Kainuun Liikunta on maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis-, yhteistyö- ja palvelujärjestö.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kainuun Liikunta on maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis-, yhteistyö- ja palvelujärjestö."

Transkriptio

1 Kainuun Liikunta ry

2 -

3 SISÄLLYS KAINUUN LIIKUNTA Yleistä... 4 Strategia... 4 Arvot... 4 Missio, toiminta-ajatus... 4 Visio, tahtotila... 4 Toimintatapa... 4 Painopistealueet... 5 Kainuun Liikunnan yhteistyö- ja toimijaverkosto... 5 HALLINTO Jäsenkokoukset... 6 Hallitus... 6 Puheenjohtajisto... 6 Henkilöstö... 6 Toimisto... 7 VALTAKUNNALLISET PÄÄVALINNAT Liikunnan ja urheilun Visio2020n toteuttaminen... 8 Valo ry... 8 Alueiden yhteinen johtamisjärjestalmä... 9 Urpo MAAKUNNALLISET PÄÄVALINNAT Kainuun Liikunnan strategia Liikunta Kainuun maakuntaohjelmassa Kuntayhteistyö Yhteistyö Vuokatin Urheiluopiston kanssa Kainuun Urheilugaala TERVEYSLIIKUNTA Tavoitteet...12 Kunnossa Kaiken Ikää Virtuaaliset liikuntapalvelut maaseudun palvelukeskuksissa Työhyvinvointipalvelut Terveysliikunnan koulutukset Tapahtumat ja koulutuspäivät SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN, URHEILIJAN POLKU Tavoitteet Valtakunnallinen 1. tason valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK) Lajien ja seurojen yhteistyö Seurakehittäminen Pienseurojen kehittäminen Seuratoiminnan taloudellinen tuki Kalottiurheilu LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN LIIKUNTA Tavoitteet Lasten ja nuorten liikuntaohjelma sekä Liikkuva koulu-hanke Perheliikunta ja vanhempien kohtaaminen Lasten liikuttajien osaamisen lisääminen Nuorten liikunta-aktiivisuuden lisääminen LIIKUNTAMATKAILU Massatapahtumat Yhteistyö muiden tapahtumien kanssa ANSIOMERKIT TALOUS

4 KAINUUN LIIKUNTA RY Yleistä Kainuun Liikunta on maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis-, yhteistyö- ja palvelujärjestö. Sen jäseniä ovat Kainuun kunnat ja urheiluseurat, useat maakunnalliset liikunta- ja kansanterveysjärjestöt sekä oppilaitokset. Kainuun Liikunnan toiminta-alueen muodostaa Kainuun maakunta; sen yhdeksän kuntaa (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi ja Vaala). Strategia Kainuun Liikunta ry:n nykyinen strategia on laadittu vuonna 2005 ja se päättyy vuoden 2012 lopussa. Sen päävalinnat ovat valtaosin v laaditun ensimmäisen strategian linjausten mukaisia. Nopeat toimintaympäristön muutokset ovat johtaneet kuitenkin painopistealueiden asettamiseen uuteen tärkeysjärjestykseen ja tasa-arvon nostamiseen yhdeksi Kainuun Liikunnan kantavaksi arvoksi. Uuden strategian laatiminen on käynnistetty, mutta mm. liikunnan järjestörakenteen muutoksista johtuen sen hyväksyminen on lykätty vuoden 2013 kevätkokoukseen. Arvot kainuulaisten hyvinvointi yhteistyö ja yhteisöllisyys tasa-arvo Missio, toiminta-ajatus Kainuun Liikunta ry:n toiminta-ajatuksena on kainuulaisten hyvinvoinnin edistäminen liikunnan avulla sekä urheilu- ja liikuntakulttuurin elinvoimaisuuden ja monipuolisuuden varmistaminen Kainuussa. Visio, tahtotila AKTIIVINEN HYVINVOIVA KAINUU Liikunta toimii koko Kainuun hyvinvoinnin ja kehityksen resurssina ja on maakunnan suurimpia vetovoimatekijöitä. Kainuulaisten hyvinvointi perustuu omaan vastuuseen terveydestä, mitä tukee tasa-arvoinen liikunnan peruspalvelujen saatavuus Toimintatapa Kainuun Liikunnan toimintatapana on aktiivinen yhteistyö ja kumppanuus kaikkien liikunta- ja urheilu-organisaatioiden sekä sidosryhmien kanssa. Erityisesti tiivistä yhteistyö on omien jäsenyhteisöjen (urheiluseurat, kunnat, oppilaitokset, kansanterveysjärjestöt, lajiliitot / alueorganisaatiot), Kainuun Liiton ja ja sote-yhtymän, Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Valo ry:n kanssa. Toiminnan tulokset tehdään laajan yhteistyöverkoston avulla, jossa Kainuun Liikunta on aktiivinen toimija, aloitteellinen sidosryhmien yhdistäjä, tiedon välittäjä ja edunvalvoja liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Kaikessa toiminnassa noudatetaan liikunnan ja urheilun eettisiä periaatteita (Reilu Peli)

5 Painopistealueet Terveysliikunnan kehittäminen Urheiluseuratoiminnan tukeminen ja kehittäminen Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen Liikuntamatkailun kehittäminen Kainuun Liikunnan yhteistyö ja toimijaverkosto Aluejärjestöt Kainuun Liitto, SOTE Seurat Kunnat Urheiluopisto akatemia Valo ry Järjestöt yhdistykset Kainuun Liikunta AMK, KAO Koulut, päiväkodit STM OKM ELY AVI Media - 5 -

6 HALLINTO Jäsenkokoukset Kevätkokous Toukokuu Ristijärvi Syyskokous Marraskuu Kajaani Hallitus Kainuun Liikuntaa johtaa hallitus, jonka valitsee yhdistyksen syyskokous. Hallitus kokoontuu 5-8 kertaa vuodessa. Hallituksen esittelijänä toimii toiminnanjohtaja. Puheenjohtajisto Hallituksen apuna toimii puheenjohtajisto, jonka muodostavat yhdistyksen puheenjohtaja, kolme varapuheenjohtajaa ja toiminnanjohtaja. Puheenjohtajisto kokoontuu tarpeen mukaan. Henkilöstö Kainuun Liikunnan henkilöstö osallistuu yhteisten tavoitteiden asettamiseen ja edistää aktiivisella ja osaavalla panoksellaan toiminnan tavoitteiden saavuttamista. Henkilöstön työhyvinvointi on tärkeässä asemassa. Työhyvinvoinnin osa-alueita ovat johtaminen, osaaminen, motivaatio, terveys ja työyhteisön toimivuus ja elämäntilanne. Rakentava palaute, oikeudenmukaisuus ja mahdollisuus vaikuttaa oman työn tekemiseen luovat työhyvinvoinnin perustaa. Toimintavuoden aikana kehitetään erityisesti tiimityöskentelyä ja osittaista tehtävien kiertoa. Vakinaisessa työsuhteessa on 8 henkilöä ja lisäksi hanketyöntekijöitä määräaikaisessa työsuhteessa. Harjoittelupaikkoja tarjotaan 6-8 opiskelijalle, joista valtaosa on Kajaanin Ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Henkilöstön työterveyshuollosta vastaa Suomen Terveystalo. Henkilöstöllä on liikuntaetu ja lisäksi pyritään järjestämään vuosittain 2 liikuntailtapäivää. Täydennyskoulutuksesta sovitaan tapauskohtaisesti

7 Toimisto Kainuun Liikunnan aluetoimisto sijaitsee Kajaanissa, Kisatie 28. Kainuun Liikunta tarjoaa edullisesti jäsenyhteisöilleen mm. seuraavia palveluita: Toimistopalvelut: Taloushallinto; kirjanpito, tilinpäätökset, laskutus Edunvalvonta Graafi set työt; kunniakirjat, kutsut, esitteet, käyntikortit, ilmoitukset Kopiointipalvelut; väri- ja mustavalkeakopiointi, vihko-, juliste- ym. erikoiskopioinnit Jäsenrekisterin ylläpito Ansiomerkit,mitalit Asiakaspalvelu; esim. jäsenkorttien ym. seuramateriaalin jakelu Kainuun Liikunnan toimistolta, ilmoittautumisten vastaanotto. Koulutus- ja kehittämispalvelut: Oman Seuran Analyysi ja muut kehittämisprosessit Toimihenkilö-, valmennus- ja ohjaajakoulutus (Nuori Suomi, Kunto, KKI) Seurojen jäsenkyselyt Päätoimisten palkkauksen ja seurojen kehittämistuen koordinointi Seura työnantajana-koulutukset (Yhteistyössä Työhön Kutsu - hankkeen kanssa) Sporttisaitti - seurojen kotisivupalvelu Kokoustilat Jäsenyhteisöt saavat veloituksetta käyttää Kainuun Liikunnan toimistolla olevia kokoustiloja

8 VALTAKUNNALLISET PÄÄVALINNAT Liikunnan ja urheilun Visio2020 toteuttaminen Suomalaisen liikunnan ja urheilun Visio2020 linjattiin SLU ry:n kevätkokouksessa Visio2020 kiteytyy sanoihin Olemme maailman liikkuvin urheilukansa Visio2020 tarkoittaa: liikunta ja urheilu ovat elämäntapa liikkuminen on keskeinen osa lapsuutta ja nuoruutta liikunta ja urheilu ovat merkittävimmät hyvinvoinnin edistäjät suomalainen huippu-urheilu on innostavaa ja kansainvälisesti menestyvää yhteinen tekeminen on kilpailuetumme Osana vision toteuttamista SLU- yhteisö päätti yhden yhteisen järjestön perustamisesta Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry, Nuori Suomi ry, Kuntoliikuntaliitto ry ja Suomen Olympiakomitea ry perustivat 18. kesäkuuta 2012 uuden liikunnan kattojärjestön, joka sai nimekseen Uusi Liikuntajärjestö ry. Toiminnan tarkoituksena on edistää koko elämänkulkua koskevaa liikuntaa ja urheilua, arjen fyysisestä aktiivisuudesta terävimpään huippu-urheiluun sekä vahvistaa liikunnan kansalaistoimintaa. Nimikilpailun tuloksena järjestön viralliseksi nimeksi valittiin Valo (Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry). Kainuun Liikunta toteuttaa visiota sekä toteuttamalla yhteisesti sovittuja valtakunnallisia valintoja että oman maakunnan tarpeista syntyneitä kehittämistehtäviä. Valo ry Liikunnan ja urheilun uuden yhteisen järjestön strategia hyväksytään vuoden 2012 lopussa. Vuosi 2013 on toiminnan käynnistämisvuosi. Järjestön säännöt hyväksytään keväällä 2013, jonka jälkeen voi hakeutua jäseneksi. Järjestön organisaatio rakentuu alkuvuoden aikana. Visio Olemme maailman liikkuvin urheilukansa Toiminta-ajatus Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhdistävä voima. Päävalinnat Arvostus ja resurssit 2. Menestyvä urheilu 3. Liikunnallinen elämäntapa 4. Yhdistävät palvelut yhteisön sisäisenä valintana Kainuun Liikunta osallistuu aktiivisesti ohjelmien toteuttamiseen järjestön kanssa tehtävien sopimusten mukaisesti

9 Alueiden yhteinen johtamisjärjestelmä SLU alueet ja SLU päättivät keväällä yhteisen johtamisjärjestelmän periaatteista ja sen käyttöön ottamisesta. Alueiden ja valtakunnallisten toimijoiden välille halutaan saada vahvempi päätöksenteko, ammattimaisempi valmistelu sekä toimivampi johtamisen ja päätöksenteon järjestelmä. Vuoden 2013 alusta alkaen valtakunnan tasolla johtamisjärjestelmästä vastaa Valo ry. Johtamisjärjestelmä perustuu yhteiseen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Aluejärjestöt: Yhteinen toimintatapa ja ohjautuminen VISIO 2020 Olemme maailman liikkuvin urheilukansa Valtakunnalliset toimijat: Julkinen valta ja järjestöt PALVELUT PALVELUT Aluejärjestöt: yhteinen tahtotila ja linjaukset SOPIMUKSELLI-SUUS SOPIMUKSELLISU US PALVELUT PALVELUT PALVELUT Maakunnalliset sidosryhmät: lajien alue- organisaatiot, maakuntaliitot, ELY-keskukset, AVIT, media yhdistykset, yritykset, jne. PALVELUT Kysyntä Kainuun Liikunnan tahtotila ja strategia OHJAUTU- MINEN SOPIMUKSELLI-SUUS JA YHTEISET PÄÄTÖKSET OHJAUTU- MINEN Odotukset PALVELUT Maakunnalliset sidosryhmät: lajien alue-organisaatiot, maakuntaliitot, ELY-keskukset, AVIT, media yhdistykset, yritykset, jne. Paikallistaso: Urheiluseurat, kunnat ja muut paikallistason organisaatiot myös yksittäiset kuntalaiset, päättäjät - 9 -

10 URPO Uusia resursseja paikallistason onnistumiseksi hanke eli URPO hanke on kaikkien alueiden yhteisesti rahoittama ja aluejohtoryhmän kautta ohjaama hanke. URPO- hanke jatkaa nykyisillä päätöksillä asti. Jatkopäätöksiin vaikuttaa Valo ry:n organisoituminen kevään aikana mm. suhteessa aluetoimintaan ja siksi alkuvuoden aikana käydään keskustelut mahdollisista jatkotarpeista. URPO hankkeen sisällöksi tarkentuu alueiden yhteinen valmistelutyö, alueiden yhteinen varainhankinta sekä kansallisen ja kansainvälisen EU -hanketoiminnan edistäminen. Hanketoiminnassa tavoitellaan alueiden yhteisiä hankkeita, mutta myös aluekohtaisissa hankkeissa URPO hankkeen erityisavustaja auttaa. Alueilla on yhteisinä yhteistyökumppaneina tällä hetkellä Veikkaus ja S hotellit ja uusia, yhteisiä kumppanuuksia haetaan. Yhteisissä asioissa korostuvat alueiden ja aluejohtoryhmän avustaminen erilaisten valmistelutehtävien ja alueraporttien kautta

11 MAAKUNNALLISET PÄÄVALINNAT Kainuun Liikunnan strategia Ennakointi edessä olevien sekä liikunnassa ja urheilussa että kunnissa ja maakunnassa tapahtuvien rakennemuutosten vaikutuksiin linjaa myös Kainuun Liikunnan tulevaisuuden toimintaa. Tästä syystä uuden strategian laatimista on lykätty toukokuuhun 2013, jolloin mm. jäsenyys uudessa liikuntajärjestössä ja järjestön toimintaperiaatteet ovat selvinneet. Käydyissä suunnittelupalavereissa on todettu että Kainuun Liikunta ry:n perustehtävänä säilyy kainuulaisten hyvinvoinnin edistäminen liikunnan avulla sekä urheilu- ja liikuntakulttuurin elinvoimaisuuden ja monipuolisuuden varmistaminen ja kehittäminen Kainuussa. Maakunnan tarpeista ohjautuva toiminta säilyy kantavana periaatteena, mutta sitä täydentävät yhteisesti sovittujen valtakunnallisten valintojen ja ohjelmien toteuttaminen. Ns. toimialanimikkeitä ja painopisteitä muutetaan vastaamaan sekä uuden järjestön että Opetus- ja kulttuuriministeriön linjauksia. Liikunta Kainuun maakuntaohjelmassa Kainuun seuraava maakuntaohjelma laaditaan vuoden 2013 aikana. Kainuun Liikunta tavoittelee toiminnallaan liikunnalle entistä vahvempaa asemaa uudessa maakuntaohjelmassa. Mm. esillä olleet luonnokset tulevan EU-rakennerahastokauden sisällöistä tukevat näitä ponnisteluja. Tavoitteena on saada liikunta sisällöksi sekä ohjelman toimintalinjoihin (osaaminen, elinkeinot ja yrittäjyys, maaseutu, hyvinvointi ja toimintaympäristö) että etenkin Matkailu-kärkialan keskeiseksi painopisteeksi niin tapahtumien, matkailijoita ja kainuulaisia palvelevan liikuntainfran kuin omatoimisen liikunnan aktiviteettien kehittämiseksi ja markkinoimiseksi. Myös liikunnan ja urheilun itseisarvo mm. ilo, yhteisöllisyys ja saavutusten luoma itsetunto ovat maakuntaohjelmaa laadittaessa nostettava keskusteluun. Kuntayhteistyö Vuoden 2013 aikana on odotettavissa myös Kainuussa kuntaselvityksiä. Selvitysvaiheessa on tuotava selkeästi esille, kuinka liikuntatoimen palveluja on tarkoituksenmukaista tuottaa mahdollisissa uusissa rakenteissa tasa-arvoisten palvelujen takaamiseksi ja kuinka kuntien perimät sali ym maksut ja seura-avustukset määräytyvät. Keskeinen tavoite on saada liikuntapalvelut mukaan lakisääteisten hyvinvointikertomusten raportteihin ja toimenpidesuunnitelmiin Yhteistyö Vuokatin Urheiluopiston kanssa Syksyllä 2012 on käynnistetty neuvottelut Vuokatin Urheiluopiston kanssa yhteisesti tuotettujen palvelujen tarjoamisesta kainuulaisille. Keskeisimmiksi palveluiksi ovat nousseet seurapalvelut, yrityksille ja työyhteisölle tarjottavat työhyvinvointipalvelut sekä Vuokatin Urheiluopiston ja Vuokatin ympärivuotisten hiihtomahdollisuuksien markkinointi Keski-Eurooppaan kuntohiihtäjille osana Vuokatti Hiihdon markkinointia. Kainuun Urheilugaala Kainuun Urheilugaala järjestetään kolmannen kerran perjantaina 8.helmikuuta Kajaanissa. Gaalan tavoitteena on nostaa kainuulaisen urheilun arvoa ja arvostusta. Edellisvuosien tapaan jaetaan tunnustuksia sekä seuratoiminnalle että parhaille urheilijoille, saavutuksille ja vapaaehtoistoimijoille. Gaalassa jaetaan myös maakunnallinen Pohjolapalkinto Hyvälle Seuralle tunnustuksena moniarvoiselle ja laadukkaalle seuratyölle

12 TERVEYSLIIKUNTA Kainuun maakuntakokeilun käynnistämisen yhteydessä terveysliikunta ja etenkin prosessit kainuulaisten aktivoimiseksi liikunnalliseen elämäntapaan olivat tärkein yhteistyömuoto Kainuun maakunta-kuntayhtymän kanssa. Maakuntakokeilun päättyminen on aiheuttanut toimintaan katkoksen eikä esim. juuri hyväksytyn Iän iloinen Kainuu Ikääntymispoliittinen strategian toimenpideohjelmaan vuodelle 2013 suunniteltu Puolivälin pysäkki- neuvontaprosessi käynnisty. Maakunnallisesti kattavan ja tasa-arvoisen liikuntapalveluketjun palapeli on rakennettava uudelleen. Tavoitteet 1. Osana KKI-toimintaa vahvistamme kainuulaisten toimijatahojen verkostoitumista ja osaamista liian vähän liikkuvien aikuisten elämäntapamuutoksen edistämiseksi liikunta- ja ravitsemusneuvonnan sekä matalan kynnyksen ryhmätoiminnan keinoin. 2. Käynnistämme uuden liikuntajärjestön liikunnallisen elämäntavan edistäminenohjelman toimenpiteet Kainuussa. 3. Etsimme yhdessä kuntien, maakunnan liiton ja sote- yhtymän kanssa toimintamallin laajan maakunnallisen elämäntapaohjaus- ja ryhmäliikuntatoiminnan käynnistämiseksi viimeistään vuoden 2014 alussa. 4. Vakiinnutamme liikunnan olennaiseksi sisällöksi kuntien ja maakunnan hyvinvointikertomuksiin. 5. Käynnistämme Hyvinvointi HYRRÄ-hankkeen menetelmiin perustuvien liikunta-, kuntotestaus-, tyhy-päivä ym. työhyvinvointia tukevien palvelujen markkinoinnin ja toteutuksen työyhteisöille. Palveluja toteutetaan yhdessä Vuokatin Urheiluopiston ja palveluyritysten kanssa. 6. Vahvistamme kansalaistoimijoiden osaamista terveysliikunnan toteuttamisessa järjestämällä Liikuttaja- ja VOK I koulutuksia sekä teli-virikepäiviä kouluttajille. Kunnossa Kaiken Ikää Kainuun Liikunnan KKI- toiminnan kohderyhmänä ovat Kainuun kunnat ja niiden kautta aikuisväestön liikkuminen ja liikuttaminen. Kohderyhmänä ovat terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvat aikuiset. Erityishuomiona vuonna 2013 on elämäntapamuutokseen tehtävien kokonaisuuksien kehittäminen; inaktiivisten kohtaaminen, liian vähän liikkuvien miesten aktivoiminen sekä toimija-tahojen yhteistyön kehittäminen. Suomi Mies rekkakiertue Kainuun kunnissa Keväällä 2013 toteutetaan lähes koko maakunnan kattava testaus- ja neuvontakiertue. Tapahtumassa tehdään SuomiMies- kuntotesti, annetaan liikunta- ja ravitsemusneuvontaa ja kerrotaan kunnan liikuntapalveluista Paikkakunnat ovat ma Kuhmo, ti Vaala ja Paltamo, ke Kajaani, to Sotkamo ja pe Puolanka ja Suomussalmi

13 Liikkujan Apteekki Liikkujan Apteekki konseptia levitetään Kainuun apteekkeihin yhteistyössä kuntien liikuntavastaavien kanssa sekä paikallisten muiden toimijoiden kanssa. Hanke on KKIohjelman, Hengitysliiton, Suomen Apteekkariliiton sekä liikunnan aluejärjestöjen yhteistyössä toteuttama kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena on: Kehittää liikunnasta lisäarvo apteekkien jo olemassa oleviin palveluihin. Vahvistaa henkilökunnan tietotaitoa liikunnan merkityksestä, liikuntaan liittyvistä työkaluista ja paikkakunnan liikuntapalveluista, joiden pariin asiakkaita voi ohjata. Käytännön toimintoja mm. teema- ja testipäivät apteekeissa ja henkilökunnan koulutuspäivät sekä paikallisten liikuntapalveluiden esitteiden esillä olo apteekeissa. KKI-hankekilpailut Markkinoidaan KKI- hankekilpailuja etenkin kansalaistoimijoille; autetaan hankkeiden ideoinnissa ja suunnittelussa. Virtuaaliset liikuntapalvelut maaseudun palvelukeskuksissa Vuonna 2012 käynnistyneen VILIMA -hankkeen tavoitteena on pilotoida uusia virtuaalisia liikunnallisia toimintamalleja syrjäseudun palvelukeskuksiin Ruhtinansalmella, Moisiovaarassa ja Tipasojalla. Toimintakokonaisuuksia on ryhmäliikunta, henkilökohtainen liikunta- ja ravitsemusneuvonta, luennot /koulutukset sekä kotipalvelutoiminta. Toimintavuoden 2013 aikana tavoitteena on laajentaa ryhmäliikuntatarjontaa sekä henkilökohtaista neuvontaa palvelukeskusten lisäksi uusille kylille sekä kartoittaa mahdollisia toimijatahoja, jotka voisivat hyödyntää VILIMA -toimintamallia omalla sektorilla. Kartoitetaan erityisesti sellaiset kunnat ym. toimijat, joilla on käytössään ns. etäopetusjärjestelmä. Mahdollisille toimijoille järjestetään tarvittaessa aiheeseen liittyvää koulutusta

14 Työhyvinvointipalvelut Hyvinvointi Hyrrä - räätälöidyt yritysten hyvinvointi- ja liikuntapalvelut Hyvinvointi Hyrrä -hanke on alkanut ja päättyy Hankkeessa käynnistyy viimeinen toimintakausi, jonka aikana viedään työyhteisöjen prosessit päätökseen sekä tehdään hankkeen loppuarviointi. Hyvinvointi Hyrrä hanke on työyhteisöille ja pienyrittäjille suunnattu räätälöity liikunta- ja hyvinvointipalvelu, joka mittaa ja liikuttaa kattavasti kainuulaista työikäistä väestöä henkilön kuntotasoon tai asuinpaikkaan katsomatta. Konseptin avulla työnantaja pystyy tarjoamaan koko henkilöstölleen sopivan ja jokaisen henkilökohtaisen lähtötason huomioonottavan liikuntatyökalun. Hyvinvointi Hyrrä -hanke toteuttaa myös käytännön liikkumisen aktivointia järjestämällä muun muassa työhyvinvoinnin kehittämispäiviä (hyvinvointiluentoja ja liikuntapäiviä yksittäisille työyhteisöille sekä kaikille työyhteisöille yhteisiä). Hankkeen palveluiksi ovat muotoutuneet mm. seuraavat: Työyhteisön liikunta- hyvinvointitilanteen kartoitus Työyhteisön oma liikunta- ja hyvinvointisuunnitelma Kunto- ja terveysmittaukset 3 kertaa/1,5 vuotta - polkupyöräergometri-, Firstbeat-kuntotesti - kehonkoostumuksen analysointi - lihaskuntotestit - verensokerin-, kolesterolin- ja verenpaineen mittaukset Omaehtoista liikuntaa ja työilmapiirin kehittymistä tukevat toimenpiteet - yhteistyö työyhteisöjen ja paikallisten seurojen, yhdistysten sekä liikuntapalvelu yrittäjien välillä - Liikuttaja-koulutukset - tapahtumat Liikkumisen seuranta ja motivointi - henkilökohtainen liikuntaneuvonta - henkilökohtainen nettivalmennuspalvelu Ravitsemuksen ja painonhallinnan seuranta ja motivointi Kuntotestaukset Järjestetään erilaisia fyysisen kunnon- ja kehonkoostumuksenmittauksia niistä kiinnostuneille yksityisille henkilöille, työyhteisöille sekä jäsenseuroille. Kuntotestauksia voidaan järjestää ympäri maakuntaa liikkuvan testauskaluston avulla. Kuntotestausten tavoitteena on lisätä väestön tietoisuutta omasta kunnosta sekä sen vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin

15 Kuntoremontti Suunnitellaan ja käynnistetään yhteistyössä Vuokatin Urheiluopiston kanssa Kuntoremontti- toimintaa, jossa osa palveluista viedään suoraan yrityksen paikkakunnalle. Kuntoremontit on tarkoitus toteuttaa kevennettynä, jolloin työnantajan kustannukset jäävät pienemmäksi ja sitä kautta kiinnostus toimintaan kasvaa. Kuntoremontissa toteutetaan 1-2 jaksoa Vuokatin urheiluopistolla sekä 2-3 kuntotestauskertaa yrityksen/työyhteisön paikkakunnalla. Lisäksi palvelussa voidaan tarjota henkilökohtaista liikunta- ja ravitsemusneuvontaa. Tyhy- päivät Työhyvinvointia ylläpitävää toimintaa pyritään järjestämään kainuulaisille yrityksille ja työyhteisöille Tyhy-päivien avulla. Tyhy-päivien tarkoituksena on järjestää liikunnallista toimintaa yrityksen/työyhteisön toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti. Tyhy-päivät voidaan räätälöidä yhdessä yrityksen kanssa kuitenkin niin, että pääpaino sisällössä on liikunnallisen aktiivisuuden- ja hyvinvoinnin edistämisellä. Terveysliikunnan koulutukset Liikuttaja-koulutus Liikuttaja-koulutuksen tavoitteena on kouluttaa uusia toimijoita terveysliikuntaan. Vertaisohjaajille suunnattu Liikuttajakoulutus kestää (50h) johon kuuluu kolme perusosaa sekä kaksi vapaasti valittavaa lajiosaa. Urheiluseuroille ja muille seuratoimijoille järjestetään yhteistyössä seurakehittäjien kanssa valmentaja- ja ohjaajakoulutuksia (VOK). Liikuttajille ja vertaisohjaajille järjestetään terveysliikunnan koulutus- ja ideapäiviä. Aktiivisen työpaikan sertifikaatti Henkilöstön liikuntaohjelman sertifi oinnilla yritys ja työpaikka löytävät oikeanlaiset toimintatavat henkilöstöliikuntaan. Liikuntaohjelma analysoidaan käymällä läpi yhdeksän osa-alueen kokonaisuus. Niiden avulla kartoitetaan johdon roolia, liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi tehtyjä investointeja sekä liikuntaohjelman vaikuttavuutta ja tuloksia. Sertifi oitu yritys tai sen yksikkö saa arvion henkilöstöliikunnan nykytilasta ja toimivuudesta sekä ohjeet ja suositukset liikuntaohjelmalleen. Hyödyntämällä sertifi kaatin tulokset ja kehitysehdotukset, yritys pystyy edistämään entistä tehokkaammin henkilöstönsä terveyttä edistävää liikuntaa. Tapahtumat ja koulutuspäivät KKI-päivät Turussa Vuokatti Hiihto Ikäihmisten Kunnon Kevätpäivä ti Suomussalmella Kajaani Street Run Suomimies rekkakiertue: ma Kuhmo, ti Vaala ja Paltamo, ke Kajaani, to Sotkamo ja pe Puolanka ja Suomussalmi Kunnon Laiva Vuokatti MTB Lost In Kajaani Vuokatin Vaellus Liikuntaneuvonnan koulutuspäivä syksyllä Liikuttajien ja vertaisohjaajien virikepäiviä yhteistyössä Kajaanin AMK:n kanssa

16 SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN, URHEILIJAN POLKU Kainuulaisen seuratoiminnan elinvoimaisuus on tärkeä asia kainuulaisten hyvinvoinnissa. Kainuulaiset seurat liikuttavat jäsenensä lisäksi ison joukon kainuulaisia tapahtumissaan ym avoimessa toiminnassaan. Seurojen ja seuratoiminnan polarisoituminen luo uhkan seuratoiminnan elinvoimaisuudelle. Puolet kainuulaisista seuroista on pieniä seuroja. Kolmannes seuroista on pienehköjä ja n. 15 % on kooltaan keskisuurta. Suuria seuroja on Kainuussa kaksi. Tämä osaltaan tarkoittaa, että taloudelliset ja fyysiset mahdollisuudet toiminnan kehittämiseen useilla seuroilla ovat vähäiset. Panostaminen seuratoiminnan laatuun on vaihtoehto lisätä seuratoiminnan elinvoimaisuutta. Seuratoiminnan laatua voidaan kehittää lisäämällä seuratoimijoiden, hallituksen jäsenten, ohjaajien ja valmentajien osaamista. Monissa tapauksissa tämä tarkoittaa satsaamista seuratoimijoiden, hallituksen jäsenten, ohjaajien ja valmentajien kouluttamiseen. Kainuun Liikunta haluaa olla tukemassa laadukasta seuratyötä koko Kainuussa. Tavoitteet Päätavoitteena on osaamisen lisääminen urheiluseuroissa. Tavoite on jaettu kolmeen osatavoitteeseen: 1.Valmentaja- ja ohjaajaosaaminen Juurrutamme valtakunnallinen 1. tason valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen Kainuuseen. Tavoitteena on urheiluseurojen valmentajien osaamisen lisääminen ja valmentajien määrän kasvu. 2. Seuratoimintaosaaminen Seuratoiminnan kehittäminen ja laajentaminen vaatii uusia toimijoita monelle toiminnan osa- alueelle urheiluseuroissa. Toteutamme yhteistyössä Valo ry:n kanssa urheiluseuratoimijoiden toimihenkilökoulutusta, koordinoimme ja toteutamme seurakehittämisprosesseja. LiiKe-hankkeen avulla kehitämme liikuntaseurojen ja muiden liikuntaa tarjoavien yhdistysten toimintaa ja liikuntapalveluita Oulujärvi Leaderin toiminta-alueen kunnissa. 3. Seuratoiminnan taloudellinen tuki Seuratoiminta tarvitsee taloudellista tukea työntekijöiden palkkaukseen ja muuhun seuratoimintaan. Tavoitteenamme on v olla seurojen tukena siten, että seurat hyödyntävät käytössä olevat seuratoiminnan taloudelliset tuet toimintansa kehittämiseksi

17 Valtakunnallinen 1. tason valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK) Alueet ja lajiliitot yhdessä Olympiakomitean osaamisyksikön kanssa toteuttavat uuden 1.tason valmentajakoulutuksen valtakunnallisesti vuoden 2013 alusta alkaen. Kainuun Liikunta on ollut vahvasti mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa 1.tason valmentajaja ohjaajakoulutuksen uudistamista. Uudistuksen tavoitteena on tuoda koulutus lähelle koulutettavaa ja moninkertaistaa valmentajakoulutuksiin osallistujien määrät. Koulutuksen toteutusmalli sisältää kaikille lajeille yhteisen osion 35 tuntia, oppimistehtävät 15 tuntia ja lajiopinnot lajin tavoitteiden mukaisesti. Lajien ja seurojen yhteistyön kehittäminen Kainuun Liikunta on ollut vahvasti mukana suunnittelemassa Kasva Urheilijaksi - leirejä kainuulaisille nuorille urheilijan aluille. Leirien suunnittelu ja toteutus on tehty yhteistyönä Kainuun Liikunnan, Vuokatti Urheiluakatemian, Vuokatin Urheiluopiston ja kainuulaisten seurojen kesken. Vuosina tapahtuvaan pilottileiritykseen osallistuu 40 nuorta viidestä kainuulaisesta seurasta ja viidestä lajista. Leiri koostuu kolmesta kahden päivän leiristä. Leireillä ei toteuteta lajiharjoituksia. Kasva Urheilijaksi- leirejä tullaan laajentamaan kaudesta alkaen. Yhteistyö lajien piirijärjestöjen kanssa tulee tiivistymään mm. valmentajakoulutuksen ja leirityksen osalta. Seurakehittäminen Uusi seurakohtainen seurakehittämisprosessi Kainuun Liikunta yhdessä muiden alueiden ja Uuden järjestön kanssa tulevat kehittämään seurakohtaisen seurakehittämisprosessin. Prosessi sisältää neljä tapaamista seuran hallituksen kanssa vuoden aikana. Kehittämisprosessi lähtee liikkeelle toimintaympäristön ja seuran nykytilan kartoittamisella. Tämän analyysin pohjalta räätälöidään seuratapaamiset. Tapaamisten lisäksi seurakehittämisprosessiin kuuluu seurakohtainen kehittämistehtävä, jonka seuran hallitus on valinnut. Uudet seurapuu-koulutukset Seuratoiminnan kehittäminen ja laajentaminen vaatii uusia toimijoita monelle toiminnan eri osa alueelle urheiluseuroissa. Uusi järjestö yhdessä Liikunnan aluejärjestöjen kanssa tullee uudistamaan vuonna 2013 seurapuukoulutukset. Koulutukset koskevat seuran hallintoa, vapaaehtoisten rekrytointia, seurajohtamista, seuran taloutta ja seura-analyyseja. Näillä uusilla toimihenkilökoulutuksella pyritään myös Kainuun alueella vastaamaan urheiluseuratoimijoiden rekrytoimiseen ja toiminnan kehittämiseen

18 Räätälöidyt seuran hallinnon koulutukset Kainuun Liikunta tarjoaa seuroille räätälöityjä koulutuksia seuran hallinnosta ja seurakehittämisestä. Koulutuksia aiheita voivat olla mm. Webropol-kyselyt seuran nykytilasta ja kehittämistarpeista, talous, hallinto, viestintä, toimintakäsikirja, valmennusjärjestelmän kehittäminen, verotus, yleishyödyllisyys, tapahtuman järjestäminen ja markkinointi. Pienseurojen seuratoiminnan kehittäminen LiiKe-hankkeen tarkoituksena on kehittää liikuntaseurojen ja muiden liikuntaa tarjoavien yhdistysten toimintaa ja liikuntapalveluita Oulujärvi Leader- toiminta-alueen kunnissa ja näin lisätä maaseudun elinvoimaisuutta lisääntyneen toiminnan kautta. Hankkeen tavoitteena on kiinnittää 20 seuraa/ liikuntaa järjestävää yhdistystä kehittämään omaa toimintaa ja saada yli 400 osallistujaa kehittämistoimenpiteisiin. Seuroille ja liikuntaa tarjoaville yhdistyksille räätälöidään oma kehittämissuunnitelma. Kehittämistilaisuudet järjestetään kehittämissuunnitelmien pohjalta paikallisesti. Kehittämistilaisuudet ovat avoimia tapahtumia kaikille kiinnostuneille. Seuratoiminnan taloudellinen tuki OKM:n Seuratuki Valtakunnallinen Seuratuki suunnataan seuratoiminnan laadun parantamiseen, uusien vapaaehtoistoimijoiden rekrytoimiseen, lasten ja nuorten liikunnan sekä aikuisten terveysliikunnan edistämiseen. Seuratuki jaetaan toiminnalliseen tukeen ja päätoimisen palkkaustukeen. Vuonna 2012 Kainuulaiset seurat saivat yli euroa toiminnallista tukea. Kainuun Liikunta auttaa seuroja hakuvaiheessa infotilaisuuksien, koulutusten ja seurakohtaisen konsultoinnin avulla. KKI- toiminta Kunnossa kaiken ikää -ohjelman paikallishankkeita on vuosien mittaan syntynyt eri puolille Suomea yli 800. Hankkeiden tavoitteena on madaltaa yli 40-vuotiaiden kynnystä liikuntaharrastuksen aloittamiseen tarjoamalla heille esimerkiksi säännöllistä, ohjattua ryhmäliikuntaa, eri lajien starttikursseja tai ohjaajien koulutusta. Paikallishankkeet voivat hakea taloudellista tukea toimintaansa KKI-ohjelmalta. Hanketuella kannustetaan huomioimaan KKI-ohjelman tärkeitä painopistealueita. Pohjola-palkinto ja vuoden parhaiden saavutusten palkitseminen Edellisvuosien tapaan jaetaan tunnustuksia sekä seuratoiminnalle että parhaille urheilijoille, saavutuksille ja vapaaehtoistoimijoille. Pohjola-palkinto Hyvälle Seuralle on vuosittain jaettava valtakunnallinen ja maakunnallinen tunnustuspalkinto moniarvoiselle ja laadukkaalle seuratyölle. Kainuun Liikunnan omat tunnustukset jaetaan vuosittain Kainuun Urheilugaalassa

19 Muu taloudellinen yhteistyö Kainuun Liikunta järjestää vuosittain useita tapahtumia yhteistyössä jäsenseurojensa kanssa. Tapahtumayhteistyöstä on mahdollista saada talkookorvauksia seuroille. Kainuun Liikunnan hanketoiminnan osatoteutus tai seurojen kanssa toteutetut yhteistyöhankkeet ovat mahdollisuuksia seuratoiminnan kehittämiseksi. Kalottiurheilu Kainuun Liikunta on mukana kehittämässä kansainvälistä urheilua Barentsurheilun kautta. Barentsurheilua viedään eteenpäin neljässä kalottialueen maassa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä. Vuosittain kilpailuvaihtoa on pidetty yllä lajissa. Venäjä osallistuu nykyisin vuosittain 6-8 lajiin. Kalottiurheilu ry:n jäseninä ovat Kainuun Liikunta ry, Lapin Liikunta ry ja Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry. Barentsurheilu uudistuu vuodesta 2013 alkaen. Barentsurheilu sai EU:lta hankerahoitusta Barents Gamesien järjestämiseen. Nykyisin erillään järjestetyt lajien kisat kootaan yhteen vuorovuosin järjestettäviksi talvi- ja kesäkisoiksi. Vuonna 2013 järjestetään esikesäkisat, vuonna 2014 talvikisat ja vuonna 2015 kesäkisat Suomessa. Kainuun Liikunta osallistuu Barents Gamesien järjestämiseen omalla panoksellaan

20 LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN LIIKUNTA Lasten liikunnan toimialan keskeisenä tavoitteena on edistää lasten ja nuorten päivittäistä liikkumista yhdessä eri keinoin paikallisten toimijoiden kanssa. Keskeisinä tekemisen ja yhteistyön kohteina ovat valtakunnallisesti yhteisesti sovitut valinnat: vaikuttaminen vanhempien liikuntatietoisuuteen ja -käyttäytymiseen sekä koulupäivän liikunnallistaminen. Tavoitteet 1. Toteutamme Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa valtakunnallista Lasten ja nuorten liikuntaohjelmaa sekä Liikkuva koulu -hanketta Valo ry:n kanssa sovittujen toimintaperiaatteiden mukaisesti. Parannamme perheiden ja vanhempien liikuntatietoisuutta ja liikuntakäyttäytymistä erilaisten kohtaamisten kuten vanhempainiltojen, tapahtumien ja kampanjoiden kautta. 2. Tarjoamme laadukkaita koulutus- ja kehittämispalveluita liikunnan parissa toimiville. 3. Toimimme alueellisena lasten ja nuorten liikunnan kehittäjänä ja koordinaattorina yhteistyössä kasvatusalan ammattilaisten, kunnan eri toimijoiden sekä seurojen ja yhdistysten kanssa. Lasten ja nuorten liikuntaohjelma sekä Liikkuva koulu -hanke Lasten ja nuorten liikuntaohjelman sekä Liikkuva koulu -hankkeen painopisteenä on koulupäivän liikunnallistaminen ja siihen liittyvät toimenpiteet. Keskeisinä sisältöinä ovat: Koulujen välituntitoiminnan edistäminen. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ja koulun kerhotoiminnan laadun kehittäminen lasten päivittäisen liikunnan näkökulmasta. Tarjoamme kouluille tukea toimintaympäristön ja -tapojen kehittämiseen sekä liikkumista edistäviä malleja ja keinoja. Tarjoamme myös varhaiskasvattajille tukea lasten liikkumisen edistämiseen. Tarkka toimenpideohjelma sovitaan vuoden 2013 alussa ja uusi valtakunnallinen ohjelma käynnistyy syksyllä

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 - SISÄLLYS Kainuun Liikunta Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6 Arvostus ja Resurssit Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 Liikunnallinen Elämäntapa Lasten, nuorten ja perheiden

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS-

TOIMINTA- JA TALOUS- Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN 3 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 3 Seurakohtainen kehittämistyö

Lisätiedot

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2011 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Lasten ja nuorten liikunta 3 Yleistä 3 Lasten ja nuorten liikunnan koulutus

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 4.1 KOLIKO, Koulun liikuntakoordinaattorit

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 3 2. Vuoden 2015 näkymiä 4 3. Liikunnallinen elämäntapa 3.1 Lasten ja nuorten liikunta 6 3.2 Aikuis- ja terveysliikunta 7 4. Menestyvä

Lisätiedot

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet VALOVUOSI 2014 Perustettu 18.6.2012 VALO Visio Olemme maailman liikkuvin urheilukansa ja Pohjoismaiden menestynein 2020 Maalit Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan

Lisätiedot

1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa

1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 1. SUOMEN LIIKUNTA- JA URHEILUJÄRJESTÖJEN VISIO 2020: Olemme maailman liikkuvin urheilukansa Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua liikunnasta ja urheilusta Innostuksesta ja osaamisesta vetovoimaa

Lisätiedot

Lappi Suomen liikunnan huipulle 2020 Liikunnasta ja urheilusta elämänvoimaa ja elämyksiä kaikenikäisille

Lappi Suomen liikunnan huipulle 2020 Liikunnasta ja urheilusta elämänvoimaa ja elämyksiä kaikenikäisille Toimintasuunnitelma 2015 1 YLEISTÄ Vuoden 2014 alusta VALO ry aloitti täysipainoisesti toimintansa. Aluerakenne ja yhteiset peruspalvelut ovat ylläpitäneet keskustelua koko tämän jälkeisen ajan. Valo ry

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Aluejohtajan katsaus 1

Sisällysluettelo 1. Aluejohtajan katsaus 1 Vuosikertomus 2014 Sisällysluettelo 1. Aluejohtajan katsaus 1 2. Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry... 3 3. Toiminnan avainluvut... 4 4. Liikunnallinen elämäntapa... 5 4.1. Lasten ja nuorten liikunta...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA. Mannerheiminaukio 7 2. krs, p. 0440-916 080, (06) 8321 300 www.kepli.fi 67100 KOKKOLA s-posti: toimisto@kepli.

TOIMINTASUUNNITELMA. Mannerheiminaukio 7 2. krs, p. 0440-916 080, (06) 8321 300 www.kepli.fi 67100 KOKKOLA s-posti: toimisto@kepli. Kuva: FIVB TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Mannerheiminaukio 7 2. krs, p. 0440916 080, (06) 8321 300 www.kepli.fi 67100 KOKKOLA sposti: toimisto@kepli.fi @kepliry 1 KESKIPOHJANMAAN LIIKUNTA RY (Kepli) TOIMINTA

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma 2007 SISÄLTÖ 1. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU alueensa osaaja...3 1.1. Strategiset valinnat...3 1.2. Toiminnan johtolinjat...4 2. Lasten ja nuorten liikunta...5

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3 Vuosikertomus 1 2 Sisällysluettelo Toiminnanjohtajan katsaus 3 Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 4 Toiminnan johtolinjat 4 Missio 4 Arvot 4 Lasten ja nuorten liikunta 5 Lasten liikunnan edistäminen yhteistyössä

Lisätiedot

Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA

Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 Hallinto 4 Työvaliokunta 5 Talous ja markkinointi 5 Lääkintä ja antidoping 5 Valmennus ja koulutus 5 Sääntö ja kilpailu 10 Alue

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 Yhteisjulkaisu LIKES-tutkimuskeskuksen kanssa Kati Lehtonen (toim.) NUORTEN HARRASTELIIKUNNAN KEHITTÄMINEN 1999 2011 1 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8 Euroopan NMKY vierasilla 4.-6.11.2011 3 Nuorisopolitiikkaa ja kohtaamisia Berliinissä 4 LIIKUNTAEXTRA 5-8 Suomen NMKY:n syysliittopäivät Kuopiossa 9 Kohti urheiluvuotta 2012 10 Liitolta hyvää tarjolla

Lisätiedot

Ratsastuksen Johtavat ajatukset

Ratsastuksen Johtavat ajatukset Ratsastuksen Johtavat ajatukset Suomen Ratsastajainliitto 2015 Ratsastuksen johtavat ajatukset s. 3 Strategisten valintojen lähtökohdat s.4 Toimintaamme ohjaavat arvot s. 4 Toimintamme tarkoitus s. 4 Strategiset

Lisätiedot

Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa

Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa Kati Lehtonen Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 225 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ISBN 978-951-790-272-4

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma 212 Toiminta- ja taloussuunnitelma TUL:n valtuuston hyväksymä 27.11.211 Toiminta- ja taloussuunnitelma 212 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Liikuntatoiminta... 4 Lasten ja nuorten liikunta... 4 Yleistä...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1. Johdanto... 4 1.1.1. Mikä on toiminnan käsikirja... 4 1.1.2. Seuran historia... 4 1.1.3. Seuran asema alueella... 4 1.1.4. Kattojärjestöt ja lajiliitot... 4 2.

Lisätiedot

RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI

RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI Ehdotuksia yhdenvertaisten harrastamisen mahdollisuuksien edistämiseksi Nuori Suomi 2012 Toimittanut: Riikka Lahti

Lisätiedot

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Toimintakäsikirja 2012 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 4 Toiminnan perusperiaatteet... 4 Nuorisotoiminta...

Lisätiedot

empowering young people

empowering young people 2015 empowering young people Tampereen NMKY ry. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 LAPSET, NUORET JA PERHEET... 6 2.1 Ohjaus- ja toimintakeskus Messi... 6 2.1.1 Messin Nuorisotila

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY SISÄLTÖ YLEISTÄ... 4 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 Henkilöstö... 5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA... 6 Champions Cup 2013... 7 Naisten MM-kisat 2015... 7

Lisätiedot

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan

Ideaopas matalan. kynnyksen liikuntakerhotoimintaan Nuoren Suomen, Suomen Liikunnan ja Urheilun ja Kuntoliikuntaliiton toiminnat siirtyivät 1.1.2013 Valoon. Lisätietoa valo.fi Ideaopas matalan kynnyksen liikuntakerhotoimintaan SISÄLLYS JOHDANTO...3 LASTEN

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2010

Toimintakäsikirja 2010 0 2010 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 1.Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu..4 1.1 Toiminnan perusperiaatteet 4 1.1.1 Arvot.4 1.1.2 Missio..4 1.1.3Visio 2012..4 1.1.4 Toiminta ajatus 5

Lisätiedot

SELVITYSTYÖ ALUETOIMINNASTA:

SELVITYSTYÖ ALUETOIMINNASTA: SELVITYSTYÖ ALUETOIMINNASTA: Kysely lajiliitoille touko-kesäkuussa 2013 1 Saate ja kysymykset 21.5.2013 UUSI: KYSELY LAJILIITOILLE Hyvä lajiliittojohtaja, VALO ry:n hallitus on päättänyt käynnistää yhdessä

Lisätiedot