Perämeren Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perämeren Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS"

Transkriptio

1 Perämeren Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS

2 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi oli yhtiön toimintojen järjestämisen näkökulmasta hyvin rauhallinen. Vuoden aikana ei toteutettu merkittäviä hankkeita tai palvelu-urakoita. Palvelurakenteessa tai asiakassuhteissa ei tapahtunut muutoksia. Jätehuollon toimintaympäristö puolestaan on vasta rauhoittumassa: uusi jätelaki vahvistettiin kesällä ja se astuu voimaan Lain valmistelun aikana pyrin aktiivisesti vaikuttamaan kuljetusyritysten tiedonantovelvoitetta, energiana hyödynnetävän yhdyskuntajätteen jätteensiirtoilmoituksen hyväksymisen perusteita ja pakkausjätteen hyödyntämisen vastuujakoa koskevien säädöksien sisältöön. Alueellemme hyvin merkittävän jätteiden kansainvälisiä siirtoja koskevan menettelyn osalta emme tulleet kuulluiksi. Muilta osin uusi jätelaki mahdollistaa järkevän toiminnan myös täällä harvaan asutussa pohjoisessa. Tosin vasta pakkausjätteen tuottajavastuuta säätelevän asetuksen sisällön tultua vahvistettua tiedämme tarkemmin, miten se tulee palvelemaan Pohjois-Suomea. Minut valittiin Jätelaitosyhdistyksen hallitukseen ja sille esitykset valmistelevaan työvaliokuntaan seuraavaksi toimikaudeksi. Siinä roolissa saan aiempaa paremmin tietoa jätelakiin liittyvistä asetusluonnoksista ja mahdollisuuden vaikuttaa JLY:n kannanottoihin. Etenkin kaatopaikkamääräyksiä, tuottajavastuuta ja rakennusjätteitä koskevat asetukset tulevat vaikuttamaan toimintaamme. Vaikka kaatopaikkamääräyksiä koskeva asetus ei ole valmistunut niin koko kunnallinen jätehuolto varautuu siihen, että biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto tulee voimaan vuonna 216. Yhtiön hallitus hyväksyi yhdyskuntajätteen energiahyödyntämisen aloittamiselle tavoiteaikataulun lokakuu 213. Polttokelpoisen jätteen lajittelun, siirtokuljetusjärjestelyjen, jätteen energiasisällön ja laadun sekä ei-palavan jätteen määrän selvittämiseksi käynnistettiin joulukuussa kokeilu, jossa Kemin kaupungin alueelta kerätään asumisessa syntyvää jätettä poltettavaksi. Yhtiö jätti hakemuksen ympäristöluvan ehtojen tarkistamiseksi joulukuussa 21. Toimintavuoden aikana siihen tehtiin täydennyksiä ja hakemus kuulutettiin joulukuussa. Vuonna sekalaisen yhdyskuntajätteen määrä pysyi ennallaan. Asiakaskunnista sitä tuotiin toimintavuonna ensimmäisen kerran enemmän kuin osakaskunnista. Pilaantuneiden maa-ainesten määrä oli toimintavuotena poikkeuksellisen suuri. Tällä jätelajilla on merkittävä vaikutus myös yhtiön positiiviseen taloudelliseen tulokseen. Tuija Ahrikkala toimitusjohtaja 2

3 Perämeren Jätehuolto Oy Osakaskunnat Asukkaita Omistusosuus Kemi ,61 % Tornio ,62 % Keminmaa ,9 % Ylitornio ,82 % Tervola ,5 % YHTEENSÄ asukasta Perämeren Jätehuolto Oy - perustettu kuntien omistama jätehuoltoyhtiö - toiminta rahoitetaan jätemaksuilla - ei tavoittele voittoa eikä jaa osinkoa - yhtiön toimintaa ohjaavat lainsäädäntö ja kunnalliset jätehuoltomääräykset Toimialue Ylitornio Tervola Tornio Keminmaa Kemi Toimialueen pinta-ala on maa-km 2 Liikevaihto ME Perustehtävät: - jätehuollon suunnittelu ja kehitys - kierrätyksen ja hyötyjätehuollon järjestäminen - vaarallisten jätteiden vastaanoton järjestäminen - Jätekeskus Jäkälän ja ekoasemien ylläpito - ekopisteverkoston ylläpito - tiedotus ja neuvonta Asiakaskunnat: - Lapin Jätehuoltokuntayhtymän 9 kuntaa - Kolari, Utsjoki ja Haaparanta M 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 4,67 4,2 3,41 3,63 2,83 2,34 2, ME Hallitus JÄSENET KEMI Tapani Onkalo, puheenjohtaja TORNIO Raimo Ronkainen, varapuheenjohtaja KEMINMAA Teemu Pussila YLITORNIO Jarmo Jaako TERVOLA Pekka Alaollitervo VARAJÄSENET KEMI Matti Päkkilä TORNIO Markus Kannala KEMINMAA Pekka Mäkelä YLITORNIO Markku Kangas TERVOLA Jouko Maikkunen Tapani Onkalo Raimo Ronkainen Teemu Pussila Jarmo Jaako Pekka Alaollitervo 3

4 Henkilökunta Vuoden lopussa henkilökuntaa oli yhteensä kuusi: jätehuoltomestari, tiedottaja, toimistosihteeri ja kolme laitoshoitajaa. Henkilöstön keski-ikä oli 49,4 vuotta. Kesäkaudella työskenteli 1 opiskelija valvomossa. Työkunnon ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi tehtiin päätös liikuntaseteleiden hankinnasta heti vuoden 212 alusta alkaen. Talon sisäistä tiedonkulkua ylläpidettiin koko henkilöstön yhteisissä viikkopalavereissa, jossa käsiteltiin ajankohtaisia sekä tulevia asioita. Kehityskeskustelut pidetään vuosittain. Keväällä pidettiin henkilöstön yhteinen siivouspäivä, jolloin siivottiin Jätekeskuksen ympäristö puhtaaksi tuulen kuljettamista roskista. Joululounas valmistettiin ja nautittiin Jätekeskus Jäkälässä koko henkilöstön voimin. Henkilöstö kouluttautui vuoden mittaan useissa koulutuksissa ja teemapäivillä: Viestintä I - Tiedottajan työ Viestintä II-Lahden XXVI tiedottajakoulutus JLY:n viestintäpäivät Ympäristöseminaari Jätelaitospäivät Arvonlisäverotuksen ajankohtaisseminaari Asiakaspalvelu- ja logistiikkapäivät Taloushallinnon koulutus- ja neuvottelupäivät Viisas valitsee verkkolaskukiertue Tilinpäätös- ja veropäivä Palkanlaskennan vuodenvaihdeseminaari Henkilöstötunnusluvut Henkilökunnan määrä 6 Määräaikaiset 1 Henkilöstöstä miehiä 57% Henkilöstöstä naisia 43% Henkilötyövuosia 7,33 Henkilöstön keski-ikä 49,4 v Työterveyshuollon kulut 532 /htv Koulutuskulut 998 /htv Työtapaturmat Tapaturmapoissaolot Sairauspoissaolot 3 pv/htv Organisaatio Yhtiön hallitus Toimitusjohtaja Tiedottaja Kari Maijanen, Helge Tuisku, Sami Saastamoinen, Kalervo Ilola. Margit Toratti, Satu Keski-Antila, Tuija Ahrikkala Jätehuoltomestari Toimistosihteeri Jätelaitoshoitajat 4

5 Vuosi Roskapostia-lehti-ilmestyi 4 kertaa. Vaatekeräystapahtuma jätteen vähentämisen viikolla. Kestävän kehityksen palaverit Peräpohjolan Opistolla. Jäteneuvontaa koululaisille, opiskelijoille ja lapsille. Herpertin vierailut tapahtumissa. Jäteneuvontaa Luma-tapahtumassa Keminmaan yläasteella. Jäkälässä vierailijoita Tangasta ja Venäjältä. Jäteneuvontaa Ylitornion Ekoasemalla yläasteen 7. ja 9. luokkalaisille. Jäteneuvontaa Seminaarin koulun 1. ja 2. luokkalaisille. Jäteneuvontaa K-Market Messin ympäristöpäivillä. Jäkälässä vierailijoita Ammattiopisto Luovista ja Peräpohjolan opistolta. Jätelautakunnan opiskelijoille. logokilpailu Henkilöstön yhteinen siivouspäivä Jäkälässä. Jäteneuvontaa yrityksissä. Herpertti mukana liikennepuiston avajaisissa. Jäteneuvontaa ja Herpertti Vilmilän uudistetun ekoaseman avajaisissa. Jätteen energiana hyödyntämisen polttokokeilu aloitettiin. Jäkälän laajennusalue otettiin käyttöön. Lietteen ja tuhkan kompostointikokeilu. 5

6 Jätekeskus Jäkälä a b VAAKA-ALUE 2. TOIMISTO 3. PIENTUOJIEN LAJITTELUALUE 4. VAARALLISEN JÄTTEEN VARASTO 5. HYÖTYJÄTEKENTTÄ 6. BIOJÄTTEIDEN KOMPOS- TOINTI 7. PUHDISTAMOLIETTEEN KOMPOSTOINTI 8. JÄTEVEDENPUHDISTAMO 9. PILAANTUNEIDEN MAIDEN VAST.OTTOALUE 1. LOPPUSIJOITUSALUE 11a. VÄKEVÄT VEDET 11b. VÄKEVÄT VEDET 12. LAIMEAT VEDET 13. NESTEMÄISET JÄTTEET t KONEHALLI 15. LAAJENNUSALUE 16. SULJETTU KAATOPAIKKA 17. NORTH RE-TYRE OY:N RENGASKIERRÄTYS 18. PUHDISTETUT VEDET NISKAOJAAN Loppusijoitettu jäte Lo ppusijoitettu jä te tonnia 6

7 Keräyspisteet Ekopisteet - Yhtiön ylläpitämiä hyötyjätteen keräyspisteitä yhteensä 97 kpl. - Käyttöoikeus kaikilla kotitalouksilla - Kerättävät jätelajit: - kartonki 25 ekopisteessä - paperi 92 ekopisteessä - metalli 42 ekopisteessä - lasi 42 ekopisteessä Ekoasemat - Ekoasemat Kemissä, Tervolassa ja Ylitorniolla - Vastaanotettavat jätelajit: - höytyjätteet: metalli, puu- ja levyjäte, puutarhajätteet, paperi ja pahvi - vaaralliset jätteet - SER-jätteet - sekalaiset jätteet - Hyötyjätteet vastaanotetaan veloituksetta, sekalaisesta jätteestä peritään maksu. Pientuojien sekajätteestä saatu tulo Jätekeskus Jäkälä 113,26 /tonni Ylitornion ekoasema 55,2 /tonni Tervolan ekoasema 65,28 /tonni Kävijämäärät ekoasemilla Kemin Vilmilän ekoasema kävijää Ylitornion ekoasema 2173 kävijää Tervolan ekoasema 1822 kävijää Sähkö- ja elektroniikkaromu Vaaralliset jätteet kg 2 kg/asukas kg/asukas kg k g 7 kg/asukas k g / asukas kg/asukas 3 kg/asukas Kemi Kemi ja Keminmaa ja Tornio Ylitornio Tervola Keminmaa Kemi ja ja Keminmaa Keminmaa Tornio Ylitornio Tervola Tornio Ylitornio Tervola 7

8 Tiedotus ja neuvonta Jäteneuvonnan tavoitteena on vaikuttaa asenteisiin ja lajittelutottumuksiin ja sitä kautta vähentää loppusijoitettavan jätteen määrää ja haitallisuutta. Hyvällä yhteistyöllä alueen 4H-yhdistysten kanssa kaikki toiminta-alueen peruskoulun kolmasluokkalaiset saivat oikeaa ja ajantasaista tietoa kierrätyksestä, jätteiden lajittelusta ja uusiokäytöstä. Lasten koulussa saama opastus välittyy myös koteihin ja edistää kotitalouksien lajittelua ja kestävän kehityksen mukaisia toimintamalleja. Parturikampaajaopiskelijat tutustumassa Jäkälän toimintaan. Yhteistyötä tehdään myös päiväkotien ja oppilaitosten kanssa, osallistutaan erilaisiin tempauksiin ja tapahtumiin. Yhtiön tiedottaja kiersi puhumassa kierrätyksestä, jätelajittelusta ja jätehuollon ajankohtaisista tapahtumista yhteensä 17 kertaa. Neuvontakäynneillä kuulijoita oli 55 henkilöä. Jätekeskus Jäkälässä vieraili 5 ryhmää tutustuen jätekeskuksen toimintaan. Ylitornio Ekoasemaan tutustui keväällä 1 yläkoululaista. K-Market Messissä vietettiin maaliskuussa Ympäristöpäivää, jossa yhtiön tiedottaja opasti asiakkaita Tangan kaupungista Tansaniasta tulleet vieraat hämmästelivät suomalaisen jätehuollon siisteyttä ja toimivuutta. kestävän kehityksen mukaiseen kuluttamiseen, kierrätykseen ja jätteiden lajitteluun. Vilmilän Ekoasemalla vietettiin syyskuussa avointen ovien päivää uusitun ekoaseman kunniaksi. Tapahtuma oli suosittu yleisötapahtuma ja yhtiön tiedottaja ja toimistosihteeri olivat paikalla puhumassa jätelajittelun merkityksestä. Vuoden aikana ilmestyi neljä asiakaslehteä. Yhtiön näkyi myös medioissa. Sanomalehdissä julkaistiin vuoden aikana kaikkiaan 34 juttua, radiossa yhtiö esiintyi 19 kertaa. Yhtiön nettisivuilla oli kävijää, mikä on 2 kävijää enemmän kuin edellisenä vuonna. k ä vijämäärä 8 Internetsivujen kävijämäärät Mediaseuranta kpl k ä vijämäärä kpl kävijämäärä Sanomalehdet Sanomalehdet Radio 25 2 kävijämäärä Internetsivujen kävijämäärä 15 Sanomalehdet Radio Televisio Radio Televisio Televisio 1 5 Sanomal Radio Televisio

9 Tapahtumia Pihakirppis PPO:lla Peräpohjolan Opiston opiskelijat järjestivät toukokuussa pihakirppis-tapahtuman opiston pihalla. Jätekeskus Jäkälä osallistui tapahtumaan myymällä kompostimultaa. Tapahtuman tuotto meni kokonaisuudessaan hyväntekeväisyystoimintaan. Vaatekeräystapahtuma Jätteen vähentämisen viikon vaatekeräystapahtuma järjestettiin marraskuussa sekä Kemissä että Torniossa. Kahden päivän keräyksen tulos oli reilut 12 kg vaatteita, kenkiä ja tekstiilejä. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä UFF:n kanssa. Ekoasemavierailu Ylitornion yläkoulun 7. ja 9. luokan oppilaat kävivät tutustumassa Kopanmäen ekoasemaan toukokuussa. 9

10 Ympäristövaikutukset Ympäristövaikutusten arviointia on toteutettu ympäristöviranomaisten hyväksymien valvontaohjelmien mukaisesti. Vuoden tarkkailuraportin mukaan jätekeskuksen vaikutukset alapuoliseen vesistöön ovat melko vähäiset. Pitoisuudet alenevat systemaattisesti mentäessä purkupisteeltä alaspäin vesistössä. Alimman havaintopisteen veden laatu ei enää merkittävästi poikkea vertailupisteen vedenlaadusta. Jätekeskuksen suotovesien biologisen hapenkulutuksen (BOD7), kokonaistypen ja fosforin kuormituksille on ympäristöluvassa asetettu rajaarvot. Sekä typen raja-arvo 5 mg/l että fosforin raja-arvo 1 mg/l alittuivat. Typen puolivuosikeskiarvopitoisuudet olivat 11 ja 16 mg/l ja fosforin,34 ja,28 mg/l, reduktiot vastaavasti 96,1 % ja 97,1 %. Biologisen hapenkulutuksen raja-arvo 2 mg/l ei ylittynyt. Pitoisuustasot olivat 1,5 ja 2,7 mg/l ja puhdistusreduktio 1 %. BOD7 kuormitus vastaa 2 henkilön asumisessa syntyvän jäteveden vuosikuormitusta. Vastaavat vertailuluvut typelle olivat 57 henkilöä ja fosforille 4 henkilöä. Toimintavuoden aikana suotovesilaitoksessa ei ollut merkittäviä laiterikkoja. Laitoksen käyttötehokkuus parani aiemmasta ja oli 65 %. Vuonna 21 käyttötehokkuus oli 6 %. Käsittelemättömiä suotovesiä on jouduttu juoksuttamaan väkevien vesien altaasta ylivuotona ojaan kaikkiaan 17 päivän aikana yhteensä 975 m3, mikä vastaa määrältään edellisvuotta mutta on päivinä puolet vähemmän. Ylivuototilanteista on ilmoitettu Lapin ELY-keskukselle. Kaatopaikkakaasun tuotantomäärät ovat vuoden mittausten mukaan lisääntyneet edellisestä vuodesta. Kokonaistuotantomäärä oli vuonna noin Nm3/a, vuonna 21 määrä oli 334 Nm3/a ja vuonna Nm3/a. Kaatopaikkakaasu käsiteltiin haitattomaksi soihtupolttimissa. Yhtiö jätti hakemuksen ympäristöluvan ehtojen tarkistamiseksi joulukuussa 21. Toimintavuoden aikana siihen tehtiin täydennyksiä ja hakemus kuulutettiin joulukuussa. 1

11 Hyötyjätteet Erilliskerätyt hyötyjätteet vuosina 28 - kg/asukas Paperi Kartonki Lasi Metalli Biojäte Vaarallinen jäte Sähkö- ja elektroniikkaromu Puu- ja levyjäte (tukiaineeksi ja energiaksi) Puutarhajäte ,7 2,2 2, 1,4 2,3 5,9 7,6 12,4 52,2 6,7 2,1 14,6 2,3 3,2 8,6 33,4 11,4 45,3 8,9 2,4 11,5 28,2 4,5 9,4 26,7 13,2 45,2 1,1 2,7 12,6 36,6 5,2 11,7 36,4 14,6 Materiaali hyötykäyttö 26 % Hyödynnetyt maa-ainekset 21 % Loppusijoitus 47 % Energiahyötykäyttö 4 % Vaarallinen jäte ja SER 2 % 11

12 Jätemääriä Vastaanotetut jätteet Yhdyskuntajätteet 8 t t(tn) Kokonaisjätemäärä 4 2 osakaskunnat Kokonaisjätemäärä Osakaskuntien kokonaisjätemäärä AsiakasAsiakaskuntien kuntien jäte osuus Yhdyskuntajätettä kertyi omistajakunnista saman verran kuin edellisenä vuonna, asiakaskunnat kasvattivat osuuttaan 3 prosenttia. Kokonaisjätemäärä lisääntyi edellisestä vuodesta lähes 13 prosenttia. Jätemäärän kasvuun vaikutti eniten pilaantuneiden maiden saneerauksessa syntyneiden hyödynnettävien maa-ainesten poikkeuksellisen suuri määrä. Lapin jätehuoltokuntayhtymän yhdyskuntajätteitä tuotiin Jätekeskus Jäkälään keskimäärin 3 täysperävaunurekallista päivässä, yhteensä reilut 19 tonnia vuodessa. 12

13 Jätemääriä Rakennusjätteet tonnia t tonnia Biojätteet t 25 biojätteet tonni Vaaralliset jätteet Ongelmajätteet t Ongelmajätteet Vaarallisia jätteitä saatiin kerättyä talteen yhteensä 32 tonnia, mikä on 16 prosenttia edellisvuotta enemmän. 13

14 Tunnuslukuja TALOUS Liikevaihto Ostetut palvelut Investointimenot yhteensä Tilikaudelle kohdistuva jäteverokulu Jälkihoitovaraus Henkilöstökulut Ongelmajätehuollon kustannukset Ympäristön tarkkailukustannukset Tiedotuksen kustannukset 4,67 milj , milj JOHDETTU TUNNUSLUKU Osuus koko liikevaihdosta 9,4 %,43 /asukas Osuus koko liikevaihdosta 37,57 % 2,75 /loppusijoitettu jätetonni Osuus koko liikevaihdosta 7,19 % 1,2 /asukas,2 /asukas,13 /asukas JÄTEMÄÄRÄT Kokonaisjätemäärä Toimialue Loppusijoitettavat jätteet Toimialue Hyödynnettävät jätteet Toimialue Yhdyskuntajäte Toimialue Maa- ja kiviainekset Rakennusjätteet Lietteet Vaaralliset jätteet Tuottajavastuun alaiset jätteet sähkö- ja elektroniikkaromu paperi keräyskartonki tonnia tonnia tonnia tonnia tonnia tonnia tonnia tonnia tonnia tonnia 6 53 tonnia 32 tonnia 719 tonnia tonnia 62 tonnia tonnia tonnia tonnia tonnia tonnia tonnia tonnia 3 85 tonnia tonnia tonnia 276 tonnia 581 tonnia 2 8 tonnia 55 tonnia 824 kg/asukas 565 kg/asukas 242,6 kg/asukas 312 kg/asukas 5,2 kg/asukas 11,7 kg/asukas 45,2 kg/asukas 1,1 kg/asukas YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Soihtupoltetun kaasun määrä Jätekeskuksesta kerätyt vedet puhdistetut vedet rejektivedet Ympäristövaikutusten tarkkailu pohjavedet pintavedet Nm m m m Nm m m m 3 5 tarkkailupistettä, 5 tarkkailupistettä, 4 näytteenottoa 4 näytteenottoa 5 tarkkailupistettä, 5 tarkkailupistettä, 4 näytteenottoa 4 näytteenottoa JÄTEPISTEET Ongelmajätepisteiden määrä Lasipisteiden määrä Metallipisteiden määrä Paperipisteiden määrä Sekäjätteiden aluekeräyspisteet 6 kpl ja 1 apteekkia 42 kpl 42 kpl 92 kpl 12 kpl (Ylitornion kunnassa) 6 kpl ja 1 apteekkia 43 kpl 43 kpl 91 kpl 12 kpl (Ylitornion kunnassa) asukasta/kpl 6159 asukasta/kpl asukasta/kpl asukasta/kpl 669 asukasta/kpl 14

15 Tilinpäätös Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ VOITTO / TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) Tase V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Muut saamiset Pitkäaikaiset Myyntisaamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset Saamiset Rahat Pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ V A S T A A V A A , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 2 29, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 2 29, , , , , , , , ,44 15

16 Tilinpäätös Tase V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET VIERAS PÄÄOMA Lainat rahoituslaitoksilta Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ Tilivuosi , , , , , , , , , , , , , ,49 Tilivuosi , , , , , , , , , , , , , ,12 V A S T A T T A V A A , ,44 Liitetiedot TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Kirjanpitoasetuksen 2 luvun mukaiset liitetiedot Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperusteet ja menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien hankitamenoon on luettu muuttuvat menot. Yhtiön omistaman kuluvan käyttöomaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistoina kirjataan kuluksi hankintamenon ja jäännösarvon erotus arvoituna taloudellisena pitoaikana. TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT PYSYVÄT VASTAAVAT Hyödykeryhmä Atk-ohjelmat Koneet ja kalusto Koneet ja kalusto/lavat/säiliöt Rakennukset: toimistorakennus muut rakennukset Muut aineelliset hyödykkeet - yhdyskuntajätt. loppusijoitus -muut aineelliset hyödykkeet Arvioitu pitoaika/ vuotta Poisto-% ja poistomenetelmä tasapoisto menojäännös tasapoisto menojäännös menojäännös täyttöaste tasapoisto Pakollisten varausten muutos Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyy uuden jätetäytön jälkihoitovarauksen muutos 12 65, / /2/ Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Hankintameno 1.1. Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno Kertyneet poistot 1.1. Tilikauden suunnitelmapoistot Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa ja vesialueet Hankintameno 1.1 Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno Maa- ja vesialueet , , , , , , , , , , , , , , , , , 16

17 Tilinpäätös Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno 1.1. Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno Kertyneet poistot 1.1. Tilikauden suunnitelmapoistot Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Hankintameno 1.1 Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno Kertyneet poistot 1.1. Tilikauden suunnitelmapoistot Koneet ja kalusto , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno 1.1. Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno Kertyneet poistot 1.1. Tilikauden poisto Muut aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset hankinnat Hankintameno 1.1. Lisäykset tilikauden aikana Hankintameno Keskeneräiset hankinnat Käyttöomaisuuden verotusarvot Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Rahat ja pankkisaamiset Pitkäaikaiset pankkisaamiset Sijoitustili Suupohjan op Sijoitustili Suupohjan op , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 5 28, ,87 eräpäivä eräpäivä TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Oman pääoman erittely Oma pääoma Osakepääoma 1.1. Osakepääoma Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1 Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma Voitonjakokelpoiset varat Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto/tappio Yhteensä Pakollinen varaus Uuden jätealueen jälkihoitovaraus Uuden jätealueen laajennuksen jälkihoitovaraus , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,15 474,356,15 17

18 Tilinpäätös Vakuudet ja vastuusitoumukset Lainat rahoituslaitoksilta Yhtiön puolesta annetut vastuusitoumukset Kemin kaupunki Tornion kaupunki Keminmaan kunta Ylitornion kunta Tervolan kunta Velat, jotka erääntyvät myöh. kuin viiden vuoden kuluttua Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj OKO Osuuspankkien keskuspankki Oyj Kuntarahoitus Oyj , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Osamaksuvelat Pohjola Pankki Oyj Sopimus Sopimus Yhteensä Muut vastuut Leasingsopimusvastuut Leasingvuokrien yhteismäärä Seuraavalla kaudella maksettavat Myöhempinä tilikausina maksettavat , , , ,4 5 56, , , ,75 Tornion Riukkajängän kaatopaikka Tornion kaupungin ja yhtiön välisen kauppakirjan ja korvaussopimuksen nojalla yhtiö on ottanut vastattavakseen Tornion Riukkajängän kaatopaikan käytön lopettamisesta ja sulkemisesta sekä jälkihoidosta aiheutuvat kustannukset sekä velvoitteet. Kokonaiskustannusvastuu kaupantekohetkellä oli euroa, josta Tornion kaupungin osuus euroa. Vuokrasopimus / Ylitornion kunta LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ Tilikaudella yhtiön palveluksessa oli 6 henkilöä. OSAKEYHTIÖLAIN TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT / KORVAAVAT LIITETIEDOT Hallitus esittää, että tilikauden voitto ,11 lisätään edellisen tilikauden voitto/tappiotilille. Yhtiöllä on osaketta, joiden nimellisarvo on 2, Yhtiöllä on Ylitornion kunnan kanssa 5 vuoden vuokrasopimus Alkkulan kylän Palorova RN:o 83: nimisestä tilasta Kopanmäen rakennuskaava-alueen korttelin 41 rakennuspaikka nro 3, pinta-alaltaan 3.34 m². Jäljellä olevana vuokra-aikana maksettavat vuokrat yhteensä ,96. Vuokrasopimus / North Re-Tyre Oy Yhtiö on vuokrannut North Re-Tyre Oy:lle Tornion kaupungin Yliraumon kylän Kaatopaikka 44: tilasta ja Antinmaa 3:2 tilan määräalasta noin 9 35 m alkaen ja sopimus kestää kymmenen vuotta, päättyen Työaikainen urakkatakaus Kittilän, Sodankylän, Kemijärven ja Ivalon siirtokuormausasemilta siirtokuljetettavan yhdyskuntasekajätteen ja rakennusjätteen loppusijoitus. Takausvastuu , saakka. 18

19 Tilintarkastuskertomus 19

20 Perämeren Jätehuolto Oy Jätekeskus Jäkälä Kalkkimaantie Tornio avoinna ma-pe valvomo neuvonta toimisto

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013 Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013 sisältö 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Toimitusjohtajan vuosikatsaus Jätekeskus Asiakaspalvelu ja viestintä Henkilöstö Jätekuljetukset

Lisätiedot

PERINNÖKSI PUHTAAMPAA ELINYMPÄRISTÖÄ

PERINNÖKSI PUHTAAMPAA ELINYMPÄRISTÖÄ PERINNÖKSI PUHTAAMPAA ELINYMPÄRISTÖÄ VUOSIKERTOMUS 26 Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n tunnusluvut 26 TALOUS Tunnusluku/euroa Johdettu tunnusluku Liikevaihto 5 24 41 Investoinnit yhteensä 84 685,62 euroa/asukas

Lisätiedot

Metsäsairila Oy Vuosikertomus 2011

Metsäsairila Oy Vuosikertomus 2011 Keskeisimmät vuosikertomuksessa esiintyvät termit Termi Aluekeräyspiste Biojäte Ekopiste Ekotori (Mikkelin Ekotori) Energiahyötykäyttö Hyötyjätepiste Jätekeskus (Metsä-Sairilan jätekeskus) Kunnan järjestämä

Lisätiedot

Sisältö. Jätekukko Oy

Sisältö. Jätekukko Oy Vuosikertomus 2003 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...3 Jätekeskus...4 Jätekuljetukset...6 Paikalliset jäteasemat... 8 Ongelmajätteet...9 Hyötyjätteet...10 Biojäte...11 Tiedotus ja jäteneuvonta... 12 Hallituksen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 2009 else rsb

Vuosikertomus 2009 2009 else rsb Vuosikertomus 2009 Sisältö 1 Toimitusjohtajan katsaus s.3 2 Perustietoa yhtiöstä s.4 3 Kehityshankkeet s.6 4 Jätekuljetukset s.8 5 Jätteen vastaanotto s.10 6 Jätteiden hyödyntäminen ja käsittely s.12 7

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi Tunnuslukuja Tavoitteet Hoitaa Kainuun kunnille lakisääteisesti kuuluvia jätehuollon palveluja ja viranomaistehtäviä. Perustettu 2001 9 jäsenkuntaa:

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja. tilinpäätös 2010

Hallituksen toimintakertomus ja. tilinpäätös 2010 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 Jätekukko Oy:n osakkaat 31.12.2010 Kunta: Asukasluku Osakkeet / % Osakemäärä/kpl Kuopio 93 278 290 000 40,8 % 290 Pieksämäki 19 869 70 000 9,8 % 70 Siilinjärvi

Lisätiedot

39 000 t. tyhjennystä. jätettä. asiakaskontaktia. keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014. kuntaa.

39 000 t. tyhjennystä. jätettä. asiakaskontaktia. keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014. kuntaa. 39 000 t jätettä 600 000 tyhjennystä 175 000 asiakaskontaktia 30 000 keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014 16 kuntaa 210 ekopistettä 3. Toiminta-ajatuksemme ja visiomme

Lisätiedot

Toimintaamme ohjaa jatkuva halu kehittyä, ja sen ansiosta Oulun Jätehuolto on saavuttanut asemansa oman alansa edelläkävijänä. Edelläkävijöitä ovat

Toimintaamme ohjaa jatkuva halu kehittyä, ja sen ansiosta Oulun Jätehuolto on saavuttanut asemansa oman alansa edelläkävijänä. Edelläkävijöitä ovat 2 Toimintaamme ohjaa jatkuva halu kehittyä, ja sen ansiosta Oulun Jätehuolto on saavuttanut asemansa oman alansa edelläkävijänä. Edelläkävijöitä ovat myös Sirpa, Henrika, Harri ja Katja, joiden innostavat

Lisätiedot

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus 2367681-2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 01.01.2011-31.12.2011 Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...2 HALLINTO...3 Yhtymäkokousedustajat kunnittain:...3

Lisätiedot

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus 2367681-2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...2 Hallinto...3 Sisäisen valvonnan järjestäminen...5

Lisätiedot

Lakeuden Etappi Oy. Vuosikertomus

Lakeuden Etappi Oy. Vuosikertomus Lakeuden Etappi Oy Vuosikertomus 2012 Kauhava Lapua Lakeuden Etappi Oy Laskunmäentie 15 60760 Pojanluoma, Ilmajoki (06) 421 4900 www.etappi.com Kurikka Ilmajoki Jalasjärvi Seinäjoki Kuortane Alavus Töysä

Lisätiedot

Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, jäteneuvonnasta sekä edistää toiminnallaan jätteen synnyn ehkäisyä, kierrätystä ja hyötykäyttöä.

Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, jäteneuvonnasta sekä edistää toiminnallaan jätteen synnyn ehkäisyä, kierrätystä ja hyötykäyttöä. TOIMINTAKERTOMUS 2006 2 Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa toimialueellaan jätteenkäsittelystä, kuljetusten toimivuudesta ja jäteneuvonnasta sekä edistää toiminnallaan

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s 2011

V u o s i k e r t o m u s 2011 V u o s i k e r t o m u s 2011 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätehuolto hoidetaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014

KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014 Materiaalivirrat Sekalainen yhdyskuntajäte (kg/as) 352 344 299 278 Erilliskerätty biojäte (kg/as) 29,9 29,3 28,8 28,6

Lisätiedot

Tietoa, taitoa ja tavoitteita. Vuosikertomus 2014

Tietoa, taitoa ja tavoitteita. Vuosikertomus 2014 Tietoa, taitoa ja tavoitteita Vuosikertomus 2014 6Henkilöstö 8Asiakaspalvelu Sisällys 3 Kymenlaakson Jäte Oy 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Olennaiset tapahtumat 2014 6 Henkilöstö 8 Asiakaspalvelu 10 Jätteenkuljetukset

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Puhas Oy. Y-tunnus 1067047-0. Tasekirja 1.1.2014 -

Puhas Oy. Y-tunnus 1067047-0. Tasekirja 1.1.2014 - Puhas Oy Y-tunnus 1067047-0 Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Puhas Oy Jokikatu 7 80220 Joensuu Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1067047-0 Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

YHTEYSTIEDOT 2008 SISÄLLYS YHTEYSHENKILÖT: LAITOKSEN KÄYTTÖ: KAATOPAIKKATOIMINTA: NEUVONTAPALVELUT, LAADUNVALVONTA, YMPÄRISTÖASIAT: TIEDOTUS:

YHTEYSTIEDOT 2008 SISÄLLYS YHTEYSHENKILÖT: LAITOKSEN KÄYTTÖ: KAATOPAIKKATOIMINTA: NEUVONTAPALVELUT, LAADUNVALVONTA, YMPÄRISTÖASIAT: TIEDOTUS: VUOSIKERTOMUS 2007 SISÄLLYS YHTEYSTIEDOT 2008 Sisällysluettelo ja yhteystiedot 2 1. Kuvaus yhtiöstä 3 1.1 Toimitusjohtajan katsaus 3 1.2 Strategiatyö 4 1.3 Johtaminen, hallinto 4 1.4 Perustietoa yhtiöstä

Lisätiedot

VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET

VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET VUOSIKERTOMUS 2011 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2011 VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET lyhenne yksikkö esimerkki ENERGIA kwh kilowattitunti 6 kwh, sähkökiukaan tunnin käyttö MWh megawattitunti 20 MWh, keskiverto

Lisätiedot

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003 TASEKIRJA TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2014 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto pieneni johtuen osakkuusähkön alhaisesta markkinahinnasta ja edellisvuonna saadusta tuulivoiman liittymismaksusta. Sähkön siirron määrä kasvoi 2 %

Lisätiedot

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI 2013 2012 muutos Henkilöstö 31.12 18 19-1 Liikevaihto 1000 7654 6539 17,1 % Liikevoitto 1000 667 803-16,9 % Poistot 1000 438 405 8,1 % Investoinnit 1000 2002

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012 ekokemkonsernin tilinpäätös 2012 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2012 1 Ekokem-konserni Tuloslaskelma 5 tase 6 rahoituslaskelma 8 Tuloslaskelma 9 tase 10 rahoituslaskelma 12 Ekokem-konsernin liitetiedot

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 1

VUOSIKERTOMUS 2014 1 VUOSIKERTOMUS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 2. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 4 2.1. Hallinto ja organisaatio 4 2.2. Toiminnan kehitys 7 2.3. Arvio tulevasta kehityksestä

Lisätiedot

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012 ekokemkonsernin tilinpäätös 212 Sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 212 Hallituksen toimintakertomus 212 1 Tuloslaskelma 5 Tase 6 Rahoituslaskelma 8 Tuloslaskelma 9 Tase 1 Rahoituslaskelma 12

Lisätiedot

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Perustettu... 1952 Liikevaihto... 1 007 857 Tasearvo... 5 206 708 Investoinnit... 234 143 Veden myynti... 804 827 m 3 Vesijohtoverkosto... 552 km josta päävesijohtoja...

Lisätiedot

11 Oulun Sivakka Oy:n tilinpääätös. 10 Tulevaisuuden näkymät 09. 08 Henkilöstö. 06 Oulun Sivakka Oy:n talous. Oulun Tervatalot Oy:n tilinpääätös

11 Oulun Sivakka Oy:n tilinpääätös. 10 Tulevaisuuden näkymät 09. 08 Henkilöstö. 06 Oulun Sivakka Oy:n talous. Oulun Tervatalot Oy:n tilinpääätös TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2006 T i l i k a u s i 1. 1. 2 0 0 6-3 1. 1 2. 2 0 0 6 02 sisältö 18 Oulun Tervatalot Oy:n tilinpääätös 16 Tulevaisuuden näkymät 15 Hallinto 14 Oulun Tervatalot Oy:n talous

Lisätiedot