Sanotaan että puhuminen auttaa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sanotaan että puhuminen auttaa."

Transkriptio

1 Sininauhaliiton Jäsenprintti 4/2010 Puhutaan T T T T T T Sanotaan että puhuminen auttaa. Se auttaa ratkaisemaan pulmia, risti riitoja, keventää sydäntä surussa ja auttaa jäsentämään päätä. Ilon jakaminen sekä hyödyllisen tiedon ja osaamisen levittäminen kaksinkertaistaa ilon ja aikaansaamisemme. Puhumalla tieto leviää, saamme jaettua oikeaa tietoa ja katkaistua huhuilta ja epäselvyyksiltä siivet. Puhumalla ja näin nostamalla asioita esiin ihmiset saadaan kiinnostumaan ja pohtimaan asioita, ottamaan selvää ja tarttumaan toimeen. Vuoden 2010 aikana meillä on Sininauhaliikkeen kentällä ollut monia tapaamisia, joissa olemme puhuneet päivän polttavista asioista, yhteiskunnallisista muutoksista ja niiden vaikutuksista työhömme, olemme vieneet kannanottoja poliitikoille niin paikallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla ja pyrkineet näin pitämään pienen ihmisen puolta. Olemme puhuneet meille tärkeistä asioista työyhteisöissämme, asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa sekä mediassa. Laita hyvä kiertämään -hankkeemme on kannustanut meitä jakamaan osaamistamme, kokemuksiamme ja työkalujamme ja olemme paljon puhuneetkin niin Sininauhaliikkeen sisällä kuin myös muiden toimijoiden kanssa: Jäsenjärjestöpäivillä, SiniBossissa, SiniCrew ssa, Aluetapaamisissa sekä hankkeissa ja erilaisissa verkostoissa, seminaareissa ja koulutuksissa. Järjestötuen tiimi eli järjestöpäällikkö, työhyvinvointipalvelut, Krive, Aluetyön kehittämishanke ja Lähipalveluhanke, kiittää hyvästä yhteistyöstä. Ensi vuosi on Sininauhaliiton 75-vuotisjuhlavuosi. Lähdemme juhlavuoteen sloganilla Puhutaan ja näissä puhumisen merkeissä tulemme nostamaan esiin Sininauhaliikkeen kentällä tärkeiksi näkemiämme ja kokemiamme asioita. Puhumisen aiheet nousevat mm. hallitusohjelmakannanotostamme, jossa yhdessä päätimme tarttua seuraaviin asioihin: 1. heikompien väestöryhmien palvelut on turvattava 2. päihdepolitiikkaa on tehtävä lapsia ja nuoria suojellen 3. yleishyödyllisten järjestöjen asemaa on vahvistettava Haastamme teitä kaikkia Sininauhaliikkeessä mukaan juhlavuoteen ja puhumaan. Sininauhaliiton juhlavuoden tapaamiset ja seminaarit toteutetaan Puhutaan-teeman ympärillä ja eri tapah tumissa nostetaan esiin erilaisia meille tärkeitä puhumisen aiheita. Koko Sininauhaliitto ja Järjestötuen tiimi haluaa kiittää teitä arvokkaasta työstänne, hyvästä yhteistyöstä sekä upeasta verkostoitumisesta ja vertaistuesta vuonna 2010! Toivotamme teille rauhaisaa joulunaikaa sekä siunausta uuteen vuoteen puhutaan vuonna 2011! Päivi Heimonen järjestöpäällikkö Sininauhaliitto

2 SiniBoss Taulun Kartanossa Mietteitä Kiva, rauhallinen paikka pysähtyä miettimään omaa työtä. Sopivasti luentoa, ryhmätöitä, keskustelua ja rentoutumista. Virkistävä, pieni miniloma. Puitteet aivan ihanat, paljon kaunista katseltavaa, vanhat tavarat, esineet, myös pysäyttävät ihmisen omalla tavallaan. Hyvää ruokaa ja silmänruokaa. Lopussa myös kaunista kuunneltavaa, Aarnen loppuvirsi kuin kruunasi päivät. Tulevaisuus ja avanto haastoivat johtajia SiniBoss-tapaaminen järjestettiin Keski-Suomessa lumisissa maisemissa Taulun Kartanossa. Mukana oli kolmisenkymmentä järjestöjohtajaa ja päivät kuluivat johtamisen hyviä käytäntöjä pohtiessa, järjestötoiminnan muuttuvia tilanteita arvioitaessa ja tulevaisuuden haasteita ennakoitaessa. Hyvä ja luottamuksellinen ilmapiiri sai keskustelut viriämään ja ihmiset jakamaan omia kokemuksiaan. Illan hämyssä muutama rohkea uskaltautui avantoon ja nähtiinpä siellä eräs ensikertalainenkin. Yhteiset keskustelut jatkuivat savusaunan tunnelmassa. Kiitokset kaikille mukana olleille yhteisten päivien onnistumisesta! Päivi Välillä kun omaa työtä tarkastelee vähän etäämmältä, niin voi nähdä siinä aivan uusia asioita, näkökulmia. Omaa työtään voi jäsentää aivan uudella tavalla. Solmii uusia tuttavuuksia, ja myöhemmin tulee myös vierailtua toisten luona eri paikoissa. Saa vertaistukea ja uutta energiaa, voimaantumista, omaan työhön. Esimies on työssään usein aika yksin, täällä voi tavata muita yksinäisiä ja sitä kautta kokea yhteyttä muihin, eikä sitten enää olekaan niin yksinäinen olo, kun tietää että samassa veneessä on monta muutakin. Saa tietoa erilaisista tärkeistä ajankohtaisista asioista. Toisaalta kuuli myös ikäviä asioita paikkojen lakkauttamisista, määrärahojen vähyydestä yms. Kuitenkin käytännössä päihde- ja mielenterveysongelmat lisääntyvät jatkuvasti, ja paikkoja tarvittaisiin lisää. Erityisesti tarvittaisiin kaksoisdiagnoosi -kuntoutujille paikkoja. Kunnat painottavat avohoitoon, mutta sillä ei pystytä vastaamaan siihen todelliseen hoidon tarpeeseen mikä useilla päihdeongelmaisella on. Jäi mietityttämään asiat, miten yhteiskunta muuttuu ja tulee muuttumaan, sekä miten näihin muutoksiin tulee ja voidaan vastata? Miten ihminen kohdataan, vai merkitseekö käytännössä aina vain raha? Koen Siniboss-päivät tärkeänä tapahtumana. Itse olen tässä työssäni sen verran uusi, että tunnen saavani vanhoilta konkareilta todella paljon omaan työhöni, ja peilauspintaa ammatilliseen kasvuuni. Kiitos! Terveisin, Sirja Ingalsuo Kuntoutuskoti Tarpoilan johtaja Yhdessä jaettua, koettua ja iloittua. Illan savupirtin tunnelmassa toteutettiin luovaa toimintaa, jota tässä suunnittelemassa Anu- Susanna Kallio Pirkanmaan Sininauhasta, Arja Toivonen Uusi mahdollisuus ry:stä, Markku Mäkinen Kan ry:stä ja Erkki Keski-Lusa Samariasta. Avannon jälkeen maistui kuuma kylpy. Nautiskelemassa naisia Pirkanmaan Sininauhasta ja Rauman Seudun katulähetyksestä. 2

3 SiniCrew ssa täydennettiin eväitä asiakkaan kohtaamiseen Sininauhaliiton työntekijäpäivät pidettiin nyt toista kertaa. Toiminnanjohtajien SiniBoss verkostohan on kokoontunut jo usean vuoden ajan, ja pari vuotta sitten muutamat työntekijät toivoivat työntekijöillekin aivan omia tapaamisia. Viime vuoden ensimmäisillä työntekijäpäivillä osallistujat antoivat kokoontumiselle nimeksi Sinicrew (crew = miehistö). Lahden Siikaniemeen oli mar raskuun alkupäivinä kokoontunut reilut parikymmentä työntekijää pohtima sielunhoitoa, yhteisöllisyyttä ja kriminaalitaustaisen ihmisen kohtaamista. Ohjelmasta vastasivat DIAK kouluttajat Arja Koski, Eila Sainio ja Esa Konttinen. Kriminaalitaustaisen asiakkaan kohtaamisesta puhuivat pitkän linjan vankilatyöntekijät, vankilapastori Vesa Mäkelä ja KAN Jyväskylän yksikönjohtaja Sakari Pihlaja. Jäsenjärjestöjen edustajista. He ovat aikanaan rakentaneet Vaasan vankilan kristillisen päihdekuntoutusohjelman, joka on sittemmin muuttunut projektista vankilan vakinaiseksi toiminnaksi. Vesa Mäkelä kertoi kuulijoille vankilan toimintakentästä ja niistä monista arviointi- ja kuntoutusjärjestelmistä, joiden keskellä vankeinhoidossa toimitaan. Riski- ja tarveanalyysi, rangaistusajan suunnitelma ja vapauttamissuunnitelma ovat niitä dokumentteja, joihin vankeutta koskevia asioita kirjataan. Mäkelä piti tärkeänä sitä, että myös järjestöjen tekemä päihdetyö ja siihen liittyvät suunnitelmat kirjataan vankitietojärjestelmään, sillä muuten ne jäävät helposti noteeraamatta. Sakari Pihlaja toi esille niitä tavallisia sudenkuoppia, joihin vankien tukemisessa langetaan. Vapautuvalle vangille tulisi antaa tarpeeksi pitkä kasvurauha ennen kuin hänet värvätään kertomaan muutoksestaan muille. Pihlaja toi esille myös sen, että vangit ovat muuttuneet entistä sairaammiksi. Hän siteerasi rikosseuraamuslaitoksen ylilääkärin Heikki Vartiaisen lausuntoa, jonka mukaan kaksi kolmannesta vangeista kärsii jonkinlaisesta persoonallisuushäiriöstä. Vangeista 15% on psykopaatteja ja yhdeksällä miesvangilla kymmenestä on päihderiippuvuus. Nämä tiedot olivat peräisin vankien terveystutkimuksesta. Molemmat luennoitsijat kehottivat kiinnittämään huomiota vangin omaan kuntoutusmotivaatioon ja toivat esille sen, että vapautuessa elämänmuutosta tukevat verkostot ovat kullanarvoisia. Teemaa työstettiin toiminnallisesti prosessidraaman keinoin ja jäsenjärjestöjen työntekijät loivat ryhmissä kuvitteellisia vankilataustaisia asiakaskertomuksia. Näihin elämäntarinoihin liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia pohdittiin yhdessä kouluttajien kanssa. Kuvitteellinen kuva kriminaalitaustaisen asiakkaan valokuva albumista oli osa prosessidraamaa, jonka avulla pohdittiin vankien elämään liittyviä kysymyksiä. Kuvassa ylh. Kauko Veijanen Väentuvalta, keskellä Saara Dahlback Tarpoilan hoitokodista sekä Hannele ja Jarmo Ahtinen Samariasta. Vankilataustaisen asiakkaan elämäntarinaa työstämässä Sinikka Nyberg (oik.) Karismakodilta, Sirpa Daher Hämeen Sininauhasta ja Ilkka Rautiainen Vaajakosken Suvannosta Yhteisöllisyys on yksi päihdehoidon eniten käytettyjä menetelmiä ja myös monissa Sininauhaliiton jäsenjärjestöissä sitä on lähdetty rakentamaan määrätietoisesti. Tampereen Ankkuri on KAN ry:n ylläpitämä avokuntoutuskeskus, jossa kuntoutus on kristillistä, yhteisöllistä ja kokonaisvaltaista. Kuntoutuksessa huomioidaan ihmisen kaikki neljä osa-aluetta, joita ovat psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen ja hengellinen. Ryhmätoiminta on Ankkurissa tiivistä kun neljänä päivänä viikossa kokoontuu kaksi ryhmää päivässä. Yksilökeskustelut ja yhteisöllisyyteen liittyvä vastuun opettelu ja palautteen vastaanottaminen tukevat kuntoutumista. Ruut Hiekkanen on ollut Pirkanmaan Sininauhan työntekijänä luomassa yhteisöllistä työtapaa jo monessa yksikössä ja kouluttautunut yhteisöhoidon menetelmiin alan suomalaisten pioneerien opissa. Tällä hetkellä hän vastaa Ylöjärven Sinivainion tukiasumisyksiköstä. Hyvää yhteisöllisyyttä luovat hänen mukaansa muun muassa säännölliset kokoontumiset, kaikkien äänen kuuluminen, yhteisen edun etusijalle asettaminen, kannustaminen ja vastuunkantaminen. Rauman Katulähetyksen monipuolisesta toiminnasta ja siihen liittyvästä yhteisöllisyydestä ker Seuraavalle sivulle 3

4 SiniCrew ssa... Ehkäisevän päihdetyön viikko Jyväskylässä tempaistiin päihteettömyyden puolesta Ehkäisevän päihdetyön viikolla eri puolilla Suomea toteutettiin erilaisia tapahtumia ja tehtiin päihdetyötä esiin nostavia tekoja. Hyvänä esimerkkinä tästä on Keski-Suomen järjestötoimijoiden yhteinen ponnistus vedota Jyväskylän päättäjiin. Lasten ja nuorten suojelemiseksi vedottiin: kaupungin tiloissa järjestettävien perhetapahtumien päihteettömyyden puolesta Hyvän ruoan lisäksi myös ohjelma ja vertaistuki olivat arvokkaita asioita ensikertaa SiniCrew ssa mukana oleville Jarmo ja Anneli Ahtiselle. Taustalla Anneli Hankkio. toi hankesuunnittelija Sari Mantere. Raumalla on asiakkaiden tarpeita hahmotettu segmentoinnin avulla ja asiakas voi edetä kuntoutumisen edistyessä palveluportaikossa eteenpäin. Mantere korosti yhteisöllisyyden ja yhteishengen rakentamisen merkitystä myös työyhteisön kohdalla. SiniCrew tapahtuma oli osa Laita hyvä kiertämään -hanketta. Jos et päässyt tällä kertaa mukaan, niin voit löytää osan päivien materiaaleista hankkeen Hyvien käytäntöjen pankista. Sieltä löydät lisää tietoa siitä mitkä tekijät raumalaisten kokemusten mukaan vahvistavat ja mitkä heikentävät yhteisöllistä työotetta. Teksti: Tuomo Salovuori Kuvat: Olli Kariniemi että kaupunki kieltäisi alkoholimainonnan omistamissaan tiloissa ja mainospinnoissa että alkoholiteollisuuden sponsoroinnista pidättäydyttäisiin että kaupungin edustustilaisuudet olisivat päihteettömiä ja tietysti, että Jyväskylä julistautuisi savuttomaksi Järjestöt kokosi yhteen Jyväskylän A-killan päihdetyöntekijä Pirjo Vääränen. Vetoomuksen vastaanottivat apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Veijo Koskinen ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pauli Partanen. Mukana vetoamassa olivat: Jyväskylän A-kilta ry Jyväskylän katulähetys ry Mielenterveys Kello ry Paratiisisaaret ry Sovatek-säätiö Vaajakosken Suvanto ry YAD Jyväskylä KAN ry Kuiville pyrkivien tuki ry Kari Lahti Opintomatka Englantiin Lontooseen Kiinnostaako? Olemme SiniBossien aloitteesta valmistelleet opintomatkaa Lontooseen. Ajankohdaksi on valittu Suunnitelmissa on tutustua ainakin seuraaviin kohteisiin: 1) St Mungo s,http://www.mungos.org/, joka tekee dynaamista työtä kodittomien kuntouttamisen parissa 2) Pelastusarmeijan kuntouttavat asumispalveluyksiköt 3) Thrive-organisaation (kuntouttavaa sosiaalista ja terapeuttista puutarhatoimintaa) Battersea Park -yksikkö (www.thrive.org.uk/thrive-batterseagarden-project.aspx ) Kartoitamme nyt kiinnostuneiden osallistujien määrää. Voit vaikuttaa tutustumiskohteisiin matkaohjelmaa tarkennetaan toivomusten mukaan. Ilmoitathan mahdollisesta osallistumisestasi ja tutustumiskohdevinkeistä Alustavan kartoituksen mukaan lentojen, majoituksen ja paikan päällä kulkemisen hinnaksi tulee noin 600 e. Aikataulu pyritään luomaan niin, että jonkin verran jää aikaa myös Lontooseen tutustumiseen. Teemme vielä valmisteluja lentojen ja majoitusten suhteen, ja pyrimme saamaan kustannuksia alaspäin. Ilmoittelemme teille ensi vuoden alussa sähköisissä jäsentiedotteissa tarkan hinnan ja ohjelman sekä sitovan ilmoittautumisaikataulun. Valmistelutoimikunta Anne Babb, Tuomo Salovuori, Päivi Heimonen, Ritva Korhonen 4

5 Juvalla kunta, seurakunta ja järjestöt tekevät tiivistä yhteistyötä lähipalveluiden kehittämiseksi. Kunnanvirastossa toimii yhteispalvelupiste, josta saa kunnan, Kelan, verotoimiston sekä työ- ja elinkeinotoimiston palveluita. Kuinka kohtaan päihdeongelman? Sininauhaliiton Lähipalveluhanke ( ) toteutti marraskuussa Juvalla, Joroisissa ja Rantasalmella puolen päivän koulutukset, joissa haettiin vastausta kysymykseen kuinka kohtaan päihdeongelman?. Koulutus oli suunnattu kunta-, järjestö- ja seurakuntasektorille, ammattilaisille ja vapaaehtoisille. Koulutuksen tärkein anti oli kokoontuminen keskustelemaan yhteisestä asiasta ja miettimään toimintatapoja sekä koulutustarpeita. Koulutuspäivien aikana käsiteltiin myös kunkin kunnan päivityksessä olevaa päihdestrategiaa; kunnat tekevät yhteistyötä ja strategiat tulevat myöhemmin yhdistymään. Lähipalveluhankkeen projektityöntekijä Juha Matti Innanen Leppälintu ry:stä alusti keskustelua päihde- ja riippuvuusluennolla. Alkoholi kuuluu meidän kaikkien elinpiiriin tavalla tai toisella ja riippuvuus kehittyy hitaasti ja salakavalasti. Kukaan ei varmastikaan suunnittele tulevansa päihderiippuvaiseksi. Päihdeongelmia kohtaamme sekä työ- että yksityiselämässä ja tärkeintä olisi pohtia, miten hankalissa tilanteissa toimitaan. Projektipäällikkö Asta Juntunen ohjasi kurssilaiset palauttamaan mieleen käytännön tilanteita, joissa päihdeongelma on tuottanut pulmia tai kysymyksiä. Asian kohtaamista käsiteltiin käytännönläheisesti ja ryhmissä keskustellen. Kohtaamistilanteita helpottaa, jos on yhdessä sovittu toimintatavat ja harjoiteltu puheeksiottoa. Kaikissa kolmessa koulutustilaisuudessa keskusteltiin myös arvoista ja työn etiikasta. Kuntien palvelurakenneuudistuksen toteutuessa monet työmuodot ja -kulttuurit yhdistyvät, joten arvokeskustelulle toivoisi olevan aikaa. Lähipalveluhankkeen JJR-alueella päihdekoulutukset jatkuvat keväällä 2011 yhteistyössä Tyynelän KiipIt-hankkeen kanssa. Koulutustoiveina esiin nousivat mm. puheeksiotto, motivoiva haastattelu ja huumausaineet. Hankkeen toisella toiminta-alueella Hämeenlinnassa suunnitellaan vertaiskoulutusta ihmisille, jotka ovat itsekin avun ja tuen tarpeessa. Hämeen Sininauhan osahankkeen aikana on ilmennyt, että heikossa asemassa olevat ihmiset (yksinäiset, työttömät, alkoholi- ja/tai mielenterveysongelmaiset) muodostavat oman, tiiviin yhteisönsä, jossa huolehditaan kaveristakin. Vertaiskoulutusta suunnitellaan yhteistyössä kohderyhmän kanssa ja asiasisältöinä tulevat olemaan yhteisöllisyys, terveys ja talous. Koulutus toteutetaan tammihelmikuussa. Teksti: Asta Juntunen Kuvat: Juha Matti Innanen Rantasalmen Osuuspankki on lahjoittanut 1000 euroa Rantasalmella tehtävään päihdetyöhön Sininauhaliiton Lähipalveluhankkeen, Tyynelän kehittämiskeskuksen KiipIthankkeen ja Rantasalmen kunnan kautta. Suurkiitokset! 5

6 Sininauhaliiton tarjoamia koulutuksia ja tapahtumia 2011 Vertaistukiryhmän ohjaajien ja tukihenkilöiden koulutus jatkuu Alajärvellä Vielä on mahdollisuus tulla mukaan syksyllä alkaneen vertaistukiryhmän ohjaajien ja tukihenkilöiden koulutuksen kevään osioihin. Syksyn osioissa oli mukana innokasta osallistujaa. Syksyn osiot antoivat perustietoja ja -taitoja vertaistukiryhmien perustamisesta ja ryhmässä toimimisesta. Kevään aihepiirit ovat tukihenkilönä toimiminen, päihde- ja mielenterveysongelmat, hengelliset kysymykset ja sielunhoidollinen kohtaaminen sekä erilaiset kristilliset ryhmämallit. Opetusmenetelminä ovat luennot, harjoitukset ja ryhmäkeskustelut. Koulutus on tarkoitettu vapaaehtois-/ryhmätoiminnassa jo mukana oleville tai toiminnasta kiinnostuneille ja mukaan haluaville vapaaehtoisille sekä seurakuntien, järjestöjen tai julkisen sektorin toiminnassa mukana oleville henkilöille. Koulutus soveltuu myös jo ryhmässä tai tukihenkilönä toimiville sekä ryhmätoiminnan tukijoille. Koulutus on maksuton ja sisältää opetuksen, materiaalit ja pienen tarjoilun koulutusiltoina. Lauantaipäivien osalta peritään 5 euroa maksu ruokailukulujen kattamiseksi. Maksetaan paikan päällä käteisellä. Ilmoittautuminen: Virpi Kujalalle, tai puh perjantaihin mennessä. Koulutus pidetään eri paikoissa Alajärven keskustassa tai sen tuntumassa. Paikka ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Koulutuksen järjestää yhteistyössä vertaistukitoiminnan kehittämisverkosto, johon kuuluvat Alajärven ev.lut. seurakunta, Alajärven Helluntaiseurakunta, Alajärven päiväkeskusyhdistys ry, Alajärven Vapaaseurakunta, Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö KAN ry, Järvi-Pohjanmaan aikuisten psykososiaaliset palvelut ja Sininauhaliitto. Vertaistukiryhmän ohjaajien ja tukihenkilöiden koulutuksen kevään 2011 osiot: to klo Tukihenkilönä toimimisen perusteet. Kouluttaja Satu Rajamäki, Seinäjoen Järjestöyhdistys to klo Päihde- ja mielenterveysongelmat ja niiden kohtaaminen vertaistukiryhmässä ja/tai tukihenkilönä. Kouluttaja Juhani Kuutti, Järvi-Pohjanmaan aikuisten psykososiaaliset palvelut to klo Hengelliset kysymykset ja sielunhoidollinen kohtaaminen. Kouluttajat Alajärven ev.lut. seurakunnan pastori Ari Auranen ja Kari K. Korhonen, Alajärven helluntaiseurakunta la klo Kristilliset ryhmätoimintamallit. Kouluttaja Virpi Kujala, Sininauhaliitto 6

7 Huostaanotettujen lasten vanhemmat tarvitsevat tukea Sininauhaliitto toimii kouluttajaorganisaationa Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliiton VOIKUKKIA-projektin tarjoamissa huostaanotettujen lasten vanhempien vertaistukiryhmän ohjaajien koulutuksissa eri puolilla Suomea. Jaetun vanhemmuuden mahdollisuudet -ryhmämalli, jonka mukaista ryhmätoimintaa koulutetaan, on kehitetty vuosina Sininauhaliiton Eevan perhe -projektissa. Ohjaajan opas löytyy Sininauhaliiton verkkosivuilta Päihdetyön järjestöjen asiakaskunnalla on paljon kokemuksia lasten huostaanotoista. Vanhemmat tarvitsevat tukea myös tässä vanhemmuutensa tilanteessa. VOIKUKKIAkoulutus antaa eväitä ryhmä- ja yksilötukeen. Vanhempien tukeminen on myös lasten etu. VOIKUKKIA VERTAISTUKIRYHMÄOHJAAJIEN KOULUTUKSET 2011 Koulutamme sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia VOI KUKKIA-vertaistukiryhmien ohjaajiksi. Vertaistukiryhmät on suunnattu kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten vanhemmille. Koulutus soveltuu myös vertaistukiryhmän läpikäyneille vanhemmille, jotka haluavat toimia vertaisohjaajina. Koulutus antaa valmiudet toimia huostaanotettujen lasten syntymävanhempien vertaistukiryhmän ohjaajana. Ryhmänohjaaja saa koulutuksessa perustiedot ja -taidot ryhmien ohjaamisesta, vanhemmuuden tukemisesta ja kohtaamisesta ryhmässä sekä keskeisistä ryhmässä käsiteltävistä teemoista. VOIKUKKIA PERUSKOULUTUS (2 + 1 päivää) Jyväskylässä: Helsingissä: Mikkelissä: Turussa: Oulussa: Kuopio: Helsinki: Hinta: 75 euroa (sis. koulutuksen, materiaalit ja tarjoilut) VOIKUKKIA JATKOKOULUTUKSET Jatkokoulutukset on tarkoitettu vertaistukiryhmän peruskoulutuksen käyneille ohjaajille (myös HuLaVa ja JaVaMa) osaamisen syventämiseen ja menetelmien hallintaan. Jyväskylässä: työnohjauksellinen teema Helsingissä: työnohjauksellinen teema Mikkelissä: toiminnalliset menetelmät Turussa: toiminnalliset menetelmät Hinta: 50 euroa (sis. koulutuksen, materiaalit ja tarjoilut) Koulutusryhmän koko: 15 henkeä/ koulutus Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen ja lisätietoja: > koulutukset 7

8 Päivitä päihdetyön tietosi! Ajankohta Ajankohtaista tietoa päihde- ja mielenterveystyön haasteista sekä toimintamalleja ja työvälineitä käytännön työhön. Aamupäivän teemat käsittelevät päihde- ja mielenterveysasiakkaita työn haasteena ja päihdeväkivallan ilmenemistä. Lisäksi kuullaan kokemuspuheenvuoro. Iltapäivä koostuu neljästä kanavasta, joista osallistuja voi valita kaksi. Kanavat käsittelevät ikääntyvien päihteidenkäyttöä, naiserityisyyttä päihdetyössä, päihteidenkäytön puheeksiottamista sekä vapaaehtoistyötä ja vertaistukea ryhmätoiminnassa. Päivät ovat tarkoitettu ev.lut. seurakuntien diakonia- ja nuorisotyöntekijöille, muiden seurakuntien työntekijöille ja vastuunkantajille, sosiaali- ja terveystoimien työntekijöille, Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen ja muiden sosiaali- ja terveysalan järjestöjen henkilöstölle ja vastuunkantajille sekä muille asiasta kiinnostuneille. Päivät ovat sisällöltään samanlaisia ja jakautuvat aamupäivän kaikille yhteiseen osuuteen ja iltapäivän kanavatyöskentelyihin, joissa on mahdollisuus valita 4 6 aihepiiristä kahteen perättäiseen kanavaan osallistuminen. Tarkempi ohjelma ilmestyy Sininauhaliiton nettisivuille mennessä. Ajat ja paikat: Laukaa, seurakuntatalo ja Kuortane, Haapaniemen hiippakuntakartano Hinta: Maksuton. Kahvit ja ruokailu omakustanteisia ja laskutetaan jälkikäteen. Peruutusmaksu: 20 euroa, mikäli osallistuja peruu tulonsa alle 7 päivää ennen koulutusta tai jää saapumatta. Ilmoittautuminen: pe mennessä. Toivottavaa on, että ilmoittautumiset tehtäisiin kuitenkin mahdollisimman pian. Tiedustelut: Hilkka Mäkelä, puh ja Virpi Kujala, puh Järjestäjät: Lapuan hiippakunta ja Sininauhaliitto. TUULI VAIHTAA SUUNTAA On tullut aika jättää hyvästit Sininauhaliitolle ja siirtyä uusiin tehtäviin. Vietimme viime viikolla Sininauhaliitossa joulujuhlaa ja oma tunnelmani oli haikea ja surullinen. Vaikka uusi mielenkiintoinen tehtävä odottaa STKL:ssä, huomaan tuntevani luopumisen tuskaa siitä kaikesta hyvästä mitä Sininauhaliitto ja jäsenjärjestöt ovat minulle tarjonneet. Heli Kauhavalla, Ritva Rovaniemellä, Sirkka Uudessakaupungissa, Marita Suolahdessa ja Merja Haminassa. Ja kaikki, kaikki te ihanat ihmiset ympäri Suomea. Olette tehneet minuun lähtemättömän vaikutuksen. Teitä tulee ikävä. Minä uskon siihen työhön mitä jäsenjärjestöissä tehdään. Aluetyön myötä olen vakuuttunut siitä, että jäsenjärjestöissä päihdeongelmainen ihminen todella kohdataan. Hän saa olla oma itsensä, Luojan luoma; juuri sellainen kuin on. Ajatukset, tunteet, ihmisen kipuilu ja prosessit saavat olla olemassa, ne otetaan vastaan ja ihminen nähdään niiden läpi. On vaikea keksiä kaikenkattavaa toivotusta työhönne ja elämäänne. Vaikea yrittää sanoa muutamassa lauseessa miten paljon työtänne arvostan, miten hienoa työtä teette ja miten lämpimän vastaanoton olen itse saanut jokaisessa paikassa, jossa olen käynyt. Olen parhaani mukaan kannustanut ja tukenut aluetapaamisissa ihmisiä, mutta olenkin kokenut tulleeni itse kannustetuksi ja tuetuksi! Siitä jos mistä tiedän ja tunnen ammattitaitonne työskennellä rikkinäisten ihmisten kanssa, sydämestänne lähtevän lämmön ja Taivaan Isän rakkauden säteilyn. Uskokaa siihen työhön mitä teette, uskokaa itseenne. Ja silloin kun omat voimat ovat vähissä, uskaltakaa tukeutua toisiinne. Haluan uskoa, että ne alueelliset verkostot, joita olemme yhdessä rakentaneet, kantavat vaikeiden aikojen yli. Käsi sydämellä kiitos jokaisesta yhteydenotosta, kohtaamisesta, halauksesta ja keskustelusta. Teidän työnne kantaa hyvää hedelmää. Minä uskon teihin. Helena Virokannas Aluetyön kehittämishankkeen projektipäällikkö ALUETYÖ JATKUU Sininauhaliiton aluetyön kehittämishanke on hakenut jatkovuodeksi rahoitusta RAY:lta. Sininauhaliiton hallitus ja Sininauhaliitto näkee Aluetyön tärkeänä työkaluna järjestöjen keskinäiselle yhteistyölle, vertaistuelle, työhyvinvoinnille, liiton ja jäsenjärjestöjen yhteistyölle ja tiedonkululle sekä verkostoitumiselle ja yhteistyölle muiden toimijoiden kanssa. Aluetyötä tullaan jatkamaan Sininauhaliitossa ja hankevuosien jälkeen toiminta on tarkoitus vakiinnuttaa pysyväksi osaksi liiton toimintaa. Mikäli hanke saa jatkorahoituksen, uudeksi projektipäälliköksi tulee Hannu Rutanen. Hannu on useille teille tuttu muutaman vuoden takaa M20-hankkeen projektipäällikköydestä sekä viimeaikaisesta jäsenjärjestötoiminnasta. Hannulla on vahvaa kokemusta päihdetyöstä ja sosiaalitoimen johdosta kuntapuolelta sekä järjestötyöstä ja uskomme hyvän yhteistyön ja kehittämisen aluetyössä jatkuvan. Päivi Heimonen järjestöpäällikkö 8

9 Naisten päihdetyön menetelmäkoulutus Kuva: Barbro Wickström / Rodeo Ryhmämenetelmiä naisten kanssa tehtävään kristilliseen päihdetyöhön Paikka Hilan leirikeskus, Saarentie 50, Kirkkonummi. Lisätietoja paikasta ja ajo-ohjeet: HUOM! mahdollisuus yhteiskuljetukseen. Koulutuspaikan sijainnin ja koulutuksen luonteen vuoksi on toivottavaa, että osallistuvat majoittuvat Hilassa. Tavoitteet Osallistuja saa malleja, menetelmiä ja välineitä naisten päihdetyön ryhmien ohjaamiseen. Menetelmät Luennot, keskustelut ja käytännön harjoitukset. Kenelle Koulutus on tarkoitettu seurakuntien ja Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen työntekijöille. Kouluttajat Naisten päihdetyön asiantuntijoita seurakunta-, järjestö- ja päihdehuollon kentästä. Hinta 60 euroa (täysihoito) tai 80 euroa (täysihoito ja yhteiskuljetuksen matkakulut). Ilmoittautuminen Sininauhaliittoon mennessä nettiosoitteeseen HUOM! Ilmoita myös yhteiskuljetukseen osallistumisesi lisätiedoissa. Järjestäjät Espoon seurakunnat, Helsingin seurakuntayhtymä, Vantaan seurakuntayhtymä ja Sininauhaliitto. Lisätietoja Virpi Kujala, puh tai sähköposti: Tarkempi ohjelma löytyy Sininauhaliiton nettisivuilta mennessä. Koulutukseen otetaan rajoitettu määrä (yhteensä 25 henkilöä) osallistujia järjestäjäseurakuntayhtymistä ja Sininauhaliiton jäsenjärjestöistä. Tervetuloa mukaan! 9

10 Sininauhaliiton Jäsenjärjestöpäivien ajankohta muuttuu Sininauhaliiton Jäsenjärjestöpäivien aika muuttuu yhdellä päivällä eli uusi aika on keskiviikko-torstai Paikka tulee olemaan sama kuin viime vuonna eli Majatalo Onnela Tuusulassa. Päivien ajankohta muuttui, koska Ray pitää uuden strategiansa ja rahoitustoimintansa keskustelutilaisuuden Helsingissä. Tapahtumaan osallistuu todennäköisesti useita liiton sekä jäsenjärjestöjen työntekijöitä. Sininauhaliiton Jäsenjärjestöpäivät Majatalo Onnelassa Tuusulassa Puhutaan... Sininauhaverkoston hyvä kiertää OHJELMA KESKIVIIKKONA , Vertaisuus ja jakaminen OHJELMA TORSTAINA , Hyviä käytäntöjä laatua ja etiikkaa klo 9.15 Ilmoittautuminen & aamupala klo Aamupala klo 9.45 Jäsenjärjestöpäivien avaushartaus / Aarne klo 9.00 Aamuhartaus / jäsenjärjestö klo Raha-automaattiyhdistyksen kyselytunti / Veera Väisänen klo Vertaistuki ja mentorointi hyvien käytäntöjen jakamisessa / Risto Nieminen, klo Hyvä kiertää Sininauhaverkostossa jakamisen ilot johdattelu ryhmätyöhön / Diak klo klo klo klo Lounas Hyviä käytäntöjä - jakamista pienryhmissä / 1. Ehkäisevä työ - Lapsi- ja läheistyö 2. Päiväkeskustoiminta 3. Asumisen tukeminen 4. Työtoiminta 5. Hoitokotityö 6. Kriminaalityö Kahvit ryhmätyöskentely jatkuu klo 9.15 klo klo klo klo klo Tuotteistaminen. Salassapito ja asiakastietojärjestelmät/ Timo Mutalahti Sugar-ohjelma/Juha Kallio, Pirk. Sin. Miten ja millainen hyvä kiertää Sininauhaverkostossa? Mitä olemme jakaneet ja jaamme jatkossa? Miten laatu ja etiikka ovat kehittyneet työssämme hyvän jakamisen kautta? / Diak Lounas työskentely jatkuu /Diak Päätöshartaus / Jäsenjärjestö Kahvit HINNAT: 2 4 hh, täysihoito 80 euroa/hlö koko kahden päivän paketti. Päiväpaketin hinta on 35 euroa ILMOITTAUTUMISET: sähköisellä ilmoittautumislomakkeella mennessä. klo klo klo Päivällinen Saunat ja vapaa-aika Iltahartaus / Jäsenjärjestö RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN KYSELYTUNTI: lähetä kysymyksiä etukäteen mennessä. Tule mukaan saamaan tukea työhön ja hankevalmisteluun sekä verkostoitumaan ja vaihtamaan vertaiskokemuksia toisten toimijoiden kanssa mukavassa tunnelmassa! Lämpimästi tervetuloa! 10

11 Johtamisessa on avain yhteiselle suunnalle Enää on vain hetki odotuksen aikaa, kunnes saamme käydä joulun viettoon. Joulu Kristuksen syntymäjuhla. Mitä Kristus syntyessään tuo sinun järjestösi toimintaan? Millaisen kuvan kristillisestä päihdetyöstä sinun järjestösi maalaa? Johtajien vastuulla on kristillisissä järjestöissä pitää huoli siitä, että järjestön identiteetti on riittävän selkeä. Jokaisen työntekijän oikeutena on tietää, mitä kristillisyys tarkoittaa hänen järjestönsä arjessa. Mihin työntekijän odotetaan sitoutuvan? Mitä häneltä odotetaan? Johtajien vastuulla on selkeyttää asioita, ettei kenenkään tarvitse elää epätietoisuudessa. Kristillisen päihdetyön henkilöstön ja vapaaehtoisten toiminta ratkaisee usein arjessa toimintaan asetettujen tavoitteiden toteutumisen. Henkilöstömme ja vapaaehtoistemme ratkaisut arjessa tuovat julki sen, mitä olemme. Johtajien vastuulla on tukea työntekijöitä ja vapaaehtoisia yhteisön strategian, tavoitteiden, periaatteiden ja arvojen mukaisesti. Työntekijöillä on oikeus saada osaavaa johtamista. Johtaminen on välttämätön ammattitaito esimiesasemassa oleville. Johtamista tulee opiskella ja kehittää jatkuvasti. Siihen ei synnytä, vaan kasvetaan kokemusten ja monipuolisen oppimisen avulla. Se on ammattitaito, joka vaatii kokemusta ja opintoja. Ihan kuten päihdetyön ammattitaito. Ihan kuten hengellisen työn ammattitaito. Joulukuun alkupäivinä johtajuusverkostomme SiniBoss kokoontui pohtimaan johtamista. Vaihdoimme ajatuksia ja kokemuksia. Opimme uutta. Saimme matkaevääksi toisten hyviä käytäntöjä. Johtamisesta kannattaa käydä aktiivista keskustelua kristillistä päihdetyötä tekevien järjestöjen kesken. Omassa puheenvuorossani nostin esiin johtamisen ammattitaidon kehittämisen välttämättömyyden, toimintaympäristömme haasteet johtamiselle, hengellisen työn johtamisen erityispiirteitä, esimiestyön toimintamalleja ongelmatilanteissa sekä kristillisen päihdetyön johtamisen isot kysymykset. Johtajan vastuulla on tulkita toimintaympäristöä ja työyhteisöä oikein ja tehdä päätös organisaation suunnasta. Tässä päätöksenteossa avainasemassa on se, kuinka siihen työyhteisö saa osallistua ja vaikuttaa. Juuri nyt oleellinen johtamisen kysymys kristillisen päihdetyön toimijoiden tulevaisuuden kannalta on se, kuinka tiiviiksi kokonaisuudeksi haluamme kehittyä. Pienet toimijat yksinään ja sirpaleinen kenttä on kokonaisuutena haavoittuva. Varsinkin myytävien palvelujen suhteen tehdään jo kovaa vauhtia suuria päätöksiä. Järjestöjä yhdistyy. Yhtiöitä perustetaan. Sininauhaliitolla on myös valmius tarjota ainutlaatuinen yhteinen alusta jäsenyhteisöille palvelujen tuottamiseen. Nyt kysytään johtajilta näkemistä ja päätöksentekoa. Mihin suuntaan järjestökenttä haluaa mennä? Kuka päättää sinun järjestössäsi tulevaisuuden suunnan? Jouluna syntyneen Kristuksen ensimmäiset seuraajat olivat kansalaisliike. Kristillinen päihdetyö tarvitsee myös tulevaisuudessa vahvan kansalaisliikkeen ääntä. Kristilliselle perinteelle aktiivinen kokoontuminen ja aktiivinen toiminta ovat luontaisia tunnuspiirteitä. Tätä kansalaisidentiteettiä tulee meidän vahvistaa. Tarvittaessa on synnytettävä jopa uutta kristillisen päihdetyön kansalaisherätystä. Kansalaisliike tarvitsee johtajia kulkemaan tarvittaessa lauman edellä ja tarvittaessa viimeisenä perässä. Jouluna on tärkeä saada pysähtyä seimen äärelle. Sieltä löytävät vapaaehtoinen, työntekijä ja johtaja tukea työn ja koko elämän suurten kysymysten ratkaisemiseksi. Siunattua joulun aikaa. Nina Stolt / Studio Onni Aarne Kiviniemi toiminnanjohtaja Toivon teko ja Toivon tuoja -palkinnot 2011 Sininauhaliitto jakaa vuosittain Toivon teko ja Toivon tuoja -palkinnot. Toivon teko pal kinnon saaja valitaan Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen keskuudesta ja Toivon tuoja -pal kinto on avoimesti kaikkien tavoiteltavissa. Palkinnot jaetaan Sininauhaliiton vuosikokouksen yhteydessä huhtikuussa ja palkintosumma on kummassakin sarjassa 1000 euroa. Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen sarja Toivon teko -palkinnon myöntämisperusteissa korostuu paikallisuus. Palkinnon saajaksi voi ehdottaa Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen keskuudesta henkilöä, asiaa tai tapahtumaa, joka on synnyttänyt tai säilyttänyt toivon näkökulmaa elämässä. Perustellun ehdotuksen palkittavaksi voi tehdä kuka tahansa Suomen kansalainen. Sininauhaliiton johtoryhmä valitsee ehdokkaiden joukosta viisi mahdollista palkittavaa. Lopullisen valinnan palkittavasta tekee tehtävään vuosittain kutsuttava julkisuuden henkilö. Kaikille avoin sarja Toivon tuoja palkinnon myöntämisperusteissa korostuu valtakunnallisuus. Palkinnon saajaksi voi ehdottaa suomalaisten keskuudesta henkilöä, asiaa tai tapahtumaa, joka on synnyttänyt tai säilyttänyt toivon näkökulmaa elämässä. Perustellun ehdotuksen palkittavaksi voi tehdä kuka tahansa Suomen kansalainen. Sininauhaliiton hallitus valitsee ehdokkaiden joukosta viisi mahdollista palkittavaa. Lopullisen valinnan palkittavasta tekee tehtävään vuosittain kutsuttava julkisuuden henkilö. Vuonna 2011 Sininauhaliitto juhlii 75-vuotista taivaltaan. Juhlavuoden teemana on Puhutaan Palkintoehdokkaita nimettäessä erityinen ansio juhlavuonna on pitkäjännitteinen työ toivon tekijänä ja tuojana. Toivon tuoja ja Toivon teko -palkinnot jaettiin ensimmäisen kerran Sininauhaliiton juhlavuonna Toivon tekoja ja Toivon tuojia voi ehdottaa tammi-helmikuun aikana Sininauhaliiton Internet-sivuilta löytyvien sähköisten lomakkeiden avulla. 11

12 Kuva: Rodeo / Tero Sivula Rauhallista Joulua ja Jumalan siunausta tulevalle vuodelle. Kiitos kuluneen vuoden yhteisistä hetkistä.

Jäsenprintti. Sininauhaliiton 2/2011. Siunattua ja lämmintä kesää!

Jäsenprintti. Sininauhaliiton 2/2011. Siunattua ja lämmintä kesää! Sininauhaliiton Jäsenprintti 2/2011 Kuva: Shutterstock Yhteisöllisyydestä ja vastuullisuudesta Sininauhaliiton 75-vuotisjuhlavuosi on pannut meidät liiton työntekijät miettimään, millaisia asioita haluamme

Lisätiedot

Rakastan tätä organisaatiota s. 10. Rakenteet muuttuvat unneutetaanko immeiset? Ilkka Taipale toimii marginaaliin ajautuneiden ihmisten hyväksi s.

Rakastan tätä organisaatiota s. 10. Rakenteet muuttuvat unneutetaanko immeiset? Ilkka Taipale toimii marginaaliin ajautuneiden ihmisten hyväksi s. Anne Babb on Kansainvälisen Siniristin uusi pääsihteeri. Vuodet päihdetyössä eivät ole vähentäneet Karin intoa auttaa. 3 2012 Sininen aalto Sininauhaliiton sidosryhmälehti Rakastan tätä organisaatiota

Lisätiedot

Jäsenprintti 1/2015 Hyvää kevättä ja kesää kaikille! Muistattehan ilmoittautua Syysrasteille!

Jäsenprintti 1/2015 Hyvää kevättä ja kesää kaikille! Muistattehan ilmoittautua Syysrasteille! Sininauhaliiton Jäsenprintti 1/2015 Mikko Paartola / Vastavalo Opintomatkalla Englannissa Sosiaalinen media on luonteva osa järjestön viestintää Hyvää kevättä ja kesää kaikille! Muistattehan ilmoittautua

Lisätiedot

Professori David Oslin

Professori David Oslin 1/2009 SININAUHALIITON TIEDOTUSLEHTI Professori David Oslin vieraili Suomessa luennoimassa s. 4 Huumetyön tukikohta: Palikat on kasassa! s. 22 Laaja teemanumero ikääntymisestä ja alkoholista Sisällys 3

Lisätiedot

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Hanke- ja arviointiraportti Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Kirjoittajat Sininauhaliitto Virpi Kujala Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Eevan perhe projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys 2002-2005

Lisätiedot

M20. -hanke. Uusia sisältöjä päihdetyön raameihin! Lue lisää aiheesta sivu 2-3. Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto 3/2004

M20. -hanke. Uusia sisältöjä päihdetyön raameihin! Lue lisää aiheesta sivu 2-3. Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto 3/2004 3/2004 Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto KUVA: AAKE HUURRESALO M20 -hanke Uusia sisältöjä päihdetyön raameihin! Lue lisää aiheesta sivu 2-3 Sitoutuneita vierellä kulkijoita

Lisätiedot

Rajat ylittävässä yhteistyössä on huumetyön mahdollisuus

Rajat ylittävässä yhteistyössä on huumetyön mahdollisuus 3/2007 SININAUHALIITON TIEDOTUSLEHTI Rajat ylittävässä yhteistyössä on huumetyön mahdollisuus Aarne Kiviniemi: Huumetyö tarvitsee yhteisen äänitorven ja kumppanuuksia Lue lisää s. 3 Juha Kemppinen: Ansion

Lisätiedot

Eroperheen kahden kodin lapset -projektin raportti

Eroperheen kahden kodin lapset -projektin raportti EROPERHEEN KAHDEN KODIN LAPSET -PROJEKTI 2011 2013 Lahden ensi- ja turvakoti ry Eroperheen kahden kodin lapset -projektin raportti Anne Meritie, Marjut Pitkänen, Mika Ketonen 2 (40) SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ.4

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 ADHD-liiton jäsenlehti Porina-nurkka Porina-projektin kuulumisia s. 8 Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 Erityinen nuori rippikouluun s. 16 s i s ä l l y s Tässä

Lisätiedot

Yhteistyöstä virtaa yhdistystoimintaan s. 22. Kohti vahvuusperustaista opetusta positiivisen pedagogiikan keinoin s. 12

Yhteistyöstä virtaa yhdistystoimintaan s. 22. Kohti vahvuusperustaista opetusta positiivisen pedagogiikan keinoin s. 12 ADHD-liiton jäsenlehti Kohti vahvuusperustaista opetusta positiivisen pedagogiikan keinoin s. 12 Yhteistyöstä virtaa yhdistystoimintaan s. 22 Syksyn sopeutumisvalmennuskurssit s. 24 a d h d-liitto ry adhd-förbundet

Lisätiedot

Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4

Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4 Pr o s p e c t - p r o j e k t i n l o p p u r a p o r t t i ( 2 0 1 0-2 0 1 1 ) Prospect kaikkialle Suomeen sivu 2 Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4 Miljoonat kärsivät mielenterveyshäiriöiden vaikutuksista

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan

Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan EHYT 4 14.10.2014 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan JATKUU SIVULLA Tammikuussa tienataan Tipattomalla EHYT ry:n koordinoima Tipaton

Lisätiedot

vastuulliseen anniskeluun

vastuulliseen anniskeluun 4/2005 SININAUHALIITON TIEDOTUSLEHTI KUVA: ANNIKA TREUTHARDT Ravintolapäällikkö Suvi Pihlajamäki asettaa Casa Toscanassa lapset etusijalle Eettinen ruokalista kouluttaa Lehtori Maarit Lavikainen: Ravintoloissa

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys r.y. Vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun vanhin edelleen toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

ADHD-liiton sopeutumisvalmennuskurssit. ja kesällä 2015 s. 17. Vuoden 2015 tuetut lomat s. 26. Adhd:n huomiointi suomalaisessa perusopetuksessa s.

ADHD-liiton sopeutumisvalmennuskurssit. ja kesällä 2015 s. 17. Vuoden 2015 tuetut lomat s. 26. Adhd:n huomiointi suomalaisessa perusopetuksessa s. ADHD-liiton jäsenlehti ADHD-liiton sopeutumisvalmennuskurssit keväällä ja kesällä 2015 s. 17 Vuoden 2015 tuetut lomat s. 26 Adhd:n huomiointi suomalaisessa perusopetuksessa s. 10 a d h d-liitto ry adhd-förbundet

Lisätiedot

Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto

Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto KUVA TIMO SJÖBLOM Yhdessä pärjäämme 2/2003 Ihmisen hätä säilynyt tsaarinvallasta tasavaltaan Luentomatkalla Pietarissa pyydettiin esittelemään

Lisätiedot

Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto

Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto 4/2002 TEKSTI JA KUVA PÄIVI STRANDÈN Naisten Sininauhaliitto - kristillisten päihdejärjestöjen keskusliitto talo toimii neutraalilla maaperällä Jyväskylässä toimintansa aloittanut Sininauhaliiton Naisten

Lisätiedot

Hiippakuntauutiset. Uusi piispa toivoo toimintakulttuurin päivittämistä. Miten siirtää hiljainen tieto uusille työntekijöille?

Hiippakuntauutiset. Uusi piispa toivoo toimintakulttuurin päivittämistä. Miten siirtää hiljainen tieto uusille työntekijöille? Hiippakuntauutiset HELSINKI 2/10 Uusi piispa toivoo toimintakulttuurin päivittämistä Miten siirtää hiljainen tieto uusille työntekijöille? Toimintakalenteri 2011 1 i r j a as k o L a jumala, Sinä kutsut

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

Pesäpuun. Pesäpuun kuulumiset. Sukulaissijaisperheet ovat keskivertoperheitä. Sukulaisesta sijaisvanhemmaksi. Sijaisvanhemmat tarvitsevat tukea arkeen

Pesäpuun. Pesäpuun kuulumiset. Sukulaissijaisperheet ovat keskivertoperheitä. Sukulaisesta sijaisvanhemmaksi. Sijaisvanhemmat tarvitsevat tukea arkeen Pesäpuun kuulumiset 2/2008 Sukulaissijaisperheet ovat keskivertoperheitä Sukulaisesta sijaisvanhemmaksi Sijaisvanhemmat tarvitsevat tukea arkeen PRIDE-valmennus kehitysvammatyön näkökulmasta Perhehoidon

Lisätiedot

Maaherra Rauno Saari Elämän etsijä Timo Lilja Päihdelääkäri Juha Kemppinen KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKOMAANITYÖ RY 1-2008

Maaherra Rauno Saari Elämän etsijä Timo Lilja Päihdelääkäri Juha Kemppinen KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKOMAANITYÖ RY 1-2008 Maaherra Rauno Saari Elämän etsijä Timo Lilja Päihdelääkäri Juha Kemppinen KRISTILLINEN ALKOHOLISTI- JA NARKOMAANITYÖ RY 1-2008 Maailmankuva säätelee tavan käsitellä rikkinäistä ihmistä Parhaillaan maassamme

Lisätiedot

JÄSENLEHTI 1/2014. Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

JÄSENLEHTI 1/2014. Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry JÄSENLEHTI 1/2014 Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 2 Puheenjohtajan palsta Puheenjohtajan tervehdys Vuosi on vaihtunut ja haasteellinen kevät 2014 edessä. Yhdistyksemme kevään ohjelmaa on

Lisätiedot

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

URHO UUSIA VÄYLIÄ MIEHILLE MIESSAKIT RY - JÄSENTIEDOTE - KEVÄT 2015

URHO UUSIA VÄYLIÄ MIEHILLE MIESSAKIT RY - JÄSENTIEDOTE - KEVÄT 2015 URHO UUSIA VÄYLIÄ MIEHILLE MIESSAKIT RY - JÄSENTIEDOTE - KEVÄT 2015 MIESSAKIT RY JÄSENTIEDOTE KEVÄT 2015 TÄSSÄ NUMEROSSA Tasavallan presidentin tervehdys 3 Miessakit ry 20-vuotta 4 Erosta Elossa koulutuksia

Lisätiedot

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN OVIA OMAISHOITAJUUTEEN Käsikirja Ovet-omaishoitajavalmennuksen järjestäjille Sandra Gehring Malla Heino Merja Kaivolainen Maria Malmi Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 2012 1 OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

Lisätiedot

7. 2012. Positiivinen elämänasenne auttaa Psykogeriatrinen osasto Viljankukka Mielenterveyteen liittyvät projektit esittelyssä. Teema: mielenterveys

7. 2012. Positiivinen elämänasenne auttaa Psykogeriatrinen osasto Viljankukka Mielenterveyteen liittyvät projektit esittelyssä. Teema: mielenterveys 7. 2012 Positiivinen elämänasenne auttaa Psykogeriatrinen osasto Viljankukka Mielenterveyteen liittyvät projektit esittelyssä Teema: mielenterveys Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Minimaalit

Lisätiedot

Neuvonta puhelin. Syömishäiriö liitto- Toivomme, Tässä numerossa

Neuvonta puhelin. Syömishäiriö liitto- Toivomme, Tässä numerossa Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n jäsen ja tiedotuslehti 3/2011 Tässä numerossa Toivomme, että SYLILLINEN herättää ajatuksia ja rakentavaa keskustelua. Syömishäiriö liitto- -SYLI ry toivottaa jäsenille, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI. - Onneksi on omaishoitaja -

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI. - Onneksi on omaishoitaja - Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI - Onneksi on omaishoitaja - Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Savilahdenkatu 18 A 4, 50100 Mikkeli Avoinna arkisin 9-15 p. 0400-802

Lisätiedot