Renlund Tarja Susi Mari Tarvainen Kai. Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Mäkinen Kirsi jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Renlund Tarja Susi Mari Tarvainen Kai. Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Mäkinen Kirsi jäsen"

Transkriptio

1 -1, TELA :00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Piispanen Eero vapuheenjohtaja Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Ki Kekkonen Olli Mäkelä Pasi Pohjolainen Maija-Liisa Kirsi Mäkisen vajäsen Niemi Ritva jäsen Renlund Tja Susi Mi Tvainen Kai Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja Eskola Riitta johdon assistentti, sihteeri Pehkonen Osmo tilapalvelujohtaja Tolonen Hannele kuntatekniikan johtaja Järvinen Leena siivouspäällikkö Lehtonen Risto rakennuspäällikkö Kantanen Jesse nuorisovaltuutettu Poissa Mäkinen Kirsi jäsen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA Raimo Hynninen Riitta Eskola PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kotkassa.2014 Pöytäkirjan tkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Kaupungintalo, 5. krs, asianhallintayksikkö.2014 Johdon assistentti Riitta Eskola

2 96, TELA :00 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Oikaisuvaatimusohjeet

3 97, TELA :00 Pöytäkirjan tkastajat Valittiin Ei oikaisuvaatimusohjetta

4 98, TELA :00 Käsittelyjärjestys Ei oikaisuvaatimusohjetta Hyväksytään listan mukaisena.

5 99, TELA :00 OPSI: 1428/2014 Esitys päiväkotien laitosapulaisten siirtämisestä tilapalvelun vastuualueelle Lanula Valmistelija: Päivähoidon johtaja Maija Rikberg, puh Päivähoitoalueen esimies Leena Majuri, puh Päivähoidon ja vhaiskasvatuksen vastuualueella on yhdessä tilapalvelun siivoustoimen, Kymijoen ravintopalvelujen edustajan sekä päiväkotien edustajien työryhmän kanssa selvitetty päiväkotien laitosapulaisten työtä päiväkodeissa. Työryhmä on suunnitellut työtehtävien seurannan ja siihen liittyen valmistellut toimintamallin päiväkotien tukipalvelujen toteuttamiselle. Samanaikaisesti on yhteistyössä siivoustoimen kanssa pilotoitu siivoustoimen työntekijän työn ja laitosapulaisen työn yhteistä toteutusta neljässä päiväkodissa. Suunnitteluprosessi on edennyt seuraavasti: Yhteisten työtehtävien pilotointi Korkeakosken ja Sateenkaen päiväkodissa syksystä 2013 sekä Kanervan ja Ruonalan päiväkodeissa syksystä 2014 Toimintamallia valmistelevan työryhmän suunnitelman pohjalta laitosapulaisten työtehtävien ja niihin käytetyn työajan seuranta ajalla Toimintamallin valmistuminen ja jatkotoimenpiteitä koskeva esitys toukokuussa Esitys ja sen perustelut käsitelty kaupunginjohtajan johtoryhmässä Kommenttipyynnöt toimintamallista toukokuussa 2014 ja lokakuussa 2014 Laitosapulaisille ja päiväkotien johtajille järjestetyt informaatiotilaisuudet ja Yhteistoimintamenettelyn mukaiset kuulemistilaisuudet ja Työtehtävien seuranta ja toimintamallin kirjaaminen ovat tuoneet esille paljon epätasaisuutta ja osin riittämätöntä työtehtävien kohdentamista päivähoitoyksiköille tärkeisiin tukipalvelutehtäviin. Talouden tasapainottamiseksi ja myös työtehtävien yhdenmukaistamiseksi on päivähoidon tukipalvelujen tehtävistä eläköitymisten myötä vähennetty kolmen työntekijän palkat vuodelle Vähennysten aiheuttamat muutokset työn painottumisessa ovat yhteistyössä tilapalvelun kanssa sovitettavissa käyttöön otettavaan toimintamalliin. Myös tilapalvelun siivoustoimessa on sekä käytännön vaatimia, että taloudellisia tpeita yhteisen toimintamallin käyttöönottoon ja työtehtävien yhdistämiseen. Toimintamallin käyttöönotolla on vaikutusta tehtävien jakautumiseen ja sitä kautta joissain tilanteissa laitosapulaisten sijoittumiseen päiväkodeissa. Siirtyminen tilapalvelun vastuualueelle ei lisää muutosta sijoituspaikoissa, mutta antaa mahdollisuuden laitosapulaisten työtehtävien pempaan substanssiosaamisen johtamiseen ja koordinointiin. Laitosapulaisten siirtyminen tilapalvelun siivoustoimeen koskisi 38:aa henkilöä, joista 7 on osa-aikaista (34,5 htv). Siirrettäviä vakansseja on 39 ja suunnitellut henkilöstömenot vuodelle 2015 ovat Esittelijä: Vhaiskasvatusjohtaja Maija Rikberg

6 99, TELA :00 OPSI: 1428/2014 Ehdotus: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä päiväkotien laitosapulaisten siirtämisen tilapalvelun siivoustoimeen lukien. Asian käsittely: Lautakunnan jäsen Rita Komulainen esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi seuraavasti: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että toimintamalliin ei sisälly päiväkotien laitosapulaisten siirtyminen tilapalvelun siivoustoimeen. Vapuheenjohtaja Mia Hkko kannatti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Asiasta suoritettiin nimenhuutoäänestys siten, että esittelijän ehdotuksen puolesta äänestettiin JAA ja vastaehdotuksen puolesta EI. Äänet jakaantuivat vastaehdotuksen puolesta 7 3 seuraavasti: JAA Rosendal Kansonen Wikman EI Hkko Komulainen Ylivvi Nironen Viitanen Voutilainen Ylä-Kujala Päätös: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että toimintamalliin ei sisälly päiväkotien laitosapulaisten siirtyminen tilapalvelun siivoustoimeen. Tela Valmistelija: Siivouspäällikkö Leena Järvinen, puh Kaupunginvaltuuston hyväksymän Talousvio 2014 Yleisperusteluissa 8 Kotkan kaupungin talouden tasapainottaminen suunnitelmakaudella Tilapalvelun vastuualueen kehittäminen, määritellään tilapalvelun vastuualueen konkreettisia tehostamistoimenpiteitä. Toimenpiteissä edellytetään jatkamaan siivoustoimen ja päivähoidon laitosapulaisten yhteistyön käynnistämistä ja toiminnan kehittämistä. Päivähoidon laitosapulaisten mahdollisesta siirtymisestä tilapalvelun siivoustoimeen tehdään esitys mennessä ja mahdollinen siirtyminen voi toteutua Päivähoidon ja vhaiskasvatuksen vastuualueella on yhdessä tilapalvelun siivoustoimen, Kymijoen Ravintopalvelujen edustajan sekä päiväkotien edustajien työryhmän kanssa selvitetty päiväkotien laitosapulaisten työtä päiväkodeissa. Työryhmä on toteuttanut työtehtävien seurannan ja siihen liittyen valmistellut toimintamallin päiväkotien tukipalvelujen toteuttamiselle. Samanaikaisesti vhaiskasvatus on yhteistyössä siivoustoimen kanssa pilotoinut siivoustoimen työntekijän työn ja laitosapulaisen työn yhteistä toteutusta neljässä päiväkodissa.

7 99, TELA :00 OPSI: 1428/2014 Suunnitteluprosessi on edennyt seuraavasti: o Yhteisten työtehtävien pilotointi Korkeakosken ja Sateenkaen päiväkodissa syksystä 2013 sekä Kanervan (Metsärinteen) ja Ruonalan päiväkodeissa syksystä 2014 o Toimintamallia valmistelevan työryhmän suunnitelman pohjalta laitosapulaisten työtehtävien ja niihin käytetyn työajan seuranta ajalla o Toimintamallin valmistuminen ja jatkotoimenpiteitä koskeva esitys toukokuussa Esitys ja sen perustelut on käsitelty kaupunginjohtajan johtoryhmässä o Kommentit päiväkodeilta toimintamallista toukokuussa 2014 lokakuussa 2014 o Laitosapulaisille ja päiväkotien johtajille järjestetyt informaatiotilaisuudet ja Yhteistoimintamenettelyn mukaiset kuulemistilaisuudet ja Päiväkotien laitosapulaisten työtehtävien seuranta ja toimintamallin työstäminen ovat tuoneet esille paljon epätasaisuutta työtehtävien tekotavoissa ja työajan käytössä eri päiväkodeissa. Tukipalvelut sisältävät ruokahuoltoon, tekstiilihuoltoon ja puhtauspalveluun liittyvät tehtävät. Talouden tasapainottamiseksi ja myös työtehtävien yhdenmukaistamiseksi on päivähoidon tukipalvelujen tehtävistä eläköitymisten myötä vähennetty kolmen työntekijän palkat vuodelle Vähennysten aiheuttamat muutokset työn painottumisessa ovat yhteistyössä tilapalvelun kanssa sovitettavissa käyttöön otettavaan toimintamalliin. Tilapalvelun siivoustoimi tjoaa puhtauspalvelua tällä hetkellä päiväkoteihin joko 5 tai 3 kertaa viikossa tilauksen mukaan yhteensä 88 tuntia päivässä. Päiväkodin laitosapulaisten tehtävien mitoittaminen tuo tehokkuutta työtehtävien hoitoon ja erikseen ostopalveluna tehtävä siivoustyö vähenee. Työtehtävien uudelleenorganisoinnin lisäksi tehokkuutta lisää henkilön työskenteleminen pidemmän jakson päivittäin yhdessä paikassa ja näin vältytään työpäivän aikana tapahtuvien siirtymien kustannuksilta. Tilapalvelun siivoustoimen siivoustyönjohtajilla on osaamista tukipalvelujen tuottamiseen sekä puhtaanapidon, tekstiilihuollon että ruokahuollon osalta siinä laajuudessa kuin sitä päivähoidossa toteutetaan. Toimintamallin käyttöönotolla on vaikutusta tehtävien jakautumiseen ja sitä kautta joissain tilanteissa laitosapulaisten sijoittumiseen päiväkodeissa. Siirtyminen tilapalvelun vastuualueelle ei lisää muutosta sijoituspaikoissa, mutta antaa mahdollisuuden laitosapulaisten työtehtävien pempaan substanssiosaamisen johtamiseen ja koordinointiin. Laitosapulaisten siirtyminen tilapalvelun siivoustoimeen koskisi 38 henkilöä, joista 7 on osa-aikaista ( 34,5 htv).siirrettäviä vakansseja on 39 ja suunnitellut henkilöstömenot vuodelle 2015 ovat Esittelijä: Ehdotus: Tilapalvelujohtaja Osmo Pehkonen Tekninen lautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä päiväkotien laitosapulaisten siirtämisen tilapalvelun siivoustoimeen lukien. Toimeenpano: Ote: Kaupunginhallitus Ei oikaisuvaatimusohjetta

8 100, TELA :00 TETA: 1395/2014 Vastaus aloitteeseen Kotkansaen maksullisten pysäköintipaikkojen muuttamisesta aikajoitteiseksi Tela Valmistelija: Suunnittelupäällikkö Matti Paavola, puh Kotkan Kauppatie ry on tehnyt aloitteen Kotkansaen maksullisten pysäköintipaikkojen muuttamisesta aikajoitteiseksi. Aloitteessa ehdotetaan Kotkan keskustan maksullisten pysäköintipaikkojen muuttamista yhden tunnin aikajoitteisiksi vuoden mittaisen kokeilujakson ajaksi. Kokeilu tulisi ottaa käyttöön mahdollisimman pian, jo joulukaupan (2014) tueksi../. Aloite on liitteenä. Tekninen lautakunta käsitteli vastaavanlaista aloitetta. Tässä aloitteessa valtuutettu Pentti Tiusanen ym. esittivät, ettei Kotkansaella oteta uusia katuosuuksia maksullisen pysäköinnin käyttöön eikä uusia (pysäköinti)mitteita hankita elinkaensa päähän tulleiden mitteiden tilalle. Näin maksullisesta pysäköinnistä luovuttaisiin Khulan tapaan. Tekninen lautakunta totesi vastauksenaan, ettei Kotkansaen pysäköintijärjestelyjä ole toistaiseksi syytä muuttaa. Kaupunginvaltuusto merkitsi vastauksen tiedoksi Kotkansaella on tilanteen mukaan aikajoitettuja kiekkopysäköintipaikkoja 146 kpl, lippuautomaattien I-vyöhykkeellä 190 kpl ja IIvyöhykkeellä 90 kpl autopaikkoja. Pysäköintiautomaatteja on 25 kappaletta. Lisäksi toripkissa on 497 autopaikkaa. I-vyöhykkeen pysäköintimaksu on 2 /h ja II-vyöhykkeen 1 /h. Hinnat ovat olleet samat vuodesta 2007 lähtien, joten niiden reaaliset vot ovat laskeneet merkittävästi../. Ktta keskustan pysäköintipaikoista on liitteenä. Tilinpäätöstietojen mukaan vuonna 2012 maksullinen pysäköinti tuotti kaupungille voittoa ja vuonna Toripkissa ensimmäinen tunti on ilmainen sekä sitä seuraavat 1,50 /alkava tunti. Kauppakeskus Pasaatin yrittäjät ovat vuokranneet Kotkan Toripkki Oy:ltä ensimmäisen ilmaisen tunnin. Vuokrasopimus loppuu vuodenvaihteessa 2014/2015, jolloin Kotkan Toripkki Oy todennäköisesti joutuu perimään maksun myös ensimmäisestä tunnista. Mahdollinen ensimmäisen tunnin maksu voisi olla 1 /h. Kotkan kaupunginvaltuusto päätti hyväksyessään Kotkan Toripkki Oy:n omistajaohjauksen linjaukset mm., että Toripkin hinnoittelu on halvempi kuin keskustan kadunvsipaikkojen. Kuntatekniikka ei näe mahdollisuutta poiketa valtuuston Toripkkia koskevasta omistajaohjauksen linjauksesta. Myöskään kaupungin taloudellinen tilanne ei salli tulojen vähennystä. Aloitteen tekijän, Kotkan Kauppatie ry:n, jäsenliikkeet voivat halutessaan hyvittää pysäköintimaksun liikkeestä tehtyjen ostosten maksun yhteydessä. Tämä on ilmeisesti mahdollista myös kännykällä maksetun pysäköintimaksun yhteydessä. Kuntatekniikka selvittää mahdollisuutta muuttaa maksuautomaatteja niin, että myös maksukortit kävisivät maksuvälineenä.

9 100, TELA :00 TETA: 1395/2014 Esittelijä: Ehdotus: Vs. kuntatekniikan johtaja Risto Lehtonen Tekninen lautakunta lähettää edellä olevan vastauksena Kotkan Kauppatie ry:n aloitteeseen Kotkansaen maksullisten pysäköintipaikkojen muuttamisesta aikajoitteiseksi. Toimeenpano: Ote: Kotkan Kauppatie ry Kaupunginhallitus Kuntatekniikka Oikaisuvaatimusohje

10 100, TELA :00 / Pykälän liite: Aloite

11 100, TELA :00 / Pykälän liite: Aloite

12 100, TELA :00 / Pykälän liite: Kotkansaen pysäköintipaikat E_pysmittpaikat.dgn :50: KOTKAN KAUPUNKI KOTKANSAARI LIPPUAUTOMAATIT I-VYÖHYKE kpl LIPPUAUTOMAATTI II-VYÖHYKE 90 kpl TORIPARKKI 497 kpl KIEKKOPYSÄKÖINTI (AIKARAJOITETTU) 146 kpl

13 101, TELA :00 TETA: 200/2014 Kuntatekniikan johtajan mennessä saapuneet päätökset Tela Kuntatekniikan johtajan päätöspöytäkirjat: Mukasentien/Suontaustaojan sillan painorajoitus Pysäköintikielto Ruukinkadulle Erillispalkkio oppisopimusohjauksesta Henkilöstön huomiointi Liikenteenohjaussuunnitelmien hyväksyminen - Koulukatu, Khulantie, Metsäkulmankatu ja Munkkisaenpolku Pysäköintikielletty-liikennemerkin poistaminen Khulantieltä Lumiauran hankinta Mussalon teollisuusalueiden raiteiden talvihoito Öljysatamantie Mussalontien väliaikainen lisäkaista Veikonpuiston lähiliikuntapaikka Rautatienkadun kaistan sulkeminen Esittelijä: Ehdotus: Kuntatekniikan johtaja Hannele Tolonen Lautakunta päättää, ettei esiteltyjen päätöspöytäkirjojen johdosta käytetä kuntalain 51 :ssä tkoitettua otto-oikeutta. Ei oikaisuvaatimusohjetta

14 102, TELA :00 KH: 142/2014 Teknisen lautakunnan kokoontumisajat v Tela Valmistelija: Johdon assistentti Riitta Eskola, puh Kotkan kaupungin hallintosäännön 3 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Säännön 19 :n mukaan pöytäkirja tkastetaan toimielimen päättämällä tavalla ja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Esittelijä: Ehdotus: Kuntatekniikan johtaja Hannele Tolonen Tekninen lautakunta päättää: 1. pitää vuoden 2015 kokoukset seuraavasti: Kokoukset pidetään kaupungintalossa kaupunginhallituksen kokoushuoneessa klo ellei joistakin kokouksista toisin päätetä. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tpeen mukaan. 2. lautakunnan toimikautena v sen pöytäkirjat tkastetaan viimeistään kokousta seuraavan viikon ensimmäisenä kipäivänä, minkä jälkeen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä seuraavana kipäivänä asianhallintayksikössä kaupungintalon 5. krs, os. Kustaankatu 2, virka-aikana. Toimeenpano: Ote: Lautakunnan jäsenet ja vajäsenet Kaupunginhallituksen edustaja ja vaedustaja Nuorisovaltuuston edustaja ja vaedustaja Esittelijät Valmistelijat Virastomestit Cafe Toivo Puhelinkeskus Oikaisuvaatimusohje

15 103, TELA :00 TETA: 1492/2014 Teknisen lautakunnan alaisten toimintojen saatavien poistaminen Tela Valmistelija: Controller Mait Heikkilä, puh Teknisen lautakunnan alaisten toimintojen saatavia esitetään poistettavaksi vuosilta yhteensä ,72 euroa Vuokrat ,99 Asunnon loppusiivous 180,27 Tilapalvelu yht ,26 Yksityistiemaksut 4 628,60 Vauriolasku 103,86 Kuntatekniikka yht ,46 SAATAVAT YHTEENSÄ ,72 Saatavien poistoperusteena on ulosottoviranomaisen todistus velallisen vattomuudesta, saatavan epävmuus tai aiheettomuus. Luettelot poistettavista saatavista ovat nähtävissä kokouksessa. Esittelijä: Ehdotus: Kuntatekniikan johtaja Hannele Tolonen Lautakunta päättää poistaa kyseiset saatavat kirjanpidosta poistoluetteloiden mukaisesti. Toimeenpano: Ote: Kuntatekniikka Tilapalvelu Mait Heikkilä Mianne Vilola, Kaakon Taitoa Oy Oikaisuvaatimusohje

16 104, TELA :00 TETA: 1494/2014 Teknisen lautakunnan lisämäärärahaesitys Tela Valmistelijat: Vastuualueiden johtajat, controller Mait Heikkilä, puh Teknisen lautakunnan käyttötalouden ennustetaan olevan 4,5 milj. euroa, kun talousviossa toimintakate on 3,7 milj. euroa, säästö 0,8 milj. euroa. Kuntatekniikan säästöt ovat pääasiallisesti syntyneet leudosta talvesta 2014.Tilapalvelun toimintakatteen ylitys johtuu Keskuskoulun ja Khuvuoren koulun sisäilmaongelmista ja niistä seuranneista väistötilakustannuksista. Kustannusten vioidaan olevan 0,3 milj. euroa, mikä sisältää vuokrakustannukset ja vuokratiloista syntyvät ylläpitokustannukset. Kymenlaakson Pelastuslaitoksen maksuosuus on 0,3 milj. euroa ennakoitua pienempi. Lisäksi teknisen lautakunnan hallinnon talousvioon on kirjattuna eläkekustannuksia 0,2 milj. euroa liikaa. Kustannussäästöt edellä mainituista yhteensä 0,5 milj. euroa. Teknisen lautakunnan käyttötalouteen ei esitetä lisämäärähaa. Teknisen lautakunnan investointimäärärahat ylittynevät 3,3 milj. eurolla. Alustavien ennusteiden mukaan E18-tiehankkeen osalta kaupungin laskutus tullee vuonna 2014 olemaan noin 7,5 milj.euroa, jolloin vuodelle 2014 lisämäärärahaa tvitaan noin 1,5 milj.euroa. Talousvioon eivät ole sisältyneet Keskuskoulun korjauskustannukset, Keskuskoulun ja Khuvuoren koulun väistötilojen perustamiskustannukset, Kotkansaen sivupaloaseman ja päiväkodin suunnittelukustannukset. Ylityksen vioidaan olevan 1,8 milj. euroa. Teknisen lautakunnan investointien kokonaismäärä on lisämäärärahaesitysten jälkeen yhteensä 20,1 milj.euroa, josta kuntatekniikan osuus 10,6 milj. euroa ja tilapalvelun 9,5 milj.euroa. Esittelijä: Ehdotus: Kuntatekniikan johtaja Hannele Tolonen Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että lautakunnan vuoden 2014 investointimääräraha on euroa. Toimeenpano: Ote: Kaupunginhallitus Ei oikaisuvaatimusohjetta

17 105, TELA :00 TETA: 103/2014 Oy Pohjolan Liikenne Ab sopeuttaa paikallisliikenteessä Tela Valmistelija: Liikennepäällikkö Simo Virtanen, puh Kotkan paikallisliikenteessä tehtyjen matkojen määrä on vähentynyt viimeisen vuoden aikana noin matkalla, mikä merkitsee liikennöitsijälle noin matkustustulon menetystä. Samaan aikaan Kaakkois- Suomen ELY-keskus kilpailutti Kotka-Hamina liikenteen vuorot, mikä pudotti Oy Pohjolan Liikenne Ab:n linjatuloja merkittävästi. Näiden lisäksi Kotka-Helsinki pikavuoroliikenteessä on käynnissä todella kova hintakilpailu linja-autoyritysten välillä. Oy Pohjolan Liikenne Ab:ssä ovat käynnissä YTneuvottelut. Oy Pohjolan Liikenne Ab:llä on siirtymäajan liikennöintisopimus Kotkan kaupungin kanssa eli yksinoikeus Kotkan paikallisliikenteen hoitamiseen saakka. Ennen sopimuksen päättymistä kaupunki ei voi järjestää paikallisliikennettään kilpailuttamalla liikenteen hoitoa. Siirtymäajan liikennöintisopimus kuitenkin sallii tappiollisten vuorojen lakkauttamisen sopimuskauden aikana. Oy Pohjolan Liikenne Ab esitti kirjeellään Kotkan kaupungille 1,5 miljoonan vuotuisen paikallisliikenteen linjakilometrin supistamista kilometrillä eli 30,6 %:lla vedoten vuorojen vähäiseen matkustajamäärään./. ja tappiollisuuteen. Kirje on liitteenä. Tämä olisi lopettanut lähes koko viikonloppujen, vhaisten kiaamujen ja -iltojen liikenteen Kotkan paikallisliikenteestä. Liikennöitsijä olisi hoitanut ainoastaan lipputuloilla kannattavan liikenteen. Kuntatekniikan tekemien selvitysten ja Oy Pohjolan Liikenne Ab:n kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella on päädytty ratkaisuun, josta Oy Pohjolan Liikenne Ab on tehnyt uuden esityksen kaupungille Esitys./. on liitteenä. Sen mukaan supistukset jäävät paikallisliikenteessä noin kilometriin/vuosi (11,1 %). Kaupunki ostaa Oy Pohjolan Liikenne Ab:ltä käyttöoikeussopimuksella sekä muilta liikennöitsijöiltä palvelulinjojen täydennyksillä noin km/vuosi noin eurolla väliseksi ajaksi. Lisäkustannus pyritään rahoittamaan ainakin osittain pienentämällä Kotkan kaupungin Kaakkois-Suomen ELYkeskukselle sen kilpailuttamasta Kotka-Hamina -liikenteestä maksamaa lipputukea. Asiasta on alustavasti neuvoteltu ELY-keskuksen kanssa. Kuntatekniikka on lähtenyt korvaavan liikenteen järjestämisessä siitä, että etusijalla ovat koulu- ja työmatkavuorot ja aamulla klo 6 ja 7 sekä illalla 22 päättyvien työvuorojen työmatkat keskeisiin liikennesuuntiin. Kokonaan lakkautettavat vuorot puolestaan ovat niitä, joissa on kaikkein vähiten matkustusta. Kaupungin ostaman liikenteen määrä on haluttu myös pitää kohtuullisena ja lähtökohtana olisi turvata mahdollisimman monta matkaa käytettävissä olevilla euroilla. Merkittävimmät muutokset: Sunnuntaisin Oy Pohjolan Liikenne Ab ei enää aja alkaen lainkaan itsekannattavaa paikallisliikennettä. Kaupunki ostaa km/vuosi ja kokonaan loppuu km. Kokonaan sunnuntaisin lakkaavat linjat 5B, 6B ja 9B. Palvelulinjan reittiä täydennetään kuitenkin siten, että linjoille 6B ja 9B sekä 7 saadaan yksi korvaava vuoropi. Lauantaisin ajetaan km itsekannattavana, kaupunki ostaa km ja kokonaan loppuu km. Linjoja 5B, 6B ja 9B ei enää lii-

18 105, TELA :00 TETA: 103/2014 kennöidä. Vhaisaamun vuoroja supistetaan, samoin iltaliikenteestä. Palvelulinjan täydennyksellä saadaan kuitenkin korvattua linjan 11 vhaisaamun työmatkaliikenne 6:20 Mussalosta lähdöllä - 6:30 Khuvuori- Aittakorpi-Lankila-Metsola-Keskussairaala - 6:55 Ruukinkatu. Arkipäivinä maanantaista perjantaihin Oy Pohjolan Liikenne Ab hoitaa km itsekannattavana, kaupunki ostaa km ja kokonaan loppuu km. Supistukset kohdistuvat pääsääntöisesti ennen 6 lähtöihin ja klo 21 tai 22 jälkeen lähteviin vuoroihin. Supistukset koskevat vuoroja tai vuoropeja, joissa matkustus on ollut todella vähäistä, pääsääntöisesti viimeisen vuoden aikana niissä keskimatkustajamäärä vuorolla on ollut 0 4 matkustajan välillä kun vuoron liikennöinti lipputuloilla kannattavana edellyttää vähintään matkustajaa. Neuvotellulla ratkaisulla on paitsi pyritty turvaamaan paikallisliikenteen liikennettä myös vaikuttamaan Oy Pohjolan Liikenne Ab:n työpaikkojen säilymiseen Kotkassa alkavan kilpailutettavan liikenteen linjasto- ja aikataulusuunnittelu on juuri alkamassa ja kaupunki hyödyntää suunnittelussa viime keväänä asiakaskyselyn kautta kuntalaisilta saatua palautetta sekä nyt Oy Pohjolan Liikenne Ab:n kanssa käytyjen neuvottelujen yhteydessä saatuja matkustajamäärätietoja. Vaikka kilpailutuksen myötä kaupungin kustannukset todennäköisesti laskevat ja koko järjestettävän liikenteen kustannuksia voidaan tkastella kokonaisuutena, ei jatkossakaan ole perusteita ajaa linjaautolla vuoroja, joissa on vain muutamia matkustajia. Tyhjä vuoro maksaa noin 2,60 /km joten yhden edestakaisen, päivittäin ajettavan 16 km/sivu - vuoron kustannus on noin /v. Jatkossa tämän maksaa kaupunki, joka saa myös lipputulot. Oy Pohjolan Liikenne Ab:n esitykseen sisältyvät aikataululiitteet ovat nähtävillä ennen kokousta kuntatekniikan toimistossa ja kokouksessa. Yksityiskohtaiset aikataulumuutokset tulevat Kotkan kaupungin Internetsivuille ja niistä tiedotetaan paikallisliikenteen autoissa. Tiedotuksesta vastaa Oy Pohjolan Liikenne Ab. Esittelijä: Ehdotus: Kuntatekniikan johtaja Hannele Tolonen Tekninen lautakunta päättää Oy Pohjolan Liikenne Ab:n tekemän esityksen perusteella lähtien hyväksyä Kotkan paikallisliikenteen siirtymäajan liikennöintisopimukseen esitetyt aikataulumuutokset ja ostaa Oy Pohjolan Liikenne Ab:ltä suorahankintana käyttöoikeussopimuksella korvaavaa liikennettä eurolla/vuosi (alv 0 %) asti. Toimeenpano: Ote: Oy Pohjolan Liikenne Ab Kuntatekniikka Oikaisuvaatimusohje

19 105, TELA :00 / Pykälän liite: Pohjolan Liikenne

20 105, TELA :00 / Pykälän liite: Pohjolan Liikenne

21 105, TELA :00 / Pykälän liite: Pohjolan Liikenne

22 106, TELA :00 TETA: 1398/2014 Lausunto Kotkan päivystysalueen sammutusvesisuunnitelman luonnoksesta Tela Valmistelija: Suunnittelupäällikkö Matti Paavola, puh Kymenlaakson pelastuslaitos lähetti lausuntopyynnölle Kotkan päivystysalueen sammutusvesisuunnitelman luonnoksen, päivätty Suunnitelma perustuu Pelastuslain (379/2011) 30 :ään, jossa määrätään, että pelastuslaitoksen tulee tehdä suunnitelma sammutusveden hankinnasta ja toimittamisesta (sammutusvesisuunnitelma) yhteistyössä pelastustoimen alueeseen kuuluvien kuntien ja pelastustoimen alueella toimintaa hjoittavien vesihuoltolaissa (119/2001) tkoitettujen vesihuoltolaitosten sekä näille vettä toimittavien vesilaitosten kanssa. Sammutusveden toimittamisesta ei ole säädetty vesihuoltolaissa (119/2001, muutettu ). Pelastuslain 30 1 momentissa todetaan: Kunnan tulee huolehtia alueellaan sammutusveden hankinnasta pelastuslaitoksen tpeisiin sammutusvesisuunnitelmassa määritellyllä tavalla. Lisäksi 3 momentissa todetaan: Vesihuoltolaissa tkoitetun vesihuoltolaitoksen ja tälle vettä toimittavan vesilaitoksen tulee toimittaa sammutusvettä vesijohtoverkostosta sammutusvesisuunnitelmassa määritellyllä tavalla pelastuslaitoksen tpeisiin. Kymenlaakson pelastuslaitoksen Kotkan päivystysalueen sammutusvesisuunnitelma on tehty hyödyntäen Kuntaliiton julkaisemaa opasta "Opas sammutusvesisuunnitelman laatimiseksi 2011". Suunnitelmassa tkastellaan sammutusvesijärjestelyjen nykytilaa sekä ktoitetaan ja vioidaan riskit, jotka vaikuttavat sammutusvesisuunnitteluun ja kuvataan eri osapuolten vautuminen häiriötilanteisiin. Suunnitelmassa myös määritellään sammutusvesijärjestelyjen tavoitetilaa sekä osapuolten vastuut ja roolit sammutusvesijärjestelyissä. Pyhtään, Kotkan, Haminan, Miehikkälän ja Virolahden kunnat muodostavat suunnittelualueen. Kuntien lisäksi suunnitelman osapuolina ovat Kymenlaakson pelastuslaitos, Kymen Vesi Oy ja Haminan vesi Oy. Kymenlaakson pelastuslaitos pyytää nimeämään henkilön hyväksytyn suunnitelman allekirjoittajaksi. Teknisen lautakunnan johtosäännön 4 :n 2. kohdan mukaan Teknisen lautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu päättää kaupungille kuuluvista pelastustoimen asioista. Sammutusvesisuunnitelman luonnos on luettavissa osoitteessa pdf ja nähtävillä ennen kokousta kuntatekniikan toimistossa sekä kokouksessa. Esittelijä: Ehdotus: Kuntatekniikan johtaja Hannele Tolonen Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Kymenlaakson pelastuslaitoksen Kotkan päivystysalueen sammutusvesisuunnitelman luonnoksesta, päivätty Hyväksytyn suunnitelman allekirjoittaa Kotkan kaupungin puolesta kuntatekniikan johtaja. Toimeenpano:

23 106, TELA :00 TETA: 1398/2014 Ote: Kymenlaakson pelastuskeskus Kuntatekniikka Oikaisuvaatimusohje

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78 107, TELA :00 TETA: 200/2014 Tilapalvelujohtajan mennessä saapuneet päätökset Tela Tilapalvelujohtajan päätöspöytäkirjat LVI-valvojan palkkaaminen Kirjastotalon auditorion korvauksetta käyttöön luovuttaminen Kirjastotalon auditorion korvauksetta käyttöön luovuttaminen Lounas- ja Pitopalvelu Onnimannin vuokran alentaminen määräajaksi, Kotkantie Oman auton käyttöoikeuden myöntäminen Kotkan kaupunginteatterin valaistustekniikan uusiminen Kirjastotalon auditorion korvauksetta käyttöön luovuttaminen Eräiden liiketilojen vuokrankorotus Asuinhuoneistojen vuokrankorotus Kirjastotalon auditorion korvauksetta käyttöön luovuttaminen Kirjastotalon auditorion korvauksetta käyttöön luovuttaminen Kirjastotalon auditorion korvauksetta käyttöön luovuttaminen Kotkan Merikahvilan irtaimen omaisuuden käyttö vuokranmaksuun Jätteenkuljetusurakoiden optioiden käyttäminen Oppisopimuksen ohjauspalkkion maksaminen Sopimus Fonecta Yhteystieto Plussan palveluista Kirjastotalon auditorion korvauksetta käyttöön luovuttaminen Kirjastotalon auditorion korvauksetta käyttöön luovuttaminen 237 Kotkan Höyrypanimon juhlatilan korvauksetta käyttöön luovuttaminen Kirjastotalon auditorion korvauksetta käyttöön luovuttaminen Kirjastotalon auditorion korvauksetta käyttöön luovuttaminen Oman auton käyttöoikeuden myöntäminen Eläkelahja Esittelijä: Ehdotus: Tilapalvelujohtaja Osmo Pehkonen Lautakunta päättää, ettei esiteltyjen päätöspöytäkirjojen johdosta käytetä kuntalain 51 :ssä tkoitettua otto-oikeutta.

79 107, TELA :00 TETA: 200/2014 Ei oikaisuvaatimusohjetta

80 108, TELA :00 TETA: 774/2014 Mussalon koulun vanhan osan hankesuunnitelma Tela Valmistelija: Kaupunginkkitehti Leila Hietala, puh Mussalon koulun vanhan osan ilmanvaihdon peruskorjauksen ja tilamuutosten tveselvitys on hyväksytty lasten ja nuorten palvelujen lautakunnassa , kaupunginhallituksessa ja teknisessä lautakunnassa Mussalon koulu, os. Rajakalliontie 10, toimii Mussalon alueen lähikouluna. Koulun vanhaan osaan kuuluu vuosina 1986 ja 1991 rakennetut osat. Uusimmassa, vuonna 2007 valmistuneessa laajennusosassa, toimii erityiskoulu. Hankesuunnitelman tkoituksena on vanhan osan (1986 ja 1991 valmistuneet osat) ilmanvaihdon peruskorjaaminen sekä esiopetuksen ja perusopetuksen tilanpuutteen ratkaiseminen. Ilmanvaihtolaitteisto on alkuperäinen ja ilmanvaihto puutteellinen. Esiopetukselle vatut tilat ovat riittämättömät ja sijaintinsa vuoksi toiminnallisesti hankalat käyttää. Tilanpuute on kärjistymässä tulevina vuosina, sillä esikoulun aloittavien ikäluokkien koko on kasvamassa. Perusopetusta vten tvitaan myös yksi perusopetustila lisää. Sekä esi- että perusopetuksen tilatve voidaan ratkaista pääasiassa sisäisin järjestelyin. Laajennuksena rakennetaan esikoulua vten uusi märkäeteinen nykyisen sisääntulokatoksen alle sekä uusi isompi ilmanvaihtokonehuone nykyisen tilalle. Hankesuunnitelman mukaisten korjaustöiden rakennusaika on 8 9 kuukautta. Väistön ajaksi selvitetään mahdollisuutta käyttää uuden osan tiloja, mutta niiden lisäksi tvitaan väistötiloja piha-alueelle. Mussalon koulun vanhan osan korjaussuunnitelmat valmistuvat kuluvan vuoden loppuun mennessä. Hankkeen tavoitehinta-vio on , jossa on mukana myös väistötilojen kustannukset. Hanke esitetään sisällytettäväksi Kotkan kaupungin taloussuunnitelmaan vuosille siten, että vuodelle 2015 rahoitus on ja vuodelle 2016 rahoitus on Kustannusvio tkentuu suunnitelmien valmistuttua. Yleisopetuksen tvitsemien irtokalusteiden ja teknisen vustuksen hintavio on Tvittavat irtaimistohankinnat osoitetaan lasten ja nuorten palvelujen budjetista../. Hankesuunnitelma on esityslistan liitteenä. Esittelijä: Ehdotus: Tilapalvelujohtaja Osmo Pehkonen Tekninen lautakunta päättää osaltaan hyväksyä Mussalon koulun vanhan osan hankesuunnitelman. Toimeenpano: Ote: Kaupunginhallitus Ei oikaisuvaatimusohjetta

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja -1, TELA 18.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Qvarnström Rauno Eero Piispasen varajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Liljasto

Lisätiedot

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III 0 0 V V V V V V V V V V V V 9 kt kt 9 0 9 0 00 0 0 0 0 0 0 lt V 00 +0. dba jk- jk- py- 900 00 9900 00 LPA ASEMAKAAVAMERKNNÄT JA -MÄÄRÄYKSET LPA 00000 Autopaikkojen korttelialue. 00000 m kaava-alueen rajan

Lisätiedot

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013 Kiinteistön tiedot Rakennuksen nimi Rakennuksentyyppi Sijainti Tontin tiedot Ketorinne Asuinkerrostalo Ketomaantie 2 A, 41340 LAUKAA P-ala n. 2690 m 2, määräala 410-409-0016-0000 Lääkärilä Rakennusten

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS

KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS SALON KAUPUNKI KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS SELOSTUS 0.0.00 Asemakaavan muutos koskee Hermannin () kaupunginosan osaa korttelia (tontti), osaa korttelia (tontti) sekä katualuetta. Asemakaavan

Lisätiedot

Susi Mari Tarvainen Kai. Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

Susi Mari Tarvainen Kai. Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri -1, TELA 20.1.201 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Piispanen Eero varapuheenjohtaja Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Mäkelä Pasi Pohjolainen

Lisätiedot

PIENNARPUISTO 22:181 TKL TKL. I/e=0,4 II-III/e=0,5 II-III/e=0,5. I/e=0,4 TKL TKL. I/e=0,4 I/e=0,4. II-III/e=0,5 TRUKKITIE TKL. I/e=0,4.

PIENNARPUISTO 22:181 TKL TKL. I/e=0,4 II-III/e=0,5 II-III/e=0,5. I/e=0,4 TKL TKL. I/e=0,4 I/e=0,4. II-III/e=0,5 TRUKKITIE TKL. I/e=0,4. 6:6 : :0 : 6:6 : : : : : :0 : : 6: : : 6: 6: :0 : 6:0 : : : : :6 : : : 6: : : : 6: : 6: :6 : : m....... 6 6 rp rp60 rp 6 60 6 6 6 0 6 6 p 0 0 0 6 0 0 6 6 0 6 6 6 0 60 6 0 6 0 6 6 6 6 0 6 66 0 6 p p p p6

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.08 Hevosurheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32. 32 Espoon kaupunginteatterin toimitilojen turvaaminen ja MTK:n kiinteistön kehittäminen Etelä- Tapiolassa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32. 32 Espoon kaupunginteatterin toimitilojen turvaaminen ja MTK:n kiinteistön kehittäminen Etelä- Tapiolassa 07.04.2014 Sivu 1 / 1 1147/10.03.02/2014 32 Espoon kaupunginteatterin toimitilojen turvaaminen ja MTK:n kiinteistön kehittäminen Etelä- Tapiolassa Valmistelijat / lisätiedot: Antti Mäkinen, puh. 050 593

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET:

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: KAAVA 02 SIVU 1/4 TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 1-19, 21 JA 31 SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ RAKENNUSKAAVATIE-, LIIKENNE-, VIRKISTYS-, ERITYIS-, MAA- JA METSÄTALOUS- SEKÄ VESIALUEITA.

Lisätiedot

KARHUVUOREN KOULU OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KARHUVUOREN KOULU OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARHUVUOREN KOULU OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 15. KAUPUNGINOSA KARHUVUORI, KORTTELI 8, TONTIT 2 JA 3 VALMISTELIJA MARJA KUKKONEN, ASEMAKAAVA-ARKKITEHTI, PUH. 040 7236112 KAAVA

Lisätiedot

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi.

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi. Kiinteistö 1025/5, Olantie 3, 05200 Rajamäki Tontti Tontti sijaitsee Rajamäen Tykkitorninmäen asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO-15, erillispientalojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden

Lisätiedot

Susi Mari Tarvainen Kai. Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

Susi Mari Tarvainen Kai. Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri -1, TELA 17.3.2015 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Piispanen Eero varapuheenjohtaja Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Mäkelä Pasi Mäkinen

Lisätiedot

Määräysnumero Ulkoasu ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 0.9

Määräysnumero Ulkoasu ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 0.9 Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 4.042 4.0421 4.043 5.00 Korttelialueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa, eikä muuta yli 2000 kerrosalaneliömetrin suuruista

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 26 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN VASTUUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2011) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Teknisen lautakunnan alaisten

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA

MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Liekolankatu

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 1757/02.08.00/2012 Kaupunginhallitus 139 7.5.2012 162 Opinmäen uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv-asia) (Pöydälle 7.5.2012) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA (KAAVA-ALUEEN RAJAUS) JA ILMAKUVA 1 UUSIKYKÄ III A ASEMAKAAVAN MUUTOS Kohde Asemakaavamuutok-sen tarkoitus Kaavoitus tilanne Asemakaava ja asemakaavan muutos: Uusikylä III A:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA

Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA Vallilan ala-aste Hämeentie 80 IKKUNOIDEN KORJAUSTYÖN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA hankenumero 8010159 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen hankesuunnitelma, Asko Rintamäki 2 Tekninen hankesuunnitelma,

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy Valtuusto 65 18.06.2012 Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy 299/10.00.02/2012 KAAVJAOS 39 Kaavoitusjaosto 28.03.2012 Valmistelija:

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTO-/LIIKEHUONEISTOT VALKEAKOSKEN KESKUSTASTA

MYYDÄÄN TOIMISTO-/LIIKEHUONEISTOT VALKEAKOSKEN KESKUSTASTA MYYDÄÄN TOIMISTO-/LIIKEHUONEISTOT VALKEAKOSKEN KESKUSTASTA Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi KIINTEISTÖN SIJAINTI Myytävät

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat:

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 KIRKONKYLÄN KOULUN TILAVAIHTOEHDOT KUNNANHALLITUS 5.2.2015 Vaihtoehto VE 1 Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Rasilan päiväkoti

Lisätiedot

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 Alustava aikataulu ( 9.1.2014 ) lähes kaikissa siirtokelpoisissa kouluissa ja parakeissa sama: 1) Lupakuvat jätetään rakennusvalvontaan n. 31.01.2014

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 58 JA PAAVALINPUISTOSSA KAAVASELOSTUS. Pudasjärven kaupunki

FCG Finnish Consulting Group Oy ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 58 JA PAAVALINPUISTOSSA KAAVASELOSTUS. Pudasjärven kaupunki ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 58 JA PAAVALINPUISTOSSA KAAVASELOSTUS Pudasjärven kaupunki 2.8.2012 2 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 58 JA PAAVALINPUISTOSSA Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 870 /2014 34 KURJENMETSÄ (2308), ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.3.2015/18 20.5.2015/34 Kkj. 18 Asemakaava muutos koskee 1. Kalevan kaupunginosan korttelia 600 sekä puistoaluetta (VP). Asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2014 1 (5) Kiinteistölautakunta Tila/8 09.01.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2014 1 (5) Kiinteistölautakunta Tila/8 09.01.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2014 1 (5) 8 Lasten päiväkoti Tilhen peruskorjauksen rakennus- ja talotekniikkaurakoiden työt sekä urakoitsijoiden valinta HEL 2013-016405 T 02 08 03 00 Kiinteistökartta

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2011. Sivistyslautakunta 11.10.2011 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2011. Sivistyslautakunta 11.10.2011 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2011 Sivistyslautakunta 11.10.2011 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 11.10.2011 klo 18.00 19.15 Kunnanviraston kokoushuone Räsänen Jesse Jokioja

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Ote pöytäkirjasta 1. Vanhankylän alakoulun laajennus- ja peruskorjaustyön suunnitelmaluonnosten hyväksyminen

Ulvilan kaupunki Ote pöytäkirjasta 1. Vanhankylän alakoulun laajennus- ja peruskorjaustyön suunnitelmaluonnosten hyväksyminen Ulvilan kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 Tekninen lautakunta 89 09.12.2014 Vanhankylän alakoulun laajennus- ja peruskorjaustyön suunnitelmaluonnosten hyväksyminen 42/10.03.02.00/2014 Tekninen lautakunta 89

Lisätiedot

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 5.03 6.011 Lähivirkistysalue,

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten kaupungin

Lisätiedot

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Sivu 1/6 Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.031 2.06 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue yliopiston rakennuksia varten. Alueelle voidaan sijoittaa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2012 1 (5) Kiinteistölautakunta To/5 12.01.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2012 1 (5) Kiinteistölautakunta To/5 12.01.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2012 1 (5) 13 Autotallia koskevan vuokrasopimuksen jatkaminen (Roihuvuoren Autotallit Oy, tontti 43212/3) HEL 2011-008744 T 10 01 01 02 Päätös Lautakunta päätti jatkaa kaupungin

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 64 Tekninen lautakunta Nro 6/2012 KOKOUSAIKA Torstai 2.8.2012 klo 18.00 18.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA

PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA ETELÄ-SAVON HANKESUUNNITELMA SAIRAANHOITOPIIRI 15.5.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Porrassalmenkatu 35-37 50100 Mikkeli Hanke: ESPER 2014 PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) 437 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi Espoon Hannuksenpellossa sijaitsevista tonteista (Espoo,

Lisätiedot

MYYDÄÄN KOULUTUS- JA MAJOITUSKESKUSKIINTEISTÖ ESPOON SIIKAJÄRVELLÄ

MYYDÄÄN KOULUTUS- JA MAJOITUSKESKUSKIINTEISTÖ ESPOON SIIKAJÄRVELLÄ MYYDÄÄN KOULUTUS- JA MAJOITUSKESKUSKIINTEISTÖ ESPOON SIIKAJÄRVELLÄ Catella Property Oy Aleksanterinkatu 15 B 00100 Helsinki Puh. 010 5220 100 Fax 010 5220 217 www.catella.fi Helsinki. Y-tunnus 1048559-0

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI- JA KOULUVERKKO

PÄIVÄKOTI- JA KOULUVERKKO PÄIVÄKOTI- JA KOULUVERKKO 18.5.2012/ 10.9.2012/28.11.2012 Anna-Liisa Sairanen, Tuija Kauppinen ja Paula Kokkonen Itäinen päiväkotiverkko Nykyinen tilanne: Nojanmaan päiväkoti: 78 hp Miekkoniemen päiväkoti:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 11. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 11. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 5119/02.05.06/2014 Kaupunginhallitus 347 15.12.2014 11 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn pysäköinnin lainalle Valmistelijat /

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 tarkastusta varten 14.12.2011 AIKA 14.12.2011 klo 16:30-17:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA PIVENMÄKI III A FORSSAN KAUPUNKI ASEMAKAAVA MAANKÄYTÖN SUUNNITTEU Ote Keskustaajaman yleiskaavasta, kaava-alueen rajaus Alueen ortokuva OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 323. Kaupunginhallitus 26.10.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 323. Kaupunginhallitus 26.10.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 26.10.2015 Sivu 1 / 1 3961/10.03.00/2015 Kaupunginhallitus 304 5.10.2015 323 Valtuustokysymys senioritalon käytöstä Espoon keskuksessa (Kv-asia) (Pöydälle 5.10.2015) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESELOSTUS ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 Helsingin asumisoikeus Oy Kivipari Sijainti ja tontti Kaupunginosa 4, kortteli 4129, tontti Kiviparintie a 00920 Helsinki Tontti on Kiviparintiellä,

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

Itäinen Ylöjärvi MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat.

Itäinen Ylöjärvi MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Itäinen Ylöjärvi Tämä osa-alue koostuu Siivikkalan ja Mettistön asemakaava-alueista sekä läheisestä maaseutualueesta. Siivikkalan asukkaiden palvelujen käyttö on perinteisesti suuntautunut Tampereen suuntaan,

Lisätiedot

Tekninen toimi PÄIVÄKOTI NIKSULA HANKESUUNNITELMA

Tekninen toimi PÄIVÄKOTI NIKSULA HANKESUUNNITELMA Tekninen toimi PÄIVÄKOTI NIKSULA HANKESUUNNITELMA 27.5.2014 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 3 2 PÄIVÄKODIN NYKYINEN TILANNE 3 2.1 TOIMINNAN MITOITUSPERUSTEET 4 3 KUNTALAISTEN TALO 4 3.1 AIEMMAT TARKASTELUT 5 3.2 PÄIVÄKODIN

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 310 07.11.2011 Ympäristölautakunta 116 15.12.2011 Ympäristölautakunta 18 07.03.2012 Ympäristölautakunta 53 07.06.2012 Kaupunginhallitus 151 18.06.2012 Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN TILA-ASIAT TAUSTASELVITYSTÄ KH 20.04.2015

VARHAISKASVATUKSEN TILA-ASIAT TAUSTASELVITYSTÄ KH 20.04.2015 VARHAISKASVATUKSEN TILA-ASIAT TAUSTASELVITYSTÄ KH 20.04.2015 KOKONAISTILANNE PÄIVÄHOITO Lasten määrän ennustetaan kasvavan 0-6 -vuotiaita + 282 = 5,5 % vuoteen 2017/2018 mennessä!! Jos 60 % tulee palvelun

Lisätiedot

Heinolan kaupunki. Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015. Johannes Rinkinen

Heinolan kaupunki. Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015. Johannes Rinkinen Heinolan kaupunki Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015 Johannes Rinkinen Lähtökohdat Seminaarin koulu ja Myllyojan koulu väistötiloissa Peruskorjaustarve lukiolla, Niemelä-talon kouluosassa ja

Lisätiedot

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat):

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat): Luonnos 16.03.2012 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä

Lisätiedot

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus 1(3 TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus Toiminnan järjestäjä Osoite Puhelin(vaihde Telekopionumero Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Puhelin Gsm Oppilaitos Osoite Hanke Yhteishanke Päivämäärä

Lisätiedot

Reiherintie 9 Kasperinkuja 15 Rudolfintie 10 / TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

Reiherintie 9 Kasperinkuja 15 Rudolfintie 10 / TÄYDENNYSRAKENTAMINEN Reiherintie 9 Kasperinkuja 15 Rudolfintie 10 / TÄYDENNYSRAKENTAMINEN Kehittämishankkeen pilotti Kohde on lisäkerrosrakentamisen pilottihanke ja samalla esimerkki vuosina 1998 2001 toteutetun kehittämishankkeen

Lisätiedot

Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kymijoentie, Kymintie ja Kierikkalankatu

Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kymijoentie, Kymintie ja Kierikkalankatu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJEKTI NRO OSOITE Asemakaava ja asemakaavan muutos 0313 Kymijoentie, Kymintie ja Kierikkalankatu ilmakuva asemakaava-alueesta ALOITE Pekka Kierikka, Kotkan

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka

KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka KUNTOARVIOISTA: A-Insinöörit Suunnittelu Oy Kauhava; Pernaan koulu KUNTOARVIO Rakennukset ovat rakennusteknisiltä osiltaan tyydyttävässä sekä osin vain välttävässä kunnossa. Merkittävimmät kustannukset

Lisätiedot

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi Kunnanhallitus 341 02.11.2015 Kunnanvaltuusto 5 16.11.2015 5 Kuuden tontin ostaminen Masalan keskustan asemakaava-alueelta 740/10.00.02/2015 Kunnanhallitus 02.11.2015 341 Kunta on neuvotellut YIT Rakennus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 224 16.12.2015. 224 Asianro 8457/10.00.02.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 224 16.12.2015. 224 Asianro 8457/10.00.02.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2015 1 (1) 224 Asianro 8457/10.00.02.01/2015 Tonttien 297-25-80-1 (Jynkän koulu) ja 297-43-17-1 (Karttulan koulu) vuokraaminen / Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

*Korjattu 23.10.2015 kohtaan Maaperä korttelit oikeiksi ja korjattu luovutussopimuksiin oikea ympäristönsuojelulaki.

*Korjattu 23.10.2015 kohtaan Maaperä korttelit oikeiksi ja korjattu luovutussopimuksiin oikea ympäristönsuojelulaki. Tarjouspyyntö Tietolan alueen tonttien luovutuksesta *Korjattu 23.10.2015 kohtaan Maaperä korttelit oikeiksi ja korjattu luovutussopimuksiin oikea ympäristönsuojelulaki. Tarjouspyynnön sisältö Yleistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄJÄ... 3 1.1 Päiväkoti... 3 1.2 Päivähoidon järjestäjä... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT...

Lisätiedot

Kaupungintalo, 5. krs, kokoushuone 1

Kaupungintalo, 5. krs, kokoushuone 1 KOKOUSKUTSU Nro 2/2016 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA klo 17:00 Kaupungintalo, 5. krs, kokoushuone 1 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 11 Pöytäkirjan tarkastajat...

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä NSA-Yhtiöt Oy jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

18 NOLJAKKA. VL-sy2 PL-1 18-9903-13 18-9903-14. Mujusenpiha 18:189 17:131 17:132 18:190 148:0 112:0 WALLENKATU. sv-8 NOLJAKANKAARI. ajo. s-9.

18 NOLJAKKA. VL-sy2 PL-1 18-9903-13 18-9903-14. Mujusenpiha 18:189 17:131 17:132 18:190 148:0 112:0 WALLENKATU. sv-8 NOLJAKANKAARI. ajo. s-9. : : :0 : :9 :0-9- -9- Mujuseniha 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 9 0 o 9 0 9 0 9 9 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9 9 00 0 0 0 0 0 0 e=0. LAITILANPUISTO NOLJAKANKAARI WALLENKATU sv- sr- sr- sr- 0 00 900

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA KH 316/2006 LIITE 3 Ydinkeskustan osayleiskaavan 2002-2015 muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA KUUSANKOSKEN KAUPUNKI TEKNINEN VIRASTO KAAVOITUS 2008 Kuusankosken kaupunki Kuusankosken kaupungin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 117 13.04.2015. 117 Asianro 3041/10.02.03/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 117 13.04.2015. 117 Asianro 3041/10.02.03/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 70 8.4.2015 117 Asianro 3041/10.02.03/2012 Asemakaavan muutosehdotus / Talo Oy Kuopion Tulliportinkatu 27 / Multimäki 4-8 tontti 3, 5

Lisätiedot

ITÄINEN PÄIVÄKOTIVERKKO 10.9.2012. Anna-Liisa Sairanen, Tuija Kauppinen ja Paula Kokkonen

ITÄINEN PÄIVÄKOTIVERKKO 10.9.2012. Anna-Liisa Sairanen, Tuija Kauppinen ja Paula Kokkonen ITÄINEN PÄIVÄKOTIVERKKO 10.9.2012 Anna-Liisa Sairanen, Tuija Kauppinen ja Paula Kokkonen Itäinen päiväkotiverkko Nykyinen tilanne: Nojanmaan päiväkoti: 78 hp Miekkoniemen päiväkoti: 66 hp, joista noin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 07.06.2012 Sivu 1 / 1 24/00.02.02/2011 4 Pelastustoimen rakennushankkeet vuosina 2013-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Lindholm Stefan, puh. (09) 816 83061 Pietikäinen Olli, puh. (09) 816 26820 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 82

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 82 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 82 Tekninen lautakunta Nro 8/2012 KOKOUSAIKA Torstaina 1.11.2012 klo 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1

Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1 1003/00.01.00/2011 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13 28.2.2011 91 Yhtiön perustaminen hallinnoimaan Opinmäen kiinteistöä Valmistelijat / lisätiedot: Jouni Majuri,

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 18.02.2015 Aika Keskiviikko 18.02.2015 klo 18:00-19:49 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä 20.05.2015 Sivu 1 / 1 1959/10.03.02/2012 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä Valmistelijat / lisätiedot: Reijo Ahtiainen, puh. 050 365 3809

Lisätiedot