VALOVIESTI. Uudet Piika -myyntituotteet s. 11 Rakkaudesta leipomiseen s. 14 Hajautettu pientuotanto s. 24 PARIKKALAN VALO OY:N ASIAKASLEHTI 1/2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALOVIESTI. Uudet Piika -myyntituotteet s. 11 Rakkaudesta leipomiseen s. 14 Hajautettu pientuotanto s. 24 PARIKKALAN VALO OY:N ASIAKASLEHTI 1/2015"

Transkriptio

1 1/2015 VALOVIESTI PARIKKALAN VALO OY:N ASIAKASLEHTI Uudet Piika -myyntituotteet s. 11 Rakkaudesta leipomiseen s. 14 Hajautettu pientuotanto s. 24

2 SISÄLTÖ 4 PÄÄKIRJOITUS 5 Parikkalan Valo Oy:n tilivuosi Lähes 40 vuotta paikallisen palveluksessa 8 Maaseutuympäristö ja omistuksen rakenne vetivät uuden johtajan Parikkalaan 10 Säästääkö kilpailuttamisella? 11 Uudet Piika -myyntituotteet 12 Verkostossa tapahtuu 14 Rakkaudesta leipomiseen 16 Kanta-asiakasedut 20 Lastensivut 21 Kevätkilpailu 20 Sähköverkon rakentamisen PTS Autotalli viidelle kuorma-autolle 22 Paintball on vakiinnuttanut paikkansa Parikkalassa 24 Hajautettu pientuotanto 26 Näin luet sähkölaskuasi 27 Älä katkaise sähköjä pääkytkimestä Olin seurannut Parikkalan Valoa mielenkiinnolla jo jonkin aikaa. Haasteellinen maaseutujakeluverkko myrskyineen ja laaja omistajapohja kiinnostivat. s. 8 Maakaapeleiden asennuksia jatketaan Punkaharjun taajamassa Tuironniemestä Ahopellon, Saunalahden ja SOS -lapsikylän suuntaan. Työt keskittyvät tämän kesän aikana valtatie 14:n itäpuolelle. s. 12 Energian hinnan noustessa alkaa sen tuottaminen omin voimin muuttua koko ajan kannattavammaksi. Ympäristön kuormittamisen vähentäminen ja ilmastonmuutoksen hillitseminen ovat yhä tärkeämpinä tekijöinä ajateltaessa tulevaisuutta. s. 24 YHTEYS TIEDOT Parikkalantie Parikkala puh Toimistomme on avoinna: klo 9:00-15:30 (MA-PE) Janne Rouvinen toimitusjohtaja ASIAKASPALVELU JA TALOUSHALLINTO Nina Laine talouspäällikkö Eeva Pajari-Immonen palkanlaskija Sanna Hallikainen kirjanpitäjä osakeasiat Sähköliittymät Ritva Reinikainen myyntiassistentti Anne Varis asiakasneuvoja Sähkölaskutus Mari Laukkanen asiakasneuvoja Tiina Neuvonen asiakasneuvoja Leena Paajanen asiakasneuvoja Kirsi Suomalainen asiakasneuvoja

3 Kaikkien 2015 vuoden aikana uuden sähkönmyyntisopimuksen kanssamme solmineiden asiakkaiden kesken arvotaan vuoden lopussa Apple IPad tabletti tietokone. Valitse Valo - Voita IPad Parikkalantie 15, Parikkala Puh SÄHKÖNMYYNTIOSASTO Sähkönmyynti ja -markkinointi, sähkönkäytön neuvonta ja sähkösopimukset Mika Lirkki myyntipäällikkö VERKKO-OSASTO Olli Mattila osastopäällikkö Rakennus, kunnossapito, kalusto Pekka Suomalainen työpäällikkö Verkoston suunnittelu Hannu Ahokas suunnittelupäällikkö Helena Hämäläinen suunnitteluassistentti Mittarointi Timo Karhinen tiimipäällikkö

4 4 PÄÄKIRJOITUS YRITYKSEN MENESTYMINEN VAATII SITOUTUMISTA Parikkalan Valo Oy:n perustehtävänä on tarjota asiakkailleen laadukasta ja asiantuntevaa energia-alan lähipalvelua. Toimintamme perustana on asiakaslähtöisyys, jossa tavoitteena on tunnistaa asiakkaiden tarpeet ja vastata niihin. Paikallisena sähköyhtiönä olemme tuttu ja jatkuvasti läsnä oleva yhteistyökumppani alueen asukkaille ja yrityksille. Vahvuutenamme on työhönsä hyvin sitoutunut ja osaava henkilökunta. Yrityksen johtaminen vaatii jatkuvaa valppautta ja ennakointia toimintaan kohdistuvissa muutostarpeissa. Menestyvän yrityksen on hiottava strategioita jatkuvasti ja pystyttävä tekemään tarvittavia päätöksiä nopeasti, unohtamatta yhtiömme arvoja. Tässä työssä korostuu yhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen välinen saumaton yhteistyö. Toimitusjohtajan osaaminen ja sitoutuminen ovat avainasemassa yhtiön menestymisen kannalta. Eläkkeelle jäänyt toimitusjohtaja Arto Tiainen on onnistunut erinomaisesti tässä vaativassa tehtävässä viimeisen 30 vuoden aikana. Hyvän pohjan johtajatyölle antoi aikaisempi työkokemus yhtiön sähkönmyynnissä, asennustarkastajana ja jakeluinsinöörinä. Kaikilla toiminnallisilla ja taloudellisilla mittareilla mitattuna Parikkalan Valo on hyvin johdettu paikallinen sähköyhtiö. Vahvan erikoisosaamisen lisäksi Arto tunnetaan vahvasti yhtiöön ja kotiseutuun sitoutuneena johtajana. Hänen monipuolinen ja aktiivinen urheiluharrastus on tuonut positiivista lisäenergiaa johtajatyöhön ja toiminut samalla innostavana esimerkkinä koko henkilökunnalle. Arto Tiaisen toimitusjohtajauran alkuvaiheessa, 1980-luvun puolivälissä, elimme vahvan kasvun ja toiminnan laajentumisen aikaa. Sähkön käytön voimakas kasvu vaati merkittäviä investointeja verkostoon ja sähköasemiin. Halusimme palvella asiakkaitamme mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Asennus- ja myymälätoiminta oli vilkkaimmillaan 1980-luvun loppupuolella. Parikkalan Valon työntekijämäärä oli enimmillään lähes 100 henkilöä. Suomen sähkömarkkinoiden vapautumiseen valmistauduttiin huolellisesti 1990-luvulla. Yhteistyötä tiivistettiin entisestään toimialueella ja lähialueen muiden paikallisten sähköyhtiöiden kanssa. Sähkön hankintaa varten perustettiin yhteistoimintayhtiö Kaakon Voima Oy ja myöhemmin Kaakon Energia Oy. Samalla Parikkalan Valo Oy erikoistui ja keskittyi energia- ja verkkopalveluun. Näiden toimien seurauksena yhtiön edellytykset pärjätä sähkömarkkinoilla paranivat ja yhtiön talous vahvistui. Määrätietoisen toiminnan ja hedelmällisen yhteistyön ansiosta Parikkalan Valo on pysynyt kilpailukykyisenä ja laadukkaana toimijana. Sähkömarkkinalain edellyttämät mittavat investoinnit sähköverkkoon on käynnistetty etupainotteisesti, jolla pyritään varmistamaan asiakkaiden laadukas sähkönsaanti. Kotimaiseen sähköntuotantoon olemme satsanneet merkittävästi yhteisomistusyritysten kautta, jotta sähkön saanti kohtuulliseen hintaan olisi turvattu tulevaisuudessakin. Kiitoksia Arto Tiaiselle merkittävästä ja tuloksellisesta työurasta Parikkalan Valossa. Nyt Artolla on enemmän aikaa mieluisille harrastuksille ja läheisille ihmisille. Hyviä eläkepäiviä! Uuden toimitusjohtajan haku käynnistettiin hyvissä ajoin viime syksynä ja valinta suoritettiin loppuvuodesta Uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin sähkötekniikan diplomi-insinööri Janne Rouvinen. Hän on aikaisemmin toiminut Keminmaan Energia Oy:n toimitusjohtajana. Janne aloitti Parikkalan Valon toimitusjohtajana alkaen. Tervetuloa johtamaan pian 80 vuotta täyttävää paikallista sähköyhtiötä! Toivotan Parikkalan Valon omistajille, asiakkaille, yhteistyökumppaneille, henkilöstölle ja hallinnon edustajille hyvää kesää! Ari Berg Hallituksen puheenjohtaja Parikkalan Valo Oy

5 NINA LAINE TALOUSPÄÄLLIKKÖ PARIKKALAN VALO OY:N TILIVUOSI Sähkönmyyntitoiminta Sähkönmyyntitoiminnan liikevaihto oli 4,2 milj. euroa. Toiminnan tulos jäi tappiolliseksi ,46 euroa. Tulos jäi selvästi budjetoidusta tavoitteesta. Sähkön hintaa korotettiin vuoden 2014 alussa 3 %. Myyntimäärien lasku ja sähkön alhaisesta markkinahinnasta johtuva kilpailun kiristyminen vaikuttivat voimakkaasti tulokseen. Voimatuotanto-osuuksien tuotanto jäi alhaiseksi ja tulos tappiolliseksi, koska markkinahinnat olivat alhaisia. Verkkoliiketoiminta Verkkoliiketoiminnan liikevaihto oli 5,3 milj. euroa. Tulos oli voitollinen ja budjetoidun mukainen ,39 euroa. Lämpimien säiden vuoksi myös sähkön siirtomäärät alenivat. Verkostorakentamisen ja perusparannuksen investoinnit vuoden aikana olivat 1,9 milj. euroa. Investoinnit kohdistuivat pääosin toimitusvarmuuden parantamiseen. Verkostoautomaatiota vahvistettiin uusilla kaukokäytettävillä erotinasemilla. Lisäksi sähköverkon toimitus- ja käyttövarmuutta parannettiin vierimetsien raivauksella ja erottimien lisäämisellä. Investoinnit Sähkömarkkinalaki asettaa tiukkoja vaatimuksia sähkönjakeluverkon toimitusvarmuudelle, sähkökatkoille ja vakiokorvauksille. Laki asettaa vaatimukset säävarman verkon rakentamiselle 15 vuoden aikana. Tilikaudella 2014 verkostorakentamiseen ja perusparannukseen käytettiin 1,9 milj. euroa. Maakaapelointiasteemme on pienjänniteverkossa noin 50 %. Simpeleen taajaman ja Mikkolanniemen alueen maakaapelointi valmistui vuoden 2014 aikana. Punkaharjun taajamassa kaapelointityöt aloitettiin ja Parikkalan taajaman suunnittelu käynnistyi. Sähköverkon kehittämissuunnitelman mukaisesti olemme lähteneet toteuttamaan sähkömarkkinalain mukaista kehittämisvelvoitetta. Tavoitteen saavuttaminen tulee vaatimaan suuria investointeja sähkönjakeluverkkoon tulevina vuosina. Tulevaisuuden näkymät Parikkalan Valo Oy:n toimintaa tullaan edelleen kehittämään paikallisena luotettavana energia-alan osaajana. Pyrimme vaikuttamaan positiivisesti seutukunnan kehittymiseen. Yhtiön tulokseen tulevat vaikuttamaan eniten kasvavat investoinnit, seutukunnan taloudellinen kehitys, markkinahinnan muutokset ja markkinariskien vaikutukset. Kilpailu sähkömarkkinoilla tulee edelleen kiristymään, jonka johdosta asiakassuhteiden hoito ja pysyvyyden varmistaminen tulevat olemaan painopistealueitamme. Verkkoliiketoiminnan sähkön toimitusvarmuuden parantaminen on edelleen yksi päätavoitteistamme. Tavoitteena on, että toimintaa kehittämällä voimme varmistaa asiakkaille kohtuullisen verkkopalvelujen hintatason. Yhteistyöverkostojen avulla tehostamme toimintaa sähkönhankinnassa, tuotannossa ja tietojärjestelmissä. Yhteistyöstrategian mukaisesti osallistumme Kaakon Energia Oy:n omistusosuuden kautta tuotantohankkeisiin. Olemme mukana Fennovoima Oy:n ydinvoimahankkeessa sekä panostamme vesija tuulivoimaan SV Vesivoima Oy:n ja Puhuri Oy:n projekteissa. INVESTOINTIEN OMARAHOITUS Investoinnit Omarahoitus % LIIKEVOITTO 2, MAKSUVALMIUS 4,

6 Arto Tiainen jää ansaitulle eläkkeelle ja jättää seuraajalleen luotsattavaksi hyvin hoidetun sähköyhtiön.

7 Lähes 40 vuotta paikallisen 7 palveluksessa TERHI TORIKKA Parikkalan Valon pitkäaikainen toimitusjohtaja Arto Tiainen jää toukokuussa eläkkeelle hyvillä mielin. Taakse jää piirun vaille 39 vuoden mielenkiintoinen ura ja mukava työyhteisö. Edessä on lisää aikaa urheiluharrastuksille ja lastenlapsille. Ja yhtiökin tuntuu jäävän hyviin käsiin. Arto Tiainen Syntynyt vuonna 1952 Haminassa, asunut lapsuutensa Simpeleellä Koulutukseltaan sähköinsinööri Toimitusjohtaja Arto Tiainen istui huhtikuussa tutun pöydän ääreen leppoisana. Kevät oli kulunut pitkälti lomaillessa ja eläkepäivät häämöttivät lähellä, toukokuun alussa. Niille pitkään talossa viihtynyt johtaja siirtyy hyvillä mielin. Eläköitymisen aikataulu on ollut tiedossa pitkään ja siihen on ehtinyt valmistautua rauhassa. Lisäksi on mukavaa jättää seuraajalle yhtiö, jonka Tiainen uskoo pärjäävän kilpailussa jatkossakin, vaikka haasteita riittää. Vahvuutemme on paikallisuus, moni on omistaja jo useammassa sukupolvessa. Kotikunnasta on huolehdittava ensisijaisesti. Asiakkaat on pidettävä tyytyväisinä ja palvelu kunnossa. Yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa pitää rakentaa lisää, Tiainen pohtii. Hän kiittelee sekä yhtiön henkilökuntaa että hallintoa hyvästä ja avoimesta yhteistyöstä. Ihmiset tekevät tuloksen. Valtavia muutoksia todistamassa 63-vuotias Tiainen on saanut todistaa uransa aikana Parikkalan Valossa valtavia muutoksia. Ensimmäiset kokemukset yhtiöstä tulivat kesätöistä ja varsinainen työrupeama alkoi vuonna 1976 sähkönmyynnillä ja asennustarkastuksilla. Silloin ympäristö oli vielä varsin jäykkä ja laitosmainen. Myyntituotteena sähkölämmitys oli seitsemänkymmentäluvulla hyvin suosittua. Myös sähkönhintoihin liittyvän sääntelyn Tiainen muistaa. Sittemmin markkinamuutokset toivat työhön uutta ulottuvuutta. Markkinoiden vapautumiseen 1990-luvulla vastattiin muun muassa luomalla yhteisyrityksiä muiden saman kokoluokan toimijoiden kanssa. Koitettiin saada isojen kaltaisia kilpailuetuja, ja onnistuttiin. Muun ohessa tietotekniikka ja tietoliikenne kehittyivät kovaa vauhtia. Esimerkiksi verkostoautomaatio toi mahdollisuuden ohjata maastossa olevia katkaisijoita ja erottimia toimistosta käsin. Vikojen kestot lyhenivät ratkaisevasti, kun kytkentöjä varten ei tarvinnut päästä fyysisesti paikalle. Perusvoimalle tarvetta tulevaisuudessa Nyt sähköalalla eletään jälleen aivan erilaisessa tilanteessa, kun tukipolitiikka ja muut poliittiset päätökset muuttavat sähkön eri tuotantomuotojen kilpailutilannetta. Markkinalähtöisempään suuntaan pitäisi päästä, Tiainen arvioi. Tiainen toivoo, että tulevaisuudessa Suomessa huolehdittaisiin sähköntuotannon omavaraisuudesta. Investoinnit päästöttömään perusvoimaan tulisi saada kannattavaksi, näin varmistettaisiin vakaa hintataso asiakkaille. Monipuolinen sähköntuotanto on paikallaan, mutta nykyinen tukipolitiikka johtaa investoinnit tuettuun tuotantoon, eikä perusvoimaan olla valmiita investoimaan. Iso haaste maaseudun toimijalle on uusi sähkömarkkinalaki, jonka perusteella metsissä ja pelloilla kulkevaa verkkoa pitää siirtää tienvarsille ja muuttaa maakaapeliksi. Tämä vaatii isoja investointeja, joihin Parikkalan Valo on jo ryhtynyt. Raha investointeihin on tiukassa, sillä kilpailu on kovaa, ja sähkönmyynnin marginaalit pienet. Parikkalan Valoon vuonna 1976 Toimitusjohtajaksi 1985 Asuu Parikkalassa Vaimo, kaksi tytärtä ja kolme lastenlasta Harrastaa golfia, hiihtoa ja laskettelua Unohtumattominta uralla: Asta- ja Veera myrskyjen korjaus vuonna 2010 Asta- ja Veera-myrskyt jäävät varmasti mieleen Eläkepäivillään Tiainen aikoo keskittyä urheiluharrastuksiin sekä antaa aikaansa myös lastenlapsille. Lisäksi omakotitalossa ja mökissä riittää aina tekemistä. Sähköasioissa mies jää asiakkaan ja pienomistajan rooliin. Ei ole enää tarvetta osallistua. Jatkossa myös sääennusteet voi katsoa rennommin. Kyllähän se aina tietyn stressin on aiheuttanut, jos myrskyä luvataan, Tiainen myöntää. Tosin hän myös tietää, että niistäkin selvitään. Sen osoitti uran unohtumattomin tapaus, Asta- ja Veera myrskyjen iskeminen rajusti yhtiön koko jakelualueelle. Koko verkko oli alhaalla. Korjaukset kestivät kaikkiaan viisi viikkoa. Porukka venyi ja yhteishenki kasvoi. Tiukassa paikassa suomalaisista löytyy näyttämisen halua ja yritystä, johtaja kiittelee. Myrskyt nousevat edelleen usein puheeksi asiakkaiden kanssa. Vaikka katkot olivat pitkiä, olemme saaneet kehuja tilanteen hoitamisesta.

8 Janne Rouvinen Syntynyt vuonna 1976 Kiteellä Koulutukseltaan sähkötekniikan diplomiinsinööri, 2005 Parikkalan Valoon vuonna 2015 Asuu Parikkalassa Harrastaa uintia, hiihtoa, laskettelua Unohtumattominta uralla: Myrskytuhojen korjaukset Parikkalan Valon uusi toimitusjohtaja Janne Rouvinen tarttui toukokuun alussa käynnistyneeseen pestiinsä innolla. Hän uskoo vakaasti, että paikallinenkin toimija voi olla tehokas. Parikkalan Valo sai toukokuun alusta uudeksi kapteenikseen Janne Rouvisen. 39-vuotias uintiharrastaja palaa melkein juurilleen, sillä hän on kotoisin Kiteeltä. Tunnelmat ovat hyvät. Ihmiset ovat helposti lähestyttäviä ja avoimia, mukava savo-karjalainen ilmapiiri tuntuu, Rouvinen luonnehtii. Seitsemän edellistä vuotta Keminmaan Energian toimitusjohtajana Lounais-Lapissa työskennelleelle Rouviselle itä oli mieluinen suunta. Täällä on vaaramaisemat, järvet, kavereita ja perhe. Kovasti houkutti myös kiinnostava työ. Olin seurannut Parikkalan Valoa mielenkiinnolla jo jonkin aikaa. Haasteellinen maaseutujakeluverkko myrskyineen ja laaja omistajapohja kiinnostivat. Uusi toimitusjohtaja on innokas uimari ja uinut paljon myös kilpaa. Kuva on Puruveden rannalta Kiteen Mäntylahdesta. Puruvesi on mieluisin vesistö harrastaa avovesiuintia, johtuen puhtaasta vedestä ja hienoista rannoista, eikä vastaranta tule heti vastaan, Rouvinen kuvailee. KUVA JARMO SALLINEN Täällä ei laahata perässä. Ammattitaitoiseen, innovatiiviseen ja nuorekkaaseen organisaatioon sekä vakavaraiseen ja hyvin hoidettuun yhtiöön oli helppo tulla.

9 TERHI TORIKKA 9 Maaseutuympäristö ja omistuksen rakenne vetivät uuden johtajan Parikkalaan Kehityksen eturintamassa Rouvinen uskoo vakaasti, että paikallinen maaseututoimijakin voi olla tehokas ja kulkea kehityksen eturintamassa, kuten Parikkalan Valo. Täällä ei laahata perässä. Ammattitaitoiseen, innovatiiviseen ja nuorekkaaseen organisaatioon sekä vakavaraiseen ja hyvin hoidettuun yhtiöön oli helppo tulla. Edeltäjänsä tavoin Rouvinen näkee paikallisuuden isona vahvuutena. Työllistämme paikallisia ja raha jää tälle seudulle. Sähkönsiirrossa paikallisuus näkyy Rouvisen mukaan asiakasta lähellä olevana palveluna ja kohtuullisena hinnoitteluna. Vapaa-ajalla veteen Kiteellä kasvanut ja Lappeenrannassa opiskellut Janne Rouvinen viettää vapaa-aikansa mieluiten vedessä. Entinen kilpauimari käy Punkaharjulla tai Kiteellä uimassa 4-5 kertaa viikossa. Kesällä häntä kutsuvat myös avovedet, esimerkiksi Savonlinnan halkiuinnin voittoja on kertynyt useita. Rouvinen on jakanut taitojaan myös pitämällä tekniikkauimakouluja. Talvella harrastuksiin kuuluvat myös laskettelu ja hiihto sekä metsänhoitotyöt kotiseudulla Kiteellä. Väistyvän toimitusjohtajan tavoin Rouvinenkin myöntää, että säätiedotteet tulee seurattua melko tarkasti vapaa-ajallakin. Tuuli ja lämpötila kertovat miten liikevaihtoa kertyy ja kuinka verkko kestää. Vahinkoja alkaa tulla, kun mennään yli 20 metriin sekunnissa. Myrskyn jälkien korjaamisesta Rouvisella on käytännön kokemusta kesätyöajoiltaan Pohjois-Karjalan Sähköltä, missä hän toimi asentajana. Ja täällä yhtiössähän kokemusta myrskyistä riittää, siitä ei ole epäilyksiä. Isoja investointeja edessä Haasteina uusi toimitusjohtaja mainitsee uuden sähkömarkkinalain kehittämisvelvoitteet, jotka merkitsevät maaseutujakeluyhtiöille isoja investointeja. Myös sähkömarkkinoiden entisestään kiristynyt kilpailu sekä tuotantotuet ja niihin liittyvät poliittiset päätökset tuovat omat haasteensa. Lähivuosina yhtiön suunnitelmissa on jatkaa sähkönjakeluverkon uudistamista laaditun verkostostrategian mukaisesti. Maakaapelointia tullaan lisäämään etenkin taajamissa ja taajaman ulkopuolella ilmajohtoverkkoa siirretään suojaisampiin paikkoihin. Toimenpiteillä pyritään parantamaan toimitusvarmuutta. Myös omaa sähköntuotantoa yhteisomistusyhtiöiden kautta tullaan lisäämään. Nämä investoinnit vaativat runsaasti pääomaa. Janne Rouvinen aloitti Parikkalan Valon toimitusjohtajana toukokuun alusta.

10 10 MIKA LIRKKI MYYNTIPÄÄLLIKKÖ SÄÄSTÄÄKÖ KILPAILUTTAMISELLA? Sähkönenergian myyjät ovat olleet viime aikoina markkinoilla erittäin aktiivisia. Edulliset päästöoikeudet, heikko taloudellinen tilanne ja lämmin talvi yhdessä ovat laskeneet sähkön tukkuhinnan alhaiselle tasolle. Suurimmat alan toimijat ovat olleet aktiivisina markkinoimassa sähköä useissa eri markkinointikanavissa. KULUTTAJAN SÄHKÖMAKSUJEN RAKENNE Vuotuiset sähkömaksut koostuvat kolmesta osa-alueesta sähköenergiasta, sähkönsiirrosta ja sähköverosta. Ainoastaan sähköenergian voi ostaa miltä tahansa Suomessa toimivalta vähittäismyyjältä. Nämä maksut kattavat kulutetun energian. Asiakas maksaa sähkön siirrosta aina paikalliselle verkkoyhtiölleen. Sähkön siirtomaksulla katetaan sähköverkon kunnossapito, saneeraaminen, vikapäivystys ja viankorjaus kaikkina vuorokauden aikoina ja mahdolliset pitkistä sähkökatkoista maksettavat lakisääteiset vakiokorvaukset. Sähkönsiirtomaksussa asiakas maksaa mahdollisuudesta käyttää sähköä haluamaansa ajankohtana. Sähkön siirrolle on Suomessa sallittu 6 % tuotto verkkoyhtiön verkko-omaisuuteen nähden. Tätä valvoo Energiavirasto. Siirtomaksujen yhteydessä sähköyhtiö kerää valtionkassaan sähköveroa, joka muodostaa jo huomattavan osan sähkölaskun loppusummasta. Sähköveron suuruus on 2,79372 snt/kwh veroluokassa 1, joka kattaa muut sähkönkäyttäjät paitsi tuottavan ja valmistavan teollisuuden. Hallitus nosti veroluokan 1 sähköveroa 2015 vuoden alussa 18,4%. MITÄ ON HYVÄ HUOMIOIDA SÄHKÖNHINTOJA VERTAILLESSA Kuluttajaa kiinnostaa viime kädessä se, mitä hän joutuu maksamaan sähköntoimituksesta kokonaisuutena. Mikäli kulutus on pienentynyt reilusti esim. maatalouden lopettamisen myötä, niin kannattaa olla yhteydessä omaan asiantuntevaan sähköyhtiöön, jossa tarkistetaan myös sähkönsiirtotuotteen taloudellisuus muuttuneeseen tilanteeseen nähden. Tätä ei puhelinmyyjä tee. Olennaista on käyttää vertailussa samaa kulutusarvioita kaikkien toimittajien kohdalla. Kannattaa varmistua, että sähköntarjoajan hintavertailu suoritetaan käytössä olevaan tuotteeseen eikä esimerkiksi kalliimpaan tuotteeseen ja tuotevertailussa käytetään verollisia hintoja. Sähkönmyyjiltä saapuva posti on tutkittava muutoinkin tarkasti. Onko saapunut kirje sovitusta tarjous vai sopimusvahvistus? Mahdollisiin virheisiin on reagoitava välittömästi, jotta asia voidaan korjata. Eroja on myös palvelun sisällössä. Esimerkiksi paperilasku ei ole kaikilla ilmainen ja sopimuksen irtisanominen ei välttämättä onnistu muuten kuin kirjallisesti. Paikalliselta yhtiöltä tulee sähkönmyynti ja sähkönsiirto samalla laskulla. Myyjän vaihtuessa uudelta myyjältä tulee oma laskunsa, mutta omalta verkkoyhtiöltä tulee edelleen lasku sähkönsiirrosta, ellei myyjän kanssa ole sovittu läpilaskutuksesta. Pankissa makset- taessa myös tästä aiheutuu lisäkuluja. Vain puhelimitse ja sähköpostilla tavoitettavan myyjän asiakaspalvelun tavoitettavuuskaan ei välttämättä ole aina helppoa. Kattaako tarjottu määräaikainen sopimus kaksi talvea vai vain 18 kk? Talvella sähkönhinnassa on mahdollisuus suurillekin vaihteluille. Joka tapauksessa kannattaa aina pyytää tarjous myös oman alueen sähköyhtiöstä. ESIMERKKEJÄ SÄHKÖMAKSUJEN JAKAUTUMISESTA Muutama esimerkkilaskelma vuoden sähkömaksujen jakautumisesta erilaisissa kohteissa. Laskelmat on tehty Parikkalan Valon siirtohinnastolla ja kanta-asiakashinnalla sisältäen 24% alv:n. Kertauksena mainitaan, että sähkönmyynnin osuus on ostettavissa miltä myyjältä tahansa. Esimerkki: kerrostalo/ rivitalo vuosikulutus 2000 kwh, yleissähkö Sähkönsiirto 332 Sähkövero 55 Sähkönmyynti 178 Esimerkki: vapaa-ajan asunto vuosikulutus 5000 kwh, yleissähkö Sähkönsiirto 434 Sähkövero 140 Sähkönmyynti 390 Esimerkki: omakotitalo vuosikulutus kwh, yleissähkö Sähkönsiirto 876 Sähkövero 503 Sähkönmyynti 1306 Esimerkki: omakotitalo vuosikulutus kwh, kausisähkö (talvipäivä 8000 kwh, muu aika kwh) Sähkönsiirto 1228 Sähkövero 698 Sähkönmyynti 1618

11 MIKA LIRKKI MYYNTIPÄÄLLIKKÖ UUDET Piika -myyntituotteet 11 Vuoden vaihteessa uudistimme sähkönmyynti tuoteperheemme nimiä. Halusimme valita nimeksi yksilöllisen ja erityisesti meidän seutukunnalle tunnistettavan nimen. Tästä ajatuksesta syntyi Piika -tuoteperhe. Toistaiseksi voimassa oleva sopimusperheemme. Helppo ja vaivaton vaihtoehto. Näille tuotteille on mahdollista solmia kanta-asiakassopimus, jolla saa 6 % kanta-asiakasalennuksen sulakeryhmissä A. YleisPiika Tyypillisesti kerrostalot, rivitalot, vapaa-ajanasunnot ja omakotitalot ilman sähkölämmitystä. Vuosikulutus alle kwh YöPiika Sähkölämmittäjät, maatilat. Vuosikulutus yli kwh KausiPiika Sähkölämmittäjät, maatilat. Vuosikulutus yli kwh ViherPiika Uusi ympäristöystävällinen tuotteemme. Sähkö on tuotettu 100 % uusiutuvilla energian tuotantomuodoilla. Hinta on kanta-asiakashinta + 0,20 snt/kwh. TehoPiika Yli 63A liittymien toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus. VuosiPiika Määräaikainen sähkösopimus, joka on voimassa 24 kk. Hinta säilyy samana koko sopimusjakson. Sopimus päättyy sopimusjakson päättyessä. Pyydä meiltä tarjous. VIKAPALVELUMME ON AVOINNA 24 h Alueen ja asiakkaan hyvinvointi sekä palvelun helppous ovat meille avainasioita. Vuorokauden ympäri Sinua palvelevat tutut ja luotettavat asiantuntijat. Voit tarkistaa häiriötilanteen myös kotisivuiltamme Häiriötilanne puh Parikkalantie 15, Parikkala puh

12 12 VERKOSTOSSA tapahtuu PEKKA SUOMALAINEN TYÖPÄÄLLIKKÖ Maakaapeleiden asennuksia jatketaan Punkaharjun taajamassa Tuironniemestä Ahopellon, Saunalahden ja SOS -lapsikylän suuntaan. Työt keskittyvät tämän kesän aikana valtatie 14:n itäpuolelle. Parikkalassa maakaapelointityöt aloitetaan Tetrisuontien varresta tulevan syöttölinjan kaivulla Kirjolan suuntaan. Kesän tavoitteena olisi saada Kirjolan, yhteiskoulun ja paloaseman seutu maakaapeloitua. Kirkonkylän alue jäänee seuraavan vuoden puolelle. Melkoniemen raivaus Muikkulahden ja Vuoriniemen välinen yhdysjohto valittiin kohteeksi, jossa tehdään erityinen sähkölinjan vierimetsän harvennus. Linjan varresta poistetaan vesakko sekä riukuuntuneet, lahot ym. heikkovartiset puut, joilla on suuri riski kaatua lumen tai tuulen takia linjalle. Lisäksi linjan vierimetsää harvennetaan n. 15 metrin etäisyydeltä, niin että jäljelle jäävä puusto järeytyy vahvaksi tukkipuuksi, joka kestää paremmin tuulta ja lumikuormaa. Maanomistajien suhtautuminen asiaan on ollut myönteistä. Harvennus oli tarkoitus tehdä talven aikana ennen maan sulamista. Kevät tuli kuitenkin todella aikaisin ja homma ehdittiin juuri aloittaa Muikkulahden puolella, kun se piti olosuhteiden takia lopettaa. Sulan maan aikana työtä ei kannata tehdä juuristovaurioiden riskin takia. Moto jatkaa harvennustöitä taas ensi talvena, kun olosuhteet ovat sopivat. Helmikuussa oli parin viikon aikana lumikuormaa puissa todella paljon. Sähkökatkoja aiheutui tämän takia varsinkin jakelualueen eteläisellä osalla (Rautjärvi, Koitsanlahti, Särkilahti), mutta myös muualla oli joitakin lumikuorman aiheuttamia katkoksia. Linjojen vierimetsiä on raivailtu koko kevättalven ja kevään ajan eri suunnilla jakelualuetta. Pääosin raivauksia on tehty Sarajärven, Särkilahden, Melkoniemen, Vuoriniemen, Savikummunsalon ja Enanniemen alueilla. Mutta myös muilla alueilla on yksittäisiä reunapuita kaadettu. Maanomistajan kannattaa käydä katsomassa onko linjan varresta kaadettu puita, jos haluaa korjata ne polttopuiksi. Raivauksista on ilmoiteltu paikallislehdissä. Kuvassa koivikko on harvennettu linjan varresta. Tästä koivikosta ei todennäköisesti enää puut taivu lumikuormassa linjan päälle.

13 PEKKA SUOMALAINEN TYÖPÄÄLLIKKÖ 13 sähköjohtojen VIERIMETSÄN raivaus Sähkömarkkinalaki velvoittaa verkonhaltijaa ylläpitämään sähköverkkoa siten, että sähkökatkojen riski olisi mahdollisimman pieni. Tämä on hyvin ymmärrettävä velvoite ja verkonhaltijat toimivat siten ilman lakiakin. Viime vuoden alusta voimaan tullut lakiuudistus antaa kuitenkin paremmat edellytykset tavoitteen hoitamiseen metsäisien johto-osuuksien kohdalla. Lain mukaan verkonhaltija saa kaataa linjan läheisyydessä olevia puita, jotka muodostavat ilmeisen riskin johdon varmuudelle. Tällaisia ovat varsinkin riukumaiset lehtipuut, jotka lumikuorman vaikutuksesta taipuvat linjan päälle. Myös haaroittuneet ja lahot puut kaatuvat helposti tuulen voimasta linjalle. Aikaisemmin linja on raivattu vain 10 metrin leveydeltä linjan pohjalta, joka on niin sanottu sopimusalue. Sen lisäksi reunapuiden oksia on raivattu helikopterilla. Nyt on tarkoitus ryhtyä tekemään raivausta myös sopimusalueen ulkopuolella, eli alueella johon ei aikaisemmin ole ilman maanomistajan lupaa saatu juurikaan koskea. Lain antamista oikeuksista huolimatta halutaan homma hoitaa hyvässä yhteistyössä maanomistajien kanssa. Ilman maanomistajan suostumusta emme kaada arvopuustoa. Vierimetsien hoitoa tullaan tämän ja ensi vuoden aikana tekemään ainakin Melkoniemen 20kV johtolähdöllä, johon kuuluu Simpelejärven länsipuolella olevat johdot Särkisalmelta Pitkäjärvelle asti. Töitä tehdään pääasiassa talviaikana. Maanomistajille, joita raivaus koskee, lähetetään tiedotuskirje, jossa asiasta kerrotaan laajemmin. Kuvassa näkyy hyvin viime helmikuun aikana olleen lumitilanteen haitta sähköjohdolle. Vierimetsän lehtipuusto rönsyilee langoille ja aiheuttaa sähkökatkoja. Linjan vierimetsää voidaan raivata sekä koneellisesti että henkilötyönä. Jos maanomistajan kanssa ei muuta sovita, niin linjan varrelta kaadetaan vain polttopuukelpoista puustoa. Järeämmistä hakkuutöistä sovitaan aina maanomistajan kanssa ennen töiden aloittamista. Kuvassa on kaivuri raivannut energiapuukouralla linjan vierimetsää.

14 14 TERHI TORIKKA RAKKAUDESTA leipomiseen Intohimoinen leipuri ja ruuanlaittaja Kirsi Harmanen teki mieluisasta puuhasta yrityksen, jossa saa toteuttaa itseään joka päivä. Asiakaskunta ulottuu Savonlinnasta Lappeenrantaan ja ruokaa tarjoillaan sujuvasti niin juhlapöydissä kuin metsälaavuillakin. Leipää paistuu lähes päivittäin. Herkullinen tuoksu ja lämpö tulvahtavat vastaan kotileipomon ovesta. Kotileipomoyrittäjä ja pitokokki Kirsi Harmanen on juuri alustanut viikon ensimmäisen ruisleipätaikinan. Ruisleivistä kaikki oikeastaan runsaat 15 vuotta sitten alkoikin. Kotiäitinä ja perhepäivähoitajana toimineen Kirsin leipiä alettiin kysellä myös perheen ulkopuolelta. Samoihin aikoihin kuopuksen koulun alku läheni ja innokas käsillä tekijä pohti, ryhtyisikö vapautuvalla ajallaan ompelemaan vai leipomaan. Jauhopeukalo voitti. Aluksi Kirsi kiersi myyjäisiä, sitten mukaan tuli torimyynti. Ensin leivoin iltaisin hoitolasten lähdettyä. Sitten nuorimmatkin lapset aloittivat koulun ja asiakaskunta laajeni. Harmanen perusti toiminimen. Parin vuoden leipomisen jälkeen mukaan tuli myös pitopalvelu. Rakastan leipomista ja minusta on ihana tehdä ruokaa isoille porukoille. Tiiviisti perheyritys Kotileipomon toiminta alkoi Kirsin miehen Esan kotipaikalla Rautjärven Änkilässä, missä piiraat ja leivät valmistuivat isossa leivinuunissa. Apuna hyöri tarpeen mukaan koko perhe. Kaikki kolme poikaa tienasivat taskurahoja piiraita voitelemalla ja leivonnaisia pakkaamalla, sekä viikonloppuisin pitotöissä auttamalla. Ilman perheen tukea tämä ei olisi onnistunut, Kirsi sanoo. Nyt vanhimmat pojista ovat suuntautuneet muille aloille, mutta nuorin, Atte, on mukana aktiivisesti. Hän työskentelee toista vuotta äitinsä yrityksessä ja suorittaa samalla alan opintoja oppisopimuksella. Ala kiinnostaa, en ole enää miettinytkään muuta, 23-vuotias mies sanoo. Hän on innostunut viimeisimpänä esimerkiksi loihtimaan taidokkaita sokeri- ja suklaakoristeita. Myös ruokapuolen opinnot kiinnostavat, mutta ensin on tarkoitus tehdä jonkin aikaa töitä: leipoa ja hoitaa pitojen tarjoilua. Aten mukaantulo mahdollisti tuotemyynnin laajentamisen Parikkalaan, jonne sitä oli toivottu jo pitkään, Kirsi kertoo. Töissä yrityksessä on ollut myös miniä Riikka ja edelleen tärkeässä roolissa on Kirsin rinnalla jo yli 40 vuotta kulkenut aviomies Esa. Kirsi Harmasen yhteistyö oppisopimuksella leipomoalalle valmistuvan poikansa Aten kanssa sujuu hyvin. Atte tuo uusia ajatuksia mukanaan, molemmat hyötyvät.

15 Toimivat työtilat Harmasen nykyiset työtilat valmistuivat perheen kodin yhteyteen Simpeleen taajamaan vuonna 2007, kun talo Änkilässä siirtyi vanhimmalle pojalle puolisoineen hevostilaksi. Työtilat ovat aiempaa ammattimaisemmat. Kaikki on lähellä, mutta työtila ja koti silti erikseen, Kirsi toteaa tyytyväisenä. Se helpottaa esimerkiksi raskaita toripäiviä, jolloin edellinen ilta venyy usein yli puoleen yöhön ja aamu alkaa silti jo neljältä. Ulkoa torilta palattuaan emäntä suo itselleen usein torkut Dille-kissa vatsan päällä kehräten. Sitten mielessä ovatkin jo seuraavat leipomukset. Reissaava pitoemäntä Kirsi Harmasen aika kuluu enimmäkseen uunien äärellä tai tien päällä. Juhlia tilataan Savonlinna-Lappeenranta -välille. Toisinaan tarjoilut hoidetaan juhlasalien sijaan vaikka metsän keskellä. Erilaisia tilanteita ja päällekkäisiä tilauksia varten Harmasella on iso astiavarasto ja hyvä kuljetuskapasiteetti. Juhlat onnistuvat myös niin sanotusti avaimet käteen periaatteella, sillä leipomisen ja ruuanlaiton lisäksi somistus ja noutopöydän asettelu ovat yrittäjälle mieluisia. Niistä mie tykkään tosi paljon. Valmiita paketteja tilataan etenkin muistotilaisuuksiin, joissa omaisten voimat juhlan järjestelyyn ovat usein vähissä. Vahvuuksikseen leipurina Harmanen arvioi voileipä- ja täytekakut, karjalanpiirakat sekä laajalti tunnetun ruisleivän. Siihen ei itsekään kyllästy. Myös erikoisruokavaliot onnistuvat, eikä leipuri säikähdä uusia haasteita. Olen valmis kokeilemaan mitä vaan, kunhan aikataulu antaa myöten. Erikoisin tilaus tähän mennessä on ollut jättikokoinen karjalanpiirakka, joka oli niin suuri, että se piti paistaa kahdessa osassa. Kotileipomo / Pitopalvelu Kirsi Harmanen Toiminimi perustettu 1999 Toimii Simpeleen taajamassa kodin yhteydessä Yrittäjä Kirsi Harmanen, 54 v. Kirsi Harmanen leipoo lähes joka päivä, ja välillä öisinkin. 15 Työllistää yrittäjän lisäksi oppisopimuksella Atte Harmasen, 23 v. Tärkeintä markkina-aluetta Rautjärvi ja Parikkala Kauimmaiset asiakkaat Lappeenrannassa ja Savonlinnassa Työ jakautuu lähes puoliksi pitoihin ja leivontaan Vakiintuneet myyntipaikat: K-Market Hermanni, Simpele (tiistai), Simpeleen tori (torstai), Parikkala, tekstiilitalo Saikkosen edusta (perjantai), Iloisen Pässin Maalaispuoti, Parikkala Lähellä tuotettua Yksi työn kulmakiviä Simpeleellä kasvaneella Kirsillä on lähiraakaaineiden käyttö. En käytä puolivalmisteita tai alihankkijoita, tiedän ja tunnen itse jokaisen tuotteen, joka täältä lähtee. Esimerkiksi lanttulaatikon teko alkaa lantun kuorimisesta, Esa lisää. Alkuun marjat ja viljatkin tulivat omasta maasta, nyt Harmanen käyttää Hallikaisen marjatilan satoa ja kiteeläistä luomuruista maatalousyhtymä Makkolalta. Ruisleivät ja piiraat ovat siis nykyisin luomua ja mikäli Makkolan luomuvehnäsato ensi kesänä onnistuu, tulee makeista leivonnaisistakin luomua. Olen tosi tyytyväinen jauhoon. Läheltä tulee myös energia. Olemme olleet aina Parikkalan Valon asiakkaita, eikä ole mitään valittamista. Paikallinen yhtiö on vahvuus, toivottavasti jatkuisi näin, Esa Harmanen toteaa. Lomaa ei edes kaipaa Pitoja ja leipomista riittää ympäri vuoden, eikä yrittäjä juuri lomaile. Mutta ei hän sitä erityisemmin kaipaakaan. Se riittää, että sunnuntaisin on yleensä rennompaa ja kesällä ehtii välillä mökille Änkilään ihan vain olemaan. Pienet katkot ovat tärkeitä. Ei tätä ajattele työnä samalla tavalla kuin moni muu, tähän on sisäinen palo. Vapaata pidetään sitten, kun siihen on mahdollisuus.

16 PARIKKALAN VALON KANTA-ASIAKASEDUT MIKA LIRKKI MYYNTIPÄÄLLIKKÖ Edut saat esittämällä Valon KANTA-ASIAKASKORTIN <<asiakas>> <<asnro>> Iloisen Pässin Maalaispuoti * Lähi -ja luomuruokaa, lahjatavaraa, Ravintola * Puodista tuoretta biisonia, karitsaa ym. lähituotteita * Kahvila/ravintola A-oikeuksin Paikalliset Burgerit, pihvit, kuhaa * Yksityistilaisuudet tilauksesta Parikkalan valon kantaasiakaskortilla Biisonin grillipihvi ateria huhtitoukokuussa 17 (norm. 21 ) Kuutostie Koitsanlahti P Facebook.com/iloinenpassi Avoinna Huhti- Toukokuussa Ma-To Pe La su PARIKKALASSA PALVELUA 70 VUOTTA (Perustettu Ihalassa jo vuonna 1936) Valon KANTA-ASIAKASKORTILLA yli 70 euron normaalihintaisista kertaostoksista -30 % toukokuun loppuun asti Tekstiilitalo Saikkonen Parikkalantie 22, Parikkala p Parikkalan Valon kanta-asiakkaille ensimmäinen kerta ilmaiseksi (norm. aikuiset 7 /h, sis. kengät ja pallon) Hallimme on suljettu kesällä, avaamme jälleen elo-syyskuun vaihteessa. Tarjous on voimassa vuoden 2015 loppuun. Simpeleen Keilaajat ry Reinikaisenkatu 6, 6800 SIMPELE

17 Tule tutustumaan energiansäästövaihtoehtoihin tapaamalla meitä kanta-asiakaspäivillä sekä hakemaan hyvä juuri Sinulle räätälöity tarjous lämpöpumpuista ja ilmanvaihtotuotteista! Ostaessasi kanta-asiakkaana meiltä ilmalämpöpumpun saat puhdistusvälinepaketin kaupan päälle! Parikkalan Valon kanta-asiakaskortilla 2 alennus Luston normaalihintaisesta pääsylipusta saakka. 1 alennus/kortti. Ei voi yhdistää muihin alennuksiin. p PUNKAHARJU

18 McCULLOCH ruohonleikkurin ostajalle Valon kanta-asiakaskortilla lisäetuna Nesta pienkonebensiiniä 5 l (arvo 19,90 ) HINNAT ALKAEN: MCCULLOCH M51-125M - sivulle heittävä/alle silppuava - työleveys 51 cm - moottori B&S ,00 TARJOUS ON VOIMASSA ASTI PARIKKALAN RAUTA-MAATALOUS Parikkalantie 29, Parikkala P Kirkkotie 1, PUNKAHARJU puh. (015) TOUKOKUUN AJAN VALON KANTA-ASIAKKAILLE KÄYTÄVÄMATON OSTAJALLE KANTTAUS KAUPAN PÄÄLLE! VALON KANTA-ASIAKKAILLE Upo jenkkikaappi RF2710 Energialuokka A+ tuotteen mitat (LxKxS) 55x141,5x58 cm Parikkalan Valon kanta-asiakaskortilla 2 alennus lipun hinnasta 280 RadioSähkö Oy Kauppatie 9, Punkaharju p

19 MIKKISTEATTERISSA KESÄLLÄ 2015 LAULUNÄYTELMÄ JÄÄKÄRIN MORSIAN Kirjoittanut Sam Sihvo Dramatisoinut ja ohjannut Paavo Vanhanen Musiikin ohjaus Irma Pylsy / Jouko Kuikka ESITYKSET: tiistaina klo keskiviikkona klo tiistaina klo keskiviikkona klo tiistaina klo keskiviikkona klo tiistaina klo keskiviikkona klo tiistaina klo keskiviikkona klo lauantaina klo sunnuntaina klo Lippujen hinnat: aikuiset 14,00 lapset 5,00 min. 20 henkilön ryhmät 12,00 Puffetin hinnat: kahvi / tee 2,00 mehu 1,00 kahvileipä 2,00 (suolainen tai makea) grillattu makkara 2,00 Paikkavaraukset: Raimo Penttinen puhelin , klo sähköposti Esitys paikka: MIKKOLANNIEMEN TOIMINTAKESKUS Mikkolanniementie Mikkolanniemi TERVETULOA MIKKISTEATTERIIN Valon kanta-asiakas kortilla 2 alennus (kortti esitettävä lipunmyynnissä)

20 LASTENSIVUT LASTENSIVUT LASTENSIVUT LASTENSIVUT LASTENSIVUT LASTENSIVUT 20 Kivijärven koulu 5 A Tämän kertaiset lastensivut on toimittanut Rautjärven kunnan Kivijärven koulun 5 A oppilaat. VITSI Kuinka monta oravaa tarvitaan vaihtamaan lamppu? - 0, koska niillä ei ole lamppuja. VINKKEJÄ - Ota laturi irti latauksen jälkeen - Sammuta turhat valot - Käytä energian säästölamppuja - Mene lyhyet matkat kävellen tai pyörällä. 1. Kumpi ja Kampi tappelivat, kumpi voitti? 2. Olet junan kuljettaja. Junassa on viisi yhdeksän vuotiasta, kolme viisi vuotiasta ja kuusi yhdeksänkymmentävuotiasta. Kuinka vanha junankuljettaja on? 3. Toisella puolella tietä on neljä sähkötolppaa ja toisella puolella oli kuusi. Kuinka monta sähkötolppaa oli yhteensä? 4. Emäntä oli jättänyt Liisan ja Mikon kahdestaan kotiin. Kun emäntä palasi kotiin, lattialla oli vettä ja lasin sirpaleita ja Mikko nukkui rauhallisena sängyssä. Mitä oli tapahtunut? 5. Olet juoksukilpailussa ja ohitat viimeisenä juoksevan. Monesko olet sitten? 6. Mikä lintu voi lentää korkeammalle kuin mikään vuori? 7. Mies ratsasti Illalla vuorille, oli siellä 12 tuntia ja palasi illalla. Miten tämä on mahdollista? 8. Mies istui kivellä ja luki lehteä. Miten mies oli kivellä? Oikeat vastaukset sivun alareunassa. 1. Kumpi, 2. Oma ikä, 3. Neljä sähkötolppaa, 4. Liisa oli kultakala ja Mikko kissa. Mikko oli hypännyt Liisan kimppuun. 5. Viimeisenä juoksevaa ei voi ohittaa. 6. Vuoret eivät lenna. 7. Miehen hevosen nimi oli Ilta. 8. Istuen. VERNERI SAUKKONEN, MARKO HINKKANEN, SIIRI LEIVISKÄ, EVELIINA KÄÄRIÄ, PEKKO ASIKAINEN, RASMUS MARJAKANGAS, VILMA SINKKONEN, SONJA KUUSSALO, NIKO HUOLMAN, ARTTU ASTIKAINEN, SANTERI TERÄVÄ

Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017

Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017 OKL/PS-piiri Sähkötarjoukset 2017 10.11.2016 1/3 Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017 Omakotiliiton Pohjois-Savon Piiri pyysi jälleen jäsentarjoukset alueen keskeisiltä sähköyhtiöiltä ensi vuotta

Lisätiedot

Asiakkaat ilman sähköä, koko asiakasmäärä 17500

Asiakkaat ilman sähköä, koko asiakasmäärä 17500 Tapaninpäivän myrskytuhojen selvittämiseen liittyvät tiedotteet Tapaninpäivän poikkeuksellisen voimakas myrsky aiheutti ennen kokemattoman määrän vikoja yhtiömme jakeluverkolla. Kotisivuillamme julkaisimme

Lisätiedot

VERKKOPALVELUHINNASTO

VERKKOPALVELUHINNASTO VERKKOPALVELUHINNASTO 1.4.2016 VERKKOPALVELUHINNASTO 1.4.2016 Verkkopalveluhinnaston mukaisilla maksuilla tarjoamme seuraavia palveluita: Siirrämme sähköenergian tuotantolaitokselta asiakkaalle, mittaamme

Lisätiedot

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT ALKAEN Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella.

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT ALKAEN Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella. SÄHKÖNKÄYTÖN SIIRTOHINNAT KAUSI-, YÖ-, JA YLEISSÄHKÖN SIIRTOMAKSUT (sis. alv. 24 %) Siirtotuote perushinta VEROLUOKKA 1 VEROLUOKKA 2 kokonaishinta kokonaishinta Kausisähkön siirto 16.11. 15.3. klo 07 21

Lisätiedot

Olemme Caruna ja jaamme hyvää energiaa. Jenna Kainulainen

Olemme Caruna ja jaamme hyvää energiaa. Jenna Kainulainen Olemme Caruna ja jaamme hyvää energiaa Jenna Kainulainen Tulevaisuuden sähköt 100 vuoden kokemuksella Aloitimme sähkönsiirron vuonna 1912 paikassa nimeltä Karuna. Suomi ja maailma ovat sittemmin muuttuneet.

Lisätiedot

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Espoo Oy

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Espoo Oy Verkkopalveluhinnasto Caruna Espoo Oy 1.3.2017 Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa siirtoon

Lisätiedot

Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia. Markus Lankinen

Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia. Markus Lankinen Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia Aurinkosähkön tuottaja vuodesta 2013 Teho: 3 KW, 10 paneelia Invertteri: Fronius Tuotanto 8/2013-24.5.2016: 5000 kwh 5/2016: keskimäärin 11-18

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.1.2013 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.1.2015 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.7.2016 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

Farmivirta. Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA

Farmivirta. Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA Farmivirta Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Olli Tuomivaara OULUN ENERGIA Farmivirta on puhdasta lähienergiaa pientuottajalta sähkönkäyttäjille Farmivirta tuotetaan mikro- ja pienvoimaloissa uusiutuvilla

Lisätiedot

LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI METSÄ- JA RIKOSLAIN MUUTTAMI- SESTA

LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI METSÄ- JA RIKOSLAIN MUUTTAMI- SESTA Sähköverkko LAUSUNTO 1(5) Kenneth Hänninen 21.3.2013 Maa- ja metsätalousministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO kirjaamo.mmm@mmm.fi Viite Lausuntopyyntönne MMM044;00/2011 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI

Lisätiedot

Kodin tuntu tulee läheltä

Kodin tuntu tulee läheltä Kodin tuntu tulee läheltä Lämmin koti on arvokas, muttei kallis Hippu-kaukolämpö tuo arkeesi turvaa. Edullisesti ja ekologisesti Lapista. Miksi liittyä kaukolämpöön? Kaukolämpö tuo mukavuutta arkeen ihmisistä

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016 Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 216 Energiaviraston tiedotustilaisuus 17.1.217 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Sähkön tukkumarkkinat Miten sähkön tukkumarkkinat

Lisätiedot

Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla. Lauri Hietala Solarvoima OY. www.solarvoima.fi. www.solarvoima.fi

Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla. Lauri Hietala Solarvoima OY. www.solarvoima.fi. www.solarvoima.fi Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla Lauri Hietala Solarvoima OY Toteuttaa avaimet käteen -periaatteella aurinkosähköratkaisuita kotiin, mökille, maatilalle ja teollisuuteen Omat asentajat Tuotteina

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava JAKSON❶TAVOITTEET 1. Tutustu jaksoon 1. Kotona, koulussa ja kaupungissa. Mikä aiheista kiinnostaa sinua eniten? 2. Merkitse rastilla tärkein tavoitteesi tässä jaksossa.

Lisätiedot

MITTAROINTI ETENEE -laskutus muuttuu KESKIAUKEAMALLA LEIKIN LOMASSA KANTA-ASIAKAS- JÄRJESTELMÄN ENERGIAPOLLARI NEUVOO NYT NETISSÄ

MITTAROINTI ETENEE -laskutus muuttuu KESKIAUKEAMALLA LEIKIN LOMASSA KANTA-ASIAKAS- JÄRJESTELMÄN ENERGIAPOLLARI NEUVOO NYT NETISSÄ ENERGIAPOLARIN JA ROVAKAIRAN ASIAKASLEHTI 3 2011 ENERGIAPOLLARI NEUVOO NYT NETISSÄ ROVAKAIRAN OMAT SIVUT KESKIAUKEAMALLA Omien rajojen ylittämistä ja oppia LEIKIN LOMASSA sivut 6-7 Energiapolar aloittaa

Lisätiedot

ELENIA PALVELEE YLI TUHATTA

ELENIA PALVELEE YLI TUHATTA ELENIA PALVELEE YLI TUHATTA ASIAKASTA PÄIVITTÄIN Saaran päivä palveluneuvojana E-LASKU HELPOTTAA ARKEASI Siirry e-laskuun ja voita tuhannen euron matkalahjakortti ELENIA SÄÄVARMA RAKENTAMINEN VAUHDISSA

Lisätiedot

Sähkölain muutokset Lausunnoilla nyt? Eduskuntaan 12/2015? Voimaantulo 4/2016?

Sähkölain muutokset Lausunnoilla nyt? Eduskuntaan 12/2015? Voimaantulo 4/2016? Sähkölain muutokset Lausunnoilla nyt? Eduskuntaan 12/2015? Voimaantulo 4/2016? http://tukes.mail-pv.fi/a/s/42342267-ac725c0e6cd0fdc7d696f7318779c76d/1012224 Lääkintätilat jäävät pois sähkötilaluokituksista

Lisätiedot

Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016

Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016 Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016 Janne Käpylehto Energia-asiantuntija, tietokirjailija Dodo RY janne.kapylehto@gmail.com Sisältö Yleistä aurinkosähköstä, kytkennät, hintakehitys Taloudelliset mallinnukset

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 4.11.2015 Lauri Penttinen Hoitokuluista energiaan ja veteen

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni.

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. www.ren.fi Rakentajan opas 2013 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. 1. Tontilla olevat kaapelit Ennen

Lisätiedot

Sähkön siirron hinnoittelu

Sähkön siirron hinnoittelu Sähkön siirron hinnoittelu Kenneth Hänninen Energiateollisuus ry kenneth.hanninen@energia.fi www.energia.fi Puh. 09 5305 2501 GSM 050 3202439 Suomessa toimii 80 verkkoyhtiötä hyvin erilaisissa olosuhteissa

Lisätiedot

Keskijännitteisten ilmajohtojen vierimetsien hoidon kehittäminen

Keskijännitteisten ilmajohtojen vierimetsien hoidon kehittäminen Keskijännitteisten ilmajohtojen vierimetsien hoidon kehittäminen Risto Ranta, Hannu Niemelä 9.10.2013 08.10.13 1 Taustaa MTK:n/SLC:n ja Energiateollisuus ry:n yhteinen suositus Viime vuosien myrskyt Sähkömarkkinalain

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 77/422/2011 1.6.2011 ASIA Sähkön perusmaksuja koskeva alennus ASIANOSAINEN Fortum Markets Oy TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Juha Lustman VIREILLETULO 8.2.2011 SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ

SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ SEKALAISIA IMPERFEKTI-TREENEJÄ 1. TEE POSITIIVINEN JA NEGATIIVINEN IMPERFEKTI Hän lukee kirjaa. Me ajamme autoa. Hän katsoo televisiota. Minä rakastan sinua. Hän itkee usein. Minä annan sinulle rahaa.

Lisätiedot

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Peltolan uutiset Peltola Golfin jäsenlehti Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Kädessäsi on Peltola Golfin ensimmäinen jäsenlehti. Sähköpostiin ja Peltolan nettisivuille

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta Tässä esityksessä on kaudella 2011-2012 Kiva HT D1 nimellä pelanneen seurayhteistyöjoukkueen palauteyhteenveto Joukkue pelasi kaudella 2011-2012 aluekarsinnan

Lisätiedot

Kullekin tontille tai rakennuspaikalle rakennetaan vain yksi liittymä. Liittymismaksu ei sisällä liittymiskaapelia eikä sähkömittarin asennusta.

Kullekin tontille tai rakennuspaikalle rakennetaan vain yksi liittymä. Liittymismaksu ei sisällä liittymiskaapelia eikä sähkömittarin asennusta. SÄHKÖLIITTYMÄN LIITTYMISMAKSUPERUSTEET 1.7.2016 ALKAEN Yleistä Sähkönkäyttöpaikan liittämisessä sovelletaan sähkönkäyttöpaikkojen liittymisen ehdot (LE14). Niitä täydentävät nämä liittymismaksuperusteet.

Lisätiedot

Liittymismaksuhinnasto alkaen

Liittymismaksuhinnasto alkaen Liittymismaksuhinnasto 1.9.2014 alkaen Pienjänniteliittymismaksut Pj-liittymän hinnoittelussa on käytössä niin sanottu vyöhykehinnoittelu. Liittymismaksut ovat arvonlisäverollisia (alv 24 %). Vyöhykehinnoittelua

Lisätiedot

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on?

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on? POTILAS: SYNTYMÄAIKA: TUTKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ: 1. Mikä vuosi nyt on? 2000 2017 2020 1917 EI MIKÄÄN NÄISTÄ 2. Mikä vuodenaika nyt on? KEVÄT KESÄ SYKSY TALVI 3. Monesko päivä tänään on? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lisätiedot

SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS

SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS Sopijaosapuolet Köyliön-Säkylän Sähkö Oy (KSS) verkonhaltijana (Tuottaja) sähköntuottajana 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS 2. SÄHKÖVERKKOON LIITTÄMINEN 2.1. Yleistä Tämän käyttösopimuksen

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat. Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan Sähkömarkkinalain mukaan:

Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat. Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan Sähkömarkkinalain mukaan: Kaupunginhallitus 144 11.04.2016 Kaupunginvaltuusto 49 30.05.2016 Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat 116/07.073/2016 KH 11.04.2016 144 Valtuustossa 29.2.2016 jätetty

Lisätiedot

PienCHP-laitosten. tuotantokustannukset ja kannattavuus. TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy. www.ekogen.fi

PienCHP-laitosten. tuotantokustannukset ja kannattavuus. TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy. www.ekogen.fi PienCHP-laitosten tuotantokustannukset ja kannattavuus TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy www.ekogen.fi Teemafoorumi: Pien-CHP laitokset Joensuu 28.11.2012 PienCHPn kannattavuuden edellytykset

Lisätiedot

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Oy 1.3.2016

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Oy 1.3.2016 Verkkopalveluhinnasto Caruna Oy 1.3.2016 Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa siirtoon liittyvän

Lisätiedot

Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa. Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä?

Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa. Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä? Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä? Mitä ovat sähkön alkuperätakuut? EU:ssa käytössä oleva yhtenäinen järjestelmä.

Lisätiedot

Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle. johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä

Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle. johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä Tuulivoiman ja aurinkovoiman vaikutukset sähköjärjestelmään sähköä tuotetaan silloin kun tuulee tai paistaa

Lisätiedot

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti Joki Minä asun omakotitalossa. Talo sijaitsee Kemijärven rannan lähellä. Talon ja rannan välimatka on noin 20 metriä. Tänä keväänä Kemijoen pinnan jää alkoi sulaa aikaisemmin kuin ennen. Kaiken jään sulamisen

Lisätiedot

Luku 4 Sähkön kilpailutus

Luku 4 Sähkön kilpailutus Luku 4 Sähkön kilpailutus Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013 1 Sisältö Yleistä Sähkönkulutustiedot Kilpailutus Tarjousvertailu Sopimukset 2 YLEISTÄ 3 Sähköenergialasku

Lisätiedot

Energiaviraston esittely RES-kouluttajien infotilaisuus Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto

Energiaviraston esittely RES-kouluttajien infotilaisuus Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto Energiaviraston esittely RES-kouluttajien infotilaisuus 5.10.2015 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Energiavirasto lähtökohtia ja lukuja Energiavirasto valvoo ja edistää: energiamarkkinoiden toimintaa

Lisätiedot

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä

Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Oy Olli Tuomivaara Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa työpaja 25.8.2014. Aurinkoenergian globaali läpimurto 160000

Lisätiedot

JÄTELTK 26 Sammakkokangas Oy:n esitys jätetaksaksi 2015: JÄTETAKSAESITYS VUODELLE 2015

JÄTELTK 26 Sammakkokangas Oy:n esitys jätetaksaksi 2015: JÄTETAKSAESITYS VUODELLE 2015 Saarijärven seudun jätelautakunta 26 02.12.2014 Saarijärven seudun jätelautakunta 43 17.12.2014 Saarijärven seudun jätelautakunta 17 03.03.2015 JÄTETAKSA 2015 107/5/2014 JÄTELTK 26 Sammakkokangas Oy:n

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 1226/420/2012 JULKINEN 29.11.2012 ASIA Vahvistusilmoituksen lähettämisen laiminlyönti ja laskun lähettäminen ennen huomautusajan päättymistä ASIANOSAINEN 220 Energia

Lisätiedot

TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA

TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA Kuopion Salaatti Oy valmistaa maistuvia tuotteita vain parhaista raaka-aineista Kuopion Salaatti Oy on valmiiden kolmioleipien, patonkien ja salaattien sekä palvelutiskituotteiden

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland ZA5209 Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 269 Haluaisin kysyä muutaman kysymyksen, jotka liittyvät yhteiskuntamme muodostavien eri sukupolvien

Lisätiedot

Kotien aurinkosähkö nyt kovassa kasvussa Uudellamaalla jo yli 260 voimalaa

Kotien aurinkosähkö nyt kovassa kasvussa Uudellamaalla jo yli 260 voimalaa Kotien aurinkosähkö nyt kovassa kasvussa Uudellamaalla jo yli 260 voimalaa Julkaistu 03.11.2015 08:37. Aurinkosähköjärjestelmiä on kytketty sähköverkkoon eniten Uudellamaalla ja Varsinais Suomessa. Tuotanto

Lisätiedot

REKO. Suoraan tuottajalta kuluttajalle, ilman välikäsiä

REKO. Suoraan tuottajalta kuluttajalle, ilman välikäsiä REKO Suoraan tuottajalta kuluttajalle, ilman välikäsiä REKOn toiminta periaate Lähiruoan myynti- ja jakelumalli REKO:ssa (Rejäl konsumtion Reilua kuluttamista) kuluttajat tilaavat lähiruokatuottajilta

Lisätiedot

RANTALENTIS- SA A NNÖ T

RANTALENTIS- SA A NNÖ T RANTALENTIS- SA A NNÖ T RANTALENTOPALLOTURNAUS LAUANTAINA 27.6.2015 PAUKARLAHDEN KYLÄYHDISTYS 27.6.2015 Sisällys 1. TURNAUKSEN TARKOITUS... 2 2. OTTELUJÄRJESTELMÄ... 2 3. JOUKKUEEN KOKOONPANO JA VAIHTOPELAAJIEN

Lisätiedot

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 24.11.2015 klo 18.00 19.30 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 27 28 29 30 Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa.

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa. Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Kantri kertoo tästä ajasta, maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä lämpimästi ja terävästi. Se ei kaihda kaivautua pintaa syvemmälle, mutta uskaltaa

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki

Sähköntuotannon näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähköntuotannon näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Pyhäjoki Sähkön tuotanto Suomessa ja tuonti 2016 (85,1 TWh) 2 Sähkön tuonti taas uuteen ennätykseen 2016 19,0 TWh 3 Sähköntuotanto energialähteittäin

Lisätiedot

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme Energiantuotanto Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919 Sähkö -konserni on monipuolinen energiapalveluyritys, joka tuottaa asiakkailleen sähkö-, lämpö- ja maakaasupalveluja. Energia Oy Sähkö

Lisätiedot

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä. Liikuntalupaus 1. Omassa pihassa, pyörätiellä, metsässä ja missä vielä meidän perhe liikkuu, polskuttelee, kiikkuu. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin

Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Hallituksen linjausten vaikutuksia sähkömarkkinoihin Jukka Leskelä Energiateollisuus Energia- ja ilmastostrategian valmisteluun liittyvä asiantuntijatilaisuus 27.1.2016 Hiilen käyttö sähköntuotantoon on

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

Työssäoppimisjakso. Terhi Tiilikka ARTE 13 (tekstiili) Kobe, Japani 1.11.2014-4.1.2015

Työssäoppimisjakso. Terhi Tiilikka ARTE 13 (tekstiili) Kobe, Japani 1.11.2014-4.1.2015 Työssäoppimisjakso Terhi Tiilikka ARTE 13 (tekstiili) Kobe, Japani 1.11.2014-4.1.2015 Kobe? Kobe - yksi Japanin suurkaupungeista (~1,6 milj. asukasta) ja tärkeä satamakaupunki, joka sijaitsee Hyogon prefektuurissa

Lisätiedot

Säävarmaa verkkoa rakentamassa

Säävarmaa verkkoa rakentamassa Säävarmaa verkkoa rakentamassa Energiateollisuuden työmarkkinaseminaari 20.9.2012 Timo Karttinen Johtaja, Electricity Solutions and Distribution, Fortum Yhteiskuntamme on erittäin riippuvainen sähköstä

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

HAJAUTETTUA ENERGIANTUOTANTOA

HAJAUTETTUA ENERGIANTUOTANTOA HAJAUTETTUA ENERGIANTUOTANTOA METSÄPÄIVÄ OULU 1.4.2009 1 Toteutamme polttohaketoimituksia leimikon suunnittelusta aina haketoimituksiin voimalaitoksen siiloon. Sekä suunnittelemme ja rakennamme polttohakkeella

Lisätiedot

Tuotannon liittäminen verkkoon Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto

Tuotannon liittäminen verkkoon Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto Tuotannon liittäminen verkkoon 3.12.2013 Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto Liittymismaksuperiaatteet jakeluverkoissa ja suurjännitteisissä jakeluverkoissa Energiamarkkinaviraston tammikuussa

Lisätiedot

Matti tapasi uuden naapurin Jussin. Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata!

Matti tapasi uuden naapurin Jussin. Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata! Matti tapasi uuden naapurin Jussin Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata! M : Niin olet muuttanut uuteen taloon nyt. Miltä sinusta

Lisätiedot

86. Oman seuran analyysi 4/15/14

86. Oman seuran analyysi 4/15/14 86. Oman seuran analyysi // Oman seuran analyysi Vastaajat Ikä 0 8 6 % % 6 % alle -7 8-9 0-9 0-6 6 + Kaikki (KA:.9, Hajonta:.0) (Vastauksia:) Oman seuran analyysi Vastaajat Sukupuoli 0 8 6 7 % % Nainen

Lisätiedot

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Verbien rektioita Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Jos lauseessa on useita verbejä, missä muodossa 2. tai 3. verbi ovat? -Jos lauseessa on useita verbejä peräkkäin, 1. verbi taipuu normaalisti,

Lisätiedot

Kohti puhdasta kotimaista energiaa

Kohti puhdasta kotimaista energiaa Suomen Keskusta r.p. 21.5.2014 Kohti puhdasta kotimaista energiaa Keskustan mielestä Suomen tulee vastata vahvasti maailmanlaajuiseen ilmastohaasteeseen, välttämättömyyteen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä

Lisätiedot

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION

Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION Twinning 2011 the real story UNCUTVERSION 18. elokuuta kello 14.30 Hki- Vantaan kentällä alkoi tämän vuotinen Twinning vierailumme kaksoiskamariimme Stadeen. Lento lähti 17.30, mutta puheenjohtajamme Jarno

Lisätiedot

Ollaan kuin kotona TEKSTI RAIJA LEINONEN, PROJEKTITYÖNTEKIJÄ, PERHEHOITOLIITTO KUVAT VILLE KOKKOLA

Ollaan kuin kotona TEKSTI RAIJA LEINONEN, PROJEKTITYÖNTEKIJÄ, PERHEHOITOLIITTO KUVAT VILLE KOKKOLA 28 Töissä Ollaan kuin kotona Sairaanhoitaja Anja Halonen irrottautui hallinnollisista töistä ja perusti kotiinsa ikäihmisten perhehoitopaikan. Vain yksi asia on kaduttanut: ettei aloittanut aikaisemmin.

Lisätiedot

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsissa! Kuvittele että voisit saada parhaat palat sekä maaseudusta että kaupungista. Luonto ja historia olisivat lähellä,

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

Pälkäneen Valokuitu Oy

Pälkäneen Valokuitu Oy INFO 15.09.2016 INFO 16.09.2016 Tervetuloa Pälkäneen Valokuitu Oy:n järjestämään infotilaisuuteen valokuituverkon rakentamisesta ja verkossa tarjottavista palveluista Pälkäneen kunnan alueelle Pälkäneen

Lisätiedot

Taloyhtiön asukkaiden kuulumisia. Kaaduin takahuoneessa ja kaikki muut työntekijät nauroivat KATSO YLLÄTYSTULOS!

Taloyhtiön asukkaiden kuulumisia. Kaaduin takahuoneessa ja kaikki muut työntekijät nauroivat KATSO YLLÄTYSTULOS! TOIMITTAJAT PISTIVÄT KESÄN JÄÄTELÖT JÄRJESTYKSEEN SIVU 3 KATSO YLLÄTYSTULOS! Kaaduin takahuoneessa ja kaikki muut työntekijät nauroivat -Rasmus SIVU 2 Taloyhtiön asukkaiden kuulumisia. SIVU 6 KUINKA KAUPPA

Lisätiedot

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Suomessa monet asiat kehittyvät nopeasti yhteiskunnan toivomalla tavalla Bioenergia Tuulivoima Energiatehokkuus

Lisätiedot

KVPS:n vuokra-asunnot. Kouvola Pasi Hakala

KVPS:n vuokra-asunnot. Kouvola Pasi Hakala KVPS:n vuokra-asunnot Kouvola 8.6.2016 Pasi Hakala Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Perustettu vuonna 1992 (Kehitysvammaisten Tukiliitto) Omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen palvelujen kehittäjä ja

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

YETTS. Tampereen seutukunnan mittaus ja GIS päivät Ikaalinen. Tampereen Sähkölaitos & Tammerkosken Energia Oy TJ, dos.

YETTS. Tampereen seutukunnan mittaus ja GIS päivät Ikaalinen. Tampereen Sähkölaitos & Tammerkosken Energia Oy TJ, dos. YETTS Tampereen seutukunnan mittaus ja GIS päivät Ikaalinen Tampereen Sähkölaitos & Tammerkosken Energia Oy TJ, dos. Veli Pekka Nurmi 2.4.2008 Turvallisuustilanteet Nyt Aiemmin Rauhan aika Poikkeusolot

Lisätiedot

Sähkön etämittaus ja energiansäästö - Taloyhtiöiden energiailta 7.10.2015

Sähkön etämittaus ja energiansäästö - Taloyhtiöiden energiailta 7.10.2015 Sähkön etämittaus ja energiansäästö - Taloyhtiöiden energiailta 7.10.2015 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Sähkön etämittaus Suomessa Energiayhtiöiden

Lisätiedot

Energiansäästöratkaisut

Energiansäästöratkaisut Energiansäästöratkaisut Paljonko haluat säästää? Sinä valitset Lämpöykkönen toteuttaa. Lämpöykkönen energiansäästön edelläkävijä Yläpohjan eriste 20% säästöä. Ilmalämpöpumppu 30% säästöä. Maalämpöpumppu

Lisätiedot

K-market Erottajan valikoimat ovat monipuoliset ja kauppias on itse päässyt vaikuttamaan myymäläilmeeseen todella paljon.

K-market Erottajan valikoimat ovat monipuoliset ja kauppias on itse päässyt vaikuttamaan myymäläilmeeseen todella paljon. EROTTAJALLA KAUPAKSI KÄYVÄT KAIKKI 21.07.2015 K-market Erottaja luo Helsingin keskustaan rennon kyläkauppafiiliksen, jossa kuitenkin on keskikaupungin tunnelmaan sopivaa tyyliä ja laatua. Uuden kaupan

Lisätiedot

Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella

Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella Aurinkovoimalan haasteet haja-asutusalueella Seppo Suurinkeroinen sähkönlaatuasiantuntija Oy Urakoitsijapäivä Kouvola Yhteydenotto paneeleiden asentajalta: Kun paneelit tuottaa sähköä enemmän, jännite

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

TAKU 1 AKU 2 NUMERO 2. Leirin avajaiset. Sää huomenna 14 [1] Lieskahdus. Kävimme VESIHIIHTO- HARJOITUKSISSA. Pelastusjohtaja Harri Setälä

TAKU 1 AKU 2 NUMERO 2. Leirin avajaiset. Sää huomenna 14 [1] Lieskahdus. Kävimme VESIHIIHTO- HARJOITUKSISSA. Pelastusjohtaja Harri Setälä Leirilehti 11.06.2015 NUMERO 2 Leirin avajaiset Pelastusjohtaja Harri Setälä Kävimme VESIHIIHTO- HARJOITUKSISSA TAKU 1 ILOISIA LEIRIKASVOJA AKU 2 Sää huomenna 14 RUOAKSI HUOMENNA: 7.30 aamupala: kaurapuuro,

Lisätiedot

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Maanatai aamuna 2.11 hyppäsimme Ylivieskassa junaan kohti Helsinkiä, jossa olimme puolen päivän aikoihin. Lento Pariisiin lähti 16.05. Meitä

Lisätiedot

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio,

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, 12.5.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät Suvilahden aurinkovoimala

Lisätiedot

MITTAROINNIN YLEISOHJEET

MITTAROINNIN YLEISOHJEET Ohje SUM1 1 (7) MITTAROINNIN YLEISOHJEET Ohje SUM1 2 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... 4 3.1 Standardit...

Lisätiedot

25 vuotta lämpöä laadukkaasti Vantaa Lappeenranta Kuopio - Turku. Henkilökunnan määrä 25

25 vuotta lämpöä laadukkaasti Vantaa Lappeenranta Kuopio - Turku. Henkilökunnan määrä 25 25 vuotta lämpöä laadukkaasti Vantaa Lappeenranta Kuopio - Turku Liikevaihto n. 6 milj. Henkilökunnan määrä 25 Omistajat: Jukka Itkonen 55%, Reijo Lappalainen 34 %, Hannu Janhunen 7 %, Muu avainhenkilöstö

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

ELENIA MUKANA -MOBIILIPALVELU

ELENIA MUKANA -MOBIILIPALVELU LATAA UUDISTUNUT ELENIA MUKANA -MOBIILIPALVELU missä tahansa. Elenia mukana. Seuraa sähkönkulutustasi ja säästä. Tee vikailmoitus helposti. Uudistunut Elenia Mukana tuo käteviä palveluita suoraan älypuhelimeesi.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot