Mäntsälän kunta Halllintopalvelukeskus Heikinkuja Mäntsälä puh. (019) IT käyttöpalvelut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mäntsälän kunta Halllintopalvelukeskus Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä puh. (019) 2645 000 23.9.2011. IT käyttöpalvelut"

Transkriptio

1 IT käyttöpalvelut

2 2 Sisällysluettelo 1 Tausta Lähtötilanne Tavoite Työasemien tukipalvelut Mobiililaitteiden hallinta Palvelimien valvonta- ja hallintapalvelu Sähköpostipalvelut Yleiset vaatimukset Laatumittarit Palvelinpalvelu Työaseman tukipalvelut: Sovellusten asennus Yleiset... 14

3 3 1 Tausta ja tarjousten käsittely Mäntsälän kunnalla on ollut pitkään IT-käyttäjätuki ulkoistettuna. Nykyisen toimittajan sopimuskauden umpeutuessa käyttäjätuki kilpailutetaan uudestaan. Tarkoituksena on tehdä vuotinen sopimus valittavan toimittajan kanssa, jossa 1+1 ovat optiovuosia. Tavoitteena on, että toimittaja voisi aloittaa työt lähtien, tosin toimittajan tulee pitää tarjous voimassa mahdollisten viivästysten varalta. Tarjousten tekemistä helpottamaan on luotu varsinainen tarjouspyyntöasiakirja ja sitä täydentävät liitteet. Tämä dokumentti on tarjouspyyntöasiakirja. LIITE1 kuvaa tietokoneiden merkkejä ja malleja, joita kunnalle on ostettu. LIITE2 kuvaa kunnan tietoliikenneverkkoa. LIITE3 on hintataulukko, johon toimittaja kirjoittaa jokaisen palvelun kohdalle hinnan, jolla palvelua tuottaa. LIITE4 kuvaa kunnan palvelimia yleisellä tasolla. LIITE5 kuvaa tarjoajan yleisiä kelpoisuusehtoja. Tarjouspyynnössä toimittajalta edellytetään tehtäväksi dokumentaatio, joka kuvaa Mäntsälän kunnan IT-infraa. Dokumentaatio on Mäntsälän kunnan omaisuutta. Toimittaja toimittaa tarjouksensa mukana taloudellista toimintaa kuvaavat dokumentit. Tähän tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset pyydetään toimittamaan klo 12 mennessä osoitteeseen Kaikki kysymykset ja niiden vastaukset ovat luettavissa sitä mukaan, kun niitä tulee Mäntsälän kunnan kotisivuilta Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinta on EUkynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). Hankintailmoitus on julkaistu HILMA -palvelussa osoitteessa ja Mäntsälän kotisivuilla osoitteessa Kaikki tarjousasiakirjat on esitettävä suomenkielellä. Hinta on ilmoitettava kiinteänä arvonlisäverottomana (alv 0%) kokonaishintana siten, että hinta tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteellä nro 3. Tarjousten avaamisen jälkeen suoritetaan määräajassa saapuneiden tarjousten tarkistus, arviointi ja vertailu kolmessa vaiheessa. Tarjoajan kelpoisuusvaatimukset ja siihen liittyvät asiakirjat on eritelty liitteellä 5.

4 4 Tarjous tulee tehdä tarjouspyynnön liitteellä nro 3. Tarjoukset, jotka eivät täytä tässä dokumentissa kerrottuja vähimmäis- tai muita vaatimuksia, suljetaan pois tarjouskilpailusta. Ne tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajalle ja tarjoukselle asetetut vaatimukset, hyväksytään tarjousten hintavertailuun. Tarjouksista valitaan se, joka on hinnaltaan edullisin. Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai jos tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä. Tarjouskilpailusta suljetaan pois ehdokas tai tarjoaja, jota koskee hankintalain 53 :n tai 54 :n mukainen poissulkemisperuste tai joka ei muutoin täytä tässä tarjouspyynnössä sanottuja tarjoajan kelpoisuutta koskevia ehtoja. Osatarjouksia ei hyväksytä. Toimittaja voi käyttää alihankkijoita palvelun toteuttamiseksi. Maksuehto on 30 päivää netto. Laskutus kuukausittain. 2 Lähtötilanne Mäntsälän it-käyttötuki on hoidettu ulkoisen palvelutarjoajan voimin. Henkilöstömäärä on viimeaikoina vakiintunut noin 4-5 henkilöön. Tukihenkilöt toimivat Mäntsälän kunnan maksamissa tiloissa Heikinkujalla. Kunta on myös kalustanut tilan kunnan omistamilla laitteilla. Trendinä on ollut tuen määrän kohoaminen johtuen lisääntyneistä käyttäjämääristä sekä kehitettävien kohteiden kasvusta. Käyttötuki hoitaa sekä hallinnon että koulupuolen tuen eli ns. helpdesk ja lähitukitoiminnan. Sovelluksilla on omat kunnan organisaatiossa olevat pääkäyttäjät. Käyttötuki hoitaa myös leasinglaitteiden hallinnan niin, että esimerkiksi korvaavat laitteet tilaa tuki. Lisäksi tuki tilaa myös muita kunnan tietokoneille liitettäviä tai asennettavia laitteita. Tuki asentaa myös tietokoneiseen liitettäviä laitteita, joista esimerkkinä digisanelukone terveydenhuollon puolella. Tuki on ollut mukana myös tietyissä kehitysprojekteissa osallistumalla kokouksiin ja/tai tekemällä kehitysprojektiin tehtävää työtä. Tämän on arvioitu vastaavan noin 0,5 henkilöä. Isommissa kehityshankkeissa esim. Office2010 migraatiotuen työ on tilattu erillislaskutuksella. Tuki tilaa siis myös IT-laitteet suoraan toimittajalta, esimerkiksi yksittäisen tietokoneen tapauksessa tuki tilaa laitteet Dellin sivuilta, lasku lähtee 3 stepit:lle, joka kirjaa tiedot leasing-järjestelmään kaikkien muiden tietojen paitsi kustannuspaikan osalta, ja tämän tiedon tuki kirjaa saatuaan tiedon 3stepIT:lta. Tällä hetkellä Mäntsälä omistaa virustorjuntalisenssit (F-secure) sekä EA:n mukana tulevan SCCM lisenssin.

5 5 Tuen roolina on ollut hoitaa lisäksi tarvittavien palvelimien asennus virtuaalipalvelinympäristöön. Palvelimet ovat pääsääntöisesti kunnan tiloissa ja omistuksessa. Palvelinten kuvaus liitteessä 1. Työasemien kokonaismäärä on 1118 kpl, joista opetuksessa on 703 ja loput hallinnossa. Kunnassa on käytössä Microsoft EA sopimus ja esimerkiksi sopimukseen liittyvä SCCM -ohjelmisto on otettu käyttöön helpottamaan ylläpitoa. Lisäksi kunta on ostanut appw ohjelmiston virtuaalipakettien tekemistä varten. Koulupuolella on käytössä Microsoft School agreement sopimus EA laajennuksella. Opetuksessa olevien työasemien tuentarve on vähäisempää kuin muussa hallinnossa. Tällä hetkellä on arvioitu, että tuentarve opetuspuolella on noin puolet hallinnon työaseman tukitarpeesta. Pöytäkoneet liisataan neljäksi vuodeksi, jolloin tietokoneita uusitaan noin 25 % konemäärästä vuosittain. Kannettavien osalta liisaussykli on 36 kk. Kannettavien määrä on tällä hetkellä 218 kpl. Hallinnossa verkkotulostimia on 48 kpl. Palvelimia on tällä hetkellä 51 kpl, joista fyysisiä palvelimia 8 kpl, virtuaalipalvelimia on siis 43 kpl (sisältää hallinto+koulu). Palvelimista 5 kpl on linux palvelimia, joiden tukemisessa lähituessa on ollut perusosaamista. Kaikki vaativammat työt on teetetty ulkopuolisella, ja toisaalta linux -palvelimissa on ollut riippuvuus toimittajan ohjelmistoon kuten esimerkkinä Logican toimittamat Pegasos henkilöstöhallinnon ja terveydenhuollon järjestelmät. Lisäksi koulupuolella on käytössä 16 kpl palvelimia SCCM distribution pointteina eli nämä toimivat ainoastaan pakettien jakelupisteinä. Näissä on käytetty halpoja työasemarautoja ja ko. palvelin ei ole kovin kriittinen. Tätä ei ole otettu huomioon palvelinlistauksessa. Näiden rooli tulee pienenemään jatkossa tietoliikenneyhteyksien parantuessa. Isoimpien koneasennusten yhteydessä esim. laatikoiden purkamisessa käytetään ulkopuolista toimittajaa eikä siis käyttötuen henkilöstöä. Koneiden merkki on tällä hetkellä Dell, ja meille on tilattu kahta eri kannettavamallia ja yhtä pöytäkonemallia. Oheistulostimien määräksi on arvioitu noin 300 kpl ja uusia oheistulostimia tulee noin 1-2 kpl/kk. Mobiililaitteilla ei ole tällä hetkellä mitään etähallintajärjestelmää eikä esim. sähköposteja ole integroitu mobiililaitteeseen. Kunnan verkkoon on liittynyt 63 toimipistettä. Tietoliikenteen aktiivilaitteita on 74 kpl. Aktiivilaitteet ovat HP-merkkisiä kytkimiä, joita voi ohjelmoida. Hallinnon sähköpostiosoitteita on 1085 kpl, hallinnon windows tunnuksia 1498 kpl ja oppilasverkon käyttäjätunnuksia 2148 kpl. Helpdeskiin kirjattiin vuonna tapausta. Tässä mainittu tapausmäärä ei kuitenkaan ole todellinen tapausmäärä, sillä esimerkiksi ns. lennosta tulevia keikkoja ei ole tähän lukumäärään kirjattu.

6 6 Kunnan verkko on jakaantunut terveys-, hallinto- ja oppilasverkkoon. Oppilasverkko on täysin eriytetty hallinnon verkosta, joten oppilasverkossa on oma AD, sen käyttäjätietojen hallintaan. Opettajilla on kahdet tunnukset eli omat tunnukset sekä hallinto- että oppilasverkkoihin. Terveysverkko toimii hallintoverkon alla. Se on erotettu palomuurilla muusta verkosta. Ko.laitetta hallinnoi Mäntsälän sähkö. Lisäksi kunnan verkossa toimii 5 muuta VLAN verkkoa. Ulkoiset yhteydet on toteuttanut Mäntsälän Sähkö. 3.Tavoite 3.1 Työasemien tukipalvelut Toimittaja ryhmittelee allaolevat palvelut yhtenä palvelukokonaisuutena: HelpDesk -palvelu Lähitukipalvelu (ei kuulu laiteylläpito, meillä on käytössä leasing+takuut koneille) Käyttäjätunnusten ja -ryhmien ylläpito Työasemien tietoturvapalvelut (virustorjunnan ja palomuurin ylläpito) Työasemien ohjelmistojakelupalvelut Työasemien tietoturvapäivityspalvelut Työasemaympäristön hallintajärjestelmän ylläpito Työasemaympäristön henkilökohtaisten tulostimien asennukset ja esimerkiksi verkkotulostimien jonojen selvittelyt Työasemien ja niihin liittyvien tarvikkeiden hankinta (keskitetty hankintapaikka) Työasemien tietojen kirjaaminen hankintavaiheessa 3stepIT leasing järjestelmään Työasemien asennus (jos isompi määrä laitteita, pakettien avaamisen hoitaa ulkopuolinen firma) Työasemien kierron seuraaminen leasing-järjestelmästä (uusittavat koneet ja niiden tilaus) Työasemien poiston koordinointi (leasing firma hakee koneet) Kerran kuukaudessa tapahtuva lisenssien seuranta noin 10:lle tuotteelle esim. SCCM:n avulla Kappaleessa 1 nykytilan kuvauksessa mainitut lähituen osa-alueelle liittyvät tehtävät Toimittaja tarjoaa tarjouspyynnössä edellä mainitulle kokonaisuudelle yhtä /työasema/kk-hintaa. Muut Palvelut (kuuluvat kokonaisuuteen, ei erillistä laskutusta) -Tietohallintotyöryhmän sihteerinä toimiminen ( noin 3 h / kk)

7 7 -Säännölliset seurantapalaverit sekä lähituen/(helpdesk) henkilöstön / ohjausryhmän / johtoryhmän kesken. Lähituki 1 krt/kk, ohjausryhmä 1 krt / kk, johtoryhmä 1-2 krt /vuosi, tarvittaessa etänä -Tietokoneisiin liitettävät esim. USB-portin kautta toimivat ei tavanomaiset laitteet esim. digisanelukoneiden asennukset ja muut työt jotka eivät täysin istu palvelukuvauksiin. Näitä maksimissaan 1 viikko/ kuukausi. - Toimittaja ylläpitää kehityssalkkua, johon on koottu IT-infran kehityshankkeet. Kehityshankkeille määritellään vastuut, prioriteetti, kustannukset ja aikataulu. - Toimittajan pitää esittää vähintään 2 kehitysehdotusta / kk. Kehitysehdotus on luonteeltaan sellainen, että se parantaa asiakkaan laatua tai kustannustehokkuutta esim. kolmen vuoden takaisinmaksuajalla. Toimittajan palvelukokonaisuudesta vastaa palvelupäällikkö. - Toimittaja dokumentoi asiakkaan kohdeympäristöä varten asiakkaalle tuotetut työohjeet, huoltoikkuna ja varmistuskäytännöt sekä yhteisesti sovitut toimintamallit ja päätöksentekomenettelyt. -Laskutus toimialakohtaisesti (sivistys, perusturva, hallinto, tekninen), eli toimittaja jaottelee palvelimet ja työasemat, mahdolliset muut lisäpalvelut (laajennettu palvelintuki, sähköpostin lisätilat). Lasku voi kaikkien osalta tulla yhtenä laskuna, kunhan siinä näkyy vain nuo erittelyt. Tietoliikennepalvelu -Sähköpostin roskapostisuodatuspalvelu, nimipalvelut (mantsala.fi), Aktiivilaitteiden valvontapalvelu, jolla mahdolliset vikaantumiset huomataan, palveluajaksi riittää normaali toimistoaika. 3.2 Mobiililaitteiden hallinta Mobiililaitteet ovat kunnan omaisuutta, mutta toimittajan pitää sisällyttää seuraavat elementit laitteille: - Käyttäjätuki mobiililaitteille (klo 8-17 arkisin) - Keskitetty etähallinta (klo 8-17 arkisin) - Mobiililaitteiden tietoturvapalvelu (= virustorjunta; tyypillisesti optiona) - Mobiilisähköpostin tuki Mobiililaitteet luokitellaan siten, että - Peruspuhelimet eivät ole tuen piirissä (mobiilioperaattori antaa tukea liittymäasioissa). - Älypuhelimet ovat oletuksena peruspalvelun piirissä - Tarvittaessa toiminnallista käyttöä tarvitsevat mobiililaitteet ovat etähallinnan piirissä

8 8 Esitettävä hinnoittelumalliksi: - Peruspuhelimet: ei palvelua - Älypuhelimet: /laite/kk - Älypuhelimet etähallinnalla: /laite/kk - Virustorjunta (optio): /laite/kk 3.3 Palvelimien valvonta- ja hallintapalvelu - Konesalitilan (jos sijainti Toimittajalla) - Palvelimen valvonnan - Palvelimen tapahtuman- ja ongelmanratkaisun - Palvelimen käyttöjärjestelmän tietoturvapäivitykset - Palvelinten virustorjunnan (Windows-palvelimilla) - Tietokannan hallintapalvelu, jossa pitää olla mukana myös varmistus, mutta varmistuksen hinnoittelu excel taulukon varmistus kohdassa. Edellä mainitulle kokonaisuudelle yksi /palvelin/kk-hintaa valituilla palvelutasoilla. Kunkin palvelimen kohdalla on kuvattava haluttu palvelutaso (= palveluaika ja käytettävyys). 3.4 Sähköpostipalvelut Sisältävät yleensä seuraavan: Palvelinkapasiteetti Palvelinhallinta Exchange-hallinta Virustorjunta lisensseineen Sähköpostin välitys sisältäen Spam-torjunnan lisensseineen Activesync-julkaisu mobiililaitteille Web-liittymä 3.5 Yleiset vaatimukset Kunnalla on siis tällä hetkellä suurin osa palvelimista omissa tiloissaan. Jatkossa toimittaja siirtää asteittain palveluja omiin tiloihinsa, kuitenkin niin, että vuoden 2012 loppuun mennessä palvelimet olisivat siirretty toimittajan konesaliin. Toimittajan hinnoittelu tulee rakentaa sen mukaan, että palvelimet olisivat omassa konesalissa. Siirtymäaikana toimittaja ylläpitää palvelimia etänä perustoimistoajan

9 9 puitteissa. Toimittaja valitsee tavan millä seuraa palvelimia, tällä hetkellä niihin ei ole asennettu valvontasoftia. Valvonta on tapahtunut tietyn väliajoin niitä seuraamalla ja käyttäjien ilmoituksista. Mäntsälän kunta on hankkinut 3-vuoden sopimuksella MS-lisenssit itse, joten toimittaja voi tarjota tarjouksensa niin, että asiakkaalla on MS EA pakettiin kuuluvat lisenssit sopimuskauden ajan. Vuodelle 2012 isompi kehityshanke on Windows 7 migraatio. Toimittaja ilmoittaa hinnan tälle tarjouksessaan. Vuoden 2011 loppuun mennessä sivistyspuoli on siirtynyt Windows 7 käyttöjärjestelmään sekä hallinnon että oppilaiden koneiden osalta. Toimittaja hinnoittelee siis tarjouksessaan windows 7 migraation 415 koneelle. Toimittaja hinnoittelee työn niin, että se sisältää työasemien migroinnin Windows XP:sta Windows 7:aan, Office2010 asennukset ja henkilöstöhallinnon järjestelmä (Logica HRM). Kaikkien muiden sovellusten paketoinnit tehdään erikseen ja erillislaskutuksella. Ko. migraation käytännön koordinointi tapahtuisi myös toimittajan toimesta. Tuen pitää osata tukea normaaleja yleisiä toimisto-ohjelmistoja (esim. Office, outlook) tai muita yleisesti käytettävissä olevia ohjelmistoja. Lisäksi tukeen on kuuluttava virustorjunta ja roskapostiliikenteen suodatuspalvelu. Toimittaja laskee lisenssit kuuluvaksi palveluun, mutta ennen palvelun käynnistämistä sovitaan onko ne järkevää ottaa kunnan nimiin. Toimittaja tarjoaa myös sähköpostin salauspalvelun, joka integroituu sähköpostiin. Myös näiden lisenssien osalta toimitaan samoin. Toimittaja tuottaa palveluna myös kännyköiden hallintapalvelun, johon kuuluu mm. se, että käyttäjä pystyy synkronoimaan sähköposti- ja kalenteritiedot kännykkään ja palvelimeen langattoman datayhteyden kautta. Toimittajan tarjous pitää sisältää kaikkien palvelupyyntöjen kirjaamisen. Hinnoitteluna toimittaja ilmoittaa kustannuksen per työasema, palvelinten osalta toimittaja ilmoittaa hinnoittelun kustannus per toimiala vaikka lasku tulisikin yhdistettynä. Toimittajalla pitää olla käytössä ITIL tai muun vastaavan toimintamallin mukainen toiminta. Kappaleessa 2 lueteltujen mittarien lisäksi toimittaja mittaa asiakkaan johdon ja IT-johdon tyytyväisyyttä, Helpdeskin yleistä palvelukykyä (vastausnopeus, ratkaisukyky, tyytyväisyys), palvelinten ja lähiverkon käytettävyyttä, ongelmanratkaisun muutostoimenpiteitä, aloitus- ja ratkaisuaikaa. Lisäksi toimittaja mittaa sähköpostipalvelun ja muiden palveluiden käytettävyyttä. Toimittaja kuvaa miten ympäristön ja palveluiden jatkuva kehittäminen on luotu osaksi toimittajan normaalia palvelutuotantoa.

10 10 Toimittaja dokumentoi palvelun tuottamisen ja siirtämisen edellyttämällä tavalla asiakkaan kohdeympäristöön sisältyvän sovelluskonfiguraation ja laitekonfiguraation, verkkotopologiakaaviot, asiakkaan kohdeympäristöä koskevat arkkitehtuurikuvat, asennusohjeet, asiakkaan sovelluksiin toteutetut skriptit, ohjelmistopaketit tai vastaavat ja asiakkaalle toteutetut sovellukset, valvontakohteet ja näiden hälytysrajat sekä palvelupyyntöjä koskevien ratkaisujen tietosisällön(ratkaisukanta). Selvyyden vuoksi on sanottava, että nykyinen dokumentaatio on vähäistä, ja sen vuoksi dokumentaatio voi olla joissakin tapauksissa mahdotonta, mutta toimittajan dokumentaatio pitää olla vuoden päästä sopimuksentekohetkestä sillä tasolla, että ulkopuolinen henkilö saa kokonaiskuvan ympäristöstä. Keskeinen dokumentaatio on saatavana sähköisesti ja niin, että näkökulma on asiakkuuden ympäristön kuvaukset ja dokumentit. Dokumentaatio pitää olla sillä tasolla, että palvelutuottajan vaihtaminen onnistuu sopimuskauden päättyessä. Sopimukseen tullaan kirjaamaan luettelo palvelussa ylläpidettävästä dokumentaatiosta. Toimittajan palvelun täytyy täyttää tässä dokumentissa mainitut vaatimukset. Toimittaja sitoutuu täyttämään nämä vaatimukset ja toimittajan valinta tehdään tämän jälkeen pelkästään kokonaishinnan perusteella, jonka toimittaja ilmoittaa tarjouksessaan. Toimittaja ilmoittaa tarjouksessaan hinnan sille, että esimerkiksi luottamushenkilöt voivat illalla soittaa tukeen. Tämä tulisi hinnoitella niin että ne ovat erikseen veloitettavia esim. per puhelu periaatteella. Jos puheluita ei tule niin toimittaja ei veloita mitään. Tätä palvelua ei kuitenkaan lasketa kokonaishintaan, jolla toimittajia arvioidaan. Luottamushenkilöiden tukipalvelu pitäisi toimia arkisin aina klo 22 asti. Viikonloppuisinkin toimiva tuki olisi hyvä asia. Toimintaa seurataan kuukausittain seurantaryhmän kokouksissa. Kokous voidaan järjestää myös sähköisesti matkakulujen ja ajan minimoimiseksi. Asiakasvastaava kokoaa kaikki tarvittavat raportit seurantaryhmää varten. Toimittaja vertaa lisäksi automaattisesti toimintaa vaatimuksissa esitettyihin laatukriteereihin. Lisäksi toimittaja sitoutuu siihen että toimintaa arvioidaan 1-2 kertaa vuodessa johtoryhmässä. Toimittaja mittaa asiakas- ja käyttäjätyytyväisyyttä ja raportoi tämän asiakkaalle JHS 174 suosituksessa kuvatulla tavalla. Toimittaja voi tarjouksessa täsmentää miten JHS 174:ää sovelletaan. Valitun toimittajan kanssa toiminto pyritään aloittamaan lähtien.

11 11 4 Laatumittarit Kunta varaa oikeuden olla hyväksyttämättä yhtään tarjousta ja ottaa palvelua sen sijaan joko Tipakkeelta (kuntien yhteinen palvelukeskus) tai Kuntien Tiera Oy:lta. Alla on kuvattu eri palveluiden tavoitteet ja niiden seurantaan liittyvät mittarit. Laatumittareiden osalta toimittajan ensimmäinen kuukausi on poikkeus normaalista säännöstä, eli jos ensimmäisen kuukauden aikana tavoitteet alitetaan toimintaa ei sanktioida. Seuraavan kahden kuukauden alittaessa tavoitteet sanktioidaan vain 10 % palvelumaksusta kun se normaalisti on 50 %. Lisäksi kolmeen ensimmäiseen kuukauteen ei sovelleta irtisanomissääntöä. Mittareita seurataan kuukausitasolla poislukien käyttäjätyytyväisyyskysely, joka tehdään vuosittain. Mikäli toimittaja on alittanut tavoitteen niin toimittajan pitää esittää myös korjaussuunnitelma sen korjaamiseksi. Mikäli ensimmäistä kertaa tehtävä asiakastyytyväisyyden mittaus ei täytä tavoitteita se vaikuttaa 15 % työasemien tukipalvelut seuraavan kuukauden laskuun. Seuraavina vuosina vaikutus on 50% työasemien tukipalvelut seuraavan kuukauden laskuun. Tarjouksen pitää sisältää seuraavat asiat: 4.1 Palvelinpalvelu 1) Kunnan kaikki palvelimet pois lukien terveydenhuollon pegasos palvelin siirretään toimittajan konesaliin ja toimittajan kanssa yhteistyössä katsotaan mitä palveluita voidaan tarjota pilvipalveluina, mutta periaatteena on se, että pilvipalveluita hyödynnetään aina kun on mahdollista. Palvelinten tuki pitää olla saatavissa vähintään klo 8-17 arkipäivinä. Pegasos palvelimen osalta toimittaja tarjoaa sille optiona hinnan hinnoiteltuna niin, että myös laajennettu tuki on mahdollinen. Valvonta tapahtuu 24/7, ongelmanselvitys 8-17, muutoshallinta ) Toimittajan palveluun pitää kuulua levytila, varmistukset, ylläpito, valvonta- ja hallintapalvelut. Kun palveluun siirrytään toimittaja lunastaa olemassa olevat palvelimet niiden kirjanpitoarvolla, ja näitä käytetään niiden taloudellisen elinkaaren loppuun kiinteällä kuukausihinnalla, jonka jälkeen siirtyminen palvelimissa varsinaiseen dynaamiseen Iaas kapasiteetti palveluun. Selvyyden vuoksi on sanottava, että suuri osa palvelimista on yli 4 vuotta vanhaa sopimuksentekohetkellä, joten niiden kirjanpitoarvo on 0. Uusimmatkin palvelimet ovat jo kaksi vuotta vanhoja. 3) Levykapasiteetti(useampia suorituskyky- ja ominaisuustasoja) tiedon varmistamisen hankintaa käyttömäärän mukaisena paveluna

12 12 4) Tavoitteena ovat seuraavat: Normaalien palvelinten osalta 99% käytettävyys, kriittisiltä palvelimilta (pegasos, sähköposti) 99,5% käytettävyys. Ongelmanselvityksen palveluvaste (normaalit palvelimet 1 h, kriittiset palvelimet 15 min). Mikäli kuukausittainen tavoite ei toteudu asiakkaalla on oikeus saada seuraavan kuukauden koko palvelin käyttöpalvelun palvelumaksusta puolet hyvityksenä. Mikäli tavoite ei täyty kolme kertaa vuoden aikana asiakkaalla on oikeus irtisanoa palvelukokonaisuus. Selvennyksenä tähän on se, että palvelinten käytettävyyttä mittaroidaan sen jälkeen kun palvelimet on siirretty toimittajan konesaliin. Sovitut huoltokatkot tai viat jotka liittyvät kolmanteen osapuoleen eivät vaikuta palvelinten käytettävyysprosenttiin. 4.2 Työaseman tukipalvelut: 1) Toimittaja vastaa kokonaisuudessaan Helpdesk ja lähitukipalveluista. Helpdesk toimii Single-Point-Of-Contact (SPOC) periaatteella vastaten kaikista yhteydenotoista. Helpdeskiin voi ottaa yhteyttä useilla eri tavoilla esim. puhelimitse, sähköpostitse ja web pohjaisesti. Myös itsepalvelutoiminnallisuus on tärkeää. Mikäli ongelma ei ratkea puhelimessa ongelmanselvitystä tuetaan etäratkaisulla. Tällöin HD-henkilöstö ottaa etäyhteyden käyttäjän työasemaan. Etäratkaisun tulee sisältyä palveluhinnoitteluun. 2) Helpdeskin laatumittarit ovat seuraavat: 80 % puheluista vastataan 30 sekunnin kuluessa, Helpdesk pystyy ratkaisemaan 70 % tapahtumista (niistä tapahtumista, jotka ovat toimittajan vastuulla), käyttäjien tyytyväisyys pitää olla vähintään 8,5 (asteikko 1-10). Käyttäjätyytyväisyys tehdään vuosittain, muita seurataan kuukausittain. Kaikista näistä tulee raportointi. 3) Helpdeskissä toimiva henkilöstö on IT-ammattilaisia ja perehtynyt asiakkaan ympäristöön ja toimintaan. Yhteydenottoon vastaava henkilö on siis nimenomaan tietoinen asiakkaan toiminnasta (ei yleinen helpdesk) 4) Lähituen laatua seurataan myös. Laatukriteereinä ovat käyttäjän saamat avut ongelmaan, tämän tarkistus suoritetaan pyytämällä käyttäjältä sähköinen palaute kaikista avunpyynnöistä. Lisäksi käyttäjältä pyydetään arvio kuinka tyytyväinen hän oli palvelun nopeuteen. Sähköisistä palautteista tavoitteena on 8,5 (asteikko 1-10) avun ongelmaan ja palvelunopeuden osalta. Lähituen perusreagointiaika on 4 h ja ratkaisuaika 2 työpäivää (Mikäli ei johdu kolmannesta osapuolesta). Mikäli kuukausittainen tavoite ei toteudu asiakkaalla on oikeus saada seuraavan kuukauden koko tukipalvelun palvelumaksusta puolet hyvityksenä. Mikäli tavoite ei täyty kolme kertaa vuoden aikana asiakkaalla on oikeus irtisanoa palvelukokonaisuus. 5) Palvelupyynnöt ovat kaikkien niitä tarvitsevien saatavilla ja selattavissa. Omat palvelupyynnöt näkyvät esim. sähköisessä palveluportaalissa. Palvelupyynnöt eivät myös jää roikkumaan=tarpeettomasti viivästy. Toimittaja vastaa siitä, että palvelupyynnöt eivät jää ei-kenenkään vastuulle ja toimittaja vastaa siis niiden ratkeamisesta.

13 13 6) Asiakasviestintä palvelupyyntöjen etenemisestä on määritelty ja asiakas pystyy itse analysoimaan palvelupyyntöjä ja kehittämään toimintaansa tämän perusteella. 7) Toimittaja kerää lokitietoa yleisiin häiriöiden ja ongelmiin, niin että pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan 8) Helpdeskin pitää toimia vähintään seuraavina aikoina: ma-pe ) Toimittaja vastaa helpdeskissä kaikkiin kunnan tietoteknisiin ongelmiin ja ohjaa tarvittaessa selvittelyt eteenpäin, mutta vastaa siitä, että selvittely etenee myös kolmannella osapuolella 10) Toimittaja tunnistaa häiriöiden trendianalyysin kautta ongelmia ennaltaehkäisevästi. 11) Toimittaja analysoi palvelupyyntöjä ja arvioi palvelun kohteena olevaa ympäristöä, antaa kehitysehdotuksia, raportoi usein toistuvista ongelmista asiakkaalle sekä tunnistaa kohdeympäristön puutteita ja haavoittuvuuksia. 12) Raportoinnissa pitää olla uusien, käsiteltyjen, käsittelyssä olevien palvelupyyntöjen määrät tyypeittäin ja palvelutasoittain, poikkeamat sovitusta palvelutasosta, häiriöiden keskimääräiset ratkaisuajat, palvelupisteen saavutettavuus ja ratkaisuprosentti, pitkittyneet palvelupyynnöt ja niiden ratkaiseminen, erikseen tilatut työt ja niiden toteutuneet työmäärät ja ajat ja sovittujen ylläpitotehtävien aiheuttamat virheet ja häiriöt myös niiden kestot. 13) Ongelmatilanteissa helpdesk tiedottaa aktiivisesti ongelmasta ja korjaustoimenpiteistä. 4.3.Sovellusten asennus 1) Toimittaja hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti sovellusten itseasennusta ja sovellusten asentamista itsepalveluna 2) Toimittaja hyödyntää ja osaa tehokkaasti työasema- ja sovellusvirtualisoinnin. Toimittajalla on osaamista erityisratkaisuista (VDI, Multipoint server) 3) Toimittaja dokumentoi palvelun kohteena olevan asiakkaan palveluympäristön ja niihin asennetut ohjelmistot ja lisenssit. (esim. SCCM:n avulla) 4) Toimittaja tuottaa ja ylläpitää asiakkaan ohjelmistovakioita(image), jotka asentavat sovitut ohjelmat vakioituihin työasemiin. 5) Toimittaja hoitaa huoltokutsut rikkoutuneille laitteille ja laitteiden lähettämisestä huoltoon.

14 Yleiset 1) Toimittaja tuottaa säännöllisesti lisenssiraportin (SCCM raportti). 2) Toimittaja vastaa AD:n ylläpidosta esim. (käyttäjien/käyttäjäryhmien luonti, oikeuksien lisäys/muutos/poisto sekä käyttäjätunnusten ja salasanojen hallinnointi)

Liite 9 PROMAS Tarjouspyyntö Palvelutasovaatimukset PALVELUTASOT

Liite 9 PROMAS Tarjouspyyntö Palvelutasovaatimukset PALVELUTASOT Liite 9 PROMAS Tarjouspyyntö Palvelutasovaatimukset PALVELUTASOT 1 Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja toimii asiakkaan vaatimusmäärittelynä Promas-tarjouspyynnön mukaisten palveluiden palvelutasojen määrittelyssä.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö "Microsoft School Agreement ja Select sopimukset

Tarjouspyyntö Microsoft School Agreement ja Select sopimukset Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Tarjouspyyntö "Microsoft School Agreement ja Select sopimukset Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Tiera Sähköinen arkistointi. Palvelun käytettävyys ja sanktiot. Sopimus Tiera Sähköinen arkistointi-palvelusta

Tiera Sähköinen arkistointi. Palvelun käytettävyys ja sanktiot. Sopimus Tiera Sähköinen arkistointi-palvelusta Sopimus -palvelusta Salon kaupunki Saapunut 9.12.2014 34/02.08.00.01.08/2014 24.6.2014 Liite 1.1, Palvelun käytettävyys ja sanktiot Palvelun käytettävyys ja sanktiot Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Tarjouksen pyytäjän Effica sovelluksien käyttötukipalvelun tarve muodostuu seuraavista osista:

Tarjouksen pyytäjän Effica sovelluksien käyttötukipalvelun tarve muodostuu seuraavista osista: Tarjouspyynnön palveluvaatimus: Tarjouksen pyytäjän Effica sovelluksien käyttötukipalvelun tarve muodostuu seuraavista osista: 1. Ajanvaraus kriittinen 2. Kertomus kriittinen 3. Työnantajan kertomus 4.

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Valokaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Integral Reactive PALVELUKUVAUS

Integral Reactive PALVELUKUVAUS 2016 Integral Reactive PALVELUKUVAUS Helpdesk 09 4247 5858 PALVELUKUVAUS, INTEGRAL PROACTIVE 1 (6) Sisällys 1 YLEISTÄ... 2 2 PALVELUN SISÄLTÖ... 2 3 PALVELUN TOTEUTTAMINEN... 2 3.1 Palvelupyyntöjen vastaanottaminen...

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA. 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA. 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA 1. Tarjouspyynnön kohde 2. Hankintayksikkö 3. Yhteyshenkilö Opetushallitus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta runko-ohjatusta kaivurikuormaajasta

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista 348/2007.

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista 348/2007. 12.8.2009 TARJOUSPYYNTÖ ETÄOPETUSJÄRJESTELMÄSTÄ Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää tarjousta Raahen seutukunnan lukioverkostolle etäopetusjärjestelmästä tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankintamenettely

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Hankintapalvelut Hankintasihteeri Outi Laine 12.06.2008 Vakka-Suomen seutukunnan virustorjunta- ja palomuuriohjelmisto Vakka-Suomen seutukunta KY pyytää Teiltä tarjousta Vakka-Suomen

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset TARJOUSPYYNTÖ 17.3.2015 Tarjouspyyntö Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset Tilaaja Hankinnan kohde Hankinnan tyyppi Työn kuvaus Vihdin kunta, kaavoituspalvelut Vihin kunta pyytää tarjoustanne pohjatutkimusten

Lisätiedot

PPKY Selänne pyytää tarjouksia tietoteknisistä laitteista seuraavasti:

PPKY Selänne pyytää tarjouksia tietoteknisistä laitteista seuraavasti: ATK-laitteet TARJOUSPYYNTÖ PPKY Selänne on kolmen kunnan muodostama peruspalvelukuntayhtymä, joka hoitaa Haapajärven, Pyhäjärven kaupunkien sekä Reisjärven kunnan peruspalvelut ja siihen kuuluvien kuntien

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LIITE 1 3.6.2008 1

KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LIITE 1 3.6.2008 1 3.6.2008 1 VERKKOLASKUJEN VÄLITYSPALVELUT HANKINNAN YKSILÖINTI 1 Hankinnan tausta 1.1 Ostolaskut 1.2 Myyntilaskut Kirkkonummen kunnalla on käytössä ostolaskujen käsittelyssä Rondojärjestelmä. Kunnalla

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut PALVELUHANKINTOJEN 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ Dnro 3556/ /2011 Päiväys

Espoon kaupungin hankintapalvelut PALVELUHANKINTOJEN 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ Dnro 3556/ /2011 Päiväys Espoon kaupungin hankintapalvelut PALVELUHANKINTOJEN 1 (6) HELMET-KIRJASTOJEN AINEISTON PERINTÄPALVELUJEN HANKINTA Espoon kaupungin hankintapalvelut järjestää tarjouskilpailun HelMet-kirjaston perintäpalvelusta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022 TARJOUSPYYNTÖ TARKASTUSPALVELUT Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA 2017 2020 SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022 Karkkilan kaupunki

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 13297 Päiväys 16.01.2014

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 13297 Päiväys 16.01.2014 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 13297 VARTIJAPALVELUN HANKINTA 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Timo Jyväkorpi Suomi puh. timo.jyvakorpi@naantali.fi Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö - Sivu 1/5 Tekniset palvelut/ Ruoka- ja siivouspalvelut

Tarjouspyyntö - Sivu 1/5 Tekniset palvelut/ Ruoka- ja siivouspalvelut Tarjouspyyntö - Sivu 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 1 Hankinnan kohde 2 Hankintailmoitus 3 Sopimusaika 4 Hankintamuoto Mäntsälän kunta pyytää tarjoustanne puhtaanapitopalveluista ja ruokapalveluista Mäntsälän kunnan

Lisätiedot

Raepesukoneen (1 kpl) hankinta kohdistuu Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan osoitteeseen Professorintie 5, 28600 Pori, tuotantokeittiön.

Raepesukoneen (1 kpl) hankinta kohdistuu Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan osoitteeseen Professorintie 5, 28600 Pori, tuotantokeittiön. Länsirannikon Koulutus Oy TARJOUSPYYNTÖ Winnova PL 197 9.11.2012 26101 RAUMA Raepesukone Länsirannikon Koulutus Oy WinNova on hankkimassa tuotantokeittiöön uutta raepesukonetta, tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Lisätiedot

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna ja ITIL palveluiden kehittämisessä Case PRH Timo Junnonen Esityksen sisältö: 1. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) 2. PRH tietohallinto (PIT projekti)

Lisätiedot

Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus. Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Rami Nurmi

Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus. Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Rami Nurmi Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Rami Nurmi Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus 1. Tampereen seutukunta 2. Volyymit 3. Miksi hankkia yhdessä 4. Seudullinen tietohallintoyhteistyö

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Palvelupäällikkö Timo Karppanen Käsiteltävät asiat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtion jaettu tuotantoympäristö

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi 2012 F-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTA-ALUKSEN PERUSKORJAUS JA MODERNISOINTI Tarjouspyynnön sisältö Satakunnan

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä:

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä: 1 Keuruun kaupunki 2.6.2015 Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista

Lisätiedot

PARAVANT REITTi-VARMENNUSPALVELU Yleinen palvelukuvaus

PARAVANT REITTi-VARMENNUSPALVELU Yleinen palvelukuvaus 1 (7) PARAVANT REITTi-VARMENNUSPALVELU Yleinen palvelukuvaus 18.04.2005 2 (7) Sisällysluettelo 1 REITTi -varmmennuspalvelun palvelukuvaus... 3 1.1 REITTi -varmennuspalvelu... 3 2 Tekninen toteutus... 4

Lisätiedot

Verkkosivujen analytiikkapalvelut -kilpailutus

Verkkosivujen analytiikkapalvelut -kilpailutus Pyyntö 1 (6) Tietopyyntö Verkkosivujen analytiikkapalvelut -kilpailutus Pyyntö 2 (6) 1 Tausta Tällä tietopyynnöllä on tarkoitus selvittää Valtorin analytiikkapalveluihin ja näiden hankintaan liittyviä

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne viidestä (5) elektronisesta suurtehohälyttimestä, teholtaan 2000 W asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki

Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki TARJOUS 70214 06.03.2014 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto Anu Soukki PL 2205 00099 Helsingin kaupunki anu.soukki@hel.fi eero.saarinen@hel.fi tea.tikkanen@hel.fi

Lisätiedot

HSL: Tietotekniikan käyttö- ja tukipalvelujen hankinta, laatupisteiden muodostuminen ja pisteytystaulukko

HSL: Tietotekniikan käyttö- ja tukipalvelujen hankinta, laatupisteiden muodostuminen ja pisteytystaulukko 28.8.2013 1 (5) HSL: tekniikan käyttö- ja tukipalvelujen hankinta, laatupisteiden muodostuminen ja pisteytystaulukko 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena ovat HSL:n tietotekniikan käyttö- ja tukipalvelut

Lisätiedot

S O T K A M O N K U N T A A T E R I A - J A P U H T A A N A P I T O P A L V E L U T

S O T K A M O N K U N T A A T E R I A - J A P U H T A A N A P I T O P A L V E L U T Sotkamon kunta / sivistys palvelut PL 24 88601 SOTKAMO tarjouspyyntö 6.11.2012 TARJOUSPYYNTÖ 1. EMÄNTÄKOULUN ALUEEN KIINTEISTÖJEN SIIVOUSPALVELUSTA Osoite: Vuokattiopistontie 9, 88601 Vuokatti Kerrostalo

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ TERVEYSLAUTAKUNTA Terveyslautakunta päättänee oikeuttaa terveyskeskuksen tekemään

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ TERVEYSLAUTAKUNTA Terveyslautakunta päättänee oikeuttaa terveyskeskuksen tekemään HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2010 1 207 SOPIMUS HEL-KESKUSPALVELUISTA VUOSIKSI 2011-2012 Terke 2005-534 Esityslistan asia TJA/11 TJA Terveyslautakunta päätti oikeuttaa terveyskeskuksen tekemään palvelusopimuksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ YMPÄRISTÖNHOITOKONE

TARJOUSPYYNTÖ YMPÄRISTÖNHOITOKONE Tarjouspyyntö 5/2017 Sivu 1/3 Tarjouspyynnön 5/2017 vastaanottajalle TARJOUSPYYNTÖ YMPÄRISTÖNHOITOKONE Asia Mäntsälän kunta pyytää tarjoustanne ympäristönhoitokoneesta leasing sopimuksella, jonka kesto

Lisätiedot

Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako

Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako Seuraavassa konkretisoidaan palvelualuetarkkuudella toiminnallista vastuunjakoa toimittajan ja tilaajan välillä. 1. HelpDesk-palvelu Tietopalveluiden tuottama käyttäjätuki

Lisätiedot

79 22.11.2011. Hankinnan kuvaus

79 22.11.2011. Hankinnan kuvaus Tarkastuslautakunta 1.1.2009-30.6.2013 79 22.11.2011 ERITYISTARKASTUSPALVELUN HANKINTA TARLAU 79 Hankinnan kuvaus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 26.9.2011 antanut tarkastuslautakunnan tehtäväksi vihreiden

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Tarjouspyynnön liitteet Sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoonlahden koulujen

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Yleistä Itä-uudenmaan koulutuskuntayhtymän ylläpitämä oppilaitos Porvoon ammattiopisto (jatkossa

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 4.1.2013. Pyydämme tarjoustanne Tablet-laitteista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

TARJOUSPYYNTÖ 4.1.2013. Pyydämme tarjoustanne Tablet-laitteista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Mäntsälän kunta Sivu 1 / 6 TABLET-LAITTEET Pyydämme tarjoustanne Tablet-laitteista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. HANKINTAYKSIKKÖ Kilpailuttamisesta vastaa Mäntsälän kunnan Tietohallinto.

Lisätiedot

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ "Tulostimet 2008" Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö Eero Viitanen järjestelmäasiantuntija

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) METSÄKONESIMULAATTORI Pyydämme tarjoustanne Tampereen ammattikorkeakoulun metsäja konetekniikan opetukseen tulevasta a) metsäkonesimulaattorista ja b) puunkorjuuketjun toimintojen

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

Jokilaaksojen pelastuslaitos pyytää tarjoustanne pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta ajoneuvosta:

Jokilaaksojen pelastuslaitos pyytää tarjoustanne pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta ajoneuvosta: TARJOUSPYYNTÖ sammutusauton alustan ja korityön hankinnoista Jokilaaksojen pelastuslaitos pyytää tarjoustanne pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta ajoneuvosta: 1. Hankinnan kohde ja tavoitteet Pyydämme

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HITSAUSKONE HANKINTA

TARJOUSPYYNTÖ HITSAUSKONE HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2010 HITSAUSKONE HANKINTA Länsirannikon Koulutus Oy WinNova on Satakunnan suurin 2. asteen koulutuspalveluja tuottava ammatillinen oppilaitos. WinNova kehittää ja parantaa toimintojaan

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 2.2.2015 (www.hankintailmoitukset.fi)

Lisätiedot

9.luokka) kansallisen opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen.

9.luokka) kansallisen opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen. 04.10.2016 1/8 71346 D 779/02.07.00/2016 1. : Virtanen Pauliina 44100 Suomi puh. fax pauliina.virtanen@aanekoski.fi : : : Asukaslukumme 31.12.2015 oli 19 635 liian suuri, vaan sopiva, ihmisen kokoinen

Lisätiedot

PREPAID VAI ON-DEMAND? Cloud 9 hintaliite

PREPAID VAI ON-DEMAND? Cloud 9 hintaliite PREPAID VAI ON-DEMAND? Cloud 9 hintaliite PREPAID JA ON-DEMAND YHDESSÄ TAI ERIKSEEN Cloud 9 mahdollistaa että asiakkaat voivat yhdistää saumattomasti Prepaid ja On-Demand resursseja. Asiakkaat voivat ottaa

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta.

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. Tarjouspyyntö 1 (5) Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. vuosina 2013-2016 1. Tarkastuspalvelujen ostaja Tarjous pyydetään

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tarjouspyyntö 1 (9) Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tietotekniikan käyttö- ja tukipalvelut Tarjouspyyntö Tarjouspyyntö 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 2 Tarjouskilpailun toimeenpano ja aikataulut...

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ. 1 Hankinnan kohde

Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ. 1 Hankinnan kohde Tarjouspyyntö 1 (5) 16.11.2017 TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ 1 Hankinnan kohde Kaarinan kaupunki (tilaaja) pyytää tarjousta kaikkiin Kaarinan kaupungin kotitalouksiin jaettavan tiedotuslehden julkaisemista,

Lisätiedot

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) VERKKONEUVONTAPALVELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia verkkoneuvontapalvelujärjestelmän hankintaa koskevaan tarjouskilpailuun.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 26.3.2008

TARJOUSPYYNTÖ 26.3.2008 TARJOUSPYYNTÖ 26.3.2008 Karelia ENPI CBC (2007-2013) on EU:n naapuruus- ja kumppanuusinstrumentin mukainen rajanylittävän yhteistyön ohjelma. Ohjelma on Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjouksia kirjastoauton hankinnasta. Kirjastoauto hankitaan alustoineen ja koritöineen katsastettuna ja rekisteröitynä.

Espoon kaupunki pyytää tarjouksia kirjastoauton hankinnasta. Kirjastoauto hankitaan alustoineen ja koritöineen katsastettuna ja rekisteröitynä. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KIRJASTOAUTON HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjouksia kirjastoauton hankinnasta. Kirjastoauto hankitaan alustoineen ja koritöineen katsastettuna ja rekisteröitynä.

Lisätiedot

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.11.2017 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä TAR- JOUSPYYNTÖ 86/2008 1 (5) Materiaalipalvelut

Kainuun maakunta -kuntayhtymä TAR- JOUSPYYNTÖ 86/2008 1 (5) Materiaalipalvelut JOUSPYYNTÖ 86/2008 1 (5) Sotkamontie 13 87140 KAJAANI Puh. 08 615 62076 Fax 08 615 62071 1. YLEISTÄ Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuu siirtyi 1.1.2005 uuteen aikakauteen, ensimmäisenä Manner-Suomen

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 Tarjouspyyntö siivouspalveluiden hoitamisesta Pihtiputaan Muurasjärven koulun-, Muurasjärven neuvolan sekä Muurasjärven kotipalvelun tiloihin. 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PARAISTEN KAUPUNGIN, PARAISTEN KUNTA- ALUEEN SIIVOUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PARAISTEN KAUPUNGIN, PARAISTEN KUNTA- ALUEEN SIIVOUSPALVELUISTA Paraisten kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Palvelutoiminnot Rantatie 28 21600 PARAINEN 25.4.2014 TARJOUSPYYNTÖ PARAISTEN KAUPUNGIN, PARAISTEN KUNTA- ALUEEN SIIVOUSPALVELUISTA 1. OSTAJA Paraisten kaupunki (y-tunnus

Lisätiedot

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SUUN TERVEYDENHUOLLON RÖNTGENKUVIEN LAUSUNTOPALVELUIDEN HANKINTA Tarjouspyyntö Puitesopimus ja sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta suun terveydenhuollon röntgenkuvien

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Pälkäneen kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta

Tarjouspyyntö Pälkäneen kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta Tarjouspyyntö 1(5) Tarjouspyyntö Pälkäneen kunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta Pyydämme tarjousta kuntalain 72 :n mukaisesta kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kunnan tytäryhteisöjen

Lisätiedot

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 Asia K/7/02.08.00.06/2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Imatran kaupunki / Kaupunkirakenne ja kunnallistekniikka.

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN DUMPPERIN (TRD) HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä Traktoridumpperista, TRD (dumpperista). Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

15.2.2012. Pyydämme tarjousta ao. vaatimukset täyttävästä pyöränsuuntauslaitteesta (1 kpl ).

15.2.2012. Pyydämme tarjousta ao. vaatimukset täyttävästä pyöränsuuntauslaitteesta (1 kpl ). TARJOUSPYYNTÖ 15.2.2012 AJONEUVOJEN PYÖRÄNSUUNTAUSLAITTEEN HANKINTA Länsirannikon Koulutus Oy WinNova tuottaa koulutuspalveluja Satakunnan - ja Varsinais-Suomen alueelle. Oppilaitos kehittää ja parantaa

Lisätiedot

TARKASTUSAUTON HANKINTA

TARKASTUSAUTON HANKINTA 1 TARKASTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta, jäljempänä olevan tarjouspyynnön mukaisesti: Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus

Lisätiedot

Visma asiakaspalvelu Tukipyyntöjen lähettäminen

Visma asiakaspalvelu Tukipyyntöjen lähettäminen Visma asiakaspalvelu Tukipyyntöjen lähettäminen 2 Sisällys 1 Tukipyyntöjen käsittely... 3 1.1 Tukipalvelun sisältö... 3 1.2 Tukipyynnön lähettäminen... 3 1.3 Kuvan lisääminen tukipyyntöön... 4 2 Etähallintatyökalut...

Lisätiedot

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 22282 Päiväys 22.09.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 22282 Päiväys 22.09.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 22282 Kansallinen hankintailmoitus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Aino-Liisa Jalonen Kuntolantie 4 21900 Yläne Suomi puh. +358 406722900 fax +358 2563504 aino-liisa.jalonen@poytya.fi

Lisätiedot

ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA

ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kahdesta (2) elektronisesta suurtehohälyttimestä asennuksineen, teholtaan 2000 W, jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA KIRKKONUMMENKUNTA TARJOUSPYYNTÖ Sivistyspalvelut PL 20 5.10.2009 02401 KIRKKONUMMI TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA HANKINNAN KOHDE Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Kardiologisten palveluiden hankinta

Kardiologisten palveluiden hankinta 55969 24.03.2016 1/12 55969 Kardiologisten palveluiden hankinta Yhteystiedot: Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : : Hankintaviranomaisen luonne: Julkisoikeudellinen laitos: : Terveydenhuolto Muu:

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot