Sanotaan että puhuminen auttaa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sanotaan että puhuminen auttaa."

Transkriptio

1 Sininauhaliiton Jäsenprintti 4/2010 Puhutaan T T T T T T Sanotaan että puhuminen auttaa. Se auttaa ratkaisemaan pulmia, risti riitoja, keventää sydäntä surussa ja auttaa jäsentämään päätä. Ilon jakaminen sekä hyödyllisen tiedon ja osaamisen levittäminen kaksinkertaistaa ilon ja aikaansaamisemme. Puhumalla tieto leviää, saamme jaettua oikeaa tietoa ja katkaistua huhuilta ja epäselvyyksiltä siivet. Puhumalla ja näin nostamalla asioita esiin ihmiset saadaan kiinnostumaan ja pohtimaan asioita, ottamaan selvää ja tarttumaan toimeen. Vuoden 2010 aikana meillä on Sininauhaliikkeen kentällä ollut monia tapaamisia, joissa olemme puhuneet päivän polttavista asioista, yhteiskunnallisista muutoksista ja niiden vaikutuksista työhömme, olemme vieneet kannanottoja poliitikoille niin paikallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla ja pyrkineet näin pitämään pienen ihmisen puolta. Olemme puhuneet meille tärkeistä asioista työyhteisöissämme, asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa sekä mediassa. Laita hyvä kiertämään -hankkeemme on kannustanut meitä jakamaan osaamistamme, kokemuksiamme ja työkalujamme ja olemme paljon puhuneetkin niin Sininauhaliikkeen sisällä kuin myös muiden toimijoiden kanssa: Jäsenjärjestöpäivillä, SiniBossissa, SiniCrew ssa, Aluetapaamisissa sekä hankkeissa ja erilaisissa verkostoissa, seminaareissa ja koulutuksissa. Järjestötuen tiimi eli järjestöpäällikkö, työhyvinvointipalvelut, Krive, Aluetyön kehittämishanke ja Lähipalveluhanke, kiittää hyvästä yhteistyöstä. Ensi vuosi on Sininauhaliiton 75-vuotisjuhlavuosi. Lähdemme juhlavuoteen sloganilla Puhutaan ja näissä puhumisen merkeissä tulemme nostamaan esiin Sininauhaliikkeen kentällä tärkeiksi näkemiämme ja kokemiamme asioita. Puhumisen aiheet nousevat mm. hallitusohjelmakannanotostamme, jossa yhdessä päätimme tarttua seuraaviin asioihin: 1. heikompien väestöryhmien palvelut on turvattava 2. päihdepolitiikkaa on tehtävä lapsia ja nuoria suojellen 3. yleishyödyllisten järjestöjen asemaa on vahvistettava Haastamme teitä kaikkia Sininauhaliikkeessä mukaan juhlavuoteen ja puhumaan. Sininauhaliiton juhlavuoden tapaamiset ja seminaarit toteutetaan Puhutaan-teeman ympärillä ja eri tapah tumissa nostetaan esiin erilaisia meille tärkeitä puhumisen aiheita. Koko Sininauhaliitto ja Järjestötuen tiimi haluaa kiittää teitä arvokkaasta työstänne, hyvästä yhteistyöstä sekä upeasta verkostoitumisesta ja vertaistuesta vuonna 2010! Toivotamme teille rauhaisaa joulunaikaa sekä siunausta uuteen vuoteen puhutaan vuonna 2011! Päivi Heimonen järjestöpäällikkö Sininauhaliitto

2 SiniBoss Taulun Kartanossa Mietteitä Kiva, rauhallinen paikka pysähtyä miettimään omaa työtä. Sopivasti luentoa, ryhmätöitä, keskustelua ja rentoutumista. Virkistävä, pieni miniloma. Puitteet aivan ihanat, paljon kaunista katseltavaa, vanhat tavarat, esineet, myös pysäyttävät ihmisen omalla tavallaan. Hyvää ruokaa ja silmänruokaa. Lopussa myös kaunista kuunneltavaa, Aarnen loppuvirsi kuin kruunasi päivät. Tulevaisuus ja avanto haastoivat johtajia SiniBoss-tapaaminen järjestettiin Keski-Suomessa lumisissa maisemissa Taulun Kartanossa. Mukana oli kolmisenkymmentä järjestöjohtajaa ja päivät kuluivat johtamisen hyviä käytäntöjä pohtiessa, järjestötoiminnan muuttuvia tilanteita arvioitaessa ja tulevaisuuden haasteita ennakoitaessa. Hyvä ja luottamuksellinen ilmapiiri sai keskustelut viriämään ja ihmiset jakamaan omia kokemuksiaan. Illan hämyssä muutama rohkea uskaltautui avantoon ja nähtiinpä siellä eräs ensikertalainenkin. Yhteiset keskustelut jatkuivat savusaunan tunnelmassa. Kiitokset kaikille mukana olleille yhteisten päivien onnistumisesta! Päivi Välillä kun omaa työtä tarkastelee vähän etäämmältä, niin voi nähdä siinä aivan uusia asioita, näkökulmia. Omaa työtään voi jäsentää aivan uudella tavalla. Solmii uusia tuttavuuksia, ja myöhemmin tulee myös vierailtua toisten luona eri paikoissa. Saa vertaistukea ja uutta energiaa, voimaantumista, omaan työhön. Esimies on työssään usein aika yksin, täällä voi tavata muita yksinäisiä ja sitä kautta kokea yhteyttä muihin, eikä sitten enää olekaan niin yksinäinen olo, kun tietää että samassa veneessä on monta muutakin. Saa tietoa erilaisista tärkeistä ajankohtaisista asioista. Toisaalta kuuli myös ikäviä asioita paikkojen lakkauttamisista, määrärahojen vähyydestä yms. Kuitenkin käytännössä päihde- ja mielenterveysongelmat lisääntyvät jatkuvasti, ja paikkoja tarvittaisiin lisää. Erityisesti tarvittaisiin kaksoisdiagnoosi -kuntoutujille paikkoja. Kunnat painottavat avohoitoon, mutta sillä ei pystytä vastaamaan siihen todelliseen hoidon tarpeeseen mikä useilla päihdeongelmaisella on. Jäi mietityttämään asiat, miten yhteiskunta muuttuu ja tulee muuttumaan, sekä miten näihin muutoksiin tulee ja voidaan vastata? Miten ihminen kohdataan, vai merkitseekö käytännössä aina vain raha? Koen Siniboss-päivät tärkeänä tapahtumana. Itse olen tässä työssäni sen verran uusi, että tunnen saavani vanhoilta konkareilta todella paljon omaan työhöni, ja peilauspintaa ammatilliseen kasvuuni. Kiitos! Terveisin, Sirja Ingalsuo Kuntoutuskoti Tarpoilan johtaja Yhdessä jaettua, koettua ja iloittua. Illan savupirtin tunnelmassa toteutettiin luovaa toimintaa, jota tässä suunnittelemassa Anu- Susanna Kallio Pirkanmaan Sininauhasta, Arja Toivonen Uusi mahdollisuus ry:stä, Markku Mäkinen Kan ry:stä ja Erkki Keski-Lusa Samariasta. Avannon jälkeen maistui kuuma kylpy. Nautiskelemassa naisia Pirkanmaan Sininauhasta ja Rauman Seudun katulähetyksestä. 2

3 SiniCrew ssa täydennettiin eväitä asiakkaan kohtaamiseen Sininauhaliiton työntekijäpäivät pidettiin nyt toista kertaa. Toiminnanjohtajien SiniBoss verkostohan on kokoontunut jo usean vuoden ajan, ja pari vuotta sitten muutamat työntekijät toivoivat työntekijöillekin aivan omia tapaamisia. Viime vuoden ensimmäisillä työntekijäpäivillä osallistujat antoivat kokoontumiselle nimeksi Sinicrew (crew = miehistö). Lahden Siikaniemeen oli mar raskuun alkupäivinä kokoontunut reilut parikymmentä työntekijää pohtima sielunhoitoa, yhteisöllisyyttä ja kriminaalitaustaisen ihmisen kohtaamista. Ohjelmasta vastasivat DIAK kouluttajat Arja Koski, Eila Sainio ja Esa Konttinen. Kriminaalitaustaisen asiakkaan kohtaamisesta puhuivat pitkän linjan vankilatyöntekijät, vankilapastori Vesa Mäkelä ja KAN Jyväskylän yksikönjohtaja Sakari Pihlaja. Jäsenjärjestöjen edustajista. He ovat aikanaan rakentaneet Vaasan vankilan kristillisen päihdekuntoutusohjelman, joka on sittemmin muuttunut projektista vankilan vakinaiseksi toiminnaksi. Vesa Mäkelä kertoi kuulijoille vankilan toimintakentästä ja niistä monista arviointi- ja kuntoutusjärjestelmistä, joiden keskellä vankeinhoidossa toimitaan. Riski- ja tarveanalyysi, rangaistusajan suunnitelma ja vapauttamissuunnitelma ovat niitä dokumentteja, joihin vankeutta koskevia asioita kirjataan. Mäkelä piti tärkeänä sitä, että myös järjestöjen tekemä päihdetyö ja siihen liittyvät suunnitelmat kirjataan vankitietojärjestelmään, sillä muuten ne jäävät helposti noteeraamatta. Sakari Pihlaja toi esille niitä tavallisia sudenkuoppia, joihin vankien tukemisessa langetaan. Vapautuvalle vangille tulisi antaa tarpeeksi pitkä kasvurauha ennen kuin hänet värvätään kertomaan muutoksestaan muille. Pihlaja toi esille myös sen, että vangit ovat muuttuneet entistä sairaammiksi. Hän siteerasi rikosseuraamuslaitoksen ylilääkärin Heikki Vartiaisen lausuntoa, jonka mukaan kaksi kolmannesta vangeista kärsii jonkinlaisesta persoonallisuushäiriöstä. Vangeista 15% on psykopaatteja ja yhdeksällä miesvangilla kymmenestä on päihderiippuvuus. Nämä tiedot olivat peräisin vankien terveystutkimuksesta. Molemmat luennoitsijat kehottivat kiinnittämään huomiota vangin omaan kuntoutusmotivaatioon ja toivat esille sen, että vapautuessa elämänmuutosta tukevat verkostot ovat kullanarvoisia. Teemaa työstettiin toiminnallisesti prosessidraaman keinoin ja jäsenjärjestöjen työntekijät loivat ryhmissä kuvitteellisia vankilataustaisia asiakaskertomuksia. Näihin elämäntarinoihin liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia pohdittiin yhdessä kouluttajien kanssa. Kuvitteellinen kuva kriminaalitaustaisen asiakkaan valokuva albumista oli osa prosessidraamaa, jonka avulla pohdittiin vankien elämään liittyviä kysymyksiä. Kuvassa ylh. Kauko Veijanen Väentuvalta, keskellä Saara Dahlback Tarpoilan hoitokodista sekä Hannele ja Jarmo Ahtinen Samariasta. Vankilataustaisen asiakkaan elämäntarinaa työstämässä Sinikka Nyberg (oik.) Karismakodilta, Sirpa Daher Hämeen Sininauhasta ja Ilkka Rautiainen Vaajakosken Suvannosta Yhteisöllisyys on yksi päihdehoidon eniten käytettyjä menetelmiä ja myös monissa Sininauhaliiton jäsenjärjestöissä sitä on lähdetty rakentamaan määrätietoisesti. Tampereen Ankkuri on KAN ry:n ylläpitämä avokuntoutuskeskus, jossa kuntoutus on kristillistä, yhteisöllistä ja kokonaisvaltaista. Kuntoutuksessa huomioidaan ihmisen kaikki neljä osa-aluetta, joita ovat psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen ja hengellinen. Ryhmätoiminta on Ankkurissa tiivistä kun neljänä päivänä viikossa kokoontuu kaksi ryhmää päivässä. Yksilökeskustelut ja yhteisöllisyyteen liittyvä vastuun opettelu ja palautteen vastaanottaminen tukevat kuntoutumista. Ruut Hiekkanen on ollut Pirkanmaan Sininauhan työntekijänä luomassa yhteisöllistä työtapaa jo monessa yksikössä ja kouluttautunut yhteisöhoidon menetelmiin alan suomalaisten pioneerien opissa. Tällä hetkellä hän vastaa Ylöjärven Sinivainion tukiasumisyksiköstä. Hyvää yhteisöllisyyttä luovat hänen mukaansa muun muassa säännölliset kokoontumiset, kaikkien äänen kuuluminen, yhteisen edun etusijalle asettaminen, kannustaminen ja vastuunkantaminen. Rauman Katulähetyksen monipuolisesta toiminnasta ja siihen liittyvästä yhteisöllisyydestä ker Seuraavalle sivulle 3

4 SiniCrew ssa... Ehkäisevän päihdetyön viikko Jyväskylässä tempaistiin päihteettömyyden puolesta Ehkäisevän päihdetyön viikolla eri puolilla Suomea toteutettiin erilaisia tapahtumia ja tehtiin päihdetyötä esiin nostavia tekoja. Hyvänä esimerkkinä tästä on Keski-Suomen järjestötoimijoiden yhteinen ponnistus vedota Jyväskylän päättäjiin. Lasten ja nuorten suojelemiseksi vedottiin: kaupungin tiloissa järjestettävien perhetapahtumien päihteettömyyden puolesta Hyvän ruoan lisäksi myös ohjelma ja vertaistuki olivat arvokkaita asioita ensikertaa SiniCrew ssa mukana oleville Jarmo ja Anneli Ahtiselle. Taustalla Anneli Hankkio. toi hankesuunnittelija Sari Mantere. Raumalla on asiakkaiden tarpeita hahmotettu segmentoinnin avulla ja asiakas voi edetä kuntoutumisen edistyessä palveluportaikossa eteenpäin. Mantere korosti yhteisöllisyyden ja yhteishengen rakentamisen merkitystä myös työyhteisön kohdalla. SiniCrew tapahtuma oli osa Laita hyvä kiertämään -hanketta. Jos et päässyt tällä kertaa mukaan, niin voit löytää osan päivien materiaaleista hankkeen Hyvien käytäntöjen pankista. Sieltä löydät lisää tietoa siitä mitkä tekijät raumalaisten kokemusten mukaan vahvistavat ja mitkä heikentävät yhteisöllistä työotetta. Teksti: Tuomo Salovuori Kuvat: Olli Kariniemi että kaupunki kieltäisi alkoholimainonnan omistamissaan tiloissa ja mainospinnoissa että alkoholiteollisuuden sponsoroinnista pidättäydyttäisiin että kaupungin edustustilaisuudet olisivat päihteettömiä ja tietysti, että Jyväskylä julistautuisi savuttomaksi Järjestöt kokosi yhteen Jyväskylän A-killan päihdetyöntekijä Pirjo Vääränen. Vetoomuksen vastaanottivat apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Veijo Koskinen ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pauli Partanen. Mukana vetoamassa olivat: Jyväskylän A-kilta ry Jyväskylän katulähetys ry Mielenterveys Kello ry Paratiisisaaret ry Sovatek-säätiö Vaajakosken Suvanto ry YAD Jyväskylä KAN ry Kuiville pyrkivien tuki ry Kari Lahti Opintomatka Englantiin Lontooseen Kiinnostaako? Olemme SiniBossien aloitteesta valmistelleet opintomatkaa Lontooseen. Ajankohdaksi on valittu Suunnitelmissa on tutustua ainakin seuraaviin kohteisiin: 1) St Mungo s,http://www.mungos.org/, joka tekee dynaamista työtä kodittomien kuntouttamisen parissa 2) Pelastusarmeijan kuntouttavat asumispalveluyksiköt 3) Thrive-organisaation (kuntouttavaa sosiaalista ja terapeuttista puutarhatoimintaa) Battersea Park -yksikkö (www.thrive.org.uk/thrive-batterseagarden-project.aspx ) Kartoitamme nyt kiinnostuneiden osallistujien määrää. Voit vaikuttaa tutustumiskohteisiin matkaohjelmaa tarkennetaan toivomusten mukaan. Ilmoitathan mahdollisesta osallistumisestasi ja tutustumiskohdevinkeistä Alustavan kartoituksen mukaan lentojen, majoituksen ja paikan päällä kulkemisen hinnaksi tulee noin 600 e. Aikataulu pyritään luomaan niin, että jonkin verran jää aikaa myös Lontooseen tutustumiseen. Teemme vielä valmisteluja lentojen ja majoitusten suhteen, ja pyrimme saamaan kustannuksia alaspäin. Ilmoittelemme teille ensi vuoden alussa sähköisissä jäsentiedotteissa tarkan hinnan ja ohjelman sekä sitovan ilmoittautumisaikataulun. Valmistelutoimikunta Anne Babb, Tuomo Salovuori, Päivi Heimonen, Ritva Korhonen 4

5 Juvalla kunta, seurakunta ja järjestöt tekevät tiivistä yhteistyötä lähipalveluiden kehittämiseksi. Kunnanvirastossa toimii yhteispalvelupiste, josta saa kunnan, Kelan, verotoimiston sekä työ- ja elinkeinotoimiston palveluita. Kuinka kohtaan päihdeongelman? Sininauhaliiton Lähipalveluhanke ( ) toteutti marraskuussa Juvalla, Joroisissa ja Rantasalmella puolen päivän koulutukset, joissa haettiin vastausta kysymykseen kuinka kohtaan päihdeongelman?. Koulutus oli suunnattu kunta-, järjestö- ja seurakuntasektorille, ammattilaisille ja vapaaehtoisille. Koulutuksen tärkein anti oli kokoontuminen keskustelemaan yhteisestä asiasta ja miettimään toimintatapoja sekä koulutustarpeita. Koulutuspäivien aikana käsiteltiin myös kunkin kunnan päivityksessä olevaa päihdestrategiaa; kunnat tekevät yhteistyötä ja strategiat tulevat myöhemmin yhdistymään. Lähipalveluhankkeen projektityöntekijä Juha Matti Innanen Leppälintu ry:stä alusti keskustelua päihde- ja riippuvuusluennolla. Alkoholi kuuluu meidän kaikkien elinpiiriin tavalla tai toisella ja riippuvuus kehittyy hitaasti ja salakavalasti. Kukaan ei varmastikaan suunnittele tulevansa päihderiippuvaiseksi. Päihdeongelmia kohtaamme sekä työ- että yksityiselämässä ja tärkeintä olisi pohtia, miten hankalissa tilanteissa toimitaan. Projektipäällikkö Asta Juntunen ohjasi kurssilaiset palauttamaan mieleen käytännön tilanteita, joissa päihdeongelma on tuottanut pulmia tai kysymyksiä. Asian kohtaamista käsiteltiin käytännönläheisesti ja ryhmissä keskustellen. Kohtaamistilanteita helpottaa, jos on yhdessä sovittu toimintatavat ja harjoiteltu puheeksiottoa. Kaikissa kolmessa koulutustilaisuudessa keskusteltiin myös arvoista ja työn etiikasta. Kuntien palvelurakenneuudistuksen toteutuessa monet työmuodot ja -kulttuurit yhdistyvät, joten arvokeskustelulle toivoisi olevan aikaa. Lähipalveluhankkeen JJR-alueella päihdekoulutukset jatkuvat keväällä 2011 yhteistyössä Tyynelän KiipIt-hankkeen kanssa. Koulutustoiveina esiin nousivat mm. puheeksiotto, motivoiva haastattelu ja huumausaineet. Hankkeen toisella toiminta-alueella Hämeenlinnassa suunnitellaan vertaiskoulutusta ihmisille, jotka ovat itsekin avun ja tuen tarpeessa. Hämeen Sininauhan osahankkeen aikana on ilmennyt, että heikossa asemassa olevat ihmiset (yksinäiset, työttömät, alkoholi- ja/tai mielenterveysongelmaiset) muodostavat oman, tiiviin yhteisönsä, jossa huolehditaan kaveristakin. Vertaiskoulutusta suunnitellaan yhteistyössä kohderyhmän kanssa ja asiasisältöinä tulevat olemaan yhteisöllisyys, terveys ja talous. Koulutus toteutetaan tammihelmikuussa. Teksti: Asta Juntunen Kuvat: Juha Matti Innanen Rantasalmen Osuuspankki on lahjoittanut 1000 euroa Rantasalmella tehtävään päihdetyöhön Sininauhaliiton Lähipalveluhankkeen, Tyynelän kehittämiskeskuksen KiipIthankkeen ja Rantasalmen kunnan kautta. Suurkiitokset! 5

6 Sininauhaliiton tarjoamia koulutuksia ja tapahtumia 2011 Vertaistukiryhmän ohjaajien ja tukihenkilöiden koulutus jatkuu Alajärvellä Vielä on mahdollisuus tulla mukaan syksyllä alkaneen vertaistukiryhmän ohjaajien ja tukihenkilöiden koulutuksen kevään osioihin. Syksyn osioissa oli mukana innokasta osallistujaa. Syksyn osiot antoivat perustietoja ja -taitoja vertaistukiryhmien perustamisesta ja ryhmässä toimimisesta. Kevään aihepiirit ovat tukihenkilönä toimiminen, päihde- ja mielenterveysongelmat, hengelliset kysymykset ja sielunhoidollinen kohtaaminen sekä erilaiset kristilliset ryhmämallit. Opetusmenetelminä ovat luennot, harjoitukset ja ryhmäkeskustelut. Koulutus on tarkoitettu vapaaehtois-/ryhmätoiminnassa jo mukana oleville tai toiminnasta kiinnostuneille ja mukaan haluaville vapaaehtoisille sekä seurakuntien, järjestöjen tai julkisen sektorin toiminnassa mukana oleville henkilöille. Koulutus soveltuu myös jo ryhmässä tai tukihenkilönä toimiville sekä ryhmätoiminnan tukijoille. Koulutus on maksuton ja sisältää opetuksen, materiaalit ja pienen tarjoilun koulutusiltoina. Lauantaipäivien osalta peritään 5 euroa maksu ruokailukulujen kattamiseksi. Maksetaan paikan päällä käteisellä. Ilmoittautuminen: Virpi Kujalalle, tai puh perjantaihin mennessä. Koulutus pidetään eri paikoissa Alajärven keskustassa tai sen tuntumassa. Paikka ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Koulutuksen järjestää yhteistyössä vertaistukitoiminnan kehittämisverkosto, johon kuuluvat Alajärven ev.lut. seurakunta, Alajärven Helluntaiseurakunta, Alajärven päiväkeskusyhdistys ry, Alajärven Vapaaseurakunta, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö KAN ry, Järvi-Pohjanmaan aikuisten psykososiaaliset palvelut ja Sininauhaliitto. Vertaistukiryhmän ohjaajien ja tukihenkilöiden koulutuksen kevään 2011 osiot: to klo Tukihenkilönä toimimisen perusteet. Kouluttaja Satu Rajamäki, Seinäjoen Järjestöyhdistys to klo Päihde- ja mielenterveysongelmat ja niiden kohtaaminen vertaistukiryhmässä ja/tai tukihenkilönä. Kouluttaja Juhani Kuutti, Järvi-Pohjanmaan aikuisten psykososiaaliset palvelut to klo Hengelliset kysymykset ja sielunhoidollinen kohtaaminen. Kouluttajat Alajärven ev.lut. seurakunnan pastori Ari Auranen ja Kari K. Korhonen, Alajärven helluntaiseurakunta la klo Kristilliset ryhmätoimintamallit. Kouluttaja Virpi Kujala, Sininauhaliitto 6

7 Huostaanotettujen lasten vanhemmat tarvitsevat tukea Sininauhaliitto toimii kouluttajaorganisaationa Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliiton VOIKUKKIA-projektin tarjoamissa huostaanotettujen lasten vanhempien vertaistukiryhmän ohjaajien koulutuksissa eri puolilla Suomea. Jaetun vanhemmuuden mahdollisuudet -ryhmämalli, jonka mukaista ryhmätoimintaa koulutetaan, on kehitetty vuosina Sininauhaliiton Eevan perhe -projektissa. Ohjaajan opas löytyy Sininauhaliiton verkkosivuilta Päihdetyön järjestöjen asiakaskunnalla on paljon kokemuksia lasten huostaanotoista. Vanhemmat tarvitsevat tukea myös tässä vanhemmuutensa tilanteessa. VOIKUKKIAkoulutus antaa eväitä ryhmä- ja yksilötukeen. Vanhempien tukeminen on myös lasten etu. VOIKUKKIA VERTAISTUKIRYHMÄOHJAAJIEN KOULUTUKSET 2011 Koulutamme sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia VOI KUKKIA-vertaistukiryhmien ohjaajiksi. Vertaistukiryhmät on suunnattu kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten vanhemmille. Koulutus soveltuu myös vertaistukiryhmän läpikäyneille vanhemmille, jotka haluavat toimia vertaisohjaajina. Koulutus antaa valmiudet toimia huostaanotettujen lasten syntymävanhempien vertaistukiryhmän ohjaajana. Ryhmänohjaaja saa koulutuksessa perustiedot ja -taidot ryhmien ohjaamisesta, vanhemmuuden tukemisesta ja kohtaamisesta ryhmässä sekä keskeisistä ryhmässä käsiteltävistä teemoista. VOIKUKKIA PERUSKOULUTUS (2 + 1 päivää) Jyväskylässä: Helsingissä: Mikkelissä: Turussa: Oulussa: Kuopio: Helsinki: Hinta: 75 euroa (sis. koulutuksen, materiaalit ja tarjoilut) VOIKUKKIA JATKOKOULUTUKSET Jatkokoulutukset on tarkoitettu vertaistukiryhmän peruskoulutuksen käyneille ohjaajille (myös HuLaVa ja JaVaMa) osaamisen syventämiseen ja menetelmien hallintaan. Jyväskylässä: työnohjauksellinen teema Helsingissä: työnohjauksellinen teema Mikkelissä: toiminnalliset menetelmät Turussa: toiminnalliset menetelmät Hinta: 50 euroa (sis. koulutuksen, materiaalit ja tarjoilut) Koulutusryhmän koko: 15 henkeä/ koulutus Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen ja lisätietoja: > koulutukset 7

8 Päivitä päihdetyön tietosi! Ajankohta Ajankohtaista tietoa päihde- ja mielenterveystyön haasteista sekä toimintamalleja ja työvälineitä käytännön työhön. Aamupäivän teemat käsittelevät päihde- ja mielenterveysasiakkaita työn haasteena ja päihdeväkivallan ilmenemistä. Lisäksi kuullaan kokemuspuheenvuoro. Iltapäivä koostuu neljästä kanavasta, joista osallistuja voi valita kaksi. Kanavat käsittelevät ikääntyvien päihteidenkäyttöä, naiserityisyyttä päihdetyössä, päihteidenkäytön puheeksiottamista sekä vapaaehtoistyötä ja vertaistukea ryhmätoiminnassa. Päivät ovat tarkoitettu ev.lut. seurakuntien diakonia- ja nuorisotyöntekijöille, muiden seurakuntien työntekijöille ja vastuunkantajille, sosiaali- ja terveystoimien työntekijöille, Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen ja muiden sosiaali- ja terveysalan järjestöjen henkilöstölle ja vastuunkantajille sekä muille asiasta kiinnostuneille. Päivät ovat sisällöltään samanlaisia ja jakautuvat aamupäivän kaikille yhteiseen osuuteen ja iltapäivän kanavatyöskentelyihin, joissa on mahdollisuus valita 4 6 aihepiiristä kahteen perättäiseen kanavaan osallistuminen. Tarkempi ohjelma ilmestyy Sininauhaliiton nettisivuille mennessä. Ajat ja paikat: Laukaa, seurakuntatalo ja Kuortane, Haapaniemen hiippakuntakartano Hinta: Maksuton. Kahvit ja ruokailu omakustanteisia ja laskutetaan jälkikäteen. Peruutusmaksu: 20 euroa, mikäli osallistuja peruu tulonsa alle 7 päivää ennen koulutusta tai jää saapumatta. Ilmoittautuminen: pe mennessä. Toivottavaa on, että ilmoittautumiset tehtäisiin kuitenkin mahdollisimman pian. Tiedustelut: Hilkka Mäkelä, puh ja Virpi Kujala, puh Järjestäjät: Lapuan hiippakunta ja Sininauhaliitto. TUULI VAIHTAA SUUNTAA On tullut aika jättää hyvästit Sininauhaliitolle ja siirtyä uusiin tehtäviin. Vietimme viime viikolla Sininauhaliitossa joulujuhlaa ja oma tunnelmani oli haikea ja surullinen. Vaikka uusi mielenkiintoinen tehtävä odottaa STKL:ssä, huomaan tuntevani luopumisen tuskaa siitä kaikesta hyvästä mitä Sininauhaliitto ja jäsenjärjestöt ovat minulle tarjonneet. Heli Kauhavalla, Ritva Rovaniemellä, Sirkka Uudessakaupungissa, Marita Suolahdessa ja Merja Haminassa. Ja kaikki, kaikki te ihanat ihmiset ympäri Suomea. Olette tehneet minuun lähtemättömän vaikutuksen. Teitä tulee ikävä. Minä uskon siihen työhön mitä jäsenjärjestöissä tehdään. Aluetyön myötä olen vakuuttunut siitä, että jäsenjärjestöissä päihdeongelmainen ihminen todella kohdataan. Hän saa olla oma itsensä, Luojan luoma; juuri sellainen kuin on. Ajatukset, tunteet, ihmisen kipuilu ja prosessit saavat olla olemassa, ne otetaan vastaan ja ihminen nähdään niiden läpi. On vaikea keksiä kaikenkattavaa toivotusta työhönne ja elämäänne. Vaikea yrittää sanoa muutamassa lauseessa miten paljon työtänne arvostan, miten hienoa työtä teette ja miten lämpimän vastaanoton olen itse saanut jokaisessa paikassa, jossa olen käynyt. Olen parhaani mukaan kannustanut ja tukenut aluetapaamisissa ihmisiä, mutta olenkin kokenut tulleeni itse kannustetuksi ja tuetuksi! Siitä jos mistä tiedän ja tunnen ammattitaitonne työskennellä rikkinäisten ihmisten kanssa, sydämestänne lähtevän lämmön ja Taivaan Isän rakkauden säteilyn. Uskokaa siihen työhön mitä teette, uskokaa itseenne. Ja silloin kun omat voimat ovat vähissä, uskaltakaa tukeutua toisiinne. Haluan uskoa, että ne alueelliset verkostot, joita olemme yhdessä rakentaneet, kantavat vaikeiden aikojen yli. Käsi sydämellä kiitos jokaisesta yhteydenotosta, kohtaamisesta, halauksesta ja keskustelusta. Teidän työnne kantaa hyvää hedelmää. Minä uskon teihin. Helena Virokannas Aluetyön kehittämishankkeen projektipäällikkö ALUETYÖ JATKUU Sininauhaliiton aluetyön kehittämishanke on hakenut jatkovuodeksi rahoitusta RAY:lta. Sininauhaliiton hallitus ja Sininauhaliitto näkee Aluetyön tärkeänä työkaluna järjestöjen keskinäiselle yhteistyölle, vertaistuelle, työhyvinvoinnille, liiton ja jäsenjärjestöjen yhteistyölle ja tiedonkululle sekä verkostoitumiselle ja yhteistyölle muiden toimijoiden kanssa. Aluetyötä tullaan jatkamaan Sininauhaliitossa ja hankevuosien jälkeen toiminta on tarkoitus vakiinnuttaa pysyväksi osaksi liiton toimintaa. Mikäli hanke saa jatkorahoituksen, uudeksi projektipäälliköksi tulee Hannu Rutanen. Hannu on useille teille tuttu muutaman vuoden takaa M20-hankkeen projektipäällikköydestä sekä viimeaikaisesta jäsenjärjestötoiminnasta. Hannulla on vahvaa kokemusta päihdetyöstä ja sosiaalitoimen johdosta kuntapuolelta sekä järjestötyöstä ja uskomme hyvän yhteistyön ja kehittämisen aluetyössä jatkuvan. Päivi Heimonen järjestöpäällikkö 8

9 Naisten päihdetyön menetelmäkoulutus Kuva: Barbro Wickström / Rodeo Ryhmämenetelmiä naisten kanssa tehtävään kristilliseen päihdetyöhön Paikka Hilan leirikeskus, Saarentie 50, Kirkkonummi. Lisätietoja paikasta ja ajo-ohjeet: HUOM! mahdollisuus yhteiskuljetukseen. Koulutuspaikan sijainnin ja koulutuksen luonteen vuoksi on toivottavaa, että osallistuvat majoittuvat Hilassa. Tavoitteet Osallistuja saa malleja, menetelmiä ja välineitä naisten päihdetyön ryhmien ohjaamiseen. Menetelmät Luennot, keskustelut ja käytännön harjoitukset. Kenelle Koulutus on tarkoitettu seurakuntien ja Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen työntekijöille. Kouluttajat Naisten päihdetyön asiantuntijoita seurakunta-, järjestö- ja päihdehuollon kentästä. Hinta 60 euroa (täysihoito) tai 80 euroa (täysihoito ja yhteiskuljetuksen matkakulut). Ilmoittautuminen Sininauhaliittoon mennessä nettiosoitteeseen HUOM! Ilmoita myös yhteiskuljetukseen osallistumisesi lisätiedoissa. Järjestäjät Espoon seurakunnat, Helsingin seurakuntayhtymä, Vantaan seurakuntayhtymä ja Sininauhaliitto. Lisätietoja Virpi Kujala, puh tai sähköposti: Tarkempi ohjelma löytyy Sininauhaliiton nettisivuilta mennessä. Koulutukseen otetaan rajoitettu määrä (yhteensä 25 henkilöä) osallistujia järjestäjäseurakuntayhtymistä ja Sininauhaliiton jäsenjärjestöistä. Tervetuloa mukaan! 9

10 Sininauhaliiton Jäsenjärjestöpäivien ajankohta muuttuu Sininauhaliiton Jäsenjärjestöpäivien aika muuttuu yhdellä päivällä eli uusi aika on keskiviikko-torstai Paikka tulee olemaan sama kuin viime vuonna eli Majatalo Onnela Tuusulassa. Päivien ajankohta muuttui, koska Ray pitää uuden strategiansa ja rahoitustoimintansa keskustelutilaisuuden Helsingissä. Tapahtumaan osallistuu todennäköisesti useita liiton sekä jäsenjärjestöjen työntekijöitä. Sininauhaliiton Jäsenjärjestöpäivät Majatalo Onnelassa Tuusulassa Puhutaan... Sininauhaverkoston hyvä kiertää OHJELMA KESKIVIIKKONA , Vertaisuus ja jakaminen OHJELMA TORSTAINA , Hyviä käytäntöjä laatua ja etiikkaa klo 9.15 Ilmoittautuminen & aamupala klo Aamupala klo 9.45 Jäsenjärjestöpäivien avaushartaus / Aarne klo 9.00 Aamuhartaus / jäsenjärjestö klo Raha-automaattiyhdistyksen kyselytunti / Veera Väisänen klo Vertaistuki ja mentorointi hyvien käytäntöjen jakamisessa / Risto Nieminen, klo Hyvä kiertää Sininauhaverkostossa jakamisen ilot johdattelu ryhmätyöhön / Diak klo klo klo klo Lounas Hyviä käytäntöjä - jakamista pienryhmissä / 1. Ehkäisevä työ - Lapsi- ja läheistyö 2. Päiväkeskustoiminta 3. Asumisen tukeminen 4. Työtoiminta 5. Hoitokotityö 6. Kriminaalityö Kahvit ryhmätyöskentely jatkuu klo 9.15 klo klo klo klo klo Tuotteistaminen. Salassapito ja asiakastietojärjestelmät/ Timo Mutalahti Sugar-ohjelma/Juha Kallio, Pirk. Sin. Miten ja millainen hyvä kiertää Sininauhaverkostossa? Mitä olemme jakaneet ja jaamme jatkossa? Miten laatu ja etiikka ovat kehittyneet työssämme hyvän jakamisen kautta? / Diak Lounas työskentely jatkuu /Diak Päätöshartaus / Jäsenjärjestö Kahvit HINNAT: 2 4 hh, täysihoito 80 euroa/hlö koko kahden päivän paketti. Päiväpaketin hinta on 35 euroa ILMOITTAUTUMISET: sähköisellä ilmoittautumislomakkeella mennessä. klo klo klo Päivällinen Saunat ja vapaa-aika Iltahartaus / Jäsenjärjestö RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN KYSELYTUNTI: lähetä kysymyksiä etukäteen mennessä. Tule mukaan saamaan tukea työhön ja hankevalmisteluun sekä verkostoitumaan ja vaihtamaan vertaiskokemuksia toisten toimijoiden kanssa mukavassa tunnelmassa! Lämpimästi tervetuloa! 10

11 Johtamisessa on avain yhteiselle suunnalle Enää on vain hetki odotuksen aikaa, kunnes saamme käydä joulun viettoon. Joulu Kristuksen syntymäjuhla. Mitä Kristus syntyessään tuo sinun järjestösi toimintaan? Millaisen kuvan kristillisestä päihdetyöstä sinun järjestösi maalaa? Johtajien vastuulla on kristillisissä järjestöissä pitää huoli siitä, että järjestön identiteetti on riittävän selkeä. Jokaisen työntekijän oikeutena on tietää, mitä kristillisyys tarkoittaa hänen järjestönsä arjessa. Mihin työntekijän odotetaan sitoutuvan? Mitä häneltä odotetaan? Johtajien vastuulla on selkeyttää asioita, ettei kenenkään tarvitse elää epätietoisuudessa. Kristillisen päihdetyön henkilöstön ja vapaaehtoisten toiminta ratkaisee usein arjessa toimintaan asetettujen tavoitteiden toteutumisen. Henkilöstömme ja vapaaehtoistemme ratkaisut arjessa tuovat julki sen, mitä olemme. Johtajien vastuulla on tukea työntekijöitä ja vapaaehtoisia yhteisön strategian, tavoitteiden, periaatteiden ja arvojen mukaisesti. Työntekijöillä on oikeus saada osaavaa johtamista. Johtaminen on välttämätön ammattitaito esimiesasemassa oleville. Johtamista tulee opiskella ja kehittää jatkuvasti. Siihen ei synnytä, vaan kasvetaan kokemusten ja monipuolisen oppimisen avulla. Se on ammattitaito, joka vaatii kokemusta ja opintoja. Ihan kuten päihdetyön ammattitaito. Ihan kuten hengellisen työn ammattitaito. Joulukuun alkupäivinä johtajuusverkostomme SiniBoss kokoontui pohtimaan johtamista. Vaihdoimme ajatuksia ja kokemuksia. Opimme uutta. Saimme matkaevääksi toisten hyviä käytäntöjä. Johtamisesta kannattaa käydä aktiivista keskustelua kristillistä päihdetyötä tekevien järjestöjen kesken. Omassa puheenvuorossani nostin esiin johtamisen ammattitaidon kehittämisen välttämättömyyden, toimintaympäristömme haasteet johtamiselle, hengellisen työn johtamisen erityispiirteitä, esimiestyön toimintamalleja ongelmatilanteissa sekä kristillisen päihdetyön johtamisen isot kysymykset. Johtajan vastuulla on tulkita toimintaympäristöä ja työyhteisöä oikein ja tehdä päätös organisaation suunnasta. Tässä päätöksenteossa avainasemassa on se, kuinka siihen työyhteisö saa osallistua ja vaikuttaa. Juuri nyt oleellinen johtamisen kysymys kristillisen päihdetyön toimijoiden tulevaisuuden kannalta on se, kuinka tiiviiksi kokonaisuudeksi haluamme kehittyä. Pienet toimijat yksinään ja sirpaleinen kenttä on kokonaisuutena haavoittuva. Varsinkin myytävien palvelujen suhteen tehdään jo kovaa vauhtia suuria päätöksiä. Järjestöjä yhdistyy. Yhtiöitä perustetaan. Sininauhaliitolla on myös valmius tarjota ainutlaatuinen yhteinen alusta jäsenyhteisöille palvelujen tuottamiseen. Nyt kysytään johtajilta näkemistä ja päätöksentekoa. Mihin suuntaan järjestökenttä haluaa mennä? Kuka päättää sinun järjestössäsi tulevaisuuden suunnan? Jouluna syntyneen Kristuksen ensimmäiset seuraajat olivat kansalaisliike. Kristillinen päihdetyö tarvitsee myös tulevaisuudessa vahvan kansalaisliikkeen ääntä. Kristilliselle perinteelle aktiivinen kokoontuminen ja aktiivinen toiminta ovat luontaisia tunnuspiirteitä. Tätä kansalaisidentiteettiä tulee meidän vahvistaa. Tarvittaessa on synnytettävä jopa uutta kristillisen päihdetyön kansalaisherätystä. Kansalaisliike tarvitsee johtajia kulkemaan tarvittaessa lauman edellä ja tarvittaessa viimeisenä perässä. Jouluna on tärkeä saada pysähtyä seimen äärelle. Sieltä löytävät vapaaehtoinen, työntekijä ja johtaja tukea työn ja koko elämän suurten kysymysten ratkaisemiseksi. Siunattua joulun aikaa. Nina Stolt / Studio Onni Aarne Kiviniemi toiminnanjohtaja Toivon teko ja Toivon tuoja -palkinnot 2011 Sininauhaliitto jakaa vuosittain Toivon teko ja Toivon tuoja -palkinnot. Toivon teko pal kinnon saaja valitaan Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen keskuudesta ja Toivon tuoja -pal kinto on avoimesti kaikkien tavoiteltavissa. Palkinnot jaetaan Sininauhaliiton vuosikokouksen yhteydessä huhtikuussa ja palkintosumma on kummassakin sarjassa 1000 euroa. Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen sarja Toivon teko -palkinnon myöntämisperusteissa korostuu paikallisuus. Palkinnon saajaksi voi ehdottaa Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen keskuudesta henkilöä, asiaa tai tapahtumaa, joka on synnyttänyt tai säilyttänyt toivon näkökulmaa elämässä. Perustellun ehdotuksen palkittavaksi voi tehdä kuka tahansa Suomen kansalainen. Sininauhaliiton johtoryhmä valitsee ehdokkaiden joukosta viisi mahdollista palkittavaa. Lopullisen valinnan palkittavasta tekee tehtävään vuosittain kutsuttava julkisuuden henkilö. Kaikille avoin sarja Toivon tuoja palkinnon myöntämisperusteissa korostuu valtakunnallisuus. Palkinnon saajaksi voi ehdottaa suomalaisten keskuudesta henkilöä, asiaa tai tapahtumaa, joka on synnyttänyt tai säilyttänyt toivon näkökulmaa elämässä. Perustellun ehdotuksen palkittavaksi voi tehdä kuka tahansa Suomen kansalainen. Sininauhaliiton hallitus valitsee ehdokkaiden joukosta viisi mahdollista palkittavaa. Lopullisen valinnan palkittavasta tekee tehtävään vuosittain kutsuttava julkisuuden henkilö. Vuonna 2011 Sininauhaliitto juhlii 75-vuotista taivaltaan. Juhlavuoden teemana on Puhutaan Palkintoehdokkaita nimettäessä erityinen ansio juhlavuonna on pitkäjännitteinen työ toivon tekijänä ja tuojana. Toivon tuoja ja Toivon teko -palkinnot jaettiin ensimmäisen kerran Sininauhaliiton juhlavuonna Toivon tekoja ja Toivon tuojia voi ehdottaa tammi-helmikuun aikana Sininauhaliiton Internet-sivuilta löytyvien sähköisten lomakkeiden avulla. 11

12 Kuva: Rodeo / Tero Sivula Rauhallista Joulua ja Jumalan siunausta tulevalle vuodelle. Kiitos kuluneen vuoden yhteisistä hetkistä.

Ketään ei saa jättää yksin Voikukkia- verkostohankkeessa vahvistamme vanhempien hyvinvointia ja vanhemmuutta lapsen huostaanoton jälkeen

Ketään ei saa jättää yksin Voikukkia- verkostohankkeessa vahvistamme vanhempien hyvinvointia ja vanhemmuutta lapsen huostaanoton jälkeen Ketään ei saa jättää yksin Voikukkia- verkostohankkeessa vahvistamme vanhempien hyvinvointia ja vanhemmuutta lapsen huostaanoton jälkeen VOIKUKKIA 2014 Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto ja Sininauhaliitto

Lisätiedot

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Valtakunnalliset sijaishuollon päivät Vaasa, 5.10.2011 VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus

Lisätiedot

Itä-Suomen Varikko 2015-2017 (ESR) Kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli 16.6.2015 1

Itä-Suomen Varikko 2015-2017 (ESR) Kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli 16.6.2015 1 Itä-Suomen Varikko 2015-2017 (ESR) Kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli 16.6.2015 1 Itä-Suomen Varikot 16.6.2015 2 Varikon tavoitteet Sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen ja tukeminen Köyhyyden torjuminen

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 SOVATEK-SÄÄTIÖ julkisen ja kolmannen sektorin yhteistoimintaorganisaationa Toimitusjohtaja Jussi Suojasalmi SOVATEK-SÄÄTIÖ S osiaalipalvelu O sallistaminen, ohjauspalvelu

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Monta tarinaa yhteisillä poluilla -seminaari

Monta tarinaa yhteisillä poluilla -seminaari Monta tarinaa yhteisillä poluilla -seminaari 20. 21.10.2016 Jyväskylä Monta tarinaa yhteisillä poluilla 20-21.10.2016 Päihdetyön seminaari järjestetään jo neljättä kertaa. Olemme rakentaneet seminaarin

Lisätiedot

Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset. 1. Helsingin jatkokoulutus

Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset. 1. Helsingin jatkokoulutus Yhteenveto 1 Avita Kaveria hankkeen jatkokoulutukset 1. Helsingin jatkokoulutus 20.9.2016 Vertaisohjaajien tukeminen työnohjauksellisin keinoin Kouluttaja: Riitta Mykkänen-Hänninen Paikka: Haaga Helia

Lisätiedot

1 2/201 3 Joulu- ja tammikuu

1 2/201 3 Joulu- ja tammikuu AlfaNews AlfaKuntoutus, Kuntoutuspolku ja Kyröskartano 1 2/201 3 Joulu- ja tammikuu AlfaNews on AlfaKuntoutuksen, Kuntoutuspolun ja Kyröskartanon yhteinen tiedotuslehti AlfaKuntoutus on päihde- ja mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA kevät 2013 Hyvä lukija Olemme koonneet tähän vihkoseen kevään 2013 toimintaa. Kevään aikana mm. hankkeen

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 (Päivitys laajempaan toimintasuunnitelmaan)

Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 (Päivitys laajempaan toimintasuunnitelmaan) 22.9 2008 KS 1 / 5 Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 (Päivitys laajempaan toimintasuunnitelmaan) Visio: Espoon Ankkuri 2010 Toipumistyön keskus Espoon Ankkuri on espoolaisten hyvin tuntema avopalvelukeskus,

Lisätiedot

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara?

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Järjestötyöpaja I, 18.8.2015 Jouni Puumalainen ja Päivi Rissanen, MTKL Puumalainen, Rissanen 2015 1 Osatutkimuksen tavoitteet

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Kristillisyys vangin ja vapautujan tukena. Kriminaalityön foorumi 24.10.2012 Pekka Lund Sininauhaliitto

Kristillisyys vangin ja vapautujan tukena. Kriminaalityön foorumi 24.10.2012 Pekka Lund Sininauhaliitto Kriminaalityön foorumi 24.10.2012 Pekka Lund Sininauhaliitto Seminaarin tavoitteita: - Näkökulmia siihen, miten kristillisyys voi tukea vankia ja vapautujaa - Mahdollisuus keskustella ja vaihtaa ajatuksia

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa?

Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa? Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa? Väestöliitto Perheaikaa.fi nettiluento ti 12.1.2016 klo 14 Mika Jokinen, Suomen Vanhempainliiton puheenjohtaja Sillä on merkitystä, millaisen yhteistyön

Lisätiedot

KOULUN JOHTORYHMÄPÄIVÄT VALMENNUSSEMINAARI

KOULUN JOHTORYHMÄPÄIVÄT VALMENNUSSEMINAARI KUTSU PU 2318B Etelä-Suomi 22.11.2013 Hyvinvointi ja peruspalvelut -yksikkö Opetus ja kasvatus -tulosryhmä Jakelussa mainituille KOULUN JOHTORYHMÄPÄIVÄT VALMENNUSSEMINAARI Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 Ehdotuksia yhteistyöhön lisäämiseksi kolmannen sektorin ja kunnan välillä Esille nousseita turvallisuutta vähentäviä

Lisätiedot

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura Myönteisen muistelun kortit Muistelulla voidaan vahvistaa ja lisätä ikäihmisten mielen hyvinvointia. Myönteisen muistelun korteilla vahvistetaan hyvää oloa tarinoimalla mukavista muistoista, selviytymistaidoista,

Lisätiedot

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Historiaa Turun A-Kilta on perustettu 1962. Sen toiminnan tarkoituksena on auttaa ja tukea päihdeongelmaisia ponnisteluissa riippumattomuuteen päihteistä sekä tukea

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

Päihteet ja vanhemmuus

Päihteet ja vanhemmuus Miten auttaa päihderiippuvaista äitiä ja lasta 14.3.2016 Pirjo Selin Vastaava sosiaalityöntekijä Avopalveluyksikkö Aino Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry www.ksetu.fi Päihteet ja vanhemmuus Päihdeäiti

Lisätiedot

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen 2 AJATUKSEN MURUSIA Tämä vihkonen on sinulle, joka haluat toimia vapaaehtoisena ja olla ihminen ihmiselle. Vihkosta voi käyttää myös työnohjausistunnoissa keskustelujen

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI 4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI Sosiaalinen kuntoutus pähkinänkuoressa Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu: 1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen; 2)

Lisätiedot

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA ON OSA PORIN PERUS- TURVAN PSYKOSOSIAALISIA AVOPALVELUJA. SEN PERUSTEHTÄVÄ ON EDISTÄÄ ASIAKKAAN KOKONAISVALTAISTA

Lisätiedot

Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella

Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella Tutkija Heli Niemi Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden seudullinen kehittäminen

Lisätiedot

Kokkolan vertaisohjaajien kouluttaja -koulutuksen palaute (2/2016)

Kokkolan vertaisohjaajien kouluttaja -koulutuksen palaute (2/2016) 1 22.3.2016 Kokkolan vertaisohjaajien kouluttaja -koulutuksen palaute (2/2016) Koulutuksen ajankohta: 1.10.2015 5.2.2016, Yhteisöklubi Silta, Kokkola Kouluttajat: Anne Laimio & Heli Lumiaro 2 Kokkolan

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

Taustaa. PURA - toiminnasta työkyky

Taustaa. PURA - toiminnasta työkyky PURA - toiminnasta työkyky 1.4.2014 31.5.2017 Yhteistyössä Sytyke-Centre/Hengitysliitto Kela Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Avominne päihdeklinikka Kuntoutussäätiö Toiminta - Työ - Tulevaisuus Taustaa

Lisätiedot

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief MIEPÄ -kuntoutusmalli Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari 15.1.2014 Amira Bushnaief MIEPÄ RAY:n rahoittama kehityshanke vuosina 2003-2010 Oulun kaupungin

Lisätiedot

1 Pohjois-Karjalan Ammattiopisto Niittylahti 2.2.2010. www.pkky.fi/pko. Suvi Mutanen Kati Lappalainen

1 Pohjois-Karjalan Ammattiopisto Niittylahti 2.2.2010. www.pkky.fi/pko. Suvi Mutanen Kati Lappalainen 1 Pohjois-Karjalan Ammattiopisto Niittylahti Kalake r.y / Seikkailukasvatuspäivät Mikkeli www.pkky.fi/pko p Suvi Mutanen Kati Lappalainen 2 Seikkailukasvatus työhyvinvointia tukemassa? Työpajan ohjelma

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Tänä vuonna keskustellaan puheeksioton hyödyistä ja hyviksi koetuista toimintakäytännöistä.

Tänä vuonna keskustellaan puheeksioton hyödyistä ja hyviksi koetuista toimintakäytännöistä. Ehkäisevän päihdetyön teemaviikolla halutaan nostaa esiin hyviä käytäntöjä, joiden avulla ehkäistään ja vähennetään päihdehaittoja sekä edistetään hyvinvointia. Tänä vuonna keskustellaan puheeksioton hyödyistä

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4/13 Aika 10.4.2013 klo 17.30 Paikka Urheilukentän huoltorakennus Osallistujat Niina Kivinen (pj), Marke Paavola (si), Katri Paavola, Ari Kankkonen, Ari Pekkarinen, Pekka Nikula, Heli Sorvisto, Marjo Salminen,

Lisätiedot

Aluetapaaminen 3/ Ruokoniemen leirikeskus, Siilinjärvi

Aluetapaaminen 3/ Ruokoniemen leirikeskus, Siilinjärvi Aluetapaaminen 3/2017 19.-20.11. Ruokoniemen leirikeskus, Siilinjärvi Ohjelma Lauantai Sunnuntai 12:00 Saapuminen ja majoittuminen 8:00 Aamupala Keittolounas ja kahvit 13:00 ALUETAPAAMINEN Pikkujouluohjelmaa

Lisätiedot

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1 Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille 19.2.2014 1 Linkki-toiminta Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Murkkuneuvola hanke (RAY-rahoitus 2011-2015) Tavoitteet: 1. 12-18 vuotiaiden lasten

Lisätiedot

Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 2014

Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 2014 1 Lappeenrannan vertaisohjaajien kouluttaja koulutusten palautteet Kysely tehty 1/014 Kouluttaja: Mirja Heikkilä Vastuuhlö: Kaisu Lähteenmäki Toteutus: 014 Avita Kaveria hanke YHTEENVETO 1. Millä paikkakunnalla

Lisätiedot

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Arvoisat Lieksan kuudenteen kulttuuriseminaariin osallistujat, Minulla on miellyttävä kunnia pitää puheenvuoro Lieksan kaupungin puolesta tässä Digittääkö

Lisätiedot

MLL. Tukioppilastoiminta

MLL. Tukioppilastoiminta MLL Tukioppilastoiminta Tukioppilastoiminta on Peruskoulussa toimiva tukijärjestelmä, joka perustuu vertaistuen ajatukseen Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön

Lisätiedot

Tervetuloa! Koulutuksen ohjelma Helsinki Jyväskylä

Tervetuloa! Koulutuksen ohjelma Helsinki Jyväskylä Tervetuloa! 7.12.2016 Helsinki 8.12.2016 Jyväskylä Koulutuksen ohjelma klo 10 Tutustuminen ja päivän ohjelma Yhteispeli ja oma koulu Yhteispelin toimintatavat klo 11.30 Lounas klo 12.30 YT-aika klo 13

Lisätiedot

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 Hyvä Sanoma ry järjesti virkistyspäivän Nivalassa helluntaiseurakunnan tiloissa. Se oli tarkoitettu erikoisesti diakonia työntekijöille sekä evankelistoille ja mukana

Lisätiedot

Työsuojelun peruskurssi , Oulu

Työsuojelun peruskurssi , Oulu Tuotannon palvelut Koulutusta 35 vuotta. Työsuojelun peruskurssi 15. 19.3.2010, Oulu www.pohto.fi Työsuojelun peruskurssi 15.- 19.3.2010, Oulu Koulutuksen tavoite ja osallistujat Kurssin tavoitteena on

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen.

LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen. PUIMALA: Asiakaslähtöinen palvelu kunnassa LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen. Mitä tarkoittaa asiakaslähtöinen

Lisätiedot

Ketään ei saa jättää yksin

Ketään ei saa jättää yksin Ketään ei saa jättää yksin Valtakunnalliset Lastensuojelun perhehoidon päivät 13.11.2014 VOIKUKKIA 2014 Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto ja Sininauhaliitto KETÄÄN EI SAA JÄTTÄÄ YKSIN 1. Kokemuksia

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Vertais- ja vapaaehtoistoiminta tarvitsee tuekseen toimivia rakenteita

Vertais- ja vapaaehtoistoiminta tarvitsee tuekseen toimivia rakenteita Vertais- ja vapaaehtoistoiminta tarvitsee tuekseen toimivia rakenteita teksti: Ronja Kuokkanen haastattelu: Sari Koivumäki Rakenteet ovat tärkeitä vapaaehtoistoiminnassa. Ilman niitä järjestöissä tehtävä

Lisätiedot

Yhdistystiedote 6/2013

Yhdistystiedote 6/2013 1 Yhdistystiedote 6/2013 Hei yhdistystoimija! Tässäpä teille taas tuore yhdistystiedote, jossa on tärkeitä tietoja liitosta teille ja jäsenillenne. Muistattehan siis välittää näitä tietoja eteenpäin. Kiitos!

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto. Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016 Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi Puh:0503256450 4.3.2016 Maahanmuutto on siirtymä Valtava sosiokulttuurinen muutos,

Lisätiedot

Turvalliseen huomiseen! SPEK POHJOIS-SUOMI. Ajankohtaiset

Turvalliseen huomiseen! SPEK POHJOIS-SUOMI. Ajankohtaiset Turvalliseen huomiseen! SPEK POHJOIS-SUOMI Ajankohtaiset Sosiaalinen media www.facebook.com/pspel pohjoissuomenpelastusliitto Nettisivuilta ajankohtaista tietoa Toimintatilastot 2014: Nuorisotyö 21 nuoriso-osastoa

Lisätiedot

Tarvitsetko projektiisi uuden vaihteen tai palikat järjestykseen? Tule saamaan oivalluksia ja kipinöitä!

Tarvitsetko projektiisi uuden vaihteen tai palikat järjestykseen? Tule saamaan oivalluksia ja kipinöitä! Sivu 1/5 Lue viesti selaimessa täältä www.vates.fi Uutiskirje 14.8.2014 Vielä ehtii! Vaikuta ja verkostoidu -iltapäivä 20.8. Tilaisuudessa on tarjolla asiaa hyvistä viestintäkäytänteistä ja kokemuksia

Lisätiedot

Harppaa elämäsi muutokseen!

Harppaa elämäsi muutokseen! Bongaa putoava Harppaa elämäsi muutokseen! Miksi en juuri minä? Odotatko ihmettä? Toiveista todeksi? KEVÄÄN 2012 TOIMINTA OSAAVA OHJAUS KEVÄÄN 2012 UUDET RYHMÄT Tietokone tutuksi, opiskelutaidot käyttöön!

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa

Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa 1 Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa Seniori Vamos 2013-2017, Helsingissä ja Espoossa Löytävä vanhustyö 2014-2017, Turussa Palvelukatveet

Lisätiedot

A-klinikkasäätiön Tampereen koulutusosaston koulutuspalvelujen keskeiset aihealueet ovat: Päihde- ja mielenterveystyö. Päihteet ja vanhustyö

A-klinikkasäätiön Tampereen koulutusosaston koulutuspalvelujen keskeiset aihealueet ovat: Päihde- ja mielenterveystyö. Päihteet ja vanhustyö 1 A-klinikkasäätiö Tampereen koulutusosasto Sumeliuksenkatu 13 A 2, 33100 Tampere Jukka Oksanen 045-65 789 67 toimisto: 03-253 9647, 03-253 9655 e-mail: koulutus.tampere@a-klinikka.fi A-KLINIKKASÄÄTIÖ

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet M/S Soste-risteily 5.10.2016 Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Jurvansuu 2016 1 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

Lisätiedot

Erityisesti Isä-projekti Mari Tuomainen 12.6.2013. www.tyynela.fi

Erityisesti Isä-projekti Mari Tuomainen 12.6.2013. www.tyynela.fi Erityisesti Isä-projekti Mari Tuomainen 12.6.2013 www.tyynela.fi 2 Erityisesti Isä-projektin lähtökohdat Verkostoista noussut huoli päihteitä käyttävien isien isyydestä/ isättömistä lapsista Isäkeskeinen

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Muutos, kasvu, kuntoutuminen

Muutos, kasvu, kuntoutuminen P Ä Ä K I R J O I T U S Asko Apukka ja Veijo Notkola Muutos, kasvu, kuntoutuminen Lähes kaikissa kokouksissa ja seminaareissa pidetyissä puheenvuoroissa kuntoutukselta odotetaan tuloksia ja vaikuttavuutta.

Lisätiedot

Koulutusta 35 vuotta. Laboratorioalan teemapäivät 22. 23.9.2009. www.pohto.fi

Koulutusta 35 vuotta. Laboratorioalan teemapäivät 22. 23.9.2009. www.pohto.fi Koulutusta 35 vuotta. Laboratorioalan teemapäivät 22. 23.9.2009 www.pohto.fi Laboratorioalan teemapäivät Teemapäivistä on muodostunut laboratorioalan ammattilaisten alkusyksyn kohtaamispaikka, missä kuullaan,

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

PALAUTEKYSELYN TULOKSET

PALAUTEKYSELYN TULOKSET Mentorointiohjelma 2014 PALAUTEKYSELYN TULOKSET 18.11.2014, n=72 Mentorointiohjelma 2014 0 FAKTAT 18.11.2014 31 paria Helsingissä 20 paria Tampereella 9 paria Oulussa 120 ammattilaista 6-11/2014 RILin

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Kim Polamo T:mi Tarinapakki

Kim Polamo T:mi Tarinapakki Kim Polamo T:mi Tarinapakki Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Tässä esitteessä on konkreettisia esimerkkejä työnohjaus -formaatin vaikutuksista. Haluan antaa oikeaa tietoa päätösten

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1. - 7.12.2008 Oulussa Viikon aikana tehdään vapaaehtoistoimintaa tunnetuksi osallistumisen väylänä ja mielekkään

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Aluetapaaminen 1-2016. Kartanohostel WillaNuttu, Savonlinna

Aluetapaaminen 1-2016. Kartanohostel WillaNuttu, Savonlinna Aluetapaaminen 1-2016 Kartanohostel WillaNuttu, Savonlinna Ohjelma Lauantai 14.00 Aluetapaaminen alkaa 16.30 Päivällinen 17.15 Aluetapaaminen jatkuu 18.00 Sauna, palju, kota (iltapala) Sunnuntai 8.00 Aamupala

Lisätiedot

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella

Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Taide, terveys ja hyvinvointi osallisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin Verkostoiva yhteistyöseminaari Tampereella Työpajatyöskentelyä Aika: pe 9.10.2015, klo 10 15, Paikka: Kumppanuustalo Artteli ry.,

Lisätiedot

KOULUN JA OPPILAITOKSEN PEDAGOGINEN JOHTAMINEN

KOULUN JA OPPILAITOKSEN PEDAGOGINEN JOHTAMINEN KUTSU PU879 B Etelä-Suomi 6.5.2013 Hyvinvointi ja peruspalvelut -yksikkö Opetus ja kasvatus -tulosryhmä Jakelussa mainituille Tervetuloa Etelä-Suomen lääninhallituksen järjestämään koulutukseen 1.10. 2.10.2013

Lisätiedot

Ohjelma. 0 Alustus LiVo hankkeesta sosiaaliohjauksen

Ohjelma. 0 Alustus LiVo hankkeesta sosiaaliohjauksen Foorumin tavoitteet, osallistujat ja kohderyhmä 0 Foorumiin kutsuttiin sosiaaliohjaajia ja kaikkia sosiaaliohjauksen kehittämisestä kiinnostuneita, myös kouluttajia. 0 Kutsun mukaan tavoitteena oli kokoontua

Lisätiedot

YHDESSÄ OPPIMISEN TAIDOT JA RYHMÄDYNAMIIKKA

YHDESSÄ OPPIMISEN TAIDOT JA RYHMÄDYNAMIIKKA KUTSU ESAVI/5965/2016 Etelä-Suomi 21.6.2016 Opetus- ja kulttuuritoimi - vastuualue Jakelussa mainituille Miten ohjaan yksilön ja ryhmän taitoja tukemaan uuden opetussuunnitelman mukaista oppimista? Tervetuloa

Lisätiedot

Kokemuksia vanhempien vertaistukiryhmästä Mikkelissä. Anne Kosunen ja Eeva Immonen. Mikkeli

Kokemuksia vanhempien vertaistukiryhmästä Mikkelissä. Anne Kosunen ja Eeva Immonen. Mikkeli Kokemuksia vanhempien vertaistukiryhmästä Mikkelissä Anne Kosunen ja Eeva Immonen Mikkeli 20.9.2011 Vanhempien vertaistukiryhmä JaVaMa-ryhmä, Voikukkia-ryhmä Jaetun Vanhemmuuden Mahdollisuudet Huostaanoton

Lisätiedot

SOSIAALIALAN KÄYTÄNNÖN OPETTAJIEN JA OHJAAJIEN KOULUTUS 2013

SOSIAALIALAN KÄYTÄNNÖN OPETTAJIEN JA OHJAAJIEN KOULUTUS 2013 SOSIAALIALAN KÄYTÄNNÖN OPETTAJIEN JA OHJAAJIEN KOULUTUS 2013 Koulutuksen kohderyhmänä ovat käytännön opettajina ja ohjaajina toimivat sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat (sosionomi ja sosionomi ylempi

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

VERTAISRYHMÄMENTOROINTI HANKKEEN JUURRUTTAMISEN MENETELMÄNÄ

VERTAISRYHMÄMENTOROINTI HANKKEEN JUURRUTTAMISEN MENETELMÄNÄ VERTAISRYHMÄMENTOROINTI HANKKEEN JUURRUTTAMISEN MENETELMÄNÄ Lapsen hyvä arki 2 hanke Kallion ja Selänteen peruspalvelukuntayhtymät Maria Myllymäki Varhaiskasvatuksen opiskelija Oulun yliopisto Mentorointi

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

KRISTILLINEN KASVATUS

KRISTILLINEN KASVATUS KRISTILLINEN KASVATUS Ammattitaitovaatimukset Osaamisen arviointi osaa tukea lapsen hengellistä kasvua syventää kokonaisvaltaisen osaamista ottaen huomioon lapselle ominaiset tavat toimia luo turvallisen

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke

Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke SOS-LAPSIKYLÄ RY Vuonna 1962 perustettu SOS-Lapsikylä ry on osa maailmanlaajuista SOS Children

Lisätiedot

Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke

Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke Väli-Suomen Ikäkaste Äldre-kaste II kehittämishanke Päijät-Hämeen Pätevä-osahanke 14.2.2013 Kristiina Hyytiälä, projektipäällikkö Mari Peltomaa, projektisuunnittelija Pätevän tavoitteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet M/S Soste-risteily 5.10.2016 Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Jurvansuu 2016 1 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

Lisätiedot

Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä

Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä 2016 1 Tervetuloa mukaan! Espoon seurakunnat järjestävät näkövammaisille monenlaisia kohtaamisen paikkoja. Tästä esitteestä löydät kaikki tiedot näkövammaisten syksyn 2015

Lisätiedot

Laboratorioalan teemapäivät

Laboratorioalan teemapäivät Laboratorioalan teemapäivät 23. 24.9.2008 www.pohto.fi Laboratorioalan teemapäivät 23. 24.9.2008 Teemapäivistä on muodostunut laboratorioalan ammattilaisten alkusyksyn kohtaamispaikka, jossa kuullaan,

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot