaattorina. Loppuvuonna 2004 Setec aloitti yli K SIM -kortin toimitukset, joihin oman haasteensa toivat korttien suuri määrä, tiukka aikataulu sekä se, että Setec postitti osalle yksityisasiakkaista SIM-kortit suoraan kotiin saatekirjeen kera. Yritysasiakkaille suunnatut kortit ovat vahvaan tunnistautumiseen ja verkkoasiointiin soveltuvia PKI SIM -kortteja. Saunalahdelle SIM-korttitoimittajan joustavuus sekä määrä- että aikataulumuutoksissa on tärkeä kilpailuvaltti. Tämän vuoksi Saunalahti valitsi Setecin SIMkorttitoimittajakseen. 11

14 Tuotekehitys Turvallisia ja standardien mukaisia tuotteita asiakkaiden tarpeisiin Setecin tuotekehityksen tavoitteena on kehittää edistyksellisiä, modulaarisia ja joustavia perustuotteita, joita voidaan helposti ja nopeasti modifioida kunkin asiakkaan tarpeisiin. Turvallisuus yhdistää kaikkia Setecin toimittamia tuotteita. Lisäksi Setecin tuotteet valmistetaan kansainvälisten muovikorteille ja prosessorisiruille asetettujen standardien mukaisesti. Setecin tuotekehitysstrategiaa tarkennettiin vuoden 2004 aikana aiemmin kuluneena vuonna uusitun Setecin liiketoimintastrategian ja yleisen markkinatiedon pohjalta. Tuotekehityksen strategia on rakennettu tiiviissä yhteistyössä Setecin myynnin ja tuotannon kanssa. Toukokuussa 2004 tuotekehitys organisoitiin asiakasryhmittäin, minkä ansiosta tuotekehitys saa aiempaa nopeammin tietoonsa asiakkaiden tuotteille asettamat vaatimukset ja pystyy tehokkaammin kehittämään markkinoiden tarvitsemia tuotteita. Tuotekehitys keskittyy Setecin kolmen tärkeimmän asiakasryhmän eli viranomaisten, pankkien ja teleoperaattoreiden tuotteille asettamien vaatimusten toteuttamiseen. Tutkimus- ja tuotekehityskustannusten osuus liikevaihdosta oli 4,2 % vuonna 2004 (6,4 %). Vuoden 2004 lopussa tuotekehityksessä Suomessa työskenteli 56 henkilöä ja tytäryhtiössä Thaimaassa 10. Thaimaan tuotekehitysyksikkö keskittyi etenkin Telecom & Media -liiketoimintayksikön tuotteiden ja työkalujen kehittämiseen vuonna Partneriyhteistyö täydentää tuotekehityspalettia Tuotekehitys tekee partneriyhteistyötä niillä maantieteellisillä alueilla, joilla Setecillä ei ole omaa toimipistettä. Näiltä alueilta Setec on etsinyt itselleen sopivat kaupalliset yhteistyöyritykset, joiden kanssa tehdään usein myös teknistä yhteistyötä eli yritykset toimivat samalla Setecin teknologiapartnereina. Tuotekehitys tekee tarvittaessa yhteistyötä erilaisten materiaaleja toimittavien yritysten kanssa tai sellaisten yritysten kanssa, joilta voidaan lisensioida tuotteita täydentämään Setecin omaa tuotekehitystä. Setecin valmistamista ja markkinoimista tuotteista selvästi suurin osa perustuu yhtiön omaan tuotekehitykseen. Setec on ilmoittautunut mukaan sirun ja antennin muodostamaa älypakkausta kehittävään EU-hankkeeseen. Kyseiseen projektiin osallistujien lisäksi Setec tekee tiivistä yhteistyötä eräiden materiaali- ja ohjelmistokehitysalueella toimivien partnereiden kanssa. Vuosi 2004 Biometrinen passi valmistui asiakastoimituksiin Biometrisen passin polykarbonaattitietosivun viimeistelytyötä jatkettiin vuonna 2003 valmistuneen pilottiversion pohjalta ja tuote saatiin valmiiksi asiakastoimituksia varten vuoden 2004 aikana. Vuoden 2004 aikana Setec kehitti sekä ICAOn biometriselle passille asettamien sähköisten vaatimusten mukaisen natiivituotteen (SetCOS TM 32K) että Java TM -teknologiaan perustuvan appletin (sovelman). Kummankin toimivuus on varmistettu kansainvälisissä yhteensopivuustestitapahtumissa Yhdysvalloissa ja Australiassa. Sekä Visa- että MasterCard-korteista valmistui ja sertifioitiin viimeisimpien määrittelyjen mukaiset uudet tuotteet. Setecin EMV-tuotetarjonnan laajentaminen jatkuu edelleen Setecin tuotevalikoimaan on kehitetty sekä edullisia yhden tai kahden EMV-sovelluksen ratkaisuja että tuotteita, joihin 12

15 voidaan EMV-sovellusten lisäksi liittää esimerkiksi PKI-pohjaisia tunnistus- ja kanta-asiakassovelluksia. Vuoden 2004 aikana valmistui myös uusi USIM-tuote 3G UMTS -verkkoihin ja määritysversio 1.3:n mukainen WIB-mikroselain. Lisäksi Telecom & Media -yksikön tuotetarjontaa laajennettiin Java -teknologiaan perustuvalla SIM-tuotteella. Joitakin Setecin omaan käyttöjärjestelmään SetCOS :iin perustuvia tuotteita siirrettiin uudemmille sirualustoille. Tulevaisuus Biopassi ja etäluettavat tuotteet keskeisiä kehityskohteita Tuotekehityksen painopisteet noudattavat vuonna 2005 samaa linjaa kuin vuonna Keskeisimpiä tuotteita tuotekehityksen näkökulmasta ovat biometrinen passi ja henkilökortit viranomaisasiakkaille, EMV-tuotteet pankkisektorille ja 3G-verkon SIM-kortit teleoperaattoreille. Merkittävin tuote kansainvälisillä älykorttimarkkinoilla on tällä hetkellä biometrinen passi, jota koskeva ICAOn hallinnoima standardi tarkentuu ja kehittyy yhä edelleen. Tämä standardointityö vaikuttaa suoraan myös Setecin tuotekehityksen toimintaan. Ensimmäisissä biometrisissä passeissa siru sisältää yhden tai useampia biometrisiä tunnisteita. Tulevaisuudessa sirun päivitysmahdollisuus passin myöntämisen jälkeen tulee mahdolliseksi. Setec on itse mukana biometrisen passin standardointityössä ja seuraa myös tarkasti niitä osa-alueita, joiden standardointiin se ei varsinaisesti osallistu. Näin Setec varmistaa sen, että uusimpien määritysten mukaiset tuotteet ovat yhtiöllä valmiina niin pian standardin vahvistumisen jälkeen kuin mahdollista. Tuotteiden turvallisuus, jolla tarkoitetaan niiden väärentämättömyyttä, helposti todennettavaa aitoutta sekä esimerkiksi luotettavuutta tunnistamisen ja tunnistautumisen välineenä, säilyy Setecin kehittämien tuotteiden keskeisimpänä ominaisuutena. Tuotteiden modulaarisuutta sekä materiaali- että ohjelmistopuolella lisätään entisestään. Tuotekehitys osallistuu myös tuotteisiin liitettävien uusien palveluiden määrittelyyn ja rakentamiseen. Tuotteita turvataan sekä visuaalisilla turvatekijöillä (esim. hologrammit) että sähköisesti. Keskeinen osa sähköistä turvallisuutta on PKI-teknologia, jota Setec on hyödyntänyt älykorttituotteissaan jo 10 vuoden ajan. Älykorttien langattomuus ja etälukeminen yleistyvät nopeasti ja asettavat tuotekehitykselle erityisvaatimuksia. Tuotteiden turvallisuus muuttuu langattomuuden lisääntyessä entistäkin keskeisemmäksi. 13

16 Tuotanto Yhä useampi valmis tuote sisältää mikrosirun Setecin tuotannossa valmistetaan vuosittain noin 50 miljoonaa erilaista älykortti- tai turvapainotuotetta. Yli 60 % tuotantoresursseista käytetään fyysisten tuotteiden valmistukseen ja vajaat 40 % resursseista tuottaa palveluita, joista merkittävimpiä ovat yksilöintipalvelut. Fyysisiä tuotteita ovat muun muassa yksilöimättömät passikirjat, ID-kortit, maksukortit ja SIM-kortit. Tuotteiden yksilöinti tapahtuu yleensä paikallisesti. Setecin tuotannossa Vantaalla yksilöidään kotimaahan passeja, ID-kortteja ja maksukortteja. SIM-korteille tehdään esiyksilöintiä sekä kotimaahan että kansainvälisille markkinoille. Yksilöintipalvelujen tuottamisen kannalta on hyötyä siitä, että Setecin tuotekehityksessä on yksilöintijärjestelmäosaamista ja erinomainen asiantuntemus sirujen käyttöjärjestelmistä. Yksilöintipalveluun liittyy myös erilaisia lisäpalveluja, kuten tuotteiden postitusta, PIN-laskentaa sekä erilaisia jakelun tukipalveluita. Vuoden 2004 aikana sirukorttien valmistusmäärä lähes kaksinkertaistui verrattuna vuoteen Euroseteleitä ei kuluneena vuonna valmistettu lainkaan. Tuotannossa otettiin käyttöön uusi, biometriseksi passiksi soveltuva passiversio. Sen tietosivuun voidaan upottaa etäluettava mikrosiru, jolle on mahdollista tallentaa biometriset tunnisteet. Pitkä ja monipuolinen kokemus takaa laadun Setecin tuotannon vahvuuksia ovat erittäin pitkään kokemukseen perustuva turvapaino-osaaminen, jota vaaditaan nykyään myös biometristen passikirjojen valmistuksessa. Lisäksi tuotanto kykenee käsittelemään erittäin vaikeaa, mutta ID-tuotteissa yhä suositumpaa polykarbonaattimuovia, josta tehdään kaikki Setecin valmistamat passien tietosivut ja henkilökortit. Kansainvälinen kilpailu älykorttimarkkinoilla kiihtyy muun muassa sen vuoksi, että biometriset tunnisteet halutaan jatkossa passeihin, mutta myös muihin ID-tuotteisiin. Sen vuoksi on yhä tärkeämpää osata yhdistää siruteknologia haastaviin tuotantomateriaaleihin, esimerkiksi juuri polykarbonaattiin. Vuoden 2004 aikana Setec valmisti jo ensimmäisiä biometrisiä mallipasseja asiakkailleen testikäyttöön. Toimiminen kansainvälisillä markkinoilla edellyttää Seteciltä myös lukuisia sertifikaatteja, jotka todentavat yhtiön eri toimintojen standardien mukaisuuden ja ovat tae toiminnan riittävästä turvallisuudesta. Setecin toimintaa auditoidaan vuosittain säännöllisesti, keskimäärin kerran kuukaudessa. Useimmissa auditoinneissa tarkistetaan myös tuotannon toiminnan standardien mukaisuus. Setecillä on seuraavat sertifikaatit: Visa, MasterCard, Euroopan Keskuspankki, ISO 9001, MasterCardin LSR (Logical Security Requirement eli looginen turvallisuus) sekä MasterCard CQM (Card Quality Management eli kortin laadunhallinta). Lisäksi Setecillä on useita asiakaskohtaisia sertifikaatteja. Passin valmistuksen arvoketjua laajennettiin Setecin strategian mukaisesti yhtiö valmistaa kaikki polykarbonaattipohjaiset tuotteet itse, sillä ne edellyttävät vahvinta osaamista ja ovat yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisimpiä 14

17 tuotteita. Näiden tuotteiden jalostusketjua omassa tuotannossa jatketaan sekä alussa (esim. siru- ja hologram-inlayt) että lopussa (passikirjan sidonta). Vuoden 2004 aikana yhtiö laajensi passinvalmistuksen arvoketjuaan ostamalla aiemman yhteistyökumppaninsa suomalaisen Printel Oy:n passinsidontalinjan. Kaupan seurauksena Setec pystyy entistä paremmin valvomaan koko passikirjan valmistuksen laatua ja pystyy suoraviivaistamaan passinvalmistuksen logistiikkaa. Ratkaisu tuo yhtiölle myös kustannusetuja. Kaikki nämä asiat parantavat kukin osaltaan yhtiön kilpailukykyä kansainvälisillä passimarkkinoilla. PVC-tuotteita, joita ovat esimerkiksi erilaiset maksukortit, valmistetaan Setecin tuotantokapasiteetin puitteissa. Tarvittaessa näitä tuotteita voidaan myös alihankkia. SIM-korttien muoviaihiot alihankitaan, mutta kaikki siruun liittyvä teknologia ja osaaminen tuotetaan Setecissä. Yksilöintipalvelut kotimaahan tuottaa Setec Oy. Ulkomaan markkinoille menevien tuotteiden yksilöinnistä vastaavat joko Setecin tytär- tai osakkuusyhtiöt tai ulkopuoliset partnerit. valmistetun tietosivun sisään. Myös uusien turvatekijöiden, kuten kirkkaan kalvon alle laminoitavan kinegrammin, liittäminen passi- ja ID-tuotteisiin siirtyy vuonna 2005 omaan tuotantoon suurissa volyymeissä. Tulevaisuus Uusia turvatekijöitä useisiin tuotteisiin Biometristen passien käyttöönotto näkyy vuoden 2005 aikana voimakkaasti myös Setecin tuotannossa, kun sekä Ruotsi että Tanska aloittavat noin vuoden sisällä biopassien jakamisen kansalaisilleen. Biometristen passien massatuotannon alkaminen edellyttää sitä, että tuotannossa vahvistetaan entisestään henkilökunnan siru-inlay-saamista eli sitä, miten siru ja sen toimintaan aktivoiva antenni liitetään tuotannossa polykarbonaatista 15

18 Henkilöstö Setec pitää kiinni vahvasta ammattitaidosta Setecin menestys perustuu kykyyn yhdistää 120 vuoden aikana hankittu vankka turvapaino-osaaminen moderniin älykorttiosaamiseen, jota yhtiössä on kehitetty jo runsaan kahdenkymmenen vuoden ajan. Vuonna 2004 laaditun uuden liiketoimintastrategian mukaisesti konsernin tavoitteena on sekä liikevaihdon että toiminnan kannattavuuden tuntuva kasvu. Niinpä myös Setecin henkilöstöstrategia uudistettiin vuoden 2004 aikana vastaamaan näihin haasteisiin. Henkilöstöstrategia koskee koko konsernia. Käytännön kehittämistoimenpiteet toteutetaan ensin emoyhtiössä, ja sen jälkeen niitä sovelletaan vaiheittain myös konsernin ulkomaisiin yksiköihin. Kehittämistoimenpiteillä tähdätään kilpailukyvyn vahvistamiseen Setecin keskeisenä tavoitteena on kehittää henkilöstön työtapoja ja osaamista niin, että ne parantavat yhtiön kilpailukykyä ja tuottavuutta. Syksyllä 2004 suoritettiin muun muassa organisaation eri toimintojen prosessisimulaatioita, joista saadun tiedon ja kokemuksen perusteella yksinkertaistetaan ja tehostetaan Setecin toimintatapoja. Tulevaisuuden osaamistarpeisiin Setec vastaa kehittämällä ensisijaisesti nykyistä henkilöstöä, mutta myös rekrytoimalla uusia osaajia, alihankinnalla, liiketoimintaostoin sekä henkilöstövuokrauksella. Vuonna 2004 Seteciin rekrytoitiin 22 henkilöä vakituisiin tai määräaikaisiin tehtäviin. Kesätyöntekijöitä palkattiin noin 40 henkilöä. Setecin ammattitaitoinen henkilöstö haluaa aktiivisesti itse kehittää ja opiskella uusia taitoja. Vuoden 2004 aikana Setec ryhtyi tukemaan henkilöstön omaehtoisia kieli- tai tietotekniikkaopintoja. Ulkopuoliset asiantuntijakoulutukset painottuivat sovelluskehitys-, tietokanta- ja turvallisuusosaamiseen. Setecin henkilöstö on erittäin sitoutunutta yritykseen. Vuonna 2004 henkilöstön vaihtuvuusprosentti oli 2,3 %. Kun mukaan lasketaan eläkkeelle siirtyneet, oli vaihtuvuus 5,3 %. Henkilöstö kehittämään omaa ammattitaitoaan Setecin johtamisen kulmakivi on esimiestyöskentely. Henkilöstöstrategian mukaisesti se sisältää tavoitteiden asettamisen ja tulosseurannan lisäksi entistä enemmän myös toimintaedellytysten luomista omille alaisille, heidän tukemistaan ja innostamistaan työssä. Keväällä 2004 toteutetussa Management Audit -kartoituksessa selvitettiin Setecin johdon ja asiantuntijoiden vahvuuksia ja kehittämistarpeita. Syksyllä 2004 koulutusta jatkettiin ns. kehitysvuoropuheluina, joissa jokainen osallistuja arvioi omia työtapojaan ja johtamistaitojaan sekä niissä olevia kehittämistarpeita ja laati itselleen henkilökohtaisen, Setecin strategiaa tukevan kehittymistavoitteen ja -tehtävän. Vuoden 2004 alkupuolella käynnistettiin kaikille esimiehille tarkoitetut ja noin kerran kuukaudessa järjestetyt yhteiset tapaamiset, joissa käsiteltiin erilaisia joko Seteciin liittyviä tai yleisiä ajankohtaisia aiheita. Esimiestyön lisäksi työyhteisön ilmapiiriin ja työssä viihtymiseen nähdään vaikuttavan erilaiset omaan työhön ja työn organisointiin liittyvät asiat, esimerkiksi työnjaot, tavoitteet, työn tekemisen pelisäännöt ja työvälineet. Setecissä uskotaan oman työn ja työyhteisön aktiivisen kehittämisen lisäävän oman työn hallintaa, ammattitaitoa ja hyvinvointia. Niinpä 16

19 Henkilökunta Setec Oy Setec TAG AB AB Svenska Pass 6 7 Setec Card (Thailand) Ltd Yhteensä Henkilökunta ulkomailla Tytär- ja yhteisyritykset Setec Oy 3 5 Yhteensä Setecin koko henkilöstö osallistui henkilöstöstrategian työstämiseen muun muassa miettimällä ja kartoittamalla omassa työyhteisössään niitä osaamishaasteita, joita uusi liiketoimintastrategia kasvutavoitteineen edellyttää työntekijöiltä tulevaisuudessa. Setecin sisäistä viestintää kehitettiin vuoden 2004 aikana. Vuoden alusta otettiin uudeksi toimintatavaksi kerran kuukaudessa koko henkilöstölle järjestetyt tilaisuudet, joissa toimitusjohtaja käy läpi yhtiön ajankohtaisia ja liiketoiminnan kannalta tärkeitä asioita. Tavoitteena tasa-arvoinen ja kannustava työyhteisö Vuoden 2004 aikana vahvistettiin Setec Oy:n tasa-arvoperiaatteet. Niiden tavoitteena on, että jokainen setecläinen voi kokea itseään kohdeltavan tasavertaisesti, oikeudenmukaisesti ja arvostavasti. Näiden periaatteiden pohjalta laaditaan vuosittain toimenpidesuunnitelma tasa-arvon edistämiseksi. Setec Oy motivoi henkilöstönsä työntekoa myös taloudellisin kannustein. Setec Oy:n hallitus vahvisti vuodeksi 2004 koko henkilöstölle yhteisen kannustepalkkiojärjestelmän. Sen mukaisesti henkilöstölle maksetaan kannustepalkkio, jonka suuruus riippuu vuoden 2004 liiketuloksesta. Setecin henkilöstötyön tärkeimpiä painopisteitä tulevina vuosina on johtajuuden ja esimiestyön tukeminen, niin että yrityksen esimiehet ja johto voisivat luoda hyvät toimintaedellytykset työntekijöiden onnistumiselle ja sitä kautta liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiselle. Korkean ammattitaidon ja edelläkävijyyden ylläpitäminen on myös jatkuva haaste; osaamisen ja toiminnan kehittäminen kytketään yhteen kehittämishankkeiden, perehdyttämisen, työnopastuksen ja koulutuksen avulla. Henkilöstöprosessien kehittämisen ja virtaviivaistamisen tavoitteena on taata henkilöstötyön toimintavarmuus, tehokkuus ja nopeus. Setecin toimintatapoja kehitetään edelleen järjestelmällisesti kansainvälisen konsernin ohjaus- ja toimintamallien suuntaan. Tulevaisuus Haasteena toiminnan tehokkuus ja edelläkävijyyden säilyttäminen Strategian toteutuminen käytännössä varmistetaan kehittämishankkeilla, joiden avulla strategian edellyttämät muutokset muutetaan arkityön toimenpiteiksi. 17

20 Hallituksen toimintakertomus Toimintaympäristö Setec-konsernin toimintaympäristö kehittyi erittäin suotuisasti vuonna Viranomaissektorilla, jota Government & Corporate -liiketoimintayksikkö palvelee, kiinnostus biometriseen passiin ja samalla biometriseen tunnistamiseen yleensä kasvoi merkittävästi eri puolilla maailmaa. Lisäksi yhä useammat maat suunnittelevat liittävänsä maansa viralliseen henkilökorttiin mikrosirun. Pankin ja kaupan aloilla, joille Banking & Retail -yksikkö toimittaa tuotteita, siirtyminen sirullisten EMV-maksukorttien käyttöön kiihtyi. Tätä kehitystä vauhditti Visan ja MasterCardin suositus, jonka mukaisesti maksukorttien väärinkäytöksen aiheuttamien kustannusten korvaamisesta joutuu vuoden 2005 alusta lähtien EU-alueella vastaamaan se kaupan osapuoli, jolla ei ole EMV-valmiutta. SIM-korttimarkkinoilla, joilla Telecom & Media -liiketoimintayksikkö toimii, toimintaympäristö aktivoitui vuoden jälkimmäisellä puoliskolla, ja vuoden aikana tehtiin muutamia merkittäviä 3G-verkkojen käyttöönottoja sekä kotimaassa että kansainvälisillä markkinoilla. Kiinnostus PKI SIM -kortteihin, jotka mahdollistavat luotettavan sähköisen tunnistautumisen, ja Java -sovelluksiin kasvoi vuoden aikana. Keskeiset tapahtumat liiketoimintavuonna Setecin liiketoimintastrategia uudistettiin vuoden alkupuolella. Uuden strategian mukaisesti yhtiön tavoitteena on noin 100 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2007 mennessä ja 15 prosentin liikevoittotaso. Kasvua konserni hakee etenkin kansainvälistyviltä passimarkkinoilta, Pohjoismaiden ja Baltian maiden älykorttimarkkinoilta sekä kehittämällä itse älykorttituotteiden rinnalle entistä laajempaa oheispalvelutarjontaa. Vuoden 2004 aikana Government & Corporate -yksikkö solmi kaksi merkittävää sopimusta biometrisistä passeista. Helmikuussa allekirjoitettiin sopimus Tanskan biometrisistä passeista ja syyskuussa Ruotsin biometrisistä passeista sekä sirullisesta henkilökortista. Yksikölle avautui uusi markkinaalue, kun itävaltalainen Österreichische Staatsdruckerei tilasi Seteciltä henkilökortti- ja oleskelulupakorttiensa korttiaihiot. Yksikkö sai vuoden aikana uusia PKI-korttiasiakkuuksia. Banking & Retail -yksikkö toimitti sirullisia EMV-kortteja kotimaan pankkien lisäksi Baltian maihin, Tanskaan ja Puolaan. Norjaan ja Ukrainaan tehtiin ensimmäiset EMVtoimitukset. Setec oli vuonna 2004 maailman suurin Visaohjelman mukaisten low cost -sirukorttien (ns. yhden taalan sirut) toimittaja. 18

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 TAMMI-MAALISKUU 2009 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Vuoden ensimmäinen neljännes oli erittäin haasteellinen vaikean markkinatilanteen vuoksi. Liikevaihto laski ja tulos heikkeni

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Pörssi-illat maaliskuu 2011 Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä

Pörssi-illat maaliskuu 2011 Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä 1 Stockmann-konserni lyhyesti Kansainvälinen vähittäiskaupan yritys, joka on perustettu vuonna 1862 Kolme liiketoimintayksikköä: tavarataloryhmä, Lindex

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009 (6 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.5.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009 (6 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.5.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009 (6 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.5.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 2. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015. Juha Varelius 12.3.2015

Toimitusjohtajan katsaus Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015. Juha Varelius 12.3.2015 Toimitusjohtajan katsaus Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015 Juha Varelius 12.3.2015 Olemme kansainvälistyvä, suomalainen ohjelmisto- ja palveluyritys Liiketoimintamme on jaettu kahteen: Digia Finland

Lisätiedot

TERVETULOA. Yhtiökokous 1.4.2014. Digitaalisuuden edistäjä. Teleste Proprietary. All rights reserved.

TERVETULOA. Yhtiökokous 1.4.2014. Digitaalisuuden edistäjä. Teleste Proprietary. All rights reserved. Digitaalisuuden edistäjä TERVETULOA Yhtiökokous 1.4.2014 1. Teleste lyhyesti VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 2.Tilinpäätös

Lisätiedot

Setec V U O S I K E R T O M U S

Setec V U O S I K E R T O M U S Setec V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 Setec Oy Vantaa, Suomi Setec TAG AB Tukholma, Ruotsi Government & Corporate -liiketoimintayksikkö Telecom & Media -liiketoimintayksikkö Banking & Retail -liiketoimintayksikkö

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Liite 4 Digia Oyj Toimitusjohtajan katsaus 16.3.2011 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden 2010 pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi 130,8 (120,3) miljoonaa euroa, kasvua

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus Juha Varelius, toimitusjohtaja 12.3.2013 Lähes 1000 huippuosaajaa Kansainvälistyvä pörssiyhtiö 14 toimipistettä, seitsemässä eri maassa TUKHOLMA SUOMI (5) OSLO MOSKOVA

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 4.8.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 8,9

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 29.4.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Aspon Q1 2007. 26.4.2007 CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist. 26-Apr-07

Aspon Q1 2007. 26.4.2007 CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist. 26-Apr-07 Aspon Q1 2007 26.4.2007 CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist 1 Aspon Q1 2007 Chemicals-ryhmällä onnistunut yritysosto Shipping-ryhmällä onnistunut aluskauppa Voimakas myynnin kasvu, jatkuvat toiminnot

Lisätiedot

Oriola-KD The Channel for Health

Oriola-KD The Channel for Health Oriola-KD The Channel for Health Sijoitus Invest 14 12.-13.11.2014 Oriola-KD tänään Liikevaihto 2013 2,6 miljardia euroa Ruotsi 50 % Venäjä 33 % Suomi ja Baltia 17 % Henkilöstö 4700 työntekijää Venäjä

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN-KONSERNI. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006

LEMMINKÄINEN-KONSERNI. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 LEMMINKÄINEN-KONSERNI Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 Osavuosikatsaus 1-6 / 2006: Tulos parani selvästi Liikevaihto oli 731,2 milj. euroa (655,5) - josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 29,8 %

Lisätiedot

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004 Aldata Solution Oyj Yhtiökokous 15.4.2004 Matti Hietala, toimitusjohtaja Aldata Solution Oyj lyhyesti Perustettu 1988 Toimiala Aldata kehittää, markkinoi ja asentaa integroituja kaupan ohjelmistoratkaisuja.

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Qt:n erittäin vahvan kasvun tukemana. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q1/2015 Juha Varelius 30.4.

Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Qt:n erittäin vahvan kasvun tukemana. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q1/2015 Juha Varelius 30.4. Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Qt:n erittäin vahvan kasvun tukemana. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q1/2015 Juha Varelius 30.4.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto

Lisätiedot

Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio. Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy

Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio. Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy Sopimuksen pääkohdat Uponor ja KWH-yhtymä ovat julkistaneet aikeensa

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös 2009. 26. tammikuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen tilinpäätös 2009. 26. tammikuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen tilinpäätös 2009 26. tammikuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q4 2009: Edelleen hyvää kehitystä liikevoitossa ja rahavirrassa Q4/2009 Q4/2008 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2007

Osavuosikatsaus 1-6/2007 SYSOPENDIGIA Oyj Osavuosikatsaus 1-6/7 7.8.7 Jari Mielonen Toimitusjohtaja SYSOPENDIGIA Oyj 1 7 SYSOPENDIGIA Plc Katsauskauden liikevaihto (1-6) 7 Liikevaihto, milj 6 5 4 3 1 36,7 5, H1 6 H1 7 Katsauskauden

Lisätiedot

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2010 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2010 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj Yhtiökokous 2010 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com Mahdollistamme miljoonien ihmisten turvallisen Internet elämän We enable millions of people

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 2010 Marimekko Oyj CREATIVE DESIGN SINCE 1951 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 TAMMI-MAALISKUU 2010 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Ensimmäisen vuosineljänneksen kehitys oli rohkaisevaa. Liikevaihtomme hienoinen

Lisätiedot

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2014 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja 2013: Vahvaa kokonaiskehitystä 2013 2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset M 6 151,0 5 496,2 11,9

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja yleistä

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria Oyj 1.1. 30.9.2008 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria-konserni Katsaus Milj. 2008 2007 Q1-2008 Q1-2007 2007 Liikevaihto 357,7 312,8 995,8 935,1 1.272,2 Liikevoitto 17,2 19,3 34,6 81,3

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja SERVICE & SOFTWARE

Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja SERVICE & SOFTWARE Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden 1-3/2014 pääkohdat Digia-konserni 1-3/2014 1-3/2013 Muutos % Liikevaihto 23 958 23 513 1,9 % Liikevoitto

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Q3/29 Osavuosikatsaus 11.11. 29 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Tammi-syyskuu lyhyesti Liikevaihto aleni -29, % 376,3 (53,1) :oon; -22,4 % paikallisessa valuutassa Liikevoitto 32,4 (99,4) ; liikevoittomarginaali

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot

Määrätietoisesti eteenpäin. 5. maaliskuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

Määrätietoisesti eteenpäin. 5. maaliskuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Määrätietoisesti eteenpäin 5. maaliskuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Sisältö Liiketoiminnan kehitys vuonna 2011 Markkinoiden kehitys vuonna 2011 Vuoden 2011 kohokohdat Markkina- ja liiketoimintanäkymät

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja 24.7.2008 Q2 lyhyesti Liikevaihto vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 48,9 (57,5) milj. euroa Toisen vuosineljänneksen liikevaihto 24,8 (28,7)

Lisätiedot

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5. Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.2015, Tampere Yritys Lähtökohta Tarve kehittämiselle Esityksen sisältö Kehityshanke

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-3/2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-3/2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1-3/211 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Keskeistä tammi-maaliskuun osavuosikatsauksessa Alkuvuoden tappio johtuu infratoiminnan kausiluonteisuuudesta. Työkausi on jo osin

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4.2006 30.6.2006

Osavuosikatsaus 1.4.2006 30.6.2006 Osavuosikatsaus 1.4.2006 30.6.2006 1 Elisan Q2 2006 Q2 2006 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Strategian toteuttaminen ja 3G-palvelupaketit Näkymät vuodelle

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

Bank, Union Square -auditorio Helsinki 14.2.2014 www.basware.fi/vuosikertomus www.basware.com/annualreport

Bank, Union Square -auditorio Helsinki 14.2.2014 www.basware.fi/vuosikertomus www.basware.com/annualreport BASWARE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Bank, Union Square -auditorio Helsinki 14.2.2014 www.basware.fi/vuosikertomus www.basware.com/annualreport TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Esa Tihilä KATSAUS VUOTEEN 2013

Lisätiedot

Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki 26.4.2007. Jan Lång Toimitusjohtaja

Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki 26.4.2007. Jan Lång Toimitusjohtaja Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki 26.4.2007 Jan Lång Toimitusjohtaja Hyvä toimintaympäristö Euroopassa, heikko markkinatilanne USA:ssa jatkuu Uponorin tuotteiden kysyntä vilkasta Vahvaa kehitystä

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 Sisältö Markkinakatsaus 2008 kasvun ja kannattavuuden vuosi Tulevaisuuden näkymät Varsinainen yhtiökokous 26.3.2009 Sivu

Lisätiedot

Atria Capital Markets Day Atria Skandinavia

Atria Capital Markets Day Atria Skandinavia Atria Capital Markets Day Atria Skandinavia Toimitusjohtaja 9.12.2011 Atria Skandinavia Katsaus 1.1. 30.9.2011 Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Milj. 2011 2010 2011 2010 2010 Liikevaihto 93,5 98,9 277,1 293,6 391,6 Liikevoitto

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Yksi pankki - monta maata Menestyksellinen integraatio yli rajojen

Yksi pankki - monta maata Menestyksellinen integraatio yli rajojen Yksi pankki - monta maata Menestyksellinen integraatio yli rajojen Uudista ja Uudistu 2007 Pekka Nuuttila Varatoimitusjohtaja Nordea Pankki Suomi Oyj 27.9.2007 Nordea Pohjoismaiden johtava pankki Nordean

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2015 Vuosi 2014 kohti kasvua Strategian toteutus jatkuu suunnitellusti Hyvä kehitys IT-palveluissa Vakaa kehitys kohti 10 %:n liikevoittomarginaalia Palveluja

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yritysesittely

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yritysesittely Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yritysesittely Arvolupaus, tarjoama ja hyödyt QPR Softwaren missiona on tehdä asiakkaista tehokkaita ja ketteriä toiminnassaan. Arvolupauksemme on avata asiakkaille

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2010

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2010 2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2010 TAMMI-KESÄKUU 2010 Tammi-kesäkuussa 2010 Marimekko-konsernin liikevaihto laski hieman ja oli 31,8 milj. euroa (32,3 milj. euroa). Liikevoitto parani selvästi

Lisätiedot

FISKARS OYJ ABP Varsinainen yhtiökokous 16.3.2011

FISKARS OYJ ABP Varsinainen yhtiökokous 16.3.2011 FISKARS OYJ ABP Varsinainen yhtiökokous 16.3.2011 FISKARSIN VUOSI 2010 Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas Fiskars vuonna 2010 Liikevaihto 716 miljoonaa euroa 3 600 työntekijää yli 20 maassa Tuotteita myydään

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2007. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 31.1.2008

Tilinpäätöstiedote 2007. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 31.1.2008 Tilinpäätöstiedote 2007 Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 1 Keskeistä 2007 Koko vuoden saadut tilaukset kasvoivat yli 40 % nousten 4 106 (1-12/2006: 2 910) milj. euroon. Q4 tilaukset ennätykselliset 1 214

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto

SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto SAIKA-tutkimusprojekti 1.11.2009-31.12.2011) Professori Pirjo Ståhle Tulevaisuuden tutkimuskeskus,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-9/2009 30.10.2009

Osavuosikatsaus 1-9/2009 30.10.2009 Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-9/2009 30.10.2009 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat 1-9/2009 Katsauskauden pääkohdat 1-9/2009 Liikevaihto laski hieman Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa,

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto

Lisätiedot

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2003 VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 Tammikuu-maaliskuu yhteenveto

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Oriola-KD:n liikevaihto kasvoi 5,0 prosenttia ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 29,0 miljoonaan euroon vuonna 2013.

Vuosikertomus 2013. Oriola-KD:n liikevaihto kasvoi 5,0 prosenttia ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 29,0 miljoonaan euroon vuonna 2013. Vuosikertomus 2013 Oriola-KD:n liikevaihto kasvoi 5,0 prosenttia ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 29,0 miljoonaan euroon vuonna 2013. Liikevaihto 2 598,5 (2 474,4) miljoonaa euroa Liikevoitto

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti ja toimialan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2013. Thomas Ekström 15.8.2013

Osavuosikatsaus 1-6/2013. Thomas Ekström 15.8.2013 Osavuosikatsaus 1-6/2013 Thomas Ekström 15.8.2013 Agenda 1) Kauden tapahtumat: Marimekko avasi 14 uutta myymälää, joista 9 Suomen ulkopuolella. Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena Sulkavan ja Kiteen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q2 K-ruokakauppojen markkinaosuuden arvioidaan kasvaneen Rauta- ja erikoiskaupan kannattavuuden paraneminen

Lisätiedot

Ajankohtaista Rautaruukista

Ajankohtaista Rautaruukista Ajankohtaista Rautaruukista Sakari Tamminen, toimitusjohtaja Sijoitus-Invest 2005 Wanha Satama, Helsinki 16.11.2005 www.ruukki.com Sakari Tamminen Ruukki lyhyesti Strategia etenee Avainlukuja Lähiajan

Lisätiedot

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Taloudellinen kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2009

Lisätiedot

Mediamaailma muuttuu onko Sanoma valmis? Pörssi-ilta, maaliskuu 2011

Mediamaailma muuttuu onko Sanoma valmis? Pörssi-ilta, maaliskuu 2011 Mediamaailma muuttuu onko Sanoma valmis? Pörssi-ilta, maaliskuu 2011 Sanoma pähkinänkuoressa Yksi Euroopan johtavista mediayhtiöistä, painopistealueina kestävä kasvu ja kannattavuus Markkinajohtaja valituissa

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Liikevaihto kasvoi 14% edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 42,8 miljoonaa euroa Liiketulos parani 93% ja nousi 2,4

Lisätiedot

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö Kare Laukkanen Pörssi-ilta Maaliskuu 2007 SanomaWSOY Agenda SanomaWSOY lyhyesti Mediamarkkinat Liiketoiminta Strategiset tavoitteet Kare Laukkanen Maaliskuu

Lisätiedot

Risk Advisory Services. Ernst & Young Oy. Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 3.11.2006 3.11.2006

Risk Advisory Services. Ernst & Young Oy. Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 3.11.2006 3.11.2006 Risk Advisory Services Ernst & Young Oy Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 1 Asiakkaamme arvostavat työtämme Henkilöstön ammattitaito/ asiantuntemus Vastaajien mielestä tärkein tekijä Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä

Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä Pohjois-Karjalan Kauppakamari Kevätkokous 22.5.2013 Sami Hirvonen Cash Management-johtaja Danske Bank Oyj Savo-Karjalan Finanssikeskus Sisältö Danske Bank-konsernin

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi-joulukuu 2009 5.2.2010

Tilinpäätös Tammi-joulukuu 2009 5.2.2010 Tilinpäätös Tammi-joulukuu 29 5.2.21 Keskon osavuosikatsaus 1-12/29 Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta kaikkien toimialojen tulos positiivinen K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi +5,6

Lisätiedot

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com Tilinpäätös 2005 8.2.2006 www.raute.com 2005 M Jatkuvat toiminnot 2005 2004 Liikevaihto Liiketulos 108,6 4,4 73,1 3,6* Uudet tilaukset: projektit teknologiapalvelut 109 23 Tilauskanta 55 Henkilöstö (kirjoilla)

Lisätiedot

Detection Technology Oyj Toimitusjohtaja Hannu Martola. Pörssin avoimet ovet 01.09.2015

Detection Technology Oyj Toimitusjohtaja Hannu Martola. Pörssin avoimet ovet 01.09.2015 Detection Technology Oyj Toimitusjohtaja Hannu Martola Pörssin avoimet ovet 01.09.2015 1 DT on kasvuyhtiö joka toimittaa ilmaisimia röntgenlaitteisiin DT toimittaa röntgenkuvantamisjärjestelmiä ja -ilmaisimia

Lisätiedot

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Nuppu Rouhiainen etunimi.sukunimi@tekes.fi Ohjelman tavoitteet Yritysten liiketoiminnan ja kilpailukyvyn uudistaminen: Ihmiset

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Atria Yhtymä Oyj:n tilinpäätös 2007. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 27.2.2008

Atria Yhtymä Oyj:n tilinpäätös 2007. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 27.2.2008 Atria Yhtymä Oyj:n tilinpäätös 2007 Toimitusjohtaja 27.2.2008 Konsernin rakenne 2007 Atria Yhtymä Oyj Liikevaihto 1.272 milj. Henkilöstö 5.947 (keskimäärin) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot

Tulikivi Oyj. Liiketoimintakatsaus. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj. Liiketoimintakatsaus. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj Liiketoimintakatsaus 7.10.2013 Vuosi 2013 Vuosi 2013 Tulikivi-konsernin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 10,6 Me (13,2 Me 4-6/2012), liiketulos -0,8 (0,6) Me ja tulos ennen veroja

Lisätiedot