VALOVIESTI. Uudet Piika -myyntituotteet s. 11 Rakkaudesta leipomiseen s. 14 Hajautettu pientuotanto s. 24 PARIKKALAN VALO OY:N ASIAKASLEHTI 1/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALOVIESTI. Uudet Piika -myyntituotteet s. 11 Rakkaudesta leipomiseen s. 14 Hajautettu pientuotanto s. 24 PARIKKALAN VALO OY:N ASIAKASLEHTI 1/2015"

Transkriptio

1 1/2015 VALOVIESTI PARIKKALAN VALO OY:N ASIAKASLEHTI Uudet Piika -myyntituotteet s. 11 Rakkaudesta leipomiseen s. 14 Hajautettu pientuotanto s. 24

2 SISÄLTÖ 4 PÄÄKIRJOITUS 5 Parikkalan Valo Oy:n tilivuosi Lähes 40 vuotta paikallisen palveluksessa 8 Maaseutuympäristö ja omistuksen rakenne vetivät uuden johtajan Parikkalaan 10 Säästääkö kilpailuttamisella? 11 Uudet Piika -myyntituotteet 12 Verkostossa tapahtuu 14 Rakkaudesta leipomiseen 16 Kanta-asiakasedut 20 Lastensivut 21 Kevätkilpailu 20 Sähköverkon rakentamisen PTS Autotalli viidelle kuorma-autolle 22 Paintball on vakiinnuttanut paikkansa Parikkalassa 24 Hajautettu pientuotanto 26 Näin luet sähkölaskuasi 27 Älä katkaise sähköjä pääkytkimestä Olin seurannut Parikkalan Valoa mielenkiinnolla jo jonkin aikaa. Haasteellinen maaseutujakeluverkko myrskyineen ja laaja omistajapohja kiinnostivat. s. 8 Maakaapeleiden asennuksia jatketaan Punkaharjun taajamassa Tuironniemestä Ahopellon, Saunalahden ja SOS -lapsikylän suuntaan. Työt keskittyvät tämän kesän aikana valtatie 14:n itäpuolelle. s. 12 Energian hinnan noustessa alkaa sen tuottaminen omin voimin muuttua koko ajan kannattavammaksi. Ympäristön kuormittamisen vähentäminen ja ilmastonmuutoksen hillitseminen ovat yhä tärkeämpinä tekijöinä ajateltaessa tulevaisuutta. s. 24 YHTEYS TIEDOT Parikkalantie Parikkala puh Toimistomme on avoinna: klo 9:00-15:30 (MA-PE) Janne Rouvinen toimitusjohtaja ASIAKASPALVELU JA TALOUSHALLINTO Nina Laine talouspäällikkö Eeva Pajari-Immonen palkanlaskija Sanna Hallikainen kirjanpitäjä osakeasiat Sähköliittymät Ritva Reinikainen myyntiassistentti Anne Varis asiakasneuvoja Sähkölaskutus Mari Laukkanen asiakasneuvoja Tiina Neuvonen asiakasneuvoja Leena Paajanen asiakasneuvoja Kirsi Suomalainen asiakasneuvoja

3 Kaikkien 2015 vuoden aikana uuden sähkönmyyntisopimuksen kanssamme solmineiden asiakkaiden kesken arvotaan vuoden lopussa Apple IPad tabletti tietokone. Valitse Valo - Voita IPad Parikkalantie 15, Parikkala Puh SÄHKÖNMYYNTIOSASTO Sähkönmyynti ja -markkinointi, sähkönkäytön neuvonta ja sähkösopimukset Mika Lirkki myyntipäällikkö VERKKO-OSASTO Olli Mattila osastopäällikkö Rakennus, kunnossapito, kalusto Pekka Suomalainen työpäällikkö Verkoston suunnittelu Hannu Ahokas suunnittelupäällikkö Helena Hämäläinen suunnitteluassistentti Mittarointi Timo Karhinen tiimipäällikkö

4 4 PÄÄKIRJOITUS YRITYKSEN MENESTYMINEN VAATII SITOUTUMISTA Parikkalan Valo Oy:n perustehtävänä on tarjota asiakkailleen laadukasta ja asiantuntevaa energia-alan lähipalvelua. Toimintamme perustana on asiakaslähtöisyys, jossa tavoitteena on tunnistaa asiakkaiden tarpeet ja vastata niihin. Paikallisena sähköyhtiönä olemme tuttu ja jatkuvasti läsnä oleva yhteistyökumppani alueen asukkaille ja yrityksille. Vahvuutenamme on työhönsä hyvin sitoutunut ja osaava henkilökunta. Yrityksen johtaminen vaatii jatkuvaa valppautta ja ennakointia toimintaan kohdistuvissa muutostarpeissa. Menestyvän yrityksen on hiottava strategioita jatkuvasti ja pystyttävä tekemään tarvittavia päätöksiä nopeasti, unohtamatta yhtiömme arvoja. Tässä työssä korostuu yhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen välinen saumaton yhteistyö. Toimitusjohtajan osaaminen ja sitoutuminen ovat avainasemassa yhtiön menestymisen kannalta. Eläkkeelle jäänyt toimitusjohtaja Arto Tiainen on onnistunut erinomaisesti tässä vaativassa tehtävässä viimeisen 30 vuoden aikana. Hyvän pohjan johtajatyölle antoi aikaisempi työkokemus yhtiön sähkönmyynnissä, asennustarkastajana ja jakeluinsinöörinä. Kaikilla toiminnallisilla ja taloudellisilla mittareilla mitattuna Parikkalan Valo on hyvin johdettu paikallinen sähköyhtiö. Vahvan erikoisosaamisen lisäksi Arto tunnetaan vahvasti yhtiöön ja kotiseutuun sitoutuneena johtajana. Hänen monipuolinen ja aktiivinen urheiluharrastus on tuonut positiivista lisäenergiaa johtajatyöhön ja toiminut samalla innostavana esimerkkinä koko henkilökunnalle. Arto Tiaisen toimitusjohtajauran alkuvaiheessa, 1980-luvun puolivälissä, elimme vahvan kasvun ja toiminnan laajentumisen aikaa. Sähkön käytön voimakas kasvu vaati merkittäviä investointeja verkostoon ja sähköasemiin. Halusimme palvella asiakkaitamme mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Asennus- ja myymälätoiminta oli vilkkaimmillaan 1980-luvun loppupuolella. Parikkalan Valon työntekijämäärä oli enimmillään lähes 100 henkilöä. Suomen sähkömarkkinoiden vapautumiseen valmistauduttiin huolellisesti 1990-luvulla. Yhteistyötä tiivistettiin entisestään toimialueella ja lähialueen muiden paikallisten sähköyhtiöiden kanssa. Sähkön hankintaa varten perustettiin yhteistoimintayhtiö Kaakon Voima Oy ja myöhemmin Kaakon Energia Oy. Samalla Parikkalan Valo Oy erikoistui ja keskittyi energia- ja verkkopalveluun. Näiden toimien seurauksena yhtiön edellytykset pärjätä sähkömarkkinoilla paranivat ja yhtiön talous vahvistui. Määrätietoisen toiminnan ja hedelmällisen yhteistyön ansiosta Parikkalan Valo on pysynyt kilpailukykyisenä ja laadukkaana toimijana. Sähkömarkkinalain edellyttämät mittavat investoinnit sähköverkkoon on käynnistetty etupainotteisesti, jolla pyritään varmistamaan asiakkaiden laadukas sähkönsaanti. Kotimaiseen sähköntuotantoon olemme satsanneet merkittävästi yhteisomistusyritysten kautta, jotta sähkön saanti kohtuulliseen hintaan olisi turvattu tulevaisuudessakin. Kiitoksia Arto Tiaiselle merkittävästä ja tuloksellisesta työurasta Parikkalan Valossa. Nyt Artolla on enemmän aikaa mieluisille harrastuksille ja läheisille ihmisille. Hyviä eläkepäiviä! Uuden toimitusjohtajan haku käynnistettiin hyvissä ajoin viime syksynä ja valinta suoritettiin loppuvuodesta Uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin sähkötekniikan diplomi-insinööri Janne Rouvinen. Hän on aikaisemmin toiminut Keminmaan Energia Oy:n toimitusjohtajana. Janne aloitti Parikkalan Valon toimitusjohtajana alkaen. Tervetuloa johtamaan pian 80 vuotta täyttävää paikallista sähköyhtiötä! Toivotan Parikkalan Valon omistajille, asiakkaille, yhteistyökumppaneille, henkilöstölle ja hallinnon edustajille hyvää kesää! Ari Berg Hallituksen puheenjohtaja Parikkalan Valo Oy

5 NINA LAINE TALOUSPÄÄLLIKKÖ PARIKKALAN VALO OY:N TILIVUOSI Sähkönmyyntitoiminta Sähkönmyyntitoiminnan liikevaihto oli 4,2 milj. euroa. Toiminnan tulos jäi tappiolliseksi ,46 euroa. Tulos jäi selvästi budjetoidusta tavoitteesta. Sähkön hintaa korotettiin vuoden 2014 alussa 3 %. Myyntimäärien lasku ja sähkön alhaisesta markkinahinnasta johtuva kilpailun kiristyminen vaikuttivat voimakkaasti tulokseen. Voimatuotanto-osuuksien tuotanto jäi alhaiseksi ja tulos tappiolliseksi, koska markkinahinnat olivat alhaisia. Verkkoliiketoiminta Verkkoliiketoiminnan liikevaihto oli 5,3 milj. euroa. Tulos oli voitollinen ja budjetoidun mukainen ,39 euroa. Lämpimien säiden vuoksi myös sähkön siirtomäärät alenivat. Verkostorakentamisen ja perusparannuksen investoinnit vuoden aikana olivat 1,9 milj. euroa. Investoinnit kohdistuivat pääosin toimitusvarmuuden parantamiseen. Verkostoautomaatiota vahvistettiin uusilla kaukokäytettävillä erotinasemilla. Lisäksi sähköverkon toimitus- ja käyttövarmuutta parannettiin vierimetsien raivauksella ja erottimien lisäämisellä. Investoinnit Sähkömarkkinalaki asettaa tiukkoja vaatimuksia sähkönjakeluverkon toimitusvarmuudelle, sähkökatkoille ja vakiokorvauksille. Laki asettaa vaatimukset säävarman verkon rakentamiselle 15 vuoden aikana. Tilikaudella 2014 verkostorakentamiseen ja perusparannukseen käytettiin 1,9 milj. euroa. Maakaapelointiasteemme on pienjänniteverkossa noin 50 %. Simpeleen taajaman ja Mikkolanniemen alueen maakaapelointi valmistui vuoden 2014 aikana. Punkaharjun taajamassa kaapelointityöt aloitettiin ja Parikkalan taajaman suunnittelu käynnistyi. Sähköverkon kehittämissuunnitelman mukaisesti olemme lähteneet toteuttamaan sähkömarkkinalain mukaista kehittämisvelvoitetta. Tavoitteen saavuttaminen tulee vaatimaan suuria investointeja sähkönjakeluverkkoon tulevina vuosina. Tulevaisuuden näkymät Parikkalan Valo Oy:n toimintaa tullaan edelleen kehittämään paikallisena luotettavana energia-alan osaajana. Pyrimme vaikuttamaan positiivisesti seutukunnan kehittymiseen. Yhtiön tulokseen tulevat vaikuttamaan eniten kasvavat investoinnit, seutukunnan taloudellinen kehitys, markkinahinnan muutokset ja markkinariskien vaikutukset. Kilpailu sähkömarkkinoilla tulee edelleen kiristymään, jonka johdosta asiakassuhteiden hoito ja pysyvyyden varmistaminen tulevat olemaan painopistealueitamme. Verkkoliiketoiminnan sähkön toimitusvarmuuden parantaminen on edelleen yksi päätavoitteistamme. Tavoitteena on, että toimintaa kehittämällä voimme varmistaa asiakkaille kohtuullisen verkkopalvelujen hintatason. Yhteistyöverkostojen avulla tehostamme toimintaa sähkönhankinnassa, tuotannossa ja tietojärjestelmissä. Yhteistyöstrategian mukaisesti osallistumme Kaakon Energia Oy:n omistusosuuden kautta tuotantohankkeisiin. Olemme mukana Fennovoima Oy:n ydinvoimahankkeessa sekä panostamme vesija tuulivoimaan SV Vesivoima Oy:n ja Puhuri Oy:n projekteissa. INVESTOINTIEN OMARAHOITUS Investoinnit Omarahoitus % LIIKEVOITTO 2, MAKSUVALMIUS 4,

6 Arto Tiainen jää ansaitulle eläkkeelle ja jättää seuraajalleen luotsattavaksi hyvin hoidetun sähköyhtiön.

7 Lähes 40 vuotta paikallisen 7 palveluksessa TERHI TORIKKA Parikkalan Valon pitkäaikainen toimitusjohtaja Arto Tiainen jää toukokuussa eläkkeelle hyvillä mielin. Taakse jää piirun vaille 39 vuoden mielenkiintoinen ura ja mukava työyhteisö. Edessä on lisää aikaa urheiluharrastuksille ja lastenlapsille. Ja yhtiökin tuntuu jäävän hyviin käsiin. Arto Tiainen Syntynyt vuonna 1952 Haminassa, asunut lapsuutensa Simpeleellä Koulutukseltaan sähköinsinööri Toimitusjohtaja Arto Tiainen istui huhtikuussa tutun pöydän ääreen leppoisana. Kevät oli kulunut pitkälti lomaillessa ja eläkepäivät häämöttivät lähellä, toukokuun alussa. Niille pitkään talossa viihtynyt johtaja siirtyy hyvillä mielin. Eläköitymisen aikataulu on ollut tiedossa pitkään ja siihen on ehtinyt valmistautua rauhassa. Lisäksi on mukavaa jättää seuraajalle yhtiö, jonka Tiainen uskoo pärjäävän kilpailussa jatkossakin, vaikka haasteita riittää. Vahvuutemme on paikallisuus, moni on omistaja jo useammassa sukupolvessa. Kotikunnasta on huolehdittava ensisijaisesti. Asiakkaat on pidettävä tyytyväisinä ja palvelu kunnossa. Yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa pitää rakentaa lisää, Tiainen pohtii. Hän kiittelee sekä yhtiön henkilökuntaa että hallintoa hyvästä ja avoimesta yhteistyöstä. Ihmiset tekevät tuloksen. Valtavia muutoksia todistamassa 63-vuotias Tiainen on saanut todistaa uransa aikana Parikkalan Valossa valtavia muutoksia. Ensimmäiset kokemukset yhtiöstä tulivat kesätöistä ja varsinainen työrupeama alkoi vuonna 1976 sähkönmyynnillä ja asennustarkastuksilla. Silloin ympäristö oli vielä varsin jäykkä ja laitosmainen. Myyntituotteena sähkölämmitys oli seitsemänkymmentäluvulla hyvin suosittua. Myös sähkönhintoihin liittyvän sääntelyn Tiainen muistaa. Sittemmin markkinamuutokset toivat työhön uutta ulottuvuutta. Markkinoiden vapautumiseen 1990-luvulla vastattiin muun muassa luomalla yhteisyrityksiä muiden saman kokoluokan toimijoiden kanssa. Koitettiin saada isojen kaltaisia kilpailuetuja, ja onnistuttiin. Muun ohessa tietotekniikka ja tietoliikenne kehittyivät kovaa vauhtia. Esimerkiksi verkostoautomaatio toi mahdollisuuden ohjata maastossa olevia katkaisijoita ja erottimia toimistosta käsin. Vikojen kestot lyhenivät ratkaisevasti, kun kytkentöjä varten ei tarvinnut päästä fyysisesti paikalle. Perusvoimalle tarvetta tulevaisuudessa Nyt sähköalalla eletään jälleen aivan erilaisessa tilanteessa, kun tukipolitiikka ja muut poliittiset päätökset muuttavat sähkön eri tuotantomuotojen kilpailutilannetta. Markkinalähtöisempään suuntaan pitäisi päästä, Tiainen arvioi. Tiainen toivoo, että tulevaisuudessa Suomessa huolehdittaisiin sähköntuotannon omavaraisuudesta. Investoinnit päästöttömään perusvoimaan tulisi saada kannattavaksi, näin varmistettaisiin vakaa hintataso asiakkaille. Monipuolinen sähköntuotanto on paikallaan, mutta nykyinen tukipolitiikka johtaa investoinnit tuettuun tuotantoon, eikä perusvoimaan olla valmiita investoimaan. Iso haaste maaseudun toimijalle on uusi sähkömarkkinalaki, jonka perusteella metsissä ja pelloilla kulkevaa verkkoa pitää siirtää tienvarsille ja muuttaa maakaapeliksi. Tämä vaatii isoja investointeja, joihin Parikkalan Valo on jo ryhtynyt. Raha investointeihin on tiukassa, sillä kilpailu on kovaa, ja sähkönmyynnin marginaalit pienet. Parikkalan Valoon vuonna 1976 Toimitusjohtajaksi 1985 Asuu Parikkalassa Vaimo, kaksi tytärtä ja kolme lastenlasta Harrastaa golfia, hiihtoa ja laskettelua Unohtumattominta uralla: Asta- ja Veera myrskyjen korjaus vuonna 2010 Asta- ja Veera-myrskyt jäävät varmasti mieleen Eläkepäivillään Tiainen aikoo keskittyä urheiluharrastuksiin sekä antaa aikaansa myös lastenlapsille. Lisäksi omakotitalossa ja mökissä riittää aina tekemistä. Sähköasioissa mies jää asiakkaan ja pienomistajan rooliin. Ei ole enää tarvetta osallistua. Jatkossa myös sääennusteet voi katsoa rennommin. Kyllähän se aina tietyn stressin on aiheuttanut, jos myrskyä luvataan, Tiainen myöntää. Tosin hän myös tietää, että niistäkin selvitään. Sen osoitti uran unohtumattomin tapaus, Asta- ja Veera myrskyjen iskeminen rajusti yhtiön koko jakelualueelle. Koko verkko oli alhaalla. Korjaukset kestivät kaikkiaan viisi viikkoa. Porukka venyi ja yhteishenki kasvoi. Tiukassa paikassa suomalaisista löytyy näyttämisen halua ja yritystä, johtaja kiittelee. Myrskyt nousevat edelleen usein puheeksi asiakkaiden kanssa. Vaikka katkot olivat pitkiä, olemme saaneet kehuja tilanteen hoitamisesta.

8 Janne Rouvinen Syntynyt vuonna 1976 Kiteellä Koulutukseltaan sähkötekniikan diplomiinsinööri, 2005 Parikkalan Valoon vuonna 2015 Asuu Parikkalassa Harrastaa uintia, hiihtoa, laskettelua Unohtumattominta uralla: Myrskytuhojen korjaukset Parikkalan Valon uusi toimitusjohtaja Janne Rouvinen tarttui toukokuun alussa käynnistyneeseen pestiinsä innolla. Hän uskoo vakaasti, että paikallinenkin toimija voi olla tehokas. Parikkalan Valo sai toukokuun alusta uudeksi kapteenikseen Janne Rouvisen. 39-vuotias uintiharrastaja palaa melkein juurilleen, sillä hän on kotoisin Kiteeltä. Tunnelmat ovat hyvät. Ihmiset ovat helposti lähestyttäviä ja avoimia, mukava savo-karjalainen ilmapiiri tuntuu, Rouvinen luonnehtii. Seitsemän edellistä vuotta Keminmaan Energian toimitusjohtajana Lounais-Lapissa työskennelleelle Rouviselle itä oli mieluinen suunta. Täällä on vaaramaisemat, järvet, kavereita ja perhe. Kovasti houkutti myös kiinnostava työ. Olin seurannut Parikkalan Valoa mielenkiinnolla jo jonkin aikaa. Haasteellinen maaseutujakeluverkko myrskyineen ja laaja omistajapohja kiinnostivat. Uusi toimitusjohtaja on innokas uimari ja uinut paljon myös kilpaa. Kuva on Puruveden rannalta Kiteen Mäntylahdesta. Puruvesi on mieluisin vesistö harrastaa avovesiuintia, johtuen puhtaasta vedestä ja hienoista rannoista, eikä vastaranta tule heti vastaan, Rouvinen kuvailee. KUVA JARMO SALLINEN Täällä ei laahata perässä. Ammattitaitoiseen, innovatiiviseen ja nuorekkaaseen organisaatioon sekä vakavaraiseen ja hyvin hoidettuun yhtiöön oli helppo tulla.

9 TERHI TORIKKA 9 Maaseutuympäristö ja omistuksen rakenne vetivät uuden johtajan Parikkalaan Kehityksen eturintamassa Rouvinen uskoo vakaasti, että paikallinen maaseututoimijakin voi olla tehokas ja kulkea kehityksen eturintamassa, kuten Parikkalan Valo. Täällä ei laahata perässä. Ammattitaitoiseen, innovatiiviseen ja nuorekkaaseen organisaatioon sekä vakavaraiseen ja hyvin hoidettuun yhtiöön oli helppo tulla. Edeltäjänsä tavoin Rouvinen näkee paikallisuuden isona vahvuutena. Työllistämme paikallisia ja raha jää tälle seudulle. Sähkönsiirrossa paikallisuus näkyy Rouvisen mukaan asiakasta lähellä olevana palveluna ja kohtuullisena hinnoitteluna. Vapaa-ajalla veteen Kiteellä kasvanut ja Lappeenrannassa opiskellut Janne Rouvinen viettää vapaa-aikansa mieluiten vedessä. Entinen kilpauimari käy Punkaharjulla tai Kiteellä uimassa 4-5 kertaa viikossa. Kesällä häntä kutsuvat myös avovedet, esimerkiksi Savonlinnan halkiuinnin voittoja on kertynyt useita. Rouvinen on jakanut taitojaan myös pitämällä tekniikkauimakouluja. Talvella harrastuksiin kuuluvat myös laskettelu ja hiihto sekä metsänhoitotyöt kotiseudulla Kiteellä. Väistyvän toimitusjohtajan tavoin Rouvinenkin myöntää, että säätiedotteet tulee seurattua melko tarkasti vapaa-ajallakin. Tuuli ja lämpötila kertovat miten liikevaihtoa kertyy ja kuinka verkko kestää. Vahinkoja alkaa tulla, kun mennään yli 20 metriin sekunnissa. Myrskyn jälkien korjaamisesta Rouvisella on käytännön kokemusta kesätyöajoiltaan Pohjois-Karjalan Sähköltä, missä hän toimi asentajana. Ja täällä yhtiössähän kokemusta myrskyistä riittää, siitä ei ole epäilyksiä. Isoja investointeja edessä Haasteina uusi toimitusjohtaja mainitsee uuden sähkömarkkinalain kehittämisvelvoitteet, jotka merkitsevät maaseutujakeluyhtiöille isoja investointeja. Myös sähkömarkkinoiden entisestään kiristynyt kilpailu sekä tuotantotuet ja niihin liittyvät poliittiset päätökset tuovat omat haasteensa. Lähivuosina yhtiön suunnitelmissa on jatkaa sähkönjakeluverkon uudistamista laaditun verkostostrategian mukaisesti. Maakaapelointia tullaan lisäämään etenkin taajamissa ja taajaman ulkopuolella ilmajohtoverkkoa siirretään suojaisampiin paikkoihin. Toimenpiteillä pyritään parantamaan toimitusvarmuutta. Myös omaa sähköntuotantoa yhteisomistusyhtiöiden kautta tullaan lisäämään. Nämä investoinnit vaativat runsaasti pääomaa. Janne Rouvinen aloitti Parikkalan Valon toimitusjohtajana toukokuun alusta.

10 10 MIKA LIRKKI MYYNTIPÄÄLLIKKÖ SÄÄSTÄÄKÖ KILPAILUTTAMISELLA? Sähkönenergian myyjät ovat olleet viime aikoina markkinoilla erittäin aktiivisia. Edulliset päästöoikeudet, heikko taloudellinen tilanne ja lämmin talvi yhdessä ovat laskeneet sähkön tukkuhinnan alhaiselle tasolle. Suurimmat alan toimijat ovat olleet aktiivisina markkinoimassa sähköä useissa eri markkinointikanavissa. KULUTTAJAN SÄHKÖMAKSUJEN RAKENNE Vuotuiset sähkömaksut koostuvat kolmesta osa-alueesta sähköenergiasta, sähkönsiirrosta ja sähköverosta. Ainoastaan sähköenergian voi ostaa miltä tahansa Suomessa toimivalta vähittäismyyjältä. Nämä maksut kattavat kulutetun energian. Asiakas maksaa sähkön siirrosta aina paikalliselle verkkoyhtiölleen. Sähkön siirtomaksulla katetaan sähköverkon kunnossapito, saneeraaminen, vikapäivystys ja viankorjaus kaikkina vuorokauden aikoina ja mahdolliset pitkistä sähkökatkoista maksettavat lakisääteiset vakiokorvaukset. Sähkönsiirtomaksussa asiakas maksaa mahdollisuudesta käyttää sähköä haluamaansa ajankohtana. Sähkön siirrolle on Suomessa sallittu 6 % tuotto verkkoyhtiön verkko-omaisuuteen nähden. Tätä valvoo Energiavirasto. Siirtomaksujen yhteydessä sähköyhtiö kerää valtionkassaan sähköveroa, joka muodostaa jo huomattavan osan sähkölaskun loppusummasta. Sähköveron suuruus on 2,79372 snt/kwh veroluokassa 1, joka kattaa muut sähkönkäyttäjät paitsi tuottavan ja valmistavan teollisuuden. Hallitus nosti veroluokan 1 sähköveroa 2015 vuoden alussa 18,4%. MITÄ ON HYVÄ HUOMIOIDA SÄHKÖNHINTOJA VERTAILLESSA Kuluttajaa kiinnostaa viime kädessä se, mitä hän joutuu maksamaan sähköntoimituksesta kokonaisuutena. Mikäli kulutus on pienentynyt reilusti esim. maatalouden lopettamisen myötä, niin kannattaa olla yhteydessä omaan asiantuntevaan sähköyhtiöön, jossa tarkistetaan myös sähkönsiirtotuotteen taloudellisuus muuttuneeseen tilanteeseen nähden. Tätä ei puhelinmyyjä tee. Olennaista on käyttää vertailussa samaa kulutusarvioita kaikkien toimittajien kohdalla. Kannattaa varmistua, että sähköntarjoajan hintavertailu suoritetaan käytössä olevaan tuotteeseen eikä esimerkiksi kalliimpaan tuotteeseen ja tuotevertailussa käytetään verollisia hintoja. Sähkönmyyjiltä saapuva posti on tutkittava muutoinkin tarkasti. Onko saapunut kirje sovitusta tarjous vai sopimusvahvistus? Mahdollisiin virheisiin on reagoitava välittömästi, jotta asia voidaan korjata. Eroja on myös palvelun sisällössä. Esimerkiksi paperilasku ei ole kaikilla ilmainen ja sopimuksen irtisanominen ei välttämättä onnistu muuten kuin kirjallisesti. Paikalliselta yhtiöltä tulee sähkönmyynti ja sähkönsiirto samalla laskulla. Myyjän vaihtuessa uudelta myyjältä tulee oma laskunsa, mutta omalta verkkoyhtiöltä tulee edelleen lasku sähkönsiirrosta, ellei myyjän kanssa ole sovittu läpilaskutuksesta. Pankissa makset- taessa myös tästä aiheutuu lisäkuluja. Vain puhelimitse ja sähköpostilla tavoitettavan myyjän asiakaspalvelun tavoitettavuuskaan ei välttämättä ole aina helppoa. Kattaako tarjottu määräaikainen sopimus kaksi talvea vai vain 18 kk? Talvella sähkönhinnassa on mahdollisuus suurillekin vaihteluille. Joka tapauksessa kannattaa aina pyytää tarjous myös oman alueen sähköyhtiöstä. ESIMERKKEJÄ SÄHKÖMAKSUJEN JAKAUTUMISESTA Muutama esimerkkilaskelma vuoden sähkömaksujen jakautumisesta erilaisissa kohteissa. Laskelmat on tehty Parikkalan Valon siirtohinnastolla ja kanta-asiakashinnalla sisältäen 24% alv:n. Kertauksena mainitaan, että sähkönmyynnin osuus on ostettavissa miltä myyjältä tahansa. Esimerkki: kerrostalo/ rivitalo vuosikulutus 2000 kwh, yleissähkö Sähkönsiirto 332 Sähkövero 55 Sähkönmyynti 178 Esimerkki: vapaa-ajan asunto vuosikulutus 5000 kwh, yleissähkö Sähkönsiirto 434 Sähkövero 140 Sähkönmyynti 390 Esimerkki: omakotitalo vuosikulutus kwh, yleissähkö Sähkönsiirto 876 Sähkövero 503 Sähkönmyynti 1306 Esimerkki: omakotitalo vuosikulutus kwh, kausisähkö (talvipäivä 8000 kwh, muu aika kwh) Sähkönsiirto 1228 Sähkövero 698 Sähkönmyynti 1618

11 MIKA LIRKKI MYYNTIPÄÄLLIKKÖ UUDET Piika -myyntituotteet 11 Vuoden vaihteessa uudistimme sähkönmyynti tuoteperheemme nimiä. Halusimme valita nimeksi yksilöllisen ja erityisesti meidän seutukunnalle tunnistettavan nimen. Tästä ajatuksesta syntyi Piika -tuoteperhe. Toistaiseksi voimassa oleva sopimusperheemme. Helppo ja vaivaton vaihtoehto. Näille tuotteille on mahdollista solmia kanta-asiakassopimus, jolla saa 6 % kanta-asiakasalennuksen sulakeryhmissä A. YleisPiika Tyypillisesti kerrostalot, rivitalot, vapaa-ajanasunnot ja omakotitalot ilman sähkölämmitystä. Vuosikulutus alle kwh YöPiika Sähkölämmittäjät, maatilat. Vuosikulutus yli kwh KausiPiika Sähkölämmittäjät, maatilat. Vuosikulutus yli kwh ViherPiika Uusi ympäristöystävällinen tuotteemme. Sähkö on tuotettu 100 % uusiutuvilla energian tuotantomuodoilla. Hinta on kanta-asiakashinta + 0,20 snt/kwh. TehoPiika Yli 63A liittymien toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus. VuosiPiika Määräaikainen sähkösopimus, joka on voimassa 24 kk. Hinta säilyy samana koko sopimusjakson. Sopimus päättyy sopimusjakson päättyessä. Pyydä meiltä tarjous. VIKAPALVELUMME ON AVOINNA 24 h Alueen ja asiakkaan hyvinvointi sekä palvelun helppous ovat meille avainasioita. Vuorokauden ympäri Sinua palvelevat tutut ja luotettavat asiantuntijat. Voit tarkistaa häiriötilanteen myös kotisivuiltamme Häiriötilanne puh Parikkalantie 15, Parikkala puh

12 12 VERKOSTOSSA tapahtuu PEKKA SUOMALAINEN TYÖPÄÄLLIKKÖ Maakaapeleiden asennuksia jatketaan Punkaharjun taajamassa Tuironniemestä Ahopellon, Saunalahden ja SOS -lapsikylän suuntaan. Työt keskittyvät tämän kesän aikana valtatie 14:n itäpuolelle. Parikkalassa maakaapelointityöt aloitetaan Tetrisuontien varresta tulevan syöttölinjan kaivulla Kirjolan suuntaan. Kesän tavoitteena olisi saada Kirjolan, yhteiskoulun ja paloaseman seutu maakaapeloitua. Kirkonkylän alue jäänee seuraavan vuoden puolelle. Melkoniemen raivaus Muikkulahden ja Vuoriniemen välinen yhdysjohto valittiin kohteeksi, jossa tehdään erityinen sähkölinjan vierimetsän harvennus. Linjan varresta poistetaan vesakko sekä riukuuntuneet, lahot ym. heikkovartiset puut, joilla on suuri riski kaatua lumen tai tuulen takia linjalle. Lisäksi linjan vierimetsää harvennetaan n. 15 metrin etäisyydeltä, niin että jäljelle jäävä puusto järeytyy vahvaksi tukkipuuksi, joka kestää paremmin tuulta ja lumikuormaa. Maanomistajien suhtautuminen asiaan on ollut myönteistä. Harvennus oli tarkoitus tehdä talven aikana ennen maan sulamista. Kevät tuli kuitenkin todella aikaisin ja homma ehdittiin juuri aloittaa Muikkulahden puolella, kun se piti olosuhteiden takia lopettaa. Sulan maan aikana työtä ei kannata tehdä juuristovaurioiden riskin takia. Moto jatkaa harvennustöitä taas ensi talvena, kun olosuhteet ovat sopivat. Helmikuussa oli parin viikon aikana lumikuormaa puissa todella paljon. Sähkökatkoja aiheutui tämän takia varsinkin jakelualueen eteläisellä osalla (Rautjärvi, Koitsanlahti, Särkilahti), mutta myös muualla oli joitakin lumikuorman aiheuttamia katkoksia. Linjojen vierimetsiä on raivailtu koko kevättalven ja kevään ajan eri suunnilla jakelualuetta. Pääosin raivauksia on tehty Sarajärven, Särkilahden, Melkoniemen, Vuoriniemen, Savikummunsalon ja Enanniemen alueilla. Mutta myös muilla alueilla on yksittäisiä reunapuita kaadettu. Maanomistajan kannattaa käydä katsomassa onko linjan varresta kaadettu puita, jos haluaa korjata ne polttopuiksi. Raivauksista on ilmoiteltu paikallislehdissä. Kuvassa koivikko on harvennettu linjan varresta. Tästä koivikosta ei todennäköisesti enää puut taivu lumikuormassa linjan päälle.

13 PEKKA SUOMALAINEN TYÖPÄÄLLIKKÖ 13 sähköjohtojen VIERIMETSÄN raivaus Sähkömarkkinalaki velvoittaa verkonhaltijaa ylläpitämään sähköverkkoa siten, että sähkökatkojen riski olisi mahdollisimman pieni. Tämä on hyvin ymmärrettävä velvoite ja verkonhaltijat toimivat siten ilman lakiakin. Viime vuoden alusta voimaan tullut lakiuudistus antaa kuitenkin paremmat edellytykset tavoitteen hoitamiseen metsäisien johto-osuuksien kohdalla. Lain mukaan verkonhaltija saa kaataa linjan läheisyydessä olevia puita, jotka muodostavat ilmeisen riskin johdon varmuudelle. Tällaisia ovat varsinkin riukumaiset lehtipuut, jotka lumikuorman vaikutuksesta taipuvat linjan päälle. Myös haaroittuneet ja lahot puut kaatuvat helposti tuulen voimasta linjalle. Aikaisemmin linja on raivattu vain 10 metrin leveydeltä linjan pohjalta, joka on niin sanottu sopimusalue. Sen lisäksi reunapuiden oksia on raivattu helikopterilla. Nyt on tarkoitus ryhtyä tekemään raivausta myös sopimusalueen ulkopuolella, eli alueella johon ei aikaisemmin ole ilman maanomistajan lupaa saatu juurikaan koskea. Lain antamista oikeuksista huolimatta halutaan homma hoitaa hyvässä yhteistyössä maanomistajien kanssa. Ilman maanomistajan suostumusta emme kaada arvopuustoa. Vierimetsien hoitoa tullaan tämän ja ensi vuoden aikana tekemään ainakin Melkoniemen 20kV johtolähdöllä, johon kuuluu Simpelejärven länsipuolella olevat johdot Särkisalmelta Pitkäjärvelle asti. Töitä tehdään pääasiassa talviaikana. Maanomistajille, joita raivaus koskee, lähetetään tiedotuskirje, jossa asiasta kerrotaan laajemmin. Kuvassa näkyy hyvin viime helmikuun aikana olleen lumitilanteen haitta sähköjohdolle. Vierimetsän lehtipuusto rönsyilee langoille ja aiheuttaa sähkökatkoja. Linjan vierimetsää voidaan raivata sekä koneellisesti että henkilötyönä. Jos maanomistajan kanssa ei muuta sovita, niin linjan varrelta kaadetaan vain polttopuukelpoista puustoa. Järeämmistä hakkuutöistä sovitaan aina maanomistajan kanssa ennen töiden aloittamista. Kuvassa on kaivuri raivannut energiapuukouralla linjan vierimetsää.

14 14 TERHI TORIKKA RAKKAUDESTA leipomiseen Intohimoinen leipuri ja ruuanlaittaja Kirsi Harmanen teki mieluisasta puuhasta yrityksen, jossa saa toteuttaa itseään joka päivä. Asiakaskunta ulottuu Savonlinnasta Lappeenrantaan ja ruokaa tarjoillaan sujuvasti niin juhlapöydissä kuin metsälaavuillakin. Leipää paistuu lähes päivittäin. Herkullinen tuoksu ja lämpö tulvahtavat vastaan kotileipomon ovesta. Kotileipomoyrittäjä ja pitokokki Kirsi Harmanen on juuri alustanut viikon ensimmäisen ruisleipätaikinan. Ruisleivistä kaikki oikeastaan runsaat 15 vuotta sitten alkoikin. Kotiäitinä ja perhepäivähoitajana toimineen Kirsin leipiä alettiin kysellä myös perheen ulkopuolelta. Samoihin aikoihin kuopuksen koulun alku läheni ja innokas käsillä tekijä pohti, ryhtyisikö vapautuvalla ajallaan ompelemaan vai leipomaan. Jauhopeukalo voitti. Aluksi Kirsi kiersi myyjäisiä, sitten mukaan tuli torimyynti. Ensin leivoin iltaisin hoitolasten lähdettyä. Sitten nuorimmatkin lapset aloittivat koulun ja asiakaskunta laajeni. Harmanen perusti toiminimen. Parin vuoden leipomisen jälkeen mukaan tuli myös pitopalvelu. Rakastan leipomista ja minusta on ihana tehdä ruokaa isoille porukoille. Tiiviisti perheyritys Kotileipomon toiminta alkoi Kirsin miehen Esan kotipaikalla Rautjärven Änkilässä, missä piiraat ja leivät valmistuivat isossa leivinuunissa. Apuna hyöri tarpeen mukaan koko perhe. Kaikki kolme poikaa tienasivat taskurahoja piiraita voitelemalla ja leivonnaisia pakkaamalla, sekä viikonloppuisin pitotöissä auttamalla. Ilman perheen tukea tämä ei olisi onnistunut, Kirsi sanoo. Nyt vanhimmat pojista ovat suuntautuneet muille aloille, mutta nuorin, Atte, on mukana aktiivisesti. Hän työskentelee toista vuotta äitinsä yrityksessä ja suorittaa samalla alan opintoja oppisopimuksella. Ala kiinnostaa, en ole enää miettinytkään muuta, 23-vuotias mies sanoo. Hän on innostunut viimeisimpänä esimerkiksi loihtimaan taidokkaita sokeri- ja suklaakoristeita. Myös ruokapuolen opinnot kiinnostavat, mutta ensin on tarkoitus tehdä jonkin aikaa töitä: leipoa ja hoitaa pitojen tarjoilua. Aten mukaantulo mahdollisti tuotemyynnin laajentamisen Parikkalaan, jonne sitä oli toivottu jo pitkään, Kirsi kertoo. Töissä yrityksessä on ollut myös miniä Riikka ja edelleen tärkeässä roolissa on Kirsin rinnalla jo yli 40 vuotta kulkenut aviomies Esa. Kirsi Harmasen yhteistyö oppisopimuksella leipomoalalle valmistuvan poikansa Aten kanssa sujuu hyvin. Atte tuo uusia ajatuksia mukanaan, molemmat hyötyvät.

15 Toimivat työtilat Harmasen nykyiset työtilat valmistuivat perheen kodin yhteyteen Simpeleen taajamaan vuonna 2007, kun talo Änkilässä siirtyi vanhimmalle pojalle puolisoineen hevostilaksi. Työtilat ovat aiempaa ammattimaisemmat. Kaikki on lähellä, mutta työtila ja koti silti erikseen, Kirsi toteaa tyytyväisenä. Se helpottaa esimerkiksi raskaita toripäiviä, jolloin edellinen ilta venyy usein yli puoleen yöhön ja aamu alkaa silti jo neljältä. Ulkoa torilta palattuaan emäntä suo itselleen usein torkut Dille-kissa vatsan päällä kehräten. Sitten mielessä ovatkin jo seuraavat leipomukset. Reissaava pitoemäntä Kirsi Harmasen aika kuluu enimmäkseen uunien äärellä tai tien päällä. Juhlia tilataan Savonlinna-Lappeenranta -välille. Toisinaan tarjoilut hoidetaan juhlasalien sijaan vaikka metsän keskellä. Erilaisia tilanteita ja päällekkäisiä tilauksia varten Harmasella on iso astiavarasto ja hyvä kuljetuskapasiteetti. Juhlat onnistuvat myös niin sanotusti avaimet käteen periaatteella, sillä leipomisen ja ruuanlaiton lisäksi somistus ja noutopöydän asettelu ovat yrittäjälle mieluisia. Niistä mie tykkään tosi paljon. Valmiita paketteja tilataan etenkin muistotilaisuuksiin, joissa omaisten voimat juhlan järjestelyyn ovat usein vähissä. Vahvuuksikseen leipurina Harmanen arvioi voileipä- ja täytekakut, karjalanpiirakat sekä laajalti tunnetun ruisleivän. Siihen ei itsekään kyllästy. Myös erikoisruokavaliot onnistuvat, eikä leipuri säikähdä uusia haasteita. Olen valmis kokeilemaan mitä vaan, kunhan aikataulu antaa myöten. Erikoisin tilaus tähän mennessä on ollut jättikokoinen karjalanpiirakka, joka oli niin suuri, että se piti paistaa kahdessa osassa. Kotileipomo / Pitopalvelu Kirsi Harmanen Toiminimi perustettu 1999 Toimii Simpeleen taajamassa kodin yhteydessä Yrittäjä Kirsi Harmanen, 54 v. Kirsi Harmanen leipoo lähes joka päivä, ja välillä öisinkin. 15 Työllistää yrittäjän lisäksi oppisopimuksella Atte Harmasen, 23 v. Tärkeintä markkina-aluetta Rautjärvi ja Parikkala Kauimmaiset asiakkaat Lappeenrannassa ja Savonlinnassa Työ jakautuu lähes puoliksi pitoihin ja leivontaan Vakiintuneet myyntipaikat: K-Market Hermanni, Simpele (tiistai), Simpeleen tori (torstai), Parikkala, tekstiilitalo Saikkosen edusta (perjantai), Iloisen Pässin Maalaispuoti, Parikkala Lähellä tuotettua Yksi työn kulmakiviä Simpeleellä kasvaneella Kirsillä on lähiraakaaineiden käyttö. En käytä puolivalmisteita tai alihankkijoita, tiedän ja tunnen itse jokaisen tuotteen, joka täältä lähtee. Esimerkiksi lanttulaatikon teko alkaa lantun kuorimisesta, Esa lisää. Alkuun marjat ja viljatkin tulivat omasta maasta, nyt Harmanen käyttää Hallikaisen marjatilan satoa ja kiteeläistä luomuruista maatalousyhtymä Makkolalta. Ruisleivät ja piiraat ovat siis nykyisin luomua ja mikäli Makkolan luomuvehnäsato ensi kesänä onnistuu, tulee makeista leivonnaisistakin luomua. Olen tosi tyytyväinen jauhoon. Läheltä tulee myös energia. Olemme olleet aina Parikkalan Valon asiakkaita, eikä ole mitään valittamista. Paikallinen yhtiö on vahvuus, toivottavasti jatkuisi näin, Esa Harmanen toteaa. Lomaa ei edes kaipaa Pitoja ja leipomista riittää ympäri vuoden, eikä yrittäjä juuri lomaile. Mutta ei hän sitä erityisemmin kaipaakaan. Se riittää, että sunnuntaisin on yleensä rennompaa ja kesällä ehtii välillä mökille Änkilään ihan vain olemaan. Pienet katkot ovat tärkeitä. Ei tätä ajattele työnä samalla tavalla kuin moni muu, tähän on sisäinen palo. Vapaata pidetään sitten, kun siihen on mahdollisuus.

16 PARIKKALAN VALON KANTA-ASIAKASEDUT MIKA LIRKKI MYYNTIPÄÄLLIKKÖ Edut saat esittämällä Valon KANTA-ASIAKASKORTIN <<asiakas>> <<asnro>> Iloisen Pässin Maalaispuoti * Lähi -ja luomuruokaa, lahjatavaraa, Ravintola * Puodista tuoretta biisonia, karitsaa ym. lähituotteita * Kahvila/ravintola A-oikeuksin Paikalliset Burgerit, pihvit, kuhaa * Yksityistilaisuudet tilauksesta Parikkalan valon kantaasiakaskortilla Biisonin grillipihvi ateria huhtitoukokuussa 17 (norm. 21 ) Kuutostie Koitsanlahti P Facebook.com/iloinenpassi Avoinna Huhti- Toukokuussa Ma-To Pe La su PARIKKALASSA PALVELUA 70 VUOTTA (Perustettu Ihalassa jo vuonna 1936) Valon KANTA-ASIAKASKORTILLA yli 70 euron normaalihintaisista kertaostoksista -30 % toukokuun loppuun asti Tekstiilitalo Saikkonen Parikkalantie 22, Parikkala p Parikkalan Valon kanta-asiakkaille ensimmäinen kerta ilmaiseksi (norm. aikuiset 7 /h, sis. kengät ja pallon) Hallimme on suljettu kesällä, avaamme jälleen elo-syyskuun vaihteessa. Tarjous on voimassa vuoden 2015 loppuun. Simpeleen Keilaajat ry Reinikaisenkatu 6, 6800 SIMPELE

17 Tule tutustumaan energiansäästövaihtoehtoihin tapaamalla meitä kanta-asiakaspäivillä sekä hakemaan hyvä juuri Sinulle räätälöity tarjous lämpöpumpuista ja ilmanvaihtotuotteista! Ostaessasi kanta-asiakkaana meiltä ilmalämpöpumpun saat puhdistusvälinepaketin kaupan päälle! Parikkalan Valon kanta-asiakaskortilla 2 alennus Luston normaalihintaisesta pääsylipusta saakka. 1 alennus/kortti. Ei voi yhdistää muihin alennuksiin. p PUNKAHARJU

18 McCULLOCH ruohonleikkurin ostajalle Valon kanta-asiakaskortilla lisäetuna Nesta pienkonebensiiniä 5 l (arvo 19,90 ) HINNAT ALKAEN: MCCULLOCH M51-125M - sivulle heittävä/alle silppuava - työleveys 51 cm - moottori B&S ,00 TARJOUS ON VOIMASSA ASTI PARIKKALAN RAUTA-MAATALOUS Parikkalantie 29, Parikkala P Kirkkotie 1, PUNKAHARJU puh. (015) TOUKOKUUN AJAN VALON KANTA-ASIAKKAILLE KÄYTÄVÄMATON OSTAJALLE KANTTAUS KAUPAN PÄÄLLE! VALON KANTA-ASIAKKAILLE Upo jenkkikaappi RF2710 Energialuokka A+ tuotteen mitat (LxKxS) 55x141,5x58 cm Parikkalan Valon kanta-asiakaskortilla 2 alennus lipun hinnasta 280 RadioSähkö Oy Kauppatie 9, Punkaharju p

19 MIKKISTEATTERISSA KESÄLLÄ 2015 LAULUNÄYTELMÄ JÄÄKÄRIN MORSIAN Kirjoittanut Sam Sihvo Dramatisoinut ja ohjannut Paavo Vanhanen Musiikin ohjaus Irma Pylsy / Jouko Kuikka ESITYKSET: tiistaina klo keskiviikkona klo tiistaina klo keskiviikkona klo tiistaina klo keskiviikkona klo tiistaina klo keskiviikkona klo tiistaina klo keskiviikkona klo lauantaina klo sunnuntaina klo Lippujen hinnat: aikuiset 14,00 lapset 5,00 min. 20 henkilön ryhmät 12,00 Puffetin hinnat: kahvi / tee 2,00 mehu 1,00 kahvileipä 2,00 (suolainen tai makea) grillattu makkara 2,00 Paikkavaraukset: Raimo Penttinen puhelin , klo sähköposti Esitys paikka: MIKKOLANNIEMEN TOIMINTAKESKUS Mikkolanniementie Mikkolanniemi TERVETULOA MIKKISTEATTERIIN Valon kanta-asiakas kortilla 2 alennus (kortti esitettävä lipunmyynnissä)

20 LASTENSIVUT LASTENSIVUT LASTENSIVUT LASTENSIVUT LASTENSIVUT LASTENSIVUT 20 Kivijärven koulu 5 A Tämän kertaiset lastensivut on toimittanut Rautjärven kunnan Kivijärven koulun 5 A oppilaat. VITSI Kuinka monta oravaa tarvitaan vaihtamaan lamppu? - 0, koska niillä ei ole lamppuja. VINKKEJÄ - Ota laturi irti latauksen jälkeen - Sammuta turhat valot - Käytä energian säästölamppuja - Mene lyhyet matkat kävellen tai pyörällä. 1. Kumpi ja Kampi tappelivat, kumpi voitti? 2. Olet junan kuljettaja. Junassa on viisi yhdeksän vuotiasta, kolme viisi vuotiasta ja kuusi yhdeksänkymmentävuotiasta. Kuinka vanha junankuljettaja on? 3. Toisella puolella tietä on neljä sähkötolppaa ja toisella puolella oli kuusi. Kuinka monta sähkötolppaa oli yhteensä? 4. Emäntä oli jättänyt Liisan ja Mikon kahdestaan kotiin. Kun emäntä palasi kotiin, lattialla oli vettä ja lasin sirpaleita ja Mikko nukkui rauhallisena sängyssä. Mitä oli tapahtunut? 5. Olet juoksukilpailussa ja ohitat viimeisenä juoksevan. Monesko olet sitten? 6. Mikä lintu voi lentää korkeammalle kuin mikään vuori? 7. Mies ratsasti Illalla vuorille, oli siellä 12 tuntia ja palasi illalla. Miten tämä on mahdollista? 8. Mies istui kivellä ja luki lehteä. Miten mies oli kivellä? Oikeat vastaukset sivun alareunassa. 1. Kumpi, 2. Oma ikä, 3. Neljä sähkötolppaa, 4. Liisa oli kultakala ja Mikko kissa. Mikko oli hypännyt Liisan kimppuun. 5. Viimeisenä juoksevaa ei voi ohittaa. 6. Vuoret eivät lenna. 7. Miehen hevosen nimi oli Ilta. 8. Istuen. VERNERI SAUKKONEN, MARKO HINKKANEN, SIIRI LEIVISKÄ, EVELIINA KÄÄRIÄ, PEKKO ASIKAINEN, RASMUS MARJAKANGAS, VILMA SINKKONEN, SONJA KUUSSALO, NIKO HUOLMAN, ARTTU ASTIKAINEN, SANTERI TERÄVÄ

Valitun siirtotuotteen voi vaihtaa toiseen tuotteeseen aikaisintaan yhden vuoden käytön jälkeen.

Valitun siirtotuotteen voi vaihtaa toiseen tuotteeseen aikaisintaan yhden vuoden käytön jälkeen. Verkkopalveluhinnasto 1.1.2015 Verkkopalveluhinnasto 1.1.2015 Verkkopalveluhinnaston mukaisilla maksuilla tarjoamme seuraavia palveluita: Siirrämme sähköenergian tuotantolaitokselta asiakkaalle, mittaamme

Lisätiedot

Auringosta sähkövoimaa KERAVAN ENERGIA & AURINKOSÄHKÖ. Keravan omakotiyhdistys Osmo Auvinen

Auringosta sähkövoimaa KERAVAN ENERGIA & AURINKOSÄHKÖ. Keravan omakotiyhdistys Osmo Auvinen Auringosta sähkövoimaa KERAVAN ENERGIA & AURINKOSÄHKÖ Keravan omakotiyhdistys 26.4.2017 Osmo Auvinen osmo.auvinen@keoy.fi Keravan Energia Oy, emoyhtiö Keravan kaupunki 96,5 % Sipoon kunta 3,5 % Etelä-Suomen

Lisätiedot

Sähkön kokonaishinnasto alkaen.

Sähkön kokonaishinnasto alkaen. www.porienergia.fi Sähkön kokonaishinnasto 1.8.2017 alkaen TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAT SOPIMUKSET YLEISSÄHKÖ Perusmaksu /kk Myynti Siirto Yhteensä Pääsulake /kk /kk /kk 1 x 35 A 2,50 5,16 7,66 3 x 25

Lisätiedot

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT 1.1.2016 ALKAEN Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella.

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT 1.1.2016 ALKAEN Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella. Hinnasto on voimassa Oy:n jakelualueella. SÄHKÖNKÄYTÖN SIIRTOHINNAT KAUSI-, YÖ-, JA YLEISSÄHKÖN SIIRTOMAKSUT (sis. alv. 24 %) Siirtotuote perushinta VEROLUOKKA 1 VEROLUOKKA 2 kokonaishinta kokonaishinta

Lisätiedot

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT 1.1.2015 alkaen Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella.

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT 1.1.2015 alkaen Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella. SÄHKÖNKÄYTÖN SIIRTOHINNAT KAUSI-, YÖ-, JA YLEISSÄHKÖN SIIRTOMAKSUT (sis. alv. 24 %) VEROLUOKKA 1 VEROLUOKKA 2 Siirtotuote Siirtomaksun perushinta Kausisähkön siirto 16.11. 15.3. klo 07 21 Muulloin Yösähkön

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017

Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017 OKL/PS-piiri Sähkötarjoukset 2017 10.11.2016 1/3 Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017 Omakotiliiton Pohjois-Savon Piiri pyysi jälleen jäsentarjoukset alueen keskeisiltä sähköyhtiöiltä ensi vuotta

Lisätiedot

Mikrotuotannon kytkeminen valtakunnanverkkoon

Mikrotuotannon kytkeminen valtakunnanverkkoon Mikrotuotannon kytkeminen valtakunnanverkkoon Jukka Rajala 28.01.2016 Sisältö Elenia lyhyesti Mikrotuotantojärjestelmän mitoitus ja verkkoonliittäminen Elenia tänään Palvelumme perustana on, että arki

Lisätiedot

Verkkopalveluhinnasto. Fortum Sähkönsiirto Oy 1.6.2013

Verkkopalveluhinnasto. Fortum Sähkönsiirto Oy 1.6.2013 Verkkopalveluhinnasto Fortum Sähkönsiirto Oy 1.6.2013 Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT ALKAEN Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella.

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT ALKAEN Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella. SÄHKÖNKÄYTÖN SIIRTOHINNAT KAUSI-, YÖ-, JA YLEISSÄHKÖN SIIRTOMAKSUT (sis. alv. 24 %) Siirtotuote perushinta VEROLUOKKA 1 VEROLUOKKA 2 kokonaishinta kokonaishinta Kausisähkön siirto 16.11. 15.3. klo 07 21

Lisätiedot

VERKKOPALVELUHINNASTO

VERKKOPALVELUHINNASTO VERKKOPALVELUHINNASTO 1.4.2016 VERKKOPALVELUHINNASTO 1.4.2016 Verkkopalveluhinnaston mukaisilla maksuilla tarjoamme seuraavia palveluita: Siirrämme sähköenergian tuotantolaitokselta asiakkaalle, mittaamme

Lisätiedot

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT ALKAEN Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella.

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT ALKAEN Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella. SÄHKÖNKÄYTÖN SIIRTOHINNAT KAUSI-, YÖ-, JA YLEISSÄHKÖN SIIRTOMAKSUT (sis. alv. 24 %) Siirtotuote perushinta VEROLUOKKA 1 VEROLUOKKA 2 kokonaishinta kokonaishinta Kausisähkön siirto 16.11. 15.3. klo 07 21

Lisätiedot

Olemme Caruna ja jaamme hyvää energiaa. Jenna Kainulainen

Olemme Caruna ja jaamme hyvää energiaa. Jenna Kainulainen Olemme Caruna ja jaamme hyvää energiaa Jenna Kainulainen Tulevaisuuden sähköt 100 vuoden kokemuksella Aloitimme sähkönsiirron vuonna 1912 paikassa nimeltä Karuna. Suomi ja maailma ovat sittemmin muuttuneet.

Lisätiedot

Sähkömarkkinat - hintakehitys

Sähkömarkkinat - hintakehitys Sähkömarkkinat - hintakehitys Keskeiset muutokset kuluttajan sähkölaskuun 1.1.2014-1.1.2015 Kotitalouskäyttäjä 5000 kwh/vuosi Sähkölämmittäjä 18000 kwh/vuosi Sähköenergian verollinen hinta (toimitusvelvollisuushinnoilla)

Lisätiedot

Asiakkaat ilman sähköä, koko asiakasmäärä 17500

Asiakkaat ilman sähköä, koko asiakasmäärä 17500 Tapaninpäivän myrskytuhojen selvittämiseen liittyvät tiedotteet Tapaninpäivän poikkeuksellisen voimakas myrsky aiheutti ennen kokemattoman määrän vikoja yhtiömme jakeluverkolla. Kotisivuillamme julkaisimme

Lisätiedot

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Oy 1.1.2015

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Oy 1.1.2015 Verkkopalveluhinnasto Caruna Oy 1.1.2015 Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa siirtoon liittyvän

Lisätiedot

VERKKOPALVELUHINNASTO

VERKKOPALVELUHINNASTO VERKKOPALVELUHINNASTO 1.5.2017 HYVÄ ASIAKKAAMME Me Eleniassa palvelemme tuomalla sähkön käyttöösi ja huolehtimalla, että palvelumme pelaa ympäri vuorokauden. Luonnonvoimien katkoessa sähköjä korjaamme

Lisätiedot

Sähkön siirtopalvelun hinnasto

Sähkön siirtopalvelun hinnasto Voimassa 1.3.2015 alkaen Sähkön siirtopalvelun hinnasto YLEISSIIRTO 1 x 25 A 5,95 3 x 25 A 7,44 1 x 35 A 7,44 3 x 35 A 11,04 3 x 63 A 16,62 3 x 80 A 30,01 3 X 100 A 45,76 3 x 125 A 62,38 3 x 160 A 85,93

Lisätiedot

UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ. 4.11.2014 Atte Kallio Projektinjohtaja Helsingin Energia

UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ. 4.11.2014 Atte Kallio Projektinjohtaja Helsingin Energia UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ 4.11.2014 Projektinjohtaja Helsingin Energia ESITYKSEN SISÄLTÖ Johdanto Smart City Kalasatamassa Aurinkovoimalan teknisiä näkökulmia Aurinkovoimalan tuotanto

Lisätiedot

TALVI VIE SÄHKÖÄ TIEDÄTKÖ PALJONKO? PÄIVITÄ YHTEYSTIEDOT VOITA MATKA! MYRSKYÄ TAI LUNTA ENNAKOI SÄHKÖKATKO

TALVI VIE SÄHKÖÄ TIEDÄTKÖ PALJONKO? PÄIVITÄ YHTEYSTIEDOT VOITA MATKA! MYRSKYÄ TAI LUNTA ENNAKOI SÄHKÖKATKO TALVI VIE SÄHKÖÄ TIEDÄTKÖ PALJONKO? PÄIVITÄ YHTEYSTIEDOT VOITA MATKA! MYRSKYÄ TAI LUNTA ENNAKOI SÄHKÖKATKO TALVI LISÄÄ REILUSTI SÄHKÖNKULUTUSTA SEURAA PALJONKO JA SÄÄSTÄ Pimenevät illat ja talven alku

Lisätiedot

Messut Salossa 12-13-04.2014 Aiheena: Lähienergia Luennoitsija Pekka Agge tj Aura Energia Oy www.auraenergia.fi Puhelin 010 5052860.

Messut Salossa 12-13-04.2014 Aiheena: Lähienergia Luennoitsija Pekka Agge tj Aura Energia Oy www.auraenergia.fi Puhelin 010 5052860. Messut Salossa 12-13-04.2014 Aiheena: Lähienergia Luennoitsija Pekka Agge tj Aura Energia Oy www.auraenergia.fi Puhelin 010 5052860 Messut Salo Miten tehdään talo jossa mukava asua ja silti energian kulutus

Lisätiedot

Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia. Markus Lankinen

Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia. Markus Lankinen Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia Aurinkosähkön tuottaja vuodesta 2013 Teho: 3 KW, 10 paneelia Invertteri: Fronius Tuotanto 8/2013-24.5.2016: 5000 kwh 5/2016: keskimäärin 11-18

Lisätiedot

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta,

Lisätiedot

Aurinkosähköjärjestelmän liittäminen sähköverkkoon

Aurinkosähköjärjestelmän liittäminen sähköverkkoon Aurinkosähköjärjestelmän liittäminen sähköverkkoon ATY:n Aurinkoseminaari FinnBuild 2012 9.10.2012 Pienimuotoinen sähköntuotanto mitä ja miksi Pientuotanto enintään 2 MVA Mikrotuotanto enintään 50 kva

Lisätiedot

Aurinkopaneelit. - sähköverkkoliittymille INNOVATIVT

Aurinkopaneelit. - sähköverkkoliittymille INNOVATIVT Aurinkopaneelit - sähköverkkoliittymille Etsitkö luotettavaa aurinkopaneeleiden toimittajaa, joka antaa sinulle ammattitaitoista palvelua ja sekä parhaan että luotettavimman teknologian? Aurinkopaketti

Lisätiedot

Kiinteistön sähköverkko

Kiinteistön sähköverkko Kiinteistön sähköverkko Pekka Rantala k2015 Mikä on kiinteistö? Sähköliittymä jakeluyhtiön sähköverkkoon tehdään kiinteistökohtaisesti. Omakotitalo on yleensä oma kiinteistö. Rivi- ja kerrostalo ovat kiinteistöjä

Lisätiedot

Tuulivoimaa. hkö oy:n terveisiä 10.6.2011

Tuulivoimaa. hkö oy:n terveisiä 10.6.2011 Tuulivoimaa sähköyhtiöön? Pohjois-Karjalan SähkS hkö oy:n terveisiä 10.6.2011 VERKKOON LIITTÄMINEN PKS:llä verkonhaltijana on velvollisuus liittää tämän tyyppinen hajautettu sähks hköntuotanto verkkoonsa.

Lisätiedot

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Espoo Oy

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Espoo Oy Verkkopalveluhinnasto Caruna Espoo Oy 1.3.2017 Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa siirtoon

Lisätiedot

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Oy

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Oy Verkkopalveluhinnasto Caruna Oy 1.3.2017 Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa siirtoon liittyvän

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1. Kiinteistön lämmitysjärjestelmän valinta. Simpeleen Lämpö Oy. Kaukolämpö lämmitysvaihtoehtona Simpeleellä.

Sisällysluettelo: 1. Kiinteistön lämmitysjärjestelmän valinta. Simpeleen Lämpö Oy. Kaukolämpö lämmitysvaihtoehtona Simpeleellä. 1 Sisällysluettelo: 1. Kiinteistön lämmitysjärjestelmän valinta... 1 2. Simpeleen lämpö Oy lämmön toimitus ja tuotanto... 2 3. Kaukolämmön hinta Simpeleellä, perusmaksu ja kulutusmaksu,... sekä vertailu

Lisätiedot

Farmivirta. Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA

Farmivirta. Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA Farmivirta Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA Farmivirta on puhdasta lähienergiaa pientuottajalta sähkönkäyttäjille Farmivirta tuotetaan mikro- ja pienvoimaloissa uusiutuvilla

Lisätiedot

Omakustannushintainen mankalatoimintamalli. lisää kilpailua sähköntuotannossa

Omakustannushintainen mankalatoimintamalli. lisää kilpailua sähköntuotannossa Omakustannushintainen mankalatoimintamalli lisää kilpailua sähköntuotannossa Mankalatoimintamalli lisää kilpailua sähkömarkkinoilla Omakustannushintainen mankalatoimintamalli tuo mittakaava- ja tehokkuusetuja

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.7.2016 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.1.2013 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.1.2015 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

Aurinkopaneelin toimintaperiaate

Aurinkopaneelin toimintaperiaate 2 Aurinkopaneelin toimintaperiaate Auringon säde/ valo osuu paneelin pinnalle joka osaltaan tuottaa aurinkoenergia. Sähkö muunnetaan vaihtovirraksi invertterissä ja liitetään talon ryhmäkeskukseen. DC

Lisätiedot

Lämpöä tuulivoimasta ja auringosta. Esa.Eklund@KodinEnergia.fi. Kodin vihreä energia Oy 30.8.2012

Lämpöä tuulivoimasta ja auringosta. Esa.Eklund@KodinEnergia.fi. Kodin vihreä energia Oy 30.8.2012 Lämpöä tuulivoimasta ja auringosta 30.8.2012 Esa.Eklund@KodinEnergia.fi Kodin vihreä energia Oy Mitä tuulivoimala tekee Tuulivoimala muuttaa tuulessa olevan liikeenergian sähköenergiaksi. Tuulesta saatava

Lisätiedot

Sähköverkkotoimiala myrskyn silmässä - seminaari Miten tästä selvitään. Toimitusjohtaja Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy

Sähköverkkotoimiala myrskyn silmässä - seminaari Miten tästä selvitään. Toimitusjohtaja Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy Sähköverkkotoimiala myrskyn silmässä - seminaari Miten tästä selvitään. Toimitusjohtaja Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy Kymenlaakson Sähkö Perustettu 1918 13 kaupungin ja kunnan omistama sähköyhtiö

Lisätiedot

Aurinkosähköä kotiin ja mökille Viralan koulu. Janne Käpylehto. www.solarvoima.fi

Aurinkosähköä kotiin ja mökille Viralan koulu. Janne Käpylehto. www.solarvoima.fi Aurinkosähköä kotiin ja mökille Viralan koulu Janne Käpylehto Aurinkosähkö 1. Merkittävä tuotantomuoto 2. Kannattavaa, hinta on kunnossa 3. Hauskaa! Aurinkosähkö - näpertelyä? Uusi sähköntuotantokapasiteetti

Lisätiedot

Sähköpalveluhinnasto. LIITTYMISHINNASTO Pysyvät liittymät. Turun Sataman palveluhinnasto 2014 Sähköpalveluhinnasto 1/5. Yleistä.

Sähköpalveluhinnasto. LIITTYMISHINNASTO Pysyvät liittymät. Turun Sataman palveluhinnasto 2014 Sähköpalveluhinnasto 1/5. Yleistä. Sähköpalveluhinnasto 1/5 Sähköpalveluhinnasto Voimassa 1.6.2014 alkaen. LIITTYMISHINNASTO Pysyvät liittymät Yleistä Liittymishinnastossa on esitetty liittymis- ja kytkentämaksut. Liittymismaksulla liittyjä

Lisätiedot

Kehittämissuunnitelmista toteutukseen

Kehittämissuunnitelmista toteutukseen Kehittämissuunnitelmista toteutukseen Verkostomessut, Tampere Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Johtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 28.1.2015 Yleistä sähkönjakeluverkon kehittämisestä Sähkön

Lisätiedot

Aamuseminaari 25.5.2012. Toimitusvarmuuden parantaminen

Aamuseminaari 25.5.2012. Toimitusvarmuuden parantaminen Aamuseminaari 25.5.2012 Toimitusvarmuuden parantaminen Arto Gylén PKS Sähkönsiirto Oy Arto Jukka Gylén Ahonen 18.5.2012 1.4.2012 1/10 1/14 PKS Sähkönsiirto Oy Liikevaihto 44 milj. Investoinnit 17 milj.

Lisätiedot

Säävarma sähkönjakeluverkko Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi

Säävarma sähkönjakeluverkko Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Säävarmassa sähkönjakeluverkossa sääilmiöt eivät aiheuta useita samanaikaisia vikoja Maakaapeli

Lisätiedot

Säävarma sähkönjakeluverkko Verkostomessut 30.1.2013,Tampere Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi

Säävarma sähkönjakeluverkko Verkostomessut 30.1.2013,Tampere Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Verkostomessut 30.1.2013,Tampere Prof. Jarmo Partanen 040-5066564, jarmo.partanen@lut.fi Säävarma sähkönjakeluverkko Säävarmassa sähkönjakeluverkossa sääilmiöt eivät aiheuta

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Dnro 1455/10.03.02/2015 S O P I M U S SÄHKÖENERGIAN TOIMITTAMISESTA. 1. Osapuolet. 1.1. Toimittaja. Salo Energia c/o Areva Group Oy.

Dnro 1455/10.03.02/2015 S O P I M U S SÄHKÖENERGIAN TOIMITTAMISESTA. 1. Osapuolet. 1.1. Toimittaja. Salo Energia c/o Areva Group Oy. S O P I M U S SÄHKÖENERGIAN TOIMITTAMISESTA 1. Osapuolet 1.1. Toimittaja Salo Energia c/o Areva Group Oy Satamakatu 20 24100 SALO Yhteyshenkilö: Esa Areva, hallituksen jäsen 1.2. Asiakas Salon kaupunki

Lisätiedot

Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus. Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009

Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus. Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009 Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009 Sähkönkulutuksen mittaus uudistuu Valtioneuvoston asetukset sähkömarkkinoista sekä sähköntoimitusten

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016 Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 216 Energiaviraston tiedotustilaisuus 17.1.217 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Sähkön tukkumarkkinat Miten sähkön tukkumarkkinat

Lisätiedot

LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI METSÄ- JA RIKOSLAIN MUUTTAMI- SESTA

LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI METSÄ- JA RIKOSLAIN MUUTTAMI- SESTA Sähköverkko LAUSUNTO 1(5) Kenneth Hänninen 21.3.2013 Maa- ja metsätalousministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO kirjaamo.mmm@mmm.fi Viite Lausuntopyyntönne MMM044;00/2011 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus 16.1.2014. Scandic Simonkenttä, Helsinki

Tiedotustilaisuus 16.1.2014. Scandic Simonkenttä, Helsinki Tiedotustilaisuus 16.1.2014 Scandic Simonkenttä, Helsinki Sähkömarkkinat - hintakehitys Keskeiset muutokset kuluttajan sähkölaskuun 1.1.2013-1.1.2014 Kotitalouskäyttäjä 5000 kwh/vuosi Sähkölämmittäjä 18000

Lisätiedot

Naps Solar Systems Oy / Ruosilankuja 4, FI Helsinki / Finland / /

Naps Solar Systems Oy / Ruosilankuja 4, FI Helsinki / Finland  / / Naps Solar Systems Oy / Ruosilankuja 4, FI-00390 Helsinki / Finland www.napssystems.com / +358 20 7545 666 / +358 20 7545 660 Naps Solar Systems Oy Naps Solar Systems on kotimainen aurinkosähköjärjestelmien

Lisätiedot

Aurinkosähkön hyödyntäminen ja kannattavuus taloyhtiössä

Aurinkosähkön hyödyntäminen ja kannattavuus taloyhtiössä Aurinkosähkön hyödyntäminen ja kannattavuus taloyhtiössä Isännöitsijäseminaari 17.11.2015 Helsinki Energia-asiantuntija, tietokirjailija janne.kapylehto@gmail.com Aurinkosähkö Suomessa ei ole tulevaisuutta,

Lisätiedot

ELENIA PALVELEE YLI TUHATTA

ELENIA PALVELEE YLI TUHATTA ELENIA PALVELEE YLI TUHATTA ASIAKASTA PÄIVITTÄIN Saaran päivä palveluneuvojana E-LASKU HELPOTTAA ARKEASI Siirry e-laskuun ja voita tuhannen euron matkalahjakortti ELENIA SÄÄVARMA RAKENTAMINEN VAUHDISSA

Lisätiedot

Lähienergialiitto ry:n lausunto E 36/2015 VP E 37/2015 VP

Lähienergialiitto ry:n lausunto E 36/2015 VP E 37/2015 VP Lähienergialiitto ry:n lausunto E 36/2015 VP E 37/2015 VP Jouni Juntunen 24.9.2015 Suomen Lähienergialiitto ry. / Lähienergialiitto ry:n keskeiset ehdotukset lausunnossa Yhteisöenergian (osto- ja tuotantoyhteenliittymien)

Lisätiedot

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava JAKSON❶TAVOITTEET 1. Tutustu jaksoon 1. Kotona, koulussa ja kaupungissa. Mikä aiheista kiinnostaa sinua eniten? 2. Merkitse rastilla tärkein tavoitteesi tässä jaksossa.

Lisätiedot

Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla. Lauri Hietala Solarvoima OY. www.solarvoima.fi. www.solarvoima.fi

Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla. Lauri Hietala Solarvoima OY. www.solarvoima.fi. www.solarvoima.fi Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla Lauri Hietala Solarvoima OY Toteuttaa avaimet käteen -periaatteella aurinkosähköratkaisuita kotiin, mökille, maatilalle ja teollisuuteen Omat asentajat Tuotteina

Lisätiedot

Kodin tuntu tulee läheltä

Kodin tuntu tulee läheltä Kodin tuntu tulee läheltä Lämmin koti on arvokas, muttei kallis Hippu-kaukolämpö tuo arkeesi turvaa. Edullisesti ja ekologisesti Lapista. Miksi liittyä kaukolämpöön? Kaukolämpö tuo mukavuutta arkeen ihmisistä

Lisätiedot

Pientuotannon liittäminen Elenian verkkoon

Pientuotannon liittäminen Elenian verkkoon Pientuotannon liittäminen Elenian verkkoon Riku Minkkinen, 5.10.2017 Sisältö Elenia Pientuotanto Elenian verkossa Yleistä aurinkosähköjärjestelmien verkkoon liittämisestä Vaatimukset verkkoon liitettäville

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Timo Toikka 0400-556230 05 460 10 600 timo.toikka@haminanenergia.fi www.haminanenergia.fi Haminan Energia lyhyesti Muutos

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen yrittäjyys

Asiakaslähtöinen yrittäjyys Asiakaslähtöinen yrittäjyys Lämpöyrittäjäpäivät 2012 Joensuu Kimmo Tolvanen 2012 Liiketoimintayksiköt Sähkökauppa Verkkopalvelu Sähköntuotanto PKS-konserni lukuina Liikevaihto 124 milj. Investoinnit 15,1

Lisätiedot

Miten sähköä kannattaa tuottaa - visiointia vuoteen 2030

Miten sähköä kannattaa tuottaa - visiointia vuoteen 2030 Miten sähköä kannattaa tuottaa - visiointia vuoteen 2030 Jukka Leskelä Energiateollisuus ry SESKOn kevätseminaari 2013 20.3.2013, Helsinki 1 Kannattavuus? Kilpailukykyisesti Kokonaisedullisimmin Tuottajan

Lisätiedot

Gilles Dyrek. Ohjaus. Jaakko Loukkola. Sinustako kesän 2012. hauskimman komedian yhteistyökumppani?

Gilles Dyrek. Ohjaus. Jaakko Loukkola. Sinustako kesän 2012. hauskimman komedian yhteistyökumppani? Gilles Dyrek Ohjaus Jaakko Loukkola Sinustako kesän 2012 hauskimman komedian yhteistyökumppani? YHTEISTYÖ KANNATTAA AINA! Edessäsi on IdeaTeatterin kesän 2012 esite uusille ja vanhoille yhteistyökumppaneille.

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

MITTAROINTI ETENEE -laskutus muuttuu KESKIAUKEAMALLA LEIKIN LOMASSA KANTA-ASIAKAS- JÄRJESTELMÄN ENERGIAPOLLARI NEUVOO NYT NETISSÄ

MITTAROINTI ETENEE -laskutus muuttuu KESKIAUKEAMALLA LEIKIN LOMASSA KANTA-ASIAKAS- JÄRJESTELMÄN ENERGIAPOLLARI NEUVOO NYT NETISSÄ ENERGIAPOLARIN JA ROVAKAIRAN ASIAKASLEHTI 3 2011 ENERGIAPOLLARI NEUVOO NYT NETISSÄ ROVAKAIRAN OMAT SIVUT KESKIAUKEAMALLA Omien rajojen ylittämistä ja oppia LEIKIN LOMASSA sivut 6-7 Energiapolar aloittaa

Lisätiedot

Komeat puitteet rennolle tapahtumalle

Komeat puitteet rennolle tapahtumalle Bodomin kartanon väki toivottaa sinut tervetulleeksi! Master Golf toimii Bodom-järven rannalla, historiallisen Bodomin kartanon ympärillä, Espoossa. Yhtiö on perustettu vuonna 1987 ja sillä on kaksi erilaista

Lisätiedot

MODUULI 1 TÄRKEÄT VERBIREKTIOT (VERBI + KYSYMYSSANA)

MODUULI 1 TÄRKEÄT VERBIREKTIOT (VERBI + KYSYMYSSANA) MODUULI 1 TÄRKEÄT VERBIREKTIOT (VERBI + KYSYMYSSANA) ASUA + MISSÄ TYKÄTÄ + MISTÄ MENNÄ + MIHIN ANTAA + KENELLE SOITTAA + MITÄ OLLA + KENELLÄ KYSYÄ + KENELTÄ TAVATA + KENET MATKUSTAA + MILLÄ MISSÄ asua

Lisätiedot

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Aimo Aalto, TEM 19.1.2015 Hajautetun energiantuotannon työpaja Vaasa Taustaa Pienimuotoinen sähköntuotanto yleistyy Suomessa Hallitus edistää

Lisätiedot

Yleinen kielitutkinto, keskitaso, harjoituksia /

Yleinen kielitutkinto, keskitaso, harjoituksia / RUOKA LÄMMITTELY 1. Mitä teet aamulla ensimmäiseksi? Entä sen jälkeen? 2. Mihin aikaan syöt yleensä aamupalaa / lounasta / päivällistä / iltapalaa? 3. Mitä teet iltapäivällä? 4. Mitä sinä syöt usein? 5.

Lisätiedot

Sähkön siirron hinnoittelu

Sähkön siirron hinnoittelu Sähkön siirron hinnoittelu Kenneth Hänninen Energiateollisuus ry kenneth.hanninen@energia.fi www.energia.fi Puh. 09 5305 2501 GSM 050 3202439 Suomessa toimii 80 verkkoyhtiötä hyvin erilaisissa olosuhteissa

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Sähkölain muutokset Lausunnoilla nyt? Eduskuntaan 12/2015? Voimaantulo 4/2016?

Sähkölain muutokset Lausunnoilla nyt? Eduskuntaan 12/2015? Voimaantulo 4/2016? Sähkölain muutokset Lausunnoilla nyt? Eduskuntaan 12/2015? Voimaantulo 4/2016? http://tukes.mail-pv.fi/a/s/42342267-ac725c0e6cd0fdc7d696f7318779c76d/1012224 Lääkintätilat jäävät pois sähkötilaluokituksista

Lisätiedot

Talousvaliokunta Caruna. Tomi Yli-Kyyny

Talousvaliokunta Caruna. Tomi Yli-Kyyny Talousvaliokunta 6.6.2017 Caruna Tomi Yli-Kyyny 6.6.2017 Sähkö pitää arjen vauhdissa aina vain varmemmin 664 000 asiakasta ja luku kasvaa 270 carunalaista työntekijää Noin 82 000 km on koko verkkomme pituus

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

VERKKOPALVELUHINNASTO

VERKKOPALVELUHINNASTO VERKKOPALVELUHINNASTO 1.5.2017 HYVÄ ASIAKKAAMME Me Eleniassa palvelemme tuomalla sähkön käyttöösi ja huolehtimalla, että palvelumme pelaa ympäri vuorokauden. Luonnonvoimien katkoessa sähköjä korjaamme

Lisätiedot

Kotien energia. Kotien energia Vesivarastot Norja

Kotien energia. Kotien energia Vesivarastot Norja Esitelmä : Pekka Agge Toimitusjohtaja Aura Energia Oy Tel 02-2350 915 / Mob041 504 7711 Aura Energia Oy Perustettu 2008 toiminta alkanut 2011 alussa. Nyt laajentunut energiakonsultoinnista energiajärjestelmien

Lisätiedot

Suunnittelee ja valmistaa itseseisovia putki ja ristikkomastoja pientuulivoimaloille 1 250 kw

Suunnittelee ja valmistaa itseseisovia putki ja ristikkomastoja pientuulivoimaloille 1 250 kw PORI YLIOPISTOKESKUS 21.9.2010 Esa Salokorpi Cell +358 50 1241 esa@nac.fi Oy Nordic AC Ltd Suunnittelee ja valmistaa itseseisovia putki ja ristikkomastoja pientuulivoimaloille 1 250 kw Modulaarinen rakenne

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

Ilmankos Energiailta. Timo Routakangas 12.10.2010

Ilmankos Energiailta. Timo Routakangas 12.10.2010 Ilmankos Energiailta Timo Routakangas 12.10.2010 C 2 H 5 OH Esittely Timo Routakangas Yrittäjä Energiamarket Tampere Oy Energiamarket Turku Oy Energiamarket Tyrvää Oy RM Lämpöasennus Oy 044 555 0077 timo.routakangas@st1energiamarket.fi

Lisätiedot

MAAKAASUN JA BIOKAASUN ASEMA VEROTUKSESSA. Ylitarkastaja Antti Saastamoinen

MAAKAASUN JA BIOKAASUN ASEMA VEROTUKSESSA. Ylitarkastaja Antti Saastamoinen MAAKAASUN JA BIOKAASUN ASEMA VEROTUKSESSA Ylitarkastaja Antti Saastamoinen MAAKAASUN VEROTUS Maakaasusta suoritetaan valmisteveroa, kun sitä luovutetaan kulutukseen Suomessa. Maakaasun verovelvollisia

Lisätiedot

Sähkön hinta. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 040-5066564. J.Partanen www.lut.fi/lutenergia Sähkömarkkinat

Sähkön hinta. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 040-5066564. J.Partanen www.lut.fi/lutenergia Sähkömarkkinat Sähkön hinta Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 0405066564 1 LUT strategiset painopistealueet Energiatehokkuus* ja energiamarkkinat Strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen Tieteellinen

Lisätiedot

Varavoima maatiloilla

Varavoima maatiloilla Varavoima maatiloilla Poista tarpeettomat logot Pihtauspäivä 15.3.2013 Jarmo Viitala Sähkökatkon aiheuttajat Lähde: energiateollisuus 2 Sähkökatkon aiheuttajat maaseudulla ja taajamissa Lähde: energiateollisuus

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Liiketoiminta edellä energiamurroksen kärkeen. Virtaa puhtaasti.

Liiketoiminta edellä energiamurroksen kärkeen. Virtaa puhtaasti. Liiketoiminta edellä energiamurroksen kärkeen Pori Energia kestävän kehityksen linjoilla ARVOT VISIO TOIMINTA-AJATUS Teemme työtä vastuullisesti, yhdessä toimien, asiakasta, työtä ja toisiamme arvostaen

Lisätiedot

PKS Sähkönsiirto Oy:n esittely

PKS Sähkönsiirto Oy:n esittely Fingrid Oyj, verkkotoimikunta 15.2.2017 PKS Sähkönsiirto Oy:n esittely PKS Sähkönsiirto Oy 1 Sisältö Yhtiö, tunnusluvut 20 ja 0,4 kv verkkojen kehittäminen 20 kv vierimetsien hoito 110 kv verkko Odotukset/toiveet

Lisätiedot

Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016

Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016 Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016 Janne Käpylehto Energia-asiantuntija, tietokirjailija Dodo RY janne.kapylehto@gmail.com Sisältö Yleistä aurinkosähköstä, kytkennät, hintakehitys Taloudelliset mallinnukset

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus

Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus 26.11.2003 Professori Jarmo Partanen Lappeenrannan teknillinen yliopisto 1 Skandinaavinen sähkömarkkina-alue Pohjoismaat on yksi yhteiskäyttöalue: energian

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 77/422/2011 1.6.2011 ASIA Sähkön perusmaksuja koskeva alennus ASIANOSAINEN Fortum Markets Oy TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Juha Lustman VIREILLETULO 8.2.2011 SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni.

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. www.ren.fi Rakentajan opas 2013 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. 1. Tontilla olevat kaapelit Ennen

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 4.11.2015 Lauri Penttinen Hoitokuluista energiaan ja veteen

Lisätiedot

TULE MUKAAN TALKOISIIN

TULE MUKAAN TALKOISIIN TULE MUKAAN TALKOISIIN Tue kanssamme helposti ja maksuttomasti Uutta Lastensairaalaa Kun vaihdat e-laskuun tai lataat maksuttoman Elenia Mukana -sovelluksen, me lahjoitamme 50 senttiä puolestasi Uudelle

Lisätiedot

ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI

ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI Energianeuvontailta 1 Energia-alan energiatehokkuusopimus Keravan Energia -yhtiöt liittyivät energiatehokkuussopimukseen huhtikuussa 2008 Energian tuotanto, siirto ja

Lisätiedot

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Raportin kohderyhmä: Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy Vastaajia yhteensä: 19 1 Raportin lukuohjeet - Raportin alussa näytetään tää indeksit: it Indeksi tarkoittaa

Lisätiedot

AURINKOSÄHKÖN YHTEISTILAUS

AURINKOSÄHKÖN YHTEISTILAUS Uusikaupunki 26.3.2014 AURINKOSÄHKÖN YHTEISTILAUS 1 Osana HINKU- hanketta toteutettiin Suomen suurin aurinkosähköjärjestelmien yhteistilaus. Neljän kunnan kiinteistöihin ja n. 25 yksityiskotiin asennetaan

Lisätiedot

Täydellinen lahja onnitteluun, muistamiseen ja palkitsemiseen! Vahvista suhteitasi Joyful -joululahjakortilla! www.joyful.fi

Täydellinen lahja onnitteluun, muistamiseen ja palkitsemiseen! Vahvista suhteitasi Joyful -joululahjakortilla! www.joyful.fi Täydellinen lahja onnitteluun, muistamiseen ja palkitsemiseen! Vahvista suhteitasi Joyful -joululahjakortilla! www.joyful.fi 2 Lahjakortti joka antaa moninkertaisen elämyksen! Joyful -lahjakortti on helppo

Lisätiedot

Lammin Osuuspankki Lähellä ihmistä

Lammin Osuuspankki Lähellä ihmistä Lammin Osuuspankki Lähellä ihmistä Vuosikatsaus 2016 Lammin Osuuspankin vuosi Lammin Osuuspankin tulos, kannattavuus ja vakavaraisuus paranivat vuoden 2016 aikana ja pankki saavutti näin tilikaudelle asettamansa

Lisätiedot

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA 1 (3) Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA TVPE 11 A Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen 1. Soveltamisala

Lisätiedot

Ruukki aurinkosähköpaketit Myynnin info 6.10.2014. Myynti- ja tuotekoulutus 5.-6.3.2014

Ruukki aurinkosähköpaketit Myynnin info 6.10.2014. Myynti- ja tuotekoulutus 5.-6.3.2014 Ruukki aurinkosähköpaketit Myynnin info 6.10.2014 1 Myynti- ja tuotekoulutus 5.-6.3.2014 Yleinen Ruukin aurinkoenergiatuoteperhe omakotitaloihin laajenee Ruukki aurinkosähköpaketeilla 27.10.2014 alkaen

Lisätiedot