Kainuun Liikunta on maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis-, yhteistyö- ja palvelujärjestö.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kainuun Liikunta on maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis-, yhteistyö- ja palvelujärjestö."

Transkriptio

1 Kainuun Liikunta ry

2 -

3 SISÄLLYS KAINUUN LIIKUNTA Yleistä... 4 Strategia... 4 Arvot... 4 Missio, toiminta-ajatus... 4 Visio, tahtotila... 4 Toimintatapa... 4 Painopistealueet... 5 Kainuun Liikunnan yhteistyö- ja toimijaverkosto... 5 HALLINTO Jäsenkokoukset... 6 Hallitus... 6 Puheenjohtajisto... 6 Henkilöstö... 6 Toimisto... 7 VALTAKUNNALLISET PÄÄVALINNAT Liikunnan ja urheilun Visio2020n toteuttaminen... 8 Valo ry... 8 Alueiden yhteinen johtamisjärjestalmä... 9 Urpo MAAKUNNALLISET PÄÄVALINNAT Kainuun Liikunnan strategia Liikunta Kainuun maakuntaohjelmassa Kuntayhteistyö Yhteistyö Vuokatin Urheiluopiston kanssa Kainuun Urheilugaala TERVEYSLIIKUNTA Tavoitteet...12 Kunnossa Kaiken Ikää Virtuaaliset liikuntapalvelut maaseudun palvelukeskuksissa Työhyvinvointipalvelut Terveysliikunnan koulutukset Tapahtumat ja koulutuspäivät SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN, URHEILIJAN POLKU Tavoitteet Valtakunnallinen 1. tason valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK) Lajien ja seurojen yhteistyö Seurakehittäminen Pienseurojen kehittäminen Seuratoiminnan taloudellinen tuki Kalottiurheilu LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN LIIKUNTA Tavoitteet Lasten ja nuorten liikuntaohjelma sekä Liikkuva koulu-hanke Perheliikunta ja vanhempien kohtaaminen Lasten liikuttajien osaamisen lisääminen Nuorten liikunta-aktiivisuuden lisääminen LIIKUNTAMATKAILU Massatapahtumat Yhteistyö muiden tapahtumien kanssa ANSIOMERKIT TALOUS

4 KAINUUN LIIKUNTA RY Yleistä Kainuun Liikunta on maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis-, yhteistyö- ja palvelujärjestö. Sen jäseniä ovat Kainuun kunnat ja urheiluseurat, useat maakunnalliset liikunta- ja kansanterveysjärjestöt sekä oppilaitokset. Kainuun Liikunnan toiminta-alueen muodostaa Kainuun maakunta; sen yhdeksän kuntaa (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi ja Vaala). Strategia Kainuun Liikunta ry:n nykyinen strategia on laadittu vuonna 2005 ja se päättyy vuoden 2012 lopussa. Sen päävalinnat ovat valtaosin v laaditun ensimmäisen strategian linjausten mukaisia. Nopeat toimintaympäristön muutokset ovat johtaneet kuitenkin painopistealueiden asettamiseen uuteen tärkeysjärjestykseen ja tasa-arvon nostamiseen yhdeksi Kainuun Liikunnan kantavaksi arvoksi. Uuden strategian laatiminen on käynnistetty, mutta mm. liikunnan järjestörakenteen muutoksista johtuen sen hyväksyminen on lykätty vuoden 2013 kevätkokoukseen. Arvot kainuulaisten hyvinvointi yhteistyö ja yhteisöllisyys tasa-arvo Missio, toiminta-ajatus Kainuun Liikunta ry:n toiminta-ajatuksena on kainuulaisten hyvinvoinnin edistäminen liikunnan avulla sekä urheilu- ja liikuntakulttuurin elinvoimaisuuden ja monipuolisuuden varmistaminen Kainuussa. Visio, tahtotila AKTIIVINEN HYVINVOIVA KAINUU Liikunta toimii koko Kainuun hyvinvoinnin ja kehityksen resurssina ja on maakunnan suurimpia vetovoimatekijöitä. Kainuulaisten hyvinvointi perustuu omaan vastuuseen terveydestä, mitä tukee tasa-arvoinen liikunnan peruspalvelujen saatavuus Toimintatapa Kainuun Liikunnan toimintatapana on aktiivinen yhteistyö ja kumppanuus kaikkien liikunta- ja urheilu-organisaatioiden sekä sidosryhmien kanssa. Erityisesti tiivistä yhteistyö on omien jäsenyhteisöjen (urheiluseurat, kunnat, oppilaitokset, kansanterveysjärjestöt, lajiliitot / alueorganisaatiot), Kainuun Liiton ja ja sote-yhtymän, Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Valo ry:n kanssa. Toiminnan tulokset tehdään laajan yhteistyöverkoston avulla, jossa Kainuun Liikunta on aktiivinen toimija, aloitteellinen sidosryhmien yhdistäjä, tiedon välittäjä ja edunvalvoja liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Kaikessa toiminnassa noudatetaan liikunnan ja urheilun eettisiä periaatteita (Reilu Peli)

5 Painopistealueet Terveysliikunnan kehittäminen Urheiluseuratoiminnan tukeminen ja kehittäminen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Liikuntamatkailun kehittäminen Kainuun Liikunnan yhteistyö ja toimijaverkosto Aluejärjestöt Kainuun Liitto, SOTE Seurat Kunnat Urheiluopisto akatemia Valo ry Järjestöt yhdistykset Kainuun Liikunta AMK, KAO Koulut, päiväkodit STM OKM ELY AVI Media - 5 -

6 HALLINTO Jäsenkokoukset Kevätkokous Toukokuu Ristijärvi Syyskokous Marraskuu Kajaani Hallitus Kainuun Liikuntaa johtaa hallitus, jonka valitsee yhdistyksen syyskokous. Hallitus kokoontuu 5-8 kertaa vuodessa. Hallituksen esittelijänä toimii toiminnanjohtaja. Puheenjohtajisto Hallituksen apuna toimii puheenjohtajisto, jonka muodostavat yhdistyksen puheenjohtaja, kolme varapuheenjohtajaa ja toiminnanjohtaja. Puheenjohtajisto kokoontuu tarpeen mukaan. Henkilöstö Kainuun Liikunnan henkilöstö osallistuu yhteisten tavoitteiden asettamiseen ja edistää aktiivisella ja osaavalla panoksellaan toiminnan tavoitteiden saavuttamista. Henkilöstön työhyvinvointi on tärkeässä asemassa. Työhyvinvoinnin osa-alueita ovat johtaminen, osaaminen, motivaatio, terveys ja työyhteisön toimivuus ja elämäntilanne. Rakentava palaute, oikeudenmukaisuus ja mahdollisuus vaikuttaa oman työn tekemiseen luovat työhyvinvoinnin perustaa. Toimintavuoden aikana kehitetään erityisesti tiimityöskentelyä ja osittaista tehtävien kiertoa. Vakinaisessa työsuhteessa on 8 henkilöä ja lisäksi hanketyöntekijöitä määräaikaisessa työsuhteessa. Harjoittelupaikkoja tarjotaan 6-8 opiskelijalle, joista valtaosa on Kajaanin Ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Henkilöstön työterveyshuollosta vastaa Suomen Terveystalo. Henkilöstöllä on liikuntaetu ja lisäksi pyritään järjestämään vuosittain 2 liikuntailtapäivää. Täydennyskoulutuksesta sovitaan tapauskohtaisesti

7 Toimisto Kainuun Liikunnan aluetoimisto sijaitsee Kajaanissa, Kisatie 28. Kainuun Liikunta tarjoaa edullisesti jäsenyhteisöilleen mm. seuraavia palveluita: Toimistopalvelut: Taloushallinto; kirjanpito, tilinpäätökset, laskutus Edunvalvonta Graafi set työt; kunniakirjat, kutsut, esitteet, käyntikortit, ilmoitukset Kopiointipalvelut; väri- ja mustavalkeakopiointi, vihko-, juliste- ym. erikoiskopioinnit Jäsenrekisterin ylläpito Ansiomerkit,mitalit Asiakaspalvelu; esim. jäsenkorttien ym. seuramateriaalin jakelu Kainuun Liikunnan toimistolta, ilmoittautumisten vastaanotto. Koulutus- ja kehittämispalvelut: Oman Seuran Analyysi ja muut kehittämisprosessit Toimihenkilö-, valmennus- ja ohjaajakoulutus (Nuori Suomi, Kunto, KKI) Seurojen jäsenkyselyt Päätoimisten palkkauksen ja seurojen kehittämistuen koordinointi Seura työnantajana-koulutukset (Yhteistyössä Työhön Kutsu - hankkeen kanssa) Sporttisaitti - seurojen kotisivupalvelu Kokoustilat Jäsenyhteisöt saavat veloituksetta käyttää Kainuun Liikunnan toimistolla olevia kokoustiloja

8 VALTAKUNNALLISET PÄÄVALINNAT Liikunnan ja urheilun Visio2020 toteuttaminen Suomalaisen liikunnan ja urheilun Visio2020 linjattiin SLU ry:n kevätkokouksessa Visio2020 kiteytyy sanoihin Olemme maailman liikkuvin urheilukansa Visio2020 tarkoittaa: liikunta ja urheilu ovat elämäntapa liikkuminen on keskeinen osa lapsuutta ja nuoruutta liikunta ja urheilu ovat merkittävimmät hyvinvoinnin edistäjät suomalainen huippu-urheilu on innostavaa ja kansainvälisesti menestyvää yhteinen tekeminen on kilpailuetumme Osana vision toteuttamista SLU- yhteisö päätti yhden yhteisen järjestön perustamisesta Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry, Nuori Suomi ry, Kuntoliikuntaliitto ry ja Suomen Olympiakomitea ry perustivat 18. kesäkuuta 2012 uuden liikunnan kattojärjestön, joka sai nimekseen Uusi Liikuntajärjestö ry. Toiminnan tarkoituksena on edistää koko elämänkulkua koskevaa liikuntaa ja urheilua, arjen fyysisestä aktiivisuudesta terävimpään huippu-urheiluun sekä vahvistaa liikunnan kansalaistoimintaa. Nimikilpailun tuloksena järjestön viralliseksi nimeksi valittiin Valo (Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry). Kainuun Liikunta toteuttaa visiota sekä toteuttamalla yhteisesti sovittuja valtakunnallisia valintoja että oman maakunnan tarpeista syntyneitä kehittämistehtäviä. Valo ry Liikunnan ja urheilun uuden yhteisen järjestön strategia hyväksytään vuoden 2012 lopussa. Vuosi 2013 on toiminnan käynnistämisvuosi. Järjestön säännöt hyväksytään keväällä 2013, jonka jälkeen voi hakeutua jäseneksi. Järjestön organisaatio rakentuu alkuvuoden aikana. Visio Olemme maailman liikkuvin urheilukansa Toiminta-ajatus Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhdistävä voima. Päävalinnat Arvostus ja resurssit 2. Menestyvä urheilu 3. Liikunnallinen elämäntapa 4. Yhdistävät palvelut yhteisön sisäisenä valintana Kainuun Liikunta osallistuu aktiivisesti ohjelmien toteuttamiseen järjestön kanssa tehtävien sopimusten mukaisesti

9 Alueiden yhteinen johtamisjärjestelmä SLU alueet ja SLU päättivät keväällä yhteisen johtamisjärjestelmän periaatteista ja sen käyttöön ottamisesta. Alueiden ja valtakunnallisten toimijoiden välille halutaan saada vahvempi päätöksenteko, ammattimaisempi valmistelu sekä toimivampi johtamisen ja päätöksenteon järjestelmä. Vuoden 2013 alusta alkaen valtakunnan tasolla johtamisjärjestelmästä vastaa Valo ry. Johtamisjärjestelmä perustuu yhteiseen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Aluejärjestöt: Yhteinen toimintatapa ja ohjautuminen VISIO 2020 Olemme maailman liikkuvin urheilukansa Valtakunnalliset toimijat: Julkinen valta ja järjestöt PALVELUT PALVELUT Aluejärjestöt: yhteinen tahtotila ja linjaukset SOPIMUKSELLI-SUUS SOPIMUKSELLISU US PALVELUT PALVELUT PALVELUT Maakunnalliset sidosryhmät: lajien alue- organisaatiot, maakuntaliitot, ELY-keskukset, AVIT, media yhdistykset, yritykset, jne. PALVELUT Kysyntä Kainuun Liikunnan tahtotila ja strategia OHJAUTU- MINEN SOPIMUKSELLI-SUUS JA YHTEISET PÄÄTÖKSET OHJAUTU- MINEN Odotukset PALVELUT Maakunnalliset sidosryhmät: lajien alue-organisaatiot, maakuntaliitot, ELY-keskukset, AVIT, media yhdistykset, yritykset, jne. Paikallistaso: Urheiluseurat, kunnat ja muut paikallistason organisaatiot myös yksittäiset kuntalaiset, päättäjät - 9 -

10 URPO Uusia resursseja paikallistason onnistumiseksi hanke eli URPO hanke on kaikkien alueiden yhteisesti rahoittama ja aluejohtoryhmän kautta ohjaama hanke. URPO- hanke jatkaa nykyisillä päätöksillä asti. Jatkopäätöksiin vaikuttaa Valo ry:n organisoituminen kevään aikana mm. suhteessa aluetoimintaan ja siksi alkuvuoden aikana käydään keskustelut mahdollisista jatkotarpeista. URPO hankkeen sisällöksi tarkentuu alueiden yhteinen valmistelutyö, alueiden yhteinen varainhankinta sekä kansallisen ja kansainvälisen EU -hanketoiminnan edistäminen. Hanketoiminnassa tavoitellaan alueiden yhteisiä hankkeita, mutta myös aluekohtaisissa hankkeissa URPO hankkeen erityisavustaja auttaa. Alueilla on yhteisinä yhteistyökumppaneina tällä hetkellä Veikkaus ja S hotellit ja uusia, yhteisiä kumppanuuksia haetaan. Yhteisissä asioissa korostuvat alueiden ja aluejohtoryhmän avustaminen erilaisten valmistelutehtävien ja alueraporttien kautta

11 MAAKUNNALLISET PÄÄVALINNAT Kainuun Liikunnan strategia Ennakointi edessä olevien sekä liikunnassa ja urheilussa että kunnissa ja maakunnassa tapahtuvien rakennemuutosten vaikutuksiin linjaa myös Kainuun Liikunnan tulevaisuuden toimintaa. Tästä syystä uuden strategian laatimista on lykätty toukokuuhun 2013, jolloin mm. jäsenyys uudessa liikuntajärjestössä ja järjestön toimintaperiaatteet ovat selvinneet. Käydyissä suunnittelupalavereissa on todettu että Kainuun Liikunta ry:n perustehtävänä säilyy kainuulaisten hyvinvoinnin edistäminen liikunnan avulla sekä urheilu- ja liikuntakulttuurin elinvoimaisuuden ja monipuolisuuden varmistaminen ja kehittäminen Kainuussa. Maakunnan tarpeista ohjautuva toiminta säilyy kantavana periaatteena, mutta sitä täydentävät yhteisesti sovittujen valtakunnallisten valintojen ja ohjelmien toteuttaminen. Ns. toimialanimikkeitä ja painopisteitä muutetaan vastaamaan sekä uuden järjestön että Opetus- ja kulttuuriministeriön linjauksia. Liikunta Kainuun maakuntaohjelmassa Kainuun seuraava maakuntaohjelma laaditaan vuoden 2013 aikana. Kainuun Liikunta tavoittelee toiminnallaan liikunnalle entistä vahvempaa asemaa uudessa maakuntaohjelmassa. Mm. esillä olleet luonnokset tulevan EU-rakennerahastokauden sisällöistä tukevat näitä ponnisteluja. Tavoitteena on saada liikunta sisällöksi sekä ohjelman toimintalinjoihin (osaaminen, elinkeinot ja yrittäjyys, maaseutu, hyvinvointi ja toimintaympäristö) että etenkin Matkailu-kärkialan keskeiseksi painopisteeksi niin tapahtumien, matkailijoita ja kainuulaisia palvelevan liikuntainfran kuin omatoimisen liikunnan aktiviteettien kehittämiseksi ja markkinoimiseksi. Myös liikunnan ja urheilun itseisarvo mm. ilo, yhteisöllisyys ja saavutusten luoma itsetunto ovat maakuntaohjelmaa laadittaessa nostettava keskusteluun. Kuntayhteistyö Vuoden 2013 aikana on odotettavissa myös Kainuussa kuntaselvityksiä. Selvitysvaiheessa on tuotava selkeästi esille, kuinka liikuntatoimen palveluja on tarkoituksenmukaista tuottaa mahdollisissa uusissa rakenteissa tasa-arvoisten palvelujen takaamiseksi ja kuinka kuntien perimät sali ym maksut ja seura-avustukset määräytyvät. Keskeinen tavoite on saada liikuntapalvelut mukaan lakisääteisten hyvinvointikertomusten raportteihin ja toimenpidesuunnitelmiin Yhteistyö Vuokatin Urheiluopiston kanssa Syksyllä 2012 on käynnistetty neuvottelut Vuokatin Urheiluopiston kanssa yhteisesti tuotettujen palvelujen tarjoamisesta kainuulaisille. Keskeisimmiksi palveluiksi ovat nousseet seurapalvelut, yrityksille ja työyhteisölle tarjottavat työhyvinvointipalvelut sekä Vuokatin Urheiluopiston ja Vuokatin ympärivuotisten hiihtomahdollisuuksien markkinointi Keski-Eurooppaan kuntohiihtäjille osana Vuokatti Hiihdon markkinointia. Kainuun Urheilugaala Kainuun Urheilugaala järjestetään kolmannen kerran perjantaina 8.helmikuuta Kajaanissa. Gaalan tavoitteena on nostaa kainuulaisen urheilun arvoa ja arvostusta. Edellisvuosien tapaan jaetaan tunnustuksia sekä seuratoiminnalle että parhaille urheilijoille, saavutuksille ja vapaaehtoistoimijoille. Gaalassa jaetaan myös maakunnallinen Pohjolapalkinto Hyvälle Seuralle tunnustuksena moniarvoiselle ja laadukkaalle seuratyölle

12 TERVEYSLIIKUNTA Kainuun maakuntakokeilun käynnistämisen yhteydessä terveysliikunta ja etenkin prosessit kainuulaisten aktivoimiseksi liikunnalliseen elämäntapaan olivat tärkein yhteistyömuoto Kainuun maakunta-kuntayhtymän kanssa. Maakuntakokeilun päättyminen on aiheuttanut toimintaan katkoksen eikä esim. juuri hyväksytyn Iän iloinen Kainuu Ikääntymispoliittinen strategian toimenpideohjelmaan vuodelle 2013 suunniteltu Puolivälin pysäkki- neuvontaprosessi käynnisty. Maakunnallisesti kattavan ja tasa-arvoisen liikuntapalveluketjun palapeli on rakennettava uudelleen. Tavoitteet 1. Osana KKI-toimintaa vahvistamme kainuulaisten toimijatahojen verkostoitumista ja osaamista liian vähän liikkuvien aikuisten elämäntapamuutoksen edistämiseksi liikunta- ja ravitsemusneuvonnan sekä matalan kynnyksen ryhmätoiminnan keinoin. 2. Käynnistämme uuden liikuntajärjestön liikunnallisen elämäntavan edistäminenohjelman toimenpiteet Kainuussa. 3. Etsimme yhdessä kuntien, maakunnan liiton ja sote- yhtymän kanssa toimintamallin laajan maakunnallisen elämäntapaohjaus- ja ryhmäliikuntatoiminnan käynnistämiseksi viimeistään vuoden 2014 alussa. 4. Vakiinnutamme liikunnan olennaiseksi sisällöksi kuntien ja maakunnan hyvinvointikertomuksiin. 5. Käynnistämme Hyvinvointi HYRRÄ-hankkeen menetelmiin perustuvien liikunta-, kuntotestaus-, tyhy-päivä ym. työhyvinvointia tukevien palvelujen markkinoinnin ja toteutuksen työyhteisöille. Palveluja toteutetaan yhdessä Vuokatin Urheiluopiston ja palveluyritysten kanssa. 6. Vahvistamme kansalaistoimijoiden osaamista terveysliikunnan toteuttamisessa järjestämällä Liikuttaja- ja VOK I koulutuksia sekä teli-virikepäiviä kouluttajille. Kunnossa Kaiken Ikää Kainuun Liikunnan KKI- toiminnan kohderyhmänä ovat Kainuun kunnat ja niiden kautta aikuisväestön liikkuminen ja liikuttaminen. Kohderyhmänä ovat terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvat aikuiset. Erityishuomiona vuonna 2013 on elämäntapamuutokseen tehtävien kokonaisuuksien kehittäminen; inaktiivisten kohtaaminen, liian vähän liikkuvien miesten aktivoiminen sekä toimija-tahojen yhteistyön kehittäminen. Suomi Mies rekkakiertue Kainuun kunnissa Keväällä 2013 toteutetaan lähes koko maakunnan kattava testaus- ja neuvontakiertue. Tapahtumassa tehdään SuomiMies- kuntotesti, annetaan liikunta- ja ravitsemusneuvontaa ja kerrotaan kunnan liikuntapalveluista Paikkakunnat ovat ma Kuhmo, ti Vaala ja Paltamo, ke Kajaani, to Sotkamo ja pe Puolanka ja Suomussalmi

13 Liikkujan Apteekki Liikkujan Apteekki konseptia levitetään Kainuun apteekkeihin yhteistyössä kuntien liikuntavastaavien kanssa sekä paikallisten muiden toimijoiden kanssa. Hanke on KKIohjelman, Hengitysliiton, Suomen Apteekkariliiton sekä liikunnan aluejärjestöjen yhteistyössä toteuttama kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena on: Kehittää liikunnasta lisäarvo apteekkien jo olemassa oleviin palveluihin. Vahvistaa henkilökunnan tietotaitoa liikunnan merkityksestä, liikuntaan liittyvistä työkaluista ja paikkakunnan liikuntapalveluista, joiden pariin asiakkaita voi ohjata. Käytännön toimintoja mm. teema- ja testipäivät apteekeissa ja henkilökunnan koulutuspäivät sekä paikallisten liikuntapalveluiden esitteiden esillä olo apteekeissa. KKI-hankekilpailut Markkinoidaan KKI- hankekilpailuja etenkin kansalaistoimijoille; autetaan hankkeiden ideoinnissa ja suunnittelussa. Virtuaaliset liikuntapalvelut maaseudun palvelukeskuksissa Vuonna 2012 käynnistyneen VILIMA -hankkeen tavoitteena on pilotoida uusia virtuaalisia liikunnallisia toimintamalleja syrjäseudun palvelukeskuksiin Ruhtinansalmella, Moisiovaarassa ja Tipasojalla. Toimintakokonaisuuksia on ryhmäliikunta, henkilökohtainen liikunta- ja ravitsemusneuvonta, luennot /koulutukset sekä kotipalvelutoiminta. Toimintavuoden 2013 aikana tavoitteena on laajentaa ryhmäliikuntatarjontaa sekä henkilökohtaista neuvontaa palvelukeskusten lisäksi uusille kylille sekä kartoittaa mahdollisia toimijatahoja, jotka voisivat hyödyntää VILIMA -toimintamallia omalla sektorilla. Kartoitetaan erityisesti sellaiset kunnat ym. toimijat, joilla on käytössään ns. etäopetusjärjestelmä. Mahdollisille toimijoille järjestetään tarvittaessa aiheeseen liittyvää koulutusta

14 Työhyvinvointipalvelut Hyvinvointi Hyrrä - räätälöidyt yritysten hyvinvointi- ja liikuntapalvelut Hyvinvointi Hyrrä -hanke on alkanut ja päättyy Hankkeessa käynnistyy viimeinen toimintakausi, jonka aikana viedään työyhteisöjen prosessit päätökseen sekä tehdään hankkeen loppuarviointi. Hyvinvointi Hyrrä hanke on työyhteisöille ja pienyrittäjille suunnattu räätälöity liikunta- ja hyvinvointipalvelu, joka mittaa ja liikuttaa kattavasti kainuulaista työikäistä väestöä henkilön kuntotasoon tai asuinpaikkaan katsomatta. Konseptin avulla työnantaja pystyy tarjoamaan koko henkilöstölleen sopivan ja jokaisen henkilökohtaisen lähtötason huomioonottavan liikuntatyökalun. Hyvinvointi Hyrrä -hanke toteuttaa myös käytännön liikkumisen aktivointia järjestämällä muun muassa työhyvinvoinnin kehittämispäiviä (hyvinvointiluentoja ja liikuntapäiviä yksittäisille työyhteisöille sekä kaikille työyhteisöille yhteisiä). Hankkeen palveluiksi ovat muotoutuneet mm. seuraavat: Työyhteisön liikunta- hyvinvointitilanteen kartoitus Työyhteisön oma liikunta- ja hyvinvointisuunnitelma Kunto- ja terveysmittaukset 3 kertaa/1,5 vuotta - polkupyöräergometri-, Firstbeat-kuntotesti - kehonkoostumuksen analysointi - lihaskuntotestit - verensokerin-, kolesterolin- ja verenpaineen mittaukset Omaehtoista liikuntaa ja työilmapiirin kehittymistä tukevat toimenpiteet - yhteistyö työyhteisöjen ja paikallisten seurojen, yhdistysten sekä liikuntapalvelu yrittäjien välillä - Liikuttaja-koulutukset - tapahtumat Liikkumisen seuranta ja motivointi - henkilökohtainen liikuntaneuvonta - henkilökohtainen nettivalmennuspalvelu Ravitsemuksen ja painonhallinnan seuranta ja motivointi Kuntotestaukset Järjestetään erilaisia fyysisen kunnon- ja kehonkoostumuksenmittauksia niistä kiinnostuneille yksityisille henkilöille, työyhteisöille sekä jäsenseuroille. Kuntotestauksia voidaan järjestää ympäri maakuntaa liikkuvan testauskaluston avulla. Kuntotestausten tavoitteena on lisätä väestön tietoisuutta omasta kunnosta sekä sen vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin

15 Kuntoremontti Suunnitellaan ja käynnistetään yhteistyössä Vuokatin Urheiluopiston kanssa Kuntoremontti- toimintaa, jossa osa palveluista viedään suoraan yrityksen paikkakunnalle. Kuntoremontit on tarkoitus toteuttaa kevennettynä, jolloin työnantajan kustannukset jäävät pienemmäksi ja sitä kautta kiinnostus toimintaan kasvaa. Kuntoremontissa toteutetaan 1-2 jaksoa Vuokatin urheiluopistolla sekä 2-3 kuntotestauskertaa yrityksen/työyhteisön paikkakunnalla. Lisäksi palvelussa voidaan tarjota henkilökohtaista liikunta- ja ravitsemusneuvontaa. Tyhy- päivät Työhyvinvointia ylläpitävää toimintaa pyritään järjestämään kainuulaisille yrityksille ja työyhteisöille Tyhy-päivien avulla. Tyhy-päivien tarkoituksena on järjestää liikunnallista toimintaa yrityksen/työyhteisön toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti. Tyhy-päivät voidaan räätälöidä yhdessä yrityksen kanssa kuitenkin niin, että pääpaino sisällössä on liikunnallisen aktiivisuuden- ja hyvinvoinnin edistämisellä. Terveysliikunnan koulutukset Liikuttaja-koulutus Liikuttaja-koulutuksen tavoitteena on kouluttaa uusia toimijoita terveysliikuntaan. Vertaisohjaajille suunnattu Liikuttajakoulutus kestää (50h) johon kuuluu kolme perusosaa sekä kaksi vapaasti valittavaa lajiosaa. Urheiluseuroille ja muille seuratoimijoille järjestetään yhteistyössä seurakehittäjien kanssa valmentaja- ja ohjaajakoulutuksia (VOK). Liikuttajille ja vertaisohjaajille järjestetään terveysliikunnan koulutus- ja ideapäiviä. Aktiivisen työpaikan sertifikaatti Henkilöstön liikuntaohjelman sertifi oinnilla yritys ja työpaikka löytävät oikeanlaiset toimintatavat henkilöstöliikuntaan. Liikuntaohjelma analysoidaan käymällä läpi yhdeksän osa-alueen kokonaisuus. Niiden avulla kartoitetaan johdon roolia, liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi tehtyjä investointeja sekä liikuntaohjelman vaikuttavuutta ja tuloksia. Sertifi oitu yritys tai sen yksikkö saa arvion henkilöstöliikunnan nykytilasta ja toimivuudesta sekä ohjeet ja suositukset liikuntaohjelmalleen. Hyödyntämällä sertifi kaatin tulokset ja kehitysehdotukset, yritys pystyy edistämään entistä tehokkaammin henkilöstönsä terveyttä edistävää liikuntaa. Tapahtumat ja koulutuspäivät KKI-päivät Turussa Vuokatti Hiihto Ikäihmisten Kunnon Kevätpäivä ti Suomussalmella Kajaani Street Run Suomimies rekkakiertue: ma Kuhmo, ti Vaala ja Paltamo, ke Kajaani, to Sotkamo ja pe Puolanka ja Suomussalmi Kunnon Laiva Vuokatti MTB Lost In Kajaani Vuokatin Vaellus Liikuntaneuvonnan koulutuspäivä syksyllä Liikuttajien ja vertaisohjaajien virikepäiviä yhteistyössä Kajaanin AMK:n kanssa

16 SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN, URHEILIJAN POLKU Kainuulaisen seuratoiminnan elinvoimaisuus on tärkeä asia kainuulaisten hyvinvoinnissa. Kainuulaiset seurat liikuttavat jäsenensä lisäksi ison joukon kainuulaisia tapahtumissaan ym avoimessa toiminnassaan. Seurojen ja seuratoiminnan polarisoituminen luo uhkan seuratoiminnan elinvoimaisuudelle. Puolet kainuulaisista seuroista on pieniä seuroja. Kolmannes seuroista on pienehköjä ja n. 15 % on kooltaan keskisuurta. Suuria seuroja on Kainuussa kaksi. Tämä osaltaan tarkoittaa, että taloudelliset ja fyysiset mahdollisuudet toiminnan kehittämiseen useilla seuroilla ovat vähäiset. Panostaminen seuratoiminnan laatuun on vaihtoehto lisätä seuratoiminnan elinvoimaisuutta. Seuratoiminnan laatua voidaan kehittää lisäämällä seuratoimijoiden, hallituksen jäsenten, ohjaajien ja valmentajien osaamista. Monissa tapauksissa tämä tarkoittaa satsaamista seuratoimijoiden, hallituksen jäsenten, ohjaajien ja valmentajien kouluttamiseen. Kainuun Liikunta haluaa olla tukemassa laadukasta seuratyötä koko Kainuussa. Tavoitteet Päätavoitteena on osaamisen lisääminen urheiluseuroissa. Tavoite on jaettu kolmeen osatavoitteeseen: 1.Valmentaja- ja ohjaajaosaaminen Juurrutamme valtakunnallinen 1. tason valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen Kainuuseen. Tavoitteena on urheiluseurojen valmentajien osaamisen lisääminen ja valmentajien määrän kasvu. 2. Seuratoimintaosaaminen Seuratoiminnan kehittäminen ja laajentaminen vaatii uusia toimijoita monelle toiminnan osa- alueelle urheiluseuroissa. Toteutamme yhteistyössä Valo ry:n kanssa urheiluseuratoimijoiden toimihenkilökoulutusta, koordinoimme ja toteutamme seurakehittämisprosesseja. LiiKe-hankkeen avulla kehitämme liikuntaseurojen ja muiden liikuntaa tarjoavien yhdistysten toimintaa ja liikuntapalveluita Oulujärvi Leaderin toiminta-alueen kunnissa. 3. Seuratoiminnan taloudellinen tuki Seuratoiminta tarvitsee taloudellista tukea työntekijöiden palkkaukseen ja muuhun seuratoimintaan. Tavoitteenamme on v olla seurojen tukena siten, että seurat hyödyntävät käytössä olevat seuratoiminnan taloudelliset tuet toimintansa kehittämiseksi

17 Valtakunnallinen 1. tason valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK) Alueet ja lajiliitot yhdessä Olympiakomitean osaamisyksikön kanssa toteuttavat uuden 1.tason valmentajakoulutuksen valtakunnallisesti vuoden 2013 alusta alkaen. Kainuun Liikunta on ollut vahvasti mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa 1.tason valmentajaja ohjaajakoulutuksen uudistamista. Uudistuksen tavoitteena on tuoda koulutus lähelle koulutettavaa ja moninkertaistaa valmentajakoulutuksiin osallistujien määrät. Koulutuksen toteutusmalli sisältää kaikille lajeille yhteisen osion 35 tuntia, oppimistehtävät 15 tuntia ja lajiopinnot lajin tavoitteiden mukaisesti. Lajien ja seurojen yhteistyön kehittäminen Kainuun Liikunta on ollut vahvasti mukana suunnittelemassa Kasva Urheilijaksi - leirejä kainuulaisille nuorille urheilijan aluille. Leirien suunnittelu ja toteutus on tehty yhteistyönä Kainuun Liikunnan, Vuokatti Urheiluakatemian, Vuokatin Urheiluopiston ja kainuulaisten seurojen kesken. Vuosina tapahtuvaan pilottileiritykseen osallistuu 40 nuorta viidestä kainuulaisesta seurasta ja viidestä lajista. Leiri koostuu kolmesta kahden päivän leiristä. Leireillä ei toteuteta lajiharjoituksia. Kasva Urheilijaksi- leirejä tullaan laajentamaan kaudesta alkaen. Yhteistyö lajien piirijärjestöjen kanssa tulee tiivistymään mm. valmentajakoulutuksen ja leirityksen osalta. Seurakehittäminen Uusi seurakohtainen seurakehittämisprosessi Kainuun Liikunta yhdessä muiden alueiden ja Uuden järjestön kanssa tulevat kehittämään seurakohtaisen seurakehittämisprosessin. Prosessi sisältää neljä tapaamista seuran hallituksen kanssa vuoden aikana. Kehittämisprosessi lähtee liikkeelle toimintaympäristön ja seuran nykytilan kartoittamisella. Tämän analyysin pohjalta räätälöidään seuratapaamiset. Tapaamisten lisäksi seurakehittämisprosessiin kuuluu seurakohtainen kehittämistehtävä, jonka seuran hallitus on valinnut. Uudet seurapuu-koulutukset Seuratoiminnan kehittäminen ja laajentaminen vaatii uusia toimijoita monelle toiminnan eri osa alueelle urheiluseuroissa. Uusi järjestö yhdessä Liikunnan aluejärjestöjen kanssa tullee uudistamaan vuonna 2013 seurapuukoulutukset. Koulutukset koskevat seuran hallintoa, vapaaehtoisten rekrytointia, seurajohtamista, seuran taloutta ja seura-analyyseja. Näillä uusilla toimihenkilökoulutuksella pyritään myös Kainuun alueella vastaamaan urheiluseuratoimijoiden rekrytoimiseen ja toiminnan kehittämiseen

18 Räätälöidyt seuran hallinnon koulutukset Kainuun Liikunta tarjoaa seuroille räätälöityjä koulutuksia seuran hallinnosta ja seurakehittämisestä. Koulutuksia aiheita voivat olla mm. Webropol-kyselyt seuran nykytilasta ja kehittämistarpeista, talous, hallinto, viestintä, toimintakäsikirja, valmennusjärjestelmän kehittäminen, verotus, yleishyödyllisyys, tapahtuman järjestäminen ja markkinointi. Pienseurojen seuratoiminnan kehittäminen LiiKe-hankkeen tarkoituksena on kehittää liikuntaseurojen ja muiden liikuntaa tarjoavien yhdistysten toimintaa ja liikuntapalveluita Oulujärvi Leader- toiminta-alueen kunnissa ja näin lisätä maaseudun elinvoimaisuutta lisääntyneen toiminnan kautta. Hankkeen tavoitteena on kiinnittää 20 seuraa/ liikuntaa järjestävää yhdistystä kehittämään omaa toimintaa ja saada yli 400 osallistujaa kehittämistoimenpiteisiin. Seuroille ja liikuntaa tarjoaville yhdistyksille räätälöidään oma kehittämissuunnitelma. Kehittämistilaisuudet järjestetään kehittämissuunnitelmien pohjalta paikallisesti. Kehittämistilaisuudet ovat avoimia tapahtumia kaikille kiinnostuneille. Seuratoiminnan taloudellinen tuki OKM:n Seuratuki Valtakunnallinen Seuratuki suunnataan seuratoiminnan laadun parantamiseen, uusien vapaaehtoistoimijoiden rekrytoimiseen, lasten ja nuorten liikunnan sekä aikuisten terveysliikunnan edistämiseen. Seuratuki jaetaan toiminnalliseen tukeen ja päätoimisen palkkaustukeen. Vuonna 2012 Kainuulaiset seurat saivat yli euroa toiminnallista tukea. Kainuun Liikunta auttaa seuroja hakuvaiheessa infotilaisuuksien, koulutusten ja seurakohtaisen konsultoinnin avulla. KKI- toiminta Kunnossa kaiken ikää -ohjelman paikallishankkeita on vuosien mittaan syntynyt eri puolille Suomea yli 800. Hankkeiden tavoitteena on madaltaa yli 40-vuotiaiden kynnystä liikuntaharrastuksen aloittamiseen tarjoamalla heille esimerkiksi säännöllistä, ohjattua ryhmäliikuntaa, eri lajien starttikursseja tai ohjaajien koulutusta. Paikallishankkeet voivat hakea taloudellista tukea toimintaansa KKI-ohjelmalta. Hanketuella kannustetaan huomioimaan KKI-ohjelman tärkeitä painopistealueita. Pohjola-palkinto ja vuoden parhaiden saavutusten palkitseminen Edellisvuosien tapaan jaetaan tunnustuksia sekä seuratoiminnalle että parhaille urheilijoille, saavutuksille ja vapaaehtoistoimijoille. Pohjola-palkinto Hyvälle Seuralle on vuosittain jaettava valtakunnallinen ja maakunnallinen tunnustuspalkinto moniarvoiselle ja laadukkaalle seuratyölle. Kainuun Liikunnan omat tunnustukset jaetaan vuosittain Kainuun Urheilugaalassa

19 Muu taloudellinen yhteistyö Kainuun Liikunta järjestää vuosittain useita tapahtumia yhteistyössä jäsenseurojensa kanssa. Tapahtumayhteistyöstä on mahdollista saada talkookorvauksia seuroille. Kainuun Liikunnan hanketoiminnan osatoteutus tai seurojen kanssa toteutetut yhteistyöhankkeet ovat mahdollisuuksia seuratoiminnan kehittämiseksi. Kalottiurheilu Kainuun Liikunta on mukana kehittämässä kansainvälistä urheilua Barentsurheilun kautta. Barentsurheilua viedään eteenpäin neljässä kalottialueen maassa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä. Vuosittain kilpailuvaihtoa on pidetty yllä lajissa. Venäjä osallistuu nykyisin vuosittain 6-8 lajiin. Kalottiurheilu ry:n jäseninä ovat Kainuun Liikunta ry, Lapin Liikunta ry ja Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry. Barentsurheilu uudistuu vuodesta 2013 alkaen. Barentsurheilu sai EU:lta hankerahoitusta Barents Gamesien järjestämiseen. Nykyisin erillään järjestetyt lajien kisat kootaan yhteen vuorovuosin järjestettäviksi talvi- ja kesäkisoiksi. Vuonna 2013 järjestetään esikesäkisat, vuonna 2014 talvikisat ja vuonna 2015 kesäkisat Suomessa. Kainuun Liikunta osallistuu Barents Gamesien järjestämiseen omalla panoksellaan

20 LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN LIIKUNTA Lasten liikunnan toimialan keskeisenä tavoitteena on edistää lasten ja nuorten päivittäistä liikkumista yhdessä eri keinoin paikallisten toimijoiden kanssa. Keskeisinä tekemisen ja yhteistyön kohteina ovat valtakunnallisesti yhteisesti sovitut valinnat: vaikuttaminen vanhempien liikuntatietoisuuteen ja -käyttäytymiseen sekä koulupäivän liikunnallistaminen. Tavoitteet 1. Toteutamme Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa valtakunnallista Lasten ja nuorten liikuntaohjelmaa sekä Liikkuva koulu -hanketta Valo ry:n kanssa sovittujen toimintaperiaatteiden mukaisesti. Parannamme perheiden ja vanhempien liikuntatietoisuutta ja liikuntakäyttäytymistä erilaisten kohtaamisten kuten vanhempainiltojen, tapahtumien ja kampanjoiden kautta. 2. Tarjoamme laadukkaita koulutus- ja kehittämispalveluita liikunnan parissa toimiville. 3. Toimimme alueellisena lasten ja nuorten liikunnan kehittäjänä ja koordinaattorina yhteistyössä kasvatusalan ammattilaisten, kunnan eri toimijoiden sekä seurojen ja yhdistysten kanssa. Lasten ja nuorten liikuntaohjelma sekä Liikkuva koulu -hanke Lasten ja nuorten liikuntaohjelman sekä Liikkuva koulu -hankkeen painopisteenä on koulupäivän liikunnallistaminen ja siihen liittyvät toimenpiteet. Keskeisinä sisältöinä ovat: Koulujen välituntitoiminnan edistäminen. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ja koulun kerhotoiminnan laadun kehittäminen lasten päivittäisen liikunnan näkökulmasta. Tarjoamme kouluille tukea toimintaympäristön ja -tapojen kehittämiseen sekä liikkumista edistäviä malleja ja keinoja. Tarjoamme myös varhaiskasvattajille tukea lasten liikkumisen edistämiseen. Tarkka toimenpideohjelma sovitaan vuoden 2013 alussa ja uusi valtakunnallinen ohjelma käynnistyy syksyllä

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 - SISÄLLYS Kainuun Liikunta Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6 Arvostus ja Resurssit Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 Liikunnallinen Elämäntapa Lasten, nuorten ja perheiden

Lisätiedot

Liikunnan aluejärjestöt 2016

Liikunnan aluejärjestöt 2016 2016 Yhdessä enemmän 1 Liikunnan aluejärjestöjen toiminnan lähtökohta ja perustehtävä Liikunnan aluejärjestöjen toimintaa ovat ohjanneet vahvasti Opetus-ja kulttuuriministeriön (OKM) kanssa tehdyt tulossopimukset.

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 VISIO Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020. Kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä MISSIO Suomen Karateliitto on

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

Kainuun Liikunta on maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis-, yhteistyö- ja palvelujärjestö.

Kainuun Liikunta on maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis-, yhteistyö- ja palvelujärjestö. Kainuun Liikunta ry - SISÄLLYS KAINUUN LIIKUNTA Yleistä... 4 Strategia... 4 Arvot... 4 Missio, toiminta-ajatus... 4 Visio, tahtotila... 4 Toimintatapa... 4 Painopistealueet... 5 Kainuun Liikunnan yhteistyö-

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Ohjausryhmän esitys liikuntayhteisölle alueellisen toiminnan toteuttamisesta 2.x 16.6. 11.8. Maailman liikkuvin urheilukansa ja

Lisätiedot

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot

Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat

Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat Lapin liikuntastrategiaa läpileikkaavat asiat SEURATOIMINTA LAPSET JA NUORET AIKUISET HUIPPU-URHEILU LIIKUNNAN ARVOMAAILMA LIIKUNTALAKI INFRA Tavoite Lappi on maailman kiinnostavin hyvinvointiympäristö

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 27.4.2016 Menestyssuunnitelman sisältö Muutoksen tarve ja tekijät Missio, visio ja lupaukset 2020 Seuraavat yhteiset loikkamme Yhteisen

Lisätiedot

LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013

LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013 LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013 TUL:n 28. liittokokous 18-19.5.2013 Kemi Käsiteltyjä asioita: Liikuntapoliittinen ohjelma-asiakirja Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusraportti Liiton sääntö-ja päätöksentekorakenne,

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 a t n u k i i l n #kainuu ä ä t s i d h y a #liikunt SISÄLLYS Kainuun Liikunta Yleistä... 3 Strategia 2013-2017... 3 Hallinto... 5 Arvostus ja Resurssit Valtakunnallinen yhteistyö...

Lisätiedot

Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020

Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 VALON PELIAJATUS MAALIT Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua liikunnasta ja urheilusta Liikkumisesta ja urheilusta elinvoimaa nuoren ja aikuisen arkeen

Lisätiedot

Kainuun Liikunta ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Kainuun Liikunta ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kainuun Liikunta ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 - SISÄLLYS KAINUUN LIIKUNTA Yleistä... 4 Strategia... 4 Arvot... 4 Missio, toiminta-ajatus... 4 Visio, tahtotila... 4 Toimintatapa... 4 Painopistealueet...

Lisätiedot

Seurakehittäjien tapaaminen

Seurakehittäjien tapaaminen Seurakehittäjien tapaaminen Vantaalla ma 19.1.2015 niina.markkanen@pohjois-savonliikunta.fi gsm: 050-322 3971 Yhteistyö Osaaminen Seuralähtöisyys Puheenvuoron sisällöt: 1. SEKE-hankkeen kuvaus 2. Yhteistyössä

Lisätiedot

Liikuntajärjestö työhyvinvointipalveluiden keskiössä. Mikko Ikävalko Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry

Liikuntajärjestö työhyvinvointipalveluiden keskiössä. Mikko Ikävalko Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry Liikuntajärjestö työhyvinvointipalveluiden keskiössä Mikko Ikävalko EteläKarjalan Liikunta ja Urheilu ry 15 64vuotiaiden suomalaisten fyysisen aktiivisuuden toteutuminen suhteessa suosituksiiin (%) Vain

Lisätiedot

LIIKU TERVEEMMÄKSI NEUVOTTELUKUNTA. Liikunnallinen elämäntapa Valossa. Matleena Livson 17.9.2013

LIIKU TERVEEMMÄKSI NEUVOTTELUKUNTA. Liikunnallinen elämäntapa Valossa. Matleena Livson 17.9.2013 LIIKU TERVEEMMÄKSI NEUVOTTELUKUNTA Liikunnallinen elämäntapa Valossa Matleena Livson 17.9.2013 Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 VALON PELIAJATUS MAALIT Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua

Lisätiedot

VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET

VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET Kuva 1. Mahdollisuus ja tuki huipulle pyrkimiseen Mahdollisuus harrastaa ja kilpailla seuroissa Mahdollisimman paljon liikettä eri muodoissa Laadukasta

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Virtaa ja elinvoimaaseuroihin (VIRE) kehittämishanke 1.9.2015-31.12.2017

Virtaa ja elinvoimaaseuroihin (VIRE) kehittämishanke 1.9.2015-31.12.2017 Virtaa ja elinvoimaaseuroihin (VIRE) kehittämishanke 1.9.2015-31.12.2017 1 Hakijan yhteystiedot Pohjois-Karjalan Liikunta ry Rantakatu 35, 80100 Joensuu Kehittämishankkeen nimi ja kesto Virtaa ja elinvoimaa

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Miksi vesiliikuntaa? Monipuolista uimaseuratoimintaa! Esimerkki Tampereelta https://youtu.be/nk2u0b6_2gs https://youtu.be/8ji4lkvdqcg

Lisätiedot

Yleistä Strategia Hallinto Valtakunnallinen yhteistyö Maakunnallinen yhteistyö... 7

Yleistä Strategia Hallinto Valtakunnallinen yhteistyö Maakunnallinen yhteistyö... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 SISÄLLYS Kainuun Liikunta Yleistä... 3 Strategia 2013-2017... 3 Hallinto... 5 Arvostus ja Resurssit Valtakunnallinen yhteistyö... 6 Maakunnallinen yhteistyö... 7 Liikunnallinen

Lisätiedot

Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS

Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taustaa SVUL / Lajiliitot -> C, B, A järjestelmä (yleis- / lajiosa) 1990 luvun alun järjestömurros 5 -portainen yleiseurooppalainen koulutusjärjestelmä

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU)

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Tehtävä LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais- Suomessa. Liikutamme lapsia ja aikuisia tapahtumissa ja leireillä. Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä,

Lisätiedot

Kannustaa. Kehittää. Kouluttaa

Kannustaa. Kehittää. Kouluttaa Kannustaa Kehittää Kouluttaa Perustettu 3.12.1994 Maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis, yhteistyö ja palvelujärjestö. Jäseninä ovat Kainuun kunnat, valtaosa urheiluseuroista monia maakunnalliset

Lisätiedot

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDENT LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Perusasteen

Lisätiedot

Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4.

Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4. Metropolialueen alueellisen palvelukeskuksen pilottihanke Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4.2015 Päivän

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON STRATEGIA 2016 2020

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON STRATEGIA 2016 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON STRATEGIA 2016 2020 MISSIO Edistää opiskelijoiden liikuntakulttuuria 1 ja hyvinvointia. VISIO Opiskelijat liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi.

Lisätiedot

KEPLIN TOIMINTASUUNNITELMA Keplin vuosikokous Toholampi

KEPLIN TOIMINTASUUNNITELMA Keplin vuosikokous Toholampi KEPLIN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Keplin vuosikokous Toholampi 26.11.2015 Tietoa Keplistä Perustettu 10.11.2997 Jäseniä 129 Toimisto Kokkolassa Henkilöstö 5-7 hlöä vuosittain Toiminta-alueella 21 kuntaa,

Lisätiedot

Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina

Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina Nuori Suomi ja SLU-alueet Liikkuvan koulun kumppaneina Hyvien käytäntöjen levittäminen kentälle Kunta- ja koulukohtaisen kehittämistyön tukeminen Osaamisen lisääminen Oppilaiden = vertaisohjaajien koulutus

Lisätiedot

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LISÄÄ LIIKETTÄ KOULUPÄIVIIN JA AKTIIVISUUTTA ILTAPÄIVIIN LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN JA VALON YHTEISISTÄ TUKITOIMISTA LIIKKUVILLE

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA Aluejärjestöt Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 16 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2016

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2016 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2016 Valon syyskokouksen käsittelyyn 27.11.2015 SUOMALAISEN LIIKUNNAN JA URHEILUN YHTEINEN MENESTYSSUUNNITELMA 2020 MAAILMAN LIIKKUVIN URHEILUKANSA JA POHJOISMAIDEN MENESTYNEIN

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Tommi Yläkangas, Toiminnanjohtaja, Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1. Soveltava Liikunta

Lisätiedot

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet strategiset tavoitteet jäsenistölle laadukasta kansalaistoimintaa tukevaa koulutusta seurojen toiminnan

Lisätiedot

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET Järjestöpäivät Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Kulttuuriasiainneuvos Mirja Virtala 24.9.2008 Opetusministeriön liikuntayksikkö OPETUSMINISTERIÖ 1 ESR VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA

Lisätiedot

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä  Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä www.liikkuvakoulu.fi Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio Liikkuva koulu -ohjelmassa on tärkeää lisätä liikettä ja vähentää istumista koulupäivän

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Hyvässä hallinnossa hyvää seuratoimintaa

Hyvässä hallinnossa hyvää seuratoimintaa Hyvässä hallinnossa hyvää seuratoimintaa Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry 1. Yksin ei voi menestyä tulevaisuudessa 2. Tarvitaan uuden oppimista 3. Menestys varmistetaan yhdessä tekemällä

Lisätiedot

14.4. 2015 Mai-Brit Salo

14.4. 2015 Mai-Brit Salo 14.4. 2015 Mai-Brit Salo Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 18 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä Autamme urheiluseuroja

Lisätiedot

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta Suomen liitto ry Suomen liitto Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu 2010 2015 Tausta 1/2 2020 15 000 kilpailijaa (lisenssi) 12 000 Kilpailijaa 60 000 Suunnistajaa suunnistajat 50 000 suunnistajaa 400

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 2 LAPIN LIIKUNNAN VISIO 2020 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

1 YLEISTÄ 2 LAPIN LIIKUNNAN VISIO 2020 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 YLEISTÄ Lapin osalta Valon käynnistämää liikunnan aluejärjestöjen palvelu- ja osaamiskeskus kehitysyhteistyötä on valmisteltu mm Maarit Toivolan Lapin Ammattikorkeakoulun yamk

Lisätiedot

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos LAATUOHJELMA yhteiset kriteerit luonnos 28.11.2016 SEURATOIMINNAN LUPAUS - MENESTYSSUUNNITELMASTA Huolehdimme siitä, että seurat näkevät toimintaympäristön muutokset ja elävät ajassa. Seurat ovat innostavia

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liikunta ry Seuramentor ohjaajien tukena hanke Hankekoordinaattori Samu Martinmäki Torikatu 16 A 2, Kokkola .

Keski-Pohjanmaan liikunta ry Seuramentor ohjaajien tukena hanke Hankekoordinaattori Samu Martinmäki Torikatu 16 A 2, Kokkola  . Keski-Pohjanmaan liikunta ry Seuramentor ohjaajien tukena hanke Hankekoordinaattori Samu Martinmäki Torikatu 16 A 2, 67100 Kokkola E-mail. samu.martinmaki@kepli.fi Puh. 044 091 6073 Päivitetty 15.11.2016

Lisätiedot

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta

Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta Valtakunnallisen liikuntapolitiikan tavoitteet Seminaari liikuntapaikkarakentamisesta 14.5.2012 Johtaja Harri Syväsalmi Opetus- ja kulttuuriministeriö/liikuntayksikkö Hallitusohjelma - liikuntapolitiikka

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2 3 Sisällysluettelo 1. PHLU:n strategia ja toiminta... 4 2. Toiminta ja tavoitteet... 6 2.1. Elinvoimainen seuratoiminta... 6 2.2. Liikkuva lapsuus... 9 2.3. Lisää

Lisätiedot

SEURASEMINAARI 30.11.2014

SEURASEMINAARI 30.11.2014 SEURASEMINAARI 30.11.2014 Seurakäynnit 2015 / haku OKM:n seuratuki ja työllistämistuki Liiton tuet kaudelle 2014 2015 Ringetteviikko 24.1. 1.2.2015 Tie huipulle -tapahtuma MM-kisat ja Ringette Festivaali

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 lisää liikettä koulupäivän aikana rakenteilla, asenteilla, yhteistyöllä! FAKTAA HANKKEESTA - Hallinnoija Hämeen Liikunta ja

Lisätiedot

Valon strategia 2013 2015

Valon strategia 2013 2015 Valon strategia 2013 2015 yhteinen tekeminen on kilpailuetumme rytminvaihdos innostava tulevaisuus kumppanuus yhdessä tekeminen Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry Sisällys 1. Rytminvaihdoksella

Lisätiedot

PALKITSEMISSÄÄNNÖT. Sukeltajaliitto ry 8.9.2013

PALKITSEMISSÄÄNNÖT. Sukeltajaliitto ry 8.9.2013 PALKITSEMISSÄÄNNÖT Sukeltajaliitto ry 8.9.2013 PALKITSEMISSÄÄNNÖT 1. YLEISPERIAATTEET JA YLEISET SÄÄNNÖT 1.1. Mistä palkitaan Sukeltajaliitto ry:n varsinaiselle tai yhteisöjäsenelle, yhteistyökumppanille

Lisätiedot

Urheiluseura liikunnallisen elämäntavan edistäjänä. KKI-päivät Eerika Laalo-Häikiö

Urheiluseura liikunnallisen elämäntavan edistäjänä. KKI-päivät Eerika Laalo-Häikiö Urheiluseura liikunnallisen elämäntavan edistäjänä KKI-päivät 22.3.2017 Eerika Laalo-Häikiö Uintiurheilu ja vesiliikunta lukuina HARRASTAJAMÄÄRÄT Yli 90 000 harrastajaa (jäsenet, lisenssiurheilijat, muut

Lisätiedot

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 2011 LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 12.10.2011 Liikunnan arvostus Pieksa ma ella ja sen jäsenseurat(33 kpl) ovat huolissaan Pieksämäen liikunta ja urheilutoiminnan näivettymisestä ja kaupungin liikuntaorganisaation

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

Koko yhteisön lupaus seuratoiminnan elinvoiman vahvistamisessa

Koko yhteisön lupaus seuratoiminnan elinvoiman vahvistamisessa Koko yhteisön lupaus seuratoiminnan elinvoiman vahvistamisessa Huolehdimme siitä, että seurat näkevät toimintaympäristön muutokset ja elävät ajassa. Seurat ovat innostavia ja inspiroivia yhteisöjä, joihin

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 Kasva urheilijaksi tilaisuus 2.2.2016 Jukka Karvinen Liikunnallisen elämäntavat

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Yhtenäiskoulut.9.1 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet yhtenäiskoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt yhtenäiskoulua (.9. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

J.Kinnunen / Kuntavaalit 17

J.Kinnunen / Kuntavaalit 17 J.Kinnunen / 3.2.2017 Kuntavaalit 17 Kuntavaalit 9.4.2017 Nyt on erityinen syy olla paikallisesti aktiivinen: Sote- & aluehallintouudistus Lajin positiivinen alueellinen noste ja seurojen kehitysnäkymät

Lisätiedot

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja

Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta. Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Liikuntajärjestöt osana palvelurakennetta Salon Kättä Päälle -ratkaisupaja Riikka Juntunen, Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry 9.11.2015 Suomalaiset liikuntajärjestöt Suomalaisia valtakunnallisia

Lisätiedot

Aikuisliikunnan asiantuntijajärjestö asiantuntijuutta jo vuodesta 1961

Aikuisliikunnan asiantuntijajärjestö asiantuntijuutta jo vuodesta 1961 Aikuisliikunnan asiantuntijajärjestö asiantuntijuutta jo vuodesta 1961 SAKU ry sadonkorjuutalkoot 13.9.2010 Mikko Koivu Työpaikkaliikunnan päällikkö Suomen Kuntoliikuntaliitto Liiton missio ja tehtävät

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan liikunta- ja urheilustrategian johtoryhmä 7.12.2015

Pohjois-Karjalan liikunta- ja urheilustrategian johtoryhmä 7.12.2015 Pohjois-Karjalan liikunta- ja urheilustrategian johtoryhmä 7.12.2015 Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n Vetovoimaiset liikunta- ja urheilutapahtumat (VELI) -kehittämishanke 1.4.2013-31.7.2015. Päämäärä "Maakunta

Lisätiedot

Työpaja: Verkostoituminen Liikkuvissa kouluissa älä tee kaikkea yksin

Työpaja: Verkostoituminen Liikkuvissa kouluissa älä tee kaikkea yksin Työpaja: Verkostoituminen Liikkuvissa kouluissa älä tee kaikkea yksin Jukka Karvinen, Liikkuva koulu Ville Laivamaa, Lappeen koulun rehtori (aluerehtori) TYÖPAJAN KUVAUS: Koulujen välisen vuorovaikutuksen

Lisätiedot

Kunnan hyvinvointiasiakirjat toiminnan perustana

Kunnan hyvinvointiasiakirjat toiminnan perustana Kunnan hyvinvointiasiakirjat toiminnan perustana KKI PÄIVÄT, FINLANDIA TALO 22.3.2017 Saku Nikkanen pj. Sosiaali- ja terveyslautakunta Saku Nikkanen Terveisiä Salosta 20 Asukkaita 53 556 alle 25-vuotiaita

Lisätiedot

huippu-urheilunmuutos.fi

huippu-urheilunmuutos.fi EXCELLENCE - pyrkimys erinomaisuuteen LAPSI NUORI AIKUINEN Yhdessä tekeminen Ei riskikokeilu, vaan satsaus elämään Omaehtoinen liikkuminen ja urheilu Lapsuus: laatua koulussa ja seurassa, kielloista kokeiluihin

Lisätiedot

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN ROOLI KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISESSA

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN ROOLI KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISESSA LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN ROOLI KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISESSA Mentorointi Nuoren Suomen ja aluejärjestöjen toteuttamaa Liikkuva koulu ohjelmaan kuuluvaa maksutonta toimintaa Mentoreina aluejärjestöjen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS-

TOIMINTA- JA TALOUS- Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN 3 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 3 Seurakohtainen kehittämistyö

Lisätiedot

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 Liikunnan aluejärjestöt VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 VOK-työryhmä, Liikunnan aluejärjestöt 2015 Suomalaisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen rakenne Liikunnan alejärjestöjen VOK-1 koulutus noudattaa

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi 2 Jatkossa samat toiminnot tarjolla koko maassa Neljä toiminnan osa-aluetta: menestyvä lisää

Lisätiedot

MAAKUNNALLISEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIAN TOTEUTUS KUNTATASOLLA ERI TOIMIALOJEN YHTEISTYÖNÄ 15.9.2011. Asikkalan liikuntapalvelut Matti Kettunen

MAAKUNNALLISEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIAN TOTEUTUS KUNTATASOLLA ERI TOIMIALOJEN YHTEISTYÖNÄ 15.9.2011. Asikkalan liikuntapalvelut Matti Kettunen MAAKUNNALLISEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIAN TOTEUTUS KUNTATASOLLA ERI TOIMIALOJEN YHTEISTYÖNÄ 15.9.2011 Asikkalan liikuntapalvelut Matti Kettunen PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA 2009-2020 Terveysliikunnan

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikunnan paikallisten kehittämishankkeiden avustukset 2015

Lasten ja nuorten liikunnan paikallisten kehittämishankkeiden avustukset 2015 TAVOITTEENA terveyden kannalta liian vähän liikkuvien lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden lisääminen suositusten mukaiselle tasolle Hankkeiden tulee olla selkeitä kokeilu- ja kehittämishankkeita,

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

Kajaanin Suunnistajat ry.

Kajaanin Suunnistajat ry. Kajaanin Suunnistajat ry. Kainuu kansainvälisten suunnistuksen suurtapahtumien Kainuu ja Kajaani kansainvälisten keskipisteessä suunnistuksen suurtapahtumien keskipisteessä KUTSUVIERASTILAISUUS Joutenlampi;

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON STRATEGIA

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON STRATEGIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITON STRATEGIA 2016 2020 MISSIO Edistää opiskelijoiden liikuntakulttuuria 1 ja hyvinvointia. VISIO Opiskelijat liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi.

Lisätiedot

LAPSET JA NUORET Tiia Murtonen Anna-Elina Pekonen HALISKO Tänä päivänä Halisko on paljon muutakin kuin vihreä lisko, Halisko on TUL:n nuorisotoiminnan näkyvin tunnus Se on nuorisotoiminnan lippulaiva yhdessä

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Suomalaisen urheilun ja liikunnan haasteet 2020-luvulla

Suomalaisen urheilun ja liikunnan haasteet 2020-luvulla Suomalaisen urheilun ja liikunnan haasteet 2020-luvulla Timo Ritakallio Suomen Olympiakomitea Urheilun ja liikunnan tulevaisuusfoorumi Kokkola 12.9.2017 Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike.

Lisätiedot

Valtion rooli liikunnan pelikentällä. Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri

Valtion rooli liikunnan pelikentällä. Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri Valtion rooli liikunnan pelikentällä Minna Paajanen valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa: liikuntapolitiikan yleisestä johdosta, yhteensovittamisesta ja kehittämisestä

Lisätiedot

Sivistystoimentarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Sivistystoimentarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Sivistystoimentarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3

Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3 Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3 Työpajan vetäjä: Sampsa Kivistö /HLU 1 Työpaja 3: Hallintokuntien välisen yhteistyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen Tehtävä 1: ESITTÄYTYMINEN

Lisätiedot

LAPSISTA JA NUORISTA ELINVOIMAA KUNTIIN HYVINVOINTIARJEN EDISTÄMINEN KUNNAN PERUSPALVELUISSA

LAPSISTA JA NUORISTA ELINVOIMAA KUNTIIN HYVINVOINTIARJEN EDISTÄMINEN KUNNAN PERUSPALVELUISSA LAPSISTA JA NUORISTA ELINVOIMAA KUNTIIN HYVINVOINTIARJEN EDISTÄMINEN KUNNAN PERUSPALVELUISSA LAPE HANKE TUOMO LUKKARI, MUUTOSAGENTTI Ω OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OVATKO LAPSET JA NUORET ITSESSÄÄN JO

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015 Valon peliajatus MAALIT Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan polku mahdollistaa liikunnallisen elämäntavan Seuratoiminta

Lisätiedot

Tervetuloa yhteiselle tutkimusmatkalle pohtimaan päivähoidon uusia liikuntakäytäntöjä!

Tervetuloa yhteiselle tutkimusmatkalle pohtimaan päivähoidon uusia liikuntakäytäntöjä! Tervetuloa yhteiselle tutkimusmatkalle pohtimaan päivähoidon uusia liikuntakäytäntöjä! Helsinki 27.1.2012 Millainen joukko koolla? Päiväkotien varhaiskasvattajia Kuntien varhaiskasvatuksesta vastaavia

Lisätiedot

OKM:n seuratuen haku

OKM:n seuratuen haku Seuratuen 2018 haku Haku päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi Seuralla pitää olla päätös hakemiselle Kysy liiton toimistolta lisätietoja, vinkkejä ja apua Lähetä

Lisätiedot

Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke. Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10.

Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke. Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10. Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10.2012 Yleistä kuntakokeilusta Kokeilun tavoitteena on lisätä pitkään työttömänä

Lisätiedot

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset Ulla Silventoinen, Liikuntatoimen ylitarkastaja, PSAVI 28.9.2017 1 Valtionavustukset liikunnan tukemiseen Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustukset Kehittämisavustukset:

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma Heimo Keränen 26.5.2014 26.5.2014 Kainuun liitto Iso taustakuva 23.5.2014 Kainuun liitto 2000-luvulla paradigman muutos: hajautetun hyvinvointivaltion

Lisätiedot