User s Manual CANVIO AEROMOBILE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "User s Manual CANVIO AEROMOBILE"

Transkriptio

1 User s Manual CANVIO AEROMOBILE FI

2 Asetusten vaatimat ilmoitukset CE-vaatimukset Toshiba Europe GmbH vakuuttaa, että Canvio AeroMobile täyttää direktiivin 1999/5/EU olennaiset vaatimukset. Merkintää on hakenut Toshiba Europe, GmbH, Hammfelddamm 8, Neuss, Germany. CE-vaatimusten täyttövakuutus on luettavissa osoitteessa Työskentely-ympäristö Tämä tuote on suunniteltu täyttämään sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset (EMC) asuinympäristöissä, kaupallisissa ympäristöissä ja kevyen teollisuuden ympäristöissä. Toshiba ei ole perehtynyt tämän laitteen käyttämiseen muualla. Käyttämistä muualla ei suositella, ja tällainen käyttäminen voi olla rajoitettua. Tämän laitteen käyttäminen muualla voi voi aiheuttaa häiriöitä muille lähellä oleville laitteille, toimintavirheitä tai tietojen katoamista. Laitteen käyttämistä ei ole tutkittu esimerkiksi seuraavissa ympäristöissä: Teollinen ympäristö (käytetään lähinnä 3-vaiheista 380 voltin virtaa): Suurien koneiden aiheuttamat voimakkaat sähkömagneettiset kentät voivat häiritä tämän laitteen toimintaa. Lääketieteellinen ympäristö: Toshiba ei ole tarkistanut tämän laitteen toimintaa lääketieteellisten tuotteiden direktiivin mukaisesti, joten sitä ei pidä käyttää lääketieteellisenä laitteena ilman tarvittavia tarkistuksia. Laitteen käyttäminen esimerkiksi sairaalan toimistotiloissa ei aiheuta ongelmia, jos sitä ei ole kielletty. Autot: Tarkista auton käyttöohjeesta, mitä siinä sanotaan tällaisten tuotteiden käyttämisestä. Ilmailu: Noudata matkustamohenkilöstön antamia ohjeita käyttämisestä lennon aikana. Muut ympäristöt Käyttäminen räjähtävien aineiden lähellä: Tämän tuotteen käyttäminen ei ole sallittua paikoissa, joissa vallitsee räjähdysvaara. FI-1

3 Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain EU-jäsenmaiden asukkaille: REACH-vaatimustenmukaisuusvakuutus Euroopan unionin (EU) uusi REACH-kemikaaliasetus (lyhenne sanoista Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) tuli voimaan Toshiba täyttää kaikki REACH-vaatimukset ja sitoutuu antamaan asiakkailleen tietoja tuotteissaan käytettävistä kemikaaleista REACH-määräysten mukaisesti. Tuotteiden hävittäminen Tämä merkki ilmaisee, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Autat estämään tämän tuotteen epäasianmukaisen hävittämisen aiheuttamia mahdollisia vahingollisia seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle varmistamalla, että tämä tuote kierrätetään oikein. Lisätietoja tuotteen kierrättämisestä saa asianmukaisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelulta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin. Akkujen hävittäminen Rastilla varustetun jäteastian kuva ilmaisee, että akut on toimitettava kierrätykseen. Niitä ei saa hävittää talousjätteen mukana. Toimittamalla akut ja/tai paristot kierrätykseen autat estämään niitä vaikuttamasta haitallisesti ympäristöön ja ihmisten terveyteen. Saat lisätietoja kierrätyksestä ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen ostopaikkaan. Seuraavat tiedot koskevat vain Turkkia: Täyttää AEEE-säädöksen määräykset. FI-2

4 Turvallisuuskuvakkeet Tämän käyttöohjeen turvaohjeita on noudatettava henkilö- tai omaisuusvahinkojen sekä tietojen katoamisen välttämiseksi. Ne on jaettu vaaran mukaan seuraaviin luokkiin: Varoitussymboli HENGENVAARA VAARA HUOMIO HUOMIO HUOMAUTUS Merkitys Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakava vaara. Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan vaaran mahdollisuus. Ilmoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, joka saattaa johtaa vähäiseen tai melko vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä. On olemassa omaisuusvahingon mahdollisuus. Sisältää tärkeitä lisätietoja. Muut kuvakkeet Hyödylliset lisätiedot on merkitty seuraavilla kuvakkeilla: TEKNINEN HUOMAUTUS: Tämä kuvake viittaa laitteen teknisiin tietoihin. VIHJE: Tämä kuvake viittaa hyödyllisiin vihjeisiin ja neuvoihin. MÄÄRITELMÄ: Tällä kuvakkeella merkityssä kohdassa on tekstissä käytetyn termin määritelmä. FI-3

5 Varotoimet HENGENVAARA HENGENVAARA HENGENVAARA VAARA VAARA VAARA HUOMIO Älä upota laitetta tai sen akkua veteen, juomaan tai muuhun nesteeseen. Jos akkuun kohdistyy odottamaton sähköinen kuormitus, se ja suojapiiri voi syttyä tuleen, savuta, räjähtää tai kuumentua. Pidä laite ja sen akku poissa kuumuudesta ja tulen läheltä. Kuumuus vaurioittaa akkua. Kuumuus voi saada akun kuumenemaan, savuamaan, syttymään tuleen tai räjähtämään. Älä pura laitetta tai sen akkua. Jos akku puretaan tai siihen tehdään muutoksia, suojapiiri voi vaurioitua. Tällöin akku voi kuumentua, savuta, syttyä tuleen tai räjähtää. Pidä poissa pienten lasten ulottuvilta. Pidä akku poissa lasten pienten ulottuvilta. Jos akku tai sen osa niellään, ota heti yhteys lääkäriin. Lopeta lataaminen, jos se ei pääty itsestään. Jos akun lataaminen ei pääty ilmoitetun ajan kuluessa, lopeta lataaminen. Muutoin akku voi kuumentua, savuta, syttyä tuleen tai räjähtää. Laitteen sisällä on ladattava akku, Älä hävitä käytettyjä akkuja kotitalousjätteenä. Toimita ne kierrätykseen. Jos käytetyt akut hävitetään kotitalousjätteenä, ne voivat syttyä tuleen roska-astiassa tai savuta. Lataa akku vain lämpötilan ollessa 5 35 ºC. Jos akku ladataan tämän lämpötila-alueen ulkopuolella, se voi vuotaa, kuumentua tai vaurioitua vakavasti. Lisäksi akun suorituskyky voi heikentyä ja käyttöikä lyhentyä. FI-4

6 Langattoman lähiverkon turvaohjeet ja käyttösäännöt CANVIO AEROMOBILE HUOMIO HUOMIO Langattomat lähiverkkolaitteet voivat häiritä lääketieteellisiä laitteita, kuten sydämentahdistajia. Jos käytät henkilökohtaista lääketieteellistä laitetta, ota yhteys lääkäriin ja tutustu lääketieteellisen laitteen käyttöohjeisiin ennen tuotteen käyttämistä. Laitetta ei saa käyttää ympäristöissä, joissa on lääketieteellisiä laitteita, kuten sairaalat ja terveyskeskukset, eikä henkilökohtaisten lääketieteellisten laitteiden käyttäjien lähellä, koska laite voi olla haitallinen tällaisissa ympäristöissä. Katkaise langattomista laitteista virta aina, jos tietokone on automaattisten valvontalaitteiden tai -välineiden, esimerkiksi automaattiovien tai palohälyttimien läheisyydessä. Radioaallot saattavat häiritä tällaisia laitteita, jolloin voi aiheutua onnettomuus. Älä käytä langattoman verkon laitteita mikroaaltouunin läheisyydessä tai alueilla, joissa ne ovat alttiina radiotaajuisille häiriöille tai magneettikentille. Mikroaaltouuni tai muut häiriölähteet voivat häiritä langattoman verkon toimintaa. Langattoman lähiverkon suurin nopeus ja peittoalue saattavat vaihdella ympäristön sähkömagneettisten kenttien, esteiden, yhteyspisteiden määritysten sekä työasema-, laitteisto- ja ohjelmistoasetusten mukaan. Kuvattu siirtonopeus on teoreettinen suurin nopeus kyseisen standardin mukaisesti. Todellinen siirtonopeus on teoreettista siirtonopeutta alhaisempi. Ilmoitus Tämän oppaan tietosisältöä voidaan muuttaa ilmoittamatta asiasta ennalta. TOSHIBA EUROPE GMBH EI TAKAA TÄMÄN OPPAAN TIETOSISÄLLÖN OIKEELLISUUTTA. TOSHIBA EI TAKAA TUOTTEEN SOVELTUVUUTTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. TOSHIBA EI VASTAA VAHINGOISTA, JOTKA SUORASTI TAI EPÄSUORASTI JOHTUVAT OPPAAN TAI SEN TIETOSISÄLLÖN KÄYTÖSTÄ TAI NIIDEN MAHDOLLISISTA TEKNISISTÄ, TYPOGRAFISISTA TAI MUISTA PUUTTEISTA TAI VIRHEISTÄ TAI KÄYTTÖOPPAAN JA TUOTTEEN VÄLISISTÄ EROISTA. FI-5

7 Yleinen julkinen GNU-lisenssi ( GPL ) CANVIO AEROMOBILE Tämän laitteen laiteohjelmassa voidaan käyttää tekijänoikeussuojaa nauttivaa kolmannen osapuolen ohjelmistoa, jolla on GPL- tai LPGL-lisenssi ( Avoimen lähdekoodin ohjelmisto ), joten Toshiban loppukäyttäjälisenssi ei kata sitä. Lisenssin kopio on osoitteessa ja GPL-ohjelmistolle ei anneta takuuta lain sallimassa enimmäislaajuudessa. Jos teet ohjelmistoon muutoksia, teet sen omalla vastuullasi. Samalla takuu raukeaa. Toshiba ei vastaa tällaisten muutosten seurauksista. Toshiba ei anna tukea laitteelle, jos sen sisältämään Toshiban toimittamaan ohjelmistoon on tehty muutoksia. Tekijänoikeudet Tämän käyttöohjeen kaikenlainen monistaminen on sallittu vain Toshiban etukäteen myöntämällä kirjallisella luvalla. Tämän ohjeen tietojen oikeellisuutta ei taata Toshiba Europe GmbH, kaikki oikeudet pidätetään. Tavaramerkit Canvio AeroMobile on Toshiba America Information Systems, Inc:n ja/tai Toshiba Corporationin rekisteröity tavaramerkki. Google, Google Play ja Android ovat Google Inc:n tavaramerkkejä. Mac, Mac OS, ipad, iphone ja Time Machine ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. IOS on Ciscon Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimä tavaramerkki. Sitä käytetään lisenssillä. Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen rekisteröity tavaramerkki. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tuotemerkit ja -nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. FI-6

8 Sisältöluettelo Johdanto Yleiskatsaus Osat Laitteistotiedot Ohjelmistomääritykset Luku 1 Aloittaminen Canvio AeroMobilen lataaminen Toimintatilat DAS-tila (Direct-Attached Storage) Langaton lähiverkko -tila (tallennus langattoman lähiverkon avulla) Ominaisuudet Luku 2 AeroMobile-apuohjelma Sisäänkirjaus AeroMobile-järjestelmään Yhdistäminen langattomasti PC- tai Mac -tietokoneeseen Web-selaimeen kirjautuminen iphone - tai ipad -sisäänkirjaus Android -sisäänkirjaus AeroMobilen pääkäyttöliittymä Web-käyttöliittymä Sovelluksen käyttöliittymä Kuvienhallinnan käyttöliittymä Kuvien katselun käyttöliittymä Videoiden hallinnan käyttöliittymä Videotoiston käyttöliittymä (vain iphone -, ipad - ja Android -laitteet) Musiikinhallinnan käyttöliittymä Musiikin toiston käyttöliittymä (vain iphone -, ipad - ja Android -laitteet) Asiakirjojen hallinnan käyttöliittymä Asiakirjojen katselun käyttöliittymä (vain iphone -, ipad - ja Android -laitteet) Tiedostojen ja kansioiden hallinnan käyttöliittymä Luku 3 SD -korttipaikan hallinta Unmount SD card (Poista SD-kortti käytöstä) SD-kortin käyttäminen Luku 4 Varmuuskopioinnin hallinta SD -korttien käyttäminen Manuaalinen varmuuskopiointi Automaattinen varmuuskopiointi Varmuuskopioinnin hallinnan käyttäminen FI-7

9 Luku 5 Asetusten hallinta Asetusten hallinnan käyttäminen Laitteistokokoonpanot Langattoman lähiverkon asetukset sovellusta varten Langattoman lähiverkon asetukset Web-selainta varten Internet-asetukset (sovellus) Internet-asetukset (Web-selain) Järjestelmäasetukset DHCP-asetukset (vain Web-selain) Käyttäjän nimen ja kuvan hallinta Välimuisti (vain sovellukset) Kieli (vain sovellukset) Uloskirjaus TOSHIBA-tuotetuki Hakemisto FI-8

10 Johdanto Yleiskatsaus Toshiba Canvio AeroMobilen avulla pääset langattomasti käsiksi musiikkiisi, videoihisi, kuviisi ja tietoihisi. Voit virtauttaa niitä ipadiin, iphoneen, taulutietokoneisiin, älypuhelimiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Johtoja tai kaapeleita ei enää tarvita. Siinä on sisäinen SSD-asema, joten enää ei tarvitse olla huolissaan tallennustilan loppumisesta mobiililaitteista. Tiedostojen siirtäminen sujuu helposti ja paljon aikaisempaa nopeammin USB 3.0 -liitännän kautta. Osat Canvio AeroMobilen mukana toimitetaan seuraavat osat: Muuntaja USB 3.0 -kaapeli Pikaopas Pussi Laitteistotiedot Laitteen mitat: Paino: Akku: Käyttöympäristö: Langaton lähiverkko Lämpötila Ilmankosteus 123,5 mm (p) x 63,0 mm (l) x 12,5 mm (k) noin 120 g 3100 mah, litium-ioni Latausaika on enintään 3 tuntia. Standard (Vakio): Taajuus: Nopeus: b/g/n 2,4 GHZ Käyttö: 5 35 ºC Säilytys: ºC Käyttö: % Säilytys: 8 90 % 1T1R, enintään 150 Mt/s FI-9

11 Ohjelmistomääritykset Yhteensopivat tiedostotyypit: Videoleikkeet: Musiikki: Kuvat: Asiakirjat: Muut: Järjestelmävaatimukset: Käyttöjärjestelmä mp4, 3gp, m4v, mov, avi mp3, m4a, aac, wav jpg, bmp, png, gif, tif pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf Avataan ulkoisissa ohjelmistoissa Windows : Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Mac OS: X 10.7, 10.8 iphonen or ipadin käyttöjärjestelmä: Android : FI-10

12 Luku 1 Aloittaminen Canvio AeroMobilen lataaminen Canvio AeroMobile voidaan ladata muuntajan ja USB-johdon avulla. Lataa Canvio AeroMobile, kun akkumerkkivalo palaa keltaisena (akku on tällöin lähes tyhjä). USB 3.0 -väylä Muuntaja USB-johto Toimintatilat (Mallikuva) Canvio AeroMobilen lataaminen Canvio AeroMobilen lataaminen: 1. Yhdistä USB-johto muuntajaan. 2. Yhdistä USB-johto Canvio AeroMobilen USB 3.0 -liitäntään. 3. Työnnä muuntajan pistoke toimivaan virtapistorasiaan. Lataamisen aikana merkkivalo vilkkuu hitaasti (2 sekunnin välein). Canvio AeroMobilella on kaksi toimintatilaa. Sen voi yhdistää mukana toimitetun USB-johdon avulla (DAS-tila), ja sen voi yhdistää langattomasti (Langaton lähiverkko -tila). DAS-tila (Direct-Attached Storage) Voit käyttää Canvio AreoMobilea DAS-tilassa yhdistämällä se tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-johdolla. FI-11

13 Mac -käyttäjät: Tiedostojen tallentaminen DAS-tilassa edellyttää, että Mac-tietokoneeseen asennetaan NTFS driver for Mac -ohjain. Lisätietoja on Canvio AeroMobilen SSD-tallennetussa käyttöohjeessa. USB 3.0 -väylä USB-johto USB -väylä (Mallikuva) Canvio AeroMobile DAS-tilassa Canvio AeroMobilen yhdistäminen tietokoneeseen: 1. Varmista, että Canvio AeroMobilesta on katkaistu virta. 2. Yhdistä mukana toimitettu USB 3.0 -johto Canvio AeroMobileen. 3. Yhdistä USB 3.0 -johdon toinen pää tietokoneen USB-liitäntään. Nyt voit siirtää tietoja laitteeseen ja siitä pois. Langaton lähiverkko -tila (tallennus langattoman lähiverkon avulla) Canvio AeroMobileen voi muodostaa langattoman yhteyden Windows - tai Mac -tietokoneesta, iphonesta, ipadista ja Android -mobiililaitteista käyttämällä AeroMobile Client -ohjelmistoa. Reititin (Mallikuva) Canvio AeroMobile Langaton lähiverkko -tilassa Käynnistä järjestelmä painamalla virtapainiketta. Canvio AeroMobile toimii Langaton lähiverkko -tilassa automaattisesti, kun AeroMobile Client -ohjelmisto on otettu käyttöön. Lisätietoja on kohdassa Yhdistäminen langattomasti PC- tai Mac -tietokoneeseen sivulla 15. FI-12

14 Ominaisuudet Käytettävissä on kaksi toimintatilaa: DAS-tila (Direct-Attached Storage) Langaton lähiverkko -tila (tallennus langattoman lähiverkon avulla) Voit virtauttaa musiikkia, videokuvaa, kuvia ja tietoja maksuttoman iphone -, ipad - ja Android -yhteensopivan sovelluksen avulla. Akku kestää jopa 8 tuntia, kun videokuvaa virtautetaan. Tiedostot löytyvät ja niitä voi käyttää nopeasti hakutoiminnon avulla. Langaton Internet-yhteys, b/g/n -yhteensopiva. Sisäinen NTFS-muotoon alustettu 128 Gt:n SSD-asema. Yhteensopiva SD - ja SDHC -muistikorttien kanssa, luokka 10. SD -kortin merkkivalo Wi-Fi /SSD-merkkivalo Paristojen merkkivalo SD -korttipaikka Virtapainike (On/Off) USB 3.0 -liitäntä Uudelleenkäynnistyspainike HUOMAUTUS (Mallikuva) Canvio AeroMobilen ominaisuudet Virtapainike: Kun pidät painettuna kahden sekunnin ajan, Langaton lähiverkko -tila tulee käyttöön. Kun pidät uudelleen painettuna kahden sekunnin ajan, Langaton lähiverkko -tila poistuu käytöstä. Jos akussa on liian vähän virtaa. AeroMobile ei käynnisty. Tällöin akkumerkkivalo vilkkuu oranssina 6 sekuntia ja sammuu. Uudelleenkäynnistyspainike: Pidä painettuna 5 sekuntia Langaton lähiverkko -tilassa. Järjestelmään palautetaan tehdasasetukset. FI-13

15 USB 3.0 -liitäntä: USB 3.0- ja USB 2.0 -yhteensopiva. Mahdollistaa tietojen siirtämisen tietokoneen ja Canvio AeroMobilen välillä. Akku ladataan yhdistämällä tämä liitäntä muuntajaan. SD -korttipaikka: SD - ja SDHC -muistikorteille, luokka 10. SD -kortti on käytettävissä Langaton lähiverkko -tilassa. Akkumerkkivalo: Vihreä: vähintään 30 % täydestä akun latauksesta. Keltainen: % täydestä akun latauksesta. Oranssi (vilkkuu nopeasti): akku on tyhjä tai laitetta käytetään liian kuumassa paikassa. Laitteesta katkaistaan virta 30 sekunnin kuluttua. Vihreä tai keltainen (vilkkuu hitaasti): akku latautuu. Vihreä (ei vilku): lataaminen on päättynyt. Vihreä tai keltainen (vilkkuu nopeasti): laitetta sammutetaan tai sitä käynnistetään. Merkkivalo ei pala: laitteesta on katkaistu virta. Langattoman lähiverkon/ssd-aseman merkkivalo: Langaton lähiverkko -tila Sininen: langaton lähiverkko on käytössä, tietoja ei siirretä. Vilkkuu sinisenä: langaton lähiverkko on käytössä, tallennustila on käytössä. Sininen (ei pala): langaton lähiverkko on pois käytöstä DAS-tila Valkoinen: tietoja ei siirretä. Vilkkuu valkoisena: tietoja käytetään. Valkoinen (ei pala): järjestelmä on lepo- tai valmiustilassa, joten sen irrottaminen on turvallista. SD -kortin merkkivalo: Palaa vain Langaton lähiverkko -tilassa Sinipunainen: SD -korttia ei käytetä. Vilkkuu sinivalkoisena: SD -kortti on käytössä. Sinipunainen (ei pala): SD -kortti on lepotilassa. FI-14

16 Luku 2 AeroMobile-apuohjelma Sisäänkirjaus AeroMobile-järjestelmään Yhdistäminen langattomasti PC- tai Mac -tietokoneeseen 1. Käynnistä järjestelmä painamalla virtapainiketta. 2. Kun Wi-Fi -merkkivalo lakkaa vilkkumasta, ota langaton verkko käyttöön PC- tai Mac-tietokoneessa ja muodosta langaton verkkoyhteys. 3. Valitse langattomaksi yhteydeksi Toshiba wssd xxxx (oletus SSID-tunnus: Toshiba wssd xxxx), ja syötä oletussalasana Web-selaimeen kirjautuminen 1. Kun olet muodostanut yhteyden Canvio AeroMobileen, käynnistä Web-selain ja kirjoita osoitteeksi tai (Mallikuva) Web-selaimen osoiterivi Jos Internet-yhteys ei ole käytettävissä, kirjoita osoiteriville jokin URL-osoite. Edellä näkyvä sivu avautuu selaimeen. (Mallikuva) Sisäänkirjausikkuna FI-15

17 2. Kirjoita sisäänkirjautiedot sisäänkirjausikkunaan. Käytä seuraavia tunnistetietoja: Käyttäjätunnus: admin Salasana: Jätä kenttä tyhjäksi 3. Voit siirtyä Web-käyttöliittymään napsauttamalla tai napauttamalla sisäänkirjauspainiketta. iphone - tai ipad -sisäänkirjaus Asenna sovellus iphoneen tai ipadiin 1. Paikanna Apple Store -myymälästä maksuton TOSHIBA-sovellus nimeltä Wireless SSD. 2. Asenna Wireless SSD -sovellus ja noudata näkyviin tulevia ohjeita. 3. Kun Wireless SSD -sovellus on asennettu, sen kuvake tulee työpöydälle. Yhdistäminen langattomasti iphoneen tai ipadiin 1. Käynnistä järjestelmä painamalla virtapainiketta. 2. Kun Wi-Fi -merkkivalo lakkaa vilkkumasta, siirry ipadissa tai iphonessa Asetukset-kohtaan ja Wi-Fi-kohtaan. 3. Napsauta tai napauta Toshiba wssd xxxx -kohtaa. 4. Kirjoita oletussalasana Sisäänkirjaus sovellukseen 1. Suorita Wireless SSD -pienoisohjelma ja kirjaudu sisään Wireless SSD -kohteeseen. (Mallikuva) iphone - tai ipad -sisäänkirjausikkuna 2. Kirjoita sisäänkirjautiedot sisäänkirjausikkunaan. Käytä seuraavia tunnistetietoja: Käyttäjätunnus: admin Salasana: Jätä kenttä tyhjäksi 3. Voit siirtyä pääkäyttöliittymään napsauttamalla tai napauttamalla OK-painiketta. FI-16

18 Android -sisäänkirjaus Android -sovelluksen asentaminen 1. Paikanna Google Play Storesta maksuton TOSHIBAn Wireless SSD -sovellus. 2. Asenna Wireless SSD -sovellus ja noudata näkyviin tulevia ohjeita. 3. Kun Wireless SSD -sovellus on asennettu, sen kuvake tulee työpöydälle. Yhdistäminen langattomasti Android -laitteeseen 1. Käynnistä järjestelmä painamalla virtapainiketta. 2. Kun Wi-Fi -merkkivalo lakkaa vilkkumasta, siirry taulutietokoneessa tai älypuhelimessa Asetukset-kohtaan ja valitse langaton verkko. 3. Napsauta tai napauta Toshiba wssd xxxx -kohtaa. 4. Kirjoita oletussalasana Sisäänkirjaus sovellukseen 1. Suorita Wireless SSD -pienoisohjelma ja kirjaudu sisään Wireless SSD -kohteeseen. (Mallikuva) Android -sisäänkirjausikkuna 2. Kirjoita sisäänkirjautiedot sisäänkirjausikkunaan. Käytä seuraavia tunnistetietoja: Käyttäjätunnus: admin Salasana: Jätä kenttä tyhjäksi 3. Voit siirtyä pääkäyttöliittymään napsauttamalla tai napauttamalla OK-painiketta. FI-17

19 AeroMobilen pääkäyttöliittymä Kun siirryt pääkäyttöliittymään, AeroMobile voi ilmoittaa, jos saatavana on uusi laiteohjelmistoversio. Seuraavat kolme vaihtoehtoa ovat käytettävissä: Voit päivittää valitsemalla OK. Peruuta Älä kysy (Mallikuva) Laiteohjelmiston päivittämisikkuna Jos valitset OK, päivitys alkaa ja järjestelmä kehottaa odottamaan 5 minuuttia. (Mallikuva) Laiteohjelmiston päivittäminen: Odota 5 minuuttia -ikkuna Jos valitset Peruuta, siirryt AeroMobile-pääkäyttöliittymään. Saat ilmoituksen käytettävissä olevista päivityksistä, kun kirjaudut sisään seuraavan kerran. Jos valitset Älä kysy -vaihtoehdon, AeroMobile ei enää ilmoita laiteohjelmistopäivityksistä automaattisesti. Voit kuitenkin päivittää laiteohjelmiston manuaalisesti Asetukset-sivulla. Katso Laiteohjelmiston päivittäminen: sivulla 50. FI-18

20 Web-käyttöliittymä Alla näkyy esimerkki AeroMobile-pääkäyttöliittymästä tietokoneen selaimessa nähtynä. (Mallikuva) AeroMobilen pääkäyttöliittymä Web-selaimessa Sovelluksen käyttöliittymä Alla näkyy esimerkki AeroMobile-pääkäyttöliittymästä iphonessa, ipadissa tai Android -sovelluksessa nähtynä. Tablet/iPad Älypuhelin/iPhone (Mallikuva) AeroMobilen pääkäyttöliittymä sovelluksessa FI-19

21 AeroMobilen pääkäyttöliittymän toiminnot Painikkeiden, kuvakkeiden ja niiden toimintojen kuvaukset AeroMobilen pääkäyttöliittymässä näkyvät alla. Painike/kuvake Toiminto Tuo näkyviin kuvien esikatselun. Voit siirtyä kuvien hallintaan napsauttamalla tai koskettamalla Kuva-painiketta. Tuo näkyviin videotiedostojen esikatselun. Jos videoita ei ole käytettävissä, näkyviin tulee oletuskuva. Voit siirtyä videoiden hallintaan napsauttamalla tai koskettamalla Videot-painiketta. Tuo näkyviin asiakirjatiedostojen esikatselun. Jos asiakirjoja ei ole käytettävissä, näkyviin tulee oletuskuva. Voit siirtyä asiakirjojen hallintaan napsauttamalla tai koskettamalla Asiakirjat-painiketta. Voit siirtyä tiedostojen ja kansioiden hallintaan napsauttamalla tai koskettamalla Tiedosto/kansiopainiketta. Täällä voit esimerkiksi luoda kansioita, kopioida ja poistaa tiedostoja/kansioita, jakaa tiedostoja ja ladata tiedostoja. Voit siirtyä varmuuskopiointivalikkoon napsauttamalla tai koskettamalla Tietojen varmuuskopiointi -painiketta. Lisätietoja on kohdassa Varmuuskopioinnin hallinta sivulla 38. SD -kortti on käytettävissä. Internet-yhteys on käytettävissä. Internet-yhteys ei ole käytettävissä. Canvio AeroMobilen akun varaustaso tulee näkyviin. Voit siirtyä Canvio AeroMobilen järjestelmäasetuksiin napsauttamalla tai koskettamalla Asetukset-painiketta. Voit siirtyä Canvio AeroMobilen sisäiseen SSD-asemaan napsauttamalla tai koskettamalla SSD-tallennuskuvaketta. Voit siirtyä Canvio AeroMobilen SD -korttiin napsauttamalla tai koskettamalla SD -korttikuvaketta. FI-20

22 Kuvienhallinnan käyttöliittymä HUOMAUTUS Ennen tämän ominaisuuden käyttämistä Canvio AeroMobile -laitteeseen täytyy siirtää sisältöä suoraan tietokoneesta, ks. DAS-tila (Direct-Attached Storage) sivulla 11. Kuvien hallinta -ikkuna tulee näkyviin, kun napsautat tai kosketat Kuva -painiketta. Alla näkyy esimerkki Kuvien hallinta -käyttöliittymän ikkunasta. (Mallikuva) AeroMobilen Kuvien hallinta -käyttöliittymän ikkuna Painikkeiden, kuvakkeiden ja niiden toimintojen kuvaukset AeroMobilen Kuvien hallinta -käyttöliittymän ikkunassa näkyvät alla. Painike/kuvake Toiminto Voit palata pääikkunaan napsauttamalla tai napauttamalla Edellinen-painiketta. Jos Lajittele nimen mukaan -kuvake näkyy, luettelo lajitellaan nimen mukaan. Jos Lajittele päivämäärän mukaan -kuvake näkyy, luettelo lajitellaan päivämäärän mukaan. Voit vaihtaa tilojen välillä napsauttamalla tai koskettamalla kuvaketta. Jos Pikkukuva-kuvake näkyy, luettelo on pikkukuvatilassa. Jos Luettelo-kuvake näkyy, luettelo on luettelotilassa. Voit vaihtaa tilojen välillä napsauttamalla tai koskettamalla kuvaketta. FI-21

23 Painike/kuvake Toiminto Voit valita kuvatiedostot Calendar-valikosta. Voit etsiä tiedostoa tai kansiota kirjoittamalla hakuruutuun kirjaimia tai numeroita. Voit siirtyä Canvio AeroMobilen sisäiseen SSD-asemaan napsauttamalla tai koskettamalla SSD-tallennuskuvaketta. Voit siirtyä Canvio AeroMobilen SD -korttiin napsauttamalla tai koskettamalla SD -korttikuvaketta. Voit siirtyä paikalliseen iphone -, ipad - tai Android -laitteeseen napsauttamalla tai koskettamalal Paikallinen-painiketta. (vain iphone -, ipad - ja Android -laitteet) Kun siirryt Canvio AeroMobilen sisäiseen SSD-asemaan, voit valita jonkin neljästä käyttäjäkuvasta. Neljä oletusnimeä ovat Oletus, Omistaja1, Omistaja2 ja Omistaja3. FI-22

24 Kuvien katselun käyttöliittymä Voit siirtyä kuvien katselun käyttöliittymään napsauttamalla tai koskettamalla kuvatiedostoa. Alla näkyy esimerkki kuvien katselun käyttöliittymästä. (Mallikuva) AeroMobilen kuvienkatselukäyttöliittymän ikkuna Painikkeiden, kuvakkeiden ja niiden toimintojen kuvaukset AeroMobilen Kuvien hallinta -käyttöliittymän ikkunassa näkyvät alla. Painike/kuvake Toiminto Voit palata kuvien hallinnan käyttöliittymän ikkunaan napsauttamalla tai koskettamalla Edellinen-painiketta. Voit ladata kuvan paikalliseen albumiin napsauttamalla tai koskettamalla Lataa-painiketta. Voit ladata nykyisen kuvan paikallisesta laitteesta AeroMobile-laitteeseen napsauttamalla tai koskettamalla Lataa-painiketta. Voit aloittaa kuvaesityksen napsauttamalla tai koskettamalla Toisto/tauko-painiketta. Jos Jatkuva toisto -kuvake näkyy, kuvaesitys toistetaan jatkuvana toistona. Jos Sarjatoisto -kuvake näkyy, kuvaesitys toistetaan sarjana. Voit vaihtaa tilojen välillä napsauttamalla tai koskettamalla kuvaketta. Voit jakaa kuvan sosiaalisen mediaan tai lähettää sen sähköpostitse napsauttamalla tai koskettamalla Jaa-painiketta. FI-23

25 Videoiden hallinnan käyttöliittymä HUOMAUTUS Ennen tämän ominaisuuden käyttämistä Canvio AeroMobile -laitteeseen täytyy siirtää sisältöä suoraan tietokoneesta, ks. DAS-tila (Direct-Attached Storage) sivulla 11. Videoiden hallinta -ikkuna tulee näkyviin, kun napsautat tai kosketat Videotpainiketta. Alla näkyy esimerkki Videoiden hallinta -käyttöliittymän ikkunasta. (Mallikuva) AeroMobilen Videoiden hallinta -käyttöliittymän ikkuna Painikkeiden, kuvakkeiden ja niiden toimintojen kuvaukset AeroMobilen Videoiden hallinta -käyttöliittymän ikkunassa näkyvät alla. Painike/kuvake Toiminto Voit palata pääikkunaan napsauttamalla tai napauttamalla Edellinen-painiketta. Jos Lajittele nimen mukaan -kuvake näkyy, luettelo lajitellaan nimen mukaan. Jos Lajittele päivämäärän mukaan -kuvake näkyy, luettelo lajitellaan päivämäärän mukaan. Voit vaihtaa tilojen välillä napsauttamalla tai koskettamalla kuvaketta. Jos Pikkukuva-kuvake näkyy, luettelo on pikkukuvatilassa. Jos Luettelo-kuvake näkyy, luettelo on luettelotilassa. Voit vaihtaa tilojen välillä napsauttamalla tai koskettamalla kuvaketta. FI-24

26 Painike/kuvake Toiminto Voit etsiä tiedostoa tai kansiota kirjoittamalla hakuruutuun kirjaimia tai numeroita. Voit valita kuvatiedostot Kalenteri-valikosta. Voit siirtyä Canvio AeroMobilen sisäiseen SSD-asemaan napsauttamalla tai koskettamalla SSD-tallennuskuvaketta. Voit siirtyä Canvio AeroMobilen SD -korttiin napsauttamalla tai koskettamalla SD -korttikuvaketta. Voit siirtyä paikalliseen iphone -, ipad - tai Android -laitteeseen napsauttamalla tai koskettamalal Paikallinen-painiketta. (vain iphone -, ipad - ja Android -laitteet) Kun siirryt Canvio AeroMobilen sisäiseen SSD-asemaan, voit valita jonkin neljästä käyttäjäkuvasta. Neljä oletusnimeä ovat Oletus, Omistaja1, Omistaja2 ja Omistaja3. FI-25

27 Videotoiston käyttöliittymä (vain iphone -, ipad - ja Android -laitteet) Voit siirtyä videotoiston käyttöliittymään napsauttamalla tai koskettamalla videotiedostoa. Alla näkyy esimerkki videotoiston käyttöliittymän ikkunasta. (Mallikuva) AeroMobilen videotoiston käyttöliittymän ikkuna Painikkeiden, kuvakkeiden ja niiden toimintojen kuvaukset AeroMobilen videotoiston käyttöliittymän ikkunassa näkyvät alla. Painike/kuvake Toiminto Voit palata pääikkunaan napsauttamalla tai napauttamalla Edellinen-painiketta. Voit säätää toistoikkunan kokoa napsauttamalla tai koskettamalla Zoom-painiketta. Voit palata edellisen videon toistoon napsauttamalla tai koskettamalla Edellinen-painiketta. Voit siirtyä seuraavan videon toistoon napsauttamalla tai koskettamalla Seuraavapainiketta. Voit kelata videota taaksepäin 20 sekuntia napsauttamalla tai koskettamalla Takaisinkelauspainiketta. Voit kelata videota eteenpäin 20 sekuntia napsauttamalla tai koskettamalla Eteenpäinpainiketta. Voit toistaa meneillään olevan videon tai asettaa sen taukotilaan napsauttamalla tai koskettamalla Toisto/tauko-painiketta. FI-26

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin

KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin Tämä MP4-videosoitin on varustettu täysillä multimediaominaisuuksilla. Laite sopii valokuvien katseluun, e-kirjojen lukemiseen, äänen tallentamiseen ja toistamiseen

Lisätiedot

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Canon-digitaalikamera Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Sisällysluettelo Johdanto....................................... 1 Kuvien siirtäminen langattomassa yhteydessä........ 2 Kameran

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

Sisällysluettelo. USB-laitteen jakaminen verkossa... 3. USB-tulostimen jakaminen... 5. Macin varmuuskopiointi Time Machine -ohjelmalla...

Sisällysluettelo. USB-laitteen jakaminen verkossa... 3. USB-tulostimen jakaminen... 5. Macin varmuuskopiointi Time Machine -ohjelmalla... Lisätoiminnot Sisällysluettelo USB-laitteen jakaminen verkossa... 3 USB-tulostimen jakaminen... 5 Macin varmuuskopiointi Time Machine -ohjelmalla... 6 NETGEAR genie -sovellus... 8 2 USB-laitteen jakaminen

Lisätiedot

Air Sync Käyttöopas. Air Syncin lataaminen. Virran kytkentä ja katkaisu On/Off Air Sync

Air Sync Käyttöopas. Air Syncin lataaminen. Virran kytkentä ja katkaisu On/Off Air Sync Air Sync Käyttöopas Air Syncin lataaminen 1. Liitä Air Syncin Micro USB-liitin (D) tietokoneeseesi tai muuhun vastaavaan latauslaitteeseen käyttämällä mukana tullutta USB-kaapelia tai vastaavaa Micro USBliitintä.

Lisätiedot

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet HP Roar Plus -kaiutin Muut ominaisuudet Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft-konsernin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

N300 WiFi-reititin (N300R)

N300 WiFi-reititin (N300R) Easy, Reliable & Secure Asennusopas N300 WiFi-reititin (N300R) Tavaramerkit Merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Asennusmenettely: Alku. Yhdistä laitteisto. Asenna Hakutyökalu. Kirjaudu IP-kameralla lähiverkkoon. Langattomat asetukset

Pakkauksen sisältö: Asennusmenettely: Alku. Yhdistä laitteisto. Asenna Hakutyökalu. Kirjaudu IP-kameralla lähiverkkoon. Langattomat asetukset DENVER IPC-330 DENVER IPO-320 Pakkauksen sisältö: IP-kamera Asennuskiinnike Antenni Verkkolaite CD LAN-kaapeli Asennusohje Ruuvit Huomautus: Joissakin malleissa ei ole ulkoista antennia. Asennusmenettely:

Lisätiedot

Verkkoliittymän ohje. F-Secure Online Backup Service for Consumers 2.1

Verkkoliittymän ohje. F-Secure Online Backup Service for Consumers 2.1 Verkkoliittymän ohje F-Secure Online Backup Service for Consumers 2.1 F-Secure Online Backup Service for Consumers -verkkoliittymän ohje... 2 Johdanto... 2 Mikä F-Secure Online Backup Service for Consumers

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (ios)

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (ios) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (ios) Sisällysluettelo Ennen Brother-laitteen käyttöä... Kuvakkeiden selitykset... Tavaramerkit... Johdanto... Lataa Brother iprint&scan App Storesta...

Lisätiedot

N150 WiFi-reititin (N150R)

N150 WiFi-reititin (N150R) Easy, Reliable & Secure Asennusopas N150 WiFi-reititin (N150R) Tavaramerkit Merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä

Lisätiedot

Finnish. B525 LTE CPE Pikaopas

Finnish. B525 LTE CPE Pikaopas Finnish B525 LTE CPE Pikaopas 1 Tuotteen yleiskuvaus Virran merkkivalo Wi-Fi /WPS-merkkivalo Signaalinvoimakkuuden merkkivalo LAN1-3, LAN4/WAN-portti USB-portti Palauta-painike WPS-painike Verkon tilan

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android )

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Sisällysluettelo Ennen Brother-laitteen käyttöä... Kuvakkeiden selitykset... Tavaramerkit... Johdanto... Lataa Brother iprint&scan Google

Lisätiedot

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Asennus. Langaton NETGEAR 802.11ac -tukiasema WAC120. Pakkauksen sisältö. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Asennus. Langaton NETGEAR 802.11ac -tukiasema WAC120. Pakkauksen sisältö. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Tavaramerkit NETGEAR, NETGEAR-logo ja Connect with Innovation ovat NETGEAR Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tietoja

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Tietoja Google Cloud Printistä Tulostaminen Google Cloud Printillä Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Tietoja Google

Lisätiedot

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Kotisi tulevaisuus alkaa nyt! Hienoa, että käytät Home Connect -sovellusta * Onneksi olkoon käytät tulevaisuuden kahviautomaattia, joka jo tänään helpottaa

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas

Ohjelmiston asennusopas Ohjelmiston asennusopas Oppaassa kerrotaan, miten ohjelmisto asennetaan USB- tai verkkoyhteydellä. Verkkoasennus ei ole käytettävissä malleissa SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Jos haluat määrittää langattoman

Lisätiedot

Anvia Varmuuskopiointi 2.3.5 Web-liittymän

Anvia Varmuuskopiointi 2.3.5 Web-liittymän Anvia Varmuuskopiointi 2.3.5 Web-liittymän käyttöohje http://varmuuskopiointi.anvianet.fi Johdanto... 3 Mitä web-liittymällä tarkoitetaan?... 3 Web-liittymään siirtyminen... 3 Web-liittymään kirjautuminen...

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Tervetuloa. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli. USBvirtasovitin. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti.

Pakkauksen sisältö. Tervetuloa. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli. USBvirtasovitin. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -pikaopas Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli USBvirtasovitin Pikaopas Seinäpidike Kiinnitysruuvit Liitä

Lisätiedot

Mobiililaitteiden WiFi-vahvistin WN1000RP Asennusopas

Mobiililaitteiden WiFi-vahvistin WN1000RP Asennusopas Mobiililaitteiden WiFi-vahvistin WN1000RP Asennusopas Sisällysluettelo Aloittaminen........................................... 3 WiFi-vahvistimen esittely................................. 4 Etu- ja sivupaneeli...................................

Lisätiedot

BTS-31 Bluetooth-kaiutin Lyhyt käyttöohje

BTS-31 Bluetooth-kaiutin Lyhyt käyttöohje 1. Toimenpide A. Virta kääntäminen päälle: Painaessasi pitkään painiketta 'Φ/ BTS-31 Bluetooth-kaiutin Lyhyt käyttöohje ' kuulet piippauksen ja sininen valo alkaa vilkkua. B. Viran kääntäminen pois päältä:

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Mac. Valmistelut. Mac

Mac. Valmistelut. Mac Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Nokia C110/C111-langattoman lähiverkon kortti. Asennusopas

Nokia C110/C111-langattoman lähiverkon kortti. Asennusopas Nokia C110/C111-langattoman lähiverkon kortti Asennusopas VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA MOBILE PHONES Ltd ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuotteet DTN-10 ja DTN-11 noudattavat Euroopan neuvoston

Lisätiedot

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Kotisi tulevaisuus alkaa nyt! Hienoa, että käytät Home Connect -sovellusta * Onneksi olkoon käytät tulevaisuuden kahviautomaattia, joka jo tänään helpottaa

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas

Ohjelmiston asennusopas Ohjelmiston asennusopas Oppaassa kerrotaan, miten ohjelmisto asennetaan USB- tai verkkoliitännän kautta. Verkkoasennus ei ole käytettävissä malleissa SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Kaavio Kaaviossa kuvataan,

Lisätiedot

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n asennus ja päivitys Päivitä BIOS, sovellukset ja ohjaimet ja suorita Windows Update Valitse asennustyyppi Asenna Windows 8.1 Käy Samsungin päivitystukisivust

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

WiFi-verkon kantaman yleislaajennin WN3000RP: asennusopas. Laajennetun langattoman verkon toiminta-alue Reitittimen kantama

WiFi-verkon kantaman yleislaajennin WN3000RP: asennusopas. Laajennetun langattoman verkon toiminta-alue Reitittimen kantama WiFi-verkon kantaman yleislaajennin WN3000RP: asennusopas Laajennetun langattoman verkon toiminta-alue Reitittimen kantama 2011 NETGEAR, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun mitään osaa ei

Lisätiedot

Käyttöohje. Painikkeet:

Käyttöohje. Painikkeet: Käyttöohje Painikkeet: 1. PLAY: Päällä/pois päältä Toisto/Pysäytys 2. M: Valinta/Vahvistus 3. ON/OFF: Virtapainike soittimen päällä 4 Vol+: Äänenvoimakkuuden lisäys 5 Vol-: Äänenvoimakkuuden vähennys :

Lisätiedot

WN2000RPT-WiFi-kantaman laajentimen asennusopas

WN2000RPT-WiFi-kantaman laajentimen asennusopas WN2000RPT-WiFi-kantaman laajentimen asennusopas Aloittaminen NETGEAR-WiFi-kantamanlaajennin laajentaa WiFi-verkkoa vahvistamalla nykyistä WiFi-signaalia ja parantamalla signaalin laatua pitkillä etäisyyksillä.

Lisätiedot

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje 1 Yleistä... 2 2 Kameran kytkeminen verkkoon... 2 2.1 Tietokoneella... 2 2.2 Älypuhelimella / tabletilla... 5 3 Salasanan vaihtaminen... 8 3.1 Salasanan vaihtaminen Windows

Lisätiedot

WiFi-kantaman laajennin N600

WiFi-kantaman laajennin N600 Asennusopas WiFi-kantaman laajennin N600 Malli WN2500RP Sisällysluettelo Aloittaminen........................................... 3 Laajentimen esittely..................................... 4 Etupaneeli.........................................

Lisätiedot

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä opaskirjassa kerrotaan, miten WR-R10- langattoman kaukoohjaimen laiteohjelma päivitetään. Jos

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3. Nokia 8310 -puhelimelle. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3. Nokia 8310 -puhelimelle. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6 PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3 Nokia 8310 -puhelimelle Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON

Lisätiedot

Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen

Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka päivitetään laiteohjelma langattomiin kauko-ohjaimiin WR-1 ja

Lisätiedot

Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen. käyttöä. Kameran osat ja painikkeet

Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen. käyttöä. Kameran osat ja painikkeet Käyttöohje Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Kameran osat ja painikkeet 1 1. Laukaisin 8. Mikro USB -portti 2. Mikrofoni

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 7" kosketusnäyttö. Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin 3G (optional) Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. AC1200 WiFi-reititin Malli R6100 Asennusopas

Pakkauksen sisältö. AC1200 WiFi-reititin Malli R6100 Asennusopas Tavaramerkit NETGEAR, NETGEAR-logo ja Connect with Innovation ovat NETGEAR Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tietoja

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

VALOKUITULIITTYMÄN PÄÄTELAITE KÄYTTÖOHJE CTS FWR5-3105

VALOKUITULIITTYMÄN PÄÄTELAITE KÄYTTÖOHJE CTS FWR5-3105 VALOKUITULIITTYMÄN PÄÄTELAITE KÄYTTÖOHJE CTS FWR5-3105 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 MERKKIVALOT... 3 3 TAKAPANEELIN KUITULIITÄNTÄ... 4 4 ETUPANEELIN LIITTIMET JA LED-PAINIKE... 4 5 OIKEAN SIVUPANEELIN RESET-PAINIKE...

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

R6300v2 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas

R6300v2 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas Tavaramerkit NETGEAR, NETGEAR-logo ja Connect with Innovation ovat NETGEAR Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tietoja

Lisätiedot

Mobiililaitteiden WiFi-vahvistin WN1000RP Asennusopas

Mobiililaitteiden WiFi-vahvistin WN1000RP Asennusopas Mobiililaitteiden WiFi-vahvistin WN1000RP Asennusopas Tuki Kiitos, että valitsit NETGEAR-tuotteen. Kun olet asentanut laitteen, rekisteröi tuotteesi laitteen pohjaan merkityn sarjanumeron avulla osoitteessa

Lisätiedot

Käyttöopas AE6000. Wireless Dual Band -USB-minisovitin AC580

Käyttöopas AE6000. Wireless Dual Band -USB-minisovitin AC580 Käyttöopas AE6000 Wireless Dual Band -USB-minisovitin AC580 a Sisällys Tuotteen yleiskatsaus Ominaisuudet 1 Asennus Asennus 2 Langattoman verkon määrittäminen Wi-Fi-asetusten automaattinen määritys 3 Langattoman

Lisätiedot

Nokia langaton äänisovitin AD-47W

Nokia langaton äänisovitin AD-47W Nokia langaton äänisovitin AD-47W 9247383/1 SUOMI AD-47W-sovittimen avulla voit kytkeä langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevan yhteensopivan HF-laitteen tietokoneeseen (tai muuhun yhteensopivaan laitteeseen).

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A. Huomaa 1) Sammuta virta, kun et käytä laitetta.

Lisätiedot

ACT-5020TW-pika-aloitusopas

ACT-5020TW-pika-aloitusopas Kamerakaavio: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro USB Micro HDMI Palauta Micro SD LCD Ylös Alas Tila ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Lisätiedot

Usein kysyttyä Eee Pad TF201:stä FI6915

Usein kysyttyä Eee Pad TF201:stä FI6915 Usein kysyttyä Eee Pad TF201:stä FI6915 Tiedostojen hallinta... 2 Kuinka pääsen käyttämään microsd-kortille, SD-kortille ja USB-laitteelle tallennettuja tietojani?... 2 Kuinka siirrän valitun tiedoston

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. R6250 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas

Pakkauksen sisältö. R6250 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas Tavaramerkit NETGEAR, NETGEAR-logo ja Connect with Innovation ovat NETGEAR Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tietoja

Lisätiedot

Tervetuloa. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -pikaopas Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Pakkauksen sisältö Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli USBvirtasovitin (vaihtelee alueittain) Pikaopas Seinäpidike

Lisätiedot

Office 365:n käyttäminen iphonessa tai ipadissa

Office 365:n käyttäminen iphonessa tai ipadissa Office 365:n käyttäminen iphonessa tai ipadissa Pikaopas Sähköpostien tarkistaminen Määritä iphone tai ipad lähettämään ja vastaanottamaan Office 365 -sähköpostia. Tarkista kalenteri missä tahansa Voit

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

Android. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Android 4.0.3 Ice Cream Sandwichissä.

Android. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Android 4.0.3 Ice Cream Sandwichissä. Y K S I K Ä Ä N A S I A K A S E I O L E M E I L L E LI I A N P I E NI TAI M I K Ä Ä N H A A S T E LI I A N S U U R I. Android Sähköpostin määritys Määrittämällä sähköpostitilisi Android-laitteeseesi, voit

Lisätiedot

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 B C A 24/7 aktiivisuusranneke ja sovellus älypuhelimelle/tabletille. Toiminnot: Askelmittari Unen mittaus Kilometrilaskuri Kalorilaskuri Aktiivisuusmittari

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Smart Plug Asennusopas. Android

Smart Plug Asennusopas. Android Smart Plug Asennusopas Android Sisällysluettelo Ennen asennusta Tietoa Smart Plugista 3 Vaihe 1/7 Vaihe 2/7 Vaihe 3/7 Vaihe 4/7 Vaihe 5/7 Vaihe 6/7 Vaihe 7/7 Ennen asennuksen aloittamista Tilin luominen

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Tukiasema

Pakkauksen sisältö. Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Tukiasema Pikaopas SE888 Pakkauksen sisältö Tukiasema Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin linjajohtoon ja sitten

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Täysin langaton kamera Magneettinen seinäteline 123-litiumparistot Kiinnitysruuvi 2 3 Aseta paristot paikoilleen

Lisätiedot

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP Asioita, jotka tulee huomioida ennen asennusta! Koska palvelu sisältää myös sharing-ominaisuuden, on asiakas itse vastuussa millaisia tiedostoja palvelimelle varmuuskopioi ja kenelle

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Apple laitteet)

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Apple laitteet) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Apple laitteet) Sisällysluettelo Ennen Brother-laitteen käyttöä... Kuvakkeiden selitykset... Tavaramerkit... Johdanto... Lataa Brother iprint&scan

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE GREEN BUTTON - OHJELMISTO

KÄYTTÖOHJE GREEN BUTTON - OHJELMISTO KÄYTTÖOHJE GREEN BUTTON - OHJELMISTO Rev. 046/PC Varoitus Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä käyttöohjeessa käytetään nimettyjä tuotteita ainoastaan tunnistamistarkoituksiin. Ne voivat olla vastaavien yritysten

Lisätiedot

EX6100-WiFi-kantamanlaajentimen asennusopas

EX6100-WiFi-kantamanlaajentimen asennusopas EX6100-WiFi-kantamanlaajentimen asennusopas Aloittaminen NETGEAR-WiFi-kantamanlaajennin laajentaa WiFi-verkkoa vahvistamalla nykyistä WiFi-signaalia ja parantamalla signaalin laatua pitkillä etäisyyksillä.

Lisätiedot

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS Asennusopas Observit RSS Versio 5.3 Huomautus Tämä opas on uusia asennuksia varten. Axis-kamerapaketti sisältää käytettävän lehtisen. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tukeen: +46 60 61 67 50. Tarjoaja:

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Beskrivning

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Beskrivning Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 7 kosketusnäyttö Ukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-antur Mediasoitin Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite Kuulokkeita Pikakäyttöopas 1 OTG USB-johto

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 käyttöohjeet JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 1. Esittely JakeluPiste on helppo ja yksinkertainen ratkaisu tiedostojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Olipa kyseessä tärkeä word dokumentti tai kokonainen

Lisätiedot

GN Hearing -sovellus - käyttöohje

GN Hearing -sovellus - käyttöohje GN Hearing -sovellus - käyttöohje Johdanto Tämä sovellus tuottaa parempia kuuntelemiselämyksiä ja auttaa hyödyntämään kuulokojeitasi täysimääräisesti. Innovatiivinen ääniteknologiamme ja muotoilu yhdistettynä

Lisätiedot

N300 WiFi USB Micro -sovitin (N300MA)

N300 WiFi USB Micro -sovitin (N300MA) Easy, Reliable & Secure 2012 On Networks All rights reserved. 240-10825-02 Instructions: If the CD does not start automatically, browse to the CD drive and double-click on autorun.exe. For Mac OS, double-click

Lisätiedot

Käytön aloittaminen NSZ-GS7. Verkkomediasoitin. Näyttökuvia, toimintoja ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Käytön aloittaminen NSZ-GS7. Verkkomediasoitin. Näyttökuvia, toimintoja ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Käytön aloittaminen FI Verkkomediasoitin NSZ-GS7 Näyttökuvia, toimintoja ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Käytön aloittaminen: ON/STANDBY Kytkee tai katkaisee soittimen

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

WiFi-kantaman laajentimen N300RE asennusopas

WiFi-kantaman laajentimen N300RE asennusopas Easy, Reliable & Secure Asennusopas WiFi-kantaman laajentimen N300RE asennusopas Aloittaminen WiFi-verkon kantaman laajennin laajentaa WiFi-verkon nykyisen langattoman reitittimesi kantaman ulkopuolelle.

Lisätiedot

Powerline 500 WiFi-tukiasema XWNB5201 Asennusopas

Powerline 500 WiFi-tukiasema XWNB5201 Asennusopas Powerline 500 WiFi-tukiasema XWNB5201 Asennusopas Tekninen tuki Kiitos, että valitsit NETGEAR tuotteen. Kun olet asentanut laitteen, rekisteröi tuotteesi laitteen pohjaan merkityn sarjanumeron avulla osoitteessa

Lisätiedot

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita. Ei sovellu

Lisätiedot

BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Sovellus

BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Sovellus BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Sovellus BEYOND Touch -SOVELLUS Jotta saisit kaiken irti BEYOND: Two Souls -pelikokemuksesta, suosittelemme pelaamaan peliä langattomalla DUALSHOCK 3-ohjaimella. Jos kuitenkin

Lisätiedot

WiFi-kantaman laajennin N300

WiFi-kantaman laajennin N300 Asennusopas WiFi-kantaman laajennin N300 Malli WN3000RP Aloittaminen NETGEAR-WiFi-kantamanlaajennin laajentaa WiFi-verkkoa vahvistamalla nykyistä WiFi-signaalia ja parantamalla signaalin laatua pitkillä

Lisätiedot

Pikaopas. WiFi-kantaman laajennin N300 Malli EX2700

Pikaopas. WiFi-kantaman laajennin N300 Malli EX2700 Pikaopas WiFi-kantaman laajennin N300 Malli EX2700 Aloittaminen NETGEAR-WiFi-kantamanlaajennin laajentaa WiFi-verkkoa vahvistamalla nykyistä WiFi-signaalia ja parantamalla signaalin laatua pitkillä etäisyyksillä.

Lisätiedot

Usein kysyttyä Transformer TF201:stä

Usein kysyttyä Transformer TF201:stä FI7211 Usein kysyttyä Transformer TF201:stä Tiedostojen hallinta... 2 Kuinka pääsen käyttämään microsd-kortille, SD-kortille ja USB-laitteelle tallennettuja tietojani?... 2 Kuinka siirrän valitun tiedoston

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot