Pirkanmaan Muistiyhdistyksen jäsenlehti ISSN Pirkanmaan Pääasiat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 2012 Pirkanmaan Muistiyhdistyksen jäsenlehti ISSN 1798-7652. Pirkanmaan Pääasiat"

Transkriptio

1 Pirkanmaan Pääasiat Pirkanmaan Muistiyhdistyksen jäsenlehti ISSN Pirkanmaan Pääasiat

2 Pirkanmaan Pääasiat Pirkanmaan Muistiyhdistyksen jäsenlehti ISSN Sisällysluettelo Pääkirjoitus... 3 Muistisairaan parhaaksi -joustavalla. hoito- ja palvelujärjestelmällä... 4 Kuntouttavaa muistin hoitoa Sastamalan. seudulta eli sopivasti sykettä... 6 Vanhusasiamies kuuntelee ja valvoo. palvelujen laatua... 8 Muistikahvilan ohjelma...10 Liikunta vaikuttaa toimintakykyymme...11 Sydän-Hämeen alaosasto kymmenen. vuotta...14 Kevätkokous...15 Alaosastot toimivat...16 Ryhmätoiminta Tampereella...20 Yhdistyksen tarjoamat palvelut...22 Yhteystiedot...23 Sivunvalmistus TEKOPAIKKA Suomi Oy, Sastamala Painopaikka Hämeen Offset-Tiimi Oy, Tampere Pääkirjoitus Etenevät muistisairaudet pyritään diagnosoimaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Mitä aikaisemmin sairaus on diagnosoitu, sitä enemmän on tehtävissä mm. kuntoutuksen avulla. Sairastuminen muistisairauteen on useimmille kriisi joka vaatii sopeutumista sekä sairastuneelta että hänen läheisiltä ihmisiltään. Kuntoutuksella tarkoitetaan prosessia, jolla parannetaan sairastuneen mahdollisuuksia elää mahdollisimman mielekästä, aktiivista ja omannäköistä elämää sairaudesta huolimatta. Kuntoutus on mahdollista koko sairauden ajan ja kuntoutuksen avulla tuetaan sairastuneen toimintakykyä ja kotona asumisen jatkumista. Käynnit hoitavan lääkärin luona ovat sairauden alussa erittäin tärkeitä, jotta saadaan muistisairauden oireisiin tarkoitettu lääkitys ja mahdollisten muiden sairauksien hoito hyvään tasapainoon. Useissa Pirkanmaan kunnissa on muistihoitaja tai muu nimetty henkilö, jonka tehtäviin kuuluu neuvoa mm. sairauden oireisiin, hoitoon, kuntoutukseen, palveluihin ja sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa. Kuntoutussuunnitelma on yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa laadittu henkilökohtainen suunnitelma, johon on kirjattu millaisten palvelujen avulla kuntoutumista voidaan tukea ja mitä itse voi tehdä toimintakykynsä ylläpitämiseksi. Omalta lääkäriltä voi kysyä mahdollisuutta saada esim. fysioterapiaa, toimintaterapiaa, päiväkuntoutusta tai psykologista tukea. Tässä lehdessä on kerrottu esimerkinomaisesti Lempäälän ja Sastamalan käytännöistä. Kotikunnasta riippumatta jokaisella sairastuneella on oikeus kuntoutuspalveluihin. Liikunta, säännöllinen ja monipuolinen ruoka sekä sosiaalisten suhteiden ylläpito vaikkapa vertaistukiryhmässä käyminen ovat sairastuneelle tärkeitä toimintakyvyn ylläpitämisen kannalta. Jussi Viljasen artikkelissa on kuvattu liikunnan moninaisia hyötyjä. Liikunta on tärkeää niin fyysisen kunnon ylläpitämiselle kuin henkiselle hyvinvoinnillekin. Muistisairauden tultua osaksi perheen arkea kannattaa liikkua vähintään yhtä paljon kuin aikaisemminkin. Myöskään liikunnan iloa ei pitäisi unohtaa; joidenkin tutkimusten mukaan suomalaiset liikkuvat, koska se on tärkeää terveyden kannalta, kun taas monissa muissa maissa liikutaan sen tuoman ilon vuoksi. Jotta jaksaisi tukea sairastunutta, myös perheenjäsenten täytyisi pitää hyvää huolta omasta fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnistaan. Aurinkoisia talvipäiviä ja liikunnan iloa! Teija Siipola toiminnanjohtaja 2 Pirkanmaan Pääasiat Pirkanmaan Pääasiat

3 Muistisairaan parhaaksi -joustavalla hoito- ja palvelujärjestelmällä Varhainen toteaminen Muistipoliklinikalla geriatrin tekemä muistisairaan taudinmääritys aiheuttaa erilaisia tunteita sairastuneelle ja hänen läheisilleen. Samalla se antaa myös mahdollisuuden aktiiviseen ja vireään hoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun ja toteutukseen sekä seuranta-arvioon. Oikea lääkehoito, kuntoutus, oikea-aikainen tuki ja virikkeet merkitsevät elämänlaatua ja tukevat itsemääräämisoikeutta. Ensitieto on osa kuntoutusta Muistihoitaja ja muistineuvoja koordinoivat yhteistyössä yhdistyksen ja alaosaton kanssa ensitietokurssin. Muistidiagnoosin saaneelle ja hänen läheiselleen järjestetään mahdollisuus osallistumiseen, millä on sosiaalinen ja kuntouttava merkitys. Vuosittain on järjestetty ensitietoa, missä geriatri asiantuntijana kertoo muistisairauksista ja keskustelee elämän hallintaan ja arjensujuvuuteen vaikuttavista asioista. Sosiaalityöntekijä puhuu eri tukimuodoista ja henkilökohtaisesta palvelusuunnitelmasta. Vertaistukea voi hakea myös muista yhdistyksen ja alaosaston järjestämistä tilaisuuksista. Himminkodossa kokoontuu mm. iltaisin sairastuneen läheisille suunnattu ryhmä, joka kuukauden toinen torstai. Palvelusuunnitelmalla palvelut kohdalleen Lempäälän vanhustyössä on punaisena lankana kotona asumisen tukeminen. Kotona asumisen tueksi apua tarvitsevalle vanhukselle tehdään palvelusuunnitelma, jossa kartoitetaan, mitä apua tarjoamalla kotona asuminen vielä sujuu. Jollekin riittää yksi käynti viikossa, jolloin annostellaan viikon lääkkeet dosettiin ja autetaan peseytymisessä. Joku tarvitsee useampia käyntejä. Jollekin voidaan tarjota kuntouttavaa päivätoimintaa kuljetuksineen. Päivätoimintaan voi kuulua kuntosali, ruokailu ja kahvi, tarvittaessa sauna. Päivätoiminnan asiakkaat ovat yli 65- vuotiaista melko iäkkäisiin ja heidän toimintakykynsä on vaihtelevaa. Päivätoimintaan sisältyy kuntosalitoiminta, jonka tavoitteena on lihasvoiman vahvistaminen, tasapainon harjoittaminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen/parantaminen. Palvelusuunnitelman laatii vanhustyön sosiaalityöntekijä. Ryhmätoiminnasta voimaa arkeen Muistikahvila on kohtaamispaikka joka mahdollistaa vertaistuen, ohjauksen ja neuvonnan. Herrapiiri koostuu nimensä mukaisesti herroista. Nämä muistisairauden alkuvaiheessa olevat miehet voivat jutella samanlaisessa seurassa monenlaisista asioista ja saada ver- taistukea. Ystäväpiirin tavoitteena on yksinäisyyden lievittäminen ja kokemusten jakaminen. Tuntevakurssi avaa läheiselle uudenlaisen näkökulman tilanteisiin, joita hän kohtaa muistisairasta ihmistä hoitaessaan. Omaishoitajan ohjaamisessa ja ennakoivalla tuella on vaikutusta myös läheisen voimavarojen säilymiseen. Hoivapaininotteisessa päivä- tai ympärivuorokautisessa muistikuntoutusryhmissä huomioidaan asiakkaan yksilöllisiä voimavaroja ja läheisten jaksamista. Muistineuvoja Helga Lehti Lempäälä Pirkanmaan Pääasiat Pirkanmaan Pääasiat 5

4 Kuntouttavaa muistin hoitoa Sastamalan seudulta eli sopivasti sykettä Sastamalassa on toiminut perusterveydenhuollon muistipoliklinikka, Muistipiste, vuoden 2007 alusta alkaen. Poliklinikka perustettiin, kun geriatri-ylilääkäri aloitti työnsä silloisen kuntayhtymän palveluksessa ja tiedossa oli muistisairaiden määrän lisääntyminen. Geriatrin työpariksi haettiin muistihoitajaa ja poliklinikan työ käynnistyi muistisairauksien varhaiseksi toteamiseksi. Vuosien aikana poliklinikalla on työskennellyt useita geriatriaan erikoistuvia lääkäreitä. Muistipisteen henkilökuntaa on täydennetty muistiohjaajalla, jonka toimenkuva vastaa muistikoordinaattorin työtä. Meillä päin tuo koordinaattori vaan taittuu suuhun niin huonosti. Myöhemmin kuntayhtymä on purettu ja perusterveydenhuolto Muistipisteineen on siirtynyt Sastamalan kaupungin sosiaali - ja terveyspalveluiden toiminnaksi. Väestöpohja on n , kun terveyspalveluja tarjotaan myös Kiikoisten ja Punkalaitumen asukkaille. Muistipiste palvelee aivoterveys- ja muistiasioissa kaikkia yli 55-vuotiaita asukkaita alueellaan. Muistiasioista pyydetään alustamaan Ikäpisteisiin, seurakuntaan, eläkeläis - ja vammaisjärjestöihin sekä pitämään koulutuksia eri toimijoille ja ammattilaisille. Muistioireiden ennaltaehkäisy ja muistin huolto kiinnostavat. Asiakas voi hakeutua itse vastaanotolle tai omainen voi varata aikaa läheiselleen. Lähetettä ei tarvita ja kynnys hoitoon hakeutumiseen laskee vuosi vuodelta. Ihmiset tarttuvat aiemmin muutoksiin ja hakevat herkemmin apua muistipulmiinsa. Asiakkaan omaa aktiivisuutta ja kiinnostuneisuutta omaan muistiinsa korostetaan, mutta palvelua muistiasioilla tarjotaan myös kotikäynneillä. Muistipolku on tehty ja päivitetty ja sitä viedään jatkuvasti eteenpäin eri toimipisteisiin, vastaanotoille ja hoitoyksiköihin, jossa kohdataan muististaan huolestuneita. Muistipoliklinikan työssä on alusta asti korostunut avoimuus, yksilöllisyys ja tasavertaisuus. Vastaanotoilla on mukana yhtä aikaa aina asiakas, omainen, geriatri ja muistihoitaja tai muistiohjaaja. Asiakas ja omainen ovat tilanteensa asiantuntijoita ja lääkitys, lääkkeetön hoito sekä kuntoutus suunnitellaan tilannekohtaisesti. Myös kotihoito, päivätoiminta ja muistiyhdistys otetaan mahdollisuuksien mukaan hoitopolkuun kun muistisairaus diagnoosi selviää. Kuntoutus- ja seuranta suunnitelmaa Sastamalassa tehdään 1. seurantakäynnin yhteydessä n. puoli vuotta muistisairauslääkityksen aloittamisen jälkeen. Ennen sitä asiakkaalla ja omaisella on toki mahdollisuus saada tietoa sairaudesta, hoidosta ja kuntoutuksesta sekä osallistua ensitietoiltaan. Kuntoutussuunnitelman teossa tässä vaiheessa yhdistyy asiakkaan ja omaisen tunteminen sekä kokemus tämän ihmisen muistisairaudesta, jolloin suunnitelma muodostuu realistisemmaksi ja ohjeellisemmaksi. Suunnitelmaa päivitetään vuosittain joko muistiohjaajan tai kotihoidon toimesta. Muistiasiakkaiden hoitovastuuta ollaan vähitellen siirtämässä paikalliseksi omien terveysasemien lääkäreille ja se taas edellyttää elävää yhteyttä Muistipisteeseen konsultaation ja tarvittavien seurantakäyntien järjestämiseksi. Muistihoitaja Sari Saarimaa 6 Pirkanmaan Pääasiat Pirkanmaan Pääasiat 7

5 Vanhusasiamies kuuntelee ja valvoo palvelujen laatua Päivi Kemppainen ja Riikka Piironen työskentelevät vanhusasiamiehinä Tampereen kaupungilla. Heidän monipuoliseen työsarkaansa kuuluu muun muassa kuntalaisten huolien kuuntelua, asiakaspalautteiden käsittelyä, sovittelutyötä, ikäihmisten palveluista ja etuuksista tiedottamista ja palveluiden laadunvalvontaa. Nyt vanhuksilla on omat edunvalvojat, joiden puoleen voi kääntyä aina, kun mieltä askarruttaa jokin palveluihin liittyvä kysymys. Vanhusasiamies edistää perusoikeuksien toteutumista ja valvoo, että vanhus saa laadukkaita palveluita oikeaan aikaan. Yhteyttä voi ottaa, jos jokin asia kaipaa parantamista. Nostamme löydettyjä epäkohtia esiin kaupungin organisaatiossa ja meillä on raportointivelvollisuus myös ikäihmisten lautakunnalle ja vanhusneuvostolle. Työssä on oltava objektiivinen ja puolueeton, ja kaikkien näkökannat on huomioitava. Ongelmatilanteissa järjestetään myös sovitteluja, joissa mukana voi olla omainen, vanhus ja palveluntuottaja. Vanhusasiamies toimii neuvottelujen vetäjänä ja puolueettomana osapuolena. Tavoitteena on saada asianomaiselle vanhukselle sopivin palveluratkaisu. Tärkeätä on saada nimenomaan ikäihmisen oma ääni kuuluville palvelua mietittäessä. Viime vuonna sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira velvoitti kunnat ikäihmisten palveluiden omavalvontaan. Vanhusasiamiehet ja heidän kanssaan samaan aikaan työnsä aloittanut Kaupunkilaiset ovat jo osanneet hyödyntää vanhusasiamiesten palveluja hyvin. Yhteyttä ottavat sekä ikäihmiset itse että omaiset, kertoo vanhusasiamies Päivi Kemppainen. valvontakoordinaattori myös valvovat palvelujen laatua ja saatavuutta. Vanhusasiamiehet tekevät säännöllistä valvontaa kaupungin omiin palveluihin sekä ostopalveluihin valvontasuunnitelman mukaisesti. Valvontakäynneillä käydään läpi esimerkiksi palvelujen laadullisten suositusten mukaisuus ja lääkehoito, ja myös henkilöstöä kuullaan. Säännöllisen valvonnan lisäksi voidaan paikkoja käydä tarkastamassa asiakkaiden ilmoitusten perusteella. Vanhusasiamiehet tavoittaa arkisin klo puhelimitse numerosta tai sähköpostilla: 8 Pirkanmaan Pääasiat Pirkanmaan Pääasiat 9

6 PIRKANMAAN MUISTIKAHVILA, PIRMUSKA Kahvila on avoinna kaikille asiasta kiinnostuneille yhdistyksen toimitiloissa kuukauden viimeisenä perjantaina osoitteessa Kalevantie 1, TAMPERE lisätietoja puh. (03) , Liikunta vaikuttaa toimintakykyymme Ei ennakkoilmoittautumista Perjantai klo Tulevaisuuden näkymiä ikäihmisten palveluihin Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta, Tampereen kaupunki Perjantai klo Perheenjäsenen ja hoitajan yhteistyösuhde TtT, yliopettaja, Sirpa Salin, gerontologinen hoitotyö, TAMK Perjantai klo Liikunnallisella kuntoutuksella apua muistiongelmiin ft Jussi Viljanen, MEVA-hanke Perjantai Kevätkauden päättäjäiset Makkarakestit Niihaman ulkoilumajalla Kaupissa (tähän ilmoittautuminen mennessä puh. (03) tai sähköpostilla Ikääntyvälle väestölle liikunta on loistava keino hidastaa vanhenemiseen liittyviä epäedullisia muutoksia, jotka vaikuttavat omatoimiseen pärjäämiseen. Monet tutkimukset osoittavat liikunnan ja aktiivisuuden positiivisen merkityksen toimintakyvyn ylläpitämisessä. Tämä pätee niin terveeseen kuin muistisairaaseen ihmiseen. Liikunnan monipuolisista hyödyistä on melko paljon tutkittua tietoa. Säännöllinen fyysinen aktiivisuus parantaa unirytmiä ja ruokahalua sekä helpottaa ruoansulatuksen vaivoja. Fyysinen aktiivisuus myös helpottaa henkistä ahdistuneisuutta, jota toimintavajavuudet ja sairastelu voivat aiheuttaa. Aktiivisen liikunnan on todettu parantavan henkisen suorituskyvyn lisäksi myös kommunikaatiokykyä, mielialaa ja siten yleistä toimintakykyä kaikissa dementian vaiheissa, myös vaikeassa alzheimerin taudissa. Yleisesti ottaen suositeltavia liikuntamuotoja ikääntyneille ovat muun muassa kävely, retkeily, pyöräily, uinti ja hiihto, jotka kaikki ylläpitävät kestävyysominaisuuksia. Myös lihaksistoa ja liikeratoja ylläpitävää liikuntaa, kuten kuntovoimistelua tai kuntosaliharjoittelua kannattaa harrastaa. Kolmas osa liikuntaa tulisi olla nopeutta, ketteryyttä ja reaktiokykyä ylläpitävää liikuntaa. Tällaisia lajeja ovat esimerkiksi tanssi ja pallopelit. 10 Pirkanmaan Pääasiat Pirkanmaan Pääasiat 11

7 Liikunnan merkitys muistisairaalle Muistisairaan ihmisen lihaksisto ja aivot tarvitsevat liikettä ja virikkeitä aivan samalla tavalla kuin muidenkin ihmisten. Liikunnasta on hyötyä kaikissa sairauden vaiheissa. Liikunta on osa kuntoutusta, koska liikunnan avulla muistisairaiden itsenäistä toimintakykyä voidaan tukea ja siten heidän tarvitsemansa apu saattaa vähentyä. Tämä helpottaa muistisairasta hoitavia läheisiä. Muistisairaat hyötyvät liikunnasta, joka tukee sosiaalista kanssakäymistä ja perustuu pareittain tai pienessä ryhmässä tapahtuvaan harrastamiseen. Lihaskuntoa ylläpitävissä harjoitteissa kannattaa keskittyä suurien lihasryhmien harjoittamiseen. Esimerkiksi reisilihasten vahvistamiseen kohdennettu harjoittelu auttaa istumasta seisomaan nousemista itsenäisesti, joka taas auttaa toimintakyvyn säilymisessä laajemminkin, helpottaa itsenäistä WC- asiointia, parantaa tasapainoominaisuuksien säilymistä, estää kaatumisia ja välillisesti myös mielialan laskua. Liikunta lisää aivojen hapensaantia ja parantaa verenkiertoa. Näillä on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia aivojen aineenvaihduntaan ja muihin aivotoimintoihin. Liikunnalla saattaa olla merkitystä kognitiivisten toimintojen huononemisen hidastamisessa. Aktiivisuustasoksi riittää 3x30min reipas kävely viikossa, mutta voimavarojen salliessa liikuntamäärää voi myös nostaa. Muutenkin olemassa olevat voimavarat tulee aina pyrkiä huomioimaan yksilöllisesti. Meistä jokaisella on käytössä tietty määrä voimavaroja, näin on myös muistisairailla. Toisinaan jaksamistaso on alhaalla ja aikaa lepäämiseen tarvitaan enemmän. Joskus voi käydä myös niin, että liika huolenpito lamaannuttaa vanhuksen, vähentää omatoimisuutta ja lisää toimintakyvyn vajavuutta. Siksi kuntouttavan hoitotyön näkökulmaa kannattaa pitää esillä. Pienelläkin liikunnan lisäyksellä on usein merkitystä ja siksi on hyvä harrastaa liikuntaa säännöllisesti. Tärkeätä olisi löytää se oma hyvä tapa liikkua, koska sopivassa suhteessa ja oikeina annoksina kohdennettu liike on meille jokaiselle lääke! Jussi Viljanen fysioterapeutti Projektityöntekijä/MEVA-hanke 12 Pirkanmaan Pääasiat Pirkanmaan Pääasiat 13

8 SYDÄN-HÄMEEN ALAOSASTO 10 VUOTTA Pälkäneen seurakuntatalolla vietettiin sunnuntaina Sydän-Hämeen alaosaston 10-vuotisjuhlaa. Paikalla oli kuutisenkymmentä juhlavierasta. Muistiliiton kunniapuheenjohtaja Pekka Laine kertoi Liiton ja yhdistysten historiasta ja vuosien varrella tehdystä laaja-alaisesta vaikuttamistyöstä muistisairaiden ja omaisten hyväksi. Alaosaston vastaava, muistihoitaja Liisa Korpinen kertoi Sydän- Hämeen alaosaston perustamisesta ja toiminnasta kuluneina vuosina. Historiikin oli koonnut Päivi Laine. Yhdistyksen toiminnanjohtaja Teija Siipola kertoi Muistisairaan ihmisen ja hänen läheisensä hoidon ja palvelujen nykytilasta sekä tulevasta Kansallisesta muistiohjelmasta, jollainen on jo useissa muissa Euroopan maissa. Kaisa Pesu lausui tilaisuuden päätteeksi piristäviä sanoja pimenevää iltaan. Tilaisuudessa ojennettiin Muistiliiton hopeinen ansiomerkki Liisa Korpiselle ja Päivi Laineelle. Ansiomerkki myönnetään vapaaehtoistyössä pitkään toimineelle henkilölle tai muutoin erityisen ansioituneelle muistityön kentällä vaikuttaneelle ihmiselle. Aktiiviset alaosastotoimijat Liisa Korpinen, Päivi Laine ja Leena Sevon PIRKANMAAN MUISTIYHDISTYS RY:N KEVÄTKOKOUS Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina klo yhdistyksen toimitiloissa, os. Kalevantie 1, Tampere Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset kevätkokoukselle kuuluvat asiat. Lämpimästi tervetuloa! Kahvitarjoilu 14 Pirkanmaan Pääasiat Pirkanmaan Pääasiat 15

9 Alaosastot toimivat Alaosastojen toiminnasta saatte tietoa kunkin alaosaston yhteyshenkilöltä sekä ryhmänohjaaja Marjo Haavistolta puh , sähköposti: Myös yhdistyksen nettisivuilla alaosastojen kohdalla on tietoa toiminnasta: Akaa Kylmäkoski Urjala: Vertaisryhmä muistisairausdiagnoosin saaneille ja heidän läheisilleen jatkuu kerran kuukaudessa Urjalassa ja Akaan Viialassa. Lisätietoja vertaisryhmistä sekä alaosaston toiminnasta, Akaan yhteyshenkilö Marketta Kemmolta, puh sekä Marjo Haavistolta puh Huittinen: Muistikahvila on auki joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko Toripuodin kahvilassa osoite Kappelikuja 1. Vertaistukiryhmät ja ensitietoillat jatkuvat erikseen ilmoitettavana aikana. Alaosasto on mukana seniorimessuilla Huittisissa klo Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskuksessa Alaosaston muistihoitajana toimii Niina Immonen puh , Seuraa myös paikallislehden seura -palstaa. Lisätiedot: Aira Autio, puh Hämeenkyrö Ikaalinen: Hämeenkyrössä muistisairaiden ja heidän omaistensa Muistikka vertaistukiryhmät jatkavat Kurjenmäen vanhainkodilla, os. Härkikuja 12. Seuraa paikallislehden seura -palstaa. Lisätietoja vertaisryhmistä ja alaosaston toiminnasta, yhteyshenkilö Helvi-Elina Nisseniltä, puh Lempäälä: Omaishoitajien illat jatkuvat alkaen joka kuukauden toisena torstaina Himminkodon alakerrassa kello päivätoiminnan tiloissa (käynti järven puolelta). Nämä torstai-iltojen tapaamiset ovat kaikille omaishoitajille avoimia tilaisuuksia. Lisätietoja alaosastovastaava Jaana Kettuselta, puh Nokia: Nokian alaosasto järjestää vertaisryhmiä omaisille. Sairastuneille oma ryhmä, johonka ennakkoilmoittautuminen. Ryhmät jatkavat kerran kuukaudessa tiistaisin 6.3., 3.4. ja klo Vihnuskodin tiloissa. Lisätietoja alaosaston toiminnasta, Seija Helminen puh tai Marjo Haavistolta puh Parkano Kihniö: Vertaistukiryhmät sairastuneille ja omaisille järjestetään samanaikaisesti Palvelukeskus Rantakodon tiloissa. Ryhmät kokoontuvat joka 16 Pirkanmaan Pääasiat Pirkanmaan Pääasiat 17

10 kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo Lisätietoja Arja Grönfors, puh Pirkkala: Muistitapaaminen kerran kuukaudessa kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo Hopeakellon kerhotilassa, Suupankuja 3, sisäänkäynti koulun puolelta. Aika ja paikka ovat uudet ja jokaisella kerralla on oma teema. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita. Lisätietoja Raija Rautio puh , Leena Pitkänen puh , Sastamala: Pirkanmaan Muistiyhdistys ja Sastamalan perusturvakuntayhtymä järjestävät yhteistyössä mm. ensitietoa ja ryhmätoimintaa. Lisätietoja Seija Kuukka, puh Sydän-Häme: Omaisten ryhmät kokoontuvat Kangasalan keskusterveysasemalla aina kuukauden ensimmäisenä torstaina klo Pälkäneellä kokoontuu sekä muistihäiriöisten että omaisten ryhmät. Päivä on perjantai ja kellonaika aina Alaosasto järjestää ensitietopäiviä Kangasalla ja kevään ensitietopäivä on Lisätietoja Liisa Korpinen puh , Lisäksi Pirkanmaan Muistiyhdistys järjestää muistineuvontaa Palvelutalosäätiö Jalmarin Kodolla. Marjo Haavisto puh Tampere: Tule mukaan kellariteatteriin katsomaan Matti Kuuselan esikoisnäytelmää KOIRA TAHTOO TAIVAAL- LE. Kesto noin 1:30, ei väliaikaa. Aloitamme leivoskahveilla klo 12.30, näytös alkaa klo 13. Varaa paikkasi mennessä lunastamalla lippusi Marjo Haavistolta puh Hinnat: 30 eläkeläinen, 32 peruslippu. Hinnat sisältävät kahvin/ teen ja leivoksen. Lähde mukaan! Tarkemmat tiedot Kaarina Uotila puh , tai yhdistyksen toimisto. Valkeakoski: Valkeakosken alaosasto järjestää muistineuvontaa ja erilaisia yleisötilaisuuksia alueellaan yhteistyössä Valkeakosken Kyläpaikka ry:n sekä kaupungin Muistikeskuksen kanssa. Lisätietoja Anne Niemi puh , Ylöjärvi: Vertaisryhmät sairastuneille ja omaisille kokoontuvat Tiuravuoren vanhainkodilla kerran kuukaudessa torstaisin, aina klo 13-15, seuraavasti: 1.3., 12.4., 3.5. ja 7.6. jolloin kokoonnumme kauden päättäjäisiin Ahveniston laavulle. Lisätietoja Eija Myllymäki-Niemi, puh tai Heli Kulman puh Pirkanmaan Pääasiat Pirkanmaan Pääasiat 19

11 RYHMÄTOIMINTA TAMPEREELLA KEVÄT 2012 Ryhmät sairastuneille RYHMÄ HILJATTAIN SAIRASTUNEILLE Keskustelu- ja vertaisryhmä hiljattain diagnoosin saaneille. Ryhmä kokoontuu joka toinen maanantai parillisilla viikoilla klo MIESTEN RYHMÄ Vertaisryhmä sairastuneille miehille. Samaan aikaan puolisot kokoontuvat omassa ryhmässä. Kokoontumiset joka toinen keskiviikko, seniorit parillisilla ja juniorit parittomilla viikoilla klo NAISTEN RYHMÄ Vertaisryhmä sairastuneille naisille. Samaan aikaan puolisoille oma ryhmä. Kokoontumiset joka toinen torstai parillisilla viikoilla klo HOIVAPYSÄKKI Huolehdimme muistisairaasta tarjoamalla välipalan ja virikkeellistä yhdessäoloa perjantaisin klo Pysäkille voi tulla tarpeen mukaan vaikka vain kerran tai säännöllisesti. Ilmoittautumiset saman viikon torstaina. RYHMÄ TYÖIKÄISILLE Työikäisenä sairastuneille ja heidän puolisoilleen tarkoitettu ryhmä, joka kokoontuu muutaman kerran kaudessa ilta-aikaan. Lisätietoja: Sirpa Kotisaari p , sähköposti: LIIKUNTARYHMÄ Muistiyhdistys ja Tampereen kaupunki järjestävät yhteistyönä muistisairaille ja omaisille suunnatun liikuntaryhmän. Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin Ratinassa klo Ryhmämaksu on n. 30 / kausi. Laskutuksen hoitaa kaupunki. Ohjauksesta vastaa kaupungin liikunnanohjaajat. Ilmoittautumista ei tarvita, voit mennä suoraan Ratinaan. Ryhmät omaisille OMAISTEN RYHMÄ Ryhmä sairastuneiden omaisille, jotka haluavat jakaa ryhmässä kokemuksia läheisen sairastumiseen liittyvistä asioita. Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa, 23.2., ja klo Ohjaajana psyk. erik.sairaanhoitaja Tarja Kangassalo. KUN JÄIN YKSIN RYHMÄ OMAISILLE Ryhmä omaisille, joidenka puoliso/läheinen on siirtynyt pitkäaikaishoitoon. Kokoontumiset joka toinen maanantai, parittomilla viikoilla klo ILOA ARKEEN Ryhmä omaisille, jotka haluavat elämäänsä iloa ja vaihtelua. Ryhmässä tehdään osallistujien toiveiden mukaan erilaista kivaa. Tarvittaessa sairastuneen voi tuoda hoivapysäkille. Ryhmä kokoontuu perjantaisin klo OMAISHOITAJANA TOIMIVIEN NAISTEN RYHMÄ Vertaisryhmä naisille, joidenka puoliso on sairastunut. Samaan aikaan miehille on ohjattua ryhmätoimintaa. Kokoontumiset joka toinen keskiviikko, seniorit parillisilla ja juniorit parittomilla viikoilla klo OMAISHOITAJANA TOIMIVIEN MIESTEN RYHMÄ Vertaisryhmä miehille, joidenka puoliso on sairastunut. Samaan aikaan naisille on ohjattua ryhmätoimintaa. Kokoontumiset joka toinen torstai parillisilla viikoilla klo RYHMÄ TYÖIKÄISILLE Työikäisenä sairastuneille ja heidän puolisoilleen tarkoitettu ryhmä, joka kokoontuu muutaman kerran kaudessa ilta-aikaan. Lisätietoja: Sirpa Kotisaari p , sähköposti: Ryhmät jatkuvat toukokuun loppuun saakka ja ovat maksuttomia ILMOITTAUTUMISET JA TIEDUSTELUT Pirkanmaan Muistiyhdistys ry, Kalevantie 1, TAMPERE puh. (03) , 20 Pirkanmaan Pääasiat Pirkanmaan Pääasiat 21

12 Yhdistyksen tarjoamat palvelut Yhdistyksen tarjoamat palvelut ovat maksuttomia ellei toisin mainita Yhteystiedot Pirkanmaan Muistiyhdistys ry Kalevantie 1, Tampere p. (03) PIRKANMAAN MUISTILUOTSI Ryhmänohjaaja, lähihoitaja Marjo Haavisto p MUISTINEUVONTA JA PALVELUOHJAUS Yhdistys tarjoaa neuvontaa ja palveluohjausta muistisairaille, heidän omaisilleen ja läheisille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille. Voitte varata henkilökohtaisen ajan neuvontaan joko puhelimitse tai tulemalla käymään maanantaisin klo ja muina arkipäivinä klo MUISTITESTAUS (10 jäsenet, ei jäsenet 20 ) Jos olet huolestunut muististasi, voit tulla MMSE-muistitestiin. Muistitestin ajanvaraukset: puh. (03) , ENSITIETOILLAT Pirkanmaan Muistiyhdistys ry järjestää ensitietoillat ja klo Tilaisuudessa on lääkärin alustus ja tietoa yhdistyksen toiminnasta. Illat pidetään yhdistyksen toimitiloissa Kalevantie 1, Tampere. SOPEUTUMISVALMENNUS- KURSSIT (50 jäsenet, 70 ei jäsenet) Pirkanmaan Muistiyhdistys ry järjestää kevään sopeutumisvalmennuskurssin Ylöjärven Koivupuistossa. Kurssiin sisältyy mm. lääkärin, fysioterapeutin ja lakimiehen alustukset sekä täysihoito. TAIDENÄYTTELY Yhdistyksen tiloissa on esillä Pirkkalan taideyhdistyksen taiteilijoiden töitä. Tervetuloa tutustumaan Lisätietoja puh. (03) tai Puheenjohtaja, neurologi Maire Santala Toiminnanjohtaja, KTM Teija Siipola p Toimistosihteeri merkonomi Marjukka Niemenmaa p. (03) Lisäksi lehden takakanteen kaivataan yheydenottokuponkia takaisin. Aiemmin ol Projektityöntekijä, alaosassa tällainen ja osoitteemme ft takakannessa: Jussi Viljanen PALVELUKUPONKI Nimi Osoite Uusi osoite (jos osoitteenmuutos) Puhelin MEVA-hanke Hankekoordinaattori, TtM Sirpa Kotisaari p Projektityöntekijä, TtM Mari Lemmetty p p Sähköposti Liityn Osoitteenmuutos jäseneksi Omainen/muu Liityn yhdistykseen läheinen Osoitteen Eroan yhdistyksestä muutos Omainen/muu Sairastunut läheinen Eroan Ammattihenkilö yhdistyksestä Ammattihenkilö Opiskelija Muu 22 Pirkanmaan Pääasiat

13 24 Pirkanmaan Pääasiat Kalevantie Tampere

Miltä näyttää Pirkanmaan kunnissa nyt ja tulevaisuudessa?

Miltä näyttää Pirkanmaan kunnissa nyt ja tulevaisuudessa? Miltä näyttää Pirkanmaan kunnissa nyt ja tulevaisuudessa? Pirkanmaan Muistifoorumi 3.4.2014 Teija Siipola Toiminnanjohtaja Pirkanmaan Muistiyhdistys ry Pirkanmaan Muistiyhdistys ry Muistiliiton jäsen 25-vuotias

Lisätiedot

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikääntyvien varhainen tuki Vanhuspalvelulaki: Hyvinvointia edistävät palvelut Ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista

Lisätiedot

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p Muistipalvelut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu 12 13100 Hämeenlinna p. 044 726 7400 info@muistiaina.fi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa Muistipalveluita Hämeenlinnan alueella asuville

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Gerontologinen sosiaalityö työkokous 18.11.2015 Saara Bitter MUISTIHOITAJA Muistihoitajalla tarkoitetaan etenevien muistisairauksien hoitoon perehtynyttä terveydenhuollon henkilöä. Muistihoitaja

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Vanhusneuvoston työkokous 5.10.2015 Saara Bitter LÄÄKÄRI Muistilääkäri on muistisairauksiin perehtynyt lääkäri, tavallisimmin geriatri, neurologian tai psykogeriatrian erikoislääkäri. Hän toimii

Lisätiedot

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja?

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Kunnan muistihoitajat ja -koordinaattorit Muistihoitajat ja -koordinaattorit ovat muistisairaan ja hänen perheensä tukemiseen koulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia.

Lisätiedot

Muistisairaana kotona kauemmin

Muistisairaana kotona kauemmin Muistisairaana kotona kauemmin Merja Mäkisalo Ropponen Terveystieteiden tohtori, kansanedustaja Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Nykytilanne Suomessa sairastuu päivittäin 36 henkilöä muistisairauteen.

Lisätiedot

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Vanhusneuvosto 26.10.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 24 Muistikoordinaattori Helena Hurme-Marttisen puheenvuoro 4 25 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 6 26

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

SenioriKaste. Johtajat

SenioriKaste. Johtajat SenioriKaste Johtajat 2.11.2015 Hanketyöskentely Hanke tukee kuntien omaa kehittämistyötä Järjestämällä mm. kaikille yhteisiä työkokouksia (vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen), seminaareja, koulutuksia

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Muistipoliklinikan toiminnan kehittäminen

Muistipoliklinikan toiminnan kehittäminen Muistipoliklinikan toiminnan kehittäminen Geriatri Pirkko Jäntti 25.5.2015 Mistä muistipoliklinikan toiminnan kehittämistyössä aloitetaan? Selvitetään muistisairaiden laskennallinen osuus kunnan väestöstä

Lisätiedot

NYKYTILA-ANALYYSI LÄNSI-POHJAN TILANTEESTA

NYKYTILA-ANALYYSI LÄNSI-POHJAN TILANTEESTA NYKYTILA-ANALYYSI LÄNSI-POHJAN ALUEEN MUISTISAIRAIDEN SA A HOIDON O TILANTEESTA Saara Bitter KEMI-TORNIO-KEMINMAA-TERVOLA annika@lapinmuistiyhdistys.fi YLITORNIO annika@lapinmuistiyhdistys.fi Kunnat ja

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

NYKYTILA/TOIMINTA JA TOIMIJAT/AIKATAULU. PHSOTEY: tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Nastolassa.

NYKYTILA/TOIMINTA JA TOIMIJAT/AIKATAULU. PHSOTEY: tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Nastolassa. IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT/ KEHITTÄMISTARPEET Sosiaali- ja terveyspalvelut Nastolassa on lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut, sekä suun terveydenhuollon vastaanottopalvelut. Kehittämiskohteet:

Lisätiedot

Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI

Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI 21.9.2016 Toiminta-alue Suomen maakunnista suurin kattaen 30 prosenttia koko maan pinta-alasta 21 kuntaa, seutukuntia 6 Kaksi asukasta

Lisätiedot

Ryhmät alkavat tiistaina 7.1 ja päättyvät viikolla 16-17. Kertoja on 15.

Ryhmät alkavat tiistaina 7.1 ja päättyvät viikolla 16-17. Kertoja on 15. KUNTOKEIDAS SANDELS Kalliolan Senioripalvelusäätiö Kuntokeidas Sandels Välskärinkatu 4 B, 00260 Helsinki Puh. (09) 4368 8070 Sisäänkäynti: katutaso, B-ovi, hissi/portaat pohjakerrokseen Kevätkauden 2014

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

Varsinais-Suomen alueen vastaukset

Varsinais-Suomen alueen vastaukset Varsinais-Suomen alueen vastaukset 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Valitkaa kunta, tai kunnat, jotka kuuluvat kuntayhtymään/yhteistoiminta-alueeseen. 10 2. Valitkaa yksi parhaaksi arvioimanne vaihtoehto : Kyselyn

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry ry Maakunnallinen kansanterveysjärjestö Perustettu vuonna 1956 Toiminta-alueena Keski-Suomen maakunta Jäseniä n. 6000 Paikallisosastoja maakunnissa Immu Isosaari 1 Henkilökunta

Lisätiedot

KOHTI VUOTTA 2016. Jäsenkirje 6/2015 4.12.2015

KOHTI VUOTTA 2016. Jäsenkirje 6/2015 4.12.2015 1 Jäsenkirje 6/2015 4.12.2015 KOHTI VUOTTA 2016 Tämä vuosi alkaa olla jo loppusuoralla ja me Muistiyhdistyksessä olemme kääntäneet katseen kohti tulevaa vuotta. Kevätkauden aikataulut löytyvät tästä kirjeestä

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

SenioriKaste Lapin toiminnallinen osakokonaisuus. Selvitys muistisairaiden hoidosta Lapissa Projektipäällikkö kk Leila Mukkala

SenioriKaste Lapin toiminnallinen osakokonaisuus. Selvitys muistisairaiden hoidosta Lapissa Projektipäällikkö kk Leila Mukkala SenioriKaste Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Selvitys muistisairaiden hoidosta Lapissa 10.4.2015 Projektipäällikkö kk Leila Mukkala Vastaajat Kemijärvi Kolari Muonio Pello Enontekiö Ranua Savukoski

Lisätiedot

LEWYn kappale -tauti Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen

LEWYn kappale -tauti Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen LEWYn kappale -tauti Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen MUISTILIITTO RY 2013 www.muistiliitto.fi Tämä esite löytyy myös Muistiliiton internet-sivuilta. Opas on tuotettu RAY:n tukemana.

Lisätiedot

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala Lapin toiminnallisen osakokonaisuuden tavoitteet Muistisairaan ihmisen alueellisen

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. Helsingin kaupunki Esityslista 17/2012 1 (5) historia 23.04.2012 423 Pöydälle 23.04.2012 päätti panna asian pöydälle. kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310

Lisätiedot

Muistiohjelman eteneminen

Muistiohjelman eteneminen Kansallinen muistiohjelma: tavoitteena muistiystävällinen Suomi Pirkanmaan kunnille tehdyn kyselyn tuloksia Kirsti Kuusterä Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta Sihteeri, STM:n muistiohjelman

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Hyvän kunnon ja tasapainon tärkeys ikääntyvillä henkilöillä. Työfysioterapeutti Kaija Riento-Lindroos 13.3.2012

Hyvän kunnon ja tasapainon tärkeys ikääntyvillä henkilöillä. Työfysioterapeutti Kaija Riento-Lindroos 13.3.2012 Hyvän kunnon ja tasapainon tärkeys ikääntyvillä henkilöillä Työfysioterapeutti Kaija Riento-Lindroos 13.3.2012 1 Lukuisista ikääntymisen myötä tapahtuvista muutoksista huolimatta ikääntyneet ovat terveempiä

Lisätiedot

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Ainutlaatuista asumista Jyllin Kodit tarjoaa mahdollisuudet elinikäiseen asumiseen ja rentouttavaan terveyslomailuun Ikaalisten

Lisätiedot

Yhteistyö muistisairaan ihmisen ja hänen läheisensä kanssa

Yhteistyö muistisairaan ihmisen ja hänen läheisensä kanssa Yhteistyö muistisairaan ihmisen ja hänen läheisensä kanssa Elämä kotona muistisairaan ihmisen tukemisen uudet mahdollisuudet Ulla Eloniemi-Sulkava, Dosentti, FT, erikoissairaanhoitaja Muistisairaudet ja

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

SENIORILIIKUNTAA ESPOOSSA. Espoo 15.10.2014 Espoon liikuntapalvelut, liikuntasuunnittelija esa.yletyinen@espoo.fi p. 050 540 6329

SENIORILIIKUNTAA ESPOOSSA. Espoo 15.10.2014 Espoon liikuntapalvelut, liikuntasuunnittelija esa.yletyinen@espoo.fi p. 050 540 6329 SENIORILIIKUNTAA ESPOOSSA Espoo 15.10.2014 Espoon liikuntapalvelut, liikuntasuunnittelija esa.yletyinen@espoo.fi p. 050 540 6329 LIIKUNTAA IKÄÄNTYVILLE Ikääntyessä säännöllinen ja monipuolinen liikkuminen

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

Tervetuloa. päivätoimintaan. Päiväkeskus Päivänkaari

Tervetuloa. päivätoimintaan. Päiväkeskus Päivänkaari Tervetuloa päivätoimintaan Päiväkeskus Päivänkaari Kohtaamisen iloa suurella sydämellä! Toiminta-ajatus ja arvot Päiväkeskus Päivänkaari tarjoaa hämeenlinnalaisille kotihoidossa oleville ikäihmisille ja

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 20.10.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA HÄMEENLINNASSA

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA HÄMEENLINNASSA IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA HÄMEENLINNASSA Päivätoiminta on kotihoidon tukipalvelu, joka on tarkoitettu: hoivaa tarvitseville tai muistisairaille virkistykseksi ja vertaistueksi, toimintakykyä

Lisätiedot

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Ensimmäisen kehittämiskauden tuloksia 2014-2016 1 Unelma hyvinvoivasta ikäihmisestä 2 Yhdessä jakaen ikäihmisen hyväksi! 3 Mikä on GeroMetro?

Lisätiedot

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia Elina Hynninen ja Maria Kolehmainen Toimeksiantajat: Itä-Suomen

Lisätiedot

Hyvät jäsenet! Jäsenkirje 1 / 2013

Hyvät jäsenet! Jäsenkirje 1 / 2013 1 Jäsenkirje 1 / 2013 Hyvät jäsenet! Kevät keikkuen tulevi ja tuopi kesän tullessaan. Useimmille meistä auringonvalon lisääntyminen merkitsee uudistumista. Työntäyteisen syksyn ja keskitalven jälkeen tarvitsemme

Lisätiedot

LIIKKUMISLÄHETE OPAS S I S Ä LT Ö LÄHETTEEN KÄYTTÖÖNOTTO LÄHETENEUVONTAPROSESSI LÄHETE LIIKUNTANEUVONTA SEURANTA

LIIKKUMISLÄHETE OPAS S I S Ä LT Ö LÄHETTEEN KÄYTTÖÖNOTTO LÄHETENEUVONTAPROSESSI LÄHETE LIIKUNTANEUVONTA SEURANTA S I S Ä LT Ö LÄHETTEEN KÄYTTÖÖNOTTO LÄHETENEUVONTAPROSESSI LÄHETE LIIKUNTANEUVONTA SEURANTA LIIKKUMISLÄHETE ASIAKASKAAVAKE (malli). LIIKUNTASUOSITUKSET LAPSET JA NUORET AIKUISET LIIKKUMISLÄHETE OPAS *

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

HYVINVOINTI JA LIIKUNTA

HYVINVOINTI JA LIIKUNTA HYVINVOINTI JA LIIKUNTA 20.5.2016 liikuntavastaava Antti Anttonen 1.Yleistä UKK-instituutti tuottaa tutkittuja ja vaikuttavia käytäntöjä liikkumattomuuden vähentämiseen ja terveysliikunnan edistämiseen.

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Muistibarometri Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä. Kuntamarkkinat 14.9.

Muistibarometri Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä. Kuntamarkkinat 14.9. Muistibarometri 2015 Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä Kuntamarkkinat 14.9.2016 Olli Lehtonen Keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastavien määrä Suomessa

Lisätiedot

Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi!

Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi! Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi! Lapsiparkkiin ovat tervetulleita 0-6 vuotiaat lapset. Lapsiparkissa hoitajina toimivat perhetyöntekijät. Tee rauhassa ruokaostokset, piipahda vaatekaupassa

Lisätiedot

Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset. Semppi-piste

Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset. Semppi-piste Helsinki 21.-22.4.2015 Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset Semppi-piste - Liikuntaneuvonta Terveysliikunta Ikääntyminen ja tasapaino

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli. Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli. Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1. Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1.2015 Niina Helminen Anri Tanninen Yleistä Tupalasta Kiinteistöt omistaa

Lisätiedot

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Ohjausryhmä 20.9.2016 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät Toiminnalliset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (6) 204 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kuntouttavaa hoitotyötä koskevasta aloitteesta HEL 2013-005935 T 00 00 03 Päätös päätti antaa

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus. Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu

Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus. Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu 18.10.2011 Omaishoito osana perheen elämää Elämä muuttuu? omaishoito voi tulla elämään erilaisissa elämänvaiheissa

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

KEHITTÄJÄASIAKKAIDEN AJATUKSIA JA KEHITTÄMISIDEOITA MUISTISAIRAAN HOIDOSTA

KEHITTÄJÄASIAKKAIDEN AJATUKSIA JA KEHITTÄMISIDEOITA MUISTISAIRAAN HOIDOSTA KEHITTÄJÄASIAKKAIDEN AJATUKSIA JA KEHITTÄMISIDEOITA MUISTISAIRAAN HOIDOSTA Kehittäjäasiakkaiden tapaamisten tarkoituksena on ollut muistisairaan hoidon suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen osallistuminen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin n IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVAN PÄIVÄTOIMINNAN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016 Ikäihmisten kuntouttava päivätoiminta Ikäihmisten kuntouttavan päivätoiminnan Päivitetty: 14.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ikäihmisten

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

KAATUMISSEULA-HANKE KOTKASSA. Anu Takala Fysioterapeutti Hankekoordinaattori

KAATUMISSEULA-HANKE KOTKASSA. Anu Takala Fysioterapeutti Hankekoordinaattori KAATUMISSEULA-HANKE KOTKASSA Anu Takala Fysioterapeutti Hankekoordinaattori PAIKALLINEN KEHITTÄMINEN Hankekoordinaattori 50% aloitti työn huhtikuussa 2015 Alkukartoitus 1. Paikalliset yhdistykset, järjestöt,

Lisätiedot

Sivu 1/5 OMAISHOIDON HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA Päivämäärä Hoidettavan nimi Ulla Ahkera Hoidettavan henkilötunnus 111111-1111 Hoidettavan osoite Ahertajantie 6 912121 Kuusioja Hoidettavan puhelinnumero

Lisätiedot

VALOT TOIMINTAMALLI. 1. Omaishoitotilanteen tunnistaminen. 2. Yhteistyön käynnistäminen omaisen kanssa. 3. Selvityksen tekeminen terveydenhuollossa

VALOT TOIMINTAMALLI. 1. Omaishoitotilanteen tunnistaminen. 2. Yhteistyön käynnistäminen omaisen kanssa. 3. Selvityksen tekeminen terveydenhuollossa VALOT TOIMINTAMALLI 1. Omaishoitotilanteen tunnistaminen Kaikki ammattiryhmät Ennustettavissa oleva omaishoito Käynnissä oleva omaishoito 2. Yhteistyön käynnistäminen kanssa Vastuu työntekijä (esim. hoitaja,

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja

Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja Kuntien työskentelyn purku Maarit Kairala esosiaalityön maisterikoulutus -hanke, projektipäällikkö/ yliopisto-opettaja Maarit Kairala marit.kairala@ulapland.fi Miten kunnat varautuvat kansalliseen tietojärjestelmään?

Lisätiedot

HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET

HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET Leila Mukkala projektipäällikkö / Ikäihminen toimijana hanke 6.11.2014 GERIATRIN ETÄKONSULTAATIOPALVELUT Tavoitteena Geriatrian erikoislääkärinpalvelut

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA Kunnalla on terveydenhuoltolain (L1326/2010:29 ) mukainen velvollisuus järjestää potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus. Lääkinnälliseen

Lisätiedot

Lähitori Kuusela tapahtumat marraskuussa 2015

Lähitori Kuusela tapahtumat marraskuussa 2015 Lähitori Kuusela tapahtumat marraskuussa 2015 Viikko 45 (2.11.-8.11.) Ma 2.11. - Klo 9-14 Kädentaitopaja (0. krs). Mahdollisuus tehdä erilaisia tekstiilitöitä ja kädentaitoja oman mielen mukaan. Materiaalimaksu.

Lisätiedot

SYDÄNPOTILAAN sekundaaripreventio ja kuntoutus HOITOPOLKU TAMPEREEN TERVEYSKESKUKSESSA / 2009 Sari Torkkeli

SYDÄNPOTILAAN sekundaaripreventio ja kuntoutus HOITOPOLKU TAMPEREEN TERVEYSKESKUKSESSA / 2009 Sari Torkkeli LIITE 5 SYDÄNPOTILAAN sekundaaripreventio ja kuntoutus HOITOPOLKU TAMPEREEN TERVEYSKESKUKSESSA / 2009 Sari Torkkeli TAYS Sydänkeskus TULPPA/Fysioterapia Epikriisi potilaalle, HASA, tk, tth, sydänyhdyshenkilölle

Lisätiedot

Turvallisuudentunteen arvioiminen muistisairauden alkuvaiheessa osana digitaalista palvelukanavaa

Turvallisuudentunteen arvioiminen muistisairauden alkuvaiheessa osana digitaalista palvelukanavaa Turvallisuudentunteen arvioiminen muistisairauden alkuvaiheessa osana digitaalista palvelukanavaa Satu Elo, Riikka Mustonen, Anna-Leena Nikula, Jaana Leikas, Jouni Kaartinen, Hanna-Mari Pesonen & Milla

Lisätiedot

Auttava omainen hankkeen esittely Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset Finfami ry / Auttava omainen -hanke

Auttava omainen hankkeen esittely Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset Finfami ry / Auttava omainen -hanke Jussi Ranta Projektityöntekijä Markku Santavuori Vertaisneuvoja Auttava omainen hankkeen esittely Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset Finfami ry / Auttava omainen -hanke 12.11.2015 Varsinais-Suomen Mielenterveysomaiset

Lisätiedot

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi

PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO YKSIKÖN PERUSTIEDOT. Sähköposti:etunimi.sukunimi@a-klinikka-fi PÄIHDEHOITOYKSIKÖN LAATUARVIO AVOHOITO LOMAKE TÄYTETÄÄN SOVELTUVIN OSIN YKSIKÖN PERUSTIEDOT Täyttöpäivämäärä 18.11.2004 Nimi: Katuosoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Toimintakeskus-Yhteisökoti Asemakatu

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA ON OSA PORIN PERUS- TURVAN PSYKOSOSIAALISIA AVOPALVELUJA. SEN PERUSTEHTÄVÄ ON EDISTÄÄ ASIAKKAAN KOKONAISVALTAISTA

Lisätiedot

Kelan palvelut erityistä tukea tarvitseville nuorille Pohjois-Savossa. Kela Pohjois-Savon vakuutuspiiri Sirpa Oksman apulaisjohtaja

Kelan palvelut erityistä tukea tarvitseville nuorille Pohjois-Savossa. Kela Pohjois-Savon vakuutuspiiri Sirpa Oksman apulaisjohtaja Kelan palvelut erityistä tukea tarvitseville nuorille Pohjois-Savossa Kela Pohjois-Savon vakuutuspiiri Sirpa Oksman apulaisjohtaja 30.10.2013 Kelan tehtävä Elämässä mukana muutoksissa tukena Kela hoitaa

Lisätiedot

MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT - TYÖRYHMÄ I KOKOUS 4.10.2013

MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT - TYÖRYHMÄ I KOKOUS 4.10.2013 MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT - TYÖRYHMÄ I KOKOUS 4.10.2013 Hankkeen rooli Organisoi työryhmien työskentelyä, hoitaa kokoon kutsumisen, etsii toimivia käytäntöjä ja toimintamalleja, järjestää tutustumiskäyntejä

Lisätiedot

VANH 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 15 VANH 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 15

VANH 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 15 VANH 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 15 2/2016 25.4.2016 Asiat VANH 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 15 VANH 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 15 VANH 16 VANHUSNEUVOSTON VUODEN 2016 TOIMINTASUUNNITELMAN TARKENTAMINEN 16 VANH 17 IKÄIHMISTEN

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi

Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi 20.10.2014 Pori Satakunnan muistikoordinaattorien, -hoitajien ja -yhdyshenkilöiden tapaaminen Minna Rosendahl, aluejohtaja Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi

Lisätiedot

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Sara Haimi-Liikkanen /Kehittämiskoordinaattori Tarja Viitikko / Projektikoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

KYS:n synnytysvalmennus Valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti ensisynnyttäjälle ja heidän tukihenkilölleen.

KYS:n synnytysvalmennus Valmennus on tarkoitettu ensisijaisesti ensisynnyttäjälle ja heidän tukihenkilölleen. Raskausajan valmennukset Suuhygienistin ja fysioterapeutin valmennus Suuhygienisti ohjaa suun hyvinvointiin liittyvistä asioista. Fysioterapeutin valmennuksessa opastetaan ergonomiasta, raskausajan liikunnasta

Lisätiedot

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty 10.11.2016 Tuolijumppa Olohuoneessa torstaisin klo 12.00-12.30 vapaaehtoisemme ohjauksessa ja jumpan jälkeen on kahvittelua, ei osall.maksua! Kuntosalivuorot Loimaalla Tuulensuun

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS. Maanantaina Klo Äänekoskella

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS. Maanantaina Klo Äänekoskella OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS Maanantaina 10.2.2014 Klo 12-16 Äänekoskella Asialista: 1. Kokouksen avaus 2. Edellisen kokouksen muistio 3.

Lisätiedot

#Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa

#Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa #Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 25.-26.1.2017 Lahti Sibeliustalo Kaisa Hujanen Johtava sosiaalityöntekijä Lahden aikuissosiaalityö 23.1.2017 Kaisa Hujanen

Lisätiedot