Mäntsälän kunta Halllintopalvelukeskus Heikinkuja Mäntsälä puh. (019) IT käyttöpalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mäntsälän kunta Halllintopalvelukeskus Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä puh. (019) 2645 000 23.9.2011. IT käyttöpalvelut"

Transkriptio

1 IT käyttöpalvelut

2 2 Sisällysluettelo 1 Tausta Lähtötilanne Tavoite Työasemien tukipalvelut Mobiililaitteiden hallinta Palvelimien valvonta- ja hallintapalvelu Sähköpostipalvelut Yleiset vaatimukset Laatumittarit Palvelinpalvelu Työaseman tukipalvelut: Sovellusten asennus Yleiset... 14

3 3 1 Tausta ja tarjousten käsittely Mäntsälän kunnalla on ollut pitkään IT-käyttäjätuki ulkoistettuna. Nykyisen toimittajan sopimuskauden umpeutuessa käyttäjätuki kilpailutetaan uudestaan. Tarkoituksena on tehdä vuotinen sopimus valittavan toimittajan kanssa, jossa 1+1 ovat optiovuosia. Tavoitteena on, että toimittaja voisi aloittaa työt lähtien, tosin toimittajan tulee pitää tarjous voimassa mahdollisten viivästysten varalta. Tarjousten tekemistä helpottamaan on luotu varsinainen tarjouspyyntöasiakirja ja sitä täydentävät liitteet. Tämä dokumentti on tarjouspyyntöasiakirja. LIITE1 kuvaa tietokoneiden merkkejä ja malleja, joita kunnalle on ostettu. LIITE2 kuvaa kunnan tietoliikenneverkkoa. LIITE3 on hintataulukko, johon toimittaja kirjoittaa jokaisen palvelun kohdalle hinnan, jolla palvelua tuottaa. LIITE4 kuvaa kunnan palvelimia yleisellä tasolla. LIITE5 kuvaa tarjoajan yleisiä kelpoisuusehtoja. Tarjouspyynnössä toimittajalta edellytetään tehtäväksi dokumentaatio, joka kuvaa Mäntsälän kunnan IT-infraa. Dokumentaatio on Mäntsälän kunnan omaisuutta. Toimittaja toimittaa tarjouksensa mukana taloudellista toimintaa kuvaavat dokumentit. Tähän tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset pyydetään toimittamaan klo 12 mennessä osoitteeseen Kaikki kysymykset ja niiden vastaukset ovat luettavissa sitä mukaan, kun niitä tulee Mäntsälän kunnan kotisivuilta Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinta on EUkynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). Hankintailmoitus on julkaistu HILMA -palvelussa osoitteessa ja Mäntsälän kotisivuilla osoitteessa Kaikki tarjousasiakirjat on esitettävä suomenkielellä. Hinta on ilmoitettava kiinteänä arvonlisäverottomana (alv 0%) kokonaishintana siten, että hinta tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteellä nro 3. Tarjousten avaamisen jälkeen suoritetaan määräajassa saapuneiden tarjousten tarkistus, arviointi ja vertailu kolmessa vaiheessa. Tarjoajan kelpoisuusvaatimukset ja siihen liittyvät asiakirjat on eritelty liitteellä 5.

4 4 Tarjous tulee tehdä tarjouspyynnön liitteellä nro 3. Tarjoukset, jotka eivät täytä tässä dokumentissa kerrottuja vähimmäis- tai muita vaatimuksia, suljetaan pois tarjouskilpailusta. Ne tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajalle ja tarjoukselle asetetut vaatimukset, hyväksytään tarjousten hintavertailuun. Tarjouksista valitaan se, joka on hinnaltaan edullisin. Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai jos tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä. Tarjouskilpailusta suljetaan pois ehdokas tai tarjoaja, jota koskee hankintalain 53 :n tai 54 :n mukainen poissulkemisperuste tai joka ei muutoin täytä tässä tarjouspyynnössä sanottuja tarjoajan kelpoisuutta koskevia ehtoja. Osatarjouksia ei hyväksytä. Toimittaja voi käyttää alihankkijoita palvelun toteuttamiseksi. Maksuehto on 30 päivää netto. Laskutus kuukausittain. 2 Lähtötilanne Mäntsälän it-käyttötuki on hoidettu ulkoisen palvelutarjoajan voimin. Henkilöstömäärä on viimeaikoina vakiintunut noin 4-5 henkilöön. Tukihenkilöt toimivat Mäntsälän kunnan maksamissa tiloissa Heikinkujalla. Kunta on myös kalustanut tilan kunnan omistamilla laitteilla. Trendinä on ollut tuen määrän kohoaminen johtuen lisääntyneistä käyttäjämääristä sekä kehitettävien kohteiden kasvusta. Käyttötuki hoitaa sekä hallinnon että koulupuolen tuen eli ns. helpdesk ja lähitukitoiminnan. Sovelluksilla on omat kunnan organisaatiossa olevat pääkäyttäjät. Käyttötuki hoitaa myös leasinglaitteiden hallinnan niin, että esimerkiksi korvaavat laitteet tilaa tuki. Lisäksi tuki tilaa myös muita kunnan tietokoneille liitettäviä tai asennettavia laitteita. Tuki asentaa myös tietokoneiseen liitettäviä laitteita, joista esimerkkinä digisanelukone terveydenhuollon puolella. Tuki on ollut mukana myös tietyissä kehitysprojekteissa osallistumalla kokouksiin ja/tai tekemällä kehitysprojektiin tehtävää työtä. Tämän on arvioitu vastaavan noin 0,5 henkilöä. Isommissa kehityshankkeissa esim. Office2010 migraatiotuen työ on tilattu erillislaskutuksella. Tuki tilaa siis myös IT-laitteet suoraan toimittajalta, esimerkiksi yksittäisen tietokoneen tapauksessa tuki tilaa laitteet Dellin sivuilta, lasku lähtee 3 stepit:lle, joka kirjaa tiedot leasing-järjestelmään kaikkien muiden tietojen paitsi kustannuspaikan osalta, ja tämän tiedon tuki kirjaa saatuaan tiedon 3stepIT:lta. Tällä hetkellä Mäntsälä omistaa virustorjuntalisenssit (F-secure) sekä EA:n mukana tulevan SCCM lisenssin.

5 5 Tuen roolina on ollut hoitaa lisäksi tarvittavien palvelimien asennus virtuaalipalvelinympäristöön. Palvelimet ovat pääsääntöisesti kunnan tiloissa ja omistuksessa. Palvelinten kuvaus liitteessä 1. Työasemien kokonaismäärä on 1118 kpl, joista opetuksessa on 703 ja loput hallinnossa. Kunnassa on käytössä Microsoft EA sopimus ja esimerkiksi sopimukseen liittyvä SCCM -ohjelmisto on otettu käyttöön helpottamaan ylläpitoa. Lisäksi kunta on ostanut appw ohjelmiston virtuaalipakettien tekemistä varten. Koulupuolella on käytössä Microsoft School agreement sopimus EA laajennuksella. Opetuksessa olevien työasemien tuentarve on vähäisempää kuin muussa hallinnossa. Tällä hetkellä on arvioitu, että tuentarve opetuspuolella on noin puolet hallinnon työaseman tukitarpeesta. Pöytäkoneet liisataan neljäksi vuodeksi, jolloin tietokoneita uusitaan noin 25 % konemäärästä vuosittain. Kannettavien osalta liisaussykli on 36 kk. Kannettavien määrä on tällä hetkellä 218 kpl. Hallinnossa verkkotulostimia on 48 kpl. Palvelimia on tällä hetkellä 51 kpl, joista fyysisiä palvelimia 8 kpl, virtuaalipalvelimia on siis 43 kpl (sisältää hallinto+koulu). Palvelimista 5 kpl on linux palvelimia, joiden tukemisessa lähituessa on ollut perusosaamista. Kaikki vaativammat työt on teetetty ulkopuolisella, ja toisaalta linux -palvelimissa on ollut riippuvuus toimittajan ohjelmistoon kuten esimerkkinä Logican toimittamat Pegasos henkilöstöhallinnon ja terveydenhuollon järjestelmät. Lisäksi koulupuolella on käytössä 16 kpl palvelimia SCCM distribution pointteina eli nämä toimivat ainoastaan pakettien jakelupisteinä. Näissä on käytetty halpoja työasemarautoja ja ko. palvelin ei ole kovin kriittinen. Tätä ei ole otettu huomioon palvelinlistauksessa. Näiden rooli tulee pienenemään jatkossa tietoliikenneyhteyksien parantuessa. Isoimpien koneasennusten yhteydessä esim. laatikoiden purkamisessa käytetään ulkopuolista toimittajaa eikä siis käyttötuen henkilöstöä. Koneiden merkki on tällä hetkellä Dell, ja meille on tilattu kahta eri kannettavamallia ja yhtä pöytäkonemallia. Oheistulostimien määräksi on arvioitu noin 300 kpl ja uusia oheistulostimia tulee noin 1-2 kpl/kk. Mobiililaitteilla ei ole tällä hetkellä mitään etähallintajärjestelmää eikä esim. sähköposteja ole integroitu mobiililaitteeseen. Kunnan verkkoon on liittynyt 63 toimipistettä. Tietoliikenteen aktiivilaitteita on 74 kpl. Aktiivilaitteet ovat HP-merkkisiä kytkimiä, joita voi ohjelmoida. Hallinnon sähköpostiosoitteita on 1085 kpl, hallinnon windows tunnuksia 1498 kpl ja oppilasverkon käyttäjätunnuksia 2148 kpl. Helpdeskiin kirjattiin vuonna tapausta. Tässä mainittu tapausmäärä ei kuitenkaan ole todellinen tapausmäärä, sillä esimerkiksi ns. lennosta tulevia keikkoja ei ole tähän lukumäärään kirjattu.

6 6 Kunnan verkko on jakaantunut terveys-, hallinto- ja oppilasverkkoon. Oppilasverkko on täysin eriytetty hallinnon verkosta, joten oppilasverkossa on oma AD, sen käyttäjätietojen hallintaan. Opettajilla on kahdet tunnukset eli omat tunnukset sekä hallinto- että oppilasverkkoihin. Terveysverkko toimii hallintoverkon alla. Se on erotettu palomuurilla muusta verkosta. Ko.laitetta hallinnoi Mäntsälän sähkö. Lisäksi kunnan verkossa toimii 5 muuta VLAN verkkoa. Ulkoiset yhteydet on toteuttanut Mäntsälän Sähkö. 3.Tavoite 3.1 Työasemien tukipalvelut Toimittaja ryhmittelee allaolevat palvelut yhtenä palvelukokonaisuutena: HelpDesk -palvelu Lähitukipalvelu (ei kuulu laiteylläpito, meillä on käytössä leasing+takuut koneille) Käyttäjätunnusten ja -ryhmien ylläpito Työasemien tietoturvapalvelut (virustorjunnan ja palomuurin ylläpito) Työasemien ohjelmistojakelupalvelut Työasemien tietoturvapäivityspalvelut Työasemaympäristön hallintajärjestelmän ylläpito Työasemaympäristön henkilökohtaisten tulostimien asennukset ja esimerkiksi verkkotulostimien jonojen selvittelyt Työasemien ja niihin liittyvien tarvikkeiden hankinta (keskitetty hankintapaikka) Työasemien tietojen kirjaaminen hankintavaiheessa 3stepIT leasing järjestelmään Työasemien asennus (jos isompi määrä laitteita, pakettien avaamisen hoitaa ulkopuolinen firma) Työasemien kierron seuraaminen leasing-järjestelmästä (uusittavat koneet ja niiden tilaus) Työasemien poiston koordinointi (leasing firma hakee koneet) Kerran kuukaudessa tapahtuva lisenssien seuranta noin 10:lle tuotteelle esim. SCCM:n avulla Kappaleessa 1 nykytilan kuvauksessa mainitut lähituen osa-alueelle liittyvät tehtävät Toimittaja tarjoaa tarjouspyynnössä edellä mainitulle kokonaisuudelle yhtä /työasema/kk-hintaa. Muut Palvelut (kuuluvat kokonaisuuteen, ei erillistä laskutusta) -Tietohallintotyöryhmän sihteerinä toimiminen ( noin 3 h / kk)

7 7 -Säännölliset seurantapalaverit sekä lähituen/(helpdesk) henkilöstön / ohjausryhmän / johtoryhmän kesken. Lähituki 1 krt/kk, ohjausryhmä 1 krt / kk, johtoryhmä 1-2 krt /vuosi, tarvittaessa etänä -Tietokoneisiin liitettävät esim. USB-portin kautta toimivat ei tavanomaiset laitteet esim. digisanelukoneiden asennukset ja muut työt jotka eivät täysin istu palvelukuvauksiin. Näitä maksimissaan 1 viikko/ kuukausi. - Toimittaja ylläpitää kehityssalkkua, johon on koottu IT-infran kehityshankkeet. Kehityshankkeille määritellään vastuut, prioriteetti, kustannukset ja aikataulu. - Toimittajan pitää esittää vähintään 2 kehitysehdotusta / kk. Kehitysehdotus on luonteeltaan sellainen, että se parantaa asiakkaan laatua tai kustannustehokkuutta esim. kolmen vuoden takaisinmaksuajalla. Toimittajan palvelukokonaisuudesta vastaa palvelupäällikkö. - Toimittaja dokumentoi asiakkaan kohdeympäristöä varten asiakkaalle tuotetut työohjeet, huoltoikkuna ja varmistuskäytännöt sekä yhteisesti sovitut toimintamallit ja päätöksentekomenettelyt. -Laskutus toimialakohtaisesti (sivistys, perusturva, hallinto, tekninen), eli toimittaja jaottelee palvelimet ja työasemat, mahdolliset muut lisäpalvelut (laajennettu palvelintuki, sähköpostin lisätilat). Lasku voi kaikkien osalta tulla yhtenä laskuna, kunhan siinä näkyy vain nuo erittelyt. Tietoliikennepalvelu -Sähköpostin roskapostisuodatuspalvelu, nimipalvelut (mantsala.fi), Aktiivilaitteiden valvontapalvelu, jolla mahdolliset vikaantumiset huomataan, palveluajaksi riittää normaali toimistoaika. 3.2 Mobiililaitteiden hallinta Mobiililaitteet ovat kunnan omaisuutta, mutta toimittajan pitää sisällyttää seuraavat elementit laitteille: - Käyttäjätuki mobiililaitteille (klo 8-17 arkisin) - Keskitetty etähallinta (klo 8-17 arkisin) - Mobiililaitteiden tietoturvapalvelu (= virustorjunta; tyypillisesti optiona) - Mobiilisähköpostin tuki Mobiililaitteet luokitellaan siten, että - Peruspuhelimet eivät ole tuen piirissä (mobiilioperaattori antaa tukea liittymäasioissa). - Älypuhelimet ovat oletuksena peruspalvelun piirissä - Tarvittaessa toiminnallista käyttöä tarvitsevat mobiililaitteet ovat etähallinnan piirissä

8 8 Esitettävä hinnoittelumalliksi: - Peruspuhelimet: ei palvelua - Älypuhelimet: /laite/kk - Älypuhelimet etähallinnalla: /laite/kk - Virustorjunta (optio): /laite/kk 3.3 Palvelimien valvonta- ja hallintapalvelu - Konesalitilan (jos sijainti Toimittajalla) - Palvelimen valvonnan - Palvelimen tapahtuman- ja ongelmanratkaisun - Palvelimen käyttöjärjestelmän tietoturvapäivitykset - Palvelinten virustorjunnan (Windows-palvelimilla) - Tietokannan hallintapalvelu, jossa pitää olla mukana myös varmistus, mutta varmistuksen hinnoittelu excel taulukon varmistus kohdassa. Edellä mainitulle kokonaisuudelle yksi /palvelin/kk-hintaa valituilla palvelutasoilla. Kunkin palvelimen kohdalla on kuvattava haluttu palvelutaso (= palveluaika ja käytettävyys). 3.4 Sähköpostipalvelut Sisältävät yleensä seuraavan: Palvelinkapasiteetti Palvelinhallinta Exchange-hallinta Virustorjunta lisensseineen Sähköpostin välitys sisältäen Spam-torjunnan lisensseineen Activesync-julkaisu mobiililaitteille Web-liittymä 3.5 Yleiset vaatimukset Kunnalla on siis tällä hetkellä suurin osa palvelimista omissa tiloissaan. Jatkossa toimittaja siirtää asteittain palveluja omiin tiloihinsa, kuitenkin niin, että vuoden 2012 loppuun mennessä palvelimet olisivat siirretty toimittajan konesaliin. Toimittajan hinnoittelu tulee rakentaa sen mukaan, että palvelimet olisivat omassa konesalissa. Siirtymäaikana toimittaja ylläpitää palvelimia etänä perustoimistoajan

9 9 puitteissa. Toimittaja valitsee tavan millä seuraa palvelimia, tällä hetkellä niihin ei ole asennettu valvontasoftia. Valvonta on tapahtunut tietyn väliajoin niitä seuraamalla ja käyttäjien ilmoituksista. Mäntsälän kunta on hankkinut 3-vuoden sopimuksella MS-lisenssit itse, joten toimittaja voi tarjota tarjouksensa niin, että asiakkaalla on MS EA pakettiin kuuluvat lisenssit sopimuskauden ajan. Vuodelle 2012 isompi kehityshanke on Windows 7 migraatio. Toimittaja ilmoittaa hinnan tälle tarjouksessaan. Vuoden 2011 loppuun mennessä sivistyspuoli on siirtynyt Windows 7 käyttöjärjestelmään sekä hallinnon että oppilaiden koneiden osalta. Toimittaja hinnoittelee siis tarjouksessaan windows 7 migraation 415 koneelle. Toimittaja hinnoittelee työn niin, että se sisältää työasemien migroinnin Windows XP:sta Windows 7:aan, Office2010 asennukset ja henkilöstöhallinnon järjestelmä (Logica HRM). Kaikkien muiden sovellusten paketoinnit tehdään erikseen ja erillislaskutuksella. Ko. migraation käytännön koordinointi tapahtuisi myös toimittajan toimesta. Tuen pitää osata tukea normaaleja yleisiä toimisto-ohjelmistoja (esim. Office, outlook) tai muita yleisesti käytettävissä olevia ohjelmistoja. Lisäksi tukeen on kuuluttava virustorjunta ja roskapostiliikenteen suodatuspalvelu. Toimittaja laskee lisenssit kuuluvaksi palveluun, mutta ennen palvelun käynnistämistä sovitaan onko ne järkevää ottaa kunnan nimiin. Toimittaja tarjoaa myös sähköpostin salauspalvelun, joka integroituu sähköpostiin. Myös näiden lisenssien osalta toimitaan samoin. Toimittaja tuottaa palveluna myös kännyköiden hallintapalvelun, johon kuuluu mm. se, että käyttäjä pystyy synkronoimaan sähköposti- ja kalenteritiedot kännykkään ja palvelimeen langattoman datayhteyden kautta. Toimittajan tarjous pitää sisältää kaikkien palvelupyyntöjen kirjaamisen. Hinnoitteluna toimittaja ilmoittaa kustannuksen per työasema, palvelinten osalta toimittaja ilmoittaa hinnoittelun kustannus per toimiala vaikka lasku tulisikin yhdistettynä. Toimittajalla pitää olla käytössä ITIL tai muun vastaavan toimintamallin mukainen toiminta. Kappaleessa 2 lueteltujen mittarien lisäksi toimittaja mittaa asiakkaan johdon ja IT-johdon tyytyväisyyttä, Helpdeskin yleistä palvelukykyä (vastausnopeus, ratkaisukyky, tyytyväisyys), palvelinten ja lähiverkon käytettävyyttä, ongelmanratkaisun muutostoimenpiteitä, aloitus- ja ratkaisuaikaa. Lisäksi toimittaja mittaa sähköpostipalvelun ja muiden palveluiden käytettävyyttä. Toimittaja kuvaa miten ympäristön ja palveluiden jatkuva kehittäminen on luotu osaksi toimittajan normaalia palvelutuotantoa.

10 10 Toimittaja dokumentoi palvelun tuottamisen ja siirtämisen edellyttämällä tavalla asiakkaan kohdeympäristöön sisältyvän sovelluskonfiguraation ja laitekonfiguraation, verkkotopologiakaaviot, asiakkaan kohdeympäristöä koskevat arkkitehtuurikuvat, asennusohjeet, asiakkaan sovelluksiin toteutetut skriptit, ohjelmistopaketit tai vastaavat ja asiakkaalle toteutetut sovellukset, valvontakohteet ja näiden hälytysrajat sekä palvelupyyntöjä koskevien ratkaisujen tietosisällön(ratkaisukanta). Selvyyden vuoksi on sanottava, että nykyinen dokumentaatio on vähäistä, ja sen vuoksi dokumentaatio voi olla joissakin tapauksissa mahdotonta, mutta toimittajan dokumentaatio pitää olla vuoden päästä sopimuksentekohetkestä sillä tasolla, että ulkopuolinen henkilö saa kokonaiskuvan ympäristöstä. Keskeinen dokumentaatio on saatavana sähköisesti ja niin, että näkökulma on asiakkuuden ympäristön kuvaukset ja dokumentit. Dokumentaatio pitää olla sillä tasolla, että palvelutuottajan vaihtaminen onnistuu sopimuskauden päättyessä. Sopimukseen tullaan kirjaamaan luettelo palvelussa ylläpidettävästä dokumentaatiosta. Toimittajan palvelun täytyy täyttää tässä dokumentissa mainitut vaatimukset. Toimittaja sitoutuu täyttämään nämä vaatimukset ja toimittajan valinta tehdään tämän jälkeen pelkästään kokonaishinnan perusteella, jonka toimittaja ilmoittaa tarjouksessaan. Toimittaja ilmoittaa tarjouksessaan hinnan sille, että esimerkiksi luottamushenkilöt voivat illalla soittaa tukeen. Tämä tulisi hinnoitella niin että ne ovat erikseen veloitettavia esim. per puhelu periaatteella. Jos puheluita ei tule niin toimittaja ei veloita mitään. Tätä palvelua ei kuitenkaan lasketa kokonaishintaan, jolla toimittajia arvioidaan. Luottamushenkilöiden tukipalvelu pitäisi toimia arkisin aina klo 22 asti. Viikonloppuisinkin toimiva tuki olisi hyvä asia. Toimintaa seurataan kuukausittain seurantaryhmän kokouksissa. Kokous voidaan järjestää myös sähköisesti matkakulujen ja ajan minimoimiseksi. Asiakasvastaava kokoaa kaikki tarvittavat raportit seurantaryhmää varten. Toimittaja vertaa lisäksi automaattisesti toimintaa vaatimuksissa esitettyihin laatukriteereihin. Lisäksi toimittaja sitoutuu siihen että toimintaa arvioidaan 1-2 kertaa vuodessa johtoryhmässä. Toimittaja mittaa asiakas- ja käyttäjätyytyväisyyttä ja raportoi tämän asiakkaalle JHS 174 suosituksessa kuvatulla tavalla. Toimittaja voi tarjouksessa täsmentää miten JHS 174:ää sovelletaan. Valitun toimittajan kanssa toiminto pyritään aloittamaan lähtien.

11 11 4 Laatumittarit Kunta varaa oikeuden olla hyväksyttämättä yhtään tarjousta ja ottaa palvelua sen sijaan joko Tipakkeelta (kuntien yhteinen palvelukeskus) tai Kuntien Tiera Oy:lta. Alla on kuvattu eri palveluiden tavoitteet ja niiden seurantaan liittyvät mittarit. Laatumittareiden osalta toimittajan ensimmäinen kuukausi on poikkeus normaalista säännöstä, eli jos ensimmäisen kuukauden aikana tavoitteet alitetaan toimintaa ei sanktioida. Seuraavan kahden kuukauden alittaessa tavoitteet sanktioidaan vain 10 % palvelumaksusta kun se normaalisti on 50 %. Lisäksi kolmeen ensimmäiseen kuukauteen ei sovelleta irtisanomissääntöä. Mittareita seurataan kuukausitasolla poislukien käyttäjätyytyväisyyskysely, joka tehdään vuosittain. Mikäli toimittaja on alittanut tavoitteen niin toimittajan pitää esittää myös korjaussuunnitelma sen korjaamiseksi. Mikäli ensimmäistä kertaa tehtävä asiakastyytyväisyyden mittaus ei täytä tavoitteita se vaikuttaa 15 % työasemien tukipalvelut seuraavan kuukauden laskuun. Seuraavina vuosina vaikutus on 50% työasemien tukipalvelut seuraavan kuukauden laskuun. Tarjouksen pitää sisältää seuraavat asiat: 4.1 Palvelinpalvelu 1) Kunnan kaikki palvelimet pois lukien terveydenhuollon pegasos palvelin siirretään toimittajan konesaliin ja toimittajan kanssa yhteistyössä katsotaan mitä palveluita voidaan tarjota pilvipalveluina, mutta periaatteena on se, että pilvipalveluita hyödynnetään aina kun on mahdollista. Palvelinten tuki pitää olla saatavissa vähintään klo 8-17 arkipäivinä. Pegasos palvelimen osalta toimittaja tarjoaa sille optiona hinnan hinnoiteltuna niin, että myös laajennettu tuki on mahdollinen. Valvonta tapahtuu 24/7, ongelmanselvitys 8-17, muutoshallinta ) Toimittajan palveluun pitää kuulua levytila, varmistukset, ylläpito, valvonta- ja hallintapalvelut. Kun palveluun siirrytään toimittaja lunastaa olemassa olevat palvelimet niiden kirjanpitoarvolla, ja näitä käytetään niiden taloudellisen elinkaaren loppuun kiinteällä kuukausihinnalla, jonka jälkeen siirtyminen palvelimissa varsinaiseen dynaamiseen Iaas kapasiteetti palveluun. Selvyyden vuoksi on sanottava, että suuri osa palvelimista on yli 4 vuotta vanhaa sopimuksentekohetkellä, joten niiden kirjanpitoarvo on 0. Uusimmatkin palvelimet ovat jo kaksi vuotta vanhoja. 3) Levykapasiteetti(useampia suorituskyky- ja ominaisuustasoja) tiedon varmistamisen hankintaa käyttömäärän mukaisena paveluna

12 12 4) Tavoitteena ovat seuraavat: Normaalien palvelinten osalta 99% käytettävyys, kriittisiltä palvelimilta (pegasos, sähköposti) 99,5% käytettävyys. Ongelmanselvityksen palveluvaste (normaalit palvelimet 1 h, kriittiset palvelimet 15 min). Mikäli kuukausittainen tavoite ei toteudu asiakkaalla on oikeus saada seuraavan kuukauden koko palvelin käyttöpalvelun palvelumaksusta puolet hyvityksenä. Mikäli tavoite ei täyty kolme kertaa vuoden aikana asiakkaalla on oikeus irtisanoa palvelukokonaisuus. Selvennyksenä tähän on se, että palvelinten käytettävyyttä mittaroidaan sen jälkeen kun palvelimet on siirretty toimittajan konesaliin. Sovitut huoltokatkot tai viat jotka liittyvät kolmanteen osapuoleen eivät vaikuta palvelinten käytettävyysprosenttiin. 4.2 Työaseman tukipalvelut: 1) Toimittaja vastaa kokonaisuudessaan Helpdesk ja lähitukipalveluista. Helpdesk toimii Single-Point-Of-Contact (SPOC) periaatteella vastaten kaikista yhteydenotoista. Helpdeskiin voi ottaa yhteyttä useilla eri tavoilla esim. puhelimitse, sähköpostitse ja web pohjaisesti. Myös itsepalvelutoiminnallisuus on tärkeää. Mikäli ongelma ei ratkea puhelimessa ongelmanselvitystä tuetaan etäratkaisulla. Tällöin HD-henkilöstö ottaa etäyhteyden käyttäjän työasemaan. Etäratkaisun tulee sisältyä palveluhinnoitteluun. 2) Helpdeskin laatumittarit ovat seuraavat: 80 % puheluista vastataan 30 sekunnin kuluessa, Helpdesk pystyy ratkaisemaan 70 % tapahtumista (niistä tapahtumista, jotka ovat toimittajan vastuulla), käyttäjien tyytyväisyys pitää olla vähintään 8,5 (asteikko 1-10). Käyttäjätyytyväisyys tehdään vuosittain, muita seurataan kuukausittain. Kaikista näistä tulee raportointi. 3) Helpdeskissä toimiva henkilöstö on IT-ammattilaisia ja perehtynyt asiakkaan ympäristöön ja toimintaan. Yhteydenottoon vastaava henkilö on siis nimenomaan tietoinen asiakkaan toiminnasta (ei yleinen helpdesk) 4) Lähituen laatua seurataan myös. Laatukriteereinä ovat käyttäjän saamat avut ongelmaan, tämän tarkistus suoritetaan pyytämällä käyttäjältä sähköinen palaute kaikista avunpyynnöistä. Lisäksi käyttäjältä pyydetään arvio kuinka tyytyväinen hän oli palvelun nopeuteen. Sähköisistä palautteista tavoitteena on 8,5 (asteikko 1-10) avun ongelmaan ja palvelunopeuden osalta. Lähituen perusreagointiaika on 4 h ja ratkaisuaika 2 työpäivää (Mikäli ei johdu kolmannesta osapuolesta). Mikäli kuukausittainen tavoite ei toteudu asiakkaalla on oikeus saada seuraavan kuukauden koko tukipalvelun palvelumaksusta puolet hyvityksenä. Mikäli tavoite ei täyty kolme kertaa vuoden aikana asiakkaalla on oikeus irtisanoa palvelukokonaisuus. 5) Palvelupyynnöt ovat kaikkien niitä tarvitsevien saatavilla ja selattavissa. Omat palvelupyynnöt näkyvät esim. sähköisessä palveluportaalissa. Palvelupyynnöt eivät myös jää roikkumaan=tarpeettomasti viivästy. Toimittaja vastaa siitä, että palvelupyynnöt eivät jää ei-kenenkään vastuulle ja toimittaja vastaa siis niiden ratkeamisesta.

13 13 6) Asiakasviestintä palvelupyyntöjen etenemisestä on määritelty ja asiakas pystyy itse analysoimaan palvelupyyntöjä ja kehittämään toimintaansa tämän perusteella. 7) Toimittaja kerää lokitietoa yleisiin häiriöiden ja ongelmiin, niin että pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan 8) Helpdeskin pitää toimia vähintään seuraavina aikoina: ma-pe ) Toimittaja vastaa helpdeskissä kaikkiin kunnan tietoteknisiin ongelmiin ja ohjaa tarvittaessa selvittelyt eteenpäin, mutta vastaa siitä, että selvittely etenee myös kolmannella osapuolella 10) Toimittaja tunnistaa häiriöiden trendianalyysin kautta ongelmia ennaltaehkäisevästi. 11) Toimittaja analysoi palvelupyyntöjä ja arvioi palvelun kohteena olevaa ympäristöä, antaa kehitysehdotuksia, raportoi usein toistuvista ongelmista asiakkaalle sekä tunnistaa kohdeympäristön puutteita ja haavoittuvuuksia. 12) Raportoinnissa pitää olla uusien, käsiteltyjen, käsittelyssä olevien palvelupyyntöjen määrät tyypeittäin ja palvelutasoittain, poikkeamat sovitusta palvelutasosta, häiriöiden keskimääräiset ratkaisuajat, palvelupisteen saavutettavuus ja ratkaisuprosentti, pitkittyneet palvelupyynnöt ja niiden ratkaiseminen, erikseen tilatut työt ja niiden toteutuneet työmäärät ja ajat ja sovittujen ylläpitotehtävien aiheuttamat virheet ja häiriöt myös niiden kestot. 13) Ongelmatilanteissa helpdesk tiedottaa aktiivisesti ongelmasta ja korjaustoimenpiteistä. 4.3.Sovellusten asennus 1) Toimittaja hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti sovellusten itseasennusta ja sovellusten asentamista itsepalveluna 2) Toimittaja hyödyntää ja osaa tehokkaasti työasema- ja sovellusvirtualisoinnin. Toimittajalla on osaamista erityisratkaisuista (VDI, Multipoint server) 3) Toimittaja dokumentoi palvelun kohteena olevan asiakkaan palveluympäristön ja niihin asennetut ohjelmistot ja lisenssit. (esim. SCCM:n avulla) 4) Toimittaja tuottaa ja ylläpitää asiakkaan ohjelmistovakioita(image), jotka asentavat sovitut ohjelmat vakioituihin työasemiin. 5) Toimittaja hoitaa huoltokutsut rikkoutuneille laitteille ja laitteiden lähettämisestä huoltoon.

14 Yleiset 1) Toimittaja tuottaa säännöllisesti lisenssiraportin (SCCM raportti). 2) Toimittaja vastaa AD:n ylläpidosta esim. (käyttäjien/käyttäjäryhmien luonti, oikeuksien lisäys/muutos/poisto sekä käyttäjätunnusten ja salasanojen hallinnointi)

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 1 Palvelusopimus 22005 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUNA -PALVELUN TEKNINEN PALVELINYMPÄRISTÖN KUVAUS... 2 2 PALVELUNA-PALVELU...

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

PPKY Selänne pyytää tarjouksia tietoteknisistä laitteista seuraavasti:

PPKY Selänne pyytää tarjouksia tietoteknisistä laitteista seuraavasti: ATK-laitteet TARJOUSPYYNTÖ PPKY Selänne on kolmen kunnan muodostama peruspalvelukuntayhtymä, joka hoitaa Haapajärven, Pyhäjärven kaupunkien sekä Reisjärven kunnan peruspalvelut ja siihen kuuluvien kuntien

Lisätiedot

Integral Reactive PALVELUKUVAUS

Integral Reactive PALVELUKUVAUS 2016 Integral Reactive PALVELUKUVAUS Helpdesk 09 4247 5858 PALVELUKUVAUS, INTEGRAL PROACTIVE 1 (6) Sisällys 1 YLEISTÄ... 2 2 PALVELUN SISÄLTÖ... 2 3 PALVELUN TOTEUTTAMINEN... 2 3.1 Palvelupyyntöjen vastaanottaminen...

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Hankintapalvelut Hankintasihteeri Outi Laine 12.06.2008 Vakka-Suomen seutukunnan virustorjunta- ja palomuuriohjelmisto Vakka-Suomen seutukunta KY pyytää Teiltä tarjousta Vakka-Suomen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö - Sivu 1/5 Tekniset palvelut/ Ruoka- ja siivouspalvelut

Tarjouspyyntö - Sivu 1/5 Tekniset palvelut/ Ruoka- ja siivouspalvelut Tarjouspyyntö - Sivu 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 1 Hankinnan kohde 2 Hankintailmoitus 3 Sopimusaika 4 Hankintamuoto Mäntsälän kunta pyytää tarjoustanne puhtaanapitopalveluista ja ruokapalveluista Mäntsälän kunnan

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Yleistä Itä-uudenmaan koulutuskuntayhtymän ylläpitämä oppilaitos Porvoon ammattiopisto (jatkossa

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta.

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. Tarjouspyyntö 1 (5) Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. vuosina 2013-2016 1. Tarkastuspalvelujen ostaja Tarjous pyydetään

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 4.1.2013. Pyydämme tarjoustanne Tablet-laitteista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

TARJOUSPYYNTÖ 4.1.2013. Pyydämme tarjoustanne Tablet-laitteista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Mäntsälän kunta Sivu 1 / 6 TABLET-LAITTEET Pyydämme tarjoustanne Tablet-laitteista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. HANKINTAYKSIKKÖ Kilpailuttamisesta vastaa Mäntsälän kunnan Tietohallinto.

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) METSÄKONESIMULAATTORI Pyydämme tarjoustanne Tampereen ammattikorkeakoulun metsäja konetekniikan opetukseen tulevasta a) metsäkonesimulaattorista ja b) puunkorjuuketjun toimintojen

Lisätiedot

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Palvelupäällikkö Timo Karppanen Käsiteltävät asiat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtion jaettu tuotantoympäristö

Lisätiedot

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) VERKKONEUVONTAPALVELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia verkkoneuvontapalvelujärjestelmän hankintaa koskevaan tarjouskilpailuun.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ

PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 15.3.2016 PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ Valkeakosken kaupunki ja Akaan kaupunki pyytävät tarjoustanne pehmopapereista oheisen tuotetaulukkoliitteen (liite 1) mukaan. Sopimusaika Sopimuskausi on kolme

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN DUMPPERIN (TRD) HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä Traktoridumpperista, TRD (dumpperista). Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 1 PALVELUSOPIMUS KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tilaaja: Mikkelin kaupunki (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Allekirjoitettu osallistumishakemus tulee toimittaa kahtena kappaleena suljetussa kirjekuoressa viimeistään klo 12.

Allekirjoitettu osallistumishakemus tulee toimittaa kahtena kappaleena suljetussa kirjekuoressa viimeistään klo 12. 1 (5) Perustietotekniikkapalvelujen hankinta Asianumero 4911/02.08.00/2012 Allekirjoitettu osallistumishakemus tulee toimittaa kahtena kappaleena suljetussa kirjekuoressa viimeistään 14.12.2012 klo 12.00

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SUUN TERVEYDENHUOLLON RÖNTGENKUVIEN LAUSUNTOPALVELUIDEN HANKINTA Tarjouspyyntö Puitesopimus ja sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta suun terveydenhuollon röntgenkuvien

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN KAPPALETAVARAKUORMA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä kappaletavarakuorma-autosta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA TERVOLAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 19.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 14. luvun mukaisesta hallinnon ja

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Keskuspuistokatu Kemi DIGITAALISEN SANELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA TERVEYSPALVELUIHIN

KEMIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Keskuspuistokatu Kemi DIGITAALISEN SANELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA TERVEYSPALVELUIHIN 31.1.2017 1(5) KEMIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Keskuspuistokatu 30 94100 Kemi DIGITAALISEN SANELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA TERVEYSPALVELUIHIN 1. Hankinnan kohde: Hankinnan kohteena on digitaalinen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan kolmessa vaiheessa:

Määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan kolmessa vaiheessa: Sosiaali- ja terveysltk. 132 03.11.2016 TULKKAUSPALVELUJEN HANKINTA SOTEL 03.11.2016 132 Valmistelu ja lisätiedot: maahanmuuttajatyöpäällikkö Sirkka Valta 040 531 2660, hankintapäällikkö Tuure Marku 040

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta Puitejärjestely Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Espoon kaupunki pyytää tarjousta rotaatio- ja suurarkkipainotöistä (arkkikoot

Lisätiedot

Häiriö (tapahtuma tai incident) on normaalista poikkeava järjestelmän käyttäytyminen joka haittaa järjestelmän sovitun mukaista käyttöä.

Häiriö (tapahtuma tai incident) on normaalista poikkeava järjestelmän käyttäytyminen joka haittaa järjestelmän sovitun mukaista käyttöä. . 1. MÄÄRITELMÄT Tässä asiakirjassa käytetyt sopimustekstin määritelmät vastaavat sopimuksessa käytettyjä, ellei erikseen ole toisin nimenomaisesti sovittu Osapuolten kesken viittaamalla sopimuksen kyseiseen

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT...

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT... PALVELUKUVAUS 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Palvelun rajoitukset... 2 1.2 Valvonta... 2 1.3 Ylläpito... 2 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Liitäntä... 3 2.2 Nopeusluokat...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

Hankintalain mukainen hankintayksikkö on TREDU-Kiinteistöt Oy. Tilaajan ja rakennuttajan välillä on erillinen rakennuttamissopimus.

Hankintalain mukainen hankintayksikkö on TREDU-Kiinteistöt Oy. Tilaajan ja rakennuttajan välillä on erillinen rakennuttamissopimus. 22.9.2015 Sivu 1/5 Rakennuttaja: Tampereen kaupunki Tampereen Tilakeskus Liikelaitos PL 487, 33101 Tampere Tilaaja: TREDU-Kiinteistöt Oy Hanke: TREDU Valo, Siltanostin TARJOUSPYYNTÖ Tampereen Tilakeskus

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista 1(5) Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista Nurmijärven kunnan pyytää tarjoustanne toimipisteet yhdistävästä tietoliikenneratkaisusta. Sopimuskausi alkaa 10.10.2014 tai sitten kun sopimus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

Toimistotarvikkeet ja värikasetit. Tarjouspyyntö

Toimistotarvikkeet ja värikasetit. Tarjouspyyntö Toimistotarvikkeet ja värikasetit Virtain kaupungille Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia toimistotarvikkeista, värikaseteista ja niiden toimittamisesta Virtain kaupungille. Virtain

Lisätiedot

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA TARJOUSPYYNTÖ RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA 18.12.2014 TARJOUSPYYNTÖ TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN SOVELTUVAN RADIOGRAAFISEN LAITTEISTON HANKKIMISESTA

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

Sähköinen kilpailutusjärjestelmä (Cloudia) kevään 2017 tarjouskilpailuissa

Sähköinen kilpailutusjärjestelmä (Cloudia) kevään 2017 tarjouskilpailuissa Sähköinen kilpailutusjärjestelmä (Cloudia) kevään 2017 tarjouskilpailuissa Tuulikki Karhu Hankinta-asiantuntija Yhteisten palvelujen yksikkö/ Hankintapalveluryhmä Uusi hankintalaki Julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Olemassa olevien laitteiden korvaamisen lisäksi tulevan sopimuskauden aikana voidaan hankkia myös muita vastaavia tallennusjärjestelmiä.

Olemassa olevien laitteiden korvaamisen lisäksi tulevan sopimuskauden aikana voidaan hankkia myös muita vastaavia tallennusjärjestelmiä. TARJOUSPYYNTÖ 26.10.2012 Puitejärjestely moniprotokollatallennusjärjestelmästä ja siihen liittyvistä palveluista (Dnro D1238/2/31/2012) Jyväskylän yliopisto (JY) pyytää tarjoustanne moniprotokollatallennusjärjestelmästä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 25.9.2012 JANAKKALAN KUNNAN MAASTOMITTAUSLAITTEIDEN HANKINTA Pyydämme sitovaa tarjoustanne koskien Janakkalan kunnan Tekniikka ja ympäristön maankäytön tulosalueelle hankittavista maastomittauslaitteista

Lisätiedot

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Sivu 1 / 5 Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Tilaaja Epilepsialiito ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Y-tunnus: 0221136-2 Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ 1 LAPINLAHDEN JA VARPAISJÄRVEN HAUTAUSMAIDEN HAUDANKAIVUU- JA PEITTÖTÖISTÄ SEKÄ AURAUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISTÄ Ylä-Savon seurakuntayhtymä pyytää kirjallista tarjousta Lapinlahden (kirkonkylä, Alapitkä ja

Lisätiedot

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014 Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) TAKYMETRIN HANKINTA Hankinnan kohde Hankinnan kuvaus Takymetri GNSS antennivarustuksella Pyydämme tarjoustanne käyttökiintopisteiden mittauksessa sekä kartoitus- ja

Lisätiedot

Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö

Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia lämmitysöljystä sekä ajoneuvopolttoaineista Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupungeille sekä Kangasalan,

Lisätiedot

Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015.

Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015. Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ TALVIHOITOTÖIDEN HANKINTA Tilaaja Kouvolan kaupunki /Tekninen tuotanto Sopimuskausi Liikennealueiden ja kiinteistöjen auraustyöt, sopimuskausi on talvikaudet syksy 2012-kevät 2015.

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1 (6) LUONNOS TARJOUSPYYNTÖ xx.12.2012 TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1. Hankintayksikkö Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta

Lisätiedot

Vaatimustaulukon vaatimukset 1.2 ja 7.1. ovat sama vaatimus hieman eri sisällöllä. Kumpi vaatimus on voimassa?

Vaatimustaulukon vaatimukset 1.2 ja 7.1. ovat sama vaatimus hieman eri sisällöllä. Kumpi vaatimus on voimassa? Kysymykset ja vastaukset koskien TAMLAn ja TELKin "Asianhallintajärjestelmä" hankintailmoitusta: Liite 3.3.2-vaatimukset.xlsx Vaatimustaulukon vaatimukset 1.2 ja 7.1. ovat sama vaatimus hieman eri sisällöllä.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ URJALAN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEISTA JA KALUSTEISTA

TARJOUSPYYNTÖ URJALAN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEISTA JA KALUSTEISTA Urjalan kunta Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ URJALAN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEISTA JA KALUSTEISTA 1. Hankinnan kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä Urjalan kunta (jäljempänä tilaaja) pyytää toimittajilta

Lisätiedot

Yhteyshenkilö Satu Sikanen Hankinnan kohteena on Etelä-Karjalan maakunta-areenaa koskeva esiselvitys.

Yhteyshenkilö Satu Sikanen Hankinnan kohteena on Etelä-Karjalan maakunta-areenaa koskeva esiselvitys. TARJOUSPYYNTÖ 1. HANKINTAYKSIKKÖ Etelä-Karjalan liitto Kauppakatu 40 D 53100 Lappeenranta ekarjala.fi/liitto Yhteyshenkilö Satu Sikanen satu.sikanen@ekarjala.fi 0400 661318 2. HANKINTAMENETTELY Kyseessä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SUOMEN- JA RUOTSINKIELISIIN PERUSKOULUIHIN HANKITTAVISTA OPPIKIRJOISTA

TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SUOMEN- JA RUOTSINKIELISIIN PERUSKOULUIHIN HANKITTAVISTA OPPIKIRJOISTA TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SUOMEN- JA RUOTSINKIELISIIN PERUSKOULUIHIN HANKITTAVISTA OPPIKIRJOISTA 1 2 Kirkkonummen kunta 2.2.2010 Sivistyspalvelut TARJOUSPYYNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SUOMEN- JA RUOTSINKIELISIIN

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ELINTARVIKKEIDEN PERUNAT JA PORKKANAT TOIMITUKSES- TA AJALLE 1.8.2016 31.12.2018

TARJOUSPYYNTÖ ELINTARVIKKEIDEN PERUNAT JA PORKKANAT TOIMITUKSES- TA AJALLE 1.8.2016 31.12.2018 TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 6 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ ELINTARVIKKEIDEN PERUNAT JA PORKKANAT TOIMITUKSES- TA AJALLE 1.8.2016 31.12.2018 Laitilan kaupunki ja Pyhärannan kunta pyytää tarjouksia perunoista

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Espoon henkilöstölehden tuottaminen Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnalla tullaan

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy Asia

Lisätiedot

LINJA-AUTON KULJETTAJIEN WC- JA TAUKOTILOJEN SEKÄ YLEISÖWC-TILOJEN SIIVOUS JA HUOLTO ALKAEN TOISTAISEKSI. Hankintaa ei saa jakaa osiin.

LINJA-AUTON KULJETTAJIEN WC- JA TAUKOTILOJEN SEKÄ YLEISÖWC-TILOJEN SIIVOUS JA HUOLTO ALKAEN TOISTAISEKSI. Hankintaa ei saa jakaa osiin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) LINJA-AUTON KULJETTAJIEN WC- JA TAUKOTILOJEN SEKÄ YLEISÖWC-TILOJEN SIIVOUS JA HUOLTO 1.6.2012 ALKAEN TOISTAISEKSI Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä Espoon kaupunki pyytää

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION TEKSTIILIEN HUOLTO- JA VUOKRAUSPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖ: PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION TEKSTIILIEN HUOLTO- JA VUOKRAUSPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ: PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION TEKSTIILIEN HUOLTO- JA VUOKRAUSPALVELUT Pyydämme tarjoustanne Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tekstiilien huolto- ja vuokrauspalveluista tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

Turvapaketti Asennusohje

Turvapaketti Asennusohje Turvapaketti Asennusohje 01/2017 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://www.omahallinta.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3) elektronisesta, teholtaan 2000 W, suurtehohälyttimestä asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16)

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Rautjärven kunta 1 TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Pyydämme tarjoustanne Rautjärven kunnan harjaantumisopetuksen koulukuljetuksesta

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Tutkimus- ja laboratorio-osasto Pvm Dnro 02.09.2013 Evira/6308/0071/2013

Tutkimus- ja laboratorio-osasto Pvm Dnro 02.09.2013 Evira/6308/0071/2013 TARJOUSPYYNTÖ Kemikaalirekisteri ohjelma 1(6) Tutkimus- ja laboratorio-osasto Pvm Dnro 02.09.2013 Evira/6308/0071/2013 TARJOUSPYYNTÖ KEMIKAALIREKISTERI OHJELMASTA 1. Hankintayksikkö Eviran toiminnan päämääränä

Lisätiedot

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä.

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä. 05.01.2016 1(6) TARJOUSPYYNTÖ JÄTEVESILIETTEEN JATKOKÄSITTELYSTÄ Nurmijärven kunnan hankintapalvelut / Nurmijärven Vesi pyytää (myöhemmin tilaaja) tarjoustanne linkokuivatun ja suotonauhakuivatun jätevesilietteen

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö 29185 Päiväys 27.05.2015

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö 29185 Päiväys 27.05.2015 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Nurmeksen kaupunki Asia ja sen selvitys 29185 Nurmeksen kaupungin koulukuljetukset Hankinnan kohde: kilpailutti Nurmeksen kaupungin

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

Sähköisen asiointialustan ylläpito ja kehittäminen

Sähköisen asiointialustan ylläpito ja kehittäminen TIETOPYYNTÖ / LIITE 1 1 (6) Sähköisen asiointialustan ylläpito ja kehittäminen 1. Hankinnan kohde ja kuvaus 1.1 Taustatiedot 1.2 Tarjouksen sisältö Espoon kaupunki pyytää tarjousta sähköisen asiointialustan

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 2 Kohde ja sopimuskausi Mäntsälän kunta / pyytää tarjouksia kunnan alueen perusopetuslain 32 :n mukaisista oppilaskuljetuksista liitteessä 1 kuvatuille reiteille. Kuljetukset

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanmaksusovellus pilvipalveluna.

Henkilökohtaisten avustajien palkanmaksusovellus pilvipalveluna. Henkilökohtaisten avustajien palkanmaksusovellus pilvipalveluna. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/48129115.aspx Ulkoinen hankinta ID 417256-2014 Hankinnan tyyppi Hankintailmoitus Asiakirjan

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Hankinnan kuvaus: Naantalin kaupungin terveyskeskus ostaa jalkojenhoitopalveluita alueensa diabeetikoille ja

Naantalin kaupunki. Hankinnan kuvaus: Naantalin kaupungin terveyskeskus ostaa jalkojenhoitopalveluita alueensa diabeetikoille ja 22.09.2016 1/7 23805 Jalkojenhoitopalvelut 1. : Naantalin sosiaali- ja terveysvirasto Hannele Nikander-Tuominen 2 Suomi puh. +358 447819056 hannele.nikander-tuominen@naantali.fi : : 2. Hankinnan kohde

Lisätiedot

Hankinnan yksilöinti on liitteessä 1.

Hankinnan yksilöinti on liitteessä 1. TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Uimahallikemikaalien hankinta Espoon uimahalleihin Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin kolmeen eri uimahalliin (Tapiola, Espoonlahti ja Leppävaara)

Lisätiedot

Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen koskien niin ehtojen soveltuvuutta kuin hankinnan kohdetta ja hankinnalle asetettuja ehtoja.

Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen koskien niin ehtojen soveltuvuutta kuin hankinnan kohdetta ja hankinnalle asetettuja ehtoja. TARJOUSPYYNTÖ: VÄLINEHUOLTOPALVELU 1) Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan kaupungin sekä Nummi-Pusulan ja Vihdin kunnan perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi-Uudellamaalla.

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri

Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri Toivakan kunnan teknologiaarkkitehtuuri Iikka Virtanen, Teemu Uusitalo & Vesa Kakriainen Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri Johdanto Nykytilan kartoitus Tavoitetilan kuvaus 6.7.1 Teknologiapalvelut

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ 1. YLEISTÄ 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE Tervola on n. 3300 asukkaan kunta Lapin eteläosassa. Suun terveydenhuollossa on kolme hammaslääkärin virkaa ja suuhygienistin toimi;

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KIRKONKYLÄN KOULUN IRTOKALUSTEISTA

TARJOUSPYYNTÖ KIRKONKYLÄN KOULUN IRTOKALUSTEISTA TARJOUSPYYNTÖ SIEVIN KUNTA KIRKONKYLÄN KOULUN IRTOKALUSTEISTA Sievin kunta pyytää tarjousta 15.12.2010 valmistuvan kirkonkylän koulun irtokalusteista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

IT 2013 Asiakastyytyväisyys

IT 2013 Asiakastyytyväisyys IT 2013 Asiakastyytyväisyys Henkilöstöryhmä johon pääasiallisesti kuulut Opettaja Tutkija Tukipalvelut (yliopistopalvelut, tiedekunnan palvelukeskus, muu hallinnollinen rooli) Muu (esim. projektityöntekijä)

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus. SANELUJÄRJESTELMÄ JA SANELUNPURKUPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 10.2.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU47706 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU47706 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot