Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta"

Transkriptio

1 -3, TEK :30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta Esityslista 2/2010

2 -1, TEK :30 Kokousaika kello Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus Ville Vähäsöyrinki Martti Joensuu Sirpa Heiska Antti Hautakoski Päivi Karppinen Sanna Huotari Seppo Löytynoja Helena Kujala Timo Perkkiö Jarmo Vuolteenaho Eija-Riitta Niinikoski Kalervo Mantila Heikki Junttila Sampsa Sanaksenaho Marjo-Riikka Löllö Jukka-Pekka Flygare Raija Aksila Juha Peltomaa pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen kh:n puh.joht kh:n 1 varapj. kh:n 2 varapj. kh:n edustaja nuorisovalt.ed. nuorisovalt.ed. esittelijä sihteeri maanmitt.tekn Läsnä Asiat Asialistan mukaiset :t Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastustoimitus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Ville Vähäsöyrinki Raija Aksila Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Nivala Allekirjoitukset Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Aika ja paikka hallintosihteerin työhuoneessa Virka-asema palvelusihteeri Raija Aksila

3 16, TEK :30 Yleiskaavoituksen käynnistäminen Tekninen lautakunta Valmistelija tekninen johtaja Nivalan kaupungin oikeusvaikutukseton osayleiskaava on valmistunut Osayleiskaava on toiminnallisesti vanhentunut. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla. Teknisen johtajan esitys Käynnistetään keskustan sekä sen lievealueiden MRL 6 luvun mukainen osayleiskaavan uudistaminen. Valtuutetaan tekninen johtaja kilpailuttamaan ja suorittamaan kaavoituskonsultin valinnan. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta Valmistelijan ehdotus Valmistelija maanmittausteknikko Tekninen toimi on rajannut yleiskaavoitettavan alueen, jota on käyty läpi myös maankäyttötiimissä. Alueeseen sisältyy oikeusvaikutuksettomat, valtuuston hyväksymät, Kirkonkylän, Haapaperän ja Mehtälä- Niskakankaan osayleiskaava-alueet. Pyydetään tarjous kyseiseltä rajatulta alueelta tehtävältä kaavoitustyöltä. Lisäksi esitetään kaupunginhallitusta nimeämään yleiskaavatyön läpiviemiseksi ohjausryhmän. Toimialajohtajan esitys Hyväksytään valmistelijan esitys ja esitetään kaupunginhallitukselle yleiskaavoituksen aluerajauksen hyväksymistä. Lisäksi esitetään kaupunginhallitukselle yleiskaavoitustyön valmistelun alistamista erikseen nimettävälle maankäytön suunnittelutoimikunnalle, johon esitetään nimettäväksi luottamusmiehistä kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, teknisen lautakunnan ja lupajaoksen puheenjohtajat sekä virkamiehistä kaupunginjohtaja, tekninen johtaja ja maanmittausteknikko. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus

4 16, TEK :30 Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää nimetä edellä mainitun yleiskaavatyön läpi viemiseksi ohjausryhmän, johon nimetään kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, teknisen lautakunnan puheenjohtaja, lupajaoksen puheenjohtaja sekä kaupunginjohtaja, tekninen johtaja ja maanmittausteknikko. Tekninen johtaja selvitti asiaa kaupunginhallitukselle kello välisenä aikana. Kaupunginhallitus päätti nimetä edellä mainitun yleiskaavatyön läpi viemiseksi ohjausryhmän, johon nimetään kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Esko Kangas, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jarmo Vuolteenaho, kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Kalervo Mantila, teknisen lautakunnan puheenjohtaja Ville Vähäsöyrinki, lupajaoksen puheenjohtaja Seppo Löytynoja sekä kaupunginhallituksen jäsen Ari Kukkurainen, kaupunginjohtaja Kari Valtanen, tekninen johtaja Ari Nurkkala ja maanmittausteknikko Juha Peltomaa. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Esko Kangas. Lisäksi kaupunginhallitus päätti hyväksyä yleiskaavoituksen aluerajauksen. Liitteenä kartta. OTE: Nimetyt Tekninen lautakunta Ote: Valmistelijan ehdotus Valmistelija maanmittausteknikko Osayleiskaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä kaavoitustoimen ilmoitustaululla ja Nivalan kaupungin Internet-sivuilla välisenä aikana. Nähtävilläoloaikana olemme saaneet kaksi lausuntoa, Jokilaaksojen pelastuslaitokselta ja museovirastolta piti ohjausryhmä kokouksen, jonka jälkeen on teknisen johtajan viranhaltijapäätöksellä osayleiskaa-alueen rajausta päätetty laajentaa Ahteen suuntaan. Asetetaan Osallistumis- ja arviointisuunnitelma uudelleen nähtäville korjatulla aluerajauksella, MRL:n 62:n ja MRA 30 :n mukaisesti. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Maanmittausteknikko

5 16, TEK :30 Tekninen lautakunta Valmistelijan ehdotus Toimialajohtajan esitys Liitteet: OAS,rakennemalli ja rakennemalli synteesi Valmistelija maanmittausteknikko Nivalan osayleiskaavan uudistamisen ja laajentaminen on edennyt rakennemalli vaiheeseen. Ohjausryhmä on pitämässään kokouksessa päättänyt esittää syntynyttä rakennemalli-yhdistelmää lautakunnalle yleisesti nähtäville asetettavaksi. samalla sovittiin, että rakennemallin esittelyn yleisötilaisuus pidetään klo alkaen, paikalla esittelemässä kaupungin ja konsultin edustajat. Asetetaan osayleiskaava-alueen rakennemalli yleisesti nähtäville 30 vuorokaudeksi MRL:n 62:n ja MRA 30 :n mukaisesti ja pidetään yleisötilaisuus klo alkaen. Nähtävillä olosta tiedotetaan, kuten osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on mainittu. Hyväksytään valmistelijan esitys. Ote: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. maanmittausteknikko Tekninen lautakunta Valmistelijan ehdotus Valmistelija maanmittausteknikko Rakennemalli on ollut yleisesti nähtävillä Nähtävilläoloaikana on jätetty kaksi lausuntoa ja lukuisa joukko kuntalaisten mielipiteitä (liitteenä kaavoittajan vastineet). Rakennemallin jälkeen konsultti on laatinut yleiskaavaluonnosta, jota on ohjausryhmässä käyty läpi kolmessa eri ohjausryhmän kokouksessa. Toinen viranomaisneuvottelu käytiin Oulussa , jossa käytiin läpi yleiskaavaluonnosta, selvityksiä ja liikennesuunnittelua Kaavaluonnos on nyt valmis liitemateriaaleineen, jotta se voidaan asettaa yleisesti nähtäville. Asetetaan osayleiskaavaluonnos nähtäville 30 vuorokaudeksi ja pyydetään tarvittavat lausunnot.

6 16, TEK :30 Teknisen johtajan esitys

7 17, TEK :30 Nivalan kaupungin metsien tilannekatsaus Valmistelija kaupungin puutarhuri Nivalan kaupungin metsätalouskäytössä oleville metsille on laadittu uusi metsätaloussuunnitelma. Edellinen metsäsuunnitelma oli vuosille Uusi metsäsuunnitelma ilmestyy sähköisessä muodossa. Sähköisen metsäsuunnitelman tarkoitus on, että suunnitelma on jatkuvasti ajan tasalla. Metsässä toteutetut toimenpiteet päivittyvät sähköiseen metsäsuunnitelmaan, joten suunnitelmasta on saatavilla ajan tasalla olevia tulosteita ja raportteja. Metsäsuunnitelman maastotyön teki Kalajokilaakson Metsänhoitoyhdistys, joka tarjoaa Nivalan kaupungille myös sähköisen metsäsuunnittelemapalvelun. Nivalan kaupungilla on metsää metsätalouskäytössä 648 ha. Lisäksi on kitu- ja joutomaata 45 ha. Tilusrakenne kaupungin metsillä on hyvä, sillä metsäpalstoja on vain 6 (kuusi ) kpl. Pyssymäen, teollisuuskylän ja taajama-alueen metsät eivät ole em. pinta-alassa. Nivalan kaupungin metsiä on hoidettu hyvin ja kaupungin taholta asetettu tulotavoite on ollut tasapainossa metsien rakenteeseen. Puuston määrä kaupungin metsissä lisääntyi edellisellä suunnitelmakaudella ( v ) n m 3 eli noin 1100 m 3 /vuosi. Hakkuut painottuivat voimakkaasti harvennushakkuisiin. Vuonna 2011 metsätalous tulouttaa kaupungin kassaan euroa. Tällä hetkellä Nivalan kaupungin metsätalouskäytössä olevien metsien puusto on n m 3. Metsäkiinteistöjen arvo on yli miljoona euroa. Jatkossakin hakkuut painottuvat harvennushakkuisiin. Myös ympäristösuojelu ja metsien monimuotoisuus otetaan huomioon kaupungin metsien käsittelyssä. Esimerkkinä voidaan mainita hakkuilta säästetty Pönkälän Jättikuusikko. Tunnuslukuja kaupungin metsistä: tilanne v tilanne v talousmetsien pinta-ala 729 ha 693 ha puusto n m 3 n m 3 hakkuusuunnite 1450 m 3 /vuosi 2190 m 3 /vuosi kasvu 2400 m 3 /vuosi 2430 m 3 /vuosi Kaupunginpuutarhuri esitys Hyväksytään Kalajokilaakson Metsänhoitoyhdistyksestä annettu tilannekatsaus Nivalan kaupungin metsien tilasta. Metsätalous suunnitelman sähköinen muoto otetaan käyttöön heti ohjelman päivityksen jälkeen. Teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan esitys.

8 18, TEK :30 Leikkipuistojen kehittäminen, rakentamis- ja kunnostusaikataulu, korjaustoimenpiteet Valmistelija kaupunginpuutarhuri Leikkipuistojen kehittämistavoitteet jakautuvat kolmeen osaan: uusien rakentaminen, olemassa olevien peruskorjaus ja tarpeettomien leikkipuistojen poistaminen. Toimintapuistojen rakentamistarve arvioitu vuoteen 2020 mennessä. Leikkipuistojen suunnittelussa otetaan huomioon alueiden muuntautumiskyky, eri ikä ryhmät, erityisryhmät ja esteettömyys. Hyvin suunniteltu puisto tarjoaa turvallisen leikkialueen lapsille ja samalla viihtyisän puiston muille käyttäjille. Suunnittelussa otetaan huomioon leikkialueiden sijainti esim. lasten päivähoitopaikkojen läheisyys, sekä alueella sijaitsevat ikääntyneiden palvelukodit. Nuorison tarpeiden huomioiminen silloin, kun nuorison määrä alueella ylittää kaupungin nuorison väestöprosentuaalisen keskiarvon. Lainsäädäntö ja standardit asettavat omat vaatimukset kaupungille puistoja suunniteltaessa ja rakentaessa. Välinevalmistajat vastaavat omalta osaltaan välineiden turvallisuudesta. Nivalan kaupungilla leikkialueita on rakennettu eri puistotyyppi mallien mukaan, jotka on käytännössä todettu toimiviksi. Turva-alustat määräytyvät leikkivälineiden mukaan kooltaan ja kerros paksuudeltaan sekä millaista materiaalia saa käyttää. Kaikkien peruskorjattavien ja rakennettavien leikkipuistojen välineistön tulee olla huoltotarpeiltaan ja uusintaväliltään koko puiston osalta sopusoinnussa. Aitaustarve selvitetty joidenkin puistojen kohdalta ja päädytty osittaiseen aitaamiseen elementti- ja pensasaidoilla. Ilkivalta otetaan huomioon sellaisilla alueilla. Alueilla joissa ilkivalta on merkittävä tekijä kiinnitetään huomiota leikkivälinelateraaleihin, valaisimiin. Leikkialueiden kunnossapitoa ja hoitoa tulee seurata päivittäin. Turvatarkastukset leikkialueilla saa suorittaa sellainen henkilö, jolla on suoritettuna ulkoleikkipaikkojen turvatarkastajakurssi tai muutoin pystyy osoittamaan omaavansa vastaavat tiedot. Leikkipuistot luetaan kuuluvaksi yleisiin alueisiin, joita laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa - ja puhtaanapidosta koskee. Laki ei velvoita järjestämään talvikunnossapitoa yleisille puistoalueille, vaan se on harkinnanvaraista toimintaa. Leikkipuistojen rakentamis ja kunnostusaikataulussa otettu huomioon tulevat asuinalueet, olevat asuinalueet ja poistettavat alueet. Leikkialueiden perusparannuskohteita on neljä ( 4 ) kappaletta. Leikkialueiden korjaustoimenpide ohjelma vuodelle 2011 tiivistettynä. Liitetiedostona kartat sisältäen suunnitelmat pensas- ja elementtiaidoista sekä leikkialueiden tarkastuslomake maastoon ja leikkipuistojen ilkivallan seurantalomake. Kaupunginpuutarhurin esitys Leikkialueiden kunnossapito ja hoito tulee järjestää siten, että kaupunki täyttää sille asetetut velvoitteensa. Tälle vuodelle leikkialueille ei talousarvioon ole varattu määrärahoja henkilöstökuluihin.

9 18, TEK :30 Kunnostustoimenpiteitä toteutetaan asiakirjoissa esitettyjen suunnitelmien mukaan. Teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan esitys. Tarvittava leikkialueiden turvatarkastaja koulutus järjestetään. Leikkialueiden kunnossapitoon on varattu talousarviossa 2011 rahaa yhteensä Kunnossapitokuluja seurataan jatkossa ja mahdolliset muutokset esitetään tulevissa talousarvioissa.

10 19, TEK :30 Konekaluston reaaliaikainen kalustohallintajärjestelmä Nivalan kaupungin konekaluston; pakettiauton, traktorin ja kiinteistötraktorin työajan seuranta on perustunut käsin tehtävään tuntikirjanpitoon arvion mukaan. Konetuntien käsittely on kulkenut useamman henkilön kautta ennen laskutusta. Olen selvitellyt eri toimittajien vaihtoehtoja GPS -paikannukseen perustuvaa ajopäiväkirjaa konekalustoon. Parhaimman ratkaisun tarjoaa C-TRACK Finland konekaluston seurantamalli. Ajoneuvon seurannassa saadaan seuraavat tiedot: Sijainti; reaaliaikainen paikkatieto, kohteessa vietetty aika, työkohteiden nimeäminen, Ajotapaseuranta & taloudellisuus; polttoainekulutus, kierrosalueet, tyhjäkäynnit, ylinopeudet, raskaat jarrutukset. Raportit ja päiväkirjat; automaattinen ajopäiväkirja, hiekoitus ja aurauspäiväkirja, työ ja asiakaskohtaiset raportit, työajanseuranta. GPS -paikannus on puolueeton niin työantajaa, kuin työntekijää kohtaan. Paikannusjärjestelmä helpottaa kalustohallintaa ja ajojärjestelyjä. Reaaliaikainen yhteys ajoneuvoihin ja työkoneisiin tarjoaa ylivertaisen työkalun. C-Trackilla voi paikantaa ja seurata kaikkia ajoneuvoja sekä tarkastaa esim. ajetut reitit jopa vuosien takaa. Voidaan tarkistaa kaatumistapauksissa hiekotuspäiväkirjasta hiekoitukset missä ja milloin. Sisältää selkeät raportit kaikista tiedoista. C-Track järjestelmä sisältää 60 kuukauden leasingin kolmelle koneelle, jonka jälkeen kalusto on maksettu ellei tule muutoksia ohjelmakantaan (laajennettu järjestelmä ). Ajoneuvokohtainen taksa on 45,60 euroa/kk/kpl, jolloin kolmen koneen taksa on 136,80 euroa ja vuodessa 1656,00 euroa. Tälle vuodelle on varattu ajopäiväkirja hankintaa konekalustolle 2500 euroa. Kaupunginpuutarhurin esitys Hankitaan konekalustoon 60 kk Leasingin sopimuksella C -Track järjestelmä, jolla seurataan konekaluston jokapäiväistä toimintaa reaaliaikaisesti. Teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan esitys. Tarkoituksena on jatkossa tutkia mahdollisuutta järjestelmän liittämistä myös ulkopuolisten urakoitsijoiden kalustoon ja saada sitä kautta kattavampaa tietoa kunnossapidosta.

11 20, TEK :30 Torialueen suunnittelu ja muu toiminta Torialueen ja kaupungin keskusalueiden kehittämiselle on asetettu oma painoarvonsa. Tälle vuodelle on varattu torialueen rakennesuunnitteluun määräraha. Nivalan keskustan kehittämissuunnitelman on tehnyt Oulun Yliopiston arkkitehtuuriosasto syventävien opintojen harjoitustyönä Olli Raila. Piirroksessa on tuotu esille seuraavat toiminnot; huoltorakennus, esiintymislava sekä valaisimet, penkit ja puuistutukset. Suunnittelun yhteydessä ei ole selvitetty mitä Torilla tarvitaan kaupungin ja yrittäjien kannalta. Samalla tulisi asiaa selvittää laajemmin myös Toritien ylitykset eri kohteissa lähinnä Malisjokeen päin. Torialueella on tuottanut ongelman varsinkin talviaikana Forumissa olevien yrittäjien autojen pito torin lämmitystolpissa. Autojen pito torilla aiheuttaa ongelmaa torikauppiaille, Tillari kalleriaan kululle sekä lämmitystolppien ylikuormitukselle, sulakkeiden palamisella. Eikä torialuetta ole tarkoitettu pysäköintialueeksi. Kiinteistöyhtiön ja kaupungin yhteistoimintana tulisi miettiä myös tähän ongelmaan ratkaisu. Kaupunginpuutarhurin esitys Esitän, että nimetään työryhmä torialueen suunnittelua varten. Työryhmän jäseninä yrittäjien ja kaupungin edustajia. Teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan esitys.

12 21, TEK :30 Kiinteistöpäällikön viran täyttäminen Valmistelija vt tekninen johtaja Kiinteistöpäällikkö Jari jyrkkä on jätetyllä kirjeellä ilmoittanut irtisanoutuvansa kiinteistöpäällikön toimesta. Jari Jyrkän kanssa neuvotellaan irtautumisen ajankohdasta, jotta työtehtävät etenevät suunnitellusti. Vt teknisen johtajan esitys Hyväksytään kiinteistöpäällikkö Jari Jyrkän irtisanoutuminen irtisanomisajan puitteissa. Neuvotellaan irtautumisajankohdasta tarkemmin, jotta työtehtävät etenevät suunnitellusti. Pyydetään kaupunginhallitukselta lupa kiinteistöpäällikön toimen täyttämiseen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta Kiinteistöpäällikön toimen auki julistaminen Liite: Kiinteistöpäällikön hakuilmoitus. Nivalan kaupungin hallintosäännön mukaisesti toimen julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita hakija avoinna olevaan toimeen. Tekninen lautakunta päättää kiinteistöpäällikön valinnan. Koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta päättää se viranomainen, joka ottaa palvelussuhteeseen. Kiinteistöpäällikkö sanouduttua irti, Nivalan kaupunginhallitus päättää julistaa haettavaksi kiinteistöpäällikön toimen. Kaupungin kannalta on tarkoituksenmukaista ryhtyä toimen täyttöön mahdollisimman nopeasti. Säännösten mukaan toimen hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää. Toimi julistetaan haettavaksi kaupungin ilmoitustaululla sekä teknisen lautakunnan päättämällä tavalla. Kelpoisuusvaatimuksena toimeen on rakennusalan amk-insinöörin ja aikaisemman insinöörin tai mestarin tutkinto sekä kokemus rakennushankkeiden hoitamisesta. Palkkaus määräytyy teknisten sopimuksen mukaisesti. Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen on toimitettava mennessä osoitteella: Nivalan kaupunki, PL 10, Nivala. Teknisen johtajan esitys Tekninen lautakunta päättää julistaa kiinteistöpäällikön toimen haettavaksi mennessä liitteenä olevan hakuilmoituksen mukaisesti. Viran täyttämisessä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

13 21, TEK :30 Ilmoitus julkaistaan kaupungin ilmoitustaulun lisäksi Kalevassa, Keskipohjanmaassa, Suomen Kunnat- lehdessä Rakennuslehdessä, jos lehtien ilmestymisajankohta sen sallii, sekä Nivalan kaupungin ja työvoimahallinnon www-sivuilla.

14 22, TEK :30 Tontin varaus korttelissa 272 Valmistelijan ehdotus Toimialajohtajan esitys valmistelija maanmittausteknikko Kydön kaava-alueelle vahvistunut asemakaavanmuutoksessa omakotitalo alue. Kyösti Ylikoski on halukas varaamaan tontin nr:o 3 korttelissa 272 tarkoituksenaan rakentaa paritalo. Varausaika on kolme kuukautta ja varauksen vuosimaksu on 5% tontin myyntihinnasta. Varaus alkaa Normaali varauskäytäntö on, että varaaja saa varata kuukaudeksi tontin korvauksetta viranhaltijan toimesta, mutta pidempiaikaisesta varauksesta päättää lautakunta ja varaus on maksullinen. Varataan Kyösti Ylikoskelle omakotitalotontti nr:o 3 korttelista 272. Varausaika alkaa ja päättyy loppuun Vuotuisena varausmaksuna peritään 5 % tontin myyntihinnasta, joka peritään varauksen päättyessä. Tontti voidaan myydä varaajalle varausaikana normaalein rakentamisvelvoittein. Hyväksytään valmistelijan esitys.

15 22, TEK :30 / Pykälän liite: Varaus 135

16 23, TEK :30 Tontin varaus/ Rakennusliike Jivaco Oy Valmistelija maanmittausteknikko Valmistelijan ehdotus Toimialajohtajan esitys Rakennusliike Jivaco Oy on lähettänyt kirjallisen varauspyynnön , jolla se haluaa varata Tiukusaaresta korttelista 600 tontin 1. Varausaika on saakka. Tontin pinta-ala on 3424 m² ja sillä on rakennusoikeutta 685 m². Varausmaksu on 5% tontin myyntihinnasta ( ). Varataan Rakennusliike Jivaco Oy :lle rivitalotontti 1 korttelista 600. Varaus on voimassa saakka. Kaupat tontista on tehtävä ennen varauksen päättymistä, muutoin varaus raukeaa. Varauksen vuosimaksuna peritään varauksen päätyttyä rivitalotonteilta 5 % tontin kauppahinnasta, joka on Hyväksytään valmistelijan esitys.

17 23, TEK :30 / Pykälän liite: Tiukusaari

18 24, TEK :30 TEKNI: 9/2011 Kaavanmuutosesitys Knuutinpuhdon kaava-alueelle kortteliin 11 rakennuspaikalle 2 Valmistelijan ehdotus Valmistelija maanmittausteknikko Katri Antell Oy anoo Nivalan kaupunkia käynnistämään asemakaavan muutostyön omistamallaan kiinteistöllä osoitteessa Knuutinpuhto 3. Kiinteistöllä on aikaisemmin sijainnut laipomo rakennus, joka on nyt purettu pois. Tavoitteena hakijalla on muodostaa tontille kaavamerkinnällä AKR-III, asuinkerrostalojen sekä rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue (Liitteenä hakemus ja luonnos) Hakijat sitoutuvat vastaamaan kaavoituksesta aiheutuneista kohtuulisista kustannuksista. Ryhdytään toimenpiteisiin kaavanmuutostyön aloittamiseksi. Pyydetään tarjoukset konsulttityöstä ilmoitetaan kaavanmuutoksen vireilletulosta sekä pidetään tarvittavat viranomaisneuvottelut. Teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan esitys.

19 24, TEK :30 / Pykälän liite: Antell_hakemus

20 24, TEK :30 / Pykälän liite: Antell_hakemus

21 24, TEK :30 / Pykälän liite: Antell_hakemus

22 25, TEK :30 Teknisen johtajan laskujen hyväksymisoikeus Valmistelijan ehdotus valmistelija maanmittausteknikko Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti jokaista tehtäväaluetta tai yksikköä varten toimielinten on valittava vuosittain laskujen hyväksyjät, ellei hyväksyjää ole määrätty ohje- ja johtosäännössä. Hallintokuntien tulee lähettää kaupunginhallitukselle ja taloustoimistoon laskentapäällikölle vuotta 2010 koskevat päätökset laskujen hyväksyjistä alkuperäisine nimikirjoitusnäytteineen. Jukka-Pekka Flygare on ottanut teknisen johtajan viran vastaan Tekninen johtaja voi hyväksyä Teknisten palveluiden laskuja, lisäksi hän voi hyväksyä varalla kaikkia teknisen toimen käyttötalous ja investointipuolen laskuja lautakunta myöntää tekninen johtaja Jukka-Pekka Flygarelle laskujen hyväksymisoikeuden teknisten palveluiden osalta sekä varalla kaikkien teknisen puolen laskujen hyväksymisoikeuden. Teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan esitys.

23 26, TEK :30 Valtuuden antaminen TEKNISELLE JOHTAJALLE kauppakirjan JA VUOKRASOPI- MUKSEN allekirjoittamiseen Valmistelijan esitys valmistelija maanmittausteknikko Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hallintosäännön, jonka 28 kohdan 5. mukaan asuin-/liiketalotonttien ja muiden rakennuspaikkojen vuokraamisesta ja myymisestä päättää tekninen lautakunta, joka voi edelleen siirtää ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle. Lautakunta on aikaisemmin myöntänyt omakotitalotontin kauppakirjan allekirjoitusoikeuden maanmittausteknikko Juha Peltomaalle. Jukka-Pekka Flygaren otettua teknisen johtajan viran vastaan , voidaan hänelle antaa oikeus hyväksyä asuinrakennustonttien kauppakirjojen allekirjoitus oikeus. Lisäksi Tekniselle johtajalle voidaan antaa oikeus allekirjoittaa asuin- ja liiketonttien sekä muiden rakennuspaikkojen vuokrasopimukset. Nivalan kaupungin kauppakirjat, jotka koskevat asuinrakennustonttien myymistä kaava-alueelta, allekirjoittaa ja hyväksyy tekninen johtaja Jukka-Pekka Flygare tai maanmittausteknikko Juha Peltomaa. Nivalan kaupungin luovutuskirjat, jotka koskevat asuin- ja liiketalotonttien sekä muiden rakennuspaikkojen vuokraamista, allekirjoittaa ja hyväksyy tekninen johtaja Jukka-Pekka Flygare. Teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan esitys.

24 27, TEK :30 Nimettömänä käsiteltävä valitus rakennusvalvonnasta Tekninen lautakunta Toimialajohtajan esitys Valmistelija tekninen johtaja LIITE : Tekniselle lautakunnalle osoitettu valitus Nivalan kaupungin tekniselle lautakunnalle on osoitettu liitteenä oleva allekirjoitettu nimettömänä käsiteltäväksi vaadittu valitus. Lautakunta käsittelee asian kuultuaan ensin teknisen lautakunnan alaista lupajaosta. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lupajaos Puheenjohtajan esitys Merkitään, että lautakunnan puheenjohtaja Ville Vähäsöyrinki ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Hän poistui kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Sirpa Heiska toimi puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan. Antti Hautakoski valittiin pöytäkirjantarkastajaki tämän pykälän osalta. Valmistelija rakennustarkastaja Nivalan kaupungin hyväksytyn rakennusjärjestyksen mukaan katoksen rakentamiseen sovelletaan ilmoitusmenettelyä. MRL 129 :n mukaan merkitykseltään ja vaikutuksiltaan vähäiseen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ilman rakennus- tai toimenpidelupaa sen jälkeen, kun asianomainen on tehnyt tätä koskevan ilmoituksen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakentamiseen voidaan ryhtyä, jolle rakennusvalvontaviranomainen 14 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ole edellyttänyt luvan hakemista kyseiseen hankkeeseen. As Oy Nivalan Valtatie 6 on jättänyt toimenpideilmoituksen roskakatoksen rakentamiseksi samalle paikalle, missä roska-astiat sijaitsivat ennen katoksen rakentamista. Koska toimenpideilmoituksen mukainen hanke on kaupungin rakennusjärjestyksen mukainen, ei asianomaiselta ole edellytetty rakennuslupaa, jonka vuoksi rakentaminen ei ole vaatinut viranomaistarkastuksia, vaan taloyhtiö on rakentanut roskakatoksen omalla vastuullaan. Katoksen kattopellin reunasta on huomautettu taloyhtiön isännöitsijälle, jonka jälkeen kattopellin reuna on listoitettu. Esitys annetaan kokouksessa.

25 27, TEK :30 Puheenjohtajan esitys Puheenjohtaja esitti lupajaokselle, että rakennustarkastajan menettely ilmoituksen suhteen on oikein eikä valitus aiheuta toimenpiteitä. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta Merkitään, että rakennustarkastaja Kaija Linna ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn ja päätöksen tekoon. Hän poistui kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Valmistelija vt tekninen johtaja Tekninen lupajaos on käsitellyt nimettömänä jätettyä valitusta kokouksessaan Päätöksessä lupajaos toteaa rakennustarkastajan menettelyn oikeaksi. Taloyhtiön isännöitsijä on huomautuksen jälkeen tehnyt teknisiä muutoksia katoksen kattopellin reunaan turvallisuuden parantamiseksi. Vt teknisen johtajan esitys Lautakunta merkitsee tiedoksi teknisen lupajaoksen päätöksen ja toteaa rakennushankkeen lupaprosessin menneen rakennusjärjestyksen mukaisesti. Samalla todetaan rakennustarkastajan menetelleen oikein. Taloyhtiön isännöitsijälle annetaan aikaa kesäkuun loppuun 2011 tarkastaa katoksen ja aidan sijainti ja tarvittaessa siirtää sitä niin, että katoksen räystäs ei ylitä kiinteistön rajaa lisäksi katokseen on asennettava katolle lumieste. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta Merkitään, että lautakunnan puheenjohtaja Ville Vähäsöyrinki ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Hän poistui kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Martti Joensuu toimi puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan. Oulun hallinto-oikeudelle on jätetty valitus teknisen lupajaoksen ja teknisen lautakunnan päätöksistä. Valituksessa vaaditaan, että em. teknisen lupajaoksen ja teknisen lautakunnan päätökset ovat virheellisinä ja lainvastaisina kumottava kaikilta osin. Rakennustarkastajalle on määrättävä sanktiot tässä asiassa virkavirheistä sekä muutoinkin jatkuvasta virheellisestä toiminnasta viranomaisena. Asia on saatettava myös roskakatoksen ilmoitusasian ja mahdollisen myönnettävän toimenpideluvan osalta lain mukaiselle tolalle.

26 27, TEK :30 Vaatimusten perustelut käyvät ilmi liitteenä olevasta valituksesta. Oulun hallinto-oikeus pyytää teknistä lautakuntaa antamaan lausunnon valituksen johdosta. Lausunto asiakirjoineen tulee palauttaa Oulun hallinto-oikeudelle viimeistään mennessä. LIITE: Oulun hallinto-oikeudelle lähetetty valitus sekä korjaus ja lisäys valitukseen Teknisen johtajan esitys Esitys annetaan kokouksessa.

27 28, TEK :30 Anomus nopeusrajoituksen asettamiseksi Hietasolonyksityistielle Valmistelijan ehdotus Valmistelija maanmittausteknikko Hietasalon yksityistie on kokouksessaan päättänyt anoa kaupungin yksityistieasiota hoitavalta toimielimeltä lupaa asettaa liikennemerkki rajoittamaan yksityistien nopeuksia. Tieliikennelain 51 :n mukaan mm yksityistielle liikenteen ohjauslaitteen asettaa tienpitäjä saatuaan siihen kunnan suostumuksen, jota ei kuitenkaan saa ilman pätevää syytä evätä. Suostumusta ei tarvita tien kunnon taikka tiellä tai sen vieressä tehtävän työn vuoksi tarpeellisten tilapäisten liikennemerkkien asettamiseen. Kyseessä oleva tie on liikenteellisesti merkittävä tie joka on perusparannettu Sillä on myös läpiajoliikennettä. Lisäksi tien varrella asuu lapsiperheitä ja sillä sijaitsee pieni yleisessä käytössä oleva uimapaikka. Annetaan tiekunnalle lupa hankkia ja pystyttää 40 km / h nopeusrajoitusmerkit hakemuksen liitteenä olevassa kartassa sijaitseviin paikkoihin yksityistien molempiin päihin. Liikennemerkkien tulee täyttää liikennemerkeille asetetut vaatimukset. Liikennemerkkien hankintakustannuksista, pystytyksestä ja kunnossapidosta vastaa tiekunta. Teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan esitys. Tiedoksi: Jokilaaksojen poliisi

28 28, TEK :30 / Pykälän liite: Anomus nopeusrajoituksen asettamiseksi Hietasalontielle

29 28, TEK :30 / Pykälän liite: Anomus nopeusrajoituksen asettamiseksi Hietasalontielle

30 28, TEK :30 / Pykälän liite: Anomus nopeusrajoituksen asettamiseksi Hietasalontielle

31 28, TEK :30 / Pykälän liite: Anomus nopeusrajoituksen asettamiseksi Hietasalontielle

32 28, TEK :30 / Pykälän liite: Karttaliite

33 29, TEK :30 Maanvuokrasopimus Unhola Valmistelijan ehdotus Valmistelija maanmittausteknikko Nivalan Vuokrakodit Oy vuokraa Nivalan kaupungilta kiinteistön vuokra-asuntojen rakentamiseksi. Unhola-nimisen kiinteistön pintaala on 2053 m² ja se sijaitsee rautatien takana Lastaustien varrella entisen saha-alueen vieressä. Vuokrataan Nivalan Vuokrakodit Oy:lle kiinteistö Unhola RN:o , jonka pinta-ala on 2053 m². Teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan esitys.

34 29, TEK :30 / Pykälän liite: Unhola_uusi MAANVUOKRAUSSOPIMUS Vuokranantaja Nivalan kaupunki edustajanaan kaupunginjohtaja Kari Valtanen. Osoite:Kalliontie 15, Nivala Vuokralainen Nivalan Vuokrakodit Oy edustajanaan toimitusjohtaja Johanna Laitala. Osoite: Kalliontie 18, Nivala Vuokra-alue Nivalan kaupungin Nivalan kylässä Unhola-niminen kiinteistö RN:o 19:615, jonka pinta-ala on 2053 m 2. Vuokra sisältää kiinteistöllä olevat sähkö- ja vesiliittymät. Osoite: Sahantie 49, Nivala Vuokra-alueen käyttö 1.1 Käyttötarkoitus Vuokra-alue luovutetaan käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 3 luvun tarkoittamalla tavalla, siten kuin sen käyttötarkoitus ja rakentaminen on rakennuskaavassa tai rakennuslaissa ja viranomaispäätöksissä määrätty. 1.2 Kunnossapito Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan vuokra-alueen ja sen rakennusten kunnossapidosta, kasvillisuudesta ja siisteydestä. Merkittäviin perusparannukseen ja kunnossapitoon on hankittava vuokranantajan lupa ja vuokrasuhteen päättyessä ei makseta eri korvausta kunnossapidosta johtuneesta arvonnoususta. 1.3 Rakentamisvelvoite Vuokralainen sitoutuu rakentamaan rakennuskaavan, rakennusjärjestyksen mukaisesta rakennusmääräyksestä ja -oikeudesta vähintään puolet kolmen vuoden aikana, hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti 1.4 Kunnallisteknisten teiden ja laitteiden sijoittaminen Kaupungilla on oikeus sijoittaa vuokra-alueelle tarpeelliset kunnallistekniset tiet, johdot, rakenteet, laitteet, kiinnikkeet ym., jotka palvelevat kiinteistöä ja yhdyskuntaa. Tarvittaessa niistä vuokraajalla on oikeus saada korvaus. 1.5 Vuokraoikeuden siirto 1.6 Muut ehdot Vuokralaisella on oikeus siirtää vuokraoikeus kolmannelle osapuolelle. Vuokraoikeuden siirrosta on ilmoitettava vuokraajalle 3 kuukauden kuluessa.

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 1/2014

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 1/2014 -3, TEK 30.1.2014 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 30.1.2014 Esityslista 1/2014 -1, TEK 30.1.2014 18:30 Kokousaika 30.1.2014 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 6/2012

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 6/2012 -3, TEK 30.8.2012 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 30.8.2012 Esityslista 6/2012 -1, TEK 30.8.2012 18:30 Kokousaika 30.8.2012 kello 18.30 - Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 5/2010

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 5/2010 -3, TEK 3.8.2011 19:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 3.8.2011 Esityslista 5/2010 -1, TEK 3.8.2011 19:30 Kokousaika 3.8.2011 kello 19.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 18.10.2012 18:30 Kokousaika 18.10.2012 kello 18.30-22.25 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 4/2010

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 4/2010 -3, TEK 15.6.2011 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 15.6.2011 Esityslista 4/2010 -2, TEK 15.6.2011 18:30 Kokousaika Keskiviikko 15.6.2011 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 2.11.2011 17:00 Kokousaika 2.11.2011 kello 17.00-20.20 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 4/2014

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 4/2014 -3, KH 19.2.2014 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 19.2.2014 Esityslista 4/2014 -2, KH 19.2.2014 14:00 Kokousaika Keskiviikko 19.2.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2007 klo 14.30-15.55 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Jussi Kontola varapuheenjohtaja

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT

NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT NOKIALLA VUOKRATTAVAT/MYYTÄVÄT TONTIT Tutustukaa tähän tonttiesitteeseen huolellisesti ennen hakemuksen allekirjoittamista ja palauttamista. LINNAVUORI (13) TOTTIJÄRVI (22) NOKIAN KAUPUNKI Harjukatu 21,

Lisätiedot

-2, KH 23.3.2015 14:00

-2, KH 23.3.2015 14:00 -2, KH 23.3.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 23.3.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Huomio, kokous alkaa klo 15.00!

Huomio, kokous alkaa klo 15.00! -3, KH 21.1.2015 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 21.1.2015 Huomio, kokous alkaa klo 15.00! Esityslista 2/2015 -2, KH 21.1.2015 15:00 Kokousaika Keskiviikko 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:30-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013 -3, KH 3.12.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 3.12.2013 Esityslista 23/2013 -2, KH 3.12.2013 14:00 Kokousaika Tiistai 3.12.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari -1, KV 27.1.2014 18:00 OSALLISTUJAT Brask Nina puheenjohtaja Päätöksentekijät Kotiniemi Topias I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti II varapuheenjohtaja Eerola Juho III varapuheenjohtaja Aalto-Partanen

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 29.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 29.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Iitin kunta Pöytäkirja 10/2014 184 Tekninen lautakunta 04.11.2014 Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:13 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Poissa Holmström

Lisätiedot