Renlund Tarja Susi Mari Tarvainen Kai. Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Mäkinen Kirsi jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Renlund Tarja Susi Mari Tarvainen Kai. Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Mäkinen Kirsi jäsen"

Transkriptio

1 -1, TELA :00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Piispanen Eero vapuheenjohtaja Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Ki Kekkonen Olli Mäkelä Pasi Pohjolainen Maija-Liisa Kirsi Mäkisen vajäsen Niemi Ritva jäsen Renlund Tja Susi Mi Tvainen Kai Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja Eskola Riitta johdon assistentti, sihteeri Pehkonen Osmo tilapalvelujohtaja Tolonen Hannele kuntatekniikan johtaja Järvinen Leena siivouspäällikkö Lehtonen Risto rakennuspäällikkö Kantanen Jesse nuorisovaltuutettu Poissa Mäkinen Kirsi jäsen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA Raimo Hynninen Riitta Eskola PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kotkassa.2014 Pöytäkirjan tkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Kaupungintalo, 5. krs, asianhallintayksikkö.2014 Johdon assistentti Riitta Eskola

2 96, TELA :00 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Oikaisuvaatimusohjeet

3 97, TELA :00 Pöytäkirjan tkastajat Valittiin Ei oikaisuvaatimusohjetta

4 98, TELA :00 Käsittelyjärjestys Ei oikaisuvaatimusohjetta Hyväksytään listan mukaisena.

5 99, TELA :00 OPSI: 1428/2014 Esitys päiväkotien laitosapulaisten siirtämisestä tilapalvelun vastuualueelle Lanula Valmistelija: Päivähoidon johtaja Maija Rikberg, puh Päivähoitoalueen esimies Leena Majuri, puh Päivähoidon ja vhaiskasvatuksen vastuualueella on yhdessä tilapalvelun siivoustoimen, Kymijoen ravintopalvelujen edustajan sekä päiväkotien edustajien työryhmän kanssa selvitetty päiväkotien laitosapulaisten työtä päiväkodeissa. Työryhmä on suunnitellut työtehtävien seurannan ja siihen liittyen valmistellut toimintamallin päiväkotien tukipalvelujen toteuttamiselle. Samanaikaisesti on yhteistyössä siivoustoimen kanssa pilotoitu siivoustoimen työntekijän työn ja laitosapulaisen työn yhteistä toteutusta neljässä päiväkodissa. Suunnitteluprosessi on edennyt seuraavasti: Yhteisten työtehtävien pilotointi Korkeakosken ja Sateenkaen päiväkodissa syksystä 2013 sekä Kanervan ja Ruonalan päiväkodeissa syksystä 2014 Toimintamallia valmistelevan työryhmän suunnitelman pohjalta laitosapulaisten työtehtävien ja niihin käytetyn työajan seuranta ajalla Toimintamallin valmistuminen ja jatkotoimenpiteitä koskeva esitys toukokuussa Esitys ja sen perustelut käsitelty kaupunginjohtajan johtoryhmässä Kommenttipyynnöt toimintamallista toukokuussa 2014 ja lokakuussa 2014 Laitosapulaisille ja päiväkotien johtajille järjestetyt informaatiotilaisuudet ja Yhteistoimintamenettelyn mukaiset kuulemistilaisuudet ja Työtehtävien seuranta ja toimintamallin kirjaaminen ovat tuoneet esille paljon epätasaisuutta ja osin riittämätöntä työtehtävien kohdentamista päivähoitoyksiköille tärkeisiin tukipalvelutehtäviin. Talouden tasapainottamiseksi ja myös työtehtävien yhdenmukaistamiseksi on päivähoidon tukipalvelujen tehtävistä eläköitymisten myötä vähennetty kolmen työntekijän palkat vuodelle Vähennysten aiheuttamat muutokset työn painottumisessa ovat yhteistyössä tilapalvelun kanssa sovitettavissa käyttöön otettavaan toimintamalliin. Myös tilapalvelun siivoustoimessa on sekä käytännön vaatimia, että taloudellisia tpeita yhteisen toimintamallin käyttöönottoon ja työtehtävien yhdistämiseen. Toimintamallin käyttöönotolla on vaikutusta tehtävien jakautumiseen ja sitä kautta joissain tilanteissa laitosapulaisten sijoittumiseen päiväkodeissa. Siirtyminen tilapalvelun vastuualueelle ei lisää muutosta sijoituspaikoissa, mutta antaa mahdollisuuden laitosapulaisten työtehtävien pempaan substanssiosaamisen johtamiseen ja koordinointiin. Laitosapulaisten siirtyminen tilapalvelun siivoustoimeen koskisi 38:aa henkilöä, joista 7 on osa-aikaista (34,5 htv). Siirrettäviä vakansseja on 39 ja suunnitellut henkilöstömenot vuodelle 2015 ovat Esittelijä: Vhaiskasvatusjohtaja Maija Rikberg

6 99, TELA :00 OPSI: 1428/2014 Ehdotus: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä päiväkotien laitosapulaisten siirtämisen tilapalvelun siivoustoimeen lukien. Asian käsittely: Lautakunnan jäsen Rita Komulainen esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi seuraavasti: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että toimintamalliin ei sisälly päiväkotien laitosapulaisten siirtyminen tilapalvelun siivoustoimeen. Vapuheenjohtaja Mia Hkko kannatti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Asiasta suoritettiin nimenhuutoäänestys siten, että esittelijän ehdotuksen puolesta äänestettiin JAA ja vastaehdotuksen puolesta EI. Äänet jakaantuivat vastaehdotuksen puolesta 7 3 seuraavasti: JAA Rosendal Kansonen Wikman EI Hkko Komulainen Ylivvi Nironen Viitanen Voutilainen Ylä-Kujala Päätös: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että toimintamalliin ei sisälly päiväkotien laitosapulaisten siirtyminen tilapalvelun siivoustoimeen. Tela Valmistelija: Siivouspäällikkö Leena Järvinen, puh Kaupunginvaltuuston hyväksymän Talousvio 2014 Yleisperusteluissa 8 Kotkan kaupungin talouden tasapainottaminen suunnitelmakaudella Tilapalvelun vastuualueen kehittäminen, määritellään tilapalvelun vastuualueen konkreettisia tehostamistoimenpiteitä. Toimenpiteissä edellytetään jatkamaan siivoustoimen ja päivähoidon laitosapulaisten yhteistyön käynnistämistä ja toiminnan kehittämistä. Päivähoidon laitosapulaisten mahdollisesta siirtymisestä tilapalvelun siivoustoimeen tehdään esitys mennessä ja mahdollinen siirtyminen voi toteutua Päivähoidon ja vhaiskasvatuksen vastuualueella on yhdessä tilapalvelun siivoustoimen, Kymijoen Ravintopalvelujen edustajan sekä päiväkotien edustajien työryhmän kanssa selvitetty päiväkotien laitosapulaisten työtä päiväkodeissa. Työryhmä on toteuttanut työtehtävien seurannan ja siihen liittyen valmistellut toimintamallin päiväkotien tukipalvelujen toteuttamiselle. Samanaikaisesti vhaiskasvatus on yhteistyössä siivoustoimen kanssa pilotoinut siivoustoimen työntekijän työn ja laitosapulaisen työn yhteistä toteutusta neljässä päiväkodissa.

7 99, TELA :00 OPSI: 1428/2014 Suunnitteluprosessi on edennyt seuraavasti: o Yhteisten työtehtävien pilotointi Korkeakosken ja Sateenkaen päiväkodissa syksystä 2013 sekä Kanervan (Metsärinteen) ja Ruonalan päiväkodeissa syksystä 2014 o Toimintamallia valmistelevan työryhmän suunnitelman pohjalta laitosapulaisten työtehtävien ja niihin käytetyn työajan seuranta ajalla o Toimintamallin valmistuminen ja jatkotoimenpiteitä koskeva esitys toukokuussa Esitys ja sen perustelut on käsitelty kaupunginjohtajan johtoryhmässä o Kommentit päiväkodeilta toimintamallista toukokuussa 2014 lokakuussa 2014 o Laitosapulaisille ja päiväkotien johtajille järjestetyt informaatiotilaisuudet ja Yhteistoimintamenettelyn mukaiset kuulemistilaisuudet ja Päiväkotien laitosapulaisten työtehtävien seuranta ja toimintamallin työstäminen ovat tuoneet esille paljon epätasaisuutta työtehtävien tekotavoissa ja työajan käytössä eri päiväkodeissa. Tukipalvelut sisältävät ruokahuoltoon, tekstiilihuoltoon ja puhtauspalveluun liittyvät tehtävät. Talouden tasapainottamiseksi ja myös työtehtävien yhdenmukaistamiseksi on päivähoidon tukipalvelujen tehtävistä eläköitymisten myötä vähennetty kolmen työntekijän palkat vuodelle Vähennysten aiheuttamat muutokset työn painottumisessa ovat yhteistyössä tilapalvelun kanssa sovitettavissa käyttöön otettavaan toimintamalliin. Tilapalvelun siivoustoimi tjoaa puhtauspalvelua tällä hetkellä päiväkoteihin joko 5 tai 3 kertaa viikossa tilauksen mukaan yhteensä 88 tuntia päivässä. Päiväkodin laitosapulaisten tehtävien mitoittaminen tuo tehokkuutta työtehtävien hoitoon ja erikseen ostopalveluna tehtävä siivoustyö vähenee. Työtehtävien uudelleenorganisoinnin lisäksi tehokkuutta lisää henkilön työskenteleminen pidemmän jakson päivittäin yhdessä paikassa ja näin vältytään työpäivän aikana tapahtuvien siirtymien kustannuksilta. Tilapalvelun siivoustoimen siivoustyönjohtajilla on osaamista tukipalvelujen tuottamiseen sekä puhtaanapidon, tekstiilihuollon että ruokahuollon osalta siinä laajuudessa kuin sitä päivähoidossa toteutetaan. Toimintamallin käyttöönotolla on vaikutusta tehtävien jakautumiseen ja sitä kautta joissain tilanteissa laitosapulaisten sijoittumiseen päiväkodeissa. Siirtyminen tilapalvelun vastuualueelle ei lisää muutosta sijoituspaikoissa, mutta antaa mahdollisuuden laitosapulaisten työtehtävien pempaan substanssiosaamisen johtamiseen ja koordinointiin. Laitosapulaisten siirtyminen tilapalvelun siivoustoimeen koskisi 38 henkilöä, joista 7 on osa-aikaista ( 34,5 htv).siirrettäviä vakansseja on 39 ja suunnitellut henkilöstömenot vuodelle 2015 ovat Esittelijä: Ehdotus: Tilapalvelujohtaja Osmo Pehkonen Tekninen lautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä päiväkotien laitosapulaisten siirtämisen tilapalvelun siivoustoimeen lukien. Toimeenpano: Ote: Kaupunginhallitus Ei oikaisuvaatimusohjetta

8 100, TELA :00 TETA: 1395/2014 Vastaus aloitteeseen Kotkansaen maksullisten pysäköintipaikkojen muuttamisesta aikajoitteiseksi Tela Valmistelija: Suunnittelupäällikkö Matti Paavola, puh Kotkan Kauppatie ry on tehnyt aloitteen Kotkansaen maksullisten pysäköintipaikkojen muuttamisesta aikajoitteiseksi. Aloitteessa ehdotetaan Kotkan keskustan maksullisten pysäköintipaikkojen muuttamista yhden tunnin aikajoitteisiksi vuoden mittaisen kokeilujakson ajaksi. Kokeilu tulisi ottaa käyttöön mahdollisimman pian, jo joulukaupan (2014) tueksi../. Aloite on liitteenä. Tekninen lautakunta käsitteli vastaavanlaista aloitetta. Tässä aloitteessa valtuutettu Pentti Tiusanen ym. esittivät, ettei Kotkansaella oteta uusia katuosuuksia maksullisen pysäköinnin käyttöön eikä uusia (pysäköinti)mitteita hankita elinkaensa päähän tulleiden mitteiden tilalle. Näin maksullisesta pysäköinnistä luovuttaisiin Khulan tapaan. Tekninen lautakunta totesi vastauksenaan, ettei Kotkansaen pysäköintijärjestelyjä ole toistaiseksi syytä muuttaa. Kaupunginvaltuusto merkitsi vastauksen tiedoksi Kotkansaella on tilanteen mukaan aikajoitettuja kiekkopysäköintipaikkoja 146 kpl, lippuautomaattien I-vyöhykkeellä 190 kpl ja IIvyöhykkeellä 90 kpl autopaikkoja. Pysäköintiautomaatteja on 25 kappaletta. Lisäksi toripkissa on 497 autopaikkaa. I-vyöhykkeen pysäköintimaksu on 2 /h ja II-vyöhykkeen 1 /h. Hinnat ovat olleet samat vuodesta 2007 lähtien, joten niiden reaaliset vot ovat laskeneet merkittävästi../. Ktta keskustan pysäköintipaikoista on liitteenä. Tilinpäätöstietojen mukaan vuonna 2012 maksullinen pysäköinti tuotti kaupungille voittoa ja vuonna Toripkissa ensimmäinen tunti on ilmainen sekä sitä seuraavat 1,50 /alkava tunti. Kauppakeskus Pasaatin yrittäjät ovat vuokranneet Kotkan Toripkki Oy:ltä ensimmäisen ilmaisen tunnin. Vuokrasopimus loppuu vuodenvaihteessa 2014/2015, jolloin Kotkan Toripkki Oy todennäköisesti joutuu perimään maksun myös ensimmäisestä tunnista. Mahdollinen ensimmäisen tunnin maksu voisi olla 1 /h. Kotkan kaupunginvaltuusto päätti hyväksyessään Kotkan Toripkki Oy:n omistajaohjauksen linjaukset mm., että Toripkin hinnoittelu on halvempi kuin keskustan kadunvsipaikkojen. Kuntatekniikka ei näe mahdollisuutta poiketa valtuuston Toripkkia koskevasta omistajaohjauksen linjauksesta. Myöskään kaupungin taloudellinen tilanne ei salli tulojen vähennystä. Aloitteen tekijän, Kotkan Kauppatie ry:n, jäsenliikkeet voivat halutessaan hyvittää pysäköintimaksun liikkeestä tehtyjen ostosten maksun yhteydessä. Tämä on ilmeisesti mahdollista myös kännykällä maksetun pysäköintimaksun yhteydessä. Kuntatekniikka selvittää mahdollisuutta muuttaa maksuautomaatteja niin, että myös maksukortit kävisivät maksuvälineenä.

9 100, TELA :00 TETA: 1395/2014 Esittelijä: Ehdotus: Vs. kuntatekniikan johtaja Risto Lehtonen Tekninen lautakunta lähettää edellä olevan vastauksena Kotkan Kauppatie ry:n aloitteeseen Kotkansaen maksullisten pysäköintipaikkojen muuttamisesta aikajoitteiseksi. Toimeenpano: Ote: Kotkan Kauppatie ry Kaupunginhallitus Kuntatekniikka Oikaisuvaatimusohje

10 100, TELA :00 / Pykälän liite: Aloite

11 100, TELA :00 / Pykälän liite: Aloite

12 100, TELA :00 / Pykälän liite: Kotkansaen pysäköintipaikat E_pysmittpaikat.dgn :50: KOTKAN KAUPUNKI KOTKANSAARI LIPPUAUTOMAATIT I-VYÖHYKE kpl LIPPUAUTOMAATTI II-VYÖHYKE 90 kpl TORIPARKKI 497 kpl KIEKKOPYSÄKÖINTI (AIKARAJOITETTU) 146 kpl

13 101, TELA :00 TETA: 200/2014 Kuntatekniikan johtajan mennessä saapuneet päätökset Tela Kuntatekniikan johtajan päätöspöytäkirjat: Mukasentien/Suontaustaojan sillan painorajoitus Pysäköintikielto Ruukinkadulle Erillispalkkio oppisopimusohjauksesta Henkilöstön huomiointi Liikenteenohjaussuunnitelmien hyväksyminen - Koulukatu, Khulantie, Metsäkulmankatu ja Munkkisaenpolku Pysäköintikielletty-liikennemerkin poistaminen Khulantieltä Lumiauran hankinta Mussalon teollisuusalueiden raiteiden talvihoito Öljysatamantie Mussalontien väliaikainen lisäkaista Veikonpuiston lähiliikuntapaikka Rautatienkadun kaistan sulkeminen Esittelijä: Ehdotus: Kuntatekniikan johtaja Hannele Tolonen Lautakunta päättää, ettei esiteltyjen päätöspöytäkirjojen johdosta käytetä kuntalain 51 :ssä tkoitettua otto-oikeutta. Ei oikaisuvaatimusohjetta

14 102, TELA :00 KH: 142/2014 Teknisen lautakunnan kokoontumisajat v Tela Valmistelija: Johdon assistentti Riitta Eskola, puh Kotkan kaupungin hallintosäännön 3 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Säännön 19 :n mukaan pöytäkirja tkastetaan toimielimen päättämällä tavalla ja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Esittelijä: Ehdotus: Kuntatekniikan johtaja Hannele Tolonen Tekninen lautakunta päättää: 1. pitää vuoden 2015 kokoukset seuraavasti: Kokoukset pidetään kaupungintalossa kaupunginhallituksen kokoushuoneessa klo ellei joistakin kokouksista toisin päätetä. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tpeen mukaan. 2. lautakunnan toimikautena v sen pöytäkirjat tkastetaan viimeistään kokousta seuraavan viikon ensimmäisenä kipäivänä, minkä jälkeen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä seuraavana kipäivänä asianhallintayksikössä kaupungintalon 5. krs, os. Kustaankatu 2, virka-aikana. Toimeenpano: Ote: Lautakunnan jäsenet ja vajäsenet Kaupunginhallituksen edustaja ja vaedustaja Nuorisovaltuuston edustaja ja vaedustaja Esittelijät Valmistelijat Virastomestit Cafe Toivo Puhelinkeskus Oikaisuvaatimusohje

15 103, TELA :00 TETA: 1492/2014 Teknisen lautakunnan alaisten toimintojen saatavien poistaminen Tela Valmistelija: Controller Mait Heikkilä, puh Teknisen lautakunnan alaisten toimintojen saatavia esitetään poistettavaksi vuosilta yhteensä ,72 euroa Vuokrat ,99 Asunnon loppusiivous 180,27 Tilapalvelu yht ,26 Yksityistiemaksut 4 628,60 Vauriolasku 103,86 Kuntatekniikka yht ,46 SAATAVAT YHTEENSÄ ,72 Saatavien poistoperusteena on ulosottoviranomaisen todistus velallisen vattomuudesta, saatavan epävmuus tai aiheettomuus. Luettelot poistettavista saatavista ovat nähtävissä kokouksessa. Esittelijä: Ehdotus: Kuntatekniikan johtaja Hannele Tolonen Lautakunta päättää poistaa kyseiset saatavat kirjanpidosta poistoluetteloiden mukaisesti. Toimeenpano: Ote: Kuntatekniikka Tilapalvelu Mait Heikkilä Mianne Vilola, Kaakon Taitoa Oy Oikaisuvaatimusohje

16 104, TELA :00 TETA: 1494/2014 Teknisen lautakunnan lisämäärärahaesitys Tela Valmistelijat: Vastuualueiden johtajat, controller Mait Heikkilä, puh Teknisen lautakunnan käyttötalouden ennustetaan olevan 4,5 milj. euroa, kun talousviossa toimintakate on 3,7 milj. euroa, säästö 0,8 milj. euroa. Kuntatekniikan säästöt ovat pääasiallisesti syntyneet leudosta talvesta 2014.Tilapalvelun toimintakatteen ylitys johtuu Keskuskoulun ja Khuvuoren koulun sisäilmaongelmista ja niistä seuranneista väistötilakustannuksista. Kustannusten vioidaan olevan 0,3 milj. euroa, mikä sisältää vuokrakustannukset ja vuokratiloista syntyvät ylläpitokustannukset. Kymenlaakson Pelastuslaitoksen maksuosuus on 0,3 milj. euroa ennakoitua pienempi. Lisäksi teknisen lautakunnan hallinnon talousvioon on kirjattuna eläkekustannuksia 0,2 milj. euroa liikaa. Kustannussäästöt edellä mainituista yhteensä 0,5 milj. euroa. Teknisen lautakunnan käyttötalouteen ei esitetä lisämäärähaa. Teknisen lautakunnan investointimäärärahat ylittynevät 3,3 milj. eurolla. Alustavien ennusteiden mukaan E18-tiehankkeen osalta kaupungin laskutus tullee vuonna 2014 olemaan noin 7,5 milj.euroa, jolloin vuodelle 2014 lisämäärärahaa tvitaan noin 1,5 milj.euroa. Talousvioon eivät ole sisältyneet Keskuskoulun korjauskustannukset, Keskuskoulun ja Khuvuoren koulun väistötilojen perustamiskustannukset, Kotkansaen sivupaloaseman ja päiväkodin suunnittelukustannukset. Ylityksen vioidaan olevan 1,8 milj. euroa. Teknisen lautakunnan investointien kokonaismäärä on lisämäärärahaesitysten jälkeen yhteensä 20,1 milj.euroa, josta kuntatekniikan osuus 10,6 milj. euroa ja tilapalvelun 9,5 milj.euroa. Esittelijä: Ehdotus: Kuntatekniikan johtaja Hannele Tolonen Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että lautakunnan vuoden 2014 investointimääräraha on euroa. Toimeenpano: Ote: Kaupunginhallitus Ei oikaisuvaatimusohjetta

17 105, TELA :00 TETA: 103/2014 Oy Pohjolan Liikenne Ab sopeuttaa paikallisliikenteessä Tela Valmistelija: Liikennepäällikkö Simo Virtanen, puh Kotkan paikallisliikenteessä tehtyjen matkojen määrä on vähentynyt viimeisen vuoden aikana noin matkalla, mikä merkitsee liikennöitsijälle noin matkustustulon menetystä. Samaan aikaan Kaakkois- Suomen ELY-keskus kilpailutti Kotka-Hamina liikenteen vuorot, mikä pudotti Oy Pohjolan Liikenne Ab:n linjatuloja merkittävästi. Näiden lisäksi Kotka-Helsinki pikavuoroliikenteessä on käynnissä todella kova hintakilpailu linja-autoyritysten välillä. Oy Pohjolan Liikenne Ab:ssä ovat käynnissä YTneuvottelut. Oy Pohjolan Liikenne Ab:llä on siirtymäajan liikennöintisopimus Kotkan kaupungin kanssa eli yksinoikeus Kotkan paikallisliikenteen hoitamiseen saakka. Ennen sopimuksen päättymistä kaupunki ei voi järjestää paikallisliikennettään kilpailuttamalla liikenteen hoitoa. Siirtymäajan liikennöintisopimus kuitenkin sallii tappiollisten vuorojen lakkauttamisen sopimuskauden aikana. Oy Pohjolan Liikenne Ab esitti kirjeellään Kotkan kaupungille 1,5 miljoonan vuotuisen paikallisliikenteen linjakilometrin supistamista kilometrillä eli 30,6 %:lla vedoten vuorojen vähäiseen matkustajamäärään./. ja tappiollisuuteen. Kirje on liitteenä. Tämä olisi lopettanut lähes koko viikonloppujen, vhaisten kiaamujen ja -iltojen liikenteen Kotkan paikallisliikenteestä. Liikennöitsijä olisi hoitanut ainoastaan lipputuloilla kannattavan liikenteen. Kuntatekniikan tekemien selvitysten ja Oy Pohjolan Liikenne Ab:n kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella on päädytty ratkaisuun, josta Oy Pohjolan Liikenne Ab on tehnyt uuden esityksen kaupungille Esitys./. on liitteenä. Sen mukaan supistukset jäävät paikallisliikenteessä noin kilometriin/vuosi (11,1 %). Kaupunki ostaa Oy Pohjolan Liikenne Ab:ltä käyttöoikeussopimuksella sekä muilta liikennöitsijöiltä palvelulinjojen täydennyksillä noin km/vuosi noin eurolla väliseksi ajaksi. Lisäkustannus pyritään rahoittamaan ainakin osittain pienentämällä Kotkan kaupungin Kaakkois-Suomen ELYkeskukselle sen kilpailuttamasta Kotka-Hamina -liikenteestä maksamaa lipputukea. Asiasta on alustavasti neuvoteltu ELY-keskuksen kanssa. Kuntatekniikka on lähtenyt korvaavan liikenteen järjestämisessä siitä, että etusijalla ovat koulu- ja työmatkavuorot ja aamulla klo 6 ja 7 sekä illalla 22 päättyvien työvuorojen työmatkat keskeisiin liikennesuuntiin. Kokonaan lakkautettavat vuorot puolestaan ovat niitä, joissa on kaikkein vähiten matkustusta. Kaupungin ostaman liikenteen määrä on haluttu myös pitää kohtuullisena ja lähtökohtana olisi turvata mahdollisimman monta matkaa käytettävissä olevilla euroilla. Merkittävimmät muutokset: Sunnuntaisin Oy Pohjolan Liikenne Ab ei enää aja alkaen lainkaan itsekannattavaa paikallisliikennettä. Kaupunki ostaa km/vuosi ja kokonaan loppuu km. Kokonaan sunnuntaisin lakkaavat linjat 5B, 6B ja 9B. Palvelulinjan reittiä täydennetään kuitenkin siten, että linjoille 6B ja 9B sekä 7 saadaan yksi korvaava vuoropi. Lauantaisin ajetaan km itsekannattavana, kaupunki ostaa km ja kokonaan loppuu km. Linjoja 5B, 6B ja 9B ei enää lii-

18 105, TELA :00 TETA: 103/2014 kennöidä. Vhaisaamun vuoroja supistetaan, samoin iltaliikenteestä. Palvelulinjan täydennyksellä saadaan kuitenkin korvattua linjan 11 vhaisaamun työmatkaliikenne 6:20 Mussalosta lähdöllä - 6:30 Khuvuori- Aittakorpi-Lankila-Metsola-Keskussairaala - 6:55 Ruukinkatu. Arkipäivinä maanantaista perjantaihin Oy Pohjolan Liikenne Ab hoitaa km itsekannattavana, kaupunki ostaa km ja kokonaan loppuu km. Supistukset kohdistuvat pääsääntöisesti ennen 6 lähtöihin ja klo 21 tai 22 jälkeen lähteviin vuoroihin. Supistukset koskevat vuoroja tai vuoropeja, joissa matkustus on ollut todella vähäistä, pääsääntöisesti viimeisen vuoden aikana niissä keskimatkustajamäärä vuorolla on ollut 0 4 matkustajan välillä kun vuoron liikennöinti lipputuloilla kannattavana edellyttää vähintään matkustajaa. Neuvotellulla ratkaisulla on paitsi pyritty turvaamaan paikallisliikenteen liikennettä myös vaikuttamaan Oy Pohjolan Liikenne Ab:n työpaikkojen säilymiseen Kotkassa alkavan kilpailutettavan liikenteen linjasto- ja aikataulusuunnittelu on juuri alkamassa ja kaupunki hyödyntää suunnittelussa viime keväänä asiakaskyselyn kautta kuntalaisilta saatua palautetta sekä nyt Oy Pohjolan Liikenne Ab:n kanssa käytyjen neuvottelujen yhteydessä saatuja matkustajamäärätietoja. Vaikka kilpailutuksen myötä kaupungin kustannukset todennäköisesti laskevat ja koko järjestettävän liikenteen kustannuksia voidaan tkastella kokonaisuutena, ei jatkossakaan ole perusteita ajaa linjaautolla vuoroja, joissa on vain muutamia matkustajia. Tyhjä vuoro maksaa noin 2,60 /km joten yhden edestakaisen, päivittäin ajettavan 16 km/sivu - vuoron kustannus on noin /v. Jatkossa tämän maksaa kaupunki, joka saa myös lipputulot. Oy Pohjolan Liikenne Ab:n esitykseen sisältyvät aikataululiitteet ovat nähtävillä ennen kokousta kuntatekniikan toimistossa ja kokouksessa. Yksityiskohtaiset aikataulumuutokset tulevat Kotkan kaupungin Internetsivuille ja niistä tiedotetaan paikallisliikenteen autoissa. Tiedotuksesta vastaa Oy Pohjolan Liikenne Ab. Esittelijä: Ehdotus: Kuntatekniikan johtaja Hannele Tolonen Tekninen lautakunta päättää Oy Pohjolan Liikenne Ab:n tekemän esityksen perusteella lähtien hyväksyä Kotkan paikallisliikenteen siirtymäajan liikennöintisopimukseen esitetyt aikataulumuutokset ja ostaa Oy Pohjolan Liikenne Ab:ltä suorahankintana käyttöoikeussopimuksella korvaavaa liikennettä eurolla/vuosi (alv 0 %) asti. Toimeenpano: Ote: Oy Pohjolan Liikenne Ab Kuntatekniikka Oikaisuvaatimusohje

19 105, TELA :00 / Pykälän liite: Pohjolan Liikenne

20 105, TELA :00 / Pykälän liite: Pohjolan Liikenne

21 105, TELA :00 / Pykälän liite: Pohjolan Liikenne

22 106, TELA :00 TETA: 1398/2014 Lausunto Kotkan päivystysalueen sammutusvesisuunnitelman luonnoksesta Tela Valmistelija: Suunnittelupäällikkö Matti Paavola, puh Kymenlaakson pelastuslaitos lähetti lausuntopyynnölle Kotkan päivystysalueen sammutusvesisuunnitelman luonnoksen, päivätty Suunnitelma perustuu Pelastuslain (379/2011) 30 :ään, jossa määrätään, että pelastuslaitoksen tulee tehdä suunnitelma sammutusveden hankinnasta ja toimittamisesta (sammutusvesisuunnitelma) yhteistyössä pelastustoimen alueeseen kuuluvien kuntien ja pelastustoimen alueella toimintaa hjoittavien vesihuoltolaissa (119/2001) tkoitettujen vesihuoltolaitosten sekä näille vettä toimittavien vesilaitosten kanssa. Sammutusveden toimittamisesta ei ole säädetty vesihuoltolaissa (119/2001, muutettu ). Pelastuslain 30 1 momentissa todetaan: Kunnan tulee huolehtia alueellaan sammutusveden hankinnasta pelastuslaitoksen tpeisiin sammutusvesisuunnitelmassa määritellyllä tavalla. Lisäksi 3 momentissa todetaan: Vesihuoltolaissa tkoitetun vesihuoltolaitoksen ja tälle vettä toimittavan vesilaitoksen tulee toimittaa sammutusvettä vesijohtoverkostosta sammutusvesisuunnitelmassa määritellyllä tavalla pelastuslaitoksen tpeisiin. Kymenlaakson pelastuslaitoksen Kotkan päivystysalueen sammutusvesisuunnitelma on tehty hyödyntäen Kuntaliiton julkaisemaa opasta "Opas sammutusvesisuunnitelman laatimiseksi 2011". Suunnitelmassa tkastellaan sammutusvesijärjestelyjen nykytilaa sekä ktoitetaan ja vioidaan riskit, jotka vaikuttavat sammutusvesisuunnitteluun ja kuvataan eri osapuolten vautuminen häiriötilanteisiin. Suunnitelmassa myös määritellään sammutusvesijärjestelyjen tavoitetilaa sekä osapuolten vastuut ja roolit sammutusvesijärjestelyissä. Pyhtään, Kotkan, Haminan, Miehikkälän ja Virolahden kunnat muodostavat suunnittelualueen. Kuntien lisäksi suunnitelman osapuolina ovat Kymenlaakson pelastuslaitos, Kymen Vesi Oy ja Haminan vesi Oy. Kymenlaakson pelastuslaitos pyytää nimeämään henkilön hyväksytyn suunnitelman allekirjoittajaksi. Teknisen lautakunnan johtosäännön 4 :n 2. kohdan mukaan Teknisen lautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu päättää kaupungille kuuluvista pelastustoimen asioista. Sammutusvesisuunnitelman luonnos on luettavissa osoitteessa pdf ja nähtävillä ennen kokousta kuntatekniikan toimistossa sekä kokouksessa. Esittelijä: Ehdotus: Kuntatekniikan johtaja Hannele Tolonen Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Kymenlaakson pelastuslaitoksen Kotkan päivystysalueen sammutusvesisuunnitelman luonnoksesta, päivätty Hyväksytyn suunnitelman allekirjoittaa Kotkan kaupungin puolesta kuntatekniikan johtaja. Toimeenpano:

23 106, TELA :00 TETA: 1398/2014 Ote: Kymenlaakson pelastuskeskus Kuntatekniikka Oikaisuvaatimusohje

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78 107, TELA :00 TETA: 200/2014 Tilapalvelujohtajan mennessä saapuneet päätökset Tela Tilapalvelujohtajan päätöspöytäkirjat LVI-valvojan palkkaaminen Kirjastotalon auditorion korvauksetta käyttöön luovuttaminen Kirjastotalon auditorion korvauksetta käyttöön luovuttaminen Lounas- ja Pitopalvelu Onnimannin vuokran alentaminen määräajaksi, Kotkantie Oman auton käyttöoikeuden myöntäminen Kotkan kaupunginteatterin valaistustekniikan uusiminen Kirjastotalon auditorion korvauksetta käyttöön luovuttaminen Eräiden liiketilojen vuokrankorotus Asuinhuoneistojen vuokrankorotus Kirjastotalon auditorion korvauksetta käyttöön luovuttaminen Kirjastotalon auditorion korvauksetta käyttöön luovuttaminen Kirjastotalon auditorion korvauksetta käyttöön luovuttaminen Kotkan Merikahvilan irtaimen omaisuuden käyttö vuokranmaksuun Jätteenkuljetusurakoiden optioiden käyttäminen Oppisopimuksen ohjauspalkkion maksaminen Sopimus Fonecta Yhteystieto Plussan palveluista Kirjastotalon auditorion korvauksetta käyttöön luovuttaminen Kirjastotalon auditorion korvauksetta käyttöön luovuttaminen 237 Kotkan Höyrypanimon juhlatilan korvauksetta käyttöön luovuttaminen Kirjastotalon auditorion korvauksetta käyttöön luovuttaminen Kirjastotalon auditorion korvauksetta käyttöön luovuttaminen Oman auton käyttöoikeuden myöntäminen Eläkelahja Esittelijä: Ehdotus: Tilapalvelujohtaja Osmo Pehkonen Lautakunta päättää, ettei esiteltyjen päätöspöytäkirjojen johdosta käytetä kuntalain 51 :ssä tkoitettua otto-oikeutta.

79 107, TELA :00 TETA: 200/2014 Ei oikaisuvaatimusohjetta

80 108, TELA :00 TETA: 774/2014 Mussalon koulun vanhan osan hankesuunnitelma Tela Valmistelija: Kaupunginkkitehti Leila Hietala, puh Mussalon koulun vanhan osan ilmanvaihdon peruskorjauksen ja tilamuutosten tveselvitys on hyväksytty lasten ja nuorten palvelujen lautakunnassa , kaupunginhallituksessa ja teknisessä lautakunnassa Mussalon koulu, os. Rajakalliontie 10, toimii Mussalon alueen lähikouluna. Koulun vanhaan osaan kuuluu vuosina 1986 ja 1991 rakennetut osat. Uusimmassa, vuonna 2007 valmistuneessa laajennusosassa, toimii erityiskoulu. Hankesuunnitelman tkoituksena on vanhan osan (1986 ja 1991 valmistuneet osat) ilmanvaihdon peruskorjaaminen sekä esiopetuksen ja perusopetuksen tilanpuutteen ratkaiseminen. Ilmanvaihtolaitteisto on alkuperäinen ja ilmanvaihto puutteellinen. Esiopetukselle vatut tilat ovat riittämättömät ja sijaintinsa vuoksi toiminnallisesti hankalat käyttää. Tilanpuute on kärjistymässä tulevina vuosina, sillä esikoulun aloittavien ikäluokkien koko on kasvamassa. Perusopetusta vten tvitaan myös yksi perusopetustila lisää. Sekä esi- että perusopetuksen tilatve voidaan ratkaista pääasiassa sisäisin järjestelyin. Laajennuksena rakennetaan esikoulua vten uusi märkäeteinen nykyisen sisääntulokatoksen alle sekä uusi isompi ilmanvaihtokonehuone nykyisen tilalle. Hankesuunnitelman mukaisten korjaustöiden rakennusaika on 8 9 kuukautta. Väistön ajaksi selvitetään mahdollisuutta käyttää uuden osan tiloja, mutta niiden lisäksi tvitaan väistötiloja piha-alueelle. Mussalon koulun vanhan osan korjaussuunnitelmat valmistuvat kuluvan vuoden loppuun mennessä. Hankkeen tavoitehinta-vio on , jossa on mukana myös väistötilojen kustannukset. Hanke esitetään sisällytettäväksi Kotkan kaupungin taloussuunnitelmaan vuosille siten, että vuodelle 2015 rahoitus on ja vuodelle 2016 rahoitus on Kustannusvio tkentuu suunnitelmien valmistuttua. Yleisopetuksen tvitsemien irtokalusteiden ja teknisen vustuksen hintavio on Tvittavat irtaimistohankinnat osoitetaan lasten ja nuorten palvelujen budjetista../. Hankesuunnitelma on esityslistan liitteenä. Esittelijä: Ehdotus: Tilapalvelujohtaja Osmo Pehkonen Tekninen lautakunta päättää osaltaan hyväksyä Mussalon koulun vanhan osan hankesuunnitelman. Toimeenpano: Ote: Kaupunginhallitus Ei oikaisuvaatimusohjetta

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri -1, TELA 16014 1:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Piispanen Eero varapuheenjohtaja Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Mäkelä Pasi Mäkinen Kirsi

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 5. krs

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 5. krs KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 5/2015 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 09.06.2015 klo 17:00 Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 5. krs KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 37 Kokouksen

Lisätiedot

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari -1, KV 27.1.2014 18:00 OSALLISTUJAT Brask Nina puheenjohtaja Päätöksentekijät Kotiniemi Topias I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti II varapuheenjohtaja Eerola Juho III varapuheenjohtaja Aalto-Partanen

Lisätiedot

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 2 Hyväksytty Tekninen lautakunta 9.12.2014 Kaupunginhallitus 12.1.2015

Lisätiedot

Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1

Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1 Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 147 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 148 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 19/2014 465 (-508) Aika Maanantaina 8. joulukuuta 2014 klo 12.00-16.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Pöytyän kunta SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Suunnitelma nähtäväksi kuntalaisten ja muiden itsensä osallisiksi katsovien vaikuttamismahdollisuuksia sekä lausuntojen antamista varten

Lisätiedot

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI Oulun kaupunki JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitteluryhmä 10.10.2012 Rehtori Markku Väisänen, opetuspalvelut Kirjastonhoitaja Eeva Mäkinen,

Lisätiedot

Opetuslautakunta nro 5/2010 17.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Opetuslautakunta nro 5/2010 17.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 74 OPLTK 75 OPLTK 76 Kokouksen järjestäytyminen jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Taloudellinen tilanne OPLTK 77 KOULUNKÄYNTIAVUSTAJARESURSSIT

Lisätiedot

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle Mikkeli Pöytäkirja 16/2015 1 (42) Kaupunginhallitus 22.06.2015 Aika 22.06.2015, klo 15:02-18:28 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 217 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 26.5.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta

Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta 9.10.2013 Sisältö Johdanto... 3 Nykyinen kouluverkko 4 Selvityksen lähtökohdat.. 5 Koulukiinteistöjen haasteet 5 Oppilasmäärä 6 Talous. 7 Koulukuljetus

Lisätiedot

Nro 5/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 08.06.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Nro 5/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 08.06.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 5/2015 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 08.06.2015 klo 18:00 Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529 15/2013 526 Kaupunginhallitus TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528 255 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 17 SIVLTK 18 SIVLTK 19 SIVLTK 20 SIVLTK 21 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Perusopetuksen oppilaan lähikoulun osoittamista koskevan

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4 PORVOON KAUPUNGIN POHJOISOSIEN KOULUVERKKOSELVITYS 17.11.2014 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4 Kartta... 4 3 Nykytilanne... 5 Huomioitavat näkökulmat... 5 Oppilasmäärät...

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Luonnos KUNLA 23.4.2013 Ehdotus KUNLA 1.10.2013 KH 21.10.2013 KUNLA 21.11.2013 KH 2.12.2013 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Palveluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta nro 7/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 102 OPLTK 103 OPLTK 104 OPLTK 105 OPLTK 106 OPLTK 107 Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Oikaisuvaatimus päivähoitomaksupäätöstä

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 20.04.2015 klo 15:00-18:53 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:30-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44

Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44 Kokoustiedot Aika 09.12.2013 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 1(39) Tekninen lautakunta 09.06.2015

Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 1(39) Tekninen lautakunta 09.06.2015 Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 1(39) Aika 09.06.2015, klo 16:29-18:21 Paikka Kaupungintalo 2 krs., lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat 86 Kokouksen laillisuusja päätösvaltaisuus 87 Pöytä kirjan tarkastus

Lisätiedot

Sisällysluettelo KV, 11.5.2015 18:00, Esityslista 1

Sisällysluettelo KV, 11.5.2015 18:00, Esityslista 1 Sisällysluettelo KV, 11.5.2015 18:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 39 Pöytäkirjan tarkastajat... 4 40 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2014 Kokousaika 5.5.2014, klo 18.35 19.05 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 59-65 Asialista H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 H 60 H 61 H 62 KYRÖSKOSKENHARJUN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3

Sisällysluettelo. 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Tekninen lautakunta 20.08.2014 Sisällysluettelo Sivu 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3 66 Teknisen lautakunnan talouden ja toteutuman

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot