$.7,,9,7,('27( .RXOXWXVOXRNLOSDLOXN\N\l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "$.7,,9,7,('27( .RXOXWXVOXRNLOSDLOXN\N\l"

Transkriptio

1 1 $.7,,9,7,('27(.RXOXWXVOXRNLOSDLOXN\N\l Yhteiskunnalla ei ole varaa jättää huomiotta aiemmassa koulutusjärjestelmässä oppinsa saaneita. Kansantaloudellisesti ei ole kannattavaa kouluttaa uudelleen kaikkia vanhan tutkinnon hankkineita. Täydennys- ja lisäkoulutusta toki tarvitsevat kaikki työmarkkinakelpoisuuden yllä pitämiseksi. Suomalainen koulutusjärjestelmä uudistettiin 1990-luvulla. Silloisista teknillisistä oppilaitoksista tehtiin ammattikorkeakouluja, ja teknikkokoulutus lopetettiin. Tässä kehityksessä olivat myös ammattijärjestöt mukana. Nyt kaksikymmentä vuotta myöhemmin asiaa pitää vielä arvioida osaamisen, kilpailukyvyn ja tuottavuuden näkökulmista. Uudistuksen tavoitteena ainakin ammattijärjestöillä oli koulutustasojen ja osaamisen nostaminen. Tutkinnot saatiin myös paremmin vastaamaan EU-alueen koulutustasoja. Tämä rinnastus oli merkittävä tekijä koulutettujen teknisten liikkuvuudelle ja arvostukselle. Mitä sitten oikeasti työmarkkinoilla on tapahtunut muutosten jälkeen? Vanha järjestelmä edellytti ennakkoon hankittua kahden vuoden alakohtaista työkokemusta. Tämä vaatimus poistettiin. Nykyisin harjoitteluun hyväksytään laajemman asteikon mukainen työharjoittelu. Tutkintoihin voi kerätä erilaisia opintoja ja lähiopetus on vähentynyt. Pelkästään näistä syistä on työpaikoilta järjestöihin kantautunut palautetta, että valmistuvien ammatilliset valmiudet ovat laskeneet ja alan syvällisempi tuntemus opitaan vasta työelämässä tutkinnon jälkeen. Toisaalta ict-osaaminen on parempaa ja koulutuksen laaja-alaisuus on tuonut osaamista myös esimerkiksi kulttuurillisista asioista. Työantajien pitää huomioida, että vanhan koulutusjärjestelmän mukaisia tutkintoja on työelämässä vielä yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Tästä syystä monissa julkisissa tehtävissä toimivien ammattien kelpoisuusehtoihin on tehty siirtymäsäännöksiä. Näillä turvataan vanhoille tutkinnoille tasavertainen asema koulutusuudistuksen johdosta syntyneisiin tilanteisiin. Monissa tehtävissä tulisikin kelpoisuusehdoksi kirjata soveltuva tekninen koulu- tai opistotutkinto tai insinöörien osalta soveltuva insinöörin tutkinto. Etukäteen on turha rajata osaavia hakijoita pois koulutusuudistuksen muodollisten vaatimusten vuoksi. Tällä tavalla aiheutetaan työmarkkinoille liikkumattomuutta, elleivät tekniset voi kelpoisuusehtojen takia vaihtaa työpaikasta toiseen. Hyvää ja rauhallista Joulun aikaa! Puheenjohtaja Keijo Houhala KTK Tekniikan Asiantuntijat ry KTK on myös facebookissa - liity tykkääjiin

2 2 Sisältö Koulutus luo kilpailukykyä... 1 V i i m e h e t k e n u u t i s e t... 4 Verokortti voi tipahtaa postilaatikosta jo tässä kuussa... 4 Tule mukaan KTK:n Jäsenhankintakampanjaan!... 4 E d u n v a l v o n t a... 4 Kilometrikorvaukset laskevat 43 senttiin/km... 4 Kuntatyöntekijöiden palkat on maksettava sovitusti... 4 Palkansaajakeskusjärjestöt tiivistävät yhteistyötään... 5 Osa-aikaeläkkeen ikäraja nousee vuodella... 5 Loman sairauspäivästä korvaus... 5 Energia-alalla kysely nuorten työllistymisestä... 6 Työaikadirektiivistä erimielisyys Ruokailukustannusten korvaukset nousevat... 6 Hyödyllisiä edunvalvonnan linkkejä... 6 Maanmittausalan ammattitutkinto ei ole maanmittausteknikon tutkinto Ei viranomaistöitä konsulteille!... 6 J ä s e n e d u t... 7 Teboilin bensa-alennus 2 snt / lt alkaen... 7 Mobiili -lehti näytenumerona jäsenille... 7 J ä r j e s t ö t o i m i n t a... 7 Jäsenhankintakampanja etenee!... 7 Markkinoikaa KTK:n Työpaikkapankkia - Pankki, jolla ei ole palvelumaksuja!... 8 Päättävät elimet olivat koolla... 8 KTK:n varsinainen edustajakokous Akavan syysliittokokous ja seminaari KTN:n edustajakokous Pekka Nikulainen KI:n johtoon alkaen... 9 KTK:n liittohallituksen kokoonpano Akavan uutisia -> 10 Fjäder Pohjolan palkansaajajärjestön puheenjohtajaksi Fjäder ehdottaa laajaa yhteiskuntasopimusta Kiista koulutusoikeudesta ratkaistava pian Akavan aluetoiminta uudistuu vuoden alussa... 10

3 3 Akavan opiskelijoille ensimmäinen strategia Lukiot lähemmäs korkeakoulu - ja työelämäyhteyksiä Kaksivuotiset tutkinnot vieras aloite korkeakoulujärjestelmälle Suomeen syntyi duunarien unioni K o u l u t u s Ilmoittautukaa KTK:n luottamusmieskoulutukseen V i e s t i n t ä Vielä ehdit kirjoittaa ay-tarinasi TJS:ään mennessä! KTK on myös facebookissa Y h t e i s k u n n a l l i n e n v a i k u t t a m i n e n Kevan valtuuskunta nimitetty vuosiksi Kansalaisaloite -verkkopalvelu avataan K u n t a t a l o u s j a -h e n k i l ö s t ö, m u u t k u n t a - a s i a t Kunnista ken on kaunein? Lahden katujen kunnossapidon asiakaspalvelu YIT:lle Helsinki peittyi lumeen virkamies toivoo lisää rahaa lumitöihin Kuntia patistetaan investoimaan velkarahalla Tutkimustietoa kunta-alalta Mikä on kunta-alan työterveyshuollon tila? Laaja työturvallisuushanke käynnistyy kunta-alalla Hyvinvointihavaintoja Alle asukkaan kunta ei voi järjestää itse sote -palveluja Pekka Korpinen lakkauttaisi Helsingin kuntaa saa harkinnanvaraista apua T y ö m a r k k i n a t, t y ö e l ä m ä j a t a l o u s Suomi on hyvä eikä liian kalliskaan maa Margita Klemetti kansallisen työelämähankkeen johtoon Suomalaisten ylityöt eivät ole lisääntyneet Suomalaiset neljäsluokkalaiset kärjessä osaamisvertailussa Osingot kasvaneet hurjasti Palkka-ale ei tuo tehtaita takaisin Työnantajaleirin luoma kuva lakkoherkkyydestä väärä Palkkaratkaisut avoimen sektorin kilpailukyvyn mukaan Tuottavuus ei lisäänny työaikaa pidentämällä Yleiskorotukset pois palkoista - auttaisi ikäihmisiä Sopimuksia jatkettava ilman palkankorotuksia... 21

4 4 Yritysten on aika ottaa vastuuta yhteiskunnasta Energiayhtiöiden fuusiot voivat säästää miljoonia Monet organisaatiomuutokset ovat täysin tarpeettomia Kilpailu- ja kuluttajavirasto aloittaa E U j a m u u m a a i l m a Suomi jakaa ykköstilan maailman vähiten korruptoituneena maana Virolainen ansaitsee kuukaudessa keskimäärin 855 euroa H e r ä t t e i t ä Palataanko Suomessa soratieaikaan? Aforismi ja taustatietoja LLPHKHWNHQXXWLVHW 9HURNRUWWLYRLWLSDKWDDSRVWLODDWLNRVWDMRWlVVlNXXVVD Vuoden 2013 verokorttien postitus on alkanut. Uudet verokortit ovat asiakkailla viimeistään 14. tammikuuta. Kortit tulevat voimaan XOHPXNDDQ.7.Q-lVHQKDQNLQWDNDPSDQMDDQ Tarkempia tietoja kampanjasta ( tämän tiedotteen Järjestötoiminta -osassa sekä verkko-osoitteessa KWWSVNWNU\ILGLUHFWRILMDVHQVLYXWMRXOXNDPSDQMD (GXQYDOYRQWD.LORPHWULNRUYDXNVHWODVNHYDWVHQWWLLQNP Verovapaiden matkakustannusten kilometrikorvaukset laskevat kahdella sentillä. Oman auton veroton kilometrikorvaus on ensi vuoden alusta 43 senttiä/km..xqwdw\ QWHNLM LGHQSDONDWRQPDNVHWWDYDVRYLWXVWL KT Kuntatyönantajien valtuuskunta on antanut kannanoton, jonka mukaan kunnilla ei olisi varaa ensi vuoden palkankorotuksiin. Asiasta ei ollut etukäteen keskusteltu pääsopijajärjestöjen kanssa, eikä siitä myöskään tehty esitystä kunta-alan pääneuvotteluryhmässä. Pääsopijajärjestöt

5 5 antoivat asiasta samana päivänä oman tiedotteensa, jonka mukaan kuntatyöntekijöiden palkat on maksettava sovitusti KWWSZZZNWQU\IL"KWPO KT:n kanssa on käyty keskusteluja siitä, miten paikallisen erän kustannukset lasketaan. Erityisesti laskennallisista kustannusheijastuksista vallitsee erimielisyys. 3DONDQVDDMDNHVNXVMlUMHVW WWLLYLVWlYlW\KWHLVW\ WllQ SAK:n, STTK:n ja Akavan työvaliokunnat ovat päättäneet valmistautua yhdessä seuraavalle sopimuskierrokselle. Järjestöt korostavat, että Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n viime päivien poikkeuksellisen rajut esitykset edellyttävät palkansaajilta yhteistä tahtoa ja toimintaa, joten sopimus- ja neuvottelutavoitteet laaditaan nyt yhdessä. Yhteistyöllä ajetaan palkansaajien tavoitteita mahdollisimman tehokkaasti tulevalla sopimuskierroksella. Palkansaajajärjestöjen mielestä nykyisessä taloustilanteessa on ensisijaisen tärkeää, että kansalaisten syyllistämisen sijaan EK palaisi keskustelemaan työmarkkinoiden tulevaisuudesta rakentavasti. Myös raamisopimuksen osana olleesta työntekijöiden koulutusoikeudesta on päästävä sopuun. Järjestöjen yhteistiedote VDDLNDHOlNNHHQLNlUDMDQRXVHHYXRGHOOD Vuonna 1954 tai sen jälkeen syntyneiden on jatkossa mahdollista jäädä työeläkelakien mukaiselle osa-aikaeläkkeelle aikaisintaan 61-vuotiaana. Tällä hetkellä osa-aikaeläkkeen alaikäraja on 60 vuotta ja tämä ikäraja koskee jatkossakin ennen vuotta 1954 syntyneitä. Nykyään sekä työeläke- että kansaneläkejärjestelmässä on mahdollisuus jäädä varhennetulle vanhuuseläkkeelle 62-vuotiaana. Työeläkejärjestelmästä poistuu kokonaan mahdollisuus varhennettuun vanhuuseläkkeeseen. Kansaneläkejärjestelmässä varhennetun vanhuuseläkkeen ikäraja nousee 63 vuoteen eli työeläkejärjestelmän mukaiseen vanhuuseläkkeen alaikärajaan. Muutokset koskevat vuonna 1952 ja sen jälkeen syntyneitä. Ennen vuotta 1952 syntyneet voivat edelleen jäädä varhennetulle vanhuuseläkkeelle 62-vuotiaana. Talouselämä /RPDQVDLUDXVSlLYlVWlNRUYDXV Jokaisen sairaana vietetyn lomapäivän voisi vastedes korvata siirretyllä lomapäivällä. Lain mukaan työnantaja päättää työntekijän pyynnöstä siirretyn vuosiloman ajankohdasta. Työnantajan on ilmoitettava siirretyn loman ajankohta kahta viikkoa tai viimeistään viikkoa ennen loman antamista. Sairauspäivämuutos johtuu Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksistä, joiden mukaan Suomen karenssiaika on EU:n työaikadirektiivien vastainen. Eduskunta käsittelee lakiesitystä alkuvuodesta. Helsingin Sanomat

6 6 5XRNDLOXNXVWDQQXVWHQNRUYDXNVHWQRXVHYDW Kuntatyönantaja ja pääsopijajärjestöt ovat hyväksyneet työ- ja virkaehtosopimuksen, jolla korotetaan kunnallisen henkilöstön osaamisen kehittämistä koskevassa suosituksessa sekä ammattiyhdistyskoulutusta koskevassa työ- ja virkaehtosopimuksessa tarkoitettuja ruokailukustannusten korvauksia. Korvaus on ensi vuonna 24,25 euroa / kurssilainen / kurssipäivä, ja vuonna 2014 korvaus on 24,60 euroa. (QHUJLDDODOODN\VHO\QXRUWHQW\ OOLVW\PLVHVWl Yksityisellä energia-alalla tehdään yhteinen kysely Energiateollisuus ry:n ja palkansaajajärjestöjen kanssa ET:n jäsenyrityksille ja toimihenkilöiden luottamusmiehille nuorten työllistymisestä. Kyselyllä pyritään kartoittamaan niitä keinoja, joilla liitot paikallisten osapuolten näkemyksien mukaan voivat edesauttaa nuorten työllistämisessä sekä sitä, miten alan toimihenkilösopimusta tulisi kehittää, jotta nuorten työllistämistä voitaisiin edistää. +\ G\OOLVLlHGXQYDOYRQQDQOLQNNHMl Työurien tukeminen: Tuloksellisuus: tyohyvinvointi.aspx eli Työhyvinvoinnilla tuloksellisuutta mitä kunta voi tehdä? (13/11) >> Tuloksellisuuskampanjasta löytyy asiaa osoitteesta Isyysvapaa: Akavan ja SAK:n Isän kanssa -video YouTubessa ja Akavan verkkosivuilta (LYLUDQRPDLVW LWlNRQVXOWHLOOH KTK on pyytänyt sosiaali- ja terveysministeriön (STM) lausuntoa viranomaistöiden teettämisestä kolmansilla osapuolilla, kuten yksityisillä konsulteilla. Eräs satakuntalainen kaupunki (Pori) on ollut tekemässä tällaista päätöstä. Toiminta saattaisi viranhaltijat vaikeaan välikäteen ja vastuuseen, jota kunnat eivät ole tulleet ajatelleeksi. Jos viranhaltija päättää asiasta pelkästään konsultin tekemän selvityksen perusteella, se ei kuitenkaan poista viranomaisen oikeudellista vastuuta. Niinpä viranomainen eli käytännössä viranhaltija vastaisi myös konsultin tekemästä selvityksestä henkilökohtaisesti. Näillä toimenpiteillä kunnat vaarantavat yksittäisen viranhaltijoitten oikeusturvan tietämättään! STM oli lausunnossaan samoilla linjoilla kuin KTK. Sen mukaan kyseinen menettely saattaa johtaa hankaliin tilanteisiin viranhaltijoitten oikeusturvan kannalta. Lisää lausunnosta Jäsensivuiltamme -> Edunvalvonta -> Ohjeita ja tilastoja

7 7 -lvhqhgxw 7HERLOLQEHQVDDOHQQXVVQWOWDONDHQ Teboilin kanta-asiakaskortilla ja KTK:n jäsenkortilla ostettavat bensiini- ja dieselöljyalennukset nousevat molemmat 2,0 senttiin litralta ensi vuoden alusta lukien. Nykyinen alennus on 1,7 snt /lt. Alennukset eivät koske Teboilin Express -huoltamoita. Muut KTK:n jäsenkortilla saatavat alennukset ovat voiteluaineista 10 % (alle 10 litran astiat), autokemikaaleista 5 %, pesuista 5 % ja nestekaasusta 5 % (täyttö). Lisätietoja korttiyksikön päällikkö Tapani Tanhuanpää, 0RELLOLOHKWLQl\WHQXPHURQDMlVHQLOOH Mobiilimaailman tuotteista ja palveluista kertova uusi lehti Mobiili on toimitettu kertaluonteisena näytenumerona kaikille KTK:n jäsenrekisterissä oleville jäsenille, joilla ei ole markkinointiestoa. Lehden esittely ja tarjoushinnat Jäsensivuillamme Jäsenetujen Lehtiedut -kohdassa. -lumhvw WRLPLQWD -lvhqkdqnlqwdndpsdqmdhwhqhh Jäsenkampanjamme 3DUDVMRXOXODKMDRQ.7.QMlVHQ\\V kestää ensi helmikuun loppuun. Liittyessään KTK:n jäseneksi MRXOXNXXQMDKHOPLNXXQYlOLVHQlDLNDQD uusi jäsen saa jäsenmaksuvapautusta helmikuun loppuun eli 1-3 kuukautta. Jäsenyys astuu voimaan heti henkilön liityttyä, mutta jäsenmaksun perintä alkaa vasta 1. maaliskuuta Tämä tulee ottaa huomioon myös jäsenhakemusta täytettäessä, jolloin NRKWDDQ 7\ QDQWDMDSHULLMlVHQPDNVXQ SDONDVWDQLDONDHQ WXOHHPHUNLWl KTK maksaa jäsenen työttömyyskassamaksun kultakin vapaakuukaudelta. Lisäksi uusi jäsen saa kuusi (6) liittymistä seuraavaa kuukautta ilmaiseksi Tekniikka & Talous -lehden sekä tietenkin kaikki muut liiton jäsenedut ja -palvelut. Jäsenhankkija saa jokaisesta hankkimastaan uudesta KTK:hon liittyneestä jäsenestä valintansa mukaan 10 euron arvoisen S-ryhmän tai PresentCardin lahjakortin. Tarkemmat ohjeet jäsenhankkijoille verkkosivuiltamme KWWSVNWNU\ILGLUHFWRILMDVHQVLYXWMRXOXNDPSDQMD Tiedustelut: Kari Tirronen, , KDNHPLVWRRQ

8 8 0DUNNLQRLNDD.7.Q7\ SDLNNDSDQNNLD3DQNNLMROODHLROH SDOYHOXPDNVXMD KTK:n Työpaikkapankki julkaisee verkkosivuillamme teknisten työpaikkojen hakuilmoituksia maksutta. Pyytäkää työnantajanne hakuilmoituksista vastaavaa henkilöä toimittamaan meille ilmoitukset word -muodossa osoitteeseen LQIR#NWNU\IL Lisätietoja Työpaikkapankista osoitteessa KWWSZZZNWNU\ILW\RSDQNNLtai Kari Tirroselta. KDNHPLVWRRQ 3llWWlYlWHOLPHWROLYDWNRROOD.7.QYDUVLQDLQHQHGXVWDMDNRNRXV KTK:n varsinainen edustajakokous päätti sääntömääräisistä asioista, kuten viime vuoden toimintakertomuksesta ja tileistä sekä ensi vuoden toimintasuunnitelmasta, talousarviosta ja jäsenmaksuista. KTK:n jäsenmaksuprosentti vuonna 2013 on edelleen yksi (1) prosentti. Kattojäsenmaksu nousi 378 euroon / vuosi (31,50 e/kk). Tarkistuksia tehtiin myös muihin jäsenmaksuihin. Edustajakokouksen tiedote Maanalaisessa infrastruktuurissa kytee aikapommi ja vuoden 2013 toimintasuunnitelma ovat Jäsensivujen Järjestötoimintaosuudessa KTK edustajakokous. Kokouksessa alustaneen Akavan puheenjohtajan 6WXUH)MlGHULQmukaan kunnilla on 554 lakisääteistä tehtävää. Kuntien velkamäärä on kolminkertaistunut 2000-luvulla 12 miljardiin euroon. Se on kuitenkin vain noin kahdeksasosa valtion velasta. Fjäder patisti raamisopimuksessa sovitun kolmen päivän koulutusvapaan sekä kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toteuttamista. Hän kiinnitti huomiota myös kuntainfran asemaan. KTK:lla hän kertoi olevan jäsenmääräänsä isompi painoarvo KTK:n aktiivisuuden vuoksi. KTK:n Jäsensivuilta löytyvät myös Työeläkevakuuttajat TELA ry:n johtajan 0LQQD+HOWHHQja KTN:n neuvottelujohtajan -XNND.DXSSDODQ kokousalustukset. KDNHPLVWRRQ $NDYDQV\\VOLLWWRNRNRXVMDVHPLQDDUL Akavan liittokokous hyväksyi sääntömääräisten asioiden lisäksi asiakirjan Akavalaisen yhteistoiminnan periaatteet. Ennen kokousta pidettiin seminaari Suomen työn linja, jossa alusti mm. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATTin ylijohtaja -XKDQD9DUWLDLQHQ. KDNHPLVWRRQ.71QHGXVWDMDNRNRXV Neuvottelujärjestömme Tekniikka ja Terveys KTN ry valitsi edustajakokouksessaan hallituksen 1. varapuheenjohtajaksi STHL:n puheenjohtajan /HLOD/HKWRPlHQ5DLPR/HKWRVHQ jäätyä

9 9 eläkkeelle. 2. varapuheenjohtajaksi valittiin KST:n puheenjohtaja6dul(vwlolspal:n puheenjohtaja.lp1lnxodjatkaa KTN:n kolmantena varapuheenjohtajana. Kokouksessa alustanut Akavan työelämäasioiden johtaja 0DULD/ IJUHQesitteli raamisopimuksen taustoja sekä Akavan tulevaa yhteiskuntasopimusmallia ja kertoi luottamusta lisäävistä toimista työmarkkinoilla. Pitkäaikainen KI Insinöörit ry:n puheenjohtaja ja KTK:n hallituksen jäsen insinööri 5DLPR/HKWRQHQpalkittiin KTN:n pöytästandaarilla. Toinen KTK:lainen viirin saaja KTN:n edustajakokouksessa oli Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry KRI:n puheenjohtajuudesta luopuva rakennusmestari 0DUNNX -luyhqsll Lisää tietoa kokouksesta KTN:n verkkosivuilla 3HNND1LNXODLQHQ.,QMRKWRRQDONDHQ KI Insinöörit ry:n pitkäaikainen puheenjohtaja 5DLPR/HKWRQHQ on jäänyt eläkkeelle. KI:n 50- vuotisjuhlaliittokokous Espoossa valitsi liiton uudeksi puheenjohtajaksi 3HNND 1LNXODLVHQ Helsingistä. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin 7DUPR-lUYLQHQTurusta ja toiseksi varapuheenjohtajaksi -DQL7XKNDQHQLahdesta. Liiton sihteerinä aloittaa +HLQL/ \WW\ Lappeenrannasta..7.QOLLWWRKDOOLWXNVHQNRNRRQSDQR Useat KTK:n jäsenjärjestöt ovat pitäneet ylimpien päättävien elintensä valintakokoukset. KTK:n liittohallituksen kokoonpano ensi vuoden alusta (suluissa henkilökohtainen varajäsen)::.hlmr+rxkdod, hallituksen puheenjohtaja KI: 3HNND1LNXODLQHQ (7DUPR-lUYLQHQ) KRI: +HLNNL7XRPLQHQ (3HWUL3XFLORZVNL) SKT: 7LPR$QVLR, 1. varapuheenjohtaja (0DWWL6DLUDQHQ) KTL:.LUVL.XMDOD (-DUPR/DWYD/XVD) KST: 6DUL(VWLOl (-DQ.DVNL) EATL: -XKDQL3UXVWL, 2. varapuheenjohtaja (-RXNR.DXSSLOD)

10 10 $NDYDQXXWLVLD!ZZZDNDYDIL 6WXUH)MlGHU3RKMRODQSDONDQVDDMDMlUMHVW QSXKHHQMRKWDMDNVL Akavan puheenjohtaja 6WXUH)MlGHU on valittu Pohjoismaiden palkansaajien yhteistyöjärjestön hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle Pohjoismainen yhteistyö ei ole vain viranomaisten projekti, vaan kansalaisyhteiskunnalla ja ayliikkeellä on siinä tärkeä rooli. Yhdessä tekemistä esimerkiksi työmarkkina-asioissa pitää vahvistaa, Fjäder linjaa. Puheenjohtajakaudellaan Akava panostaa pohjoismaisen kolmikantayhteistyön kehittämiseen, kilpailukykyyn, työllisyyteen ja osaamiseen. 6WXUH)MlGHUHKGRWWDDODDMDD\KWHLVNXQWDVRSLPXVWD Akavan puheenjohtaja 6WXUH)MlGHU esittää, että työmarkkinajärjestöt sitoutuvat torjumaan lähivuosina uhkaavia palvelujen ja etuuksien leikkauksia ja veronkorotuksia laajalla yhteiskuntasopimuksella. Yhteiskuntasopimuksen osana järjestöt sopisivat jo ensi keväänä kokoavasta työmarkkinaratkaisusta, jossa vientiteollisuus määrittelisi palkkatason. Nyt voimassa olevia työ- ja virkaehtosopimuksia jatkettaisiin palkantarkistuksineen, ja sen päälle tehtäisiin sopimus 1,5 vuodeksi, Fjäder ehdottaa..llvwdnrxoxwxvrlnhxghvwdudwndlvwdydsldq Raamisopimukseen liittyvää kolmen päivän koulutusoikeutta ei ole haudattu, vaikka sovintoa ei edelleenkään ole näköpiirissä. Neuvonpitoa on käyty lähinnä kulisseissa ja epävirallisesti sen jälkeen, kun EK hylkäsi jo kertaalleen neuvotellun ammatillisen osaamisen kehittämistä koskevan lakikokonaisuuden. Kiista pitää saada ratkaistua mahdollisimman pian, jotta se ei toisi paineita seuraaviin sopimusneuvotteluihin, eikä hiertäisi työmarkkinaosapuolten välejä haastavassa taloustilanteessa, vaatii Akavan johtaja 0DULD/ IJUHQ. Akava pitää kiinni siitä, että mikään osapuoli ei voi yksipuolisesti vetäytyä tehdyistä sopimuksista. Tässä tilanteessa valmiutta uuteen ratkaisumalliin on löydyttävä kaikilta. Osaamisen kehittäminen läpi työuran on kaikkien yhteinen etu, Löfgren painottaa. Lisätietoja: johtaja Maria Löfgren, p $NDYDQDOXHWRLPLQWDXXGLVWXXYXRGHQDOXVVD Tavoitteena on tehostaa Akavan aluevaikuttamista kaikkialla Suomessa ja edistää akavalaisille tärkeitä asioita alueellisten erityispiirteiden mukaan.

11 11 Yhteensä viidentoista alueverkoston toiminta käynnistyy vuoden 2013 alussa aluejohtoryhmien johdolla. KTK on tehnyt omat esityksensä aluejohtoryhmiin ja alueverkostoihin liitolle tulleista esityksistä. Palaamme asiaan seuraavassa tiedotteessa. $NDYDQRSLVNHOLMRLOOHHQVLPPlLQHQVWUDWHJLD Akavan opiskelijoiden valtuuskunta on hyväksynyt Akavan opiskelijatoiminnan historian ensimmäisen strategian. Akavan opiskelijat haluaa olla entistä vahvempi toimija yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa ja Akavan sisäisessä päätöksenteossa. Akavan opiskelijoilla on paljon osaamispotentiaalia, jota ei ole vielä osattu hyödyntää riittävän hyvin. Haluamme nyt priorisoida vaikuttamiskohteita, painottaa työelämäasioita ja käyttää aiempaa tehokkaammin tutkittua tietoa vaikuttamistyön pohjana, Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja 7HG $SWHU kuvailee uutta strategiaa. Akavan opiskelijoiden mielestä on erittäin tärkeää, että nuorten ääni kuuluu päätöksenteossa. Tämän päivän ratkaisuilla rakennetaan tulevaisuuden työelämää, joten nuoria on kuunneltava entistä paremmin. /XNLRWOlKHPPlVNRUNHDNRXOXMDW\ HOlPl\KWH\NVLl Akava ja Suomen Lukiolaisten Liitto vaativat pian alkavalta lukiokoulutuksen uudistustyöltä edistyksellisyyttä ja rohkeutta. Suomi tarvitsee yleissivistävän ja korkeakouluopintoihin valmistavan lukion, joka vastaa 2000-luvun tarpeisiin. Lukioiden korkeakoulu- ja työelämäyhteyksiä on kehitettävä, jotta ylioppilaiden jatko-opinto- ja uravalinnat helpottuisivat. Lukio-opetusta on uskallettava kehittää lukiolaisia aktivoivaan suuntaan. Oppiainekohtaisen sirpaletiedon pänttäämisen sijaan lukiolaiset haluavat käsitellä oppiaineita yhdistäviä ilmiöitä ja ratkaista niihin liittyviä ongelmia. Tämä muun muassa tarkoittaa, että tietotekniikka on saatava vihdoin luonnolliseksi osaksi koulutyötä, esittää Suomen Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja 9HHUD 6YDKQ Lisätietoja: Akavan asiantuntija Ida Mielityinen, puh DNVLYXRWLVHWWXWNLQQRWYLHUDVDORLWHNRUNHDNRXOXMlUMHVWHOPlOOH Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ja Akava ovat huolissaan opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän kaavailuista käynnistää uudet kaksivuotiset tutkinnot ammattikorkeakouluissa. Arenen puheenjohtaja 0DUNNX/DKWLQHQ ja Akavan puheenjohtaja 6WXUH )MlGHU toteavat yhdessä, että suunnitelma vaarantaisi laadukkaan korkeakoulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kehittämisen. Järjestöjen mielestä ammattikorkeakoulutuksen resursseja ei pidä hajottaa monimuotoisempaan tutkintorakenteeseen. Järjestöt pitävät aloitetta erikoisena, sillä sen suuntaisia kirjauksia ei sisälly hallitusohjelmaan. Verkkouutiset

12 12 6XRPHHQV\QW\LGXXQDULHQXQLRQL Yhdentoista ammattiliiton yhteistyöelin Teollisuuden palkansaajat (TP) on rekisteröitynyt virallisesti yhdistykseksi. Uuden yhdistyksen puheenjohtajaksi tulee SAK:laisen Metalliliiton 5LNX$DOWR. Hän korvaa vuodenvaihteessa TP:n nykyisen puheenjohtaja 3HUWWL3RURNDULQ. Suomalaisen teollisuuden asema työmarkkinapolitiikassa ei ole niin vahva kuin sen pitäisi olla. Teollisuudessa työskentelevät palkansaajat tarvitsevat voimakkaampaa yhteistä edunvalvontaa. Kun myös työnantajien puolella on koottu rivejä, päätimme virallistaa Teollisuuden palkansaajien toiminnan, Porokari perustelee päätöstä. TP aikoo asettaa tulevan vuoden työehtoneuvotteluihin yhteisiä tavoitteita. TP:n jäsenliitot ovat SAK:laiset Metallityöväen Liitto, Teollisuusalojen ammattiliitto TEAM, Paperiliitto, Puu- ja erityisalojen liitto ja Sähköalojen ammattiliitto, akavalaiset Uusi Insinööriliitto UIL, Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ja Suomen Ekonomiliitto SEFE sekä STTK:laiset Ammattiliitto Pro, Erityisalojen toimihenkilöliitto ERTO ja Suomen Konepäällystöliitto SKL. Uusi Suomi RXOXWXV,OPRLWWDXWXNDD.7.QOXRWWDPXVPLHVNRXOXWXNVHHQ KT:n ja järjestöjen yhteinen koulutustyöryhmä on hyväksynyt KTK/KTN:n vuoden 2013 palkalliset luottamusmieskurssit seuraavasti: Tampere Luottamusmiesten peruskurssi etäpäivä Oulu Alueellinen luottamusmieskurssi Kuopio Alueellinen luottamusmieskurssi Helsinki Luottamusmiesten jatkokurssi etäpäivä Rovaniemi Alueellinen luottamusmieskurssi Vantaa Pääluottamusmiesten koulutuspäivät (Kutsuperiaatteella) Lahti Alueellinen luottamusmieskurssi Kuntatyönantajille on asiasta ilmoitettu yleiskirjeellä PTY-alan luottamusmiesten peruskurssi pidetään Helsingissä. Asiasta on ilmoitettu PTY-työnantajille Kursseista tarkemmin verkkosivuillamme ja koulutus- ja kenttäpäällikkö Kyösti Käki, , alueasiamies Tuomo Hiltunen, , alueasiamies Sampo Kilpeläinen, ja alueasiamies Tomas Wass,

13 13 0DDQPLWWDXVDODQDPPDWWLWXWNLQWRHLROHPDDQPLWWDXVWHNQLNRQWXWNLQWR Koulutuskeskus Tavastia on alkanut kouluttaa opiskelijoita maanmittausalan toisen asteen ammattitutkintoon. Tästä tutkinnosta on virheellisesti väitetty, että se vastaisi entistä maanmittausteknikon tutkintoa. Näin ei ole! Entinen maanmittausteknikon tutkinto on verrattavissa lähinnä maanmittausinsinöörin amk -tutkintoon, koska maanmittausteknikoiden koulutus muutettiin insinöörikoulutukseksi. Maanmittausalalla ei vanhassa järjestelmässä ollut opistoinsinöörikoulutusta. Teknikkokoulutuksen loputtua ja koulutusjärjestelmän muututtua meillä työskentelee yhä yli teknikkoa. Vaikka lait ovat muuttuneet ja pätevyysvaatimukset kiristyneet, on siirtymäsäännöksillä kuitenkin turvattu entisten teknikkojen pätevyydet toimia esimerkiksi kaavan laatijana, kaupan vahvistajana, toimitusinsinöörinä ja pohjakartan hyväksyjänä. Eli mitkään muut uudet tutkinnot eivät tuo maanmittausalan teknikon pätevyyttä. Koulutusjärjestelmä on muuttunut. Samoin siirtymäsäännökset, joilla pätevyydet pysyvät töissä olevilla teknikoilla ao. tehtäviin. Kun kerran yhteiskunta on kertaalleen miettinyt ja päätynyt siirtymäsäännöksin turvaamaan tietyt kelpoisuudet vanhojen tutkintojen suorittaneille, on järjetöntä, jos yksittäiset kunnat vielä miettivät samaa asiaa ja päätyvät keskenään erilaisiin ratkaisuihin. Tässä on kyse myös yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteuttamisesta lain tarkoittamalla tavalla. 6XRPDODLVHWQHOMlVOXRNNDODLVHWNlUMHVVlRVDDPLVYHUWDLOXVVD Ensimmäistä kertaa 25 vuoteen suomalaiset osallistuivat neljäsluokkalaisille tehtyihin kansainvälisiin testeihin. Samalla selviteltiin myös kahdeksasluokkalaisten taitoja, kun esimerkiksi Pisa-vertailut ovat keskittyneet peruskoulunsa päättäviin eli yhdeksännen luokan 15-vuotiaisiin.. Suomalaiset koululaiset ovat jälleen kärjessä osaamisvertailussa vaikka hammasta purren. Oppimisen ilo tai esimerkiksi matematiikasta pitäminen ei nimittäin korostu Suomen tuloksissa. Suomalaiskoululaiset sijoittuivat maan joukossa kansainväliseen kärkeen neljäs - ja kahdeksasluokkalaisten vertailussa. Mikä oli sijoitus eri aineissa? - Lukutaidossa neljäsluokkalaiset olivat toiseksi parhaita Venäjän kanssa. Edellä Hongkong. - Luonnontieteissä neljäsluokkalaiset olivat kolmansia Etelä-Korean ja Singaporen jälkeen. Kahdeksasluokkalaisten kisassa Suomi oli viides. - Matematiikassa sekä neljäs - että kahdeksasluokkalaiset olivat kahdeksansia. Osaamiserot Suomen sisällä ovat muihin tutkimusmaihin verrattuna pieniä. Etenkin alueelliset erot ovat vähäisiä, mutta kodin varallisuustaso näkyy oppimistuloksissa Suomessakin. Lukutaidossa ero tyttöjen ja poikien välillä on Suomessa tutkimusmaiden suurimpia. Kun Pisa-testi mittaa enemmän käytännön sovellustaitoja, nämä tutkimukset mittaavat enemmän varsinaista koulun oppisisältöjen omaksumista Helsingin Sanomat

14 14 9LHVWLQWl 9LHOlHKGLWNLUMRLWWDDD\WDULQDVL7-6llQPHQQHVVl Lisätietoja: sekä TJS:n kulttuurisihteeri Inka Ukkola, puh. (09) RQP\ VIDFHERRNLVVD Käypä tutustumassa KWWSZZZIDFHERRNFRPSDJHV.7.7HNQLLNDQ$VLDQWXQWLMDWU\ <KWHLVNXQQDOOLQHQYDLNXWWDPLQHQ.HYDQYDOWXXVNXQWDQLPLWHWW\YXRVLNVL Valtioneuvosto on määrännyt Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskuntaan 30 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi Jäsenistä 26 nimitettiin Suomen Kuntaliiton ehdotuksesta ja neljä kunta-alan pääsopijajärjestöjen ehdotuksesta. KTN:n edustajana Kevan valtuuskunnassa jatkaa KTN:n ja KTK:n puheenjohtaja.hlmr+rxkdod ja varajäsenenä STHL:n puheenjohtaja /HLOD/HKWRPlNL Keva (vuoden 2010 loppuun asti Kuntien eläkevakuutus) on suomalainen eläkevakuutuksia hoitava yritys. Yritys huolehtii kunta-alan, valtion ja kirkollisen henkilökunnan eläkkeistä. Kaikkiaan sen piiriin kuuluu 1,3 miljoona julkisen sektorin työntekijää. Kevan toiminta perustuu kunnalliseen eläkelakiin ja sitä valvoo valtiovarainministeriö ja Finanssivalvonta. Kevan toimitusjohtaja on 0HUMD $LOXV Lisätietoja Oikeusministeriön verkkopalvelu kansalaisaloitteiden tekemiseksi ja aloitteiden kannatusilmoitusten keräämiseksi on avattu. Palvelu toimii osoitteessa ZZZNDQVDODLVDORLWHIL. Se tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden saada aloitteensa eduskunnan käsiteltäväksi. Uusi verkkopalvelu on maksuton, esteetön ja turvallinen käyttää. Vähintään äänioikeutetulla Suomen kansalaisella on oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi. Kansalaisaloite voi sisältää joko lakiehdotuksen tai ehdotuksen lainvalmisteluun ryhtymisestä. Aloite voi koskea myös voimassa olevan lain muuttamista tai kumoamista. Kansalaisaloitetta tukevat allekirjoitukset eli kannatusilmoitukset on kerättävä kuuden kuukauden

15 15 kuluessa. Ne kerätään sähköisesti tietoverkossa tai paperilla. Paperilla kerättävissä ilmoituksissa on käytettävä oikeusministeriön vahvistamaa lomakepohjaa. Verkkouutiset XQWDWDORXVMDKHQNLO VW PXXWNXQWDDVLDW.XQQLVWDNHQRQ³NDXQHLQ " /XHKWWSZZZNDQVDQXXWLVHWILXXWLVHWNRWLPDDNXQQDWODLWHWWLLQ SDUHPPXXVMDUMHVW\NVHHQHNDXQLDLQHQNDUMHVVD /DKGHQNDWXMHQNXQQRVVDSLGRQDVLDNDVSDOYHOX<,7OOH YIT ja Lahden kaupunki ovat solmineet sopimuksen, jossa YIT vastaa Lahden katualueilla kunnossapidon asiakaspalvelusta alkaen. Asiakaspalvelu vastaanottaa kaikki Lahden kaupungin alueelta tulevat katujen ylläpitoon liittyvät kyselyt sekä palautteet ja ohjaa ne suoraan alueesta vastaaville henkilöille. Ympäri vuorokauden päivystävä palvelukeskus PANU aloitti toimintansa syyskuussa YIT:n kunnossapitoon kuuluvilla urakka-alueilla. Se työllistää kymmenen asiakaspalvelijaa. Uutinen ( ) herätti ajatuksia: - Onko tämä kuntien Infrastruktuurin tulevaisuus? - Kuntako vastaa vain rahoituksesta ja yritykset pyörittävät bisnestä? - Kuka vastaa huoltovarmuudesta? - Miten estetään yksityisten monopolien syntyminen, kun toiminta on kohta yhtä harvojen käsissä kuin asfalttityöt? - Onko tämä myös Suomen Kuntaliiton tavoite? +HOVLQNLSHLWW\LOXPHHQ±YLUNDPLHVWRLYRROLVllUDKDDOXPLW LKLQ Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara vastaa suuresta osasta kaupungin lumitöitä. Staran Läntisen kaupunkitekniikan yksikönjohtajan sijainen +DQQX9LUWDVDOR sanoo, että Stara joutui tekemään viime sunnuntain lumityöt korkeintaan 200 yksikön voimin, mikä on noin puolet normaalista miehityksestä. Virtasalo toivoo, että kaupungilta irtoaisi tulevaisuudessa enemmän rahaa lumitöiden hoitoon. "Tämä on nyt neljäs talvi peräkkäin, kun lunta näyttää tulevan kunnolla. Kaupungin on kyllä tavalla tai toisella parannettava resursseja, kun nyt joka vuosi määrärahoja nyhdetään pois. Se ei ole viisasta", hän sanoo. "Pakkohan nämä lumityöt on hoitaa, mutta se ei valitettavasti näy rahoituksessa. Ehkä tämä ei ole seksikäs ala kaupunginvaltuuston näkökulmasta." Helsingin Sanomat

16 16.XQWLDSDWLVWHWDDQLQYHVWRLPDDQYHONDUDKDOOD Kuntien takauskeskus kannustaa kuntia säästämisen sijaan tekemään uusia investointeja. Kunnallisalan kehittämissäätiö (Kaks) puolestaan pitää kuntien velkaantumistahtia liiankin kovana. YleUutiset ; 7XWNLPXVWLHWRDNXQWDDODOWD 0LNlRQNXQWDDODQW\ WHUYH\VKXROORQWLOD" Keva julkaisi viime kuussa tutkimusraportin 7\ WHUYH\V\KWHLVW\ NXQWDDODOOD, jossa tarkastellaan työterveyshuollon järjestämistä, työterveysyhteistyötä ja työkykyä tukevaa toimintaa. Aiemmat vastaavat tutkimukset on tehty vuosina 2008 ja Tilaukset verkkosivujen kautta /DDMDW\ WXUYDOOLVXXVKDQNHNl\QQLVW\\NXQWDDODOOD Kunta-alan valtakunnallinen työsuojelun yhteistoimintaryhmä, Työturvallisuuskeskuksen (TTK) kuntaryhmä julkisti useampivuotisen, kunta-alan työpaikoille suunnattavan työturvallisuushankkeen 40-vuotisjuhlaseminaarissaan Helsingissä. Laaja Turvallisuus hallintaan kuntatyössä -hanke toteutetaan vuosina Hankkeella tavoitellaan kunta-alan työpaikkojen työtapaturmien määrässä ja taajuudessa vähintään 25 prosentin vähennystä vuoteen 2015 mennessä. Lähtökohtana on Nolla tapaturmaa -ajattelu. Kaikki tapaturmat ovat torjuttavissa. Työstä pitää päästä joka päiviä terveenä kotiin. Viime vuonna jo joka viides Suomen korvaukseen johtaneista työtapaturmista sattui kunta-alan töissä. Kunta-alalla sattuu tällä hetkellä kaikista toimialoista toiseksi eniten työtapaturmia Suomessa - lukumääräisesti jopa enemmän kuin valmistavassa teollisuudessa ja rakennusalalla. Hankkeessa ovat mukana mm. TTK:n kuntaryhmä, kuntatyönantajat ja -järjestöt, Keva. sosiaali- ja terveysministeriö, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, vakuutusyhtiöt ja Työterveyslaitos. Lisätietoja tai Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmän varapuheenjohtaja, KTK:n alueasiamies. Tomas Wass, , +\YLQYRLQWLKDYDLQWRMD Työterveyslaitoksen (TTL) apulaisylilääkärin 7XXOD2NVDVHQ toimittamassa uudessa kirjassa +\YLQYRLQWLKDYDLQWRMD!WXWNLPXVWLHWRDNXQWDDODOWD kuvataan kunta-alan työelämän laadun ja työntekijöiden hyvinvoinnin muutoksia 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Kirjassa käsitellään myös mm. suomalaisten eläköitymistä, oikeudenmukaista johtamista, työyhteisön sosiaalista pääomaa ja työkyvyttömyyden ehkäisyä. Kirjatilaukset (34 ¼77/QYHUNNRNDXSDVWDwww.ttl.fi/verkkokauppa tai puh

17 17 $OOHDVXNNDDQNXQWDHLYRLMlUMHVWllLWVHVRWHSDOYHOXMD Sosiaali- ja terveyspalvelujen laaja perustaso muodostuu tulevaisuudessa vähintään asukkaasta ja sisältää myös erityispalveluja. Perustasolla on jatkossa päävastuu suomalaisten sosiaali- ja terveydenhuollosta. Alle asukkaan kunta ei voi jatkossa vastata sosiaali- ja terveyspalveluista itsenäisesti, vaan sen pitää kuulua suurempaan alueeseen. Sen sijaan vähintään asukkaan kunnalla voi olla mahdollisuus järjestää joitakin peruspalveluja itse. MTV HNND.RUSLQHQODNNDXWWDLVL+HOVLQJLQ Helsinki pitää lakkauttaa kaupunkina, ehdottaa eläkkeellä oleva apulaiskaupunginjohtaja 3HNND.RUSLQHQ (sd.). Sen tilalle Korpinen synnyttäisi uuden suurkaupungin, joka muodostettaisiin Suur- Helsingistä ja ns. KUUMA -kunnista (Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti). Noin 14 kuntaa muodostaisi puolestaan kymmenen asukkaan metropolikuntaa. Helsinki, Espoo ja Vantaa hajoaisivat pienempiin osiin ja pienemmät kunnat yhdistyisivät suuremmaksi. Nykyinen Helsinki esimerkiksi jakaantuisi neljään kuntaan, joilla olisi omat valtuustonsa. Demokraatti NXQWDDVDDKDUNLQQDQYDUDLVWDDSXD Valtioneuvosto jakaa tälle vuodelle 27 kunnalle harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta yhteensä 20 miljoonaa euroa. Viime vuonna tukea jaettiin 31 kunnalle yhteensä niin ikään 20 miljoonaa euroa. Tänä vuonna avustusta haki 95 kuntaa, yhteissummaltaan 118,1 miljoonaa euroa. Viime vuonna avustusta haki 64 kuntaa, yhteissummaltaan 70,0 miljoonaa euroa. Verkkouutiset \ PDUNNLQDWW\ HOlPlMDWDORXV 6XRPLRQK\YlHLNlOLLDQNDOOLVNDDQPDD Juuri kukaan ei tänä vuonna jaksanut innostua World Economic Forumin (WEF) vertailusta, jonka mukaan Suomi on jälleen maailman kolmanneksi kilpailukykyisin maa. Ympäröivä todellisuus näyttäisi todistavan muuta. Yritykset irtisanovat väkeä, elinkeinoelämä pelottelee perikadolla ja kauppatase pysyy miinuksella. Puhuvatko WEF ja Elinkeinoelämän keskusliitto edes samoista asioista, kun päätelmät ovat niin kaukana toisistaan? Kilpailukyvyllä voidaan tarkoittaa monenlaisia asioita. Vientiteollisuuden kustannuskilpailukyky on yksi asia. Toinen asia on laajempi elinkeinoelämän strategioihin, teknologioihin ja kaupalliseen osaamiseen liittyvä kilpailukyky, joka näkyy esimerkiksi

18 18 tuottavuuden kehityksenä. Vielä laajemmin voidaan puhua koko suomalaisen yhteiskuntamallin ja esimerkiksi koulutusjärjestelmän kilpailukyvystä. Yhteiskuntaan ja hyvinvointiin perustuvilla "pehmeillä" mittareilla mitattuna Suomi pärjää kansainvälisessä vertailussa loistavasti. Suomen kunnille rahoitusta maailmalta hankkiva Kuntarahoitus on julkistanut pohjoismaisten kollegoidensa kanssa selvityksen, jonka pääviesti on, että kilpailukyvyn salaisuus on korkeaan verotukseen perustuva hyvinvointiyhteiskunta. Professori 3HUWWL+DDSDUDQQDQ mukaan Suomen kustannukset eivät ole karanneet käsistä, vaan päinvastoin kustannuskilpailukyky on muuhun maailmaan verrattuna ihan hyvä. Helsingin Sanomat ; Kirjoitus kokonaisuudessaan osoitteessa a DUJLWD.OHPHWWLNDQVDOOLVHQW\ HOlPlKDQNNHHQMRKWRRQ Terveydenhuollon maisteri 0DUJLWD.OHPHWWL aloittaa kansallisen työelämähankkeen johtajana Hanketta ohjaa työministeri /DXUL,KDODLVHQ vetämä kolmikantainen johtoryhmä, jossa ovat edustettuina työmarkkinajärjestöt, keskeiset työelämätoimijat ja ministeriöt. Hanke keskittyy keväällä 2012 valmistellun työelämästrategian toteuttamiseen. Strategian visiona on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna Ydinajatus on, että laadukkaat ja tulokselliset työpaikat luovat uutta työtä, työllistävät pitkällä aikavälillä ja siten parantavat tuottavuutta ja Suomen kilpailukykyä. Työelämästrategian painopistealueita ovat innovointi ja tuottavuus, luottamus ja yhteistyö, työhyvinvointi ja terveys sekä osaava työvoima. Hankkeen keskeinen tehtävä on muodostaa yhteistyöverkostoja toimijoiden ja työpaikkojen välille. Se kokoaa yhteen eri toimijoiden työelämän kehittämiseksi tekemää työtä ja toimii ennen kaikkea moottorina yhteisen vision saavuttamiseksi. Työelämästrategia osoitteessa 6XRPDODLVWHQ\OLW\ WHLYlWROHOLVllQW\QHHW Suomalainen palkansaaja tekee keskimäärin 37 tuntia ylityötä vuodessa. Ylityöt eivät näytä lisääntyneen 2000-luvulla. Tilastokeskuksen tietojen mukaan Suomessa tehdyistä työtunneista hieman yli kaksi prosenttia on ylityötä. Pisintä työviikkoa yrittäjien jälkeen tekevät ylemmät toimihenkilöt. Joka kuudes heistä on töissä yli 41 tuntia viikossa. Saman ryhmän taakkana on myös palkaton ylityö. Akavan kyselyn mukaan seitsemän prosenttia sen jäsenistä tekee palkatonta ylityötä. Viikossa kertyy keskimäärin 7,6 korvauksetonta tuntia. Elinkeinoelämän valtuuskunnan (Eva) työaikatutkimuksen mukaan suomalaisten tekemät työtunnit ovat vähentyneet merkittävästi 1960-luvulta nykypäivään. Muihin maihin verrattuna suomalaisten työaika voi olla joko Euroopan lyhin tai jopa hiukan EU:n keskiarvoa pidempi. Tulos riippuu siitä, mitä lukuja katsotaan.

19 19 Kokopäiväisessä työsuhteessa tehtyjen tuntien määrällä mitattuna Suomessa tehdään vähiten työtä Euroopassa. Jos katsotaan säännöllistä eli tavanomaista työaikaa, suomalaiset ovat varsin työteliäitä. Silloin ei huomioida erilaisia vapaita ja lomia, joita Suomessa on paljon. Suomi nousee jopa EU:n keskiarvon yläpuolelle, jos laskuihin otetaan osa-aikatyötä tekevät, joita Suomessa on vähän. Helsingin Sanomat VLQJRWNDVYDQHHWKXUMDVWL Tilastokeskuksen mukaan ansiotuloina verotetut osingot ja työsuhdeoptiot kasvoivat eniten viime vuonna. Viime vuosi oli hyvä myös yritysten omistajille. Pääomatuloina verotetut osingot kasvoivat lähes neljänneksen 1,6 miljardiin euroon. Pörssiyhtiöistä palkansaajat saivat 770 miljoonaa euroa. Listaamattomat yhtiöt puolestaan jakoivat tulonsaajille 707 miljoonaa euroa. Ulkomailta sijoittajat saivat osinkoja 104 miljoonaa euroa. Tulonsaajat saivat viime vuonna kaikkiaan 120,8 miljardia euroa tuloja. Niistä ansiotuloja oli 113 miljardia ja pääomatuloja 7,8 miljardia. Ansiotulot kasvoivat 4,5 prosenttia, mutta pääomatulot 13 prosenttia. Veronalaista tuloa saaneita oli 4,5 miljoonaa, heidän lukumääränsä kasvoi noin prosentin. Kauppalehti ; 3DONNDDOHHLWXRWHKWDLWDWDNDLVLQ Kilpailukyvyn nimissä muun muassa Elinkeinoelämän keskusliitto on peräänkuuluttanut palkkamalttia. Vielä pidemmälle meni Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) ylijohtaja -XKDQD9DUWLDLQHQ, joka esitti palkkojen alennuksia. Palkka-ale ei kuitenkaan ole ihmelääke kilpailukykyyn. Danske Bankin ekonomisti -XKDQD%URWKHUXV huomauttaa, että vaihtotaseen laskusta puolet selittyy elektroniikkateollisuuden, erityisesti Nokian, alamäellä ja yksi kolmasosa metsäteollisuuden rakennemuutoksella. Palkkojen vaikututusta viennille ei pidä liioitella. Suomen vienti ei vedä, koska kilpailukyky suhteessa esimerkiksi Saksaan ja Ruotsiin on heikko. Alhainen vienti painaa vaihtotaseen tänä vuonna pakkaselle, mistä ollaan oltu huolissaan Euroopan unionin komissiota myöten. Taloussanomat \ QDQWDMDOHLULQOXRPDNXYDODNNRKHUNN\\GHVWlYllUl Suomi ei ole erityisen lakkoherkkä maa. Suomen työtaistelujen määrä ja niiden yhteiskunnallinen merkitys on kaikilla tilastollisilla mittareilla supistunut dramaattisesti ja luvuilla, kirjoittaa SAK:n erikoistutkija 7DSLR%HUJKROP blogissaan. Suomi oli runsaiden työtaisteluiden maa vielä ja 1980-luvuilla, kun paikallisia työsuojelu-, palkka- ja työaikavaatimuksia vauhditettiin työtahdin hidastuksilla, ulosmarsseilla ja istumalakoilla.

20 20 Menetettyjen työpäivien lukumäärä kuvaa trendiä: 1970-luvulla yli miljoona, 1980-luvulla yli , 1990-luvulla alle ja 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä Uutena piirteenä Bergholmin mukaan on se, että työpäiviä menetettiin vuosina 2005 ja 2010 eniten työnantajien työsuluissa. KU ja Verkkouutiset DONNDUDWNDLVXWDYRLPHQVHNWRULQNLOSDLOXN\Y\QPXNDDQ Jos vientiä ja työllisyyttä halutaan vahvistaa, on Suomen Pankin pääjohtajan (UNNL/LLNDVHQ mukaan vahvistettava avoimen sektorin kilpailuasemaa. Suomen vientihinnat ovat laskeneet suhteessa tuontihintoihin, mikä on supistanut palkanmaksuvaraa. Tästä seuraa se, että tulevat palkkaratkaisut on mitoitettava avoimen sektorin kilpailukyvyn mukaan, Liikanen sanoi. Verkkouutiset XRWWDYXXVHLOLVllQQ\W\ DLNDDSLGHQWlPlOOl EK:n tuore toimitusjohtaja -\UL+lNlPLHV ehdottaa viikkotyöajan pidentämistä kahdella tunnilla. Akavan mukaan työajan pidentäminen ei lisää tuottavuutta. Korkeasti koulutettujen palkansaajien ongelmana on jo nyt, että työajan seuranta on puutteellista, eivätkä todelliset tehdyt työtunnit tai työhön sidonnainen aika näy tilastoissa, sanoo johtaja 0DULD / IJUHQ Akavasta. Akavan mukaan korkeasti koulutetut ovat usein muun muassa jatkuvasti hälytysvalmiudessa ja matkustavat omalla ajallaan työmatkoille. Lisäksi luovuus ja innovointi eivät ole suoraan kytköksissä työajan pituuteen. Taloussanomat <OHLVNRURWXNVHWSRLVSDONRLVWDDXWWDLVLLNlLKPLVLl Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen ylijohtajan -XKDQD9DUWLDLVHQ mukaan palkkojen yleiskorotuksista tulisi luopua. Vartiainen sanoi keskiviikkona Ylen Radio 1:n Ykkösaamussa, että yleiskorotusten poistaminen helpottaisi ikääntyneiden työllistymistä. Hänen mukaansa esimerkiksi Ruotsissa yksilöllinen palkanmuodostus on tavallisempaa kuin Suomessa. Eihän virkamies voi ryhtyä sanelemaan työmarkkinajärjestöille, mutta sanon vain, että näin on tehty pitkälti muissa Pohjoismaissa ja voisi kysyä, miksi. Ehkä siihen on hyviä syitä. Talouselämä

Silmäys työelämästrategiaan 2020. KT:n työmarkkinaseminaari 11.9.2013 Kehittämispäällikkö Terttu Pakarinen

Silmäys työelämästrategiaan 2020. KT:n työmarkkinaseminaari 11.9.2013 Kehittämispäällikkö Terttu Pakarinen Silmäys työelämästrategiaan 2020 KT:n työmarkkinaseminaari 11.9.2013 Kehittämispäällikkö Terttu Pakarinen Visio Työelämästrategia Suomen työelämä Euroopan paras vuoteen 2020 Työelämän laadun ja tuottavuuden

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Kuntajohtajapäivät 2011 Työmarkkinakatsaus 12.8.2011 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Ajankohtaista Hallitusohjelma kunta-alan ja työmarkkinoiden kannalta: Talouspolitiikan ja työmarkkinoiden koordinointi

Lisätiedot

Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1.

Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1. Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1. KT:n HR-verkoston tausta Henkilöstöjohtamisen (HR-verkosto) verkosto työnantajien

Lisätiedot

Akava ry. Yleisesitys

Akava ry. Yleisesitys Akava ry Yleisesitys Menestystä ja turvaa yhdessä Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 jäsenjärjestöä, joissa on lähes 600 000 jäsentä. Jäsenyys akavalaisessa jäsenjärjestössä

Lisätiedot

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työelämä 2020 hanke yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa www.tyoelama2020.fi Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitos Visio Työelämästrategia

Lisätiedot

Suomen työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020. Margita Klemetti, TEM, 2013/08

Suomen työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020. Margita Klemetti, TEM, 2013/08 Suomen työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020 Margita Klemetti, TEM, 2013/08 Työelämän kehittämisstrategia Hallitusohjelman kirjaus kesäkuu 2011 Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa työryhmän valmistelemaan

Lisätiedot

KT:n ajankohtaiskatsaus

KT:n ajankohtaiskatsaus KT:n ajankohtaiskatsaus Kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Kuntajohtajapäivät 27.8.2015 Yhteiskuntasopimus Perustuu Sipilän hallituksen ohjelmaan työllisyyden ja kilpailukyvyn parantamiseksi.

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 15 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 72,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön

Lisätiedot

Suomen työelämästä Euroopan paras. Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Suomen työelämästä Euroopan paras. Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen työelämästä Euroopan paras Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen työelämä eurooppalaisessa vertailussa Vahvuudet Eniten kehitettävää

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 11.11.2013

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 11.11.2013 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2014 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 20.01. 22.01. Rakennusliitto 1. jakso (Tampere,

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Opettajien edunvalvoja

Opettajien edunvalvoja Opettajien edunvalvoja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta. OAJ on maassamme ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palkkauksesta,

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 14 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Työllisten määrä kääntyi Helsingissä nousuun yli vuoden kestäneen laskukauden jälkeen. Työllisiä oli vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä

Lisätiedot

KT Kuntatyönantajat. virallisesti Kunnallinen työmarkkinalaitos. Esittely

KT Kuntatyönantajat. virallisesti Kunnallinen työmarkkinalaitos. Esittely KT Kuntatyönantajat virallisesti Kunnallinen työmarkkinalaitos Esittely KT Kuntatyönantajat KT:n asema perustuu lakiin Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta. Laissa on määritelty mm. KT:n perustehtävät,

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 20.11.2014

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 20.11.2014 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK - SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2015 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 26.01. 30.01. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto

Lisätiedot

Lähivuosien keskeinen haaste

Lähivuosien keskeinen haaste Dialoogiteema: Paraneeko vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työhön pääsy? Miten työelämä 2020 hankkeessa mahdollistetaan nyt työelämän ulkopuolella olevien työhön pääsy? VATES-PÄIVÄT 9.4.2014 Margita Klemetti

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 6.11.2015

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 6.11.2015 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2016 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 01.02. 05.02. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 14 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Naisilla työllisyysaste oli 72,2 prosenttia

Lisätiedot

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020

Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Ikäjohtamisen seminaari Tampereen yliopisto, 20.3.2012 Lars-Mikael Bjurström 21.3.2012 Taustaa linjausten valmistelulle Työsuojelustrategia 1998

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 (12) SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ 15.11.2010

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 (12) SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ 15.11.2010 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 (12) EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2011 Luottamusmiesten peruskurssi (5 pv, 3 pv, 3+2 pv) 1. 24.01. 28.01. Auto- ja Kuljetusalan

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2015-2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kunnallinen työmarkkinalaitos 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jaana Pirhonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Kuntakiertueen esittely (vrt. tuloksellisuussuosituksen teemat) 27.3. Naantali Kuntaliitoksen yhteistoiminnallinen toteuttaminen,

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 7/2016 liite 1 1 (3) Paikallisen sopimisen edistämisen ohjeet

KT Yleiskirjeen 7/2016 liite 1 1 (3) Paikallisen sopimisen edistämisen ohjeet KT Yleiskirjeen 7/2016 liite 1 1 (3) Paikallisen sopimisen edistämisen ohjeet Kunnallinen työmarkkinalaitos ja kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat laatineet tämän yhteisen yleiskirjeen paikallisesta sopimisesta

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 34 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 73,3 prosenttia. Työllisyysaste on ollut laskussa vuoden 2012 alusta

Lisätiedot

Työntekijän vakuutukset

Työntekijän vakuutukset Työntekijän vakuutukset Työntekijän eläketurva Suomessa on kaksi eläkejärjestelmää, jotka täydentävät toisiaan: työeläkelaki ja kansaneläkelaki. Työeläkkeet ansaitaan omalla palkkatyöllä ja yrittämisellä

Lisätiedot

Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia?

Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia? Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia? Työministeri Lauri Ihalainen Arvokas työelämä -seminaari 10.6.2013 Vierumäki Työelämän ja työhyvinvoinnin kehittäminen Suomen

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskus TTK ja kemianteollisuuden oppilaitosyhteistyöhanke

Työturvallisuuskeskus TTK ja kemianteollisuuden oppilaitosyhteistyöhanke Työturvallisuuskeskus TTK ja kemianteollisuuden oppilaitosyhteistyöhanke Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Prosessiteollisuuden kesäkoulutuspäivät Uusikaupunki 2.6.2015 Petri Pakkanen Taustatietoja

Lisätiedot

Työelämä 2020 -hanke. Hyvää huomenta Hyvää huomista Workshop 12.11.2014. Margita Klemetti hankejohtaja

Työelämä 2020 -hanke. Hyvää huomenta Hyvää huomista Workshop 12.11.2014. Margita Klemetti hankejohtaja Työelämä 2020 -hanke Hyvää huomenta Hyvää huomista Workshop 12.11.2014 Margita Klemetti hankejohtaja SUOMEN TYÖELÄMÄ EUROOPAN PARAS VUONNA 2020 Hallitusohjelma TYÖELÄMÄSTRATEGIA TULEVAISUUDEN TYÖPAIKALLA

Lisätiedot

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen opetushenkilöstön

Lisätiedot

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Lapin liitto ja Suomen Kuntaliitto Kuntapäivä, Pyhätunturi 24.9.2013 Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Pekka Alanen Keva Keva Tänään työssä hyvän huomisen puolesta KuEL

Lisätiedot

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus Jäsenet Arvot Toiminta- ajatus Visio Tavoitteet 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 2 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 3 Suurin osa jäsenistä on tekniikan tai luonnontieteiden yliopistollisen

Lisätiedot

Työurien pidentäminen, mitä olisi tehtävä?

Työurien pidentäminen, mitä olisi tehtävä? Työurien pidentäminen, mitä olisi tehtävä? Bjarne Andersson Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos HAKU HANKKEEN SEMINAARI Helsinki 26.5.2010 Ahtelan työelämäryhmän eväät Tausta

Lisätiedot

Yhteiskuntatakuu ja sukupolvien välinen sopiminen. Lauri Ihalainen 16.10.2012

Yhteiskuntatakuu ja sukupolvien välinen sopiminen. Lauri Ihalainen 16.10.2012 Yhteiskuntatakuu ja sukupolvien välinen sopiminen Lauri Ihalainen 16.10.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 32 400 työtöntä alle 25v-vuotiasta työnhakijaa. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista 33 000:lla

Lisätiedot

Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA

Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA

Lisätiedot

Kuinka huono Suomen hintakilpailukyky oikein on? Pekka Sauramo. Vapaus Valita Toisin seminaari Helsinki 18.5. 2015 TUTKIMUSLAITOS PALKANSAAJIEN

Kuinka huono Suomen hintakilpailukyky oikein on? Pekka Sauramo. Vapaus Valita Toisin seminaari Helsinki 18.5. 2015 TUTKIMUSLAITOS PALKANSAAJIEN Kuinka huono Suomen hintakilpailukyky oikein on? Vapaus Valita Toisin seminaari Helsinki 18.5. 2015 Pekka Sauramo Alustuksen tarkoituksena on Kommentoida suomalaisen kilpailukykykeskustelun tiettyjä piirteitä:

Lisätiedot

Teollisuusliiton opiskelijajäseneksi

Teollisuusliiton opiskelijajäseneksi Teollisuusliiton opiskelijajäseneksi www.operaatiovakiduuni.fi www.taisteluamisopetuksesta.fi 14.9.2016 Jussi-Pekka Ahonen 1 Teollisuusliitto Metalliliitosta tuli Teollisuusliitto vuonna 2017 Perustettu

Lisätiedot

Valtakunnallinen työsuojelun vastuualueiden työsuojelulautakuntien seminaari

Valtakunnallinen työsuojelun vastuualueiden työsuojelulautakuntien seminaari Valtakunnallinen työsuojelun vastuualueiden työsuojelulautakuntien seminaari Luottamus ja asenne ratkaisevat Työelämä 2020 hanke Työturvallisuuskeskus TTK Risto Tanskanen Asiantuntija tuottavuus ja työyhteisön

Lisätiedot

Kunta-alan työmarkkinakatsaus. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen 23.8.2013

Kunta-alan työmarkkinakatsaus. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen 23.8.2013 Kunta-alan työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen 23.8.2013 KT Kuntatyönantajat KT Kuntatyönantajat on kunta-alan työnantajajärjestö. Se ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työmarkkinoilla.

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin llisyysaste oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 71,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön.

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2017 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 30.01.-03.02. Paperiliitto 2. 30.01.-03.02.

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1 LUONNOS 6.4.2005 Asia 1 / Liite 1 HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET Sopimuskuntien yhteisenä tavoitteena on Helsingin seudun kansainvälisen kilpailukyvyn

Lisätiedot

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL 27.11.2017 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2018 - JHL YHTEENVETO KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 3 kpl - Uuden luottamusmiehen kurssi, kaikki

Lisätiedot

Työurien pidentäminen ja työssä jatkamisen haasteet

Työurien pidentäminen ja työssä jatkamisen haasteet Työurien pidentäminen ja työssä jatkamisen haasteet Pauli Forma Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari Pohjoisen Forum 23.-24.1.2014 Tutkimus- ja kehittämisjohtaja Keva Työurien pidentäminen Keskustelua työurien

Lisätiedot

Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa

Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa Pori 2.9.2015 Anne Jortikka Visio Työelämästrategia Suomen työelämä Euroopan paras vuoteen 2020 Työelämän laadun ja tuottavuuden samanaikainen kehittäminen

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla)

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) Liite: Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) LM-sopimus: Alueluottamusmies 1. Suureen tai alueellisesti hajautettuun yritykseen on oikeus valita tämän sopimuksen tarkoittamia

Lisätiedot

Työllisyysaste Pohjoismaissa

Työllisyysaste Pohjoismaissa BoF Online 2008 No. 8 Työllisyysaste Pohjoismaissa Seija Parviainen Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen Pankki Rahapolitiikka-

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ELÄVÄNÄ ELÄKKEELLE -KAMPANJAAN LIITTYEN

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ELÄVÄNÄ ELÄKKEELLE -KAMPANJAAN LIITTYEN KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ELÄVÄNÄ ELÄKKEELLE -KAMPANJAAN LIITTYEN MISSÄ IÄSSÄ SUOMESSA JÄÄDÄÄN ELÄKKEELLE? Ne, joilla on töitä ja jotka jaksavat, jäävät suoraan vanhuuseläkkeelle keskimäärin vähän yli 64-

Lisätiedot

Yhteistyöllä vahva liitto

Yhteistyöllä vahva liitto Yhteistyöllä vahva liitto Vaaliohjelma 2012 Yhteistyöllä vahva liitto Metallin yhteistyön vaaliliiton toiminnan perustana ovat työväenliikkeen keskeiset arvot: vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja suvaitsevaisuus.

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

Työelämän kehittämisstrategian valmistelu

Työelämän kehittämisstrategian valmistelu Työelämän kehittämisstrategian valmistelu Pirjo Harjunen Tuottavuusasiantuntijoiden kutsuseminaari 15.12.2011 Sokos Hotel Presidentti, Helsinki Pirjo Harjunen 14.12.2011 1 Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

TYÖURAN PIDENTÄMISEN KEINOPAKKI

TYÖURAN PIDENTÄMISEN KEINOPAKKI TYÖURAN PIDENTÄMISEN KEINOPAKKI Työeläkepäivä 09 17.11.2009 Johtaja Jukka Ahtela, EK Makropohdintaa Katse taloustaantuman yli mistä kasvun lähteet? Talouskasvu = työ x tuottavuus Tuottavuus: teknologia,

Lisätiedot

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Lapin liitto ja Suomen Kuntaliitto Kuntapäivä, Pyhätunturi 24.9.2013 Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Pekka Alanen Keva Keva Tänään työssä hyvän huomisen puolesta KuEL

Lisätiedot

VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika 13.1.2011 Paikka Läsnä Eteläranta 10, Helsinki Veneteollisuuden Työnantajat ry Timo Sarparanta Puu- ja erityisalojen

Lisätiedot

Miten jaksamme työelämässä?

Miten jaksamme työelämässä? Miten jaksamme työelämässä? työelämän haasteet Työhyvinvoinnin asiantuntija Tiina Holappa Sisältö: Työelämän haasteet Työelämän tämän hetkiset trendit Tilastoja suomalaisten eläköitymisestä Työurat pidemmiksi

Lisätiedot

NEUVOTTELUTULOS. Helsinki xx.yy.2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. LIITE neuvottelutulos

NEUVOTTELUTULOS. Helsinki xx.yy.2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. LIITE neuvottelutulos NEUVOTTELUTULOS Energiateollisuus ry, Ammattiliitto Pro ry sekä Suomen Konepäällystöliitto ry ovat 21.10.2013 saavuttaneet neuvottelutuloksen keskusjärjestöjen 30.8.2013 solmiman työllisyys- ja kasvusopimuksen

Lisätiedot

Työelämäasioiden edunvalvonnasta

Työelämäasioiden edunvalvonnasta Työelämäasioiden edunvalvonnasta - työhyvinvointi ja konfliktit Työelämäasiamies Marjatta Pitkänen OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ ry 7.3.2008 TYHY edunvalvonta / mapi 1 Työelämäasioiden edunvalvonta >

Lisätiedot

Yhteenveto Toteutus Tulokset. Tietoa vastaajista. Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut

Yhteenveto Toteutus Tulokset. Tietoa vastaajista. Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut Yhteenveto Toteutus Tulokset Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut Tietoa vastaajista @TEK_akateemiset Työelämän edunvalvonnassa vastaajat nostavat

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta Ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehdoista

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ 16.12.2009 1 (13)

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ 16.12.2009 1 (13) KESKUSJÄRJESTÖ 16.12.2009 1 (13) EK - SAK -KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2010 Luottamusmiesten peruskurssi (5 päivää ja 3 päivää) 1. 25.01. 29.01. Yleinen 2. 01.02. 05.02. Kemianliitto

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET SAK ry ESITYS 1 TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE 2005-2006, PALKANTARKISTUKSET 1 LÄHTÖKOHDAT Sopimuksen tavoitteena on myönteisen talous- ja työllisyyskehityksen saavuttamiseksi turvata palkansaajien suotuisa

Lisätiedot

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin:

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Sinä olet jäsen ammattiosastossa eli Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistyksessä (JKY) JKY ja noin 300 muuta ammattiosastoa ovat

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Hallitusohjelman kirjaukset Valtio: Nykyinen valtionhallinnon tuottavuusohjelma korvataan uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla,

Lisätiedot

Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta

Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta Matti Pohjola Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Julkinen keskustelu työn murroksesta ja suuri osa

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Henkilöstön edustaja -barometrin keskeisiä havaintoja. Erkki Auvinen, STTK

Henkilöstön edustaja -barometrin keskeisiä havaintoja. Erkki Auvinen, STTK Henkilöstön edustaja -barometrin keskeisiä havaintoja, STTK 7.5.2015 Vastaajat Henkilöstön edustaja -barometriin vastasi 1 941 STTK:laista luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua Puolet kyselyyn vastanneista

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 3 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Työllisyysaste laskussa Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Vuoden 2013 vuosikeskiarvon

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Suomen työelämä Euroopan parhaaksi vuoteen 2020 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMIEN KOKOUS

Suomen työelämä Euroopan parhaaksi vuoteen 2020 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMIEN KOKOUS Suomen työelämä Euroopan parhaaksi vuoteen 2020 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMIEN KOKOUS 25.8.2015 31.5.2012 1.1.2013 Työelämästrategia Visio Suomen työelämä Euroopan paras

Lisätiedot

Henkilökohtaista lisääkorotetaan 1,7 prosentilla.

Henkilökohtaista lisääkorotetaan 1,7 prosentilla. Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2012 2013 (KVTES 2012 2013) KVTES 2012 2013 Palkantarkistukset vuonna 2012 ja vuonna 2013 Yleiskorotus 1.1.2012 lukien

Lisätiedot

NEUVOTTELUTULOS 29.2.2016 klo 00.45 1 (6)

NEUVOTTELUTULOS 29.2.2016 klo 00.45 1 (6) 29.2.2016 klo 00.45 1 (6) KILPAILUKYKYSOPIMUS 1. Johdanto Suomen talous on viime vuodet kärsinyt poikkeuksellisen pitkäaikaisesta taantumasta. Työttömyys on kasvanut huolestuttavasti, julkisen talouden

Lisätiedot

Hallituksen esitykset kustannuskilpailukyvyn. 8.9.2015 I Pääministeri Juha Sipilä

Hallituksen esitykset kustannuskilpailukyvyn. 8.9.2015 I Pääministeri Juha Sipilä Hallituksen esitykset kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi a a s 8.9.2015 I Pääministeri Juha Sipilä Syyskuun aikataulu 31.8. 8.9. 9. 10.9 28.9. 30.9. Kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanon päälinjat

Lisätiedot

Kuntoutusalan työ Tehyssä

Kuntoutusalan työ Tehyssä Kuntoutusalan työ Tehyssä Kuntoutusalan seminaari Helsinki 24.11.2017 Outi Töytäri Kuntoutusalan asiantuntija, ft, TtM outi.toytari@tehy.fi 24.11.2017 Outi Töytäri 1 Tehy on myös kuntoutusalan ammattilaisten

Lisätiedot

Työtaistelutilasto. Vuosi 2006 ja 4. neljännes 2006. Vuonna 2006 lakkojen lukumäärä oli tavanomainen, mutta menetykset suuret

Työtaistelutilasto. Vuosi 2006 ja 4. neljännes 2006. Vuonna 2006 lakkojen lukumäärä oli tavanomainen, mutta menetykset suuret Työtaistelutilasto Vuosi 2006 ja 4. neljännes 2006 Vuonna 2006 lakkojen lukumäärä oli tavanomainen, mutta menetykset suuret Työtaistelut painottuivat teollisuuteen ja liikenteeseen Suomi on keskimääräistä

Lisätiedot

TTK Työhyvinvointipalvelut

TTK Työhyvinvointipalvelut TTK Työhyvinvointipalvelut Työelämäryhmän esitys Työhyvinvoinnin palvelukeskus TTK:een Työpaikkojen tarpeita varten luodaan Työturvallisuuskeskuksen yhteyteen työhyvinvoinnin palvelukeskus, joka tarjoaa

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos 29.2.2016 1 Yleistä Sopimuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että se korvaa hallituksen valmistelevat pakkolait Työmarkkinakeskusjärjestöt edellyttävät, että hallitus

Lisätiedot

Edunvalvonta SPECIAssa

Edunvalvonta SPECIAssa 5.2016 Edunvalvonta SPECIAssa SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 1 SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 2 Päätöksenteko SPECIAssa ja edunvalvonnan organisaatio SPECIAn

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 14.11.2014 Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2015 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ

Lisätiedot

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä!

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä! Jyty Varkaus Ry Tammikuu 2015 Jäsentiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 5 Hallitus 2015 6 Kuntokorttikausi

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 010 Työllisten määrä jäi Helsingissä vuoden 010 viimeisellä neljänneksellä runsaan prosentin pienemmäksi kuin vuosi sitten. Pääkaupunkiseudun,

Lisätiedot

Kustannuskilpailukyvyn tasosta

Kustannuskilpailukyvyn tasosta Suomen Pankki Kustannuskilpailukyvyn tasosta Kommenttipuheenvuoro Pekka Sauramon esitykseen Tulkitsen samoin kuin Pekka Kustannuskilpailukyky on heikentynyt vuosituhannen vaihteen jälkeen Kustannuskilpailukyvyn

Lisätiedot

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Työministerin erityisavustaja, VTT Pilvi Torsti Osuuskuntayrittäjyys uusia liiketoimintamalleja seminaari 13.11.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 110

Lisätiedot

Talous tutuksi. Kari Jääskeläinen Elinkeinoelämän keskusliitto EK 10.9.2015 Helsinki

Talous tutuksi. Kari Jääskeläinen Elinkeinoelämän keskusliitto EK 10.9.2015 Helsinki Talous tutuksi Kari Jääskeläinen Elinkeinoelämän keskusliitto EK 10.9.2015 Helsinki Bruttokansantuote 120 115 Vol.indeksi 2005=100, kausitas. Ruotsi 110 Saksa 105 100 95 90 Suomi Vuosi 2014 kolmas peräkkäinen

Lisätiedot

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä?

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä? MITÄ HYÖDYN OAJ:n jäsenyydestä? Miksi kannattaa olla ammattijärjestön jäsen? Konkreettiset taloudelliset jäsenedut on jokaisen helppo ymmärtää, mutta mitä muuta jäsenmaksulla saa? OAJ:n tärkein tehtävä

Lisätiedot

Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta

Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta Matti Pohjola Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Julkinen keskustelu työn murroksesta ja suuri osa

Lisätiedot

2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä 71,3 prosenttia. Vuonna 2014 keskimääräinen työllisyysaste oli

Lisätiedot

TYÖMARKKINAOSAPUOLET

TYÖMARKKINAOSAPUOLET TYÖMARKKINAOSAPUOLET SAK Jäsenliitot STTK Jäsenliitot AKAVA Jäsenliitot TT PT Kunta Valtio Kirkko VALTIO MIKÄ ON SAK? ETU- JA PAINOSTUSJÄRJESTÖ YHTEISKUNNALLINEN UUDISTUSLIIKE Tavoitteena kehittää palkansaajien

Lisätiedot

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys Tunnistaminen Laatu Liikkuvuus Koulutus Stardardit Työllistyvyys Kehitetään työelämälähtöisiä tutkintoja sekä koulutusohjelmia VSPORT+ Projekti Avaintavoite VSPORT+ hankkeelle on kehittää läpi alan vuorovaikutteisen

Lisätiedot

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYTES) 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYTES) 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Jäsenkirje 11/2011 Liite 1 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYTES) 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan 13.10.2011

Lisätiedot