VALOVIESTI. Uudet Piika -myyntituotteet s. 11 Rakkaudesta leipomiseen s. 14 Hajautettu pientuotanto s. 24 PARIKKALAN VALO OY:N ASIAKASLEHTI 1/2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALOVIESTI. Uudet Piika -myyntituotteet s. 11 Rakkaudesta leipomiseen s. 14 Hajautettu pientuotanto s. 24 PARIKKALAN VALO OY:N ASIAKASLEHTI 1/2015"

Transkriptio

1 1/2015 VALOVIESTI PARIKKALAN VALO OY:N ASIAKASLEHTI Uudet Piika -myyntituotteet s. 11 Rakkaudesta leipomiseen s. 14 Hajautettu pientuotanto s. 24

2 SISÄLTÖ 4 PÄÄKIRJOITUS 5 Parikkalan Valo Oy:n tilivuosi Lähes 40 vuotta paikallisen palveluksessa 8 Maaseutuympäristö ja omistuksen rakenne vetivät uuden johtajan Parikkalaan 10 Säästääkö kilpailuttamisella? 11 Uudet Piika -myyntituotteet 12 Verkostossa tapahtuu 14 Rakkaudesta leipomiseen 16 Kanta-asiakasedut 20 Lastensivut 21 Kevätkilpailu 20 Sähköverkon rakentamisen PTS Autotalli viidelle kuorma-autolle 22 Paintball on vakiinnuttanut paikkansa Parikkalassa 24 Hajautettu pientuotanto 26 Näin luet sähkölaskuasi 27 Älä katkaise sähköjä pääkytkimestä Olin seurannut Parikkalan Valoa mielenkiinnolla jo jonkin aikaa. Haasteellinen maaseutujakeluverkko myrskyineen ja laaja omistajapohja kiinnostivat. s. 8 Maakaapeleiden asennuksia jatketaan Punkaharjun taajamassa Tuironniemestä Ahopellon, Saunalahden ja SOS -lapsikylän suuntaan. Työt keskittyvät tämän kesän aikana valtatie 14:n itäpuolelle. s. 12 Energian hinnan noustessa alkaa sen tuottaminen omin voimin muuttua koko ajan kannattavammaksi. Ympäristön kuormittamisen vähentäminen ja ilmastonmuutoksen hillitseminen ovat yhä tärkeämpinä tekijöinä ajateltaessa tulevaisuutta. s. 24 YHTEYS TIEDOT Parikkalantie Parikkala puh Toimistomme on avoinna: klo 9:00-15:30 (MA-PE) Janne Rouvinen toimitusjohtaja ASIAKASPALVELU JA TALOUSHALLINTO Nina Laine talouspäällikkö Eeva Pajari-Immonen palkanlaskija Sanna Hallikainen kirjanpitäjä osakeasiat Sähköliittymät Ritva Reinikainen myyntiassistentti Anne Varis asiakasneuvoja Sähkölaskutus Mari Laukkanen asiakasneuvoja Tiina Neuvonen asiakasneuvoja Leena Paajanen asiakasneuvoja Kirsi Suomalainen asiakasneuvoja

3 Kaikkien 2015 vuoden aikana uuden sähkönmyyntisopimuksen kanssamme solmineiden asiakkaiden kesken arvotaan vuoden lopussa Apple IPad tabletti tietokone. Valitse Valo - Voita IPad Parikkalantie 15, Parikkala Puh SÄHKÖNMYYNTIOSASTO Sähkönmyynti ja -markkinointi, sähkönkäytön neuvonta ja sähkösopimukset Mika Lirkki myyntipäällikkö VERKKO-OSASTO Olli Mattila osastopäällikkö Rakennus, kunnossapito, kalusto Pekka Suomalainen työpäällikkö Verkoston suunnittelu Hannu Ahokas suunnittelupäällikkö Helena Hämäläinen suunnitteluassistentti Mittarointi Timo Karhinen tiimipäällikkö

4 4 PÄÄKIRJOITUS YRITYKSEN MENESTYMINEN VAATII SITOUTUMISTA Parikkalan Valo Oy:n perustehtävänä on tarjota asiakkailleen laadukasta ja asiantuntevaa energia-alan lähipalvelua. Toimintamme perustana on asiakaslähtöisyys, jossa tavoitteena on tunnistaa asiakkaiden tarpeet ja vastata niihin. Paikallisena sähköyhtiönä olemme tuttu ja jatkuvasti läsnä oleva yhteistyökumppani alueen asukkaille ja yrityksille. Vahvuutenamme on työhönsä hyvin sitoutunut ja osaava henkilökunta. Yrityksen johtaminen vaatii jatkuvaa valppautta ja ennakointia toimintaan kohdistuvissa muutostarpeissa. Menestyvän yrityksen on hiottava strategioita jatkuvasti ja pystyttävä tekemään tarvittavia päätöksiä nopeasti, unohtamatta yhtiömme arvoja. Tässä työssä korostuu yhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen välinen saumaton yhteistyö. Toimitusjohtajan osaaminen ja sitoutuminen ovat avainasemassa yhtiön menestymisen kannalta. Eläkkeelle jäänyt toimitusjohtaja Arto Tiainen on onnistunut erinomaisesti tässä vaativassa tehtävässä viimeisen 30 vuoden aikana. Hyvän pohjan johtajatyölle antoi aikaisempi työkokemus yhtiön sähkönmyynnissä, asennustarkastajana ja jakeluinsinöörinä. Kaikilla toiminnallisilla ja taloudellisilla mittareilla mitattuna Parikkalan Valo on hyvin johdettu paikallinen sähköyhtiö. Vahvan erikoisosaamisen lisäksi Arto tunnetaan vahvasti yhtiöön ja kotiseutuun sitoutuneena johtajana. Hänen monipuolinen ja aktiivinen urheiluharrastus on tuonut positiivista lisäenergiaa johtajatyöhön ja toiminut samalla innostavana esimerkkinä koko henkilökunnalle. Arto Tiaisen toimitusjohtajauran alkuvaiheessa, 1980-luvun puolivälissä, elimme vahvan kasvun ja toiminnan laajentumisen aikaa. Sähkön käytön voimakas kasvu vaati merkittäviä investointeja verkostoon ja sähköasemiin. Halusimme palvella asiakkaitamme mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Asennus- ja myymälätoiminta oli vilkkaimmillaan 1980-luvun loppupuolella. Parikkalan Valon työntekijämäärä oli enimmillään lähes 100 henkilöä. Suomen sähkömarkkinoiden vapautumiseen valmistauduttiin huolellisesti 1990-luvulla. Yhteistyötä tiivistettiin entisestään toimialueella ja lähialueen muiden paikallisten sähköyhtiöiden kanssa. Sähkön hankintaa varten perustettiin yhteistoimintayhtiö Kaakon Voima Oy ja myöhemmin Kaakon Energia Oy. Samalla Parikkalan Valo Oy erikoistui ja keskittyi energia- ja verkkopalveluun. Näiden toimien seurauksena yhtiön edellytykset pärjätä sähkömarkkinoilla paranivat ja yhtiön talous vahvistui. Määrätietoisen toiminnan ja hedelmällisen yhteistyön ansiosta Parikkalan Valo on pysynyt kilpailukykyisenä ja laadukkaana toimijana. Sähkömarkkinalain edellyttämät mittavat investoinnit sähköverkkoon on käynnistetty etupainotteisesti, jolla pyritään varmistamaan asiakkaiden laadukas sähkönsaanti. Kotimaiseen sähköntuotantoon olemme satsanneet merkittävästi yhteisomistusyritysten kautta, jotta sähkön saanti kohtuulliseen hintaan olisi turvattu tulevaisuudessakin. Kiitoksia Arto Tiaiselle merkittävästä ja tuloksellisesta työurasta Parikkalan Valossa. Nyt Artolla on enemmän aikaa mieluisille harrastuksille ja läheisille ihmisille. Hyviä eläkepäiviä! Uuden toimitusjohtajan haku käynnistettiin hyvissä ajoin viime syksynä ja valinta suoritettiin loppuvuodesta Uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin sähkötekniikan diplomi-insinööri Janne Rouvinen. Hän on aikaisemmin toiminut Keminmaan Energia Oy:n toimitusjohtajana. Janne aloitti Parikkalan Valon toimitusjohtajana alkaen. Tervetuloa johtamaan pian 80 vuotta täyttävää paikallista sähköyhtiötä! Toivotan Parikkalan Valon omistajille, asiakkaille, yhteistyökumppaneille, henkilöstölle ja hallinnon edustajille hyvää kesää! Ari Berg Hallituksen puheenjohtaja Parikkalan Valo Oy

5 NINA LAINE TALOUSPÄÄLLIKKÖ PARIKKALAN VALO OY:N TILIVUOSI Sähkönmyyntitoiminta Sähkönmyyntitoiminnan liikevaihto oli 4,2 milj. euroa. Toiminnan tulos jäi tappiolliseksi ,46 euroa. Tulos jäi selvästi budjetoidusta tavoitteesta. Sähkön hintaa korotettiin vuoden 2014 alussa 3 %. Myyntimäärien lasku ja sähkön alhaisesta markkinahinnasta johtuva kilpailun kiristyminen vaikuttivat voimakkaasti tulokseen. Voimatuotanto-osuuksien tuotanto jäi alhaiseksi ja tulos tappiolliseksi, koska markkinahinnat olivat alhaisia. Verkkoliiketoiminta Verkkoliiketoiminnan liikevaihto oli 5,3 milj. euroa. Tulos oli voitollinen ja budjetoidun mukainen ,39 euroa. Lämpimien säiden vuoksi myös sähkön siirtomäärät alenivat. Verkostorakentamisen ja perusparannuksen investoinnit vuoden aikana olivat 1,9 milj. euroa. Investoinnit kohdistuivat pääosin toimitusvarmuuden parantamiseen. Verkostoautomaatiota vahvistettiin uusilla kaukokäytettävillä erotinasemilla. Lisäksi sähköverkon toimitus- ja käyttövarmuutta parannettiin vierimetsien raivauksella ja erottimien lisäämisellä. Investoinnit Sähkömarkkinalaki asettaa tiukkoja vaatimuksia sähkönjakeluverkon toimitusvarmuudelle, sähkökatkoille ja vakiokorvauksille. Laki asettaa vaatimukset säävarman verkon rakentamiselle 15 vuoden aikana. Tilikaudella 2014 verkostorakentamiseen ja perusparannukseen käytettiin 1,9 milj. euroa. Maakaapelointiasteemme on pienjänniteverkossa noin 50 %. Simpeleen taajaman ja Mikkolanniemen alueen maakaapelointi valmistui vuoden 2014 aikana. Punkaharjun taajamassa kaapelointityöt aloitettiin ja Parikkalan taajaman suunnittelu käynnistyi. Sähköverkon kehittämissuunnitelman mukaisesti olemme lähteneet toteuttamaan sähkömarkkinalain mukaista kehittämisvelvoitetta. Tavoitteen saavuttaminen tulee vaatimaan suuria investointeja sähkönjakeluverkkoon tulevina vuosina. Tulevaisuuden näkymät Parikkalan Valo Oy:n toimintaa tullaan edelleen kehittämään paikallisena luotettavana energia-alan osaajana. Pyrimme vaikuttamaan positiivisesti seutukunnan kehittymiseen. Yhtiön tulokseen tulevat vaikuttamaan eniten kasvavat investoinnit, seutukunnan taloudellinen kehitys, markkinahinnan muutokset ja markkinariskien vaikutukset. Kilpailu sähkömarkkinoilla tulee edelleen kiristymään, jonka johdosta asiakassuhteiden hoito ja pysyvyyden varmistaminen tulevat olemaan painopistealueitamme. Verkkoliiketoiminnan sähkön toimitusvarmuuden parantaminen on edelleen yksi päätavoitteistamme. Tavoitteena on, että toimintaa kehittämällä voimme varmistaa asiakkaille kohtuullisen verkkopalvelujen hintatason. Yhteistyöverkostojen avulla tehostamme toimintaa sähkönhankinnassa, tuotannossa ja tietojärjestelmissä. Yhteistyöstrategian mukaisesti osallistumme Kaakon Energia Oy:n omistusosuuden kautta tuotantohankkeisiin. Olemme mukana Fennovoima Oy:n ydinvoimahankkeessa sekä panostamme vesija tuulivoimaan SV Vesivoima Oy:n ja Puhuri Oy:n projekteissa. INVESTOINTIEN OMARAHOITUS Investoinnit Omarahoitus % LIIKEVOITTO 2, MAKSUVALMIUS 4,

6 Arto Tiainen jää ansaitulle eläkkeelle ja jättää seuraajalleen luotsattavaksi hyvin hoidetun sähköyhtiön.

7 Lähes 40 vuotta paikallisen 7 palveluksessa TERHI TORIKKA Parikkalan Valon pitkäaikainen toimitusjohtaja Arto Tiainen jää toukokuussa eläkkeelle hyvillä mielin. Taakse jää piirun vaille 39 vuoden mielenkiintoinen ura ja mukava työyhteisö. Edessä on lisää aikaa urheiluharrastuksille ja lastenlapsille. Ja yhtiökin tuntuu jäävän hyviin käsiin. Arto Tiainen Syntynyt vuonna 1952 Haminassa, asunut lapsuutensa Simpeleellä Koulutukseltaan sähköinsinööri Toimitusjohtaja Arto Tiainen istui huhtikuussa tutun pöydän ääreen leppoisana. Kevät oli kulunut pitkälti lomaillessa ja eläkepäivät häämöttivät lähellä, toukokuun alussa. Niille pitkään talossa viihtynyt johtaja siirtyy hyvillä mielin. Eläköitymisen aikataulu on ollut tiedossa pitkään ja siihen on ehtinyt valmistautua rauhassa. Lisäksi on mukavaa jättää seuraajalle yhtiö, jonka Tiainen uskoo pärjäävän kilpailussa jatkossakin, vaikka haasteita riittää. Vahvuutemme on paikallisuus, moni on omistaja jo useammassa sukupolvessa. Kotikunnasta on huolehdittava ensisijaisesti. Asiakkaat on pidettävä tyytyväisinä ja palvelu kunnossa. Yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa pitää rakentaa lisää, Tiainen pohtii. Hän kiittelee sekä yhtiön henkilökuntaa että hallintoa hyvästä ja avoimesta yhteistyöstä. Ihmiset tekevät tuloksen. Valtavia muutoksia todistamassa 63-vuotias Tiainen on saanut todistaa uransa aikana Parikkalan Valossa valtavia muutoksia. Ensimmäiset kokemukset yhtiöstä tulivat kesätöistä ja varsinainen työrupeama alkoi vuonna 1976 sähkönmyynnillä ja asennustarkastuksilla. Silloin ympäristö oli vielä varsin jäykkä ja laitosmainen. Myyntituotteena sähkölämmitys oli seitsemänkymmentäluvulla hyvin suosittua. Myös sähkönhintoihin liittyvän sääntelyn Tiainen muistaa. Sittemmin markkinamuutokset toivat työhön uutta ulottuvuutta. Markkinoiden vapautumiseen 1990-luvulla vastattiin muun muassa luomalla yhteisyrityksiä muiden saman kokoluokan toimijoiden kanssa. Koitettiin saada isojen kaltaisia kilpailuetuja, ja onnistuttiin. Muun ohessa tietotekniikka ja tietoliikenne kehittyivät kovaa vauhtia. Esimerkiksi verkostoautomaatio toi mahdollisuuden ohjata maastossa olevia katkaisijoita ja erottimia toimistosta käsin. Vikojen kestot lyhenivät ratkaisevasti, kun kytkentöjä varten ei tarvinnut päästä fyysisesti paikalle. Perusvoimalle tarvetta tulevaisuudessa Nyt sähköalalla eletään jälleen aivan erilaisessa tilanteessa, kun tukipolitiikka ja muut poliittiset päätökset muuttavat sähkön eri tuotantomuotojen kilpailutilannetta. Markkinalähtöisempään suuntaan pitäisi päästä, Tiainen arvioi. Tiainen toivoo, että tulevaisuudessa Suomessa huolehdittaisiin sähköntuotannon omavaraisuudesta. Investoinnit päästöttömään perusvoimaan tulisi saada kannattavaksi, näin varmistettaisiin vakaa hintataso asiakkaille. Monipuolinen sähköntuotanto on paikallaan, mutta nykyinen tukipolitiikka johtaa investoinnit tuettuun tuotantoon, eikä perusvoimaan olla valmiita investoimaan. Iso haaste maaseudun toimijalle on uusi sähkömarkkinalaki, jonka perusteella metsissä ja pelloilla kulkevaa verkkoa pitää siirtää tienvarsille ja muuttaa maakaapeliksi. Tämä vaatii isoja investointeja, joihin Parikkalan Valo on jo ryhtynyt. Raha investointeihin on tiukassa, sillä kilpailu on kovaa, ja sähkönmyynnin marginaalit pienet. Parikkalan Valoon vuonna 1976 Toimitusjohtajaksi 1985 Asuu Parikkalassa Vaimo, kaksi tytärtä ja kolme lastenlasta Harrastaa golfia, hiihtoa ja laskettelua Unohtumattominta uralla: Asta- ja Veera myrskyjen korjaus vuonna 2010 Asta- ja Veera-myrskyt jäävät varmasti mieleen Eläkepäivillään Tiainen aikoo keskittyä urheiluharrastuksiin sekä antaa aikaansa myös lastenlapsille. Lisäksi omakotitalossa ja mökissä riittää aina tekemistä. Sähköasioissa mies jää asiakkaan ja pienomistajan rooliin. Ei ole enää tarvetta osallistua. Jatkossa myös sääennusteet voi katsoa rennommin. Kyllähän se aina tietyn stressin on aiheuttanut, jos myrskyä luvataan, Tiainen myöntää. Tosin hän myös tietää, että niistäkin selvitään. Sen osoitti uran unohtumattomin tapaus, Asta- ja Veera myrskyjen iskeminen rajusti yhtiön koko jakelualueelle. Koko verkko oli alhaalla. Korjaukset kestivät kaikkiaan viisi viikkoa. Porukka venyi ja yhteishenki kasvoi. Tiukassa paikassa suomalaisista löytyy näyttämisen halua ja yritystä, johtaja kiittelee. Myrskyt nousevat edelleen usein puheeksi asiakkaiden kanssa. Vaikka katkot olivat pitkiä, olemme saaneet kehuja tilanteen hoitamisesta.

8 Janne Rouvinen Syntynyt vuonna 1976 Kiteellä Koulutukseltaan sähkötekniikan diplomiinsinööri, 2005 Parikkalan Valoon vuonna 2015 Asuu Parikkalassa Harrastaa uintia, hiihtoa, laskettelua Unohtumattominta uralla: Myrskytuhojen korjaukset Parikkalan Valon uusi toimitusjohtaja Janne Rouvinen tarttui toukokuun alussa käynnistyneeseen pestiinsä innolla. Hän uskoo vakaasti, että paikallinenkin toimija voi olla tehokas. Parikkalan Valo sai toukokuun alusta uudeksi kapteenikseen Janne Rouvisen. 39-vuotias uintiharrastaja palaa melkein juurilleen, sillä hän on kotoisin Kiteeltä. Tunnelmat ovat hyvät. Ihmiset ovat helposti lähestyttäviä ja avoimia, mukava savo-karjalainen ilmapiiri tuntuu, Rouvinen luonnehtii. Seitsemän edellistä vuotta Keminmaan Energian toimitusjohtajana Lounais-Lapissa työskennelleelle Rouviselle itä oli mieluinen suunta. Täällä on vaaramaisemat, järvet, kavereita ja perhe. Kovasti houkutti myös kiinnostava työ. Olin seurannut Parikkalan Valoa mielenkiinnolla jo jonkin aikaa. Haasteellinen maaseutujakeluverkko myrskyineen ja laaja omistajapohja kiinnostivat. Uusi toimitusjohtaja on innokas uimari ja uinut paljon myös kilpaa. Kuva on Puruveden rannalta Kiteen Mäntylahdesta. Puruvesi on mieluisin vesistö harrastaa avovesiuintia, johtuen puhtaasta vedestä ja hienoista rannoista, eikä vastaranta tule heti vastaan, Rouvinen kuvailee. KUVA JARMO SALLINEN Täällä ei laahata perässä. Ammattitaitoiseen, innovatiiviseen ja nuorekkaaseen organisaatioon sekä vakavaraiseen ja hyvin hoidettuun yhtiöön oli helppo tulla.

9 TERHI TORIKKA 9 Maaseutuympäristö ja omistuksen rakenne vetivät uuden johtajan Parikkalaan Kehityksen eturintamassa Rouvinen uskoo vakaasti, että paikallinen maaseututoimijakin voi olla tehokas ja kulkea kehityksen eturintamassa, kuten Parikkalan Valo. Täällä ei laahata perässä. Ammattitaitoiseen, innovatiiviseen ja nuorekkaaseen organisaatioon sekä vakavaraiseen ja hyvin hoidettuun yhtiöön oli helppo tulla. Edeltäjänsä tavoin Rouvinen näkee paikallisuuden isona vahvuutena. Työllistämme paikallisia ja raha jää tälle seudulle. Sähkönsiirrossa paikallisuus näkyy Rouvisen mukaan asiakasta lähellä olevana palveluna ja kohtuullisena hinnoitteluna. Vapaa-ajalla veteen Kiteellä kasvanut ja Lappeenrannassa opiskellut Janne Rouvinen viettää vapaa-aikansa mieluiten vedessä. Entinen kilpauimari käy Punkaharjulla tai Kiteellä uimassa 4-5 kertaa viikossa. Kesällä häntä kutsuvat myös avovedet, esimerkiksi Savonlinnan halkiuinnin voittoja on kertynyt useita. Rouvinen on jakanut taitojaan myös pitämällä tekniikkauimakouluja. Talvella harrastuksiin kuuluvat myös laskettelu ja hiihto sekä metsänhoitotyöt kotiseudulla Kiteellä. Väistyvän toimitusjohtajan tavoin Rouvinenkin myöntää, että säätiedotteet tulee seurattua melko tarkasti vapaa-ajallakin. Tuuli ja lämpötila kertovat miten liikevaihtoa kertyy ja kuinka verkko kestää. Vahinkoja alkaa tulla, kun mennään yli 20 metriin sekunnissa. Myrskyn jälkien korjaamisesta Rouvisella on käytännön kokemusta kesätyöajoiltaan Pohjois-Karjalan Sähköltä, missä hän toimi asentajana. Ja täällä yhtiössähän kokemusta myrskyistä riittää, siitä ei ole epäilyksiä. Isoja investointeja edessä Haasteina uusi toimitusjohtaja mainitsee uuden sähkömarkkinalain kehittämisvelvoitteet, jotka merkitsevät maaseutujakeluyhtiöille isoja investointeja. Myös sähkömarkkinoiden entisestään kiristynyt kilpailu sekä tuotantotuet ja niihin liittyvät poliittiset päätökset tuovat omat haasteensa. Lähivuosina yhtiön suunnitelmissa on jatkaa sähkönjakeluverkon uudistamista laaditun verkostostrategian mukaisesti. Maakaapelointia tullaan lisäämään etenkin taajamissa ja taajaman ulkopuolella ilmajohtoverkkoa siirretään suojaisampiin paikkoihin. Toimenpiteillä pyritään parantamaan toimitusvarmuutta. Myös omaa sähköntuotantoa yhteisomistusyhtiöiden kautta tullaan lisäämään. Nämä investoinnit vaativat runsaasti pääomaa. Janne Rouvinen aloitti Parikkalan Valon toimitusjohtajana toukokuun alusta.

10 10 MIKA LIRKKI MYYNTIPÄÄLLIKKÖ SÄÄSTÄÄKÖ KILPAILUTTAMISELLA? Sähkönenergian myyjät ovat olleet viime aikoina markkinoilla erittäin aktiivisia. Edulliset päästöoikeudet, heikko taloudellinen tilanne ja lämmin talvi yhdessä ovat laskeneet sähkön tukkuhinnan alhaiselle tasolle. Suurimmat alan toimijat ovat olleet aktiivisina markkinoimassa sähköä useissa eri markkinointikanavissa. KULUTTAJAN SÄHKÖMAKSUJEN RAKENNE Vuotuiset sähkömaksut koostuvat kolmesta osa-alueesta sähköenergiasta, sähkönsiirrosta ja sähköverosta. Ainoastaan sähköenergian voi ostaa miltä tahansa Suomessa toimivalta vähittäismyyjältä. Nämä maksut kattavat kulutetun energian. Asiakas maksaa sähkön siirrosta aina paikalliselle verkkoyhtiölleen. Sähkön siirtomaksulla katetaan sähköverkon kunnossapito, saneeraaminen, vikapäivystys ja viankorjaus kaikkina vuorokauden aikoina ja mahdolliset pitkistä sähkökatkoista maksettavat lakisääteiset vakiokorvaukset. Sähkönsiirtomaksussa asiakas maksaa mahdollisuudesta käyttää sähköä haluamaansa ajankohtana. Sähkön siirrolle on Suomessa sallittu 6 % tuotto verkkoyhtiön verkko-omaisuuteen nähden. Tätä valvoo Energiavirasto. Siirtomaksujen yhteydessä sähköyhtiö kerää valtionkassaan sähköveroa, joka muodostaa jo huomattavan osan sähkölaskun loppusummasta. Sähköveron suuruus on 2,79372 snt/kwh veroluokassa 1, joka kattaa muut sähkönkäyttäjät paitsi tuottavan ja valmistavan teollisuuden. Hallitus nosti veroluokan 1 sähköveroa 2015 vuoden alussa 18,4%. MITÄ ON HYVÄ HUOMIOIDA SÄHKÖNHINTOJA VERTAILLESSA Kuluttajaa kiinnostaa viime kädessä se, mitä hän joutuu maksamaan sähköntoimituksesta kokonaisuutena. Mikäli kulutus on pienentynyt reilusti esim. maatalouden lopettamisen myötä, niin kannattaa olla yhteydessä omaan asiantuntevaan sähköyhtiöön, jossa tarkistetaan myös sähkönsiirtotuotteen taloudellisuus muuttuneeseen tilanteeseen nähden. Tätä ei puhelinmyyjä tee. Olennaista on käyttää vertailussa samaa kulutusarvioita kaikkien toimittajien kohdalla. Kannattaa varmistua, että sähköntarjoajan hintavertailu suoritetaan käytössä olevaan tuotteeseen eikä esimerkiksi kalliimpaan tuotteeseen ja tuotevertailussa käytetään verollisia hintoja. Sähkönmyyjiltä saapuva posti on tutkittava muutoinkin tarkasti. Onko saapunut kirje sovitusta tarjous vai sopimusvahvistus? Mahdollisiin virheisiin on reagoitava välittömästi, jotta asia voidaan korjata. Eroja on myös palvelun sisällössä. Esimerkiksi paperilasku ei ole kaikilla ilmainen ja sopimuksen irtisanominen ei välttämättä onnistu muuten kuin kirjallisesti. Paikalliselta yhtiöltä tulee sähkönmyynti ja sähkönsiirto samalla laskulla. Myyjän vaihtuessa uudelta myyjältä tulee oma laskunsa, mutta omalta verkkoyhtiöltä tulee edelleen lasku sähkönsiirrosta, ellei myyjän kanssa ole sovittu läpilaskutuksesta. Pankissa makset- taessa myös tästä aiheutuu lisäkuluja. Vain puhelimitse ja sähköpostilla tavoitettavan myyjän asiakaspalvelun tavoitettavuuskaan ei välttämättä ole aina helppoa. Kattaako tarjottu määräaikainen sopimus kaksi talvea vai vain 18 kk? Talvella sähkönhinnassa on mahdollisuus suurillekin vaihteluille. Joka tapauksessa kannattaa aina pyytää tarjous myös oman alueen sähköyhtiöstä. ESIMERKKEJÄ SÄHKÖMAKSUJEN JAKAUTUMISESTA Muutama esimerkkilaskelma vuoden sähkömaksujen jakautumisesta erilaisissa kohteissa. Laskelmat on tehty Parikkalan Valon siirtohinnastolla ja kanta-asiakashinnalla sisältäen 24% alv:n. Kertauksena mainitaan, että sähkönmyynnin osuus on ostettavissa miltä myyjältä tahansa. Esimerkki: kerrostalo/ rivitalo vuosikulutus 2000 kwh, yleissähkö Sähkönsiirto 332 Sähkövero 55 Sähkönmyynti 178 Esimerkki: vapaa-ajan asunto vuosikulutus 5000 kwh, yleissähkö Sähkönsiirto 434 Sähkövero 140 Sähkönmyynti 390 Esimerkki: omakotitalo vuosikulutus kwh, yleissähkö Sähkönsiirto 876 Sähkövero 503 Sähkönmyynti 1306 Esimerkki: omakotitalo vuosikulutus kwh, kausisähkö (talvipäivä 8000 kwh, muu aika kwh) Sähkönsiirto 1228 Sähkövero 698 Sähkönmyynti 1618

11 MIKA LIRKKI MYYNTIPÄÄLLIKKÖ UUDET Piika -myyntituotteet 11 Vuoden vaihteessa uudistimme sähkönmyynti tuoteperheemme nimiä. Halusimme valita nimeksi yksilöllisen ja erityisesti meidän seutukunnalle tunnistettavan nimen. Tästä ajatuksesta syntyi Piika -tuoteperhe. Toistaiseksi voimassa oleva sopimusperheemme. Helppo ja vaivaton vaihtoehto. Näille tuotteille on mahdollista solmia kanta-asiakassopimus, jolla saa 6 % kanta-asiakasalennuksen sulakeryhmissä A. YleisPiika Tyypillisesti kerrostalot, rivitalot, vapaa-ajanasunnot ja omakotitalot ilman sähkölämmitystä. Vuosikulutus alle kwh YöPiika Sähkölämmittäjät, maatilat. Vuosikulutus yli kwh KausiPiika Sähkölämmittäjät, maatilat. Vuosikulutus yli kwh ViherPiika Uusi ympäristöystävällinen tuotteemme. Sähkö on tuotettu 100 % uusiutuvilla energian tuotantomuodoilla. Hinta on kanta-asiakashinta + 0,20 snt/kwh. TehoPiika Yli 63A liittymien toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus. VuosiPiika Määräaikainen sähkösopimus, joka on voimassa 24 kk. Hinta säilyy samana koko sopimusjakson. Sopimus päättyy sopimusjakson päättyessä. Pyydä meiltä tarjous. VIKAPALVELUMME ON AVOINNA 24 h Alueen ja asiakkaan hyvinvointi sekä palvelun helppous ovat meille avainasioita. Vuorokauden ympäri Sinua palvelevat tutut ja luotettavat asiantuntijat. Voit tarkistaa häiriötilanteen myös kotisivuiltamme Häiriötilanne puh Parikkalantie 15, Parikkala puh

12 12 VERKOSTOSSA tapahtuu PEKKA SUOMALAINEN TYÖPÄÄLLIKKÖ Maakaapeleiden asennuksia jatketaan Punkaharjun taajamassa Tuironniemestä Ahopellon, Saunalahden ja SOS -lapsikylän suuntaan. Työt keskittyvät tämän kesän aikana valtatie 14:n itäpuolelle. Parikkalassa maakaapelointityöt aloitetaan Tetrisuontien varresta tulevan syöttölinjan kaivulla Kirjolan suuntaan. Kesän tavoitteena olisi saada Kirjolan, yhteiskoulun ja paloaseman seutu maakaapeloitua. Kirkonkylän alue jäänee seuraavan vuoden puolelle. Melkoniemen raivaus Muikkulahden ja Vuoriniemen välinen yhdysjohto valittiin kohteeksi, jossa tehdään erityinen sähkölinjan vierimetsän harvennus. Linjan varresta poistetaan vesakko sekä riukuuntuneet, lahot ym. heikkovartiset puut, joilla on suuri riski kaatua lumen tai tuulen takia linjalle. Lisäksi linjan vierimetsää harvennetaan n. 15 metrin etäisyydeltä, niin että jäljelle jäävä puusto järeytyy vahvaksi tukkipuuksi, joka kestää paremmin tuulta ja lumikuormaa. Maanomistajien suhtautuminen asiaan on ollut myönteistä. Harvennus oli tarkoitus tehdä talven aikana ennen maan sulamista. Kevät tuli kuitenkin todella aikaisin ja homma ehdittiin juuri aloittaa Muikkulahden puolella, kun se piti olosuhteiden takia lopettaa. Sulan maan aikana työtä ei kannata tehdä juuristovaurioiden riskin takia. Moto jatkaa harvennustöitä taas ensi talvena, kun olosuhteet ovat sopivat. Helmikuussa oli parin viikon aikana lumikuormaa puissa todella paljon. Sähkökatkoja aiheutui tämän takia varsinkin jakelualueen eteläisellä osalla (Rautjärvi, Koitsanlahti, Särkilahti), mutta myös muualla oli joitakin lumikuorman aiheuttamia katkoksia. Linjojen vierimetsiä on raivailtu koko kevättalven ja kevään ajan eri suunnilla jakelualuetta. Pääosin raivauksia on tehty Sarajärven, Särkilahden, Melkoniemen, Vuoriniemen, Savikummunsalon ja Enanniemen alueilla. Mutta myös muilla alueilla on yksittäisiä reunapuita kaadettu. Maanomistajan kannattaa käydä katsomassa onko linjan varresta kaadettu puita, jos haluaa korjata ne polttopuiksi. Raivauksista on ilmoiteltu paikallislehdissä. Kuvassa koivikko on harvennettu linjan varresta. Tästä koivikosta ei todennäköisesti enää puut taivu lumikuormassa linjan päälle.

13 PEKKA SUOMALAINEN TYÖPÄÄLLIKKÖ 13 sähköjohtojen VIERIMETSÄN raivaus Sähkömarkkinalaki velvoittaa verkonhaltijaa ylläpitämään sähköverkkoa siten, että sähkökatkojen riski olisi mahdollisimman pieni. Tämä on hyvin ymmärrettävä velvoite ja verkonhaltijat toimivat siten ilman lakiakin. Viime vuoden alusta voimaan tullut lakiuudistus antaa kuitenkin paremmat edellytykset tavoitteen hoitamiseen metsäisien johto-osuuksien kohdalla. Lain mukaan verkonhaltija saa kaataa linjan läheisyydessä olevia puita, jotka muodostavat ilmeisen riskin johdon varmuudelle. Tällaisia ovat varsinkin riukumaiset lehtipuut, jotka lumikuorman vaikutuksesta taipuvat linjan päälle. Myös haaroittuneet ja lahot puut kaatuvat helposti tuulen voimasta linjalle. Aikaisemmin linja on raivattu vain 10 metrin leveydeltä linjan pohjalta, joka on niin sanottu sopimusalue. Sen lisäksi reunapuiden oksia on raivattu helikopterilla. Nyt on tarkoitus ryhtyä tekemään raivausta myös sopimusalueen ulkopuolella, eli alueella johon ei aikaisemmin ole ilman maanomistajan lupaa saatu juurikaan koskea. Lain antamista oikeuksista huolimatta halutaan homma hoitaa hyvässä yhteistyössä maanomistajien kanssa. Ilman maanomistajan suostumusta emme kaada arvopuustoa. Vierimetsien hoitoa tullaan tämän ja ensi vuoden aikana tekemään ainakin Melkoniemen 20kV johtolähdöllä, johon kuuluu Simpelejärven länsipuolella olevat johdot Särkisalmelta Pitkäjärvelle asti. Töitä tehdään pääasiassa talviaikana. Maanomistajille, joita raivaus koskee, lähetetään tiedotuskirje, jossa asiasta kerrotaan laajemmin. Kuvassa näkyy hyvin viime helmikuun aikana olleen lumitilanteen haitta sähköjohdolle. Vierimetsän lehtipuusto rönsyilee langoille ja aiheuttaa sähkökatkoja. Linjan vierimetsää voidaan raivata sekä koneellisesti että henkilötyönä. Jos maanomistajan kanssa ei muuta sovita, niin linjan varrelta kaadetaan vain polttopuukelpoista puustoa. Järeämmistä hakkuutöistä sovitaan aina maanomistajan kanssa ennen töiden aloittamista. Kuvassa on kaivuri raivannut energiapuukouralla linjan vierimetsää.

14 14 TERHI TORIKKA RAKKAUDESTA leipomiseen Intohimoinen leipuri ja ruuanlaittaja Kirsi Harmanen teki mieluisasta puuhasta yrityksen, jossa saa toteuttaa itseään joka päivä. Asiakaskunta ulottuu Savonlinnasta Lappeenrantaan ja ruokaa tarjoillaan sujuvasti niin juhlapöydissä kuin metsälaavuillakin. Leipää paistuu lähes päivittäin. Herkullinen tuoksu ja lämpö tulvahtavat vastaan kotileipomon ovesta. Kotileipomoyrittäjä ja pitokokki Kirsi Harmanen on juuri alustanut viikon ensimmäisen ruisleipätaikinan. Ruisleivistä kaikki oikeastaan runsaat 15 vuotta sitten alkoikin. Kotiäitinä ja perhepäivähoitajana toimineen Kirsin leipiä alettiin kysellä myös perheen ulkopuolelta. Samoihin aikoihin kuopuksen koulun alku läheni ja innokas käsillä tekijä pohti, ryhtyisikö vapautuvalla ajallaan ompelemaan vai leipomaan. Jauhopeukalo voitti. Aluksi Kirsi kiersi myyjäisiä, sitten mukaan tuli torimyynti. Ensin leivoin iltaisin hoitolasten lähdettyä. Sitten nuorimmatkin lapset aloittivat koulun ja asiakaskunta laajeni. Harmanen perusti toiminimen. Parin vuoden leipomisen jälkeen mukaan tuli myös pitopalvelu. Rakastan leipomista ja minusta on ihana tehdä ruokaa isoille porukoille. Tiiviisti perheyritys Kotileipomon toiminta alkoi Kirsin miehen Esan kotipaikalla Rautjärven Änkilässä, missä piiraat ja leivät valmistuivat isossa leivinuunissa. Apuna hyöri tarpeen mukaan koko perhe. Kaikki kolme poikaa tienasivat taskurahoja piiraita voitelemalla ja leivonnaisia pakkaamalla, sekä viikonloppuisin pitotöissä auttamalla. Ilman perheen tukea tämä ei olisi onnistunut, Kirsi sanoo. Nyt vanhimmat pojista ovat suuntautuneet muille aloille, mutta nuorin, Atte, on mukana aktiivisesti. Hän työskentelee toista vuotta äitinsä yrityksessä ja suorittaa samalla alan opintoja oppisopimuksella. Ala kiinnostaa, en ole enää miettinytkään muuta, 23-vuotias mies sanoo. Hän on innostunut viimeisimpänä esimerkiksi loihtimaan taidokkaita sokeri- ja suklaakoristeita. Myös ruokapuolen opinnot kiinnostavat, mutta ensin on tarkoitus tehdä jonkin aikaa töitä: leipoa ja hoitaa pitojen tarjoilua. Aten mukaantulo mahdollisti tuotemyynnin laajentamisen Parikkalaan, jonne sitä oli toivottu jo pitkään, Kirsi kertoo. Töissä yrityksessä on ollut myös miniä Riikka ja edelleen tärkeässä roolissa on Kirsin rinnalla jo yli 40 vuotta kulkenut aviomies Esa. Kirsi Harmasen yhteistyö oppisopimuksella leipomoalalle valmistuvan poikansa Aten kanssa sujuu hyvin. Atte tuo uusia ajatuksia mukanaan, molemmat hyötyvät.

15 Toimivat työtilat Harmasen nykyiset työtilat valmistuivat perheen kodin yhteyteen Simpeleen taajamaan vuonna 2007, kun talo Änkilässä siirtyi vanhimmalle pojalle puolisoineen hevostilaksi. Työtilat ovat aiempaa ammattimaisemmat. Kaikki on lähellä, mutta työtila ja koti silti erikseen, Kirsi toteaa tyytyväisenä. Se helpottaa esimerkiksi raskaita toripäiviä, jolloin edellinen ilta venyy usein yli puoleen yöhön ja aamu alkaa silti jo neljältä. Ulkoa torilta palattuaan emäntä suo itselleen usein torkut Dille-kissa vatsan päällä kehräten. Sitten mielessä ovatkin jo seuraavat leipomukset. Reissaava pitoemäntä Kirsi Harmasen aika kuluu enimmäkseen uunien äärellä tai tien päällä. Juhlia tilataan Savonlinna-Lappeenranta -välille. Toisinaan tarjoilut hoidetaan juhlasalien sijaan vaikka metsän keskellä. Erilaisia tilanteita ja päällekkäisiä tilauksia varten Harmasella on iso astiavarasto ja hyvä kuljetuskapasiteetti. Juhlat onnistuvat myös niin sanotusti avaimet käteen periaatteella, sillä leipomisen ja ruuanlaiton lisäksi somistus ja noutopöydän asettelu ovat yrittäjälle mieluisia. Niistä mie tykkään tosi paljon. Valmiita paketteja tilataan etenkin muistotilaisuuksiin, joissa omaisten voimat juhlan järjestelyyn ovat usein vähissä. Vahvuuksikseen leipurina Harmanen arvioi voileipä- ja täytekakut, karjalanpiirakat sekä laajalti tunnetun ruisleivän. Siihen ei itsekään kyllästy. Myös erikoisruokavaliot onnistuvat, eikä leipuri säikähdä uusia haasteita. Olen valmis kokeilemaan mitä vaan, kunhan aikataulu antaa myöten. Erikoisin tilaus tähän mennessä on ollut jättikokoinen karjalanpiirakka, joka oli niin suuri, että se piti paistaa kahdessa osassa. Kotileipomo / Pitopalvelu Kirsi Harmanen Toiminimi perustettu 1999 Toimii Simpeleen taajamassa kodin yhteydessä Yrittäjä Kirsi Harmanen, 54 v. Kirsi Harmanen leipoo lähes joka päivä, ja välillä öisinkin. 15 Työllistää yrittäjän lisäksi oppisopimuksella Atte Harmasen, 23 v. Tärkeintä markkina-aluetta Rautjärvi ja Parikkala Kauimmaiset asiakkaat Lappeenrannassa ja Savonlinnassa Työ jakautuu lähes puoliksi pitoihin ja leivontaan Vakiintuneet myyntipaikat: K-Market Hermanni, Simpele (tiistai), Simpeleen tori (torstai), Parikkala, tekstiilitalo Saikkosen edusta (perjantai), Iloisen Pässin Maalaispuoti, Parikkala Lähellä tuotettua Yksi työn kulmakiviä Simpeleellä kasvaneella Kirsillä on lähiraakaaineiden käyttö. En käytä puolivalmisteita tai alihankkijoita, tiedän ja tunnen itse jokaisen tuotteen, joka täältä lähtee. Esimerkiksi lanttulaatikon teko alkaa lantun kuorimisesta, Esa lisää. Alkuun marjat ja viljatkin tulivat omasta maasta, nyt Harmanen käyttää Hallikaisen marjatilan satoa ja kiteeläistä luomuruista maatalousyhtymä Makkolalta. Ruisleivät ja piiraat ovat siis nykyisin luomua ja mikäli Makkolan luomuvehnäsato ensi kesänä onnistuu, tulee makeista leivonnaisistakin luomua. Olen tosi tyytyväinen jauhoon. Läheltä tulee myös energia. Olemme olleet aina Parikkalan Valon asiakkaita, eikä ole mitään valittamista. Paikallinen yhtiö on vahvuus, toivottavasti jatkuisi näin, Esa Harmanen toteaa. Lomaa ei edes kaipaa Pitoja ja leipomista riittää ympäri vuoden, eikä yrittäjä juuri lomaile. Mutta ei hän sitä erityisemmin kaipaakaan. Se riittää, että sunnuntaisin on yleensä rennompaa ja kesällä ehtii välillä mökille Änkilään ihan vain olemaan. Pienet katkot ovat tärkeitä. Ei tätä ajattele työnä samalla tavalla kuin moni muu, tähän on sisäinen palo. Vapaata pidetään sitten, kun siihen on mahdollisuus.

16 PARIKKALAN VALON KANTA-ASIAKASEDUT MIKA LIRKKI MYYNTIPÄÄLLIKKÖ Edut saat esittämällä Valon KANTA-ASIAKASKORTIN <<asiakas>> <<asnro>> Iloisen Pässin Maalaispuoti * Lähi -ja luomuruokaa, lahjatavaraa, Ravintola * Puodista tuoretta biisonia, karitsaa ym. lähituotteita * Kahvila/ravintola A-oikeuksin Paikalliset Burgerit, pihvit, kuhaa * Yksityistilaisuudet tilauksesta Parikkalan valon kantaasiakaskortilla Biisonin grillipihvi ateria huhtitoukokuussa 17 (norm. 21 ) Kuutostie Koitsanlahti P Facebook.com/iloinenpassi Avoinna Huhti- Toukokuussa Ma-To Pe La su PARIKKALASSA PALVELUA 70 VUOTTA (Perustettu Ihalassa jo vuonna 1936) Valon KANTA-ASIAKASKORTILLA yli 70 euron normaalihintaisista kertaostoksista -30 % toukokuun loppuun asti Tekstiilitalo Saikkonen Parikkalantie 22, Parikkala p Parikkalan Valon kanta-asiakkaille ensimmäinen kerta ilmaiseksi (norm. aikuiset 7 /h, sis. kengät ja pallon) Hallimme on suljettu kesällä, avaamme jälleen elo-syyskuun vaihteessa. Tarjous on voimassa vuoden 2015 loppuun. Simpeleen Keilaajat ry Reinikaisenkatu 6, 6800 SIMPELE

17 Tule tutustumaan energiansäästövaihtoehtoihin tapaamalla meitä kanta-asiakaspäivillä sekä hakemaan hyvä juuri Sinulle räätälöity tarjous lämpöpumpuista ja ilmanvaihtotuotteista! Ostaessasi kanta-asiakkaana meiltä ilmalämpöpumpun saat puhdistusvälinepaketin kaupan päälle! Parikkalan Valon kanta-asiakaskortilla 2 alennus Luston normaalihintaisesta pääsylipusta saakka. 1 alennus/kortti. Ei voi yhdistää muihin alennuksiin. p PUNKAHARJU

18 McCULLOCH ruohonleikkurin ostajalle Valon kanta-asiakaskortilla lisäetuna Nesta pienkonebensiiniä 5 l (arvo 19,90 ) HINNAT ALKAEN: MCCULLOCH M51-125M - sivulle heittävä/alle silppuava - työleveys 51 cm - moottori B&S ,00 TARJOUS ON VOIMASSA ASTI PARIKKALAN RAUTA-MAATALOUS Parikkalantie 29, Parikkala P Kirkkotie 1, PUNKAHARJU puh. (015) TOUKOKUUN AJAN VALON KANTA-ASIAKKAILLE KÄYTÄVÄMATON OSTAJALLE KANTTAUS KAUPAN PÄÄLLE! VALON KANTA-ASIAKKAILLE Upo jenkkikaappi RF2710 Energialuokka A+ tuotteen mitat (LxKxS) 55x141,5x58 cm Parikkalan Valon kanta-asiakaskortilla 2 alennus lipun hinnasta 280 RadioSähkö Oy Kauppatie 9, Punkaharju p

19 MIKKISTEATTERISSA KESÄLLÄ 2015 LAULUNÄYTELMÄ JÄÄKÄRIN MORSIAN Kirjoittanut Sam Sihvo Dramatisoinut ja ohjannut Paavo Vanhanen Musiikin ohjaus Irma Pylsy / Jouko Kuikka ESITYKSET: tiistaina klo keskiviikkona klo tiistaina klo keskiviikkona klo tiistaina klo keskiviikkona klo tiistaina klo keskiviikkona klo tiistaina klo keskiviikkona klo lauantaina klo sunnuntaina klo Lippujen hinnat: aikuiset 14,00 lapset 5,00 min. 20 henkilön ryhmät 12,00 Puffetin hinnat: kahvi / tee 2,00 mehu 1,00 kahvileipä 2,00 (suolainen tai makea) grillattu makkara 2,00 Paikkavaraukset: Raimo Penttinen puhelin , klo sähköposti Esitys paikka: MIKKOLANNIEMEN TOIMINTAKESKUS Mikkolanniementie Mikkolanniemi TERVETULOA MIKKISTEATTERIIN Valon kanta-asiakas kortilla 2 alennus (kortti esitettävä lipunmyynnissä)

20 LASTENSIVUT LASTENSIVUT LASTENSIVUT LASTENSIVUT LASTENSIVUT LASTENSIVUT 20 Kivijärven koulu 5 A Tämän kertaiset lastensivut on toimittanut Rautjärven kunnan Kivijärven koulun 5 A oppilaat. VITSI Kuinka monta oravaa tarvitaan vaihtamaan lamppu? - 0, koska niillä ei ole lamppuja. VINKKEJÄ - Ota laturi irti latauksen jälkeen - Sammuta turhat valot - Käytä energian säästölamppuja - Mene lyhyet matkat kävellen tai pyörällä. 1. Kumpi ja Kampi tappelivat, kumpi voitti? 2. Olet junan kuljettaja. Junassa on viisi yhdeksän vuotiasta, kolme viisi vuotiasta ja kuusi yhdeksänkymmentävuotiasta. Kuinka vanha junankuljettaja on? 3. Toisella puolella tietä on neljä sähkötolppaa ja toisella puolella oli kuusi. Kuinka monta sähkötolppaa oli yhteensä? 4. Emäntä oli jättänyt Liisan ja Mikon kahdestaan kotiin. Kun emäntä palasi kotiin, lattialla oli vettä ja lasin sirpaleita ja Mikko nukkui rauhallisena sängyssä. Mitä oli tapahtunut? 5. Olet juoksukilpailussa ja ohitat viimeisenä juoksevan. Monesko olet sitten? 6. Mikä lintu voi lentää korkeammalle kuin mikään vuori? 7. Mies ratsasti Illalla vuorille, oli siellä 12 tuntia ja palasi illalla. Miten tämä on mahdollista? 8. Mies istui kivellä ja luki lehteä. Miten mies oli kivellä? Oikeat vastaukset sivun alareunassa. 1. Kumpi, 2. Oma ikä, 3. Neljä sähkötolppaa, 4. Liisa oli kultakala ja Mikko kissa. Mikko oli hypännyt Liisan kimppuun. 5. Viimeisenä juoksevaa ei voi ohittaa. 6. Vuoret eivät lenna. 7. Miehen hevosen nimi oli Ilta. 8. Istuen. VERNERI SAUKKONEN, MARKO HINKKANEN, SIIRI LEIVISKÄ, EVELIINA KÄÄRIÄ, PEKKO ASIKAINEN, RASMUS MARJAKANGAS, VILMA SINKKONEN, SONJA KUUSSALO, NIKO HUOLMAN, ARTTU ASTIKAINEN, SANTERI TERÄVÄ

1/2013 ValoViesti PARIKKALAN VALO OY:N ASIAKASLEHTI

1/2013 ValoViesti PARIKKALAN VALO OY:N ASIAKASLEHTI 1/2013 ValoViesti PARIKKALAN VALO OY:N ASIAKASLEHTI Puuta rajan takaa jo 50 vuotta s.6 Metsän tarinan Hannu ja Mikko s.8 Teatteri Parikanpäreet, Parikkala s.10 Kesäteatteria kanta-asiakkaillemme s.22 YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

2/2012 ValoViesti PARIKKALAN VALO OY:N ASIAKASLEHTI

2/2012 ValoViesti PARIKKALAN VALO OY:N ASIAKASLEHTI 2/2012 ValoViesti PARIKKALAN VALO OY:N ASIAKASLEHTI Yritykset tuovat elämää maaseutupaikkakunnille s. 5 Tarkastuksia, myyntityötä ja neuvontaa s.10 Häiriötilanne nettipalvelu s.15 Hintailmoitus s.23 YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

2/2011 ValoViesti. Sähkölasku uudistuu s. 5 Hyvä työ kantaa kauas s. 8 Tavat olivat ennen toiset s. 16 Hintailmoitus s. 22

2/2011 ValoViesti. Sähkölasku uudistuu s. 5 Hyvä työ kantaa kauas s. 8 Tavat olivat ennen toiset s. 16 Hintailmoitus s. 22 2/2011 ValoViesti PARIKKALAN VALO OY:N ASIAKASLEHTI Sähkölasku uudistuu s. 5 Hyvä työ kantaa kauas s. 8 Tavat olivat ennen toiset s. 16 Hintailmoitus s. 22 YHTEYSTIEDOT Keskustoimipaikka Parikkalantie

Lisätiedot

1/2010 ValoViesti. Tervetuloa kanta-asiakaspäiville! s. 4 Energiansäästöllä euroja 2010 s. 8 Verkosto-osaston kuulumisia s. 12

1/2010 ValoViesti. Tervetuloa kanta-asiakaspäiville! s. 4 Energiansäästöllä euroja 2010 s. 8 Verkosto-osaston kuulumisia s. 12 1/2010 ValoViesti PARIKKALAN VALO OY:N ASIAKASLEHTI Tervetuloa kanta-asiakaspäiville! s. 4 Energiansäästöllä euroja 2010 s. 8 Verkosto-osaston kuulumisia s. 12 Tiina Neuvonen Sähkölaskutus tiedottaa Keväinen

Lisätiedot

2/2009 ValoViesti PARIKKALAN VALO OY:N ASIAKASLEHTI. Parikkala kohti hiilineutraaliutta s.5 Mikkolanniemi vireä kylä s.14 Hyvästit hehkulampulle s.

2/2009 ValoViesti PARIKKALAN VALO OY:N ASIAKASLEHTI. Parikkala kohti hiilineutraaliutta s.5 Mikkolanniemi vireä kylä s.14 Hyvästit hehkulampulle s. 2/2009 ValoViesti PARIKKALAN VALO OY:N ASIAKASLEHTI Parikkala kohti hiilineutraaliutta s.5 Mikkolanniemi vireä kylä s.14 Hyvästit hehkulampulle s.18 2 ValoViesti 2/2009 VALOVIESTI SISÄLTÖ 4 PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Valkoista talvea! Esittelyssä Sievin Savi. Kalaporrasta rakentamaan. Korpelan Voiman sähköenergia edullista. LIITE: Sähkön myyntija

Valkoista talvea! Esittelyssä Sievin Savi. Kalaporrasta rakentamaan. Korpelan Voiman sähköenergia edullista. LIITE: Sähkön myyntija Valkoista talvea! Kalaporrasta rakentamaan Korpelan Voiman sähköenergia edullista Esittelyssä Sievin Savi LIITE: Sähkön myyntija siirtohinnat 1.1.2012 Ota talteen! KORPELA PLUS 3 / 2011 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Rakentamisen ja investointien vuosi. Vuosikatsaus

Rakentamisen ja investointien vuosi. Vuosikatsaus Vuosikatsaus 211 Rakentamisen ja investointien vuosi Lue vuosikertomus mobiiliversiona Oulun Energia -konserni www.oulunenergia.fi Oulun Energia Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Zorron Jenni Banerjee uudella biolämpölaitoksella Sähkön pientuotanto oma aurinkovoimala

Zorron Jenni Banerjee uudella biolämpölaitoksella Sähkön pientuotanto oma aurinkovoimala Zorron Jenni Banerjee uudella biolämpölaitoksella Sähkön pientuotanto oma aurinkovoimala PALVELEVA PAIKALLINEN YMPÄRISTÖVASTUULLINEN 1 KEVÄT2015 Julkaisija Nurmijärven Sähkö Oy Päätoimittaja Jarmo Kurikka

Lisätiedot

Turve ja puu Suomen öljy. Liitteenä sähkön uudet sopimusehdot! KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT ASIAKASLEHTI SYKSY 2014

Turve ja puu Suomen öljy. Liitteenä sähkön uudet sopimusehdot! KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT ASIAKASLEHTI SYKSY 2014 KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT ASIAKASLEHTI SYKSY 2014 TIESITKÖ: EMME JAA OSINKOA ETU SIIRTYY SINULLE HALVEMPANA SÄHKÖN HINTANA Liitteenä sähkön uudet sopimusehdot! Turve ja puu Suomen öljy 1 Julkaisija ja paikallistoimitus

Lisätiedot

Ilmaista sähköä menopeliin

Ilmaista sähköä menopeliin 2 2011 Ilmaista sähköä menopeliin Sähköajoneuvojen latauspiste avattu Karjarannassa... s. 2 Voita liput Kirjurinluodon jazz-konserttiin! Osallistu WattiVisaan takasivulla. Ilmaista sähköä menopeliin: latauspiste

Lisätiedot

Biovoimalaitos viittä vaille valmis

Biovoimalaitos viittä vaille valmis PORVOON ENERGIA -YHTIÖIDEN ASIAKASLEHTI 1 2013 Energiani -palvelu Elämäntehtävänä Itämeren pelastaminen Metsäpolut odottavat Mittarinvaihdon loppurutistus alkaa Biovoimalaitos viittä vaille valmis Porvoon

Lisätiedot

Vuosikertomus. Mäntsälän Sähkö Oy

Vuosikertomus. Mäntsälän Sähkö Oy Vuosikertomus Mäntsälän Sähkö Oy 2011 Viimeaikaisten myrskyjen jälkeen moni on oivaltanut, millainen merkitys on sähkön saannin luotettavuudella. Infrastruktuurin rapautuminen on iso riski suomalaiselle

Lisätiedot

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA.

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 2013 VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Yrityshallinto 7 Organisaatio 8 Henkilöstö ja koulutus

Lisätiedot

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Matinkylä harrastaa

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Matinkylä harrastaa MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI Matinkylä harrastaa Sähkösopimus, sivut 3 5 Tehokkuutta kumppanuudella, sivu 6 Elämäniloa harrastuksista, sivut 7 9 Uusitut kotisivut, sivu 12 Korjaus ja remontointi,

Lisätiedot

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16 Fortum 2 2010 Vierailulla Krapissa 16 Aurinkovallankumous lähellä? 20 Hans Pirttilä on uusi Fortum Tutor 26 Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8 Kestävä kaupunki

Lisätiedot

Y TEISILLÄ LINJOILLA. Tiedätkö, mistä sähkösi tulee? 10 Veneilijän vinkit sähköttömään kesään 16 Frisbeegolfia voimajohtoaukealla 18

Y TEISILLÄ LINJOILLA. Tiedätkö, mistä sähkösi tulee? 10 Veneilijän vinkit sähköttömään kesään 16 Frisbeegolfia voimajohtoaukealla 18 Y TEISILLÄ LINJOILLA Tiedätkö, mistä sähkösi tulee? 10 Veneilijän vinkit sähköttömään kesään 16 Frisbeegolfia voimajohtoaukealla 18 Mikä Fingrid? F ingrid on Suomen kantaverkkoyhtiö, joka vastaa sähkönsiirtojärjestelmän

Lisätiedot

SÄHKÖLIITTO ONNITTELEE VANHINTA JÄSENTÄÄN SIVUT 12-13. TAMMIKUU OLI SÄHKÖKATKOJEN AIKAA sivut 6 7. YT:T ALKOIVAT OLKILUODOSSA sivut 4 5

SÄHKÖLIITTO ONNITTELEE VANHINTA JÄSENTÄÄN SIVUT 12-13. TAMMIKUU OLI SÄHKÖKATKOJEN AIKAA sivut 6 7. YT:T ALKOIVAT OLKILUODOSSA sivut 4 5 SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITON JÄSENLEHTI TAMMIKUU 1 2015 SÄHKÖLIITTO 60 vuotta JÄSENTEN ASIALLA SULO 100 VUOTTA SÄHKÖLIITTO ONNITTELEE VANHINTA JÄSENTÄÄN SIVUT 12-13 TAMMIKUU OLI SÄHKÖKATKOJEN AIKAA sivut

Lisätiedot

Tilitoimisto Eero Heinonen

Tilitoimisto Eero Heinonen Yritys- maailma Kainuu - Koillismaa Kesäkuu 2/2012 PK-YRITTÄJÄN ILMAINEN KIRJANPITO Kuinka hoidan yritykseni kirjanpidon näppärästi ja ymmärrettävästi ilman kuluja. Yksityisopetus suoraan käytäntöön. Myös

Lisätiedot

Merja Larivaara viihtyy erilaisten töiden parissa

Merja Larivaara viihtyy erilaisten töiden parissa JOUKKOKIRJE Frysari on yrittäjyyden perikuva PBEZone:n laajakaista myös kännykästä Porvoolaistunut Merja Larivaara palaa estradeille Raju panostus sähköverkkoon VÄND 1 Teksti: Tom Kalima Kuvat: Seppo J.J.

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS

SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI 1 2012 Rakentajapalvelut keskitetysti 4 Johtoalueiden raivaus parantaa turvallisuutta ja sähkönjakelun toimintavarmuutta 6 Laadukkaita palveluita kuluttajille

Lisätiedot

IRTI AJASTA JA PAIKASTA

IRTI AJASTA JA PAIKASTA LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 1/2014 LVI-Optimi Parasta hallittu kokonaisuus Jyty-Sähkö Varmisti töiden laskutuksen Mesiel: Pitkän haaveilun jälkeen IRTI AJASTA JA PAIKASTA 1.7. ILMOITUSVELVOLLISUUS

Lisätiedot

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 YriTTäminen PerinTeeT kansainvälisyys asuminen luonto Perinteiden innoittamana tähän päivään. Tempaudu mukaan maaseudun elämään! PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja Juha

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Mikkeli REIM Mikkeli Oy Nuijamiestenkatu 4 50100 Mikkeli p. 0207 438 560 www.reimgroup.com/mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

Nikulainen NIIRALAN KULMA OY:N ASUKASLEHTI 10.9.2013 NRO 2/2013

Nikulainen NIIRALAN KULMA OY:N ASUKASLEHTI 10.9.2013 NRO 2/2013 Nikulainen NIIRALAN KULMA OY:N ASUKASLEHTI 10.9.2013 NRO 2/2013 Laajakaista jo lähes kaikissa kiinteistöissä SIVU 4 Nikun uusi hallitus esittäytyy SIVU 6 Säästä siivoamalla! SIVU 9 Nikulainen Niiralan

Lisätiedot

Kokemusta ja ammattitaitoa Joensuusta

Kokemusta ja ammattitaitoa Joensuusta Yritys- maailma Pohjois-Karjala Joulukuu 5/2011 Kokemusta ja ammattitaitoa Joensuusta Torikatu 15, 80100 Joensuu puh. 0500 188 605, fax 013 318 013 toimisto@tiimi-perinta.fi www.tiimi-perinta.fi Meiltä

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2011. Sisällysluettelo. Julkaisija. Toimitusneuvosto. Kuvat. Ulkoasu ja taitto. Paino

VUOSIKATSAUS 2011. Sisällysluettelo. Julkaisija. Toimitusneuvosto. Kuvat. Ulkoasu ja taitto. Paino VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2011 Sisällysluettelo Aslemetals Oy lyhyesti... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Kaaron konepajan katsaus... 6 Lapijoen konepajan katsaus... 9 Laatupäällikön katsaus... 10

Lisätiedot

eoniksie.on Finlandin asiakaslehti

eoniksie.on Finlandin asiakaslehti ESPOO KAUNIAINEN KIRKKONUMMI JOENSUU 2/2006 eoniksie.on Finlandin asiakaslehti Liittymä- ja lämmitysasiaa pienrakentajille Energian alkulähteillä Miksi tiessä on monttu? Toukokuu kukkakuu Sähkön laatu

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Lahti ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Lahti ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 LAHDEN KESKUSTA MYLLERRYKSESSÄ. Kuva by Jenna Silvonen Lahti REIM Lahti Oy Aleksanterinkatu 7, 2. krs

Lisätiedot

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid.

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid. Fingrid Oyj:n lehti 3/2012 KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14 muuttaa Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa Fingrid 26 Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa PÄÄKIRJOITUS FINGRID Fingrid Oyj:n lehti

Lisätiedot