HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 02/07. Kokousaika: Maanantai klo 18.30

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 02/07. Kokousaika: Maanantai 05.02.2007 klo 18.30"

Transkriptio

1 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 02/07 Kokousaika: Maanantai klo Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali 3 Liite 1 Työterveyshuollon sopimus Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Pöllän RA-5 rakennuspaikka/ostotarjous Tonttikaupan purkaminen/sintantie Kauppakirja/Poikela Oulun seudun hanketyön koordinointi/sopimus Ympäristölautakunnan kustannustenjakoperusteet Tiehallinnon lausuntopyyntö/esitys seutuhallitukselle Hailuodon kunnan ja Setlementin esikauppakirja/varsinainen kauppakirja Nouseva Rannikkoseutu/kunnan edustus Oulu Inspiroi Innovaatioryhmän edustaja Kuntatiedote Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään valitusosoituksineen yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa kokousta seuraavan viikon tiistaina klo Puheenjohtaja MERK Lauri Suomela

2 50 TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN TULEVAISUUDESSA Perusturvaltk 27 OSEK-kunnat ja Haukipudas ovat keskustelleet työterveyshuollon järjestämisestä tulevaisuudessa. Hailuodosta on osallistuttu ko. tapaamisiin mahdollisuuksien mukaan. Vaihtoehtoina keskusteluissa on nähty: 1) Oulun työterveys-liikelaitos 2) yhteinen yksityisten toimijoiden kilpailutus 3) yhteisen nettotulosyksikön perustamiseen tähtäävän suunnittelun aloittaminen, joka edellyttää sitoutumisen tulevan nettotulosyksikön palvelujen käyttämiseen 4) jatkaminen omana toimintana niin kauan, kun se on vielä mahdollista (huonoin vaihtoehto) Kuntien kannanotto vaihtoehtoihin pyydettiin toimittamaan Kempeleeseen mennessä. Perusturvatyöryhmässä ja myös kunnan johtoryhmässä on keskusteltu Hailuodon työterveyshuollon tulevaisuudesta. Yksimielinen kanta on, että työterveyshuollon järjestämisestä kunnan oman terveyskeskuksen toimesta on jollain aikavälillä luovuttava. Työterveyshuolto vaatii niin lääkäriltä kuin hoitajiltakin erityisosaamista, jota ei ole mahdollisuutta pitää ajan tasalla. Lääkärillä ei myöskään ole vaadittua työterveyshuollon koulutusta. Pienen yksikön haavoittuvuus on jatkuva pulma ihmisten vaihtuessa. Oulun seudun kunnista Kiimingin kunta on kilpailuttanut vastikään työterveyshuollon, joka heillä siirtyy ODL:n vastattavaksi. Tässä vaiheessa, muutosten epävarmuuden keskellä kannanotto OSEK:n suuntaan voi olla vain alustava ilman sitoutumista tiukasti mihinkään tulevaisuuden vaihtoehtoon. Päätösesitys: Hailuodon perusturvalautakunta kantanaan esittää yhteistä kilpailuttamista, jossa jos mahdollista yksityisten toimijoiden lisäksi kilpailutettaisiin myös Oulun työterveys. Esityksen mukaan. Perusturvaltk 37 Kansanterveyslain (66/1972 ja lain kansanterveyslain muuttamisesta 928/2005) 14 kohtien 7ja 8 mukaan kunta tuottaa alueella sijaitsevissa työ- ja toimintapaikoissa työskenteleville työntekijöille työnantajan järjestettäväksi työterveyslain 12 :ssä tai muissa säädöksissä säädettyjä ja niiden nojalla määrättyjä työterveyshuoltopalveluja; sekä järjestää kunnan alueella toimiville yrittäjille ja muille omaa työtään tekeville soveltuvin osin työterveyshuoltolain 12 :ssä ja sen nojalla annetuissa säännöksissä tai määräyksissä tarkoitettua työterveyshuoltoa. Kansanterveyslain 15 :n mukaan kunta voi sopia alueellaan toimivan työnantajan kanssa siitä, että kunnan työterveyskeskus järjestää työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille työterveyshuoltolain 14 :ssä

3 51 tarkoitettuja sairaanhoito- ja muita terveydenhuoltopalveluja. Kansanterveyslain 5 :n mukaan kunta voi päätöksen mukaan hoitaa edellä mainittuja työterveyshuollon tehtäviä muullakin tavalla itse tai alueellisesti yhteistyössä muiden kuntien kanssa, kuin tuottamalla palvelut itse tai jäsenenä kuntayhtymässä. Hailuodon, Haukiputaan, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Oulunsalon ja Tyrnävän kunnat ovat päättäneet valmistella yhteistä avointa kilpailutusta työterveyshuollon palveluiden hankkimiseksi. Hankintalainsäädännön (L 1505/1992, laki julkisista hankinnoista) mukaisesti työterveydenhuolto kuuluu hankintalain perusteella annetun hankintaasetuksen (A380/1998, asetus kynnysarvot ylittävistä tavara- ja palveluhankinnoista sekä rakennusurakoista) tarkoittaman liitteen b (luokka 85) mukaisiin toissijaisiin palveluihin. Näitä palveluita hankittaessa ei tarvitse noudattaa EU-direktiivin kynnysarvoja ylittävää hankintamenettelyä vaan sovelletaan pääosin vain hankintalakia. Yhteistyössä Hailuodon, Haukiputaan, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Oulunsalon ja Tyrnävän kuntien edustajien kanssa on valmisteltu liitteenä 2 olevat kilpailutus asiakirjat. Kilpailutukseen mukaantulo edellyttää sitoutumista, sekä päätöstä järjestää myös kuntien oma työterveyshuolto kilpailutuksen pohjalta valitun palveluiden toimittajan kanssa. Lisäksi kunnat päättävät delegoida kilpailutuksen käytännön järjestämisen kilpailutus agentille jona toimii Kempeleen kunta. Kilpailutuksessa noudatetaan Suomen Kuntaliiton antamia hankintaprosessiohjeita ja KTM:n julkisten hankintojen hankintaprosessin antamia menettelytapaohjeita. Tarjousaika päättyy klo Kilpailutus toteutetaan liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Päätösesitys: Perusturvalautakunta päättää, että Hailuodon kunta osallistuu Kempeleen, Haukiputaan, Limingan, Lumijoen, Oulunsalon ja Tyrnävän kuntien kanssa työterveyshuollon palveluiden avoimeen kilpailutukseen. Kilpailutus agentiksi valitaan Kempeleen kunta. Lisäksi perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Hailuodon kunta hankkii kunnan työntekijöille työterveyshuollon palvelut tämän kilpailutuksen voittaneelta palveluiden tuottajalta. Esityksen mukaan. K.hall 90 ( ) hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen. Samalla kunnanhallitus toteaa, että ratkaisu vapauttaa omasta terveyskeskuksesta resursseja. Asialla on yhteys talouden tervehdyttämiseen liittyvien tulevien selvitysten tekemiseen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Perusturvalautakunta

4 52 Perusturvaltk 55 Työterveyshuollon palvelut on kilpailutettu avointa menettelyä käyttäen Hankinnasta on ilmoitettu: Helsingin Sanomat 11.6., Kaleva 8.6., Forum 8.6. ja virallinen lehti netissä 8.6. Tarjousten jättöaika päättyi Määräaikaan mennessä saapui neljä tarjousta. Lisäksi Suomen Terveystalo ilmoitti, ettei toimita tarjousta. Tarjouksen jättivät: - Oulun Työterveys ja ODL Terveys konsortiona yhteistarjous - MedOne Oy - Liikuntavieteri Oy - Medivire Työterveyspalvelut Oy, joka ilmoittaa, että ei tee tarjousta tarjouspyynnössä esitetyillä ehdoilla, mutta tarjoaa ja on halukas neuvottelemaan kokonaisvaltaisten palveluiden tarjoamisesta tarjouspyynnössä mukanaoleville kunnille ja yritysten henkilöstölle Oulun Medivireen lähimmissä toimipisteissä. Oulun Työterveys ja ODL Terveys konsortion, MedOne Oy:n ja Liikuntavieteri Oy:n tarjoukset vastasivat tarjouspyyntöä mutta Medivireen tarjous hylättiin tarjouspyyntöä vastaamattomana. Suoritetussa hinta-, saatavuus- ja laatuvertailussa tarjouskilpailussa MedOne Oy sai korkeimmat pisteet. Liitteenä tarjouspyyntö, liite1 sekä hinta-, saatavuus- ja laatuvaatimusten pisteytys, liite 2, ei-julkinen. Päätösesitys: Perusturvalautakunta päättää valita työterveyshuoltopalvelujen tuottajaksi MedOne Oy:n alkaen. Lisäksi lautakunta päättää, että aiemmat kunnan terveyskeskuksen kanssa tehdyt työterveyshuoltoa koskevat sopimukset sanotaan irti samasta ajankohdasta lukien. Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunta hankkii kunnan henkilöstön työterveyspalvelut MedOne Oy:ltä alkaen. Esityksen mukaan. K.hall 150 hyväksyy perusturvalautakunnan päätöksen. Työterveyspalvelut budjetoidaan keskitetysti Henkilöstöhallintoon. Hallintokunnat pyydetään varautumaan vyöryttämiseriin, jotka aiheutuvat työterveyspalvelujen ostosta. Hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Perusturvalautakunta, MedOne Oy Toimeksi: Kunnansihteeri

5 53 K.hall 29 Tarjouksen hyväksyneet kunnat ovat lakimiehen avustuksella valmistelleet MedOnen kanssa sopimuksen kuntien järjestämisvelvollisuuden piirissä olevien palvelujen tuottamisesta ko. kunnille. Palvelun tuottaminen alkaa Hailuodossa MedOne vuokraa toimintaansa tilat terveyskeskuksen tiloista. Sopimusmalleista käytyjen keskustelun jälkeen ovat kunnat hyväksyneet/hyväksymässä ns. Kunta A-sopimuksen, mikä on ao. kuntien ja MedOne Oy:n keskinäinen oma versio. Tässä versiossa on aikaisemmin esitetyn sopimusmallin hinnaston hintoja osittain alennettu ja otettu lisää 24 tutkimusta, joita määrätään määrällisesti vähän, mutta jotka voivat olla yksittäisen potilaan tutkimuksen ja hoidon sujuvan hoitumisen osalta oleellisen tärkeitä. hyväksyy MedOnen kanssa tehtävän sopimuksen työterveyshuollon palvelujen tuottamisesta liitteen mukaisesti. Liite 1. Tiedoksi: MedOne Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 54 OSTOTARJOUS PÖLLÄN RA-5 RAKENNUSPAIKASTA K.hall 30 Markus Antti on tarjoutunut ostamaan Pöllän rantarakennuspaikoista RApaikan, koko 5462 m2. Hän ilmoittaa suostuvansa kunnan rakentamista koskeviin ehtoihin ja rakentavansa rakennuspaikalle vakituisen asunnon. Aluetta on myyty erillisellä tarjouspyyntöprosessilla kesällä ja sen jälkeen se on ollut myynnissä kiinteällä 6 /m2 hinnalla. Tehdyn tarjouksen mukainen neliöhinta on 5,5 e/m2. hyväksyy Markus Antin tekemän ostotarjouksen Pöllä RA-5 rakennuspaikasta (Pöllä 5 RN:o 34:35). Liite 2 Kunnanjohtaja täydensi päätösesitystä seuraavasti: ja valtuuttaa kunnanjohtajan ja sihteerin allekirjoittamaan kauppakirjan kunnan yleisillä kauppaehdoilla. Hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Markus Antti, Markku Maikkola, Veijo Nissilä

7 55 TONTIN RAKENTAMISAJAN JATKOPYYNTÖ/PURKUKAUPPAKIRJA K.hall 149 Tarja Leinonen ja Jari Karjalainen hakevat jatkoaikaa tontille rakentamiseen ( ) sairastelun vuoksi. Tiedoksi: Leinonen/Karjalainen Toimeksi: Kunnanjohtaja He ovat ostaneet päivätyllä kauppakirjalla Sintantien alueelta korttelin 22 tontin, 1435 m2. Kauppakirja sisältää rakentamisvelvoitteen, jonka mukaan rakentaminen on aloitettava kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoituksesta ja valmiin asuinrakennuksen lopputarkastus on tehtävä kuuden vuoden kuluessa samasta määräajasta laskettuna. Kauppakirjassa todetaan lisäksi, että mikäli ostaja ei ole täyttänyt edellä mainittua rakentamisvelvoitettaan, on luovuttanut tontin sopimuksen vastaisesti tai kauppa on jouduttu purkamaan ostajasta johtuvasta syystä, on hän velvollinen suorittamaan kunnalle viidentuhannen euron suuruisen sopimussakon. Sintantien alueella on yksi omakotirakennuspaikka myymättä. Ostajat eivät ole toimittaneet jatkoaikapyyntöä ennen rakentamisvelvoitteen päättymistä ja ovat kunnasta suoritetun yhteydenoton jälkeen toimittaneet selvityksiä rakennushankkeen viivästymisestä sairastelun johdosta. päättää, että ostajan kanssa aloitetaan neuvottelut kaupan purkamisesta. Hyväksyttiin yksimielisesti. K.hall 31 Esityslistan liitteenä on allekirjoitettu purkukauppakirja. Liite 3. hyväksyy allekirjoitetun purkukauppakirjan. Hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Markku Maikkola, Leinonen/Karjalainen Toimeksi: Kunnansihteeri

8 56 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/HAILUODON KUNTA/POIKELA K.hall 32 Poikela Teemu ja Heidi ovat ostaneet kunnalta Petsamo nimisestä tilasta n. 0,95 ha:n määräalan. Kauppakirja liitteenä. hyväksyy kauppakirjan. Liite 4. Hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Teemu ja Heidi Poikela, Markku Maikkola

9 57 OULUN SEUDUN HANKETYÖN KOORDINOINTI/ SOPIMUS K.hall 33 Oulun Seutu on lähettänyt kuntien hyväksyttäväksi Oulun kaupungin/ elinkeinostrategiatiimin laatiman hanketoiminnan yhteistyötä koskevan sopimusluonnoksen. Tiedoksi: Oulun seutu Oulun seudun kunnat kuuluvat EU:n ohjelmakaudella Pohjois- Suomen kilpailukyky ja työllisyys- tavoiteohjelman alueeseen. Seutuhallituksessa on asetettu aiemmin tavoitteeksi yhteistyö hankeasioissa kuntien kesken ja sen perusteella Oulun kaupungin Innovaatiot ja markkinointiryhmä/elinkeinostrategiatiimi on koonnut seudun kuntien aloitteita ja seututiimien materiaalia yhteisen toimenpideohjelman pohjaksi. Seudun kuntien elinkeinopoliittisen hanketoiminnan yhteistyö ohjelmakaudella sisältää seuraavat elementit: - kuntien sitoutumisen yhteiseen hanketyöhön - kuntien tilaaman ja Oulun kaupungin tuottaman hankkeiden koordinointityön ja hankekonsultoinnin seudun kunnille ja seutuorganisaatiolle. Hanketoiminnan koordinoinnille ja hankeosaamisen laajentamiselle on haettu erillistä rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan liitosta ja sopimusluonnoksella mallinnetaan hanketyön seudullista koordinointia. Seudun käsittely nähtävissä internetissä osoitteessa: Sopimusluonnos liitteenä. hyväksyy puitesopimuksen hanketoiminnan yhteistyöstä. Liite 5. Hyväksyttiin yksimielisesti.

10 58 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN MUUTTAMINEN K.hall 34 Seudullisen ympäristöyksikön kustannusten jakamisesta on sovittu allekirjoitetussa yhteistoimintasopimuksessa. Toiminnan aloittamisvaiheessa vuonna 2005 viranomaistoimintojen (ympäristöterveydenhuolto, ympäristönsuojelu, ilmantarkkailu ja hallinto) kustannusten jakopohjana oli sopimuskuntien vuoden 2004 tilinpäätöstiedot ja asukasluku suhteessa 70 % tilinpäätöstiedot 30 % asukasluku. Eläinlääkintähuollon kustannusten jakopohjaksi sopimuksessa sovittiin tilinpäätöstiedot Elintarvike- ja ympäristölaboratorion kuntaosuuden vuodelta 2005 maksoi Oulun kaupunki. Vuoden 2006 kustannusten osalta on toimittu edellisen vuoden jakoperusteita noudattaen lukuun ottamatta sitä, että myös elintarvike- ja ympäristölaboratorion kustannukset on jaettu kaikkien sopimuskuntien kesken. Jakoperusteena on ollut viranomaistoimintojen jakoperuste. Ympäristövirastossa toteutetun Efekon tuotteistamisprojektin tulokset osoittivat, että kuntiin kohdistuvan työajan seuranta ja sen huomioiminen vaikkakin vain osana kustannustenjakoperustetta mahdollistaa pelkkää asukaslukupohjaista jakoperustetta oikeudenmukaisemman kustannusten jaon kuntien kesken. Oulun seudun ympäristövirastossa käynnistettiin viranomaistoimintojen työyksiköissä työajan seuranta heinäkuussa Ympäristöviraston esittämä kustannustenjakoperuste vuosille on seuraava: Viranomaistoimintojen (ympäristöterveysvalvonta, ympäristönsuojelu, ilmantarkkailu ja hallinto) kustannukset jaettaisiin vuonna 2007 asukasluvun ( ) ja kuntiin kohdistuvan työajan perusteella siten, että asukasluvun osuus olisi 70 % ja työajan osuus 30 %. Viraston esityksen (asukasluku 70 %, työaika 30 %) perusteena on se, että asukasluvun käyttö ja kuntiin kohdennettu työaika kuvannevat tällä hetkellä parhaiten kuntien saaman palvelun kustannusjakoperustetta. Työajan suurempi prosentuaalinen osuus kustannusten jaossa, vaikkakin se olisi ehkä oikeudenmukaisempi, näyttäisi lisäävän merkittävästi asukasluvultaan pienten kuntien maksuosuutta. Työajan seurantajaksoksi esitetään aikaa Eläinlääkintähuollon kustannusten jaon perusteeksi vuodelle 2007 esitetään eläinten määrää seutuyksikön kunnissa. Viraston laskelmassa hyötyeläinten määrä perustuu Elintarviketurvallisuusviraston tilastoon (tilanne joulukuussa 2006) ja lemmikkieläinten määrä kuntien asukaslukuun (1 lemmikki/10 asukasta). Eri eläinryhmät on suhteutettu toisiinsa laskennallisesti sen mukaan, miten paljon niiden on arvioitu kuormittavan eläinlääkintäpalveluita Eläinlääkintähuollon osalta ympäristövirastossa on meneillään palvelutoiminnan järjestelyn parantamiseen ja eläinlääkäreiden työkuormituksen vähentämiseen tähtäävä suunnittelu ja mahdolliset muutokset praktiikka- ja päivystystoimintaan on tarkoitus toteuttaa vuosien

11 59 Tiedoksi: Oulun seutu aikana. Mahdollisten uudelleenjärjestelyjen vaikutus palveluiden kohdentumiseen saattaa vaikuttaa jatkossa myös kustannusjakoon. Elintarvike- ja ympäristölaboratorion kustannukset esitetään jaettavaksi kuntien asukasluvun suhteessa. Ympäristöviraston mielestä laboratoriopalvelujen kohdistumista sopimuskuntiin kuvaa parhaiten asukasluku. Vuoden 2008 osalta noudatettaisiin eri yksiköissä (viranomaistoiminta, eläinlääkintähuolto ja elintarvike- ja ympäristölaboratorio) edellä esitettyjä jakoperusteita. Asukasluku määräytyisi tilanteen mukaisesti ja työajan mukaan jaettava osuus laskettaisiin seuranta-ajalta Tavoitteena on, että vuosien aikana haettaisiin kokemuksia seuraavaa valtuustokautta varten ja uusi sopimus ympäristötoimen kustannusten jaosta valmisteltaisiin hyvissä ajoin vuoden 2008 aikana. Tässä yhteydessä tarkasteltaisiin erityisesti asukasluvun ja työajan seurannan suhdetta, kuten myös eläinlääkintähuollon mahdollisia uusia jakoperusteita. Seutuhallitus on hyväksynyt esitetyt kustannustenjakoperusteet ja esittää seudun kunnille ympäristölautakunnan kustannustenjakoperusteiden hyväksymistä vuosille Liitteenä vertailulaskelma. Liite 6 hyväksyy ympäristölautakunnan kustannustenjakoperusteet ympäristölautakunnan ja edelleen seutuhallituksen esittämällä tavalla. Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 60 HAILUODON KUNNAN LAUSUNTO TIEHALLINNON LAUSUNTOPYYNTÖÖN/ ESITYS SEUTUHALLITUKSELLE K.hall Tiehallinto on pyytänyt Hailuodon kunnalta lausuntoa ( ) Oulunsalo ( ) Hailuoto kiinteä yhteys selvityksestä (liite). Selvityksessä tarkastellaan tienpitäjän kannalta kiinteän yhteyden kannattavuutta suhteessa nykyiseen lauttaliikenteeseen. Selvitys osoittaa, että kiinteän yhteyden vaihtoehtoa kannattaa tutkia ja selvittää tarkemmin sekä valmistautua kaavoituksellisesti myös kiinteän yhteyden mahdollisuuteen. Hailuodon kunnan ja tiehallinnon välisissä neuvotteluissa (liite) tiehallinto on kiirehtinyt kunnan kannanottoa selvitykseen. Tiehallinnon näkemyksen mukaan katto lauttaliikenteen palvelutason suhteen on saavutettu. Lisäksi uhkana on lisälautan vuorojen supistaminen, sekä jäätien vaikutuksen selvittäminen lautan tilaushintaan. Neuvottelussa todettiin, että Tiehallinon tavoitteena on kilpailuttaa lauttayhteys vuonna 2008 ja sopimus alkaa vuonna Hailuodon lauttayhteys on sellainen, että tarjoajille voitaisiin antaa mahdollisuus tarjota myös kiinteää yhteyttä lautan sijaan ns. elinkaarihankkeena, mikäli hallinnolliset esteet on poistettu. Mahdollisuus tarjota kiinteää yhteyttä edellyttää Oulun seudun yhteisen yleiskaavan laatimista / muuttamista yhteysvälille osoitetun kaavamerkinnän osalta. Lain voimaisessa Oulun seudun yleiskaavassa on kaavamerkintä Tieliikenteen yhteystarve. Alueen maankäyttö ratkaistaan oikeusvaikutteisella osayleiskaavalla. Edelleen suunnittelusuositus on: Hailuodon kiinteän yhteyden kehittämisedellytykset on tutkittava YVA lain mukaisella menettelyllä. Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä ( /468 ) 2 määrittelee YVA-selvityksen seuraavasti: 1) ympäristövaikutuksella hankkeen tai toiminnan aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia Suomessa ja sen alueen ulkopuolella: a) ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen; b) maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen; c) yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön; d) luonnonvarojen hyödyntämiseen; sekä e) a d alakohdassa mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin; 2) ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä 2 luvun mukaista menettelyä, jossa selvitetään ja arvioidaan tiettyjen hankkeiden ympäristövaikutukset ja

13 61 kuullaan viranomaisia ja niitä, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa; 3) ympäristövaikutusten arviointiohjelmalla hankkeesta vastaavan laatimaa suunnitelmaa tarvittavista selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä; 4) ympäristövaikutusten arviointiselostuksella asiakirjaa, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden ympäristövaikutuksista; 5) hankkeesta vastaavalla toiminnanharjoittajaa tai sitä, joka muutoin on vastuussa tässä laissa tarkoitetun hankkeen valmistelusta ja toteuttamisesta; 6) yhteysviranomaisella asetuksella säädettävää viranomaista, joka huolehtii siitä, että hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely järjestetään; sekä 7) osallistumisella vuorovaikutusta ympäristövaikutusten arvioinnissa hankkeesta vastaavan, yhteysviranomaisen, muiden viranomaisten sekä niiden välillä, joiden oloihin tai etuihin hanke tai suunnitelma saattaa vaikuttaa. Hailuodon liikenneyhteyden järjestämiseen vaikuttaa Hailuodon kunnan kannan lisäksi myös Oulun seudun kuntien näkemykset erityisesti kaavoitukseen liittyen. Ympäristöministeriön suullinen kannanotto on ollut se, että kysymys yhteyden järjestämisestä on kaupunkiseudullinen, ei siis vain Hailuodon kunnan ja Oulunsalon kunnan välinen asia. Ympäristöministeriön ensisijainen kanta on ollut se, että kaavoitus tulee hoitaa olemassa olevaa yhteistä yleiskaavaa laajentamalla ja muuttamalla. Vaihtoehtoinen tapa on asia ratkaista kahden kunnan osayleiskaavana, joka tulee kuitenkin tehdä Oulunsalon ja Hailuodon yhteisenä yleiskaavana. Ympäristöministeriön näkemyksen mukaan kaavasuunnittelu ja YVA on syytä käynnistää samanaikaisesti ja sovittaa myöhemmätkin ajoitukset ainakin osallistumisten osalta yhteen. Hailuodon kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se 1) Pyytää Tiehallinnon Oulun Tiepiiriä käynnistämään ja tekemään selvitykset Hailuodon liikenneyhteyden parantamisesta ja kehittämisestä YVA- lain mukaisessa laajuudessa. 2) Pyytää Oulun seudun seutuhallitusta ja seutuvaltuustoa käynnistämään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen Oulun seudun yleiskaavan laajennuksen / -tarkistuksen kiinteän yhteyden edellyttämällä tavalla. YVA- selvitystä ja kaavoitusta tulee tarkastella mahdollisuuksien mukaan limittäin, esim. osallistumisen suhteen.

14 62 3) Pyytää Tiehallinnon Oulun tiepiiriä käynnistämään suunnitelmat erityisesti kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi saaren läpi samassa yhteydessä, kun liikenneyhteys tulee kilpailutettavaksi. Samalla tulee tarkastella saaren läpi kulkevan päätien linjaus ja leventäminen, kunto ja pinnoitus kokonaisuudessaan. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liite no 4. Merkittiin pöytäkirjaan Riitta Hassin muutosesitys päätösehdotuksen kohtaan 2, jossa sanamuoto kiinteän yhteyden edellyttämällä tavalla korvattaisiin sanamuodolla eri kulkuyhteysvaihtoehdot huomioon ottavalla tavalla. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Merkittiin pöytäkirjaan, että Tiejohtaja Erkki Myllylä saapuu kunnanvaltuustoon esittelemään asiaa. Tiedoksi: Tiejohtaja Erkki Myllylä, Oulun seudun seutuhallitus ja - valtuusto, Oulun kaupunki, Oulunsalon kunta, Siikajoen kunta, Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan Liitto. Kvalt ) Merkittiin pöytäkirjaan, että Tiejohtaja Erkki Myllylä esitteli kunnanvaltuustossa asiaan liittyviä taustoja. Puheenjohtaja Paavo Isola avasi keskustelun. Käytiin vilkas keskustelu pohjaehdotuksen ensimmäisen ja toisen kohdan sanamuodoista. Valtuutettu Marjo Piekkola pyysi valtuustoryhmien välistä neuvottelutaukoa. Puheenjohtaja julisti neuvottelutauon klo Neuvottelutauko päättyi klo Neuvottelussa oli sovittu seuraava kaikkien valtuustoryhmien hyväksymä neuvottelutulos, jonka sanamuoto on seuraava: Hailuodon kunnanvaltuusto 1) Pyytää Tiehallinnon Oulun Tiepiiriä käynnistämään ja tekemään selvitykset Hailuodon liikenneyhteyden parantamisesta ja kehittämisestä omalla kustannuksellaan. 2) Pyytää Oulun seudun seutuhallitusta ja seutuvaltuustoa käynnistämään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen Oulun seudun yleiskaavan laajennuksen / -tarkistuksen myös kiinteän yhteyden edellyttämällä tavalla. YVA- selvitystä ja kaavoitusta tulee tarkastella mahdollisuuksien mukaan limittäin, esim. osallistumisen suhteen. 3) Pyytää Tiehallinnon Oulun tiepiiriä käynnistämään suunnitelmat erityisesti kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi saaren läpi samassa yhteydessä, kun liikenneyhteys tulee kilpailutettavaksi. Samalla tulee tarkastella saaren läpi

15 63 kulkevan päätien linjaus ja leventäminen, kunto ja pinnoitus kokonaisuudessaan. Puheenjohtaja totesi, että kunnanvaltuusto hyväksyy yksimielisesti yllä olevan päätöksen. Liite nro 40. K.hall 35 Liitteenä Hailuodon, Oulunsalon ja tiepiirin esitys seutuhallitukselle Oulun seudun yleiskaavan tarkistamisesta. Liite 7. merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 64 HAILUODON KUNNAN JA OULUN SEUDUN SETLEMENTTI RY:N VÄLINEN ESIKAUPPAKIRJA/ VARSINAINEN KAUPPAKIRJA/IRTAIMISTON LUOVUTUS Khall 20 Hailuodon kunta ja Oulun Seudun Setlementti ry. ovat neuvotelleet liitteenä olevan esikauppakirjan. Esikauppakirja on osa Hailuodon kunnan ja Oulun Seudun Setlementti ry. välistä aiesopimusta. Käsittely : kävi esikauppakirjaluonnoksen läpi. Asian käsittely siirretään jatkokokoukseen Käsittely : päättää hyväksyä allekirjoitettavaksi liitteenä olevan esikauppakirjan ehdolla, että esikauppakirja sitoo Hailuodon kuntaa vasta sen jälkeen kun kunnanvaltuusto on esikauppakirjan hyväksynyt ja päätös on saanut lainvoiman. Samoin edellytyksenä on se, että kunnanvaltuusto on hyväksynyt Hailuodon kunnan ja Oulun seudun Setlementti ry:n välisen aiesopimuksen. Liitteenä oleva esikauppakirja säilytetään ei-julkisena asiakirjana tällä päätöksellä saakka ja enintään siihen saakka, kun lopullinen kauppakirja allekirjoitetaan, ellei Oulun Seudun Setlementti ry ilmoita, että esikauppakirja voidaan tehdä julkiseksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 3 (ei julkinen liiteasiakirja) Eino Merilä teki seuraavan päätösehdotuksesta poikkevan esityksen: Kaikki Hailuodon kuntaa, sen maksusuorituksia, esitettyjä kaavoitustoiveita ja muita vastaavia asioita, jotka eivät koske Oulun Seudun Setlementin rahoitusjärjesteltyjä, on käsiteltävä julkisesti ja ainoa salattava asia on Setlementin omarahoitus hankinta. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Eino Merilä jätti päätöksestä esityksensä mukaisen eriävän mielipiteen. Kvalt 12 Kunnanvaltuusto jatkoi asian käsittelyä kunnanhallituksen uuden esityksen ( ) pohjalta Khall 42 Päätösesitys: ( ) päättää hyväksyä allekirjoitettavaksi liitteenä olevan esikauppakirjan ehdolla, että esikauppakirja sitoo Hailuodon kuntaa vasta sen jälkeen kun kunnanvaltuusto on esikauppakirjan hyväksynyt ja päätös on saanut lainvoiman. Samoin edellytyksenä on se, että kunnanvaltuusto on hyväksynyt Hailuodon kunnan ja Oulun seudun Setlementti ry:n välisen aiesopimuksen.

17 65 Hyväksyttiin Todettiin, että tämän asian kohdalta pöytäkirja tarkistetaan kokouksessa Eino Merilä esitti eriävän mielipiteensä ja vetosi kunnanhallituksen aiesopimusta koskevaan päätökseen Kvalt 12 Hyväksyttiin yksimielisesti. ( ) Valtuutettu Merilä ilmoitti, että hyväksyy esikauppakirjan muilta osin, mutta ei mainintaa aiesopimuksista. Tältä osin pyysi merkitsemään päätökseen eriävän mielipiteensä. K.hall 23 ( ) Luotsiasemasta on laadittu varsinainen kauppakirjaluonnos (liite 6 ). Hailuodon kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle 1) liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen hyväksymistä 2) ja oikeuttaa kunnanhallituksen edustajat allekirjoittamaan kauppakirjan valtuuston käsittelyn jälkeen. Hyväksyttiin yksimielisesti. K.valt 9 Liite 5 ( ) Hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi ja toimeksi: kunnanjohtaja, kunnansihteeri K.hall 36 Kauppakirja on allekirjoitettu Samassa yhteydessä on tehty sopimus irtaimistoa koskien. Liite 8. hyväksyy tehdyn sopimuksen Hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Kunnan henkilöstö tiedote etuuksista

18 66 HAILUODON EDUSTUS NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY:SSÄ Khall 32 Nouseva Rannikkoseutu ry toimii maaseudun kehittäjänä 10 kunnan ja noin ( ) asukkaan maaseutualueella, jolle on laadittu laajan yhteistyön tuloksena kehittämisohjelma vuosille Tiedoksi: Nouseva Rannikkoseutu ry. Ohjelman tiivistelmän mukaan maaseudun kehittäminen uudella rahoituskaudella jakautuu neljään linjaan, joilla kaikilla Leader- toimintatapaa tullaan toteuttamaan. Toimintaryhmän rahoittamat hankkeet painottuvat linja kolmosen elinkeinotoiminnan monipuolistamiseen ja elämänlaadun parantamiseen. Toimenpidekokonaisuuksia määriteltäessä on huomioitu maakunnallista maaseudun kehittämisohjelmaa työstäneiden asiantuntijatyöryhmien lausunto. Tarkempaa hankelistausta ei ole tehty, vaan ohjelma toteutuu toiminta-alueella vielä yksilöimättömien hankkeiden kautta. Näiden ruohonjuuritasolta tulevien hankkeiden avulla toimintaryhmä toteuttaa alueellista ja täydentävää kehittämisohjelmaansa. Hankkeiden toteuttamiskelpoisuutta arvioidaan sen mukaan, miten ne noudattavat ohjelman toiminta-arvoja ja sopivat ohjelman painopisteisiin näin edistäen tavoitetilan toteutumista On mahdollista, että uudella ohjelmakaudella toimintaryhmätyön mukaista kehittämistyötä rahoitetaan myös muista rahastoista ja ohjelmista kuten ESR:stä ja EAKR:stä. Tämän hetkisten tietojen pohjalta Leader- ohjelman ja toimintaryhmän kehittämissuunnitelman toteuttamiseen varataan vuositasolla noin miljoona julkista tukea. Hailuoto on Nouseva Rannikkoseutu ry:n jäsen ja jäsenmaksu on 0. Yhdistyksen hallitus päättää hankkeista, joiden on toteutettava laadittua kehittämissuunnitelmaa. Hallituksessa on edustajia alueen yhteisöistä ja yrityksistä, yksityisiä henkilöitä sekä julkisen sektorin edustajia. Nouseva Rannikkoseutu ry pyytää, että Hailuodon kunta nimeää jäsenen ja varajäsenen Nouseva Rannikkoseutu ry:n hallitukseen seuraavaksi kahdeksi vuodeksi ja toivoo, että kunta nimeää myös edustajan vuosikokoukseen. Hailuodon edustajana Nouseva Rannikkoseutu ry:n hallituksessa on ollut Kalevi Klapuri ja varajäsenenenä Eino Merilä. Päätösesitys: nimeää jäsenen ja varajäsenen Nouseva Rannnikkoseutu ry:n hallitukseen sekä edustajan vuosikokoukseen. nimesi hallituksen jäseneksi Hannu Haapalan ja varajäseneksi Kalevi Tönkyrän, joka nimettiin lisäksi vuosikokousedustajaksi. K.hall 37 Yksi Leader toimintaryhmien ja paikallisten maaseudun kehittämisohjelmien arviointikriteereistä vuosille on, että toimintaryhmän hallituksen on noudatettava ns. kolmikantaperiaatetta. Toimintaryhmän hallituksen tai päätöksiä tekevän elimen pitää koostua tasapuolisesti seuraavien tahojen edustajista: 1) Kunnat(paikallishallinto)

19 67 Tiedoksi: Nouseva Rannikkoseutu ry 2) yhteisöt(järjestöt, yhdistykset ja suuret yritykset) 3) paikalliset ihmiset(sitoutumattomat ihmiset ja pienyrittäjät) Maa- ja metsätalousministeriö on todettu, että Nouseva Rannikkoseutu ry:n hallitus ei noudata kolmikantaperiaatetta ja että hallituksen kokoonpano on tarkistettava ja uuden hallituksen kokoonpano on ilmoitettava MMM:lle helmikuun loppuun mennessä. Ongelmana on nähty yhteisö- ja yksityisedustajien kuntasidonnaisuudet ja myöskin kuntapaikkojen vähäinen kierrättäminen. Hailuodon edustus on toteutunut aina kuntapaikan pohjalta ja hallituksessa on alustavasti sovittu, että Hailuodon hallituspaikka vaihdettaisiin yhteisöedustukseen. tekee esityksen Nouseva Rannikkoseutu ry:n hallituksen edustajasta sekä varaedustajasta. esitti Hailuodon edustajaksi yhteisöjen ja yritysten kiintiöstä Paavo Junttilan ja varalle Veikko Tönkyrän.

20 68 EDUSTAJA OULU INSPIROI INNOVAATIORYHMÄÄN K.hall 38 Vuonna 2006 valmistui uusi Oulun seudun yhteinen strategia: Oulu Inspiroi Innovaatiostrategia Oulu Innovation Oy on nimetty strategiassa sen toteutuksen johtamisen, seurannan ja ylläpidon vastuulliseksi organisaatioksi. Tiedoksi: Oulu Innovation Oy Strategian tavoitteena on luoda alueen yritysten, tutkimus- ja koulutuslaitosten sekä julkisen sektorin yhteinen näkemys pitkäjännitteisistä ja strategisista toimintaympäristön kehittämistarpeista ja suunnata yhteiset panostukset valittuihin painopisteisiin. Tavoitteena on myös kehittää oululainen innovaatiojärjestelmä yhdeksi maailman parhaista, jolloin Oulu tunnetaan globaaleilla markkinoilla toimivista kasvuyrityksistään. Strategian toimenpidekokonaisuuksille asetetaan selkeät ja mitattavat numeeriset tavoitteet, joiden tuloksia seurataan tiiviisti. Strategian toteutus tapahtuu Oulun seudun toimijoiden yhteistyönä. Seudun yhteisenä yhteistyöelimenä toimii Oulu Inspiroi -johtoryhmä, jonka tehtävänä vuosina on uusien kärkihankkeiden käynnistäminen, ohjelmakokonaisuuden seuranta (hankkeet, muu kehittämistoiminta, tulosmittareiden valinta ja mittaus), ohjelman resurssien ja tuotosten seuranta sekä strategian päivittäminen. Puheenjohtajana toimii Oulun kaupunginjohtaja Matti Pennanen. Johtoryhmän kokoukset toimivat samalla Oulu Innovation Oy:n neuvottelukunnan kokouksina. Lisäksi asetetaan neljä erillistä ohjausryhmää, joihin Oulu Innovation kutsuu erikseen edustajat. Strategian toteutuksen käynnistävä tilaisuus pidetään tiistaina ja on pyydetty edustajan nimeämistä johtoryhmään nimeää edustajan Oulu Inspiroi johtoryhmään nimesi edustajaksi Matti Sorosen.

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 3/2008. Kokousaika: Keskiviikko 25.6.2008 klo 19.00. Käsiteltävät asiat:

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 3/2008. Kokousaika: Keskiviikko 25.6.2008 klo 19.00. Käsiteltävät asiat: HAILUODON KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 3/2008 Kokousaika: Keskiviikko 25.6.2008 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 13/07. Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 13/07. Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 13/07 Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 8/11 Kokousaika: 29.06.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Teknisen toimen kokoustila Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 9/11. Kokousaika: 30.06.2011 klo 12.00

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 9/11. Kokousaika: 30.06.2011 klo 12.00 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 9/11 Kokousaika: 30.06.2011 klo 12.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 6 7 Liite 1 Liite 2 Liite

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Valtuusto 29.04.2013 Sivu 1 / 1. 68 Tilivuosien 2013-2016 julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun hankinta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Valtuusto 29.04.2013 Sivu 1 / 1. 68 Tilivuosien 2013-2016 julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun hankinta Valtuusto 29.04.2013 Sivu 1 / 1 3921/02.08.00/2012 Tarkastuslautakunta 9 21.3.2013 68 Tilivuosien 2013-2016 julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelun hankinta Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Ala-aho,

Lisätiedot

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Sumpun leirintäalueen vuokrasopimus/lisäys

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Sumpun leirintäalueen vuokrasopimus/lisäys HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 11/11 Kokousaika: 21.09.2011 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Sumpun leirintäalueen vuokrasopimus/lisäys

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Tarkastuslautakunta 05.11.2013 AIKA 05.11.2013 klo 16:45 PAIKKA KPMG:n toimist, Isokatu 32 B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen avaus 3 16 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 11/10. Kokousaika: 13.09.2010 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 11/10. Kokousaika: 13.09.2010 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 11/10 Kokousaika: 13.09.2010 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 6 7 8 Lisämater Lisämater

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

79 22.11.2011. Hankinnan kuvaus

79 22.11.2011. Hankinnan kuvaus Tarkastuslautakunta 1.1.2009-30.6.2013 79 22.11.2011 ERITYISTARKASTUSPALVELUN HANKINTA TARLAU 79 Hankinnan kuvaus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 26.9.2011 antanut tarkastuslautakunnan tehtäväksi vihreiden

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen. Pöytäkirja 4/2015 1. Henkilöstöjaosto. Aika 15.06.2015 kello 11:00-11:15

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen. Pöytäkirja 4/2015 1. Henkilöstöjaosto. Aika 15.06.2015 kello 11:00-11:15 Pöytäkirja 4/2015 1 Henkilöstöjaosto Aika 15.06.2015 kello 11:00-11:15 Paikka Keskussairaala, talo 7/7 krs neuvotteluhuone Saapuvilla olleet jäsenet Jormanainen Laura Vainikka Pekka Varis Minna Parkkonen

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 07/07. Kokousaika: Maanantai 23.04.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 07/07. Kokousaika: Maanantai 23.04.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 07/07 Kokousaika: Maanantai 23.04.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2014 KOKOUSAIKA 23.10.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 154 155 156 157 158 159 160

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 11/07. Kokousaika: Keskiviikko 20.06.2007 klo 17.00

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 11/07. Kokousaika: Keskiviikko 20.06.2007 klo 17.00 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 11/07 Kokousaika: Keskiviikko 20.06.2007 klo 17.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014. 01.10.2014 klo 17.00 18.00

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014. 01.10.2014 klo 17.00 18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 01.10.2014 klo 17.00 18.00 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

1. 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..20. 2. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.21. 3. 19 Työjärjestyksen hyväksyminen...

1. 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..20. 2. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.21. 3. 19 Työjärjestyksen hyväksyminen... Tekninen lautakunta 17.03.2015 19 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3/2015 Kokousaika 17.03.2015 klo 15.00 16.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..20

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Tekninen lautakunta 27.3.2013

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Tekninen lautakunta 27.3.2013 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 27.3.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 27.3.2013 klo 16.30 17.15 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 07.09.2015 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi Helena

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 345 /2015 35 KERCA V (2301) ASEMAKAAVAN MUUTOS 20.5.2015/35 Kkj. 35 Asemakaavan muutosalue sijaitsee 9. Alikeravan kaupunginosassa, noin 3 km:n etäisyydellä kaupungin keskustasta etelään, Kercan

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 8.12.2011 KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 57 35 Osallistuminen Oppiva

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin Satama -liikelaitos 15/2014 16.06.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin Satama -liikelaitos 15/2014 16.06.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 15 Vuosaaren sataman vesialueen pohjatutkimukset 2014 HEL 2014-007526 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että Vuosaaren sataman vesialueen pohjatutkimukset

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 03.10.2013 AIKA 03.10.2013 klo 16:50-19:10 PAIKKA KPMG:n toimisto, Isokatu 32, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 10.02.2015 1/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 10.02.2015 1/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 10.02.2015 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa Keskikorpi

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 51 3/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 24.03.2011 kello 16.35-16.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Sodankylä Orajärvi, Papinranta Märsylä RN:o 9:34 (758-411-9-34) Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Korteoja Papinranta Kaavamuutosalue käsittää

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 13.12.2011 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 310 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2009 KOKOUSAIKA Perjantaina 04.12.2009 kello 15.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 16/2014

KUNNANHALLITUS 16/2014 KUNNANHALLITUS 16/2014 Aika Maanantai 15.12.2014 klo 21.41 22.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki Järvinen Tiina Kangas Kaija Mustajärvi Marko Mustakoski Risto Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta 25.3.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 25.3.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 11.03.2014 klo 19.00 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. x Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa x Keskikorpi

Lisätiedot

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 1(7) Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 2(7) TARJOUSPYYNTÖ Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille. 1. HANKINNAN TAUSTA JA TARKOITUS Oulun kaupungin Konsernipalveluiden

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 VALTUUSTO 1.2.2016 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 VALTUUSTO 1.2.2016 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 2 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 3 3 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA VALTIOVARAINMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 15.02.2011 klo 17.30 19.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

Hankintaohje. Hankintaohje

Hankintaohje. Hankintaohje Hankintaohje Hankintaohje 1 Kaupunginhallituksen hyväksymä 1.7.2015 Sisällysluettelo 1. Yleiset periaatteet 3 2. Hankintojen ryhmäjako 3 2.1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 3 2.2. Kansallisen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.11.2013 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 1 Kokouksen

Lisätiedot

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Tarkastuslautakunta 18.11.2013 Aika Maanantai 18.11.2013 klo 18:00-20:30 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 34 KIINTEISTÖKANNAN SALKUTUS (LIITE) 2 35 TEOLLISUUSTONTIN MYYMINEN LISÄMAAKSI (LIITE) 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 34 KIINTEISTÖKANNAN SALKUTUS (LIITE) 2 35 TEOLLISUUSTONTIN MYYMINEN LISÄMAAKSI (LIITE) 5 KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA 8/2014 Kokousaika 27.8.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 Kokousaika 11.4.2016 kello 18.00 18.55 Kokouspaikka kunnantalo Läsnä Matti Kulmanen Tero Kuosa Pertti Liinoja Heikki Mäkinen, pj. Taru Ojanperä

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanvaltuusto 28.09.2015

Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanvaltuusto 28.09.2015 Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kunnanhallitus, 135, 14.09.2015 Kunnanhallitus, 150, 28.09.2015 Kunnanvaltuusto, 37, 28.09.2015 37 Muut mahdolliset asiat / Korholan koulun myyminen KNGDno-2015-647

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 176 24.09.2014. 176 Asianro 5990/10.00.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 176 24.09.2014. 176 Asianro 5990/10.00.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2014 1 (1) 176 Asianro 5990/10.00.02.00/2014 Asuntotontin 297-33-5-1 (Kärängänkatu 2) myynti / Rakennusliike Lapti Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.12.2013 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka PÖYTÄKIRJA Maanantaina 22.4.2013 klo 9.00 10.00 ja 13.10-13.18 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) Kaupunginhallitus 124 25.03.2013. 124 Asianro 1519/10.00.02/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) Kaupunginhallitus 124 25.03.2013. 124 Asianro 1519/10.00.02/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) 124 Asianro 1519/10.00.02/2013 Maljalahden rantakerrostalotonttien tarjousten hyväksyminen ja esisopimusten tekeminen Kaupunkirakennelautakunta 20.3.2013 49: Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

3 Kunnan lausunto Ely-keskuksen lausuntopyyntöön 28.5.2013; Tolsan maantien 11246 kevyen liikenteen väylä

3 Kunnan lausunto Ely-keskuksen lausuntopyyntöön 28.5.2013; Tolsan maantien 11246 kevyen liikenteen väylä 3..03 tiedote (5) 5.8.03 Ennakkotiedot Kirkkonummen kunnanhallituksen päätöksistä 5.8.03 tiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta. Päätökset

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 6/2010 Kirkkoneuvosto 3.6.2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 6/2010 Kirkkoneuvosto 3.6.2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2010 Kirkkoneuvosto 3.6.2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2010 KOKOUSAIKA torstaina 3. päivänä kesäkuuta 2010 kello 10.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku

Lisätiedot

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Yleisötilaisuus 8.9.2015 Leena Eerola Uudenmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus. Leena Eerola 8.9.2015 1 Hankkeen toimijat Hankkeesta vastaava:

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-377 1513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-377 1513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 83 28.10.2014 TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN KILPAILUTUS 377/232/2014 SOSTERV 83 Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-377 1513 116/232/2014 SOSTERV

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 tarkastusta varten 02.09.2009 AIKA 02.09.2009 klo 16:30-18:00 PAIKKA Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. 5 Lautakunnan jäsenten esittämät kysymykset

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. 5 Lautakunnan jäsenten esittämät kysymykset KOKOUSAIKA Tiistai 10.04.2012 klo 16 KOKOUSPAIKKA Palvelukoti Saarenkartano Käsiteltävät asiat: Asialista 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 valinta 3 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 4. Toimintakertomus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA Kiinteistölautakunnan kokous Aika tiistaina 29.3.2011 klo 16.30 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi Hoskonen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 14/2015 KOKOUSAIKA 12.11.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 152 Toimielinten pöytäkirjat 153 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

Tarkastustarkastuslautakunta

Tarkastustarkastuslautakunta Kinnulan kunnan Tarkastustarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Kokousaika: to 3.9.2009 klo 13.00-15.55. Kokouspaikka: Kinnulan kunnanvirasto jäsen varajäsen Läsnä: Rauno

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 5/2007 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 5/2007 ASIA LIITE 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 49 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 9.9.2013 PÖYTÄKIRJA Nro 9/2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 9.9.2013 kello 12.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Eagle-talo 3. krs., Kyminlinnantie 6, Kotka 90 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 17.02.2015 klo 14:00-16:00 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat liite 75 Torstai 29.10.2015 klo 14.00 16.06 PSK-Aikuisopisto, Haapaveden Teknologiakylä, Haapavesi PSK-Aikuisopiston toiminnan

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 111 09.12.2014. Kehitysvammaisten asumispalvelun kilpailutus

Perusturvalautakunta 111 09.12.2014. Kehitysvammaisten asumispalvelun kilpailutus Perusturvalautakunta 111 09.12.2014 Kehitysvammaisten asumispalvelun kilpailutus Ptltk 111 Lumijoen kunta on hankkinut kehitysvammaisten palveluasumista yksityisiltä palveluntuottajilta. Hankintalaki (

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2013

KUNNANVALTUUSTO No 3/2013 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2013 KOKOUSAIKA 29.04.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 24 25 26 1 27 2 28 3 29

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2012. Tarkastuslautakunta 2009-2012. Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20. Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2012. Tarkastuslautakunta 2009-2012. Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20. Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone 9/2012 Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 43 ntarkastajien valinta 44 Elinkeinoyhteistyö klo 14.00 45 Talousennusteet ja näkymät 2013

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 11.10.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 5 (17) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Msj/1 18.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 5 (17) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Msj/1 18.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2013 5 (17) 1 Vartiointipalvelujen hankinta vuosina 2013-2016 HEL 2013-005714 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Tiivistelmä Johtokunta päättänee oikeuttaa Helsingin Sataman tilaamaan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 29.06.2010 klo 17.30 18.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo

Lisätiedot

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52 Tekninen lautakunta 18.6.2013 51 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4 / 2013 Kokousaika 18.6.2013 klo 15.00-15.50 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 15 / 2015 Aika Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00 17.40 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 15 / 2015 Aika Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00 17.40 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 15 / 2015 Aika Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00 17.40 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00-17.40 Kokoushuone 1 (khall) Nro 15 / 2015

Lisätiedot

Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan laadinnan yhteydessä

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA Kiinteistölautakunnan kokous Aika tiistai 16.2.2016 klo 16.00 16.40 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi Hoskonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 13 20.01.2014. Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat asiakirjat:

Kunnanhallitus 13 20.01.2014. Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat asiakirjat: Kunnanhallitus 13 20.01.2014 ILMOITUSASIAT 30/00.02/2014 KHALL 13 Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat asiakirjat: 1. Kuntatyönantajat 11.12.2013: Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten 2014-2016

Lisätiedot