User s Manual CANVIO AEROMOBILE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "User s Manual CANVIO AEROMOBILE"

Transkriptio

1 User s Manual CANVIO AEROMOBILE FI

2 Asetusten vaatimat ilmoitukset CE-vaatimukset Toshiba Europe GmbH vakuuttaa, että Canvio AeroMobile täyttää direktiivin 1999/5/EU olennaiset vaatimukset. Merkintää on hakenut Toshiba Europe, GmbH, Hammfelddamm 8, Neuss, Germany. CE-vaatimusten täyttövakuutus on luettavissa osoitteessa Työskentely-ympäristö Tämä tuote on suunniteltu täyttämään sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset (EMC) asuinympäristöissä, kaupallisissa ympäristöissä ja kevyen teollisuuden ympäristöissä. Toshiba ei ole perehtynyt tämän laitteen käyttämiseen muualla. Käyttämistä muualla ei suositella, ja tällainen käyttäminen voi olla rajoitettua. Tämän laitteen käyttäminen muualla voi voi aiheuttaa häiriöitä muille lähellä oleville laitteille, toimintavirheitä tai tietojen katoamista. Laitteen käyttämistä ei ole tutkittu esimerkiksi seuraavissa ympäristöissä: Teollinen ympäristö (käytetään lähinnä 3-vaiheista 380 voltin virtaa): Suurien koneiden aiheuttamat voimakkaat sähkömagneettiset kentät voivat häiritä tämän laitteen toimintaa. Lääketieteellinen ympäristö: Toshiba ei ole tarkistanut tämän laitteen toimintaa lääketieteellisten tuotteiden direktiivin mukaisesti, joten sitä ei pidä käyttää lääketieteellisenä laitteena ilman tarvittavia tarkistuksia. Laitteen käyttäminen esimerkiksi sairaalan toimistotiloissa ei aiheuta ongelmia, jos sitä ei ole kielletty. Autot: Tarkista auton käyttöohjeesta, mitä siinä sanotaan tällaisten tuotteiden käyttämisestä. Ilmailu: Noudata matkustamohenkilöstön antamia ohjeita käyttämisestä lennon aikana. Muut ympäristöt Käyttäminen räjähtävien aineiden lähellä: Tämän tuotteen käyttäminen ei ole sallittua paikoissa, joissa vallitsee räjähdysvaara. FI-1

3 Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain EU-jäsenmaiden asukkaille: REACH-vaatimustenmukaisuusvakuutus Euroopan unionin (EU) uusi REACH-kemikaaliasetus (lyhenne sanoista Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) tuli voimaan Toshiba täyttää kaikki REACH-vaatimukset ja sitoutuu antamaan asiakkailleen tietoja tuotteissaan käytettävistä kemikaaleista REACH-määräysten mukaisesti. Tuotteiden hävittäminen Tämä merkki ilmaisee, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Autat estämään tämän tuotteen epäasianmukaisen hävittämisen aiheuttamia mahdollisia vahingollisia seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle varmistamalla, että tämä tuote kierrätetään oikein. Lisätietoja tuotteen kierrättämisestä saa asianmukaisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelulta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin. Akkujen hävittäminen Rastilla varustetun jäteastian kuva ilmaisee, että akut on toimitettava kierrätykseen. Niitä ei saa hävittää talousjätteen mukana. Toimittamalla akut ja/tai paristot kierrätykseen autat estämään niitä vaikuttamasta haitallisesti ympäristöön ja ihmisten terveyteen. Saat lisätietoja kierrätyksestä ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen ostopaikkaan. Seuraavat tiedot koskevat vain Turkkia: Täyttää AEEE-säädöksen määräykset. FI-2

4 Turvallisuuskuvakkeet Tämän käyttöohjeen turvaohjeita on noudatettava henkilö- tai omaisuusvahinkojen sekä tietojen katoamisen välttämiseksi. Ne on jaettu vaaran mukaan seuraaviin luokkiin: Varoitussymboli HENGENVAARA VAARA HUOMIO HUOMIO HUOMAUTUS Merkitys Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakava vaara. Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan vaaran mahdollisuus. Ilmoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, joka saattaa johtaa vähäiseen tai melko vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä. On olemassa omaisuusvahingon mahdollisuus. Sisältää tärkeitä lisätietoja. Muut kuvakkeet Hyödylliset lisätiedot on merkitty seuraavilla kuvakkeilla: TEKNINEN HUOMAUTUS: Tämä kuvake viittaa laitteen teknisiin tietoihin. VIHJE: Tämä kuvake viittaa hyödyllisiin vihjeisiin ja neuvoihin. MÄÄRITELMÄ: Tällä kuvakkeella merkityssä kohdassa on tekstissä käytetyn termin määritelmä. FI-3

5 Varotoimet HENGENVAARA HENGENVAARA HENGENVAARA VAARA VAARA VAARA HUOMIO Älä upota laitetta tai sen akkua veteen, juomaan tai muuhun nesteeseen. Jos akkuun kohdistyy odottamaton sähköinen kuormitus, se ja suojapiiri voi syttyä tuleen, savuta, räjähtää tai kuumentua. Pidä laite ja sen akku poissa kuumuudesta ja tulen läheltä. Kuumuus vaurioittaa akkua. Kuumuus voi saada akun kuumenemaan, savuamaan, syttymään tuleen tai räjähtämään. Älä pura laitetta tai sen akkua. Jos akku puretaan tai siihen tehdään muutoksia, suojapiiri voi vaurioitua. Tällöin akku voi kuumentua, savuta, syttyä tuleen tai räjähtää. Pidä poissa pienten lasten ulottuvilta. Pidä akku poissa lasten pienten ulottuvilta. Jos akku tai sen osa niellään, ota heti yhteys lääkäriin. Lopeta lataaminen, jos se ei pääty itsestään. Jos akun lataaminen ei pääty ilmoitetun ajan kuluessa, lopeta lataaminen. Muutoin akku voi kuumentua, savuta, syttyä tuleen tai räjähtää. Laitteen sisällä on ladattava akku, Älä hävitä käytettyjä akkuja kotitalousjätteenä. Toimita ne kierrätykseen. Jos käytetyt akut hävitetään kotitalousjätteenä, ne voivat syttyä tuleen roska-astiassa tai savuta. Lataa akku vain lämpötilan ollessa 5 35 ºC. Jos akku ladataan tämän lämpötila-alueen ulkopuolella, se voi vuotaa, kuumentua tai vaurioitua vakavasti. Lisäksi akun suorituskyky voi heikentyä ja käyttöikä lyhentyä. FI-4

6 Langattoman lähiverkon turvaohjeet ja käyttösäännöt CANVIO AEROMOBILE HUOMIO HUOMIO Langattomat lähiverkkolaitteet voivat häiritä lääketieteellisiä laitteita, kuten sydämentahdistajia. Jos käytät henkilökohtaista lääketieteellistä laitetta, ota yhteys lääkäriin ja tutustu lääketieteellisen laitteen käyttöohjeisiin ennen tuotteen käyttämistä. Laitetta ei saa käyttää ympäristöissä, joissa on lääketieteellisiä laitteita, kuten sairaalat ja terveyskeskukset, eikä henkilökohtaisten lääketieteellisten laitteiden käyttäjien lähellä, koska laite voi olla haitallinen tällaisissa ympäristöissä. Katkaise langattomista laitteista virta aina, jos tietokone on automaattisten valvontalaitteiden tai -välineiden, esimerkiksi automaattiovien tai palohälyttimien läheisyydessä. Radioaallot saattavat häiritä tällaisia laitteita, jolloin voi aiheutua onnettomuus. Älä käytä langattoman verkon laitteita mikroaaltouunin läheisyydessä tai alueilla, joissa ne ovat alttiina radiotaajuisille häiriöille tai magneettikentille. Mikroaaltouuni tai muut häiriölähteet voivat häiritä langattoman verkon toimintaa. Langattoman lähiverkon suurin nopeus ja peittoalue saattavat vaihdella ympäristön sähkömagneettisten kenttien, esteiden, yhteyspisteiden määritysten sekä työasema-, laitteisto- ja ohjelmistoasetusten mukaan. Kuvattu siirtonopeus on teoreettinen suurin nopeus kyseisen standardin mukaisesti. Todellinen siirtonopeus on teoreettista siirtonopeutta alhaisempi. Ilmoitus Tämän oppaan tietosisältöä voidaan muuttaa ilmoittamatta asiasta ennalta. TOSHIBA EUROPE GMBH EI TAKAA TÄMÄN OPPAAN TIETOSISÄLLÖN OIKEELLISUUTTA. TOSHIBA EI TAKAA TUOTTEEN SOVELTUVUUTTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. TOSHIBA EI VASTAA VAHINGOISTA, JOTKA SUORASTI TAI EPÄSUORASTI JOHTUVAT OPPAAN TAI SEN TIETOSISÄLLÖN KÄYTÖSTÄ TAI NIIDEN MAHDOLLISISTA TEKNISISTÄ, TYPOGRAFISISTA TAI MUISTA PUUTTEISTA TAI VIRHEISTÄ TAI KÄYTTÖOPPAAN JA TUOTTEEN VÄLISISTÄ EROISTA. FI-5

7 Yleinen julkinen GNU-lisenssi ( GPL ) CANVIO AEROMOBILE Tämän laitteen laiteohjelmassa voidaan käyttää tekijänoikeussuojaa nauttivaa kolmannen osapuolen ohjelmistoa, jolla on GPL- tai LPGL-lisenssi ( Avoimen lähdekoodin ohjelmisto ), joten Toshiban loppukäyttäjälisenssi ei kata sitä. Lisenssin kopio on osoitteessa ja GPL-ohjelmistolle ei anneta takuuta lain sallimassa enimmäislaajuudessa. Jos teet ohjelmistoon muutoksia, teet sen omalla vastuullasi. Samalla takuu raukeaa. Toshiba ei vastaa tällaisten muutosten seurauksista. Toshiba ei anna tukea laitteelle, jos sen sisältämään Toshiban toimittamaan ohjelmistoon on tehty muutoksia. Tekijänoikeudet Tämän käyttöohjeen kaikenlainen monistaminen on sallittu vain Toshiban etukäteen myöntämällä kirjallisella luvalla. Tämän ohjeen tietojen oikeellisuutta ei taata Toshiba Europe GmbH, kaikki oikeudet pidätetään. Tavaramerkit Canvio AeroMobile on Toshiba America Information Systems, Inc:n ja/tai Toshiba Corporationin rekisteröity tavaramerkki. Google, Google Play ja Android ovat Google Inc:n tavaramerkkejä. Mac, Mac OS, ipad, iphone ja Time Machine ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. IOS on Ciscon Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimä tavaramerkki. Sitä käytetään lisenssillä. Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen rekisteröity tavaramerkki. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tuotemerkit ja -nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. FI-6

8 Sisältöluettelo Johdanto Yleiskatsaus Osat Laitteistotiedot Ohjelmistomääritykset Luku 1 Aloittaminen Canvio AeroMobilen lataaminen Toimintatilat DAS-tila (Direct-Attached Storage) Langaton lähiverkko -tila (tallennus langattoman lähiverkon avulla) Ominaisuudet Luku 2 AeroMobile-apuohjelma Sisäänkirjaus AeroMobile-järjestelmään Yhdistäminen langattomasti PC- tai Mac -tietokoneeseen Web-selaimeen kirjautuminen iphone - tai ipad -sisäänkirjaus Android -sisäänkirjaus AeroMobilen pääkäyttöliittymä Web-käyttöliittymä Sovelluksen käyttöliittymä Kuvienhallinnan käyttöliittymä Kuvien katselun käyttöliittymä Videoiden hallinnan käyttöliittymä Videotoiston käyttöliittymä (vain iphone -, ipad - ja Android -laitteet) Musiikinhallinnan käyttöliittymä Musiikin toiston käyttöliittymä (vain iphone -, ipad - ja Android -laitteet) Asiakirjojen hallinnan käyttöliittymä Asiakirjojen katselun käyttöliittymä (vain iphone -, ipad - ja Android -laitteet) Tiedostojen ja kansioiden hallinnan käyttöliittymä Luku 3 SD -korttipaikan hallinta Unmount SD card (Poista SD-kortti käytöstä) SD-kortin käyttäminen Luku 4 Varmuuskopioinnin hallinta SD -korttien käyttäminen Manuaalinen varmuuskopiointi Automaattinen varmuuskopiointi Varmuuskopioinnin hallinnan käyttäminen FI-7

9 Luku 5 Asetusten hallinta Asetusten hallinnan käyttäminen Laitteistokokoonpanot Langattoman lähiverkon asetukset sovellusta varten Langattoman lähiverkon asetukset Web-selainta varten Internet-asetukset (sovellus) Internet-asetukset (Web-selain) Järjestelmäasetukset DHCP-asetukset (vain Web-selain) Käyttäjän nimen ja kuvan hallinta Välimuisti (vain sovellukset) Kieli (vain sovellukset) Uloskirjaus TOSHIBA-tuotetuki Hakemisto FI-8

10 Johdanto Yleiskatsaus Toshiba Canvio AeroMobilen avulla pääset langattomasti käsiksi musiikkiisi, videoihisi, kuviisi ja tietoihisi. Voit virtauttaa niitä ipadiin, iphoneen, taulutietokoneisiin, älypuhelimiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Johtoja tai kaapeleita ei enää tarvita. Siinä on sisäinen SSD-asema, joten enää ei tarvitse olla huolissaan tallennustilan loppumisesta mobiililaitteista. Tiedostojen siirtäminen sujuu helposti ja paljon aikaisempaa nopeammin USB 3.0 -liitännän kautta. Osat Canvio AeroMobilen mukana toimitetaan seuraavat osat: Muuntaja USB 3.0 -kaapeli Pikaopas Pussi Laitteistotiedot Laitteen mitat: Paino: Akku: Käyttöympäristö: Langaton lähiverkko Lämpötila Ilmankosteus 123,5 mm (p) x 63,0 mm (l) x 12,5 mm (k) noin 120 g 3100 mah, litium-ioni Latausaika on enintään 3 tuntia. Standard (Vakio): Taajuus: Nopeus: b/g/n 2,4 GHZ Käyttö: 5 35 ºC Säilytys: ºC Käyttö: % Säilytys: 8 90 % 1T1R, enintään 150 Mt/s FI-9

11 Ohjelmistomääritykset Yhteensopivat tiedostotyypit: Videoleikkeet: Musiikki: Kuvat: Asiakirjat: Muut: Järjestelmävaatimukset: Käyttöjärjestelmä mp4, 3gp, m4v, mov, avi mp3, m4a, aac, wav jpg, bmp, png, gif, tif pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf Avataan ulkoisissa ohjelmistoissa Windows : Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Mac OS: X 10.7, 10.8 iphonen or ipadin käyttöjärjestelmä: Android : FI-10

12 Luku 1 Aloittaminen Canvio AeroMobilen lataaminen Canvio AeroMobile voidaan ladata muuntajan ja USB-johdon avulla. Lataa Canvio AeroMobile, kun akkumerkkivalo palaa keltaisena (akku on tällöin lähes tyhjä). USB 3.0 -väylä Muuntaja USB-johto Toimintatilat (Mallikuva) Canvio AeroMobilen lataaminen Canvio AeroMobilen lataaminen: 1. Yhdistä USB-johto muuntajaan. 2. Yhdistä USB-johto Canvio AeroMobilen USB 3.0 -liitäntään. 3. Työnnä muuntajan pistoke toimivaan virtapistorasiaan. Lataamisen aikana merkkivalo vilkkuu hitaasti (2 sekunnin välein). Canvio AeroMobilella on kaksi toimintatilaa. Sen voi yhdistää mukana toimitetun USB-johdon avulla (DAS-tila), ja sen voi yhdistää langattomasti (Langaton lähiverkko -tila). DAS-tila (Direct-Attached Storage) Voit käyttää Canvio AreoMobilea DAS-tilassa yhdistämällä se tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-johdolla. FI-11

13 Mac -käyttäjät: Tiedostojen tallentaminen DAS-tilassa edellyttää, että Mac-tietokoneeseen asennetaan NTFS driver for Mac -ohjain. Lisätietoja on Canvio AeroMobilen SSD-tallennetussa käyttöohjeessa. USB 3.0 -väylä USB-johto USB -väylä (Mallikuva) Canvio AeroMobile DAS-tilassa Canvio AeroMobilen yhdistäminen tietokoneeseen: 1. Varmista, että Canvio AeroMobilesta on katkaistu virta. 2. Yhdistä mukana toimitettu USB 3.0 -johto Canvio AeroMobileen. 3. Yhdistä USB 3.0 -johdon toinen pää tietokoneen USB-liitäntään. Nyt voit siirtää tietoja laitteeseen ja siitä pois. Langaton lähiverkko -tila (tallennus langattoman lähiverkon avulla) Canvio AeroMobileen voi muodostaa langattoman yhteyden Windows - tai Mac -tietokoneesta, iphonesta, ipadista ja Android -mobiililaitteista käyttämällä AeroMobile Client -ohjelmistoa. Reititin (Mallikuva) Canvio AeroMobile Langaton lähiverkko -tilassa Käynnistä järjestelmä painamalla virtapainiketta. Canvio AeroMobile toimii Langaton lähiverkko -tilassa automaattisesti, kun AeroMobile Client -ohjelmisto on otettu käyttöön. Lisätietoja on kohdassa Yhdistäminen langattomasti PC- tai Mac -tietokoneeseen sivulla 15. FI-12

14 Ominaisuudet Käytettävissä on kaksi toimintatilaa: DAS-tila (Direct-Attached Storage) Langaton lähiverkko -tila (tallennus langattoman lähiverkon avulla) Voit virtauttaa musiikkia, videokuvaa, kuvia ja tietoja maksuttoman iphone -, ipad - ja Android -yhteensopivan sovelluksen avulla. Akku kestää jopa 8 tuntia, kun videokuvaa virtautetaan. Tiedostot löytyvät ja niitä voi käyttää nopeasti hakutoiminnon avulla. Langaton Internet-yhteys, b/g/n -yhteensopiva. Sisäinen NTFS-muotoon alustettu 128 Gt:n SSD-asema. Yhteensopiva SD - ja SDHC -muistikorttien kanssa, luokka 10. SD -kortin merkkivalo Wi-Fi /SSD-merkkivalo Paristojen merkkivalo SD -korttipaikka Virtapainike (On/Off) USB 3.0 -liitäntä Uudelleenkäynnistyspainike HUOMAUTUS (Mallikuva) Canvio AeroMobilen ominaisuudet Virtapainike: Kun pidät painettuna kahden sekunnin ajan, Langaton lähiverkko -tila tulee käyttöön. Kun pidät uudelleen painettuna kahden sekunnin ajan, Langaton lähiverkko -tila poistuu käytöstä. Jos akussa on liian vähän virtaa. AeroMobile ei käynnisty. Tällöin akkumerkkivalo vilkkuu oranssina 6 sekuntia ja sammuu. Uudelleenkäynnistyspainike: Pidä painettuna 5 sekuntia Langaton lähiverkko -tilassa. Järjestelmään palautetaan tehdasasetukset. FI-13

15 USB 3.0 -liitäntä: USB 3.0- ja USB 2.0 -yhteensopiva. Mahdollistaa tietojen siirtämisen tietokoneen ja Canvio AeroMobilen välillä. Akku ladataan yhdistämällä tämä liitäntä muuntajaan. SD -korttipaikka: SD - ja SDHC -muistikorteille, luokka 10. SD -kortti on käytettävissä Langaton lähiverkko -tilassa. Akkumerkkivalo: Vihreä: vähintään 30 % täydestä akun latauksesta. Keltainen: % täydestä akun latauksesta. Oranssi (vilkkuu nopeasti): akku on tyhjä tai laitetta käytetään liian kuumassa paikassa. Laitteesta katkaistaan virta 30 sekunnin kuluttua. Vihreä tai keltainen (vilkkuu hitaasti): akku latautuu. Vihreä (ei vilku): lataaminen on päättynyt. Vihreä tai keltainen (vilkkuu nopeasti): laitetta sammutetaan tai sitä käynnistetään. Merkkivalo ei pala: laitteesta on katkaistu virta. Langattoman lähiverkon/ssd-aseman merkkivalo: Langaton lähiverkko -tila Sininen: langaton lähiverkko on käytössä, tietoja ei siirretä. Vilkkuu sinisenä: langaton lähiverkko on käytössä, tallennustila on käytössä. Sininen (ei pala): langaton lähiverkko on pois käytöstä DAS-tila Valkoinen: tietoja ei siirretä. Vilkkuu valkoisena: tietoja käytetään. Valkoinen (ei pala): järjestelmä on lepo- tai valmiustilassa, joten sen irrottaminen on turvallista. SD -kortin merkkivalo: Palaa vain Langaton lähiverkko -tilassa Sinipunainen: SD -korttia ei käytetä. Vilkkuu sinivalkoisena: SD -kortti on käytössä. Sinipunainen (ei pala): SD -kortti on lepotilassa. FI-14

16 Luku 2 AeroMobile-apuohjelma Sisäänkirjaus AeroMobile-järjestelmään Yhdistäminen langattomasti PC- tai Mac -tietokoneeseen 1. Käynnistä järjestelmä painamalla virtapainiketta. 2. Kun Wi-Fi -merkkivalo lakkaa vilkkumasta, ota langaton verkko käyttöön PC- tai Mac-tietokoneessa ja muodosta langaton verkkoyhteys. 3. Valitse langattomaksi yhteydeksi Toshiba wssd xxxx (oletus SSID-tunnus: Toshiba wssd xxxx), ja syötä oletussalasana Web-selaimeen kirjautuminen 1. Kun olet muodostanut yhteyden Canvio AeroMobileen, käynnistä Web-selain ja kirjoita osoitteeksi tai (Mallikuva) Web-selaimen osoiterivi Jos Internet-yhteys ei ole käytettävissä, kirjoita osoiteriville jokin URL-osoite. Edellä näkyvä sivu avautuu selaimeen. (Mallikuva) Sisäänkirjausikkuna FI-15

17 2. Kirjoita sisäänkirjautiedot sisäänkirjausikkunaan. Käytä seuraavia tunnistetietoja: Käyttäjätunnus: admin Salasana: Jätä kenttä tyhjäksi 3. Voit siirtyä Web-käyttöliittymään napsauttamalla tai napauttamalla sisäänkirjauspainiketta. iphone - tai ipad -sisäänkirjaus Asenna sovellus iphoneen tai ipadiin 1. Paikanna Apple Store -myymälästä maksuton TOSHIBA-sovellus nimeltä Wireless SSD. 2. Asenna Wireless SSD -sovellus ja noudata näkyviin tulevia ohjeita. 3. Kun Wireless SSD -sovellus on asennettu, sen kuvake tulee työpöydälle. Yhdistäminen langattomasti iphoneen tai ipadiin 1. Käynnistä järjestelmä painamalla virtapainiketta. 2. Kun Wi-Fi -merkkivalo lakkaa vilkkumasta, siirry ipadissa tai iphonessa Asetukset-kohtaan ja Wi-Fi-kohtaan. 3. Napsauta tai napauta Toshiba wssd xxxx -kohtaa. 4. Kirjoita oletussalasana Sisäänkirjaus sovellukseen 1. Suorita Wireless SSD -pienoisohjelma ja kirjaudu sisään Wireless SSD -kohteeseen. (Mallikuva) iphone - tai ipad -sisäänkirjausikkuna 2. Kirjoita sisäänkirjautiedot sisäänkirjausikkunaan. Käytä seuraavia tunnistetietoja: Käyttäjätunnus: admin Salasana: Jätä kenttä tyhjäksi 3. Voit siirtyä pääkäyttöliittymään napsauttamalla tai napauttamalla OK-painiketta. FI-16

18 Android -sisäänkirjaus Android -sovelluksen asentaminen 1. Paikanna Google Play Storesta maksuton TOSHIBAn Wireless SSD -sovellus. 2. Asenna Wireless SSD -sovellus ja noudata näkyviin tulevia ohjeita. 3. Kun Wireless SSD -sovellus on asennettu, sen kuvake tulee työpöydälle. Yhdistäminen langattomasti Android -laitteeseen 1. Käynnistä järjestelmä painamalla virtapainiketta. 2. Kun Wi-Fi -merkkivalo lakkaa vilkkumasta, siirry taulutietokoneessa tai älypuhelimessa Asetukset-kohtaan ja valitse langaton verkko. 3. Napsauta tai napauta Toshiba wssd xxxx -kohtaa. 4. Kirjoita oletussalasana Sisäänkirjaus sovellukseen 1. Suorita Wireless SSD -pienoisohjelma ja kirjaudu sisään Wireless SSD -kohteeseen. (Mallikuva) Android -sisäänkirjausikkuna 2. Kirjoita sisäänkirjautiedot sisäänkirjausikkunaan. Käytä seuraavia tunnistetietoja: Käyttäjätunnus: admin Salasana: Jätä kenttä tyhjäksi 3. Voit siirtyä pääkäyttöliittymään napsauttamalla tai napauttamalla OK-painiketta. FI-17

19 AeroMobilen pääkäyttöliittymä Kun siirryt pääkäyttöliittymään, AeroMobile voi ilmoittaa, jos saatavana on uusi laiteohjelmistoversio. Seuraavat kolme vaihtoehtoa ovat käytettävissä: Voit päivittää valitsemalla OK. Peruuta Älä kysy (Mallikuva) Laiteohjelmiston päivittämisikkuna Jos valitset OK, päivitys alkaa ja järjestelmä kehottaa odottamaan 5 minuuttia. (Mallikuva) Laiteohjelmiston päivittäminen: Odota 5 minuuttia -ikkuna Jos valitset Peruuta, siirryt AeroMobile-pääkäyttöliittymään. Saat ilmoituksen käytettävissä olevista päivityksistä, kun kirjaudut sisään seuraavan kerran. Jos valitset Älä kysy -vaihtoehdon, AeroMobile ei enää ilmoita laiteohjelmistopäivityksistä automaattisesti. Voit kuitenkin päivittää laiteohjelmiston manuaalisesti Asetukset-sivulla. Katso Laiteohjelmiston päivittäminen: sivulla 50. FI-18

20 Web-käyttöliittymä Alla näkyy esimerkki AeroMobile-pääkäyttöliittymästä tietokoneen selaimessa nähtynä. (Mallikuva) AeroMobilen pääkäyttöliittymä Web-selaimessa Sovelluksen käyttöliittymä Alla näkyy esimerkki AeroMobile-pääkäyttöliittymästä iphonessa, ipadissa tai Android -sovelluksessa nähtynä. Tablet/iPad Älypuhelin/iPhone (Mallikuva) AeroMobilen pääkäyttöliittymä sovelluksessa FI-19

21 AeroMobilen pääkäyttöliittymän toiminnot Painikkeiden, kuvakkeiden ja niiden toimintojen kuvaukset AeroMobilen pääkäyttöliittymässä näkyvät alla. Painike/kuvake Toiminto Tuo näkyviin kuvien esikatselun. Voit siirtyä kuvien hallintaan napsauttamalla tai koskettamalla Kuva-painiketta. Tuo näkyviin videotiedostojen esikatselun. Jos videoita ei ole käytettävissä, näkyviin tulee oletuskuva. Voit siirtyä videoiden hallintaan napsauttamalla tai koskettamalla Videot-painiketta. Tuo näkyviin asiakirjatiedostojen esikatselun. Jos asiakirjoja ei ole käytettävissä, näkyviin tulee oletuskuva. Voit siirtyä asiakirjojen hallintaan napsauttamalla tai koskettamalla Asiakirjat-painiketta. Voit siirtyä tiedostojen ja kansioiden hallintaan napsauttamalla tai koskettamalla Tiedosto/kansiopainiketta. Täällä voit esimerkiksi luoda kansioita, kopioida ja poistaa tiedostoja/kansioita, jakaa tiedostoja ja ladata tiedostoja. Voit siirtyä varmuuskopiointivalikkoon napsauttamalla tai koskettamalla Tietojen varmuuskopiointi -painiketta. Lisätietoja on kohdassa Varmuuskopioinnin hallinta sivulla 38. SD -kortti on käytettävissä. Internet-yhteys on käytettävissä. Internet-yhteys ei ole käytettävissä. Canvio AeroMobilen akun varaustaso tulee näkyviin. Voit siirtyä Canvio AeroMobilen järjestelmäasetuksiin napsauttamalla tai koskettamalla Asetukset-painiketta. Voit siirtyä Canvio AeroMobilen sisäiseen SSD-asemaan napsauttamalla tai koskettamalla SSD-tallennuskuvaketta. Voit siirtyä Canvio AeroMobilen SD -korttiin napsauttamalla tai koskettamalla SD -korttikuvaketta. FI-20

22 Kuvienhallinnan käyttöliittymä HUOMAUTUS Ennen tämän ominaisuuden käyttämistä Canvio AeroMobile -laitteeseen täytyy siirtää sisältöä suoraan tietokoneesta, ks. DAS-tila (Direct-Attached Storage) sivulla 11. Kuvien hallinta -ikkuna tulee näkyviin, kun napsautat tai kosketat Kuva -painiketta. Alla näkyy esimerkki Kuvien hallinta -käyttöliittymän ikkunasta. (Mallikuva) AeroMobilen Kuvien hallinta -käyttöliittymän ikkuna Painikkeiden, kuvakkeiden ja niiden toimintojen kuvaukset AeroMobilen Kuvien hallinta -käyttöliittymän ikkunassa näkyvät alla. Painike/kuvake Toiminto Voit palata pääikkunaan napsauttamalla tai napauttamalla Edellinen-painiketta. Jos Lajittele nimen mukaan -kuvake näkyy, luettelo lajitellaan nimen mukaan. Jos Lajittele päivämäärän mukaan -kuvake näkyy, luettelo lajitellaan päivämäärän mukaan. Voit vaihtaa tilojen välillä napsauttamalla tai koskettamalla kuvaketta. Jos Pikkukuva-kuvake näkyy, luettelo on pikkukuvatilassa. Jos Luettelo-kuvake näkyy, luettelo on luettelotilassa. Voit vaihtaa tilojen välillä napsauttamalla tai koskettamalla kuvaketta. FI-21

23 Painike/kuvake Toiminto Voit valita kuvatiedostot Calendar-valikosta. Voit etsiä tiedostoa tai kansiota kirjoittamalla hakuruutuun kirjaimia tai numeroita. Voit siirtyä Canvio AeroMobilen sisäiseen SSD-asemaan napsauttamalla tai koskettamalla SSD-tallennuskuvaketta. Voit siirtyä Canvio AeroMobilen SD -korttiin napsauttamalla tai koskettamalla SD -korttikuvaketta. Voit siirtyä paikalliseen iphone -, ipad - tai Android -laitteeseen napsauttamalla tai koskettamalal Paikallinen-painiketta. (vain iphone -, ipad - ja Android -laitteet) Kun siirryt Canvio AeroMobilen sisäiseen SSD-asemaan, voit valita jonkin neljästä käyttäjäkuvasta. Neljä oletusnimeä ovat Oletus, Omistaja1, Omistaja2 ja Omistaja3. FI-22

24 Kuvien katselun käyttöliittymä Voit siirtyä kuvien katselun käyttöliittymään napsauttamalla tai koskettamalla kuvatiedostoa. Alla näkyy esimerkki kuvien katselun käyttöliittymästä. (Mallikuva) AeroMobilen kuvienkatselukäyttöliittymän ikkuna Painikkeiden, kuvakkeiden ja niiden toimintojen kuvaukset AeroMobilen Kuvien hallinta -käyttöliittymän ikkunassa näkyvät alla. Painike/kuvake Toiminto Voit palata kuvien hallinnan käyttöliittymän ikkunaan napsauttamalla tai koskettamalla Edellinen-painiketta. Voit ladata kuvan paikalliseen albumiin napsauttamalla tai koskettamalla Lataa-painiketta. Voit ladata nykyisen kuvan paikallisesta laitteesta AeroMobile-laitteeseen napsauttamalla tai koskettamalla Lataa-painiketta. Voit aloittaa kuvaesityksen napsauttamalla tai koskettamalla Toisto/tauko-painiketta. Jos Jatkuva toisto -kuvake näkyy, kuvaesitys toistetaan jatkuvana toistona. Jos Sarjatoisto -kuvake näkyy, kuvaesitys toistetaan sarjana. Voit vaihtaa tilojen välillä napsauttamalla tai koskettamalla kuvaketta. Voit jakaa kuvan sosiaalisen mediaan tai lähettää sen sähköpostitse napsauttamalla tai koskettamalla Jaa-painiketta. FI-23

25 Videoiden hallinnan käyttöliittymä HUOMAUTUS Ennen tämän ominaisuuden käyttämistä Canvio AeroMobile -laitteeseen täytyy siirtää sisältöä suoraan tietokoneesta, ks. DAS-tila (Direct-Attached Storage) sivulla 11. Videoiden hallinta -ikkuna tulee näkyviin, kun napsautat tai kosketat Videotpainiketta. Alla näkyy esimerkki Videoiden hallinta -käyttöliittymän ikkunasta. (Mallikuva) AeroMobilen Videoiden hallinta -käyttöliittymän ikkuna Painikkeiden, kuvakkeiden ja niiden toimintojen kuvaukset AeroMobilen Videoiden hallinta -käyttöliittymän ikkunassa näkyvät alla. Painike/kuvake Toiminto Voit palata pääikkunaan napsauttamalla tai napauttamalla Edellinen-painiketta. Jos Lajittele nimen mukaan -kuvake näkyy, luettelo lajitellaan nimen mukaan. Jos Lajittele päivämäärän mukaan -kuvake näkyy, luettelo lajitellaan päivämäärän mukaan. Voit vaihtaa tilojen välillä napsauttamalla tai koskettamalla kuvaketta. Jos Pikkukuva-kuvake näkyy, luettelo on pikkukuvatilassa. Jos Luettelo-kuvake näkyy, luettelo on luettelotilassa. Voit vaihtaa tilojen välillä napsauttamalla tai koskettamalla kuvaketta. FI-24

26 Painike/kuvake Toiminto Voit etsiä tiedostoa tai kansiota kirjoittamalla hakuruutuun kirjaimia tai numeroita. Voit valita kuvatiedostot Kalenteri-valikosta. Voit siirtyä Canvio AeroMobilen sisäiseen SSD-asemaan napsauttamalla tai koskettamalla SSD-tallennuskuvaketta. Voit siirtyä Canvio AeroMobilen SD -korttiin napsauttamalla tai koskettamalla SD -korttikuvaketta. Voit siirtyä paikalliseen iphone -, ipad - tai Android -laitteeseen napsauttamalla tai koskettamalal Paikallinen-painiketta. (vain iphone -, ipad - ja Android -laitteet) Kun siirryt Canvio AeroMobilen sisäiseen SSD-asemaan, voit valita jonkin neljästä käyttäjäkuvasta. Neljä oletusnimeä ovat Oletus, Omistaja1, Omistaja2 ja Omistaja3. FI-25

27 Videotoiston käyttöliittymä (vain iphone -, ipad - ja Android -laitteet) Voit siirtyä videotoiston käyttöliittymään napsauttamalla tai koskettamalla videotiedostoa. Alla näkyy esimerkki videotoiston käyttöliittymän ikkunasta. (Mallikuva) AeroMobilen videotoiston käyttöliittymän ikkuna Painikkeiden, kuvakkeiden ja niiden toimintojen kuvaukset AeroMobilen videotoiston käyttöliittymän ikkunassa näkyvät alla. Painike/kuvake Toiminto Voit palata pääikkunaan napsauttamalla tai napauttamalla Edellinen-painiketta. Voit säätää toistoikkunan kokoa napsauttamalla tai koskettamalla Zoom-painiketta. Voit palata edellisen videon toistoon napsauttamalla tai koskettamalla Edellinen-painiketta. Voit siirtyä seuraavan videon toistoon napsauttamalla tai koskettamalla Seuraavapainiketta. Voit kelata videota taaksepäin 20 sekuntia napsauttamalla tai koskettamalla Takaisinkelauspainiketta. Voit kelata videota eteenpäin 20 sekuntia napsauttamalla tai koskettamalla Eteenpäinpainiketta. Voit toistaa meneillään olevan videon tai asettaa sen taukotilaan napsauttamalla tai koskettamalla Toisto/tauko-painiketta. FI-26

Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D

Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D Sisältöluettelo C870/C870D/L870/L870D/L875/L875D Luku 1 Luku 2 Luku 3 Alkusanat Yleiset varotoimet Aloittaminen Toimitussisällön tarkistusluettelo... 1-1 Aloittaminen...

Lisätiedot

Tavaramerkit Vastuuvapauslauseke Huomautuksia

Tavaramerkit Vastuuvapauslauseke Huomautuksia Käyttöopas R02 (WEU) Tavaramerkit Kaikki merkit ja tuotteiden nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Vastuuvapauslauseke Tietoja ja asiakirjoja voidaan muuttaa ilman

Lisätiedot

Sisällys. 1 Tervetuloa. 2 Aloittaminen. 3 Tekstinsyöttö. 4 Verkkoyhteys. 5 Verkkojakaminen. 6 Sovellusten hallinta. 7 Sähköposti

Sisällys. 1 Tervetuloa. 2 Aloittaminen. 3 Tekstinsyöttö. 4 Verkkoyhteys. 5 Verkkojakaminen. 6 Sovellusten hallinta. 7 Sähköposti Käyttöopas Sisällys 1 Tervetuloa 2 Aloittaminen 2 HUAWEI MediaPad M1 8.0 yhdellä silmäyksellä 2 microsd-muistikortin asettaminen 4 Akun lataaminen 4 Tärkeitä akkua koskevia tietoja 5 Kotinäyttö yhdellä

Lisätiedot

Langattoman N300 Gigabit -reitittimen asennusopas

Langattoman N300 Gigabit -reitittimen asennusopas Langattoman N300 Gigabit -reitittimen asennusopas NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Kesäkuu 2010 208-10518-03 Versio 1.0 2010 NETGEAR, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tavaramerkit

Lisätiedot

SM-T360. Käyttöopas. www.samsung.com

SM-T360. Käyttöopas. www.samsung.com SM-T360 Käyttöopas www.samsung.com Tietoja tästä oppaasta Tämä Samsungin laadukkaisiin standardeihin ja tekniseen asiantuntemukseen perustuva laite tarjoaa laadukkaat mobiiliyhteydet ja viihdeominaisuudet.

Lisätiedot

CEL-SR3XA260. HD-videokamera. Käyttöopas

CEL-SR3XA260. HD-videokamera. Käyttöopas CEL-SR3XA260 HD-videokamera Käyttöopas Y Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA

Lisätiedot

Linksys WAP300N. Käyttöopas

Linksys WAP300N. Käyttöopas Käyttöopas Sisällysluettelo Sisällysluettelo Yleiskatsaus Pakkauksen sisältö............................. 1 Kuva takaa.................................. 1 Kuva alhaalta.................................2

Lisätiedot

BlackBerry Link Windowskäyttöjärjestelmään. Versio: 1.2.3. Käyttöopas

BlackBerry Link Windowskäyttöjärjestelmään. Versio: 1.2.3. Käyttöopas BlackBerry Link Windowskäyttöjärjestelmään Versio: 1.2.3 Käyttöopas Julkaistu: 2014-01-20 SWD-20140120094016873 Sisältö Lisäresursseja...5 Aloittaminen... 6 Tietoja BlackBerry Link -ohjelmistosta... 6

Lisätiedot

GT-S5300. Käyttöopas

GT-S5300. Käyttöopas GT-S5300 Käyttöopas www.sar-tick.com Tämä tuote on sovellettavan kansallisen SARraja-arvon 2,0 W/kg mukainen. Täsmälliset SAR-enimmäisarvot on mainittu tämän käyttöoppaan osassa, jossa SAR-tiedot ovat.

Lisätiedot

SM-G920F. Käyttöopas

SM-G920F. Käyttöopas SM-G920F Käyttöopas Finnish. 04/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Sisältö Perustoiminnot 4 Lue tämä ensin 5 Pakkauksen sisältö 6 Laitteen osat 8 SIM- tai USIM-kortti 10 Akku 15 Laitteen virran kytkeminen ja

Lisätiedot

Cat S50 Älypuhelin Käyttöohjekirja MIL SPEC

Cat S50 Älypuhelin Käyttöohjekirja MIL SPEC Cat S50 Älypuhelin Käyttöohjekirja MIL SPEC Lue tämä ennen kuin jatkat Turvaohjeet Lue turvaohjeet tarkasti, jotta varmistat käyttäväsi matkapuhelinta oikein. Vaikka tämä matkapuhelin on lujatekoinen,

Lisätiedot

KX-PRX150NE. Käyttöohje. Laadukas kosketusnäyttöpuhelin. Malli. Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta.

KX-PRX150NE. Käyttöohje. Laadukas kosketusnäyttöpuhelin. Malli. Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta. Käyttöohje Laadukas kosketusnäyttöpuhelin Malli KX-PRX150NE Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta. Lue tämä asiakirja ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Sisällysluettelo Esittely Varusteiden tiedot...3

Lisätiedot

Käyttöohje Nokia 515. 2.1. painos FI

Käyttöohje Nokia 515. 2.1. painos FI Käyttöohje Nokia 515 2.1. painos FI Psst... Tämän oppaan lisäksi on vielä muutakin... Tämän käyttöoppaan ohjeet perustuvat uusimpaan saatavilla olevaan ohjelmistoversioon. Jos laitetta ei ole päivitetty

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Lisätiedot

Nokia 201 -käyttöohje

Nokia 201 -käyttöohje Nokia 201 -käyttöohje 1.0. painos 2 Sisältö Sisältö Turvallisuus 4 Käytön aloitus 5 Näppäimet ja osat 5 Aseta SIM-kortti ja akku 6 Akun lataaminen 7 Virran kytkeminen tai katkaiseminen 8 Aseta muistikortti

Lisätiedot

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista FIN Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran

Lisätiedot

Verkkokäyttäjän opas PT-E550W

Verkkokäyttäjän opas PT-E550W Verkkokäyttäjän opas PT-E550W PT-E550W Tämä Verkkokäyttäjän opas sisältää hyödyllisiä tietoja langattoman verkon asetusten ja Wireless Direct -asetusten määrittämisestä Brother-laitteen avulla. Se sisältää

Lisätiedot

Langaton REItItIn Käyttöohje N 150 F9K1001V5 8820ey01312fi V. A00

Langaton REItItIn Käyttöohje N 150 F9K1001V5 8820ey01312fi V. A00 Langaton REITITIN N150 F9K1001V5 Käyttöohje 8820ey01312fi V. A00 Sisällysluettelo Aloitusopas.... 1 Laatikon sisältö... 1 Ensimmäinen asennuskerta... 1 Asentaminen... 2 Langattomien laitteiden yhdistäminen...

Lisätiedot

Käyttöopas. Nokia N76-1

Käyttöopas. Nokia N76-1 Käyttöopas Nokia N76-1 0434 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA OYJ vakuuttaa täten, että RM-135-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/ EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen

Lisätiedot

My Book Live Käyttöopas. Ulkoinen työpöytä

My Book Live Käyttöopas. Ulkoinen työpöytä My Book Live Käyttöopas Ulkoinen työpöytä WD :n toimittama palvelu ja tuki Jos tuotteen kanssa on vaikeuksia, anna meille tilaisuus käsitellä tilanne ennen tuotteen palauttamista. Sivun http://support.wdc.com

Lisätiedot

Johdanto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1. Aloittaminen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2

Johdanto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1. Aloittaminen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Käyttöopas Johdanto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 Aloittaminen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 HUAWEI MediaPad ulkoiset osat...2 SIM- ja microsd-korttien

Lisätiedot

Pikaopas ja vianmääritysopas

Pikaopas ja vianmääritysopas Pikaopas ja vianmääritysopas SISÄLLYSLUETTELO Tärkeitä tietoja 3 Tietokoneen peruskäyttö 4 Turvallisuus ja käyttömukavuus... 4 Turvallisuusohjeet... 4 Tietokoneen turvallinen käyttäminen... 4 Tutustuminen

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi COOLPIX S9500/S9400:n suositellut toiminnot p Pikatehosteet... A32 Voit käyttää kuviin useita eri tehosteita heti sulkimen laukaisun jälkeen. Samalla kun tarkistat kuvan lopputuloksen

Lisätiedot

HP:n kannettava tietokone. Viiteopas

HP:n kannettava tietokone. Viiteopas HP:n kannettava tietokone Viiteopas Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota Hewlett-Packard Company käyttää lisenssillä. Intel on Intel Corporationin

Lisätiedot

Pikaopas. Sarjanumero on kameran pohjassa.

Pikaopas. Sarjanumero on kameran pohjassa. Pikaopas Sarjanumero on kameran pohjassa. Pakkauksen sisällön tarkistaminen GR II Salamakenkä (kiinnitetty kameraan) Ladattava akku (DB 65) USB-muuntaja (AC-U1) g USB-kaapeli g Käsihihna Virtapistoke g

Lisätiedot

Nokia C3 00 -käyttöohje

Nokia C3 00 -käyttöohje Nokia C3 00 -käyttöohje 4.0. painos 2 Sisältö Sisältö Turvallisuus 4 Tuki 5 Nokia C3 lyhyesti 5 Tärkeimmät ominaisuudet 5 Näppäimet ja osat 5 Alkuvalmistelut 7 SIM-kortin ja akun asentaminen 7 Virran kytkeminen

Lisätiedot

Käyttöohje. Xperia E3 D2202/D2203/D2206

Käyttöohje. Xperia E3 D2202/D2203/D2206 Käyttöohje Xperia E3 D2202/D2203/D2206 Sisältö Aloittaminen...6 Tietoja tästä käyttöoppaasta...6 Yleiskatsaus...6 Kokoaminen...7 Laitteen ensimmäinen käynnistyskerta...9 Miksi Google -tili tarvitaan?...9

Lisätiedot

Nokia C2 02 -käyttöohje

Nokia C2 02 -käyttöohje Nokia C2 02 -käyttöohje 1.2. painos 2 Sisältö Sisältö Turvallisuus 4 Käytön aloitus 5 Näppäimet ja osat 5 Aseta SIM-kortti ja akku 5 Aseta muistikortti paikalleen 7 Akun lataaminen 8 Kiinnitä rannehihna

Lisätiedot

Sisällysluettelo Toimintohaku Asetusten haku Hakemisto. Käsikirja. Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K. 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1)

Sisällysluettelo Toimintohaku Asetusten haku Hakemisto. Käsikirja. Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K. 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1) Käsikirja Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1) FI Käsikirjan käyttäminen Voit siirtyä vastaavalle sivulle napsauttamalla oikealla puolella olevaa painiketta.

Lisätiedot

Online-käyttöopas RJ-

Online-käyttöopas RJ- Online-käyttöopas RJ- 3050/RJ-3150 RJ-3050 RJ-3150 Lue tämä Online-käyttöopas ennen tämän tulostimen käyttämistä. Käyttöopasta kannattaa säilyttää turvallisessa paikassa. Versio 0 FIN Johdanto Tärkeä huomautus

Lisätiedot