Pirkanmaan Muistiyhdistyksen jäsenlehti ISSN Pirkanmaan Pääasiat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 2012 Pirkanmaan Muistiyhdistyksen jäsenlehti ISSN 1798-7652. Pirkanmaan Pääasiat"

Transkriptio

1 Pirkanmaan Pääasiat Pirkanmaan Muistiyhdistyksen jäsenlehti ISSN Pirkanmaan Pääasiat

2 Pirkanmaan Pääasiat Pirkanmaan Muistiyhdistyksen jäsenlehti ISSN Sisällysluettelo Pääkirjoitus... 3 Muistisairaan parhaaksi -joustavalla. hoito- ja palvelujärjestelmällä... 4 Kuntouttavaa muistin hoitoa Sastamalan. seudulta eli sopivasti sykettä... 6 Vanhusasiamies kuuntelee ja valvoo. palvelujen laatua... 8 Muistikahvilan ohjelma...10 Liikunta vaikuttaa toimintakykyymme...11 Sydän-Hämeen alaosasto kymmenen. vuotta...14 Kevätkokous...15 Alaosastot toimivat...16 Ryhmätoiminta Tampereella...20 Yhdistyksen tarjoamat palvelut...22 Yhteystiedot...23 Sivunvalmistus TEKOPAIKKA Suomi Oy, Sastamala Painopaikka Hämeen Offset-Tiimi Oy, Tampere Pääkirjoitus Etenevät muistisairaudet pyritään diagnosoimaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Mitä aikaisemmin sairaus on diagnosoitu, sitä enemmän on tehtävissä mm. kuntoutuksen avulla. Sairastuminen muistisairauteen on useimmille kriisi joka vaatii sopeutumista sekä sairastuneelta että hänen läheisiltä ihmisiltään. Kuntoutuksella tarkoitetaan prosessia, jolla parannetaan sairastuneen mahdollisuuksia elää mahdollisimman mielekästä, aktiivista ja omannäköistä elämää sairaudesta huolimatta. Kuntoutus on mahdollista koko sairauden ajan ja kuntoutuksen avulla tuetaan sairastuneen toimintakykyä ja kotona asumisen jatkumista. Käynnit hoitavan lääkärin luona ovat sairauden alussa erittäin tärkeitä, jotta saadaan muistisairauden oireisiin tarkoitettu lääkitys ja mahdollisten muiden sairauksien hoito hyvään tasapainoon. Useissa Pirkanmaan kunnissa on muistihoitaja tai muu nimetty henkilö, jonka tehtäviin kuuluu neuvoa mm. sairauden oireisiin, hoitoon, kuntoutukseen, palveluihin ja sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa. Kuntoutussuunnitelma on yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa laadittu henkilökohtainen suunnitelma, johon on kirjattu millaisten palvelujen avulla kuntoutumista voidaan tukea ja mitä itse voi tehdä toimintakykynsä ylläpitämiseksi. Omalta lääkäriltä voi kysyä mahdollisuutta saada esim. fysioterapiaa, toimintaterapiaa, päiväkuntoutusta tai psykologista tukea. Tässä lehdessä on kerrottu esimerkinomaisesti Lempäälän ja Sastamalan käytännöistä. Kotikunnasta riippumatta jokaisella sairastuneella on oikeus kuntoutuspalveluihin. Liikunta, säännöllinen ja monipuolinen ruoka sekä sosiaalisten suhteiden ylläpito vaikkapa vertaistukiryhmässä käyminen ovat sairastuneelle tärkeitä toimintakyvyn ylläpitämisen kannalta. Jussi Viljasen artikkelissa on kuvattu liikunnan moninaisia hyötyjä. Liikunta on tärkeää niin fyysisen kunnon ylläpitämiselle kuin henkiselle hyvinvoinnillekin. Muistisairauden tultua osaksi perheen arkea kannattaa liikkua vähintään yhtä paljon kuin aikaisemminkin. Myöskään liikunnan iloa ei pitäisi unohtaa; joidenkin tutkimusten mukaan suomalaiset liikkuvat, koska se on tärkeää terveyden kannalta, kun taas monissa muissa maissa liikutaan sen tuoman ilon vuoksi. Jotta jaksaisi tukea sairastunutta, myös perheenjäsenten täytyisi pitää hyvää huolta omasta fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnistaan. Aurinkoisia talvipäiviä ja liikunnan iloa! Teija Siipola toiminnanjohtaja 2 Pirkanmaan Pääasiat Pirkanmaan Pääasiat

3 Muistisairaan parhaaksi -joustavalla hoito- ja palvelujärjestelmällä Varhainen toteaminen Muistipoliklinikalla geriatrin tekemä muistisairaan taudinmääritys aiheuttaa erilaisia tunteita sairastuneelle ja hänen läheisilleen. Samalla se antaa myös mahdollisuuden aktiiviseen ja vireään hoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun ja toteutukseen sekä seuranta-arvioon. Oikea lääkehoito, kuntoutus, oikea-aikainen tuki ja virikkeet merkitsevät elämänlaatua ja tukevat itsemääräämisoikeutta. Ensitieto on osa kuntoutusta Muistihoitaja ja muistineuvoja koordinoivat yhteistyössä yhdistyksen ja alaosaton kanssa ensitietokurssin. Muistidiagnoosin saaneelle ja hänen läheiselleen järjestetään mahdollisuus osallistumiseen, millä on sosiaalinen ja kuntouttava merkitys. Vuosittain on järjestetty ensitietoa, missä geriatri asiantuntijana kertoo muistisairauksista ja keskustelee elämän hallintaan ja arjensujuvuuteen vaikuttavista asioista. Sosiaalityöntekijä puhuu eri tukimuodoista ja henkilökohtaisesta palvelusuunnitelmasta. Vertaistukea voi hakea myös muista yhdistyksen ja alaosaston järjestämistä tilaisuuksista. Himminkodossa kokoontuu mm. iltaisin sairastuneen läheisille suunnattu ryhmä, joka kuukauden toinen torstai. Palvelusuunnitelmalla palvelut kohdalleen Lempäälän vanhustyössä on punaisena lankana kotona asumisen tukeminen. Kotona asumisen tueksi apua tarvitsevalle vanhukselle tehdään palvelusuunnitelma, jossa kartoitetaan, mitä apua tarjoamalla kotona asuminen vielä sujuu. Jollekin riittää yksi käynti viikossa, jolloin annostellaan viikon lääkkeet dosettiin ja autetaan peseytymisessä. Joku tarvitsee useampia käyntejä. Jollekin voidaan tarjota kuntouttavaa päivätoimintaa kuljetuksineen. Päivätoimintaan voi kuulua kuntosali, ruokailu ja kahvi, tarvittaessa sauna. Päivätoiminnan asiakkaat ovat yli 65- vuotiaista melko iäkkäisiin ja heidän toimintakykynsä on vaihtelevaa. Päivätoimintaan sisältyy kuntosalitoiminta, jonka tavoitteena on lihasvoiman vahvistaminen, tasapainon harjoittaminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen/parantaminen. Palvelusuunnitelman laatii vanhustyön sosiaalityöntekijä. Ryhmätoiminnasta voimaa arkeen Muistikahvila on kohtaamispaikka joka mahdollistaa vertaistuen, ohjauksen ja neuvonnan. Herrapiiri koostuu nimensä mukaisesti herroista. Nämä muistisairauden alkuvaiheessa olevat miehet voivat jutella samanlaisessa seurassa monenlaisista asioista ja saada ver- taistukea. Ystäväpiirin tavoitteena on yksinäisyyden lievittäminen ja kokemusten jakaminen. Tuntevakurssi avaa läheiselle uudenlaisen näkökulman tilanteisiin, joita hän kohtaa muistisairasta ihmistä hoitaessaan. Omaishoitajan ohjaamisessa ja ennakoivalla tuella on vaikutusta myös läheisen voimavarojen säilymiseen. Hoivapaininotteisessa päivä- tai ympärivuorokautisessa muistikuntoutusryhmissä huomioidaan asiakkaan yksilöllisiä voimavaroja ja läheisten jaksamista. Muistineuvoja Helga Lehti Lempäälä Pirkanmaan Pääasiat Pirkanmaan Pääasiat 5

4 Kuntouttavaa muistin hoitoa Sastamalan seudulta eli sopivasti sykettä Sastamalassa on toiminut perusterveydenhuollon muistipoliklinikka, Muistipiste, vuoden 2007 alusta alkaen. Poliklinikka perustettiin, kun geriatri-ylilääkäri aloitti työnsä silloisen kuntayhtymän palveluksessa ja tiedossa oli muistisairaiden määrän lisääntyminen. Geriatrin työpariksi haettiin muistihoitajaa ja poliklinikan työ käynnistyi muistisairauksien varhaiseksi toteamiseksi. Vuosien aikana poliklinikalla on työskennellyt useita geriatriaan erikoistuvia lääkäreitä. Muistipisteen henkilökuntaa on täydennetty muistiohjaajalla, jonka toimenkuva vastaa muistikoordinaattorin työtä. Meillä päin tuo koordinaattori vaan taittuu suuhun niin huonosti. Myöhemmin kuntayhtymä on purettu ja perusterveydenhuolto Muistipisteineen on siirtynyt Sastamalan kaupungin sosiaali - ja terveyspalveluiden toiminnaksi. Väestöpohja on n , kun terveyspalveluja tarjotaan myös Kiikoisten ja Punkalaitumen asukkaille. Muistipiste palvelee aivoterveys- ja muistiasioissa kaikkia yli 55-vuotiaita asukkaita alueellaan. Muistiasioista pyydetään alustamaan Ikäpisteisiin, seurakuntaan, eläkeläis - ja vammaisjärjestöihin sekä pitämään koulutuksia eri toimijoille ja ammattilaisille. Muistioireiden ennaltaehkäisy ja muistin huolto kiinnostavat. Asiakas voi hakeutua itse vastaanotolle tai omainen voi varata aikaa läheiselleen. Lähetettä ei tarvita ja kynnys hoitoon hakeutumiseen laskee vuosi vuodelta. Ihmiset tarttuvat aiemmin muutoksiin ja hakevat herkemmin apua muistipulmiinsa. Asiakkaan omaa aktiivisuutta ja kiinnostuneisuutta omaan muistiinsa korostetaan, mutta palvelua muistiasioilla tarjotaan myös kotikäynneillä. Muistipolku on tehty ja päivitetty ja sitä viedään jatkuvasti eteenpäin eri toimipisteisiin, vastaanotoille ja hoitoyksiköihin, jossa kohdataan muististaan huolestuneita. Muistipoliklinikan työssä on alusta asti korostunut avoimuus, yksilöllisyys ja tasavertaisuus. Vastaanotoilla on mukana yhtä aikaa aina asiakas, omainen, geriatri ja muistihoitaja tai muistiohjaaja. Asiakas ja omainen ovat tilanteensa asiantuntijoita ja lääkitys, lääkkeetön hoito sekä kuntoutus suunnitellaan tilannekohtaisesti. Myös kotihoito, päivätoiminta ja muistiyhdistys otetaan mahdollisuuksien mukaan hoitopolkuun kun muistisairaus diagnoosi selviää. Kuntoutus- ja seuranta suunnitelmaa Sastamalassa tehdään 1. seurantakäynnin yhteydessä n. puoli vuotta muistisairauslääkityksen aloittamisen jälkeen. Ennen sitä asiakkaalla ja omaisella on toki mahdollisuus saada tietoa sairaudesta, hoidosta ja kuntoutuksesta sekä osallistua ensitietoiltaan. Kuntoutussuunnitelman teossa tässä vaiheessa yhdistyy asiakkaan ja omaisen tunteminen sekä kokemus tämän ihmisen muistisairaudesta, jolloin suunnitelma muodostuu realistisemmaksi ja ohjeellisemmaksi. Suunnitelmaa päivitetään vuosittain joko muistiohjaajan tai kotihoidon toimesta. Muistiasiakkaiden hoitovastuuta ollaan vähitellen siirtämässä paikalliseksi omien terveysasemien lääkäreille ja se taas edellyttää elävää yhteyttä Muistipisteeseen konsultaation ja tarvittavien seurantakäyntien järjestämiseksi. Muistihoitaja Sari Saarimaa 6 Pirkanmaan Pääasiat Pirkanmaan Pääasiat 7

5 Vanhusasiamies kuuntelee ja valvoo palvelujen laatua Päivi Kemppainen ja Riikka Piironen työskentelevät vanhusasiamiehinä Tampereen kaupungilla. Heidän monipuoliseen työsarkaansa kuuluu muun muassa kuntalaisten huolien kuuntelua, asiakaspalautteiden käsittelyä, sovittelutyötä, ikäihmisten palveluista ja etuuksista tiedottamista ja palveluiden laadunvalvontaa. Nyt vanhuksilla on omat edunvalvojat, joiden puoleen voi kääntyä aina, kun mieltä askarruttaa jokin palveluihin liittyvä kysymys. Vanhusasiamies edistää perusoikeuksien toteutumista ja valvoo, että vanhus saa laadukkaita palveluita oikeaan aikaan. Yhteyttä voi ottaa, jos jokin asia kaipaa parantamista. Nostamme löydettyjä epäkohtia esiin kaupungin organisaatiossa ja meillä on raportointivelvollisuus myös ikäihmisten lautakunnalle ja vanhusneuvostolle. Työssä on oltava objektiivinen ja puolueeton, ja kaikkien näkökannat on huomioitava. Ongelmatilanteissa järjestetään myös sovitteluja, joissa mukana voi olla omainen, vanhus ja palveluntuottaja. Vanhusasiamies toimii neuvottelujen vetäjänä ja puolueettomana osapuolena. Tavoitteena on saada asianomaiselle vanhukselle sopivin palveluratkaisu. Tärkeätä on saada nimenomaan ikäihmisen oma ääni kuuluville palvelua mietittäessä. Viime vuonna sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira velvoitti kunnat ikäihmisten palveluiden omavalvontaan. Vanhusasiamiehet ja heidän kanssaan samaan aikaan työnsä aloittanut Kaupunkilaiset ovat jo osanneet hyödyntää vanhusasiamiesten palveluja hyvin. Yhteyttä ottavat sekä ikäihmiset itse että omaiset, kertoo vanhusasiamies Päivi Kemppainen. valvontakoordinaattori myös valvovat palvelujen laatua ja saatavuutta. Vanhusasiamiehet tekevät säännöllistä valvontaa kaupungin omiin palveluihin sekä ostopalveluihin valvontasuunnitelman mukaisesti. Valvontakäynneillä käydään läpi esimerkiksi palvelujen laadullisten suositusten mukaisuus ja lääkehoito, ja myös henkilöstöä kuullaan. Säännöllisen valvonnan lisäksi voidaan paikkoja käydä tarkastamassa asiakkaiden ilmoitusten perusteella. Vanhusasiamiehet tavoittaa arkisin klo puhelimitse numerosta tai sähköpostilla: 8 Pirkanmaan Pääasiat Pirkanmaan Pääasiat 9

6 PIRKANMAAN MUISTIKAHVILA, PIRMUSKA Kahvila on avoinna kaikille asiasta kiinnostuneille yhdistyksen toimitiloissa kuukauden viimeisenä perjantaina osoitteessa Kalevantie 1, TAMPERE lisätietoja puh. (03) , Liikunta vaikuttaa toimintakykyymme Ei ennakkoilmoittautumista Perjantai klo Tulevaisuuden näkymiä ikäihmisten palveluihin Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta, Tampereen kaupunki Perjantai klo Perheenjäsenen ja hoitajan yhteistyösuhde TtT, yliopettaja, Sirpa Salin, gerontologinen hoitotyö, TAMK Perjantai klo Liikunnallisella kuntoutuksella apua muistiongelmiin ft Jussi Viljanen, MEVA-hanke Perjantai Kevätkauden päättäjäiset Makkarakestit Niihaman ulkoilumajalla Kaupissa (tähän ilmoittautuminen mennessä puh. (03) tai sähköpostilla Ikääntyvälle väestölle liikunta on loistava keino hidastaa vanhenemiseen liittyviä epäedullisia muutoksia, jotka vaikuttavat omatoimiseen pärjäämiseen. Monet tutkimukset osoittavat liikunnan ja aktiivisuuden positiivisen merkityksen toimintakyvyn ylläpitämisessä. Tämä pätee niin terveeseen kuin muistisairaaseen ihmiseen. Liikunnan monipuolisista hyödyistä on melko paljon tutkittua tietoa. Säännöllinen fyysinen aktiivisuus parantaa unirytmiä ja ruokahalua sekä helpottaa ruoansulatuksen vaivoja. Fyysinen aktiivisuus myös helpottaa henkistä ahdistuneisuutta, jota toimintavajavuudet ja sairastelu voivat aiheuttaa. Aktiivisen liikunnan on todettu parantavan henkisen suorituskyvyn lisäksi myös kommunikaatiokykyä, mielialaa ja siten yleistä toimintakykyä kaikissa dementian vaiheissa, myös vaikeassa alzheimerin taudissa. Yleisesti ottaen suositeltavia liikuntamuotoja ikääntyneille ovat muun muassa kävely, retkeily, pyöräily, uinti ja hiihto, jotka kaikki ylläpitävät kestävyysominaisuuksia. Myös lihaksistoa ja liikeratoja ylläpitävää liikuntaa, kuten kuntovoimistelua tai kuntosaliharjoittelua kannattaa harrastaa. Kolmas osa liikuntaa tulisi olla nopeutta, ketteryyttä ja reaktiokykyä ylläpitävää liikuntaa. Tällaisia lajeja ovat esimerkiksi tanssi ja pallopelit. 10 Pirkanmaan Pääasiat Pirkanmaan Pääasiat 11

7 Liikunnan merkitys muistisairaalle Muistisairaan ihmisen lihaksisto ja aivot tarvitsevat liikettä ja virikkeitä aivan samalla tavalla kuin muidenkin ihmisten. Liikunnasta on hyötyä kaikissa sairauden vaiheissa. Liikunta on osa kuntoutusta, koska liikunnan avulla muistisairaiden itsenäistä toimintakykyä voidaan tukea ja siten heidän tarvitsemansa apu saattaa vähentyä. Tämä helpottaa muistisairasta hoitavia läheisiä. Muistisairaat hyötyvät liikunnasta, joka tukee sosiaalista kanssakäymistä ja perustuu pareittain tai pienessä ryhmässä tapahtuvaan harrastamiseen. Lihaskuntoa ylläpitävissä harjoitteissa kannattaa keskittyä suurien lihasryhmien harjoittamiseen. Esimerkiksi reisilihasten vahvistamiseen kohdennettu harjoittelu auttaa istumasta seisomaan nousemista itsenäisesti, joka taas auttaa toimintakyvyn säilymisessä laajemminkin, helpottaa itsenäistä WC- asiointia, parantaa tasapainoominaisuuksien säilymistä, estää kaatumisia ja välillisesti myös mielialan laskua. Liikunta lisää aivojen hapensaantia ja parantaa verenkiertoa. Näillä on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia aivojen aineenvaihduntaan ja muihin aivotoimintoihin. Liikunnalla saattaa olla merkitystä kognitiivisten toimintojen huononemisen hidastamisessa. Aktiivisuustasoksi riittää 3x30min reipas kävely viikossa, mutta voimavarojen salliessa liikuntamäärää voi myös nostaa. Muutenkin olemassa olevat voimavarat tulee aina pyrkiä huomioimaan yksilöllisesti. Meistä jokaisella on käytössä tietty määrä voimavaroja, näin on myös muistisairailla. Toisinaan jaksamistaso on alhaalla ja aikaa lepäämiseen tarvitaan enemmän. Joskus voi käydä myös niin, että liika huolenpito lamaannuttaa vanhuksen, vähentää omatoimisuutta ja lisää toimintakyvyn vajavuutta. Siksi kuntouttavan hoitotyön näkökulmaa kannattaa pitää esillä. Pienelläkin liikunnan lisäyksellä on usein merkitystä ja siksi on hyvä harrastaa liikuntaa säännöllisesti. Tärkeätä olisi löytää se oma hyvä tapa liikkua, koska sopivassa suhteessa ja oikeina annoksina kohdennettu liike on meille jokaiselle lääke! Jussi Viljanen fysioterapeutti Projektityöntekijä/MEVA-hanke 12 Pirkanmaan Pääasiat Pirkanmaan Pääasiat 13

8 SYDÄN-HÄMEEN ALAOSASTO 10 VUOTTA Pälkäneen seurakuntatalolla vietettiin sunnuntaina Sydän-Hämeen alaosaston 10-vuotisjuhlaa. Paikalla oli kuutisenkymmentä juhlavierasta. Muistiliiton kunniapuheenjohtaja Pekka Laine kertoi Liiton ja yhdistysten historiasta ja vuosien varrella tehdystä laaja-alaisesta vaikuttamistyöstä muistisairaiden ja omaisten hyväksi. Alaosaston vastaava, muistihoitaja Liisa Korpinen kertoi Sydän- Hämeen alaosaston perustamisesta ja toiminnasta kuluneina vuosina. Historiikin oli koonnut Päivi Laine. Yhdistyksen toiminnanjohtaja Teija Siipola kertoi Muistisairaan ihmisen ja hänen läheisensä hoidon ja palvelujen nykytilasta sekä tulevasta Kansallisesta muistiohjelmasta, jollainen on jo useissa muissa Euroopan maissa. Kaisa Pesu lausui tilaisuuden päätteeksi piristäviä sanoja pimenevää iltaan. Tilaisuudessa ojennettiin Muistiliiton hopeinen ansiomerkki Liisa Korpiselle ja Päivi Laineelle. Ansiomerkki myönnetään vapaaehtoistyössä pitkään toimineelle henkilölle tai muutoin erityisen ansioituneelle muistityön kentällä vaikuttaneelle ihmiselle. Aktiiviset alaosastotoimijat Liisa Korpinen, Päivi Laine ja Leena Sevon PIRKANMAAN MUISTIYHDISTYS RY:N KEVÄTKOKOUS Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina klo yhdistyksen toimitiloissa, os. Kalevantie 1, Tampere Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset kevätkokoukselle kuuluvat asiat. Lämpimästi tervetuloa! Kahvitarjoilu 14 Pirkanmaan Pääasiat Pirkanmaan Pääasiat 15

9 Alaosastot toimivat Alaosastojen toiminnasta saatte tietoa kunkin alaosaston yhteyshenkilöltä sekä ryhmänohjaaja Marjo Haavistolta puh , sähköposti: Myös yhdistyksen nettisivuilla alaosastojen kohdalla on tietoa toiminnasta: Akaa Kylmäkoski Urjala: Vertaisryhmä muistisairausdiagnoosin saaneille ja heidän läheisilleen jatkuu kerran kuukaudessa Urjalassa ja Akaan Viialassa. Lisätietoja vertaisryhmistä sekä alaosaston toiminnasta, Akaan yhteyshenkilö Marketta Kemmolta, puh sekä Marjo Haavistolta puh Huittinen: Muistikahvila on auki joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko Toripuodin kahvilassa osoite Kappelikuja 1. Vertaistukiryhmät ja ensitietoillat jatkuvat erikseen ilmoitettavana aikana. Alaosasto on mukana seniorimessuilla Huittisissa klo Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskuksessa Alaosaston muistihoitajana toimii Niina Immonen puh , Seuraa myös paikallislehden seura -palstaa. Lisätiedot: Aira Autio, puh Hämeenkyrö Ikaalinen: Hämeenkyrössä muistisairaiden ja heidän omaistensa Muistikka vertaistukiryhmät jatkavat Kurjenmäen vanhainkodilla, os. Härkikuja 12. Seuraa paikallislehden seura -palstaa. Lisätietoja vertaisryhmistä ja alaosaston toiminnasta, yhteyshenkilö Helvi-Elina Nisseniltä, puh Lempäälä: Omaishoitajien illat jatkuvat alkaen joka kuukauden toisena torstaina Himminkodon alakerrassa kello päivätoiminnan tiloissa (käynti järven puolelta). Nämä torstai-iltojen tapaamiset ovat kaikille omaishoitajille avoimia tilaisuuksia. Lisätietoja alaosastovastaava Jaana Kettuselta, puh Nokia: Nokian alaosasto järjestää vertaisryhmiä omaisille. Sairastuneille oma ryhmä, johonka ennakkoilmoittautuminen. Ryhmät jatkavat kerran kuukaudessa tiistaisin 6.3., 3.4. ja klo Vihnuskodin tiloissa. Lisätietoja alaosaston toiminnasta, Seija Helminen puh tai Marjo Haavistolta puh Parkano Kihniö: Vertaistukiryhmät sairastuneille ja omaisille järjestetään samanaikaisesti Palvelukeskus Rantakodon tiloissa. Ryhmät kokoontuvat joka 16 Pirkanmaan Pääasiat Pirkanmaan Pääasiat 17

10 kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo Lisätietoja Arja Grönfors, puh Pirkkala: Muistitapaaminen kerran kuukaudessa kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo Hopeakellon kerhotilassa, Suupankuja 3, sisäänkäynti koulun puolelta. Aika ja paikka ovat uudet ja jokaisella kerralla on oma teema. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita. Lisätietoja Raija Rautio puh , Leena Pitkänen puh , Sastamala: Pirkanmaan Muistiyhdistys ja Sastamalan perusturvakuntayhtymä järjestävät yhteistyössä mm. ensitietoa ja ryhmätoimintaa. Lisätietoja Seija Kuukka, puh Sydän-Häme: Omaisten ryhmät kokoontuvat Kangasalan keskusterveysasemalla aina kuukauden ensimmäisenä torstaina klo Pälkäneellä kokoontuu sekä muistihäiriöisten että omaisten ryhmät. Päivä on perjantai ja kellonaika aina Alaosasto järjestää ensitietopäiviä Kangasalla ja kevään ensitietopäivä on Lisätietoja Liisa Korpinen puh , Lisäksi Pirkanmaan Muistiyhdistys järjestää muistineuvontaa Palvelutalosäätiö Jalmarin Kodolla. Marjo Haavisto puh Tampere: Tule mukaan kellariteatteriin katsomaan Matti Kuuselan esikoisnäytelmää KOIRA TAHTOO TAIVAAL- LE. Kesto noin 1:30, ei väliaikaa. Aloitamme leivoskahveilla klo 12.30, näytös alkaa klo 13. Varaa paikkasi mennessä lunastamalla lippusi Marjo Haavistolta puh Hinnat: 30 eläkeläinen, 32 peruslippu. Hinnat sisältävät kahvin/ teen ja leivoksen. Lähde mukaan! Tarkemmat tiedot Kaarina Uotila puh , tai yhdistyksen toimisto. Valkeakoski: Valkeakosken alaosasto järjestää muistineuvontaa ja erilaisia yleisötilaisuuksia alueellaan yhteistyössä Valkeakosken Kyläpaikka ry:n sekä kaupungin Muistikeskuksen kanssa. Lisätietoja Anne Niemi puh , Ylöjärvi: Vertaisryhmät sairastuneille ja omaisille kokoontuvat Tiuravuoren vanhainkodilla kerran kuukaudessa torstaisin, aina klo 13-15, seuraavasti: 1.3., 12.4., 3.5. ja 7.6. jolloin kokoonnumme kauden päättäjäisiin Ahveniston laavulle. Lisätietoja Eija Myllymäki-Niemi, puh tai Heli Kulman puh Pirkanmaan Pääasiat Pirkanmaan Pääasiat 19

11 RYHMÄTOIMINTA TAMPEREELLA KEVÄT 2012 Ryhmät sairastuneille RYHMÄ HILJATTAIN SAIRASTUNEILLE Keskustelu- ja vertaisryhmä hiljattain diagnoosin saaneille. Ryhmä kokoontuu joka toinen maanantai parillisilla viikoilla klo MIESTEN RYHMÄ Vertaisryhmä sairastuneille miehille. Samaan aikaan puolisot kokoontuvat omassa ryhmässä. Kokoontumiset joka toinen keskiviikko, seniorit parillisilla ja juniorit parittomilla viikoilla klo NAISTEN RYHMÄ Vertaisryhmä sairastuneille naisille. Samaan aikaan puolisoille oma ryhmä. Kokoontumiset joka toinen torstai parillisilla viikoilla klo HOIVAPYSÄKKI Huolehdimme muistisairaasta tarjoamalla välipalan ja virikkeellistä yhdessäoloa perjantaisin klo Pysäkille voi tulla tarpeen mukaan vaikka vain kerran tai säännöllisesti. Ilmoittautumiset saman viikon torstaina. RYHMÄ TYÖIKÄISILLE Työikäisenä sairastuneille ja heidän puolisoilleen tarkoitettu ryhmä, joka kokoontuu muutaman kerran kaudessa ilta-aikaan. Lisätietoja: Sirpa Kotisaari p , sähköposti: LIIKUNTARYHMÄ Muistiyhdistys ja Tampereen kaupunki järjestävät yhteistyönä muistisairaille ja omaisille suunnatun liikuntaryhmän. Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin Ratinassa klo Ryhmämaksu on n. 30 / kausi. Laskutuksen hoitaa kaupunki. Ohjauksesta vastaa kaupungin liikunnanohjaajat. Ilmoittautumista ei tarvita, voit mennä suoraan Ratinaan. Ryhmät omaisille OMAISTEN RYHMÄ Ryhmä sairastuneiden omaisille, jotka haluavat jakaa ryhmässä kokemuksia läheisen sairastumiseen liittyvistä asioita. Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa, 23.2., ja klo Ohjaajana psyk. erik.sairaanhoitaja Tarja Kangassalo. KUN JÄIN YKSIN RYHMÄ OMAISILLE Ryhmä omaisille, joidenka puoliso/läheinen on siirtynyt pitkäaikaishoitoon. Kokoontumiset joka toinen maanantai, parittomilla viikoilla klo ILOA ARKEEN Ryhmä omaisille, jotka haluavat elämäänsä iloa ja vaihtelua. Ryhmässä tehdään osallistujien toiveiden mukaan erilaista kivaa. Tarvittaessa sairastuneen voi tuoda hoivapysäkille. Ryhmä kokoontuu perjantaisin klo OMAISHOITAJANA TOIMIVIEN NAISTEN RYHMÄ Vertaisryhmä naisille, joidenka puoliso on sairastunut. Samaan aikaan miehille on ohjattua ryhmätoimintaa. Kokoontumiset joka toinen keskiviikko, seniorit parillisilla ja juniorit parittomilla viikoilla klo OMAISHOITAJANA TOIMIVIEN MIESTEN RYHMÄ Vertaisryhmä miehille, joidenka puoliso on sairastunut. Samaan aikaan naisille on ohjattua ryhmätoimintaa. Kokoontumiset joka toinen torstai parillisilla viikoilla klo RYHMÄ TYÖIKÄISILLE Työikäisenä sairastuneille ja heidän puolisoilleen tarkoitettu ryhmä, joka kokoontuu muutaman kerran kaudessa ilta-aikaan. Lisätietoja: Sirpa Kotisaari p , sähköposti: Ryhmät jatkuvat toukokuun loppuun saakka ja ovat maksuttomia ILMOITTAUTUMISET JA TIEDUSTELUT Pirkanmaan Muistiyhdistys ry, Kalevantie 1, TAMPERE puh. (03) , 20 Pirkanmaan Pääasiat Pirkanmaan Pääasiat 21

12 Yhdistyksen tarjoamat palvelut Yhdistyksen tarjoamat palvelut ovat maksuttomia ellei toisin mainita Yhteystiedot Pirkanmaan Muistiyhdistys ry Kalevantie 1, Tampere p. (03) PIRKANMAAN MUISTILUOTSI Ryhmänohjaaja, lähihoitaja Marjo Haavisto p MUISTINEUVONTA JA PALVELUOHJAUS Yhdistys tarjoaa neuvontaa ja palveluohjausta muistisairaille, heidän omaisilleen ja läheisille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille. Voitte varata henkilökohtaisen ajan neuvontaan joko puhelimitse tai tulemalla käymään maanantaisin klo ja muina arkipäivinä klo MUISTITESTAUS (10 jäsenet, ei jäsenet 20 ) Jos olet huolestunut muististasi, voit tulla MMSE-muistitestiin. Muistitestin ajanvaraukset: puh. (03) , ENSITIETOILLAT Pirkanmaan Muistiyhdistys ry järjestää ensitietoillat ja klo Tilaisuudessa on lääkärin alustus ja tietoa yhdistyksen toiminnasta. Illat pidetään yhdistyksen toimitiloissa Kalevantie 1, Tampere. SOPEUTUMISVALMENNUS- KURSSIT (50 jäsenet, 70 ei jäsenet) Pirkanmaan Muistiyhdistys ry järjestää kevään sopeutumisvalmennuskurssin Ylöjärven Koivupuistossa. Kurssiin sisältyy mm. lääkärin, fysioterapeutin ja lakimiehen alustukset sekä täysihoito. TAIDENÄYTTELY Yhdistyksen tiloissa on esillä Pirkkalan taideyhdistyksen taiteilijoiden töitä. Tervetuloa tutustumaan Lisätietoja puh. (03) tai Puheenjohtaja, neurologi Maire Santala Toiminnanjohtaja, KTM Teija Siipola p Toimistosihteeri merkonomi Marjukka Niemenmaa p. (03) Lisäksi lehden takakanteen kaivataan yheydenottokuponkia takaisin. Aiemmin ol Projektityöntekijä, alaosassa tällainen ja osoitteemme ft takakannessa: Jussi Viljanen PALVELUKUPONKI Nimi Osoite Uusi osoite (jos osoitteenmuutos) Puhelin MEVA-hanke Hankekoordinaattori, TtM Sirpa Kotisaari p Projektityöntekijä, TtM Mari Lemmetty p p Sähköposti Liityn Osoitteenmuutos jäseneksi Omainen/muu Liityn yhdistykseen läheinen Osoitteen Eroan yhdistyksestä muutos Omainen/muu Sairastunut läheinen Eroan Ammattihenkilö yhdistyksestä Ammattihenkilö Opiskelija Muu 22 Pirkanmaan Pääasiat

13 24 Pirkanmaan Pääasiat Kalevantie Tampere

Miltä näyttää Pirkanmaan kunnissa nyt ja tulevaisuudessa?

Miltä näyttää Pirkanmaan kunnissa nyt ja tulevaisuudessa? Miltä näyttää Pirkanmaan kunnissa nyt ja tulevaisuudessa? Pirkanmaan Muistifoorumi 3.4.2014 Teija Siipola Toiminnanjohtaja Pirkanmaan Muistiyhdistys ry Pirkanmaan Muistiyhdistys ry Muistiliiton jäsen 25-vuotias

Lisätiedot

MUISTISAIRAAN JA OMAISEN TILANNE TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA

MUISTISAIRAAN JA OMAISEN TILANNE TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA MUISTISAIRAAN JA OMAISEN TILANNE TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA Pirkanmaan Muistiyhdistyksen Sydän-Hämeen alaosaston 10-vuotisjuhla 20.11.2011 toiminnanjohtaja Teija Siipola Pirkanmaan Muistiyhdistys ry Taustaa

Lisätiedot

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikääntyvien varhainen tuki Vanhuspalvelulaki: Hyvinvointia edistävät palvelut Ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista

Lisätiedot

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p Muistipalvelut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu 12 13100 Hämeenlinna p. 044 726 7400 info@muistiaina.fi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa Muistipalveluita Hämeenlinnan alueella asuville

Lisätiedot

3 2012 Pirkanmaan Muistiyhdistyksen jäsenlehti ISSN 1798-7652. Pirkanmaan Pääasiat

3 2012 Pirkanmaan Muistiyhdistyksen jäsenlehti ISSN 1798-7652. Pirkanmaan Pääasiat Pirkanmaan Pääasiat 3 2012 Pirkanmaan Muistiyhdistyksen jäsenlehti ISSN 1798-7652 Pirkanmaan Pääasiat Pirkanmaan Pääkirjoitus Pääasiat 3 2012 Pirkanmaan Muistiyhdistyksen jäsenlehti ISSN 1798-7652 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Gerontologinen sosiaalityö työkokous 18.11.2015 Saara Bitter MUISTIHOITAJA Muistihoitajalla tarkoitetaan etenevien muistisairauksien hoitoon perehtynyttä terveydenhuollon henkilöä. Muistihoitaja

Lisätiedot

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja?

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Kunnan muistihoitajat ja -koordinaattorit Muistihoitajat ja -koordinaattorit ovat muistisairaan ja hänen perheensä tukemiseen koulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia.

Lisätiedot

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen Muistipolku Tämä esite on tarkoitettu muistisairaille ja heidän läheisilleen. Esitteeseen on kirjattu palveluita, joita sairastunut voi tarvita sairautensa eri vaiheissa. Esite auttaa valitsemaan jokaiselle

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Vanhusneuvoston työkokous 5.10.2015 Saara Bitter LÄÄKÄRI Muistilääkäri on muistisairauksiin perehtynyt lääkäri, tavallisimmin geriatri, neurologian tai psykogeriatrian erikoislääkäri. Hän toimii

Lisätiedot

Muistioireisten hoitoketjun kehittämishanke 2007 2009

Muistioireisten hoitoketjun kehittämishanke 2007 2009 Muistioireisten hoitoketjun kehittämishanke 2007 2009 Forssan Seudun MUISTI ry Kevät 2008 MITÄ PYRIMME HANKKEEN AIKANA SAAVUTTAMAAN? Tukemaan muistioireisia ja etenevää muistisairautta sairastavia ja heidän

Lisätiedot

Optimimalli. Viitasaari 06.03.14

Optimimalli. Viitasaari 06.03.14 Optimimalli Viitasaari 06.03.14 TYÖRYHMÄ 1 PREVENTIO / X Seniorikeskus / pysäkki X Vertaisryhmät - päivärytmi TYÖIKÄISET SAIRASTUNEET: työn jatkajan harkinta, omat ryhmät / vertaistuki X Erityisesti yksin

Lisätiedot

Muistisairaana kotona kauemmin

Muistisairaana kotona kauemmin Muistisairaana kotona kauemmin Merja Mäkisalo Ropponen Terveystieteiden tohtori, kansanedustaja Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Nykytilanne Suomessa sairastuu päivittäin 36 henkilöä muistisairauteen.

Lisätiedot

Pirkanmaan Muistiyhdistys ry:n alaosasto

Pirkanmaan Muistiyhdistys ry:n alaosasto Pirkanmaan Muistiyhdistys ry:n alaosasto Perustettu 10.12.1996 Huittisissa Huittinen Vammala Äetsä alaosasto 1996-2008 Huittinen Sastamala alaosasto 2009 Huittisten Muistiyhdistyksenä 1.1.2010 Käytetään

Lisätiedot

ALUEKOORDINAATIORYHMÄ 25.5.2015

ALUEKOORDINAATIORYHMÄ 25.5.2015 Epäily muisti-ongelmasta ALUEKOORDINAATIORYHMÄ 25.5.2015 Muistiasiakkaan (+65) palvelupolku Keski-Pohjanmaalla LUONNOS 13.3.2015 Asiakas ja läheiset Ennakoiva työ Daalia/Ikäneuvola/palveluohjaus/infot

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Koti- ja laitoshoidon palvelut Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.4.2014 36 2 Ikäihmisten päivätoiminnan tarkoitus

Lisätiedot

Pirkanmaan Pääasiat. Pirkanmaan ja Huittisten muistiyhdistysten jäsenlehti ISSN 1798-7652. Pirkanmaan Pääasiat 1

Pirkanmaan Pääasiat. Pirkanmaan ja Huittisten muistiyhdistysten jäsenlehti ISSN 1798-7652. Pirkanmaan Pääasiat 1 Pirkanmaan Pääasiat 2 2013 Pirkanmaan ja Huittisten muistiyhdistysten jäsenlehti ISSN 1798-7652 Pirkanmaan Pääasiat 1 Pirkanmaan Pääkirjoitus Pääasiat 2 2013 Pirkanmaan ja Huittisten muistiyhdistysten

Lisätiedot

Saanko luvan toimintamallilla ensikontakti toimivaksi

Saanko luvan toimintamallilla ensikontakti toimivaksi Saanko luvan toimintamallilla ensikontakti toimivaksi Ulla Halonen, 2.5.2017 Kehittämispäällikkö/ Keski-Suomen Muistiyhdistys ry. Muistiluotsi Muistisairauksien asiantuntija- ja tukikeskus Ammatillista

Lisätiedot

SYKSY 2011 RYHMÄTOIMINTAA JAALAN ALUEEN IKÄIHMISILLE

SYKSY 2011 RYHMÄTOIMINTAA JAALAN ALUEEN IKÄIHMISILLE Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Sovellettu kuntosali klo. 9-10 sekä klo.10-11. Ohjattua kuntosaliliikuntaa pienryhmässä. Eläkeliiton Jaalan yhdistyksen kerho klo. 12, parittoman viikon

Lisätiedot

KOHTAAMISIA VANHUSTYÖN ARJESSA

KOHTAAMISIA VANHUSTYÖN ARJESSA KOHTAAMISIA VANHUSTYÖN ARJESSA Kokemuksia vanhuspalveluiden käyttäjäkunnan yhteydenotoista; mikä on hyvin, mitä pitää muuttaa? Ikäihmisten palvelujen ohjaus- ja valvontaryhmä o Tampereen kaupungin ikäihmisten

Lisätiedot

Historiaa. Kainuussa muistisairaiden palvelujen kehittäminen alkoi jo 90 luvun puolivälissä Dementianeuvoja Dementiayhdyshenkilöverkosto

Historiaa. Kainuussa muistisairaiden palvelujen kehittäminen alkoi jo 90 luvun puolivälissä Dementianeuvoja Dementiayhdyshenkilöverkosto Kainuu Monipuolinen arki kotona Muistisairaan palvelujen kehittäminen Kainuussa Leskinen Merja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä SenioriKaste/Kainuun toiminnallinen osakokonaisuus projektipäällikkö

Lisätiedot

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

Ikäneuvo kotona asumiseen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella

Ikäneuvo kotona asumiseen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella Ikäneuvo kotona asumiseen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella Ikäneuvo-hankkeessa luodaan Pirkanmaalle yhteinen neuvonta ja asiakasohjaus toiminto Hankkeessa kehitetään Pirkanmaan yhteinen ikäihmisten

Lisätiedot

KEVÄÄN 2011 RYHMÄTOIMINTAA JAALAN ALUEEN IKÄIHMISILLE

KEVÄÄN 2011 RYHMÄTOIMINTAA JAALAN ALUEEN IKÄIHMISILLE Sovellettu kuntosali klo. 10-11. Terveyskeskuksen jatkoryhmä, ilmoittautuminen. Kuntosaliryhmä klo. 13-14, ei Tasapainoryhmä klo. 14:45-15:45. Monipuolista tasapaino- ja lihasvoimaharjoittelua. Ei Paikka:

Lisätiedot

Pirkanmaan Pääasiat. Pirkanmaan ja Huittisten muistiyhdistysten jäsenlehti ISSN 1798-7652. Pirkanmaan Pääasiat 1

Pirkanmaan Pääasiat. Pirkanmaan ja Huittisten muistiyhdistysten jäsenlehti ISSN 1798-7652. Pirkanmaan Pääasiat 1 Pirkanmaan Pääasiat 1 2013 Pirkanmaan ja Huittisten muistiyhdistysten jäsenlehti ISSN 1798-7652 Pirkanmaan Pääasiat 1 Pirkanmaan Pääkirjoitus Pääasiat 1 2013 Pirkanmaan ja Huittisten muistiyhdistysten

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Vanhusneuvosto 26.10.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 24 Muistikoordinaattori Helena Hurme-Marttisen puheenvuoro 4 25 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 6 26

Lisätiedot

Anitta Mikkola Kuntoutuksen kehittäjätyöntekijä SenioriKaste hanke, POSKE

Anitta Mikkola Kuntoutuksen kehittäjätyöntekijä SenioriKaste hanke, POSKE Anitta Mikkola Kuntoutuksen kehittäjätyöntekijä SenioriKaste hanke, POSKE 7.5.2015 Kotihoidon toimintakykyä edistävällä työotteella hidastetaan vanhusten riippuvuutta ja siirtymistä laitoshoitoon Yhteiskehittely:

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

NYKYTILA-ANALYYSI LÄNSI-POHJAN TILANTEESTA

NYKYTILA-ANALYYSI LÄNSI-POHJAN TILANTEESTA NYKYTILA-ANALYYSI LÄNSI-POHJAN ALUEEN MUISTISAIRAIDEN SA A HOIDON O TILANTEESTA Saara Bitter KEMI-TORNIO-KEMINMAA-TERVOLA annika@lapinmuistiyhdistys.fi YLITORNIO annika@lapinmuistiyhdistys.fi Kunnat ja

Lisätiedot

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Snellmaninkatu 3 B, Lappeenranta (ent. asemapäällikön talo) Toimisto avoinna klo 9.00-13.00 tai sopimuksesta Puh. 040 587 2451 Sähköposti:

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

Pirkanmaan Muistiluotsi -hanke (2006-2011)

Pirkanmaan Muistiluotsi -hanke (2006-2011) Pirkanmaan Muistiluotsi -hanke (2006-2011) - Tuloksia ja vaikutuksia Tampereella 10.11.2011 Pirkanmaan Muistiluotsi -hankkeen päämääränä oli edistää muistisairaiden ja heidän läheistensä mahdollisuutta

Lisätiedot

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso KOKONAISUUS A: Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen Kuntoutus ja ennaltaehkäisy TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso Eija Janhunen TAVOITTEENA MAAKUNNALLINEN IDEAALIMALLI KUNTOUTTAVAN

Lisätiedot

Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja

Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Lääkärin rooli toimintakykyä tukevan ja edistävän työn korostamisessa Kunnon Hoitaja koulutus kaipaa tuekseen laajan organisaation tuen

Lisätiedot

Muistipoliklinikan toiminnan kehittäminen

Muistipoliklinikan toiminnan kehittäminen Muistipoliklinikan toiminnan kehittäminen Geriatri Pirkko Jäntti 25.5.2015 Mistä muistipoliklinikan toiminnan kehittämistyössä aloitetaan? Selvitetään muistisairaiden laskennallinen osuus kunnan väestöstä

Lisätiedot

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Väestökehitys - painopiste ennaltaehkäisevään työhön, hyviä vuosia kotona

Lisätiedot

Muistisairaiden kotona asumisen tuen kehittäminen. Työryhmän V kokous Viitasaari 6.3.2014 klo 12-14.30

Muistisairaiden kotona asumisen tuen kehittäminen. Työryhmän V kokous Viitasaari 6.3.2014 klo 12-14.30 Muistisairaiden kotona asumisen tuen kehittäminen Työryhmän V kokous Viitasaari 6.3.2014 klo 12-14.30 1. Kokouksen avaus 2. Edellisen kokouksen muistio http://jkl.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskyl

Lisätiedot

Toimintakyvyn tukeminen ja kuntoutus

Toimintakyvyn tukeminen ja kuntoutus Toimintakyvyn tukeminen ja kuntoutus Luokka Tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne Prosessin keskeiset

Lisätiedot

SenioriKaste. Johtajat

SenioriKaste. Johtajat SenioriKaste Johtajat 2.11.2015 Hanketyöskentely Hanke tukee kuntien omaa kehittämistyötä Järjestämällä mm. kaikille yhteisiä työkokouksia (vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen), seminaareja, koulutuksia

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

Vanhuksia on moneksi. Ympärivuorokautisessa hoidossa olevat. Henkilöt, joilla on useita sairauksia ja toiminnanvajeita

Vanhuksia on moneksi. Ympärivuorokautisessa hoidossa olevat. Henkilöt, joilla on useita sairauksia ja toiminnanvajeita Vanhuksia on moneksi Ympärivuorokautisessa hoidossa olevat Henkilöt, joilla on useita sairauksia ja toiminnanvajeita Itsenäisesti kotona asuvat, mutta jotka ovat haurastumisen riskissä Hyväkuntoiset eläkeläiset

Lisätiedot

RYHMÄKALENTERI. Hyvinvointia tukevaa ryhmätoimintaa ikääntyville Evijärvellä

RYHMÄKALENTERI. Hyvinvointia tukevaa ryhmätoimintaa ikääntyville Evijärvellä RYHMÄKALENTERI Hyvinvointia tukevaa ryhmätoimintaa ikääntyville Evijärvellä Kevät 2017 Lukijalle Tähän Ryhmäkalenteriin on koottu tietoa Evijärven alueella toimivista ikäihmisille suunnatuista ryhmistä.

Lisätiedot

Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI

Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI Alueellinen yhteistyö ja Ikäosaamiskeskus Lapissa PÄÄTÖSSEMINAARI 21.9.2016 Toiminta-alue Suomen maakunnista suurin kattaen 30 prosenttia koko maan pinta-alasta 21 kuntaa, seutukuntia 6 Kaksi asukasta

Lisätiedot

Kuva- ja äänivälitteinen palvelu ikääntyneiden kotona asumisen tukena Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa - Pieni piiri-hanke

Kuva- ja äänivälitteinen palvelu ikääntyneiden kotona asumisen tukena Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa - Pieni piiri-hanke Kuva- ja äänivälitteinen palvelu ikääntyneiden kotona asumisen tukena Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa - Pieni piiri-hanke Anna-Liisa Niemelä Erityissuunnittelija, FT Kehittämisen ja toiminnan

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA Kotka 29.9.2015 Anni Pentti Ikäihmisten kuntoutus = Geriatrinen kuntoutus Laaja-alaista, kokonaisvaltaista kuntoutusta Ymmärretään ihmisen normaali ikääntyminen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen alueen vastaukset

Varsinais-Suomen alueen vastaukset Varsinais-Suomen alueen vastaukset 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Valitkaa kunta, tai kunnat, jotka kuuluvat kuntayhtymään/yhteistoiminta-alueeseen. 10 2. Valitkaa yksi parhaaksi arvioimanne vaihtoehto : Kyselyn

Lisätiedot

VIERELLÄSI. Opas muistisairaan omaisille selkokielellä. Inkeri Vyyryläinen (toim.)

VIERELLÄSI. Opas muistisairaan omaisille selkokielellä. Inkeri Vyyryläinen (toim.) VIERELLÄSI Opas muistisairaan omaisille selkokielellä 2014 Inkeri Vyyryläinen (toim.) Opas muistisairaan omaisille selkokielellä Inkeri Vyyryläinen (toim.) Lähde: Muutosta lähellä opas dementoituneen läheiselle.

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

LEWYn kappale -tauti Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen

LEWYn kappale -tauti Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen LEWYn kappale -tauti Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen Lewyn kappale -tauti on 50 80 vuoden iässä alkava etenevä muistisairaus. Nimensä se on saanut Lewyn kappaleista, jotka ovat hermosolun

Lisätiedot

4 2012 Pirkanmaan Muistiyhdistyksen jäsenlehti ISSN 1798-7652. Pirkanmaan Pääasiat

4 2012 Pirkanmaan Muistiyhdistyksen jäsenlehti ISSN 1798-7652. Pirkanmaan Pääasiat Pirkanmaan Pääasiat 4 2012 Pirkanmaan Muistiyhdistyksen jäsenlehti ISSN 1798-7652 Pirkanmaan Pääasiat Pirkanmaan Pääkirjoitus Pääasiat 4 2012 Pirkanmaan Muistiyhdistyksen jäsenlehti ISSN 1798-7652 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ALAKULOSTA ILOON TERVEYSILTA 29.11.2006 JUHA RANTALAINEN

ALAKULOSTA ILOON TERVEYSILTA 29.11.2006 JUHA RANTALAINEN ALAKULOSTA ILOON TERVEYSILTA 29.11.2006 JUHA RANTALAINEN JOHDANNOKSI JOKA NELJÄNNELLÄ SUOMALAISELLA ON JOKIN MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖ MASENNUS ON YKSI KANSASAIRAUKSISTAMME MASENNUS AIHEUTTAA VIREYSTILAN

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

KOHTI VUOTTA 2016. Jäsenkirje 6/2015 4.12.2015

KOHTI VUOTTA 2016. Jäsenkirje 6/2015 4.12.2015 1 Jäsenkirje 6/2015 4.12.2015 KOHTI VUOTTA 2016 Tämä vuosi alkaa olla jo loppusuoralla ja me Muistiyhdistyksessä olemme kääntäneet katseen kohti tulevaa vuotta. Kevätkauden aikataulut löytyvät tästä kirjeestä

Lisätiedot

Kevä tkäusi 2015. Loviisan kaupungin liikuntaryhmät. Pieni kaupunki, suuria elämyksiä.

Kevä tkäusi 2015. Loviisan kaupungin liikuntaryhmät. Pieni kaupunki, suuria elämyksiä. Kevä tkäusi 2015 Loviisan kaupungin liikuntaryhmät. Pieni kaupunki, suuria elämyksiä. 2015 Kevätkausi alkaa 5.1.2015 Tammikuun viides päivä polkaistaan käyntiin kaupungin ohjatut liikuntaryhmät. Tarjolla

Lisätiedot

PIRKANMAAN MUISTILUOTSI Ak-kauden käynnistysseminaari 23.11.2012. toiminnanjohtaja Teija Siipola Pirkanmaan Muistiyhdistys ry

PIRKANMAAN MUISTILUOTSI Ak-kauden käynnistysseminaari 23.11.2012. toiminnanjohtaja Teija Siipola Pirkanmaan Muistiyhdistys ry PIRKANMAAN MUISTILUOTSI Ak-kauden käynnistysseminaari 23.11.2012 toiminnanjohtaja Teija Siipola Pirkanmaan Muistiyhdistys ry Muistisairauksien terveystaloudelliset vaikutukset ja Kansallinen Muistiohjelma

Lisätiedot

SenioriKaste Lapin toiminnallinen osakokonaisuus. Selvitys muistisairaiden hoidosta Lapissa Projektipäällikkö kk Leila Mukkala

SenioriKaste Lapin toiminnallinen osakokonaisuus. Selvitys muistisairaiden hoidosta Lapissa Projektipäällikkö kk Leila Mukkala SenioriKaste Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Selvitys muistisairaiden hoidosta Lapissa 10.4.2015 Projektipäällikkö kk Leila Mukkala Vastaajat Kemijärvi Kolari Muonio Pello Enontekiö Ranua Savukoski

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

Elämä ei pääty muistisairauden diagnoosiin - näkökulma muistisairaiden ihmisten itsemääräämisoikeuteen. 23.5.2014 Opetushallitus Olli Lehtonen

Elämä ei pääty muistisairauden diagnoosiin - näkökulma muistisairaiden ihmisten itsemääräämisoikeuteen. 23.5.2014 Opetushallitus Olli Lehtonen Elämä ei pääty muistisairauden diagnoosiin - näkökulma muistisairaiden ihmisten itsemääräämisoikeuteen 23.5.2014 Opetushallitus Olli Lehtonen Muistiliitto ry Muistisairaiden ihmisten etujärjestö Muistisairaita

Lisätiedot

NYKYTILA/TOIMINTA JA TOIMIJAT/AIKATAULU. PHSOTEY: tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Nastolassa.

NYKYTILA/TOIMINTA JA TOIMIJAT/AIKATAULU. PHSOTEY: tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Nastolassa. IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT/ KEHITTÄMISTARPEET Sosiaali- ja terveyspalvelut Nastolassa on lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut, sekä suun terveydenhuollon vastaanottopalvelut. Kehittämiskohteet:

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Ikääntyminen voimavarana seminaari SYO, Kauhava 3.5.2011 Ikäpoliittinen ohjelma v. 2011-2015 Visio:

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS

OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS Aika: 25.8.2014 klo 12.00 14.30 Paikka: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, kokoustila MAT100. Os. Matarankatu 4, Jyväskylä

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

LEWYn kappale -tauti Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen

LEWYn kappale -tauti Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen LEWYn kappale -tauti Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen MUISTILIITTO RY 2013 www.muistiliitto.fi Tämä esite löytyy myös Muistiliiton internet-sivuilta. Opas on tuotettu RAY:n tukemana.

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

2 2012 Pirkanmaan Muistiyhdistyksen jäsenlehti ISSN 1798-7652. Pirkanmaan Pääasiat

2 2012 Pirkanmaan Muistiyhdistyksen jäsenlehti ISSN 1798-7652. Pirkanmaan Pääasiat Pirkanmaan Pääasiat 2 2012 Pirkanmaan Muistiyhdistyksen jäsenlehti ISSN 1798-7652 Pirkanmaan Pääasiat Pirkanmaan Pääasiat 2 2012 Pirkanmaan Muistiyhdistyksen jäsenlehti ISSN 1798-7652 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Liiku ja Muista vapaaehtoisista tukea muistiasiakkaan liikuntapolkuun

Liiku ja Muista vapaaehtoisista tukea muistiasiakkaan liikuntapolkuun Liiku ja Muista vapaaehtoisista tukea muistiasiakkaan liikuntapolkuun Muistikonferenssi 2017 Elina Rannikko, Anita Elfving Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry. Liiku ja Muista projekti 2015-2017 Projektin

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - I&O kärkihanke

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - I&O kärkihanke Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - I&O kärkihanke Rintamaveteraaniasiain Pirkanmaan foorumi, AVI 8.3.2017 1 Mari Patronen 2 SOTE-uudistus Pirkanmaan sote-teemaryhmät

Lisätiedot

Ikäihmisten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy ja psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen

Ikäihmisten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy ja psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen Ikäihmisten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy ja psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen Miten järjestöjen kehittämiä hyviä käytäntöjä voidaan edistää? Marja Saarenheimo FT, Vanhempi tutkija Vanhustyön

Lisätiedot

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala Lapin toiminnallisen osakokonaisuuden tavoitteet Muistisairaan ihmisen alueellisen

Lisätiedot

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA SenioriKaste Lapin toiminnallinen osakokonaisuus JOHTAJAT 9.4.2015 PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA Vanhuspalvelulaki Kunnalla on velvollisuus lli järjestää j hyvinvointia, i terveyttä, toimintakykyä ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. Helsingin kaupunki Esityslista 17/2012 1 (5) historia 23.04.2012 423 Pöydälle 23.04.2012 päätti panna asian pöydälle. kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310

Lisätiedot

Muistiohjelman eteneminen

Muistiohjelman eteneminen Kansallinen muistiohjelma: tavoitteena muistiystävällinen Suomi Pirkanmaan kunnille tehdyn kyselyn tuloksia Kirsti Kuusterä Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta Sihteeri, STM:n muistiohjelman

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Kun on hyvä keksitty ja kehitetty, sitä pitää jatkaa! Päätösseminaari 14.11.2011

Kun on hyvä keksitty ja kehitetty, sitä pitää jatkaa! Päätösseminaari 14.11.2011 Kun on hyvä keksitty ja kehitetty, sitä pitää jatkaa! Päätösseminaari 14.11.2011 MITEN PAIKALLISTA MUISTITYÖTÄ VOI KEHITTÄÄ? Varsinais-Suomen MuistiLuotsi - toiminnan tuloksia Minna Rosendahl ja Sanna

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) 26 Asianro 4436/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) 26 Asianro 4436/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 26 Asianro 4436/00.02.03/2013 Minna Reijosen kirje 10.4.2013 Nilsiä-neuvottelukunnalle Minna Reijonen on toimittanut 10.4.2013 sähköpostitse kirjeen Nilsiäneuvottelukunnalle.

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen/ Tilaajaryhmä/ Tampereen kaupunki LAKI IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TOIMINTAKYVYN TUKEMISESTA SEKÄ

Lisätiedot

IKÄNEUVO - Kotona asumiseen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella. projektipäällikkö Essi Mäki-Hallila muutosagentti Mari Patronen

IKÄNEUVO - Kotona asumiseen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella. projektipäällikkö Essi Mäki-Hallila muutosagentti Mari Patronen IKÄNEUVO - Kotona asumiseen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella projektipäällikkö Essi Mäki-Hallila muutosagentti Mari Patronen 1 Ikäneuvo-hankkeen tausta - osa STM:n Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Anna Haverinen Vanhustyön johtaja, Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut 29.9.2014 Ikäihmisten palvelujen tavoitteita Ikäihmiset ovat tyytyväisiä elämäänsä, kokevat

Lisätiedot

Yhteistyö muistisairaan ihmisen ja hänen läheisensä kanssa

Yhteistyö muistisairaan ihmisen ja hänen läheisensä kanssa Yhteistyö muistisairaan ihmisen ja hänen läheisensä kanssa Elämä kotona muistisairaan ihmisen tukemisen uudet mahdollisuudet Ulla Eloniemi-Sulkava, Dosentti, FT, erikoissairaanhoitaja Muistisairaudet ja

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Opas harvinaistoiminnasta

Opas harvinaistoiminnasta Opas harvinaistoiminnasta Hengitysliiton tarkoituksena on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. 2 Harvinaiset Hengitysliiton harvinaistoiminta Hengitysliiton harvinaistoiminta edistää

Lisätiedot

Ikäneuvo kotona asumiseen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella

Ikäneuvo kotona asumiseen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella Ikäneuvo kotona asumiseen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O) -kärkihanke Lähtökohdat ja tavoitteet kärkihankkeelle

Lisätiedot

Ryhmät alkavat tiistaina 7.1 ja päättyvät viikolla 16-17. Kertoja on 15.

Ryhmät alkavat tiistaina 7.1 ja päättyvät viikolla 16-17. Kertoja on 15. KUNTOKEIDAS SANDELS Kalliolan Senioripalvelusäätiö Kuntokeidas Sandels Välskärinkatu 4 B, 00260 Helsinki Puh. (09) 4368 8070 Sisäänkäynti: katutaso, B-ovi, hissi/portaat pohjakerrokseen Kevätkauden 2014

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

TURVAA, ILOA JA TERVEYTTÄ SINULLE JA LÄHEISILLESI

TURVAA, ILOA JA TERVEYTTÄ SINULLE JA LÄHEISILLESI PALVELUHINNASTO 2017 TURVAA, ILOA JA TERVEYTTÄ SINULLE JA LÄHEISILLESI Ikifit tuo turvaa, iloa ja terveyttä tarjoamalla yksilöllisiä fysioterapia-, erikoislääkäri- ja sairaanhoitopalveluja sekä kotipalvelua

Lisätiedot

Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri 10.11.2015

Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri 10.11.2015 Ari Rosenvall Yleislääketieteen erikoislääkäri 10.11.2015 Muistisairauksista Muistisairauksien lääkehoidon periaatteet Muistisairauden hoidon kokonaisuus Lääkkeettömät hoidot Etenevät muistisairaudet ovat

Lisätiedot

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry ry Maakunnallinen kansanterveysjärjestö Perustettu vuonna 1956 Toiminta-alueena Keski-Suomen maakunta Jäseniä n. 6000 Paikallisosastoja maakunnissa Immu Isosaari 1 Henkilökunta

Lisätiedot

MUISTISAIRAUTTA VOI ENNALTAEHKÄISTÄ

MUISTISAIRAUTTA VOI ENNALTAEHKÄISTÄ MUISTISAIRAUTTA VOI ENNALTAEHKÄISTÄ Käypä hoito suositus 2010. Muistisairauksien diagnostiikka ja lääkehoito Taustatietoa muistisairauksista Kansantauti yli 120 000 ihmistä, joilla on etenevä muistisairaus

Lisätiedot

Pirkanmaan Pääasiat. Pirkanmaan ja Huittisten muistiyhdistysten jäsenlehti ISSN 1798-7652. Pirkanmaan Pääasiat 1

Pirkanmaan Pääasiat. Pirkanmaan ja Huittisten muistiyhdistysten jäsenlehti ISSN 1798-7652. Pirkanmaan Pääasiat 1 Pirkanmaan Pääasiat 3 2013 Pirkanmaan ja Huittisten muistiyhdistysten jäsenlehti ISSN 1798-7652 Pirkanmaan Pääasiat 1 Pirkanmaan Pääkirjoitus Pääasiat 3 2013 Pirkanmaan ja Huittisten muistiyhdistysten

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki voimaan Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto

Vanhuspalvelulaki voimaan Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013 Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto Palvelujohtaja Pirkko Soidinmäki Lain tavoitteet Ikääntynyt väestö ( =vanhuuseläkeikäiset) - tuetaan hyvinvointia,

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Ikäneuvo - kotona asumiseen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella. Hankkeen esittelytilaisuus Kangasala

Ikäneuvo - kotona asumiseen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella. Hankkeen esittelytilaisuus Kangasala Ikäneuvo - kotona asumiseen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella Hankkeen esittelytilaisuus Kangasala 10.2.2017 1 Lähtökohdat Iäkkäiden palvelujärjestelmä on pirstaleinen, sen rakenne ei ole uudistunut

Lisätiedot

Kotikuntoutus 11.06.2015 Tuula Holappa

Kotikuntoutus 11.06.2015 Tuula Holappa Kotikuntoutus Kotikuntoutusprojekti 2014 Osa TampereSenior- hanketta, jossa tavoitteena mm.: Tukea kotona asumista kehittämällä ja lisäämällä kotiin tuotavia palveluja. Luopua sairaalassa asumisesta, jolloin

Lisätiedot

KEHITTÄJÄASIAKKAIDEN AJATUKSIA JA KEHITTÄMISIDEOITA MUISTISAIRAAN HOIDOSTA

KEHITTÄJÄASIAKKAIDEN AJATUKSIA JA KEHITTÄMISIDEOITA MUISTISAIRAAN HOIDOSTA KEHITTÄJÄASIAKKAIDEN AJATUKSIA JA KEHITTÄMISIDEOITA MUISTISAIRAAN HOIDOSTA Kehittäjäasiakkaiden tapaamisten tarkoituksena on ollut muistisairaan hoidon suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen osallistuminen

Lisätiedot