Kasvinterveysyksikön valvontaraportti 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kasvinterveysyksikön valvontaraportti 2013"

Transkriptio

1 Kasvinterveysyksikön valvontaraportti 2013

2

3 Kasvinterveysyksikön valvontaraportti 2010 Kasvinterveysyksikön valvontaraportti 2013 Dnro 1084/0408/2014 Osa I Kasvinterveys ja taimiaineisto Osa II Metsänviljelyaineisto Eviran raportti Hyväksymispäivä Kasvinterveysyksikkö Hyväksyjä Esittelijät Hannu Kukkonen Osa I: Sirkka Malkki Osa II: Kari Leinonen 1

4 Kasvinterveysyksikön valvontaraportti

5 Kasvinterveysyksikön valvontaraportti 2013 OSA I KASVINTERVEYS JA TAIMIAINEISTO Sisällysluettelo 1 VALVONNAN TARKOITUS TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS Toimintaympäristön muutokset Valvottavat toimijat Valvontaan käytetyt henkilöstöresurssit VALVONTAA TUKEVA TOIMINTA Koulutus Valvonnasta tiedottaminen Auditoinnit VALVONTATAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Tarkastusmäärät Rekisteröintiedellytysten tarkastukset Laboratoriomääritykset VALVONNAN TULOKSET Vaarallisten kasvintuhoojien esiintymät kasvintuotannossa ja metsissä Muut tuotantopaikkojen valvonnassa havaitut puutteet Markkinointikiellot Maahantuontikiellot Puisen pakkausmateriaalin maahantuonti- ja markkinointikiellot Huomautukset JOHTOPÄÄTÖKSET Tuhoojatilanteen kehittyminen Valvonnan onnistuminen Henkilöstöresurssien riittävyys Toiminnan kehittäminen vuonna Toiminnan kehittämistarpeet Liitteet 1 Rekisteröidyt toimijat 2 Taimituotannon tarkastukset 3 Puutarhatuotannon tarkastukset 4 Peruna- ja juurikastuotannon tarkastukset 5 Metsä- ja puutavaratuotannon tarkastukset 6 Markkinavalvonta 7 Tuontitarkastukset (muut kuin Venäjän tuontipuu) 8 Kasvinterveystodistusta vaativien tuotteiden tuonti ja alennetun tarkastuksen toteutuminen 9 Venäjän tuontipuun tarkastukset alkuperäalueittain ja rajanylityspaikoittain 10 Kasvinterveyden valvonnassa tutkitut laboratorionäytteet 11 Kasvinterveyskorvaukset 12 Ahvenanmaalla tehdyt kasvintuhoojatarkastukset ja markkinavalvonta 3

6 Kasvinterveysyksikön valvontaraportti VALVONNAN TARKOITUS Kasvinterveyden ja taimiaineiston valvonnan tärkein tavoite on kasvinterveyden suojelemisesta annetussa laissa (702/2003) tarkoitettujen vaarallisten kasvintuhoojien Suomeen leviämisen estäminen sekä Taimiaineistolaissa (1205/1994) säädettyjen kasvintuhoojien leviämisen estäminen taimiaineistossa. Lisäksi valvonnan tavoitteena on varmistaa, että markkinoitavat, maahan tuotavat ja maasta vietävät kasvit ja kasvituotteet täyttävät lainsäädännön asettamat vaatimukset. 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 2.1 Toimintaympäristön muutokset Kasvinterveyden suojelemisesta annettua lakia muutettiin Muutoksen myötä Eviran tehtäväksi tuli biologisessa torjunnassa ja pölytyksessä käytettävien makroeliöiden tuonnin, markkinoinnin ja käytön valvonta. Makroeliötuotteiden hyväksyntä aloitettiin vuoden 2013 lopulla ja varsinaiset tarkastukset aloitetaan Euroopan komission täytäntöönpanoasetus Kiinasta tuotavan puisen pakkausmateriaalin valvonnasta, tarkastuksista ja näihin liittyvistä toimenpiteistä annettiin 19. helmikuuta Asetus on voimassa Asetuksen myötä Evira valvoo tehostetusti tiettyjen kiviaineksien mukana Kiinasta tulevia puisia pakkausmateriaaleja erityisesti aasianrunkojäärän (Anoplophora glabripennis) osalta. Näistä osalla (tullinimikkeet , 2515 ja 2516) on 90 % tarkastusvelvoite ja osalla ( ja 6802) 15 % tarkastusvelvoite. Venäjän asettama perunan ja taimiaineiston tuontikielto tuli voimaan alkaen. Neuvotteluja käytiin EU:n komission ja Venäjän välillä. Lokakuussa EU:n komissio ja Venäjä päätyivät sellaiseen ratkaisuun siemenperunan ja taimiaineiston osalta, että Venäjä voi neuvotella kansallisesti vientiin halukkaiden maiden kanssa. Marraskuun alkuun mennessä jäsenmaat laativat nettisivuilleen sovitut tiedot siemenperunan osalta. Suomi toimitti lisäksi ruokaperunatietoja Venäjälle, mutta mitään läpimurtoa ei saavutettu vuoden loppuun mennessä. Taimiaineiston osalta selvitykset siirtyivät kokonaan vuoden 2014 puolelle. 2.2 Valvottavat toimijat Kasvinsuojelurekisteriin kuului vuoden 2013 lopussa 5484 toimijaa, taimiaineistorekisteriin 1112 toimijaa ja ISPM 15 -merkinnänhaltijarekisteriin 778 toimijaa (Liite 1). Valtaosa rekisteröityneistä toimijoista oli viljelijöitä. Uusia toimijoita rekisteröitiin vuoden aikana kasvinsuojelurekisteriin 106, taimiaineistorekisteriin 35 ja ISPM 15 -rekisteriin 67. Kasvinsuojelu- ja taimiaineistorekistereistä poistettiin yhteensä 331 toimijaa. ISPM 15 -rekisteristä poistui 24 toimijaa vuonna Ruokaperunatiloista koottiin loppuvuonna Venäjälle viennistä kiinnostuneiden toimijoiden luettelo. Vientitoimijoita kertyi hieman yli kaksisataa. 2.3 Valvontaan käytetyt henkilöstöresurssit Valvontaan käytettiin yhteensä 5166 henkilötyöpäivää (htp) eli noin 25,8 htv (Taulukko 1). Tämä oli 0,7 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuonna Eviran tarkastajat käyttivät valvontaan 75 htp ja ELY-keskusten tarkastajat 124 htp vähemmän kuin edellisenä vuonna. Valtuutetut tarkastajat käyttivät noin 190 henkilötyöpäivää, mikä on noin 34 % enemmän kuin vuonna Valtuutetut tarkastajat tekivät koloradonkuoriaisten kartoituksia ja toimenpidevalvontaa. Lisäksi valtuutetut tarkastajat tekivät perunan rengasmätä-, peruna-ankerois- ja vientitarkastuksia aikaisempien vuosien tapaan. Evira maksoi valtuutettujen tarkastajien ostopalveluina tekemistä tarkastuksista palkkioita yhteensä euroa. 4

7 Kasvinterveysyksikön valvontaraportti 2013 Eviran tarkastajien työaikaa käytettiin valvontaan noin 13,6 henkilötyövuotta, mikä on 2,7 % vähemmän kuin v ELY-keskusten työaikaa käytettiin työajanseurantatietojen mukaan 11,3 henkilötyövuotta eli noin 5,2 % suunniteltua vähemmän. Laskelmissa on otettu huomioon, että yksi henkilötyövuosi on 200 henkilötyöpäivää. Eviran tarkastajat käyttivät tuotantopaikkatarkastuksiin 94 htp vähemmän aikaa kuin vuonna Tämä johtui suurelta osin siitä, että sahoja ei tarkastettu vuonna ELY-keskusten tarkastajat käyttivät tuotantopaikkatarkastuksiin 33 htp suunniteltua vähemmän aikaa (Taulukko 2). Maksullisiin tehtäviin eli tuonti-, vienti- ja velvoite- eli rekisteröintiedellytysten tarkastuksiin ELY-keskuksilla meni aikaa 62 htp, mikä on 118 htp suunniteltua vähemmän. Tullilaitoksen tehtäviin kuuluvista kasvisten tuontitarkastuksista, Venäjän tuontipuun asiakirjatarkastuksista ja puisen pakkausmateriaalin valvonnasta ei ole käytettävissä työaikalaskelmia, sillä tarkastukset tehdään Tullin muiden tehtävien yhteydessä. Taulukko 1. Kasvinterveyden ja taimiaineiston valvontaan käytetyt henkilöstöresurssit. Tarkastustyyppi Tuotantopaikka- ja markkinavalvonta Tuonti-, vienti- ja velvoitetarkastukset Muut kasvintarkastustehtävät Työaika (htp) Evira ELY-keskukset Valtuutetut tarkastajat Yhteensä Yhteensä Muutos prosentteina -2,7 % -5,2 % +33,7 % -2,5 % Taulukko 2. Eviran ja ELY-keskusten resurssien suunniteltu ja toteutunut käyttö tarkastustyypeittäin Tarkastustyyppi Evira Työaika (htp) ELY-keskus suunniteltu toteutunut suunniteltu toteutunut Tuotantopaikka- ja markkinavalvonta Tuontitarkastukset Vientitarkastukset ) Velvoitetarkastukset Muut kasvintarkastustehtävät 2) Yhteensä Muutos prosentteina 23,5 % 4,1 % 1) Sisältää kaikki ELY-keskusten tekemät maksulliset tarkastukset 2) Eviran työajanseurannassa muut kasvintarkastustehtävät sisältävät kasvinterveyskoulutuksiin, ammattitaidon kehittämiseen sekä tuonti-, vienti- ja muiden todistusten kirjaamiseen käytetyn työajan 5

8 Kasvinterveysyksikön valvontaraportti VALVONTAA TUKEVA TOIMINTA 3.1 Koulutus Koulutusta kasvinterveys- ja taimiaineistotarkastuksiin järjestettiin seuraavasti: - Ajankohtaiskoulutus kasvintarkastajille Koulutukseen osallistui 42 henkilöä. - Syventävä koulutus kasvintarkastajille peruna- ja kasvihuonetarkastuksista. Koulutukseen osallistui 40 henkilöä. - Ajankohtaiskoulutus kuunliljan X-virustarkastuksista taimimyymälöissä 2., 6. ja Koulutukseen osallistui 20 henkilöä. - Ajankohtaiskoulutus Tullin tarkastajille puisen pakkausmateriaalin tuontitarkastuksesta Hedelmien ja vihannesten tuontitarkastuskoulutus Tullin tarkastajille ja Helsingissä, osallistujia n. 10 henkilöä - Peruskoulutus uusille kasvintarkastajille sekä jatkokoulutukset videolla 17.6., 19.6., 20.8., 17.9., ja Koulutuspäivään osallistui 7 henkilöä ja videokoulutuksiin 1 3 henkilöä. Lisäksi järjestettiin Helsingissä ammattilaisille suunnattu Viheralan kasvinterveysseminaari, johon osallistui 108 henkilöä. Sen tavoitteena oli välittää tietoa taimikauppaan liittyvistä kasvintuhoojien kulkeutumisriskeistä ja herättää toimijoiden kiinnostus hankkimansa taimiaineiston puhtaudesta ja laadusta. Vuoden 2013 koulutussuunnitelma toteutui lähes suunnitelman mukaisesti. Koulutuksista saatu palaute oli hyvää (keskiarvo 4,7 asteikolla 1 6). Palautteessa saadut kehittämisehdotukset otetaan huomioon uusia koulutuksia suunniteltaessa. 3.2 Valvonnasta tiedottaminen Kasvinterveyden ja taimiaineiston valvonnasta tiedotettiin Eviran Internet-sivuilla, lehdistötiedottein, ammattilehdissä sekä tietyille kohderyhmille kirjeitse. Kasvinterveysyksikkö julkaisi kesän aikana neljä tiedotetta koloradonkuoriaistilanteen kehittymisestä. Makroeliötoimijoita koskeva sidosryhmäpäivä järjestettiin Kasvinterveysyksikkö osallistui Lepaa näyttelyyn. Osastolla esiteltiin omenan lisäversoisuustautia ja makroeliöitä postereiden avulla. Tietoa jaettiin vaarallisista kasvintuhoojista ja kasvinterveyden merkityksestä puutarhatuotannossa. 3.3 Auditoinnit Kasvinterveysyksikön toimintaa kehitettiin sisäisten auditointien avulla. Kaikki suunnitellut 11 auditoinnit toteutettiin. Auditoinnit kohdistuivat Eviran ja ELY-keskusten tarkastajien sekä Eviran ylitarkastajien toimintaan. Auditointien aiheina olivat taimimyymälä-, metsänviljelyaineisto- ja velvoitetarkastukset taimitarhalla, terveystodistusten myöntöprosessi sekä toimintaympäristön ja kasvintuhoojatilanteen muutosten huomioiminen peruna- ja kasvihuonesektoreiden valvonnan ohjauksessa. Korjaavia toimenpiteitä kirjattiin yhteensä 33. Näistä oli poikkeamia kaksi ja kehittämiskohtia 31 kpl. Hyvien käytäntöjen kirjauksissa painottui tarkastajien asiakaslähtöisyys, palvelualttius ja oiva tapa kerätä tietoa toiminnasta toimijan kanssa keskustelemalla sekä ylitarkastajien hyvä verkostoituneisuus kotimaassa. Poikkeamina todettiin, että vientitarkastuksista ei ole ohjetta, vaikka materiaalia asiasta muuten löytyy runsaasti. Lisäksi yhden taimitarhan osalta ei useankaan vuoden jälkeen tiedetty, onko se taimitodistuksen/kasvipassin käyttövelvollinen vai ei. 6

9 Kasvinterveysyksikön valvontaraportti 2013 Kehittämiskohdissa nousi esiin suullisten huomautusten kirjaaminen tarkastuspöytäkirjaan, huomautusten tiedoksi välittäminen vastaavalle sektorivastaavalle sekä tarkastuksen maksullisuudesta kertominen toimijalle. Valvonnan suunnittelua ja ohjausta koskevina kehittämistoimenpiteinä auditoinneissa esitettiin mm. sektoreiden välisen yhteistyön kehittämistä niin, että tarkastajat voisivat havaita tuhoojien uusia leviämisreittejä yli sektorirajojen ja että valvontasuunnitelman sektoripainotuksista keskusteltaisiin ja ne perusteltaisiin nykyistä paremmin. Auditoinneissa esitettiin myös toimenpiteitä kasvinterveysyksikön ja Eviran kasvintuhoojalaboratorion yhteistoiminnan kehittämiseksi. Auditoinneissa nousi esiin tarkastajien arkuus ottaa näytteitä sekä laboratoriokapasiteetin vaikutus vienti- ja vientivalmiustarkastusten näytteenoton määrään (esim. peruna-ankeroiset 3 vuotta), joiden yleisyyttä, syitä ja vaikutuksia erityisesti kasvinterveydellisen riskiin tulisi arvioida. Auditointien tulosten perusteella kasvinterveysyksikön on myös tarkemmin sovittava epävarmojen näytteiden jatkotutkimuksista ja ankeroisten rotumäärityksistä kasvintuhoojalaboratorion kanssa. 4 VALVONTATAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 4.1 Tarkastusmäärät Tuotantopaikkatarkastuksia tehtiin 2588, markkinavalvontatarkastuksia 360, tuontitarkastuksia 3461, vientitarkastuksia 26 ja rekisteröintiedellytysten tarkastuksia 97 kappaletta (Taulukot 3-4). Tuotantopaikkatarkastus- ja kartoituskohteita oli yhteensä 256. Markkinavalvonnan tarkastuskohteita oli 360. Tuotantopaikkatarkastuksia tehtiin edellisvuotta enemmän, koska Bemisiaa esiintyi runsaasti ja perunanankeroistarkastusten määrä oli suuri. Lisäksi tehtiin suunniteltua enemmän siemenperunan markkinavalvonnan tarkastuksia. Tarkastusten toteutuminen tarkastustyypeittäin ja alueittain on esitetty liitteissä 2-8 ja taulukoissa 5-9. Taulukko 3. Tarkastuskohteiden lukumäärä vuosina Tarkastuskohde Tuotantopaikat ja kartoituskohteet Markkinavalvontakohteet Yhteensä Taulukko 4. Tarkastusten lukumäärä vuosina Tarkastustyyppi Tuotantopaikkatarkastukset Markkinavalvonta Tuontitarkastukset ( Puisen pakkausmateriaalin tuonti- ja markkinavalvonta ( Vientitarkastukset Rekisteröintiedellytysten tarkastus Yhteensä (1 Vuosien luvut sisältävät myös Tullin tekemät kasvisten tuontitarkastukset. Ei sisällä pakkausmateriaalitarkastuksia. Vuoden 2011 luku sisältää Tullin tekemät tarkastukset. Ahvenanmaalla tehdyt tarkastukset ja niiden tulokset on esitetty liitteessä 12. 7

10 Kasvinterveysyksikön valvontaraportti Rekisteröintiedellytysten tarkastukset Rekisteröintiedellytysten tarkastuksia tehtiin 97 kpl eli 84 % suunnitelluista tarkastuksista (Taulukko 5). Eniten tarkastuksia tehdään taimitarhoilla. Tarkastustavoitteet saavutettiin kokonaisuudessaan hyvin, mutta joillakin alueilla jäätiin edelleen alle tavoitteen. Rekisteröintiedellytysten tarkastustavoitteiden toteutuminen on parantunut viime vuosina (74 % v. 2011, 82 % v. 2012). Tämä johtuu siitä, että rekisteritietoja on päivitetty. Samalla tarkastusten määriä on voitu vähentää ns. haamuyritysten poistuttua rekistereistä. Lisäksi tarkastajien koulutukseen ja rekisteröinnistä tiedottamiseen toimijoille on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota, minkä ansiosta toimijoiden rekisteröityminen vaadittaviin rekistereihin on selvästi parantunut. Taulukko 5. Rekisteröintiedellytystarkastusten toteutuminen. Alue Tavoite Toteutunut Toteuma-% Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Häme Pirkanmaa Kaakkois-Suomi Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Yhteensä % Taimituotannon tarkastukset Kasvihuonekasvien taimia tuottavia toimijoita tarkastettiin suunnitelman mukaisesti (Taulukko 6). Tarkastuksia tehtiin Etelä-Pohjanmaalla, Kaakkois-Suomessa, Kainuussa, Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa kasvihuonekoristekasvien ja vihannesten taimia toisille viljelmille tuottavissa yrityksissä. Taimitarhatarkastukset toteutuivat lähes suunnitelman mukaisesti (Taulukko 6). Istukassipulin ja mansikan taimituottajista jäi molemmista yksi tarkastamatta. Edelliseen vuoteen verrattuna varmennettujen taimien tuottajien määrä kasvoi yhdellä. Kaikki viisi tuotantopaikkaa tarkastettiin vähintään kaksi kertaa kasvukauden aikana. Puutarhatuotannon tarkastukset Koristekasveja kasvihuoneessa viljeleviä yrityksiä tarkastettiin suunnitellusti (Taulukko 6). Suurimmalla osalla alueista tarkastettujen kasvihuoneviljelmien osuus ylitettiin merkittävästi suunnitellusta, koska etelänjauhiaisesiintymiä oli kevätkaudella aiempaa enemmän. Satakunnassa ja Lapissa tarkastusten määrä jäi merkittävästi suunniteltua alemmaksi. 8

11 Kasvinterveysyksikön valvontaraportti 2013 Kasvihuonevihannestuotannon tarkastustavoitteet saavutettiin keskimäärin koko Suomessa. Kuitenkin Hämeen, Pohjanmaan ja Uudenmaan alueilla tarkastusten määrä jäi merkittävästi suunnitellusta. Hedelmäntuotannon tarkastukset toteutuivat lähes suunnitelman mukaisesti (Taulukko 6). Tulipoltteen kartoitus viheralueilla (kiinteät havaintopaikat) toteutui 108-prosenttisesti. Mansikan punamädän (Phytophthora fragariae var. fragariae) tarkastukset viljelmillä lopetettiin heinäkuun lopussa, koska kasvintuhoojalaboratorion oli keskitettävä resurssinsa taimiaineistotuhoojanäytteisiin ja toisaalta jo tutkittujen punamätänäytteiden tulosten perusteella voitiin todeta saastunnan laajuus. Taulukko 6. Puutarhatuotannon tarkastusten toteutuminen. Kohteet 1 Tarkastukset Suunniteltu Tarkastustyyppi Kasvihuonetaimituotanto Varmennettu taimituotanto Taimitarhatuotanto Istukassipulin tuotanto Mansikan taimituotanto Kasvihuonekoristekasvituotanto Kasvihuonevihannesten tuotanto Mansikan tuotanto Hedelmän tuotanto Tulipoltteen kiinteät havaintopaikat Muut tuhoojakartoitukset 78 Yhteensä % % 1 Valvontasuunnitelmassa ei ole annettu kaikille tarkastustyypeille tavoitetta kohteiden määrälle. Toteutunut Toteuma-% Suunniteltu Toteutunut Toteuma-% Peruna- ja juurikastuotannon tarkastukset Perunan- ja sokerijuurikastuotannon tarkastukset toteutuivat keskimäärin suunnitellulla tavalla (Taulukko 7). Rengasmädän toimenpidevalvonta on käytännössä hoidettu suunniteltua vähemmillä tarkastuskäynneillä. Osa rengasmätä- ja etenkin peruna-ankeroisnäytteiden analysoinnista laboratoriossa siirtyi vuoden 2014 alkupuolelle. Koloradonkuoriaisen kartoitusten yhteydessä tehtiin Epitrix sp. -perunakirpan kartoitusta EU:n hätätoimenpidesuunnitelman mukaan. Epitrix - kirpan ja koloradonkuoriaisen kartoitusta tehtiin osin muun perunatarkastustoiminnan yhteydessä. Pohjois-Pohjanmaalla Kalajoella tehtiin vuoden 2012 valkoperuna-ankeroislöydösalueella laaja peruna-ankeroiskartoitus. Kartoitettavien kohteiden määrä oli kuitenkin arvioitua pienempi, jonka seurauksena peruna-ankeroiskartoituskohteiden ja -tarkastusten määrä jäi suunniteltua pienemmäksi. Syys-lokakuussa tehtiin Candidatus Liberibakteerin kartoitusta ja näytteenottoa porkkanaviljelmillä koko länsirannikolla Pohjois-Pohjanmaalta Varsinais-Suomeen sekä Hämeessä ja Etelä- Savossa. Kartoituksessa havainnoitiin tuhoojan oireita lähes 80 viljelyksellä, joista kerättiin 730 näytettä. Kartoitusmäärät eivät sisältyneet valvontasuunnitelmaan. Porkkanakartoituksen vuoksi juurikkaan ritsomania -kartoituskohteiden määrää vähennettiin Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella, mutta suunnitelmasta poiketen niitä tehtiin siemen- ja ruokaperunatuotantopaikoilla Pohjois-Pohjanmaalla. 9

12 Kasvinterveysyksikön valvontaraportti 2013 Taulukko 7. Perunan- ja juurikkaantuotannon tarkastusten toteutuminen (kpl). Kohteet 1) Tarkastukset Suunniteltu Tarkastustyyppi Rengasmätäkartoitus ja jäljitys Rengasmädän toimenpidevalvonta Peruna-ankeroiskartoitus Peruna-ankeroisen toimenpidevalvonta Perunan vientivalmius 18 Koloradonkuoriais- ja Epitrix-kartoitus Koloradonkuoriaisen toimenpidevalvonta Ritsomaniakartoitus Liberibakteeri kartoitus porkkanalla 79 Yhteensä % % 1) Valvontasuunnitelmassa ei ole annettu kaikille tarkastustyypeille tavoitetta kohteiden määrälle. Toteutunut Toteuma-% Suunniteltu Toteutunut Toteuma-% Metsä- ja puutavaratuotannon tarkastukset Metsä- ja puutavaratuotannon tarkastukset toteutuivat vaihtelevasti. Mäntyankeroiskartoitus toteutui 93-prosenttisesti. (Taulukko 8). Vientisahojen tarkastuksia ei kirjattu valvontasuunnitelmaan lainkaan. Siitä huolimatta niitä tarkastettiin kaksi. Puisen pakkausmateriaalin valmistajien tarkastukset toteutuivat 72-prosenttisesti. Tarkastukset jäivät valvontasuunnitelman tavoitteista yhdeksällä alueella viidestätoista. Syynä on ollut epätietoisuus vientisahojen ja pakkausmateriaalin valmistajien tarkastussyklistä. Lisäksi Eviran toimipaikkakohtaiset tarkastustavoitteet ovat olleet ristiriidassa ELY-rajojen kanssa. Tämä on aiheuttanut epäselvyyttä tarkastusvastuun jakamisessa. Taulukko 8. Metsä- ja puutavaratuotannon tarkastusten toteutuminen (kpl). Tarkastustyyppi Suunniteltu Toteutunut Toteuma-% Vienti- ja ISPM sahat 0 2 Pakkausmateriaalin valmistajat % Mäntyankeroiskartoitus % Yhteensä % Markkinavalvonta Kesäkukkien ja joulutähtien taimien markkinavalvontaa tehtiin puutarhatukuissa Varsinais- Suomen ja Uudenmaan alueilla (Taulukko 9). Keväällä kasvihuoneviljelmille tehtävien etelänjauhiaisjäljitysten takia jäätiin Varsinais-Suomessa taimien markkinavalvonnan tavoitteesta. Ruukku- ja leikkokukkien markkinavalvontaa oli suunniteltu tehtävän lähes koko maassa, mutta tarkastusmäärät jäivät merkittävästi suunniteltua alhaisemmaksi Kaakkois-Suomen, Keski- Suomen, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Satakunnan alueilla. Valmiiden kasvihuonekasvien markkinavalvonta kukkatukuissa jäi Kaakkois-Suomen, Keski- Suomen, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Satakunnan ELY-keskusten alueella suunniteltua merkittävästi vähäisemmäksi. Muilla alueilla suunnitelma toteutui. Mansikan taimivälittäjillä markkinavalvontaa ei tehty. Mansikantaimien markkinavalvontaa vaikeuttaa se, että välitettävät taimet ovat suureksi osaksi pakastettuja ns. frigotaimia. Niiden tarkastus perustuu kasvintuhoojien ja oireiden havainnointiin sekä oireellisista yksilöistä otettaviin laboratorionäytteisiin. Oireiden havaitseminen silmämääräisesti on vaikeaa. Myöskään PCR- 10

13 Kasvinterveysyksikön valvontaraportti 2013 testi ei anna luotettavaa tulosta jäisistä taimista. Frigotaimista ei ole taloudellisesti mahdollista tutkia niin paljon piilosaastuntanäytteitä laboratorioanalyyseillä, että voitaisiin todeta varmuudella taimierien terveys. Perunan markkinavalvontaa tehtiin muista EU-maista markkinoitaville erille toimijoiden ilmoitusten perusteella. Ruokaperunaerien tarkastusmäärä jäi suunniteltua pienemmäksi. Siemenperunaeriä tarkastettiin lähes kaksinkertainen määrä suunniteltuun verrattuna. Taulukko 9. Markkinavalvonnan toteutuminen. Kohteet 1 Tarkastukset Suunniteltu Toteutunut Tarkastuskohde Taimimyymälät Puutarhatukkuliikkeet ja välittäjät Kukkatukut Siemenperuna Ruoka- ja teollisuusperuna Puutavara satamissa 14 Yhteensä % % 1 Valvontasuunnitelmassa ei ole annettu kaikille tarkastustyypeille tavoitetta kohteiden määrälle. Toteuma-% Suunniteltu Toteutunut Toteuma-% Tuontitarkastukset Venäjän tuontipuu Tullin tilaston mukaan Venäjältä tuotiin vuonna 2013 kasvinterveystodistusta vaativaa havupuutavaraa (3,58 milj. m3) lähetystä. Suurin osa maahantuodusta puutavarasta (73992 lähetystä) kuului alennetun, kolmen prosentin tarkastustason piiriin. Muu maahantuotu havupuutavara, 217 lähetystä, oli Venäjän Aasian puoleiselta alueelta olevaa havusahatavaraa, josta 178 lähetystä tuotiin Suomeen ja 39 lähetystä muihin EU-maihin. Liitteessä 9 on esitetty havupuutavaran jakautuminen rajanylityspaikoittain. Havupuutavaran lähetysten määrä Venäjältä nousi edelliseen vuoteen verrattuna, jolloin tuotiin lähetystä (Taulukko 10). Lehtikuusisahatavaran tuonti laski 57 %. Vuoden 2013 aikana Venäjältä tuotujen lähetysten määrä on noin 20 % pienempi kuin vuosien tuonnin keskiarvo. Tuonnin puutavararakenne oli samankaltainen kuin edellisenä vuotena. Hakkeen ja polttopuun osuus tuontimäärästä on noin 66 prosenttia. Havusahatavaraa tuontimäärästä oli 11 %. Tullin tilastoissa ei ole vuonna 2013 eritelty sahatukkeja, joten niiden osuutta havusahatavarana tuontimäärästä ei pysty arvioimaan. Venäjästä tuli WTO:n jäsen elokuussa 2012 ja samalla Venäjän asettamat vientitullit raakapuun viennille laskivat. Vientitullien aleneminen ei ole kuitenkaan olennaisesti lisännyt Venäjän tuontipuun määriä vuoden 2012 tasosta. Polttopuun sekä polttoja teollisuushakkeen tuonti tullee edelleen olemaan samalla tasolla, sillä Itä-Suomen puunjalostusteollisuus ja lämpöpolttolaitokset ovat perinteisesti käyttäneet jo vuosia venäläistä selluhaketta ja polttopuuta ja -haketta niiden edullisen hinnan ja saatavuuden vuoksi. Taulukko 10. Venäjältä tuodut havupuutavaralähetykset tullinimikkeittäin. Tullinimike Maahantuodut lähetykset (kpl) Luokittelematon Kuusisahatavara 264 Muu käsitelty (sahattu, veistetty tms.) kuusi

14 Kasvinterveysyksikön valvontaraportti 2013 Muu käsitelty (sahattu, veistetty tms.) mänty 603 Muut (mänty raakapuu) Mäntysahatavara 162 Polttopuu, havuhake, sahanpuru Muu sahatavara 81 Polttopuu (sekakuormat) Puurakennukset 130 Kuormalavat ja alustat 36 Yhteensä Taulukko 11. Havupuutavaran jakautuminen rajanylityspaikoittain (terveystodistusten kappalemäärän mukaan). Rajanylityspaikka Osuus lähetyksistä (%) Imatra 38 Niirala 30 Nuijamaa 13 Vartius 9 Parikkala 5 Vaalimaa 2 Lieksan Inari 1 Kuusamo <1 Raja- Jooseppi 1 Vainikkala <1 Salla <1 Rajakangas 0 Hamina 0 Lappeenranta <1 Rauma <1 Tullauskeskus <1 Pori 0 Turku 0 Vuosaari 0 Lähde: Tullin tilasto Venäjän tuontipuun tarkastuksia tehtiin yhteensä 2689 (Taulukko 12 14). Alennetun tarkastustason piiriin kuuluvia lähetyksiä tarkastettiin Tarkastustaso oli 3,3 %, joten EU:n komission asetuksen (1756/2004/EY) määräämä kolmen prosentin vähimmäistarkastustaso saavutettiin. Kaikki Venäjän Aasian puolelta tuodut 217 lehtikuusisahatavaralähetystä tarkastettiin. Eviran kasvinterveysyksikön tarkastajat tekivät lähes kaikki Venäjän tuontipuun tarkastukset. Eviran siementarkastusyksikön sekä ELY-keskusten tarkastajat tekivät yhteensä 11 tarkastusta. Tarkastuksia ei ollut tarpeen teettää ostopalveluna. Suuri osa lähetyksistä tarkastettiin rajanylityspaikoilla. Määränpäässä purkupaikalla tarkastuksen yhteydessä otettiin pääsääntöisesti lastunäyte laboratoriossa tehtävää mäntyankeroisanalyysiä varten. Näytteeksi otettiin myös puutavarasta löytyneet hyönteiset. Tarkastuksia, joiden yhteydessä ei oteta näytettä, tehtiin 1675 (62 % tarkastuksista). Tulli teki asiakirjatarkastuksen kaikille maahantuoduille havupuutavaralähetyksille. Suomeen tuotavan havupuutavaran lisäksi tarkastusten piiriin kuuluvat muihin EU-maihin tuotavat lähetykset, ellei vastaanottajamaan kanssa ole sovittu määränpäässä tehtävästä tarkastuk- 12

15 Kasvinterveysyksikön valvontaraportti 2013 sesta. EU:n suoja-alueille tuotavat lähetykset vuonna 2013 tarkastettiin 3 % tarkastustason mukaisesti. Sadan prosentin tarkastustason lähetyksistä 39 oli muihin EU-maihin tuotavien lähetysten tarkastuksia. Näistä oli 8 kpl Belgiaan, 18 kpl Ruotsiin, 8 kpl Saksaan, 6 kpl Tanskaan, 4 kpl Norjaan, 2 kpl Alankomaihin ja 1 kpl Englantiin menevää lehtikuusisahatavaraa. Taulukko 12. Venäjän tuontipuun tarkastukset vuosina Tarkastustaso 2009 toteutunut 2010 toteutunut 2011 toteutunut toteutunut 2013 tavoite 2013 toteutunut Toteuma-% 3 % % Yhteensä Taulukko 13. Venäjän tuontipuun tarkastukset puulajeittain. Tullinimike Lähetyksiä (kpl) Osuus lähetyksistä (%) Määrä (m 3 ) Lehtikuusi Mänty Kuusi Kuusi ja mänty Kaikki yhteensä Taulukko 14. Venäjän tuontipuun tarkastukset puutavaralajeittain. Tullinimike Lähetyksiä (kpl) Osuus lähetyksistä (%) Määrä (m 3 ) Lehtikuusisahatavara Mäntytukki Kuusikuitupuu Kuusitukki Mäntykuitupuu Hake Kuusisahatavara Mäntysahatavara Polttopuu Muu sahattu (pintalauta) Sahanpuru Sekakuitupuu 11 <1 371 Pakkaukset 1 <1 160 Kaikki yhteensä Muu tuonti EU:n ulkopuolelta Muita tuotteita kuin Venäjän havupuutavaraa tuotiin EU:n ulkopuolisista maista 1615 kpl, mikä on vähemmän kuin vuonna 2012 (Liite 8). Tuonnista 1358 lähetystä oli kasviksia, pääasiassa sitrushedelmiä ja omenaa. Kasvisten tuontimäärä oli 230 lähetystä vähemmän kuin edellisenä vuotena. Sitrushedelmiä tuotiin eniten Egyptistä ja Israelista. Omenien tärkeimmät tuontimaat olivat Chile, Argentiina ja Brasilia. Tulli teki kasviksille 529 tuontitarkastusta. Suurin osa tuotavista kasviksista kuului alennetun tarkastusmenettelyn piiriin. Kasvisten jälkeen eniten tuotiin lehtipuutavaraa sekä kasvihuonekasvien taimiaineistoa. Puutavaran tuontimäärä laski edellisvuoteen verrattuna. Muuta puutavaraa kuin Venäjän havupuutavaraa tuotiin EU:n ulkopuolisista maista 170 lähetystä. Maahantuotu puutavara oli suurimmaksi osaksi tammisahatavaraa Yhdysvalloista, jota tuotiin yli 700 m 3 edellisvuotta vähemmän. Kasvihuonekoristekasvien taimiaineiston tuonti, yhteensä 55 erää, väheni seitsemällä edelliseen vuoteen verrattuna. Kukkasipuleita, taimitarhakasveja, ruukkukasveja ja muuta kasvimateriaalia tuotiin Suomeen yhteensä 32 erää.

16 Kasvinterveysyksikön valvontaraportti 2013 Puisen pakkausmateriaalin tuonti- ja markkinavalvonta Puisen pakkausmateriaalin maahantuontimääristä ei ole saatavilla tietoja. Määrät ovat kuitenkin suuria, ja vain murto-osa maahantuotavasta puisesta pakkausmateriaalista pystytään tarkastamaan. Vuonna 2013 tehtiin 464 puisen pakkausmateriaalin tarkastusta. Tarkastustavoite oli 470 tarkastusta, mikä toteutui lähes kokonaan. Puisesta pakkausmateriaalista otettiin 417 näytettä, joista suurin osa kohdistettiin mäntyankeroismaista peräisin olevaan puiseen pakkausmateriaaliin. Vientitarkastukset Kasvinterveystodistuksia ja jälleenvientitodistuksia myönnettiin yhteensä lähetykselle (Taulukko 15). Määrä oli 10 % enemmän edellisvuoden vientimäärään verrattuna. Vuonna 2012 todistuksia myönnettiin lähetykselle. Puutavaran vientimäärä nousi 27 %:lla. Suurin osa vientilähetyksistä oli puutavaraa, jota vietiin etenkin Kiinaan, Venäjälle, Egyptiin ja Saudi- Arabiaan. Venäjälle vietiin paljon perunaa, elintarvikkeita, mallasta sekä jauhoja, hiutaleita ja muroja. Muista tuotteista siemeniä vietiin Yhdysvaltoihin ja Intiaan. Turvetta vietiin Turkkiin, Israeliin ja Norjaan sekä taimia ja pistokkaita Norjaan ja Venäjälle. Vientituotteet tarkastettiin pääasiassa tuotantopaikoilla tehtävillä vientivalmiustarkastuksilla. Vientierien tarkastuksia tehtiin yhteensä 26 kpl. Taulukko 15. Myönnetyt kasvinterveystodistukset ja jälleenvientitodistukset. Todistustyyppi Kpl Jälleenvientitodistus 11 Korvaava terveystodistus 600 Terveystodistus muut tuotteet 2777 Terveystodistus peruna 331 Terveystodistus puutavara 8587 Jälleenvientitodistus siemenperuna 100 Jälleenvientitodistus vilja 11 Yhteensä Laboratoriomääritykset Eviran kasvianalytiikan yksikön laboratorioissa Helsingissä, Lappeenrannassa ja Loimaalla tutkittiin yhteensä 5960 näytettä (Taulukko 16). Eniten näytteitä otettiin tuontitarkastuksissa, seuraavaksi eniten perunan- ja sitten kasvihuonetuotannossa. Sen sijaan vientinäytteitä ei analysoitu laboratoriossa. Näytteet tarkastustyypeittäin ja tuhoojittain on esitetty liitteessä 10. Taulukko 16. Kasvinterveyden valvonnassa tutkitut laboratorionäytteet (kpl). Tarkastustyyppi Kpl Kasvihuonetuotanto 1135 Mansikantuotanto 140 Taimitarhatuotanto 137 Varmennettu taimituotanto 404 Perunantuotanto 1428 Tuhoojan kartoitus 672 Markkinavalvonta 355 Tuonti 1678 Saha- ja puutavaratuotanto 11 Yhteensä

17 Kasvinterveysyksikön valvontaraportti 2013 Kasvintuhoojien tutkimusmenetelminä käytettiin tuhoojien morfologista määrittämistä, maljakasvatuksia, testikasveja, immunofluoresenssi- ja ELISA-testejä, perinteistä ja reaaliaikaista PCR - testiä, sekvensointia (ostopalvelu) sekä kystanerotuslaitetta peruna-ankeroisten maanäytteille. Näytteitä lähetettiin tarvittaessa vertaileviin tutkimuksiin ulkomaisiin laboratorioihin. 5 VALVONNAN TULOKSET 5.1 Vaarallisten kasvintuhoojien esiintymät kasvintuotannossa ja metsissä Vaarallisia kasvintuhoojia löydettiin 115 kappaletta vuonna 2013, mikä on 35 löydöstä enemmän kuin edellisenä vuonna (Taulukko 17). Suurimmat muutokset kasvintuhoojien esiintymissä olivat etelänjauhiaisten ja mansikan punamädän löydöksissä. Etelänjauhiaisia levisi kevätkaudella useille viljelmille maljaköynnösten taimien mukana. Kasvihuonekoristekasviviljelmillä tavattiin etelänjauhiaisten lisäksi krysanteeemikärpänen ja kaksi palsamin kuoliolaikkuvirusta. Esiintymien kokonaismäärä kasvihuonetuotannossa oli tavanomaisella tasolla. Vihannestuotannosta vaarallisia kasvintuhooja ei todettu. Mansikan punamädän ja kulmiolaikun tarkastuksia jatkettiin kasvukaudella Heinäkuun loppuun mennessä uusia punamätälöydöksiä tavattiin 28 viljelmällä (Taulukko 17). Kulmiolaikkua todettiin vain yhdellä uudella viljelmällä. Vuodesta 2014 lähtien punamädän ja kulmiolaikun tarkastuksissa keskitytään kotimaisen taimiaineiston tarkastuksiin. Kumpaakaan tautia ei enää kartoiteta mansikkakasvustoista. Omenan lisäversoisuustautia kartoitettiin kemppi- ja versonäytteiden avulla yhteensä 43 viljelmällä Manner-Suomessa ja Ahvenanmaalla. Manner-Suomessa tavattiin kolmesta omenatarhasta omenanlisäversoisuustautia ja Ahvenanmaalla kaikilta kartoituksessa mukana olleilta 13 viljelmiltä. Yksi saastuneista kohteista oli MTT Piikkiön koe- ja tutkimusasema. Tauti on saattanut levitä sieltä toimitettujen omenan perusrunko- ja taimiaineiston mukana eräille taimistoille ja omenaviljelmille. Kesällä 2014 nämä viljelmät tarkastetaan ja selvitetään mahdollinen lisäversoisuustaudin esiintyminen. Taulukko 17. Vaarallisten kasvintuhoojien esiintymät puutarhatuotannossa vuosina Esiintymien lukumäärä (kpl) Voimassa olevat torjuntapäätökset Etelänjauhiainen Floridankärpänen 1 Krysanteeminsuonimiinaajakärpänen Krysanteemin valkoruoste 1 Palsamin kuoliolaikkuvirus 2 2 Papaijan rengaslaikkuvirus 1 Mansikan kulmiolaikku Mansikan punamätä Omenan lisäversoisuustauti Papaijan rengaslaikkuvirus 1 Versopolte 1 1 Yhteensä Yhtään uutta versopoltetapausta ei havaittu vuonna Yhdellä viljelmällä versopoltteen torjuntapäätös on edelleen voimassa. Perunantuotannossa keltaperuna-ankeroista todettiin 7 uudella tilalla. Toimenpidevalvonnassa keltaperuna-ankeroista todettiin 30 tilalla, joka on 75 % tarkastetuista kohteista. Valkoperunaankeroista todettiin kahdella tilalla, joista molemmat ovat toimenpidevalvontakohteita. Kesän 15

18 Kasvinterveysyksikön valvontaraportti 2013 kartoituksissa perunan vaalearengasmätää todettiin yhdellä uudella tilalla. Muutaman tilan kartoitusnäytteiden analysointi on vielä kesken. Perunan tummarengasmätää ei todettu. Uusia koloradonkuoriaisesiintymiä todettiin 14 kohteessa. Vuoden 2012 esiintymien toimenpidevalvonnassa ei todettu koloradonkuoriaisia. Taulukko 18. Vaarallisten kasvintuhoojien esiintymät perunantuotannossa vuosina ja uusien esiintymien suhteellinen osuus tarkastetuista tuotantopaikoista vuonna Esiintymien lukumäärä (kpl) Suhteellinen osuus Uudet Kaikki Uudet Kaikki Keltaperuna-ankeroinen % Valkoperuna-ankeroinen 2 1* 2 0,6 % Vaalearengasmätä 1 2 1** 2 0,9 % Koloradonkuoriainen % Yhteensä Uudet: Uudet esiintymät Kaikki: Uudet ja toimenpidevalvonnassa todetut esiintymät yhteensä. Suhteellinen osuus: uudet esiintymät / kartoituskohteet *) Todettu keltaperuna-ankeroisen toimenpidevalvonnassa. **) Todettu 1 esiintymä 2014 puolella. Muutaman 2013 kartoituskohteen näytteiden analysointi vielä kesken. Metsä- ja puutavarasektorilla tavattiin vuonna 2013 ainoastaan yhden kerran vaarallinen kasvintuhooja. Puisesta pakkausmateriaalista löydettiin mäntyankeroista (Bursaphelenchus xylophilus). Metsäisillä kohteilla ei havaittu yhtään vaarallista kasvitautia eikä tuholaista. Mäntyankeroiskartoituksessa 459 näytteestä löydettiin mäntyankeroisen vaaratonta ja Suomessa luonnonvaraisena esiintyvää sukulaislajia (Bursaphelenchus mucronatus) sekä muutamasta näytteestä tunnistamattomia stiletillisiä sukkulamatoja. Sahojen ja puisen pakkausmateriaalin valmistajien tarkastuksilla otettiin 13 näytettä, joista ei löytynyt eläviä sukkulamatoja. 5.2 Muut tuotantopaikkojen valvonnassa havaitut puutteet Kasvihuonetuotannon tarkastusten yhteydessä ei havaittu oleellisia puutteita. Toimijoita opastettiin lainsäädännön vaatimuksissa ja omavalvonnan kehittämisessä vaarallisten kasvintuhoojien leviämisen ehkäisemiseksi. Sahojen ja puisen pakkausmateriaalin valmistajien tarkastusten yhteydessä ei havaittu oleellisia puutteita. Eräät toimijat olivat hakeneet ISPM 15 -merkinnänkäyttöoikeutta, mutta eivät käyttäneet tai olleet hankkineet leimamerkkiä. Näiden tarkastusten yhteydessä toimijoita perehdytettiin standardin vaatimuksiin. 5.3 Markkinointikiellot Kasvinterveyslain perusteella annettiin yhteensä 22 markkinakieltoa, joista 11 annettiin puutarhakasveille ja saman verran puupakkausmateriaalille (Taulukko 19). Markkinointikieltojen kokonaismäärä puutarhakasveilla väheni yhdeksällä vuoteen 2012 verrattuna ja niiden osuus suhteutettuna tehtyjen puutarhatarkastusten määrään oli 1,5 %. Syyt taimitarhatuotteiden markkinakielloille olivat ZP-kasvipassin puuttuminen, versopolte, lisäversoisuustauti ja etelänjauhiainen. Kesäkukkien taimien markkinavalvonnassa löydettiin kolmesta maljaköynnösten taimierästä etelänjauhiaisia (Taulukko 19). Markkinointikieltojen määrä oli tavanomaisella tasolla. Joulutähtien taimien markkinavalvonnassa ei löydetty lainkaan etelänjauhiaisia, vaikka niitä viljelmäkartoitusten perusteella levisi tuotantopaikoille taimien mukana. 16

19 Kasvinterveysyksikön valvontaraportti 2013 Neljälle Portugalista, neljälle Kiinasta/Japanista tuodulle puupakkausmateriaalierälle annettiin markkinointikielto puuttuvien ISPM 15 -merkintöjen tai sukkulamatolöydösten takia. Mäntyankeroisia löydettiin kerran portugalilaisesta pakkausmateriaalista. Taulukko 19. Kasvinterveyslain perusteella kasveille annetut markkinointikiellot. Alkuperämaa Tuote Markkinointikiellon syy Hollanti Saksa Tanska Portugali Italia Kiina/ Japani Ei tiedossa Yhteensä Taimet: alppiruusu Versopolte 1 1 Taimet: maljaköynnös Etelänjauhiainen Perusrungot: omena Lisäversoisuustauti 1 1 Taimet: ruusukvitteni Ei Zp-kasvipassia 1 1 Taimet: päärynä Ei Zp-kasvipassia 1 1 Taimet: omena Ei Zp-kasvipassia 1 1 Taimet: tuomipihlaja Ei Zp-kasvipassia Taimet: orapihlaja Ei Zp-kasvipassia 1 1 Puupakkausmateriaali Eläviä sukkulamatoja ISPM 15 -merkintä puuttuu 2 2 Mäntyankeroinen 1 1 Yhteensä Taimiaineistolain perusteella annettujen markkinointikieltojen osuus suhteutettuna tehtyjen markkinavalvonta- ja tuotantopaikkatarkastusten määrään oli 0,7 %. Luvussa on huomioitu markkinavalvontatarkastusten ohella taimituotannon tarkastukset, koska taimiaineistolain perusteella annetaan markkinointikieltoja myös tuotantopaikoille. Markkinointikieltoja annettiin kuunliljoille Hosta X-viruksen ja vuorimännyille juurikirvojen vuoksi. Taimiaineistolain perusteella annettuja markkinointikieltoja oli yhteensä 40 kappaletta, joista 39 oli Hosta X-viruksen saastuttamille kuunliljoille (Taulukko 20). Eviran ja ELY-keskusten tarkastajat koekäyttivät hvx-pikatestiä taimitarhoilla ja -myymälöissä yhteensä 170 kuunliljaerästä, joista oireellisia oli 98 kpl ja oireettomia 72 kpl. Positiivisten pikatestien tulosten perusteella taimille annettiin väliaikainen markkinointikielto. Saastunnan varmistuttua kasvinterveyslaboratorion tulosten perusteella toimijoita kehotettiin hävittämään taimet välittömästi. Virustautia löytyi sekä kotimaisista että EU:n alueelta, lähinnä Hollannista, tuoduista taimista ja juurakoista. Taulukko 20. Markkinointikiellot taimiaineiston perusteella. Alkuperämaa Tuote Markkinointikiellon syy Suomi Saksa Hollanti Ei tietoa Yhteensä Taimet: Kuunlilja Hosta X-virus Taimet: Vuorimänty Juurikirvat 1 1 Yhteensä Muutamassa taimimyymälöissä havaittiin puutteita taimien nimilappumerkinnöissä. Puutteellisuudet ovat yleisiä erityisesti ulkomailta tuoduissa taimierissä, sillä muissa EU-maissa ei ole vastaavaa nimilappuvaatimusta. Nimilappumerkintöjen puutteellisuuksista ei ole saatavilla tilastotietoja. Korjaavana toimenpiteenä myymälöitä neuvottiin nimilappujen käytössä. 17

20 Kasvinterveysyksikön valvontaraportti Maahantuontikiellot Tuonti Venäjältä Venäjän tuontipuusta ei löytynyt vaarallisia kasvintuhoojia eikä muita vierasperäisiä hyönteis- tai ankeroislajeja. Mäntyankeroisen vaaratonta, Suomessakin esiintyvää Bursaphelenchus mucronatus -sukulaislajia löytyi 34 Venäjältä tuodusta havupuutavarasta otetusta näytteestä. Venäjän tuontipuusta otettuja hyönteisnäytteitä oli 199. Suurin osa näytteeksi otetuista hyönteisistä osoittautui määrityksessä kirjanpainajiksi. Myöskään muista EU:n ulkopuolisista maista tuoduista puutavaralähetyksistä ei löytynyt vaarallisia kasvintuhoojia. Maahantuontikieltopäätös tehtiin 23 Venäjältä tuodulle puutavaralähetykselle, jotka eivät täyttäneet maahantuonnin ehtoja (Taulukko 21). Maahantuontikieltojen syynä olivat puutteet asiakirjoissa. Puutteita olivat esimerkiksi väärä puulaji ja se, että terveystodistuksen ja muiden tuontiasiakirjojen tiedot eivät vastanneet toisiaan. Maahantuontikiellon saaneiden lähetysten osuus kaikista fyysisesti tarkastetuista puutavaralähetyksistä oli 0,9 %. Maahantuontikiellon saaneiden lähetysten osuus suhteutettuna kaikkiin maahantuotuihin puutavaralähetyksiin (asiakirjatarkastuksen perusteella maahantuotavaksi hyväksytyt mukaan luettuna) oli 0,03 %. Taulukko 21. Kasvinterveyslain perusteella Venäjän puutavaralle annetut maahantuontikiellot. Puulaji/kasvilaji Maahantuontikiellon syy Yhteensä Selluhake: Mänty, kuusi Terveystodistus vanhentunut 3 Selluhake: Mänty Terveystodistuksessa väärä puulaji 1 Selluhake: Kuusi Terveystodistuksessa väärä puulaji 2 Kuitupuu: Mänty Terveystodistus vanhentunut 1 Kuitupuu: Kuusi Terveystodistus vanhentunut 4 Pintalauta: Mänty Terveystodistus vanhentunut 2 Pintalauta: Kuusi Terveystodistuksessa väärä puulaji 1 Pintalauta: Mänty, kuusi Terveystodistus vanhentunut 1 Polttohake: Mänty Terveystodistus vanhentunut 1 Polttohake: Mänty, kuusi Terveystodistuksessa väärä puulaji 1 Sahatavara: Lehtikuusi Kuorta ja toukanreikiä sahatavarassa 1 Sahatavara: Lehtikuusi Toukanreikiä sahatavarassa 2 Tukki: Mänty Terveystodistus vanhentunut 1 Tukki: Kuusi Terveystodistus vanhentunut 1 Tolppapuut: Kuusi Terveystodistus puuttuu 1 Kaikki yhteensä 23 Muu tuonti EU:n ulkopuolelta Vuonna 2013 ei tehty yhtään maahantuontikieltopäätöstä EU:n ulkopuolelta tuodulle puutavaralähetykselle. Muille kuin puutavaralähetyksille annettujen maahantuontikieltojen määrä oli edellisvuosien tapaan pieni. Yhdysvalloista tuodun lähetyksen pensasmustikat (Vaccinium) olivat kasvutilassa ja lehdellisiä, mikä esti niiden tuonnin. Maahantuontikiellon saaneiden lähetysten suhteellinen osuus tarkastetuista lähetyksistä oli 0,85 %. 18

Kasvinterveysyksikön valvontaraportti 2012

Kasvinterveysyksikön valvontaraportti 2012 Kasvinterveysyksikön valvontaraportti 2012 Kasvinterveysyksikön valvontaraportti 2010 Kasvinterveysyksikön valvontaraportti 2012 Dnro 2469/0408/2013 Osa I Kasvinterveys ja taimiaineisto Osa II Metsänviljelyaineisto

Lisätiedot

Kasvinsuojeluyksikön valvontaraportti

Kasvinsuojeluyksikön valvontaraportti Kasvinsuojeluyksikön valvontaraportti 2007 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Kasvinsuojeluyksikön valvontaraportti vuodelta 2007 31.3.2008 Dnro 2327/504/2008 OSA I a OSA I b OSA II OSA III OSA IV Kasvinterveys

Lisätiedot

Kasvinterveysyksikön valvontaraportti 2011

Kasvinterveysyksikön valvontaraportti 2011 Kasvinterveysyksikön valvontaraportti 2011 Kasvinterveysyksikön valvontaraportti 2010 Kasvinterveysyksikön valvontaraportti 2011 Dnro 1280/0408/2012 Osa I Kasvinterveys ja taimiaineisto Osa II Metsänviljelyaineisto

Lisätiedot

Kasvinterveysyksikön valvontaraportti 2010

Kasvinterveysyksikön valvontaraportti 2010 Kasvinterveysyksikön valvontaraportti 2010 Kasvinterveysyksikön valvontaraportti 2010 Dnro 1541/0411/2011 Osa I Kasvinterveys ja taimiaineisto Osa II Metsänviljelyaineisto Eviran raportti Hyväksymispäivä

Lisätiedot

Kasvinterveysyksikön valvontaraportti 2009

Kasvinterveysyksikön valvontaraportti 2009 Kasvinterveysyksikön valvontaraportti 2009 Kasvinterveysyksikön valvontaraportti 2009 Dnro 1480/0411/2010 Osa I Kasvinterveys ja taimiaineisto Osa II Metsänviljelyaineisto Eviran raportti Hyväksymispäivä

Lisätiedot

Kasvinterveysyksikön valvontaraportti 2008

Kasvinterveysyksikön valvontaraportti 2008 Kasvinterveysyksikön valvontaraportti 2008 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Kasvinterveysyksikön valvontaraportti 2008 Dnro 2196/0411/2009 Osa I Kasvinterveys ja taimiaineisto Osa II Metsänviljelyaineisto

Lisätiedot

Kasvinterveyslainsäädäntö ja sen valvonta

Kasvinterveyslainsäädäntö ja sen valvonta Kasvinterveyslainsäädäntö ja sen valvonta Viheralan kasvinterveysseminaari_säätytalo_24.10.2013 KASVINTERVEYSLAINSÄÄDÄNTÖ Laki kasvinterveyden suojelemisesta (702/2003 muutoksineen) Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Kasvinterveyden, taimiaineiston ja metsänviljelyaineiston valvonnan raportti 2015

Kasvinterveyden, taimiaineiston ja metsänviljelyaineiston valvonnan raportti 2015 Kasvinterveyden, taimiaineiston ja metsänviljelyaineiston valvonnan raportti 2015 Osa I Kasvinterveys ja taimiaineisto Dnro 2285/0411/2016 Eviran raportti Hyväksymispäivä 5.4.2016 Kasvinterveysyksikkö

Lisätiedot

SUOMEN KASVINTARKASTUSJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KASVINTARKASTUSJÄRJESTELMÄ SUOMEN KASVINTARKASTUSJÄRJESTELMÄ Puutarhanaiset ry:n vierailu Evirassa 10.4.2014 Raija Valtonen Evira, kasvinterveysyksikkö KASVINTARKASTUKSEN PÄÄTEHTÄVÄ estää vaarallisten kasvintuhoojien leviäminen

Lisätiedot

Kasvintarkastusrekisterit, kasvipassin käyttöoikeus ja taimitoimittajan valtuutus

Kasvintarkastusrekisterit, kasvipassin käyttöoikeus ja taimitoimittajan valtuutus OHJE 14200/1 Sivu/sivut 1 / 5 Kasvintarkastusrekisterit, kasvipassin käyttöoikeus ja taimitoimittajan valtuutus Kasvinterveyttä ja taimiaineistoa koskevan lainsäädännön mukaan toimijan, joka markkinoi,

Lisätiedot

Kasvipassia tai taimitodistusta käyttävien taimituottajien rekisteröintivelvoitteet

Kasvipassia tai taimitodistusta käyttävien taimituottajien rekisteröintivelvoitteet OHJE 14616 Sivu/sivut 1 / 5 Kasvipassia tai taimitodistusta käyttävien taimituottajien rekisteröintivelvoitteet Tämä ohje sisältää tietoa kasvipassia ja/tai taimitodistusta käyttävien taimituottajien rekisteröintivelvoitteista.

Lisätiedot

TUHOOJIIN JA KASVILAJEIHIN LIITTYVIEN RISKIEN ARVIOINTI

TUHOOJIIN JA KASVILAJEIHIN LIITTYVIEN RISKIEN ARVIOINTI TUHOOJIIN JA KASVILAJEIHIN LIITTYVIEN RISKIEN ARVIOINTI Salla Hannunen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Viheralan kasvinterveysseminaari 24.10.2013 KASVINTERVEYDEN RISKINARVIOINTI 1) Mitä se on? 2)

Lisätiedot

Taimituotannon vaatimukset ja valvonta kasvinterveys- ja taimiaineistolainsäädännön näkökulmasta

Taimituotannon vaatimukset ja valvonta kasvinterveys- ja taimiaineistolainsäädännön näkökulmasta Taimituotannon vaatimukset ja valvonta kasvinterveys- ja taimiaineistolainsäädännön näkökulmasta Jari Poutanen Evira, kasvinterveysyksikkö Esityksen ydinviesti Luonnonmukaisesti tai tavanomaisesti tuotettu

Lisätiedot

Kasvintuhoojien leviämisväylät. Salla Hannunen Riskinarvioinnin tutkimusyksikkö, Evira

Kasvintuhoojien leviämisväylät. Salla Hannunen Riskinarvioinnin tutkimusyksikkö, Evira Kasvintuhoojien leviämisväylät Salla Hannunen Riskinarvioinnin tutkimusyksikkö, Evira Tavoite Arvioida, kuinka paljon Suomeen tuodaan kasviperäisiä tavaroita, joiden mukana voi levitä uusia kasvintuhoojia

Lisätiedot

Valmiussuunnitelma: vaarallisen kasvintuhoojan löytyminen tomaatin tuotannosta

Valmiussuunnitelma: vaarallisen kasvintuhoojan löytyminen tomaatin tuotannosta Vastuuhenkilö Jari Poutanen Sivu/sivut 1 / 6 Valmiussuunnitelma: vaarallisen kasvintuhoojan löytyminen tomaatin tuotannosta 1 Tausta Tämä valmiussuunnitelma on laadittu siltä varalta, että tomaattituotannosta

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 1/2015 TILASTO: Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola TILASTO Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola

Lisätiedot

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Hukkakauravalvonnan raportti 2011. Evira/1005/0411/2012

Hukkakauravalvonnan raportti 2011. Evira/1005/0411/2012 Hukkakauravalvonnan raportti 2011 Evira/1005/0411/2012 Eviran raportti Hyväksymispäivä 30.6.2012 Siementarkastusyksikkö Hyväksyjä Esittelijä Hanna Kortemaa Ritva Vallivaara-Pasto Lisätietoja Sisältö: 1

Lisätiedot

Kasvinterveyden, taimiaineiston ja metsänviljelyaineiston valvonnan raportti 2016

Kasvinterveyden, taimiaineiston ja metsänviljelyaineiston valvonnan raportti 2016 Kasvinterveyden, taimiaineiston ja metsänviljelyaineiston valvonnan raportti 2016 Osa I Kasvinterveys ja taimiaineisto Dnro 2012/0411/2017 Eviran raportti Hyväksymispäivä 11.4.2017 Kasvinterveysyksikkö

Lisätiedot

Täyttöohje kasvinsuojelu-, taimiaineisto- ja/tai kasvisten laadunvalvontarekisterin hakemuslomakkeeseen

Täyttöohje kasvinsuojelu-, taimiaineisto- ja/tai kasvisten laadunvalvontarekisterin hakemuslomakkeeseen Täyttöohje kasvinsuojelu-, taimiaineisto- ja/tai kasvisten laadunvalvontarekisterin hakemuslomakkeeseen (Lomake nro 80876) 22.11.2010 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Valvontaosasto Kasvinterveysyksikkö

Lisätiedot

Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009. Evira/7307/0411/2010

Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009. Evira/7307/0411/2010 Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009 Evira/7307/0411/2010 Eviran raportti Hyväksymispäivä 10.6.2010 Valvontaosasto Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Maria Teirikko Kaija-Leena Saraste Eviran vierasainevalvonnan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2013. 656/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2013. 656/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2013 656/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Vierasainevalvontaprosessi OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Evira/843/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä X.X.2014 Tuoteturvallisuus Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja

Lisätiedot

Mistä luomutaimia? Taimipäivä SataVarMa-hanke Laitila/Kalanti

Mistä luomutaimia? Taimipäivä SataVarMa-hanke Laitila/Kalanti Mistä luomutaimia? Taimipäivä SataVarMa-hanke 30.1.2018 Laitila/Kalanti Sisältö Yleistä taimituotannosta Mansikan luomutaimiaineisto Luomutaimien saatavuus Lisätietoa Taimituotanto Taimituotantoa koskeva

Lisätiedot

Kasvilajien ja tuotannonalojen potentiaalinen tuhoojariski. Salla Hannunen, Riskinarvioinnin tutkimusyksikkö, Evira

Kasvilajien ja tuotannonalojen potentiaalinen tuhoojariski. Salla Hannunen, Riskinarvioinnin tutkimusyksikkö, Evira Kasvilajien ja tuotannonalojen potentiaalinen tuhoojariski Salla Hannunen, Riskinarvioinnin tutkimusyksikkö, Evira Leviämisväylän volyymin ja tuotannon arvon vaikutus kasvilajien potentiaaliseen tuhoojariskiin

Lisätiedot

Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I

Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I Liitteiden 1-3 päivitys vuosille 2016-2017 Liite 1. Kasvintuotannon edellytysten ja kasvinterveyden toimenpiteet 2016-2017 Kasvintuotannon

Lisätiedot

Kasvinterveyden, taimiaineiston ja metsänviljelyaineiston valvonnan raportti 2015. Osa II Metsänviljelyaineisto

Kasvinterveyden, taimiaineiston ja metsänviljelyaineiston valvonnan raportti 2015. Osa II Metsänviljelyaineisto Kasvinterveyden, taimiaineiston ja metsänviljelyaineiston valvonnan raportti 2015 Osa II Metsänviljelyaineisto Dnro 2285/0411/2016 Eviran raportti Hyväksymispäivä 5.4.2016 Kasvinterveysyksikkö Hyväksyjä

Lisätiedot

Ohjeita venäläisen havupuutavaran maahantuojalle

Ohjeita venäläisen havupuutavaran maahantuojalle Eviran ohje 14405/2 Ohjeita venäläisen havupuutavaran maahantuojalle Tuontivaatimukset ja maahantuojan velvollisuudet Ohjeita venäläisen havupuutavaran maahantuojalle Tuontivaatimukset ja maahantuojan

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2014 50/2014 4.12.2014 Annu Kaila Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012 33/2012 3.8.2012 Aarre Peltola Suomeen tuotiin tammi toukokuussa 3,8 miljoonaa

Lisätiedot

Täyttöohje vienti-ilmoituslomaketta varten

Täyttöohje vienti-ilmoituslomaketta varten Täyttöohje Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Valvontaosasto Kasvinterveysyksikkö Mustialankatu 3, 00790 Helsinki Puh. 029 530 0400, Faksi 029 530 4350 www.evira.fi etunimi.sukunimi@evira.fi 2 (5) VIENTI-ILMOITUS

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.7.2014 C(2014) 5082 final ANNEXES 1 to 3 LIITTEET asiakirjaan KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS toimenpiteistä Xylella fastidiosa (Well et Raju) -organismin unioniin kulkeutumisen

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43 miljardin euron arvosta

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43 miljardin euron arvosta Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2014 46/2014 5.11.2014 Annu Kaila Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014 18/2014 15.5.2014 Aarre Peltola Venäläisen puun osuus tuonnista kasvussa Suomeen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012 3/2013 18.1.2013 Aarre Peltola Puun tuonti nousussa lokakuussa Puun kuukausittainen

Lisätiedot

Hakkuumäärien ja pystykauppahintojen

Hakkuumäärien ja pystykauppahintojen A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2003 Toimittaja: Esa Uotila 18.6.2004 729 Kantorahatulot lähes 1,8

Lisätiedot

Puisen pakkausmateriaalin ISPM 15 standardin mukaisen merkinnän käyttöoikeus ja merkinnänhaltijarekisteri

Puisen pakkausmateriaalin ISPM 15 standardin mukaisen merkinnän käyttöoikeus ja merkinnänhaltijarekisteri OHJE nro 14407/2 Kasvinterveysyksikkö 1.3.2010 Puisen pakkausmateriaalin ISPM 15 standardin mukaisen merkinnän käyttöoikeus ja merkinnänhaltijarekisteri 1. Yleistä YK:n maatalous- ja elintarvikejärjestö

Lisätiedot

Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010. Evira/1170/0411/2011

Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010. Evira/1170/0411/2011 Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010 Evira/1170/0411/2011 Eviran raportti Hyväksymispäivä 30.6.2011 Valvonnan kehittämisyksikkö Hyväksyjä Esittelijä Maria Teirikko

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu Raakapuu. Metsäteollisuustuotteet. Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia.

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu Raakapuu. Metsäteollisuustuotteet. Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu 22 Toimittaja: Jukka Torvelainen 22..22 648 Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia jäljessä viime vuodesta Raakapuu Suomeen tuotiin elokuussa puuta 1, miljoonaa

Lisätiedot

Piensahojen puunkäyttötutkimukset muodostavat osan Suomen puunkäytön

Piensahojen puunkäyttötutkimukset muodostavat osan Suomen puunkäytön Suomen piensahat 1998 Toimittajat: Esa Ylitalo Aarre Peltola Irma Kulju 14.4.2 523 Piensahat vähentyneet selvästi Piensahojen puunkäyttötutkimukset muodostavat osan Suomen puunkäytön kokonaismäärän selvittämistä.

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011 24/2011 10.6.2011 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvoi reaalisesti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2011 17/2011 6.5.2011 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo jatkoi kasvuaan

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 28 38/28 6.1.28 Aarre Peltola Puun tuonti vauhdissa heinäkuussa Puun tuonti Suomeen

Lisätiedot

Puukauppa, toukokuu 2008

Puukauppa, toukokuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Puukauppa, toukokuu 2008 23/2008 13.6.2008 Mika Mustonen Puukauppa piristyi toukokuussa Puukauppa piristyi hieman toukokuussa,

Lisätiedot

Kasvinterveysyksikön VASU-raportti 2014

Kasvinterveysyksikön VASU-raportti 2014 Kasvinterveysyksikön VASU-raportti 2014 OSA I Kasvinterveys ja taimiaineisto SISÄLLYS 1 ARVIO VALVONNAN VAIKUTTAVUUDEN TOTEUTUMISESTA 2 2 VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN 3 3 TOIMINNAN JA TUOTTEIDEN SÄÄNNÖSTENMUKAISUUS

Lisätiedot

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Piikkiö 28.11.2016 Ympäristöagrologi Erkki Aro Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä maakunnittain vuonna 2015, kpl %, Luke Lappi; 1404; 3 % Päijät-Häme;

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011 31/2011 3.8.2011 Aarre Peltola Puun tuonti kiihtyi toukokuussa Suomeen tuotiin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014. 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014. 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014 1121/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavien lemmikkieläinten, eläimistä saatavia

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut alueittain 2013

Teollisuuspuun hakkuut alueittain 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Teollisuuspuun hakkuut alueittain 2013 21/2014 23.5.2014 Elina Mäki-Simola Vuoden 2013 teollisuuspuun hakkuut 56,1 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa 28.2.214 VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 213 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 213 Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan kaksi prosenttia

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2014 Puukauppa, heinäkuu 2014 21.8.2014 Martti Aarne Heinäkuun puukauppa 1,5 miljoonaa kuutiometriä Mänty- ja kuusitukin reaaliset

Lisätiedot

Puukauppa, kesäkuu 2008

Puukauppa, kesäkuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Puukauppa, kesäkuu 2008 25/2008 11.7.2008 Aarre Peltola Alkuvuoden puukauppa vaisua Alkuvuoden tapaan myös kesäkuussa puukauppa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012 9/2013 8.3.2013 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti ja puun tuonti supistuivat

Lisätiedot

Rehujen salmonellavalvonta. Moilanen Tervaniemi Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Rehujen salmonellavalvonta. Moilanen Tervaniemi Rovaniemen ammattikorkeakoulu Rehujen salmonellavalvonta Moilanen Tervaniemi Rovaniemen ammattikorkeakoulu Ensisijainen vastuu yrityksellä Yrityksellä on ensisijainen vastuu rehujen turvallisuudesta ja laadusta kaikissa tuotannon,

Lisätiedot

massateollisuuden hake ja puru mukaan lukien, oli vuoden 2005 lopussa 11,2 miljoonaa kuutiometriä.

massateollisuuden hake ja puru mukaan lukien, oli vuoden 2005 lopussa 11,2 miljoonaa kuutiometriä. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden puuvarastot 31.12.2005 Toimittaja: Martti Aarne 7.2.2006 805 Mäntykuitupuuta yli 4 miljoonaa

Lisätiedot

Maa-, metsä- ja puutarhatalouden kasvintuhoojien priorisointimalli FinnPRIO

Maa-, metsä- ja puutarhatalouden kasvintuhoojien priorisointimalli FinnPRIO Maa-, metsä- ja puutarhatalouden kasvintuhoojien priorisointimalli FinnPRIO Kasvintuhoojien priorisointi hankkeen loppuseminaari 9.9.2014 Juha Tuomola Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Riskinarvioinnin

Lisätiedot

Puukauppa, kesäkuu 2010

Puukauppa, kesäkuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 31/2010 Puukauppa, kesäkuu 2010 14.7.2010 Aarre Peltola Puukauppa vauhdissa kesäkuussa Vaisun alkuvuoden jälkeen puukauppa ampaisi

Lisätiedot

Eviran ohje 14410/5. Puisen pakkausmateriaalin tuontitarkastus

Eviran ohje 14410/5. Puisen pakkausmateriaalin tuontitarkastus Eviran ohje 14410/5 Puisen pakkausmateriaalin tuontitarkastus Puisen pakkausmateriaalin tuontitarkastus Eviran ohje 14410/5 Eviran ohje 14410/5 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Kasvinterveysyksikkö

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 17/08

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 17/08 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 17/08 Päivämäärä 15.10.2008 Dnro 1858/01/2008 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.11.2008 - toisseksi Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus toimenpiteistä

Lisätiedot

Vaaralliset kasvitaudit hallintaan. Päivi Parikka MTT kasvintuotannon tutkimus

Vaaralliset kasvitaudit hallintaan. Päivi Parikka MTT kasvintuotannon tutkimus Vaaralliset kasvitaudit hallintaan Päivi Parikka MTT kasvintuotannon tutkimus 10.11.2014 Kasvinterveyslain muutos Kasvinterveyslaki muuttui 2013 Vaarallisista kasvintuhoojista ja niiden hävittämisestä

Lisätiedot

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia 22.8.2012 Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Maatilojen Kehitysnäkymät 2020 Pirkanmaan lähiruoka Maatilojen kehitysnäkymät 2020 tutkimuksen

Lisätiedot

Aasianrunkojäärä ja muut tulokaslajit. Aino-Maija Alanko Metsänterveysseminaari

Aasianrunkojäärä ja muut tulokaslajit. Aino-Maija Alanko Metsänterveysseminaari Aasianrunkojäärä ja muut tulokaslajit Aino-Maija Alanko Metsänterveysseminaari 18.5.2016 Sisältö Aasianrunkojäärä Biologiaa Levinneisyys Isäntäkasvit Leviäminen Merkitys Vantaan tapaus Kartoitettavat metsätuhoojat

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001 Tiedustelut Anne Laakkonen, puh. 00 9 9..00 TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 00 Tammi- Muutos Muutos Vuonna kuussa edell. tammikuusta 000 Etuudet, milj. mk 5, 9,5 0, 5 708, Peruspäivärahat 6,

Lisätiedot

VIENNIN VOLYYMI LASKI VUONNA 2016 NELJÄ PROSENTTIA Vientihinnat nousivat aavistuksen

VIENNIN VOLYYMI LASKI VUONNA 2016 NELJÄ PROSENTTIA Vientihinnat nousivat aavistuksen Tulli tiedottaa Tullen informerar Customs Information 2.3.217 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI VUONNA 216 NELJÄ PROSENTTIA Vientihinnat nousivat aavistuksen Suomen tavaraviennin

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010 37/2010 8.9.2010 Aarre Peltola Puun tuonti on lisääntynyt tasaisesti Puun tuonti

Lisätiedot

Puukauppa, heinäkuu 2009

Puukauppa, heinäkuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 33/2009 Puukauppa, heinäkuu 2009 11.8.2009 Mika Mustonen Puukauppa vähäistä heinäkuussa Metsäteollisuus osti heinäkuussa 0,4 miljoonaa

Lisätiedot

Mistä tietää, että luomu on luomua?

Mistä tietää, että luomu on luomua? Mistä tietää, että luomu on luomua? Luomuvalvonta ja sertifiointi Suomessa Jyri kähönen, toimitusjohtaja Raikastamo Oy Raikastamo Oy Perustettu 2008, yksityisessä omistuksessa Erikoistunut luomumehujen

Lisätiedot

Juurikastilastojen viljelykierrot Suomessa

Juurikastilastojen viljelykierrot Suomessa Juurikastilastojen viljelykierrot Suomessa Viljelykierto - Energiaa sokerintuotantoon hankkeen koulutus Tuorla, Maaseutuopisto Livia 27.11.2013 Säkylä, Ravintola Myllynkivi 28.11.2013 Marjo Keskitalo,

Lisätiedot

Haitalliset vieraat tuotantokasvit sekä taudit ja tuholaiset. Terho Hyvönen Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) & Työryhmä

Haitalliset vieraat tuotantokasvit sekä taudit ja tuholaiset. Terho Hyvönen Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) & Työryhmä Haitalliset vieraat tuotantokasvit sekä taudit ja tuholaiset Terho Hyvönen Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) & Työryhmä Esitelmän sisältö Maa- ja metsätalouden vieraslajiston erityispiirteitä

Lisätiedot

Kasvinsuojeluainejäämät tavanomaisissa ja luomuelintarvikkeissa

Kasvinsuojeluainejäämät tavanomaisissa ja luomuelintarvikkeissa Kasvinsuojeluainejäämät tavanomaisissa ja luomuelintarvikkeissa Sanna Viljakainen Ylitarkastaja, TkT Tuoteturvallisuusyksikkö Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Kasvinsuojeluaineiden käyttö Käytetään

Lisätiedot

Puukauppa, kesäkuu 2009

Puukauppa, kesäkuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 27/2009 Puukauppa, kesäkuu 2009 7.7.2009 Aarre Peltola Puukauppa jatkoi mateluaan kesäkuussa Metsäteollisuuden puun ostomäärä yksityismetsistä

Lisätiedot

Luomuilta 11.4.2013 Rosita Isotalo

Luomuilta 11.4.2013 Rosita Isotalo Luomuilta 11.4.2013 Rosita Isotalo Illan aiheita: -Kesän tarkastus; mitä pitää muistaa? - -Kirjanpidot, onko kunnossa? - -2013 tukihaku luomutilalla MIKSI VALVOTAAN? Takaa kuluttajille aidot luomutuotteet

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN Liite nro: 3 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN 2006 TOTEUTUMINEN 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21. 3 2007 69 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä

Lisätiedot

Päivämäärä. Valtuutussäännökset

Päivämäärä. Valtuutussäännökset MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 20/09 Päivämäärä Dnro 29.7.2009 1855/14/2009 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 5.8.2009 toistaiseksi Muuttaa MMa lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta

Lisätiedot

Liitetaulukko 20. Puuston runkolukusarjat puulajeittain.

Liitetaulukko 20. Puuston runkolukusarjat puulajeittain. Liitetaulukko 20. Puuston runkolukusarjat puulajeittain. Ahvenanmaa Metsämaa Mänty 316,8 35,2 113,0 12,6 187,7 20,9 101,1 11,2 66,5 7,4 47,4 5,3 30,0 3,3 19,2 2,1 10,2 1,1 8,2 0,9 900,0 Kuusi 189,6 31,9

Lisätiedot

Suomen piensahojen lukumäärä ja puunkäyttö vähentyivät merkittävästi viime vuosikymmenellä

Suomen piensahojen lukumäärä ja puunkäyttö vähentyivät merkittävästi viime vuosikymmenellä Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 17/2012 Piensahat 2010 3.5.2012 Jukka Torvelainen Suomen piensahojen lukumäärä ja puunkäyttö vähentyivät merkittävästi viime vuosikymmenellä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 712. Maa- ja metsätalousministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 712. Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä elokuuta 2003 N:o 712 713 SISÄLLYS N:o Sivu 712 Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden

Lisätiedot

Vuonna 1997 hankittiin tukkipuuta 25 miljoonaa kuutiometriä. Tästä 41 prosenttia eli 10 miljoonaa kuutiometriä kuljetettiin jalostettavaksi

Vuonna 1997 hankittiin tukkipuuta 25 miljoonaa kuutiometriä. Tästä 41 prosenttia eli 10 miljoonaa kuutiometriä kuljetettiin jalostettavaksi Markkinapuun kulku 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Sinikka Västilä 20.7.2000 538 Puuta virtaa Savosta Vuonna 1997 hankittiin tukkipuuta 25 miljoonaa kuutiometriä. Tästä 41 prosenttia eli 10 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2015 15.3.2015 Helsingin seudulla liki puolet matkailijoista ulkomaisia Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

2.10.2014. Business metsässä Hämeenlinnan Verkatehdas 02.10.2014 Sahateollisuuden kehitysnäkymät Kai Merivuori, Suomen Sahat ry

2.10.2014. Business metsässä Hämeenlinnan Verkatehdas 02.10.2014 Sahateollisuuden kehitysnäkymät Kai Merivuori, Suomen Sahat ry 2.10.2014 Business metsässä Hämeenlinnan Verkatehdas 02.10.2014 Sahateollisuuden kehitysnäkymät Kai Merivuori, Suomen Sahat ry Kaikki asiakkaastasi! Sen lisäksi, että sahat tuottavat trendikästä tuotetta,

Lisätiedot

Viljan interventiovalvonnan raportti 2009. Evira/7307/0411/2010

Viljan interventiovalvonnan raportti 2009. Evira/7307/0411/2010 Evira/7307/0411/2010 Eviran raportti Hyväksymispäivä 23.6.2010 Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Beata Meinander Juha Kärkkäinen Juha Kärkkäinen Sisällysluettelo 1 VALVONNAN

Lisätiedot

Biologinen kasvinsuojelu

Biologinen kasvinsuojelu Biologinen kasvinsuojelu Heini Koskula Biotus Oy Heini Koskula / Biotus Oy Heini Koskula / Biotus Oy Heini Koskula / Biotus Oy Heini Koskula / Biotus Oy Taustaa petojen käytöstä Mistä on kyse? Petopunkkeja

Lisätiedot

Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti

Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti Kuva: Unto Kärkkäinen Työsuojelunäyttely Sivu 2 / 7 Sisällys Tiivistelmä. 3 1 Hankkeen tausta ja tavoite.3 1.1 Hankkeen taustaa 3 1.2 Hankkeen

Lisätiedot

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 19.7.1999 491 Tuontipuu virtasi Venäjältä Suomeen Saksaan ja Iso-Britanniaan 34 prosenttia metsäsektorimme viennistä

Lisätiedot

Maaseudun rahoitustilastot 2015

Maaseudun rahoitustilastot 2015 Maaseudun rahoitustilastot 2015 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjanmaan maakunta Pohjanmaalla tehtiin maan eniten investointitukipäätöksiä Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014 38/2014 8.9.2014 Annu Kaila Puun tuonti laski 12 prosenttia ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Lisätiedot

Kasvien terveystarkastus 1

Kasvien terveystarkastus 1 Kasvien terveystarkastus 1 KASVIEN TERVEYSTARKASTUS Yleistä Kasvien, kasvinosien ja kasvituotteiden maahantuonnin ehdoista on säädetty laissa kasvinterveyden suojelemisesta (702/2003) ja taimiaineistolaissa

Lisätiedot

Pensasmustikkaa lisätään varmennetuista taimista

Pensasmustikkaa lisätään varmennetuista taimista Liite 13.10.2008 65. vuosikerta Numero 3 Sivu 13 Pensasmustikkaa lisätään varmennetuista taimista Jaana Laamanen ja Marjatta Uosukainen, MTT Monivuotisia puutarhakasveja lisätään kasvullisesti. Samalla

Lisätiedot

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta.

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2000 Toimittaja: Aarre Peltola 20.8.2001 589 Tuontipuusta 84 prosenttia tuli Venäjältä Saksaan viidennes metsäteollisuuden viennistä Raaka- ja jätepuu Suomeen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2009 42/2009 10.11.2009 Aarre Peltola Puuta tuotiin Suomeen tammi elokuussa vain 5,8 miljoonaa

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2014 1.12.2015 PÄÄKAUPUNKISEUTU JÄRVI- SUOMI RANNIKKO JA SAARISTO LAPPI JA KUUSAMO Uusimaa 1 (vain pk- seutu) Lappi Etelä- Karjala Ahvenanmaa Varsinais- Suomi Pirkanmaa Etelä-

Lisätiedot

Matkailun kehitys 2016

Matkailun kehitys 2016 Matkailun kehitys 2016 3.5.2017 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Kiina jatkoi vahvaan kasvuaan myös piristyi loppuvuotta kohden Suomessa kirjattiin 5 768 000 ulkomaista yöpymistä

Lisätiedot

ja Latvian 4 prosenttia. Muiden maiden osuudet jäivät alle prosenttiin. Ulkomaankaupan tavaraluokituksen parantuminen mahdollisti

ja Latvian 4 prosenttia. Muiden maiden osuudet jäivät alle prosenttiin. Ulkomaankaupan tavaraluokituksen parantuminen mahdollisti A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2002 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 1.8.2003 685 Puun tuonnissa 16 miljoonan

Lisätiedot

Omenan lisäversoisuustauti ja kemppien torjunta

Omenan lisäversoisuustauti ja kemppien torjunta Omenan lisäversoisuustauti ja kemppien torjunta Tuomo Tuovinen 34. Hedelmän- ja marjanviljelyn talviluentopäivät Omenan lisäversoisuustauti Apple Proliferation AP o Isäntäkasvi: Omenapuut Malus spp. o

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013 9/2014 13.3.2014 Aarre Peltola Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti

Lisätiedot