Renlund Tarja Susi Mari Tarvainen Kai. Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Mäkinen Kirsi jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Renlund Tarja Susi Mari Tarvainen Kai. Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Mäkinen Kirsi jäsen"

Transkriptio

1 -1, TELA :00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Piispanen Eero vapuheenjohtaja Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Ki Kekkonen Olli Mäkelä Pasi Pohjolainen Maija-Liisa Kirsi Mäkisen vajäsen Niemi Ritva jäsen Renlund Tja Susi Mi Tvainen Kai Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja Eskola Riitta johdon assistentti, sihteeri Pehkonen Osmo tilapalvelujohtaja Tolonen Hannele kuntatekniikan johtaja Järvinen Leena siivouspäällikkö Lehtonen Risto rakennuspäällikkö Kantanen Jesse nuorisovaltuutettu Poissa Mäkinen Kirsi jäsen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA Raimo Hynninen Riitta Eskola PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kotkassa.2014 Pöytäkirjan tkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Kaupungintalo, 5. krs, asianhallintayksikkö.2014 Johdon assistentti Riitta Eskola

2 96, TELA :00 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Oikaisuvaatimusohjeet

3 97, TELA :00 Pöytäkirjan tkastajat Valittiin Ei oikaisuvaatimusohjetta

4 98, TELA :00 Käsittelyjärjestys Ei oikaisuvaatimusohjetta Hyväksytään listan mukaisena.

5 99, TELA :00 OPSI: 1428/2014 Esitys päiväkotien laitosapulaisten siirtämisestä tilapalvelun vastuualueelle Lanula Valmistelija: Päivähoidon johtaja Maija Rikberg, puh Päivähoitoalueen esimies Leena Majuri, puh Päivähoidon ja vhaiskasvatuksen vastuualueella on yhdessä tilapalvelun siivoustoimen, Kymijoen ravintopalvelujen edustajan sekä päiväkotien edustajien työryhmän kanssa selvitetty päiväkotien laitosapulaisten työtä päiväkodeissa. Työryhmä on suunnitellut työtehtävien seurannan ja siihen liittyen valmistellut toimintamallin päiväkotien tukipalvelujen toteuttamiselle. Samanaikaisesti on yhteistyössä siivoustoimen kanssa pilotoitu siivoustoimen työntekijän työn ja laitosapulaisen työn yhteistä toteutusta neljässä päiväkodissa. Suunnitteluprosessi on edennyt seuraavasti: Yhteisten työtehtävien pilotointi Korkeakosken ja Sateenkaen päiväkodissa syksystä 2013 sekä Kanervan ja Ruonalan päiväkodeissa syksystä 2014 Toimintamallia valmistelevan työryhmän suunnitelman pohjalta laitosapulaisten työtehtävien ja niihin käytetyn työajan seuranta ajalla Toimintamallin valmistuminen ja jatkotoimenpiteitä koskeva esitys toukokuussa Esitys ja sen perustelut käsitelty kaupunginjohtajan johtoryhmässä Kommenttipyynnöt toimintamallista toukokuussa 2014 ja lokakuussa 2014 Laitosapulaisille ja päiväkotien johtajille järjestetyt informaatiotilaisuudet ja Yhteistoimintamenettelyn mukaiset kuulemistilaisuudet ja Työtehtävien seuranta ja toimintamallin kirjaaminen ovat tuoneet esille paljon epätasaisuutta ja osin riittämätöntä työtehtävien kohdentamista päivähoitoyksiköille tärkeisiin tukipalvelutehtäviin. Talouden tasapainottamiseksi ja myös työtehtävien yhdenmukaistamiseksi on päivähoidon tukipalvelujen tehtävistä eläköitymisten myötä vähennetty kolmen työntekijän palkat vuodelle Vähennysten aiheuttamat muutokset työn painottumisessa ovat yhteistyössä tilapalvelun kanssa sovitettavissa käyttöön otettavaan toimintamalliin. Myös tilapalvelun siivoustoimessa on sekä käytännön vaatimia, että taloudellisia tpeita yhteisen toimintamallin käyttöönottoon ja työtehtävien yhdistämiseen. Toimintamallin käyttöönotolla on vaikutusta tehtävien jakautumiseen ja sitä kautta joissain tilanteissa laitosapulaisten sijoittumiseen päiväkodeissa. Siirtyminen tilapalvelun vastuualueelle ei lisää muutosta sijoituspaikoissa, mutta antaa mahdollisuuden laitosapulaisten työtehtävien pempaan substanssiosaamisen johtamiseen ja koordinointiin. Laitosapulaisten siirtyminen tilapalvelun siivoustoimeen koskisi 38:aa henkilöä, joista 7 on osa-aikaista (34,5 htv). Siirrettäviä vakansseja on 39 ja suunnitellut henkilöstömenot vuodelle 2015 ovat Esittelijä: Vhaiskasvatusjohtaja Maija Rikberg

6 99, TELA :00 OPSI: 1428/2014 Ehdotus: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä päiväkotien laitosapulaisten siirtämisen tilapalvelun siivoustoimeen lukien. Asian käsittely: Lautakunnan jäsen Rita Komulainen esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi seuraavasti: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että toimintamalliin ei sisälly päiväkotien laitosapulaisten siirtyminen tilapalvelun siivoustoimeen. Vapuheenjohtaja Mia Hkko kannatti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Asiasta suoritettiin nimenhuutoäänestys siten, että esittelijän ehdotuksen puolesta äänestettiin JAA ja vastaehdotuksen puolesta EI. Äänet jakaantuivat vastaehdotuksen puolesta 7 3 seuraavasti: JAA Rosendal Kansonen Wikman EI Hkko Komulainen Ylivvi Nironen Viitanen Voutilainen Ylä-Kujala Päätös: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että toimintamalliin ei sisälly päiväkotien laitosapulaisten siirtyminen tilapalvelun siivoustoimeen. Tela Valmistelija: Siivouspäällikkö Leena Järvinen, puh Kaupunginvaltuuston hyväksymän Talousvio 2014 Yleisperusteluissa 8 Kotkan kaupungin talouden tasapainottaminen suunnitelmakaudella Tilapalvelun vastuualueen kehittäminen, määritellään tilapalvelun vastuualueen konkreettisia tehostamistoimenpiteitä. Toimenpiteissä edellytetään jatkamaan siivoustoimen ja päivähoidon laitosapulaisten yhteistyön käynnistämistä ja toiminnan kehittämistä. Päivähoidon laitosapulaisten mahdollisesta siirtymisestä tilapalvelun siivoustoimeen tehdään esitys mennessä ja mahdollinen siirtyminen voi toteutua Päivähoidon ja vhaiskasvatuksen vastuualueella on yhdessä tilapalvelun siivoustoimen, Kymijoen Ravintopalvelujen edustajan sekä päiväkotien edustajien työryhmän kanssa selvitetty päiväkotien laitosapulaisten työtä päiväkodeissa. Työryhmä on toteuttanut työtehtävien seurannan ja siihen liittyen valmistellut toimintamallin päiväkotien tukipalvelujen toteuttamiselle. Samanaikaisesti vhaiskasvatus on yhteistyössä siivoustoimen kanssa pilotoinut siivoustoimen työntekijän työn ja laitosapulaisen työn yhteistä toteutusta neljässä päiväkodissa.

7 99, TELA :00 OPSI: 1428/2014 Suunnitteluprosessi on edennyt seuraavasti: o Yhteisten työtehtävien pilotointi Korkeakosken ja Sateenkaen päiväkodissa syksystä 2013 sekä Kanervan (Metsärinteen) ja Ruonalan päiväkodeissa syksystä 2014 o Toimintamallia valmistelevan työryhmän suunnitelman pohjalta laitosapulaisten työtehtävien ja niihin käytetyn työajan seuranta ajalla o Toimintamallin valmistuminen ja jatkotoimenpiteitä koskeva esitys toukokuussa Esitys ja sen perustelut on käsitelty kaupunginjohtajan johtoryhmässä o Kommentit päiväkodeilta toimintamallista toukokuussa 2014 lokakuussa 2014 o Laitosapulaisille ja päiväkotien johtajille järjestetyt informaatiotilaisuudet ja Yhteistoimintamenettelyn mukaiset kuulemistilaisuudet ja Päiväkotien laitosapulaisten työtehtävien seuranta ja toimintamallin työstäminen ovat tuoneet esille paljon epätasaisuutta työtehtävien tekotavoissa ja työajan käytössä eri päiväkodeissa. Tukipalvelut sisältävät ruokahuoltoon, tekstiilihuoltoon ja puhtauspalveluun liittyvät tehtävät. Talouden tasapainottamiseksi ja myös työtehtävien yhdenmukaistamiseksi on päivähoidon tukipalvelujen tehtävistä eläköitymisten myötä vähennetty kolmen työntekijän palkat vuodelle Vähennysten aiheuttamat muutokset työn painottumisessa ovat yhteistyössä tilapalvelun kanssa sovitettavissa käyttöön otettavaan toimintamalliin. Tilapalvelun siivoustoimi tjoaa puhtauspalvelua tällä hetkellä päiväkoteihin joko 5 tai 3 kertaa viikossa tilauksen mukaan yhteensä 88 tuntia päivässä. Päiväkodin laitosapulaisten tehtävien mitoittaminen tuo tehokkuutta työtehtävien hoitoon ja erikseen ostopalveluna tehtävä siivoustyö vähenee. Työtehtävien uudelleenorganisoinnin lisäksi tehokkuutta lisää henkilön työskenteleminen pidemmän jakson päivittäin yhdessä paikassa ja näin vältytään työpäivän aikana tapahtuvien siirtymien kustannuksilta. Tilapalvelun siivoustoimen siivoustyönjohtajilla on osaamista tukipalvelujen tuottamiseen sekä puhtaanapidon, tekstiilihuollon että ruokahuollon osalta siinä laajuudessa kuin sitä päivähoidossa toteutetaan. Toimintamallin käyttöönotolla on vaikutusta tehtävien jakautumiseen ja sitä kautta joissain tilanteissa laitosapulaisten sijoittumiseen päiväkodeissa. Siirtyminen tilapalvelun vastuualueelle ei lisää muutosta sijoituspaikoissa, mutta antaa mahdollisuuden laitosapulaisten työtehtävien pempaan substanssiosaamisen johtamiseen ja koordinointiin. Laitosapulaisten siirtyminen tilapalvelun siivoustoimeen koskisi 38 henkilöä, joista 7 on osa-aikaista ( 34,5 htv).siirrettäviä vakansseja on 39 ja suunnitellut henkilöstömenot vuodelle 2015 ovat Esittelijä: Ehdotus: Tilapalvelujohtaja Osmo Pehkonen Tekninen lautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä päiväkotien laitosapulaisten siirtämisen tilapalvelun siivoustoimeen lukien. Toimeenpano: Ote: Kaupunginhallitus Ei oikaisuvaatimusohjetta

8 100, TELA :00 TETA: 1395/2014 Vastaus aloitteeseen Kotkansaen maksullisten pysäköintipaikkojen muuttamisesta aikajoitteiseksi Tela Valmistelija: Suunnittelupäällikkö Matti Paavola, puh Kotkan Kauppatie ry on tehnyt aloitteen Kotkansaen maksullisten pysäköintipaikkojen muuttamisesta aikajoitteiseksi. Aloitteessa ehdotetaan Kotkan keskustan maksullisten pysäköintipaikkojen muuttamista yhden tunnin aikajoitteisiksi vuoden mittaisen kokeilujakson ajaksi. Kokeilu tulisi ottaa käyttöön mahdollisimman pian, jo joulukaupan (2014) tueksi../. Aloite on liitteenä. Tekninen lautakunta käsitteli vastaavanlaista aloitetta. Tässä aloitteessa valtuutettu Pentti Tiusanen ym. esittivät, ettei Kotkansaella oteta uusia katuosuuksia maksullisen pysäköinnin käyttöön eikä uusia (pysäköinti)mitteita hankita elinkaensa päähän tulleiden mitteiden tilalle. Näin maksullisesta pysäköinnistä luovuttaisiin Khulan tapaan. Tekninen lautakunta totesi vastauksenaan, ettei Kotkansaen pysäköintijärjestelyjä ole toistaiseksi syytä muuttaa. Kaupunginvaltuusto merkitsi vastauksen tiedoksi Kotkansaella on tilanteen mukaan aikajoitettuja kiekkopysäköintipaikkoja 146 kpl, lippuautomaattien I-vyöhykkeellä 190 kpl ja IIvyöhykkeellä 90 kpl autopaikkoja. Pysäköintiautomaatteja on 25 kappaletta. Lisäksi toripkissa on 497 autopaikkaa. I-vyöhykkeen pysäköintimaksu on 2 /h ja II-vyöhykkeen 1 /h. Hinnat ovat olleet samat vuodesta 2007 lähtien, joten niiden reaaliset vot ovat laskeneet merkittävästi../. Ktta keskustan pysäköintipaikoista on liitteenä. Tilinpäätöstietojen mukaan vuonna 2012 maksullinen pysäköinti tuotti kaupungille voittoa ja vuonna Toripkissa ensimmäinen tunti on ilmainen sekä sitä seuraavat 1,50 /alkava tunti. Kauppakeskus Pasaatin yrittäjät ovat vuokranneet Kotkan Toripkki Oy:ltä ensimmäisen ilmaisen tunnin. Vuokrasopimus loppuu vuodenvaihteessa 2014/2015, jolloin Kotkan Toripkki Oy todennäköisesti joutuu perimään maksun myös ensimmäisestä tunnista. Mahdollinen ensimmäisen tunnin maksu voisi olla 1 /h. Kotkan kaupunginvaltuusto päätti hyväksyessään Kotkan Toripkki Oy:n omistajaohjauksen linjaukset mm., että Toripkin hinnoittelu on halvempi kuin keskustan kadunvsipaikkojen. Kuntatekniikka ei näe mahdollisuutta poiketa valtuuston Toripkkia koskevasta omistajaohjauksen linjauksesta. Myöskään kaupungin taloudellinen tilanne ei salli tulojen vähennystä. Aloitteen tekijän, Kotkan Kauppatie ry:n, jäsenliikkeet voivat halutessaan hyvittää pysäköintimaksun liikkeestä tehtyjen ostosten maksun yhteydessä. Tämä on ilmeisesti mahdollista myös kännykällä maksetun pysäköintimaksun yhteydessä. Kuntatekniikka selvittää mahdollisuutta muuttaa maksuautomaatteja niin, että myös maksukortit kävisivät maksuvälineenä.

9 100, TELA :00 TETA: 1395/2014 Esittelijä: Ehdotus: Vs. kuntatekniikan johtaja Risto Lehtonen Tekninen lautakunta lähettää edellä olevan vastauksena Kotkan Kauppatie ry:n aloitteeseen Kotkansaen maksullisten pysäköintipaikkojen muuttamisesta aikajoitteiseksi. Toimeenpano: Ote: Kotkan Kauppatie ry Kaupunginhallitus Kuntatekniikka Oikaisuvaatimusohje

10 100, TELA :00 / Pykälän liite: Aloite

11 100, TELA :00 / Pykälän liite: Aloite

12 100, TELA :00 / Pykälän liite: Kotkansaen pysäköintipaikat E_pysmittpaikat.dgn :50: KOTKAN KAUPUNKI KOTKANSAARI LIPPUAUTOMAATIT I-VYÖHYKE kpl LIPPUAUTOMAATTI II-VYÖHYKE 90 kpl TORIPARKKI 497 kpl KIEKKOPYSÄKÖINTI (AIKARAJOITETTU) 146 kpl

13 101, TELA :00 TETA: 200/2014 Kuntatekniikan johtajan mennessä saapuneet päätökset Tela Kuntatekniikan johtajan päätöspöytäkirjat: Mukasentien/Suontaustaojan sillan painorajoitus Pysäköintikielto Ruukinkadulle Erillispalkkio oppisopimusohjauksesta Henkilöstön huomiointi Liikenteenohjaussuunnitelmien hyväksyminen - Koulukatu, Khulantie, Metsäkulmankatu ja Munkkisaenpolku Pysäköintikielletty-liikennemerkin poistaminen Khulantieltä Lumiauran hankinta Mussalon teollisuusalueiden raiteiden talvihoito Öljysatamantie Mussalontien väliaikainen lisäkaista Veikonpuiston lähiliikuntapaikka Rautatienkadun kaistan sulkeminen Esittelijä: Ehdotus: Kuntatekniikan johtaja Hannele Tolonen Lautakunta päättää, ettei esiteltyjen päätöspöytäkirjojen johdosta käytetä kuntalain 51 :ssä tkoitettua otto-oikeutta. Ei oikaisuvaatimusohjetta

14 102, TELA :00 KH: 142/2014 Teknisen lautakunnan kokoontumisajat v Tela Valmistelija: Johdon assistentti Riitta Eskola, puh Kotkan kaupungin hallintosäännön 3 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Säännön 19 :n mukaan pöytäkirja tkastetaan toimielimen päättämällä tavalla ja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Esittelijä: Ehdotus: Kuntatekniikan johtaja Hannele Tolonen Tekninen lautakunta päättää: 1. pitää vuoden 2015 kokoukset seuraavasti: Kokoukset pidetään kaupungintalossa kaupunginhallituksen kokoushuoneessa klo ellei joistakin kokouksista toisin päätetä. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tpeen mukaan. 2. lautakunnan toimikautena v sen pöytäkirjat tkastetaan viimeistään kokousta seuraavan viikon ensimmäisenä kipäivänä, minkä jälkeen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä seuraavana kipäivänä asianhallintayksikössä kaupungintalon 5. krs, os. Kustaankatu 2, virka-aikana. Toimeenpano: Ote: Lautakunnan jäsenet ja vajäsenet Kaupunginhallituksen edustaja ja vaedustaja Nuorisovaltuuston edustaja ja vaedustaja Esittelijät Valmistelijat Virastomestit Cafe Toivo Puhelinkeskus Oikaisuvaatimusohje

15 103, TELA :00 TETA: 1492/2014 Teknisen lautakunnan alaisten toimintojen saatavien poistaminen Tela Valmistelija: Controller Mait Heikkilä, puh Teknisen lautakunnan alaisten toimintojen saatavia esitetään poistettavaksi vuosilta yhteensä ,72 euroa Vuokrat ,99 Asunnon loppusiivous 180,27 Tilapalvelu yht ,26 Yksityistiemaksut 4 628,60 Vauriolasku 103,86 Kuntatekniikka yht ,46 SAATAVAT YHTEENSÄ ,72 Saatavien poistoperusteena on ulosottoviranomaisen todistus velallisen vattomuudesta, saatavan epävmuus tai aiheettomuus. Luettelot poistettavista saatavista ovat nähtävissä kokouksessa. Esittelijä: Ehdotus: Kuntatekniikan johtaja Hannele Tolonen Lautakunta päättää poistaa kyseiset saatavat kirjanpidosta poistoluetteloiden mukaisesti. Toimeenpano: Ote: Kuntatekniikka Tilapalvelu Mait Heikkilä Mianne Vilola, Kaakon Taitoa Oy Oikaisuvaatimusohje

16 104, TELA :00 TETA: 1494/2014 Teknisen lautakunnan lisämäärärahaesitys Tela Valmistelijat: Vastuualueiden johtajat, controller Mait Heikkilä, puh Teknisen lautakunnan käyttötalouden ennustetaan olevan 4,5 milj. euroa, kun talousviossa toimintakate on 3,7 milj. euroa, säästö 0,8 milj. euroa. Kuntatekniikan säästöt ovat pääasiallisesti syntyneet leudosta talvesta 2014.Tilapalvelun toimintakatteen ylitys johtuu Keskuskoulun ja Khuvuoren koulun sisäilmaongelmista ja niistä seuranneista väistötilakustannuksista. Kustannusten vioidaan olevan 0,3 milj. euroa, mikä sisältää vuokrakustannukset ja vuokratiloista syntyvät ylläpitokustannukset. Kymenlaakson Pelastuslaitoksen maksuosuus on 0,3 milj. euroa ennakoitua pienempi. Lisäksi teknisen lautakunnan hallinnon talousvioon on kirjattuna eläkekustannuksia 0,2 milj. euroa liikaa. Kustannussäästöt edellä mainituista yhteensä 0,5 milj. euroa. Teknisen lautakunnan käyttötalouteen ei esitetä lisämäärähaa. Teknisen lautakunnan investointimäärärahat ylittynevät 3,3 milj. eurolla. Alustavien ennusteiden mukaan E18-tiehankkeen osalta kaupungin laskutus tullee vuonna 2014 olemaan noin 7,5 milj.euroa, jolloin vuodelle 2014 lisämäärärahaa tvitaan noin 1,5 milj.euroa. Talousvioon eivät ole sisältyneet Keskuskoulun korjauskustannukset, Keskuskoulun ja Khuvuoren koulun väistötilojen perustamiskustannukset, Kotkansaen sivupaloaseman ja päiväkodin suunnittelukustannukset. Ylityksen vioidaan olevan 1,8 milj. euroa. Teknisen lautakunnan investointien kokonaismäärä on lisämäärärahaesitysten jälkeen yhteensä 20,1 milj.euroa, josta kuntatekniikan osuus 10,6 milj. euroa ja tilapalvelun 9,5 milj.euroa. Esittelijä: Ehdotus: Kuntatekniikan johtaja Hannele Tolonen Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että lautakunnan vuoden 2014 investointimääräraha on euroa. Toimeenpano: Ote: Kaupunginhallitus Ei oikaisuvaatimusohjetta

17 105, TELA :00 TETA: 103/2014 Oy Pohjolan Liikenne Ab sopeuttaa paikallisliikenteessä Tela Valmistelija: Liikennepäällikkö Simo Virtanen, puh Kotkan paikallisliikenteessä tehtyjen matkojen määrä on vähentynyt viimeisen vuoden aikana noin matkalla, mikä merkitsee liikennöitsijälle noin matkustustulon menetystä. Samaan aikaan Kaakkois- Suomen ELY-keskus kilpailutti Kotka-Hamina liikenteen vuorot, mikä pudotti Oy Pohjolan Liikenne Ab:n linjatuloja merkittävästi. Näiden lisäksi Kotka-Helsinki pikavuoroliikenteessä on käynnissä todella kova hintakilpailu linja-autoyritysten välillä. Oy Pohjolan Liikenne Ab:ssä ovat käynnissä YTneuvottelut. Oy Pohjolan Liikenne Ab:llä on siirtymäajan liikennöintisopimus Kotkan kaupungin kanssa eli yksinoikeus Kotkan paikallisliikenteen hoitamiseen saakka. Ennen sopimuksen päättymistä kaupunki ei voi järjestää paikallisliikennettään kilpailuttamalla liikenteen hoitoa. Siirtymäajan liikennöintisopimus kuitenkin sallii tappiollisten vuorojen lakkauttamisen sopimuskauden aikana. Oy Pohjolan Liikenne Ab esitti kirjeellään Kotkan kaupungille 1,5 miljoonan vuotuisen paikallisliikenteen linjakilometrin supistamista kilometrillä eli 30,6 %:lla vedoten vuorojen vähäiseen matkustajamäärään./. ja tappiollisuuteen. Kirje on liitteenä. Tämä olisi lopettanut lähes koko viikonloppujen, vhaisten kiaamujen ja -iltojen liikenteen Kotkan paikallisliikenteestä. Liikennöitsijä olisi hoitanut ainoastaan lipputuloilla kannattavan liikenteen. Kuntatekniikan tekemien selvitysten ja Oy Pohjolan Liikenne Ab:n kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella on päädytty ratkaisuun, josta Oy Pohjolan Liikenne Ab on tehnyt uuden esityksen kaupungille Esitys./. on liitteenä. Sen mukaan supistukset jäävät paikallisliikenteessä noin kilometriin/vuosi (11,1 %). Kaupunki ostaa Oy Pohjolan Liikenne Ab:ltä käyttöoikeussopimuksella sekä muilta liikennöitsijöiltä palvelulinjojen täydennyksillä noin km/vuosi noin eurolla väliseksi ajaksi. Lisäkustannus pyritään rahoittamaan ainakin osittain pienentämällä Kotkan kaupungin Kaakkois-Suomen ELYkeskukselle sen kilpailuttamasta Kotka-Hamina -liikenteestä maksamaa lipputukea. Asiasta on alustavasti neuvoteltu ELY-keskuksen kanssa. Kuntatekniikka on lähtenyt korvaavan liikenteen järjestämisessä siitä, että etusijalla ovat koulu- ja työmatkavuorot ja aamulla klo 6 ja 7 sekä illalla 22 päättyvien työvuorojen työmatkat keskeisiin liikennesuuntiin. Kokonaan lakkautettavat vuorot puolestaan ovat niitä, joissa on kaikkein vähiten matkustusta. Kaupungin ostaman liikenteen määrä on haluttu myös pitää kohtuullisena ja lähtökohtana olisi turvata mahdollisimman monta matkaa käytettävissä olevilla euroilla. Merkittävimmät muutokset: Sunnuntaisin Oy Pohjolan Liikenne Ab ei enää aja alkaen lainkaan itsekannattavaa paikallisliikennettä. Kaupunki ostaa km/vuosi ja kokonaan loppuu km. Kokonaan sunnuntaisin lakkaavat linjat 5B, 6B ja 9B. Palvelulinjan reittiä täydennetään kuitenkin siten, että linjoille 6B ja 9B sekä 7 saadaan yksi korvaava vuoropi. Lauantaisin ajetaan km itsekannattavana, kaupunki ostaa km ja kokonaan loppuu km. Linjoja 5B, 6B ja 9B ei enää lii-

18 105, TELA :00 TETA: 103/2014 kennöidä. Vhaisaamun vuoroja supistetaan, samoin iltaliikenteestä. Palvelulinjan täydennyksellä saadaan kuitenkin korvattua linjan 11 vhaisaamun työmatkaliikenne 6:20 Mussalosta lähdöllä - 6:30 Khuvuori- Aittakorpi-Lankila-Metsola-Keskussairaala - 6:55 Ruukinkatu. Arkipäivinä maanantaista perjantaihin Oy Pohjolan Liikenne Ab hoitaa km itsekannattavana, kaupunki ostaa km ja kokonaan loppuu km. Supistukset kohdistuvat pääsääntöisesti ennen 6 lähtöihin ja klo 21 tai 22 jälkeen lähteviin vuoroihin. Supistukset koskevat vuoroja tai vuoropeja, joissa matkustus on ollut todella vähäistä, pääsääntöisesti viimeisen vuoden aikana niissä keskimatkustajamäärä vuorolla on ollut 0 4 matkustajan välillä kun vuoron liikennöinti lipputuloilla kannattavana edellyttää vähintään matkustajaa. Neuvotellulla ratkaisulla on paitsi pyritty turvaamaan paikallisliikenteen liikennettä myös vaikuttamaan Oy Pohjolan Liikenne Ab:n työpaikkojen säilymiseen Kotkassa alkavan kilpailutettavan liikenteen linjasto- ja aikataulusuunnittelu on juuri alkamassa ja kaupunki hyödyntää suunnittelussa viime keväänä asiakaskyselyn kautta kuntalaisilta saatua palautetta sekä nyt Oy Pohjolan Liikenne Ab:n kanssa käytyjen neuvottelujen yhteydessä saatuja matkustajamäärätietoja. Vaikka kilpailutuksen myötä kaupungin kustannukset todennäköisesti laskevat ja koko järjestettävän liikenteen kustannuksia voidaan tkastella kokonaisuutena, ei jatkossakaan ole perusteita ajaa linjaautolla vuoroja, joissa on vain muutamia matkustajia. Tyhjä vuoro maksaa noin 2,60 /km joten yhden edestakaisen, päivittäin ajettavan 16 km/sivu - vuoron kustannus on noin /v. Jatkossa tämän maksaa kaupunki, joka saa myös lipputulot. Oy Pohjolan Liikenne Ab:n esitykseen sisältyvät aikataululiitteet ovat nähtävillä ennen kokousta kuntatekniikan toimistossa ja kokouksessa. Yksityiskohtaiset aikataulumuutokset tulevat Kotkan kaupungin Internetsivuille ja niistä tiedotetaan paikallisliikenteen autoissa. Tiedotuksesta vastaa Oy Pohjolan Liikenne Ab. Esittelijä: Ehdotus: Kuntatekniikan johtaja Hannele Tolonen Tekninen lautakunta päättää Oy Pohjolan Liikenne Ab:n tekemän esityksen perusteella lähtien hyväksyä Kotkan paikallisliikenteen siirtymäajan liikennöintisopimukseen esitetyt aikataulumuutokset ja ostaa Oy Pohjolan Liikenne Ab:ltä suorahankintana käyttöoikeussopimuksella korvaavaa liikennettä eurolla/vuosi (alv 0 %) asti. Toimeenpano: Ote: Oy Pohjolan Liikenne Ab Kuntatekniikka Oikaisuvaatimusohje

19 105, TELA :00 / Pykälän liite: Pohjolan Liikenne

20 105, TELA :00 / Pykälän liite: Pohjolan Liikenne

21 105, TELA :00 / Pykälän liite: Pohjolan Liikenne

22 106, TELA :00 TETA: 1398/2014 Lausunto Kotkan päivystysalueen sammutusvesisuunnitelman luonnoksesta Tela Valmistelija: Suunnittelupäällikkö Matti Paavola, puh Kymenlaakson pelastuslaitos lähetti lausuntopyynnölle Kotkan päivystysalueen sammutusvesisuunnitelman luonnoksen, päivätty Suunnitelma perustuu Pelastuslain (379/2011) 30 :ään, jossa määrätään, että pelastuslaitoksen tulee tehdä suunnitelma sammutusveden hankinnasta ja toimittamisesta (sammutusvesisuunnitelma) yhteistyössä pelastustoimen alueeseen kuuluvien kuntien ja pelastustoimen alueella toimintaa hjoittavien vesihuoltolaissa (119/2001) tkoitettujen vesihuoltolaitosten sekä näille vettä toimittavien vesilaitosten kanssa. Sammutusveden toimittamisesta ei ole säädetty vesihuoltolaissa (119/2001, muutettu ). Pelastuslain 30 1 momentissa todetaan: Kunnan tulee huolehtia alueellaan sammutusveden hankinnasta pelastuslaitoksen tpeisiin sammutusvesisuunnitelmassa määritellyllä tavalla. Lisäksi 3 momentissa todetaan: Vesihuoltolaissa tkoitetun vesihuoltolaitoksen ja tälle vettä toimittavan vesilaitoksen tulee toimittaa sammutusvettä vesijohtoverkostosta sammutusvesisuunnitelmassa määritellyllä tavalla pelastuslaitoksen tpeisiin. Kymenlaakson pelastuslaitoksen Kotkan päivystysalueen sammutusvesisuunnitelma on tehty hyödyntäen Kuntaliiton julkaisemaa opasta "Opas sammutusvesisuunnitelman laatimiseksi 2011". Suunnitelmassa tkastellaan sammutusvesijärjestelyjen nykytilaa sekä ktoitetaan ja vioidaan riskit, jotka vaikuttavat sammutusvesisuunnitteluun ja kuvataan eri osapuolten vautuminen häiriötilanteisiin. Suunnitelmassa myös määritellään sammutusvesijärjestelyjen tavoitetilaa sekä osapuolten vastuut ja roolit sammutusvesijärjestelyissä. Pyhtään, Kotkan, Haminan, Miehikkälän ja Virolahden kunnat muodostavat suunnittelualueen. Kuntien lisäksi suunnitelman osapuolina ovat Kymenlaakson pelastuslaitos, Kymen Vesi Oy ja Haminan vesi Oy. Kymenlaakson pelastuslaitos pyytää nimeämään henkilön hyväksytyn suunnitelman allekirjoittajaksi. Teknisen lautakunnan johtosäännön 4 :n 2. kohdan mukaan Teknisen lautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu päättää kaupungille kuuluvista pelastustoimen asioista. Sammutusvesisuunnitelman luonnos on luettavissa osoitteessa pdf ja nähtävillä ennen kokousta kuntatekniikan toimistossa sekä kokouksessa. Esittelijä: Ehdotus: Kuntatekniikan johtaja Hannele Tolonen Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Kymenlaakson pelastuslaitoksen Kotkan päivystysalueen sammutusvesisuunnitelman luonnoksesta, päivätty Hyväksytyn suunnitelman allekirjoittaa Kotkan kaupungin puolesta kuntatekniikan johtaja. Toimeenpano:

23 106, TELA :00 TETA: 1398/2014 Ote: Kymenlaakson pelastuskeskus Kuntatekniikka Oikaisuvaatimusohje

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78 107, TELA :00 TETA: 200/2014 Tilapalvelujohtajan mennessä saapuneet päätökset Tela Tilapalvelujohtajan päätöspöytäkirjat LVI-valvojan palkkaaminen Kirjastotalon auditorion korvauksetta käyttöön luovuttaminen Kirjastotalon auditorion korvauksetta käyttöön luovuttaminen Lounas- ja Pitopalvelu Onnimannin vuokran alentaminen määräajaksi, Kotkantie Oman auton käyttöoikeuden myöntäminen Kotkan kaupunginteatterin valaistustekniikan uusiminen Kirjastotalon auditorion korvauksetta käyttöön luovuttaminen Eräiden liiketilojen vuokrankorotus Asuinhuoneistojen vuokrankorotus Kirjastotalon auditorion korvauksetta käyttöön luovuttaminen Kirjastotalon auditorion korvauksetta käyttöön luovuttaminen Kirjastotalon auditorion korvauksetta käyttöön luovuttaminen Kotkan Merikahvilan irtaimen omaisuuden käyttö vuokranmaksuun Jätteenkuljetusurakoiden optioiden käyttäminen Oppisopimuksen ohjauspalkkion maksaminen Sopimus Fonecta Yhteystieto Plussan palveluista Kirjastotalon auditorion korvauksetta käyttöön luovuttaminen Kirjastotalon auditorion korvauksetta käyttöön luovuttaminen 237 Kotkan Höyrypanimon juhlatilan korvauksetta käyttöön luovuttaminen Kirjastotalon auditorion korvauksetta käyttöön luovuttaminen Kirjastotalon auditorion korvauksetta käyttöön luovuttaminen Oman auton käyttöoikeuden myöntäminen Eläkelahja Esittelijä: Ehdotus: Tilapalvelujohtaja Osmo Pehkonen Lautakunta päättää, ettei esiteltyjen päätöspöytäkirjojen johdosta käytetä kuntalain 51 :ssä tkoitettua otto-oikeutta.

79 107, TELA :00 TETA: 200/2014 Ei oikaisuvaatimusohjetta

80 108, TELA :00 TETA: 774/2014 Mussalon koulun vanhan osan hankesuunnitelma Tela Valmistelija: Kaupunginkkitehti Leila Hietala, puh Mussalon koulun vanhan osan ilmanvaihdon peruskorjauksen ja tilamuutosten tveselvitys on hyväksytty lasten ja nuorten palvelujen lautakunnassa , kaupunginhallituksessa ja teknisessä lautakunnassa Mussalon koulu, os. Rajakalliontie 10, toimii Mussalon alueen lähikouluna. Koulun vanhaan osaan kuuluu vuosina 1986 ja 1991 rakennetut osat. Uusimmassa, vuonna 2007 valmistuneessa laajennusosassa, toimii erityiskoulu. Hankesuunnitelman tkoituksena on vanhan osan (1986 ja 1991 valmistuneet osat) ilmanvaihdon peruskorjaaminen sekä esiopetuksen ja perusopetuksen tilanpuutteen ratkaiseminen. Ilmanvaihtolaitteisto on alkuperäinen ja ilmanvaihto puutteellinen. Esiopetukselle vatut tilat ovat riittämättömät ja sijaintinsa vuoksi toiminnallisesti hankalat käyttää. Tilanpuute on kärjistymässä tulevina vuosina, sillä esikoulun aloittavien ikäluokkien koko on kasvamassa. Perusopetusta vten tvitaan myös yksi perusopetustila lisää. Sekä esi- että perusopetuksen tilatve voidaan ratkaista pääasiassa sisäisin järjestelyin. Laajennuksena rakennetaan esikoulua vten uusi märkäeteinen nykyisen sisääntulokatoksen alle sekä uusi isompi ilmanvaihtokonehuone nykyisen tilalle. Hankesuunnitelman mukaisten korjaustöiden rakennusaika on 8 9 kuukautta. Väistön ajaksi selvitetään mahdollisuutta käyttää uuden osan tiloja, mutta niiden lisäksi tvitaan väistötiloja piha-alueelle. Mussalon koulun vanhan osan korjaussuunnitelmat valmistuvat kuluvan vuoden loppuun mennessä. Hankkeen tavoitehinta-vio on , jossa on mukana myös väistötilojen kustannukset. Hanke esitetään sisällytettäväksi Kotkan kaupungin taloussuunnitelmaan vuosille siten, että vuodelle 2015 rahoitus on ja vuodelle 2016 rahoitus on Kustannusvio tkentuu suunnitelmien valmistuttua. Yleisopetuksen tvitsemien irtokalusteiden ja teknisen vustuksen hintavio on Tvittavat irtaimistohankinnat osoitetaan lasten ja nuorten palvelujen budjetista../. Hankesuunnitelma on esityslistan liitteenä. Esittelijä: Ehdotus: Tilapalvelujohtaja Osmo Pehkonen Tekninen lautakunta päättää osaltaan hyväksyä Mussalon koulun vanhan osan hankesuunnitelman. Toimeenpano: Ote: Kaupunginhallitus Ei oikaisuvaatimusohjetta

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0316 Kaupunkisuunnittelu OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

Lammi. Vapaat tontit. Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi 265-1

Lammi. Vapaat tontit. Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi 265-1 Lammi Vapaat tontit Lammi 251-2 Lammi 252-2 Lammi 252-1 Lammi 252-3 Lammi 259-7 Lammi 259-6 Lammi 265-1 Lammi 259-6 ja 259-7 Palkkisillantie 17 ja 19 Ote asemakaavasta Lammi 265-1 Päivärinne 2 Ote asemakaavasta

Lisätiedot

HOLLOLA Ote ajantasa-asemakaavasta 1:4000 Pvm Otteen oikeaksi todistaa: Liite 2. Hollolan kunta EV-2 EV-2 EV-3 T-1 T-1 T-1 EV-1 Y-7 EV-1

HOLLOLA Ote ajantasa-asemakaavasta 1:4000 Pvm Otteen oikeaksi todistaa: Liite 2. Hollolan kunta EV-2 EV-2 EV-3 T-1 T-1 T-1 EV-1 Y-7 EV-1 P8 P P85 5 P6 57 56 58 50 57 P8 P 5 5 P P0 56 575 58 P 50 P89 577 P9 579 P9 58 P P95 P6 58 5 56 585 587 589 58 59 P8 59 55 595 P99 55 P0 597 556 P0 599 558 605 P 560 60 P0 56 60 56 566 P05 P 6 568 85 570

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79 18.05.2016 Sivu 1 / 1 2289/2016 10.03.02 79 Jousenkaaren koulun väistöt lukuvuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. 09 816 52137 Ilpo Salonen, puh. 050 354 6840 Juha Hovinen,

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

! " #$%&!! "#! $#%&#' ()) *#+,-./0 / '4!!)") ))" #)!" ' )#')) '! ))#)! " -'# '))#'# # ' %(%$)! ) ))#)! $!( ''#! '( -!!!( -!)'4#!!)'!!!! #) '(-!!# $)) "!)) "!))!!! ( #) %! /!!%(%$)!$!!!!!!' ))#)! )%&# '))#'!!'"!

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE SIVISTYSLAUTAKUNTA Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 5.10.2015 ( 281) Lemminkäinen talo Oy:n elinkaarihankkeiden palvelutuottajaksi. Palvelusopimus Porvoon kaupungin ja

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 1.06 Asumista palveleva yhteiskäyttöinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 123 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Lasten päiväkoti Yliskylän uudisrakennuksen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2016-002292

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1940/2014 VP 64/10.12.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1640 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten kaupungin

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 26 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN VASTUUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2011) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Teknisen lautakunnan alaisten

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESELOSTUS ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 Helsingin asumisoikeus Oy Kivipari Sijainti ja tontti Kaupunginosa 4, kortteli 4129, tontti Kiviparintie a 00920 Helsinki Tontti on Kiviparintiellä,

Lisätiedot

Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoushuone Kehitys, Kotka. 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoushuone Kehitys, Kotka. 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 31.10.2016 PÖYTÄKIRJA Nro 7/2016 KOKOUSAIKA Maanantai 31.10.2016 klo 12 13.45 KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoushuone Kehitys, Kotka 59 Kokouksen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 59 Kasvatus- ja opetuslautakunta 10.05.2016 AIKA 10.5.2016 klo 18:15 18:59 PAIKKA Ahtialan päiväkoti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 310 07.11.2011 Ympäristölautakunta 116 15.12.2011 Ympäristölautakunta 18 07.03.2012 Ympäristölautakunta 53 07.06.2012 Kaupunginhallitus 151 18.06.2012 Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) 437 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi Espoon Hannuksenpellossa sijaitsevista tonteista (Espoo,

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaise rakennusoikeudesta saa rakentaa asuintiloiksi liike- ja toimistotilojen l saa

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Susi Mari Tarvainen Kai. Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

Susi Mari Tarvainen Kai. Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri -1, TELA 17.3.2015 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Piispanen Eero varapuheenjohtaja Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Mäkelä Pasi Mäkinen

Lisätiedot

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1 KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1.6.2016 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SELOSTUS HANKKEESTA 1.1 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

JOENSUUN INARINKULMA

JOENSUUN INARINKULMA JOENSUUN INARINKULMA Joensuun keskustan osayleiskaava & INARINKULMA Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö omistaa Joensuun kaupungin keskustassa, Niskakadun ja Torikadun kulmassa tontin 167-2-22-2, jossa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 298 08.12.2014 Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/12.00.00/2014 Kunnanhallitus 298 Kunnanhallitus 20.10.2014 247 Koulutuslautakunta on kokouksissaan 8.9. ja 23.9.2014 valmistellut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 323. Kaupunginhallitus 26.10.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 323. Kaupunginhallitus 26.10.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 26.10.2015 Sivu 1 / 1 3961/10.03.00/2015 Kaupunginhallitus 304 5.10.2015 323 Valtuustokysymys senioritalon käytöstä Espoon keskuksessa (Kv-asia) (Pöydälle 5.10.2015) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

POISTOKARTTA RAKENNUS- JA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET. 1. Aluevarausmerkinnät LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE.

POISTOKARTTA RAKENNUS- JA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET. 1. Aluevarausmerkinnät LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE. POISTOKARTTA Lokalahden keskusta-alue Uudessakaupungissa 25.8.2016 kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén Hallinto- ja kehittämiskeskus, Kaupunkisuunnittelu 0 300 m Mittakaava 1:3500 POISTOKARTTA RAKENNUS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA PIVENMÄKI III A FORSSAN KAUPUNKI ASEMAKAAVA MAANKÄYTÖN SUUNNITTEU Ote Keskustaajaman yleiskaavasta, kaava-alueen rajaus Alueen ortokuva OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.010 Asuinkerrostalojen ja yleistenrakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa palveluasuinrakentamista.

Lisätiedot

valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kasvatus- ja opetuslautakunta 28 21.04.2015 Kaupunginhallitus 84 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto 16 25.05.2015 Ahmoon koulun yhdistäminen Nyhkälän kouluun ja lakkauttaminen 16/12.00.01/2015 Kasvatus- ja

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄJÄ... 3 1.1 Päiväkoti... 3 1.2 Päivähoidon järjestäjä... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (5) 106 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle asuntotontin (AK) varaamiseksi Pohjola Rakennus Oy Uusimaalle (Herttoniemi, Roihuvuori, tontti 43233/5)

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Teknologiakylän auditorio Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta. 10 Asianro 1323/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta. 10 Asianro 1323/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 1323/12.01.02/2013 Oikaisuvaatimus kasvun ja oppimisen lautakunnan päätöksestä 27.11.2012/Jari Vartiainen Perusopetusjohtaja Kari Raninen Perusopetus-

Lisätiedot

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Tampere Pöytäkirja 4/2016 1 (12) Aika 14.12.2016, klo 08:05-09:45 Paikka TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, 33800 Tampere Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA KH 316/2006 LIITE 3 Ydinkeskustan osayleiskaavan 2002-2015 muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA KUUSANKOSKEN KAUPUNKI TEKNINEN VIRASTO KAAVOITUS 2008 Kuusankosken kaupunki Kuusankosken kaupungin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 117 13.04.2015. 117 Asianro 3041/10.02.03/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 117 13.04.2015. 117 Asianro 3041/10.02.03/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 70 8.4.2015 117 Asianro 3041/10.02.03/2012 Asemakaavan muutosehdotus / Talo Oy Kuopion Tulliportinkatu 27 / Multimäki 4-8 tontti 3, 5

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh Kaupunginhallitus 86 21.03.2016 Kaupunginhallitus 158 30.05.2016 Kaupunginhallitus 176 13.06.2016 Kaupunginhallitus 197 27.06.2016 Korvausvaade Hanhenpuiston asumisyksikön kustannuksista 821/10.03.02/2015

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 348. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 348. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 15.12.2014 Sivu 1 / 1 5118/02.05.06/2014 348 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Jousenpuiston pysäköinnin lainalle (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Viktoria

Lisätiedot

Ruokapalvelun rakennemuutos

Ruokapalvelun rakennemuutos Kunnanhallitus 104 04.04.2016 Kunnanhallitus 121 11.04.2016 Ruokapalvelun rakennemuutos 700/00.01.02/2016 Khall 04.04.2016 104 Osana kunnan talouden tasapainotusohjelmaa selvitetään valmistuskeittiöiden

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA Asemakaavan muutos nro 002134, Korennontie, Nikinmäki VANTAA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2016 muutos: liitetty Mehiläisentien katualuetta asemakaavamuutokseen

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/19.11.2013 Kokousaika Tiistai 19.11.2013 klo 19.00 21.46 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 184 Asianro 6341/10.00.02.01/2014 Asuntotontin 297-20-16-2 maanvuokrasopimuksen esisopimuksen laatiminen ja tontin vuokraaminen / Niiralan Kulma Oy Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 AIKA 25.01.2017 klo 17:03-18:00 PAIKKA Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) LÄSNÄ Melamies Päivi puheenjohtaja Kekkonen Jari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT 1 TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT HAKUAIKA: 17.3. - 9.4.2014 KELLO 15:00 MENNESSÄ Yleisehdot ja tiedot: - ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2012 1 (7) 354 Poikkeamishakemus (Haaga, Puutarhurinkuja 2) (b-asia) HEL 2012-011277 T 10 04 01 Rakvv 29-2575-12-12-S 14.8.2012 Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset,

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5025/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5025/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 223 Asianro 5025/10.00.01.04/2016 Kiinteistöä Ekosorsa 297-430-1-277 koskeva maankäyttösopimus ja sopimus yhteistoiminnasta Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy Maaomaisuuden

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sivistyslautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sivistyslautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sivistyslautakunta 7/2016 63 Kokousaika 5.10.2016 kello 18.00 18.51 Kokouspaikka Oripään koulun atk-luokka Läsnä Kulmanen Matti, puheenjohtaja Isotalo Päivi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin.

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. TARJOUSPYYNTÖ Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. Tontin kiinteistötunnus on 698 1 26 9. Tontin osoite on Korkalonkatu 12. Tontin pinta ala

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Pakilan yläaste Pakilantie 67 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081401 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus ja aikataulu

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Vammaisneuvosto 07.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Monipalvelukeskuksen johtaja Carita Turusen puheenvuoro 4 8 Tilakeskuksen päällikkö Markku Iivanaisen puheenvuoro

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

Ruokapalvelun rakennemuutos

Ruokapalvelun rakennemuutos Valtuusto 43 23.05.2016 Ruokapalvelun rakennemuutos 700/00.01.02/2016 Valt 43 Khall 04.04.2016 104 Osana kunnan talouden tasapainotusohjelmaa selvitetään valmistuskeittiöiden verkko. Tasapainotusohjelmassa

Lisätiedot

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET päivitetty 30.11.2015 YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET 2 1. JOHDANTO Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 5638/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 5638/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) 47 19.8.2015 59 7.10.2015 65 Asianro 5638/02.02.00/2015 Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2016 talousarvion laadinnan tilannekatsaus historia 19.8.2015 47

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 31.3.2016 Usean vuoden vireillä ollut yhtenäiskouluhanke saadaan päätökseen kesällä 2016. Kivijärven koulun vuosiluokan 1-6 ja Simpeleen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39 04.04.2016 Sivu 1 / 1 1374/2016 02.07.00 39 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy C.J. Hartman Ab:lle rakennus-, sisustus- ja teollisuustarvikkeiden tukkukaupan rakentamista varten, kortteli 85129 Valmistelijat

Lisätiedot