$.7,,9,7,('27( .RXOXWXVOXRNLOSDLOXN\N\l

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "$.7,,9,7,('27( .RXOXWXVOXRNLOSDLOXN\N\l"

Transkriptio

1 1 $.7,,9,7,('27(.RXOXWXVOXRNLOSDLOXN\N\l Yhteiskunnalla ei ole varaa jättää huomiotta aiemmassa koulutusjärjestelmässä oppinsa saaneita. Kansantaloudellisesti ei ole kannattavaa kouluttaa uudelleen kaikkia vanhan tutkinnon hankkineita. Täydennys- ja lisäkoulutusta toki tarvitsevat kaikki työmarkkinakelpoisuuden yllä pitämiseksi. Suomalainen koulutusjärjestelmä uudistettiin 1990-luvulla. Silloisista teknillisistä oppilaitoksista tehtiin ammattikorkeakouluja, ja teknikkokoulutus lopetettiin. Tässä kehityksessä olivat myös ammattijärjestöt mukana. Nyt kaksikymmentä vuotta myöhemmin asiaa pitää vielä arvioida osaamisen, kilpailukyvyn ja tuottavuuden näkökulmista. Uudistuksen tavoitteena ainakin ammattijärjestöillä oli koulutustasojen ja osaamisen nostaminen. Tutkinnot saatiin myös paremmin vastaamaan EU-alueen koulutustasoja. Tämä rinnastus oli merkittävä tekijä koulutettujen teknisten liikkuvuudelle ja arvostukselle. Mitä sitten oikeasti työmarkkinoilla on tapahtunut muutosten jälkeen? Vanha järjestelmä edellytti ennakkoon hankittua kahden vuoden alakohtaista työkokemusta. Tämä vaatimus poistettiin. Nykyisin harjoitteluun hyväksytään laajemman asteikon mukainen työharjoittelu. Tutkintoihin voi kerätä erilaisia opintoja ja lähiopetus on vähentynyt. Pelkästään näistä syistä on työpaikoilta järjestöihin kantautunut palautetta, että valmistuvien ammatilliset valmiudet ovat laskeneet ja alan syvällisempi tuntemus opitaan vasta työelämässä tutkinnon jälkeen. Toisaalta ict-osaaminen on parempaa ja koulutuksen laaja-alaisuus on tuonut osaamista myös esimerkiksi kulttuurillisista asioista. Työantajien pitää huomioida, että vanhan koulutusjärjestelmän mukaisia tutkintoja on työelämässä vielä yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Tästä syystä monissa julkisissa tehtävissä toimivien ammattien kelpoisuusehtoihin on tehty siirtymäsäännöksiä. Näillä turvataan vanhoille tutkinnoille tasavertainen asema koulutusuudistuksen johdosta syntyneisiin tilanteisiin. Monissa tehtävissä tulisikin kelpoisuusehdoksi kirjata soveltuva tekninen koulu- tai opistotutkinto tai insinöörien osalta soveltuva insinöörin tutkinto. Etukäteen on turha rajata osaavia hakijoita pois koulutusuudistuksen muodollisten vaatimusten vuoksi. Tällä tavalla aiheutetaan työmarkkinoille liikkumattomuutta, elleivät tekniset voi kelpoisuusehtojen takia vaihtaa työpaikasta toiseen. Hyvää ja rauhallista Joulun aikaa! Puheenjohtaja Keijo Houhala KTK Tekniikan Asiantuntijat ry KTK on myös facebookissa - liity tykkääjiin

2 2 Sisältö Koulutus luo kilpailukykyä... 1 V i i m e h e t k e n u u t i s e t... 4 Verokortti voi tipahtaa postilaatikosta jo tässä kuussa... 4 Tule mukaan KTK:n Jäsenhankintakampanjaan!... 4 E d u n v a l v o n t a... 4 Kilometrikorvaukset laskevat 43 senttiin/km... 4 Kuntatyöntekijöiden palkat on maksettava sovitusti... 4 Palkansaajakeskusjärjestöt tiivistävät yhteistyötään... 5 Osa-aikaeläkkeen ikäraja nousee vuodella... 5 Loman sairauspäivästä korvaus... 5 Energia-alalla kysely nuorten työllistymisestä... 6 Työaikadirektiivistä erimielisyys Ruokailukustannusten korvaukset nousevat... 6 Hyödyllisiä edunvalvonnan linkkejä... 6 Maanmittausalan ammattitutkinto ei ole maanmittausteknikon tutkinto Ei viranomaistöitä konsulteille!... 6 J ä s e n e d u t... 7 Teboilin bensa-alennus 2 snt / lt alkaen... 7 Mobiili -lehti näytenumerona jäsenille... 7 J ä r j e s t ö t o i m i n t a... 7 Jäsenhankintakampanja etenee!... 7 Markkinoikaa KTK:n Työpaikkapankkia - Pankki, jolla ei ole palvelumaksuja!... 8 Päättävät elimet olivat koolla... 8 KTK:n varsinainen edustajakokous Akavan syysliittokokous ja seminaari KTN:n edustajakokous Pekka Nikulainen KI:n johtoon alkaen... 9 KTK:n liittohallituksen kokoonpano Akavan uutisia -> 10 Fjäder Pohjolan palkansaajajärjestön puheenjohtajaksi Fjäder ehdottaa laajaa yhteiskuntasopimusta Kiista koulutusoikeudesta ratkaistava pian Akavan aluetoiminta uudistuu vuoden alussa... 10

3 3 Akavan opiskelijoille ensimmäinen strategia Lukiot lähemmäs korkeakoulu - ja työelämäyhteyksiä Kaksivuotiset tutkinnot vieras aloite korkeakoulujärjestelmälle Suomeen syntyi duunarien unioni K o u l u t u s Ilmoittautukaa KTK:n luottamusmieskoulutukseen V i e s t i n t ä Vielä ehdit kirjoittaa ay-tarinasi TJS:ään mennessä! KTK on myös facebookissa Y h t e i s k u n n a l l i n e n v a i k u t t a m i n e n Kevan valtuuskunta nimitetty vuosiksi Kansalaisaloite -verkkopalvelu avataan K u n t a t a l o u s j a -h e n k i l ö s t ö, m u u t k u n t a - a s i a t Kunnista ken on kaunein? Lahden katujen kunnossapidon asiakaspalvelu YIT:lle Helsinki peittyi lumeen virkamies toivoo lisää rahaa lumitöihin Kuntia patistetaan investoimaan velkarahalla Tutkimustietoa kunta-alalta Mikä on kunta-alan työterveyshuollon tila? Laaja työturvallisuushanke käynnistyy kunta-alalla Hyvinvointihavaintoja Alle asukkaan kunta ei voi järjestää itse sote -palveluja Pekka Korpinen lakkauttaisi Helsingin kuntaa saa harkinnanvaraista apua T y ö m a r k k i n a t, t y ö e l ä m ä j a t a l o u s Suomi on hyvä eikä liian kalliskaan maa Margita Klemetti kansallisen työelämähankkeen johtoon Suomalaisten ylityöt eivät ole lisääntyneet Suomalaiset neljäsluokkalaiset kärjessä osaamisvertailussa Osingot kasvaneet hurjasti Palkka-ale ei tuo tehtaita takaisin Työnantajaleirin luoma kuva lakkoherkkyydestä väärä Palkkaratkaisut avoimen sektorin kilpailukyvyn mukaan Tuottavuus ei lisäänny työaikaa pidentämällä Yleiskorotukset pois palkoista - auttaisi ikäihmisiä Sopimuksia jatkettava ilman palkankorotuksia... 21

4 4 Yritysten on aika ottaa vastuuta yhteiskunnasta Energiayhtiöiden fuusiot voivat säästää miljoonia Monet organisaatiomuutokset ovat täysin tarpeettomia Kilpailu- ja kuluttajavirasto aloittaa E U j a m u u m a a i l m a Suomi jakaa ykköstilan maailman vähiten korruptoituneena maana Virolainen ansaitsee kuukaudessa keskimäärin 855 euroa H e r ä t t e i t ä Palataanko Suomessa soratieaikaan? Aforismi ja taustatietoja LLPHKHWNHQXXWLVHW 9HURNRUWWLYRLWLSDKWDDSRVWLODDWLNRVWDMRWlVVlNXXVVD Vuoden 2013 verokorttien postitus on alkanut. Uudet verokortit ovat asiakkailla viimeistään 14. tammikuuta. Kortit tulevat voimaan XOHPXNDDQ.7.Q-lVHQKDQNLQWDNDPSDQMDDQ Tarkempia tietoja kampanjasta ( tämän tiedotteen Järjestötoiminta -osassa sekä verkko-osoitteessa KWWSVNWNU\ILGLUHFWRILMDVHQVLYXWMRXOXNDPSDQMD (GXQYDOYRQWD.LORPHWULNRUYDXNVHWODVNHYDWVHQWWLLQNP Verovapaiden matkakustannusten kilometrikorvaukset laskevat kahdella sentillä. Oman auton veroton kilometrikorvaus on ensi vuoden alusta 43 senttiä/km..xqwdw\ QWHNLM LGHQSDONDWRQPDNVHWWDYDVRYLWXVWL KT Kuntatyönantajien valtuuskunta on antanut kannanoton, jonka mukaan kunnilla ei olisi varaa ensi vuoden palkankorotuksiin. Asiasta ei ollut etukäteen keskusteltu pääsopijajärjestöjen kanssa, eikä siitä myöskään tehty esitystä kunta-alan pääneuvotteluryhmässä. Pääsopijajärjestöt

5 5 antoivat asiasta samana päivänä oman tiedotteensa, jonka mukaan kuntatyöntekijöiden palkat on maksettava sovitusti KWWSZZZNWQU\IL"KWPO KT:n kanssa on käyty keskusteluja siitä, miten paikallisen erän kustannukset lasketaan. Erityisesti laskennallisista kustannusheijastuksista vallitsee erimielisyys. 3DONDQVDDMDNHVNXVMlUMHVW WWLLYLVWlYlW\KWHLVW\ WllQ SAK:n, STTK:n ja Akavan työvaliokunnat ovat päättäneet valmistautua yhdessä seuraavalle sopimuskierrokselle. Järjestöt korostavat, että Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n viime päivien poikkeuksellisen rajut esitykset edellyttävät palkansaajilta yhteistä tahtoa ja toimintaa, joten sopimus- ja neuvottelutavoitteet laaditaan nyt yhdessä. Yhteistyöllä ajetaan palkansaajien tavoitteita mahdollisimman tehokkaasti tulevalla sopimuskierroksella. Palkansaajajärjestöjen mielestä nykyisessä taloustilanteessa on ensisijaisen tärkeää, että kansalaisten syyllistämisen sijaan EK palaisi keskustelemaan työmarkkinoiden tulevaisuudesta rakentavasti. Myös raamisopimuksen osana olleesta työntekijöiden koulutusoikeudesta on päästävä sopuun. Järjestöjen yhteistiedote VDDLNDHOlNNHHQLNlUDMDQRXVHHYXRGHOOD Vuonna 1954 tai sen jälkeen syntyneiden on jatkossa mahdollista jäädä työeläkelakien mukaiselle osa-aikaeläkkeelle aikaisintaan 61-vuotiaana. Tällä hetkellä osa-aikaeläkkeen alaikäraja on 60 vuotta ja tämä ikäraja koskee jatkossakin ennen vuotta 1954 syntyneitä. Nykyään sekä työeläke- että kansaneläkejärjestelmässä on mahdollisuus jäädä varhennetulle vanhuuseläkkeelle 62-vuotiaana. Työeläkejärjestelmästä poistuu kokonaan mahdollisuus varhennettuun vanhuuseläkkeeseen. Kansaneläkejärjestelmässä varhennetun vanhuuseläkkeen ikäraja nousee 63 vuoteen eli työeläkejärjestelmän mukaiseen vanhuuseläkkeen alaikärajaan. Muutokset koskevat vuonna 1952 ja sen jälkeen syntyneitä. Ennen vuotta 1952 syntyneet voivat edelleen jäädä varhennetulle vanhuuseläkkeelle 62-vuotiaana. Talouselämä /RPDQVDLUDXVSlLYlVWlNRUYDXV Jokaisen sairaana vietetyn lomapäivän voisi vastedes korvata siirretyllä lomapäivällä. Lain mukaan työnantaja päättää työntekijän pyynnöstä siirretyn vuosiloman ajankohdasta. Työnantajan on ilmoitettava siirretyn loman ajankohta kahta viikkoa tai viimeistään viikkoa ennen loman antamista. Sairauspäivämuutos johtuu Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksistä, joiden mukaan Suomen karenssiaika on EU:n työaikadirektiivien vastainen. Eduskunta käsittelee lakiesitystä alkuvuodesta. Helsingin Sanomat

6 6 5XRNDLOXNXVWDQQXVWHQNRUYDXNVHWQRXVHYDW Kuntatyönantaja ja pääsopijajärjestöt ovat hyväksyneet työ- ja virkaehtosopimuksen, jolla korotetaan kunnallisen henkilöstön osaamisen kehittämistä koskevassa suosituksessa sekä ammattiyhdistyskoulutusta koskevassa työ- ja virkaehtosopimuksessa tarkoitettuja ruokailukustannusten korvauksia. Korvaus on ensi vuonna 24,25 euroa / kurssilainen / kurssipäivä, ja vuonna 2014 korvaus on 24,60 euroa. (QHUJLDDODOODN\VHO\QXRUWHQW\ OOLVW\PLVHVWl Yksityisellä energia-alalla tehdään yhteinen kysely Energiateollisuus ry:n ja palkansaajajärjestöjen kanssa ET:n jäsenyrityksille ja toimihenkilöiden luottamusmiehille nuorten työllistymisestä. Kyselyllä pyritään kartoittamaan niitä keinoja, joilla liitot paikallisten osapuolten näkemyksien mukaan voivat edesauttaa nuorten työllistämisessä sekä sitä, miten alan toimihenkilösopimusta tulisi kehittää, jotta nuorten työllistämistä voitaisiin edistää. +\ G\OOLVLlHGXQYDOYRQQDQOLQNNHMl Työurien tukeminen: Tuloksellisuus: tyohyvinvointi.aspx eli Työhyvinvoinnilla tuloksellisuutta mitä kunta voi tehdä? (13/11) >> Tuloksellisuuskampanjasta löytyy asiaa osoitteesta Isyysvapaa: Akavan ja SAK:n Isän kanssa -video YouTubessa ja Akavan verkkosivuilta (LYLUDQRPDLVW LWlNRQVXOWHLOOH KTK on pyytänyt sosiaali- ja terveysministeriön (STM) lausuntoa viranomaistöiden teettämisestä kolmansilla osapuolilla, kuten yksityisillä konsulteilla. Eräs satakuntalainen kaupunki (Pori) on ollut tekemässä tällaista päätöstä. Toiminta saattaisi viranhaltijat vaikeaan välikäteen ja vastuuseen, jota kunnat eivät ole tulleet ajatelleeksi. Jos viranhaltija päättää asiasta pelkästään konsultin tekemän selvityksen perusteella, se ei kuitenkaan poista viranomaisen oikeudellista vastuuta. Niinpä viranomainen eli käytännössä viranhaltija vastaisi myös konsultin tekemästä selvityksestä henkilökohtaisesti. Näillä toimenpiteillä kunnat vaarantavat yksittäisen viranhaltijoitten oikeusturvan tietämättään! STM oli lausunnossaan samoilla linjoilla kuin KTK. Sen mukaan kyseinen menettely saattaa johtaa hankaliin tilanteisiin viranhaltijoitten oikeusturvan kannalta. Lisää lausunnosta Jäsensivuiltamme -> Edunvalvonta -> Ohjeita ja tilastoja

7 7 -lvhqhgxw 7HERLOLQEHQVDDOHQQXVVQWOWDONDHQ Teboilin kanta-asiakaskortilla ja KTK:n jäsenkortilla ostettavat bensiini- ja dieselöljyalennukset nousevat molemmat 2,0 senttiin litralta ensi vuoden alusta lukien. Nykyinen alennus on 1,7 snt /lt. Alennukset eivät koske Teboilin Express -huoltamoita. Muut KTK:n jäsenkortilla saatavat alennukset ovat voiteluaineista 10 % (alle 10 litran astiat), autokemikaaleista 5 %, pesuista 5 % ja nestekaasusta 5 % (täyttö). Lisätietoja korttiyksikön päällikkö Tapani Tanhuanpää, 0RELLOLOHKWLQl\WHQXPHURQDMlVHQLOOH Mobiilimaailman tuotteista ja palveluista kertova uusi lehti Mobiili on toimitettu kertaluonteisena näytenumerona kaikille KTK:n jäsenrekisterissä oleville jäsenille, joilla ei ole markkinointiestoa. Lehden esittely ja tarjoushinnat Jäsensivuillamme Jäsenetujen Lehtiedut -kohdassa. -lumhvw WRLPLQWD -lvhqkdqnlqwdndpsdqmdhwhqhh Jäsenkampanjamme 3DUDVMRXOXODKMDRQ.7.QMlVHQ\\V kestää ensi helmikuun loppuun. Liittyessään KTK:n jäseneksi MRXOXNXXQMDKHOPLNXXQYlOLVHQlDLNDQD uusi jäsen saa jäsenmaksuvapautusta helmikuun loppuun eli 1-3 kuukautta. Jäsenyys astuu voimaan heti henkilön liityttyä, mutta jäsenmaksun perintä alkaa vasta 1. maaliskuuta Tämä tulee ottaa huomioon myös jäsenhakemusta täytettäessä, jolloin NRKWDDQ 7\ QDQWDMDSHULLMlVHQPDNVXQ SDONDVWDQLDONDHQ WXOHHPHUNLWl KTK maksaa jäsenen työttömyyskassamaksun kultakin vapaakuukaudelta. Lisäksi uusi jäsen saa kuusi (6) liittymistä seuraavaa kuukautta ilmaiseksi Tekniikka & Talous -lehden sekä tietenkin kaikki muut liiton jäsenedut ja -palvelut. Jäsenhankkija saa jokaisesta hankkimastaan uudesta KTK:hon liittyneestä jäsenestä valintansa mukaan 10 euron arvoisen S-ryhmän tai PresentCardin lahjakortin. Tarkemmat ohjeet jäsenhankkijoille verkkosivuiltamme KWWSVNWNU\ILGLUHFWRILMDVHQVLYXWMRXOXNDPSDQMD Tiedustelut: Kari Tirronen, , KDNHPLVWRRQ

8 8 0DUNNLQRLNDD.7.Q7\ SDLNNDSDQNNLD3DQNNLMROODHLROH SDOYHOXPDNVXMD KTK:n Työpaikkapankki julkaisee verkkosivuillamme teknisten työpaikkojen hakuilmoituksia maksutta. Pyytäkää työnantajanne hakuilmoituksista vastaavaa henkilöä toimittamaan meille ilmoitukset word -muodossa osoitteeseen LQIR#NWNU\IL Lisätietoja Työpaikkapankista osoitteessa KWWSZZZNWNU\ILW\RSDQNNLtai Kari Tirroselta. KDNHPLVWRRQ 3llWWlYlWHOLPHWROLYDWNRROOD.7.QYDUVLQDLQHQHGXVWDMDNRNRXV KTK:n varsinainen edustajakokous päätti sääntömääräisistä asioista, kuten viime vuoden toimintakertomuksesta ja tileistä sekä ensi vuoden toimintasuunnitelmasta, talousarviosta ja jäsenmaksuista. KTK:n jäsenmaksuprosentti vuonna 2013 on edelleen yksi (1) prosentti. Kattojäsenmaksu nousi 378 euroon / vuosi (31,50 e/kk). Tarkistuksia tehtiin myös muihin jäsenmaksuihin. Edustajakokouksen tiedote Maanalaisessa infrastruktuurissa kytee aikapommi ja vuoden 2013 toimintasuunnitelma ovat Jäsensivujen Järjestötoimintaosuudessa KTK edustajakokous. Kokouksessa alustaneen Akavan puheenjohtajan 6WXUH)MlGHULQmukaan kunnilla on 554 lakisääteistä tehtävää. Kuntien velkamäärä on kolminkertaistunut 2000-luvulla 12 miljardiin euroon. Se on kuitenkin vain noin kahdeksasosa valtion velasta. Fjäder patisti raamisopimuksessa sovitun kolmen päivän koulutusvapaan sekä kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toteuttamista. Hän kiinnitti huomiota myös kuntainfran asemaan. KTK:lla hän kertoi olevan jäsenmääräänsä isompi painoarvo KTK:n aktiivisuuden vuoksi. KTK:n Jäsensivuilta löytyvät myös Työeläkevakuuttajat TELA ry:n johtajan 0LQQD+HOWHHQja KTN:n neuvottelujohtajan -XNND.DXSSDODQ kokousalustukset. KDNHPLVWRRQ $NDYDQV\\VOLLWWRNRNRXVMDVHPLQDDUL Akavan liittokokous hyväksyi sääntömääräisten asioiden lisäksi asiakirjan Akavalaisen yhteistoiminnan periaatteet. Ennen kokousta pidettiin seminaari Suomen työn linja, jossa alusti mm. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATTin ylijohtaja -XKDQD9DUWLDLQHQ. KDNHPLVWRRQ.71QHGXVWDMDNRNRXV Neuvottelujärjestömme Tekniikka ja Terveys KTN ry valitsi edustajakokouksessaan hallituksen 1. varapuheenjohtajaksi STHL:n puheenjohtajan /HLOD/HKWRPlHQ5DLPR/HKWRVHQ jäätyä

9 9 eläkkeelle. 2. varapuheenjohtajaksi valittiin KST:n puheenjohtaja6dul(vwlolspal:n puheenjohtaja.lp1lnxodjatkaa KTN:n kolmantena varapuheenjohtajana. Kokouksessa alustanut Akavan työelämäasioiden johtaja 0DULD/ IJUHQesitteli raamisopimuksen taustoja sekä Akavan tulevaa yhteiskuntasopimusmallia ja kertoi luottamusta lisäävistä toimista työmarkkinoilla. Pitkäaikainen KI Insinöörit ry:n puheenjohtaja ja KTK:n hallituksen jäsen insinööri 5DLPR/HKWRQHQpalkittiin KTN:n pöytästandaarilla. Toinen KTK:lainen viirin saaja KTN:n edustajakokouksessa oli Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry KRI:n puheenjohtajuudesta luopuva rakennusmestari 0DUNNX -luyhqsll Lisää tietoa kokouksesta KTN:n verkkosivuilla 3HNND1LNXODLQHQ.,QMRKWRRQDONDHQ KI Insinöörit ry:n pitkäaikainen puheenjohtaja 5DLPR/HKWRQHQ on jäänyt eläkkeelle. KI:n 50- vuotisjuhlaliittokokous Espoossa valitsi liiton uudeksi puheenjohtajaksi 3HNND 1LNXODLVHQ Helsingistä. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin 7DUPR-lUYLQHQTurusta ja toiseksi varapuheenjohtajaksi -DQL7XKNDQHQLahdesta. Liiton sihteerinä aloittaa +HLQL/ \WW\ Lappeenrannasta..7.QOLLWWRKDOOLWXNVHQNRNRRQSDQR Useat KTK:n jäsenjärjestöt ovat pitäneet ylimpien päättävien elintensä valintakokoukset. KTK:n liittohallituksen kokoonpano ensi vuoden alusta (suluissa henkilökohtainen varajäsen)::.hlmr+rxkdod, hallituksen puheenjohtaja KI: 3HNND1LNXODLQHQ (7DUPR-lUYLQHQ) KRI: +HLNNL7XRPLQHQ (3HWUL3XFLORZVNL) SKT: 7LPR$QVLR, 1. varapuheenjohtaja (0DWWL6DLUDQHQ) KTL:.LUVL.XMDOD (-DUPR/DWYD/XVD) KST: 6DUL(VWLOl (-DQ.DVNL) EATL: -XKDQL3UXVWL, 2. varapuheenjohtaja (-RXNR.DXSSLOD)

10 10 $NDYDQXXWLVLD!ZZZDNDYDIL 6WXUH)MlGHU3RKMRODQSDONDQVDDMDMlUMHVW QSXKHHQMRKWDMDNVL Akavan puheenjohtaja 6WXUH)MlGHU on valittu Pohjoismaiden palkansaajien yhteistyöjärjestön hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle Pohjoismainen yhteistyö ei ole vain viranomaisten projekti, vaan kansalaisyhteiskunnalla ja ayliikkeellä on siinä tärkeä rooli. Yhdessä tekemistä esimerkiksi työmarkkina-asioissa pitää vahvistaa, Fjäder linjaa. Puheenjohtajakaudellaan Akava panostaa pohjoismaisen kolmikantayhteistyön kehittämiseen, kilpailukykyyn, työllisyyteen ja osaamiseen. 6WXUH)MlGHUHKGRWWDDODDMDD\KWHLVNXQWDVRSLPXVWD Akavan puheenjohtaja 6WXUH)MlGHU esittää, että työmarkkinajärjestöt sitoutuvat torjumaan lähivuosina uhkaavia palvelujen ja etuuksien leikkauksia ja veronkorotuksia laajalla yhteiskuntasopimuksella. Yhteiskuntasopimuksen osana järjestöt sopisivat jo ensi keväänä kokoavasta työmarkkinaratkaisusta, jossa vientiteollisuus määrittelisi palkkatason. Nyt voimassa olevia työ- ja virkaehtosopimuksia jatkettaisiin palkantarkistuksineen, ja sen päälle tehtäisiin sopimus 1,5 vuodeksi, Fjäder ehdottaa..llvwdnrxoxwxvrlnhxghvwdudwndlvwdydsldq Raamisopimukseen liittyvää kolmen päivän koulutusoikeutta ei ole haudattu, vaikka sovintoa ei edelleenkään ole näköpiirissä. Neuvonpitoa on käyty lähinnä kulisseissa ja epävirallisesti sen jälkeen, kun EK hylkäsi jo kertaalleen neuvotellun ammatillisen osaamisen kehittämistä koskevan lakikokonaisuuden. Kiista pitää saada ratkaistua mahdollisimman pian, jotta se ei toisi paineita seuraaviin sopimusneuvotteluihin, eikä hiertäisi työmarkkinaosapuolten välejä haastavassa taloustilanteessa, vaatii Akavan johtaja 0DULD/ IJUHQ. Akava pitää kiinni siitä, että mikään osapuoli ei voi yksipuolisesti vetäytyä tehdyistä sopimuksista. Tässä tilanteessa valmiutta uuteen ratkaisumalliin on löydyttävä kaikilta. Osaamisen kehittäminen läpi työuran on kaikkien yhteinen etu, Löfgren painottaa. Lisätietoja: johtaja Maria Löfgren, p $NDYDQDOXHWRLPLQWDXXGLVWXXYXRGHQDOXVVD Tavoitteena on tehostaa Akavan aluevaikuttamista kaikkialla Suomessa ja edistää akavalaisille tärkeitä asioita alueellisten erityispiirteiden mukaan.

11 11 Yhteensä viidentoista alueverkoston toiminta käynnistyy vuoden 2013 alussa aluejohtoryhmien johdolla. KTK on tehnyt omat esityksensä aluejohtoryhmiin ja alueverkostoihin liitolle tulleista esityksistä. Palaamme asiaan seuraavassa tiedotteessa. $NDYDQRSLVNHOLMRLOOHHQVLPPlLQHQVWUDWHJLD Akavan opiskelijoiden valtuuskunta on hyväksynyt Akavan opiskelijatoiminnan historian ensimmäisen strategian. Akavan opiskelijat haluaa olla entistä vahvempi toimija yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa ja Akavan sisäisessä päätöksenteossa. Akavan opiskelijoilla on paljon osaamispotentiaalia, jota ei ole vielä osattu hyödyntää riittävän hyvin. Haluamme nyt priorisoida vaikuttamiskohteita, painottaa työelämäasioita ja käyttää aiempaa tehokkaammin tutkittua tietoa vaikuttamistyön pohjana, Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja 7HG $SWHU kuvailee uutta strategiaa. Akavan opiskelijoiden mielestä on erittäin tärkeää, että nuorten ääni kuuluu päätöksenteossa. Tämän päivän ratkaisuilla rakennetaan tulevaisuuden työelämää, joten nuoria on kuunneltava entistä paremmin. /XNLRWOlKHPPlVNRUNHDNRXOXMDW\ HOlPl\KWH\NVLl Akava ja Suomen Lukiolaisten Liitto vaativat pian alkavalta lukiokoulutuksen uudistustyöltä edistyksellisyyttä ja rohkeutta. Suomi tarvitsee yleissivistävän ja korkeakouluopintoihin valmistavan lukion, joka vastaa 2000-luvun tarpeisiin. Lukioiden korkeakoulu- ja työelämäyhteyksiä on kehitettävä, jotta ylioppilaiden jatko-opinto- ja uravalinnat helpottuisivat. Lukio-opetusta on uskallettava kehittää lukiolaisia aktivoivaan suuntaan. Oppiainekohtaisen sirpaletiedon pänttäämisen sijaan lukiolaiset haluavat käsitellä oppiaineita yhdistäviä ilmiöitä ja ratkaista niihin liittyviä ongelmia. Tämä muun muassa tarkoittaa, että tietotekniikka on saatava vihdoin luonnolliseksi osaksi koulutyötä, esittää Suomen Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja 9HHUD 6YDKQ Lisätietoja: Akavan asiantuntija Ida Mielityinen, puh DNVLYXRWLVHWWXWNLQQRWYLHUDVDORLWHNRUNHDNRXOXMlUMHVWHOPlOOH Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ja Akava ovat huolissaan opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän kaavailuista käynnistää uudet kaksivuotiset tutkinnot ammattikorkeakouluissa. Arenen puheenjohtaja 0DUNNX/DKWLQHQ ja Akavan puheenjohtaja 6WXUH )MlGHU toteavat yhdessä, että suunnitelma vaarantaisi laadukkaan korkeakoulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kehittämisen. Järjestöjen mielestä ammattikorkeakoulutuksen resursseja ei pidä hajottaa monimuotoisempaan tutkintorakenteeseen. Järjestöt pitävät aloitetta erikoisena, sillä sen suuntaisia kirjauksia ei sisälly hallitusohjelmaan. Verkkouutiset

12 12 6XRPHHQV\QW\LGXXQDULHQXQLRQL Yhdentoista ammattiliiton yhteistyöelin Teollisuuden palkansaajat (TP) on rekisteröitynyt virallisesti yhdistykseksi. Uuden yhdistyksen puheenjohtajaksi tulee SAK:laisen Metalliliiton 5LNX$DOWR. Hän korvaa vuodenvaihteessa TP:n nykyisen puheenjohtaja 3HUWWL3RURNDULQ. Suomalaisen teollisuuden asema työmarkkinapolitiikassa ei ole niin vahva kuin sen pitäisi olla. Teollisuudessa työskentelevät palkansaajat tarvitsevat voimakkaampaa yhteistä edunvalvontaa. Kun myös työnantajien puolella on koottu rivejä, päätimme virallistaa Teollisuuden palkansaajien toiminnan, Porokari perustelee päätöstä. TP aikoo asettaa tulevan vuoden työehtoneuvotteluihin yhteisiä tavoitteita. TP:n jäsenliitot ovat SAK:laiset Metallityöväen Liitto, Teollisuusalojen ammattiliitto TEAM, Paperiliitto, Puu- ja erityisalojen liitto ja Sähköalojen ammattiliitto, akavalaiset Uusi Insinööriliitto UIL, Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ja Suomen Ekonomiliitto SEFE sekä STTK:laiset Ammattiliitto Pro, Erityisalojen toimihenkilöliitto ERTO ja Suomen Konepäällystöliitto SKL. Uusi Suomi RXOXWXV,OPRLWWDXWXNDD.7.QOXRWWDPXVPLHVNRXOXWXNVHHQ KT:n ja järjestöjen yhteinen koulutustyöryhmä on hyväksynyt KTK/KTN:n vuoden 2013 palkalliset luottamusmieskurssit seuraavasti: Tampere Luottamusmiesten peruskurssi etäpäivä Oulu Alueellinen luottamusmieskurssi Kuopio Alueellinen luottamusmieskurssi Helsinki Luottamusmiesten jatkokurssi etäpäivä Rovaniemi Alueellinen luottamusmieskurssi Vantaa Pääluottamusmiesten koulutuspäivät (Kutsuperiaatteella) Lahti Alueellinen luottamusmieskurssi Kuntatyönantajille on asiasta ilmoitettu yleiskirjeellä PTY-alan luottamusmiesten peruskurssi pidetään Helsingissä. Asiasta on ilmoitettu PTY-työnantajille Kursseista tarkemmin verkkosivuillamme ja koulutus- ja kenttäpäällikkö Kyösti Käki, , alueasiamies Tuomo Hiltunen, , alueasiamies Sampo Kilpeläinen, ja alueasiamies Tomas Wass,

13 13 0DDQPLWWDXVDODQDPPDWWLWXWNLQWRHLROHPDDQPLWWDXVWHNQLNRQWXWNLQWR Koulutuskeskus Tavastia on alkanut kouluttaa opiskelijoita maanmittausalan toisen asteen ammattitutkintoon. Tästä tutkinnosta on virheellisesti väitetty, että se vastaisi entistä maanmittausteknikon tutkintoa. Näin ei ole! Entinen maanmittausteknikon tutkinto on verrattavissa lähinnä maanmittausinsinöörin amk -tutkintoon, koska maanmittausteknikoiden koulutus muutettiin insinöörikoulutukseksi. Maanmittausalalla ei vanhassa järjestelmässä ollut opistoinsinöörikoulutusta. Teknikkokoulutuksen loputtua ja koulutusjärjestelmän muututtua meillä työskentelee yhä yli teknikkoa. Vaikka lait ovat muuttuneet ja pätevyysvaatimukset kiristyneet, on siirtymäsäännöksillä kuitenkin turvattu entisten teknikkojen pätevyydet toimia esimerkiksi kaavan laatijana, kaupan vahvistajana, toimitusinsinöörinä ja pohjakartan hyväksyjänä. Eli mitkään muut uudet tutkinnot eivät tuo maanmittausalan teknikon pätevyyttä. Koulutusjärjestelmä on muuttunut. Samoin siirtymäsäännökset, joilla pätevyydet pysyvät töissä olevilla teknikoilla ao. tehtäviin. Kun kerran yhteiskunta on kertaalleen miettinyt ja päätynyt siirtymäsäännöksin turvaamaan tietyt kelpoisuudet vanhojen tutkintojen suorittaneille, on järjetöntä, jos yksittäiset kunnat vielä miettivät samaa asiaa ja päätyvät keskenään erilaisiin ratkaisuihin. Tässä on kyse myös yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteuttamisesta lain tarkoittamalla tavalla. 6XRPDODLVHWQHOMlVOXRNNDODLVHWNlUMHVVlRVDDPLVYHUWDLOXVVD Ensimmäistä kertaa 25 vuoteen suomalaiset osallistuivat neljäsluokkalaisille tehtyihin kansainvälisiin testeihin. Samalla selviteltiin myös kahdeksasluokkalaisten taitoja, kun esimerkiksi Pisa-vertailut ovat keskittyneet peruskoulunsa päättäviin eli yhdeksännen luokan 15-vuotiaisiin.. Suomalaiset koululaiset ovat jälleen kärjessä osaamisvertailussa vaikka hammasta purren. Oppimisen ilo tai esimerkiksi matematiikasta pitäminen ei nimittäin korostu Suomen tuloksissa. Suomalaiskoululaiset sijoittuivat maan joukossa kansainväliseen kärkeen neljäs - ja kahdeksasluokkalaisten vertailussa. Mikä oli sijoitus eri aineissa? - Lukutaidossa neljäsluokkalaiset olivat toiseksi parhaita Venäjän kanssa. Edellä Hongkong. - Luonnontieteissä neljäsluokkalaiset olivat kolmansia Etelä-Korean ja Singaporen jälkeen. Kahdeksasluokkalaisten kisassa Suomi oli viides. - Matematiikassa sekä neljäs - että kahdeksasluokkalaiset olivat kahdeksansia. Osaamiserot Suomen sisällä ovat muihin tutkimusmaihin verrattuna pieniä. Etenkin alueelliset erot ovat vähäisiä, mutta kodin varallisuustaso näkyy oppimistuloksissa Suomessakin. Lukutaidossa ero tyttöjen ja poikien välillä on Suomessa tutkimusmaiden suurimpia. Kun Pisa-testi mittaa enemmän käytännön sovellustaitoja, nämä tutkimukset mittaavat enemmän varsinaista koulun oppisisältöjen omaksumista Helsingin Sanomat

14 14 9LHVWLQWl 9LHOlHKGLWNLUMRLWWDDD\WDULQDVL7-6llQPHQQHVVl Lisätietoja: sekä TJS:n kulttuurisihteeri Inka Ukkola, puh. (09) RQP\ VIDFHERRNLVVD Käypä tutustumassa KWWSZZZIDFHERRNFRPSDJHV.7.7HNQLLNDQ$VLDQWXQWLMDWU\ <KWHLVNXQQDOOLQHQYDLNXWWDPLQHQ.HYDQYDOWXXVNXQWDQLPLWHWW\YXRVLNVL Valtioneuvosto on määrännyt Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskuntaan 30 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi Jäsenistä 26 nimitettiin Suomen Kuntaliiton ehdotuksesta ja neljä kunta-alan pääsopijajärjestöjen ehdotuksesta. KTN:n edustajana Kevan valtuuskunnassa jatkaa KTN:n ja KTK:n puheenjohtaja.hlmr+rxkdod ja varajäsenenä STHL:n puheenjohtaja /HLOD/HKWRPlNL Keva (vuoden 2010 loppuun asti Kuntien eläkevakuutus) on suomalainen eläkevakuutuksia hoitava yritys. Yritys huolehtii kunta-alan, valtion ja kirkollisen henkilökunnan eläkkeistä. Kaikkiaan sen piiriin kuuluu 1,3 miljoona julkisen sektorin työntekijää. Kevan toiminta perustuu kunnalliseen eläkelakiin ja sitä valvoo valtiovarainministeriö ja Finanssivalvonta. Kevan toimitusjohtaja on 0HUMD $LOXV Lisätietoja Oikeusministeriön verkkopalvelu kansalaisaloitteiden tekemiseksi ja aloitteiden kannatusilmoitusten keräämiseksi on avattu. Palvelu toimii osoitteessa ZZZNDQVDODLVDORLWHIL. Se tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden saada aloitteensa eduskunnan käsiteltäväksi. Uusi verkkopalvelu on maksuton, esteetön ja turvallinen käyttää. Vähintään äänioikeutetulla Suomen kansalaisella on oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi. Kansalaisaloite voi sisältää joko lakiehdotuksen tai ehdotuksen lainvalmisteluun ryhtymisestä. Aloite voi koskea myös voimassa olevan lain muuttamista tai kumoamista. Kansalaisaloitetta tukevat allekirjoitukset eli kannatusilmoitukset on kerättävä kuuden kuukauden

15 15 kuluessa. Ne kerätään sähköisesti tietoverkossa tai paperilla. Paperilla kerättävissä ilmoituksissa on käytettävä oikeusministeriön vahvistamaa lomakepohjaa. Verkkouutiset XQWDWDORXVMDKHQNLO VW PXXWNXQWDDVLDW.XQQLVWDNHQRQ³NDXQHLQ " /XHKWWSZZZNDQVDQXXWLVHWILXXWLVHWNRWLPDDNXQQDWODLWHWWLLQ SDUHPPXXVMDUMHVW\NVHHQHNDXQLDLQHQNDUMHVVD /DKGHQNDWXMHQNXQQRVVDSLGRQDVLDNDVSDOYHOX<,7OOH YIT ja Lahden kaupunki ovat solmineet sopimuksen, jossa YIT vastaa Lahden katualueilla kunnossapidon asiakaspalvelusta alkaen. Asiakaspalvelu vastaanottaa kaikki Lahden kaupungin alueelta tulevat katujen ylläpitoon liittyvät kyselyt sekä palautteet ja ohjaa ne suoraan alueesta vastaaville henkilöille. Ympäri vuorokauden päivystävä palvelukeskus PANU aloitti toimintansa syyskuussa YIT:n kunnossapitoon kuuluvilla urakka-alueilla. Se työllistää kymmenen asiakaspalvelijaa. Uutinen ( ) herätti ajatuksia: - Onko tämä kuntien Infrastruktuurin tulevaisuus? - Kuntako vastaa vain rahoituksesta ja yritykset pyörittävät bisnestä? - Kuka vastaa huoltovarmuudesta? - Miten estetään yksityisten monopolien syntyminen, kun toiminta on kohta yhtä harvojen käsissä kuin asfalttityöt? - Onko tämä myös Suomen Kuntaliiton tavoite? +HOVLQNLSHLWW\LOXPHHQ±YLUNDPLHVWRLYRROLVllUDKDDOXPLW LKLQ Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara vastaa suuresta osasta kaupungin lumitöitä. Staran Läntisen kaupunkitekniikan yksikönjohtajan sijainen +DQQX9LUWDVDOR sanoo, että Stara joutui tekemään viime sunnuntain lumityöt korkeintaan 200 yksikön voimin, mikä on noin puolet normaalista miehityksestä. Virtasalo toivoo, että kaupungilta irtoaisi tulevaisuudessa enemmän rahaa lumitöiden hoitoon. "Tämä on nyt neljäs talvi peräkkäin, kun lunta näyttää tulevan kunnolla. Kaupungin on kyllä tavalla tai toisella parannettava resursseja, kun nyt joka vuosi määrärahoja nyhdetään pois. Se ei ole viisasta", hän sanoo. "Pakkohan nämä lumityöt on hoitaa, mutta se ei valitettavasti näy rahoituksessa. Ehkä tämä ei ole seksikäs ala kaupunginvaltuuston näkökulmasta." Helsingin Sanomat

16 16.XQWLDSDWLVWHWDDQLQYHVWRLPDDQYHONDUDKDOOD Kuntien takauskeskus kannustaa kuntia säästämisen sijaan tekemään uusia investointeja. Kunnallisalan kehittämissäätiö (Kaks) puolestaan pitää kuntien velkaantumistahtia liiankin kovana. YleUutiset ; 7XWNLPXVWLHWRDNXQWDDODOWD 0LNlRQNXQWDDODQW\ WHUYH\VKXROORQWLOD" Keva julkaisi viime kuussa tutkimusraportin 7\ WHUYH\V\KWHLVW\ NXQWDDODOOD, jossa tarkastellaan työterveyshuollon järjestämistä, työterveysyhteistyötä ja työkykyä tukevaa toimintaa. Aiemmat vastaavat tutkimukset on tehty vuosina 2008 ja Tilaukset verkkosivujen kautta /DDMDW\ WXUYDOOLVXXVKDQNHNl\QQLVW\\NXQWDDODOOD Kunta-alan valtakunnallinen työsuojelun yhteistoimintaryhmä, Työturvallisuuskeskuksen (TTK) kuntaryhmä julkisti useampivuotisen, kunta-alan työpaikoille suunnattavan työturvallisuushankkeen 40-vuotisjuhlaseminaarissaan Helsingissä. Laaja Turvallisuus hallintaan kuntatyössä -hanke toteutetaan vuosina Hankkeella tavoitellaan kunta-alan työpaikkojen työtapaturmien määrässä ja taajuudessa vähintään 25 prosentin vähennystä vuoteen 2015 mennessä. Lähtökohtana on Nolla tapaturmaa -ajattelu. Kaikki tapaturmat ovat torjuttavissa. Työstä pitää päästä joka päiviä terveenä kotiin. Viime vuonna jo joka viides Suomen korvaukseen johtaneista työtapaturmista sattui kunta-alan töissä. Kunta-alalla sattuu tällä hetkellä kaikista toimialoista toiseksi eniten työtapaturmia Suomessa - lukumääräisesti jopa enemmän kuin valmistavassa teollisuudessa ja rakennusalalla. Hankkeessa ovat mukana mm. TTK:n kuntaryhmä, kuntatyönantajat ja -järjestöt, Keva. sosiaali- ja terveysministeriö, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, vakuutusyhtiöt ja Työterveyslaitos. Lisätietoja tai Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmän varapuheenjohtaja, KTK:n alueasiamies. Tomas Wass, , +\YLQYRLQWLKDYDLQWRMD Työterveyslaitoksen (TTL) apulaisylilääkärin 7XXOD2NVDVHQ toimittamassa uudessa kirjassa +\YLQYRLQWLKDYDLQWRMD!WXWNLPXVWLHWRDNXQWDDODOWD kuvataan kunta-alan työelämän laadun ja työntekijöiden hyvinvoinnin muutoksia 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Kirjassa käsitellään myös mm. suomalaisten eläköitymistä, oikeudenmukaista johtamista, työyhteisön sosiaalista pääomaa ja työkyvyttömyyden ehkäisyä. Kirjatilaukset (34 ¼77/QYHUNNRNDXSDVWDwww.ttl.fi/verkkokauppa tai puh

17 17 $OOHDVXNNDDQNXQWDHLYRLMlUMHVWllLWVHVRWHSDOYHOXMD Sosiaali- ja terveyspalvelujen laaja perustaso muodostuu tulevaisuudessa vähintään asukkaasta ja sisältää myös erityispalveluja. Perustasolla on jatkossa päävastuu suomalaisten sosiaali- ja terveydenhuollosta. Alle asukkaan kunta ei voi jatkossa vastata sosiaali- ja terveyspalveluista itsenäisesti, vaan sen pitää kuulua suurempaan alueeseen. Sen sijaan vähintään asukkaan kunnalla voi olla mahdollisuus järjestää joitakin peruspalveluja itse. MTV HNND.RUSLQHQODNNDXWWDLVL+HOVLQJLQ Helsinki pitää lakkauttaa kaupunkina, ehdottaa eläkkeellä oleva apulaiskaupunginjohtaja 3HNND.RUSLQHQ (sd.). Sen tilalle Korpinen synnyttäisi uuden suurkaupungin, joka muodostettaisiin Suur- Helsingistä ja ns. KUUMA -kunnista (Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti). Noin 14 kuntaa muodostaisi puolestaan kymmenen asukkaan metropolikuntaa. Helsinki, Espoo ja Vantaa hajoaisivat pienempiin osiin ja pienemmät kunnat yhdistyisivät suuremmaksi. Nykyinen Helsinki esimerkiksi jakaantuisi neljään kuntaan, joilla olisi omat valtuustonsa. Demokraatti NXQWDDVDDKDUNLQQDQYDUDLVWDDSXD Valtioneuvosto jakaa tälle vuodelle 27 kunnalle harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta yhteensä 20 miljoonaa euroa. Viime vuonna tukea jaettiin 31 kunnalle yhteensä niin ikään 20 miljoonaa euroa. Tänä vuonna avustusta haki 95 kuntaa, yhteissummaltaan 118,1 miljoonaa euroa. Viime vuonna avustusta haki 64 kuntaa, yhteissummaltaan 70,0 miljoonaa euroa. Verkkouutiset \ PDUNNLQDWW\ HOlPlMDWDORXV 6XRPLRQK\YlHLNlOLLDQNDOOLVNDDQPDD Juuri kukaan ei tänä vuonna jaksanut innostua World Economic Forumin (WEF) vertailusta, jonka mukaan Suomi on jälleen maailman kolmanneksi kilpailukykyisin maa. Ympäröivä todellisuus näyttäisi todistavan muuta. Yritykset irtisanovat väkeä, elinkeinoelämä pelottelee perikadolla ja kauppatase pysyy miinuksella. Puhuvatko WEF ja Elinkeinoelämän keskusliitto edes samoista asioista, kun päätelmät ovat niin kaukana toisistaan? Kilpailukyvyllä voidaan tarkoittaa monenlaisia asioita. Vientiteollisuuden kustannuskilpailukyky on yksi asia. Toinen asia on laajempi elinkeinoelämän strategioihin, teknologioihin ja kaupalliseen osaamiseen liittyvä kilpailukyky, joka näkyy esimerkiksi

18 18 tuottavuuden kehityksenä. Vielä laajemmin voidaan puhua koko suomalaisen yhteiskuntamallin ja esimerkiksi koulutusjärjestelmän kilpailukyvystä. Yhteiskuntaan ja hyvinvointiin perustuvilla "pehmeillä" mittareilla mitattuna Suomi pärjää kansainvälisessä vertailussa loistavasti. Suomen kunnille rahoitusta maailmalta hankkiva Kuntarahoitus on julkistanut pohjoismaisten kollegoidensa kanssa selvityksen, jonka pääviesti on, että kilpailukyvyn salaisuus on korkeaan verotukseen perustuva hyvinvointiyhteiskunta. Professori 3HUWWL+DDSDUDQQDQ mukaan Suomen kustannukset eivät ole karanneet käsistä, vaan päinvastoin kustannuskilpailukyky on muuhun maailmaan verrattuna ihan hyvä. Helsingin Sanomat ; Kirjoitus kokonaisuudessaan osoitteessa a DUJLWD.OHPHWWLNDQVDOOLVHQW\ HOlPlKDQNNHHQMRKWRRQ Terveydenhuollon maisteri 0DUJLWD.OHPHWWL aloittaa kansallisen työelämähankkeen johtajana Hanketta ohjaa työministeri /DXUL,KDODLVHQ vetämä kolmikantainen johtoryhmä, jossa ovat edustettuina työmarkkinajärjestöt, keskeiset työelämätoimijat ja ministeriöt. Hanke keskittyy keväällä 2012 valmistellun työelämästrategian toteuttamiseen. Strategian visiona on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna Ydinajatus on, että laadukkaat ja tulokselliset työpaikat luovat uutta työtä, työllistävät pitkällä aikavälillä ja siten parantavat tuottavuutta ja Suomen kilpailukykyä. Työelämästrategian painopistealueita ovat innovointi ja tuottavuus, luottamus ja yhteistyö, työhyvinvointi ja terveys sekä osaava työvoima. Hankkeen keskeinen tehtävä on muodostaa yhteistyöverkostoja toimijoiden ja työpaikkojen välille. Se kokoaa yhteen eri toimijoiden työelämän kehittämiseksi tekemää työtä ja toimii ennen kaikkea moottorina yhteisen vision saavuttamiseksi. Työelämästrategia osoitteessa 6XRPDODLVWHQ\OLW\ WHLYlWROHOLVllQW\QHHW Suomalainen palkansaaja tekee keskimäärin 37 tuntia ylityötä vuodessa. Ylityöt eivät näytä lisääntyneen 2000-luvulla. Tilastokeskuksen tietojen mukaan Suomessa tehdyistä työtunneista hieman yli kaksi prosenttia on ylityötä. Pisintä työviikkoa yrittäjien jälkeen tekevät ylemmät toimihenkilöt. Joka kuudes heistä on töissä yli 41 tuntia viikossa. Saman ryhmän taakkana on myös palkaton ylityö. Akavan kyselyn mukaan seitsemän prosenttia sen jäsenistä tekee palkatonta ylityötä. Viikossa kertyy keskimäärin 7,6 korvauksetonta tuntia. Elinkeinoelämän valtuuskunnan (Eva) työaikatutkimuksen mukaan suomalaisten tekemät työtunnit ovat vähentyneet merkittävästi 1960-luvulta nykypäivään. Muihin maihin verrattuna suomalaisten työaika voi olla joko Euroopan lyhin tai jopa hiukan EU:n keskiarvoa pidempi. Tulos riippuu siitä, mitä lukuja katsotaan.

19 19 Kokopäiväisessä työsuhteessa tehtyjen tuntien määrällä mitattuna Suomessa tehdään vähiten työtä Euroopassa. Jos katsotaan säännöllistä eli tavanomaista työaikaa, suomalaiset ovat varsin työteliäitä. Silloin ei huomioida erilaisia vapaita ja lomia, joita Suomessa on paljon. Suomi nousee jopa EU:n keskiarvon yläpuolelle, jos laskuihin otetaan osa-aikatyötä tekevät, joita Suomessa on vähän. Helsingin Sanomat VLQJRWNDVYDQHHWKXUMDVWL Tilastokeskuksen mukaan ansiotuloina verotetut osingot ja työsuhdeoptiot kasvoivat eniten viime vuonna. Viime vuosi oli hyvä myös yritysten omistajille. Pääomatuloina verotetut osingot kasvoivat lähes neljänneksen 1,6 miljardiin euroon. Pörssiyhtiöistä palkansaajat saivat 770 miljoonaa euroa. Listaamattomat yhtiöt puolestaan jakoivat tulonsaajille 707 miljoonaa euroa. Ulkomailta sijoittajat saivat osinkoja 104 miljoonaa euroa. Tulonsaajat saivat viime vuonna kaikkiaan 120,8 miljardia euroa tuloja. Niistä ansiotuloja oli 113 miljardia ja pääomatuloja 7,8 miljardia. Ansiotulot kasvoivat 4,5 prosenttia, mutta pääomatulot 13 prosenttia. Veronalaista tuloa saaneita oli 4,5 miljoonaa, heidän lukumääränsä kasvoi noin prosentin. Kauppalehti ; 3DONNDDOHHLWXRWHKWDLWDWDNDLVLQ Kilpailukyvyn nimissä muun muassa Elinkeinoelämän keskusliitto on peräänkuuluttanut palkkamalttia. Vielä pidemmälle meni Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) ylijohtaja -XKDQD9DUWLDLQHQ, joka esitti palkkojen alennuksia. Palkka-ale ei kuitenkaan ole ihmelääke kilpailukykyyn. Danske Bankin ekonomisti -XKDQD%URWKHUXV huomauttaa, että vaihtotaseen laskusta puolet selittyy elektroniikkateollisuuden, erityisesti Nokian, alamäellä ja yksi kolmasosa metsäteollisuuden rakennemuutoksella. Palkkojen vaikututusta viennille ei pidä liioitella. Suomen vienti ei vedä, koska kilpailukyky suhteessa esimerkiksi Saksaan ja Ruotsiin on heikko. Alhainen vienti painaa vaihtotaseen tänä vuonna pakkaselle, mistä ollaan oltu huolissaan Euroopan unionin komissiota myöten. Taloussanomat \ QDQWDMDOHLULQOXRPDNXYDODNNRKHUNN\\GHVWlYllUl Suomi ei ole erityisen lakkoherkkä maa. Suomen työtaistelujen määrä ja niiden yhteiskunnallinen merkitys on kaikilla tilastollisilla mittareilla supistunut dramaattisesti ja luvuilla, kirjoittaa SAK:n erikoistutkija 7DSLR%HUJKROP blogissaan. Suomi oli runsaiden työtaisteluiden maa vielä ja 1980-luvuilla, kun paikallisia työsuojelu-, palkka- ja työaikavaatimuksia vauhditettiin työtahdin hidastuksilla, ulosmarsseilla ja istumalakoilla.

20 20 Menetettyjen työpäivien lukumäärä kuvaa trendiä: 1970-luvulla yli miljoona, 1980-luvulla yli , 1990-luvulla alle ja 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä Uutena piirteenä Bergholmin mukaan on se, että työpäiviä menetettiin vuosina 2005 ja 2010 eniten työnantajien työsuluissa. KU ja Verkkouutiset DONNDUDWNDLVXWDYRLPHQVHNWRULQNLOSDLOXN\Y\QPXNDDQ Jos vientiä ja työllisyyttä halutaan vahvistaa, on Suomen Pankin pääjohtajan (UNNL/LLNDVHQ mukaan vahvistettava avoimen sektorin kilpailuasemaa. Suomen vientihinnat ovat laskeneet suhteessa tuontihintoihin, mikä on supistanut palkanmaksuvaraa. Tästä seuraa se, että tulevat palkkaratkaisut on mitoitettava avoimen sektorin kilpailukyvyn mukaan, Liikanen sanoi. Verkkouutiset XRWWDYXXVHLOLVllQQ\W\ DLNDDSLGHQWlPlOOl EK:n tuore toimitusjohtaja -\UL+lNlPLHV ehdottaa viikkotyöajan pidentämistä kahdella tunnilla. Akavan mukaan työajan pidentäminen ei lisää tuottavuutta. Korkeasti koulutettujen palkansaajien ongelmana on jo nyt, että työajan seuranta on puutteellista, eivätkä todelliset tehdyt työtunnit tai työhön sidonnainen aika näy tilastoissa, sanoo johtaja 0DULD / IJUHQ Akavasta. Akavan mukaan korkeasti koulutetut ovat usein muun muassa jatkuvasti hälytysvalmiudessa ja matkustavat omalla ajallaan työmatkoille. Lisäksi luovuus ja innovointi eivät ole suoraan kytköksissä työajan pituuteen. Taloussanomat <OHLVNRURWXNVHWSRLVSDONRLVWDDXWWDLVLLNlLKPLVLl Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen ylijohtajan -XKDQD9DUWLDLVHQ mukaan palkkojen yleiskorotuksista tulisi luopua. Vartiainen sanoi keskiviikkona Ylen Radio 1:n Ykkösaamussa, että yleiskorotusten poistaminen helpottaisi ikääntyneiden työllistymistä. Hänen mukaansa esimerkiksi Ruotsissa yksilöllinen palkanmuodostus on tavallisempaa kuin Suomessa. Eihän virkamies voi ryhtyä sanelemaan työmarkkinajärjestöille, mutta sanon vain, että näin on tehty pitkälti muissa Pohjoismaissa ja voisi kysyä, miksi. Ehkä siihen on hyviä syitä. Talouselämä

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Kuntajohtajapäivät 2011 Työmarkkinakatsaus 12.8.2011 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Ajankohtaista Hallitusohjelma kunta-alan ja työmarkkinoiden kannalta: Talouspolitiikan ja työmarkkinoiden koordinointi

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2015-2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus Jäsenet Arvot Toiminta- ajatus Visio Tavoitteet 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 2 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 3 Suurin osa jäsenistä on tekniikan tai luonnontieteiden yliopistollisen

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Kuntakiertueen esittely (vrt. tuloksellisuussuosituksen teemat) 27.3. Naantali Kuntaliitoksen yhteistoiminnallinen toteuttaminen,

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kunnallinen työmarkkinalaitos 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jaana Pirhonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA

Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla)

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) Liite: Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) LM-sopimus: Alueluottamusmies 1. Suureen tai alueellisesti hajautettuun yritykseen on oikeus valita tämän sopimuksen tarkoittamia

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

Yhteenveto Toteutus Tulokset. Tietoa vastaajista. Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut

Yhteenveto Toteutus Tulokset. Tietoa vastaajista. Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut Yhteenveto Toteutus Tulokset Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut Tietoa vastaajista @TEK_akateemiset Työelämän edunvalvonnassa vastaajat nostavat

Lisätiedot

NEUVOTTELUTULOS. Helsinki xx.yy.2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. LIITE neuvottelutulos

NEUVOTTELUTULOS. Helsinki xx.yy.2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. LIITE neuvottelutulos NEUVOTTELUTULOS Energiateollisuus ry, Ammattiliitto Pro ry sekä Suomen Konepäällystöliitto ry ovat 21.10.2013 saavuttaneet neuvottelutuloksen keskusjärjestöjen 30.8.2013 solmiman työllisyys- ja kasvusopimuksen

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Hallitusohjelman kirjaukset Valtio: Nykyinen valtionhallinnon tuottavuusohjelma korvataan uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla,

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK KURSSILUETTELO 1 EK SAK KOULUTUSTYÖRYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT KURSSIT VUONNA 2017 Luottamusmiesten peruskurssi (3 pv + 2 pv, 5 pv) 1. 30.01.-03.02. Paperiliitto 2. 30.01.-03.02.

Lisätiedot

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Lapin liitto ja Suomen Kuntaliitto Kuntapäivä, Pyhätunturi 24.9.2013 Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Pekka Alanen Keva Keva Tänään työssä hyvän huomisen puolesta KuEL

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 010 Työllisten määrä jäi Helsingissä vuoden 010 viimeisellä neljänneksellä runsaan prosentin pienemmäksi kuin vuosi sitten. Pääkaupunkiseudun,

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos 29.2.2016 1 Yleistä Sopimuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että se korvaa hallituksen valmistelevat pakkolait Työmarkkinakeskusjärjestöt edellyttävät, että hallitus

Lisätiedot

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET SAK ry ESITYS 1 TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE 2005-2006, PALKANTARKISTUKSET 1 LÄHTÖKOHDAT Sopimuksen tavoitteena on myönteisen talous- ja työllisyyskehityksen saavuttamiseksi turvata palkansaajien suotuisa

Lisätiedot

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto tuloksista Taustamuuttujat: Ikä Taustamuuttujat: Jäsenlaji Taustamuuttujat: Työtilanne Jäsenpalvelut ja -edut J1. Miten hyödyllisenä pidät TEKin

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

Suomen työelämä Euroopan parhaaksi vuoteen 2020 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMIEN KOKOUS

Suomen työelämä Euroopan parhaaksi vuoteen 2020 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMIEN KOKOUS Suomen työelämä Euroopan parhaaksi vuoteen 2020 KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMIEN KOKOUS 25.8.2015 31.5.2012 1.1.2013 Työelämästrategia Visio Suomen työelämä Euroopan paras

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille. Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi

Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille. Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi 23.- Hallitus varautuu huonoon kehitykseen Lähivuosina Suomi velkaantuu kymmenillä miljardeilla Työllisyydestä

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta Ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehdoista

Lisätiedot

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste,

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, 8.4.2014 Pro on Yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista: suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n

Lisätiedot

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 1 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Historian ensimmäinen Julkistus jatkossa keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: 1. Bkt:n

Lisätiedot

NEUVOTTELUTULOS 29.2.2016 klo 00.45 1 (6)

NEUVOTTELUTULOS 29.2.2016 klo 00.45 1 (6) 29.2.2016 klo 00.45 1 (6) KILPAILUKYKYSOPIMUS 1. Johdanto Suomen talous on viime vuodet kärsinyt poikkeuksellisen pitkäaikaisesta taantumasta. Työttömyys on kasvanut huolestuttavasti, julkisen talouden

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

TYÖMARKKINAOSAPUOLET

TYÖMARKKINAOSAPUOLET TYÖMARKKINAOSAPUOLET SAK Jäsenliitot STTK Jäsenliitot AKAVA Jäsenliitot TT PT Kunta Valtio Kirkko VALTIO MIKÄ ON SAK? ETU- JA PAINOSTUSJÄRJESTÖ YHTEISKUNNALLINEN UUDISTUSLIIKE Tavoitteena kehittää palkansaajien

Lisätiedot

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä?

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä? MITÄ HYÖDYN OAJ:n jäsenyydestä? Miksi kannattaa olla ammattijärjestön jäsen? Konkreettiset taloudelliset jäsenedut on jokaisen helppo ymmärtää, mutta mitä muuta jäsenmaksulla saa? OAJ:n tärkein tehtävä

Lisätiedot

Edunvalvonta SPECIAssa

Edunvalvonta SPECIAssa 5.2016 Edunvalvonta SPECIAssa SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 1 SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 2 Päätöksenteko SPECIAssa ja edunvalvonnan organisaatio SPECIAn

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa

Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa EK-foorumi, Oulu Satu Ågren Esityksen sisältö Oppisopimuskoulutusta yksilöllistyviin ja eriytyviin tarpeisiin Oppisopimuksen kehittäminen ammatillisen koulutuksen reformissa

Lisätiedot

Työn murros ja suomalaisen työn tulevaisuus. Talousneuvosto 13.4.2016 Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Työn murros ja suomalaisen työn tulevaisuus. Talousneuvosto 13.4.2016 Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK Työn murros ja suomalaisen työn tulevaisuus Talousneuvosto Toimitusjohtaja Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK Megatrendit Globalisaatio Isoin myllerrys tapahtunut myös Suomen kannalta Maailman

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 11 Muista töihin mennessäsi 13 Muista työsuhteen päättyessä

Lisätiedot

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon!

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon! Osaaja tekee. Shutterstock Liity Verovirkailijain Liittoon! Verovirkailijain Liitto tukenasi työelämässä VISIO Verovirkailijain Liitto on Verohallinnon suurin ja vaikuttavin henkilöstöjärjestö, joka neuvottelee

Lisätiedot

Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa Petri Haltia

Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa Petri Haltia Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa 27.5.2014 Petri Haltia KANSAINVÄLINEN AIKUISTUTKIMUS PIAAC: Programme for the International Assessment of Adult Competencies OECD:n organisoima,

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016 Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella Heikki Blom 20.5.2016 Selvitykset ja arvioinnit Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulutuksen näkökulmasta. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

JÄRJESTÖTUTKIMUS. Keskusjärjestöliite. KTK Tekniikan Asiantuntijat ry

JÄRJESTÖTUTKIMUS. Keskusjärjestöliite. KTK Tekniikan Asiantuntijat ry JÄRJESTÖTUTKIMUS Keskusjärjestöliite KTK Tekniikan Asiantuntijat ry Helsinki 4/2015 Esipuhe KTK on toteuttanut järjestötutkimuksia muutaman vuoden välein ja edellinen tutkimus on vuodelta 2011. Tämä järjestötutkimus

Lisätiedot

LAUSUNTO 20.1.2016 VIITE; LAUSUNTOPYYNTÖ OKM 077:00/2014 11.12.2015

LAUSUNTO 20.1.2016 VIITE; LAUSUNTOPYYNTÖ OKM 077:00/2014 11.12.2015 LAUSUNTO Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry Pohjoinen Makasiinikatu 7 A 2 00130 HELSINKI www.arene.fi 20.1.2016 VIITE; LAUSUNTOPYYNTÖ OKM 077:00/2014 11.12.2015 ASIA: LAUSUNTOPYYNTÖ OPETUS-

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä 73,6 prosenttia, eli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Työllisten

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työhyvinvointia työkaarelle Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteishanke, jonka päätavoitteena on

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

Lausunto, Hannu Karhunen, Jyväskylän yliopisto ja Tilastokeskus

Lausunto, Hannu Karhunen, Jyväskylän yliopisto ja Tilastokeskus Lausunto, 24.5.2016 Hannu Karhunen, Jyväskylän yliopisto ja Tilastokeskus Lausunto Eduskunnan Työelämä-ja tasa-arvovaliokunnalle työikäisen väestön koulutustason kehityksestä ja työllistymisestä ilman

Lisätiedot

MENESTYSTÄ RUOKKIVA INNOVAATIO- YMPÄRISTÖ PARHAAT OSAAJAT MIELEKÄS TYÖ JA KANNUSTAVA TYÖELÄMÄ PARASTA SUOMELLE

MENESTYSTÄ RUOKKIVA INNOVAATIO- YMPÄRISTÖ PARHAAT OSAAJAT MIELEKÄS TYÖ JA KANNUSTAVA TYÖELÄMÄ PARASTA SUOMELLE MENESTYSTÄ RUOKKIVA INNOVAATIO- YMPÄRISTÖ PARHAAT OSAAJAT MIELEKÄS TYÖ JA KANNUSTAVA TYÖELÄMÄ PARASTA SUOMELLE TEKin hallitusohjelmatavoitteet kaudelle 2015-2018 MIKÄ SUOMEA VAIVAA? Suomalaisten hyvinvoinnin

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Arene ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Riitta Rissanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK 125 120 Bruttokansantuote Vol.indeksi 2005=100, kausitas. Hidas kasvu: - työttömyys -

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Rovaniemi Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö, Opetushallitus

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Rovaniemi Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö, Opetushallitus For learning and competence Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma Rovaniemi 30.9.2013 Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö, Opetushallitus 21. vuosituhannen taidot haastavat

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta alan tuloksellisuuskampanja 2011 2014 Toimintaympäristön haasteet Väestön ikääntyminen Palvelujen kysyntä (eläkejärjestelmä, hoito ja hoiva) Työvoiman tarjonta

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen työterveyslääkäriyhdistys 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Katri Tiitola 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Rakenneuudistuksissa ja kustannuskilpailukyvyssä tavoitteet korkealle 3 PÄÄKIRJOITUS Rakenneuudistuksissa ja kustannuskilpailukyvyssä tavoitteet

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

Suomi elää osaamisesta

Suomi elää osaamisesta Suomi elää osaamisesta ELY Areena talousseminaari 30.1.2017 Puheenjohtaja Sture Fjäder Akavan visio vuoteen 2023 mennessä Suomeen syntyy uutta työtä ja uusi työelämä Työllisyysaste 75% Ansiotuloverotus

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Hyväksytty liittokokouksessa 17.10.2013. Vahva ja tehokas jäsenistön edunvalvoja

Hyväksytty liittokokouksessa 17.10.2013. Vahva ja tehokas jäsenistön edunvalvoja Hyväksytty liittokokouksessa 17.10.2013 Vahva ja tehokas jäsenistön edunvalvoja Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry:n toimintastrategia 2014 2017 Visio Vahva, itsenäinen ja osaava toimija Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Yliopistoissa käytetään erilaisia. ja suoriutumisen arviointiin. Yliopistoissa harjoitellaan TYÖMARKKINATUTKIMUS 2011

Yliopistoissa käytetään erilaisia. ja suoriutumisen arviointiin. Yliopistoissa harjoitellaan TYÖMARKKINATUTKIMUS 2011 TYÖMARKKINATUTKIMUS Yliopistoissa harjoitellaan suoriutumisen arviointia Teksti Henna Laasonen Kuvat istockphoto TEKin joulu tammikuussa toteutetussa työmarkkinatutkimuksessa kerättiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä TYÖTTÖMYYSBAROMETRI 2014 Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä Työttömyysbarometrin sisältö 1. Yhteenvetoa tuloksista 2. Tilastotietoja tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyydestä

Lisätiedot

Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet. Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola

Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet. Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet Työsuhdejuridiikka kurssi Marina Sirola Sisältö Työeläkejärjestelmän keskeiset piirteet Työeläkevakuuttaminen Miksi eläkeuudistus 2017 tehtiin? Työeläkkeen laskemisen

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohdon seminaari 27.3.2012 Varatoimitusjohtaja Eija Lehto-Kannisto Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen Perspektiivinä viimeiset noin 10

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio )

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) TYÖJÄRJESTYS 1 (5) Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) 1. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ylintä päätösvaltaa käyttää pelastusjohtajien

Lisätiedot

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla.

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla. KUNNALLISTEN MUUSIKKOJEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisten muusikkojen virkaja työehtosopimuksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

Lisää matalapalkkatyötä

Lisää matalapalkkatyötä Liite 1 Lisää matalapalkkatyötä Talousneuvosto 27.2.2013 Osmo Soininvaara Juhana Vartiainen Tausta Vlti Valtioneuvoston t kanslian tilaus kirjoittajilta, itt jilt sopimus 22.1.2013, 2013 määräaika 20.2.2013

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

2017:8 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2016

2017:8 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2016 2017:8 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2016 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä 71,9 prosenttia, sama kuin vuosi sitten. Koko maan tasolla työllisyysaste

Lisätiedot

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen Vastausjakaumia TNS Gallup 016 kyselystä Vastaajien lukumääriä Painottamaton Painotettu Akavalaiset 769 816 Muut 58 577 Akavalaiset: Mies 60 7 Nainen 09 5 Alle

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN Sivu 1 / 5 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA NEUVOTTELUTULOS Työehtosopimuksen voimassaoloaika on

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN Sivu 1 / 5 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA NEUVOTTELUTULOS Työehtosopimuksen voimassaoloaika on METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN Sivu 1 / 5 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA Työehtosopimuksen voimassaoloaika on 1.12.2013 31.1.2017 4 PALKKAMÄÄRÄYKSET Yleiskorotus 1.4.2014 Työkohtaiset palkat Palkkoja korotetaan

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

sosiaalialan menestystekijä

sosiaalialan menestystekijä sosiaalialan menestystekijä Osaaminen, vuorovaikutus, tahto. {Osaaminen on tietoa, taitoa ja oikeaa asennetta.} Ammattijärjestö Talentia edistää jäsentensä urakehitystä vaikuttamalla sosiaalialan lainsäädäntöön,

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 29.4.2016 Immo Aakkula

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 29.4.2016 Immo Aakkula OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitusneuvos 29.4.2016 Immo Aakkula VALTIONEUVOSTON ASETUS YLIOPISTOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 5 JA 7 :N MUUTTAMISESTA 1 Esityksen tausta 2

Lisätiedot

Akava ry. Yleisesitys

Akava ry. Yleisesitys Akava ry Yleisesitys Menestystä ja turvaa yhdessä Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 jäsenjärjestöä, joissa on noin 610 000 jäsentä. Jäsenyys akavalaisessa jäsenjärjestössä

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Anita Lehikoinen Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamisen nopeuttamista pohtivan työryhmän puheenjohtaja Nopeuttamisryhmän n toimeksianto Työryhmä ja ohjausryhmä

Lisätiedot

!"! #$$% $ &&& #& &#& $!" %%!" &!""$'$()!% ""

!! #$$% $ &&& #& &#& $! %%! &!$'$()!% !"! #$$% $!"# &&& #& &#& $!" %%!" &!""$'$()!% "" !"! &$# *+!,% *&!!&!"!-"". /%-"!". #$$ &&& # & 0 $!"! *+ 1 2"!!" % AMMATTIOSAAMINEN SÄILYTETTÄVÄ TALOUDEN HAASTEISTA HUOLIMATTA Talouden taantuma on tuonut

Lisätiedot

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2013

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2013 NÄKYMIÄ TOUKOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Santtu Sundvall 050 380 6231 Toukokuun työllisyyskatsaus 5/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.6. klo 9.00 Työttömien määrä pysynyt koko alkuvuoden korkealla tasolla

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot