TALOUSRAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSRAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2006"

Transkriptio

1 LIITE KH TAMPEREEN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2006

2 SISÄLTÖ TALOUSRAPORTTI TAMMI - HUHTIKUU 2 1. KANSANTALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT 3 2. KAUPUNGIN TALOUDEN KEHITYS 4 Tuloslaskelma Verotulot Valtionosuudet Rahoituslaskelma Sijoitusraportit Lainakanta 3. TOIMIALOJEN TALOUSARVION TOTEUMA 8 Toimialojen tuloslaskelma Yhteenveto toimialoittain Investoinnit 4. LIIKELAITOKSET 11 Liikelaitosten tuloslaskelma Liikelaitosten talouden kehitys Tampereen kaupunki Talous- ja strategiaryhmä 1

3 TALOUSRAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU Talousraportti perustuu kirjanpidon huhtikuun lopun tilanteeseen, joka on lukittu Huhtikuun talousraportin tiedoissa on vielä puutteita vuoden alusta käyttöön otetun TERPtoiminnanohjausjärjestelmän uusista toimintatavoista johtuen. Toimintayksiköiden menojen toteumaluvuista puuttuvat sisäiset vuokrat ja palvelukeskusten sisäinen laskutus on suurelta osin tekemättä. Lisäksi osa investoinneista on vielä purkamatta ja investointimenoja sisältyy käyttötalousmenoihin. Liikelaitokset ja toimialat ovat arvioineet puuttuvia eriä. Tilaaja-tuottaja mallin pilottiyksiköiden sisäinen laskutus ei ole vielä käynnistynyt, joten tilaajan talouden toteumista puuttuvat palvelujen ostot ja tuottajalta myyntitulot. Puuttuvia eriä ei ole arvioitu, koska niillä ei ole vaikutusta koko kaupungin toimintakatteeseen. Tässä raportissa esitetään talouden toteumat ja ennusteet toimialojen ja liikelaitosten osalta, mutta tarkemmat tehtäväaluekohtaiset liitetiedot jäävät em. puutteista johtuen tällä kertaa pois. Kaupunginhallitukselle raportoidaan taloudesta vuoden 2006 aikana kuusi kertaa ja kaupunginvaltuustolle kolmannesvuosittain. Elokuun raportti on muita laajempi välitilinpäätös. Talousraportti jory kh kv tammi-huhtikuu tammi-kesäkuu tammi-elokuu / väli-tp tammi-lokakuu tammi-marraskuu tammi-joulukuu / tp-ennuste 2/07 2/07 2/07 Talousraportti sisältää myös vuoden ensimmäisen tilinpäätösennusteen. Tuloslaskelmaennusteen mukaan käyttötalouden toimintakate muodostuu 0,8 milj. euroa talousarviota huonommaksi. Ennuste näyttää 50,4 milj. euron eli 7,5 prosentin nettomenojen kasvua vuoden 2005 tilinpäätökseen verrattuna. Sähkölaitoksen verkkotoiminnan yhtiöittäminen alkaen vaikuttaa nettomenojen kasvuprosenttiin vielä kuluvana vuonna, sillä vertailupohjassa on mukana verkkotoiminnan liikevaihto ja kulut alkuvuoden ajalta. Tämä nostaa hieman menojen kasvuprosenttia. Verotuloennuste ylittää talousarviossa arvioidun 3,2 milj. eurolla ja valtionosuuksia kertyy 1,8 milj. euroa budjetoitua enemmän. Verotulojen arvioidaan kasvavan tänä vuonna noin 4,6 prosenttia eli 27,2 milj. euroa. Vuosikatteeksi muodostuu 77,2 milj. euroa, mikä on 3,8 milj. euroa budjetoitua parempi ja 12,3 milj. euroa edellisvuotta heikompi. Vuosikate riittää kattamaan 101,9 prosenttia poistoista. Tilikauden tulokseksi muodostuu 1,4 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystoimen ennusteet näyttävät ylitysuhkaa. Tämän hetkisen arvion mukaan koko toimialan nettomenot ylittyisivät 4,9 milj. euroa. Ennusteessa on otettu huomioon kaupunginvaltuuston päättämä 12,8 milj. euron lisäys talousarvioon. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alkuvuoden välitilinpäätös on valmistumassa ja tämän hetkisen tiedon mukaan ylitysennuste on noin 4 milj. euroa. Sähkölaitoksen liikevoittoennuste on 2,5 milj. euroa budjetoitua huonompi, mikä johtuu energian hankintakustannusten merkittävästä noususta. Liikennelaitoksen tulosennuste on 1 milj. euroa alijäämäinen. Tietotekniikkakeskuksen tuloksen arvioidaan ylittävän budjetoidun 0,8 milj. eurolla. Tampereella Juha Yli-Rajala johtaja Tampereen kaupunki Talous- ja strategiaryhmä 2

4 1. KANSANTALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT Maailman talouden kasvu jatkuu vahvana, vaikka kasvu hieman hidastuikin viime vuoden loppua kohti. Yhdysvaltojen talouden lievää alavireisyyttä kompensoi euroalueen kasvunäkymien parantuminen sekä Japanin talouden elpyminen. Kehittyvistä markkinoista etenkin Kiina ja Intia kasvoivat voimakkaasti edellisenä vuonna. Japanin toipuminen ja Kiinan voimakas kasvu lisäävät energian kulutusta, mikä nostaa öljyn hintaa entisestään. Öljyn hinnan vaihtelut, Yhdysvaltojen vaihtotaseen suuri alijäämää ja maan kotimaisen kysynnän heikentyminen luovat epävarmuutta markkinoille. Euroalueen talouden ennustetaan piristyvän hieman ja kokonaistuotannon kasvu noussee 2 prosentin tuntumaan tänä vuonna. Euroopan keskuspankki nosti ohjauskorkoa jälleen maaliskuussa ja todennäköisesti koronnostot jatkuvat myös lähitulevaisuudessa. Yhdysvaltojen viime vuosien hyvän kasvuvauhdin odotetaan hiipuvan hieman. Aasiassa näkymät ovat hyvät ja Kiinan talouskehityksestä saadut aiempaa tarkemmat tiedot luovat uskoa, että kasvu on luultua kestävämmällä pohjalla. Ennusteiden mukaan Suomen talous kasvaa ripeästi kuluvana vuonna. BKT:n hyvät kasvuluvut johtuvat osaltaan viime vuoden paperiteollisuuden työselkkauksen vuoksi pienentyneestä vertailupohjasta. Suomen tilanne muuhun euroalueeseen verrattuna on hyvä. Talous kasvaa keskimääräistä nopeampaa tahtia samalla, kun inflaatio pysyttelee keskimääräistä hitaampana. Kotimaassa talouden vetureina ovat olleet yksityinen kulutus sekä vienti. Tämä kehitys jatkuu myös tulevaisuudessa etenkin, kun vienti Venäjälle lisääntyy sen kasvaneiden öljytulojen ansiosta. Viime vuoden huonojen investointilukujen oletetaan paranevan lähivuosina. Kiinteiden investointien odotetaan kasvavan lähes 5 prosenttia vuodessa seuraavan parin vuoden ajan. Vuonna 2007 Suomen kokonaistuotannon odotetaan kasvavan keskimäärin vajaan kolmen prosentin verran. Öljyn hinnan nousulla ei ole ollut suurta vaikutusta Suomen inflaatioon. Työvoimakustannusten kasvukin on pysynyt maltillisena. Työttömyysaste laskee noin 8 prosenttiin kuluvana vuonna ja jatkaa laskuaan myös seuraavana vuonna. Työpaikat syntyvät pääasiassa palvelualoille ja alueellisesti ne keskittyvät Etelä- ja Lounais-Suomen muodostamaan kolmioon. Kansantalouden ennustelukuja Ennusteen laatija Julkaisuaika BKT, muutos 2006, % BKT, muutos 2007, % Inflaatio 2006, % Työttömyysaste 2006, % Nordea ,9 2,8 1,3 7,9 PTT ,9 2,8 1,1 7,9 PT ,8 2,8 1,1 8,0 ETLA ,8 2,5 1,2 8,0 Tapiola ,5 2,6 1,4 7,9 SP ,4 3,0 1,1 8,0 Sampo ,4 2,6 1,4 8,0 VM ,7-1,1 7,8 OP ,5 2,5 1,3 7,9 Nordea ,9 2,8 1,3 7,9 Aktia ,2 2,2 1,4 8,2 Tapiola ,2 2,8 1,4 7,6 Sampo ,1 2,5 1,6 8,0 VM ,2-1,3 7,5 Tampereen kaupunki Talous- ja strategiaryhmä 3

5 2. KAUPUNGIN TALOUDEN KEHITYS TULOSLASKELMAENNUSTE kaupunki + liikelaitokset, sisäiset erät mukana Milj. euroa 2005 TA 2006 Toteuma 2006 Ero 30.4 Enn. TA/Enn. Toimintatuotot 660,0 822,4 221,8 844,7 22,3 Toimintakulut , ,7-421, ,8-23,1 Toimintakate -667,8-717,3-199,5-718,2-0,8 Verotulot 590,7 614,7 219,0 617,9 3,2 Valtionosuudet 156,1 170,0 58,0 171,8 1,8 Rahoitustulot - menot 10,6 6,0 1,9 5,7-0,4 Vuosikate 89,5 73,4 79,4 77,2 3,8 Suunnitelmapoistot -80,5-75,8-25,1-75,8 0,0 Satunnaiset erät 58,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilikauden tulos 67,8-2,4 54,3 1,4 3, eroaa hieman virallisesta tilinpäätöksen tuloslaskelmasta, koska sisäisten erien täsmäytystä ei ole otettu huomioon. TA 2006 on alkuperäinen talousarvio lukuun ottamatta sähkölaitoksen toimintakatteen ja poistojen 2,4 milj. euron vähentämistä. Muutoksella ei ole vaikutusta tulokseen. Tilinpäätösennuste Tuloslaskelmaennusteen mukaan käyttötalouden toimintakate muodostuu 0,8 milj. euroa talousarviota huonommaksi. Ennuste näyttää 50,4 milj. euron eli 7,5 prosentin nettomenojen kasvua vuoden 2005 tilinpäätökseen verrattuna. Sähkölaitoksen verkkotoiminnan yhtiöittäminen alkaen vaikuttaa nettomenojen kasvuprosenttiin vielä kuluvana vuonna, sillä edellisen vuoden toimintatuotoissa näkyy alkuvuoden verkkotoiminnan liikevaihto. Verotuloennuste ylittää talousarviossa arvioidun 3,2 milj. eurolla ja valtionosuuksia kertyy 1,8 milj. euroa budjetoitua enemmän. Vuosikate on 3,8 milj. euroa budjetoitua parempi ja se riittää kattamaan 101,9 prosenttia poistoista. Vuosikate heikkenee edellisestä vuodesta 12,3 milj. euroa. Tilikauden tulokseksi muodostuu 1,4 milj. euroa. Tampereen kaupunki Talous- ja strategiaryhmä 4

6 VEROTULOT Verolaji (milj. euroa) 2005 TA Muutos 2005 TA Enn. (tp05/enn06) % Kunnallisvero 188,7 200,7 200,7 499,6 523,0 528,0 28,4 5,7 Yhteisövero 17,6 18,1 18,1 64,7 66,0 63,0-1,7-2,6 Kiinteistövero 0,3 0,1 0,1 26,2 25,5 26,7 0,5 1,9 Koiravero 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 Yhteensä 206,8 218,9 219,0 590,7 614,7 617,9 27,2 4,6 Verotuloja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 12,2 milj. euroa enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Verotuloennuste on 3,2 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempi, koska valtiovarainministeriö on nostanut koko maan verotuloarvioita. Tampereen verotulojen arvioidaan tänä vuonna kasvavan noin 4,6 prosenttia eli 27,2 milj. euroa. Kunnallisverojen arvioidaan kasvavan noin 5,7 prosenttia ja yhteisöverojen arvioidaan laskevan noin 2,6 prosenttia vuodesta Verotulojen kertymäarvio perustuu alkuvuoden tilityksiin, verovuoden 2005 tulokehitystilastoon sekä Suomen Kuntaliiton päivitettyihin verotuloennusteisiin. Kunnallisveron tilitykset, milj. Kuukausittain Yhteisöveron tilitykset, milj. Kuukausittain 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tampereen kaupunki Talous- ja strategiaryhmä 5

7 VALTIONOSUUDET 2005 TA Muutos 2005 TA 2006 Milj. euroa Enn. (tp04/enn05) % Yleinen valtionosuus 1,4 3,2 3,2 4,2 9,5 9,5 5,3 126,2 Koul.-, kultt.- ja vapaa-aikapalv. 14,2 13,3 14,7 110,2 39,9 42,0-68,2-61,9 Sosiaali- terveyspalvelut 36,7 40,2 40,1 41,6 120,6 120,3 78,7 189,2 Yhteensä 52,3 56,7 58,0 156,0 170,0 171,8 15,8 10,1 Valtionosuuksia on kertynyt 5,7 milj. euroa enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Tampereen saamat valtionosuudet kasvavat vuonna 2006 reilut 10 prosenttia eli noin 15,8 milj. euroa. Kasvusta merkittävä osa on kuitenkin kompensaatiota uusien tehtävien aiheuttamista menojen kasvusta. RAHOITUSLASKELMA kaupunki + liikelaitokset Milj. euroa 2005 TA 2006 Toteuma 2006 Ero 30.4 Enn. TA/Enn. Tulorahoitus 77,5 71,1 75,0 3,9 Investoinnit -6,0-86,0 0,0-86,0 0,0 Käyttöomaisuusinvestoinnit -142,4-110,5-110,5 0,0 Rahoitusosuudet inv.menoihin 1,6 1,3 1,3 0,0 Käyttöomaisuuden myyntitulot 134,8 23,2 23,2 0,0 71,5-14,9 0,0-11,0 3,9 Antolainasaamisten lisäykset -98,4-14,9-14,9 0,0 Antolainasaamisten vähenn. 2,3 2,3 2,3 0,0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 40,6 29,2 29,2 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähenn. -14,4-19,1-19,1 0,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 9,5 0,0 Oman pääoman muutokset 0,0 0,0 Liikelaitosten liittymismaksut 2,2 2,2 0,0 Muut maksuvalmiuden muutokset -5,1 0,0-65,4-0,4 0,0-0,4 0,0 Vaikutus maksuvalmiuteen 6,1-15,3 0,0-11,4 3,9 Tammi-huhtikuun rahoituslaskelma puuttuu, koska avaavaa tasetta ei ole vielä tehty ja raporttimääritykset ovat kesken. Tilinpäätösennuste on vielä tulorahoitusta lukuun ottamatta talousarvion mukainen. Tampereen kaupunki Talous- ja strategiaryhmä 6

8 SIJOITUSRAPORTIT Milj. euroa Sijoitusomaisuus viikoittain , markkina-arvo Milj. euroa Sijoitukset ja henkilöstökassa rullaava 52 viikkoa, markkina-arvo Sijoitusomaisuus Henkilöstökassa Sijoituksia oli yhteensä 133,2 milj. euroa. Sijoituksista oli kassavaroja 69,1 milj. euroa, talletuksia ja rahoitusarvopapereita 63,3 milj. euroa sekä rahastojen arvopapereita 0,8 milj. euroa. Sijoitukset sisältävät henkilöstökassan talletuksia 46,0 milj. euroa. Sijoitusten määrään vaikuttaa merkittävästi verotulojen maksuajankohta ja saatujen verojen määrä. Kaupungin sijoitusomaisuus ilman tytäryhteisöjen konsernitilillä olevia varoja on 111,7 milj. euroa. Tampereen kaupunki Talous- ja strategiaryhmä 7

9 LAINAKANTA Milj. euroa Lainamäärän kehitys euroa/as / Lainakanta 112,0 112,7 129,1 105,8 117,7 125,1 141,9 166,9 202,6 208,8 /asukas Lainakanta oli vuoden 2005 lopussa 202,6 milj. euroa eli noin 992 euroa / asukas. Ilman tytäryhteisöjen konsernipankkitilillä olevia varoja lainakanta oli 191,6 milj. euroa eli 938 euroa / asukas. Lainakanta huhtikuun lopussa oli 208,8 milj. euroa eli euroa / asukas. Lainakanta sisältää tytäryhteisöjen konsernipankkitilin varat 21,5 milj. euroa. Ilman konsernipankkitilillä olevia varoja lainakanta oli 187,3 milj. euroa eli 916 euroa / asukas. Kaupunginvaltuusto on talousarviossa myöntänyt kuluvalle vuodelle yhteensä 19,2 milj. euron lainanottovaltuuden. Ajalla on nostettu uusia lainoja 0,2 milj. euroa ja ottolainojen lyhennyksiä maksettiin 4,2 milj. euroa. 3. TOIMIALOJEN TALOUSARVION TOTEUMA TOIMIALOJEN TULOSLASKELMA Kaupunki ilman liikelaitoksia ja rahastoja Milj. euroa 2005 TA 2006* Toteuma 2006 Ero 30.4 Enn. TA/Enn. Toimintatuotot 262,4 438,3 72,9 454,3 15,9 Toimintakulut , ,8-325, ,9-14,0 Toimintakate -809,2-849,5-252,7-847,6 1,9 Verotulot 590,7 614,7 219,0 617,9 3,2 Valtionosuudet 156,1 170,0 58,0 171,8 1,8 Rahoitustulot - menot 66,3 60,9 20,6 60,9 0,0 Vuosikate 3,8-3,9 45,0 3,0 6,9 Suunnitelmapoistot -28,6-28,0-9,3-28,0 0,0 Satunnaiset erät 58,8 0,0 Tilikauden tulos 34,0-31,9 35,6-25,0 6,9 Huhtikuun toimintakatetta ei voi verrata edelliseen vuoteen, koska tuloista ja menoista puuttuu mm. sisäisiä eriä ja toteutumia pystytty arvioimaan vain osittain. Perustoimialojen vuosikate-ennuste on noin 6,9 milj. euroa budjetoitua parempi johtuen budjetoitua paremmista verotulo- ja valtionosuusarvioista. Tampereen kaupunki Talous- ja strategiaryhmä 8

10 YHTEENVETO TOIMIALOITTAIN Ei sisällä liikelaitoksia 1000 euroa 2005* TA 2006 Tot Tot -% 2006 Enn. Ero Enn-% Konsernihallinto Toimintatulot , ,0 Toimintamenot , ,2 Toimintakate , ,0 Tilaaja / Sivistyspalvelut Toimintatulot , ,0 Toimintamenot , ,0 Toimintakate , ,0 Tilaaja / Yhdyskuntapalvelut Toimintatulot , ,0 Toimintamenot , ,8 Toimintakate , ,7 Tuottaja / Kasvatus- ja opetuspalvelut Toimintatulot , ,0 Toimintamenot , ,0 Toimintakate Osaamis- ja elinkeinopalvelut Toimintatulot , ,0 Toimintamenot , ,0 Toimintakate , ,0 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Toimintatulot , ,0 Toimintamenot , ,1 Toimintakate , ,1 Sosiaali- ja terveyspalvelut Toimintatulot , ,4 Toimintamenot , ,0 Toimintakate , ,1 Yhdyskuntapalvelut, tuottajat Toimintatulot , ,1 Toimintamenot , ,0 Toimintakate Palvelukeskukset Toimintatulot , ,0 Toimintamenot , ,0 Toimintakate , ,0 Toimialat yhteensä Toimintatulot , ,9 Toimintamenot , ,2 Toimintakate , ,9 Tampereen kaupunki Talous- ja strategiaryhmä 9

11 Konsernihallinto Aiempien vuosien toteumien perusteella varamäärärahoja arvioidaan siirrettävän toimialoille ennakoitua vähemmän. Myös konsernihallinnon tehtäväalueella ennakoidaan syntyvän säästöjä. Yhteensä toimialan säästöt ovat arviolta 2,2 milj. euroa. Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveystoimen ennusteet näyttävät ylitysuhkaa. Tämän hetkisen arvion mukaan koko toimialan nettomenot ylittyisivät 4,9 milj. euroa. Ennusteessa on otettu huomioon kaupunginvaltuuston päättämä 12,8 milj. euron lisäys talousarvioon. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alkuvuoden välitilinpäätös on valmistumassa ja tämän hetkisen tiedon mukaan ylitysennuste on noin 4 milj. euroa. Yhdyskuntapalvelut Aiempien vuosien toteumien perusteella kiinteistötoimen tulojen arvioidaan ylittävän budjetin noin 5,0 milj. eurolla. INVESTOINNIT Investoinnit (netto), euroa 2005 TA 2006 Toteuma Tot-% Atk-ohjelmat ja projektit ,7 Muut pitkävaik.menot ,0 Maa- ja vesialueet ,3 Talonrakentaminen ,9 Yleisten alueiden investoinnit ,5 Liikunta- ja virkistysalueet ,0 Kiinteät rakenteet ja laitteet ,4 Irtain käyttöomaisuus ,8 Kalusto yli 3 vuotta ja yli euroa ,7 Ensikertainen kalustaminen ,1 Muut aineelliset hyödykkeet ,3 Osakkeet ja osuudet ,9 Yhteensä ,8 Talonrakentaminen / Tilakeskus ,0 Ei olennaisia poikkeamia. Tampereen kaupunki Talous- ja strategiaryhmä 10

12 4. LIIKELAITOKSET LIIKELAITOSTEN TULOSLASKELMA Liikelaitokset ja rahastot Milj. euroa 2005 TA 2006* Toteuma 2006 Ero 30.4 Enn. TA/Enn. Toimintatuotot 397,6 384,1 148,9 390,4 6,3 Toimintakulut -256,2-251,9-95,7-261,0-9,0 Toimintakate 141,4 132,2 53,2 129,4-2,7 Verotulot 0,0 Valtionosuudet 0,0 Rahoitustulot - menot -55,7-54,9-18,7-55,3-0,4 Vuosikate 85,7 77,3 34,5 74,2-3,1 Suunnitelmapoistot -51,9-47,8-15,7-47,8 0,0 Satunnaiset erät 0,0 Tilikauden tulos 33,8 29,4 18,7 26,4-3,0 Liikelaitosten yhteenlaskettu tulos on ennusteen mukaan hieman budjetoitua heikompi. Energian hankintakustannusten nousu heikentää sähkölaitoksen taloutta. Myös liikennelaitoksen tulosennuste on budjetoitua huonompi. Tietotekniikkakeskus puolestaan arvioi ylittävänsä tulostavoitteensa. LIIKELAITOSTEN TALOUDEN KEHITYS TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS 1000 euroa 2005 KS 2006 Tot TA enn Toimintatuotot Toimintakulut Suunnitelmapoistot Liikeylijäämä Rahoitustulot - menot Ylijäämä ennen satunnaisia eriä Kokonaisliikevaihto oli tammi-huhtikuussa 72,2 milj. euroa, mikä on 6,1 milj. euroa budjetoitua enemmän. Sähkön myyntituloja kertyi vuoden alusta 29,1 milj. euroa (+ 22 %). Myynti ylitti budjetoidun 1,3 milj. eurolla. Tämä johtui pääasiassa loppuasiakasmyynnin myyntimäärien kasvusta. Kylmän alkuvuoden myötä lämpökuormat ovat kasvaneet ja markkinahintatason on pysynyt korkealla, joten sähköä on kannattanut tuottaa pörssimyyntiin. Sähkön kokonaismyynti oli 825 GWh (760 GWh, + 8 %). Kaukolämmön myyntitulot olivat 34,7 milj. euroa (+ 20 %). Myynti ylitti budjetin 1,6 milj. eurolla. Kaukolämmön kokonaismyynti oli GWh (981 GWh, + 10 %). Energian hankintakustannukset olivat tammi-huhtikuussa 44,3 milj. euroa ( 30,3 milj. euroa, + 46 %). Ylitys johtuu pääasiassa kaasun hinnan voimakkaasta nousemisesta. Energian hankintakustannukset olivat budjetoitua 3,8 milj. euroa suuremmat. Toteutuneet polttoaineiden hintasuojaukset ovat hieman kompensoineet kohonneita kaasun hankintakustannuksia. Tampereen kaupunki Talous- ja strategiaryhmä 11

13 Liikevaihdon ennustetaan asettuvan 159 milj. euroon, josta kaukolämpö 76 milj. euroa, sähkönmyynti 68 milj. euroa, kaasun myynti ja siirto 7,7 milj. euroa ja muu myynti 7,3 milj. euroa sisältäen päästökauppaennustetta 3,7 milj. euroa. Kaukolämmön ja kaasun myynti ylittävät edellisen vuoden myynnin 14,6 milj. eurolla, mikäli sääolosuhteet pysyvät normaaleina. Sähkönmyynnin ennustetaan nykyisellä markkinatilanteella ylittävän edellisvuoden 9,4 milj. eurolla. Sekä kaukolämmön että sähkön loppuasiakasmyynnin ennusteeseen on laskettu 5 %:n keskimääräinen korotus tariffeihin alkaen. Energian hankintakustannuksiksi ennustetaan 100,0 milj. euroa, mikä on 27,0 milj. euroa eli 36 % edellisvuotta enemmän. Budjettiin nähden ylitystä on 7,7 milj. euroa. Kaasun hinta tulee nousemaan syksyllä ennakoitua enemmän ja vaikutus kohdistuu loppuvuoteen. Energianmyynnin yksittäiskatteen ennakoidaan muodostuvan viime vuotta 8 % huonommaksi, kokonaiskate alittaa budjetin 0,7 milj. eurolla. Budjettiin nähden kokonaiskate laskee 0,6 milj. euroa. Sähkölaitoksen liikevoittoennusteeksi muodostuu 22,5 milj. euroa, mikä on 2,5 milj. euroa budjetoitua huonompi. TAMPEREEN VESI Ei olennaisia poikkeamia. TAMPEREEN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOS Liikennelaitos siirtyi tilaaja-tuottaja -malliin 1.4. alkaen. Tilaajan kustannus, joka siirtyi yhdyskuntapalveluihin on kuluvan vuoden osalta n. 1,3 milj. euroa ja ko. muutos on tehty vuoden 2006 budjettiin. Liikennelaitoksen tulot kertyvät 1.4. alkaen joukkoliikenneyksikön kanssa tehdystä tuotantosopimuksesta, jossa palvelu hinnoitellaan linjakilometrien, linjatuntien ja autopäivien mukaan. Tuotantosopimus on hinnoiteltu siten, että ennuste tilinpäätökseksi on n. 1 milj. euroa alijäämäinen euroa 2005 KS 2006 Tot TA enn Toimintatuotot Toimintakulut Suunnitelmapoistot Liikeylijäämä Rahoitustulot - menot Ylijäämä ennen satunnaisia eriä euroa 2005 KS 2006 Tot TA enn Toimintatuotot Toimintakulut Suunnitelmapoistot Liikeylijäämä Rahoitustulot - menot Ylijäämä ennen satunnaisia eriä Tampereen kaupunki Talous- ja strategiaryhmä 12

14 TAMPEREEN ALUEPELASTUSLAITOS Ei olennaisia poikkeamia. TAMPEREEN TIETOTEKNIIKKAKESKUS Toimintatuotot toteutuvat budjetoitua suurempana kasvavien volyymien vuoksi. Tulosennuste ylittää tavoitteen 0,8 milj. eurolla. TAMPEREEN AUTO- JA KONEKESKUS 1000 euroa 2005 KS 2006 Tot TA enn Toimintatuotot Toimintakulut Suunnitelmapoistot Liikeylijäämä Rahoitustulot - menot Ylijäämä ennen satunnaisia eriä euroa 2005 KS 2006 Tot TA enn Toimintatuotot Toimintakulut Suunnitelmapoistot Liikeylijäämä Rahoitustulot - menot Ylijäämä ennen satunnaisia eriä euroa 2005 KS 2006 Tot TA enn Toimintatuotot Toimintakulut Suunnitelmapoistot Liikeylijäämä Rahoitustulot - menot Ylijäämä ennen satunnaisia eriä Alkuvuoden kalustolaskutusta ei ole vielä syötetty uuteen TERP -järjestelmään, joten tulotiedot on arvioitu raporttiin suunnitelman mukaisina. Toiminnallisesti ei alkuvuoden aikana tapahtunut mitään erityistä, joten tilinpäätösennuste on tällä hetkellä budjetoidun mukainen. Tampereen kaupunki Talous- ja strategiaryhmä 1

15 TAMPEREEN TILAKESKUS 1000 euroa 2005 KS 2006 Tot TA enn Toimintatuotot Toimintakulut Suunnitelmapoistot Liikeylijäämä Rahoitustulot - menot Ylijäämä ennen satunnaisia eriä Kirjanpidosta puuttuu seuraavia eriä SAP:n ongelmista johtuen. Nämä on otettu kuitenkin mukaan huhtikuun talousraportin lukuihin arvion mukaan. Tuotoista puuttuvat toimialoilta laskutettavat siivoukset ja huollot. Siivouksen laskuttamaton osuus on noin 3 milj. euroa. Hankehallinnan myynnin (tilaustyöt) laskutus on vasta alussa mm. siksi, että työkustannukset ovat puuttuneet tilauksilta. Hankehallinnan laskuttamaton osuus on noin 2,4 milj. euroa. Tilakeskuksen sisäisen sisäinen laskutus ei toimi, joten tuottajien tekemät investoinnit rasittavat käyttötaloutta koska kustannukset eivät siirry valmiiseen omaan käyttöön, kustannusrasitus on MS-projektien osalta noin 1,5 milj. euroa. Toimintatuotoista on vähennetty sinne kirjatut osakkeiden myyntitulot, summa n. 8,3 milj. euroa. Toimintakuluja on korjattu/vähennetty varsinaisille investointiprojekteille kertyneiden kustannusten summalla, eli noin 3,3 milj. eurolla (tuottajien tekemät investoinnit eivät siis ole mukana ed. mainituissa luvussa). Tilinpäätösennusteessa rahoitusmenoja on korjattu korkokulujen osalta. Tässä vaiheessa vuotta tilinpäätösennuste on suunnilleen talousarvion mukainen. Tampereen kaupunki Talous- ja strategiaryhmä 2

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma 151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-8 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-8 / 2017 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-8 / 217 Kirjanpitotilanne 2.9.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA- korjattu TA) tammi-elokuun toteutuman perusteella 5-5 -1-15 -2-25 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

Talousarvio toteutuminen

Talousarvio toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 152 Talousarvio toteutuminen 30.4.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 25.5.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Kuntien ja maakuntien talousnäkymät

Kuntien ja maakuntien talousnäkymät Onnistuva Suomi tehdään lähellä Kuntien ja maakuntien talousnäkymät Kuntapäivät Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Sanna Lehtonen Kehittämispäällikkö Kuntaliitto Talouskasvu piristynyt vihdoinkin

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2016 Tilanteessa 31.3.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.326.582 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 276.404 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-5 / 217 Kirjanpitotilanne 2.6.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) tammi-toukokuun toteutuman perusteella 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen 168 16.06.2009 179 21.07.2009 188 11.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on 22.12.2008 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Talousarvio osoittaa

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2017 Tilanteessa 31.3.2017 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.174.234 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 887.457 euroa ylijäämäinen. Talousarvion mukaiset

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kuntatalouden tilannekatsaus

Kuntatalouden tilannekatsaus Kuntatalouden tilannekatsaus 8.9.17 Helsinki Taloustorstai Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Twitter @MinnaPunakallio Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 15-1 Tilastokeskus,

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 146 30.5.2016 48 Tilausten toteutuminen 31.3.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 30.5.2016 146 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ESIPUHE... 3. Tampereen talouskatsaus 2/2012

ESIPUHE... 3. Tampereen talouskatsaus 2/2012 Tampereen talouskatsaus 2/2012 Sisällys ESIPUHE... 3 kaupungin toiminta ja talous... 4 Kaupungin tuloslaskelma ja ennuste... 4 Verotulot... 6 Valtionosuudet... 6 Rahoituslaskelma... 7 Investoinnit... 8

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2015 Väestömäärä syyskuussa 75 489 Joensuun väestömäärä oli syyskuussa väestötietojärjestelmän mukaan 75 489. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden syyskuuhun nähden 465 henkilöllä.

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 28.4.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 19.9.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen vuonna 2020

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot