TeliaSonera tammikuu syyskuu 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TeliaSonera tammikuu syyskuu 2006"

Transkriptio

1 TeliaSonera tammikuu syyskuu Yhdeksän kuukauden jakso Liikevaihto kasvoi milj. Ruotsin kruunuun (64 785). Nettotulos kasvoi milj. kruunuun (10 352), ja osakekohtainen tulos nousi 2,89 kruunuun (1,95). Vapaa kassavirta kasvoi milj. kruunuun (12 403). Asiakasmäärä kasvoi voimakkaasti edellisvuodesta: - 2,1 miljoonaa uutta asiakasta enemmistöomisteisissa Pohjoismaiden, Baltian ja Euraasian liiketoiminnoissa. - 14,7 miljoonaa uutta asiakasta osakkuusyhtiöissä MegaFonissa ja Turkcellissa. Kolmas vuosineljännes Liikevaihto kasvoi 4,2 prosenttia milj. kruunuun (22 229). Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä parani milj. kruunuun (6 162). eriä nousi milj. kruunuun (8 224) ja käyttökateprosentti 37,8 prosenttiin (37,0). Vapaa kassavirta kasvoi milj. kruunuun (4 088). Nettotulos kasvoi milj. kruunuun (4 367), ja osakekohtainen tulos nousi 1,13 kruunuun (0,84). Hallituksen aikomuksena on esittää yhtiökokoukselle vuodelta tavanomaista osinkoa, joka on osingonjakopolitiikan mukaisen vaihteluvälin yläpäässä. TeliaSoneran osingonjakopolitiikkana on jakaa tavanomaisina osinkoina prosenttia emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta nettotuloksesta. Vuodelta ehdotetaan jaettavaksi 20 miljardia kruunua ylimääräisiä osinkoja. Talouden tunnuslukuja MSEK, paitsi osakekohtaiset tiedot Liikevaihto Käyttökate 1) ennen kertaluonteisia eriä 2) Liiketulos Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Nettotulos josta emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus Tulos/osake (SEK) 1,13 0,84 2,89 1,95 1) Määritelmät on esitetty sivulla 18. 2) Kertaluonteiset erät on eritelty sivun 23 taulukossa. Toimitusjohtaja Anders Igelin kommentit Tänä vuonna TeliaSonera on osoittanut vahvuutensa. Kolmannen vuosineljänneksen aikana kirjattiin kaikkien aikojen korkein liikevaihto, käyttökate, liiketulos ja osakekohtainen tulos. 1

2 Vuoden osinkoehdotus Vuoden vahvan kehityksen ansiosta hallituksen aikomuksena on esittää huhtikuussa 2007 pidettävälle yhtiökokoukselle tavanomaista osinkoa, joka on osingonjakopolitiikan mukaisen vaihteluvälin yläpäässä. TeliaSoneran osingonjakopolitiikkana on jakaa tavanomaisina osinkoina prosenttia emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta nettotuloksesta. TeliaSoneran hallitus tarkasteli yhtiön osingonjakopolitiikkaa vuoden toisella vuosineljänneksellä. Tuolloin todettiin, että yhtiölle on strategisesti tärkeätä turvata rahoituksellinen joustavuus, joka mahdollistaa sekä orgaaniseen että yritysjärjestelyjen kautta tapahtuvaan kasvuun tehtävät investoinnit. Hallitus ilmaisi aikomuksensa ehdottaa vuotuista ylimääräistä pääoman palautusta osakkeenomistajille. Ylimääräistä pääoman palautusta tarkastellaan vuosittain huomioiden kassavirta ja kassavirtaennusteet sekä investointisuunnitelmat. Tämän mukaisesti hallitus on päättänyt ehdottaa 10 miljardin kruunun suuruista ylimääräistä osingonjakoa vuodelta. Tämän lisäksi hallitus on kuluneen vuoden vahvan kehityksen ansiosta päättänyt ehdottaa toista ylimääräistä 10 miljardin kruunun suuruista osingonjakoa vuodelta. Näin ollen ehdotetut ylimääräiset pääoman palautukset osakkeenomistajille vuodelta, tavanomaisen osingonjaon lisäksi, ovat yhteensä 20 miljardia kruunua ja ne ehdotetaan jaettaviksi ylimääräisinä osinkoina. Kehitysnäkymät vuodelle Konsernin liiketoimintojen kehitysnäkymät ovat ennallaan. Matkaviestinnän ja laajakaistan volyymikasvun odotetaan jatkuvan. Konsernin liikevaihdon ja tuloksen ennen veroja odotetaan kasvavan. Vapaa kassavirta säilyy vahvana. Investointien aikataulujen muuttumisen johdosta käyttöomaisuusinvestoinnit suhteessa liikevaihtoon, mukaan lukien Xfera ja NextGenTel, jäävät sekä aiemmin ilmoitettua että vuoden tasoa alhaisemmiksi. Konsernikatsaus, vuoden kolmas neljännes Liikevaihto kasvoi 4,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli milj. kruunua. Yritysostoilla oli 2,4 prosentin positiivinen ja valuuttakurssivaihteluilla 0,7 prosentin negatiivinen vaikutus, mikä tarkoittaa 2,5 prosentin orgaanista kasvua. Matkaviestinnän liikevaihto kasvoi Euraasiassa (27 prosenttia), Norjassa (17 prosenttia), Baltian maissa (7 prosenttia) ja Tanskassa (5 prosenttia). Suomessa liikevaihto kasvoi 3 prosenttia, kun jätetään huomioimatta vaikutukset, jotka Saunalahden vetäytymisellä Soneran verkosta oli. Ruotsissa volyymikasvu oli voimakasta, mutta liikevaihto laski 3 prosenttia alentuneen hintatason seurauksena. 2

3 Kiinteän verkon puolella laajakaistapalvelujen kysyntä oli voimakasta ja liikevaihto kasvoi kaikilla markkina-alueilla. Laajakaistapalvelujen voimakas kasvu kompensoi kiinteän verkon puhepalvelujen vähenemisen kaikilla muilla markkina-alueilla paitsi Ruotsissa ja Tanskassa. MegaFon- ja Turkcell-osakkuusyhtiöt jatkoivat huomattavan voimakasta kasvuaan. Asiakasmäärä kasvoi 22 prosenttia edellisvuodesta. Vuosineljänneksen lopussa TeliaSoneralla oli 29,5 miljoonaa asiakasta enemmistöomisteisissa yhtiöissä ja 62,6 miljoonaa asiakasta osakkuusyhtiöissä. eriä nousi milj. kruunuun (8 224) ja käyttökateprosentti parani 37,8 prosenttiin (37,0). Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi milj. kruunuun (6 162) sekä enemmistöomisteisten liiketoimintojen että osakkuusyhtiöiden parantuneiden tulosten johdosta. Enemmistöomisteisten liiketoimintojen tulos parani 932 milj. kruunua edellisvuoteen verrattuna. Tulos parani kaikissa liiketoiminnoissa. Tuloksen paraneminen oli voimakkainta Suomessa, Euraasiassa ja Tanskassa. Parannuksesta 220 milj. kruunua johtuu pääasiassa Suomessa ja Ruotsissa tapahtuneesta poistoaikataulujen muutoksesta. Tuotot osakkuusyhtiöistä kasvoivat 708 milj. kruunua. MegaFonista saadut tuotot kasvoivat 371 milj. kruunua, ja osakkuusyhtiö Overseas Telecomin tekemällä MTN Uganda -matkaviestinoperaattorin myynnillä oli 562 milj. kruunun suuruinen positiivinen vaikutus. Turkcell jatkoi positiivista kehitystään, mutta Turkcellista saadut tuotot vähenivät 252 milj. kruunua Turkin liiran heikkenemisen vuoksi. Liiketulokseen vaikuttavat kertaluonteiset erät olivat yhteensä -123 milj. kruunua (-520), ja ne liittyivät pääasiassa Ruotsissa ja Suomessa tehtyjen uudelleenjärjestelyjen kustannuksiin. Rahoituserät olivat yhteensä -155 milj. kruunua (-118). Tuloverot kasvoivat milj. kruunuun (1 157). Efektiivinen veroaste nousi 23,6 prosenttiin (20,9) Kazakstanissa voimassa olleen väliaikaisen verovapautuksen päättymisen johdosta. Nettotuloksen emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus kasvoi milj. kruunuun (3 763), ja osakekohtainen tulos parani 1,13 kruunuun (0,84). Käyttöomaisuusinvestoinnit kasvoivat milj. kruunuun (2 530). Kasvu aiheutui pääasiassa investoinneista, joita Euraasiassa tehtiin johtoaseman säilyttämiseksi palvelujen laadussa ja verkon kattavuudessa, sekä Espanjan 3G-verkon rakentamisesta. Vapaa kassavirta kasvoi milj. kruunuun (4 088) parantuneen käyttökatteen, osakkuusyhtiöistä saatujen suurempien osinkojen sekä aiemmin maksetun ennakkoveron palautuksen tuloksena, mikä enemmän 3

4 kuin kompensoi käyttöpääoman muutoksen negatiivisen vaikutuksen ja kasvaneiden käyttöomaisuusinvestointien vaikutuksen. Nettovelka aleni milj. kruunusta milj. kruunuun kolmannen vuosineljänneksen aikana pääasiassa positiivisen vapaan kassavirran ansiosta. Omavaraisuusaste parani vuosineljänneksen aikana 61,0 prosentista 62,5 prosenttiin. Kiinteän verkon toimintojen kannattavuus säilytettiin uudelleenjärjestelyillä, mutta matkaviestinnän volyymikasvu ei riittänyt kompensoimaan hintojen alenemisen vaikutusta Ruotsissa MSEK, paitsi käyttökateprosentit, ARPU ja asiakasmäärät Liikevaihto eriä Käyttökate-% 42,7 43,0 40,4 39,9 Liiketulos Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Matkaviestintä Liikevaihto eriä Käyttökate-% 42,1 46,5 41,9 42,6 Käyttöomaisuusinvestoinnit Liittymän keskimääräinen kuukausituotto (ARPU) (SEK) Asiakasmäärä (tuhatta) kauden lopussa Kiinteän verkon palvelut Liikevaihto eriä Käyttökate-% 43,0 41,3 39,6 38,6 Käyttöomaisuusinvestoinnit Asiakasmäärä (tuhatta) kauden lopussa Vähittäismyynti ilman laajakaistaa Laajakaista PSTN-liittymien tukkumyynti LLUB-kuparikaapeliyhteyksien tukkumyynti Kaikilla tuotealueilla ja kaikissa asiakassegmenteissä oli merkittäviä hintapaineita. Markkinoilla toimivat yritykset toivat markkinoille useita ennen kaikkea pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitettuja uusia tuotteita. Siirtyminen kiinteän verkon palveluista IP-pohjaisiin palveluihin jatkui, ja 3G- sekä WLAN-tekniikkaan perustuvien langattomien laajakaistapalvelujen käyttö lisääntyi voimakkaasti. 4

5 Kolmannen vuosineljänneksen aikana yhä useammat yritykset alkoivat testata DVB-H-tekniikkaan perustuvaa mobiili-tv:tä. Anders Bruse, joka aiemmin toimi TeliaSonera Swedenin Products and Services -yksikön johtajana, nimitettiin Marie Ehrlingin jälkeen TeliaSonera Swedenin toimitusjohtajaksi alkaen. Matkaviestintä Asiakasmäärän ja liikenteen kasvu oli vuosineljänneksen aikana voimakasta erityisesti langattomissa datapalveluissa. PK-yrityssegmentissä kasvanut hintapaine kuitenkin johti liikevaihdon pienenemiseen 3 prosentilla edellisvuodesta. Matkaviestinasiakkaiden määrä kasvoi :lla ja oli Kolmannen vuosineljänneksen aikana lisäys oli kaikkiaan , josta oli laskutusasiakkaita, jotka tulivat asiakkaaksi hiljattain lanseeratun, kiinnostavan Telia Mobil till Vänner -liittymän ansiosta. Liittymän keskimääräinen kuukausikäyttö kasvoi edellisvuodesta 159 minuuttiin (141), mutta liittymän keskimääräinen kuukausituotto laski alentuneen hintatason johdosta. Laskutusasiakkaiden vaihtuvuus laski 10 prosenttiin (11). Meneillään olevan uudelleenjärjestelyohjelman vaikutukset eivät riittäneet täysin kompensoimaan myynnin ja markkinoiden lisääntyneiden kustannusten ja alentuneen hintatason vaikutusta, ja käyttökateprosentti pieneni edellisvuoteen verrattuna. Osakkuusyhtiö Svenska UMTS-nät AB:ltä ostetun kapasiteetin kustannukset olivat yhteensä 98 milj. kruunua (91). Tähän mennessä Svenska UMTS-nät AB on investoinut 3,8 mrd. kruunua Ruotsin 3G-infrastruktuuriin. Kiinteän verkon palvelut Liikevaihtoon vaikuttivat positiivisesti laajakaistapalvelujen liikevaihdon merkittävä kasvu ja noin 70 milj. kruunun erä, joka johtui tukkumyynnin liikevaihtoon tehdystä oikaisusta vuosineljännesten välillä. Liikevaihto laski kuitenkin 4 prosenttia edellisvuodesta, mikä johtui kiinteän verkon puheliikenteen ja liittymämäärän pienenemisestä sekä hintapaineesta. Laajakaista-asiakkaiden määrä kasvoi :lla :een edellisvuoteen verrattuna, ja tämä voimakas kasvu enemmän kuin kompensoi puhelinverkkoyhteyksiä käyttävien internet-liittymien liikevaihdon laskun. Kolmannen vuosineljänneksen aikana laajakaistaasiakkaiden määrä kasvoi :lla. Kolmannen vuosineljänneksen aikana kiinteän verkon puheliittymien määrä vähittäismyynnissä pieneni :lla, josta oli tukkumyynnin puolelle siirtyneitä liittymiä. Käyttökateprosentti parani, koska meneillään olevien uudelleenjärjestelyjen positiiviset vaikutukset enemmän kuin kompensoivat kiinteän verkon puhepalvelujen liikevaihdon laskuun. 5

6 Käyttöomaisuusinvestoinnit pienenivät edellisvuoteen verrattuna, mikä johtui piirikytkentäiseen puhelinverkkoon ja siirtoverkkoon tehtyjen investointien vähenemisestä. Käynnissä olevan uudelleenjärjestelyohjelman vaikutukset Vuoden alussa tapahtuneen ohjelman käynnistämisen jälkeen kaikkiaan työntekijää on hyväksynyt varhaiseläkkeelle siirtymisen ja 460 työntekijää on siirretty uudelleensijoitusyksikköön. Näistä on lähtenyt yhtiön palveluksesta. Lisäksi vuokratyöntekijöiden määrä on vähentynyt noin 550:llä. Tähän mennessä toteutetuilla uudelleenjärjestelytoimilla arvioidaan saavutettavan vuoden viimeisestä neljänneksestä lähtien milj. kruunun vuotuiset bruttosäästöt vuoden 2004 kustannustasoon verrattuna. Kolmannen vuosineljänneksen aikana säästövaikutus oli noin 600 milj. kruunua (300), josta suuri osa liittyi kiinteän verkon liiketoimintaan. Kolmannella vuosineljänneksellä kertaluonteiset erät olivat yhteensä 45 milj. kruunua, ja ne koskivat lähinnä tarpeettomiksi käyneisiin toimistotiloihin liittyviä varauksia. Ruotsin uudelleenjärjestelyohjelmasta on sen käynnistämisen jälkeen kirjattu kertaluonteisina erinä yhteensä 3,1 mrd. kruunua, josta 2,4 mrd. kruunua on henkilöstöjärjestelyihin liittyviä varauksia ja 0,7 mrd. kruunua verkon arvonalentumiskirjauksia ja tarpeettomaksi käyneiden toimistotilojen aiheuttamia kuluja. Vakaata kehitystä Suomessa Suomen matkaviestinmarkkinoilla kilpailu keskittyi 3G-puhelimen ja liittymän sisältävien palvelupakettien myyntiin. Hintojen vakautuminen jatkui, ja asiakasvaihtuvuus väheni. Markkinoille tuotiin kolmannen vuosineljänneksen kuluessa myös laajakaistaliittymän ja kannettavan tietokoneen sisältäviä palvelupaketteja. Matkaviestintä Jos vaikutukset (-104 milj. kruunua), jotka Saunalahden vetäytymisellä Soneran verkosta oli, jätetään huomioimatta, liikevaihto kasvoi 3 prosenttia puhelinten myynnin kasvun ja uusien hinnoittelumallien ansiosta. Kaikkiaan liikevaihto pieneni edellisvuodesta 1 prosentilla Saunalahden vetäytymisen seurauksena. Asiakasmäärä pieneni :lla edellisvuodesta ja oli , ja laskutusasiakkaiden vaihtuvuus laski 17 prosenttiin (24). Kolmannen vuosineljänneksen aikana asiakasmäärä pieneni :lla, mikä johtui lähinnä Tele Finlandin halpaliittymien uusmyynnin lopettamisesta sekä siitä, että ne asiakasta, joilla on Multi-SIM-tuote (kaksi SIMkorttia samalla puhelinnumerolla), lasketaan nyt vain yhden liittymän haltijoiksi kahden asemesta. Ensimmäistä kertaa kahteen vuoteen liittymän keskimääräinen kuukausituotto parani hieman edellisvuoteen verrattuna, mikä oli seurausta uusien hinnoittelumallien käyttöönotosta. Liittymän keskimääräinen kuukausikäyttö lisääntyi 1 prosentilla. 6

7 Käyttökate ja käyttökateprosentti paranivat edelleen kolmannen vuosineljänneksen aikana, mikä johtui uusista hinnoittelumalleista ja yhteenliittämismaksujen alenemisesta. Saunalahden vetäytymisellä Soneran verkosta oli negatiivinen vaikutus tulokseen. MSEK, paitsi käyttökateprosentit, ARPU ja asiakasmäärät Liikevaihto eriä Käyttökate-% 30,5 26,3 26,1 22,4 Liiketulos Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Matkaviestintä Liikevaihto eriä Käyttökate-% 29,0 24,6 24,4 21,6 Käyttöomaisuusinvestoinnit Liittymän keskimääräinen kuukausituotto (ARPU) (EUR) 29,5 29,4 28,5 30,6 Asiakasmäärä (tuhatta) kauden lopussa Kiinteän verkon palvelut Liikevaihto eriä Käyttökate-% 32,6 28,8 28,4 23,7 Käyttöomaisuusinvestoinnit Asiakasmäärä (tuhatta) kauden lopussa Kiinteän verkon palvelut Liikevaihto kasvoi 1 prosentin, mikä johtui laajakaistapalvelujen vahvasta liikevaihdosta ja laitemyynnin kasvusta. Kiinteän verkon puhepalvelujen liikevaihto jatkoi laskuaan. Laajakaista-asiakkaiden määrä kasvoi :lla edellisvuodesta ja oli Kolmannen vuosineljänneksen aikana lisäystä tuli Soneralla on nyt Suomen kuluttajamarkkinoiden vahvin laajakaistatuote, kun kuitu taloyhtiön kellariin -ratkaisuun (Fibre To The Basement, FTTB) perustuvat uuden sukupolven nopeat (jopa 100 Mb/s) laajakaistapalvelut tuotiin kolmannen vuosineljänneksen aikana markkinoille. Alueilla, joilla Soneralla ei ole omaa liityntäverkkoa, yhtiö muutti toimintansa painopistettä ja tarjoaa nyt vain laajakaistaliittymiä, joiden nopeus on vähintään 1Mb/s. Käyttökate ja käyttökateprosentti paranivat tehostamistoimien seurauksena. Käynnissä olevan kustannustehokkuuteen tähtäävän ohjelman vaikutukset Vuonna päättyneen, 1 mrd. kruunun bruttosäästöihin tähdänneen säästöohjelman lisäksi käynnistettiin vuoden lopussa kehitys- 7

8 ohjelma, jolla on tarkoitus turvata tuleva kasvu ja palauttaa kannattavuus mm. alentamalla vuotuisia kustannuksia 2 mrd. kruunulla vuodesta 2008 lähtien vuoden kustannustasoihin verrattuna. Tähän mennessä toteutetuilla kehitystoimilla saavutetaan noin 900 milj. kruunun vuotuiset kustannussäästöt (osana tavoitteena olevia yhteensä 2 mrd. kruunun säästöjä) vuoden neljännestä vuosineljänneksestä lähtien. Tähän mennessä suurimmat säästöt on saavutettu myynnissä ja markkinoinnissa, alihankinnassa, henkilöstökuluissa ja yhteenliittämismaksuissa. Kolmannen vuosineljänneksen aikana kehitysohjelman säästövaikutukset olivat hieman yli 200 milj. kruunua. Lisäksi aiemmasta säästöohjelmasta kertyi kaikkiaan noin 250 milj. kruunun (30) verran kustannussäästöjä. Yli puolet vuosineljänneksen aikana syntyneistä säästöistä liittyi matkaviestintään. Kolmannen vuosineljänneksen aikana kehitysohjelman kertaluonteiset erät olivat yhteensä 74 milj. kruunua. Ohjelmasta on sen käynnistämisen jälkeen kirjattu kertaluonteisina erinä yhteensä 289 milj. kruunua, josta 106 milj. kruunua on arvonalentumiskirjauksia ja 118 milj. kruunua osaajakeskuksen kustannuksia. Tähän mennessä osaajakeskukseen on siirretty 360 työntekijää, ja heistä 70 oli siellä edelleen vuosineljänneksen lopussa. Ponnistelut kustannustason alentamiseksi jatkuvat. Yhtiön johto ja henkilöstön edustajat jatkavat keskusteluja parhaimmasta pitkän tähtäimen toimintamallista eri toimintojen maantieteelliseen sijoittamiseen liittyen. Huomioon otettavia asioita ovat asiakaspalvelu, kannattavuus ja henkilöstön sijoittaminen. Myyntitoimien lisääminen nosti laskutusasiakkaiden määrää, mutta alensi käyttökateprosenttia Norjassa Norjan markkinat houkuttelevat edelleen uusia yrittäjiä sekä laajakaista/ip-puhepalvelujen että matkaviestinnän aloille. Tämä lisää markkinoiden haastavuutta. Neljännen 3G-toimiluvan huutokauppa on meneillään, ja se tulee entisestään lisäämään kilpailua matkaviestinmarkkinoilla. Uusia matkaviestinpalveluja ja -tuotteita tuotiin markkinoille ja laajakaistapalveluille julkistettiin uusia hinnoittelumalleja kolmannen vuosineljänneksen aikana. Matkaviestintä Liikevaihto kasvoi 17 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, mikä johtui ennen kaikkea Chessin ostosta (muuttunut tytäryhtiöksi 7.11.). Paikallisessa valuutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 21 prosenttia. Heinäkuun alussa alentuneet yhteenliittämismaksut vaikuttivat liikevaihtoon negatiivisesti 45 milj. kruunun verran. Asiakasmäärä kasvoi :lla edellisvuoteen verrattuna pääasiassa Chessin oston seurauksena. NetComin panostus laskutusasiakkaisiin onnistui, ja yhtiön laskutusasiakkaiden määrä kasvoi kolmannen vuosineljänneksen 8

9 aikana :lla, kun taas prepaid-asiakkaiden määrä väheni. Chessin asiakasmäärä pieneni :lla, mikä osittain johtui :n pääasiassa prepaid-liittymän irtisanomisesta. Kaikkiaan matkaviestinnän asiakasmäärä väheni Norjassa 1 000:lla kolmannen vuosineljänneksen aikana. NetComin laskutusasiakkaiden vaihtuvuus laski 11 prosenttiin (19). MSEK, paitsi käyttökateprosentit, ARPU ja asiakasmäärät Liikevaihto eriä Käyttökate-% 29,6 33,0 35,4 35,5 Liiketulos Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Matkaviestintä Liikevaihto eriä Käyttökate-% 30,4 33,0 36,0 35,5 Käyttöomaisuusinvestoinnit Liittymän keskimääräinen kuukausituotto (ARPU) (NOK) * Asiakasmäärä (tuhatta) kauden lopussa Kiinteän verkon palvelut Liikevaihto eriä Käyttökate-% 21,2 21,3 Käyttöomaisuusinvestoinnit Asiakasmäärä (tuhatta) kauden lopussa * Koskee NetComia Käyttökate parani Chessin ostosta saatujen noin 200 milj. Ruotsin kruunun suuruisten synergiaetujen tuloksena, mutta käyttökateprosenttia rasittivat NetComin kohonneet myynti- ja markkinointitoimien kustannukset. Alentuneet yhteenliittämismaksut vaikuttivat käyttökatteeseen negatiivisesti 28 milj. Ruotsin kruunun verran. Per-Christian Andersen nimitettiin Chess-yhtiön toimitusjohtajaksi Aiemmin Andersen toimi Electronic Arts -yhtiön toimitusjohtajana Norjassa. Kiinteän verkon palvelut NextGenTel (muuttunut tytäryhtiöksi 1.6.) on jatkanut myönteistä kehitystään. Kolmannen vuosineljänneksen aikana laajakaistaasiakkaiden määrä lisääntyi 4 000:lla ja oli Näistä oli VoIP-asiakkaita. NextGenTel sai toimiluvan langattomille WiMax-laajakaistayhteyksille, joilla parannetaan laajakaistapalvelujen kattavuutta entisestään. 9

10 Kannattavuus parani Tanskassa Tanskan matkaviestinmarkkinoilla hinnat säilyivät vakaina ja painopiste pysyi asiakkaiden säilyttämisessä ja asiakasuskollisuudessa. Laajakaistamarkkinoilla operaattorit tehostivat toimiaan asiakkaiden siirtymiseksi puhelinverkkoyhteyksiä käyttävistä internet-liittymistä laajakaistayhteyksiin. Telia toi ensimmäisenä operaattorina markkinoille tuotteen, jonka avulla matkapuhelinta voi käyttää kotona laajakaistan välityksellä toimivana IP-puhelimena ja kodin ulkopuolella normaalina matkapuhelimena. MSEK, paitsi käyttökateprosentit, ARPU ja asiakasmäärät Liikevaihto eriä Käyttökate-% 20,2 15,7 19,1 12,1 Liiketulos Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Matkaviestintä Liikevaihto eriä Käyttökate-% 19,5 13,1 18,3 8,6 Käyttöomaisuusinvestoinnit Liittymän keskimääräinen kuukausituotto (ARPU) (DKK) Asiakasmäärä (tuhatta) kauden lopussa Kiinteän verkon palvelut Liikevaihto eriä Käyttökate-% 22,1 21,3 21,2 19,7 Käyttöomaisuusinvestoinnit Asiakasmäärä (tuhatta) kauden lopussa Matkaviestintä Liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna 5 prosenttia pääasiassa puhelinten lisääntyneen myynnin ansiosta. Yhteenliittämismaksujen alenemisella oli 31 milj. kruunun suuruinen negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Paikallisessa valuutassa laskettuna liikevaihto kasvoi 7 prosenttia. Käyttökate ja käyttökateprosentti paranivat, mikä johtui Orangen oston tuomien synergiaetujen menestyksellisestä hyödyntämisestä, alentuneista myynti- ja markkinointikustannuksista sekä Telia Mobilen ja Telia Networksin toimintojen yhdistämisestä aiheutuneesta toiminnan tehostumisesta. Yhteenliittämismaksujen alenemisella oli 24 milj. kruunun negatiivinen vaikutus. 10

11 Telia keskittyy tuottavimpiin asiakkaisiin ja laskutusasiakkaiden osuus jatkoi vuosineljänneksen aikana kasvuaan. Laskutusasiakkaiden vaihtuvuus oli edelleen suuri, 31 prosenttia. Asiakkaiden kokonaismäärä laski :lla edellisvuoteen verrattuna ja :lla vuosineljänneksen aikana. Vähennys koski etupäässä prepaidsegmenttiä. Kiinteän verkon palvelut Liikevaihto laski 8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, mikä johtui kiinteän verkon puhepalvelujen liikevaihdon pienenemisestä ja verkkokapasiteetin toimittamista Sonofonille koskevan sopimuksen päättymisestä. Yrityksille tarkoitettujen laajakaista- ja dataviestintäratkaisujen, mukaan lukien IP VPN, liikevaihto kasvoi. Laajakaista-asiakkaiden määrä kasvoi :lla edellisvuodesta ja oli Kolmannen vuosineljänneksen aikana lisäys oli Käyttökate laski pienentyneen liikevaihdon seurauksena, mutta Telia Networksin ja Telia Mobilen toimintojen yhdistämisen tuomat synergiaedut paransivat käyttökateprosenttia. Toimintojen tehostamista ja sopeuttamista markkinoihin jatketaan Tanskan toiminnoissa on aloitettu uusia tehostamistoimia tarkoituksena jatkaa organisaation sopeuttamista markkinatilanteeseen. Muutosten arvioidaan vähentävän kokopäiväisten työtehtävien määrää noin :lla. Uudelleenjärjestelykustannuksiksi arvioidaan noin 45 milj. kruunua, ja ne kirjataan neljännen vuosineljänneksen kertaluonteisiin eriin. Vuosittaisiksi kustannussäästöiksi vuodesta 2007 lähtien arvioidaan 80 milj. kruunua. Matkaviestinnän ja laajakaistan hyvä kehitys jatkui Baltian maissa Matkaviestinmarkkinoiden erittäin kova kilpailuympäristö lisäsi hintapainetta ja kasvatti myynnin ja markkinoinnin kustannuksia lähinnä Virossa ja Latviassa. Kiinteän verkon laajakaistamarkkinat kehittyivät edelleen suotuisasti, mutta kilpailu oli kovaa. Matkaviestintä Liikevaihto kasvoi 7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, mikä johtui asiakasmäärän ja liikenteen kasvusta kaikilla markkina-alueilla. Asiakasmäärä kasvoi :lla edellisvuodesta. Kolmannen vuosineljänneksen aikana lisäys oli Baltian maissa laskutusasiakkaiden keskimääräinen vaihtuvuus oli suunnilleen samalla tasolla kuin vertailuneljänneksen aikana eli noin 12 prosenttia. Hintojen lasku ja kasvaneet myynti- ja markkinointikustannukset heikensivät käyttökateprosenttia Latviassa ja Virossa. Virossa 11

12 käyttökateprosenttiin vaikutti negatiivisesti myös alhaisella katteella myytävien tuotteiden, ennen kaikkea puhelimien ja kannettavien tietokoneiden, kasvanut osuus. Liettuassa käyttökateprosentti parani etenkin pienentyneiden myynti- ja markkinointikustannusten seurauksena. MSEK, paitsi käyttökateprosentit ja asiakasmäärät Liikevaihto eriä Käyttökate-% 45,4 47,7 45,8 48,0 Tuotot osakkuusyhtiöistä Liiketulos Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Matkaviestintä Liikevaihto josta Liettuan osuus josta Latvian osuus josta Viron osuus eriä Käyttökate-%, Liettua 42,4 41,5 40,7 43,2 Käyttökate-%, Latvia 49,5 51,1 50,5 51,5 Käyttökate-%, Viro 39,6 44,7 39,3 43,8 Käyttöomaisuusinvestoinnit Asiakasmäärä (tuhatta) kauden lopussa Kiinteän verkon palvelut Liikevaihto josta Liettuan osuus josta Viron osuus eriä Käyttökate-%, Liettua 46,2 50,0 49,3 49,5 Käyttökate-%, Viro 30,7 35,1 32,5 35,6 Käyttöomaisuusinvestoinnit Asiakasmäärä (tuhatta) kauden lopussa tytäryhtiöissä osakkuusyhtiöissä Kiinteän verkon palvelut Laajakaistaliittymien ja yrityksille tarkoitettujen dataviestintäpalvelujen voimakas kysyntä enemmän kuin kompensoi kiinteän verkon puhepalvelujen liikevaihdon pienenemisen. MicroLinkin osto Virossa vaikutti myös positiivisesti liikevaihtoon. Laajakaista-asiakkaiden määrä kasvoi edellisvuodesta :lla, kun taas kiinteän verkon puhepalveluasiakkaiden määrä väheni :lla. Kolmannen vuosineljänneksen aikana laajakaistaasiakkaiden määrä kasvoi :lla, kun taas kiinteän verkon puhepalveluasiakkaiden määrä väheni 3 000:lla. 12

13 Virossa käyttökateprosentti heikkeni, mikä johtui pääasiassa alhaisella katteella myytävien tuotteiden, kuten tietokoneiden, myynnin kasvusta. Liettuassa käyttökateprosentti laski, mikä johtui ennen kaikkea myynnin ja markkinoinnin lisääntyneistä kustannuksista. TeliaSoneran saamat tuotot osakkuusyhtiö Lattelekomista lisääntyivät 69 milj. kruunuun (65). Käyttöomaisuusinvestoinnit lisääntyivät, mikä johtui laajakaistaverkon laajentamisesta Virossa ja Liettuassa sekä maanpäällisen digitaalisen TV-verkon laajentamisesta Liettuassa. Viron pienentyneiden käyttökateprosenttien vuoksi Eesti Telekomin johto ja hallitus etsivät uusia tapoja parantaa tehokkuutta ja tuottavuutta. Matkaviestinpalvelut kaupallisille markkinoille Espanjassa vuoden lopulla Espanjan matkaviestintoiminnassa keskityttiin verkon rakentamiseen ja markkinointi- ja palvelukonseptien hienosäätöön. Kaupalliset tuotteet tuodaan markkinoille ennen vuoden loppua. Lisätietoja liiketoiminnasta ja tarjoomasta annetaan lanseerauksen yhteydessä. Vuosineljänneksen aikana allekirjoitettiin Ericssonin kanssa sopimukset verkkolaitteiden toimittamisesta ja asennuspalveluista verkonrakennuksen kahteen ensimmäiseen vaiheeseen. Sopimuksen ansiosta Xferan oma verkko tulee kattamaan noin 26 prosenttia maan väestöstä kaupallisen toiminnan alkaessa. Näin ollen Espanjan teollisuus-, matkailu- ja kauppaministeriön asettamat vaatimukset täyttyvät reilusti. Vuosineljänneksen aikana Xfera allekirjoitti kansallisen verkkovierailusopimuksen Vodafonen kanssa. Tämä tarjoaa Xferan asiakkaille maanlaajuisen kuuluvuuden 2G-verkossa saumattomine verkosta toiseen siirtymisineen kaupallisen toiminnan alkaessa vuoden lopulla. Ensimmäinen puhelu Xferan 3G-verkossa soitettiin virallisesti Lisäksi Xfera allekirjoitti sopimuksen 20:20 Mobile Group -matkaviestinkonserniin kuuluvan suuren puhelinalan tukkumyyjän Dextra Móvilesin kanssa. Sopimuksella Xfera ostaa tuotteilleen logistiikka- ja jakelupalveluja Espanjassa. Xfera julkaisi uuden Yoigo-brandin, jonka alla se tulee tarjoamaan matkaviestinpalveluja. Kolmannen vuosineljänneksen aikana Xfera kirjasi liiketulokseksi -97 milj. kruunua, mikä muodostuu pääasiassa henkilöstö-, vuokra- ja aloituskustannuksista. Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 132 milj. kruunua ja liittyivät pääasiassa verkonrakennukseen ja kansallisen verkkovierailun ennakkomaksuun. 13

14 Hyvä kasvu ja kannattavuus jatkuivat kansainvälisissä matkaviestintoiminnoissa MSEK, paitsi käyttökateprosentit ja asiakasmäärät Liikevaihto josta Kazakstanin osuus josta Azerbaidžanin osuus josta Georgian osuus josta Moldovan osuus eriä Kokonaiskäyttökate-% 59,6 56,4 57,5 55,4 Käyttökate-%, Kazakstan 59,4 53,8 58,6 53,7 Käyttökate-%, Azerbaidžan 67,1 66,0 64,9 64,2 Käyttökate-%, Georgia 51,1 50,5 46,4 47,4 Käyttökate-%, Moldova 48,8 52,2 44,0 56,0 Tuotot osakkuusyhtiöistä joista Venäjän osuus josta Turkin osuus Liiketulos Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Käyttöomaisuusinvestoinnit Asiakasmäärä (tuhatta) kauden lopussa Euraasia Venäjä Turkki Euraasia Fintur-yhtiöt keskittyivät kehittämään kiinnostavia tietyille segmenteille tarkoitettuja tuotteita ja edistämään lisäarvopalvelujen käyttöä, ja niiden liikevaihto ja tulos paranivat selvästi edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihto kasvoi 27 prosenttia, ja asiakasmäärä lisääntyi 1,4 miljoonalla 6,9 miljoonaan. Kolmannen vuosineljänneksen aikana asiakasmäärän lisäys oli yhteensä Kazakstanissa prepaidasiakkaiden pakollinen rekisteröiminen vaikutti asiakasmäärän kasvuun negatiivisesti. Nykyisen asiakaskunnan rekisteröinti saatiin päätökseen vuosineljänneksen loppuun mennessä, ja kaikkiaan noin prepaid-liittymää suljettiin, koska niiden haltijat eivät esittäneet vaadittuja asiakirjoja. Liittymistä noin suljettiin kolmannen vuosineljänneksen aikana. Käyttökateprosentti parani huomattavasti, ja Fintur kirjasi kolmannella vuosineljänneksellä kaikkien aikojen parhaan käyttökateprosenttinsa, mikä johtui liikevaihdon voimakkaasta kehittymisestä ja tiettyjen myynti- ja markkinointitoimien siirtämisestä tuonnemmaksi. Käyttöomaisuusinvestointeja tehtiin edelleen paljon tarkoituksena säilyttää asema alueen laadukkaimpana ja kattavimpana operaattorina. 3G-verkon rakennustyöt jatkuivat Georgiassa, ja verkko otetaan kaupalliseen käyttöön ennen vuoden loppua. 3G-toimilupien 14

15 hankkiminen ja 3G-verkkojen rakentaminen kuuluvat Euraasian markkinoiden lyhyen aikavälin investointisuunnitelmiin. Kaikki neljä Fintur-yhtiötä maksavat osinkoa, ja vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana ne maksoivat osakkeenomistajilleen osinkoina yhteensä noin milj. kruunua, josta noin 800 milj. kruunua muille TeliaSoneraan kuuluville yhtiöille ja jäljellejäävän osan vähemmistöomistajille. Venäjä Venäjän markkinoilla asiakasmäärän kokonaiskasvu hidastui kolmannen vuosineljänneksen aikana 6,7 miljoonaan, mikä on noin puolet vastaavan vuosineljänneksen kasvusta edellisvuonna. SIMkorttitiheys ylitti 100 prosenttia. Hintatasot vakiintuivat viime vuoden jyrkän laskun jälkeen. MegaFon (osakkuusyhtiö, omistusosuus 43,8 prosenttia) lisäsi vuosineljänneksen aikana asiakasmääräänsä 2,2 miljoonalla ja vahvisti markkina-asemaansa sekä asiakasmäärän että tuottojen perusteella arvioituna. MegaFon onnistui parantamaan suhteellista markkina-asemaansa erityisesti Moskovassa. MegaFonin asiakasmäärä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 7,2 miljoonalla 28,2 miljoonaan. MegaFonin liikevaihdon ja tuloksen voimakas kasvu kasvattivat TeliaSoneran Venäjältä saamia tuottoja 761 milj. kruunuun (390). Lainojen uudelleenarvostuksella oli edellisvuoden vastaavalla neljänneksellä 132 milj. kruunun negatiivinen vaikutus. Uusi, 1.7. voimaan tullut säännös, jonka mukaan asiakkaita veloitetaan vain lähtevistä matkapuheluista, ei aiheuttanut markkinoilla yleistä hintatason laskua, eikä vuosineljänneksen aikana tapahtunut mitään suuria hinnanalennuksia. Turkki Turkissa Turkcellin asiakasmäärä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 4,2 miljoonalla 29,8 miljoonaan. Vuosineljänneksen aikana lisäys oli 1,1 miljoonaa. Ukrainassa asiakasmäärä kasvoi vuosineljänneksen aikana 0,6 miljoonalla ja oli 3,9 miljoonaa. TeliaSoneran Turkcellista (osakkuusyhtiö, 37,3 prosentin omistusosuus; tiedot ilmoitetaan yhden neljänneksen viiveellä) saamat tuotot laskivat 420 milj. kruunuun (672) edellisvuoteen verrattuna, mikä johtui pääosin Turkin liiran heikkenemisestä yli 20 prosenttia suhteessa Ruotsin kruunuun. Vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana TeliaSonera sai Turkcellilta ja Turkcell Holdingilta (jonka omistavat TeliaSonera ja Çukurova ja joka puolestaan omistaa 51 prosenttia Turkcellista) milj. kruunua osinkoja. Summasta 605 milj. kruunua saatiin kolmannella neljänneksellä. 3G-toimilupaa koskeva tarjouskilpailu ja numeron siirrettävyys eivät vielä ole toteutuneet Turkin markkinalla. Kilpailu on kiristynyt entisestään Vodafonen tultua markkinoille. 15

16 Muut toiminnot *) MSEK Liikevaihto eriä Tuotot osakkuusyhtiöistä Liiketulos Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Käyttöomaisuusinvestoinnit *) Mukana TeliaSonera Holding ja TeliaSonera International Carrier Liikevaihto kasvoi johtuen pääasiassa puhepalvelujen liikevaihdon kasvusta verkkokapasiteettitoiminnassa. Liiketulos parani, koska osakkuusyhtiö Overseas Telecom myi matkaviestinoperaattori MTN Ugandan, mikä paransi liiketulosta ennen kertaluonteisia eriä 562 milj. kruunulla. Tukholmassa Anders Igel Toimitusjohtaja 16

17 Tilintarkastajien lausunto yleisluonteisesta tarkastuksesta Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti TeliaSonera AB:n osavuosikatsauksen ajalta Yhtiön johdon velvollisuus on laatia ja esittää tämä osavuosikatsaus IAS 34 -standardin ja Ruotsin tilinpäätöslain mukaisesti. Meidän tehtävämme on antaa lausunto yleisluonteisen tarkastuksemme perusteella. Yleisluonteinen tarkastus on suoritettu Ruotsin auktorisoitujen tilintarkastajien yhdistyksen yleisluonteista tarkastusta koskevan standardin SÖG 2410 mukaan. Yleisluonteiseen tarkastukseen kuuluu tiedustelujen tekeminen lähinnä taloudesta ja laskennasta vastaaville yhtiön henkilökuntaan kuuluville henkilöille sekä analyyttisten ja muiden yleisluonteisten tarkastustoimenpiteiden suorittaminen. Yleisluonteinen tarkastus on laajuudeltaan olennaisesti rajoitetumpi kuin Ruotsin tilintarkastusstandardien ja hyvän tilintarkastustavan mukaan suoritettu tilintarkastus. Tarkastustoimenpiteet yleisluonteisessa tarkastuksessa eivät anna meille varmuutta siitä, että kaikki merkittävät asiat, jotka tilintarkastuksessa olisi saatettu havaita, ovat tulleet esille. Siksi yleisluonteisen tarkastuksen perusteella annettu lausunto ei anna samantasoista varmuutta kuin tilintarkastuksen perusteella annettu lausunto. Yleisluonteisen tarkastuksemme perusteella tietoomme ei ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aihetta olettaa, ettei osavuosikatsaus ole kaikilta oleellisilta osiltaan IAS 34 -standardin ja Ruotsin tilinpäätöslain mukainen. Tukholmassa PricewaterhouseCoopers AB Göran Tidström Auktorisoitu tilintarkastaja Päävastuullinen tilintarkastaja Håkan Malmström Auktorisoitu tilintarkastaja 17

18 Taloudelliset tiedot Tilinpäätöstiedote tammi joulukuu Osavuosikatsaus tammi maaliskuu Varsinainen yhtiökokous Tukholmassa Osakkaiden tiedotustilaisuus Helsingissä Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Osavuosikatsaus tammi syyskuu Sisältöä koskevat kysymykset: TeliaSonera AB Investor Relations SE Tukholma, Ruotsi Puh Faksi Yksittäisten talouskatsausten tilaukset: Puh Faksi Määritelmiä Käyttökate: Käyttökate vastaa liiketulosta ennen poistoja ja arvonalennuksia ja osakkuusyhtiöistä saatuja tuottoja. Liittymän keskimääräinen kuukausituotto (ARPU): Keskimääräinen liittymäkohtainen tuotto kuukaudessa. Asiakasvaihtuvuus: Yrityksen asiakaskunnasta lähteneiden laskutettavien asiakkaiden lukumäärä prosentteina keskimääräisestä laskutettavien asiakkaiden määrästä. PSTN: Public Switched Telephone Network, yleinen puhelinverkko. LLUB: Local Loop Unbundling, tilaajayhteyksien eriyttäminen. DVB-H: Lyhenne sanoista Digital Video Broadcast Handheld; mobiilijakelustandardi. 18

19 Tiivistetty konsernituloslaskelma MSEK, paitsi osakekohtaiset tiedot ja osakemäärä Liikevaihto Liikevaihtoa vastaavat kulut Bruttokate Myynti-, hallinto- sekä tutkimus- ja kehityskulut Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut, netto Tuotot osakkuusyhtiöistä Liiketulos Rahoitustuotot ja -kulut, netto Tulos rahoituserien jälkeen Tuloverot Nettotulos Tuloksen kohdistaminen: Emoyhtiön osakkeenomistajat Vähemmistön osuus tytäryhtiöistä Tulos/osake, laimentamaton ja laimennettu (SEK) 1,13 0,84 2,89 1,95 Osakkeita (1 000 kpl) Ulkona olevat osakkeet kauden lopussa Painotettu keskiarvo, laimentamaton ja laimennettu Omat osakkeet (1 000 kpl) Kauden lopussa Painotettu keskiarvo Käyttökate eriä Poistot ja arvonalennukset Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä

20 Tiivistetty konsernitase MSEK Vastaavaa Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Osakkuusyhtiöosuudet, laskennalliset vero-saamiset ja muu rahoitusomaisuus Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset yhteensä Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät omaisuuserät Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset, lyhytaikaiset verosaamiset ja muut saamiset Korolliset saamiset Rahat ja pankkisaamiset Vaihto- ja rahoitusomaisuus yhteensä Vastaavaa yhteensä Vastattavaa Oma pääoma Vähemmistön osuus Oma pääoma yht Pitkäaikaiset lainat Laskennalliset verovelat, muut pitkäaikaiset varaukset Muut pitkäaikaiset velat Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Lyhytaikaiset lainat Ostovelat, lyhytaikaiset verovelat, lyhytaikaiset varaukset ja muut lyhytaikaiset velat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä

TeliaSonera tammikuu-kesäkuu 2006

TeliaSonera tammikuu-kesäkuu 2006 Osavuosikatsaus tammi-kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus 556103-4249, kotipaikka Tukholma TeliaSonera tammikuu-kuu Puolivuotiskausi Liikevaihto kasvoi 44 716 milj. Ruotsin kruunuun (42 556). Nettotulos

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

TeliaSonera tammikuu joulukuu 2006

TeliaSonera tammikuu joulukuu 2006 TeliaSonera tammikuu joulukuu TeliaSoneran vuoden tulos ennätyslukemissa Koko vuosi Liikevaihto kasvoi 3,9 prosenttia 91 060 milj. kruunuun (87 661). eriä nousi 32 266 milj. kruunuun (29 411) ja käyttökateprosentti

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

TeliaSonera tammikuu maaliskuu 2007

TeliaSonera tammikuu maaliskuu 2007 TeliaSonera tammikuu maaliskuu Vahva liikevaihto ja nettotulos mutta notkahdus Broadband Services marginaalissa Liikevaihto kasvoi 3,4 prosenttia 22 724 milj. kruunuun (21 979). Paikallisissa valuutoissa

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

TeliaSonera tammikuu maaliskuu 2006

TeliaSonera tammikuu maaliskuu 2006 TeliaSonera tammikuu maaliskuu 2006 Liikevaihto kasvoi 5,6 prosenttia 21 979 milj. Ruotsin kruunuun (20 804) matkaviestinnän ja laajakaistapalvelujen voimakkaan kasvun vauhdittamana. Asiakasmäärä kasvoi

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

TeliaSonera tammi syyskuu 2004

TeliaSonera tammi syyskuu 2004 Osavuosikatsaus tammi-kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus 556103-4249, kotipaikka Tukholma TeliaSonera tammi kuu TeliaSonera on noudattanut IFRS 3 -standardia 1.1. lähtien, mikä tarkoittaa, että liikearvopoistoja

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

TeliaSoneran osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2015

TeliaSoneran osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2015 Vakaata ydinliiketoimintaa YHTEENVETO KOLMANNESTA VUOSINELJÄNNEKSESTÄ Liikevaihto kasvoi 6,3 prosenttia ja oli 27 029 milj. Ruotsin kruunua (25 417). Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.4.2004 30.6.2004 1 Elisan Q2 2004 Markkinakatsaus ja taloudellinen tilanne Toiminnan kehittäminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q2 2004 keskeiset asiat Matkaviestinnässä liittymämäärän kasvu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.2004 31.12.2004

Tilinpäätös 1.1.2004 31.12.2004 Tilinpäätös 1.1. 31.12. Elisa Oyj Tilinpäätös 10.2.2005 1 Elisan vuosi Vuosi ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Toiminnan kehittäminen Tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

Atria Oyj Tilinpäätös 2012

Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 21.2.2013 21.2.2013 1 Atria-konserni Katsaus 2012 Milj. Q4 2012 Q4 2011 Q1-Q4 2012 Q1-Q4 2011 Liikevaihto 360,6 338,7 1 343,6 1 301,9 Liikevoitto 7,8

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Liikevaihto kasvoi 14% edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 42,8 miljoonaa euroa Liiketulos parani 93% ja nousi 2,4

Lisätiedot

Liikevaihto kasvoi orgaanisesti ja käyttökateprosentti parani

Liikevaihto kasvoi orgaanisesti ja käyttökateprosentti parani Osavuosikatsaus tammi kuu Liikevaihto kasvoi orgaanisesti ja käyttökateprosentti parani Yhteenveto toisesta vuosineljänneksestä Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä laskettuna

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Talentum. Osavuosikatsaus Q1/2013 25.4.2013

Talentum. Osavuosikatsaus Q1/2013 25.4.2013 Talentum Osavuosikatsaus Q1/2013 Sisältö 1. Talentumin Q1/2013 2. Taloudellinen katsaus 3. Näkymät 1. Talentumin Q1/2013 Talentumin Q1/2013 Mediamainonnan määrä Talentumin medioissa laski 20,2 % mutta

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

TeliaSonera tammikuu maaliskuu 2005

TeliaSonera tammikuu maaliskuu 2005 TeliaSonera tammikuu maaliskuu Liikevaihto kasvoi 5 prosenttia ja oli 20 804 milj. Ruotsin kruunua (19 767). Useimmat toiminnot kehittyivät suotuisasti, mutta hintojen lasku Suomessa alensi käyttökateprosenttia.

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4.2006 30.6.2006

Osavuosikatsaus 1.4.2006 30.6.2006 Osavuosikatsaus 1.4.2006 30.6.2006 1 Elisan Q2 2006 Q2 2006 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Strategian toteuttaminen ja 3G-palvelupaketit Näkymät vuodelle

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

MARTELA Yhtiökokous 14.3. 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden lopussa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TeliaSonera tammikuu syyskuu 2005

TeliaSonera tammikuu syyskuu 2005 TeliaSonera tammikuu syyskuu Yhdeksän kuukauden jakso Liikevaihto kasvoi 64 785 milj. Ruotsin kruunuun (60 685). Nettotulos oli 10 352 milj. kruunua (11 855) ja osakekohtainen tulos 1,95 kruunua (2,33).

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.7.2006 30.9.2006 1 Elisan Q3 2006 Q3 2006 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Strategian toteutus Yhdysliikennemaksut Näkymät vuodelle

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

2017 Q4 ja koko vuoden tulos. 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017

2017 Q4 ja koko vuoden tulos. 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017 2017 Q4 ja koko vuoden tulos 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017 Tulevaisuutta koskevat arviot Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus

Teleste Oyj Osavuosikatsaus Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 36,1 % ja oli 58,3 miljoonaa euroa Liiketulos lähes kaksinkertaistui edelliseen

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2009. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4.2009

Atria Oyj 1.1. 31.3.2009. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4.2009 Atria Oyj 1.1. 31.3.2009 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4.2009 Atria-konserni Katsaus Milj. 2009 2008 2008 Liikevaihto 310,7 303,4 1.356,9 Liikevoitto -0,4 6,8 38,4 Liikevoitto-% -0,1 2,2 2,8 Voitto

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot