Langaton potilasmonitorointi sairaaloissa ja kotona

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Langaton potilasmonitorointi sairaaloissa ja kotona"

Transkriptio

1 S Mittaustekniikan lisensiaattikurssi 2008 Langaton potilasmonitorointi sairaaloissa ja kotona -Jori Reijula #57601P

2 -sairaalat & teho-osastot kiireisiä -johtomäärä -lääkärit, sairaanhoitajat, potilaat ym. kärsivät -potilaan irrottaminen saattaa kestää 30 min! -edestakainen liikkuminen tarpeetonta!

3 sairaala: lukuisia osastoja, vrt. tavaratukku, logistiikkayritys kriittinen potilasinformaatio nopeasti saatavilla tarve tehokkaille tiedonvälitysketjuille -> > ratkaisu langaton teknologia +hoitotehtävien automatisointi +potilasturvallisuus +potilashoidon laatu +työteht tehtävien keveneminen +elektroniset tietokannat -> > päivitys p jopa kesken leikkauksen +potilaan paikannus +työntekij ntekijöiden iden resurssien sääs äästö langattoman teknologian integrointi hidasta, vaikka investointeja terveydenhuoltomenot (BKT): ->USA 16%, Eurooppa 8% tietotekniikka (BKT): ->USA 23%, Eurooppa 1%

4 Langattoman teknologian ongelmat vanhanaikainen asennoituminen hinta tietoturva keskeneräiset/monimutkaiset tekn. ratkaisut signaalin häirih iriöttömyys -> sairaalan raskasrakenteinen ympäristö & eristetyt huonetilat hoidon miellyttävyyden ja luonnollisuuden tunne akkujen toiminta-aika aika ->langaton teknologia tehosyöppö langattoman lähettimen l kapasiteetti ->tiedonsiirtokapasiteettivaatimukset! yhtenäisen rajapinnan puute langattomille sovelluksille -> > valmistajien omat rajapinnat -> Health Tech Centerin antenni: WLAN, ZigBee-, Bluetooth-, UWB-, kännykkä- ja ISMtaajuuksien alueella langattomat laitteet eivät saa häiritä muita leikkaukseen & potilasvalvontaan vaadittavia laitteita ja häiriösuojauksen oltava riittävä -> esim. HDTV (USA)

5 Langattoman teknologian vaihtoehdot Radiotaajuiset sähkömagn.. signaalit (RF), optinen & akustinen tiedonsiirto RF-tekniikka eniten käytettyk ->tehokkain menetelmä ->RF: 121 MHz (verenpainerannekello) & 2,5 GHz sekä 900, 1800, 1900 MHz Optinen tiedonsiirto vähemmv hemmän käytetty, tehokas vaihtoehto +häiri iriönsietokyky -optiset yhteydet Akustinen tiedonsiirto heikkotehoinen, vähän v n käytettyk ->mm.. EKG-data puhelinlinjoja pitkin -heikoin vaihtoehto

6 Langattomat verkkoratkaisut Lyhyen kantaman verkot (mm. Bluetooth, ZigBee,, UWB) +varteenotettavin sairaalan tiedonsiirtoratkaisu +hyvä tietoturva +edullisuus -rajoittuneet etäisyydet Keskipitkän n kantaman verkot (mm. WLAN/Wi Wi-Fi) +tiedonsiirtokapasiteetti -koko -energiankulutus -tietoturva Pitkän n kantaman verkot (mm. WAP-tiedonsiirto tiedonsiirto,, CDPD) +kantama (etäsairaanhoito) -tietoturva

7 Langattomat teknologiat -Bluetooth -ZigBee -UWB -Matkapuhelinpohjainen langaton tiedonsiirto -Kämmenmikro -CDPD -TinyOs -RFID WLAN/Wi Wi-Fi

8 Bluetooth kehitetty langattomiin toimistoihin 2,45 GHz ISM-kaista -> > 1 Mbps kantama n. 10 cm 10 m->100 m m läpäisee pääp äätepisteiden välisiv lisiä esteitä -> > vrt. infrapunayhteydet protokolla yhdistelmä paketti- ja piirikytkennäst stä tiedonsiirrossa käytetk ytetään n taajuushyppelyyn perustuvaa hajaspektriä tiedonsiirtokanava aikajakoinen -> > datapaketin siirtoaika on 625 µs -> > taajuus vaihtuu (1600/s) ja uuden paketin lähetys l alkaa taajuudenvaihdon aikana hyppy jokaiselle 1 MHz:n alakaistalle yhtä todennäköinen estää sisätiloissa esiintyvää hidasta huojuntaa (Doppler( Doppler-taajuudella Hz)

9 Bluetooth +koko (n. 9 x 9 mm 2 ) +hinta +integroitavuus +tietoturva: ->yhteyslaitteiden autentikointi & siirrettävän n tiedon kryptaus -suuri energiankulutus -ahdas verkkotopologia (pikoverkot, ongelmat hajaverkoissa) -sähkömagn.. häirih iriöt t (huom( huom!! teho-osastot!!) osastot!!) samalla taajuuskaistalla: ->elektroniset ovenavausmekanismit ->langattomat puhelimet ->mikroaaltouunit

10 ZigBee ZigBee-Alliance: mm. Intel, HP, Philips, Motorola ja Mitsubishi ->standardi : RFD & FFD kotiautomaatio & kevyt tiedonsiirto ihon alaiset sensorit & mikrosirut tiedonsiirtoon CDMA/CA, siirtotien tarkkailu DSSS-kanavointi 2,4 GHz -> > 250 kbps yleisesti käytk ytössä ratkaisu ubiikkiin terveydenhuoltoon +lyhyt verkkoonkytk.. aika < 30 ms +sleep-tilasta her.. & lähet.. aloitusaika <15 ms +edullinen +matala virrankulutus matalilla taajuuksilla -> > pariston kesto kk -> > v -hitaat yhteydet matalammilla taajuuksilla (868/915 MHz -> > 20/40 kbps) -laitteiston tehokkuus -raskaat ohjelmistot

11 ZigBee - verkkotopologiat Tähtimäinen, verkko- sekä rypästyyppiset vertaisverkkotopologiat

12 UWB perustuu WiMedia standardiin. tehostaa kodin ja toimistojen lyhyen kantaman langatonta tiedonsiirtoa: +suuri kaistanleveys +korkea tiedonsiirtonopeus (>100mps) +pieni tehontarve (< 200 mw) käyttää kapeita aikapulsseja alhaisilla toistonopeuksilla. pulssit lähetetään ennaltamäärätyn koodin perusteella ja multippelikoodattuna järjestelmänä sitä voitaisiin käyttää kuten CDMA-matkapuhelinverkkoja kantoalue n m tavallisten radiosignaalien näkökulmasta UWB-sigaali kohinaa: ->radiot eivät havaitse lähetyksiä -> ei keskinäisiä häiriöitä toimii standardien a/b/g ja kanssa radiosignaali saapuu vastaanottimeen kahta tai useampaa reittiä: +sign. häiriönsietokyky yksinkertainen elektroniikka suurempien etäisyyksien tiedonsiirto teoriassa mahd. minimaalisilla tehotarpeilla suuri tiedonsiirtokapasiteetti -> esim. EKG:n siirtoon paras teknologia langattomaan, korkean kapasiteetin tiedonsiirtoon lyhyillä etäisyyksillä

13 UWB Käyttöönotto pitkään rajoittunutta: -> 2003 FCC:ltä (USA) lupa UWB:n lisensöimättömien toimintojen kehittämiseksi edelsi 5 vuoden tutkimustyö: -> GPS vs. radioyhteystoiminnot? FCC: laitteita tulee käyttää taajuuskaistalla 3,1 10,6 GHz. hyväksyntä kattaa jopa lääketieteellisen kuvanmallinnusjärjestelmän, jonka avulla voidaan mallintaa tutkimuskohteena olevan henkilön tai eläimen sisäelinten toimintaa ja rakennetta toiminnan kuitenkin oltava lisensoidun terveydenhoidon harjoittajan valvonnassa tai ohjauksessa -> sisätilamonitoroinnit hyväksytään myös (lapsen hengitys) edistää biomonitorointia: -> ei ainoastaan kotiin ja suuriin sairaalaympäristöihin -> mobiiliin sairasmonitorointiin piirejä markkinoille 2006 lopusta lähtien 1. sovelluskohde PC:t In-stat arvioi, että UWB-teknologiaa hyödyntämällä päästään johdottomiin viihdelaitteisiin muutaman vuoden kuluttua: -> langattomien PC:iden ja muiden viihdelaitteiden tiedonsiirto uudistuu, sillä UWB ensimmäinen teknologinen ratkaisu, joka tarjoaa riittävän nopean langattoman yhteyden vaativimpiinkin käyttötarkoituksiin aloitus USB-väylään liitettävistä lisälaitteista ja seuraavaksi siirryttäisiin verkkokortteihin ja emolevyyn integroituihin UWB-yhteyksiin matkapuhelimet In-stat:in mukaan viimeisenä siirtymään UWB-teknologiaan arvioiden perusteella vuonna milj. myytyä UWB-piirisarjaa

14 Matkapuhelinpohjainen langaton tiedonsiirto yhteys PC:n ja GSM:n välillä -> simuloituja haavakuvia sähköpostitse liitetied. - 3G / Java puhelimella mahdollista tarkkailla potilaan tilaa - mm. EKG, hengitystaajuus, happitasapaino saatavilla lähes reaaliaikaisesti - samanaikainen kommunikointi hoitajien kanssa -parantaa diagnoosien tarkkuutta, tehokkuutta ja säästää resursseja - osaston toimenpiteet tähtäävät tiedon keräämiseen - palvelin tallentamiseen ja tiedon välittämiseen - matkapuhelin lääkärin informoimiseen - toimituksen aikainen kommunikointi mahd. Internetin välityksellä ja 3G-verkossa

15 Matkapuhelinpohjainen langaton tiedonsiirto -osaston tietokone hoitokunnan käytössä -> päästään muokkaamaan ja ohjaamaan palvelimen toimintaa -Lääkäri voi valita tarkasteluun haluamansa elosignaalin -signaali välittyy 20 sekunnin viiveellä ->lähellä reaaliaikaista monitorointia -myös pitempiaikaisten raporttien tilaamisen mahdollisuus: -> järjestelmä muodostaa joka kymmenes minuutti uuden kehityskäyrän -> saatavilla viimeisen 4 päivän ajanjaksolta -> lääkärit voivat diagnosoida potilaan tilaa luotettavammin

16 WAP-pohjainen tiedonsiirto Kevin Hungin työryhmä testannut lääketieteelliseen tarkoitukseen WAP-matkapuhelimet mobiiliyhteyksien päätepisteinä potilasinformaation vaihtoon sekä potilasmonitorointipalveluille esim. lääkärit voisivat tarkastella potilaiden fysikaalisia parametreja WAP-laitteistoilla esitallennettuna (ei r.a.) maailman väestön ikääntyminen: -> potilasmonitorointi houkutteleva menetelmä -> aikainen patologisten oireiden havaitsemisen ja diagnoosi vanhemmilla potilailla, joilla kroonisia sairauksia keskeisiäsuureitaekg javerenpaine: -> sydäntaudit 1999 maailmanlaajuisesti 30 % kaikista kuolemista järjestelmä käyttää hyväksi (olemassaolevaa) WAP:ia -> käyttäjä rekisteröityy potilasdatapankin käyttäjäksi -> hakee kännykällä (WAP) potilasinformaation (EKG, RR) lisäksi käyttäjä voi hakea myös potilaan sairauskertomuksen, tietoa potilaan kliniikasta ja sairaalasta sekä tietoja lääkärin aikatauluista (tapaamiset ym.)

17 WAP-pohjainen tiedonsiirto käyttökustannukset matalat ja liikkuvuus hyvä, koska tietokonetta ei tarvita tiedonsiirtoon matkapuhelimet edullisia ja yleisiä netti -tietokoneeseen, verrattuna WAP-puhelimissa rajallinen prosessointiteho, muistikapasiteetti sekä näyttöresurssit reaaliaikainen langaton tiedonsiirto lääketieteessä ei toistaiseksi mahdollista näiden rajoitusten vuoksi -> tilanne muuttunee lähivuosina WAP:in käyttöönotossa pelko tietoturvan kattamattomuudesta WAP-pohjaisen järjestelmän turvallisuusominaisuudet jaettu usealle tasolle -> turvallisuudesta huolehtii WTLS-protokolla, joka siirtää tietoa vain puhelimen ja WAPgatewayn välillä (eikä esimerkiksi puhelimen ja palvelimen välillä) -> WAP-gateway pääsee käsittelemään kaikkea siirrettävää tietoa salakoodaamattomassa muodossa -> diskreettiä informaatiota käsitellessä syytä rakentaa yksityinen WAP-gateway tiedonsiirtoa varten, jottei kukaan ulkopuolinen pääse tietoon käsiksi gateway:ltä käsin

18 Kämmenmikro kämmenmikroissa potentiaalia tulla osaksi sairaaloiden integroituja tietojärjestelmiä käyttää (suuntaa antavasti) jo 40-50% lääkäreistä Yhdysvalloissa > 50 % alle 35 vuotiaista Kanadassa nopea kehitys: + muisti, tehokkuus & langattomat yhteydet riittäviä terveydenhuollon tarpeisiin + pieni koko & jatk.valmius - pieni näyttö ja tekstinsyöttö markkinoita dominoivat Palm OS & MS Pocket PC Palm OS käytetympi terveydenhuollossa ->tarjolla lääketieteellisiä ohjelmia, kirjallisuutta ja Internet sivustoja toisaalta Pocket PC yhteensopiva Microsoftin ohjelmistojen kanssa ->tehokas tiedonsiirto mahdollista useiden laitteistojen välillä

19 CDPD -käyttää olemassaolevaa matkapuhelinverkkoa -käyttäjä lähettää ja vastaanottaa tietoa (19,2 kbps) koko puhelinverkon kantoalueella -mahd. integroida mihin tahansa tietoverkkoon -CDPD & nykyinen matkapuhelimien ääniverkko kaksi erillistä verkkoa, jakavat matkapuhelimien käyttämän ilmatilan -matkapuhelimien äänikanavat tilastollisesti katsoen käyttämättömiä väh. 30 % ajasta, jopa voimakkaan ruuhkan aikana -käyttää hukka-aikaa tehden matkapuhelinverkosta tehokkaamman -huomaamaton matkapuhelimen ääniverkolle -CDPD lähettää datapaketin mahd. monella avoimella kanavalla -lisädataa voi tulla toisella kanavalla, kun kanava vaan vapautuu -saatu data pienissä paketeissa lähettäjän juuri käyttämää kanavaa pitkin tai toista kanavaa pitkin -käytt.koht. IP-osoite yhdistää virtuaalisesti käyttäjän määrittelemättömän pituiseksi ajaksi isännälle häiritsemättä matkapuhelinyhteyksiä

20 TinyOs kehitysvaiheessa Berkeleyn yliopisto käyttöönotto anturiverkoissa CodeBlue +koko +energiaystävällisyys +selkeä ohjaus +selkeä liitänt ntä-hierarkia tulevaisuuden teknologia?

21 Langaton tiputuslaitteisto tehostaa & nopeuttaa hoitoyksiköiden toimintaa ei ihmisen valvontaa -> tieto säiliön tilasta saatavilla missä tahansa rakennettu & kehitellään edelleen INTEK projektina rah. Baskien hallitus langattoman viestin lähettäjäksi asennettu Chipcon CC1000 (RF), jota koordinoi mittaavan anturin suoritin energian kulutusongelmaan ratkaisu: -> lähetin valmiustilassa suurimman ajan -> herää vasta saadessaan anturilta varoituksen vähäisestä säiliötasosta tai loppuvista paristoista prosessori käsittelee tiputustietoa, tiedonsiirtoa & energian kulutusta -> sydän tiedonsiirtoon kuuluu löytää oikeat taajuudet, lähettää niitä pitkin tietoa ja vastaanottaa käskyjä

22 Langaton tiputuslaitteisto - langattomat anturit (WS) kommunikoivat RF-signaaleilla huoneen keskusyksikön (RBS) kanssa - RBS-yksiköt kytkettynä kontrolloivaan keskusasemaan (Server) - antureilla kyky säädellä omaa tunnistetta siten, että siirrettäessä se huoneesta toiseen, tiedonsiirto keskusasemaan ei häiriinny, vaan tunniste muuttuu sijaintiin sopivaksi + pienempiä + halvempia + verkosto joustava + laitteiston siirtäminen mahdollista + tehokkuus & varmuus + kehittyneen suorittimen avulla säästetään energiaa verrattuna muihin langattomiin asemiin

23 EKG -mitataan sydänlihaksen aktivaation aiheuttamia potentiaaleja -elektrodit ihon pinnalla mittaavat potentiaalimuutoksia suhteessa referenssipotentiaaleihin -EKG paloittelee jokaisen sydämen sykäyksen sarjaksi sähköisiä aaltoja -P-,QRS- sekä T-aalto liittyvät sydämen supistuksiin -> P-aalto heijastaa aktiivisuutta sydämen ylemmissä kammioissa -> QRS- sekä T-aalto alemmissa kammioissa -kardiologin ongelmana lyhyet mittausajat, tyypillisesti päätelmät tehtävä satunnaisen - korkeintaan 30s. näytteestä -vaikeissa tilanteissa mittaus jatkuvana: -> langattomille järjestelmille kysyntää -> nykyiset laitteistot eivät tee potilaan olotilaa ja liikkumista miellyttäväksi -tieto tulisi olla saatavilla muuallakin kuin osastolla -nykyään markkinoilla useita kannettavia EKG-laitteita ->harva riittävän pieni ja harmiton -osa laitteistoista toimii verkkovirralla -> painavia, vaaditaan renkaat alle

24 EKG / CodeBlue & TSN -markkinat muuttumassa: -> CodeBlue ja TSN (Telecardiology Sensor Networks) -CodeBlue ja siihen liittyvä EKG-tekniikka kuuluvat Harvardin yliopiston projektiin ->tekniikka sydämen toiminnan mittaamiseen langattomasti & huomaamattomasti potilaan kannalta -TSN kehitetty malli CodeBlue:sta -Harvardin projektin EKG-tekniikka tarkkuudeltaan verrattavissa kaupallisiin laitteisiin -erona pieni koko -langattomana yksikkönä TinyOS -> lähettää tietoa EKG:lle (120 Hz) -CodeBlue-ohjelmisto kehitetty TinyOS:n ympärille -> mahdollistaa integroitumisen langattomien antureiden ja päätelaitteiden (PDA) välillä - perustana julkaisu per tilaus -välitysverkko, jonka ideana saattaa tieto kaikille asiasta kiinnostuneille (lääkärit, sairaanhoitajat) ->sopii terveydenhuoltoon: useat eri toimijat tekemisissä saman potilaan kanssa

25 EKG / CodeBlue & TSN -TSN-laitteistossa EKG kerätään (kuten CodeBlue:ssa) automaattisesti, prosessoidaan (esim. A/D -muunnos), mutta lähetetään erityiselle serverille analysoitavaksi -Jos sydämen sähköisessä toiminnassa epänormaaleja potentiaaleja, lääkäri saa hälytyksen matkapuhelimeensa -Kehittyneimmissä malleissa käytetään hyväksi välipalvelimia: +sallii potilaan vapaan poistumisen pääpalvelimen lähettyviltä +langattoman lähettimen pienempi energiatarve lähetysetäisyyksien pysyessä lyhyempinä +tutkimuksissa EKG-lähetin pystyi 13 kk elinaikaan kahdella AA-paristolla

26 1) Potilastiedot 2) signaali-ikkuna 3) HF-pulssi, AP valtimoverenpaine, BTruumiin lämpötila, RVhengitystilavuus, RFhengitystiheys 4) hälytyskuvake 5) tapahtumamuistio 6) hälytys/kutsukuvakkeet 7) huoneen lämpötilan ja valoisuuden indikaattorit 8) aloitus/lopetusnäppäin signaalien nauhoitukseen EKG-monitori

27 PDA-pulssioksimetri -happisaturaatiomittaukset -Yuan-Hsiang Lin, WLAN-pohjainen pulssioksimetri integroitu 3- päisen EKG-monitorin kanssa PDA:han -pulssioksimetria- sekä EKG-tiedon reaaliaikainen tallennus- ja eteenpäinlähetyksen mahdollisuus +näyttö kooltaan pieni ja kevyt +kannettavuus +kätevä potilaan kuljetukseen +käyttäjäystävällinen +WLAN-rajapinta parantaa käytettävyyttä langattomaan monitorointiin

28 Liiketunnistin -päälle puettava liiketunnistin -mahdollistaa koehenkilön päivittäisen liikkumisen/kaatumisen monitoroinnin -tieto lähetettävissä/tallennettavissa paikalliseen verkoston solmukohtaan (kello, tietokoneet) tai vyöllä kannettava lähetin voi lähettää hälytyssignaaleja tai liikeinformaatiota esim. sairaalan monitorointilaitteistoon -valmistajat väittävät 1-ulotteisten liiketunnistimien riittävän liikkeen tunnistamiseen ->vaaditaan 3-ulotteinen laite tarkan fyysisen aktiivisuuden mallintamiseen sekä kaatumisen havaitsemiseen +luotettava -kaupallisesti saatavilla oleva kävelytunnistin esimerkki yksiulotteisesta liiketunnistimesta ->toimii ainoastaan vertikaaliliikkeen tunnistukseen, ei reagoi lainkaan horisontaalitason liikkeeseen

29 WILHO-hanke OYS, ODL, LeTe lähtökohtana kehittää ja ottaa käyttöön langaton tiedonsiirto, langaton paikannus (kaapelit) sekä langatonta anturiteknologiaa tavoitteena sairaalan toimintaprosessien parantaminen, toiminnan tehostaminen ja teknologian soveltaminen sairaalaprosesseihin ->täydellinen langattomuus ei hankkeen päämäärä päämääränä kattava langaton järjestelmä, johon sairaala voi omilla järjestelmillään liittyä mahdollisina vaihtoehtoina PDA- sekä Nokia-matkapuhelinpohjaiset käyttöliittymät ->tallennetaan potilaan henkilö-, paikka-, aika- sekä mittaustiedot järjestelmään voitaisiin kytkeä myös muita langattomuuteen & paikannukseen liittyviä sovelluksia langaton tiedonsiirto ei tulisi syrjäyttämään sairaalassa jo käytössä olevaa perinteistä LAN-verkkoa, vaan järjestelmät toimisivat sairaalassa rinnakkain langatonta tiedonsiirtoa edellyttävät laitteet kytkettäisiin WLAN-tukiasemiin, jotka yhdistäisivät laitteet LAN-verkkoon menettelyä noudatettaisiin myös (testausvaiheessa oleville) UWB-laitteille yhdistämällä ne LAN:iin UWB-tukiasemien avulla

30 RFID WILHO:n kehittämä potilaan paikannukseen & henkilöimiseen imiseen kohteeseen kiinnitetään inform. tunniste verrattavissa viivakooditunnistukseen -> ei optista yht. tunnisteeseen -> sisältö muokattavissa käytön aikana voidaan lukea esim. matkapuhelimella -> etäisyys muutama cm vähentää inhimillisten erehdysten aiheuttamia riskejä säästää potilaiden ja henkilökunnan etsintään kuluvaa aikaa turhat puhelinsoitot sairaalan sisällä uskotaan parantavan potilashoidon laatua +HINTA +yksinkertainen rakenne +virrankulutus +ruumiinsisäisten isten anturien tiedonvälitt littäjäksi? -tunnistimien lkm.

31 WLAN/Wi Wi-Fi toimistoissa & kotitalouksissa (a/b/g) paikann.. vaihtoehto RFID:lle vaatii tukiasemat & lähettimet päätelaitteisiin vaatii paikannusohjelmiston RFID parempi? +tarkkuus +nopeus, jopa Gb/s +tunn. lkm. +tietoturva +yhteensopivuus (802.11) -hinta (vrt. RFID) -koko (vrt. RFID) -energiankulutus

32

33 ESKO -sähköinen potilaskertomus -sairaanhoitajien käytössä -web-pohjainen käytt.liittymä v.1997-> -perusta OYS:n uusille langattomille sovelluksille -integroitu lukuisia sovelluksia ->SOFIE-hoitosuunn. osio ->muita sovelluksia nop. ja helpottamaan tiedonkeruuta -WLAN-/RFID-> ESKO:on -ESKO:a käytetään toistaiseksi kannettavista salkkumikroista tai pöytätietokoneista käsin -PDA- tai Nokia-matkapuhelinpohjainen ESKO käyttöliittymä ->ESKO olisi lääkärin tai hoitajan taskussa: ->kliininen data (mm. lämpö, pulssi, verenpaine, lääkitys) nopeasti tasku-pc:seen -reaaliajassa suoritettava raportointi suoraan potilaan vuoteelta: ->yksinkertainen, pakollinen tieto saadaan rekisteröityä -potilastaulu päivittyy kun potilas tulee alueelle, jossa hänelle tehdään tutkimus tai toimenpide -ongelmat verkkosalauksen kanssa -OYS:ssä mahdollista suorittaa myös lähetteet sekä epikriisit elektronisesti (E-lähete, E-epikriisi) -sairaalan lähetteistä n. 38 % elektronisesti

34

35 Teho-osastopotilaan kulku sairasosastolla

36 Älykäs potilasvuode Bluetooth-teknologia ratkaisu signaalien ja tehon siirtoon tietokone vuoteen keskusyksikkönä kerää potilaasta rekisteröitävät elintoiminnot anturit rekisteröivät ja lähettävät tiedot tallennetaan vuoteen keskusmuistiin tiedot läh. tarvittaessa eri puolille sairaalaa -> keskusvalvomo ->potilasrekisteri vuoteen sisään kiinnitetty akku ->latautuu aina potilasosastolla akun kesto riittävä RFID/WLAN 1 potilasvuode / potilas potilasvuode liikuteltava tietokone laitekokonaisuus, jossa potilasvuoteen valmistaja ja monitorointilaitteiden tuottajat yhdessä kokoavat tarpeisiin vaadittavat elementit yhdeksi kokonaisuudeksi +johtomäärä +liikuteltavuus -> potilaan siirto sairasosastolta toiseen

37 Älykäs potilasvuode sähköinen eristys: -> turvallisuusvaatimukset -> estää häviövirtojen vuotoa -> sähköshokit, palovammat -> heikkojen signaalien havainnointi -> parempi sign. hyötysuhde -> elektrodipintojen läpi virtaavat yhteismuotoiset virrat synnyttävät sähköistä kohinaa -> eristys minimoi yhteismuotoiset virrat & eromuotoiset kohinat kohinaenergian verkkotaajuudella (50-60 Hz) saadaan vaadittava eristys, mutta taajuuden kasvaessa vaikeutuu, erityisesti tehotason ollessa korkea esim. sähköisellä veitsellä suoritetun kirurgisen operaation ja MRI:n aikana jotta havaittaisiin matalataajuisisia signaaleja MRI:n aikana, käytetään optista yhteyttä signaalin esivahvistimien ja päärekisteröintielektroniikan välillä esivahvistimien virtalähde voidaan ladata akkulla tai valoparistolla, joka muuntaa optiseen kuituun tuodun valon sähköksi

38 Älykäs potilasvuode käytännön ongelmana potilaan ja signaalinsaantimoduulien välisten kaapelien suuri määrä: ratkaisuna langattoman tiedonsiirron käyttö käyttettävä akkuja langattomilla järjestelmillä tapana synnyttää sähköisiä häiriöitä muihin laitteisiin: ->voi olla vaarallista ->voi lisätä kohinatason määrää signaalin havaitsemisessa ilmeinen tarve potilasmonitorointilaitteistolle, joka tuottaa korkean tason sähköisen eristyksen, on helposti laajennettavissa, ei tarvitse pattereita ja joka ei aiheuta haitallista sähkömagneettista kohinaa

39 Älykäs potilasvuode toimintataajuudet gigahertsien taajuusalueella ->Bluetooth:illa 2,4 GHz:n ISM-kaista Bluetooth pääasiallinen yhteys matkapuhelinten ja muiden kannettavien laitteiden välillä saavuttanut suosiota myös muiden sovellusten saralla kehitteillä myös muunlaisia ratkaisuja, kuten Wi-Fi, HomeRF saattavat tarjota jopa nopeampia tiedonsiirtonopeuksia kuin Bluetooth maks. tiedonsiirtonopeus Bluetoothratkaisulla, on n. 700 kbit/s (??) -> riittävä taso siirtämään monikanavaista EKG:tä, EEG:tä sekä muita biosignaaleihin liittyvää informaatiota ratkaisu käyttää Bluetoothia tiedonsiirtoteknologiana, koska Bluetooth kehittynyt myös muita teknologioita voitaisiin käyttää

40 Älykäs potilasvuode koostuu keskus- & muunninyksiköistä muunninyksiköt signaalin muokkaukseen: -> rekisteröidyt signaalit muunnetaan digitaaliseen formaattiin -> siirretään kaapelia pitkin keskusyksikköön -> 2-3 mm paksu koaksiaalikaapeli muut muunninyksiköt kaapeliin haaroittimilla -> pieniä, passiivisia komponentteja -> käytetään korkeataajuisessa elektroniikassa matalilla tehotasoilla haaroittimen koko määritellään liittimien koon perusteella kaapeloinnin määrä vähenee huomattavasti muunninyksiköihin siirrettävä teho samaa kaapelia pitkin korkealla taajuudella (esim. 2 GHz). teho ja moduloitu signaali eristyksen yli, esim. kaksi kondensaattoria signaalin ja tehonsiirto tapahtuvat korkeilla taajuuksilla: kapasitanssit pieniä (esim. 1-2 pf). arvot niin pieniä, että rajakapasitanssit muunninyksiköiden ja johdotuksen välillä ovat merkittävästi suuremmat häviövirrat eristyskondensaattorien läpi eivät aiheuta terveysriskiä tai ylimääräistä kohinakytkentää rekisteröintiyksikköön muunninyksiköt voivat olla pienikokoisia ja johdotus voidaan tehdä joustavalla kaapelilla (ulkoläpimitta 2-3 mm)

41 Älykäs potilasvuode Laitteistoratkaisun etuja: järjestelmän korkean eristyksen ansiosta järjestelmää turvallista käyttää jopa tilanteissa, jolloin korkeataajuinen teho on kytketty potilaan kehoon ->esim. kirurgiset operaatiot sähköveitsellä ja kuvaus MRI-yksiköllä korkea eristys minimoi kytkennän sähkömagneettisilta häiriöiltä signaalin ja tehonsiirto yhtä johtoa pitkin ja mahdollisuus yksinkertaiseen haaroitukseen mahdollistaa merkittävän kaapelien vähennyksen kuluttajamarkkinoille suunniteltujen komponenttien käyttö mahdollistaa matalakustannuksisen valmistuksen ja hyötyy jatkuvasta kehityksestä Järjestelmä voi olla kytkettynä yleisiin Intraneteihin tai Internet-sovelluksiin Kaksisuuntainen tiedonsiirto eristyksen yli mahdollistaa operointiparametrien hallinnan esim. muuntimissa ja vahvistimissa

42 ITKU-idea Terveysasema (TTH, Diabetes PKL) Sairaanhoitopiiri / Keskussairaala Kotipalvelu OY (laiteinstallaatio, markkinointi, huolto) Laitetoimittajat Elisa Vaaka Ekahau Polar Mawell Omron Biomatt Siemens Kotihoito laitteisto RR riskihenkilöltä mitattavat suureet syke riskihenkilö gluc EKG liike

43

44

45

46

47 Kysymyksiä?

Sisäilmaston mittaus hyödyntää langatonta anturiteknologiaa:

Sisäilmaston mittaus hyödyntää langatonta anturiteknologiaa: Ismo Grönvall/Timo/TUTA 0353064 Tehtävä 5: Sisäilmaston mittaus hyödyntää langatonta anturiteknologiaa: Ihmiset viettävät huomattavan osan (>90 %) ajasta sisätiloissa. Sisäilmaston laatu on tästä syystä

Lisätiedot

Langattomat kenttäväylät rakennusautomaatiossa

Langattomat kenttäväylät rakennusautomaatiossa Langattomat kenttäväylät rakennusautomaatiossa Jouko Pakanen Prof. TKK Nykytilanne Rakennusautomaatiossa langatonta tiedonsiirtoa ei ole hyödynnetty laaja-alaisesti. Nykyteknologian puolesta se olisi jo

Lisätiedot

Referenssit ja näytteenotto VLBI -interferometriassa

Referenssit ja näytteenotto VLBI -interferometriassa Referenssit ja näytteenotto VLBI -interferometriassa Jan Wagner, jwagner@kurp.hut.fi Metsähovin radiotutkimusasema / TKK Eri taajuuksilla sama kohde nähdään eri tavalla ts. uutta tietoa pinta-ala D tarkkuustyötä

Lisätiedot

Satelliittipaikannus

Satelliittipaikannus Kolme maailmalaajuista järjestelmää 1. GPS (USAn puolustusministeriö) Täydessä laajuudessaan toiminnassa v. 1994. http://www.navcen.uscg.gov/gps/default.htm 2. GLONASS (Venäjän hallitus) Ilmeisesti 11

Lisätiedot

Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet

Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet Havaitseminen on ensimmäinen vaihe kodin tai yrityksen ja niiden seinien sisällä olevien ihmisten ja omaisuuden suojelemisessa.

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Standardoidutu tapa integroida sovelluksia Internetin kautta avointen protokollien ja rajapintojen avulla. tekniikka mahdollista ITjärjestelmien liittämiseen yrityskumppaneiden

Lisätiedot

1 Määrittele seuraavat langattoman tiedonsiirron käsitteet.

1 Määrittele seuraavat langattoman tiedonsiirron käsitteet. 1 1 Määrittele seuraavat langattoman tiedonsiirron käsitteet. Radiosignaalin häipyminen. Adaptiivinen antenni. Piilossa oleva pääte. Radiosignaali voi edetä lähettäjältä vastanottajalle (jotka molemmat

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot Tuotetiedot Hands free -laite Mikrofoni Lyhyt mikrofoni 1 12 V -liitin 2 Mikrofoniliitäntä 3 Linkkipainike 4 Toiminnon merkkivalo (sininen/punainen) 5 Soittopainike 6 Äänenvoimakkuuden lisääminen (+) Käyttö

Lisätiedot

Vapaat ja langattomat näkökulmat tulevaisuuteen

Vapaat ja langattomat näkökulmat tulevaisuuteen Helia Metropolialueen vapaat langattomat verkot Helsinki, 30.3.2006 Vapaat ja langattomat näkökulmat tulevaisuuteen TkT Arto Karila Karila A. & E. Oy E-mail: arto.karila@karila.com Helia 30.3.2006-1 Konvergenssi

Lisätiedot

8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 10. POWER-merkkivalo 11. PAL-merkkivalo 12. Kanavavalitsimen kytkin 13. VIDEO-TULO

8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 10. POWER-merkkivalo 11. PAL-merkkivalo 12. Kanavavalitsimen kytkin 13. VIDEO-TULO Tuotetiedot LÄHETIN (T) VASTAANOTIN (R). Antenni 2. VGA-LÄHTÖ 3. VGA-TULO 4. AUDIO-TULO 5. S-VIDEO 6. Virtalähde 7. Ohjauspainikkeet TOIMINTOPAINIKKEET 8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 0. POWER-merkkivalo.

Lisätiedot

Arvo-Tec T Drum 2000 ruokintalaite

Arvo-Tec T Drum 2000 ruokintalaite Arvo-Tec T Drum 2000 ruokintalaite -tarkka ruokintalaite nykyaikaiseen kalanruokintaan Ruokintalaitteen kehitystyössä on kiinnitetty huomiota annostelun tarkkuuteen ja helppokäyttöisyyteen. Tekniset tiedot:

Lisätiedot

LYHYEN KANTAMAN LANGATTOMAT SIIRTOTAVAT

LYHYEN KANTAMAN LANGATTOMAT SIIRTOTAVAT Last update : 05.09.2012 LYHYEN KANTAMAN LANGATTOMAT SIIRTOTAVAT H. Honkanen Lyhyen matkan langattoman siirron tarkoitus on siirtää tietoa ( = dataa ) lähietäisyydellä ( alle 1m 50m ) Siirtotekniikoita

Lisätiedot

Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti. Langaton Vuores. Kotikatupalvelin

Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti. Langaton Vuores. Kotikatupalvelin Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti Langaton Vuores Kotikatupalvelin Tutkimuksen tausta Langaton tietoliikenne on arkipäivää Personoidut päätelaitteet (taskutietokone, matkapuhelin, kannettava

Lisätiedot

Kannettava sähköverkon analysaattori AR6

Kannettava sähköverkon analysaattori AR6 Kannettava sähköverkon analysaattori AR6 Kompakti huippuominaisuudet omaava digitaalinen mittalaite soveltuu erinomaisesti sähköverkon energiatehokkuuden analysoimiseen AR6:n ominaisuuksia: Se ottaa jänniteaallosta

Lisätiedot

Paikkatiedon hyödyntäminen älykkään sairaalan ICTympäristössä

Paikkatiedon hyödyntäminen älykkään sairaalan ICTympäristössä Paikkatiedon hyödyntäminen älykkään sairaalan ICTympäristössä Jouko Kuisma Sairaalatekniikan päivät Hankejohtaja, Fujitsu Finland Helsinki 12.2.2014 jouko.kuisma@fi.fujitsu.com Jokapaikan tietotekniikka?

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Älypuhelinverkkojen 5G. Otto Reinikainen & Hermanni Rautiainen

Älypuhelinverkkojen 5G. Otto Reinikainen & Hermanni Rautiainen Älypuhelinverkkojen 5G Otto Reinikainen & Hermanni Rautiainen Johdanto [1][2] Viimeisen 30 vuoden aikana mobiiliverkkojen markkinaosuus on kasvanut merkittävästi Langattomia laitteita on joillain alueilla

Lisätiedot

Lähettimet. Vastaanotin Hälytykset. OV-yksikkö DPR990

Lähettimet. Vastaanotin Hälytykset. OV-yksikkö DPR990 Vastaanottimet Omavalvontyksikkö DPR990 PromoLog-omavalvontaohjelma asennettuna Webserver-ohjelmisto asennettuna Yksinkertainen käyttöönotto, ei ohjelmien asennusta PromoLog-ohjelma käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

Esittelyssä AutoDome Easy Täydellinen keskikokoisiin kohteisiin

Esittelyssä AutoDome Easy Täydellinen keskikokoisiin kohteisiin Esittelyssä AutoDome Easy Täydellinen keskikokoisiin kohteisiin PTZ-kamera, joka on suunniteltu sopimaan täydellisesti kaikkialle Kun kiinteä minidome-kamera ei riitä, mutta perinteinen PTZ-kamera on turhan

Lisätiedot

Arto Luukkainen 24.3.2014

Arto Luukkainen 24.3.2014 Arto Luukkainen 24.3.2014 2 Agenda Kaukomarkkinat ja Panasonic Toughbook Trendit mobiilipäätteissä ammattikäytössä Tablet trouble tutkimus Panasonic Toughpad tietokoneet Lisävarusteet 3 Kaukomarkkinat

Lisätiedot

Dynatel M sarjan paikannus- ja merkintäjärjestelmä UUSI TEKNOLOGIA VAHINKOJEN TORJUNTA ERITTÄIN TARKKA TURVALLISUUS Uusi 3M Dynatel M sarjan paikannus- ja merkintäjärjestelmä HELPPOA KUIN PUHELIMEN KÄYTTÖ...

Lisätiedot

Digikamera. Perustietoa digikamerasta ja kuvien siirtämisestä tietokoneelle

Digikamera. Perustietoa digikamerasta ja kuvien siirtämisestä tietokoneelle TEEMA 1 Tietokoneen peruskäyttö Digikamera Perustietoa digikamerasta ja kuvien siirtämisestä tietokoneelle Tämä tietopaketti hahmottaa lukijalle, millä tavalla kuvat voidaan siirtää kamerakännykästä tai

Lisätiedot

Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus. Sivulla S8 / S8 Sarja II / VPAP Sarja III 1 3 S9 Sarja 4 6

Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus. Sivulla S8 / S8 Sarja II / VPAP Sarja III 1 3 S9 Sarja 4 6 Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus Sivulla S8 / S8 Sarja II / VPAP Sarja III 1 3 S9 Sarja 4 6 Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus

Lisätiedot

Karttaselain Paikannin J2ME

Karttaselain Paikannin J2ME Karttaselain Paikannin J2ME Käyttöohje Päivitetty 8.9.2014 Sisältö Tervetuloa...3 Tuetut laitteet...3 Sovelluksen lataaminen...3 Päänäyttö...4 Sovelluksen valikko...5 Laitetunniste (IMEI-koodi)...5 Sovelluksen

Lisätiedot

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Syyskuu 2001 KÄYTTÖOHJE Yleistä 3M Dynatel 2210E kaapelinhakulaite koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja tarvittavista johdoista. Laitteella voidaan paikantaa kaapeleita

Lisätiedot

Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät. Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd

Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät. Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd Kotitalouksien kiinteät internet - liittymät Tero Karttunen Oy Mikrolog Ltd Kotitalouden internet - toivelista! Edulliset käyttökustannukset! Helppo, edullinen käyttöönotto! Kiinteä internet-yhteys! Toimiva!

Lisätiedot

Taito Tehdä Turvallisuutta. Kotimainen GSM-pohjainen ohjaus ja valvontajärjestelmä PRO CONTROLLER

Taito Tehdä Turvallisuutta. Kotimainen GSM-pohjainen ohjaus ja valvontajärjestelmä PRO CONTROLLER Taito Tehdä Turvallisuutta Kotimainen GSM-pohjainen ohjaus ja valvontajärjestelmä PRO CONTROLLER PRO CONTROLLER PC-8016 KAMEROILLA VARUSTETTU KOTIAUTOMAATIOKESKUS Käyttö ja ohjelmointi helposti näytöllä

Lisätiedot

TIVE Rovaniemi @450-laajakaista 3.10.2008

TIVE Rovaniemi @450-laajakaista 3.10.2008 TIVE Rovaniemi @450-laajakaista 3.10.2008 1 Agenda 1. Laajakaista mobiiliksi 2. @450 on paras mobiililaajakaista ammattikäyttöön 3. @450 on kattavin mobiililaajakaista yksityiskäyttöön 4. Palvelu- ja verkko-operaattorin

Lisätiedot

SeekTech SR-20 Paikannin Kevyt mutta silti lujarakenteinen vastaanotin, joka antaa kaikki nopean ja tarkan paikannuksen tarvitsemat tiedot.

SeekTech SR-20 Paikannin Kevyt mutta silti lujarakenteinen vastaanotin, joka antaa kaikki nopean ja tarkan paikannuksen tarvitsemat tiedot. SeekTech SR-20 Paikannin Kevyt mutta silti lujarakenteinen vastaanotin, joka antaa kaikki nopean ja tarkan paikannuksen tarvitsemat tiedot. Helppokäyttöinen Kohdejohto ja suuntanuolet tunnistavat nopeasti

Lisätiedot

TERVETULOA VALOKAISTALLE!

TERVETULOA VALOKAISTALLE! TERVETULOA VALOKAISTALLE! SSPNET TÄNÄÄN VALOKUITUTEKNIIKAN EDELLÄKÄVIJÄ Olemme tietoliikenneyhteyksien ja internetpalveluiden luotettava asiantuntija. Tarjoamme jatkuvasti uusia tuotteita ja palveluja.

Lisätiedot

KAIKKI MITÄ TARVITAAN LÄMPÖTILOJEN OMAVALVONTAAN

KAIKKI MITÄ TARVITAAN LÄMPÖTILOJEN OMAVALVONTAAN KAIKKI MITÄ TARVITAAN LÄMPÖTILOJEN OMAVALVONTAAN Langatonta mittaustekniikkaa Nokeval Kotimaista osaamista ja luotettavuutta OVA LÄMPÖTILOJEN OMAVALVONTA Nokeval on kehittänyt langattoman lämpötilan mittausjärjestelmän

Lisätiedot

Elektroniikan uudet pakkausteknnikat ja integrointi mekaniikkaan

Elektroniikan uudet pakkausteknnikat ja integrointi mekaniikkaan Elektroniikan uudet pakkausteknnikat ja integrointi mekaniikkaan Jukka Ranta 5.9.07 Jukka Ranta 5.9.2007 Muutostekijät ja haasteet Teknologia ei ole kypsää Elektroniikan kehitys on edelleen intensiivistä

Lisätiedot

telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA.

telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA. telecare IP langaton kutsujärjestelmä LISÄÄ VAPAUTTA. VÄHEMMÄN HUOLTA. LANGATON KUTSUJÄRJESTELMÄ TURVALLISUUTTA JA HUOLETTOMUUTTA Rouva Niemi Huone 25 22:15 MISSÄ ROUVA NIEMI ON? HÄLYTYS 1 2? Ilman Ascom

Lisätiedot

XRS sauvalukija emerkeille

XRS sauvalukija emerkeille XRS sauvalukija emerkeille Sisältö - Tru-Test XRS sauvalukija - Tuotetiedot - Avainominaisuudet: Visuaalisen korvanumeron näyttö - Avainominaisuudet : Tiedon syöttö/keruu eläimille - Avainominaisuudet

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

AntenniTV kaikkialle, kaikkiin päätelaitteisiin

AntenniTV kaikkialle, kaikkiin päätelaitteisiin AntenniTV kaikkialle, kaikkiin päätelaitteisiin Cable Days 17.4.2012 Vesa Erkkilä vesa.erkkila(a)digita.fi MobiiliTV vai TV mobiililaitteissa? Erillisen broadcast-verkon (esim. DVB-H) kautta toteutettu

Lisätiedot

Kiinteistötekniikkaratkaisut

Kiinteistötekniikkaratkaisut Kiinteistötekniikkaratkaisut SmartFinn AUTOMAATIO SmartFinn Automaatio on aidosti helppokäyttöinen järjestelmä, joka tarjoaa kaikki automaatiotoiminnot yhden yhteisen käyttöliittymän kautta. Kattavat asuntokohtaiset

Lisätiedot

Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta. Pekka Töytäri TeliaSonera Finland

Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta. Pekka Töytäri TeliaSonera Finland Älykäs verkottuminen ja käyttäjänhallinta Pekka Töytäri TeliaSonera Finland 1 Älykäs verkottuminen Tekniikka, organisaatio ja prosessit muodostavat yhtenäisesti toimivan palvelualustan Älykäs toiminnallisuus

Lisätiedot

LANGATON TIEDONSIIRTO ENERGIA

LANGATON TIEDONSIIRTO ENERGIA LANGATON TIEDONSIIRTO ENERGIA Radiomodeemit ovat yksi luotettavimmista tavoista langattomaan tiedonsiirtoon toimintakriittisissä -sovelluksissa kuten sähköntuotannossa, -siirrossa ja -jakelussa. Satel

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

Sovellutukset. Kylmävarastojen lämpötilan valvonta langattomilla lähettimillä. Keskitetty lämpötilan valvonta

Sovellutukset. Kylmävarastojen lämpötilan valvonta langattomilla lähettimillä. Keskitetty lämpötilan valvonta Kylmävarastojen lämpötilan valvonta langattomilla lähettimillä Keskitetty lämpötilan valvonta Kylmähuoneet ja pakastimet Suurkeittiöiden omavalvonta Uunit ja jäähdytyskaapit Astianpesukoneet Lääketeollisuuden

Lisätiedot

Langattomat tiedonsiirtoyhteydet sairaalaympäristössä Hannu Mänty ja Kari Mäkelä,

Langattomat tiedonsiirtoyhteydet sairaalaympäristössä Hannu Mänty ja Kari Mäkelä, SUOMEN KUNTAUITTO Sosiaali ja terveysyksikkö TERVEYDENHUOLLON 27. ATK PAIVAT 4. 5.6.2001 Sosiaali ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuksen päivät Langattomat tiedonsiirtoyhteydet

Lisätiedot

Toteutetut sensoriverkkosovellukset. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Informaatioteknologian yksikkö LuTek-seminaari 14.5.2012

Toteutetut sensoriverkkosovellukset. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Informaatioteknologian yksikkö LuTek-seminaari 14.5.2012 Toteutetut sensoriverkkosovellukset Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Informaatioteknologian yksikkö LuTek-seminaari 14.5.2012 Sensoriverkot (WSN) - Kokkolan yliopistokeskuksessa Langaton tutkimus Kokkolan

Lisätiedot

Ilmanvirtauksen mittarit

Ilmanvirtauksen mittarit Swema 3000 yleismittari/monitoimimittari sisäilmastomittauksiin Ilmastoinnin yleismittari, Vahva metallirunkoinen Swema 3000 on suunniteltu ilmastoinnin, sisäilmaston ja olosuhdemittausten tarpeisiin erityisesti

Lisätiedot

TIES530 TIES530. Moniprosessorijärjestelmät. Moniprosessorijärjestelmät. Miksi moniprosessorijärjestelmä?

TIES530 TIES530. Moniprosessorijärjestelmät. Moniprosessorijärjestelmät. Miksi moniprosessorijärjestelmä? Miksi moniprosessorijärjestelmä? Laskentaa voidaan hajauttaa useammille prosessoreille nopeuden, modulaarisuuden ja luotettavuuden vaatimuksesta tai hajauttaminen voi helpottaa ohjelmointia. Voi olla järkevää

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

Videoneuvottelu. Johdanto. Järjestelmät. Telepresensce. Laitteisto. Ryhmäneuvottelut

Videoneuvottelu. Johdanto. Järjestelmät. Telepresensce. Laitteisto. Ryhmäneuvottelut Videoneuvottelu Johdanto Johdanto Standardit Tuotteet Internet-puhelut Videoneuvottelua voidaan käyttää + Audio-visuaalinen kommunikointi + Dokumenttien jakaminen: teksti, taulukot ja kuvat Useita etuja

Lisätiedot

Parasta ammunnanharjoitteluun

Parasta ammunnanharjoitteluun Parasta ammunnanharjoitteluun Edut Objektiivinen suorituskykyanalyysi Tarkka mittaus Kompakti, kevyt ja helppokäyttöinen Yleiskiinnike useimpiin urheiluaseisiin Helppo kohdistus Todellinen ammuntaetäisyys

Lisätiedot

Käyttöohje BTGP-38KM Bluetooth GPS Data Logger V1.0

Käyttöohje BTGP-38KM Bluetooth GPS Data Logger V1.0 Käyttöohje BTGP-38KM Bluetooth GPS Data Logger V1.0 I Johdanto 1. Yhteenveto BTGP-38KM Data Logger yhdistää kehittyneet Bluetooth- ja GPS-teknologiat yhteen tuotteeseen. Bluetooth-teknologia mahdollistaa

Lisätiedot

MINPak Monitori VIANMÄÄRITYS, TARKASTUS JA PAIKANNUS. Ominaisuudet. Ominaisuudet

MINPak Monitori VIANMÄÄRITYS, TARKASTUS JA PAIKANNUS. Ominaisuudet. Ominaisuudet MINPak Monitori Litiumioniakku 5 tunnin jatkuva käyttö ennen uudelleenlatausta. Painikekäyttöliittymä Helppo LED-valojen, lähettimen, näyttöasetusten ja järjestelmän on/ off-toimintojen käyttö. Integroitu

Lisätiedot

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010 1/7 S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset Laboratoriotyö, kevät 2010 Häiriöiden kytkeytyminen yhteisen impedanssin kautta lämpötilasäätimessä Viimeksi päivitetty 25.2.2010 / MO 2/7 Johdanto Sähköisiä

Lisätiedot

Langaton verkko sairaalakäyt. ytössä; ; suunnittelu,

Langaton verkko sairaalakäyt. ytössä; ; suunnittelu, Langaton verkko sairaalakäyt ytössä; ; suunnittelu, toteutus ja käyttökokemukset TYKS, teknillisen huollon yksikkö VSSHP WLAN-käytt yttöönotto WLAN käytk ytössä aikuisten teho-osastolla osastolla alkaen

Lisätiedot

Alienware Alpha R2 Asetukset ja tekniset tiedot

Alienware Alpha R2 Asetukset ja tekniset tiedot Alienware Alpha R2 Asetukset ja tekniset tiedot Tietokonemalli: Alienware Alpha R2 Säädösten mukainen malli: D07U Säädösten mukainen tyyppi: D07U002/ D07U003 Huomautukset, varoitukset ja vaarat HUOMAUTUS:

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. komission delegoitu asetus

LIITE. asiakirjaan. komission delegoitu asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2015 C(2015) 6823 final ANNEX 1 PART 6/11 LIITE asiakirjaan komission delegoitu asetus kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään.

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Kojemeteorologia Sami Haapanala syksy 2013 Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Kojemeteorologia, 3 op 9 luentoa, 3 laskuharjoitukset ja vierailu mittausasemalle Tentti Oppikirjana Rinne & Haapanala:

Lisätiedot

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1 Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? May 11, 2016 Slide 1 ABB i-bus KNX taloautomaatio May 11, 2016 Slide 2 KNX on maailman ainoa avoin standardi kotien ja rakennusten

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Tietokone kytketään huoneistossa olevaan ATK-rasiaan

Lisätiedot

Race Technology tiedonkeruu tuotteet s2i Motorsportilta!

Race Technology tiedonkeruu tuotteet s2i Motorsportilta! Race Technology tiedonkeruu tuotteet s2i Motorsportilta! Radalle, ralliin, kadulle, vesille ja vaikka lumelle kattava valikoima GPS pohjaisia tiedonkeruu järjestelmiä, näyttöjä ja antureita autoihin, veneisiin,

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä IP laitteiden asennus tapahtuu oletusarvoisesti käyttäen verkkokaapelointia. Kaapeli kytketään kytkimeen tai suoraan reittimeen, josta laite saa IP -osoitetiedot,

Lisätiedot

Lisätyn todellisuuden ratkaisuja sisustus- ja rakennussuunnitteluun. Prof. Charles Woodward VTT Digitaaaliset tietojärjestelmät

Lisätyn todellisuuden ratkaisuja sisustus- ja rakennussuunnitteluun. Prof. Charles Woodward VTT Digitaaaliset tietojärjestelmät Lisätyn todellisuuden ratkaisuja sisustus- ja rakennussuunnitteluun Prof. Charles Woodward VTT Digitaaaliset tietojärjestelmät SISÄLTÖ Lisätty todellisuus - Johdanto Sovelluksia sisustussuunnittelussa

Lisätiedot

mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle?

mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle? artikkeli WWAN-verkko WWAN-verkko: mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle? Nopeiden, saumattomien yhteyksien merkitys minkä tahansa yrityksen menestykseen sekä liikkuvan ammattilaisen tehokkuuteen

Lisätiedot

Matkapuhelinten sisäverkkojen rakennuttaminen eroaa sähkösisäverkon rakennuttamisesta monin eri tavoin.

Matkapuhelinten sisäverkkojen rakennuttaminen eroaa sähkösisäverkon rakennuttamisesta monin eri tavoin. Matkapuhelinten sisäverkkojen rakennuttaminen eroaa sähkösisäverkon rakennuttamisesta monin eri tavoin. T e c h v o Oy V e s a O r p a n a A s e n t a j a n t i e 2 C 8 0 2 4 0 0 K i r k k o n u m m i

Lisätiedot

Futura kuivaimen edut takaavat patentoidut tekniset ratkaisut

Futura kuivaimen edut takaavat patentoidut tekniset ratkaisut Kuivain Futura Kuivain Futura Eurooppalainen patentti EP nro. 1029211 19 patenttia todistavat laitteen teknisten ratkaisujen omaperäisyyden pistettä ja teknisten ratkaisujen Futura, kansainväliset innovatiivisuuspalkinnot

Lisätiedot

Toshiba EasyGuard käytännössä: Portégé M300

Toshiba EasyGuard käytännössä: Portégé M300 Erinomainen ja vankkatekoinen all-in-one-ultrakannettava. Toshiba EasyGuard sisältää monia ominaisuuksia, joiden avulla yritysasiakkaat voivat parantaa tietoturvaansa, tehostaa järjestelmän suojausta ja

Lisätiedot

metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet

metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet metis -tuoteperhe metis -tuotteet ovat helppokäyttöisiä ja toimintavarmoja GSM-valvonta- ja ohjauslaitteita. Ne voivat lähettää viestejä ilmaisimien ja antureiden tilan

Lisätiedot

Access. Käyttöturva. Rahoitus. Assistant. Paikkatieto. VRSnet. GIS-mobiilipalvelut

Access. Käyttöturva. Rahoitus. Assistant. Paikkatieto. VRSnet. GIS-mobiilipalvelut Access Käyttöturva Rahoitus Assistant VRSnet Paikkatieto GIS-mobiilipalvelut Mittaustiedon hallinta Trimble Access Tuo maasto ja toimisto lähemmäksi toisiaan Trimble Access Joustava tiedon jakaminen Toimistosta

Lisätiedot

INTERNET-yhteydet E L E C T R O N I C C O N T R O L S & S E N S O R S

INTERNET-yhteydet E L E C T R O N I C C O N T R O L S & S E N S O R S INTERNET-yhteydet IP-osoite IP-osoitteen tarkoituksena on yksilöidä laite verkossa. Ip-osoite atk-verkoissa on sama kuin puhelinverkossa puhelinnumero Osoite on muotoa xxx.xxx.xxx.xxx(esim. 192.168.0.1)

Lisätiedot

RFID ja etäanturit sovelluksia ja uutta teknologiaa. Kaarle Jaakkola 13.4.2011 VTT Technical Research Centre of Finland

RFID ja etäanturit sovelluksia ja uutta teknologiaa. Kaarle Jaakkola 13.4.2011 VTT Technical Research Centre of Finland RFID ja etäanturit sovelluksia ja uutta teknologiaa Kaarle Jaakkola 13.4.2011 VTT Technical Research Centre of Finland 2 RFID massasovellukset UHF-passiivi HF-passiivi NFC MMID erikoissovellukset Anturi-RFID

Lisätiedot

Tietokoneen muisti nyt ja tulevaisuudessa. Ryhmä: Mikko Haavisto Ilari Pihlajisto Marko Vesala Joona Hasu

Tietokoneen muisti nyt ja tulevaisuudessa. Ryhmä: Mikko Haavisto Ilari Pihlajisto Marko Vesala Joona Hasu Tietokoneen muisti nyt ja tulevaisuudessa Ryhmä: Mikko Haavisto Ilari Pihlajisto Marko Vesala Joona Hasu Yleisesti Muisti on yksi keskeisimmistä tietokoneen komponenteista Random Access Memory on yleistynyt

Lisätiedot

Valokuituverkko: huippunopea, varmatoiminen ja pitkäikäinen verkko

Valokuituverkko: huippunopea, varmatoiminen ja pitkäikäinen verkko 27.2.2014 Pekka Neittaanmäki Jukka Valkonen Valokuituverkko: huippunopea, varmatoiminen ja pitkäikäinen verkko Valokuituverkko edustaa varmatoimista ja pitkäikäistä huipputeknologiaa. Kuituverkossa tiedot

Lisätiedot

Kannettavaa teknologiaa

Kannettavaa teknologiaa Kannettavaa teknologiaa Sotilaan toimintakyky poikkeusoloissa Esityksen sisältö PVTO2010 Taistelija tavoitteet ja tulokset Tutkimuksesta tuotteeksi Tulevaisuuden haasteita Taustalla kriittisten teknologioiden

Lisätiedot

Paloilmoitusjärjestelmän laajennusratkaisu - Sinteso Move

Paloilmoitusjärjestelmän laajennusratkaisu - Sinteso Move www.siemens.fi/paloturvallisuus Paloilmoitusjärjestelmän laajennusratkaisu - Sinteso Move Yhdistä nykyinen paloilmoitusjärjestelmäsi Sintesoon. Se on palontorjunnan uusi ulottuvuus. Infrastructure & Cities

Lisätiedot

Sähköinen ensihoitokertomus. Case: Satakunnan sairaanhoitopiiri

Sähköinen ensihoitokertomus. Case: Satakunnan sairaanhoitopiiri Sähköinen ensihoitokertomus Case: Satakunnan sairaanhoitopiiri Palvelumme Konsultointi ja koulutus Viestintä IT Strateginen kumppani kaikissa toimintaympäristön muutoksissa Kaikkea viestintää kaikkiin

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows XP

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows XP Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

Tietotalo Insight. Digitaalinen markkinointi. Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista

Tietotalo Insight. Digitaalinen markkinointi. Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista Tietotalo Insight Digitaalinen markkinointi Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista 1 Beacon FAQ Digitaalisesta kontekstisidonnaisesta markkinoinnista puhuttaessa mennään usein monelle

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. M2M Point - to - Point

KÄYTTÖOHJE. M2M Point - to - Point KÄYTTÖOHJE M2M Point - to - Point M2M Paketti SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 KÄYTTÖÖNOTTO 1.1 LAITTEISTON ASENNUS 2 TULOJEN JA LÄHTÖJEN KYTKENTÄ 2.1 TILATIETOKYTKENNÄT 2.2 ANALOGIAKYTKENNÄT 3 KANAVANVAIHTO

Lisätiedot

metis GSM-ilmoituksensiirtolaite

metis GSM-ilmoituksensiirtolaite metis GSM-ilmoituksensiirtolaite Tuotekatalogi metis tilausnumero: A106 metis on ilmoituksensiirtolaite GSM - verkkoon. Laitteessa on liitännät neljälle ilmaisimelle, ohituskytkimelle, lämpötilaanturille,

Lisätiedot

MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN

MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN Käyttöohje Ohjelmistoversio V1.5 14.3.2007 MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN Nokeval MTR260C käyttöohje YLEISKUVAUS MTR260C on paristokäyttöinen langaton lämpötilalähetin, jossa on sisäinen Pt100-anturi. Laite

Lisätiedot

PANK ry Tiemerkintäpäivät 12.-13.2.2015 Tampere Tiemerkintöjen ylläpidon tietopalvelun kehittäminen

PANK ry Tiemerkintäpäivät 12.-13.2.2015 Tampere Tiemerkintöjen ylläpidon tietopalvelun kehittäminen PANK ry Tiemerkintäpäivät 12.-13.2.2015 Tampere Tiemerkintöjen ylläpidon tietopalvelun kehittäminen 13.2.2015/Keijo Pulkkinen Sisältö Yleistä Tietopalvelukokonaisuus Kehittäminen OfficeAutori Tiedonsiirron

Lisätiedot

Agent-D -sarja. Tilauskoodi: Agent-D-HT2 sis. Agent-D-Clip-S -anturi Agent-D-HT2-EX (EX-Zone 1) sis. Agent-D-Clip-S -anturi

Agent-D -sarja. Tilauskoodi: Agent-D-HT2 sis. Agent-D-Clip-S -anturi Agent-D-HT2-EX (EX-Zone 1) sis. Agent-D-Clip-S -anturi Agent-D -sarja Agent-D -sarjan kosteus ja/tai lämpötila -loggerit -arja on monipuolinen data-loggeriperhe omalla LCD-näytöllä kosteuden ja lämpötilan mittaamiseen joko integroidulla ja/tai kaapelilla kytketyllä

Lisätiedot

5G Nopeasta tiedonsiirrosta älykkäisiin verkkoihin 22.10.2015

5G Nopeasta tiedonsiirrosta älykkäisiin verkkoihin 22.10.2015 5G Nopeasta tiedonsiirrosta älykkäisiin verkkoihin 22.10.2015 Teppo Ahonen Esityksen sisältö Digita lyhyesti 5G-verkkojen vaatimusten laajuus Verkkojen topologiat Taajuuksien käyttö 5G ja älykkäät verkot

Lisätiedot

RECO irtaimiston- ja omaisuuden hallinta

RECO irtaimiston- ja omaisuuden hallinta ACCO kulunohjaus APPARATUS sanomavälitys RECO irtaimiston- ja omaisuuden hallinta 20.8.2014 Oy Santa Margarita SA Santa Margarita Oy ICT-ratkaisut Operatiiviset järjestelmät Mittausjärjestelmät Logistiikka

Lisätiedot

Tervetuloa Avoimeen Kuituun!

Tervetuloa Avoimeen Kuituun! 23.12.2015 1 (6) Tervetuloa Avoimeen Kuituun! Kotisi on kytketty Avoimeen Kuituun ja pääset pian tilaamaan haluamiasi palveluja. Tämä opas kertoo sinulle, miten otat valokuituyhteyden käyttöön ja miten

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Asennusohje. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Asennusohje. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Asennusohje Danfoss Heating Solutions Sisällysluettelo Johdanto.... 29 Asennus.... 29 Kiinnitys.... 29 Johdotus... 30 Laitteen lisääminen.... 30

Lisätiedot

Laajakaistaverkot kaikille. Juha Parantainen

Laajakaistaverkot kaikille. Juha Parantainen Laajakaistaverkot kaikille Juha Parantainen Liittymät Laajakaistaliittymät Suomessa 4 000 000 3 000 000 2 000 000 Mobiili (3G / 4G) Langaton (@450, WiMax) Kaapelimodeemi Kiinteistöliittymä DSL Valokuitu

Lisätiedot

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ TPMS Käyttöohjekirja Malli n:o: CL-M2+SO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TPMS:n PÄÄTOIMINNOT... 1 2. TUOTTEEN OMINAISUUDET...1 3. JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT...1-2

Lisätiedot

TeleCare Solution PALVELUKODEILLE JA KOTIHOIVAAN

TeleCare Solution PALVELUKODEILLE JA KOTIHOIVAAN PALVELUKODEILLE JA KOTIHOIVAAN 02/2014 Miksi kukaan ei vastaa puhelimeen? Elsi Technologies on johtava ammatillisten hoivaratkaisujen tarjoaja ikäihmisten hoivatyön sektorilla. Perustamisvuodestaan 2005

Lisätiedot

Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana

Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana 2/27/2014 Ind. Internet_energy 1 2/27/2014 Ind. Internet_energy 2 Energia- ym. teollisuuden tietoympäristö

Lisätiedot

Vinkkejä tietokoneen hankintaan

Vinkkejä tietokoneen hankintaan Vinkkejä tietokoneen hankintaan 3.9.2013 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Tietokonemerkit Yleiset PC-tietokoneet Isoja valmistajia mm. Acer, Asus, Fujitsu, HP, Samsung, Toshiba jne. Pöytäkoneen voi koota

Lisätiedot

LISÄLAITTEET JA KYTKENTÄOHJEET HOME CONTROLLER PRO CONTROLLER GSMGATE CENTRO

LISÄLAITTEET JA KYTKENTÄOHJEET HOME CONTROLLER PRO CONTROLLER GSMGATE CENTRO LISÄLAITTEET JA KYTKENTÄOHJEET HOME CONTROLLER PRO CONTROLLER GSMGATE CENTRO LISÄLAITTEIDEN KYTKENTÄ 1. NTC-lämpötila-anturi (tuotenro 800-023) Lämpötila-anturi on integroitu käyttövalmiiksi n. 4 m pitkän

Lisätiedot

2.12.2011 Anne Heikkilä

2.12.2011 Anne Heikkilä Kotkan kotihoito Kotkassa asukkaita n. 57 000 Kotihoidon tiimejä alueella yhteensä 9 Lisäksi Kotiutustiimi, Kotisairaala, Omaishoidon tiimi ja Vammaispalvelun tiimi Henkilökuntaa kotihoidon palveluksessa

Lisätiedot

A/D-muuntimia. Flash ADC

A/D-muuntimia. Flash ADC A/D-muuntimia A/D-muuntimen valintakriteerit: - bittien lukumäärä instrumentointi 6 16 audio/video/kommunikointi/ym. 16 18 erikoissovellukset 20 22 - Tarvittava nopeus hidas > 100 μs (

Lisätiedot

ANALOGISESTA DIGITAALISEEN TELEVISIOON. Kansalaisen digi-tv-päivä 18.3.2006

ANALOGISESTA DIGITAALISEEN TELEVISIOON. Kansalaisen digi-tv-päivä 18.3.2006 ANALOGISESTA DIGITAALISEEN TELEVISIOON Kansalaisen digi-tv-päivä 18.3.2006 Sari Walldén FL, KM Tampereen yliopisto Sari.Wallden@uta.fi http://www.uta.fi/~kasawa/ TELEVISION HISTORIAA Katodisädeputki 1897

Lisätiedot

Kuva maailmasta Pakettiverkot (Luento 1)

Kuva maailmasta Pakettiverkot (Luento 1) M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (1/20) M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (2/20) Kuva maailmasta Pakettiverkot (Luento 1) WAN Marko Luoma TKK Teletekniikan laboratorio LAN M.Sc.(Tech.) Marko Luoma (3/20) M.Sc.(Tech.) Marko

Lisätiedot