TASEKIRJA 1. Toimintakertomus 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASEKIRJA 1. Toimintakertomus 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3"

Transkriptio

1 TASEKIRJA 1. Toimintakertomus 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus Yleistietoja Henkilöstötilinpäätös Toiminnan ja talouden kehitys * Yleinen talouden kehitys 21 * Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen 23 * Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon Konsernitarkastelu Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen Konsernivalvonnan järjestäminen Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Toteutumisvertailut 2.1 Käyttötalouden ja toiminnan toteutuminen 38 *Vaalit 43 * Tarkastuslautakunta 44 * Hallintopalvelut 45 * Sivistyspalvelut 52 * Tekniset palvelut Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Toteutumayhteenveto Tilinpäätöslaskelmat * Tuloslaskelma 94 * Rahoituslaskelma 95 * Tase 97 * Kokonaistulot ja -menot Konsernitilinpäätös * Konsernituloslaskelma 102 * Konsernirahoituslaskelma 103 * Konsernitase 104

2 5. Liitetiedot 5.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Taseen vastaavia ja vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Ympäristöä koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Liitetietojen erittelyt Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä * Tilinpäätöksen allekirjoitus 132 * Tilinpäätösmerkintä Luettelot ja selvitykset * Luettelo käytetyistä tilikirjoista 133 * Selvitys kirjanpidon säilytyksestä 133 * Luettelo käytetyistä tositelajeista 134 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsittely: Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

3 1.1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUODESTA 2011 Voimme olla erinomaisen tyytyväisiä vuoden 2011 tilinpäätökseen. Talouden tasapainottamisohjelma ( ja ) toteutuu etuajassa. Tilinpäätösvuoden 2,66 milj. : n ylijäämällä katamme jäljellä olevan 1,2 milj. : n alijäämän ja puskuriksi vielä haasteellisimpia vuosia varten jää 1,4 milj.. Vuosikate 3,94 milj. ylitti budjetoidun noin Toimintakatteen kasvu oli 2,2 %, euroissa n Budjettikuri piti hyvin, sillä annoimme budjettivalmistelun pohjaksi 2 %:n toimintakatteen kasvuvaran. Kaupungin velkamäärä supistui liki neljä miljoonaa euroa. Asukaskohtainen velka on Kaupungin sijoitukset ovat 2104 asukasta kohden. Sijoitukset huomioiden asukaskohtainen nettovelkamäärä 1816 alittaa hieman valtakunnan keskiarvon. Kaikkien keskeisten tunnuslukujen suunta on oikea, mutta haastetta riittää edelleenkin. Yhteisövero tuotti enemmän, mitä talousarviossa ennakoitiin; kunnallisja kiinteistöverotulot ylittivät yhteensä budjetoidun. Tilinpäätösten välinen verotulojen kasvu oli 3,4 % eli liki Harkinnanvaraista valtionosuutta saimme Kaupungin sijoitusten jälleenhankintaarvo laski vuodentakaiseen verrattuna noin Tilinpäätösajankohdan arvo oli n. 16 milj., mutta jo tammikuun 2012 tulos nosti jälleenhankinta-arvon entiselleen. Tasapainottamisohjelman mukaisesti Kalakankaan koulun ovet sulkeutuivat. Myimme koulukiinteistön, ja teimme poistamattomasta tase-erästä : n alas kirjauksen. Syntyvyys on kuolleisuutta suurempi. Lapsia syntyi vuoden mittaan 89 ja kuolleitten määrä oli 71. Poismuuton seurauksena väkiluku laski 34 asukkaalla. Vuodenvaihteen asukasmäärä oli Asukasluvun lasku alkaa tasaantua. Työllisyystilanne on ollut suhteellisen hyvä. Uusia yrityksiä perustettiin 31 ja 15 yritystä lopetti toimintansa. Yritysten nettolisäys oli 16.Työpaikkaomavaraisuus on edelleenkin 109 % luokkaa. Asuntorakentaminen on viriämässä eri puolilla kaupunkia. Teollisuus- ja liikerakentamisen käynnistämiseksi tehdään töitä. Kopsan kulta- ja kupariesiintymästä on jätetty kaivospiirihakemus 93 ha: n aluetta koskien. Esiintymää kartoitetaan edelleenkin. YVA eli ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnistyy kuluvana vuonna. Varsinainen päätös kaivoksen avaamisesta tehtäneen kahden vuoden sisällä. Haapajärven ensimmäisen oikeusvaikutteisen osayleiskaavan valmistelutyö on hyvässä vauhdissa. Liikenneturvallisuustyöryhmä tekee koko seutukunnan kattavaa työtä parhaillaan. Liikenneturvallisuussuunnitelma hyödynnetään osayleiskaavatyössä. Kaupunkikonsernin tytäryhtiöissä tehdään hyvää ja tuloksellista työtä. Haapajärven Lämpö Oy ja Haapajärven Vesi Oy ovat taloudellisesti kestävällä pohjalla. Haapajärven Kehityskeskus Oy:n talous saavuttaa tasapainon ja Haapajärven Vuokratalot Oy on ennakoinut haasteensa ja pystyy yhden kohteen purkamisella palauttamaan yhtiölle taloudellisesti kestävän pohjan. 3

4 Vesikolmion rakentama siirtoviemäri Haapajärven jätevesipuhdistamolta Nivalan puhdistamolle valmistuu tämän vuoden aikana. Niin luottamushenkilöt kuin työntekijätkin ovat tunnistaneet kipupisteet, mitkä teetättävät vielä töitä. Selänteen kuntayhtymän alaisuudessa olevat yli 75 vuotiaiden henkilöiden asumispalvelut ja lastensuojelun nopeasti kasvavat kustannukset ovat sellaisia. Tekemällä näissäkin asioissa päästään valtakunnallisten suositusten mukaiselle tasolle ja kustannustehokkaaseen toimintaan. Talouden tasapainottamisohjelma sitoo meitä vuoden 2013 loppuun saakka. Lämpimät kiitokset koko konsernin henkilöstölle ja luottamushenkilöille vaativasta ja vastuullisesta työstä ja hyvästä päätöksentekokulttuurista, mikä Haapajärvellä vallitsee. Maija-Liisa Veteläinen kaupunginjohtaja 4

5 1.2 Yleistietoja Tilastotietoja Perustettu 1838 Kauppalaksi 1967 Kaupungiksi 1977 Pinta-ala; - maata790 km 2 - vettä 24 km 2 Veroprosentti 21 % Toimintatuotot 8.1 milj. Toimintamenot 47.5 milj. Asukasluku Työttömyys% 8.7 % Työvoima 3137 Elinkeinojakauma % Alkutuotanto 11,1 Jalostus 31,1 Palvelut 56,7 Tuntematon 1 Valtuutettujen paikkajakauma puolueittain KOK KESK VAS PS KD SDP YHT

6 Kaupunginvaltuuston jäsenet valtuustokaudella Puheenjohtaja Isola Sanna, Kesk. I varapuheenjohtaja Nahkanen Jari, SDP II varapuheenjohtaja Finnilä Veikko, Kesk. Ahola Samuli, Kok. Alahäivälä Leena, SDP Ekman Veikko, Kesk. Hautakangas Risto, Kesk. Hjelm Jukka-Pekka, Kok. Hyväri Tarja, Kesk. Hämäläinen Jukka, PS Isoniemi Esko, Kesk lukien Jaakonaho Paavo-Jaakko, Kok. Kaisto Raimo, Kesk. Kananen Unto, Kesk. Lapinoja Esko, Kesk. Marjoniemi Heli, Kesk. Myllylä Teija, Kesk. Nevasaari Anne, SDP Niska Maritta, SDP Olkkonen Matti, Kesk. Paananen Teijo, SDP Paavola Anna, Kesk., ero Ranua Paavo, Kesk Reponen Terttu, Vas. Savola Ossi, Kesk. Tenkula Mauri, SDP Tolonen Hannes, Kesk. Vitakoski Ari, Kesk. 6

7 Kaupunginhallituksen jäsenet Puheenjohtaja Ekman Veikko, Kesk. I varapuheenjohtaja Niska Maritta, SDP II varapuheenjohtaja Hyväri Tarja, Kesk. Jäsenet Hautakangas Risto, Kesk. Jaakonaho Paavo-Jaakko, Kok. Kaisto Raimo, Kesk. Marjoniemi Heli, Kesk. Myllylä Teija, Kesk. Paananen Teijo, SDP Lautakuntien puheenjohtajia Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Teijo Paananen, SDP t Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Unto Kananen, Kesk. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Paavo Ranua, Kesk. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Pirkko Kettunen, Kesk. Tilivelvolliset Kaupunginhallitus Lautakunnat Kaupunginjohtaja Päävastuualueiden johtajat

8 Kaupunginvaltuuston päätöksiä vuonna 2011 Kaupunginvaltuusto : Yksityisteiden talviaurauksen määräraha Katujen peruskorjausohjelma Merkittiin tiedoksi kuntalaisten aloitteet ja valtuutettujen valtuustoaloitteet Mauri Tenkulan valtuustoaloite omaishoitajien ruokailusta lukiolla omakustannushintaan Kaupunginvaltuusto : Virkanimikkeen muuttaminen ja viran lakkauttaminen Asemakaavamuutos 4. kaupunginosassa, Riihitien alueella. Asemakaavamuutos Jukola II alueella 5 Hotelli-ravintola Kulkurin muutostyöt Maaseutuhallinnon järjestäminen kunnissa. Merkittiin tiedoksi kuntalaisten ja valtuutettujen valtuustoaloitteet Hannes Tolosen aloite tyytyväisyyskyselyn suorittamisesta Puistokadun yrittäjille ja käyttäjille Kaupunginvaltuusto : Merkittiin tiedoksi talouskatsaus Hyväksyttiin talousarvioraamit vuodelle 2012 Valtuusto käsitteli arviointikertomuksen vuoden 2010 toiminnasta Hyväksyttiin vuoden 2010 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä myönnettiin vastuuvapaus kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta Hyväksyttiin Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tilinpäätös vuodelta 2010 sekä arviointikertomus vuodelta 2010 Hyväksyttiin tilusvaihto Haapajärven kaupungin ja Haapajärven seurakunnan välillä. Hyväksyttiin Vesihuollon yleissuunnitelman päivitys Mauri Tenkulan uusi aloite omaishoitajien ruokailusta lukiolla Paavo Ranuan aloite kevyen liikenteen väylien tarpeellisuudesta Haapajärvellä Kaupunginvaltuusto : Todettiin Anna Paavolan menettäneen vaalikelpoisuutensa Haapajärven kaupungin luottamustehtäviin paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Anna Paavolan tilalle valittiin uudet luottamushenkilöt Hulevesitaksan tarkistaminen Merkittiin tiedoksi kuntalaisten ja valtuutettujen valtuustoaloitteet Jari Nahkasen aloite frisbeegolfradan rakentamiseksi Haapajärvelle Jari Nahkasen aloite moniammatillisen ryhmän perustamiseksi turvallisempien liikennejärjestelyjen saamiseksi Haapajärvelle Kaupunginvaltuusto : Hyväksyttiin poistosuunnitelma Hyväksyttiin Kalakankaan koulun myyminen Kalakankaan kiinteistöosakeyhtiölle Määrättiin kiinteistöveroprosentit vuodelle 2012: - yleinen 1,35 % - vakituiset asuinrakennukset 0,75 % - muut asuinrakennukset 1,35 % - rakentamattomat rakennuspaikat 3,00 % - voimalaitokset 2,85 % - yleishyödylliset yhteisöt 0,30 % Määrättiin tuloveroprosentiksi vuodelle ,00 % Haapajärven kaupungin konserniohjeet, jätettiin pöydälle jatkovalmisteluja varten Esko Lapinojan aloite Uimahallin peruskorjauksen yhteydessä tehtävistä parannustöistä Tarja Hyvärin ja Teija Myllylän aloite ilmaisista uimahallivuoroista 8

9 Kaupunginvaltuusto : Merkittiin tiedoksi talouskatsaus Hyväksyttiin talousarviomuutokset vuodelle 2011 Hyväksyttiin Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja talousarvio vuodelle 2012 Hyväksyttiin sisäisen valvonnan ohje Hyväksyttiin luottamushenkilöiden palkkiosääntö Merkittiin kuntalaisten ja valtuutettujen valtuustohankkeet Tarkastuslautakunta antoi valtuustolle tiedoksi kaupunginhallituksen palautteen arviointikertomuksesta Tarkastuslautakunnan esittämiä asioita; merkittiin tiedoksi Kaupunginvaltuusto : Hyväksyttiin kaupungin ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2012 Maaselkä -lehdessä Hyväksyttiin kaupunginvaltuuston koollekutsuminen vuonna 2012 Hyväksyttiin Vestia Oy:n osakassopimuksen muuttaminen Hyväksyttiin Haapajärven kaupungin konserniohjeet Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2012 ja taloussuunnitelma vuosille Maritta Niskan ja Risto Hautakankaan aloite Päiväkoti Satakielen ja Tiiton koulun pysäköintialueiden selvittämisestä 9

10 10

11 11

12 1.3 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Käsitteitä Henkilöstöllä tarkoitetaan tässä tilinpäätöksessä päätoimista henkilökuntaa työllistetyt mukaan lukien. Päätoimiseksi katsotaan henkilö, jonka työaika on vähintään puolet täydestä työajasta. Henkilöstöön kuuluu sekä kuukausi- että tuntipalkkaisia työntekijöitä / viranhaltijoita. Henkilökunnan palvelussuhteet ovat joko pysyviä, sijaisuuksia tai määräajan voimassa olevia. Tiedot henkilöstön määrästä ja rakenteesta ovat vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaisia. Osa tiedoista, kuten poissaolo-, koulutustiedot ovat koko vuodelta. Henkilöstön määrä Kaupungin henkilökunnan määrä oli yhteensä 370. Vakinaista henkilökuntaa 199, naisia 146 ja miehiä 53. Koko kaupungin henkilökunnasta toimi sijaisena tai projektissa 25, määräaikaisena 136, työllistettynä 10 eli yhteensä 171. Luvusta puuttuvat kaupungin kesätyöntekijät, joita viime vuonna työllistettiin 79. Taulukko 1. Henkilökunnan määrä HALLINTO Vakinaiset 6 6 Projektit 4 13 Työllistetyt 9 3 Yhteensä SIVISTYSTOIMI Vakinaiset Sijaiset ja määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä TEKNINEN TOIMI Vakinaiset Sijaiset ja määräaikaiset 4 6 Työllistetyt 1 0 Yhteensä Yhteensä

13 Vakinaisen henkilökunnan ikä- ja sukupulijakautuma Vakinaisen henkilökunnan keski-ikä on 49,3 vuotta (miehet 50,3 % ja naiset 49,1 %). Vakinaista henkilökuntaa 199, naisia 146 ja miehiä 53. Henkilöstöstä 73,4 % on naisia ja 26,6 % miehiä. HALLINTO Lukumäärä Mies 1 keski-ikä Nainen 5 Yhteensä 6 57,5 SIVISTYSTOIMI Mies 32 Nainen 112 Yhteensä TEKNINEN TOIMI Mies 20 Nainen 29 Yhteensä 49 51,8 Kaikki Yhteensä ,26 Kuva 1: Vakinaista henkilökuntaa hallintopalveluissa 6, sivistyspalveluissa 144 ja teknisissä palveluissa Vakinainen henkilökunta päävastuualueittain Hallinto Sivistystoimi Tekninen toimi Mies Nainen

14 Kuva 2: Sukupuolijakauma vakinainen henkilökunta Henkilöstöstä 73,4 % on naisia ja 26,6 % miehiä. 73,40 % 26,60 % Miehet Naiset Kuva 3. Keski-ikä sukupuolen mukaan vakinainen henkilökunta Miesten keski-ikä 50,3 % ja naisten 49,1 % 50,5 50, , ,5 49,1 Naiset Miehet Suurin ikäryhmä on vuotiaat, joihin kuuluu 61 työntekijää eli noin 30,7 % vakinaisesta henkilökunnasta. Alle 50-vuotaita on 90 eli 45,2 % yli 50-vuotiaita 109 eli 54,8 % ja yli 60-vuotiaita 17 eli 8 %. Kuva 4:Vakinainen henkilökunta ikäryhmittäin sukupuolen mukaan jaoteltuna: Mies Nainen

15 Poissaolot koko kaupungin henkilöstö : Henkilöä 2010 Päiviä 2010 Henkilöä 2011 Päiviä 2011 Erotus edell. vuoteen Sairasloma Äitiysvapaa Vanhempain/isyysvapaa Hoitovapaa Opintovapaa Vuorotteluvapaa Vuosiloma Palkallinen vapaa Palkaton vapaa Muu virka-/työvapaa Koulutus Kuntoutus Poissaolopäiviä kertyi tilinpäätösvuonna kalenteripäivää koko kaupungin henkilöstön osalta. Poissaoloista 38,7 % aiheutui vuosilomista, 21,7 % sairaslomista. Vuoteen 2010 verrattuna koko henkilökunnan sairauspoissaolot laskivat 1046 päivää. Sairaslomalla on ollut kaikkiaan 191 henkilöä koko henkilökunnasta yhteensä 3736 päivää, vakinaisten osuus 107 henkilöä. Vakinaisella henkilökunnalla sairaslomia yhteensä 3134 päivää. Vakinaisen henkilökunnan sairaslomat laskivat 545 päivää. Vanhempainvapaa, hoitovapaa poissaolot lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna 1126 päivää. Opintovapaata käytettiin edelliseen vuoteen verrattuna 613 päivää enemmän. 15

16 Poissaolot kaupungin vakinainen henkilöstö 2011: Henkilöä 2011 Päiviä 2011 Sairasloma Äitiysvapaa Vanhempain/isyysvapaa Hoitovapaa Opintovapaa Vuorotteluvapaa Vuosiloma Palkallinen vapaa Palkaton vapaa Muu virka-/työvapaa Koulutus Kuntoutus Kuva 5:Koko henkilökunnan poissaolot syyn mukaan Koko henkilökunnan poissaolot syyn mukaan Sairasl oma Äitiysv apaa Vanhe mpain Hoitov /isyys apaa vapaa Opint ovapa a Vuoro tteluv apaa Vuosil oma Palkall inen vapaa Palkat on vapaa Muu virka- Koulut Kunto /työva paa us utus

17 Kuva 6:Koko henkilökunnan poissaolot päävastuualueittain Koko henkilökunnan poissaolot päävastuualueittain 2011 Sairasl oma Äitiys vapaa Vanhe mpain /isyys vapaa Hoito vapaa Opint ovapa a Vuoro tteluv apaa Vuosil oma Palkall inen vapaa Palkat on vapaa Muu virka- Koulut Kunto /työva paa us utus Hallinto Sivistys Tekpa Sairauspoissaolot Kuva 7: Koko henkilöstön sairauslomat päävastuualueittain Hallintopalveluissa 17 henkilöllä poissaoloja yhteensä 119 päivää, sivistyspalveluissa 138 henkilöllä yhteensä 2619 päivää ja teknisillä palveluilla 36 henkilöllä yhteensä 998 päivää. Sairauslomapäivien määrä / henkilö on keskimäärin 10,1 päivää koko henkilöstöllä. Koko henkilöstön sairauslomat päävastuualueittain yht pv Hallinto Sivistystoimi Tekninen toimi Henkilöt Poissaolopäivät

18 Kuva 8: Vakinaisen henkilöstön sairauslomat päävastuualueittain Hallintopalveluissa 2 henkilöllä poissaoloja yhteensä 6 päivää, sivistyspalveluissa 79 henkilöllä yhteensä 2218 päivää ja teknisillä palveluilla 26 henkilöllä yhteensä 910 päivää. Sairauslomapäivien määrä / henkilö on keskimäärin 15,7 päivää vakinaisella henkilöstöllä Vakinaisen henkilöstön sairauslomat 2011 päävastuualueittain yht pv Hallinto Sivistystoimi Tekninen toimi Henkilöt Poissolopäivät Kuva 9: Vakinaisen henkilöstön sairauslomat Vakinaisen henkilöstön sairauslomat olivat vuonna 2010 yhteensä 3679 päivää ja vuonna 2011 yhteensä 3134 päivää. Sairauspoissaolot vähenivät 545 päivällä, sivistyspalveluissa sairauspoissaolot vähenivät 573 päivällä. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Vakinaisen henkilöstön sairauslomat Henkilöt Poissolopäivät 2011 Henkilöt Poissaolopäivät 2010 Tekninen toimi Sivistystoimi Hallinto

19 Kuvassa 10.. Koko henkilöstön osalta tarkasteltuna 1-3 päivän mittaisia sairauspoissaoloja oli 498 päivää eli näiden osuus on 13,3 % kaikista sairauspoissaoloista päivän mittaisia sairaspoissaoloja kertyi 536 päivää ja näiden osuus on 14,3 % kaikista sairauspoissaoloista päivän mittaisia sairauspoissaoloja kertyi 1518 päivää ja näiden osuus on 40,6 % kaikista sairauspoissaoloista päivän mittaisia sairauspoissaoloja kertyi 458 päivää ja näiden osuus on 12,3 % kaikista sairauspoissaoloista. Yli 180 päivän mittaisia sairauspoissaoloja kertyi 727 päivää ja näiden osuus on 19,5 %. Kuva 10: Sairauspoissaolopäivien määrä pituuden mukaan 2011 päävastuualueittain koko henkilöstön osalta Sairauspoissaolopäivien määrä pituuden mukaan 2011 päävastuualueittain koko henkilöstön osalta HALLINTO SIVISTYSTOIMI TEKNINEN TOIMI

20 Kuva 11: Naisten ja miesten osuus sairauslomapäivistä Nainen Mies Kaikista sairauspoissaoloista 86,4 % on naisten poissaoloja. Työterveyshuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta Kaupungilla on työterveyshuollosta sopimus myös sairaanhoidosta. Kela maksoi työterveyshuollon korvauksia kaupungille euroa, mikä on 50 % työterveyshuollon kustannuksista. Kaupunki ostaa työterveyshuollon palvelut Ppky Selänteeltä ja Ppky Kalliolta. Vuoden aikana toimintaan kuuluivat säännölliset kuntosalivuorot monitoimitalolla kaksi kertaa viikossa ja uimahallin 20 ilmaista käyttökertaa. Uimahallin vuoroja käytti 55 henkilöä yhteensä 453 uintikertaa, 20 vuoron käyttäjiä oli seitsemän. Kunnonhoitoryhmiä ei ollut vuoden aikana. Lisäksi kaupungin työntekijöillä oli mahdollisuus osallistua Keski-Pohjanmaan Liikunnan ja Suomen Kuntoliikuntaliiton organisoimaan liikunta kampanjaan. 20

21 1.4. TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS Yleinen talouden kehitys Maailmantalouden kasvun hidastuminen jatkui edelleen vuonna Kokonaistuotanto nousi 2011 kolmannella neljänneksellä hieman trendikasvua hitaammin Yhdysvalloissa, missä maltillinen nousu näyttäisi jatkuvan. Kasvu hidastuu kehittyvissä talouksissa, mutta niillä pitäisi olla edellytyksiä tukea kotimaista kysyntää. Japani näyttää maaliskuisen katastrofin jälkeen aloittaneen jälleenrakennuksen. Euroopassa velkakriisi ja hallitusten hidastelu sen ratkaisussa johtaa taantumaan. Valtioiden tiukka finanssipolitiikka rasittaa taloutta lyhyellä tähtäimellä ja epävarmuus pakottaa yritykset lykkäämään investointeja. Velkakriisi voi merkitä pitkittynyttä hitaan ja epävarman kasvun aikaa. Hidastuminen helpottaa raaka-aineiden hintapaineita ja inflaatio madaltuu. Yhdysvaltojen keskuspankki pitää ohjauskoron nollan tuntumassa ainakin 2013 puoliväliin. EKP:n odotetaan tarvittaessa laskevan ohjauskoron 0,75 prosenttiin. Euriborit voivat näissä oloissa hieman laskea nykyiseltä tasoltaan, eikä niiden odoteta kääntyvän nousuun vuoden 2012 aikana. Euroalueen velkakriisiä ei ole saatu lukuisista yrityksistä huolimatta hallintaan, ainoastaan sen leviäminen täysimittaiseksi finanssikaaokseksi on pystytty välttämään. Näkyvästi roihuavan velkakriisin hallintatoimien taustalla Euroopan päättäjät muokkaavat EU:n ja euroalueen tulevaa arkkitehtuuria, joka näyttää euroalueen ytimen osalta vievän pidemmälle integraation suuntaan. Suurista maista Iso- Britannia vetää omaa linjaansa, joka esimerkkinä saattaa myöhemmin repiä myös muuta Eurooppaa hajanaisemmaksi. Välineet akuutin kriisin hoitamiseen ovat lisääntyneet, mutta niiden rahoitus näyttää edelleen vajavaiselta suhteessa Italian ja Espanjan velkoihin. Kreikan ongelmien ratkaisu vie vuosia, mutta se ei ole euroalueen tulevaisuuden kannalta keskeistä. Nyt tehtyjen toimenpiteiden odotetaan rauhoittavan markkinatilannetta, mutta alkamassa oleva taantuma ja vakautusvälineiden heikko pääomitus eivät takaa onnistunutta lopputulosta. EKP:n rooli valtioiden pitkien korkojen kohtuullisen tason takaajana jatkuu, kunnes talouskasvu piristyy ja kohentaa yleistä markkinatunnelmaa. Yhdysvallat on toistaiseksi välttänyt taantuman ja ennakoivan indikaattoreiden perusteella talouskasvu jatkuu maltillisena. Bruttokansantuote kasvoi heinä-syyskuussa 0,5 % edellisestä neljänneksestä ja 1,5 % vuoden takaa. Keskuspankki on pyrkinyt vähentämään epävarmuutta talouspolitiikan suunnasta ilmoittamalla, että ohjauskorko pidetään nollan tuntumassa ainakin 2013 puoliväliin. Näin rahamarkkinakorot pysyvät varsin alhaisina ainakin pari vuotta. Reaalitalouden kasvu on selvästi hidastunut Aasiassa, mutta tämä on luonnollista taantuman jälkeisen kiihdytyksen loputtua ja johtuu osittain tietoisesta raha- ja finanssipolitiikan kiristyksestä. Inflaatiosta tuli merkittävä haaste Aasian maille, joten rahapolitiikkaa on kiristetty monissa maissa. Vuonna 2010 Kiina ylsi 10,3 % bruttokansantuotteen kasvuun ja vielä 2011 kolmannella neljänneksellä BKT nousi 9,1 %. Intian BKT nousi 8,6 % vuonna 2010 ja 6,9 % 2011 kolmannella neljänneksellä, eli kasvu on hieman hidastunut. Vienti notkahti lokakuussa. Suhteellisen korkea inflaatio on pakottanut rahapolitiikan kiristykseen, mutta tässä tilanteessa keskuspankki pidättynee lisäkiristyksistä. Intian kasvupotentiaali on edelleen suuri, ja maa saattaa tulevina vuosina yltää ripeämpään talouskasvuun kuin mihin jo nopeasti kehittyneellä Kiinalla on mahdollisuuksia. Japani vajosi keväällä 2011 jälleen taantumaan, kun viennin kasvu hyytyi ja Sendain maanjäristys aiheutti suurta tuhoa maaliskuussa. Japanin hallitus arvioi maanjäristyk- 21

22 sen seurannaisvaikutuksineen aiheuttaneen liki 5 % tuhon suhteessa bruttokansantuotteeseen. Heikon alkuvuoden jälkeen maassa on alkanut jälleenrakennus, jonka voimin Japanin bruttokansantuote nousi kolmannella neljänneksellä. Maan BKT yltänee korkeintaan nollakasvuun vuonna Euroalueen kokonaistuotanto kasvoi 1,7 % vuonna 2010, mutta hyvän alkuvuoden jälkeen kasvu hidastui 2011 kolmannella neljänneksellä 1,4 % nousuun. Vuoden 2012 näkymät ovat tätä synkemmät ja euroalue saattaa jo olla taantumassa. Monissa maissa loppusyksyn taloustilastot kertovat heikkenevästä kehityksestä, joskin Saksan talous on pysynyt vakaana. Inflaatio laski hieman loppukesästä, mutta kiihtyi syksyllä uudestaan ja marraskuussa kuluttajahinnat kohosivat 3,0 prosentin vauhtia. Öljyn ja elintarvikkeiden maailmanmarkkinahintojen nousun katkeaminen helpottaa inflaatiopaineita EKP laski joulukuussa ohjauskoron 1,0 prosenttiin, missä se oli vuoden alussa. Edellisen taantuman jälkeen Suomen bruttokansantuote kasvoi 3,6 prosenttia vuonna Vuoden 2011 tammi-syyskuussa tuotantomäärä oli vielä 3,2 prosenttia viime vuotta suurempi, kun yksityinen kulutus ja investoinnit olivat lisääntyneet selvästi. Kuitenkin viimeinen neljännes vuodesta supistuu ja koko vuodelle 2011 tuotannon kasvu oli vain 2,6 prosenttia. Vuonna 2012 bruttokansantuote jo vähentynee prosentin, mutta seuraavana vuotena odotetaan sen kasvavan hieman. Työttömyysaste on syksyn aikana painunut vajaaseen 8 prosenttiin, mutta alamäki näyttää nyt päättyneen, ja vuodelle 2012 odotetaan jokseenkin ennallaan pysyvää työttömyyttä. Inflaatio hidastui hieman syksyllä. Vuodelle 2012 odotetaan 2,6 prosentin keskimääräistä inflaatiota. Valtionvelka on kasvanut ja nousu jatkuu, vaikka finanssipolitiikkaa kiristetään. Velan määrä säilyy silti melko kohtuullisena suhteessa bruttokansantuotteeseen. Vaihtotase on jokseenkin tasapainossa. (lähteet: Sampo pankin talouskatsaukset) 22

23 Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Haapajärven kaupungin toimintaan ja talouteen vaikuttavia asioita on tapahtunut päättyneen tilikauden aikana ja sen jälkeen seuraavasti: Vuoden 2011 keväällä toimitettiin eduskuntavaalit. Haapajärven kaupunki sai vuonna 2011 harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta euroa. Vuoden 2009 lopulla hyväksytty Ppky Selänteen palvelutasosuunnitelma vuosille on voimassa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Selänteen vuosisopimuksen ja talousarvion vuodelle Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavamuutoksen 4. kaupunginosassa, Riihitien alueella ja kaavamuutoksen Jukolassa, Jukola II asuntoalueella. Kaupunginvaltuusto hyväksyi tilusvaihdon Haapajärven kaupungin ja Haapajärven seurakunnan välillä. Kaupunginvaltuusto vahvisti vuoden 2012 tuloveroprosentiksi 21,00 sekä kiinteistöveroprosentit, mitkä ovat tasapainottamissopimuksen mukaisesti lain sallimissa ylärajoissa. Kaupunginvaltuusto päätti Kalakankaan koulun myymisestä Kalakankaan kiinteistöosakeyhtiölle. Kaupunginvaltuusto hyväksyi poistosuunnitelman voimaantulevaksi alkaen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Haapajärven kaupungin konserniohjeet sekä sisäisen valvonnan ohjeen ja luottamushenkilöiden palkkiosäännön. Kaupunginhallitus hyväksyi laskutus- ja perintäohjeet. Kaupunginhallitus hyväksyi taloushallinto Selman ja kaupungin väliset palvelusopimukset sekä esittää Haapajärven Kehityskeskus Oy:lle vastikkeettoman pääomasijoituksen tekemistä yhtiöön (pääomalaina muutettiin sijoitukseksi vapaaseen omaan pääomaan). Kehityskeskuksen hallitus hyväksyi esityksen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vesihuollon yleissuunnitelman päivityksen sekä Vestia Oy:n osakassopimuksen muuttamisen ja talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille

24 Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon Kaupunginhallituksen menot kokonaisuudessaan toteutuivat 102,91 % ja tulot toteutuivat 361,32 %. Nettona toteutuma oli 100,80 % eli nettoylitys oli ,70 euroa. Selänteen toiminnasta aiheutuva kustannusten ylitys oli ,84 euroa. Suurimpana ylityksenä Selänteellä olivat käyttöomaisuuden poistojen ylitys ja lomapalkkavarauksen muutoksesta johtuva ylitys. Selänteen kustannuspaikan 6100 kokonaisnettoylitys oli ,69 euroa. Kaupunginhallituksen kohdalla muut hallintopalvelujen kustannukset kokonaisuudessaan olivat nettona arvioitua pienemmät ,99 euroa. Sivistyspalvelujen menot toteutuivat 100,79 % ja tulot toteutuivat 111,81 %. Nettona syntyi säästöä ,77 euroa eli netto toteutuma oli 97,75 %. Nettona syntyi säästöä perusopetuksessa 227,810 euroa (toimintatuotot ylittyivät euroa ja toimintakulut ylittyivät euroa) sekä toisen asteen opetuksessa euroa (toimintatuotot ylittyivät euroa ja toimintakulut alittuivat euroa). Jokilatvan opiston nettoylitys oli euroa (toimintatuotot ylittyivät euroa ja toimintakulut ylittyivät euroa). Ruokapalveluissa syntyi nettotulojen ylitystä euroa (toimintatuotot jäivät alle arvion euroa ja toimintakulut jäivät alle arvion euroa). Teknisten palvelujen menot toteutuivat 107,90 % ja tulot toteutuivat 100,07 %. Nettona syntyi ylitystä ,03 euroa eli netto toteutuma oli 142,13 %. Nettona oli säästöä yhdyskuntatekniikassa euroa (toimintatuotot yli arvioidun euroa ja toimintakulut alle arvioidun euroa) ja ylitystä oli kiinteistötoimessa euroa (toimintatuotot alittuivat euroa ja toimintakulut ylittyivät euroa). Kiinteistötoimen ylitys pitää sisällään lakkautetun Kalakankaan koulun myyntitappion ( euroa). Käyttötalouden kokonaismenot toteutuivat 102,76 % eli ylitystä oli ,75 euroa ja tulot toteutuivat 113,20 % eli ylitystä oli ,10 euroa. Nettona kokonaisylitys oli ,65 euroa. Yksityiskohtaisemmin päävastuualueiden toteutuminen on selvitetty kohdassa Talousarvion toteutuminen. Investoinneissa tonttien ja maa-alueiden ostot olivat euroa ja talousarviossa niihin oli varauduttu eurolla (ta-muutos). Tonttien ja maa-alueiden myynteihin oli varattu talousarviossa euroa ja toteutuma on ,13 mikä sisältää lakkautetun Kalakankaan koulun myymisestä tulleen myyntihinnan. Sivistyspalvelujen irtaimenomaisuuden hankintaan oli varattu talousarviossa euroa ja sitä käytettiin euroa (säästö euroa). Talonrakennuksessa lukion remonttiin varattua (netto) euron määrärahaa käytettiin vain ,69 euroa. Ryhmäperhepäiväkotiin varatusta euron määrärahasta toteutui vain 1.806,36 euroa. Karjalahden palvelukeskukseen varatusta euron määrärahasta jäi käyttämättä euroa. Muissa talonrakennuskohteissa määrärahaylitys oli nettona ,54 euroa (tulojen ylitys euroa ja menojen ylitys ,54 euroa). Talonrakennuksen määrärahaylitys yhteensä oli nettona 8.519,59 euroa. Ouluntien tiealueen infraan varattua euron määrärahaa käytettiin ,38 euroa ja siihen varatusta tuloarviosta euroa toteutui ,69 euroa. Nettona määrärahaa jäi käyttämättä ,31 euroa. Katujen rakentamiseen varatusta euron määrärahasta käytettiin ,22 euroa (säästö ,78 euroa). Katujen päällystämiseen varattu euron määräraha jäi käyttämättä. Muista kiinteiden rakenteiden ja laitteiden euron määrärahasta jäi käyttämättä ,66 euroa, tuloarviosta euroa toteutui euroa. Viemäröintihankkeisiin varattu euron määräraha ylittyi, toteutuma oli ,05 euroa eli ylitys ,05 euroa. Viemäröintihankkeiden tulototeutuma oli ,45 euroa, joten nettotulojen ylitys oli viemäröintihankkeissa ,40 euroa. Muut pitkävaikutteiset menot ylittyivät ,15 euroa. Ambulanssin hankintaan varattua määrärahaa säästyi 2.509,05 euroa. Investointien määräraha yhteensä nettona jäi alle arvioidun ,68 euroa eli nettoin- 24

1. Toimintakertomus 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3. 1.2 Yleistietoja 5. 1.3 Henkilöstötilinpäätös 12

1. Toimintakertomus 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3. 1.2 Yleistietoja 5. 1.3 Henkilöstötilinpäätös 12 TASEKIRJA 1. Toimintakertomus 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.2 Yleistietoja 5 1.3 Henkilöstötilinpäätös 12 1.4 Toiminnan ja talouden kehitys * Yleinen talouden kehitys 16 * Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

1.5 Konsernitarkastelu 22 1.6 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen 26 1.7 Konsernivalvonnan järjestäminen 29

1.5 Konsernitarkastelu 22 1.6 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen 26 1.7 Konsernivalvonnan järjestäminen 29 TASEKIRJA 1. Toimintakertomus 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.2 Yleistietoja 5 1.3 Henkilöstötilinpäätös 10 1.4 Toiminnan ja talouden kehitys * Yleinen talouden kehitys 19 * Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta M Ä N T T Ä - V I L P P U L A N K A U P UN K I MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINHALLITUS Tarkastuslautakunta Saap. t 3 / L 20 1 5 Dnro x.015 20 K v a 1 t. 1 20 L 5 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 173 04.06.2013 Kaupunginvaltuusto 77 24.06.2013. Kuntalaisten aloitteet ja valtuutettujen valtuustoaloitteet KHALL 04.06.

Kaupunginhallitus 173 04.06.2013 Kaupunginvaltuusto 77 24.06.2013. Kuntalaisten aloitteet ja valtuutettujen valtuustoaloitteet KHALL 04.06. Kaupunginhallitus 173 04.06.2013 Kaupunginvaltuusto 77 24.06.2013 Kuntalaisten aloitteet ja valtuutettujen valtuustoaloitteet KHALL 04.06.2013 173 Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 1.12.2003 :ssä

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 21 12.2.2013 Asianro 183/02.02.00/2013 105 Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Päätöshistoria Tekninen lautakunta 12.2.2013

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala

LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala Tällä konserniohjeella luodaan puitteet kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Ylöjärvi TILASTOJA 2015. www.ylojarvi.fi

Ylöjärvi TILASTOJA 2015. www.ylojarvi.fi Ylöjärvi TILASTOJA 2015 www.ylojarvi.fi 2 YLÖJÄRVI LYHYESTI Ylöjärven kunta perustettiin vuonna 1869. Ylöjärvestä tuli kaupunki vuonna 2004. Viljakkalan kunta liittyi Ylöjärveen vuoden 2007 alusta, Kurun

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus. Asua Elää Yrittää Harrastaa

Tilinpäätös ja toimintakertomus. Asua Elää Yrittää Harrastaa Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Asua Elää Yrittää Harrastaa TASEKIRJA 1. Toimintakertomus 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.2 Yleistietoja 4 1.3 Henkilöstötilinpäätös 9 1.4 Toiminnan ja talouden kehitys

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus. Haapajärvellä on hyvä Asua Elää Yrittää Harrastaa

Tilinpäätös ja toimintakertomus. Haapajärvellä on hyvä Asua Elää Yrittää Harrastaa Tilinpäätös ja toimintakertomus Haapajärvellä on hyvä Asua Elää Yrittää Harrastaa 2013 TASEKIRJA 1. Toimintakertomus 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.2 Yleistietoja 5 1.3 Henkilöstötilinpäätös 10 1.4

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015

Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015 Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015 Tarkastuslautakunta 29.3.2016 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2015 Tarkastuksessa on käyty läpi

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS 1. LAUTAKUNNAN TOIMINTA 1.1. Kokoonpano Ulvilan kaupungin tarkastuslautakuntaan kuuluvat tällä hetkellä puheenjohtaja Pentti Tuomola varalla Minna

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009 Ulkoinen tarkastus Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala 1 Kuntaorganisaation valvontajärjestelmä OMAEHTOINEN VALVONTA ULKOINEN VALVONTA valtuuston alainen Tavoitteiden arviointi JHTT tilintarkastus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

2. KUNNAN TOIMIVALTA JA VASTUU KEMPELE KONSERNISSA

2. KUNNAN TOIMIVALTA JA VASTUU KEMPELE KONSERNISSA KEMPELE-KONSERNIN KONSERNIOHJEET 1. KEMPELE-KONSERNIN MÄÄRITELMÄ Kempele-konserniin kuuluvat Liitteessä 1 mainitut tytäryhteisöt, kuntayhtymät ja osakkuusyhteisöt, jotka vastuutetaan tehtäviensä perusteella

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Ritva-Liisa Ahoniemi, Paula Muotka, Rainer Määttä, Pentti Reponiemi

Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Ritva-Liisa Ahoniemi, Paula Muotka, Rainer Määttä, Pentti Reponiemi Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ke 19.6.2013 klo 16-16.30 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Matti Varis Katja Muotka Jari

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta:

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Kuntakohtainen paine veroprosentin korottamiseksi 2012 2017e 2021e 2025e Harjavalta 23,6 23,4 25,0

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 98 30.3.2015 Asianro 356/02.02.01/2015 59 Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista

Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista Kulut kaupunkilaisten tarpeiden mukaan Kuluvan vuoden budjetti on laadittu pitäen lähtökohtana

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot