ITUJA 4/2011. Hallitus vuonna Puheenjohtaja: Jarmo Pulli. Varapuheenjohtaja: Eeva Siivonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ITUJA 4/2011. Hallitus vuonna 2012. Puheenjohtaja: Jarmo Pulli. Varapuheenjohtaja: Eeva Siivonen"

Transkriptio

1

2 Hallitus vuonna 2012 Puheenjohtaja: Jarmo Pulli Varapuheenjohtaja: Eeva Siivonen Varsinaiset jäsenet: Anu Jaakonsaari Riitta Karjalainen Marja-Liisa Lahtinen Sirpa Leppäniemi Riitta Merenheimo Mirkka Mäkelä Veli-Matti Saajala Varajäsenet: Juhani Laine Simo Takarautio Kari Laaksonen 2

3 ITUJA 4/2011 Julkaisija: Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry Hämeenkatu 28 E, TURKU Päätoimittaja: Riitta Merenheimo p Taitto: Janne Kautto p Ilmoitusmyynti: Riitta Merenheimo p Tässä lehdessä: 4 Raha-automaattiyhdistys tukee yhdistysten toimintaa 5 Raum o ain Raum! 6-7 Palveluiden käyttäjät ääneen 9 Mielenterveysmessut Helsingissä 9 Päivin helppo & gourmet 10 Tulevaisuuden ennustaminen on hankalaa Jäsenkysely luvun Kupittaa 16 Ryhmistä uutta energiaa arkeen 18 Riippuvuus hallitsee ihmistä ihminen ei riippuvuutta 19 Lääkityksen merkitys kuntoutumi seen 20 Kirjeitä jäseniltä 22 Puheenjohtajan palsta 23 ITU:n ryhmäaikataulut kevät 2012 Ituja-lehden ilmestyminen vuonna 2012 Ilmestymispäivät Aineisto toimitettava viimeistään

4 Raha-automaattiyhdistys tukee yhdistysten toimintaa ITUn päärahoittaja on Raha-automaattiyhdistys. Se vastaa jopa 80 prosentista yhdistyksen tuloista. RAY:n rahoitus ei ole ehdotonta. Vastikkeeksi ITUlta odotetaan tuloksia ja oikeanlaista toimintaa. Toiminnan tarkoituksella on rajat Raha-automaattiyhdistys myöntää avustuksia hakemusten perusteella järjestöjen perustoi-mintaan, projekteihin ja investointeihin. Avustuksilla vastataan terveys- ja hyvinvointihaas-teisiin, joiden aiheuttajina voivat olla mielenterveysongelmat, päihteet, väestön ikääntyminen, ylipaino ja maahanmuutto. Avustuksia myönnetään järjestötoimintaan, joka on terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävää. Erityisesti avustusstrategiakaudella rahoitusta kohdistetaan toimintaan, joka tukee sekä ihmisten elämänhallintaa että itsenäistä suoriutumista. Strategiset päälinjat vuosille ovat seuraavat: sosiaalisen hyvinvoinnin ja tervey-den vahvistaminen, sosiaalista hyvinvointia ja terveyttä vaarantavien ongelmien ehkäisemi-nen sekä erilaisten ongelmien kohdanneiden tukeminen ja auttaminen. Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan tukija RAY myöntää avustuksia järjestötoimintaan, joka painottaa sekä vertaistuen tärkeyttä että vapaaehtoisuutta. RAY ei saa lain mukaan myöntää avustuksia myytävien palvelujen tuottamiseen tai kuntien ja valtion tehtävien toteuttamiseen. RAY ei saa lain mukaan myöntää avustuksia myytävien palvelujen tuottamiseen tai kuntien ja valtion tehtävien toteuttamiseen. ITUn toiminnassa pyritään siihen, että jäsenet tekisivät mahdollisimman paljon ja työnteki-jät mahdollisimman pienen osan. Se on yhdistyksen toiminta-ajatuksen mukaista. Se on myös Rahaautomaattiyhdistyksen linjausten mukaista, toteaa toiminnanjohtaja Samuli Lintula. Miten ITU sopii avustuslinjaukseen? ITU ry sopii RAY:n avustuslinjauksiin erityisen hyvin, sillä se tukee jäsentensä elämänlaatua ja itsenäistä suoriutumista. Monipuolinen toiminta on myös terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävää. Toiminta antaa jäsenille arkipäivän rytmiä ja parantaa myös heidän elämänlaatuaan. ITU ry:ssä korostuu vertaistuen merkitys, sillä kuntoutujat saavat yhteisön kautta myös tukea toisiltaan. Vertaisyhteisössä toimimisen kautta kuntoutujan sosiaalinen verkosto vahvistuu. Kohtaamispaikka antaa jäsenille mahdollisuuden osallistua yhteisölliseen toimintaan, joten se parantaa kuntoutujien aktiivisuutta ja sosiaalisia taitoja. Toimintakykyä ylläpitävä työtoiminta antaa kuntoutujille selkeän sisällön arkipäivään ja tarjoaa myös erilaisia työtehtäviä. Kaikki ITU ry:n toiminta pohjautuu vapaaehtoisuuteen ja vertaistukeen. RAY myöntää avustuksia enemmän vertaistukeen ja vapaaehtoistoimintaan ja korostaa niiden merkitystä. ITUn saamat avustukset RAY myöntää ITU:lle kohdennettua toiminta-avustusta, jossa tukea ohjataan muun muassa vertaistoimintaan, vapaaehtoistoimintaan tai kohtaamispaikkojen ylläpitoon. Tänä vuonna ITU saa myös investointiavustusta, jota myönnetään kuluihin, jotka johtuvat peruskorjauksesta tai käyttöomaisuuden hankinnasta. Investointiavustuksella ITUun on tänä vuonna hankittu tietokoneita, dataprojektori, uusi ohjelma lehden taittoon ja muuta viestintään liittyvää. ITU on hakenut ensi vuodelle myös projektiavustusta, jota myönnetään uusien prosessien luomiseen tai aloittamiseen. ITUn hakemalla projektilla tavoitellaan uudenlaisten kohderyhmien tavoittamista. 4

5 Raum o ain Raum! ITUJA 4/2011 ITUn syksyinen bussiretki suuntasi Raumalle. Lähdimme matkalle aikataulun mukaisesti aamuyhdeksän aikoihin. Heräämisen takasi menomatkalla tarjoiltu kahvi. Raumalla meitä odottivat kiertoajelu ja turistiopas. Puhetta riitti raumalaisittain alusta asti pilke silmäkulmassa. Meren rannan tuntumassa kävimme Kiikartornissa, josta näki kauas avomerelle. Kiikartorni oli sinä päivänä avoinna vain meitä varten. Kiertoajelun jälkeen palautimme oppaan lähtöpaikkaan ja suuntasimme lounasbaariin. Olimme edellä ajasta, mutta ruoka oli jo valmiina ITUn nälkäisille. Ahmimme ja nautimme sen minkä jaksoimme. Jatkoimme Vanha Raatihuoneen museoon. Näimme siellä muun muassa taitavaa pitsinnypläystä. Museosta poistuttuamme bussikuski tuskastui, koska kaupungissa ei pystynyt ajamaan sujuvasti. Hän tokaisi haluavansa myydä Rauman ruotsalaisille. Jonkin ajan kuluttua hän kyllä leppyi. Iltapäivän puolella tutustuimme paikalliseen mielenterveysyhdistykseen nimeltään Friski tuult. Yhdistys tarjosi pullakahvit. Kyllä maistui! Kuulimme myös yhdistyksen toiminnasta. Alkoi ollakin jo kotimatkan aika kohti Turkua. Oltuamme Turussa piti sanoa että Turku o ain Turku! Janne kiittää Rauman retkestä. Rauman Kiikartorni / Kuva Motopark (CC-by-sa-3.0) Janne Mannonen 5

6 Palveluiden käyttäjät ääneen Suomessa on meneillään monia hankkeita, joilla halutaan lisätä palveluiden käyttäjien osallistumista palveluiden tuottamisen suunnitteluun ja arviointiin. Suomi ei kuitenkaan ole Euroopan kärkimaita. On syytä luoda katsaus siihen, mihin tavoitteisiin Varsinais- Suomessa pyritään. POTILASHAASTATTELU- JA HALIKOSSA ITUn jäsenet Jarmo Pulli ja Hannu Salminen suorittavat Halikon sairaalassa tutkimusta potilaiden perusoikeuksien toteutumisesta suljetulla osastolla. Tällaista tutkimusta, jossa palveluiden nykyiset tai entiset käyttäjät ovat tutkijoina, kutsutaan kokemustutkimukseksi. Tutkijoita kiinnostaa potilaiden kokemus hoitoon pääsystä, hoidon laadusta sekä jälkihoidosta eli kuntoutussuunnitelmasta. Tarkastelun alla ovat potilaan oikeus saada tietoa sekä potilaan itsemäärämisoikeus. Itsemääräämisoikeus otetaan toki huomioon myös tutkimuksen tekemisessä käytännössä. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja haastattelijoita sitoo vaitiolovelvollisuus. Pullia kiinnostaa, millaista arvostelua potilaat uskaltavat kertoa. Oman kokemuksen perusteella sanoisin, että kotiutumassa olevat potilaat eivät luultavasti uskalla esittää kritiikkiä hoitaville tahoille. Meille he voivat puhua luottamuksellisesti ja uskon, että saamme monipuolisesti tietoa sekä hyviksi että ongelmallisiksi koetuiksi asioista, Pulli pohtii. POTILAIDEN MIELIPIDE PAINAA Tutkimuksessa haastatellaan noin kymmentä potilasta kahdelta eri Halikon sairaalan osastolta. Haastattelijoilla on valmiina kysymysrunko, jota he täydentävät kahdenkeskisissä haastatteluissa potilaiden kanssa. Pulli uskoo, että kokemustutkimuksen vahvuus on nimenomaan haastattelijan kyky kysyä potilaiden kokemusten kannalta olennaisia kysymyksiä. Tutkimus on tarkoitus toteuttaa myös Peijaksen sairaalassa Vantaalla. Peijaksen osa odottaa kuitenkin vielä vahvistusta. Halikossa haastattelut toteutetaan alkuvuodesta, mutta tulokset eivät ole heti valmiita. Tutkijoiden pitää ensin kirjoittaa haastattelut puhtaaksi ja analysoida ne. Vasta tämän jälkeen päästään tekemään johtopäätöksiä. Haastatteluiden tekeminen ja analysointi kysyy taitoa. Haastattelijoista Salminen on käynyt MTKL:n kokemustutkijakoulutuksen ja Pulli on menossa sellaiselle. Tutkijoiden koulutus on tärkeää, jotta tutkimustulokset herättävät luottamusta ja niihin reagoidaan. Jos tutkimuksessa havaitaan, että potilaiden perusoikeuksien toteutumisessa on jotain parannettavaa, tutkijat tekevät parannusehdotuksia Halikon sairaalalle. ASUMISPALVELUT VER- TAISARVIOINNISSA Asumispalvelusäätiö ASPA järjesti Asiakkaan äänellä -aluefoorumin Turussa Se keräsi 53 osallistujaa kuntoutuskeskus Petreaan tutustumaan vertaisarviointiin ja työstämään siihen liittyviä kehittämiskysymyksiä. Asumispalveluiden vertaisarvioinnissa on kyse samasta asiasta kuin kokemustutkimuksessa. Siinä asumispalveluiden käyttäjiä haastattelevat toiset käyttäjät. Vertaisuuden tuoma ymmärrys ja luottamus auttavat tekemään mielekästä tutkimusta. Vertaisarvioinnin tärkeimpänä puolena pidettiin sitä, että se antaa asukkaille mahdollisuuden vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin. Jo se, että vertaisarviointia tehdään, parantaa asukkaiden asemaa, koska se saa henkilökunnan kuuntelemaan asukkaita. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatrian tulosalueen suunnittelija Pekka Makkonen korostaa palveluiden asioinnissa käyttäjien näkökulmaa. Ulkopuoliset henkilöt, jotka ovat itse olleet palveluiden käyttäjiä, saavat haastatteluista enemmän tietoa kuin jos tekisimme tällaisen tutkimuksen itse, arvelee Makkonen. Makkonen kertoo, että sairaanhoitopiirissä on haluttu muissakin hankkeissa ottaa palveluiden käyttäjät mukaan suunniteluun ja arviointiin. Varsinais-Suomessa on otettu tosissaan kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman ("Mieli 2009") suositukset asiakkaan aseman vahvistamisesta. 6

7 HYÖTYÄ TYÖNTEKIJÖIL- LE JA KAUPUNGILLE Asukkaiden sananvallan lisääminen edellyttää myös henkilökunnan huomioimista vertaisarvioinnissa. Henkilökunnan pitää saada työstään myös myönteistä palautetta ja heillä tulee olla mahdollisuus vaikuttaa asumisyksikön toimintaan. Aluefoorumissa paikalla olleet työntekijät kertoivatkin, että he olivat vertaisarvioinnissa saaneet positiivisia arvioita työstään. Sellainen palaute on ainakin aitoa, koska vastaajat ovat voineet olla aivan rehellisiä nimettöminä. Kaupungit eivät vielä käytä vertaisarviointia hyödyksi kovin paljon, mutta siitä ollaan kiinnostuneita. Turun kaupunkia tilaisuudessa edusti Marjoliina Vaittinen. Kunnat käyttävät paljon rahaa asumispalveluiden ostamiseen. Niitä kiinnostaa myös se, että ne saavat rahalla parasta mahdollista laatua. Kaupunkien tulisikin edellyttää kaikilta asumispalveluiden tarjoajilta sitä, että niiden palvelut vertaisarvioidaan. Vertaisarvioinnin tuloksia tulisi myös hyödyntää hinnan määrittämisessä, jotta palveluiden tarjoajat haluavat käyttää arviointia kehittämiseen. S-Etukortilla bonustavapaan kaupan tuotteista 7

8 Mielenterveysmessut Helsingissä ITUn eteen oli tiistaiaamuna kokoontunut suuri joukko innokkaita lähtijöitä mielenterveysmessuille Helsinkiin. Bussimatka Helsinkiin sujui mahtavasti ja saimme matkan aikana kuunnella muutamia lauluesityksiäkin. Yhteiset keskusteluhetket ja laulut loivat positiivista ilmapiiriä ja yhteishenkeä. Iloinen tunnelma kesti koko bussimatkan ajan ja saavuimme Helsinkiin puolenpäivän aikoihin. Messutila oli tupaten täynnä ihmisiä ja näytteilleasettajia oli valtava määrä. Messuissa oli mukana Mielenterveyden keskusliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Mainio Vire Oy ja Mielenterveysyhdistys HELMI ry ja monia muita esittelijöitä. Messutapahtuma sisälsi myös luentoja, joiden aiheina oli muun muassa skitsofrenia ja sen hoito sekä mielenterveys ja sukupuolen moninaisuus. Luennot olivat vajaan tunnin mittaisia ja luennon jälkeen sai esittää kysymyksiä. Se oli hyvä tilaisuus kysyä itseä askarruttavia asioita, joihin oli mahdollisuus saada asiantuntijavastauksia. Tapahtumassa oli myös seminaareja, jotka olivat maksullisia. Messut eivät sisältäneet vain luentoja, seminaareja ja näytteilleasettajia, vaan siellä oli myös musiikkiesitys, josta vastasi laulaja Kristian Meurman. Esiintyminen oli muutamien mielestä onnistunut ja mukava lisä messutapahtumaan. Itulaiset pitivät mielenterveysmessuja antoisana kokemuksena ja mukavana vaihteluna tavalliseen arkipäivään. Useampi oli odottanut messuja, vaikka oli käynyt tapahtumassa jo aikaisemmin. Osa piti luentoja hyödyllisinä ja niistä sai uutta tietoa. Palautetta tuli messutietojen virheistä, sillä esimerkiksi yhden luennon aihe ei vastannutkaan odotettua luentoa. Kritiikkiä tuli myös siitä, että yksi luennoitsija oli perunut tulonsa, mistä kuultiin vasta paikanpäällä. Vajaa neljä tuntia kului nopeasti messualueella ja neljän aikoihin lähdimmekin jo Turkua kohti. Kaikki vaikuttivat tyytyväisiltä messutapahtumaan ja sen ohjelmistoon ja kokonaisuudessaan päivä oli onnistunut. 8

9 Päivin helppo & gourmet PUNAJUURIPAISTOS 6 annosta 1 kg kuorittuja suikaloituja tuoreita punajuuria. 1 pkt Aurajuustoa 1 purjo pilkottuna 2 dl ruokakermaa (ananas murskaa 1 prk.) Pese, kuori ja suikaloi punajuuret. Sekoita punajuuret ja aurajuusto (ananas) ja purjo keskenään uunin kestävään vuokaan ja kaada kerma päälle. Paista paistosta 200-asteisessa uunissa n. 1 tunti. Peitä vuoka tarvittaessa foliolla tai kannella. TALVEN TULISEMPI LIHAPATA 2 rkl voita tai öljyä 600 g karjalanpaistilihaa 2 sipulia 4 valkosipulinkynttä 400 g tomaattimurskaa 1 prk papuja tomaattikastikkeessa 1 dl vettä 1 tl suolaa 1 tl cayannepippuria tai chilimaustetta maun mukaan. 2 kpl tuoretta paprikaa 1 pss pakastepapuja 1 rasia valkosipulituorejuustoa Kuumenna rasva padassa tai paksupohjaisessa kattilassa. Ruskista siinä paloiteltu liha, lisää sipuli ja hienonnettu valkosipuli. Kuullota hetki. Lisää pataan tomaattimurska, papusäilyke, suola ja mausteet, paitsi jos käytät chilijauhetta, lisää se jo sipulien kanssa samaan aikaan kuullottumaan.anna kiehua miedolla lämmöllä n. 30 min. ja lisää isoiksi paloiksi paloitellut paprikat, jatka hauduttamista niin kauan kunnes liha on mureaa. Lisää joukkoon pakastepavut ja tuorejuusto. Kuumenna, älä keitä. Tarjoa keitetyn riisin kera. Jos haluat padasta juhlavampaa voit valmistaa sen naudan sisäpaistista jolloin kypsymisaikakin lyhenee. Ei muuta kuin kokeilemaan, maistuvia ruokahetkiä, toivoo Päivi 9

10 Tulevaisuuden ennustaminen on hankalaa Tämän vuoden ensimmäisessä ITUJA-lehdessä maalailin kuvaa siitä, miltä vuosi tulee näyttämään. Jälkeenpäin katsoen voimme kaikki yhdessä todeta, että kykyni ennustaa on vajavainen.yksissä asioissa osuin oikeaan, joissakin tiesin olevani ylioptimistinen ja lisäksi tapahtui isoja asioita, joita en aavistanut. Harmitusta ei silti ole äänessäni. En kuitenkaan tarkoita, että toivoisin ensi vuoden olevan samanlainen. Tämän vuoden kohokohdat ovat kantaneet eteenpäin läpi kaikkien myrskyjen ja tyrskyjen. Ei olisi ollut yksiä ilman toisia. Reittimme on kulkenut vaikeuksien kautta voittoon. Edessä aava jo kirkastuu. Kolumbus ei löytänyt Amerikkaa siksi, että hän tiesi sen odottavan horisontin takana. Hän löysi sen siksi, että hän tiesi, mihin suuntaan haluaa mennä. Yhdistyksen määränpäässä ei odota kultainen Eldorado, mutta suunta on kohti parempaa. Yhdistyksen jäsenet ohjaavat ITUn suuntaa. Majakkanamme on RAY, jonka linjauksiin tukeutuen tavoitteemme on selvä: panostamme vapaaehtoistoimintaan ja pyrimme kasvattamaan jäsenmäärää. (Lue lisää sivulta 4) Työ on vasta alussa, mutta siihen on tartuttu tosissaan. Määränpäänä siintää turvallinen satama, johon kaikki mielenterveyspalveluiden käyttäjät voivat laskea ankkurinsa. Sitä varten aiomme jatkossakin parantaa Kohtaamispaikan viihtyisyyttä. ITUn ystävänpäivä ITUssa ovet ovat avoimet ystävänpäivänä Tuo silloin itsesi ja ystäväsi ITUun. Luvassa on toiminnan ja ryhmien esittelyä sekä pientä purtavaa. Pienen rahan kokkikoulun Päivi järjestää pienen rahan kokkikoulun. Päivin opastuksella koet, miten voit helposti ja edullisesti tehdä päivän toisen lämpimän ateria. Koulu järjestetään tiistaina kello Maksu 2. Mukaan mahtuu kuusi ensimmäistä ilmoittautujaa. 10

11 JÄSENKYSELY 2012 HYVÄ JÄSEN! Tällä kyselyllä selvitämme, keitä jäsenemme ovat, mitä he ITUlta odottavat ja kuinka tyytyväisiä he ovat. Kaikki palaute on ITUlle tärkeää, jotta osaisimme paremmin vastata jäsenten odotuksiin. Kyselyn vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Kyselyn tuloksia tullaan julkaisemaan niiden valmistuttua Ituja-lehdessä, mutta yksittäiset vastaukset eivät käy ilmi tuloksista. Kyselyyn voit vastata nimettömänä. Voit postittaa tämän kyselyn ITUun ilmaiseksi. Vastaanottaja maksaa postimaksun. Irrota keskiaukeama lehdestä ja taita ja niittaa se ohjeen mukaan. Kyselyitä on saatavana myös ITUsta ja voit palauttaa kyselyn tuomalla sen toimistolle. Jos vastauksesi on perillä viimeistään , osallistut kahden Wiklundin lahjakortin arvontaan. Voit palauttaa vastauksesi myös myöhemmin, mutta silloin et osallistu arvontaan. Taita katkoviivan kohdalta Vastaanottaja maksaa postimaksun Mottagaren betalar portot Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry Tunnus VASTAUSLÄHETYS Nido tai teippaa tästä Nido tai teippaa tästä 11

12 Taustatietoja 1a. Ikä: vuotta. 1b. Sukupuoli: nainen mies 1c. Olen ollut ITUn jäsen (noin) vuotta 1d. Elän taloudessani yksin ja / tai lasteni kanssa puolisoni kanssa vanhempieni tai sisaruksieni kanssa asuntolassa, hoitokodissa muuten, miten 1e. Vuonna 2011 tulonlähteitäni ovat olleet: palkkatyö työkyvyttömyyseläke kuntoutustuki (määräaikainen eläke) sairauspäivärahana työttömyyspäivärahana opintotuki toimeentulotuki Kelan asumislisä muu, mikä 12

13 ITUn toiminta 2a. Miten paljon olet osallistunut seuraaviin ITUn toimintoihin viimeisen vuoden aikana (4 = viikoittain, 3 = kuukausittain, 2 = harvemmin, 1 = en koskaan) osallistunut vertaistukiryhmiin osallistunut harrasteryhmiin osallistunut liikuntaryhmiin osallistunut työtoimintaan käynyt Kohtaamispaikassa osallistunut yhdistyksen juhliin käynyt retkillä b. Arvioi numeroilla 1-4 seuraavien toimintojen laatu ITUssa (vastaa ympyröimällä numero, joka vastaa eniten käsitystäsi) (4 = erinomainen, 3 = hyvä, 2 = tyydyttävä, 1 = heikko) olen osallistunut vertaistukiryhmät harrasteryhmät liikuntaryhmät työtoiminta leirit ja retket c. Ole hyvä ja arvioi numeroin 1-4 seuraavien asioiden tila ITUssa. (vastaa ympyröimällä numero, joka vastaa eniten käsitystäsi: (4 = erinomainen, 3 = hyvä, 2 = tyydyttävä, 1 = heikko) Kohtaamispaikan viihtyvyys Ruoan maittavuus Ruoan terveellisyys Leirien ja retkien määrään Leirien ja retkien laatuun Leirien ja retkien hintaan Työntekijöiltä saamani apu ITUn jäsenten tasa-arvoisuus ITUn demokraattisuus ITUn toiminta kokonaisuutena d. Arvioi ITUn kuinka hyvin, ITUn toiminta on edistänyt seuraavia asioita omassa elämässäsi (4 = erinomaisesti, 3 = hyvin, 2 = tyydyttävästi, 1 = heikosti) Psyykkiseen hyvinvointi Arjen mielekkyys Yksinäisyyden väheneminen Fyysinen hyvinvointi Liikunnan harrastaminen

14 Tiedotus 3a. Mitkä tiedotuskanavat ovat sinulle tärkeitä Ituja-lehti internet ilmoitustaulut info- ja työtoimintakokous 3b. Arvioit tiedotuksen taso seuraavista asioista (4 = erinomainen, 3 = hyvä, 2 = tyydyttävä, 1 = heikko) vertaistukiryhmistä harrasteryhmistä liikunnasta työtoiminnasta retket ja leirit Toiminnan kehittäminen 4a. Mitä uutta toimintaa kaipaisit ITUun ja miten se pitäisi mielestäsi toteuttaa? 4b. Millaista toimintaa haluaisit itse vetää tai ohjata ITUssa? 4c. Miten muuten haluaisit parantaa ITUn toimintaa? Haluan osallistua arvontaan Nimi: Osoite: 14

15 2000-luvun Kupittaa ITUJA 4/2011 Kupittaan sairaala täyttää vuonna 2012 sata vuotta. Sairaalarakennus valmistui vuonna 1912 ja ensimmäiset potilaat sairaalaan otettiin vuonna Turun Psykiatria juhlistaa sairaalan satavuotista historiaa ensi vuonna eri tavoin Turun Psykiatrian puolesta on kutsuttu potilaat ja omaiset kertomaan ja muistamaan sairaalan toimintaa ennen ja nyt. Tarkoituksena on kerätä tarinoita ja kokemuksia sairaalassaolosta ja hoidosta eri aikoina. Tarinoita ja kokemuksia on tarkoitus julkaista erityisessä juhlavuoden lehtisessä ja julkaisuissa sekä kertoa niitä juhlatilaisuuksissa. Tammikuussa ITUun tulee kahden viikon ajaksi harjoittelijaksi sairaanhoitaja Teo Hakanen. Teo opiskelee ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, johon työharjoittelu ITUssa liittyy. Teo on työskennellyt Kupittaan sairaalassa eri osastoilla. Kupittaan sairaalassa Teo Hakanen on mukana hankkeessa, jossa kehitetään eristystilanteen läpikäymistä jälkikäteen. Tavoitteena on eristyksen käytön väheneminen. Kehittämishankkeessa on erityinen huomio potilas- ja asiakasnäkökulmassa. On todella mukavaa, että voin tulla tutustumaan ITU:n toimintaan. On mielenkiintoista päästä näkemään sairaalan ulkopuolella tehtävää mielenterveystyötä, toteaa Teo. ITUn harjoittelun aikana Teon on tarkoitus kerätä entisten potilaiden kokemuksia Kupittaan sairaalasta erityisesti 2000-luvulta. Minkälaisia kokemuksia potilailla on sairaalahoidon alkamisesta ja hoitoon pääsemisestä? Minkälaista hoito sairaalassa on ollut, minkälaista hoito on nyt ja minkälaista sen tulisi tulevaisuudessa olla? Kaikki kerätty aineisto käydään läpi yksilönsuojan turvaamiseksi ja kokemuksien jakaminen on täysin vapaaehtoista. Lisätietoa siitä, miten sinä voit osallistua kokemuksien keräämiseen, saa lähitulevaisuudessa ITUn nettisivuilta ja ilmoitustaululta. Joulun aikaa, joulun taikaa ITUn joululounas kahdessa kattauksessa kello ja Ilmoittaudu aulapäivystäjälle mennessä Jouluhartaus Pekka Leppäsen johdolla Pyhän Hengen kappelissa kello Yhteislähtö ITUsta Jouluhartauden jälkeen kahvia ja leivoksia Kohtaamispaikassa ITUn joulujuhla Kohtaamispaikassa Joulupuuro Kohtaamispaikassa. Koe keväällä Hei me katsotaa elokuvia! ITUn leffaryhmä kokoontuu jälleen. Kerran kuukaudessa Finnkinon superpäivinä sinulla on mahdollisuus lähteä leffaan yhdessä muiden itulaisten kanssa nauttimaan elokuvaelämyksistä hyvässä seurassa. ITU korvaa leffalipun hinnasta 2,5. Jos olet kiinnostunut leffaryhmän kokoontumisista ilmoita yhteystietosi Terhille. terhi. / ITUssa aloittaa uutuutena BINGO! Kokeile pelionneasi, voit vain voittaa. Jaossa on pienimuotoisia palkintoja onnettaren suosiessa. Bingoa pelataan keskiviikkoisin klo Kohtaamispaikassa alkaen. 15

16 Syksyn 2011 aikana ITUn ryhmätarjonta on laajentunut entisestään. Jo ennestään laaja tarjonta erilaisia vertaistuki-, harraste-, ja liikuntaryhmiä on saanut uutuuksia joukkoonsa. Harrasteryhmistä toimintansa on aloittanut musiikki-, taide-, ja peliryhmä. Monenlaista tietoa ja taitoa Musiikkiryhmän vetämisen on ottanut haltuunsa harjoittelijamme Janne, jonka johdolla ITUssa viihdytään musiikin parissa aina tiistaisin klo Ryhmässä tehdään vaihdellen kaikenlaista mukavaa musiikkiin liittyen. Musiikkia koetaan kuunnellen, laulaen ja soittaen. Mukaan voi tulla rohkeasti vaikka aiempaa kokemusta musisoinnista ei olisikaan. Tarkoitus on nauttia yhdessäolosta ja musiikin tuomasta ilosta. Taidepiiriä ohjaa toimintaterapeuttiopiskelija Hanna, joka kuvaa ryhmäänsä näin: Taidepiiriin voi tulla kuka vain, olipa sitten aiempaa kokemusta tai ei. Siellä voi osallistua suunnittelemaani tekemiseen tai keksiä ja toteuttaa itse mitä haluaisi tehdä. Ohjausta saa ja epäonnistuminen on sallittua. Tähän mennessä ryhmässä on muovailtu taikataikinaa, tehty halloween-lyhtyjä, ommeltu heijastimia ja huovutettu palasaippuaa. Näin joulun alla taidepiiri askartelee joulukortteja ja uusia ideoita saa mielellään tuoda ryhmän kevätkaudelle! Taidepiiri kokoontuu tiistaisin klo Nokkeluutta ja hauskuutta Peliryhmässä on syksyn aikana ratkottu yhdessä sanaristikoita ja ITUJA 4/2011 Ryhmistä uutta energiaa arkeen! pelattu hyvässä porukassa erilaisia lautapelejä. Ryhmän varavetäjä Aana kertoo ryhmän tuoneen hänelle lisää rohkeutta, mukavaa seuraa, ajankulua sekä yhdessäoloa. Pelaaminen on hauskanpitoa, hauskaa yhdessäoloa. Huolet voi unohtaa eikä voittajalla ole väliä. Peliryhmän antia on Aanan mukaan myös se, että vaikeissakin peleissä voi yllättäen onnistua mikä tuo lisää rohkeutta. Pelaamisen kautta kädet ja aivot saavat tekemistä, eivätkä säännöt ole pääasia. Pelaamisesta nauttiminen on tärkeintä ja samalla tulee juteltua. Ryhmä kokoontuu ITUn toimistolla tiistaisin klo Asiaa ja luottamusta Vertaistukiryhmistä uutta tarjontaa edustaa tauolta palannut kaksisuuntaisten ryhmä, joka kokoontuu ITUn toimistolla maanantaisin klo Ryhmää vetävät Harri ja Jarmo, joista Jarmo toimii myös ITUn hallituksen puheenjohtajana vuonna Kaksisuuntaisten ryhmässä on mahdollisuus keskustella kahvin äärellä omasta sairaudesta ja siihen liittyvistä kokemuksista luottamuksella. Syksyn aikana ryhmässä on käyty läpi sairauden vaikutuksia ihmissuhteisiin ja niiden mahdolliseen päättymiseen. Lisäksi on keskusteltu sairaudesta kertomisesta, lääkkeistä ja niiden sivuvaikutuksista, sekä sairauden vaikutuksista työelämään tai opiskeluun, romahduksesta ja uudesta alusta sekä alkoholin käytöstä. Kaikkiin näihin aiheisiin voidaan vielä tarvittaessa palata tai uusia aiheita voi mielellään ehdottaa. Ryhmään saa tulla myös vain kuuntelemaan, jokainen valitsee itse mitä tahtoo ryhmän kanssa jakaa. Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Riittää kun ilmestyy paikalle. Ensi vuodeksi kaksisuuntaisten ryhmään on suunniteltu asiantuntijavierailijoita. Vierailuista tulevia lisätietoja kannattaa seurata ITUn nettisivuilta tai kysyä suoraan vapaaehtoistoiminnan ohjaajalta. Liikuntaa ja lisää Liikuntaryhmätkin ovat saaneet uuden tulokkaan: sporttiryhmän, joka kokoontuu joka toinen perjantai testaamaan uusia urheilullisia harrastuslajeja. Syksyn aikana on käyty keilaamassa, uimassa, sauvakävelty ja luisteltu. Keväällä kokeiltavia lajeja on vielä mahdollista toivoa, joten ota yhteyttä ja tuo toiveesi rohkeasti esiin! ITUn leffaryhmä kokoontuu jälleen. Finnkinon Superpäivinä sinulla on mahdollisuus lähteä leffaan yhdessä muiden itulaisten kanssa nauttimaan elokuvaelämyksistä hyvässä seurassa. ITU korvaa leffalipun hinnasta 2,5. Jos olet kiinnostunut leffaryhmän kokoontumisista, ota yhteyttä Terhiin. ITUssa aloittaa uutuutena bingo. Tule kokeilemaan pelionneasi ja pelaamaan bingoa ITUun. Jaossa on pienimuotoisia palkintoja onnettaren suosiessa! Bingoa pelataan keskiviikkoisin klo Kohtaamispaikassa alkaen. ITUn kaikki ryhmät ovat joulutauolla Ryhmien vetäjät toivottavat uudet ryhmäläiset lämpimästi tervetulleeksi uusiin ja vanhoihin ryhmiin! 16

17

18 Riippuvuus hallitsee ihmistä, ihminen ei riippuvuutta Potkua arkeen -luentosarjan marraskuun aiheena oli riippuvuus. Luentoa piti Riikka Korhonen Turun kaupungin terveyden edistämisen yksiköstä. Tiivis paketti käytiin läpi vain vajaassa tunnissa. Paikalla olijat saivat halutessaan jäädä kyselemään lisää kysymyksiä luennon jälkeen ja luentomateriaalin sai tulostettuna mukaansa. Miksi tupakoidaan Tupakka on monelle ihmiselle stressinpurku keino, joka polttajiensa mielestä helpottaa ahdistusta, lohduttaa surun hetkellä ja helpottaa keskittymistä. Monesti luullaan, että tupakkaa poltetaan pelkästään suruun, mutta monet polttavat tupakkaa myös iloon. Tupakka on siis eräänlainen eri tunnetilojen tasaaja ja on osa tupakoitsijan arkipäivää. Nikotiini on aine joka aiheuttaa riippuvuuden tupakkaan. Kansainvälisen psykiatrisen luokituksen mukaan nikotiiniriippuvuus on kemiallinen reaktio ja näin ollen sitä pidetään tietynlaisena sairautena. Nikotiinin aiheuttaman riippuvuuden vuoksi on vaikeaa saada tupakoitsijoita lopettamaan pelkästään terveydellisiin syihin vedoten. He ovat monesti tietoisia tupakan terveysriskeistä. Irti tupakan haitoista Suomessa kuluu vuosittain 2 miljardia euroja tupakan aiheuttamien sairauksien hoitamiseen, tupakka onkin maailman yleisin estettävissä oleva sairauksien aiheuttaja Euroopassa. Tupakoitsijoita on kaikissa ihmisryhmissä, eikä ole todettu, että tietynlainen ihmistyyppi tai -ryhmä polttaisi toista enemmän. Vaarassa eivät ole pelkästään tupakoitsijat, sillä on todettu että passiivinen tupakointi on lähes yhtä vaarallista kuin itse tupakointi. Nykyään onkin lähes käytäntö, että uusissa kerrostaloissa on parvekkeella tupakoiminen kielletty. Miten tupakasta pääsee sitten irti? Se on vaikea ja pitkä prosessi. Pelkästään terveyssyiden toitottaminen tupakoitsijoille ei toimi ja monet apuvälineistä esimerkiksi sähkötupakasta on enemmän haittaa kuin hyötyä. Apteekeissa myydään nikotiinipurukumia, nikotiinilaastareita ynnä muuta, mutta tärkein yksittäinen tekijä tupakoinnin lopettamiseen lienee sittenkin toisen ihmisen tuki. 18

19 Lääkityksen merkitys kuntoutumiseen Kuntoutuminen on jotain, jota kuntoutuja tekee itse, mutta terapian ja lääkityksen tuella. Näin voi tiivistää Turun psykiatrisen erikoissairaanhoidon johtajan Jyrkki Heikkilän luennon sisältö. Propellin tiloissa pidetty luento oli kerännyt salin täyteen kuulijoita. Esityksessään Heikkilä toi esille paljon asiaa mutta ihmisläheisesti. Yleisö sai kuulla, mitä lääkitys merkitsee palveluiden käyttäjien kannalta, ja läsnäolijoilla oli myös mahdollisuus esittää omia kysymyksiään. Lääkkeet tukevat kuntoutujaa Lääkkeiden käytön tarpeellisuus riippuu sairaudesta ja sen vakavuudesta. Yleisesti ottaen ne ovat tärkeitä erityisesti vakavamman masennuksen ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa sekä skitsofrenian ja muiden psykoottisten sairauksien hoidossa. Sairauksien hoidossa lääkkeillä on terapiaa tukeva vaikutus. Terapian avulla ihminen oppii säätelemään omaa stressitasoaan ja lääkkeet taas tukevat stressinsietokykyä. Jyrki Heikkilä kävi esityksessään läpi tutkimuksia, jotka selvästi osoittavat, että lääkkeet lievittävät oireita. Ne myös lyhentävät sairausjaksoja ja estävät niiden toistumista. Lääkkeiden sivuvaikutukset Lääkkeiden haitalliset sivuvaikutukset ovat tuttuja sekä lääkkeiden käyttäjille että hoitohenkilökunnalle. Sopivan lääkkeen ja annostuksen löytäminen voi viedä aikaa. Silloin käyttäjältä kysytään kärsivällisyyttä ja voimia. Sivuvaikutukset vaikuttavat myös lääkehoitomyönteisyyteen. Tutkimusten mukaan vain puolet psykoosilääkkeiden käyttäjistä ottaa lääkkeensä niin kuin kuuluu. Luku on toisaalta alhainen, mutta ei sen alhaisempi kuin sydän- ja verisuonisairauksista kärsivillä. Lääkehoidon seuraamista voidaan parantaa käyttämällä päivittäin otettavien pillereiden sijaan 2 3 viikon välein annettavia injektioita. Sivuvaikutuksista huolimatta lääkkeitä ei pidä pelätä turhaan. Eri hoitomuotojen vaikutus aivojen kemiaan on samankaltaista, oli kyse sitten lääkkeistä, terapiasta, vertaistuesta tai meditaatiosta. Lääkkeiden tarkoitus on antaa ihmiselle voimaa ja tukea käsitellä omaa sairauttaan myös muilla keinoilla. Lääkkeiden käyttö ei myöskään ole heikkoutta. Yhteistyö lääkärin kanssa Psykoosilääkkeiden käytössä on tärkeää tehdä yhteistyötä lääkärin kanssa. Jos lääkityksen lopettaa äkillisesti, seurauksena on lähes varma psykoosi. Sen vuoksi psykoosilääkitystä on vähennettävä hitaasi. Psykoosi on aivoille, muistille ja hahmotuskyvylle huomattavasti haitallisempi kuin lääkkeet. Lisäksi psykoosilla on suuremmat sosiaaliset haitat. Haittana on myös se, että toipuminen psykoosista hidastuu, mitä enemmän ihmisellä on ollut psykoosikohtauksia. Potkua arkeen! -luennot keväällä Potkua arkeen -luennot jatkuvat keväällä alkaen. Kevään ensimmäinellä luennolla kerrotaan yleisesti kuntoutuskursseista: mitä niillä tehdään, miten niille haetaan jne. Puhumassa ovat kuntoutussuunnittelija Annika Harsu sekä Pirjo Metsäranta. Toisena aiheena keväällä ovat Kelan etuudet. Kerrotaan osasairauspäivärahasta ja muista sairastumisen saatavia ja työhön palaamiseen auttavista tuista, joita kuntoutujan on mahdollista hakea. Työvoimatoimiston puolelta on tulossa luento vajaakuntoisten työllistämispalveluista, minkä lisäksi pidetään luento Petrean tarjoamista vaihtoehdoista. Loppukeväällä puhutaan enemmän itsestä huolehtimisesta ja sen merkityksestä. Keväällä on tarjolla myös vertaisalustus, jotka ovat olleet suosittuja. Lisätietoja luennoista saat seuraamalla ITUn nettisivuja. Avoinna ark La 9-18 (su CM Kupittaan ollessa auki) puhelin (02) Faksi (02) TERVETULOA hyvän palvelun apteekkiin kanta-asiakaskortilla monipuolisia etuja molemmista apteekeista. Avoinna ma-pe puhelin (02) Faksi (02)

20 Kirjeitä jäseniltä Syysmatkoja Matka aurinkoisessa säässä alkoi yhteisaluksella Brånpuun. Olimme yötä mökeissä ja aamulla siirryimme Maarianhaminaan hotelliin, merellä tuuli oli kova, mutta reissu onnistui. Tuli tehtyä retki myös Punkalaitumelle ja Kemiöön, johon teimme Sydän ry:n matkan ja jossa kävimme museoissa olin Silja Europalla risteilyllä Turusta Tukholmaan lahjakortilla. Sillä sain ilmaisen a-luokan hytin 10 kannella. Karaokessa Europalla lauloin "Äideistä Parhain", "Tähdet Tähdet", "keskiyön aikaan" ja "Äidin pikkupoika" Jalkapalloa seuraamassa Suomen jalkapallon veikkausliigajoukkue FC Inter Turusta otti hopeiset mitalit päätösottelussa Turun Veritas stadionilla pelatussa pelissä, jossa ratkesi voitto JJK:sta 2-1. Häviöllä FC Inter olisi pudonnut pronssille. Interin A-juniorit voittivat Suomen mestaruuden joten ensi vuonna on Turussa pelivoimaa nuorilla, kun A-junioreista arvottiin 7-10 pelaajaa pääsarjajoukkueeseen. - Mika Kopra - Mika Kopra Selvästi kohti kevättä Tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyö ja diakoniakeskuksen vanhustyö järjestävät Selvä suunta- hankkeeseen liittyvän ryhmän eläkkeelle jääneille. Ryhmässä käsitellään monipuolisesti hyvinvointiin ja elämänhallintaan liittyviä kysymyksiä painottuen päihteiden käytön vaikutuksiin. Ryhmä kokoontuu maanantaisin kello Kabinetissa, Eerikinkatu 3, 2. krs. Lisätietoja ja ilmoittautumiset ryhmänvetäjille tammikuun loppuun mennessä Riitta Räsänen, vanhustyön toiminnanohjaaja p Maria Orjala, diakoniatyöntekijä p

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) ,

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) , JÄSENKIRJE 1/2017 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5, 26100 Rauma puh. (02) 821 1065, www.friskituult.fi, friski@friskituult.fi Sisällys Sääntömääräinen Kevätkokous... 2 Kirpputori matka Poriin

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Historiaa Turun A-Kilta on perustettu 1962. Sen toiminnan tarkoituksena on auttaa ja tukea päihdeongelmaisia ponnisteluissa riippumattomuuteen päihteistä sekä tukea

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

Omaisyhdistys satakuntalaisille

Omaisyhdistys satakuntalaisille Omaisyhdistys satakuntalaisille 5.2.2015 Perustettu 2009 Hallituskatu 10 28100 Pori Toiminnanohjaaja Jaakko Viitala Tammikuu 2015 Isolinnankatu 16 28100 Pori Toiminnanjohtaja Elina Uusivuori Henkilöstö

Lisätiedot

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti!

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Ensimmäinen kohteemme tällä viikolla oli Anttolan palvelukeskus. Aloitimme aamun reippaasti pihapeleillä. Yksi asukkaista ymmärsi petanquen idean

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunnassa

Tikkurilan seurakunnassa Aika tehdä hyvää! V a paaehtoistoi minta Tikkurilan seurakunnassa Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista seurakuntalaisten työtä, joka antaa

Lisätiedot

Kimmeltävien hankien ja huurteisen luonnon kauneutta kaikille! Terveisin,

Kimmeltävien hankien ja huurteisen luonnon kauneutta kaikille! Terveisin, Turun Seudun Epilepsiayhdistys ry TOIMISTO AVOINNA: Vartiokuja 1 20700 TURKU tiistai keskiviikko 9:00 15:00 Puh. (02) 231 9632 torstai 9:00 17:00 e-mail: toimisto@tsey.fi Internetsivut: www.tsey.fi torstaikerhoiltaisin

Lisätiedot

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura Myönteisen muistelun kortit Muistelulla voidaan vahvistaa ja lisätä ikäihmisten mielen hyvinvointia. Myönteisen muistelun korteilla vahvistetaan hyvää oloa tarinoimalla mukavista muistoista, selviytymistaidoista,

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat AIKA TEHDÄ HYVÄÄ! VAPAAEHTOISTOIMINTA TIKKURILAN SEURAKUNNASSA Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Espoon parhaat potilaat Kivenlahti-Stensvik ry. Apulaisylilääkäri Sanna Mustonen Vastaava hoitaja Tiia Palanne Kivenlahden terveysasema

Espoon parhaat potilaat Kivenlahti-Stensvik ry. Apulaisylilääkäri Sanna Mustonen Vastaava hoitaja Tiia Palanne Kivenlahden terveysasema Espoon parhaat potilaat 17.5.16 Kivenlahti-Stensvik ry Apulaisylilääkäri Sanna Mustonen Vastaava hoitaja Tiia Palanne Kivenlahden terveysasema Happy or not 18.5.2016 2 Meidän potilaat Aktiivisia Yhteistyökykyisiä

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kysely on tarkoitettu kaikille seurakuntalaisille. Tavoitteena on kartoittaa vastaajien tietämystä ja ajatuksia Kuusamon ev.lut. seurakunnan

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

Auttava omainen hankkeen esittely Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset Finfami ry / Auttava omainen -hanke

Auttava omainen hankkeen esittely Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset Finfami ry / Auttava omainen -hanke Jussi Ranta Projektityöntekijä Markku Santavuori Vertaisneuvoja Auttava omainen hankkeen esittely Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset Finfami ry / Auttava omainen -hanke 12.11.2015 Varsinais-Suomen Mielenterveysomaiset

Lisätiedot

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI PALVELUKESKUKSET Palvelukeskuksissa tuetaan alueen asukkaiden aktiivisuutta ja kotona selviytymistä sekä pyritään edistämään ikäihmisten liikunta- ja toimintakykyä, terveyttä ja sosiaalista kanssakäymistä.

Lisätiedot

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere 10.00 Aamukahvi 10.20 Tervetuloa Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai 25.9.2012 klo 10.00-15.30 Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2 33101 Tampere 10.30 Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

1 2/201 3 Joulu- ja tammikuu

1 2/201 3 Joulu- ja tammikuu AlfaNews AlfaKuntoutus, Kuntoutuspolku ja Kyröskartano 1 2/201 3 Joulu- ja tammikuu AlfaNews on AlfaKuntoutuksen, Kuntoutuspolun ja Kyröskartanon yhteinen tiedotuslehti AlfaKuntoutus on päihde- ja mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

Jäsenkirje 4 2015 29.9.2015 SISÄLTÖ. MTKL parantaa jäsenpalvelua. Yhdistyksen jäsenmaksujen laskutusaikataulu muuttuu. Liiton koulutukset

Jäsenkirje 4 2015 29.9.2015 SISÄLTÖ. MTKL parantaa jäsenpalvelua. Yhdistyksen jäsenmaksujen laskutusaikataulu muuttuu. Liiton koulutukset Jäsenkirje 4 2015 29.9.2015 SISÄLTÖ LIITTEET MTKL parantaa jäsenpalvelua Yhdistyksen jäsenmaksujen laskutusaikataulu muuttuu Liiton koulutukset EU ruoka-apu vähävaraisille Mielenterveysviikko 47 Mielenterveysmessut

Lisätiedot

Pidämme puolta pidämme huolta

Pidämme puolta pidämme huolta Pidämme puolta pidämme huolta Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea 22.10.2013 Pia Järnstedt Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Mihin yhdistykseen kuulut?

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

SYKSY 2013. Kansalaistoiminnan keskus Puisto. Yhteystiedot:

SYKSY 2013. Kansalaistoiminnan keskus Puisto. Yhteystiedot: Yhteystiedot: Koordinaattori Suvi Nousiainen p. 050 323 7588 suvi.nousiainen@ muotiala.fi Koordinaattori Risto Lahtinen p. 050 380 3456 risto.lahtinen@muotiala.fi Koordinaattori Kati Hankkila p. 050 358

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Verbien rektioita Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Jos lauseessa on useita verbejä, missä muodossa 2. tai 3. verbi ovat? -Jos lauseessa on useita verbejä peräkkäin, 1. verbi taipuu normaalisti,

Lisätiedot

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava JAKSON❶TAVOITTEET 1. Tutustu jaksoon 1. Kotona, koulussa ja kaupungissa. Mikä aiheista kiinnostaa sinua eniten? 2. Merkitse rastilla tärkein tavoitteesi tässä jaksossa.

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

KOIRAKÄVELYT JA KOIRAKAHVILA MIELENTERVEYDEN VAHVISTAJINA

KOIRAKÄVELYT JA KOIRAKAHVILA MIELENTERVEYDEN VAHVISTAJINA KOIRAKÄVELYT JA KOIRAKAHVILA MIELENTERVEYDEN VAHVISTAJINA *** Lohjan mielenterveysseuran kehittämä toimintamalli Minna Malin Päihde- ja mielenterveyspäivät 10.10.2013 TUKIKOIRAKKO - TOIMINTA Toiminta on

Lisätiedot

150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ

150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ Resepti 104-110 150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ 1 CHILI SIN CARNE 4 annosta Ainesosat 1 paketti Hälsans Kök Soijarouhetta 1 purkki murskattuja tomaatteja 1 pilkottu sipuli 2 pilkottua paprikaa 1 purkki kidneypapuja

Lisätiedot

P-klubin palautekysely 2012

P-klubin palautekysely 2012 P-klubin palautekysely 2012 P-klubi keräsi toiminnastaan jälleen vuoden 2012 keväällä palautetta, jotta jatkossa yhdistystä voitaisiin kehittää entistä enemmän palvelemaan jäsenistönsä toiveita. Klubikyselyyn

Lisätiedot

Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus

Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010 Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus Setlementti Louhela ry Päätavoite 4. SETLEMENTTI LOUHELAN RINKULAN JA RINGIN VAPAAEHTOISTOIMINTA ON

Lisätiedot

Miestenviikko 2. 8.11.2015

Miestenviikko 2. 8.11.2015 Miestenviikko 2. 8.11.2015 iestenviikon Miehet kuulolla Oulun kaupunginkirjaston ala-aulassa koko miesten viikon ajan klo 12 17 Mahdollisuus keskustella mukana olevien työntekijöiden kanssa miehen elämään

Lisätiedot

Herttoniemen seurakunta nuorisotyö. läpyskä. kevät 2016. lapyska hertsikansrk

Herttoniemen seurakunta nuorisotyö. läpyskä. kevät 2016. lapyska hertsikansrk Herttoniemen seurakunta nuorisotyö läpyskä kevät 2016 lapyska hertsikansrk Horjuuko uskosi? Moni asia ei olekaan niin kuin olet luullut sen olevan. Kun tapaat uuden tuttavuuden, ensikohtaaminen määrittää

Lisätiedot

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä?

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä? Koulu ja työ - ohje Koulunkäyntiin liittyen tärkeää on selvittää sekä motivaatio käydä koulua, mutta myös mahdolliset pulmat tai oppimisvaikeudet. Mikäli koulut on jo käyty, niin työelämään liittyen on

Lisätiedot

ABC-OPAS OMAISELLE. Läheiseni mielenterveys tai päihteiden käyttö huolettaa. Onko minun jaksamisellani väliä?

ABC-OPAS OMAISELLE. Läheiseni mielenterveys tai päihteiden käyttö huolettaa. Onko minun jaksamisellani väliä? ABC-OPAS OMAISELLE Läheiseni mielenterveys tai päihteiden käyttö huolettaa. Onko minun jaksamisellani väliä? Mielenterveysomaiset Pirkanmaa FinFami ry 2016 Hyvä lukija! Onko läheiselläsi mielenterveys-

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Sosiaalisen osallisuuden ja työllisyyden kehittäminen

Sosiaalisen osallisuuden ja työllisyyden kehittäminen KUJELMA Sosiaalisen osallisuuden ja työllisyyden kehittäminen Minna Saastamoinen 11.11.2016 Tavoite ja kohderyhmä Hankkeen tavoitteena on tukea asiakkaiden osallisuutta ympäröivässä yhteiskunnassa taiteen

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Tukea vapaaehtoistoiminnasta. Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä

Tukea vapaaehtoistoiminnasta. Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä Tukea vapaaehtoistoiminnasta Esite Kouvolan terveyskeskussairaalan osasto 6:n ja Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen tukihenkilöiden yhteistyöstä Lohduttaminen ei tarvitse suuria sanoja, ei valmiita vastauksia.

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA ON OSA PORIN PERUS- TURVAN PSYKOSOSIAALISIA AVOPALVELUJA. SEN PERUSTEHTÄVÄ ON EDISTÄÄ ASIAKKAAN KOKONAISVALTAISTA

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Ollaan kuin kotona TEKSTI RAIJA LEINONEN, PROJEKTITYÖNTEKIJÄ, PERHEHOITOLIITTO KUVAT VILLE KOKKOLA

Ollaan kuin kotona TEKSTI RAIJA LEINONEN, PROJEKTITYÖNTEKIJÄ, PERHEHOITOLIITTO KUVAT VILLE KOKKOLA 28 Töissä Ollaan kuin kotona Sairaanhoitaja Anja Halonen irrottautui hallinnollisista töistä ja perusti kotiinsa ikäihmisten perhehoitopaikan. Vain yksi asia on kaduttanut: ettei aloittanut aikaisemmin.

Lisätiedot

Yhdistystiedote 8/2015

Yhdistystiedote 8/2015 Yhdistystiedote 8/2015 Tärkeimmät: - Jäsenjärjestöavustuksen päivämäärät s. 2 - Kuinka näytte aivovammaviikolla? s. 5 Tässä yhdistystiedotteessa käsitellään: Uutiset... 2 TÄRKEÄ: Jäsenjärjestöavustuksen

Lisätiedot

Info tupakoinnin lopettamisen kurssista Margita Strandberg-Heinonen

Info tupakoinnin lopettamisen kurssista Margita Strandberg-Heinonen Info tupakoinnin lopettamisen kurssista Margita Strandberg-Heinonen 1 LÄÄKKEET JOITA KÄYTETÄÄN TUPAKASTA VIEROITUKSEEN Nikotiinipurukumi Nikotiinipurukumi antaa aktiivista tukea ja auttaa lopettamaan tupakan

Lisätiedot

Kysely lähetettiin postikyselynä 1 000 Työterveysasemalle osoitettuna vastaavalle työterveyslääkärille. Kyselyyn saatiin yhteensä 228 vastausta.

Kysely lähetettiin postikyselynä 1 000 Työterveysasemalle osoitettuna vastaavalle työterveyslääkärille. Kyselyyn saatiin yhteensä 228 vastausta. MIELENTERVEYS TYÖELÄMÄSSÄ -KYSELYN TULOKSET TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT Kysely lähetettiin postikyselynä 1 000 Työterveysasemalle osoitettuna vastaavalle työterveyslääkärille. Kyselyyn saatiin yhteensä 228 vastausta.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Opaste toimistoomme: Jarrumiehenkatu. Käynti pihan puolelta. Junailijankatu Hämeenkatu 7 A. Kela. Kirkko.

SISÄLLYSLUETTELO. Opaste toimistoomme: Jarrumiehenkatu. Käynti pihan puolelta. Junailijankatu Hämeenkatu 7 A. Kela. Kirkko. SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallituksen jäsenet 2 Jäsenedut 3 Hoitovuorokausikorvaus 3 Kuntoutus/Kurssitoiminta 4 Tukihenkilötoiminta 5 Keskusteluillat 6 Osaston toiminta 7 Liikuntaa syöpäpotilaille 8 Yhteystiedot

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Hei kotiväki! Kesä on tulossa ja sen mukana Järvenpään seurakunnan kesäleirit. Tervetuloa mukaan! Leireillä oppii paljon uusia asioita ja tapaa uusia ja vanhoja kavereita

Lisätiedot

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 Hyvä Sanoma ry järjesti virkistyspäivän Nivalassa helluntaiseurakunnan tiloissa. Se oli tarkoitettu erikoisesti diakonia työntekijöille sekä evankelistoille ja mukana

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Marraskuun tapahtumat

Marraskuun tapahtumat Marraskuu on jo onnellisesti takanapäin ja joulu on ihan kohta ovella. Marraskuun tapahtumat Ennen syyskokouksen alkua Tuulia Alanen-Brandt piti mielenkiintoisen luennon vartalon mittalinjoista ja esitteli

Lisätiedot

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi?

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi? POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle Taustatiedot 1) Sukupuolesi? Nainen Mies 2) Mikä on ikäsi? vuotta 3) Mikä on nykyinen tehtävänimikkeesi? apulaisosastonhoitaja

Lisätiedot

Helppo Härkis pastakastike 4 annosta

Helppo Härkis pastakastike 4 annosta Helppo Härkis pastakastike 1 pkt (250 g) HÄRKIS härkäpapuvalmistetta 2 tl öljyä 1 prk (400 g) tomaattimurskaa 2 dl vettä 2 rkl tomaattisosetta 2 tl kuivattua yrttiseosta 1/2 tl suolaa ja sokeria ripaus

Lisätiedot

Saaristolaisleipä ja jääkellarin lohi

Saaristolaisleipä ja jääkellarin lohi Saaristolaisleipä ja jääkellarin lohi Jääkellarin lohi n. 500 g lohifile 1 litra vettä 1 dl merisuolaa 1 rkl sokeria Kiehauta vesi. Lisää suola ja sokeri, sekoita kunnes ne ovat täysin liuenneet. Jäähdytä

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1. - 7.12.2008 Oulussa Viikon aikana tehdään vapaaehtoistoimintaa tunnetuksi osallistumisen väylänä ja mielekkään

Lisätiedot

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 Satuhetki Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Herättelevät kysymykset ammattikuljettajalle Terveenä ja hyvinvoivana jo työuran alussa POHDI OMAA TERVEYSKÄYTTÄYTYMISTÄSI VASTAAMALLA SEURAAVIIN KYSYMYKSIIN: TYÖ Kuinka monta tuntia

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet M/S Soste-risteily 5.10.2016 Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Jurvansuu 2016 1 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

Lisätiedot

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä osastopäällikkö Mika Pyykkö Ensi- ja turvakotien liitto ry 10.12.2009 Mika Pyykkö, 9.12.2009 1 Alustuksen rakenne Lähtökohdista Haasteista ja mahdollisuuksista

Lisätiedot

Kannelmäen peruskoulun lehti

Kannelmäen peruskoulun lehti Kannelmäen peruskoulun lehti Tämä lehti on kannelmäen peruskoulun oppilaiden tekemä lehti Tässä lehdessä esitetään oppilaiden tekemiä eri töitä, piirroksia ja sarjakuvia sekä raportti Super Schools viikosta

Lisätiedot

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30

Peltolan uutiset. Peltola Golfin jäsenlehti. Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Peltolan uutiset Peltola Golfin jäsenlehti Seiskaväylä,kuvan otti Kenttämestari Mikko Juhannuksena 2011 klo 20.30 Kädessäsi on Peltola Golfin ensimmäinen jäsenlehti. Sähköpostiin ja Peltolan nettisivuille

Lisätiedot

Puhutaanko alkoholin käytöstäsi?

Puhutaanko alkoholin käytöstäsi? Puhutaanko alkoholin käytöstäsi? E.H. Opas alkoholin riskikäytön tunnistamiseen ja vähentämiseen. Sait täyttämästäsi AUDIT-C -testistä yhteensä pistettä. o Mies saitko 6 pistettä tai enemmän? Tutustu tähän

Lisätiedot

2/2010. Tässä numerossa: Elämys putki. Haastatteluja. Syksyisiä kuvia. Kamera esittely. Tulevia tapahtumia..

2/2010. Tässä numerossa: Elämys putki. Haastatteluja. Syksyisiä kuvia. Kamera esittely. Tulevia tapahtumia.. 2/2010. Tässä numerossa: Elämys putki. Haastatteluja. Syksyisiä kuvia. Kamera esittely. Tulevia tapahtumia.. Pääkirjoitus. Hei vaan kaikki lukijat, tässä olisi nyt toinen numero lehdestä jolla on nyt nimikin.

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Jalkapallojaoston tiedote 6/2013

Jalkapallojaoston tiedote 6/2013 Tampereen Kisatoverit Jalkapallojaosto, Roope Nutikka 2013 1 SISÄLTÖ 1) Taito-, kyky- ja maalivahtikoulu 3 2) Jalitsu-hallin talkoot 3 3) Jalkapallojaoston kehityspalaveri 4 4) E-valmentajakurssi 5 5)

Lisätiedot

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Maanatai aamuna 2.11 hyppäsimme Ylivieskassa junaan kohti Helsinkiä, jossa olimme puolen päivän aikoihin. Lento Pariisiin lähti 16.05. Meitä

Lisätiedot

86. Oman seuran analyysi 4/15/14

86. Oman seuran analyysi 4/15/14 86. Oman seuran analyysi // Oman seuran analyysi Vastaajat Ikä 0 8 6 % % 6 % alle -7 8-9 0-9 0-6 6 + Kaikki (KA:.9, Hajonta:.0) (Vastauksia:) Oman seuran analyysi Vastaajat Sukupuoli 0 8 6 7 % % Nainen

Lisätiedot

Elämyksiä luonnosta - Yyterin Kylpylähotellissa, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) MALLIOHJELMA 2017

Elämyksiä luonnosta - Yyterin Kylpylähotellissa, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) MALLIOHJELMA 2017 Elämyksiä luonnosta - Yyterin Kylpylähotellissa, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) MALLIOHJELMA 2017 Sunnuntai Klo 15.00- Majoittuminen hotelliin Klo 18.00-19.00 Tuloinfo. Taloon ja toisiin tutustuminen

Lisätiedot

Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa?

Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Materiaali hoitosuhdekeskusteluihin Selkomukautus Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Opas on tehty Arjen mieli -hankkeessa,

Lisätiedot

Yhdistystiedote 6/2013

Yhdistystiedote 6/2013 1 Yhdistystiedote 6/2013 Hei yhdistystoimija! Tässäpä teille taas tuore yhdistystiedote, jossa on tärkeitä tietoja liitosta teille ja jäsenillenne. Muistattehan siis välittää näitä tietoja eteenpäin. Kiitos!

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Vapaa-ajantoiminta... 4 Vapaa-ajantoiminta 2015-2016... 4 Muiden tahojen järjestämää toimintaa... 5-6. Tukiliiton uutisia... 7 Syksyn apurahat...

Vapaa-ajantoiminta... 4 Vapaa-ajantoiminta 2015-2016... 4 Muiden tahojen järjestämää toimintaa... 5-6. Tukiliiton uutisia... 7 Syksyn apurahat... Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry JÄSENTIEDOTE 3/2015 Tässä tiedotteessa Yhdistyskuulumiset... 2 Hallituksen kokoukset... 2 Toimiston aukioloajat... 2 Uutisia apurahoista... 2-3 Ilmoittaudu Vammaisoikeuden

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4.

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4. MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 t i e d o t t a a! Palstamillimetrin hinta 1.1.2013 alkaen 0,99 (sis.alv 24%) LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Laitakarin alue tullaan kaavoittamaan. Tämä tarkoittaa sitä

Lisätiedot

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Papuri.papunet.net Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Tiesitkö, että kuka tahansa voi tehdä itse oman radio-ohjelman internetiin? Tässä kirjassa kerrotaan, miten se onnistuu. Saat ohjeet

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot