MTK - Varsinais-Suomi TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MTK - Varsinais-Suomi TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 MTK - Varsinais-Suomi TOIMINTAKERTOMUS

2 Julkaisun kuvat: MTK-Varsinais-Suomen kuva-arkisto Painotyössä käytetylle paperille on myönnetty Euroopan Unionin ympäristömerkki FI/11/1 Taitto: TM-suunnittelu Painopaikka: Laitilan Kirjapaino Oy 2012

3 MTK - Varsinais-Suomi TOIMINTAKERTOMUS

4 MTK-Varsinais-Suomi ry Osoite: Peltopohjankatu 2 D RAISIO Puhelin: Faksi: Kotisivut: Sähköposti: Maaseudun tulevaisuus -lehden ilmoituskonttori MTK-Varsinais-Suomi on Facebookissa. Käy tykkäämässä. Toimihenkilöt ja yhteystiedot vuonna 2012 Puheenjohtaja Toiminnanjohtaja Aluepäällikkö Jaakko Halkilahti ja Paavo Myllymäki ja Hanna Vuola ja Aluepäällikkö Toimistosihteeri Petri Puustinen ja Marja-Terttu Ruohonen , ja Hankepäällikkö Terhi Löfstedt (Tarmokas -hanke) ja Hankevetäjä Sari Raimoranta (Luomuvakka -hanke) ja Kuvassa vasemmalta: Terhi Löfstedt, Paavo Myllymäki, Hanna Vuola, Sari Raimoranta, Petri Puustinen ja Marja-Terttu Ruohonen. Varsinais-Suomen maataloustuottajain säätiö Asiamies Ville Reunanen ja Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto Osoite: Simonkatu 6, HELSINKI Puhelin: Kotisivut: Sähköposti: 4 MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011

5 Pyhäranta Kodisjoki MTK-Varsinais-Suomen toimialue ja maataloustuottajain yhdistykset 2011 Laitila Alastaro Metsämaa Yhdistyksiä 49 Jäseniä Kalanti - Uusikaupunki Karjala Yläne Oripää Loimaan seutu Kustavi Mynämäki Lokalahti Vehmaa Nousiainen Mietoinen Vahto Taivassalo Paattinen Masku Rusko Lieto Raisio Meri-Naantali Pöytyä Mellilä Karinainen Aura Tarvasjoki Marttila Paimio Koski TL Kuusjoki Somero Somerniemi Turun seutu Piikkiö Pertteli Kiikala Rymättylä Kakskerta Salon seutu Sauvo - Karuna Angelniemi Suomusjärvi Parainen - Nauvo Perniö Kisko Särkisalo pohjakartta ja kuntarajat Maanmittauslaitos, 2012 MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus

6 Sisältö MTK-Varsinais-Suomi ry 4 Puheenjohtajan tervehdys 7 Maatalous Varsinais-Suomessa 8 Maataloustuottajain Varsinais-Suomen liitto 10 Johtokunnan toiminta 15 Liiton kokoukset 16 Toimintasuunnitelma vuodelle Liiton koulutustoiminta Toiminta ja tapahtumat 25 Viljantuotanto 25 Varhaisperuna 26 Sokerijuurikas 26 Lypsykarjatalous 28 Lihatalous 28 Kuluttajatyö 29 Sosiaalipolitiikka 30 Maa- ja ympäristöpolitiikka 32 Maaseutunuoret 32 Kylvösiunaustilaisuudet ja sadonkorjuujuhlat 32 Tapahtumia järjestöväelle 33 Vaikuttaminen eri ryhmissä 33 Hanketoiminta 34 Maanomistajien Arviointikeskus Oy:n toiminta vuonna Varsinais-Suomen maataloustuottajain säätiö 39 Tilinpäätös Tuottajayhdistysten ja maaseutunuorten toimihenkilöt Liiton alueen yhdistykset Maataloustuottajain Varsinais-Suomen Liiton johtokunta MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011

7 Puheenjohtajan tervehdys Vuosi 2011 jäi historiaan useiden eurooppalaisten valtioiden talouskriisien leimaamana. Erityisesti muutaman euroalueeseen kuuluvan maan ongelmien pelättiin pahimmassa tapauksessa johtavan jopa koko valuutta-alueen hajoamiseen ja hallitsemattomiin seurauksiin. Talous saatiin vakautettua ja tilanne rauhoitettua vasta tämän vuoden puolella, mutta vaara ei vielä ole ohi. Euroopan Unionin jäsenmaiden heikolla talouskasvulla ja rajulla velkaantumisella on vaikutusta suoraan ja välillisesti myös maatalouteen ja maaseutuun. Tämä on havaittavissa esimerkiksi siitä, että poliittiset paineet leikata EU:n budjettikehystä ovat vuoden kuluessa kasvaneet huomattavasti. Suomessa hallitus haluaa säilyttää valtion luottoluokituksen parhaassa luokassa. Tämän tavoitteen säilyttäminen on jo vaatinut leikkauksia valtion budjettiin. Säästöistä sovittiin hallitusohjelmassa ja sen mukaisesti maa- ja metsätalous joutui valtion tulo- ja menoarviossa suhteellisesti suurimpien leikkausten kohteeksi. Säästöjä ja veronkorotuksia tehdään jatkossakin. Uusia säästökohteita etsittäessä on pidettävä mielessä jo tehdyt leikkaukset, jottei maaseutu, sen elinkeinot ja asukkaat joudu epäoikeudenmukaiseen asemaan. Ainoa keino ratkaista valtion kestävyysvaje ja velkaantumisongelma on talouskasvu. Siksi on välttämätöntä, ettei- vät leikkaukset kohdistu niin, että ne supistavat tuottavaa toimintaa. Maaseudun elinkeinot ovat aloja, jotka tuottavat todellista uutta: ruokaa, puuta, kuituja ja energiaa. Samalla ne työllistävät elintarvike-, metsä- ja puunjalostuksessa sekä energiantuotannossa suuren joukon suomalaisia sekä korvaavat tuontia ja vahvistavat kauppatasetta. Politiikka, joka estää tai heikentää maaseudun vihreiden elinkeinojen toimintaedellytyksiä, on tässä tilanteessa väärää. Mahdolliset maataloustukien leikkaukset kotimaassa vaarantavat pahimmillaan Suomen EU-tukien tason ja poliittisen oikeutuksen. On vaikeata saada EU:n maatalouspolitiikkauudistukseen välineitä tasaamaan jäsenmaiden välisistä tuotanto-olosuhteista johtuvia eroja kansallisella rahoituksella, jos samaan aikaan tehdään leikkauksia Suomessa nykyisin käytössä oleviin järjestelmiin. Vuoden 2012 aikana EU:ssa pitäisi päättää EU:n budjetista seuraavalle rahoituskaudelle. Samanaikaisesti komissiossa valmistellaan vuoden 2014 alusta toimeenpantavaa maatalouspolitiikan uudistusta ja siihen liittyvää yksityiskohtaista lainsäädäntöä. Aika on käymässä vähiin, koska monimutkainen EU:n päätöksentekojärjestelmä ei pysty nopeasti asioita ratkaisemaan. Vuoden 2013 aikana on myös saatava päätös kansallisten tukien jatkosta. Jotta tavoitteeseen on edes teoriassa mahdollista päästä, olisi neuvottelut näiden tukien jatkosta saatava viipymättä käyntiin. Varsinais-Suomelle artiklan 141 perusteella maksettava tuki on elintärkeää vuodesta 2014 eteenpäinkin. Vuosi 2012 on MTK:n liittokokousvuosi. Järjestö täyttää tänä vuonna 95 vuotta. Kesäkuussa Savonlinnassa linjataan järjestön suuntaa seuraavaan liittokokoukseen. Liittokokouksen teemoina ovat yhteiskunta- ja markkinapoliittinen vaikuttaminen sekä järjestön toiminnan kehittäminen. Kommentit ja kehittämisehdotukset näihin teemoihin liittyen ovat jäseniltämme lämpimästi tervetulleita. Hyvästä yhteistyöstä kiittäen ja menestyksellistä vuoden jatkoa jäsenillemme ja yhteistyökumppaneillemme toivottaen Jaakko Halkilahti MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus

8 Maatalous Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomessa oli vuonna 2011 maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilastojen mukaan 6459 maatilaa. Rakennemuutos jatkui ja maatilojen määrä väheni 176 tilalla vuoden aikana. Käytössä olevaa maatalousmaata Varsinais-Suomessa on hehtaaria. Kaikkien viljalajien viljelypinta-ala nousi edelliseen vuoteen verrattuna hehtaarilla. Kevätvehnä säilyi suosituimpana viljakasvina hehtaarin viljelyalalla. Varsinais-Suomi säilytti asemansa suurimpana sianlihan tuottajana. Varsinais-Suomessa tuotettiin sianlihaa yhteensä 54,6 miljoonaa kiloa, joka on runsas neljännes koko Suomen tuotannosta. Suurimmat sianlihantuottajakunnat Varsinais-Suomessa ovat Loimaa (12,9 milj.kg) ja Vehmaa (8,2 milj.kg). MTK-Varsinais-Suomen liiton alueella oli 49 tuottajayhdistystä vuonna Jäsentiloja oli kertomusvuoden lopussa 6089 ja jäseniä yhteensä Maatilojen lukumäärä tuotantosuunnan mukaan Varsinais-Suomessa. Lähde MMM/Tike. Tuotantosuunta tilat tilat muutos Lypsykarjatalous Muu nautakarjatalous Sikatalous Siipikarjatalous Lammas- ja vuohitalous Hevostalous Viljanviljely Erikoiskasvituotanto Puutarhakasvien viljely Muu kasvintuotanto Muu tuotanto Yhteensä Kotieläinten lukumäärä Varsinais-Suomessa (1000 kpl). Lähde MMM/Tike kpl Naudat 36,6 36,3 34,9 Lypsylehmät 8,7 8,8 8,7 Emolehmät 4,5 4,3 3,9 Hiehot 6,0 5,9 6,0 Sonnit 5,3 5,1 4,6 Vasikat 12,1 12,1 11,7 Siat 368,6 371,3 360,9 Emakot 39,4 40,4 38,2 Kanat 2 089, , ,3 Kananpoikaset 515,7 562,8 526,8 Broilerit 921, , ,3 Kalkkunat 66,2 82,7 90,4 Lampaat 14,4 12,9 11,2 Vuohet 0,5 0,5 0,8 Hevoset 2,3 2,2 2,2 8 MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011

9 Kanat, 1000 kpl Emakot, 1000 kpl Lypsylehmät, 1000 kpl 2 500, , , ,0 500,0 0, ,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, ,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Yläkaavioissa trendejä Varsinais-Suomen kotieläinten lukumääristä vuosivälillä Lähde MMM/Tike. Oikealla viljelyala- ja keskisatotietoja Varsinais-Suomesta. Lähde MMM/Tike. viljelyala (1000 ha) muutos koko maa 2011 sato kg/ ha2011 sato kg/ha Syysvehnä 20 11,9 8,1 39, Kevätvehnä 60,3 54,1 6,2 217, Ruis 6,1 4,6 1,5 27, Rehuohra 40,4 39,8 0,6 378, Mallasohra 31 28,3 2,7 87, Kaura 31,2 27,4 3,8 323, Peruna 1,7 1,8-0,1 24, Sokerijuurikas 6,5 6,7-0,2 14, Rypsi ja rapsi 20,2 37,9-17,7 92, Puutarhakasvit 3,3 3,2 0,1 12,5 Härkäpapu 2,9 3-0,1 9,7 Nurmet alle 5 v. *) 28,9 28,6 0,3 666,8 Nurmet 5 v ja yli **) 5,2 5,2 0 32,0 Kesanto ***) 29,6 34,4-4,8 275,7 *) heinä, siemenheinä, säilörehu, laitumet **) käytössä olevat luonnonniityt- ja laitumet, sekä hakamaa ***) kesannot, luonnonhoitopelto ja viherlannoitusnurmet MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus

10 Maataloustuottajain Varsinais-Suomen liitto MTK - Varsinais-Suomi ry. vuonna 2011 JÄSENET Liiton yhteisöjäseninä olivat kertomusvuonna: Maataloustuottajain yhdistyksiä 49 Manttaalikuntia 43 Osuuskunta Länsi-Maito LSO Osuuskunta Itikka Osuuskunta Raisio Oyj Tapiola-ryhmä ProAgria Farma ry Varsinais-Suomen Mehiläishoitajat Viljavaliokunta tutustumassa MTT:n lajikekokeisiin Jokioisilla. JOHTOKUNTA Puheenjohtaja Tapani Heikkilä, Mynämäki, jäsen v:sta 1999 Varapuheenjohtaja Kalle Vähä-Piikkiö, Rusko, jäsen v:sta 2004 Muut jäsenet Jalli Heikki, Koski TL. jäsen v:sta 2011 Kaunisto Timo, Alastaro, jäsen v:sta 2006 Kirjonen Ari-Pekka, Pertteli, jäsen v:sta 2008 Lindholm Jussi, Perniö, jäsen v:sta 2010 Pohjanpalo Nina, Yläne, jäsen 2007 Silén Urban, Perniö, jäsen v:sta 2006 Suominen Jaakko, Paattinen, jäsen v:sta 2003 Taneli Eeva, Loimaan Seutu, jäsen v:sta 2007 Vahtivaara Tatja, Paimio, jäsen v:sta 2011 Vesola Henna-Maija, Lokalahti, jäsen v:sta 2003 VALIOKUNNAT JOHTOKUNNAN TYÖVALIOKUNTA Tapani Heikkilä, Mynämäki Ari-Pekka Kirjonen, Pertteli Eeva Taneli, Loimaan seutu Kalle Vähä-Piikkiö, Rusko Paavo Myllymäki, sihteeri MAITOVALIOKUNTA (yhteisvaliokunta MTK-Pirkanmaan ja -Satakunnan kanssa) Jaakko Suominen, Paattinen Janne Tiiri, Oripää Sauli Lähteenmäki, Rusko Paavo Myllymäki, yhteyshenkilö ETELÄISTEN LIITTOJEN LIHAVALIOKUNTA Kalle Vähä-Piikkiö, Rusko / MTK:n sikajaosto Jaakko Halkilahti, Salon seutu/mtk:n johtokunta Tiina Varho-Lankinen, Oripää Tapio Rintala, Yläne Ville Kalluinen, sihteeri KANATALOUSASIAT Pekka Saarinen, Loimaa seutu Samuli Simula, Laitila Jukka Huittinen, Kisko Timo Kaunisto, Alastaro Paavo Myllymäki, yhteyshenkilö 10 MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011

11 VILJAVALIOKUNTA (yhteisvaliokunta MTK-Pirkanmaan ja -Satakunnan kanssa) Totti Nuoritalo, Somero Pekka Eskola, Loimaan seutu Erkki Haavisto, Raisio Jouni Suominen, Sauvo/MTK:n kylvösiemenjaosto Tapio Ylitalo, Paattinen/MTK:n öljykasvijaosto Tapani Heikkilä, Mynämäki/MTK:n mallasohrajaosto Simo Kolkkala, Mellilä/MTK:n viljavaliokunta Aino Launto-Tiuttu, sihteeri JÄRJESTÖ- JA TIEDOTUSTOIMIKUNTA Timo Kaunisto, Alastaro Jarmo Villman, Suomusjärvi Mikko Sirkiä, Aura Johanna Lassila-Pärkö, Kodisjoki Nina Pohjanpalo, Yläne Aino Launto-Tiuttu, sihteeri VEROASIAT (yhteisvaliokunta MTK-Pirkanmaan ja -Satakunnan kanssa) Tero Tanner, Vehmaa Jaakko Nieminen, Kuusjoki Paavo Myllymäki, yhteyshenkilö LÄNTINEN MAA- JA YMPÄRISTÖPOLITIIKKA (yhteisvaliokunta MTK-Pirkanmaan ja -Satakunnan kanssa) Timo Kaunisto, Alastaro Urban Silén, Perniö Paavo Myllymäki, yhteyshenkilö SOSIAALIPOLIITTINEN VALIOKUNTA (yhteisvaliokunta MTK-Pirkanmaan ja -Satakunnan kanssa) Henna-Maija Vesola, Lokalahti Hannu Junnila, Salon Seutu Aino Launto-Tiuttu, yhteyshenkilö SOKERIVALIOKUNTA Mika Örri, Perniö Jaakko Halkilahti, Salon Seutu Aarne Lehtonen, Mynämäki Juha Kontu, Kalanti-U:ki Seppo Rekola, Masku Tero Sainio, Salon Seutu Mari Suominen, Sauvo Hannu Tahkokallio, Pertteli Pekka Myllymäki, Mietoinen Urban Silén, Perniö Paavo Myllymäki, sihteeri VARHAISPERUNATOIMIKUNTA (Yhteisvaliokunta ÅSP:n ja MTK-Satakunnan kanssa) Jaakko Lehmuskoski, Rymättylä Eero Saarinen, Rymättylä Jaakko Hiltunen, Meri-Naantali Jussi Launto, Sauvo Samuli Simula, Laitila Jaakko Heikkilä, Masku Tommi Vippola, Laitila Ville Kalluinen, sihteeri MAASEUTUNUORTEN VALIOKUNTA Juuso Hulmi, Alastaro Anna Mäki-Punto, Loimaa seutu Tomi Nukki, Mynämäki Tero Mahkonen, Vahto Sanna Lempiäinen, Lieto Juha Kylä-Puhju, Laitila Vesa Saari, Somero Riitta Kilpiö, Salon seutu Aarne Lehtonen, Mynämäki Jussi Lindholm, Perniö, (liiton johtokunta) Ville Kalluinen, sihteeri LUOMUVALIOKUNTA (yhteisvaliokunta MTK-Pirkanmaan ja -Satakunnan kanssa) Matti Tilkanen, Karinainen Kaisa Riiko, Angelniemi KULUTTAJATYÖRYHMÄ Riikka Antola, Mynämäki Elina Heino, Vehmaa Jussi Lindholm, Perniö Satu Näykki, Somero Hanna Takatalo, Karinainen Satu Anttila, Nousiainen Aino Launto-Tiuttu, sihteeri KYLVÖSIEMENVALIOKUNTA Eeva Taneli, Loimaan Seutu Jouni Suominen, Sauvo-Karuna Markku Salo, Mellilä Heikki Vesanen, Koski Tl Mika Örri, Perniö Aino Launto-Tiuttu, MTK-Varsinais-Suomi Raimo Nordman, sihteeri MAASEUTUYRITTÄJÄTYÖRYHMÄ Satu Anttila, Nousiainen Markku Hyssälä, Lieto Ari-Pekka Kirjonen, Pertteli Tuija Rainio, Meri-Naantali Paavo Myllymäki, sihteeri Valtatie 8-työryhmä Pj. Tapani Heikkilä, Mynämäki Di Ralf Rehnberg, Maanomistajien Arviointikeskus Oy, asiantuntija Ville Kalluinen, yhteyshenkilö MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus

12 EDUSTAJAT MTK:SSA MTK:n valtuuskunnassa Antti Airikki, Nousiainen Tapani Heikkilä, Mynämäki Anna Setälä, Laitila Jouni Tuomola, Loimaan seutu MTK:n valtuuskunnassa varaedustajina Elina Heino, Vehmaa Juha Jokiniemi, Somero Matti Tilkanen, Karinainen Kalle Vähä-Piikkiö, Rusko MTK:n kylvösiemenvaliokunnassa Jouni Suominen, Sauvo MTK:n lihavaliokunnan sikajaostossa Kalle Vähä-Piikkiö, Rusko MTK:n lihavaliokunnan lammasjaostossa Tapio Rintala, Yläne MTK:n kananmunavaliokunnassa Pekka Saarinen, Loimaan seutu MTK:n luonnonmukaisen tuotannon valiokunnassa Matti Tilkanen, Karinainen MTK:n perunavaliokunnassa (varhaisperuna) Eero Saarinen, Rymättylä MTK:n sokerijuurikasvaliokunnassa Pekka Myllymäki, Mietoinen Urban Silén, Perniö MTK:n viljavaliokunnassa Simo Kolkkala, Mellilä MTK:n viljavaliokunnan mallasohrajaostossa Tapani Heikkilä, Mynämäki MTK:n viljavaliokunnan öljykasvijaostossa Tapio Ylitalo, Paattinen MTK:n maaseutuyrittäjä-valiokunnassa Satu Anttila, Nousiainen MTK:n naistyöryhmässä Hannele Mäki-Ettala-Mustonen, Laitila MTK:n kuluttajatyöryhmässä Elina Heino, Vehmaa EDUSTUS ERI YHTEISÖISSÄ Raisio Oyj:n yhtiökokouksissa Tapani Heikkilä, Mynämäki (myös valtakirjat), varalla Kalle Vähä-Piikkiö Rusko Lännen Tehtaat Oyj:n yhtiökokouksissa Kalle Vähä-Piikkiö, Rusko (myös valtakirjat), varalla Tapani Heikkilä, Mynämäki Muut edustukset toiminnanjohtaja Paavo Myllymäki tai hänen määräämänsä henkilö. TARKKAILIJAT Sokeritehtaan tarkkailijat Jaakko Halkilahti, Salon seutu Mika Örri, Perniö Juha Kontu, Kalanti-Uusikaupunki Pekka Leskinen, Masku Tero Sainio, Salon Seutu Mari Suominen, Sauvo-Karuna Hannu Tahkokallio, Pertteli Heikki Vesanen, Koski Tl Viljakaupan tarkkailijat Pekka Eskola, Loimaan seutu Tapio Halla, Pertteli Harri Mäkitalo, Vehmaa Juha Reponen, Perniö Heikki Sariola, Somero Risto Vähätalo, Vahto TILINTARKASTAJAT Liiton tilintarkastajina ovat toimineet KHT Matti Huhtala Ruskolta, pankinjohtaja Eero Koskinen Pöytyältä ja maaseutuyrittäjä Matti Karppinen Karjalasta. Varajäseninä toimivat HTM Simo Laaksonen Loimaalta, Elisa Koho Tarvasjoelta sekä Jouko Siivo Perttelistä. TOIMIHENKILÖT Myllymäki Paavo, toiminnanjohtaja Kalluinen Ville, aluepäällikkö Launto-Tiuttu Aino, aluepäällikkö asti Vuola Hanna, aluepäällikkö alkaen Ruohonen Marja-Terttu, toimistosihteeri Löfstedt Terhi, hankepäällikkö Tarmokas-hanke Raimoranta Sari, hankevetäjä, Luomuvakka-hanke Uranuurtajatyötä varhaisperunan viljelijöiden hyväksi Osuuskunta Rymättylän Varhane Puhdas herkku saaristosta. Osuuskunta Merimaskun Peruna p MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011

13 Yhteistyössä maaseudun hyväksi! Maatalousalan perustutkinto maatilatalouden ja eläintenhoidon koulutusohjelmat Metsäalan perustutkinto metsuri-metsäpalvelujen tuottajan, metsäenergian tuottajan ja metsäkonealan koulutusohjelmat Puutarhatalouden perustutkinto kukka- ja puutarhakaupan, puutarhatuotannon ja viheralan koulutusohjelmat Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto luonto- ja ympäristöneuvojan, luonnonvaratuottajan ja ympäristöhoitajan koulutusohjelmat Luonnollista oppia aikuisille ja nuorille Ammattiopisto Livia, Maaseutuopisto Peimarin kky, Tuorlantie 1, Piikkiö Puhelin (02) ,

14

15 Johtokunnan toiminta Liiton johtokunta kokoontui kertomusvuoden aikana yhdeksän kertaa. Lisäksi johtokunta, valtuuskunnan jäsenet sekä toimihenkilöt osallistuivat syyskuussa MTK:n läntisen Suomen liittojen kehittämisseminaariin. Johtokunnan kokouksiin ovat tarvittaessa osallistuneet MTK:n johtokunnan jäsen Jaakko Halkilahti ja MTK:n valtuuskunnan varsinaissuomalaiset jäsenet. Seuraavassa on johtokunnan kokouksissaan käsittelemät tärkeimmät asiat: 10. tammikuuta Johtokunnan järjestäytyminen Maatalouspoliittiset kysymykset Eduskuntakatsaus Kevätkauden toiminta 31. tammikuuta Valiokuntien ja edustustajien nimeäminen Vastuuyhdistysten nimeäminen Maatalouspoliittiset asiat, raportit Tilinpäätöksen valmistelu Esitykset riistanhoitoyhdistysten maanomistajajäsenistä 28. helmikuuta Johtokunnan ja valtuuskunnan jäsenten kehittämisseminaari Liiton viestintäsuunnitelma 14. maaliskuuta Vuoden 2010 tilinpäätös ja tilien hyväksyntä Yhdistysten jäsenmaksun 1. erän kanto MTK:n rakennetyön eteneminen Hankkeiden tilanneraportit Eduskuntavaalit 8. huhtikuuta Liiton kevätkokouksen asiat Henkilöstöasiat Maatalouspoliittiset kysymykset 30. toukokuuta Vilja-asiat Viestintäsuunnitelman hyväksyminen Jäsenmaksuasiat ja ajankohtaiskatsaukset 19. syyskuuta Tarmokas -hankkeen jatko Toimintasuunnitelman ja talousarvion perusteet Syyskauden toiminta Läntisen järjestöseminaarin valmistelu 29. lokakuuta Toimintasuunnitelma 2012 Talousarvion valmistelu Maatalouspoliittiset kysymykset Hankkeiden raportit 14. marraskuuta Syyskokouksen asiat MTK:n valtuuskunnan syyskokouksen asiat Ajankohtaiset markkina-asiat Katsaukset liiton ja MTK:n toimintaan Maatalouspoliittiset kysymykset Johtokunnan työvaliokunta ja yhteistyö naapuriliittojen kanssa Johtokunnan työvaliokunta valmisteli johtokunnalle tulevia asioita. Työvaliokunta kokoontui kertomusvuoden aikana kaksi kertaa. Liiton puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja osallistuivat kertomusvuoden aikana Etelä-Pohjanmaan, Pirkanmaan ja Satakunnan tuottajaliitojen sekä Länsi-Suomen MO liiton kanssa pidettyihin yhteiskokouksiin ja palavereihin. Johtokunnan kokous Huhko-talossa Raisiossa. 25. heinäkuuta Katsaukset kesäkauden toimintaan MTK:n johtokunnan katsaus MTK.n rakenneohjelma Eri tuotteiden markkinatilanne Henkilöstöasiat MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus

16 Liiton kokoukset Kevätkokous MTK-Varsinais-Suomen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Kosken Nuortentuvalla. Paikalla oli 123 henkilöä, joista 90 virallista kokousedustajaa. Koski TL kunnanjohtaja Aimo Suikkanen toi kokoukseen kunnan tervehdyksen ja totesi muun muassa, että maatalous on kunnalle edelleen tärkeä elinkeino. Kokouksen avasi liiton puheenjohtaja Tapani Heikkilä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Koski TL yhdistyksen puheenjohtaja Martti Mäkitalo ja sihteeriksi aluepäällikkö Ville Kalluinen liiton toimistosta. Kokous hyväksyi liiton toimintakertomuksen ja tilit vuodelta 2010 sekä myönsi tili- ja vastuuvapauden vuoden 2010 tileistä ja hallinnosta tilivelvollisille. Tilikauden tulos oli 5 308,40 euroa alijäämäinen ja liiton taseen loppusumma oli ,63 euroa. Tuottajayhdistysten ja maaseutunuorten kerhojen välisten toimintakilpailujen parhaat vuodelta 2010 palkittiin. Kiertopalkinnon sai haltuunsa suurimman pistemäärän saanut Vehmaan yhdistys. Kertomusvuoden alusta tuottajayhdistyksen puheenjohtajina aloittaneille annettiin puinen puheenjohtajan nuija. Puheenjohtajina aloittivat v Taru Antikainen Aurassa, Kimmo Yli-Antola Laitilassa, Heikki Hiltunen Meri-Naantalissa ja Juha Wikström Särkisalon yhdistyksessä. Kokousesitelmän piti valtiosihteeri Minna-Mari Kaila maaja metsätalousministeriöstä. Toimintakilpailun 2010 tulokset: Maataloustuottajayhdistykset yli 100 viljelmää 1. Vehmaa 659 p 2. Loimaan seutu 537 p 3. Laitila 491 p Maataloustuottajayhdistykset korkeintaan 100 viljelmää 1. Lokalahti 443 p 2. Kodisjoki 384 p 3. Pyhäranta 303 p Maaseutunuorten kerhot Vehmaa Peimari Laitila Tuokiokuvia kevätkokouksesta. Keskellä vasemmalla uudet yhdistysten puheenjohtajat Taru Antikainen, Kimmo Yli-Antola sekä Heikki Hiltunen ja keskellä oikealla Tapani Heikkilä pitämässä avauspuhetta, joka päätettiin antaa kokouksen julkilausumana. 16 MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011

17 Kevätkokous päätti antaa kokouksen julkilausumana liiton puheenjohtaja Tapani Heikkilän pitämän avauspuheen. Elämme elinkeinomme kannattavuuden osalta koko Euroopan unionin jäsenyysajan vaikeimpia aikoja tuotteiden hintavaihteluiden heiluttaessa tuotannon perusteita. Viljan hintojen väliaikainen nousu muutama vuosi sitten yllätti kaikki alan toimijat. Seuraavina parina vuonna hinnat laskivat kuitenkin ennätysmäisen alas. Viime syksynä hinnat nousivat jälleen maailman markkinoiden perässä joillakin viljoilla jopa kaksinkertaiseksi edelliseen syksyyn nähden. Satotasojen vaihtelut ja kulutusmuutokset ovat yksi syy hintojen poukkoiluun. Sääolojen vaihtelu eri puolilla maapalloa, viljojen vaihtoehtoiset käyttömuodot ja raaka-aineiden hintoihin kohdistuva spekulointi lisäävät hintavaihtelua. Viime syksyn viljan hintojen nousun vaikutusta viljanviljelyn kannattavuuden paranemiseen heikensi alhainen satotaso. Lisäksi tuotantokustannukset kasvoivat samaan aikaan rajusti. Nämä tekijät vaikuttivat viljelijöiden tulotasoon. Viljelykustannusten alentamiseksi neljä tuottajaliittoa, joista MTK-Varsinais-Suomi oli yksi, selvitti lannoitteiden tuontimahdollisuuksia sekä tuottajien halukkuutta vaihtaa lannoitetoimittajaa. Viljan hintojen nousu kasvatti kotieläintuotannon kuluja, kun rehuteollisuus nosti hintoja viljan hintojen nousuun vedoten. Tämä heikensi kotieläintuotannon kannattavuutta, sillä kustannusten nousua ei silläkään sektorilla ole kyetty kompensoimaan tuottajahintoja nostamalla. Jalostava teollisuus ei ole pystynyt vastaamaan hintojen muutospaineisiin enää moneen vuoteen. Teollisuuden tulee nostaa tuottajahintoja välittömästi, jotta tilat eivät ajaudu enää nykyistä pahempaan taloudelliseen ahdinkoon. Jalostajat ovat perustelleet tuottajahintojen nousun pitkää viivettä esim. lihan osalta ulkomaisella tuontipaineella, joka on seurausta Saksan dioksiinikriisistä. Siellä kriisin seurauksena lihan kulutus laski ja saksalaista sianlihaa on tarjolla runsaasti kansainvälisillä markkinoilla myös Suomeen tuotavaksi. Tuontilihan alkuperän hämärtäminen on ongelma. Onko niin, että kotimaisuudesta ei haluta tehdä näkyvästi esillä olevaa tekijää, vaan raaka-aineen alkuperämaa yritetään häivyttää sekä luoda kaupan omilla tuotemerkeillä kuva kotimaisesta tuotteesta? Tällaisten tuotteiden valmistusmaa on myös todennäköisesti jokin muu kuin Suomi. Onko tämä isänmaallisuutta? Erityisesti kaupan osuustoiminnallisten yritysten johtoportaissa ja edustajistoissa pitää katsoa peiliin, ettei kotimaista elintarviketeollisuutta ajeta kaupan ohjaamaksi alihankkijaksi. Meillä alkutuotanto toimii vastuullisesti. Se on myös omalla työllään vakuuttanut kuluttajat tuotannon laadusta. Koko ruokaketjun tulee viimeistään nyt hyödyntää kotimaisen ruoantuotannon kilpailuvahvuudet. Varsinais-Suomessa ruoantuotanto on merkittävä elinkeino. Sen vaikutus on suuri paitsi yksittäiselle tuottajalle myös koko alueen taloudelle jalostavan teollisuuden kautta. Kysymys kuuluukin, löytyykö täältä kauppaketjua tai yksittäisiä marketteja, jotka sitoutuvat tuomaan peruselintarvikkeissa näkyvästi esille tuotteiden kotimaisuuden tai peräti varsinaissuomalaisuuden? Maaliskuussa on yksittäinen yrittäjä tuonut eläviä sikoja Tanskasta Suomeen. Sikojen tarttuvien tautien määrä on Suomessa huomattavasti Tanskaa vähäisempi ja tästä syystä suomalaisten tuotantoeläinten lääkintä on vähäisempää. Nyt tapahtunut tuonti aiheutti erittäin suuren eläintautiriskin, vaikka eläimet ovatkin tällä hetkellä karanteenissa. Jo pelkkä kuljetus karanteenitilalle oli todella suuri riski kuljetusreitin varrella olleille sikatiloille. Sikojen tuontikontrollin mukaan Suomeen on turvallista tuoda eläviä sikoja vain maista, joiden tautistatus on lähellä Suomen tautistatusta. Näitä maita ovat Ruotsi ja Norja. Tuomalla sikoja muista maista lisätään riskiä tarttuvien eläintautien osalta. Älkäämme me tuottajat nyt itse pilatko vuosien työtä tautivapaan eläinaineksen osalta näillä riskinotoilla. Viime syksynä Euroopan unionissa hyväksyttiin nk. tuottajaorganisaatiolaki, joka turvaa tuottajien vaikutusvallan osana elintarvikeketjua. Samankaltaista lakia on valmisteltu myös meillä Suomessa, mutta kaupanalan keskusliitto sekä kilpailuvirasto ovat lakia vastustaneet. Niinpä lakialoite on muuttunut meillä paljon varovaisemmaksi kuin mitä se on EU:ssa, eikä lakia ole saatu edes käsittelyyn nykyiseen eduskuntaan. Perusteluina tähän on käytetty sitä, että kyseinen laki rajoittaisi kilpailua. MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila on samaan aikaan ansiokkaasti tuonut esille, että tarvitaan jonkinlainen viranomaistaho valvomaan koko elintarvikeketjun toimivuutta sekä kaikkien osapuolten etuja. Tähän mielipiteeseen on meidän kaikkien tuottajien varmasti helppo yhtyä. Maatalouden tukipolitiikka on jälleen kerran uudistuksen kohteena. Viime syksynä EU:nkomissio antoi uudistuksesta tiedonannon, joka ei kuitenkaan tuonut vastauksia Suomen maatalouspolitiikkaa koskeviin keskeisiin kysymyksiin. Näitä ovat tukien kokonaisrahoitus, jäsenvaltioiden osarahoitusmahdollisuudet sekä yksittäiset tukimuodot ja niiden suuruus. Toivottavasti näihin saadaan vastauksia kuluvan vuoden aikana, sillä maatalouspolitiikan uudistus tähtää jo vuoden 2014 jälkeiseen aikaan, ja paljon on vielä työtä edessä. Maaseudun kehittäminen ei saa jatkossa kärsiä. Maaseudun elinkeinojentoimintaedellytysten on säilyttävä edes nykyisellä tasolla. Eduskuntavaalit ovat Nyt jos koskaan on meillä tuottajilla vaikuttamisen paikka. Äänestämällä asioistamme ja elinkeinostamme tietäviä sekä meitä ymmärtäviä ehdokkaita voi jokainen henkilökohtaisesti vaikuttaa tuleviin päätöksiin. Muistakaa siiskaikki mennä vaaliuurnille! MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus

18 Syyskokous Liiton syyskokous pidettiin Laitilan kaupugintalolla. Kokoukseen osallistui 141 henkilöä, joista virallisia kokousedustajia oli 109. Kokouksen aluksi laulettiin maataloustuottajain marssi. Laitilan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Seppo Lehtola toi Laitilan kaupungin tervehdyksen kokoukseen. Liiton puheenjohtaja Tapani Heikkilä avasti kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Laitilan yhdistyksen puheenjohtaja Kimmo Yli-Antola. Kokouksen sihteerinä toimi aluepäällikkö Ville Kalluinen liiton toimistosta. Kokousesitelmän piti johtaja Juha Ruippo MTK:sta. Ruipon mukaan kuluttajien mielipiteet ja rahoituskriisi ohjaavat uuden EUohjelmakauden valmistelua. Muutosprosessi tarjoaa tuottajajärjestölle uusia tehtäviä. Monet politiikan perusmuutokset tehdään Brysselissä, mutta paljon jää tehtäväksi myös kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Liiton kevätkokous hyväksyi toimintasuunnitelman vuodelle 2012, vahvisti luottamushenkilöiden palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet. Samoin kokous hyväksyi liiton talousarvion vuodelle Liitto perii yhdistyksiltä jäsenmaksuina euroa ja yhteisöiltä euroa. Syyskokouksen julkilausuma Liiton kevätkokous teki henkilövalintoja liiton toimielimiin ja lisäksi päätettiin, että valittiin liiton alueelle puheenjohtajien ja sihteereiden neuvottelukunta. Se vahvistaa aikaisemman epävirallisen puheenjohtaja ja sihteerikokouksen muuttumisen osaksi liiton päätöksentekoa. Neuvottelukuntaan valittiin tuottajayhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit sekä heidän varaedustajikseen muut ko. yhdistyksen johtokunnan jäsenet. Lisäksi syyskokous valtuutti MTK-Varsinais-Suomen johtokunnan valitsemaan valiokunnat, jotka toimivat MTK-Varsinais-Suomen virallisina toimieliminä. Maankäytön rajoittaminen uhkaa maakunnan tasapuolista kehittämistä. Turun ja ympäristökuntien välillä käydään nyt neuvotteluja sopimuksesta, jonka tavoitteena on ohjata alueen väestöä Turkuun. MTK-Varsinais-Suomen syyskokous katsoo, että toteutuessaan säädökset vaikeuttaisivat rakentamista maaseudulla. Asutuksen keskittyminen uhkaisi myös lähipalveluita, mikä osaltaan heikentäisi maaseudunelinvoimaisuutta. MTK-Varsinais-Suomi vetoaa toimialueensa kuntiin, jotta nämä eivät luovuttaisi yhteisen kaupunkiseutusopimuksen myötä pois todellista valtaansa päättää maankäytöstään. Edellytämme myös, että ranta-alueiden kaavoituksessa käytetään oikeudenmukaisia mittausmenetelmiä. MTK-Varsinais-Suomi vaatii ratkaisua maakunnan suurpeto-ongelmaan. Kokous edellyttää että asiaan puututaan välittömästi enempien tuhojen välttämiseksi. Tällä hetkellä suurpetojen aiheuttamat taloudelliset menetykset ovat olleet kohtuuttomia mm. lammastaloudelle, puhumattakaan pelosta jota asutusalueella metsästävät pedot aiheuttavat. Nyt on jo menetetty lemmikkejä pedoille kauanko odotamme ensimmäistä ihmisuhria? Syyskokoukseen osallistujia Laitilassa. Viljelijöiden henkistä kuormaa ovat lisänneet kotieläintiloille tapahtuneet laittomat tunkeutumiset ja salakuvaaminen. On raskasta elää jatkuvasti vääristellyn ja leimaavan julkisuuden alla. Tästä ovat vastuussa eläinsuojeluaktivistit, joiden toiminnan ilmeinen tarkoitus on eläintensuojelun sijaan aiheuttaa haittaa suomalaiselle kotieläintaloudelle. Suomalainen oikeuslaitos on voimaton rankaisemaan tekijöitä, vaikka he ovat itsekin kehuneet toimillaan julkisuudessa. Kuluttajat voivat kuitenkin olla varmoja suomalaisen kotieläintuotannon eläinystävällisyydestä ja eettisyydestä, sillä virallisten tarkastusten perusteella suomalaiset eläimet ovat hyvin hoidettuja. Viranomaisilla onkin oltava myös jatkossa riittävät resurssit tilojen neuvontaan ja tarkastustoimintaan. Näin taataan kotieläintuottajille työrauha. 18 MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011

MTK - VARSINAIS-SUOMI

MTK - VARSINAIS-SUOMI TOIMINTAKERTOMUS 2007 maataloustuottajain VARSINAIS-SUOMEN LIITTO MTK-Varsinais-suomi Ry MTK - VARSINAIS-SUOMI Osoite: Peltopohjankatu 2 D, 21280 RAISIO Puhelin: 020 413 3580, faksi 020 413 3589 Kotisivut:

Lisätiedot

Maataloustuottajain Pohjois-Suomen Liitto MTK-Pohjois-Suomi ry VUOSIKERTOMUS 2010. 93. toimintavuosi

Maataloustuottajain Pohjois-Suomen Liitto MTK-Pohjois-Suomi ry VUOSIKERTOMUS 2010. 93. toimintavuosi Maataloustuottajain Pohjois-Suomen Liitto MTK-Pohjois-Suomi ry VUOSIKERTOMUS 2010 93. toimintavuosi Tähän KERTOMUKSEEN on koottu keskeisiä asioita MTK-Pohjois-Suomen toiminnasta vuodelta 2010. MTK-Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Käyntiosoite Näsilinnankatu 48 E puheenjohtaja Postiosoite PL 97, 33101 TRE hankepäällikkö, maanviljelijä Heidi Tanhua Puhelin 020 413 3462 Virrat

Käyntiosoite Näsilinnankatu 48 E puheenjohtaja Postiosoite PL 97, 33101 TRE hankepäällikkö, maanviljelijä Heidi Tanhua Puhelin 020 413 3462 Virrat MTK-Pirkanmaa toimintakertomus 2013 Mouhijärvi-Suodenniemi Liiton toimisto Puheenjohtajat Käyntiosoite Näsilinnankatu 48 E puheenjohtaja Postiosoite PL 97, 33101 TRE hankepäällikkö, maanviljelijä Heidi

Lisätiedot

MTK Keski-Suomi Vuosikertomus 2014

MTK Keski-Suomi Vuosikertomus 2014 MTK Keski-Suomi Vuosikertomus 2014 Sisällysluettelo Puheenjohtajan katsaus vuoteen 2014...3 Maataloustuottajain Keski-Suomen Liitto MTK Keski-Suomi ry....4 Liiton toiminta 2014...5 Liiton johtokunnan ja

Lisätiedot

MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-POHJANMAAN LIITON VUOSIKERTOMUS 2011

MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-POHJANMAAN LIITON VUOSIKERTOMUS 2011 MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-POHJANMAAN LIITON VUOSIKERTOMUS 2011 MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO MTK-Etelä-Pohjanmaa r.y. Toimisto avoinna ma pe klo 8.00 16.00 (kesäaikana ma pe 8.00 15.15) Osoite:

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-SAVON LIITTO MTK-ETELÄ-SAVO RY. TOIMINTAKERTOMUS 2011 19.3.2012 1 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2011 Jukka Leikkonen, MTK-Etelä-Savon johtokunnan puheenjohtaja vuonna 2011, Mäntyharju

Lisätiedot

MTK-Pohjois-Suomen jäsenlehti 2 2012. Uutisjyvät. Laaturehua. Siikajokisella Toppilan tilalla kokeillaan uutta ja kyseenalaistetaan käytäntöjä.

MTK-Pohjois-Suomen jäsenlehti 2 2012. Uutisjyvät. Laaturehua. Siikajokisella Toppilan tilalla kokeillaan uutta ja kyseenalaistetaan käytäntöjä. M Itella Posti Oy Itella Green MTK-Pohjois-Suomen jäsenlehti 2 2012 Uutisjyvät Satovahinkoja? Satovahinkoilmoitukset ja korvaushakemukset ehtii jättää vielä lokakuun ajan. SIVU 5 Laaturehua Siikajokisella

Lisätiedot

MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-POHJANMAAN LIITON VUOSIKERTOMUS 2012

MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-POHJANMAAN LIITON VUOSIKERTOMUS 2012 MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-POHJANMAAN LIITON VUOSIKERTOMUS 2012 MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO MTK-Etelä-Pohjanmaa r.y. Toimisto avoinna ma pe klo 8.00 16.00 (kesäaikana ma pe 8.00 15.15) Osoite:

Lisätiedot

Navetta kannatti rakentaa yhdessä

Navetta kannatti rakentaa yhdessä UutisJyvät 2/2011 1 MTK-Pohjois-Suomen jäsenlehti 2/2011 Anne Seppänen Tässä numerossa MTK-yhdistysten syyskokoukset katso sivu 11. Selkeyttä tietotulvaan MTK:n uusi hanke tukee jaksamista, osaamista ja

Lisätiedot

100 vuotta Luotettavaa Suomalaista Omistusta

100 vuotta Luotettavaa Suomalaista Omistusta 100 vuotta Luotettavaa Suomalaista Omistusta 2012 lso osuuskunta 100 vuotta LSO Osuuskunnan tarkoitus ja toiminta-ajatus LSO Osuuskunta on 1 500 aktiivisen lihantuottajan yhteisö, joka käyttää vastuullisesti

Lisätiedot

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2007. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. Matti Voutilainen järjestöjohtaja

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2007. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. Matti Voutilainen järjestöjohtaja SAATTEEKSI Elämme maailmassa, jossa jäsenkuntamme elinkeinoihin vaikuttavat maailmanlaajuiset päätökset, sopimukset ja ilmiöt. Maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien etujärjestönä muutumme

Lisätiedot

Kesähelteistä CAP-uudistukseen

Kesähelteistä CAP-uudistukseen Kesähelteistä CAP-uudistukseen Viime kesä oli säiden suhteen sen verran erikoinen, että ainakin maanviljelijät ja metsänomistajat tulevat sen muistamaan vielä vuosien päästä. Touko-kesäkuussa kärsittiin

Lisätiedot

Maatilavalvonnat hyvällä mallilla

Maatilavalvonnat hyvällä mallilla M Itella Posti Oyj MTK-Uusimaan tiedotuslehti 2012 Maatilavalvonnat hyvällä mallilla Karkkilassa saa luomupossua suoraan tilalta Maailman viljamarkkinoilla niukkuutta 2 uusmaalainen J a a k k o H o l s

Lisätiedot

VIRTALAN MAITOTILALLA biokaasu on luonteva lämmönlähde

VIRTALAN MAITOTILALLA biokaasu on luonteva lämmönlähde UutisJyvät 2/2009 1 MTK-Pohjois-Pohjanmaan jäsenlehti 2/2009 Tässä numerossa MTK-yhdistysten syyskokoukset 2009. Ota lehti talteen! Pienet asiat kantavat arkea Työ on elämässä tärkeää, mutta niin ovat

Lisätiedot

Kotitilalta1/2013. LSO ja HKScan. juhlivat sataa ensimmäistä vuottaan s. 16 22. Investoinnit liikkeelle tänä vuonna s. 4 5

Kotitilalta1/2013. LSO ja HKScan. juhlivat sataa ensimmäistä vuottaan s. 16 22. Investoinnit liikkeelle tänä vuonna s. 4 5 Kotitilalta1/2013 LSO ja HKScan juhlivat sataa ensimmäistä vuottaan s. 16 22 Investoinnit liikkeelle tänä vuonna s. 4 5 Maitotila arvostaa joustavaa kumppania s. 24 25 pääkirjoitus MARKKINAKATSAUS Tulevaisuus

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S V U O S I K A T S A U S 2013 ~110 vuotta~ Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallitus ja hallintoneuvoston puheenjohtajat...s. 4 Lihakunnan jäsenmäärä vaalipiireittäin vuosina 2012 2013...s. 5 Keskeisiä

Lisätiedot

MTK-Pohjois-Suomen jäsenlehti 1 2013. Uutisjyvät. Kokouskierros. MTK-yhdistysten kevätkokoukset. 11. Myös tuki-infoa on tarjolla. SIVU 10.

MTK-Pohjois-Suomen jäsenlehti 1 2013. Uutisjyvät. Kokouskierros. MTK-yhdistysten kevätkokoukset. 11. Myös tuki-infoa on tarjolla. SIVU 10. M Itella Posti Oy Itella Green MTK-Pohjois-Suomen jäsenlehti 1 2013 Uutisjyvät Innovaatioita Haapavetinen Demeca Oy suunnittelee ja valmistaa karjatilojen arkea helpottavia laitteita ja automatiikkaa.

Lisätiedot

Nyt katsotaan luottavaisina tulevaisuuteen s. 4 Lihamarkkinakatsaus s. 6 Hinnat heiluvat viljamarkkinoilla - mitä tehtävissä? s. 8

Nyt katsotaan luottavaisina tulevaisuuteen s. 4 Lihamarkkinakatsaus s. 6 Hinnat heiluvat viljamarkkinoilla - mitä tehtävissä? s. 8 4/11 Nyt katsotaan luottavaisina tulevaisuuteen s. 4 Lihamarkkinakatsaus s. 6 Hinnat heiluvat viljamarkkinoilla - mitä tehtävissä? s. 8 FarMeri-risteilyn antia s. 10 Mukana Atria-liite Luonnostaan vastuullinen

Lisätiedot

Kansallinen viljastrategia 2006 2015

Kansallinen viljastrategia 2006 2015 Kansallinen viljastrategia 2006 2015 102006 Kansallinen viljastrategia 2006 2015 Maa- ja metsätalousministeriö 10/2006 Julkaisun nimi: Kansallinen viljastrategia 2006 2015 Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Etelä-Pohjanmaa. ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

Vuosikertomus 2013. Etelä-Pohjanmaa. ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti Vuosikertomus 2013 Etelä-Pohjanmaa ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti Missio, visio, arvot Missio: ProAgria Etelä-Pohjanmaan missio on

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus V U O S I K A T S A U S 2012 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallinto ja toimiva johto...s. 4 Itikka osuuskunnan jäsenmäärä vaalipiireittäin vuosina 2011 2012...s. 5 Keskeisiä tunnuslukuja Itikka

Lisätiedot

Kotitilalta2/2012. Harkitulla investoinnilla tuottavuus nousuun. Eroon porsasruuhkista. Kumi sopii sonnien alle s. 10 12. s. 6 7. s.

Kotitilalta2/2012. Harkitulla investoinnilla tuottavuus nousuun. Eroon porsasruuhkista. Kumi sopii sonnien alle s. 10 12. s. 6 7. s. Kotitilalta2/2012 Eroon porsasruuhkista s. 6 7 Kumi sopii sonnien alle s. 10 12 Harkitulla investoinnilla tuottavuus nousuun s. 4 5 pääkirjoitus Vauhdilla kevään kasvukauteen Viime vuonna kuluttajan käsi

Lisätiedot

Loimaan Seutu KERTOMUS. Maataloustuottajain Loimaan Seudun yhdistyksen toiminnasta vuodelta. www.mtk.fi/loimaanseutu

Loimaan Seutu KERTOMUS. Maataloustuottajain Loimaan Seudun yhdistyksen toiminnasta vuodelta. www.mtk.fi/loimaanseutu Loimaan Seutu KERTOMUS Maataloustuottajain Loimaan Seudun yhdistyksen toiminnasta vuodelta 2012 www.mtk.fi/loimaanseutu Maaseutupalvelut, Hirvikoski Kanta-Loimaantie 7, 32200 Loimaa Maaseutupalvelut, Avoinna

Lisätiedot

SISÄLTÖ 2/2013 S. 22. S. 15 Vasikoiden haku sujuu S. 26. Kansi Sato-odotukset

SISÄLTÖ 2/2013 S. 22. S. 15 Vasikoiden haku sujuu S. 26. Kansi Sato-odotukset Kotitilalta2/2013 Hyvä siilohygienia varmistaa eläinten kasvun s. 8 9 HK:n viljanvälitys meni nettiin s. 10 Mehukasta luettavaa lihasta s. 22 23 Tavoitteena suuri sato ja edullinen rehu s. 4 6 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Kotitilalta1/2012. Ohjauksella kysyntä ja tarjonta tasapainoon. Maitotila arvostaa ternien nopeaa noutoa. Moottorikelkalla tunturiin. s. 18 19. s.

Kotitilalta1/2012. Ohjauksella kysyntä ja tarjonta tasapainoon. Maitotila arvostaa ternien nopeaa noutoa. Moottorikelkalla tunturiin. s. 18 19. s. Kotitilalta1/2012 Maitotila arvostaa ternien nopeaa noutoa s. 18 19 Moottorikelkalla tunturiin s. 30 Ohjauksella kysyntä ja tarjonta tasapainoon s. 4 5 pääkirjoitus Kilpaileminen ajalla on kilpailua logistiikalla

Lisätiedot

Edelläkävijän vastuut s. 4 Lihamarkkinakatsaus s. 6 Hyvinvointituen sopimusehdot tutustumisen väärtejä s. 12

Edelläkävijän vastuut s. 4 Lihamarkkinakatsaus s. 6 Hyvinvointituen sopimusehdot tutustumisen väärtejä s. 12 2/12 Edelläkävijän vastuut s. 4 Lihamarkkinakatsaus s. 6 Hyvinvointituen sopimusehdot tutustumisen väärtejä s. 12 Tekijät esiin: Marko Övermark on porsastuotannon ammattilainen s. 18 emerkistä hyötyä koko

Lisätiedot

Vuodet vierivät! MTK-Uusimaan tiedotuslehti 1 2007. M-Suomen Posti Oyj

Vuodet vierivät! MTK-Uusimaan tiedotuslehti 1 2007. M-Suomen Posti Oyj M-Suomen Posti Oyj MTK-Uusimaan tiedotuslehti 1 2007 Vuodet vierivät! Viime vuosisadan alussa tuottajat ja kuluttajat kohtasivat toreilla ja markkinahinta määräytyi yksinomaan kysynnän ja tarjonnan mukaan.

Lisätiedot

Hyvä ruoka parempi mieli

Hyvä ruoka parempi mieli V U O S I K A T S A U S 2011 SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallitus ja hallintoneuvoston puheenjohtajat...s. 4 Lihakunnan jäsenmäärä vaalipiireittäin vuosina 2010 2011...s. 5 Keskeisiä tunnuslukuja

Lisätiedot

SUOMEN MAATALOUS VUONNA 1983

SUOMEN MAATALOUS VUONNA 1983 - 4. MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 102 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 102 SUOMEN MAATALOUS VUONNA 1983 LAURI KETTUNEN HELSINKI

Lisätiedot

Maaseutuverkoston opintomatka Skotlantiin 28.9. 2.10.2009

Maaseutuverkoston opintomatka Skotlantiin 28.9. 2.10.2009 Maaseutuverkosto järjesti maaseudun kehittämisohjelman ympäristöteemaan liittyvän opintomatkan Skotlantiin yhteistyössä Viron ja Skotlannin maaseutuverkostojen kanssa. Opintomatkalla tutustuttiin Skotlannin

Lisätiedot