$.7,,9,7,('27( .RXOXWXVOXRNLOSDLOXN\N\l

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "$.7,,9,7,('27( .RXOXWXVOXRNLOSDLOXN\N\l"

Transkriptio

1 1 $.7,,9,7,('27(.RXOXWXVOXRNLOSDLOXN\N\l Yhteiskunnalla ei ole varaa jättää huomiotta aiemmassa koulutusjärjestelmässä oppinsa saaneita. Kansantaloudellisesti ei ole kannattavaa kouluttaa uudelleen kaikkia vanhan tutkinnon hankkineita. Täydennys- ja lisäkoulutusta toki tarvitsevat kaikki työmarkkinakelpoisuuden yllä pitämiseksi. Suomalainen koulutusjärjestelmä uudistettiin 1990-luvulla. Silloisista teknillisistä oppilaitoksista tehtiin ammattikorkeakouluja, ja teknikkokoulutus lopetettiin. Tässä kehityksessä olivat myös ammattijärjestöt mukana. Nyt kaksikymmentä vuotta myöhemmin asiaa pitää vielä arvioida osaamisen, kilpailukyvyn ja tuottavuuden näkökulmista. Uudistuksen tavoitteena ainakin ammattijärjestöillä oli koulutustasojen ja osaamisen nostaminen. Tutkinnot saatiin myös paremmin vastaamaan EU-alueen koulutustasoja. Tämä rinnastus oli merkittävä tekijä koulutettujen teknisten liikkuvuudelle ja arvostukselle. Mitä sitten oikeasti työmarkkinoilla on tapahtunut muutosten jälkeen? Vanha järjestelmä edellytti ennakkoon hankittua kahden vuoden alakohtaista työkokemusta. Tämä vaatimus poistettiin. Nykyisin harjoitteluun hyväksytään laajemman asteikon mukainen työharjoittelu. Tutkintoihin voi kerätä erilaisia opintoja ja lähiopetus on vähentynyt. Pelkästään näistä syistä on työpaikoilta järjestöihin kantautunut palautetta, että valmistuvien ammatilliset valmiudet ovat laskeneet ja alan syvällisempi tuntemus opitaan vasta työelämässä tutkinnon jälkeen. Toisaalta ict-osaaminen on parempaa ja koulutuksen laaja-alaisuus on tuonut osaamista myös esimerkiksi kulttuurillisista asioista. Työantajien pitää huomioida, että vanhan koulutusjärjestelmän mukaisia tutkintoja on työelämässä vielä yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Tästä syystä monissa julkisissa tehtävissä toimivien ammattien kelpoisuusehtoihin on tehty siirtymäsäännöksiä. Näillä turvataan vanhoille tutkinnoille tasavertainen asema koulutusuudistuksen johdosta syntyneisiin tilanteisiin. Monissa tehtävissä tulisikin kelpoisuusehdoksi kirjata soveltuva tekninen koulu- tai opistotutkinto tai insinöörien osalta soveltuva insinöörin tutkinto. Etukäteen on turha rajata osaavia hakijoita pois koulutusuudistuksen muodollisten vaatimusten vuoksi. Tällä tavalla aiheutetaan työmarkkinoille liikkumattomuutta, elleivät tekniset voi kelpoisuusehtojen takia vaihtaa työpaikasta toiseen. Hyvää ja rauhallista Joulun aikaa! Puheenjohtaja Keijo Houhala KTK Tekniikan Asiantuntijat ry KTK on myös facebookissa - liity tykkääjiin

2 2 Sisältö Koulutus luo kilpailukykyä... 1 V i i m e h e t k e n u u t i s e t... 4 Verokortti voi tipahtaa postilaatikosta jo tässä kuussa... 4 Tule mukaan KTK:n Jäsenhankintakampanjaan!... 4 E d u n v a l v o n t a... 4 Kilometrikorvaukset laskevat 43 senttiin/km... 4 Kuntatyöntekijöiden palkat on maksettava sovitusti... 4 Palkansaajakeskusjärjestöt tiivistävät yhteistyötään... 5 Osa-aikaeläkkeen ikäraja nousee vuodella... 5 Loman sairauspäivästä korvaus... 5 Energia-alalla kysely nuorten työllistymisestä... 6 Työaikadirektiivistä erimielisyys Ruokailukustannusten korvaukset nousevat... 6 Hyödyllisiä edunvalvonnan linkkejä... 6 Maanmittausalan ammattitutkinto ei ole maanmittausteknikon tutkinto Ei viranomaistöitä konsulteille!... 6 J ä s e n e d u t... 7 Teboilin bensa-alennus 2 snt / lt alkaen... 7 Mobiili -lehti näytenumerona jäsenille... 7 J ä r j e s t ö t o i m i n t a... 7 Jäsenhankintakampanja etenee!... 7 Markkinoikaa KTK:n Työpaikkapankkia - Pankki, jolla ei ole palvelumaksuja!... 8 Päättävät elimet olivat koolla... 8 KTK:n varsinainen edustajakokous Akavan syysliittokokous ja seminaari KTN:n edustajakokous Pekka Nikulainen KI:n johtoon alkaen... 9 KTK:n liittohallituksen kokoonpano Akavan uutisia -> 10 Fjäder Pohjolan palkansaajajärjestön puheenjohtajaksi Fjäder ehdottaa laajaa yhteiskuntasopimusta Kiista koulutusoikeudesta ratkaistava pian Akavan aluetoiminta uudistuu vuoden alussa... 10

3 3 Akavan opiskelijoille ensimmäinen strategia Lukiot lähemmäs korkeakoulu - ja työelämäyhteyksiä Kaksivuotiset tutkinnot vieras aloite korkeakoulujärjestelmälle Suomeen syntyi duunarien unioni K o u l u t u s Ilmoittautukaa KTK:n luottamusmieskoulutukseen V i e s t i n t ä Vielä ehdit kirjoittaa ay-tarinasi TJS:ään mennessä! KTK on myös facebookissa Y h t e i s k u n n a l l i n e n v a i k u t t a m i n e n Kevan valtuuskunta nimitetty vuosiksi Kansalaisaloite -verkkopalvelu avataan K u n t a t a l o u s j a -h e n k i l ö s t ö, m u u t k u n t a - a s i a t Kunnista ken on kaunein? Lahden katujen kunnossapidon asiakaspalvelu YIT:lle Helsinki peittyi lumeen virkamies toivoo lisää rahaa lumitöihin Kuntia patistetaan investoimaan velkarahalla Tutkimustietoa kunta-alalta Mikä on kunta-alan työterveyshuollon tila? Laaja työturvallisuushanke käynnistyy kunta-alalla Hyvinvointihavaintoja Alle asukkaan kunta ei voi järjestää itse sote -palveluja Pekka Korpinen lakkauttaisi Helsingin kuntaa saa harkinnanvaraista apua T y ö m a r k k i n a t, t y ö e l ä m ä j a t a l o u s Suomi on hyvä eikä liian kalliskaan maa Margita Klemetti kansallisen työelämähankkeen johtoon Suomalaisten ylityöt eivät ole lisääntyneet Suomalaiset neljäsluokkalaiset kärjessä osaamisvertailussa Osingot kasvaneet hurjasti Palkka-ale ei tuo tehtaita takaisin Työnantajaleirin luoma kuva lakkoherkkyydestä väärä Palkkaratkaisut avoimen sektorin kilpailukyvyn mukaan Tuottavuus ei lisäänny työaikaa pidentämällä Yleiskorotukset pois palkoista - auttaisi ikäihmisiä Sopimuksia jatkettava ilman palkankorotuksia... 21

4 4 Yritysten on aika ottaa vastuuta yhteiskunnasta Energiayhtiöiden fuusiot voivat säästää miljoonia Monet organisaatiomuutokset ovat täysin tarpeettomia Kilpailu- ja kuluttajavirasto aloittaa E U j a m u u m a a i l m a Suomi jakaa ykköstilan maailman vähiten korruptoituneena maana Virolainen ansaitsee kuukaudessa keskimäärin 855 euroa H e r ä t t e i t ä Palataanko Suomessa soratieaikaan? Aforismi ja taustatietoja LLPHKHWNHQXXWLVHW 9HURNRUWWLYRLWLSDKWDDSRVWLODDWLNRVWDMRWlVVlNXXVVD Vuoden 2013 verokorttien postitus on alkanut. Uudet verokortit ovat asiakkailla viimeistään 14. tammikuuta. Kortit tulevat voimaan XOHPXNDDQ.7.Q-lVHQKDQNLQWDNDPSDQMDDQ Tarkempia tietoja kampanjasta ( tämän tiedotteen Järjestötoiminta -osassa sekä verkko-osoitteessa KWWSVNWNU\ILGLUHFWRILMDVHQVLYXWMRXOXNDPSDQMD (GXQYDOYRQWD.LORPHWULNRUYDXNVHWODVNHYDWVHQWWLLQNP Verovapaiden matkakustannusten kilometrikorvaukset laskevat kahdella sentillä. Oman auton veroton kilometrikorvaus on ensi vuoden alusta 43 senttiä/km..xqwdw\ QWHNLM LGHQSDONDWRQPDNVHWWDYDVRYLWXVWL KT Kuntatyönantajien valtuuskunta on antanut kannanoton, jonka mukaan kunnilla ei olisi varaa ensi vuoden palkankorotuksiin. Asiasta ei ollut etukäteen keskusteltu pääsopijajärjestöjen kanssa, eikä siitä myöskään tehty esitystä kunta-alan pääneuvotteluryhmässä. Pääsopijajärjestöt

5 5 antoivat asiasta samana päivänä oman tiedotteensa, jonka mukaan kuntatyöntekijöiden palkat on maksettava sovitusti KWWSZZZNWQU\IL"KWPO KT:n kanssa on käyty keskusteluja siitä, miten paikallisen erän kustannukset lasketaan. Erityisesti laskennallisista kustannusheijastuksista vallitsee erimielisyys. 3DONDQVDDMDNHVNXVMlUMHVW WWLLYLVWlYlW\KWHLVW\ WllQ SAK:n, STTK:n ja Akavan työvaliokunnat ovat päättäneet valmistautua yhdessä seuraavalle sopimuskierrokselle. Järjestöt korostavat, että Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n viime päivien poikkeuksellisen rajut esitykset edellyttävät palkansaajilta yhteistä tahtoa ja toimintaa, joten sopimus- ja neuvottelutavoitteet laaditaan nyt yhdessä. Yhteistyöllä ajetaan palkansaajien tavoitteita mahdollisimman tehokkaasti tulevalla sopimuskierroksella. Palkansaajajärjestöjen mielestä nykyisessä taloustilanteessa on ensisijaisen tärkeää, että kansalaisten syyllistämisen sijaan EK palaisi keskustelemaan työmarkkinoiden tulevaisuudesta rakentavasti. Myös raamisopimuksen osana olleesta työntekijöiden koulutusoikeudesta on päästävä sopuun. Järjestöjen yhteistiedote VDDLNDHOlNNHHQLNlUDMDQRXVHHYXRGHOOD Vuonna 1954 tai sen jälkeen syntyneiden on jatkossa mahdollista jäädä työeläkelakien mukaiselle osa-aikaeläkkeelle aikaisintaan 61-vuotiaana. Tällä hetkellä osa-aikaeläkkeen alaikäraja on 60 vuotta ja tämä ikäraja koskee jatkossakin ennen vuotta 1954 syntyneitä. Nykyään sekä työeläke- että kansaneläkejärjestelmässä on mahdollisuus jäädä varhennetulle vanhuuseläkkeelle 62-vuotiaana. Työeläkejärjestelmästä poistuu kokonaan mahdollisuus varhennettuun vanhuuseläkkeeseen. Kansaneläkejärjestelmässä varhennetun vanhuuseläkkeen ikäraja nousee 63 vuoteen eli työeläkejärjestelmän mukaiseen vanhuuseläkkeen alaikärajaan. Muutokset koskevat vuonna 1952 ja sen jälkeen syntyneitä. Ennen vuotta 1952 syntyneet voivat edelleen jäädä varhennetulle vanhuuseläkkeelle 62-vuotiaana. Talouselämä /RPDQVDLUDXVSlLYlVWlNRUYDXV Jokaisen sairaana vietetyn lomapäivän voisi vastedes korvata siirretyllä lomapäivällä. Lain mukaan työnantaja päättää työntekijän pyynnöstä siirretyn vuosiloman ajankohdasta. Työnantajan on ilmoitettava siirretyn loman ajankohta kahta viikkoa tai viimeistään viikkoa ennen loman antamista. Sairauspäivämuutos johtuu Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksistä, joiden mukaan Suomen karenssiaika on EU:n työaikadirektiivien vastainen. Eduskunta käsittelee lakiesitystä alkuvuodesta. Helsingin Sanomat

6 6 5XRNDLOXNXVWDQQXVWHQNRUYDXNVHWQRXVHYDW Kuntatyönantaja ja pääsopijajärjestöt ovat hyväksyneet työ- ja virkaehtosopimuksen, jolla korotetaan kunnallisen henkilöstön osaamisen kehittämistä koskevassa suosituksessa sekä ammattiyhdistyskoulutusta koskevassa työ- ja virkaehtosopimuksessa tarkoitettuja ruokailukustannusten korvauksia. Korvaus on ensi vuonna 24,25 euroa / kurssilainen / kurssipäivä, ja vuonna 2014 korvaus on 24,60 euroa. (QHUJLDDODOODN\VHO\QXRUWHQW\ OOLVW\PLVHVWl Yksityisellä energia-alalla tehdään yhteinen kysely Energiateollisuus ry:n ja palkansaajajärjestöjen kanssa ET:n jäsenyrityksille ja toimihenkilöiden luottamusmiehille nuorten työllistymisestä. Kyselyllä pyritään kartoittamaan niitä keinoja, joilla liitot paikallisten osapuolten näkemyksien mukaan voivat edesauttaa nuorten työllistämisessä sekä sitä, miten alan toimihenkilösopimusta tulisi kehittää, jotta nuorten työllistämistä voitaisiin edistää. +\ G\OOLVLlHGXQYDOYRQQDQOLQNNHMl Työurien tukeminen: Tuloksellisuus: tyohyvinvointi.aspx eli Työhyvinvoinnilla tuloksellisuutta mitä kunta voi tehdä? (13/11) >> Tuloksellisuuskampanjasta löytyy asiaa osoitteesta Isyysvapaa: Akavan ja SAK:n Isän kanssa -video YouTubessa ja Akavan verkkosivuilta (LYLUDQRPDLVW LWlNRQVXOWHLOOH KTK on pyytänyt sosiaali- ja terveysministeriön (STM) lausuntoa viranomaistöiden teettämisestä kolmansilla osapuolilla, kuten yksityisillä konsulteilla. Eräs satakuntalainen kaupunki (Pori) on ollut tekemässä tällaista päätöstä. Toiminta saattaisi viranhaltijat vaikeaan välikäteen ja vastuuseen, jota kunnat eivät ole tulleet ajatelleeksi. Jos viranhaltija päättää asiasta pelkästään konsultin tekemän selvityksen perusteella, se ei kuitenkaan poista viranomaisen oikeudellista vastuuta. Niinpä viranomainen eli käytännössä viranhaltija vastaisi myös konsultin tekemästä selvityksestä henkilökohtaisesti. Näillä toimenpiteillä kunnat vaarantavat yksittäisen viranhaltijoitten oikeusturvan tietämättään! STM oli lausunnossaan samoilla linjoilla kuin KTK. Sen mukaan kyseinen menettely saattaa johtaa hankaliin tilanteisiin viranhaltijoitten oikeusturvan kannalta. Lisää lausunnosta Jäsensivuiltamme -> Edunvalvonta -> Ohjeita ja tilastoja

7 7 -lvhqhgxw 7HERLOLQEHQVDDOHQQXVVQWOWDONDHQ Teboilin kanta-asiakaskortilla ja KTK:n jäsenkortilla ostettavat bensiini- ja dieselöljyalennukset nousevat molemmat 2,0 senttiin litralta ensi vuoden alusta lukien. Nykyinen alennus on 1,7 snt /lt. Alennukset eivät koske Teboilin Express -huoltamoita. Muut KTK:n jäsenkortilla saatavat alennukset ovat voiteluaineista 10 % (alle 10 litran astiat), autokemikaaleista 5 %, pesuista 5 % ja nestekaasusta 5 % (täyttö). Lisätietoja korttiyksikön päällikkö Tapani Tanhuanpää, 0RELLOLOHKWLQl\WHQXPHURQDMlVHQLOOH Mobiilimaailman tuotteista ja palveluista kertova uusi lehti Mobiili on toimitettu kertaluonteisena näytenumerona kaikille KTK:n jäsenrekisterissä oleville jäsenille, joilla ei ole markkinointiestoa. Lehden esittely ja tarjoushinnat Jäsensivuillamme Jäsenetujen Lehtiedut -kohdassa. -lumhvw WRLPLQWD -lvhqkdqnlqwdndpsdqmdhwhqhh Jäsenkampanjamme 3DUDVMRXOXODKMDRQ.7.QMlVHQ\\V kestää ensi helmikuun loppuun. Liittyessään KTK:n jäseneksi MRXOXNXXQMDKHOPLNXXQYlOLVHQlDLNDQD uusi jäsen saa jäsenmaksuvapautusta helmikuun loppuun eli 1-3 kuukautta. Jäsenyys astuu voimaan heti henkilön liityttyä, mutta jäsenmaksun perintä alkaa vasta 1. maaliskuuta Tämä tulee ottaa huomioon myös jäsenhakemusta täytettäessä, jolloin NRKWDDQ 7\ QDQWDMDSHULLMlVHQPDNVXQ SDONDVWDQLDONDHQ WXOHHPHUNLWl KTK maksaa jäsenen työttömyyskassamaksun kultakin vapaakuukaudelta. Lisäksi uusi jäsen saa kuusi (6) liittymistä seuraavaa kuukautta ilmaiseksi Tekniikka & Talous -lehden sekä tietenkin kaikki muut liiton jäsenedut ja -palvelut. Jäsenhankkija saa jokaisesta hankkimastaan uudesta KTK:hon liittyneestä jäsenestä valintansa mukaan 10 euron arvoisen S-ryhmän tai PresentCardin lahjakortin. Tarkemmat ohjeet jäsenhankkijoille verkkosivuiltamme KWWSVNWNU\ILGLUHFWRILMDVHQVLYXWMRXOXNDPSDQMD Tiedustelut: Kari Tirronen, , KDNHPLVWRRQ

8 8 0DUNNLQRLNDD.7.Q7\ SDLNNDSDQNNLD3DQNNLMROODHLROH SDOYHOXPDNVXMD KTK:n Työpaikkapankki julkaisee verkkosivuillamme teknisten työpaikkojen hakuilmoituksia maksutta. Pyytäkää työnantajanne hakuilmoituksista vastaavaa henkilöä toimittamaan meille ilmoitukset word -muodossa osoitteeseen LQIR#NWNU\IL Lisätietoja Työpaikkapankista osoitteessa KWWSZZZNWNU\ILW\RSDQNNLtai Kari Tirroselta. KDNHPLVWRRQ 3llWWlYlWHOLPHWROLYDWNRROOD.7.QYDUVLQDLQHQHGXVWDMDNRNRXV KTK:n varsinainen edustajakokous päätti sääntömääräisistä asioista, kuten viime vuoden toimintakertomuksesta ja tileistä sekä ensi vuoden toimintasuunnitelmasta, talousarviosta ja jäsenmaksuista. KTK:n jäsenmaksuprosentti vuonna 2013 on edelleen yksi (1) prosentti. Kattojäsenmaksu nousi 378 euroon / vuosi (31,50 e/kk). Tarkistuksia tehtiin myös muihin jäsenmaksuihin. Edustajakokouksen tiedote Maanalaisessa infrastruktuurissa kytee aikapommi ja vuoden 2013 toimintasuunnitelma ovat Jäsensivujen Järjestötoimintaosuudessa KTK edustajakokous. Kokouksessa alustaneen Akavan puheenjohtajan 6WXUH)MlGHULQmukaan kunnilla on 554 lakisääteistä tehtävää. Kuntien velkamäärä on kolminkertaistunut 2000-luvulla 12 miljardiin euroon. Se on kuitenkin vain noin kahdeksasosa valtion velasta. Fjäder patisti raamisopimuksessa sovitun kolmen päivän koulutusvapaan sekä kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toteuttamista. Hän kiinnitti huomiota myös kuntainfran asemaan. KTK:lla hän kertoi olevan jäsenmääräänsä isompi painoarvo KTK:n aktiivisuuden vuoksi. KTK:n Jäsensivuilta löytyvät myös Työeläkevakuuttajat TELA ry:n johtajan 0LQQD+HOWHHQja KTN:n neuvottelujohtajan -XNND.DXSSDODQ kokousalustukset. KDNHPLVWRRQ $NDYDQV\\VOLLWWRNRNRXVMDVHPLQDDUL Akavan liittokokous hyväksyi sääntömääräisten asioiden lisäksi asiakirjan Akavalaisen yhteistoiminnan periaatteet. Ennen kokousta pidettiin seminaari Suomen työn linja, jossa alusti mm. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATTin ylijohtaja -XKDQD9DUWLDLQHQ. KDNHPLVWRRQ.71QHGXVWDMDNRNRXV Neuvottelujärjestömme Tekniikka ja Terveys KTN ry valitsi edustajakokouksessaan hallituksen 1. varapuheenjohtajaksi STHL:n puheenjohtajan /HLOD/HKWRPlHQ5DLPR/HKWRVHQ jäätyä

9 9 eläkkeelle. 2. varapuheenjohtajaksi valittiin KST:n puheenjohtaja6dul(vwlolspal:n puheenjohtaja.lp1lnxodjatkaa KTN:n kolmantena varapuheenjohtajana. Kokouksessa alustanut Akavan työelämäasioiden johtaja 0DULD/ IJUHQesitteli raamisopimuksen taustoja sekä Akavan tulevaa yhteiskuntasopimusmallia ja kertoi luottamusta lisäävistä toimista työmarkkinoilla. Pitkäaikainen KI Insinöörit ry:n puheenjohtaja ja KTK:n hallituksen jäsen insinööri 5DLPR/HKWRQHQpalkittiin KTN:n pöytästandaarilla. Toinen KTK:lainen viirin saaja KTN:n edustajakokouksessa oli Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry KRI:n puheenjohtajuudesta luopuva rakennusmestari 0DUNNX -luyhqsll Lisää tietoa kokouksesta KTN:n verkkosivuilla 3HNND1LNXODLQHQ.,QMRKWRRQDONDHQ KI Insinöörit ry:n pitkäaikainen puheenjohtaja 5DLPR/HKWRQHQ on jäänyt eläkkeelle. KI:n 50- vuotisjuhlaliittokokous Espoossa valitsi liiton uudeksi puheenjohtajaksi 3HNND 1LNXODLVHQ Helsingistä. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin 7DUPR-lUYLQHQTurusta ja toiseksi varapuheenjohtajaksi -DQL7XKNDQHQLahdesta. Liiton sihteerinä aloittaa +HLQL/ \WW\ Lappeenrannasta..7.QOLLWWRKDOOLWXNVHQNRNRRQSDQR Useat KTK:n jäsenjärjestöt ovat pitäneet ylimpien päättävien elintensä valintakokoukset. KTK:n liittohallituksen kokoonpano ensi vuoden alusta (suluissa henkilökohtainen varajäsen)::.hlmr+rxkdod, hallituksen puheenjohtaja KI: 3HNND1LNXODLQHQ (7DUPR-lUYLQHQ) KRI: +HLNNL7XRPLQHQ (3HWUL3XFLORZVNL) SKT: 7LPR$QVLR, 1. varapuheenjohtaja (0DWWL6DLUDQHQ) KTL:.LUVL.XMDOD (-DUPR/DWYD/XVD) KST: 6DUL(VWLOl (-DQ.DVNL) EATL: -XKDQL3UXVWL, 2. varapuheenjohtaja (-RXNR.DXSSLOD)

10 10 $NDYDQXXWLVLD!ZZZDNDYDIL 6WXUH)MlGHU3RKMRODQSDONDQVDDMDMlUMHVW QSXKHHQMRKWDMDNVL Akavan puheenjohtaja 6WXUH)MlGHU on valittu Pohjoismaiden palkansaajien yhteistyöjärjestön hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle Pohjoismainen yhteistyö ei ole vain viranomaisten projekti, vaan kansalaisyhteiskunnalla ja ayliikkeellä on siinä tärkeä rooli. Yhdessä tekemistä esimerkiksi työmarkkina-asioissa pitää vahvistaa, Fjäder linjaa. Puheenjohtajakaudellaan Akava panostaa pohjoismaisen kolmikantayhteistyön kehittämiseen, kilpailukykyyn, työllisyyteen ja osaamiseen. 6WXUH)MlGHUHKGRWWDDODDMDD\KWHLVNXQWDVRSLPXVWD Akavan puheenjohtaja 6WXUH)MlGHU esittää, että työmarkkinajärjestöt sitoutuvat torjumaan lähivuosina uhkaavia palvelujen ja etuuksien leikkauksia ja veronkorotuksia laajalla yhteiskuntasopimuksella. Yhteiskuntasopimuksen osana järjestöt sopisivat jo ensi keväänä kokoavasta työmarkkinaratkaisusta, jossa vientiteollisuus määrittelisi palkkatason. Nyt voimassa olevia työ- ja virkaehtosopimuksia jatkettaisiin palkantarkistuksineen, ja sen päälle tehtäisiin sopimus 1,5 vuodeksi, Fjäder ehdottaa..llvwdnrxoxwxvrlnhxghvwdudwndlvwdydsldq Raamisopimukseen liittyvää kolmen päivän koulutusoikeutta ei ole haudattu, vaikka sovintoa ei edelleenkään ole näköpiirissä. Neuvonpitoa on käyty lähinnä kulisseissa ja epävirallisesti sen jälkeen, kun EK hylkäsi jo kertaalleen neuvotellun ammatillisen osaamisen kehittämistä koskevan lakikokonaisuuden. Kiista pitää saada ratkaistua mahdollisimman pian, jotta se ei toisi paineita seuraaviin sopimusneuvotteluihin, eikä hiertäisi työmarkkinaosapuolten välejä haastavassa taloustilanteessa, vaatii Akavan johtaja 0DULD/ IJUHQ. Akava pitää kiinni siitä, että mikään osapuoli ei voi yksipuolisesti vetäytyä tehdyistä sopimuksista. Tässä tilanteessa valmiutta uuteen ratkaisumalliin on löydyttävä kaikilta. Osaamisen kehittäminen läpi työuran on kaikkien yhteinen etu, Löfgren painottaa. Lisätietoja: johtaja Maria Löfgren, p $NDYDQDOXHWRLPLQWDXXGLVWXXYXRGHQDOXVVD Tavoitteena on tehostaa Akavan aluevaikuttamista kaikkialla Suomessa ja edistää akavalaisille tärkeitä asioita alueellisten erityispiirteiden mukaan.

11 11 Yhteensä viidentoista alueverkoston toiminta käynnistyy vuoden 2013 alussa aluejohtoryhmien johdolla. KTK on tehnyt omat esityksensä aluejohtoryhmiin ja alueverkostoihin liitolle tulleista esityksistä. Palaamme asiaan seuraavassa tiedotteessa. $NDYDQRSLVNHOLMRLOOHHQVLPPlLQHQVWUDWHJLD Akavan opiskelijoiden valtuuskunta on hyväksynyt Akavan opiskelijatoiminnan historian ensimmäisen strategian. Akavan opiskelijat haluaa olla entistä vahvempi toimija yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa ja Akavan sisäisessä päätöksenteossa. Akavan opiskelijoilla on paljon osaamispotentiaalia, jota ei ole vielä osattu hyödyntää riittävän hyvin. Haluamme nyt priorisoida vaikuttamiskohteita, painottaa työelämäasioita ja käyttää aiempaa tehokkaammin tutkittua tietoa vaikuttamistyön pohjana, Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja 7HG $SWHU kuvailee uutta strategiaa. Akavan opiskelijoiden mielestä on erittäin tärkeää, että nuorten ääni kuuluu päätöksenteossa. Tämän päivän ratkaisuilla rakennetaan tulevaisuuden työelämää, joten nuoria on kuunneltava entistä paremmin. /XNLRWOlKHPPlVNRUNHDNRXOXMDW\ HOlPl\KWH\NVLl Akava ja Suomen Lukiolaisten Liitto vaativat pian alkavalta lukiokoulutuksen uudistustyöltä edistyksellisyyttä ja rohkeutta. Suomi tarvitsee yleissivistävän ja korkeakouluopintoihin valmistavan lukion, joka vastaa 2000-luvun tarpeisiin. Lukioiden korkeakoulu- ja työelämäyhteyksiä on kehitettävä, jotta ylioppilaiden jatko-opinto- ja uravalinnat helpottuisivat. Lukio-opetusta on uskallettava kehittää lukiolaisia aktivoivaan suuntaan. Oppiainekohtaisen sirpaletiedon pänttäämisen sijaan lukiolaiset haluavat käsitellä oppiaineita yhdistäviä ilmiöitä ja ratkaista niihin liittyviä ongelmia. Tämä muun muassa tarkoittaa, että tietotekniikka on saatava vihdoin luonnolliseksi osaksi koulutyötä, esittää Suomen Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja 9HHUD 6YDKQ Lisätietoja: Akavan asiantuntija Ida Mielityinen, puh DNVLYXRWLVHWWXWNLQQRWYLHUDVDORLWHNRUNHDNRXOXMlUMHVWHOPlOOH Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ja Akava ovat huolissaan opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän kaavailuista käynnistää uudet kaksivuotiset tutkinnot ammattikorkeakouluissa. Arenen puheenjohtaja 0DUNNX/DKWLQHQ ja Akavan puheenjohtaja 6WXUH )MlGHU toteavat yhdessä, että suunnitelma vaarantaisi laadukkaan korkeakoulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kehittämisen. Järjestöjen mielestä ammattikorkeakoulutuksen resursseja ei pidä hajottaa monimuotoisempaan tutkintorakenteeseen. Järjestöt pitävät aloitetta erikoisena, sillä sen suuntaisia kirjauksia ei sisälly hallitusohjelmaan. Verkkouutiset

12 12 6XRPHHQV\QW\LGXXQDULHQXQLRQL Yhdentoista ammattiliiton yhteistyöelin Teollisuuden palkansaajat (TP) on rekisteröitynyt virallisesti yhdistykseksi. Uuden yhdistyksen puheenjohtajaksi tulee SAK:laisen Metalliliiton 5LNX$DOWR. Hän korvaa vuodenvaihteessa TP:n nykyisen puheenjohtaja 3HUWWL3RURNDULQ. Suomalaisen teollisuuden asema työmarkkinapolitiikassa ei ole niin vahva kuin sen pitäisi olla. Teollisuudessa työskentelevät palkansaajat tarvitsevat voimakkaampaa yhteistä edunvalvontaa. Kun myös työnantajien puolella on koottu rivejä, päätimme virallistaa Teollisuuden palkansaajien toiminnan, Porokari perustelee päätöstä. TP aikoo asettaa tulevan vuoden työehtoneuvotteluihin yhteisiä tavoitteita. TP:n jäsenliitot ovat SAK:laiset Metallityöväen Liitto, Teollisuusalojen ammattiliitto TEAM, Paperiliitto, Puu- ja erityisalojen liitto ja Sähköalojen ammattiliitto, akavalaiset Uusi Insinööriliitto UIL, Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ja Suomen Ekonomiliitto SEFE sekä STTK:laiset Ammattiliitto Pro, Erityisalojen toimihenkilöliitto ERTO ja Suomen Konepäällystöliitto SKL. Uusi Suomi RXOXWXV,OPRLWWDXWXNDD.7.QOXRWWDPXVPLHVNRXOXWXNVHHQ KT:n ja järjestöjen yhteinen koulutustyöryhmä on hyväksynyt KTK/KTN:n vuoden 2013 palkalliset luottamusmieskurssit seuraavasti: Tampere Luottamusmiesten peruskurssi etäpäivä Oulu Alueellinen luottamusmieskurssi Kuopio Alueellinen luottamusmieskurssi Helsinki Luottamusmiesten jatkokurssi etäpäivä Rovaniemi Alueellinen luottamusmieskurssi Vantaa Pääluottamusmiesten koulutuspäivät (Kutsuperiaatteella) Lahti Alueellinen luottamusmieskurssi Kuntatyönantajille on asiasta ilmoitettu yleiskirjeellä PTY-alan luottamusmiesten peruskurssi pidetään Helsingissä. Asiasta on ilmoitettu PTY-työnantajille Kursseista tarkemmin verkkosivuillamme ja koulutus- ja kenttäpäällikkö Kyösti Käki, , alueasiamies Tuomo Hiltunen, , alueasiamies Sampo Kilpeläinen, ja alueasiamies Tomas Wass,

13 13 0DDQPLWWDXVDODQDPPDWWLWXWNLQWRHLROHPDDQPLWWDXVWHNQLNRQWXWNLQWR Koulutuskeskus Tavastia on alkanut kouluttaa opiskelijoita maanmittausalan toisen asteen ammattitutkintoon. Tästä tutkinnosta on virheellisesti väitetty, että se vastaisi entistä maanmittausteknikon tutkintoa. Näin ei ole! Entinen maanmittausteknikon tutkinto on verrattavissa lähinnä maanmittausinsinöörin amk -tutkintoon, koska maanmittausteknikoiden koulutus muutettiin insinöörikoulutukseksi. Maanmittausalalla ei vanhassa järjestelmässä ollut opistoinsinöörikoulutusta. Teknikkokoulutuksen loputtua ja koulutusjärjestelmän muututtua meillä työskentelee yhä yli teknikkoa. Vaikka lait ovat muuttuneet ja pätevyysvaatimukset kiristyneet, on siirtymäsäännöksillä kuitenkin turvattu entisten teknikkojen pätevyydet toimia esimerkiksi kaavan laatijana, kaupan vahvistajana, toimitusinsinöörinä ja pohjakartan hyväksyjänä. Eli mitkään muut uudet tutkinnot eivät tuo maanmittausalan teknikon pätevyyttä. Koulutusjärjestelmä on muuttunut. Samoin siirtymäsäännökset, joilla pätevyydet pysyvät töissä olevilla teknikoilla ao. tehtäviin. Kun kerran yhteiskunta on kertaalleen miettinyt ja päätynyt siirtymäsäännöksin turvaamaan tietyt kelpoisuudet vanhojen tutkintojen suorittaneille, on järjetöntä, jos yksittäiset kunnat vielä miettivät samaa asiaa ja päätyvät keskenään erilaisiin ratkaisuihin. Tässä on kyse myös yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteuttamisesta lain tarkoittamalla tavalla. 6XRPDODLVHWQHOMlVOXRNNDODLVHWNlUMHVVlRVDDPLVYHUWDLOXVVD Ensimmäistä kertaa 25 vuoteen suomalaiset osallistuivat neljäsluokkalaisille tehtyihin kansainvälisiin testeihin. Samalla selviteltiin myös kahdeksasluokkalaisten taitoja, kun esimerkiksi Pisa-vertailut ovat keskittyneet peruskoulunsa päättäviin eli yhdeksännen luokan 15-vuotiaisiin.. Suomalaiset koululaiset ovat jälleen kärjessä osaamisvertailussa vaikka hammasta purren. Oppimisen ilo tai esimerkiksi matematiikasta pitäminen ei nimittäin korostu Suomen tuloksissa. Suomalaiskoululaiset sijoittuivat maan joukossa kansainväliseen kärkeen neljäs - ja kahdeksasluokkalaisten vertailussa. Mikä oli sijoitus eri aineissa? - Lukutaidossa neljäsluokkalaiset olivat toiseksi parhaita Venäjän kanssa. Edellä Hongkong. - Luonnontieteissä neljäsluokkalaiset olivat kolmansia Etelä-Korean ja Singaporen jälkeen. Kahdeksasluokkalaisten kisassa Suomi oli viides. - Matematiikassa sekä neljäs - että kahdeksasluokkalaiset olivat kahdeksansia. Osaamiserot Suomen sisällä ovat muihin tutkimusmaihin verrattuna pieniä. Etenkin alueelliset erot ovat vähäisiä, mutta kodin varallisuustaso näkyy oppimistuloksissa Suomessakin. Lukutaidossa ero tyttöjen ja poikien välillä on Suomessa tutkimusmaiden suurimpia. Kun Pisa-testi mittaa enemmän käytännön sovellustaitoja, nämä tutkimukset mittaavat enemmän varsinaista koulun oppisisältöjen omaksumista Helsingin Sanomat

14 14 9LHVWLQWl 9LHOlHKGLWNLUMRLWWDDD\WDULQDVL7-6llQPHQQHVVl Lisätietoja: sekä TJS:n kulttuurisihteeri Inka Ukkola, puh. (09) RQP\ VIDFHERRNLVVD Käypä tutustumassa KWWSZZZIDFHERRNFRPSDJHV.7.7HNQLLNDQ$VLDQWXQWLMDWU\ <KWHLVNXQQDOOLQHQYDLNXWWDPLQHQ.HYDQYDOWXXVNXQWDQLPLWHWW\YXRVLNVL Valtioneuvosto on määrännyt Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskuntaan 30 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi Jäsenistä 26 nimitettiin Suomen Kuntaliiton ehdotuksesta ja neljä kunta-alan pääsopijajärjestöjen ehdotuksesta. KTN:n edustajana Kevan valtuuskunnassa jatkaa KTN:n ja KTK:n puheenjohtaja.hlmr+rxkdod ja varajäsenenä STHL:n puheenjohtaja /HLOD/HKWRPlNL Keva (vuoden 2010 loppuun asti Kuntien eläkevakuutus) on suomalainen eläkevakuutuksia hoitava yritys. Yritys huolehtii kunta-alan, valtion ja kirkollisen henkilökunnan eläkkeistä. Kaikkiaan sen piiriin kuuluu 1,3 miljoona julkisen sektorin työntekijää. Kevan toiminta perustuu kunnalliseen eläkelakiin ja sitä valvoo valtiovarainministeriö ja Finanssivalvonta. Kevan toimitusjohtaja on 0HUMD $LOXV Lisätietoja Oikeusministeriön verkkopalvelu kansalaisaloitteiden tekemiseksi ja aloitteiden kannatusilmoitusten keräämiseksi on avattu. Palvelu toimii osoitteessa ZZZNDQVDODLVDORLWHIL. Se tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden saada aloitteensa eduskunnan käsiteltäväksi. Uusi verkkopalvelu on maksuton, esteetön ja turvallinen käyttää. Vähintään äänioikeutetulla Suomen kansalaisella on oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi. Kansalaisaloite voi sisältää joko lakiehdotuksen tai ehdotuksen lainvalmisteluun ryhtymisestä. Aloite voi koskea myös voimassa olevan lain muuttamista tai kumoamista. Kansalaisaloitetta tukevat allekirjoitukset eli kannatusilmoitukset on kerättävä kuuden kuukauden

Elintae uudistui ja palasi tabloidiksi, anna palautetta s. 4. Palkka-alelle ei ole perusteita, eikä edes nollalinjalle s. 6-7

Elintae uudistui ja palasi tabloidiksi, anna palautetta s. 4. Palkka-alelle ei ole perusteita, eikä edes nollalinjalle s. 6-7 NRO 1 /2013 31.1.2013 Suomen Elintarviketyöläisten Liiton jäsenten äänenkannattaja uusi ilme ajankohtaista työpaikalla tauolla Elintae uudistui ja palasi tabloidiksi, anna palautetta s. 4 Palkka-alelle

Lisätiedot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot 2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot UUSI sisältö 12 Yhteistoiminta työnantajan ja henkilökunnan kesken toimii Porvoossa erinomaisesti. Oulu haluaa vähentää ruuhkia ja turhaa liikennettä keskustassa,

Lisätiedot

Muuntautumiskyky takaa työnsaannin

Muuntautumiskyky takaa työnsaannin Muuntautumiskyky takaa työnsaannin 42015 Työturvallisuus ydinvoimalassa Inssikerhossa lapsikin oppii Lavan parketilla kesätansseissa 22 10 Sisällys 4/2015 10 Kiinalaisia kaivinkoneita 14 Työturvallisuus

Lisätiedot

Energonin Leif Ekholm: Ympäristöteknologiasta Suomelle uusi vientivaltti

Energonin Leif Ekholm: Ympäristöteknologiasta Suomelle uusi vientivaltti 3/2012 Energonin Leif Ekholm: Ympäristöteknologiasta Suomelle uusi vientivaltti sisältö 10 Kannen kuva Hannu Salmi. Cleantech-liiketoiminta uudistaa vanhaa teollisuutta ja synnyttää uutta liiketoimintaa.

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

Norjassa pulaa insinööreistä. Päättösopimukset puhuttavat. Järjestöjohtajat tutustuivat Kymijärvi II -voimalaan

Norjassa pulaa insinööreistä. Päättösopimukset puhuttavat. Järjestöjohtajat tutustuivat Kymijärvi II -voimalaan 1/2013 Norjassa pulaa insinööreistä Päättösopimukset puhuttavat Järjestöjohtajat tutustuivat Kymijärvi II -voimalaan 24 43 34 sisältö 14.2. numero 1/2013 Kannen kuva: Emil Helotie Äveriäs Norja työllistää

Lisätiedot

3/2011. Hannu Takala: Luottona valvon insinöörienkin etuja

3/2011. Hannu Takala: Luottona valvon insinöörienkin etuja 3/2011 Hannu Takala: Luottona valvon insinöörienkin etuja sisältö 10 14 YTN Kannen kuva: Tuulikki Holopainen Luottamusmies Hannu Takala on kiertänyt töiden merkeissä kaikki muut mantereet paitsi Etelä-Amerikan.

Lisätiedot

URA. Valintana yrittäjyys. 36 Muutoksia vakuutuksissa 9 Liiton uusi hallitus. EDUNVALVONTA Akava ulkona eläkeratkaisusta. ILMIÖ Työelämä murroksessa

URA. Valintana yrittäjyys. 36 Muutoksia vakuutuksissa 9 Liiton uusi hallitus. EDUNVALVONTA Akava ulkona eläkeratkaisusta. ILMIÖ Työelämä murroksessa MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 4-2014 EDUNVALVONTA Akava ulkona eläkeratkaisusta ILMIÖ Työelämä murroksessa OIKEILLE URILLE Lisää vetoa työnhakuun KLIKKAA LISÄÄ www.uralehti.fi Valintana

Lisätiedot

RVL. Tosi kivat työkaverit ovat voimavara sivu 16. rautatievirkamiesliiton jäsenlehti

RVL. Tosi kivat työkaverit ovat voimavara sivu 16. rautatievirkamiesliiton jäsenlehti RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 5 2013 Tosi kivat työkaverit ovat voimavara sivu 16 Työllisyys- ja kasvusopimus sivu 4 Liikennevirastossa uudistuksia sivu 6 Pääkirjoitus Puheenjohtaja

Lisätiedot

1/2011. Timo Relander, Yleisradio: Esimieskokemuksesta hyötyä projektinhallinnassa

1/2011. Timo Relander, Yleisradio: Esimieskokemuksesta hyötyä projektinhallinnassa 1/2011 Timo Relander, Yleisradio: Esimieskokemuksesta hyötyä projektinhallinnassa sisältö 16 18 Kolmentoista Turku Energiassa on työnantajan kanssa paikallisesti sovittu matkustamiseen kuluvan vapaa-ajan

Lisätiedot

Konepajalta maailmalle

Konepajalta maailmalle Konepajalta maailmalle 12015 Sosiaalinen media töissä Liiton jäseniä edustajaehdokkaina Koeaika luo epävarmuutta 18 10 43 Sisällys 1/2015 10 Laatu ja esimiestyö arvossaan 14 Uusi valtakunnansovittelija

Lisätiedot

Sinkkitehtaalla työhyvinvointia

Sinkkitehtaalla työhyvinvointia Sinkkitehtaalla työhyvinvointia 32014 Sukellus kelloihin Saksan Opelissa johto kuuntelee Vastauksia lomapulmiin 24 14 43 Sisällys 3/2014 10 Sukelluskelloja intohimolla 14 Luottamusta tarvitaan 16 Opelin

Lisätiedot

URA. Arjessa kiinni. 28 Ylös tuolista 12 Vuosilomapalkka. EDUNVALVONTA Johtajasopimukset. ILMIÖ Kirosana yt. OIKEILLE URILLE Miten pukeutua töihin?

URA. Arjessa kiinni. 28 Ylös tuolista 12 Vuosilomapalkka. EDUNVALVONTA Johtajasopimukset. ILMIÖ Kirosana yt. OIKEILLE URILLE Miten pukeutua töihin? MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 2-2014 EDUNVALVONTA Johtajasopimukset ILMIÖ Kirosana yt OIKEILLE URILLE Miten pukeutua töihin? KLIKKAA LISÄÄ www.uralehti.fi Arjessa kiinni 28 Ylös tuolista

Lisätiedot

Mika Mehtonen, Perlos: Onneksi tuotekehitys jäi Suomeen 3/2009

Mika Mehtonen, Perlos: Onneksi tuotekehitys jäi Suomeen 3/2009 Mika Mehtonen, Perlos: Onneksi tuotekehitys jäi Suomeen 3/2009 sisältö 10 Perloksen Kannen kuva: Johanna Kokkola raunioille Pohjois-Karjalaan on syntymässä uutta osaamista metalli-, muovi- ja puuteollisuuden

Lisätiedot

Kuljetusliittojen yhteistyö tiivistymässä

Kuljetusliittojen yhteistyö tiivistymässä 1/2010 Kuljetusliittojen yhteistyö tiivistymässä Pääsihteeri Timo Tanner jälkipalkalle Eläkeiän nosto torjuttiin Tampereen työnseisaus VR:n tulos 2009 Pääkirjoitus Helsingissä 22. päivänä helmikuuta 2010

Lisätiedot

Kemia helpottaa teollisuuden ahdinkoa. Jorma Malinen haluaa Suomelle teollisuuspoliittisen ohjelman. Ranska kokeilee sukupolvisopimusta.

Kemia helpottaa teollisuuden ahdinkoa. Jorma Malinen haluaa Suomelle teollisuuspoliittisen ohjelman. Ranska kokeilee sukupolvisopimusta. 1 2014 TOIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK:N 1 LEHTI 2013 KESKUSTAN PJ. JUHA SIPILÄ: YHTEISKUNNAN MUUTUTTAVA JARRUMIEHESTÄ MAHDOLLISTAJAKSI. Sivut 6-9. Kemia helpottaa teollisuuden ahdinkoa. Sivut 10-11. Jorma

Lisätiedot

RVL. Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6. Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti

RVL. Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6. Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 4 2014 Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6 Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! Pääkirjoitus Puheenjohtaja Seppo Juselius 040 073

Lisätiedot

7 8/2008 Kuopiolaisten sydämet sykkivät opiskelijoiden edunvalvonnalle

7 8/2008 Kuopiolaisten sydämet sykkivät opiskelijoiden edunvalvonnalle 7 8/2008 Kuopiolaisten sydämet sykkivät opiskelijoiden edunvalvonnalle UUSI sisältö Kolumni... 5 Valoa putken päässä Uutisia... 6 Hyvä yhdessä tekemisen meininki kuvaa Kuopion Insinööriopiskelijoiden toimintaa.

Lisätiedot

Aloittelevan käännösyrittäjän ABC Miten hinnoittelen käännökset? Etätyöstä joustoa työntekoon

Aloittelevan käännösyrittäjän ABC Miten hinnoittelen käännökset? Etätyöstä joustoa työntekoon Aloittelevan käännösyrittäjän ABC Miten hinnoittelen käännökset? Etätyöstä joustoa työntekoon Kääntäjien ammattijärjestö KAJ ry Maistraatinportti 4 A, 6.krs, 00240 Helsinki toimisto@kaj.fi www.kaj.fi Puheenjohtaja

Lisätiedot

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Tuottavuuden pyöreä pöytä Sihteeristön katsaus 26.3.2012 Tuottavuuden pyöreän pöydän sihteeristö

Lisätiedot

2/2011. Nuorena yrittäjäksi

2/2011. Nuorena yrittäjäksi 2/2011 Nuorena yrittäjäksi sisältö 7 10 Hermia Oululaiset insinöörit olivat kuulemassa, kuinka UIL on heidän tukenaan Nokian muutoksissa. Liiton kampanja käynnistyi maaliskuun alussa. Yrityskeskus auttaa

Lisätiedot

9/2008. Kjell Vestö, Nautor: Käsityön ja insinööritaidon laatu ratkaisee UUSI

9/2008. Kjell Vestö, Nautor: Käsityön ja insinööritaidon laatu ratkaisee UUSI 9/2008 Kjell Vestö, Nautor: Käsityön ja insinööritaidon laatu ratkaisee UUSI sisältö Pääkirjoitus... 5 Löytyykö yhteiskuntavastuuta? Uutisia... 6 Kolumni... 8 Järjestö- ja sopimusrajariitoihin seuranta-

Lisätiedot

URA. Tervetuloa työelämä. Mentori auttaa uuden edessä. Valtiotieteilijä on nyt. 28 10 askelta onnistuneeseen uraan 4 Työkenttänä Eurooppa

URA. Tervetuloa työelämä. Mentori auttaa uuden edessä. Valtiotieteilijä on nyt. 28 10 askelta onnistuneeseen uraan 4 Työkenttänä Eurooppa Valtiotieteilijä on nyt URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 3-2012 EDUNVALVONTA SYY valmistautuu uuteen syksyyn ILMIÖ Ay-liike on saavuttanut paljon. Mikä on liikkeen tulevaisuus? OIKEILLE URILLE

Lisätiedot

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa VESA A JUNTTILA Kääntäjienpäivässä pohdittiin käännösalan tuotantoverkoston toimintaa Käännösalan asiantuntijat

Lisätiedot

16 Tietotekniikan palvelualan

16 Tietotekniikan palvelualan TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2012 Tietoa. 12 UIL:n palvelut ja jäsenedut esittelyssä. Mikä on yleisin jäsenpalvelusta kysyttävä kysymys? Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 9.11.2011

Lisätiedot

Tutkijat ja yritysjohto opettelevat yhteiseloa s. 20

Tutkijat ja yritysjohto opettelevat yhteiseloa s. 20 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 4 2007 Ole Johansson Kohti yrityskohtaisia ratkaisuja s. 6 Vastakohtien Venäjä s. 14 Tutkijat ja yritysjohto opettelevat yhteiseloa s. 20 Jari Härkönen PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

URA. HR vainuaa hyvän ilmapiirin. 28 Kesälukemista 12 Liiton uusi hallitus. EDUNVALVONTA Työmarkkinatutkimus. ILMIÖ Totuuksia työllisyystilanteesta

URA. HR vainuaa hyvän ilmapiirin. 28 Kesälukemista 12 Liiton uusi hallitus. EDUNVALVONTA Työmarkkinatutkimus. ILMIÖ Totuuksia työllisyystilanteesta MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 2-2015 EDUNVALVONTA Työmarkkinatutkimus 2014 ILMIÖ Totuuksia työllisyystilanteesta KAHDESTA KULMASTA Eri-ikäiset työkaverit HR vainuaa hyvän ilmapiirin

Lisätiedot

UUSI PAINOKONE >> 16 17

UUSI PAINOKONE >> 16 17 TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton jäsenten äänenkannattaja numero 1/2015 TEAM HAASTOI LOIMAAN KASSAN OIKEUTEEN >> 2, 6 7 HUNTSMAN VETÄÄ RAJUA YT-LINJAA >> 5 KARPRINTIN POMOILLE KOVAT RIKOSTUOMIOT >>

Lisätiedot

sottilainen 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen ja risteilylle!

sottilainen 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen ja risteilylle! sottilainen Sosiaali- ja Terveysalan Järjestöjen Työntekijät ry:n jäsenlehti 1 /2008 4 Tulevaisuus yhdessä 6 Uusi palkkausjärjestelmä 10 Marokon erilaiset työolot 18 Nepalin lapset töissä 21 Kokoukseen

Lisätiedot

Ei tulosta ilman tahtoa

Ei tulosta ilman tahtoa 2014 HELMI HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU USKON, ETTÄ LUVASSA ON AINAKIN IHMISENÄ KEHITTYMISTÄ Uudet aktiivit esittäytyvät s. 4 PISTE KIUSAAMISELLE TYÖPAIKALLA Miten menetellä? s. 22 KYLMÄÄ KYYTIÄ Pulahdus

Lisätiedot