Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai klo Kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai 16.6.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Pöytäkirja Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai klo Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone

2 KOKOUSKUTSU Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 10/2008 ASIA LIITE 146 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 147 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 148 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 149 PÄIVÄHOIDON JA ESIOPETUKSEN SIIRTÄMINEN SIVISTYSTOIMENLAUTAKUNNAN ALAISUUTEEN 150 HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOS / ESIOPETUS JA PÄIVÄHOITO 151 LASTENTARHANOPETTAJAN TOIMEN MUUTTAMINEN VIRAKSI JA NIMIKEMUUTOS 152 HALLINTOSÄÄNNÖN 35 :N MUUTOS 153 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOTEUTUMISVERTAILU SEUTUKUNNAN YHTEISEN JÄTELAUTAKUNNAN PERUSTAMINEN KIVIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS KAUKOLÄMPÖVERKON RAKENTAMINEN HAANKALLION JA RAUHALANRANNAN ALUEELLE KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN PÄÄTÖS AVUSTUKSEN MYÖNTÄMÄTTÄ JÄTTÄMISESTÄ YHDYSKUNTIEN VEDENHANKINTA- JA VIEMÄRÖINTI- TOIMENPITEISIIN 158 KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN KYSELY KUNNIAMERKKIESITYKSISTÄ 159 POIKKEAMISLUPAHAKEMUS KUUSINEN AULIS 160 LAUTAKUNTIEN JA TOIMIKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

3 KOKOUSKUTSU Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 10/ JULKISEN KAUPANVAHVISTAJAN KIINTEISTÖNLUOVUTUS- ILMOITUKSET 162 KAAVOITUSTOIMIKUNTA 163 KONEELLINEN TYÖAJANSEURANTA 164 KUNTAMARKKINOILLE OSALLISTUMINEN KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET LAUSUNTO / OIKEUSAPUTOIMISTOJEN EDUNVALVONTA- ALUEET LÖYTÖELÄINTEN VASTAANOTTO 168 SOSIAALITYÖNTEKIJÄ KATI RAATIKAISEN NIMENKIRJOITUSOIKEUS 169 MAANPUOLUSTUSJUHLA ELINKEINOYHTEISTYÖ SUOJARINTEEN KUNTAYHTYMÄN LOPETTAMISTOIMET 172 JUHLAVUODEN KORUT OHJELMATYÖ POHJOISESSA KESKI-SUOMESSA PERUSKOULUN PÄÄTTÄVILLE KESÄTYÖPAIKKA KESKI- SUOMESSA KIVIJÄRVEN LÄMPÖ OY:N POIKKEAMISHAKEMUS Pöytäkirja on nähtävillä: Kunnanvirastolla klo MERK. SIRKKA KAUPPINEN Kunnanhallituksen puheenjohtaja

4

5 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10/ KOKOUSAIKA Maanantaina klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanhallituksen kokoushuone x Kauppinen Sirkka, pj. Piispanen Johanna, vj. x Holm Risto Saarenketo Kaarle, vj. x Rekonen Teuvo Puranen Tuomo, vj. x Liimatainen Marjatta Urpilainen Hanna, vj. x Moisio Erja Kotilainen Niina, vj. - Piispanen Risto x Hakkarainen Olavi, vj. x Ruusuvirta Seppo Thorström Tarmo, vj. MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) - Kinnunen Markku, kunnanvaltuuston puheenjohtaja - Urpilainen Antti, kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja x Näsi Heikki, kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Taina Kokkinen, kunnanjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Erkki Leppänen, maaseutuyritysasiamies, kello Seppo Sekki, kunnanrakennusmestari, kello LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 146 ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS 147 Puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä Sirkka Kauppinen 165 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimillamme. Sirkka Kauppinen Taina Kokkinen, poissa 165 Tarkastusaika Kunnanvirastolla Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Risto Holm Paikka ja päivämäärä Kunnanvirastolla Virka-asema Kunnanjohtaja Teuvo Rekonen Allekirjoitus Taina Kokkinen

6 192 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 146 Kivijärven kunnanhallituksen kokous on laillinen ja päätösvaltainen, mikäli jäsenistä on yli puolet saapuvilla ja kunnanhallituksen kokouskutsu on toimitettu jäsenille postitse 4 päivää ennen kokousta. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall 147 valitsee keskuudestaan pöytäkirjantarkastajat. valitsee Risto Holmin ja Teuvo Rekosen tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Risto Holmin ja Teuvo Rekosen KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 148 hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

7 193 PÄIVÄHOIDON JA ESIOPETUKSEN SIIRTÄMINEN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUN- NAN ALAISUUTEEN Khall 149 Kunnanvaltuusto on Kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyen valtioneuvostolle antamassaan selvityksessä todennut, että 6 kunnan (Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi. Pylkönmäki ja Saarijärvi) alueelle muodostetaan yhteistoiminta-alue, johon yhdistetään sosiaali- ja terveystoimi lukuun ottamatta päivähoitoa, esiopetusta ja koululaisten aamu- ja iltapäivähoitoa. Samassa yhteydessä kunnanvaltuusto on todennut, että päivähoito- ja esiopetus ym. siirtyvät sivistystoimen lautakunnan alaisuuteen. Siirtymisajankohdaksi on suunniteltu Henkilökunta siirtyy kokonaisuudessaan sivistystoimen lautakunnan alaisuuteen ja lähiesimiehenä jatkaa Tuulikki Koljonen. Henkilöstön tehtäväkuvat ja palkkaus säilyvät ennallaan. Asiaa on käsitelty yhteistoimintalain mukaisesti yhteistyötoimikunnassa , ja ja yt -toimikunnalla ei ollut huomauttamista asiaan. Päivähoidon työntekijöillä on mahdollisuus lausua mielipiteensä hallinnonalamuutoksesta kirjallisesti (kirje tai sähköposti) kunnanjohtajalle mennessä. Mielipiteet esitellään kokouksessa. Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen, puh päättää esittää kunnanvaltuustolle, että esiopetus, päivähoito, koululaisten aamu- ja iltapäivähoito siirretään sivistystoimen lautakunnan alaisuuteen lukien. Päätösehdotus hyväksyttiin.

8 194 HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOS / ESIOPETUS JA PÄIVÄHOITO Per.turvaltk Hallintosäännön 34 :ssä määritellään perusturvalautakunnan tehtäväalue, jäsenmäärä ja esittely. Esiopetus, päivähoito ja lasten kotihoidontuki siirtyvät alkaen sivistystoimen lautakunnan alaisuuteen. Hallinnonalan muutoksen vuoksi myös hallintosääntöä on muutettava. Tällä hetkellä voimassa olevan hallintosäännön 34 :n mukaan perusturvalautakunnan tehtäväalueena on sosiaalihuollon ja esiopetuksen järjestäminen. Lisätietoja: sosiaalijohtaja Heli Vertanen, puh Sosiaalijohtajan päätösehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hallintosäännön 34 :ään seuraavan muutoksen: perusturvalautakunnan tehtäväalueena on sosiaalihuollon järjestäminen Muutos tulee voimaan Päätösehdotus hyväksyttiin Khall 150 Kunnanvaltuuston hyväksymissä Paras -hankkeen vastauksissa on todettu, että sosiaali- ja terveystoimi siirtyy kokonaisuudessaan perusturvan kuntayhtymään lukuun ottamatta ruokahuoltoa, lasten päivähoitoa, esiopetusta sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa. esittää valtuustolle esiopetuksen, päivähoidon sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan siirtymisen sivistystoimen lautakunnan alaisuuteen alkaen. Tästä syystä on tarpeen muuttaa voimassa olevaan hallintosääntöä seuraavasti: 34:1 Perusturvalautakunnan tehtäväalueena on sosiaalihuollon järjestäminen.

9 :1 Sivistystoimenlautakunnan tehtäväalueena on varhaiskasvatuksen ja peruskoulupalvelujen tuottaminen, aikuiskoulutuksen, kirjastopalvelujen ja taiteen perusopetuksen järjestäminen sekä kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoiminnan osalta edellytysten luominen järjestöjen ja kuntalaisten omaehtoiselle toiminnalle. Lisäksi lautakunnan tehtävänä on joukkoliikennepalvelujen järjestäminen kunnassa. 36:3 Sivistystoimenlautakunnan esittelijänä toimii, opetustoimen osalta rehtori, kirjasto- ja kulttuuritoimen osalta kirjastonhoitaja ja nuoriso- ja liikuntatoimen osalta vapaa-aikaohjaaja sekä varhaiskasvatuksen osalta kirjastonhoitajan. 37 : Sivistystoimen lautakunta päättää 16. hyväksyy varhaiskasvatuksen suunnitelman 17. päättää päiväkodin aukioloajoista. Hallintosäännön muutoksista on keskusteltu työryhmässä, johon ovat kuuluneet rehtori Vuokko Hilmola, kunnanjohtaja Taina Kokkinen, lastentarhanopettaja Tuulikki Koljonen, sosiaalityöntekijä Kati Raatikainen ja sosiaalijohtaja Heli Vertanen. Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen puh ja sosiaalijohtaja Heli Vertanen, puh hyväksyy ja esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi edellä esitetyn voimaan tulevan hallintosäännön muutoksen: 34 Perusturvalautakunnan tehtäväalueesta poistetaan esiopetus. 36 Sivistystoimen lautakunnan tehtäväalueeseen lisätään varhaiskasvatus 36:3 Sivistystoimenlautakunnan esittelijänä toimii, opetustoimen osalta rehtori, kirjasto- ja kulttuuritoimen osalta kirjastonhoitaja ja nuoriso- ja liikuntatoimen osalta vapaa-aikaohjaaja sekä varhaiskasvatuksen osalta kirjastonhoitajan. 37 Sivistystoimen lautakunnan ratkaisuvaltaan lisätään 16. hyväksyy varhaiskasvatuksen suunnitelman 17. päättää päiväkodin aukioloajoista

10 196 Päätösehdotus hyväksyttiin.

11 197 LASTENTARHANOPETTAJAN TOIMEN MUUTTAMINEN VIRAKSI JA NIMIKEMUU- TOS Per.turvaltk Esiopetus, päivähoito ja lasten kotihoidontuki siirtyvät alkaen sivistystoimen lautakunnan alaisuuteen. Siirtymiseen liittyvän valmistelun yhteydessä on tullut esille lastentarhanopettajan osalta nimikemuutos ja toimen muuttaminen viraksi. Nimikevaihtoehtoina on ollut esillä varhaiskasvatuksen päällikkö ja varhaiskasvatuksen ohjaaja. Lastentarhanopettajan toimenkuvaan kuuluu esiopetus, päivähoidon ohjaus, lähiesimiehen tehtävät, esiopetuksen ja päivähoidon talousarviosta sekä kehittämisestä vastaaminen. Tarvittaessa ja mikäli se muiden työtehtävien puolesta on ollut mahdollista lastentarhanopettaja on työskennellyt ryhmäperhepäivähoitoyksikön lapsiryhmässä. Lastentarhanopettajan toimeen sovelletaan kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen määräyksiä (KVTES). Lisätietoja: sosiaalijohtaja Heli Vertanen, puh Sosiaalijohtajan päätösehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lastentarhanopettajan toimen muuttamista varhaiskasvatuksen ohjaajan viraksi alkaen. Toimenkuva säilyy entisellään. Varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan sovelletaan kunnallisen työ ja virkaehtosopimuksen määräyksiä (KVTES): Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin painottaa, että johtamisjärjestelyt on saatava kuntoon mennessä

12 198 Khall 151 Kuntalain 44 :n 2 momentin mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa hoidetaan virkasuhteessa. Julkista valtaa käytetään tehtävissä, joissa tehtävän suorittaja voi lakiin perustuvan toimivaltansa perusteella yksipuolisesti päättää toisen edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta. tehtävissä, joissa tehtävän suorittaja voi lakiin perustuvan toimivaltansa nojalla yksipuolisesti antaa toista velvoittavan määräyksen tai muulla tavalla tosiasiallisesti puuttua toisen etuun tai oikeuteen tehtävässä, johon kuuluu esittelyä kunnallisessa päätöksentekoprosessissa tehtävässä, jossa käytetään kunnan delegoitua päätösvaltaa valmistelutoimenpiteissä, joilla on merkittävä vaikutus julkisen vallan käyttöä koskevaan päätöksentekoon (vastuullinen valmistelu). Lastentarhanopettajan toimiessa käytetään julkista valtaa mm. tekemällä päivähoitosopimuksia. Lastentarhanopettajan nimike ei vastaa tämän hetkistä tehtäväkuvausta. Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen puh ja sosiaalijohtaja Heli Vertanen, puh hyväksyy ja esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi 1. lastentarhanopettajan toimen muuttamisen varhaiskasvatuksen ohjaajan viraksi alkaen, nimikemuutos ei vaikuta tehtäväkohtaiseen palkkaan ja tehtäväkuvaus säilyy entisellään. 2. Varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan sovelletaan kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen, KVTESin, määräyksiä. Päätösehdotuksen kohdat 1 2 hyväksyttiin

13 199 HALLINTOSÄÄNNÖN 35 :N MUUTOS Per.turvaltk Uusi lastensuojelulaki tuli voimaan Lastensuojelulain 13 sisältää määräyksiä päätöksenteosta lastensuojelutoimenpiteissä ja sen määrittelemisestä kunnan johto-/hallintosäännössä. Myöskään lastenvalvojan tehtävien hoitamista ei ole määritelty voimassa olevassa hallintosäännössä. Voimassa olevan hallintosäännön 35 :ssä määritellään perusturvalautakunnan ratkaisuvalta. Lisätietoja: sosiaalijohtaja Heli Vertanen, puh Sosiaalijohtajan päätösehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hallintosäännön 35 :ään seuraavia muutoksia: :n nimi muutetaan seuraavaksi: perusturvalautakunnan ja sosiaalijohtajan ratkaisuvalta 2. Perusturvalautakunta päättää kohta säilyy ennallaan 3. Sosiaalijohtaja päättää kohta on seuraava: 1. lastensuojelulain 43 :n 1 mom. mukaisesta huostaanotosta ja sijaishuollosta 2. lastensuojelulain 47 :n mukaisesta huostassa pidon lopettamisesta 3. lastensuojelulain 43 :n 2 mom. tarkoitettua huostaanottoa ja siihen liittyvää sijaishuoltoa koskevan hakemuksen tekemisestä hallinto-oikeudelle 4. lastensuojelulain 28 :ssä tarkoitetun lapsen tutkimista koskevan hakemuksen tekemisestä hallinto-oikeudelle 5. lastensuojelulain 72 :n 2 mom. tarkoitetun erityisen huolenpidon aloittamisesta ja jatkamisesta 4. Pykälään lisätään maininta, että lastenvalvojan tehtäviä hoitaa sosiaalijohtaja Hallintosäännön muutokset tulevat voimaan heti. Lisätietoja: sosiaalijohtaja Heli Vertanen, puh

14 200 Päätösehdotus hyväksyttiin Khall 152 Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen puh ja sosiaalijohtaja Heli Vertanen, puh hyväksyy ja esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi edellä esitetyn hallintosäännön muutoksen: :n nimi muutetaan seuraavaksi: perusturvalautakunnan ja sosiaalijohtajan ratkaisuvalta 2. Perusturvalautakunta päättää kohta säilyy ennallaan 3. Sosiaalijohtaja päättää kohta on seuraava: 1. lastensuojelulain 43 :n 1 mom. mukaisesta huostaanotosta ja sijaishuollosta 2. lastensuojelulain 47 :n mukaisesta huostassa pidon lopettamisesta 3. lastensuojelulain 43 :n 2 mom. tarkoitettua huostaanottoa ja siihen liittyvää sijaishuoltoa koskevan hakemuksen tekemisestä hallinto-oikeudelle 4. lastensuojelulain 28 :ssä tarkoitetun lapsen tutkimista koskevan hakemuksen tekemisestä hallinto-oikeudelle 5. lastensuojelulain 72 :n 2 mom. tarkoitetun erityisen huolenpidon aloittamisesta ja jatkamisesta 4. Pykälään lisätään maininta, että lastenvalvojan tehtäviä hoitaa sosiaalijohtaja Päätösehdotuksen kohdat 1 4 hyväksyttiin.

15 201 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOTEUTUMISVERTAILU Teknltk TEKNINEN HALLINTO TA KÄYTTÖ % NETTO TULOT , MENOT , NETTO , KAAVOITUS TA KÄYTTÖ % NETTO TULOT MENOT , NETTO , RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU TA KÄYTTÖ % NETTO TULOT , MENOT , NETTO , LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET TA KÄYTTÖ % NETTO TULOT , MENOT , NETTO , PALO-JA PELASTUSTOIMI TA KÄYTTÖ % NETTO TULOT MENOT , NETTO , KIINTEISTÖTÖIMI TA KÄYTTÖ % NETTO TULOT , MENOT , NETTO ,3 4200

16 202 VARASTO JA RUOKAHUOLTO TA KÄYTTÖ % NETTO TULOT , MENOT , NETTO , LIIKELAITOKSET TA KÄYTTÖ % NETTO TULOT , MENOT , NETTO , TEKNINEN LAUTAKUNTA TA KÄYTTÖ % NETTO TULOT , MENOT , NETTO , Lisätietoja; kunnanrakennusmestari Seppo Sekki, puh Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman ajalta Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman ajalle Khall 153 Lisätietoja; kunnanrakennusmestari Seppo Sekki, puh ja kunnanjohtaja Taina Kokkinen, puh merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan talousarvion toteutumisvertailun Päätösehdotus hyväksyttiin.

17 203 SEUTUKUNNAN YHTEISEN JÄTELAUTAKUNNAN PERUSTAMINEN Teknltk Liite nro 16. Sammakkokangas Oy teki keväällä 2007 esityksen yhteisen jätelautakunnan perustamisesta ns. täyden palvelun osakaskuntien kesken. Osakaskunnat nimesivät asiaa valmistelemaan työryhmään edustajansa ja työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran Kokouksessa kuultiin Pohjanmaalla toimivan Lakeuden Etappi Oy:n alueen yhteislautakunnan esittelijän Satu Kangas-Kuittisen esitys lautakunnan työstä, sekä keskusteltiin jatkotoimenpiteistä. Kokouksessa esitettiin, että kuntien teknistä viranhaltijoista kokoontuva pienryhmä valmistelisi esityksen varsinaiselle työryhmälle jätelautakunnan perustamissopimuksesta ja johtosäännöstä. Kokouksen sihteerille Esko Martikaiselle annettiin tehtäväksi valmistella alustava versio em. asiakirjoista. Viranhaltijatyöryhmä (Hannu Seppälä (pj.) Saarijärvi, Erkki Hakanen Pylkönmäki, Seppo Sekki Kivijärvi, Janne Laiho Kannonkoski ja Raimo Pekkanen Karstula, Esko Martikainen (siht.) Sammakkokangas) kokoontui työstämään esitystä sopimukseksi ja johtosäännöksi. Työryhmän esitys lähetettiin edelleen varsinaiselle työryhmälle, joka kokoontui toisen kerran käsittelemään asiaa. Jätelautakuntatyöryhmä hyväksyi vähäisin muutoksin viranhaltijatyöryhmän esityksen ja valtuutti sihteerin lähettämään esityksen osakaskuntiin hyväksyttäväksi. Liitteinä ovat esitykset perustettavan jätelautakunnan osakassopimukseksi sekä johtosäännöksi. Lisätietoja: kunnanrakennusmestari Seppo Sekki, puh Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Saarijärven kaupunki sekä Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan ja Kivijärven kunnat perustaisivat yhteisen jätelautakunnan ja hyväksyisivät em. osakassopimuksen ja johtosäännön lautakunnan toiminnan perustaksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

18 204 Khall 154 Liite nro 25. Liitteet: Esitys yhteisen jätelautakunnan perustamisesta Sammakkokangas Oy:n toimialueen kuntiin Saarijärven seudun jätelautakunnan johtosääntö Sopimus Saarijärven seudun jätelautakunnasta Lisätietoja; kunnanrakennusmestari Seppo Sekki, puh ja kunnanjohtaja Taina Kokkinen, puh hyväksyy ja esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi, 1. että Saarijärven kaupunki sekä Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan ja Kivijärven kunnat perustavat yhteisen jätelautakunnan lukien 2. osakassopimuksen ja 3. jätelautakunnan johtosäännön lautakunnan toiminnan perustaksi. Päätösehdotuksen kohdat 1-3 hyväksyttiin.

19 205 KIVIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS Teknltk Liite nro 18. Kunnalla on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti tiedottamisvelvollisuus kuntaa koskevissa kaavoitushankkeissa (MRL 7 ): Lisätietoja: kunnanrakennusmestari Seppo Sekki, puh Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: Lautakunta hyväksyy valmistellun kaavoituskatsauksen ja lähettää sen eteenpäin kunnanhallituksen käsittelyyn. Kaavoituskatsaus laitetaan nettiin kunnan kotisivuille. Ehdotus hyväksyttiin Khall 155 Liite nro 26. Liite: Kaavoituskatsaus 2008 Lisätietoja; kunnanrakennusmestari Seppo Sekki, puh ja kunnanjohtaja Taina Kokkinen, puh hyväksyy kaavoituskatsauksen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

20 206 KAUKOLÄMPÖVERKON RAKENTAMINEN HAANKALLION JA RAUHALANRANNAN ALUEELLE Teknltk Liite nro 19. Teknisen lautakunnan päätökseen mukaisesti on teetetty kaukolämpöverkon rakentamissuunnitelma Haankallion ja Rauhalanrannan alueelle. Haankallion alueella on liitettävissä seuraavat isommat kiinteistöt (+ omakotitaloja) Kiinteistö tilavuus liittymismaksu hank.kust.arv. As Oy Haankallio ,67 As Oy Tiaislahti ,75 Kiint. Oy Nousu ,43 pellontie Yhteensä , alv 0% Rauhalanrannan alue As Oy Rauha ,73 lanranta As Oy Linnan- n.1400 n ,00 mäki Yhteensä , alv 0 % Vuoden 2008 loppuun asti voimassa 10 %:n alennus liittymistä. Lisätietoja: kunnanrakennusmestari Seppo Sekki, puh Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: Mikäli kaikki liittyjät 5 kpl saadaan mukaan liittyjinä niin lautakunta tekee kunnanhallitukselle esityksen kaukolämpöverkon laajentamisesta. huomioi päätöksessään kunnan taloudelliset mahdollisuudet ja hankkeiden priorisoinnit. Ehdotus hyväksyttiin Khall 156 Liite nro 27. Vuoden 2008 talousarvion investointiosassa ei ole varattu määrärahaa kaukolämpöverkon laajentamiseen. Kaukolämpöverkkoa on kuitenkin tarkoituksenmukaista laajentaa ja saada siihen lisää liittyjiä.

21 207 Kunnan taloudelliset mahdollisuudet huomioon ottaen on järkevää toteuttaa teknisen lautakunnan esittämä kaukolämpöverkon laajennus kahdessa osassa eli 1. vaiheessa As Oy Haankallio, As Oy Tiaislahti ja Kiinteistö Oy Nousupellontie ja 2. vaiheessa Rauhalanrannan alue eli As Oy Rauhalanranta ja As Oy Linnanmäki. Liitteet: Kaukolämpöverkoston putkipituudet Reittikartta Nousupellontie Reittikartta Linnanmäki ja Rauhalanranta Lisätietoja; kunnanrakennusmestari Seppo Sekki, puh ja kunnanjohtaja Taina Kokkinen, puh päättää kunnan taloudelliset mahdollisuudet huomioon ottaen, että kunta toteuttaa teknisen lautakunnan esittämän kaukolämpöverkon laajennuksen kahdessa osassa eli 1. vaiheessa As Oy Haankallio, As Oy Tiaislahti ja Kiinteistö Oy Nousupellontie ja 2 vaiheessa Rauhalanrannan alue eli As Oy Rauhalanranta ja As Oy Linnanmäki. 2. esittää kunnanvaltuustolle tarvittavan lisämäärärahan, euron varaamista vuoden 2008 talousarvion investointiosaan 3. esittää kunnanvaltuustolle, että lisämääräraha katetaan ns. Valon rahoista. Päätösehdotuksen kohdat 1-3 hyväksyttiin. Olavi Hakkarainen ja Erja Moisio eivät esteellisinä (yhteisöjäävi) osallistuneet tämän pykälän käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

22 208 KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN PÄÄTÖS AVUSTUKSEN MYÖNTÄMÄTTÄ JÄTTÄMISESTÄ YHDYSKUNTIEN VEDENHANKINTA- JA VIEMÄRÖINTI- TOIMENPITEISIIN Teknltk Liite nro 20. Syksyllä 2007 on kunnan puolesta jätetty avustushakemus Vietsaaren-Kopsaperän alueen vedenhankinta- ja viemäröintitoimenpiteisiin niille osa-alueille, jotka eivät kuulu valtion vesihuoltotyö osuuteen. Lisätietoja: kunnanrakennusmestari Seppo Sekki, puh Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: Lautakunta merkitsee tiedoksi kielteisen päätöksen. Merkittiin tiedoksi kielteinen päätös Khall 157 Liite nro 28. Liite: Keski-Suomen Ympäristökeskuksen päätös Lisätietoja; kunnanrakennusmestari Seppo Sekki, puh ja kunnanjohtaja Taina Kokkinen, puh merkitsee tiedoksi Keski-Suomen Ympäristökeskuksen päätöksen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

23 209 KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN KYSELY KUNNIAMERKKIESITYKSISTÄ Teknltk Lisätietoja: kunnanrakennusmestari Seppo Sekki, puh Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: Lautakunnan taholta ei tehdä kunniamerkkiesityksiä. Ehdotus hyväksyttiin Khall 158 Lisätietoja; kunnanrakennusmestari Seppo Sekki, puh ja kunnanjohtaja Taina Kokkinen, puh ei tee ympäristöministeriölle kunniamerkkiesitystä. Päätösehdotus hyväksyttiin.

24 210 POIKKEAMISLUPAHAKEMUS KUUSINEN AULIS Teknltk Kuusinen Aulis Lahjaharjuntie 32 C18, JYVÄSKYLÄ on jättänyt poikkeamislupahakemuksen loma-asuntotontin RA:n muuttamiseksi AO:ksi Kivijärven rantayleiskaava-alueella tilalla Saunakallio Rn:o 4:94, osoitteessa Urttilantie 15, KIVI- JÄRVI. Kivijärven kunnan Kuivaniemen kylässä. Naapureita on kuultu, muistutuksia ei ole tullut. Lisätietoja: rakennustarkastaja Jari Hurskainen, puh Rakennustarkastajan päätösehdotus: Rakennustarkastaja esittää tekniselle lautakunnalle, että Aulis Kuusisen poikkeamishakemusta loma-asuntotontin RA muuttamiseksi tilalla Saunakallio Rn:o 4:94 AO rakennuspaikaksi puolletaan ja esitetään kunnanhallitukselle poikkeamispäätöksen tekemistä varten. Perusteluna poikkeamisluvan myöntämiselle esitetään seuraavaa: Suunniteltu rakennuspaikan käyttötarkoituksen muutos ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Ei vaikeuta kulttuuri- tai luonnonmaisemaan liittyvien arvojen säilymistä. Ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Ei johda merkittävään alueen rakentamiseen jolla olisi haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Maaomistajien tasapuolinen kohtelu tulee rantarakentamisessa huomioiduksi. Ehdotus hyväksyttiin. Aira Hakkarainen poistui asian käsittelyn jälkeen klo Khall 159 Lisätietoja; rakennustarkastaja Jari Hurskainen, puh ja kunnanjohtaja Taina Kokkinen, puh

25 211 myöntää poikkeamisluvan Aulis Kuusiselle lomaasuntotontin RA muuttamiseksi tilalla Saunakallio Rn:o 4:94 AO rakennuspaikaksi. Perusteluna poikkeamisluvan myöntämiselle esitetään seuraavaa: Suunniteltu rakennuspaikan käyttötarkoituksen muutos ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Ei vaikeuta kulttuuri- tai luonnonmaisemaan liittyvien arvojen säilymistä. Ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Ei johda merkittävään alueen rakentamiseen jolla olisi haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Maaomistajien tasapuolinen kohtelu tulee rantarakentamisessa huomioiduksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

26 212 LAUTAKUNTIEN JA TOIMIKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT Khall 160 Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat Kivijärven Vuokratalot Oy/ Varsinainen yhtiökokous 1 / Asunto Oy Sompalanpuisto / Varsinainen yhtiökokous 1 / Asunto Oy Tiaisniemi / Varsinainen yhtiökokous 1 / Perusturvalautakunta 4 / Juhlatoimikunta 3 / Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen puh merkitsee pöytäkirjat tiedoksi ja toteaa samalla, että päätöksissä ei ole sellaisia, joissa kunnanhallitus käyttäisi kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan. Päätösehdotus hyväksyttiin.

27 213 JULKISEN KAUPANVAHVISTAJAN KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET Khall 161 Kiinteistönluovutusilmoitukset: Kivijärvi pinta-ala 2430 m 2 ja Kivijärvi Kivikko Luovuttaja Penttilän yhteismetsä, Kivijärvi. Luovutuksen saajat Raija Haapasalmi ja Hannu Haapasalmi, Isokoski. Kivijärvi, Kuivaniemi, Kuusela , pinta-ala 0,20 ha. Luovuttaja Vilho Aulis Kuusinen, Lokakylä. Luovutuksen saajat Kerkko Matias Moilanen ja Liisa Hannele Saastamoinen, Viitasaari. Kivijärvi, Kivijärvi, Isokallio , pinta-ala noin 5,8 ha. Luovuttaja Ahti Johannes Thorström, Kivijärvi. Luovutuksen saaja Erkki Elias Kotilainen, Kivijärvi. Kivijärvi, Kuivaniemi, Kangasniemi , pinta-ala noin 730 m 2. Luovuttajat Jarmo Tapani Paananen, Vallentuna, Kari Juhani Paananen, Vallentuna, Keijo Ilmari Paananen, Vallentuna, Paula Elina Paananen, Vallentuna ja Taisto Aulis Paananen, Vallentuna. Luovutuksen saaja Aimo Aulis Paananen, Keihärinkoski. (sukulaisluovutus, ei etuosto-oikeutta) Kivijärvi, Heinolahti, Koivikko , pinta-ala 2020 m 2. Luovuttaja Sofia Maria Palvela, Seinäjoki. Luovutuksen saaja Juha- Matti Samuel Palvela, Seinäjoki. (Lahja, sukulaisluovutus, ei etuosto-oikeutta) Kivijärvi, Kuivaniemi, Hanhilahti , pinta-ala noin 1 ha. Luovuttajat Arja Kaarina Ruuska, Helsinki, Sirkka Hellevi Rönn, Jyväskylä, Ritva Elisa Mettinen, Jyväskylä ja Kaija Riitta Ruuska, Helsinki. Luovutuksen saajat Pekka Vilhelm Kerola ja Sanna Maija Aulikki Kerola, Sykäräinen. Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen puh merkitsee kiinteistönluovutusilmoitukset tiedoksi ja päättää ettei kunta käytä etuosto-oikeuttaan kaupoissa. Päätösehdotus hyväksyttiin.

28 214 KAAVOITUSTOIMIKUNTA Khall 162 Kivijärven keskustan asemakaavan muutos ja laajennus hanke on vireillä. Kaavoituksen sujuvan etenemisen vuoksi on tarkoituksenmukaista nimetä kaavoitustoimikunta. Lisätietoja; kunnanjohtaja Taina Kokkinen, puh nimeää kaavoitustoimikuntaan 4 luottamushenkilöjäsentä sekä kunnanrakennusmestari Seppo Sekin ja kunnanjohtaja Taina Kokkisen. nimesi kaavoitustoimikuntaan Risto Holmin, Sirkka Kauppisen, Erja Moision ja Seppo Ruusuvirran sekä kunnanrakennusmestari Seppo Sekin ja kunnanjohtaja Taina Kokkisen. Kaikkien yhteiseksi varahenkilöksi kunnanhallitus nimesi Heikki Näsin.

29 215 KONEELLINEN TYÖAJANSEURANTA Khall 163 Kivijärven kunnassa on käytössä tasoittumaton liukuva työaika niissä toimipisteissä, joissa se työn sujuvuuden kannalta on mahdollista. Päivittäiseksi kiinteäksi työajaksi on määrätty Työaikakirjanpidon hoitaa jokainen työntekijä itse sitä varten laaditulla ohjelmalla. KVTESin mukaan viikkoa pidemmän tasoittuvan liukuvan työajan tai tasoittumattoman liukuvan työajan käytön edellytyksenä on koneellinen työajanseuranta. Karstulan kunta on uusimassa työajanseurantaohjelmistoaan ja Karstulan kunta on tarjonnut Kivijärven kunnalle mahdollisuutta liittyä ko. ohjelmistoon. Työaikapäätteet on suunniteltu hankittavaksi kunnanvirastoon, kirjastoon, Tenholan ja Tainion kouluille. Kertaluonteiset kustannukset ovat yhteensä noin euroa (alv 0 %). Kustannukset muodostuvat seuraavasti: Osuus Karstulalle ohjelmistosta ja asennuksesta 1 500,- Työaikapäätteet 4 kpl, 4 888,- Henkilötunnisteet 40 kpl 336,- Asennus ja matkakulut 476,- Yhteensä noin Lisätietoja; Atk-suunnittelija Ilari Kotilainen, puh ja kunnanjohtaja Taina Kokkinen, puh esittää valtuustolle hyväksyttäväksi euron määrärahan vuoden 2008 talousarvion investointiosaan koneellisen työajan seurannan järjestämistä varten. Päätösehdotus hyväksyttiin.

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina 12.02.2007 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/2007 ASIA LIITE 66

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Torstaina 20.4.2006 klo 9.30

KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Torstaina 20.4.2006 klo 9.30 KIVIJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Torstaina klo 9.30 Kunnanhallituksen kokoushuone KIVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 7/2006 Torstaina klo 9.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.06.2014 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 9 / 2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali Pöytäkirja Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 3/ 2011 ASIA LIITE 15 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 18/15.8.2011 321 Kokousaika 15.8.2011 klo 17.00 20.28 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Sisällys. KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148. Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys. KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148. Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA ASIALISTA KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148 Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Haukipuro Henna, vj

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4/ 2011 ASIA LIITE 24 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2008 Aika Ti 26.08.2008 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2008 Aika Ti 26.08.2008 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6/2008 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 6/2008 ASIA LIITE 61 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 62 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.02.2015 klo 18.30 20.07 Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2015

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen.

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 12/2009 413 (- 471) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. elokuuta 2009 klo 17.30-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot