Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen"

Transkriptio

1 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 418) 13/ (- KOKOUSAIKA Maanantaina 12. syyskuuta 2011 klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA OLLEET nro sivu Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asko Mustonen Veli Haaranen Harri Kaituri Osmo Korhonen Margaretha Kähäri Tiina Mustonen Kaisa Parviainen (Jorma Tanskasen tilalla) Heli Routa-Mutanen (saapui kokoukseen klo :n 181 jälkeen Raija Suvanto n puheenjohtaja n 1. varapuheenjohtaja Jorma Huttunen Anja Hyvärinen Kunnanjohtaja/esittelijä Pauli Vaittinen Hallintojohtaja/ pöytäkirjanpitäjä Helena Kaasinen Asiat :t ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Asko Mustonen Helena Kaasinen Aika ja paikka Tiistaina klo 9.00 kunnanvirastolla Allekirjoitukset Raija Suvanto 187 PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Veli Haaranen Harri Kaituri Aika ja paikka Tiistaina klo kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus Hallintojohtaja Helena Kaasinen

2 Kunnanhallitus / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall. 181 Ehdotus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 390 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall. 182 Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kunnanhallituksen jäsenet Veli Haarasen ja Harri Kaiturin. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

3 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN YRITYSPALVELU OY:LLE MYÖNNETYN LAINAN UUDELLEEN JÄRJESTELY Khall 183 Polvijärven kunta on myöntänyt Polvijärven yrityspalvelu Oy:lle pitkäaikaista lainaa teollisuushallien rakentamiseen. Yhtiöllä on kolme Polvijärven kunnan myöntämää pitkäaikaista lainaa, joiden jäljellä olevat pääomat ovat yhteensä euroa. Polvijärven yrityspalvelu Oy on esittänyt, että yhden vuonna 2006 myönnetyn, alkuperäiseltä pääomaltaan euron lainan takaisinmaksusuunnitelmaa muutetaan liitteenä olevan mukaisesti. Lainaa on tällä hetkellä jäljellä euroa ja sen korko on kiinteä 3,0 %. Alkuperäisten velkakirjaehtojen mukaisesti lainaa lyhennettäisiin vuonna euroa ja vuonna euroa. Muiden kahden jäljellä olevan lainan lyhennykset ja korot maksetaan alkuperäisten velkakirjaehtojen mukaisesti. Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Polvijärven yrityspalvelu Oy:lle myönnetyn lainan, jonka jäljellä oleva pääoma on euroa lyhennysohjelmaa muutetaan siten, että lyhennykset tapahtuvat seuraavasti: 391 Vuosi Lyhennykset yhteensä

4 Kunnanhallitus / Koron maksuun ei tule muutoksia. Lyhennysten ja koron maksut tapahtuvat kaksi kertaa vuodessa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro

5 Kunnanhallitus / Maaseutulautakunta / Kunnanhallitus / JUHA KARHISEN KORVAUSHAKEMUS MAASEUTULAUTAKUNNALLE Maaseutultk 12 Juha Karhinen on toimittanut Polvijärven kunnan maaseutulautakunnalle korvaushakemuksen maatalouslomittajan aiheuttamasta vahingosta. Koska vahinko on tapahtunut ajankohtana jolloin Polvijärven kunta vastasi maatalousyrittäjien lomituspalveluiden tuottamisesta, asian käsittely kuuluu Polvijärven kunnalle. Lomituksen aikana on ruokintapöydällä ollut vasikka, joka rikkoi seosrehuvaunun ohjainyksikköön kuuluvan osan. Varaosan arvonlisäveroton hankintahinta on laskun mukaan 522,67 euroa. Tapahtuneesta annettujen selvitysten perusteella vasikoilla on mahdollisuus liikkua myös nautojen ruokinta-alueella. Tilan antaman selvityksen mukaan on tavanomaista, että ruokinta-alueelta joudutaan hätistelemään vasikoita pois ennen seosrehuvaunulla ajamista. Lomittajan antaman selvityksen mukaan hän on tarkistanut ennen ruokinnan aloittamista, että ruokinta-alueella ei ole vasikoita. Vasikka on siirtynyt ruokintapaikalle kesken ruokinnan ja rikkoi apevaunun virtakaapelit, jolloin ohjausyksikön piirilevy vaurioitui. Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää yli 336 euron korvausvaatimuksista Ehdotus Päätös Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että korvaushakemus hylätään, koska kyseinen vahinko ei johtunut lomittajan työssään tekemästä virheestä tai huolimattomuudesta. Lomittaja oli toiminut tilan antamien ohjeiden mukaisesti. Jyrki Kuikka jääväsi itsensä asian käsittelyn ajaksi ja poistui kokoushuoneesta. Puheenjohtajaksi tämän pykälän käsittelyn ajaksi valittiin Pasi Hyttinen.

6 Kunnanhallitus / Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Kunnanhallitus / Khall. 184 Ehdotus Kunnanhallitus yhtyy asiassa maaseutulautakunnan näkemykseen ja katsoo, että kunta ei ole asiassa korvausvelvollinen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Kunnanhallitus / KEITTIÖAPULAISEN TOIMEN TÄYTTÄMINEN Khall. 185 Polvijärven kunnan keskuskeittiöllä on ollut avoinna keittiöapulaisen toimen täyttäminen vakinaiseen työsuhteeseen. Työaika tehtävässä on 38,15 tuntia/viikko. Vakinaisen työsuhteen alkamisajankohta on Tehtävään on saapunut määräaikaan mennessä 26 hakemusta. Haastatteluun kutsuttiin: Henna Immonen, Marika Nevalainen, Sanna Nevalainen, Päivi Pajarinen ja Jaana Toivanen. Haastattelun suorittivat hallintojohtaja Helena Kaasinen, kunnankamreeri Heikki Hallikainen ja pääemäntä Eeva Kilpi- Nevalainen. Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita keittiöapulaisen toimeen Jaana Toivasen. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Vaali on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittu on toimittanut hyväksyttävän rikosrekisteriotteen ja lääkärintodistuksen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Kunnanhallitus / PUOLIVUOTISRAPORTTI AJALTA Khall. 186 Kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti lautakuntien alaisten johtavien viranhaltijoiden tulee antaa lautakunnille kaksi kertaa vuodessa raportti talousarvion toteutumisesta. Raportit annetaan mennessä kesäkuun lopun tilanteesta ja mennessä joulukuun lopun tilanteesta. Joulukuun raportti on samalla toimintakertomus. Raporteissa tulee selvittää poikkeamat talousarvioon sekä vaikutukset taloudellisiin ja toiminnallisiin tavoitteisiin. Hallintokuntia on pyydetty toimittamaan raportit tilanteesta hallintojohtajalle mennessä. Hallintokuntia on kehotettu noudattamaan annettua määräaikaa raporttien toimittamisessa. Luonnokset voi toimittaa jo ennen lautakuntakäsittelyä, mutta raportit tulee käsitellä myös lautakunnissa. lle talousarvion toteutumisesta raportoidaan lähettämällä kunnanhallituksen kokoamat raportit tiedoksi. Projektien vastuuhenkilöiden tulee raportoida projektien edistymisestä myös kaksi kertaa vuodessa ajanjaksoista ja Tytäryhtiöiden tulee raportoida toiminnastaan vähintään puolivuosittain antamalla osavuosikatsaus ja tilinpäätöstietojen yhteydessä toimintakertomus. Raportin tulee sisältää tiivistetty katsaus alkuvuoden toteutumiseen sekä määrärahojen että tavoitteiden osalta.

10 Kunnanhallitus / Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä puolivuotisraportin tietoonsa saatetuksi ja antaa sen tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan käyttöön ja saattaa tiedoksi myös valtuustolle. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 2.

11 Kunnanhallitus / NÄLKÄPÄIVÄKERÄYKSEEN OSALLISTUMINEN Khall. 187 SPR Polvijärven osasto on pyytänyt, että Polvijärven kunta osallistuisi harkitsemallaan summalla SPR:n valtakunnalliseen nälkäpäiväkeräykseen, joka suoritetaan tänä vuonna ajalla Polvijärven kunta on esim. v osallistunut nälkäpäiväkeräykseen 220 euron osuudella. Ehdotus Kunnanhallitus päättää luovuttaa nälkäpäiväkeräykseen 220 euroa. Päätös Merkittiin, että Harri Kaituri katsoi itsensä asiassa esteelliseksi ja hän poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Tämän pykälän osalta pöytäkirjantarkastajana Harri Kaiturin tilalla toimi Raija Suvanto. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

12 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero Hakija Nimi Lampijoki Jarkko Tapani Lähiosoite Mastotie 3 B 12 Postitoimipaikka JOENSUU Rakennuspaikka Kunta Polvijärvi Kaupunginosa/kylä Sotkuma RN:o 2:80 Tilan nimi Viitasaari Rakennuspaikan osoite Luotoniementie SOTKUMA Kaava-alue Viinijärven ranta-alue Pinta-ala 76530,00 m 2 Rakennustoimenpide Lomarakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen omakotitaloksi. Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Kerrosala m 2 Kerrosluku As. Ikm Yhden asunnon talot 82, Selostus poikkeamisesta Hakemuksen perustelut Lisätiedot Liitteet Rakentaminen rantavyöhykkeelle ilman asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Rakennus on rakennettu alunperin täyttämään vakituisen asumisen määräykset. Tällä hetkellä omistuksessani ei ole vakituista asuntoa. Rakennus täyttää ympärivuotisen asumisen vaatimukset. Asumisesta ei koidu haittaa ympäristölle. Talousvesi tulee omasta porakaivosta. Wc-jätevedet ohjattu umpikaivoon, muu jätevesi imeytetään. Jätteet kunnalliseen keräykseen ja lajitteluun. Ympärivuotinen tieyhteys olemassa. - Ympäristökartta 1 kpl - Asemapiirros 1 kpl - Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta 1 kpl - Selvitys kuulemisesta 1 kpl Lausunnot ja naapurien kuuleminen

13 Kunnanhallitus / Naapureita on kahdeksan, eikä heillä ole huomauttamista asiasta

14 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero Rakennustarkastajan lausunto Rakennuspaikka sijaitsee Sotkuman eteläosassa Viinijärven Joensuuntien puoleisella rannalla. Polvijärven kirkonkylän palvelut ovat rakennuspaikalta noin 21 km:n etäisyydellä ja Sotkuman kylän palvelut noin 5 km:n etäisyydellä. Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Sotkuman rantaosayleiskaava, hyväksytty Kaavan mukainen rakennusoikeus on 200m 2. Rakennuspaikka on merkitty loma-asuntoalueeksi ja ympärillä oleva alue maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Alueella on lomarakennuksia. Rakennuspaikalta on tieyhteys Joensuuntielle Luotoniemen yksityistietä pitkin. Vs. rakennustarkastaja puoltaa hakemusta. Perustelut: - rakennuspaikka on jo rakennettu vapaa-ajan käyttöa varten. - kauppa ja muut palvelut ovat kohtuullisen matkan etäisyydellä - rakentaminen sopeutuu ympärillä olevan asutuksen laatuun - rakennuspaikan tekninenhuolto voidaan järjestää tyydyttävästi. Edellä mainitut seikat huomioiden hakemuksen mukainen rakentaminen ei ; - aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista - johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen; eikä - muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Päätösehdotus Kunnanhallitus myöntää poikkeamisluvan. Perustelut: Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista, johda merkittävään rakentamiseen ja muutoinkaan ei aiheuta haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Ehdot: Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta antopäivästä lukien. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet Päätös on voimassa asti. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa.

15 Kunnanhallitus / Päätöksen antopäivä Annettu julkipanon jälkeen

16 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero VALITUSOSOITUSTEKSTI Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitus-aika on 30 päivää. Valitusaika luetaan antopäivästä, tätä päivää lukuunottamatta. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan; ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusviranomainen: Kuopion hallinto-oikeus Postios. PL 1744, KUOPIO Käyntios. Puijonkatu 29 A, 2 krs, KUOPIO

17 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero Hakija Nimi Lähiosoite Postitoimipaikka Myyry Seppo Antero Haaponiementie 2 a HORSMANAHO Rakennuspaikka Kunta Polvijärvi Kaupunginosa/kylä Sotkuma RN:o 264:20 Tilan nimi Koivukallio Rakennuspaikan osoite Syvälahdentie SOTKUMA Kaava-alue Ylä-Verkko lammen rantavyöhyke Pinta-ala 4420,00 m 2 Rakennustoimenpide Lomarakennuksen rakentaminen ja entisen taukotuvan purkaminen. Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Kerrosala m 2 Kerrosluku As. Ikm Vapaa-ajan asuinrakennuk. 25, Selostus poikkeamisesta Hakemuksen perustelut Lisätiedot Liitteet Rakentaminen rantavyöhykkeelle ilman asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Rakentaminen rantavyöhykkeelle Joensuun seudun yleiskaavan etäisyysrajoituksesta poiketen. Tontti ollut omistuksessani lähtien. Kesämökki tulee omaan virkistyskäyttöön. Ei olennaista vaikutusta ympäristöön, eikä toisten mökkiläisten rauhaan. Tieyhteydet valmiina. Ruokavesi tuodaan, pesuvesi järvestä. Kunnalliseen jätehuoltoon on liitytty. Tiskivedet kannetaan imeytyskaivoon. Olemassa olevan saunan pesuvedet johdetaan imeytyskaivoon. - Ympäristökartta 1 kpl - Asemapiirros 1 kpl - Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta 1 kpl - Selvitys kuulemisesta 1 kpl

18 Kunnanhallitus / Lausunnot ja naapurien kuuleminen Naapureita on kaksi, eikä heillä ole huomauttamista asiasta.

19 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero Rakennustarkastajan lausunto Rakennuspaikka sijaitsee Ylä-Verkkolammen rantavyöhykkeellä. Alueella on pääasiassa lomarakennuksia ja omakotitaloja. Alueen rakentamistiheys on väljä. Rakennuspaikalla on purkukuntoinen pieni mökki, saunarakennus ja sinne on tieyhteys Joensuuntieltä Syvälahden tietä pitkin. Rakennuksen sijainti poikkeaa Joensuun seudun yleiskaavan etäisyysrajoituksesta. Rakennuspaikan maasto-olosuhteista johtuen rakennus tulisi sijoittaa asemapiirroksen mukaiselle paikalle. Vs. rakennustarkastaja puoltaa hakemusta. Perustelut: - rakennuspaikka on jo rakennettu vapaa-ajan käyttöä varten eikä sen käyttötarkoitus muutu - rakennuspaikka on kokonsa ja maastonsa puolesta rakentamiseen sopiva - kauppa- ja muut palvelut ovat kohtuullisen matkan etäisyydellä - rakentaminen sopeutuu ympärillä olevan asutuksen laatuun - rakennuspaikan tekninenhuolto voidaan järjestää tyydyttavästi. Edellä mainitut seikat huomioiden hakemuksen mukainen rakentaminen ei; - aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - vaikeuta rakennetun ymparistön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista - johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen; eikä - muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Päätösehdotus Kunnanhallitus myöntää poikkeamisluvan. Perustelut Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista, johda merkittävaän rakentamiseen ja muutoinkaan ei aiheuta haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Ehdot: Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta antopäivästä lukien. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet Päätös on voimassa asti.

20 Kunnanhallitus / Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa. Päätöksen antopäivä Annettu julkipanon jälkeen

21 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero VALITUSOSOITUSTEKSTI Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitus-aika on 30 päivää. Valitusaika luetaan antopäivästä, tätä päivää lukuunottamatta. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan; ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusviranomainen: Kuopion hallinto-oikeus Postios. PL 1744, KUOPIO Käyntios. Puijonkatu 29 A, 2 krs, KUOPIO

22 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus LAUSUNTO Hakemusnumero Hakija Nimi Nevalainen Mirva ja Toni Lähiosoite Vaihdetie 2 D 16 Postitoimipaikka MÄNTYHARJU Rakennuspaikka Kunta Polvijärvi Kaupunginosa/kylä Sotkuma RN:o 131:4 Tilan nimi Kantola Rakennuspaikan osoite Mikonniementie 14 b POLVIJÄRVI Kaava-alue Höytiäisen rantavyöhyke Rakennustoimenpide Lomarakennuksen ja talousrakennuksen rakentaminen. Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Kerrosala m 2 Kerrosluku As. Ikm Vapaa-ajan asuinrakennuk. 90, Talousrakennukset 43, Selostus poikkeamisesta Hakemuksen perustelut Lisätiedot Liitteet Rakentaminen rantavyöhykkeelle ilman asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Tarkoitus rakentaa virkistäytymispaikka työssä jaksamista varten. Rakennuspaikalle olemassa oleva tie. Oma kaivo, jätevesijärjestelmäksi tulee umpisäiliö. - Ympäristökartta 1 kpl - Asemapiirros 1 kpl - Selvitys kuulemisesta 2 kpl - Valtakirja 2 kpl Lausunnot ja naapurien kuuleminen

23 Kunnanhallitus / Rakennustarkastajan lausunto Naapureita on kaksi kuultua ja toinen heistä vastustaa rakentamista. Rakennuspaikka sijaitsee Höytiäisen rantavyöhykkeellä, joka on Nuottirannalla. Alueella on omakotitaloja ja maatilojen talouskeskuksia. Alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista asema- tai yleiskaava lukuun ottamatta Joensuun seudun yleiskaavaa Rakennuspaikalle on tieyhteys Mikonniementietä pitkin.

24 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus LAUSUNTO Hakemusnumero Vs. rakennustarkastaja puoltaa hakemusta. Perustelut: - rakennuspaikka on kokonsa ja maastonsa puolesta rakentamiseen sopiva - rakentaminen sopeutuu ympärillä olevan asutuksen laatuun - rakennuspaikan tekninen huolto voidaan järjestää tyydyttävästi Edellä mainitut seikat huomioiden hakemuksen mukainen rakentaminen ei; - aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista - johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen; eikä - muutoin aiheuta merkittäviä ympäristö- tai muita vaikutuksia. Päätösehdotus Päätös Kunnanhallitus puoltaa hakemusta vs. rakennustarkastajan lausunnon mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

25 Kunnanhallitus /

26 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero Hakija Nimi Hurme Pentti Rikhard ja Anja Anita Lähiosoite Nuottirannantie 36 Postitoimipaikka KINAHMO Rakennuspaikka Kunta Polvijärvi Kaupunginosa/kylä Kinahmo RN:o 22:9 Tilan nimi Metsäpirtti Rakennuspaikan osoite Ruopantie KINAHMO Kaava-alue Höytiäisen ranta-alue Pinta-ala 10000,00 m 2 Rakennustoimenpide Omakotitalon, talousrakennuksen ja saunarakennuksen rakentaminen. Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Kerrosala m 2 Kerrosluku As. Ikm Yhden asunnon talot 152, Talousrakennukset 85, Saunarakennukset 30, Selostus poikkeamisesta Hakemuksen perustelut Lisätiedot Rakentaminen rantavyöhykkeelle ilman asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Meidän poika olisi halukas ostamaan meidän nykyisen asunnon ja tämän vuoksi muuttaisimme vapaa-ajan asunnon meille vakituiseksi asunnoksi. Tällöin tämä vanha vapaa-ajan asunto purettaisiin ja korvattaisiin uudella rakennusmääräysten mukaisella asuinrakennuksella. Jäljelle jäävä vapaa-ajan asunto muutetaan talousrakennukseksi ja entinen sauna puretaan. Tieyhteys yksityistien varrella Vesiosuuskunnan vesi Kunnallinen jätehuolto

27 Kunnanhallitus / Liitteet - Ympäristökartta 1 kpl - Asemapiirros 1 kpl - Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta 2 kpl - Selvitys kuulemisesta 1 kpl Lausunnot ja naapurien kuuleminen Naapureita on kolme, eikä heillä ole huomauttamista hankkeesta.

28 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero Rakennustarkastajan lausunto Rakennuspaikka sijaitsee Nuottirannalla Ruopansalmessa Höytiäisen rantavyöhykkeellä. Alueella on maatilojen talouskeskuksia ja lomarakennuksia. Alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista asema- tai yleiskaavaa lukuun ottamatta Joensuun seudun yleiskaavaa 2020, jossa alue on määritelty tehokkaan rakentamisen vyöhykkeeksi ra-1. Rakennuspaikalle on tieyhteys Ruopantietä pitkin. Rakennuspaikalta Polvijärven kirkonkylän palvelut ovat noin 20 km:n etäisyydellä ja Kinahmon kyläkeskuksen palvelut noin 5 km:n etäisyydellä. Vs. rakennustarkastaja puoltaa hakemusta. Perustelut: - kauppa- ja muut palvelut ovat kohtuullisen matkan etäisyydellä - rakentaminen sopeutuu ympärillä olevan asutuksen laatuun - rakennuspaikan tekninenhuolto voidaan järjestää tyydyttävästi Edellä mainitut seikat huomioiden hakemuksen mukainen rakentaminen ei; - aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista - johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen; eikä - muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Päätösehdotus Kunnanhallitus myöntää poikkeamisluvan. Poikkeamislupa myönnetään asuinrakennuksen osalle myös Joensuun seudun yleiskaavan 2020 etäisyysrajoituksesta (40 m) keskiveden mukaiseen rantaviivaan. Perustelut: Hakemuksen mukainen rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista, johda merkittävään rakentamiseen ja muutoinkaan ei aiheuta haitallisia ympäristötai muita vaikutuksia. Ehdot: Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta antopäivästä lukien. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

29 Kunnanhallitus / Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet Päätös on voimassa asti. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa. Päätöksen antopäivä Annettu julkipanon jälkeen

30 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero VALITUSOSOITUSTEKSTI Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitus-aika on 30 päivää. Valitusaika luetaan antopäivästä, tätä päivää lukuunottamatta. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan; ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusviranomainen: Kuopion hallinto-oikeus Postios. PL 1744, KUOPIO Käyntios. Puijonkatu 29 A, 2 krs, KUOPIO

31 Kunnanhallitus / VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Khall. 192 Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa ennen kuin valitusaika päätöksestä on kulunut. (KuntaL 56 2 momentti). Ehdotus Kunnanhallitus 1. Toteaa, että valtuuston kokouksen päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia ja 2. Päättää toimeenpanna valtuuston päätökset seuraavin toimenpitein: 29 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN UUDISTAMINEN - Ote Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselle 30 TILITYS SIIRTOVIEMÄRI/JOENSUU - JAAMAN- KANKAANTIE (1 VAIHE) - Ote tekninen lautakunta, ote kirjanpito

32 Kunnanhallitus / TILITYS SIIRTOVIEMÄRI/JAAMANKANKAANTIE - HUHMARI (2 VAIHE) - Ote tekninen lautakunta, ote kirjanpito

33 Kunnanhallitus / KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUKSESTA ANNETUN LAIN EDELLYTTÄMÄ POLVIJÄRVEN KUNNAN VASTAUS VALTIONEUVOSTOLLE - Vastaus valtiovarainministeriölle, ote sosiaali- ja terveyslautakunnalle, ote Liperin kunnanhallitukselle ja Outokummun kaupunginhallitukselle 33 TOISEN RAKENNUSTARKASTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN - Ote tekninen lautakunta, ote rakennuslautakunta 34 MUUT ESILLE TULLEET ASIAT Leila Karttusen esitys valtuuston kokouksien pitämisestä koulukeskuksen auditoriossa - kokouspaikka harkitaan valtuuston seuraavan kokouksen yhteydessä. merkitään Heli Routa-Mutasen esitys siitä, että Kaavintielle tienparannuksen yhteydessä valkoinen viiva erottamaan kevyen liikenteen väylä - asiasta neuvotellaan Tiehallinnon kanssa. Veikko Isoniemen valtuustoaloite siitä, että viranhaltijan siirtyessä uuteen tehtävään hänelle ei pidä myöntää virkavapaata entisestä virasta - asia keskushallinnon valmisteltavaksi. Veikko Isoniemen valtuustoaloite siitä, ettei kunta myöntäisi enää virkamiehille osa-aikaeläkkeitä - asia keskushallinnon valmisteltavaksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

34 Kunnanhallitus /

35 Kunnanhallitus / ILMOITUSASIAT Khall. 193 Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuiksi seuraavat eri viranomaisilta saapuneet päätökset ja kirjelmät: 1. Viranhaltijapäätöksiä: - kunnanjohtaja Pauli Vaittisen päätökset 20-22/ kunnanjohtaja Pauli Vaittisen sivistystoimen päätös 23/2011, virkavapauspäätökset vv/2011 ja päätöspöytäkirjat 83-92/ kunnankamreeri Heikki Hallikaisen päätökset 35-41/ rakennuspäällikkö Jarmo Hakkaraisen päätökset 38-44/2011 ja 46/ yhdyskuntateknikko Jari Pajarisen päätökset 57/2011 ja 59-63/ kanslisti Arja Lätin päätökset 36-40/ avohoidon esimies Leila Karttusen päätökset / kotihoidon esimies Eeva-Leena Mustosen päätökset / Marja-Riitta Räsäsen päätökset / vastaava ohjaaja Inkeri Tiaisen päätökset 8-11/ Kokouspöytäkirjoja: - rakennuslautakunta

36 Kunnanhallitus / Käteiskassatilityksiä: - Hallinto-osasto , ja Tilittäjänä Heikki Sirviö. Tarkastajana Heikki Hallikainen. Ei huomauttamista. - Nuorisotoimi/Nuorten työpaja Tilittäjänä Sirpa Halonen. Tarkastajana Pauli Vaittinen. Ei huomauttamista. - Toripaikkamaksut Tilittäjänä Jari Matikainen. Tarkastajana Heikki Hallikainen. Ei huomauttamista. 4. Outokummun kaupungin päätös ympäristönsuojelusihteerin valinnasta. Virkaan on valittu Kaisa Viskari. 5. Kiinteistönluovutusilmoituksia. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

37 Kunnanhallitus /

38 Kunnanhallitus / KUUDEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN KORVAUSVAATIMUS SUHDANNE- LUONTEISISTA KORJAUSAVUSTUKSISTA Khall. 194 Asunto-osakeyhtiöt Turvalantie 1, Polvikoto, Polvijärven Rukkirinne, Jääskeläntie, Välitien Karnukka ja Välitien Sotaveteraanit ovat jättäneet Polvijärven kunnalle korvausvaatimukset saamatta jääneistä suhdanneluonteisista korjausavustuksista. Esityslistan liitteenä on kopio asunto-osakeyhtiön korvausvaatimuksista ja rakennustarkastaja Olli Karttusen antamasta selvityksestä. Liitteistä selviää asunto-osakeyhtiön korvausvaatimusten peruste ja rakennustarkastaja Olli Karttusen antamassa selvityksessä on selostettu asia käsittelyn vaiheita Polvijärven kunnassa. Asiaa selostetaan kunnanhallitukselle tarkemmin kokouksessa. Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että rakennustarkastaja Olli Karttusen antamaan selvitykseen perustuen Polvijärven kunta ei ole saanut tietoa ARAn myöntämisvaltuutuksesta suhdanneluonteisiin avustuksiin, joten Polvijärven kunta ei ole voinut tehdä avustusten myöntämispäätöksiä. Polvijärven kunta katsoo, että se ei ole korvausvelvollinen asunto-osakeyhtiöille saamatta jääneistä suhdanneluonteisista avustuksista eikä Polvijärven kunta suostu esitettyihin korvausvaatimuksiin. Päätös Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että asia jätetään yksimielisesti pöydälle lisäselvityksiä varten kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 483) 14/2005 461 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 19. syyskuuta 2005 klo 18.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 242) 7/2005 224 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen.

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 12/2009 413 (- 471) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. elokuuta 2009 klo 17.30-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Aika Maanantaina 17. maaliskuuta 2014 klo 18.00-18.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 139 (-171) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 19. joulukuuta 2012 klo 13.00-17.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Aika Maanantaina 8. kesäkuuta 2015 klo 18.00-20.50 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17 KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2010 131 KOKOUSAIKA 19.4.2010 klo 14.00-15.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot