ITUJA 4/2011. Hallitus vuonna Puheenjohtaja: Jarmo Pulli. Varapuheenjohtaja: Eeva Siivonen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ITUJA 4/2011. Hallitus vuonna 2012. Puheenjohtaja: Jarmo Pulli. Varapuheenjohtaja: Eeva Siivonen"

Transkriptio

1

2 Hallitus vuonna 2012 Puheenjohtaja: Jarmo Pulli Varapuheenjohtaja: Eeva Siivonen Varsinaiset jäsenet: Anu Jaakonsaari Riitta Karjalainen Marja-Liisa Lahtinen Sirpa Leppäniemi Riitta Merenheimo Mirkka Mäkelä Veli-Matti Saajala Varajäsenet: Juhani Laine Simo Takarautio Kari Laaksonen 2

3 ITUJA 4/2011 Julkaisija: Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry Hämeenkatu 28 E, TURKU Päätoimittaja: Riitta Merenheimo p Taitto: Janne Kautto p Ilmoitusmyynti: Riitta Merenheimo p Tässä lehdessä: 4 Raha-automaattiyhdistys tukee yhdistysten toimintaa 5 Raum o ain Raum! 6-7 Palveluiden käyttäjät ääneen 9 Mielenterveysmessut Helsingissä 9 Päivin helppo & gourmet 10 Tulevaisuuden ennustaminen on hankalaa Jäsenkysely luvun Kupittaa 16 Ryhmistä uutta energiaa arkeen 18 Riippuvuus hallitsee ihmistä ihminen ei riippuvuutta 19 Lääkityksen merkitys kuntoutumi seen 20 Kirjeitä jäseniltä 22 Puheenjohtajan palsta 23 ITU:n ryhmäaikataulut kevät 2012 Ituja-lehden ilmestyminen vuonna 2012 Ilmestymispäivät Aineisto toimitettava viimeistään

4 Raha-automaattiyhdistys tukee yhdistysten toimintaa ITUn päärahoittaja on Raha-automaattiyhdistys. Se vastaa jopa 80 prosentista yhdistyksen tuloista. RAY:n rahoitus ei ole ehdotonta. Vastikkeeksi ITUlta odotetaan tuloksia ja oikeanlaista toimintaa. Toiminnan tarkoituksella on rajat Raha-automaattiyhdistys myöntää avustuksia hakemusten perusteella järjestöjen perustoi-mintaan, projekteihin ja investointeihin. Avustuksilla vastataan terveys- ja hyvinvointihaas-teisiin, joiden aiheuttajina voivat olla mielenterveysongelmat, päihteet, väestön ikääntyminen, ylipaino ja maahanmuutto. Avustuksia myönnetään järjestötoimintaan, joka on terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävää. Erityisesti avustusstrategiakaudella rahoitusta kohdistetaan toimintaan, joka tukee sekä ihmisten elämänhallintaa että itsenäistä suoriutumista. Strategiset päälinjat vuosille ovat seuraavat: sosiaalisen hyvinvoinnin ja tervey-den vahvistaminen, sosiaalista hyvinvointia ja terveyttä vaarantavien ongelmien ehkäisemi-nen sekä erilaisten ongelmien kohdanneiden tukeminen ja auttaminen. Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan tukija RAY myöntää avustuksia järjestötoimintaan, joka painottaa sekä vertaistuen tärkeyttä että vapaaehtoisuutta. RAY ei saa lain mukaan myöntää avustuksia myytävien palvelujen tuottamiseen tai kuntien ja valtion tehtävien toteuttamiseen. RAY ei saa lain mukaan myöntää avustuksia myytävien palvelujen tuottamiseen tai kuntien ja valtion tehtävien toteuttamiseen. ITUn toiminnassa pyritään siihen, että jäsenet tekisivät mahdollisimman paljon ja työnteki-jät mahdollisimman pienen osan. Se on yhdistyksen toiminta-ajatuksen mukaista. Se on myös Rahaautomaattiyhdistyksen linjausten mukaista, toteaa toiminnanjohtaja Samuli Lintula. Miten ITU sopii avustuslinjaukseen? ITU ry sopii RAY:n avustuslinjauksiin erityisen hyvin, sillä se tukee jäsentensä elämänlaatua ja itsenäistä suoriutumista. Monipuolinen toiminta on myös terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävää. Toiminta antaa jäsenille arkipäivän rytmiä ja parantaa myös heidän elämänlaatuaan. ITU ry:ssä korostuu vertaistuen merkitys, sillä kuntoutujat saavat yhteisön kautta myös tukea toisiltaan. Vertaisyhteisössä toimimisen kautta kuntoutujan sosiaalinen verkosto vahvistuu. Kohtaamispaikka antaa jäsenille mahdollisuuden osallistua yhteisölliseen toimintaan, joten se parantaa kuntoutujien aktiivisuutta ja sosiaalisia taitoja. Toimintakykyä ylläpitävä työtoiminta antaa kuntoutujille selkeän sisällön arkipäivään ja tarjoaa myös erilaisia työtehtäviä. Kaikki ITU ry:n toiminta pohjautuu vapaaehtoisuuteen ja vertaistukeen. RAY myöntää avustuksia enemmän vertaistukeen ja vapaaehtoistoimintaan ja korostaa niiden merkitystä. ITUn saamat avustukset RAY myöntää ITU:lle kohdennettua toiminta-avustusta, jossa tukea ohjataan muun muassa vertaistoimintaan, vapaaehtoistoimintaan tai kohtaamispaikkojen ylläpitoon. Tänä vuonna ITU saa myös investointiavustusta, jota myönnetään kuluihin, jotka johtuvat peruskorjauksesta tai käyttöomaisuuden hankinnasta. Investointiavustuksella ITUun on tänä vuonna hankittu tietokoneita, dataprojektori, uusi ohjelma lehden taittoon ja muuta viestintään liittyvää. ITU on hakenut ensi vuodelle myös projektiavustusta, jota myönnetään uusien prosessien luomiseen tai aloittamiseen. ITUn hakemalla projektilla tavoitellaan uudenlaisten kohderyhmien tavoittamista. 4

5 Raum o ain Raum! ITUJA 4/2011 ITUn syksyinen bussiretki suuntasi Raumalle. Lähdimme matkalle aikataulun mukaisesti aamuyhdeksän aikoihin. Heräämisen takasi menomatkalla tarjoiltu kahvi. Raumalla meitä odottivat kiertoajelu ja turistiopas. Puhetta riitti raumalaisittain alusta asti pilke silmäkulmassa. Meren rannan tuntumassa kävimme Kiikartornissa, josta näki kauas avomerelle. Kiikartorni oli sinä päivänä avoinna vain meitä varten. Kiertoajelun jälkeen palautimme oppaan lähtöpaikkaan ja suuntasimme lounasbaariin. Olimme edellä ajasta, mutta ruoka oli jo valmiina ITUn nälkäisille. Ahmimme ja nautimme sen minkä jaksoimme. Jatkoimme Vanha Raatihuoneen museoon. Näimme siellä muun muassa taitavaa pitsinnypläystä. Museosta poistuttuamme bussikuski tuskastui, koska kaupungissa ei pystynyt ajamaan sujuvasti. Hän tokaisi haluavansa myydä Rauman ruotsalaisille. Jonkin ajan kuluttua hän kyllä leppyi. Iltapäivän puolella tutustuimme paikalliseen mielenterveysyhdistykseen nimeltään Friski tuult. Yhdistys tarjosi pullakahvit. Kyllä maistui! Kuulimme myös yhdistyksen toiminnasta. Alkoi ollakin jo kotimatkan aika kohti Turkua. Oltuamme Turussa piti sanoa että Turku o ain Turku! Janne kiittää Rauman retkestä. Rauman Kiikartorni / Kuva Motopark (CC-by-sa-3.0) Janne Mannonen 5

6 Palveluiden käyttäjät ääneen Suomessa on meneillään monia hankkeita, joilla halutaan lisätä palveluiden käyttäjien osallistumista palveluiden tuottamisen suunnitteluun ja arviointiin. Suomi ei kuitenkaan ole Euroopan kärkimaita. On syytä luoda katsaus siihen, mihin tavoitteisiin Varsinais- Suomessa pyritään. POTILASHAASTATTELU- JA HALIKOSSA ITUn jäsenet Jarmo Pulli ja Hannu Salminen suorittavat Halikon sairaalassa tutkimusta potilaiden perusoikeuksien toteutumisesta suljetulla osastolla. Tällaista tutkimusta, jossa palveluiden nykyiset tai entiset käyttäjät ovat tutkijoina, kutsutaan kokemustutkimukseksi. Tutkijoita kiinnostaa potilaiden kokemus hoitoon pääsystä, hoidon laadusta sekä jälkihoidosta eli kuntoutussuunnitelmasta. Tarkastelun alla ovat potilaan oikeus saada tietoa sekä potilaan itsemäärämisoikeus. Itsemääräämisoikeus otetaan toki huomioon myös tutkimuksen tekemisessä käytännössä. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja haastattelijoita sitoo vaitiolovelvollisuus. Pullia kiinnostaa, millaista arvostelua potilaat uskaltavat kertoa. Oman kokemuksen perusteella sanoisin, että kotiutumassa olevat potilaat eivät luultavasti uskalla esittää kritiikkiä hoitaville tahoille. Meille he voivat puhua luottamuksellisesti ja uskon, että saamme monipuolisesti tietoa sekä hyviksi että ongelmallisiksi koetuiksi asioista, Pulli pohtii. POTILAIDEN MIELIPIDE PAINAA Tutkimuksessa haastatellaan noin kymmentä potilasta kahdelta eri Halikon sairaalan osastolta. Haastattelijoilla on valmiina kysymysrunko, jota he täydentävät kahdenkeskisissä haastatteluissa potilaiden kanssa. Pulli uskoo, että kokemustutkimuksen vahvuus on nimenomaan haastattelijan kyky kysyä potilaiden kokemusten kannalta olennaisia kysymyksiä. Tutkimus on tarkoitus toteuttaa myös Peijaksen sairaalassa Vantaalla. Peijaksen osa odottaa kuitenkin vielä vahvistusta. Halikossa haastattelut toteutetaan alkuvuodesta, mutta tulokset eivät ole heti valmiita. Tutkijoiden pitää ensin kirjoittaa haastattelut puhtaaksi ja analysoida ne. Vasta tämän jälkeen päästään tekemään johtopäätöksiä. Haastatteluiden tekeminen ja analysointi kysyy taitoa. Haastattelijoista Salminen on käynyt MTKL:n kokemustutkijakoulutuksen ja Pulli on menossa sellaiselle. Tutkijoiden koulutus on tärkeää, jotta tutkimustulokset herättävät luottamusta ja niihin reagoidaan. Jos tutkimuksessa havaitaan, että potilaiden perusoikeuksien toteutumisessa on jotain parannettavaa, tutkijat tekevät parannusehdotuksia Halikon sairaalalle. ASUMISPALVELUT VER- TAISARVIOINNISSA Asumispalvelusäätiö ASPA järjesti Asiakkaan äänellä -aluefoorumin Turussa Se keräsi 53 osallistujaa kuntoutuskeskus Petreaan tutustumaan vertaisarviointiin ja työstämään siihen liittyviä kehittämiskysymyksiä. Asumispalveluiden vertaisarvioinnissa on kyse samasta asiasta kuin kokemustutkimuksessa. Siinä asumispalveluiden käyttäjiä haastattelevat toiset käyttäjät. Vertaisuuden tuoma ymmärrys ja luottamus auttavat tekemään mielekästä tutkimusta. Vertaisarvioinnin tärkeimpänä puolena pidettiin sitä, että se antaa asukkaille mahdollisuuden vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin. Jo se, että vertaisarviointia tehdään, parantaa asukkaiden asemaa, koska se saa henkilökunnan kuuntelemaan asukkaita. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatrian tulosalueen suunnittelija Pekka Makkonen korostaa palveluiden asioinnissa käyttäjien näkökulmaa. Ulkopuoliset henkilöt, jotka ovat itse olleet palveluiden käyttäjiä, saavat haastatteluista enemmän tietoa kuin jos tekisimme tällaisen tutkimuksen itse, arvelee Makkonen. Makkonen kertoo, että sairaanhoitopiirissä on haluttu muissakin hankkeissa ottaa palveluiden käyttäjät mukaan suunniteluun ja arviointiin. Varsinais-Suomessa on otettu tosissaan kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman ("Mieli 2009") suositukset asiakkaan aseman vahvistamisesta. 6

7 HYÖTYÄ TYÖNTEKIJÖIL- LE JA KAUPUNGILLE Asukkaiden sananvallan lisääminen edellyttää myös henkilökunnan huomioimista vertaisarvioinnissa. Henkilökunnan pitää saada työstään myös myönteistä palautetta ja heillä tulee olla mahdollisuus vaikuttaa asumisyksikön toimintaan. Aluefoorumissa paikalla olleet työntekijät kertoivatkin, että he olivat vertaisarvioinnissa saaneet positiivisia arvioita työstään. Sellainen palaute on ainakin aitoa, koska vastaajat ovat voineet olla aivan rehellisiä nimettöminä. Kaupungit eivät vielä käytä vertaisarviointia hyödyksi kovin paljon, mutta siitä ollaan kiinnostuneita. Turun kaupunkia tilaisuudessa edusti Marjoliina Vaittinen. Kunnat käyttävät paljon rahaa asumispalveluiden ostamiseen. Niitä kiinnostaa myös se, että ne saavat rahalla parasta mahdollista laatua. Kaupunkien tulisikin edellyttää kaikilta asumispalveluiden tarjoajilta sitä, että niiden palvelut vertaisarvioidaan. Vertaisarvioinnin tuloksia tulisi myös hyödyntää hinnan määrittämisessä, jotta palveluiden tarjoajat haluavat käyttää arviointia kehittämiseen. S-Etukortilla bonustavapaan kaupan tuotteista 7

8 Mielenterveysmessut Helsingissä ITUn eteen oli tiistaiaamuna kokoontunut suuri joukko innokkaita lähtijöitä mielenterveysmessuille Helsinkiin. Bussimatka Helsinkiin sujui mahtavasti ja saimme matkan aikana kuunnella muutamia lauluesityksiäkin. Yhteiset keskusteluhetket ja laulut loivat positiivista ilmapiiriä ja yhteishenkeä. Iloinen tunnelma kesti koko bussimatkan ajan ja saavuimme Helsinkiin puolenpäivän aikoihin. Messutila oli tupaten täynnä ihmisiä ja näytteilleasettajia oli valtava määrä. Messuissa oli mukana Mielenterveyden keskusliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Mainio Vire Oy ja Mielenterveysyhdistys HELMI ry ja monia muita esittelijöitä. Messutapahtuma sisälsi myös luentoja, joiden aiheina oli muun muassa skitsofrenia ja sen hoito sekä mielenterveys ja sukupuolen moninaisuus. Luennot olivat vajaan tunnin mittaisia ja luennon jälkeen sai esittää kysymyksiä. Se oli hyvä tilaisuus kysyä itseä askarruttavia asioita, joihin oli mahdollisuus saada asiantuntijavastauksia. Tapahtumassa oli myös seminaareja, jotka olivat maksullisia. Messut eivät sisältäneet vain luentoja, seminaareja ja näytteilleasettajia, vaan siellä oli myös musiikkiesitys, josta vastasi laulaja Kristian Meurman. Esiintyminen oli muutamien mielestä onnistunut ja mukava lisä messutapahtumaan. Itulaiset pitivät mielenterveysmessuja antoisana kokemuksena ja mukavana vaihteluna tavalliseen arkipäivään. Useampi oli odottanut messuja, vaikka oli käynyt tapahtumassa jo aikaisemmin. Osa piti luentoja hyödyllisinä ja niistä sai uutta tietoa. Palautetta tuli messutietojen virheistä, sillä esimerkiksi yhden luennon aihe ei vastannutkaan odotettua luentoa. Kritiikkiä tuli myös siitä, että yksi luennoitsija oli perunut tulonsa, mistä kuultiin vasta paikanpäällä. Vajaa neljä tuntia kului nopeasti messualueella ja neljän aikoihin lähdimmekin jo Turkua kohti. Kaikki vaikuttivat tyytyväisiltä messutapahtumaan ja sen ohjelmistoon ja kokonaisuudessaan päivä oli onnistunut. 8

9 Päivin helppo & gourmet PUNAJUURIPAISTOS 6 annosta 1 kg kuorittuja suikaloituja tuoreita punajuuria. 1 pkt Aurajuustoa 1 purjo pilkottuna 2 dl ruokakermaa (ananas murskaa 1 prk.) Pese, kuori ja suikaloi punajuuret. Sekoita punajuuret ja aurajuusto (ananas) ja purjo keskenään uunin kestävään vuokaan ja kaada kerma päälle. Paista paistosta 200-asteisessa uunissa n. 1 tunti. Peitä vuoka tarvittaessa foliolla tai kannella. TALVEN TULISEMPI LIHAPATA 2 rkl voita tai öljyä 600 g karjalanpaistilihaa 2 sipulia 4 valkosipulinkynttä 400 g tomaattimurskaa 1 prk papuja tomaattikastikkeessa 1 dl vettä 1 tl suolaa 1 tl cayannepippuria tai chilimaustetta maun mukaan. 2 kpl tuoretta paprikaa 1 pss pakastepapuja 1 rasia valkosipulituorejuustoa Kuumenna rasva padassa tai paksupohjaisessa kattilassa. Ruskista siinä paloiteltu liha, lisää sipuli ja hienonnettu valkosipuli. Kuullota hetki. Lisää pataan tomaattimurska, papusäilyke, suola ja mausteet, paitsi jos käytät chilijauhetta, lisää se jo sipulien kanssa samaan aikaan kuullottumaan.anna kiehua miedolla lämmöllä n. 30 min. ja lisää isoiksi paloiksi paloitellut paprikat, jatka hauduttamista niin kauan kunnes liha on mureaa. Lisää joukkoon pakastepavut ja tuorejuusto. Kuumenna, älä keitä. Tarjoa keitetyn riisin kera. Jos haluat padasta juhlavampaa voit valmistaa sen naudan sisäpaistista jolloin kypsymisaikakin lyhenee. Ei muuta kuin kokeilemaan, maistuvia ruokahetkiä, toivoo Päivi 9

10 Tulevaisuuden ennustaminen on hankalaa Tämän vuoden ensimmäisessä ITUJA-lehdessä maalailin kuvaa siitä, miltä vuosi tulee näyttämään. Jälkeenpäin katsoen voimme kaikki yhdessä todeta, että kykyni ennustaa on vajavainen.yksissä asioissa osuin oikeaan, joissakin tiesin olevani ylioptimistinen ja lisäksi tapahtui isoja asioita, joita en aavistanut. Harmitusta ei silti ole äänessäni. En kuitenkaan tarkoita, että toivoisin ensi vuoden olevan samanlainen. Tämän vuoden kohokohdat ovat kantaneet eteenpäin läpi kaikkien myrskyjen ja tyrskyjen. Ei olisi ollut yksiä ilman toisia. Reittimme on kulkenut vaikeuksien kautta voittoon. Edessä aava jo kirkastuu. Kolumbus ei löytänyt Amerikkaa siksi, että hän tiesi sen odottavan horisontin takana. Hän löysi sen siksi, että hän tiesi, mihin suuntaan haluaa mennä. Yhdistyksen määränpäässä ei odota kultainen Eldorado, mutta suunta on kohti parempaa. Yhdistyksen jäsenet ohjaavat ITUn suuntaa. Majakkanamme on RAY, jonka linjauksiin tukeutuen tavoitteemme on selvä: panostamme vapaaehtoistoimintaan ja pyrimme kasvattamaan jäsenmäärää. (Lue lisää sivulta 4) Työ on vasta alussa, mutta siihen on tartuttu tosissaan. Määränpäänä siintää turvallinen satama, johon kaikki mielenterveyspalveluiden käyttäjät voivat laskea ankkurinsa. Sitä varten aiomme jatkossakin parantaa Kohtaamispaikan viihtyisyyttä. ITUn ystävänpäivä ITUssa ovet ovat avoimet ystävänpäivänä Tuo silloin itsesi ja ystäväsi ITUun. Luvassa on toiminnan ja ryhmien esittelyä sekä pientä purtavaa. Pienen rahan kokkikoulun Päivi järjestää pienen rahan kokkikoulun. Päivin opastuksella koet, miten voit helposti ja edullisesti tehdä päivän toisen lämpimän ateria. Koulu järjestetään tiistaina kello Maksu 2. Mukaan mahtuu kuusi ensimmäistä ilmoittautujaa. 10

11 JÄSENKYSELY 2012 HYVÄ JÄSEN! Tällä kyselyllä selvitämme, keitä jäsenemme ovat, mitä he ITUlta odottavat ja kuinka tyytyväisiä he ovat. Kaikki palaute on ITUlle tärkeää, jotta osaisimme paremmin vastata jäsenten odotuksiin. Kyselyn vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Kyselyn tuloksia tullaan julkaisemaan niiden valmistuttua Ituja-lehdessä, mutta yksittäiset vastaukset eivät käy ilmi tuloksista. Kyselyyn voit vastata nimettömänä. Voit postittaa tämän kyselyn ITUun ilmaiseksi. Vastaanottaja maksaa postimaksun. Irrota keskiaukeama lehdestä ja taita ja niittaa se ohjeen mukaan. Kyselyitä on saatavana myös ITUsta ja voit palauttaa kyselyn tuomalla sen toimistolle. Jos vastauksesi on perillä viimeistään , osallistut kahden Wiklundin lahjakortin arvontaan. Voit palauttaa vastauksesi myös myöhemmin, mutta silloin et osallistu arvontaan. Taita katkoviivan kohdalta Vastaanottaja maksaa postimaksun Mottagaren betalar portot Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry Tunnus VASTAUSLÄHETYS Nido tai teippaa tästä Nido tai teippaa tästä 11

12 Taustatietoja 1a. Ikä: vuotta. 1b. Sukupuoli: nainen mies 1c. Olen ollut ITUn jäsen (noin) vuotta 1d. Elän taloudessani yksin ja / tai lasteni kanssa puolisoni kanssa vanhempieni tai sisaruksieni kanssa asuntolassa, hoitokodissa muuten, miten 1e. Vuonna 2011 tulonlähteitäni ovat olleet: palkkatyö työkyvyttömyyseläke kuntoutustuki (määräaikainen eläke) sairauspäivärahana työttömyyspäivärahana opintotuki toimeentulotuki Kelan asumislisä muu, mikä 12

13 ITUn toiminta 2a. Miten paljon olet osallistunut seuraaviin ITUn toimintoihin viimeisen vuoden aikana (4 = viikoittain, 3 = kuukausittain, 2 = harvemmin, 1 = en koskaan) osallistunut vertaistukiryhmiin osallistunut harrasteryhmiin osallistunut liikuntaryhmiin osallistunut työtoimintaan käynyt Kohtaamispaikassa osallistunut yhdistyksen juhliin käynyt retkillä b. Arvioi numeroilla 1-4 seuraavien toimintojen laatu ITUssa (vastaa ympyröimällä numero, joka vastaa eniten käsitystäsi) (4 = erinomainen, 3 = hyvä, 2 = tyydyttävä, 1 = heikko) olen osallistunut vertaistukiryhmät harrasteryhmät liikuntaryhmät työtoiminta leirit ja retket c. Ole hyvä ja arvioi numeroin 1-4 seuraavien asioiden tila ITUssa. (vastaa ympyröimällä numero, joka vastaa eniten käsitystäsi: (4 = erinomainen, 3 = hyvä, 2 = tyydyttävä, 1 = heikko) Kohtaamispaikan viihtyvyys Ruoan maittavuus Ruoan terveellisyys Leirien ja retkien määrään Leirien ja retkien laatuun Leirien ja retkien hintaan Työntekijöiltä saamani apu ITUn jäsenten tasa-arvoisuus ITUn demokraattisuus ITUn toiminta kokonaisuutena d. Arvioi ITUn kuinka hyvin, ITUn toiminta on edistänyt seuraavia asioita omassa elämässäsi (4 = erinomaisesti, 3 = hyvin, 2 = tyydyttävästi, 1 = heikosti) Psyykkiseen hyvinvointi Arjen mielekkyys Yksinäisyyden väheneminen Fyysinen hyvinvointi Liikunnan harrastaminen

14 Tiedotus 3a. Mitkä tiedotuskanavat ovat sinulle tärkeitä Ituja-lehti internet ilmoitustaulut info- ja työtoimintakokous 3b. Arvioit tiedotuksen taso seuraavista asioista (4 = erinomainen, 3 = hyvä, 2 = tyydyttävä, 1 = heikko) vertaistukiryhmistä harrasteryhmistä liikunnasta työtoiminnasta retket ja leirit Toiminnan kehittäminen 4a. Mitä uutta toimintaa kaipaisit ITUun ja miten se pitäisi mielestäsi toteuttaa? 4b. Millaista toimintaa haluaisit itse vetää tai ohjata ITUssa? 4c. Miten muuten haluaisit parantaa ITUn toimintaa? Haluan osallistua arvontaan Nimi: Osoite: 14

15 2000-luvun Kupittaa ITUJA 4/2011 Kupittaan sairaala täyttää vuonna 2012 sata vuotta. Sairaalarakennus valmistui vuonna 1912 ja ensimmäiset potilaat sairaalaan otettiin vuonna Turun Psykiatria juhlistaa sairaalan satavuotista historiaa ensi vuonna eri tavoin Turun Psykiatrian puolesta on kutsuttu potilaat ja omaiset kertomaan ja muistamaan sairaalan toimintaa ennen ja nyt. Tarkoituksena on kerätä tarinoita ja kokemuksia sairaalassaolosta ja hoidosta eri aikoina. Tarinoita ja kokemuksia on tarkoitus julkaista erityisessä juhlavuoden lehtisessä ja julkaisuissa sekä kertoa niitä juhlatilaisuuksissa. Tammikuussa ITUun tulee kahden viikon ajaksi harjoittelijaksi sairaanhoitaja Teo Hakanen. Teo opiskelee ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, johon työharjoittelu ITUssa liittyy. Teo on työskennellyt Kupittaan sairaalassa eri osastoilla. Kupittaan sairaalassa Teo Hakanen on mukana hankkeessa, jossa kehitetään eristystilanteen läpikäymistä jälkikäteen. Tavoitteena on eristyksen käytön väheneminen. Kehittämishankkeessa on erityinen huomio potilas- ja asiakasnäkökulmassa. On todella mukavaa, että voin tulla tutustumaan ITU:n toimintaan. On mielenkiintoista päästä näkemään sairaalan ulkopuolella tehtävää mielenterveystyötä, toteaa Teo. ITUn harjoittelun aikana Teon on tarkoitus kerätä entisten potilaiden kokemuksia Kupittaan sairaalasta erityisesti 2000-luvulta. Minkälaisia kokemuksia potilailla on sairaalahoidon alkamisesta ja hoitoon pääsemisestä? Minkälaista hoito sairaalassa on ollut, minkälaista hoito on nyt ja minkälaista sen tulisi tulevaisuudessa olla? Kaikki kerätty aineisto käydään läpi yksilönsuojan turvaamiseksi ja kokemuksien jakaminen on täysin vapaaehtoista. Lisätietoa siitä, miten sinä voit osallistua kokemuksien keräämiseen, saa lähitulevaisuudessa ITUn nettisivuilta ja ilmoitustaululta. Joulun aikaa, joulun taikaa ITUn joululounas kahdessa kattauksessa kello ja Ilmoittaudu aulapäivystäjälle mennessä Jouluhartaus Pekka Leppäsen johdolla Pyhän Hengen kappelissa kello Yhteislähtö ITUsta Jouluhartauden jälkeen kahvia ja leivoksia Kohtaamispaikassa ITUn joulujuhla Kohtaamispaikassa Joulupuuro Kohtaamispaikassa. Koe keväällä Hei me katsotaa elokuvia! ITUn leffaryhmä kokoontuu jälleen. Kerran kuukaudessa Finnkinon superpäivinä sinulla on mahdollisuus lähteä leffaan yhdessä muiden itulaisten kanssa nauttimaan elokuvaelämyksistä hyvässä seurassa. ITU korvaa leffalipun hinnasta 2,5. Jos olet kiinnostunut leffaryhmän kokoontumisista ilmoita yhteystietosi Terhille. terhi. / ITUssa aloittaa uutuutena BINGO! Kokeile pelionneasi, voit vain voittaa. Jaossa on pienimuotoisia palkintoja onnettaren suosiessa. Bingoa pelataan keskiviikkoisin klo Kohtaamispaikassa alkaen. 15

16 Syksyn 2011 aikana ITUn ryhmätarjonta on laajentunut entisestään. Jo ennestään laaja tarjonta erilaisia vertaistuki-, harraste-, ja liikuntaryhmiä on saanut uutuuksia joukkoonsa. Harrasteryhmistä toimintansa on aloittanut musiikki-, taide-, ja peliryhmä. Monenlaista tietoa ja taitoa Musiikkiryhmän vetämisen on ottanut haltuunsa harjoittelijamme Janne, jonka johdolla ITUssa viihdytään musiikin parissa aina tiistaisin klo Ryhmässä tehdään vaihdellen kaikenlaista mukavaa musiikkiin liittyen. Musiikkia koetaan kuunnellen, laulaen ja soittaen. Mukaan voi tulla rohkeasti vaikka aiempaa kokemusta musisoinnista ei olisikaan. Tarkoitus on nauttia yhdessäolosta ja musiikin tuomasta ilosta. Taidepiiriä ohjaa toimintaterapeuttiopiskelija Hanna, joka kuvaa ryhmäänsä näin: Taidepiiriin voi tulla kuka vain, olipa sitten aiempaa kokemusta tai ei. Siellä voi osallistua suunnittelemaani tekemiseen tai keksiä ja toteuttaa itse mitä haluaisi tehdä. Ohjausta saa ja epäonnistuminen on sallittua. Tähän mennessä ryhmässä on muovailtu taikataikinaa, tehty halloween-lyhtyjä, ommeltu heijastimia ja huovutettu palasaippuaa. Näin joulun alla taidepiiri askartelee joulukortteja ja uusia ideoita saa mielellään tuoda ryhmän kevätkaudelle! Taidepiiri kokoontuu tiistaisin klo Nokkeluutta ja hauskuutta Peliryhmässä on syksyn aikana ratkottu yhdessä sanaristikoita ja ITUJA 4/2011 Ryhmistä uutta energiaa arkeen! pelattu hyvässä porukassa erilaisia lautapelejä. Ryhmän varavetäjä Aana kertoo ryhmän tuoneen hänelle lisää rohkeutta, mukavaa seuraa, ajankulua sekä yhdessäoloa. Pelaaminen on hauskanpitoa, hauskaa yhdessäoloa. Huolet voi unohtaa eikä voittajalla ole väliä. Peliryhmän antia on Aanan mukaan myös se, että vaikeissakin peleissä voi yllättäen onnistua mikä tuo lisää rohkeutta. Pelaamisen kautta kädet ja aivot saavat tekemistä, eivätkä säännöt ole pääasia. Pelaamisesta nauttiminen on tärkeintä ja samalla tulee juteltua. Ryhmä kokoontuu ITUn toimistolla tiistaisin klo Asiaa ja luottamusta Vertaistukiryhmistä uutta tarjontaa edustaa tauolta palannut kaksisuuntaisten ryhmä, joka kokoontuu ITUn toimistolla maanantaisin klo Ryhmää vetävät Harri ja Jarmo, joista Jarmo toimii myös ITUn hallituksen puheenjohtajana vuonna Kaksisuuntaisten ryhmässä on mahdollisuus keskustella kahvin äärellä omasta sairaudesta ja siihen liittyvistä kokemuksista luottamuksella. Syksyn aikana ryhmässä on käyty läpi sairauden vaikutuksia ihmissuhteisiin ja niiden mahdolliseen päättymiseen. Lisäksi on keskusteltu sairaudesta kertomisesta, lääkkeistä ja niiden sivuvaikutuksista, sekä sairauden vaikutuksista työelämään tai opiskeluun, romahduksesta ja uudesta alusta sekä alkoholin käytöstä. Kaikkiin näihin aiheisiin voidaan vielä tarvittaessa palata tai uusia aiheita voi mielellään ehdottaa. Ryhmään saa tulla myös vain kuuntelemaan, jokainen valitsee itse mitä tahtoo ryhmän kanssa jakaa. Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Riittää kun ilmestyy paikalle. Ensi vuodeksi kaksisuuntaisten ryhmään on suunniteltu asiantuntijavierailijoita. Vierailuista tulevia lisätietoja kannattaa seurata ITUn nettisivuilta tai kysyä suoraan vapaaehtoistoiminnan ohjaajalta. Liikuntaa ja lisää Liikuntaryhmätkin ovat saaneet uuden tulokkaan: sporttiryhmän, joka kokoontuu joka toinen perjantai testaamaan uusia urheilullisia harrastuslajeja. Syksyn aikana on käyty keilaamassa, uimassa, sauvakävelty ja luisteltu. Keväällä kokeiltavia lajeja on vielä mahdollista toivoa, joten ota yhteyttä ja tuo toiveesi rohkeasti esiin! ITUn leffaryhmä kokoontuu jälleen. Finnkinon Superpäivinä sinulla on mahdollisuus lähteä leffaan yhdessä muiden itulaisten kanssa nauttimaan elokuvaelämyksistä hyvässä seurassa. ITU korvaa leffalipun hinnasta 2,5. Jos olet kiinnostunut leffaryhmän kokoontumisista, ota yhteyttä Terhiin. ITUssa aloittaa uutuutena bingo. Tule kokeilemaan pelionneasi ja pelaamaan bingoa ITUun. Jaossa on pienimuotoisia palkintoja onnettaren suosiessa! Bingoa pelataan keskiviikkoisin klo Kohtaamispaikassa alkaen. ITUn kaikki ryhmät ovat joulutauolla Ryhmien vetäjät toivottavat uudet ryhmäläiset lämpimästi tervetulleeksi uusiin ja vanhoihin ryhmiin! 16

17

18 Riippuvuus hallitsee ihmistä, ihminen ei riippuvuutta Potkua arkeen -luentosarjan marraskuun aiheena oli riippuvuus. Luentoa piti Riikka Korhonen Turun kaupungin terveyden edistämisen yksiköstä. Tiivis paketti käytiin läpi vain vajaassa tunnissa. Paikalla olijat saivat halutessaan jäädä kyselemään lisää kysymyksiä luennon jälkeen ja luentomateriaalin sai tulostettuna mukaansa. Miksi tupakoidaan Tupakka on monelle ihmiselle stressinpurku keino, joka polttajiensa mielestä helpottaa ahdistusta, lohduttaa surun hetkellä ja helpottaa keskittymistä. Monesti luullaan, että tupakkaa poltetaan pelkästään suruun, mutta monet polttavat tupakkaa myös iloon. Tupakka on siis eräänlainen eri tunnetilojen tasaaja ja on osa tupakoitsijan arkipäivää. Nikotiini on aine joka aiheuttaa riippuvuuden tupakkaan. Kansainvälisen psykiatrisen luokituksen mukaan nikotiiniriippuvuus on kemiallinen reaktio ja näin ollen sitä pidetään tietynlaisena sairautena. Nikotiinin aiheuttaman riippuvuuden vuoksi on vaikeaa saada tupakoitsijoita lopettamaan pelkästään terveydellisiin syihin vedoten. He ovat monesti tietoisia tupakan terveysriskeistä. Irti tupakan haitoista Suomessa kuluu vuosittain 2 miljardia euroja tupakan aiheuttamien sairauksien hoitamiseen, tupakka onkin maailman yleisin estettävissä oleva sairauksien aiheuttaja Euroopassa. Tupakoitsijoita on kaikissa ihmisryhmissä, eikä ole todettu, että tietynlainen ihmistyyppi tai -ryhmä polttaisi toista enemmän. Vaarassa eivät ole pelkästään tupakoitsijat, sillä on todettu että passiivinen tupakointi on lähes yhtä vaarallista kuin itse tupakointi. Nykyään onkin lähes käytäntö, että uusissa kerrostaloissa on parvekkeella tupakoiminen kielletty. Miten tupakasta pääsee sitten irti? Se on vaikea ja pitkä prosessi. Pelkästään terveyssyiden toitottaminen tupakoitsijoille ei toimi ja monet apuvälineistä esimerkiksi sähkötupakasta on enemmän haittaa kuin hyötyä. Apteekeissa myydään nikotiinipurukumia, nikotiinilaastareita ynnä muuta, mutta tärkein yksittäinen tekijä tupakoinnin lopettamiseen lienee sittenkin toisen ihmisen tuki. 18

19 Lääkityksen merkitys kuntoutumiseen Kuntoutuminen on jotain, jota kuntoutuja tekee itse, mutta terapian ja lääkityksen tuella. Näin voi tiivistää Turun psykiatrisen erikoissairaanhoidon johtajan Jyrkki Heikkilän luennon sisältö. Propellin tiloissa pidetty luento oli kerännyt salin täyteen kuulijoita. Esityksessään Heikkilä toi esille paljon asiaa mutta ihmisläheisesti. Yleisö sai kuulla, mitä lääkitys merkitsee palveluiden käyttäjien kannalta, ja läsnäolijoilla oli myös mahdollisuus esittää omia kysymyksiään. Lääkkeet tukevat kuntoutujaa Lääkkeiden käytön tarpeellisuus riippuu sairaudesta ja sen vakavuudesta. Yleisesti ottaen ne ovat tärkeitä erityisesti vakavamman masennuksen ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa sekä skitsofrenian ja muiden psykoottisten sairauksien hoidossa. Sairauksien hoidossa lääkkeillä on terapiaa tukeva vaikutus. Terapian avulla ihminen oppii säätelemään omaa stressitasoaan ja lääkkeet taas tukevat stressinsietokykyä. Jyrki Heikkilä kävi esityksessään läpi tutkimuksia, jotka selvästi osoittavat, että lääkkeet lievittävät oireita. Ne myös lyhentävät sairausjaksoja ja estävät niiden toistumista. Lääkkeiden sivuvaikutukset Lääkkeiden haitalliset sivuvaikutukset ovat tuttuja sekä lääkkeiden käyttäjille että hoitohenkilökunnalle. Sopivan lääkkeen ja annostuksen löytäminen voi viedä aikaa. Silloin käyttäjältä kysytään kärsivällisyyttä ja voimia. Sivuvaikutukset vaikuttavat myös lääkehoitomyönteisyyteen. Tutkimusten mukaan vain puolet psykoosilääkkeiden käyttäjistä ottaa lääkkeensä niin kuin kuuluu. Luku on toisaalta alhainen, mutta ei sen alhaisempi kuin sydän- ja verisuonisairauksista kärsivillä. Lääkehoidon seuraamista voidaan parantaa käyttämällä päivittäin otettavien pillereiden sijaan 2 3 viikon välein annettavia injektioita. Sivuvaikutuksista huolimatta lääkkeitä ei pidä pelätä turhaan. Eri hoitomuotojen vaikutus aivojen kemiaan on samankaltaista, oli kyse sitten lääkkeistä, terapiasta, vertaistuesta tai meditaatiosta. Lääkkeiden tarkoitus on antaa ihmiselle voimaa ja tukea käsitellä omaa sairauttaan myös muilla keinoilla. Lääkkeiden käyttö ei myöskään ole heikkoutta. Yhteistyö lääkärin kanssa Psykoosilääkkeiden käytössä on tärkeää tehdä yhteistyötä lääkärin kanssa. Jos lääkityksen lopettaa äkillisesti, seurauksena on lähes varma psykoosi. Sen vuoksi psykoosilääkitystä on vähennettävä hitaasi. Psykoosi on aivoille, muistille ja hahmotuskyvylle huomattavasti haitallisempi kuin lääkkeet. Lisäksi psykoosilla on suuremmat sosiaaliset haitat. Haittana on myös se, että toipuminen psykoosista hidastuu, mitä enemmän ihmisellä on ollut psykoosikohtauksia. Potkua arkeen! -luennot keväällä Potkua arkeen -luennot jatkuvat keväällä alkaen. Kevään ensimmäinellä luennolla kerrotaan yleisesti kuntoutuskursseista: mitä niillä tehdään, miten niille haetaan jne. Puhumassa ovat kuntoutussuunnittelija Annika Harsu sekä Pirjo Metsäranta. Toisena aiheena keväällä ovat Kelan etuudet. Kerrotaan osasairauspäivärahasta ja muista sairastumisen saatavia ja työhön palaamiseen auttavista tuista, joita kuntoutujan on mahdollista hakea. Työvoimatoimiston puolelta on tulossa luento vajaakuntoisten työllistämispalveluista, minkä lisäksi pidetään luento Petrean tarjoamista vaihtoehdoista. Loppukeväällä puhutaan enemmän itsestä huolehtimisesta ja sen merkityksestä. Keväällä on tarjolla myös vertaisalustus, jotka ovat olleet suosittuja. Lisätietoja luennoista saat seuraamalla ITUn nettisivuja. Avoinna ark La 9-18 (su CM Kupittaan ollessa auki) puhelin (02) Faksi (02) TERVETULOA hyvän palvelun apteekkiin kanta-asiakaskortilla monipuolisia etuja molemmista apteekeista. Avoinna ma-pe puhelin (02) Faksi (02)

20 Kirjeitä jäseniltä Syysmatkoja Matka aurinkoisessa säässä alkoi yhteisaluksella Brånpuun. Olimme yötä mökeissä ja aamulla siirryimme Maarianhaminaan hotelliin, merellä tuuli oli kova, mutta reissu onnistui. Tuli tehtyä retki myös Punkalaitumelle ja Kemiöön, johon teimme Sydän ry:n matkan ja jossa kävimme museoissa olin Silja Europalla risteilyllä Turusta Tukholmaan lahjakortilla. Sillä sain ilmaisen a-luokan hytin 10 kannella. Karaokessa Europalla lauloin "Äideistä Parhain", "Tähdet Tähdet", "keskiyön aikaan" ja "Äidin pikkupoika" Jalkapalloa seuraamassa Suomen jalkapallon veikkausliigajoukkue FC Inter Turusta otti hopeiset mitalit päätösottelussa Turun Veritas stadionilla pelatussa pelissä, jossa ratkesi voitto JJK:sta 2-1. Häviöllä FC Inter olisi pudonnut pronssille. Interin A-juniorit voittivat Suomen mestaruuden joten ensi vuonna on Turussa pelivoimaa nuorilla, kun A-junioreista arvottiin 7-10 pelaajaa pääsarjajoukkueeseen. - Mika Kopra - Mika Kopra Selvästi kohti kevättä Tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyö ja diakoniakeskuksen vanhustyö järjestävät Selvä suunta- hankkeeseen liittyvän ryhmän eläkkeelle jääneille. Ryhmässä käsitellään monipuolisesti hyvinvointiin ja elämänhallintaan liittyviä kysymyksiä painottuen päihteiden käytön vaikutuksiin. Ryhmä kokoontuu maanantaisin kello Kabinetissa, Eerikinkatu 3, 2. krs. Lisätietoja ja ilmoittautumiset ryhmänvetäjille tammikuun loppuun mennessä Riitta Räsänen, vanhustyön toiminnanohjaaja p Maria Orjala, diakoniatyöntekijä p

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) ,

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) , JÄSENKIRJE 1/2017 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5, 26100 Rauma puh. (02) 821 1065, www.friskituult.fi, friski@friskituult.fi Sisällys Sääntömääräinen Kevätkokous... 2 Kirpputori matka Poriin

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Rauman MTY Friski Tuult ry. Jäsenkirje 5/2015

Rauman MTY Friski Tuult ry. Jäsenkirje 5/2015 Rauman MTY Friski Tuult ry Jäsenkirje 5/2015 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5 26100 Rauma puh (02) 821 1065 www.friskituult.fi friski@friskituult.fi RAUMAN MTY FRISKI TUULT RY 1 Sisällys Yhdistyksen

Lisätiedot

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI!

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! Vapaaehtoistyön periaatteet Vapaaehtoisten toiminta on tärkeä tapa tuoda vaihtelua, iloa ja virkistystä ikäihmisten arkeen sekä asumispalveluissa että kotihoidossa.

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Auttava omainen psykiatrisessa sairaalassa. Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen ja Salon seudun yhdistysten kumppanuusprojekti 2012-2014

Auttava omainen psykiatrisessa sairaalassa. Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen ja Salon seudun yhdistysten kumppanuusprojekti 2012-2014 Auttava omainen psykiatrisessa sairaalassa Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen ja Salon seudun yhdistysten kumppanuusprojekti 2012-2014 Taustaa hankkeelle Yhdistyksen jäsenten kokemusten perusteella

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

AVH-POTILAAN PSYYKKINEN TUKEMINEN

AVH-POTILAAN PSYYKKINEN TUKEMINEN AVH-POTILAAN PSYYKKINEN TUKEMINEN Ihmisen käsitys muuttuneesta tilanteesta muodostuu nopeasti ja on melko pysyvää. Hallinnan tunteen saavuttaminen ennustaa masennuksen vähäisyyttä, kuntoutumista, parempaa

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Historiaa Turun A-Kilta on perustettu 1962. Sen toiminnan tarkoituksena on auttaa ja tukea päihdeongelmaisia ponnisteluissa riippumattomuuteen päihteistä sekä tukea

Lisätiedot

Kysely Kaikukortin haltijoille

Kysely Kaikukortin haltijoille 1 Kysely Kaikukortin haltijoille Hyvä Kaikukortin haltija! Kaikukortti-toimintaa on kokeiltu Lappeenrannassa nyt 1.6.2017 lähtien. Tämän kyselyn tavoitteena on saada tietoa siitä, miten käyttökelpoisena

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2015. Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry. Tässä tiedotteessa

JÄSENTIEDOTE 2/2015. Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry. Tässä tiedotteessa Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry JÄSENTIEDOTE 2/2015 Tässä tiedotteessa Yhdistyskuulumiset... 2 Hallituksen kokoukset... 2 Toimiston kesäloma... 2 Lahden Seudun me itse... 2 Vapaa-ajan toiminta...

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka TAPAAMINEN Tehtävä Tutki liikuntapiirakkaa ja suunnittele itsellesi oma piirakka. Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka Liikuntapiirakka: UKK-instituutti 34 TAPAAMINEN Oma liikuntapiirakkani 35 TAPAAMINEN

Lisätiedot

Omaisyhdistys satakuntalaisille

Omaisyhdistys satakuntalaisille Omaisyhdistys satakuntalaisille 5.2.2015 Perustettu 2009 Hallituskatu 10 28100 Pori Toiminnanohjaaja Jaakko Viitala Tammikuu 2015 Isolinnankatu 16 28100 Pori Toiminnanjohtaja Elina Uusivuori Henkilöstö

Lisätiedot

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet Museoista hyvinvointia ja terveyttä -ajankohtaisseminaari 28.3.2011 Sari Miettunen, tiimivastaava, RAY Lainsäädäntö Avustusten myöntämisestä on säädetty

Lisätiedot

Kimmeltävien hankien ja huurteisen luonnon kauneutta kaikille! Terveisin,

Kimmeltävien hankien ja huurteisen luonnon kauneutta kaikille! Terveisin, Turun Seudun Epilepsiayhdistys ry TOIMISTO AVOINNA: Vartiokuja 1 20700 TURKU tiistai keskiviikko 9:00 15:00 Puh. (02) 231 9632 torstai 9:00 17:00 e-mail: toimisto@tsey.fi Internetsivut: www.tsey.fi torstaikerhoiltaisin

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan Janakkala- Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Janakkalan neuvola Lapsi 4 vuotta Arvoisat vanhemmat Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan terveydenhoitajalle / 201 klo. Käynti on osa

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunnassa

Tikkurilan seurakunnassa Aika tehdä hyvää! V a paaehtoistoi minta Tikkurilan seurakunnassa Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista seurakuntalaisten työtä, joka antaa

Lisätiedot

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti!

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Ensimmäinen kohteemme tällä viikolla oli Anttolan palvelukeskus. Aloitimme aamun reippaasti pihapeleillä. Yksi asukkaista ymmärsi petanquen idean

Lisätiedot

HYVÄ KOHTAAMINEN/POTILAS

HYVÄ KOHTAAMINEN/POTILAS HYVÄ KOHTAAMINEN/POTILAS ENSIN - NÄKYMÄ POTILASTURVALLISUUS SILMÄLASIEN KAUTTA Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot (STESO) ry VERKOSTOTAPAAMINEN 14.3.2017 Tuula Saarikoski, Potilasturvallisuuskoordinaattori,

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Kotipesä-hankkeen ryhmiin ilmoittaudutaan nyt!

Kotipesä-hankkeen ryhmiin ilmoittaudutaan nyt! Kotipesä-hankkeen ryhmiin ilmoittaudutaan nyt! Kotipesä tarjoaa yhteistyössä Tampereen kaupungin, asukkaiden ja järjestöjen kanssa maksutonta, kaikille asukkaille avointa ryhmätoimintaa Tammelassa ja Linnainmaalla.

Lisätiedot

VANHUUSELÄKKEELLE SIIRTYNEIDEN VOINTI JA VIRE -TUTKIMUKSEN TULOKSET. Seppo Kettunen #iareena18

VANHUUSELÄKKEELLE SIIRTYNEIDEN VOINTI JA VIRE -TUTKIMUKSEN TULOKSET. Seppo Kettunen #iareena18 VANHUUSELÄKKEELLE SIIRTYNEIDEN VOINTI JA VIRE -TUTKIMUKSEN TULOKSET Seppo Kettunen 2.2.2018 @sepket #iareena18 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Ikääntyvien hyvinvointi puhuttaa ja eläkkeelle jääminen aiheuttaa elämänmuutoksia,

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

Kuuttiset. Saapumislehti. Taipalsaari 28.6.-3.7.2015. KASPELIn palokuntanuorten oma lehti

Kuuttiset. Saapumislehti. Taipalsaari 28.6.-3.7.2015. KASPELIn palokuntanuorten oma lehti Kuuttiset Saapumislehti Taipalsaari 28.6.-3.7.2015 KASPELIn palokuntanuorten oma lehti Leiripäällikön terveiset Vihdoinkin on tulla aika perinteisen pelastusalanliiton vuosittaisen koulutusleirin. Toivotankin

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

Kokemusasiantuntijuuden ABC

Kokemusasiantuntijuuden ABC Kokemusasiantuntijuuden ABC 1. Terminologiaa Kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta sairauksista tietää, millaista on elää näiden ongelmien kanssa, millaista sairastaa, olla hoidossa

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 Varhaiskasvatussuunnitelma Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 1. AVOIMEN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT Avoimet varhaiskasvatuspalvelut kunnassa on jaettu kolmeen päätaajamaan kirkonkylään, Rajamäkeen ja

Lisätiedot

TUPAKOINNIN LOPETTAMINEN KANNATTAA AINA

TUPAKOINNIN LOPETTAMINEN KANNATTAA AINA TUPAKOINNIN LOPETTAMINEN KANNATTAA AINA Kaikki tietävät, että tupakointi on epäterveellistä. Mutta tiesitkö, että tupakoinnin lopettaminen kannattaa, vaikka olisit tupakoinut jo pitkään ja että lopettaminen

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Tupakkatuotteet seurakunnan nuorisotoiminnassa Tietopaketti isosille

Tupakkatuotteet seurakunnan nuorisotoiminnassa Tietopaketti isosille Tupakkatuotteet seurakunnan nuorisotoiminnassa Tietopaketti isosille Faktoja tupakan vaarallisuudesta Tupakan savu sisältää noin 4000 kemikaalia, joista 50 aiheuttaa syöpää. 50% tupakoitsijoista kuolee

Lisätiedot

Toimintakyvyn edistäminen osana kotihoidon perustehtävää. Anna Viipuri

Toimintakyvyn edistäminen osana kotihoidon perustehtävää. Anna Viipuri Toimintakyvyn edistäminen osana kotihoidon perustehtävää Anna Viipuri 30.9.2014 Toimintakyky Ihminen on kokonaisuus, toimintakyvyn tukeminen on kokonaisvaltaista. Se on haastavaa, mikä edellyttää hoitajalta

Lisätiedot

1. Mihin Tyttöjen Talon toimintoihin olet Isosiskona osallistunut? 2. Mitä ilonaiheita Isosiskona toimiminen on herättänyt sinussa?

1. Mihin Tyttöjen Talon toimintoihin olet Isosiskona osallistunut? 2. Mitä ilonaiheita Isosiskona toimiminen on herättänyt sinussa? Tyttöjen Talo Rovaniemi Syksy 2016 Isosisko-kyselyn yhteenvetoa 1. Mihin Tyttöjen Talon toimintoihin olet Isosiskona osallistunut? 10/10 vastaajaa Teehetki 7/10 Muita tapahtumia ja teemakertoja 4/10 Toivetorstai

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 03/2017 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI PALVELUKESKUKSET Palvelukeskuksissa tuetaan alueen asukkaiden aktiivisuutta ja kotona selviytymistä sekä pyritään edistämään ikäihmisten liikunta- ja toimintakykyä, terveyttä ja sosiaalista kanssakäymistä.

Lisätiedot

Kokemusarvioinnin ja asiantuntemuksen hyödyntäminen. Nina Peltola Tomi Kallio Tom Stenman Helsinki 2.11.2011

Kokemusarvioinnin ja asiantuntemuksen hyödyntäminen. Nina Peltola Tomi Kallio Tom Stenman Helsinki 2.11.2011 Kokemusarvioinnin ja asiantuntemuksen hyödyntäminen Nina Peltola Tomi Kallio Tom Stenman Helsinki 2.11.2011 Mikä on kokemusasiantuntija? Kokemusasiantuntija on henkilö jolla on pitkä historia hoitopalveluiden

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

TYÖLLISYYSFOORUMI

TYÖLLISYYSFOORUMI TYÖLLISYYSFOORUMI 16.9.216 PALAUTERAPORTTI Kirjoittajat: Anu Järvinen, Laura Kallio ja Jemina Niemi, Osuuskunta Motive Työllisyysfoorumi järjestettiin Tampereella Scandic Rosendahlissa 16.9.216. Järjestelyistä

Lisätiedot

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin ETUSIVU Olet osallistumassa Kouluterveyskyselyyn. Tutkimuksesta vastaa Terveyd ja hyvinvoinnin laitos. Lomakkeessa kysytään terveyte, hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyviä asioita. Vastauksesi on arvokas,

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA Oppijan osallistamisen malli Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? Aikuisoppijoiden osallistuminen Aikuisoppijan viikon (AOV)

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA

KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA Hyvinkään sairaanhoitoalueen Psykiatria 1 FYYSINEN AKTIIVISUUS 1.1 Kuinka paljon liikut ja rasitat itseäsi ruumiillisesti vapaa-aikana? Jos rasitus vaihtelee

Lisätiedot

MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KY

MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KY MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KY PSYKIATRIA: Mielenterveystoimisto; aikuistenlasten ja nuorten vastaanotto, syömishäiriöpoliklinikka, sivuvastaanotto Uudessakaarlepyyssä Päiväosasto ja yöpymismoduli Psykiatrinen

Lisätiedot

MUKAVAT HETKET TÄRKEITÄ HYVINVOINNILLE

MUKAVAT HETKET TÄRKEITÄ HYVINVOINNILLE Page 1 of 6 Subscribe Past Issues Translate MUKAVAT HETKET TÄRKEITÄ HYVINVOINNILLE Hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että elämässä on pieniä toistuvia, mukavia tekemisiä päivittäin. Sellaisia voivat olla

Lisätiedot

Kysely järjestöille ja yhdistyksille

Kysely järjestöille ja yhdistyksille Kysely järjestöille ja yhdistyksille Hyvä Keski-Pohjanmaan alueen järjestön tai yhdistyksen edustaja, Järjestöt mukana muutoksessa Keski-Pohjanmaalla -hanke aloitti syksyllä 2017 toimintansa keskipohjanmaalaisten

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Tervetuloa selkoryhmään!

Tervetuloa selkoryhmään! Tervetuloa selkoryhmään! SELKOESITE 1 Jutteletko mielelläsi erilaisista asioista? Haluatko saada tietoa maailman tapahtumista selkokielellä? Haluatko sanoa mielipiteesi, mutta et aina uskalla? Tuntuuko

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat AIKA TEHDÄ HYVÄÄ! VAPAAEHTOISTOIMINTA TIKKURILAN SEURAKUNNASSA Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminta rahapeliongelman hoidossa

Vertaisryhmätoiminta rahapeliongelman hoidossa Vertaisryhmätoiminta rahapeliongelman hoidossa Pienet pohjalaiset päihde- ja mielenterveyspäivät IX 16-17.11.2015 Catarina Forsström & Jouni Saarelainen Pelirajat on Mitä olemme oppineet? VERTAISOHJAAJAT

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

Kahvia ja kohtaamisia - yhteistyöllä elinpiiriä laajemmaksi

Kahvia ja kohtaamisia - yhteistyöllä elinpiiriä laajemmaksi Kahvia ja kohtaamisia - yhteistyöllä elinpiiriä laajemmaksi Peurunka3 -seminaari 27.10.2015 Keski-Suomen Sosiaaliturvayhdistys ry Kehitytään kimpassa hanke/tuija Seppänen www.kssotu.fi www.facebook.com/kehitytaankimpassa

Lisätiedot

Maahanmuuttajataustaisille. joka lisää hyvinvointia

Maahanmuuttajataustaisille. joka lisää hyvinvointia Suomen Mielenterveysseuran OVI-hanke tarjoaa Maahanmuuttajataustaisille tietoa, joka lisää hyvinvointia Aiheina ovat mielen hyvinvointi ja voimavarat maahanmuuttoon liittyvät tunteet miten voi auttaa itseä

Lisätiedot

Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä - yhteisöllisyydestä Voimaa

Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä - yhteisöllisyydestä Voimaa Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä - yhteisöllisyydestä Voimaa Terveydenhuoltoneuvos Annikki Lämsä Terveyspointin toiminnan perusta Oulunsalon kunnan hyvinvointi ja terveyden edistämisstrategiat Seurakunnan

Lisätiedot

Kokemusasiantuntijaryhmän alustavia kokemuksia osallistumisesta mielenterveyspalvelujen suunnitteluun ja arviointiin

Kokemusasiantuntijaryhmän alustavia kokemuksia osallistumisesta mielenterveyspalvelujen suunnitteluun ja arviointiin Kokemusasiantuntijaryhmän alustavia kokemuksia osallistumisesta mielenterveyspalvelujen suunnitteluun ja arviointiin 20.5.2011 Vva ry Osallisuusryhmän verkostotapaaminen Pop Valo hankkeen kokemusasiantuntija

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

Tuttuja hommia ja mukavaa puuhaa

Tuttuja hommia ja mukavaa puuhaa Maanantai 22.6. Hei olen Joni ja aloitin kesätyöt tänään. Päivä alkoi aamupäivästä kahdentoista pintaan perehdytyksellä työtoimista, sekä ohjeista blogin pitämisen suhteen. Loppu päivä menikin hyllyttäessä

Lisätiedot

Hyvä elämä mielenterveyden mahdollistajana. RAI-seminaari 24.3.2011 Kehittämispäällikkö, FT, Britta Sohlman

Hyvä elämä mielenterveyden mahdollistajana. RAI-seminaari 24.3.2011 Kehittämispäällikkö, FT, Britta Sohlman Hyvä elämä mielenterveyden mahdollistajana RAI-seminaari 24.3.2011 Kehittämispäällikkö, FT, Britta Sohlman Esityksen sisältö Mielenterveyden ja hyvän elämän määrittelyä RAI-aineistojen esittely Hyvän elämän

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristötoimiala

Tekninen ja ympäristötoimiala Lahden seudun ympäristöpalvelut Tekninen ja ympäristötoimiala 6.11.2006 24.11. alkaa kaamos. Aurinko painuu alas Suomen pohjoisimmassa kolkassa, Nuorgamissa noustakseen seuraavan kerran taivaanrantaan

Lisätiedot

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava JAKSON❶TAVOITTEET 1. Tutustu jaksoon 1. Kotona, koulussa ja kaupungissa. Mikä aiheista kiinnostaa sinua eniten? 2. Merkitse rastilla tärkein tavoitteesi tässä jaksossa.

Lisätiedot

Helppoja reseptejä Fortini Multi Fibrellä

Helppoja reseptejä Fortini Multi Fibrellä Helppoja reseptejä Fortini Multi Fibrellä Fortini täydennysravintojuoma Fortini Multi Fibre -täydennysravintojuomia voi nauttia jääkaappikylminä raikkaina pirtelöinä sellaisenaan. Joskus tarvitaan kuitenkin

Lisätiedot

SENTRAALI HYVÄN OLON KOHTAAMISPAIKKA Porrassalmenkatu 28, Mikkeli SYYSKUU 2017 OHJELMA Huom! Ovet avataan 15 min ennen ensimmäisen ryhmän alkua

SENTRAALI HYVÄN OLON KOHTAAMISPAIKKA Porrassalmenkatu 28, Mikkeli SYYSKUU 2017 OHJELMA Huom! Ovet avataan 15 min ennen ensimmäisen ryhmän alkua 1 SENTRAALI HYVÄN OLON KOHTAAMISPAIKKA Porrassalmenkatu 28, 50100 Mikkeli SYYSKUU 2017 OHJELMA Huom! Ovet avataan 15 min ennen ensimmäisen ryhmän alkua Selitykset ohjelmien toimipaikoille: Iso Sali= sentraalin

Lisätiedot

Hyvinvoinnin puolesta. Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö

Hyvinvoinnin puolesta. Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Hyvinvoinnin puolesta Toiminnan suojelija: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Johtava lasten liikuttaja Missio Edistää lasten sekä nuorten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia liikunnan avulla Yli

Lisätiedot

ASIAKKAAN ÄÄNI; MIKÄ ON AUTTANUT, MITÄ PARANNETTAVAA PALVELUISSA?

ASIAKKAAN ÄÄNI; MIKÄ ON AUTTANUT, MITÄ PARANNETTAVAA PALVELUISSA? ASIAKKAAN ÄÄNI; MIKÄ ON AUTTANUT, MITÄ PARANNETTAVAA PALVELUISSA? Alueellinen mielenterveyspäivä 28.3.2017 Kokemusasiantuntija Raija Kauranen LAITA UUSI NIMI Alueellinen mielenterveys päivä 21.11.2016

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura Myönteisen muistelun kortit Muistelulla voidaan vahvistaa ja lisätä ikäihmisten mielen hyvinvointia. Myönteisen muistelun korteilla vahvistetaan hyvää oloa tarinoimalla mukavista muistoista, selviytymistaidoista,

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta: Vire Koti Martinlähde ja Sinivuokko

Vapaaehtoistoiminta: Vire Koti Martinlähde ja Sinivuokko Vapaaehtoistoiminta: Vire Koti Martinlähde ja Sinivuokko Marjo Virkkunen palvelutalon johtaja Onnellinen elämä syntyy välittämisestä ja kuuntelemisesta. Yhdessä olemisesta ja tekemisestä Alkoi Vire Koti

Lisätiedot

Päihdelääketieteen Päivät 2015

Päihdelääketieteen Päivät 2015 Päihdelääketieteen Päivät 2015 Alkoholiongelmasta tuli alkoholin käyttöhäiriö - mikä muuttui? 5.-6.3.2015 Sokos Hotel Presidentti Helsinki Päihdelääketieteen päivät 2015 käsittelee jatkuvasti kehittyvää

Lisätiedot

Lihattomat reseptit, viikko 3

Lihattomat reseptit, viikko 3 Lihattomat reseptit, viikko 3 Mausteinen kasvisrisotto...2 Bataattimuusi...3 Soijamuhennos...4 Soijasuikalekastike...5 Kookoksinen tofu kaaliwokki...6 Meksikolainen papukeitto...7 Lämmin lounassalaatti

Lisätiedot

Lucia-päivä 13.12.2013

Lucia-päivä 13.12.2013 Lucia-päivä 13.12.2013 Perjantai 13.12.2013 oli tapahtumarikas päivä: oli Lucia-päivä! Päivä alkoi klo 8.15 juhlasalissa, kun Luciat esiintyivät EKOn väen ja joulupuuroon kutsuttujen vieraiden edessä.

Lisätiedot

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Verbien rektioita Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Jos lauseessa on useita verbejä, missä muodossa 2. tai 3. verbi ovat? -Jos lauseessa on useita verbejä peräkkäin, 1. verbi taipuu normaalisti,

Lisätiedot

ALKUKARTOITUSLOMAKE (päivitys 1/13) TYÖPAJA TORPPA / STARTTIPAJA / AITTA-VERSTAS 1/2. Nimi: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköposti:

ALKUKARTOITUSLOMAKE (päivitys 1/13) TYÖPAJA TORPPA / STARTTIPAJA / AITTA-VERSTAS 1/2. Nimi: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköposti: ALKUKARTOITUSLOMAKE (päivitys 1/13) TYÖPAJA TORPPA / STARTTIPAJA / AITTA-VERSTAS 1/2 Nimi: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköposti: Asuminen? Onko sinulla lapsia? Koulutus: ( ) asun vanhempien kanssa

Lisätiedot

Herttoniemen seurakunta nuorisotyö. läpyskä. kevät 2016. lapyska hertsikansrk

Herttoniemen seurakunta nuorisotyö. läpyskä. kevät 2016. lapyska hertsikansrk Herttoniemen seurakunta nuorisotyö läpyskä kevät 2016 lapyska hertsikansrk Horjuuko uskosi? Moni asia ei olekaan niin kuin olet luullut sen olevan. Kun tapaat uuden tuttavuuden, ensikohtaaminen määrittää

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Pitkäaikaisen masennuksen hoitomalli perusterveydenhuollossa

Pitkäaikaisen masennuksen hoitomalli perusterveydenhuollossa Pitkäaikaisen masennuksen hoitomalli perusterveydenhuollossa Pirjo Kotkamo hanketyöntekijä psyk.esh, psykoterapeutti, TtM-opiskelija Vantaalaisen hyvä mieli hanke 11.10.2011 Tampere Luennon sisältö Pitkäaikaisesti

Lisätiedot

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kysely on tarkoitettu kaikille seurakuntalaisille. Tavoitteena on kartoittaa vastaajien tietämystä ja ajatuksia Kuusamon ev.lut. seurakunnan

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Auttava omainen hankkeen esittely Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset Finfami ry / Auttava omainen -hanke

Auttava omainen hankkeen esittely Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset Finfami ry / Auttava omainen -hanke Jussi Ranta Projektityöntekijä Markku Santavuori Vertaisneuvoja Auttava omainen hankkeen esittely Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset Finfami ry / Auttava omainen -hanke 12.11.2015 Varsinais-Suomen Mielenterveysomaiset

Lisätiedot

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä!

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Nyt on jo kevät. Halusimme kertoa, kuinka kulunut talvi meillä sujui. Sää on ollut vaihteleva koko talven. Tällä hetkellä meidän pihalla on aika paljon lunta. Sää oli

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan esittely

Yhdistyksen toiminnan esittely Yhdistyksen toiminnan esittely Oulun Seudun yhden Vanhemman Perheet ry on valtakunnallisen Yhden Vanhemman Perheiden liitto ry:n jäsenyhdistys joka toimii Oulun seudulla, pitäen sisällään seuraavat kunnat

Lisätiedot

KOKEMUSASIANTUNTIJA TERVEYSASEMALLA

KOKEMUSASIANTUNTIJA TERVEYSASEMALLA KOKEMUSASIANTUNTIJA TERVEYSASEMALLA Yksi tapa auttaa päihde- ja mielenterveysongelmissa Kokemusasiantuntija Hannu Ylönen Helsinki 23.4.2015 Kuka on päihdetyön kokemusasiantuntija? Kokemusasiantuntijalla

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

PÄIHDETYÖ HAASTAA TERVEYSASEMAT - KOKEMUSASIANTUNTIJA OSANA MONIAMMATILLISTA TYÖRYHMÄÄ VANTAALLA

PÄIHDETYÖ HAASTAA TERVEYSASEMAT - KOKEMUSASIANTUNTIJA OSANA MONIAMMATILLISTA TYÖRYHMÄÄ VANTAALLA PÄIHDETYÖ HAASTAA TERVEYSASEMAT - KOKEMUSASIANTUNTIJA OSANA MONIAMMATILLISTA TYÖRYHMÄÄ VANTAALLA Anne Tapola ja Hannu Ylönen Vantaalaisen hyvä mieli -hanke Kokemusasiantuntija -seminaari Helsinki, 13.2.2013

Lisätiedot

Elämyksiä luonnosta 2015 Yyterin Kylpylähotelli, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) (malliohjelma)

Elämyksiä luonnosta 2015 Yyterin Kylpylähotelli, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) (malliohjelma) Elämyksiä luonnosta 2015 Yyterin Kylpylähotelli, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) (malliohjelma) Maanantai Kylpylä avoinna Klo 15.00- Majoittuminen hotelliin Tiistai Klo 09.00-10.00 Tuloinfo.

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Uudistuva kylä kaupungissa

Uudistuva kylä kaupungissa Uudistuva kylä kaupungissa Uudistuva kylä kaupungissa hankkeessa etsitään uusia tapoja lasten ja nuorten palveluiden kehittämiseen käyttäjälähtöisesti ja perinteisiä sektorirajoja rohkeasti ylittäen. Pilottialueina

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot