Pirkanmaan Muistiyhdistyksen jäsenlehti ISSN Pirkanmaan Pääasiat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 2012 Pirkanmaan Muistiyhdistyksen jäsenlehti ISSN 1798-7652. Pirkanmaan Pääasiat"

Transkriptio

1 Pirkanmaan Pääasiat Pirkanmaan Muistiyhdistyksen jäsenlehti ISSN Pirkanmaan Pääasiat

2 Pirkanmaan Pääasiat Pirkanmaan Muistiyhdistyksen jäsenlehti ISSN Sisällysluettelo Pääkirjoitus... 3 Muistisairaan parhaaksi -joustavalla. hoito- ja palvelujärjestelmällä... 4 Kuntouttavaa muistin hoitoa Sastamalan. seudulta eli sopivasti sykettä... 6 Vanhusasiamies kuuntelee ja valvoo. palvelujen laatua... 8 Muistikahvilan ohjelma...10 Liikunta vaikuttaa toimintakykyymme...11 Sydän-Hämeen alaosasto kymmenen. vuotta...14 Kevätkokous...15 Alaosastot toimivat...16 Ryhmätoiminta Tampereella...20 Yhdistyksen tarjoamat palvelut...22 Yhteystiedot...23 Sivunvalmistus TEKOPAIKKA Suomi Oy, Sastamala Painopaikka Hämeen Offset-Tiimi Oy, Tampere Pääkirjoitus Etenevät muistisairaudet pyritään diagnosoimaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Mitä aikaisemmin sairaus on diagnosoitu, sitä enemmän on tehtävissä mm. kuntoutuksen avulla. Sairastuminen muistisairauteen on useimmille kriisi joka vaatii sopeutumista sekä sairastuneelta että hänen läheisiltä ihmisiltään. Kuntoutuksella tarkoitetaan prosessia, jolla parannetaan sairastuneen mahdollisuuksia elää mahdollisimman mielekästä, aktiivista ja omannäköistä elämää sairaudesta huolimatta. Kuntoutus on mahdollista koko sairauden ajan ja kuntoutuksen avulla tuetaan sairastuneen toimintakykyä ja kotona asumisen jatkumista. Käynnit hoitavan lääkärin luona ovat sairauden alussa erittäin tärkeitä, jotta saadaan muistisairauden oireisiin tarkoitettu lääkitys ja mahdollisten muiden sairauksien hoito hyvään tasapainoon. Useissa Pirkanmaan kunnissa on muistihoitaja tai muu nimetty henkilö, jonka tehtäviin kuuluu neuvoa mm. sairauden oireisiin, hoitoon, kuntoutukseen, palveluihin ja sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa. Kuntoutussuunnitelma on yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa laadittu henkilökohtainen suunnitelma, johon on kirjattu millaisten palvelujen avulla kuntoutumista voidaan tukea ja mitä itse voi tehdä toimintakykynsä ylläpitämiseksi. Omalta lääkäriltä voi kysyä mahdollisuutta saada esim. fysioterapiaa, toimintaterapiaa, päiväkuntoutusta tai psykologista tukea. Tässä lehdessä on kerrottu esimerkinomaisesti Lempäälän ja Sastamalan käytännöistä. Kotikunnasta riippumatta jokaisella sairastuneella on oikeus kuntoutuspalveluihin. Liikunta, säännöllinen ja monipuolinen ruoka sekä sosiaalisten suhteiden ylläpito vaikkapa vertaistukiryhmässä käyminen ovat sairastuneelle tärkeitä toimintakyvyn ylläpitämisen kannalta. Jussi Viljasen artikkelissa on kuvattu liikunnan moninaisia hyötyjä. Liikunta on tärkeää niin fyysisen kunnon ylläpitämiselle kuin henkiselle hyvinvoinnillekin. Muistisairauden tultua osaksi perheen arkea kannattaa liikkua vähintään yhtä paljon kuin aikaisemminkin. Myöskään liikunnan iloa ei pitäisi unohtaa; joidenkin tutkimusten mukaan suomalaiset liikkuvat, koska se on tärkeää terveyden kannalta, kun taas monissa muissa maissa liikutaan sen tuoman ilon vuoksi. Jotta jaksaisi tukea sairastunutta, myös perheenjäsenten täytyisi pitää hyvää huolta omasta fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnistaan. Aurinkoisia talvipäiviä ja liikunnan iloa! Teija Siipola toiminnanjohtaja 2 Pirkanmaan Pääasiat Pirkanmaan Pääasiat

3 Muistisairaan parhaaksi -joustavalla hoito- ja palvelujärjestelmällä Varhainen toteaminen Muistipoliklinikalla geriatrin tekemä muistisairaan taudinmääritys aiheuttaa erilaisia tunteita sairastuneelle ja hänen läheisilleen. Samalla se antaa myös mahdollisuuden aktiiviseen ja vireään hoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun ja toteutukseen sekä seuranta-arvioon. Oikea lääkehoito, kuntoutus, oikea-aikainen tuki ja virikkeet merkitsevät elämänlaatua ja tukevat itsemääräämisoikeutta. Ensitieto on osa kuntoutusta Muistihoitaja ja muistineuvoja koordinoivat yhteistyössä yhdistyksen ja alaosaton kanssa ensitietokurssin. Muistidiagnoosin saaneelle ja hänen läheiselleen järjestetään mahdollisuus osallistumiseen, millä on sosiaalinen ja kuntouttava merkitys. Vuosittain on järjestetty ensitietoa, missä geriatri asiantuntijana kertoo muistisairauksista ja keskustelee elämän hallintaan ja arjensujuvuuteen vaikuttavista asioista. Sosiaalityöntekijä puhuu eri tukimuodoista ja henkilökohtaisesta palvelusuunnitelmasta. Vertaistukea voi hakea myös muista yhdistyksen ja alaosaston järjestämistä tilaisuuksista. Himminkodossa kokoontuu mm. iltaisin sairastuneen läheisille suunnattu ryhmä, joka kuukauden toinen torstai. Palvelusuunnitelmalla palvelut kohdalleen Lempäälän vanhustyössä on punaisena lankana kotona asumisen tukeminen. Kotona asumisen tueksi apua tarvitsevalle vanhukselle tehdään palvelusuunnitelma, jossa kartoitetaan, mitä apua tarjoamalla kotona asuminen vielä sujuu. Jollekin riittää yksi käynti viikossa, jolloin annostellaan viikon lääkkeet dosettiin ja autetaan peseytymisessä. Joku tarvitsee useampia käyntejä. Jollekin voidaan tarjota kuntouttavaa päivätoimintaa kuljetuksineen. Päivätoimintaan voi kuulua kuntosali, ruokailu ja kahvi, tarvittaessa sauna. Päivätoiminnan asiakkaat ovat yli 65- vuotiaista melko iäkkäisiin ja heidän toimintakykynsä on vaihtelevaa. Päivätoimintaan sisältyy kuntosalitoiminta, jonka tavoitteena on lihasvoiman vahvistaminen, tasapainon harjoittaminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen/parantaminen. Palvelusuunnitelman laatii vanhustyön sosiaalityöntekijä. Ryhmätoiminnasta voimaa arkeen Muistikahvila on kohtaamispaikka joka mahdollistaa vertaistuen, ohjauksen ja neuvonnan. Herrapiiri koostuu nimensä mukaisesti herroista. Nämä muistisairauden alkuvaiheessa olevat miehet voivat jutella samanlaisessa seurassa monenlaisista asioista ja saada ver- taistukea. Ystäväpiirin tavoitteena on yksinäisyyden lievittäminen ja kokemusten jakaminen. Tuntevakurssi avaa läheiselle uudenlaisen näkökulman tilanteisiin, joita hän kohtaa muistisairasta ihmistä hoitaessaan. Omaishoitajan ohjaamisessa ja ennakoivalla tuella on vaikutusta myös läheisen voimavarojen säilymiseen. Hoivapaininotteisessa päivä- tai ympärivuorokautisessa muistikuntoutusryhmissä huomioidaan asiakkaan yksilöllisiä voimavaroja ja läheisten jaksamista. Muistineuvoja Helga Lehti Lempäälä Pirkanmaan Pääasiat Pirkanmaan Pääasiat 5

4 Kuntouttavaa muistin hoitoa Sastamalan seudulta eli sopivasti sykettä Sastamalassa on toiminut perusterveydenhuollon muistipoliklinikka, Muistipiste, vuoden 2007 alusta alkaen. Poliklinikka perustettiin, kun geriatri-ylilääkäri aloitti työnsä silloisen kuntayhtymän palveluksessa ja tiedossa oli muistisairaiden määrän lisääntyminen. Geriatrin työpariksi haettiin muistihoitajaa ja poliklinikan työ käynnistyi muistisairauksien varhaiseksi toteamiseksi. Vuosien aikana poliklinikalla on työskennellyt useita geriatriaan erikoistuvia lääkäreitä. Muistipisteen henkilökuntaa on täydennetty muistiohjaajalla, jonka toimenkuva vastaa muistikoordinaattorin työtä. Meillä päin tuo koordinaattori vaan taittuu suuhun niin huonosti. Myöhemmin kuntayhtymä on purettu ja perusterveydenhuolto Muistipisteineen on siirtynyt Sastamalan kaupungin sosiaali - ja terveyspalveluiden toiminnaksi. Väestöpohja on n , kun terveyspalveluja tarjotaan myös Kiikoisten ja Punkalaitumen asukkaille. Muistipiste palvelee aivoterveys- ja muistiasioissa kaikkia yli 55-vuotiaita asukkaita alueellaan. Muistiasioista pyydetään alustamaan Ikäpisteisiin, seurakuntaan, eläkeläis - ja vammaisjärjestöihin sekä pitämään koulutuksia eri toimijoille ja ammattilaisille. Muistioireiden ennaltaehkäisy ja muistin huolto kiinnostavat. Asiakas voi hakeutua itse vastaanotolle tai omainen voi varata aikaa läheiselleen. Lähetettä ei tarvita ja kynnys hoitoon hakeutumiseen laskee vuosi vuodelta. Ihmiset tarttuvat aiemmin muutoksiin ja hakevat herkemmin apua muistipulmiinsa. Asiakkaan omaa aktiivisuutta ja kiinnostuneisuutta omaan muistiinsa korostetaan, mutta palvelua muistiasioilla tarjotaan myös kotikäynneillä. Muistipolku on tehty ja päivitetty ja sitä viedään jatkuvasti eteenpäin eri toimipisteisiin, vastaanotoille ja hoitoyksiköihin, jossa kohdataan muististaan huolestuneita. Muistipoliklinikan työssä on alusta asti korostunut avoimuus, yksilöllisyys ja tasavertaisuus. Vastaanotoilla on mukana yhtä aikaa aina asiakas, omainen, geriatri ja muistihoitaja tai muistiohjaaja. Asiakas ja omainen ovat tilanteensa asiantuntijoita ja lääkitys, lääkkeetön hoito sekä kuntoutus suunnitellaan tilannekohtaisesti. Myös kotihoito, päivätoiminta ja muistiyhdistys otetaan mahdollisuuksien mukaan hoitopolkuun kun muistisairaus diagnoosi selviää. Kuntoutus- ja seuranta suunnitelmaa Sastamalassa tehdään 1. seurantakäynnin yhteydessä n. puoli vuotta muistisairauslääkityksen aloittamisen jälkeen. Ennen sitä asiakkaalla ja omaisella on toki mahdollisuus saada tietoa sairaudesta, hoidosta ja kuntoutuksesta sekä osallistua ensitietoiltaan. Kuntoutussuunnitelman teossa tässä vaiheessa yhdistyy asiakkaan ja omaisen tunteminen sekä kokemus tämän ihmisen muistisairaudesta, jolloin suunnitelma muodostuu realistisemmaksi ja ohjeellisemmaksi. Suunnitelmaa päivitetään vuosittain joko muistiohjaajan tai kotihoidon toimesta. Muistiasiakkaiden hoitovastuuta ollaan vähitellen siirtämässä paikalliseksi omien terveysasemien lääkäreille ja se taas edellyttää elävää yhteyttä Muistipisteeseen konsultaation ja tarvittavien seurantakäyntien järjestämiseksi. Muistihoitaja Sari Saarimaa 6 Pirkanmaan Pääasiat Pirkanmaan Pääasiat 7

5 Vanhusasiamies kuuntelee ja valvoo palvelujen laatua Päivi Kemppainen ja Riikka Piironen työskentelevät vanhusasiamiehinä Tampereen kaupungilla. Heidän monipuoliseen työsarkaansa kuuluu muun muassa kuntalaisten huolien kuuntelua, asiakaspalautteiden käsittelyä, sovittelutyötä, ikäihmisten palveluista ja etuuksista tiedottamista ja palveluiden laadunvalvontaa. Nyt vanhuksilla on omat edunvalvojat, joiden puoleen voi kääntyä aina, kun mieltä askarruttaa jokin palveluihin liittyvä kysymys. Vanhusasiamies edistää perusoikeuksien toteutumista ja valvoo, että vanhus saa laadukkaita palveluita oikeaan aikaan. Yhteyttä voi ottaa, jos jokin asia kaipaa parantamista. Nostamme löydettyjä epäkohtia esiin kaupungin organisaatiossa ja meillä on raportointivelvollisuus myös ikäihmisten lautakunnalle ja vanhusneuvostolle. Työssä on oltava objektiivinen ja puolueeton, ja kaikkien näkökannat on huomioitava. Ongelmatilanteissa järjestetään myös sovitteluja, joissa mukana voi olla omainen, vanhus ja palveluntuottaja. Vanhusasiamies toimii neuvottelujen vetäjänä ja puolueettomana osapuolena. Tavoitteena on saada asianomaiselle vanhukselle sopivin palveluratkaisu. Tärkeätä on saada nimenomaan ikäihmisen oma ääni kuuluville palvelua mietittäessä. Viime vuonna sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira velvoitti kunnat ikäihmisten palveluiden omavalvontaan. Vanhusasiamiehet ja heidän kanssaan samaan aikaan työnsä aloittanut Kaupunkilaiset ovat jo osanneet hyödyntää vanhusasiamiesten palveluja hyvin. Yhteyttä ottavat sekä ikäihmiset itse että omaiset, kertoo vanhusasiamies Päivi Kemppainen. valvontakoordinaattori myös valvovat palvelujen laatua ja saatavuutta. Vanhusasiamiehet tekevät säännöllistä valvontaa kaupungin omiin palveluihin sekä ostopalveluihin valvontasuunnitelman mukaisesti. Valvontakäynneillä käydään läpi esimerkiksi palvelujen laadullisten suositusten mukaisuus ja lääkehoito, ja myös henkilöstöä kuullaan. Säännöllisen valvonnan lisäksi voidaan paikkoja käydä tarkastamassa asiakkaiden ilmoitusten perusteella. Vanhusasiamiehet tavoittaa arkisin klo puhelimitse numerosta tai sähköpostilla: 8 Pirkanmaan Pääasiat Pirkanmaan Pääasiat 9

6 PIRKANMAAN MUISTIKAHVILA, PIRMUSKA Kahvila on avoinna kaikille asiasta kiinnostuneille yhdistyksen toimitiloissa kuukauden viimeisenä perjantaina osoitteessa Kalevantie 1, TAMPERE lisätietoja puh. (03) , Liikunta vaikuttaa toimintakykyymme Ei ennakkoilmoittautumista Perjantai klo Tulevaisuuden näkymiä ikäihmisten palveluihin Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta, Tampereen kaupunki Perjantai klo Perheenjäsenen ja hoitajan yhteistyösuhde TtT, yliopettaja, Sirpa Salin, gerontologinen hoitotyö, TAMK Perjantai klo Liikunnallisella kuntoutuksella apua muistiongelmiin ft Jussi Viljanen, MEVA-hanke Perjantai Kevätkauden päättäjäiset Makkarakestit Niihaman ulkoilumajalla Kaupissa (tähän ilmoittautuminen mennessä puh. (03) tai sähköpostilla Ikääntyvälle väestölle liikunta on loistava keino hidastaa vanhenemiseen liittyviä epäedullisia muutoksia, jotka vaikuttavat omatoimiseen pärjäämiseen. Monet tutkimukset osoittavat liikunnan ja aktiivisuuden positiivisen merkityksen toimintakyvyn ylläpitämisessä. Tämä pätee niin terveeseen kuin muistisairaaseen ihmiseen. Liikunnan monipuolisista hyödyistä on melko paljon tutkittua tietoa. Säännöllinen fyysinen aktiivisuus parantaa unirytmiä ja ruokahalua sekä helpottaa ruoansulatuksen vaivoja. Fyysinen aktiivisuus myös helpottaa henkistä ahdistuneisuutta, jota toimintavajavuudet ja sairastelu voivat aiheuttaa. Aktiivisen liikunnan on todettu parantavan henkisen suorituskyvyn lisäksi myös kommunikaatiokykyä, mielialaa ja siten yleistä toimintakykyä kaikissa dementian vaiheissa, myös vaikeassa alzheimerin taudissa. Yleisesti ottaen suositeltavia liikuntamuotoja ikääntyneille ovat muun muassa kävely, retkeily, pyöräily, uinti ja hiihto, jotka kaikki ylläpitävät kestävyysominaisuuksia. Myös lihaksistoa ja liikeratoja ylläpitävää liikuntaa, kuten kuntovoimistelua tai kuntosaliharjoittelua kannattaa harrastaa. Kolmas osa liikuntaa tulisi olla nopeutta, ketteryyttä ja reaktiokykyä ylläpitävää liikuntaa. Tällaisia lajeja ovat esimerkiksi tanssi ja pallopelit. 10 Pirkanmaan Pääasiat Pirkanmaan Pääasiat 11

7 Liikunnan merkitys muistisairaalle Muistisairaan ihmisen lihaksisto ja aivot tarvitsevat liikettä ja virikkeitä aivan samalla tavalla kuin muidenkin ihmisten. Liikunnasta on hyötyä kaikissa sairauden vaiheissa. Liikunta on osa kuntoutusta, koska liikunnan avulla muistisairaiden itsenäistä toimintakykyä voidaan tukea ja siten heidän tarvitsemansa apu saattaa vähentyä. Tämä helpottaa muistisairasta hoitavia läheisiä. Muistisairaat hyötyvät liikunnasta, joka tukee sosiaalista kanssakäymistä ja perustuu pareittain tai pienessä ryhmässä tapahtuvaan harrastamiseen. Lihaskuntoa ylläpitävissä harjoitteissa kannattaa keskittyä suurien lihasryhmien harjoittamiseen. Esimerkiksi reisilihasten vahvistamiseen kohdennettu harjoittelu auttaa istumasta seisomaan nousemista itsenäisesti, joka taas auttaa toimintakyvyn säilymisessä laajemminkin, helpottaa itsenäistä WC- asiointia, parantaa tasapainoominaisuuksien säilymistä, estää kaatumisia ja välillisesti myös mielialan laskua. Liikunta lisää aivojen hapensaantia ja parantaa verenkiertoa. Näillä on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia aivojen aineenvaihduntaan ja muihin aivotoimintoihin. Liikunnalla saattaa olla merkitystä kognitiivisten toimintojen huononemisen hidastamisessa. Aktiivisuustasoksi riittää 3x30min reipas kävely viikossa, mutta voimavarojen salliessa liikuntamäärää voi myös nostaa. Muutenkin olemassa olevat voimavarat tulee aina pyrkiä huomioimaan yksilöllisesti. Meistä jokaisella on käytössä tietty määrä voimavaroja, näin on myös muistisairailla. Toisinaan jaksamistaso on alhaalla ja aikaa lepäämiseen tarvitaan enemmän. Joskus voi käydä myös niin, että liika huolenpito lamaannuttaa vanhuksen, vähentää omatoimisuutta ja lisää toimintakyvyn vajavuutta. Siksi kuntouttavan hoitotyön näkökulmaa kannattaa pitää esillä. Pienelläkin liikunnan lisäyksellä on usein merkitystä ja siksi on hyvä harrastaa liikuntaa säännöllisesti. Tärkeätä olisi löytää se oma hyvä tapa liikkua, koska sopivassa suhteessa ja oikeina annoksina kohdennettu liike on meille jokaiselle lääke! Jussi Viljanen fysioterapeutti Projektityöntekijä/MEVA-hanke 12 Pirkanmaan Pääasiat Pirkanmaan Pääasiat 13

8 SYDÄN-HÄMEEN ALAOSASTO 10 VUOTTA Pälkäneen seurakuntatalolla vietettiin sunnuntaina Sydän-Hämeen alaosaston 10-vuotisjuhlaa. Paikalla oli kuutisenkymmentä juhlavierasta. Muistiliiton kunniapuheenjohtaja Pekka Laine kertoi Liiton ja yhdistysten historiasta ja vuosien varrella tehdystä laaja-alaisesta vaikuttamistyöstä muistisairaiden ja omaisten hyväksi. Alaosaston vastaava, muistihoitaja Liisa Korpinen kertoi Sydän- Hämeen alaosaston perustamisesta ja toiminnasta kuluneina vuosina. Historiikin oli koonnut Päivi Laine. Yhdistyksen toiminnanjohtaja Teija Siipola kertoi Muistisairaan ihmisen ja hänen läheisensä hoidon ja palvelujen nykytilasta sekä tulevasta Kansallisesta muistiohjelmasta, jollainen on jo useissa muissa Euroopan maissa. Kaisa Pesu lausui tilaisuuden päätteeksi piristäviä sanoja pimenevää iltaan. Tilaisuudessa ojennettiin Muistiliiton hopeinen ansiomerkki Liisa Korpiselle ja Päivi Laineelle. Ansiomerkki myönnetään vapaaehtoistyössä pitkään toimineelle henkilölle tai muutoin erityisen ansioituneelle muistityön kentällä vaikuttaneelle ihmiselle. Aktiiviset alaosastotoimijat Liisa Korpinen, Päivi Laine ja Leena Sevon PIRKANMAAN MUISTIYHDISTYS RY:N KEVÄTKOKOUS Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina klo yhdistyksen toimitiloissa, os. Kalevantie 1, Tampere Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset kevätkokoukselle kuuluvat asiat. Lämpimästi tervetuloa! Kahvitarjoilu 14 Pirkanmaan Pääasiat Pirkanmaan Pääasiat 15

9 Alaosastot toimivat Alaosastojen toiminnasta saatte tietoa kunkin alaosaston yhteyshenkilöltä sekä ryhmänohjaaja Marjo Haavistolta puh , sähköposti: Myös yhdistyksen nettisivuilla alaosastojen kohdalla on tietoa toiminnasta: Akaa Kylmäkoski Urjala: Vertaisryhmä muistisairausdiagnoosin saaneille ja heidän läheisilleen jatkuu kerran kuukaudessa Urjalassa ja Akaan Viialassa. Lisätietoja vertaisryhmistä sekä alaosaston toiminnasta, Akaan yhteyshenkilö Marketta Kemmolta, puh sekä Marjo Haavistolta puh Huittinen: Muistikahvila on auki joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko Toripuodin kahvilassa osoite Kappelikuja 1. Vertaistukiryhmät ja ensitietoillat jatkuvat erikseen ilmoitettavana aikana. Alaosasto on mukana seniorimessuilla Huittisissa klo Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskuksessa Alaosaston muistihoitajana toimii Niina Immonen puh , Seuraa myös paikallislehden seura -palstaa. Lisätiedot: Aira Autio, puh Hämeenkyrö Ikaalinen: Hämeenkyrössä muistisairaiden ja heidän omaistensa Muistikka vertaistukiryhmät jatkavat Kurjenmäen vanhainkodilla, os. Härkikuja 12. Seuraa paikallislehden seura -palstaa. Lisätietoja vertaisryhmistä ja alaosaston toiminnasta, yhteyshenkilö Helvi-Elina Nisseniltä, puh Lempäälä: Omaishoitajien illat jatkuvat alkaen joka kuukauden toisena torstaina Himminkodon alakerrassa kello päivätoiminnan tiloissa (käynti järven puolelta). Nämä torstai-iltojen tapaamiset ovat kaikille omaishoitajille avoimia tilaisuuksia. Lisätietoja alaosastovastaava Jaana Kettuselta, puh Nokia: Nokian alaosasto järjestää vertaisryhmiä omaisille. Sairastuneille oma ryhmä, johonka ennakkoilmoittautuminen. Ryhmät jatkavat kerran kuukaudessa tiistaisin 6.3., 3.4. ja klo Vihnuskodin tiloissa. Lisätietoja alaosaston toiminnasta, Seija Helminen puh tai Marjo Haavistolta puh Parkano Kihniö: Vertaistukiryhmät sairastuneille ja omaisille järjestetään samanaikaisesti Palvelukeskus Rantakodon tiloissa. Ryhmät kokoontuvat joka 16 Pirkanmaan Pääasiat Pirkanmaan Pääasiat 17

10 kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo Lisätietoja Arja Grönfors, puh Pirkkala: Muistitapaaminen kerran kuukaudessa kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo Hopeakellon kerhotilassa, Suupankuja 3, sisäänkäynti koulun puolelta. Aika ja paikka ovat uudet ja jokaisella kerralla on oma teema. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita. Lisätietoja Raija Rautio puh , Leena Pitkänen puh , Sastamala: Pirkanmaan Muistiyhdistys ja Sastamalan perusturvakuntayhtymä järjestävät yhteistyössä mm. ensitietoa ja ryhmätoimintaa. Lisätietoja Seija Kuukka, puh Sydän-Häme: Omaisten ryhmät kokoontuvat Kangasalan keskusterveysasemalla aina kuukauden ensimmäisenä torstaina klo Pälkäneellä kokoontuu sekä muistihäiriöisten että omaisten ryhmät. Päivä on perjantai ja kellonaika aina Alaosasto järjestää ensitietopäiviä Kangasalla ja kevään ensitietopäivä on Lisätietoja Liisa Korpinen puh , Lisäksi Pirkanmaan Muistiyhdistys järjestää muistineuvontaa Palvelutalosäätiö Jalmarin Kodolla. Marjo Haavisto puh Tampere: Tule mukaan kellariteatteriin katsomaan Matti Kuuselan esikoisnäytelmää KOIRA TAHTOO TAIVAAL- LE. Kesto noin 1:30, ei väliaikaa. Aloitamme leivoskahveilla klo 12.30, näytös alkaa klo 13. Varaa paikkasi mennessä lunastamalla lippusi Marjo Haavistolta puh Hinnat: 30 eläkeläinen, 32 peruslippu. Hinnat sisältävät kahvin/ teen ja leivoksen. Lähde mukaan! Tarkemmat tiedot Kaarina Uotila puh , tai yhdistyksen toimisto. Valkeakoski: Valkeakosken alaosasto järjestää muistineuvontaa ja erilaisia yleisötilaisuuksia alueellaan yhteistyössä Valkeakosken Kyläpaikka ry:n sekä kaupungin Muistikeskuksen kanssa. Lisätietoja Anne Niemi puh , Ylöjärvi: Vertaisryhmät sairastuneille ja omaisille kokoontuvat Tiuravuoren vanhainkodilla kerran kuukaudessa torstaisin, aina klo 13-15, seuraavasti: 1.3., 12.4., 3.5. ja 7.6. jolloin kokoonnumme kauden päättäjäisiin Ahveniston laavulle. Lisätietoja Eija Myllymäki-Niemi, puh tai Heli Kulman puh Pirkanmaan Pääasiat Pirkanmaan Pääasiat 19

11 RYHMÄTOIMINTA TAMPEREELLA KEVÄT 2012 Ryhmät sairastuneille RYHMÄ HILJATTAIN SAIRASTUNEILLE Keskustelu- ja vertaisryhmä hiljattain diagnoosin saaneille. Ryhmä kokoontuu joka toinen maanantai parillisilla viikoilla klo MIESTEN RYHMÄ Vertaisryhmä sairastuneille miehille. Samaan aikaan puolisot kokoontuvat omassa ryhmässä. Kokoontumiset joka toinen keskiviikko, seniorit parillisilla ja juniorit parittomilla viikoilla klo NAISTEN RYHMÄ Vertaisryhmä sairastuneille naisille. Samaan aikaan puolisoille oma ryhmä. Kokoontumiset joka toinen torstai parillisilla viikoilla klo HOIVAPYSÄKKI Huolehdimme muistisairaasta tarjoamalla välipalan ja virikkeellistä yhdessäoloa perjantaisin klo Pysäkille voi tulla tarpeen mukaan vaikka vain kerran tai säännöllisesti. Ilmoittautumiset saman viikon torstaina. RYHMÄ TYÖIKÄISILLE Työikäisenä sairastuneille ja heidän puolisoilleen tarkoitettu ryhmä, joka kokoontuu muutaman kerran kaudessa ilta-aikaan. Lisätietoja: Sirpa Kotisaari p , sähköposti: LIIKUNTARYHMÄ Muistiyhdistys ja Tampereen kaupunki järjestävät yhteistyönä muistisairaille ja omaisille suunnatun liikuntaryhmän. Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin Ratinassa klo Ryhmämaksu on n. 30 / kausi. Laskutuksen hoitaa kaupunki. Ohjauksesta vastaa kaupungin liikunnanohjaajat. Ilmoittautumista ei tarvita, voit mennä suoraan Ratinaan. Ryhmät omaisille OMAISTEN RYHMÄ Ryhmä sairastuneiden omaisille, jotka haluavat jakaa ryhmässä kokemuksia läheisen sairastumiseen liittyvistä asioita. Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa, 23.2., ja klo Ohjaajana psyk. erik.sairaanhoitaja Tarja Kangassalo. KUN JÄIN YKSIN RYHMÄ OMAISILLE Ryhmä omaisille, joidenka puoliso/läheinen on siirtynyt pitkäaikaishoitoon. Kokoontumiset joka toinen maanantai, parittomilla viikoilla klo ILOA ARKEEN Ryhmä omaisille, jotka haluavat elämäänsä iloa ja vaihtelua. Ryhmässä tehdään osallistujien toiveiden mukaan erilaista kivaa. Tarvittaessa sairastuneen voi tuoda hoivapysäkille. Ryhmä kokoontuu perjantaisin klo OMAISHOITAJANA TOIMIVIEN NAISTEN RYHMÄ Vertaisryhmä naisille, joidenka puoliso on sairastunut. Samaan aikaan miehille on ohjattua ryhmätoimintaa. Kokoontumiset joka toinen keskiviikko, seniorit parillisilla ja juniorit parittomilla viikoilla klo OMAISHOITAJANA TOIMIVIEN MIESTEN RYHMÄ Vertaisryhmä miehille, joidenka puoliso on sairastunut. Samaan aikaan naisille on ohjattua ryhmätoimintaa. Kokoontumiset joka toinen torstai parillisilla viikoilla klo RYHMÄ TYÖIKÄISILLE Työikäisenä sairastuneille ja heidän puolisoilleen tarkoitettu ryhmä, joka kokoontuu muutaman kerran kaudessa ilta-aikaan. Lisätietoja: Sirpa Kotisaari p , sähköposti: Ryhmät jatkuvat toukokuun loppuun saakka ja ovat maksuttomia ILMOITTAUTUMISET JA TIEDUSTELUT Pirkanmaan Muistiyhdistys ry, Kalevantie 1, TAMPERE puh. (03) , 20 Pirkanmaan Pääasiat Pirkanmaan Pääasiat 21

12 Yhdistyksen tarjoamat palvelut Yhdistyksen tarjoamat palvelut ovat maksuttomia ellei toisin mainita Yhteystiedot Pirkanmaan Muistiyhdistys ry Kalevantie 1, Tampere p. (03) PIRKANMAAN MUISTILUOTSI Ryhmänohjaaja, lähihoitaja Marjo Haavisto p MUISTINEUVONTA JA PALVELUOHJAUS Yhdistys tarjoaa neuvontaa ja palveluohjausta muistisairaille, heidän omaisilleen ja läheisille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille. Voitte varata henkilökohtaisen ajan neuvontaan joko puhelimitse tai tulemalla käymään maanantaisin klo ja muina arkipäivinä klo MUISTITESTAUS (10 jäsenet, ei jäsenet 20 ) Jos olet huolestunut muististasi, voit tulla MMSE-muistitestiin. Muistitestin ajanvaraukset: puh. (03) , ENSITIETOILLAT Pirkanmaan Muistiyhdistys ry järjestää ensitietoillat ja klo Tilaisuudessa on lääkärin alustus ja tietoa yhdistyksen toiminnasta. Illat pidetään yhdistyksen toimitiloissa Kalevantie 1, Tampere. SOPEUTUMISVALMENNUS- KURSSIT (50 jäsenet, 70 ei jäsenet) Pirkanmaan Muistiyhdistys ry järjestää kevään sopeutumisvalmennuskurssin Ylöjärven Koivupuistossa. Kurssiin sisältyy mm. lääkärin, fysioterapeutin ja lakimiehen alustukset sekä täysihoito. TAIDENÄYTTELY Yhdistyksen tiloissa on esillä Pirkkalan taideyhdistyksen taiteilijoiden töitä. Tervetuloa tutustumaan Lisätietoja puh. (03) tai Puheenjohtaja, neurologi Maire Santala Toiminnanjohtaja, KTM Teija Siipola p Toimistosihteeri merkonomi Marjukka Niemenmaa p. (03) Lisäksi lehden takakanteen kaivataan yheydenottokuponkia takaisin. Aiemmin ol Projektityöntekijä, alaosassa tällainen ja osoitteemme ft takakannessa: Jussi Viljanen PALVELUKUPONKI Nimi Osoite Uusi osoite (jos osoitteenmuutos) Puhelin MEVA-hanke Hankekoordinaattori, TtM Sirpa Kotisaari p Projektityöntekijä, TtM Mari Lemmetty p p Sähköposti Liityn Osoitteenmuutos jäseneksi Omainen/muu Liityn yhdistykseen läheinen Osoitteen Eroan yhdistyksestä muutos Omainen/muu Sairastunut läheinen Eroan Ammattihenkilö yhdistyksestä Ammattihenkilö Opiskelija Muu 22 Pirkanmaan Pääasiat

13 24 Pirkanmaan Pääasiat Kalevantie Tampere

Pirkanmaan Pääasiat. Pirkanmaan ja Huittisten muistiyhdistysten jäsenlehti ISSN 1798-7652. Pirkanmaan Pääasiat 1

Pirkanmaan Pääasiat. Pirkanmaan ja Huittisten muistiyhdistysten jäsenlehti ISSN 1798-7652. Pirkanmaan Pääasiat 1 Pirkanmaan Pääasiat 3 2013 Pirkanmaan ja Huittisten muistiyhdistysten jäsenlehti ISSN 1798-7652 Pirkanmaan Pääasiat 1 Pirkanmaan Pääkirjoitus Pääasiat 3 2013 Pirkanmaan ja Huittisten muistiyhdistysten

Lisätiedot

Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen

Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen Kerro läheisillesi ja ystävillesi muistisairaudesta ja siihen liittyvistä tunteista. Myös ystävät tarvitsevat

Lisätiedot

Kesäretki 2014: Tampsan lava.

Kesäretki 2014: Tampsan lava. Kesäretki 2014: Tampsan lava. VUOSIKERTOMUS 2014 YLEISTÄ 2 Kouvolan seudun Muisti ry:n tarkoituksena on toimia alueellaan muistisairautta sairastavien henkilöiden ja heidän omaistensa hyväksi, tukea heidän

Lisätiedot

Muistike. Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenlehti 1/2013 (talvi-kevät)

Muistike. Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenlehti 1/2013 (talvi-kevät) Muistike Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenlehti 1/2013 (talvi-kevät) Yhteystiedot Sisällysluettelo Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry Vapaudenkatu 8 A 6a (4. krs) 15110 Lahti Puh (03) 735 1681 toimisto@ph-muistiyhdistys.fi

Lisätiedot

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan olevan 85 000 keskivaikeasti tai vaikeasti dementoitunutta ja 35 000 lievästi dementoitunutta henkilöä (1). Dementian esiintyvyys on ollut 65 69-vuotiaiden

Lisätiedot

Muistike. Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenlehti 1/2012 (talvi-kevät)

Muistike. Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenlehti 1/2012 (talvi-kevät) Muistike Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenlehti 1/2012 (talvi-kevät) Yhteystiedot Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry Hämeenkatu 9 A 23 15110 Lahti (Maakuntatalo, 5 krs.) Puh/Fax (03) 735 1681 toimisto@ph-muistiyhdistys.fi

Lisätiedot

Kuntoutusja tukipalvelut

Kuntoutusja tukipalvelut Kuntoutusja tukipalvelut LUKIJALLE Pitkäaikaissairaus, kuten Parkinsonin tauti, muuttaa usein arjen käytäntöjä. Myös oman toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät epävarmuuden tunteet ovat tavallisia. Muuttuviin

Lisätiedot

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti 2008-2011 Piia Hautala Leena Huhtala Minna Huhtamäki-Kuoppala Heli Ridanpää Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

JÄSENLEHTI 2/2015 Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

JÄSENLEHTI 2/2015 Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry JÄSENLEHTI 2/2015 Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 1 Puheenjohtajan palsta Puheenjohtajan tervehdys Tätä kirjoittaessani kevät lähestyy kovaa vauhtia. Tuleva kevät on tärkeä omaishoitajien

Lisätiedot

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander

KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010. Marjo Silvander KOTONA PIDEMPÄÄN-PROJEKTI 2008-2010 LOPPURAPORTTI 2010 Marjo Silvander 2 SISÄLTÖ 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET SIVU 1.1. Tausta 3 1.2. Tavoitteet 4 1.3. Kohderyhmät 4 1.4. Yhteistyötahot 4 1.5. Toiminta-alueet

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS

V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS 2015 Hyvä varkautelainen Kädessä pitelemänne paperinippu on opas Varkauden kaupungin, yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin tuottamista palveluista.

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009

LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009 LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009 2 I. ETELÄ-POHJANMAAN MUISTIYHDISTYS RY... 3 1. Yleistä... 3 2. Toiminta-ajatus, päämäärät, arvot ja eettiset periaatteet... 6 3. Yhdistyksen hallituksen

Lisätiedot

Sote historiallinen uudistus

Sote historiallinen uudistus Helsingin Alzheimer-yhdistyksen jäsenlehti 1/15 Sote historiallinen uudistus Eläkkeensaajan hoitotuki HENKILÖKUNTA Toimistopäällikkö Jaana Jukarainen p. 09 454 2750, 040 902 2256 jaana.jukarainen@alzheimer-hki.com

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2007

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2007 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2007 2 Lauri Nuutinen, johtajaylilääkäri Väestön paras palvelurakenneuudistuksen päämääräksi

Lisätiedot

Tervetuloa tutustumaan Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen Ensitietopakettiin!

Tervetuloa tutustumaan Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen Ensitietopakettiin! Tervetuloa tutustumaan Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen Ensitietopakettiin! Tämä tietopaketti on tarkoitettu Sinulle, joka olet juuri kuullut sairastuneesi muistisairauteen tai olet juuri kuullut läheisesi

Lisätiedot

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI?

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI? Sote ottaa ensiaskeleita Sote on vielä outo kirjainyhdistelmä. Soteen kannattaa kuitenkin tutustua, sillä se on mukana jokaisen elämässä jossakin vaiheessa. Kyseessä on sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistävä

Lisätiedot

JÄSENLEHTI 1/2014. Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

JÄSENLEHTI 1/2014. Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry JÄSENLEHTI 1/2014 Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 2 Puheenjohtajan palsta Puheenjohtajan tervehdys Vuosi on vaihtunut ja haasteellinen kevät 2014 edessä. Yhdistyksemme kevään ohjelmaa on

Lisätiedot

MATKARAPORTTI HOLLANTI 14. -18.5.2013

MATKARAPORTTI HOLLANTI 14. -18.5.2013 MATKARAPORTTI HOLLANTI 14. -18.5.2013 MATKARAPORTTI Opintomatka Hollantiin 14 18.5.2013. Ikäosaavat palvelualueet Etelä-Savossa hanke Ikäosaavat palvelualueet vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa-hanke

Lisätiedot

Pa lve l u o pa s S e i n ä j o e n i k ä i h m i s i l l e 2 0 1 5

Pa lve l u o pa s S e i n ä j o e n i k ä i h m i s i l l e 2 0 1 5 Palveluopas Seinäjoen ikäihmisille 2015 Lukijalle Tämä palveluopas sisältää tietoa arkipäivää helpottavista palveluista sekä erilaisista ikääntyville suunnatuista toiminnoista. Oppaaseen on kerätty tietoa

Lisätiedot

Muistisairaus työiässä

Muistisairaus työiässä Muistisairaus työiässä Suomessa on 7 000 10 000 etenevää muistisairautta sairastavaa työikäistä ihmistä. Heidän tarpeensa ja elämäntilanteensa ovat erilaisia kuin iäkkäillä muistisairailla, joten he tarvitsevat

Lisätiedot

SYTYN SANOMAT Salon SYTY ry:n tiedotuslehti 2014 6. vuosikerta

SYTYN SANOMAT Salon SYTY ry:n tiedotuslehti 2014 6. vuosikerta Salon SYTY ry:n tiedotuslehti 2014 6. vuosikerta Salon SYTY 10 v. 10-vuotisjuhlat s. 2-6 Verto Verkossa -projekti s. 13 Vuoden 2013 vapaaehtoinen s. 16 Vertaistukea lapsille, nuorille ja perheille s. 8

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Kemiönsaaren kunnan ikääntymispoliittinen ohjelma Peruspalveluosasto, Kemiönsaaren kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Hyvinvointi... 3 2.1

Lisätiedot

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet... 3 2.1. Omaisen

Lisätiedot

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni?

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? OPAS omaishoitajalle selkokielellä Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Jelena Vähäkuopus Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Jelena Vähäkuopus

Lisätiedot

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Kuva Kirsi Siirola Riihimäen seudun dementiatyön kehittämisyksikköhankkeen (RIDKE) LOPPURAPORTTI 2007 2008 SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO... 1 1 HANKKEEN

Lisätiedot

Lähellä. innostui. Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys. majakoista s. 6. Sirpa Volanen. lehti omaishoitajille ja läheisille

Lähellä. innostui. Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys. majakoista s. 6. Sirpa Volanen. lehti omaishoitajille ja läheisille Lähellä lehti omaishoitajille ja läheisille 3 2014 Sirpa Volanen innostui majakoista s. 6 Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys Lähellä 3 2014 Tilaa konferenssijulkaisu! Kansainvälisyys sisältö

Lisätiedot

Muistike. Päijät-Hämeen Dementiayhdistys ry:n jäsenlehti 2/2010 (kesä-syksy)

Muistike. Päijät-Hämeen Dementiayhdistys ry:n jäsenlehti 2/2010 (kesä-syksy) Muistike Päijät-Hämeen Dementiayhdistys ry:n jäsenlehti 2/2010 (kesä-syksy) Yhteystiedot Päijät-Hämeen Dementiayhdistys ry Hämeenkatu 9 A 23 15110 Lahti (Maakuntatalo, 5 krs.) Puh/Fax (03) 735 1681 toimisto@ph-dementiayhdistys.fi

Lisätiedot

Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE

Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN

Lisätiedot

Nyt voin tehdä mitä haluan s. 18 UUSI. Kipparissa kelpaa asua ja elää. Lääkäritalo avattu s. 4. Kuntoutusta nuoria kuunnellen

Nyt voin tehdä mitä haluan s. 18 UUSI. Kipparissa kelpaa asua ja elää. Lääkäritalo avattu s. 4. Kuntoutusta nuoria kuunnellen 1/2015 Lääkäritalo Kuntoutus Vanhuspalvelut Vammaispalvelut UUSI Lääkäritalo avattu s. 4 Nyt voin tehdä mitä haluan s. 18 Kuntoutusta nuoria kuunnellen s. 14 Kipparissa kelpaa asua ja elää s. 12 Ystävyydellä

Lisätiedot