User s Manual CANVIO AEROMOBILE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "User s Manual CANVIO AEROMOBILE"

Transkriptio

1 User s Manual CANVIO AEROMOBILE FI

2 Asetusten vaatimat ilmoitukset CE-vaatimukset Toshiba Europe GmbH vakuuttaa, että Canvio AeroMobile täyttää direktiivin 1999/5/EU olennaiset vaatimukset. Merkintää on hakenut Toshiba Europe, GmbH, Hammfelddamm 8, Neuss, Germany. CE-vaatimusten täyttövakuutus on luettavissa osoitteessa Työskentely-ympäristö Tämä tuote on suunniteltu täyttämään sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset (EMC) asuinympäristöissä, kaupallisissa ympäristöissä ja kevyen teollisuuden ympäristöissä. Toshiba ei ole perehtynyt tämän laitteen käyttämiseen muualla. Käyttämistä muualla ei suositella, ja tällainen käyttäminen voi olla rajoitettua. Tämän laitteen käyttäminen muualla voi voi aiheuttaa häiriöitä muille lähellä oleville laitteille, toimintavirheitä tai tietojen katoamista. Laitteen käyttämistä ei ole tutkittu esimerkiksi seuraavissa ympäristöissä: Teollinen ympäristö (käytetään lähinnä 3-vaiheista 380 voltin virtaa): Suurien koneiden aiheuttamat voimakkaat sähkömagneettiset kentät voivat häiritä tämän laitteen toimintaa. Lääketieteellinen ympäristö: Toshiba ei ole tarkistanut tämän laitteen toimintaa lääketieteellisten tuotteiden direktiivin mukaisesti, joten sitä ei pidä käyttää lääketieteellisenä laitteena ilman tarvittavia tarkistuksia. Laitteen käyttäminen esimerkiksi sairaalan toimistotiloissa ei aiheuta ongelmia, jos sitä ei ole kielletty. Autot: Tarkista auton käyttöohjeesta, mitä siinä sanotaan tällaisten tuotteiden käyttämisestä. Ilmailu: Noudata matkustamohenkilöstön antamia ohjeita käyttämisestä lennon aikana. Muut ympäristöt Käyttäminen räjähtävien aineiden lähellä: Tämän tuotteen käyttäminen ei ole sallittua paikoissa, joissa vallitsee räjähdysvaara. FI-1

3 Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain EU-jäsenmaiden asukkaille: REACH-vaatimustenmukaisuusvakuutus Euroopan unionin (EU) uusi REACH-kemikaaliasetus (lyhenne sanoista Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) tuli voimaan Toshiba täyttää kaikki REACH-vaatimukset ja sitoutuu antamaan asiakkailleen tietoja tuotteissaan käytettävistä kemikaaleista REACH-määräysten mukaisesti. Tuotteiden hävittäminen Tämä merkki ilmaisee, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Autat estämään tämän tuotteen epäasianmukaisen hävittämisen aiheuttamia mahdollisia vahingollisia seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle varmistamalla, että tämä tuote kierrätetään oikein. Lisätietoja tuotteen kierrättämisestä saa asianmukaisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelulta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin. Akkujen hävittäminen Rastilla varustetun jäteastian kuva ilmaisee, että akut on toimitettava kierrätykseen. Niitä ei saa hävittää talousjätteen mukana. Toimittamalla akut ja/tai paristot kierrätykseen autat estämään niitä vaikuttamasta haitallisesti ympäristöön ja ihmisten terveyteen. Saat lisätietoja kierrätyksestä ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen ostopaikkaan. Seuraavat tiedot koskevat vain Turkkia: Täyttää AEEE-säädöksen määräykset. FI-2

4 Turvallisuuskuvakkeet Tämän käyttöohjeen turvaohjeita on noudatettava henkilö- tai omaisuusvahinkojen sekä tietojen katoamisen välttämiseksi. Ne on jaettu vaaran mukaan seuraaviin luokkiin: Varoitussymboli HENGENVAARA VAARA HUOMIO HUOMIO HUOMAUTUS Merkitys Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakava vaara. Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan vaaran mahdollisuus. Ilmoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, joka saattaa johtaa vähäiseen tai melko vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä. On olemassa omaisuusvahingon mahdollisuus. Sisältää tärkeitä lisätietoja. Muut kuvakkeet Hyödylliset lisätiedot on merkitty seuraavilla kuvakkeilla: TEKNINEN HUOMAUTUS: Tämä kuvake viittaa laitteen teknisiin tietoihin. VIHJE: Tämä kuvake viittaa hyödyllisiin vihjeisiin ja neuvoihin. MÄÄRITELMÄ: Tällä kuvakkeella merkityssä kohdassa on tekstissä käytetyn termin määritelmä. FI-3

5 Varotoimet HENGENVAARA HENGENVAARA HENGENVAARA VAARA VAARA VAARA HUOMIO Älä upota laitetta tai sen akkua veteen, juomaan tai muuhun nesteeseen. Jos akkuun kohdistyy odottamaton sähköinen kuormitus, se ja suojapiiri voi syttyä tuleen, savuta, räjähtää tai kuumentua. Pidä laite ja sen akku poissa kuumuudesta ja tulen läheltä. Kuumuus vaurioittaa akkua. Kuumuus voi saada akun kuumenemaan, savuamaan, syttymään tuleen tai räjähtämään. Älä pura laitetta tai sen akkua. Jos akku puretaan tai siihen tehdään muutoksia, suojapiiri voi vaurioitua. Tällöin akku voi kuumentua, savuta, syttyä tuleen tai räjähtää. Pidä poissa pienten lasten ulottuvilta. Pidä akku poissa lasten pienten ulottuvilta. Jos akku tai sen osa niellään, ota heti yhteys lääkäriin. Lopeta lataaminen, jos se ei pääty itsestään. Jos akun lataaminen ei pääty ilmoitetun ajan kuluessa, lopeta lataaminen. Muutoin akku voi kuumentua, savuta, syttyä tuleen tai räjähtää. Laitteen sisällä on ladattava akku, Älä hävitä käytettyjä akkuja kotitalousjätteenä. Toimita ne kierrätykseen. Jos käytetyt akut hävitetään kotitalousjätteenä, ne voivat syttyä tuleen roska-astiassa tai savuta. Lataa akku vain lämpötilan ollessa 5 35 ºC. Jos akku ladataan tämän lämpötila-alueen ulkopuolella, se voi vuotaa, kuumentua tai vaurioitua vakavasti. Lisäksi akun suorituskyky voi heikentyä ja käyttöikä lyhentyä. FI-4

6 Langattoman lähiverkon turvaohjeet ja käyttösäännöt CANVIO AEROMOBILE HUOMIO HUOMIO Langattomat lähiverkkolaitteet voivat häiritä lääketieteellisiä laitteita, kuten sydämentahdistajia. Jos käytät henkilökohtaista lääketieteellistä laitetta, ota yhteys lääkäriin ja tutustu lääketieteellisen laitteen käyttöohjeisiin ennen tuotteen käyttämistä. Laitetta ei saa käyttää ympäristöissä, joissa on lääketieteellisiä laitteita, kuten sairaalat ja terveyskeskukset, eikä henkilökohtaisten lääketieteellisten laitteiden käyttäjien lähellä, koska laite voi olla haitallinen tällaisissa ympäristöissä. Katkaise langattomista laitteista virta aina, jos tietokone on automaattisten valvontalaitteiden tai -välineiden, esimerkiksi automaattiovien tai palohälyttimien läheisyydessä. Radioaallot saattavat häiritä tällaisia laitteita, jolloin voi aiheutua onnettomuus. Älä käytä langattoman verkon laitteita mikroaaltouunin läheisyydessä tai alueilla, joissa ne ovat alttiina radiotaajuisille häiriöille tai magneettikentille. Mikroaaltouuni tai muut häiriölähteet voivat häiritä langattoman verkon toimintaa. Langattoman lähiverkon suurin nopeus ja peittoalue saattavat vaihdella ympäristön sähkömagneettisten kenttien, esteiden, yhteyspisteiden määritysten sekä työasema-, laitteisto- ja ohjelmistoasetusten mukaan. Kuvattu siirtonopeus on teoreettinen suurin nopeus kyseisen standardin mukaisesti. Todellinen siirtonopeus on teoreettista siirtonopeutta alhaisempi. Ilmoitus Tämän oppaan tietosisältöä voidaan muuttaa ilmoittamatta asiasta ennalta. TOSHIBA EUROPE GMBH EI TAKAA TÄMÄN OPPAAN TIETOSISÄLLÖN OIKEELLISUUTTA. TOSHIBA EI TAKAA TUOTTEEN SOVELTUVUUTTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. TOSHIBA EI VASTAA VAHINGOISTA, JOTKA SUORASTI TAI EPÄSUORASTI JOHTUVAT OPPAAN TAI SEN TIETOSISÄLLÖN KÄYTÖSTÄ TAI NIIDEN MAHDOLLISISTA TEKNISISTÄ, TYPOGRAFISISTA TAI MUISTA PUUTTEISTA TAI VIRHEISTÄ TAI KÄYTTÖOPPAAN JA TUOTTEEN VÄLISISTÄ EROISTA. FI-5

7 Yleinen julkinen GNU-lisenssi ( GPL ) CANVIO AEROMOBILE Tämän laitteen laiteohjelmassa voidaan käyttää tekijänoikeussuojaa nauttivaa kolmannen osapuolen ohjelmistoa, jolla on GPL- tai LPGL-lisenssi ( Avoimen lähdekoodin ohjelmisto ), joten Toshiban loppukäyttäjälisenssi ei kata sitä. Lisenssin kopio on osoitteessa ja GPL-ohjelmistolle ei anneta takuuta lain sallimassa enimmäislaajuudessa. Jos teet ohjelmistoon muutoksia, teet sen omalla vastuullasi. Samalla takuu raukeaa. Toshiba ei vastaa tällaisten muutosten seurauksista. Toshiba ei anna tukea laitteelle, jos sen sisältämään Toshiban toimittamaan ohjelmistoon on tehty muutoksia. Tekijänoikeudet Tämän käyttöohjeen kaikenlainen monistaminen on sallittu vain Toshiban etukäteen myöntämällä kirjallisella luvalla. Tämän ohjeen tietojen oikeellisuutta ei taata Toshiba Europe GmbH, kaikki oikeudet pidätetään. Tavaramerkit Canvio AeroMobile on Toshiba America Information Systems, Inc:n ja/tai Toshiba Corporationin rekisteröity tavaramerkki. Google, Google Play ja Android ovat Google Inc:n tavaramerkkejä. Mac, Mac OS, ipad, iphone ja Time Machine ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. IOS on Ciscon Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimä tavaramerkki. Sitä käytetään lisenssillä. Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen rekisteröity tavaramerkki. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tuotemerkit ja -nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. FI-6

8 Sisältöluettelo Johdanto Yleiskatsaus Osat Laitteistotiedot Ohjelmistomääritykset Luku 1 Aloittaminen Canvio AeroMobilen lataaminen Toimintatilat DAS-tila (Direct-Attached Storage) Langaton lähiverkko -tila (tallennus langattoman lähiverkon avulla) Ominaisuudet Luku 2 AeroMobile-apuohjelma Sisäänkirjaus AeroMobile-järjestelmään Yhdistäminen langattomasti PC- tai Mac -tietokoneeseen Web-selaimeen kirjautuminen iphone - tai ipad -sisäänkirjaus Android -sisäänkirjaus AeroMobilen pääkäyttöliittymä Web-käyttöliittymä Sovelluksen käyttöliittymä Kuvienhallinnan käyttöliittymä Kuvien katselun käyttöliittymä Videoiden hallinnan käyttöliittymä Videotoiston käyttöliittymä (vain iphone -, ipad - ja Android -laitteet) Musiikinhallinnan käyttöliittymä Musiikin toiston käyttöliittymä (vain iphone -, ipad - ja Android -laitteet) Asiakirjojen hallinnan käyttöliittymä Asiakirjojen katselun käyttöliittymä (vain iphone -, ipad - ja Android -laitteet) Tiedostojen ja kansioiden hallinnan käyttöliittymä Luku 3 SD -korttipaikan hallinta Unmount SD card (Poista SD-kortti käytöstä) SD-kortin käyttäminen Luku 4 Varmuuskopioinnin hallinta SD -korttien käyttäminen Manuaalinen varmuuskopiointi Automaattinen varmuuskopiointi Varmuuskopioinnin hallinnan käyttäminen FI-7

9 Luku 5 Asetusten hallinta Asetusten hallinnan käyttäminen Laitteistokokoonpanot Langattoman lähiverkon asetukset sovellusta varten Langattoman lähiverkon asetukset Web-selainta varten Internet-asetukset (sovellus) Internet-asetukset (Web-selain) Järjestelmäasetukset DHCP-asetukset (vain Web-selain) Käyttäjän nimen ja kuvan hallinta Välimuisti (vain sovellukset) Kieli (vain sovellukset) Uloskirjaus TOSHIBA-tuotetuki Hakemisto FI-8

10 Johdanto Yleiskatsaus Toshiba Canvio AeroMobilen avulla pääset langattomasti käsiksi musiikkiisi, videoihisi, kuviisi ja tietoihisi. Voit virtauttaa niitä ipadiin, iphoneen, taulutietokoneisiin, älypuhelimiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Johtoja tai kaapeleita ei enää tarvita. Siinä on sisäinen SSD-asema, joten enää ei tarvitse olla huolissaan tallennustilan loppumisesta mobiililaitteista. Tiedostojen siirtäminen sujuu helposti ja paljon aikaisempaa nopeammin USB 3.0 -liitännän kautta. Osat Canvio AeroMobilen mukana toimitetaan seuraavat osat: Muuntaja USB 3.0 -kaapeli Pikaopas Pussi Laitteistotiedot Laitteen mitat: Paino: Akku: Käyttöympäristö: Langaton lähiverkko Lämpötila Ilmankosteus 123,5 mm (p) x 63,0 mm (l) x 12,5 mm (k) noin 120 g 3100 mah, litium-ioni Latausaika on enintään 3 tuntia. Standard (Vakio): Taajuus: Nopeus: b/g/n 2,4 GHZ Käyttö: 5 35 ºC Säilytys: ºC Käyttö: % Säilytys: 8 90 % 1T1R, enintään 150 Mt/s FI-9

11 Ohjelmistomääritykset Yhteensopivat tiedostotyypit: Videoleikkeet: Musiikki: Kuvat: Asiakirjat: Muut: Järjestelmävaatimukset: Käyttöjärjestelmä mp4, 3gp, m4v, mov, avi mp3, m4a, aac, wav jpg, bmp, png, gif, tif pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, txt, rtf Avataan ulkoisissa ohjelmistoissa Windows : Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Mac OS: X 10.7, 10.8 iphonen or ipadin käyttöjärjestelmä: Android : FI-10

12 Luku 1 Aloittaminen Canvio AeroMobilen lataaminen Canvio AeroMobile voidaan ladata muuntajan ja USB-johdon avulla. Lataa Canvio AeroMobile, kun akkumerkkivalo palaa keltaisena (akku on tällöin lähes tyhjä). USB 3.0 -väylä Muuntaja USB-johto Toimintatilat (Mallikuva) Canvio AeroMobilen lataaminen Canvio AeroMobilen lataaminen: 1. Yhdistä USB-johto muuntajaan. 2. Yhdistä USB-johto Canvio AeroMobilen USB 3.0 -liitäntään. 3. Työnnä muuntajan pistoke toimivaan virtapistorasiaan. Lataamisen aikana merkkivalo vilkkuu hitaasti (2 sekunnin välein). Canvio AeroMobilella on kaksi toimintatilaa. Sen voi yhdistää mukana toimitetun USB-johdon avulla (DAS-tila), ja sen voi yhdistää langattomasti (Langaton lähiverkko -tila). DAS-tila (Direct-Attached Storage) Voit käyttää Canvio AreoMobilea DAS-tilassa yhdistämällä se tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-johdolla. FI-11

13 Mac -käyttäjät: Tiedostojen tallentaminen DAS-tilassa edellyttää, että Mac-tietokoneeseen asennetaan NTFS driver for Mac -ohjain. Lisätietoja on Canvio AeroMobilen SSD-tallennetussa käyttöohjeessa. USB 3.0 -väylä USB-johto USB -väylä (Mallikuva) Canvio AeroMobile DAS-tilassa Canvio AeroMobilen yhdistäminen tietokoneeseen: 1. Varmista, että Canvio AeroMobilesta on katkaistu virta. 2. Yhdistä mukana toimitettu USB 3.0 -johto Canvio AeroMobileen. 3. Yhdistä USB 3.0 -johdon toinen pää tietokoneen USB-liitäntään. Nyt voit siirtää tietoja laitteeseen ja siitä pois. Langaton lähiverkko -tila (tallennus langattoman lähiverkon avulla) Canvio AeroMobileen voi muodostaa langattoman yhteyden Windows - tai Mac -tietokoneesta, iphonesta, ipadista ja Android -mobiililaitteista käyttämällä AeroMobile Client -ohjelmistoa. Reititin (Mallikuva) Canvio AeroMobile Langaton lähiverkko -tilassa Käynnistä järjestelmä painamalla virtapainiketta. Canvio AeroMobile toimii Langaton lähiverkko -tilassa automaattisesti, kun AeroMobile Client -ohjelmisto on otettu käyttöön. Lisätietoja on kohdassa Yhdistäminen langattomasti PC- tai Mac -tietokoneeseen sivulla 15. FI-12

14 Ominaisuudet Käytettävissä on kaksi toimintatilaa: DAS-tila (Direct-Attached Storage) Langaton lähiverkko -tila (tallennus langattoman lähiverkon avulla) Voit virtauttaa musiikkia, videokuvaa, kuvia ja tietoja maksuttoman iphone -, ipad - ja Android -yhteensopivan sovelluksen avulla. Akku kestää jopa 8 tuntia, kun videokuvaa virtautetaan. Tiedostot löytyvät ja niitä voi käyttää nopeasti hakutoiminnon avulla. Langaton Internet-yhteys, b/g/n -yhteensopiva. Sisäinen NTFS-muotoon alustettu 128 Gt:n SSD-asema. Yhteensopiva SD - ja SDHC -muistikorttien kanssa, luokka 10. SD -kortin merkkivalo Wi-Fi /SSD-merkkivalo Paristojen merkkivalo SD -korttipaikka Virtapainike (On/Off) USB 3.0 -liitäntä Uudelleenkäynnistyspainike HUOMAUTUS (Mallikuva) Canvio AeroMobilen ominaisuudet Virtapainike: Kun pidät painettuna kahden sekunnin ajan, Langaton lähiverkko -tila tulee käyttöön. Kun pidät uudelleen painettuna kahden sekunnin ajan, Langaton lähiverkko -tila poistuu käytöstä. Jos akussa on liian vähän virtaa. AeroMobile ei käynnisty. Tällöin akkumerkkivalo vilkkuu oranssina 6 sekuntia ja sammuu. Uudelleenkäynnistyspainike: Pidä painettuna 5 sekuntia Langaton lähiverkko -tilassa. Järjestelmään palautetaan tehdasasetukset. FI-13

15 USB 3.0 -liitäntä: USB 3.0- ja USB 2.0 -yhteensopiva. Mahdollistaa tietojen siirtämisen tietokoneen ja Canvio AeroMobilen välillä. Akku ladataan yhdistämällä tämä liitäntä muuntajaan. SD -korttipaikka: SD - ja SDHC -muistikorteille, luokka 10. SD -kortti on käytettävissä Langaton lähiverkko -tilassa. Akkumerkkivalo: Vihreä: vähintään 30 % täydestä akun latauksesta. Keltainen: % täydestä akun latauksesta. Oranssi (vilkkuu nopeasti): akku on tyhjä tai laitetta käytetään liian kuumassa paikassa. Laitteesta katkaistaan virta 30 sekunnin kuluttua. Vihreä tai keltainen (vilkkuu hitaasti): akku latautuu. Vihreä (ei vilku): lataaminen on päättynyt. Vihreä tai keltainen (vilkkuu nopeasti): laitetta sammutetaan tai sitä käynnistetään. Merkkivalo ei pala: laitteesta on katkaistu virta. Langattoman lähiverkon/ssd-aseman merkkivalo: Langaton lähiverkko -tila Sininen: langaton lähiverkko on käytössä, tietoja ei siirretä. Vilkkuu sinisenä: langaton lähiverkko on käytössä, tallennustila on käytössä. Sininen (ei pala): langaton lähiverkko on pois käytöstä DAS-tila Valkoinen: tietoja ei siirretä. Vilkkuu valkoisena: tietoja käytetään. Valkoinen (ei pala): järjestelmä on lepo- tai valmiustilassa, joten sen irrottaminen on turvallista. SD -kortin merkkivalo: Palaa vain Langaton lähiverkko -tilassa Sinipunainen: SD -korttia ei käytetä. Vilkkuu sinivalkoisena: SD -kortti on käytössä. Sinipunainen (ei pala): SD -kortti on lepotilassa. FI-14

16 Luku 2 AeroMobile-apuohjelma Sisäänkirjaus AeroMobile-järjestelmään Yhdistäminen langattomasti PC- tai Mac -tietokoneeseen 1. Käynnistä järjestelmä painamalla virtapainiketta. 2. Kun Wi-Fi -merkkivalo lakkaa vilkkumasta, ota langaton verkko käyttöön PC- tai Mac-tietokoneessa ja muodosta langaton verkkoyhteys. 3. Valitse langattomaksi yhteydeksi Toshiba wssd xxxx (oletus SSID-tunnus: Toshiba wssd xxxx), ja syötä oletussalasana Web-selaimeen kirjautuminen 1. Kun olet muodostanut yhteyden Canvio AeroMobileen, käynnistä Web-selain ja kirjoita osoitteeksi tai (Mallikuva) Web-selaimen osoiterivi Jos Internet-yhteys ei ole käytettävissä, kirjoita osoiteriville jokin URL-osoite. Edellä näkyvä sivu avautuu selaimeen. (Mallikuva) Sisäänkirjausikkuna FI-15

17 2. Kirjoita sisäänkirjautiedot sisäänkirjausikkunaan. Käytä seuraavia tunnistetietoja: Käyttäjätunnus: admin Salasana: Jätä kenttä tyhjäksi 3. Voit siirtyä Web-käyttöliittymään napsauttamalla tai napauttamalla sisäänkirjauspainiketta. iphone - tai ipad -sisäänkirjaus Asenna sovellus iphoneen tai ipadiin 1. Paikanna Apple Store -myymälästä maksuton TOSHIBA-sovellus nimeltä Wireless SSD. 2. Asenna Wireless SSD -sovellus ja noudata näkyviin tulevia ohjeita. 3. Kun Wireless SSD -sovellus on asennettu, sen kuvake tulee työpöydälle. Yhdistäminen langattomasti iphoneen tai ipadiin 1. Käynnistä järjestelmä painamalla virtapainiketta. 2. Kun Wi-Fi -merkkivalo lakkaa vilkkumasta, siirry ipadissa tai iphonessa Asetukset-kohtaan ja Wi-Fi-kohtaan. 3. Napsauta tai napauta Toshiba wssd xxxx -kohtaa. 4. Kirjoita oletussalasana Sisäänkirjaus sovellukseen 1. Suorita Wireless SSD -pienoisohjelma ja kirjaudu sisään Wireless SSD -kohteeseen. (Mallikuva) iphone - tai ipad -sisäänkirjausikkuna 2. Kirjoita sisäänkirjautiedot sisäänkirjausikkunaan. Käytä seuraavia tunnistetietoja: Käyttäjätunnus: admin Salasana: Jätä kenttä tyhjäksi 3. Voit siirtyä pääkäyttöliittymään napsauttamalla tai napauttamalla OK-painiketta. FI-16

18 Android -sisäänkirjaus Android -sovelluksen asentaminen 1. Paikanna Google Play Storesta maksuton TOSHIBAn Wireless SSD -sovellus. 2. Asenna Wireless SSD -sovellus ja noudata näkyviin tulevia ohjeita. 3. Kun Wireless SSD -sovellus on asennettu, sen kuvake tulee työpöydälle. Yhdistäminen langattomasti Android -laitteeseen 1. Käynnistä järjestelmä painamalla virtapainiketta. 2. Kun Wi-Fi -merkkivalo lakkaa vilkkumasta, siirry taulutietokoneessa tai älypuhelimessa Asetukset-kohtaan ja valitse langaton verkko. 3. Napsauta tai napauta Toshiba wssd xxxx -kohtaa. 4. Kirjoita oletussalasana Sisäänkirjaus sovellukseen 1. Suorita Wireless SSD -pienoisohjelma ja kirjaudu sisään Wireless SSD -kohteeseen. (Mallikuva) Android -sisäänkirjausikkuna 2. Kirjoita sisäänkirjautiedot sisäänkirjausikkunaan. Käytä seuraavia tunnistetietoja: Käyttäjätunnus: admin Salasana: Jätä kenttä tyhjäksi 3. Voit siirtyä pääkäyttöliittymään napsauttamalla tai napauttamalla OK-painiketta. FI-17

19 AeroMobilen pääkäyttöliittymä Kun siirryt pääkäyttöliittymään, AeroMobile voi ilmoittaa, jos saatavana on uusi laiteohjelmistoversio. Seuraavat kolme vaihtoehtoa ovat käytettävissä: Voit päivittää valitsemalla OK. Peruuta Älä kysy (Mallikuva) Laiteohjelmiston päivittämisikkuna Jos valitset OK, päivitys alkaa ja järjestelmä kehottaa odottamaan 5 minuuttia. (Mallikuva) Laiteohjelmiston päivittäminen: Odota 5 minuuttia -ikkuna Jos valitset Peruuta, siirryt AeroMobile-pääkäyttöliittymään. Saat ilmoituksen käytettävissä olevista päivityksistä, kun kirjaudut sisään seuraavan kerran. Jos valitset Älä kysy -vaihtoehdon, AeroMobile ei enää ilmoita laiteohjelmistopäivityksistä automaattisesti. Voit kuitenkin päivittää laiteohjelmiston manuaalisesti Asetukset-sivulla. Katso Laiteohjelmiston päivittäminen: sivulla 50. FI-18

20 Web-käyttöliittymä Alla näkyy esimerkki AeroMobile-pääkäyttöliittymästä tietokoneen selaimessa nähtynä. (Mallikuva) AeroMobilen pääkäyttöliittymä Web-selaimessa Sovelluksen käyttöliittymä Alla näkyy esimerkki AeroMobile-pääkäyttöliittymästä iphonessa, ipadissa tai Android -sovelluksessa nähtynä. Tablet/iPad Älypuhelin/iPhone (Mallikuva) AeroMobilen pääkäyttöliittymä sovelluksessa FI-19

21 AeroMobilen pääkäyttöliittymän toiminnot Painikkeiden, kuvakkeiden ja niiden toimintojen kuvaukset AeroMobilen pääkäyttöliittymässä näkyvät alla. Painike/kuvake Toiminto Tuo näkyviin kuvien esikatselun. Voit siirtyä kuvien hallintaan napsauttamalla tai koskettamalla Kuva-painiketta. Tuo näkyviin videotiedostojen esikatselun. Jos videoita ei ole käytettävissä, näkyviin tulee oletuskuva. Voit siirtyä videoiden hallintaan napsauttamalla tai koskettamalla Videot-painiketta. Tuo näkyviin asiakirjatiedostojen esikatselun. Jos asiakirjoja ei ole käytettävissä, näkyviin tulee oletuskuva. Voit siirtyä asiakirjojen hallintaan napsauttamalla tai koskettamalla Asiakirjat-painiketta. Voit siirtyä tiedostojen ja kansioiden hallintaan napsauttamalla tai koskettamalla Tiedosto/kansiopainiketta. Täällä voit esimerkiksi luoda kansioita, kopioida ja poistaa tiedostoja/kansioita, jakaa tiedostoja ja ladata tiedostoja. Voit siirtyä varmuuskopiointivalikkoon napsauttamalla tai koskettamalla Tietojen varmuuskopiointi -painiketta. Lisätietoja on kohdassa Varmuuskopioinnin hallinta sivulla 38. SD -kortti on käytettävissä. Internet-yhteys on käytettävissä. Internet-yhteys ei ole käytettävissä. Canvio AeroMobilen akun varaustaso tulee näkyviin. Voit siirtyä Canvio AeroMobilen järjestelmäasetuksiin napsauttamalla tai koskettamalla Asetukset-painiketta. Voit siirtyä Canvio AeroMobilen sisäiseen SSD-asemaan napsauttamalla tai koskettamalla SSD-tallennuskuvaketta. Voit siirtyä Canvio AeroMobilen SD -korttiin napsauttamalla tai koskettamalla SD -korttikuvaketta. FI-20

22 Kuvienhallinnan käyttöliittymä HUOMAUTUS Ennen tämän ominaisuuden käyttämistä Canvio AeroMobile -laitteeseen täytyy siirtää sisältöä suoraan tietokoneesta, ks. DAS-tila (Direct-Attached Storage) sivulla 11. Kuvien hallinta -ikkuna tulee näkyviin, kun napsautat tai kosketat Kuva -painiketta. Alla näkyy esimerkki Kuvien hallinta -käyttöliittymän ikkunasta. (Mallikuva) AeroMobilen Kuvien hallinta -käyttöliittymän ikkuna Painikkeiden, kuvakkeiden ja niiden toimintojen kuvaukset AeroMobilen Kuvien hallinta -käyttöliittymän ikkunassa näkyvät alla. Painike/kuvake Toiminto Voit palata pääikkunaan napsauttamalla tai napauttamalla Edellinen-painiketta. Jos Lajittele nimen mukaan -kuvake näkyy, luettelo lajitellaan nimen mukaan. Jos Lajittele päivämäärän mukaan -kuvake näkyy, luettelo lajitellaan päivämäärän mukaan. Voit vaihtaa tilojen välillä napsauttamalla tai koskettamalla kuvaketta. Jos Pikkukuva-kuvake näkyy, luettelo on pikkukuvatilassa. Jos Luettelo-kuvake näkyy, luettelo on luettelotilassa. Voit vaihtaa tilojen välillä napsauttamalla tai koskettamalla kuvaketta. FI-21

23 Painike/kuvake Toiminto Voit valita kuvatiedostot Calendar-valikosta. Voit etsiä tiedostoa tai kansiota kirjoittamalla hakuruutuun kirjaimia tai numeroita. Voit siirtyä Canvio AeroMobilen sisäiseen SSD-asemaan napsauttamalla tai koskettamalla SSD-tallennuskuvaketta. Voit siirtyä Canvio AeroMobilen SD -korttiin napsauttamalla tai koskettamalla SD -korttikuvaketta. Voit siirtyä paikalliseen iphone -, ipad - tai Android -laitteeseen napsauttamalla tai koskettamalal Paikallinen-painiketta. (vain iphone -, ipad - ja Android -laitteet) Kun siirryt Canvio AeroMobilen sisäiseen SSD-asemaan, voit valita jonkin neljästä käyttäjäkuvasta. Neljä oletusnimeä ovat Oletus, Omistaja1, Omistaja2 ja Omistaja3. FI-22

24 Kuvien katselun käyttöliittymä Voit siirtyä kuvien katselun käyttöliittymään napsauttamalla tai koskettamalla kuvatiedostoa. Alla näkyy esimerkki kuvien katselun käyttöliittymästä. (Mallikuva) AeroMobilen kuvienkatselukäyttöliittymän ikkuna Painikkeiden, kuvakkeiden ja niiden toimintojen kuvaukset AeroMobilen Kuvien hallinta -käyttöliittymän ikkunassa näkyvät alla. Painike/kuvake Toiminto Voit palata kuvien hallinnan käyttöliittymän ikkunaan napsauttamalla tai koskettamalla Edellinen-painiketta. Voit ladata kuvan paikalliseen albumiin napsauttamalla tai koskettamalla Lataa-painiketta. Voit ladata nykyisen kuvan paikallisesta laitteesta AeroMobile-laitteeseen napsauttamalla tai koskettamalla Lataa-painiketta. Voit aloittaa kuvaesityksen napsauttamalla tai koskettamalla Toisto/tauko-painiketta. Jos Jatkuva toisto -kuvake näkyy, kuvaesitys toistetaan jatkuvana toistona. Jos Sarjatoisto -kuvake näkyy, kuvaesitys toistetaan sarjana. Voit vaihtaa tilojen välillä napsauttamalla tai koskettamalla kuvaketta. Voit jakaa kuvan sosiaalisen mediaan tai lähettää sen sähköpostitse napsauttamalla tai koskettamalla Jaa-painiketta. FI-23

25 Videoiden hallinnan käyttöliittymä HUOMAUTUS Ennen tämän ominaisuuden käyttämistä Canvio AeroMobile -laitteeseen täytyy siirtää sisältöä suoraan tietokoneesta, ks. DAS-tila (Direct-Attached Storage) sivulla 11. Videoiden hallinta -ikkuna tulee näkyviin, kun napsautat tai kosketat Videotpainiketta. Alla näkyy esimerkki Videoiden hallinta -käyttöliittymän ikkunasta. (Mallikuva) AeroMobilen Videoiden hallinta -käyttöliittymän ikkuna Painikkeiden, kuvakkeiden ja niiden toimintojen kuvaukset AeroMobilen Videoiden hallinta -käyttöliittymän ikkunassa näkyvät alla. Painike/kuvake Toiminto Voit palata pääikkunaan napsauttamalla tai napauttamalla Edellinen-painiketta. Jos Lajittele nimen mukaan -kuvake näkyy, luettelo lajitellaan nimen mukaan. Jos Lajittele päivämäärän mukaan -kuvake näkyy, luettelo lajitellaan päivämäärän mukaan. Voit vaihtaa tilojen välillä napsauttamalla tai koskettamalla kuvaketta. Jos Pikkukuva-kuvake näkyy, luettelo on pikkukuvatilassa. Jos Luettelo-kuvake näkyy, luettelo on luettelotilassa. Voit vaihtaa tilojen välillä napsauttamalla tai koskettamalla kuvaketta. FI-24

26 Painike/kuvake Toiminto Voit etsiä tiedostoa tai kansiota kirjoittamalla hakuruutuun kirjaimia tai numeroita. Voit valita kuvatiedostot Kalenteri-valikosta. Voit siirtyä Canvio AeroMobilen sisäiseen SSD-asemaan napsauttamalla tai koskettamalla SSD-tallennuskuvaketta. Voit siirtyä Canvio AeroMobilen SD -korttiin napsauttamalla tai koskettamalla SD -korttikuvaketta. Voit siirtyä paikalliseen iphone -, ipad - tai Android -laitteeseen napsauttamalla tai koskettamalal Paikallinen-painiketta. (vain iphone -, ipad - ja Android -laitteet) Kun siirryt Canvio AeroMobilen sisäiseen SSD-asemaan, voit valita jonkin neljästä käyttäjäkuvasta. Neljä oletusnimeä ovat Oletus, Omistaja1, Omistaja2 ja Omistaja3. FI-25

27 Videotoiston käyttöliittymä (vain iphone -, ipad - ja Android -laitteet) Voit siirtyä videotoiston käyttöliittymään napsauttamalla tai koskettamalla videotiedostoa. Alla näkyy esimerkki videotoiston käyttöliittymän ikkunasta. (Mallikuva) AeroMobilen videotoiston käyttöliittymän ikkuna Painikkeiden, kuvakkeiden ja niiden toimintojen kuvaukset AeroMobilen videotoiston käyttöliittymän ikkunassa näkyvät alla. Painike/kuvake Toiminto Voit palata pääikkunaan napsauttamalla tai napauttamalla Edellinen-painiketta. Voit säätää toistoikkunan kokoa napsauttamalla tai koskettamalla Zoom-painiketta. Voit palata edellisen videon toistoon napsauttamalla tai koskettamalla Edellinen-painiketta. Voit siirtyä seuraavan videon toistoon napsauttamalla tai koskettamalla Seuraavapainiketta. Voit kelata videota taaksepäin 20 sekuntia napsauttamalla tai koskettamalla Takaisinkelauspainiketta. Voit kelata videota eteenpäin 20 sekuntia napsauttamalla tai koskettamalla Eteenpäinpainiketta. Voit toistaa meneillään olevan videon tai asettaa sen taukotilaan napsauttamalla tai koskettamalla Toisto/tauko-painiketta. FI-26

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Kotisi tulevaisuus alkaa nyt! Hienoa, että käytät Home Connect -sovellusta * Onneksi olkoon käytät tulevaisuuden kahviautomaattia, joka jo tänään helpottaa

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 B C A 24/7 aktiivisuusranneke ja sovellus älypuhelimelle/tabletille. Toiminnot: Askelmittari Unen mittaus Kilometrilaskuri Kalorilaskuri Aktiivisuusmittari

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 7" kosketusnäyttö. Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin 3G (optional) Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

R6300v2 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas

R6300v2 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas Tavaramerkit NETGEAR, NETGEAR-logo ja Connect with Innovation ovat NETGEAR Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tietoja

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

WiFi-kantaman laajennin N600

WiFi-kantaman laajennin N600 Asennusopas WiFi-kantaman laajennin N600 Malli WN2500RP Sisällysluettelo Aloittaminen........................................... 3 Laajentimen esittely..................................... 4 Etupaneeli.........................................

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka Nikon-salamalaitteiden laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, pystytkö tekemään päivityksen

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Apple laitteet)

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Apple laitteet) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Apple laitteet) Sisällysluettelo Ennen Brother-laitteen käyttöä... Kuvakkeiden selitykset... Tavaramerkit... Johdanto... Lataa Brother iprint&scan

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

GN Hearing -sovellus - käyttöohje

GN Hearing -sovellus - käyttöohje GN Hearing -sovellus - käyttöohje Johdanto Tämä sovellus tuottaa parempia kuuntelemiselämyksiä ja auttaa hyödyntämään kuulokojeitasi täysimääräisesti. Innovatiivinen ääniteknologiamme ja muotoilu yhdistettynä

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Beskrivning

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Beskrivning Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 7 kosketusnäyttö Ukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-antur Mediasoitin Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite Kuulokkeita Pikakäyttöopas 1 OTG USB-johto

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Ver. 2 Ohjelmisto-opas Copyright c PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Johdanto...3 Tämän ohjelmisto-oppaan käyttäminen...3 Järjestelmävaatimukset...4 Varoitukset...6 Asentaminen/poistaminen...6

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 7" kosketusnäyttö. Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas Kuvaus

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas Plantronics Explorer 50 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

Pidä tiedostot aina ulottuvilla

Pidä tiedostot aina ulottuvilla KÄYTÄ PILVIPALVELUA: 7 Gt ILMAISTA LEVYTILAA TIEDOSTOILLE Pidä tiedostot aina ulottuvilla TIETOJA Luo Microsoft-tili ja ota käyttöön SkyDrive-palvelu. TÄTÄ TARVITSET Internet-yhteys TARVITTAVA AIKA 0 minuuttia

Lisätiedot

GN Hearing - sovellus - käyttöohje

GN Hearing - sovellus - käyttöohje GN Hearing - sovellus - käyttöohje Johdanto Onneksi olkoon sovelluksen lataamisen johdosta. Tämä sovellus tuottaa parempia kuuntelemiselämyksiä ja auttaa hyödyntämään kuulokojeitasi täysimääräisesti. Innovatiivinen

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Tuotekuvaus ja yhdistäminen 2 Yhteys-sivu 3 Sisäisen verkon asennukset 5 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet SIVU 2 TUOTEKUVAUS Jeven Flow -sovelluksella voidaan ottaa

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

HP:n UC-kaiutinpuhelin. Käyttöopas

HP:n UC-kaiutinpuhelin. Käyttöopas HP:n UC-kaiutinpuhelin Käyttöopas Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota Hewlett-Packard Company käyttää lisenssillä. Windows on Microsoftyritysryhmän

Lisätiedot

1 Käyttöönotto LTE/3G/2G

1 Käyttöönotto LTE/3G/2G 1 Käyttöönotto LTE/3G/2G Vaihe 1: Asentaminen: SIM -kortti 1. Liu'uta korttipaikan suojus pois. 2. Työnnä SIM-kortti korttipaikkaan. Varmista, että SIM-kortin viistetty reuna on kohdistettu korttipaikan

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/-skannausopas Brother iprint&scanille

Mobiilitulostus-/-skannausopas Brother iprint&scanille Mobiilitulostus-/-skannausopas Brother iprint&scanille Versio G FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten

Lisätiedot

HP ScrollSmart Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP ScrollSmart Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP ScrollSmart Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä

Lisätiedot

WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2. Pikaopas

WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2. Pikaopas WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2 Pikaopas 1 1. Tärkeitä turvallisuutta ja käsittelyä koskevia tietoja - Tämä tuote sopii käytettäväksi ei-trooppisilla alueilla alle 2000 metrin korkeudella merenpinnasta, mikä

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Xerox QR Code -sovellus Pika-aloitusopas 702P03999 Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Käytä QR (Quick Response) Code -sovellusta seuraavien sovellusten

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

Plantronics Explorer 10. Käyttöopas

Plantronics Explorer 10. Käyttöopas Plantronics Explorer 10 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa Käyttöopas AirPrint JOHDANTO Tässä oppaassa olevien tietojen täydellisyys, täsmällisyys ja ajantasaisuus on pyritty varmistamaan kaikin keinoin. Valmistaja ei vastaa omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351 Tietokoneen asetukset -ohjelma Oppaan osanumero: 383705-351 Toukokuu 2005 Sisällysluettelo Tietokoneen asetukset -ohjelma Hakemisto Tietokoneen asetukset -ohjelman käynnistäminen.... 2 Tietokoneen asetukset

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android )

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Ennen Brother-laitteen käyttöä Huomautusten määritelmät Tämä käyttöopas käyttää seuraavia symboleita ja merkintätapoja: Kuvakkeet sisältävät

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

DNA KOTIMOKKULA 4G WLAN B315

DNA KOTIMOKKULA 4G WLAN B315 DNA KOTIMOKKULA 4G WLAN B315 Kotimokkula käyttää tavallista eli Mini-SIM korttikokoa. SIM-kortti irtoaa ilman suurta voimankäyttöä, kun painat sitä irti SIM-kortin takapuolelta. Jos irrotat väärän kokoisen

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 EI TAKUUTA Laitteen mukana tulevien kolmansien osapuolten sovellusten valmistajat ja omistajat voivat olla henkilöitä tai yhteisöjä, jotka eivät liity Nokiaan.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

NÄYTÖN JAKAMINEN OPPILAILLE, JOTKA MUODOSTAVAT YHTEYDEN SELAIMELLA TAI NETOP VISION STUDENT -SOVELLUKSELLA

NÄYTÖN JAKAMINEN OPPILAILLE, JOTKA MUODOSTAVAT YHTEYDEN SELAIMELLA TAI NETOP VISION STUDENT -SOVELLUKSELLA NÄYTÖN JAKAMINEN OPPILAILLE, JOTKA MUODOSTAVAT YHTEYDEN SELAIMELLA TAI NETOP VISION STUDENT -SOVELLUKSELLA Vision-ohjelmistoa käyttävät opettajat voivat nyt muodostaa luokan, jossa on yhdistelmä Windows-pohjaisia

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

TAQ-10123 FINNISH / SUOMI

TAQ-10123 FINNISH / SUOMI TAQ-10123 Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta (ESD)

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Pikaopas. WiFi-kantamanlaajennin AC750. Malli EX3800

Pikaopas. WiFi-kantamanlaajennin AC750. Malli EX3800 Pikaopas WiFi-kantamanlaajennin AC750 Malli EX3800 Aloittaminen NETGEAR-WiFi-kantamanlaajennin laajentaa WiFi-verkkoa vahvistamalla nykyistä WiFi-signaalia ja parantamalla signaalin laatua pitkillä etäisyyksillä.

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Beskrivning

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Beskrivning Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 10.1 kosketusnäyttö Ukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-antur Mediasoitin Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite Kuulokkeita Pikakäyttöopas 1 OTG USB-johto

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Bluetooth-paritus. Käyttöopas

Bluetooth-paritus. Käyttöopas Bluetooth-paritus Käyttöopas Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2 4. KÄYTÖN ALOITTAMINEN...3

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Plantronics M70. -M90 sarja. Käyttöopas

Plantronics M70. -M90 sarja. Käyttöopas Plantronics M70 -M90 sarja - Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö* 4 Kielen valitseminen 5 Pariliitoksen muodostaminen 6 Kuulokkeen osat 7 Käytä turvallisesti! 7 Hallinta 8 Puheluun

Lisätiedot

HomeMonitor käyttöönotto-ohje

HomeMonitor käyttöönotto-ohje HomeMonitor käyttöönotto-ohje Sisällys HomeMonitor käyttöönotto-ohje... 1 Käyttäjätunnuksen luonti... 3 Henkilötiedot... 4 Kameran lisäys käyttäjätiliin... 5 Verkkoon yhdistäminen... 6 Kamerayhteyden tarkistus...

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa. CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa.  CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD290 CD295 Pikaopas 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Pakkauksen sisältö Tukiasema (CD295) Tukiasema (CD290) Laturi* Verkkolaite*

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 8" kosketusnäyttö. Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin 3G (optional) Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas

Lisätiedot

HP Workspace. Käyttöopas

HP Workspace. Käyttöopas HP Workspace Käyttöopas Copyright 2016 HP Development Company, L.P. @ 2016 Google Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Google Drive on Google Inc:n tavaramerkki. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas FI DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas CECH-ZDC1E Varotoimet Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Lue myös PlayStation 3-järjestelmää

Lisätiedot

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje HD-SDI DVR pikaohje 1.1 Copyright Kocom Finland Oy Varmista, että kiintolevy on paikoillaan. Käynnistys Liitä verkkolaite takana olevaan DC liittimeen. Paina laitteen

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM PDA CAM KÄYTTÖOPAS Fi 1 Suomi Käyttäjän käsikirja Sisällys Valmistelut... 2 Pakkauksen sisältö... 2 Järjestelmävaatimukset... 2 PDA Cam -kamera... 3 PDA Cam -kameran osat... 3 Asentaminen... 4 Laitteiston

Lisätiedot

Pikaopas: ReSound LiNX- kuulokojeen käyttäminen iphone puhelimen avulla

Pikaopas: ReSound LiNX- kuulokojeen käyttäminen iphone puhelimen avulla Pikaopas: ReSound LiNXkuulokojeen käyttäminen iphone puhelimen avulla Pikaopas: Made for iphone (MFi) -toiminnon ottaminen käyttöön ja käyttäminen Yhteensopivat laitteet ReSound LiNX on yhteensopiva MFi-toiminnon

Lisätiedot

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä DB-80 Kiikarit ja digitaalikamera Tuotetiedot A: Objektiivin rengas B: Kiikariobjektiivi C: Nestekidenäyttö Ohjeet käytettäessä kiikareina D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F:

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

HP WEBCAM HD KÄYTTÖOPAS

HP WEBCAM HD KÄYTTÖOPAS HP WEBCAM HD KÄYTTÖOPAS Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. AMD ja Athlon

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

Tervetuloa PlayStationin maailmaan. Aloita PS4:n käyttäminen tämän kätevän pikaoppaan avulla. Pikaopas. Suomi CUH-1216A / CUH-1216B 7026990

Tervetuloa PlayStationin maailmaan. Aloita PS4:n käyttäminen tämän kätevän pikaoppaan avulla. Pikaopas. Suomi CUH-1216A / CUH-1216B 7026990 Tervetuloa PlayStationin maailmaan Aloita PS4:n käyttäminen tämän kätevän pikaoppaan avulla. Pikaopas Suomi CUH-1216A / CUH-1216B 7026990 Aloittaminen Liitä järjestelmä televisioon. Liitä PlayStation 4-järjestelmä

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

Pikaopas BFH-11 Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.

Pikaopas BFH-11  Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. Pikaopas BFH-11 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. Lataa aktiivisuusranneketta 30 minuuttia ennen käyttöä. Älypuhelimen vähimmäisvaatimukset IOS 7.1

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot