PÄIHDETYÖ SOMAATTISESSA HOIDOSSA. TAMPERE Seija Joukanen Psy el, päihdelääketieteen ja hallinnon erityispätevyys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIHDETYÖ SOMAATTISESSA HOIDOSSA. TAMPERE 111011 Seija Joukanen Psy el, päihdelääketieteen ja hallinnon erityispätevyys"

Transkriptio

1 PÄIHDETYÖ SOMAATTISESSA HOIDOSSA TAMPERE Seija Joukanen Psy el, päihdelääketieteen ja hallinnon erityispätevyys

2 PÄIHDETYÖ päihteiden käytön ehkäisy päihteiden käyttöön liittyvien riskien, haittojen ja ongelmien ehkäisy päihdehoito ehkäisevä ja korjaava päihdetyö - ehkäisevän päihdetyön vastuu kunnilla, korjaavaa päihdetyötä toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä sekä päihdehuollon erityispalveluissa

3 SOMAATTINEN HOITO perusterveydenhuolto : avohoidon vastaanottotoiminta, vuodeosastot erikoissairaanhoito :poliklinikat ja sairaalaosastot yhteispäivystysyksiköt laajimmillaan somaattinen hoito sisältää näistä kaiken muun paitsi psykiatrian / mielenterveystyön

4 PÄIHDETYÖ SOMATIIKASSA päihdehoitoa ja riskien, haittojen tunnistusta ja ehkäisyä ongelmina - kiire - lyhyet kontaktit - kattavien toimintaohjeiden puute - puheeksi ottamisen taito - koettu tieto-taidon puute - asenteet, pelot, epävarmuus

5 PÄIHTEIDEN RISKIKÄYTÖN TUNNISTUS päihtymystila hoitoon tullessa aikaisemmat sairauskertomusmerkinnät runsaasti päivystyskäyntejä, tapaturmia rattijuopumus, huumeratti päihdekäyttöön liittyvät fyysiset sairaudet laboratoriokokeet, U-huumeseula, Alkom. haastattelulomakkeet, AUDIT alkoholi edelleen yleisin, lääkkeiden päihdekäyttö lisääntymässä

6 RISKIKÄYTTÄJÄN TAUSTAA päihdekokeiluja alaikäisenä kouluttautumattomuus, huono taloudellinen tilanne sosiaaliset ongelmat ylisukupolvisuus psyykkiset ongelmat potilaalla ja perheessä sikiöaikainen altistuminen päihteille lähipiirin runsas päihdekäyttö

7 PÄIHDETYÖ JA PÄIVYSTYS alkoholin tai muun päihteen aiheuttama yliannostus tai myrkytystila sekakäyttöön liittyvät yhteisvaikutukset kouristelut tapaturmat, pahoinpitelyt vieroitustilat, delirium infektiot päihdepsykoosi (amfetamiini, LSD, THC) itsetuhoinen käyttäytyminen

8 jatkuu yleislääkäri /etupäivystäjä erikoislääkärikonsultaatiot: psykiatri, sisätautilääkäri, kirurgi, neurologi, ym. sairaanhoitaja päihdetyöntekijä sosiaalityöntekijä muu henkilökunta vartija työnjako, yhteistyö?

9 jatkuu päihdekäyttöön liittyvät käynnit eivät välttämättä näy päihdediagnooseina tutkimustietoa niukalti päivystyskäynnillä päihdekäyttö ei aina tule tunnistetuksi toisaalta huonokuntoinen päihtynyt henkilö päätyy nykyisin herkemmin ensiapuun kuin poliisiputkaan

10 jatkuu päihtyneenä päivystykseen tulevien määrä suurenee virka-ajan ulkopuolella,tällöin päivystysyksiköiden miehitys yl. pieni puolet päihtyneistä hoitoon ambulanssilla 1/4 siirtyy jatkohoitoon osastolle teho-osaston tarve % (alkoholi) n.600 alkoholimyrkytyskuolemaa /vuosi lääkkeiden päihdekäyttö lisääntyvä ongelma

11 jatkuu osa hoidettavissa ilman osastohoitoa yliannostustiloissa spesifit vastalääkkeet mm. opioideille, bentsodiatsepiineille alkoholivieroitustilan hoito diatsepaamikyllästyksellä ( CIWA-pisteet) rauhattomuus, levottomuus, yhteistyökyvyn puute ja väkivallan uhka ongelmina laboratoriokokeeet eivät aina paljasta käytettyjä aineita

12 PÄIVYSTYKSESTÄ KOTIUTUVA jatkohoidon yleiset järjestelyt - lääkehoito, sairausloma, yms. A-klinikka, omalääkäri päihdehuollon laitospaikka selviämishoitoasema somaattisten sairauksien hoito mielenterveyden hoito, psykiatrin konsultaatio lastensuojeluasiat sosiaalietuudet

13 PÄIVYSTYKSESTÄ OSASTOLLE somaattinen sairaus vaatii osastohoidon yliannostustilanteen /myrkytyksen spesifi hoito deliriumin hoito (diatsepaamikyllästys) opioidiriippuvaisen korvaus- ja tukihoito vieroitustilan hoito somaattisen sairauden hoidon turvaamiseksi jatkohoidon suunnittelu jatkohoitoon motivointi jatkohoitoon siirtyminen ilman viivettä

14 DELIRIUMIN HOITO deliriumin taustalla voi alkoholin lisäksi tai sijasta olla muu syy ( päihde, trauma, sairaus) oireisto kehittyy nopeasti, fluktuoi aivojen alkoholipitoisuuden lasku vähentää reseptoritason inhibitiota seuraa yleinen sympaattisen hermoston yliaktivaatiotila oireina levottomuus, vapina, hikoilu myös tuntohäiriöt, harhat, desorientaatio

15 LABORATORIO Hypokalemia Hypomagnesemia Hypofosfatemia Hypoglykemia Hyponatremia Tarkista myös: S-Alb Bilirubiini TT-SPA S-Amyl U-Huumeseula Koholla usein: GT CDT MCV Trigly Tromb ASAT ALAT CRP

16 jatkuu peruslääke edelleen diatsepaami (oksatsepaami) ristitoleranssi annostelu alkuun tunnin välein psykoosilääkitys, muu tukilääkitys propofolianestesia tiamiinisubstituutio varottava liian nopeaa Na-tason korjausta (sentraalinen ponsin myelinolyysi)

17 jatkuu ensijaisesti hoito somatiikan osastolla, psy kons tarpeen mukaan erotusdiagnostiikka, muut alkoholisairaudet rauhallinen ympäristö orientaatiota tukevat elementit omaiset, vastuuhoitaja eristämistoimet vain potilaan turvallisuuden vaarantuessa jatkohoito, Antabus, Revia

18 OPIOIDIRIIPPUVAISEN HOITO opioidikorvaushoidossa olevan hoito jatkuu entisin lääkityksin (BPR,MTD) hoitoon liittyvät seikat syytä varmistaa korvaushoitopaikasta kipulääkityksen suunnittelu opioditukihoito on tarkoitettu opioidiriippuvaiselle aktiivikäyttäjälle, joka ei (vielä) ole korvaushoidossa opioidin ajankohtaisen käytön varmistus

19 OPIOIDITUKILÄÄKITYS pyrkii turvaamaan potilaan somaattisen hoidon toteutuksen buprenorfiini+naloksoni, tarv. lisälääkityksenä neurolepti, bzp, muut vieroitusoireita helpottavat lääkkeet sairaalakohtaiset ohjeet annostitraus vieroitusoireiden mukaan (SWOS) jatkuu tarv. koko sairaalahoidon ajan ei jatku kotiutuksen jälkeen

20 .jatkuu potilaalle voidaan myös sairaalahoidon aikana toteuttaa opioidivieroitusta vieroitus alenevin opioidiannoksin bentsodiatsepiinit, neuroleptit klonidiini, lofeksidiini särkylääkkeet, pahoinvointilääkkeet psykiatrin/päihdelääkärin/päihdetyöntekijän konsultaatiot

21 jatkuu kivunhoidon suunnittelu olennaista, kun kyseessä potilas, joka aiemmin vieroittunut opioidien riippuvuuskäytöstä sairaalahoidon jälkeen nopeutetusti opioidikorvaushoitotarpeen arvioon, mikäli sairaalahoidon syynä esim. endokardiitti, HIV, tbc jatkohoidon varmistus

22 VIEROITUSOIREIDEN HOITO sekakäyttö yleistä, oireenmukainen hoito vieroitusoireiden hoito turvaa somaatttisen sairauden hoidon bentsodiatsepiinit, psykoosilääkkeet kipulääkkeet pahoinvointilääkkeet sydämen lyöntinopeuteen, verenpaineeseen vaikuttavat lääkkeet

23 OSASTOHOIDOSSA päihdekäyttö voi tulla esiin yllättäen muun sairauden hoidon yhteydessä vieroitusoireina tai deliriumina, psykoosina haima- ja maksatulehdukset ruoansulatuskanavan syöpäsairaudet ripuli maksakirroosi sokeri- ja rasva-aineenvaihdunnan häiriöt, ylipaino hormoonihäiriöt, sex-funktion ongelmat

24 jatkuu neurologiset oireet epilepsia (myös vieroitusoireena ) aivoverenvuodot, aivovammat muistiongelmat, dementia pikkuaivoatrofia, kävelyn epävarmuus taustaltaan tuntemattomaksi jäävät, pitkittyneet kiputilat iho-ongelmat unihäiriöt

25 jatkuu sydän- ja verisuonisairaudet yleensä sydänlihastulehdus, -rappeuma sydämen rytmihäiriöt (myös krapulan oireena ) tulehdussairaudet yleensä tuberkuloosi, keuhkokuume sepsis, pistospaikkojen tulehdukset ruusu l. erysipelas HIV, C- hepatiitti

26 jatkuu somaattinen sairaus saattaa lisätä potilaan motivaatiota päihdehoitoon ja kuntoutukseen motivoiva haastattelu jatkohoitoa suunniteltaessa potilaan saama informaatio eri hoitovaihtoehdoista olennaista jatkohoitopäätös yhteistyössä potilaan kanssa perheen huomioiminen lääkehoidon suunnittelu

27 PÄIHDEHOIDON JÄLKEEN retkahdusten esto vieroittuneelle opioidiriippuvaiselle ei kipulääkkeeksi opioidia vieroittuneelle alkoholi- tai bentsodiatsepiiniriippuvaiselle ei bzp- tai lyhytvaikutteisia unilääkkeitä iatrogeenisten riippuvuuksien esto

28 POHDINTAA päihdehoidon toteuttamiseksi somaattisilla osastoilla ei tarpeeksi kattavia ohjeistuksia hankkeet, siirto virkatyöksi akuuttihoito osataan, jatkohoidon järjestelyt toteutuvat joskus puutteellisesti viive akuuttihoidon ja jatkohoidon välillä kuntoutuneen altistaminen uudelleen riippuvuutta aiheuttavalle aineelle.

29 POHDINTAA päihdekäytön tunnistaminen päihtymyksen, päihdediagnoosin kirjaaminen lastensuojelu, perheen tilanne oma asenne päihdeongelman kohtaamiseen moniammatillisuus Mini-interventio

30 KIITOS Yhteystiedot Seija Joukanen Psykiatrian ayl Hämeenlinnan Terveyspalvelut

Riippuvuutta aiheuttavat lääkkeet. Martta Palttila-Pulli 14.5.2013

Riippuvuutta aiheuttavat lääkkeet. Martta Palttila-Pulli 14.5.2013 Riippuvuutta aiheuttavat lääkkeet Martta Palttila-Pulli 14.5.2013 HIEMAN HISTORIAA Vuosisatoja: alkoholi opium kannabis 1800-luku: kloraalihydraatti bromiyhdisteet Hoffmanin tipat: morfiini+kodeiini+alkoholi+eetteri

Lisätiedot

III osa TERVE-KURSSIN OPETUSSISÄLLÖT

III osa TERVE-KURSSIN OPETUSSISÄLLÖT III-osa TERVE-KURSSIN OPETUSSISÄLLÖT HUUMEITA KÄYTTÄVIEN TERVEYSNEUVONTATYÖ VANKILOISSA: I osa II osa III osa TERVEYSNEUVONNAN PERUSTEET TERVE-KURSSIN OHJAAJAN OPAS TERVE-KURSSIN OPETUSSISÄLLÖT KRITS Terve-projekti

Lisätiedot

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Johdanto Julkaisija: Alko Oy Tekstit: Alko sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Leena Sokolowski, Alko Oy Kuvitus: Kimi Issakainen

Lisätiedot

LAPSILÄHTÖISYYS PÄIHDETYÖSSÄ

LAPSILÄHTÖISYYS PÄIHDETYÖSSÄ LAPSILÄHTÖISYYS PÄIHDETYÖSSÄ Tytti Hartikainen 2013 1 2 Porin Psykososiaaliset laitospalvelut Perustehtävänä on antaa mahdollisimman hyvää ja yksilöllistä päihdehoitoa ja kuntoutumista asiakkaille ja heidän

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

Bentsodiatsepiinit Kuinka ne toimivat ja kuinka vieroittaa Lääketieteellinen tutkimustieto bentsodiatsepiinivieroitusklinikalta

Bentsodiatsepiinit Kuinka ne toimivat ja kuinka vieroittaa Lääketieteellinen tutkimustieto bentsodiatsepiinivieroitusklinikalta Bentsodiatsepiinit Kuinka ne toimivat ja kuinka vieroittaa Lääketieteellinen tutkimustieto bentsodiatsepiinivieroitusklinikalta tehnyt Professori C. Heather Ashton, D.M., F.R.C.P. School of Neurosciences

Lisätiedot

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta.

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta. Krooninen kipu Lukijalle Krooninen kipu Lääkärin työssä potilaan toimintakyvyn parantaminen ja ylläpito on keskeinen tavoite. Tämä tavoite korostuu kroonisissa ja uusiutuvissa sairauksissa, joissa täydellinen

Lisätiedot

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN LÄÄKKEET JA TYÖKYKY Sisältö Johdanto: Jussi Merikallio... 4 I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ Hyvä työkyky tehdään yhdessä: Arto Laine... 8 Työterveyshuolto terveyden ja työkyvyn tukijalkana: Mauri Jussila...

Lisätiedot

Psyykkistä tukea tarvitsevan opiskelijan opetus ja ohjaus ammatillisessa oppilaitoksessa

Psyykkistä tukea tarvitsevan opiskelijan opetus ja ohjaus ammatillisessa oppilaitoksessa anu jokinen liisa Rentola seija eskola Psyykkistä tukea tarvitsevan opiskelijan opetus ja ohjaus ammatillisessa oppilaitoksessa OPAS OPETTAJILLE JA OPISKELIJAHUOLLON TYÖNTEKIJÖILLE Invalidiliiton Järvenpään

Lisätiedot

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8. 1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.2010 LUONNOS Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Pidä huolta. maksasta

Pidä huolta. maksasta Pidä huolta maksasta Perinnöllisistä tekijöistä huolimatta, rasvamaksaa voi ehkäistä painon hallinnalla, alkoholin kohtuukäytöllä ja keventämällä ruokavaliota. Älä kasvata vatsaa, se rasvoittaa maksaa

Lisätiedot

Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen

Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen Maritta Itäpuisto Katja Lampinen, Petri Miettinen, Sari Naappi, Anne-Maria Perttula, Kaija Smolander, Jyrki Vihriälä OPAS Rahapeliongelmien

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä Alkusanat Edellinen vanhusten lääkehoitoa käsitellyt Kapseli julkaistiin vuonna 1989. Silloin 75 vuotta täyttäneitä henkilöitä oli lähes puolet vähemmän

Lisätiedot

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Asiantuntijaehdotus Päijät-Hämeen terveydenhuoltopiirin palvelujen järjestäminen Outi Elonheimo, Mats Brommels ja Martti Kekomäki 2005 Helsinki 2005 ISBN 952-5564-07-X

Lisätiedot

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon!

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon! / 1 Potilaan opas Jokainen meistä on joskus potilas. Tämä opas kertoo mahdollisuuksistasi vaikuttaa hoitosi turvallisuuteen koko hoitojaksosi ajan. Saat vinkkejä turvallisen hoidon takaamiseksi, tietoa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä

Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Päijät-Hämeen liitto Loppuraportti 3.2.2015 Tiivistelmä: Nykymallin haasteet

Lisätiedot

Lapsi ja. epilepsia. Kai Eriksson Eija Gaily Pirjo Hyvärinen Pirkko Nieminen Leena Vainionpää

Lapsi ja. epilepsia. Kai Eriksson Eija Gaily Pirjo Hyvärinen Pirkko Nieminen Leena Vainionpää Lapsi ja epilepsia Kai Eriksson Eija Gaily Pirjo Hyvärinen Pirkko Nieminen Leena Vainionpää 1 Lapsi ja epilepsia 3. uudistettu painos, 2013 Kirjoittajat Kai Eriksson, dosentti, lastenneurologian erikoislääkäri

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Etelä-Suomen alueen sairaanhoitopiirit Anne Lindfors-Niilola, Kirsti Riihelä, Raija Kaskinen Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 26/2013

Lisätiedot

Suomessa kaikesta aikuisten pahoinpitelystä 65 % kohdistuu. Hoitotilanteen erityispiirteet, kun vamman syynä on lähisuhdeväkivalta.

Suomessa kaikesta aikuisten pahoinpitelystä 65 % kohdistuu. Hoitotilanteen erityispiirteet, kun vamman syynä on lähisuhdeväkivalta. Katsausartikkeli Hoitotilanteen erityispiirteet, kun vamman syynä on lähisuhdeväkivalta Tärkein tieto K Fyysinen ja seksuaalinen lähisuhdeväkivalta aiheuttaa vakavia fyysisiä vammoja ja pysyviä toimintahäiriöitä.

Lisätiedot

AVH- potilas neurologian strokessa

AVH- potilas neurologian strokessa AIVOTAPAHTUMA osaatko toimia? AVH- potilas neurologian strokessa sh Jaana Pussinen PHSOTEY/ PHKS Neurologian osasto & Aivohalvausyksikkö 15.11.2012 STROKE Stroke = Aivohalvausyksikkö PHSOTEY:n neurologian

Lisätiedot

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Tiedolla, Taidolla, Tunteella Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Julkaisija: Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Valot hanke (2009-2013) Valmennusta omaishoitoperheille

Lisätiedot

Vaikka 65 vuotta täyttäneitä on vain noin

Vaikka 65 vuotta täyttäneitä on vain noin Lääkevaaka Sirpa Hartikainen Monilääkitys on yleistä iäkkäillä, erityisesti iäkkäillä naisilla. Alhainen sosiaaliluokka, huonoksi koettu terveys, sydän- ja verenkiertosairaudet sekä diabetes ovat yhteydessä

Lisätiedot

Raul Soisalo SUISIDAALISUUDEN ARVIOINTI JA HOITO. Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys ry.

Raul Soisalo SUISIDAALISUUDEN ARVIOINTI JA HOITO. Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys ry. SUISIDAALISUUDEN ARVIOINTI JA HOITO Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys ry. 2012 Itsetuhoisuus- ja väkivaltariskin arviointi Itsemurhaa yrittäneet kaikki tulisi ohjata psykiatriseen arvioon ja heille

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Tapaturmapotilaiden puhalluttaminen ensiavussa ei vain tapaturmien hoitoa

Tapaturmapotilaiden puhalluttaminen ensiavussa ei vain tapaturmien hoitoa Tapaturmapotilaiden puhalluttaminen ensiavussa ei vain tapaturmien hoitoa Aluekoordinaattori Anne Heikkilä Etelä- Kymenlaakso anne.heikkila@kotka.fi 13.9.2011 pro gradu tutkimus aiheesta Tutkimus suoritettiin

Lisätiedot

Suojatoimenpidekäsikirja Suojatoimenpiteet 2011

Suojatoimenpidekäsikirja Suojatoimenpiteet 2011 Suojatoimenpidekäsikirja Suojatoimenpiteet 2011 Eteva kuntayhtymä voimassa 1.3.2011 alkaen Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 24.2.2011 4 PTA-liite 4 Suojatoimenpidekäsikirja Suojatoimenpiteet 2. painos,

Lisätiedot

Depression hyvä hoito perusterveydenhuollossa

Depression hyvä hoito perusterveydenhuollossa Julkaistu 14.11.2014 www.laakarilehti.fi Katsaus verkossa ensin tieteessä Maria Vuorilehto LT, yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti HUS, Helsingin ja vanhuspsykiatrian tulosyksikkö

Lisätiedot