TASEKIRJA 1. Toimintakertomus 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASEKIRJA 1. Toimintakertomus 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3"

Transkriptio

1 TASEKIRJA 1. Toimintakertomus 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus Yleistietoja Henkilöstötilinpäätös Toiminnan ja talouden kehitys * Yleinen talouden kehitys 21 * Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen 23 * Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon Konsernitarkastelu Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen Konsernivalvonnan järjestäminen Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Toteutumisvertailut 2.1 Käyttötalouden ja toiminnan toteutuminen 38 *Vaalit 43 * Tarkastuslautakunta 44 * Hallintopalvelut 45 * Sivistyspalvelut 52 * Tekniset palvelut Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Toteutumayhteenveto Tilinpäätöslaskelmat * Tuloslaskelma 94 * Rahoituslaskelma 95 * Tase 97 * Kokonaistulot ja -menot Konsernitilinpäätös * Konsernituloslaskelma 102 * Konsernirahoituslaskelma 103 * Konsernitase 104

2 5. Liitetiedot 5.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Taseen vastaavia ja vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Ympäristöä koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Liitetietojen erittelyt Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä * Tilinpäätöksen allekirjoitus 132 * Tilinpäätösmerkintä Luettelot ja selvitykset * Luettelo käytetyistä tilikirjoista 133 * Selvitys kirjanpidon säilytyksestä 133 * Luettelo käytetyistä tositelajeista 134 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsittely: Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

3 1.1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUODESTA 2011 Voimme olla erinomaisen tyytyväisiä vuoden 2011 tilinpäätökseen. Talouden tasapainottamisohjelma ( ja ) toteutuu etuajassa. Tilinpäätösvuoden 2,66 milj. : n ylijäämällä katamme jäljellä olevan 1,2 milj. : n alijäämän ja puskuriksi vielä haasteellisimpia vuosia varten jää 1,4 milj.. Vuosikate 3,94 milj. ylitti budjetoidun noin Toimintakatteen kasvu oli 2,2 %, euroissa n Budjettikuri piti hyvin, sillä annoimme budjettivalmistelun pohjaksi 2 %:n toimintakatteen kasvuvaran. Kaupungin velkamäärä supistui liki neljä miljoonaa euroa. Asukaskohtainen velka on Kaupungin sijoitukset ovat 2104 asukasta kohden. Sijoitukset huomioiden asukaskohtainen nettovelkamäärä 1816 alittaa hieman valtakunnan keskiarvon. Kaikkien keskeisten tunnuslukujen suunta on oikea, mutta haastetta riittää edelleenkin. Yhteisövero tuotti enemmän, mitä talousarviossa ennakoitiin; kunnallisja kiinteistöverotulot ylittivät yhteensä budjetoidun. Tilinpäätösten välinen verotulojen kasvu oli 3,4 % eli liki Harkinnanvaraista valtionosuutta saimme Kaupungin sijoitusten jälleenhankintaarvo laski vuodentakaiseen verrattuna noin Tilinpäätösajankohdan arvo oli n. 16 milj., mutta jo tammikuun 2012 tulos nosti jälleenhankinta-arvon entiselleen. Tasapainottamisohjelman mukaisesti Kalakankaan koulun ovet sulkeutuivat. Myimme koulukiinteistön, ja teimme poistamattomasta tase-erästä : n alas kirjauksen. Syntyvyys on kuolleisuutta suurempi. Lapsia syntyi vuoden mittaan 89 ja kuolleitten määrä oli 71. Poismuuton seurauksena väkiluku laski 34 asukkaalla. Vuodenvaihteen asukasmäärä oli Asukasluvun lasku alkaa tasaantua. Työllisyystilanne on ollut suhteellisen hyvä. Uusia yrityksiä perustettiin 31 ja 15 yritystä lopetti toimintansa. Yritysten nettolisäys oli 16.Työpaikkaomavaraisuus on edelleenkin 109 % luokkaa. Asuntorakentaminen on viriämässä eri puolilla kaupunkia. Teollisuus- ja liikerakentamisen käynnistämiseksi tehdään töitä. Kopsan kulta- ja kupariesiintymästä on jätetty kaivospiirihakemus 93 ha: n aluetta koskien. Esiintymää kartoitetaan edelleenkin. YVA eli ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnistyy kuluvana vuonna. Varsinainen päätös kaivoksen avaamisesta tehtäneen kahden vuoden sisällä. Haapajärven ensimmäisen oikeusvaikutteisen osayleiskaavan valmistelutyö on hyvässä vauhdissa. Liikenneturvallisuustyöryhmä tekee koko seutukunnan kattavaa työtä parhaillaan. Liikenneturvallisuussuunnitelma hyödynnetään osayleiskaavatyössä. Kaupunkikonsernin tytäryhtiöissä tehdään hyvää ja tuloksellista työtä. Haapajärven Lämpö Oy ja Haapajärven Vesi Oy ovat taloudellisesti kestävällä pohjalla. Haapajärven Kehityskeskus Oy:n talous saavuttaa tasapainon ja Haapajärven Vuokratalot Oy on ennakoinut haasteensa ja pystyy yhden kohteen purkamisella palauttamaan yhtiölle taloudellisesti kestävän pohjan. 3

4 Vesikolmion rakentama siirtoviemäri Haapajärven jätevesipuhdistamolta Nivalan puhdistamolle valmistuu tämän vuoden aikana. Niin luottamushenkilöt kuin työntekijätkin ovat tunnistaneet kipupisteet, mitkä teetättävät vielä töitä. Selänteen kuntayhtymän alaisuudessa olevat yli 75 vuotiaiden henkilöiden asumispalvelut ja lastensuojelun nopeasti kasvavat kustannukset ovat sellaisia. Tekemällä näissäkin asioissa päästään valtakunnallisten suositusten mukaiselle tasolle ja kustannustehokkaaseen toimintaan. Talouden tasapainottamisohjelma sitoo meitä vuoden 2013 loppuun saakka. Lämpimät kiitokset koko konsernin henkilöstölle ja luottamushenkilöille vaativasta ja vastuullisesta työstä ja hyvästä päätöksentekokulttuurista, mikä Haapajärvellä vallitsee. Maija-Liisa Veteläinen kaupunginjohtaja 4

5 1.2 Yleistietoja Tilastotietoja Perustettu 1838 Kauppalaksi 1967 Kaupungiksi 1977 Pinta-ala; - maata790 km 2 - vettä 24 km 2 Veroprosentti 21 % Toimintatuotot 8.1 milj. Toimintamenot 47.5 milj. Asukasluku Työttömyys% 8.7 % Työvoima 3137 Elinkeinojakauma % Alkutuotanto 11,1 Jalostus 31,1 Palvelut 56,7 Tuntematon 1 Valtuutettujen paikkajakauma puolueittain KOK KESK VAS PS KD SDP YHT

6 Kaupunginvaltuuston jäsenet valtuustokaudella Puheenjohtaja Isola Sanna, Kesk. I varapuheenjohtaja Nahkanen Jari, SDP II varapuheenjohtaja Finnilä Veikko, Kesk. Ahola Samuli, Kok. Alahäivälä Leena, SDP Ekman Veikko, Kesk. Hautakangas Risto, Kesk. Hjelm Jukka-Pekka, Kok. Hyväri Tarja, Kesk. Hämäläinen Jukka, PS Isoniemi Esko, Kesk lukien Jaakonaho Paavo-Jaakko, Kok. Kaisto Raimo, Kesk. Kananen Unto, Kesk. Lapinoja Esko, Kesk. Marjoniemi Heli, Kesk. Myllylä Teija, Kesk. Nevasaari Anne, SDP Niska Maritta, SDP Olkkonen Matti, Kesk. Paananen Teijo, SDP Paavola Anna, Kesk., ero Ranua Paavo, Kesk Reponen Terttu, Vas. Savola Ossi, Kesk. Tenkula Mauri, SDP Tolonen Hannes, Kesk. Vitakoski Ari, Kesk. 6

7 Kaupunginhallituksen jäsenet Puheenjohtaja Ekman Veikko, Kesk. I varapuheenjohtaja Niska Maritta, SDP II varapuheenjohtaja Hyväri Tarja, Kesk. Jäsenet Hautakangas Risto, Kesk. Jaakonaho Paavo-Jaakko, Kok. Kaisto Raimo, Kesk. Marjoniemi Heli, Kesk. Myllylä Teija, Kesk. Paananen Teijo, SDP Lautakuntien puheenjohtajia Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Teijo Paananen, SDP t Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Unto Kananen, Kesk. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Paavo Ranua, Kesk. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Pirkko Kettunen, Kesk. Tilivelvolliset Kaupunginhallitus Lautakunnat Kaupunginjohtaja Päävastuualueiden johtajat

8 Kaupunginvaltuuston päätöksiä vuonna 2011 Kaupunginvaltuusto : Yksityisteiden talviaurauksen määräraha Katujen peruskorjausohjelma Merkittiin tiedoksi kuntalaisten aloitteet ja valtuutettujen valtuustoaloitteet Mauri Tenkulan valtuustoaloite omaishoitajien ruokailusta lukiolla omakustannushintaan Kaupunginvaltuusto : Virkanimikkeen muuttaminen ja viran lakkauttaminen Asemakaavamuutos 4. kaupunginosassa, Riihitien alueella. Asemakaavamuutos Jukola II alueella 5 Hotelli-ravintola Kulkurin muutostyöt Maaseutuhallinnon järjestäminen kunnissa. Merkittiin tiedoksi kuntalaisten ja valtuutettujen valtuustoaloitteet Hannes Tolosen aloite tyytyväisyyskyselyn suorittamisesta Puistokadun yrittäjille ja käyttäjille Kaupunginvaltuusto : Merkittiin tiedoksi talouskatsaus Hyväksyttiin talousarvioraamit vuodelle 2012 Valtuusto käsitteli arviointikertomuksen vuoden 2010 toiminnasta Hyväksyttiin vuoden 2010 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä myönnettiin vastuuvapaus kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta Hyväksyttiin Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tilinpäätös vuodelta 2010 sekä arviointikertomus vuodelta 2010 Hyväksyttiin tilusvaihto Haapajärven kaupungin ja Haapajärven seurakunnan välillä. Hyväksyttiin Vesihuollon yleissuunnitelman päivitys Mauri Tenkulan uusi aloite omaishoitajien ruokailusta lukiolla Paavo Ranuan aloite kevyen liikenteen väylien tarpeellisuudesta Haapajärvellä Kaupunginvaltuusto : Todettiin Anna Paavolan menettäneen vaalikelpoisuutensa Haapajärven kaupungin luottamustehtäviin paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Anna Paavolan tilalle valittiin uudet luottamushenkilöt Hulevesitaksan tarkistaminen Merkittiin tiedoksi kuntalaisten ja valtuutettujen valtuustoaloitteet Jari Nahkasen aloite frisbeegolfradan rakentamiseksi Haapajärvelle Jari Nahkasen aloite moniammatillisen ryhmän perustamiseksi turvallisempien liikennejärjestelyjen saamiseksi Haapajärvelle Kaupunginvaltuusto : Hyväksyttiin poistosuunnitelma Hyväksyttiin Kalakankaan koulun myyminen Kalakankaan kiinteistöosakeyhtiölle Määrättiin kiinteistöveroprosentit vuodelle 2012: - yleinen 1,35 % - vakituiset asuinrakennukset 0,75 % - muut asuinrakennukset 1,35 % - rakentamattomat rakennuspaikat 3,00 % - voimalaitokset 2,85 % - yleishyödylliset yhteisöt 0,30 % Määrättiin tuloveroprosentiksi vuodelle ,00 % Haapajärven kaupungin konserniohjeet, jätettiin pöydälle jatkovalmisteluja varten Esko Lapinojan aloite Uimahallin peruskorjauksen yhteydessä tehtävistä parannustöistä Tarja Hyvärin ja Teija Myllylän aloite ilmaisista uimahallivuoroista 8

9 Kaupunginvaltuusto : Merkittiin tiedoksi talouskatsaus Hyväksyttiin talousarviomuutokset vuodelle 2011 Hyväksyttiin Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja talousarvio vuodelle 2012 Hyväksyttiin sisäisen valvonnan ohje Hyväksyttiin luottamushenkilöiden palkkiosääntö Merkittiin kuntalaisten ja valtuutettujen valtuustohankkeet Tarkastuslautakunta antoi valtuustolle tiedoksi kaupunginhallituksen palautteen arviointikertomuksesta Tarkastuslautakunnan esittämiä asioita; merkittiin tiedoksi Kaupunginvaltuusto : Hyväksyttiin kaupungin ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2012 Maaselkä -lehdessä Hyväksyttiin kaupunginvaltuuston koollekutsuminen vuonna 2012 Hyväksyttiin Vestia Oy:n osakassopimuksen muuttaminen Hyväksyttiin Haapajärven kaupungin konserniohjeet Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2012 ja taloussuunnitelma vuosille Maritta Niskan ja Risto Hautakankaan aloite Päiväkoti Satakielen ja Tiiton koulun pysäköintialueiden selvittämisestä 9

10 10

11 11

12 1.3 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Käsitteitä Henkilöstöllä tarkoitetaan tässä tilinpäätöksessä päätoimista henkilökuntaa työllistetyt mukaan lukien. Päätoimiseksi katsotaan henkilö, jonka työaika on vähintään puolet täydestä työajasta. Henkilöstöön kuuluu sekä kuukausi- että tuntipalkkaisia työntekijöitä / viranhaltijoita. Henkilökunnan palvelussuhteet ovat joko pysyviä, sijaisuuksia tai määräajan voimassa olevia. Tiedot henkilöstön määrästä ja rakenteesta ovat vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaisia. Osa tiedoista, kuten poissaolo-, koulutustiedot ovat koko vuodelta. Henkilöstön määrä Kaupungin henkilökunnan määrä oli yhteensä 370. Vakinaista henkilökuntaa 199, naisia 146 ja miehiä 53. Koko kaupungin henkilökunnasta toimi sijaisena tai projektissa 25, määräaikaisena 136, työllistettynä 10 eli yhteensä 171. Luvusta puuttuvat kaupungin kesätyöntekijät, joita viime vuonna työllistettiin 79. Taulukko 1. Henkilökunnan määrä HALLINTO Vakinaiset 6 6 Projektit 4 13 Työllistetyt 9 3 Yhteensä SIVISTYSTOIMI Vakinaiset Sijaiset ja määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä TEKNINEN TOIMI Vakinaiset Sijaiset ja määräaikaiset 4 6 Työllistetyt 1 0 Yhteensä Yhteensä

13 Vakinaisen henkilökunnan ikä- ja sukupulijakautuma Vakinaisen henkilökunnan keski-ikä on 49,3 vuotta (miehet 50,3 % ja naiset 49,1 %). Vakinaista henkilökuntaa 199, naisia 146 ja miehiä 53. Henkilöstöstä 73,4 % on naisia ja 26,6 % miehiä. HALLINTO Lukumäärä Mies 1 keski-ikä Nainen 5 Yhteensä 6 57,5 SIVISTYSTOIMI Mies 32 Nainen 112 Yhteensä TEKNINEN TOIMI Mies 20 Nainen 29 Yhteensä 49 51,8 Kaikki Yhteensä ,26 Kuva 1: Vakinaista henkilökuntaa hallintopalveluissa 6, sivistyspalveluissa 144 ja teknisissä palveluissa Vakinainen henkilökunta päävastuualueittain Hallinto Sivistystoimi Tekninen toimi Mies Nainen

14 Kuva 2: Sukupuolijakauma vakinainen henkilökunta Henkilöstöstä 73,4 % on naisia ja 26,6 % miehiä. 73,40 % 26,60 % Miehet Naiset Kuva 3. Keski-ikä sukupuolen mukaan vakinainen henkilökunta Miesten keski-ikä 50,3 % ja naisten 49,1 % 50,5 50, , ,5 49,1 Naiset Miehet Suurin ikäryhmä on vuotiaat, joihin kuuluu 61 työntekijää eli noin 30,7 % vakinaisesta henkilökunnasta. Alle 50-vuotaita on 90 eli 45,2 % yli 50-vuotiaita 109 eli 54,8 % ja yli 60-vuotiaita 17 eli 8 %. Kuva 4:Vakinainen henkilökunta ikäryhmittäin sukupuolen mukaan jaoteltuna: Mies Nainen

15 Poissaolot koko kaupungin henkilöstö : Henkilöä 2010 Päiviä 2010 Henkilöä 2011 Päiviä 2011 Erotus edell. vuoteen Sairasloma Äitiysvapaa Vanhempain/isyysvapaa Hoitovapaa Opintovapaa Vuorotteluvapaa Vuosiloma Palkallinen vapaa Palkaton vapaa Muu virka-/työvapaa Koulutus Kuntoutus Poissaolopäiviä kertyi tilinpäätösvuonna kalenteripäivää koko kaupungin henkilöstön osalta. Poissaoloista 38,7 % aiheutui vuosilomista, 21,7 % sairaslomista. Vuoteen 2010 verrattuna koko henkilökunnan sairauspoissaolot laskivat 1046 päivää. Sairaslomalla on ollut kaikkiaan 191 henkilöä koko henkilökunnasta yhteensä 3736 päivää, vakinaisten osuus 107 henkilöä. Vakinaisella henkilökunnalla sairaslomia yhteensä 3134 päivää. Vakinaisen henkilökunnan sairaslomat laskivat 545 päivää. Vanhempainvapaa, hoitovapaa poissaolot lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna 1126 päivää. Opintovapaata käytettiin edelliseen vuoteen verrattuna 613 päivää enemmän. 15

16 Poissaolot kaupungin vakinainen henkilöstö 2011: Henkilöä 2011 Päiviä 2011 Sairasloma Äitiysvapaa Vanhempain/isyysvapaa Hoitovapaa Opintovapaa Vuorotteluvapaa Vuosiloma Palkallinen vapaa Palkaton vapaa Muu virka-/työvapaa Koulutus Kuntoutus Kuva 5:Koko henkilökunnan poissaolot syyn mukaan Koko henkilökunnan poissaolot syyn mukaan Sairasl oma Äitiysv apaa Vanhe mpain Hoitov /isyys apaa vapaa Opint ovapa a Vuoro tteluv apaa Vuosil oma Palkall inen vapaa Palkat on vapaa Muu virka- Koulut Kunto /työva paa us utus

17 Kuva 6:Koko henkilökunnan poissaolot päävastuualueittain Koko henkilökunnan poissaolot päävastuualueittain 2011 Sairasl oma Äitiys vapaa Vanhe mpain /isyys vapaa Hoito vapaa Opint ovapa a Vuoro tteluv apaa Vuosil oma Palkall inen vapaa Palkat on vapaa Muu virka- Koulut Kunto /työva paa us utus Hallinto Sivistys Tekpa Sairauspoissaolot Kuva 7: Koko henkilöstön sairauslomat päävastuualueittain Hallintopalveluissa 17 henkilöllä poissaoloja yhteensä 119 päivää, sivistyspalveluissa 138 henkilöllä yhteensä 2619 päivää ja teknisillä palveluilla 36 henkilöllä yhteensä 998 päivää. Sairauslomapäivien määrä / henkilö on keskimäärin 10,1 päivää koko henkilöstöllä. Koko henkilöstön sairauslomat päävastuualueittain yht pv Hallinto Sivistystoimi Tekninen toimi Henkilöt Poissaolopäivät

18 Kuva 8: Vakinaisen henkilöstön sairauslomat päävastuualueittain Hallintopalveluissa 2 henkilöllä poissaoloja yhteensä 6 päivää, sivistyspalveluissa 79 henkilöllä yhteensä 2218 päivää ja teknisillä palveluilla 26 henkilöllä yhteensä 910 päivää. Sairauslomapäivien määrä / henkilö on keskimäärin 15,7 päivää vakinaisella henkilöstöllä Vakinaisen henkilöstön sairauslomat 2011 päävastuualueittain yht pv Hallinto Sivistystoimi Tekninen toimi Henkilöt Poissolopäivät Kuva 9: Vakinaisen henkilöstön sairauslomat Vakinaisen henkilöstön sairauslomat olivat vuonna 2010 yhteensä 3679 päivää ja vuonna 2011 yhteensä 3134 päivää. Sairauspoissaolot vähenivät 545 päivällä, sivistyspalveluissa sairauspoissaolot vähenivät 573 päivällä. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Vakinaisen henkilöstön sairauslomat Henkilöt Poissolopäivät 2011 Henkilöt Poissaolopäivät 2010 Tekninen toimi Sivistystoimi Hallinto

19 Kuvassa 10.. Koko henkilöstön osalta tarkasteltuna 1-3 päivän mittaisia sairauspoissaoloja oli 498 päivää eli näiden osuus on 13,3 % kaikista sairauspoissaoloista päivän mittaisia sairaspoissaoloja kertyi 536 päivää ja näiden osuus on 14,3 % kaikista sairauspoissaoloista päivän mittaisia sairauspoissaoloja kertyi 1518 päivää ja näiden osuus on 40,6 % kaikista sairauspoissaoloista päivän mittaisia sairauspoissaoloja kertyi 458 päivää ja näiden osuus on 12,3 % kaikista sairauspoissaoloista. Yli 180 päivän mittaisia sairauspoissaoloja kertyi 727 päivää ja näiden osuus on 19,5 %. Kuva 10: Sairauspoissaolopäivien määrä pituuden mukaan 2011 päävastuualueittain koko henkilöstön osalta Sairauspoissaolopäivien määrä pituuden mukaan 2011 päävastuualueittain koko henkilöstön osalta HALLINTO SIVISTYSTOIMI TEKNINEN TOIMI

20 Kuva 11: Naisten ja miesten osuus sairauslomapäivistä Nainen Mies Kaikista sairauspoissaoloista 86,4 % on naisten poissaoloja. Työterveyshuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta Kaupungilla on työterveyshuollosta sopimus myös sairaanhoidosta. Kela maksoi työterveyshuollon korvauksia kaupungille euroa, mikä on 50 % työterveyshuollon kustannuksista. Kaupunki ostaa työterveyshuollon palvelut Ppky Selänteeltä ja Ppky Kalliolta. Vuoden aikana toimintaan kuuluivat säännölliset kuntosalivuorot monitoimitalolla kaksi kertaa viikossa ja uimahallin 20 ilmaista käyttökertaa. Uimahallin vuoroja käytti 55 henkilöä yhteensä 453 uintikertaa, 20 vuoron käyttäjiä oli seitsemän. Kunnonhoitoryhmiä ei ollut vuoden aikana. Lisäksi kaupungin työntekijöillä oli mahdollisuus osallistua Keski-Pohjanmaan Liikunnan ja Suomen Kuntoliikuntaliiton organisoimaan liikunta kampanjaan. 20

21 1.4. TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS Yleinen talouden kehitys Maailmantalouden kasvun hidastuminen jatkui edelleen vuonna Kokonaistuotanto nousi 2011 kolmannella neljänneksellä hieman trendikasvua hitaammin Yhdysvalloissa, missä maltillinen nousu näyttäisi jatkuvan. Kasvu hidastuu kehittyvissä talouksissa, mutta niillä pitäisi olla edellytyksiä tukea kotimaista kysyntää. Japani näyttää maaliskuisen katastrofin jälkeen aloittaneen jälleenrakennuksen. Euroopassa velkakriisi ja hallitusten hidastelu sen ratkaisussa johtaa taantumaan. Valtioiden tiukka finanssipolitiikka rasittaa taloutta lyhyellä tähtäimellä ja epävarmuus pakottaa yritykset lykkäämään investointeja. Velkakriisi voi merkitä pitkittynyttä hitaan ja epävarman kasvun aikaa. Hidastuminen helpottaa raaka-aineiden hintapaineita ja inflaatio madaltuu. Yhdysvaltojen keskuspankki pitää ohjauskoron nollan tuntumassa ainakin 2013 puoliväliin. EKP:n odotetaan tarvittaessa laskevan ohjauskoron 0,75 prosenttiin. Euriborit voivat näissä oloissa hieman laskea nykyiseltä tasoltaan, eikä niiden odoteta kääntyvän nousuun vuoden 2012 aikana. Euroalueen velkakriisiä ei ole saatu lukuisista yrityksistä huolimatta hallintaan, ainoastaan sen leviäminen täysimittaiseksi finanssikaaokseksi on pystytty välttämään. Näkyvästi roihuavan velkakriisin hallintatoimien taustalla Euroopan päättäjät muokkaavat EU:n ja euroalueen tulevaa arkkitehtuuria, joka näyttää euroalueen ytimen osalta vievän pidemmälle integraation suuntaan. Suurista maista Iso- Britannia vetää omaa linjaansa, joka esimerkkinä saattaa myöhemmin repiä myös muuta Eurooppaa hajanaisemmaksi. Välineet akuutin kriisin hoitamiseen ovat lisääntyneet, mutta niiden rahoitus näyttää edelleen vajavaiselta suhteessa Italian ja Espanjan velkoihin. Kreikan ongelmien ratkaisu vie vuosia, mutta se ei ole euroalueen tulevaisuuden kannalta keskeistä. Nyt tehtyjen toimenpiteiden odotetaan rauhoittavan markkinatilannetta, mutta alkamassa oleva taantuma ja vakautusvälineiden heikko pääomitus eivät takaa onnistunutta lopputulosta. EKP:n rooli valtioiden pitkien korkojen kohtuullisen tason takaajana jatkuu, kunnes talouskasvu piristyy ja kohentaa yleistä markkinatunnelmaa. Yhdysvallat on toistaiseksi välttänyt taantuman ja ennakoivan indikaattoreiden perusteella talouskasvu jatkuu maltillisena. Bruttokansantuote kasvoi heinä-syyskuussa 0,5 % edellisestä neljänneksestä ja 1,5 % vuoden takaa. Keskuspankki on pyrkinyt vähentämään epävarmuutta talouspolitiikan suunnasta ilmoittamalla, että ohjauskorko pidetään nollan tuntumassa ainakin 2013 puoliväliin. Näin rahamarkkinakorot pysyvät varsin alhaisina ainakin pari vuotta. Reaalitalouden kasvu on selvästi hidastunut Aasiassa, mutta tämä on luonnollista taantuman jälkeisen kiihdytyksen loputtua ja johtuu osittain tietoisesta raha- ja finanssipolitiikan kiristyksestä. Inflaatiosta tuli merkittävä haaste Aasian maille, joten rahapolitiikkaa on kiristetty monissa maissa. Vuonna 2010 Kiina ylsi 10,3 % bruttokansantuotteen kasvuun ja vielä 2011 kolmannella neljänneksellä BKT nousi 9,1 %. Intian BKT nousi 8,6 % vuonna 2010 ja 6,9 % 2011 kolmannella neljänneksellä, eli kasvu on hieman hidastunut. Vienti notkahti lokakuussa. Suhteellisen korkea inflaatio on pakottanut rahapolitiikan kiristykseen, mutta tässä tilanteessa keskuspankki pidättynee lisäkiristyksistä. Intian kasvupotentiaali on edelleen suuri, ja maa saattaa tulevina vuosina yltää ripeämpään talouskasvuun kuin mihin jo nopeasti kehittyneellä Kiinalla on mahdollisuuksia. Japani vajosi keväällä 2011 jälleen taantumaan, kun viennin kasvu hyytyi ja Sendain maanjäristys aiheutti suurta tuhoa maaliskuussa. Japanin hallitus arvioi maanjäristyk- 21

22 sen seurannaisvaikutuksineen aiheuttaneen liki 5 % tuhon suhteessa bruttokansantuotteeseen. Heikon alkuvuoden jälkeen maassa on alkanut jälleenrakennus, jonka voimin Japanin bruttokansantuote nousi kolmannella neljänneksellä. Maan BKT yltänee korkeintaan nollakasvuun vuonna Euroalueen kokonaistuotanto kasvoi 1,7 % vuonna 2010, mutta hyvän alkuvuoden jälkeen kasvu hidastui 2011 kolmannella neljänneksellä 1,4 % nousuun. Vuoden 2012 näkymät ovat tätä synkemmät ja euroalue saattaa jo olla taantumassa. Monissa maissa loppusyksyn taloustilastot kertovat heikkenevästä kehityksestä, joskin Saksan talous on pysynyt vakaana. Inflaatio laski hieman loppukesästä, mutta kiihtyi syksyllä uudestaan ja marraskuussa kuluttajahinnat kohosivat 3,0 prosentin vauhtia. Öljyn ja elintarvikkeiden maailmanmarkkinahintojen nousun katkeaminen helpottaa inflaatiopaineita EKP laski joulukuussa ohjauskoron 1,0 prosenttiin, missä se oli vuoden alussa. Edellisen taantuman jälkeen Suomen bruttokansantuote kasvoi 3,6 prosenttia vuonna Vuoden 2011 tammi-syyskuussa tuotantomäärä oli vielä 3,2 prosenttia viime vuotta suurempi, kun yksityinen kulutus ja investoinnit olivat lisääntyneet selvästi. Kuitenkin viimeinen neljännes vuodesta supistuu ja koko vuodelle 2011 tuotannon kasvu oli vain 2,6 prosenttia. Vuonna 2012 bruttokansantuote jo vähentynee prosentin, mutta seuraavana vuotena odotetaan sen kasvavan hieman. Työttömyysaste on syksyn aikana painunut vajaaseen 8 prosenttiin, mutta alamäki näyttää nyt päättyneen, ja vuodelle 2012 odotetaan jokseenkin ennallaan pysyvää työttömyyttä. Inflaatio hidastui hieman syksyllä. Vuodelle 2012 odotetaan 2,6 prosentin keskimääräistä inflaatiota. Valtionvelka on kasvanut ja nousu jatkuu, vaikka finanssipolitiikkaa kiristetään. Velan määrä säilyy silti melko kohtuullisena suhteessa bruttokansantuotteeseen. Vaihtotase on jokseenkin tasapainossa. (lähteet: Sampo pankin talouskatsaukset) 22

23 Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Haapajärven kaupungin toimintaan ja talouteen vaikuttavia asioita on tapahtunut päättyneen tilikauden aikana ja sen jälkeen seuraavasti: Vuoden 2011 keväällä toimitettiin eduskuntavaalit. Haapajärven kaupunki sai vuonna 2011 harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta euroa. Vuoden 2009 lopulla hyväksytty Ppky Selänteen palvelutasosuunnitelma vuosille on voimassa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Selänteen vuosisopimuksen ja talousarvion vuodelle Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavamuutoksen 4. kaupunginosassa, Riihitien alueella ja kaavamuutoksen Jukolassa, Jukola II asuntoalueella. Kaupunginvaltuusto hyväksyi tilusvaihdon Haapajärven kaupungin ja Haapajärven seurakunnan välillä. Kaupunginvaltuusto vahvisti vuoden 2012 tuloveroprosentiksi 21,00 sekä kiinteistöveroprosentit, mitkä ovat tasapainottamissopimuksen mukaisesti lain sallimissa ylärajoissa. Kaupunginvaltuusto päätti Kalakankaan koulun myymisestä Kalakankaan kiinteistöosakeyhtiölle. Kaupunginvaltuusto hyväksyi poistosuunnitelman voimaantulevaksi alkaen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Haapajärven kaupungin konserniohjeet sekä sisäisen valvonnan ohjeen ja luottamushenkilöiden palkkiosäännön. Kaupunginhallitus hyväksyi laskutus- ja perintäohjeet. Kaupunginhallitus hyväksyi taloushallinto Selman ja kaupungin väliset palvelusopimukset sekä esittää Haapajärven Kehityskeskus Oy:lle vastikkeettoman pääomasijoituksen tekemistä yhtiöön (pääomalaina muutettiin sijoitukseksi vapaaseen omaan pääomaan). Kehityskeskuksen hallitus hyväksyi esityksen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vesihuollon yleissuunnitelman päivityksen sekä Vestia Oy:n osakassopimuksen muuttamisen ja talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille

24 Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon Kaupunginhallituksen menot kokonaisuudessaan toteutuivat 102,91 % ja tulot toteutuivat 361,32 %. Nettona toteutuma oli 100,80 % eli nettoylitys oli ,70 euroa. Selänteen toiminnasta aiheutuva kustannusten ylitys oli ,84 euroa. Suurimpana ylityksenä Selänteellä olivat käyttöomaisuuden poistojen ylitys ja lomapalkkavarauksen muutoksesta johtuva ylitys. Selänteen kustannuspaikan 6100 kokonaisnettoylitys oli ,69 euroa. Kaupunginhallituksen kohdalla muut hallintopalvelujen kustannukset kokonaisuudessaan olivat nettona arvioitua pienemmät ,99 euroa. Sivistyspalvelujen menot toteutuivat 100,79 % ja tulot toteutuivat 111,81 %. Nettona syntyi säästöä ,77 euroa eli netto toteutuma oli 97,75 %. Nettona syntyi säästöä perusopetuksessa 227,810 euroa (toimintatuotot ylittyivät euroa ja toimintakulut ylittyivät euroa) sekä toisen asteen opetuksessa euroa (toimintatuotot ylittyivät euroa ja toimintakulut alittuivat euroa). Jokilatvan opiston nettoylitys oli euroa (toimintatuotot ylittyivät euroa ja toimintakulut ylittyivät euroa). Ruokapalveluissa syntyi nettotulojen ylitystä euroa (toimintatuotot jäivät alle arvion euroa ja toimintakulut jäivät alle arvion euroa). Teknisten palvelujen menot toteutuivat 107,90 % ja tulot toteutuivat 100,07 %. Nettona syntyi ylitystä ,03 euroa eli netto toteutuma oli 142,13 %. Nettona oli säästöä yhdyskuntatekniikassa euroa (toimintatuotot yli arvioidun euroa ja toimintakulut alle arvioidun euroa) ja ylitystä oli kiinteistötoimessa euroa (toimintatuotot alittuivat euroa ja toimintakulut ylittyivät euroa). Kiinteistötoimen ylitys pitää sisällään lakkautetun Kalakankaan koulun myyntitappion ( euroa). Käyttötalouden kokonaismenot toteutuivat 102,76 % eli ylitystä oli ,75 euroa ja tulot toteutuivat 113,20 % eli ylitystä oli ,10 euroa. Nettona kokonaisylitys oli ,65 euroa. Yksityiskohtaisemmin päävastuualueiden toteutuminen on selvitetty kohdassa Talousarvion toteutuminen. Investoinneissa tonttien ja maa-alueiden ostot olivat euroa ja talousarviossa niihin oli varauduttu eurolla (ta-muutos). Tonttien ja maa-alueiden myynteihin oli varattu talousarviossa euroa ja toteutuma on ,13 mikä sisältää lakkautetun Kalakankaan koulun myymisestä tulleen myyntihinnan. Sivistyspalvelujen irtaimenomaisuuden hankintaan oli varattu talousarviossa euroa ja sitä käytettiin euroa (säästö euroa). Talonrakennuksessa lukion remonttiin varattua (netto) euron määrärahaa käytettiin vain ,69 euroa. Ryhmäperhepäiväkotiin varatusta euron määrärahasta toteutui vain 1.806,36 euroa. Karjalahden palvelukeskukseen varatusta euron määrärahasta jäi käyttämättä euroa. Muissa talonrakennuskohteissa määrärahaylitys oli nettona ,54 euroa (tulojen ylitys euroa ja menojen ylitys ,54 euroa). Talonrakennuksen määrärahaylitys yhteensä oli nettona 8.519,59 euroa. Ouluntien tiealueen infraan varattua euron määrärahaa käytettiin ,38 euroa ja siihen varatusta tuloarviosta euroa toteutui ,69 euroa. Nettona määrärahaa jäi käyttämättä ,31 euroa. Katujen rakentamiseen varatusta euron määrärahasta käytettiin ,22 euroa (säästö ,78 euroa). Katujen päällystämiseen varattu euron määräraha jäi käyttämättä. Muista kiinteiden rakenteiden ja laitteiden euron määrärahasta jäi käyttämättä ,66 euroa, tuloarviosta euroa toteutui euroa. Viemäröintihankkeisiin varattu euron määräraha ylittyi, toteutuma oli ,05 euroa eli ylitys ,05 euroa. Viemäröintihankkeiden tulototeutuma oli ,45 euroa, joten nettotulojen ylitys oli viemäröintihankkeissa ,40 euroa. Muut pitkävaikutteiset menot ylittyivät ,15 euroa. Ambulanssin hankintaan varattua määrärahaa säästyi 2.509,05 euroa. Investointien määräraha yhteensä nettona jäi alle arvioidun ,68 euroa eli nettoin- 24

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 138 04.04.2016 Kaupunginvaltuusto 56 08.06.2016 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 29/02.06.01/2016 KH 04.04.2016 138 Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntamarkkinat Helsinki 12.9.2014 Kirsi Mononen, johtava lakimies Kuntatalousohjelma Kuntataloudelle kokonaisuutena oma tasapainotavoite» Menojen ja

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 23.3.2016 Tilinpäätös 2015 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden alijäämä -13,2 milj. euroa

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 2/2014 1 (8) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.00 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Timo Liikavainio varajäsen Pentti Reponiemi

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015

Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015 Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015 Tarkastuslautakunta 29.3.2016 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2015 Tarkastuksessa on käyty läpi

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET. TA-MUUTOKSET 2016 Ta-muutos/ Lisämäärärahatarve. Määrärahan vähennys/ Kate

TALOUSARVIOMUUTOKSET. TA-MUUTOKSET 2016 Ta-muutos/ Lisämäärärahatarve. Määrärahan vähennys/ Kate TALOUSARVIOMUUTOKSET TA-MUUTOKSET 2016 atarve KÄYTTÖTALOUS KESKUSHALLINTO 10 TARKASTUSLAUTAKUNTA 100 Tarkastustoimi Eläkemenoperusteiset Kuel-maksut, menoylitys 3 200,00 3 200,00 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 98 30.3.2015 Asianro 356/02.02.01/2015 59 Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 1 Kv 3.3.2008 Sääntö tulee voimaan heti Kumottu 20.12.2000 hyväksymä konserniohje HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Tarkoitus ja tavoite Soveltamisala Sitovuus Hyvinkään kaupungin konserniohjeella tuetaan

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

TILINTARKASTUSMUISTIO PARAISTEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TILINTARKASTUKSEN YHTEYDESSÄ TEHDYISTÄ OLENNAISISTA TARKASTUSHAVAINNOISTA

TILINTARKASTUSMUISTIO PARAISTEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TILINTARKASTUKSEN YHTEYDESSÄ TEHDYISTÄ OLENNAISISTA TARKASTUSHAVAINNOISTA Puh. 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki 3076/00.03.00/2016 TILINTARKASTUSMUISTIO PARAISTEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TILINTARKASTUKSEN YHTEYDESSÄ TEHDYISTÄ

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot