Perämeren Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perämeren Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS"

Transkriptio

1 Perämeren Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS

2 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi oli yhtiön toimintojen järjestämisen näkökulmasta hyvin rauhallinen. Vuoden aikana ei toteutettu merkittäviä hankkeita tai palvelu-urakoita. Palvelurakenteessa tai asiakassuhteissa ei tapahtunut muutoksia. Jätehuollon toimintaympäristö puolestaan on vasta rauhoittumassa: uusi jätelaki vahvistettiin kesällä ja se astuu voimaan Lain valmistelun aikana pyrin aktiivisesti vaikuttamaan kuljetusyritysten tiedonantovelvoitetta, energiana hyödynnetävän yhdyskuntajätteen jätteensiirtoilmoituksen hyväksymisen perusteita ja pakkausjätteen hyödyntämisen vastuujakoa koskevien säädöksien sisältöön. Alueellemme hyvin merkittävän jätteiden kansainvälisiä siirtoja koskevan menettelyn osalta emme tulleet kuulluiksi. Muilta osin uusi jätelaki mahdollistaa järkevän toiminnan myös täällä harvaan asutussa pohjoisessa. Tosin vasta pakkausjätteen tuottajavastuuta säätelevän asetuksen sisällön tultua vahvistettua tiedämme tarkemmin, miten se tulee palvelemaan Pohjois-Suomea. Minut valittiin Jätelaitosyhdistyksen hallitukseen ja sille esitykset valmistelevaan työvaliokuntaan seuraavaksi toimikaudeksi. Siinä roolissa saan aiempaa paremmin tietoa jätelakiin liittyvistä asetusluonnoksista ja mahdollisuuden vaikuttaa JLY:n kannanottoihin. Etenkin kaatopaikkamääräyksiä, tuottajavastuuta ja rakennusjätteitä koskevat asetukset tulevat vaikuttamaan toimintaamme. Vaikka kaatopaikkamääräyksiä koskeva asetus ei ole valmistunut niin koko kunnallinen jätehuolto varautuu siihen, että biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto tulee voimaan vuonna 216. Yhtiön hallitus hyväksyi yhdyskuntajätteen energiahyödyntämisen aloittamiselle tavoiteaikataulun lokakuu 213. Polttokelpoisen jätteen lajittelun, siirtokuljetusjärjestelyjen, jätteen energiasisällön ja laadun sekä ei-palavan jätteen määrän selvittämiseksi käynnistettiin joulukuussa kokeilu, jossa Kemin kaupungin alueelta kerätään asumisessa syntyvää jätettä poltettavaksi. Yhtiö jätti hakemuksen ympäristöluvan ehtojen tarkistamiseksi joulukuussa 21. Toimintavuoden aikana siihen tehtiin täydennyksiä ja hakemus kuulutettiin joulukuussa. Vuonna sekalaisen yhdyskuntajätteen määrä pysyi ennallaan. Asiakaskunnista sitä tuotiin toimintavuonna ensimmäisen kerran enemmän kuin osakaskunnista. Pilaantuneiden maa-ainesten määrä oli toimintavuotena poikkeuksellisen suuri. Tällä jätelajilla on merkittävä vaikutus myös yhtiön positiiviseen taloudelliseen tulokseen. Tuija Ahrikkala toimitusjohtaja 2

3 Perämeren Jätehuolto Oy Osakaskunnat Asukkaita Omistusosuus Kemi ,61 % Tornio ,62 % Keminmaa ,9 % Ylitornio ,82 % Tervola ,5 % YHTEENSÄ asukasta Perämeren Jätehuolto Oy - perustettu kuntien omistama jätehuoltoyhtiö - toiminta rahoitetaan jätemaksuilla - ei tavoittele voittoa eikä jaa osinkoa - yhtiön toimintaa ohjaavat lainsäädäntö ja kunnalliset jätehuoltomääräykset Toimialue Ylitornio Tervola Tornio Keminmaa Kemi Toimialueen pinta-ala on maa-km 2 Liikevaihto ME Perustehtävät: - jätehuollon suunnittelu ja kehitys - kierrätyksen ja hyötyjätehuollon järjestäminen - vaarallisten jätteiden vastaanoton järjestäminen - Jätekeskus Jäkälän ja ekoasemien ylläpito - ekopisteverkoston ylläpito - tiedotus ja neuvonta Asiakaskunnat: - Lapin Jätehuoltokuntayhtymän 9 kuntaa - Kolari, Utsjoki ja Haaparanta M 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 4,67 4,2 3,41 3,63 2,83 2,34 2, ME Hallitus JÄSENET KEMI Tapani Onkalo, puheenjohtaja TORNIO Raimo Ronkainen, varapuheenjohtaja KEMINMAA Teemu Pussila YLITORNIO Jarmo Jaako TERVOLA Pekka Alaollitervo VARAJÄSENET KEMI Matti Päkkilä TORNIO Markus Kannala KEMINMAA Pekka Mäkelä YLITORNIO Markku Kangas TERVOLA Jouko Maikkunen Tapani Onkalo Raimo Ronkainen Teemu Pussila Jarmo Jaako Pekka Alaollitervo 3

4 Henkilökunta Vuoden lopussa henkilökuntaa oli yhteensä kuusi: jätehuoltomestari, tiedottaja, toimistosihteeri ja kolme laitoshoitajaa. Henkilöstön keski-ikä oli 49,4 vuotta. Kesäkaudella työskenteli 1 opiskelija valvomossa. Työkunnon ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi tehtiin päätös liikuntaseteleiden hankinnasta heti vuoden 212 alusta alkaen. Talon sisäistä tiedonkulkua ylläpidettiin koko henkilöstön yhteisissä viikkopalavereissa, jossa käsiteltiin ajankohtaisia sekä tulevia asioita. Kehityskeskustelut pidetään vuosittain. Keväällä pidettiin henkilöstön yhteinen siivouspäivä, jolloin siivottiin Jätekeskuksen ympäristö puhtaaksi tuulen kuljettamista roskista. Joululounas valmistettiin ja nautittiin Jätekeskus Jäkälässä koko henkilöstön voimin. Henkilöstö kouluttautui vuoden mittaan useissa koulutuksissa ja teemapäivillä: Viestintä I - Tiedottajan työ Viestintä II-Lahden XXVI tiedottajakoulutus JLY:n viestintäpäivät Ympäristöseminaari Jätelaitospäivät Arvonlisäverotuksen ajankohtaisseminaari Asiakaspalvelu- ja logistiikkapäivät Taloushallinnon koulutus- ja neuvottelupäivät Viisas valitsee verkkolaskukiertue Tilinpäätös- ja veropäivä Palkanlaskennan vuodenvaihdeseminaari Henkilöstötunnusluvut Henkilökunnan määrä 6 Määräaikaiset 1 Henkilöstöstä miehiä 57% Henkilöstöstä naisia 43% Henkilötyövuosia 7,33 Henkilöstön keski-ikä 49,4 v Työterveyshuollon kulut 532 /htv Koulutuskulut 998 /htv Työtapaturmat Tapaturmapoissaolot Sairauspoissaolot 3 pv/htv Organisaatio Yhtiön hallitus Toimitusjohtaja Tiedottaja Kari Maijanen, Helge Tuisku, Sami Saastamoinen, Kalervo Ilola. Margit Toratti, Satu Keski-Antila, Tuija Ahrikkala Jätehuoltomestari Toimistosihteeri Jätelaitoshoitajat 4

5 Vuosi Roskapostia-lehti-ilmestyi 4 kertaa. Vaatekeräystapahtuma jätteen vähentämisen viikolla. Kestävän kehityksen palaverit Peräpohjolan Opistolla. Jäteneuvontaa koululaisille, opiskelijoille ja lapsille. Herpertin vierailut tapahtumissa. Jäteneuvontaa Luma-tapahtumassa Keminmaan yläasteella. Jäkälässä vierailijoita Tangasta ja Venäjältä. Jäteneuvontaa Ylitornion Ekoasemalla yläasteen 7. ja 9. luokkalaisille. Jäteneuvontaa Seminaarin koulun 1. ja 2. luokkalaisille. Jäteneuvontaa K-Market Messin ympäristöpäivillä. Jäkälässä vierailijoita Ammattiopisto Luovista ja Peräpohjolan opistolta. Jätelautakunnan opiskelijoille. logokilpailu Henkilöstön yhteinen siivouspäivä Jäkälässä. Jäteneuvontaa yrityksissä. Herpertti mukana liikennepuiston avajaisissa. Jäteneuvontaa ja Herpertti Vilmilän uudistetun ekoaseman avajaisissa. Jätteen energiana hyödyntämisen polttokokeilu aloitettiin. Jäkälän laajennusalue otettiin käyttöön. Lietteen ja tuhkan kompostointikokeilu. 5

6 Jätekeskus Jäkälä a b VAAKA-ALUE 2. TOIMISTO 3. PIENTUOJIEN LAJITTELUALUE 4. VAARALLISEN JÄTTEEN VARASTO 5. HYÖTYJÄTEKENTTÄ 6. BIOJÄTTEIDEN KOMPOS- TOINTI 7. PUHDISTAMOLIETTEEN KOMPOSTOINTI 8. JÄTEVEDENPUHDISTAMO 9. PILAANTUNEIDEN MAIDEN VAST.OTTOALUE 1. LOPPUSIJOITUSALUE 11a. VÄKEVÄT VEDET 11b. VÄKEVÄT VEDET 12. LAIMEAT VEDET 13. NESTEMÄISET JÄTTEET t KONEHALLI 15. LAAJENNUSALUE 16. SULJETTU KAATOPAIKKA 17. NORTH RE-TYRE OY:N RENGASKIERRÄTYS 18. PUHDISTETUT VEDET NISKAOJAAN Loppusijoitettu jäte Lo ppusijoitettu jä te tonnia 6

7 Keräyspisteet Ekopisteet - Yhtiön ylläpitämiä hyötyjätteen keräyspisteitä yhteensä 97 kpl. - Käyttöoikeus kaikilla kotitalouksilla - Kerättävät jätelajit: - kartonki 25 ekopisteessä - paperi 92 ekopisteessä - metalli 42 ekopisteessä - lasi 42 ekopisteessä Ekoasemat - Ekoasemat Kemissä, Tervolassa ja Ylitorniolla - Vastaanotettavat jätelajit: - höytyjätteet: metalli, puu- ja levyjäte, puutarhajätteet, paperi ja pahvi - vaaralliset jätteet - SER-jätteet - sekalaiset jätteet - Hyötyjätteet vastaanotetaan veloituksetta, sekalaisesta jätteestä peritään maksu. Pientuojien sekajätteestä saatu tulo Jätekeskus Jäkälä 113,26 /tonni Ylitornion ekoasema 55,2 /tonni Tervolan ekoasema 65,28 /tonni Kävijämäärät ekoasemilla Kemin Vilmilän ekoasema kävijää Ylitornion ekoasema 2173 kävijää Tervolan ekoasema 1822 kävijää Sähkö- ja elektroniikkaromu Vaaralliset jätteet kg 2 kg/asukas kg/asukas kg k g 7 kg/asukas k g / asukas kg/asukas 3 kg/asukas Kemi Kemi ja Keminmaa ja Tornio Ylitornio Tervola Keminmaa Kemi ja ja Keminmaa Keminmaa Tornio Ylitornio Tervola Tornio Ylitornio Tervola 7

8 Tiedotus ja neuvonta Jäteneuvonnan tavoitteena on vaikuttaa asenteisiin ja lajittelutottumuksiin ja sitä kautta vähentää loppusijoitettavan jätteen määrää ja haitallisuutta. Hyvällä yhteistyöllä alueen 4H-yhdistysten kanssa kaikki toiminta-alueen peruskoulun kolmasluokkalaiset saivat oikeaa ja ajantasaista tietoa kierrätyksestä, jätteiden lajittelusta ja uusiokäytöstä. Lasten koulussa saama opastus välittyy myös koteihin ja edistää kotitalouksien lajittelua ja kestävän kehityksen mukaisia toimintamalleja. Parturikampaajaopiskelijat tutustumassa Jäkälän toimintaan. Yhteistyötä tehdään myös päiväkotien ja oppilaitosten kanssa, osallistutaan erilaisiin tempauksiin ja tapahtumiin. Yhtiön tiedottaja kiersi puhumassa kierrätyksestä, jätelajittelusta ja jätehuollon ajankohtaisista tapahtumista yhteensä 17 kertaa. Neuvontakäynneillä kuulijoita oli 55 henkilöä. Jätekeskus Jäkälässä vieraili 5 ryhmää tutustuen jätekeskuksen toimintaan. Ylitornio Ekoasemaan tutustui keväällä 1 yläkoululaista. K-Market Messissä vietettiin maaliskuussa Ympäristöpäivää, jossa yhtiön tiedottaja opasti asiakkaita Tangan kaupungista Tansaniasta tulleet vieraat hämmästelivät suomalaisen jätehuollon siisteyttä ja toimivuutta. kestävän kehityksen mukaiseen kuluttamiseen, kierrätykseen ja jätteiden lajitteluun. Vilmilän Ekoasemalla vietettiin syyskuussa avointen ovien päivää uusitun ekoaseman kunniaksi. Tapahtuma oli suosittu yleisötapahtuma ja yhtiön tiedottaja ja toimistosihteeri olivat paikalla puhumassa jätelajittelun merkityksestä. Vuoden aikana ilmestyi neljä asiakaslehteä. Yhtiön näkyi myös medioissa. Sanomalehdissä julkaistiin vuoden aikana kaikkiaan 34 juttua, radiossa yhtiö esiintyi 19 kertaa. Yhtiön nettisivuilla oli kävijää, mikä on 2 kävijää enemmän kuin edellisenä vuonna. k ä vijämäärä 8 Internetsivujen kävijämäärät Mediaseuranta kpl k ä vijämäärä kpl kävijämäärä Sanomalehdet Sanomalehdet Radio 25 2 kävijämäärä Internetsivujen kävijämäärä 15 Sanomalehdet Radio Televisio Radio Televisio Televisio 1 5 Sanomal Radio Televisio

9 Tapahtumia Pihakirppis PPO:lla Peräpohjolan Opiston opiskelijat järjestivät toukokuussa pihakirppis-tapahtuman opiston pihalla. Jätekeskus Jäkälä osallistui tapahtumaan myymällä kompostimultaa. Tapahtuman tuotto meni kokonaisuudessaan hyväntekeväisyystoimintaan. Vaatekeräystapahtuma Jätteen vähentämisen viikon vaatekeräystapahtuma järjestettiin marraskuussa sekä Kemissä että Torniossa. Kahden päivän keräyksen tulos oli reilut 12 kg vaatteita, kenkiä ja tekstiilejä. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä UFF:n kanssa. Ekoasemavierailu Ylitornion yläkoulun 7. ja 9. luokan oppilaat kävivät tutustumassa Kopanmäen ekoasemaan toukokuussa. 9

10 Ympäristövaikutukset Ympäristövaikutusten arviointia on toteutettu ympäristöviranomaisten hyväksymien valvontaohjelmien mukaisesti. Vuoden tarkkailuraportin mukaan jätekeskuksen vaikutukset alapuoliseen vesistöön ovat melko vähäiset. Pitoisuudet alenevat systemaattisesti mentäessä purkupisteeltä alaspäin vesistössä. Alimman havaintopisteen veden laatu ei enää merkittävästi poikkea vertailupisteen vedenlaadusta. Jätekeskuksen suotovesien biologisen hapenkulutuksen (BOD7), kokonaistypen ja fosforin kuormituksille on ympäristöluvassa asetettu rajaarvot. Sekä typen raja-arvo 5 mg/l että fosforin raja-arvo 1 mg/l alittuivat. Typen puolivuosikeskiarvopitoisuudet olivat 11 ja 16 mg/l ja fosforin,34 ja,28 mg/l, reduktiot vastaavasti 96,1 % ja 97,1 %. Biologisen hapenkulutuksen raja-arvo 2 mg/l ei ylittynyt. Pitoisuustasot olivat 1,5 ja 2,7 mg/l ja puhdistusreduktio 1 %. BOD7 kuormitus vastaa 2 henkilön asumisessa syntyvän jäteveden vuosikuormitusta. Vastaavat vertailuluvut typelle olivat 57 henkilöä ja fosforille 4 henkilöä. Toimintavuoden aikana suotovesilaitoksessa ei ollut merkittäviä laiterikkoja. Laitoksen käyttötehokkuus parani aiemmasta ja oli 65 %. Vuonna 21 käyttötehokkuus oli 6 %. Käsittelemättömiä suotovesiä on jouduttu juoksuttamaan väkevien vesien altaasta ylivuotona ojaan kaikkiaan 17 päivän aikana yhteensä 975 m3, mikä vastaa määrältään edellisvuotta mutta on päivinä puolet vähemmän. Ylivuototilanteista on ilmoitettu Lapin ELY-keskukselle. Kaatopaikkakaasun tuotantomäärät ovat vuoden mittausten mukaan lisääntyneet edellisestä vuodesta. Kokonaistuotantomäärä oli vuonna noin Nm3/a, vuonna 21 määrä oli 334 Nm3/a ja vuonna Nm3/a. Kaatopaikkakaasu käsiteltiin haitattomaksi soihtupolttimissa. Yhtiö jätti hakemuksen ympäristöluvan ehtojen tarkistamiseksi joulukuussa 21. Toimintavuoden aikana siihen tehtiin täydennyksiä ja hakemus kuulutettiin joulukuussa. 1

11 Hyötyjätteet Erilliskerätyt hyötyjätteet vuosina 28 - kg/asukas Paperi Kartonki Lasi Metalli Biojäte Vaarallinen jäte Sähkö- ja elektroniikkaromu Puu- ja levyjäte (tukiaineeksi ja energiaksi) Puutarhajäte ,7 2,2 2, 1,4 2,3 5,9 7,6 12,4 52,2 6,7 2,1 14,6 2,3 3,2 8,6 33,4 11,4 45,3 8,9 2,4 11,5 28,2 4,5 9,4 26,7 13,2 45,2 1,1 2,7 12,6 36,6 5,2 11,7 36,4 14,6 Materiaali hyötykäyttö 26 % Hyödynnetyt maa-ainekset 21 % Loppusijoitus 47 % Energiahyötykäyttö 4 % Vaarallinen jäte ja SER 2 % 11

12 Jätemääriä Vastaanotetut jätteet Yhdyskuntajätteet 8 t t(tn) Kokonaisjätemäärä 4 2 osakaskunnat Kokonaisjätemäärä Osakaskuntien kokonaisjätemäärä AsiakasAsiakaskuntien kuntien jäte osuus Yhdyskuntajätettä kertyi omistajakunnista saman verran kuin edellisenä vuonna, asiakaskunnat kasvattivat osuuttaan 3 prosenttia. Kokonaisjätemäärä lisääntyi edellisestä vuodesta lähes 13 prosenttia. Jätemäärän kasvuun vaikutti eniten pilaantuneiden maiden saneerauksessa syntyneiden hyödynnettävien maa-ainesten poikkeuksellisen suuri määrä. Lapin jätehuoltokuntayhtymän yhdyskuntajätteitä tuotiin Jätekeskus Jäkälään keskimäärin 3 täysperävaunurekallista päivässä, yhteensä reilut 19 tonnia vuodessa. 12

13 Jätemääriä Rakennusjätteet tonnia t tonnia Biojätteet t 25 biojätteet tonni Vaaralliset jätteet Ongelmajätteet t Ongelmajätteet Vaarallisia jätteitä saatiin kerättyä talteen yhteensä 32 tonnia, mikä on 16 prosenttia edellisvuotta enemmän. 13

14 Tunnuslukuja TALOUS Liikevaihto Ostetut palvelut Investointimenot yhteensä Tilikaudelle kohdistuva jäteverokulu Jälkihoitovaraus Henkilöstökulut Ongelmajätehuollon kustannukset Ympäristön tarkkailukustannukset Tiedotuksen kustannukset 4,67 milj , milj JOHDETTU TUNNUSLUKU Osuus koko liikevaihdosta 9,4 %,43 /asukas Osuus koko liikevaihdosta 37,57 % 2,75 /loppusijoitettu jätetonni Osuus koko liikevaihdosta 7,19 % 1,2 /asukas,2 /asukas,13 /asukas JÄTEMÄÄRÄT Kokonaisjätemäärä Toimialue Loppusijoitettavat jätteet Toimialue Hyödynnettävät jätteet Toimialue Yhdyskuntajäte Toimialue Maa- ja kiviainekset Rakennusjätteet Lietteet Vaaralliset jätteet Tuottajavastuun alaiset jätteet sähkö- ja elektroniikkaromu paperi keräyskartonki tonnia tonnia tonnia tonnia tonnia tonnia tonnia tonnia tonnia tonnia 6 53 tonnia 32 tonnia 719 tonnia tonnia 62 tonnia tonnia tonnia tonnia tonnia tonnia tonnia tonnia 3 85 tonnia tonnia tonnia 276 tonnia 581 tonnia 2 8 tonnia 55 tonnia 824 kg/asukas 565 kg/asukas 242,6 kg/asukas 312 kg/asukas 5,2 kg/asukas 11,7 kg/asukas 45,2 kg/asukas 1,1 kg/asukas YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Soihtupoltetun kaasun määrä Jätekeskuksesta kerätyt vedet puhdistetut vedet rejektivedet Ympäristövaikutusten tarkkailu pohjavedet pintavedet Nm m m m Nm m m m 3 5 tarkkailupistettä, 5 tarkkailupistettä, 4 näytteenottoa 4 näytteenottoa 5 tarkkailupistettä, 5 tarkkailupistettä, 4 näytteenottoa 4 näytteenottoa JÄTEPISTEET Ongelmajätepisteiden määrä Lasipisteiden määrä Metallipisteiden määrä Paperipisteiden määrä Sekäjätteiden aluekeräyspisteet 6 kpl ja 1 apteekkia 42 kpl 42 kpl 92 kpl 12 kpl (Ylitornion kunnassa) 6 kpl ja 1 apteekkia 43 kpl 43 kpl 91 kpl 12 kpl (Ylitornion kunnassa) asukasta/kpl 6159 asukasta/kpl asukasta/kpl asukasta/kpl 669 asukasta/kpl 14

15 Tilinpäätös Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ VOITTO / TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) Tase V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Muut saamiset Pitkäaikaiset Myyntisaamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset Saamiset Rahat Pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ V A S T A A V A A , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 2 29, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 2 29, , , , , , , , ,44 15

16 Tilinpäätös Tase V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET VIERAS PÄÄOMA Lainat rahoituslaitoksilta Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ Tilivuosi , , , , , , , , , , , , , ,49 Tilivuosi , , , , , , , , , , , , , ,12 V A S T A T T A V A A , ,44 Liitetiedot TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Kirjanpitoasetuksen 2 luvun mukaiset liitetiedot Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperusteet ja menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien hankitamenoon on luettu muuttuvat menot. Yhtiön omistaman kuluvan käyttöomaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistoina kirjataan kuluksi hankintamenon ja jäännösarvon erotus arvoituna taloudellisena pitoaikana. TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT PYSYVÄT VASTAAVAT Hyödykeryhmä Atk-ohjelmat Koneet ja kalusto Koneet ja kalusto/lavat/säiliöt Rakennukset: toimistorakennus muut rakennukset Muut aineelliset hyödykkeet - yhdyskuntajätt. loppusijoitus -muut aineelliset hyödykkeet Arvioitu pitoaika/ vuotta Poisto-% ja poistomenetelmä tasapoisto menojäännös tasapoisto menojäännös menojäännös täyttöaste tasapoisto Pakollisten varausten muutos Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyy uuden jätetäytön jälkihoitovarauksen muutos 12 65, / /2/ Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Hankintameno 1.1. Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno Kertyneet poistot 1.1. Tilikauden suunnitelmapoistot Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa ja vesialueet Hankintameno 1.1 Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno Maa- ja vesialueet , , , , , , , , , , , , , , , , , 16

17 Tilinpäätös Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno 1.1. Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno Kertyneet poistot 1.1. Tilikauden suunnitelmapoistot Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Hankintameno 1.1 Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno Kertyneet poistot 1.1. Tilikauden suunnitelmapoistot Koneet ja kalusto , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno 1.1. Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno Kertyneet poistot 1.1. Tilikauden poisto Muut aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset hankinnat Hankintameno 1.1. Lisäykset tilikauden aikana Hankintameno Keskeneräiset hankinnat Käyttöomaisuuden verotusarvot Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Rahat ja pankkisaamiset Pitkäaikaiset pankkisaamiset Sijoitustili Suupohjan op Sijoitustili Suupohjan op , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 5 28, ,87 eräpäivä eräpäivä TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Oman pääoman erittely Oma pääoma Osakepääoma 1.1. Osakepääoma Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1 Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma Voitonjakokelpoiset varat Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto/tappio Yhteensä Pakollinen varaus Uuden jätealueen jälkihoitovaraus Uuden jätealueen laajennuksen jälkihoitovaraus , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,15 474,356,15 17

18 Tilinpäätös Vakuudet ja vastuusitoumukset Lainat rahoituslaitoksilta Yhtiön puolesta annetut vastuusitoumukset Kemin kaupunki Tornion kaupunki Keminmaan kunta Ylitornion kunta Tervolan kunta Velat, jotka erääntyvät myöh. kuin viiden vuoden kuluttua Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj OKO Osuuspankkien keskuspankki Oyj Kuntarahoitus Oyj , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Osamaksuvelat Pohjola Pankki Oyj Sopimus Sopimus Yhteensä Muut vastuut Leasingsopimusvastuut Leasingvuokrien yhteismäärä Seuraavalla kaudella maksettavat Myöhempinä tilikausina maksettavat , , , ,4 5 56, , , ,75 Tornion Riukkajängän kaatopaikka Tornion kaupungin ja yhtiön välisen kauppakirjan ja korvaussopimuksen nojalla yhtiö on ottanut vastattavakseen Tornion Riukkajängän kaatopaikan käytön lopettamisesta ja sulkemisesta sekä jälkihoidosta aiheutuvat kustannukset sekä velvoitteet. Kokonaiskustannusvastuu kaupantekohetkellä oli euroa, josta Tornion kaupungin osuus euroa. Vuokrasopimus / Ylitornion kunta LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ Tilikaudella yhtiön palveluksessa oli 6 henkilöä. OSAKEYHTIÖLAIN TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT / KORVAAVAT LIITETIEDOT Hallitus esittää, että tilikauden voitto ,11 lisätään edellisen tilikauden voitto/tappiotilille. Yhtiöllä on osaketta, joiden nimellisarvo on 2, Yhtiöllä on Ylitornion kunnan kanssa 5 vuoden vuokrasopimus Alkkulan kylän Palorova RN:o 83: nimisestä tilasta Kopanmäen rakennuskaava-alueen korttelin 41 rakennuspaikka nro 3, pinta-alaltaan 3.34 m². Jäljellä olevana vuokra-aikana maksettavat vuokrat yhteensä ,96. Vuokrasopimus / North Re-Tyre Oy Yhtiö on vuokrannut North Re-Tyre Oy:lle Tornion kaupungin Yliraumon kylän Kaatopaikka 44: tilasta ja Antinmaa 3:2 tilan määräalasta noin 9 35 m alkaen ja sopimus kestää kymmenen vuotta, päättyen Työaikainen urakkatakaus Kittilän, Sodankylän, Kemijärven ja Ivalon siirtokuormausasemilta siirtokuljetettavan yhdyskuntasekajätteen ja rakennusjätteen loppusijoitus. Takausvastuu , saakka. 18

19 Tilintarkastuskertomus 19

20 Perämeren Jätehuolto Oy Jätekeskus Jäkälä Kalkkimaantie Tornio avoinna ma-pe valvomo neuvonta toimisto

Perämeren Jätehuolto Oy

Perämeren Jätehuolto Oy Perämeren Jätehuolto Oy 212 VUOSIKERTOMUS Toimitusjohtajan katsaus Vaikka kaatopaikkamääräyksiä koskeva asetus ei ole valmistunut niin koko kunnallinen jätehuolto varautuu siihen, että biohajoavan jätteen

Lisätiedot

Perämeren Jätehuolto Oy

Perämeren Jätehuolto Oy Perämeren Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS Perämeren Jätehuolto Oy Perämeren Jätehuolto Oy Tuottaa omistajakuntiensa puolesta niille lakisääteisesti kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät Perustettu 1998 5 omistajakuntaa:

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015. Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2

Oy Höntsy Ab TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015. Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2 Oy Höntsy Ab Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2 TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.6.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti: Homeros Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA 31.12.2015 RANTA.TOIVALA.UU HIMÄEN VESIOSUUSKUNTA PIRTTIRANTA 34 7O9OO TOIVALA Kotipaikka TOIVALA Y-tunnus 1057487-6 Tilinpa'dt

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Perämeren Jätehuolto Oy

VUOSIKERTOMUS. Perämeren Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS 2014 Perämeren Jätehuolto Oy Perämeren Jätehuolto Oy Perämeren Jätehuolto Oy Tuottaa omistajakuntiensa puolesta niille lakisääteisesti kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät Perustettu 1998

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 TOIMINTAKERTOMUS T I L I K A U S I 1.7.2014-30.6.2015 YHTIÖN PERUSTIEDOT Tontti: Oma tontti 9.715,0m2 Osoite: Pulkkajärventie, Kuusamo Rakennukset: Lukumäärä 8 kpl

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot