ITUJA 4/2011. Hallitus vuonna Puheenjohtaja: Jarmo Pulli. Varapuheenjohtaja: Eeva Siivonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ITUJA 4/2011. Hallitus vuonna 2012. Puheenjohtaja: Jarmo Pulli. Varapuheenjohtaja: Eeva Siivonen"

Transkriptio

1

2 Hallitus vuonna 2012 Puheenjohtaja: Jarmo Pulli Varapuheenjohtaja: Eeva Siivonen Varsinaiset jäsenet: Anu Jaakonsaari Riitta Karjalainen Marja-Liisa Lahtinen Sirpa Leppäniemi Riitta Merenheimo Mirkka Mäkelä Veli-Matti Saajala Varajäsenet: Juhani Laine Simo Takarautio Kari Laaksonen 2

3 ITUJA 4/2011 Julkaisija: Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry Hämeenkatu 28 E, TURKU Päätoimittaja: Riitta Merenheimo p Taitto: Janne Kautto p Ilmoitusmyynti: Riitta Merenheimo p Tässä lehdessä: 4 Raha-automaattiyhdistys tukee yhdistysten toimintaa 5 Raum o ain Raum! 6-7 Palveluiden käyttäjät ääneen 9 Mielenterveysmessut Helsingissä 9 Päivin helppo & gourmet 10 Tulevaisuuden ennustaminen on hankalaa Jäsenkysely luvun Kupittaa 16 Ryhmistä uutta energiaa arkeen 18 Riippuvuus hallitsee ihmistä ihminen ei riippuvuutta 19 Lääkityksen merkitys kuntoutumi seen 20 Kirjeitä jäseniltä 22 Puheenjohtajan palsta 23 ITU:n ryhmäaikataulut kevät 2012 Ituja-lehden ilmestyminen vuonna 2012 Ilmestymispäivät Aineisto toimitettava viimeistään

4 Raha-automaattiyhdistys tukee yhdistysten toimintaa ITUn päärahoittaja on Raha-automaattiyhdistys. Se vastaa jopa 80 prosentista yhdistyksen tuloista. RAY:n rahoitus ei ole ehdotonta. Vastikkeeksi ITUlta odotetaan tuloksia ja oikeanlaista toimintaa. Toiminnan tarkoituksella on rajat Raha-automaattiyhdistys myöntää avustuksia hakemusten perusteella järjestöjen perustoi-mintaan, projekteihin ja investointeihin. Avustuksilla vastataan terveys- ja hyvinvointihaas-teisiin, joiden aiheuttajina voivat olla mielenterveysongelmat, päihteet, väestön ikääntyminen, ylipaino ja maahanmuutto. Avustuksia myönnetään järjestötoimintaan, joka on terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävää. Erityisesti avustusstrategiakaudella rahoitusta kohdistetaan toimintaan, joka tukee sekä ihmisten elämänhallintaa että itsenäistä suoriutumista. Strategiset päälinjat vuosille ovat seuraavat: sosiaalisen hyvinvoinnin ja tervey-den vahvistaminen, sosiaalista hyvinvointia ja terveyttä vaarantavien ongelmien ehkäisemi-nen sekä erilaisten ongelmien kohdanneiden tukeminen ja auttaminen. Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan tukija RAY myöntää avustuksia järjestötoimintaan, joka painottaa sekä vertaistuen tärkeyttä että vapaaehtoisuutta. RAY ei saa lain mukaan myöntää avustuksia myytävien palvelujen tuottamiseen tai kuntien ja valtion tehtävien toteuttamiseen. RAY ei saa lain mukaan myöntää avustuksia myytävien palvelujen tuottamiseen tai kuntien ja valtion tehtävien toteuttamiseen. ITUn toiminnassa pyritään siihen, että jäsenet tekisivät mahdollisimman paljon ja työnteki-jät mahdollisimman pienen osan. Se on yhdistyksen toiminta-ajatuksen mukaista. Se on myös Rahaautomaattiyhdistyksen linjausten mukaista, toteaa toiminnanjohtaja Samuli Lintula. Miten ITU sopii avustuslinjaukseen? ITU ry sopii RAY:n avustuslinjauksiin erityisen hyvin, sillä se tukee jäsentensä elämänlaatua ja itsenäistä suoriutumista. Monipuolinen toiminta on myös terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävää. Toiminta antaa jäsenille arkipäivän rytmiä ja parantaa myös heidän elämänlaatuaan. ITU ry:ssä korostuu vertaistuen merkitys, sillä kuntoutujat saavat yhteisön kautta myös tukea toisiltaan. Vertaisyhteisössä toimimisen kautta kuntoutujan sosiaalinen verkosto vahvistuu. Kohtaamispaikka antaa jäsenille mahdollisuuden osallistua yhteisölliseen toimintaan, joten se parantaa kuntoutujien aktiivisuutta ja sosiaalisia taitoja. Toimintakykyä ylläpitävä työtoiminta antaa kuntoutujille selkeän sisällön arkipäivään ja tarjoaa myös erilaisia työtehtäviä. Kaikki ITU ry:n toiminta pohjautuu vapaaehtoisuuteen ja vertaistukeen. RAY myöntää avustuksia enemmän vertaistukeen ja vapaaehtoistoimintaan ja korostaa niiden merkitystä. ITUn saamat avustukset RAY myöntää ITU:lle kohdennettua toiminta-avustusta, jossa tukea ohjataan muun muassa vertaistoimintaan, vapaaehtoistoimintaan tai kohtaamispaikkojen ylläpitoon. Tänä vuonna ITU saa myös investointiavustusta, jota myönnetään kuluihin, jotka johtuvat peruskorjauksesta tai käyttöomaisuuden hankinnasta. Investointiavustuksella ITUun on tänä vuonna hankittu tietokoneita, dataprojektori, uusi ohjelma lehden taittoon ja muuta viestintään liittyvää. ITU on hakenut ensi vuodelle myös projektiavustusta, jota myönnetään uusien prosessien luomiseen tai aloittamiseen. ITUn hakemalla projektilla tavoitellaan uudenlaisten kohderyhmien tavoittamista. 4

5 Raum o ain Raum! ITUJA 4/2011 ITUn syksyinen bussiretki suuntasi Raumalle. Lähdimme matkalle aikataulun mukaisesti aamuyhdeksän aikoihin. Heräämisen takasi menomatkalla tarjoiltu kahvi. Raumalla meitä odottivat kiertoajelu ja turistiopas. Puhetta riitti raumalaisittain alusta asti pilke silmäkulmassa. Meren rannan tuntumassa kävimme Kiikartornissa, josta näki kauas avomerelle. Kiikartorni oli sinä päivänä avoinna vain meitä varten. Kiertoajelun jälkeen palautimme oppaan lähtöpaikkaan ja suuntasimme lounasbaariin. Olimme edellä ajasta, mutta ruoka oli jo valmiina ITUn nälkäisille. Ahmimme ja nautimme sen minkä jaksoimme. Jatkoimme Vanha Raatihuoneen museoon. Näimme siellä muun muassa taitavaa pitsinnypläystä. Museosta poistuttuamme bussikuski tuskastui, koska kaupungissa ei pystynyt ajamaan sujuvasti. Hän tokaisi haluavansa myydä Rauman ruotsalaisille. Jonkin ajan kuluttua hän kyllä leppyi. Iltapäivän puolella tutustuimme paikalliseen mielenterveysyhdistykseen nimeltään Friski tuult. Yhdistys tarjosi pullakahvit. Kyllä maistui! Kuulimme myös yhdistyksen toiminnasta. Alkoi ollakin jo kotimatkan aika kohti Turkua. Oltuamme Turussa piti sanoa että Turku o ain Turku! Janne kiittää Rauman retkestä. Rauman Kiikartorni / Kuva Motopark (CC-by-sa-3.0) Janne Mannonen 5

6 Palveluiden käyttäjät ääneen Suomessa on meneillään monia hankkeita, joilla halutaan lisätä palveluiden käyttäjien osallistumista palveluiden tuottamisen suunnitteluun ja arviointiin. Suomi ei kuitenkaan ole Euroopan kärkimaita. On syytä luoda katsaus siihen, mihin tavoitteisiin Varsinais- Suomessa pyritään. POTILASHAASTATTELU- JA HALIKOSSA ITUn jäsenet Jarmo Pulli ja Hannu Salminen suorittavat Halikon sairaalassa tutkimusta potilaiden perusoikeuksien toteutumisesta suljetulla osastolla. Tällaista tutkimusta, jossa palveluiden nykyiset tai entiset käyttäjät ovat tutkijoina, kutsutaan kokemustutkimukseksi. Tutkijoita kiinnostaa potilaiden kokemus hoitoon pääsystä, hoidon laadusta sekä jälkihoidosta eli kuntoutussuunnitelmasta. Tarkastelun alla ovat potilaan oikeus saada tietoa sekä potilaan itsemäärämisoikeus. Itsemääräämisoikeus otetaan toki huomioon myös tutkimuksen tekemisessä käytännössä. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja haastattelijoita sitoo vaitiolovelvollisuus. Pullia kiinnostaa, millaista arvostelua potilaat uskaltavat kertoa. Oman kokemuksen perusteella sanoisin, että kotiutumassa olevat potilaat eivät luultavasti uskalla esittää kritiikkiä hoitaville tahoille. Meille he voivat puhua luottamuksellisesti ja uskon, että saamme monipuolisesti tietoa sekä hyviksi että ongelmallisiksi koetuiksi asioista, Pulli pohtii. POTILAIDEN MIELIPIDE PAINAA Tutkimuksessa haastatellaan noin kymmentä potilasta kahdelta eri Halikon sairaalan osastolta. Haastattelijoilla on valmiina kysymysrunko, jota he täydentävät kahdenkeskisissä haastatteluissa potilaiden kanssa. Pulli uskoo, että kokemustutkimuksen vahvuus on nimenomaan haastattelijan kyky kysyä potilaiden kokemusten kannalta olennaisia kysymyksiä. Tutkimus on tarkoitus toteuttaa myös Peijaksen sairaalassa Vantaalla. Peijaksen osa odottaa kuitenkin vielä vahvistusta. Halikossa haastattelut toteutetaan alkuvuodesta, mutta tulokset eivät ole heti valmiita. Tutkijoiden pitää ensin kirjoittaa haastattelut puhtaaksi ja analysoida ne. Vasta tämän jälkeen päästään tekemään johtopäätöksiä. Haastatteluiden tekeminen ja analysointi kysyy taitoa. Haastattelijoista Salminen on käynyt MTKL:n kokemustutkijakoulutuksen ja Pulli on menossa sellaiselle. Tutkijoiden koulutus on tärkeää, jotta tutkimustulokset herättävät luottamusta ja niihin reagoidaan. Jos tutkimuksessa havaitaan, että potilaiden perusoikeuksien toteutumisessa on jotain parannettavaa, tutkijat tekevät parannusehdotuksia Halikon sairaalalle. ASUMISPALVELUT VER- TAISARVIOINNISSA Asumispalvelusäätiö ASPA järjesti Asiakkaan äänellä -aluefoorumin Turussa Se keräsi 53 osallistujaa kuntoutuskeskus Petreaan tutustumaan vertaisarviointiin ja työstämään siihen liittyviä kehittämiskysymyksiä. Asumispalveluiden vertaisarvioinnissa on kyse samasta asiasta kuin kokemustutkimuksessa. Siinä asumispalveluiden käyttäjiä haastattelevat toiset käyttäjät. Vertaisuuden tuoma ymmärrys ja luottamus auttavat tekemään mielekästä tutkimusta. Vertaisarvioinnin tärkeimpänä puolena pidettiin sitä, että se antaa asukkaille mahdollisuuden vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin. Jo se, että vertaisarviointia tehdään, parantaa asukkaiden asemaa, koska se saa henkilökunnan kuuntelemaan asukkaita. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatrian tulosalueen suunnittelija Pekka Makkonen korostaa palveluiden asioinnissa käyttäjien näkökulmaa. Ulkopuoliset henkilöt, jotka ovat itse olleet palveluiden käyttäjiä, saavat haastatteluista enemmän tietoa kuin jos tekisimme tällaisen tutkimuksen itse, arvelee Makkonen. Makkonen kertoo, että sairaanhoitopiirissä on haluttu muissakin hankkeissa ottaa palveluiden käyttäjät mukaan suunniteluun ja arviointiin. Varsinais-Suomessa on otettu tosissaan kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman ("Mieli 2009") suositukset asiakkaan aseman vahvistamisesta. 6

7 HYÖTYÄ TYÖNTEKIJÖIL- LE JA KAUPUNGILLE Asukkaiden sananvallan lisääminen edellyttää myös henkilökunnan huomioimista vertaisarvioinnissa. Henkilökunnan pitää saada työstään myös myönteistä palautetta ja heillä tulee olla mahdollisuus vaikuttaa asumisyksikön toimintaan. Aluefoorumissa paikalla olleet työntekijät kertoivatkin, että he olivat vertaisarvioinnissa saaneet positiivisia arvioita työstään. Sellainen palaute on ainakin aitoa, koska vastaajat ovat voineet olla aivan rehellisiä nimettöminä. Kaupungit eivät vielä käytä vertaisarviointia hyödyksi kovin paljon, mutta siitä ollaan kiinnostuneita. Turun kaupunkia tilaisuudessa edusti Marjoliina Vaittinen. Kunnat käyttävät paljon rahaa asumispalveluiden ostamiseen. Niitä kiinnostaa myös se, että ne saavat rahalla parasta mahdollista laatua. Kaupunkien tulisikin edellyttää kaikilta asumispalveluiden tarjoajilta sitä, että niiden palvelut vertaisarvioidaan. Vertaisarvioinnin tuloksia tulisi myös hyödyntää hinnan määrittämisessä, jotta palveluiden tarjoajat haluavat käyttää arviointia kehittämiseen. S-Etukortilla bonustavapaan kaupan tuotteista 7

8 Mielenterveysmessut Helsingissä ITUn eteen oli tiistaiaamuna kokoontunut suuri joukko innokkaita lähtijöitä mielenterveysmessuille Helsinkiin. Bussimatka Helsinkiin sujui mahtavasti ja saimme matkan aikana kuunnella muutamia lauluesityksiäkin. Yhteiset keskusteluhetket ja laulut loivat positiivista ilmapiiriä ja yhteishenkeä. Iloinen tunnelma kesti koko bussimatkan ajan ja saavuimme Helsinkiin puolenpäivän aikoihin. Messutila oli tupaten täynnä ihmisiä ja näytteilleasettajia oli valtava määrä. Messuissa oli mukana Mielenterveyden keskusliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Mainio Vire Oy ja Mielenterveysyhdistys HELMI ry ja monia muita esittelijöitä. Messutapahtuma sisälsi myös luentoja, joiden aiheina oli muun muassa skitsofrenia ja sen hoito sekä mielenterveys ja sukupuolen moninaisuus. Luennot olivat vajaan tunnin mittaisia ja luennon jälkeen sai esittää kysymyksiä. Se oli hyvä tilaisuus kysyä itseä askarruttavia asioita, joihin oli mahdollisuus saada asiantuntijavastauksia. Tapahtumassa oli myös seminaareja, jotka olivat maksullisia. Messut eivät sisältäneet vain luentoja, seminaareja ja näytteilleasettajia, vaan siellä oli myös musiikkiesitys, josta vastasi laulaja Kristian Meurman. Esiintyminen oli muutamien mielestä onnistunut ja mukava lisä messutapahtumaan. Itulaiset pitivät mielenterveysmessuja antoisana kokemuksena ja mukavana vaihteluna tavalliseen arkipäivään. Useampi oli odottanut messuja, vaikka oli käynyt tapahtumassa jo aikaisemmin. Osa piti luentoja hyödyllisinä ja niistä sai uutta tietoa. Palautetta tuli messutietojen virheistä, sillä esimerkiksi yhden luennon aihe ei vastannutkaan odotettua luentoa. Kritiikkiä tuli myös siitä, että yksi luennoitsija oli perunut tulonsa, mistä kuultiin vasta paikanpäällä. Vajaa neljä tuntia kului nopeasti messualueella ja neljän aikoihin lähdimmekin jo Turkua kohti. Kaikki vaikuttivat tyytyväisiltä messutapahtumaan ja sen ohjelmistoon ja kokonaisuudessaan päivä oli onnistunut. 8

9 Päivin helppo & gourmet PUNAJUURIPAISTOS 6 annosta 1 kg kuorittuja suikaloituja tuoreita punajuuria. 1 pkt Aurajuustoa 1 purjo pilkottuna 2 dl ruokakermaa (ananas murskaa 1 prk.) Pese, kuori ja suikaloi punajuuret. Sekoita punajuuret ja aurajuusto (ananas) ja purjo keskenään uunin kestävään vuokaan ja kaada kerma päälle. Paista paistosta 200-asteisessa uunissa n. 1 tunti. Peitä vuoka tarvittaessa foliolla tai kannella. TALVEN TULISEMPI LIHAPATA 2 rkl voita tai öljyä 600 g karjalanpaistilihaa 2 sipulia 4 valkosipulinkynttä 400 g tomaattimurskaa 1 prk papuja tomaattikastikkeessa 1 dl vettä 1 tl suolaa 1 tl cayannepippuria tai chilimaustetta maun mukaan. 2 kpl tuoretta paprikaa 1 pss pakastepapuja 1 rasia valkosipulituorejuustoa Kuumenna rasva padassa tai paksupohjaisessa kattilassa. Ruskista siinä paloiteltu liha, lisää sipuli ja hienonnettu valkosipuli. Kuullota hetki. Lisää pataan tomaattimurska, papusäilyke, suola ja mausteet, paitsi jos käytät chilijauhetta, lisää se jo sipulien kanssa samaan aikaan kuullottumaan.anna kiehua miedolla lämmöllä n. 30 min. ja lisää isoiksi paloiksi paloitellut paprikat, jatka hauduttamista niin kauan kunnes liha on mureaa. Lisää joukkoon pakastepavut ja tuorejuusto. Kuumenna, älä keitä. Tarjoa keitetyn riisin kera. Jos haluat padasta juhlavampaa voit valmistaa sen naudan sisäpaistista jolloin kypsymisaikakin lyhenee. Ei muuta kuin kokeilemaan, maistuvia ruokahetkiä, toivoo Päivi 9

10 Tulevaisuuden ennustaminen on hankalaa Tämän vuoden ensimmäisessä ITUJA-lehdessä maalailin kuvaa siitä, miltä vuosi tulee näyttämään. Jälkeenpäin katsoen voimme kaikki yhdessä todeta, että kykyni ennustaa on vajavainen.yksissä asioissa osuin oikeaan, joissakin tiesin olevani ylioptimistinen ja lisäksi tapahtui isoja asioita, joita en aavistanut. Harmitusta ei silti ole äänessäni. En kuitenkaan tarkoita, että toivoisin ensi vuoden olevan samanlainen. Tämän vuoden kohokohdat ovat kantaneet eteenpäin läpi kaikkien myrskyjen ja tyrskyjen. Ei olisi ollut yksiä ilman toisia. Reittimme on kulkenut vaikeuksien kautta voittoon. Edessä aava jo kirkastuu. Kolumbus ei löytänyt Amerikkaa siksi, että hän tiesi sen odottavan horisontin takana. Hän löysi sen siksi, että hän tiesi, mihin suuntaan haluaa mennä. Yhdistyksen määränpäässä ei odota kultainen Eldorado, mutta suunta on kohti parempaa. Yhdistyksen jäsenet ohjaavat ITUn suuntaa. Majakkanamme on RAY, jonka linjauksiin tukeutuen tavoitteemme on selvä: panostamme vapaaehtoistoimintaan ja pyrimme kasvattamaan jäsenmäärää. (Lue lisää sivulta 4) Työ on vasta alussa, mutta siihen on tartuttu tosissaan. Määränpäänä siintää turvallinen satama, johon kaikki mielenterveyspalveluiden käyttäjät voivat laskea ankkurinsa. Sitä varten aiomme jatkossakin parantaa Kohtaamispaikan viihtyisyyttä. ITUn ystävänpäivä ITUssa ovet ovat avoimet ystävänpäivänä Tuo silloin itsesi ja ystäväsi ITUun. Luvassa on toiminnan ja ryhmien esittelyä sekä pientä purtavaa. Pienen rahan kokkikoulun Päivi järjestää pienen rahan kokkikoulun. Päivin opastuksella koet, miten voit helposti ja edullisesti tehdä päivän toisen lämpimän ateria. Koulu järjestetään tiistaina kello Maksu 2. Mukaan mahtuu kuusi ensimmäistä ilmoittautujaa. 10

11 JÄSENKYSELY 2012 HYVÄ JÄSEN! Tällä kyselyllä selvitämme, keitä jäsenemme ovat, mitä he ITUlta odottavat ja kuinka tyytyväisiä he ovat. Kaikki palaute on ITUlle tärkeää, jotta osaisimme paremmin vastata jäsenten odotuksiin. Kyselyn vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Kyselyn tuloksia tullaan julkaisemaan niiden valmistuttua Ituja-lehdessä, mutta yksittäiset vastaukset eivät käy ilmi tuloksista. Kyselyyn voit vastata nimettömänä. Voit postittaa tämän kyselyn ITUun ilmaiseksi. Vastaanottaja maksaa postimaksun. Irrota keskiaukeama lehdestä ja taita ja niittaa se ohjeen mukaan. Kyselyitä on saatavana myös ITUsta ja voit palauttaa kyselyn tuomalla sen toimistolle. Jos vastauksesi on perillä viimeistään , osallistut kahden Wiklundin lahjakortin arvontaan. Voit palauttaa vastauksesi myös myöhemmin, mutta silloin et osallistu arvontaan. Taita katkoviivan kohdalta Vastaanottaja maksaa postimaksun Mottagaren betalar portot Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry Tunnus VASTAUSLÄHETYS Nido tai teippaa tästä Nido tai teippaa tästä 11

12 Taustatietoja 1a. Ikä: vuotta. 1b. Sukupuoli: nainen mies 1c. Olen ollut ITUn jäsen (noin) vuotta 1d. Elän taloudessani yksin ja / tai lasteni kanssa puolisoni kanssa vanhempieni tai sisaruksieni kanssa asuntolassa, hoitokodissa muuten, miten 1e. Vuonna 2011 tulonlähteitäni ovat olleet: palkkatyö työkyvyttömyyseläke kuntoutustuki (määräaikainen eläke) sairauspäivärahana työttömyyspäivärahana opintotuki toimeentulotuki Kelan asumislisä muu, mikä 12

13 ITUn toiminta 2a. Miten paljon olet osallistunut seuraaviin ITUn toimintoihin viimeisen vuoden aikana (4 = viikoittain, 3 = kuukausittain, 2 = harvemmin, 1 = en koskaan) osallistunut vertaistukiryhmiin osallistunut harrasteryhmiin osallistunut liikuntaryhmiin osallistunut työtoimintaan käynyt Kohtaamispaikassa osallistunut yhdistyksen juhliin käynyt retkillä b. Arvioi numeroilla 1-4 seuraavien toimintojen laatu ITUssa (vastaa ympyröimällä numero, joka vastaa eniten käsitystäsi) (4 = erinomainen, 3 = hyvä, 2 = tyydyttävä, 1 = heikko) olen osallistunut vertaistukiryhmät harrasteryhmät liikuntaryhmät työtoiminta leirit ja retket c. Ole hyvä ja arvioi numeroin 1-4 seuraavien asioiden tila ITUssa. (vastaa ympyröimällä numero, joka vastaa eniten käsitystäsi: (4 = erinomainen, 3 = hyvä, 2 = tyydyttävä, 1 = heikko) Kohtaamispaikan viihtyvyys Ruoan maittavuus Ruoan terveellisyys Leirien ja retkien määrään Leirien ja retkien laatuun Leirien ja retkien hintaan Työntekijöiltä saamani apu ITUn jäsenten tasa-arvoisuus ITUn demokraattisuus ITUn toiminta kokonaisuutena d. Arvioi ITUn kuinka hyvin, ITUn toiminta on edistänyt seuraavia asioita omassa elämässäsi (4 = erinomaisesti, 3 = hyvin, 2 = tyydyttävästi, 1 = heikosti) Psyykkiseen hyvinvointi Arjen mielekkyys Yksinäisyyden väheneminen Fyysinen hyvinvointi Liikunnan harrastaminen

14 Tiedotus 3a. Mitkä tiedotuskanavat ovat sinulle tärkeitä Ituja-lehti internet ilmoitustaulut info- ja työtoimintakokous 3b. Arvioit tiedotuksen taso seuraavista asioista (4 = erinomainen, 3 = hyvä, 2 = tyydyttävä, 1 = heikko) vertaistukiryhmistä harrasteryhmistä liikunnasta työtoiminnasta retket ja leirit Toiminnan kehittäminen 4a. Mitä uutta toimintaa kaipaisit ITUun ja miten se pitäisi mielestäsi toteuttaa? 4b. Millaista toimintaa haluaisit itse vetää tai ohjata ITUssa? 4c. Miten muuten haluaisit parantaa ITUn toimintaa? Haluan osallistua arvontaan Nimi: Osoite: 14

15 2000-luvun Kupittaa ITUJA 4/2011 Kupittaan sairaala täyttää vuonna 2012 sata vuotta. Sairaalarakennus valmistui vuonna 1912 ja ensimmäiset potilaat sairaalaan otettiin vuonna Turun Psykiatria juhlistaa sairaalan satavuotista historiaa ensi vuonna eri tavoin Turun Psykiatrian puolesta on kutsuttu potilaat ja omaiset kertomaan ja muistamaan sairaalan toimintaa ennen ja nyt. Tarkoituksena on kerätä tarinoita ja kokemuksia sairaalassaolosta ja hoidosta eri aikoina. Tarinoita ja kokemuksia on tarkoitus julkaista erityisessä juhlavuoden lehtisessä ja julkaisuissa sekä kertoa niitä juhlatilaisuuksissa. Tammikuussa ITUun tulee kahden viikon ajaksi harjoittelijaksi sairaanhoitaja Teo Hakanen. Teo opiskelee ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, johon työharjoittelu ITUssa liittyy. Teo on työskennellyt Kupittaan sairaalassa eri osastoilla. Kupittaan sairaalassa Teo Hakanen on mukana hankkeessa, jossa kehitetään eristystilanteen läpikäymistä jälkikäteen. Tavoitteena on eristyksen käytön väheneminen. Kehittämishankkeessa on erityinen huomio potilas- ja asiakasnäkökulmassa. On todella mukavaa, että voin tulla tutustumaan ITU:n toimintaan. On mielenkiintoista päästä näkemään sairaalan ulkopuolella tehtävää mielenterveystyötä, toteaa Teo. ITUn harjoittelun aikana Teon on tarkoitus kerätä entisten potilaiden kokemuksia Kupittaan sairaalasta erityisesti 2000-luvulta. Minkälaisia kokemuksia potilailla on sairaalahoidon alkamisesta ja hoitoon pääsemisestä? Minkälaista hoito sairaalassa on ollut, minkälaista hoito on nyt ja minkälaista sen tulisi tulevaisuudessa olla? Kaikki kerätty aineisto käydään läpi yksilönsuojan turvaamiseksi ja kokemuksien jakaminen on täysin vapaaehtoista. Lisätietoa siitä, miten sinä voit osallistua kokemuksien keräämiseen, saa lähitulevaisuudessa ITUn nettisivuilta ja ilmoitustaululta. Joulun aikaa, joulun taikaa ITUn joululounas kahdessa kattauksessa kello ja Ilmoittaudu aulapäivystäjälle mennessä Jouluhartaus Pekka Leppäsen johdolla Pyhän Hengen kappelissa kello Yhteislähtö ITUsta Jouluhartauden jälkeen kahvia ja leivoksia Kohtaamispaikassa ITUn joulujuhla Kohtaamispaikassa Joulupuuro Kohtaamispaikassa. Koe keväällä Hei me katsotaa elokuvia! ITUn leffaryhmä kokoontuu jälleen. Kerran kuukaudessa Finnkinon superpäivinä sinulla on mahdollisuus lähteä leffaan yhdessä muiden itulaisten kanssa nauttimaan elokuvaelämyksistä hyvässä seurassa. ITU korvaa leffalipun hinnasta 2,5. Jos olet kiinnostunut leffaryhmän kokoontumisista ilmoita yhteystietosi Terhille. terhi. / ITUssa aloittaa uutuutena BINGO! Kokeile pelionneasi, voit vain voittaa. Jaossa on pienimuotoisia palkintoja onnettaren suosiessa. Bingoa pelataan keskiviikkoisin klo Kohtaamispaikassa alkaen. 15

16 Syksyn 2011 aikana ITUn ryhmätarjonta on laajentunut entisestään. Jo ennestään laaja tarjonta erilaisia vertaistuki-, harraste-, ja liikuntaryhmiä on saanut uutuuksia joukkoonsa. Harrasteryhmistä toimintansa on aloittanut musiikki-, taide-, ja peliryhmä. Monenlaista tietoa ja taitoa Musiikkiryhmän vetämisen on ottanut haltuunsa harjoittelijamme Janne, jonka johdolla ITUssa viihdytään musiikin parissa aina tiistaisin klo Ryhmässä tehdään vaihdellen kaikenlaista mukavaa musiikkiin liittyen. Musiikkia koetaan kuunnellen, laulaen ja soittaen. Mukaan voi tulla rohkeasti vaikka aiempaa kokemusta musisoinnista ei olisikaan. Tarkoitus on nauttia yhdessäolosta ja musiikin tuomasta ilosta. Taidepiiriä ohjaa toimintaterapeuttiopiskelija Hanna, joka kuvaa ryhmäänsä näin: Taidepiiriin voi tulla kuka vain, olipa sitten aiempaa kokemusta tai ei. Siellä voi osallistua suunnittelemaani tekemiseen tai keksiä ja toteuttaa itse mitä haluaisi tehdä. Ohjausta saa ja epäonnistuminen on sallittua. Tähän mennessä ryhmässä on muovailtu taikataikinaa, tehty halloween-lyhtyjä, ommeltu heijastimia ja huovutettu palasaippuaa. Näin joulun alla taidepiiri askartelee joulukortteja ja uusia ideoita saa mielellään tuoda ryhmän kevätkaudelle! Taidepiiri kokoontuu tiistaisin klo Nokkeluutta ja hauskuutta Peliryhmässä on syksyn aikana ratkottu yhdessä sanaristikoita ja ITUJA 4/2011 Ryhmistä uutta energiaa arkeen! pelattu hyvässä porukassa erilaisia lautapelejä. Ryhmän varavetäjä Aana kertoo ryhmän tuoneen hänelle lisää rohkeutta, mukavaa seuraa, ajankulua sekä yhdessäoloa. Pelaaminen on hauskanpitoa, hauskaa yhdessäoloa. Huolet voi unohtaa eikä voittajalla ole väliä. Peliryhmän antia on Aanan mukaan myös se, että vaikeissakin peleissä voi yllättäen onnistua mikä tuo lisää rohkeutta. Pelaamisen kautta kädet ja aivot saavat tekemistä, eivätkä säännöt ole pääasia. Pelaamisesta nauttiminen on tärkeintä ja samalla tulee juteltua. Ryhmä kokoontuu ITUn toimistolla tiistaisin klo Asiaa ja luottamusta Vertaistukiryhmistä uutta tarjontaa edustaa tauolta palannut kaksisuuntaisten ryhmä, joka kokoontuu ITUn toimistolla maanantaisin klo Ryhmää vetävät Harri ja Jarmo, joista Jarmo toimii myös ITUn hallituksen puheenjohtajana vuonna Kaksisuuntaisten ryhmässä on mahdollisuus keskustella kahvin äärellä omasta sairaudesta ja siihen liittyvistä kokemuksista luottamuksella. Syksyn aikana ryhmässä on käyty läpi sairauden vaikutuksia ihmissuhteisiin ja niiden mahdolliseen päättymiseen. Lisäksi on keskusteltu sairaudesta kertomisesta, lääkkeistä ja niiden sivuvaikutuksista, sekä sairauden vaikutuksista työelämään tai opiskeluun, romahduksesta ja uudesta alusta sekä alkoholin käytöstä. Kaikkiin näihin aiheisiin voidaan vielä tarvittaessa palata tai uusia aiheita voi mielellään ehdottaa. Ryhmään saa tulla myös vain kuuntelemaan, jokainen valitsee itse mitä tahtoo ryhmän kanssa jakaa. Ryhmään ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Riittää kun ilmestyy paikalle. Ensi vuodeksi kaksisuuntaisten ryhmään on suunniteltu asiantuntijavierailijoita. Vierailuista tulevia lisätietoja kannattaa seurata ITUn nettisivuilta tai kysyä suoraan vapaaehtoistoiminnan ohjaajalta. Liikuntaa ja lisää Liikuntaryhmätkin ovat saaneet uuden tulokkaan: sporttiryhmän, joka kokoontuu joka toinen perjantai testaamaan uusia urheilullisia harrastuslajeja. Syksyn aikana on käyty keilaamassa, uimassa, sauvakävelty ja luisteltu. Keväällä kokeiltavia lajeja on vielä mahdollista toivoa, joten ota yhteyttä ja tuo toiveesi rohkeasti esiin! ITUn leffaryhmä kokoontuu jälleen. Finnkinon Superpäivinä sinulla on mahdollisuus lähteä leffaan yhdessä muiden itulaisten kanssa nauttimaan elokuvaelämyksistä hyvässä seurassa. ITU korvaa leffalipun hinnasta 2,5. Jos olet kiinnostunut leffaryhmän kokoontumisista, ota yhteyttä Terhiin. ITUssa aloittaa uutuutena bingo. Tule kokeilemaan pelionneasi ja pelaamaan bingoa ITUun. Jaossa on pienimuotoisia palkintoja onnettaren suosiessa! Bingoa pelataan keskiviikkoisin klo Kohtaamispaikassa alkaen. ITUn kaikki ryhmät ovat joulutauolla Ryhmien vetäjät toivottavat uudet ryhmäläiset lämpimästi tervetulleeksi uusiin ja vanhoihin ryhmiin! 16

17

18 Riippuvuus hallitsee ihmistä, ihminen ei riippuvuutta Potkua arkeen -luentosarjan marraskuun aiheena oli riippuvuus. Luentoa piti Riikka Korhonen Turun kaupungin terveyden edistämisen yksiköstä. Tiivis paketti käytiin läpi vain vajaassa tunnissa. Paikalla olijat saivat halutessaan jäädä kyselemään lisää kysymyksiä luennon jälkeen ja luentomateriaalin sai tulostettuna mukaansa. Miksi tupakoidaan Tupakka on monelle ihmiselle stressinpurku keino, joka polttajiensa mielestä helpottaa ahdistusta, lohduttaa surun hetkellä ja helpottaa keskittymistä. Monesti luullaan, että tupakkaa poltetaan pelkästään suruun, mutta monet polttavat tupakkaa myös iloon. Tupakka on siis eräänlainen eri tunnetilojen tasaaja ja on osa tupakoitsijan arkipäivää. Nikotiini on aine joka aiheuttaa riippuvuuden tupakkaan. Kansainvälisen psykiatrisen luokituksen mukaan nikotiiniriippuvuus on kemiallinen reaktio ja näin ollen sitä pidetään tietynlaisena sairautena. Nikotiinin aiheuttaman riippuvuuden vuoksi on vaikeaa saada tupakoitsijoita lopettamaan pelkästään terveydellisiin syihin vedoten. He ovat monesti tietoisia tupakan terveysriskeistä. Irti tupakan haitoista Suomessa kuluu vuosittain 2 miljardia euroja tupakan aiheuttamien sairauksien hoitamiseen, tupakka onkin maailman yleisin estettävissä oleva sairauksien aiheuttaja Euroopassa. Tupakoitsijoita on kaikissa ihmisryhmissä, eikä ole todettu, että tietynlainen ihmistyyppi tai -ryhmä polttaisi toista enemmän. Vaarassa eivät ole pelkästään tupakoitsijat, sillä on todettu että passiivinen tupakointi on lähes yhtä vaarallista kuin itse tupakointi. Nykyään onkin lähes käytäntö, että uusissa kerrostaloissa on parvekkeella tupakoiminen kielletty. Miten tupakasta pääsee sitten irti? Se on vaikea ja pitkä prosessi. Pelkästään terveyssyiden toitottaminen tupakoitsijoille ei toimi ja monet apuvälineistä esimerkiksi sähkötupakasta on enemmän haittaa kuin hyötyä. Apteekeissa myydään nikotiinipurukumia, nikotiinilaastareita ynnä muuta, mutta tärkein yksittäinen tekijä tupakoinnin lopettamiseen lienee sittenkin toisen ihmisen tuki. 18

19 Lääkityksen merkitys kuntoutumiseen Kuntoutuminen on jotain, jota kuntoutuja tekee itse, mutta terapian ja lääkityksen tuella. Näin voi tiivistää Turun psykiatrisen erikoissairaanhoidon johtajan Jyrkki Heikkilän luennon sisältö. Propellin tiloissa pidetty luento oli kerännyt salin täyteen kuulijoita. Esityksessään Heikkilä toi esille paljon asiaa mutta ihmisläheisesti. Yleisö sai kuulla, mitä lääkitys merkitsee palveluiden käyttäjien kannalta, ja läsnäolijoilla oli myös mahdollisuus esittää omia kysymyksiään. Lääkkeet tukevat kuntoutujaa Lääkkeiden käytön tarpeellisuus riippuu sairaudesta ja sen vakavuudesta. Yleisesti ottaen ne ovat tärkeitä erityisesti vakavamman masennuksen ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa sekä skitsofrenian ja muiden psykoottisten sairauksien hoidossa. Sairauksien hoidossa lääkkeillä on terapiaa tukeva vaikutus. Terapian avulla ihminen oppii säätelemään omaa stressitasoaan ja lääkkeet taas tukevat stressinsietokykyä. Jyrki Heikkilä kävi esityksessään läpi tutkimuksia, jotka selvästi osoittavat, että lääkkeet lievittävät oireita. Ne myös lyhentävät sairausjaksoja ja estävät niiden toistumista. Lääkkeiden sivuvaikutukset Lääkkeiden haitalliset sivuvaikutukset ovat tuttuja sekä lääkkeiden käyttäjille että hoitohenkilökunnalle. Sopivan lääkkeen ja annostuksen löytäminen voi viedä aikaa. Silloin käyttäjältä kysytään kärsivällisyyttä ja voimia. Sivuvaikutukset vaikuttavat myös lääkehoitomyönteisyyteen. Tutkimusten mukaan vain puolet psykoosilääkkeiden käyttäjistä ottaa lääkkeensä niin kuin kuuluu. Luku on toisaalta alhainen, mutta ei sen alhaisempi kuin sydän- ja verisuonisairauksista kärsivillä. Lääkehoidon seuraamista voidaan parantaa käyttämällä päivittäin otettavien pillereiden sijaan 2 3 viikon välein annettavia injektioita. Sivuvaikutuksista huolimatta lääkkeitä ei pidä pelätä turhaan. Eri hoitomuotojen vaikutus aivojen kemiaan on samankaltaista, oli kyse sitten lääkkeistä, terapiasta, vertaistuesta tai meditaatiosta. Lääkkeiden tarkoitus on antaa ihmiselle voimaa ja tukea käsitellä omaa sairauttaan myös muilla keinoilla. Lääkkeiden käyttö ei myöskään ole heikkoutta. Yhteistyö lääkärin kanssa Psykoosilääkkeiden käytössä on tärkeää tehdä yhteistyötä lääkärin kanssa. Jos lääkityksen lopettaa äkillisesti, seurauksena on lähes varma psykoosi. Sen vuoksi psykoosilääkitystä on vähennettävä hitaasi. Psykoosi on aivoille, muistille ja hahmotuskyvylle huomattavasti haitallisempi kuin lääkkeet. Lisäksi psykoosilla on suuremmat sosiaaliset haitat. Haittana on myös se, että toipuminen psykoosista hidastuu, mitä enemmän ihmisellä on ollut psykoosikohtauksia. Potkua arkeen! -luennot keväällä Potkua arkeen -luennot jatkuvat keväällä alkaen. Kevään ensimmäinellä luennolla kerrotaan yleisesti kuntoutuskursseista: mitä niillä tehdään, miten niille haetaan jne. Puhumassa ovat kuntoutussuunnittelija Annika Harsu sekä Pirjo Metsäranta. Toisena aiheena keväällä ovat Kelan etuudet. Kerrotaan osasairauspäivärahasta ja muista sairastumisen saatavia ja työhön palaamiseen auttavista tuista, joita kuntoutujan on mahdollista hakea. Työvoimatoimiston puolelta on tulossa luento vajaakuntoisten työllistämispalveluista, minkä lisäksi pidetään luento Petrean tarjoamista vaihtoehdoista. Loppukeväällä puhutaan enemmän itsestä huolehtimisesta ja sen merkityksestä. Keväällä on tarjolla myös vertaisalustus, jotka ovat olleet suosittuja. Lisätietoja luennoista saat seuraamalla ITUn nettisivuja. Avoinna ark La 9-18 (su CM Kupittaan ollessa auki) puhelin (02) Faksi (02) TERVETULOA hyvän palvelun apteekkiin kanta-asiakaskortilla monipuolisia etuja molemmista apteekeista. Avoinna ma-pe puhelin (02) Faksi (02)

20 Kirjeitä jäseniltä Syysmatkoja Matka aurinkoisessa säässä alkoi yhteisaluksella Brånpuun. Olimme yötä mökeissä ja aamulla siirryimme Maarianhaminaan hotelliin, merellä tuuli oli kova, mutta reissu onnistui. Tuli tehtyä retki myös Punkalaitumelle ja Kemiöön, johon teimme Sydän ry:n matkan ja jossa kävimme museoissa olin Silja Europalla risteilyllä Turusta Tukholmaan lahjakortilla. Sillä sain ilmaisen a-luokan hytin 10 kannella. Karaokessa Europalla lauloin "Äideistä Parhain", "Tähdet Tähdet", "keskiyön aikaan" ja "Äidin pikkupoika" Jalkapalloa seuraamassa Suomen jalkapallon veikkausliigajoukkue FC Inter Turusta otti hopeiset mitalit päätösottelussa Turun Veritas stadionilla pelatussa pelissä, jossa ratkesi voitto JJK:sta 2-1. Häviöllä FC Inter olisi pudonnut pronssille. Interin A-juniorit voittivat Suomen mestaruuden joten ensi vuonna on Turussa pelivoimaa nuorilla, kun A-junioreista arvottiin 7-10 pelaajaa pääsarjajoukkueeseen. - Mika Kopra - Mika Kopra Selvästi kohti kevättä Tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyö ja diakoniakeskuksen vanhustyö järjestävät Selvä suunta- hankkeeseen liittyvän ryhmän eläkkeelle jääneille. Ryhmässä käsitellään monipuolisesti hyvinvointiin ja elämänhallintaan liittyviä kysymyksiä painottuen päihteiden käytön vaikutuksiin. Ryhmä kokoontuu maanantaisin kello Kabinetissa, Eerikinkatu 3, 2. krs. Lisätietoja ja ilmoittautumiset ryhmänvetäjille tammikuun loppuun mennessä Riitta Räsänen, vanhustyön toiminnanohjaaja p Maria Orjala, diakoniatyöntekijä p

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

2/2013 ITUJA. Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti

2/2013 ITUJA. Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti 2/2013 ITUJA Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti Yhteystiedot Toimisto Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry Hämeenkatu 28 20700 TURKU Toimisto avoinna arkisin 10.00-14.00 p. 02 277 8778 toimisto(at)itu.fi

Lisätiedot

Mielenterveysviikko huipentui messutunnelmiin. Raha-automaattiyhdistyksen. Psykoterapian saatavuus. avustukset

Mielenterveysviikko huipentui messutunnelmiin. Raha-automaattiyhdistyksen. Psykoterapian saatavuus. avustukset m i e l e n t e rv e y d e n k e s k u s l i i t o n j ä s e n l e h t i 1/2014 Mielenterveysviikko huipentui messutunnelmiin 4 Mielenterveysbarometri: Asenteet hieman hyväksyvämpiä Kuntoutujan tarina:

Lisätiedot

Kun on pakko pelata s. 8

Kun on pakko pelata s. 8 1/2009 ADHD-liiton jäsenlehti Vintiöstä ADHDtiedon jakajaksi s. 6 Kun on pakko pelata s. 8 Mikä ihmeen Tyttöjen Talo? s. 10 1 1/ 2 0 0 9 s i s ä l l y s p ä ä k i r j o i t u s Tässä numerossa ADHD-liitto

Lisätiedot

Järjestöjä tarvitaan julkisten palveluiden rinnalle

Järjestöjä tarvitaan julkisten palveluiden rinnalle m i e l e n t e rv e y d e n k e s k u s l i i t o n j ä s e n l e h t i 3/2014 Mielenterveyden keskusliiton uusi puheenjohtaja Kari Tolvanen: Järjestöjä tarvitaan julkisten palveluiden rinnalle 3 Tarkkailulähete

Lisätiedot

JÄSENLEHTI 1/2014. Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

JÄSENLEHTI 1/2014. Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry JÄSENLEHTI 1/2014 Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 2 Puheenjohtajan palsta Puheenjohtajan tervehdys Vuosi on vaihtunut ja haasteellinen kevät 2014 edessä. Yhdistyksemme kevään ohjelmaa on

Lisätiedot

Lähellä. innostui. Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys. majakoista s. 6. Sirpa Volanen. lehti omaishoitajille ja läheisille

Lähellä. innostui. Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys. majakoista s. 6. Sirpa Volanen. lehti omaishoitajille ja läheisille Lähellä lehti omaishoitajille ja läheisille 3 2014 Sirpa Volanen innostui majakoista s. 6 Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys Lähellä 3 2014 Tilaa konferenssijulkaisu! Kansainvälisyys sisältö

Lisätiedot

Herkkä kirja elämän peruskysymyksistä

Herkkä kirja elämän peruskysymyksistä Mielenterveysväen kulttuuri- ja mielipidelehti HELMI ry:n jäsenlehti 20. vuosikerta 3 / 2 0 1 1 Tässä numerossa: Psykiatrian vaihtoehdot puhuttivat Berliinissä Kuntoutujatutkimusta Briteissä Pasilan jäsentalon

Lisätiedot

kipunoita Mielenterveysyhdistys Taimi ry 25. vuosikerta Nro 1/2015

kipunoita Mielenterveysyhdistys Taimi ry 25. vuosikerta Nro 1/2015 kipunoita Mielenterveysyhdistys Taimi ry 25. vuosikerta Nro 1/2015 Taimin ja Ruusan Kahvilan yhteystiedot Yhdistyksen nettisivut: www.taimiry.fi Puhelinnumerot Toimisto 045 135 1351 Marika Vartiainen,

Lisätiedot

JÄSENLEHTI 2/2015 Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

JÄSENLEHTI 2/2015 Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry JÄSENLEHTI 2/2015 Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 1 Puheenjohtajan palsta Puheenjohtajan tervehdys Tätä kirjoittaessani kevät lähestyy kovaa vauhtia. Tuleva kevät on tärkeä omaishoitajien

Lisätiedot

Muistike. Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenlehti 1/2013 (talvi-kevät)

Muistike. Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenlehti 1/2013 (talvi-kevät) Muistike Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenlehti 1/2013 (talvi-kevät) Yhteystiedot Sisällysluettelo Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry Vapaudenkatu 8 A 6a (4. krs) 15110 Lahti Puh (03) 735 1681 toimisto@ph-muistiyhdistys.fi

Lisätiedot

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 ADHD-liiton jäsenlehti Porina-nurkka Porina-projektin kuulumisia s. 8 Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 Erityinen nuori rippikouluun s. 16 s i s ä l l y s Tässä

Lisätiedot

Muistike. Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenlehti 1/2012 (talvi-kevät)

Muistike. Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenlehti 1/2012 (talvi-kevät) Muistike Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:n jäsenlehti 1/2012 (talvi-kevät) Yhteystiedot Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry Hämeenkatu 9 A 23 15110 Lahti (Maakuntatalo, 5 krs.) Puh/Fax (03) 735 1681 toimisto@ph-muistiyhdistys.fi

Lisätiedot

Tiedämme, miltä lapsettomuus tuntuu

Tiedämme, miltä lapsettomuus tuntuu L ap set tom i en yh di st ys Si m p u kk a ry:n jäsen lehti 1 2011 Tiedämme, miltä lapsettomuus tuntuu Laaja keskenmenokokonaisuus Avoimuus lahjamunasoluhoidoissa lisääntynyt Simpukka-yhdistys on Suomen

Lisätiedot

1/2011SYÖPÄJÄRJESTÖJEN AIK AKAUSLEHTI

1/2011SYÖPÄJÄRJESTÖJEN AIK AKAUSLEHTI Syöpä 1/2011 SYÖPÄJÄRJESTÖJEN AIKAKAUSLEHTI cancer.fi Arjen ystävä kulkee rinnalla Harvinaisten syöpien verkostot Aika hakea kuntoutukseen Jaana Kosonen voitti kirjoituskilpailun Tässä numerossa 1/2011

Lisätiedot

5 / 2013. Moniosaajan paikka: Varahenkilön työ on raskasta mutta antoisaa. Tietokonepelistä. oppia vanhustenhoitoon

5 / 2013. Moniosaajan paikka: Varahenkilön työ on raskasta mutta antoisaa. Tietokonepelistä. oppia vanhustenhoitoon 5 / 2013 Moniosaajan paikka: Varahenkilön työ on raskasta mutta antoisaa Tietokonepelistä oppia vanhustenhoitoon SISÄLLYS 5/2013 22 Miksi kehittämishankkeet usein epäonnistuvat? 52 Tarja Aatosen työ on

Lisätiedot

TALKOORENGAS. Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus. Lehti täynnä ahkeruutta ja toimintaa. Kaupunginjohtaja käy vierailulla

TALKOORENGAS. Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus. Lehti täynnä ahkeruutta ja toimintaa. Kaupunginjohtaja käy vierailulla Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus TALKOORENGAS 20-vuotisjuhlanumero 2011 www.talkoorengas.fi Kaupunginjohtaja käy vierailulla Talkoorengas ennen, nyt ja tulevaisuudessa Eläkeläisen pitkä taival Zazen

Lisätiedot

Henkiriepu. Positiiviset ry:n jäsentiedote 3/2009

Henkiriepu. Positiiviset ry:n jäsentiedote 3/2009 Henkiriepu Positiiviset ry:n jäsentiedote 3/2009 SISÄLLYS 3/2009 3 POSITIIVISET RY 20 VUOTTA 4 Vaikuttamista 20 vuotta 7 Toivon voima 9 Toimintaa 20 vuotta 14 Positiivisiin toivon talkoisiin 15 20-VUOTISJUHLAT

Lisätiedot

SYTYN SANOMAT Salon SYTY ry:n tiedotuslehti 2014 6. vuosikerta

SYTYN SANOMAT Salon SYTY ry:n tiedotuslehti 2014 6. vuosikerta Salon SYTY ry:n tiedotuslehti 2014 6. vuosikerta Salon SYTY 10 v. 10-vuotisjuhlat s. 2-6 Verto Verkossa -projekti s. 13 Vuoden 2013 vapaaehtoinen s. 16 Vertaistukea lapsille, nuorille ja perheille s. 8

Lisätiedot

JÄRJESTÖSANOMAT. Ihmisten huoltoasema joka kylään! sanoo Timo Koivusalo SATAKUNNAN. sivu 2-3

JÄRJESTÖSANOMAT. Ihmisten huoltoasema joka kylään! sanoo Timo Koivusalo SATAKUNNAN. sivu 2-3 JÄRJESTÖSANOMAT Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan tiedotuslehti 2014 Ihmisten huoltoasema joka kylään! sanoo Timo Koivusalo sivu 2-3 SATAKUNNAN Artista Film Hannu Sinnemäki 040-764 0111 Mikko Ranta 040-555

Lisätiedot

Onko väliä, mitä adhd-oireisten lastemme lautasella on tai ei ole? Purkistako jotain lisää? s. 6

Onko väliä, mitä adhd-oireisten lastemme lautasella on tai ei ole? Purkistako jotain lisää? s. 6 ADHD-liiton jäsenlehti Onko väliä, mitä adhd-oireisten lastemme lautasella on tai ei ole? Purkistako jotain lisää? s. 6 Kotioloissa sitä ei haittaa - muualla täytyy hävetä - tutkimus sisarusten asemasta

Lisätiedot

SALON KLUBITALO Teemana työ 4/2014

SALON KLUBITALO Teemana työ 4/2014 SALON KLUBITALO Teemana työ 4/2014 Minun työpaikkani Aulangossa urheiltiin Jaakko uusiin työtehtäviin Itsemurha tai sen yritys Liikunta mielenterveystyössä Käsillä tekeminen on terapiaa Julkaisija Salon

Lisätiedot

SOVELI. soveltavan liikunnan asiantuntija 1. 2014. Mikaela Railo nauttii taas treenaamisesta

SOVELI. soveltavan liikunnan asiantuntija 1. 2014. Mikaela Railo nauttii taas treenaamisesta SOVELI soveltavan liikunnan asiantuntija 1. 2014 Mikaela Railo nauttii taas treenaamisesta POIMI JULISTE SoveLI 2014 SOVELI soveltavan liikunnan asiantuntija Sisältö 1 2014 Soveli-lehti ISSN-L 1795-2255

Lisätiedot

SALON KLUBITALO Köyhyys & Syrjäytyminen 1/2015. Kurkistus mielen maailmaan: Viiltely Kehittämispäivä Vierailu Eduskuntaan

SALON KLUBITALO Köyhyys & Syrjäytyminen 1/2015. Kurkistus mielen maailmaan: Viiltely Kehittämispäivä Vierailu Eduskuntaan SALON KLUBITALO Köyhyys & Syrjäytyminen 1/2015 Kurkistus mielen maailmaan: Viiltely Kehittämispäivä Vierailu Eduskuntaan Julkaisija Salon jäsenyhteisö, Klubitalo tavoitteellista ja palkatun joka henkilökunnan

Lisätiedot

C-HEPATIITTIA VASTAAN EI OLE ROKOTETTA. SE TAPPAA MAKSASI VaHITELLEN.

C-HEPATIITTIA VASTAAN EI OLE ROKOTETTA. SE TAPPAA MAKSASI VaHITELLEN. weturi nr 6 2013 C-HEPATIITTIA VASTAAN EI OLE ROKOTETTA. SE TAPPAA MAKSASI VaHITELLEN. Tulikohan vahinko kello kaulassa, kun pöpö väijyi neulassa. 4 C-hepatiitti 6 Palautusastiat puistoissa 7 Tuijan hyvä

Lisätiedot

2/2013. Nuoret ja päihteet. 30 vuotta Pyhässä Hengessä. Jari-Pekka Hietsilta: Suomalainen yhteiskunta on omilleen ankara. Irtomyyntihinta 7 euroa

2/2013. Nuoret ja päihteet. 30 vuotta Pyhässä Hengessä. Jari-Pekka Hietsilta: Suomalainen yhteiskunta on omilleen ankara. Irtomyyntihinta 7 euroa 2/2013 uusitoivo Nuoret ja päihteet 30 vuotta Pyhässä Hengessä Jari-Pekka Hietsilta: Suomalainen yhteiskunta on omilleen ankara Irtomyyntihinta 7 euroa uusi toivo Numero 2/2013 Sisältö One Way Mission

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan

Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan EHYT 4 14.10.2014 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan JATKUU SIVULLA Tammikuussa tienataan Tipattomalla EHYT ry:n koordinoima Tipaton

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot

Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 3, joulukuu 2014

Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 3, joulukuu 2014 TUKIVIESTI Turun Seudun Vanhustuki ry:n jäsenlehti nro 3, joulukuu 2014 Päämäärämme on vanhusten hyvinvoinnin edistäminen ja arvokkaan vanhenemisen turvaaminen. Toimimme vapaaehtoisvoimin poliittisesti

Lisätiedot

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 ray:n avustustoiminnan asiakaslehti Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10 Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 2 2011 Superäitejä ei ole» Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12 HYVÄN TEKIJÄ

Lisätiedot