Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2014"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto Kunnanhallitukselle tiedoksi Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2014 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 Vuoden 2014 tilinpäätös Kunnanjohtajan vuosiloma Kunnan tilinkäyttöoikeuden myöntäminen kesäloman aikana Selityksen antaminen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Kemin-Sompion paliskunnan ja Nuortin Elinkautiset ry:n valituksiin koskien Pohjois- Suomen hallinto-oikeuden päätöstä Soklin osayleiskaavan hyväksymistä koskevassa asiassa Lomarahan maksamisajankohdan muuttaminen ABC (Arctic Business Cluster) hanke

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8/2015 sivu 146 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) Maanantai klo Savukosken kunnanvirasto Haapakoski Raimo Halonen Jouni Harju Irja Karvonen Tuovi Hannuniemi-Pulska Ritva Jäsen Puheenjohtaja Jäsen Varapuheenjohtaja Varajäsen (Orava Juho) POISSA MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT Ahvenainen Jouni Orava Juho Peltoniemi Helena Kilpimaa Kari Savukoski Jouko Pääkkö Mervi Mulari Antti Karjalainen Katja Todettiin. :t Jäsen Jäsen Jäsen Valtuuston I varapuheenjohtaja, Valtuuston II varapuheenjohtaja Valtuuston puheenjohtaja Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Irja Harju ja Tuovi Karvonen. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS Jouni Halonen Katja Karjalainen Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Savukoski, Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Irja Harju Aika ja paikka Savukoski, Tuovi Karvonen Allekirjoitus Todistaa ilmoitustaulun hoitaja Taimi Kuosku

3 Kunnanhallitus Pöydälle oli jaettu lisäasia 96 ja päätösesitys :ään 92. Puheenjohtajan tiedusteltua asiaa, kunnanhallitus päätti yksimielisesti käsitellä lisäasian tässä kokouksessa KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI Khall 86 Saapuneet pöytäkirjat: 1. Itä-Lapin kuntayhtymän hallituksen pöytäkirjat 8.5. ja Pelkosenniemen khall ptkote Lapin Sote-savotta hankkeen viestinnän yhteyshenkilön nimeäminen 3. Sivistyslautakunnan pöytäkirja Teknisen lautakunnan pöytäkirja Verohallinto: 5. Verojen tilityserittely toukokuulta 2015 JUKO: 6. Jukon luottamusmiesilmoitus ajalle Kunnanjohtaja: Merkitään tiedoksi. Kunnanhallitus: Merkittiin tiedoksi

4 Kunnanhallitus PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KTT KY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Khall 87 Kuntayhtymän hallitus Liite Toimistonhoitaja: Kuntayhtymän tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä soveltuvin osin kirjanpitolain ja -asetuksen säännöksiä. Kuntalain mukaan tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toiminta-kertomus. Kuntayhtymässä tilinpäätöksen allekirjoittavat kuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja, johtava lääkäri. Kuntalain mukaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta sekä antaa selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tarkastuslautakunta antaa jäsenkuntien valtuustoille tilintarkastuskertomuksen ja tekee esityksen siitä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. Vuoden 2014 tilinpäätös ja toimintakertomus on liitteenä 2. Erillistä henkilöstötilinpäätöstä ei ole laadittu. Kuntayhtymän talousarviossa jäsenkuntien perusterveydenhuollon maksuosuudet oli arvioitu euroksi. Arvio toteutui 92,95 %. Jäsenkunnan maksuosuus kuntayhtymän talousarvioon nähden ylittyi Pelkosenniemen kunnan osalta 7362,98 eurolla ja alittui Savukosken kunnan osalta ,11 euroa. Jäsenkuntien välinen vuodeosaston käyttösuhteen oli arvioitu jakautuvan Pelkosenniemelle 45 % ja Savukoskelle 55 %. Pelkosenniemi käytti hoitopäivistä 56,75 % ja Savukoski 43,25 %. Avohoidon käyttö jakaantui jäsenkuntien kesken, Pelkosenniemi 8972 käyntiä 47,03 % ja Savukoski käyntiä 52,97 %. Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen toisena toimintavuonna kuntien kuluiksi arvioitiin euroa. Talousarvio toteutui lähes ensimmäisen vuoden mukaisesti ja jäsen- ja osajäsenkunnille voitiin palauttaa liikaa perittyjä ennakoita ,03 euroa. Perusterveydenhuollon käyttötalouden toimintakulut toteutuivat 92,97 %../..

5 Kunnanhallitus PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KTT KY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Talousarviovuodelle oli varattu euroa Savukosken hammashoitola-neuvolarakennuksen tai pääterveysaseman kuntoutussiiven peruskorjaukseen. Savukosken hammashoitolaneuvolan tilavaihtoehtojen selvittäminen ja ratkaisu siirtyivät vuodelle 2015 eikä investointimäärärahaa käytetty. Maksuosuudet on peritty jäsenkunnilta ja osajäsenkunnilta toteutuneiden kulujen mukaan ja huomioitu jo tilinpäätöksessä. Ehdotus: Jl. Hallitus 1. toteaa, että kuntayhtymässä ei ole syntynyt yli- tai alijäämää, koska jäsenkuntien todelliset maksuosuudet on sisällytetty tilinpäätökseen, 2. hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja 3. esittää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Keskustelun alussa toimistonhoitaja ilmoitti, että on postitse saapunut Lapin sairaanhoitopiirin ensihoidon tasauslaskun 2014 korjaukset; lisäystä Pelkosenniemen kunnan osalta ,09 euroa ja Savukosken kunnan osalta ,18 euroa, yhteensä ,27 euroa. Ensihoidon kustannukset laskutetaan molemmilta jäsenkunnilta ns. läpilaskutuksena, eikä niillä ole suoranaista vaikutusta jäsenkunnilta kuntayhtymälle perittäviin maksuosuuksiin. Kyseessä on kuitenkin olennainen erä, joka on huomioitava tilinpäätöksessä. Tasausoikaisu huomioituna sairaankuljetuksen kustannusten nousu vuoteen 2013 verrattuna on euroa. Tasauslaskujen oikaisusta aiheutuu korjauksia esityslistan liitteenä jaettuun toimintakertomukseen. Eija Hietala Mervi Pääkön kannattamana esitti, että hallitus siirtää tilinpäätöksen käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Päätös: Hallitus yksimielisesti siirsi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymisen vuodelta 2014 seuraavaan klo pidettävään kokoukseen Hall 32 Kuntayhtymän hallitus Vuoden 2014 tilinpäätös ja toimintakertomus on liitteenä 1. Perusterveydenhuollon käyttötalouden toimintakulut toteutuivat 93,82 %../..

6 Kunnanhallitus PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KTT KY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Ehdotus: Jl. Päätös: Khall 87 Hallitus 1. toteaa, että kuntayhtymässä ei ole syntynyt yli- tai alijäämää, koska jäsenkuntien todelliset maksuosuudet on sisällytetty tilinpäätökseen, 2. hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja 3. esittää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Hallitus 1. totesi, että kuntayhtymässä ei ole syntynyt yli- tai alijäämää, koska jäsenkuntien todelliset maksuosuudet on sisällytetty tilinpäätökseen, 2. hyväksyi ja allekirjoitti tilinpäätöksen ja 3. esittää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajan tarkastettavaksi JHTT-tilintarkastaja on suorittanut tilintarkastuksen ja laatinut tarkastuskertomuksen vuodelta Tarkastuslautakunta esittää jäsenkuntien valtuustoille, että 1. valtuusto merkitsee tilintarkastajan tarkastuskertomuksen tiedoksi 2. valtuusto vahvistaa tilinpäätöksen 3. valtuusto myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille vuodelta Kuntayhtymän tarkastuslautakunta on laatinut arviointikertomuksen ja esittää sen toimittamista jäsenkuntien valtuustoille ja tiedoksi jäsenkuntien hallituksille. Liitteenä tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että 1. valtuusto merkitsee tilintarkastajan tarkastuskertomuksen tiedoksi 2. valtuusto vahvistaa tilinpäätöksen 3. valtuusto myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille vuodelta Kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa

7 Kunnanhallitus TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Khall 88 Liite Taloussihteeri Tarkastuslautakunta on jättänyt kunnanvaltuustolle arviointikertomuksensa vuodelta Kertomus liitteenä. Toiminnallisten tavoitteiden osalta lautakunta toteaa, että tavoitteet on saavutettu. Lämpölaitoksen kustannusten seuranta on aloitettu, mutta lautakunnan mielestä sitä on edelleen kehitettävä. Henkilöstömenojen kohdentaminen on pystyttävä määrittelemään niin tarkasti, että kustannukset voidaan selvittää todellisuuteen pohjautuen. Työajanseuranta mahdollistaa kustannusten oikean kohdistamisen, josta on jo sovittu koeluontoisesti teknisessä toimessa. Lautakunta ehdottaa kulkukorttijärjestelmän hankkimista keskeisiin kohteisiin (lämpölaitos, koulukeskus, Saukoti ja vesilaitos). Lämpölaitoksen tulos oli saatu nollatasolle, mutta taseen kertynyt alijäämä on ,42 euroa. Kustannustehokkuutta tulee kehittää talouden tervehdyttämiseksi. Lämpölaitos on ylittänyt talousarvion eurolla. Lautakunta toteaa, että henkilöstömenosäästötavoite on saavutettu paikallisella vapaaehtoisella sopimisella, mm. lomarahoja vapaaksi vaihtamalla sekä sijais- ja työaikajärjestelyillä. Kuntalain 65 mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Hyvän hallintotavan mukaista on käsitellä talousarviomuutokset tilikauden aikana, jotta valtuusto voi käyttää talousarviovaltaansa. Tarkastuslautakunta on arvioinut kunnanvaltuuston hyväksymää talouden tasapaino-ohjelmaa ja toteaa, että talouden tasapainotus on saatu hyvälle alulle, mutta yleisten taloudellisten näkymien vuoksi tervehdyttämistoimia on syytä jatkaa. Lautakunnan mielestä investointien toteuttamisessa on käytettävä erityistä harkintaa. Taloudellisten tavoitteiden osalta lautakunta toteaa, että talousarvio on toteutunut suunniteltua selvästi parempana. Toimintakulut alittivat arvion euroa ja valtionosuudet toteutuivat euroa arvioitua suurempana. Tilikausi oli ylijäämäinen euroa (edv alijäämä ). Tilinpäätöksessä merkittävin määrärahojen ylitys on ollut rakennus- ja teknisen lautakunnan tasolla euroa, joka vastaa 5,2 %:n ylitystä. Rakennus- ja teknisen lautakunnan tilatoimessa talousarvion ylitys on euroa eli 15,0 %../..

8 Kunnanhallitus TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Khall 88./.. Toimintakate (käyttömenojen ja tulojen erotus) on (edv ) eli se nousi euroa, 0,7 % edelliseen vuoteen verrattuna (edv nousu 4,8 %). Verotulot ja valtionosuudet olivat euroa ja kasvua oli euroa eli 13,4 %. Lainakanta on noin 3,099 milj. euroa (edv 3,405 milj. euroa) eli asukaskohtainen velkamäärä on euroa/as (edv e/as) Kunnan tilinpäätökseen on laadittu ohjeen mukainen konsernitase, josta selviää, että lainaa koko konsernissa on yhteensä noin 3,982 milj. euroa eli euroa/as (edv euroa/as). Lopputoteamuksena tarkastuslautakunta toteaa, että valtuuston ilmaisemat toiminnalliset tavoitteet ovat oleellisin osin toteutuneet kaikkien toimielinten vastuualueilla ja tarpeelliset palvelut on voitu kuntalaisille antaa. Taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet. Kunnalla on edelleenkin suuria haasteita toimintojen ja talouden sopeuttamisessa väestön vähenemisestä ja ikärakenteen muutoksesta johtuen. Myös Soklin mahdollinen avaaminen tuo haastetta kunnan toimintojen suunnittelulle ja kunnan toiminnoille. Hyvällä taloudenhoidolla ja kuntaa kehittämällä sekä kuntien välisellä ennakkoluulottomalla yhteistyöllä tulee pyrkiä turvaamaan kunnan toimintaedellytyksien säilyminen sekä tarpeelliset ja laadukkaat kuntalaisten palvelut tulevina vuosinakin. Eritystä huomiota tulee myös kiinnittää elinkeinojen kehittämiseen ja toteutettujen projektien tulosten hyödyntämiseen. Tarkastuslautakunta huomauttaa teknistä toimea toistuvista määrärahaylityksistä. Teknisen toimen päällikön, rakennusmestarin tehtävänä on valvoa alaistensa yksiköiden taloutta reaaliajassa ja esittää tarvittavat määrärahamuutokset lautakunnan kautta valtuustolle heti, kun muutostarve havaitaan. Määrärahojen tulee perustua tarpeeseen ja suunnitelmallisuuteen. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi arviointikertomuksen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus ohjeistaa teknisen toimen päällikköä kiinnittämään huomiota talousarvion valmisteluun. Kunnanhallitus edellyttää lisäksi, että tekninen toimi tehostaa määrärahojen käytön seurantaa ja tuo viipymättä kunnanhallitukselle tiedoksi mahdollisen budjettiylityksen ja pyytää valtuustolta lupaa ylitykseen. Mikäli ylityksen tarkka euromäärä ei ole tiedossa, on annettava realistinen kustannusarvio. Sama koskee myös muita hallintokuntia../..

9 Kunnanhallitus TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Khall 88./.. Hallitus korostaa, että vaikka talous on kääntynyt parempaan suuntaan, on eri hallintokunnissa ja niiden alaisissa toiminnoissa vältettävä kaikkia ylimääräisiä kustannuksia ja uusia säästökeinoja on mietittävä jatkuvasti ja kaikki hankinnat on mietittävä tarkoin. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa

10 Kunnanhallitus VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS Khall 89 Kunnanhallitus Liite Taloussihteeri Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikauden tilinpäätös seuraavan maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase sekä konsernitase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen jäsenet. Liitteenä on tilinpäätös vuodelta Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa esitetään selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Kuntalain 67 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kuntalain 69 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman osoittamaa tulosta ennen varausten ja mahdollisten rahastosiirtojen tekemistä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Yhteenveto vuoden 2014 tilinpäätöksestä verrattuna vuoden 2013 tilinpäätökseen ja vuoden 2014 talousarvioon: (ulkoinen) Tp 2013 Tp 2014 Muutos% Ta 2014 Tot % Toimintatuotot , ,3 Toimintakulut , ,0 Toimintakate , ,1 Henkilöstökulut , ,9 Verotulot , ,9 Valtionosuudet , ,3 Vuosikate Yli-/alijäämä

11 Kunnanhallitus VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS Khall 42./.. Toimintakate kasvoi edellisvuodesta 0,7 % ja alittui arvioidusta euroa. Säästöä toimintakatteeseen kertyi asiakaspalvelujen ostoissa yhteensä yli euroa, mm. terveydenhuollossa vajaa euroa ja sosiaalitoimen lastensuojelussa euroa. Henkilöstömenosäästö alkuperäisestä talousarviosta oli euroa. Verotulojen kehitys Tp 2013 Tp 2014 Muutos% Ta 2014 Tot % Kunnan tulovero , ,6 Yhteisövero , ,2 Kiinteistövero , ,8 Yhteensä , ,9 Verotulot nousivat edellisvuodesta euroa eli 16,7 %. Vuoden 2014 alusta kunnan tuloveroprosenttia nostettiin yhdellä prosenttiyksiköllä ja kiinteistöveroprosentteja tarkistettiin. Kiinteistöveron nousuun vaikutti suurelta osin valtakunnantasolla tarkistetut kiinteistöjen verotusarvot. Myös vuoden 2013 jako-osuuksien oikaisu sekä tilitysuudistus vaikuttivat verotulojen muutokseen. Valtionosuuksien kehitys Tp 2013 Tp 2014 Muutos% Ta 2014 Tot % Yhteensä , ,3 Valtionosuudet kasvoivat edellisvuodesta euroa eli 10,6 %. Harkinnanvaraista valtionosuutta saatiin euroa, vuonna 2013 sitä saatiin euroa. Verotulotasaus nousi euroa ja muun opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden maksu pieneni eurolla. Vuosikate nousi vuoden 2013 negatiivisesta katteesta yli 1 milj. euroa positiiviseksi. Satunnaisena kuluna on poistettu Asunto Oy Sau-Kelon kiinteistöön perustuva osakkeiden arvo ,27 euroa. Vuoden 2014 tilinpäätös osoittaa euron ylijäämää. Kunnan investoinnit olivat euroa. Vesihuoltolaitoksen verkostoissa ja lämpölaitoksella tehtiin parannusinvestointeja. Lisäksi Asunto Oy Martintuvan asunto-osakkeet lunastettiin velattomiksi joulukuussa eurolla, osakkeet myytiin tammikuussa Kunnan omaisuutta myytiin, Oinola - metsätila sekä Talkkari -niminen kiinteistö omakotitaloineen kirkonkylältä. Myynneistä saatiin myyntivoittoa yhteensä euroa../..

12 Kunnanhallitus VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS Khall 42./.. Lainakannan kehitys euroa Lainakanta Konsernilainat Savukosken konsernitilinpäätökseen yhdisteltiin viisi asuntoosakeyhtiötä sekä kuusi kuntayhtymää. Konsernin omavaraisuusaste oli 28,3 % ja lainakanta 4,0 milj. euroa eli euroa/asukas. Vuonna 2013 lainakanta oli euroa/asukas. Lautakuntien toimintakatteiden (=nettomenot) kehitys Tp 2013 Tp 2014 Talousarvion poikkeamat Muutos % Ta 2014 Tot % Kunnanhallitus, , ,8 josta terveydenhuolto , ,6 Maaseutulautakunta , ,1 Sosiaalilautakunta , ,5 Sivistyslautakunta , ,8 Tekninen lautakunta , ,9 Yhteensä , ,1 Teknisen toimen tilatoimessa kertyi 8 887,73 euron ,40 euron ja lämpölaitoksessa ,51 euron toimintakatteen ylitykset. Savukosken kunnan keskeiset talouden tunnusluvut v Tunnusluvut Tuloveroprosentti 20,00 20,25 20,25 20,25 20,25 20,75 21,75 Vuosikate /asukas Kertynyt ali/ylijäämä /as Lainakanta /as Konsernilainat /as Omavaraisuusaste % 53,7 56,9 58,7 49,8 35,2 29,9 38,0 Suhteell velkaantun % 29,0 26,3 29,0 26,3 44,3 47,2 38,9 Väestö Työllisyysaste 60,7 58,6 61,1 60,2 62,3 Toimintakertomukseen sisältyy kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä:./..

13 Kunnanhallitus VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS Khall 42./.. Tilikauden tulos ennen varauksia ja rahastosiirtoja on ,09 euroa. Tilikauden ylijäämä rahastosiirtojen jälkeen on ,48 euroa, jonka kunnanhallitus esittää siirrettäväksi omaan pääomaan yli- ja alijäämän tilille kattamaan edellisten vuosien alijäämää. Yli- ja alijäämän tilille jää näin aiemmilta vuosilta kertynyttä alijäämää yhteensä ,66 euroa. Kunnanvaltuuston ja hyväksymällä toimenpideohjelmalla on tarkoitus saattaa kunnan talous tasapainoon. Toimenpideohjelman toteutuminen käsitellään erikseen. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus - esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy toimintakertomuksessa esitetyn tilikauden tuloksen käsittelyn - allekirjoittaa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi - saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi - oikeuttaa viraston vielä allekirjoituksen jälkeen tekemään teknisluonteisia korjauksia ja täydennyksiä ennen tilinpäätöksen jättämistä tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnan käsittelyyn. Khall 89 Kunnanhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti Tilintarkastaja Petteri Pasula on tarkastanut kunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta Liitteenä tilinpäätös, tilintarkastajan tarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan pöytäkirja. Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä. Tilintarkastaja esittää vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastetulta tilikaudelta edellyttäen, että valtuusto hyväksyy tarkastuksen tuloksina mainitut talousarviopoikkeamat. Tarkastuksen tuloksena tilintarkastaja katsoo teknisen toimen tilatoimen tehtäväalueen euron määrärahaylityksen olennaiseksi. Ylitys on kertynyt eri kiinteistöille toteutetuista hankkeista, suurimpina mm. Saukoti A euroa, Malmettirinteen ryhmis euroa, koulukeskus euroa, talonmiestiimi euroa, kunnanvirasto euroa ja As Oy Tanhuankangas euroa. Alle euron määrärahaylityksiä on lisäksi yhteensä 20 eri kohteella. Tekninen lautakunta on antanut oman selvityksensä tilintarkastajan mainitsemasta tilatoimen ,92 euron määrärahaylityksestä. Lautakunta perustelee mm. Saukoti A:n ylitystä euron palovahingon jälkeisellä turvatekniikan parantamisella, koulukeskuksen ja kunnanviraston ylitystä rakennusten kunnossapidolla.

14 Kunnanhallitus VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS Khall 89./.. Tanhuankankaan menojen ylitys on euroa ja tulojen alitus euroa, joten toimintakatteen ylitys on yhteensä euroa. Toiminta Tanhuankankaan osalta oli euroa tappiollinen. Liitteenä on teknisen lautakunnan päätös asiasta. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus 1. merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen ja esittää valtuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2014 tilinpäätöksen 2. saattaa tarkastuslautakunnan esityksen tilintarkastuskertomuksesta, tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilikaudelta valtuuston käsiteltäväksi 3. esittää valtuustolle teknisen toimen vastineen hyväksyttäväksi. 4. ohjeistaa teknisen toimen päällikköä ilmoittamaan jatkossa viipymättä tekniselle lautakunnalle, mikäli on oletettavissa budjettiylityksiä ja tämän jälkeen tekemään budjettimuutosesityksen valtuustolle. Mikäli ei ole tiedossa tarkkaa ylityksen määrää, on teknisen toimen päällikön tehtävä ylityksestä arvio ja käytettävä arviota budjettimuutosesityksen pohjana. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa

15 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMA Khall 90 Kunnanjohtaja Antti Mulari esittää pidettäväksi kesän aikana vuosilomaa , yhteensä 9 päivää. Kunnanhallituksen pj: Kunnanhallitus hyväksyy kunnanjohtajan vuosiloman pitämisen esitetyn mukaisesti. Kunnanhallitus: Kunnanjohtaja Antti Mulari poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Päätösehdotus hyväksyttiin

16 Kunnanhallitus KUNNAN TILINKÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN KESÄLOMAN AIKANA Khall 91 Kunnan sisäisen valvonnan ohjeen 18 kohdan mukaan kunnan pankkitilien käyttöoikeudesta päättää kunnanhallitus. Hyväksymisen jälkeen ostoreskontralaskut ja palkat laittaa konekielisenä maksuun toimistosihteeri Katja Karjalainen ja varalla toimistovirkailija Taimi Kuosku, taloussihteeri Iines Röninki sekä palkkojen osalta varalla palkkasihteeri Merja Tuutijärvi. Kunnanjohtaja: Osuuspankin yritystilin käyttöoikeus myönnetään kunnanviraston kiinnioloaikana väliseksi ajaksi sosiaalisihteeri Sinikka Savukoskelle mm. sosiaalitoimen pakollisten laskujen hoitamiseksi. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin

17 Kunnanhallitus SELITYKSEN ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE KEMIN-SOMPION PALISKUNNAN JA NUORTIN ELINKAUTISET RY:N VALITUKSIIN KOSKIEN POHJOIS- SUOMEN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖSTÄ SOKLIN OSAYLEISKAAVAN HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVASSA ASIASSA Khall 92 Liite Korkein hallinto-oikeus pyytää kunnanhallitukselle osoitetussa kirjeessään selitystä mennessä Kemin-Sompion paliskunnan ja Nuortin Elinkautiset ry:n valituksiin koskien Pohjois-Suomen hallintooikeuden päätöstä Soklin osayleiskaavan hyväksymistä koskevassa asiassa. Liitteenä valitukset. Valitusasiakirjat kokonaisuudessaan ovat nähtävillä kokouksessa. Seuraavana keskeiset valitusperustelut ja niiden johdosta annettu selitys. 1. Kemin Sompion paliskunta Kaava aiheuttaa huomattavaa haittaa poronhoidolle ja on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vastainen Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja myös alueen porotalouden huomioiminen ovat olleet keskeisesti esillä kaikissa kaivoshankkeen suunnittelun vaiheissa alkaen lakisääteisestä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA). Erillinen porotaloustyöryhmä perustettiin heti prosessin alussa yhtenä omana työryhmänä käsittelemään kaivoshankkeen suunnitelmia ja arvioimaan hankkeen vaikutuksia. Porotalous on ollut lisäksi edustettuna kunnan kaivokseen valmistautumishankkeessa ja myöhemmin kunnan kaavatyöryhmässä. Porotalouden toimintaedellytysten turvaaminen on huomioitu maakuntakaavassa, jonka suuntaviivojen mukaan Soklin osayleiskaavakin on valmisteltu. Osayleiskaavan valmistelussa porotalous on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti otettu huomioon yhtäläisesti alueen muiden elinkeinotoimintojen kanssa osoittamalla osayleiskaavassa porotaloudelle mahdollisimman isot alueet ja ennalta ehkäisemällä ja minimoimalla kaivoshankkeesta mahdollisesti aiheutuvia haittoja erilaisin kaavaratkaisuin ja -määräyksin. Porotaloudelle kaivoshankkeesta aiheutuvaa haittaa on pyritty kaavasuunnittelussa lieventämään niin, että se muodostuisi mahdollisimman vähäiseksi. Porotaloutta voidaan käytännössä harjoittaa edelleenkin kaava-alueen kaikilla muilla alueilla paitsi kaivostoiminnan ydinalueella../..

18 Kunnanhallitus SELITYKSEN ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE KEMIN-SOMPION PALISKUNNAN JA NUORTIN ELINKAUTISET RY:N VALITUKSIIN KOSKIEN POHJOIS- SUOMEN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖSTÄ SOKLIN OSAYLEISKAAVAN HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVASSA ASIASSA Khall 92./.. Kunnan alueella Kemin Sompion paliskunnan porotalouden käytössä olevista alueista Soklin kaivosalue vie huomattavan pienen osan. Hankkeella tuetaan isosta työttömyydestä ja poismuutosta kärsivän kunnan ja Itä-Lapin alueen elinkeinoelämän kehittymistä ja monipuolistumista. Tämä on myös Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaista. Poronhoitolain mukaisia neuvotteluita ei ole pidetty ja paliskunnalla ei ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa kaavoitusprosessissa. Osayleiskaavan valmistelu on MRL:n 62 :n vastainen. Kaavan valmistelussa on noudatettu MRL:n 62 :n tarkoittamaa vuorovaikutusta. Vuorovaikutuksen periaatteet on määritelty OAS:ssa ja ne on hyväksytty aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa. MRL:n mukaisen vuorovaikutuksen lisäksi on prosessin jokaisessa vaiheessa pidetty ohjausryhmän kokouksia, joihin on kutsuttu mukaan kunnan edustajien lisäksi viranomaistahoja sekä mm. paliskunnan edustajia. Poronhoitolain 53 :ssä säädetään neuvotteluvelvollisuudesta, että Suunniteltaessa valtion maita koskevia, poronhoidon harjoittamiseen olennaisesti vaikuttavia toimenpiteitä valtion viranomaisten on neuvoteltava asianomaisen paliskunnan edustajien kanssa. Laissa ei tarkemmin sanota, miten neuvottelut on käytävä ja kuinka monet neuvottelut pitää käydä eikä myöskään ole määrätty, milloin neuvottelut tarkalleen pitää käydä. Osayleiskaavan työryhmässä on edustettuna Kemin Sompion paliskunta ja jokaisessa työryhmän kokouksessa on myös käsitelty porotalouden asioita. Osayleiskaavaprosessin aikana on käyty keskustelua kaivosyhtiön, porotalouden ja muiden toimijoiden välillä, jotta kaivoshanke voitaisiin toteuttaa ympäristön kannalta sekä sosiaalisesti ja taloudellisesti mahdollisimman kestävällä tavalla. Poronhoitolain 53 :n mukainen neuvottelu on pidetty osayleiskaavaprosessin aikana kaksi kertaa, Savukoskella ja Rovaniemellä. Valtion viranomainen Metsähallitus on osallistunut neuvotteluun. Neuvotteluista on laadittu muistiot ja ne on jokainen osallistuja allekirjoittanut, ml. paliskunnan edustajat. Kaavan valmistelussa on koko ajan ollut tavoitteena ottaa porotalouden näkökohdat alusta alkaen huomioon../..

19 Kunnanhallitus SELITYKSEN ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE KEMIN-SOMPION PALISKUNNAN JA NUORTIN ELINKAUTISET RY:N VALITUKSIIN KOSKIEN POHJOIS- SUOMEN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖSTÄ SOKLIN OSAYLEISKAAVAN HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVASSA ASIASSA Khall 92./.. Tämä on toteutunut lisäksi YVA-menettelyssä ja kaivospiiriselvityksissä ja lisäksi alueiden käytön suunnittelua ja kehittämistä ohjaavien viranomaisten kanssa on porotalouden toimintaedellytysten turvaaminen tullut korostuneesti esille. Viranomaisneuvotteluissa on Kemin-Sompion paliskunta ollut myös mukana. Kaavamääräyksiä on täsmennetty porotalouden toivomusten mukaisesti. Esiteltäessä Soklin osayleiskaavaehdotusta Savukosken kunnanvaltuutetuille sovittiin, että poronhoitolain mukainen ylimääräinen neuvottelu pidettäisiin kaavaehdotuksen nähtävillä oloaikana. Esitetty neuvotteluajankohta ei paliskunnalle sopinut, joten paliskuntaa pyydettiin esittämään neuvottelulle uusi ajankohta. Uudeksi neuvotteluajankohdaksi sovittiin ja paliskunnan poroisäntä ilmoitti sähköpostitse että paliskunta pyrkii osallistumaan neuvotteluun. Poronhoitolaissa tarkoitettu neuvottelu järjestettiin Rovaniemellä ja siinä kuultiin paliskuntaa ja käytiin läpi paliskunnan esille ottamia poroelinkeinon harjoittamiseen liittyviä näkökohtia. Porotaloutta on kuultu ja sen esittämiä toivomuksia on otettu huomioon kaavaa laadittaessa. Samalla pitää ymmärtää, että mikään osallistaho ei kuitenkaan ole oikeutettu mielipiteidensä tai vaatimustensa täysimääräiseen huomioon ottamiseen kaavaa laadittaessa. Ristiriitaisia intressejä ei ole kaavoituksessa mahdollista ottaa täysimääräisinä huomioon, vaan kaavoituksen yhteydessä on yhteensovitettu erilaisia intressejä ottaen huomioon yleiskaavoituksen sisältövaatimukset. Osayleiskaava on ristiriidassa kansainvälisten sopimusten kanssa Suomen Saamelaiskäräjät on ajanut Suomen lainsäädäntöön muutosta, jonka mukaan saamelainen olisi henkilö, joka on oppinut ensimmäisenä kielenään saamen tai jonka joku vanhemmista tai isovanhemmista on merkitty saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. Nykyinen määritelmä perustuu itseidentifikaation lisäksi kieleen tai biologiseen polveutumiseen. Suomi ei ole ratifioinut Kansainvälisen työjärjestö ILO:n alkuperäis- ja heimokansoja koskevan yleissopimusta nro 169. ILO-169 yleissopimuksen 14. artiklan mukaan sopimuksen kohteena olevalle kansalle tai kansoille on tunnustettava omistus- ja hallintaoikeus niihin maihin, joilla ne perinteisesti asuvat../..

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013. Hakepolttoaineen toimitussopimuksen purkaminen

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013. Hakepolttoaineen toimitussopimuksen purkaminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 27.5.2014 klo 17.00-18.35 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 82 83 84 85 86 87 88 89 Kunnanhallitukselle tiedoksi Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kunnan tilin ja Business Cardin käyttöoikeus. Asunto-osakeyhtiöiden ja vuokratalojen fuusioselvityksen jatko

Kunnan tilin ja Business Cardin käyttöoikeus. Asunto-osakeyhtiöiden ja vuokratalojen fuusioselvityksen jatko Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 24.11.2014 klo 15.00-18.10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 160 161 162 163 164 165 166 167 169 170 171 172 Kunnanhallitukselle

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kaukolämpöliiketoiminnan myynti Savukosken Lämpö Oy:lle. Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen

Kaukolämpöliiketoiminnan myynti Savukosken Lämpö Oy:lle. Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 22.6.2015 klo 17.30-18.46 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 Kunnanhallitukselle tiedoksi

Lisätiedot

Jorma Hacklin Jorma Hacklin

Jorma Hacklin Jorma Hacklin Jokioisten kunta Kokouskutsu Valtuusto 31600 Jokioinen 13.6.2014 3/2014 Kokousaika Keskiviikko kello 18.00 - Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Pykälä Sivu Liite 20 2 21 3 22 4 TP, TTK 23 8 AK 24 9 om. 25

Lisätiedot

Kunnanhallitus. KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 11.03.2014 klo 17.00-17.52. Paikka Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t

Kunnanhallitus. KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 11.03.2014 klo 17.00-17.52. Paikka Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 1 ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo 17.00-17.52 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Kunnanhallitukselle tiedoksi Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman

Lisätiedot

Poikkeamishakemus Metsähallitus Lapin luontopalvelut. Poikkeamishakemus Matti Leinonen. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteuma tammi-kesäkuulta

Poikkeamishakemus Metsähallitus Lapin luontopalvelut. Poikkeamishakemus Matti Leinonen. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteuma tammi-kesäkuulta ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo 17.00- KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 Kunnanhallitukselle tiedoksi Poikkeamishakemus

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 31 3/2010 KOKOUSAIKA Perjantaina 21.05.2010 kello 13.00-14.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2013 Sivu TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan hallinto 3 Yleinen taloudellinen tilanne

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 SODANKYLÄN KUNTA Kh 01.04.2014 83, liite nro 1 Kh 20.05.2014 153 Kv, liite nro Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstai 9.10.2014 klo 15.00-16.08 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 21 Järjestäytymisasiat 2 22 1 Talousarvion

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Torstai 29.6.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 48 89 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 31 Kokouksen järjestäytyminen KV 32 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 33 Vuoden 2013 tilinpäätös KV 34 Osavuosikatsaus 1/2014 KV 35 Investointimäärärahat

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 31 Kokouksen järjestäytyminen KV 32 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 33 Vuoden 2013 tilinpäätös KV 34 Osavuosikatsaus 1/2014 KV 35 Investointimäärärahat

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan (KILA) kuntajaosto on 17.11.2009 päivittänyt yleisohjeen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnasta.

Kirjanpitolautakunnan (KILA) kuntajaosto on 17.11.2009 päivittänyt yleisohjeen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnasta. Johdanto Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan,

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 29.06.2015 Aika 29.06.2015 klo 18:30-20:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 13 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

206 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014

206 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 Mikkeli Pöytäkirja 15/2015 1 (43) Kaupunginhallitus 08.06.2015 Aika 08.06.2015, klo 15:00-19:32 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 202 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 17:00-21:11 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 236 116 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 Kunnanvaltuusto 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 15:00-21:22 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12. Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12. Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22 TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013 Kunnanhallitus 31.3.2014 92 Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12 Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22 JOHDANTO... 4 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 5 2.1 Tasekirja...

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä 26.6.2014

PÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä 26.6.2014 PÖYTÄKIRJA Nro 4/2013 4/52 Kokousaika Torstaina 26. kesäkuuta 2014, klo 19.00-22.20 Kokouspaikka Kunnantalo Päättäjät: Varajäsenet: Albäck, Peter Backman, Inger Broända, Helena Byggmästar, Liane Dahlbacka,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot