TIEDOTUSLEHTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIEDOTUSLEHTI 8 2008"

Transkriptio

1 TIEDOTUSLEHTI LUONNONTIETEET MENESTYIVÄT TUTKIMUKSEN ARVIOINNISSA Kurkistus kallon sisälle Itäsuomalaista hyvinvointimatkailua rakentamassa Uskonnon ja sananvapauden suhde puhuttaa

2 u n i v e r s sisällysluettelo Näkökulma: Kaikkihan sen tietävät 1 Kansallisesti ja kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta 2 Tieteenvapaus ja yliopiston demokratia yliopistolakiuudistuksessa 4 Kolumni: Kohti osallisuutta ja toimijuutta? 5 Kurkistus kallon sisälle 6 Hyvinvointipaketit ovat yhä useamman lomailijan toivelistalla s Liisa Tahvanainen Joensuun ja Kuopion yliopistojen kansainvälisten asioiden johtajaksi 9 Itäsuomalaista hyvinvointimatkailua rakentamassa 10 Matkailualan uudet kasvot 12 Kielikolumni: Pieniä ja suuria toiveita ja paineita 13 Uskonnon ja sananvapauden suhde puhuttaa Euroopassa 14 Sidosryhmäkyselystä aineksia Itä-Suomen yliopiston strategiatyöhön 16 Ympäristötalkoissa tehtävänjako vaihtelee 17 Kampuksen kuulumisia 18 Vähäinen virkamies: Marrasmutinoita 20 TIEDOTUSLEHTI u n i v e r s Kalevaprint Oy Lehden julkaisija JOENSUUN YLIOPISTO Yliopistokatu 2, Joensuu PL 111, Joensuu puh. (013) s-posti: Internet Päätoimittaja Kari Hippi Vs. toimitussihteeri Susanna Prokkola Tiedottaja Nina Venhe Julkaisusihteeri Leena Konttinen Valokuvaajat Varpu Heiskanen, Janne Kuivalainen Painopaikka Kalevaprint Oy, Oulu Levikki kpl ISSN univers ilmestyy yhdeksän kertaa lukuvuodessa. Seuraava univers ilmestyy Aineiston on oltava toimituksessa 10 vrk ennen lehden ilmestymistä. Ilmoitushinnat takakansi 400 e (neliväri) 1/1 sivu 250 e (mv) 1/2 sivua 150 e (mv) 1/4 sivua 90 e (mv) 1/8 sivua 65 e (mv) Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

3 Juha Rouvinen Matemaattis-näkökulma luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani Kaikkihan sen tietävät Kesällä julkistettiin jälleen kerran niin sanottu Shanghain lista maailman parhaista yliopistoista. Yliopistomaailma on joutunut jokavuotisen arvioinnin kohteeksi, ja yleisö pääsee seuraamaan eri yliopistojen kehittymistä tai taantumista urheilumaailman tapaan. Kun urheilijaa arvioidaan, hän edustaa yksilölajeissa aina vain yhtä ihmistä. Yliopistojen arvioiminen ja paremmuusjärjestykseen asettaminen onkin jo paljon vaikeampaa, koska yhteistä nimittäjää ei olekaan. Kaikkihan sen tietävät, että Harvard, Cambridge ja Oxford ovat huippuyliopistoja. Ja kun nämä sijoittuvat Shanghain listan kärkeen, niin siitä seuraa helposti se käsitys, että lista mittaa asioita ihan oikealla tavalla. Shanghain listassa käytetään useita indikaattoreita, mutta kysyä sopii kuinka kattavasti ne loppujen lopuksi pystyvät kuvaamaan yliopiston perustehtäviä, opetusta ja tutkimusta. Onko ylipäätään järkevää mitata yliopisto-opetuksen laatua laskemalla, kuinka moni valmistunut on voittanut Nobelin palkinnon? Shanghain listan muutkin vääristymät ovat tunnettuja. Itse asiassa Shanghain lista mittaa lähinnä yliopiston luonnontieteen ja lääketieteen tutkimustoiminnan laajuutta eli käytännössä sitä, kuinka paljon yliopistossa käytetään rahaa näillä aloilla. The Times Higher Education Supplement taas mittaa lähinnä yliopiston tunnettavuutta. Shanghain lista myönnetään ongelmalliseksi, mutta parempaakaan ei ole saatavilla. Lisäksi yleensä todetaan, että puutteineenkin sillä on vaikutusta yhteiskunnan päätöksentekoon. Shanghain lista perustuu kuitenkin niin mielivaltaiselle pohjalle, että sen käyttökelpoisuus on olematon. Se ei suinkaan mittaa yliopistojen paremmuutta jollemme sitten hyväksy sitä, että paras on se, jolla on eniten rahaa. Yliopistojen vertaaminen on tällä hetkellä käytännössä mahdotonta, koska eri tieteenalat eivät ole verrannollisia eikä nimittäjää (resursseja) huomioida. Arviointi sinänsä on osa akateemista kulttuuria ja jokainen aktiivitutkija joutuu säännöllisesti arvioitavaksi julkaistessaan tutkimustuloksiaan. Aika ajoin myös tieteenalat tai tutkimusyksiköt joutuvat tarkasteluun. Matemaattis-luonnontieteellisen ja biotieteiden tiedekunnan tutkimustoiminta arvioitiin kesäkuun alussa kansainvälisen paneelin toimesta. Kuluneina kolmena päivänä oli hyvin kiinnostavaa ja ilahduttavaa seurata kokeneiden ja ansioituneiden asiantuntijoiden keskustelua. On aivan eri asia käydä paikan päällä, keskustella ja tutustua tutkimustoimintaan huolellisesti. Saimme vierailusta arvokasta suoraa palautetta, jonka luotettavuustaso on toista luokkaa kuin Shanghain listan. Tutkijan perusolemukseen kuuluu kriittisyys sekä havaintojen ja johtopäätösten perusteleminen. Tämän ei tarvitsisi rajoittua ainoastaan omaan tutkimukseen vaan meidän pitäisi vaatia samaa myös arvioinneilta. Pitäisi pohtia, mitä mittarit loppujen lopuksi mittaavat vai mittaavatko ne mitään. Toinen vaihtoehto on helpompi tyydytään vain toteamaan, että kaikkihan sen tietävät.

4 u n i v e r s Laserlaboratoriossa mitataan biomolekyylien ja valon vuorovaikutusta. Fluoresoivien proteiinien optinen tutkimus antaa tietoa aineen käyttäytymisestä muun muassa lääke- ja bioteknologian sovelluksia varten. Joensuun yliopiston fysiikan tutkimus pääsi huippupisteille tutkimuksen kokonaisarvioinnissa. Tarkemmin eri oppiaineiden vahvuukteksti Susanna Prokkola kuva Varpu Heiskanen Kansallisesti ja kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta Joensuun yliopisto menestyi hyvin tutkimuksen arvioinnissa Joensuun yliopiston luonnontieteiden tutkimus sai erityistä tunnustusta vuoden 2008 aikana tehdyssä tutkimuksen kokonaisarvioinnissa. Fysiikan, kemian sekä metsäympäristön hoidon ja suojelun tutkimus saivat arvioinnissa maksimipisteet. Ne vetävät vertoja kansallisella tasolla muun muassa Helsingin yliopistolle. Tutkimuksen kokonaisarviointi toteutettiin kansainvälisten asiantuntijapaneelien voimin. Arvioinnit osoittavat, että Joensuun yliopiston tutkimusalat ovat nykyaikaisia, tutkimusteemat ajankohtaisia ja Joensuun yliopistossa on eräitä kansainvälisesti korkeatasoisia tutkimusryhmiä. Arviointipaneelit pisteyttivät oppiaineryhmät asteikolla 1 7. Maksimipisteet, eli arvosana 7, tarkoittaa, että oppiaineen tieteellisistä julkaisuista suurin osa on korkeaa kansainvälistä tasoa ja muut hyvää kansainvälistä tasoa. Julkaisut olivat tietysti vain yksi arviointikriteeri, arvioitavana oli tutkimustoiminnan kokonaisuus. Julkaisuja on kuitenkin helppo käyttää mittarina, muistuttaa arvioinnin toteutusta koordinoinut vararehtori Jussi Parkkinen.

5 siin ja kehittämiskohteisiin pureuduttiin sanallisissa raporteissa. Toiseksi korkeimman arvosanan arvioinnissa saivat biotieteet, matematiikka, maantiede, metsäsuunnittelu- ja - ekonomia sekä Karjalan tutkimuslaitos. Eräät paneelit arvioivat oppiaineryhmien tutkimusta. Tällöin arvosanoissa oli vaihtelua eri oppiaineryhmien sisällä, esimerkiksi englannin kieli ja yleinen kielitiede arvioitiin arvosanalla 6. Oikeus- ja taloustieteiden tutkimuksen arviointi toteutetaan joulukuussa. Kiitosta monitieteisyydestä ja fokusoitumisesta Arviointiryhmien mukaan yliopistolla on hyvin osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta. Joensuun yliopiston koko ja sijainti olivat arviointipaneelien mielestä pienempiä ongelmia, kuin mitä etukäteen olisi voinut kuvitella. Paneelit kiittivät muun muassa tutkimuksen monitieteisyyttä ja alojen välisten rajaaitojen ylittämistä, mikä on mahdollista kohtuullisen pienessä organisaatiossa. Venäjän rajan läheisyyttä ja siihen liittyvää monipuolista tutkimusta monet paneelit pitivät Joensuun yliopiston mahdollisuutena luoda omaleimaista ja korkeatasoista tutkimusta. Arviointipaneeleihin teki erityisen vaikutuksen se, että sijainnistaan huolimatta yliopisto on noussut kansainvälisesti tunnetuksi ja tutkimuksessa merkittäväksi yliopistoksi tietyillä aloilla. Erityisesti fysiikan oppiaine oli arviointipaneelin mielestä erinomainen esimerkki siitä, miten keskittymällä tiettyihin avainaloihin on voitu nousta kansainväliseen kärkeen. Fysiikan professori Pasi Vahimaan mukaan menestys on monien asioiden summa. Fysiikassa ollaan määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti keskitytty riittävän harvoihin osaamisaloihin. Yksittäiset tutkijat, kuten akatemiaprofessori Jari Turunen sekä hyvät tutkimusryhmät ovat aivan olennainen tekijä. Osa kunniasta kuuluu myös yhteistyökumppaneille, kuten kemian laitokselle. Paneelin mielestä yksi osoitus fysiikan tutkimuksen korkeasta tasosta Joensuussa on se, että tutkimuksesta on saanut alkunsa spin-off -yrityksenä Nanocomp Oy ja että oppiaine tekee kiinteää tutkimusyhteistyötä teollisuuden kanssa. Paneelin mielestä patenttien hakemisessa ja muussa tutkimustulosten kaupallistamisessa olisi kuitenkin edelleen parantamisen varaa. Kehitettävää kansainvälisyydessä ja ulkopuolisessa rahoituksessa Eri alojen arviointiryhmien mukaan tärkeimmät kehittämiskohteet yliopistossa ovat kansainvälisen yhteistyön ja kansainvälisen julkaisutoiminnan vahvistaminen. Tutkimustulokset ovat kansainvälisesti kiinnostavia, niinpä niitä pitäisi myös julkaista kansainvälisellä tasolla. Paneelit rohkaisivat kansainväliseen julkaisemiseen myös esimerkiksi suomen kielessä ja perinteentutkimuksessa, joissa kohderyhmänä on toistaiseksi ollut pääasiassa kotimaa. Paneelit kehottivat myös siirtymään kaikilla tieteenaloilla enemmän yksittäisen tutkijan työstä tutkimusryhmissä tehtävään tutkimukseen. Lisäksi arviointiryhmät kiinnittivät huomiota eri oppiaineissa kansainvälisen ja yleensäkin ulkopuolisen rahoituksen vähyyteen. Pohjatietoa Itä-Suomen yliopiston tutkimusstrategialle Kuopion yliopistossa vastaava tutkimuksen arviointi julkaistiin tämän vuoden keväällä. Joensuussa arviointi tehtiin pääpiirteissään saman kaavan mukaan kuin Kuopiossa, jotta tulokset olisivat vertailukelpoisia tulevan Itä- Suomen yliopiston kannalta. Kuopion vastaavassa arvioinnissa parhaiten menestyivät fysiikan laitos, hoitotieteen laitos, kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen laitos sekä bioteknologian ja molekulaarisen lääketieteen laitos, jotka saivat toiseksi korkeimman arvosanan. Tutkimuksen arviointia koordinoineen vararehtori Jussi Parkkisen mukaan kilpailu ja arviointi on päivän sana. Tuloksista on otettava hyöty irti. Joensuun ja Kuopion yliopistojen tutkimuksen arviointien tulokset ovat pohjatietona Itä-Suomen yliopiston tutkimusstrategian valmistelussa sekä tutkimuksen vahvuuksien ja painoalojen määrittelemisessä.

6 u n i v e r s pelätään heikentävän muun muassa irtisanomissuojaa. Käydyssä keskustelussa todettiin, että vaikka virkavastuun osalta muutos on ongelmallinen, on vastaava järjestely käytössä muun muassa KELAssa. Vararehtori Teuvo Pohjolainen täsmensi, että irtisanomislait koskevat yhtä lailla työ- ja virkasuhteita. Lausunto yliopistolakiehdotuksesta Paneelikeskusteluun osallistuivat (vas.) ministeri Anu Vehviläinen, tutkija Vesa Volanen (JY), OAJ:n lakimies Nina Lahtinen, hallintojohtaja Päivi Nerg (KY) ja vararehtori Teuvo Pohjolainen (JoY). Keskustelua tieteen vapaudesta ja yliopiston demokratiasta Joensuun yliopiston henkilöstön ja opiskelijoiden järjestämässä paneelissa pohdittiin 3. marraskuuta yliopistolakiuudistuksen vaikutuksia tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun sekä yliopiston arkeen. Tilaisuuden aluksi sivistyspoliittisen ministerityöryhmän jäsen, ministeri Anu Vehviläinen alusti yliopistouudistuksen tavoitteista. Vehviläinen ei usko, että uudistus vaikuttaa tieteen vapauteen, vaikka lakiluonnoksen lausuntokierroksella nousikin esiin tiettyjä kipupisteitä. Saaduissa lausunnoissa puututtiin eritoten rahoituksen turvaamiseen, toimielinten keskinäisiin suhteisiin sekä henkilöstön asemaan. Tutkija Vesa Matti Volanen Jyväskylän yliopistosta suhtautui kriittisesti yliopistouudistukseen. Volasen mielestä lailla on yritetty ratkaista yliopistojen johtamisen ongelmaa, ja ratkaisuna tarjotaan vallan keskittämistä rehtorin ja hallituksen käsiin. Volasen mukaan tämä muuttaa olennaisesti yliopistojen demokratiaa ja henkilöstön asemaa. Volasen mielestä yliopistoja viedään uudistuksella yritysyliopistojen suuntaan. Epäselväksi jää, kuka omistaa yliopistot ja kuka käyttää omistajan ääntä. Alustusten jälkeen käydyssä paneelikeskustelussa ruodittiin muun muassa ulkopuolisen rahoituksen vaikutuksia tutkimuksen sisältöön. Volanen painotti, että ulkopuolisella rahalla on aina jokin intressi, ja että esimerkiksi humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen tutkimus tuottaa paljon sellaista tietoa, jota ulkopuoliset rahoittajat eivät oikeastaan halua edes kuulla. Kuopion yliopiston hallintojohtaja Päivi Nerg puolestaan kyseenalaisti koko kysymyksen muistuttamalla, ettei lakiuudistuksen lähtökohtana ole ollut korvata perusrahoitusta ulkopuolisella rahoituksella, vaan helpottaa ulkopuolisen rahoituksen hankkimista. Yliopistojen henkilökunnan parissa eniten huolta on aiheuttanut muutos palvelussuhteessa. Uudistuksen myötä virkasuhteista on tulossa työsuhteita, minkä Joensuun ja Kuopion yliopistojen mielestä yliopistolakiehdotus on hyvin valmisteltu ja tasapainoinen kokonaisuus, joka toteuttaa hyvin yliopistojen itsehallintoa. Joensuun ja Kuopion yliopistot kannattavat esitetynlaista, ei liian yksityiskohtaista yliopistolakia, joka sallii yliopiston omat sisäiset ratkaisut. Joensuun ja Kuopion yliopistot laativat yhteisen lausunnon yliopistolakiehdotuksesta opetusministeriölle. Lausunnossa korostetaan, että tutkimuksen ja opetuksen resurssit on turvattava jatkossakin. Lisäksi yliopistoille määrättävien yliopistojen omaan toimintaan kuulumattomien tehtävien hoitamiseen on varattava tehtävän edellyttämät resurssit. Yliopistojen oikeusaseman muuttuessa yliopistojen maksuvalmius ja vakavaraisuus on turvattava. Joensuun ja Kuopion yliopistojen mukaan on välttämätöntä toteuttaa 150 miljoonan euron lisärahoitus ja yliopistokiinteistöjen järjestelyt esitetyllä tavalla. Uusi oikeusasema antaa nykyistä paremmat mahdollisuudet yliopistoille hankkia ulkopuolista rahoitusta. Valtion rahoitusosuus yliopistoille ei kuitenkaan saa vähentyä, lausunnossa todetaan. Joensuun ja Kuopion yliopistot esittävät, että yliopistolakiin lisätään apteekkioikeus Itä-Suomen yliopistolle. Tällä hetkellä lääkelakiin on kirjattu Helsingin ja Kuopion yliopistojen apteekkioikeus, mutta nykyisessä yliopistolaissa oikeus on vain Helsingin yliopistolla.

7 kolumni Päivi Atjonen kohti osallisuutta ja toimijuutta? Organisaatioiden ja hyvinvoinnin tutkijat puhuvat toimijuudesta kuvaillessaan tekijää, joka saa ihmiset ponnistelemaan omaehtoisesti kohti hyvää tulosta. Jos työhönsä ja sen olosuhteisiin kokee voivansa vaikuttaa, iloa ja turvallisuutta tuova työn hallinnan tunne lisääntyy. Kun tuntee kuuluvansa jotain yhteistä rakentavien joukkoon, saa voimaa sisäpuolisuudesta. Inspiroiko nykyinen yliopistokenttä tällaiseen? Keskittyvän johtajuuden ja taloudellisen autonomian tavoittelemisen varjossa on tahoja, joilla on jäsenyys kovassa ytimessä eli sisäpiiriläisyyttä ja osallisuutta yliopistomuutosten myllerrykseen. Samalla suureneva joukko katsoo hämmentyneenä vauhdikkaasti tulevia ja meneviä muutoksia, joiden olemuksesta ja todellisista seuraamuksista ei tunnu saavan otetta. Pöydille kertyy sanapöhötaudista kärsiviä strategiainnovaatiopriorisointijohtosääntöjä, joiden pitäisi kertoa jotain verevää akateemisesta todellisuudesta. Tohottajuutta siis esiintyy enemmän kuin kukaan ehtii rekisteröidä. Säilyykö tässä toimijuudessa järki ja sielu mukana? Atomistisessa kehittämisessä johonkin päämäärään pääsemiseksi katsotaan tarvittavan riittävän pitkä jono yksittäisiä toimenpiteitä. Kun siis muutetaan oikeudellinen asema, häivytetään virat, palkataan toimitusjohtaja, vakiinnutetaan VPJ, suurennetaan yksikkökoko, glorifioidaan euro, toimeenpannaan työajanseuranta, poistetaan kollegiaaliset toimielimet syntyy Uusi Uljas YliopistoRakenne. Syntyykö? Pitäisikö jonoajattelun sijasta yliopisto hahmottaa monitahoista ja -tasoista koherenttia kehittämistä vaativaksi organisaatioksi? Kykeneekö siihen aidosti enää kukaan yliopistolaitoksen vastuullisista päättäjistä? Ja nyt minäkin huomaan puhuvani laitoksesta Kun yksilö tai yksikkö tuntee tulevansa kohdelluksi ulkoapäin säädellyksi objektiksi, jotain oleellista sisäisestä autonomiasta vaurioituu ja vie mennessään arkea kannattelevaa vapautta ja työniloa. Taukoamatta meitä mitataan, vaaitaan, venytetään, supistetaan, vertaillaan, kontrolloidaan ja hinnoitellaan, eli sanalla sanoen esineellistetään tieteellistä työtä ja oppimisprosesseja niiden sisintä ymmärtämättömien asiantuntijoiden rakentamilla osoittimilla. Mistä nyky-yliopiston työntekijä löytäisi paikan ja tilan subjektiudelleen? Jarrut ovat kadonneet yliopistoautosta, eivätkä inhimilliset ihmiset ehdi havainnoida ympärillään vauhkoontuneita liikennevirtoja. Kun nyt kauppakassit ja turbomaasturit kaahailevat samoissa monitasoliittymissä, jää opettajille, tutkijoille ja opiskelijoille jumittuneissa punaisissa valoissa seisomisen rooli. Mistä he nyhtävät voimaantumisen ja inspiraation sekä luottamuksen työrauhan tarjoavaan parempaan huomiseen? Mutkistuva toimintaympäristö edellyttää yliopistokentältä holistista ymmärrystä tutkimuksen ja opetuksen ydintehtävien sivistyksellisestä luonteesta, jotta mielekkäitä työprosesseja voitaisiin turvata. Se tarkoittaa ihmisten rauhoittamista subjekteiksi virtaviivaisuutta ja kustannustehokkuutta ihannoivan hallintokoneiston objektina olemisen sijasta. Holistiseen ajatteluun tottuneet lahjakkaat tutkijat kärsivät eniten aikamme typistävästä ihmiskäsityksestä sekä akateemisen sivistyksen ja intellektuaalisen hyvän atomistisesta palastelusta. Ja se on tosi paha juttu se!

8 univers

9 Kun tehdään tarkkaa tutkimusta ja analyysiä kielihäiriöiden syistä, voidaan häiriöille löytää alatyyppejä ja alatyypeille puolestaan entistä tehokkaampia (hoito- ja) terapiamuotoja, sanoo yleisen kielitieteen professori Jussi Niemi. teksti Susanna Prokkola kuva Varpu Heiskanen Kurkistus kallon sisälle Joensuun kielitieteilijät ja Kuopion aivotutkijat tiivistävät yhteistyötään kielihäiriöiden tutkimuksessa Kun ihminen puhuu, kuulee puhetta tai kirjoittaa, aivoissa käynnistyy tuhansien hermosolujen verkko. Aivojen sähkötoiminnan mittausten ja aivokuvantamisen avulla on päästy entistä paremmin kurkistamaan aivojen sisälle ja seuraamaan, mitä aivoissa todella tapahtuu, kun ne käsittelevät kieltä tai kun kielen käsittelemisessä on häiriöitä. Kielitieteen keinoin puolestaan vastataan kysymyksiin muun muassa kielen rakenteista ja sen yhteyksistä ajatteluun sekä määritellään erilaisten häiriöiden kielellistä luonnetta.

10 u n i v e r s Itä-Suomen yliopistossa on alkanut kielen tutkimuksen ja opetuksen neurotieteellinen ja lingvistinen yhteistyöhanke, joka tiivistää vuoropuhelua Kuopion neurologian, kliinisen neurofysiologian ja neuropsykologian sekä Joensuun yleisen kielitieteen välillä. Aivoista etsitään kielihäiriöiden syitä Aivoista etsitään uusien menetelmien avulla selittäviä tekijöitä kielihäiriöille muun muassa tarkkaavuudesta, muistista ja muista kielen ulkoisista kognitiivisista kyvyistä. Kielen sisäisen rakenteen ymmärtämiseen tarvitaan puolestaan kielitieteellistä asiantuntemusta. Joensuun yliopiston yleisen kielitieteen professori Jussi Niemen mukaan tilanne erilaisten kielellisten häiriöiden määrittelemisessä ja terapiamuotojen kehittämisessä on kuitenkin edelleen jäsentymätön. Lääketieteellisten analyysien taustalla on mielestäni liian vähän lingvistiikan osaamista. Usein voi sanoa, että kielihäiriöissä tietokoneita korjataan pajavasaralla, kärjistää Niemi. Kielen käsittely on niin monitasoinen tapahtuma, että sen mallintaminen ja sitä koskevien teorioiden rakentaminen edellyttää monitieteistä ja monimetodista lähestymistapaa. Neurologian ja kielitieteen lisäksi tarvitaan esimerkiksi psykologiaa, tietojenkäsittelytiedettä ja sosiaalitieteitä. Kieli ei ole pelkästään hermostollinen tapahtuma, vaan siihen vaikuttavat myös vaikkapa yhteisölliset tekijät. Kielitieteellinen tutkimus onkin liikkumassa yhä enemmän yhtäältä lääketieteen suuntaan ja toisaalta sosiaalitieteisiin. Monitieteinen perustutkimus edistää soveltavaa kliinistä työtä, sillä kaikki lisätieto kielen prosessoinnista auttaa kehittämään esimerkiksi parempia aivovaurioperäisten kielihäiriöiden diagnoosi- ja kuntoutusmenetelmiä. Kielen paikantaminen on aivan kriittistä, kun suunnitellaan esimerkiksi aivoleikkausta. Vaikka tiedetään, että puhealueet sijaitsevat vasemman aivolohkon alueella, asia ei ole ihan niin simppeli. Meillä tutkitaan paljon myös dementiaa ja Alzheimerin tautia, joihin liittyy erilaisia kielihäiriöitä, kertoo neurologian professori Hilkka Soininen Kuopion yliopistosta. Vankkaa osaamista molemmilla kampuksilla Kuopion ja Joensuun yliopistoilla on kansainvälisesti tunnustettua asiantuntemusta sekä neurotieteissä että lingvistiikassa. Joensuun yleisen kielitieteen oppiaineessa on jo pitkään tehty tutkimusta, jossa perinteisen lingvistisen analyysin lisäksi on hyödynnetty behavioraalisia menetelmiä yhdessä kotimaisten ja ulkomaisten kliinisen alan asiantuntijoiden kanssa. Oppiaineessa on myös pitkään tutkittu kielen neuraalivasteita yhteistyössä Bergenin yliopiston kanssa. Suomesta on muun muassa lennätetty koehenkilöitä Bergeniin kuvantamistutkimuksiin. Kuopion yliopistossa neurotiede on yksi tutkimuksen painopistealueista ja kampuksella työskentelee noin 25 neurotieteen alalla toimivaa tutkimusryhmää. Kuopiossa on vahvaa tietotaitoa ja erinomainen menetelmävalikko aivojen rakenteelliseen ja toiminnalliseen tutkimukseen. Miksi lennättää koehenkilöt Norjaan asti, kun tutkimukset voidaan tehdä lähempänäkin ja pian saman yliopiston sisällä, toteaa Niemi. Kuopion yliopistossa on muun muassa meneillään laaja tutkimushanke, jossa eri menetelmin paikannetaan puhetta aivokuorialueella. Hankkeen kolmesta moduulista kaksi koskee kieltä: puheen tuottoon liittyvien aivokuorialueiden kartoitus ja puheen lateralisaatioon, eli aivopuoliskojen työnjakoon, liittyvä tutkimus. Lingvistien lähestymistapa kieleen on erilainen kuin lääketieteessä. Kielen rakenteista lähtevä näkökulma on mielenkiintoinen lisä yhteisiin aihealueisiin, sanoo Hilkka Soininen. Luvassa tutkimus- ja opetusyhteistyötä Tutkimusyhteistyössä ollaan keskittymässä suomen kielen prosessoinnin aivosähkövasteisiin ja aivokuvantamiseen. Joensuun yliopiston kannalta tämä on jatkoa niille tutkimuksille, joita yleisessä kielitieteessä on tehty viimeisen neljännesvuosisadan aikana muun muassa aikuisafasian, fragiili-x-kromosomihäiriön, sukutaustaisen dysfasian ja hyvin suoriutuvien autistien ja aspergerien parissa. Lääketieteen analyysien taustalla on liian vähän lingvistiikkaa. Usein voi sanoa, että kielihäiriöissä tietokoneita korjataan pajavasaralla. Odotan suurella innolla, että pääsemme aloittamaan testit Kuopiossa. Tutkimukset alkavat todennäköisesti ensi keväänä, kertoo Niemi. Hankkeessa on kaavailtu myös opetusyhteistyötä perus- ja jatkotutkintotasolla kliinisen kielentutkimuksen ja neurolingvistiikan alalla sekä kielellisten prosessien aivovasteiden tutkimuksessa erityisesti aivokuvantamismenetelmien avulla. Opetusyhteistyö tapahtuisi ensisijaisesti European Masters Programme in Clinical Linguistics -maisteriohjelmassa, jossa yleisen kielitieteen oppiaine on mukana kolmen muun eurooppalaisen yliopiston lisäksi. Maisteriohjelman opiskelijat tutustuivat jo keväällä Kuopion neurologisiin menetelmiin ja nämä klinikkavierailut on nyt sisällytetty maisteriohjelman opetukseen. Yhteistyöhanke on siis edennyt rivakasti ja Niemi kertoo yllättyneensä, että tutustuminen toteutui näin nopealla aikataululla. Jatkossa laajemmat opiskelukuviot riippuvat kustannuksista, ja on todennäköisempää, että keskitymme tutkimusyhteistyöhön. Pitkällä aikavälillä opetuskin kehittyy tutkimuksen kautta. Emme ole tekemässä lingvisteistä lääkäreitä eikä toisin päin, mutta on erittäin tärkeää tietää, mitä toisella tieteenalalla tehdään kielen tutkimuksen parissa. Opetusyhteistyö on toteutumassa toisinkin päin, sillä Jussi Niemi opettaa jatkossa kielitieteen käsitteitä lääketieteen opiskelijoille Kuopiossa On virkistävää joutua välillä irrottamaan nenä maasta ja katsomaan omaa alaansa yläperspektiivistä. Silloin joutuu pakostakin kaivamaan esille sen, mikä on todella tärkeää, sanoo Niemi.

11 teksti ja kuva Susanna Prokkola Liisa Tahvanainen Joensuun ja Kuopion yliopistojen kansainvälisten asioiden johtajaksi Millä mielellä Tahvanainen käy strategian mukaisten kansainvälistymishaasteiden kimppuun? Kyllä meillä pitäisi olla hyvät mahdollisuudet kansainvälistymiseen. Itä- Suomen yliopisto tulee olemaan iso, monipuolinen ja meillä on jo vahvaa kansainvälistä osaamista yliopiston painoaloilla. Kuopiolla ja Joensuulla on ollut yhteisiä hankkeita Aasiassa, ja yhteistyötä on tehty myös CBU:n puitteissa. Kehitetään yhteistyötä edelleen ja panostetaan entistä enemmän painopistealueille Venäjällä ja Itä-Euroopassa, Kiinassa ja Afrikassa. Liisa Tahvanainen luotsaa Itä-Suomen yliopistoa kansainvälisillä vesillä Nanjingin yliopiston kanssa on jo suunnitteilla yhteisen ympäristötutkimuskeskuksen perustaminen. Se on ihan ensimmäisiä hankkeita, joissa käytännössä siirrymme toimimaan myös ulkomailla, kertoo Tahvanainen. Maatalous- ja metsätieteiden tohtori, dosentti Liisa Tahvanainen on nimitetty Itä-Suomen yliopiston kansainvälisten asioiden johtajaksi 1. marraskuuta alkaen. Tahvanainen jatkaa samalla myös osa-aikaisena The Finnish-Russian Cross-Border University CBU:n johtajana ensi vuoden loppuun saakka. Kansainvälisten asioiden johtaja on ensimmäinen Itä-Suomen yliopistoon palkattu henkilö. Mitä tehtävä pitää sisällään? Itä-Suomen yliopiston rakennusvaiheessa työmaan on tietysti oman tehtävän ja koko kansainvälisten asioiden yksikön tehtävien suunnittelua. Mitä tehdään, missä tehdään ja kuka tekee mitäkin. Itä-Suomen yliopiston strategian pitäisi olla valmis alkuvuonna ja sitä silmällä pitäen tässä on aika kiireinen aikataulu pohtia kansainvälisten asioiden suuntaviivoja, sanoo Tahvanainen. Itä-Suomen yliopiston strategialuonnos tuli keskusteltavaksi marraskuun alussa, ja siinä painotetaan voimakkaasti kansainvälisyyttä. Kansainvälistyminen mainitaan yhdeksi yliopiston keskeisimmäksi kehittämissuunnaksi. Lisäksi luonnoksessa mainitaan maksulliset maisteriohjelmat EU:n ulkopuolisille opiskelijoille ja koulutustuotteiden tarjoaminen kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla. Tahvanaisella riittää vilskettä elämässään myös kotioloissa, sillä perheeseen kuuluu aviomies ja kuusi lasta, joista vanhin on parikymppinen ja nuorin 2- vuotias. Miten käy uran ja perheen yhdistäminen? Kyllähän se on melkoista kaaosta joskus, oppii organisoimaan ja priorisoimaan asioita, nauraa Tahvanainen. Mutta kun on työ, josta tykkää, niin se auttaa jaksamaan kotonakin. Kiitos kuuluu tietysti myös miehelleni, jonka kanssa pyöritämme arkea. Tahvanainen paljastaa myös iloisen perheuutisen: Itse asiassa minusta on pian tulossa vielä mummokin!

12 u n i v e r s teksti Susanna Prokkola kuva Varpu Heiskanen Itäsuomalaista hyvinvointimatkailua rakentamassa Ruusukylpy, jalkahoito ja joogatuokio tai lumikenkäkävely, savusauna ja turvehoito. Erilaiset aktiivi- ja elämyslomat sekä hyvinvointipaketit ovat yhä useamman lomailijan toivelistalla. Matkailijat haluavat myös entistä enemmän palveluja ja valmiiksi paketoituja tuotepaletteja, joista he voivat helposti valikoida itselleen kiinnostavia elämyksiä. Hyvinvointimatkailun kehittäminen on yksi Joensuun yliopiston matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen erikoistumisaloista. Laitoksella on tehty tiivistä yhteistyötä alan yritysten ja muiden toimijoiden kanssa hyvinvointimatkailun määrittelemiseksi ja kehitetty käytännön apuvälineitä tuotekehityksen välineeksi. Alkuvuodesta päättyneessä Itä-Suomen hyvinvointipalveluiden yhteistyöverkosto eli ITÄHYVÄ-hankkeessa kehitettiin asiakas- ja yritystietoa sisältävä tietovaranto alueen hyvinvointipalveluista. Jatkokehittelyn alla on nyt sisällöntuotanto palvelujen ja asiakastietojen pohjalta. ITÄHYVÄ-hankkeen aikana syntyi ajatus itäsuomalaisen järviluonnon hyödyntämisestä hyvinvointimatkailussa entistä paremmin. Järvet ovat itäsuomalaisen luonnon ominaispiirre, joka on toistaiseksi kuitenkin ollut enemmän taustamaiseman asemassa kuin osana matkailutuotteita, kertoo matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksella tutkijana työskentelevä Henna Konu. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen tutkijat ovatkin yhdessä yritysten kanssa kehittäneet Lake Wellness -konseptin itäsuomalaisen hyvinvointimatkailun profiloimiseksi alueen vesistöjen mahdollisuuksia hyödyntämällä. Hyvinvointimatkailun määrittelemisen vaikeus Hyvinvointimatkailu ei ole mikään yksiselitteinen käsite. Keski- ja Etelä-Euroopassa hyvinvointimatkailu tarkoittaa yleensä vähintään 4 5 tähden hotellia tai luksuskylpylää, hemmottelua ja erilaisia hoitoja. Suomalaisessa ja pohjoismaisessa näkemyksessä puolestaan korostuu liikunnallisuus sekä oma aktiivisuus passiivisen hoitojen kohteena olemisen sijaan. Hyvinvoinnin ja hyvinvointimatkailun määrittelemisen vaikeuden lisäksi, ja myös sen takia, käsitteet ovat osittain kokeneet inflaation. Ongelmana on se, että wellness-käsitettä on alettu käyttää lähes mistä vain. Jos hotellissa on uima-allas, sitä markkinoidaan wellness-tuotteena. Jos siellä on sauna, sekin on wellnessiä, kärjistää Konu. Matkailun edistämiskeskus on määritellyt wellness-tuotteen korkealaatuiseksi puitteiden, tuotteiden ja palvelun kokonaisuudeksi, joka stimuloi kaikkia aisteja ja jossa on myös häivähdys luksusta. Konu huomauttaa, että alan yrittäjät kritisoivat Matkailun edistämiskeskuksen määritelmää, sillä luksuksen kokeminen on hyvin yksilöllistä samoin kuin ylipäätään käsitys hyvinvointimatkailuun kuuluvista asioista ja aktiviteeteistä. Wellness-käsitteeseen on alettu yhdistää erilaisia lisämääreitä, joiden avulla yritetään rajata ja kuvailla paremmin, mistä on kyse. Esimerkiksi Alppien alueella on kehitetty Alpine Wellness -konsepti, jossa on muodostettu Alppien alueen erityispiirteisiin pohjautuvia tuotteita ja palveluita. Lake Wellness profiloi itäsuomalaisuutta Kaiken kaikkiaan suomalaisessa hyvinvointimatkailun määritelmässä tähdätään kokonaisvaltaiseen sielun ja kehon hyvän olon sekä terveyden ylläpitämiseen. Itä-Suomessa hyvinvointimatkailu on kuitenkin vielä melko profiloitumatonta ITÄHYVÄ-hankkeessa tehtyjen matkailuyrittäjien haastattelujen perusteella. Luonto, kiireettömyys ja aitous nähdään osaksi itäsuomalaista ympäristöä, mutta mitään selkeää yhdistävää tekijää ei ole. Lake Wellness -konseptin ajatuksena on profiloida itäsuomalainen hyvinvointimatkailu korostamalla järviluonnon erityispiirteitä. Tavoitteena on tehdä järvistä osa matkailutuotetta ja nivoa järviympäristö osaksi hyvinvointipalveluja. Nytkin toki tarjotaan paljon mahdollisuuksia ja aktiviteetteja, esimerkiksi mahdollisuutta kalastaa. Pelkkä mahdollisuuksien tarjoaminen ei kuitenkaan ole hyvinvointimatkailua, vaan mahdollisuudet täytyy paketoida tuotteiksi, korostaa Konu. Se mikä on ehkä tavallista itäsuomalaiselle, voi olla eksoottinen elämys ulkomaalaiselle tai vaikka kaupunkilaismatkailijalle. Esimerkiksi järvessä uiminen, retkiluistelu tai avantouinti yhdistettynä saunomiseen ja hyvään perinneruokaan voisivat olla itäsuomalaisen hyvinvointimatkailun valttikortteja. Lake Wellness -konsepti on mukana yhteispohjoismaisessa Nordic Well-being 10

M E R C U R I U S. Tietoturvaosaajille riittää työsarkaa. Yhteistyöstä käytännön hyötyä. Harri Koponen:

M E R C U R I U S. Tietoturvaosaajille riittää työsarkaa. Yhteistyöstä käytännön hyötyä. Harri Koponen: T U R U N K A U P P A K O R K E A K O U L U N T I E D O T U S L E H T I 4 / 2 0 0 9 M E R C U R I U S Harri Koponen: Yhteistyöstä käytännön hyötyä Seppo Virtanen, Juhani Karhumäki ja Reima Suomi: Tietoturvaosaajille

Lisätiedot

Tässä numerossa AKTUUMI 1

Tässä numerossa AKTUUMI 1 Tässä numerossa Yliopistot ovat alueidensa kehityksen vetureita. Alueellisuus ei voi kuitenkaan olla pelkkä itseisarvo, vaan toiminnalla pitää olla tuhdisti annettavaa alueen kehitykselle. Just in case

Lisätiedot

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti Tiivistelmä Tämä raportti käsittelee suomalaisen oppimisen tutkimuksen tuotteistamista

Lisätiedot

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS YLIOPISTOVERTAILU Yritysnäkökulma SELVITYS Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200, faksi (09) 650 303 www.chamber.fi Kansi: Minna Ruusinen, Miks ei! Oy ISBN

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot

Mitä tapahtuu huomenna?

Mitä tapahtuu huomenna? Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Väitekirja 1 Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Sisällysluettelo Esipuhe 5 Mistä oikein on kyse? 6 Mitä sanovat yritykset? 14 Mitä sanovat lobattavat? 16

Lisätiedot

MERCURIUS. Taide tarvitsee liiketaloudellista luovuutta. Johtava Raisio yhdistää käytännön ja tutkimuksen. Jan Hultin:

MERCURIUS. Taide tarvitsee liiketaloudellista luovuutta. Johtava Raisio yhdistää käytännön ja tutkimuksen. Jan Hultin: TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 3 / 2005 MERCURIUS Johtava Raisio yhdistää käytännön ja tutkimuksen Jan Hultin: Taide tarvitsee liiketaloudellista luovuutta P ÄÄKIRJOITUS Innovaatiot ja yliopiston

Lisätiedot

MERCURIUS. Ennakointitieto poliisijohdon apuna. Taru From: Radical Futures -verkostossa tulkitaan tulevaisuutta

MERCURIUS. Ennakointitieto poliisijohdon apuna. Taru From: Radical Futures -verkostossa tulkitaan tulevaisuutta TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 /2008 MERCURIUS Taru From: Radical Futures -verkostossa tulkitaan tulevaisuutta Ennakointitieto poliisijohdon apuna P ÄÄKIRJOITUS Tulevaisuuden hahmottaminen Juha

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Loppuraportti (tarkistettu 27/3/2015)

Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Loppuraportti (tarkistettu 27/3/2015) Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Loppuraportti (tarkistettu 27/3/2015) Sisällysluettelo Toimeksianto... 2 Tiivistelmä... 4 Kauppatieteellistä

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen:

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen: ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite Syyskuu 2008 kansainvälistyminen KanSainväliStymiSen Kantava voima on hyvä businessidea Kivalta kuulostava win-win-periaate

Lisätiedot

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 2 /2008 Maria Puhakka: Kauppiaaksi kasvanut Jussi Järventaus: Globalisaatio suosii yrittäjyyttä P ÄÄKIRJOITUS Yliopistot ja yrittäjyys Anne Kovalainen Yrittäjyys

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot

Rural Studies -verkosto innovatiivisena yliopistokumppanuutena Toiminnan vuodet 2002 2006

Rural Studies -verkosto innovatiivisena yliopistokumppanuutena Toiminnan vuodet 2002 2006 Rural Studies -verkosto innovatiivisena yliopistokumppanuutena Toiminnan vuodet 2002 2006 Toimittaneet Torsti Hyyryläinen Eeva Uusitalo Rural Studies -koordinaatioyksikkö Rural Studies -yliopistoverkosto

Lisätiedot

JÄSENEDUT.FI MENTOROINTI ANDERS PORTIN

JÄSENEDUT.FI MENTOROINTI ANDERS PORTIN Metsänhoitajaliitto ry:n jäsenlehti 3/2014 6 Tukea AIKUISOPISKELIJALLE 24 JÄSENEDUT.FI Akavalaisten liittojen jäsenedut yhdeltä luukulta 26 MENTOROINTI Oppimismatka 32 minuuteen ANDERS PORTIN Pappi, maanviljelijä

Lisätiedot

Turku sopii myös tamperelaiselle. Sivut 6 7. Liittoutumisen hyödyt ovat suuremmat kuin uhat. Sivu 4

Turku sopii myös tamperelaiselle. Sivut 6 7. Liittoutumisen hyödyt ovat suuremmat kuin uhat. Sivu 4 Kampus Turun yliopisto tiedon ja taidon takoja. Turku sopii myös tamperelaiselle. Sivut 6 7 KUVA: ROBERT SEGER Liittoutumisen hyödyt ovat suuremmat kuin uhat. Sivu 4 Riitta Lahesmaan johtama Turun biotekniikan

Lisätiedot

Alfavirukset syövän tappajina

Alfavirukset syövän tappajina Itä-Suomen Yliopistolehti 1/12 Alfavirukset syövän tappajina 12 Talvivaara vauhditti keskustelua kaivosyhtiöiden yhteiskuntavastuusta 16 Uudistuva metsälainsäädäntö vastaa kritiikkiin 28 Kieltenopiskelua

Lisätiedot

Vaikuttava ote toimintaan

Vaikuttava ote toimintaan Miettinen, Helena & Lyytimäki, Virpi Vaikuttava ote toimintaan Matkaopas kohti entistä vaikuttavampaa ammatillista aikuiskoulutusta SISÄLTÖ Lukijalle... 4 Taustaa... 8 Viitekehys: Aikuiskoulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ

JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ Sanomalehtiyliopisto kevät 2010 JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ 1 JULKAISU No 32 Avoin yliopisto 2 JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ 3 Sanomalehtiyliopisto kevät 2010 4 Julkaisija

Lisätiedot

Lähde liikkeelle syksy 2013 1

Lähde liikkeelle syksy 2013 1 Lähde liikkeelle syksy 2013 1 Pääkirjoitus Tutkintotoimikunnat tutkintojen tuottajien ja tilaajien yhteistyöeliminä Kannen kuva: Pentti Hokkanen. Työelämän ja koulutuksen tiivis yhteistyö on ollut alusta

Lisätiedot

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Heikki Susiluoma (versio 19.5. alkaen) LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä osana yhteisöään Syrjäisen maaseudun kehittämisnäkökulmat luontomatkailun

Lisätiedot

Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -juhlajulkaisu ITK 25 vuotta 25 VUOTTA INTERAKTIIVISTA TEKNIIKKAA KOULUTUKSESSA

Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -juhlajulkaisu ITK 25 vuotta 25 VUOTTA INTERAKTIIVISTA TEKNIIKKAA KOULUTUKSESSA 25 VUOTTA INTERAKTIIVISTA TEKNIIKKAA KOULUTUKSESSA 1 ISBN 978-952-7057-04-9 Toimitus Jarmo Viteli, Matti Sinko ja Anna Hirsimäki Kansi Sanna Säynäjäkangas Taitto Jorma Saarinen Julkaisija Hämeen kesäyliopisto

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 / 2007 MERCURIUS. Alex Nieminen: Mitä pitäisi tehdä jo nyt? Sari Ruusumo: Turkuun ennätysmäärä kongresseja

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 / 2007 MERCURIUS. Alex Nieminen: Mitä pitäisi tehdä jo nyt? Sari Ruusumo: Turkuun ennätysmäärä kongresseja TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 / 2007 MERCURIUS Alex Nieminen: Mitä pitäisi tehdä jo nyt? Sari Ruusumo: Turkuun ennätysmäärä kongresseja P ÄÄKIRJOITUS S ISÄLTÖ MERCURIUS 1 /2007 Turun kauppakorkeakoulun

Lisätiedot

Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta

Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta 1. 2009 Vapaaehtoistoiminta ja yhteiskunnan tehtävät Palvelutalo ja yhteisöllisyys Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Kanttia kaupunkiaisille 7 Vapun

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. OLGA KIRJANEN Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 9. ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen SITRAN RAPORTTEJA 36 Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 36 Sitra ja Mikko Pakarinen

Lisätiedot

Kriisi ratkeaa sitoutuneella yhteistyöllä. Talouskomissaari Olli Rehn: Uudet säännöt, paremmat pankit?

Kriisi ratkeaa sitoutuneella yhteistyöllä. Talouskomissaari Olli Rehn: Uudet säännöt, paremmat pankit? FINVAn asiakaslehti 1/2013 www.finva.fi Uudet säännöt, paremmat pankit? Henkilökuvassa Erkki Moisander Kokemusrepusta voi ammentaa paljon johtamiseen Riikka Laine-Tolonen Tahtonainen ja jännittävä asiakasjahti

Lisätiedot