Perämeren Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perämeren Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS"

Transkriptio

1 Perämeren Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS

2 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi oli yhtiön toimintojen järjestämisen näkökulmasta hyvin rauhallinen. Vuoden aikana ei toteutettu merkittäviä hankkeita tai palvelu-urakoita. Palvelurakenteessa tai asiakassuhteissa ei tapahtunut muutoksia. Jätehuollon toimintaympäristö puolestaan on vasta rauhoittumassa: uusi jätelaki vahvistettiin kesällä ja se astuu voimaan Lain valmistelun aikana pyrin aktiivisesti vaikuttamaan kuljetusyritysten tiedonantovelvoitetta, energiana hyödynnetävän yhdyskuntajätteen jätteensiirtoilmoituksen hyväksymisen perusteita ja pakkausjätteen hyödyntämisen vastuujakoa koskevien säädöksien sisältöön. Alueellemme hyvin merkittävän jätteiden kansainvälisiä siirtoja koskevan menettelyn osalta emme tulleet kuulluiksi. Muilta osin uusi jätelaki mahdollistaa järkevän toiminnan myös täällä harvaan asutussa pohjoisessa. Tosin vasta pakkausjätteen tuottajavastuuta säätelevän asetuksen sisällön tultua vahvistettua tiedämme tarkemmin, miten se tulee palvelemaan Pohjois-Suomea. Minut valittiin Jätelaitosyhdistyksen hallitukseen ja sille esitykset valmistelevaan työvaliokuntaan seuraavaksi toimikaudeksi. Siinä roolissa saan aiempaa paremmin tietoa jätelakiin liittyvistä asetusluonnoksista ja mahdollisuuden vaikuttaa JLY:n kannanottoihin. Etenkin kaatopaikkamääräyksiä, tuottajavastuuta ja rakennusjätteitä koskevat asetukset tulevat vaikuttamaan toimintaamme. Vaikka kaatopaikkamääräyksiä koskeva asetus ei ole valmistunut niin koko kunnallinen jätehuolto varautuu siihen, että biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto tulee voimaan vuonna 216. Yhtiön hallitus hyväksyi yhdyskuntajätteen energiahyödyntämisen aloittamiselle tavoiteaikataulun lokakuu 213. Polttokelpoisen jätteen lajittelun, siirtokuljetusjärjestelyjen, jätteen energiasisällön ja laadun sekä ei-palavan jätteen määrän selvittämiseksi käynnistettiin joulukuussa kokeilu, jossa Kemin kaupungin alueelta kerätään asumisessa syntyvää jätettä poltettavaksi. Yhtiö jätti hakemuksen ympäristöluvan ehtojen tarkistamiseksi joulukuussa 21. Toimintavuoden aikana siihen tehtiin täydennyksiä ja hakemus kuulutettiin joulukuussa. Vuonna sekalaisen yhdyskuntajätteen määrä pysyi ennallaan. Asiakaskunnista sitä tuotiin toimintavuonna ensimmäisen kerran enemmän kuin osakaskunnista. Pilaantuneiden maa-ainesten määrä oli toimintavuotena poikkeuksellisen suuri. Tällä jätelajilla on merkittävä vaikutus myös yhtiön positiiviseen taloudelliseen tulokseen. Tuija Ahrikkala toimitusjohtaja 2

3 Perämeren Jätehuolto Oy Osakaskunnat Asukkaita Omistusosuus Kemi ,61 % Tornio ,62 % Keminmaa ,9 % Ylitornio ,82 % Tervola ,5 % YHTEENSÄ asukasta Perämeren Jätehuolto Oy - perustettu kuntien omistama jätehuoltoyhtiö - toiminta rahoitetaan jätemaksuilla - ei tavoittele voittoa eikä jaa osinkoa - yhtiön toimintaa ohjaavat lainsäädäntö ja kunnalliset jätehuoltomääräykset Toimialue Ylitornio Tervola Tornio Keminmaa Kemi Toimialueen pinta-ala on maa-km 2 Liikevaihto ME Perustehtävät: - jätehuollon suunnittelu ja kehitys - kierrätyksen ja hyötyjätehuollon järjestäminen - vaarallisten jätteiden vastaanoton järjestäminen - Jätekeskus Jäkälän ja ekoasemien ylläpito - ekopisteverkoston ylläpito - tiedotus ja neuvonta Asiakaskunnat: - Lapin Jätehuoltokuntayhtymän 9 kuntaa - Kolari, Utsjoki ja Haaparanta M 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 4,67 4,2 3,41 3,63 2,83 2,34 2, ME Hallitus JÄSENET KEMI Tapani Onkalo, puheenjohtaja TORNIO Raimo Ronkainen, varapuheenjohtaja KEMINMAA Teemu Pussila YLITORNIO Jarmo Jaako TERVOLA Pekka Alaollitervo VARAJÄSENET KEMI Matti Päkkilä TORNIO Markus Kannala KEMINMAA Pekka Mäkelä YLITORNIO Markku Kangas TERVOLA Jouko Maikkunen Tapani Onkalo Raimo Ronkainen Teemu Pussila Jarmo Jaako Pekka Alaollitervo 3

4 Henkilökunta Vuoden lopussa henkilökuntaa oli yhteensä kuusi: jätehuoltomestari, tiedottaja, toimistosihteeri ja kolme laitoshoitajaa. Henkilöstön keski-ikä oli 49,4 vuotta. Kesäkaudella työskenteli 1 opiskelija valvomossa. Työkunnon ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi tehtiin päätös liikuntaseteleiden hankinnasta heti vuoden 212 alusta alkaen. Talon sisäistä tiedonkulkua ylläpidettiin koko henkilöstön yhteisissä viikkopalavereissa, jossa käsiteltiin ajankohtaisia sekä tulevia asioita. Kehityskeskustelut pidetään vuosittain. Keväällä pidettiin henkilöstön yhteinen siivouspäivä, jolloin siivottiin Jätekeskuksen ympäristö puhtaaksi tuulen kuljettamista roskista. Joululounas valmistettiin ja nautittiin Jätekeskus Jäkälässä koko henkilöstön voimin. Henkilöstö kouluttautui vuoden mittaan useissa koulutuksissa ja teemapäivillä: Viestintä I - Tiedottajan työ Viestintä II-Lahden XXVI tiedottajakoulutus JLY:n viestintäpäivät Ympäristöseminaari Jätelaitospäivät Arvonlisäverotuksen ajankohtaisseminaari Asiakaspalvelu- ja logistiikkapäivät Taloushallinnon koulutus- ja neuvottelupäivät Viisas valitsee verkkolaskukiertue Tilinpäätös- ja veropäivä Palkanlaskennan vuodenvaihdeseminaari Henkilöstötunnusluvut Henkilökunnan määrä 6 Määräaikaiset 1 Henkilöstöstä miehiä 57% Henkilöstöstä naisia 43% Henkilötyövuosia 7,33 Henkilöstön keski-ikä 49,4 v Työterveyshuollon kulut 532 /htv Koulutuskulut 998 /htv Työtapaturmat Tapaturmapoissaolot Sairauspoissaolot 3 pv/htv Organisaatio Yhtiön hallitus Toimitusjohtaja Tiedottaja Kari Maijanen, Helge Tuisku, Sami Saastamoinen, Kalervo Ilola. Margit Toratti, Satu Keski-Antila, Tuija Ahrikkala Jätehuoltomestari Toimistosihteeri Jätelaitoshoitajat 4

5 Vuosi Roskapostia-lehti-ilmestyi 4 kertaa. Vaatekeräystapahtuma jätteen vähentämisen viikolla. Kestävän kehityksen palaverit Peräpohjolan Opistolla. Jäteneuvontaa koululaisille, opiskelijoille ja lapsille. Herpertin vierailut tapahtumissa. Jäteneuvontaa Luma-tapahtumassa Keminmaan yläasteella. Jäkälässä vierailijoita Tangasta ja Venäjältä. Jäteneuvontaa Ylitornion Ekoasemalla yläasteen 7. ja 9. luokkalaisille. Jäteneuvontaa Seminaarin koulun 1. ja 2. luokkalaisille. Jäteneuvontaa K-Market Messin ympäristöpäivillä. Jäkälässä vierailijoita Ammattiopisto Luovista ja Peräpohjolan opistolta. Jätelautakunnan opiskelijoille. logokilpailu Henkilöstön yhteinen siivouspäivä Jäkälässä. Jäteneuvontaa yrityksissä. Herpertti mukana liikennepuiston avajaisissa. Jäteneuvontaa ja Herpertti Vilmilän uudistetun ekoaseman avajaisissa. Jätteen energiana hyödyntämisen polttokokeilu aloitettiin. Jäkälän laajennusalue otettiin käyttöön. Lietteen ja tuhkan kompostointikokeilu. 5

6 Jätekeskus Jäkälä a b VAAKA-ALUE 2. TOIMISTO 3. PIENTUOJIEN LAJITTELUALUE 4. VAARALLISEN JÄTTEEN VARASTO 5. HYÖTYJÄTEKENTTÄ 6. BIOJÄTTEIDEN KOMPOS- TOINTI 7. PUHDISTAMOLIETTEEN KOMPOSTOINTI 8. JÄTEVEDENPUHDISTAMO 9. PILAANTUNEIDEN MAIDEN VAST.OTTOALUE 1. LOPPUSIJOITUSALUE 11a. VÄKEVÄT VEDET 11b. VÄKEVÄT VEDET 12. LAIMEAT VEDET 13. NESTEMÄISET JÄTTEET t KONEHALLI 15. LAAJENNUSALUE 16. SULJETTU KAATOPAIKKA 17. NORTH RE-TYRE OY:N RENGASKIERRÄTYS 18. PUHDISTETUT VEDET NISKAOJAAN Loppusijoitettu jäte Lo ppusijoitettu jä te tonnia 6

7 Keräyspisteet Ekopisteet - Yhtiön ylläpitämiä hyötyjätteen keräyspisteitä yhteensä 97 kpl. - Käyttöoikeus kaikilla kotitalouksilla - Kerättävät jätelajit: - kartonki 25 ekopisteessä - paperi 92 ekopisteessä - metalli 42 ekopisteessä - lasi 42 ekopisteessä Ekoasemat - Ekoasemat Kemissä, Tervolassa ja Ylitorniolla - Vastaanotettavat jätelajit: - höytyjätteet: metalli, puu- ja levyjäte, puutarhajätteet, paperi ja pahvi - vaaralliset jätteet - SER-jätteet - sekalaiset jätteet - Hyötyjätteet vastaanotetaan veloituksetta, sekalaisesta jätteestä peritään maksu. Pientuojien sekajätteestä saatu tulo Jätekeskus Jäkälä 113,26 /tonni Ylitornion ekoasema 55,2 /tonni Tervolan ekoasema 65,28 /tonni Kävijämäärät ekoasemilla Kemin Vilmilän ekoasema kävijää Ylitornion ekoasema 2173 kävijää Tervolan ekoasema 1822 kävijää Sähkö- ja elektroniikkaromu Vaaralliset jätteet kg 2 kg/asukas kg/asukas kg k g 7 kg/asukas k g / asukas kg/asukas 3 kg/asukas Kemi Kemi ja Keminmaa ja Tornio Ylitornio Tervola Keminmaa Kemi ja ja Keminmaa Keminmaa Tornio Ylitornio Tervola Tornio Ylitornio Tervola 7

8 Tiedotus ja neuvonta Jäteneuvonnan tavoitteena on vaikuttaa asenteisiin ja lajittelutottumuksiin ja sitä kautta vähentää loppusijoitettavan jätteen määrää ja haitallisuutta. Hyvällä yhteistyöllä alueen 4H-yhdistysten kanssa kaikki toiminta-alueen peruskoulun kolmasluokkalaiset saivat oikeaa ja ajantasaista tietoa kierrätyksestä, jätteiden lajittelusta ja uusiokäytöstä. Lasten koulussa saama opastus välittyy myös koteihin ja edistää kotitalouksien lajittelua ja kestävän kehityksen mukaisia toimintamalleja. Parturikampaajaopiskelijat tutustumassa Jäkälän toimintaan. Yhteistyötä tehdään myös päiväkotien ja oppilaitosten kanssa, osallistutaan erilaisiin tempauksiin ja tapahtumiin. Yhtiön tiedottaja kiersi puhumassa kierrätyksestä, jätelajittelusta ja jätehuollon ajankohtaisista tapahtumista yhteensä 17 kertaa. Neuvontakäynneillä kuulijoita oli 55 henkilöä. Jätekeskus Jäkälässä vieraili 5 ryhmää tutustuen jätekeskuksen toimintaan. Ylitornio Ekoasemaan tutustui keväällä 1 yläkoululaista. K-Market Messissä vietettiin maaliskuussa Ympäristöpäivää, jossa yhtiön tiedottaja opasti asiakkaita Tangan kaupungista Tansaniasta tulleet vieraat hämmästelivät suomalaisen jätehuollon siisteyttä ja toimivuutta. kestävän kehityksen mukaiseen kuluttamiseen, kierrätykseen ja jätteiden lajitteluun. Vilmilän Ekoasemalla vietettiin syyskuussa avointen ovien päivää uusitun ekoaseman kunniaksi. Tapahtuma oli suosittu yleisötapahtuma ja yhtiön tiedottaja ja toimistosihteeri olivat paikalla puhumassa jätelajittelun merkityksestä. Vuoden aikana ilmestyi neljä asiakaslehteä. Yhtiön näkyi myös medioissa. Sanomalehdissä julkaistiin vuoden aikana kaikkiaan 34 juttua, radiossa yhtiö esiintyi 19 kertaa. Yhtiön nettisivuilla oli kävijää, mikä on 2 kävijää enemmän kuin edellisenä vuonna. k ä vijämäärä 8 Internetsivujen kävijämäärät Mediaseuranta kpl k ä vijämäärä kpl kävijämäärä Sanomalehdet Sanomalehdet Radio 25 2 kävijämäärä Internetsivujen kävijämäärä 15 Sanomalehdet Radio Televisio Radio Televisio Televisio 1 5 Sanomal Radio Televisio

9 Tapahtumia Pihakirppis PPO:lla Peräpohjolan Opiston opiskelijat järjestivät toukokuussa pihakirppis-tapahtuman opiston pihalla. Jätekeskus Jäkälä osallistui tapahtumaan myymällä kompostimultaa. Tapahtuman tuotto meni kokonaisuudessaan hyväntekeväisyystoimintaan. Vaatekeräystapahtuma Jätteen vähentämisen viikon vaatekeräystapahtuma järjestettiin marraskuussa sekä Kemissä että Torniossa. Kahden päivän keräyksen tulos oli reilut 12 kg vaatteita, kenkiä ja tekstiilejä. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä UFF:n kanssa. Ekoasemavierailu Ylitornion yläkoulun 7. ja 9. luokan oppilaat kävivät tutustumassa Kopanmäen ekoasemaan toukokuussa. 9

10 Ympäristövaikutukset Ympäristövaikutusten arviointia on toteutettu ympäristöviranomaisten hyväksymien valvontaohjelmien mukaisesti. Vuoden tarkkailuraportin mukaan jätekeskuksen vaikutukset alapuoliseen vesistöön ovat melko vähäiset. Pitoisuudet alenevat systemaattisesti mentäessä purkupisteeltä alaspäin vesistössä. Alimman havaintopisteen veden laatu ei enää merkittävästi poikkea vertailupisteen vedenlaadusta. Jätekeskuksen suotovesien biologisen hapenkulutuksen (BOD7), kokonaistypen ja fosforin kuormituksille on ympäristöluvassa asetettu rajaarvot. Sekä typen raja-arvo 5 mg/l että fosforin raja-arvo 1 mg/l alittuivat. Typen puolivuosikeskiarvopitoisuudet olivat 11 ja 16 mg/l ja fosforin,34 ja,28 mg/l, reduktiot vastaavasti 96,1 % ja 97,1 %. Biologisen hapenkulutuksen raja-arvo 2 mg/l ei ylittynyt. Pitoisuustasot olivat 1,5 ja 2,7 mg/l ja puhdistusreduktio 1 %. BOD7 kuormitus vastaa 2 henkilön asumisessa syntyvän jäteveden vuosikuormitusta. Vastaavat vertailuluvut typelle olivat 57 henkilöä ja fosforille 4 henkilöä. Toimintavuoden aikana suotovesilaitoksessa ei ollut merkittäviä laiterikkoja. Laitoksen käyttötehokkuus parani aiemmasta ja oli 65 %. Vuonna 21 käyttötehokkuus oli 6 %. Käsittelemättömiä suotovesiä on jouduttu juoksuttamaan väkevien vesien altaasta ylivuotona ojaan kaikkiaan 17 päivän aikana yhteensä 975 m3, mikä vastaa määrältään edellisvuotta mutta on päivinä puolet vähemmän. Ylivuototilanteista on ilmoitettu Lapin ELY-keskukselle. Kaatopaikkakaasun tuotantomäärät ovat vuoden mittausten mukaan lisääntyneet edellisestä vuodesta. Kokonaistuotantomäärä oli vuonna noin Nm3/a, vuonna 21 määrä oli 334 Nm3/a ja vuonna Nm3/a. Kaatopaikkakaasu käsiteltiin haitattomaksi soihtupolttimissa. Yhtiö jätti hakemuksen ympäristöluvan ehtojen tarkistamiseksi joulukuussa 21. Toimintavuoden aikana siihen tehtiin täydennyksiä ja hakemus kuulutettiin joulukuussa. 1

11 Hyötyjätteet Erilliskerätyt hyötyjätteet vuosina 28 - kg/asukas Paperi Kartonki Lasi Metalli Biojäte Vaarallinen jäte Sähkö- ja elektroniikkaromu Puu- ja levyjäte (tukiaineeksi ja energiaksi) Puutarhajäte ,7 2,2 2, 1,4 2,3 5,9 7,6 12,4 52,2 6,7 2,1 14,6 2,3 3,2 8,6 33,4 11,4 45,3 8,9 2,4 11,5 28,2 4,5 9,4 26,7 13,2 45,2 1,1 2,7 12,6 36,6 5,2 11,7 36,4 14,6 Materiaali hyötykäyttö 26 % Hyödynnetyt maa-ainekset 21 % Loppusijoitus 47 % Energiahyötykäyttö 4 % Vaarallinen jäte ja SER 2 % 11

12 Jätemääriä Vastaanotetut jätteet Yhdyskuntajätteet 8 t t(tn) Kokonaisjätemäärä 4 2 osakaskunnat Kokonaisjätemäärä Osakaskuntien kokonaisjätemäärä AsiakasAsiakaskuntien kuntien jäte osuus Yhdyskuntajätettä kertyi omistajakunnista saman verran kuin edellisenä vuonna, asiakaskunnat kasvattivat osuuttaan 3 prosenttia. Kokonaisjätemäärä lisääntyi edellisestä vuodesta lähes 13 prosenttia. Jätemäärän kasvuun vaikutti eniten pilaantuneiden maiden saneerauksessa syntyneiden hyödynnettävien maa-ainesten poikkeuksellisen suuri määrä. Lapin jätehuoltokuntayhtymän yhdyskuntajätteitä tuotiin Jätekeskus Jäkälään keskimäärin 3 täysperävaunurekallista päivässä, yhteensä reilut 19 tonnia vuodessa. 12

13 Jätemääriä Rakennusjätteet tonnia t tonnia Biojätteet t 25 biojätteet tonni Vaaralliset jätteet Ongelmajätteet t Ongelmajätteet Vaarallisia jätteitä saatiin kerättyä talteen yhteensä 32 tonnia, mikä on 16 prosenttia edellisvuotta enemmän. 13

14 Tunnuslukuja TALOUS Liikevaihto Ostetut palvelut Investointimenot yhteensä Tilikaudelle kohdistuva jäteverokulu Jälkihoitovaraus Henkilöstökulut Ongelmajätehuollon kustannukset Ympäristön tarkkailukustannukset Tiedotuksen kustannukset 4,67 milj , milj JOHDETTU TUNNUSLUKU Osuus koko liikevaihdosta 9,4 %,43 /asukas Osuus koko liikevaihdosta 37,57 % 2,75 /loppusijoitettu jätetonni Osuus koko liikevaihdosta 7,19 % 1,2 /asukas,2 /asukas,13 /asukas JÄTEMÄÄRÄT Kokonaisjätemäärä Toimialue Loppusijoitettavat jätteet Toimialue Hyödynnettävät jätteet Toimialue Yhdyskuntajäte Toimialue Maa- ja kiviainekset Rakennusjätteet Lietteet Vaaralliset jätteet Tuottajavastuun alaiset jätteet sähkö- ja elektroniikkaromu paperi keräyskartonki tonnia tonnia tonnia tonnia tonnia tonnia tonnia tonnia tonnia tonnia 6 53 tonnia 32 tonnia 719 tonnia tonnia 62 tonnia tonnia tonnia tonnia tonnia tonnia tonnia tonnia 3 85 tonnia tonnia tonnia 276 tonnia 581 tonnia 2 8 tonnia 55 tonnia 824 kg/asukas 565 kg/asukas 242,6 kg/asukas 312 kg/asukas 5,2 kg/asukas 11,7 kg/asukas 45,2 kg/asukas 1,1 kg/asukas YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Soihtupoltetun kaasun määrä Jätekeskuksesta kerätyt vedet puhdistetut vedet rejektivedet Ympäristövaikutusten tarkkailu pohjavedet pintavedet Nm m m m Nm m m m 3 5 tarkkailupistettä, 5 tarkkailupistettä, 4 näytteenottoa 4 näytteenottoa 5 tarkkailupistettä, 5 tarkkailupistettä, 4 näytteenottoa 4 näytteenottoa JÄTEPISTEET Ongelmajätepisteiden määrä Lasipisteiden määrä Metallipisteiden määrä Paperipisteiden määrä Sekäjätteiden aluekeräyspisteet 6 kpl ja 1 apteekkia 42 kpl 42 kpl 92 kpl 12 kpl (Ylitornion kunnassa) 6 kpl ja 1 apteekkia 43 kpl 43 kpl 91 kpl 12 kpl (Ylitornion kunnassa) asukasta/kpl 6159 asukasta/kpl asukasta/kpl asukasta/kpl 669 asukasta/kpl 14

15 Tilinpäätös Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ VOITTO / TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) Tase V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Muut saamiset Pitkäaikaiset Myyntisaamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset Saamiset Rahat Pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ V A S T A A V A A , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 2 29, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 2 29, , , , , , , , ,44 15

16 Tilinpäätös Tase V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET VIERAS PÄÄOMA Lainat rahoituslaitoksilta Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ Tilivuosi , , , , , , , , , , , , , ,49 Tilivuosi , , , , , , , , , , , , , ,12 V A S T A T T A V A A , ,44 Liitetiedot TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Kirjanpitoasetuksen 2 luvun mukaiset liitetiedot Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperusteet ja menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien hankitamenoon on luettu muuttuvat menot. Yhtiön omistaman kuluvan käyttöomaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistoina kirjataan kuluksi hankintamenon ja jäännösarvon erotus arvoituna taloudellisena pitoaikana. TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT PYSYVÄT VASTAAVAT Hyödykeryhmä Atk-ohjelmat Koneet ja kalusto Koneet ja kalusto/lavat/säiliöt Rakennukset: toimistorakennus muut rakennukset Muut aineelliset hyödykkeet - yhdyskuntajätt. loppusijoitus -muut aineelliset hyödykkeet Arvioitu pitoaika/ vuotta Poisto-% ja poistomenetelmä tasapoisto menojäännös tasapoisto menojäännös menojäännös täyttöaste tasapoisto Pakollisten varausten muutos Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyy uuden jätetäytön jälkihoitovarauksen muutos 12 65, / /2/ Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Hankintameno 1.1. Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno Kertyneet poistot 1.1. Tilikauden suunnitelmapoistot Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa ja vesialueet Hankintameno 1.1 Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno Maa- ja vesialueet , , , , , , , , , , , , , , , , , 16

17 Tilinpäätös Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno 1.1. Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno Kertyneet poistot 1.1. Tilikauden suunnitelmapoistot Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Hankintameno 1.1 Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno Kertyneet poistot 1.1. Tilikauden suunnitelmapoistot Koneet ja kalusto , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno 1.1. Lisäykset tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Hankintameno Kertyneet poistot 1.1. Tilikauden poisto Muut aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset hankinnat Hankintameno 1.1. Lisäykset tilikauden aikana Hankintameno Keskeneräiset hankinnat Käyttöomaisuuden verotusarvot Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Rahat ja pankkisaamiset Pitkäaikaiset pankkisaamiset Sijoitustili Suupohjan op Sijoitustili Suupohjan op , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 5 28, ,87 eräpäivä eräpäivä TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Oman pääoman erittely Oma pääoma Osakepääoma 1.1. Osakepääoma Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1 Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma Voitonjakokelpoiset varat Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto/tappio Yhteensä Pakollinen varaus Uuden jätealueen jälkihoitovaraus Uuden jätealueen laajennuksen jälkihoitovaraus , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,15 474,356,15 17

18 Tilinpäätös Vakuudet ja vastuusitoumukset Lainat rahoituslaitoksilta Yhtiön puolesta annetut vastuusitoumukset Kemin kaupunki Tornion kaupunki Keminmaan kunta Ylitornion kunta Tervolan kunta Velat, jotka erääntyvät myöh. kuin viiden vuoden kuluttua Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj OKO Osuuspankkien keskuspankki Oyj Kuntarahoitus Oyj , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Osamaksuvelat Pohjola Pankki Oyj Sopimus Sopimus Yhteensä Muut vastuut Leasingsopimusvastuut Leasingvuokrien yhteismäärä Seuraavalla kaudella maksettavat Myöhempinä tilikausina maksettavat , , , ,4 5 56, , , ,75 Tornion Riukkajängän kaatopaikka Tornion kaupungin ja yhtiön välisen kauppakirjan ja korvaussopimuksen nojalla yhtiö on ottanut vastattavakseen Tornion Riukkajängän kaatopaikan käytön lopettamisesta ja sulkemisesta sekä jälkihoidosta aiheutuvat kustannukset sekä velvoitteet. Kokonaiskustannusvastuu kaupantekohetkellä oli euroa, josta Tornion kaupungin osuus euroa. Vuokrasopimus / Ylitornion kunta LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ Tilikaudella yhtiön palveluksessa oli 6 henkilöä. OSAKEYHTIÖLAIN TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT / KORVAAVAT LIITETIEDOT Hallitus esittää, että tilikauden voitto ,11 lisätään edellisen tilikauden voitto/tappiotilille. Yhtiöllä on osaketta, joiden nimellisarvo on 2, Yhtiöllä on Ylitornion kunnan kanssa 5 vuoden vuokrasopimus Alkkulan kylän Palorova RN:o 83: nimisestä tilasta Kopanmäen rakennuskaava-alueen korttelin 41 rakennuspaikka nro 3, pinta-alaltaan 3.34 m². Jäljellä olevana vuokra-aikana maksettavat vuokrat yhteensä ,96. Vuokrasopimus / North Re-Tyre Oy Yhtiö on vuokrannut North Re-Tyre Oy:lle Tornion kaupungin Yliraumon kylän Kaatopaikka 44: tilasta ja Antinmaa 3:2 tilan määräalasta noin 9 35 m alkaen ja sopimus kestää kymmenen vuotta, päättyen Työaikainen urakkatakaus Kittilän, Sodankylän, Kemijärven ja Ivalon siirtokuormausasemilta siirtokuljetettavan yhdyskuntasekajätteen ja rakennusjätteen loppusijoitus. Takausvastuu , saakka. 18

19 Tilintarkastuskertomus 19

20 Perämeren Jätehuolto Oy Jätekeskus Jäkälä Kalkkimaantie Tornio avoinna ma-pe valvomo neuvonta toimisto

Perämeren Jätehuolto Oy

Perämeren Jätehuolto Oy Perämeren Jätehuolto Oy 212 VUOSIKERTOMUS Toimitusjohtajan katsaus Vaikka kaatopaikkamääräyksiä koskeva asetus ei ole valmistunut niin koko kunnallinen jätehuolto varautuu siihen, että biohajoavan jätteen

Lisätiedot

Perämeren Jätehuolto Oy

Perämeren Jätehuolto Oy Perämeren Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS Perämeren Jätehuolto Oy Perämeren Jätehuolto Oy Tuottaa omistajakuntiensa puolesta niille lakisääteisesti kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät Perustettu 1998 5 omistajakuntaa:

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Perämeren Jätehuolto Oy

VUOSIKERTOMUS. Perämeren Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS 2014 Perämeren Jätehuolto Oy Perämeren Jätehuolto Oy Perämeren Jätehuolto Oy Tuottaa omistajakuntiensa puolesta niille lakisääteisesti kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät Perustettu 1998

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 214 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen jäteyhtiön

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eteläranta

Hämeenlinnan Eteläranta - Hämeenlinnan Eteläranta Oy, 2397335-8 TilinpaatOs 1.1.2014-31.12.2014 Hämeenlinnan Eteläranta Raatihuoneenkatu 9 13100 Hämeenlinna Kotipaikka: Hãmeenhinna Y-tunnus: 2397335-8 Qy TASEKI RJA 1.1.2014-31.12.2014

Lisätiedot

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti.

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti. ...... VALITILINPAATOS Liikennevirta Oy Y-tunnus: 04.12.2013-31.1.2014 Tama tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti tllrti1. Valitilinpaatos tilikaudelta 04.12.2013 - Sisallysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Perämeren Jätehuolto Oy

Perämeren Jätehuolto Oy Perämeren Jätehuolto Oy Vuosikertomus 2015 Perämeren Jätehuolto Oy ORGANISAATIO 5 JÄSENTÄ Mika Grönvall Markus Kannala Susanna Sandberg Jarmo Jaako Mika Simoska OMISTAJAT YHTIÖKOKOUS YHTIÖN HALLITUS TOIMITUSJOHTAJA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot