HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 02/07. Kokousaika: Maanantai klo 18.30

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 02/07. Kokousaika: Maanantai 05.02.2007 klo 18.30"

Transkriptio

1 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 02/07 Kokousaika: Maanantai klo Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali 3 Liite 1 Työterveyshuollon sopimus Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Pöllän RA-5 rakennuspaikka/ostotarjous Tonttikaupan purkaminen/sintantie Kauppakirja/Poikela Oulun seudun hanketyön koordinointi/sopimus Ympäristölautakunnan kustannustenjakoperusteet Tiehallinnon lausuntopyyntö/esitys seutuhallitukselle Hailuodon kunnan ja Setlementin esikauppakirja/varsinainen kauppakirja Nouseva Rannikkoseutu/kunnan edustus Oulu Inspiroi Innovaatioryhmän edustaja Kuntatiedote Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään valitusosoituksineen yleisesti nähtävänä kunnanviraston keskustoimistossa kokousta seuraavan viikon tiistaina klo Puheenjohtaja MERK Lauri Suomela

2 50 TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN TULEVAISUUDESSA Perusturvaltk 27 OSEK-kunnat ja Haukipudas ovat keskustelleet työterveyshuollon järjestämisestä tulevaisuudessa. Hailuodosta on osallistuttu ko. tapaamisiin mahdollisuuksien mukaan. Vaihtoehtoina keskusteluissa on nähty: 1) Oulun työterveys-liikelaitos 2) yhteinen yksityisten toimijoiden kilpailutus 3) yhteisen nettotulosyksikön perustamiseen tähtäävän suunnittelun aloittaminen, joka edellyttää sitoutumisen tulevan nettotulosyksikön palvelujen käyttämiseen 4) jatkaminen omana toimintana niin kauan, kun se on vielä mahdollista (huonoin vaihtoehto) Kuntien kannanotto vaihtoehtoihin pyydettiin toimittamaan Kempeleeseen mennessä. Perusturvatyöryhmässä ja myös kunnan johtoryhmässä on keskusteltu Hailuodon työterveyshuollon tulevaisuudesta. Yksimielinen kanta on, että työterveyshuollon järjestämisestä kunnan oman terveyskeskuksen toimesta on jollain aikavälillä luovuttava. Työterveyshuolto vaatii niin lääkäriltä kuin hoitajiltakin erityisosaamista, jota ei ole mahdollisuutta pitää ajan tasalla. Lääkärillä ei myöskään ole vaadittua työterveyshuollon koulutusta. Pienen yksikön haavoittuvuus on jatkuva pulma ihmisten vaihtuessa. Oulun seudun kunnista Kiimingin kunta on kilpailuttanut vastikään työterveyshuollon, joka heillä siirtyy ODL:n vastattavaksi. Tässä vaiheessa, muutosten epävarmuuden keskellä kannanotto OSEK:n suuntaan voi olla vain alustava ilman sitoutumista tiukasti mihinkään tulevaisuuden vaihtoehtoon. Päätösesitys: Hailuodon perusturvalautakunta kantanaan esittää yhteistä kilpailuttamista, jossa jos mahdollista yksityisten toimijoiden lisäksi kilpailutettaisiin myös Oulun työterveys. Esityksen mukaan. Perusturvaltk 37 Kansanterveyslain (66/1972 ja lain kansanterveyslain muuttamisesta 928/2005) 14 kohtien 7ja 8 mukaan kunta tuottaa alueella sijaitsevissa työ- ja toimintapaikoissa työskenteleville työntekijöille työnantajan järjestettäväksi työterveyslain 12 :ssä tai muissa säädöksissä säädettyjä ja niiden nojalla määrättyjä työterveyshuoltopalveluja; sekä järjestää kunnan alueella toimiville yrittäjille ja muille omaa työtään tekeville soveltuvin osin työterveyshuoltolain 12 :ssä ja sen nojalla annetuissa säännöksissä tai määräyksissä tarkoitettua työterveyshuoltoa. Kansanterveyslain 15 :n mukaan kunta voi sopia alueellaan toimivan työnantajan kanssa siitä, että kunnan työterveyskeskus järjestää työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille työterveyshuoltolain 14 :ssä

3 51 tarkoitettuja sairaanhoito- ja muita terveydenhuoltopalveluja. Kansanterveyslain 5 :n mukaan kunta voi päätöksen mukaan hoitaa edellä mainittuja työterveyshuollon tehtäviä muullakin tavalla itse tai alueellisesti yhteistyössä muiden kuntien kanssa, kuin tuottamalla palvelut itse tai jäsenenä kuntayhtymässä. Hailuodon, Haukiputaan, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Oulunsalon ja Tyrnävän kunnat ovat päättäneet valmistella yhteistä avointa kilpailutusta työterveyshuollon palveluiden hankkimiseksi. Hankintalainsäädännön (L 1505/1992, laki julkisista hankinnoista) mukaisesti työterveydenhuolto kuuluu hankintalain perusteella annetun hankintaasetuksen (A380/1998, asetus kynnysarvot ylittävistä tavara- ja palveluhankinnoista sekä rakennusurakoista) tarkoittaman liitteen b (luokka 85) mukaisiin toissijaisiin palveluihin. Näitä palveluita hankittaessa ei tarvitse noudattaa EU-direktiivin kynnysarvoja ylittävää hankintamenettelyä vaan sovelletaan pääosin vain hankintalakia. Yhteistyössä Hailuodon, Haukiputaan, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Oulunsalon ja Tyrnävän kuntien edustajien kanssa on valmisteltu liitteenä 2 olevat kilpailutus asiakirjat. Kilpailutukseen mukaantulo edellyttää sitoutumista, sekä päätöstä järjestää myös kuntien oma työterveyshuolto kilpailutuksen pohjalta valitun palveluiden toimittajan kanssa. Lisäksi kunnat päättävät delegoida kilpailutuksen käytännön järjestämisen kilpailutus agentille jona toimii Kempeleen kunta. Kilpailutuksessa noudatetaan Suomen Kuntaliiton antamia hankintaprosessiohjeita ja KTM:n julkisten hankintojen hankintaprosessin antamia menettelytapaohjeita. Tarjousaika päättyy klo Kilpailutus toteutetaan liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Päätösesitys: Perusturvalautakunta päättää, että Hailuodon kunta osallistuu Kempeleen, Haukiputaan, Limingan, Lumijoen, Oulunsalon ja Tyrnävän kuntien kanssa työterveyshuollon palveluiden avoimeen kilpailutukseen. Kilpailutus agentiksi valitaan Kempeleen kunta. Lisäksi perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Hailuodon kunta hankkii kunnan työntekijöille työterveyshuollon palvelut tämän kilpailutuksen voittaneelta palveluiden tuottajalta. Esityksen mukaan. K.hall 90 ( ) hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen. Samalla kunnanhallitus toteaa, että ratkaisu vapauttaa omasta terveyskeskuksesta resursseja. Asialla on yhteys talouden tervehdyttämiseen liittyvien tulevien selvitysten tekemiseen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Perusturvalautakunta

4 52 Perusturvaltk 55 Työterveyshuollon palvelut on kilpailutettu avointa menettelyä käyttäen Hankinnasta on ilmoitettu: Helsingin Sanomat 11.6., Kaleva 8.6., Forum 8.6. ja virallinen lehti netissä 8.6. Tarjousten jättöaika päättyi Määräaikaan mennessä saapui neljä tarjousta. Lisäksi Suomen Terveystalo ilmoitti, ettei toimita tarjousta. Tarjouksen jättivät: - Oulun Työterveys ja ODL Terveys konsortiona yhteistarjous - MedOne Oy - Liikuntavieteri Oy - Medivire Työterveyspalvelut Oy, joka ilmoittaa, että ei tee tarjousta tarjouspyynnössä esitetyillä ehdoilla, mutta tarjoaa ja on halukas neuvottelemaan kokonaisvaltaisten palveluiden tarjoamisesta tarjouspyynnössä mukanaoleville kunnille ja yritysten henkilöstölle Oulun Medivireen lähimmissä toimipisteissä. Oulun Työterveys ja ODL Terveys konsortion, MedOne Oy:n ja Liikuntavieteri Oy:n tarjoukset vastasivat tarjouspyyntöä mutta Medivireen tarjous hylättiin tarjouspyyntöä vastaamattomana. Suoritetussa hinta-, saatavuus- ja laatuvertailussa tarjouskilpailussa MedOne Oy sai korkeimmat pisteet. Liitteenä tarjouspyyntö, liite1 sekä hinta-, saatavuus- ja laatuvaatimusten pisteytys, liite 2, ei-julkinen. Päätösesitys: Perusturvalautakunta päättää valita työterveyshuoltopalvelujen tuottajaksi MedOne Oy:n alkaen. Lisäksi lautakunta päättää, että aiemmat kunnan terveyskeskuksen kanssa tehdyt työterveyshuoltoa koskevat sopimukset sanotaan irti samasta ajankohdasta lukien. Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunta hankkii kunnan henkilöstön työterveyspalvelut MedOne Oy:ltä alkaen. Esityksen mukaan. K.hall 150 hyväksyy perusturvalautakunnan päätöksen. Työterveyspalvelut budjetoidaan keskitetysti Henkilöstöhallintoon. Hallintokunnat pyydetään varautumaan vyöryttämiseriin, jotka aiheutuvat työterveyspalvelujen ostosta. Hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Perusturvalautakunta, MedOne Oy Toimeksi: Kunnansihteeri

5 53 K.hall 29 Tarjouksen hyväksyneet kunnat ovat lakimiehen avustuksella valmistelleet MedOnen kanssa sopimuksen kuntien järjestämisvelvollisuuden piirissä olevien palvelujen tuottamisesta ko. kunnille. Palvelun tuottaminen alkaa Hailuodossa MedOne vuokraa toimintaansa tilat terveyskeskuksen tiloista. Sopimusmalleista käytyjen keskustelun jälkeen ovat kunnat hyväksyneet/hyväksymässä ns. Kunta A-sopimuksen, mikä on ao. kuntien ja MedOne Oy:n keskinäinen oma versio. Tässä versiossa on aikaisemmin esitetyn sopimusmallin hinnaston hintoja osittain alennettu ja otettu lisää 24 tutkimusta, joita määrätään määrällisesti vähän, mutta jotka voivat olla yksittäisen potilaan tutkimuksen ja hoidon sujuvan hoitumisen osalta oleellisen tärkeitä. hyväksyy MedOnen kanssa tehtävän sopimuksen työterveyshuollon palvelujen tuottamisesta liitteen mukaisesti. Liite 1. Tiedoksi: MedOne Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 54 OSTOTARJOUS PÖLLÄN RA-5 RAKENNUSPAIKASTA K.hall 30 Markus Antti on tarjoutunut ostamaan Pöllän rantarakennuspaikoista RApaikan, koko 5462 m2. Hän ilmoittaa suostuvansa kunnan rakentamista koskeviin ehtoihin ja rakentavansa rakennuspaikalle vakituisen asunnon. Aluetta on myyty erillisellä tarjouspyyntöprosessilla kesällä ja sen jälkeen se on ollut myynnissä kiinteällä 6 /m2 hinnalla. Tehdyn tarjouksen mukainen neliöhinta on 5,5 e/m2. hyväksyy Markus Antin tekemän ostotarjouksen Pöllä RA-5 rakennuspaikasta (Pöllä 5 RN:o 34:35). Liite 2 Kunnanjohtaja täydensi päätösesitystä seuraavasti: ja valtuuttaa kunnanjohtajan ja sihteerin allekirjoittamaan kauppakirjan kunnan yleisillä kauppaehdoilla. Hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Markus Antti, Markku Maikkola, Veijo Nissilä

7 55 TONTIN RAKENTAMISAJAN JATKOPYYNTÖ/PURKUKAUPPAKIRJA K.hall 149 Tarja Leinonen ja Jari Karjalainen hakevat jatkoaikaa tontille rakentamiseen ( ) sairastelun vuoksi. Tiedoksi: Leinonen/Karjalainen Toimeksi: Kunnanjohtaja He ovat ostaneet päivätyllä kauppakirjalla Sintantien alueelta korttelin 22 tontin, 1435 m2. Kauppakirja sisältää rakentamisvelvoitteen, jonka mukaan rakentaminen on aloitettava kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoituksesta ja valmiin asuinrakennuksen lopputarkastus on tehtävä kuuden vuoden kuluessa samasta määräajasta laskettuna. Kauppakirjassa todetaan lisäksi, että mikäli ostaja ei ole täyttänyt edellä mainittua rakentamisvelvoitettaan, on luovuttanut tontin sopimuksen vastaisesti tai kauppa on jouduttu purkamaan ostajasta johtuvasta syystä, on hän velvollinen suorittamaan kunnalle viidentuhannen euron suuruisen sopimussakon. Sintantien alueella on yksi omakotirakennuspaikka myymättä. Ostajat eivät ole toimittaneet jatkoaikapyyntöä ennen rakentamisvelvoitteen päättymistä ja ovat kunnasta suoritetun yhteydenoton jälkeen toimittaneet selvityksiä rakennushankkeen viivästymisestä sairastelun johdosta. päättää, että ostajan kanssa aloitetaan neuvottelut kaupan purkamisesta. Hyväksyttiin yksimielisesti. K.hall 31 Esityslistan liitteenä on allekirjoitettu purkukauppakirja. Liite 3. hyväksyy allekirjoitetun purkukauppakirjan. Hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Markku Maikkola, Leinonen/Karjalainen Toimeksi: Kunnansihteeri

8 56 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/HAILUODON KUNTA/POIKELA K.hall 32 Poikela Teemu ja Heidi ovat ostaneet kunnalta Petsamo nimisestä tilasta n. 0,95 ha:n määräalan. Kauppakirja liitteenä. hyväksyy kauppakirjan. Liite 4. Hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Teemu ja Heidi Poikela, Markku Maikkola

9 57 OULUN SEUDUN HANKETYÖN KOORDINOINTI/ SOPIMUS K.hall 33 Oulun Seutu on lähettänyt kuntien hyväksyttäväksi Oulun kaupungin/ elinkeinostrategiatiimin laatiman hanketoiminnan yhteistyötä koskevan sopimusluonnoksen. Tiedoksi: Oulun seutu Oulun seudun kunnat kuuluvat EU:n ohjelmakaudella Pohjois- Suomen kilpailukyky ja työllisyys- tavoiteohjelman alueeseen. Seutuhallituksessa on asetettu aiemmin tavoitteeksi yhteistyö hankeasioissa kuntien kesken ja sen perusteella Oulun kaupungin Innovaatiot ja markkinointiryhmä/elinkeinostrategiatiimi on koonnut seudun kuntien aloitteita ja seututiimien materiaalia yhteisen toimenpideohjelman pohjaksi. Seudun kuntien elinkeinopoliittisen hanketoiminnan yhteistyö ohjelmakaudella sisältää seuraavat elementit: - kuntien sitoutumisen yhteiseen hanketyöhön - kuntien tilaaman ja Oulun kaupungin tuottaman hankkeiden koordinointityön ja hankekonsultoinnin seudun kunnille ja seutuorganisaatiolle. Hanketoiminnan koordinoinnille ja hankeosaamisen laajentamiselle on haettu erillistä rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan liitosta ja sopimusluonnoksella mallinnetaan hanketyön seudullista koordinointia. Seudun käsittely nähtävissä internetissä osoitteessa: Sopimusluonnos liitteenä. hyväksyy puitesopimuksen hanketoiminnan yhteistyöstä. Liite 5. Hyväksyttiin yksimielisesti.

10 58 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KUSTANNUSTENJAKOPERUSTEIDEN MUUTTAMINEN K.hall 34 Seudullisen ympäristöyksikön kustannusten jakamisesta on sovittu allekirjoitetussa yhteistoimintasopimuksessa. Toiminnan aloittamisvaiheessa vuonna 2005 viranomaistoimintojen (ympäristöterveydenhuolto, ympäristönsuojelu, ilmantarkkailu ja hallinto) kustannusten jakopohjana oli sopimuskuntien vuoden 2004 tilinpäätöstiedot ja asukasluku suhteessa 70 % tilinpäätöstiedot 30 % asukasluku. Eläinlääkintähuollon kustannusten jakopohjaksi sopimuksessa sovittiin tilinpäätöstiedot Elintarvike- ja ympäristölaboratorion kuntaosuuden vuodelta 2005 maksoi Oulun kaupunki. Vuoden 2006 kustannusten osalta on toimittu edellisen vuoden jakoperusteita noudattaen lukuun ottamatta sitä, että myös elintarvike- ja ympäristölaboratorion kustannukset on jaettu kaikkien sopimuskuntien kesken. Jakoperusteena on ollut viranomaistoimintojen jakoperuste. Ympäristövirastossa toteutetun Efekon tuotteistamisprojektin tulokset osoittivat, että kuntiin kohdistuvan työajan seuranta ja sen huomioiminen vaikkakin vain osana kustannustenjakoperustetta mahdollistaa pelkkää asukaslukupohjaista jakoperustetta oikeudenmukaisemman kustannusten jaon kuntien kesken. Oulun seudun ympäristövirastossa käynnistettiin viranomaistoimintojen työyksiköissä työajan seuranta heinäkuussa Ympäristöviraston esittämä kustannustenjakoperuste vuosille on seuraava: Viranomaistoimintojen (ympäristöterveysvalvonta, ympäristönsuojelu, ilmantarkkailu ja hallinto) kustannukset jaettaisiin vuonna 2007 asukasluvun ( ) ja kuntiin kohdistuvan työajan perusteella siten, että asukasluvun osuus olisi 70 % ja työajan osuus 30 %. Viraston esityksen (asukasluku 70 %, työaika 30 %) perusteena on se, että asukasluvun käyttö ja kuntiin kohdennettu työaika kuvannevat tällä hetkellä parhaiten kuntien saaman palvelun kustannusjakoperustetta. Työajan suurempi prosentuaalinen osuus kustannusten jaossa, vaikkakin se olisi ehkä oikeudenmukaisempi, näyttäisi lisäävän merkittävästi asukasluvultaan pienten kuntien maksuosuutta. Työajan seurantajaksoksi esitetään aikaa Eläinlääkintähuollon kustannusten jaon perusteeksi vuodelle 2007 esitetään eläinten määrää seutuyksikön kunnissa. Viraston laskelmassa hyötyeläinten määrä perustuu Elintarviketurvallisuusviraston tilastoon (tilanne joulukuussa 2006) ja lemmikkieläinten määrä kuntien asukaslukuun (1 lemmikki/10 asukasta). Eri eläinryhmät on suhteutettu toisiinsa laskennallisesti sen mukaan, miten paljon niiden on arvioitu kuormittavan eläinlääkintäpalveluita Eläinlääkintähuollon osalta ympäristövirastossa on meneillään palvelutoiminnan järjestelyn parantamiseen ja eläinlääkäreiden työkuormituksen vähentämiseen tähtäävä suunnittelu ja mahdolliset muutokset praktiikka- ja päivystystoimintaan on tarkoitus toteuttaa vuosien

11 59 Tiedoksi: Oulun seutu aikana. Mahdollisten uudelleenjärjestelyjen vaikutus palveluiden kohdentumiseen saattaa vaikuttaa jatkossa myös kustannusjakoon. Elintarvike- ja ympäristölaboratorion kustannukset esitetään jaettavaksi kuntien asukasluvun suhteessa. Ympäristöviraston mielestä laboratoriopalvelujen kohdistumista sopimuskuntiin kuvaa parhaiten asukasluku. Vuoden 2008 osalta noudatettaisiin eri yksiköissä (viranomaistoiminta, eläinlääkintähuolto ja elintarvike- ja ympäristölaboratorio) edellä esitettyjä jakoperusteita. Asukasluku määräytyisi tilanteen mukaisesti ja työajan mukaan jaettava osuus laskettaisiin seuranta-ajalta Tavoitteena on, että vuosien aikana haettaisiin kokemuksia seuraavaa valtuustokautta varten ja uusi sopimus ympäristötoimen kustannusten jaosta valmisteltaisiin hyvissä ajoin vuoden 2008 aikana. Tässä yhteydessä tarkasteltaisiin erityisesti asukasluvun ja työajan seurannan suhdetta, kuten myös eläinlääkintähuollon mahdollisia uusia jakoperusteita. Seutuhallitus on hyväksynyt esitetyt kustannustenjakoperusteet ja esittää seudun kunnille ympäristölautakunnan kustannustenjakoperusteiden hyväksymistä vuosille Liitteenä vertailulaskelma. Liite 6 hyväksyy ympäristölautakunnan kustannustenjakoperusteet ympäristölautakunnan ja edelleen seutuhallituksen esittämällä tavalla. Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 60 HAILUODON KUNNAN LAUSUNTO TIEHALLINNON LAUSUNTOPYYNTÖÖN/ ESITYS SEUTUHALLITUKSELLE K.hall Tiehallinto on pyytänyt Hailuodon kunnalta lausuntoa ( ) Oulunsalo ( ) Hailuoto kiinteä yhteys selvityksestä (liite). Selvityksessä tarkastellaan tienpitäjän kannalta kiinteän yhteyden kannattavuutta suhteessa nykyiseen lauttaliikenteeseen. Selvitys osoittaa, että kiinteän yhteyden vaihtoehtoa kannattaa tutkia ja selvittää tarkemmin sekä valmistautua kaavoituksellisesti myös kiinteän yhteyden mahdollisuuteen. Hailuodon kunnan ja tiehallinnon välisissä neuvotteluissa (liite) tiehallinto on kiirehtinyt kunnan kannanottoa selvitykseen. Tiehallinnon näkemyksen mukaan katto lauttaliikenteen palvelutason suhteen on saavutettu. Lisäksi uhkana on lisälautan vuorojen supistaminen, sekä jäätien vaikutuksen selvittäminen lautan tilaushintaan. Neuvottelussa todettiin, että Tiehallinon tavoitteena on kilpailuttaa lauttayhteys vuonna 2008 ja sopimus alkaa vuonna Hailuodon lauttayhteys on sellainen, että tarjoajille voitaisiin antaa mahdollisuus tarjota myös kiinteää yhteyttä lautan sijaan ns. elinkaarihankkeena, mikäli hallinnolliset esteet on poistettu. Mahdollisuus tarjota kiinteää yhteyttä edellyttää Oulun seudun yhteisen yleiskaavan laatimista / muuttamista yhteysvälille osoitetun kaavamerkinnän osalta. Lain voimaisessa Oulun seudun yleiskaavassa on kaavamerkintä Tieliikenteen yhteystarve. Alueen maankäyttö ratkaistaan oikeusvaikutteisella osayleiskaavalla. Edelleen suunnittelusuositus on: Hailuodon kiinteän yhteyden kehittämisedellytykset on tutkittava YVA lain mukaisella menettelyllä. Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä ( /468 ) 2 määrittelee YVA-selvityksen seuraavasti: 1) ympäristövaikutuksella hankkeen tai toiminnan aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia Suomessa ja sen alueen ulkopuolella: a) ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen; b) maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen; c) yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön; d) luonnonvarojen hyödyntämiseen; sekä e) a d alakohdassa mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin; 2) ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä 2 luvun mukaista menettelyä, jossa selvitetään ja arvioidaan tiettyjen hankkeiden ympäristövaikutukset ja

13 61 kuullaan viranomaisia ja niitä, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa; 3) ympäristövaikutusten arviointiohjelmalla hankkeesta vastaavan laatimaa suunnitelmaa tarvittavista selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä; 4) ympäristövaikutusten arviointiselostuksella asiakirjaa, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden ympäristövaikutuksista; 5) hankkeesta vastaavalla toiminnanharjoittajaa tai sitä, joka muutoin on vastuussa tässä laissa tarkoitetun hankkeen valmistelusta ja toteuttamisesta; 6) yhteysviranomaisella asetuksella säädettävää viranomaista, joka huolehtii siitä, että hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely järjestetään; sekä 7) osallistumisella vuorovaikutusta ympäristövaikutusten arvioinnissa hankkeesta vastaavan, yhteysviranomaisen, muiden viranomaisten sekä niiden välillä, joiden oloihin tai etuihin hanke tai suunnitelma saattaa vaikuttaa. Hailuodon liikenneyhteyden järjestämiseen vaikuttaa Hailuodon kunnan kannan lisäksi myös Oulun seudun kuntien näkemykset erityisesti kaavoitukseen liittyen. Ympäristöministeriön suullinen kannanotto on ollut se, että kysymys yhteyden järjestämisestä on kaupunkiseudullinen, ei siis vain Hailuodon kunnan ja Oulunsalon kunnan välinen asia. Ympäristöministeriön ensisijainen kanta on ollut se, että kaavoitus tulee hoitaa olemassa olevaa yhteistä yleiskaavaa laajentamalla ja muuttamalla. Vaihtoehtoinen tapa on asia ratkaista kahden kunnan osayleiskaavana, joka tulee kuitenkin tehdä Oulunsalon ja Hailuodon yhteisenä yleiskaavana. Ympäristöministeriön näkemyksen mukaan kaavasuunnittelu ja YVA on syytä käynnistää samanaikaisesti ja sovittaa myöhemmätkin ajoitukset ainakin osallistumisten osalta yhteen. Hailuodon kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se 1) Pyytää Tiehallinnon Oulun Tiepiiriä käynnistämään ja tekemään selvitykset Hailuodon liikenneyhteyden parantamisesta ja kehittämisestä YVA- lain mukaisessa laajuudessa. 2) Pyytää Oulun seudun seutuhallitusta ja seutuvaltuustoa käynnistämään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen Oulun seudun yleiskaavan laajennuksen / -tarkistuksen kiinteän yhteyden edellyttämällä tavalla. YVA- selvitystä ja kaavoitusta tulee tarkastella mahdollisuuksien mukaan limittäin, esim. osallistumisen suhteen.

14 62 3) Pyytää Tiehallinnon Oulun tiepiiriä käynnistämään suunnitelmat erityisesti kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi saaren läpi samassa yhteydessä, kun liikenneyhteys tulee kilpailutettavaksi. Samalla tulee tarkastella saaren läpi kulkevan päätien linjaus ja leventäminen, kunto ja pinnoitus kokonaisuudessaan. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liite no 4. Merkittiin pöytäkirjaan Riitta Hassin muutosesitys päätösehdotuksen kohtaan 2, jossa sanamuoto kiinteän yhteyden edellyttämällä tavalla korvattaisiin sanamuodolla eri kulkuyhteysvaihtoehdot huomioon ottavalla tavalla. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Merkittiin pöytäkirjaan, että Tiejohtaja Erkki Myllylä saapuu kunnanvaltuustoon esittelemään asiaa. Tiedoksi: Tiejohtaja Erkki Myllylä, Oulun seudun seutuhallitus ja - valtuusto, Oulun kaupunki, Oulunsalon kunta, Siikajoen kunta, Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan Liitto. Kvalt ) Merkittiin pöytäkirjaan, että Tiejohtaja Erkki Myllylä esitteli kunnanvaltuustossa asiaan liittyviä taustoja. Puheenjohtaja Paavo Isola avasi keskustelun. Käytiin vilkas keskustelu pohjaehdotuksen ensimmäisen ja toisen kohdan sanamuodoista. Valtuutettu Marjo Piekkola pyysi valtuustoryhmien välistä neuvottelutaukoa. Puheenjohtaja julisti neuvottelutauon klo Neuvottelutauko päättyi klo Neuvottelussa oli sovittu seuraava kaikkien valtuustoryhmien hyväksymä neuvottelutulos, jonka sanamuoto on seuraava: Hailuodon kunnanvaltuusto 1) Pyytää Tiehallinnon Oulun Tiepiiriä käynnistämään ja tekemään selvitykset Hailuodon liikenneyhteyden parantamisesta ja kehittämisestä omalla kustannuksellaan. 2) Pyytää Oulun seudun seutuhallitusta ja seutuvaltuustoa käynnistämään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen Oulun seudun yleiskaavan laajennuksen / -tarkistuksen myös kiinteän yhteyden edellyttämällä tavalla. YVA- selvitystä ja kaavoitusta tulee tarkastella mahdollisuuksien mukaan limittäin, esim. osallistumisen suhteen. 3) Pyytää Tiehallinnon Oulun tiepiiriä käynnistämään suunnitelmat erityisesti kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi saaren läpi samassa yhteydessä, kun liikenneyhteys tulee kilpailutettavaksi. Samalla tulee tarkastella saaren läpi

15 63 kulkevan päätien linjaus ja leventäminen, kunto ja pinnoitus kokonaisuudessaan. Puheenjohtaja totesi, että kunnanvaltuusto hyväksyy yksimielisesti yllä olevan päätöksen. Liite nro 40. K.hall 35 Liitteenä Hailuodon, Oulunsalon ja tiepiirin esitys seutuhallitukselle Oulun seudun yleiskaavan tarkistamisesta. Liite 7. merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 64 HAILUODON KUNNAN JA OULUN SEUDUN SETLEMENTTI RY:N VÄLINEN ESIKAUPPAKIRJA/ VARSINAINEN KAUPPAKIRJA/IRTAIMISTON LUOVUTUS Khall 20 Hailuodon kunta ja Oulun Seudun Setlementti ry. ovat neuvotelleet liitteenä olevan esikauppakirjan. Esikauppakirja on osa Hailuodon kunnan ja Oulun Seudun Setlementti ry. välistä aiesopimusta. Käsittely : kävi esikauppakirjaluonnoksen läpi. Asian käsittely siirretään jatkokokoukseen Käsittely : päättää hyväksyä allekirjoitettavaksi liitteenä olevan esikauppakirjan ehdolla, että esikauppakirja sitoo Hailuodon kuntaa vasta sen jälkeen kun kunnanvaltuusto on esikauppakirjan hyväksynyt ja päätös on saanut lainvoiman. Samoin edellytyksenä on se, että kunnanvaltuusto on hyväksynyt Hailuodon kunnan ja Oulun seudun Setlementti ry:n välisen aiesopimuksen. Liitteenä oleva esikauppakirja säilytetään ei-julkisena asiakirjana tällä päätöksellä saakka ja enintään siihen saakka, kun lopullinen kauppakirja allekirjoitetaan, ellei Oulun Seudun Setlementti ry ilmoita, että esikauppakirja voidaan tehdä julkiseksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 3 (ei julkinen liiteasiakirja) Eino Merilä teki seuraavan päätösehdotuksesta poikkevan esityksen: Kaikki Hailuodon kuntaa, sen maksusuorituksia, esitettyjä kaavoitustoiveita ja muita vastaavia asioita, jotka eivät koske Oulun Seudun Setlementin rahoitusjärjesteltyjä, on käsiteltävä julkisesti ja ainoa salattava asia on Setlementin omarahoitus hankinta. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Eino Merilä jätti päätöksestä esityksensä mukaisen eriävän mielipiteen. Kvalt 12 Kunnanvaltuusto jatkoi asian käsittelyä kunnanhallituksen uuden esityksen ( ) pohjalta Khall 42 Päätösesitys: ( ) päättää hyväksyä allekirjoitettavaksi liitteenä olevan esikauppakirjan ehdolla, että esikauppakirja sitoo Hailuodon kuntaa vasta sen jälkeen kun kunnanvaltuusto on esikauppakirjan hyväksynyt ja päätös on saanut lainvoiman. Samoin edellytyksenä on se, että kunnanvaltuusto on hyväksynyt Hailuodon kunnan ja Oulun seudun Setlementti ry:n välisen aiesopimuksen.

17 65 Hyväksyttiin Todettiin, että tämän asian kohdalta pöytäkirja tarkistetaan kokouksessa Eino Merilä esitti eriävän mielipiteensä ja vetosi kunnanhallituksen aiesopimusta koskevaan päätökseen Kvalt 12 Hyväksyttiin yksimielisesti. ( ) Valtuutettu Merilä ilmoitti, että hyväksyy esikauppakirjan muilta osin, mutta ei mainintaa aiesopimuksista. Tältä osin pyysi merkitsemään päätökseen eriävän mielipiteensä. K.hall 23 ( ) Luotsiasemasta on laadittu varsinainen kauppakirjaluonnos (liite 6 ). Hailuodon kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle 1) liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen hyväksymistä 2) ja oikeuttaa kunnanhallituksen edustajat allekirjoittamaan kauppakirjan valtuuston käsittelyn jälkeen. Hyväksyttiin yksimielisesti. K.valt 9 Liite 5 ( ) Hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi ja toimeksi: kunnanjohtaja, kunnansihteeri K.hall 36 Kauppakirja on allekirjoitettu Samassa yhteydessä on tehty sopimus irtaimistoa koskien. Liite 8. hyväksyy tehdyn sopimuksen Hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi: Kunnan henkilöstö tiedote etuuksista

18 66 HAILUODON EDUSTUS NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY:SSÄ Khall 32 Nouseva Rannikkoseutu ry toimii maaseudun kehittäjänä 10 kunnan ja noin ( ) asukkaan maaseutualueella, jolle on laadittu laajan yhteistyön tuloksena kehittämisohjelma vuosille Tiedoksi: Nouseva Rannikkoseutu ry. Ohjelman tiivistelmän mukaan maaseudun kehittäminen uudella rahoituskaudella jakautuu neljään linjaan, joilla kaikilla Leader- toimintatapaa tullaan toteuttamaan. Toimintaryhmän rahoittamat hankkeet painottuvat linja kolmosen elinkeinotoiminnan monipuolistamiseen ja elämänlaadun parantamiseen. Toimenpidekokonaisuuksia määriteltäessä on huomioitu maakunnallista maaseudun kehittämisohjelmaa työstäneiden asiantuntijatyöryhmien lausunto. Tarkempaa hankelistausta ei ole tehty, vaan ohjelma toteutuu toiminta-alueella vielä yksilöimättömien hankkeiden kautta. Näiden ruohonjuuritasolta tulevien hankkeiden avulla toimintaryhmä toteuttaa alueellista ja täydentävää kehittämisohjelmaansa. Hankkeiden toteuttamiskelpoisuutta arvioidaan sen mukaan, miten ne noudattavat ohjelman toiminta-arvoja ja sopivat ohjelman painopisteisiin näin edistäen tavoitetilan toteutumista On mahdollista, että uudella ohjelmakaudella toimintaryhmätyön mukaista kehittämistyötä rahoitetaan myös muista rahastoista ja ohjelmista kuten ESR:stä ja EAKR:stä. Tämän hetkisten tietojen pohjalta Leader- ohjelman ja toimintaryhmän kehittämissuunnitelman toteuttamiseen varataan vuositasolla noin miljoona julkista tukea. Hailuoto on Nouseva Rannikkoseutu ry:n jäsen ja jäsenmaksu on 0. Yhdistyksen hallitus päättää hankkeista, joiden on toteutettava laadittua kehittämissuunnitelmaa. Hallituksessa on edustajia alueen yhteisöistä ja yrityksistä, yksityisiä henkilöitä sekä julkisen sektorin edustajia. Nouseva Rannikkoseutu ry pyytää, että Hailuodon kunta nimeää jäsenen ja varajäsenen Nouseva Rannikkoseutu ry:n hallitukseen seuraavaksi kahdeksi vuodeksi ja toivoo, että kunta nimeää myös edustajan vuosikokoukseen. Hailuodon edustajana Nouseva Rannikkoseutu ry:n hallituksessa on ollut Kalevi Klapuri ja varajäsenenenä Eino Merilä. Päätösesitys: nimeää jäsenen ja varajäsenen Nouseva Rannnikkoseutu ry:n hallitukseen sekä edustajan vuosikokoukseen. nimesi hallituksen jäseneksi Hannu Haapalan ja varajäseneksi Kalevi Tönkyrän, joka nimettiin lisäksi vuosikokousedustajaksi. K.hall 37 Yksi Leader toimintaryhmien ja paikallisten maaseudun kehittämisohjelmien arviointikriteereistä vuosille on, että toimintaryhmän hallituksen on noudatettava ns. kolmikantaperiaatetta. Toimintaryhmän hallituksen tai päätöksiä tekevän elimen pitää koostua tasapuolisesti seuraavien tahojen edustajista: 1) Kunnat(paikallishallinto)

19 67 Tiedoksi: Nouseva Rannikkoseutu ry 2) yhteisöt(järjestöt, yhdistykset ja suuret yritykset) 3) paikalliset ihmiset(sitoutumattomat ihmiset ja pienyrittäjät) Maa- ja metsätalousministeriö on todettu, että Nouseva Rannikkoseutu ry:n hallitus ei noudata kolmikantaperiaatetta ja että hallituksen kokoonpano on tarkistettava ja uuden hallituksen kokoonpano on ilmoitettava MMM:lle helmikuun loppuun mennessä. Ongelmana on nähty yhteisö- ja yksityisedustajien kuntasidonnaisuudet ja myöskin kuntapaikkojen vähäinen kierrättäminen. Hailuodon edustus on toteutunut aina kuntapaikan pohjalta ja hallituksessa on alustavasti sovittu, että Hailuodon hallituspaikka vaihdettaisiin yhteisöedustukseen. tekee esityksen Nouseva Rannikkoseutu ry:n hallituksen edustajasta sekä varaedustajasta. esitti Hailuodon edustajaksi yhteisöjen ja yritysten kiintiöstä Paavo Junttilan ja varalle Veikko Tönkyrän.

20 68 EDUSTAJA OULU INSPIROI INNOVAATIORYHMÄÄN K.hall 38 Vuonna 2006 valmistui uusi Oulun seudun yhteinen strategia: Oulu Inspiroi Innovaatiostrategia Oulu Innovation Oy on nimetty strategiassa sen toteutuksen johtamisen, seurannan ja ylläpidon vastuulliseksi organisaatioksi. Tiedoksi: Oulu Innovation Oy Strategian tavoitteena on luoda alueen yritysten, tutkimus- ja koulutuslaitosten sekä julkisen sektorin yhteinen näkemys pitkäjännitteisistä ja strategisista toimintaympäristön kehittämistarpeista ja suunnata yhteiset panostukset valittuihin painopisteisiin. Tavoitteena on myös kehittää oululainen innovaatiojärjestelmä yhdeksi maailman parhaista, jolloin Oulu tunnetaan globaaleilla markkinoilla toimivista kasvuyrityksistään. Strategian toimenpidekokonaisuuksille asetetaan selkeät ja mitattavat numeeriset tavoitteet, joiden tuloksia seurataan tiiviisti. Strategian toteutus tapahtuu Oulun seudun toimijoiden yhteistyönä. Seudun yhteisenä yhteistyöelimenä toimii Oulu Inspiroi -johtoryhmä, jonka tehtävänä vuosina on uusien kärkihankkeiden käynnistäminen, ohjelmakokonaisuuden seuranta (hankkeet, muu kehittämistoiminta, tulosmittareiden valinta ja mittaus), ohjelman resurssien ja tuotosten seuranta sekä strategian päivittäminen. Puheenjohtajana toimii Oulun kaupunginjohtaja Matti Pennanen. Johtoryhmän kokoukset toimivat samalla Oulu Innovation Oy:n neuvottelukunnan kokouksina. Lisäksi asetetaan neljä erillistä ohjausryhmää, joihin Oulu Innovation kutsuu erikseen edustajat. Strategian toteutuksen käynnistävä tilaisuus pidetään tiistaina ja on pyydetty edustajan nimeämistä johtoryhmään nimeää edustajan Oulu Inspiroi johtoryhmään nimesi edustajaksi Matti Sorosen.

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 13/07. Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 13/07. Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 13/07 Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 15/09. Kokousaika: 21.12.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 15/09. Kokousaika: 21.12.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 15/09 Kokousaika: 21.12.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 3/11. Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 3/11. Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 3/11 Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 Liite 1 6 Liite 2 7 8

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 5/10. Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 5/10. Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 5/10 Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/07. Kokousaika: Maanantai 1.10.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/07. Kokousaika: Maanantai 1.10.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 14/07 Kokousaika: Maanantai 1.10.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/11. Kokousaika: 24.10.2011 klo 18.30. Käsiteltävät asiat: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/11. Kokousaika: 24.10.2011 klo 18.30. Käsiteltävät asiat: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 14/11 Kokousaika: 24.10.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Liite 1 +lisäm. Lisämater. Liite 2,3 Lisämater.

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2014 83

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2014 83 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2014 83 Kunnanhallitus 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 19:18-21:52 PAIKKA Kunnanvirasto Johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 54 Kokouksen järjestäytyminen 85 55 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Työterveyshuollon option käyttäminen

Työterveyshuollon option käyttäminen HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 7/11 Kokousaika: 13.06.2011 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 10/11 Kokousaika: 22.08.2011 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 2 3 4 Liite 5 6 7 Liite Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Talouden

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 2.11.2004 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 387 388 389 390 391

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Kunnanhallitus 09.06.2014 AIKA 09.06.2014 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen järjestäytyminen 181 113 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Sisällys. KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148. Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys. KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148. Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA ASIALISTA KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148 Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Haukipuro Henna, vj

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2007 klo 14.30-15.55 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Jussi Kontola varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot