MTK - Varsinais-Suomi TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MTK - Varsinais-Suomi TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 MTK - Varsinais-Suomi TOIMINTAKERTOMUS

2 Julkaisun kuvat: MTK-Varsinais-Suomen kuva-arkisto Painotyössä käytetylle paperille on myönnetty Euroopan Unionin ympäristömerkki FI/11/1 Taitto: TM-suunnittelu Painopaikka: Laitilan Kirjapaino Oy 2012

3 MTK - Varsinais-Suomi TOIMINTAKERTOMUS

4 MTK-Varsinais-Suomi ry Osoite: Peltopohjankatu 2 D RAISIO Puhelin: Faksi: Kotisivut: Sähköposti: Maaseudun tulevaisuus -lehden ilmoituskonttori MTK-Varsinais-Suomi on Facebookissa. Käy tykkäämässä. Toimihenkilöt ja yhteystiedot vuonna 2012 Puheenjohtaja Toiminnanjohtaja Aluepäällikkö Jaakko Halkilahti ja Paavo Myllymäki ja Hanna Vuola ja Aluepäällikkö Toimistosihteeri Petri Puustinen ja Marja-Terttu Ruohonen , ja Hankepäällikkö Terhi Löfstedt (Tarmokas -hanke) ja Hankevetäjä Sari Raimoranta (Luomuvakka -hanke) ja Kuvassa vasemmalta: Terhi Löfstedt, Paavo Myllymäki, Hanna Vuola, Sari Raimoranta, Petri Puustinen ja Marja-Terttu Ruohonen. Varsinais-Suomen maataloustuottajain säätiö Asiamies Ville Reunanen ja Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto Osoite: Simonkatu 6, HELSINKI Puhelin: Kotisivut: Sähköposti: 4 MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011

5 Pyhäranta Kodisjoki MTK-Varsinais-Suomen toimialue ja maataloustuottajain yhdistykset 2011 Laitila Alastaro Metsämaa Yhdistyksiä 49 Jäseniä Kalanti - Uusikaupunki Karjala Yläne Oripää Loimaan seutu Kustavi Mynämäki Lokalahti Vehmaa Nousiainen Mietoinen Vahto Taivassalo Paattinen Masku Rusko Lieto Raisio Meri-Naantali Pöytyä Mellilä Karinainen Aura Tarvasjoki Marttila Paimio Koski TL Kuusjoki Somero Somerniemi Turun seutu Piikkiö Pertteli Kiikala Rymättylä Kakskerta Salon seutu Sauvo - Karuna Angelniemi Suomusjärvi Parainen - Nauvo Perniö Kisko Särkisalo pohjakartta ja kuntarajat Maanmittauslaitos, 2012 MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus

6 Sisältö MTK-Varsinais-Suomi ry 4 Puheenjohtajan tervehdys 7 Maatalous Varsinais-Suomessa 8 Maataloustuottajain Varsinais-Suomen liitto 10 Johtokunnan toiminta 15 Liiton kokoukset 16 Toimintasuunnitelma vuodelle Liiton koulutustoiminta Toiminta ja tapahtumat 25 Viljantuotanto 25 Varhaisperuna 26 Sokerijuurikas 26 Lypsykarjatalous 28 Lihatalous 28 Kuluttajatyö 29 Sosiaalipolitiikka 30 Maa- ja ympäristöpolitiikka 32 Maaseutunuoret 32 Kylvösiunaustilaisuudet ja sadonkorjuujuhlat 32 Tapahtumia järjestöväelle 33 Vaikuttaminen eri ryhmissä 33 Hanketoiminta 34 Maanomistajien Arviointikeskus Oy:n toiminta vuonna Varsinais-Suomen maataloustuottajain säätiö 39 Tilinpäätös Tuottajayhdistysten ja maaseutunuorten toimihenkilöt Liiton alueen yhdistykset Maataloustuottajain Varsinais-Suomen Liiton johtokunta MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011

7 Puheenjohtajan tervehdys Vuosi 2011 jäi historiaan useiden eurooppalaisten valtioiden talouskriisien leimaamana. Erityisesti muutaman euroalueeseen kuuluvan maan ongelmien pelättiin pahimmassa tapauksessa johtavan jopa koko valuutta-alueen hajoamiseen ja hallitsemattomiin seurauksiin. Talous saatiin vakautettua ja tilanne rauhoitettua vasta tämän vuoden puolella, mutta vaara ei vielä ole ohi. Euroopan Unionin jäsenmaiden heikolla talouskasvulla ja rajulla velkaantumisella on vaikutusta suoraan ja välillisesti myös maatalouteen ja maaseutuun. Tämä on havaittavissa esimerkiksi siitä, että poliittiset paineet leikata EU:n budjettikehystä ovat vuoden kuluessa kasvaneet huomattavasti. Suomessa hallitus haluaa säilyttää valtion luottoluokituksen parhaassa luokassa. Tämän tavoitteen säilyttäminen on jo vaatinut leikkauksia valtion budjettiin. Säästöistä sovittiin hallitusohjelmassa ja sen mukaisesti maa- ja metsätalous joutui valtion tulo- ja menoarviossa suhteellisesti suurimpien leikkausten kohteeksi. Säästöjä ja veronkorotuksia tehdään jatkossakin. Uusia säästökohteita etsittäessä on pidettävä mielessä jo tehdyt leikkaukset, jottei maaseutu, sen elinkeinot ja asukkaat joudu epäoikeudenmukaiseen asemaan. Ainoa keino ratkaista valtion kestävyysvaje ja velkaantumisongelma on talouskasvu. Siksi on välttämätöntä, ettei- vät leikkaukset kohdistu niin, että ne supistavat tuottavaa toimintaa. Maaseudun elinkeinot ovat aloja, jotka tuottavat todellista uutta: ruokaa, puuta, kuituja ja energiaa. Samalla ne työllistävät elintarvike-, metsä- ja puunjalostuksessa sekä energiantuotannossa suuren joukon suomalaisia sekä korvaavat tuontia ja vahvistavat kauppatasetta. Politiikka, joka estää tai heikentää maaseudun vihreiden elinkeinojen toimintaedellytyksiä, on tässä tilanteessa väärää. Mahdolliset maataloustukien leikkaukset kotimaassa vaarantavat pahimmillaan Suomen EU-tukien tason ja poliittisen oikeutuksen. On vaikeata saada EU:n maatalouspolitiikkauudistukseen välineitä tasaamaan jäsenmaiden välisistä tuotanto-olosuhteista johtuvia eroja kansallisella rahoituksella, jos samaan aikaan tehdään leikkauksia Suomessa nykyisin käytössä oleviin järjestelmiin. Vuoden 2012 aikana EU:ssa pitäisi päättää EU:n budjetista seuraavalle rahoituskaudelle. Samanaikaisesti komissiossa valmistellaan vuoden 2014 alusta toimeenpantavaa maatalouspolitiikan uudistusta ja siihen liittyvää yksityiskohtaista lainsäädäntöä. Aika on käymässä vähiin, koska monimutkainen EU:n päätöksentekojärjestelmä ei pysty nopeasti asioita ratkaisemaan. Vuoden 2013 aikana on myös saatava päätös kansallisten tukien jatkosta. Jotta tavoitteeseen on edes teoriassa mahdollista päästä, olisi neuvottelut näiden tukien jatkosta saatava viipymättä käyntiin. Varsinais-Suomelle artiklan 141 perusteella maksettava tuki on elintärkeää vuodesta 2014 eteenpäinkin. Vuosi 2012 on MTK:n liittokokousvuosi. Järjestö täyttää tänä vuonna 95 vuotta. Kesäkuussa Savonlinnassa linjataan järjestön suuntaa seuraavaan liittokokoukseen. Liittokokouksen teemoina ovat yhteiskunta- ja markkinapoliittinen vaikuttaminen sekä järjestön toiminnan kehittäminen. Kommentit ja kehittämisehdotukset näihin teemoihin liittyen ovat jäseniltämme lämpimästi tervetulleita. Hyvästä yhteistyöstä kiittäen ja menestyksellistä vuoden jatkoa jäsenillemme ja yhteistyökumppaneillemme toivottaen Jaakko Halkilahti MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus

8 Maatalous Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomessa oli vuonna 2011 maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilastojen mukaan 6459 maatilaa. Rakennemuutos jatkui ja maatilojen määrä väheni 176 tilalla vuoden aikana. Käytössä olevaa maatalousmaata Varsinais-Suomessa on hehtaaria. Kaikkien viljalajien viljelypinta-ala nousi edelliseen vuoteen verrattuna hehtaarilla. Kevätvehnä säilyi suosituimpana viljakasvina hehtaarin viljelyalalla. Varsinais-Suomi säilytti asemansa suurimpana sianlihan tuottajana. Varsinais-Suomessa tuotettiin sianlihaa yhteensä 54,6 miljoonaa kiloa, joka on runsas neljännes koko Suomen tuotannosta. Suurimmat sianlihantuottajakunnat Varsinais-Suomessa ovat Loimaa (12,9 milj.kg) ja Vehmaa (8,2 milj.kg). MTK-Varsinais-Suomen liiton alueella oli 49 tuottajayhdistystä vuonna Jäsentiloja oli kertomusvuoden lopussa 6089 ja jäseniä yhteensä Maatilojen lukumäärä tuotantosuunnan mukaan Varsinais-Suomessa. Lähde MMM/Tike. Tuotantosuunta tilat tilat muutos Lypsykarjatalous Muu nautakarjatalous Sikatalous Siipikarjatalous Lammas- ja vuohitalous Hevostalous Viljanviljely Erikoiskasvituotanto Puutarhakasvien viljely Muu kasvintuotanto Muu tuotanto Yhteensä Kotieläinten lukumäärä Varsinais-Suomessa (1000 kpl). Lähde MMM/Tike kpl Naudat 36,6 36,3 34,9 Lypsylehmät 8,7 8,8 8,7 Emolehmät 4,5 4,3 3,9 Hiehot 6,0 5,9 6,0 Sonnit 5,3 5,1 4,6 Vasikat 12,1 12,1 11,7 Siat 368,6 371,3 360,9 Emakot 39,4 40,4 38,2 Kanat 2 089, , ,3 Kananpoikaset 515,7 562,8 526,8 Broilerit 921, , ,3 Kalkkunat 66,2 82,7 90,4 Lampaat 14,4 12,9 11,2 Vuohet 0,5 0,5 0,8 Hevoset 2,3 2,2 2,2 8 MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011

9 Kanat, 1000 kpl Emakot, 1000 kpl Lypsylehmät, 1000 kpl 2 500, , , ,0 500,0 0, ,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, ,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Yläkaavioissa trendejä Varsinais-Suomen kotieläinten lukumääristä vuosivälillä Lähde MMM/Tike. Oikealla viljelyala- ja keskisatotietoja Varsinais-Suomesta. Lähde MMM/Tike. viljelyala (1000 ha) muutos koko maa 2011 sato kg/ ha2011 sato kg/ha Syysvehnä 20 11,9 8,1 39, Kevätvehnä 60,3 54,1 6,2 217, Ruis 6,1 4,6 1,5 27, Rehuohra 40,4 39,8 0,6 378, Mallasohra 31 28,3 2,7 87, Kaura 31,2 27,4 3,8 323, Peruna 1,7 1,8-0,1 24, Sokerijuurikas 6,5 6,7-0,2 14, Rypsi ja rapsi 20,2 37,9-17,7 92, Puutarhakasvit 3,3 3,2 0,1 12,5 Härkäpapu 2,9 3-0,1 9,7 Nurmet alle 5 v. *) 28,9 28,6 0,3 666,8 Nurmet 5 v ja yli **) 5,2 5,2 0 32,0 Kesanto ***) 29,6 34,4-4,8 275,7 *) heinä, siemenheinä, säilörehu, laitumet **) käytössä olevat luonnonniityt- ja laitumet, sekä hakamaa ***) kesannot, luonnonhoitopelto ja viherlannoitusnurmet MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus

10 Maataloustuottajain Varsinais-Suomen liitto MTK - Varsinais-Suomi ry. vuonna 2011 JÄSENET Liiton yhteisöjäseninä olivat kertomusvuonna: Maataloustuottajain yhdistyksiä 49 Manttaalikuntia 43 Osuuskunta Länsi-Maito LSO Osuuskunta Itikka Osuuskunta Raisio Oyj Tapiola-ryhmä ProAgria Farma ry Varsinais-Suomen Mehiläishoitajat Viljavaliokunta tutustumassa MTT:n lajikekokeisiin Jokioisilla. JOHTOKUNTA Puheenjohtaja Tapani Heikkilä, Mynämäki, jäsen v:sta 1999 Varapuheenjohtaja Kalle Vähä-Piikkiö, Rusko, jäsen v:sta 2004 Muut jäsenet Jalli Heikki, Koski TL. jäsen v:sta 2011 Kaunisto Timo, Alastaro, jäsen v:sta 2006 Kirjonen Ari-Pekka, Pertteli, jäsen v:sta 2008 Lindholm Jussi, Perniö, jäsen v:sta 2010 Pohjanpalo Nina, Yläne, jäsen 2007 Silén Urban, Perniö, jäsen v:sta 2006 Suominen Jaakko, Paattinen, jäsen v:sta 2003 Taneli Eeva, Loimaan Seutu, jäsen v:sta 2007 Vahtivaara Tatja, Paimio, jäsen v:sta 2011 Vesola Henna-Maija, Lokalahti, jäsen v:sta 2003 VALIOKUNNAT JOHTOKUNNAN TYÖVALIOKUNTA Tapani Heikkilä, Mynämäki Ari-Pekka Kirjonen, Pertteli Eeva Taneli, Loimaan seutu Kalle Vähä-Piikkiö, Rusko Paavo Myllymäki, sihteeri MAITOVALIOKUNTA (yhteisvaliokunta MTK-Pirkanmaan ja -Satakunnan kanssa) Jaakko Suominen, Paattinen Janne Tiiri, Oripää Sauli Lähteenmäki, Rusko Paavo Myllymäki, yhteyshenkilö ETELÄISTEN LIITTOJEN LIHAVALIOKUNTA Kalle Vähä-Piikkiö, Rusko / MTK:n sikajaosto Jaakko Halkilahti, Salon seutu/mtk:n johtokunta Tiina Varho-Lankinen, Oripää Tapio Rintala, Yläne Ville Kalluinen, sihteeri KANATALOUSASIAT Pekka Saarinen, Loimaa seutu Samuli Simula, Laitila Jukka Huittinen, Kisko Timo Kaunisto, Alastaro Paavo Myllymäki, yhteyshenkilö 10 MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011

11 VILJAVALIOKUNTA (yhteisvaliokunta MTK-Pirkanmaan ja -Satakunnan kanssa) Totti Nuoritalo, Somero Pekka Eskola, Loimaan seutu Erkki Haavisto, Raisio Jouni Suominen, Sauvo/MTK:n kylvösiemenjaosto Tapio Ylitalo, Paattinen/MTK:n öljykasvijaosto Tapani Heikkilä, Mynämäki/MTK:n mallasohrajaosto Simo Kolkkala, Mellilä/MTK:n viljavaliokunta Aino Launto-Tiuttu, sihteeri JÄRJESTÖ- JA TIEDOTUSTOIMIKUNTA Timo Kaunisto, Alastaro Jarmo Villman, Suomusjärvi Mikko Sirkiä, Aura Johanna Lassila-Pärkö, Kodisjoki Nina Pohjanpalo, Yläne Aino Launto-Tiuttu, sihteeri VEROASIAT (yhteisvaliokunta MTK-Pirkanmaan ja -Satakunnan kanssa) Tero Tanner, Vehmaa Jaakko Nieminen, Kuusjoki Paavo Myllymäki, yhteyshenkilö LÄNTINEN MAA- JA YMPÄRISTÖPOLITIIKKA (yhteisvaliokunta MTK-Pirkanmaan ja -Satakunnan kanssa) Timo Kaunisto, Alastaro Urban Silén, Perniö Paavo Myllymäki, yhteyshenkilö SOSIAALIPOLIITTINEN VALIOKUNTA (yhteisvaliokunta MTK-Pirkanmaan ja -Satakunnan kanssa) Henna-Maija Vesola, Lokalahti Hannu Junnila, Salon Seutu Aino Launto-Tiuttu, yhteyshenkilö SOKERIVALIOKUNTA Mika Örri, Perniö Jaakko Halkilahti, Salon Seutu Aarne Lehtonen, Mynämäki Juha Kontu, Kalanti-U:ki Seppo Rekola, Masku Tero Sainio, Salon Seutu Mari Suominen, Sauvo Hannu Tahkokallio, Pertteli Pekka Myllymäki, Mietoinen Urban Silén, Perniö Paavo Myllymäki, sihteeri VARHAISPERUNATOIMIKUNTA (Yhteisvaliokunta ÅSP:n ja MTK-Satakunnan kanssa) Jaakko Lehmuskoski, Rymättylä Eero Saarinen, Rymättylä Jaakko Hiltunen, Meri-Naantali Jussi Launto, Sauvo Samuli Simula, Laitila Jaakko Heikkilä, Masku Tommi Vippola, Laitila Ville Kalluinen, sihteeri MAASEUTUNUORTEN VALIOKUNTA Juuso Hulmi, Alastaro Anna Mäki-Punto, Loimaa seutu Tomi Nukki, Mynämäki Tero Mahkonen, Vahto Sanna Lempiäinen, Lieto Juha Kylä-Puhju, Laitila Vesa Saari, Somero Riitta Kilpiö, Salon seutu Aarne Lehtonen, Mynämäki Jussi Lindholm, Perniö, (liiton johtokunta) Ville Kalluinen, sihteeri LUOMUVALIOKUNTA (yhteisvaliokunta MTK-Pirkanmaan ja -Satakunnan kanssa) Matti Tilkanen, Karinainen Kaisa Riiko, Angelniemi KULUTTAJATYÖRYHMÄ Riikka Antola, Mynämäki Elina Heino, Vehmaa Jussi Lindholm, Perniö Satu Näykki, Somero Hanna Takatalo, Karinainen Satu Anttila, Nousiainen Aino Launto-Tiuttu, sihteeri KYLVÖSIEMENVALIOKUNTA Eeva Taneli, Loimaan Seutu Jouni Suominen, Sauvo-Karuna Markku Salo, Mellilä Heikki Vesanen, Koski Tl Mika Örri, Perniö Aino Launto-Tiuttu, MTK-Varsinais-Suomi Raimo Nordman, sihteeri MAASEUTUYRITTÄJÄTYÖRYHMÄ Satu Anttila, Nousiainen Markku Hyssälä, Lieto Ari-Pekka Kirjonen, Pertteli Tuija Rainio, Meri-Naantali Paavo Myllymäki, sihteeri Valtatie 8-työryhmä Pj. Tapani Heikkilä, Mynämäki Di Ralf Rehnberg, Maanomistajien Arviointikeskus Oy, asiantuntija Ville Kalluinen, yhteyshenkilö MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus

12 EDUSTAJAT MTK:SSA MTK:n valtuuskunnassa Antti Airikki, Nousiainen Tapani Heikkilä, Mynämäki Anna Setälä, Laitila Jouni Tuomola, Loimaan seutu MTK:n valtuuskunnassa varaedustajina Elina Heino, Vehmaa Juha Jokiniemi, Somero Matti Tilkanen, Karinainen Kalle Vähä-Piikkiö, Rusko MTK:n kylvösiemenvaliokunnassa Jouni Suominen, Sauvo MTK:n lihavaliokunnan sikajaostossa Kalle Vähä-Piikkiö, Rusko MTK:n lihavaliokunnan lammasjaostossa Tapio Rintala, Yläne MTK:n kananmunavaliokunnassa Pekka Saarinen, Loimaan seutu MTK:n luonnonmukaisen tuotannon valiokunnassa Matti Tilkanen, Karinainen MTK:n perunavaliokunnassa (varhaisperuna) Eero Saarinen, Rymättylä MTK:n sokerijuurikasvaliokunnassa Pekka Myllymäki, Mietoinen Urban Silén, Perniö MTK:n viljavaliokunnassa Simo Kolkkala, Mellilä MTK:n viljavaliokunnan mallasohrajaostossa Tapani Heikkilä, Mynämäki MTK:n viljavaliokunnan öljykasvijaostossa Tapio Ylitalo, Paattinen MTK:n maaseutuyrittäjä-valiokunnassa Satu Anttila, Nousiainen MTK:n naistyöryhmässä Hannele Mäki-Ettala-Mustonen, Laitila MTK:n kuluttajatyöryhmässä Elina Heino, Vehmaa EDUSTUS ERI YHTEISÖISSÄ Raisio Oyj:n yhtiökokouksissa Tapani Heikkilä, Mynämäki (myös valtakirjat), varalla Kalle Vähä-Piikkiö Rusko Lännen Tehtaat Oyj:n yhtiökokouksissa Kalle Vähä-Piikkiö, Rusko (myös valtakirjat), varalla Tapani Heikkilä, Mynämäki Muut edustukset toiminnanjohtaja Paavo Myllymäki tai hänen määräämänsä henkilö. TARKKAILIJAT Sokeritehtaan tarkkailijat Jaakko Halkilahti, Salon seutu Mika Örri, Perniö Juha Kontu, Kalanti-Uusikaupunki Pekka Leskinen, Masku Tero Sainio, Salon Seutu Mari Suominen, Sauvo-Karuna Hannu Tahkokallio, Pertteli Heikki Vesanen, Koski Tl Viljakaupan tarkkailijat Pekka Eskola, Loimaan seutu Tapio Halla, Pertteli Harri Mäkitalo, Vehmaa Juha Reponen, Perniö Heikki Sariola, Somero Risto Vähätalo, Vahto TILINTARKASTAJAT Liiton tilintarkastajina ovat toimineet KHT Matti Huhtala Ruskolta, pankinjohtaja Eero Koskinen Pöytyältä ja maaseutuyrittäjä Matti Karppinen Karjalasta. Varajäseninä toimivat HTM Simo Laaksonen Loimaalta, Elisa Koho Tarvasjoelta sekä Jouko Siivo Perttelistä. TOIMIHENKILÖT Myllymäki Paavo, toiminnanjohtaja Kalluinen Ville, aluepäällikkö Launto-Tiuttu Aino, aluepäällikkö asti Vuola Hanna, aluepäällikkö alkaen Ruohonen Marja-Terttu, toimistosihteeri Löfstedt Terhi, hankepäällikkö Tarmokas-hanke Raimoranta Sari, hankevetäjä, Luomuvakka-hanke Uranuurtajatyötä varhaisperunan viljelijöiden hyväksi Osuuskunta Rymättylän Varhane Puhdas herkku saaristosta. Osuuskunta Merimaskun Peruna p MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011

13 Yhteistyössä maaseudun hyväksi! Maatalousalan perustutkinto maatilatalouden ja eläintenhoidon koulutusohjelmat Metsäalan perustutkinto metsuri-metsäpalvelujen tuottajan, metsäenergian tuottajan ja metsäkonealan koulutusohjelmat Puutarhatalouden perustutkinto kukka- ja puutarhakaupan, puutarhatuotannon ja viheralan koulutusohjelmat Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto luonto- ja ympäristöneuvojan, luonnonvaratuottajan ja ympäristöhoitajan koulutusohjelmat Luonnollista oppia aikuisille ja nuorille Ammattiopisto Livia, Maaseutuopisto Peimarin kky, Tuorlantie 1, Piikkiö Puhelin (02) ,

14

15 Johtokunnan toiminta Liiton johtokunta kokoontui kertomusvuoden aikana yhdeksän kertaa. Lisäksi johtokunta, valtuuskunnan jäsenet sekä toimihenkilöt osallistuivat syyskuussa MTK:n läntisen Suomen liittojen kehittämisseminaariin. Johtokunnan kokouksiin ovat tarvittaessa osallistuneet MTK:n johtokunnan jäsen Jaakko Halkilahti ja MTK:n valtuuskunnan varsinaissuomalaiset jäsenet. Seuraavassa on johtokunnan kokouksissaan käsittelemät tärkeimmät asiat: 10. tammikuuta Johtokunnan järjestäytyminen Maatalouspoliittiset kysymykset Eduskuntakatsaus Kevätkauden toiminta 31. tammikuuta Valiokuntien ja edustustajien nimeäminen Vastuuyhdistysten nimeäminen Maatalouspoliittiset asiat, raportit Tilinpäätöksen valmistelu Esitykset riistanhoitoyhdistysten maanomistajajäsenistä 28. helmikuuta Johtokunnan ja valtuuskunnan jäsenten kehittämisseminaari Liiton viestintäsuunnitelma 14. maaliskuuta Vuoden 2010 tilinpäätös ja tilien hyväksyntä Yhdistysten jäsenmaksun 1. erän kanto MTK:n rakennetyön eteneminen Hankkeiden tilanneraportit Eduskuntavaalit 8. huhtikuuta Liiton kevätkokouksen asiat Henkilöstöasiat Maatalouspoliittiset kysymykset 30. toukokuuta Vilja-asiat Viestintäsuunnitelman hyväksyminen Jäsenmaksuasiat ja ajankohtaiskatsaukset 19. syyskuuta Tarmokas -hankkeen jatko Toimintasuunnitelman ja talousarvion perusteet Syyskauden toiminta Läntisen järjestöseminaarin valmistelu 29. lokakuuta Toimintasuunnitelma 2012 Talousarvion valmistelu Maatalouspoliittiset kysymykset Hankkeiden raportit 14. marraskuuta Syyskokouksen asiat MTK:n valtuuskunnan syyskokouksen asiat Ajankohtaiset markkina-asiat Katsaukset liiton ja MTK:n toimintaan Maatalouspoliittiset kysymykset Johtokunnan työvaliokunta ja yhteistyö naapuriliittojen kanssa Johtokunnan työvaliokunta valmisteli johtokunnalle tulevia asioita. Työvaliokunta kokoontui kertomusvuoden aikana kaksi kertaa. Liiton puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja osallistuivat kertomusvuoden aikana Etelä-Pohjanmaan, Pirkanmaan ja Satakunnan tuottajaliitojen sekä Länsi-Suomen MO liiton kanssa pidettyihin yhteiskokouksiin ja palavereihin. Johtokunnan kokous Huhko-talossa Raisiossa. 25. heinäkuuta Katsaukset kesäkauden toimintaan MTK:n johtokunnan katsaus MTK.n rakenneohjelma Eri tuotteiden markkinatilanne Henkilöstöasiat MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus

16 Liiton kokoukset Kevätkokous MTK-Varsinais-Suomen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Kosken Nuortentuvalla. Paikalla oli 123 henkilöä, joista 90 virallista kokousedustajaa. Koski TL kunnanjohtaja Aimo Suikkanen toi kokoukseen kunnan tervehdyksen ja totesi muun muassa, että maatalous on kunnalle edelleen tärkeä elinkeino. Kokouksen avasi liiton puheenjohtaja Tapani Heikkilä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Koski TL yhdistyksen puheenjohtaja Martti Mäkitalo ja sihteeriksi aluepäällikkö Ville Kalluinen liiton toimistosta. Kokous hyväksyi liiton toimintakertomuksen ja tilit vuodelta 2010 sekä myönsi tili- ja vastuuvapauden vuoden 2010 tileistä ja hallinnosta tilivelvollisille. Tilikauden tulos oli 5 308,40 euroa alijäämäinen ja liiton taseen loppusumma oli ,63 euroa. Tuottajayhdistysten ja maaseutunuorten kerhojen välisten toimintakilpailujen parhaat vuodelta 2010 palkittiin. Kiertopalkinnon sai haltuunsa suurimman pistemäärän saanut Vehmaan yhdistys. Kertomusvuoden alusta tuottajayhdistyksen puheenjohtajina aloittaneille annettiin puinen puheenjohtajan nuija. Puheenjohtajina aloittivat v Taru Antikainen Aurassa, Kimmo Yli-Antola Laitilassa, Heikki Hiltunen Meri-Naantalissa ja Juha Wikström Särkisalon yhdistyksessä. Kokousesitelmän piti valtiosihteeri Minna-Mari Kaila maaja metsätalousministeriöstä. Toimintakilpailun 2010 tulokset: Maataloustuottajayhdistykset yli 100 viljelmää 1. Vehmaa 659 p 2. Loimaan seutu 537 p 3. Laitila 491 p Maataloustuottajayhdistykset korkeintaan 100 viljelmää 1. Lokalahti 443 p 2. Kodisjoki 384 p 3. Pyhäranta 303 p Maaseutunuorten kerhot Vehmaa Peimari Laitila Tuokiokuvia kevätkokouksesta. Keskellä vasemmalla uudet yhdistysten puheenjohtajat Taru Antikainen, Kimmo Yli-Antola sekä Heikki Hiltunen ja keskellä oikealla Tapani Heikkilä pitämässä avauspuhetta, joka päätettiin antaa kokouksen julkilausumana. 16 MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011

17 Kevätkokous päätti antaa kokouksen julkilausumana liiton puheenjohtaja Tapani Heikkilän pitämän avauspuheen. Elämme elinkeinomme kannattavuuden osalta koko Euroopan unionin jäsenyysajan vaikeimpia aikoja tuotteiden hintavaihteluiden heiluttaessa tuotannon perusteita. Viljan hintojen väliaikainen nousu muutama vuosi sitten yllätti kaikki alan toimijat. Seuraavina parina vuonna hinnat laskivat kuitenkin ennätysmäisen alas. Viime syksynä hinnat nousivat jälleen maailman markkinoiden perässä joillakin viljoilla jopa kaksinkertaiseksi edelliseen syksyyn nähden. Satotasojen vaihtelut ja kulutusmuutokset ovat yksi syy hintojen poukkoiluun. Sääolojen vaihtelu eri puolilla maapalloa, viljojen vaihtoehtoiset käyttömuodot ja raaka-aineiden hintoihin kohdistuva spekulointi lisäävät hintavaihtelua. Viime syksyn viljan hintojen nousun vaikutusta viljanviljelyn kannattavuuden paranemiseen heikensi alhainen satotaso. Lisäksi tuotantokustannukset kasvoivat samaan aikaan rajusti. Nämä tekijät vaikuttivat viljelijöiden tulotasoon. Viljelykustannusten alentamiseksi neljä tuottajaliittoa, joista MTK-Varsinais-Suomi oli yksi, selvitti lannoitteiden tuontimahdollisuuksia sekä tuottajien halukkuutta vaihtaa lannoitetoimittajaa. Viljan hintojen nousu kasvatti kotieläintuotannon kuluja, kun rehuteollisuus nosti hintoja viljan hintojen nousuun vedoten. Tämä heikensi kotieläintuotannon kannattavuutta, sillä kustannusten nousua ei silläkään sektorilla ole kyetty kompensoimaan tuottajahintoja nostamalla. Jalostava teollisuus ei ole pystynyt vastaamaan hintojen muutospaineisiin enää moneen vuoteen. Teollisuuden tulee nostaa tuottajahintoja välittömästi, jotta tilat eivät ajaudu enää nykyistä pahempaan taloudelliseen ahdinkoon. Jalostajat ovat perustelleet tuottajahintojen nousun pitkää viivettä esim. lihan osalta ulkomaisella tuontipaineella, joka on seurausta Saksan dioksiinikriisistä. Siellä kriisin seurauksena lihan kulutus laski ja saksalaista sianlihaa on tarjolla runsaasti kansainvälisillä markkinoilla myös Suomeen tuotavaksi. Tuontilihan alkuperän hämärtäminen on ongelma. Onko niin, että kotimaisuudesta ei haluta tehdä näkyvästi esillä olevaa tekijää, vaan raaka-aineen alkuperämaa yritetään häivyttää sekä luoda kaupan omilla tuotemerkeillä kuva kotimaisesta tuotteesta? Tällaisten tuotteiden valmistusmaa on myös todennäköisesti jokin muu kuin Suomi. Onko tämä isänmaallisuutta? Erityisesti kaupan osuustoiminnallisten yritysten johtoportaissa ja edustajistoissa pitää katsoa peiliin, ettei kotimaista elintarviketeollisuutta ajeta kaupan ohjaamaksi alihankkijaksi. Meillä alkutuotanto toimii vastuullisesti. Se on myös omalla työllään vakuuttanut kuluttajat tuotannon laadusta. Koko ruokaketjun tulee viimeistään nyt hyödyntää kotimaisen ruoantuotannon kilpailuvahvuudet. Varsinais-Suomessa ruoantuotanto on merkittävä elinkeino. Sen vaikutus on suuri paitsi yksittäiselle tuottajalle myös koko alueen taloudelle jalostavan teollisuuden kautta. Kysymys kuuluukin, löytyykö täältä kauppaketjua tai yksittäisiä marketteja, jotka sitoutuvat tuomaan peruselintarvikkeissa näkyvästi esille tuotteiden kotimaisuuden tai peräti varsinaissuomalaisuuden? Maaliskuussa on yksittäinen yrittäjä tuonut eläviä sikoja Tanskasta Suomeen. Sikojen tarttuvien tautien määrä on Suomessa huomattavasti Tanskaa vähäisempi ja tästä syystä suomalaisten tuotantoeläinten lääkintä on vähäisempää. Nyt tapahtunut tuonti aiheutti erittäin suuren eläintautiriskin, vaikka eläimet ovatkin tällä hetkellä karanteenissa. Jo pelkkä kuljetus karanteenitilalle oli todella suuri riski kuljetusreitin varrella olleille sikatiloille. Sikojen tuontikontrollin mukaan Suomeen on turvallista tuoda eläviä sikoja vain maista, joiden tautistatus on lähellä Suomen tautistatusta. Näitä maita ovat Ruotsi ja Norja. Tuomalla sikoja muista maista lisätään riskiä tarttuvien eläintautien osalta. Älkäämme me tuottajat nyt itse pilatko vuosien työtä tautivapaan eläinaineksen osalta näillä riskinotoilla. Viime syksynä Euroopan unionissa hyväksyttiin nk. tuottajaorganisaatiolaki, joka turvaa tuottajien vaikutusvallan osana elintarvikeketjua. Samankaltaista lakia on valmisteltu myös meillä Suomessa, mutta kaupanalan keskusliitto sekä kilpailuvirasto ovat lakia vastustaneet. Niinpä lakialoite on muuttunut meillä paljon varovaisemmaksi kuin mitä se on EU:ssa, eikä lakia ole saatu edes käsittelyyn nykyiseen eduskuntaan. Perusteluina tähän on käytetty sitä, että kyseinen laki rajoittaisi kilpailua. MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila on samaan aikaan ansiokkaasti tuonut esille, että tarvitaan jonkinlainen viranomaistaho valvomaan koko elintarvikeketjun toimivuutta sekä kaikkien osapuolten etuja. Tähän mielipiteeseen on meidän kaikkien tuottajien varmasti helppo yhtyä. Maatalouden tukipolitiikka on jälleen kerran uudistuksen kohteena. Viime syksynä EU:nkomissio antoi uudistuksesta tiedonannon, joka ei kuitenkaan tuonut vastauksia Suomen maatalouspolitiikkaa koskeviin keskeisiin kysymyksiin. Näitä ovat tukien kokonaisrahoitus, jäsenvaltioiden osarahoitusmahdollisuudet sekä yksittäiset tukimuodot ja niiden suuruus. Toivottavasti näihin saadaan vastauksia kuluvan vuoden aikana, sillä maatalouspolitiikan uudistus tähtää jo vuoden 2014 jälkeiseen aikaan, ja paljon on vielä työtä edessä. Maaseudun kehittäminen ei saa jatkossa kärsiä. Maaseudun elinkeinojentoimintaedellytysten on säilyttävä edes nykyisellä tasolla. Eduskuntavaalit ovat Nyt jos koskaan on meillä tuottajilla vaikuttamisen paikka. Äänestämällä asioistamme ja elinkeinostamme tietäviä sekä meitä ymmärtäviä ehdokkaita voi jokainen henkilökohtaisesti vaikuttaa tuleviin päätöksiin. Muistakaa siiskaikki mennä vaaliuurnille! MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus

18 Syyskokous Liiton syyskokous pidettiin Laitilan kaupugintalolla. Kokoukseen osallistui 141 henkilöä, joista virallisia kokousedustajia oli 109. Kokouksen aluksi laulettiin maataloustuottajain marssi. Laitilan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Seppo Lehtola toi Laitilan kaupungin tervehdyksen kokoukseen. Liiton puheenjohtaja Tapani Heikkilä avasti kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Laitilan yhdistyksen puheenjohtaja Kimmo Yli-Antola. Kokouksen sihteerinä toimi aluepäällikkö Ville Kalluinen liiton toimistosta. Kokousesitelmän piti johtaja Juha Ruippo MTK:sta. Ruipon mukaan kuluttajien mielipiteet ja rahoituskriisi ohjaavat uuden EUohjelmakauden valmistelua. Muutosprosessi tarjoaa tuottajajärjestölle uusia tehtäviä. Monet politiikan perusmuutokset tehdään Brysselissä, mutta paljon jää tehtäväksi myös kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Liiton kevätkokous hyväksyi toimintasuunnitelman vuodelle 2012, vahvisti luottamushenkilöiden palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet. Samoin kokous hyväksyi liiton talousarvion vuodelle Liitto perii yhdistyksiltä jäsenmaksuina euroa ja yhteisöiltä euroa. Syyskokouksen julkilausuma Liiton kevätkokous teki henkilövalintoja liiton toimielimiin ja lisäksi päätettiin, että valittiin liiton alueelle puheenjohtajien ja sihteereiden neuvottelukunta. Se vahvistaa aikaisemman epävirallisen puheenjohtaja ja sihteerikokouksen muuttumisen osaksi liiton päätöksentekoa. Neuvottelukuntaan valittiin tuottajayhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit sekä heidän varaedustajikseen muut ko. yhdistyksen johtokunnan jäsenet. Lisäksi syyskokous valtuutti MTK-Varsinais-Suomen johtokunnan valitsemaan valiokunnat, jotka toimivat MTK-Varsinais-Suomen virallisina toimieliminä. Maankäytön rajoittaminen uhkaa maakunnan tasapuolista kehittämistä. Turun ja ympäristökuntien välillä käydään nyt neuvotteluja sopimuksesta, jonka tavoitteena on ohjata alueen väestöä Turkuun. MTK-Varsinais-Suomen syyskokous katsoo, että toteutuessaan säädökset vaikeuttaisivat rakentamista maaseudulla. Asutuksen keskittyminen uhkaisi myös lähipalveluita, mikä osaltaan heikentäisi maaseudunelinvoimaisuutta. MTK-Varsinais-Suomi vetoaa toimialueensa kuntiin, jotta nämä eivät luovuttaisi yhteisen kaupunkiseutusopimuksen myötä pois todellista valtaansa päättää maankäytöstään. Edellytämme myös, että ranta-alueiden kaavoituksessa käytetään oikeudenmukaisia mittausmenetelmiä. MTK-Varsinais-Suomi vaatii ratkaisua maakunnan suurpeto-ongelmaan. Kokous edellyttää että asiaan puututaan välittömästi enempien tuhojen välttämiseksi. Tällä hetkellä suurpetojen aiheuttamat taloudelliset menetykset ovat olleet kohtuuttomia mm. lammastaloudelle, puhumattakaan pelosta jota asutusalueella metsästävät pedot aiheuttavat. Nyt on jo menetetty lemmikkejä pedoille kauanko odotamme ensimmäistä ihmisuhria? Syyskokoukseen osallistujia Laitilassa. Viljelijöiden henkistä kuormaa ovat lisänneet kotieläintiloille tapahtuneet laittomat tunkeutumiset ja salakuvaaminen. On raskasta elää jatkuvasti vääristellyn ja leimaavan julkisuuden alla. Tästä ovat vastuussa eläinsuojeluaktivistit, joiden toiminnan ilmeinen tarkoitus on eläintensuojelun sijaan aiheuttaa haittaa suomalaiselle kotieläintaloudelle. Suomalainen oikeuslaitos on voimaton rankaisemaan tekijöitä, vaikka he ovat itsekin kehuneet toimillaan julkisuudessa. Kuluttajat voivat kuitenkin olla varmoja suomalaisen kotieläintuotannon eläinystävällisyydestä ja eettisyydestä, sillä virallisten tarkastusten perusteella suomalaiset eläimet ovat hyvin hoidettuja. Viranomaisilla onkin oltava myös jatkossa riittävät resurssit tilojen neuvontaan ja tarkastustoimintaan. Näin taataan kotieläintuottajille työrauha. 18 MTK Varsinais-Suomi / Toimintakertomus 2011

Varsinais-Suomen ruokaketju

Varsinais-Suomen ruokaketju Varsinais-Suomen ruokaketju Varsinais-Suomen alkutuotanto 1/2012 Johanna Kähkönen Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämishanke (VARRU) toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja

Lisätiedot

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Uusikaupunki ELY-keskus: Varsinais-Suomi. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 26.8.

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Uusikaupunki ELY-keskus: Varsinais-Suomi. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 26.8. Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita Uusikaupunki ELY-keskus: Varsinais-Suomi 26.8.213 221182 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Suomen Gallup Elintarviketieto

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010 1

Toimintakertomus 2010 1 1 2 MTK-VARSINAIS-SUOMI Osoite: Peltopohjankatu 2 D, 21280 RAISIO Puhelin: 020 413 3580, faksi 020 413 3589 Kotisivut: www.mtk.fi/varsinaissuomi Sähköposti: etunimi.sukunimi@mtk.fi, varsinais-suomi@mtk.fi

Lisätiedot

Varsinais-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry SÄÄNNÖT

Varsinais-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry SÄÄNNÖT Varsinais-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 18.5.1992 I LUKU NIMI, KOTIPAIKKA, TOIMINTA-ALUE, TARKOITUS JA TEHTÄVÄT Yhdistyksen nimi on Varsinais-Suomen käsi- ja taideteollisuus

Lisätiedot

Hyvä Jäsenemme! Johtokunta. Johtokunnan jäsenet toimintavuonna 2009:

Hyvä Jäsenemme! Johtokunta. Johtokunnan jäsenet toimintavuonna 2009: MTK- Kerimäki Toimintakertomus 2009 Hyvä Jäsenemme! MTK-Kerimäen tuottajayhdistyksen johtokunta päätti toimittaa vuoden 2009 toimintakertomuksen kaikille jäsenilleen. Yhdistyksen toiminta oli vuonna 2009

Lisätiedot

Maataloustuottajain Varsinais-Suomen Liitto

Maataloustuottajain Varsinais-Suomen Liitto Maataloustuottajain Varsinais-Suomen Liitto MTK-Varsinais-Suomi ry 2 MTK-VARSINAIS-SUOMI Osoite: Peltopohjankatu 2 D, 21280 RAISIO Puhelin: 020 413 3580, faksi 020 413 3589 Kotisivut: www.mtk.fi/liitot/varsinais-suomi

Lisätiedot

KELA Matkat kunnittain ryhmiteltynä

KELA Matkat kunnittain ryhmiteltynä KELA Matkat kunnittain ryhmiteltynä Period: 1/8/2012-31/8/2012 Auton asemapaikka Tilauksen lähtö Tilauksen kohde Tapahtumia ASKAINEN LEMU MYNÄMÄKI 3 ASKAINEN LEMU RAISIO 2 ASKAINEN LEMU TURKU 1 ASKAINEN

Lisätiedot

MTK-Varsinais-Suomi TOIMINTAKERTOMUS

MTK-Varsinais-Suomi TOIMINTAKERTOMUS MTK-Varsinais-Suomi TOIMINTAKERTOMUS Julkaisun kuvat: MTK-Varsinais-Suomen kuva-arkistosta sekä yhdistysten vuoden tapahtumista. Kannen kuvat: MTK Lokalahti. jumppaa Lomatorpilla MTK Angelniemi, Päivä

Lisätiedot

MTK - VARSINAIS-SUOMI

MTK - VARSINAIS-SUOMI TOIMINTAKERTOMUS 2007 maataloustuottajain VARSINAIS-SUOMEN LIITTO MTK-Varsinais-suomi Ry MTK - VARSINAIS-SUOMI Osoite: Peltopohjankatu 2 D, 21280 RAISIO Puhelin: 020 413 3580, faksi 020 413 3589 Kotisivut:

Lisätiedot

MTK - Varsinais-Suomi TOIMINTAKERTOMUS

MTK - Varsinais-Suomi TOIMINTAKERTOMUS MTK - Varsinais-Suomi TOIMINTAKERTOMUS. vuonna 2014 . vuonna 2014 Osoite: Hintsantie 3 21200 RAISIO Puhelin: 020 413 3580 Kotisivut: www.mtk.fi/varsinaissuomi Sähköposti: etunimi.sukunimi@mtk.fi varsinais-suomi@mtk.fi

Lisätiedot

MTK - VARSINAIS-SUOMI

MTK - VARSINAIS-SUOMI TOIMINTAKERTOMUS 2008 maataloustuottajain VARSINAIS-SUOMEN LIITTO MTK-Varsinais-suomi Ry MTK - VARSINAIS-SUOMI Osoite: Peltopohjankatu 2 D, 21280 RAISIO Puhelin: 020 413 3580, faksi 020 413 3589 Kotisivut:

Lisätiedot

Pohjanmaa. Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa. Kanta-Häme Varsinais-Suomi

Pohjanmaa. Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa. Kanta-Häme Varsinais-Suomi TYÖLLISYYSKEHITYS VAROVAISEN POSITIIVISTA Varsinais-Suomen työllisyystilanne on kuluvan syksyn aikana kehittynyt hiljalleen positiivisempaan suuntaan. Maakunnan työttömyysaste laski lokakuussa koko maan

Lisätiedot

MTK - VARSINAIS-SUOMI

MTK - VARSINAIS-SUOMI TOIMINTAKERTOMUS 2006 maataloustuottajain VARSINAIS-SUOMEN LIITTO MTK-Varsinais-suomi Ry MTK - VARSINAIS-SUOMI Osoite: Peltopohjankatu 2 D, 21280 RAISIO Puhelin: 020 413 3580, faksi 020 413 3589 Kotisivut:

Lisätiedot

Viljantuotannon näkymät Pohjois-Karjalassa 18.11.2013. Toiminnanjohtaja Vilho Pasanen MTK Pohjois-Karjala

Viljantuotannon näkymät Pohjois-Karjalassa 18.11.2013. Toiminnanjohtaja Vilho Pasanen MTK Pohjois-Karjala Viljantuotannon näkymät Pohjois-Karjalassa 18.11.2013 Toiminnanjohtaja Vilho Pasanen MTK Pohjois-Karjala 1 ELY-keskus: Pohjois-Karjala Ansiotulorakenne 2011 * Perustietoja: 2012 2 584 milj. Maatalous Metsä

Lisätiedot

TIETOISKU 7.5.2014 VALTAOSA VARSINAIS-SUOMEN MAAHANMUUTOSTA PERÄISIN EUROOPASTA

TIETOISKU 7.5.2014 VALTAOSA VARSINAIS-SUOMEN MAAHANMUUTOSTA PERÄISIN EUROOPASTA VALTAOSA VARSINAIS-SUOMEN MAAHANMUUTOSTA PERÄISIN EUROOPASTA Yli kaksi kolmasosaa Varsinais-Suomen vuonna 2013 saamasta muuttovoitosta oli peräisin maahanmuutosta. Maakuntaan ulkomailta muuttaneista puolestaan

Lisätiedot

Viljamarkkinanäkymät. Sadonkorjuuseminaari 2011 Tapani Yrjölä

Viljamarkkinanäkymät. Sadonkorjuuseminaari 2011 Tapani Yrjölä Viljamarkkinanäkymät Sadonkorjuuseminaari 2011 Tapani Yrjölä Vehnän tuotanto Markkinoiden epävarmuus väheni tuotannon kasvun seurauksena Vientimarkkinoiden tarjonta kasvaa Tuotannon kasvu Mustanmeren alueella,

Lisätiedot

Maataloustuottajain Kaakkois-Suomen Liitto MTK Kaakkois-Suomi. Toimintasuunnitelma 2012

Maataloustuottajain Kaakkois-Suomen Liitto MTK Kaakkois-Suomi. Toimintasuunnitelma 2012 Maataloustuottajain Kaakkois-Suomen Liitto MTK Kaakkois-Suomi Toimintasuunnitelma 2012 Maataloustuottajain Kaakkois-Suomen Liitto, MTK Kaakkois-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ajankohtaista maataloudesta. Keski-Suomen Yrittäjien Kevätseminaari Tommi Lunttila 29.4.2015

Ajankohtaista maataloudesta. Keski-Suomen Yrittäjien Kevätseminaari Tommi Lunttila 29.4.2015 Ajankohtaista maataloudesta Keski-Suomen Yrittäjien Kevätseminaari Tommi Lunttila 29.4.2015 Ajankohtaista maa- ja metsätaloudessa Biotalous ja Ruoka Markkinat - Venäjän tuontikielto - Kaikki maataloustuotteet

Lisätiedot

Viljakaupan markkinakatsaus

Viljakaupan markkinakatsaus Viljakaupan markkinakatsaus Hyvinkää 17.3.2011 Tarmo Kajander Hankkija-Maatalous Oy Vilja- ja raaka-aineryhmä Pohjois-Amerikan sateet keväällä Venäjän helle heinäkuussa La Nina sääilmiö aiheuttanut. .tulvia

Lisätiedot

Viljasatotutkimus. Tutkimusmenetelmä ja -aineisto. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Tutkimusmenetelmä:

Viljasatotutkimus. Tutkimusmenetelmä ja -aineisto. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Tutkimusmenetelmä: Viljasatotutkimus Vilja-alan yhteistyöryhmä 30.10.2009 Petri Pethman Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista

Lisätiedot

PTT-ennuste: Maa- ja elintarviketalous. syksy 2014

PTT-ennuste: Maa- ja elintarviketalous. syksy 2014 PTT-ennuste: Maa- ja elintarviketalous syksy 2014 Maatalous Maailman viljantuotanto Syksyllä korjataan jälleen ennätyssuuri sato Määrää nostaa hyvä sato kaikkialla Varastot kasvavat hieman Hintojen lasku

Lisätiedot

Kylvöalaennuste 2013. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 5.3.2013. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Kylvöalaennuste 2013 (221100187)

Kylvöalaennuste 2013. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 5.3.2013. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Kylvöalaennuste 2013 (221100187) Kylvöalaennuste 2013 Vilja-alan yhteistyöryhmä Petri Pethman 5.3.2013 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä n=614 Kokonaisvastaajanäyte 2 300 vastaajaa vastausprosentti

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Jukka Saarinen 18.3.2014 Huittinen Luonnonmukaisen tuotannon nykytilanne ja kehittämistarpeet Satakunnassa Satafood Kehittämisyhdistyksen ja Pyhäjärviinstituutin yhteishanke

Lisätiedot

TERVETULOA JÄRKI LANTA -loppuseminaariin!

TERVETULOA JÄRKI LANTA -loppuseminaariin! Kuva: Kaisa Riiko TERVETULOA JÄRKI LANTA -loppuseminaariin! Eija Hagelberg, projektijohtaja JÄRKI-hanke Baltic Sea Action Group Järki Lanta loppuseminaari 13.11.2014 Tuorlassa BSAG Elävä Itämeri säätiö

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2013

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2013 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus /2013 Julkaisuvapaa tiistaina 20.8. 2013 klo 9.00 Työttömyyden kasvaa yhä Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa

Lisätiedot

Solidaarinen maatalous. Sosiaalifoorumi 2.4.2011 Jukka Lassila

Solidaarinen maatalous. Sosiaalifoorumi 2.4.2011 Jukka Lassila Solidaarinen maatalous Sosiaalifoorumi 2.4.2011 Jukka Lassila Työn arvotus Ruoan tuotanto 5 /h Jatkojalostus 10 /h Edunvalvonta 0-15 /h Luomenauraus ym. 20 /h Luennot 40-50 /h Maatila nykymalli Tuotantopanos

Lisätiedot

Maatalouden tulevaisuusseminaari Kälviä, 4.10.2011. Seppo Aaltonen MTK/Maatalouslinja

Maatalouden tulevaisuusseminaari Kälviä, 4.10.2011. Seppo Aaltonen MTK/Maatalouslinja Maatalouden tulevaisuusseminaari Kälviä, Seppo Aaltonen MTK/Maatalouslinja Tulokehitys karannut maatiloilta 1400 1200 Maataloustulo (Milj. ) Tulo/tila ( /vuosi) Yleinen ansiotaso ( /vuosi) 40 000 35 000

Lisätiedot

VILJAN TUOTANTO 2015 MITÄ TUOTTAA 2016?

VILJAN TUOTANTO 2015 MITÄ TUOTTAA 2016? VILJAN TUOTANTO 2015 MITÄ TUOTTAA 2016? Viljelyn suunnitteluilta Henri Honkala Palvelupäällikkö 25.1.2016 Esityksen sisältö Viljan tuotanto ja kulutus Maailmalla Euroopassa Suomessa Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Ravinteiden kierrätys nykytila, kehityssuunnat ja hyvät esimerkit

Ravinteiden kierrätys nykytila, kehityssuunnat ja hyvät esimerkit Ravinteiden kierrätys nykytila, kehityssuunnat ja hyvät esimerkit MTK Varsinais-Suomi, Satakunta ja Pirkanmaa Tuottajayhdistysten pj ja sihteeri -neuvottelupäivät Viking Grace 30.10.2013 Kaisa Riiko BSAG/Järki

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

VILJAKAUPAN RISKIENHALLINTA

VILJAKAUPAN RISKIENHALLINTA VILJAKAUPAN RISKIENHALLINTA 26.3.2009 1 Riskienhallinnan yleiset periaatteet ja sovellukset 2 Markkinariskien hallinnan tarve ja lähtökohdat EU:n maatalouspolitiikka kehittyy entistä markkinalähtöisempään

Lisätiedot

MTK-Laitilan VUOSIKERTOMUS 2011. Kevätkokous ti 13.3.2012 Laitilan Kievari

MTK-Laitilan VUOSIKERTOMUS 2011. Kevätkokous ti 13.3.2012 Laitilan Kievari MTK-Laitilan VUOSIKERTOMUS 2011 Kevätkokous ti 13.3.2012 Laitilan Kievari ESITYSLISTA Kevätkokous 2012 13.3.2012 Aika: ti 13.3.2012 KLO 18.00 Paikka: Laitilan kievari 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

Suomen maatalouden muutos EU-aikana

Suomen maatalouden muutos EU-aikana Suomen maatalouden muutos EU-aikana Professori Jyrki Niemi Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT Latokartanonkaari 9 00790 Helsinki, Finland e-mail: jyrki.niemi@mtt.fi Mitä suomalaisessa maa-

Lisätiedot

JÄSENISTÖ, HALLINTO JA TOIMIHENKILÖT

JÄSENISTÖ, HALLINTO JA TOIMIHENKILÖT SUOMEN SIKAYRITTÄJIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 JÄSENISTÖ, HALLINTO JA TOIMIHENKILÖT Suomen Sikayrittäjien jäsenmäärä (31.12.2012) oli yhteensä 332. Jäsenmäärä lisääntyi hivenen vuoden aikana. Eronneiden

Lisätiedot

Viljamarkkinoiden ajankohtaispäiv. ivä johdatus päivp

Viljamarkkinoiden ajankohtaispäiv. ivä johdatus päivp Viljamarkkinoiden ajankohtaispäiv ivä johdatus päivp ivän n aiheisiin Juha Lappalainen, MTK Keski-Suomi (Markkinoiden osalta tilanne/näkemys 8.2.2012, joka voi muuttua) Viljamarkkinoiden ajankohtaispäivä.

Lisätiedot

Luomutuotannon kannattavuudesta

Luomutuotannon kannattavuudesta Luomutuotannon kannattavuudesta Kauko Koikkalainen, tutkija Luomuinstituutti, 31.3.2015, Mikkeli Esityksen sisältö Vähän perusteita Vähän maatalouspolitiikkaa Toteutunutta kannattavuutta kannattavuuskirjanpitoaineiston

Lisätiedot

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia 22.8.2012 Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Maatilojen Kehitysnäkymät 2020 Pirkanmaan lähiruoka Maatilojen kehitysnäkymät 2020 tutkimuksen

Lisätiedot

MTT ja neuvonta avustavat Egyptin ruuan tuotannossa

MTT ja neuvonta avustavat Egyptin ruuan tuotannossa Liite 15.3.2004 61. vuosikerta Numero 1 Sivu 2 MTT ja neuvonta avustavat Egyptin ruuan tuotannossa Oiva Niemeläinen, MTT Egyptissä olisi ruokittava 70 miljoonaa suuta Suomen peltopinta-alalta. Onnistuuko?

Lisätiedot

Viljasatotutkimus. Vilja-alan yhteistyöryhmä. 21.10.2011 Työnro. 221100084 Petri Pethman. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Viljasatotutkimus. Vilja-alan yhteistyöryhmä. 21.10.2011 Työnro. 221100084 Petri Pethman. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Viljasatotutkimus Vilja-alan yhteistyöryhmä.0.0 Työnro. 000 Petri Pethman Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista

Lisätiedot

Porotalouden tukipolitiikka Pohjoismaissa

Porotalouden tukipolitiikka Pohjoismaissa Porotalouden tukipolitiikka Pohjoismaissa Kaija Saarni Elinkeino- ja yhteiskuntatutkimus Porotalouden tuotannon ja markkinoinnin kehittäminen MTT taloustutkimus, RKTL Sisältö 1. Tukipolitiikan tavoitteet

Lisätiedot

Poliklinikkakäynnit osastoittain, käyntityyppi/käyntityypin tarkenne

Poliklinikkakäynnit osastoittain, käyntityyppi/käyntityypin tarkenne 50230K TURUN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA Poliklinikkakäynnit osastoittain, käyntityyppi/käyntityypin tarkenne 1-9 2 015 SU34L 01 PKLKÄYNTI 03 ETÄHOITO 04 MUU KÄYNTI 06 VARAUS Summa: Akaa Akaa Summa:

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous La 1.11.2014 klo 17:00 Kartano Koskenranta, Voikkaa Esityslista 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Läsnä olevien toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Esityslistan

Lisätiedot

Häiriötiedottaminen kaipaa kehittämistä? Jorma Helin Tiehallinto Liikenteen palvelut

Häiriötiedottaminen kaipaa kehittämistä? Jorma Helin Tiehallinto Liikenteen palvelut 1 Jorma Helin Tiehallinto Liikenteen palvelut 2 Tieliikenteen häiriötiedotusta tutkittiin Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa 276 249 332 274 261 694 346 347 348 344 337 259 338 325 322 310 130 301 249

Lisätiedot

Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua

Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua Liite 15.12.2008 65. vuosikerta Numero 4 Sivu 6 Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua siinä kuluttajien odotuksia tulevaisuuden broilerituotteilta Sari Forsman-Hugg, MTT,

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

Ajankohtaista viljakauppa-asiaa

Ajankohtaista viljakauppa-asiaa Ajankohtaista viljakauppa-asiaa Valtakunnallinen siemen- ja viljantuotantoseminaari Varsinais-Suomen kylvösiemenyhdistys Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Minna Oravuo, vilja-asiamies, MTK EU:n viljamarkkinat

Lisätiedot

Kylvöaikomukset 2009. Vilja-alan yhteistyöryhmä 13.3.2008. Petri Pethman Työnro. 76442. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Kylvöaikomukset 2009. Vilja-alan yhteistyöryhmä 13.3.2008. Petri Pethman Työnro. 76442. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Kylvöaikomukset 2009 Vilja-alan yhteistyöryhmä 13.3.2008 Petri Pethman Työnro. 76442 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 12/2015

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 12/2015 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 12/2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.1.2016 klo 9.00 Nuorten miesten työttömyys vähenee Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ-

Lisätiedot

Varsinais-Suomen maatalouden ajankohtaiskatsaus. Marraskuu 2015

Varsinais-Suomen maatalouden ajankohtaiskatsaus. Marraskuu 2015 Varsinais-Suomen maatalouden ajankohtaiskatsaus Marraskuu 215 Luottamuksellinen - ei julkisuuteen Sadonkorjuuvelvoitteen poisto Tarjolla oli huono ja vielä huonompi vaihtoehto Uudistuksen yhteydessä valvontasäädökset

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2015 2016 LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2015 2016 LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2015 2016 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 21.5.2015 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 16.5.2014 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

Maatalouden energiankulutus Suomessa ja Euroopassa

Maatalouden energiankulutus Suomessa ja Euroopassa Ainutlaatuinen energiaseminaari Hämeenlinna 11.12.2013 Maatalouden energiankulutus Suomessa ja Euroopassa Hannu Mikkola Helsingin yliopisto Maataloustieteiden laitos 12.12.2013 1 Maatilan energiankulutus

Lisätiedot

Maatalouden vesiensuojelu (MaSu) Johanna Ikävalko

Maatalouden vesiensuojelu (MaSu) Johanna Ikävalko Maatalouden vesiensuojelu (MaSu) Johanna Ikävalko Asiantuntijatyöryhmä Maa- ja metsätaloustuottajainkeskusliitto MTK ry Leena Ala-Orvola, Markus Eerola, Johanna Ikävalko, Ilpo Markkola, Jaakko Nuutila,

Lisätiedot

Miten Pohjois-Suomen maidontuottajia kannustetaan tuloksiin. Mikko J. Korhonen Valio

Miten Pohjois-Suomen maidontuottajia kannustetaan tuloksiin. Mikko J. Korhonen Valio Miten Pohjois-Suomen maidontuottajia kannustetaan tuloksiin Mikko J. Korhonen Valio Pohjois-Suomi on maitoaluetta 22 % Maitomäärä nousussa 500000 Pohjois-Suomi 495000 490000 485000 480000 475000 470000

Lisätiedot

Viljasatotutkimus. Vilja-alan yhteistyöryhmä. 3.11.2008 Petri Pethman. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Viljasatotutkimus. Vilja-alan yhteistyöryhmä. 3.11.2008 Petri Pethman. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Viljasatotutkimus Vilja-alan yhteistyöryhmä 3.11.2008 Petri Pethman Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman

Lisätiedot

Maatalouden vesiensuojelu edistäminen Johanna Ikävalko

Maatalouden vesiensuojelu edistäminen Johanna Ikävalko Maatalouden vesiensuojelu edistäminen Johanna Ikävalko ympäristöjohtaja MaSuttelua Maa- ja metsätaloustuottajainkeskusliitto MTK ry Leena Ala-Orvola, Markus Eerola, Johanna Ikävalko, Ilpo Markkola, Jaakko

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 9 /2012

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 9 /2012 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus /2012 Julkaisuvapaa tiistaina 23.10. 2012 klo.00 Työttömyys kiihtyvässä kasvussa Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa

Lisätiedot

VILJAMARKKINATILANNE. Juha Honkaniemi, Viljapäällikkö Tytyri 20.1.2016

VILJAMARKKINATILANNE. Juha Honkaniemi, Viljapäällikkö Tytyri 20.1.2016 VILJAMARKKINATILANNE Juha Honkaniemi, Viljapäällikkö Tytyri 20.1.2016 VILJAKAUPPA HANKKIJA OY:SSÄ Syksyn 2015 sato oli pienempi kuin edellisenä vuotena Sadon alhainen valkuainen selkein laatua heikentävä

Lisätiedot

Välineitä viljamarkkinoiden seurantaan. Sadonkorjuuseminaari 2011 - Lahti 30.9.2011 Kati Lassi, Vilja-alan yhteistyöryhmä (VYR)

Välineitä viljamarkkinoiden seurantaan. Sadonkorjuuseminaari 2011 - Lahti 30.9.2011 Kati Lassi, Vilja-alan yhteistyöryhmä (VYR) Välineitä viljamarkkinoiden seurantaan Sadonkorjuuseminaari 2011 - Lahti 30.9.2011 Kati Lassi, Vilja-alan yhteistyöryhmä (VYR) 1 Sisältö Viljan hintaan vaikuttavia tekijöitä Mitä seurata markkinoilla?

Lisätiedot

Katsaus siipikarjatuotannon talouteen

Katsaus siipikarjatuotannon talouteen Katsaus siipikarjatuotannon talouteen Timo Karhula MTT Taloustutkimus Suomen Siipikarjaliiton vuosikokous- ja seminaaripäivä Tampereella 27. 3.2014 Tuotantomäärät ja ennusteet vuoteen 2020 Tuottaja- ja

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Työttömyysaste yhä varsin korkea Varsinais-Suomen työttömyysaste on yhä varsin korkealla tasolla joulukuussa 2013. Työttömyysasteen kasvu on Varsinais-Suomessa kuitenkin koko maan keskiarvoa pienempää,

Lisätiedot

Peltobioenergiapotentiaali Suomessa ja Satakunnassa Hannu Mikkola Helsingin yliopisto, maataloustieteiden laitos

Peltobioenergiapotentiaali Suomessa ja Satakunnassa Hannu Mikkola Helsingin yliopisto, maataloustieteiden laitos Peltobioenergiapotentiaali Suomessa ja Satakunnassa Hannu Mikkola Helsingin yliopisto, maataloustieteiden laitos Biotaloudella lisäarvoa maataloustuotannolle Loimaa 16.4.2013 Suomen maatalousmuseo Sarka

Lisätiedot

Maatalous ja tuotantoeläinten hyvinvointi. Jukka Markkanen MTK 30.9.2010

Maatalous ja tuotantoeläinten hyvinvointi. Jukka Markkanen MTK 30.9.2010 Maatalous ja tuotantoeläinten hyvinvointi Jukka Markkanen MTK 30.9.2010 2 MTK:n organisaatio 2010 3 Kansallinen politiikka -liikkumavara -kohdentaminen Kansallinen politiikka -liikkumavara -kohdentaminen

Lisätiedot

Bioenergia ry Bioenergian puolesta

Bioenergia ry Bioenergian puolesta Bioenergia ry Bioenergian puolesta Bioenergia ry Bioenergian puolesta! Bioenergia-ala on yksi maailman nopeimmin kasvavista ja kehittyvistä teollisuuden aloista. Suomi on edelläkävijä. Polttoaineen ja

Lisätiedot

Mallasohranviljelijän puheenvuoro. 29.03.2011 TAMPERE Esa Similä

Mallasohranviljelijän puheenvuoro. 29.03.2011 TAMPERE Esa Similä Mallasohranviljelijän puheenvuoro 29.03.2011 TAMPERE Esa Similä Tilan tietoja Viljelijä vuodesta -89 Tilan pinta-ala 235 ha, josta peltoa 55 ha Vuosittainen kylvöala 350 ha josta suorakylvönä n. 150 ha

Lisätiedot

Viljamarkkinat miltä näyttää sadon määrä ja laatu

Viljamarkkinat miltä näyttää sadon määrä ja laatu Viljamarkkinat miltä näyttää sadon määrä ja laatu Raisio-konserni Toimintaa 12 maassa, pääkonttori Raisiossa Tuotantoa 14 paikkakunnalla 3 maassa Henkilöstön määrä n. 1450, josta Suomessa 1/3 Listataan

Lisätiedot

NURMISEMINAARI 2013. Ajankohtaista uuden ohjelmakauden kynnyksellä. Matti Perälä MTK Pohjois Suomi Syötekeskus, Pudasjärvi

NURMISEMINAARI 2013. Ajankohtaista uuden ohjelmakauden kynnyksellä. Matti Perälä MTK Pohjois Suomi Syötekeskus, Pudasjärvi NURMISEMINAARI 2013 Ajankohtaista uuden ohjelmakauden kynnyksellä Matti Perälä MTK Pohjois Suomi Syötekeskus, Pudasjärvi 18.1.2013 1. EUROT, Maatalouden ostopanosten hinnat ovat nousseet maataloustuotteiden

Lisätiedot

PRO RUIS RY Rukiin viljelyn kehitysohjelma Viljaklusterin sadonkorjuuseminaari 17.10.2012

PRO RUIS RY Rukiin viljelyn kehitysohjelma Viljaklusterin sadonkorjuuseminaari 17.10.2012 PRO RUIS RY Rukiin viljelyn kehitysohjelma Viljaklusterin sadonkorjuuseminaari 17.10.2012 Tilastoja Lähde: Tike (Maa ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus) Pinta-ala Vuonna 2013 - Vuonna 2012 21

Lisätiedot

Ilmasto- ja energiapolitiikka maataloudessa: vaikutukset tilan toimintaan (ILVAMAP) 2012-2015. ILMASE työpaja 6.11.2012

Ilmasto- ja energiapolitiikka maataloudessa: vaikutukset tilan toimintaan (ILVAMAP) 2012-2015. ILMASE työpaja 6.11.2012 Ilmasto- ja energiapolitiikka maataloudessa: vaikutukset tilan toimintaan (ILVAMAP) 2012-2015 ILMASE työpaja 6.11.2012 Erikoistutkija Pasi Rikkonen, KTT, MMM(agr.) MTT taloustutkimus Ilmasto- ja energiapolitiikan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

MTT- Rehuntuotantoseminaari Nitek Nivala. 20.03.2013 Eero Isomaa,MTK Johtokunta

MTT- Rehuntuotantoseminaari Nitek Nivala. 20.03.2013 Eero Isomaa,MTK Johtokunta MTT- Rehuntuotantoseminaari Nitek Nivala 20.03.2013 Eero Isomaa,MTK Johtokunta Aiheena mm. 1. Cap 2020 Mitä hyvää Mitä huonoa Mitä euroina 2. Katsaus markkinoihin Euroopassa Suomessa CAP 2020 ja muu EU-politiikka

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Varsinais-Suomen kuntavaalit 2012 Kaarina

Varsinais-Suomen kuntavaalit 2012 Kaarina Kaarina Littoinen - Kaarina 31,3 % Piispanristi 30,6 % Keskusta - Kaarina 28,1 % Voivala 35,4 % Piikkiö 30,6 % Kuusisto 40,4 % ja VAS 0 1 2 kilometriä Kemiönsaari Kemiö 48,9 % Björkboda-Kulla 35,9 % Västanfjärd

Lisätiedot

Kasviöljyteollisuuden puheenvuoro. Öljynpuristamoyhdistys, Pekka Heikkilä 3.2.2009

Kasviöljyteollisuuden puheenvuoro. Öljynpuristamoyhdistys, Pekka Heikkilä 3.2.2009 Kasviöljyteollisuuden puheenvuoro Öljynpuristamoyhdistys, Yleistä Puristamoteollisuuden volyymi on n. 270 000 t ja liikevaihto n. 100 milj. Öljy ja valkuainen ovat molemmat tärkeitä rypsi/rapsi öljyä 30-40

Lisätiedot

Satoennuste 2013. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 29.10.2013. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. Satoennuste 2013 TNS

Satoennuste 2013. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 29.10.2013. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. Satoennuste 2013 TNS Satoennuste 0 Vilja-alan yhteistyöryhmä Petri Pethman.0.0 00 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Satoennuste 0 Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä n= Kokonaisvastaajanäyte 00 vastaajaa vastausprosentti oli

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 valtiosihteeri Risto Artjoki/ ylijohtaja Heimo Hanhilahti MMM 12.2.2014 Tampere ja 18.2.2014 Oulu Valmistelun

Lisätiedot

Viljakaupan näkymät Euroopassa 2014. Korpisaari, Riihimäki Ilkka Pekkala 11.12.2013

Viljakaupan näkymät Euroopassa 2014. Korpisaari, Riihimäki Ilkka Pekkala 11.12.2013 Viljakaupan näkymät Euroopassa 2014 Korpisaari, Riihimäki Ilkka Pekkala 11.12.2013 1 Maailman viljatase 2013/14 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14* Milj. tonnia Tuotanto 1751 1851 1790 1946 Kulutus 1784 1855

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Ajankohtaista maitosektorilta. 2.6.2015 Maitoasiamies Ilkka Pohjamo

Ajankohtaista maitosektorilta. 2.6.2015 Maitoasiamies Ilkka Pohjamo Ajankohtaista maitosektorilta 2.6.2015 Maitoasiamies Ilkka Pohjamo Tilanne maitomarkkinoilla Loppuvuodesta 2014 markkinanäkymä oli erittäin synkkä Tammi- ja helmikuun myönteinen kehitys EU:n maitotuotemarkkinoilla

Lisätiedot

Juurikastilastojen viljelykierrot Suomessa

Juurikastilastojen viljelykierrot Suomessa Juurikastilastojen viljelykierrot Suomessa Viljelykierto - Energiaa sokerintuotantoon hankkeen koulutus Tuorla, Maaseutuopisto Livia 27.11.2013 Säkylä, Ravintola Myllynkivi 28.11.2013 Marjo Keskitalo,

Lisätiedot

Luomuviljelyn peruskurssi. LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke

Luomuviljelyn peruskurssi. LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke Luomuviljelyn peruskurssi LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke Luomutuotannon tilanne Muutokset tilan toiminnassa luomuun siirryttäessä Maan rakenteen ja viljelykierron merkitys Viljelykiertoon

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Raision sopimusviljely

Raision sopimusviljely Raision sopimusviljely Hankintajohtaja Jukka Hollo Raisio-konserni OSTOT JA LOGISTIIKKA 17.2.2008 sivu 1 Viljelijät perustivat Raision viljan markkinointikanavaksi 1939 17.2.2008 sivu 2 1 Raision viljan

Lisätiedot

ProAgria Pirkanmaa. 5.3.2010 ProAgria Pirkanmaa ry Lassi Uotila

ProAgria Pirkanmaa. 5.3.2010 ProAgria Pirkanmaa ry Lassi Uotila ProAgria Pirkanmaa 5.3.2010 ProAgria Pirkanmaa ry Lassi Uotila ProAgria Pirkanmaa ry ASIAKKAAT Edustajisto Hallitus Johtaja Pirkanmaan maa- ja kotitalousnaiset Maaseutukeskus Pirkanmaan kalatalouskeskus

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 10.3.2015 klo 18:00 1/6 Paikka Wanha WPK, Koskitie 1, Huittinen LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Esittelijä ja sihteeri Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Kanta-Häme Pohjois-Savo Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Kanta-Häme Pohjois-Savo Koko maa. Varsinais-Suomi TYÖTTÖMYYDEN KASVU JATKUNUT NOPEANA Toukokuussa alkanut työttömyyden kasvun kiihtyminen on jatkunut alkusyksyn aikana. Vuonna 2013 alkaneesta työttömyyden kasvuvauhdin hidastumisesta huolimatta Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Uudistetut viljelijätuet Suomessa vuosina 2015-2020. Tammikuu 2015

Uudistetut viljelijätuet Suomessa vuosina 2015-2020. Tammikuu 2015 Uudistetut viljelijätuet Suomessa vuosina 2015-2020 Tammikuu 2015 1 Maatalouspolitiikan tavoitteista ja keinoista Kansallisen maatalouspolitiikan ydintehtävä: maatalous on kotimaisen elintarviketalouden

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Luomun asema tulevalla tukikaudella. Elisa Niemi Toiminnanjohtaja Luomuliitto

Luomun asema tulevalla tukikaudella. Elisa Niemi Toiminnanjohtaja Luomuliitto Luomun asema tulevalla tukikaudella Elisa Niemi Toiminnanjohtaja Luomuliitto Luomuliitto 13 paikallista luomuyhdistystä Luomutuottajien edunvalvontaa ja neuvontaa Pienyritysjäseniä ja elintarvikejalostuksen

Lisätiedot

Turun Seudun Wanhat Toverit

Turun Seudun Wanhat Toverit Turun Seudun Wanhat Toverit TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kerho kokoontumiset: > Aika: 9.1.2012. - V-S:n Sos.dem.piirin puheenjohtaja Juuso Alatalo - Piirin ajankohtaisista asioista, uuden puheenjohtajan ajatuksia

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Kasvinviljelyn tulevaisuus seudulla

Kasvinviljelyn tulevaisuus seudulla Kasvinviljelyn tulevaisuus seudulla marja.jalli@luke.fi Tunnetko biotalouden uudet mahdollisuudet? Loimaa 9.11.2015 1 Teppo Tutkija 21.12.2015 NYKYTILA 2 21.12.2015 Käytössä oleva maatalousmaa, ha Käytössä

Lisätiedot

Onko viljelijöillä kiinnostusta siirtyä luomuun? Anne Kallinen 10.6.2014

Onko viljelijöillä kiinnostusta siirtyä luomuun? Anne Kallinen 10.6.2014 Onko viljelijöillä kiinnostusta siirtyä luomuun? Anne Kallinen 10.6.2014 SISÄLTÖ 1. Luomutuotannon osuudet 2013 2. Luomutuottajan yrittäjäominaisuudet 3. Luomutuotannossa jatkaminen ja luomuun siirtyminen

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot