Mäntsälän kunta Halllintopalvelukeskus Heikinkuja Mäntsälä puh. (019) IT käyttöpalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mäntsälän kunta Halllintopalvelukeskus Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä puh. (019) 2645 000 23.9.2011. IT käyttöpalvelut"

Transkriptio

1 IT käyttöpalvelut

2 2 Sisällysluettelo 1 Tausta Lähtötilanne Tavoite Työasemien tukipalvelut Mobiililaitteiden hallinta Palvelimien valvonta- ja hallintapalvelu Sähköpostipalvelut Yleiset vaatimukset Laatumittarit Palvelinpalvelu Työaseman tukipalvelut: Sovellusten asennus Yleiset... 14

3 3 1 Tausta ja tarjousten käsittely Mäntsälän kunnalla on ollut pitkään IT-käyttäjätuki ulkoistettuna. Nykyisen toimittajan sopimuskauden umpeutuessa käyttäjätuki kilpailutetaan uudestaan. Tarkoituksena on tehdä vuotinen sopimus valittavan toimittajan kanssa, jossa 1+1 ovat optiovuosia. Tavoitteena on, että toimittaja voisi aloittaa työt lähtien, tosin toimittajan tulee pitää tarjous voimassa mahdollisten viivästysten varalta. Tarjousten tekemistä helpottamaan on luotu varsinainen tarjouspyyntöasiakirja ja sitä täydentävät liitteet. Tämä dokumentti on tarjouspyyntöasiakirja. LIITE1 kuvaa tietokoneiden merkkejä ja malleja, joita kunnalle on ostettu. LIITE2 kuvaa kunnan tietoliikenneverkkoa. LIITE3 on hintataulukko, johon toimittaja kirjoittaa jokaisen palvelun kohdalle hinnan, jolla palvelua tuottaa. LIITE4 kuvaa kunnan palvelimia yleisellä tasolla. LIITE5 kuvaa tarjoajan yleisiä kelpoisuusehtoja. Tarjouspyynnössä toimittajalta edellytetään tehtäväksi dokumentaatio, joka kuvaa Mäntsälän kunnan IT-infraa. Dokumentaatio on Mäntsälän kunnan omaisuutta. Toimittaja toimittaa tarjouksensa mukana taloudellista toimintaa kuvaavat dokumentit. Tähän tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset pyydetään toimittamaan klo 12 mennessä osoitteeseen Kaikki kysymykset ja niiden vastaukset ovat luettavissa sitä mukaan, kun niitä tulee Mäntsälän kunnan kotisivuilta Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinta on EUkynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). Hankintailmoitus on julkaistu HILMA -palvelussa osoitteessa ja Mäntsälän kotisivuilla osoitteessa Kaikki tarjousasiakirjat on esitettävä suomenkielellä. Hinta on ilmoitettava kiinteänä arvonlisäverottomana (alv 0%) kokonaishintana siten, että hinta tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteellä nro 3. Tarjousten avaamisen jälkeen suoritetaan määräajassa saapuneiden tarjousten tarkistus, arviointi ja vertailu kolmessa vaiheessa. Tarjoajan kelpoisuusvaatimukset ja siihen liittyvät asiakirjat on eritelty liitteellä 5.

4 4 Tarjous tulee tehdä tarjouspyynnön liitteellä nro 3. Tarjoukset, jotka eivät täytä tässä dokumentissa kerrottuja vähimmäis- tai muita vaatimuksia, suljetaan pois tarjouskilpailusta. Ne tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajalle ja tarjoukselle asetetut vaatimukset, hyväksytään tarjousten hintavertailuun. Tarjouksista valitaan se, joka on hinnaltaan edullisin. Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai jos tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä. Tarjouskilpailusta suljetaan pois ehdokas tai tarjoaja, jota koskee hankintalain 53 :n tai 54 :n mukainen poissulkemisperuste tai joka ei muutoin täytä tässä tarjouspyynnössä sanottuja tarjoajan kelpoisuutta koskevia ehtoja. Osatarjouksia ei hyväksytä. Toimittaja voi käyttää alihankkijoita palvelun toteuttamiseksi. Maksuehto on 30 päivää netto. Laskutus kuukausittain. 2 Lähtötilanne Mäntsälän it-käyttötuki on hoidettu ulkoisen palvelutarjoajan voimin. Henkilöstömäärä on viimeaikoina vakiintunut noin 4-5 henkilöön. Tukihenkilöt toimivat Mäntsälän kunnan maksamissa tiloissa Heikinkujalla. Kunta on myös kalustanut tilan kunnan omistamilla laitteilla. Trendinä on ollut tuen määrän kohoaminen johtuen lisääntyneistä käyttäjämääristä sekä kehitettävien kohteiden kasvusta. Käyttötuki hoitaa sekä hallinnon että koulupuolen tuen eli ns. helpdesk ja lähitukitoiminnan. Sovelluksilla on omat kunnan organisaatiossa olevat pääkäyttäjät. Käyttötuki hoitaa myös leasinglaitteiden hallinnan niin, että esimerkiksi korvaavat laitteet tilaa tuki. Lisäksi tuki tilaa myös muita kunnan tietokoneille liitettäviä tai asennettavia laitteita. Tuki asentaa myös tietokoneiseen liitettäviä laitteita, joista esimerkkinä digisanelukone terveydenhuollon puolella. Tuki on ollut mukana myös tietyissä kehitysprojekteissa osallistumalla kokouksiin ja/tai tekemällä kehitysprojektiin tehtävää työtä. Tämän on arvioitu vastaavan noin 0,5 henkilöä. Isommissa kehityshankkeissa esim. Office2010 migraatiotuen työ on tilattu erillislaskutuksella. Tuki tilaa siis myös IT-laitteet suoraan toimittajalta, esimerkiksi yksittäisen tietokoneen tapauksessa tuki tilaa laitteet Dellin sivuilta, lasku lähtee 3 stepit:lle, joka kirjaa tiedot leasing-järjestelmään kaikkien muiden tietojen paitsi kustannuspaikan osalta, ja tämän tiedon tuki kirjaa saatuaan tiedon 3stepIT:lta. Tällä hetkellä Mäntsälä omistaa virustorjuntalisenssit (F-secure) sekä EA:n mukana tulevan SCCM lisenssin.

5 5 Tuen roolina on ollut hoitaa lisäksi tarvittavien palvelimien asennus virtuaalipalvelinympäristöön. Palvelimet ovat pääsääntöisesti kunnan tiloissa ja omistuksessa. Palvelinten kuvaus liitteessä 1. Työasemien kokonaismäärä on 1118 kpl, joista opetuksessa on 703 ja loput hallinnossa. Kunnassa on käytössä Microsoft EA sopimus ja esimerkiksi sopimukseen liittyvä SCCM -ohjelmisto on otettu käyttöön helpottamaan ylläpitoa. Lisäksi kunta on ostanut appw ohjelmiston virtuaalipakettien tekemistä varten. Koulupuolella on käytössä Microsoft School agreement sopimus EA laajennuksella. Opetuksessa olevien työasemien tuentarve on vähäisempää kuin muussa hallinnossa. Tällä hetkellä on arvioitu, että tuentarve opetuspuolella on noin puolet hallinnon työaseman tukitarpeesta. Pöytäkoneet liisataan neljäksi vuodeksi, jolloin tietokoneita uusitaan noin 25 % konemäärästä vuosittain. Kannettavien osalta liisaussykli on 36 kk. Kannettavien määrä on tällä hetkellä 218 kpl. Hallinnossa verkkotulostimia on 48 kpl. Palvelimia on tällä hetkellä 51 kpl, joista fyysisiä palvelimia 8 kpl, virtuaalipalvelimia on siis 43 kpl (sisältää hallinto+koulu). Palvelimista 5 kpl on linux palvelimia, joiden tukemisessa lähituessa on ollut perusosaamista. Kaikki vaativammat työt on teetetty ulkopuolisella, ja toisaalta linux -palvelimissa on ollut riippuvuus toimittajan ohjelmistoon kuten esimerkkinä Logican toimittamat Pegasos henkilöstöhallinnon ja terveydenhuollon järjestelmät. Lisäksi koulupuolella on käytössä 16 kpl palvelimia SCCM distribution pointteina eli nämä toimivat ainoastaan pakettien jakelupisteinä. Näissä on käytetty halpoja työasemarautoja ja ko. palvelin ei ole kovin kriittinen. Tätä ei ole otettu huomioon palvelinlistauksessa. Näiden rooli tulee pienenemään jatkossa tietoliikenneyhteyksien parantuessa. Isoimpien koneasennusten yhteydessä esim. laatikoiden purkamisessa käytetään ulkopuolista toimittajaa eikä siis käyttötuen henkilöstöä. Koneiden merkki on tällä hetkellä Dell, ja meille on tilattu kahta eri kannettavamallia ja yhtä pöytäkonemallia. Oheistulostimien määräksi on arvioitu noin 300 kpl ja uusia oheistulostimia tulee noin 1-2 kpl/kk. Mobiililaitteilla ei ole tällä hetkellä mitään etähallintajärjestelmää eikä esim. sähköposteja ole integroitu mobiililaitteeseen. Kunnan verkkoon on liittynyt 63 toimipistettä. Tietoliikenteen aktiivilaitteita on 74 kpl. Aktiivilaitteet ovat HP-merkkisiä kytkimiä, joita voi ohjelmoida. Hallinnon sähköpostiosoitteita on 1085 kpl, hallinnon windows tunnuksia 1498 kpl ja oppilasverkon käyttäjätunnuksia 2148 kpl. Helpdeskiin kirjattiin vuonna tapausta. Tässä mainittu tapausmäärä ei kuitenkaan ole todellinen tapausmäärä, sillä esimerkiksi ns. lennosta tulevia keikkoja ei ole tähän lukumäärään kirjattu.

6 6 Kunnan verkko on jakaantunut terveys-, hallinto- ja oppilasverkkoon. Oppilasverkko on täysin eriytetty hallinnon verkosta, joten oppilasverkossa on oma AD, sen käyttäjätietojen hallintaan. Opettajilla on kahdet tunnukset eli omat tunnukset sekä hallinto- että oppilasverkkoihin. Terveysverkko toimii hallintoverkon alla. Se on erotettu palomuurilla muusta verkosta. Ko.laitetta hallinnoi Mäntsälän sähkö. Lisäksi kunnan verkossa toimii 5 muuta VLAN verkkoa. Ulkoiset yhteydet on toteuttanut Mäntsälän Sähkö. 3.Tavoite 3.1 Työasemien tukipalvelut Toimittaja ryhmittelee allaolevat palvelut yhtenä palvelukokonaisuutena: HelpDesk -palvelu Lähitukipalvelu (ei kuulu laiteylläpito, meillä on käytössä leasing+takuut koneille) Käyttäjätunnusten ja -ryhmien ylläpito Työasemien tietoturvapalvelut (virustorjunnan ja palomuurin ylläpito) Työasemien ohjelmistojakelupalvelut Työasemien tietoturvapäivityspalvelut Työasemaympäristön hallintajärjestelmän ylläpito Työasemaympäristön henkilökohtaisten tulostimien asennukset ja esimerkiksi verkkotulostimien jonojen selvittelyt Työasemien ja niihin liittyvien tarvikkeiden hankinta (keskitetty hankintapaikka) Työasemien tietojen kirjaaminen hankintavaiheessa 3stepIT leasing järjestelmään Työasemien asennus (jos isompi määrä laitteita, pakettien avaamisen hoitaa ulkopuolinen firma) Työasemien kierron seuraaminen leasing-järjestelmästä (uusittavat koneet ja niiden tilaus) Työasemien poiston koordinointi (leasing firma hakee koneet) Kerran kuukaudessa tapahtuva lisenssien seuranta noin 10:lle tuotteelle esim. SCCM:n avulla Kappaleessa 1 nykytilan kuvauksessa mainitut lähituen osa-alueelle liittyvät tehtävät Toimittaja tarjoaa tarjouspyynnössä edellä mainitulle kokonaisuudelle yhtä /työasema/kk-hintaa. Muut Palvelut (kuuluvat kokonaisuuteen, ei erillistä laskutusta) -Tietohallintotyöryhmän sihteerinä toimiminen ( noin 3 h / kk)

7 7 -Säännölliset seurantapalaverit sekä lähituen/(helpdesk) henkilöstön / ohjausryhmän / johtoryhmän kesken. Lähituki 1 krt/kk, ohjausryhmä 1 krt / kk, johtoryhmä 1-2 krt /vuosi, tarvittaessa etänä -Tietokoneisiin liitettävät esim. USB-portin kautta toimivat ei tavanomaiset laitteet esim. digisanelukoneiden asennukset ja muut työt jotka eivät täysin istu palvelukuvauksiin. Näitä maksimissaan 1 viikko/ kuukausi. - Toimittaja ylläpitää kehityssalkkua, johon on koottu IT-infran kehityshankkeet. Kehityshankkeille määritellään vastuut, prioriteetti, kustannukset ja aikataulu. - Toimittajan pitää esittää vähintään 2 kehitysehdotusta / kk. Kehitysehdotus on luonteeltaan sellainen, että se parantaa asiakkaan laatua tai kustannustehokkuutta esim. kolmen vuoden takaisinmaksuajalla. Toimittajan palvelukokonaisuudesta vastaa palvelupäällikkö. - Toimittaja dokumentoi asiakkaan kohdeympäristöä varten asiakkaalle tuotetut työohjeet, huoltoikkuna ja varmistuskäytännöt sekä yhteisesti sovitut toimintamallit ja päätöksentekomenettelyt. -Laskutus toimialakohtaisesti (sivistys, perusturva, hallinto, tekninen), eli toimittaja jaottelee palvelimet ja työasemat, mahdolliset muut lisäpalvelut (laajennettu palvelintuki, sähköpostin lisätilat). Lasku voi kaikkien osalta tulla yhtenä laskuna, kunhan siinä näkyy vain nuo erittelyt. Tietoliikennepalvelu -Sähköpostin roskapostisuodatuspalvelu, nimipalvelut (mantsala.fi), Aktiivilaitteiden valvontapalvelu, jolla mahdolliset vikaantumiset huomataan, palveluajaksi riittää normaali toimistoaika. 3.2 Mobiililaitteiden hallinta Mobiililaitteet ovat kunnan omaisuutta, mutta toimittajan pitää sisällyttää seuraavat elementit laitteille: - Käyttäjätuki mobiililaitteille (klo 8-17 arkisin) - Keskitetty etähallinta (klo 8-17 arkisin) - Mobiililaitteiden tietoturvapalvelu (= virustorjunta; tyypillisesti optiona) - Mobiilisähköpostin tuki Mobiililaitteet luokitellaan siten, että - Peruspuhelimet eivät ole tuen piirissä (mobiilioperaattori antaa tukea liittymäasioissa). - Älypuhelimet ovat oletuksena peruspalvelun piirissä - Tarvittaessa toiminnallista käyttöä tarvitsevat mobiililaitteet ovat etähallinnan piirissä

8 8 Esitettävä hinnoittelumalliksi: - Peruspuhelimet: ei palvelua - Älypuhelimet: /laite/kk - Älypuhelimet etähallinnalla: /laite/kk - Virustorjunta (optio): /laite/kk 3.3 Palvelimien valvonta- ja hallintapalvelu - Konesalitilan (jos sijainti Toimittajalla) - Palvelimen valvonnan - Palvelimen tapahtuman- ja ongelmanratkaisun - Palvelimen käyttöjärjestelmän tietoturvapäivitykset - Palvelinten virustorjunnan (Windows-palvelimilla) - Tietokannan hallintapalvelu, jossa pitää olla mukana myös varmistus, mutta varmistuksen hinnoittelu excel taulukon varmistus kohdassa. Edellä mainitulle kokonaisuudelle yksi /palvelin/kk-hintaa valituilla palvelutasoilla. Kunkin palvelimen kohdalla on kuvattava haluttu palvelutaso (= palveluaika ja käytettävyys). 3.4 Sähköpostipalvelut Sisältävät yleensä seuraavan: Palvelinkapasiteetti Palvelinhallinta Exchange-hallinta Virustorjunta lisensseineen Sähköpostin välitys sisältäen Spam-torjunnan lisensseineen Activesync-julkaisu mobiililaitteille Web-liittymä 3.5 Yleiset vaatimukset Kunnalla on siis tällä hetkellä suurin osa palvelimista omissa tiloissaan. Jatkossa toimittaja siirtää asteittain palveluja omiin tiloihinsa, kuitenkin niin, että vuoden 2012 loppuun mennessä palvelimet olisivat siirretty toimittajan konesaliin. Toimittajan hinnoittelu tulee rakentaa sen mukaan, että palvelimet olisivat omassa konesalissa. Siirtymäaikana toimittaja ylläpitää palvelimia etänä perustoimistoajan

9 9 puitteissa. Toimittaja valitsee tavan millä seuraa palvelimia, tällä hetkellä niihin ei ole asennettu valvontasoftia. Valvonta on tapahtunut tietyn väliajoin niitä seuraamalla ja käyttäjien ilmoituksista. Mäntsälän kunta on hankkinut 3-vuoden sopimuksella MS-lisenssit itse, joten toimittaja voi tarjota tarjouksensa niin, että asiakkaalla on MS EA pakettiin kuuluvat lisenssit sopimuskauden ajan. Vuodelle 2012 isompi kehityshanke on Windows 7 migraatio. Toimittaja ilmoittaa hinnan tälle tarjouksessaan. Vuoden 2011 loppuun mennessä sivistyspuoli on siirtynyt Windows 7 käyttöjärjestelmään sekä hallinnon että oppilaiden koneiden osalta. Toimittaja hinnoittelee siis tarjouksessaan windows 7 migraation 415 koneelle. Toimittaja hinnoittelee työn niin, että se sisältää työasemien migroinnin Windows XP:sta Windows 7:aan, Office2010 asennukset ja henkilöstöhallinnon järjestelmä (Logica HRM). Kaikkien muiden sovellusten paketoinnit tehdään erikseen ja erillislaskutuksella. Ko. migraation käytännön koordinointi tapahtuisi myös toimittajan toimesta. Tuen pitää osata tukea normaaleja yleisiä toimisto-ohjelmistoja (esim. Office, outlook) tai muita yleisesti käytettävissä olevia ohjelmistoja. Lisäksi tukeen on kuuluttava virustorjunta ja roskapostiliikenteen suodatuspalvelu. Toimittaja laskee lisenssit kuuluvaksi palveluun, mutta ennen palvelun käynnistämistä sovitaan onko ne järkevää ottaa kunnan nimiin. Toimittaja tarjoaa myös sähköpostin salauspalvelun, joka integroituu sähköpostiin. Myös näiden lisenssien osalta toimitaan samoin. Toimittaja tuottaa palveluna myös kännyköiden hallintapalvelun, johon kuuluu mm. se, että käyttäjä pystyy synkronoimaan sähköposti- ja kalenteritiedot kännykkään ja palvelimeen langattoman datayhteyden kautta. Toimittajan tarjous pitää sisältää kaikkien palvelupyyntöjen kirjaamisen. Hinnoitteluna toimittaja ilmoittaa kustannuksen per työasema, palvelinten osalta toimittaja ilmoittaa hinnoittelun kustannus per toimiala vaikka lasku tulisikin yhdistettynä. Toimittajalla pitää olla käytössä ITIL tai muun vastaavan toimintamallin mukainen toiminta. Kappaleessa 2 lueteltujen mittarien lisäksi toimittaja mittaa asiakkaan johdon ja IT-johdon tyytyväisyyttä, Helpdeskin yleistä palvelukykyä (vastausnopeus, ratkaisukyky, tyytyväisyys), palvelinten ja lähiverkon käytettävyyttä, ongelmanratkaisun muutostoimenpiteitä, aloitus- ja ratkaisuaikaa. Lisäksi toimittaja mittaa sähköpostipalvelun ja muiden palveluiden käytettävyyttä. Toimittaja kuvaa miten ympäristön ja palveluiden jatkuva kehittäminen on luotu osaksi toimittajan normaalia palvelutuotantoa.

10 10 Toimittaja dokumentoi palvelun tuottamisen ja siirtämisen edellyttämällä tavalla asiakkaan kohdeympäristöön sisältyvän sovelluskonfiguraation ja laitekonfiguraation, verkkotopologiakaaviot, asiakkaan kohdeympäristöä koskevat arkkitehtuurikuvat, asennusohjeet, asiakkaan sovelluksiin toteutetut skriptit, ohjelmistopaketit tai vastaavat ja asiakkaalle toteutetut sovellukset, valvontakohteet ja näiden hälytysrajat sekä palvelupyyntöjä koskevien ratkaisujen tietosisällön(ratkaisukanta). Selvyyden vuoksi on sanottava, että nykyinen dokumentaatio on vähäistä, ja sen vuoksi dokumentaatio voi olla joissakin tapauksissa mahdotonta, mutta toimittajan dokumentaatio pitää olla vuoden päästä sopimuksentekohetkestä sillä tasolla, että ulkopuolinen henkilö saa kokonaiskuvan ympäristöstä. Keskeinen dokumentaatio on saatavana sähköisesti ja niin, että näkökulma on asiakkuuden ympäristön kuvaukset ja dokumentit. Dokumentaatio pitää olla sillä tasolla, että palvelutuottajan vaihtaminen onnistuu sopimuskauden päättyessä. Sopimukseen tullaan kirjaamaan luettelo palvelussa ylläpidettävästä dokumentaatiosta. Toimittajan palvelun täytyy täyttää tässä dokumentissa mainitut vaatimukset. Toimittaja sitoutuu täyttämään nämä vaatimukset ja toimittajan valinta tehdään tämän jälkeen pelkästään kokonaishinnan perusteella, jonka toimittaja ilmoittaa tarjouksessaan. Toimittaja ilmoittaa tarjouksessaan hinnan sille, että esimerkiksi luottamushenkilöt voivat illalla soittaa tukeen. Tämä tulisi hinnoitella niin että ne ovat erikseen veloitettavia esim. per puhelu periaatteella. Jos puheluita ei tule niin toimittaja ei veloita mitään. Tätä palvelua ei kuitenkaan lasketa kokonaishintaan, jolla toimittajia arvioidaan. Luottamushenkilöiden tukipalvelu pitäisi toimia arkisin aina klo 22 asti. Viikonloppuisinkin toimiva tuki olisi hyvä asia. Toimintaa seurataan kuukausittain seurantaryhmän kokouksissa. Kokous voidaan järjestää myös sähköisesti matkakulujen ja ajan minimoimiseksi. Asiakasvastaava kokoaa kaikki tarvittavat raportit seurantaryhmää varten. Toimittaja vertaa lisäksi automaattisesti toimintaa vaatimuksissa esitettyihin laatukriteereihin. Lisäksi toimittaja sitoutuu siihen että toimintaa arvioidaan 1-2 kertaa vuodessa johtoryhmässä. Toimittaja mittaa asiakas- ja käyttäjätyytyväisyyttä ja raportoi tämän asiakkaalle JHS 174 suosituksessa kuvatulla tavalla. Toimittaja voi tarjouksessa täsmentää miten JHS 174:ää sovelletaan. Valitun toimittajan kanssa toiminto pyritään aloittamaan lähtien.

11 11 4 Laatumittarit Kunta varaa oikeuden olla hyväksyttämättä yhtään tarjousta ja ottaa palvelua sen sijaan joko Tipakkeelta (kuntien yhteinen palvelukeskus) tai Kuntien Tiera Oy:lta. Alla on kuvattu eri palveluiden tavoitteet ja niiden seurantaan liittyvät mittarit. Laatumittareiden osalta toimittajan ensimmäinen kuukausi on poikkeus normaalista säännöstä, eli jos ensimmäisen kuukauden aikana tavoitteet alitetaan toimintaa ei sanktioida. Seuraavan kahden kuukauden alittaessa tavoitteet sanktioidaan vain 10 % palvelumaksusta kun se normaalisti on 50 %. Lisäksi kolmeen ensimmäiseen kuukauteen ei sovelleta irtisanomissääntöä. Mittareita seurataan kuukausitasolla poislukien käyttäjätyytyväisyyskysely, joka tehdään vuosittain. Mikäli toimittaja on alittanut tavoitteen niin toimittajan pitää esittää myös korjaussuunnitelma sen korjaamiseksi. Mikäli ensimmäistä kertaa tehtävä asiakastyytyväisyyden mittaus ei täytä tavoitteita se vaikuttaa 15 % työasemien tukipalvelut seuraavan kuukauden laskuun. Seuraavina vuosina vaikutus on 50% työasemien tukipalvelut seuraavan kuukauden laskuun. Tarjouksen pitää sisältää seuraavat asiat: 4.1 Palvelinpalvelu 1) Kunnan kaikki palvelimet pois lukien terveydenhuollon pegasos palvelin siirretään toimittajan konesaliin ja toimittajan kanssa yhteistyössä katsotaan mitä palveluita voidaan tarjota pilvipalveluina, mutta periaatteena on se, että pilvipalveluita hyödynnetään aina kun on mahdollista. Palvelinten tuki pitää olla saatavissa vähintään klo 8-17 arkipäivinä. Pegasos palvelimen osalta toimittaja tarjoaa sille optiona hinnan hinnoiteltuna niin, että myös laajennettu tuki on mahdollinen. Valvonta tapahtuu 24/7, ongelmanselvitys 8-17, muutoshallinta ) Toimittajan palveluun pitää kuulua levytila, varmistukset, ylläpito, valvonta- ja hallintapalvelut. Kun palveluun siirrytään toimittaja lunastaa olemassa olevat palvelimet niiden kirjanpitoarvolla, ja näitä käytetään niiden taloudellisen elinkaaren loppuun kiinteällä kuukausihinnalla, jonka jälkeen siirtyminen palvelimissa varsinaiseen dynaamiseen Iaas kapasiteetti palveluun. Selvyyden vuoksi on sanottava, että suuri osa palvelimista on yli 4 vuotta vanhaa sopimuksentekohetkellä, joten niiden kirjanpitoarvo on 0. Uusimmatkin palvelimet ovat jo kaksi vuotta vanhoja. 3) Levykapasiteetti(useampia suorituskyky- ja ominaisuustasoja) tiedon varmistamisen hankintaa käyttömäärän mukaisena paveluna

12 12 4) Tavoitteena ovat seuraavat: Normaalien palvelinten osalta 99% käytettävyys, kriittisiltä palvelimilta (pegasos, sähköposti) 99,5% käytettävyys. Ongelmanselvityksen palveluvaste (normaalit palvelimet 1 h, kriittiset palvelimet 15 min). Mikäli kuukausittainen tavoite ei toteudu asiakkaalla on oikeus saada seuraavan kuukauden koko palvelin käyttöpalvelun palvelumaksusta puolet hyvityksenä. Mikäli tavoite ei täyty kolme kertaa vuoden aikana asiakkaalla on oikeus irtisanoa palvelukokonaisuus. Selvennyksenä tähän on se, että palvelinten käytettävyyttä mittaroidaan sen jälkeen kun palvelimet on siirretty toimittajan konesaliin. Sovitut huoltokatkot tai viat jotka liittyvät kolmanteen osapuoleen eivät vaikuta palvelinten käytettävyysprosenttiin. 4.2 Työaseman tukipalvelut: 1) Toimittaja vastaa kokonaisuudessaan Helpdesk ja lähitukipalveluista. Helpdesk toimii Single-Point-Of-Contact (SPOC) periaatteella vastaten kaikista yhteydenotoista. Helpdeskiin voi ottaa yhteyttä useilla eri tavoilla esim. puhelimitse, sähköpostitse ja web pohjaisesti. Myös itsepalvelutoiminnallisuus on tärkeää. Mikäli ongelma ei ratkea puhelimessa ongelmanselvitystä tuetaan etäratkaisulla. Tällöin HD-henkilöstö ottaa etäyhteyden käyttäjän työasemaan. Etäratkaisun tulee sisältyä palveluhinnoitteluun. 2) Helpdeskin laatumittarit ovat seuraavat: 80 % puheluista vastataan 30 sekunnin kuluessa, Helpdesk pystyy ratkaisemaan 70 % tapahtumista (niistä tapahtumista, jotka ovat toimittajan vastuulla), käyttäjien tyytyväisyys pitää olla vähintään 8,5 (asteikko 1-10). Käyttäjätyytyväisyys tehdään vuosittain, muita seurataan kuukausittain. Kaikista näistä tulee raportointi. 3) Helpdeskissä toimiva henkilöstö on IT-ammattilaisia ja perehtynyt asiakkaan ympäristöön ja toimintaan. Yhteydenottoon vastaava henkilö on siis nimenomaan tietoinen asiakkaan toiminnasta (ei yleinen helpdesk) 4) Lähituen laatua seurataan myös. Laatukriteereinä ovat käyttäjän saamat avut ongelmaan, tämän tarkistus suoritetaan pyytämällä käyttäjältä sähköinen palaute kaikista avunpyynnöistä. Lisäksi käyttäjältä pyydetään arvio kuinka tyytyväinen hän oli palvelun nopeuteen. Sähköisistä palautteista tavoitteena on 8,5 (asteikko 1-10) avun ongelmaan ja palvelunopeuden osalta. Lähituen perusreagointiaika on 4 h ja ratkaisuaika 2 työpäivää (Mikäli ei johdu kolmannesta osapuolesta). Mikäli kuukausittainen tavoite ei toteudu asiakkaalla on oikeus saada seuraavan kuukauden koko tukipalvelun palvelumaksusta puolet hyvityksenä. Mikäli tavoite ei täyty kolme kertaa vuoden aikana asiakkaalla on oikeus irtisanoa palvelukokonaisuus. 5) Palvelupyynnöt ovat kaikkien niitä tarvitsevien saatavilla ja selattavissa. Omat palvelupyynnöt näkyvät esim. sähköisessä palveluportaalissa. Palvelupyynnöt eivät myös jää roikkumaan=tarpeettomasti viivästy. Toimittaja vastaa siitä, että palvelupyynnöt eivät jää ei-kenenkään vastuulle ja toimittaja vastaa siis niiden ratkeamisesta.

13 13 6) Asiakasviestintä palvelupyyntöjen etenemisestä on määritelty ja asiakas pystyy itse analysoimaan palvelupyyntöjä ja kehittämään toimintaansa tämän perusteella. 7) Toimittaja kerää lokitietoa yleisiin häiriöiden ja ongelmiin, niin että pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan 8) Helpdeskin pitää toimia vähintään seuraavina aikoina: ma-pe ) Toimittaja vastaa helpdeskissä kaikkiin kunnan tietoteknisiin ongelmiin ja ohjaa tarvittaessa selvittelyt eteenpäin, mutta vastaa siitä, että selvittely etenee myös kolmannella osapuolella 10) Toimittaja tunnistaa häiriöiden trendianalyysin kautta ongelmia ennaltaehkäisevästi. 11) Toimittaja analysoi palvelupyyntöjä ja arvioi palvelun kohteena olevaa ympäristöä, antaa kehitysehdotuksia, raportoi usein toistuvista ongelmista asiakkaalle sekä tunnistaa kohdeympäristön puutteita ja haavoittuvuuksia. 12) Raportoinnissa pitää olla uusien, käsiteltyjen, käsittelyssä olevien palvelupyyntöjen määrät tyypeittäin ja palvelutasoittain, poikkeamat sovitusta palvelutasosta, häiriöiden keskimääräiset ratkaisuajat, palvelupisteen saavutettavuus ja ratkaisuprosentti, pitkittyneet palvelupyynnöt ja niiden ratkaiseminen, erikseen tilatut työt ja niiden toteutuneet työmäärät ja ajat ja sovittujen ylläpitotehtävien aiheuttamat virheet ja häiriöt myös niiden kestot. 13) Ongelmatilanteissa helpdesk tiedottaa aktiivisesti ongelmasta ja korjaustoimenpiteistä. 4.3.Sovellusten asennus 1) Toimittaja hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti sovellusten itseasennusta ja sovellusten asentamista itsepalveluna 2) Toimittaja hyödyntää ja osaa tehokkaasti työasema- ja sovellusvirtualisoinnin. Toimittajalla on osaamista erityisratkaisuista (VDI, Multipoint server) 3) Toimittaja dokumentoi palvelun kohteena olevan asiakkaan palveluympäristön ja niihin asennetut ohjelmistot ja lisenssit. (esim. SCCM:n avulla) 4) Toimittaja tuottaa ja ylläpitää asiakkaan ohjelmistovakioita(image), jotka asentavat sovitut ohjelmat vakioituihin työasemiin. 5) Toimittaja hoitaa huoltokutsut rikkoutuneille laitteille ja laitteiden lähettämisestä huoltoon.

14 Yleiset 1) Toimittaja tuottaa säännöllisesti lisenssiraportin (SCCM raportti). 2) Toimittaja vastaa AD:n ylläpidosta esim. (käyttäjien/käyttäjäryhmien luonti, oikeuksien lisäys/muutos/poisto sekä käyttäjätunnusten ja salasanojen hallinnointi)

Hankinnan kohteen kuvaus Perustietotekniikan palvelut

Hankinnan kohteen kuvaus Perustietotekniikan palvelut Liite 1 1 (17) Hankinnan kohteen kuvaus Perustietotekniikan palvelut Liite 1 2 (17) Sisällys 1 Nykytilan kuvaus 3 1.1 Tekesin nykyisen palvelutuotannon poikkeamia yleisesti palvelutuotannossa käytettyihin

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Liite 6 1 (13) Tietohallintopalvelut Julkinen 17/25/2014 Mikko Määttä 4.4.2014 1266976 PALVELUTASOT

Liite 6 1 (13) Tietohallintopalvelut Julkinen 17/25/2014 Mikko Määttä 4.4.2014 1266976 PALVELUTASOT Liite 6 1 (13) PALVELUTASOT Liite 6 2 (13) Sisällysluettelo 1 KUVAUKSEN TARKOITUS... 3 2 PALVELUN LAATU... 3 2.1 YLEISET LAATUVAATIMUKSET... 3 2.2 AMMATTITAITO... 3 2.3 VIRANOMAISMÄÄRÄYKSET... 3 2.4 PALVELUTASON

Lisätiedot

JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus

JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 10.12.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Termit ja määritelmät... 4 4 Suositukset...

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) LAUKAAN KUNNAN LÄHIVERKKOJEN YHDISTÄMINEN JA INTERNET YHTEYS 1 Hankinnan NUTS koodi 2 Hankintanimike (CPV koodi) Laukaan kunta on noin 18 300 asukkaan kasvava kunta Jyvässeudulla.

Lisätiedot

Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen

Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E4353 1 (38) Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen Tarkennus tarjouspyynnön

Lisätiedot

Dokumentointityö on siis osa palvelua ja palvelun hinta tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteen 5 mukaisesti.

Dokumentointityö on siis osa palvelua ja palvelun hinta tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteen 5 mukaisesti. 1 (7) Vastauksia kysymyksiin koskien tarjouspyyntöä johdon raportointipalvelusta KYSYMYS: Sivu 1 YTHS haluaa ostaa palveluna johdon raportointipalvelun määrittelemänsä tasapainotetun tuloskortin pohjalta,

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS OSEKK-IT 30.9.2013 0 / 25. Asiakirjan nimi

PALVELUKUVAUS OSEKK-IT 30.9.2013 0 / 25. Asiakirjan nimi PALVELUKUVAUS OSEKK-IT 30.9.2013 0 0 / 25 Asiakirjan nimi Sisällys 1. Yleistä 3 2. Asiakaspalvelu 5 2.1. SERVICE DESK 5 2.2. LÄHITUKI 6 2.3. IT-HANKINNAT JA TILAUKSET 7 3. IT-infrastruktuuri 8 3.1. TOIMIALUEPALVELUT

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA. 2 Hankinnan kohde. Kunnanhallitus TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN JA TYTÄRYHTIÖIDEN TIETOTEKNIIKAN ASIANTUNTIJAPALVELUISTA

SODANKYLÄN KUNTA. 2 Hankinnan kohde. Kunnanhallitus TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN JA TYTÄRYHTIÖIDEN TIETOTEKNIIKAN ASIANTUNTIJAPALVELUISTA SODANKYLÄN KUNTA Kunnanhallitus TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN JA TYTÄRYHTIÖIDEN TIETOTEKNIIKAN ASIANTUNTIJAPALVELUISTA 1 Kunnan yleisesittely 2 Hankinnan kohde Sodankylässä on 8.900 asukasta. Kunnan toiminta tapahtuu

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut 1.3.2012 1 Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut Kirkkonummen perusturva pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön mukaisesti vammaisten henkilökohtaisen avustajien palkanlaskentapalveluista,

Lisätiedot

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Edeltävät viranomaistoimenpiteet (kunta tai jätelautakunta)... 4 2.1 Päätetään kunnan kilpailuttamasta

Lisätiedot

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu 1 KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva Teknillinen korkeakoulu 2 Sisältö 1. Johdanto... 4 OSA I Operatiivisen kiinteistöjohtamisen hankintaprosessi...

Lisätiedot

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Nousiaisen kunta Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Kunnan Taitoa Oy Sivu 1 / 33 Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Sisällysluettelo Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti...

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

LIITE 1: TIETOVERKON KUVAUS JA SILLE ASETETUT VAATIMUKSET

LIITE 1: TIETOVERKON KUVAUS JA SILLE ASETETUT VAATIMUKSET MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO 1 (15) : TIETOVERKON KUVAUS JA SILLE ASETETUT VAATIMUKSET 1. TIETOVERKON PERIAATE JA ARKKITEHTUURI Alueverkon tavoitteena on rakentaa sellainen tietoliikenteen

Lisätiedot

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2002-2013:text:fi:html FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002 Hankintailmoitus Tavarahankinnat Direktiivi

Lisätiedot

Projektin loppuraportti

Projektin loppuraportti 1(21) Projektin loppuraportti Laatija Jouko Verho Päiväys Projekti Tutkimuslaboratorion etäkäyttöprojekti Projektitunnus YA21O Nro TK-04-468-08 Suoritekoodi 346 Projektin asettaja Heli Jeskanen-Sundström

Lisätiedot

Palvelukuvaus. Sonera Viestintäpalvelu VIP. 1.1 Palveluratkaisu 8.5.2014

Palvelukuvaus. Sonera Viestintäpalvelu VIP. 1.1 Palveluratkaisu 8.5.2014 Palvelukuvaus 8.5.2014 Sonera Viestintäpalvelu VIP 1.1 Palveluratkaisu Sonera Viestintäpalvelu VIP on yrityksille tarkoitettu viestintäratkaisu, joka yhdistää viestinnän palvelut sekä asiakaspalvelu-,

Lisätiedot

Tieran palvelut 2012-2013

Tieran palvelut 2012-2013 Tieran palvelut 2012-2013 Sovelluspalvelut Infra- ja tukipalvelut Tietohallinnon johtamisen palvelut Copyright Kuntien Tiera Oy Palvelutarjooman kokonaisarkkitehtuuri = valmis 2012-2013 = työn alla 2012-2013

Lisätiedot

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (13) SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyynnön kohdan 4.2 mukaisia tarjouskilpailuun liittyviä

Lisätiedot

Kainuun maakunta kuntayhtymä. IT-turvahuoneratkaisu. Tarjouspyyntö

Kainuun maakunta kuntayhtymä. IT-turvahuoneratkaisu. Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ 38 / 2009 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 12.6.2009 Kainuun maakunta kuntayhtymä IT-turvahuoneratkaisu Tarjouspyyntö Hankintamenettely: Asiakirjat liitteineen Hankintapäällikkö Laila Härkönen

Lisätiedot

ICT-ULKOISTAMISEN HAASTEET INFORMAATIOTURVALLISUUDEN NÄKÖKULMASTA

ICT-ULKOISTAMISEN HAASTEET INFORMAATIOTURVALLISUUDEN NÄKÖKULMASTA Jussi Hartikainen ICT-ULKOISTAMISEN HAASTEET INFORMAATIOTURVALLISUUDEN NÄKÖKULMASTA Tietojenkäsittelytieteiden Pro Gradu 30. tammikuuta 2012 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 Tarjouspyyntö Osakeyhtiön taloushallintopalvelut Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box

Lisätiedot

Tietojärjestelmien hankkiminen sekä palvelujen hankkiminen

Tietojärjestelmien hankkiminen sekä palvelujen hankkiminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketoimintaosaamisen klusteri Tietohallintojohtamisen EO Ylempi AMK Tietojärjestelmien hankkiminen sekä palvelujen hankkiminen Ilkka Meriläinen 20.4.2011 Tietojärjestelmille

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Business Web- kotisivupalvelu

Business Web- kotisivupalvelu 21.10.2014 1 (14) Business Web- kotisivupalvelu Yritystiedot Data-Info Oy Sturenkatu 16, 00510 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0606359-8, ALV REK FI0606359 21.10.2014 2 (14) Johdanto... 3 2 Palveluiden

Lisätiedot