Sanotaan että puhuminen auttaa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sanotaan että puhuminen auttaa."

Transkriptio

1 Sininauhaliiton Jäsenprintti 4/2010 Puhutaan T T T T T T Sanotaan että puhuminen auttaa. Se auttaa ratkaisemaan pulmia, risti riitoja, keventää sydäntä surussa ja auttaa jäsentämään päätä. Ilon jakaminen sekä hyödyllisen tiedon ja osaamisen levittäminen kaksinkertaistaa ilon ja aikaansaamisemme. Puhumalla tieto leviää, saamme jaettua oikeaa tietoa ja katkaistua huhuilta ja epäselvyyksiltä siivet. Puhumalla ja näin nostamalla asioita esiin ihmiset saadaan kiinnostumaan ja pohtimaan asioita, ottamaan selvää ja tarttumaan toimeen. Vuoden 2010 aikana meillä on Sininauhaliikkeen kentällä ollut monia tapaamisia, joissa olemme puhuneet päivän polttavista asioista, yhteiskunnallisista muutoksista ja niiden vaikutuksista työhömme, olemme vieneet kannanottoja poliitikoille niin paikallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla ja pyrkineet näin pitämään pienen ihmisen puolta. Olemme puhuneet meille tärkeistä asioista työyhteisöissämme, asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa sekä mediassa. Laita hyvä kiertämään -hankkeemme on kannustanut meitä jakamaan osaamistamme, kokemuksiamme ja työkalujamme ja olemme paljon puhuneetkin niin Sininauhaliikkeen sisällä kuin myös muiden toimijoiden kanssa: Jäsenjärjestöpäivillä, SiniBossissa, SiniCrew ssa, Aluetapaamisissa sekä hankkeissa ja erilaisissa verkostoissa, seminaareissa ja koulutuksissa. Järjestötuen tiimi eli järjestöpäällikkö, työhyvinvointipalvelut, Krive, Aluetyön kehittämishanke ja Lähipalveluhanke, kiittää hyvästä yhteistyöstä. Ensi vuosi on Sininauhaliiton 75-vuotisjuhlavuosi. Lähdemme juhlavuoteen sloganilla Puhutaan ja näissä puhumisen merkeissä tulemme nostamaan esiin Sininauhaliikkeen kentällä tärkeiksi näkemiämme ja kokemiamme asioita. Puhumisen aiheet nousevat mm. hallitusohjelmakannanotostamme, jossa yhdessä päätimme tarttua seuraaviin asioihin: 1. heikompien väestöryhmien palvelut on turvattava 2. päihdepolitiikkaa on tehtävä lapsia ja nuoria suojellen 3. yleishyödyllisten järjestöjen asemaa on vahvistettava Haastamme teitä kaikkia Sininauhaliikkeessä mukaan juhlavuoteen ja puhumaan. Sininauhaliiton juhlavuoden tapaamiset ja seminaarit toteutetaan Puhutaan-teeman ympärillä ja eri tapah tumissa nostetaan esiin erilaisia meille tärkeitä puhumisen aiheita. Koko Sininauhaliitto ja Järjestötuen tiimi haluaa kiittää teitä arvokkaasta työstänne, hyvästä yhteistyöstä sekä upeasta verkostoitumisesta ja vertaistuesta vuonna 2010! Toivotamme teille rauhaisaa joulunaikaa sekä siunausta uuteen vuoteen puhutaan vuonna 2011! Päivi Heimonen järjestöpäällikkö Sininauhaliitto

2 SiniBoss Taulun Kartanossa Mietteitä Kiva, rauhallinen paikka pysähtyä miettimään omaa työtä. Sopivasti luentoa, ryhmätöitä, keskustelua ja rentoutumista. Virkistävä, pieni miniloma. Puitteet aivan ihanat, paljon kaunista katseltavaa, vanhat tavarat, esineet, myös pysäyttävät ihmisen omalla tavallaan. Hyvää ruokaa ja silmänruokaa. Lopussa myös kaunista kuunneltavaa, Aarnen loppuvirsi kuin kruunasi päivät. Tulevaisuus ja avanto haastoivat johtajia SiniBoss-tapaaminen järjestettiin Keski-Suomessa lumisissa maisemissa Taulun Kartanossa. Mukana oli kolmisenkymmentä järjestöjohtajaa ja päivät kuluivat johtamisen hyviä käytäntöjä pohtiessa, järjestötoiminnan muuttuvia tilanteita arvioitaessa ja tulevaisuuden haasteita ennakoitaessa. Hyvä ja luottamuksellinen ilmapiiri sai keskustelut viriämään ja ihmiset jakamaan omia kokemuksiaan. Illan hämyssä muutama rohkea uskaltautui avantoon ja nähtiinpä siellä eräs ensikertalainenkin. Yhteiset keskustelut jatkuivat savusaunan tunnelmassa. Kiitokset kaikille mukana olleille yhteisten päivien onnistumisesta! Päivi Välillä kun omaa työtä tarkastelee vähän etäämmältä, niin voi nähdä siinä aivan uusia asioita, näkökulmia. Omaa työtään voi jäsentää aivan uudella tavalla. Solmii uusia tuttavuuksia, ja myöhemmin tulee myös vierailtua toisten luona eri paikoissa. Saa vertaistukea ja uutta energiaa, voimaantumista, omaan työhön. Esimies on työssään usein aika yksin, täällä voi tavata muita yksinäisiä ja sitä kautta kokea yhteyttä muihin, eikä sitten enää olekaan niin yksinäinen olo, kun tietää että samassa veneessä on monta muutakin. Saa tietoa erilaisista tärkeistä ajankohtaisista asioista. Toisaalta kuuli myös ikäviä asioita paikkojen lakkauttamisista, määrärahojen vähyydestä yms. Kuitenkin käytännössä päihde- ja mielenterveysongelmat lisääntyvät jatkuvasti, ja paikkoja tarvittaisiin lisää. Erityisesti tarvittaisiin kaksoisdiagnoosi -kuntoutujille paikkoja. Kunnat painottavat avohoitoon, mutta sillä ei pystytä vastaamaan siihen todelliseen hoidon tarpeeseen mikä useilla päihdeongelmaisella on. Jäi mietityttämään asiat, miten yhteiskunta muuttuu ja tulee muuttumaan, sekä miten näihin muutoksiin tulee ja voidaan vastata? Miten ihminen kohdataan, vai merkitseekö käytännössä aina vain raha? Koen Siniboss-päivät tärkeänä tapahtumana. Itse olen tässä työssäni sen verran uusi, että tunnen saavani vanhoilta konkareilta todella paljon omaan työhöni, ja peilauspintaa ammatilliseen kasvuuni. Kiitos! Terveisin, Sirja Ingalsuo Kuntoutuskoti Tarpoilan johtaja Yhdessä jaettua, koettua ja iloittua. Illan savupirtin tunnelmassa toteutettiin luovaa toimintaa, jota tässä suunnittelemassa Anu- Susanna Kallio Pirkanmaan Sininauhasta, Arja Toivonen Uusi mahdollisuus ry:stä, Markku Mäkinen Kan ry:stä ja Erkki Keski-Lusa Samariasta. Avannon jälkeen maistui kuuma kylpy. Nautiskelemassa naisia Pirkanmaan Sininauhasta ja Rauman Seudun katulähetyksestä. 2

3 SiniCrew ssa täydennettiin eväitä asiakkaan kohtaamiseen Sininauhaliiton työntekijäpäivät pidettiin nyt toista kertaa. Toiminnanjohtajien SiniBoss verkostohan on kokoontunut jo usean vuoden ajan, ja pari vuotta sitten muutamat työntekijät toivoivat työntekijöillekin aivan omia tapaamisia. Viime vuoden ensimmäisillä työntekijäpäivillä osallistujat antoivat kokoontumiselle nimeksi Sinicrew (crew = miehistö). Lahden Siikaniemeen oli mar raskuun alkupäivinä kokoontunut reilut parikymmentä työntekijää pohtima sielunhoitoa, yhteisöllisyyttä ja kriminaalitaustaisen ihmisen kohtaamista. Ohjelmasta vastasivat DIAK kouluttajat Arja Koski, Eila Sainio ja Esa Konttinen. Kriminaalitaustaisen asiakkaan kohtaamisesta puhuivat pitkän linjan vankilatyöntekijät, vankilapastori Vesa Mäkelä ja KAN Jyväskylän yksikönjohtaja Sakari Pihlaja. Jäsenjärjestöjen edustajista. He ovat aikanaan rakentaneet Vaasan vankilan kristillisen päihdekuntoutusohjelman, joka on sittemmin muuttunut projektista vankilan vakinaiseksi toiminnaksi. Vesa Mäkelä kertoi kuulijoille vankilan toimintakentästä ja niistä monista arviointi- ja kuntoutusjärjestelmistä, joiden keskellä vankeinhoidossa toimitaan. Riski- ja tarveanalyysi, rangaistusajan suunnitelma ja vapauttamissuunnitelma ovat niitä dokumentteja, joihin vankeutta koskevia asioita kirjataan. Mäkelä piti tärkeänä sitä, että myös järjestöjen tekemä päihdetyö ja siihen liittyvät suunnitelmat kirjataan vankitietojärjestelmään, sillä muuten ne jäävät helposti noteeraamatta. Sakari Pihlaja toi esille niitä tavallisia sudenkuoppia, joihin vankien tukemisessa langetaan. Vapautuvalle vangille tulisi antaa tarpeeksi pitkä kasvurauha ennen kuin hänet värvätään kertomaan muutoksestaan muille. Pihlaja toi esille myös sen, että vangit ovat muuttuneet entistä sairaammiksi. Hän siteerasi rikosseuraamuslaitoksen ylilääkärin Heikki Vartiaisen lausuntoa, jonka mukaan kaksi kolmannesta vangeista kärsii jonkinlaisesta persoonallisuushäiriöstä. Vangeista 15% on psykopaatteja ja yhdeksällä miesvangilla kymmenestä on päihderiippuvuus. Nämä tiedot olivat peräisin vankien terveystutkimuksesta. Molemmat luennoitsijat kehottivat kiinnittämään huomiota vangin omaan kuntoutusmotivaatioon ja toivat esille sen, että vapautuessa elämänmuutosta tukevat verkostot ovat kullanarvoisia. Teemaa työstettiin toiminnallisesti prosessidraaman keinoin ja jäsenjärjestöjen työntekijät loivat ryhmissä kuvitteellisia vankilataustaisia asiakaskertomuksia. Näihin elämäntarinoihin liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia pohdittiin yhdessä kouluttajien kanssa. Kuvitteellinen kuva kriminaalitaustaisen asiakkaan valokuva albumista oli osa prosessidraamaa, jonka avulla pohdittiin vankien elämään liittyviä kysymyksiä. Kuvassa ylh. Kauko Veijanen Väentuvalta, keskellä Saara Dahlback Tarpoilan hoitokodista sekä Hannele ja Jarmo Ahtinen Samariasta. Vankilataustaisen asiakkaan elämäntarinaa työstämässä Sinikka Nyberg (oik.) Karismakodilta, Sirpa Daher Hämeen Sininauhasta ja Ilkka Rautiainen Vaajakosken Suvannosta Yhteisöllisyys on yksi päihdehoidon eniten käytettyjä menetelmiä ja myös monissa Sininauhaliiton jäsenjärjestöissä sitä on lähdetty rakentamaan määrätietoisesti. Tampereen Ankkuri on KAN ry:n ylläpitämä avokuntoutuskeskus, jossa kuntoutus on kristillistä, yhteisöllistä ja kokonaisvaltaista. Kuntoutuksessa huomioidaan ihmisen kaikki neljä osa-aluetta, joita ovat psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen ja hengellinen. Ryhmätoiminta on Ankkurissa tiivistä kun neljänä päivänä viikossa kokoontuu kaksi ryhmää päivässä. Yksilökeskustelut ja yhteisöllisyyteen liittyvä vastuun opettelu ja palautteen vastaanottaminen tukevat kuntoutumista. Ruut Hiekkanen on ollut Pirkanmaan Sininauhan työntekijänä luomassa yhteisöllistä työtapaa jo monessa yksikössä ja kouluttautunut yhteisöhoidon menetelmiin alan suomalaisten pioneerien opissa. Tällä hetkellä hän vastaa Ylöjärven Sinivainion tukiasumisyksiköstä. Hyvää yhteisöllisyyttä luovat hänen mukaansa muun muassa säännölliset kokoontumiset, kaikkien äänen kuuluminen, yhteisen edun etusijalle asettaminen, kannustaminen ja vastuunkantaminen. Rauman Katulähetyksen monipuolisesta toiminnasta ja siihen liittyvästä yhteisöllisyydestä ker Seuraavalle sivulle 3

4 SiniCrew ssa... Ehkäisevän päihdetyön viikko Jyväskylässä tempaistiin päihteettömyyden puolesta Ehkäisevän päihdetyön viikolla eri puolilla Suomea toteutettiin erilaisia tapahtumia ja tehtiin päihdetyötä esiin nostavia tekoja. Hyvänä esimerkkinä tästä on Keski-Suomen järjestötoimijoiden yhteinen ponnistus vedota Jyväskylän päättäjiin. Lasten ja nuorten suojelemiseksi vedottiin: kaupungin tiloissa järjestettävien perhetapahtumien päihteettömyyden puolesta Hyvän ruoan lisäksi myös ohjelma ja vertaistuki olivat arvokkaita asioita ensikertaa SiniCrew ssa mukana oleville Jarmo ja Anneli Ahtiselle. Taustalla Anneli Hankkio. toi hankesuunnittelija Sari Mantere. Raumalla on asiakkaiden tarpeita hahmotettu segmentoinnin avulla ja asiakas voi edetä kuntoutumisen edistyessä palveluportaikossa eteenpäin. Mantere korosti yhteisöllisyyden ja yhteishengen rakentamisen merkitystä myös työyhteisön kohdalla. SiniCrew tapahtuma oli osa Laita hyvä kiertämään -hanketta. Jos et päässyt tällä kertaa mukaan, niin voit löytää osan päivien materiaaleista hankkeen Hyvien käytäntöjen pankista. Sieltä löydät lisää tietoa siitä mitkä tekijät raumalaisten kokemusten mukaan vahvistavat ja mitkä heikentävät yhteisöllistä työotetta. Teksti: Tuomo Salovuori Kuvat: Olli Kariniemi että kaupunki kieltäisi alkoholimainonnan omistamissaan tiloissa ja mainospinnoissa että alkoholiteollisuuden sponsoroinnista pidättäydyttäisiin että kaupungin edustustilaisuudet olisivat päihteettömiä ja tietysti, että Jyväskylä julistautuisi savuttomaksi Järjestöt kokosi yhteen Jyväskylän A-killan päihdetyöntekijä Pirjo Vääränen. Vetoomuksen vastaanottivat apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Veijo Koskinen ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pauli Partanen. Mukana vetoamassa olivat: Jyväskylän A-kilta ry Jyväskylän katulähetys ry Mielenterveys Kello ry Paratiisisaaret ry Sovatek-säätiö Vaajakosken Suvanto ry YAD Jyväskylä KAN ry Kuiville pyrkivien tuki ry Kari Lahti Opintomatka Englantiin Lontooseen Kiinnostaako? Olemme SiniBossien aloitteesta valmistelleet opintomatkaa Lontooseen. Ajankohdaksi on valittu Suunnitelmissa on tutustua ainakin seuraaviin kohteisiin: 1) St Mungo s,http://www.mungos.org/, joka tekee dynaamista työtä kodittomien kuntouttamisen parissa 2) Pelastusarmeijan kuntouttavat asumispalveluyksiköt 3) Thrive-organisaation (kuntouttavaa sosiaalista ja terapeuttista puutarhatoimintaa) Battersea Park -yksikkö (www.thrive.org.uk/thrive-batterseagarden-project.aspx ) Kartoitamme nyt kiinnostuneiden osallistujien määrää. Voit vaikuttaa tutustumiskohteisiin matkaohjelmaa tarkennetaan toivomusten mukaan. Ilmoitathan mahdollisesta osallistumisestasi ja tutustumiskohdevinkeistä Alustavan kartoituksen mukaan lentojen, majoituksen ja paikan päällä kulkemisen hinnaksi tulee noin 600 e. Aikataulu pyritään luomaan niin, että jonkin verran jää aikaa myös Lontooseen tutustumiseen. Teemme vielä valmisteluja lentojen ja majoitusten suhteen, ja pyrimme saamaan kustannuksia alaspäin. Ilmoittelemme teille ensi vuoden alussa sähköisissä jäsentiedotteissa tarkan hinnan ja ohjelman sekä sitovan ilmoittautumisaikataulun. Valmistelutoimikunta Anne Babb, Tuomo Salovuori, Päivi Heimonen, Ritva Korhonen 4

5 Juvalla kunta, seurakunta ja järjestöt tekevät tiivistä yhteistyötä lähipalveluiden kehittämiseksi. Kunnanvirastossa toimii yhteispalvelupiste, josta saa kunnan, Kelan, verotoimiston sekä työ- ja elinkeinotoimiston palveluita. Kuinka kohtaan päihdeongelman? Sininauhaliiton Lähipalveluhanke ( ) toteutti marraskuussa Juvalla, Joroisissa ja Rantasalmella puolen päivän koulutukset, joissa haettiin vastausta kysymykseen kuinka kohtaan päihdeongelman?. Koulutus oli suunnattu kunta-, järjestö- ja seurakuntasektorille, ammattilaisille ja vapaaehtoisille. Koulutuksen tärkein anti oli kokoontuminen keskustelemaan yhteisestä asiasta ja miettimään toimintatapoja sekä koulutustarpeita. Koulutuspäivien aikana käsiteltiin myös kunkin kunnan päivityksessä olevaa päihdestrategiaa; kunnat tekevät yhteistyötä ja strategiat tulevat myöhemmin yhdistymään. Lähipalveluhankkeen projektityöntekijä Juha Matti Innanen Leppälintu ry:stä alusti keskustelua päihde- ja riippuvuusluennolla. Alkoholi kuuluu meidän kaikkien elinpiiriin tavalla tai toisella ja riippuvuus kehittyy hitaasti ja salakavalasti. Kukaan ei varmastikaan suunnittele tulevansa päihderiippuvaiseksi. Päihdeongelmia kohtaamme sekä työ- että yksityiselämässä ja tärkeintä olisi pohtia, miten hankalissa tilanteissa toimitaan. Projektipäällikkö Asta Juntunen ohjasi kurssilaiset palauttamaan mieleen käytännön tilanteita, joissa päihdeongelma on tuottanut pulmia tai kysymyksiä. Asian kohtaamista käsiteltiin käytännönläheisesti ja ryhmissä keskustellen. Kohtaamistilanteita helpottaa, jos on yhdessä sovittu toimintatavat ja harjoiteltu puheeksiottoa. Kaikissa kolmessa koulutustilaisuudessa keskusteltiin myös arvoista ja työn etiikasta. Kuntien palvelurakenneuudistuksen toteutuessa monet työmuodot ja -kulttuurit yhdistyvät, joten arvokeskustelulle toivoisi olevan aikaa. Lähipalveluhankkeen JJR-alueella päihdekoulutukset jatkuvat keväällä 2011 yhteistyössä Tyynelän KiipIt-hankkeen kanssa. Koulutustoiveina esiin nousivat mm. puheeksiotto, motivoiva haastattelu ja huumausaineet. Hankkeen toisella toiminta-alueella Hämeenlinnassa suunnitellaan vertaiskoulutusta ihmisille, jotka ovat itsekin avun ja tuen tarpeessa. Hämeen Sininauhan osahankkeen aikana on ilmennyt, että heikossa asemassa olevat ihmiset (yksinäiset, työttömät, alkoholi- ja/tai mielenterveysongelmaiset) muodostavat oman, tiiviin yhteisönsä, jossa huolehditaan kaveristakin. Vertaiskoulutusta suunnitellaan yhteistyössä kohderyhmän kanssa ja asiasisältöinä tulevat olemaan yhteisöllisyys, terveys ja talous. Koulutus toteutetaan tammihelmikuussa. Teksti: Asta Juntunen Kuvat: Juha Matti Innanen Rantasalmen Osuuspankki on lahjoittanut 1000 euroa Rantasalmella tehtävään päihdetyöhön Sininauhaliiton Lähipalveluhankkeen, Tyynelän kehittämiskeskuksen KiipIthankkeen ja Rantasalmen kunnan kautta. Suurkiitokset! 5

6 Sininauhaliiton tarjoamia koulutuksia ja tapahtumia 2011 Vertaistukiryhmän ohjaajien ja tukihenkilöiden koulutus jatkuu Alajärvellä Vielä on mahdollisuus tulla mukaan syksyllä alkaneen vertaistukiryhmän ohjaajien ja tukihenkilöiden koulutuksen kevään osioihin. Syksyn osioissa oli mukana innokasta osallistujaa. Syksyn osiot antoivat perustietoja ja -taitoja vertaistukiryhmien perustamisesta ja ryhmässä toimimisesta. Kevään aihepiirit ovat tukihenkilönä toimiminen, päihde- ja mielenterveysongelmat, hengelliset kysymykset ja sielunhoidollinen kohtaaminen sekä erilaiset kristilliset ryhmämallit. Opetusmenetelminä ovat luennot, harjoitukset ja ryhmäkeskustelut. Koulutus on tarkoitettu vapaaehtois-/ryhmätoiminnassa jo mukana oleville tai toiminnasta kiinnostuneille ja mukaan haluaville vapaaehtoisille sekä seurakuntien, järjestöjen tai julkisen sektorin toiminnassa mukana oleville henkilöille. Koulutus soveltuu myös jo ryhmässä tai tukihenkilönä toimiville sekä ryhmätoiminnan tukijoille. Koulutus on maksuton ja sisältää opetuksen, materiaalit ja pienen tarjoilun koulutusiltoina. Lauantaipäivien osalta peritään 5 euroa maksu ruokailukulujen kattamiseksi. Maksetaan paikan päällä käteisellä. Ilmoittautuminen: Virpi Kujalalle, tai puh perjantaihin mennessä. Koulutus pidetään eri paikoissa Alajärven keskustassa tai sen tuntumassa. Paikka ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Koulutuksen järjestää yhteistyössä vertaistukitoiminnan kehittämisverkosto, johon kuuluvat Alajärven ev.lut. seurakunta, Alajärven Helluntaiseurakunta, Alajärven päiväkeskusyhdistys ry, Alajärven Vapaaseurakunta, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö KAN ry, Järvi-Pohjanmaan aikuisten psykososiaaliset palvelut ja Sininauhaliitto. Vertaistukiryhmän ohjaajien ja tukihenkilöiden koulutuksen kevään 2011 osiot: to klo Tukihenkilönä toimimisen perusteet. Kouluttaja Satu Rajamäki, Seinäjoen Järjestöyhdistys to klo Päihde- ja mielenterveysongelmat ja niiden kohtaaminen vertaistukiryhmässä ja/tai tukihenkilönä. Kouluttaja Juhani Kuutti, Järvi-Pohjanmaan aikuisten psykososiaaliset palvelut to klo Hengelliset kysymykset ja sielunhoidollinen kohtaaminen. Kouluttajat Alajärven ev.lut. seurakunnan pastori Ari Auranen ja Kari K. Korhonen, Alajärven helluntaiseurakunta la klo Kristilliset ryhmätoimintamallit. Kouluttaja Virpi Kujala, Sininauhaliitto 6

7 Huostaanotettujen lasten vanhemmat tarvitsevat tukea Sininauhaliitto toimii kouluttajaorganisaationa Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliiton VOIKUKKIA-projektin tarjoamissa huostaanotettujen lasten vanhempien vertaistukiryhmän ohjaajien koulutuksissa eri puolilla Suomea. Jaetun vanhemmuuden mahdollisuudet -ryhmämalli, jonka mukaista ryhmätoimintaa koulutetaan, on kehitetty vuosina Sininauhaliiton Eevan perhe -projektissa. Ohjaajan opas löytyy Sininauhaliiton verkkosivuilta Päihdetyön järjestöjen asiakaskunnalla on paljon kokemuksia lasten huostaanotoista. Vanhemmat tarvitsevat tukea myös tässä vanhemmuutensa tilanteessa. VOIKUKKIAkoulutus antaa eväitä ryhmä- ja yksilötukeen. Vanhempien tukeminen on myös lasten etu. VOIKUKKIA VERTAISTUKIRYHMÄOHJAAJIEN KOULUTUKSET 2011 Koulutamme sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia VOI KUKKIA-vertaistukiryhmien ohjaajiksi. Vertaistukiryhmät on suunnattu kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten vanhemmille. Koulutus soveltuu myös vertaistukiryhmän läpikäyneille vanhemmille, jotka haluavat toimia vertaisohjaajina. Koulutus antaa valmiudet toimia huostaanotettujen lasten syntymävanhempien vertaistukiryhmän ohjaajana. Ryhmänohjaaja saa koulutuksessa perustiedot ja -taidot ryhmien ohjaamisesta, vanhemmuuden tukemisesta ja kohtaamisesta ryhmässä sekä keskeisistä ryhmässä käsiteltävistä teemoista. VOIKUKKIA PERUSKOULUTUS (2 + 1 päivää) Jyväskylässä: Helsingissä: Mikkelissä: Turussa: Oulussa: Kuopio: Helsinki: Hinta: 75 euroa (sis. koulutuksen, materiaalit ja tarjoilut) VOIKUKKIA JATKOKOULUTUKSET Jatkokoulutukset on tarkoitettu vertaistukiryhmän peruskoulutuksen käyneille ohjaajille (myös HuLaVa ja JaVaMa) osaamisen syventämiseen ja menetelmien hallintaan. Jyväskylässä: työnohjauksellinen teema Helsingissä: työnohjauksellinen teema Mikkelissä: toiminnalliset menetelmät Turussa: toiminnalliset menetelmät Hinta: 50 euroa (sis. koulutuksen, materiaalit ja tarjoilut) Koulutusryhmän koko: 15 henkeä/ koulutus Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen ja lisätietoja: > koulutukset 7

8 Päivitä päihdetyön tietosi! Ajankohta Ajankohtaista tietoa päihde- ja mielenterveystyön haasteista sekä toimintamalleja ja työvälineitä käytännön työhön. Aamupäivän teemat käsittelevät päihde- ja mielenterveysasiakkaita työn haasteena ja päihdeväkivallan ilmenemistä. Lisäksi kuullaan kokemuspuheenvuoro. Iltapäivä koostuu neljästä kanavasta, joista osallistuja voi valita kaksi. Kanavat käsittelevät ikääntyvien päihteidenkäyttöä, naiserityisyyttä päihdetyössä, päihteidenkäytön puheeksiottamista sekä vapaaehtoistyötä ja vertaistukea ryhmätoiminnassa. Päivät ovat tarkoitettu ev.lut. seurakuntien diakonia- ja nuorisotyöntekijöille, muiden seurakuntien työntekijöille ja vastuunkantajille, sosiaali- ja terveystoimien työntekijöille, Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen ja muiden sosiaali- ja terveysalan järjestöjen henkilöstölle ja vastuunkantajille sekä muille asiasta kiinnostuneille. Päivät ovat sisällöltään samanlaisia ja jakautuvat aamupäivän kaikille yhteiseen osuuteen ja iltapäivän kanavatyöskentelyihin, joissa on mahdollisuus valita 4 6 aihepiiristä kahteen perättäiseen kanavaan osallistuminen. Tarkempi ohjelma ilmestyy Sininauhaliiton nettisivuille mennessä. Ajat ja paikat: Laukaa, seurakuntatalo ja Kuortane, Haapaniemen hiippakuntakartano Hinta: Maksuton. Kahvit ja ruokailu omakustanteisia ja laskutetaan jälkikäteen. Peruutusmaksu: 20 euroa, mikäli osallistuja peruu tulonsa alle 7 päivää ennen koulutusta tai jää saapumatta. Ilmoittautuminen: pe mennessä. Toivottavaa on, että ilmoittautumiset tehtäisiin kuitenkin mahdollisimman pian. Tiedustelut: Hilkka Mäkelä, puh ja Virpi Kujala, puh Järjestäjät: Lapuan hiippakunta ja Sininauhaliitto. TUULI VAIHTAA SUUNTAA On tullut aika jättää hyvästit Sininauhaliitolle ja siirtyä uusiin tehtäviin. Vietimme viime viikolla Sininauhaliitossa joulujuhlaa ja oma tunnelmani oli haikea ja surullinen. Vaikka uusi mielenkiintoinen tehtävä odottaa STKL:ssä, huomaan tuntevani luopumisen tuskaa siitä kaikesta hyvästä mitä Sininauhaliitto ja jäsenjärjestöt ovat minulle tarjonneet. Heli Kauhavalla, Ritva Rovaniemellä, Sirkka Uudessakaupungissa, Marita Suolahdessa ja Merja Haminassa. Ja kaikki, kaikki te ihanat ihmiset ympäri Suomea. Olette tehneet minuun lähtemättömän vaikutuksen. Teitä tulee ikävä. Minä uskon siihen työhön mitä jäsenjärjestöissä tehdään. Aluetyön myötä olen vakuuttunut siitä, että jäsenjärjestöissä päihdeongelmainen ihminen todella kohdataan. Hän saa olla oma itsensä, Luojan luoma; juuri sellainen kuin on. Ajatukset, tunteet, ihmisen kipuilu ja prosessit saavat olla olemassa, ne otetaan vastaan ja ihminen nähdään niiden läpi. On vaikea keksiä kaikenkattavaa toivotusta työhönne ja elämäänne. Vaikea yrittää sanoa muutamassa lauseessa miten paljon työtänne arvostan, miten hienoa työtä teette ja miten lämpimän vastaanoton olen itse saanut jokaisessa paikassa, jossa olen käynyt. Olen parhaani mukaan kannustanut ja tukenut aluetapaamisissa ihmisiä, mutta olenkin kokenut tulleeni itse kannustetuksi ja tuetuksi! Siitä jos mistä tiedän ja tunnen ammattitaitonne työskennellä rikkinäisten ihmisten kanssa, sydämestänne lähtevän lämmön ja Taivaan Isän rakkauden säteilyn. Uskokaa siihen työhön mitä teette, uskokaa itseenne. Ja silloin kun omat voimat ovat vähissä, uskaltakaa tukeutua toisiinne. Haluan uskoa, että ne alueelliset verkostot, joita olemme yhdessä rakentaneet, kantavat vaikeiden aikojen yli. Käsi sydämellä kiitos jokaisesta yhteydenotosta, kohtaamisesta, halauksesta ja keskustelusta. Teidän työnne kantaa hyvää hedelmää. Minä uskon teihin. Helena Virokannas Aluetyön kehittämishankkeen projektipäällikkö ALUETYÖ JATKUU Sininauhaliiton aluetyön kehittämishanke on hakenut jatkovuodeksi rahoitusta RAY:lta. Sininauhaliiton hallitus ja Sininauhaliitto näkee Aluetyön tärkeänä työkaluna järjestöjen keskinäiselle yhteistyölle, vertaistuelle, työhyvinvoinnille, liiton ja jäsenjärjestöjen yhteistyölle ja tiedonkululle sekä verkostoitumiselle ja yhteistyölle muiden toimijoiden kanssa. Aluetyötä tullaan jatkamaan Sininauhaliitossa ja hankevuosien jälkeen toiminta on tarkoitus vakiinnuttaa pysyväksi osaksi liiton toimintaa. Mikäli hanke saa jatkorahoituksen, uudeksi projektipäälliköksi tulee Hannu Rutanen. Hannu on useille teille tuttu muutaman vuoden takaa M20-hankkeen projektipäällikköydestä sekä viimeaikaisesta jäsenjärjestötoiminnasta. Hannulla on vahvaa kokemusta päihdetyöstä ja sosiaalitoimen johdosta kuntapuolelta sekä järjestötyöstä ja uskomme hyvän yhteistyön ja kehittämisen aluetyössä jatkuvan. Päivi Heimonen järjestöpäällikkö 8

9 Naisten päihdetyön menetelmäkoulutus Kuva: Barbro Wickström / Rodeo Ryhmämenetelmiä naisten kanssa tehtävään kristilliseen päihdetyöhön Paikka Hilan leirikeskus, Saarentie 50, Kirkkonummi. Lisätietoja paikasta ja ajo-ohjeet: HUOM! mahdollisuus yhteiskuljetukseen. Koulutuspaikan sijainnin ja koulutuksen luonteen vuoksi on toivottavaa, että osallistuvat majoittuvat Hilassa. Tavoitteet Osallistuja saa malleja, menetelmiä ja välineitä naisten päihdetyön ryhmien ohjaamiseen. Menetelmät Luennot, keskustelut ja käytännön harjoitukset. Kenelle Koulutus on tarkoitettu seurakuntien ja Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen työntekijöille. Kouluttajat Naisten päihdetyön asiantuntijoita seurakunta-, järjestö- ja päihdehuollon kentästä. Hinta 60 euroa (täysihoito) tai 80 euroa (täysihoito ja yhteiskuljetuksen matkakulut). Ilmoittautuminen Sininauhaliittoon mennessä nettiosoitteeseen HUOM! Ilmoita myös yhteiskuljetukseen osallistumisesi lisätiedoissa. Järjestäjät Espoon seurakunnat, Helsingin seurakuntayhtymä, Vantaan seurakuntayhtymä ja Sininauhaliitto. Lisätietoja Virpi Kujala, puh tai sähköposti: Tarkempi ohjelma löytyy Sininauhaliiton nettisivuilta mennessä. Koulutukseen otetaan rajoitettu määrä (yhteensä 25 henkilöä) osallistujia järjestäjäseurakuntayhtymistä ja Sininauhaliiton jäsenjärjestöistä. Tervetuloa mukaan! 9

10 Sininauhaliiton Jäsenjärjestöpäivien ajankohta muuttuu Sininauhaliiton Jäsenjärjestöpäivien aika muuttuu yhdellä päivällä eli uusi aika on keskiviikko-torstai Paikka tulee olemaan sama kuin viime vuonna eli Majatalo Onnela Tuusulassa. Päivien ajankohta muuttui, koska Ray pitää uuden strategiansa ja rahoitustoimintansa keskustelutilaisuuden Helsingissä. Tapahtumaan osallistuu todennäköisesti useita liiton sekä jäsenjärjestöjen työntekijöitä. Sininauhaliiton Jäsenjärjestöpäivät Majatalo Onnelassa Tuusulassa Puhutaan... Sininauhaverkoston hyvä kiertää OHJELMA KESKIVIIKKONA , Vertaisuus ja jakaminen OHJELMA TORSTAINA , Hyviä käytäntöjä laatua ja etiikkaa klo 9.15 Ilmoittautuminen & aamupala klo Aamupala klo 9.45 Jäsenjärjestöpäivien avaushartaus / Aarne klo 9.00 Aamuhartaus / jäsenjärjestö klo Raha-automaattiyhdistyksen kyselytunti / Veera Väisänen klo Vertaistuki ja mentorointi hyvien käytäntöjen jakamisessa / Risto Nieminen, klo Hyvä kiertää Sininauhaverkostossa jakamisen ilot johdattelu ryhmätyöhön / Diak klo klo klo klo Lounas Hyviä käytäntöjä - jakamista pienryhmissä / 1. Ehkäisevä työ - Lapsi- ja läheistyö 2. Päiväkeskustoiminta 3. Asumisen tukeminen 4. Työtoiminta 5. Hoitokotityö 6. Kriminaalityö Kahvit ryhmätyöskentely jatkuu klo 9.15 klo klo klo klo klo Tuotteistaminen. Salassapito ja asiakastietojärjestelmät/ Timo Mutalahti Sugar-ohjelma/Juha Kallio, Pirk. Sin. Miten ja millainen hyvä kiertää Sininauhaverkostossa? Mitä olemme jakaneet ja jaamme jatkossa? Miten laatu ja etiikka ovat kehittyneet työssämme hyvän jakamisen kautta? / Diak Lounas työskentely jatkuu /Diak Päätöshartaus / Jäsenjärjestö Kahvit HINNAT: 2 4 hh, täysihoito 80 euroa/hlö koko kahden päivän paketti. Päiväpaketin hinta on 35 euroa ILMOITTAUTUMISET: sähköisellä ilmoittautumislomakkeella mennessä. klo klo klo Päivällinen Saunat ja vapaa-aika Iltahartaus / Jäsenjärjestö RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN KYSELYTUNTI: lähetä kysymyksiä etukäteen mennessä. Tule mukaan saamaan tukea työhön ja hankevalmisteluun sekä verkostoitumaan ja vaihtamaan vertaiskokemuksia toisten toimijoiden kanssa mukavassa tunnelmassa! Lämpimästi tervetuloa! 10

11 Johtamisessa on avain yhteiselle suunnalle Enää on vain hetki odotuksen aikaa, kunnes saamme käydä joulun viettoon. Joulu Kristuksen syntymäjuhla. Mitä Kristus syntyessään tuo sinun järjestösi toimintaan? Millaisen kuvan kristillisestä päihdetyöstä sinun järjestösi maalaa? Johtajien vastuulla on kristillisissä järjestöissä pitää huoli siitä, että järjestön identiteetti on riittävän selkeä. Jokaisen työntekijän oikeutena on tietää, mitä kristillisyys tarkoittaa hänen järjestönsä arjessa. Mihin työntekijän odotetaan sitoutuvan? Mitä häneltä odotetaan? Johtajien vastuulla on selkeyttää asioita, ettei kenenkään tarvitse elää epätietoisuudessa. Kristillisen päihdetyön henkilöstön ja vapaaehtoisten toiminta ratkaisee usein arjessa toimintaan asetettujen tavoitteiden toteutumisen. Henkilöstömme ja vapaaehtoistemme ratkaisut arjessa tuovat julki sen, mitä olemme. Johtajien vastuulla on tukea työntekijöitä ja vapaaehtoisia yhteisön strategian, tavoitteiden, periaatteiden ja arvojen mukaisesti. Työntekijöillä on oikeus saada osaavaa johtamista. Johtaminen on välttämätön ammattitaito esimiesasemassa oleville. Johtamista tulee opiskella ja kehittää jatkuvasti. Siihen ei synnytä, vaan kasvetaan kokemusten ja monipuolisen oppimisen avulla. Se on ammattitaito, joka vaatii kokemusta ja opintoja. Ihan kuten päihdetyön ammattitaito. Ihan kuten hengellisen työn ammattitaito. Joulukuun alkupäivinä johtajuusverkostomme SiniBoss kokoontui pohtimaan johtamista. Vaihdoimme ajatuksia ja kokemuksia. Opimme uutta. Saimme matkaevääksi toisten hyviä käytäntöjä. Johtamisesta kannattaa käydä aktiivista keskustelua kristillistä päihdetyötä tekevien järjestöjen kesken. Omassa puheenvuorossani nostin esiin johtamisen ammattitaidon kehittämisen välttämättömyyden, toimintaympäristömme haasteet johtamiselle, hengellisen työn johtamisen erityispiirteitä, esimiestyön toimintamalleja ongelmatilanteissa sekä kristillisen päihdetyön johtamisen isot kysymykset. Johtajan vastuulla on tulkita toimintaympäristöä ja työyhteisöä oikein ja tehdä päätös organisaation suunnasta. Tässä päätöksenteossa avainasemassa on se, kuinka siihen työyhteisö saa osallistua ja vaikuttaa. Juuri nyt oleellinen johtamisen kysymys kristillisen päihdetyön toimijoiden tulevaisuuden kannalta on se, kuinka tiiviiksi kokonaisuudeksi haluamme kehittyä. Pienet toimijat yksinään ja sirpaleinen kenttä on kokonaisuutena haavoittuva. Varsinkin myytävien palvelujen suhteen tehdään jo kovaa vauhtia suuria päätöksiä. Järjestöjä yhdistyy. Yhtiöitä perustetaan. Sininauhaliitolla on myös valmius tarjota ainutlaatuinen yhteinen alusta jäsenyhteisöille palvelujen tuottamiseen. Nyt kysytään johtajilta näkemistä ja päätöksentekoa. Mihin suuntaan järjestökenttä haluaa mennä? Kuka päättää sinun järjestössäsi tulevaisuuden suunnan? Jouluna syntyneen Kristuksen ensimmäiset seuraajat olivat kansalaisliike. Kristillinen päihdetyö tarvitsee myös tulevaisuudessa vahvan kansalaisliikkeen ääntä. Kristilliselle perinteelle aktiivinen kokoontuminen ja aktiivinen toiminta ovat luontaisia tunnuspiirteitä. Tätä kansalaisidentiteettiä tulee meidän vahvistaa. Tarvittaessa on synnytettävä jopa uutta kristillisen päihdetyön kansalaisherätystä. Kansalaisliike tarvitsee johtajia kulkemaan tarvittaessa lauman edellä ja tarvittaessa viimeisenä perässä. Jouluna on tärkeä saada pysähtyä seimen äärelle. Sieltä löytävät vapaaehtoinen, työntekijä ja johtaja tukea työn ja koko elämän suurten kysymysten ratkaisemiseksi. Siunattua joulun aikaa. Nina Stolt / Studio Onni Aarne Kiviniemi toiminnanjohtaja Toivon teko ja Toivon tuoja -palkinnot 2011 Sininauhaliitto jakaa vuosittain Toivon teko ja Toivon tuoja -palkinnot. Toivon teko pal kinnon saaja valitaan Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen keskuudesta ja Toivon tuoja -pal kinto on avoimesti kaikkien tavoiteltavissa. Palkinnot jaetaan Sininauhaliiton vuosikokouksen yhteydessä huhtikuussa ja palkintosumma on kummassakin sarjassa 1000 euroa. Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen sarja Toivon teko -palkinnon myöntämisperusteissa korostuu paikallisuus. Palkinnon saajaksi voi ehdottaa Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen keskuudesta henkilöä, asiaa tai tapahtumaa, joka on synnyttänyt tai säilyttänyt toivon näkökulmaa elämässä. Perustellun ehdotuksen palkittavaksi voi tehdä kuka tahansa Suomen kansalainen. Sininauhaliiton johtoryhmä valitsee ehdokkaiden joukosta viisi mahdollista palkittavaa. Lopullisen valinnan palkittavasta tekee tehtävään vuosittain kutsuttava julkisuuden henkilö. Kaikille avoin sarja Toivon tuoja palkinnon myöntämisperusteissa korostuu valtakunnallisuus. Palkinnon saajaksi voi ehdottaa suomalaisten keskuudesta henkilöä, asiaa tai tapahtumaa, joka on synnyttänyt tai säilyttänyt toivon näkökulmaa elämässä. Perustellun ehdotuksen palkittavaksi voi tehdä kuka tahansa Suomen kansalainen. Sininauhaliiton hallitus valitsee ehdokkaiden joukosta viisi mahdollista palkittavaa. Lopullisen valinnan palkittavasta tekee tehtävään vuosittain kutsuttava julkisuuden henkilö. Vuonna 2011 Sininauhaliitto juhlii 75-vuotista taivaltaan. Juhlavuoden teemana on Puhutaan Palkintoehdokkaita nimettäessä erityinen ansio juhlavuonna on pitkäjännitteinen työ toivon tekijänä ja tuojana. Toivon tuoja ja Toivon teko -palkinnot jaettiin ensimmäisen kerran Sininauhaliiton juhlavuonna Toivon tekoja ja Toivon tuojia voi ehdottaa tammi-helmikuun aikana Sininauhaliiton Internet-sivuilta löytyvien sähköisten lomakkeiden avulla. 11

12 Kuva: Rodeo / Tero Sivula Rauhallista Joulua ja Jumalan siunausta tulevalle vuodelle. Kiitos kuluneen vuoden yhteisistä hetkistä.

Ketään ei saa jättää yksin Voikukkia- verkostohankkeessa vahvistamme vanhempien hyvinvointia ja vanhemmuutta lapsen huostaanoton jälkeen

Ketään ei saa jättää yksin Voikukkia- verkostohankkeessa vahvistamme vanhempien hyvinvointia ja vanhemmuutta lapsen huostaanoton jälkeen Ketään ei saa jättää yksin Voikukkia- verkostohankkeessa vahvistamme vanhempien hyvinvointia ja vanhemmuutta lapsen huostaanoton jälkeen VOIKUKKIA 2014 Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto ja Sininauhaliitto

Lisätiedot

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina.

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina. lokakuu tiedote Jos Sinulla on tiedotettavaa: kirjoita teksti suoraan sähköpostin viestiosaan, viestin pituus enintään 600 merkkiä, ei erikoismerkkejä ( VERSAALIA, kursiivia, lihavointeja, väriä yms.),

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

Tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille VOIKUKKIA-verkostohanke Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto Sininauhaliitto 8.1.2014 VOIKUKKIA- verkostohanke 2012-2015 Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliiton

Lisätiedot

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Valtakunnalliset sijaishuollon päivät Vaasa, 5.10.2011 VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus

Lisätiedot

Ihmisiä Päihdetyössä

Ihmisiä Päihdetyössä Ihmisiä Päihdetyössä -seminaari 27. 28.11.2014 Jyväskylä Yhteisöllisyys päihde- ja mielenterveystyön työvälineeksi ja laatutekijäksi! Avoimessa koulutustarjonnassamme mm. Yhteisöhoito 2015-2016 (20 op)

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat

Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat Ero sisältää aina riskejä lapsen hyvinvoinnille ja vanhemmuus on haavoittuvaa Varhaisella tuella voidaan ennaltaehkäistä vanhempien eron kielteisiä vaikutuksia lapsen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen Järjestöpäivät

Pohjois-Suomen Järjestöpäivät Pohjois-Suomen Järjestöpäivät Sosiaalisesti kestävä kehitys Oulussa 15.3.2012 klo 9-16.00 Rovaniemellä 16.3.2012 klo 9-16.00 Ajankohtaiset ja vuorovaikutteiset päivät tarjoavat pohdintaa, käytännön tietoa

Lisätiedot

Itä-Suomen Varikko 2015-2017 (ESR) Kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli 16.6.2015 1

Itä-Suomen Varikko 2015-2017 (ESR) Kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli 16.6.2015 1 Itä-Suomen Varikko 2015-2017 (ESR) Kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli 16.6.2015 1 Itä-Suomen Varikot 16.6.2015 2 Varikon tavoitteet Sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen ja tukeminen Köyhyyden torjuminen

Lisätiedot

Kokemusten, arjen ja hyvien vinkkien jakamista

Kokemusten, arjen ja hyvien vinkkien jakamista Kokemusten, arjen ja hyvien vinkkien jakamista Huomasin, että muillakin vanhemmilla on samoja huolia ja ajatuksia koulun aloittamisesta kuin itselläni. Äh, en muista vielä Hyviä sinun käytännön nimeä.

Lisätiedot

Tuetun päätöksenteon hyviä käytäntöjä ja tuloksia. Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen Sujuvat palvelut täysivaltainen elämä seminaari 29.10.

Tuetun päätöksenteon hyviä käytäntöjä ja tuloksia. Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen Sujuvat palvelut täysivaltainen elämä seminaari 29.10. Tuetun päätöksenteon hyviä käytäntöjä ja tuloksia Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen Sujuvat palvelut täysivaltainen elämä seminaari 29.10.2014 Tuetusti päätöksentekoon- projekti Projektin toiminta-aika:

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 30.9.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 03/2017 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 SOVATEK-SÄÄTIÖ julkisen ja kolmannen sektorin yhteistoimintaorganisaationa Toimitusjohtaja Jussi Suojasalmi SOVATEK-SÄÄTIÖ S osiaalipalvelu O sallistaminen, ohjauspalvelu

Lisätiedot

Monta tarinaa yhteisillä poluilla -seminaari

Monta tarinaa yhteisillä poluilla -seminaari Monta tarinaa yhteisillä poluilla -seminaari 20. 21.10.2016 Jyväskylä Monta tarinaa yhteisillä poluilla 20-21.10.2016 Päihdetyön seminaari järjestetään jo neljättä kertaa. Olemme rakentaneet seminaarin

Lisätiedot

Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 12.3.2015. Liikkujan polku -verkosto

Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 12.3.2015. Liikkujan polku -verkosto Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 12.3.2015 Liikkujan polku -verkosto Iltapäivän ohjelma o Esittelyt ja alkulämmittelyt o Katsaus ajankohtaisiin asioihin o Vuoden

Lisätiedot

Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus VOI KUKKIA. VOIKUKKIA-verkostohanke

Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus VOI KUKKIA. VOIKUKKIA-verkostohanke Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus VOI KUKKIA VOIKUKKIA-verkostohanke TAUSTAA JA TARPEITA Vuoden 2008 lastensuojelutilaston mukaan lastensuojelun asiakasmäärät ovat edelleen kasvaneet eri puolilla Suomea.

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset. 1. Helsingin jatkokoulutus

Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset. 1. Helsingin jatkokoulutus Yhteenveto 1 Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset 1. Helsingin jatkokoulutus 20.9.2016 Vertaisohjaajien tukeminen työnohjauksellisin keinoin Kouluttaja: Riitta Mykkänen-Hänninen Paikka: Haaga Helia

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille

Lisätiedot

Kaipaako vertaistuutoritoimintanne vetoapua; Vai onko teillä draivia vaikka muille jakaa? VETURI I

Kaipaako vertaistuutoritoimintanne vetoapua; Vai onko teillä draivia vaikka muille jakaa? VETURI I Kaipaako vertaistuutoritoimintanne vetoapua; Vai onko teillä draivia vaikka muille jakaa? VETURI I Vertaistuutoritapaaminen Kouvolassa 24.-25.4.2004 Vetoapua ja verkottumista VETURI I on Oped-Exo -hankkeen

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 (Päivitys laajempaan toimintasuunnitelmaan)

Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 (Päivitys laajempaan toimintasuunnitelmaan) 22.9 2008 KS 1 / 5 Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 (Päivitys laajempaan toimintasuunnitelmaan) Visio: Espoon Ankkuri 2010 Toipumistyön keskus Espoon Ankkuri on espoolaisten hyvin tuntema avopalvelukeskus,

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO. Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015

CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO. Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015 CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015 KOULUTTAJAN MERKITYS Tiedän omaavani taidot, joita ohjaamiseen tarvitaan

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Reilu Peli Toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja ristiriitojen selvittämiseen > Käsikirja > Koulutukset > Verkosto 1 Reilu Peli Toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn

Lisätiedot

VANHEMMAN NEUVO VERTAISTUKIRYHMÄT Rovaniemellä kevät 2012

VANHEMMAN NEUVO VERTAISTUKIRYHMÄT Rovaniemellä kevät 2012 VANHEMMAN NEUVO VERTAISTUKIRYHMÄT Rovaniemellä kevät 0 Palautteen yhteenveto Marja Leena Nurmela/ Tukeva -hanke.5.0 Vanhemman neuvo vertaistukiryhmät Rovaniemellä keväällä 0 Päiväryhmä 8...4.0, kokoontumisia

Lisätiedot

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara?

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Järjestötyöpaja I, 18.8.2015 Jouni Puumalainen ja Päivi Rissanen, MTKL Puumalainen, Rissanen 2015 1 Osatutkimuksen tavoitteet

Lisätiedot

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhempien Akatemia toimivia kasvatuskäytäntöjä vanhemmuuden tueksi Toteuttaja Nuorten Ystävät ry RAY:n tuella Vuosille

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus InnoOmnia tarjoaa vuonna 2011 seuraavat koulutuskokonaisuudet uusi osaajaverkostolle opetushallituksen rahoittamana maksuttomana täydennyskoulutuksena.

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke. Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot

Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke. Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja Tavoitteet: hallittu muutos -hanke 1. Toimihenkilöiden

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

1 2/201 3 Joulu- ja tammikuu

1 2/201 3 Joulu- ja tammikuu AlfaNews AlfaKuntoutus, Kuntoutuspolku ja Kyröskartano 1 2/201 3 Joulu- ja tammikuu AlfaNews on AlfaKuntoutuksen, Kuntoutuspolun ja Kyröskartanon yhteinen tiedotuslehti AlfaKuntoutus on päihde- ja mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

www.lapsiasia.fi 21.4.2010

www.lapsiasia.fi 21.4.2010 Lapsen oikeuksien näkökulma vanhemman vankeuteen - kommenttipuheenvuoro Maria Kaisa Aula Lapsi näkyväksi - seminaari vankien lasten huomioimisesta Ruotsissa ja Suomessa. Helsinki 1 YK:n lapsen oikeuksien

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Historiaa Turun A-Kilta on perustettu 1962. Sen toiminnan tarkoituksena on auttaa ja tukea päihdeongelmaisia ponnisteluissa riippumattomuuteen päihteistä sekä tukea

Lisätiedot

Kristillisyys vangin ja vapautujan tukena. Kriminaalityön foorumi 24.10.2012 Pekka Lund Sininauhaliitto

Kristillisyys vangin ja vapautujan tukena. Kriminaalityön foorumi 24.10.2012 Pekka Lund Sininauhaliitto Kriminaalityön foorumi 24.10.2012 Pekka Lund Sininauhaliitto Seminaarin tavoitteita: - Näkökulmia siihen, miten kristillisyys voi tukea vankia ja vapautujaa - Mahdollisuus keskustella ja vaihtaa ajatuksia

Lisätiedot

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA kevät 2013 Hyvä lukija Olemme koonneet tähän vihkoseen kevään 2013 toimintaa. Kevään aikana mm. hankkeen

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Kokemuksia vanhempien tukemisesta lapsen sijoituksen aikana, VOIKUKKIA 2002-2015

Kokemuksia vanhempien tukemisesta lapsen sijoituksen aikana, VOIKUKKIA 2002-2015 Kokemuksia vanhempien tukemisesta lapsen sijoituksen aikana, VOIKUKKIA 2002-2015 Sijaishuollon päivät 30.9.2015 Lahti Iina Järvi Virpi Kujala ja Irja Ojala VOIKUKKIA-vertaistukiryhmä Vanhemmille, joiden

Lisätiedot

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 Ehdotuksia yhteistyöhön lisäämiseksi kolmannen sektorin ja kunnan välillä Esille nousseita turvallisuutta vähentäviä

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Pedagoginen mentorointi (4 op)

Pedagoginen mentorointi (4 op) Pedagoginen mentorointi (4 op) 2012 Esittelyt ja alkutunnelmia Kuka olen, mistä ja millaisesta opistosta tulen ja mitä siellä teen työkseni? Tuntemukset tällä hetkellä/odotukset tälle koulutukselle? Miten

Lisätiedot

Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille. #OurHeroIsZero

Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille. #OurHeroIsZero Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille Viikon tavoitteet Kansainvälisellä World Green Building Weekillä haluamme kiinnittää huomion kestävään, tuottoisaan ja viihtyisään rakennettuun ympäristöön

Lisätiedot

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Heidi Ristolainen 2016 Opintokeskus Sivis 2016 Esittely Kerro lyhyesti, kuka olet ja mistä tulet. Millaisia ajatuksia sana työhyvinvointi sinussa herättää? Orientaatio

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa

Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa 1 Aluksi esittäytymiskierros ja nimilista kiertämään Valintojen

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa?

Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa? Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa? Väestöliitto Perheaikaa.fi nettiluento ti 12.1.2016 klo 14 Mika Jokinen, Suomen Vanhempainliiton puheenjohtaja Sillä on merkitystä, millaisen yhteistyön

Lisätiedot

Vaikeat tilanteet esimiestyössä

Vaikeat tilanteet esimiestyössä Vaikeat tilanteet esimiestyössä Workshop esimiehille ja tiiminvetäjille 1.-3.10.2014 Suomen Yhteisöakatemia Oy Saarijärventie 5 B 14, Taitoniekantie 8 D 35 40200 Jyväskylä 40740 Jyväskylä www.sya.fi www.sya.fi

Lisätiedot

OLETKO YKSI MEISTÄ? KUULUTKO JOUKKOOMME?

OLETKO YKSI MEISTÄ? KUULUTKO JOUKKOOMME? OLETKO YKSI MEISTÄ? KUULUTKO JOUKKOOMME? Läheiseni on sairastunut, tulevaisuus huolestuttaa minua, mistä saisin tietoa? Tuetko ja avustatko läheistäsi arjessa? Ethän jää pohtimaan asioita yksin, vaan tule

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea

Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset Maarit Väisänen OMAISHOITO MIKKELISSÄ Valtakunnallisiin arvioihin perustuen Mikkelissä on n. 3000 omaishoitajaa,

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

Miten me teemme arjesta antoisampaa?

Miten me teemme arjesta antoisampaa? Miten me teemme arjesta antoisampaa? Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi Jyväskylä 25.-26.3.2015 Rinnakkaissessio 26.3.2015 Hanna Rousku / varhaiskasvatuksen esimies, Masku kasv.. kandidaatti (KM-opiskelija),

Lisätiedot

Kouluttaja: Mirja Heikkilä Ajankohta 2014

Kouluttaja: Mirja Heikkilä Ajankohta 2014 1 Kuopion vertaisohjaajien kouluttaja koulutusten palautteet Kouluttaja: Mirja Heikkilä Ajankohta 2014 2 Avita Kaveria hanke YHTEENVETO 1. Millä paikkakunnalla osallistuit Avita Kaveria peruskoulutukseen?

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit. Kyselytutkimuksen tuloksia Järjestötyöpaja DIAK

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit. Kyselytutkimuksen tuloksia Järjestötyöpaja DIAK Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit Kyselytutkimuksen tuloksia Järjestötyöpaja 13.9.2016 DIAK Jurvansuu 2016 1 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit kyselytutkimus Kysely

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen 2 AJATUKSEN MURUSIA Tämä vihkonen on sinulle, joka haluat toimia vapaaehtoisena ja olla ihminen ihmiselle. Vihkosta voi käyttää myös työnohjausistunnoissa keskustelujen

Lisätiedot

IkäArvokas -projekti. Anu Silvennoinen 19.05.2014 PIEKSÄMÄKI

IkäArvokas -projekti. Anu Silvennoinen 19.05.2014 PIEKSÄMÄKI IkäArvokas -projekti Anu Silvennoinen 19.05.2014 PIEKSÄMÄKI 2 IkäArvokas projektin taustalla ajatuksia eli mistä yhteisvastuu hanke sai alkunsa Vanhuus voi viedä pohjattomaan yksinäisyyteen Kolmasosa vanhuksista

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

KOULUN JOHTORYHMÄPÄIVÄT VALMENNUSSEMINAARI

KOULUN JOHTORYHMÄPÄIVÄT VALMENNUSSEMINAARI KUTSU PU 2318B Etelä-Suomi 22.11.2013 Hyvinvointi ja peruspalvelut -yksikkö Opetus ja kasvatus -tulosryhmä Jakelussa mainituille KOULUN JOHTORYHMÄPÄIVÄT VALMENNUSSEMINAARI Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Vertais- ja vapaaehtoistoiminta tarvitsee tuekseen toimivia rakenteita

Vertais- ja vapaaehtoistoiminta tarvitsee tuekseen toimivia rakenteita Vertais- ja vapaaehtoistoiminta tarvitsee tuekseen toimivia rakenteita teksti: Ronja Kuokkanen haastattelu: Sari Koivumäki Rakenteet ovat tärkeitä vapaaehtoistoiminnassa. Ilman niitä järjestöissä tehtävä

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi

TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi v TÄÄ OLIS TÄRKEE! Lapsivaikutusten arviointi Lapset ja nuoret näkyviksi Kangasalan seurakunnassa info työntekijöille ja luottamushenkilöille v Mikä ihmeen LAVA? Lapsivaikutusten arviointi eli LAVA on

Lisätiedot

Ammatillisuus opintokeskustyössä -työpaja. Mikä meitä työssämme haastaa

Ammatillisuus opintokeskustyössä -työpaja. Mikä meitä työssämme haastaa Muistio koulutuksesta 1 / 5 Aika: 18.11.2015, klo 12.30-15 Paikka: Kulttuuritalo, Helsinki Koulutus: Opintokeskuspäivä Läsnä: Opintokeskustyöntekijöitä 15 osallistujaa Vetäjä: Inka Ukkola, TJS Opintokeskus

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016 Hyvinvointi ja palveluala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Otavankatu 4 50100 MIKKELI SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE syksy 2015 ja kevät 2016 Työelämän edustajina,

Lisätiedot

Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK)

Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK) Sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallin kehittäminen Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK) Opinnäytetyö käsittelee sosiaalista kuntoutusta: sen taustoja,

Lisätiedot

1. Mihin Tyttöjen Talon toimintoihin olet Isosiskona osallistunut? 2. Mitä ilonaiheita Isosiskona toimiminen on herättänyt sinussa?

1. Mihin Tyttöjen Talon toimintoihin olet Isosiskona osallistunut? 2. Mitä ilonaiheita Isosiskona toimiminen on herättänyt sinussa? Tyttöjen Talo Rovaniemi Syksy 2016 Isosisko-kyselyn yhteenvetoa 1. Mihin Tyttöjen Talon toimintoihin olet Isosiskona osallistunut? 10/10 vastaajaa Teehetki 7/10 Muita tapahtumia ja teemakertoja 4/10 Toivetorstai

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Johdanto Tämä diaesitys ohjaa työyhteisöä lisäämään yhteistä ymmärrystä toimintaan liittyvistä muutoksista ja vähentämään muutoksiin liittyviä pelkoja.

Lisätiedot

Laatua ja demokratiaa palveluihin kansalaisosallistumisella

Laatua ja demokratiaa palveluihin kansalaisosallistumisella Laatua ja demokratiaa palveluihin kansalaisosallistumisella Valtakunnalliset päihde- ja mielenterveyspäivät, Tampere 11.10.11 Aila-Leena Matthies Asiakasosallisuus kansalaisosallistuminen Orastava demokratisoitumisliike

Lisätiedot

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Karl-Magnus Spiik Ky Räätälöity ilmapiirimittari 1 RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Ilmapiirimittarin vahvuus on kysymysten räätälöinti ko. ryhmän tilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Mittaus voi olla yritys-,

Lisätiedot

Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallisen kehittämishankkeen (SOSKU) hyviä käytäntöjä

Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallisen kehittämishankkeen (SOSKU) hyviä käytäntöjä Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallisen kehittämishankkeen (SOSKU) hyviä käytäntöjä Merja Paulasaari Forssan osahanke Saksankujan aamupala 1krt/vk, kerrostalon kerhotilassa Osallistuminen vapaaehtoista

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Lapsen elämää kahdessa kodissa -työpaja

Lapsen elämää kahdessa kodissa -työpaja Lapsen elämää kahdessa kodissa -työpaja Ajoissa liikkeelle reseptejä ehkäisevään työhön 12.6.2012 Iisalmi Mika Ketonen eroperhetyöntekijä, Eroperheen kahden kodin lapset projekti, Lahden ensi- ja turvakoti

Lisätiedot

Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella

Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella Tutkija Heli Niemi Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden seudullinen kehittäminen

Lisätiedot

Ketään ei saa jättää yksin

Ketään ei saa jättää yksin Ketään ei saa jättää yksin Valtakunnalliset Lastensuojelun perhehoidon päivät 13.11.2014 VOIKUKKIA 2014 Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto ja Sininauhaliitto KETÄÄN EI SAA JÄTTÄÄ YKSIN 1. Kokemuksia

Lisätiedot

Tukea vanhemmuuteen. Kasvamme Yhdessä vanhempainillat 7 luokan vanhemmille Terveydenhoitaja Anna Maija Puukka 28.2.2014

Tukea vanhemmuuteen. Kasvamme Yhdessä vanhempainillat 7 luokan vanhemmille Terveydenhoitaja Anna Maija Puukka 28.2.2014 Tukea vanhemmuuteen Kasvamme Yhdessä vanhempainillat 7 luokan vanhemmille Terveydenhoitaja Anna Maija Puukka 28.2.2014 Miksi? Miksi? Turun sanomat 29.1.14: Tykkääköhän lapsi minusta, jos rajoitan? Vanhempien

Lisätiedot

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI 4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI Sosiaalinen kuntoutus pähkinänkuoressa Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu: 1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen; 2)

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia. Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011

Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia. Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011 Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011 Länsi 2012 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke Ajalla

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen.

LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen. PUIMALA: Asiakaslähtöinen palvelu kunnassa LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen. Mitä tarkoittaa asiakaslähtöinen

Lisätiedot

Aluetapaaminen 3/ Ruokoniemen leirikeskus, Siilinjärvi

Aluetapaaminen 3/ Ruokoniemen leirikeskus, Siilinjärvi Aluetapaaminen 3/2017 19.-20.11. Ruokoniemen leirikeskus, Siilinjärvi Ohjelma Lauantai Sunnuntai 12:00 Saapuminen ja majoittuminen 8:00 Aamupala Keittolounas ja kahvit 13:00 ALUETAPAAMINEN Pikkujouluohjelmaa

Lisätiedot

9. Kuvaile antamasi koulutus lyhyesti: tavoitteet, rakenne ja kesto, sisältö, suositukset.

9. Kuvaile antamasi koulutus lyhyesti: tavoitteet, rakenne ja kesto, sisältö, suositukset. Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Pirkko Haikola 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - opettaja, aikuiskouluttaja/ryhmänohjaaja, kokemuskouluttaja 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Erityisesti Isä-projekti Mari Tuomainen 12.6.2013. www.tyynela.fi

Erityisesti Isä-projekti Mari Tuomainen 12.6.2013. www.tyynela.fi Erityisesti Isä-projekti Mari Tuomainen 12.6.2013 www.tyynela.fi 2 Erityisesti Isä-projektin lähtökohdat Verkostoista noussut huoli päihteitä käyttävien isien isyydestä/ isättömistä lapsista Isäkeskeinen

Lisätiedot