Kainuun Liikunta on maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis-, yhteistyö- ja palvelujärjestö.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kainuun Liikunta on maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis-, yhteistyö- ja palvelujärjestö."

Transkriptio

1 Kainuun Liikunta ry

2 -

3 SISÄLLYS KAINUUN LIIKUNTA Yleistä... 4 Strategia... 4 Arvot... 4 Missio, toiminta-ajatus... 4 Visio, tahtotila... 4 Toimintatapa... 4 Painopistealueet... 5 Kainuun Liikunnan yhteistyö- ja toimijaverkosto... 5 HALLINTO Jäsenkokoukset... 6 Hallitus... 6 Puheenjohtajisto... 6 Henkilöstö... 6 Toimisto... 7 VALTAKUNNALLISET PÄÄVALINNAT Liikunnan ja urheilun Visio2020n toteuttaminen... 8 Valo ry... 8 Alueiden yhteinen johtamisjärjestalmä... 9 Urpo MAAKUNNALLISET PÄÄVALINNAT Kainuun Liikunnan strategia Liikunta Kainuun maakuntaohjelmassa Kuntayhteistyö Yhteistyö Vuokatin Urheiluopiston kanssa Kainuun Urheilugaala TERVEYSLIIKUNTA Tavoitteet...12 Kunnossa Kaiken Ikää Virtuaaliset liikuntapalvelut maaseudun palvelukeskuksissa Työhyvinvointipalvelut Terveysliikunnan koulutukset Tapahtumat ja koulutuspäivät SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN, URHEILIJAN POLKU Tavoitteet Valtakunnallinen 1. tason valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK) Lajien ja seurojen yhteistyö Seurakehittäminen Pienseurojen kehittäminen Seuratoiminnan taloudellinen tuki Kalottiurheilu LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN LIIKUNTA Tavoitteet Lasten ja nuorten liikuntaohjelma sekä Liikkuva koulu-hanke Perheliikunta ja vanhempien kohtaaminen Lasten liikuttajien osaamisen lisääminen Nuorten liikunta-aktiivisuuden lisääminen LIIKUNTAMATKAILU Massatapahtumat Yhteistyö muiden tapahtumien kanssa ANSIOMERKIT TALOUS

4 KAINUUN LIIKUNTA RY Yleistä Kainuun Liikunta on maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis-, yhteistyö- ja palvelujärjestö. Sen jäseniä ovat Kainuun kunnat ja urheiluseurat, useat maakunnalliset liikunta- ja kansanterveysjärjestöt sekä oppilaitokset. Kainuun Liikunnan toiminta-alueen muodostaa Kainuun maakunta; sen yhdeksän kuntaa (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi ja Vaala). Strategia Kainuun Liikunta ry:n nykyinen strategia on laadittu vuonna 2005 ja se päättyy vuoden 2012 lopussa. Sen päävalinnat ovat valtaosin v laaditun ensimmäisen strategian linjausten mukaisia. Nopeat toimintaympäristön muutokset ovat johtaneet kuitenkin painopistealueiden asettamiseen uuteen tärkeysjärjestykseen ja tasa-arvon nostamiseen yhdeksi Kainuun Liikunnan kantavaksi arvoksi. Uuden strategian laatiminen on käynnistetty, mutta mm. liikunnan järjestörakenteen muutoksista johtuen sen hyväksyminen on lykätty vuoden 2013 kevätkokoukseen. Arvot kainuulaisten hyvinvointi yhteistyö ja yhteisöllisyys tasa-arvo Missio, toiminta-ajatus Kainuun Liikunta ry:n toiminta-ajatuksena on kainuulaisten hyvinvoinnin edistäminen liikunnan avulla sekä urheilu- ja liikuntakulttuurin elinvoimaisuuden ja monipuolisuuden varmistaminen Kainuussa. Visio, tahtotila AKTIIVINEN HYVINVOIVA KAINUU Liikunta toimii koko Kainuun hyvinvoinnin ja kehityksen resurssina ja on maakunnan suurimpia vetovoimatekijöitä. Kainuulaisten hyvinvointi perustuu omaan vastuuseen terveydestä, mitä tukee tasa-arvoinen liikunnan peruspalvelujen saatavuus Toimintatapa Kainuun Liikunnan toimintatapana on aktiivinen yhteistyö ja kumppanuus kaikkien liikunta- ja urheilu-organisaatioiden sekä sidosryhmien kanssa. Erityisesti tiivistä yhteistyö on omien jäsenyhteisöjen (urheiluseurat, kunnat, oppilaitokset, kansanterveysjärjestöt, lajiliitot / alueorganisaatiot), Kainuun Liiton ja ja sote-yhtymän, Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Valo ry:n kanssa. Toiminnan tulokset tehdään laajan yhteistyöverkoston avulla, jossa Kainuun Liikunta on aktiivinen toimija, aloitteellinen sidosryhmien yhdistäjä, tiedon välittäjä ja edunvalvoja liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Kaikessa toiminnassa noudatetaan liikunnan ja urheilun eettisiä periaatteita (Reilu Peli)

5 Painopistealueet Terveysliikunnan kehittäminen Urheiluseuratoiminnan tukeminen ja kehittäminen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Liikuntamatkailun kehittäminen Kainuun Liikunnan yhteistyö ja toimijaverkosto Aluejärjestöt Kainuun Liitto, SOTE Seurat Kunnat Urheiluopisto akatemia Valo ry Järjestöt yhdistykset Kainuun Liikunta AMK, KAO Koulut, päiväkodit STM OKM ELY AVI Media - 5 -

6 HALLINTO Jäsenkokoukset Kevätkokous Toukokuu Ristijärvi Syyskokous Marraskuu Kajaani Hallitus Kainuun Liikuntaa johtaa hallitus, jonka valitsee yhdistyksen syyskokous. Hallitus kokoontuu 5-8 kertaa vuodessa. Hallituksen esittelijänä toimii toiminnanjohtaja. Puheenjohtajisto Hallituksen apuna toimii puheenjohtajisto, jonka muodostavat yhdistyksen puheenjohtaja, kolme varapuheenjohtajaa ja toiminnanjohtaja. Puheenjohtajisto kokoontuu tarpeen mukaan. Henkilöstö Kainuun Liikunnan henkilöstö osallistuu yhteisten tavoitteiden asettamiseen ja edistää aktiivisella ja osaavalla panoksellaan toiminnan tavoitteiden saavuttamista. Henkilöstön työhyvinvointi on tärkeässä asemassa. Työhyvinvoinnin osa-alueita ovat johtaminen, osaaminen, motivaatio, terveys ja työyhteisön toimivuus ja elämäntilanne. Rakentava palaute, oikeudenmukaisuus ja mahdollisuus vaikuttaa oman työn tekemiseen luovat työhyvinvoinnin perustaa. Toimintavuoden aikana kehitetään erityisesti tiimityöskentelyä ja osittaista tehtävien kiertoa. Vakinaisessa työsuhteessa on 8 henkilöä ja lisäksi hanketyöntekijöitä määräaikaisessa työsuhteessa. Harjoittelupaikkoja tarjotaan 6-8 opiskelijalle, joista valtaosa on Kajaanin Ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Henkilöstön työterveyshuollosta vastaa Suomen Terveystalo. Henkilöstöllä on liikuntaetu ja lisäksi pyritään järjestämään vuosittain 2 liikuntailtapäivää. Täydennyskoulutuksesta sovitaan tapauskohtaisesti

7 Toimisto Kainuun Liikunnan aluetoimisto sijaitsee Kajaanissa, Kisatie 28. Kainuun Liikunta tarjoaa edullisesti jäsenyhteisöilleen mm. seuraavia palveluita: Toimistopalvelut: Taloushallinto; kirjanpito, tilinpäätökset, laskutus Edunvalvonta Graafi set työt; kunniakirjat, kutsut, esitteet, käyntikortit, ilmoitukset Kopiointipalvelut; väri- ja mustavalkeakopiointi, vihko-, juliste- ym. erikoiskopioinnit Jäsenrekisterin ylläpito Ansiomerkit,mitalit Asiakaspalvelu; esim. jäsenkorttien ym. seuramateriaalin jakelu Kainuun Liikunnan toimistolta, ilmoittautumisten vastaanotto. Koulutus- ja kehittämispalvelut: Oman Seuran Analyysi ja muut kehittämisprosessit Toimihenkilö-, valmennus- ja ohjaajakoulutus (Nuori Suomi, Kunto, KKI) Seurojen jäsenkyselyt Päätoimisten palkkauksen ja seurojen kehittämistuen koordinointi Seura työnantajana-koulutukset (Yhteistyössä Työhön Kutsu - hankkeen kanssa) Sporttisaitti - seurojen kotisivupalvelu Kokoustilat Jäsenyhteisöt saavat veloituksetta käyttää Kainuun Liikunnan toimistolla olevia kokoustiloja

8 VALTAKUNNALLISET PÄÄVALINNAT Liikunnan ja urheilun Visio2020 toteuttaminen Suomalaisen liikunnan ja urheilun Visio2020 linjattiin SLU ry:n kevätkokouksessa Visio2020 kiteytyy sanoihin Olemme maailman liikkuvin urheilukansa Visio2020 tarkoittaa: liikunta ja urheilu ovat elämäntapa liikkuminen on keskeinen osa lapsuutta ja nuoruutta liikunta ja urheilu ovat merkittävimmät hyvinvoinnin edistäjät suomalainen huippu-urheilu on innostavaa ja kansainvälisesti menestyvää yhteinen tekeminen on kilpailuetumme Osana vision toteuttamista SLU- yhteisö päätti yhden yhteisen järjestön perustamisesta Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry, Nuori Suomi ry, Kuntoliikuntaliitto ry ja Suomen Olympiakomitea ry perustivat 18. kesäkuuta 2012 uuden liikunnan kattojärjestön, joka sai nimekseen Uusi Liikuntajärjestö ry. Toiminnan tarkoituksena on edistää koko elämänkulkua koskevaa liikuntaa ja urheilua, arjen fyysisestä aktiivisuudesta terävimpään huippu-urheiluun sekä vahvistaa liikunnan kansalaistoimintaa. Nimikilpailun tuloksena järjestön viralliseksi nimeksi valittiin Valo (Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry). Kainuun Liikunta toteuttaa visiota sekä toteuttamalla yhteisesti sovittuja valtakunnallisia valintoja että oman maakunnan tarpeista syntyneitä kehittämistehtäviä. Valo ry Liikunnan ja urheilun uuden yhteisen järjestön strategia hyväksytään vuoden 2012 lopussa. Vuosi 2013 on toiminnan käynnistämisvuosi. Järjestön säännöt hyväksytään keväällä 2013, jonka jälkeen voi hakeutua jäseneksi. Järjestön organisaatio rakentuu alkuvuoden aikana. Visio Olemme maailman liikkuvin urheilukansa Toiminta-ajatus Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhdistävä voima. Päävalinnat Arvostus ja resurssit 2. Menestyvä urheilu 3. Liikunnallinen elämäntapa 4. Yhdistävät palvelut yhteisön sisäisenä valintana Kainuun Liikunta osallistuu aktiivisesti ohjelmien toteuttamiseen järjestön kanssa tehtävien sopimusten mukaisesti

9 Alueiden yhteinen johtamisjärjestelmä SLU alueet ja SLU päättivät keväällä yhteisen johtamisjärjestelmän periaatteista ja sen käyttöön ottamisesta. Alueiden ja valtakunnallisten toimijoiden välille halutaan saada vahvempi päätöksenteko, ammattimaisempi valmistelu sekä toimivampi johtamisen ja päätöksenteon järjestelmä. Vuoden 2013 alusta alkaen valtakunnan tasolla johtamisjärjestelmästä vastaa Valo ry. Johtamisjärjestelmä perustuu yhteiseen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Aluejärjestöt: Yhteinen toimintatapa ja ohjautuminen VISIO 2020 Olemme maailman liikkuvin urheilukansa Valtakunnalliset toimijat: Julkinen valta ja järjestöt PALVELUT PALVELUT Aluejärjestöt: yhteinen tahtotila ja linjaukset SOPIMUKSELLI-SUUS SOPIMUKSELLISU US PALVELUT PALVELUT PALVELUT Maakunnalliset sidosryhmät: lajien alue- organisaatiot, maakuntaliitot, ELY-keskukset, AVIT, media yhdistykset, yritykset, jne. PALVELUT Kysyntä Kainuun Liikunnan tahtotila ja strategia OHJAUTU- MINEN SOPIMUKSELLI-SUUS JA YHTEISET PÄÄTÖKSET OHJAUTU- MINEN Odotukset PALVELUT Maakunnalliset sidosryhmät: lajien alue-organisaatiot, maakuntaliitot, ELY-keskukset, AVIT, media yhdistykset, yritykset, jne. Paikallistaso: Urheiluseurat, kunnat ja muut paikallistason organisaatiot myös yksittäiset kuntalaiset, päättäjät - 9 -

10 URPO Uusia resursseja paikallistason onnistumiseksi hanke eli URPO hanke on kaikkien alueiden yhteisesti rahoittama ja aluejohtoryhmän kautta ohjaama hanke. URPO- hanke jatkaa nykyisillä päätöksillä asti. Jatkopäätöksiin vaikuttaa Valo ry:n organisoituminen kevään aikana mm. suhteessa aluetoimintaan ja siksi alkuvuoden aikana käydään keskustelut mahdollisista jatkotarpeista. URPO hankkeen sisällöksi tarkentuu alueiden yhteinen valmistelutyö, alueiden yhteinen varainhankinta sekä kansallisen ja kansainvälisen EU -hanketoiminnan edistäminen. Hanketoiminnassa tavoitellaan alueiden yhteisiä hankkeita, mutta myös aluekohtaisissa hankkeissa URPO hankkeen erityisavustaja auttaa. Alueilla on yhteisinä yhteistyökumppaneina tällä hetkellä Veikkaus ja S hotellit ja uusia, yhteisiä kumppanuuksia haetaan. Yhteisissä asioissa korostuvat alueiden ja aluejohtoryhmän avustaminen erilaisten valmistelutehtävien ja alueraporttien kautta

11 MAAKUNNALLISET PÄÄVALINNAT Kainuun Liikunnan strategia Ennakointi edessä olevien sekä liikunnassa ja urheilussa että kunnissa ja maakunnassa tapahtuvien rakennemuutosten vaikutuksiin linjaa myös Kainuun Liikunnan tulevaisuuden toimintaa. Tästä syystä uuden strategian laatimista on lykätty toukokuuhun 2013, jolloin mm. jäsenyys uudessa liikuntajärjestössä ja järjestön toimintaperiaatteet ovat selvinneet. Käydyissä suunnittelupalavereissa on todettu että Kainuun Liikunta ry:n perustehtävänä säilyy kainuulaisten hyvinvoinnin edistäminen liikunnan avulla sekä urheilu- ja liikuntakulttuurin elinvoimaisuuden ja monipuolisuuden varmistaminen ja kehittäminen Kainuussa. Maakunnan tarpeista ohjautuva toiminta säilyy kantavana periaatteena, mutta sitä täydentävät yhteisesti sovittujen valtakunnallisten valintojen ja ohjelmien toteuttaminen. Ns. toimialanimikkeitä ja painopisteitä muutetaan vastaamaan sekä uuden järjestön että Opetus- ja kulttuuriministeriön linjauksia. Liikunta Kainuun maakuntaohjelmassa Kainuun seuraava maakuntaohjelma laaditaan vuoden 2013 aikana. Kainuun Liikunta tavoittelee toiminnallaan liikunnalle entistä vahvempaa asemaa uudessa maakuntaohjelmassa. Mm. esillä olleet luonnokset tulevan EU-rakennerahastokauden sisällöistä tukevat näitä ponnisteluja. Tavoitteena on saada liikunta sisällöksi sekä ohjelman toimintalinjoihin (osaaminen, elinkeinot ja yrittäjyys, maaseutu, hyvinvointi ja toimintaympäristö) että etenkin Matkailu-kärkialan keskeiseksi painopisteeksi niin tapahtumien, matkailijoita ja kainuulaisia palvelevan liikuntainfran kuin omatoimisen liikunnan aktiviteettien kehittämiseksi ja markkinoimiseksi. Myös liikunnan ja urheilun itseisarvo mm. ilo, yhteisöllisyys ja saavutusten luoma itsetunto ovat maakuntaohjelmaa laadittaessa nostettava keskusteluun. Kuntayhteistyö Vuoden 2013 aikana on odotettavissa myös Kainuussa kuntaselvityksiä. Selvitysvaiheessa on tuotava selkeästi esille, kuinka liikuntatoimen palveluja on tarkoituksenmukaista tuottaa mahdollisissa uusissa rakenteissa tasa-arvoisten palvelujen takaamiseksi ja kuinka kuntien perimät sali ym maksut ja seura-avustukset määräytyvät. Keskeinen tavoite on saada liikuntapalvelut mukaan lakisääteisten hyvinvointikertomusten raportteihin ja toimenpidesuunnitelmiin Yhteistyö Vuokatin Urheiluopiston kanssa Syksyllä 2012 on käynnistetty neuvottelut Vuokatin Urheiluopiston kanssa yhteisesti tuotettujen palvelujen tarjoamisesta kainuulaisille. Keskeisimmiksi palveluiksi ovat nousseet seurapalvelut, yrityksille ja työyhteisölle tarjottavat työhyvinvointipalvelut sekä Vuokatin Urheiluopiston ja Vuokatin ympärivuotisten hiihtomahdollisuuksien markkinointi Keski-Eurooppaan kuntohiihtäjille osana Vuokatti Hiihdon markkinointia. Kainuun Urheilugaala Kainuun Urheilugaala järjestetään kolmannen kerran perjantaina 8.helmikuuta Kajaanissa. Gaalan tavoitteena on nostaa kainuulaisen urheilun arvoa ja arvostusta. Edellisvuosien tapaan jaetaan tunnustuksia sekä seuratoiminnalle että parhaille urheilijoille, saavutuksille ja vapaaehtoistoimijoille. Gaalassa jaetaan myös maakunnallinen Pohjolapalkinto Hyvälle Seuralle tunnustuksena moniarvoiselle ja laadukkaalle seuratyölle

12 TERVEYSLIIKUNTA Kainuun maakuntakokeilun käynnistämisen yhteydessä terveysliikunta ja etenkin prosessit kainuulaisten aktivoimiseksi liikunnalliseen elämäntapaan olivat tärkein yhteistyömuoto Kainuun maakunta-kuntayhtymän kanssa. Maakuntakokeilun päättyminen on aiheuttanut toimintaan katkoksen eikä esim. juuri hyväksytyn Iän iloinen Kainuu Ikääntymispoliittinen strategian toimenpideohjelmaan vuodelle 2013 suunniteltu Puolivälin pysäkki- neuvontaprosessi käynnisty. Maakunnallisesti kattavan ja tasa-arvoisen liikuntapalveluketjun palapeli on rakennettava uudelleen. Tavoitteet 1. Osana KKI-toimintaa vahvistamme kainuulaisten toimijatahojen verkostoitumista ja osaamista liian vähän liikkuvien aikuisten elämäntapamuutoksen edistämiseksi liikunta- ja ravitsemusneuvonnan sekä matalan kynnyksen ryhmätoiminnan keinoin. 2. Käynnistämme uuden liikuntajärjestön liikunnallisen elämäntavan edistäminenohjelman toimenpiteet Kainuussa. 3. Etsimme yhdessä kuntien, maakunnan liiton ja sote- yhtymän kanssa toimintamallin laajan maakunnallisen elämäntapaohjaus- ja ryhmäliikuntatoiminnan käynnistämiseksi viimeistään vuoden 2014 alussa. 4. Vakiinnutamme liikunnan olennaiseksi sisällöksi kuntien ja maakunnan hyvinvointikertomuksiin. 5. Käynnistämme Hyvinvointi HYRRÄ-hankkeen menetelmiin perustuvien liikunta-, kuntotestaus-, tyhy-päivä ym. työhyvinvointia tukevien palvelujen markkinoinnin ja toteutuksen työyhteisöille. Palveluja toteutetaan yhdessä Vuokatin Urheiluopiston ja palveluyritysten kanssa. 6. Vahvistamme kansalaistoimijoiden osaamista terveysliikunnan toteuttamisessa järjestämällä Liikuttaja- ja VOK I koulutuksia sekä teli-virikepäiviä kouluttajille. Kunnossa Kaiken Ikää Kainuun Liikunnan KKI- toiminnan kohderyhmänä ovat Kainuun kunnat ja niiden kautta aikuisväestön liikkuminen ja liikuttaminen. Kohderyhmänä ovat terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvat aikuiset. Erityishuomiona vuonna 2013 on elämäntapamuutokseen tehtävien kokonaisuuksien kehittäminen; inaktiivisten kohtaaminen, liian vähän liikkuvien miesten aktivoiminen sekä toimija-tahojen yhteistyön kehittäminen. Suomi Mies rekkakiertue Kainuun kunnissa Keväällä 2013 toteutetaan lähes koko maakunnan kattava testaus- ja neuvontakiertue. Tapahtumassa tehdään SuomiMies- kuntotesti, annetaan liikunta- ja ravitsemusneuvontaa ja kerrotaan kunnan liikuntapalveluista Paikkakunnat ovat ma Kuhmo, ti Vaala ja Paltamo, ke Kajaani, to Sotkamo ja pe Puolanka ja Suomussalmi

13 Liikkujan Apteekki Liikkujan Apteekki konseptia levitetään Kainuun apteekkeihin yhteistyössä kuntien liikuntavastaavien kanssa sekä paikallisten muiden toimijoiden kanssa. Hanke on KKIohjelman, Hengitysliiton, Suomen Apteekkariliiton sekä liikunnan aluejärjestöjen yhteistyössä toteuttama kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena on: Kehittää liikunnasta lisäarvo apteekkien jo olemassa oleviin palveluihin. Vahvistaa henkilökunnan tietotaitoa liikunnan merkityksestä, liikuntaan liittyvistä työkaluista ja paikkakunnan liikuntapalveluista, joiden pariin asiakkaita voi ohjata. Käytännön toimintoja mm. teema- ja testipäivät apteekeissa ja henkilökunnan koulutuspäivät sekä paikallisten liikuntapalveluiden esitteiden esillä olo apteekeissa. KKI-hankekilpailut Markkinoidaan KKI- hankekilpailuja etenkin kansalaistoimijoille; autetaan hankkeiden ideoinnissa ja suunnittelussa. Virtuaaliset liikuntapalvelut maaseudun palvelukeskuksissa Vuonna 2012 käynnistyneen VILIMA -hankkeen tavoitteena on pilotoida uusia virtuaalisia liikunnallisia toimintamalleja syrjäseudun palvelukeskuksiin Ruhtinansalmella, Moisiovaarassa ja Tipasojalla. Toimintakokonaisuuksia on ryhmäliikunta, henkilökohtainen liikunta- ja ravitsemusneuvonta, luennot /koulutukset sekä kotipalvelutoiminta. Toimintavuoden 2013 aikana tavoitteena on laajentaa ryhmäliikuntatarjontaa sekä henkilökohtaista neuvontaa palvelukeskusten lisäksi uusille kylille sekä kartoittaa mahdollisia toimijatahoja, jotka voisivat hyödyntää VILIMA -toimintamallia omalla sektorilla. Kartoitetaan erityisesti sellaiset kunnat ym. toimijat, joilla on käytössään ns. etäopetusjärjestelmä. Mahdollisille toimijoille järjestetään tarvittaessa aiheeseen liittyvää koulutusta

14 Työhyvinvointipalvelut Hyvinvointi Hyrrä - räätälöidyt yritysten hyvinvointi- ja liikuntapalvelut Hyvinvointi Hyrrä -hanke on alkanut ja päättyy Hankkeessa käynnistyy viimeinen toimintakausi, jonka aikana viedään työyhteisöjen prosessit päätökseen sekä tehdään hankkeen loppuarviointi. Hyvinvointi Hyrrä hanke on työyhteisöille ja pienyrittäjille suunnattu räätälöity liikunta- ja hyvinvointipalvelu, joka mittaa ja liikuttaa kattavasti kainuulaista työikäistä väestöä henkilön kuntotasoon tai asuinpaikkaan katsomatta. Konseptin avulla työnantaja pystyy tarjoamaan koko henkilöstölleen sopivan ja jokaisen henkilökohtaisen lähtötason huomioonottavan liikuntatyökalun. Hyvinvointi Hyrrä -hanke toteuttaa myös käytännön liikkumisen aktivointia järjestämällä muun muassa työhyvinvoinnin kehittämispäiviä (hyvinvointiluentoja ja liikuntapäiviä yksittäisille työyhteisöille sekä kaikille työyhteisöille yhteisiä). Hankkeen palveluiksi ovat muotoutuneet mm. seuraavat: Työyhteisön liikunta- hyvinvointitilanteen kartoitus Työyhteisön oma liikunta- ja hyvinvointisuunnitelma Kunto- ja terveysmittaukset 3 kertaa/1,5 vuotta - polkupyöräergometri-, Firstbeat-kuntotesti - kehonkoostumuksen analysointi - lihaskuntotestit - verensokerin-, kolesterolin- ja verenpaineen mittaukset Omaehtoista liikuntaa ja työilmapiirin kehittymistä tukevat toimenpiteet - yhteistyö työyhteisöjen ja paikallisten seurojen, yhdistysten sekä liikuntapalvelu yrittäjien välillä - Liikuttaja-koulutukset - tapahtumat Liikkumisen seuranta ja motivointi - henkilökohtainen liikuntaneuvonta - henkilökohtainen nettivalmennuspalvelu Ravitsemuksen ja painonhallinnan seuranta ja motivointi Kuntotestaukset Järjestetään erilaisia fyysisen kunnon- ja kehonkoostumuksenmittauksia niistä kiinnostuneille yksityisille henkilöille, työyhteisöille sekä jäsenseuroille. Kuntotestauksia voidaan järjestää ympäri maakuntaa liikkuvan testauskaluston avulla. Kuntotestausten tavoitteena on lisätä väestön tietoisuutta omasta kunnosta sekä sen vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin

15 Kuntoremontti Suunnitellaan ja käynnistetään yhteistyössä Vuokatin Urheiluopiston kanssa Kuntoremontti- toimintaa, jossa osa palveluista viedään suoraan yrityksen paikkakunnalle. Kuntoremontit on tarkoitus toteuttaa kevennettynä, jolloin työnantajan kustannukset jäävät pienemmäksi ja sitä kautta kiinnostus toimintaan kasvaa. Kuntoremontissa toteutetaan 1-2 jaksoa Vuokatin urheiluopistolla sekä 2-3 kuntotestauskertaa yrityksen/työyhteisön paikkakunnalla. Lisäksi palvelussa voidaan tarjota henkilökohtaista liikunta- ja ravitsemusneuvontaa. Tyhy- päivät Työhyvinvointia ylläpitävää toimintaa pyritään järjestämään kainuulaisille yrityksille ja työyhteisöille Tyhy-päivien avulla. Tyhy-päivien tarkoituksena on järjestää liikunnallista toimintaa yrityksen/työyhteisön toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti. Tyhy-päivät voidaan räätälöidä yhdessä yrityksen kanssa kuitenkin niin, että pääpaino sisällössä on liikunnallisen aktiivisuuden- ja hyvinvoinnin edistämisellä. Terveysliikunnan koulutukset Liikuttaja-koulutus Liikuttaja-koulutuksen tavoitteena on kouluttaa uusia toimijoita terveysliikuntaan. Vertaisohjaajille suunnattu Liikuttajakoulutus kestää (50h) johon kuuluu kolme perusosaa sekä kaksi vapaasti valittavaa lajiosaa. Urheiluseuroille ja muille seuratoimijoille järjestetään yhteistyössä seurakehittäjien kanssa valmentaja- ja ohjaajakoulutuksia (VOK). Liikuttajille ja vertaisohjaajille järjestetään terveysliikunnan koulutus- ja ideapäiviä. Aktiivisen työpaikan sertifikaatti Henkilöstön liikuntaohjelman sertifi oinnilla yritys ja työpaikka löytävät oikeanlaiset toimintatavat henkilöstöliikuntaan. Liikuntaohjelma analysoidaan käymällä läpi yhdeksän osa-alueen kokonaisuus. Niiden avulla kartoitetaan johdon roolia, liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi tehtyjä investointeja sekä liikuntaohjelman vaikuttavuutta ja tuloksia. Sertifi oitu yritys tai sen yksikkö saa arvion henkilöstöliikunnan nykytilasta ja toimivuudesta sekä ohjeet ja suositukset liikuntaohjelmalleen. Hyödyntämällä sertifi kaatin tulokset ja kehitysehdotukset, yritys pystyy edistämään entistä tehokkaammin henkilöstönsä terveyttä edistävää liikuntaa. Tapahtumat ja koulutuspäivät KKI-päivät Turussa Vuokatti Hiihto Ikäihmisten Kunnon Kevätpäivä ti Suomussalmella Kajaani Street Run Suomimies rekkakiertue: ma Kuhmo, ti Vaala ja Paltamo, ke Kajaani, to Sotkamo ja pe Puolanka ja Suomussalmi Kunnon Laiva Vuokatti MTB Lost In Kajaani Vuokatin Vaellus Liikuntaneuvonnan koulutuspäivä syksyllä Liikuttajien ja vertaisohjaajien virikepäiviä yhteistyössä Kajaanin AMK:n kanssa

16 SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN, URHEILIJAN POLKU Kainuulaisen seuratoiminnan elinvoimaisuus on tärkeä asia kainuulaisten hyvinvoinnissa. Kainuulaiset seurat liikuttavat jäsenensä lisäksi ison joukon kainuulaisia tapahtumissaan ym avoimessa toiminnassaan. Seurojen ja seuratoiminnan polarisoituminen luo uhkan seuratoiminnan elinvoimaisuudelle. Puolet kainuulaisista seuroista on pieniä seuroja. Kolmannes seuroista on pienehköjä ja n. 15 % on kooltaan keskisuurta. Suuria seuroja on Kainuussa kaksi. Tämä osaltaan tarkoittaa, että taloudelliset ja fyysiset mahdollisuudet toiminnan kehittämiseen useilla seuroilla ovat vähäiset. Panostaminen seuratoiminnan laatuun on vaihtoehto lisätä seuratoiminnan elinvoimaisuutta. Seuratoiminnan laatua voidaan kehittää lisäämällä seuratoimijoiden, hallituksen jäsenten, ohjaajien ja valmentajien osaamista. Monissa tapauksissa tämä tarkoittaa satsaamista seuratoimijoiden, hallituksen jäsenten, ohjaajien ja valmentajien kouluttamiseen. Kainuun Liikunta haluaa olla tukemassa laadukasta seuratyötä koko Kainuussa. Tavoitteet Päätavoitteena on osaamisen lisääminen urheiluseuroissa. Tavoite on jaettu kolmeen osatavoitteeseen: 1.Valmentaja- ja ohjaajaosaaminen Juurrutamme valtakunnallinen 1. tason valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen Kainuuseen. Tavoitteena on urheiluseurojen valmentajien osaamisen lisääminen ja valmentajien määrän kasvu. 2. Seuratoimintaosaaminen Seuratoiminnan kehittäminen ja laajentaminen vaatii uusia toimijoita monelle toiminnan osa- alueelle urheiluseuroissa. Toteutamme yhteistyössä Valo ry:n kanssa urheiluseuratoimijoiden toimihenkilökoulutusta, koordinoimme ja toteutamme seurakehittämisprosesseja. LiiKe-hankkeen avulla kehitämme liikuntaseurojen ja muiden liikuntaa tarjoavien yhdistysten toimintaa ja liikuntapalveluita Oulujärvi Leaderin toiminta-alueen kunnissa. 3. Seuratoiminnan taloudellinen tuki Seuratoiminta tarvitsee taloudellista tukea työntekijöiden palkkaukseen ja muuhun seuratoimintaan. Tavoitteenamme on v olla seurojen tukena siten, että seurat hyödyntävät käytössä olevat seuratoiminnan taloudelliset tuet toimintansa kehittämiseksi

17 Valtakunnallinen 1. tason valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK) Alueet ja lajiliitot yhdessä Olympiakomitean osaamisyksikön kanssa toteuttavat uuden 1.tason valmentajakoulutuksen valtakunnallisesti vuoden 2013 alusta alkaen. Kainuun Liikunta on ollut vahvasti mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa 1.tason valmentajaja ohjaajakoulutuksen uudistamista. Uudistuksen tavoitteena on tuoda koulutus lähelle koulutettavaa ja moninkertaistaa valmentajakoulutuksiin osallistujien määrät. Koulutuksen toteutusmalli sisältää kaikille lajeille yhteisen osion 35 tuntia, oppimistehtävät 15 tuntia ja lajiopinnot lajin tavoitteiden mukaisesti. Lajien ja seurojen yhteistyön kehittäminen Kainuun Liikunta on ollut vahvasti mukana suunnittelemassa Kasva Urheilijaksi - leirejä kainuulaisille nuorille urheilijan aluille. Leirien suunnittelu ja toteutus on tehty yhteistyönä Kainuun Liikunnan, Vuokatti Urheiluakatemian, Vuokatin Urheiluopiston ja kainuulaisten seurojen kesken. Vuosina tapahtuvaan pilottileiritykseen osallistuu 40 nuorta viidestä kainuulaisesta seurasta ja viidestä lajista. Leiri koostuu kolmesta kahden päivän leiristä. Leireillä ei toteuteta lajiharjoituksia. Kasva Urheilijaksi- leirejä tullaan laajentamaan kaudesta alkaen. Yhteistyö lajien piirijärjestöjen kanssa tulee tiivistymään mm. valmentajakoulutuksen ja leirityksen osalta. Seurakehittäminen Uusi seurakohtainen seurakehittämisprosessi Kainuun Liikunta yhdessä muiden alueiden ja Uuden järjestön kanssa tulevat kehittämään seurakohtaisen seurakehittämisprosessin. Prosessi sisältää neljä tapaamista seuran hallituksen kanssa vuoden aikana. Kehittämisprosessi lähtee liikkeelle toimintaympäristön ja seuran nykytilan kartoittamisella. Tämän analyysin pohjalta räätälöidään seuratapaamiset. Tapaamisten lisäksi seurakehittämisprosessiin kuuluu seurakohtainen kehittämistehtävä, jonka seuran hallitus on valinnut. Uudet seurapuu-koulutukset Seuratoiminnan kehittäminen ja laajentaminen vaatii uusia toimijoita monelle toiminnan eri osa alueelle urheiluseuroissa. Uusi järjestö yhdessä Liikunnan aluejärjestöjen kanssa tullee uudistamaan vuonna 2013 seurapuukoulutukset. Koulutukset koskevat seuran hallintoa, vapaaehtoisten rekrytointia, seurajohtamista, seuran taloutta ja seura-analyyseja. Näillä uusilla toimihenkilökoulutuksella pyritään myös Kainuun alueella vastaamaan urheiluseuratoimijoiden rekrytoimiseen ja toiminnan kehittämiseen

18 Räätälöidyt seuran hallinnon koulutukset Kainuun Liikunta tarjoaa seuroille räätälöityjä koulutuksia seuran hallinnosta ja seurakehittämisestä. Koulutuksia aiheita voivat olla mm. Webropol-kyselyt seuran nykytilasta ja kehittämistarpeista, talous, hallinto, viestintä, toimintakäsikirja, valmennusjärjestelmän kehittäminen, verotus, yleishyödyllisyys, tapahtuman järjestäminen ja markkinointi. Pienseurojen seuratoiminnan kehittäminen LiiKe-hankkeen tarkoituksena on kehittää liikuntaseurojen ja muiden liikuntaa tarjoavien yhdistysten toimintaa ja liikuntapalveluita Oulujärvi Leader- toiminta-alueen kunnissa ja näin lisätä maaseudun elinvoimaisuutta lisääntyneen toiminnan kautta. Hankkeen tavoitteena on kiinnittää 20 seuraa/ liikuntaa järjestävää yhdistystä kehittämään omaa toimintaa ja saada yli 400 osallistujaa kehittämistoimenpiteisiin. Seuroille ja liikuntaa tarjoaville yhdistyksille räätälöidään oma kehittämissuunnitelma. Kehittämistilaisuudet järjestetään kehittämissuunnitelmien pohjalta paikallisesti. Kehittämistilaisuudet ovat avoimia tapahtumia kaikille kiinnostuneille. Seuratoiminnan taloudellinen tuki OKM:n Seuratuki Valtakunnallinen Seuratuki suunnataan seuratoiminnan laadun parantamiseen, uusien vapaaehtoistoimijoiden rekrytoimiseen, lasten ja nuorten liikunnan sekä aikuisten terveysliikunnan edistämiseen. Seuratuki jaetaan toiminnalliseen tukeen ja päätoimisen palkkaustukeen. Vuonna 2012 Kainuulaiset seurat saivat yli euroa toiminnallista tukea. Kainuun Liikunta auttaa seuroja hakuvaiheessa infotilaisuuksien, koulutusten ja seurakohtaisen konsultoinnin avulla. KKI- toiminta Kunnossa kaiken ikää -ohjelman paikallishankkeita on vuosien mittaan syntynyt eri puolille Suomea yli 800. Hankkeiden tavoitteena on madaltaa yli 40-vuotiaiden kynnystä liikuntaharrastuksen aloittamiseen tarjoamalla heille esimerkiksi säännöllistä, ohjattua ryhmäliikuntaa, eri lajien starttikursseja tai ohjaajien koulutusta. Paikallishankkeet voivat hakea taloudellista tukea toimintaansa KKI-ohjelmalta. Hanketuella kannustetaan huomioimaan KKI-ohjelman tärkeitä painopistealueita. Pohjola-palkinto ja vuoden parhaiden saavutusten palkitseminen Edellisvuosien tapaan jaetaan tunnustuksia sekä seuratoiminnalle että parhaille urheilijoille, saavutuksille ja vapaaehtoistoimijoille. Pohjola-palkinto Hyvälle Seuralle on vuosittain jaettava valtakunnallinen ja maakunnallinen tunnustuspalkinto moniarvoiselle ja laadukkaalle seuratyölle. Kainuun Liikunnan omat tunnustukset jaetaan vuosittain Kainuun Urheilugaalassa

19 Muu taloudellinen yhteistyö Kainuun Liikunta järjestää vuosittain useita tapahtumia yhteistyössä jäsenseurojensa kanssa. Tapahtumayhteistyöstä on mahdollista saada talkookorvauksia seuroille. Kainuun Liikunnan hanketoiminnan osatoteutus tai seurojen kanssa toteutetut yhteistyöhankkeet ovat mahdollisuuksia seuratoiminnan kehittämiseksi. Kalottiurheilu Kainuun Liikunta on mukana kehittämässä kansainvälistä urheilua Barentsurheilun kautta. Barentsurheilua viedään eteenpäin neljässä kalottialueen maassa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä. Vuosittain kilpailuvaihtoa on pidetty yllä lajissa. Venäjä osallistuu nykyisin vuosittain 6-8 lajiin. Kalottiurheilu ry:n jäseninä ovat Kainuun Liikunta ry, Lapin Liikunta ry ja Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry. Barentsurheilu uudistuu vuodesta 2013 alkaen. Barentsurheilu sai EU:lta hankerahoitusta Barents Gamesien järjestämiseen. Nykyisin erillään järjestetyt lajien kisat kootaan yhteen vuorovuosin järjestettäviksi talvi- ja kesäkisoiksi. Vuonna 2013 järjestetään esikesäkisat, vuonna 2014 talvikisat ja vuonna 2015 kesäkisat Suomessa. Kainuun Liikunta osallistuu Barents Gamesien järjestämiseen omalla panoksellaan

20 LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN LIIKUNTA Lasten liikunnan toimialan keskeisenä tavoitteena on edistää lasten ja nuorten päivittäistä liikkumista yhdessä eri keinoin paikallisten toimijoiden kanssa. Keskeisinä tekemisen ja yhteistyön kohteina ovat valtakunnallisesti yhteisesti sovitut valinnat: vaikuttaminen vanhempien liikuntatietoisuuteen ja -käyttäytymiseen sekä koulupäivän liikunnallistaminen. Tavoitteet 1. Toteutamme Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa valtakunnallista Lasten ja nuorten liikuntaohjelmaa sekä Liikkuva koulu -hanketta Valo ry:n kanssa sovittujen toimintaperiaatteiden mukaisesti. Parannamme perheiden ja vanhempien liikuntatietoisuutta ja liikuntakäyttäytymistä erilaisten kohtaamisten kuten vanhempainiltojen, tapahtumien ja kampanjoiden kautta. 2. Tarjoamme laadukkaita koulutus- ja kehittämispalveluita liikunnan parissa toimiville. 3. Toimimme alueellisena lasten ja nuorten liikunnan kehittäjänä ja koordinaattorina yhteistyössä kasvatusalan ammattilaisten, kunnan eri toimijoiden sekä seurojen ja yhdistysten kanssa. Lasten ja nuorten liikuntaohjelma sekä Liikkuva koulu -hanke Lasten ja nuorten liikuntaohjelman sekä Liikkuva koulu -hankkeen painopisteenä on koulupäivän liikunnallistaminen ja siihen liittyvät toimenpiteet. Keskeisinä sisältöinä ovat: Koulujen välituntitoiminnan edistäminen. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ja koulun kerhotoiminnan laadun kehittäminen lasten päivittäisen liikunnan näkökulmasta. Tarjoamme kouluille tukea toimintaympäristön ja -tapojen kehittämiseen sekä liikkumista edistäviä malleja ja keinoja. Tarjoamme myös varhaiskasvattajille tukea lasten liikkumisen edistämiseen. Tarkka toimenpideohjelma sovitaan vuoden 2013 alussa ja uusi valtakunnallinen ohjelma käynnistyy syksyllä

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 - SISÄLLYS Kainuun Liikunta Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6 Arvostus ja Resurssit Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 Liikunnallinen Elämäntapa Lasten, nuorten ja perheiden

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 VISIO Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020. Kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä MISSIO Suomen Karateliitto on

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

Kainuun Liikunta on maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis-, yhteistyö- ja palvelujärjestö.

Kainuun Liikunta on maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis-, yhteistyö- ja palvelujärjestö. Kainuun Liikunta ry - SISÄLLYS KAINUUN LIIKUNTA Yleistä... 4 Strategia... 4 Arvot... 4 Missio, toiminta-ajatus... 4 Visio, tahtotila... 4 Toimintatapa... 4 Painopistealueet... 5 Kainuun Liikunnan yhteistyö-

Lisätiedot

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot

LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013

LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013 LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013 TUL:n 28. liittokokous 18-19.5.2013 Kemi Käsiteltyjä asioita: Liikuntapoliittinen ohjelma-asiakirja Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusraportti Liiton sääntö-ja päätöksentekorakenne,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 a t n u k i i l n #kainuu ä ä t s i d h y a #liikunt SISÄLLYS Kainuun Liikunta Yleistä... 3 Strategia 2013-2017... 3 Hallinto... 5 Arvostus ja Resurssit Valtakunnallinen yhteistyö...

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020

Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 VALON PELIAJATUS MAALIT Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua liikunnasta ja urheilusta Liikkumisesta ja urheilusta elinvoimaa nuoren ja aikuisen arkeen

Lisätiedot

Seurakehittäjien tapaaminen

Seurakehittäjien tapaaminen Seurakehittäjien tapaaminen Vantaalla ma 19.1.2015 niina.markkanen@pohjois-savonliikunta.fi gsm: 050-322 3971 Yhteistyö Osaaminen Seuralähtöisyys Puheenvuoron sisällöt: 1. SEKE-hankkeen kuvaus 2. Yhteistyössä

Lisätiedot

Kainuun Liikunta ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Kainuun Liikunta ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kainuun Liikunta ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 - SISÄLLYS KAINUUN LIIKUNTA Yleistä... 4 Strategia... 4 Arvot... 4 Missio, toiminta-ajatus... 4 Visio, tahtotila... 4 Toimintatapa... 4 Painopistealueet...

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDENT LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Perusasteen

Lisätiedot

Liikuntajärjestö työhyvinvointipalveluiden keskiössä. Mikko Ikävalko Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry

Liikuntajärjestö työhyvinvointipalveluiden keskiössä. Mikko Ikävalko Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry Liikuntajärjestö työhyvinvointipalveluiden keskiössä Mikko Ikävalko EteläKarjalan Liikunta ja Urheilu ry 15 64vuotiaiden suomalaisten fyysisen aktiivisuuden toteutuminen suhteessa suosituksiiin (%) Vain

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU)

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Tehtävä LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais- Suomessa. Liikutamme lapsia ja aikuisia tapahtumissa ja leireillä. Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä,

Lisätiedot

Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS

Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taustaa SVUL / Lajiliitot -> C, B, A järjestelmä (yleis- / lajiosa) 1990 luvun alun järjestömurros 5 -portainen yleiseurooppalainen koulutusjärjestelmä

Lisätiedot

Yleistä Strategia Hallinto Valtakunnallinen yhteistyö Maakunnallinen yhteistyö... 7

Yleistä Strategia Hallinto Valtakunnallinen yhteistyö Maakunnallinen yhteistyö... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 SISÄLLYS Kainuun Liikunta Yleistä... 3 Strategia 2013-2017... 3 Hallinto... 5 Arvostus ja Resurssit Valtakunnallinen yhteistyö... 6 Maakunnallinen yhteistyö... 7 Liikunnallinen

Lisätiedot

Kannustaa. Kehittää. Kouluttaa

Kannustaa. Kehittää. Kouluttaa Kannustaa Kehittää Kouluttaa Perustettu 3.12.1994 Maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis, yhteistyö ja palvelujärjestö. Jäseninä ovat Kainuun kunnat, valtaosa urheiluseuroista monia maakunnalliset

Lisätiedot

LIIKU TERVEEMMÄKSI NEUVOTTELUKUNTA. Liikunnallinen elämäntapa Valossa. Matleena Livson 17.9.2013

LIIKU TERVEEMMÄKSI NEUVOTTELUKUNTA. Liikunnallinen elämäntapa Valossa. Matleena Livson 17.9.2013 LIIKU TERVEEMMÄKSI NEUVOTTELUKUNTA Liikunnallinen elämäntapa Valossa Matleena Livson 17.9.2013 Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 VALON PELIAJATUS MAALIT Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET

VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET Kuva 1. Mahdollisuus ja tuki huipulle pyrkimiseen Mahdollisuus harrastaa ja kilpailla seuroissa Mahdollisimman paljon liikettä eri muodoissa Laadukasta

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

Virtaa ja elinvoimaaseuroihin (VIRE) kehittämishanke 1.9.2015-31.12.2017

Virtaa ja elinvoimaaseuroihin (VIRE) kehittämishanke 1.9.2015-31.12.2017 Virtaa ja elinvoimaaseuroihin (VIRE) kehittämishanke 1.9.2015-31.12.2017 1 Hakijan yhteystiedot Pohjois-Karjalan Liikunta ry Rantakatu 35, 80100 Joensuu Kehittämishankkeen nimi ja kesto Virtaa ja elinvoimaa

Lisätiedot

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LISÄÄ LIIKETTÄ KOULUPÄIVIIN JA AKTIIVISUUTTA ILTAPÄIVIIN LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN JA VALON YHTEISISTÄ TUKITOIMISTA LIIKKUVILLE

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2016

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2016 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2016 Valon syyskokouksen käsittelyyn 27.11.2015 SUOMALAISEN LIIKUNNAN JA URHEILUN YHTEINEN MENESTYSSUUNNITELMA 2020 MAAILMAN LIIKKUVIN URHEILUKANSA JA POHJOISMAIDEN MENESTYNEIN

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON STRATEGIA 2016 2020

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON STRATEGIA 2016 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON STRATEGIA 2016 2020 MISSIO Edistää opiskelijoiden liikuntakulttuuria 1 ja hyvinvointia. VISIO Opiskelijat liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi.

Lisätiedot

Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina

Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina Hyvien käytäntöjen levittäminen kentälle Kunta- ja koulukohtaisen kehittämistyön tukeminen Osaamisen lisääminen Oppilaiden = vertaisohjaajien koulutus

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet strategiset tavoitteet jäsenistölle laadukasta kansalaistoimintaa tukevaa koulutusta seurojen toiminnan

Lisätiedot

KEPLIN TOIMINTASUUNNITELMA Keplin vuosikokous Toholampi

KEPLIN TOIMINTASUUNNITELMA Keplin vuosikokous Toholampi KEPLIN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Keplin vuosikokous Toholampi 26.11.2015 Tietoa Keplistä Perustettu 10.11.2997 Jäseniä 129 Toimisto Kokkolassa Henkilöstö 5-7 hlöä vuosittain Toiminta-alueella 21 kuntaa,

Lisätiedot

14.4. 2015 Mai-Brit Salo

14.4. 2015 Mai-Brit Salo 14.4. 2015 Mai-Brit Salo Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 18 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä Autamme urheiluseuroja

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 2 LAPIN LIIKUNNAN VISIO 2020 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

1 YLEISTÄ 2 LAPIN LIIKUNNAN VISIO 2020 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 YLEISTÄ Lapin osalta Valon käynnistämää liikunnan aluejärjestöjen palvelu- ja osaamiskeskus kehitysyhteistyötä on valmisteltu mm Maarit Toivolan Lapin Ammattikorkeakoulun yamk

Lisätiedot

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET Järjestöpäivät Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Kulttuuriasiainneuvos Mirja Virtala 24.9.2008 Opetusministeriön liikuntayksikkö OPETUSMINISTERIÖ 1 ESR VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi 2 Jatkossa samat toiminnot tarjolla koko maassa Neljä toiminnan osa-aluetta: menestyvä lisää

Lisätiedot

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta 14.5.2012 Johtaja Harri Syväsalmi Opetus- ja kulttuuriministeriö/liikuntayksikkö Hallitusohjelma - liikuntapolitiikka

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

Hyvässä hallinnossa hyvää seuratoimintaa

Hyvässä hallinnossa hyvää seuratoimintaa Hyvässä hallinnossa hyvää seuratoimintaa Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry 1. Yksin ei voi menestyä tulevaisuudessa 2. Tarvitaan uuden oppimista 3. Menestys varmistetaan yhdessä tekemällä

Lisätiedot

PALKITSEMISSÄÄNNÖT. Sukeltajaliitto ry 8.9.2013

PALKITSEMISSÄÄNNÖT. Sukeltajaliitto ry 8.9.2013 PALKITSEMISSÄÄNNÖT Sukeltajaliitto ry 8.9.2013 PALKITSEMISSÄÄNNÖT 1. YLEISPERIAATTEET JA YLEISET SÄÄNNÖT 1.1. Mistä palkitaan Sukeltajaliitto ry:n varsinaiselle tai yhteisöjäsenelle, yhteistyökumppanille

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2 3 Sisällysluettelo 1. PHLU:n strategia ja toiminta... 4 2. Toiminta ja tavoitteet... 6 2.1. Elinvoimainen seuratoiminta... 6 2.2. Liikkuva lapsuus... 9 2.3. Lisää

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liikunta ry Seuramentor ohjaajien tukena hanke Hankekoordinaattori Samu Martinmäki Torikatu 16 A 2, Kokkola .

Keski-Pohjanmaan liikunta ry Seuramentor ohjaajien tukena hanke Hankekoordinaattori Samu Martinmäki Torikatu 16 A 2, Kokkola  . Keski-Pohjanmaan liikunta ry Seuramentor ohjaajien tukena hanke Hankekoordinaattori Samu Martinmäki Torikatu 16 A 2, 67100 Kokkola E-mail. samu.martinmaki@kepli.fi Puh. 044 091 6073 Päivitetty 15.11.2016

Lisätiedot

SEURASEMINAARI 30.11.2014

SEURASEMINAARI 30.11.2014 SEURASEMINAARI 30.11.2014 Seurakäynnit 2015 / haku OKM:n seuratuki ja työllistämistuki Liiton tuet kaudelle 2014 2015 Ringetteviikko 24.1. 1.2.2015 Tie huipulle -tapahtuma MM-kisat ja Ringette Festivaali

Lisätiedot

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta Suomen liitto ry Suomen liitto Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu 2010 2015 Tausta 1/2 2020 15 000 kilpailijaa (lisenssi) 12 000 Kilpailijaa 60 000 Suunnistajaa suunnistajat 50 000 suunnistajaa 400

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 lisää liikettä koulupäivän aikana rakenteilla, asenteilla, yhteistyöllä! FAKTAA HANKKEESTA - Hallinnoija Hämeen Liikunta ja

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunnan paikallisten kehittämishankkeiden avustukset 2015

Lasten ja nuorten liikunnan paikallisten kehittämishankkeiden avustukset 2015 TAVOITTEENA terveyden kannalta liian vähän liikkuvien lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden lisääminen suositusten mukaiselle tasolle Hankkeiden tulee olla selkeitä kokeilu- ja kehittämishankkeita,

Lisätiedot

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Riikka Juntunen, Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry 9.11.2015 Suomalaiset liikuntajärjestöt Suomalaisia valtakunnallisia

Lisätiedot

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 Liikunnan aluejärjestöt VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 VOK-työryhmä, Liikunnan aluejärjestöt 2015 Suomalaisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen rakenne Liikunnan alejärjestöjen VOK-1 koulutus noudattaa

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 Kasva urheilijaksi tilaisuus 2.2.2016 Jukka Karvinen Liikunnallisen elämäntavat

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

Valon strategia 2013 2015

Valon strategia 2013 2015 Valon strategia 2013 2015 yhteinen tekeminen on kilpailuetumme rytminvaihdos innostava tulevaisuus kumppanuus yhdessä tekeminen Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry Sisällys 1. Rytminvaihdoksella

Lisätiedot

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN ROOLI KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISESSA

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN ROOLI KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISESSA LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN ROOLI KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISESSA Mentorointi Nuoren Suomen ja aluejärjestöjen toteuttamaa Liikkuva koulu ohjelmaan kuuluvaa maksutonta toimintaa Mentoreina aluejärjestöjen

Lisätiedot

Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3

Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3 Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3 Työpajan vetäjä: Sampsa Kivistö /HLU 1 Työpaja 3: Hallintokuntien välisen yhteistyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen Tehtävä 1: ESITTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Työpaja: Verkostoituminen Liikkuvissa kouluissa älä tee kaikkea yksin

Työpaja: Verkostoituminen Liikkuvissa kouluissa älä tee kaikkea yksin Työpaja: Verkostoituminen Liikkuvissa kouluissa älä tee kaikkea yksin Jukka Karvinen, Liikkuva koulu Ville Laivamaa, Lappeen koulun rehtori (aluerehtori) TYÖPAJAN KUVAUS: Koulujen välisen vuorovaikutuksen

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Valtion rooli liikunnan pelikentällä. Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri

Valtion rooli liikunnan pelikentällä. Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri Valtion rooli liikunnan pelikentällä Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa: liikuntapolitiikan yleisestä johdosta, yhteensovittamisesta ja kehittämisestä

Lisätiedot

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 2011 LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 12.10.2011 Liikunnan arvostus Pieksa ma ella ja sen jäsenseurat(33 kpl) ovat huolissaan Pieksämäen liikunta ja urheilutoiminnan näivettymisestä ja kaupungin liikuntaorganisaation

Lisätiedot

MAAKUNNALLISEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIAN TOTEUTUS KUNTATASOLLA ERI TOIMIALOJEN YHTEISTYÖNÄ 15.9.2011. Asikkalan liikuntapalvelut Matti Kettunen

MAAKUNNALLISEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIAN TOTEUTUS KUNTATASOLLA ERI TOIMIALOJEN YHTEISTYÖNÄ 15.9.2011. Asikkalan liikuntapalvelut Matti Kettunen MAAKUNNALLISEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIAN TOTEUTUS KUNTATASOLLA ERI TOIMIALOJEN YHTEISTYÖNÄ 15.9.2011 Asikkalan liikuntapalvelut Matti Kettunen PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 Terveysliikunnan

Lisätiedot

Kajaanin Suunnistajat ry.

Kajaanin Suunnistajat ry. Kajaanin Suunnistajat ry. Kainuu kansainvälisten suunnistuksen suurtapahtumien Kainuu ja Kajaani kansainvälisten keskipisteessä suunnistuksen suurtapahtumien keskipisteessä KUTSUVIERASTILAISUUS Joutenlampi;

Lisätiedot

KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta. Lisätietoa

KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta. Lisätietoa KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta Lisätietoa http://www.kkiohjelma.fi/hanketuki KKI-hanketuki Taloudellinen tuki paikallisille toimijoille työikäisten liikuttamiseksi Tahoille, jotka järjestävät aloittelijoille

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan liikunta- ja urheilustrategian johtoryhmä 7.12.2015

Pohjois-Karjalan liikunta- ja urheilustrategian johtoryhmä 7.12.2015 Pohjois-Karjalan liikunta- ja urheilustrategian johtoryhmä 7.12.2015 Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n Vetovoimaiset liikunta- ja urheilutapahtumat (VELI) -kehittämishanke 1.4.2013-31.7.2015. Päämäärä "Maakunta

Lisätiedot

huippu-urheilunmuutos.fi

huippu-urheilunmuutos.fi EXCELLENCE - pyrkimys erinomaisuuteen LAPSI NUORI AIKUINEN Yhdessä tekeminen Ei riskikokeilu, vaan satsaus elämään Omaehtoinen liikkuminen ja urheilu Lapsuus: laatua koulussa ja seurassa, kielloista kokeiluihin

Lisätiedot

LAPSET JA NUORET Tiia Murtonen Anna-Elina Pekonen HALISKO Tänä päivänä Halisko on paljon muutakin kuin vihreä lisko, Halisko on TUL:n nuorisotoiminnan näkyvin tunnus Se on nuorisotoiminnan lippulaiva yhdessä

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS-

TOIMINTA- JA TALOUS- Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN 3 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 3 Seurakohtainen kehittämistyö

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke. Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10.

Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke. Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10. Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10.2012 Yleistä kuntakokeilusta Kokeilun tavoitteena on lisätä pitkään työttömänä

Lisätiedot

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma Heimo Keränen 26.5.2014 26.5.2014 Kainuun liitto Iso taustakuva 23.5.2014 Kainuun liitto 2000-luvulla paradigman muutos: hajautetun hyvinvointivaltion

Lisätiedot

Lisää laatua, enemmän toimintaa

Lisää laatua, enemmän toimintaa Lisää laatua, enemmän toimintaa Seuratuen toimintavuoden tulokset 2014 2015 Johanna Hentunen Salla Turpeinen Janne Pyykönen LIKES-tutkimuskeskus Viitaniementie 15a, 40720 Jyväskylä www.likes.fi Lukijalle

Lisätiedot

KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA

KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA KAUKALOPALLON JA RINGETEN VALINNAT 2015-2019 SINISTÄ VETOVOIMAA TAUSTAA Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton ensimmäinen strategiatyö käynnistyi syksyllä 2014 Suomen Ringetteliiton ja Suomen Kaukalopalloliiton

Lisätiedot

Seurapäivien ryhmäkeskustelut Seurapäivät Veli-Tapio Kangasluoma

Seurapäivien ryhmäkeskustelut Seurapäivät Veli-Tapio Kangasluoma Seurapäivien ryhmäkeskustelut 2011-2015 Seurapäivät 26.11.2016 Veli-Tapio Kangasluoma Seurapäivät 2011-2015 - ryhmäkeskustelut 2011 Turku TUL:n arvot ja seuratyön arvot 2012 Joensuu Seuran toiminta ja

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 12.3.2015. Liikkujan polku -verkosto

Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 12.3.2015. Liikkujan polku -verkosto Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 12.3.2015 Liikkujan polku -verkosto Iltapäivän ohjelma o Esittelyt ja alkulämmittelyt o Katsaus ajankohtaisiin asioihin o Vuoden

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Liikunta oppimisen tukena seminaari Virpiniemen liikuntaopisto 30.1.2013 31.1.2013 Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus Vastuualueet: Liikenne Ympäristö Elinkeinot Toimipaikka:

Lisätiedot

KUNNON KAPINA KAINUUSSA

KUNNON KAPINA KAINUUSSA KUNNON KAPINA KAINUUSSA Kunnon Kapina Kainuussa on Kainuun Liikunta ry:n ja Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteistyöprojekti, jossa liikunnanohjaajaopiskelijat toteuttavat aitoja työelämälähtöisiä kehittämistehtäviä.

Lisätiedot

Turku liikkuu iloiten

Turku liikkuu iloiten Turku liikkuu iloiten 5.5.2015 Ilo kasvaa liikkuen seminaari Turussa Palvelupäällikkö Ulla Soukainen Turku, varhaiskasvatus ulla.soukainen@turku.fi Turun sanomien kolumni 28.4.2015 Kehitystrendit eivät

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015 Valon peliajatus MAALIT Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan polku mahdollistaa liikunnallisen elämäntavan Seuratoiminta

Lisätiedot

Tervetuloa yhteiselle tutkimusmatkalle pohtimaan päivähoidon uusia liikuntakäytäntöjä!

Tervetuloa yhteiselle tutkimusmatkalle pohtimaan päivähoidon uusia liikuntakäytäntöjä! Tervetuloa yhteiselle tutkimusmatkalle pohtimaan päivähoidon uusia liikuntakäytäntöjä! Helsinki 27.1.2012 Millainen joukko koolla? Päiväkotien varhaiskasvattajia Kuntien varhaiskasvatuksesta vastaavia

Lisätiedot

PIIRIKIRJE 2015 toukokuu

PIIRIKIRJE 2015 toukokuu puh. 0500 316 904 e mail: www.tul lappi.fi PIIRIKIRJE 2015 toukokuu SISÄLTÖ: piiriorganisaatio esitykset piirijaostoihin esitykset piirin toimintaryhmiin kuvaukset jaostojen ja toimintaryhmien tehtävistä

Lisätiedot

Kasva Urheilijaksi - kehitetään kokeillen!

Kasva Urheilijaksi - kehitetään kokeillen! Sinettiseurakiertue 2015 Kasva Urheilijaksi konsepti - kehitetään kokeillen! Konsepti Versio 1.2, sisäinen materiaali Maria Ulvinen Meillä on unelma siitä, että jokaisella lapsella on mahdollisuus innostua

Lisätiedot

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi Jari Lämsä KIHU Työn asemointi Oleellinen havainto on se, että työryhmä ei sinänsä ole keksinyt toimenpideluetteloon mitään uutta, vaikka vision ja nykytilan analysointi

Lisätiedot

Huippu-urheilun muutos Liikkuva koulu seminaari Vuokatti 6.4.2011

Huippu-urheilun muutos Liikkuva koulu seminaari Vuokatti 6.4.2011 Huippu-urheilun muutos Liikkuva koulu seminaari Vuokatti 6.4.2011 Tavoite: Huippu-urheilun menestyksen, osaamisen ja arvostuksen nostaminen pitkällä aikavälillä (2020) Kansainvälisen kilpailukyvyn nostaminen

Lisätiedot

Kuntalaisten tarpeiden arviointi

Kuntalaisten tarpeiden arviointi Kuntalaisten tarpeiden arviointi Sähköinen hyvinvointikertomus tutuksi Anne Sormunen/ erityisasiantuntija 1 Se on tiedolla johtamisen tiimityöväline kuntalaisen hyvinvointi ja kokemus palveluiden toimivuus

Lisätiedot

Terveysliikuntahankkeita ja liikunnan olosuhteiden edistäjä palkittiin

Terveysliikuntahankkeita ja liikunnan olosuhteiden edistäjä palkittiin Terveysliikuntahankkeita ja liikunnan olosuhteiden edistäjä palkittiin 15.4.2016 10.30 Valtakunnallinen Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma palkitsi tänä vuonna Kajaanin ammattikorkeakoulun Liiku Myötätuulta

Lisätiedot

Järjestö palveluiden tarjoajana

Järjestö palveluiden tarjoajana Järjestö palveluiden tarjoajana Hotelli Arthur 3.11. 2011 - Järjestöhautomo 11.11.2011 Maahanmuuttajien järjestäytyminen Suomessa arviolta 700-900 maahanmuuttajayhdistystä Yhdistykset ovat melko nuoria

Lisätiedot

Seuratuki 2013 haku ja arviointi

Seuratuki 2013 haku ja arviointi Seuratuki 2013 haku ja arviointi Seuratuki vuonna 2013 Valtiontalouden tarkastusviraston raportti (VTV 14/2012) OKM jakaa seuratuen eli vastaa koko prosessista Tuen suuruus 3 850 000 euroa (kasvu 2 350

Lisätiedot

Kunnan sisäinen yhteistyö. luokanopettaja Tapio Ala-Rautalahti Ikaalisten kaupunki Kilvakkalan koulu

Kunnan sisäinen yhteistyö. luokanopettaja Tapio Ala-Rautalahti Ikaalisten kaupunki Kilvakkalan koulu Kunnan sisäinen yhteistyö luokanopettaja Tapio Ala-Rautalahti Ikaalisten kaupunki Kilvakkalan koulu Liikkuva koulu -ohjelma terveelliset elämäntavat oppimisvalmiudet osallisuus kouluviihtyvyys hyvinvointi

Lisätiedot

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Malleja paikalliseen, toimivaan, terveyttä edistävään sovellettuun liikuntatoimintaan Lounais-Suomessa Konsultointi- ja kehittämishanke 2006 2009 Soveli-järjestöjen

Lisätiedot

Lapsen ja nuoren hyvä päivä liikkuen ja urheillen

Lapsen ja nuoren hyvä päivä liikkuen ja urheillen Lapsen ja nuoren hyvä päivä liikkuen ja urheillen Selvityksen mukaan 5-12 vuotiaana 86 % urheilijoista harrasti 3-6 eri urheilulajia. Suomen Olympiakomitean Huippu-urheilun muutosryhmän kartoitus huippuurheilumenestykseen

Lisätiedot

Uusi. www.uusijärjestö.fi 5.9.2012 12.6.2012

Uusi. www.uusijärjestö.fi 5.9.2012 12.6.2012 Päätös uuden järjestön perustamisesta SLU:n Nuoren Suomen ja Kunnon vuosikokouksissa sekä Olympiakomitean hallituksessa kesäkuussa 2012: SLU, Nuori Suomi, Kuntoliikuntaliitto ja Olympiakomitea perustivat

Lisätiedot

SportSuomi ja Sportalueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille

SportSuomi ja Sportalueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille SportSuomi ja Sportalueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Ohjausryhmän esitys liikuntayhteisölle alueellisen toiminnan toteuttamisesta 2.x 16.6. 11.8. SPORTSuomi Maailman liikkuvin urheilukansa

Lisätiedot

Espoo Active City Liikuntapalvelut

Espoo Active City Liikuntapalvelut E A ti Cit Espoo Active City Liikuntapalvelut Espoo-strategia 2010 2013 (Kv 7.9.2009 /elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki) Tieteen, taiteen ja talouden sekä liikunnan yhdistämisen vetovoima Liikuntavisiosta

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

saada tietoa seuratoimijoilta siitä, millaisiin asioihin seuratasolla kaivataan tukea, apua ja palveluita Osallistaa ja aktivoida seuratoimijoita

saada tietoa seuratoimijoilta siitä, millaisiin asioihin seuratasolla kaivataan tukea, apua ja palveluita Osallistaa ja aktivoida seuratoimijoita Kysely avoinna www.pesis.fi sivuilla 14.11.- 15.12.2012 Kyselyyn saatiin 93 vastausta Kysely oli osin yhtenevä SLU:n keväällä 2012 järjestämään kyselyyn (vertailukelpoisuus) Kyselyn tavoitteena oli: saada

Lisätiedot

Suomi 100. VNK: Urheiluyhteisö:

Suomi 100. VNK:  Urheiluyhteisö: Suomi 100 Valtioneuvoston kansliassa toimiva Suomi 100 -hanke vastaa juhlavuoden ohjelman kokoamisesta Valo-Olympiakomitea toimii vnk:n yhteystahona ja kumppanina Suomi 100 -ohjelmaan voi päästä mukaan

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

Kasva Urheilijaksi aamukahvit Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen

Kasva Urheilijaksi aamukahvit Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen Kasva Urheilijaksi aamukahvit 11.3.2015 Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen Urheileva lapsi tai nuori kaiken keskiössä Koti Liikunta- ja urheiluolosuhteet - kuntataho Innostus

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022 Esitys ylimääräiselle kokoukselle 18.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö ja sen muutokset... 3 2. Visio 1.1.2022...

Lisätiedot