TASEKIRJA 1. Toimintakertomus 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASEKIRJA 1. Toimintakertomus 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3"

Transkriptio

1 TASEKIRJA 1. Toimintakertomus 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus Yleistietoja Henkilöstötilinpäätös Toiminnan ja talouden kehitys * Yleinen talouden kehitys 21 * Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen 23 * Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon Konsernitarkastelu Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen Konsernivalvonnan järjestäminen Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Toteutumisvertailut 2.1 Käyttötalouden ja toiminnan toteutuminen 38 *Vaalit 43 * Tarkastuslautakunta 44 * Hallintopalvelut 45 * Sivistyspalvelut 52 * Tekniset palvelut Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Toteutumayhteenveto Tilinpäätöslaskelmat * Tuloslaskelma 94 * Rahoituslaskelma 95 * Tase 97 * Kokonaistulot ja -menot Konsernitilinpäätös * Konsernituloslaskelma 102 * Konsernirahoituslaskelma 103 * Konsernitase 104

2 5. Liitetiedot 5.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Taseen vastaavia ja vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Ympäristöä koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Liitetietojen erittelyt Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä * Tilinpäätöksen allekirjoitus 132 * Tilinpäätösmerkintä Luettelot ja selvitykset * Luettelo käytetyistä tilikirjoista 133 * Selvitys kirjanpidon säilytyksestä 133 * Luettelo käytetyistä tositelajeista 134 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsittely: Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

3 1.1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUODESTA 2011 Voimme olla erinomaisen tyytyväisiä vuoden 2011 tilinpäätökseen. Talouden tasapainottamisohjelma ( ja ) toteutuu etuajassa. Tilinpäätösvuoden 2,66 milj. : n ylijäämällä katamme jäljellä olevan 1,2 milj. : n alijäämän ja puskuriksi vielä haasteellisimpia vuosia varten jää 1,4 milj.. Vuosikate 3,94 milj. ylitti budjetoidun noin Toimintakatteen kasvu oli 2,2 %, euroissa n Budjettikuri piti hyvin, sillä annoimme budjettivalmistelun pohjaksi 2 %:n toimintakatteen kasvuvaran. Kaupungin velkamäärä supistui liki neljä miljoonaa euroa. Asukaskohtainen velka on Kaupungin sijoitukset ovat 2104 asukasta kohden. Sijoitukset huomioiden asukaskohtainen nettovelkamäärä 1816 alittaa hieman valtakunnan keskiarvon. Kaikkien keskeisten tunnuslukujen suunta on oikea, mutta haastetta riittää edelleenkin. Yhteisövero tuotti enemmän, mitä talousarviossa ennakoitiin; kunnallisja kiinteistöverotulot ylittivät yhteensä budjetoidun. Tilinpäätösten välinen verotulojen kasvu oli 3,4 % eli liki Harkinnanvaraista valtionosuutta saimme Kaupungin sijoitusten jälleenhankintaarvo laski vuodentakaiseen verrattuna noin Tilinpäätösajankohdan arvo oli n. 16 milj., mutta jo tammikuun 2012 tulos nosti jälleenhankinta-arvon entiselleen. Tasapainottamisohjelman mukaisesti Kalakankaan koulun ovet sulkeutuivat. Myimme koulukiinteistön, ja teimme poistamattomasta tase-erästä : n alas kirjauksen. Syntyvyys on kuolleisuutta suurempi. Lapsia syntyi vuoden mittaan 89 ja kuolleitten määrä oli 71. Poismuuton seurauksena väkiluku laski 34 asukkaalla. Vuodenvaihteen asukasmäärä oli Asukasluvun lasku alkaa tasaantua. Työllisyystilanne on ollut suhteellisen hyvä. Uusia yrityksiä perustettiin 31 ja 15 yritystä lopetti toimintansa. Yritysten nettolisäys oli 16.Työpaikkaomavaraisuus on edelleenkin 109 % luokkaa. Asuntorakentaminen on viriämässä eri puolilla kaupunkia. Teollisuus- ja liikerakentamisen käynnistämiseksi tehdään töitä. Kopsan kulta- ja kupariesiintymästä on jätetty kaivospiirihakemus 93 ha: n aluetta koskien. Esiintymää kartoitetaan edelleenkin. YVA eli ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnistyy kuluvana vuonna. Varsinainen päätös kaivoksen avaamisesta tehtäneen kahden vuoden sisällä. Haapajärven ensimmäisen oikeusvaikutteisen osayleiskaavan valmistelutyö on hyvässä vauhdissa. Liikenneturvallisuustyöryhmä tekee koko seutukunnan kattavaa työtä parhaillaan. Liikenneturvallisuussuunnitelma hyödynnetään osayleiskaavatyössä. Kaupunkikonsernin tytäryhtiöissä tehdään hyvää ja tuloksellista työtä. Haapajärven Lämpö Oy ja Haapajärven Vesi Oy ovat taloudellisesti kestävällä pohjalla. Haapajärven Kehityskeskus Oy:n talous saavuttaa tasapainon ja Haapajärven Vuokratalot Oy on ennakoinut haasteensa ja pystyy yhden kohteen purkamisella palauttamaan yhtiölle taloudellisesti kestävän pohjan. 3

4 Vesikolmion rakentama siirtoviemäri Haapajärven jätevesipuhdistamolta Nivalan puhdistamolle valmistuu tämän vuoden aikana. Niin luottamushenkilöt kuin työntekijätkin ovat tunnistaneet kipupisteet, mitkä teetättävät vielä töitä. Selänteen kuntayhtymän alaisuudessa olevat yli 75 vuotiaiden henkilöiden asumispalvelut ja lastensuojelun nopeasti kasvavat kustannukset ovat sellaisia. Tekemällä näissäkin asioissa päästään valtakunnallisten suositusten mukaiselle tasolle ja kustannustehokkaaseen toimintaan. Talouden tasapainottamisohjelma sitoo meitä vuoden 2013 loppuun saakka. Lämpimät kiitokset koko konsernin henkilöstölle ja luottamushenkilöille vaativasta ja vastuullisesta työstä ja hyvästä päätöksentekokulttuurista, mikä Haapajärvellä vallitsee. Maija-Liisa Veteläinen kaupunginjohtaja 4

5 1.2 Yleistietoja Tilastotietoja Perustettu 1838 Kauppalaksi 1967 Kaupungiksi 1977 Pinta-ala; - maata790 km 2 - vettä 24 km 2 Veroprosentti 21 % Toimintatuotot 8.1 milj. Toimintamenot 47.5 milj. Asukasluku Työttömyys% 8.7 % Työvoima 3137 Elinkeinojakauma % Alkutuotanto 11,1 Jalostus 31,1 Palvelut 56,7 Tuntematon 1 Valtuutettujen paikkajakauma puolueittain KOK KESK VAS PS KD SDP YHT

6 Kaupunginvaltuuston jäsenet valtuustokaudella Puheenjohtaja Isola Sanna, Kesk. I varapuheenjohtaja Nahkanen Jari, SDP II varapuheenjohtaja Finnilä Veikko, Kesk. Ahola Samuli, Kok. Alahäivälä Leena, SDP Ekman Veikko, Kesk. Hautakangas Risto, Kesk. Hjelm Jukka-Pekka, Kok. Hyväri Tarja, Kesk. Hämäläinen Jukka, PS Isoniemi Esko, Kesk lukien Jaakonaho Paavo-Jaakko, Kok. Kaisto Raimo, Kesk. Kananen Unto, Kesk. Lapinoja Esko, Kesk. Marjoniemi Heli, Kesk. Myllylä Teija, Kesk. Nevasaari Anne, SDP Niska Maritta, SDP Olkkonen Matti, Kesk. Paananen Teijo, SDP Paavola Anna, Kesk., ero Ranua Paavo, Kesk Reponen Terttu, Vas. Savola Ossi, Kesk. Tenkula Mauri, SDP Tolonen Hannes, Kesk. Vitakoski Ari, Kesk. 6

7 Kaupunginhallituksen jäsenet Puheenjohtaja Ekman Veikko, Kesk. I varapuheenjohtaja Niska Maritta, SDP II varapuheenjohtaja Hyväri Tarja, Kesk. Jäsenet Hautakangas Risto, Kesk. Jaakonaho Paavo-Jaakko, Kok. Kaisto Raimo, Kesk. Marjoniemi Heli, Kesk. Myllylä Teija, Kesk. Paananen Teijo, SDP Lautakuntien puheenjohtajia Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Teijo Paananen, SDP t Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Unto Kananen, Kesk. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Paavo Ranua, Kesk. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Pirkko Kettunen, Kesk. Tilivelvolliset Kaupunginhallitus Lautakunnat Kaupunginjohtaja Päävastuualueiden johtajat

8 Kaupunginvaltuuston päätöksiä vuonna 2011 Kaupunginvaltuusto : Yksityisteiden talviaurauksen määräraha Katujen peruskorjausohjelma Merkittiin tiedoksi kuntalaisten aloitteet ja valtuutettujen valtuustoaloitteet Mauri Tenkulan valtuustoaloite omaishoitajien ruokailusta lukiolla omakustannushintaan Kaupunginvaltuusto : Virkanimikkeen muuttaminen ja viran lakkauttaminen Asemakaavamuutos 4. kaupunginosassa, Riihitien alueella. Asemakaavamuutos Jukola II alueella 5 Hotelli-ravintola Kulkurin muutostyöt Maaseutuhallinnon järjestäminen kunnissa. Merkittiin tiedoksi kuntalaisten ja valtuutettujen valtuustoaloitteet Hannes Tolosen aloite tyytyväisyyskyselyn suorittamisesta Puistokadun yrittäjille ja käyttäjille Kaupunginvaltuusto : Merkittiin tiedoksi talouskatsaus Hyväksyttiin talousarvioraamit vuodelle 2012 Valtuusto käsitteli arviointikertomuksen vuoden 2010 toiminnasta Hyväksyttiin vuoden 2010 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä myönnettiin vastuuvapaus kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta Hyväksyttiin Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tilinpäätös vuodelta 2010 sekä arviointikertomus vuodelta 2010 Hyväksyttiin tilusvaihto Haapajärven kaupungin ja Haapajärven seurakunnan välillä. Hyväksyttiin Vesihuollon yleissuunnitelman päivitys Mauri Tenkulan uusi aloite omaishoitajien ruokailusta lukiolla Paavo Ranuan aloite kevyen liikenteen väylien tarpeellisuudesta Haapajärvellä Kaupunginvaltuusto : Todettiin Anna Paavolan menettäneen vaalikelpoisuutensa Haapajärven kaupungin luottamustehtäviin paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Anna Paavolan tilalle valittiin uudet luottamushenkilöt Hulevesitaksan tarkistaminen Merkittiin tiedoksi kuntalaisten ja valtuutettujen valtuustoaloitteet Jari Nahkasen aloite frisbeegolfradan rakentamiseksi Haapajärvelle Jari Nahkasen aloite moniammatillisen ryhmän perustamiseksi turvallisempien liikennejärjestelyjen saamiseksi Haapajärvelle Kaupunginvaltuusto : Hyväksyttiin poistosuunnitelma Hyväksyttiin Kalakankaan koulun myyminen Kalakankaan kiinteistöosakeyhtiölle Määrättiin kiinteistöveroprosentit vuodelle 2012: - yleinen 1,35 % - vakituiset asuinrakennukset 0,75 % - muut asuinrakennukset 1,35 % - rakentamattomat rakennuspaikat 3,00 % - voimalaitokset 2,85 % - yleishyödylliset yhteisöt 0,30 % Määrättiin tuloveroprosentiksi vuodelle ,00 % Haapajärven kaupungin konserniohjeet, jätettiin pöydälle jatkovalmisteluja varten Esko Lapinojan aloite Uimahallin peruskorjauksen yhteydessä tehtävistä parannustöistä Tarja Hyvärin ja Teija Myllylän aloite ilmaisista uimahallivuoroista 8

9 Kaupunginvaltuusto : Merkittiin tiedoksi talouskatsaus Hyväksyttiin talousarviomuutokset vuodelle 2011 Hyväksyttiin Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja talousarvio vuodelle 2012 Hyväksyttiin sisäisen valvonnan ohje Hyväksyttiin luottamushenkilöiden palkkiosääntö Merkittiin kuntalaisten ja valtuutettujen valtuustohankkeet Tarkastuslautakunta antoi valtuustolle tiedoksi kaupunginhallituksen palautteen arviointikertomuksesta Tarkastuslautakunnan esittämiä asioita; merkittiin tiedoksi Kaupunginvaltuusto : Hyväksyttiin kaupungin ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2012 Maaselkä -lehdessä Hyväksyttiin kaupunginvaltuuston koollekutsuminen vuonna 2012 Hyväksyttiin Vestia Oy:n osakassopimuksen muuttaminen Hyväksyttiin Haapajärven kaupungin konserniohjeet Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2012 ja taloussuunnitelma vuosille Maritta Niskan ja Risto Hautakankaan aloite Päiväkoti Satakielen ja Tiiton koulun pysäköintialueiden selvittämisestä 9

10 10

11 11

12 1.3 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Käsitteitä Henkilöstöllä tarkoitetaan tässä tilinpäätöksessä päätoimista henkilökuntaa työllistetyt mukaan lukien. Päätoimiseksi katsotaan henkilö, jonka työaika on vähintään puolet täydestä työajasta. Henkilöstöön kuuluu sekä kuukausi- että tuntipalkkaisia työntekijöitä / viranhaltijoita. Henkilökunnan palvelussuhteet ovat joko pysyviä, sijaisuuksia tai määräajan voimassa olevia. Tiedot henkilöstön määrästä ja rakenteesta ovat vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaisia. Osa tiedoista, kuten poissaolo-, koulutustiedot ovat koko vuodelta. Henkilöstön määrä Kaupungin henkilökunnan määrä oli yhteensä 370. Vakinaista henkilökuntaa 199, naisia 146 ja miehiä 53. Koko kaupungin henkilökunnasta toimi sijaisena tai projektissa 25, määräaikaisena 136, työllistettynä 10 eli yhteensä 171. Luvusta puuttuvat kaupungin kesätyöntekijät, joita viime vuonna työllistettiin 79. Taulukko 1. Henkilökunnan määrä HALLINTO Vakinaiset 6 6 Projektit 4 13 Työllistetyt 9 3 Yhteensä SIVISTYSTOIMI Vakinaiset Sijaiset ja määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä TEKNINEN TOIMI Vakinaiset Sijaiset ja määräaikaiset 4 6 Työllistetyt 1 0 Yhteensä Yhteensä

13 Vakinaisen henkilökunnan ikä- ja sukupulijakautuma Vakinaisen henkilökunnan keski-ikä on 49,3 vuotta (miehet 50,3 % ja naiset 49,1 %). Vakinaista henkilökuntaa 199, naisia 146 ja miehiä 53. Henkilöstöstä 73,4 % on naisia ja 26,6 % miehiä. HALLINTO Lukumäärä Mies 1 keski-ikä Nainen 5 Yhteensä 6 57,5 SIVISTYSTOIMI Mies 32 Nainen 112 Yhteensä TEKNINEN TOIMI Mies 20 Nainen 29 Yhteensä 49 51,8 Kaikki Yhteensä ,26 Kuva 1: Vakinaista henkilökuntaa hallintopalveluissa 6, sivistyspalveluissa 144 ja teknisissä palveluissa Vakinainen henkilökunta päävastuualueittain Hallinto Sivistystoimi Tekninen toimi Mies Nainen

14 Kuva 2: Sukupuolijakauma vakinainen henkilökunta Henkilöstöstä 73,4 % on naisia ja 26,6 % miehiä. 73,40 % 26,60 % Miehet Naiset Kuva 3. Keski-ikä sukupuolen mukaan vakinainen henkilökunta Miesten keski-ikä 50,3 % ja naisten 49,1 % 50,5 50, , ,5 49,1 Naiset Miehet Suurin ikäryhmä on vuotiaat, joihin kuuluu 61 työntekijää eli noin 30,7 % vakinaisesta henkilökunnasta. Alle 50-vuotaita on 90 eli 45,2 % yli 50-vuotiaita 109 eli 54,8 % ja yli 60-vuotiaita 17 eli 8 %. Kuva 4:Vakinainen henkilökunta ikäryhmittäin sukupuolen mukaan jaoteltuna: Mies Nainen

15 Poissaolot koko kaupungin henkilöstö : Henkilöä 2010 Päiviä 2010 Henkilöä 2011 Päiviä 2011 Erotus edell. vuoteen Sairasloma Äitiysvapaa Vanhempain/isyysvapaa Hoitovapaa Opintovapaa Vuorotteluvapaa Vuosiloma Palkallinen vapaa Palkaton vapaa Muu virka-/työvapaa Koulutus Kuntoutus Poissaolopäiviä kertyi tilinpäätösvuonna kalenteripäivää koko kaupungin henkilöstön osalta. Poissaoloista 38,7 % aiheutui vuosilomista, 21,7 % sairaslomista. Vuoteen 2010 verrattuna koko henkilökunnan sairauspoissaolot laskivat 1046 päivää. Sairaslomalla on ollut kaikkiaan 191 henkilöä koko henkilökunnasta yhteensä 3736 päivää, vakinaisten osuus 107 henkilöä. Vakinaisella henkilökunnalla sairaslomia yhteensä 3134 päivää. Vakinaisen henkilökunnan sairaslomat laskivat 545 päivää. Vanhempainvapaa, hoitovapaa poissaolot lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna 1126 päivää. Opintovapaata käytettiin edelliseen vuoteen verrattuna 613 päivää enemmän. 15

16 Poissaolot kaupungin vakinainen henkilöstö 2011: Henkilöä 2011 Päiviä 2011 Sairasloma Äitiysvapaa Vanhempain/isyysvapaa Hoitovapaa Opintovapaa Vuorotteluvapaa Vuosiloma Palkallinen vapaa Palkaton vapaa Muu virka-/työvapaa Koulutus Kuntoutus Kuva 5:Koko henkilökunnan poissaolot syyn mukaan Koko henkilökunnan poissaolot syyn mukaan Sairasl oma Äitiysv apaa Vanhe mpain Hoitov /isyys apaa vapaa Opint ovapa a Vuoro tteluv apaa Vuosil oma Palkall inen vapaa Palkat on vapaa Muu virka- Koulut Kunto /työva paa us utus

17 Kuva 6:Koko henkilökunnan poissaolot päävastuualueittain Koko henkilökunnan poissaolot päävastuualueittain 2011 Sairasl oma Äitiys vapaa Vanhe mpain /isyys vapaa Hoito vapaa Opint ovapa a Vuoro tteluv apaa Vuosil oma Palkall inen vapaa Palkat on vapaa Muu virka- Koulut Kunto /työva paa us utus Hallinto Sivistys Tekpa Sairauspoissaolot Kuva 7: Koko henkilöstön sairauslomat päävastuualueittain Hallintopalveluissa 17 henkilöllä poissaoloja yhteensä 119 päivää, sivistyspalveluissa 138 henkilöllä yhteensä 2619 päivää ja teknisillä palveluilla 36 henkilöllä yhteensä 998 päivää. Sairauslomapäivien määrä / henkilö on keskimäärin 10,1 päivää koko henkilöstöllä. Koko henkilöstön sairauslomat päävastuualueittain yht pv Hallinto Sivistystoimi Tekninen toimi Henkilöt Poissaolopäivät

18 Kuva 8: Vakinaisen henkilöstön sairauslomat päävastuualueittain Hallintopalveluissa 2 henkilöllä poissaoloja yhteensä 6 päivää, sivistyspalveluissa 79 henkilöllä yhteensä 2218 päivää ja teknisillä palveluilla 26 henkilöllä yhteensä 910 päivää. Sairauslomapäivien määrä / henkilö on keskimäärin 15,7 päivää vakinaisella henkilöstöllä Vakinaisen henkilöstön sairauslomat 2011 päävastuualueittain yht pv Hallinto Sivistystoimi Tekninen toimi Henkilöt Poissolopäivät Kuva 9: Vakinaisen henkilöstön sairauslomat Vakinaisen henkilöstön sairauslomat olivat vuonna 2010 yhteensä 3679 päivää ja vuonna 2011 yhteensä 3134 päivää. Sairauspoissaolot vähenivät 545 päivällä, sivistyspalveluissa sairauspoissaolot vähenivät 573 päivällä. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Vakinaisen henkilöstön sairauslomat Henkilöt Poissolopäivät 2011 Henkilöt Poissaolopäivät 2010 Tekninen toimi Sivistystoimi Hallinto

19 Kuvassa 10.. Koko henkilöstön osalta tarkasteltuna 1-3 päivän mittaisia sairauspoissaoloja oli 498 päivää eli näiden osuus on 13,3 % kaikista sairauspoissaoloista päivän mittaisia sairaspoissaoloja kertyi 536 päivää ja näiden osuus on 14,3 % kaikista sairauspoissaoloista päivän mittaisia sairauspoissaoloja kertyi 1518 päivää ja näiden osuus on 40,6 % kaikista sairauspoissaoloista päivän mittaisia sairauspoissaoloja kertyi 458 päivää ja näiden osuus on 12,3 % kaikista sairauspoissaoloista. Yli 180 päivän mittaisia sairauspoissaoloja kertyi 727 päivää ja näiden osuus on 19,5 %. Kuva 10: Sairauspoissaolopäivien määrä pituuden mukaan 2011 päävastuualueittain koko henkilöstön osalta Sairauspoissaolopäivien määrä pituuden mukaan 2011 päävastuualueittain koko henkilöstön osalta HALLINTO SIVISTYSTOIMI TEKNINEN TOIMI

20 Kuva 11: Naisten ja miesten osuus sairauslomapäivistä Nainen Mies Kaikista sairauspoissaoloista 86,4 % on naisten poissaoloja. Työterveyshuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta Kaupungilla on työterveyshuollosta sopimus myös sairaanhoidosta. Kela maksoi työterveyshuollon korvauksia kaupungille euroa, mikä on 50 % työterveyshuollon kustannuksista. Kaupunki ostaa työterveyshuollon palvelut Ppky Selänteeltä ja Ppky Kalliolta. Vuoden aikana toimintaan kuuluivat säännölliset kuntosalivuorot monitoimitalolla kaksi kertaa viikossa ja uimahallin 20 ilmaista käyttökertaa. Uimahallin vuoroja käytti 55 henkilöä yhteensä 453 uintikertaa, 20 vuoron käyttäjiä oli seitsemän. Kunnonhoitoryhmiä ei ollut vuoden aikana. Lisäksi kaupungin työntekijöillä oli mahdollisuus osallistua Keski-Pohjanmaan Liikunnan ja Suomen Kuntoliikuntaliiton organisoimaan liikunta kampanjaan. 20

21 1.4. TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS Yleinen talouden kehitys Maailmantalouden kasvun hidastuminen jatkui edelleen vuonna Kokonaistuotanto nousi 2011 kolmannella neljänneksellä hieman trendikasvua hitaammin Yhdysvalloissa, missä maltillinen nousu näyttäisi jatkuvan. Kasvu hidastuu kehittyvissä talouksissa, mutta niillä pitäisi olla edellytyksiä tukea kotimaista kysyntää. Japani näyttää maaliskuisen katastrofin jälkeen aloittaneen jälleenrakennuksen. Euroopassa velkakriisi ja hallitusten hidastelu sen ratkaisussa johtaa taantumaan. Valtioiden tiukka finanssipolitiikka rasittaa taloutta lyhyellä tähtäimellä ja epävarmuus pakottaa yritykset lykkäämään investointeja. Velkakriisi voi merkitä pitkittynyttä hitaan ja epävarman kasvun aikaa. Hidastuminen helpottaa raaka-aineiden hintapaineita ja inflaatio madaltuu. Yhdysvaltojen keskuspankki pitää ohjauskoron nollan tuntumassa ainakin 2013 puoliväliin. EKP:n odotetaan tarvittaessa laskevan ohjauskoron 0,75 prosenttiin. Euriborit voivat näissä oloissa hieman laskea nykyiseltä tasoltaan, eikä niiden odoteta kääntyvän nousuun vuoden 2012 aikana. Euroalueen velkakriisiä ei ole saatu lukuisista yrityksistä huolimatta hallintaan, ainoastaan sen leviäminen täysimittaiseksi finanssikaaokseksi on pystytty välttämään. Näkyvästi roihuavan velkakriisin hallintatoimien taustalla Euroopan päättäjät muokkaavat EU:n ja euroalueen tulevaa arkkitehtuuria, joka näyttää euroalueen ytimen osalta vievän pidemmälle integraation suuntaan. Suurista maista Iso- Britannia vetää omaa linjaansa, joka esimerkkinä saattaa myöhemmin repiä myös muuta Eurooppaa hajanaisemmaksi. Välineet akuutin kriisin hoitamiseen ovat lisääntyneet, mutta niiden rahoitus näyttää edelleen vajavaiselta suhteessa Italian ja Espanjan velkoihin. Kreikan ongelmien ratkaisu vie vuosia, mutta se ei ole euroalueen tulevaisuuden kannalta keskeistä. Nyt tehtyjen toimenpiteiden odotetaan rauhoittavan markkinatilannetta, mutta alkamassa oleva taantuma ja vakautusvälineiden heikko pääomitus eivät takaa onnistunutta lopputulosta. EKP:n rooli valtioiden pitkien korkojen kohtuullisen tason takaajana jatkuu, kunnes talouskasvu piristyy ja kohentaa yleistä markkinatunnelmaa. Yhdysvallat on toistaiseksi välttänyt taantuman ja ennakoivan indikaattoreiden perusteella talouskasvu jatkuu maltillisena. Bruttokansantuote kasvoi heinä-syyskuussa 0,5 % edellisestä neljänneksestä ja 1,5 % vuoden takaa. Keskuspankki on pyrkinyt vähentämään epävarmuutta talouspolitiikan suunnasta ilmoittamalla, että ohjauskorko pidetään nollan tuntumassa ainakin 2013 puoliväliin. Näin rahamarkkinakorot pysyvät varsin alhaisina ainakin pari vuotta. Reaalitalouden kasvu on selvästi hidastunut Aasiassa, mutta tämä on luonnollista taantuman jälkeisen kiihdytyksen loputtua ja johtuu osittain tietoisesta raha- ja finanssipolitiikan kiristyksestä. Inflaatiosta tuli merkittävä haaste Aasian maille, joten rahapolitiikkaa on kiristetty monissa maissa. Vuonna 2010 Kiina ylsi 10,3 % bruttokansantuotteen kasvuun ja vielä 2011 kolmannella neljänneksellä BKT nousi 9,1 %. Intian BKT nousi 8,6 % vuonna 2010 ja 6,9 % 2011 kolmannella neljänneksellä, eli kasvu on hieman hidastunut. Vienti notkahti lokakuussa. Suhteellisen korkea inflaatio on pakottanut rahapolitiikan kiristykseen, mutta tässä tilanteessa keskuspankki pidättynee lisäkiristyksistä. Intian kasvupotentiaali on edelleen suuri, ja maa saattaa tulevina vuosina yltää ripeämpään talouskasvuun kuin mihin jo nopeasti kehittyneellä Kiinalla on mahdollisuuksia. Japani vajosi keväällä 2011 jälleen taantumaan, kun viennin kasvu hyytyi ja Sendain maanjäristys aiheutti suurta tuhoa maaliskuussa. Japanin hallitus arvioi maanjäristyk- 21

22 sen seurannaisvaikutuksineen aiheuttaneen liki 5 % tuhon suhteessa bruttokansantuotteeseen. Heikon alkuvuoden jälkeen maassa on alkanut jälleenrakennus, jonka voimin Japanin bruttokansantuote nousi kolmannella neljänneksellä. Maan BKT yltänee korkeintaan nollakasvuun vuonna Euroalueen kokonaistuotanto kasvoi 1,7 % vuonna 2010, mutta hyvän alkuvuoden jälkeen kasvu hidastui 2011 kolmannella neljänneksellä 1,4 % nousuun. Vuoden 2012 näkymät ovat tätä synkemmät ja euroalue saattaa jo olla taantumassa. Monissa maissa loppusyksyn taloustilastot kertovat heikkenevästä kehityksestä, joskin Saksan talous on pysynyt vakaana. Inflaatio laski hieman loppukesästä, mutta kiihtyi syksyllä uudestaan ja marraskuussa kuluttajahinnat kohosivat 3,0 prosentin vauhtia. Öljyn ja elintarvikkeiden maailmanmarkkinahintojen nousun katkeaminen helpottaa inflaatiopaineita EKP laski joulukuussa ohjauskoron 1,0 prosenttiin, missä se oli vuoden alussa. Edellisen taantuman jälkeen Suomen bruttokansantuote kasvoi 3,6 prosenttia vuonna Vuoden 2011 tammi-syyskuussa tuotantomäärä oli vielä 3,2 prosenttia viime vuotta suurempi, kun yksityinen kulutus ja investoinnit olivat lisääntyneet selvästi. Kuitenkin viimeinen neljännes vuodesta supistuu ja koko vuodelle 2011 tuotannon kasvu oli vain 2,6 prosenttia. Vuonna 2012 bruttokansantuote jo vähentynee prosentin, mutta seuraavana vuotena odotetaan sen kasvavan hieman. Työttömyysaste on syksyn aikana painunut vajaaseen 8 prosenttiin, mutta alamäki näyttää nyt päättyneen, ja vuodelle 2012 odotetaan jokseenkin ennallaan pysyvää työttömyyttä. Inflaatio hidastui hieman syksyllä. Vuodelle 2012 odotetaan 2,6 prosentin keskimääräistä inflaatiota. Valtionvelka on kasvanut ja nousu jatkuu, vaikka finanssipolitiikkaa kiristetään. Velan määrä säilyy silti melko kohtuullisena suhteessa bruttokansantuotteeseen. Vaihtotase on jokseenkin tasapainossa. (lähteet: Sampo pankin talouskatsaukset) 22

23 Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Haapajärven kaupungin toimintaan ja talouteen vaikuttavia asioita on tapahtunut päättyneen tilikauden aikana ja sen jälkeen seuraavasti: Vuoden 2011 keväällä toimitettiin eduskuntavaalit. Haapajärven kaupunki sai vuonna 2011 harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta euroa. Vuoden 2009 lopulla hyväksytty Ppky Selänteen palvelutasosuunnitelma vuosille on voimassa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Selänteen vuosisopimuksen ja talousarvion vuodelle Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavamuutoksen 4. kaupunginosassa, Riihitien alueella ja kaavamuutoksen Jukolassa, Jukola II asuntoalueella. Kaupunginvaltuusto hyväksyi tilusvaihdon Haapajärven kaupungin ja Haapajärven seurakunnan välillä. Kaupunginvaltuusto vahvisti vuoden 2012 tuloveroprosentiksi 21,00 sekä kiinteistöveroprosentit, mitkä ovat tasapainottamissopimuksen mukaisesti lain sallimissa ylärajoissa. Kaupunginvaltuusto päätti Kalakankaan koulun myymisestä Kalakankaan kiinteistöosakeyhtiölle. Kaupunginvaltuusto hyväksyi poistosuunnitelman voimaantulevaksi alkaen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Haapajärven kaupungin konserniohjeet sekä sisäisen valvonnan ohjeen ja luottamushenkilöiden palkkiosäännön. Kaupunginhallitus hyväksyi laskutus- ja perintäohjeet. Kaupunginhallitus hyväksyi taloushallinto Selman ja kaupungin väliset palvelusopimukset sekä esittää Haapajärven Kehityskeskus Oy:lle vastikkeettoman pääomasijoituksen tekemistä yhtiöön (pääomalaina muutettiin sijoitukseksi vapaaseen omaan pääomaan). Kehityskeskuksen hallitus hyväksyi esityksen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vesihuollon yleissuunnitelman päivityksen sekä Vestia Oy:n osakassopimuksen muuttamisen ja talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille

24 Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon Kaupunginhallituksen menot kokonaisuudessaan toteutuivat 102,91 % ja tulot toteutuivat 361,32 %. Nettona toteutuma oli 100,80 % eli nettoylitys oli ,70 euroa. Selänteen toiminnasta aiheutuva kustannusten ylitys oli ,84 euroa. Suurimpana ylityksenä Selänteellä olivat käyttöomaisuuden poistojen ylitys ja lomapalkkavarauksen muutoksesta johtuva ylitys. Selänteen kustannuspaikan 6100 kokonaisnettoylitys oli ,69 euroa. Kaupunginhallituksen kohdalla muut hallintopalvelujen kustannukset kokonaisuudessaan olivat nettona arvioitua pienemmät ,99 euroa. Sivistyspalvelujen menot toteutuivat 100,79 % ja tulot toteutuivat 111,81 %. Nettona syntyi säästöä ,77 euroa eli netto toteutuma oli 97,75 %. Nettona syntyi säästöä perusopetuksessa 227,810 euroa (toimintatuotot ylittyivät euroa ja toimintakulut ylittyivät euroa) sekä toisen asteen opetuksessa euroa (toimintatuotot ylittyivät euroa ja toimintakulut alittuivat euroa). Jokilatvan opiston nettoylitys oli euroa (toimintatuotot ylittyivät euroa ja toimintakulut ylittyivät euroa). Ruokapalveluissa syntyi nettotulojen ylitystä euroa (toimintatuotot jäivät alle arvion euroa ja toimintakulut jäivät alle arvion euroa). Teknisten palvelujen menot toteutuivat 107,90 % ja tulot toteutuivat 100,07 %. Nettona syntyi ylitystä ,03 euroa eli netto toteutuma oli 142,13 %. Nettona oli säästöä yhdyskuntatekniikassa euroa (toimintatuotot yli arvioidun euroa ja toimintakulut alle arvioidun euroa) ja ylitystä oli kiinteistötoimessa euroa (toimintatuotot alittuivat euroa ja toimintakulut ylittyivät euroa). Kiinteistötoimen ylitys pitää sisällään lakkautetun Kalakankaan koulun myyntitappion ( euroa). Käyttötalouden kokonaismenot toteutuivat 102,76 % eli ylitystä oli ,75 euroa ja tulot toteutuivat 113,20 % eli ylitystä oli ,10 euroa. Nettona kokonaisylitys oli ,65 euroa. Yksityiskohtaisemmin päävastuualueiden toteutuminen on selvitetty kohdassa Talousarvion toteutuminen. Investoinneissa tonttien ja maa-alueiden ostot olivat euroa ja talousarviossa niihin oli varauduttu eurolla (ta-muutos). Tonttien ja maa-alueiden myynteihin oli varattu talousarviossa euroa ja toteutuma on ,13 mikä sisältää lakkautetun Kalakankaan koulun myymisestä tulleen myyntihinnan. Sivistyspalvelujen irtaimenomaisuuden hankintaan oli varattu talousarviossa euroa ja sitä käytettiin euroa (säästö euroa). Talonrakennuksessa lukion remonttiin varattua (netto) euron määrärahaa käytettiin vain ,69 euroa. Ryhmäperhepäiväkotiin varatusta euron määrärahasta toteutui vain 1.806,36 euroa. Karjalahden palvelukeskukseen varatusta euron määrärahasta jäi käyttämättä euroa. Muissa talonrakennuskohteissa määrärahaylitys oli nettona ,54 euroa (tulojen ylitys euroa ja menojen ylitys ,54 euroa). Talonrakennuksen määrärahaylitys yhteensä oli nettona 8.519,59 euroa. Ouluntien tiealueen infraan varattua euron määrärahaa käytettiin ,38 euroa ja siihen varatusta tuloarviosta euroa toteutui ,69 euroa. Nettona määrärahaa jäi käyttämättä ,31 euroa. Katujen rakentamiseen varatusta euron määrärahasta käytettiin ,22 euroa (säästö ,78 euroa). Katujen päällystämiseen varattu euron määräraha jäi käyttämättä. Muista kiinteiden rakenteiden ja laitteiden euron määrärahasta jäi käyttämättä ,66 euroa, tuloarviosta euroa toteutui euroa. Viemäröintihankkeisiin varattu euron määräraha ylittyi, toteutuma oli ,05 euroa eli ylitys ,05 euroa. Viemäröintihankkeiden tulototeutuma oli ,45 euroa, joten nettotulojen ylitys oli viemäröintihankkeissa ,40 euroa. Muut pitkävaikutteiset menot ylittyivät ,15 euroa. Ambulanssin hankintaan varattua määrärahaa säästyi 2.509,05 euroa. Investointien määräraha yhteensä nettona jäi alle arvioidun ,68 euroa eli nettoin- 24

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2011

TASEKIRJA VUODELTA 2011 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2011 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011. Kuva: Raahen kaupungin kuva-arkisto

RAAHEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011. Kuva: Raahen kaupungin kuva-arkisto RAAHEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kuva: Raahen kaupungin kuva-arkisto Tasekirja Kaupunginvaltuusto 11.6.2012 -1- Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 1.2 Kunnan hallinto...

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 JA TASEKIRJA. Kunnanhallitus 4.4.2011 70

HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 JA TASEKIRJA. Kunnanhallitus 4.4.2011 70 HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 JA TASEKIRJA Kunnanhallitus 4.4.2011 70 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.1.3 Yleinen ja oman

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT.

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA Sari Kaija 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS _ SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO..3 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT 5 3 TOIMINTAKERTOMUS...6 3.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset.6

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Iso-Valkee Someron kaupunki Tilinpäätös 211 Kuva Manu Kärki 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

TASEKIRJA 2013. Kaupunginvaltuuston 4.6.2014 hyväksymä

TASEKIRJA 2013. Kaupunginvaltuuston 4.6.2014 hyväksymä TASEKIRJA 2013 Kaupunginvaltuuston 4.6.2014 hyväksymä 1 TASEKIRJA / TOIMINTAKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ Sivu nro 1. Toimintakertomus... 2 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2. Kaupungin hallinto... 4 1.2.1.

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 2 Sisältö Kunnanjohtajan katsaus Toimintakertomus

Lisätiedot

Vanhusten palvelutalo Katajakoti

Vanhusten palvelutalo Katajakoti Vanhusten palvelutalo Katajakoti Tilinpäätös 214 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

2.5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 95 2.5.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 95 2.6 Käyttötalousosan numero-osan yhteenveto... 103 2.7 Tuloslaskelmaosan

2.5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 95 2.5.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 95 2.6 Käyttötalousosan numero-osan yhteenveto... 103 2.7 Tuloslaskelmaosan TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA LIITETIEDOT 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Someron kaupunki Tilinpäätös 212 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet.. 4 3. Taloudellinen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Kunnanvaltuusto

Tilinpäätös 2014. Kunnanvaltuusto Tilinpäätös 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 Kunnanvaltuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen kunnan toiminnassa ja taloudessa 1 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto. Tilinpäätös 2014 Tasekirja

Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto. Tilinpäätös 2014 Tasekirja Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto Tilinpäätös 2014 Tasekirja Kaupunginhallitus 30.3.2015 Sisällys 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 4 1.3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A 2 0 1 3

KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A 2 0 1 3 KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A 2 0 1 3 Kaupunginhallitus 7.4.2014 Valtuusto 24.6.2014 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 5 1.1.1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös Somero kirjamessuilla 213 Someron kaupunki Tilinpäätös 213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 HYRYNSALMEN KUNTA Toimintakertomus ja tilinpäätös Kunnanhallitus 24.3.2015 Kunnanvaltuusto 10.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 JA TASEKIRJA. Kunnanhallitus 02.04.2013 105 Valtuusto 17.06.2013 59

HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 JA TASEKIRJA. Kunnanhallitus 02.04.2013 105 Valtuusto 17.06.2013 59 HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 JA TASEKIRJA Kunnanhallitus 02.04.2013 105 Valtuusto 17.06.2013 59 Kunnanjohtajan katsaus... 4 1. KUNNAN HALLINTO... 6 1.1 Kunnanvaltuusto... 6 1.2 Kunnanhallitus... 7 1.3

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 2.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 2.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 2.6.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus 5 Yleinen taloustilanne 6 Kuntatalous 6 Kaupunkikehityksen

Lisätiedot

Suomussalmen kunta TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS. vuodelta 2012

Suomussalmen kunta TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS. vuodelta 2012 Suomussalmen kunta TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS vuodelta 2012 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 18.6.2013 Painopaikka Suomussalmen kunnan monistamo Kannen kuva Hannu Huttu Toimintakertomus ja tilinpäätös v.

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 Kv 17.6.2013 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 TASEKIRJA 2010 2011 Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A 2 0 1 4

KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A 2 0 1 4 KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A 2 0 1 4 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Valtuusto 23.6.2015 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 5 1.1.1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot