Kainuun Liikunta on maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis-, yhteistyö- ja palvelujärjestö.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kainuun Liikunta on maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis-, yhteistyö- ja palvelujärjestö."

Transkriptio

1 Kainuun Liikunta ry

2 -

3 SISÄLLYS KAINUUN LIIKUNTA Yleistä... 4 Strategia... 4 Arvot... 4 Missio, toiminta-ajatus... 4 Visio, tahtotila... 4 Toimintatapa... 4 Painopistealueet... 5 Kainuun Liikunnan yhteistyö- ja toimijaverkosto... 5 HALLINTO Jäsenkokoukset... 6 Hallitus... 6 Puheenjohtajisto... 6 Henkilöstö... 6 Toimisto... 7 VALTAKUNNALLISET PÄÄVALINNAT Liikunnan ja urheilun Visio2020n toteuttaminen... 8 Valo ry... 8 Alueiden yhteinen johtamisjärjestalmä... 9 Urpo MAAKUNNALLISET PÄÄVALINNAT Kainuun Liikunnan strategia Liikunta Kainuun maakuntaohjelmassa Kuntayhteistyö Yhteistyö Vuokatin Urheiluopiston kanssa Kainuun Urheilugaala TERVEYSLIIKUNTA Tavoitteet...12 Kunnossa Kaiken Ikää Virtuaaliset liikuntapalvelut maaseudun palvelukeskuksissa Työhyvinvointipalvelut Terveysliikunnan koulutukset Tapahtumat ja koulutuspäivät SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN, URHEILIJAN POLKU Tavoitteet Valtakunnallinen 1. tason valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK) Lajien ja seurojen yhteistyö Seurakehittäminen Pienseurojen kehittäminen Seuratoiminnan taloudellinen tuki Kalottiurheilu LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN LIIKUNTA Tavoitteet Lasten ja nuorten liikuntaohjelma sekä Liikkuva koulu-hanke Perheliikunta ja vanhempien kohtaaminen Lasten liikuttajien osaamisen lisääminen Nuorten liikunta-aktiivisuuden lisääminen LIIKUNTAMATKAILU Massatapahtumat Yhteistyö muiden tapahtumien kanssa ANSIOMERKIT TALOUS

4 KAINUUN LIIKUNTA RY Yleistä Kainuun Liikunta on maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis-, yhteistyö- ja palvelujärjestö. Sen jäseniä ovat Kainuun kunnat ja urheiluseurat, useat maakunnalliset liikunta- ja kansanterveysjärjestöt sekä oppilaitokset. Kainuun Liikunnan toiminta-alueen muodostaa Kainuun maakunta; sen yhdeksän kuntaa (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi ja Vaala). Strategia Kainuun Liikunta ry:n nykyinen strategia on laadittu vuonna 2005 ja se päättyy vuoden 2012 lopussa. Sen päävalinnat ovat valtaosin v laaditun ensimmäisen strategian linjausten mukaisia. Nopeat toimintaympäristön muutokset ovat johtaneet kuitenkin painopistealueiden asettamiseen uuteen tärkeysjärjestykseen ja tasa-arvon nostamiseen yhdeksi Kainuun Liikunnan kantavaksi arvoksi. Uuden strategian laatiminen on käynnistetty, mutta mm. liikunnan järjestörakenteen muutoksista johtuen sen hyväksyminen on lykätty vuoden 2013 kevätkokoukseen. Arvot kainuulaisten hyvinvointi yhteistyö ja yhteisöllisyys tasa-arvo Missio, toiminta-ajatus Kainuun Liikunta ry:n toiminta-ajatuksena on kainuulaisten hyvinvoinnin edistäminen liikunnan avulla sekä urheilu- ja liikuntakulttuurin elinvoimaisuuden ja monipuolisuuden varmistaminen Kainuussa. Visio, tahtotila AKTIIVINEN HYVINVOIVA KAINUU Liikunta toimii koko Kainuun hyvinvoinnin ja kehityksen resurssina ja on maakunnan suurimpia vetovoimatekijöitä. Kainuulaisten hyvinvointi perustuu omaan vastuuseen terveydestä, mitä tukee tasa-arvoinen liikunnan peruspalvelujen saatavuus Toimintatapa Kainuun Liikunnan toimintatapana on aktiivinen yhteistyö ja kumppanuus kaikkien liikunta- ja urheilu-organisaatioiden sekä sidosryhmien kanssa. Erityisesti tiivistä yhteistyö on omien jäsenyhteisöjen (urheiluseurat, kunnat, oppilaitokset, kansanterveysjärjestöt, lajiliitot / alueorganisaatiot), Kainuun Liiton ja ja sote-yhtymän, Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Valo ry:n kanssa. Toiminnan tulokset tehdään laajan yhteistyöverkoston avulla, jossa Kainuun Liikunta on aktiivinen toimija, aloitteellinen sidosryhmien yhdistäjä, tiedon välittäjä ja edunvalvoja liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Kaikessa toiminnassa noudatetaan liikunnan ja urheilun eettisiä periaatteita (Reilu Peli)

5 Painopistealueet Terveysliikunnan kehittäminen Urheiluseuratoiminnan tukeminen ja kehittäminen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Liikuntamatkailun kehittäminen Kainuun Liikunnan yhteistyö ja toimijaverkosto Aluejärjestöt Kainuun Liitto, SOTE Seurat Kunnat Urheiluopisto akatemia Valo ry Järjestöt yhdistykset Kainuun Liikunta AMK, KAO Koulut, päiväkodit STM OKM ELY AVI Media - 5 -

6 HALLINTO Jäsenkokoukset Kevätkokous Toukokuu Ristijärvi Syyskokous Marraskuu Kajaani Hallitus Kainuun Liikuntaa johtaa hallitus, jonka valitsee yhdistyksen syyskokous. Hallitus kokoontuu 5-8 kertaa vuodessa. Hallituksen esittelijänä toimii toiminnanjohtaja. Puheenjohtajisto Hallituksen apuna toimii puheenjohtajisto, jonka muodostavat yhdistyksen puheenjohtaja, kolme varapuheenjohtajaa ja toiminnanjohtaja. Puheenjohtajisto kokoontuu tarpeen mukaan. Henkilöstö Kainuun Liikunnan henkilöstö osallistuu yhteisten tavoitteiden asettamiseen ja edistää aktiivisella ja osaavalla panoksellaan toiminnan tavoitteiden saavuttamista. Henkilöstön työhyvinvointi on tärkeässä asemassa. Työhyvinvoinnin osa-alueita ovat johtaminen, osaaminen, motivaatio, terveys ja työyhteisön toimivuus ja elämäntilanne. Rakentava palaute, oikeudenmukaisuus ja mahdollisuus vaikuttaa oman työn tekemiseen luovat työhyvinvoinnin perustaa. Toimintavuoden aikana kehitetään erityisesti tiimityöskentelyä ja osittaista tehtävien kiertoa. Vakinaisessa työsuhteessa on 8 henkilöä ja lisäksi hanketyöntekijöitä määräaikaisessa työsuhteessa. Harjoittelupaikkoja tarjotaan 6-8 opiskelijalle, joista valtaosa on Kajaanin Ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Henkilöstön työterveyshuollosta vastaa Suomen Terveystalo. Henkilöstöllä on liikuntaetu ja lisäksi pyritään järjestämään vuosittain 2 liikuntailtapäivää. Täydennyskoulutuksesta sovitaan tapauskohtaisesti

7 Toimisto Kainuun Liikunnan aluetoimisto sijaitsee Kajaanissa, Kisatie 28. Kainuun Liikunta tarjoaa edullisesti jäsenyhteisöilleen mm. seuraavia palveluita: Toimistopalvelut: Taloushallinto; kirjanpito, tilinpäätökset, laskutus Edunvalvonta Graafi set työt; kunniakirjat, kutsut, esitteet, käyntikortit, ilmoitukset Kopiointipalvelut; väri- ja mustavalkeakopiointi, vihko-, juliste- ym. erikoiskopioinnit Jäsenrekisterin ylläpito Ansiomerkit,mitalit Asiakaspalvelu; esim. jäsenkorttien ym. seuramateriaalin jakelu Kainuun Liikunnan toimistolta, ilmoittautumisten vastaanotto. Koulutus- ja kehittämispalvelut: Oman Seuran Analyysi ja muut kehittämisprosessit Toimihenkilö-, valmennus- ja ohjaajakoulutus (Nuori Suomi, Kunto, KKI) Seurojen jäsenkyselyt Päätoimisten palkkauksen ja seurojen kehittämistuen koordinointi Seura työnantajana-koulutukset (Yhteistyössä Työhön Kutsu - hankkeen kanssa) Sporttisaitti - seurojen kotisivupalvelu Kokoustilat Jäsenyhteisöt saavat veloituksetta käyttää Kainuun Liikunnan toimistolla olevia kokoustiloja

8 VALTAKUNNALLISET PÄÄVALINNAT Liikunnan ja urheilun Visio2020 toteuttaminen Suomalaisen liikunnan ja urheilun Visio2020 linjattiin SLU ry:n kevätkokouksessa Visio2020 kiteytyy sanoihin Olemme maailman liikkuvin urheilukansa Visio2020 tarkoittaa: liikunta ja urheilu ovat elämäntapa liikkuminen on keskeinen osa lapsuutta ja nuoruutta liikunta ja urheilu ovat merkittävimmät hyvinvoinnin edistäjät suomalainen huippu-urheilu on innostavaa ja kansainvälisesti menestyvää yhteinen tekeminen on kilpailuetumme Osana vision toteuttamista SLU- yhteisö päätti yhden yhteisen järjestön perustamisesta Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry, Nuori Suomi ry, Kuntoliikuntaliitto ry ja Suomen Olympiakomitea ry perustivat 18. kesäkuuta 2012 uuden liikunnan kattojärjestön, joka sai nimekseen Uusi Liikuntajärjestö ry. Toiminnan tarkoituksena on edistää koko elämänkulkua koskevaa liikuntaa ja urheilua, arjen fyysisestä aktiivisuudesta terävimpään huippu-urheiluun sekä vahvistaa liikunnan kansalaistoimintaa. Nimikilpailun tuloksena järjestön viralliseksi nimeksi valittiin Valo (Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry). Kainuun Liikunta toteuttaa visiota sekä toteuttamalla yhteisesti sovittuja valtakunnallisia valintoja että oman maakunnan tarpeista syntyneitä kehittämistehtäviä. Valo ry Liikunnan ja urheilun uuden yhteisen järjestön strategia hyväksytään vuoden 2012 lopussa. Vuosi 2013 on toiminnan käynnistämisvuosi. Järjestön säännöt hyväksytään keväällä 2013, jonka jälkeen voi hakeutua jäseneksi. Järjestön organisaatio rakentuu alkuvuoden aikana. Visio Olemme maailman liikkuvin urheilukansa Toiminta-ajatus Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhdistävä voima. Päävalinnat Arvostus ja resurssit 2. Menestyvä urheilu 3. Liikunnallinen elämäntapa 4. Yhdistävät palvelut yhteisön sisäisenä valintana Kainuun Liikunta osallistuu aktiivisesti ohjelmien toteuttamiseen järjestön kanssa tehtävien sopimusten mukaisesti

9 Alueiden yhteinen johtamisjärjestelmä SLU alueet ja SLU päättivät keväällä yhteisen johtamisjärjestelmän periaatteista ja sen käyttöön ottamisesta. Alueiden ja valtakunnallisten toimijoiden välille halutaan saada vahvempi päätöksenteko, ammattimaisempi valmistelu sekä toimivampi johtamisen ja päätöksenteon järjestelmä. Vuoden 2013 alusta alkaen valtakunnan tasolla johtamisjärjestelmästä vastaa Valo ry. Johtamisjärjestelmä perustuu yhteiseen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Aluejärjestöt: Yhteinen toimintatapa ja ohjautuminen VISIO 2020 Olemme maailman liikkuvin urheilukansa Valtakunnalliset toimijat: Julkinen valta ja järjestöt PALVELUT PALVELUT Aluejärjestöt: yhteinen tahtotila ja linjaukset SOPIMUKSELLI-SUUS SOPIMUKSELLISU US PALVELUT PALVELUT PALVELUT Maakunnalliset sidosryhmät: lajien alue- organisaatiot, maakuntaliitot, ELY-keskukset, AVIT, media yhdistykset, yritykset, jne. PALVELUT Kysyntä Kainuun Liikunnan tahtotila ja strategia OHJAUTU- MINEN SOPIMUKSELLI-SUUS JA YHTEISET PÄÄTÖKSET OHJAUTU- MINEN Odotukset PALVELUT Maakunnalliset sidosryhmät: lajien alue-organisaatiot, maakuntaliitot, ELY-keskukset, AVIT, media yhdistykset, yritykset, jne. Paikallistaso: Urheiluseurat, kunnat ja muut paikallistason organisaatiot myös yksittäiset kuntalaiset, päättäjät - 9 -

10 URPO Uusia resursseja paikallistason onnistumiseksi hanke eli URPO hanke on kaikkien alueiden yhteisesti rahoittama ja aluejohtoryhmän kautta ohjaama hanke. URPO- hanke jatkaa nykyisillä päätöksillä asti. Jatkopäätöksiin vaikuttaa Valo ry:n organisoituminen kevään aikana mm. suhteessa aluetoimintaan ja siksi alkuvuoden aikana käydään keskustelut mahdollisista jatkotarpeista. URPO hankkeen sisällöksi tarkentuu alueiden yhteinen valmistelutyö, alueiden yhteinen varainhankinta sekä kansallisen ja kansainvälisen EU -hanketoiminnan edistäminen. Hanketoiminnassa tavoitellaan alueiden yhteisiä hankkeita, mutta myös aluekohtaisissa hankkeissa URPO hankkeen erityisavustaja auttaa. Alueilla on yhteisinä yhteistyökumppaneina tällä hetkellä Veikkaus ja S hotellit ja uusia, yhteisiä kumppanuuksia haetaan. Yhteisissä asioissa korostuvat alueiden ja aluejohtoryhmän avustaminen erilaisten valmistelutehtävien ja alueraporttien kautta

11 MAAKUNNALLISET PÄÄVALINNAT Kainuun Liikunnan strategia Ennakointi edessä olevien sekä liikunnassa ja urheilussa että kunnissa ja maakunnassa tapahtuvien rakennemuutosten vaikutuksiin linjaa myös Kainuun Liikunnan tulevaisuuden toimintaa. Tästä syystä uuden strategian laatimista on lykätty toukokuuhun 2013, jolloin mm. jäsenyys uudessa liikuntajärjestössä ja järjestön toimintaperiaatteet ovat selvinneet. Käydyissä suunnittelupalavereissa on todettu että Kainuun Liikunta ry:n perustehtävänä säilyy kainuulaisten hyvinvoinnin edistäminen liikunnan avulla sekä urheilu- ja liikuntakulttuurin elinvoimaisuuden ja monipuolisuuden varmistaminen ja kehittäminen Kainuussa. Maakunnan tarpeista ohjautuva toiminta säilyy kantavana periaatteena, mutta sitä täydentävät yhteisesti sovittujen valtakunnallisten valintojen ja ohjelmien toteuttaminen. Ns. toimialanimikkeitä ja painopisteitä muutetaan vastaamaan sekä uuden järjestön että Opetus- ja kulttuuriministeriön linjauksia. Liikunta Kainuun maakuntaohjelmassa Kainuun seuraava maakuntaohjelma laaditaan vuoden 2013 aikana. Kainuun Liikunta tavoittelee toiminnallaan liikunnalle entistä vahvempaa asemaa uudessa maakuntaohjelmassa. Mm. esillä olleet luonnokset tulevan EU-rakennerahastokauden sisällöistä tukevat näitä ponnisteluja. Tavoitteena on saada liikunta sisällöksi sekä ohjelman toimintalinjoihin (osaaminen, elinkeinot ja yrittäjyys, maaseutu, hyvinvointi ja toimintaympäristö) että etenkin Matkailu-kärkialan keskeiseksi painopisteeksi niin tapahtumien, matkailijoita ja kainuulaisia palvelevan liikuntainfran kuin omatoimisen liikunnan aktiviteettien kehittämiseksi ja markkinoimiseksi. Myös liikunnan ja urheilun itseisarvo mm. ilo, yhteisöllisyys ja saavutusten luoma itsetunto ovat maakuntaohjelmaa laadittaessa nostettava keskusteluun. Kuntayhteistyö Vuoden 2013 aikana on odotettavissa myös Kainuussa kuntaselvityksiä. Selvitysvaiheessa on tuotava selkeästi esille, kuinka liikuntatoimen palveluja on tarkoituksenmukaista tuottaa mahdollisissa uusissa rakenteissa tasa-arvoisten palvelujen takaamiseksi ja kuinka kuntien perimät sali ym maksut ja seura-avustukset määräytyvät. Keskeinen tavoite on saada liikuntapalvelut mukaan lakisääteisten hyvinvointikertomusten raportteihin ja toimenpidesuunnitelmiin Yhteistyö Vuokatin Urheiluopiston kanssa Syksyllä 2012 on käynnistetty neuvottelut Vuokatin Urheiluopiston kanssa yhteisesti tuotettujen palvelujen tarjoamisesta kainuulaisille. Keskeisimmiksi palveluiksi ovat nousseet seurapalvelut, yrityksille ja työyhteisölle tarjottavat työhyvinvointipalvelut sekä Vuokatin Urheiluopiston ja Vuokatin ympärivuotisten hiihtomahdollisuuksien markkinointi Keski-Eurooppaan kuntohiihtäjille osana Vuokatti Hiihdon markkinointia. Kainuun Urheilugaala Kainuun Urheilugaala järjestetään kolmannen kerran perjantaina 8.helmikuuta Kajaanissa. Gaalan tavoitteena on nostaa kainuulaisen urheilun arvoa ja arvostusta. Edellisvuosien tapaan jaetaan tunnustuksia sekä seuratoiminnalle että parhaille urheilijoille, saavutuksille ja vapaaehtoistoimijoille. Gaalassa jaetaan myös maakunnallinen Pohjolapalkinto Hyvälle Seuralle tunnustuksena moniarvoiselle ja laadukkaalle seuratyölle

12 TERVEYSLIIKUNTA Kainuun maakuntakokeilun käynnistämisen yhteydessä terveysliikunta ja etenkin prosessit kainuulaisten aktivoimiseksi liikunnalliseen elämäntapaan olivat tärkein yhteistyömuoto Kainuun maakunta-kuntayhtymän kanssa. Maakuntakokeilun päättyminen on aiheuttanut toimintaan katkoksen eikä esim. juuri hyväksytyn Iän iloinen Kainuu Ikääntymispoliittinen strategian toimenpideohjelmaan vuodelle 2013 suunniteltu Puolivälin pysäkki- neuvontaprosessi käynnisty. Maakunnallisesti kattavan ja tasa-arvoisen liikuntapalveluketjun palapeli on rakennettava uudelleen. Tavoitteet 1. Osana KKI-toimintaa vahvistamme kainuulaisten toimijatahojen verkostoitumista ja osaamista liian vähän liikkuvien aikuisten elämäntapamuutoksen edistämiseksi liikunta- ja ravitsemusneuvonnan sekä matalan kynnyksen ryhmätoiminnan keinoin. 2. Käynnistämme uuden liikuntajärjestön liikunnallisen elämäntavan edistäminenohjelman toimenpiteet Kainuussa. 3. Etsimme yhdessä kuntien, maakunnan liiton ja sote- yhtymän kanssa toimintamallin laajan maakunnallisen elämäntapaohjaus- ja ryhmäliikuntatoiminnan käynnistämiseksi viimeistään vuoden 2014 alussa. 4. Vakiinnutamme liikunnan olennaiseksi sisällöksi kuntien ja maakunnan hyvinvointikertomuksiin. 5. Käynnistämme Hyvinvointi HYRRÄ-hankkeen menetelmiin perustuvien liikunta-, kuntotestaus-, tyhy-päivä ym. työhyvinvointia tukevien palvelujen markkinoinnin ja toteutuksen työyhteisöille. Palveluja toteutetaan yhdessä Vuokatin Urheiluopiston ja palveluyritysten kanssa. 6. Vahvistamme kansalaistoimijoiden osaamista terveysliikunnan toteuttamisessa järjestämällä Liikuttaja- ja VOK I koulutuksia sekä teli-virikepäiviä kouluttajille. Kunnossa Kaiken Ikää Kainuun Liikunnan KKI- toiminnan kohderyhmänä ovat Kainuun kunnat ja niiden kautta aikuisväestön liikkuminen ja liikuttaminen. Kohderyhmänä ovat terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvat aikuiset. Erityishuomiona vuonna 2013 on elämäntapamuutokseen tehtävien kokonaisuuksien kehittäminen; inaktiivisten kohtaaminen, liian vähän liikkuvien miesten aktivoiminen sekä toimija-tahojen yhteistyön kehittäminen. Suomi Mies rekkakiertue Kainuun kunnissa Keväällä 2013 toteutetaan lähes koko maakunnan kattava testaus- ja neuvontakiertue. Tapahtumassa tehdään SuomiMies- kuntotesti, annetaan liikunta- ja ravitsemusneuvontaa ja kerrotaan kunnan liikuntapalveluista Paikkakunnat ovat ma Kuhmo, ti Vaala ja Paltamo, ke Kajaani, to Sotkamo ja pe Puolanka ja Suomussalmi

13 Liikkujan Apteekki Liikkujan Apteekki konseptia levitetään Kainuun apteekkeihin yhteistyössä kuntien liikuntavastaavien kanssa sekä paikallisten muiden toimijoiden kanssa. Hanke on KKIohjelman, Hengitysliiton, Suomen Apteekkariliiton sekä liikunnan aluejärjestöjen yhteistyössä toteuttama kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena on: Kehittää liikunnasta lisäarvo apteekkien jo olemassa oleviin palveluihin. Vahvistaa henkilökunnan tietotaitoa liikunnan merkityksestä, liikuntaan liittyvistä työkaluista ja paikkakunnan liikuntapalveluista, joiden pariin asiakkaita voi ohjata. Käytännön toimintoja mm. teema- ja testipäivät apteekeissa ja henkilökunnan koulutuspäivät sekä paikallisten liikuntapalveluiden esitteiden esillä olo apteekeissa. KKI-hankekilpailut Markkinoidaan KKI- hankekilpailuja etenkin kansalaistoimijoille; autetaan hankkeiden ideoinnissa ja suunnittelussa. Virtuaaliset liikuntapalvelut maaseudun palvelukeskuksissa Vuonna 2012 käynnistyneen VILIMA -hankkeen tavoitteena on pilotoida uusia virtuaalisia liikunnallisia toimintamalleja syrjäseudun palvelukeskuksiin Ruhtinansalmella, Moisiovaarassa ja Tipasojalla. Toimintakokonaisuuksia on ryhmäliikunta, henkilökohtainen liikunta- ja ravitsemusneuvonta, luennot /koulutukset sekä kotipalvelutoiminta. Toimintavuoden 2013 aikana tavoitteena on laajentaa ryhmäliikuntatarjontaa sekä henkilökohtaista neuvontaa palvelukeskusten lisäksi uusille kylille sekä kartoittaa mahdollisia toimijatahoja, jotka voisivat hyödyntää VILIMA -toimintamallia omalla sektorilla. Kartoitetaan erityisesti sellaiset kunnat ym. toimijat, joilla on käytössään ns. etäopetusjärjestelmä. Mahdollisille toimijoille järjestetään tarvittaessa aiheeseen liittyvää koulutusta

14 Työhyvinvointipalvelut Hyvinvointi Hyrrä - räätälöidyt yritysten hyvinvointi- ja liikuntapalvelut Hyvinvointi Hyrrä -hanke on alkanut ja päättyy Hankkeessa käynnistyy viimeinen toimintakausi, jonka aikana viedään työyhteisöjen prosessit päätökseen sekä tehdään hankkeen loppuarviointi. Hyvinvointi Hyrrä hanke on työyhteisöille ja pienyrittäjille suunnattu räätälöity liikunta- ja hyvinvointipalvelu, joka mittaa ja liikuttaa kattavasti kainuulaista työikäistä väestöä henkilön kuntotasoon tai asuinpaikkaan katsomatta. Konseptin avulla työnantaja pystyy tarjoamaan koko henkilöstölleen sopivan ja jokaisen henkilökohtaisen lähtötason huomioonottavan liikuntatyökalun. Hyvinvointi Hyrrä -hanke toteuttaa myös käytännön liikkumisen aktivointia järjestämällä muun muassa työhyvinvoinnin kehittämispäiviä (hyvinvointiluentoja ja liikuntapäiviä yksittäisille työyhteisöille sekä kaikille työyhteisöille yhteisiä). Hankkeen palveluiksi ovat muotoutuneet mm. seuraavat: Työyhteisön liikunta- hyvinvointitilanteen kartoitus Työyhteisön oma liikunta- ja hyvinvointisuunnitelma Kunto- ja terveysmittaukset 3 kertaa/1,5 vuotta - polkupyöräergometri-, Firstbeat-kuntotesti - kehonkoostumuksen analysointi - lihaskuntotestit - verensokerin-, kolesterolin- ja verenpaineen mittaukset Omaehtoista liikuntaa ja työilmapiirin kehittymistä tukevat toimenpiteet - yhteistyö työyhteisöjen ja paikallisten seurojen, yhdistysten sekä liikuntapalvelu yrittäjien välillä - Liikuttaja-koulutukset - tapahtumat Liikkumisen seuranta ja motivointi - henkilökohtainen liikuntaneuvonta - henkilökohtainen nettivalmennuspalvelu Ravitsemuksen ja painonhallinnan seuranta ja motivointi Kuntotestaukset Järjestetään erilaisia fyysisen kunnon- ja kehonkoostumuksenmittauksia niistä kiinnostuneille yksityisille henkilöille, työyhteisöille sekä jäsenseuroille. Kuntotestauksia voidaan järjestää ympäri maakuntaa liikkuvan testauskaluston avulla. Kuntotestausten tavoitteena on lisätä väestön tietoisuutta omasta kunnosta sekä sen vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin

15 Kuntoremontti Suunnitellaan ja käynnistetään yhteistyössä Vuokatin Urheiluopiston kanssa Kuntoremontti- toimintaa, jossa osa palveluista viedään suoraan yrityksen paikkakunnalle. Kuntoremontit on tarkoitus toteuttaa kevennettynä, jolloin työnantajan kustannukset jäävät pienemmäksi ja sitä kautta kiinnostus toimintaan kasvaa. Kuntoremontissa toteutetaan 1-2 jaksoa Vuokatin urheiluopistolla sekä 2-3 kuntotestauskertaa yrityksen/työyhteisön paikkakunnalla. Lisäksi palvelussa voidaan tarjota henkilökohtaista liikunta- ja ravitsemusneuvontaa. Tyhy- päivät Työhyvinvointia ylläpitävää toimintaa pyritään järjestämään kainuulaisille yrityksille ja työyhteisöille Tyhy-päivien avulla. Tyhy-päivien tarkoituksena on järjestää liikunnallista toimintaa yrityksen/työyhteisön toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti. Tyhy-päivät voidaan räätälöidä yhdessä yrityksen kanssa kuitenkin niin, että pääpaino sisällössä on liikunnallisen aktiivisuuden- ja hyvinvoinnin edistämisellä. Terveysliikunnan koulutukset Liikuttaja-koulutus Liikuttaja-koulutuksen tavoitteena on kouluttaa uusia toimijoita terveysliikuntaan. Vertaisohjaajille suunnattu Liikuttajakoulutus kestää (50h) johon kuuluu kolme perusosaa sekä kaksi vapaasti valittavaa lajiosaa. Urheiluseuroille ja muille seuratoimijoille järjestetään yhteistyössä seurakehittäjien kanssa valmentaja- ja ohjaajakoulutuksia (VOK). Liikuttajille ja vertaisohjaajille järjestetään terveysliikunnan koulutus- ja ideapäiviä. Aktiivisen työpaikan sertifikaatti Henkilöstön liikuntaohjelman sertifi oinnilla yritys ja työpaikka löytävät oikeanlaiset toimintatavat henkilöstöliikuntaan. Liikuntaohjelma analysoidaan käymällä läpi yhdeksän osa-alueen kokonaisuus. Niiden avulla kartoitetaan johdon roolia, liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi tehtyjä investointeja sekä liikuntaohjelman vaikuttavuutta ja tuloksia. Sertifi oitu yritys tai sen yksikkö saa arvion henkilöstöliikunnan nykytilasta ja toimivuudesta sekä ohjeet ja suositukset liikuntaohjelmalleen. Hyödyntämällä sertifi kaatin tulokset ja kehitysehdotukset, yritys pystyy edistämään entistä tehokkaammin henkilöstönsä terveyttä edistävää liikuntaa. Tapahtumat ja koulutuspäivät KKI-päivät Turussa Vuokatti Hiihto Ikäihmisten Kunnon Kevätpäivä ti Suomussalmella Kajaani Street Run Suomimies rekkakiertue: ma Kuhmo, ti Vaala ja Paltamo, ke Kajaani, to Sotkamo ja pe Puolanka ja Suomussalmi Kunnon Laiva Vuokatti MTB Lost In Kajaani Vuokatin Vaellus Liikuntaneuvonnan koulutuspäivä syksyllä Liikuttajien ja vertaisohjaajien virikepäiviä yhteistyössä Kajaanin AMK:n kanssa

16 SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN, URHEILIJAN POLKU Kainuulaisen seuratoiminnan elinvoimaisuus on tärkeä asia kainuulaisten hyvinvoinnissa. Kainuulaiset seurat liikuttavat jäsenensä lisäksi ison joukon kainuulaisia tapahtumissaan ym avoimessa toiminnassaan. Seurojen ja seuratoiminnan polarisoituminen luo uhkan seuratoiminnan elinvoimaisuudelle. Puolet kainuulaisista seuroista on pieniä seuroja. Kolmannes seuroista on pienehköjä ja n. 15 % on kooltaan keskisuurta. Suuria seuroja on Kainuussa kaksi. Tämä osaltaan tarkoittaa, että taloudelliset ja fyysiset mahdollisuudet toiminnan kehittämiseen useilla seuroilla ovat vähäiset. Panostaminen seuratoiminnan laatuun on vaihtoehto lisätä seuratoiminnan elinvoimaisuutta. Seuratoiminnan laatua voidaan kehittää lisäämällä seuratoimijoiden, hallituksen jäsenten, ohjaajien ja valmentajien osaamista. Monissa tapauksissa tämä tarkoittaa satsaamista seuratoimijoiden, hallituksen jäsenten, ohjaajien ja valmentajien kouluttamiseen. Kainuun Liikunta haluaa olla tukemassa laadukasta seuratyötä koko Kainuussa. Tavoitteet Päätavoitteena on osaamisen lisääminen urheiluseuroissa. Tavoite on jaettu kolmeen osatavoitteeseen: 1.Valmentaja- ja ohjaajaosaaminen Juurrutamme valtakunnallinen 1. tason valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen Kainuuseen. Tavoitteena on urheiluseurojen valmentajien osaamisen lisääminen ja valmentajien määrän kasvu. 2. Seuratoimintaosaaminen Seuratoiminnan kehittäminen ja laajentaminen vaatii uusia toimijoita monelle toiminnan osa- alueelle urheiluseuroissa. Toteutamme yhteistyössä Valo ry:n kanssa urheiluseuratoimijoiden toimihenkilökoulutusta, koordinoimme ja toteutamme seurakehittämisprosesseja. LiiKe-hankkeen avulla kehitämme liikuntaseurojen ja muiden liikuntaa tarjoavien yhdistysten toimintaa ja liikuntapalveluita Oulujärvi Leaderin toiminta-alueen kunnissa. 3. Seuratoiminnan taloudellinen tuki Seuratoiminta tarvitsee taloudellista tukea työntekijöiden palkkaukseen ja muuhun seuratoimintaan. Tavoitteenamme on v olla seurojen tukena siten, että seurat hyödyntävät käytössä olevat seuratoiminnan taloudelliset tuet toimintansa kehittämiseksi

17 Valtakunnallinen 1. tason valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK) Alueet ja lajiliitot yhdessä Olympiakomitean osaamisyksikön kanssa toteuttavat uuden 1.tason valmentajakoulutuksen valtakunnallisesti vuoden 2013 alusta alkaen. Kainuun Liikunta on ollut vahvasti mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa 1.tason valmentajaja ohjaajakoulutuksen uudistamista. Uudistuksen tavoitteena on tuoda koulutus lähelle koulutettavaa ja moninkertaistaa valmentajakoulutuksiin osallistujien määrät. Koulutuksen toteutusmalli sisältää kaikille lajeille yhteisen osion 35 tuntia, oppimistehtävät 15 tuntia ja lajiopinnot lajin tavoitteiden mukaisesti. Lajien ja seurojen yhteistyön kehittäminen Kainuun Liikunta on ollut vahvasti mukana suunnittelemassa Kasva Urheilijaksi - leirejä kainuulaisille nuorille urheilijan aluille. Leirien suunnittelu ja toteutus on tehty yhteistyönä Kainuun Liikunnan, Vuokatti Urheiluakatemian, Vuokatin Urheiluopiston ja kainuulaisten seurojen kesken. Vuosina tapahtuvaan pilottileiritykseen osallistuu 40 nuorta viidestä kainuulaisesta seurasta ja viidestä lajista. Leiri koostuu kolmesta kahden päivän leiristä. Leireillä ei toteuteta lajiharjoituksia. Kasva Urheilijaksi- leirejä tullaan laajentamaan kaudesta alkaen. Yhteistyö lajien piirijärjestöjen kanssa tulee tiivistymään mm. valmentajakoulutuksen ja leirityksen osalta. Seurakehittäminen Uusi seurakohtainen seurakehittämisprosessi Kainuun Liikunta yhdessä muiden alueiden ja Uuden järjestön kanssa tulevat kehittämään seurakohtaisen seurakehittämisprosessin. Prosessi sisältää neljä tapaamista seuran hallituksen kanssa vuoden aikana. Kehittämisprosessi lähtee liikkeelle toimintaympäristön ja seuran nykytilan kartoittamisella. Tämän analyysin pohjalta räätälöidään seuratapaamiset. Tapaamisten lisäksi seurakehittämisprosessiin kuuluu seurakohtainen kehittämistehtävä, jonka seuran hallitus on valinnut. Uudet seurapuu-koulutukset Seuratoiminnan kehittäminen ja laajentaminen vaatii uusia toimijoita monelle toiminnan eri osa alueelle urheiluseuroissa. Uusi järjestö yhdessä Liikunnan aluejärjestöjen kanssa tullee uudistamaan vuonna 2013 seurapuukoulutukset. Koulutukset koskevat seuran hallintoa, vapaaehtoisten rekrytointia, seurajohtamista, seuran taloutta ja seura-analyyseja. Näillä uusilla toimihenkilökoulutuksella pyritään myös Kainuun alueella vastaamaan urheiluseuratoimijoiden rekrytoimiseen ja toiminnan kehittämiseen

18 Räätälöidyt seuran hallinnon koulutukset Kainuun Liikunta tarjoaa seuroille räätälöityjä koulutuksia seuran hallinnosta ja seurakehittämisestä. Koulutuksia aiheita voivat olla mm. Webropol-kyselyt seuran nykytilasta ja kehittämistarpeista, talous, hallinto, viestintä, toimintakäsikirja, valmennusjärjestelmän kehittäminen, verotus, yleishyödyllisyys, tapahtuman järjestäminen ja markkinointi. Pienseurojen seuratoiminnan kehittäminen LiiKe-hankkeen tarkoituksena on kehittää liikuntaseurojen ja muiden liikuntaa tarjoavien yhdistysten toimintaa ja liikuntapalveluita Oulujärvi Leader- toiminta-alueen kunnissa ja näin lisätä maaseudun elinvoimaisuutta lisääntyneen toiminnan kautta. Hankkeen tavoitteena on kiinnittää 20 seuraa/ liikuntaa järjestävää yhdistystä kehittämään omaa toimintaa ja saada yli 400 osallistujaa kehittämistoimenpiteisiin. Seuroille ja liikuntaa tarjoaville yhdistyksille räätälöidään oma kehittämissuunnitelma. Kehittämistilaisuudet järjestetään kehittämissuunnitelmien pohjalta paikallisesti. Kehittämistilaisuudet ovat avoimia tapahtumia kaikille kiinnostuneille. Seuratoiminnan taloudellinen tuki OKM:n Seuratuki Valtakunnallinen Seuratuki suunnataan seuratoiminnan laadun parantamiseen, uusien vapaaehtoistoimijoiden rekrytoimiseen, lasten ja nuorten liikunnan sekä aikuisten terveysliikunnan edistämiseen. Seuratuki jaetaan toiminnalliseen tukeen ja päätoimisen palkkaustukeen. Vuonna 2012 Kainuulaiset seurat saivat yli euroa toiminnallista tukea. Kainuun Liikunta auttaa seuroja hakuvaiheessa infotilaisuuksien, koulutusten ja seurakohtaisen konsultoinnin avulla. KKI- toiminta Kunnossa kaiken ikää -ohjelman paikallishankkeita on vuosien mittaan syntynyt eri puolille Suomea yli 800. Hankkeiden tavoitteena on madaltaa yli 40-vuotiaiden kynnystä liikuntaharrastuksen aloittamiseen tarjoamalla heille esimerkiksi säännöllistä, ohjattua ryhmäliikuntaa, eri lajien starttikursseja tai ohjaajien koulutusta. Paikallishankkeet voivat hakea taloudellista tukea toimintaansa KKI-ohjelmalta. Hanketuella kannustetaan huomioimaan KKI-ohjelman tärkeitä painopistealueita. Pohjola-palkinto ja vuoden parhaiden saavutusten palkitseminen Edellisvuosien tapaan jaetaan tunnustuksia sekä seuratoiminnalle että parhaille urheilijoille, saavutuksille ja vapaaehtoistoimijoille. Pohjola-palkinto Hyvälle Seuralle on vuosittain jaettava valtakunnallinen ja maakunnallinen tunnustuspalkinto moniarvoiselle ja laadukkaalle seuratyölle. Kainuun Liikunnan omat tunnustukset jaetaan vuosittain Kainuun Urheilugaalassa

19 Muu taloudellinen yhteistyö Kainuun Liikunta järjestää vuosittain useita tapahtumia yhteistyössä jäsenseurojensa kanssa. Tapahtumayhteistyöstä on mahdollista saada talkookorvauksia seuroille. Kainuun Liikunnan hanketoiminnan osatoteutus tai seurojen kanssa toteutetut yhteistyöhankkeet ovat mahdollisuuksia seuratoiminnan kehittämiseksi. Kalottiurheilu Kainuun Liikunta on mukana kehittämässä kansainvälistä urheilua Barentsurheilun kautta. Barentsurheilua viedään eteenpäin neljässä kalottialueen maassa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä. Vuosittain kilpailuvaihtoa on pidetty yllä lajissa. Venäjä osallistuu nykyisin vuosittain 6-8 lajiin. Kalottiurheilu ry:n jäseninä ovat Kainuun Liikunta ry, Lapin Liikunta ry ja Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry. Barentsurheilu uudistuu vuodesta 2013 alkaen. Barentsurheilu sai EU:lta hankerahoitusta Barents Gamesien järjestämiseen. Nykyisin erillään järjestetyt lajien kisat kootaan yhteen vuorovuosin järjestettäviksi talvi- ja kesäkisoiksi. Vuonna 2013 järjestetään esikesäkisat, vuonna 2014 talvikisat ja vuonna 2015 kesäkisat Suomessa. Kainuun Liikunta osallistuu Barents Gamesien järjestämiseen omalla panoksellaan

20 LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN LIIKUNTA Lasten liikunnan toimialan keskeisenä tavoitteena on edistää lasten ja nuorten päivittäistä liikkumista yhdessä eri keinoin paikallisten toimijoiden kanssa. Keskeisinä tekemisen ja yhteistyön kohteina ovat valtakunnallisesti yhteisesti sovitut valinnat: vaikuttaminen vanhempien liikuntatietoisuuteen ja -käyttäytymiseen sekä koulupäivän liikunnallistaminen. Tavoitteet 1. Toteutamme Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa valtakunnallista Lasten ja nuorten liikuntaohjelmaa sekä Liikkuva koulu -hanketta Valo ry:n kanssa sovittujen toimintaperiaatteiden mukaisesti. Parannamme perheiden ja vanhempien liikuntatietoisuutta ja liikuntakäyttäytymistä erilaisten kohtaamisten kuten vanhempainiltojen, tapahtumien ja kampanjoiden kautta. 2. Tarjoamme laadukkaita koulutus- ja kehittämispalveluita liikunnan parissa toimiville. 3. Toimimme alueellisena lasten ja nuorten liikunnan kehittäjänä ja koordinaattorina yhteistyössä kasvatusalan ammattilaisten, kunnan eri toimijoiden sekä seurojen ja yhdistysten kanssa. Lasten ja nuorten liikuntaohjelma sekä Liikkuva koulu -hanke Lasten ja nuorten liikuntaohjelman sekä Liikkuva koulu -hankkeen painopisteenä on koulupäivän liikunnallistaminen ja siihen liittyvät toimenpiteet. Keskeisinä sisältöinä ovat: Koulujen välituntitoiminnan edistäminen. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ja koulun kerhotoiminnan laadun kehittäminen lasten päivittäisen liikunnan näkökulmasta. Tarjoamme kouluille tukea toimintaympäristön ja -tapojen kehittämiseen sekä liikkumista edistäviä malleja ja keinoja. Tarjoamme myös varhaiskasvattajille tukea lasten liikkumisen edistämiseen. Tarkka toimenpideohjelma sovitaan vuoden 2013 alussa ja uusi valtakunnallinen ohjelma käynnistyy syksyllä

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Ohjausryhmän esitys liikuntayhteisölle alueellisen toiminnan toteuttamisesta 2.x 16.6. 11.8. Maailman liikkuvin urheilukansa ja

Lisätiedot

Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat

Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat SEURATOIMINTA LAPSET JA NUORET AIKUISET HUIPPU-URHEILU LIIKUNNAN ARVOMAAILMA LIIKUNTALAKI INFRA Tavoite Lappi on maailman kiinnostavin hyvinvointiympäristö

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU)

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Tehtävä LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais- Suomessa. Liikutamme lapsia ja aikuisia tapahtumissa ja leireillä. Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA Aluejärjestöt Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 16 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Kannustaa. Kehittää. Kouluttaa

Kannustaa. Kehittää. Kouluttaa Kannustaa Kehittää Kouluttaa Perustettu 3.12.1994 Maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis, yhteistyö ja palvelujärjestö. Jäseninä ovat Kainuun kunnat, valtaosa urheiluseuroista monia maakunnalliset

Lisätiedot

Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4.

Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4. Metropolialueen alueellisen palvelukeskuksen pilottihanke Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4.2015 Päivän

Lisätiedot

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LISÄÄ LIIKETTÄ KOULUPÄIVIIN JA AKTIIVISUUTTA ILTAPÄIVIIN LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN JA VALON YHTEISISTÄ TUKITOIMISTA LIIKKUVILLE

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 a t n u k i i l n #kainuu ä ä t s i d h y a #liikunt SISÄLLYS Kainuun Liikunta Yleistä... 3 Strategia 2013-2017... 3 Hallinto... 5 Arvostus ja Resurssit Valtakunnallinen yhteistyö...

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina

Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina Hyvien käytäntöjen levittäminen kentälle Kunta- ja koulukohtaisen kehittämistyön tukeminen Osaamisen lisääminen Oppilaiden = vertaisohjaajien koulutus

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

Yleistä Strategia Hallinto Valtakunnallinen yhteistyö Maakunnallinen yhteistyö... 7

Yleistä Strategia Hallinto Valtakunnallinen yhteistyö Maakunnallinen yhteistyö... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 SISÄLLYS Kainuun Liikunta Yleistä... 3 Strategia 2013-2017... 3 Hallinto... 5 Arvostus ja Resurssit Valtakunnallinen yhteistyö... 6 Maakunnallinen yhteistyö... 7 Liikunnallinen

Lisätiedot

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 lisää liikettä koulupäivän aikana rakenteilla, asenteilla, yhteistyöllä! FAKTAA HANKKEESTA - Hallinnoija Hämeen Liikunta ja

Lisätiedot

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta 14.5.2012 Johtaja Harri Syväsalmi Opetus- ja kulttuuriministeriö/liikuntayksikkö Hallitusohjelma - liikuntapolitiikka

Lisätiedot

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET Järjestöpäivät Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Kulttuuriasiainneuvos Mirja Virtala 24.9.2008 Opetusministeriön liikuntayksikkö OPETUSMINISTERIÖ 1 ESR VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Hyvässä hallinnossa hyvää seuratoimintaa

Hyvässä hallinnossa hyvää seuratoimintaa Hyvässä hallinnossa hyvää seuratoimintaa Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry 1. Yksin ei voi menestyä tulevaisuudessa 2. Tarvitaan uuden oppimista 3. Menestys varmistetaan yhdessä tekemällä

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta Suomen liitto ry Suomen liitto Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu 2010 2015 Tausta 1/2 2020 15 000 kilpailijaa (lisenssi) 12 000 Kilpailijaa 60 000 Suunnistajaa suunnistajat 50 000 suunnistajaa 400

Lisätiedot

KEPLIN TOIMINTASUUNNITELMA Keplin vuosikokous Toholampi

KEPLIN TOIMINTASUUNNITELMA Keplin vuosikokous Toholampi KEPLIN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Keplin vuosikokous Toholampi 26.11.2015 Tietoa Keplistä Perustettu 10.11.2997 Jäseniä 129 Toimisto Kokkolassa Henkilöstö 5-7 hlöä vuosittain Toiminta-alueella 21 kuntaa,

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 Kasva urheilijaksi tilaisuus 2.2.2016 Jukka Karvinen Liikunnallisen elämäntavat

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liikunta ry Seuramentor ohjaajien tukena hanke Hankekoordinaattori Samu Martinmäki Torikatu 16 A 2, Kokkola .

Keski-Pohjanmaan liikunta ry Seuramentor ohjaajien tukena hanke Hankekoordinaattori Samu Martinmäki Torikatu 16 A 2, Kokkola  . Keski-Pohjanmaan liikunta ry Seuramentor ohjaajien tukena hanke Hankekoordinaattori Samu Martinmäki Torikatu 16 A 2, 67100 Kokkola E-mail. samu.martinmaki@kepli.fi Puh. 044 091 6073 Päivitetty 15.11.2016

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi 2 Jatkossa samat toiminnot tarjolla koko maassa Neljä toiminnan osa-aluetta: menestyvä lisää

Lisätiedot

J.Kinnunen / Kuntavaalit 17

J.Kinnunen / Kuntavaalit 17 J.Kinnunen / 3.2.2017 Kuntavaalit 17 Kuntavaalit 9.4.2017 Nyt on erityinen syy olla paikallisesti aktiivinen: Sote- & aluehallintouudistus Lajin positiivinen alueellinen noste ja seurojen kehitysnäkymät

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 2 LAPIN LIIKUNNAN VISIO 2020 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

1 YLEISTÄ 2 LAPIN LIIKUNNAN VISIO 2020 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 YLEISTÄ Lapin osalta Valon käynnistämää liikunnan aluejärjestöjen palvelu- ja osaamiskeskus kehitysyhteistyötä on valmisteltu mm Maarit Toivolan Lapin Ammattikorkeakoulun yamk

Lisätiedot

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 2011 LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 12.10.2011 Liikunnan arvostus Pieksa ma ella ja sen jäsenseurat(33 kpl) ovat huolissaan Pieksämäen liikunta ja urheilutoiminnan näivettymisestä ja kaupungin liikuntaorganisaation

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2 3 Sisällysluettelo 1. PHLU:n strategia ja toiminta... 4 2. Toiminta ja tavoitteet... 6 2.1. Elinvoimainen seuratoiminta... 6 2.2. Liikkuva lapsuus... 9 2.3. Lisää

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 Liikunnan aluejärjestöt VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 VOK-työryhmä, Liikunnan aluejärjestöt 2015 Suomalaisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen rakenne Liikunnan alejärjestöjen VOK-1 koulutus noudattaa

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma Heimo Keränen 26.5.2014 26.5.2014 Kainuun liitto Iso taustakuva 23.5.2014 Kainuun liitto 2000-luvulla paradigman muutos: hajautetun hyvinvointivaltion

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Suomi 100. VNK: Urheiluyhteisö:

Suomi 100. VNK:  Urheiluyhteisö: Suomi 100 Valtioneuvoston kansliassa toimiva Suomi 100 -hanke vastaa juhlavuoden ohjelman kokoamisesta Valo-Olympiakomitea toimii vnk:n yhteystahona ja kumppanina Suomi 100 -ohjelmaan voi päästä mukaan

Lisätiedot

Seurapäivien ryhmäkeskustelut Seurapäivät Veli-Tapio Kangasluoma

Seurapäivien ryhmäkeskustelut Seurapäivät Veli-Tapio Kangasluoma Seurapäivien ryhmäkeskustelut 2011-2015 Seurapäivät 26.11.2016 Veli-Tapio Kangasluoma Seurapäivät 2011-2015 - ryhmäkeskustelut 2011 Turku TUL:n arvot ja seuratyön arvot 2012 Joensuu Seuran toiminta ja

Lisätiedot

KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta. Lisätietoa

KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta. Lisätietoa KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta Lisätietoa http://www.kkiohjelma.fi/hanketuki KKI-hanketuki Taloudellinen tuki paikallisille toimijoille työikäisten liikuttamiseksi Tahoille, jotka järjestävät aloittelijoille

Lisätiedot

Terveysliikuntahankkeita ja liikunnan olosuhteiden edistäjä palkittiin

Terveysliikuntahankkeita ja liikunnan olosuhteiden edistäjä palkittiin Terveysliikuntahankkeita ja liikunnan olosuhteiden edistäjä palkittiin 15.4.2016 10.30 Valtakunnallinen Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma palkitsi tänä vuonna Kajaanin ammattikorkeakoulun Liiku Myötätuulta

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Lisää laatua, enemmän toimintaa

Lisää laatua, enemmän toimintaa Lisää laatua, enemmän toimintaa Seuratuen toimintavuoden tulokset 2014 2015 Johanna Hentunen Salla Turpeinen Janne Pyykönen LIKES-tutkimuskeskus Viitaniementie 15a, 40720 Jyväskylä www.likes.fi Lukijalle

Lisätiedot

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa LIKES-tutkimuskeskus 5.11.2015 Arvioinnin täyttäneet koulut, yhteensä 18 Myllymäen koulu Kesämäenrinteen koulu Joutsenon koulu Voisalmen koulu Ravattilan

Lisätiedot

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi Jari Lämsä KIHU Työn asemointi Oleellinen havainto on se, että työryhmä ei sinänsä ole keksinyt toimenpideluetteloon mitään uutta, vaikka vision ja nykytilan analysointi

Lisätiedot

Kasva Urheilijaksi aamukahvit Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen

Kasva Urheilijaksi aamukahvit Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen Kasva Urheilijaksi aamukahvit 11.3.2015 Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen Urheileva lapsi tai nuori kaiken keskiössä Koti Liikunta- ja urheiluolosuhteet - kuntataho Innostus

Lisätiedot

Tulevaisuuden uimaseura.

Tulevaisuuden uimaseura. Tulevaisuuden uimaseura #urheiluseura @SipiKoo Ennen oli paremmin? Ennen oli helpompaa? Ennen oli ennen. Nyt on nyt. Hyvän seuran ulottuvuudet Resurssien hankintakyky Jatkuvuus, toimintaympäristön lukutaito

Lisätiedot

Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta liikunnan edistämiseksi ja terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi.

Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta liikunnan edistämiseksi ja terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi. Terveyttä edistävä liikunta kunnan toiminnassa 2012 Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta edistämiseksi ja terveyttä edistävän kehittämiseksi. Ohjeita vastaamiseen Suosittelemme täyttämistä

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1 Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut 7.4.2011 Eva Storgårds 1 Visio Perustehtävä Kaupungin missio eli perustehtävä on palvelujen järjestäminen kansalaisille suomen ja ruotsin kielellä

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA. Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA. Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus HUIPPU-URHEILUN ARVIOINTI JA SEURANTA Jari Lämsä HUY / KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus ILMAN ARVIOINTIA EI OLE URHEILUA Arviointi on tarkasteltavan kohteen tai toiminnan arvon määrittämistä,

Lisätiedot

Yhteistyöseminaari. Opetusalan täydennyskoulutuksen koordinointi Kainuussa Tuula Honkanen johtaja. Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut

Yhteistyöseminaari. Opetusalan täydennyskoulutuksen koordinointi Kainuussa Tuula Honkanen johtaja. Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Yhteistyöseminaari Opetusalan täydennyskoulutuksen koordinointi Kainuussa 25.11.2010 Tuula Honkanen johtaja Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto/ Kajaanin yliopistokeskus. Henkilöstöä 19 Budjetti

Lisätiedot

Tervetuloa Kisakallioon!

Tervetuloa Kisakallioon! Suomen Suunnistusliitto ry Tervetuloa Kisakallioon! Yhä useampi suunnistaa Suunnistus näkyy Suunnistus hyvinvoinnin keulakuva Suunnistus menestyy SUOMI SUUNNISTAA Suunnistusliiton strategia 2016 2020 Suunnistus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2.

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Yhteinen työstö. Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia

Yhteinen työstö. Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia Yhteinen työstö Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia STARTTI Yhteinen työstö Yhteinen ääni puuttuu? Urheiluyhteisön yhteiset linjaukset ja tavoitteet kansainväliseen vaikuttamiseen? Tavoittelemme

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Tarinan strategia 2020

Tarinan strategia 2020 Tarinan strategia 2020 Suomen golfin strategia Visio Parasta vapaa aikaa Missio Golf yhdistää terveysvaikutukset ja yhdessä luonnossa liikkumisen Strateginen tahtotila Golfyhteisöjen toimintatapoja uudistamalla

Lisätiedot

SportSuomi ja Sportalueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille

SportSuomi ja Sportalueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille SportSuomi ja Sportalueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Ohjausryhmän esitys liikuntayhteisölle alueellisen toiminnan toteuttamisesta 2.x 16.6. 11.8. SPORTSuomi Maailman liikkuvin urheilukansa

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Henna Nurminen Hankkeen esittely

Henna Nurminen Hankkeen esittely Henna Nurminen 1.4.2016 Hankkeen esittely Perustiedot Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskusten yhdessä toteuttama ESR-hanke Tiimi (paikkakunta): Projektipäällikkö Henna Nurminen (Rovaniemi) Projektikoordinaattori

Lisätiedot

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija Sisältö Esittely SoveLin kansanterveys- ja vammaisjäsenjärjestöt ja järjestöjenliikunnasta

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 4.10.2017 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2016 30.4.2017 1. YLEISTÄ - yhteistyötä kehitetään Jämi Keskuksen kanssa alue-

Lisätiedot

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen Jari Lämsä Kommentit: Hannu Tolonen Yleistä arvioinnista Arviointi: liittyy nykyisin vallalla olevaan hallintotapaan on toiminnan arvottamista tiettyjen kriteerien suhteen ei siis arvostelua! jaetaan sisäiseen

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Suomen golfin strategia 13.2.2015

Suomen golfin strategia 13.2.2015 Suomen golfin strategia 13.2.2015 Strategiaprosessin tausta Golf on poikkeuksellisen laajasti eri ikäisiä ja tasoisia harrastajia puhutteleva laji, joka mahdollistaa yhdessä liikkumisen hoidetussa luontoympäristössä

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Johtaja Mikko Salmenoja KEHA- keskus 26.10.2016 http://www.keha-keskus.fi 22.9.2016 1 Yleistä molemmista palvelukeskuksista Ja SOTE ICT vielä

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Päivitetty

Päivitetty Keski-Pohjanmaan liikunta ry Seuramentor ohjaajien tukena hanke Hankekoordinaattori Samu Martinmäki Torikatu 16 A 2, 67100 Kokkola E-mail. samu.martinmaki@kepli.fi Puh. 044 091 6073 Päivitetty 31.10.2016

Lisätiedot

Aikuisliikunta seuroissa. Aikuisliikunnan kysely seuroille kesällä 2015

Aikuisliikunta seuroissa. Aikuisliikunnan kysely seuroille kesällä 2015 Aikuisliikunta seuroissa Aikuisliikunnan kysely seuroille kesällä 2015 Kyselyyn vastanneet Vastanneita kaikilta alueilta, yhteensä 276 kpl Suurin jäsenmäärä vastanneiden edustamissa seuroissa Millaista

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Urheilua ja elämyksiä Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Huippu-urheilu Beach volley ja lentopallo ovat suomalaisia menestyslajeja. Fanit ja media seuraavat edustusjoukkueitamme kotimaassa ja ulkomailla.

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 27.4.2015. Liikkujan polku -verkosto

Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 27.4.2015. Liikkujan polku -verkosto Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 27.4.2015 Liikkujan polku -verkosto Iltapäivän ohjelma o Esittäytymiset ja kuulumiset o Liikkujan polku -tilannekatsaus o Aikuisliikunnan

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Liite 4 81 JOENSUUN LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA 2009-2015

Liite 4 81 JOENSUUN LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA 2009-2015 Liite 4 81 JOENSUUN LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA 2009-2015 STRATEGIAKARTTA Toimivat palvelut ja uudistuvat rakenteet Riittävä ja laadukas palveluverkko Palvelurakenteen ja toimintatapojen kehittäminen ja uudistaminen

Lisätiedot

JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA

JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA -LIIKUTTAVAN HYVÄ KOULU- www.liikkuvakoulu.fi JYRÄNGÖN KOULU 1,5 sarjainen alakoulu Oppilaita noin 200 Opettajia ja avustajia n. 15 henkilöä Koulussa panostettu koululiikunnan kehittämistoimintaan

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot