KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Kunnanhallitus"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai kello Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo Koivistoinen Hannu Annala Tarmo Pusa Leila Talasoja Timo Yli-Hietanen Harri Nina Niemenmaa puheenjohtaja varapuheenjohtaja (pj. 3 ja 8 ) varajäsen varajäsen Muut saapuvilla olleet Björn Risto Hellgrén Jussi Liukku Petri Jalonen Pertti kvalt. I varapj. kvalt. II varapj esittelijä, pöytäkirjanpitäjä asiantuntija 1-3, poistui klo Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat 1 16 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastajat: Pirjo Aho ja Harri Yli-Hietanen Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Tapani Törmä Irja Keskinen (3 ja 8 ) Petri Liukku Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika: Pirjo Aho Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä Kunnanviraston hallinto- ja taloustoimisto Harri Yli-Hietanen Kanslisti Tuula Kajuutti

2 Kunnanhallitus Sisällysluettelo: 1 KOULULAAJENNUKSEN TILAOHJELMAN HYVÄKSYMINEN 2 SUUNNITTELUTOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN 3 KATUVALAISTUSVERKKOON LIITTYVÄ ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA TOIMINNAN TEHOSTAMINEN YHTEISYRITYKSEN AVULLA 4 ILMOITUSASIAT 5 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN KUNNANHALLITUKSEN OSALTA 6 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE HOVIOIKEUDEN RATKAISU HEIKKI ALA-KATARAN KANTEESTA KIHNIÖN KUNTAA VASTAAN 8 HEIKKI ALA-KATARAN KANNE KIHNIÖN KUNTAA VASTAAN VARALLAOLO- KORVAUKSISTA 9 KIHNIÖN KUNNAN JA PARKANON KAUPUNGIN VÄLINEN MÄÄRÄAIKAINEN SOPIMUS MAASEUTUELINKEINOVIRANOMAISPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ. 10 KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 11 LÄMPÖRAKENTEEN PIKKUHALLIN VUOKRAAMINEN TMI JARI KAJUUTILLE 12 PUUMILAN YRITTÄJÄSOPIMUKSEN MUKAISEN VUOKRANTARKISTUKSEN HYVÄKSYMINEN 13 TYÖVAPAA-ANOMUS / KATI ALA-RISTANIEMI 14 VIRKAVAPAA-ANOMUS / SIMO KAUKONEN 15 TALOUSKATSAUS EDUSTAJIEN VALINTA KUNTAUUDISTUKSEN ALUEKIERROS TAMPERE

3 Kunnanhallitus KOULULAAJENNUKSEN TILAOHJELMAN HYVÄKSYMINEN TILATOIMIKUNNAN ASETTAMINEN 105 Kihniön yhtenäiskoulun alakoulun koulurakennuksessa on todettu lahovaurio välipohjasta. Haittaa aiheuttaa lisäksi rakennuksen kantava palomuuri. Konsultin toimenpidesuosituksena on purkaa ja uusia haitalliset rakenteet. Rakennuksen remontointitarpeista ollaan tekemässä kokonaislaskelma. Laskelman valmistuttua on syytä arvioida, korjataanko koulu opetuskäyttöön soveltuvaksi, vai onko kokonaistaloudellisesti kannattavampaa ryhtyä suunnittelemaan uutta yläkoulun yhteyteen rakennettavaa alakoulua ja mahdollista päiväkotia. Ajan tehokkaan hyödyntämisen vuoksi asioita joudutaan aluksi viemään eteenpäin yhtäaikaisesti. Mahdollisen uuden alakoulun ja päiväkodin rakentamista varten on syytä nimetä tilatoimikunta, jonka tehtävänä on määritellä tarvittavat tilat, kilpailuttaa pääsuunnittelu ja ohjata pääsuunnittelijaa. Kunnanhallitus päättää asettaa tilatoimikunnan ja nimeää toimikuntaan teknisen johtajan, rehtorin ja hallintojohtajan sekä konsultin. Kunnanhallitus antaa tekniselle johtajalle oikeuden hankkia konsulttipalvelut ostopalveluna valitsemaltaan taholta. Lisäksi kunnanhallitus edellyttää, että henkilökunnan mielipide otetaan huomioon tilatarvetta kartoittaessa. Kuulemistavasta päättävät rehtori ja hallintojohtaja Tekla 6 Tilatoimikunta asetettiin kunnanhallituksen 105 päätöksen mukaisesti. Tekninen johtaja valitsi tilatoimikuntakonsultiksi Ark.in Arkkitehtuuritoimisto Ky Arkkitehti Tuija Ruuskan.

4 Kunnanhallitus Rehtori ja hallintojohtaja kuulivat henkilökunnan mielipidettä tilaohjelmasta ja toimikunta sai henkilökunnalta monia varteenotettavia huomioita jotka huomioitiin lopullisessa tilaohjelmassa (liite). Suunnittelun kilpailuttamiskonsultiksi tekninen johtaja valitsi rkm, Veikko Nieminen Järvi-Suomen Laaturakentajat Oy. Konsultti Veikko Nieminen ja tekninen johtaja ovat laatineet hankesuunnitelman (esityslistan liite, keskeneräinen) sekä suunnitteluohjelman Arkkitehti/pääsuunnittelijan, rakenne-, geo-, LVIA- ja sähkösuunnittelijan valintaa varten (viimeistelemätön luonnos esityslistan liitteenä) : Tekninen lautakunta hyväksyy tilatoimikunnan tilaohjelman. Tekninen lautakunta hyväksyy kokouksessa esitettävän hankesuunnitelman ja ohjelman suunnittelijoiden valitsemiseksi. Tekninen lautakunta nimeää edustajakseen kilpailuttamisvaiheissa oleviin palavereihin Petteri Wiinamäen. Tekla: 1 Tekninen lautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan Tilaohjelma liitteenä nro 7. Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 7 mukaisen tilaohjelman. Päätös

5 Kunnanhallitus SUUNNITTELUTOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN Tekla 7 Koululaajennuksen suunnittelu alkaa maaliskuussa Suunnittelun lähtökohtana on aikaansaada kokonaistaloudellisesti hyvä rakennus opetustila- ja päiväkotikäyttöön vuosikymmeniksi. Suunnittelussa pitää ottaa huomioon käyttäjien tarpeet huomioiden erityisesti energiatehokkuus sekä sisäilmanlaatu. Suunnittelutoimikunnan tehtävänä on ohjata suunnittelijoita hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi. Suunnittelutoimikunta kokoontuu (n. 10 kpl) pääsääntöisesti ns. virka-aikana keväällä, luonnosvaiheesta tarjouslaskentasuunnittelun loppuun asti. : Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että asetetaan suunnittelutoimikunta johon kuuluu jäseniä seuraavasti: - kunnanhallitus 1-2 edustajaa - sivistyslautakunta 1-2 edustajaa - tekninen lautakunta 1 2 edustajaa - Veikko Nieminen - Marita Kompsi - Hannele Nevanperä - Sirpa Yli-Salomäki - Pertti Jalonen - erikseen kutsuttavat asiantuntijat, esim palo- ja pelastusviranomaiset Tekla: 2 Tekninen lautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan Kunnanhallitus päättää asettaa teknisen lautakunnan esityksen mukaisen suunnittelutoimikunnan ja kunnanhallitus nimeää edustajansa suunnittelutoimikuntaan. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen ja nimesi kunnanhallituksen edustajiksi Tarmo Annalan ja Hannu Koivistoisen.

6 Kunnanhallitus KATUVALAISTUSVERKKOON LIITTYVÄ ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA TOIMINNAN TEHOSTAMINEN YHTEISYRITYKSEN AVULLA Tekla 60 Kunnilla on tulevina vuosina suuret investointitarpeet katuvalaistuksen uusimisessa, koska EU on määrännyt vanhojen lampputyyppien poistumisesta markkinoilta ja niiden korvaamisesta uusilla. Kuntarahoituksen tytäryhtiön Inspira Oy:n laatiman selvityksen mukaan investointitarve n. 305 elohopeavalaisimen vaihtamisen osalta merkitsee n :n kustannusta. Jäljempänä mainitut kunnat ovat yhdessä Leppäkosken Energian kanssa kehittäneet "Vihreä Valo" -toimintamallia, joka vastaa tuleviin haasteisiin. Toimintamallin sopivuuden ja taloudellisten edellytysten arvioimisessa on käytetty Rahoituksen Neuvontapalvelut Inspira Oy:tä. Inspira on laatinut vertailulaskelmat kunnan oman toiminnan ja kehitetyn "Vihreä Valo" -toimintamallin välille. Asianajotoimisto Bützow Oy on esittänyt näkemyksensä kilpailu- ja hankintalainsäädännön kannalta. Yhteisen toimintamallin kehittämisessä ovat mukana: Hämeenkyrö, Ikaalinen, Jämijärvi, Kihniö, Lempäälä, Parkano, Vesilahti, Sastamala ja Ylöjärvi. Ylöjärvellä järjestetyssä tilaisuudessa sovittiin asian valmistelusta päätöksentekoa varten. Vihreä Valo -toimintamalli: - Käynnistetään mukana olevien kuntien palvelukumppanin kanssa valaistustarpeita palveleva yhtiömallinen yhteistyö - Perustettava yhtiö, jossa kunnat ovat osakkaina, ostaa katuvalaistusverkon kunnilta - Valaistuksen hoitaminen siirtyy kokonaisuudessaan palvelukumppanin vastuulle - Kunta voi jatkossakin päättää toimenpiteiden toteutuksesta ja aikataulusta alueellaan - Palvelukumppanille maksetaan osa syntyneestä hyödystä hoitopalkkiona - Yhteistyö on jatkuva, aluksi 20 vuotta, jonka jälkeen sitä on tarkoitus jatkaa, mutta kunta voi myös irtaantua toimintamallista viiden vuoden yhteistyön jälkeen. Ensimmäisessä vaiheessa tulisi päättää aiesopimuksen hyväksymisestä. Sen jälkeen, kun kuntien valtuustot ovat aiesopimukset hyväksyneet, kilpailutetaan yhtiöön kuntien kanssa tuleva palvelukumppani, jonka kanssa yhtiö muodostetaan. Lähteekö kunta mukaan yhtiöön, päätetään sen jälkeen, kun palvelukumppani on selvillä. Oheismateriaalina on aiesopimus.

7 Kunnanhallitus Teknisen lautakunnan jäsenille toimitetaan lisäksi Vihreä Valo hankkeen juridinen taustamuistio, joka ei ole julkinen asiakirja. Ehdotus. Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se esittäisi edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi oheismateriaalina seuraavan aiesopimuksen. Ossi Annala esitti asian pöydälle jättöä aiesopimuksen mahdollisesti kuntaa sitovan tekstimuodon takia, Jussi Vierikko kannatti esitystä. Ossi Annalan pöydälle jättö esitys hyväksyttiin teknisen lautakunnan yksimielisellä päätöksellä Tekla 8 Tekninen lautakunta ottaa asian uudelleen käsittelyyn. Ennen kokousta tulee Leppäkosken Sähkö Oy:n edustaja myyntipäällikkö Pekka Leinonen esittelemään Vihreä Valo hanketta ja vastaa asiaan liittyviin kysymyksiin. Ehdotus. Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se esittäisi edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi oheismateriaalina seuraavan aiesopimuksen. 3 Tekninen lautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan Aiesopimus on liitteenä nro 8. Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä 8 olevan aiesopimuksen.

8 Kunnanhallitus Keskustelun kuluessa Tapani Törmä esitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja poistui koko asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajaksi siirtyi Irja Keskinen.

9 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT 4 - Pirkanmaan työllisyyskatsaus 12/2012, Kihniön työttömyysprosentti oli 9,0 (edellinen 7,2 ). Korkein oli Tampereella ja Valkeakoskella12,8 % sekä alhaisin Punkalaitumella 6,7 %. - Kiinteistönluovutusilmoituksia: Kivimäki Erkki ja Kivimäki Hilkka / Niemelä Marja ja Kivimäki Mikko, määräala 3:20, Kihniö Hietanen Kauko / Öhman Rainer, Kuusilehto 3:85, Nerko Vesanen Reijo / Rahkola Keijo ja Rahkola Marjut, Myllynen 5:54 ja Virta 5:81, Linnankylä Metsähoitoyhdistys Kihniö-Parkano ry / Yli-Lankoski Tapio, Kihniöntie 73, Silta 6:44, Kihniö Liikala Tapio / Paulamäki Aki ja Nieminen Seija, LiikalaIII 11:25, Kihniö Suomen valtio, Metsähallitus / Kompsi Jari ja Kompsi Merja, Vuorela 43:0, Kankari Ala-Katara Heikki / Anttila Sari, Jussinpiha 3:123, Nerko Suomen valtio, Metsähallitus / Riskilä Rauni ja Riskilä Pauli, Kyrönviita 26:9, Niskosperä - Lautakuntien pöytäkirjoja: Perusturvalautakunnan kokouksen pöytäkirja 108 : Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle : Vanhus- ja kotihoitopalvelujen tukipalvelumaksut alkaen 110 : Työterveyshuollon taksojen tarkistus 111 : Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna : Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistukset alkaen 113 : Sosiaalityöntekijän viran täyttö 114 : KL-Hankinnat Oy:n puitesopimukseen liittyminen / elintarvikehankinnat 115 : Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sopimusohjausseurannan toteutuma : Perusturvaosaston viranhaltijapäätökset 117 : Sotaveteraanien, sotainvalidien ja lottien ruokapalvelun laajentaminen 118 : Osallistuminen Pohjois-Suomi 2: hyvinvointijohtamista, toimintamalleja ja kansalaisen osallisuutta Väli- Suomen osahanke / Pirkanmaan alahankkeeseen 119 : Rintamaveteraanien kuntoutusmäärärahan ja avopalveluihin varatun määrärahan käyttöpäätökset saakka 120 : Ilmoitusasiat 121 : Perusturvalautakunnan kokouksen pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 122 : Talousarvion toteutumaraportti per Teknisen lautakunnan kokouksen pöytäkirja: 67 : Lisämäärärahat vuoden 2011 talousarvioon 68 : Investointiesitys vuodelle : Lisähenkilöstön palkkaaminen tekniseen hallintoon Teknisen lautakunnan kokouksen pöytäkirja: 70 : Hakemus maa-ainesluvan jatkamiseksi, Koneurakointi Jari Kivistö 71 : Rakennuslupahakemus, höyläämörakennuksen laajennus, Nerkoon Kiinteistöt Oy 72 : Ilmoitusasiat 73 : Muut esille tulevat asiat

10 Kunnanhallitus Sivistyslautakunnan kokouksen pöytäkirja: 42 : Sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle : Talousarvion osavuosikatsaus ja toteutumaraportti : Ilmoitusasiat 45 : Vuoden 2011 liikuntatoimen palkittavien valinta 46 : Kihniön yhtenäiskoulun alakoulun rakennuksen tilanne 47 : Valinnaisen saksan kielen opiskelu Kihniön yhtenäiskoulussa 48 : KL-Kuntahankinnat Oy:n puitesopimukseen liittyminen 49 : Lisämäärärahat vuoden 2011 talousarvioon Sivistyslautakunnan kokouksen pöytäkirja: 1 : Sivistyslautakunnan kokousajat ja koolle kutsuminen vuonna : Sivistyslautakunnan pöytäkirjojen tarkastus ja nähtävänä pitäminen 3 : Sivistyslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle : Kirjastossa perittävät maksut 5 : Viranhaltijan päätösvalta hankinnoissa 6 : Ilmoitus- ja muut asiat Perusturvalautakunnan kokouksen pöytäkirja: 1 : Perusturvalautakunnan kokousajat vuonna : Perusturvalautakunnan pöytäkirjojen tarkastus ja nähtävänä pitäminen vuonna : Perusturvalautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle : : : Ulkopaikkakuntalaisilta perittävät korvaukset terveydenhuollon palvelujen käytöstä 7 : Vauvarahan myöntämisperusteet ja hakemismenettely 8 : Sopimus kehitysvammahuollon palvelusta vuodelle : : Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijapäätökset 11 : Ilmoitusasiat - Kunnan saamiset , liite nro 6. Saapuneet kirjeet: - Valtionvarainministeriö VM/2511/ /2010, : Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden vähentämisestä perusopetuksen aloittamiseen maksettavan rahoituksen johdosta sekä sosiaali- ja terveyshuollon ammattijärjestö Tehy:n syksyn 2007 työtaistelu-uhan sovitteluratkaisuun liittyvästä valtionosuuden kertaluonteisesta lisäyksestä vuodelle Kuntaliitto, kirje 24/80/2011: Sosiaali- ja terveydenhuollon indeksiin sidotut asiakasmaksut muuttuvat vuoden 2012 alusta - Kuntaliitto, kirje 26/80/2011: Vesilaki uudistuu - Kuntaliitto, kirje 27/80/2011: Muutoksia sosiaalihuollon asiakasmaksuihin alkaen - Kuntaliitto, kirje 28/80/2011: Suomen Kuntaliiton kunnia- ja ansiomerkkien myyntihintojen tarkistaminen - Kuntaliitto, kirje 29/80/2011: Suomen Kuntaliiton suositus kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista 2012

11 Kunnanhallitus Kuntaliitto, kirje 30/80/2011: Terveydenhuoltolain 58 :n mukainen kuntalaskutus - Kuntaliitto, Kuntatalous lehti 4/11 - Valtionvarainministeriö, Päätös VM/2511/ /2010: Päätös kunnan peruspalvelujen kertaluonteisesta lisäyksestä vuodelle Aluehallintovirasto, Päätös LSSAVI/1/ /2012: Perustoimeentulotukeen maksettavat valtionosuusennakot vuonna Opetus- ja kulttuuriministeriö, Päätös Dnro 65/221/2011: Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta vuodelle Opetus- ja kulttuuriministeriö, Dnro 144/520/2011: Erityisavustuksen myöntäminen, Laatuhankkeen avustus 5000 euroa Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Lautakuntien pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten osalta kunnanhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

12 Kunnanhallitus TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN KUNNANHALLITUKSEN OSALTA 5 Kunnanvaltuuston vuonna 1996 hyväksymän talousarvio- ja taloussuunnitelmaasetelman mukaan talousarvion käyttötalousosassa valtuusto asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimelle tehtävän hoitamista varten. Käyttösuunnitelmassa asianomainen hallintokunta jakaa tehtäväkokonaisuudelle annetun määrärahan edelleen kustannuspaikoille meno- ja tulolajitarkkuudella. Liitteenä nro 1 on meno- ja tulolajitarkkuudella tehty ehdotus talousarvion käyttösuunnitelmaksi kunnanhallituksen osalta. Kunnanhallitus hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2012.

13 Kunnanhallitus VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE Valtiovarainministeriö on tehnyt päätökset kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja kunnan verotuloihin perustuvasta valtionosuuksien tasauksesta sekä päätöksen perusopetuksen kotikuntakorvauksen perusosista. Liitteenä nro 2 on laskelma päätösten mukaisista valtionosuuksista vuodelle Kunnanhallitus merkitsee päätökset tietoonsa saatetuksi ja toteaa, ettei muutoksenhakuun ole tarvetta.

14 Kunnanhallitus HOVIOIKEUDEN RATKAISU HEIKKI ALA-KATARAN KANTEESTA KIHNIÖN KUNTAA VASTAAN Pirkanmaan käräjäoikeus on varannut Kihniön kunnalle tilaisuuden antaa kirjallisen lausuman Heikki Ala-Kataran palkkaetuja koskevaan vaatimukseen, joka koskee irtisanomisajan palkkaa 2.143,15 euroa, lomakorvausta 246,46 euroa sekä vahingonkorvausta ,54 euroa ja oikeudenkäyntikuluja. Vaatimuksen mukaan hän on työskennellyt Kihniön kunnassa alkaen sairaankuljettajan ja lähihoitajan tehtävissä eripituisissa työsuhteissa. Hän katsoo, että kunnalla on ollut pysyvä työvoiman tarve. Kunta on perättäisillä työsopimuksilla, samojen tai samantyyppisten tehtävien hoitamisella vuosikausia kiertänyt toistaiseksi voimassa oleviin työsopimuksiin liittyvän työntekijän suojan. Lisäksi kunta ei ole yksilöinyt ajanjaksolle sijaisuudesta tehtyä työsopimusta oikeuskäytännön mukaisesti. Oikeudenkäynti asian johdosta on käyty Käräjäoikeuden ennakkotiedon mukaan ratkaisu asiasta annetaan Mahdollisen jatkovalituksen johdosta on kunnanhallituksen tehtävä asiasta päätös. Mikäli kokous todetaan tarpeettomaksi otetaan kokouskutsussa mainittuihin henkilöihin erikseen yhteyttä. Koska ratkaisu oli vastaajan kannalta kielteinen päättää Kihniön kunta hakea määräajan kuluessa muutosta asiaan hovioikeudelta. Valituksen tekemiseen valtuutetaan asiaa hoitanut vt. Heikki Lehtinen.( liite 1 ) Keskustelun kuluessa Jussi Hellgren esitti, että kunta tyytyy päätökseen eikä valita asiasta. Esitys raukesi kannattamattomana. 7 Turun hovioikeus on käsitellyt Heikki Ala-Kataran ja Kihniön kunnan välistä riita-asiaa. Päätöksen Hovioikeus on antanut

15 Kunnanhallitus Hovioikeus on päättänyt asian vastaajan eli Kihniön kunnan hyväksi. Päätös oli yksimielinen tuomariäänin 3-0. Päätöksen perusteluissa todetaan, että oikeudenkäyntikulut tulevat asianosaisten itsenä maksettavaksi. Tämä perustuu kohtuullisuusperiaatteen soveltamiseen, jossa helpotetaan tappion kärsineen osapuolen taloudellista taakkaa. Kihniön kunnan omat oikeudenkäyntikulut olivat kokonaisuudessaan molempien oikeusasteiden osalta arvonlisäveroineen ,41euroa + todistajakulut noin euroa. : Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi, sekä päättää tyytyä Hovioikeuden ratkaisuun eikä päätä hakea valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. : Keskustelun kuluessa Hannu Koivistoinen esitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja poistui koko asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

16 Kunnanhallitus HEIKKI ALA-KATARAN KANNE KIHNIÖN KUNTAA VASTAAN VARALLAOLO- KORVAUKSISTA 8 Pirkanmaan käräjäoikeus on varannut Kihniön kunnalle tilaisuuden antaa kirjallisen lausuman Heikki Ala-Kataran palkkaetuja koskevaan vaatimukseen, joka koskee varallaolokorvauksista maksamatta jäänyttä palkkaa. Kihniön kunta on saanut lisäaikaa haasteeseen vastaamiseksi saakka. Asiaa on selvitetty useissa yhteyksissä aiemmin eikä kiistaan ole löydetty ratkaisua. Lisämateriaalina haastehakemus liitteenä nro 3. Kunnanhallitus päättää - vastata Heikki Ala-Kataran kanteeseen - valtuuttaa asianajopalveluiden käyttämiseen - valtuuttaa valitun asianajajan tekemään esitettyyn kanteeseen Kihniön kunnan vastineen Keskustelun kuluessa Tapani Törmä ja Hannu Koivistoinen esittivät esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja poistuivat koko asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajaksi siirtyi Irja Keskinen.

17 Kunnanhallitus KIHNIÖN KUNNAN JA PARKANON KAUPUNGIN VÄLINEN MÄÄRÄAIKAINEN SOPIMUS MAASEUTUELINKEINOVIRANOMAISPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ. 9 Kihniön maaseutusihteeri on siirtymässä eläkkeelle alkaen. Kihniön kunta on hyväksynyt lakiin perustuvan alueellisen maaseutuelinkeinoviranomaistoimintoja koskevan yhteistoimintasopimuksen siten, että Kihniön kunnan maaseutuviranomaistoimintoja johtaa vastuukuntana Kankaanpään kaupunki vuoden 2013 alusta alkaen. Kihniön ja Parkanon välisen määräaikaisen sopimuksen kohteena on maaseutuelinkeinoviranomaistehtävien hoitaminen ajalla (Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa 210/2010). Parkanon kaupungin viranhaltija vastaa Parkanon kaupungin ja Kihniön kunnan maaseutuelinkeinoviranomaistehtävistä. Aktiivitiloja oli vuoden 2009 lopussa Parkano 193 ja Kihniö 87. Parkanon kaupunki toimii maaseutusihteerin työnantajana. Parkanon maaseutusihteerille annetaan sopimuksessa mainittujen tehtävien hoitoa varten oikeus saada myös Kihniön kunnan pääkäyttäjäoikeudet tarvittaviin maaseutuhallinnon atk-järjestelmiin. Parkanon maaseutusihteeri pyrkii tarvittaessa järjestämään vastaanottoaikoja Kihniön kunnanvirastolla (keskimäärin 1-2 päivää viikossa). Kustannukset Kihniön kunta maksaa Parkanon kaupungille maaseutuelinkeinoviranomaistehtävien hoidosta johtuvista henkilöstökuluista 1/3 osan (palkka-, eläke- ja muut henkilöstösivukulut noin ). Lisäksi tulevat puhelin- ja muut kulukorvaukset sekä matkustuskulut. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä nro 4 olevan sopimuksen, jolla Parkanon kaupunki vastaa Kihniön kunnan maaseutuelinkeinoviranomaistoiminnoista ajalla

18 Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 10 Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa mm. valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muutoin lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on silloin viipymättä saatettava kunnanvaltuuston uudelleen käsiteltäväksi. (KuntaL 56 ). Kunnanvaltuuston kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat: - Vuoden 2012 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelmat - Lisämäärärahat vuoden 2011 talousarvioon - Talousarvion toteutumisen osavuosikatsaus Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen - Kihniön kunnan yhtenäiskoulun alakoulun korjaus / saneeraaminen - Kihniön kunnan yhtenäiskoulun lisätilojen rakentamispäätös. - Kauppakirjaluonnoksen hyväksyminen / Koivisto - Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän toimintakyvyn vahvistamiseen liittyvät toimenpiteet / Kihniön kunnan kannanotto Kunnanhallitus toteaa kuntalain 56 :n mukaisesti, että valtuuston päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eikä valtuusto niitä tehdessään ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä ne muutoinkaan ole lainvastaisia. Kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön.

19 Kunnanhallitus LÄMPÖRAKENTEEN PIKKUHALLIN VUOKRAAMINEN TMI JARI KAJUUTILLE 11 Jari Kajuutti haluaa jatkaa Lämpörakenteen pikkuhallin vuokralaisena yhden vuoden määräaikaisella vuokrasopimuksella ajalla Vuokraa on korotettu edellisestä sopimuksesta 3 %. : Kunnanhallitus hyväksyy liitteen nro 5 mukaisen vuokrasopimuksen. :

20 Kunnanhallitus PUUMILAN YRITTÄJÄSOPIMUKSEN MUKAISEN VUOKRANTARKISTUKSEN HYVÄKSYMINEN 12 Kunnanhallitus vuokrasi ( 53) Puumilan tilat : ruoka- grilli ja kahviopalvelujen sekä juhla- ja kokoustoiminnan järjestämistä varten.. Sopimuksen mukaan vuokrantarkistus tehdään 1.4. Tällä hetkellä kokonaisvuokra tiloista on 502,64 euroa / kk. Vuonna 2010 korotusta ei tehty. Kunnanhallitus päättää nostaa vuokraa 3 % nykytasosta alkaen. Perusteena yleinen kustannustason nousu sekä energianhinnan nouseminen. Kokonaisvuokra korotuksen jälkeen on 517,72 euroa / kk. Vuokran määrä on voimassa maaliskuun loppuun 2013, jolloin tehdään uusi arvio.

21 Kunnanhallitus TYÖVAPAA-ANOMUS / KATI ALA-RISTANIEMI 13 Suuhygienisti Kati Ala-Ristaniemi pyytää päivätyllä anomuksella työvapaata toisen tehtävän hoitamista varten ajalle Voimassaolevan hallintosäännön 15 mukaan toimivaltainen viranomainen asiassa on kunnanhallitus. : Kunnanhallitus myöntää suuhygienisti Kati Ala-Ristaniemelle anomuksen mukaisesti työvapaata toisen tehtävän hoitamista varten ajalle Työvapaa on palkaton. Perusteena Ala-Ristaniemen työvapaalle on: -Ala-Ristaniemi työskentelee virkavapautensa ajan saman yhtiön palveluksessa jolle Kihniön kunnan hammashoito on ulkoistettu. :

22 Kunnanhallitus VIRKAVAPAA-ANOMUS / SIMO KAUKONEN 14 Hammaslääkäri Simo Kaukonen pyytää päivätyllä anomuksella palkatonta virkavapaata Kihniön kunnan palveluksesta ajalle Voimassaolevan hallintosäännön 15 mukaan toimivaltainen viranomainen asiassa on kunnanhallitus. Kunnanhallitus myöntää hammaslääkäri Simo Kaukoselle anomuksen mukaisesti virkavapaata ajalle Virkavapaa on palkaton. Perusteena Kaukosen virkavapaalle on: - Kaukonen työskentelee virkavapautensa ajan Attendo Terveyspalvelut Oy - nimisen yhtiön palveluksessa, jolle Kihniön kunnan hammashoito on ulkoistettu. Kaukonen jatkaa kihniöläisten hammaslääkärinä.

23 Kunnanhallitus TALOUSKATSAUS Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa. Kunnanhallitus merkitsee talouskatsauksen ajalta tietoonsa saatetuksi.

24 Kunnanhallitus EDUSTAJIEN VALINTA KUNTAUUDISTUKSEN ALUEKIERROS TAMPERE 16 Kunnallishallinnon rakenne työryhmän toimeksiannon mukainen selvitys kullekin alueelle tarkoituksenmukaisesta kunta- ja palvelurakenteesta valmistuu alkuvuodesta Valtiovarainministeriö järjestää selvityksestä aluekierroksen helmi- maaliskuussa Selvitys luovutetaan hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkuselle ennen aluekierroksen käynnistymistä ja se toimitetaan kaikkiin kuntiin sähköisesti. Valtiovarainministeriö kutsuu kuntanne edustajat (10 henkilöä/kunta, mukaan lukien henkilöstön edustaja) keskiviikkona klo Tampere-talossa järjestettävään Pirkanmaata koskevaan kuntauudistusseminaariin. Tilaisuuden tarkoituksena on esitellä Kunnallishallinnon rakenne työryhmän selvitystä sekä keskustella selvityksestä ja erityisesti sen kriteereistä, karttaehdotuksista sekä toteuttamistavoista alueen edustajien kanssa. Seminaarissa käydään läpi myös jokaista kuntaa koskevaa kuulemismenettelyä. Tilaisuuden ohjelma aikatauluineen julkaistaan kuntauudistuksen internet-sivuilla osoitteessa tammikuun lopussa. Tilaisuuden yhteydessä järjestetään tiedotustilaisuus tiedotusvälineiden edustajille. Pyydämme ilmoittamaan kuntanne edustajat kootusti mennessä osoitteessa Ilmoittautumislinkki on tilaisuuskohtainen ja sen kautta on myös mahdollista lähettää etukäteen kysymyksiä uudistuksesta. Kysymyksiä hyödynnetään aluetilaisuuksien valmistelussa. : Kunnanhallitus nimeää tarpeellisen määrän edustajia Tampereella pidettävään kuntauudistuksen aluekierrokseen. : Kunnanhallitus valitsi edustajikseen Tampereelle seuraavat: - Petri Liukku - Tapani Törmä - Lea Mäkipää - Risto Björn - Jussi Hellgrén - Irja Keskinen - Timo Talasoja - Hannu Koivistoinen - Matti Sillanpää

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 22.08.2011 kello 17.00 19.27 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 3.11.2008 klo 17.00 19.40 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Koivisto

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 15.09.2008 klo 17.00 20.30 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Koivisto

Lisätiedot

Silvennoinen Erja ja Mäkinen Heikki

Silvennoinen Erja ja Mäkinen Heikki ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 09.03.2015 klo 17.00 18.25 Kihniön kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Annala

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 10.03.2014 kello 17.00 20.20 Kunnanhallituksen kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Alkkiomäki

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 08.12.2014 klo 16.30 20.15 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Annala Tarmo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 07.10.2013 kello 16.30 17.55 Puumilan Taitotalo Törmä Tapani Alkkiomäki Jari Annala Tarmo

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2013

KUNNANHALLITUS 2/2013 KUNNANHALLITUS 2/2013 Aika Torstai 7.2.2013 klo 19.30-22.32 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUSAIKA 17.6.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Viranomainen No 9/2013

Viranomainen No 9/2013 Viranomainen No 9/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 244 KOKOUSAIKA Maanantai 9.9.2013 kello 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.06.2013 kello 18.00 19.50 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 Aika Maanantai 6.10.2014 klo 09:30 11.25 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja, Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Heikkilä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 07.10.2013 kello 18.00 18.17 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33)

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33) 1 (33) Aika: 13.12.2010 klo 10.00 Paikka: Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9 Ypäjä 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 174 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 175 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 30.5.2013

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 30.5.2013 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 30.5.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 30.5.2013 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren

Lisätiedot

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 Kaupunginhallitus 24.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 184 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 185 148 LISÄMÄÄRÄRAHA

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen.

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 12/2009 413 (- 471) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. elokuuta 2009 klo 17.30-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 1/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 14.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 19.1.2015 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot