UUDEN ARJEN TIETOYHTEISKUNTA TAUSTASELVITYSLUONNOKSESTA ANNETUT LAUSUNNOT SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDEN ARJEN TIETOYHTEISKUNTA TAUSTASELVITYSLUONNOKSESTA ANNETUT LAUSUNNOT SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 UUDEN ARJEN TIETOYHTEISKUNTA TAUSTASELVITYSLUONNOKSESTA ANNETUT LAUSUNNOT SISÄLLYSLUETTELO 1 Digita Oy Oy L M Ericsson Ab Fujitsu Ilmatieteen laitos Jyväskylän yliopisto Kauppa- ja teollisuusministeriö Keskuskauppakamari Keskusrikospoliisi Kilpailuvirasto Kuluttajavirasto Kuurojen liitto ry Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lapsiasiavaltuutettu Mainostajien Liitto Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto Mikkelin ammattikorkeakoulu Näkövammaisten keskusliitto Puolustusvoimat Rajavartiolaitos Sosiaali- ja terveysministeriö Sisäasiainministeriö Sito Tampere Oy Stakes...53

2 2 24 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Suomen Televisioiden Liitto Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Tampereen kaupunki, kaupunkirakentamisyksikkö Tampereen kaupunki, konsernihallinto/tietohallintoyksikkö Tekes TeliaSonera Finland Tiehallinto Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry Tietosuojavaltuutetun toimisto TIEKE Työministeriö Valtiovarainministeriö Vanhustyön keskusliitto ry Viestinnän keskusliitto ry Viestintävirasto Yleisradio...112

3 3 1 Digita Oy Yleistä LVM on pyytänyt taustaselvitysluonnoksen pohjalta hahmottamaan viestinnän ja liikenteen: 1. toimintaympäristön kehitysnäkymiä 2. kriittisiä kehitystekijöitä ja ongelmakohtia sekä 3. arvioimaan viestintäpolitiikan ja liikennepolitiikan vaihtoehtoisia toteuttamistasoja kustannus- ja muine vaikutuksineen Toimintaympäristön kehitysnäkymiä Selvitysluonnoksessa valotetaan varsin monipuolisesti erilaisia käynnissä olevia kehityssuuntia. Lopulta toteutuvan skenaarion arvaaminen on vaikeaa ja osittain tarpeetontakin. 2. Kriittisiä kehitystekijöitä ja ongelmakohtia Yksinkertaiseen ja selkeään tekijänoikeuslainsäädäntöön pääseminen on tietoyhteiskunnan kehityksen kannalta kriittinen tekijä. Tulevaisuudessa sisältöä eivät tuota ainoastaan ammattimaisesti toimivat sisällöntuottajat vaan myös kaikki yksityishenkilöt. Jos oikeuksiin liittyvät pelisäännöt ovat selkeät, tekniset järjestelmät voidaan kehittää niiden mukaan ja kehitys nopeutuu. Jos pelisäännöt ovat epäselvät ja johtavat toistuviin riitatilanteisiin, kehitys hidastuu ratkaisevasti. Selvityksessä nostetaan myös esiin yksityisyyden suojaan liittyvät kysymykset. On tärkeää, että jokainen yksilö päättää, kenelle hän mitäkin tietoa itsestään antaa. Yhä monimuotoisemman tekniikan keskellä on oleellista, että on olemassa tavallisen tekniikan käyttäjän kannalta ymmärrettävä tapa kertoa ympäröiville tietojärjestelmille, mitä häneen liittyviä tietoja milläkin foorumilla saa käyttää. Kansainvälistyvässä toimintaympäristössä yksi kriittinen tekijä on mm. em. asioiden harmonisointi myös kansainvälisesti. Tieto kulkee verkoissa valtiorajoista välittämättä. EU-tasoinen ja laajempikin yhteistyö on välttämätöntä. 3. Viestintäpolitiikan ja liikennepolitiikan vaihtoehtoisia toteuttamistapoja Nykyisen varsin avoimen, uutta kehitystä ja kilpailua tukevan linjan jatkaminen on suotavaa. Lainsäädännöllä tulee luonnollisesti ohjata paitsi edellisessä kohdassa mainitun kaltaisia oikeuksiin liittyviä kysymyksiä, myös pyrkiä siihen, että sosiaalinen ja alueellinen syrjäytyminen minimoidaan. Nykyistä Tekes-hankeiden kautta ohjattua rahoitusta uusien tekniikoiden ja palveluiden kehittämiseen on perusteltua jatkaa.

4 Lisätietoja 4 Digita Oy antaa mielellään lisätietoja lausuntoon liittyen. Helsingissä 23. maaliskuuta 2006 DIGITA OY Jaakko Harno Johtaja

5 5 2 Oy L M Ericsson Ab LAUSUNTO UUDEN ARJEN TIETOYHTEISKUNTA TAUSTASELVITYSLUONNOS Viite: LVM 1648/92// Oy L M Ericsson Ab kiittää mahdollisuudesta kommentoida em. lausuntopyyntöä. Yleistä Taustaselvityksessa on ansiokkaalla tavalla valotettu tulevaa kehitystä ja arvioitu sekä positiivisia että mahdollisia negatiivisia vaikutuksia yhteiskunnassamme. Tällainen, yksilön asemaa huomioiva tulokulma on tervetullut. Toisaalta raportilta olisi voinut toivoa hieman syvempää tarkastelua talousnäkökulmasta. Markkinataloudessahan tietoyhteiskunnassa on myös huomattava määrä kaupallisin ehdoin toimivia pieniä ja suuria yrityksiä arvoketjujen kaikissa osissa, jotka osaltaan myötävaikuttavat talouden kasvuun ja työllisyyden ylläpitämiseen. Näiden toimilla ja investoinneillahan tietoyhteiskunta suurelta osin rakentuu, joten niiden tarkempi huomiointi voisi olla paikallaan. Luvun 4 otsikossa on nähdäksemme pieni ristiriita sisältöön nähden. Näyttäisi siltä että luvussa käsitellyt viestintäpoliittiset vaihtoehdot ovat pikemminkin toisiaan täydentäviä hankkeita ja ehdotuksia tietoyhteiskunnan eri sektoreilta. Näin ollen varsinaisia valinnaisia vaihtoehtoja ei tekstiin juurikaan sisälly. Seuraavassa muutama kommentti luvun 4 osalta. 4.2 Viestintäinfrastruktuuri : Gigabitti kaikille Ehdotus 1 Gbit/s yhteyden saatavuudesta jokaiseen kotiin ja yritykseen on hyvä. Rinnan tämän kanssa olisi kuitenkin yhteiskunnan kannalta oleellista, että kaikkiin em. paikkoihin saataisiin mahdollisimman pian laajakaistayhteys yleensä. Tämä on myös EU-komission äskettäin lausuma linjaus. Ubi-yhteiskunnassa on myös tärkeää että satsataan riittävästi matkaviestinverkkojen nopeuden nostamiseen vähintään megabittitasolle. Myöskin matkaviestinyhteyksien vasteaikoja (latenssiajat) on pienennettävä. Ajatus, jonka mukaan kuituverkot kuuluisivat kunnille, vaatii mielestämme tarkkaa harkintaa. On sinänsä totta, että monessa tapauksessa paikallishallinnolla on hyvä insentiivi pystyä tarjoamaan nopeita yhteyksiä alueen asukkaille ja yrityksille. Kuitenkin maassamme on 1980-luvulta lähtien ollut politiikkana vapaan kilpailun edistäminen ja markkinoiden ehdoilla tapahtuva viestintäverkkojen kehitys. Suomessa onkin tällä politiikalla erittäin nopeasti saavutettu se, että jo yli puolet maan kotitalouksista ovat jo tänään kohtuuhintaisten laajakaistayhteyksien piirissä. Verkonomistuksen palauttaminen monopolitoimijalle ts. kunnalle olisi askel taaksepäin kohti vapaan kilpailun rajoittamista. Mikäli kuitenkin yhteiskunnallinen tuki 1Gbit/s tavoitteen saavuttamiseksi nähtäisiin välttämättömänä, vaihtoehtoinen toimintamalli voisi myös olla esim. alueellinen tuki yhteiskunnalta teleoperaattoreille kohdennetusti niille alueille, missä verkon rakentaminen markkinahinnalla ei ole taloudellisesti kannattavaa. 100 MHz taajuuskaistan vapauttaminen TV-toiminnalta. Pidämme järkevänä että tällainen taajuuskaista otettaisiin käyttöön langattoman kaksisuuntaisen viestinnän kasvaviin tarpeisiin. Taajuus-

6 kaistalle tulisi soveltaa toimilupamenettelyä. Tämä sen johdosta että voidaan olettaa että kysyntä olisi suurta, ja kansalaisten tulee voida joka hetki luottaa radioyhteyden saatavuuteen sekä voitava tunnistaa radioyhteydestä vastaava toimija, varsinkin kun tämä saattaa olla syrjäseuduilla ainut saatavissa oleva yhteystapa. Teknologiavalinnoissa olisi huomioitava täydellisten mobiiliominaisuuksien tuomat edut käyttäjille. Valitsemalla globaalisti menestyviä radioteknologiastandardeja kuten 3G, saavutetaan suuruuden ekonomian etuja mm. edullisemmat pätelaitteet. 6

7 7 3 Fujitsu Uusi arjen tietoyhteiskunta Fujitsun kommentit LVM:n taustaselvitykseen Selvitys alkaa virkkeellä: uusi arjen tietoyhteiskunta on kattotermi tieto- ja viestintätekniikan seuraavalle vaiheelle. Selvitys käsitteleekin aihepiiriä tältä pohjalta ansiokkaasti ja yksityiskohtaisesti. Näkökulma tuntuu kuitenkin hyvin teknispainotteiselta ja kiertyy aika lailla LVM:n toimialan ympärille. Toisenlaisia lähestymistapoja voisivat olla esim.: Arjen tietoyhteiskunta on mukava yhteiskunta, kansalaisten on helppoa, turvallista ja ennen kaikkea hauskaa käyttää ubiikkeja palveluita. Ja niistä on jotain hyötyäkin kansalaiselle Arjen tietoyhteiskunta parantaa kansalaisten elämänlaatua ja tasa-arvoa ei ainakaan eristä heitä muista ihmisistä ja sosiaalisista suhteista. Esimerkkinä BAN Body Area Networks ja hyvinvointipalvelut, terveydenhuolto, vanhukset kotiin Arjen tietoyhteiskunta on palveluyhteiskunta. Tekniikkaa ja kapasiteettia tarvitaan, mutta kyllä onnistumisen edellytys on, että osataan tehdä uuden tyyppisiä palveluita. Suurin murros Arjen tietoyhteiskuntaan (ubiquitous society) siirryttäessä on kansalaisen ja yhteiskunnan välisen suhteen ja kommunikoinnin muuttumisessa ei pelkästään paremmassa tieto- ja viestintäteknisessä infrastruktuurissa ja palveluissa. Muutos vaikuttaa meidän jokaisen elämään, kaikkeen miten kommunikoimme ulospäin, ja miten ympäröivä maailma (palvelut) näkee meidät. Karrikoiden voisi sanoa, ettei kyse ole siitä miten autossa olevan tietojärjestelmä estää ajamasta ylinopeutta, vaan siitä, että autossa oleva tietojärjestelmä alkaa keskustella muiden ympärillämme olevien tietojärjestelmien kanssa ja nämä meidän ympärillämme olevat tietojärjestelmät rupeavat tekemään yhdessä päätöksiä puolestamme yrittäessään palvella meitä mahdollisimman hyvin ( nyt tämä auto kyllä lähtee huoltoon ). Arjen tietoyhteiskunnan haaste onkin enemmän eettis-sosiaalinen kuin tekninen. Ympärillämmehän on jo runsaasti ubiikkia tietotekniikkaa: mobiliteettia, mittareita, antureita, laajakaistaa, palveluita, RFID:tä, jatkuvasti luoksemme työntyviä sähköposteja, jne. Tänä päivänä ubiikihtavat palvelut ovat vain kovin eriytyneitä toisistaan. Kun menen työhön tai olen etätöissä, käytän työpaikan järjestelmiä työpaikan säännöin. Kun menen sairaalaan, olen sen järjestelmien piirissä ja valvonnassa. Kun menen kouluun, voin käyttää koulussa olevia tietoteknisiä palveluja siten kuin ne on koulussa tarkoitetut käytettäväksi. Kun istun autoon, olen auton tietojärjestelmien vallassa. Kts kuva 1. Ubiikissa maailmassa kaikki palvelut ovat koko ajan käytettävissä. Kuten selvityksessäkin todettiin, yksilön pitää antaa itsestään tietoa palveluille, jotta palveluiden käyttö onnistuisi juohevasti. Vielä paremmin palvelut palvelevat, kun ne vaihtavat tietoja yksilöstä ja hänen tilastaan, eli niin kutsutusta presenssistä. Yksi arjen tietoyhteiskunnan avainkysymys onkin yksilön presenssi, kuka sen omistaa, kuka sitä hallinnoi ja miten palvelut saavat sitä hyödyntää, kts kuva 2. Yhteenvedoksi Fujitsun kommenteista selvityksen käsittelytapaan oheistan mainitut kaksi kuvaa ja lyhennelmän Adam Greenfeldin artikkelista ubiikkien palveluiden periaatteista.

8 8 Terveisin Antti Kytömäki johtaja, R&D Kuva 1. Eriytyneet palvelut Kuva 2. Arjen tietoyhteiskunta

9 9 uidelines_for_user_experience_in_ubiquitouscomputing_settings_1.php The most essential and the hardest to express with any rigor, which we might call principle 0, is, of course, first, do no harm: if we could all be relied upon to take this simple idea to heart, thoughtfully and with compassion, there would be very little need to enunciate any of the following. Given the difficulties of deriving practically useful guidance from such bywords, however, let us enunciate a further five guidelines that should go some way toward illuminating the challenges we face in designing useful, humane instantiations of ubicomp: Principle 1. Default to harmlessness. Ubiquitous systems must default to a mode that ensures their users (physical, psychic and financial) safety. We are familiar with the notion of graceful degradation, the ideal that if a system fails, if at all possible it should fail gently in preference to catastrophically, with functionality being lost progressively rather than all at once. Given the assumption of responsibility for users and their environments implied by the ubicomp rubric, such systems must take measures that go well beyond mere graceful degradation. Slaved passenger vehicles, dosage settings for pharmaceutical-delivery systems, controls for sealed or denied environments are examples of situations where redundant interlocks must be provided to ensure user safety. Principle 2. Be self-disclosing. Ubiquitous systems must contain provisions for immediate and transparent querying of their ownership, use, capabilities, etc., such that human beings encountering them are empowered to make informed decisions regarding exposure to same. Some analogue of broadcast station identification conventions, or perhaps of the Identification Friend or Foe (IFF) standards by which military systems identify themselves to each other, would be necessary. Seamlessness must be an optional mode of presentation, not a mandatory or inescapable one: both the interfaces through which information is passed between adjacent systems, and the actual data that is so communicated, must be equally capable of self-revelation. Ubiquitous systems, by definition, cannot help but gather information constantly, including arbitrarily granular location of users in four-dimensional spacetime. It would be unreasonable and unrealistic to assert a Web-derived model for user consent to such ongoing information-garnering activities in the ubicomp context: the scenario would be one of constant, exasperating interruption to task flow, as the user was asked to give explicit consent to the transmission of each momentary state. Given this, some provision for at least determining who owns a given system, and what will be done with information so revealed, is necessary.

10 Principle 3. Be conservative of face. Ubiquitous systems are always already social systems, and must contain provisions such that wherever possible they not unnecessarily embarrass, humiliate, or shame their users. 10 Consider this brief vignette, from Thomas Disch s legendary 1974 novel 334: Arnold Chapel, a voice over the PA said. Please return along K corridor to K elevator bank. Arnold Chapel, please return along K corridor to K elevator bank. Obediently he reversed the cart and returned to K elevator bank. His identification badge had cued the traffic control system. It had been years since the computer had had to correct him out loud. While Disch undoubtedly deserves credit for having so vividly imagined ubicomp avant le lettre, some twenty years ahead even of Mark Weiser, is there any reason why the system s correction need be perceptible to anyone but Chapel himself? Why humiliate, when adjustment is all that is mandated? This goes beyond formal information-privacy concerns, toward the instinctual recognition that no human society can survive the total evaporation of its protective hypocrisy. Some degree of plausible deniability, including above all imprecision of location, is probably necessary to the psychic health of a given community, such that even (natural or machine-assisted) inferences about intention and conduct may be forestalled at the subject s will. Still worse than the prospect of being nakedly accountable to an unseen, omnipresent network is being nakedly accountable to each other, at all times and places. At the absolute minimum, and in accordance with Principle 2, ubiquitous systems with surveillant capacity must announce themselves as such, in such a way that their field of operation may be effectively evaded. Principle 4. Be conservative of time. Ubiquitous systems must not introduce undue complications into ordinary operations. If they impact such operations, they must be at least as transparent to users as the pre-existing equivalent: that is, one should be able to sit in a chair, place a book upon a shelf, boil a kettle of water without being asked if one really wants to do so, or having fine-grained control wrested away. In the absence of other information, the default assumption must be that an adult, competent user knows and understands what they want to achieve and has accurately expressed that desire in their commands to the system 5. By the same token, a universal undo convention similar to the keyboard sequence Ctrl Z should be afforded; save states or the equivalent must be rolling, continuous and persistently accessible in a graceful and intuitive manner. If a user wants to undo, or return to an earlier stage in an articulated process, they should be able to specify, e.g., how many steps or minutes progress they would like to efface. ( Make it like it was two or three minutes ago! )

11 Principle 5. Be deniable. Ubiquitous systems must offer users the ability to opt out, always and at any point. 11 As an absolute ethical imperative, users must be afforded the ability to make their own meaningful decisions regarding their exposure to ubiquitous perception, the types and channels of information such exposure will necessary convey, and the agencies receiving and capable of acting on such conveyance. Critical to this is the ability to simply say no, with no penalty other than the inability to make use of whatever benefits the ubiquitous system offers its users. (The safe word concept may find an novel and unforeseen application here.)

12 12 4 Ilmatieteen laitos LVM, kirjaamo Re: lausuntopyyntö uuden arjen tietoyhteiskunta taustaselvitysluonnoksesta Dnro 1648/92/ ) Kriittisiä kehitystekijöitä ja ongelmakohtia Runsaimmin käytettävien arkisten palveluiden tekninen standardointi helpottaisi mm. koneiden ja esineiden välistä viestintää ja loisi yhteensopivuutta ja siten helppokäyttöisyyttä. Palveluihin ei tulisi katkoja, mikä edistäisi sosiaalista tasa-arvoa, koska tekniikkaa tuntematonkin voisi sujuvasti käyttää palveluja. Tämä loisi myös luottamusta palveluiden käytettävyyteen, mikä edistäisi niiden käyttöön ottamista. Mahdollisuus saada palvelu pois käytöstä on tärkeä: jos vähittäiskaupan laskutusautomaatti (lukija) ei toimi, pitäisi olla mahdollisuus maksaa ostokset kassalla muuten hyödykkeiden osto estyy kokonaan. Yhteensopivuusongelmia koneiden ja laitteiden kesken varmaankin tulee, mikä voi äärimmillään olla turvallisuusriski. Esim. kun kotona painaa tv:n kanavan 1-valitsijaa kaukosäätimestä, dvd-soitin menee päälle ja valtaa tv-ruudun logollaan. Jos vastaavaa tapahtuu lentokoneen automaattiohjaukselle tai muulle tärkeälle järjestelmälle eli jos järjestelmä saa ulkopuolelta virheellisen käskyn kyseessä voi olla turvallisuusriski. Uusimuotoisten sopimusten teossa pitäisi olla mahdollisuus käyttää samaa henkilötunnistetta. Tällä hetkellä lukuisat sovellukset vaativat eri muotoisen id:n ja salasanan ja vaativat salasanojen vaihtamista eri tahtiin. Tämä aiheuttaa alikäyttöä: kaikkia haluttuja sovelluksia ei viitsitä käyttää käyttökynnyksen noustessa. Eräs ongelmakohta kehityksessä saattaa olla, millainen psyykkinen kuormittavuus runsailla tieto- ja viestintäpalveluilla on ihmiselle. Tästä pitäisi saada lisää tietoa. Tarpeen vaatiessa pitäisi kouluttaa ihmiset oma-alotteisesti rajoittamaan palveluiden käyttöään esim. mielenterveyshäiriön tai käyttöriippuvuuden uhatessa. Helsingissä Ilmatieteen laitos Jaana Palmunoksa Hallintopäällikkö

13 13 5 Jyväskylän yliopisto Lausunto Liikenne- ja viestintäministeriölle tehdystä taustaselvityksestä Uusi arjen tietoyhteiskunta Lausunnon antajat: Dosentti KT Marja Kankaanranta, Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos Professori Pekka Neittaanmäki, Jyväskylän yliopisto, Agora Center ja Informaatioteknologian tiedekunta Kehittämispäällikkö Päivi Fadjukoff, Jyväskylän yliopisto, Agora Center Uusi arjen tietoyhteiskunta sisältää monia mahdollisuuksia ihmisten jokapäiväisen arjen toiminnan kuten kasvamisen, oppimisen, työn, liikkumisen, yhdessäolon, yhteydenpidon ja harrastusten edistämiseen. Arjen tietoyhteiskunnassa läsnäoleva tekniikka tarjoaa välineitä, joita eri-ikäiset käyttäjät voivat parhaimmillaan muovata omiin käyttötarkoituksiinsa sopiviksi. Tekniikka on myös muuttumassa näkymättömämmäksi, jolloin olennaisinta käyttäjälle ei olekaan itse teknologia ja sen kanssa selviäminen, vaan ne erilaiset tehtävät ja asiat, jotka ihmisille arkielämässä ovat merkityksellisiä. Tällaisen ihmislähtöisen arjen tietoyhteiskunnan rakentuminen on vielä kuitenkin monien haasteiden edessä. Taustaselvitysluonnos arjen tietoyhteiskunnasta on erittäin monipuolinen, informatiivinen ja innostava sekä sisältää useita visioita ja esityksiä mitä u-suomen kehittymiseksi tulisi tehdä. Raportin on laatinut ryhmä, joka edustaa alan kärkiosaamista ICT-teknologiasta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä sekä liikenteeseen liittyvistä kysymyksistä. Ryhmän kokoonpano on kuitenkin hyvin pääkaupunkiseutukeskeistä. Erityisen kiinnostavina ja ajankohtaisina ajatuksina nousi mm. luonnollisissa tilanteissa ja ympäristöissä toteutettava käyttäjälähtöinen suunnittelu ja tutkimus (living lab ajatus) sekä ubi-yhteiskuntaan soveltuvien käsitteiden määrittely (esim. ubimedia). Eri toimialoista on ymmärrettävästi nostettu esimerkiksi liikenne. Vastaavalla tavoilla syvempi teemoittelu myös muista toimialoista olisi tarpeellinen ja mielenkiintoinen lisä. Mielestämme olisikin olennaista arjen tietoyhteiskunnan määrittelyä ja selvitystyötä tehdä yhteistyössä eri ministeriöiden kanssa. Esimerkkinä liikenne tuo mieleen myös ihmisten liikkeelle-saamisen merkityksen on olennaista ettei arjen tietoyhteiskunnasta muodostu paikallaan olevien ja liikkumattomuuteen vaipuvien ihmisten yhteiskunta. Onko arjen tietoyhteiskunta sellainen, joka myös houkuttaa omaan liikkumiseen, myös ilman liikennevälineitä? Selvityksen ensisijainen lähtökohta on lähinnä erilaisten teknologioiden määrittämisessä. Selvityksessä on kuitenkin pyritty tuomaan esille myös ihmislähtöinen näkökulma. Tähän toivoisimme lisävahvistusta. Useissa kohdin ihmislähtöisyys näyttäytyy ensisijaisesti viittauksina mahdollisiin sovellusalueisiin. Esimerkiksi arjen tietoyhteiskunta nähdään tuloksena erillisten kehityspolkujen kohtamisesta ja vuorovaikutuksesta. Nämä kehityspolut (s. 6) ovat kuitenkin pelkästään teknologisia. Minkälaisia ulottuvuuksia arjen tietoyhteiskuntaa tuo, jos mukaan otetaan mm. ihmisten arkeen, työhön ja oppimiseen liittyvät kehityspolut? Mielestämme ubisuomi ei ole vain teknologinen ratkaisu. Selvityksessä nostetaan esille erityisesti kaksi väestöryhmää: ikäihmiset ja maahanmuuttajat. Nämä ryhmät ovat varmasti olennaisia pohdittaessa ja suunniteltaessa arjen tietoyhteiskunnan teknologisia ratkaisuja. Näiden kahden ryhmän lisäksi on syytä ottaa tarkasteluun myös monia muita viiteryhmiä. Ottaen huomioon, että kyse on arkipäivän tietoyhteiskunnasta, työryhmän ansiokasta työtä täytyy täydentää vahvemmalla ihmisnäkökulmalla. Koskeehan ubi-suomi kaikkia suomalaisia: nuoria ja vanhoja, koulutettuja ja vähemmän koulutettuja, terveitä itsenäiseen toimintaan kykeneviä ja sairaita sekä vammaisia, sosiaaaliset verkostot omaavia ja yksinäisiä. UbiSuomi on myös koko maata koskeva asia. Olennainen näkökulma on myös se, että teknologinen osaaminen ja valmiudet uudenlaisen teknologian kohtaamiseen on hyvin yksilöllistä. Arjen tietoyhteiskunnan agenda tulisikin suunnata monenlaisille ryhmille, yhteisöille ja yksittäisille ihmisille.

14 Uusi arjen tietoyhteiskunta, teknologian oletetusta helppokäyttöisyydestä, käyttäjäystävällisyydestä ja näkymättömyydestä huolimatta, haastaa eri-ikäiset ihmiset jatkuvan oppimisen äärelle. Uusi arjen tietoyhteiskunta myös synnyttää uudenlaisia oppimistilanteita ja mahdollisuuksia. Voidaankin puhua uudenlaisesta oppimisen yhteiskunnasta. Tämän hetkisessä raportissa sivutaan oppimista ja opetustoimialaa ohimennen (esim. Creative Commons -aiheen yhteydessä). Ubi-teknologian hyödyntämismahdollisuuksien kartoittaminen opetusalalla onkin yksi kiinnostava teema, johon olisi aihetta kiinnittää huomiota. Muutos tapahtuu lasten ja nuorten Ubiyhteiskunnan uusien mahdollisuuksien omaksumisena. Toisaalta muutos- ja oppimisvalmiutta edellytetään arjen tietoyhteiskunnassa eri-ikäisiltä ja elämän erilaisissa vaiheissa olevilta ihmisiltä. Keskeisenä länsimaisessa järjestelmässä on, miten yksilöt voivat ottaa vastaan uudet mahdollisuudet. UbiSuomi vaatii myös uudet käyttäytymissäännnöt ja muiden ihmisten huomioon ottamisen niin, että jatkuva kommunikointi ei häiritse esimerkiksi liikennevälineissä ja julkisissa tiloissa yksityisyyttä. Ovatko äänieristetyt puhekypärät tulevaisuuden puhelinkoppeja? Selvityksessä todetaan, että valokuituverkon kustannukset ovat lähes samat taajamissa ja maaseudulla. Arjen tietoyhteiskunta oletettavasti kuitenkin näyttäytyy hyvinkin erilaisena taajamissa ja maaseudulla, pääkaupunkiseudulla, Keski-Suomessa tai Pohjois-Suomessa. Nämä seikat tulee huomioida jatkovisioinnissa. Ryhmän asiantuntemusta tulee jatkossa laajentaa ja ottaa huomioon Suomessa eri yliopistoissa jo tehty tutkimus- ja kehitystyö sekä alan osaaminen. Esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa on arjen tietoyhteiskunta-agendaan liittyvää ajattelua ja tutkimusta kiinnitetty onnistuneesti monitieteiseksi ihmislähtöisen teknologian suunnitteluksi ja tutkimukseksi (human technology). Oletettavaa ja toivottavaa onkin, että selvityksen perusteella ei rajoituta vain yhden pääkaupunkipainotteisen osaamiskeskittymän rakentamiseen (ks. sivu 44). Mielestämme etenkin seuraavat kysymykset ovat keskeisiä selvitysluonnoksen jatkotyöstämisessä ja tulevaisuuskatsauksen valmistelussa: 1. Koulutus ja oppiminen - miten ubi-suomi otetaan huomioon eri kouluasteilla, varhaiskasvatuksesta alkaen - minkälaisia oppimistilanteita ja mahdollisuuksiia arjen tietoyhteiskunta luo - minkälaisia uusia kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitoja edellytetään / ilmenee - minkälaista on arjen tietoyhteiskunnan lukutaito? entä kirjoitus- ja tuottamistaito? - pitäisikö opetus- ja oppimismenetelmiä uudistaa? - mitkä ovat arjen tietoyhteiskunnan haasteet ammatilliselle ja yliopistokoulutukselle sekä näiden uudistamiselle? 2. Työelämä - Miten uudet teknologiset mahdollisudet hyödynnetään työelämässä? 3. Arjen tietoyhteiskunnan merkitys erilaisille erityisryhmille kuten seniori-ikäisille, sairaille, vammaisille, syrjäytyneille, yksinäisille, Miten luodaan arjen iloinen ja kaikkia ihmisiä osallistumaan houkuttava tietoyhteiskunta? 5. Erilaisten haasteiden pohtiminen, esimerkiksi seuraavanlaisten: - Hidas kommunikatio on haaste palveluille, joka perustuu kysymysketjuun. Miten rakentaa tällaisiin palveluihin erilainen logiikka ja uudenlainen symboliikka? - Miten arjen tietoyhteiskunta vastaa ihmiselle luontaiseen läheisyydentarpeeseen? - jne. 14 Lopuksi, tutkimus- ja kehitystyömme liittyy olennaisesti laadukkaan arjen tietoyhteiskunnan rakentamiseen. Osallistumme mielellämme myös tähän liittyvään selvitys- ja taustatyöskentelyyn. Jyväskylässä 28. maaliskuuta 2006 Marja Kankaanranta Pekka Neittaanmäki Päivi Fadjukoff

15 15 6 Kauppa- ja teollisuusministeriö Liikenne- ja viestintäministeriö LVM 1648/92//2005 LAUSUNTO 'UUSI ARJEN TIETOYHTEISKUNTA' -ESISELVITYSLUONNOKSESTA Kauppa- ja teollisuusministeriö toteaa lausuntopyynnössänne ( ) mainitusta Uusi arjen tietoyhteiskunta esiselvitysluonnoksesta seuraavaa. Esiselvitysluonnoksessa tarkastellaan erilaisin skenaarioin monipuolisesti ja havainnollisesti viestintäteknologian ja -palvelujen nykytilaa ja kehitystrendejä sekä teknologian kehittymisen tarjoamia uusia mahdollisuuksia, haasteita ja uhkia. Luonnos sisältää arvioita viestinnän ja liikenteen toimintaympäristön kehitysnäkymistä, kriittisistä kehitystekijöistä ja ongelmakohdista sekä ehdotuksen uuden arjen tietoyhteiskunnan innovaatio-ohjelman ja sektorikohtaisten toimenpiteiden käynnistämisestä. Ottamatta lyhyen lausuntoajankin huomioiden kantaa luonnoksessa es i- tettyihin yksittäisiin toimenpide-ehdotuksiin ml. uuden innovaatioohjelman käynnistämiseen kauppa- ja teollisuusministeriö toteaa, että selvityksessä on identifioitu ja analysoitu tietoyhteiskunnan kehittymisen kannalta tärkeitä toimintaympäristötekijöitä ja haasteita. Tällaisia ovat mm. viestintäinfrastruktuurin siirtokapasiteetti ja älykkyys, toimivuus ja luotettavuus, tietoturva, julkishallinnon tuottaman tiedon tehokas hyödyntäminen uusien palvelujen raaka-aineena, avoimet palveluarkkitehtuurit ja rajapinnat, tietoyhteiskunnan lainsäädännöllinen toimintaympäristö ja yleisemminkin pelisäännöt sekä viestintäpolitiikan kansainvälinen ulottuvuus. Kauppa- ja teollisuusministeriölle keskeisiä esille nostettuja aihealueita ovat mm. innovaatiotoiminnan edistäminen, kilpailuoikeus ja immateriaalioikeudet. Kauppa- ja teollisuusministeriö toteaa innovaatiotoiminnan osalta, että sen hallinnonalalla on käynnissä Teknologian kehittämiskeskuksen rahoittamia mittavia teknologiaohjelmia (mm. GIGA ja VAMOS), joilla edistetään aina ja kaikkialla toimivan viestintäinfrastruktuurin rakentumista sekä uusiin palveluihin ja liiketoimintasovelluksiin liittyvää innovaatiotoimintaa. Teknologiaohjelmilla edistetään yritysten ja muiden innovaatiotoimijoiden klusteroitumista, erilaisten testaus- ja innovointiympäristöjen syntymistä sekä mm. selvitysluonnoksessa korostetun käytettävyyden huomioimista uusissa laitteissa ja palveluissa. Esiselvitysluonnos tarkastelee tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä liikenteen palvelujen kehittämisessä sektorikohtaisena esimerkkinä uuden arjen tietoyhteiskunnan mahdollistamista palveluista. Esiteltyjen teknologioiden ja ratkaisujen odotetaan palvelevan sekä elinkeinoelämää että kuluttajia logististen prosessien tehostumisen ja uusien liiketoiminta- ja palvelumallien kautta. Liikenneinfrastruktuurin kehittämisesimerkkinä mainittujen etätunnisteiden asentaminen kaikkiin ajoneuvoihin tarjoaisi luonnoksessa esitetyn mukaisesti mahdollisuuden ajoneuvojen paikkatietoa hyödyntävien palveluiden tuottamiseen kattavasti, mutta myös liikenteeltä perittävien

16 maksujen painottamisen hyvinkin yksityiskohtaisella tasolla ajoneuvon käytön mukaan. Jälkimmäinen edellyttäisi etätunnisteiden määräämistä pakolliseksi ajoneuvoihin, mikä varsinkin yksityiskäytössä olevien ajoneuvojen osalta edellyttäisi, että niiden käyttäjät voivat luottaa yksityisyytensä säilymiseen samalla tavoin kuin he nyt luottavat yksityisyyden huomioimiseen matkaviestinten paikannukseen perustuvissa palveluissa. Kauppa- ja teollisuusministeriö toteaa, että nyt tarkasteltava esiselvitys toimii paitsi pohjana lausuntopyynnössä mainitulle liikenne- ja viestintäministeriön u-johtoryhmän tulevaisuuskatsaukselle, myös hyödyllisenä taustaselvityksenä kauppa- ja teollisuusministeriössä laadittavana olevalle liiketoiminnan edistämisen kansalliselle strategialle. 16 Paula Nybergh Ylijohtaja Antti Eskola Kaupallinen neuvos

Ohjelmia ja strategioita 1/2008

Ohjelmia ja strategioita 1/2008 Ohjelmia ja strategioita 1/2008 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2012 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita 1/2008 ISBN 1457-747X (painotuote),

Lisätiedot

Digitaalisen talouden sääntelytarpeet ja sääntelyn kehittämistarpeet

Digitaalisen talouden sääntelytarpeet ja sääntelyn kehittämistarpeet Lausuntoyhteenveto Digitaalisen talouden sääntelytarpeet ja sääntelyn kehittämistarpeet Lausuntoyhteenveto 16.7.2015 Lausuntoyhteenveto 16.7.2015 Kilpailu- ja kuluttajavirasto PL 5, 00531 Helsinki Puhelin

Lisätiedot

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Jääskeläinen, Nina 2009 Laurea Porvoo Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Porvoo HINTHAARAN PÄIVÄKODIN KOTISIVUJEN SUUNNITTELU JA LAATIMINEN Nina

Lisätiedot

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa. Toimenpideohjelma 2011 2015

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa. Toimenpideohjelma 2011 2015 Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa Toimenpideohjelma 2011 2015 Ohjelmia ja strategioita 1/2011 2 Kohti esteetöntä viestintää Toimenpideohjelma 2011 2015 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita

Lisätiedot

Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus

Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 50/2003 /V Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 Liikenne- ja viestintäministeriölle Tietoyhteiskunnan toimivuus

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen 3.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen 3.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen 3.5.2004 Lausunnot Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta 1. Digita...2 2. Elisa Oyj...3 3. FiCom ry...5 4. Forssavisio

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa

POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa Teksti: Ari Paanala Kansikuva: Irma Toivanen muokannut teoksesta Näytön paikka (Markku

Lisätiedot

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 1 Koulu 3.0 Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 ISBN 978-952-13-4418-3 (nid.) ISBN 978-952-13-4419-0 (pdf) 2 Sisällys 4 Esipuhe 6 Kumpulainen ja Lipponen:

Lisätiedot

Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo

Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo 3456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 mahdollinen kuva Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo Esiselvitys Tiehallinnon selvityksiä

Lisätiedot

TEM raportteja 14/2011

TEM raportteja 14/2011 TEM raportteja 14/2011 Digitaalisten sisämarkkinoiden kehittäminen Toimintaympäristön aiheuttamat muutostarpeet Suomen näkökulmasta Timo Argillander, Jari Muikku, Valtteri Niiranen, Samuli Simojoki, Pekka

Lisätiedot

1. Ahvenanmaan maakunnan hallitus

1. Ahvenanmaan maakunnan hallitus Sisällysluettelo 1. Ahvenanmaan maakunnan hallitus...2 2. Assuratum Oy...3 3. Digita Oy...9 4. Elcoteq Oyj...16 5. Elektroniikan Tukkukauppiaat ry ja Matkaviestintoimittajat ry...17 6. Elisa Oyj...19 7.

Lisätiedot

Tuottava ja uudistuva Suomi

Tuottava ja uudistuva Suomi www.arjentietoyhteiskunta.fi Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 1. painos Julkaisija Arjen tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa Marjo Rauhala-Hayes, Päivi Topo ja Anna-Liisa Salminen SITRA 172 Helsinki 1998 1 Tämä teos kuuluu Suomen itsenäisyyden juhlarahaston

Lisätiedot

Finanssiosaamisen kehittäminen yhteiskuntavastuun ja sidosryhmävuoropuhelun. Silja Petäjäinen Y07MY

Finanssiosaamisen kehittäminen yhteiskuntavastuun ja sidosryhmävuoropuhelun. Silja Petäjäinen Y07MY Finanssiosaamisen kehittäminen yhteiskuntavastuun ja sidosryhmävuoropuhelun näkökulmasta Silja Petäjäinen Y07MY Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä Koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

UUSI ARJEN TIETOYHTEISKUNTA

UUSI ARJEN TIETOYHTEISKUNTA UUSI ARJEN TIETOYHTEISKUNTA Taustaselvitys Liikenne- ja viestintäministeriölle Arto Karila, Jukka Kemppinen, Mikko Kontiainen, Risto Kulmala, Esko Kurvinen, Martti Mäntylä, Antti Oulasvirta, Olli Pitkänen,

Lisätiedot

Sosiaalinen media turvallisuutta ja työhyvinvointia edistävien yhteisöjen tukena. Openrisk-hankkeen loppuraportti

Sosiaalinen media turvallisuutta ja työhyvinvointia edistävien yhteisöjen tukena. Openrisk-hankkeen loppuraportti S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 3 Sosiaalinen media turvallisuutta ja työhyvinvointia edistävien yhteisöjen tukena Openrisk-hankkeen loppuraportti Jouko Heikkilä Asta Bäck Anna-Mari Heikkilä

Lisätiedot

Pk-yritys 2.0. - miten toimia sähköisesti verkottuvassa, yhteentoimivassa ja digitalisoituvassa maailmassa

Pk-yritys 2.0. - miten toimia sähköisesti verkottuvassa, yhteentoimivassa ja digitalisoituvassa maailmassa TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA Pk-yritys 2.0 - miten toimia sähköisesti verkottuvassa, yhteentoimivassa ja digitalisoituvassa maailmassa 1 VILLE SAARIKOSKI 2 Julkaisija: TIEKE

Lisätiedot

Radikaalisti avoin yhteiskunta

Radikaalisti avoin yhteiskunta Radikaalisti avoin yhteiskunta Vihreiden tietoyhteiskuntapoliittinen ohjelma Viimeistelemätön versio: ohjelmalle tehdään vielä kielenhuolto ja lisätään termien selityksiä 1 Hyväksytty puoluevaltuuskunnassa

Lisätiedot

Sähköinen asiointi/kaupankäynti

Sähköinen asiointi/kaupankäynti Sähköinen asiointi/kaupankäynti Kun selailee mitä tahansa tietotekniikkalehteä tai weppisaittia ei voi olla törmäämättä seuraaviin sanoihin: eprocurement, ecommerce, ebusiness, esales, eprocess, econtent.

Lisätiedot

Avauksia tietämyksen hallintaan

Avauksia tietämyksen hallintaan Avauksia tietämyksen hallintaan Teknologian arviointi tulevaisuusvaliokunnassa Esiselvitys kasvigeenitekniikasta (Tulevaisuusvaliokunnan teknologiajaosto, Teknologian arviointeja 1: Ahti Salo ja Veli Kauppinen,

Lisätiedot

Paratiisi vai panoptikon?

Paratiisi vai panoptikon? Paratiisi vai panoptikon? Näkökulmia ubiikkiyhteiskuntaan Päivikki Karhula (toim.) EDUSKUNNAN KIRJASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ 10 EDUSKUNNAN KIRJASTO HELSINKI 2008 Eduskunnan kirjasto ISBN 978-951-53-3054-0

Lisätiedot

Maksamisen nykytila ja trendit

Maksamisen nykytila ja trendit Julkinen Maksamisen nykytila ja trendit Maksuneuvoston työryhmä 1 Tämä työpaperi ei ole Suomen Pankin virallinen julkaisu eikä siinä esitettyjä näkemyksiä pidä tulkita tai esittää Suomen Pankin virallisina

Lisätiedot

Kohti yhteyksien maaseutua selvitys EMOTR -rahoitteisista maaseudun tietoyhteiskuntahankkeista

Kohti yhteyksien maaseutua selvitys EMOTR -rahoitteisista maaseudun tietoyhteiskuntahankkeista Maa- ja metsätalousministeriö KKohti yhteyksien maaseutua selvitys EMOTR -rahoitteisista maaseudun tietoyhteiskuntahankkeista MMM:n julkaisuja 6/2004 Kohti yhteyksien maaseutua selvitys EMOTR -rahoitteisista

Lisätiedot

Kansanedustajien tietotekniikan käyttö kirjoituskoneesta Internet-aikaan. Olli Mustajärvi

Kansanedustajien tietotekniikan käyttö kirjoituskoneesta Internet-aikaan. Olli Mustajärvi TEKNILLINEN KORKEAKOULU HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Faculty of Information and Natural Sciences Tietotekniikan laitos Department of Computer Science and

Lisätiedot

Mikael Jungner. Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen

Mikael Jungner. Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Mikael Jungner Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Mikael Jungner Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Sisällysluettelo Esipuhe... 5 Digitalisaation perusperiaatteet... 5 1. Johdanto...

Lisätiedot

Teollinen internet ja huoltovarmuus

Teollinen internet ja huoltovarmuus Teollinen internet ja huoltovarmuus 1 2 Teollinen internet ja huoltovarmuus Esiselvitys Huoltovarmuuskeskukselle Siilojen vahtijasta siilojen purkajaksi 3 www.huoltovarmuus.fi Huoltovarmuudella tarkoitetaan

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely Opinnäytetyö FACEBOOK

Lisätiedot

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille Osaamisen johtamisella on selvä yhteys yrityksen menestykseen! Kilpailun kansainvälistyessä ja kiristyessä osaamisesta on tullut merkittävä kilpailutekijä. Yrityksen kilpailukyky riippuu siitä, miten se

Lisätiedot